Page 1

9 KASIM CUMA

SAAT 15:00 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ


OYUN BOZMAYA GELİYORUZ! AKP’nin ustalık döneminde halka düşman, patronlara dost politikaları dur durak bilmiyor. AKP, bizim olmayan savaşın kararını, halka aldırmadan bir günde meclisten çıkartıyor. Bu ülkenin yoksullarının, gençlerinin %80’i “Savaşa hayır” derken; emperyalizmin çıkarları için ülkeyi göz göre göre cendereye sürüklüyor. Savaşa karşı barışın sesini sokakta yükseltmek isteyenlere gazla copla saldırıyor. Yüzlerce insan ölüme yatmış; hükümetin ise kılı kıpırdamıyor. AKP, ‘Toplu İş Yasası’ ile işçilerin haklarını bir gecede kısıtlıyor. Ekonomide büyüme hedefleri küçülürken, yoksuldan alınan vergiler artıyor. En temel yaşamsal haklarımız olan ulaşım, su, elektrik, doğalgaza zam üstüne zam yapılıyor. Çıkartılan yasalarla kentsel yağma dönemi başlıyor. Yoksul halkın barınma hakkı gasp edilmeye çalışılıyor. AKP, 4+4+4 yasasıyla 5,5 yaşındaki çocukları okula gönderme fermanını veriyor. Patronlara çocuk işçi sağlamanın, kız çocuklarını 12 yaşında evlendirmenin, dindar ve kindar bir nesil yaratmanın yolunu eğitimi gericileştirerek, paralılaştırarak buluyor. Yetmiyor; üniversitelerin ticarileştirilmesi için, patronların üniversitede söz sahibi olması için, yeni YÖK Yasası’nı meclisten geçirmeye çalışıyor. AKP’nin yaratmaya çalıştığı yıkım tablosu ortada. AKP attığı her adımda yolun sonuna yaklaşıyor, köşeye sıkışıyor. Oynanan oyunları bozmak için bizler hazırız. Halk düşmanı, kadın düşmanı, öğrenci düşmanının oyunlarını bozmaya 9 Kasım’da Ankara’ya gidiyoruz!


KOLEKTİF SENİ ÇAĞIRIYOR

9 Kasım’da son yılların en büyük üniversite buluşmasını gerçekleşiyor. Üniversiteliler, akademisyenler yan yana geliyor; AKP karşısında seslerini ve güçlerini birleştiriyor. AKP’ye, en hassas noktasından, “gençlik alerjisinden” vurmak için yüzlerce üniversiteden, binlerce üniversiteli sesleniyor: AKP kaybedecek, üniversite kazanacak! Üniversitenin içinden, üniversitelinin sesinden güç alan; AKP’lilerin, patronların, halkın ve üniversitenin düşmanlarının korkulu rüyası, yumurtalı belası; üniversitelilerin hak arama-alma örgütü Öğrenci Kolektifleri tüm üniversitelileri oyun bozmaya çağırıyor. YÖK’ün kuruluş ayı olan Kasım’da gerçekleşecek bu buluşma her zamankinden daha önemli. Ülkemizin, üniversitemizin dört bir tarafında; başrolünde Tayyip Erdoğan’ın olduğu büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu bozmak, üniversitenin gücünü göstermek için 9 Kasım’da, Ankara’da, her birimizin elinde mavi birer flamayla söyleyeceği şeyler ortak. Edirne’den Zonguldak’a; Trabzon’dan Sivas’a; Hatay’dan İstanbul’a: Eğitimi satanların, gericileştirenlerin, 4+4+4 yasasını zorla geçirenlerin, bu ülkenin geleceğini karartanların oyununu bozmaya! Üniversiteleri cemaat ağlarıyla örenlerin, üniversiteyi patronlara pazarlayanların oyununu bozmaya! Halkın evine, barınma hakkına, yaşamına, suyuna, ocağına göz dikenlerin oyununu bozmaya! Kadın düşmanlarının; Üzmezgillerin, Gökçekgillerin, bedenimize, yaşamımıza göz dikenlerin oyununu bozmaya! Ağızlarından kin ve nefret çıkanların, ülkemizi savaşa sürükleyen emperyalizm yanlılarının oyununu bozmaya! Yeni YÖK Yasası ile bilimi yok etmeye, üniversiteleri şirketleştirmeye, öğrencileri müşterileştirmeye çalışanların oyununu bozmaya! 9 Kasım’da üniversitenin gücünü göstermeye, oyunları bozmaya, büyük üniversite buluşmasına!

Hep birlikte, bir kez daha Ankara’yı “Kolektif mavisine” boyama zamanı!


yerden bastırdılar: Tayyip’in oyununda perde açıldı, her “Müjde ! Parasız eğitim geldi!”

rak savunduğu Bizlerin yıllardır kamusal bir hak ola AKP’nin dönemin “parasız eğitimi” dillerine doladılar. alarının ardından; başında harçları kaldırıyoruz açıklam ık öğretimlerin ve birinci öğretim harçları kaldırıldı. Aç imlerin harç ödebinlerce lira harç ödeyen ikinci öğret gelmesi bir yana meye devam etmesi, parasız eğitim tirdi. Eğitimin üniversitelerdeki eşitsizliği derinleş iversiteli, onlarca gerçekten parasız olması binlerce ün itim oyununa kent merkezinde yürüdük. Parasız eğ güçlü haykırdık: kanmamızı isteyen AKP’ye inat daha yır! Müşteri değil, öğrenciyiz! Harçlara ha ortaya çıkıyor. Şimdiyse oyunlarının nedenleri bir bir açılacak ve eğiYeni YÖK yasasıyla özel üniversiteler ım daha ileri timde paralı hale getirilmesinde bir ad rsiteliler bu oyunu ive ün Biz . ak tac ar ik izl its Eş k. ce ile gid ana, beslenme, yemiyoruz. Harçlar tamamen kaldırıl , üniversiteler barınma, ulaşım, sağlık parasız olana vakıf üniversiteleri patronlardan tamamen arındırılana, z. Tayyip’e ünikapatılana kadar eğitim parasız olama ız eğitim talebini versitenin gücünü göstermek, paras duymayan kulaklara duyurmak için 9 Kasım’da Ankara’dayız!

YÖK YASASI OYUNUNU BOZALIM

PARALI EĞİTİM OYUNUNU BOZALIM


Üniversitelerde patronların ve gericilerin isteklerini harfiyen yerine getirmeye çalışan AKP adımlarını hızlandırdı. AKP üniversiteler üzerinde yeni bir oyun oynamaya hazırlanıyor. Oyunun adı açıklandı: Yeni YÖK Yasası Demokrasi diyerek, rektör seçimlerini ortadan kaldırıyorlar. Başına üniversitenin değil; paranın temsilcilerini koyacakları ‘Üniversite Konseyi’ kurmak ilk hedefleri! AKP'nin hedefine göre; üniversiteleri öğrenciler ve akademisyenler değil; şirket temsilcileri yönetmeli! Her üniversiteyi rantçı, talancı, halk düşmanı olan birer ‘Ali Ağaoğlu’ yönetsin istiyorlar. Bu yasa ile üniversiteleri daha fazla paralılaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Yetmeyecek! Üniversiteleri şirket yapmaya çalışacaklar. Paralı eğitim uygulamaları artacak. Her öğrenciye müşteri gözüyle bakacak, bizleri daha fazla soymaya çalışacaklar. YÖK yasasında her şey sermaye için düşünülmüş. Patronların biricik isteği olan özel üniversitelerin kurulması artık yasal hale gelecek. Patronlar üniversiteler üzerinden rahatça ‘kar edebilecek’ Bilimi pazarlamayı amaçlıyorlar. Sermaye için kar getirmeyen hiçbir bilimsel araştırmaya izin vermeyecekler. Tek hedefleri, üniversiteleri şirket, akademisyenleri köle, öğrencileri ise daha fazla müşteri yapmak.

Yasayı hazırlarken bir tek üniversiteliye dahi sormadılar. Çok kişilik, tek perdelik YÖK oyununu; köşk sofralarında, şirket ofislerinde hazırladılar. Bu oyunu üniversiteliler sokakta bozacak. AKP'nin YÖK yasası üniversitenin gerçek sahipleri öğrencilerin oyunbozanlığı ile engellenecek. Üniversiteyi, bilimi, parasız eğitimi savunmak için oyun bozmaya!


EMPERYALİST SAVAŞ OYUNUNU BOZALIM “Savaş! Savaş! Daha fazla savaş!” diye bağırıyorlar. Emperyalizm ile işbirlikçilikte sınır tanımayan AKP, Suriye'de savaşı körüklüyor. Eli silahlı el Kaide militanları, ülkemizde cirit atıyor. AKP'nin savaş oyunlarının sonucunda Akçakale'de beş insanımız hayatını kaybetti. AKP ölümler yetmiyormuş gibi halkın üzerine jop ve panzerlerle saldırdı. Yetmedi, meclisin açıldığı gün savaş tezkeresi çıkardı. Emperyalizm için her yerde savaşabileceklerini ilan ettiler. AKP savaşın ve ölümün iktidarlığını yapıyor. Savaşta insanların ölmesi umurlarında bile değil. AKP'nin tek derdi emperyalizm ile işbirlikçiliğini kusursuzca yerine getirebilmek! Tayyip Erdoğan “Savaşa uzak değiliz. Ne barışı?” derken, Bülent Arınç “Tezkereyi laf olsun diye çıkarmadık” açıklamasını yapıyor. AKP, hem Suriye üzerinde hem de ülkemizde savaş oyunu oynuyor. Bu oyun halklara ölüm, yoksulluk ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecek. AKP'nin ülkemizi uçuruma sürükleyen savaş politikalarına sessiz kalmayacağız. Biz üniversiteliler barışın sesini Denizler, Mahirler gibi üniversitelerimizde, sokaklarda haykıracağız. Emperyalistlerin ve işbirlikçi AKP'nin savaş oyunlarını bozacağız!


N I N I R A L N A M Ş Ü D N I D KA

M I L A Z O B U N U N U Y O

imizle, s e s i r e y r ra inat he ara çıkıyoruz. a l n a y a l k eydanl ları yasa m k n a i yaşınk ç i o 4 s 1 k , e e z .Ç i m r N b i ; i t r k ş a Biz kadınl gücümüzle özgürle . Bu sene 13 yaşında iye edilirken görhl dı la, isyanımız mmülümüz kalma tecavüzcülerini ta ini öldürsün” a ın d Çünkü tah ve yüzlerce kadın ürtaj olmasın, ken ün geçtikçe artan k g in daki Ö.C’n üze uğrayan kadın amın her alanında 4190 kadın, daha ş v dük. “Teca KP’lileri duyduk. Ya adık. Son yedi yılda ler tarafından ölş k A diyenleri; itsizliği, baskıyı ya mız Fatmanur erke ı eş bul et” gericiliği, siteli kadın arkadaş a k i y e m l r eti, öldürü r. “Senin yurda d d dün ünive i ş a d a de otur y hak edersin” diyo or. Bunları n i v e dürüldü. l o e “Ann vüzü k” diy Onlar bize açık giyinirsen teca okaklar sana yasa ır kadın mıdır” ıd ,s er diyor. “Eğ saatini biz belirleriz in başbakanı “Kız m n giriş-çıkış yen kadınlara ülke ze tecai c a t , r a l r e ale ediyo uz. Bu yüzden h a kabul etm d ü m k daha ço a çok öldürülüyor a z ı sürükm ı diyor. a t ş a a y v a h a h a s , d a , n ç z a Biz sustuk aya devam ediyoru m hakkı yok sayıl larca kadının on m aşa vüze uğra z, korkmuyoruz. Y , her gün öldürülen unlar için değil, inu n b susmuyor üze, tacize uğraya sokaklara. Sadece ardığı “sağlık”, ık z av lenen, tec rmak için çıkıyoru ektörlerin satılığa ç o r hesabını s aşam için AKP’nin, ız için yürüyoruz. filerden, yurtlary sanca bir daha nice haklarım kampüslerden, am , AKP’nin oyua a e “eğitim” v li kadınlar olarak d ndan hesap sormay Üniversite kadın düşmanları kara’dayız! in An dan AKP’n ak için 9 Kasım’da nunu bozm


HARÇLAR TAMAMEN KALDIRILSIN! SÖZ YETKİ KARAR HAKKI İSTİYORUZ! YÖK YASASINA HAYIR! YÖK KAPATILSIN!

TUTUKLU ÖĞRENCİLERİ ÖZGÜR BIRAK! PARASIZ EĞİTİM İÇİN PARASIZ BARINMA,BESLENME,ULAŞIM

İLETİŞİM & ULAŞIM* Adana Alanya Ankara Antalya Bilecik Bolu Bursa Çanakkale Ç.Kale Biga

05375611034 05346920070 05356271324 05075353630 05378730206 05079763213 05546305169 05444227463 05342837476

Denizli Edirne Eskişehir Giresun Hopa Isparta İstanbul İzmir Kocaeli

*Türkiye’nin dört bir yanından otobüs kaldırılacaktır.

05384460427 05422088677 05553988695 05364255348 05437217691 05334304236 05413216021 05542798263 05379406566

Konya Kütahya Mersin Ordu Samsun Sivas Tekirdağ Trabzon Zonguldak

05544868408 05465112520 05394640179 05445248377 05424301230 05543664593 05076648557 05453038370 05067497379

AKP'nin Oyununu Bozalım  
AKP'nin Oyununu Bozalım  

9 Kasim'da Ankara'dayiz!

Advertisement