Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

14 februari 2015 51ste jaargang nr. 582


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 14-16-17 feb Hoischurke, carnaval, Vlashoeve, za 19.00 – 22.00 uur, ma en di 11.00 – 13.00 uur 16 feb De Smouskes, carnavalsoptocht 13.30 uur 17 feb Rode Kruis/Smouskes, carnavalsmiddag, De Garf, 13.45 uur redactieen e-mailadres 22 feb IVN Grave, snertwandeling, de Kuilen Langenboom, 14.00 uur 23voor feb kopij-fam. KBO,berichten-sintels jaarvergadering Compostella 14.00 uur utrookelijzer@home.nl 23 feb Rabobank, Informatiemarkt Slim Verbouwen, Markant Uden, 19.00-21.30 uur Uden PG café, De Nieuwe Hoeven Schaijk, 16.00 uur 24 feb BrabantAnkie Zorg,van Podium Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 25 feb Ton Cruijsen, lezing “Rimpelkes”, Bibliotheek Schaijk  0486 451813 1 mrt Ponyclub Jeanne d’Arc, rommelmarkt, Nieuwveldse straat 4, 10.00 – 15.30 uur plaatsing van kopij is gratis 1 mrt SJB, Cool!... met SJB, Ambianz, 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.30 uur familieberichten € 0,10 per cm2 4 mrt Heemkunde, liederentafel Heemhuis sintels (korte berichtjes) 5 mrt inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 583, vóór 19.00 uur totDeadline max. 20 woorden € 5,00 Misschien is het u opgevallen, dat Ut Rookelijzer vorige onder nummer € 7,00 12 mrt KBO, ontmoetingsbijeenkomst, veranderingen in de zorg, Compostella, 14.00 uur maand is begonnen aan zijn 51ste jaargang. De eerste opgave te voldoen 14 maart Ut bij Rookelijzer, nr. 583 jaargang van het toen nog naamloze blaadje, van redactie  0486 451813 14 mrt info bijHoischurke, Ladies & Tough Guys Night, Vlashoeve, 19.00 – 22.00 uur slechts vier velletjes A4, begon in mei 1965. De initiatief16 voor tm 21commerciële mrt Collecteweek Reumafonds advertenties nemers van toen, Bart Kunneman, Martien van Hintum 23 t/m 27adv.utrookelijzer@ziggo.nl apr Glazen Huis in centrum Zeeland, Stichting Piets Challenge ism Stichting Project en Christ Ruys, hebben er hoogstwaarschijnlijk niet aan Heidi de Groot 26 apr Zeelandia, Koningsnachtconcert Royal Rhapsody gedacht, dat het blad 50 jaar later wel eens zijn gouden 4, 5411 AJ Zeelandvanaf 30 mei Linnenstraat Detac, flessenactie 13.30 uur jubileum zou kunnen vieren. En toch is het bijna zover!  0486 453816 6 juni Detac, uitstapje niveau 1 t/m 6 en kaboemers heleMee pag. € 60,13 sep MOV, Fiets Wij gaan voor goud en wij willen deze Rookelijzermijlpaal ’n evenredig deel voor ½ pag. enz afwijkende maat € 0,13 per cm2 uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan in Zeeland. Immers, het is van aan onze inzenders onze adverRichtlijnen voor het aanleveren kopij voorvan Ut kopij, Rookelijzer kopij binnen teerders en onze trouwe abonnees te danken dat wij dit U kunt 9als volgt inzenden: dagen voor verschijningsdata 50-jarige jubileum over een aantal maanden kunnen 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. verschijnt vieren. En ook onze eigen Rookelijzermedewerkers heb2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet: 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data ben hieraan gezamenlijk hun steentje bijgedragen. Over  Century zie lijst Lettertype bij Ut Rookelijzer nr. 580,Gothic dec. ‘14 11. gehele periode van mei 1965 tot heden waren dat  Marges boven en onder 2 cm,de links en rechts 1,5 cm. abonnementen ruim 300 inwoners van Zeeland, zowel jong, als oud.  Regelafstand: “enkel”. G. Zegers  Zo Graspeel weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 9a, 5411 LB Zeeland Hoe we a.s. gaan vieren, weten we 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. doorhet een enjubileum dezelfdezullen persoon insturen.  0486 450945 nog niet precies, maar dat we graag de Zeelandse le4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend abonnementsprijs zers erbij willen betrekken, staat als een paal boven waonderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. bij machtiging: € 15,00 ter. feestelijkheden zullen plaatsvinden op de dag 5. Een geschreven of getypte tekst. WijDe zorgen voor verwerking. zonder machtiging: € 18,00 dat Ut Rookelijzer van mei dus opliever zaterdag 6. U hoeft Losse met exemplaren: insturen echt niet te wachten tot de deadline.verschijnt, Hoe eerder hoe zelfs! 16 € 2,50 mei a.s. Natuurlijk willen we dag ook graag onWij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte endie grootte van heel logo’s en foto’s postabonnement ze oud-medewerkers begroeten. Uit Zeeland, maar ook naarisons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. mogelijk die buiten Zeeland wonen. De komende maanden zulVoor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl len we u op de hoogte blijven houden betreffende het Ankie bezorging van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. aanstaande jubileum van uw en ons 50-jarige Rookelijvia vaste wijkbezorg(st)ers Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. zie Ut Rookelijzer nr. 581, jan. ‘15 zer. Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl financiën Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.

 Nr. 582  14 februari 2015 

Van de redactie

Wij gaan voor goud!

M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Iedereen is dan van harte welkom!

Iedereen, jong en oud, groot en klein, dik en dun: eendrukkerij heel gezellige carnaval !!!

GaafGrafisch, Wanroij 1690 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

1


OP UUR EN TIJD

Brabantzorg/Zorgcentrum Compostella Kern: Voor dag- en groepsverzorging, activiteiten en eetpunt H. Jacobus de Meerdere binnen het Zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis Huisartsenpraktijk De Vlaswiek in Landerd: contact opnemen met Dorothé Snijders van Praktijkadres: Puttelaar 2B, 5411 BE Zeeland, 451200. Zorgcentrum Compostella: 458585 Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8.30–17.00 uur. Bureau Zorgbemiddeling Optie 1wat,  spoedlijn (uitsluitend voor spoedgevallen). Wie, waar?! Voor info over zorg en dienstverlening bij Zorg- en Optie 2  vóór 10.00 uur, voor maken van afspraken Verpleegcentra Brabant Zorg: 0413-380890 voor dezelfde dag. Ná 10.00 uur ook voor www.brabantzorg.net/zorgbemiddeling@brabant.eu Pastoraal assistente: Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). opvragen van uitslagen en andere zaken. Thuiszorg Pantein Betsie van der Wijst. Voor info overdag: 0413-263154. Optie 3  voor de apotheek en herhaalrecepten. Voor alle zorgvragen 0900-8803 06-21204630. Open van(lokaal tarief) Optie 1 bij spoedgevallen tijdens: 11.00-11.30 uur van maandag t/m vrijdag info.thuiszorg@pantein.nl/www.pantein.nl werkoverleg; 13.00-14.00 uur lunch-pauze; 14.00-15.00 b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Pantein Extra, zie www.panteinextra.nl uur diverse werkzaamheden (balie is open). info@parochiesintpetrus.nl Pantein Thuiszorgwinkel Herhaalrecepten: vóór 11.00 uur bellen of legewww.parochiesintpetrus.nl Nistelrodeseweg 10 Uden, 0900-8803 (lokaal tarief), doosjes brengen. Medicijnen kunnen de volgende dag ma. t/m vrij. 9.00-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur. worden opgehaald ná 14.00 uur. Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Zorgcoöperatie Zeeland Weekenddienst artsen Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Ontmoetingscentrum D’n Inloop, Franciscushof 1 Geopend ma. t/m vrij. van 17.00-08.00 uur. Tijdens het Aanvraag doopviering Openingstijden: dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur, weekend en feestdagen 24 uuren perhuwelijks(jubileum)viering: dag: 0900 8860 woensdagavond 19.00-21.00 uur (m.i.v. week 13) en Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Weekenddienst apotheek donderdag 13.30-16.00 uur. Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Fysiotherapie Nistelrodeseweg 10, Uden, 0413-408780 Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van* de St. Jacobuszaal (bij achterste deur Praktijk Fysiotherapie Zeeland, Kerkstraat 25, 451503 Bloedafname voor laboratoriumonderzoek pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag (bedrijfs)fysiotherapie, manueeltherapie, kinderfysioZorgcentrum Compostella, Franciscushof 1, Zeeland. therapie en training, www.bedrijfs-fysiotherapie.nl Opeditie ma- di-van do- Arena! en vrijdag van 8.00-9.30 uur, door * W.J. van van Kessel, Fysiotherapie/Manueeltherapie de medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Nieuws voor de gehele parochie: elke 2 woensdag de maand in het Udens Weekblad. Brouwerspad 13, 452684 (op afspraak). Voor meer informatie: www.dcbernhoven.nl Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Cesar Oefentherapie Moeders voorhet Moeders Ook staat nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. J. van Hastenberg, Brouwerspad 13a, 06-30790700 Jeanne van der Linden, 462459/0800-0228070 (gratis). Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen naar het Praktijk voor Acupunctuur Informatie: www.moedersvoormoeders.nl Parochiecentrum te Uden. M. ten Westenend, Volkelseweg 20A, 0413-260392 Zwangerschapscontrole Acupunctuur voor volwassenen en kinderen. Verloskundige Praktijk Cuijk en Mill, 0485-451511 Vieringen in de Zeeland CranioSacraal Therapie/Viscerale Manipulaties Bernhardstraat 13, kerk 5451 van BN Mill, aanmelden telefonisch Riekje te Meerman, Kerkakkers 4, 451621 of via email: info@verloskundigecuijkmill.nl www.meermanshanden.nl Tandartsen Vrijdag Vrijdag zondag Sportontspanningsmassages-voeding * J.E.M. Jacquemard, Burgerveld 24, 452783 18.30 uur 19.00 uur 9.30enuur * Praktijk In spoedgevallen tijdens weekend: tandartsdienst Rozenkransgebed H. Mis H. Mis Tiny&Tonny, Pimpernel 14, 06-25000368 www.tinyentonny.nl/tiny.en.tonny@planet.nl Uden/Veghel: 0413-408800. * Relax & Relieve, face and bodycare, Cora van Tienen, * M. de Graaf, Udenseweg 10b, 420500 de Zondag door het jaar 6de Zondag door het jaar 6 Vlasroot 2, 451293, www.relaxandrelieve.nl In spoedgevallen van vrij. 12.00 tot ma. 8.00 uur: Zaterdag 14 febr. 18.00 uur Zondag 15 febr. 9.30 uurRaam 6, 453936/06-19498601 * Instituut Lamat, Hooge tandartsdienst Uden/Veghel, 0413-408800 Carnavalsviering/ woord-gebed Ook Shiatsu en Reiki, www/instituut-lamat.nl Logopediepraktijk Landerd * Massagepraktijk Sandra Verdijck, Broeksteen 17, Logopedisten: S. Hofmans, S. v. Boekel en K. Baltussen. 06-45754934, www.sandraverdijck.nl Aswoensdag van de 40dagentijd Praktijk Zorgcentrum Compostella: 463093. Behandeling1ste Zondag * Vitaliteitscoach & Personal Trainer Tom Laurenssen, op afspraak. Info: www.gezondheidscentrumlanderd.nl Woensdag 18 febr. 19.00 uur Zondag 22 febr. 9.30 uur Kerkstraat 25, 06-15967529, www.tomlaurenssen.nl Podotherapie van de Kracht TCM, Tradiotioneel Chinees Geneeskundige, de Zondag Kerkstraat 25, 40dagentijd Zeeland, 06-83166391 2 3de *Zondag 40dagentijd Y. Yan Chi Verhoeven, Hogeweg 12, 451558 Voetverzorging Els09.30 Derks Zondag 1 maart uur Zondag 8 maart 9.30 uur www.tcm-ccmc.nl/chilianzi@hotmail.com Rootstraat 22, Zeeland, 451767 of elsderks@planet.nl Opticien/Juwelier Yoga de Zondag 40dagentijd 4 H.Jozef, bruidegom van Maria Frank Verbeek, Kerkstraat 19b, Zeeland, 452500 * Yoga4all, Achter Oventje 15b, 452118 Zondag 15 maart 9.30 uur Donderdag 19 maart 19.00 uur info@frankverbeekzeeland.nl tonnie@yoga4all.nl/www.yoga4all.nl St. Petrus kerk Uden www.frankverbeekzeeland.nl * Yoga Sanga, Boekelsedijk 18, 830200 Maatschappelijk Werk Aanzet jolande@yogasanga.nl/www.yogasanga.nl Spreekuur De Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, Voorbereiding E.H. Communie 2014-2015 Amarant Zeeland, 461258, op donderdag van 9.00-10.00 uur. Contactpersoon: pastoraal Zorgverlening/dagbesteding voor assistente mensen metBetsie een van der Wijst. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 Uden, - - - Voorbereidinig H.HT Vormsel beperking en/of autisme. Cliëntenservice: 0900-8066 0413-253900. Hulp online: www.aanzet.nl

GEZONDHEIDSZORG

1

102 2

B


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD

VEILIGHEID

Gemeentehuis: Kerkstraat 39, 458111, fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1. Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch (458111) een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch (458111) een afspraak maken. Burgemeester De heer M.C. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders * J.A.M. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl * R.W.M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl * J.H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl * Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers, 458230. Portefeuilleverdeling Burg. Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie en Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer en Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen Melden bij de receptie van het gemeentehuis of bellen 458111 en ook via www.landerd.nl Vuilophaaldienst: op vrijdag in Zeeland. Milieustraat: (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss, 0412-629030. Open op woensdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-15.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: elke 1e dinsdag van de maand (tegen betaling), telefonisch melden vóór maandag 12.00 uur bij de gemeente 458111, of via de website. Klein chemisch afval (kca): gratis kca-box legen bij Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

Algemeen Alarmnummer Politie, brandweer en ambulance: 112 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Politieloket Schaijk Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk, 0900 8844 Open: maandag 14.00-16.00, woensdag 16.00-18.00, zaterdag 10.00-12.00 uur, www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Annemarie Jacobs, 0900-8844 Slachtofferhulp: 0900-0101 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) Milieuklachtencentrale: 073-6812821 SOS Telefonische Hulpdienst 0900 0767 of regionaal 073-6140048 E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel of mail, minstens 3 weken van te voren, naar Corry de Veth, Vlaskapel 1, 452179 famdeveth@gmail.com Verbandposten P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1, 451289 C. de Veth, Vlaskapel 1, 452179 W. Theloosen Weemveld 1, 450047 Ouderenadviseurs T. Logtens, 451711 en mevr. D. Vogels, 451784 Ouderensteunpunt Compostella Voor gratis informatie, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Steunpuntcoördinator Ria Richters, 06-23403327 of rrichters@rigom.nl Sociaal Raadslieden van Aanzet, bureau Uden De Misse 46, 5401 HT Uden, 0413-253900, spreekuur op afspraak dinsdag hele dag en woensdagochtend. Online spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur, u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland José Hoevenaars, 451421 of Joke v. Dijk, 451777 Ziekenbezoek Parochie Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden: 0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de parochie (3de deur pastorie bij St. Jacobuszaal)) is ook mogelijk. Wetswinkel Uden Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden, 0413-267400 Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Locaties AED in Zeeland Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping).

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, secretariaat parochie, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden, 0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie: € 10,00 opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio: contactpersoon het parochiesecretariaat, 0413-263154.

3


OP UUR EN TIJD UWV Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss, 0900-9294 www.werk.nl/klantenservice.oss@uwv.nl Parochiële Caritas Instelling Informatie: Jan van Schooten (secr.) 451656 www.rkdiaconie.nl/info@rkdiaconie.nl Medische Speciaalzaak A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel, 0492-321976 Open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. www.annywillemsen.nl / info@annywillemsen.nl Zittend Ziekenvervoer Ambutax Veghel B.V., 0900-2006002 Informatie: www.ambutax.nl / info@ambutax.nl Particulier zieken- en rolstoelvervoer Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14, Zeeland, 454545 www.vangerwen.nl / zeeland@vangerwen.nl Oud papier Door Ponyclub Jeanne D’Arc. Info: Angelique van Heck, 0413-272045 of 06-14701518 Oud IJzer Gratis opgehaald (geen koel- en vrieskasten). Piet v.d. Laar: 451223 of 06-30240228 Pinkeltje (peuterspeelzaal) voor 2-4 jarigen, Kerkstraat 57-59, 745005 (Kindcentrum De Morgenzon) Open: iedere dag van 8.30-11.30 uur. Pinkeltje kinderopvang en BSO Kerkstraat 35G, 453100 (Gemeenschapshuis De Garf) Opvang 0-12 jaar. Open: dagelijks van 7.00-18.00 uur. Spullenmarkt Reg. Nierpatiëntenvereniging Loods: Graspeel 52, Zeeland, 452960 Inzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Open op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking. 06-57162324, www.zorgland.nl/info@zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking, 06-40712408, www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek Kerkstraat 54, 451244 Open: ma. 13.30-20.00 uur, wo. 10.00-17.30 uur, do. 13.30-17.30 uur, vr. 13.30-20.00 uur en za. 10.00-13.00 uur. Sporthal “De Hekel” Verhuur van accommodatie via het Gemeentehuis, afdeling Welzijn: 458111 Gemeenschapshuis “De Garf” Voor vragen, reserveringen etc. contact opnemen met 453835 of degarf@dorpshuizenlanderd.nl De Vlashoeve Puttelaar 37, 451921. Informatie en reserveringen bij Leo Boeijen, 436793 Landerdse Omroep Stichting Studio LOS, Kerkstraat 51a, 5411 EA Zeeland. 4

Heemhuis “de Hooge Raam” Kleine Graspeel 3b, 454620. Archief en bibliotheek open op ma. van 19.30–22.00, het Heemhuis op wo. van 14.00-16.00 uur. Op afspraak: 06-55104998 of 451650 Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, 453163, open ma. en vrij. 18.00-19.00 uur. www.sjbzeeland.nl / magazijn@sjbzeeland.nl Inkaterrein Voor Informatie en reserveringen bel de beheerder van het Inkaterrein: Mari Celen, 452141

DIEREN Dierenarts Dierenartsencentrum De Peelhorst. Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren: locatie Mill, Meulenveldt 32, 0485-477555. Gezelschapsdieren: locatie Uden, Drossaard 11, 0413-251159. Vogelwacht Zeeland M. de Louw, Langenboomseweg 47, 452240 voor zieke of gewonde vogels. Centraal hok postduiven Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13, 452560. Dierenambulance Maasland Bel 088-8113400 in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, 0412-638497. Open maandag t/m zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Registratie vermiste of gevonden (huis)dieren Elke dag v.a.13.00 uur, 462029. (gratis).

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Univé Kapelweg 4a, 0165-309100, hetzuiden@unive.nl Open: ma. t/m vr. 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Inloopservice in Het Kindcentrum op maandagmiddag van 13.30-15.30 / donderdagochtend van 10.00-12.00 u. Van Zanten Assurantiën B.V. Kerkstraat 26, 453030. Voor al uw verzekeringen, hypotheken, financieringen en zorgverzekeringen www.van-zanten.nu / info@van-zanten.nu Post.NL MoneyGram handelingen, Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: 99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss Informatie zie: www.9292ov.nl Taxihopper: 0900-8294467


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

handelsonderneming • verhuur • montage Kleine Graspeel 4 • 5411 RA Zeeland • hvmzeeland@gmail.com

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Hftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

In- en verkoop van: • Tractoren • Heftrucks • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines • Gereedschappen

Onderhoud en reparatie van alle merken: • Tractoren • Heftrucks • Auto’s • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines

Verhuur van: • Autoambulance / multitransporter - 201 x 460 cm incl. oprijplaten en lier D 75,- p.d. • Wij verzorgen ook transport voor uw auto, tractor, machines enz.

Harm Van den BrOek: 06 - 20998893 Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag vanaf 18:00 uur Zaterdag de hele dag

Ben jij op zoek naar een nette gebruikte fiets? Op dit moment hebben we een mooi assortiment van dames- en herenfietsen en elektrische fietsen op voorraad. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor het aanbod en de scherpe prijzen.

Jort Tweewielers | Schoolstraat 25 | Zeeland | 0486-451633 | www.jorttweewielers.nl Nieuwe fietsen | Gebruikte fietsen | Reparatie | Onderhoud

5


Nu met Mobiel Bankier en app. Open een Plus Betaalrekening en krijg: â‚Ź 50 op uw RegioBank spaarrekening Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Wereldpas App voor Mobiel Bankieren Internet Bankieren iDEAL

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

6

*Alleen in combinatie met de Overstapservice en een spaarrekening van RegioBank. Vraag naar de voorwaarden.

â‚Ź 50 cadeau bij onze betaalrekening!*


• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

Vakkundig en probleemoplossend! Voor het aansluiten van uw: • Verlichting • Wandcontactdozen

H. Bongers ook voor de montage van uw eventueel

• Data-installatie • Meterkast • TV installaties

elders aangekochte keuken.

7


zupertolle discoparty

r e u a B d n u Beck ty r a p o c s i d e l l o t zuper

ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015 Aanvang 20.30 uur

,50 €8 A SS KA DE N AA / 0 ,0 €6 P OO RK VE OR VO herberg d’n brouwer 8


CEES VAN DONGEN EEN MAN VAN FORMAAT Talloos zijn de banden die Cees van Dongen verbinden met de Zeelandse gemeenschap. In sociale media, in kranten en tijdschriften wordt zijn inzet geroemd, zijn tomeloos ijveren om mensen bij elkaar te brengen, zijn pogen om van Zeeland een dorp te maken waar het goed wonen, leren en werken is. Veel aandacht wordt – terecht! – besteed aan zijn inspirerende voorzitterschap van Stichting Jeugdbelangen. Hij gaf nieuwe impulsen aan deze vereniging, haalde jonge mensen in het bestuur en maakte zo SJB toekomstproof. Van oudsher is Stichting Jeugdbelangen nauw verweven met Ut Rookelijzer. Zo’n vijftig jaar geleden werd Ut Rookelijzer door Stichting Jeugdbelangen opgericht primair om de belangen van de Zeelandse jeugd onder de aandacht te brengen. Bij de toenmalige voorzitter van SJB, Bart Kunneman, werd Ut Rookelijzer aan huis gemaakt en regelmatig kwam Bart kijken naar de vorderingen van het typen en stencilen. Stereotiep was zijn vraag als hij zijn hoofd in de Rookelijzerruimte stak: “Zijn er nog schokkende dingen gebeurd?” Zou hij die vraag nu stellen, dan zou er geantwoord zijn:

“Zeer schokkend: Cees van Dongen is dood” Schreef Cees een paar jaar geleden een boekje met als titel “De proot in de stroot”, nu is zijn overlijden de praat in het dorp. Iedereen heeft het erover en geen wonder: waar was Cees niet bij, wat zette hij niet op poten, waar was hij niet bij betrokken? In een indrukwekkende afscheidsviering werd hij geen duizendpoot, maar een tweeduizendpoot genoemd. Ontzagwekkend wat die man betekend heeft, ook voor Ut Rookelijzer. De meeste stukjes van SJB in Ut Rookelijzer worden door de secretaris geschreven maar in de tijd dat Cees bij de Stichting de scepter zwaaide schreef hij zelf ook regelmatig artikeltjes, b.v. als SJB-ers een jubileum vierden of afscheid namen. In het kielzog van Ria Boley was hij Oan de proot mé een stel oud-bestuurders van SJB en toen SJB 50 jaar bestond, verscheen een extra gouden uitgave van Ut Rookelijzer, helemaal gewijd aan Stichting Jeugdbelangen en voor een groot stuk geschreven door Cees. Toen in 2012 Ut Rookelijzer het fotoboek “Kijk, Zeeland!” uitgaf, was Cees van Dongen de inzender van verreweg de meeste foto’s en verscheidene ervan werden geplaatst. Meer nog is Cees verbonden geweest aan Ut Rookelijzer als de vrijwillige molenaar van de Coppensmolen die jaren en jaren enthousiaste verhalen schreef over de molen, zijn vader Sjef de mulder, de bezoeken aan de molen, de geschiedenis ervan, de jaarverslagen met relevante gegevens over draaiuren, bezoekersaantallen, hoeveelheden gemalen graan, enz. Cees hield van heel veel dingen, óók van zijn molen en daarvan getuigden zijn artikelen in Ut Rookelijzer. Cees is dood, onbeschrijflijk verlies voor Maria, zijn kinderen, zijn vader, familie, vrienden, collega’s, buurtgenoten, heel Zeeland. Allen sterkte gewenst. Cees, je was bijzonder.

Redactie Ut Rookelijzer 9


MOV Nieuws Doordat de tentoonstelling van 50 jaar liep tot 13 februari en er door diverse mensen nog foto’s besteld worden heeft het bestuur besloten om alle foto’s tegelijkertijd te bestellen en hierdoor kan er wat vertraging ontstaan bij het afleveren van uw foto(s). Binnenkort kunt u onze collectanten weer verwachten voor de vastenactie. Sommige mensen willen niets doneren aan de vastenactie: we geven niets aan de kerk. Echter het geld van de vastenactie wordt nooit gebruikt voor een kerkelijke actie. Het wordt alleen gebruikt voor de projecten van de vastenactie. De Vastencktiecampagne 2015 gaat over de theeplantages van Sri Lanka. Wie informatie over de theeplantages van Sri Lanka op internet zoekt, vindt al snel prachtige foto’s van een paradijselijk vakantieland: hagelwitte palmstranden, eeuwenoude boeddhistische tempels en natuurlijk de vriendelijke olifanten. Wereldberoemd zijn ook de fotogenieke theeplantages. Echter achter de mooie foto’s gaat vaak een schrijnende werkelijkheid schuil. De Tamil-gemeenschappen op de theeplantages leven bijvoorbeeld extreem geïsoleerd, vaak in grote armoede. Het campagneproject 2015 is het werk van caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy. Setik helpt onder andere de Tamilgemeenschappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden. Het voormalige Ceylon is een eiland in de Indische Oceaan. Het is ongeveer even groot als Nederland en België samen. Er wonen zo’n 21 miljoen mensen. Er leven verschillende bevolkingsgroepen in Sri Lanka. De belangrijkste zijn Singalezen, Tamils, Moslims en Burghers. Deze laatste groep stamt af van de Europese kolonisten die Sri Lanka vanaf de 16e eeuw aandeden. In de 17e eeuw had de Nederlandse VOC er zich gevestigd, die daarvoor wel eerst de Portugezen moest verjagen. Er zijn nu nog steeds Nederlandse forten op het eiland te vinden - met vertrouwde Nederlandse namen als het Utrechtbastion en het Akerslootbastion en in de hoofdstad Colombo herinneren ook straatnamen als Maliban Street (Maliebaan) en Keyzer Street aan het Nederlandse verleden. Eén van de bekende bezienswaardigheden van Sri Lanka is ‘het Nederlandse kanaal’ in de kustplaats Negombo. Zelfs de taal herinnert aan het Nederlandse verleden: Nederlandse woorden zijn overgenomen in het Singalees, zoals aardappel, administrasi en ‘kakhoesie’. De oorspronkelijke bevolking van Sri Lanka wordt gevormd door de boeddhistische Singalezen. Zij vormen 75 % van de bewoners. De tweede belangrijke groep zijn de Tamils met ruim 15%. Zij zijn afkomstig uit India en zijn overwegend Hindoe. De Tamils die aan de noord- en oostkust wonen, zijn in de loop der tijd via natuurlijke migratie vanuit India naar Sri Lanka gekomen. Op de theeplantages wonen de ‘thee-Tamils’. Pas in 1978 kregen deze ‘thee-Tamils’ wat rechten. De theeplantages leveren jaarlijks zo’n 230 miljoen kilo thee op. Er werken ongeveer een half miljoen mensen in de thee-industrie. Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio Economic Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. - - Concreet betekent dit - 10


Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma’s van SETIK.

RIGOM klussenhulp en klein tuinonderhoud

Voor een veilig huis en een nette tuin Klussenhulp. Loszittende trapleuningen, klemmende deuren, geen rookmelder of het ontbreken van handgrepen in de douche kunnen gevaarlijke situaties opleveren in huis. Klussenhulp van RIGOM is er voor mensen die dit soort gevaarlijke situaties en ongemakken niet zelf en ook niet met familie of buren kunnen oplossen en die geen dure vakman kunnen betalen. Een veilige woning voorkomt ongevallen in huis. Vaak zijn dat ongevallen met nare gevolgen die het zelfstandig kunnen blijven wonen onmogelijk maken. Klein tuinonderhoud.Voor veel mensen is een tuin een lust. Wanneer het onderhouden ervan een probleem wordt kan het veranderen in een last. Klein tuinonderhoud is er voor mensen die de tuin niet meer zelf kunnen bijhouden en daarvoor ook niet kunnen terugvallen op familie of buren en voor wie de vakman te duur is. De tuinman houdt de tuin toonbaar. De tuinman is geen hovenier; het gaat hier om eenvoudige verrichtingen zoals: de heg knippen, onkruid wieden, gras maaien, tegels recht leggen, etc. Algemeen. Voor de uitvoering van de klussen in huis en de tuinklussen kunnen ouderen bellen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur. Na de melding komt de klussen- of tuinman zo snel mogelijk langs om het karwei te klaren. Dit altijd in goed overleg met de klant. De dienstverlening is relatief goedkoop: het aanvangstarief is € 6,50 euro en hierbij is het eerste half uur werk inbegrepen. Daarna wordt per kwartier € 3,25 euro berekend. De betaling gaat via eenmalige machtiging, zodat men niet met contant geld hoeft te betalen. Je hoeft geen lidmaatschap af te sluiten of contributie te betalen, een telefoontje is al voldoende. Speerpuntactie 2014 wegens succes verlengd tot 31 december 2015. Heel 2015 heeft RIGOM een speerpuntactie voor het plaatsen van een deurspion* en/of kierstandhouder* in huis. Zo kan iemand zien wie er voor de deur staat en hoeft de deur niet meteen helemaal open. Dat is wel zo veilig. De deurspion en kierstandhouder kosten nu slechts € 12,50 per stuk en worden gratis geplaatst. Deze actie loopt tot 31 december 2015. Veiligheid. Om de sociale veiligheid te vergroten zijn er diverse veiligheidsmaatregelen voor woon- en leefomgeving. Hiernaast kun u RIGOM ook inschakelen voor een veiligheidsadvies aan huis. Een deskundige vrijwilliger bekijkt dan het huis en geeft tips hoe de veiligheid, vooral gericht op het voorkomen van valongelukken in huis is te verbeteren. Dit advies is geheel gratis. Meer informatie over klussenhulp Thuis en Klein Tuinonderhoud kunt u contact opnemen met RIGOM: 0412-653235 of mverhagen@rigom.nl * plaatsen niet altijd mogelijk, is afhankelijk van de situatie

11


Bijzonder Ieder mens is uniek. Het is een veel omvattende bewering waarbij je in veel variaties kunt denken. Er zijn ook mensen die naast uniek, ook heel bijzonder zijn. Maandag 2 december kreeg ik het bericht te horen dat Cees van Dongen overleden was, een wel héél bijzonder mens. Het was een kippenvel moment! Wetende wat Cees allemaal betekend heeft en nog betekent voor de Zeelandse gemeenschap en de Landerdse politiek, weet je dat het gemis van Cees voelbaar zal blijven. Iedereen die met Cees samengewerkt heeft weet dat de werkzaamheden die hij verrichtte nooit meer op dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden. Zo bijzonder en uniek als Cees was vind je ze waarschijnlijk nooit meer. Cees was heel correct, een mensenmens, denken in mogelijkheden en mede door zijn enthousiasme en gevoel voor humor heeft hij veel mensen gemotiveerd en deelgenoot gemaakt van de successen die er gezamenlijk behaald werden. Ik ben ervan overtuigd dat de geest waarin Cees dacht en werkte ook in de toekomst de nodige positieve impulsen zal geven bij alle groeperingen waarin hij actief was. We zullen hem nog vaak missen en zijn werkzaamheden moeten ,,herindelen”. Deze keer een heel ander stukje dan u gewend bent van Tim….. De rest van de pagina is voor Cees, een voorbeeld voor ieder mens! Maria, kinderen, vader van Cees en verdere familie: ik wens jullie heel veel kracht de komende tijd. Moge de vele mooie herinneringen jullie daarbij helpen.

Cees bedankt!! Eens las ik in Ut Rookelijzer een spreuk die helemaal op Cees van toepassing is:

Belangrijk zijn die mensen die het niet belangrijk vinden om belangrijk gevonden te worden!

Groetjes, Tim. 12

Verzoekje aan Albert L-FM voor Cees : Het Dorp, Wim Sonneveld


• Kamerplanten • Snijbloemen • Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) • Bloembollen • Wenskaarten • 1001 cadeau-artikelen • Vliegengordijnen • Tuinbeelden en parasolvoeten • Groot assortiment tuinplanten • coniferen, sierheesters en bomen • Groenten- bloemzaden • Vogelwintervoer • Vogelhuisjes • Canvasdoeken

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

Uw adres voor: - Notebooks - vaste computers - TFF - tablet - All-in-one - cartridges - papier - school -en kantoorbenodigdheden Voor reparaties kunt u ook bij ons terecht, wij repareren zelf.

Maandag t/m vrijdag Vrijdag Zaterdag

Openingstijden 8.30 tot 18.00 uur tot 20.00 uur 8.00 tot 17.00 uur

Langenboomseweg 117 • 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 • www.descheiwal.nl Tot ziens op “De Scheiwal”

Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 13


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 14

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je zo goed. Wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Dankwoord Cees van Dongen

Schermafbeelding-2014-03-02-om-19.56.16-332x205[1].htm

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze lieve zoon

JOHN VAN DER VEN Eric, Ellen en Demi Jo van der Ven TE HUUR NETTE TOILETWAGEN bij: “Buurtschap de Graspeel” voor meer Informatie of reserveren bel: Willem Bongers 06-83676242

Vol in het leven Nog zo veel plannen Dan ineens… Afscheid moeten nemen van je naasten En dan toch.. Positief blijven Al je energie gebruiken Om een laatste bijzondere week te vieren Met je vrienden, familie, kennissen en gezin. Op een mooie, bijzondere en intense manier hebben wij afscheid genomen van Cees. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, lieve woorden, kaarten en bloemen. Dit heeft ons de kracht gegeven om op een waardevolle manier afscheid te nemen. Speciaal danken wij thuiszorg Pantein, De Vlaswiek, dokter Van Vleuten en Uitvaartzorg Van Lokven, SJB, Landerd TV en het Witte Huis. Veel liefs van Maria, Carlijn, Marle, Jesse, Tara, Twan, Teun en Bas.

Voor Uw grote belangstelling en het getoonde medeleven voor en na het overlijden van mijn man, vader, opa en overgroot-opa,

ANDRIES MANDERS willen wij U allen hartelijk danken. Wij ervaren het als een steun tijdens onze verdrietige momenten. Onze speciale dank gaat uit naar huisarts Dokter Roosendaal, en de lieve zusters van Pantein die Andries zo goed en liefdevol verzorgd hebben. En in het bijzonder willen wij nog bedanken Uitvaartzorg Van Lokven voor hun geweldige verzorging. Joke Manders-Verheijen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Woont u in het buitengebied en wilt u dicht bij het centrum van Zeeland wonen? Te koop gevraagd: vrijstaand woonhuis/bungalow/boerderij in Zeeland met minimaal 5.000 m2 grond. Inruil van ruime, moderne twee onder een kap woning (gebouwd in 2005), luxe afgewerkt, nabij centrum Zeeland en natuurgebied de Maashorst. Meer informatie of bij interesse? Neem contact op via (06) 53 86 84 38

15


Theaterdagen 2015 De landelijke Zonnebloem organiseert voor onze doelgroep theaterdagen. Zo kunt u voor een gereduceerde prijs naar verschillende musicals of shows. Zo kunt u naar: Datum 19-02-2015 06-03-2015 13-03-2015

Voorstelling Tineke Schouten Palingsound Musical “Onder de Groene Hemel” De Troupe van Joep Ellen ten Damme Tineke Schouten

20-03-2015 01-05-2015 28-05-2015

Theater Stadsschouwburg Nijmegen Lievekamp Oss

Begintijd 20.00 uur 20.15 uur

Prijs € 33,00 € 30,00

Stadsschouwburg Nijmegen Parade Den Bosch Parktheater Eindhoven Parade Den Bosch

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

€ 36,50 € 25,00 € 40,00 € 38,00

Onze afdeling gaat alleen naar voorstellingen in Oss, Nijmegen, Den Bosch of Eindhoven. Er kunnen 3 gasten per vrijwilliger mee. Als een gast zich opgeeft om naar een voorstelling te gaan dan wordt er door ons gecontroleerd of er nog kaartjes zijn en zullen wij voor een vrijwilliger zorgen die mee gaat. Wilt u zich opgeven voor een voorstelling dan kunt u contact opnemen met Joke 451777, Sjaan 451792 of Willemien 452533. Schilder- en ontmoetingsmiddag Zoals u weet organiseren wij al langere tijd op de eerste dinsdag van de maand een schildermiddag en een ontmoetingsmiddag. Deze twee activiteiten vallen op hetzelfde moment. Om het voor u mogelijk te maken om toch naar beide activiteiten te komen gaan we vanaf Januari 2015 de schildersmiddag verplaatsen. De inloopmiddag blijft op de eerste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur en kost € 1,-. De schildermiddag wordt verplaatst naar de tweede en vierde dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur en kost € 2,-. Dus er zijn nu 3 dinsdagen waarop u in de middag naar een activiteit van de Zonnebloem kunt komen. Wij hopen jullie dan te mogen verwelkomen.

Katholieke Bond van Ouderen Belangenorganisatie voor senioren

JAARVERGADERING KBO In het vorige Rookelijzer schreven we uitvoerig over de aanstaande jaarvergadering en daarom houden we het nu beknopt. De belangrijkste vergadering van het jaar vindt plaats op 23 februari en begint om 14.00 uur. Plaats van de vergadering: grote zaal in Compostella. Naast de vaste punten zoals jaarverslag en financieel verslag, zal o.a. ruimte worden ingericht voor een bijzonder gebeuren: afscheid van Arnold van Zeeland. De nestor van de KBO gaat de club na 15 jaar verlaten en in die periode heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als secretaris, vicevoorzitter, coördinator van het dansen, van wandelingen, van reizen, enz. Als spreker hebben we dit jaar uitgenodigd Leo Fijen, bekend van de televisie. Hij zal spreken over kansen om jong van hart te blijven in de herfst van je leven. Dat we al onze leden uitnodigen de jaarvergadering bij te wonen, is vanzelfsprekend. - - INTERESSANTE - 16


INTERESSANTE ONTMOETINGSBIJEENKOMST OP 12 MAART Nagenoeg elke dag zijn er spotjes op de TV die gaan over veranderingen in de zorg. Met ingang van dit jaar zijn allerlei taken van het Rijk overgedragen naar de Gemeente. De materie is best ingewikkeld maar onze leden (en anderen!) kunnen er mee te maken krijgen. Daarom willen we graag een brokje voorlichting verzorgen. Onder de titel Langer thuis wonen en de zorg in Nederland zal Wim van Kreij, een spreker van KBO-Brabant, algemene informatie bieden, waarna Esther Japuncic, adviseur welzijn van de gemeente Landerd, laat zien hoe het lokale WMO-beleid er uit ziet. Belangrijke informatie, waarvoor we onze leden graag uitnodigen. De ontmoetingsbijeenkomst vindt plaats in Compostella en begint om 14.00 uur. Leden krijgen nadere informatie bij de Ons van 2 maart. MET DE KBO NAAR KEVELAER Op 20 mei gaan leden van de KBO op de fiets naar Kevelaer. Ze zullen op tijd moeten vertrekken want om 16.00 uur zullen ze een h. mis bijwonen, samen met andere KBO-leden die per bus zijn afgereisd. Enige tijd later zullen de fietsers en de bussers samen het diner gebruiken, waarna de fietsers in Duitsland hun slaapplaats opzoeken en de mensen van de bus weer huiswaarts gaan. Degenen die met de bus gaan, komen op 20 mei om 10.00 uur bij elkaar in Compostella en na een kopje koffie wordt ingestapt en via een mooie route wordt naar Well gereden om de lunch te gebruiken. Een tochtje door het grensgebied volgt en ruimschoots op tijd zullen ze in Kevelaer arriveren voor de mis, welke wordt opgedragen door Theo van Osch met assistentie van Pieter Raaymakers. De fietsers zullen die dag al om 08.00 uur op de pedalen moeten, ze lunchen in Nederland en dineren in Duitsland. ’s Anderendaags fietsen ze terug naar Zeeland. Over zowel de bus- als de fietstocht naar Kevelaer zullen onze leden uitvoerig geïnformeerd worden bij de Ons van 2 maart. MET DE KBO NAAR DE PASSIESPELEN IN TEGELEN De KBO zit wél op de godsdienstige toer! Een dag of tien na Kevelaer staat Tegelen op het programma. Voor de 20ste keer worden daar de passiespelen gehouden. Het oude, bekende verhaal over de laatste dagen van Jezus zal een spectaculaire vertolking krijgen die boeiend, aangrijpend en meeslepend is. Graag willen we onze leden de gelegenheid bieden dit verrassende schouwspel mee te beleven. En als we toch op reis zijn, maken we er meteen een leuk uitje van met hier of daar een kopje koffie, een stuk Limburgse vlaai en een diner. Leden zijn over deze reis, die valt op 31 mei, uitvoerig geïnformeerd via stencils. SCHILDERCLUB EN NOG MÉÉR Hoewel geen activiteit van de KBO willen wij belangstellenden graag wijzen op de ontmoetingsmiddag en schilderclub “De Garf”, georganiseerd door het Nederlandse Rode Kruis en de Zonnebloem. Hoofdmoot is het genieten van elkaars gezelschap en een fijne middag met elkaar doorbrengen. De uitnodiging geldt voor:  Alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie.  Alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, bijvoorbeeld rummy-cubben, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen.  Voor hen die het fijn vinden om er even tussenuit te zijn.  Iedereen die voorheen deelnam aan “de schilderclub” op Kerkstraat 64 Je hoeft van de Zonnebloem noch van het Rode Kruis lid te zijn. Deelname kost € 2,00 per middag, koffie, thee en materialen inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand in De Garf van 14.00-16.00 uur! J. Ermers, secr. JBO-Zeeland

17


Veranderingen! Vooruitkijken is nog geen toekomst voorspellen. Welke veranderingen staan ons te wachten en hoe kunnen we ons zelf hier goed toe verhouden. Een ding is zeker, we zitten in een tijd van veranderingen die niet altijd voor iedereen, op de korte termijn, even gelukkig zullen uitpakken. Is dat slecht nieuws, ik denk het niet. Op termijn zullen we ervaren dat deze veranderingen ook meer zekerheden geven en mensen meer tot elkaar brengen. Een zekerheid hebben we altijd al gehad, veranderingen zijn er altijd; ‘Alles stroomt, niets blijft’. Keuzes maken. De vraag hoe gaan we met alle veranderingen welke op ons afkomen om? Zijn we in staat ons leven zo in te richten dat veranderingen hierin passen. Een belangrijk kenmerk van deze tijd is dat we weer meer zelf moeten doen. Dat biedt ook kansen, zo word je minder afhankelijk. Ik denk dat mensen van nature het vermogen hebben om hun eigen leven naar eigen inzicht in te richten. Dit betekent wel dat we voortdurend keuzes moeten maken, dat we zelf moeten gaan nadenken over wat de mogelijkheden zijn. Elke dag maken we meerdere keuzes, wat trek ik ’s morgens aan, wat eten we vandaag, enz. Dit zijn de keuzes voor de korte termijn, keuzes die wat verder weg liggen, vragen meer tijd om over na te denken en dienen vaak afgestemd te worden met de mensen om je heen. Waar gaan we op vakantie, wanneer en met wie? Gaan we wel of niet verhuizen, wil ik een andere baan, hoe gaat het met mijn relatie? Politiek moeten er ook keuzes gemaakt worden. Herindelen; met wie, wanneer, hoe? Het komende jaar moeten de contouren voor de definitieve keuze hierin duidelijk worden. Het gaat over iets belangrijks: De toekomst van de dorpen in Landerd! Zo’n grote keuze maak je ook niet even in je eentje. Om de raad voldoende bouwstenen te geven om hierover een weloverwogen besluit te kunnen nemen wordt nu een onderzoek onder de bevolking gehouden. Duidelijk moet worden hoe u uw toekomst in uw eigen dorp ziet. Welke rollen spelen verenigingen, corporaties en burgerinitiatieven? Wat is úw rol dan daarin? En wat wordt van de gemeente verwacht? De sticker campagne die onlangs is gehouden, was het begin van het onderzoek en gaf burgers een kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden in dit proces van verandering. Maar het onderzoek gaat verder, onder andere met het organiseren van toekomstworkshops. Het gaat ook u aan, dus het is belangrijk dat u meedoet! Voor Progressief Landerd staat in dit proces zorgvuldigheid voorop. Luisteren naar iedereen en pas dan de goede keuzes maken waarin de kans van slagen groot is. Dat is de opdracht waar we de komende tijd voor staan. Voor ons is belangrijk dat de richting welke uiteindelijk gekozen wordt ook op de instemming van onze inwoners kan rekenen. Progressief Landerd roept u op om actief uw mening over de toekomst van uw dorp te delen. Jacques Pijnappels, raadslid Progressief Landerd

Limerick Het zat met een boerke uit Zeeland goed fout maar ene knappe professor uit het St. Radboud heel vaardig met een mes en zeer goed bij de les. Wist raad, nu weer schrijft dat boerke als vanouds. Leo v.d. Heijden 18


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

19


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl Bel of mail voor een gratis, vrijblijvende offerte voor al uw bouwplannen.

Thuiszorg op tijden die U uitkomen!!!

VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Anita van der Wijst. Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413-335041 5408 XB Volkel E-mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 20


Kiobra voorleesontbijt Op 22 januari hebben we bij Kiobra, locatie KDV De Morgenzon in Zeeland, het Nationale Voorleesontbijt gevierd. Martine Schreiber van de Wizzert, heeft bij ons voorgelezen uit het prentenboek “Boris gaat naar zee”. Voor ons een leuke manier om kennis met elkaar te maken, binnen het Kindcentrum De Morgenzon. Het was een sfeervol, klein en ongedwongen open podium, waar de oudste peuters De Donderstraaltjes en jongste peuters De Zonnetjes, bij aanwezig waren. Na afloop is er gedanst en bij de Donderstraaltjes, de 3+ activiteitengroep hebben we nog een mooie tekening gemaakt met de oudste peuters. Tijdens de lunch was er een lekker broodje met een knakworstje als extra traktatie. Alles bij elkaar een zeer geslaagde ochtend. 15.051

15.052

Vlnr: Minke, Fleur, Joris, Emma, Casper, Sella en Zoe.

DE K.M.L.B. DENKT MET U MEE!! STAPPENPLAN BIJ KLACHTEN OVER DE HUISHOUDELIJKE VERZORGING Bent u ontevreden over de zorgovereenkomst? Bent u ontevreden over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging? U kunt dan de volgende vier stappen ondernemen: 1. U probeert in een gesprek met de medewerker van de zorgaanbieder tot een oplossing te komen. 2. Als het gesprek niet tot een oplossing leidt, dan dient de zorgaanbieder een andere medewerker (coördinator of vertrouwenspersoon) beschikbaar te stellen. U probeert samen tot een oplossing te komen. 3. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan wordt door de zorgaanbieder de consulent van de gemeente ingeschakeld. 4. Als het gesprek met de consulent niet tot een oplossing leidt, dan kunt u via een klachtenformulier een officiële klacht indienen bij de gemeente. Let op: u dient bij stap 1 te beginnen en daarna stap 2, stap 3 en tenslotte stap 4. Het secretariaat van de K.M.L.B. heeft een voorbeeld van een klachtenformulier. Hoe kunt u in het bezit komen van het klachtenformulier? • U vraagt het via een e-mailbericht aan, bij het secretariaat. U ontvangt het klachtenformulier vervolgens in uw mailbox. • U belt naar het secretariaat. De secretaris zorgt dat er een klachtenformulier voor u klaarligt. U dient het wel op te (laten) halen. Adresgegevens secretariaat K.M.L.B.: Marion de Jong, Smidse 119, Schaijk, 0486-750619, 06-28519702, email: kmlblanderd@gmail.co 21


Zorgcoöperatie Zeeland De Zorgcoöperatie Zeeland informeert u. Gezondheidsopbouwwerker Zeeland Gezondheidsopbouwwerker in Zeeland! Ja, die gaat er komen. Mede dankzij onze gemeente Landerd, BrabantZorg en Pantein komt er een halve baan voor Zeeland beschikbaar. Wat zijn dan de taken van deze opbouwwerker die bij de ZCZ gedetacheerd wordt: - stimuleren zelf zorg - bevorderen zelfwerkzaamheid - ondersteunen mantelzorgers - kortdurende verpleging en verzorging - en meer Op grond van deze taken spreken wij liever van een gezondheidsopbouwwerker want dat is toch de belangrijkste taak. Zorgen dat wij langer thuis kunnen blijven. Een gezondheidsopbouwwerker in Zeeland. Jazeker. De ZCZ is er trots op. Wij houden u op de hoogte. Rabobank Clubkas Campagne, bedankt mensen voor jullie stemmen op ons! Donderdag 29 januari jl. was de grote dag, de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2014. Alle 171 deelnemende verenigingen waren uitgenodigd voor de bekendmaking van het aantal stemmen op hun clubs en projecten in theater de Blauwe Kei in Veghel. Een volle zaal met vele actieve vrijwilligers was het resultaat. Iedere vereniging heeft maximaal twee bestuursleden mogen afvaardigen op 29 januari. Wij zijn verwend met muziek, cabaret en een interessant verhaal over social media. Het was een geweldige avond met natuurlijk een oplopende spanning, hoeveel stemmen zouden onze verenigingen hebben ontvangen. Die stemmen bepalen het deel van de € 110.000 die de Rabobank ter beschikking heeft gesteld voor verenigingen en projecten vanuit het coöperatief dividend van de bank. Uitslag: Stichting Vrienden van Compostella Zorgcoöperatie Zeeland KBO afdeling Zeeland

380 stemmen (€ 1.307) 376 stemmen (€ 1.293) 357 stemmen (€ 1.228)

Een super mooi resultaat, alle drie in de top 12 van de lijst! Wij, Stichting Vrienden van Compostella, Zorgcoöperatie Zeeland en KBO-Zeeland, willen jullie heel hartelijk danken voor jullie stemmen en steun. Iedere vereniging zal binnen haar doelen een mooie bestemming van de ontvangen steun vinden. In het najaar 2015 rekenen wij natuurlijk opnieuw op jullie steun. Nogmaals dank! Wist u dat? 1. ZCZ met de gemeente Landerd een sociaal akkoord gaat sluiten en onze leden hierover op 16 maart 2015 worden geïnformeerd 2. ZCZ steeds meer vragen van burgers ontvangt over zorg- en welzijnsvraagstukken en in samenwerking met diverse netwerkpartners in Zeeland tot oplossingen komt 3. ZCZ tijdens de wintermarkt in Zeeland op 11 januari meer dan 300 mensen heeft gesproken over de doelen van onze vereniging 4. ZCZ op zoek is naar vrijwilligers die in commissies actief willen worden, kijk hiervoor binnenkort op onze website -- 5. Andries -22


5. Andries Bongers inmiddels in de commissie ‘diensten’ is gestapt’ en Bert van den Broek betrokken is bij de commissie ‘netwerken’ 6. Steeds meer mensen onze website en Facebook pagina bezoeken. 7. Vanaf 25 maart 2015 op woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur D’n Inloop voortaan open is 8. Op maandag 16 maart 2015 de Algemene Ledenvergadering ZCZ is gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda/op uw kalender thuis. De Zorgcoöperatie Zeeland staat voor iedereen klaar met een hulpvraag. Solidariteit is hierbij de drive en inspiratie. Om dit te kunnen doen en te blijven doen is de steun van alle burgers nodig. Dit kunt u doen door lid te worden van onze Zorgcoöperatie. Door contact op te nemen is dit snel geregeld. Mee doen is mee profiteren en zeggenschap in de Zorgcoöperatie, samen kunnen we er iets moois van maken. Mogen wij rekenen op uw SOLIDARITEIT? Aanmeldformulieren op de website, www.zorgcooperatiezeeland.nl of 0486-451865. Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Egbert van Hout, voorzitter.

2015 V.C. Detac wenst iedereen een gezond, sportief, gezellig en fijn 2015 toe. Activiteitenplanning Detac Detac heeft de volgende activiteiten gepland:  30 mei Flessenactie ( nivo 1 t/m 6 en kaboemers) Vanaf 13.30 uur (onder voorbehoud)  6 juni Uitstapje ( nivo 1 t/m 6 en kaboemers) Meer informatie en andere nieuwtjes kun je vinden op onze site: www.vcdetac.nl Wij gaan voor een sportief, enthousiast, gezellig en succesvol volleybalseizoen! Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen tijdens onze wedstrijden?!

De Topper van de maand januari 15.053

Even voorstellen Naam: Lara van de Weem Leeftijd: 9 jaar Ik speel in het team: 4.2 Favoriete hobby’s: volleybal Mijn muziek: Nielson Leukste film: Astrix en Obelix Wat ik niet zo goed kan: lezen. Wat ik later wil worden: juf.

Ik woon in: Zeeland met Mama, Mart en Harm. Hoe lang ik volleybal speel: 4 jaar. Mijn lekkerste eten: papa’s zelfgemaakte Chinese maaltijdsoep. Ik ben goed in: rekenen Mijn grootste wens: Om in dames 1 te komen.

23


Nieuw leslokaal Natuurcentrum De Maashorst Natuurcentrum De Maashorst heeft een nieuw leslokaal in gebruik genomen bij restaurant Het Bomenpark te Heesch. De voormalige lesruimte is bij het restaurant getrokken. In de lesruimte worden jaarlijks honderden basisschoolleerlingen ontvangen voor een les over water, eekhoorntjes en diersporen. De heren van Bakel en van Nistelrooij, eigenaars van het pand, realiseerden de fraaie ruimte in een paar weken. Inmiddels zijn de eerste groepen kinderen er alweer aan de slag geweest met de diersporenles. Natuurcentrum De Maashorst verzorgt al jarenlang lessen voor basisschoolleerlingen in haar dependance De Hooge Vorssel te Heesch, gelegen naast restaurant Het Bomenpark. Omdat het in dit restaurant steeds drukker wordt en 15.054 er veel vraag is naar een aparte ruimte voor groepen, was men op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Door een nieuwe lesruimte te realiseren voor het natuurcentrum kon de bestaande lesruimte aan het restaurant gevoegd worden. Behalve een fraaie groepsruimte voor het restaurant heeft dit nu ook een fijn en licht leslokaal met uitzicht op het water opgeleverd. De eigenaars van het pand, de heren van Bakel en van Nistelrooij, overhandigden de sleutel aan de heer van de Wijst, voorzitter van het bestuur van Natuurcentrum De Maashorst. Ze brachten samen met de heer van de Kamp van restaurant Het Bomenpark en medewerkers van het natuurcentrum een toost uit op de voortzetting van de inmiddels jarenlange plezierige samenwerking. Meer informatie: www.natuurcentrumdemaashorst.nl of via 0412-611945.

‘Snertwandeling’ rondom de Kuilen Langenboom IVN gidsen nemen de wandelaars mee op een tocht rondom De Kuilen, die loopt langs bospercelen, heideveldjes en vennen. Ze vertellen over het ontstaan van de plas, over de (water)vogels, dieren en diersporen die ze onderweg tegen komen. In de pauze wacht een kop dampende snert bij logement De Valkhoeve, dat tevens informatiecentrum is van recreatiegebied De Kuilen. IVN Grave organiseert deze wandeling samen met De Valkhoeve. Datum: Zondag 22 februari, 14.00 uur, Duur: circa 2,5 uur Startlocatie: Strandpaviljoen de Kuilen, Fazantenweg, Langenboom. Kosten: € 5,50 per persoon inclusief kop snert tijdens de pauze. Meer informatie: Dhr. Wil Ariens, IVN-gids, 0486- 412217 en www.ivn.nl/afdeling/grave

24


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Comfort en veiligheid - zonwering - rolluiken - veranda - hekwerk

Sebastian Schuurmans Vrijblijvend advies en oerte op maat aan huis! 06 - 11 45 93 89 www.schuurmansbuitenleven.nl

25


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 26


Impressie: tentoonstelling 50 jaar PMC-MOV Heemhuis, 28-12-2014. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

15.055

15.056

15.058

15.057

15.059

15.061

15.060

15.062 27


Zegeningen tellen Hallo beste mensen, op de eerste plaats wil ik iedereen nog van harte een voorspoedig en gelukkig 2015 in een goede gezondheid toewensen. Misschien wel wat laat want anderhalve maand is er al pleiten als jullie dit lezen maar goede wensen kun je altijd gebruiken is mijn ondervinding. Ik heb dit de laatste maanden maar al te dikwijls moeten ervaren. Gezondheid is een heel groot goed maar gelukkig zijn staat bij mij toch nog altijd boven aan. AI heeft het mij het laatste jaar niet altijd meegezeten het gevoel van gezegend zijn is me toch altijd bijgebleven en dat heb je ook nodig om te kunnen blijven vechten. Ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heeft dat gevoel mij niet in de steek gelaten. Natuurlijk zijn er momenten van krampen en pijn geweest dat je even heel andere dingen door je hoofd speelde maar de zon gaat onder en komt ook weer op zo lang je leven duurt en daar heb ik mij steeds aan vastgehouden. Trouwe lezers van Ut Rookelijzer zullen mijn brabbelstukjes misschien wel gemist hebben maar op een gegeven moment ging het niet meer. Mijn gezondheid eiste teveel aandacht. Ik heb bewust geen ruchtbaarheid aan mijn ziek zijn willen geven om de rust aan het thuisfront te bewaren en ik hoop dat niemand dat mij kwalijk zal nemen. Alleen de redactie heb ik ervan in kennis gesteld. Toch heeft het mij goed gedaan dat schup en schoefel zich de rede van mijn verzuim openlijk afvroegen maar dat zijn dan ook een paar oude bezadigde wijze mensen die in hun leven waarschijnlijk ook al van alles hebben meegemaakt. Maar meer dank ik ze nog voor de lof die ze mij in hun stukje toezwaaide. Zo merk je ook dat er mensen zijn die in je schrijven zijn ge誰nteresseerd. Schrijven kost inspanning al is het maar een simpel stukje en waardering is de beloning dus schup en schoefelke hartelijk dank bij dezen. Elk stuk van schup en schoefel word door mij met belangstelling gelezen want ik vind dialect belangrijk en interessant, het is een stukje cultuur. Het nieuws dat ik in het ziekenhuis lag is toch links en rechts doorgesijpeld maar dat mag ook gerust. Ik merk het aan de kaartjes en telefoontjes. Gelukkig ben ik weer thuis en maak het naar verhouding goed en de uitslag van het weefsel onderzoek is voor mij gunstig uitgevallen dus schijnt er licht aan de horizon. We hebben samen nog toekomst en daar zullen we samen iets van proberen te maken. Wat willen we nog meer. De eerste zes weken mag ik helemaal niet werken maar die zijn snel voorbij, dat merk ik nu al. Ik heb nog van alles te doen al is het maar een stukje schrijven voor het Rookelijzer om de mensen op de hoogte te brengen van mijn toestand want ik weet zeker dat er meer mensen zijn die daar belangstelling voor hebben. Ik moet ook iets doen om de tijd om te komen want mij hebben ze nog ooit geleerd dat niks doen des duivels oorkussen is. De duivel kun je gelukkig met een kruisje maken verdrijven en dat gaat me nog gemakkelijker af dan een stukje schrijven. Ik voel wel dat de dokter gelijk heeft met zijn wijze lessen en vermaningen over inspanningen. Daarom is het ook nog lang niet zeker dat ik elke maand weer een vaste plaats in ons lijfblad opeis met een verzinselke of een duimzuigertje! Ik wil graag proberen om het voorlopig toch een beetje rustig aan te doen. Graag wil ik nog even terug komen op die oude procesverbalen in het vorige Rookelijzer over het ullingen. Volgens mij klopte dat verhaaltje niet helemaal. Ik ken ook nog het verhaal van ulIingen vangen van vroeger van mijn vader. Dat gebeurde vooral met ruw herfstweer. Je moest dan vooral tegen de wind ingaan maar dat is bij alle stroperijen zo. De stropers hadden dan meestal een stevige hond bij zich want ullingen waren niet voor de poes maar die ullingen werden voor de pels gevangen net zoals ook ooit mollen voor hun pelsje gevangen werden. Ook daar zat toen al oplichterij in. Je had toen speciale mollenvangers die daar een soort bijverdienste van maakten. Er waren boeren die er geld voor over hadden om die mollen kwijt te zijn. Zo was het een kunst voor een mollenvanger om voor dezelfde mol twee boeren te laten betalen. -- Die ullingen -28


Die ullingen werden ook soms met klemmen gevangen want die zaten vroeger om elke boerderij. Ze waren ook nuttig want ze zaten ook onder korenmijten. Begon je nu zo'n korenmijt te dorsen en je kwam weinig muizen tegen dan was het bijna zeker dat er met de laatste nog een ulling onder uit kwam. Je moest hem dan dood kunnen slaan of je moest een hele goede hond hebben. Volgens de verhalen zouden ze ook kippen grijpen maar dat weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat ze ontzettend konden stinken als ze in het nauw kwamen maar ik geloof nooit dat je een ulling zo tam kon maken dat je ermee op konijnen jacht kon gaan. Een fretje wel. Dat heb ik zelf nog wel ooit gezien. Lieve mensen bij deze nog heel veel kostbare gezondheid. Groetjes, Leo v.d. Heijden.

Bezoek Schaijkse horeca. De KMLB is gestart op 29 juni 2011 en behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking. Doordat bijna alle leden van de KMLB zelf ook een beperking hebben, kunnen zij zich als ervaringsdeskundigen goed inleven in de situaties, waar je bij de dagelijkse bezigheden mee te maken krijgt. Het is voor mensen met een beperking ook belangrijk om uit eten te gaan of een gezellig avondje uit te hebben, daarom hebben wij de afgelopen weken de Schaijkse horecagelegenheden bezocht om, met inzet van een rolstoeler, aan de hand van een checklist de zaak te screenen op toegankelijkheid, aanwezigheid van een invalidentoilet etc. We werden overal hartelijk ontvangen en mochten rond kijken en onze aantekeningen maken. Samen met de horecaondernemers hebben we bekeken, of er verbeteringen mogelijk waren. Bij Restaurant Nieuw Schaijk en De Gasterij was alles perfect in orde en zij hebben dan ook direct onze duimsticker uitgereikt gekregen. Binnenkort gaan we ook de horeca in Zeeland en Reek bezoeken. Mocht U een bedrijf kennen, dat een perfecte service en toegankelijkheid heeft, dan horen wij dat graag van U. Louis van den Bergh – voorzitter 0486-462234 / Marion de Jong – secretaris 0486-750619 kmlblanderd@gmail.com

Vertel eens….School Hartelijk dank aan alle mensen die het boekje al besteld hebben. Vanaf vandaag kunt u het ophalen bij: Anne-Marie van den Broek of Riny van Wanrooy Voor-Oventje 43 Tooverkamp 1 Tel: 0486 452261 Tel: 0486 452387 Heb je nog niet besteld en toch interesse, dan kun je natuurlijk alsnog een boekje kopen. Wilt u zeker weten dat we thuis zijn bel dan van te voren s.v.p. Met vriendelijke groeten en tot ziens. Riny en Anne-Marie

29


Rommelpotterij, rommelpotterij Geef me een cent en ik ga voorbij 'k Heb geen geld om brood te kopen Daarom moet ik met de foekepot lopen Foekepotterij, foekepotterij Geef me een cent en ik ga voorbij

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland.

mei 1965 – mei 2015

Ut Rookelijzer 50 jaar 30


Tip!

Ook in 2015 recht op een brilvergoeding? Wij werken samen met de meeste zorgverzekeraars!

VAN KIJKEN NAAR ZIEN!

Adres Kerkstraat 19b, Zeeland - Telefoon (0486) 452 500 Voor meer informatie kijkt u ook op www.frankverbeekzeeland.nl

31


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

32

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37


www.benscampersencaravans.nl

• Onderhoud • Reparatie • Schadeherstel

(ook hagelschade)

• Bemiddeling bij aan- en verkoop • Ombouw en inrichting buscampers en trailers • Bijzondere aanpassingen - minder validen - cross, rally, fietsfanaten Hoefslag 7a - 5411 LS Zeeland T 0486-760070 / 06 55 73 74 85 info@benscampersencaravans.nl facebook.com/benstechniek

33 Adv_ZW_90x130mmRookelijzer.indd 1

7-1-2015 16:08:56


Naast onze partywagens en groepsactiviteiten bent U bij VGA Zeeland ook aan het juiste adres voor het huren van losse partybenodigdheden! Een kleine greep uit ons assortiment: Partybenodigdheden Krukken Stapelstoelen Lange tafel (180x80cm) Statafel Terrastafel vierkant Tafelkleedje rood Bord inclusief mes en vork Roomstel Lepel of vork of mes Gebaksbord incl vorkje Kop/schotel incl lepeltje Theeglas/schotel incl lepel Theepot

prijs € 1,25 € 0,85 € 6,00 € 6,00 € 4,50 € 2,25 € 0,45 € 0,50 € 0,15 € 0,30 € 0,25 € 0,25 € 1,00

Partybenodigdheden Soepkop incl lepel Koffiecontainer (100 kops) Koffiecontainer (40 kops) Koffiepercolator (90 kops) Koffiezetapparaat incl 2 kannen Thermoskan Ijsblokjes Friteuse Soep warmhoudketel Wijnglas Bierglas Frisglas

prijs € 0,30 € 6,00 € 5,00 € 12,50 € 8,50 € 1,50 € 2,00 € 12,50 € 5,00 € 0,15 € 0,10 € 0,10

De spullen worden door u zelf opgehaald en teruggebracht in ons magazijn. Bij grote partijen kunt u hierbij gratis gebruik maken van een aanhangwagen.

Activiteitenwagen De oplossing voor o.a. uw familie- vriendendag of –weekend, buurtfeest, schoolkamp, personeelsgebeuren en vele andere activiteiten. In deze wagen zit al het materiaal voor de volgende activiteiten inclusief compleet draaiboek. Kosten: € 85,00 4 casinospelen 10 oud-Hollandse spelen Koningsspel Kegelvoetbal Klootschieten Jeu de boules Ren-je-rot quiz Levend varkenskwartet

Kist met gezelschapsspelen Mini zeskamp Frisbyspel Belgische Bingo Boerengolf Er-met-de-pet-naar-gooien-spel scrabbleparty Boek met gezelligheidsspelletjes

Voor de kleintjes: Levend ganzenbord Pannenkoekbak wedstrijd Speurtochtenset Limonadefontein Dart toernooi

Thuisfeestwagen

Dit is een volledig ingerichte aanhangwagen voor feesten of andere doeleinden. Het enige wat u hoeft te doen is de wagen ophalen en terugbrengen. Een kleine moeite voor een geslaagd feest. De inhoud is voor een feest voor 50 personen. Kosten: € 67,50 30 stoelen 20 barkrukken 5 tafels 5 statafels 10 tafelkleedjes Buffettafel met rok 50 kop/schotel/lepeltjes

20 theekopjes 10 roomstelletjes 10 bloemvaasjes 10 asbakken 10 sfeerlichtjes 50 gebaksborden/vorkjes waterkoker

10 bonbonschaaltjes 50 borden met bestek 40 frisglazen 15 borrelglazen 40 bierglazen 25 wijnglazen 25 longdrinkglazen

3 dienbladen Kurkentrekker/opener Koffiezetapparaat Theekan/rechaud 5 schalen (hapjes)

Meer informatie: vgazeeland@home.nl • www.vgazeeland.nl of bel naar 0486-452572

34


Zelland is Zelland

(deel 94)

Hoe schrijfde gij? Droevig neijs waar ’t tów we te heuren kriggen dè Cees van Dongen waar gestörven. Veuls te jong netuurlijk, ’t is gruwelijke zund. Wà hij gedaon hè veur Zelland, en veural veur de Zellandse jeugd, dè meugen we noit vergeten. Stichting Jeugdbelangen is stivvig in de Zellandse geminschap verankerd. En ok de Herindelingspartij haj in hum unne goeie veurtrekker. Ok ’n aontal jaoren haj Cees via de medezeggenschapsrood van De Vlasgaard unne goeien invloed op t beleid van ’t onderwijs in Zelland, net zo goed as dèttie eiges in ‘t onderwijs z’n sporren hè verdiend. Altijd vriendelijk en diplomatiek, maar wel gruwelijk gedreven um te vèèchten veur de dingen wortie veur stònd. Ik denk dè Zelland hum wel zal gaon missen. De schoolkeinder zen denk ik al stik ’n bietje gewend in d’r neij klassen. De drukte in de stroot schijnt ok mee te vallen; d’r is zat plats um de kiendjes uit en wir in te laojen. ‘t Schilt netuurlijk dèsse dè nou mar twéé kèrres op unnen dag hoeven te doen, mi da continuerooster. Ik ben beneit wanneer de minsen van Zelland ’n kijkje meugen gaon nemen in di schòn gebouw. D’n aauwen Vlasgaard kos nog wel enne kéér goed van binnen bekeken worre, want d’r zèn nog ‘n par fiste gewist, um afscheid te nemen. Misschien, as ge di leest, is d’n sloper al bizzig um ’t um te stoten. En anders zal dè nie lang mir duren. En de ‘joenits’ van de Wizzert: dor zullen ze toch nog wel ’n áánder bestemming veur kunnen veinen lijkt mèn. Die zèn denk ik nog wel ernte anders veur te gebruiken. Ben beneit wàtter op dieje groten open plak gè gebeuren. ’t Central Park van

Zelland? Dè zou nie verkeerd zèn. We zullen ’t wel zien. De onderhandelingen veur de herindeling gaon ondertussen ok gewoon deur. Ge hèt al verscheiene kèrres in de krante kunne lezen dèsse bizzig zèn mi nao te denken hoe dè dè ’t bèèst gedaon kan worre. Uje en Oss zèn toch wel de belangrijkste durpen, wor de aondacht op gericht is. Ik vein ’t nie meer as logisch dè Zelland bij Uje kumt. Kunne wij ok moi zegge dè we unnen Vee en Dee hebben. Hoewel dè nou ok wir inèns aon ’n zije draodje schijnt te hangen… Nou efkes wa anders: Tów ik begos mi deez stukskes, in tweeduuzend en zes, hai’k beloofd um nao twèntig noemers munne naom bekend te maken. Ik weet dè veul minse d’r onderhaand gorsgruwelijk néischierig naor zèn hoe dè’k schrijf; dè wil zeggen: munne naam dan zoveulas. Ondertussen hè’k al, zoas ge kunt zien, ‘n dèl meer stukskes geschrivve, en de minse weten ’t nog steeds nie. Nou hè’k ‘s gedáácht um dè ok mar zo te laoten. Voortschrijdend inzicht hèit dè in moi Nederlands. Ernte naor taolen is ummers duk veul schònder as ‘t weten of ‘t hebben. Veinde ok nie? Dor wil ik ’t bij laoten. Wor ik ’t nie bij wil laoten is wir de vroog van Kende gij Zelland? De veurige tekst kunde veine bij ’t kepèlleke op ’t Uiventje. ’t Is de naom van ’t gedicht wa door stè op ’n bùrd, langs de poëzieroute. Iemes haj ’t verrèkkes rap gevonden; al veurdè ik ’t Rookelijzer eiges opengemakt haj. En nog mòier: ik krig van hum ’n kopie van ’t originele, mè de háánd geschrivve gedicht van Marie Cornelissen-van Walbeek. Keischòn en keibedankt! ‘n Par minse meer nog hajjen ’t ok gevonden. Nou de neije dan: Wor in Zelland kunde lezen: 1972 GRASPEEL 1997? Wandelt ‘r mar ’s op uit en dan veinde ’t zeker wel. En meelt ’t dan mar wir deur: victorvanuje@hotmail.nl Ik wáácht ‘t wir af; d’n dizze is nie zo moeilijk. Nou mensen, nog 7 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 35


Verhuizing OBS De Wizzert naar De Morgenzon Wat zijn we trots op onze nieuwe plek in De Morgenzon! Na jaren, maanden, weken van voorbereiding was het na de Kerstvakantie dan eindelijk zo ver: we mochten onze intrek nemen in het nieuwe gebouw. En wat hebben we er met z'n allen wat moois van gemaakt! Natuurlijk komt er binnenkort ook een open dag aan voor de aanmelding van nieuwe kinderen, maar ook veel 'gewone' Zeelanders hebben natuurlijk nog geen kijkje kunnen nemen in ons nieuwe gebouw. Daarom geven wij u hierbij graag een klein inkijkje. Toen alle plannen vorm begonnen te krijgen en we wisten waar we in het nieuwe gebouw mochten gaan huizen (vanuit de Kerkstraat gezien rechtsboven en de lokalen daarachter), schakelden we Ellen Kuster in. Zij is onderwijs-ontwerpster, speciaal voor leeromgevingen. Samen met Ellen, het team en vele betrokken ouders konden we al snel een mooi plan opstellen. En wat werden we verrast door het enthousiasme en de inzet van vele mensen. Ouders meldden zich aan voor de klussenwerkgroep of de verhuisdagen en mannen van de Zorgcoöperatie sloten zich aan om de handen uit de mouwen te steken. We hebben genoten van de voorpret en de uitvoering van allerlei plannen en ideeën. En wat zijn we dankbaar voor de vele handen die het werk licht hebben gemaakt. 15.063

Op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen kon iedereen in de omgeving van Hoefslag en Kerkstraat-Noord horen dat er flink geklust werd. Er werden stoelen geschilderd, tafels en werkplekken gemaakt, een speelhuis gebouwd voor de onderbouw. Er werden kussens gemaakt in allerlei vrolijke kleuren, er werd laminaat gelegd, er werden werkplekken voor de leerkrachten gemaakt. Stellingkasten bouwen

Op 18 en 19 december werd er door vele mensen flink gesjouwd en vielen alle puzzelstukjes langzaam op zijn plek. Dit was precies wat we ons erbij hadden voorgesteld en wat waren we benieuwd naar de reacties van de kinderen op 5 januari. Het was dan ook heel fijn om te zien dat de kinderen net zo enthousiast waren als wijzelf en eigenlijk zonder problemen de verhuizing mee tot een succes maakten. Om de vele vrijwilligers te bedanken hebben we op 13 januari een bedankavond georganiseerd. Als aandenken aan deze bijzondere tijd samen hebben de vrijwilligers een T-shirt gekregen waarop de oude Morgenzon en de nieuwe Morgenzon samenkomen. Een echt collectors item.

15.064

Op woensdag 4 maart is er een open dag van 08.30 tot 12.00 uur voor de aanmelding van nieuwe kinderen. Iedereen met kinderen 15.063 die voor 1 oktober 2016 4 jaar worden, is van harte welkom op deze ochtend. Op 2 maart is er een informatieavond van De Wizzert voor deze ouders van 19.00 tot 21.00 uur. 36

Mannen van de Zorgcoöperatie hielpen belangeloos mee


Foto-impressie OBS De Wizzert in De Morgenzon 15.066

15.065 De Blauwe Kamer (groep 1/2)

De Bouwplaats

15.068

15.067 Werkplek leerkracht

De teamkamer ‘Aan de Keukentafel’

15.069 15.070

De Studio (extra lokaal) 37


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

15.071

15.072

15.073

Nieuwe Morgenzon Aula stond op z’n kop!! De aula van De Morgenzon was letterlijk te klein bij de twee uitvoeringen van Music & Kids van onze harmonie en slagwerkgroep op 30 januari. Vooral de eerste voorstelling voor de jongste kinderen zorgde voor meer dan een afgeladen zaal. Toen was de ruimte echt te klein. En wat hebben de kinderen van beide voorstellingen genoten! Meeklappen, meezingen, en volop meebewegen met de muziek die slagwerkgroep en harmonie boden. Muziek die bij de kids wel heel erg bekend was, van de Muppets tot de Efteling en Junglebook. Robbert en Will zijn echt entertainers gebleken, zo enthousiast reageerden de kinderen, de ouders en de opa’s en oma’s op hun verhalen. En onze muzikanten? Allemaal een vrije dag genomen om dit spektakel maar niet te hoeven missen. Met of zonder rode neus op speelden we allemaal de sterren van de hemel. Genieten was het van de enthousiaste kinderen in een uitstekend georganiseerd muziekevenement. Kijk voor meer impressies op de site of facebook Koningsnacht 2015: Zeelandia Presenteert Royal Rhapsody De traditie zet zich voort, want ook dit jaar belooft het Koningsnacht concert van Zeelandia weer een fenomenale avond te worden. Dit jaar staat het concert aan de vooravond van Koningsdag, dus 26 april, in het teken van de beroemde band Queen. Van Wilhelmus tot We Will Rock You, het wordt een galaconcert met koninklijke allure met als stralend middelpunt de Zeelandse gedecoreerden van 2015. Dit jaar wordt Zeelandia bijgestaan door een viertal zeer getalendeerde zangers en zangeressen. Zij zullen het repertoire van Queen onder begeleiding van de harmonie weer laten herleven. Het zal een magische avond worden, dus houdt de site van Zeelandia in de gaten voor de kaartverkoop, het zal weer hard gaan…. Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding: Bestuur Zeelandia 38

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

15.074

The Rare Vocals

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).


Q-Vention partner voor huishoudelijke hulp Q-Vention biedt huishoudelijke zorg, ondersteuning en begeleiding. Dienstverlening die past bij een veranderende samenleving. Wij leveren op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) en op particuliere basis huishoudelijke zorg, ondersteuning en begeleiding. Door onze zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten aan de specifieke wensen en behoeften van de cliënt.

Aanmelden zorghulp

Wij gaan uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg, ondersteuning en begeleiding nodig is op het gebied van hulp bij het huishouden, maar ook wat er aan verdere hulp nodig is zoals: boodschappen doen, comfort en veiligheid in en om het huis, Vervoer van en naar een ziekenhuis, of begeleiding bij een gezellig middagje naar de bioscoop of een wandeling in het park. Bent u op zoek naar ondersteuning, begeleiding of huishoudelijke zorg bij u thuis? Meld u dan vrijblijvend aan door een mail te sturen naar info@q-vention.nl t.a.v. Henriëtte van der Loop en we gaan in goed overleg bepalen wat wij u als Q-Vention kunnen bieden. Maar bellen mag natuurlijk ook: Tel 085-4018490. Ons vast aanspreekpunt in gemeente Landerd is Henriëtte van der Loop.

Werken bij Q-Vention Zorg

We streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorg, ondersteuning en begeleiding van professionals in kleine teams in te laten vullen wordt het probleemoplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Kortom: betere zorg en ondersteuning tegen lagere kosten. Aantrekkelijk voor alle betrokkenen. Ben jij een enthousiaste werkzoekende met talent in de zorg, en geïnteresseerd om samen met ons Q-Vention huishoudelijke zorg tot een succes te laten worden? Mail je cv, motivatie en foto naar info@q-vention.nl ter attentie van Ben Verstraten en maak ons nieuwsgierig om jouw talent te ontdekken. Voor nadere informatie over de inhoud of het profiel van de functie kun je contact opnemen met Ben Verstraten, 085-4018490. Wilt u meer informatie over Q-Vention huishoudelijke zorg we zijn 24 uur per dag bereikbaar voor hulp en ondersteuning via 085-4018490 Adres:Q-Vention Zorg Loopkantstraat 31 5405 AC Uden

Telefoon: 085-4018490 E-Mail: info@q-vention.nl Website: www.q-vention.nl 39


40


Het Witte Huis à La Carte. Kom binnen, proef en geniet.. Dagelijks een menu van de Chef voor slechts € 25,00. 111-jarig menu van de maand, ook in februari: 3-gangen slechts € 11,11 2 soorten soep, hoofdgerecht met schnitzel en een dessert van het huis * niet in combinatie met andere acties Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Denk aan je Valentijn, denk aan het Witte Huis 14 februari kunt u kiezen voor een speciaal Valentijnsdiner. Ontvangst met een heerlijk aperitiefje, daarna 3 gangen bestaande uit diverse luxe kleine gerechten om samen van te snoepen. Dit alles voor slechts € 31,50 Wij wensen u alvast een feestelijke carnaval toe met op zondagavond een bezoek aan Het Witte Huis met DJ Chris. De deur is los vanaf 20.30 uur.

Het Witte Huis. Voor alles wat mensen samenbrengt…

41


42


Carnaval van start!

Bij het uitkomen van dit Rookelijzer is de carnaval al begonnen. Weer een aantal mooie dagen vol feest en plezier staan weer voor de boeg. Ook u kunt mee doen. Lekker ongedwongen gezellig aansluiten. Dat kan op de avonden of de middagen in ons dorp. Overal wordt er van alles georganiseerd. Kijk op www.smouskes.nl voor het complete programma. Prins Maurice d’n Urste, Prinses Marjo, Adjudant Joris en de gehele club van De Smouskes hebben er zin in en verwelkomen u graag deze dagen! Optocht: Zondag om 13.30 uur En kom natuurlijk kijken naar de Zéllandse Optocht. Elk jaar wordt hij weer wat groter en ook dit jaar belooft het weer een mooi spektakel te worden. Hij start om 13.30 uur bij het Kerkplein/D’n Brouwer en de route loopt via de Kerkstraat, Langenboomseweg, Puttelaar, Korte Dijk, stukje Brand, Puttelaar en Kerkstraat. Het einde is op de ‘kruising’ Kerkstraat/ Schoolstraat/ Langenboomseweg. De prijsuitreiking van de optocht is in Ambianz omstreeks 17.00/17:.30 uur.

Pronkzittingen Bij Ons in Zélland van hoog niveau!

Driemaal was het een fijne mix van cabaret, muziek en dans. Nadat Ellen Laurenssen-van Hoof de muzikale opening heeft verzorgd volgen tonpraoters Pieter van Dongen als wielrenner en Cor Verstegen als Théke de Vuilnisman, die beide een leuke buut neer zetten. De Zeelandse hofkapel De Blaosbalken zorgt voor de muzikale noot. Het stuk van de Klokkenluiders, geschreven door Cees van Dongen heeft twee gezichten. Cees, jarenlang deelnemer aan de pronkzittingen, kan het stuk vanwege zijn slechte gezondheid, niet meer samen met z’n vrouw Maria en Frans Lukassen uitvoeren. Op Cees’ verzoek wordt er door Frans vervanging gezocht en gevonden in de persoon van Mirjam Lukassen en Geert van Rooij. Met z’n drieën hebben ze welgeteld 4 dagen de tijd om het stuk door te nemen voordat ze het op het podium gaan vertolken. Het staat echter als een huis en wordt prima neergezet. 15.076

15.075

15.077

15.078 43


Dubbel D, de toilet-dames van het Landerdse gemeentehuis, Annerie van Oort en Annemiek Griffioen zetten hun typetjes met pikante teksten geweldig neer en krijgen veel respons uit de zaal. De Dames van de Raad gaan met 14 poetsdames op zoek naar werk en vinden die achter de rode ramen bij Huize Zeldenrust als link naar het onlangs gesloten illegale bordeel in Zeeland. De enthousiaste Christ-Jan Swiers kan met zijn buut zeker mee met de Beste Brabantse Tonpraoters. Als Arie uit Helmond krijgt hij de lachers op zijn hand. Eigenlijk gaat alles in het leven van Arie verkeerd 15.079

15.080

Wat ook verkeerd loopt is de bingo die Shanti & Dushi proberen op te zetten. Burgemeester Bakermans blijkt toch de lieveling van deze twee Antiliaanse dames, vertolkt door Cindy van Dijk en Annette Breimer. Als afsluiter staan Marcel van de Bogaart en Erwin Kremers op het podium. Als leden van de Raad van 11 krijgen ze met veel woordgrappen de zaal aan het lachen. De reacties na afloop uit de zaal zeggen voldoende. Velen geven aan dat dit een van de beste, zoniet de beste, was van de afgelopen jaren/decennia. Een resultaat waar het dorp Zeeland trots op kan zijn. Met louter Zeelandse artiesten, en ruim 700 bezoekers, kunnen de Smouskes terug kijken op 3 geweldige zittingen. Op onze site vind je veel foto’s van deze dagen.

Smous van het Jaar: Mari Pluk

Tijdens de Pronkzitting is de Smous van het Jaar 2015 bekend gemaakt. Dit jaar ging de eer naar Mari Pluk die al 35 jaar als vrijwilliger actief is bij Festilent en 2 decennia lang de koffie verzorgt in Zorgcentrum Compostella. Proficiat!

Team Tijs

Als goed doel hebben De Smouskes dit jaar Team Tijs, die zich inzet voor Stichting Stofwisselkracht voor onderzoek naar stofwisselingsziekte, geadopteerd. De loterij, awarenessbandjes en vooral de stofwisselpoppetjes zijn in trek. Het mooie bedrag van € 1761,05 wordt er tijdens deze pronkzittingen opgehaald. Bedankt!

15.081

S.C. De Smouskes wensen iedereen een fijne gezellige carnaval! ‘Bij Ons in Zélland gaat ut dak er altijd af...”

44


Oan de proot mè…… TINY VAN DONGEN

Door Ria Boley

In 2006 ondernam hij, samen met een zwager en een van zijn broers, per fiets de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Deze belevenis is een onuitwisbare herinnering voor hem. Graag vertelt hij in deze “Oan de proot” enkele anekdotes over de mooiste reis van zijn leven.

15.082

In het gezin van Dongen aan de Kerkstraat 28 groeide Tiny op als middelste van elf kinderen. ”We hadden een kinderrijke buurt” vertelt hij. “Toen ik jong was waren er in onze buurt meer kinderen dan op heel de Oventjese school. Natuurlijk speelden we veel met elkaar, maar iets echt spectaculairs kan ik me niet herinneren. Dat kwam waarschijnlijk ook omdat ík niet zo’n spectaculair jongetje was. Ik was Tiny van Dongen. een beetje blue, stond nooit graag vooraan. Na mijn lagere schooltijd ging ik naar de LTS in Uden. Ik wilde schilder worden maar helaas, deze opleiding werd niet in Uden gegeven. Dus fietste ik, na een jaar Uden, dagelijks naar Veghel, waar ik drie jaar later het diploma “schildergezel” behaalde. Mijn eerste baan was bij Harrie Hermens waar ik samenwerkte met Arnold Verhallen. Het was een bekend gegeven dat schildersbedrijven tijdens de wintermaanden beduidend minder werk hadden. Dan kwam je thuis zitten met een WW-uitkering en de verplichting om te solliciteren bij een bedrijf dat wél werk had. Zodoende kwam ik ook terecht bij de andere Zeelandse schilders, Piet van Delst en Martien Verstegen. Bij deze laatste was ik het langst in dienst. Hoewel ik dit werk graag deed, vond ik het regelmatig stilzitten in de wintermaanden een nadeel en ik begon uit te zien naar ander werk, Op een dag vertelde een vriend dat er bij de CHV in Veghel een vacature was voor vrachtwagenchauffeur. Ik besloot te solliciteren en werd aangenomen. Veertig jaar lang heb ik met het allergrootste plezier heel Nederland doorkruist. LASCAUX Tijdens een van de “stapavonden” met de vriendenclub naar St. Anthonis leerde ik Maria Konings uit Gennep kennen. Zij werd mijn koningin en in 1974 trouwde ik met haar. We gingen wonen aan de Langenboomseweg. Aanvankelijk in de garage omdat het huis wat ik zelf voor het grootste deel bouwde nog lang niet bewoonbaar was. Tot onze vreugde werden we verblijd met de geboorte van twee zonen, Rob en Mark. -- Hoewel we -45


Hoewel we graag met vakantie gingen bleven we meestal in Nederland. Heel af en toe gebeurde het dat we naar het buitenland gingen. Ik houd van kunst. Regelmatig bezoek ik musea waarbij mijn voorkeur speciaal uitgaat naar realistische kunst. Ik kan daar echt van genieten. Eens waren we met ons gezin in Montignac in de Dordogne. In de buurt daarvan ligt Lascaux. In 1940 werden daar in een grot prachtige rotswandschilderingen ontdekt waarvan wordt geschat dat ze 15.000 jaar oud zijn. De originele grotten zijn niet meer toegankelijk omdat ze door het vele toeristenbezoek zodanig werden aangetast dat sluiting noodzakelijk was. Daarom besloot men om twee grotten van de “Sixtijnse” kapel uit de Prehistorie na te bouwen. Dat is uitstekend gelukt en het is indrukwekkend om te zien, ook al weet je dat het eigenlijk nep is die je staat te bewonderen. Vroeger hield ik van carnaval. Met onze vriendengroep bouwden we carnavalswagens 15.083 en toen de Smouskes een wedstrijd uitschreven Vader Abraham, carnavals cabaret. wie het mooiste carnavalslied kon maken won ik die. Samen met burgemeester Schellekens mocht ik toen een singeltje opnemen. Je snapt natuurlijk wel dat dit geen hoogstaande cultuurprijs waard was…… Tijdens een buurtfeest zaten we met vier personen aan tafel. Iemand opperde dat het leuk zou zijn om eens met enkele mensen te gaan fietsen. Hieruit ontstond de wielerclub. Een fantastische club waarmee we zelfs in België en Frankrijk klassiekers hebben gereden. Van daaruit groeide bij mij het idee om naar Santiago te gaan. Mijn zwager Gerard Hermens uit Mariaheide en mijn broer Peer hadden daar ook wel zin in. Het probleem was echter dat onze Peer eigenlijk nooit had gefietst dus er moest even fanatiek worden getraind. Maar ja, als onze Peer zich iets had voorgenomen lukte dat. En toen opeens was het zo ver! NAAR COMPOSTELLA Nadat we op zaterdagavond een Pelgrimsmis hadden gehad in de parochiekerk van Sint Jacobus in Zeeland, vertrokken we op zondag 27 april 2006 naar Sint Jacobus in Spanje. Na een ontbijt met de familie stapten we om 10.00 uur op de fiets. De grote reis was begonnen! Een reis die niet alleen een religieus en cultureel karakter 15.084 had, maar die ons tevens op Fietsen naar Santiago de Compostella. culinair gebied verraste. We hadden echter nog geen definitief afscheid genomen van onze gezinnen. Dat gebeurde pas na de eerste etappe in Roermond. We zouden hen voor het eerst weer terugzien in Vézelay, 750 km verder. Toen was het tijd om onze slaapplaats op te zoeken. Voor vijf euro per persoon mochten we overnachten in een ruimte onder de St. Christoffel kerk. Enkele kilometers verder, in Eijsden, kwamen we de eerste pelgrims tegen. Een echtpaar, ook met de fiets plus aanhanger. Zij dachten zowat zes weken onderweg te zijn. Wij zijn dan al lang weer thuis en, grapten we tegen elkaar, “misschien een beetje heiliger….” Dan de grens over, de Ardennen in waar het klimmen begint. -- Voor mij-46


Voor mij bekend terrein omdat ik daar diverse keren met onze fietsclub heb gereden. Toen we de prachtige abdijkerk van Orval bezochten, werd ons door de Abt duidelijk gemaakt dat we niet welkom waren en werden we via de bierbrouwerij buiten gezet. Helaas werd ons geen lekker abdijbiertje aangeboden! Veel kerken en kathedralen hebben we tijdens onze tocht bezocht. Kerken in verval (want ook daar loopt het kerkbezoek aanzienlijk terug) maar ook prachtig gerestaureerde kerken zoals in Nevers waar Bernadette Soubirous ligt opgebaard. In de oude kerk zijn heel moderne glas in lood ramen geplaatst die uitstekend passen in het geheel. In Nevers mochten we overnachten in het klooster waarin Bernadette heeft geleefd. PRECIES ONS NICHTJE ELLEN

15.085 In de plus-klus winkel.

In VÊzelay, een prachtige plaats op een heuvel, nemen pelgrims vaak een rustdag. Onze gezinnen kwamen daar op bezoek, heerlijk om ze weer te zien! Ook hier bezochten we de prachtige kathedraal die heropgebouwd is na de grote brand in 1130 waarbij ze volledig in vlammen opging en waarbij 1000 pelgrims om het leven kwamen. Volgens de overlevering ligt er het gebeente van Maria Magdalena? Toen we zowat 1000 kilometer onderweg waren logeerden we in een klein dorp in een Bed en Breakfast. De eigenaar hiervan maakte foto’s van alle pelgrims die daar overnachten. Toen ik in het boek zat te bladeren kwam ik een foto tegen van kennissen van mij namelijk Harrie en Narda van de Brand uit Uden. Die waren het jaar daarvoor naar Compostella gelopen. Zoiets is dan toch een hele leuke ervaring De overnachtingen zijn heel verschillend. Soms wordt je keurig bediend, soms is het zelfbediening of soms helemaal niets en moet je in de dorpjes gaan speuren naar eetgelegenheid. Eens zaten we in een hotelletje waar een dienstertje rondliep dat precies leek op ons nichtje Ellen, dochter van Jan. Alleen zij mocht ons die avond bedienen want daardoor voelden we ons, zo ver van huis, toch iets completer! EN DAN COMPOSTELLA Wanneer we op een morgen in een dorpje op zoek zijn naar een kopje koffie zien we een man die een enorm huis aan het schilderen is. Wij vroegen waar we koffie konden drinken en dat mocht bij hem. Toen hij hoorde dat wij pelgrims 15.086 waren zette hij met zijn zegelring, precies zoals vroeger, een stempel op onze kaart. Daaruit Onderweg naar Compostella, Tiny, bleek dat hij van adel was. zwager Gerard, Peer. De stempels zijn nodig om aan te tonen dat je de camino hebt gelopen (In het Nederlands de weg of het pad). Als je de kaart met de nodige stempels kunt overleggen krijg je in de kathedraal een oorkonde, een soort diploma, uitgereikt. We passeerden ook een houtzagerij. In de afrastering van gaas hingen honderden kruisjes gemaakt van houtafval. Op die kruisjes hadden pelgrims namen geschreven van geliefden die hun ontvallen waren. Zo ook wij! We zijn precies een maand onderweg geweest wanneer we Compostella bereiken. Hier worden we opgewacht door het gezin van Peer en mijn vrouw Maria. -- Nog even --

47


Nog even bezoeken we de kust waar het bootje van Jacobus zou zijn aangespoeld en dan vetrekken we met het vliegtuig richting Nederland! De mooiste reis van mijn leven zit er op. Iedereen die de camino lopend of fietsend heeft gedaan kan er veel over vertellen. Ieder die dat wil gaan doen zou ik aanraden om zo veel mogelijk te genieten onderweg want als je Compostella achter je laat zijn er nog maar alleen de herinneringen! FAMILIE Onze familieband was altijd hecht. Heel veel hebben we samen gedaan. Vroeger met z’n allen surfen op de kuilen in Mill. Later prachtige lange weekenden in een of andere vakantieboerderij. Op een keer hielden we een bierwedstrijd. Tot ons 15.087 plezier was het ons moeder die won. Tiny met Renzo en Maria met Reza (kleinkinderen). Met mijn broer Jan had ik acht jaar lang een plus-klus zaak in de schuur achter ons ouderlijk huis. Wij gingen gewoon naar ons werk en onze vrouwen stonden overdag in de winkel. Na een aantal jaren bleek het geen haalbare kaart meer en zijn we gestopt. We hadden een prachtig gezin maar helaas. Van mijn elf broers en zussen zijn er ons al zes ontvallen. Niemand van hen mocht de zestigjarige leeftijd bereiken. Zoiets heeft grote impact in je leven. Ieder overlijden van een geliefd familielid slaat een gat in je ziel. Zo voel ik het tenminste. Nee, ik ben geen somber mens. Er is zo veel moois om voor te leven. Allereerst onze zonen met de schoondochters Karin en Anke. En dan natuurlijk onze prachtige kleinkinderen waar Maria en ik helemaal blij mee zijn. Mark en Anke hebben twee meisjes, Kee en Wiep. Tot mijn enorme verrassing kreeg Kee de naam van ons moeder. Rob en Karin hebben een tweeling Renzo en Reza. Ons jongens wonen alle twee in Zeeland en ik heb bij beide kunnen meebouwen aan hun huis. Natuurlijk ben ik samen met Maria “oppasvader” een prachtig beroep waar mijn zeer geliefde carrière als vrachtwagenchauffeur niet tegen op kan! Voor de rest van mijn tijd lees ik graag, ik tennis en schilder bij het Pieter Breughel Instituut in Veghel. Behalve fietsen wandel ik graag, evenals Maria. Samen hebben we 15.088 drie keer de vierdaagse gelopen en op dit moment zijn we Kleinkinderen. bezig met het Pieterpad. En last but not least: ik ben al 33 jaar lid van harmonie Zeelandia. Van Harrie Hermens leerde ik noten lezen en van dirigent De Bok kreeg ik muziekles. Ik begon met een tuba en momenteel bespeel ik de bas. Je ziet dus dat ik mijn tijd aardig kan vullen! Tiny, je kwam “Oan de proot” omdat je wilde vertellen over je onvergetelijke reis naar Compostella. Maar er was nog zoveel meer! Vrienden noemen je een bescheiden stille werker waarop men nooit vergeefs een beroep doet. Zo bescheiden ben je zelfs dat je het een eer vond om in Ut Rookelijzer te mogen staan. Maar, mijnheer Van Dongen, het is juist andersom. WIJ vonden het een eer om met U “Oan de proot” te mogen zijn!

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK. 48


15.089

15.090

Vader Van Dongen *24-9-1904 / †25-1-1986 Moeder Van Dongen-Tielemans *14-12-1914 / † 21-9-2002

Familie Van Dongen.

15.092

15.091

Mart van Dongen, 5 jaar, Kleuterschool Zeeland.

1e jaar Schilderschool. Ouderlijk huis.

15.094

Broer en zussen Konings, Maria 2e van links.

Trouwfoto.

15.093 15.096

15.095 Huwelijk Rob.

Mark en vrouw.

49


15.097

15.098 Vierdaagse vlnr: Tiny, Riekie Verstegen, Trees Verhoeven, Corrie van Haaren en Maria.

Rob en gezin.

15.100 15.099

Op de Mont Ventoux, Jan v.d. Hei, Karel Hurkmans en Tiny.

Mont Ventoux.

15.101 Herfstweekend 1994.

50


Collecteweek Reumafonds In de week van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma, zoals artrose. Ook in Zeeland gaan we met een groep collectanten op pad. In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Het Reumafonds zoekt nog nieuwe collectanten in Zeeland. We zoeken vooral nog versterking in de volgende buurten: Melkpad fase 1 en 2, rondom Oude Molenstraat, Van Kilsdonkplein, De Velden en Repelakker. Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Zeeland en heeft u daarvoor een paar uur beschikbaar tussen 16 en 21 maart a.s.? Neem dan contact op met: Karin de Louw (tel. 452893) of Annemieke Dieteren-Hendriks (415598) Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Team Café het Oventje in Zeeland wint Landerdse biertap wedstrijden 2015 Het 1e Team van 't Oventje uit Zeeland heeft maandagavond wederom de Landerdse Biertap wedstrijden gewonnen. Gehouden in Shique de Luxe in Schaijk. Het winnende team bestaat uit Dave de Louw, Trees Verstraten en Bram Huvenaars. Zie foto van links naar rechts.2e werd Feesterij de Potter uit Schaijk met een punt verschil. En de 3e plaats ging naar de Notaris uit Schaijk. De avond bestond uit twee voorrondes, waarin elk lid van het team ieder twee glazen bier moest tappen. Deze werden beoordeeld op, reinheid van het glas, 15.102 een goed getapt pilsje. Ook een mooie schuimrand en een helder glas bier, waar je meteen aan wilt drinken. Maar je wordt ook op beoordeeld hoe je het bier serveert aan de strenge jury. Dit lijkt soms gemakkelijker dan het is. Mede door iedereen die staat te kijken. Het is nu voor de zesde keer georganiseerd door de Horeca van Landerd en je ziet dat iedereen er op gebrand is een goed pilsje te tappen. Het niveau is erg hoog volgens de juryleden dan ook. Beste Tapper Ook dit jaar werd er gestreden om de titel beste individuele tapper van Landerd. Deze eer viel te beurt aan Bram Huvenaars van Café/Zaal ’t Oventje. Joost Merx, eveneens van Café/Zaal Het Oventje, werd tweede.Luuk van de Notaris gedeelde derde samen met Xander van de Potter. Het was een gezellige avond met verschillende bedrijven die hun beste beentje voortzetten. Nu is het bewezen dat je overal in Landerd een goed getapt pilsje kunt kopen. 51


Ton Cruijsen voor de tweede keer met Rimpelkes in Bibliotheek. In de bibliotheek van Schaijk vertelt Ton Cruijsen op woensdag 25 februari voor de tweede keer zijn Rimpelkes. Rimpelkes zijn kleine verhaaltjes en anekdotes over het dorp op een rijtje gezet en van beelden voorzien. De verhaaltjes met de beelden geven een bijzondere kijk op personen en elementen van het dorpsleven. Deze keer de verhaaltjes die vorige keer niet verteld zijn in de bibliotheek. Neem het Smitsorgel. In heel Brabant zijn Smitsorgels te zien en te horen, maar niet in Reek. Waarom niet en welke dubieuze rol speelde pastoor Smits daarin. En waarom moest de ingang van het kerkhof door pastoor Van Kemenade verplaatst worden in de jaren dertig. Wat speelde zich daar af? En over de boeren valt ook genoeg te vertellen. 'Elke koe meer, is een stand hoger', zei pastoor Van Kemenade ooit op de preekstoel. Een bijzondere boer was Antoon de Haan. Hij was de 'hoge heer' van het dorp en vervulde functies in alle boerenorganisaties die er waren en hij ‘geleufde pas iets, als hij het zeker wist'. En alle winkeliers hebben we vorige keer ook nog niet besproken. Wie was 'Tante Ranja' die zo ongelooflijk mooi kon zuchten en welke winkelier gaf de kinderen een hand met een varkenspoot. Ton Cruijsen Ton Cruijsen verzorgt regelmatig lezingen over onderwerpen waarbij hij een grote betrokkenheid heeft. Als docent aardrijkskunde is hij al jaren verbonden aan het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Tentoonstelling Voorafgaand aan de avond met Rimpelkes zijn er in de bibliotheek een aantal typische dorpsfoto’s te zien. Op groot formaat. Elke foto laat een stukje dorpsleven zien. Informatie Kaartjes voor deze avond kosten € 5,-- voor leden van de bibliotheek en € 7,-- voor niet-leden. Ze zijn verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen in Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel en zijn ook te koop via kaartverkoop op de site nobb.nl

DROOMREIS Ik wil al van de lente dromen dat hij maar spoedig mag komen al wil ik er niet over zeuren van mij mag dat morgen al gebeuren zo verlang ik naar lentefris groen fladdervlinders en hommel gezoem mooi ontluikende bloemen kleuren met hun welriekende lentegeuren zwoele zacht strelende lentewinden die mensenharten doen binden mijn hart begint reeds te bonken ik raak al een beetje lentedronken doch, mijn gevoel zegt evenwel Leo v.d. Heijden

52

straks krijg jij nog harte kwel de winter is zeker nog niet henen al kwakkelt hij nu op kwakkelbenen de lente is nog un schreetje weg er klinkt nog geen gefluit in de heg ook geen gestoei op veld of akker nee, de lente is nog niet wakker maar mensen daarover niet getreurd ook koning Winter raakt verbeurd geniet vooral van wat je hebt zelfs de mooiste bloem raakt verlept dromen en verlangen doen mensen leven durf te ademen op het jou gegeven.


NIEUW IN ZEELAND

VANAF MAANDAG 2 MAART 2015 IN SPORTHAL DE HEKEL

BODYFIT BASIC

VAN 10.00 TOT 11.00 UUR

BODYFIT LEVEL2

VAN 11.00 TOT 12.00 UUR

VOOR AANMELDINGEN EN INFORMATIE Cora van Tienen info@relaxandrelieve.nl Q-Vention Kansen voor starters op de woningmarkt De afgelopen jaren is het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker geworden om tot de woningmarkt toe te treden. Dat is een probleem dat zich niet alleen in Zeeland voordoet. In heel het land, maar vooral in NoordOost Brabant, is de problematiek van starters op de woningmarkt groot. Het komt er op neer dat het voor woningzoekenden met een inkomen tot modaal (zelfs bij tweeverdieners) haast onmogelijk is geworden om zonder extra middelen een betaalbare koopwoning te betrekken. Breder dan de starter alleen. Q-Vention is gericht op de starter. De starter begeeft zich echter op ‘de gewone’ woningmarkt. Dit geeft direct al veel problemen: een starter op de woningmarkt is een huishouden dat wil verhuizen zonder een lege woning achter te laten of laat een huur- of sloopwoning achter. Daarom heeft Q-Vention in samenwerking met de Colhof Regiobank voor starters een actieprogramma gestart en is gericht op de gehele woningmarkt, maar met het specifieke doel de kansen van starters te vergroten. Ben jij een enthousiaste starter op de woningmarkt en wil jij graag met andere starters in Zeeland gezamenlijk een woning bouwen? Wij helpen jullie graag met je ontwikkeling! Neem contact op met Ben Verstraten 085-4018490 of stuur een E-mail naar info@q-vention.nl onder vermelding Starter woningmarkt Zeeland. Adres: Q-Vention Loopkantstraat 31 5405 AC Uden

Telefoon: 085-4018490 E-Mail: info@q-vention.nl Website: www.q-vention.nl

53


54


55


UW GOUD IS GELD WAARD, Munten & Sieraden.

SIERADEN GOUD 14 karaats goud per gram 18 karaats goud per gram € 19,27 € 24,85

€ 212,00 € 206,00

Al het goud kapot of heel nemen wij in.

Wij geven contant geld voor uw goud en zilver tegen de hoogste dagkoers.

Voor een verder overzicht wat wij inkopen zie onze website www.gold-rush.nl

Onze inkoopprijzen worden iedere 3 minuten, automatisch aangepast.

€ 1.105,00 Adres: Krombos 26 € 1.105,00 Postcode: 5406 AP Plaats: Uden Website: www.gold-rush.nl € 2,04 e-mail: info@gold-rush.nl € 4,77 Telefoon: 0413-270047 € 8,06 € 4,47 ALLEEN OP AFSPRAAK!

per stuk per stuk per stuk per stuk

GOUDEN MUNTEN 10 gulden goud per stuk 20 francs per stuk Maple leaf per stuk Krugerrand per stuk

ZILVEREN MUNTEN 1 gulden Juliana 2 ½ gulden Juliana 10 gulden Juliana 10 gulden Beatrix

Massages voor moeder en kind geniet méér van je zwangerschap en moederschap zwangerschapsmassage mama massage babymassage ontspanningsmassage

06 - 45 75 49 34 | info@sandraverdijck.nl Broeksteen 17 | Zeeland | www.sandraverdijck.nl

Voor mijn opleiding tot Medisch Schoonheidsspecialist ben ik op zoek naar personen die zich ter beschikking kunnen stellen voor de examen- en scholingsmomenten. (februari – juli 2015) Specialisatie acne:

Hiervoor zoek ik m/v die last hebben van acne. U mag ook onder doktersbehandeling zijn tenzij de arts / dermatoloog geen toestemming geeft.

Specialisatie elektrisch ontharen: Hiervoor zoek ik m/v die (storende) haren in het gelaat willen laten weghalen door middel van de blend / diathermie-methode. Bij mannen zijn het vaak de haren boven de baardlijn. Bij vrouwen de wat dikkere haren in het gelaat. Haarkleur doet er niet toe. Indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt, neem dan vrijblijvend contact met me op. Personen die meegaan naar de examen en/of scholingsmomenten krijgen nog 2 gratis behandelingen in het instituut zelf. Voor meer informatie: 06-19 498 601 of info@instituut-lamat.nl t.a.v. Pol Bernardus – Men zegge het voort en alvast bedankt!

INSTITUUT LAMAT - HOOGE RAAM 6 - 5411LT ZEELAND - WWW.INSTITUUT-LAMAT.NL - 06-19 498 601 56


Schup en Schoefel 582 Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Kwèllik ut iejn gezien of ut aander moet alwer gemakt worre. Ja, zoewe gè da teggeworrig, gehôst en gaaw en vlug. Zing wij nie gewoon. Un bitje op zunne paas. Tijd zat. Ja, jong da kunne wij wel zegge en doen, mar as ge zoewe her en der is roondkijkt moet alles hiejl vlug en dor worre wij muj af. We hajjen ut den vurrige kiejr over de nij school en nou hurden we da dr toch wel wa te klage velt. De gruweluk groewte en veilige spulplats van de Vlasgaard zing ze olling kwijt. Dr is nou eigeluk gen spulplats mer. Alliejn un stuk beton mè trepkes en olling uit de zon . En ok nog un durgond fietspad van de Meulestroot nor de Kerkstroot, dwars over de spulplats. Hoe krijge ze ut geprakkizeerd? Geld man, alliejn geld spult un rol. Keinder hebbe ze noddig mar anders ?? De aawers en aander mense die um twieje uure de keinder af kommem hoale ston tusse de school en de kerk te waachte en da is zeker um dizzen tijd unnen ramp. Ge ment de weind? Krek, de weind, altijd en altijd kaawe weind. Die kumt vanaf de Zeuvenhuise kant en moet dan tussen de kerk en de school nor de stroot. Da waar vruuger ok zoewe en ze hajjen ut kunne wiejte. Ut weit dor altijd kaaw, da wette as ge nor de kerk got. Mar ja, dure grond en zoewe. Ze zullen ut er mè moete doen. Dartig-fertig joor tot zon bietje 2050. Dan maken de kiendjes van nou den dienst uit in ut leve. Kunde toch host nie gluujve. Mar ja tis altijd zoewe gewè. Toen wij zelf klien ware wisse we toch ok niks, zinne ze. En dan moete ons nou is zien. Wa’k ok hurde, da dr kiendjes vanaf de speulplats nor den Jumbo ware gegon. En ok al waren dr op ut kerkhof verdwaald gerakt zinne ze. Of ut woor is? Ik gluujf ut nie. De juffe zulle wel op moete lette. Trouwus hedde gij al mesters bij de nij school gezien? Nie da ik wiejt, mar die zing toch wel noddig denk ik. Anders verwijft alles. Nou zag ik dees daag un groewte gevorluke stommiteit van unnen sjofeur van un buske. Wa had die gedon? Die haj de vurkant van zun buske tegge de rand van de zebra gezet. Dr kwame kiendjes oan um over te steke mar die koste nie zien as ge dr oan kwaampt. En teggen den tijd da de mense dit leze is er van de Vlasgaard en de Wizzert niks mer te zien en trug te veine. Dan lè alles plat en is alles leeg en dan kunde vanaf Compostella inens de olling sporthal zien. Wa zal da koal zing door. En dan????? En alle buujm in de Meulestroot en de Schoolstroot blijve moeij stoon zegge ze. En wette wa ik zoj doen, ik zoj bij ollemol de bovvenste helft er af hoale en er dan moei knoewte van loote groeien, krek as in de Mertstroot in Ujje. Mar wij zing mar un par lulpere en dor wordt nie nor geluisterd, ok al hebbe we gelijk. Hedde gij ok un gruun papier gekrigge mè witte rundjes um iets in te schrijve over wa ge van Landerd denkt da ut moet worre. En wa wojde gij dr op zette? Nou, veul jeugdwerk en jeugdsport, groewt verkiejr allien vur smerges 7 uure, miejr breej voetpeej wor ze nou mar halluf te begoon zing. En gij?? Samegoon mè Uje, mè den heikant krek as vruuger. As Prochie zing we moej bij Ujje oangeslote. En de rest van Landerd? Ik denk alles wa oan den anderen kant van de Bossche Boan lè nor Oss en dan zing ze gaaw kloor dacht ik zoewe. Tegge de kommende kiejr ist wer lente en vurjoor en de Vastenovund vurbij. Hou doe. 57


WOORDZOEKER Vul de puzzel in en stuur deze oplossing voor 5 maart 2015 (19.00 uur) naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,= Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

58


KINDERPUZZEL Zoek de zeven verschillen. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,=. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

Stuur de oplossing in voor 5 maart 2015 (19.00 uur) en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 581: Zonder wind kan de molen niet draaien Prijswinnaar na loting: Jesse Kremers, Puttelaar 22 Oplossing puzzel 581:  Prijswinnaar na loting: Ingrid Maurix, Weemveld 8 59


60


Ondernemers: Ook uw actie kan hier volgend kwartaal staan. Voor info: www.landerdpas.nl

61


171 winnaars bij Rabobank Clubkas Campagne Veghel, 30 januari 2015 – Donderdag 29 januari vond in De Blauwe Kei in Veghel de spectaculaire ontknoping van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Maar liefst 171 verenigingen en/of stichtingen deden mee. Onder al deze clubs werd 110.000 euro verdeeld. Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven. Maar ook een financieel extraatje is bij elke club welkom. Daarom voert Rabobank Uden Veghel sinds dit jaar de succesvolle Clubkas Campagne. De feestelijke afsluiting ging donderdagavond van start met koor La Orféon die de avond opende met een aantal prachtige liederen. Karin Bruers presenteerde de avond en hield er luchtig het tempo in. Ze zorgde voor een vrolijke interactie met de volle zaal door een aantal deelnemers aan het woord te laten. Social media expert Bas Schepers vertelde aansluitend over de kansen van sociale media en hoe het toe te passen in de praktijk. Koren op de molen van de aanwezigen clubs die bij het werven van hun stemmen veelvuldig Facebook en Twitter hadden ingezet. De handen ineen De Clubkas Campagne is de nieuwe manier van ondersteunen van Rabobank Uden Veghel. Alle 171 partijen zijn op hun eigen manier stemmen gaan werven. Hoe meer stemmen hoe meer geld. De een heeft stemmen geworven met flyers, de ander via oproepen in dag- en weekbladen en/of de hulp van social media. Een aantal deelnemende verengingen sloegen de handen ineen en maakten samen één folder die zij huis aan huis verspreidden. De spanning in de zaal werd opgevoerd en de verwachtingen bleken hoog gespannen. Het resultaat was verbluffend: er waren in totaal 32.000 stemmen uitgebracht. Eigen bestedingsdoel Bijzonder is dat het bij de verdeling niet uitmaakt hoe groot of klein de vereniging of stichting is. Het bedrag is niet afhankelijk van de grootte van de clubs omdat de leden van Rabobank Uden Veghel konden stemmen op hun eigen favorieten. De clubs kunnen mede door deze ondersteuning hun eigen doelen realiseren. Bijvoorbeeld de aanschaf van materialen, het faciliteren van opleidingen of het organiseren van een activiteit of evenement. Helpen past bij ons “De deelname en het enthousiasme in het werkgebied heeft ons aangenaam verrast,” sprak de trotse directievoorzitter Erik Jansen. “We willen het verenigingsleven in ons werkgebied graag een steuntje in de rug geven. Helpen past bij onze coöperatieve manier van bankieren. Op deze manier kunnen we een mooi bedrag beschikbaar stellen voor sportclubs, culturele gezelschappen en andere verenigingen en stichtingen. Wanneer de clubs erin slagen met onze bijdrage zichzelf en elkaar te versterken dan is het voor mij geslaagd. Wat mij betreft gaan we hier volgend jaar dan ook mee door!’ De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne vindt u op www.rabobank.nl/udenveghel.

mei 1965 – mei 2015

Ut Rookelijzer 50 jaar 62


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

63


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 64


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

65


VOOR HAAR EN HEM: • HUIDVERZORGING • MASSAGES • (BRUIDS)MAKE-UP • ACNE-BEHANDELING • • ANTI-AGE • PROBLEEMHUID • PEDICURE • CADEAUBONNEN • MASSAGES •

INSTITUUT LAMAT - HOOGE RAAM 6 - 5411LT ZEELAND WWW.INSTITUUT-LAMAT.NL - 06-19 498 601

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl 66


Waar een klein dorp groot in is! Dat hebben we afgelopen Pronkzittingen weer mogen ervaren! Wat was het fantastisch om samen te mogen werken met Carnavalsvereniging De Smouskes. Fijn dat zij Team Tijs een warm hart toedragen en geadopteerd hebben als goed doel voor carnavalsjaar 2015. We mochten erbij zijn om bekendheid te geven aan Stichting Stofwisselkracht en geld in te zamelen. Naast een loterij, die mede mogelijk werd gemaakt door tal van Zeelandse ondernemers, hebben we veel stofwisselpoppetjes verkocht. Inwoners van Zeeland lieten zien begaan te zijn met kinderen met een stofwisselingsziekte en het belang van onderzoek hiernaar. Dat je, door samen je (stofwissel)kracht in te zetten, zoveel kunt bereiken is weer gebleken. Maar liefst € 1.761,05 is in totaal overgemaakt naar Stichting Stofwisselkracht! Een geweldig resultaat waar we erg trots op zijn. Petje af voor iedereen die hieraan heeft meegedaan, in welke vorm dan ook. Bedankt! Namens Team Tijs: Emmy van Ras, Frans van Ras en Jolanda van Sleeuwen De uitslag van de loterij is als volgt: Waardebon Van der Ven Slijterij & Partyservice………………………………...Gert-Jan Zonnenberg BikePhoneHouder van Ben van Tienen b.v……………………………………….W. Peerenboom Patrick Willems Ilse van de Laak Willems Doriene van der Wijst Fietstas van Ben van Tienen b.v……………………………………………………. Stan Huvenaars Metamorfose i.c.m. voor- en nafoto door Riestyle/Kim’s Kiekjes fotografie Stan Huvenaars Voetbal van Zonnenberg Schoen- en Sportmode…………………………….. Elly Swiers Sporttas van Zonnenberg Schoen- en Sportmode…………………………….. L. Bongers Waardebon van Gompie’s Kinderhoek………………………………………….. Koos Jacobs Zonnenberg H. Verstraten Waardebon van Verstegen Verf & Wand……………………………………….. Manita van Gerwen Siem van Dongen Kook- en receptenboek Inky’s Joyfood van Inkyenzo………………………… J. Lourenssen Verzorgingspakket Davidoff - DA Drogisterij en Parfumerie Inge Loeffen….Jeroen Veld en B. Henst Gourmetschotel van Ambachtelijke Slagerij Wim van Haeren……………… Caren van Donzel Mini-fotoshoot door Fotografie By Annelies………………………………………Frank Wittenberg Design vogel voederhouder van Van der Burgt……………………………….. A. van Dongen De prijswinnaars hebben hun prijzen inmiddels in ontvangst genomen.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 14 maart dient op donderdag 5 maart vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 67


In Memoriam: Cees van Dongen In 1997 werd Cees van Dongen voorzitter van Stichting Jeugdbelangen Zeeland. Hij nam een flink gezin mee tijdens alle activiteiten, enkele al kruipend in de luier en twee die zich al wat sneller konden voortbewegen. De verjonging bij SJB was zichtbaar ingezet…. Het was ook meteen een uitdaging van Cees om SJB te verjongen en nieuwe dynamiek te geven. Zonder angst, gewoon beginnen en doorzettend werd deze klus vrij ongemerkt in gang gezet en geklaard. Door de jaren heen zocht hij naar vers ‘SJB bloed’ en naar een balans van mensen in de club. Cees had hier veel aandacht voor; + en – heb je nodig om stroming, en dus dynamiek, te creëren. Naast gezelligheid, kundigheid en passie voor kinderen was hij altijd op zoek naar personen die elkaar aanvullen. De tijd ging verder, SJB werd voorzien van nieuw elan, en tegelijkertijd werden zijn kinderen ook groter en maakten ze uiteindelijk allen deel uit van SJB; daar was hij enorm trots op! Hij vond het bijzonder om die vrijwilligersmentaliteit mee te kunnen geven. Cees was tevens goed in het aanbrengen van structuren; het archief opruimen; ruimtes in het magazijn optimaler benutten; de organisatie verder fine-tunen; strakke afspraken maken wanneer nodig. Ook maakte hij nieuwe spelletjes, het liefst in de inmiddels niet weg te denken blauwe SJB kisten. Vaak was het zelfs zo dat er nieuwe kistjes gemaakt waren en niemand wist wat er in moest…..’maar dat zal Cees dan wel weten’. Cees was enorm creatief, dacht vooruit en pakte door! Creativiteit was zeer zeker ook een zichtbare kwaliteit. Vele INKA-kampen, waar hij zeer veelvuldig de rode draad van schreef, werden glans gegeven door de door hem gemaakte decorstukken. Cees kende het verhaal en wist in zijn hoofd al precies wat er voor nodig was. Hij wist altijd wel iemand die dat mee verzorgde, maar veel kwam uit eigen koker….. Wat een creativiteit en energie had die man! Maar niet alleen het grote INKA-kamp was van belang voor hem, Cees stond ook voor alle andere activiteiten en ging er volop in! Hij schroomde niet om met de opbouw en de afbraak flink mee te sjouwen en kon enorm genieten van een pilsje als grote klussen waren geklaard. Dit evalueren vond hij erg waardevol…. dat hoorde er zeker ook bij. Na het INKA-kamp van 2011 vond Cees het tijd om een andere wind te laten waaien. Niet dat hij SJB ‘moe’ was, maar realistisch als hij was vond hij het tijd om ruimte te maken voor jongeren mensen in het bestuur, andere ideeën en nieuwe impulsen. Ruimte gaf hij anderen volop, zodat eenieder zijn eigen kwaliteiten kon benutten. Wel de lijnen uitzetten in de club, maar ruimte en waardering voor ieders idee en inbreng. Zoals hij dat gaf aan anderen kreeg hij ook volop ruimte van zijn Maria! Met haar aan zijn zijde kon hij onbezorgd zijn ‘werk’ doen voor SJB, lekker met z’n allen je inzetten voor de club, maar vooral voor de jeugd. Daar kon hij intens van genieten, van een afstandje kijken hoe kinderen aan het spelen waren of hele verhalen met kinderen aangaan. Op zijn karakteristieke manier kon hij met vrijwel elk kind een leuk gesprek aangaan en daar maakte hij tijd voor. Omgaan met kinderen was simpelweg een gave, maar ook een passie van hem! Als stuwer van onze club was dat een enorme verrijking…. Het maakte hem groots in zijn hobby bij SJB! Met het heengaan van Cees is in Zeeland een unieke en bijzondere man van het toneel verdwenen. Groots was zijn personage en bijzonder waren zijn optredens…. SJB is met recht trots op het feit dat Cees jarenlang de onuitputtelijke krachtbron is geweest van een warme club. Een inspiratie voor velen, als vrijwilliger, maar zeker ook als persoon! - - Vrijwel de laatste - 68


Vrijwel de laatste woorden die Cees, in een van zijn laatste levensdagen, tot enkele SJB’ers richtte waren: ‘….en maak er een mooi INKA-kamp van dit jaar! Dat het 50e kamp een feest mag zijn…’. Hoe bijzonder kun je zijn…..!?! Met die mooie opdracht en alle mooie herinneringen aan Cees gaat SJB vol energie verder….. 15.103

69


COOL!...met SJB 1 maart…. SJB is er klaar voor, jullie ook?? Over enkele weken gaat het dak er van de Ambianz weer af! Op 1 maart vindt er de tweede editie van ‘COOL!...met SJB’ plaats. En daar kun jij bij zijn!! Sterker nog  daar moet je bij zijn geweest…..! Wij willen de jeugd van Zeeland (t/m 12 jaar) een onvergetelijke ochtend en middag bezorgen. Wat gaan we doen? Dit is het programma van de dag: Voor de middag (10.30 – 12.30):

tot en met groep 4

Vorig jaar eindigden we met de SJB Kinderbingo, nu gaan we er lekker mee starten! We gaan weer in 2 groepen bingo spelen…. Natuurlijk met erg leuke prijzen te verdienen! Aansluitend gaan we weer bezoek krijgen van HENNIE de heks…..! Ze heeft weer van alles meegemaakt in afgelopen maanden en komt één van haar spannendste verhalen aan ons vertellen. Ze heeft ons verzekerd dat het bijzonder en leuk gaat worden…. Wij hebben er zin in! Jullie ook? Neem je vader en moeder mee en laat je lekker op deze winterse ochtend vermaken! Opgeven niet nodig…. komen wel, want het wordt zeker de moeite waard! Na de middag (14.00 – 16.30):

groep 5 tot en met 8

We gaan meteen van start met de voorrondes van de ‘COOLste vader/moeder’ van Zeeland. Middels samenwerking, gebruik van gezond verstand, sterke tactiek en gewoon doorzettingsvermogen gaan we de duo’s opzoeken die naar de finaleronde gaan….. We hebben hele bijzondere vragen en opdrachten voor jullie geselecteerd. En…. wie gaat er in 2015 vandoor met de ’COOL!...met SJB’ Wisselbeker?? Wie mag deze beker een jaar thuis op de kast neerzetten? Maar er zijn zeker nog meerdere leuke grote prijzen te verdelen….. Wij dagen jou samen met één van je ouders uit! Geef je vóór 25 februari op via onze site (www.sjbzeeland.nl). We sluiten de middag af met een lange versie van ‘Ren-je-Rot’! Geen hardlopen, maar wij gaan je kennis testen op allerlei gebied, nu zonder je vader of moeder! Iedereen kan hieraan meedoen en maakt kans op leuke prijzen! Neem je vriendje of vriendinnetje mee en ga samen dit avontuur aan. Opgeven hiervoor is niet nodig: meedoen is genoeg!! Zoals jullie zien is er weer volop activiteit op deze winterse zondag in maart. Wij zijn er klaar voor en wij hebben er erg zin in! Zorg dat je op tijd bent….. Gaan wij je zien op 1 maart in de Ambianz…….? Echt wel…. BE COOL! Tot ‘COOL!...met SJB’ SJB Zeeland 70


Zelland is Zelland

(deel 94)

Hoe schrijfde gij?

Zelland? Dè zou nie verkeerd zèn. We zullen ’t wel zien. De onderhandelingen veur de herindeling gaon ondertussen ok gewoon deur. Ge hèt al verscheiene kèrres in de krante kunne lezen dèsse bizzig zèn mi nao te denken hoe dè dè ’t bèèst gedaonƒ kan worre. Uje en decoratiewerk Oss zèn toch wel de belangrijkste durpen, ƒ onderhoud wor de aondacht op gericht is. Ik vein ’t nie ƒ kleurenadvies meer as logisch dè Zelland bij Uje kumt. Kunne wij ok moi zegge dè we unnen Vee en Dee hebben. Hoewel dè nou ok wir inèns aon ’n zije draodje schijnt te hangen…

Mark Caspers Creatief schilderwerk

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan Nou efkes wa anders: Tów ik begos mi deez een frisse uitstraling? stukskes, in tweeduuzend en zes, hai’k

Droevig neijs waar ’t tów we te heuren kriggen dè Cees van Dongen waar gestörven. Veuls te jong netuurlijk, ’t is gruwelijke zund. Wà hij gedaon hè veur Zelland, en veural veur de Zellandse jeugd, dè meugen we noit vergeten. Stichting Jeugdbelangen is stivvig in de Zellandse geminschap verankerd. En ok de Mark Caspers Herindelingspartij haj in hum unne goeie Boekelsedijk 20 veurtrekker. Ok ’n aontal jaoren haj Cees NX Zeeland via de 5411 medezeggenschapsrood van De Vlasgaard unne goeien invloed op t beleid M: 06-54296384 van ’t onderwijs in Zelland, net zo goed as E : info@caspersschilderwerk.nl dèttie eiges in ‘t onderwijs z’n sporren hè I : www.caspersschilderwerk.nl verdiend. Altijd vriendelijk en diplomatiek, maar wel gruwelijk gedreven um te vèèchten veur de dingen wortie veur stònd. Ik denk dè Zelland hum wel zal gaon missen. De schoolkeinder zen denk ik al stik ’n bietje gewend in d’r neij klassen. De drukte in de stroot schijnt ok mee te vallen; d’r is zat plats um de kiendjes uit en wir in te laojen. ‘t Schilt netuurlijk dèsse dè nou mar twéé kèrres op unnen dag hoeven te doen, mi da continuerooster. Ik ben beneit wanneer de minsen van Zelland ’n kijkje meugen gaon nemen in di schòn gebouw. D’n aauwen Vlasgaard kos nog wel enne kéér goed van binnen bekeken worre, want d’r zèn nog ‘n par fiste gewist, um afscheid te nemen. Misschien, as ge di leest, is d’n sloper al bizzig um ’t um te stoten. En anders zal dè nie lang mir duren. En de ‘joenits’ van de Wizzert: dor zullen ze toch nog wel ’n áánder bestemming veur kunnen veinen lijkt mèn. Die zèn denk ik nog wel ernte anders veur te gebruiken. Ben beneit wàtter op dieje groten open plak gè gebeuren. ’t Central Park van

beloofd um nao twèntig noemers munne naom bekend te maken. Ik weet dè veul minse d’r onderhaand gorsgruwelijk néischierig naor zèn hoe dè’k schrijf; dè wil zeggen: munne naam dan zoveulas. Ondertussen hè’k al, zoas ge kunt zien, ‘n dèl meer stukskes geschrivve, en de minse weten ’t nog steeds nie. Nou hè’k ‘s gedáácht um dè ok mar zo te laoten. Voortschrijdend inzicht hèit dè in moi Nederlands. Ernte naor taolen is ummers duk veul schònder as ‘t weten of ‘t hebben. Veinde ok nie? Dor wil ik ’t bij laoten.

Wor ik ’t nie bij wil laoten is wir de vroog van Kende gij Zelland? De veurige tekst kunde veine bij ’t kepèlleke op ’t Uiventje. ’t Is de naom van ’t gedicht wa door stè op ’n bùrd, langs de poëzieroute. Iemes haj ’t verrèkkes rap gevonden; al veurdè ik ’t Rookelijzer eiges opengemakt haj. En nog mòier: ik krig van hum ’n kopie van ’t originele, mè de háánd geschrivve gedicht van Marie Cornelissen-van Walbeek. Keischòn en keibedankt! ‘n Par minse meer nog hajjen ’t ok gevonden. Nou de neije dan: Wor in Zelland kunde lezen: 1972 GRASPEEL 1997? Wandelt ‘r mar ’s op uit en dan veinde ’t zeker wel. En meelt ’t dan mar wir deur: victorvanuje@hotmail.nl Ik wáácht ‘t wir af; d’n dizze is nie zo moeilijk. Nou mensen, nog 7 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 35 71


72


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 73


BLAUW administraties en belastingen HULP NODIG BIJ HET INDIENEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING ?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op: Mirella Blauw RB Langenboomseweg 38 5411 AW Zeeland Tel: 0486-464655 Email: mirella@blauwadministraties.nl Ook voor het:  verzorgen en begeleiden van (financiële) administraties, of voor tijdelijke hulp (ook op locatie)  opstellen van jaarrekeningen  verzorgen van alle belastingaangiften en toeslagen  uitvoeren van overige administratieve en fiscale werkzaamheden  begeleiden van startende ondernemers

rebelse oplossingen FEE

META

CONVERSIE

PROGRAMMING DEDICATED

NR.1

DESIGN FULL SERVICE RANK

FEE PROFESSIONALS

INTERNET HTTP MARKETING

TOP

SERVERS

SEO

WEB

ONESTOPSHOP

HOGER IN GOOGLE

1

keyword analyse

ENGINE

KEYWORDS

HELP

SEO

JOOMLA

- Websitebouw - Vormgeving en huisstijl - Marketing en strategie - Webbased software - Fotografie - Teksten en communicatie

HOSTING

i-Marketing & strategie

WWW

KWAAIJONGENS

E-MAIL

HELP keyword analyse

STRATEGIE

CONVERSIE

keyword analyse

SITES

SEO

KWAAIJONGENS PRODUCT

E-MAIL SPECIALISTS

ONESTOPSHOP DIGITAL SUPPORT

BUSINESS

TOOLS HOGER IN GOOGLE

TOOLS

ENGINE

MARKERTING

WEBSITE

TOOLS

SEARCH DIGITAL INFORMATION FEE HELP SEARCH SEA INTERNET keyword analyse uitvoering

KWAAIMEISJES

WEBSHOP

KWAAIMEISJES SUPPORT

webteksten ZOEKEN

PHP

advies

WEBSITE linkbuilding TOP RANK WEB INTERNET ADWORDS ZOEKEN METAONESTOPSHOP SEARCH

FEE REGISTRATION JOOMLA

SPECIALISTS

SEARCH

INTERNET MARKETING

DESIGN

PROGRAMMING

PAGE linkbuilding

i-Marketing & strategie

SEO

TOOLS

Helpt! SEO

TEMPLATES

i-Marketing & strategie

ADVERTISING

keyword analyse SEARCH keyword analyse RANKING OPTIMIZATION uitvoering Zoekmachines

HELPINTERNET ENGINE

HOSTING SEA ENGINE

HUISSTIJLEN RANK PROFESSIONALS ADVICE JOOMLA ADVERTISING HELP KWAAIMEISJES COMMUNICATION ADVICE LOGO’S

OPTIMIZATION

NR.1

Vogelwikke 7 - 5411 GR ZEELAND - 06 - 24 38 60 88 www.kwaaijongens.nl | info@kwaaijongens.nl

74

Installatie en Service voor: Luchtverwarming airconditioning Centrale verwarming Ventilatie - sanitair

Ottens luchtbehandeling Boekelsedijk 30 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 Fax. 0486-450145 www.ottensluchtbehandeling.nl


Judoka van het jaar komt dit jaar uit Odiliapeel Dinsdag 20 januari waren bij Judo- en Jui Jitsu vereniging Aait Vedan in Zeeland de jaarlijkse clubkampioenschappen. Op deze avond werd ook de judoka van het jaar onthuld! Dit jaar was dat de 21- jarige Gert Huijben uit Odiliapeel. Gert volgt een opleiding werktuigbouwkunde op Fontys in Eindhoven, hij is 2e jaars leerling. Gert is al 15 jaar lid van onze vereniging. Hij heeft nu bruine band en is enthousiast aan het trainen voor zwarte band. Zijn andere hobby is Scouting. Bij de judoka van het jaar onthulling ontving hij een wisselbokaal uit handen van trainer Willy van den Boom. Voor de volledige uitslagen van de clubkampioenschappen kunt u kijken op de site van Judovereniging Aait Vedan, www.aait-vedan.nl of op onze facebook pagina.

15.104

Hallo inwoners van Zeeland, Via deze weg willen wij jullie laten weten dat het Service Team Amarant sinds 5 januari een nieuw onderkomen heeft. Ons nieuwe servicepunt vindt je in De Morgenzon, naast peuterspeelzaal Pinkeltje. Nu wij binnen De Morgenzon werkzaam zijn, kunnen we op een goede manier service bieden aan de verschillende partners. Zo verblijden wij elke dag de juffen en meesters van basisschool De Vlasgaard en De Wizzert met koffie en thee. En ook verzorgen we de koffie voor het Pinkeltje. We poetsen het speelgoed voor Kiobra, het Pinkeltje en de scholen. En we kunnen de was verzorgen voor de instellingen binnen De Morgenzon. Naast al deze taken houden we de schoolpleinen schoon. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn niet alleen in De Morgenzon; we werken zelfs samen met Martien en Toon om de dieren op Ut Weike te verzorgen. Bij Barry Emons blijven we op vrijdag de werkplaats vegen. Verder zullen we weer in de lente starten met het tuinonderhoud bij Barry Emons. Dit doen we op de woensdag. Denkt u: Kan het service team iets voor mij beteken of heeft u andere vragen voor het service team? Dan zijn we van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-51861623. Natuurlijk kunt u ook binnenlopen bij De Morgenzon. Nieuwsgierig wat wij allemaal doen? Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/pages/Service-team-amarant Met vriendelijke groet, Service Team Amarant.

Rommelmarkt Ponyclub Jeanne d’Arc organiseert wederom een overdekte rommelmarkt op zondag 1 maart 2015 op de Nieuwveldse straat 4 in Zeeland. De markt is open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Voor info en kraamhuur: 06-22616835, edekkers@scarlet.nl

75


GLAZEN HUIS ZEELAND Weet jij dat...............................

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

er midden in Zeeland een Glazen Huis komt te staan dit Glazen Huis op het Kerkplein naast het Bondsgebouw wordt geplaatst dit gaat gebeuren van donderdag 23 april tot en met maandag 27 april 2015 Stichting Project en de Stichting Piets Challenge dit samen organiseren er een speciaal Glazen Huis lied is geschreven en gezongen wordt er allerlei activiteiten rondom dit Glazen Huis worden georganiseerd, voor jong en oud, sportief en muzikaal Piet van Dongen het boegbeeld van het gehele evenement is er 5 dagen lang, in het Glazen Huis door leden van Piets Challenge non-stop zal worden gefietst dit gedaan wordt voor 2 goede doelen: Alpe d'Huzes en Stamceldonorbank er voor deze 2 goede doelen heel veel geld moet worden opgehaald er 5 dagen lang vanuit het Glazen Huis radio uitzendingen worden gepresenteerd door L-FM er 5 dagen lang diverse muziekbands zullen optreden er vanaf het podium nog meer verrassende activiteiten zullen plaatsvinden er op de parkeerplaats voor het Kindcentrum kinderactiviteiten zullen worden georganiseerd wij de populaire hometrainwedstrijden van weleer weer terug gaan halen naar Zeeland er vanaf een 2-de podium op het Kerkplein heuse hometrainwedstrijden zullen plaatsvinden je nu al een team kunt formeren om met de hometrainwedstrijden mee te doen er op het Kerkplein een grote tent geplaatst gaat worden voor een natje en een droogje het vooral 5 hele gezellige dagen gaan worden met vooral veel zonnig weer er een heuse reclamewagen is gemaakt die je overal gaat tegenkomen er inmiddels heel veel vrijwilligers zich hebben gemeld om dit Glazen Huis tot een succes te maken wij reeds een aantal keer allemaal bij elkaar zijn gekomen bij café d’n Brouwer tijdens deze bijeenkomsten er heel veel goede en creatieve ideeën op tafel komen voor ons ook het principe geldt: "vele handen maken licht werk" het heel erg leuk is om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan het Glazen Huis het een heel goed gevoel geeft om vrijwillig mee te werken voor de 2 goede doelen op onze websites veel meer informatie te vinden is je daarom even kunt kijken op: www.stichting-project.nl of www.glazenhuiszeeland.nl een belletje of een mailtje al voldoende is om je aan te melden je dan zult merken hoe leuk het is om je 5 dagen voor dit doel in te zetten je dit niet mag missen. Je moet hier bij zijn geweest

Hometrainen terug naar Zeeland Tijdens het Glazen huis van 23 t/m 27 april zullen de hometrainwedstrijden van weleer terug gehaald worden naar Zeeland. Gedurende het 5-daagse programma zal de nostalgie van het hometrainen op een ludieke manier op een apart podium worden georganiseerd. Hoe doe je hier aan mee? Vorm een team bestaande uit vier personen en geef je op bij: Angela Disveld, e-mail: g.disveld@home.nl of bel: 06-31366555. Inschrijven kan voor € 5,= per persoon. Uiteraard komen deze inschrijfgelden geheel ten goede aan de 2 goede doelen: Alpe d'Huzes en Stamceldonorbank Voor meer informatie aangaande hometrainwedstrijden zie: www.glazenhuiszeeland.nl 76


Die ullingen werden ook soms met klemmen gevangen want die zaten vroeger om elke 15.105 boerderij. Ze waren ook nuttig want ze zaten ook onder korenmijten. Begon je nu zo'n korenmijt te dorsen en je kwam weinig muizen tegen dan was het bijna zeker dat er met de laatste nog een ulling onder uit kwam. Je moest hem dan dood kunnen slaan of je moest een hele goede hond hebben. Volgens de verhalen zouden ze ook kippen grijpen maar dat weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat ze ontzettend konden stinken als ze in het nauw kwamen maar ik geloof nooit dat je een ulling zo tam kon maken dat je ermee op konijnen jacht kon gaan. Een fretje wel. Dat heb ik zelf nog wel ooit gezien. Lieve mensen bij deze nog heel veel kostbare gezondheid. 15.106 Groetjes, Leo v.d. Heijden.

Bezoek Schaijkse horeca.

Zaterdag 14 maart

De KMLB is gestart op 29 juni 2011 en behartigt de belangen van Ladies & Tough Guys Night mensen met een lichamelijke beperking. Doordat bijna alle leden van de KMLB zelf ook een beperking hebben, zij zich ervaringsdeskundigen goed Hoischurke Jongerenevents is 2015 weer goedkunnen begonnen, deals jaarlijkse strijd inlevende in de situaties, waar bij de isdagelijkse bezigheden mee maken krijgt. tussen jongens tegen de je meisjes dit jaar gewonnen door dete jongens. Het is voor mensen met een beperking ook belangrijk om uit eten te gaan of een gezellig Volgend jaar komt er vast weer een herkansing voor de meisjes. avondje uit te hebben, daarom hebben wij de afgelopen weken de Als je dit leest staat Carnaval op het punt om eindelijk dan echt los teSchaijkse barsten. horecagelegenheden met inzet Mariëlle van eenvoorop rolstoeler, aan de hand Samen van een checklist de Met Jeugdprins bezocht Joep en om, Jeugdprinses in de polonaise. zaak te screenen op toegankelijkheid, aanwezigheid van een invalidentoilet met de jeugdraad van elf en de Huppelsmouskes zal het weer een prachtig etc.

feest worden. En vergeet komendeen maandag dinsdag 11.00 We werden overal hartelijkniet ontvangen mochtenen rond kijken tussen en onze aantekeningen maken. uur en 13.00 uur: Carnaval bij het Hoischurke voor alle basisschoolkinderen! Samen met de horecaondernemers hebben we bekeken, of er verbeteringen mogelijk waren.

de carnaval gaan we door in met heten volgende event. Bij Restaurant NieuwNa Schaijk en De Gasterij wasgewoon alles perfect orde zij hebben dan Op ook zaterdag 14 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse Ladies/Guys night. Voor direct onze duimsticker uitgereikt gekregen. de Ladies is er weer genoeg te doen, zo zijn er verschillende workshops, Binnenkort gaan wezoals ook de horeca in Zeeland Reekjebezoeken. visagie of een kapster.en Maak eigen lipgloss of voor de echte crea Mocht U een bedrijf bea’s kennen, dat een perfecte service en toegankelijkheid heeft, dan kan er een tashanger/sleutelhanger gemaakt worden. Voorhoren de wij dat graag U. geen tijd voor, want er moet gestreden worden in de strijd tussen de Tough Guysvan is hier krachtpatsers. Alle sterke jongens van Zeeland en omgeving komen naar de Vlashoeve om uit Louis van den Bergh – voorzitter 0486-462234 / Marion de Jong – secretaris 0486-750619 te maken wie zich dit jaar “De Sterkste Man Van Het Hoischurke” mag noemen. Na 5 kmlblanderd@gmail.com bloedstollende krachtmetingen zullen we de prijs uitreiken aan Mr. Tough Guy 2015! Durf jij deze uitdaging aan? Kom dan op zaterdagavond 14 maart, het belooft weer een mooie avond te worden. Hoischurke Jongerenevents is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 Vertel eens….School jaar. Openingstijden van 19:00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze dank site: www.hoischurke.nl Hartelijk aan alle mensen die het boekje al besteld

hebben. Vanaf vandaag kunt u het ophalen bij: Anne-Marie van den Broek of Riny van Wanrooy Nieuwe editie Podium PG Café. Thema: Bewegen met Zorg Voor-Oventje 43 Tooverkamp 1 Tel: 0486 452261 Tel: 0486vindt 452387 Op 24 februari de 6e editie plaats van het Podium PG Café; een netwerk- en kennisbijeenkomst voor mensen die werkzaam zijn in de Heb je nog nietThema besteldvan en deze toch interesse, dan kun je natuurlijk dementiezorg. editie is ‘Bewegen met Zorg’. Bewegingsbegeleider alsnog een boekje kopen. Wilt u zeker weten dat we thuis zijn Bartjo van Gils en fysiotherapeut Lieke Verboon, beiden werkzaam bij BrabantZorg, delen hun bel dan van te voren s.v.p. visie op bewegen voor mensen met dementie. Er wordt ingegaan op de vraag waarom bewegen juist voor deze doelgroep belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn. Metbijeenkomst vriendelijke start groeten en totuur ziens. De om 16.00 en vindt plaats bij BrabantZorg-locatie Nieuwe Hoeven aan Riny en Anne-Marie de Udensedreef 5 in Schaijk. De bijeenkomst eindigt rond 18.00 uur waarbij er voldoende tijd is om te netwerken. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. 29 77


Kiobra Kiobra is net verhuisd naar het kindcentrum de Morgenzon met haar buitenschoolse opvang en kinderdagopvang. Kinderen, ouders en team zijn enorm enthousiast over alle mogelijkheden die dit prachtige gebouw levert. De dagopvang, kindjes van 0-4 jaar, hebben drie prachtige ruimtes tot hun beschikking. Eén van die ruimtes is speciaal ingericht voor kinderen van 2/3 jaar, die wij de activiteitengroep noemen met als naam de Donderstraaltjes. Deze kinderen kunnen zo heerlijk spelen met materiaal dat echt voor hun leeftijd geschikt is. Ook worden er allerlei activiteiten aangeboden; denk hierbij aan beweegactiviteiten in de speelzaal, een bezoekje aan de opa’s en oma’s van Compostella, voorlezen bij de bieb, open podium waarbij kinderen een liedje of dansje doen. Maar natuurlijk ook activiteiten zoals verven, bouwen, boekjes lezen, klimmen, klauteren, liedjes zingen, etc. We bieden onze kinderen een speciaal aanbod aan vanuit de 15.107 Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) dat in samenwerking met de gemeente wordt opgezet: een pakket met leuke activiteiten voor kinderen waarbij je kinderen met allerlei voor hun veel voorkomende begrippen en situaties in aanraking laat komen om er spelenderwijs van te leren. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de fietsenmaker bij het thema verkeer. Of we maken een mooi parcours buiten waar kinderen met hun driewieler kunnen fietsen met ook een stoplicht erbij. We stempelen met verkeerstempels en benoemen de verschillende voertuigen, maar ook vliegtuigen en vaartuigen. Kinderen vinden dit prachtig en ook ouders zijn erg blij met dit aanbod. Er is daarnaast veel ruimte voor vrij spel met allerlei mooie spelmaterialen en voor gezamenlijke activiteiten met de andere gebruikers van de Morgenzon . Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor informatie of rondleiding: info@kiobra.nl of 0413-243730.

Carnaval dinsdagmiddag in “de Garf”, dinsdag 17 februari Op dinsdagmiddag 17 februari is er een speciale carnavalsmiddag georganiseerd door het Rode Kruis, de Zonnebloem, de Ontmoeting en de Smouskes. Zaal open Aanvang programma Bezoek prinsenpaar & dansgarde Sluiting

13.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 16.30 uur

Entrée € 1,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, 1 consumptie en iets lekkers! Wij hopen u allen te mogen ontmoeten om er een gezellige middag van te maken.

78


voor hem & haar VOOR AL UW VRAGEN OVER MASSAGES, GEZICHTSBEHANDELINGEN, HUIDVERZORGING, BODYFIT BASIC EN BODYFIT LEVEL2 BENT U OP WOENSDAG 18 FEBRUARI 2015 VAN 19.00 TOT 21.00 UUR VAN HARTE WELKOM IN ONZE PRAKTIJK OF STEL UW VRAAG VIA INFO@RELAXANDRELIEVE.NL OF VIA 0486-451293

Cora van Tienen

Zorgland Dienstverlening zoekt voor woonvorm de Boterbloem, met jongere en oudere bewoners met een hulpvraag,

een Woonzorg Heb jij:    

Begeleider/ster

voor

uren in overleg

per week.

Minimaal drie jaar ervaring in werken in een woongroep (ouderinitiatie) voor mensen met een hulpvraag. Enige jaren ervaring in het werken in een zelfsturend team. Aandachtpunten zijn verder; heb je daadkracht, draagkracht, gedreven en ben je positief ingesteld. Onze voorkeur gaat uit naar een mannelijke kandidaat.

Vraag een profiel aan op info@zorgland.nl 79


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Keurmerk Taxibedrijf

28 februari en 1 maart caravan en kampeershow Dealer van

Aconga Andes slaapzak van € 49,95 voor € 39,95

Aconga slaapmat 6 cm dik van € 59,95 voor € 44,95

Regatta kleding collectie met 50% korting

Kampeermeubelen kortingen tot 50%

Fietsendrager Briljant Gasfles eurotank van € 99,5 Kg nieuw voor € 79,95 met vulling 10% korting op € 31,95

on ze

al art ike len

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u. zondag 1 maart 11.00 - 17.00u.

80


Van Pater J. van Zeeland kregen we onderstaande tekst van Lodewijk Winkeler over studentenparochies. Foto: collectie KDC. Over de geschiedenis van studenten parochies en universiteitsparochies is vrijwel niets bekend. Dat geldt niet alleen voor Nederland, zo bleek tijdens een internationaal colloquium dat van 19 tot 22 maart in Leuven werd gehouden. De opkomst van de studentenparochie dateert, zo bleek, in verschillende Europese landen uit dezelfde tijd: eind jaren vijftig en vooral begin jaren zestig. In die tijd werden studenten minder lid van verenigingen, en de verenigingen zelf verloren hun levensbeschouwelijk karakter. De studentenpastores moesten omzien naar een andere manier om de studenten te bereiken: via een studentenkerk, gespreksgroepen, meditatie- en gebedsgroepen, of Bijbelgroepen. Dat gold voor Leuven (Louis Vos), Duitsland (Lukas Rölli), Italië (Daniele Menozzi), Frankrijk (Étienne Fouilloux, Olivier Chatelan), en Engeland (John William Dickson, Jack McDonald). 15.108 Zo ook voor Nederland, waarbij ondergetekende in zijn lezing De bekendste studentenpastor, “Glasses of Water over Petting Couples. Roman-Catholic Jan van Kilsdonk SJ, bij de Pastoral Care tor Students in the Netherlands (1900-1980)” onthulling van zijn borstbeeld in zijn verder terugging, tot de oprichting van katholieke geboortedorp Zeeland (NB), 2006. studentenverenigingen aan het eind van de negentiend eeuw, en de functie van moderator zoals die in de eerste helft van de twintigste eeuw bij alle katholieke studentenverenigingen bestond. Hij was een religieus manusje van alles: verzorgde theologische en filosofische lezingen, zag toe op de naleving van de moraal en voerde pastorale gesprekken. Zelfs zegende hij af en toe studenten huwelijk in. Niet dat hij daar zo vóór was, maar 'om erger te voorkomen'. Ook in Nederland werden begin jaren zestig studenten parochies opgericht, die vrijwel vanaf het begin oecumenisch waren ingesteld. Met name de parochies in Utrecht en Amsterdam raakten in conflict met de bisschoppen vanwege het voorgaan van protestantse ambtsdragers en/of gehuwde priesters in de eucharistie. De lezingen zullen later worden uitgegeven door de Vlaamse zusterinstelling van het KDC, het KADOC in Leuven.

Schildercursus voor beginners Schilderen is een fijne manier om even niet te denken aan de dagelijkse beslommeringen, even te ontspannen. Op 2 maart a.s. start de Schildersclub D’n Zolder daarom met een schildercursus voor beginners. Onder begeleiding kunt u alles leren over het opzetten van een schilderij, kleuren, materialen enz. Een goede manier om bezig te zijn voor uzelf en te kijken of schilderen voor u een leuke nieuwe hobby kan worden. Op deze avonden zal vooral met acrylverf gewerkt worden. De kosten zijn € 60,-- voor vijf avonden. Het materiaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Aanvang 2 maart a.s. 20.00 uur, schilderszolder achter de bibliotheek. Opgave bij Riet van Lankveld, 0413-273628 of Ank de Klerk, 0486-851605 Gun uzelf die tijd en dat plezier.

81


Het Voorleesprogramma Voor alle peuters en kleuters hebben we het jaarlijkse voorleesprogramma. Dit jaar is het thema: De boer op! In de periode tot 17 mei kunt u samen met uw kind boekjes lezen rond dit thema en kleine opdrachten maken in een werkboekje. Wanneer het werkboekje vol is belonen wij dit met een leuke verrassing! Hiervoor kunt u uw kind aanmelden bij de informatiebalie. Veel Voorleesplezier!!

Nederlandse Kinderjury 2015 Voor alle kinderen uit groep 3 t/m groep 8 hebben we de Nederlandse Kinderjury. Om mee te doen aan de Kinderjury lees je 3 of 5 boeken uit 2014. Deze staan verzameld in een apart kast. Van elk gelezen boek vul je op jouw juryrapport in wat je er van vindt. Na elk gelezen boek vraag je een stempel aan het inlichtingenbureau. Als je 3 boeken gelezen hebt: - krijg je een verrassing - wanneer je stopt na 3 boeken vul je het Kinderjury-stembiljet in en stopt het samen met het juryrapport in de stembus Maar wanneer je 5 boeken leest vul je het stembiljet pas na het 5e boek in en krijg je bovendien een toegangskaartje voor de bingomiddag op 2 juni om 14.15 uur en is jouw juryrapport een lotje waarmee je een mooi boek kunt winnen.

Wij sturen het stembiljet voor je op!

De senaat, die bestaat uit 12 kinderen, kiest het winnende boek uit de boeken waar het meest op is gestemd. Je kunt meedoen van 2 februari t/m 14 mei. Veel leesplezier!!

Voorlezen voor peuters en kleuters Op de volgende woensdagen gaan wij voorlezen: 11 maart - 8 april - 13 mei - 10 juni - 9 september - 14 oktober - 11 november - 9 december Tijd: 15.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. De medewerkers van de bibliotheek vinden het heel gezellig als u samen met uw kind komt luisteren!

Pyjama-voorleesfeestje Op woensdag 21 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen 2015. ‘s Avonds kwamen heel veel peuters en kleuters in hun pyjama en met hun allerliefste knuffel naar de bibliotheek toe, om daar te luisteren naar het verhaal van Boer Borisil! Na afloop kregen de kinderen een mooie poster van het prentenboek, een ballon, kleurplaat, en wat lekkers. Van 21 januari t/m 31 januari, was er in de bibliotheek gelegenheid voor peuters en kleuters, om een boekenquiz in te vullen, samen met hun (groot)ouders. We hebben de foutloze oplossingen bij elkaar gelegd en daaruit de winnende formulieren getrokken De winnaars zijn: Nova-Lynn van den Broek, Vlasroot 63, 6 jaar Dylan v.d. Burgt, Lanspad 3, 5 jaar Minke Verstegen, Melkpad 13a, 3 jaar Zij kunnen hun prijsje op komen halen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. - - Landerdse voorleeswedstrijd 82


Landerdse voorleeswedstrijd Met overtuiging won Hidde Westerbeek de voorleeswedstrijd van de gemeente Landerd. De leerling van basisschool De Kreek’l wist de toehoorders aan zich te binden, door zeer enthousiast voor te lezen, uit het boek van T. Menten, ‘Dummie de mummie en de sfinx van Shakaba’. Helder en duidelijk, met de juiste intonatie, kwam zijn verhaal als vanzelf tot leven. Hij kreeg de eremedaille met oorkonde en een boekenbon voor zijn eerste plaats. De jury had geen makkelijke taak dit jaar. Anja Maathuis-Spijkers, Hans Meijer, wethouder Böhmer en voormalig voorleeskampioen Indy Jans, bespraken, onder voorzitterschap van Karin Verhaak, de prestaties van de kandidaten uitgebreid. De voorlezers waren overigens aan elkaar gewaagd. Kevin Smits las voor uit ‘Klem’ van Miriam Oldenhave en beet daarmee het spits af. Gevolgd door Loek Nabuurs die koos voor het boek van Paul van Loon, ‘Raveleijn’. Een spannend boek waarin mensen veranderen in ruiters te paard. Maric van Schaijk las voor uit werk van Haye van der Heijden. Het gedeelte uit ‘Het geheim van de gebroken ruit’, maakte veel duidelijk over de problemen die kinderen ervaren in geval van scheiding van hun ouders. Heleen Nijhuis koos voor ‘Achtste groepers huilen niet’ van Jacques Vriens, met een indrukwekkend fragment uit het boek, dat vertelt over het overlijden van een klasgenootje die ernstig ziek is. Hekkensluiter was Lonneke van Gerwen met een fragment uit ‘Drakenpad’ een boek van Carry Slee, haar lievelingsschrijver. De spandoekenwedstrijd werd gewonnen door de klasgenoten van Maric van Schaijk van Basisschool Den Omgang. Hun yell werd begeleid door tromgeroffel. Zij mochten snoep voor de hele klas en een mooi boek, beschikbaar gesteld door Bruna Schaijk, mee naar school men. 15.109

De 6 schoolkampioenen met juryvoorzitter. V.l.n.r.: Loek Nabuurs, Heleen Nijhuis, Hidde Westerbeek(winnaar), Karin Verhaak(juryvoorzitter), Maric van Schaijk, Kevin Smits, Irène Schoone (bibliotheek Schaijk) en Lonneke van Gerwen.

83


De Zeelandse Kampioenschappen libre 2015 alweer een geslaagd toernooi. Voorheen werden de Zeelandse 15.110 kampioenschappen gehouden op de Heische Tip te Zeeland maar in goed overleg hebben we van deze locatie na vele jaren afscheid moeten nemen. We bedanken iedereen Van de Heische Tip voor de afgelopen jaren en wensen hen dan ook veel succes met het ondernemerschap. Voor de eerste keer werden de kampioenschappen libre dit jaar gehouden in café ’t Oventje te Zeeland, er zijn 7 avonden gestreden om de fel begeerde prijzen in ontvangst te kunnen nemen. Alle Winnaars ZBK 2015 avonden vonden plaats in een prettige ambiance en café ’t Oventje was voor die dagen omgetoverd tot een waar biljart-paradijs zowel voor de biljarters als voor de toeschouwers. Na diverse voorronden in de categorie A t/m F werden op vrijdagavond 23 januari jl. dan toch de winnaars in de verschillende klassen bekend, wel moest er tot in de kleine uurtjes worden gebiljart wat uiteindelijk de volgende resultaten opleverde. Klasse A: Klasse B: Klasse C: Klasse D: Klasse E: Klasse F:

1. Christ Raijmakers 1. Tien Pluk 1. Antoon v.d. Brand 1. Lambert van Uden 1. Rien van Gaal 1. Jacco van der Ven 15.111

Wisseltrofee A. v.d. Brand

2. Karel van de Poel 2. Jan van de Wijst 2. Ton Kandelaars 2. Cor Verstegen 2. Roger Bax 2. Ben Smulders

3. Adriaan de Loyer 3. Maarten van Zuijlen 3. Leo Gevers 3. Leo van Vugt 3. Twan Janssen 3. Carel Hurkmans

Winnaar van de felbegeerde wisseltrofee 2015: Antoon van de Brand. De felicitaties naar alle winnaars in iedere categorie en natuurlijk hopen we dat iedereen volgend jaar weer aanwezig is om zijn titel te verdedigen. Het mag wat ons betreft een zeer geslaagd toernooi genoemd worden zowel voor Dynamica als voor de vele deelnemers en hopen natuurlijk dat we voor het volgende toernooi weer kunnen beschikken over deze geweldige locatie en ondersteuning van de uitbaters van het café. Mede natuurlijk ook door de ondersteuning van de vele Zeelandse adverteerders tijdens deze avonden kunnen we terugzien op een zeer geslaagd festijn en hopen we nog vele jaren op ieders medewerking te kunnen rekenen.

Peter de Groot Namens biljart club Dynamica – D’n Brouwer

Kom kennismaken met Yoga! Wat is yoga nu precies? 'Is dit echt zo zweverig?' ‘Of is het vooral veel ontspannen?’ Wil je nu weleens antwoord op je vraag kom dan naar een van de yogalessen. De proefles is gratis!! Op maandagavond en woensdagochtend zijn er nog enkele plekken vrij. Voor tijden en locaties kijk op www.nu-yoga.nl of bel 0614246950. Helma Böhmer-van Koolwijk 84


WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK Zeeland 117 Nbr - -Tel (0486)CK 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl Kerkstraat 5411 Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Tevens uw adres voor propaan, heftruckgas en industriële gassen

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

GASHANDEL Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

85


NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL Van 4 februari t/m 3 maart 2015 spaar je bij Jumbo Eijsermans eenvoudig voor heel veel voordeel bij Center parcs. Bij elke €10,- aan boodschappen krijg je een gratis Center Parcs spaarzegel. Met vijf zegels ontvang je een zwembadvoucher voor 40% korting op een dagticket. Of spaar verder voor een gezellig verblijf met tot wel 50% korting.

Win bij

Eijsermans een waardebon t.w.v.

€ 250,-

(kom naar onze winkel en vul het formulier hiervoor in) 86


Bedankt mensen voor jullie stemmen op ons! SAMEN STAAN WE STERKER! Donderdag 29 januari jl. was de grote dag, de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2014. Alle 171 deelnemende verenigingen waren uitgenodigd voor de bekendmaking van het aantal stemmen op hun clubs en projecten in theater de Blauwe Kei in Veghel. Een volle zaal met vele actieve vrijwilligers was het resultaat. Iedere vereniging heeft maximaal twee bestuursleden mogen afvaardigen op 29 januari. Wij zijn verwend met muziek, cabaret en een interessant verhaal over social media. Het was een geweldige avond met natuurlijk een oplopende spanning, hoeveel stemmen zouden onze verenigingen hebben ontvangen. Die stemmen bepalen het deel van de € 110.000 die de Rabobank ter beschikking heeft gesteld voor verenigingen en projecten vanuit het coöperatief dividend van de bank. Uitslag Stichting Vrienden van Compostella Zorgcoöperatie Zeeland KBO afdeling Zeeland

380 stemmen (€ 1.307) 376 stemmen (€ 1.293) 357 stemmen (€ 1.228)

Een super mooi resultaat, alle drie in de top 12 van de lijst! Wij, Stichting Vrienden van Compostella, Zorgcoöperatie Zeeland en KBO-Zeeland, willen jullie heel hartelijk danken voor jullie stemmen en steun. Iedere vereniging zal binnen haar doelen een mooie bestemming van de ontvangen steun vinden. In het najaar 2015 rekenen wij natuurlijk opnieuw op jullie steun. Nogmaals dank! VRIENDEN VAN COMPOSTELLA * ZORGCOÖPERATIE ZEELAND * KBO-ZEELAND

Informatiemarkt Slim Verbouwen over duurzaam wonen. Veel woningbezitters denken na over energiebesparende maatregelen. Een aantrekkelijke investering die zorgt voor meer comfort, lagere maandlasten én een beter milieu. Maar hoe maak je de eigen woning energieneutraal? Op de informatiemarkt Slim Verbouwen van Rabobank Uden Veghel vindt u alle informatie onder één dak. Het evenement vindt plaats op maandag 23 februari in Markant Uden. Waar begin je als je energie wilt opwekken met zonnepanelen? Hoe pas je een warmtepomp toe voor een comfortabele en milieuvriendelijke verwarming? Tijdens Slim Verbouwen leggen adviseurs, installateurs en aannemers alles uit over de mogelijkheden van energieneutraal wonen. Daarnaast zijn er interessante workshops te volgen. Duurzame verbinding Rabobank Uden Veghel organiseert Slim Verbouwen om samen met woningbezitters te werken aan een duurzame woningmarkt in de regio. De bank deelt kennis, stelt haar netwerk beschikbaar en brengt woningeigenaren in contact met bedrijven die gespecialiseerd zijn in energieneutraal wonen. De informatiemarkt is voor iedereen die interesse heeft: woningeigenaren die nog oriënterend zijn of die al concrete plannen hebben om hun woning te verduurzamen. Online aanmelden Slim Verbouwen is op maandag 23 februari van 19.00 tot 21.30 uur in Markant Uden aan de Markt 32. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Aanmelden voor 16 februari is gewenst. Dat kan eenvoudig online via rabobank.nl/udenveghel. 87


Carnaval vier je samen!

Jippie, de carnaval is begonnen! Onze Jeugdhoogheden Prins Joep, Prinses Mariëlle, Adjudant Siem en Narrin Anouk zijn al eventjes bezig met carnaval vieren. En nu jij nog! De komende dagen wordt er op verschillende plaatsen van alles georganiseerd voor de jeugd van Zeeland. En natuurlijk ben je overal van harte welkom! Gezellig! Want Carnaval vier je samen. Kijk op onze site (jeugd.smouskes.nl) of op Facebook (/smouskes) wat er allemaal te doen is.

Resterend Programma Jeugdcarnaval 2015 Zaterdag 14 februari: 13.30 uur 18.00 uur

Erewijn (alleen voor genodigden; live op Landerd TV) Carnavalsviering in de kerk

Zondag 15 februari: Vanaf 13.30 uur

Carnavalsoptocht met na afloop Groot Optochtbal in Ambianz

Maandag 16 februari: Ochtend Dinsdag 17 februari: Ochtend Middag Avond

Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve, 11.00-13.00 uur Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve, 11.00-13.00 uur Kindermatinée Café ’t Oventje met optredens van enkele Jeugdpronkzittingartiesten. Groot Afsluitingsbal voor iedereen bij Ambianz. 21.00 uur

Petje af voor alle toppers op de Jeugdpronkzitting!

Leuke afwisselende acts vulden zondag 25 januari het podium van de Heische Tip tijdens de Jeugdpronkzitting. In een volle zaal konden we dan ook zeker ons petje afnemen voor deze Zeelandse toppers. Naast leuke dansjes kwamen er ook andere verrassende acts op het podium.

15.112

Een heuse Flash-mob, een act in blacklight en een 'badact' waar het water de zaal in spatte. De Huppelsmouskes en de Dansgarde lieten naast hun gardedans voor het eerst ook hun nieuwe showdansen zien. Het opleidingsorkest van Harmonie Zeelandia zorgde voor de muziekale noot! De jury, bestaande uit Prins Maurice d'n Urste, Prinses Marjo en Adjudant Joris hadden de zware taak om uit al de optredens een winnaar te kiezen.

15.113

De middag begon met een woord van de Jeugdhoogheden gevolgd door het voorstellen van de Jeugdraad van 11. De Huppelsmouskes mochten het spits afbijten met hun gardedans. Presentator Bram Huvenaars zorde er voor dat het publiek zich niet ging vervelen tussen de optredens.

Daarna stonden de eerste artiesten, Jitske en Lieze, al klaar. Wat begon met een knuffelbeer eindigde in een acrobatische dansact. De Glowgirls; Diewke, Nora, Lizzy en Demi, hadden een blacklight-act waar alleen enkele strepen op hun kleding en gezicht zichtbaar waren. En zij werden weer opgevolgd door de buikdansact van Guusje en Odje. - - De Dansgarde - 88


INTERESSANTE De DansgardeONTMOETINGSBIJEENKOMST van De Smouskes dansten hun OP 12 gardedans MAART voordat de 2 Sneijers aandacht Nagenoeg vroegen voor elke Team dagTijs, zijnhet er spotjes goedeop doel det.b.v. TV die Stichting gaan over Stofwisselkracht. veranderingen in de zorg. Met ingang van dit jaar zijn allerlei taken van het Rijk overgedragen naar de Gemeente. De materie is Daarna best ingewikkeld was het podium maar onze geheel leden gevuld (en met anderen!) 11+1 kunnen er mee te maken krijgen. Daarom willen (of toch we+2?) graag kinderen een brokje die samen voorlichting met de verzorgen. zaal een Onder de titel Langer thuis wonen en de zorg flash-mob in Nederland dansten.zal De Wim leden vanvan Kreij, het een spreker van KBO-Brabant, algemene informatie bieden, Jeugdcarnaval, waarna kinderen Esther Japuncic, en ouders adviseur in de zaal welzijn van de gemeente Landerd, laat zien hoe het lokale dansten WMO-beleid mee. er uit ziet. Belangrijke informatie, waarvoor we onze leden graag uitnodigen. Na de pauze De voerden ontmoetingsbijeenkomst de Jeugdcarnavalvindt nogmaals plaats in Compostella en begint om 14.00 uur. Leden hun onthullingsact krijgen nadere op.informatie Gevolgd door bij deJade, Ons van Rinke 2 maart. en Noor als de feestnummers. MET De Dansgarde DE KBO NAAR toonde KEVELAER voor het eerst hun showdans: Op een20 combinatie mei gaan van leden klassieke van demuziek KBO open de rap. fietsDe naar Kevelaer. Ze zullen op tijd moeten vertrekken Huppelsmouskes want om vertelden 16.00 uur met zullen hun ze showdans een h. mis hetbijwonen, 15.114samen met andere KBO-leden die per bus zijn verhaal vanafgereisd. Pinokkio. Enige tijd later zullen de fietsers en de bussers samen het diner gebruiken, waarna de fietsers in Duitsland hunLois, slaapplaats en de mensen van de bus weer De Dancing Girls; Elke, Sterre, Lien, Suze en opzoeken Lise huiswaarts gaan. dansten gezellig op het nummer Live life. Degenen met de de busBadgirls; gaan, komen op 20 Lotte, mei om 10.00 uur bij elkaar in Compostella en na Als afsluiterdie maakten Auke, Fieke, een koffie wordteringestapt en show via een mooie Nine,kopje Jetske en Auke, een mooie van met route wordt naar Well gereden om de lunch te gebruiken. Een tochtje hetrijen grensgebied volgt en ruimschoots op tijd zullen ze in een heus waterballet. De door voorste werden tot Kevelaer arriveren de mis,met welke wordt opgedragen door Theo van Osch met assistentie hilariteit onder vuurvoor genomen waterpistooltjes. van Pieter Raaymakers. De Disco-GoGo Raad mocht de tijd vullen voordat De fietsers zullen die al om op de pedalen moeten, ze lunchen in Nederland en de jury de punten bijdag elkaar kon08.00 gaanuur tellen. dineren in Duitsland. ’s Anderendaags fietsen ze terug naar Zeeland. Over zowel de bus- als de fietstocht naar Kevelaer zullen onze leden uitvoerig geïnformeerd De winnaars... 15.115 worden bijprijs de werd Ons van 2 maart.door 11+1 kinderen De derde gewonnen met hun Flash-mob. De tweede prijs ging naar de Badgirls en de eerste prijs werd gewonnen MET DE KBO NAAR DE PASSIESPELEN door IN TEGELEN de blacklight act van de Glow Girls. De KBO zit wél op de godsdienstigeMaar toer! Een of tien na Kevelaer staat Tegelen op het ook dag alle andere deelnemers waren eigenlijk winnaars programma. Voor de 20ste keer worden daar de passiespelen gehouden. Het oude, bekende en kregen een onderscheiding voor deelname aan deze verhaal over de laatste dagen van jeugdpronkzitting. Jezus zal een spectaculaire vertolking krijgen die boeiend, aangrijpend en meeslepend is. Graag willen we onze leden de gelegenheid bieden dit verrassende schouwspel mee te beleven. als we toch op reis zijn, maken we er meteen een MooistEn verklede leuk uitje van met hier of daar een kopje koffie, een stuk Limburgse en mooist een diner. Leden Ook werden er prijzen uitgereikt vlaai aan de verklede zijn over deze reis, die valt op 31 mei, uitvoerig geïnformeerd via stencils. jeugd. Noah de Louw (onderbouw), Jitske van Dijk (middenbouw) en Maud van Deijne (bovenbouw) wonnen SCHILDERCLUB EN NOG MÉÉR een leuke prijs omdat zij van alle verklede kinderen het Hoewel geen activiteit van de KBO leukst willen er wijuit belangstellenden graag wijzen op de zagen. ontmoetingsmiddag en schilderclubOp “De Garf”, met georganiseerd door heteen Nederlandse Rode dinsdag de carnaval zullen aantal van deze Kruis en de Zonnebloem. Hoofdmoot is het genieten van elkaars gezelschap en een fijne acts nog te zien tijdens het SuperSmouskesMatinee in Café middag uitnodiging voor: 15.116 met elkaar doorbrengen. De 't Oventje. Op geldt onze site www.jeugd.smouskes.nl zie je nog veelAlle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met meer foto’s van deze middag. een kop koffie.  Alle mensen hetonze gezellig vinden om een spel te spelen, bijvoorbeeld rummy-cubben, Gezocht: Ruimtedie voor Carnavalswagen pictionary, puzzelen of sjoelen. Wij zijn op zoekkaarten, naar een ruimte waar we de wagen van de Jeugdcarnaval kunnen stallen. Dit is een Voor hen die het fijn vinden om er met evenopbouw tussenuittot teong. zijn. 2 meter hoog. Hebt u nog een onderstel van een stacaravan,  Iedereen deelnam “de schilderclub” Kerkstraat 64 of mail naar plaatsje vrij indie eenvoorheen schuur? We horen aan het graag. Bellen magop met Marc 453442 Je hoeft van de Zonnebloem noch van het Rode Kruis lid te zijn. jeugd@smouskes.nl. Bedankt. Deelname kost € 2,00 per middag, koffie, thee en materialen inbegrepen. U bent van harte S.C. welkom, elke eerste dinsdag van de in De Garf van 14.00-16.00 uur! Jeugdcommissie de Smouskes wenst iedereen eenmaand fantastische Carnaval toe.

J. Ermers, secr. JBO-Zeeland

17 89


CURSUS: Opvoeden & Zo "Opvoeden & ZO" is een praktische cursus, gericht op alledaagse opvoedingssituaties, die opvoeden voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd gemakkelijker maakt. Misschien heb je wel allerlei vragen? Deze oudercursus kan je helpen om samen met andere ouders oplossingen voor deze vragen te vinden. Door het uitwisselen van ervaringen zal je merken dat je niet de enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding van kinderen. Wat komt o.a. aan bod: aandacht geven aan uw kind, complimentjes geven, grenzen stellen, eigen opvoedingssituaties bespreken en daarmee oefenen. Cursusleidsters zijn Nette Nabuurs en Constance Janssen van het Centrum voor Jeugd en Gezin CJGgeeftantwoord. Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Wanneer: 23 februari, 2 + 9 + 16 + 23 en 30 maart 2015 Tijd: van 19.30 - 21.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). Waar: Centrum Jeugd en Gezin "CJGgeeftantwoord”, Aldestiendstraat 23, Uden. Kosten: geen. Voor informatie en/of aanmelding: Bent u geïnteresseerd in deze cursus dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en het aantal deelnemende personen. Indien de cursus vol is kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Telefoon: 0800-254000, info@cjggeeftantwoord.nl / www.cjggeeftantwoord.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursus: “Peuter in zicht”, oudercursus over het opvoeden van peuter. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 1½ - 2 tot en met 3 jaar en wordt begeleid door Nicole van Stiphout, verpleegkundige van de GGD-jeugdgezondheidszorg. Uitgangspunten van deze avonden is om je te informeren over de ontwikkelingsfases van je kind en handvatten aan te reiken om het gedrag van je kind op een positieve manier te ondersteunen en sturen. Wanneer: donderdag 19, 26 maart en 2, 9 april 2015 Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur Waar: Consultatiebureau Boekel, Burgtstraat 34 in Boekel Kosten: geen Ben je geïnteresseerd in deze cursus dan kun je je aanmelden. Dit kun je doen via een van de medewerksters van je consultatiebureau, door te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met je gegevens en het aantal deelnemende personen. Telefoon: 0800-254000, info@cjggeeftantwoord.nl / www.cjggeeftantwoord.nl

90


Een lekkere trek op iedere plek

Verse friet en snacks gebakken op locatie

(

Anne Bardoel Haarstyliste-aan-Huis M: 06 52 03 13 93 E: info@lesalon-byanne.nl www.lesalon-byanne.nl

)

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen 91


Voor biologische appels, peren, heerlijke “Snappels” en eigen appelsap, ga je naar de APPELAUTOMAAT. Zie ook onze nieuwe website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Heesterseweg 13 5386 KT Geffen

T 073-5340700 E drukkerij@wihabo.nl

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 92


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur

• Kamerplanten • Snijbloemen • Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Computer Service Landerd Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 • Bloembollen Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914 www.heemkundekringzeeland.nl • Wenskaarten • 1001 cadeau-artikelen Uw adres voor: • Vliegengordijnen Programma: • Tuinbeelden en parasolvoeten - Notebooks 23 •februari 2015: tuinplanten Ledenbijeenkomst Groot assortiment - vaste computers • coniferen, en bomen 4 maart 2015:sierheesters Liederentafel • Groenten- bloemzaden - TFF • Vogelwintervoer - tablet Hartelijk dank aan alle stemmers tijdens de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2014 • Vogelhuisjes - All-in-one Eind jaar konden alle leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete • vorig Canvasdoeken

vereniging of stichting. In de regio Uden-Veghel hadden zich meer dan 170 clubs aangemeld, - cartridges zodat de spoeling aardig dun kon worden. Gelukkig -was er ruim 100.000 euro te verdelen. Op papier 29 januari j.l. werden alle stemmen bekend gemaakt- op een bijeenkomst in de Blauwe schoolspeciale -en kantoorbenodigdheden Kei te Veghel. Tot onze blijdschap hebben veel Zeelanders de moeite genomen om te Voor reparaties kunt u ook bijdat ons stemmen. Daardoor kregen wij er als Heemkundekring maar liefst 361 en later bleek iedere terecht, wij repareren zelf. stem 3,44 euro waard was. Na even hoofdrekenen kwamen we op een bedrag van 1241,84 euro. We willen iedereen hartelijk danken voor hun stem. We gaan de komende weken bepalen wat we metOpeningstijden dat bedrag gaan doen. En dat krijgt u natuurlijk van ons te horen. Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur Openingstijden winkel: Vrijdag tot 20.00 uur di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van Afscheid Vlasgaard Zaterdag 8.00 tot 17.00 uur 12.15 - 13.15 u. In het weekend van 7 en 8 februari werd er een afscheidsfeestvr. georganiseerd in de van 09.00 – 17.30 u Langenboomseweg 117 • 5411 AT Zeeland leegstaande gebouwen van de Vlasgaard. De heemkundekring droeg daar een steentje aan Tel. (0486) 45 19 91 • www.descheiwal.nl za. Van 09.00 – 12.15 u. bij door een tentoonstelling in te richten in een van de klaslokalen. Uiteraard was daar onze www.computerservicelanderd.nl Tot ziens op “De Scheiwal” grote collectie klassenfoto’s te zien, maar ook nieuw verkregen klassenboeken. Als u niet meer weet wie er allemaal bij u in de klas zaten, dan kon u dat daar bekijken. Als u dit leest, dan is dat feest al verleden tijd. Maar de klassenboeken zijn nog steeds in te zien, tijdens de normale openingstijden van het Heemhuis.

INSTALLATIEBEDRIJF

Boomstammen gevraagd De heemkundekundekring heeft een prachtige boomzaag gerestaureerd en die werkt nog prima. Om hem aan bezoekers te kunnen demonstreren hebben we wel regelmatig stevige boomstammen nodig. Het soort hout maakt ons niet uit. Als u een boom om moet zagen, en wilt er van af, dan kunt u ons daar een groot plezier mee doen. Bel het secretariaat!

verbruggen Voor aanleg, onderhoud

Zonnenberg elektro

CSI-Zeeland en aanpassingen van: dat wordt bewaard in een vestiging van het BHIC in In het gemeente-archief van Zeeland, Gespecialiseerd in elektrotechnische Grave, zitten onder andere een aantal dossiers met oude proces-verbalen van de installaties voor: veldwachters van toen. Daar zitten interessante verhaaltjes tussen, die een goed inzicht geven • C.V.-installaties • nieuwbouw in het dagelijkse leven van die tijd. Ik zal ze laten zien in de schrijftaal van toen om die indruk • verbouw nog wat te versterken. Marten van der Heijden woonde in de boerderij op Brand 38, die in 1973 • C.V.-ketels • particulieren door brand is verwoest en waar lange tijd de familie van de Graaf woonde. • Sanitair • bedrijven Proces-verbaal•7:GasVanenruilen komt huilen? waterinstallaties Op heden veertienden junij een duizend acht honderd vier en twintig des voormiddags de Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 klokke acht uren hebben wij Peter Joseph van Kilsdonk, schout der gemeente Zeeland, district • Mechanische ventilatie info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl Boxmeer, provincie Noord Braband, geinformeert dat een onbekend manspersoon zich ten • Dakbedekking huize van Marten van der Heijden, arbeider van beroep wonende op het gehugt den Brand, bevond, welke bij verschillende ingezetenen aanzoek dede om een bij zich hebbende paard tegenInstallatiebedrijf een oss te verruilen, en aldaar bezig was, om met paarden te ruilen, ons na deze Verbruggen, Zeeland woonhuize van gemelde Marten van der Heijden begeven, alwaar wij dadelijk zo door Marten Tel. 06-51185431 - - van der Heijden - 13 93


van der Heijden als door zijn vrouw wierden verzogt ons het nieuw reeds door haar geruilde paard te bezigtigen, welk wij gedaan hebben en gezien dat het paard wlek gemelde Marten van der Heijden had aangeruild was een bruin ruin-paard zijnde een dubbelen hit met zwarte manen en dito kort geknipte staart en heeft gemelde Marten van der Heijden ons wijders in presentie van den onbekenden verhaald, dat hij de ruiling heeft gedaan tegen zijn zwart ruin paard met een toegave van vier gulden en een pint jenever, waarop wij den onbekenden hebben gevraagd na de omstandigheden van het paard en heeft denzelven ons verklaard, dat hij hetzelve van jongs heeft opgevoed, dat het paardje goed voor alles was en geen gebreken had en wijders of hij geen pas of papieren had en waarop denzelven aan ons een paspoort heeft vertoond waar uit bleek dat dezelve was afgegeven aan den hussaar Cornelis Bosmans, zoon van Michiel en van Cornelia van Oers, geboren te Gastel, in Noord-Braband, op den 20 september 1799 afgegeven te Gent den mei achttienhonderd en drieentwintig getekend H.E. J. van Balveren en verklaarde denzelven dat hij denzelven persoon was, die in de paspoort is vermeld, dat hij zederd dertien maanden te Tilburg woonde en zijne moeder aldaar een bouwerij in huur had, van een heer die van Rooijen ofwel van Plooijen was genaamd, en nu na de heer de Quaij was geweest, zonder echter de huizen te weten waar hij den vorigen en dezen nagt heeft vernagt, eindelijk is het ons zo door de omstandigheden en gesprekken als om de ongelijkheid van de gedane ruiling, daar het paard van gemelde Marten van der Heijden merkelijk veel minder waardig was, dan het geene hij heeft aangeruild, en principaal om reden hij geen burgemeester noch andere mensch te Tilburg scheen te kennen, dat het paard welk als voorschreven geruild was niettegenstaande het met toom en zadel was gemonteert vermoedelijk van een ander is ontvreemd, en hebben wij denzelven verklaard in arrest en hem benevens het paard in bewaring genomen. Van welk alles wij het tegenwoordig proces-verbaal hebben opgemaakt, ten einde in originali door het intermediaire van den heere Vrederegter van het kanton aan den heere Officier van justitie bij de regtbank van het arrondissement Nijmegen tevens met den gearresteerden benevens het paard met zadel en toom te worden ingezonden en afschriften daarvan aan zijne excellentie den heere gouverneur der provincie Noord Braband en heer district schout van Boxmeer te worden gedepecheert. Te Zeeland op dag, maand en jaar als boven. Geteekend: P.J. van Kilsdonk.

DE KIPPEN AAN DE REN!! Pipie speelde op een zaterdagmiddag heel gezellig met haar zusjes Suus, Lis en Snoezel. De vier muisjes hadden een hutje gemaakt van oude dekentjes en speelden dat ze op vakantie waren. Maar hun broertjes Polletje, Dibbel en Groppie verveelden zich en hadden al twee keer om te plagen de hut kapot gemaakt. Moeder Muis was boos geworden en had gezegd dat ze maar in de tuin moesten gaan spelen. En even later zag je de drie jongens met hun voetbal in de tuin bezig. Het was een mooie winterse dag. Het winterzonnetje scheen. Er waaide wel een koude wind, maar de muisjes waren warm gekleed. Na een tijdje waren ze het voetballen al beu. Wat zouden ze nu eens gaan doen? Polletje stelde voor om door de tuin te gaan rennen. Er was niemand in de tuin. Joery de hond en Noortje de kat waren nergens te zien, meneer Groen was fietsen met zijn vrienden en mevrouw Groen zat in de keuken de krant te lezen. De muisjes hadden stiekem door het keukenraam gekeken. Van dat rennen in de tuin werd je wel moe en vlak bij de kippenren gingen de muisjes even zitten, om uit te rusten. Opeens zei Dibbel: “Waarom moeten de kippen altijd in de ren blijven en mogen ze niet door de tuin rennen zoals wij?” Alle drie de muisjes vonden dat maar zielig, dus besloten ze daar maar iets aan te gaan doen. Het kippenrenhek moest open! Maar hoe? Groppie wist het al meteen. Boven aan het hek zat een schaaf en die moesten ze open schuiven. Met z’n drietjes klommen ze naar boven en duwden net zo lang tot de schaaf er af ging. En ja hoor, de poort ging open. - - De muisjes wachtten - 94


De muisjes wachtten tot de kippen het ontdekt hadden. Ze hoorden de haan zeggen: “Kom kippen, meneer Groen heeft de poort open gezet en dat betekent dat we vandaag in de tuin mogen. Dus kom allemaal maar mee! Wel spreken we af als ik drie keer kraai gaan jullie allemaal de ren weer in.” Nou dat was een feest, een hele tijd in de tuin naar eten zoeken. In het zand krabben, gras eten en wormen zoeken. Ook de haan zelf rende door de hele tuin en maakte een praatje met de eenden die in het zonnetje bij de vijver zaten. De muisjes hadden er net zo veel plezier van als de kippen. Ze besloten om maar even naar hun huis te gaan. Overal in de tuin waren de kippen vrolijk aan het rond rennen. Natuurlijk vertelden ze niet tegen moeder Muis wat ze gedaan hadden. Na het eten van de boterham, speelden ze verder in de schuur. Na een poosje hoorden ze meneer Groen zijn fiets in de schuur zetten en ze verstopten zich achter een grote bloempot die voor het raam stond. Ze hoorden dat meneer Groen aan het mopperen was. Natuurlijk had hij gezien dat alle kippen uit de ren waren. Boos liep hij naar binnen, want hij dacht dat mevrouw Groen de ren open had gezet. Natuurlijk vergiste hij zich en niemand wist wie het gedaan had. Even later kwamen meneer en mevrouw Groen buiten en riepen de kippen naar hun ren. Maar niemand luisterde, de kippen bleven gewoon in de tuin rennen. De muisjes wisten wel waarom de kippen niet luisterden. Ze gingen alleen terug wanneer de haan drie keer zou kraaien, want dat was afgesproken. De haan was de baas! De haan zelf was nog steeds achter in de tuin, opeens hoorde hij meneer Groen roepen en besloot toen maar om drie keer te kraaien. De kippen schrokken er van en hadden eigenlijk nog geen zin om weer in hun ren te moeten. Maar iedere kip wist dat ze naar de haan moesten luisteren. Dus even later zat iedereen weer veilig in de kippenren en pikten ze al het graan op wat mevrouw Groen daar gestrooid had. Meneer Groen was boos, omdat de kippen wel naar de haan luisterden en niet naar hem. Ook snapte hij niet wie die ren open gezet had. De muisjes wisten het wel, maar verklapten het niet. Ze vonden dat de kippen ook wel een keer van de tuin mochten genieten. Joery de hond was ondertussen uit zijn mand gekomen en had gehoord dat de kippen uit hun ren geweest waren. Hij had de poort niet open gedaan, maar wie dan toch? Hij wist het ook niet. Mevrouw Groen was bezig met de stoep af te schrobben, want alles lag vol kippenpoep. Ze vond het maar een vies werkje. Meneer Groen spoot met de tuinslang alles schoon. De kippen waren moe van al dat rennen en gingen die avond vroeg op stok. Meneer en mevrouw Groen zaten de hele avond lui in de bank, ze waren ook moe van al dat extra werk en van het verre fietsen. De muisjes waren moe van het spelen en toen ze die avond aan tafel zaten vertelden ze wat er die dag gebeurd was. Vader en moeder Muis moesten toch wel lachen en vonden het wel lief van hun kinderen, dat ze de kippen zo’n mooie dag gegeven hadden. Wel vroegen ze om dat nooit meer te doen, vooral niet in de lente, want dan gingen de kippen naar de groente tuin en aten van al de zaadjes die meneer Groen strooide voor de groenten die dan nog moesten gaan groeien. Ze zouden dan alles op eten en er zou dan geen eten zijn voor de winter. Natuurlijk hadden de muisjes daar niet bij nagedacht. Ze beloofden het niet meer te doen. Ook die avond gingen de muisjes op tijd naar bed, want de volgende dag zouden ze al vroeg op bezoek gaan bij de familie Grijsmuis die in het bos woonde en dat was heel ver lopen, dus moesten ze goed uitgerust zijn! In hun bed moesten ze nog een beetje lachen om die kippen die het allemaal zo leuk gevonden hadden inde tuin! Zo kinderen, zo zie je maar weer dat niemand graag altijd in een hokje wil zitten, ook de kippen niet! Maar soms moet het wel, omdat er anders rare dingen gebeuren. Dus denk er aan: nooit een hok van een dier zo maar open maken! Groetjes *** DE VERTELSTER ***

95


Vogelvereniging ”Kleur en Zang”

___________________________________________________________________________ Afdeling Z19 aangesloten bij de N.B.v.V.

Het tentoonstelling seizoen krijg voor Kleur en Zang toch nog een mooie einde. Nadat een aantal tentoonstellingen in verband met de vogelgriep werden afgelast gingen de grote tentoonstellingen van Nederland wel door. In de week van 8 t/m 11 januari hebben veel leden van vogelvereniging “Kleur en Zang” met hun vogels deelgenomen aan de grote bondstentoonstelling in de Amerika hal te Apeldoorn. Een prachtige wedstrijd om het Nederlands kampioenschap. Totaal waren er ruim tienduizend wedstrijdvogels aanwezig, die in div. groepen (soorten) waren onderverdeeld. Voor de Zeelandse vogelliefhebbers was deze wedstrijd zeer succesvol. Kampioen werden Tonny van Hout, Henk van de Heuvel en Cor Selten. De Gouden medailles gingen naar Tonny van Hout 3 x Theo van Hout 1 x , Cor Selten 3 x, Henk van de Heuvel 1x en Jan Verhoeven 1 x. Het Zilver was voor Jos van der wijst , Jo Manders 2 x Tonny van Hout 2 x Henk van den Heuvel 2 x en voor Jo loeffen die tevens ook een bronzen medaille in de wacht 15.117 sleepte. Namens leden en bestuur van Kampioenen Vogel 2015 Links Henk van de Heuvel, Vogelvereniging “Kleur en Zang” proficiat!!!!

Wereld vogeltentoonstelling C.O.M. Mondial 2015 te Rosmalen.

Vijfde van Links Tonny van Hout en zevende van links Cor Selten. Geheel rechts de bondsvoorzitter.

22 t/m 25 januari 2015 werd in het Autotron te Rosmalen de wereld vogeltentoonstelling Mondial 2015 georganiseerd. Bijna 25.000 vogels deden mee in de wedstrijdklasse. Ieder in zijn eigen categorie en/of kleurslag. Doordat de wereldtentoonstelling zo dicht in de buurt werd georganiseerd hebben diverse leden van Kleur en Zang zich geroepen gevoeld om als vrijwilliger mee te helpen bij het opbouwen , verzorgen van de vogels en het weer opruimen van dit zéér grote evenement. Bijvoorbeeld op de keurdag waren ongeveer 400 vrijwilligers, mannen en vrouwen aan het werk in het Autotron. Door Vogelvereniging “Kleur en Zang” werden enkele tientallen vogels ingeschreven, door de volgende leden: Jo Loeffen, Jo Manders, Cor Selten , Henk van de Heuvel, Nol van de Loop en Jan Verhoeven. De resultaten waren boven verwachting, maar liefst zeventien medailles gingen mee naar Zeeland. Goud en zilver en Brons was voor Henk van de Heuvel. Twee maal goud en een maal brons voor Nol van de Loop. Vijf maal zilveren- en een bronzen medaille voor Cor Selten. Last but not least, Twee maal goud twee maal zilver en een maal brons voor Jan Verhoeven. De andere Zeelandse deelnemers scoorde wel hoge punten maar net niet genoeg voor een medaille. Totaal werd door 19 landen deelgenomen waarvan Nederland in de landenwedstrijd eerste werd. Natuurlijk zijn wij als vereniging trots met deze behaalde resultaten en willen de winnaars van harte feliciteren. Zo krijgt een slecht 15.118 begonnen seizoen (vogelgriep)toch nog een happy end. Prijswinnaars namens bestuur en leden van harte V.l.n.r.: Henk van den Heuvel, Jan Verhoeven en Nol van der Loop. gefeliciteerd. Secretaris Chris van Hout 96


CEES VAN DONGEN EEN MAN VAN FORMAAT Talloos zijn de banden die Cees van Dongen verbinden met de Zeelandse gemeenschap. In sociale media, in kranten en tijdschriften wordt zijn inzet geroemd, zijn tomeloos ijveren om mensen bij elkaar te brengen, zijn pogen om van Zeeland een dorp te maken waar het goed Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. wonen, leren en werken is. Voor informatie bel:06-23205109 Veel aandacht wordt – terecht! – besteed aan zijn inspirerende voorzitterschap van Stichting P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland Jeugdbelangen. Hij gaf nieuwe impulsen aan deze vereniging, haalde jonge mensen in het bestuur en maakte zo SJB toekomstproof. Van oudsher is Stichting Jeugdbelangen nauw verweven met Ut Rookelijzer. Zo’n vijftig jaar geleden werd Ut Rookelijzer door Stichting Jeugdbelangen opgericht primair om de belangen van de Zeelandse jeugd onder de aandacht te brengen. Bij de toenmalige voorzitter van SJB, Bart Kunneman, werd Ut Rookelijzer aan huis gemaakt en regelmatig kwam Bart kijken naar de vorderingen van het typen en stencilen. Stereotiep was zijn vraag als hij zijn hoofd in de Rookelijzerruimte stak: “Zijn er nog schokkende dingen gebeurd?” Zou hij die vraag nu stellen, dan zou er geantwoord zijn:

BOVAG AUTORIJLES

“Zeer schokkend: Cees van Dongen is dood”

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Schreef Cees een paar jaar geleden een boekje met als titel “De proot in de stroot”, nu is zijn overlijden de praat in het dorp. Iedereen heeft het erover en geen wonder: waar was Cees niet bij, wat zette hij niet op poten, waar was hij niet bij betrokken? In een indrukwekkende afscheidsviering werd hij geen duizendpoot, maar een tweeduizendpoot genoemd. Ontzagwekkend wat die man betekend heeft, ook voor Ut Rookelijzer. De meeste stukjes van SJB in Ut Rookelijzer worden door de secretaris geschreven maar in de tijd dat Cees bij de Stichting de scepter zwaaide schreef hij zelf ook regelmatig artikeltjes, b.v. als SJB-ers een jubileum vierden of afscheid namen. In het kielzog van Ria Boley was hij Oan de proot mé een stel oud-bestuurders van SJB en toen SJB 50 jaar bestond, verscheen een extra gouden uitgave van Ut Rookelijzer, helemaal gewijd aan Stichting Jeugdbelangen en voor een groot stuk geschreven door Cees. Toen in 2012 Ut Rookelijzer het fotoboek “Kijk, Zeeland!” uitgaf, was Cees van Dongen de inzender van verreweg de meeste foto’s en verscheidene ervan werden geplaatst. Meer nog is Cees verbonden geweest aan Ut Rookelijzer als de vrijwillige molenaar van de Coppensmolen die jaren en jaren enthousiaste verhalen schreef over de molen, zijn vader Sjef de mulder, de bezoeken aan de molen, de geschiedenis ervan, de jaarverslagen met relevante gegevens over draaiuren, bezoekersaantallen, hoeveelheden gemalen graan, enz. Cees hield van heel veel dingen, óók van zijn molen en daarvan getuigden zijn artikelen in Ut Rookelijzer.

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren.

Cees is dood, onbeschrijflijk verlies voor Maria, zijn kinderen, zijn vader, familie, vrienden, collega’s, buurtgenoten, heel Zeeland. Allen sterkte gewenst. Cees, je was bijzonder.

Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl Redactie Ut Rookelijzer

97 9


VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken.

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

98


af isc h

r ng helg a van gerwe

GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk.

• van ontwerp tot gedrukt bij u thuis

Verhuur van containerbakken.

• van geboortekaartje tot huisstijl

Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

wij verzorgen graag uw drukwerk!

0486-453404 06-45 30 02 48 (Helga) 06-31 94 27 53 (Theo) h.vgerwen@planet.nl

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?” “EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

VOOR HET BESTE HOORADVIES • Persoonlijk deskundig advies

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

VOOR•HET BESTE HOORADVIES • Alle dagen audicien aanwezig Persoonlijk deskundig advies

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, vrijblijvend een afspraak • Persoonlijk deskundigmaak advies Loop Loop niet niet langer langer rond rond met met uw uw hoorproblemen, hoorproblemen, maak maak vrijblijvend vrijblijvend een een afspraak. afspraak.

• persoonlijk deskundig advies Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak. • alle dagen audicien aanwezig t io j dng atd i seusi k t guenbd re p e •r aslo l irj k i gi d ea dhvoioerst e s t • onafhankelijk alle dagen audicien aanwezig • voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

• Altijd gratisaudicien uitgebreide hoortest • Alle dagen aanwezig • Onafhankelijk • Altijd gratis uitgebreide hoortest a l t i j dUgbent r avan tis u iwelkom t g e bop re i d e t/m ho o r tvan e s8.30 t - 17.30 uur harte dinsdag vrijdag o n a f h a nen l i j k van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch •k ezaterdag Onafhankelijk

U U bent bent van van harte harte welkom welkom op op dinsdag dinsdag t/m t/m vrijdag vrijdag van van 9.30 9.30 -- 17.30 17.30 uur uur

en zaterdag van 09.30 09.30 -- 14.00 uur op Dorp 58a in Heesch en voo rzaterdag k e u r svan lev e r a n14.00 c i e ruur a lop l e’t’t zDorp o r g58a v ein r Heesch zekeraars

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

’t MC Heesch • 0412-475959 • ’t Dorp Dorp 58a 58a • • 5384 5384 Heesch 0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl www.vanschijndelhoortechniek.nl ‘t MC Dorp 29 ••Heesch • (0412) 47 59 59

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413)• 28 830413-330905 38 Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 Uden

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL www.vanschijndelhoortechniek.nl

99


communicatie • online & offline vormgeving • drukwerk • belettering • adverteren

WIJ DOEN ELKE KEER DIE EXTRA STAP

100

gerwen reclame • udenseweg 25 zeeland www.gerwen.nl • 0486 45 1960

GERWEN RECLAME


Gezellige lampion optocht en kerstboomverbranding in Zeeland! Op zaterdag 10 januari 2015 hield Stichting Jeugbelangen Zeeland (SJB) weer de jaarlijkse lampionnenoptocht en kerstboomverbranding. Op het laatste moment was het spannend of alles door kon gaan in verband met de flinke storm die al een paar dagen over ons land raasde. Gelukkig waren de weergoden Zeeland goed gezind en was het windje zo rond 18.00 uur een prima windje. Vele kinderen waren namelijk in Zeeland al dagen druk bezig met het verzamelen van kerstbomen. Gelukkig ging alles gewoon door en het resultaat mocht er zijn! Bijna 500 kerstbomen werden ingeleverd. Ruim 120 kinderen verzamelden op ‘t Oventje voor de lampionnen optocht. In een hele lange stoet, begeleid door monniken met vuurfakkels en spannende muziek liepen de kinderen richting Sportpark De Bundel voor de start van de kerstboomverbranding. Alvorens te kunnen starten werden eerst de vuurkoning en vuurkoningin bekend gemaakt. Dit jaar was de eer aan Anne van de Ven en Jens Kreyfeld. Vol trots als een echte koning en koningin hielpen zij de monniken met het ontsteken van de grote stapel kerstbomen. Een knetterend vuurwerk en grote vlammen zorgden 15.119 voor een prachtig plaatje. Ondertussen werd er genoten van de gezellige klanken van ‘t Kwartjesvolk en heerlijke warme chocomel en gluhwijn. Tot slot was het tijd voor de prijsuitreiking. Vele kinderen gingen met een zelfgekozen prijs naar huis, verdiend door het meedoen aan de lampionnenoptocht of het inleveren van kerstbomen. Ook waren er super prijzen voor de kinderen die meer dan 10 kerstbomen hadden ingeleverd. De volgende winnaars kregen deze super gave prijzen: Eelke de Klijn: workshop Graffiti spuiten bij Pieter Poorts. Evan Bongers: Drumles van Arno van Ras. Bas van den Bogaart: Voetbal Clinic van Stijn van de Brand. Lis Ooms: cupcakes workshop van Sanjee Biemans. Iris van de Ven: creatieve workshop bij ’t Werkhuis. Lize van Dijk: Fotoshoot bij Landerd Fotografie. Stijn van de Ven: DJ workshop van Jack van de Elzen. En Mats Kreyfeld ging naar huis met het supercadeau!

15.120

SJB bedankt alle mensen die deze mooie avond mogelijk gemaakt hebben. In het bijzonder dank aan de Brandweer Zeeland, ‘t Kwartjesvolk, Set ’77, Caromi en alle sponsoren van de diverse workshops.

15.122

15.121 101


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St. Jacobuszaal (bij achterste deur pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen naar het Parochiecentrum te Uden. Vieringen in de kerk van Zeeland Vrijdag 18.30 uur Rozenkransgebed

Vrijdag 19.00 uur H. Mis

zondag 9.30 uur H. Mis

6de Zondag door het jaar Zaterdag 14 febr. 18.00 uur Carnavalsviering/ woord-gebed

6de Zondag door het jaar Zondag 15 febr. 9.30 uur

Aswoensdag Woensdag 18 febr. 19.00 uur

1ste Zondag van de 40dagentijd Zondag 22 febr. 9.30 uur

2de Zondag 40dagentijd Zondag 1 maart 09.30 uur

3de Zondag 40dagentijd Zondag 8 maart 9.30 uur

4de Zondag 40dagentijd Zondag 15 maart 9.30 uur

H.Jozef, bruidegom van Maria Donderdag 19 maart 19.00 uur St. Petrus kerk Uden

Voorbereiding E.H. Communie 2014-2015 Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst.

102

- - Voorbereidinig H. Vormsel - -


Voorbereiding H. Vormsel 2014-2015 Contactpersoon: kapelaan P. Hagenbeek, te bereiken via parochie secretariaat. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug om de H. Mis verder mee te vieren. Carnavalsviering Op zaterdag 14 februari zal er om 18.00 uur een viering zijn van woord en gebed in het kader van Carnaval. Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd om mee te komen vieren. Zondag 15 februari vind de reguliere zondags Mis plaats om 9.30 uur. Aswoensdag Aan het eind van Carnaval start de Vastentijd/ 40dagentijd met de viering van Aswoensdag. In de kerk van Zeeland vindt deze plaats op woensdag 18 februari om 19.00 uur. Ook hierbij is iedereen weer van harte welkom. Stille Omgang in Amsterdam Ook dit jaar wordt de jaarlijks terugkerende bedevaart vanuit onze parochie naar Amsterdam georganiseerd. De ‘Stille omgang’ zal plaatsvinden in de avond/nacht van 21 op 22 maart a.s. Ter verdieping is als intentie dit jaar gekozen voor: ‘Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ’t onverwachte….’. We willen getuigen van verbondenheid, van brandend geloof, van liefde voor de behoeftigen. Opdat geen enkel iemand verstoken blijft van het licht van het evangelie. Informatie over: • Inhoud van deze bedevaart • Tijdstip en plaats van vertrek • Kosten van deze reis • Uiterste datum van aanmelden • Bij Mies van der Wijst: 06-40924624 / 0486-451505 / miesvdwijst@hotmail.com

Badmintonnen in Zeeland, kom het proberen! Badmintonclub Poona uit Zeeland zoekt nieuwe leden. De speelavonden zijn op maandag van 20.15 uur tot 22.30 uur en op woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. De locatie is Sporthal de Hekel in Zeeland. Kom gerust een keertje meespelen, dit kan altijd een maand gratis! Als je interesse hebt, neem zaalsportschoenen en een badmintonracket mee. Mocht je geen badmintonracket tot je beschikking hebben, dan heeft de vereniging altijd een racket te leen. Meer informatie over onze vereniging kun je krijgen via email info@poonazeeland.nl.

103


104

Nog snel even mooi kleuren voor Valentijnsdag!


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 14-16-17 feb Hoischurke, carnaval, Vlashoeve, za 19.00 – 22.00 uur, ma en di 11.00 – 13.00 uur 16 feb De Smouskes, carnavalsoptocht 13.30 uur 17 feb Rode Kruis/Smouskes, carnavalsmiddag, De Garf, 13.45 uur redactieen e-mailadres 22 feb IVN Grave, snertwandeling, de Kuilen Langenboom, 14.00 uur 23voor feb kopij-fam. KBO,berichten-sintels jaarvergadering Compostella 14.00 uur utrookelijzer@home.nl 23 feb Rabobank, Informatiemarkt Slim Verbouwen, Markant Uden, 19.00-21.30 uur Uden PG café, De Nieuwe Hoeven Schaijk, 16.00 uur 24 feb BrabantAnkie Zorg,van Podium Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 25 feb Ton Cruijsen, lezing “Rimpelkes”, Bibliotheek Schaijk  0486 451813 1 mrt Ponyclub Jeanne d’Arc, rommelmarkt, Nieuwveldse straat 4, 10.00 – 15.30 uur plaatsing van kopij is gratis 1 mrt SJB, Cool!... met SJB, Ambianz, 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.30 uur familieberichten € 0,10 per cm2 4 mrt Heemkunde, liederentafel Heemhuis sintels (korte berichtjes) 5 mrt inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 583, vóór 19.00 uur totDeadline max. 20 woorden € 5,00 Misschien is het u opgevallen, dat Ut Rookelijzer vorige onder nummer € 7,00 12 mrt KBO, ontmoetingsbijeenkomst, veranderingen in de zorg, Compostella, 14.00 uur maand is begonnen aan zijn 51ste jaargang. De eerste opgave te voldoen 14 maart Ut bij Rookelijzer, nr. 583 jaargang van het toen nog naamloze blaadje, van redactie  0486 451813 14 mrt info bijHoischurke, Ladies & Tough Guys Night, Vlashoeve, 19.00 – 22.00 uur slechts vier velletjes A4, begon in mei 1965. De initiatief16 voor tm 21commerciële mrt Collecteweek Reumafonds advertenties nemers van toen, Bart Kunneman, Martien van Hintum 23 t/m 27adv.utrookelijzer@ziggo.nl apr Glazen Huis in centrum Zeeland, Stichting Piets Challenge ism Stichting Project en Christ Ruys, hebben er hoogstwaarschijnlijk niet aan Heidi de Groot 26 apr Zeelandia, Koningsnachtconcert Royal Rhapsody gedacht, dat het blad 50 jaar later wel eens zijn gouden 4, 5411 AJ Zeelandvanaf 30 mei Linnenstraat Detac, flessenactie 13.30 uur jubileum zou kunnen vieren. En toch is het bijna zover!  0486 453816 6 juni Detac, uitstapje niveau 1 t/m 6 en kaboemers heleMee pag. € 60,13 sep MOV, Fiets Wij gaan voor goud en wij willen deze Rookelijzermijlpaal ’n evenredig deel voor ½ pag. enz afwijkende maat € 0,13 per cm2 uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan in Zeeland. Immers, het is van aan onze inzenders onze adverRichtlijnen voor het aanleveren kopij voorvan Ut kopij, Rookelijzer kopij binnen teerders en onze trouwe abonnees te danken dat wij dit U kunt 9als volgt inzenden: dagen voor verschijningsdata 50-jarige jubileum over een aantal maanden kunnen 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. verschijnt vieren. En ook onze eigen Rookelijzermedewerkers heb2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet: 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data ben hieraan gezamenlijk hun steentje bijgedragen. Over  Century zie lijst Lettertype bij Ut Rookelijzer nr. 580,Gothic dec. ‘14 11. gehele periode van mei 1965 tot heden waren dat  Marges boven en onder 2 cm,de links en rechts 1,5 cm. abonnementen ruim 300 inwoners van Zeeland, zowel jong, als oud.  Regelafstand: “enkel”. G. Zegers  Zo Graspeel weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 9a, 5411 LB Zeeland Hoe we a.s. gaan vieren, weten we 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. doorhet een enjubileum dezelfdezullen persoon insturen.  0486 450945 nog niet precies, maar dat we graag de Zeelandse le4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend abonnementsprijs zers erbij willen betrekken, staat als een paal boven waonderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. bij machtiging: € 15,00 ter. feestelijkheden zullen plaatsvinden op de dag 5. Een geschreven of getypte tekst. WijDe zorgen voor verwerking. zonder machtiging: € 18,00 dat Ut Rookelijzer van mei dus opliever zaterdag 6. U hoeft Losse met exemplaren: insturen echt niet te wachten tot de deadline.verschijnt, Hoe eerder hoe zelfs! 16 € 2,50 mei a.s. Natuurlijk willen we dag ook graag onWij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte endie grootte van heel logo’s en foto’s postabonnement ze oud-medewerkers begroeten. Uit Zeeland, maar ook naarisons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. mogelijk die buiten Zeeland wonen. De komende maanden zulVoor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl len we u op de hoogte blijven houden betreffende het Ankie bezorging van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. aanstaande jubileum van uw en ons 50-jarige Rookelijvia vaste wijkbezorg(st)ers Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. zie Ut Rookelijzer nr. 581, jan. ‘15 zer. Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl financiën Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.

 Nr. 582  14 februari 2015 

Van de redactie

Wij gaan voor goud!

M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Iedereen is dan van harte welkom!

Iedereen, jong en oud, groot en klein, dik en dun: eendrukkerij heel gezellige carnaval !!!

GaafGrafisch, Wanroij 1690 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

1


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Februari 2015  
Februari 2015  
Advertisement