Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

15 februari 2014 50ste jaargang nr. 571


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 14-15-16 feb S.C. De Smouskes, Pronkzitting “Bij ons in Zélland”. 17 feb Lourdes fonds, bingo-avond, parochiecentrum Uden, 20.00 tot 22.00 uur. 17 feb KVO jaarvergadering en filmjournaal door Objectief, De Garf, 19.30 uur. 20 feb Wilderniscafé De Maashorst, Theater Markant, Uden, 20.00 uur. 1 mrt Ut Hoischurke, Sweet carnaval, tussen 19.00 en 22.00 uur. redactieen e-mailadres 2 mrt De Smouskes, Smousen Optocht, vanaf 13.30 uur. voor kopij-fam. berichten-sintels 3 mrt Ut Hoischurke, Carnaval, tussen 11.00 en 13.00 uur. utrookelijzer@home.nl 4 mrt Ut Hoischurke, Carnaval, tussen 11.00 en 13.00 uur. Ankie van Uden 4 mrt Ned. Rode Kruis en Zonnebloem, Ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 uur. Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 5 mrt Buurtschap 't Oventje, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur.  0486 451813 Inloopmiddag, Initiatiefnemer van Ut Rookelijzer overleden 6 mrt Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 572, vóór 19.00 uur. plaatsing van kopij is gratis 9 mrt Ponyclub Jeanne d’Arc, spullenmarkt, Nieuwveldse straat, 10.00 uur. familieberichten € 0,10 per cm2 Vorige week schrokken wij op van het onverwachte 10 tm 15 mrt Reumafonds, collecteweek. sintels (korte berichtjes) 15 mrt Rookelijzer, nr. 572. nieuws, dat Martien van Hintum geruime tijd geleden op totUtmax. 20 woorden € 5,00 80-jarige leeftijd is overleden. Hij namelijk onder € 7,00 23 mrt MOV ismnummer Heemkundekring, Cultuur-, Natuurwandeling tbvis Ang. van gestorven Zeeland. in bij opgave te voldoen mei 2013. Martien was, samen met Bart Kunneman en 2 apr Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. info bij redactie  0486 451813 Christ Ruys, in mei 1965 een van de initiatiefnemers van 3 apr Heemkundekring, dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15 uur Heemhuis. het nieuwe blad, dat vanaf nummer vier Ut Rookelijzer 12 voor apr commerciële Ut Hoischurke, Movics, tussen 19.00 en 22.00 uur. advertenties zou gaan heten. De oudere lezers zullen 7 mei adv.utrookelijzer@ziggo.nl Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 zich uur. waarschijnlijk de schrijver Atta nog herinneren uit Heidi de Groot 18 mei Muzis Landerd/Land'Arte, De Verbeelding, Dorpshuis De Phoenix, de 12.00beginjaren uur. Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland van Ut Rookelijzer. Onder dat pseudoniem schreef hij  0486 453816 maandelijks een of meerder pittige stukjes in ons hele pag. € 60,maandblad. van Meestal onder de noemer: “Dat moet er Richtlijnen voor het aanleveren kopij voor Ut Rookelijzer ’n evenredig deel voor ½ pag. enz uit!” We zullen hem niet gauw vergeten. U kunt als volgt inzenden: afwijkende maat € 0,13 per cm2 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. kopijplezier binnenals u dit op de volgende manier doet: 2. U doet ons een groot 9 dagen voor verschijningsdata  Lettertype Century Gothic 11. Mannendenktank op Vlasgaard  Marges boven enverschijnt onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. Regelafstand: “enkel”. data 11  x p.jr. op tevoren vastgestelde de directeur van basisschool Vlaszie  lijstZo bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 inConrad weinig mogelijk witruimte uw kopijSommerdijk, laten. gaard, heeft in het blad een oproep geplaatst 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde Arena persoon insturen. abonnementen om te komen tot het, ja hoe zeg je dat eigenlijk: het op4. Foto’s in JPG-formaat.G.Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend Zegers starten, inrichten, beginnen, installeren, of hoe dan ook, onderschrift. Graspeel Bestandsgrootte 9a, 5411 LB Zeeland van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. “mannendenktank”. 0486 450945 5. Een geschreven  of getypte tekst.van Wij een zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! abonnementsprijs Wat is de bedoeling van zo’n denktank? Mannen (vaWij behoudenbijons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s machtiging: € 15,00 ders) van Zeeland meer betrekken bij wat hun kinderen zonder machtiging: € 18,00 naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. elke week op school doen. Onder andere het meedoen Losse exemplaren: € 2,50 Voor kopij, familieberichten aan en sintels (korteactiviteiten berichtjes) bv. utrookelijzer@home.nl schoolse het schoolkamp op het Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 451813. postabonnement einde van groep acht. Het 0486 assisteren bij een sportdag. is mogelijk Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Of het bezoeken, gezellig samen met de moeder van Voor commerciële advertenties: kinderen, adv.utrookelijzer@ziggo.nl van de schoolse informatie- en/of ouderbezorging hun Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486een 453816. avonden. Hoeveel leuker kan en ander worden via vaste wijkbezorg(st)ers zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14 voor de kinderen, als zowel vaders als moeders er aan U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? financiën meedoen. Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. M. Zonnenberg Wij vinden het een lofwaardige oproep en hopen (en Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland Naam:......................................................................................................................................................  0486 451698 verwachten stilletjes), dat hij veel succes zal hebben. Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Adres:......................................................................................................................................................

 Nr. 571  15 februari 2014 

Van de redactie

Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Postcode:............................Plaats:........................................................Tel.:.......................................... drukkerij V.d. Broek, Wanroij. 1740 exemplaren utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina.  www.utrookelijzer.nl 1


OP UUR EN TIJD “We vieren het met en voor elkaar”

Carnaval is een feest voor iedereen. Jong en ZORG/ZORGCENTRUM voor oud.BRABANT Prins Arno d’n Urste, PrinsesCOMPOSTELLA Chantal, GEZONDHEIDSZORG zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, Adjudant Marc en hun gevolg van De Smouskes HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK activiteiten en ook eetpunt binnen zetten zich dan in om hetzorgcentrum. carnavalsfeest Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Voor 24-uurs zorg aan huis in de Landerd voor iedereen een feest te latengemeente zijn. Zo zijn wij kunt Optie 1Spoedlijn. u contact opnemen met Dorothé Snijders van voor de Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak zorgcentrum Compostella 0486-458585. ouderen in Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en Optie 3Voor apotheek herhaalrecepten. de weer metdehun eigenen Pronkzitting en komen we gezellig dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg Openingstijden: mahet t/mkoffieuurtje. vr 8.30 tot 17.00 uur. buurten tijdens Zo bezoeken we ook De 0413-380890, www.brabantzorg.net Op de om volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor Soos een feest te maken met hun Prins Frrans en Prinses E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu spoedgevallen bereikbaar:  451200 Ans. Zo organiseren we voor de Zeelandse jeugd tal van THUISZORG PANTEIN. 11.00-11.30 u:(zie werkoverleg; u: lunchpauze activiteiten elders in 13.00-14.00 dit Rookelijzer). En zo gaanVoor we alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief), 24 uur 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open) ook voor u van de hele carnaval een feest maken!per Sluit dag. info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur aan bij de Smouskes en kom met de carnaval gezellig Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. naar een café. Kom de optocht bewonderen en kom doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, naar het worden. nieuw opgezette ‘auwerwets’ Maandag opgehaald Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. Matinee (Lunch mee voor € 7,-! incl 3 consumptiebonnen). Weekenddienst artsen: PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, Natuurlijk voor leeftijden! genoeg te beleven! Op werkdagen vanalle 17.00 - 8.00 uurKortom ’s morgens en t/m vr 9.00-21.00 14.111 uur, zat 10.00-17.00 uur, We zien u graag+want vieren24doen wedag. met en voorma elkaar! tijdens weekenden feestdagen, uur per tel. 0900-8803 (lokaal tarief).

0900 8860 Het Smouskes ziekenbezoek tijdens Carnaval 2014FYSIOTHERAPIE Bellen naar:

Bloedafname voor laboratoriumonderzoek Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: Het is juist in deze tijden van feesten en plezier ook eens goed om stil te staan bij alle mensen Op maan- dins- donder- en vrijdag 8.00-9.30 uur, die door hun gezondheid niet of nauwelijks aanwezig(Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysiokunnen zijn bij alle (carnavals)festiviteiten. in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. 451503. therapie/training. Mensen die graag een bezoekje ontvangen te kletsen overKerkstraat van alles25, ennog wat. Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum.om eenswww.bedrijfs-fysiothetapie.nl Gewoon even niet alleen zijn en de gedachtes ergens anders op kunnen vestigen. Kent u Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: iemand zo’n bezoekje kan v.d. gebruiken – want de bezoeken MOEDERSdie VOOR MOEDERS: Jeanne Linden (ook kinderen Brouwerspad 13,Jeugdhoogheden  452684. Op afspraak. ook)? Geef ze dan op voor het ziekenbezoek van De Smouskes. We zouden het erg fijn vinden  462459 / 0800-0228070 (gratis) CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, als u, als contactpersoon, Verloskundigen: tevens daarbij aanwezigBrouwerspad bent. Het ziekenbezoek vindt in overleg ZWANGERSCHAPSCONTROLE: 13a,  06-30790700. plaats op vrijdagmiddag februari. Opgeven kanACUPUNCTUUR: bij Marco, e-mail: C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel8 en M. Elbers, aanmelden@smouskes.nl
 telefoon: 06-20614162. Personen bezoeken in ziekenhuizen 0485 451511. Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  Marianne ten Westenend,  0413-260392is helaas niet mogelijk. TANDARTSEN: PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Nieuwe wetgeving alcohol In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Kerkakkers 4,  451621,meermanshanden.nl Vanaf 1 januariis0413-408800. de nieuwe alcoholwet ingetreden. Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol Uden/Veghel: SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING. 420500. drinken M. de en Graaf, Udenseweg bij zich hebben.10b, Het  plan van de Zeelanse horeca is om aan iedereen tussen de 18  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente van vr te 12.00 u. tot ma 8.00 u. het kunnen nuttigen van alcoholhoudende dranken. enIn 25spoedgevallen jaar polsbandjes verstrekken voor Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 tandartsdienst  0413-408800. Geen bandje isUden/Veghel: geen alcohol. Bandjes zijn alleen verkrijgbaar na vertoning van je ID. Meer info tiny.en.tonny@planet.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD binnenkort in de media en op smouskes.nl  Cora van Tienen, Vlasroot 2,  451293 Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601,  463093, praktijk in Compostella De Smouskes Optocht: samenZeeland. makenTevens we hem mooier, langer en gezelliger tevens Shiatsu en Reiki. praktijk Schaijk, Lorskensstraat 1e.teBehandeling op we samen Om deinlijn van vorig jaar door trekken willen met jullie deBroeksteen optocht meer Sandra Verdijck, 17, glans afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl 06-45754934 www.sandraverdijck.nl geven. En dat kan alleen als veel mensen zich aanmelden. Wil je als individu, als groep of als PODOTHERAPIE N. van den Vitaliteitscoach Personal met Trainer Tom buurtschap meedoen metHeuvel. de optocht meld je dan aan en maak samen ons deLaurenssen optocht Kerkstraat Zeeland,  langer 06-30074272.  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl van 201410, nog mooier, en gezelliger. Inspiratie nodig? De Raad en Daad Commissie helpt mijnvitaliteitshop.nl YOGA: jullie graag op weg als deelnemer. Aanmelden, meersamenstaanwesterk-er.nl info of voor wat hulp,enbel Wilbert Dekkers, tel.Centrum voor yoga en meditatie Margot Smits, TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) 06-15126864, Harry 06-13025877 of Anton 06-22456420. Of via info@smouskes.nl.  06-30745739 Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl  Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC ’s Ochtends en voor aanvang van de optocht zal er al een hoop gezelligheid zijn op het terras  Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. van D’n Brouwer. Van daaruit zal 13.30 uur gestart worden en de optocht-route gaat dan via Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat, Langenboomseweg, Puttelaar, Manegestraat, Brand, Puttelaar, Kerkstraat- eidne PEDICURE-VOETREFLEX: ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  kruising Daarna vindt er een groot Optochtbal Els Derks,Kerkstraat/Schoolstraat/Langenboomseweg. Rootstraat 22,  451767 461258. Spreekuur: wo 9.00-10.00 uur. plaats in Ambianz waar de prijzen uitgereikt gaan worden. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met - - Programma Smouskes Carnaval 2014 - Hulp Online: www.aanzet.nl een beperking en/of autisme. Clientenserv.: 013-4652151 0413-253900. 102 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans Spreekuur op afspraak* Wethouders:  H. van Dongen* (loco-burg.) Kleine Graspeel 6, 5411 RA Zeeland, harrie.vandongen@landerd.nl  P.L.M. Raaijmakers*, Smidse 42, 5374 AJ Schaijk peter.raaijmakers@landerd.nl  H. Tindemans*, hetty.tindemans@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Personeelszaken en Inform. en Automatiseringsbeleid. Weth. Van Dongen: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), incl. de centrumplannen Schaijk en Zeeland en Econ. Zaken. Weth. Raaijmakers: Welzijn, Sociale zaken en Onderwijs. Weth. Tindemans: Openbare werken, Financiën, Handhaving, Duurzaamheid, Natuur- en Landschapsbeleid, Monumentenbeleid, Toerisme, Recreatie en Vervoer. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630. www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio: Contactpersoon: Dhr. M. Holleman, Manegestraat 7,  452417.

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set'77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2(achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Mooiland / Maasland: spreekuur in Compostella op maandag in EVEN weken 15.30-16.30 uur. Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),  451656. Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl. Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN

Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518. Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen; Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. 4

Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650

Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé Onderlinge Zeeland Noord-Oost W.A.Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur.

Brabant

Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw Verzekeringen-hypotheken-FinancieringenZorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL: Kerkstraat 47a (C-1000)  458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrij 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


5


Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948

’n skôn plekske aan het oude spoor traject Duits lijntje-Boxteler Bahn.

Vur ’n goei bakje koffie met iets lekkers erbij , een gezellig moment, workshop,‘n uitje wandel - fietstocht , Brabantse koffie tafel moment lunchen of voor het “ ja ik wil “ kunnen wij voor u verzorgen. Wintertijd Seizoen 2014: na een heerlijke wandeling snert stamppot buffet of lekkere ouderwetse pannenkoek, bel even voor openingstijden of reservering, derde zondag van de maand is de koffie bruin. Steltenberg 6

info@steltenberg.com

06-30410244


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95

WIJ GEVEN UW HUID DE AANDACHT DIE DEZE VERDIENT

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u in de maanden februari en maart 2014 een gratis gezichtsbehandeling ter waarde van 20 euro Kwaliteit en toch betaalbaar……

Kijk voor bovenstaande en meerdere acties en voor een sfeerimpressie van onze praktijk en behandelingen op www.relaxandrelieve.nl

* Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s

CREËER EEN MOMENT VOOR UZELF IN HET HECTISCHE LEVEN VAN ELKE DAG [ RELAX & RELIEVE ]

Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486‐451293

 

 

 

  

   

       7


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer op de koďŹƒe om van gedachten te wisselen. Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

8

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht


ALGEMENE BESCHOUWINGEN. Dizze kier wil ik nog's prebieren urn un stukske in ons eigen Zèllands dialect te schrijven. 'Tis per slot van rekening de taol worin ik m'n urste woordjes heb gebrabbeld en m'n urste verlangens heb geprebierd duidelijk te maken. 'Tis zogezeed ok m'n moerstaal en die wil ik gèr ok nog un bietje in erre haauwen. D'r zen ok wer gementeraodsverkiezingen op komst en d'r zen elementen druk in de weer urn de stoelpooten onder onze gemente dur te knagen en ik vein da Landerd moet blijven bestaan. Ut zal hier ok wel nie ollernol honderd percent zijn mar da is ut nergus nie. Dorvur moette in den hemmeI zijn en dor zullen de mèste van ons nog wel nie nor tow willen denk ik dus moet ten we ut hier nog mar samen un bietje zien te rooien. Trouwens de klènste gemènschappen zijn mèstal ut intiemste en dus ok ut wermste. Lot ons dus samen prebieren urn samen die wermte zo lang muggelijk en zo goed muggelijk vaast te haauwen. Uw eigen werm en geburgen vuulen is belangrijk urn uw eigen gelukkig te vuulen en da is toch belangrijk. En ge wèt wel kleine zaak en mè korte lijnen dan zijn de zaaken ok ut beste te overzien. We zen toch al ollemol veulste veul un nummer geworre d'r ut gebruik van de compjoeter. Dieje compjoeter gu hiel ons leven beheersen wa ik oew brom. Nou hebben we nog unne wekker die ons smèrgus prebiert wakker te maken. Mar ik zie ut nog gebeuren da we over enkele jorren ollernol zonne pjoeter op ons slopkammer hebben urn ons wakker te maoken. En die haauwt dan nie op mè roepen; "opstoon, opstoon”, tot da ge op uw matje vur uw bed stot. En as we nog un par jorren weier zen dan hebben we ollernol zonne ijzere kèl in huis die ons opholt en ons onder d'n does zet wor we dan wakker schieten urn da hij de kaauwwatterkroon ongezet hè mar as troost al un bakske troost het gezet en un beschuitje hè gesmeerd. De rillingen loeepen al over munne rug as ik on zonne pjoetergestuurde kèl denk. Nieje dan vul ik toch veul liever die zaachte handjes van mun lief onder m'n kin of m'n voeten kietelen urn mèn wakker te maoken. En as da zoewe nie lukt dan begint ze on de dekens te trekken en wat t'r dan nog ollemol mier gebeurd da vertel ik nie, dor meugde gellie over prakkezeren. Da gebeurt ok nie zò duk en da moet ok nie want dan gut er de aorigheid vanaf. Gellie het toch zeker ok nie geer hetzelfde eten elke dag. Dor moet wa afwisseling in zitten. Zo is ok met de liefde un bietje gesteld. Ok dor moet wa afwisseling in zitten anders wette van te vurren al precies wat er olIernol gu gebeuren. Ge moet er wa on doen urn un aauw hartje af en tow wèr wa vlugger te laoten kloppen. Ik heb pas ok nog unne kier op m'n lief gefoetert urn da ze nie vlug genoeg nor bed kwaam want ut bed wurd pas echt werm as zij kort neve men ligt. Ik lig al d'n helle naacht nevven ouw zin ze, mar ik zin: "den helle naacht” as gij en ik slaopen weten we nog ens nie da we nevven mekaor liggen hoewel ik da toch nie zou willen missen. De momenten da we bei wakker zen, da zijn toch de moijste momenten. Vueral met ut nor bed goon efkus want dan moet er soms nog efkus on de dekens getrokken worre. Smergus nie want dan is gaauw genog de ochtendplas die dwingengd urn ruimte vraogt. En ok ons vriendinnen, ons heund vraogen urn uitgelaoten te worren. Wa kunde zoewe me da gelul toch afdolen van de intimiteit van un kleine gemènschap nor de intimiteit van de slopkammer. Zoiets ziede ok duk op de tillevisie. Ut begint me wa gestoei en ut eindigt op bed. Mar ik zeg nog ens “Landerd moet blijven” en zen eigen nie Iaoten opslokken d'r de "megatisering van de tijd". Die knagers en klagers dinnen er better on daor d'r eigen mier in te spannen urn onze gemente werm en gezellig te haauwen, denk mar nie da ge in un grottere plots wel altijd uwwen eigen zin altijd daor kunt drijven. Prebier urst urn ons eigen inwoners un goei thuisgevuul te geven. Ik wens iedereen van harte hiel goei en fijne thuisgevuul groetjes. (Wordt vervolgd in dialect.) L. v.d. Heijden. 9


C1000 winnaar 31e AHOZ Zaalvoetbaltoernooi 2014. Na een zinderend slot werd C1000 winnaar van de 3e1e editie ban het AHOZ Zaalvoetbaltoernooi. Maar liefst 29 teams schreven in voor AHOZ Zaalvoetbaltoernooi, een teken dat het toernooi leeft als nooit tevoren. Ook in sportkantine de Hekel was het druk en gezellig toeven voor deelnemers, toeschouwers en andere belangstellenden. Op vrijdagavond om 18.00 uur werd de bal voor het eerst aan het rollen gebracht. In poule-A waren Swijnenburg/Fleuren en Jan v.d. Berg Electro de sterksten. Op zaterdagmorgen om 09.00 uur was het de beurt aan poule-B. Enigszins verrassend waseeland2. Daarna in poule-C waren het C1000 en MJD-Cornelissen die zich voor de grote-finale-poule plaatsten. Poule-D sloot de zaterdag om 00.00 uur de poulewedstrijden af. Titelverdediger J en L Projectinrichting en Van Tienen Drankautomaten werden 1 en 2. Op zondagmorgen om 09.00 uur waren de eerste teams present om te beginnen aan de verliezerspoules. De publieke belangstelling nam alsmaar toe, mede door het feit dat om 15.00 uur de poules om de grote finale gingen aftrappen. Hiervoor had Au Chateau de kleine finale gewonnen door Cornelissen Aannemersbedrijf met 3-1 te kloppen. In poule-A van de grotefinale-poule was het super spannend. Tot aan de laatste minuut van de laatste wedstrijd konden nog drie teams zich plaatsen voor de kruisfinale. Door een goal, vlak voor tijd, werd Van Tienen Drankautomaten verrassend winnaar voor C1000 en werd Swijnenburg/Fleuren enigszins teleurstellend derde voor Drukkerij Zeeland2. In poule-B was het al snel duidelijk dat J en L Projectinrichting en Sportkantine de Hekel de sterkste waren en zich plaatsten voor de kruisfinale. De eerste kruisfinale tussen Van Tienen en Sportkantine de Hekel was gelijk opgaand, penalty’s moesten een winnaar aanwijzen. De Hekel was hierin bedrevener, won met 1-2 en plaatste zich voor de 1e keer voor de finale. Ook de tweede kruisfinale tussen J en L Projectinrichting en C1000 was spannend en gelijk opgaand. Nadat C1000 de score opende moest J en L meer risico’s nemen waardoor C1000 kon counteren en enigszins geflatteerd met 3-0 won. Voor volle tribunes en sportkantine werd om 17.50 uur de finale in gang gezet. In een gelijk opgaande wedstrijd met weinig kansen leek het op 0-0 uit te draaien tot 50 seconden voor het einde Richard v.d. Kerkhof verwoestend uithaalde en de finale leek te beslissen 1-0. Niks was minder waar. Sportkantine de Hekel perste er nog een slotoffensiefje uit, forceerde een corner welke in de laatste seconde een doelpunt opleverde 1-1. In de suddendeath eenzelfde spelbeeld met een iets betere C1000. In de 3e minuut was het Joost Janssen die de wedstrijd besliste en C1000 na 2011 opnieuw de AHOZ-wisseltrofee deed winnen en deze na afloop in een volle kantine in ontvangst mocht nemen van Harold van Tiel, de voorzitter van AHOZ. Ook dit jaar mogen we weer terugkijken op een geslaagd toernooi. Een toernooi vol gezelligheid, met sportieve hoogte- en dieptepunten waarbij eenieder elkaar respecteerde. Een goede basis voor het 32e AHOZ toernooi in 2015. Medewerkers van Sporthal de Hekel, EHBO, personeel van de sportkantine, jullie hebben er mede voor gezorgd dat weer vele Zeelandse zaalvoetballers en supporters wederom een geweldig weekend hebben gehad. Natuurlijk mogen we niet vergeten de sponsors: Dierenartscombinatie Aadel Erp, Jan v.d. Berg Electro, Installatiebedrijf Jansen bv Schaijk, Au Chateauvloeren, Autoservice Landerd, Verhoeven Pallets en Recycling, Drukkerij Zeeland, Victoria Mengvoeders, Sportkantine de Hekel, Installatiebedrijf TSR, Van Zanten Assurantiën, AHOZ, Van Boekel Bedrijven, Tuincentrum De Scheiwal en Jort Tweewielers. --Einduitslag --

10


Einduitslag 31 AHOZ Zaalvoetbaltoernooi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

C1000 Sportkantine de Hekel Van Tienen Drankautomaten J en L Projectinrichting Swijnenburg / Fleuren Jan v.d. Berg Electra MJD/Cornelissen Drukkerij Zeeland 2 Au Chateau Cornelissen Aannemersbedrijf Drukkerij Zeeland 1 ’t Oventje Ochtendpanders CSL D’n Brouwer

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Van Zanten Assurantiën Tuincentrum De Scheiwal 2 Wurumnie 3 De Groot / Van Tienen Drankautomaten Zweet ik veel / TSR Drukkerij Zeeland junior Jort Tweewielers / Zonnenberg Schoenmode Die Twee Kappers Café ’t Oventje 1 Oud Oventje Café ’t Oventje 2 Ambianz Tuincentrum De Scheiwal Countrie Store

Mededeling KVO. Jaarvergadering: voorlezen jaarverslag en voorlezen kasverslag. Na de pauze kijken we naar een filmjournaal uit de vorige eeuw, gepresenteerd door OBJECTIEF. Maandag 17 februari in gemeenschapshuis “De Garf”, aanvang 19.30 uur.

Uitslag Zeeland Quiz, foto’s Gerard v.d. Sluis. 14.037

14.038

14.039

14.040 11


Zelland is Zelland

(deel 83)

De neij geminte In Landerd is ‘r wir ’n neij partij bijgekommen: de Herindelingspartij. Ok al noemen zullie ’t eiges gin partij, mar ’n vereniging, ik vein ’t goed bedaacht en ik hoop dèsse veul stemmen krijgen. Dan kunne ze saomen gaon kijken waor dè we bij ’n gemintelijke herindeling ’t bèèste bij terèècht kunnen kommen. Meugelijkhejen zèn d’r zat, beveurbild bij Oss of bij Uje, misschien bij de Graaf of Mill. Nou kunde denke; wa makt ’t uit; of ge nou deur d’n hond of deur de kat wordt gebeten. Ja dè is hendig zat gezeet, en ik snap wel dè ge dè kunt denken, mar ik méin dè we goed moeten kijken wor we nou al veul mi optrekken, en wor we geer hin gaon, um te winkele, naor de school of naor ’t theater en zo. En dan kunne we zonder meer zeggen dè Zelland toch bekant aolling op Uje is gericht. De miste keinder gaon dor naor school, veul minse gaon dor ’s mòndags naor de mèrt en duk ok naor aander winkels. Veur ’t theater of unnej goeie film kunde’r ok al terèècht en d’r zèn d’r ok zat die op Ujese sportclubs zitten. Dus de keus is gauw zat gemakt. Kekt ’s mèèrges mar ’s hoeveul minse en keinder d’r naor Uje fietsen, en ‘snòmiddags wir op Zelland op aon doen. Wor dè de Reek en Schaijk dan hinne gaon, dè kunnen zullie hèndig eiges uitzuuke, dor hebbe ze Zelland nie bij noddig, lèkt men. Of dè duu dan die neij partij, dor issie veur in’t leven geroepen, wanne. En as dan ovver ’n tijdje alles wir in rustiger vaorwàtter is gekommen, dan hoop ik dè alle driy de dùrpen kunnen zeggen, dè ze ’n goej keus hebben gemakt. Ik denk dè, as Zelland bij Uje kumt, Zelland goed af is, mar Uje eiges ok. Ge heurt nou al oit, dè Zelland Uje’s noordelijkste wijk is. 12

D’r wier in sommige media wel meewaorig geopperd as dè Uje ’t zou moeten doen mi wa kliekskes. Mar zo is ’t toch nie krèk. As Uje d’r beveurbild ok nog Boekel, mi Venhorst, bij krijgt, en misschien sluit Nisseroi z’n eige ok nog ’s aon, dan zulde ’s zien wa’n schòn dùrp dètter dan ontstè. Volkel en de Péél zèn nou ummers ok al goed in hullieje schik mi Uje, dus wùrrum zou Zelland dè ok nie worre. En gif nou ’s ruiterlijk tów, Uje trekt ons toch veul mir as Schaijk, of Oss of de Graaf. En ok as ge bang zout zèn de Uje te veul veur Zelland wil regelen, bedenkt dan dè Zelland ’n stèèrk dùrp is, mi ’n goei saomheurigheidsgevuul. D’n onderlinge báánd zal allènnig mar bètter worre, en as de minse goed akkerdéren in unnen breej saomengestelde dùrpsrood, dan hoeve we nie bang te zen dè Uje ons vergit of ondersneùwt. Kekt ok mar wir ’s naor Volkel en de Péél; dor vuulen de minse d’r eige toch echte Volkelnaren en Péélers. Dus mi Zelland zal ’t dan ok zeker wel goed goon. Wa zeg ik: volges mèn kan ‘t allénnig mar bètter worre. Zelland is Zelland en dè bleft Zelland, wàtter ok gebeurt. Wie dètter ernte op ’n gemintehuis ok de laokes perbeert uit te déilen; de Zellanders hangen as ’n hechte geminschap aon mekare, en dè zal nie minder worre. Wor maken de tegenstanders van een fusie d’r eigen dan eigelijk zo druk um? Ik snap dè nie en gelukkig steeds meer minse nie. Goed dètter ’n aontal minse d’r schouwers onder ’n goei fusieperces willen gaon zetten. Ze zulle hendig meer minse bij mekare krijgen veur ’n goei partij. Ik wens ze alle succes, ok al zal nie iedereen ’t mi mèn ens zèn. Mar da heur ik dan wir wel, zoas ’r al ’n dèl minse hebben gemaild. Dè ziet ‘r goed uit. Wa wilde nog meer. Dus… Doe’t mar ‘s:

victorvanuje@hotmail.nl

En veur L-FM-Albert: veuruit dan, ’n verzuukske veur munnen collegacolumnist: geer dè liedje van Wim de Craene: Tim. Dan kunde eiges lekker ok bekant 6 minuutjes aachterover gaon hangen en luisteren… Dè moet toch kunne.

