__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 34

34

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

WINTER 2016

Geven

‘Ons bescheiden fonds is een springplank voor meer onderzoek’

N

a zijn HBS-opleiding in Nederlands-Indië, waar hij ook is geboren, besloot Robert Nypels terug te keren naar Nederland. ‘Geneeskunde werd het. Ik doorstond de zware toets van het kandidaatsexamen en verkaste naar Groningen. Hier leerde ik mijn ­eerste vrouw kennen. Zij studeerde chemie. Haar vader was weg- en waterbouwkundig ingenieur en had zijn ­passie voor militaire technologie op zijn dochter over­ gedragen. Geneeskunde vond zij geen wetenschap. Het was niet exact genoeg: in haar ogen hoefde je er alleen een goed geheugen voor te hebben.’ Tijdens zijn coschappen deed de heer Nypels enig hersenonderzoek. De eerste hoogleraar neurochi­ rurgie wilde hem graag als assistent. Wetenschap­ pelijk onderzoek paste hem uitstekend. Maar de dienstplicht was er ook nog. ‘Ik werd geplaatst als arts bij een cavalerie-eenheid. Mijn vrouw zocht mij in deze militaire omgeving maar wat graag op’, glimlacht Nypels. Zo kregen de twee meer begrip en waardering voor elkaars interesses. Na zijn diensttijd bleef de heer Nypels binnen Defensie; hij doorliep een mooie carrière. Als laatste was hij de hoogste militairgeneeskundige autoriteit onder de minister van Defensie.

Druppel

De heer Nypels vervolgt: ‘Soms komen er invloeden samen die een grotere uitwerking hebben dan je denkt. Na het overlijden van mijn eerste vrouw ontmoette ik mijn huidige vrouw. Zij was uit haar eerdere huwelijk bekend met het Leids ­Universiteits Fonds (LUF) en de mogelijkheid om via het LUF te schenken aan de universiteit. Mede hierdoor en

dankzij de inspirerende betrokkenheid van Annah Neve, de directeur van het LUF, kwam ik er uiteindelijk toe om geld dat “over” was, deels afkomstig uit de familie van mijn eerste echtgenote, een bijzondere bestemming te geven: het Nypels-van der Zee Fonds.’ Nypels was in zijn functie gewend met grote onderzoeksbudgetten om te gaan. Dit Fonds voelde in eerste instantie als een druppel op een gloeiende plaat. ‘Wat stellen mijn bijdragen nou voor? vroeg ik me af. Professor Marijnen, die uit het Fonds een ­subsidie ontving voor pioniersonderzoek, heeft mij overtuigd dat het wel degelijk belangrijk is. Voor haar was dit onderzoek namelijk een springplank naar een grotere wetenschapssubsidie. Met dit Fonds dragen wij eraan bij om geneeskunst stukje bij beetje meer geneeskunde te maken.’

Het Nypels-van der Zee Fonds

subsidieert projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande technologieën voor toepassing in de geneeskunde. De laatst toegekende subsidie gaat naar de ontwikkeling van een innovatieve vorm van prostaatkankeronderzoek in menselijk weefsel buiten het lichaam. Meer informatie over Fondsen op Naam: www.LUF.nl/fondsopnaam

TEKST: MARJOLEIN VAN ENK, FOTO: MARC DE HAAN

‘Het was het enige wat ik toentertijd kon bedenken.’ Zo omschrijft Robert Nypels (1929) zijn keuze voor de studie geneeskunde, in Leiden. Een bijzondere, medisch-militaire carrière volgde. Zijn eerste echtgenote Marion van der Zee vond geneeskunde geen wetenschap. Dat veranderde gedurende hun huwelijk. Mede in haar nagedachtenis werd het Nypels-van der Zee Fonds opgericht.

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded