Vox cordis 1/2018

Page 39

Asennetta! Kolumni Kim Kujala

Vaasan yliopisto on viime vuosina uudistunut perustavanlaatuisesti. Uudistuminen on tärkeää, jotta yliopistomme säilyy elinvoimaisena yhteistyökumppanina ja haluttuna opiskelupaikkana vastaisuudessakin. Kun uudistumme – etenkin omasta aloitteestamme – altistamme itsemme kriittiselle tarkastelulle. Tutkimme omaa asemaamme ja yritämme parhaamme mukaan arvata, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Se ei ole helppoa. Strategiset valinnat ovat lopulta harvoin erityisen mustavalkoisia. Päinvastoin ne ovat monitahoisia, mutkikkaita ja pääsääntöisesti kysymyksiä on paljon enemmän kuin vastauksia.

moida paremmasta huomisesta ja visioida rohkeasti. Jos vain tyydymme siihen, mitä olemme jo saavuttaneet, emme enää kehity. Olennaisinta tämän kaiken keskellä on kuitenkin asenne. Ilman avointa, reipasta ja rohkeaa mieltä uudistua jätämme käyttämättä ne upeat mahdollisuudet, joiden on mahdollista itää, kasvaa ja puhjeta kukkaan uudistusten äestämästä maaperästä. Tähän tarvitaan asennetta – olkaamme rohkeita ja ennakkoluulottomia. Asenteeseen kun jokainen voi itse vaikuttaa.

satu aalton e n

Kysymykset synnyttävät epävarmuutta ja huolta: mitä tulevaisuus tuo tullessaan, miten se vaikuttaa arkeeni? Epävarmuuden keskellä yhteisöllisyyden merkitys kasvaa entisestään – olemmehan koko yhteisö samassa veneessä. Muutoksen keskellä on panostettava avoimuuteen, hyvään tiedonkulkuun ja hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Lasi on onneksi aina myös puoliksi täynnä. Uudistusten yhteydessä voi helposti syntyä jotain uutta ja mahtavaa. Kuluva juhlavuosi 2018 on samaan aikaan helppo ja haastava vuosi. Yliopistomme on siirtynyt uuteen rakenteeseen, perustanut uusia tutkimusalustoja ja investoinut merkittävästi tutkimukseen. Koulutusohjelmia akkreditoidaan ja kampuksen kehittämistä suunnitellaan. Uudet yliopiston liikuntapalvelut on tarkoitus pilotoida syksyllä. Olosuhteet kehittymiselle ovat suorastaan herkulliset. On tärkeää unel-

Kim Kujala hallituksen puheenjohtaja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

VOX CORDIS 1/2018

39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.