Page 1

KAIKKIALLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA


EDES MIELIKUVITUS EI OLE RAJANA

Arki on ihmeellistä. Eläkeläisrouva ja koululainen päätyvät samaan virtuaalimaailmaan, jossa heistä tulee hetkeksi keijuja. Taskussasi kulkee melkein kaikki maailman tieto - ihan siltä varalta, että sattuisit sitä tarvitsemaan. Se oikea löytyy toiselta puolelta maailmaa - verkossa. Informaatioteknologia on mullistanut maailmamme viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Kokemamme muutokset ovat kuitenkin vasta alkua. Haluathan olla mukana muutoksessa - määrittelemässä sen suuntaa ja tahtia?


IT ON KAIKKIALLA Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Alan opetus Jyväskylän yliopistossa käynnistyi jo vuonna 1967, kun tietojenkäsittelyopin opetus alkoi. Tiedekuntamme perustettiin vuonna 1998. Koulutuksessamme tarkastelemme informaatioteknologiaa kahdesta eri näkökulmasta: tietojärjestemätieteessä näkökulma on kaupallis-organisatorinen ja tietotekniikassa matemaattis-luonnontieteellinen. Kognitiotieteessä ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. Tiedekunnassamme on lähes 1700 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 200.

Mitä yhteistä on pelikonsolilla, läppärillä, verkkokaupalla, kännykällä, sykemittarilla, autolla ja Facebookilla? Niissä kaikissa on informaatioteknologiaa. IT on läsnä kaikkialla. Se on arkemme läpinäkyvää älykkyyttä, jossa tekniikka yhdistyy viihteeseen, liiketoimintaan, johtamiseen, opetukseen, terveydenhuoltoon, viestintään, tieteeseen, taiteeseen ja liikuntaan - käytännössä mihin tahansa elämänalueeseen. Ja siellä, missä on informaatioteknologiaa, tarvitaan myös osaavia, akateemisesti koulutettuja IT-asiantuntijoita. Koulutamme akateemisia informaatioteknologian ammattilaisia tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Pääaineena voit opiskella tietojärjestelmätiedettä, tietotekniikkaa tai kognitiotiedettä, ja sivuaineet voit valita yliopistomme yli 100 oppiaineen tarjonnasta. Meille valitaan opiskelijoita sekä suoraan toisen asteen oppilaitok-

sista (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) että suoraan maisterikoulutukseen alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Toisen asteen oppilaitoksista tulevat suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot, alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneet pelkän maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta, maisteriksi valmistut tämän jälkeen kahdessa vuodessa. Ryhdy kokijasta tekijäksi ja hae opiskelijaksemme. Tiedekuntaamme valitaan opiskelijoita sekä syksyllä että keväällä. Lisäksi tietotekniikkaan on jatkuva haku. Opinnot voit aloittaa joustavasti joko syys- tai tammikuussa. Matkasi tekijäksi alkaa tästä kirjasesta. Tutustu Jyväskylän yliopistoon, tiedekuntaamme, tarjoamaamme opetukseen ja tekemäämme tutkimukseen, valitse oma alasi ja päätä toimia. Elämäsi parhaat vuodet ja loistava tulevaisuus odottavat Sinua!


UUSI MAAILMA - UUSI TYÖ

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti - nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kaikkein merkittävin globaaleista muutosvoimista on informaatioteknologian kehitys – maailma pienenee ja tieto lisääntyy. IT on jo muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään muu teknologia sadan viime vuoden aikana. Kehitys on kuitenkin vasta alussa ja IT-pohjaisia laitteita sekä palveluja on pian moninkertainen määrä maapallon väestöön nähden – kymmeniä miljardeja vuoteen 2020 mennessä. Samalla muuttuu myös työ ja tapa tehdä sitä. Työ on nyt ja tulevaisuudessa haastavampaa, mutta samalla kiinnostavampaa, luovempaa ja monipuolisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Työn muutos edellyttää meiltä kaikilta monenlaisia