Nou mensen, nog 18 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje


13


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 14


Schup en Schoefel 571

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup: Krek bekomme van de KWIS en tis alwer zo wijt. Schoefel: Nou da hè wa te weeg gebrocht . Schup: Honderde en honderde mense van jong tot aawt ware nor Ambi jans gekomme um den uitslag te hurre en mee te viere. Schoefel: Ollemol blij da ze same zoveul kloorgekrigge hajje. En tis kloor da ze di joor wer opnijt van start gon en veul bettur vurbereid. En tis ok kloor da den burgemester in Zellund kumt wone. Hoe komde dor bij? He’k gehurt, hij waar zun huis in Ujje al gaaw kwijt en zocht ut kort bij huis en ie heggut gevonde op den Trent nog wel, kort bij ut vliegveld, kort bij ut Uiventje en wijd zat van Fermofeed. Zèllund is de beste plots um te wone, da hebbe veul burgemesters al lote zien. Hoe komde dor bij, gij kent er toch mar un par. Kik dor hedde nou Boeke over Zellund bij noddig, krek as bij de Kwis. Ut is al begonne toen ze oan den Ujese weg ut sjieke burgemestershuis bouwden noa den orlog. Nou gij ut zegt, da is woor. Ut begos mè burgemester WERNER , terno wonde er burgemester VERHEIJEN, noa hum kwam burgemester SCHELLEKENS dor wone en toen... Krek, die wonden int zuidwesten richting Ujje. Toen kwam burgemester KOOIMANS. Die gong krek den anderen kant uit wone op Langenbom op oan. Noa hum kwam burgemester DOORN, die gong op ut westen op oan en nou burgemester BAKERMANS die gè krek den anderen kant op, richting òsten. En wa wiejte de mense van al die burgemesters toen Zellund nog alliejn waar? Zoj gij ut wiejte? Nieje, da nie mar lot is eefkes noo denke. Oja burgemester Werner hè gezurgd dat Zellund un durp is geblivve. Ze hajje toen planne um tussen ut Uiventje en de Stroot ollemol nij wijke te bouwe vur ut volk van ut vliegveld toen. Onder burgemester Verheijen is De Corridor gekomme. En dur burgemester Schellekens hebbe we ut schonste sportpark van den ollingen umtrek. En de opvolgers dr apartigheden? Niks, niks aparts vur Zellund, alles moet gedèld worre mè Schaik en de Reek. En wa doen ze in mert met de gemènteroadsverkiezingen ? Un nij partij mè de naam Herindelen uit Zellund en de PL hè unne dure folder gestuurd en van de aander hè’k nog wennig gehurt of gezien. We zulle mar afwaachte. In’t kommende Rookelijzer zulle ze van alle kante reklame maken, want dan ist krek 4 daag vur de verkiezingsdag. Ben benijd. Hajde gij ut lest ok geleze da de mense host alles mar un par kerre per joor noddig is. Denk alliejn mar is oan vakantiespullen, kerstspullen en zoewe. Eefkes noddig en un olling joor bewoare en opsloon. Tachentig persent hè te veul in huis en hoguit un par kerre noddig per joor. Zoewe ist ok mè al die reklame van supermerten . Dreej vur de prijs van twieje enz. en wa gebeurt er dan. Dan hebbe de mense zo veul, dat de leste pak wijd over den datum gè en die kunde dan weggojje. Goeie koewp en toch duur koewp. Wette wa ut is. Vruuger kochte ze alliejn wa ze echt hard noddig hajje en dinne dr nog eens extra lang mè. Ze klaagden noit, hajje krek zat en ware tevreeje en leefden rustig wijer zonder schuld en onder watter stoon. Wa is da, onder watter stoon? Da is as ge unnnen hiepoteek hedt, die hogger is as de weerde van ut huis en dan is ut gortsgruweluk moeiluk um ouwe kop bovve watter te haawe en nie te verzuipe. Ik denk da de mense wel slimmer geworre zing en de spreuk; uurst gedon en dan gedaacht hè vur veul mense pijn gebrocht. 15


KINDERPUZZEL Zoek de 8 verschillen. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

Stuur je oplossing in voor 6 maart 2014 19.00 uur en maak kans op die leuke prijs! Oplossing kinderpuzzel 570: CLOWN Prijswinnaar na loting: Inge Cornelissen (Voor-Oventje) Oplossing puzzel 570:  Prijswinnaar na loting: A. van Dijk (Rector van Gerwenstraat 11)

16


Woordzoeker Stuur de oplossing voor 6 maart 2014 (19.00u) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. Maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

ANANASSAP

ROSE

BACO

SCOTCH

BOWL

SEKT

CASSIS

SINAS

CIDER

SLEMP

COLA

SODAWATER

KOPSTOOT

TOMATENSAP

LAGERBIER

VERMOUTH

MOEZELWIJN

VLIERTHEE

PUNCH

WORTELSAP

17


Verenigingskoepel Zeeland Oventje is klaar voor de start 11 Maart 2013 werd onder het toeziend oog van meer dan dertig Zeelandse verenigingen het begin van de Verenigingskoepel gevormd. Een aantal bestuursleden meldden zich aan en de aftrap was genomen. De verenigingen in Zeeland zullen elkaar in de toekomst steeds meer nodig hebben. Elkaar een handje verder helpen is het doel van de verenigingskoepel. Daarmee wil de verenigingskoepel de betrokkenheid tussen verenigingen vergroten en stimuleren. De verenigingskoepel is van mening dat een goede samenwerking tussen verenigingen de sleutel is tot het versterken van elkaar. Het delen van kennis, materiaal en vragen. Vraagstukken? Kom maar op! Wij zijn klaar voor de start. Inmiddels hebben wij al een aantal aanvragen binnen gekregen van variërende achtergrond. Zorgen over accommodaties, problemen met werven van vrijwilligers, maar ook vragen over het gezamenlijk aanschaffen van materialen. Om iedereen goed van dienst te kunnen zijn is er een formulier samengesteld wat te vinden is op onze website (http://verenigingskoepelzeeland.nl). Op zoek naar leden Verenigingen, stichtingen, clubs, buurtschappen en andere vrijwilligersgroeperingen kunnen zich bij ons aanmelden. Het is voor ons ook belangrijk om financieel zelfredzaam te zijn. Daarom vragen wij alle vrijwilligersgroeperingen om lid te worden van de verenigingskoepel. Tegen een kleine bijdrage kan uw vereniging een beroep doen op de hulp van de koepel. Binnenkort worden de verenigingen, stichtingen en buurtschappen door de verenigingskoepel benaderd, om zich als lid aan te melden. De kosten voor deelname zijn erg laag, omdat we niet voor een drempel willen zorgen. Verenigingen van 0- 25 leden betalen € 15,00. In de categorie 25 tot 75 leden vragen wij € 20,00 en groter dan 75 betaalt u € 25,00. Werkwijze Het bestuur van de koepel komt zes keer per jaar bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden vraagstukken professioneel behandeld. Het bestuur beschikt namelijk over een uitgebreide en professionele kennis op allerlei vakgebieden. Het is niet zo dat de verenigingskoepel een probleem uit handen neemt. De koepel zoekt juist actief mee naar de beste oplossing door verbindingen te leggen. Inspiratiebijeenkomst Binnenkort organiseert de verenigingskoepel een inspirerende en leerzame avond voor alle leden. Op deze avond wordt, door middel van workshops, inzicht gegeven in allerlei zaken die te maken hebben met het verenigingsleven. Deze inspiratiebijeenkomst kan voor de binding en verbinding, voor alle verenigingen, stichtingen en buurtschappen, zorgen. Hiervoor worden de verenigingen, stichtingen en buurtschappen nog uitgenodigd. Jeroen van den Heuvel Voorzitter Verenigingskoepel Zeeland

De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen wordt hij positief. 18


19


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl Belastingservice aan huis! Pantein Extra heeft een ruime keuze aan voordelige gemaksdiensten aan huis; van maaltijd tot kapper van belastingservice tot pedicure.

Leden van Pantein Extra kunnen eenvoudig diensten aan huis regelen. Hiermee behoudt u de regie zelf in handen als u in en om het huis niet meer alles zelf kunt doen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803.

20


TE HUUR: vrijstaande woning met garage, Heihorst 6 te Zeeland Nieuwe keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche en ligbad. Grote garage voor 2 auto’s met 3 paardenstallen en opslagzolder. Opties: extra schuur met paardenstal en weiland. Voor vragen of interesse mail naar: heihorst5411@gmail.com of bellen: 06-10309842.

Baan zoekt vrouw? Deze herintredende mama wil graag een leuke baan, gezellige collega’s, misschien via deze weg? Brede interesse, werkervaring in diverse branches en HBO op zak! Sandra Wientjens: 06 4870 5086

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens het ziek zijn en het overlijden van mijn man en onze vader en trotse opa.

TON KOVAC Het vele bezoek, de kaartjes en bloemen. In het bijzonder willen wij bedanken familie, vrienden, buren, en kennissen. Wiljan en zijn collega's van Uitvaardzorg Van Lokven, de avondwakegroep en kerkkoor St. Cecilia. Willemien Kovac, kinderen en kleinkinderen. Graag willen wij iedereen bedanken voor het begeleiden en medeleven rondom het overlijden van

Joop Merx Mijn naam is Diana Donado en ik kom uit Colombia. Ik heb tien jaar in Spanje gewoond en gewerkt. Mijn moedertaal is Spaans. Ik ben psychologe en ook Reiki Therapeut.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van ons moeder en oma

Cisca Beekmans-Verbruggen Het vele bezoek, de kaartjes en bloemen.

Hebt u interesse in Spaans of Reiki dan kan ik u helpen.

In het bijzonder willen wij bedanken familie, buren, vrienden en kennissen. Huisartsenpraktijk De Vlaswiek, in het bijzonder Dr. Van den Wildenberg en Van Lokven Uitvaartzorg.

T: 06-11773781 E: dianadogra@yahoo.com

Familie Beekmans

21


Zeeland versterkt RPP Landerd Wat wens ik voor Zeeland? Een levendig dorpshart, sociaal actief verbonden, kwalitatieve voorzieningen clusteren, voldoende ruimte en groen, goede en veilige bereikbaarheid, ruim voldoende parkeerplaatsen, toegankelijke prachtige natuur, de ideale en veilige omgeving voor onze kinderen om op te groeien! Ik heb mezelf de afgelopen jaren ingezet voor verbinding, onder meer met de online promotie van Halfvastenfeesten, 50 jaar SJB, Ride4Kids Team Lotte en ga zo maar door. Ik vind dat een ieder op eigen wijze een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan initiatieven en activiteiten die de verbondenheid en levendigheid van onze gemeenschap stimuleren.

14.041

Nu kiezen en kansen benutten Ik geloof dat hier veel meer mogelijk is. Zolang we ons maar leren verbinden en Samen Meer Mogelijk Maken! Wat ik de laatste jaren hier om mij heen zie, hoor en lees stemt me niet gerust. Ik begrijp de onvrede die je hoort wel. De onwil en starheid van de politiek de afgelopen jaren kunnen we niet gebruiken met de uitdagingen die voor ons liggen. Ik zie nog steeds enorme kansen voor Landerd. Daar kunnen we nu niet langer meer mee wachten. Hier is méér invloed vereist op de politieke keuzes voor een betere toekomst van ons dorp. Leefbare dorpskernen Een functiegericht MFC waar wel evenementen gehouden kunnen worden, in combinatie met de sporthal, het benutten van de kracht van de Maashorst, focus op recreatie en toerisme en betaalbaar bouwen voor starters én senioren. Het is noodzakelijk te investeren in een online platform waarmee we niet alleen wonen-werken-recreëren verbinden, maar ook jong en oud in onze regio verbinden. We moeten vrijwilligers, buurtschappen en verenigingen faciliteren en bereikbaar maken. Dat mag de prioriteit van onze gemeente worden. De jeugd bieden we hier een toekomst om ze te kunnen behouden voor het voortbestaan van onze gemeenschap en levendig dorpshart. Dat vraagt om een andere benadering. Het kán en moet anders We moeten een aangepaste koers durven varen en ons op andere manieren opnieuw verbinden. Om daar het maximale uit te kunnen halen is het noodzakelijk gezamenlijk op te trekken. Burgers, boeren en buitenlui, met bestuurders en verenigingen gecombineerd. Dat vraagt om bijgestelde uitgangspunten op korte termijn. Die nieuwe stip op de horizon dient samen met de start van de uitvoering ervan in ieder geval gezet te worden vóór samenvoeging met welke gemeente dan ook. Mijn voorkeur ligt bij Uden. Waarom RPP Landerd? Juist nu hebben we ervaren bestuurders nodig. Realistisch, Praktisch en Positief. Drie partijen hebben gevraagd of ik hen wilde ondersteunen met mijn visie en ideeën. Ik heb bewust voor RPP Landerd gekozen. Een partij met ruim 40 jaar politieke ervaring, waarvan 20 in Landerd. Afgelopen 4 jaar heeft de partij zich met verve ingezet voor Zeeland en aangetoond wel naar de bevolking te luisteren. Dat blijkt opnieuw uit hun programma dat aansluit bij mijn ideeën en de gretige jongeren die streven naar vernieuwing. Een betrouwbare partij die weet te kiezen voor de verantwoordelijke weg van de geleidelijkheid op basis van een breed gedragen visie. Mijn advies: ga in ieder geval allemaal stemmen 19 maart. Vind je de invulling van voorzieningen in onze dorpskernen belangrijk, stem dan RPP (Realistisch Praktisch Positief) Landerd. Want het moet anders. Jeroen van den Broek, Zeeland Kandidaat RPP Landerd 22


Lever uw volle spaarkaart nog voor 18 februari in en ontvang een voucher.

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830 DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 23


Natuurgeneeskunde therapie Energetische therapie Complementaire therapie Voetreflex therapie Triggerpoint therapie Manuele lymfe drainage EMDR

U kunt nu bij ons ook terecht voor:

VOETREFLEX therapie: Voetreflextherapie verbetert de bloed‐ en energiedoorstroming en beïnvloedt het zenuwstelsel op een positieve manier. Daarnaast heeft het een sterk ontspannend effect. Een goede doorbloeding en energiedoorstroming in organen en weefsel zorgen ervoor dat afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Dit alles heeft een vitaliserend en opbouwend effect voor het lichaam. Vandaar dat voetreflexologie bij zeer veel verschillende klachten verlichting kan brengen of zelfs klachten laat verdwijnen. Vraag naar Tiny voor een behandeling.

Begeleiding naar een GEZOND GEWICHT: Een paar kilootjes extra na de decembermaand, die leuke kleren die nu net even te strak zitten of gewoon op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewicht‐ en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voeding‐ en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI‐test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Hiermee voorkomt u ongemakken en ziektes. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Vraag naar Tonny voor de mogelijkheden en een intakegesprek.

Blijf niet lopen met klachten, maar kom in actie!

24

Sport‐ en ontspanningsmassage Bindweefsel massage Holistische massage Hotstone massage Kinetisch tapen Thaise yoga Gewichtsconsulent voor: Gewichtsproblemen en Sport en voeding

Cadeaubonnen vanaf € 23, ‐

Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

tel: 0625000368 Mail: tiny.en.tonny@planet.nl Internet: www.tinyentonny.nl facebook: tinyentonny twitter: @tinyentonny

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig Wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag‐ als avondbehandelingen Bel gerust voor een afspraak of meer informatie


Sweet Carnaval bij het Hoischurke Wat doe jij tijdens carnaval? Ga jij thuis zitten of kom je mee feesten met de andere kinderen van de Zeelandse basisscholen? Zit je op de basisschool en houd je ook zo van feesten, dansen en lol trappen? Kom dan op maandag 3 en dinsdag 4 maart tussen 11.00 en 13.00 uur naar Hoischurke Jongerenevents. Daar wordt weer een groot carnavalsfeest gebouwd dat natuurlijk alleen geslaagd is als jij hierbij bent. Uiteraard zijn Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Auke, Adjudant Sietse en Narrin Anna ook van de partij samen met de Jeugdraad van Elf en de Huppelsmouskes. Zij lopen voorop in de polonaise. En op dinsdag zijn Prins Arno en Prinses Chantal met hun gevolg er ook. Sluit jij ook aan en neem al je vrienden en vriendinnen mee? Want samen maken we er weer een groots feest van! Ook is op carnavalszaterdag, 1 maart Hoischurke Jongerenevents geopend voor iedereen uit Zeeland vanaf groep 7 tot en met 15 jaar. Dit jaar wordt het weer een geweldig zoet en knallend feest. Neem je vrienden, vriendinnen en natuurlijk ook je zoetste carnavals outfit mee naar Hoischurke Jongerenevents en ga genieten van carnaval. Er wordt muziek gedraaid waarop je lekker uit je dak kunt gaan. We zijn open van 19.00 tot 22.00 uur. Neem je pasje mee en je krijgt een gratis consumptie die je wordt aangeboden door Carnavalsvereniging de Smouskes en Hoischurke Jongerenevents. Op zaterdag 12 april staat Hoischurke Jongerenevents in het teken van Movics. Movics is een samenvoeging van de woorden Movies en Music. Deze avond staat dan ook geheel in het teken van de filmmuziek. Hou jij ook van de harde actie rockmuziek bij de spannende filmscènes? Of zit je juist altijd te zwijmelen bij de romantische muziek? Test je kennis over de filmmuziek, zing mee met de DJ of doe je dansmoves op de laatste filmmuziek. Zet het vast in je agenda, want deze avond mag je niet missen. Je vindt ons in De Vlashoeve, Puttelaar 37 in Zeeland. Openingstijden van 19.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl.

Inloopmiddag bij café ‘t Oventje Elke eerste woensdagmiddag van de maand (herfst/winter) is er bij Café 't Oventje een inloopmiddag. Deze is voor iedereen te bezoeken, dus ook oud-inwoners van het Oventje maar ook van andere buurtschappen zoals Brand, Trent en Graspeel, of elders uit Zeeland. De opzet is er een gezellige middag van te maken. Dat kan door te buurten, een kaartje te leggen, een partijtje te biljarten, jeu de boules of een ander spelletje te spelen. De eerstvolgende is op woensdag 12 maart (in verband met Carnaval de tweede woensdag), dan 2 april en de laatste is op 7 mei. Deze inloopmiddag is vanaf 13.30 tot 15.30 uur en er zijn geen entreekosten aan verbonden. Koffie is tegen een vriendelijk prijsje te verkrijgen. Buurtvereniging 't Oventje 25


Tis zoals ’t tis!

www.progressieflanderd.nl

De verkiezingen staan voor de deur, dat zal u niet ontgaan. Her en der verschijnen advertenties en folders. De een nog fraaier dan de ander. Ook de bladen doen een duit in het zakje. De burger zou zich af kunnen vragen: ‘Wat is nu waar?’ De coalitie en het college zou ‘Voederheil weggegeven hebben’, ‘het Kindcentrum had er nooit mogen komen’, ‘het college toont geen daadkracht’, ‘zo snel mogelijk herindelen is de enig juiste weg’, kortom: het zou een rommeltje zijn. Dat Progressief Landerd daar anders tegenaan kijkt, heeft u kunnen lezen in ons ‘Terugblikmagazine’, wat enkele weken geleden huisaan-huis is verspreid. De inhoud hiervan is ook nog terug te vinden op onze site. Het mooie van onze democratie is, dat uzelf kunt bepalen waaraan u de hoogste waarde toekent. Vier jaar geleden ben ik in de gemeenteraad van Landerd gekozen. Nadat ik uit Uden naar Zeeland verhuisde greep ik deze kans met beide handen aan. De politiek, dat is mee kunnen praten, invloed hebben en niet aan de zijlijn blijven staan. Dat spreekt mij aan. Al snel voelde ik me in Landerd bijzonder thuis. Dat is mede te danken aan Patricia Rooijackers. Zij kent Zeeland op haar duimpje en wist mij snel wegwijs te maken. Vanuit de werkgroep en haar bestuursfunctie bij Progressief Landerd levert ook zij een grote bijdrage aan het welzijn van Landerd. Solidariteit in de zorg: Progressief Landerd gaat ervoor De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met sociale zaken en het welzijn van de gemeente Landerd. Er komt veel op onze gemeente af, zoveel is wel duidelijk. We moeten weer meer voor elkaar klaar staan (alsof dat al niet gebeurt), natuurlijk! De gemeente moet echter haar zorgtaak serieus nemen en niet door teveel eenvoudigweg over de schutting bij de burger te gooien: zoek het maar lekker uit! Nee, het is ook de taak van de gemeente om op te komen voor hen, die zorg welke ze nodig hebben, niet van hun netwerk kunnen ontvangen. De overheid moet hierbij een actieve rol spelen en mogelijkheden faciliteren. Progressief Landerd wil hier actief op inzetten in de volgende raadsperiode door o.a. extra gelden uit trekken om het principe ‘samen met en voor elkaar’ mogelijk te maken. Hiermee kan een professioneel werker aangesteld worden die de veranderingsprocessen gaat begeleiden, nieuwe initiatieven aandraagt en in zekere zin de smeerolie functie vervult in onze ontwikkeling. Solidariteit in de zorg is één van de kernwaarden voor Progressief Landerd. Dáár gaat Progressief Landerd voor. Centrum Zeeland Rechtstreeks vanaf het schoolplein werd ik door Patricia geïnformeerd over meningen en standpunten over het kindcentrum. Dat de locatiekeuze tot enorme verdeeldheid heeft geleid is duidelijk. Het positieve van het hele verhaal is wel dat de scholen, na jaren van plannen maken, snel het nieuwe gebouw kunnen betrekken. Vervolgens moet worden voorkomen dat delen van Zeeland er verloren bij komen te liggen. Vrijkomende grond en gebouwen moeten snel een goede bestemming krij26

14.042


gen, desnoods een tijdelijke. Belangrijk is dat het terrein van de Vlasgaard en de Wizzert direct na de sloop hiervan wordt aangepakt. Binnen een centrumplan wordt bekeken welke functie dit gebied kan krijgen. Tot die tijd kunnen de speeltoestellen blijven staan en groenvoorzieningen worden versterkt, zodat het een verblijfgebied wordt voor jong en oud. Verstandig herindelen Landerd heeft toekomst, ook als we gaan herindelen. De eigen identiteit van dorpskernen kan behouden blijven in een grotere gemeente. Een Gemeente Maashorst behoort tot de mogelijkheden, Landerd, Uden, Bernheze en Oss. Een gemeente van een omvang met mogelijkheden en daadkracht. Uw stem blijft daarin belangrijk door de op te richten dorpsraden, via de dorpsraden kunnen onze inwoners eensgezind bij de grotere gemeente opkomen voor de belangen van hun dorp. Patricia en ik zien hierin veel positieve kansen en zullen in de toekomst ervoor zorgen dat onze stem gehoord wordt. Wij wensen u veel succes bij het vormen van uw eigen mening en het maken van een verstandige keuze. Wij horen graag wat uw keuzes zijn, wat voor u belangrijk is. De toekomst van Landerd: Gemeente Maashorst… Landerd neemt deel aan grote samenwerkingsverbanden om alle (nieuwe) taken goed uit te voeren. De raad van een kleine gemeente heeft vrijwel geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van deze samenwerkingsverbanden. Hierdoor heeft de gemeenteraad nog maar beperkte invloed op het beleid in Landerd. De democratische legitimiteit van de raad wordt dus steeds kleiner en dat is ongewenst. De inwoners van Landerd zijn immers gebaat bij een gemeenteraad die hen kan vertegenwoordigen en hun meningen en wensen kan uitdragen. Daarom moet Landerd de komende jaren gebruiken om te herindelen. Landerd staat er nu goed voor en is dus in staat een goede positie te verwerven in de nieuwe gemeente. Hierbij moeten de typisch Landerdse kernwaarden zoals een groen en gezond buitengebied, toerisme en recreatie, verenigingsleven en solidariteit geborgd zijn. Ons beschikbare geld wordt de komende periode hiervoor ingezet. Er worden dorpsraden opgericht waardoor de invloed van inwoners op de leefbaarheid van hun eigen kern wordt geborgd. Het komende college krijgt de opdracht om op korte termijn met een voorstel tot herindeling te komen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’. Het voorstel geeft aan op welke wijze de gemeenteraad uiterlijk in 2018 besluit tot herindeling en op welke manier de mening van de Landerdse inwoners hierbij wordt betrokken. Progressief Landerd gaat ervoor: -

in vier jaar komen tot herindelen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’. borgen van Landerdse kernwaarden: verenigingsleven, solidariteit, groene en gezonde kernen; ons geld hierop inzetten; oprichten van dorpsraden voor invloed op leefbaarheid eigen kern; Inbreng van inwoners over herindeling is een voorwaarde; Verstandig herindelen.

