__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

NR. 3  2016

geven De wereld zien dankzij Swaantje Mondt Fonds

Afgelopen zomer richtten Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds op. Het stelt jaarlijks 20.000 euro beschik­baar voor promovendi van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen om onderzoek te doen in het buitenland. En om buitenlandse promovendi de kans te geven aan deze faculteiten onderzoek te doen.

TEKST: MARJOLEIN VAN DEN ENK, FOTO: MARC DE HAAN

H

et fonds draagt de naam van hun ­dochter Swaantje. In 1998 kwam zij op 19-jarige leeftijd om bij een verkeers­ ongeval. ‘Met dit fonds willen wij ­kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee ­g rote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen,’ aldus Jaap Mondt. Martine Mondt, voorheen werkzaam als rechter en staatsraad, nu lid van de bezwaar-advies­commissie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, studeerde rechten in Utrecht. Ze heeft een hechte band met die universiteit. Maar ook met Leiden, waar zij onder andere deel uitmaakte van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht. ‘Dit ­instituut heeft zijn voortbestaan mede te ­danken aan het Leids ­Universiteits Fonds.’ Jaap Mondt ging na zijn middelbare-

school­periode een jaar naar Amerika. ‘Wat een ervaring was dat!’ Hij deed zijn kandidaatsexamen geologie in Leiden en stapte over naar geofysica in Utrecht, waarin hij ook promoveerde. Jarenlang werkte hij bij Shell in het onderzoeks­ laboratorium. Dochter Swaantje deed de Hotelschool in Den Haag. Martine Mondt: ‘Het anderen naar de zin maken was haar grote passie. Verder was ze heel actief bij zeeverkennersgroep Jan van Galen; een boot van die ­vereniging draagt haar naam. Ook hebben wij nog veel contact met haar vrienden en vriendinnen.’ Het Swaantje Mondt Fonds werd in haar nagedachtenis opgericht. ‘Dit kan voor jong talent een springplank zijn naar uitdagend, grensverleggend onderzoek en een mooie persoonlijke ervaring in het buitenland, waarmee promovendi hun kennis en netwerk kunnen verrijken. En wij blijven ook op deze manier betrokken bij de wetenschap,’ aldus Jaap Mondt.

Fonds op naam

Het Leids Universiteits Fonds beheert nu 59 fondsen op naam, elk met een eigen bestemming. Het S ­ waantje Mondt Fonds is er een van. Kijk voor meer ­informatie op www.luf.nl/fondsen. Overweegt u een fonds op naam in te stellen? Neemt u dan contact op met het LUF: 071 513 05 05 of via info@ luf.leidenuniv.nl

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad no 3 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...

Leidraad no 3 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded