Vox cordis 1/2018

Page 40

Teksti MATTI REMES

Kuva MIKKO LEHTIMÄKI

Vaasan yliopisto valmensi huippututkijaksi Vaasassa kauppatieteiden tohtoriksi väitellyt Vitaly Orlov toimii nyt apulaisprofessorina Sveitsissä St. Gallenin yliopistossa, jonka kauppatieteellinen maisteriohjelma on arvioitu maailman parhaaksi.

Kuka: Vitaly Orlov Syntynyt: Pietarissa Opinnot: Kauppatieteiden maisteri 2013, pääaine rahoitus. Kauppatieteiden tohtori 2016 Työ: St. Gallenin yliopiston apulaisprofessori 2017–

40

VOX CORDIS 1/2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.