__MAIN_TEXT__

Page 36

36

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Vice-rector magnificus Hester Bijl over de nieuwe onderwijsvisie

‘Vernieuwen doe je niet achter je bureau’ Hester Bijl is de nieuwe vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden. Sinds 1 november 2016 is zij verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Haar eerste grote opdracht: de nieuwe onderwijsvisie – Learning@Leiden – samen met docenten en studenten vormgeven. Doel is studenten te laten uitgroeien tot academische en maatschappelijk betrokken professionals die over grenzen heen kunnen kijken.

Erop uit

TEKST: NIENKE LEDEGANG, FOTO’S: TACO VAN DER EB

Haar kennismaking met de Leidse universiteit bracht haar al op uiteenlopende plekken in de organisatie. ‘Ik vind het belangrijk om het onderwijs aan de Universiteit Leiden verder te ver­nieuwen, samen met de mensen op de werkvloer én de studenten. Daarvoor moet je natuurlijk wel weten waarover je praat. Er gebeuren veel belangrijke en mooie dingen op allerlei terreinen – waar je soms geen weet van hebt. Vernieuwen doe je op zo’n speelveld niet achter je bureau. Je moet de faculteiten en instituten langs. Met onderzoekers praten,

onderwijs volgen. Contact hebben met ­studenten, weten wat er leeft. En dat in je visie meenemen.’

Wijnhaven

Hester Bijl vertelt het op een vrijdagmiddag in het restaurant op de tweede verdieping van het in ­januari geopende gebouw Wijnhaven in Den Haag. Bijl voelt zich er thuis, tussen de veelal ­inter­nationale, Engelssprekende studenten. Er is veel bedrijvigheid, in alle hoeken wordt overlegd en gewerkt – soms in groepjes,

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad mei 2017  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad mei 2017  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...