valmiuksia, joita onneksi voi oppia ja omaksua. Itse työkin on nykyisin jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja uuden löytämistä. Vuorovaikutustaidot. Asenteet. Moniosaajuus. Arvot. Projektiosaaminen. Itseohjautuvuus. Oppiminen. Kyseenalaistaminen. Luovuus. Substanssiosaaminen. Laaja-alaisuus. Uuden maailman tietotyöläisiltä vaaditaan paljon. Juuri siksi kannattaa hankkia akateeminen tutkinto, joka on aina ollut varmin keino taata työllistyminen ja uralla eteneminen. Yliopistossa rakennat tulevalle työurallesi vankan perustan - jotain sellaista, jonka varaan voit tulevaisuudessa rakentaa melkein mitä tahansa. Opit meillä oppimaan, kyseenalaistamaan, tutkimaan ja luomaan uutta tietoa. Me teemme Sinusta maailman muuttajan.


YLIOPISTO Yliopisto on tasapainoilua vapauden ja vastuun välillä. Se on valintoja. Se on uusia elinikäisiä ystäviä. Se on oivaltamista, stressiä, onnistumisia, epäonnistumisia ja ilon kyyneleitä. Yliopisto on uuden löytämistä ja luomista. Yliopisto on elämää elämäsi parhaita vuosia. Yliopisto olet Sinä. Yliopisto olemme me. Yhdessä.


“Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Yliopistolaki, 2§


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston juuret ovat Uno Cygnaeuksen aloitteesta vuonna 1863 perustetussa maailman ensimmäisessä suomenkielisessä opettajankoulutusseminaarissa. Yliopistollamme on siis 150-vuotinen komea historia, joka on osa kampuksiemme nykyisyyttäkin esimerkiksi kauniina seminaarirakennuksina, perinteinä, tapoina ja tarinoina. Opiskelijanamme Sinusta tulee osa tätä historian ja perinteiden jatkumoa. Noin viidenkymmenen opiskelijan ja reilun kymmenen opettajan seminaari on vuosien saatossa kasvanut lähes 15000 opiskelijan monialaiseksi tiedeyliopistoksi, jonka seitsemässä tiedekunnassa työskentelee 2600 ihmistä. Yliopistoyhteisössämme on edustettuina lähes 100 kansallisuutta. Suomalaiset opiskelijamme tulevat kaikkialta maasta – olemme maan valtakunnallisin yliopisto. Jyväskylän yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on seitsemän tiedekuntaa: Humanistinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Kauppakorkeakoulu Liikuntatieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopistossa voi opiskella yli 100 oppiainetta, joista minkä tahansa voit sisällyttää sivuaineeksi informaatioteknologian tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoosi. Monitieteisyys on työmarkkinoilla lyömätön kilpailuvaltti – monitieteisellä tutkinnolla erotut. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun teet valintaa yliopiston ja kapea-alaisemman, erikoistuneen korkeakoulun välillä.

Vuosien varrelta 1863 Jyväskyään perustetaan maamme ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutusseminaari. 1934 Seminaari muutetaan ylioppilaspohjaiseksi kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. 1944 Korkeakoulu saa oikeuden valmistaa kasvatustieteiden kandidaatteja, samana vuonna tulee mahdolliseksi väitellä tohtoriksi. 1958 Perustetaan filosofinen tiedekunta, joka jakaantuu kasvatustieteelliseen ja historiallis-kielitieteelliseen osastoon. 1963 Filosofisessa tiedekunnassa aloittaa liikuntatieteellinen opintosuunta. 1965 Perustetaan matemaattis-luonnontieteellinen osasto. 1966 Kasvatusopillinen korkeakoulu muutetaan yliopistoksi, jossa on kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja liikuntatieteellinen tiedekunta. 1967 Informaatioteknologian alan opetus Jyväskylän yliopistossa alkaa toisena maamme yliopistoista - oppiaineen nimi oli tuolloin tietojenkäsittelyoppi. 1973 Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta jakaantuu kasvatustieteiden tiedekuntaan ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. 1998 Informaatioteknologian ja taloustieteiden tiedekunnat perustetaan. 2008 Informaatioteknologian tiedekunta viettää omaa kymmenvuotisjuhlaansa ja alan jyväskyläläisen opetuksen 40-vuotisjuhlaa. 2010 Uusi yliopistolaki tulee voimaan. 2013 Jyväskylässä vietetään opettajankoulutuksen ja yliopiston 150-vuotisen historian juhlavuotta.


YLIOPISTOTUTKINTO ON KUIN KARTTA TAI PASSI

Yliopistotutkinto on erilainen kuin muut tutkinnot - se ei yleensä valmista Sinua mihinkään tiettyyn ammattiin. Sen sijaan yliopistotutkinto antaa valmiuksia, jotka kestävät aikaa. Kun maailma ympärilläsi jatkuvasti muuttuu, myös osaamistarpeet ja tavat tehdä työtä muuttuvat.

Sivuaineiden avulla laajennat näkökulmaasi oman oppiaineesi ulkopuolelle ja avarrat maailmankuvaasi. Osaat arvostaa eri alojen osaajien asiantuntemusta ja verkostoitua heidän kanssaan. Opintojesi aikana saat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä valmiudet toimia kansainvälisessä työyhteisössä.

Akateemisena asiantuntijana sinulla on kyky päivittää osaamistasi ja ottaa haltuun kokonaan uusia asioita. Yliopistossa opit oppimaan. Opit tarkastelemaan asioita kriittisesti, opit etsimään ja löytämään tietoa sekä arvioimaan sen luotettavuutta. Osaat myös itse tuottaa uutta tietoa ja soveltaa aiemmin oppimaasi uusissa tilanteissa.

Yliopistotutkinto onkin kuin kartta tai passi. Se auttaa Sinua suunnistamaan muuttuvassa maailmassa ja avaa Sinulle ovia ja portteja monenlaisiin mahdollisuuksiin. Yliopistotutkinnon suoritettuasi työmahdollisuutesi eivät rajoitu vain tiettyyn ennalta määrättyyn työtehtävään tai kotimaan työmarkkinoille vaan koko maailma on sinulle avoinna. Sinä päätät.


Sovellussuunnittelija Tietoturva-asiantuntija Business System Analyst Projektipäällikkö IT-konsultti Opettaja Kouluttaja Webmaster Toimitusjohtaja Ohjelmistoasiantuntija Konseptisuunnittelija Sourcing Coordinator ATK-suunnittelija Software Engineer Tietohallintojohtaja Tekninen dokumentoija Development manager Tekninen arkkitehti Tietokanta-asiantuntija 3D-mallintaja Tuotepäällikkö Evankelista Järjestelmäasiantuntija Tuoteryhmäpäällikkö


URA URKENEE IT-ala on maailman nopeimmin kasvava teollisuudenala - se kasvaa paitsi itsenäisenä alana, niin myös muiden alojen sisällä. Työpaikan saaminen onkin käytännössä varmaa: niitä on tarjolla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, yrityksissä ja julkisella sektorilla. Erityisen hyvin IT-alalla työllistyvät ylemmän korkeakoulututkinnon (eli maisterin tutkinnon) suorittaneet - heistä on alalla itse asiassa jatkuva pula. Valmis maisterin tutkinto on myös varmin suoja työelämän joskus myrskyisissäkin käänteissä. Siksi kannattaa huolehtia siitä, että maisterin tutkinto tulee suoritettua. Kun monilla muilla aloilla ongelmana on se, että valmistuneet eivät työllisty, niin meillä IT-alalla ongelma on valitettavan usein se, etteivät työllistyneet valmistu. Sinä itse päätät, mihin valmistuttuasi työllistyt. Tutkintosi pääaine, sivuaineet ja muu opiskeluaikana hankkimasi kokemus esimerkiksi vaihto-opiskelu, harrastukset ja luottamustehtävät - vaikuttavat siihen, mistä urasi alkaa. Sen jälkeen suunta on vain eteenpäin.


TUTKINTO PINTAA SYVEMMÄLTÄ Yliopistoissa voi suorittaa perustutkintoja, joita ovat kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tutkinnot seuraavat toisiaan ja uusi tutkinto perustuu aina aiemmin hankittuun osaamiseen. Kun aloitat yliopisto-opintosi, alat suorittaa kandidaatin tutkintoa. Se on alempi korkeakoulututkinto, joka meidän tiedekunnassamme on nimeltään joko kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (pääaineena tietojärjestelmätiede) tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaineena tietotekniikka). Ylempien korkeakoulututkintojen eli maisterin tutkintojen nimet ovat vastaavasti kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Yliopisto-opintojen laajuutta mitataan opintopisteissä. Yksi opintopiste vaatii Sinulta noin 27 tunnin työn. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op, ja sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op, ja sen suorittaminen vie noin kaksi vuotta. Matkasi maisteriksi kestää siis yhteensä noin viisi vuotta ja sen jälkeen opintorekisterissäsi on vähintään 300 op. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto ovat toisistaan riippumattomia: voit suorittaa ne eri korkeakouluissa tai halutessasi vaikka eri maissa. Pääaine on se oppiaine, johon Sinut valitaan opiskelijaksi ja jota opiskelet molempiin tutkintoihisi eniten. Siitä tulee osaamisesi perusta. Pääaineena voit tiedekunnassamme opiskella joko tietojärjestelmätiedettä tai tietotekniikkaa, maisterin tutkinnossa myös kognitiotiedettä. Sivuaineopinnot tekevät tutkinnostasi itsesi näköisen. Osa sivuaineista on määritelty tutkintorakenteessa, minkä lisäksi Sinulla on

mahdolllisuus valita sivuaineita myös vapaasti - joko Jyväskylän yliopiston yli 100 oppiaineen tarjonnasta tai muista korkeakouluista esimerkiksi opiskelijavaihdon aikana. Kieli- ja viestintäopinnot antavat Sinulle valmiuksia menestyä yhä globaalimmassa maailmassa. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot ovat luonnollinen osa tutkintojasi ja osaamistasi, mutta niiden lisäksi saat opiskella mielin määrin vieraita kieliä ja viestintätaitoja. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä vastaavien opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen voi olla paitsi hankalaa niin myös kallista - yliopisto-opintojesi aikana se on helppoa, halpaa ja hauskaa! Yleisopinnot ovat opintoja, jotka antavat Sinulle valmiuksia, joita tarvitaan alalla kuin alalla, työssä kuin työssä. Yleisopintoina opiskellaan esimerkiksi tieteen filosofiaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa. Opinnoissasi on aina valinnaisuutta. Valinnan mahdollisuudet ja valtava tarjonta saattavat joskus hämmentää. Silloin kannattaa muistaa, ettet ole opintoinesi yksin. Olemme aina valmiita auttamaan Sinua opintojesi suunnittelussa tai muissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissäsi. Voit ottaa meihin yhteyttä myös jo hakuvaiheessa. Teemme parhaamme, että saat tarvitsemasi tiedot, joilla voit tehdä varmasti oikeat päätökset opintojesi suhteen. Ota meihin yhteyttä verkkosivujemme itjkl.fi kautta.


TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE


TAVALLISTA ERIKOISEMMAKSI EKONOMIKSI Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (180 + 120 op), 3 + 2 vuotta.

Tietojärjestelmätieteessä suoritettava kauppatieteiden maisterin tutkinto on maassamme ainutlaatuinen: pääaineopinnoissa yhdistetään informaatioteknologiaa ja kauppatieteitä. Tietojärjestelmätieteessä lähtökohtana on informaatioteknologian ja sen hyödyntäjien - niin organisaation kuin ihmisenkin - suhde. Olemme myös kiinnostuneita tietojärjestelmien kehittämisestä ja käytöstä osana organisaatioita ja liiketoimintaa.

Järjestelmäkehitys

Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien ja tietojärjestelmien käytön vaikutusten näkökulmista. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedon digitaaliseen esittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja käytettävyyteen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, työryhmien ja organisaatioiden työn tehostamiseen tietojärjestelmien avulla, tiedonhallintaan, ohjelmistoliiketoimintaan sekä organisaatioiden tietohallinnon ja järjestelmäarkkitehtuureiden kehittämiseen ja hallintaan.

Tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta

Kandidaattiopintojen jälkeen maisteriopinnoissa valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi järjestelmäkehitys tai tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta.

Suuntautumisvaihtoehdossa tarkastellaan tietojärjestelmien kehittämistä menetelmien, prosessien, projektinjohtamisen, ohjelmistotuotehallinnan ja eri kehittämistehtävien näkökulmista. Opinnoissa saat myös valmiuksia toimia globaaleissa projekteissa. Lisätietoja on verkossa osoitteessa http://r.jyu.fi/4oTt.

Suuntautumisvaihtoehdossa paneudutaan nopeasti kehittyvän teknologian merkityksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin verkottuneen tietoyhteiskunnan liiketoiminnassa ja viestinnässä. Opinnoille on luonteenomaista monitieteinen lähestymistapa uusien tietoja viestintäteknologian sovellusten arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisätietoja on verkossa osoitteessa http://r.jyu.fi/4nkP. Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta Tietojärjestelmätieteeseen valitaan opiskelijoita sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Opiskelijavalinta ja valintakoe järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Opinnot voi aloittaa joko syys- tai tammikuussa. Maisterivalinnassa ei järjestetä valintakoetta, vaan sen korvaa valintahaastattelu.


TAITAVAKSI TIETOTEKNIIKAN TUNTIJAKSI Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (180 + 120 op), 3 + 2 vuotta. Tietotekniikan laitoksen toiminta perustuu vahvaan matemaattiseen osaamiseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa, poikkitieteellisyyteen sekä maailmanlaajuiseen yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Keskitymme informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, esimerkiksi uudenlaisten sovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, informaatioturvallisuuteen sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirron suunnitteluun ja hallintaan. Tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien matemaattisten menetelmien käyttö esimerkiksi teollisuudessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä, on myös vahvaa osaamistamme. Kandiaattiopintojen jälkeen valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi koulutusteknologia, laskennalliset tieteet tai ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka. Lisätietoja suuntautumisvaihtoehdoista on myös verkossa osoitteessa http://r.jyu.fi/4pFS. Koulutusteknologia Suuntautumisvaihtoehdon pääorientaatio liittyy tietotekniikan aineenopettajankoulutukseen, jonka suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana. Laskennalliset tieteet Suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään matemaattisten mallinnusmenetelmien, todellisuutta jäljittelevien simulointimenetelmi-

en, toimintaa parantavien optimointimenetelmien sekä laajojen tietoaineistojen hallinnan mahdollistavien tiedonlouhintamenetelmien teoriaan ja käytännön hyödyntämiseen, erityisesti tietokoneanimaatioissa. Teemaopinnoissa opiskelija voi suuntautua luonnontieteellistä laskentaa ja optimointia syventävään tieteellisen laskennan teemaan tai teollisuuden vaativien mittaus- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen pureutuvaan teollisten järjestelmien teemaan. Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka Suuntautumisvaihtoehdossa opetuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle vankka osaaminen ohjelmistokehityksen ja tietoliikennejärjestelmien hallinnan vaativissa kehitystehtävissä toimimiseksi. Opinnot sisältävät ohjelmistojen määrittämiseen, järjestelmien rakenteeseen, tietoturvaan ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyviä ydinsisältöjä. Näitä sisältöjä opiskelija voi täydentää ohjelmistotekniikan, mobiiliteknologian, web-teknologioiden tai sensoriverkkojen teemaopintojen kautta. Tietotekniikan opiskelijavalinta Tietotekniikkaan valitaan opiskelijoita sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Opiskelijavalinta ja valintakoe järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Todistuspisteiden riittäessä voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain. Myös maisterikoulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voit aloittaa joustavasti milloin vain, mutta suosittelemme niiden aloittamista joko syys- tai tammikuussa.


TIETOTEKNIIKKA


ELÄMÄSI PARHAAT VUODET

Opiskeluaika ei ole pelkkää opiskelua, se on täyttä elämää! Monien muistoissa opiskeluvuodet tarkoittavat unohtumattomia kokemuksia ja monien hyvien tyyppien - jopa elinikäisten ystävien - kohtaamista: elämän parhaita vuosia. Jyväskylä on ihanteellinen opiskelijakaupunki. Suhteessa väkilukuun Jyväskylä on Suomen suurin opiskelijakaupunki: joka kolmas kaupungin reilusta 130 000 asukkaasta on opiskelija tai koululainen. Jyväskylä onkin tunnettu opiskelijaystävällisistä palveluistaan, opiskelija-alennuksistaan sekä erittäin monipuolisesta tapahtuma- ja harrastustarjonnastaan. Jyväskylän opiskelija-asuntotarjonta on monipuolista. Voit löytää opiskelukotisi Kortepohjan legendaarisesta ylioppilaskylästä tai lukuisista muista opiskelija-asunnoista. Asuntovalikoima on runsas myös yksityisillä markkinoilla. Jyväskylässä ei ole lainkaan tavatonta asua opiskelijana aivan ydinkeskustassa, kävelykadun tuntumassa. Myös Jyväskylän yliopiston kampusalueiden sijainti on monilla tavoin ihanteellinen. Luonto on jatkuvasti lähellä laskeuduttaessa

Seminaarinmäen harjumaisemista Jyväsjärven rantaan, mutta silti keskustan palvelut, opiskelijoiden suosimat asuinalueet ja lukuisat liikuntamahdollisuudet ovat vain kävelymatkan päässä. Jyväskylän kulttuuritarjonta on monipuolista. Musiikin ystäville löytyy jatkuvasti kuultavaa, olipa kiinnostuksen kohteena rock, hiphop, klassinen, jazz, kokeellinen elektroninen tai hc-punk. Keikkapaikoista erityismaininnan ansaitsee Suomen tunnetuimpiin rockklubeihin lukeutuva Tanssisali Lutakko. Kulttuuria on tarjolla myös kampuksilla, esimerkiksi ylioppilaskunnan Ilokiven tarjonnasta löytyy lukuvuoden aikana runsaasti keikkoja, stand up -klubeja, elokuvia, teatteria, väittelyiltoja ja erilaisia festivaaleja indie-musiikista mediataiteeseen. Jyväskylä on vahva liikuntakaupunki, mikä näkyy laajana tarjontana niin yksilö- kuin joukkuelajienkin saralla. Käytännössä jokaisen lajin ystävälle löytyy Jyväskylästä opiskelijabudjetille sopiva harrastusmahdollisuus ja samanhenkistä seuraa. Joskus tarjontaa löytyy yllättävänkin läheltä, esimerkiksi ylioppilaskylästä on vain muutaman sadan metrin matka Laajavuoren laskettelurinteisiin sekä luonnonläheisille hiihto- ja lenkkireiteille.


itjkl.fi Jyväskylän yliopisto - Informaatioteknologian tiedekunta. Hakijan esite 2012-2013. Kuvat: Antti Aarnio, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Panu Moilanen, Erkka Peitso, Olavi Porri, Mikko Puttonen, Eero Pykäläinen ja Remedy Entertainment. 10-2012/4000. opintoasiat@it.jyu.fi

Kaikkialla  

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijavalinnan esite 2012-2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you