Jacques Pijnappels, Raadslid Progressief Landerd Patricia Rooijackers Bestuurslid Progressief Landerd Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, (06) 203 52 621 of met onze fractievoorzitter Moritz Böhmer moritz.bohmer@gmail.com , (06) 812 80 442. Voor info: www.progressieflanderd.nl 27


Kinderjury, laat je stem horen! Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Doe dan mee met de Kinderjury! En stem op je favoriete boek. In de bibliotheken in Berghem, Heesch, Heeswijk-Dinther, Lith, Nistelrode, Oss, Odiliapeel, Schaijk, Ravenstein, Uden, Veghel, Volkel en Zeeland kunnen kinderen van 1 februari tot en met 15 mei deelnemen aan de Nederlandse Kinderjury en/of de Kinderjury van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. De Nederlandse Kinderjury Er zijn twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8). Meedoen aan de Nederlandse Kinderjury betekent dat je zoveel mogelijk boeken uit 2013 kritisch leest, erover praat en denkt. En jij mag meestemmen bij het bekronen van je favoriete boeken. De ingevulde stembiljetten voor de Nederlandse Kinderjury stuurt de bibliotheek door naar Amsterdam. Zo breng je automatisch je stem uit in de Nederlandse Kinderjury. Stemmen kan ook via www.kinderjury.nl. De stemperiode loopt tot en met 15 mei 2014. De Senaat, 12 kinderen, uit elke provincie één, bepaalt uiteindelijk wie de prijs van de Nederlandse Kinderjury wint. Ook jij kunt solliciteren naar een plaats in de Senaat. De Senaat leest de boeken waarop kinderen uit heel Nederland het meest hebben gestemd. De spannende ontknoping, de bekendmaking van het winnende boek, vindt plaats in juni 2014. Kinderjury in jouw eigen bibliotheek Daarnaast kun je ook meedoen aan de Kinderjury georganiseerd door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Je kiest dan je favoriete boek uit 2013 in je eigen bibliotheek. Aanmelden kan bij de informatiebalie van de bibliotheek, je ontvangt dan een leesformulier. Vanaf dat moment ben je lid van de Kinderjury van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Op het formulier geef je bij elk gelezen boek jouw mening en een rapportcijfer. Na het lezen van vijf boeken ontvang je een cadeautje en wordt het leesformulier een lot. Je dingt dan mee naar een prijs, een bekroond boek. In de bibliotheek hebben alle boeken die meedoen voor de verkiezing een Kinderjurysticker met het jaartal 2013 en ze staan in een aparte uitstalling of tentoonstelling. Wil je meer informatie over de Kinderjury? Vraag het gewoon aan een bibliotheekmedewerker op de jeugdafdeling in jouw bibliotheek. Nieuw: voorleesprogramma voor de allerkleinsten Nieuw dit jaar is het Voorleesprogramma ‘Vriendjes’ dat speciaal voor baby’s, peuters en kleuters is ontwikkeld door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Voorlezen is leuk en ook belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Dit speciale voorleesprogramma helpt daarbij. In alle bovenstaande bibliotheken kunt u met uw baby, peuter en/of kleuter meedoen. Er staan prentenboeken over het thema klaar in alle bibliotheken en ze zijn herkenbaar door een speciale sticker op de rug. Elk kind kan een ‘vriendjes’-boekje afhalen aan de balie van de (jeugd)bibliotheek. In dit boekje staan taal- en spelopdrachten voor de kinderen en voorleestips voor de ouders. Wanneer alle opdrachten in het boekje gedaan zijn, hebben de kinderen een cadeautje verdiend. Meedoen aan het Voorleesprogramma kan van 1 februari tot en met 15 mei 2014. Meer informatie over het Voorleesprogramma, de Nederlandse Kinderjury en de Kinderjury van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken is verkrijgbaar op de jeugdafdelingen van de verschillende bibliotheken. 28


29


Totale inrichting van A tot Z J&L projectinrichting vervaardigt complete interieurs voor kantoren, winkels, zorginstellingen, en alle aftimmerwerkzaamheden bij particulieren. Daarnaast levert en monteert J&L projectinrichting, vitrage en gordijnen uit eigen atelier bij particulieren en bedrijven. Onze collectie bestaat uit: Gordijnen: Inbetweens, Vouwgordijnen, Overgordijnen, Vitrage etc. Zonwering binnen: Rolgordijnen, JaloezieĂŤn, Plisse & Duette, Paneelgordijnen, Facetlight, Lamelgordijnen, Shutters, Sheerlights. Zonwering buiten: Screens, rolluiken, markiezen Hordeuren en raamhorren Harde en zachte vloeren Aftimmeren en monteren cq plaatsen van keukens Keukenrenovatie en trappenrenovatie Joop Laarakkers mobiel 06 138 39 691 www.jenlprojectinrichting.nl Lia de Groot info@jenlprojectinrichting.nl

30


Vogelvereniging "Kleur en Zang" In het weekeinde van 17, 18 en 19 januari hebben leden van vogelvereniging Kleur en Zang deelgenomen aan de Nederlands kampioenschappen georganiseerd door de Nederlandse bond van vogelliefhebbers. Deze grootste tentoonstelling van Nederland vond plaats in de Americahal te Apeldoorn. Totaal waren voor de wedstrijd 13.500 vogels ingeschreven. Weer bleek dat onze leden kwalitatief zeer goede vogels hebben. De volgende leden gooiden hoge ogen op deze tentoonstelling. Jo Manders brons met: Mangelaan sijs. Jo Manders brons met: veel kleuren papagaai amadine. Theo van Hout zilver met: Lachduif Phaeo. Theo van Hout zilver met: Lachduif puntkuif. Nol van de Loop goud met: Pracht rossella opaline ino. Tonny van Hout 4 keer goud met: Parijs Frise Kanaries. Tonny van Hout goud met: Arriciato gigante Italiano kanarie. Tonny van Hout twee maal zilver met: Parijse frise kanaries. Tot slot Ben van der Ven won zilver met Chinese Appelvink. Een geweldig resultaat! Namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd. Zeelandse vogelliefhebbers prolongeren hun wereldtitel in Italië In het laatste weekend van januari wonnen drie Zeelandse vogelliefhebbers voor de derde keer op rij goud op een grote wereldtentoonstelling deze keer te Bari in Italië. Deze tentoonstelling met meer dan 26.000 vogels is de grootste ter wereld. In totaal werd door 23 landen deelgenomen. Zo ook door drie Zeelandse vogelliefhebbers van vogelvereniging "Kleur en Zang". Driemaal goud, tweemaal zilver en eenmaal brons was voor Cor 14.043 Selten met grote parkieten. Cor die al van kinds af Zicht op de tentoonstelling aan vogels houdt heeft inmiddels een wereldwijde in de Americahal te Apeldoorn naam opgebouwd als we het over kwaliteitsvogels hebben. Ook goud en zilver was voor Jo Manders onze voorzitter en kweker van kleine tropische vogels. Een uitzonderlijk prestatie als je bedenkt dat juist de Italianen expert zijn in het kweken van deze kleine tropische vogels. Verder was er ook nog driemaal goud en eenmaal brons voor Nol van de Loop.

14.044

Bestuur en leden van vogelvereniging Kleur en Zang zijn trots en blij met deze prestatie, wat altijd weer een geweldige opsteker is voor de vereniging. Proficiat namens ons allemaal. Mocht u meer willen weten over de vereniging kijk eens op www.zeelandsevogelvereniging.nl. Secretaris Chris van Hout

Kopij voor Ut Rookelijzer van 15 maart dient op donderdag 6 maart vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 31


Heeft u ook al een LanderdPas? Voor info ga naar: www.landerdpas.nl ___________________________ DE BIBLIOTHEEK LANDERD Op vertoon van de LanderdPas: * Gratis proefabonnement van de bibliotheek in Schaijk of Zeeland voor 3 maanden. * Gratis lenen van een dvd ___________________________ EP: TOON BERGMANS ZEELAND Kerkstraat 19, 5411 CJ Zeeland 0486-452356 www.eptoonbergmans.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs. Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt. EP: Serviceplan voor extra zekerheid. Op vertoon van de LanderdPas: 5 % korting, niet in combinatie met andere acties en/of afgeprijsde artikelen ____________________________ VISSERS Makelaardij ZEELAND

Pimpernel 12, 5411 GZ Zeeland 0486-424929 www.vissersmakelaardij.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: 10% korting op ons reguliere tarief voor taxaties en waardebepalingen Wij verzorgen tegen scherpe tarieven waardebepalingen, bepaling van herbouwaarde, NWWI taxaties van bestaande woningen. ______________________________ REPAD Computerondersteuning SCHAIJK Van de Venlaan 30, 5374GJ Schaijk 0486-460022 www.repad.nl

Repad biedt persoonlijke discrete computerhulp bij u thuis;'s avonds of in het weekend. Ook tablets, smartphones en andere apparatuur. LanderdPasactie: een gratis beveiligingscontrole op uw pc of laptop. Dit aanbod geldt in de bebouwde kom van Schaijk. Woont u elders, dan krijgt u € 15,00 korting op uw eerste opdracht. _______________________________ JVGTuinen (Jan van Gennip) ZEELAND Hogeweg 9, 5411 LP Zeeland 06-27212930 www.jvgtuinen.nl

Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10% korting op de arbeidskosten bij alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en tevens is de 6% BTW regeling van toepassing op onderhoud van de tuin.

___________________________ DE SCHEIWAL Hoveniersbedrijf ZEELAND Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland 0486-451991

Op vertoon van de LanderdPas: 10% korting op onze tuinbeelden en buitenpotterie ______________________________ HAARMODE JAN NELISSEN REEK

Monseigneur Borretstraat 44. 5375 AC Reek 0486-476389 www.haarmodejannelissen.nl

Op vertoon van de LanderdPas krijgen alle 55+ klanten: 10% korting op alle behandelingen op; dinsdag, woensdag en donderdag. ______________________________ BRABANTZORG Locatie: COMPOSTELLA ZEELAND Toon de LanderdPas en u krijgt: * 4 maart 2014: Stamppottenbuffet dinsdag met carnaval voor €9,00 i.p.v. € 9,50 per persoon * Bij aanschaf van een strippenkaart € 0,50 korting * 21 maart 2014: Film de Nieuwe Wildernis. € 5,00 i.p.v. € 5,50 p.p. * 5% korting op feestjes en partijtjes in Compostella (totaalbedrag boven de € 75,00) _______________________________ SLAGERIJ VAN HAEREN ZEELAND Kerkstraat 33, 5411 EA Zeeland 0486-452000 www.slagerijvanhaeren.nl

Landerdpannnetje: 400 gram; met krieltjes, kipfiletblokjes, champignons, erwten en worteltjes en gratis 1/2 liter soep naar keuze. Samen voor €5,00. Bereiding in de Magnetron in 5 a 6 minuten op 600 watt. Eet smakelijk! _______________________________________ COMPUCO SCHAIJK Julianastraat 15, 5374 BS Schaijk 06-41109869 www.compuco.nl

Bij problemen met uw computer bel CompuCo. Ook voor uitleg over diverse computerprogramma's met duidelijke stap voor stap instructie. Wilt u b.v. Skypen met uw (klein) kinderen? Ook dan kan CompuCo helpen! Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10 % korting op het uurtarief. _______________________________ BRUNA SPIJKERS SCHAIJK Runstraat 4, 5374 AC Schaijk www.bruna.nl

Op vertoon van uw LanderdPas 50% korting bij aanschaf van een 2e cartridge voor uw printer.

32

Acties 1e kwartaal 2014

_______________________________ NIEUW SCHAIJK, SCHAIJK Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk 0486-461294 www.nieuwschaijk.nl

Op vertoon van de LanderdPas: * Een gratis fietsroute * Een 3 gangen menu voor € 12,50 i.p.v. € 13,50 * Jeu de boule van 14.00 uur t/m 16.00 uur (zonder begeleiding),maar wel worden de ballen beschikbaar gesteld. _______________________________ FITCENTRE SCHAIJK, SCHAIJK

Molenaarstraat 61, 5374 GX Schaijk 0486-461925 www.squashenfitcentre.nl

1 x 10% korting bij het kopen van een sportkaart en geen inschrijfgeld, dit geldt alleen voor nieuw leden. _______________________________ SLAAPWINKEL SCHAIJK, SCHAIJK Schutsboomstraat 18, 5374 CC Schaijk 0486-461730 www.slaapkamerkinderkamer.nl

Actie Welterusten 2014 Welterusten biedt alle bezitters van de LanderdPas: * 10% korting op onze gehele collectie matrassen * 10% korting op onze gehele collectie topmatrassen * 10% korting op onze gehele collectie dekbedden * 10% korting op onze gehele collectie hoofdkussens * Deskundig advies op locatie over gezond slapen Dit advies kan zowel individueel als in groepsverband waarbij we denken aan Compostella of de Wijers. Bel ons voor een afspraak over slaapadvies op maat. _______________________________ ZONNENBERG SCHOENEN ZEELAND Kerkstraat 10, 5411 CL Zeeland 0486-451203 www.zonnenbergschoenen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * Ontvangt u € 5,00 korting. Voorwaarde: Bij besteding vanaf € 50,00 en niet in combinatie met andere acties en/of afgeprijsde artikelen. _______________________________ BEN VAN TIENEN FIETSEN ZEELAND Puttelaar 12, 5411 BE Zeeland 0486-451235 www.vantienen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * 10% korting op alle fietstassen.


C1000 ZEELAND

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830

Voor houders van de LanderdPas ontvangt u bij C1000 Eijsermans, van 1 januari tot en met 31 maart 2014, een roomboterappeltaartje van € 4,19 voor € 2,99. _________________________ CYCLE STATION SCHAIJK Runstraat 9, 5374 AA Schaijk 0486-462504

Voor u als LanderdPas houder: Al uw reparaties o.a. stadsfiets, rolstoel, rollator en E-bike krijgt men 10% korting op het arbeidsloon. * RIH actie. Bij aanschaf van E-Bike Omega een verzekering van, 5 jaar gratis t.w.v. € 285,00. * Bij aanschaf van een multicycle Ebike, 5 jaar verzekering gratis * Van een Giant heb je meer plezier! Bij aanschaf van een Giant Twist E-bike een gratis Fietsnavigatie t.w.v. € 299,00 Let op de actieperiode op de website van Cycle Station Schaijk!! *Tevens bij aanschaf van een E-bike krijgt men een verzekering gratis erbij van 3 jaar met hulppasje. _______________________________ FRANK VERBEEK Opticien Juwelier ZEELAND Kerkstraat 29b, 5411 CJ Zeeland 0486-452500 www.frankverbeekzeeland.nl

Bij aankoop van nieuwe montuur+glazen ontvangt u 5% korting. Tevens ontvangt u onze 2 jarige brilverzekering gratis. * Bij aankoop van een zonnebril, met of zonder sterkte ontvangt u 5% korting. * Bij aankoop van een gouden of zilveren sieraad 5% korting. * Bij aankoop van een horloge ontvangt u 5% korting. Register Opticien RO Contactlensspecialist ANVC Optometrist OVN ______________________________ HERBERG D'N BROUWER Eet- & Drink Lokaal ZEELAND

VAN DER VEN SLIJTERIJ en PARTYSERVICE ZEELAND

Kerkstraat 65a, 5411 EC Zeeland 0486-452991 wwwslijterijvanderven.nl

Op vertoon van de LanderdPas, * Jenever eigen merk € 10,25 * Parade Vieux € 12,75 * Hooghoudt Bessen € 9,75 ___________________________ VAN ZWAM STOFFERING ZEELAND Puttelaar 7, 5411BE Zeeland 0486-411745

Als Landerdpasbezitter ontvangt u: * 10 % korting op de nieuwe collectie relaxfauteuils. ___________________________ KAPSALON MARIETTE Franciscushof 1, 5411 BK Zeeland

Op vertoon van de LanderdPas: * Knippen heren van €14,50 voor €13,50.

* Knippen dames van €15,50 voor €14,50 * 10% korting op alle producten Alleen geldig bij contante betaling.

_______________________________ KWALITARIA DE GROOT ZEELAND Kerkstraat 48, 5411BA Zeeland 0486-451390 www.degroot.kwalitaria.nl

Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u , een heerlijk verse salade naar keuze met een kopje koffie of thee voor € 5,00 De korting geldt per persoon per pas. _______________________________ TRAVEL XL SCHAIJK

Runstraat 13, 5374 AA Schaijk 0486-461155 www.travelxl.nl

Bij vertoon van de LanderdPas krijgt u als klant een leuke attentie! ___________________________ KAPSALON MARLI SCHAIJK

Locatie: Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk 0621453303 kapsalonmarli@brabantzorg.eu

Kerkstraat 62a, 5411 BC Zeeland 0486450886 www.herbergdenbrouwer.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * Na 5x knippen, 6e knipbeurt 50% korting. * Bij aankoop van 2 Scruples producten 3e product gratis (goedkoopste) _______________________________ SISTERS STOFFEN & FOURNITUREN SCHAIJK

Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u, op woensdag en donderdag,10% korting op al onze gerechten. De korting geldt per persoon per pas. Niet op feestdagen. ______________________________ BRABANT ZORG Locatie: NIEUWE HOEVEN SCHAIJK

Op vertoon van de LanderdPas: * Kunt u uw pantalon laten reinigen voor € 5,95! _______________________________ CAFE / EETERIJ HAP & STAP ZEELAND

Op vertoon van uw LanderdPas krijgt u bij aankoop van een gebakje in de bezoekzaal van Brabantzorg locatie Nieuwe Hoeven: een kopje koffie of thee gratis.

Past. van Winkelstraat 4a, 5374BJ Schaijk 0486-461918 www.sistersstoffen.nl

Kerkstraat 52 5411 BA Zeeland 0486-452622 www.hapenstap.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: Op alle hoofdschotels 10% korting

DE KORENBLOEM ZEELAND

Oude Molenstraat 5a, 5411 EJ Zeeland 0486-451264 www.korenbloemzeeland.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * Bezorgen wij het 4e kwartaal 2013 uw bestelling gratis in Landerd! (normaal zijn deze in Zeeland

€ 1,50 en in Reek en Schaijk € 2,50)

* Heeft u niets te bezorgen? Dan krijgt u op uw aankoop 2 extra stempels op onze stempelkaart (let op: u ontvangt geen stempels bij afgeprijsde artikelen, Fleurop, cadeaubon en Fleurop bestellingen en/of gelegenheidsbloemwerk) _______________________________ HAARZORG MARIELLE SCHAIJK

Burg. Schouten straat 33, 5374 HB Schaijk 06-10431873 www.haarzorgmarielle.nl

De aanbieding geldt voor u als LanderdPas houder. * Als u een pruik/haarwerk nodig heeft. 15% korting op de eigen bijdrage (het gedeelte wat buiten de vergoeding valt van uw zorgverzekering) * Bij een volledige vergoeding van uw zorgverzekering krijgt u een verzorging set t.w.v. 45 euro cadeau. _______________________________ CAPSTAN B.V. Nabbegat 6, 5411 RM Zeeland 0486-769043 www.Capstanbv.nl

Voor hulp bij al uw belastingaangiftes, erf-, schenkrecht en andere financiële vraagstukken. Op vertoon van uw LanderdPas aangifte inkomstenbelasting 2013 al vanaf €25,00 (Met partner vanaf € 35,00). Gratis controle toeslagen en voorlopige aanslagen. ___________________________ De Landerd Pas, een initiatief van: Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) en BrabantZorg, richt zich op de leefbaarheid van Landerd. Zowel de gemeente Landerd als de Provincie Noord -Brabant hebben dit initiatief ondersteund met een bijdrage. De pas geeft toegang tot verschillende activiteiten, uitjes, optredens en festiviteiten in Landerd en directe omgeving. Daarnaast biedt de pas kortingen bij diverse ondernemers uit Landerd die zich hebben aangesloten bij de pas. Elk kwartaal zijn er nieuwe acties waar pashouders aan deel kunnen nemen of gebruik van kunnen maken.

_______________________________

Ondernemers:Ook uw actie kan hier volgend kwartaal staan. Voor info: www.landerdpas.nl 33


Professionals en amateurkunstenaars slaan de handen ineen

MuziS Landerd en Land’Arte werken samen in uniek project ‘De Verbeelding’ De stichting MuziS Landerd organiseert al ruim 22 jaar klassieke muziekconcerten in de gemeente Landerd. Op 18 mei a.s. presenteert 14.045 MuziS een wel heel bijzondere gebeurtenis. Dan geeft het bekende Hexagon Ensemble bij MuziS een concert en speelt daarbij onder meer ‘De Schilderijententoonstelling’ van Moessorgski. Onder de noemer ‘De Verbeelding’ zijn voorafgaand aan het concert Landerdse amateurkunstenaars uitgenodigd een kunstwerk te vervaardigen, geïnspireerd door dit werk. De uitnodiging is gedaan door de kunstgroep Land’Arte, die elke twee jaar een atelierroute organiseert in de gemeente. De kunstenaars die gaan meedoen zijn in oktober 2013 bijeengekomen op een speciale informatiebijeenkomst waarin leden van het Hexagon Ensemble de muziek kwamen toelichten. Daarna is iedereen geïnspireerd aan de slag gegaan. We hebben begrepen dat er intussen bijzonder fraaie werken vervaardigd zijn of in de maak zijn. Er is bijvoorbeeld ook een dichter actief die de impressie van de kunstwerken in woorden gaat vertalen. De vervaardigde werken worden op de zaterdag en zondag vóór het concert tentoongesteld. In de maanden voorafgaand aan het concert zijn de kunstwerken gefotografeerd door leden van de beide fotografieverenigingen in de gemeente. De gefotografeerde werken worden tijdens het concert geprojecteerd op een groot scherm. Na afloop van het concert worden de kunstwerken geveild ten behoeve van het Jeugdcultuurfonds. De tentoongestelde werken geven tevens een beeld van wat er te zien zal zijn in de atelierroute die een week daarna zal plaatsvinden. Ook de Landerdse schooljeugd is bij het project betrokken. Vanuit Land’Arte wordt hen een schildercursus en een cursus keramiek aangeboden via het project ‘Sjors Creatief’. Deze cursus wordt eveneens geïnspireerd op De Schilderijententoonstelling. Ook de werken die het resultaat zijn van deze cursus worden tentoongesteld. Daarnaast zijn de bewoners van diverse woongroepen benaderd om deel te nemen in dit cultuurproject. Tenslotte is ook het Platform Toerisme Landerd betrokken bij het initiatief. Het Platform heeft op zich genomen om bekendheid te geven aan dit project in de regio. De gemeente Landerd subsidieert een deel van de extra kosten en er is ook een bijdrage ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne. Daarmee wordt dit project echt een project van de Landerdse gemeenschap. Waar en wanneer? Het concert vindt plaats op zondag 18 mei a.s. in Dorpshuis De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11 in Schaijk. Aanvang 12.00 uur. Een toegangskaartje (inclusief consumptie) kost € 12,50. Kinderen en jongeren tot 15 jaar en CJP-houders betalen € 2,50. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Ze kunnen eventueel reeds nu besteld worden bij de penningmeester, Henriëtte Wijnakker, telefoon (0486) 46 20 91. Meer informatie over MuziS Landerd is te vinden op www.muzis.nl.

34

14.046 Het Hexagon Ensemble


Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak. Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Bij RegioBank… 1

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand die u kent.

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

3

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

4

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app.

5

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen en gewoon goede producten.

6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

7

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

8

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon naar een lokaal telefoonnummer.

9

kunt u altijd even binnenlopen voor advies en een kop koffie.

10

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de buurt.

Ga vóór 2 naar regi 1 maart ob en doe mank.nl ee!

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

35


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 36


Judoka van het jaar komt dit jaar uit Mill. Dinsdag 28 januari waren bij Judo- en Jui Jitsu vereniging Aait Vedan in Zeeland de jaarlijkse clubkampioenschappen. Op deze avond werd ook de judoka van het jaar onthuld! Dit jaar was dat de 16- jarige Bart Verkuijlen uit Mill. Bart zit op het Merlet College in Grave. Hij volgt de opleiding VMBO-kader handel & administratie. Hij zit in het examenjaar.

14.047

Bart doet sinds 2006 aan judo en is vanaf 2009 lid van Aait Vedan in Zeeland. Hij heeft nu de bruine band en is 2x in de week enthousiast aan het trainen voor de zwarte band. Ook speelt hij handbal bij MHV ’81 in Mill. Bij de judoka van het jaar onthulling ontving hij een wisselbokaal uit handen van trainer Willy van den Boom. Voor de volledige uitslagen van de clubkampioenschappen kunt u kijken op de site van Judovereniging Aait Vedan www.aait-vedan.nl

Maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress. Voor Zeeland vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) aan Kerkstraat 35. Iedere donderdagmorgen is er spreekuur van 9 tot 10 uur. Rianne Hermanns is daar de maatschappelijk werker. Uit haar praktijk‌. Sylvia is op advies van de huisarts naar het maatschappelijk werk van Aanzet gekomen. Ze zit niet lekker in haar vel en voelt zich vaak gespannen en somber. Ze is prikkelbaar en slaapt slecht. Tijdens het intake gesprek komt naar voren dat ze zich niet meer prettig voelt in haar relatie. Ze vindt dat ze altijd voor haar man moet zorgen en geen ruimte heeft voor zichzelf. Haar partner zoekt niet veel contact met haar. Hij zit heel de avond achter zijn computer, zegt Sylvia. Als ze er over probeert te praten eindigt dit vaak in ruzie en vindt hij dat ze zeurt. Sylvia twijfelt of ze nog wel bij haar partner wil blijven. In ons gesprek wordt duidelijk dat Sylvia vanuit thuis niet goed geleerd heeft om te vertellen wat ze vindt, denkt en voelt. Ze vindt het ook moeilijk om op een goede manier voor zichzelf op te komen en haar grenzen aan te geven. Wanneer ze met haar partner praat, maakt ze hem vaak allerlei verwijten. Hierdoor gaat hij in de verdediging en ontstaat er ruzie. In onze gesprekken leert Sylvia praten vanuit haar behoeftes en wensen. Ze krijgt handvatten mee om op een goede manier kritiek te uiten. Haar relatie is sindsdien beter geworden en Sylvia voelt zich door haar man beter begrepen. Over het computeren zijn afspraken gemaakt. Aanzet is telefonisch bereikbaar via 0412-623880. Per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet.nu 37


Nieuws van de bibliotheek. Voorlezen voor peuters en kleuters. Woensdagmiddag 12 maart gaan we weer voorlezen voor peuters en kleuters. De tijd is van15.00 uur tot 15.30 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Workshop Muziek op schoot: lezen en muziek maken met baby’s. Ouders en hun baby’s tot 1,5 jaar zijn welkom op de BoekStart ouderbijeenkomst “Lezen en muziek maken met baby’s” op vrijdag 21 februari van 10.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek van Zeeland en 28 februari 2014 van 10.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek van Schaijk. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij de balie van de bibliotheek, via de mail of telefonisch. Voor de bijeenkomst in Zeeland kunt u zich tot 19 februari aanmelden via zmd@bibliotheekzeeland.nl of telefonisch 0486-451244. Voor Schaijk gebruikt u sis@bibliotheekschaijk.nl of 0486-461788, daar graag aanmelden tot 26 februari. Al voor de geboorte luistert een baby naar de stem van de moeder en andere geluiden. In het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert veel nieuwe dingen. Baby’s genieten van de aandacht, van praten en zingen bij boekjes. Voorlezen is gezellig voor ouder en kind en het stimuleert de taalontwikkeling. Een vast moment en ritueel bij het lezen geeft een gevoel van herkenning, veiligheid en vertrouwdheid. Ook als je zingt ben je met taal bezig. Door speelse toevoegingen als klappen, kriebelen, op je knieën hopsen en gebaren wordt zingen nog leuker en de motoriek wordt gestimuleerd. Sinds een aantal jaren verzorgt Rosalyn de Groot, docente aan MIK Kunsteducatie “Muziek op schoot”, muziekcursussen waarbij ze allerlei liedjes aanreikt om dagelijks te zingen met baby’s. Rosalyn komt de BoekStartochtend opluisteren met een workshop Muziek op schoot. De jeugdbibliothecaris vertelt over lezen met baby’s. Welke boekjes zijn geschikt voor welke baby en wat kun je met die boekjes doen. Natuurlijk is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met de andere ouders en staat de koffie klaar. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders hun baby in laten schrijven voor een lidmaatschap van de bibliotheek en het BoekStartkoffertje voor hun baby meenemen (wanneer ze dit nog niet hebben opgehaald). Pyjama-voorleesfeestje. Op woensdag 22 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen 2014. ‘s Avonds kwamen vele peuters en kleuters in hun pyjama en met hun allerliefste knuffel naar de bibliotheek toe, om daar te luisteren naar het verhaal van KRRR...kodil! Na afloop kregen de kinderen een mooie poster van het prentenboek, een ballon, kleurplaat, en wat lekkers. Van 22 januari t/m 1 februari , was er in de bibliotheek gelegenheid voor peuters en kleuters, om een boekenquiz in te vullen, samen met hun (groot)ouders. We hebben de foutloze oplossingen bij elkaar gelegd en daaruit de winnende formulieren getrokken De winnaars zijn:  Nick Bongers, Vezelstraat 6 (5 jaar)  Lotte van Schooten, Grenssteen 14 (2 jaar)  Jade Alberts, Steenakker 11 (3 jaar) Zij kunnen hun prijsje op komen halen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

14.048

Landerdse voorleeswedstrijd. Uit een zestal deelnemers werd woensdagochtend 29 januari jl. Indy Jans van Den Omgang uit Schaijk gekozen tot de beste voorlezer van Landerd. Zij wist een fragment uit het moeilijke boek ‘Wat als..’ van Daniëlle Bakhuis uitstekend voor te lezen. - - De wedstrijd - 38


De wedstrijd, georganiseerd door bibliotheken Landerd, vond plaats in gemeenschapshuis De Garf. De fans maakten spandoeken en ook daar kon een prijs mee gewonnen worden. De fans van Ayka Gevers uit Reek sleepten die prijs in de wacht en ontvingen een boek voor de hele klas, geschonken door Bruna Boekhandel uit Schaijk. De overige deelnemers aan de voorleeswedstrijd waren Roos Bongers – ‘t Oventje, Freke van Rooij - De Wizzert, Jelt van Berloo De Vlasgaard, Ayka Gevers - De Kreekl, en Fleur Schakenraad – De Regenboog. Zij wisten met fragmenten, uit de door hen zelf gekozen boeken, de luisteraars te boeien. Voordat de jury de winnaar bekend maakte, trad Marjanne Romkema van Schat Theater op in een voorstelling waarbij kinderen uit de zaal betrokken werden. Na de beraadslagingen van juryleden Anja Maathuis, Hans Meijer, Wies van der Heijden (winnares van vorig jaar) en burgemeester Bakermans, overhandigde voorzitter Karin Verhaak de winnares een oorkonde en een boekenbon. De winnares gaat nu door naar de volgende ronde van de Voorleeswedstrijd in Goirle. Reactie van een deelnemer over de cursus ‘Gezinsbudget’. In 2013 hebben de bibliotheken in Landerd in samenwerking met ROC de Leijgraaf onder andere de cursus ‘Geldzaken’ georganiseerd. Eén van de deelnemers vertelt hier het volgende over: ‘De afgelopen tijd heb ik met diverse anderen de cursus 'gezinsbudget' mogen volgen op de vestiging bibliotheek Schaijk. Deze cursus werd via de gemeente Landerd aangeboden als steuntje in de rug om bij haar inwoners in deze financieel moeilijke tijd de kennis over gezond rond (kunnen) komen te vergroten. Onderdelen die aan bod kwamen waren o.a. kasboek, administratie op orde, uitkomen met je inkomen, slimme bespaartips en schulden voorkomen. Deze diverse onderdelen kwamen aan bod met als hoofddoel: ons diverse vaardigheden bij te brengen zodat we (meer) grip zouden kunnen krijgen op geldzaken en om zo onze financiële zelfredzaamheid te vergroten. Door ook aandacht te besteden aan vaardigheden, richtte de cursus zich niet alleen op grip op geld op de korte termijn, maar ook op het doorbreken van gewoontegedrag om positieve gedragsverandering op lange termijn te verkrijgen. De docente, Jeanne Versteeg, stemde regelmatig het cursusmateriaal (readers van het Nibud) af op de persoonlijke ervaringen en verhalen van onze groep deelnemers, waardoor iedereen zijn situatie aan bod kwam. Doordat de cursus gegeven werd in een groep, ontdekten we geleidelijk aan juist de verschillende voordelen hiervan, alhoewel de meesten van ons in het begin juist tegen dit groepsproces opzagen. Geldzaken werden juist in deze cursus bespreekbaar gemaakt doordat de docente een veilige omgeving wist te creëren door o.a. tijdens de eerste bijeenkomst een duidelijke afspraak te maken dat alles wat werd besproken, binnen de groep zou blijven. Een zeer toegankelijke cursus voor iedereen. Je hoeft geen hoog niveau budgetteren te beheersen, want diverse basisbeginselen komen aan bod, mensen herkennen elkaars verhaal vanzelf en ontdekken dat ze gelijkgestemd zijn wat de cursus uiteindelijk alleen maar beter uit de verf zal doen komen. Zeker een aanrader dus; voor jong en oud die inzicht wil krijgen in zijn uitgavenpatroon en/of meer grip wil krijgen op zijn/haar portemonnee met dank aan gemeente Landerd!’. Nieuwe cursussen in 2014. In 2014 wordt opnieuw de cursus ‘Geldzaken’ georganiseerd. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: het op orde brengen en bijhouden van een administratie, bijhouden van een kasboek, budgetteren, bankieren en internetbankieren, slim boodschappen doen en bestand zijn tegen opdringerige reclame en invloeden vanuit uw sociale omgeving. Datum: Tijd: Locatie:

18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april en 22 april 2014. 10.00 – 12.00 uur Bibliotheek Zeeland

- - Kosten - 39


Kosten: Geen Aanmelden: Tot uiterlijk woensdag 19 februari 2014 bij bibliotheek Zeeland, telefonisch: (0486) 451244 of via e-mail: contactzeeland@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 4 Lezing over Reizen door Joni Biemans. Joni Biemans zal op 10 maart 2014 een lezing houden in de Bibliotheek Zeeland over reizen. Van 8 t/m 16 maart 2014 is weer de jaarlijkse Boekenweek. Het thema van de Boekenweek is Reizen en het motto: Ondertussen ergens anders. Tommy Wieringa schrijft het Boekenweekgeschenk en Jelle Brandt Corstius het Boekenweekessay. Abdelkader Benali presenteert de aan het Boekenweekthema verbonden schrijfwedstrijd, waarmee een 6-daagse reis naar Marokko gewonnen kan worden. Meer informatie hierover in de bibliotheek. Joni Biemans zal zich vooral richten op Zuid-Afrika; Kenia en Cruises in het algemeen. De avond begint om 20.15 uur. Deze lezing is gratis, maar reserveren is gewenst, want vol is vol. Reserveren kan in de bibliotheek (Kerstraat 54). Telefonisch: (0486) 451244 en via e-mail : contactzeeland@nobb.nl

14.049

Vacature: Bibliotheek Zeeland is op zoek naar een

Opruimhulp m/v

Voor 7 uur per week m.i.v. 1 april 2014. Naar wie zijn we op zoek? Als juiste kandidaat ben je gemotiveerd, resultaatgericht, flexibel inzetbaar en in staat in korte tijd veel werk te verzetten. Je bent bij voorkeur een scholier van 15 of 16 jaar, Werktijden : Maandag 18.00 – 20.00 uur Vrijdag 18.00 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Wat bieden we? Wij bieden deze vacature aan voor 7 uur per week, voor de duur van ½ jaar, waarbij verlenging tot de mogelijkheden behoort. Inschaling is afhankelijk van leeftijd conform de CAO Openbare Bibliotheken, minimumjeugdloon. Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via het in de bibliotheek te verkrijgen sollicitatieformulier uiterlijk 1 maart 2014 in de Bibliotheek Zeeland. Voor meer informatie over de functie en de arbeidsvoorwaarden kunt je contact opnemen met Marianne Dekkers, telefoon 0486-451244.

40


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Hoofdmanstraat 3, 5411 DH ZEELAND,

41


• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

• sterkstroominstallaties • zwakstroominstallaties • particuliere alarminstallaties

H. Bongers

42


Showavond Mill, donderdag 27 februari en vrijdag 28 februari Zaal Lagerhuis, Beerseweg 9 Mill (28 februari uitverkocht) M.m.v.

Kitty Goverde Rob van Elst Andy Marcelissen Ad Vermeulen

Frank Schrijen Jan Strik Hans Verbaarschot Berry Knapen

Informatie: www.hetlagerhuismill.nl Entree: â‚Ź 13, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veghel lacht, donderdag 10 april en zaterdag 12 april De Stapperij, De Bunders 3 Veghel (vorig jaar uitverkocht) I.s.m. Maarten de Groot Evenementen Donderdag 10 april zitplaatsen en zaterdag 12 april krukken en tonnen M.m.v.

Andy Marcelissen Rob van Elst Frank Schrijen

Jan Strik Kitty Goverde Rob Scheepers

Informatie: www.destapperij.nl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Pas Lachen, paaszaterdag 19 april De Heische tip, Straatsven 4 Zeeland M.m.v.

Jan Strik Rob van Elst Rob Scheepers Maarten de Groot

Andy Marcelissen Berry Knapen Frank Schrijen

Informatie: www.daspaslachen.nl www.deheischetip.nl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor informatie bezoek de vernieuwde website: www.maartendegrootevenementen.nl of bel met Maarten de Groot 06 - 22 52 03 69

43


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw De Klijn Bouw verzorgt ruim 20 jaar bouwprojecten voor particulieren en bedrijven. U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van alle bouwzaken. Denk hierbij aan timmerwerk, metselwerk en glaswerk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van uw woning, garage, serre, of erker. Onderdelen als kozijnen, deuren, plafonds, keukens, badkamers en dakkapellen nemen we graag in handen. Verder zijn we gespecialiseerd in beglazing binnen- en buitenshuis in alle vormen. Niet alleen enkel glas in alle kleuren en figuren en dubbel, HR+, HR++, veiligheids- en zonwerend glas valt binnen de mogelijkheden, ook glas-in-lood en glas-in-koper ramen worden op ambachtelijke wijze handgemaakt in ons eigen atelier. Nieuw; Steiger Houten Tuin Meubelen, vraag de flyer op via de mail/ telefoon of kom een kijkje nemen in onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. Kwaliteit, persoonlijk contact en service staan bij ons voorop, evenals het waarborgen van wederzijds vertrouwen. Dit laatste onder andere door middel van gespreid betalen van de aanneemsom nรก verrichte werkzaamheden, zonder aanbetaling. Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij De Klijn Bouw, neem dan contact met ons op en dan maken we snel een afspraak. Meer informatie vindt u op onze website www.deklijnbouw.nl. De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E w.deklijn@telfort.nl | W deklijnbouw.nl

* * * * *

Sierbestrating / Klinkers Gebakken klinkers (nieuw en gebruikte) Beton- en Pallisadebanden Sier- en Tuingrind Natuursteen

* * * * *

Terrastegel / Betontegels Muurelementen (Zandbak)Zand Verlichting Waterornamenten

Ook verzorgen wij het ontwerp en bestrating van uw tuin. Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 44


Oan de proot mè…… Anna Schraven

Door Ria Boley

Ze is een markant figuur. In oktober 2013 bereikte ze de leeftijd van 90 jaar. Ondanks deze hoge leeftijd is ze nog uiterst alert, heeft onder andere een oordeel over politiek, geloof en moraal en heeft bovenal een uitgesproken eigen mening! In deze oan de proot een portretje van een strijdbare 90-jarige. EEN BIJDEHAND MEISJE EN EEN BIJZONDERE PASTOOR Als Johanna van Dijk werd ze op 25 oktober 1923 geboren op de Nistelrodese uithoek Donzel. Samen met haar broer en zussen groeide ze op tot een leergierig ondernemend meisje. Ze bezocht de huishoudschool en als er een cursus werd gegeven waarvan ze dacht iets te kunnen leren nam ze 14.050 daaraan deel. De legendarische pastoor Groenen Anna Schraven, geb. 25-10-1923. was in die tijd de dorpsherder die zijn kudde bijzonder bewaakte. Hij was een excentriek man met wisselende stemmingen en zijn parochianen brachten dan ook niet graag een bezoek aan de pastorie. Anna was toen al een strijdbaar meisje en als de familie van Dijk mijnheer Pastoor voor het een of ander moest benaderen, werd Anna richting pastorie gestuurd. Als er gedanst werd luidde de pastoor ’s avonds om negen uur de kerkklok ten teken dat de jonge meisjes naar huis moesten. Hij controleerde hoogstpersoonlijk of dat ook gebeurde. Zo niet, kregen ze de daaropvolgende zondag een donderpreek in de kerk. Tijdens een van die dansavonden, die toentertijd nog in een grote tent plaatsvonden, leerde ze Harrie Schraven kennen. De vrolijke muzikale Zeelander sprak haar wel aan en op 27 november 1956 trouwde ze met hem. Voor die tijd moesten ze op huwelijksgesprek naar de pastoor en Harrie, de reputatie van de pastoor kennende, ging er met lood in de schoenen naar toe. Anna stelde hem echter gerust door te zeggen: “Als hij vervelend is doe ik wel het woord”. Gelukkig was dat niet nodig want zegt ze: “Hij viel toen wel mee”! Na hun huwelijk op 27 november 1956 gingen ze wonen in het ouderlijk huis van Harrie op het Oventje. Daar werden hun zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes. Anna paste zich snel aan bij de muzikale familie Schraven waarvan moeder en de dochters Cato en Nellie in een houten bungalow op het erf woonden. Anna had het altijd druk. Behalve met haar zes kindjes had ze ook haar bemoeienissen met de boerderij. -- Van een -45


Van een aanvankelijk kippenbedrijf werd overgeschakeld naar een gemengd bedrijf met koeien en varkens. Voor deze laatste nam Anna de verzorging voor haar rekening. Harrie’s grootste passie was echter Belgische trekpaarden. De zware dieren met hun imposante achterwerken fascineerde hem. Aanvankelijk runde hij de boerderij samen met zijn broer Bert maar toen deze naar Canada vertrok, werd de voordien aangeschafte tractor onmiddellijk verkocht en schakelde Harrie voor de bewerking van het land over naar de oude methode, werken met het Belgische trekpaard. SAMEN OP STAP Anna zag niet graag haar kinderen over straat zwerven dus kwamen de vriendjes en vriendinnetjes aan huis waar vrijwel alles mocht. De hooizolder was een geliefd speelterrein maar absoluut favoriet waren de cowboy spelletjes. Altijd liepen er wel pony’s rondom het huis waardoor de kinderen zich vol fantasie in het wilde westen waanden. Pony’s waren bij iedereen favoriet behalve bij Leo. Zijn liefde waren geiten die dan ook her en der rondzwierven en een mooie prooi waren voor de “Cowboys”. Op een dag werd besloten om in de Veemarkthallen in den Bosch een pony te gaan kopen. Aangezien het vakantie was mocht heel het gezin mee. Harrie was nog niet in het bezit van een auto dus de onderneming zou per bus plaatsvinden. Er werd voor 14.051 dag en dauw opgestaan en ruim voor Harrie met paarden. de gestelde tijd fietste Anna met twee kinderen achterop naar de opstapplaats aan de Bergmaas (waar nu het pannenkoekenhuis is). Daarna stapte ze weer op de fiets om volgens planning met Harrie en de overige vier naar de bushalte te fietsen. Vervelend genoeg was er op dat moment commotie in het varkenshok waardoor Anna, zonder Harrie, met weer twee kinderen naar de Bergmaas reed. Het was toen een zenuwachtig afwachten of Harrie op tijd zou arriveren. En ja hoor, tot grote opluchting van Anna kwam Harrie, net voor het vertrek van de bus, met de laatste twee op zijn brommer aangescheurd. Bij het Bossche station stapten ze uit en Harrie nam in de stadsbus kaartjes naar de markt. Tot hun schrik werden ze midden in de stad afgezet en waren de Brabanthallen ver weg. Volgens Harrie zat er niets anders op dan te voet verder te gaan maar ja, met twaalf kleine beentjes viel dat niet mee. Nét voor sluitingstijd van de markt arriveerden ze bij de Brabanthallen en gelukkig stond er nog een pony die Harrie beviel. De terugtocht verliep voorspoedig en toen ze thuiskwamen stond de pony al in de stal! Een echte paardenliefhebber probeert ook met zijn dieren te fokken en zo gebeurde het dat er bij tijd en wijle moeder en kind in de wei rondliepen. Harrie’s meest favoriete combinatie was moeder Mina van de Molenweg en haar zoon Frederik van het Oventje. Regelmatig ging Harrie met zijn paarden en het gezin naar de fokveedagen. Wanneer deze in Haps werden gehouden werd de platte kar omgebouwd tot veewagen zodat de veulens en de kinderen er in vervoerd konden worden. Den Bosch was weer een ander verhaal. Daar ging men naar toe voor twee dagen. De paarden werden dan per vrachtwagen vervoerd en Harrie reed er naar toe en bleef met de kinderen overnachten bij de paarden in het hooi. Anna ging ook wel eens met de kinderen op stap en het kon gebeuren dat ze bij het uitstappen van de bus een kind tekort kwam waardoor passagiers met het overgebleven schaapje kwamen aandragen. -- Harrie was -46


Harrie was een vrolijk man. Hij zong of floot altijd en vaak speelde hij voor de kinderen op zijn mondharmonica. Muzikaliteit zat in de familie Schraven. Anna vertelt: “We gingen soms naar Harrie’s zus die non was in Maastricht. Ze was bijzonder muzikaal en had tijdens haar kloostertijd nog een conservatorium opleiding mogen volgen. Als we daar op bezoek waren werden we altijd mee naar de kapel genomen waar ze ons trakteerde op een langdurig orgelconcert. Duidelijk tot ongenoegen van de kinderen die ook braaf moesten gaan zitten luisteren. VERDRIET Het blije vrije leven werd overschaduwd toen zoon Leo Vlnr: Niek Beek, Peter, Frans, Anna, Leo en Harrie. door een tragisch ongeval om het leven kwam. Een mooie gezonde jongen van 19 jaar die, ondanks dat Anna daarvan weinig laat merken, dagelijks in haar gedachten is. “Na het overlijden van Leo kwamen zijn vrienden nog regelmatig op bezoek” vertelt ze. “Ik herinner me nog levendig dat ik voor de eerste keer na dat afschuwelijk voorval moest lachen. Het was in die tijd bij jongelui mode om zich te kleden in militaire jassen en vooral zware laarzen aan de voeten. Samen met haar tot op de schouders zágen ze er niet uit maar alla, het was mode. Op een zondag was er een H. Mis tot intentie van Leo. Kapelaan Zuidwijk was net begonnen toen heel de vriendenclub arriveerde. Hun laarzen klosten door de kerk en de kapelaan stopte midden in een gebed en ging zo lang naar hen staan kijken tot ze allemaal een plaats gevonden hadden. Tóen had je al die rode hoofden van de stoere mannen moeten zien… Ja, toen had ik toch echt even plezier”! Leo was bestemd om de boerderij van zijn vader over te nemen maar na zijn overlijden was de beurt aan Frans. Deze had echter andere plannen. Hij had namelijk een bijzonder talent. Frans kon dánsen en had bovendien een niet onverdienstelijke zangstem. Toen hij zijn ouders vertelde dat hij naar Amsterdam wilde gaan om daar deze talenten verder te ontwikkelen zei Harrie tegen Anna: “Laot um mar gaon, over twee maond zien we’m wel wer trug”. Niets was echter minder waar. Na keihard werken, zeven dagen in de week, ontwikkelde Frans zich tot een danser van formaat, een man waar wij Zeelanders trots op mogen zijn. Vier jaar na Leo overleed Harrie. Gelukkig had Anna nog zoon Peter die samen met haar de boerderij in stand hield. 14.053 Langzamerhand besloot Anna toch om het bedrijf aan Peter Leo Schraven. over te laten en naar het dorp te verhuizen. Op Oventje vierde ste ze nog haar 65 verjaardag. Ter gelegenheid van deze mijlpaal kreeg ze voor de eerste keer in haar leven een nieuwe fiets. Het was uiteraard de bedoeling dat ze die “ney fiets” intensief zou gaan gebruiken maar dat gebeurde allerminst. Slechts bij bijzondere gebeurtenissen werd ze van stal gehaald en dat is zo gebleven. Nu, 25 jaar later is het nog altijd de ney fiets. Hoe weinig Anna op luxe en comfort gesteld is, bleek toen ze haar huis op het Oventje verliet waar alles nog precies zo was als toen ze het huis betrok. -- De verandering -14.052

47


DE VERANDERING Het leven in het dorp was voor Anna natuurlijk een enorme omschakeling. Opeens had ze niets meer om handen. Ze vond het daarom heel plezierig dat ze al snel gevraagd werd om in Compostella mede de bibliotheek te gaan runnen. “In die tijd gingen we nog naar de bewoners op hun kamer” vertelt ze. “Dat was heel plezierig, je kon dan altijd even gezellig buurten. Ook de periode in de Weijers in Schaijk was een mooie tijd. Samen met de helaas overleden Miep Verstraten-Zegers reed ik daar naar toe. Tegenwoordig bezoeken we de bewoners niet meer op hun kamer maar is de bibliotheek verhuisd naar de hal. Dat is toch minder persoonlijk. Inmiddels ben ik wel de oudste vrijwilliger in Compostella en stiekem ben ik daar wel een beetje trots op. 14.054 Want zeg nou zelf: 90 jaar! Jarenlang ben ik al bij het ouderenkoor en bij de leesclub in de bibliotheek. Ik ben dol op lezen. Zelfs ’s avonds in bed lees ik nog al zijn er tegenwoordig boeken waar ik me niet helemaal meer in kan vinden. Op de bieb zijn ze daarvan op de hoogte want je snapt wel dat ik daar duidelijk verkondig als ik het niet met de keuze van een boek eens ben. Dat vinden ze natuurlijk niet altijd leuk maar ja, zo ben ik nu eenmaal.” En inderdaad, Anna staat Bestuur Ouderen Koor. regelmatig op de barricaden. Ze is vaak, zoals ze dat zelf noemt, “boos” en maakt dit dan ook duidelijk kenbaar. Een prachtig mens dat zich op haar hoge leeftijd nog interesseert voor zaken zoals politiek en geloofskwesties. Die zelf heel gelovig is en altijd als ze op haar fiets stapt een schietgebedje zegt. Die rozenhoedjes bidt met radio Maria en kaarsjes opsteekt voor ieder die dat nodig heeft. “Ik ben een gelukkig mens” zegt ze. “Ik heb nog een goede gezondheid en ik heb de kinderen en kleinkinderen waar het gelukkig ook allemaal goed mee gaat. Adiel woont in Amsterdam, werkt in een sportschool. Daarnaast is ze een eigen bedrijfje aan het opzetten als personal trainer. Verder zorgt ze veel voor Robin, een kind van een vriendin. Dimphie woont samen met Ton in Heeswijk-Dinther. Eggy woont samen met Arno in Dennenburg, werkt met doven-blinden en samen hebben ze drie jongens, Kees, Tim en Niek. Peter heeft twee jongens en een meisje, Vito, Sep en Nesse. Peter en Mieke hebben bovendien ook nog continu vijf gezinshuiskinderen. Hun biologische ouders kunnen niet voor hen zorgen, ook al zouden ze dat wel willen. Frans heeft een huisje In Champsac in Frankrijk zo’n dertig kilometer van Limoges vandaan. Een prachtige streek waar nog Zeelandse families wonen die ik ken. Ik ga ook regelmatig naar Frankrijk en als ik daar ben ga ik buurten en kaarten bij Theo en Lies Dekkers-van der Ven en bij Annie Dekkers-Bongers die bij Frans in de buurt wonen. Zoals ik al vertelde is Frans danser en choreograaf en natuurlijk ga ik als dat mogelijk is naar de voorstellingen waaraan hij meewerkt. Het is toch geweldig dat ik dit op mijn leeftijd nog kan en mag meemaken! Nee, voorlopig ben ik echt nog niet van plan om te vertrekken. Mevrouw Schraven, hopelijk zijn u nog een aantal prachtige jaren gegund. Bij Uw 100ste verjaardag komen we bij u terug en we verwachten dat u dan nog precies zo strijdbaar en alert bent dan nu want door mensen zoals u krijgt het leven kleur.

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK. 48


14.056

14.055 Harrie Schraven.

14.057

Trouwfoto Anna en Harrie.

Anna Schraven-van Dijk.

14.059

14.058 Geitjes, Leo zijn hobby.

Familie Schraven.

14.061

14.060 Op de Zundapp met zen alle.

14.062

Op naar de kermis.

14.063

Dimphie en Ton (met Tim en Kees).

Adilia. 49


14.065

14.064 Frans en Roberto.

Familiefoto bruiloft van Frans.

14.066 Peter en Mieke.

14.067 Eggie en Arno met zonen Kees Tim en Niek.

14.068 Vakantiehuisje van Frans in Frankrijk.

14.069 Feestje Anna 90 jaar (Steltenberg).

50

14.070 Anna met kleinkinderen.


Bij Zorgland Dienstverlening richten we ons

Dagbesteding – De Boerderij Het leven op onze boerderij is fantastisch. Zeker als je net als jij graag verblijft in een rustige, veilige en prikkelarme omgeving. Bij ons krijg je de juiste begeleiding en alle ruimte om jezelf te ontplooien. En om te genieten van onze prachtige locatie in de natuur.

op de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt in plaats van op zijn of haar beperkingen. Zorgland is een kleinschalige organisatie die iedereen – jong en oud – deel wil laten nemen aan het arbeidsproces. Dat kan op De Boerderij en bij De Klussendienst of door middel van wonen onder begeleiding en ambulante hulp.

“Bij Zorgland zien we geen beperkingen, maar kansen.”

Op De Boerderij bieden wij dagelijkse activiteiten die je helpen bij de ontwikkeling van je kwaliteiten en mogelijkheden. Maar we leren je ook dagelijkse klusjes als de was doen, afwassen, afdrogen en poetsen. Een dag op De Boerderij is een dag waarin je veel leert zonder dat er druk achter zit. Want alles gebeurt in een veilige omgeving, in jouw eigen tempo en onder professionele begeleiding. Je hebt alle vrijheid en zit midden in de natuur en tussen onze dieren. Bij ons vind je houvast, plezier, educatie, goede begeleiding en misschien zelfs wel vrienden voor het leven. En wie wil dat nou niet!

Werken op De Boerderij is belevingsgericht, prikkelarm, kleinschalig en er is extra aandacht en nabijheid van begeleiders. Bij

Wil je meer details weten? Of je ouders/verzorgers/ begeleiders alles over De Boerderij laten lezen?

de klussendienst draait het meer om zelfstandig werken, contact kunnen maken met collega’s en kunnen en willen leren. De klussendienst is een opstapje naar het arbeidsleven en de activiteiten zijn dus

Kijk dan op www.zorgland.nl, contact via mail: info@zorgland.nl of bel naar 06 – 57 16 23 24 om een afspraak te maken.

zeer resultaatgericht. Uiteraard wel met professionele begeleiding.

Je bent altijd welkom om te komen kijken. Koffie en/of thee staan voor je klaar!

51


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 52


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Computer Service Landerd Puttelaar 2A - Zeeland tel 0486-451914

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Het adres voor bedrijven en particulieren voor systemen – notebooks - printers – tablets reparaties - uitbreidingen - toners cartridges - muizen - kabels papier – software – school/kantoorartikelen Wij hebben een eigen reparatiedienst Fijne Feestdagen en een goed 2014 Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl Tijdens de carnavalsweek zijn wij gesloten, fijne carnavalsdagen

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 53


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

54

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 2

3. TIJDENS EN NA DE EERSTE WERELDOORLOG Ik weet nog, toen de eerste wereldoorlog begon, toen was er alleen nog maar De Graafse Krant en daar stond in: "Wenen officieel. Oostenrijk verklaart de oorlog aan ServiĂŤ". Toen kwam er ook een groot vluchtelingenkamp in de Udense hei vlak bij Zeeland. Aan de rechterkant, waar nu de elektriciteitscentrale staat, stonden allemaal mooie huisjes van houten planken. Daar woonden allemaal rijke mensen. Aan de andere kant stonden allemaal barakken. In iedere barak woonden 16 gezinnen. Een van die mensen was timmerman. Deze heeft bij ons nog mee aan de schuur gewerkt. Ik mocht 's zondags wel eens met ons vader mee naar die mensen toe. Ons vader ging dan in het kamp naar het voetballen kijken met die mensen samen. Dat was achter het kamp. In het begin van de eerste wereldoorlog zongen de duitsers nog: "Keizer Wilhelm, keizer van Europa". Later kwam hij naar Nederland anders hadden ze hem in Duitsland keizer af gemaakt. Na de eerste wereldoorlog kwam hier een goeie tijd. Toen konden we alles aan Duitsland verkopen. Wij zetten zoveel aardappels als we konden, want het ging allemaal naar Duitsland. De aardappelen brachten toen f 4,-- tot f 4,50 per 100 kg. op. Wij hadden grote steekplanken op de kar gemaakt dan konden we 40 zakken laden. Pietje van Bakel kocht er toen veel op. Dat was meestal voor De Wild en Minte. Die gingen allemaal naar Mil in wagons, alles voor Duitsland. De varkens mochten toen zwaarder zijn als die, die werden opgekocht door De Spanjer. ln Mil moesten ze dan gewogen worden en dan de wagon in. Die wagons werden van te voren klaar gemaakt. Daar werd eerst wit zand met kleine aardappels in gedaan, dan waren die varkens als ze in Duitsland aankwamen nog even zwaar. Maar toen kwam de Osse bende. Dat waren Toon de Soep en Beer de Bie. Die dachten: "Bij de boeren is wat te halen." Als de mensen dan een varken in de kuip hadden, in die oude huizen draaiden ze dan de kelderspijlen eruit en haalden het spek weg. Mijn vrouw woonde toen als dienstbode in een klein winkeltje en sliep op de opkamer. Ze hoorde gerommel in de keuken en de kelder en toen riep ze hard:" Vrouw bent de gij daar" Maar eer de vrouw er was waren ze weg. Wel hadden ze de meeste winkelwaar mee en er was niets meer te zien. Eens meende mijn vader, dat ze in de kippenkooi waren. Hij riep mij en hij ging met het geladen geweer op de hoek van de kippenkooi staan en zei:" Je moet dadelijk de kippenkooi opentrekken. Gij blijft dan achter de deur staan. Als ze dan door het raam naar buiten komen, schiet ik ze neer". Eens hadden wij ook een varken in de kuip. Toen had mijn vader het geweer zwaar geladen in de kelder op twee kisten gezet. (Die patronen vulde hij altijd zelf. Hij kocht lege patronen, deed daaronder kruid in en dan een prop papier en dan sneed hij een loden lepel kort en dat lood gebruikte hij dan voor boven op het kruid. Daar ging dan weer papier op). Toen rolde hij een paar boomstammen voor de kelderspijlen. Aan den onderste boom deed hij een touw zo naar het geweer in' de kelder. Als ze dan die onderste boom wegrolden ging het geweer af. Boven op die bomen deed hij een hoop doornen. Hij zei dat ook tegen de politie. En de politie zei: "Als er 's morgens een ligt, zegt het maar bij 14.071 ons, dan komen wij hem wel opruimen". De Mijn ouderlijk huis aan de Heihorst te Zeeland. politie mocht toen veel meer dan nu. Er was ook eens een man aan het lindenbloesem plukken in Mil. Daar kwam ook de politie bij, omdat hij takken van de bomen deed. De politie zei: "Komt er eens uit", maar hij deed het niet. Toen zei de politie: "lk zal je drie maal waarschuwen en als ge er dan niet uit bent, dan schiet ik je er uit. En dat gebeurde. Als zo iets gebeurde dan werd zo'n politie overgeplaatst. Zo ook deze politieman die de Osse bende oprolde. Die werd voor zijn eigen veiligheid overgeplaatst. Dat was allemaal na de eerste wereldoorlog. 55


Wilderniscafé De Maashorst: Talkshow over nieuwe wildernis bij u in de buurt Staatsbosbeheer organiseert tot de zomer verspreid over het land een aantal Wilderniscafés. Deze talkshows over wildernis in Nederland sluiten aan bij De Nieuwe Wildernis, de spectaculaire natuurfilm die sinds eind september vorig jaar in de bioscoop te zien is. Deze 7e editie van het Wilderniscafé organiseren we in samenwerking met de Stuurgroep De Maashorst. Het Wilderniscafé De Maashorst vindt plaats op donderdag 20 februari in Theater Markant, Markt 32, 5401 GP, Uden, aanvang 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Wat is de ware kracht van De Maashorst? Is wildernis in De Maashorst een onontgonnen goudmijn? Is ‘nieuwe wildernis’ alleen goed voor wild of kunnen we er ook andere maatschappelijk vraagstukken mee aanpakken zoals zorg of werkgelegenheid? Er is veel enthousiasme en het bruist van nieuwe initiatieven in De Maashorst. Wat gaan we hiermee doen? Hoe zorgen we dat we doorpakken en samen aan de slag gaan? Deze vragen vormen de rode draad van deze avond en bespreken we met mensen die nauw betrokken zijn bij De Maashorst. Zo schuiven als tafelgasten onder andere aan: Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Brabant, natuurfotograaf Hans Koster, mister Maashorst Jules Iding, ‘natuureconoom’ Tom Bade, ARK-directeur Petra Souwerbren en een aantal karakteristieke Maashorstondernemers. Verwacht geen zware, inhoudelijke discussies, maar een informerend en inspirerend programma. Live muziek, columns en een goed glas wijn of een heerlijke trappist zorgen voor de vrolijke en informele sfeer zoals dat van een café verwacht mag worden. De bezoeker wordt uitgenodigd actief aan het gesprek deel te nemen aan hét gesprek over wildernis in De Maashorst. Kijk voor het volledige programma van wilderniscafé De Maashorst op Nieuwewilderniscafe.nl of op www.nieuwewildernis.nl voor alle wildernisactiviteiten in Nederland.

Naar buiten bij Staatsbosbeheer Bij Staatsbosbeheer beheren we alle soorten natuur die je vindt in Nederland. Maar we doen meer dan dat: we nodigen ook zoveel mogelijk mensen uit om daarvan te genieten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Meer weten over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl of volg ons op twitter.com/staatsbosbeheer.

Een voorleesprinses op Pinkeltje Woensdag 22 januari was het feest op Pinkeltje. Het was de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen. Prinses Willemien kwam bij ons voorlezen. Wat een spannend boekje had ze meegebracht; Krrrrr….okodil! geschreven door Catherine Rayner. Daarna werden we nog verwend met een lekker broodje en mochten we onze knutselwerkjes mee naar huis nemen. Het was een leuke ochtend! Dank je wel prinses namens alle kinderen van Kinderopvang Pinkeltje.

14.072 56


VERHALEN VORMEN KERN NIEUWE WEBSITE BLINK (WWW.BLINKUIT.NL) Op vrijdag 31 januari 2014 werd de nieuwe website van Blink vrijwilligerswerk gelanceerd. Kleurrijke verhalen over de Vrijwilligers voor mensen betekenis van de hulp van vrijwilligers vormen de kern. De met een beperking verhalen zijn voorzien van sprekende foto’s. Hiermee wil Blink en hun mantelzorger in beeld brengen dat hulpvragers door de inzet van een vrijwilliger mee kunnen doen. Nieuw is de mogelijkheid om gericht naar vacatures te zoeken. Deze worden via een voorkeursbepaling van de bezoeker gefilterd. Verder hebben social media een zichtbare functie gekregen. Facebook is nieuw, Twitterberichten zijn nu zichtbaar op de site. Vacatures selecteren. Op de website staan alle vacatures. Via een zoekfunctie kan de geïnteresseerde kiezen: alle vacatures bekijken of een selectie op frequentie, hulpvormen, plaats of regio. Als een vrijwilliger een interessante vacature heeft gevonden, kan hij direct doorklikken naar de juiste regioconsulent. Een andere nieuwe mogelijkheid is via de klikbare kaart van het werkgebied. De bezoeker kan hierop in de regio vacatures zoeken. Veelgestelde vragen. Op de nieuwe website staan veelgestelde vragen en antwoorden voor vrijwilligers, stagiaires en hulpvragers. Deze worden allemaal regelmatig bijgesteld aan de hand van de ontwikkelingen. Scholing. Er wordt gewerkt aan een e-learning deel. Hierop komt om te beginnen een ‘bioscoop’ met instructieve filmpjes, interessante links, materiaal van scholingsactiviteiten. Social media. Voor het eerst zijn de Twitterberichten nu mee te lezen op de site. Onlangs startte Blink met een Facebookpagina. Hierop komt aanvullende informatie zoals verwijzingen naar websites en functies die gerelateerd zijn aan het werk van Blink, persoonlijke berichten of korte verhalen. Hiermee hoopt Blink nieuwe doelgroepen aan te boren. Praktische gegevens www.blinkuit.nl Twitter: @blinkuit Facebook: Blink.uit info@blinkuit.nl 088 7540400

Beste Toneelvrienden, De eerste maand van een fris en nieuw jaar is alweer voorbij. Ook wij hebben even rust gehad na 3 geslaagde uitvoeringen van de komedie “Een onbeschreven blad”. Maar gelukkig mogen we weer aan de slag, want we maken ons weer op voor de repetities van ons nieuwe toneelstuk. Onze creativiteit zal weer ten volle benut worden. Bij het verschijnen van dit Rookelijzer hebben we de eerste bijeenkomst al gehad. En wij kunnen U ervan verzekeren dat het een FEEST zal gaan worden! Dit jaar voor de laatste keer onder regie van Maurice van Dinther, die het stuk zelf heeft geschreven. De titel van het stuk dat we op 4, 10 en 11 oktober voor U gaan spelen, houden we nog even geheim. Als vanouds repeteren we weer in de Zaal de Heische Tip! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen. Houdt daarom het Rookelijzer in de gaten als ook onze website (www.excelsiorzeeland) en facebookpagina: www.facebook.com/toneelexcelsior Groetjes, Toneelvereniging Excelsior. 57


Cor Verstegen trotse winnaar wisseltrofee Zeelandse Biljartkampioenschappen 2014. Het slotakkoord van de 33-ste Zeelandse Biljartkampioenschappen op vrijdag 24 januari j.l. was er één waar men nog vaak aan terug zal denken. Na zenuwslopende finalewedstrijden was het uiteindelijk Cor Verstegen die op fraaie wijze de wisseltrofee in de wacht wist te slepen. Cor speelde als lid van biljartvereniging de Heische Tip in zijn eigen clubhuis de sterren van de hemel en ontving na meer dan zinderende wedstrijden rond de klok van 1.30 uur het felbegeerde kleinood . De kampioenschappen waren wederom verdeeld over 5 categorieën en de deelnemers speelden in eerste instantie om de eerste plaats in hun eigen categorie. Aan Lambèr van den Elzen (winnaar poule A), Henk van Beek (winnaar poule B), Gert-Jan Zonnenberg (winnaar poule C), Cor Verstegen (winnaar poule D), Rinus de Klijn (winnaar poule E) en Jacco van der Ven (poule F) de eer om uit te gaan maken wie de wisseltrofee voor een jaar mee naar huis mocht gaan nemen. De uiteindelijke finale tussen Cor en Jacco, die overigens voor het “evenwicht” kader 38/2 speelde, werd nipt in het voordeel van de eerste beslecht. Een spannende climax met een sympathieke winnaar als slot van de zeer geslaagde Biljartkampioenschappen welke voor de 33-ste keer werden georganiseerd.

14.073

Winnaar Cor Verstegen met de wisseltrofee.

De Zeelandse Biljartkampioenschappen worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

14.074

RABOBANK – DE HEISCHE TIP – AQUABEEK - C 1000 – CIBON - VAN TIENEN DRANKAUTOMATEN

Van der Coer bakkerij Geurts van Kessel Peelgraaf Makelaardij Autoservice de Peel - Cornelissen Aannemingsbedrijf - Fleuren Fourages - De Heihorst – Falize Velgen & Banden - van Lith Transport - Slagerij van Haeren - Smits Hout Bouw - Freber – De Scheiwal – Ben van Tienen - van Zanten Assurantiën - TSR Technische Installaties Ottens Luchtbehandeling - Kwalitaria de Groot - Slijterij van der Ven - EP Toon Bergmans – van Boekel - van Deijne – van Gerwen Advies - Die Twee Kappers - Roelofsen van Tienen Drukkerij Zeeland – Profile Tyrecenter - van Delst Schilderwerken - Univé Verzekeringen – van der Ven Loonbedrijf - H&W Interieurs & Design - Herberg D’n Brouwer - AHOZ – Ambianz Kapsalon Derks - BCU - Zalencentrum Het Witte Huis - van der Loop InstallatieTechniek – van Dongen Autobedrijf- Kookpunt Houtvennen - Tuinidee - van Boxtel Verhuur – Café Zaal ’t Oventje -Jan van den Berg Elektrotechniek - Snacks 4 You - VAEX Group Zonnenberg Schoenenmode - Ferro Ex – Hap & Stap - van Dijk Grondverzet. Alle kampioenen met in het midden Cor Verstegen, winnaar van de wisseltrofee.

Hiervoor onze hartelijke dank! Biljartvereniging Dynamica/ D’n Brouwer. 58


Jubilarissen op jaarvergadering bij EHBO. Het is al weer even geleden, maar we willen het niet stil voorbij laten gaan. Op de jaarvergadering van de EHBO vereniging Zeeland op 9 januari j.l. zijn er een aantal leden gehuldigd voor het vele werk dat ze hebben gedaan voor onze vereniging en de Zeelandse gemeenschap. Bij onze vereniging worden de leden die langer dan 10 jaar lid zijn om de 5 jaar even in het zonnetje gezet. Zij staan tenslotte belangeloos voor vele verenigingen op hun evenementen EHBO diensten te draaien. Dit jaar hadden we 5 EHBO’ers die we bedankten. Agnes de Veth 10 jaar lid, Hélène Driessen 15 jaar lid, Petra Kroon 20 jaar lid, Annemieke vd Laar 20 jaar lid en Tonnie Verhoeven 30 jaar lid. Alle jubilarissen werden bedankt met een EHBO speldje en een bos bloemen. Helaas waren niet alle jubilarissen 14.075 aanwezig op de jaarvergadering. EHBO vereniging ontvangt EHBO rugzakken.

Jubilarissen EHBO. Vlnr: Hélène Driessen,15 jaar lid, Tonnie Verhoeven,30 jaar lid en Petra Kroon, 20 jaar lid. Niet op foto: Agnes de Veth, 10 jaar lid en Annemieke vd Laar, 20 jaar lid.

De EHBO vereniging Zeeland is zeer blij met de 4 gevulde EHBO rugzakken die zij hebben ontvangen van de Rabobank Uden Veghel. Ons lid Hélène Driessen, kan als medewerker van de Rabobank de vereniging waar zij actief voor is ondersteunen met een bijdrage uit het appreciatiefonds. Hierop nam Hélène contact op met het bestuur van de EHBO vereniging Zeeland. Ze stelde voor om voor de EHBO vereniging EHBO rugzakken aan te vragen. Het bestuur was hier zeer blij mee en antwoordde direct dat ze die wel graag wilde hebben. Nadat Hélène bij de Rabobank het nodige geregeld had, kon zij op 9 januari op de jaarvergadering van de EHBO vereniging de rugzakken overhandigen. Niet alleen het bestuur, maar ook de leden waren erg enthousiast over de mooi ingedeelde en compleet gevulde rugzakken. Zondag 12 januari konden wij de EHBO rugzakken al direct inzetten op de Wintermert die in Zeeland werd gehouden. Wij, bestuur en leden van de EHBO verenging Zeeland zijn Hélène Driessen en 14.076 de Rabobank Uden Veghel zeer dankbaar voor deze geweldige gift. We zullen vaak Hélène Driessen overhandigt rugzakken aan het bestuur van de EHBO vereniging. gebruik gaan maken van deze 4 EHBO rugzakken. EHBO vereniging Zeeland.

Spullenmarkt. Ook dit jaar organiseert Ponyclub Jeanne d’Arc aan de Nieuwveldse straat in Zeeland wederom een overdekte spullenmarkt op zondag 9 maart 2014. De markt is open van 10 uur tot half 4. Voor meer informatie en kraamverhuur kunt u contact opnemen met: Ellen Dekkers, 06-22616835, edekkers@scarlet.nl 59


VERRE VREEMDE VRIENDEN Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda – Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. VAN DE NOOD EEN DEUGD MAKEN! In een ziekenhuis is het gebruik van een infuus de normaalste zaak van de wereld. Niemand is bezorgd dat daar gebrek aan zou kunnen komen. Maar in ziekenhuizen in de binnenlanden van Afrika is dat een zaak van grote zorg. Om aan de vraag te kunnen voldoen is heel wat werk nodig. In tropische landen is een infuus dikwijls levensreddend. Vooral in tijden van cholera-epidemie is het een eerste vereiste. De hoeveelheid vocht die patiënten dan verliezen is enorm en vraagt dikwijls om directe toevoer van grote hoeveelheden Intra-Veneuze vloeistoffen. Vijf liter per dag - waarvan de eerste uren enkele liters- is niets bijzonders. Intra-Veneuze vloeistoffen zijn duur en niet altijd verkrijgbaar in de medische magazijnen. Het spreekwoord: "Men moet van de nood een deugd maken" is een spreekwoord wat in deze situaties dikwijls van pas komt. Zo ook in Mutolere, het ziekenhuis waar ik de zorg had voor de operatiekamer en ook voor IV's. Het distilleren van water moesten we zelf doen. We hadden wel twee distillators, maar dat vroeg elektriciteit en kostte veel diesel om de eigen generator te laten draaien. Bovendien was de hoeveelheid gedistilleerd water wat men dan kreeg lang niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Ook was er soms niet voldoende leidingwater, omdat de waterpomp defect was. Daarom hadden we een ander systeem bedacht en wel het opvangen van regenwater recht uit de hemel. Dit water mag niet met metalen in aanraking komen. Daarom hadden we een groot schuin aflopend plastic scherm in de tuin op het grasveld gezet. Daaronder een plastic bak om het water op te vangen. In het regenseizoen moesten we onze slag slaan. De eerste dagen was het water nog zwart van al het roet dat in de lucht hing van de vele houtvuurtjes en bush branden. Maar na enkele flinke tropische buien was het hemelwater schoon en vergaarden we het in grote hoeveelheden. Dat was een drukke tijd voor de sterilisatie afdeling in de operatiekamer. Alle flessen die beschikbaar waren werden schoongemaakt en gevuld met gefiltreerd regenwater. Daarin ging de hoeveelheid zout 0.09 gram en 5 gram glucose en daarna werd alles weer door een speciale filter gehaald om het bacterievrij te maken. In de autoclaaf werden dan de flessen voorzien van rubber stop en schroefdeksel gesteriliseerd en na afkoeling waren ze klaar voor gebruik. Zo vulden we de voorraad op. Alle flessen voorzien van labels met inhoud en sterilisatie datum. Het was een bewerkelijk geheel, maar het heeft ons heel veel levens en kosten gespaard. Sommige nieuwe artsen die uitgezonden waren vanuit westerse landen, hadden hiertegen bezwaar, maar na een jaar tropenervaring en het verlies van tijd voor de vele reizen naar de hoofdstad om medicijnen te kopen maakte het hen wel inschikkelijker en gingen ze akkoord met deze methode. Van de nood een deugd maken kwam hier toch zeker tot zijn recht. Wordt vervolgd.

Creatief Centrum ’t Werkhuis vraagt leiding. Na ruim 20, 30, 24 en 15 jaar vrijwilligerswerk voor Creatief Centrum ’t Werkhuis gedaan te hebben, hebben Lidwien Derksen, Riet Zegers, Annie van der Wijst en José Scholte van de donderdaggroep besloten te stoppen met het lesgeven. Daarom komen wij graag in contact met nieuwe creatieve vrijwilligers die op donderdagmiddag na schooltijd 2 uur mee willen draaien bij onze creatieve club. Het seizoen loopt van september 2014 t/m eind maart 2015. Is dit iets voor jou/jullie? Neem dan binnenkort contact op met Simone van Gaal van Creatief Centrum ’t Werkhuis, tel. 0486 42 48 16. 60


Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariĂŤrs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen 61


10 jarig jubileum

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor onze jubileumactie zie onze website www.rijschooldekkers.nl Tel. 0486-453328 REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 62

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Molenstraat 32a | 5411 EG Zeeland 0486 - 45 23 93 | 06 - 12 21 67 44 www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Samen met de nabestaanden probeer ik een zo persoonlijk mogelijke uitvaart te creĂŤren Wiljan van Lokven

uw laatste wens met zorg geregeld

63


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

64

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl


Katholieke Bond van Ouderen Belangenorganisatie voor senioren

Jaarvergadering Op maandag 24 februari vindt de jaarvergadering van de KBO plaats in de grote zaal van Compostella. Aanvang: 14.00 uur. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar wat betreft de activiteiten en de financiën. Drie bestuursleden zijn aftredend (Ans Zegers, Riet Daverveld, Jan Ermers) en kunnen herkozen worden, maar de leden zijn gerechtigd andere kandidaten naar voren te schuiven. Naast deze “droge stof” (dit zijn mijn woorden niet; ik citeer!) is er ook wat levendigers te doen: leden kunnen kritische opmerkingen maken, vragen stelling, ideeën aandragen, enz. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. En ongetwijfeld zal het Visserskoor uit Beers, dat na de pauze optreedt, voor een vrolijke stemming zorgen. De jaarvergadering is primair bedoeld voor onze leden, maar ook senioren die geen lid zijn maar dat mogelijk willen worden, zijn evenzeer van harte welkom. Koken met Mies Op donderdag 13 maart presenteren we een nieuwe activiteit: een workshop gericht op het koken en bereiden van kleine hapjes en amuses. Onder deskundige leiding van Mies de Louw zal deze activiteit om 18.00 uur beginnen in de keuken van Compostella. Na afloop wordt het lekkers verorberd in het restaurant; het is dus verstandig thuis niet te eten als u aan deze workshop deelneemt. Al onze leden kunnen op 13 maart gaan kokkerellen, maar…. er is slechts plaats voor 20 personen en dus geldt de oude stelregel: wie het eerst komt, het eerst maalt. De prijs voor deze workshop bedraagt €17,50. Wie graag wil deelnemen moet dat vóór 27 februari kenbaar maken. Opgave geschiedt door betaling aan de penningmeester van de KBO o.v.v. kookworkshop op NL31RABO 0159504066. Ontmoetingsbijeenkomst Op gezette tijden organiseert de KBO ontmoetingsbijeenkomsten. Daarbij gaat het om onderling contact, uitwisseling van ervaringen én het opdoen van nieuwe informatie. Vandaar dat bij die bijeenkomsten één of meer sprekers worden uitgenodigd. Op 12 maart houden we weer een ontmoetingsbijeenkomst in het restaurant van Compostella. Het thema zal dan zijn: veranderingen in de zorg. Op het gebied van zorg en wonen staan voor senioren enorme veranderingen op het spel. De overheid treedt steeds meer terug, bejaardenhuizen verdwijnen, ouderen blijven langer zelfstandig wonen, het appél op familie en buurt wordt groter, zorgcoöperaties ontstaan, enz. Mensen die beroepshalve veel met deze materie van doen hebben, zijn de leidinggevenden van Compostella. We zijn dan ook blij dat een paar van hen ons op deze bijeenkomst zullen bijpraten over allerlei ontwikkelingen die op dit gebied gaande zijn. Een bijzonder belangrijke bijeenkomst, waarvoor we onze leden graag uitnodigen. Uiteraard is de toegang gratis, de koffie is voor niks en de bijeenkomst duurt van 14.00-16.00 uur. Welkom! J. Ermers, secr. KBO-Zeeland

A en A Vlasroot 11 Strijkservice en Kleinverstelwerk

06 20 22 27 45 06 34 83 01 65

Voor al uw problemen met: Vaatwasser Wasmachine Wasdroger Koel - / Vrieskast Etc.

Van den Oever Klussen & Reparaties

Bel voor vragen of om een afspraak te maken naar: (06) 5 11 44 0 15 of (0486) 45 09 75 65


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 24 februari 5 maart

Lezing over buurtschap Puvelamas door Piet Huvenaars Liederentafel

Lezing buurtschap Puvelamas op 24 februari a.s. Dit jaar viert buurtschap Puvelamas haar 50 jarig bestaan. Ze gaan dat doen met een feestweekend eind mei. Enkele fanatieke buurtleden zijn druk bezig met de samenstelling van een jubileumboek. Behalve de activiteiten van de buurtschap zelf, worden daarin ook alle huizen met hun bewoners beschreven. Vele honderden foto’s zijn verzameld en op deze avond wandelen we door de buurt en we kijken wie we daar allemaal tegen komen. De avond is toegankelijk voor iedereen. De buurtgenoten zullen nog een aparte uitnodiging krijgen. Maar iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.15 uur. Heemkundeleden hebben uiteraard gratis toegang. Niet-leden betalen slechts 1,50 euro entree. Gezocht: Voor het boek over de Puvelamas missen we nog enkele foto’s van bewoners. Kan iemand ons helpen aan een foto van Toon(tje) van Hees, de veilingmeester die heeft gewoond op Langenboomseweg 39, waar nu Sportstudio Focus is? Of een foto van tandarts Jac van der Boon, die praktijk heeft gehad op Puttelaar 2a? Of een foto van het gezin van Wim van DorenCaspers van Langenboomseweg 40? Graag een reactie naar Piet Huvenaars op bovenstaand adres of via huvenaars@freeler.nl. Foto van de maand januari De foto van het toneelstuk uit het vorige ut Rookelijzer leverde meteen een reactie op van Ria Boleij. Via Paul van Dijk liet ze het volgende weten: Het is een toneelstuk dat geschreven is door Ria Boleij, naar aanleiding van een reis die het St. Jacobusgilde heeft gemaakt naar Ried, in Oostenrijk. De spelers zijn v.l.n.r. Ferry vd. Kandelaar, Cees Jans, Adriaan vd. Broek, Wim van Erp en Betsy Kremers – Pijnappels. Foto van de maand februari  We blijven nog even in de toneelsferen. Wie weet welk stuk hier wordt opgevoerd? Wie zijn de spelers? En welk gezelschap is dit. Reacties graag naar Piet Huvenaars. Kluisperikelen Afgelopen weken heeft Heemkundekring Zeeland enkele malen de krant gehaald met een gift van de gemeente Landerd. We kregen de oude brandkast van de gemeente Zeeland. Maar helaas zat 14.077 die op slot en was de code kwijt. Gelukkig was een van de vroegere ambtenaren zo slim om die code thuis te bewaren. Maar we hadden nog de hulp nodig van een specialist om met behulp van die code de kluis open te krijgen. Tot onze teleurstelling bleek de kluis leeg te zijn. - - Op een klein extra - 66


Op een klein extra afgesloten vakje na, waarvoor een aparte sleutel nodig is. En die is ook al zoek. Sommige leden vinden dat we dat vakje maar dicht moeten laten, zodat het mysterie intact blijft. Operatie Market Garden 2014 Op 20 september 2014 wordt het heel druk in Zeeland. We vieren dan dat we 70 jaar geleden zijn bevrijd van de Duitse bezetters. Honderden militaire voertuigen rijden dan in colonne van het basiskamp in Veghel naar Grave, via Uden en Zeeland. Dat wordt een enorm spektakel waarvoor nu al voorbereidingen worden getroffen. De heemkundekring gaat waarschijnlijk samen met bibliotheek Zeeland een kleine tentoonstelling inrichten met als thema Bevrijding. Enkele van onze leden hebben hun herinneringen aan de bevrijding op papier gezet. In de komende maanden zullen we daarvan diverse stukjes publiceren. Vandaag volgt het eerste deel. 1. Het KRIJTJE en het MISVERSTAND Nadat op zondag 17 september en maandag 18 september 1944 honderden en honderden transportvliegtuigen, die vrijwel allemaal een “aanhanger” de zogenaamde glider meevoerden, was de echte BEVRIJDING aanstaande. Het was op die zondagmiddag rond 3 uur prachtig zonnig weer en er hing iets in de lucht te gebeuren. ’s Morgens waren al bombardementen geweest bij de brug over de Maas bij Grave en de spoorlijn Uden-Mill. De echte bevrijding begon op dinsdagmorgen, rond 09.30 uur, toen een 3-tal pantservoertuigen met een rose, oranje en groene doek bovenop voorbij kwamen rijden door de Kerkstraat richting Reek. Mensen, die in het Schouwveld bezig waren met aardappelen rooien (met de riek) kwamen naar huis omdat totaal onbekende massa’s geluiden van achter de Udense bossen steeds dichterbij kwamen. De reden was een half uur later te zien en te horen. Honderden en weer honderden zware tanks kwamen door de Kerkstraat onze kant uit. Daar tussendoor allerlei andere leger-voertuigen met voorraden; alles op weg naar Nijmegen, de operatie Market Garden. Op vele tanks stond met krijt geschreven “Groeten uit Eindhoven, groeten uit Veghel”. Dat konden wij ook wel en er werd gauw voor 1 cent een krijtje gekocht bij Tienus van der Wijst, een winkeltje op Kerkstraat 98. Met dat krijtje schreven we “Groeten uit Zeeland” op de zijkant van de tanks. Zo’n 50 jaar later zijn we op bezoek bij Heemkundekring Nijmegen voor een lezing over het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. Daar vertelde iemand op een gegeven moment dat hij in Nijmegen de tekst “Groeten uit Zeeland” had zien staan. Dat bericht deed hem meteen besluiten om met een fiets en te voet naar Zeeland te vertrekken, naar zijn familie in Zeeland, de provincie. Zijn reis eindigde al in de buurt van Oss en pas veel later kon hij verder reizen. Voor ons gevoel waren we helemaal bevrijd. Geen gevaar meer. De verborgen vlaggen van ROOD-WIT-BLAUW kwamen weer voor de dag. Het was feest. Totdat op woensdag 20 september het gerucht ging dat de Duitsers via de Zevenhuis naar Zeeland kwamen. Hup, alle vlaggen weer binnengehaald. Gelukkig vals alarm. Later bleek dat de smalle Corridor het enige bevrijde gebied was en dat mensen uit Mill bijvoorbeeld naar Grave fietsten of liepen om daar de Engelsen te zien voorbij trekken. Met gevaar.

