Page 1

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Amica veritas

Koulutuspalvelut

AVANCEjohtamiskoulutus kansainvälisesti akkreditoitu

Avoin yliopisto Suomen suurin EduCluster Finland Oy koulutusviennin ykkönen Suomessa Rehtori-instituutti maan ainoa oppilaitosjohtamisen kouluttaja

Tiedeyliopisto

jyväskylän yliopisto profiili ja painoalat

ja koulutuksen asiantuntija Tutkimuksen arvioinnin kärkialat 2010

Monitieteellinen tutkimus ja tuotekehityskeskittymät

Kansainvälisesti johtavat

Erinomainen kansainvälinen taso

liikuntabiologia psykologia tietotekniikka

bio- ja ympäristötieteet kemia matematiikka fysiikka ja tilastotiede historia ja etnologia

kielet musiikki terveystieteet

Jyväskylän yliopiston huippuyksiköt

Agora Center ihmisläheisen teknologian keskus Gerontologian tutkimuskeskus yhteInen Tampereen yliopiston kanssa Kiihdytinlaboratorio yksi Suomen kansainvälisimmistä tutkimuskeskuksista

Suomen Akatemian nimeämät 2008 – 2013 Monitieteinen musiikintutkimus professori Petri Toiviainen

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimus  (* professori Mikko Yrjönsuuri

Suomen Akatemian nimeämät 2012 – 2017

Nanoscience Center nanotiedekeskus Viveca hyvinvointiteknologian keskus

Ydin- ja kiihdytinfysiikka professori Rauno Julin

Biologisten vuorovaikutusten tutkimus akatemiaprofessori Johanna Mappes

Inversio-ongelmat  (* akatemiatutkija Mikko Salo

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suoma laisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400 – 2000. (** professori Petri Karonen

NordForskin nimeämä pohjoismainen huippuyksikkö 2007 – 2012

Alueellinen vaikuttaminen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius aikuiskoulutusta Keski-Pohjanmaalla Vuokatti liikuntateknologian opetusta ja tutkimusta osana Kajaanin yliopistokeskusta Suomalainen musiikkikampus kolmen oppilaitoksen osaamiskeskittymä

The Nordic Welfare State-Historical Foundations and Future Challenges (* professori Pirjo Markkola * ) Helsingin yliopiston koordinoima, ** ) Tampereen yliopiston koordinoima

Ideasta ilmiöksi Osakkuudet SHOKeissa: CLEEN Oy Metsäklusteri Oy SalWe Oy TIVIT Oy FIMECC Oy

Jyväskylän yliopisto 2011 BUDJETTI vuosibudjetti................ 217  302  965 euroa

Tutkimuksen tuki:

tutkinnot maisterin tutkintoja...........................1 336 tohtorin tutkintoja............................... 162 maisterikoulutuksen ohjelmia..............117

yrittäjyys ja innovaatiot Yliopistolähtöisiä yrityksiä:

Henkilökunta opetus- ja tutkimushenkilöstö.......... 1 610 muu henkilöstö................................ 1 051

Ympäristöntutkimuskeskus akkreditoitu valtakunnallinen ympäristön asiantuntija S

O

L

U

T

I

O

N

S

opiskelijat opiskelijoita.................................... 15  133 - humanistinen............................ 3 702 - informaatioteknologia................1 845 - kasvatustieteellinen.................. 2062 - liikuntatieteellinen...................... 1 413 - luonnontieteellinen.................... 2668 - yhteiskuntatieteellinen.............. 2083 - kauppakorkeakoulu...................1 360 kansainvälisiä opiskelijoita................ 1 145 joista tutkinto-opiskelijoita................. 735

NuorIson ParasTa Tässä HarrasTeTaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

J Seinäteksti Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (1882)


Malus prunifolia, “Oppio”-siperianomenapuu on Jyväskylän yliopiston nimikkopuu.

150-vuotinen historia

Profiili syrjäytymisen ehkäiseminen

tietoteknistyvä yhteiskunta vesien tila

1863 Opettajaseminaari

2013 Monialainen yliopisto

henkilöstöä 2 600 opiskelijoita 15 000

1,00 0,50

YLEIS

Suhteellinen erikoistumisindeksi Jyväskylän yliopisto Suomi Koko maailma

ets iä

ää t r mä ym

Luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka Evoluutiobiologia

Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö

Oppiminen ja oppimisvaikeudet

Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit

Soveltava kielentutkimus

Liikunta ja hyvinvointi

Liikuntabiologia Gerontologia

Ihmisläheinen teknologia

IT-pohjaiset palvelut

LUO

TEK

0,00

Yhteiskuntatieteellinen tdk

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk

Liikuntatieteellinen tdk

Kauppakorkeakoulu

Informaatioteknologian tdk

1958

jalostaa

-0,50 -1,00

HUM

uu d aa ist

Humanistinen tdk

tehtävä

Kansainväliset kärjet

1963

1863 Jyväskylän seminaari

henkilöstöä 16 opiskelijoita 49

Painoala

LÄÄ

YHT

MAA

Jyväskylän yliopiston päätieteenalojen suhteellinen osuus julkaisuista 2006 – 2009. Lähde: Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti. Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science- julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990 – 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34

Valtakunnalliset tehtävät

Uusia avauksia

Kiihdytinlaboratorio

Koulutuksen tutkimuslaitos ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Viittomakielen opetus ja tutkimus

kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus

aivotutkimus ja aivojen toiminnan kuvantaminen parlamentarismin ja kansalaisyhteiskunnan tutkimus

arviointitutkimus ja -koulutus

Jyväskylän yliopisto 2017

energia

1966 Jyväskylän yliopisto

1934 Jyväskylän kasvatus opillinen korkeakoulu

monikulttuuristuva Suomi

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Mitä annettavaa Jyväskylän yliopistolla on yhteiskunnan suuriin kysymyksiin?

humanistiset tieteet

työkyky ja työhyvinvointi

Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa.

Yliopiston tehtävänä on tutkimukseen perustuen etsiä totuutta, tuottaa ja levittää uutta tietoa sekä jalostaa ja uudistaa sivistysperintöä.

liikuntatieteet

lapsuuden laatu

Kasvatustieteiden tdk

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.

tietojärjestelmätieteet, kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, matemaattis-luonnontieteet

LAATUA JA LIIKETTÄ

painoalat


Malus prunifolia, “Oppio”-siperianomenapuu on Jyväskylän yliopiston nimikkopuu.

150-vuotinen historia

Profiili syrjäytymisen ehkäiseminen

tietoteknistyvä yhteiskunta vesien tila

1863 Opettajaseminaari

2013 Monialainen yliopisto

henkilöstöä 2 600 opiskelijoita 15 000

1,00 0,50

YLEIS

Suhteellinen erikoistumisindeksi Jyväskylän yliopisto Suomi Koko maailma

ets iä

ää t r mä ym

Luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka Evoluutiobiologia

Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö

Oppiminen ja oppimisvaikeudet

Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit

Soveltava kielentutkimus

Liikunta ja hyvinvointi

Liikuntabiologia Gerontologia

Ihmisläheinen teknologia

IT-pohjaiset palvelut

LUO

TEK

0,00

Yhteiskuntatieteellinen tdk

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk

Liikuntatieteellinen tdk

Kauppakorkeakoulu

Informaatioteknologian tdk

1958

jalostaa

-0,50 -1,00

HUM

uu d aa ist

Humanistinen tdk

tehtävä

Kansainväliset kärjet

1963

1863 Jyväskylän seminaari

henkilöstöä 16 opiskelijoita 49

Painoala

LÄÄ

YHT

MAA

Jyväskylän yliopiston päätieteenalojen suhteellinen osuus julkaisuista 2006 – 2009. Lähde: Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti. Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science- julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990 – 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34

Valtakunnalliset tehtävät

Uusia avauksia

Kiihdytinlaboratorio

Koulutuksen tutkimuslaitos ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Viittomakielen opetus ja tutkimus

kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus

aivotutkimus ja aivojen toiminnan kuvantaminen parlamentarismin ja kansalaisyhteiskunnan tutkimus

arviointitutkimus ja -koulutus

Jyväskylän yliopisto 2017

energia

1966 Jyväskylän yliopisto

1934 Jyväskylän kasvatus opillinen korkeakoulu

monikulttuuristuva Suomi

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Mitä annettavaa Jyväskylän yliopistolla on yhteiskunnan suuriin kysymyksiin?

humanistiset tieteet

työkyky ja työhyvinvointi

Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa.

Yliopiston tehtävänä on tutkimukseen perustuen etsiä totuutta, tuottaa ja levittää uutta tietoa sekä jalostaa ja uudistaa sivistysperintöä.

liikuntatieteet

lapsuuden laatu

Kasvatustieteiden tdk

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.

tietojärjestelmätieteet, kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, matemaattis-luonnontieteet

LAATUA JA LIIKETTÄ

painoalat


Malus prunifolia, “Oppio”-siperianomenapuu on Jyväskylän yliopiston nimikkopuu.

150-vuotinen historia

Profiili syrjäytymisen ehkäiseminen

tietoteknistyvä yhteiskunta vesien tila

1863 Opettajaseminaari

2013 Monialainen yliopisto

henkilöstöä 2 600 opiskelijoita 15 000

1,00 0,50

YLEIS

Suhteellinen erikoistumisindeksi Jyväskylän yliopisto Suomi Koko maailma

ets iä

ää t r mä ym

Luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka Evoluutiobiologia

Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö

Oppiminen ja oppimisvaikeudet

Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit

Soveltava kielentutkimus

Liikunta ja hyvinvointi

Liikuntabiologia Gerontologia

Ihmisläheinen teknologia

IT-pohjaiset palvelut

LUO

TEK

0,00

Yhteiskuntatieteellinen tdk

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk

Liikuntatieteellinen tdk

Kauppakorkeakoulu

Informaatioteknologian tdk

1958

jalostaa

-0,50 -1,00

HUM

uu d aa ist

Humanistinen tdk

tehtävä

Kansainväliset kärjet

1963

1863 Jyväskylän seminaari

henkilöstöä 16 opiskelijoita 49

Painoala

LÄÄ

YHT

MAA

Jyväskylän yliopiston päätieteenalojen suhteellinen osuus julkaisuista 2006 – 2009. Lähde: Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti. Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science- julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990 – 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34

Valtakunnalliset tehtävät

Uusia avauksia

Kiihdytinlaboratorio

Koulutuksen tutkimuslaitos ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Viittomakielen opetus ja tutkimus

kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus

aivotutkimus ja aivojen toiminnan kuvantaminen parlamentarismin ja kansalaisyhteiskunnan tutkimus

arviointitutkimus ja -koulutus

Jyväskylän yliopisto 2017

energia

1966 Jyväskylän yliopisto

1934 Jyväskylän kasvatus opillinen korkeakoulu

monikulttuuristuva Suomi

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Mitä annettavaa Jyväskylän yliopistolla on yhteiskunnan suuriin kysymyksiin?

humanistiset tieteet

työkyky ja työhyvinvointi

Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa.

