Vox cordis 2/2016

Page 28

Tiede on meidän kaikkien }}}

Mitattua melua Tutkijatohtori Petri Välisuo tutkii tuulivoiman meluvaikutuksia. Kyseessä on tärkeä hanke, sillä kansalaisia puhuttava melu kaipaa huhujen sijasta tutkittua tietoa. Teksti RIIKKA KALMI Kuva MIKKO LEHTIMÄKI

28

VOX CORDIS 2/2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.