In memoriam Martinus Joannes van Hintum

Geb.: Nistelrode, 9 mei 1933, overl.: Nijmegen, 28 mei 2013. Bij toeval vernamen we dat op 28 mei 2013 te Nijmegen, Meester van Hintum is overleden. Martien van Hintum kwam in 1956 als onderwijzer in Zeeland terecht waar hij in de onderbouw van de Jongensschool aan de Schoolstraat10 jaren werkzaam was. In 1966 verhuisde hij met zijn gezin naar Grave, waar hij leraar werd aan de meisjes-ULO, later MAVO. In Zeeland was hij o.a. secretaris van de Stichting Jeugd Belangen en mede-oprichter van Ut Rookelijzer. T Theo Schutjens, Martien Zonnenberg en Albert de Groot. 67


Meezingavond van de KBO in het Witte Huis Voor de 2e keer werd een meezingavond georganiseerd ook nu was er weer ruime belangstelling van ‘n 80 personen die met veel plezier de liedjes mee kweelden onder het genot van een hapje en een drankje. Een viermansorkest onder leiding van Toon Leijssen zorgden voor de begeleiding en ondersteuning. Zoals op de foto is te zien kun je zingen tot op hoge leeftijd.

14.078 rechtsonder Harrie Verstraten die pas 90 werd

14.079 “De Pikkeniers" die het zingen ondersteunden

GROEPSREIS NAAR ITALIE.

Van 04 april -15 april 2014 (12 dagen.) Touroperator: Maaskant Reizen. Thema: Pausen van de RK Kerk.

Op een heel persoonlijke wijze hebben wij afscheid genomen van ons mam en trotse oma

Corrie Heijl – van Houtum. Zij overleed op 28 januari in de leeftijd van 94 jaar. Dank je wel voor uw warme belangstelling. Rinie Kees en Jacqueline Luc en Evie Rikie en Ben Bas Mariska en Charlotte 68

Met bezoek aan Regensburg (kathedraal en hotel) Marktl am Inn (geboorteplaats Ratzinger) Innsbruck-Trento (Concilie) Ravenna Assisi, (stad van Paus Franciscus). Kerkdienst in Rivo Torto (zondag). Dagtocht Umbrië, Gubbio (Franciscus) en Loreto (Mariabedevaart, Paus Johannes 23) Perugia en/of Arezzo (Paus Gregorius) Montecatini Terme. Dagtocht Toscane, Pienza (Paus Pius 2) en Siena (Paus Pius 2 Piccolomini) Rustdag in Montecatini Terme of treinreis naar Firenze. Lucca en Milaan (Dom/Ambrosius, (Paus Paulus 6). Chiasso Zwitserland (abdij) en Zuid-Duitsland. Voor informatie, bel Coos van Ras 0486452274 of 0622901425.


69


BLAUW administraties en belastingen HULP NODIG BIJ HET INDIENEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op: Mirella Blauw FB Langenboomseweg 38 5411 AW Zeeland Tel: 0486-464655 Email: mirella@blauwadministraties.nl Ook voor het: 9 verzorgen en begeleiden van (financiĂŤle) administraties, of voor tijdelijke hulp (ook op locatie) 9 opstellen van jaarrekeningen 9 verzorgen van alle belastingaangiften en toeslagen 9 uitvoeren van overige administratieve en fiscale werkzaamheden

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 70


Kern: H. Jacobus de Meerdere

Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak.

Wie, wat, waar?!

Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor twee info overdag: 0413-263154. t.w.v. € 190. met overnachtingen

Pastoraal assistente: Betsie van der fietsofWijst. wandelweekend 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl Voor algemene informatie, bediening of kuntuugeholpen bellen: door iemand 1 bent u geen rekeningnummer,sterfgeval maar wordt Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. die u kent. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden.

Bij RegioBank…

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen worden in de brievenbus van alles. de pastorie (rechterdeur) kunt u terecht voor betalen, sparen, 3 ingeleverd t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van 4 kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis Arena!

via internet of met onze mobiele app.

Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. brengenkern we uw financiële vragen tot begrijpelijke oplossingen 5 Parochie-intenties Zeeland: elke week in terug de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. en gewoon goede producten.

6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

Huwelijksvieringen in de parochie. 7 heuglijke vindt u dag geenwillen marmeren vloeren in dure Voor deze we graag met en elk mannen bruidspaar een pakken. Wij zijn een nuchtere bank voorbereidingstraject afleggen, dit ziet erin in de hetbuurt. kort als volgt uit: • een intake gesprek per bruidspaar, 8 belt u niet naara.s. 0900-nummers, maar gewoon • 4 avonden met andere bruidsparen in Uden. naar een lokaal telefoonnummer. Ga vóódie • en een voorbereidend gesprek thuis op de viering met de priester/diaken de rGraag 2 1 mruim aart½ huwelijksviering gaat doen. Aanmelden via het parochiecentrum te Uden. n a a r r e g 9 kunt u altijd even binnenlopen voor advies i o b jaar voor de geplande datum, wij willen er graag met jullie een goede en waardevolle en doe mank.nl en een kop koffie. voorbereiding van maken. e

e!

10 vindt u vertrouwde gezichten op de bekende Huwelijksjubileum. plekken. blijven in devoor buurt. Ook voor een H. Mis uitWij dankbaarheid een huwelijksjubileum is het goed om ruim van te voren de parochie hierover in te lichten en de datum en tijd te bespreken. Dit om teleurstellingen voor wat betreft datum en tijd te voorkomen. Ook voor het eventueel maken Assurantiekantoor Robben van een misboekje zal de parochie u advies geven. Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL Doopvoorbereiding. T (0413) 33 56dat 00 moment Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf E info@assurantiekantoorrobben.nl neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te I www.assurantiekantoorrobben.nl beschermen. Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, - - met mensen - -

35 71


met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Wanneer u er voor kiest uw kind op te laten nemen in de katholieke kerk, willen we graag met u verder op weg gaan om elkaar nog beter te leren kennen en om meer kennis te maken met onze geloofsgemeenschap: wat ze gelooft (catechese), hoe ze leeft (diaconie) en wat ze viert (eucharistie). Een traject van voorbereiding gaat aan het doopsel vooraf: • Meteen na aanmelding bij het parochiesecretariaat neemt de priester of diaken die uw kind gaat dopen contact met u op voor een huisbezoek. • Door hem worden ook enkele vervolg afspraken gemaakt, al dan wel of niet samen met een tweetal andere doopouders, gekoppeld aan het bijwonen van de eucharistieviering op zondag of door de week. De doopheer wordt eventueel geassisteerd door een ouder die hiervoor is toegerust. • Tijdens deze bijeenkomsten spreekt u een doopdatum met de doopheer af, of bent u bij uw 1ste kindje in de gelegenheid om te bepalen of u klaar bent voor de keuze van het doopsel. • Voor meer informatie kunt u de website van de parochie raadplegen of een papieren brochure ophalen achter in één van onze kerken. Voor het doopsel zelf heeft men naast de St. Petruskerk in Uden ook de keuze uit één van de andere kerken van de parochie, in de eigen woonplaats dus. Voor aanmelding kan het parochiesecretariaat in Uden benaderd worden. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: Dinsdag dinsdag 18.30 uur 19.00 uur Rozenkransgebed H. Mis 6de Zondag door het jaar zondag 16 februari 09.30 uur Kerkkoor

7de zondag door het jaar zondag 23 februari 09.30 uur Reach Out

Carnavalsviering zaterdag 1 maart 18.00 uur

8ste zondag door het jaar zondag 2 maart 09.30 uur Kerkkoor

Aswoensdag woensdag 5 maart 19.00 uur

1ste zondag van de 40dagentijd zondag 9 maart 09.30 uur

2de zondag van de 40dagentijd zondag 16 maart 09.30 uur Kerkkoor

H.Jozef woensdag 19 maart 19.00 uur Uden

Voorbereiding E.H. Communie. Bijna een traditie om met de ( jonge) gezinnen enkele malen per jaar extra samen te komen in de St.Petrus kerk te Uden om naast het vieren samen te luisteren, te spelen, te knutselen en te zingen of muziek te maken in het kader van een bepaald thema. Op zondag 16 februari wordt er weer zo’n ‘familieviering’ gehouden. Zie voor meer informatie verderop de parochie pagina’s. De datum van de E.H. Communie in Zeeland is: donderdag (Hemelvaartsdag) 29 mei 2014 om 09.30 uur. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel. Contactpersoon is Anke Zwinkels: annazwin@live.nl, telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst. • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St.Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. - - Elke zondag is er - 72


Elke zondag is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug.

Familieviering. Op zondag 16 februari a.s. zal de 2de Familieviering van dit schooljaar gevierd gaan worden. Om 10.30 uur begint in de St. Petrus kerk te Uden de gezinsviering, vervolgens steken we over naar het parochiecentrum om daar met zowel ouders als kinderen eigen activiteiten te hebben. Ook is er wat te drinken met wat lekkers. Het thema van deze familieviering is: hoop! Carnavalsviering. Op zaterdag 1 maart zal er om 18.00 uur een Carnavalsviering gehouden worden in de kerk. Iedereen is (verkleed) welkom in deze woord-gebedsviering (géén eucharistieviering) ter voorbereiding op wat er allemaal komen gaat! Kerktaxi Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om op zondag de H. Mis mee te vieren. Als u zelf niet voor vervoer kunt zorgen, kan dat in de parochie geregeld worden. Bel naar: 0486-452416 en u kunt uw vraag hier neerleggen, de kerktaxi kan mogelijk voor u een oplossing zijn, WELKOM! Bezoek van een priester of diaken. Mocht u graag een priester of diaken uit onze parochie op bezoek hebben, laat het ons even weten, dan maken we een afspraak. Dit geldt ook voor als u niet meer naar de kerk kunt komen, maar wel graag de Communie zou willen ontvangen. Bel (of laat bellen) naar het parochiecentrum of naar pastoraal assistente Betsie van der Wijst en het kan worden geregeld.

Collecteweek Reumafonds. In de week van 10 t/m 15 maart 2014 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma, zoals artrose. Ook in Zeeland gaan we met een groep collectanten op pad. In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Het Reumafonds zoekt nog nieuwe collectanten in Zeeland. Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Zeeland en heeft u daarvoor een paar uur beschikbaar? Neem dan contact op met: Karin de Louw (tel. 452893), Annemieke Dieteren-Hendriks (415598). Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage! 73


Geslaagde Winterbingo in Compostella Vrijdag 31 januari organiseerde Stichting Vrienden van Compostella in samenwerking met Compostella een zeer geslaagde winterbingo. De maar liefst 110 deelnemers hadden een gezellige avond en genoten van de goede sfeer die mede bepaald werd door de humoristische presentator van de avond: Ben van der Walle. De twee hoofdprijzen zijn gewonnen door mevrouw A. van Mulukom en mevrouw R. Martens. Zij wonnen ieder een dinerbon van € 125,-. Deze avond heeft voor de Vrienden van Compostella het mooie bedrag van € 600,00 opgeleverd wat geheel ten goede komt voor de bewoners van Compostella. Het bedrag zal besteed worden aan een leuke ontspannings- of culturele middag. Met dank aan alle deelnemers en medewerkers van Compostella. Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

14.080

14.081

14.082

Ophaaldata oud papier 2014

Dit staat ook op de achterkant van de lijst “Verschijningsdata Ut Rookelijzer 2014” die bij het januarinummer gevoegd was. donderdagmiddag 2 januari 6 februari 6 maart 3 april 1 mei 5 juni 3 juli 7 augustus 4 september 2 oktober 6 november 4 december

vrijdagavond zaterdagmorgen 3 januari 4 januari 7 februari 8 februari 7 maart 8 maart 4 april 5 april 2 mei meihal Fiera del Levante De immens 3 grote 6 juni 7 juni waar de tentoonstelling plaats vond 4 juli 5 juli 1 augustus 2 augustus 5 september 6 september 3 oktober 4 oktober 31 oktober !!! 1 november 28 november !!! 29 november !!!

Het papier moet goed verpakt, maximaal 15 kg, aangeboden worden. Voor info: Angelique van Heck, telefoon (0413) 27 20 45 mobiel (06) 301 22 303 Ponyclub Jeanne d’Arc, Zeeland, 74


OVERNAME JANSEN TAXI DOOR TAXIBEDRIJF VAN GERWEN De Van Gerwen Groep - met vestigingen in Zeeland, Best en Eindhoven – neemt alle activiteiten van Jansen Taxi te Nuenen over. De taxi-activiteiten van Jansen bestaan o.a. uit straattaxi, groepsvervoer, directie en luchthavenvervoer. Wim Jansen: “Er was al geruime tijd een zeer goede samenwerking met Van Gerwen en het bedrijf kennen we dan ook al jaren. In de gesprekken die hier aan vooraf gingen merk je dat ook dit familiebedrijf zich vooral richt op kwaliteit en service. Van Gerwen neemt het wagenpark en alle 146 personeelsleden over. Hierdoor verandert er zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten helemaal niets en zal de service blijven zoals die altijd is geweest. Van Gerwen is in het zelfde vervoer gespecialiseerd en de vervoersgebieden sluiten naadloos op elkaar aan.” Jansen Taxi BV is al jaren een begrip in de regio Eindhoven (o.a. taxi's met de rode daken) en behoort tot de grootste spelers in deze regio. Zo nam Jansen Taxi eerder zelf enkele toonaangevende Taxibedrijven over als: Hotax BV, Atax Veldhoven BV en De Sonse Taxicentrale BV. Ook deze activiteiten worden geheel overgenomen door Van Gerwen. Het totale wagenpark bestaat uit meer dan 100 bussen en auto's. Door de overname van Jansen Taxi wordt Van Gerwen een van de grootste vervoerders in de regio Eindhoven. Van Gerwen die eerder ook al Taxicentrale Best BV uit Best en Taxibedrijf Van de Oetelaar uit Oirschot overnam versterkt haar positie dan ook flink in deze regio. Ook Interlux (www.luchthavenvervoer.nl) wordt geheel overgenomen. Wim Jansen vertelt verder: “Het was voor ons duidelijk dat onze bedrijfsomvang in de toekomst nog verder zou moeten doorgroeien, om een concurrerend aanbod van vervoersdiensten te kunnen blijven bieden. Het scenario van het samenvoegen van twee gelijksoortige partijen is dan een logische gedachte. Voor ons was het daarbij van groot belang dat voor onze medewerkers en onze trouwe klanten er na de overname weinig of niets verandert. Ikzelf zal in het begin mee helpen, zodat alles geruisloos overgedragen kan worden.” De Van Gerwen Groep BV heeft zijn hoofdvestiging in Zeeland en heeft daarnaast enkele neven vestigingen. Naast het taxibedrijf heeft Van Gerwen een Verkeersschool voor alle rijopleidingen, van bromfiets, heftruck, touringcar, vrachtauto tot auto en alle taxiopleidingen. Ook verhuren zij bussen en rolstoelbussen. Marco van Gerwen vertelt: “Wij kennen de familie Jansen al jaren en werken al geruime tijd samen in het personenvervoer. Wij hebben altijd veel respect gehad voor de dienstverlening zoals die bij Jansen Taxi geregeld is; alles is gebaseerd op kwaliteit. Ik ben dan ook erg trots dat wij dit prachtige bedrijf mogen voortzetten en het sluit erg goed aan bij onze eigen dienstverlening. Omdat wij al geruime tijd veel vervoer in Eindhoven en omgeving verzorgen en omdat wij eerder al taxibedrijven in deze regio overnamen, was voor ons Jansen een prachtige aanvulling. Wij gaan er dan ook alles aan doen om samen met de medewerkers van Jansen Taxi ervoor te zorgen, dat we de klanten op dezelfde manier blijven bedienen. wij vinden het belangrijk dat iedereen altijd zo behandeld wordt zoals wij ook zelf behandeld zouden willen worden. Alle telefoonnummers, faxnummers, email en internet adressen blijven zoals deze waren.”

75


EEN GREEP UIT ONS AANBOD IN ZEELAND ! KERKSTRAAT 9 B

MELKPAD 13 A

PRACHTIG EN LUXE UITGEVOERD APPARTEMENT GELEGEN OP DE 1e EN 2e VERDIEPING MET GROOT DAKTERRAS EN BERGING. Bjr. 2009/2010, woonoppervlakte ca. 95 m² excl. dakterras van ca. 25m². IN PRIJS VERLAAGD!!

Rustig gelegen UITGEBOUWDE 2/1 KAPWONING met OPRIT EN BERGING. Bjr. '95. Inh. ca. 457 m³. Perceel 205 m². GROTE WOONKAMER met eigen studeerhoek, tv-hoek of kinderhoek. Een aparte KEUKEN met groot fornuis. Afzonderlijke BIJKEUKEN .

Vraagprijs € 199.500,= k.k.

Vraagprijs € 247.000,= k.k.

MELKPAD 112

GRASPEEL 42 Vraagprijs € 299.000,= k.k.

VERKOCHT !

VRIJSTAAND geschakeld, ruim WOONHUIS met aangebouwde tuinkamer, 3 slaapkamers (4de slaapkamer mogelijk) en inpandig te bereiken garage. Bouwjaar is 1986 en de totale inhoud van de woning bedraagt ca. 525 m³. Perceeloppervlakte is 250 m².

VRIJSTAAND LANDHUIS met DUBBELE VRIJSTAANDE GARAGE Inh. ca. 600 m³, perc.opp. 1650 m². 2010 voorzien van een nieuwe rieten kap en nieuwe badkamer. Verder is de woning rondom geheel voorzien van hardhouten kozijnen met dubbele beglazing en rolluiken. Vraagprijs € 595.000,= k.k.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING BELT U 0413-261905. VOOR OVERIG AANBOD IN ZEELAND KIJKT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL President Kennedylaan 153 te Uden

76

Vraagprijs € 199.000,= k.k.


Impressie: 50-jaar P.M.C. - MOV. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.083 14.084 14.085

14.086 14.088

14.087

14.089

14.090

29 77


Coalitieprogramma CDA - DS97 - PL 2010: ‘Open zicht houden op bondsgebouw, kerk en pastorie. En voorzien van het nodige groen.’ ...en dit hebben ze bereikt.

Dat doen wij beter.

RPP

Want het moet anders. 78


WAAR MOETEN DE WITSNOET MUISJES NU GAAN WONEN?? Er was heel wat veranderd bij de muisjes in huis. Heel onverwachts hadden ze er zes bewoners in hun huisje bij gekregen. Enkele dagen geleden was de vader van de Witsnoet muizen familie bij vader en moeder Muis op bezoek gekomen en had geen leuk nieuws te vertellen. Het zou nog maar een weekje duren of zijn hele gezin zou geen huis meer hebben. De oude treurwilg waar zij al lang in woonden, zou omgekapt worden. Ieder jaar braken er bij storm vele takken af en dat was te gevaarlijk, vond de burgemeester. Want in de tuin van hem stond die oude boom. Meneer Witsnoet kwam aan vader Muis hulp vragen. Waar moest hij nu zolang gaan wonen met zijn vrouw en vier kinderen? Vader Muis was er erg van geschrokken. Samen met moeder Muis hadden ze er over gesproken en nu was het al zo ver. De familie Witsnoet zou zolang bij hen in huis moeten gaan wonen tot ze een nieuwe woonplek gevonden hadden. Op een plekje in de schuur van meneer Groen waar nooit iemand kwam, hadden ze de meeste spullen neergezet van de Witsnoetjes. Alleen twee kinderbedjes en het bed van vader en moeder Witsnoet stonden in huis bij de muisjes. Vader Muis had de bedden van Pipie en Groppie en Dibbel en Polletje bij elkaar gezet. Zo konden er drie Witsnoet kinderen op Pipie’s kamer slapen. Drie muisjes sliepen zolang samen in een bed. Snoezeltje sliep in haar bedje bij vader en moeder Muis op de kamer en zo was er dan ook nog een kamer voor meneer en mevrouw Witsnoet en het kleine bedje voor de baby muis. Het was wel erg druk in huis. Vader Muis had er een tafel bijgezet, anders konden ze niet allemaal aan de keukentafel. Om de beurt kookten de moeders en de oudste muisjes hielpen allemaal mee met de afwas. In de speelkamer was het nu ook elke dag erg vol, maar wel gezellig. Het zou maar voor een paar weekjes zijn. Gelukkig was het mooi weer en speelden de kinderen vaak buiten. Het was wel opletten voor Noortje de Kat. Vader Muis was al overal gaan kijken of er een nieuwe plek was om te wonen voor de Witsnoet muizen. Pipie vond Lisse, één van de andere muisjes zo leuk. Ze vond dat de Witsnoet muisjes er zo leuk uit zagen. Ze hadden witte oortjes en een wit snoetje en voor de rest waren ze zwart. En Lisse had dan ook nog van die mooie zwarte kraaloogjes. Op school hadden ze al vaak samen gespeeld, dus ze kenden elkaar al heel lang. Lisse had drie broertjes, Ferry, Vure en Sjosje. Sjosje was nog maar een jaar en die speelde heel leuk met Suus en Lis. Dus dat zat allemaal wel goed. Vandaag waren de muizenvaders naar een mooie holle knotwilg gaan kijken en ze vonden dat het een prima plek zou zijn als de muisjes Witsnoet daar zouden kunnen gaan wonen. De boom stond in een straat vlak bij de school. Midden in de tuin van de meester van de school. Wel moest er nog flink in gewerkt worden. Vader Muis en Kraal de Kikker zouden daar mee helpen. In een paar dagen zouden ze kamertjes timmeren en een trap, zodat ze ook boven in de holle boom konden wonen. Iedere dag waren ze er bezig, want er moest veel gebeuren. Na twee weekjes hoopten ze het klaar te hebben en zou de grote verhuisdag komen. Maar voorlopig woonden alle muisjes nog even bij elkaar in een huis. Er werd mooi gespeeld, veel gezongen en lekker gegeten. Het leek een beetje op een extra vakantie. Elke avond deden ze samen leuke spelletjes en dronken dan heerlijke limonade. De wasmachine draaide elke dag wel een wasje6, want met elf muizenkinderen was er heel veel vuile was. ook werd er in de schuur vaak gerend en verstoppertje gespeeld, want dat is pas leuk als je met zo velen bent. Iedere morgen liepen er acht muisjes samen naar school en de kleinsten bleven nog thuis. Alleen Snoezel mocht naar haar schooltje, moeder Muis bracht haar dan weg. Na school gingen de muisjes elke dag even bij de knotwilg kijken of het nieuwe huis bijna klaar was. Het was een leuke, maar spannende tijd voor iedereen. Zo kinderen, nu maar wachten tot de verhuizing er aan komt. Groetjes van de ***DE VERTELSTER*** 79


Carnaval voor de deur!

Onze Jeugdhoogheden Prins Tom, Prinses Auke, Adjudant Sietse en Narrin Anna zijn er klaar voor! Want over 3 weken barst het carnavalsfeest los in Zeeland. Op verschillende plaatsen en op verschillende dagen wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd van Zeeland. En natuurlijk zijn jullie overal van harte welkom! Gezellig! Want Carnaval vier je samen! We zien jullie graag met de carnaval. Overal waar de jeugd van de Smouskes verschijnen, zullen (daar waar het kan) optredens zijn van de Huppelsmouskes.

14.091

Nog meedoen met de Zeelandse optocht?

Heb je nog zin om alleen of samen met jouw vrienden of vriendinnen mee te lopen met de optocht op carnavalszondag 2 maart in Zeeland? Leuk en gezellig! Je hebt nog 3 weken! Verzin iets leuks en geef je op. Je kan iets bouwen met papier-machee op een bolderwagen, of iets wat je zelf vast kunt houden, maar ook met een leuke spreuk en gekke/andere kleren kun je al meedoen! Hulp nodig? Bel dan (ook voor aanmelden) Wilbert Dekkers, tel. 0615126864, Harry 06-13025877 of Anton 06-22456420. Of mail naar info@smouskes.nl. Samen maken we de optocht van 2014 mooier, langer en gezelliger.

Programma JeugdCarnaval 2014 Vrijdag 28 februari: Ochtend/middag Middag Avond Zaterdag 1 maart: 13.30 uur

Bezoek basisscholen Zeeland. Ziekenbezoek door de Jeugdhoogheden (aanmelden? Kijk in de carnavalskrant of op de site voor meer info) Bezoek VCO en Pronkzitting in Compostella

18.00 uur

Erewijn in Het Wapen van Reek (alleen voor genodigden; live op Landerd TV). Carnavalsviering in de kerk

Zondag 2 maart: Vanaf 13.30 uur

Carnavalsoptocht met na afloop Groot Optochtbal in Ambianz.

Maandag 3 maart: Ochtend Dinsdag 4 maart: Ochtend Middag Avond

Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve, 11.00-13.00 uur Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve, 11.00-13.00 uur Kindermatinée Café ’t Oventje met optredens van enkele Jeugdpronkzittingartiesten. Groot Afsluitingsbal voor iedereen bij Ambianz. 21.00 uur

Jeugdcommissie S.C. de Smouskes wenst iedereen een fantastische Carnaval toe. Kijk op www.jeugd.smouskes.nl voor alle foto’s van de carnaval en jeugdpronkzitting. 80


81


Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

82

Gratis opgehaald:


Soul Catz neemt deel aan Everybody Dance Now Ricardo Hendriks uit Venray en Ruben Verhoeven uit Zeeland hebben besloten om eigenhandig de vraag naar hun dansstijl te vergroten door binnenkort deel te nemen aan het populaire televisieprogramma 'Everybody Dance Now'. Zij doen dit onder de naam Soul Catz. Ze hebben speciaal voor dit dansprogramma gekozen omdat zij de dansstijl 'Locking' meer publiciteit willen geven. In tegenstelling tot soortgelijke programma's heeft het duo bij dit programma de mogelijkheid om de eigen act te bepalen en echt mogen laten zien wat de dansstijl inhoudt. Locking is momenteel niet meer zo bekend in Nederland en daar brengt het duo graag verandering in. Locking is een dansstijl uit de jaren '70 die ontstaan is in Los Angeles (USA). Het is tevens de eerste 'Street Dance' stijl (nog voor andere stijlen als breakdance, popping en hiphop). De dansstijl is bedacht door Don Campbell die per ongeluk zijn eigen beweging maakte van een dans step. Deze beweging werd later ook wel bekend als "The Lock" omdat hij de beweging vastzette. Vanuit hier bedacht Don Campbell zijn eigen bewegingen en werd het later bekend als 'Campbellocking' en 'Locking'. Locking word gedanst op funk en heeft in de jaren '70-'80 veel media aandacht gekregen door een bekende televisieprogramma in Amerika genaamd "Soul Train" waar tevens ook veel funkartiesten optraden (James Brown, Aretha Franklin enzovoorts). Locking heeft veel Afro-Amerikaanse invloeden in zijn dans, naast de muziek zijn er ook veel bewegingen en gebaren uit de Afro-Amerikaanse cultuur terug te vinden in de dansstijl. Ruben Aka Chi staat voor de achternaam van zijn moeder waar hij trots op is: zijn Chinese achtergrond. Tevens staat Chi ook voor levensenergie en Ruben staat bekend om een explosieve danstechniek en hij is een zeer energieke danser. Ruben komt uit Zeeland, Landerd maar woont momenteel in Arnhem. Ricardo Aka Goofy is klunzig en laat vaak dingen vallen. Als je Ricardo zou moeten omschrijven als persoon of als danser dan zou Goofy de beste omschrijving zijn (vernoemd naar de klunzige Disneykarakter Goofy). 14.092

Het duo nodigt u van harte uit te kijken en te genieten van hun deelname aan dit seizoen van het televisieprogramma 'Everybody Dance Now'. De eerste aflevering is op 28 februari.

Dringend verzoek! Grote bestanden van meer dan 1 MB, zoals foto’s of een word.doc met foto’s, a.u.b. insturen via We Transfer. (www.wetransfer.com) Maar uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl (let op: .nl). Met grote bestanden blokkeert u voor andere inzenders ons “gewone” e-mailadres. 83


Slapend ZOZ werd even wakker voor herindelen. In een Facebook-bericht maakte de voormalige protestgroep “Zorg Om Zeeland” bekend dat de klankbordgroep, die deze beweging sturing heeft gegeven, vindt dat herindeling onvermijdelijk is en dat herindeling de ontwikkeling van Zeeland ten goede komt. ZOZ was een protestgroep die de politiek verantwoordelijken heeft geprobeerd te overtuigen dat de gemaakte keuzes, om het Kindcentrum te bouwen op het Morgenzonterrein, geen goede ontwikkeling is voor Zeeland. Helaas werd deze onafhankelijke groep door B&W telkenmale genegeerd en de zorgen die in Zeeland overheersten gebagatelliseerd. Dat heeft er toe geleid, dat de inwoners van Zeeland massaal opstonden en met 2800 stemmen van volwassen Zeelanders, een duidelijk NEE hebben laten horen. In totaal hebben bijna 3200 volwassenen NEE gezegd, dat was inclusief de geënquêteerden die niet in Zeeland wonen, maar in Zeeland belangen hadden. Dit waren ondermeer ouders uit omliggende dorpen, die hun kind in Zeeland op school hadden. B&W en de gemeenteraad negeerden deze enorme roep uit Zeeland. Vol ongeloof gingen desondanks de plannen op het Morgenzonterrein onverminderd door. Toen de Raad Van State de deur voor de bouw van het Kindcentrum op het Morgenzonterein open zette, zat voor ZOZ haar taak erop. ZOZ heeft de inwoners bedankt en zich verder niet meer met de Landerdse politiek bemoeid. Enkele leden van de klankbordgroep hebben nog wel pogingen ondernomen om tot een Zeelandse Politieke Partij te komen, echter, door het ontbreken van kandidaten voor de gemeenteraad, is deze ontwikkeling gestopt. ZOZ en politiek. Ondanks dat ZOZ geen politieke beweging was, werd veelvuldig door vele inwoners gevraagd of ZOZ politiek actief wilde worden. De behoefte in Zeeland om een Politieke Zeelandse Partij op te richten werd al vaak gevraagd en voorgesteld. ZOZ is hierop niet ingegaan en heeft zich afzijdig gehouden. Wel werd bij het beëindigen van de protesten door ZOZ gemeld, dat tijdens de verkiezingen, ZOZ zal aangeven wie voor het negeren van de Zeelandse stem in haar ogen verantwoordelijk is; welke partijen in de gemeenteraad de stem van de inwoners van Zeeland hebben genegeerd. Bij een van de laatste bijeenkomsten werd gemeld dat met het voltooien van het Kindcentrum de problemen in Zeeland niet zijn opgelost. Hiermee worden niet alleen de verkeersproblemen bedoeld. Zeeland en het centrum van Zeeland moeten zich nog ontwikkelen, het is een gatenkaas geworden en de leefbaarheid en dynamiek behoeft een enorme boost! Het grootste deel van de leden van de klankbordgroep vindt dan ook dat juist nu gewerkt moet worden aan een beter Zeeland. Alleen er over praten en alleen maar mopperen op de politiek, daardoor komt geen goede ontwikkeling voor Zeeland op gang. Kansen. De meeste klankbordleden van ZOZ bleken personen te zijn die voor kansen willen gaan. Men kan wel teleurgesteld zijn, maar zij hebben zich daardoor niet laten leiden. Juist nu moeten de hoofden bij elkaar worden gestoken, juist nu moet worden samengewerkt, om Zeeland vorm te geven. Voor de leefbaarheid van Zeeland met bouw- woonkansen voor de jeugd en daarmee het doorontwikkelen van het midden en kleinbedrijf , denken de klankbordgroepleden, dat herindelen onvermijdelijk is en voor de ontwikkeling van Zeeland dat niet lang mag duren. De VVD en de nieuwe partij Herindelen hebben aangegeven hiervoor te willen gaan. Misschien sluiten andere politieke partijen zich ook nog hierbij aan. Klankbordgroepleden kunnen na de verkiezingen een adviserende taak hebben voor deze partijen. ZOZ wil alles aangrijpen, zodat er in kansen en niet in beperktheden wordt gedacht en gehandeld. Dit is, zoals zij aangeven, de laatste jaren helaas wel gebeurd. Daar willen zij vanaf.

84


GOED ZIEN & GOED ERUIT ZIEN DAT KAN! Om de juiste keuze te maken voor een nieuwe bril die goed bij uw persoonlijkheid past en waarmee u prettig kijkt, is een advies op maat zeer belangrijk. Net als een maatpak dat perfect aangemeten wordt en daardoor goed zit, kijkt u met een op maat aangemeten bril veel prettiger. HIGHTECH 3D-OOGMETING Om u een oogadvies op maat te kunnen geven, gebruiken wij in onze optiekzaak de meest recente technologie: de Rodenstock 3D-video oogmeetzuil, de ImpressionIST®. Met behulp van de ImpressionIST® worden uw ogen snel en nauwkeurig 3D opgemeten, waarbij er rekening wordt gehouden met uw persoonlijke (kijk)voorkeur en natuurlijke hoofd- en lichaamshouding. Het resultaat is een beter en nauwkeuriger zicht dat afgestemd is op uw persoonlijke kijkbehoefte. PERSOONLIJK MONTUURADVIES Met behulp van de ImpressionIST® ontvangt u ook een persoonlijk montuuradvies. Mocht u nog geen keuze hebben kunnen maken tussen een aantal monturen, dan kunt u vier

foto’s van ons meekrijgen om thuis rustig het montuur van uw keuze te bepalen. GLASKEUZE Als u eenmaal uw montuur hebt gekozen, laten wij via het moderne adviesprogramma de verschillen tussen de diverse brillenglazen zien. U kunt denken aan het gewicht en dikte van de verschillende brillenglazen en de zichtprestaties van de diverse glastypen. Dit maakt het kiezen van het juiste brillenglas een stuk eenvoudiger. Aan de hand van twee 3D foto’s bepalen we tenslotte de meetresultaten die nodig zijn voor de juiste pasvorm van het montuur, zoals uw gezichtsvorm, het midden van uw ogen en de pasvorm en vorm van uw gekozen montuur. ERVAAR HET ZELF Wilt u deze nieuwe vorm van oogmeting en advies zelf ervaren? Wij begroeten u graag in onze winkel.

WORDEN BRILLEN EN LENZEN IN 2014 NOG VERGOED? VRAAG ER NAAR BIJ ONS IN DE WINKEL

Adres Kerkstraat 19B Zeeland Telefoon (0486) 45 25 00 info@frankverbeekzeeland.nl www.frankverbeekzeeland.nl

Onze openingstijden dinsdag 9.00 - 18.00 uur woensdag 9.00 - 18.00 uur donderdag 9.00 - 18.00 uur vrijdag 9.00 - 20.00 uur zaterdag 9.00 - 16.00 uur (middagpauze van 12.30 - 13.30, behalve op zaterdag)

85


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

86


De eerste twee “Ontmoetingsmiddagen” van 2014 hebben we al weer achter de rug. Het was weer heel gezellig. We hebben elkaar een goed en gezond 2014 gewenst en 4 februari hebben we gezellig samen gezongen onder begeleiding van gitaarmuziek van Maria van Dongen-van Delst en tamboerijn van Lieke van de Elzen-van Dongen. Ook hebben we extra kunnen luisteren naar de kleppers van Sjef van Dongen. Hij vertelde dit als achtjarig jongetje geleerd te hebben van de gebroeders Giesbers van de Groesplak. Het werd snel duidelijk dat oefening kunst baart. Sjef is “met zijn 91ste jaar doende”. Ons lukte het niet om er geluid uit te krijgen . De tijd vloog voorbij en nadat we ook onze vaste liefhebberijen, zoals kaar14.093 ten, rummikubben en sjoelen hadden gedaan, zijn we tevreden huiswaarts gekeerd. Fijn dat we elkaars gezelschap plezierig en aangenaam vinden en tijdens het koffie drinken weer allerlei nieuwtjes horen. Zoals wij al noemden, de vaste bezoekers 14.094 hebben genoten, maar ook de nieuwelingen. Iedereen mag zomaar aan sluiten, als je maar van gezelschap houdt. Dan merk je ook dat de tijd vliegt. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland, door met het organiseren van een ontmoetingsmiddag. Dit doen we voor: Alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikubben, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te gaan en een doel te hebben. Buiten bovenstaande acties doen we ook elke eerste dinsdag van de maand iets bijzonders. Wat dan? Tja dat blijft natuurlijk wel een verrassing. Kom maar kijken! Oh ja, je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,00 per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de GARF wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 4 maart 2014 Komt u ook! Vrijwilligers van de Zonnebloem: Annie, Dora, Dini, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie 1april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, augustus vakantie, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december

87


Vereniging Herindelen Landerd loopt als een trein in Zeeland In 1994 werd Zeeland samengevoegd met Schaijk. Het is een mislukt huwelijk geworden. Er is geen enkele chemie tussen Zeeland, Schaijk en Reek. Dat zien we terug in de wijze waarop we bestuurd worden. Twintig jaar Landerd is een pijnlijke historie van conflicten en schandalen. Onderling wantrouwen, wrok, politieke afrekeningen en eindeloos gekissebis hebben onze gemeente verlamd. Er wordt niet meer naar de burgers geluisterd, er wordt nauwelijks gebouwd, winkels komen leeg te staan, de dorpen gaan zienderogen achteruit. Honderdduizenden euro’s zijn er besteed aan interne onderzoeken en raadsenquêtes. Weggegooid geld. Het zijn onderzoeken naar de symptomen, niet naar de kwaal. Zeeland en Schaijk houden niet van elkaar. En dat komt nooit meer goed. Herindelen We staan voor de keus: doorsukkelen of scheiden? In de afgelopen maanden hebben wij vele gesprekken gevoerd met burgers, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, met middenstanders en met directies van grote bedrijven in Zeeland, Schaijk en Reek. Niemand, een enkele uitzondering daar gelaten, ziet nog heil in het voortbestaan van de gemeente Landerd. Er is maar één conclusie mogelijk: herindelen en binnen vier jaar aansluiten bij een grote gemeente. Voor Zeeland ligt Uden natuurlijk het meest voor de hand. Maar daar laten we u uiteindelijk zelf over beslissen. Wat zijn de voordelen? Allereerst is het contingentenprobleem meteen opgelost. Want Uden heeft er genoeg en is vrij om die naar eigen keuze in te zetten. Dit betekent dus dat er snel gebouwd kan worden naar de behoefte van de Zeelanders. En wat te denken van de nieuwe zorgwetten? De Rijksoverheid gaat in 2015 de uitvoering van WMO, participatiewet en Jeugdzorg overhevelen naar de gemeenten. Deze enorme operatie gaat de capaciteit van Landerd ver te boven. Dit betekent dat er peperdure adviesbureaus moeten worden ingeschakeld en dat er samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten moeten worden gevormd. Dat gaat heel veel geld kosten. Wij vinden dat we dat beter kunnen besteden aan onze verenigingen en maatschappelijke organisaties. We zijn gestart Maandag 3 februari was het zover. De vereniging Herindelen doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De kieslijst moest worden ingeleverd. Omdat Herindelen een nieuwe partij is, moesten een tiental ondersteuningsverklaringen worden ingediend. Bij het sluiten van het gemeentehuis was alles geregeld. Herindelen kan beginnen aan de campagne! Iedereen is welkom Herindelen opereert niet vanuit een politiek denkbeeld. We zijn een vereniging waarin iedereen welkom is. Links of rechts, het maakt niet uit. Het is de liefde voor ons dorp die ons verbindt. We gebruiken de politiek om ons doel te verwezenlijken. Daarbij proberen we ook jeugd en vrouwen terug in de gemeenteraad te krijgen. En het werkt! In zeer korte tijd (binnen 4 weken) sloten zich tientallen sympathisanten bij ons aan en slaagden we erin om onze lijst te vullen met mannen en vrouwen uit alle geledingen van ons dorp. Terwijl de gevestigde partijen nauwelijks nieuwe mensen vinden voor op hun kieslijst, heeft Herindelen er 46 en maar liefst 14 kandidaten voor de raad! We hebben de aanmeldingenstroom zaterdag 1 februari moeten stoppen omdat we anders de buitengewoon ingewikkelde administratie niet meer voor elkaar zouden krijgen. Zeelanders op de lijst Op de kieslijst staan 22 Zeelanders: Jeroen van den Heuvel, Cees van Dongen, Peter de Groot, Antoinette Verstegen, Anke van der Ven, Frans van den Hoogen, Yolanda de Fijter, Pieter van Schooten, Jolwin Dobbelsteen, Mari-Jose Geerts, Jacques Versteeg, Frank Bongers, Nikki 88


Woordzoeker

Schreuder, George de Groot, Marius Kuipers, Joost van den Heuvel, Harold Theizen, Marjo Danen, Ties van der Zwaan, Martijn Derksen, Ties Albers en Kees Verhoeven. Zij gaan voor Zeeland de kar trekken. Stuur de oplossing voor 6 maart 2014 (19.00u) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Wie de jeugd heeft Melkpad 19, 5411 Zeeland ofzijn Linnenstraat AJmaar Zeeland. Herindelen heeft de toekomst. DeGC jongste twee 18 jaar en4, er5411 staan liefst 14 twintigers Maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres vermelden. op de kieslijst. Zij weten wat we nodig hebben in Zeeland. Zij willen niet meer datteouderen van 55 jaar en ouder bepalen wat goed is voor de jeugd en wat het beste is voor het dorp. De jeugd heeft duidelijke wensen. Zij hebben een andere kijk op de leefbaarheid van Zeeland. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Zij willen visie en zoeken naar mogelijkheden zonder gehinderd te worden door partijpolitieke belangen. Zij willen samen met Herindelen gaan voor ontwikkeling, kansen en een gezonde toekomst. Luisteren naar wat de inwoners willen en daaraan gehoor geven. Dus niet meer zoals het de afgelopen jaren is gegaan. Met deze oude politiek wil Herindelen definitief afrekenen. De campagne Wat is het programma? Waar gaat Herindelen voor? Dit is een vraag die veelvuldig wordt gesteld. Het antwoord is heel simpel: We gaan voor herindeling en we gaan ons programma baseren op wat de inwoners van Landerd willen en gerealiseerd willen zien. Dus wat willen we in Zeeland? Om dit te weten te komen gaat Herindelen alle besturen van verenigingen en maatschappelijke organisaties aanschrijven. We vragen ze om nu al na te denken over hun wensen voor nu en in de toekomst. Daar gaan we mee aan de slag. Dorpsraden opzetten De vereniging Herindelen start al tijdens de campagne met het opzetten van dorpsraden. Zodat we er klaar voor zijn zodra we aansluiten. Gezamenlijk gaan we een visie ontwikkelen voor de lange termijn en van daaruit plannen maken voor de komende vier jaar. Die gaan we dan vanuit de raad proberen te realiseren. En hoe meer zetels we hebben, hoe gemakkelijker dat wordt. Verkiezingen We hebben nog 6 weken te gaan voor de verkiezingen. We gaan vanaf nu naar de inwoners toe. Over enkele weken is de bijeenkomst met de besturen, buurtschappen en maatschappelijke organisaties. Daarna gaat de bal aan het rollen en zullen alle inwoners van Zeeland zien ANANASSAP ROSEDat de Vereniging Herindelen dat doet wat dat de Vereniging Herindelen het verschil maakt. de afgelopen jaren is verzaakt. Dat de Vereniging Herindelen fris, nieuw en jong is en vooral BACO SCOTCH gaat voor kansen. Nieuwe kansen voor Zeeland en afrekent met de oude politiek, waarin de meeste inwoners van Zeeland geen vertrouwen meer hebben. BOWL SEKT Van de laatste vier jaren van Landerd maken we de mooiste! Als we er allemaal onze schouders onder zetten gaat het lukken. Dus meld u aan als u mee wilt CASSIS SINAS werken aan de campagne of mee wilt denken over de toekomst van ons mooie dorp! Mail vandaag nog naar info@herindelen.nl rechtstreeks contact met mij op. CIDER of neem SLEMP COLA

SODAWATER

KOPSTOOT

TOMATENSAP

Cees van Dongen

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? LAGERBIER VERMOUTH Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. MOEZELWIJN VLIERTHEE Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... WORTELSAP PUNCH Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland

De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen wordt hij positief. 17 89


MOV Nieuws - Start jubileumjaar Op 19 Januari 2014 is ons jubileumjaar van start gegaan met een Plechtige eucharistieviering. Deze Plechtige eucharistieviering werd voorgegaan door onze Bisschop A. Hurkmans. De Bisschop memoreerde in zijn preek het belang van de hulp die MOV’s en andere vrijwilligersorganisaties geven aan de diverse hulpbehoevende landen. Opvolgend aan de Plechtige eucharistieviering was er een druk bezochte receptie in het Bondsgebouw waarbij de catering werd verzorgd door Hoevento in samenwerking met het Witte Huis. Bisschop A. Hurkmans nam ruim de tijd om de receptie te bezoeken en was erg geïnteresseerd in het ontwikkelingswerk en ontwikkelingswerkers. In de toespraak tijdens de receptie door Kees werd even stilgestaan bij 50 jaar MOV en hoe hier in Zeeland het missiewerk begon met onze eerste missionaris, Joannes van den Brand die in 1844 naar Batavia vertrok. In 1964 werd het PMC Parochieel Missie Werken ( de voorloper van het MOV) opgericht door Pastoor Van Oers en de Franciscanessen. De missieacties werden gebundeld en er werd een kwitantieactie opgestart. De zusters schreven deze kwitanties met de hand en kwamen deze kwitanties innen. Uit de opbrengst van deze acties werd vooral Ut Rookelijzer naar de missionarissen gestuurd en daarnaast geldbedragen voor eigen projecten. In 1976 is de Fiets Mee in het leven geroepen. Een zeer goed initiatief, want niet alleen kregen daardoor de nog actieve missionarissen meer aandacht en geldelijke steun voor hun projecten, maar het was tevens een gemeenschapsvormend element. Ieder, jong en oud, groot en klein fietst mee. In 1996 is er een naamsverandering doorgevoerd en vanaf dat ogenblik wordt het MOV (Missie Ontwikkeling Vrede), de nadruk kwam meer te liggen op ontwikkelingswerk dan missiewerk. De Fiets Mee is de grootste bron van inkomsten voor de diverse projecten. Enkele cijfers betreffende de Fiets Mee: vanaf 1976 hebben er meer dan totaal 47.000 mensen meegefietst (hand in hand de aarde rond), ruim 1.800.000 km bij elkaar gefietst (46 keer de omtrek van de aarde) en meer dan 320.000 euro bijeen gebracht voor meer dan 200 projecten. Dit alles is mogelijk gemaakt door de vele enthousiaste fietsers en de zeer veel vrijwilligers. Burgemeester Bakermans feliciteerde in zijn toespraak MOV Zeeland met het jubileum en onderstreepte het belang van de vrijwilligersorganisaties. Foto’s van het jubileum zijn te zien in deze editie van het Rookelijzer. Jubileum agenda: Hele jaar: jubileumwijn te koop bij Slijterij Van de Ven; van elk verkochte fles jubileumwijn in ons jubileumjaar gaat een klein bedrag naar MOV 2014 jubileumproject; verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee 23 maart Wandel mee voor Angelique: MOV Zeeland, in samenwerking met de werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur van de Zeelandse Heemkundekring, organiseert een cultuur- en/of natuurwandeling in Zeeland. Deze wandeling duurt ca 1 1/2 uur. Jong en oud kan mee wandelen om Zeeland te verkennen en beleven 21 september Jubileum Fiets Mee 28 december Tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkundegebouw Groeten namens MOV Zeeland

90


Care & Coach

PGB Begeleiding & Remedial Teaching

Contact Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Of bezoek onze website: http://www.careandcoach.nl Per mail: info@careandcoach.nl Per telefoon: 06-40712408 Veronique Dekkers Care & Coach Tooverkamp 10 5411 RP Zeeland Kvk nr. 50405187

Care & Coach is een kleine professionele organisatie die zich richt op de hulpverlening voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (PDD-Nos, ADHD, ADD, AS, MCDD, NLD). Met veel inzet, creativiteit en betrokkenheid zet Care & Coach zich in voor haar cliĂŤnten. Als kleine organisatie is Care & Coach flexibel en kan daardoor persoonlijke, op maat gesneden zorg bieden. Naast persoonsgebonden budget begeleiding richt Care & Coach zich ook op kinderen met leerproblemen en/of leerachterstanden door middel van remedial teaching.

KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

91


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

92


VEEL AMUSEMENT TIJDENS SAMENLOOP VOOR HOOP. De SamenLoop voor Hoop die op zaterdag 21 en zondag 22 juni wordt gehouden op sportterrein de Bundel in Zeeland, wordt opgeluisterd door een keur aan artiesten, muzikanten en ander kleurrijk amusement. Een groot aantal zangers en zangeressen heeft hun medewerking al toegezegd. Vooralsnog ligt het accent van het inmiddels al zeer bekende wandelevenement op het deelnemen van teams, waarvan de leden beurtelings meedoen aan een aantal 14.095 wandelrondes. De wandelaars zullen echter enthousiast worden begeleid door veel muzikale en vocale klanken. Zo Foto: Adriëtte van der Wijst heeft de commissie amusement de rockband Barracuda en het vocaal kwintet The Rare Vocals weten vast te leggen. Ook zal het uit honderd personen bestaande smartlappenkoor Tiona uit Schaijk niet ontbreken, evenals Jack van den Elzen: DJ Ejackt/ Sjek, het Kwartjesvolk en de spetterende top-100 band Que Pasa. Ook de band In the Attick is van de partij. Om de feestvreugde ’s avonds te verhogen is er een vuurwerkshow en voor de echte vroege vogels op zondagmorgen een stevige portie ochtendgymnastiek. Kortom, de eerste amusementpresentatie in een notendop. De commissie amusement laat weten dat zij nog met veel andere artiesten in overleg zijn. Tientallen teams hebben zich inmiddels al aangemeld voor deelname aan de SamenLoop. Dat aantal loopt wekelijks op. Wie er mee 14.096 doen en/of informatie over aanmelden van teams staat op de website www.zeeland.samenloopvoorhoop.nl Foto: Adriëtte van der Wijst Naast ruimte voor emotie en een traan zal de SamenLoop voor Hoop ook een samenzijn worden van gezelligheid, warmte, gejuich en geklap. Een feest van saamhorigheid en verbroedering.

Noteert u alvast… Dat wij op eerste pinksterdag, 8 juni, onze gezinsfietsdag organiseren. Deze fietstocht is een gezellige bijeenkomst dus nodig vooral al je familie en vrienden uit om mee te fietsen! Ontmoetingsmiddag. Iedere 1e dinsdag van de maand is er in de Garf een ontmoetingsmiddag. Deze middag kost € 1,-, dit is incl. koffie of thee. Deze middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Vanaf de 1e dinsdag in maart vindt ook onze schildermiddag in de Garf plaats. Deze activiteit begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De kosten voor deze schildermiddag zijn € 2,- en ook dit is incl. koffie of thee. Ook zijn de materialen in deze kosten inbegrepen. Nieuwe aanmeldingen voor het schilderen zijn welkom. Opgeven kan bij Sjaan, tel.nr.: 451792. De data voor deze ontmoetingsmiddagen en schildermiddagen zijn: 4 maart,1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. De dinsdag in augustus vervalt vanwege de vakantieperiode. Iedereen is van harte welkom op deze dinsdagmiddag, ook de bewoners van Compostella. Halfvastenfeesten. Bij ons kunt u gratis kaartjes ontvangen voor de halfvastenbrunch op 30 maart. Voor vervoer vanaf Compostella kan worden gezorgd. Wilt u graag deelnemen? Dan kunt u zich opgeven bij Joke van Dijk, tel. nr.: 451777. Voor foto’s en meer informatie, kijk op onze website: zeeland-nb.zonnebloem.nl 13 93


Sfeervolle Lampionnenoptocht en kerstboomverbranding. Op zaterdag 4 januari 2014 hield Stichting Jeugbelangen Zeeland (SJB) weer de jaarlijkse lampionnenoptocht en kerstboomverbranding. Vele kinderen waren in Zeeland al dagen druk bezig met het verzamelen van kerstbomen. Het resultaat mocht er zijn! Iets meer dan 500 kerstbomen werden ingeleverd. Ruim 120 kinderen verzamelden op ‘t Oventje voor de lampionnenoptocht. In een hele lange stoet, begeleid door monniken met vuurfakkels en spannende muziek liepen de kinderen richting Sportpark De Bundel voor de start van de kerstboomverbranding. Alvorens te kunnen starten werden eerst de vuurkoning en vuurkoningin 14.097 bekend gemaakt. Dit jaar was de eer aan Thijs Meulepas en Lize van Dijck. Vol trots als een echte koning en koningin hielpen zij de monniken met het ontsteken van de grote stapel kerstbomen. Een knetterend vuurwerk en grote vlammen zorgden voor een prachtig plaatje. Ondertussen werd er genoten van de gezellige klanken van ‘t Kwartjesvolk en heerlijke warme chocomel en gluhwijn. Tot slot was het tijd voor de prijsuitreiking. Vele kinderen gingen met een zelfgekozen prijs naar huis, verdiend door het meedoen aan de lampionnenoptocht of het inleveren van kerstbomen. Ook waren en super prijzen voor de kinderen die meer dan 10 kerstbomen hadden ingeleverd. De volgende winnaars kregen 14.098 deze super gave prijzen: Eelke de Klijn: 2 middagen naar het Werkhuis Guus van Dongen: Drumles Bas vd Bogaart: Graffiti workshop Lis vd Bogaart: Paardrijles Joey Habraken: DJ workshop Jouke Verbruggen: Fotoshoot. SJB bedankt alle mensen die deze mooie avond mogelijk gemaakt hebben. In het bijzonder dank aan de Brandweer Zeeland, ‘t Kwartjesvolk, Set ’77, Caromi en alle sponsoren van de diverse workshops.

14.099

14.100 94


14.101

14.102

14.103

14.104

VOLOP BELANGSTELLING VOOR SAMENLOOP VOOR HOOP OP WINTERMARKT. Bezoekers van de Wintermarkt in Zeeland hebben zondag 12 januari massaal belangstelling getoond voor de SamenLoop voor Hoop. Samenloopmedewerkers deelden duizenden flyers uit. Tevens werden enkele tientallen kaarsenzakken verkocht en meldden zich spontaan een aantal sponsoren voor het evenement. Uit de vele positieve reacties van de bezoekers bleek dat de naamsbekendheid van de SamenLoop voor Hoop inmiddels al bij een groot deel van de Zeelandse bevolking bekend is. Het aantal deelnemende teams heeft zich sterk vergroot, mensen melden spontaan acties aan en ook enkele ondernemers uit Zeeland hebben toegezegd de schouders te zetten onder het welslagen van het wandelevenement. In de komende maanden wordt hard gewerkt om het KWF-project steeds meer gestalte te geven. De SamenLoop voor Hoop wordt gehouden op 14.105 zaterdag 21 en zondag 22 juni op Foto: AdriĂŤtte van der Wijst sportterrein de Bundel.

95


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Landerd concert Op zondag 19 januari organiseerde Harmonie Semper Crescendo in Reek het 4e Landerd Concert. De Landerdse muziekverenigingen Concordia en Zeelandia presenteerden zich samen met Semper Cresendo in het Wapen van Reek. Proeven van muzikale ingrediĂŤnten, heerlijk onderuit onder genot van een kop koffie, meedeinen, meezingen. Het kon allemaal op deze muzikale middag in Reek, met de slagwerkgroep van Concordia uit Schaijk, het harmonie- en opleidingsorkest van Semper Crescendo zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep van Zeelandia. De zaal was voor het merendeel gevuld met Zeelandse gezichten, dus dat deed ons goed. Op enthousiaste wijze hebben we ons weer goed kunnen presenteren. 14.106

14.107

Chanson Royal Ook dit jaar zal er aan de vooravond van Koningsdag weer een uniek concert gegeven worden ter ere van alle Zeelandse gedecoreerden, maar uiteraard voor alle muziekliefhebbers. Het Royal & Jazz concert van vorig jaar was een schot in de roos, met een bomvolle tent voor enthousiaste toehoorders, vandaar dat een vervolg niet uit kon blijven. Ook nu weer een uniek concept: Chanson Royal. Harmonie Zeelandia zal samen met een chansonniere een stukje Frankrijk naar Zeeland halen. Beroemde Franse klanken en klassiekers van onder andere Edith Piaf zullen ten gehore gebracht worden. Het belooft weer een heel bijzondere avond te worden. Meer hierover in de volgende edities van het Rookelijzer! Verhuizing Vanwege de bouw van de nieuwe school en de renovatie van het Bondsgebouw zal de harmonie tijdelijk elders gehuisvest zijn. De instrumenten zullen na carnaval verhuizen naar ons tijdelijke onderkomen in de Vlashoeve. Als alles goed is, keren we dan aan het eind 2014 weer terug naar een nieuw en verbeterd Bondsgebouw. Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding: Bestuur Zeelandia 96

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. (0486) 45 25 82 tel. (0486) 45 33 73 (na 18.00 uur)


ALGEMENE BESCHOUWINGEN.

Een bijzonder afscheid, een mooie herinnering.

Dizze kier wil ik nog's prebieren urn un stukske in ons eigen Zèllands dialect te schrijven. 'Tis per slot van rekening de taol worin ik m'n urste woordjes heb gebrabbeld en m'n urste verlangens heb geprebierd duidelijk te maken. 'Tis zogezeed ok m'n moerstaal en die wil ik gèr ok nog un bietje in erre haauwen. D'r zen ok wer gementeraodsverkiezingen op komst en d'r zen elementen druk in de weer urn de stoelpooten onder onze gemente dur te knagen en ik vein da Landerd moet blijven bestaan. Ut zal hier ok wel nie ollernol honderd percent zijn mar da is ut nergus nie. Dorvur moette in den hemmeI zijn en dor zullen de mèste van ons nog wel nie nor tow willen denk ik dus moet ten we ut hier nog mar samen un bietje zien te rooien. Trouwens de klènste gemènschappen zijn mèstal ut intiemste en dus ok ut wermste. Lot ons dus samen prebieren urn samen die wermte zo lang muggelijk en zo goed muggelijk vaast te haauwen. Uw eigen werm en geburgen vuulen is belangrijk urn uw eigen gelukkig te vuulen en da is toch belangrijk. En ge wèt wel kleine zaak en mè korte lijnen dan zijn de zaaken ok ut beste Dagteenoverzien. nacht We zen toch al ollemol veulste veul un nummer geworre d'r ut gebruik de compjoeter. Dieje compjoeter gu hiel persoonlijk voor u van bereikbaar ons leven beheersen wa ik oew brom. Nou hebben we9nogWunne Linie www.cveldhoenuitvaartzorg.nl 0413 24 77 50 of 06-53 39 12 80 te maken. Mar ik zie ut nog wekker die -ons smèrgus prebiert wakker 5405 AR Uden E info@cveldhoenuitvaartzorg.nl gebeuren da we over enkele jorren ollernol zonne pjoeter op ons slopkammer hebben urn ons wakker te maoken. En die haauwt dan nie op mè roepen; "opstoon, opstoon”, tot da ge op uw matje vur uw bed stot. En as we nog un par jorren weier zen dan hebben we ollernol zonne ijzere kèl in huis die ons opholt en ons onder d'n does zet wor we dan wakker schieten urn da hij de kaauwwatterkroon ongezet hè mar as troost al un bakske troost het gezet en un beschuitje hè gesmeerd. De rillingen loeepen al over munne rug as ik on zonne pjoetergestuurde kèl denk. Nieje dan vul ik toch veul liever die zaachte handjes van mun lief onder m'n kin of m'n voeten kietelen urn mèn wakker te maoken. En as da zoewe nie lukt dan begint ze on de dekens te trekken en wat t'r dan nog ollemol mier gebeurd da vertel ik nie, dor meugde gellie over prakkezeren. Da gebeurt ok nie zò duk en da moet ok nie want dan gut er de aorigheid vanaf. Gellie het toch zeker ok nie geer hetzelfde eten elke dag. Dor moet wa afwisseling in zitten. Zo is ok met de liefde un bietje gesteld. Ok dor moet wa afwisseling in zitten anders wette van te vurren al precies wat er olIernol gu gebeuren. Ge moet er wa on doen urn un aauw hartje af en tow wèr Van der Ven wa vlugger te laoten kloppen. Ik heb pas ok nog unne kier op m'n Slijterij en Partyservice lief gefoetert urn da ze nie vlug genoeg nor bed kwaam want ut bed wurd pas echt werm as zij kort neve men ligt. Ik lig al d'n helle naacht nevven ouw zin ze, mar ik zin: "den helle naacht” as gij en ik slaopen weten we nog ens nie da we nevven mekaor liggen De nie slijterij Die meer bieDt alleen maar Drank hoewel ik da toch zou willen missen. DeDan momenten da we bei wakker zen, da zijn toch de(speciale) moijste bieren momenten. Vueral met ut nor sta-tafels bed goon efkus want dan moet er wijnen soms nog efkus on de dekens serviesgoed getrokken worre. Smergus nie want dan is gaauw frisdrank tenten genog de gratis glaswerk aankleding ochtendplas die dwingengd urn ruimte vraogt. En ok ons vriendinnen, ons heund vraogen urn cadeau-artikelen oudhollandse spelen uitgelaoten te worren. Wa kunde zoewe me da gelul toch afdolen van de intimiteit van un drank-pakketten kinderspelen kleine gemènschap nor de intimiteit van de slopkammer. Zoiets ziede ok duk op de tillevisie. Ut biertaps bezorgservice begint me wa gestoei en ut eindigt op bed. Mar ik zeg nog ens “Landerd moet blijven” en zen tafels en stoelen gekoelde drank eigen nie Iaoten opslokken d'r de "megatisering van de tijd". Die knagers en klagers dinnen er better on daor d'r eigen mier in te spannen urn onze gemente werm en gezellig te haauwen, van verhuur en drank kunt u in onze winkel denk mar nie da ge in un grottere plots wel altijd Lijsten uwwen eigen zin altijd daor kunt drijven. verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website Prebier urst urn ons eigen inwoners un goei thuisgevuul te geven. Ik wens iedereen van harte hiel goei en fijne thuisgevuul groetjes. (Wordt vervolgd in dialect.) Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

L. v.d. Heijden.

97 9


HET GROOTSTE ASSORTIMENT VOOR DE BUITENVOGELS: *MEZENBOLLEN *PINDASLINGER *MIXSLINGERS *PINDANETJES *GEDROOGDE INSEKTEN *VOGELHUISJES

*PINDAKAAS *STROOIVOER *VETSTAVEN *COCOSNOTEN *DIV. PATE’S *NESTKASTJES

EN NATUURLIJK ALLES OM UW TUIN WINTERKLAAR TE MAKEN

BOSSESTRAAT 65 SCHAIJK TEL. 0486-461386

 

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 98

 


voor uw gemaK… Huur onze

activiteiten wagen

De oplossing voor o.a. uw familie-/ vriendendag of -weekend, buurtfeest, schoolkamp, personeels gebeuren en vele andere activiteiten. In deze wagen zit al het materiaal voor de volgende activiteiten inclusief compleet draaiboek. 4 casino tafels 10 oud-hollandsespelen Koningsspel Kegelvoetbal Kloot schieten Jeu de boules Ren je rot quiz Kist met gezelschapspelen Mini zeskamp Frisbyspel Belgische bingo Boeren golf

Er met de pet na gooien spel Scrabble party Levend varkens kwartet (bosspel) Boekje met gezelligheid spelletjes Dart toernooi Voor de kleintjes Pannenkoekbak wedstrijd Speurtochten set Limonade fontein Levend ganzenbord

Kosten voor deze complete wagen: € 85,00 Voor meer informatie vgazeeland@home.nl • Kijk op www.vgazeeland.nl of bel naar 0486-452572 Tinus Verstraten

T 0486 - 452572

M 06 51565840

@ vgazeeland@home.nl

caravans en voortenten

Regatta jassen!

verkoop, onderhoud, schadetaxatie/reparatie

Nu 60% korting op onze gehele collectie Regatta jassen! Onder andere regenjassen en fleecejacks.

60%g k o rt in

ow! Zondag 16 maart sh Hogeweg 13a Zeeland Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 99


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

100


Mag ik mij even voorstellen……. Ik ben Iet van Pinxteren en kom uit Nistelrode. Ik ben begonnen met tekenen en schilderen bij ons in het dorp. Van de KVB hebben we een clubje opgezet waar 8 dames en 1 heer zijn begonnen. Martien Strijbosch gaf ons les. We maakten gebruik van zaal De Hoefslag waarbij de eigenaar ook in ons groepje zat. Toen hij om gezondheidsredenen moest stoppen en daardoor geen gebruik meer konden maken van de zaal zijn we in Oss verder gegaan tot 1997. We hoorden toen van de schildersclub in Zeeland. Sjaan van de Akker en ik zijn eens een kijkje gaan nemen en het beviel direct. Elf jaar hebben we met veel plezier op de maandagavond geschilderd. Na die tijd zijn we op dinsdag overdag verder gegaan. Er wordt daar met z’n allen hard gewerkt en op z’n tijd koffie gedronken. Ik werk het meest met olieverf maar ook met pastelkrijt en aquarel. 14.108

14.109

14.110

De Schildersclub D’n Zolder organiseert de volgende workshops: 

  

Icoon schilderen (met acryl verf en bladgoud) dinsdag 18 en 25 februari Stilleven schilderen (voor iedereen die ‘t eens wil proberen) donderdag 13 maart Aquarel (o.a. in combinatie met andere materialen) 2 x donderdag in maart of april Alle workshops worden begeleid. U hoeft zelf geen materiaal mee te nemen. Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met Ank de Klerk, telnr. 06-12701220. Kijk ook eens op onze website, www.schildersclubdenzolder.nl of op onze facebooksite.

UITNODIGING Voor het meedoen aan een gezellige “bingoavond” op MAANDAG 17 FEBRUARI a.s. Iedereen is van harte WELKOM!! De Lourdes-commissie verzorgt die avond een BINGO! Met mooie en heerlijke prijzen! Kosten € 5,- per bingokaart, hiermee kan de hele avond gekiend worden. Gratis koffie/thee met koekjes. Wanneer Waar Tijd

: Maandag 17 februari a.s. : Parochiecentrum Kerkstraat 25 Uden : 20.00 tot 22.00 uur

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR HET LOURDES-FONDS. 101


“We vieren het met en voor elkaar”

Carnaval is een feest voor iedereen. Jong en oud. Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal, Adjudant Marc en hun gevolg van De Smouskes zetten zich dan ook in om het carnavalsfeest voor iedereen een feest te laten zijn. Zo zijn wij voor de ouderen in de weer met hun eigen Pronkzitting en komen we gezellig buurten tijdens het koffieuurtje. Zo bezoeken we ook De Soos om een feest te maken met hun Prins Frrans en Prinses Ans. Zo organiseren we voor de Zeelandse jeugd tal van activiteiten (zie elders in dit Rookelijzer). En zo gaan we ook voor u van de hele carnaval een feest maken! Sluit aan bij de Smouskes en kom met de carnaval gezellig naar een café. Kom de optocht bewonderen en kom naar het nieuw opgezette ‘auwerwets’ Maandag Matinee (Lunch mee voor € 7,-! incl 3 consumptiebonnen). Natuurlijk voor alle leeftijden! Kortom genoeg te beleven! We zien u graag want vieren doen we met en voor elkaar! 14.111 Het Smouskes ziekenbezoek tijdens Carnaval 2014 Het is juist in deze tijden van feesten en plezier ook eens goed om stil te staan bij alle mensen die door hun gezondheid niet of nauwelijks aanwezig kunnen zijn bij alle (carnavals)festiviteiten. Mensen die graag een bezoekje ontvangen om eens te kletsen over van alles en nog wat. Gewoon even niet alleen zijn en de gedachtes ergens anders op kunnen vestigen. Kent u iemand die zo’n bezoekje kan gebruiken (ook kinderen – want de Jeugdhoogheden bezoeken ook)? Geef ze dan op voor het ziekenbezoek van De Smouskes. We zouden het erg fijn vinden als u, als contactpersoon, tevens daarbij aanwezig bent. Het ziekenbezoek vindt in overleg plaats op vrijdagmiddag 8 februari. Opgeven kan bij Marco, e-mail: aanmelden@smouskes.nl
 telefoon: 06-20614162. Personen bezoeken in ziekenhuizen is helaas niet mogelijk. Nieuwe wetgeving alcohol Vanaf 1 januari is de nieuwe alcoholwet ingetreden. Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol drinken en bij zich hebben. Het plan van de Zeelanse horeca is om aan iedereen tussen de 18 en 25 jaar polsbandjes te verstrekken voor het kunnen nuttigen van alcoholhoudende dranken. Geen bandje is geen alcohol. Bandjes zijn alleen verkrijgbaar na vertoning van je ID. Meer info binnenkort in de media en op smouskes.nl De Smouskes Optocht: samen maken we hem mooier, langer en gezelliger Om de lijn van vorig jaar door te trekken willen we samen met jullie de optocht meer glans geven. En dat kan alleen als veel mensen zich aanmelden. Wil je als individu, als groep of als buurtschap meedoen met de optocht meld je dan aan en maak samen met ons de optocht van 2014 nog mooier, langer en gezelliger. Inspiratie nodig? De Raad en Daad Commissie helpt jullie graag op weg als deelnemer. Aanmelden, meer info of voor wat hulp, bel Wilbert Dekkers, tel. 06-15126864, Harry 06-13025877 of Anton 06-22456420. Of via info@smouskes.nl. ’s Ochtends en voor aanvang van de optocht zal er al een hoop gezelligheid zijn op het terras van D’n Brouwer. Van daaruit zal 13.30 uur gestart worden en de optocht-route gaat dan via Kerkstraat, Langenboomseweg, Puttelaar, Manegestraat, Brand, Puttelaar, Kerkstraat- eidne kruising Kerkstraat/Schoolstraat/Langenboomseweg. Daarna vindt er een groot Optochtbal plaats in Ambianz waar de prijzen uitgereikt gaan worden. - - Programma Smouskes Carnaval 2014 - 102


Programma Smouskes Carnaval 2014 Zaterdag 22 februari: Vanaf 19.30 uur Vrijdag 28 februari: Ochtend/middag Middag vanaf 14.00 Avond Vanaf 22.30 Zaterdag 1 maart: Vanaf 09.30

Bezoek Carnavalsbal De Soos in de Vlashoeve (met Hofkapel). Bezoek basisscholen Zeeland. Ziekenbezoek voor mensen in Zeeland en voor mensen die buiten Zeeland in een instelling verblijven (hiervoor aanmelden? Kijk in de carnavalskrant of op de site) Pronkzitting in Verzorgingshuis Compostella (met Hofkapel). Aanvang; 19.30 uur! Cafébezoek Herberg D’n Brouwer (met Hofkapel).

18.00 Vanaf 21.30

Onder voorbehoud: Vervolg Ziekenbezoek voor mensen in en buiten Zeeland Erewijn in de Phoenix Schaijk (alleen voor genodigden; live op Landerd TV). Carnavalsviering in de kerk Cafébezoek Ambianz.

Zondag 2 maart: Vanaf 13.30 Vanaf 21.00

Carnavalsoptocht met na afloop Groot Optochtbal in Ambianz. Cafébezoek Het Witte Huis (met Hofkapel).

Maandag 3 maart: Vanaf 11.30 Vanaf 21.00

Maandag-Matinee voor iedereen in Café ’t Oventje . Cafébezoek Herberg D’n Brouwer (Karaoke Win of Sing).

Dinsdag 4 maart: Vanaf 10.11 Vanaf 11.00 Vanaf 14.00 Vanaf 20.00

Koffie-uurtje bij Compostella. Bezoek Basisschool jeugd in het Hoischûrke. Cafébezoek Café ’t Oventje. Groot Afsluitingsbal bij Ambianz voor iedereen.

Vanaf 14.00

Overal waar de Smouskes verschijnen, zullen (daar waar het kan) optredens zijn van de Dansgarde en de Raad van Elf met hun themalied van de ZZ-Baardenraad”. Woensdag 5 maart: 19.00

Askruisje halen in de kerk.

Volg de Smouskes Op de website www.smouskes.nl en op Facebook blijf je op de hoogte van de activiteiten van de Smouskes. Neem eens een kijkje of wordt ‘vrienden’ met ons! Vier carnaval zoals Prins Arno het heeft bedoeld: “Ge moet lichelijk blij zijn anders bendet noit en nie hendig grijnze anders doedet alzeleve!” S.C. De Smouskes wenst iedereen een fantastische Carnaval toe .

103


Redactionele mededelingen ATTENTIE ! ! ! Inzenden van grote bestanden! Gebruik WeTransfer ! !

Het gebeurt de laatste tijd steeds meer, dat er problemen ontstaan door het vol raken van de mailbox van Ut Rookelijzer. Wat is het geval? Inzenders van kopij mailen te zware bestanden zoals b.v. foto’s of een Word.document met foto’s, van meer dan 1 MB. Daardoor raakt onze mailbox overvol en krijgen latere inzenders van kopij de mededeling dat hun kopij niet is aangekomen i.v.m. die te volle mailbox. Dat is natuurlijk erg vervelend en zeker niet de bedoeling. Onze excuses als u dat al eens overkomen is! Wat kunnen inzenders van kopij er aan doen? Als u grote bestanden wilt sturen, verzoeken wij u dringend om gebruik te maken van WeTransfer. Hoe werkt het? Ga naar de website www.wetransfer.com en dan is het u misschien al gauw duidelijk. De website laat je gelijk zien wat de bedoeling is. Je kiest de bestanden die je wilt gaan versturen, voert vervolgens je eigen e-mailadres en dat van de ontvanger in en tikt er een berichtje bij, als je dat nodig acht. Vervolgens zal het even duren, afhankelijk van de grootte, voordat je bestand geupload is en verzonden wordt. Daarna ontvangt de afzender een email dat de bestanden succesvol zijn verstuurd via We Transfer. De ontvanger krijgt op zijn/haar emailadres een berichtje van We Transfer dat er bestanden zijn gestuurd en dat die kunnen worden gedownload. Als dit gebeurd is, krijgt de afzender tenslotte een bevestigingsemail waarin wordt aangegeven, dat de bestanden gedownload zijn. Het lijkt zo misschien wel wat ingewikkeld maar echt, alles wijst zich vanzelf. Nota Bene !! Als je bestanden via WeTransfer naar Ut Rookelijzer stuurt, gebruik dan wel het e-mailadres: utrookelijzer@hotmail.nl let wel: .nl en dus niet .com! WeTransfer biedt dus op een eenvoudige manier de mogelijkheid om grote bestanden te versturen waardoor de mailbox van de ontvanger niet overvol raakt. Gebruik bij grotere bestanden dus WeTransfer. Het werkt prima, is snel en gratis en je hoeft je niet te registreren. Veel succes ermee ! !

RUST VERSTOORD Met de lente in mijn kop huppel ik door het veld tot de zuidwester zich geld hij rukt, de pet van mijn kop.

Er volgt nog een grotere ramp onze Cora heeft de pet gegrepen en er een stuk uitgereten mijn kuit schiet in een kramp.

Ik moet er snel achteraan de zuidwester blaast hem voort wat mijn gemoed erg verstoort een wolk plengt een traan.

Ik krijg het zelfs benauwd snak zelfs naar frisse lucht dan volgt een diepe zucht mijn kop voelt als bedauwd.

Mijn benen willen niet vort ze lijken wel, lamgeslagen wie kan ik om hulp vragen zodalijk krijg ik nog 'n stort.

Dat mij dat moet overkomen en of het ook zo moest zijn 'tis vandaag ook nog Valentijn gelukkig lag ik maar te dromen.

Voor de lezer; onze Cora is een woelige, tierige hond. L. v.d. Heijden. 104


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 14-15-16 feb S.C. De Smouskes, Pronkzitting “Bij ons in Zélland”. 17 feb Lourdes fonds, bingo-avond, parochiecentrum Uden, 20.00 tot 22.00 uur. 17 feb KVO jaarvergadering en filmjournaal door Objectief, De Garf, 19.30 uur. 20 feb Wilderniscafé De Maashorst, Theater Markant, Uden, 20.00 uur. 1 mrt Ut Hoischurke, Sweet carnaval, tussen 19.00 en 22.00 uur. redactieen e-mailadres 2 mrt De Smouskes, Smousen Optocht, vanaf 13.30 uur. voor kopij-fam. berichten-sintels 3 mrt Ut Hoischurke, Carnaval, tussen 11.00 en 13.00 uur. utrookelijzer@home.nl 4 mrt Ut Hoischurke, Carnaval, tussen 11.00 en 13.00 uur. Ankie van Uden 4 mrt Ned. Rode Kruis en Zonnebloem, Ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 uur. Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 5 mrt Buurtschap 't Oventje, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur.  0486 451813 Inloopmiddag, Initiatiefnemer van Ut Rookelijzer overleden 6 mrt Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 572, vóór 19.00 uur. plaatsing van kopij is gratis 9 mrt Ponyclub Jeanne d’Arc, spullenmarkt, Nieuwveldse straat, 10.00 uur. familieberichten € 0,10 per cm2 Vorige week schrokken wij op van het onverwachte 10 tm 15 mrt Reumafonds, collecteweek. sintels (korte berichtjes) 15 mrt Rookelijzer, nr. 572. nieuws, dat Martien van Hintum geruime tijd geleden op totUtmax. 20 woorden € 5,00 80-jarige leeftijd is overleden. Hij namelijk onder € 7,00 23 mrt MOV ismnummer Heemkundekring, Cultuur-, Natuurwandeling tbvis Ang. van gestorven Zeeland. in bij opgave te voldoen mei 2013. Martien was, samen met Bart Kunneman en 2 apr Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. info bij redactie  0486 451813 Christ Ruys, in mei 1965 een van de initiatiefnemers van 3 apr Heemkundekring, dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15 uur Heemhuis. het nieuwe blad, dat vanaf nummer vier Ut Rookelijzer 12 voor apr commerciële Ut Hoischurke, Movics, tussen 19.00 en 22.00 uur. advertenties zou gaan heten. De oudere lezers zullen 7 mei adv.utrookelijzer@ziggo.nl Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 zich uur. waarschijnlijk de schrijver Atta nog herinneren uit Heidi de Groot 18 mei Muzis Landerd/Land'Arte, De Verbeelding, Dorpshuis De Phoenix, de 12.00beginjaren uur. Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland van Ut Rookelijzer. Onder dat pseudoniem schreef hij  0486 453816 maandelijks een of meerder pittige stukjes in ons hele pag. € 60,maandblad. van Meestal onder de noemer: “Dat moet er Richtlijnen voor het aanleveren kopij voor Ut Rookelijzer ’n evenredig deel voor ½ pag. enz uit!” We zullen hem niet gauw vergeten. U kunt als volgt inzenden: afwijkende maat € 0,13 per cm2 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. kopijplezier binnenals u dit op de volgende manier doet: 2. U doet ons een groot 9 dagen voor verschijningsdata  Lettertype Century Gothic 11. Mannendenktank op Vlasgaard  Marges boven enverschijnt onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. Regelafstand: “enkel”. data 11  x p.jr. op tevoren vastgestelde de directeur van basisschool Vlaszie  lijstZo bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 inConrad weinig mogelijk witruimte uw kopijSommerdijk, laten. gaard, heeft in het blad een oproep geplaatst 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde Arena persoon insturen. abonnementen om te komen tot het, ja hoe zeg je dat eigenlijk: het op4. Foto’s in JPG-formaat.G.Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend Zegers starten, inrichten, beginnen, installeren, of hoe dan ook, onderschrift. Graspeel Bestandsgrootte 9a, 5411 LB Zeeland van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. “mannendenktank”. 0486 450945 5. Een geschreven  of getypte tekst.van Wij een zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! abonnementsprijs Wat is de bedoeling van zo’n denktank? Mannen (vaWij behoudenbijons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s machtiging: € 15,00 ders) van Zeeland meer betrekken bij wat hun kinderen zonder machtiging: € 18,00 naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. elke week op school doen. Onder andere het meedoen Losse exemplaren: € 2,50 Voor kopij, familieberichten aan en sintels (korteactiviteiten berichtjes) bv. utrookelijzer@home.nl schoolse het schoolkamp op het Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 451813. postabonnement einde van groep acht. Het 0486 assisteren bij een sportdag. is mogelijk Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Of het bezoeken, gezellig samen met de moeder van Voor commerciële advertenties: kinderen, adv.utrookelijzer@ziggo.nl van de schoolse informatie- en/of ouderbezorging hun Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486een 453816. avonden. Hoeveel leuker kan en ander worden via vaste wijkbezorg(st)ers zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14 voor de kinderen, als zowel vaders als moeders er aan U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? financiën meedoen. Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. M. Zonnenberg Wij vinden het een lofwaardige oproep en hopen (en Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland Naam:......................................................................................................................................................  0486 451698 verwachten stilletjes), dat hij veel succes zal hebben. Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Adres:......................................................................................................................................................

 Nr. 571  15 februari 2014 

Van de redactie

Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Postcode:............................Plaats:........................................................Tel.:.......................................... drukkerij V.d. Broek, Wanroij. 1740 exemplaren utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina.  www.utrookelijzer.nl 1


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Februari 2014  
Februari 2014  
Advertisement