Vox cordis 2/2017

Page 18

Danfoss Drives lahjoitti Vaasan yliopistolle yhteensä 45 000 euroa. Kuvassa Vaasan yliopiston Puuvilla-talon kuistilla Lise Linnebjerg Danfossilta (vas.), Erkki Antila, Jukka Vesalainen ja Jorma Larimo Vaasan yliopistosta sekä Tuula Hautamäki, Milla Rintala ja Katja Lassila Danfossilta.

Tue tulevaisuutta }}}

Sopivan lähellä energiaklusteria Danfoss Drives lahjoitti keväällä 45 000 euroa Vaasan yliopistolle. Tanskalaisomisteinen teknologiajätti tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa, ja perinteet ovat vankat jo Vaconin ajoilta. Tutustuimme yritykseen tarkemmin Site Manager Tuula Hautamäen johdolla. Teksti ANSSI TURUNEN Kuva TIINA RAMSILA

Y

hteistyö Danfossin ja Vaasan yliopiston välillä on ollut tiivistä ja toimivaa jo Vaconin ajoista lähtien ja siksi myös yliopiston tukeminen koettiin tärkeäksi asiaksi. – Meillä on ollut yliopiston kanssa luonteva pitkäjänteinen yhteistyö. Olemme esimerkiksi olleet pitkään mukana Takuuteekkari-hankkeessa, jossa luodaan harjoittelupaikkoja ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoille. Opiskelijaryhmiä käy yrityksessämme vierailulla säännöllisesti. Lisäksi meidän asiantuntijamme käyvät vierailevina luennoitsijoina yliopistolla, Tuula Hautamäki luettelee Danfoss Drivesin edeltäjä Vacon perustettiin vuonna 1993. Se kasvoi nopeasti yhdeksi Vaasan merkittävimmistä yrityksistä.

18

VOX CORDIS 2/2017

V

acon oli niin sanottu spin off ABB:stä, joka siirsi taajuusmuuttajaliiketoimintansa Vaasasta Pitäjänmäelle Helsinkiin. Vacon kasvoi ja listattiin vuonna 2000 Helsingin Pörssiin. Vuonna 2014 yhtiömme myytiin tanskalaiselle perheyhtiö Danfossille ja yhdistettiin Danfossin taajuusmuuttajaliiketoimintayksikköön. Tästä muodostui Danfoss Drives, Hautamäki muistelee. Tällä hetkellä palkattavista ihmisistä yli puolella on yliopistotutkinto, ja näistä noin 40 prosenttia tulee Vaasan yliopistosta. Se on komea luku. – Vaasan yliopistosta valmistuneissa on löytynyt meille paljon sopivia kandidaatteja. Sanoisinkin, että yliopiston tämän hetkiset opetuksen pa nopisteet palvelevat yrityksemme tarpeita, Hautamäki sanoo.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.