Yliopiston tehtävänä on tutkimukseen perustuen etsiä totuutta, tuottaa ja levittää uutta tietoa sekä jalostaa ja uudistaa sivistysperintöä.

liikuntatieteet

lapsuuden laatu

Kasvatustieteiden tdk

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.

tietojärjestelmätieteet, kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, matemaattis-luonnontieteet

LAATUA JA LIIKETTÄ

painoalat


Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Amica veritas

Koulutuspalvelut

AVANCEjohtamiskoulutus kansainvälisesti akkreditoitu

Avoin yliopisto Suomen suurin EduCluster Finland Oy koulutusviennin ykkönen Suomessa Rehtori-instituutti maan ainoa oppilaitosjohtamisen kouluttaja

Tiedeyliopisto

jyväskylän yliopisto profiili ja painoalat

ja koulutuksen asiantuntija Tutkimuksen arvioinnin kärkialat 2010

Monitieteellinen tutkimus ja tuotekehityskeskittymät

Kansainvälisesti johtavat

Erinomainen kansainvälinen taso

liikuntabiologia psykologia tietotekniikka

bio- ja ympäristötieteet kemia matematiikka fysiikka ja tilastotiede historia ja etnologia

kielet musiikki terveystieteet

Jyväskylän yliopiston huippuyksiköt

Agora Center ihmisläheisen teknologian keskus Gerontologian tutkimuskeskus yhteInen Tampereen yliopiston kanssa Kiihdytinlaboratorio yksi Suomen kansainvälisimmistä tutkimuskeskuksista

Suomen Akatemian nimeämät 2008 – 2013 Monitieteinen musiikintutkimus professori Petri Toiviainen

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimus  (* professori Mikko Yrjönsuuri

Suomen Akatemian nimeämät 2012 – 2017

Nanoscience Center nanotiedekeskus Viveca hyvinvointiteknologian keskus

Ydin- ja kiihdytinfysiikka professori Rauno Julin

Biologisten vuorovaikutusten tutkimus akatemiaprofessori Johanna Mappes

Inversio-ongelmat  (* akatemiatutkija Mikko Salo

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suoma laisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400 – 2000. (** professori Petri Karonen

NordForskin nimeämä pohjoismainen huippuyksikkö 2007 – 2012

Alueellinen vaikuttaminen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius aikuiskoulutusta Keski-Pohjanmaalla Vuokatti liikuntateknologian opetusta ja tutkimusta osana Kajaanin yliopistokeskusta Suomalainen musiikkikampus kolmen oppilaitoksen osaamiskeskittymä

The Nordic Welfare State-Historical Foundations and Future Challenges (* professori Pirjo Markkola * ) Helsingin yliopiston koordinoima, ** ) Tampereen yliopiston koordinoima

Ideasta ilmiöksi Osakkuudet SHOKeissa: CLEEN Oy Metsäklusteri Oy SalWe Oy TIVIT Oy FIMECC Oy

Jyväskylän yliopisto 2011 BUDJETTI vuosibudjetti................ 217  302  965 euroa

Tutkimuksen tuki:

tutkinnot maisterin tutkintoja...........................1 336 tohtorin tutkintoja............................... 162 maisterikoulutuksen ohjelmia..............117

yrittäjyys ja innovaatiot Yliopistolähtöisiä yrityksiä:

Henkilökunta opetus- ja tutkimushenkilöstö.......... 1 610 muu henkilöstö................................ 1 051

Ympäristöntutkimuskeskus akkreditoitu valtakunnallinen ympäristön asiantuntija S

O

L

U

T

I

O

N

S

opiskelijat opiskelijoita.................................... 15  133 - humanistinen............................ 3 702 - informaatioteknologia................1 845 - kasvatustieteellinen.................. 2062 - liikuntatieteellinen...................... 1 413 - luonnontieteellinen.................... 2668 - yhteiskuntatieteellinen.............. 2083 - kauppakorkeakoulu...................1 360 kansainvälisiä opiskelijoita................ 1 145 joista tutkinto-opiskelijoita................. 735

NuorIson ParasTa Tässä HarrasTeTaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

J Seinäteksti Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (1882)


Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Amica veritas

Koulutuspalvelut

AVANCEjohtamiskoulutus kansainvälisesti akkreditoitu

Avoin yliopisto Suomen suurin EduCluster Finland Oy koulutusviennin ykkönen Suomessa Rehtori-instituutti maan ainoa oppilaitosjohtamisen kouluttaja

Tiedeyliopisto

jyväskylän yliopisto profiili ja painoalat

ja koulutuksen asiantuntija Tutkimuksen arvioinnin kärkialat 2010

Monitieteellinen tutkimus ja tuotekehityskeskittymät

Kansainvälisesti johtavat

Erinomainen kansainvälinen taso

liikuntabiologia psykologia tietotekniikka

bio- ja ympäristötieteet kemia matematiikka fysiikka ja tilastotiede historia ja etnologia

kielet musiikki terveystieteet

Jyväskylän yliopiston huippuyksiköt

Agora Center ihmisläheisen teknologian keskus Gerontologian tutkimuskeskus yhteInen Tampereen yliopiston kanssa Kiihdytinlaboratorio yksi Suomen kansainvälisimmistä tutkimuskeskuksista

Suomen Akatemian nimeämät 2008 – 2013 Monitieteinen musiikintutkimus professori Petri Toiviainen

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimus  (* professori Mikko Yrjönsuuri

Suomen Akatemian nimeämät 2012 – 2017

Nanoscience Center nanotiedekeskus Viveca hyvinvointiteknologian keskus

Ydin- ja kiihdytinfysiikka professori Rauno Julin

Biologisten vuorovaikutusten tutkimus akatemiaprofessori Johanna Mappes

Inversio-ongelmat  (* akatemiatutkija Mikko Salo

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suoma laisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400 – 2000. (** professori Petri Karonen

NordForskin nimeämä pohjoismainen huippuyksikkö 2007 – 2012

Alueellinen vaikuttaminen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius aikuiskoulutusta Keski-Pohjanmaalla Vuokatti liikuntateknologian opetusta ja tutkimusta osana Kajaanin yliopistokeskusta Suomalainen musiikkikampus kolmen oppilaitoksen osaamiskeskittymä

The Nordic Welfare State-Historical Foundations and Future Challenges (* professori Pirjo Markkola * ) Helsingin yliopiston koordinoima, ** ) Tampereen yliopiston koordinoima

Ideasta ilmiöksi Osakkuudet SHOKeissa: CLEEN Oy Metsäklusteri Oy SalWe Oy TIVIT Oy FIMECC Oy

Jyväskylän yliopisto 2011 BUDJETTI vuosibudjetti................ 217  302  965 euroa

Tutkimuksen tuki:

tutkinnot maisterin tutkintoja...........................1 336 tohtorin tutkintoja............................... 162 maisterikoulutuksen ohjelmia..............117

yrittäjyys ja innovaatiot Yliopistolähtöisiä yrityksiä:

Henkilökunta opetus- ja tutkimushenkilöstö.......... 1 610 muu henkilöstö................................ 1 051

Ympäristöntutkimuskeskus akkreditoitu valtakunnallinen ympäristön asiantuntija S

O

L

U

T

I

O

N

S

opiskelijat opiskelijoita.................................... 15  133 - humanistinen............................ 3 702 - informaatioteknologia................1 845 - kasvatustieteellinen.................. 2062 - liikuntatieteellinen...................... 1 413 - luonnontieteellinen.................... 2668 - yhteiskuntatieteellinen.............. 2083 - kauppakorkeakoulu...................1 360 kansainvälisiä opiskelijoita................ 1 145 joista tutkinto-opiskelijoita................. 735

NuorIson ParasTa Tässä HarrasTeTaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

J Seinäteksti Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (1882)

Jyväskylän yliopiston profiiliesite  

Jyväskylän yliopiston profiiliesite

Jyväskylän yliopiston profiiliesite  

Jyväskylän yliopiston profiiliesite

Advertisement