Vox cordis 2/2017

Page 26

Osa yhteisöä }}}

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoosi.

”Suorissa lähetyksissä on ihan oma fiiliksensä” Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien arvokisoihin, aina olympialaisiin asti. Kristiina viihtyy kisapaikoilla ja on koukussa suorien lähetysten juontamiseen. Hän haluaa tarttua eteen tuleviin mahdollisuuksiin eikä jäädä katumaan tekemättä jätettyjä asioita.

Kuka: Kristiina Kekäläinen Opinnot: Filosofian maisteri 2008, multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Työ: Urheilutoimittaja, Yle

Teksti TIINA RAMSILA Kuva MIKKO KÄKELÄ

26

VOX CORDIS 2/2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.