Page 15

Teksti: Miia Mäntylä Kuva: Sami Pulkkinen

Johtamisen opintoja vaikka oman kodin rauhassa

Levón-instituutti

– Olemme halunneet toteuttaa verkkokeskusteluja, videoraportteja ja verkkotenttejä. Yhdelle kurssille on esimerkiksi toteutettu YouTube-videoluento, johon on kytketty aktivoivia kysymyksiä ja ohjaus täydentävän tiedon äärelle.

Sopii työssäkäyvälle Verkkoyliopiston kurssit sopivat hyvin työssäkäyville, mutta myös valmistumassa olevalle sekä opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa olevalle tutkinto-opiskelijalle, joka ei aikataulusyistä pysty osallistumaan päiväpuolen koulutukseen. – Kannustamme opiskelijoita hyödyntämään omia aikaisempia työ- ja muita kokemuksiaan. Tehtävissä voi esimerkiksi vertailla opiskeltavaa asiaa omaan työpaikkaan tai omaan yritykseen, Säntti selventää.

Risto Säntti aktivoivaa ja johtamisen pohtimiseen ohjaavaa videota tekemässä.

Johtamista voi nyt opiskella helposti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelumuotoja on kehitetty ennakkoluulottomasti aina verkkokeskusteluista YouTube-videoihin. Johtamisen verkkoyliopisto aloittaa opetuksen syksyllä 2013. Aluksi tarjolla ovat johtamisen perusopinnot, myöhemmin myös muita opintoja. Tutkintoa verkkoyliopistossa ei voi suorittaa, mutta opintojen jälkeen voi hakea avoimen yliopiston kautta Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Kursseille voi ilmoittautua kuka vain. – Siirtyminen verkko-opiskeluun on tehty mahdollisimman helpoksi eikä opiskelu vaadi aikaisempia verkko-opiskelutaitoja tai johtamisen opintoja, opettaja Risto Säntti kertoo.

Opetuksen laatu ykkösasia Verkkoyliopisto sai alkunsa johtamisen verkko-opintojen suuren kysynnän vuoksi. Kursseilla halutaan antaa tasokasta opetusta

myös verkossa. Millaista on laadukas verkko-opetus? Risto Säntillä on selvä näkemys asiasta: – Opetuksen pitää olla tavoitteiltaan, sisällöltään ja menetelmiltään yhteensopivaa, ja oppimisen pitää olla mielekästä. Teknologian on tuettava tätä, ja on erityisesti varottava, ettei opiskelijan tiedollinen kuormitus käy liian suureksi. Erilaisilla opetusmenetelmillä varmistetaan tiedon helppo omaksuminen. Lähtökohtana on, että opiskelu on mahdollista kokonaisuudessaan verkossa. Myös monimuotoisen opetuksen tai luokkahuone- ja verkko-opetusta yhdistävän opetuksen käyttö on mahdollista.

Johtamisen verkkoyliopisto

E

Vaiheittain rakennettava opintotarjotin, jossa kauppatieteen kandidaatin tutkinnon (180 op, johtaminen) kaikki osat opiskeltavissa verkossa. [HUOM: tutkinto-oikeus hankittava erikseen]

E

Kaikki johtamisen peruskurssit verkko-opetuksena lukuvuonna 2013–2014

E

Mahdollista käyttää myös monimuoto-opetusta

E

Opinnot alkavat syksyllä ja ovat maksullisia sekä avoimia kaikille

E

Opetus Vaasan yliopiston avoimen yliopiston alaista, kurssien vastaavuutta tutkintopuolen kursseihin valvoo johtamisen yksikkö

E

Opetuksen kehittämistä tukee tiedekirjasto Tritonian opetusmenetelmien kehittämiseen erikoistunut EduLab

VAASAN YLIOPISTOLEHTI 3 / 2013

15

Profile for University of Vaasa

Vaasan yliopistolehti Vox cordis 3/2013  

Puhtaamman ilman puolesta / EPAS kertoo laadusta / Pellepelottoman unelmapajassa / Avoin yliopisto laajentaa Helsinkiin ja verkkoon / Energi...

Vaasan yliopistolehti Vox cordis 3/2013  

Puhtaamman ilman puolesta / EPAS kertoo laadusta / Pellepelottoman unelmapajassa / Avoin yliopisto laajentaa Helsinkiin ja verkkoon / Energi...