__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

Leidraad

NR. 2  2018

geven Op studiereis naar Italië dankzij speciaal fonds Zo’n twintig tot dertig studenten Klassieke Talen gaan jaarlijks op studiereis naar Italië of Griekenland. Dankzij het Jobje van den Bergh Simons Fonds kunnen ze hiervoor een financiële bijdrage krijgen.

TEKST: LIZA JANSON, FOTO: HUBERT MOOIMAN

‘I

k ben ontzettend blij met die bijdrage’, zegt student Emma Mendez Correa (24). In het tweede jaar van de opleiding Klassieke Talen gaan studen­ ten voor het vak Antieke bronnen en materiële cultuur op studiereis naar het Italiaanse Campanië. Kosten: 550 euro. ‘Je krijgt daar veel voor terug hoor, maar voor een student die op zichzelf woont is het ontzettend veel geld. Ik zat er tegenaan te hikken.’ Dankzij het fonds hoeft ze nu nog maar 250 euro zelf in te brengen. ‘Heel luxe’, vindt ze. Ze kijkt uit naar de reis. ‘Je ziet in het echt waar je je altijd mee bezig­ houdt. Het is leuk om daar te zijn en bij een opgraving te staan. Voor je algehele vorming als student Klassieke Talen is het goed als je een volledig plaatje hebt.’ Het fonds is vernoemd naar de Leidse alumna Jobje van den Bergh Simons. Nadat haar kinderen het huis uit waren, besloot ze een studie Klassieke Talen te volgen aan de Universiteit ­Leiden. Vervolgens gaf ze jarenlang bij­

les aan studenten. ‘Daar heeft ze altijd ontzettend veel plezier in gehad. Mijn moeder en Klassieke Talen waren rechtstreeks met elkaar verbonden’, zegt haar zoon Rob van den Bergh. Ter nagedachtenis aan haar besloot hij om samen met zijn zussen Noor van den Bergh en Linney Seckel een fonds op te richten. ‘We wilden onze moeder op een heel mooie manier gedenken. Het is een mooi middel om dankjewel tegen je moeder te zeggen.’ Hij kwam in contact met Ineke Sluiter, hoogleraar Grieks. ‘Ik heb Rob van den Bergh verteld wat onze studenten doen en verschillende mogelijkheden aange­ dragen waarvoor het fonds gebruikt zou kunnen worden. Hij koos met over­ tuiging voor het plan van de studiereis’, zegt Sluiter. ‘Eigenlijk staat boven de hele gift liefde en plezier geschreven. Het mooie gebaar en het plezier van hun moeder en dan de ­studenten die net zoveel plezier en ­liefde hebben in het vak.’ Al jarenlang bezoeken de studenten Klassieke Talen oude Romeinse en

Griekse steden. Tijdens de reis in mei gaan achttien studenten naar Pompeï en Napels. ‘Leren uit een boek is heel anders dan ter plekke zien hoe het is. Het materiële moet je aan den lijve onder­ vinden’, zegt universitair docent Latijn Susanna de Beer, die de reis dit jaar orga­ niseert. ‘Ook zie je tijdens de reis goed hoe de verschillende onderdelen van de studie met elkaar samenhangen.’ Wat Jobje van den Bergh Simons van het fonds zou hebben gevonden? Haar zoon: ‘Ze zou het overdreven hebben gevon­ den, maar misschien zou er toch een kleine glimlach op haar gezicht zijn ­verschenen.’

LUF

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) beheert tientallen fondsen die bij­ dragen aan een specifiek doel. Het Jobje van den Bergh Simons Fonds is daar één van. Het fonds geeft de komende vijf jaar ieder jaar een bijdrage van 5.000 euro aan de studiereis voor studenten Klassieke Talen. Het LUF zet zich sinds 1890 in om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Dit is mogelijk dankzij donaties en schenkingen van onder anderen alumni. www.luf.nl

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad mei 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraaad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...

Leidraad mei 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraaad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded