Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Vitoria-Gasteiz, Spain

URAk EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea du helburu // URA tiene como objetivo llevar a cabo la política del agua en la CAPV

www.uragentzia.euskadi.eus