Page 1

·1 ara, que?·

L'enhorabona! Comences una nova etapa: t'estavem esperant!

Ara que acabes els teus estudis, volem continuar al teu costat! Com a graduat de la Universitat Pompeu Fabra passes a formar part de la comunitat Alumni UPF Ja en som més de 35.000, i volem acompanyar-te i ajudar-te a continuar creixent com a persona i com a professional. Et convidem, dones, a coneixer-nos millar, i recorda: "Jo, la Pompeu", per sempre!

''Sigues sincer amb tu mateix i fes alió que et dicta el cor'' UN RECORD. Els dies sense final al campus, la fugacitat del temps, la construcció d'un mateix i la sensació de voler immortalitzar el moment. UN CONSELL. Continua treballant com fins ara i apostant per aquelles coses que t'agraden. Sigues sincer amb tu mateix i fes allo que et dicta el cor.

''Busca feina en/unció deis teus valors i interessos professionals'' UN RECORD. La proximitat amb els professors em va permetre percebre la feina i la vida que volia tenir. UN CONSELL. Busca feina en funció dels teus valors i interessos professionals. No ho facis només pensant en els teus coneixements; pots a prendre-ho tot !

Alumni, que tenim per a tu... #OFERTESFEINA #ORIENTACIÓPROFESSIONAL #REVISIÓDECURRÍCULUM #ACTIVITATS #NETWORKING #CURSOS #EMPRENEDORIA #LATEVABIBLIODESEMPRE #TROBADES #CULTURA #ESPORTS #ESPAIS #DESCOMPTES #DEBATS

No te'n perdis ni una: segueix-nos! @alumniupf www.upf.edu/web/alumni O O� @>

-Cronica de l'acte-

alumni

· Protagonistes-

Amb la col-laboració del Consell Social de la UPF

-1 ara, que?-


upf.edu

7 de juliol del 2017

-Cronica de l'acte·

upf.edu Carla Bertomeu i Castells

Publicitat i Relacions Públiques

JAUME CASALS, RECTOR DE LA UPF

LaUPF

Els millors records que tinc són de celebració de fi d'examens amb els companys de classe! I especialment, el pas de l'equador que vam organitzar en una casa de colonies, amb tematica de Harry Potter, activitats de grup i una gran nit de festa. A la UPF, m'han fet veure els meus punts forts i febles, i m'han ajudat a descobrir ambits que ara m'interessen molt, com el disseny i la psicologia.

Mireia González Dalmau

sempresera casateva - Aquest és un missatge que escric per a tu; encara que el text sigui el mateix per a tots els graduats, aquest missatge és per a tu. T'has sentit bé a la UPF? Aquesta és la pregunta que, com a rector de la Univer­ sitat Pompeu Fabra, vull adre­ �ar-te. Has de saber que el teu benestar personal i professio­ nal és fruit d'un gran esfor� col­ lectiu que, evidentment, també t'inclou. La UPF és una de les millors universitats d'Europa, una de les millors universitats joves del món, i tots els que hi treballem ens esforcem per fer­ ho possible. La teva graduació a la Univer­ sitat no era únicament un dret, és també una oportunitat per a la teva vida, per al teu futur personal i professional. D'aixo no te'n pots oblidar. El teu pas perla UPF és important, la teva pet jada és important. Els que hi treballem cada dia et volem recordar, amb raons de passat i de memoria; pero també amb raons de futur.

La Pompeu Fabra sempre sera casa teva. Formes part d'una comunitat a la qual, des d'ara mateix, t'incorpores coma antic alumne. Et convido a tornar-hi sempre que vulguis i et demano que, alla on et porti la vida, sem­ pre ens tinguis al cor i siguis un bon ambaixador de la Universi­ tat que t'has vist créixer.

Perque la UPF és i sera el que tu siguis. Sigues tu també UPF.Enhorabona i molta sort!

� � �

Carles Singla, ciega de la Facultat de Comunicació

� � � � - Fa quatre anys vareu arri­ � bar a la Universitat amb el � comptador a zero i una mot­ � � xilla a mig omplir. Es torna a posar el comptador a zero, pero la motxilla esta molt més ple­ � na. Entre tots us hem ajudat a � � omplir-la. Esperem que us faci � molt servei en el camí que ara � inicieu. Endavant i sort! � � �

1

---------------------------------� Comunicació Audiovisual

'

7 de juliol del 2017

· Protagonistes·

Canviar d'etapa sempre genera nervis. Pero malgrat que de vegades sentim que no sabem que fer, prefereixo pensar que podem fer qualsevol cosa. En el meu cas, vull continuar estudiant, perque m'agrada aprendre; pero no descarto viatjar o treballar durant una temporada. L'emoció més forta... Descarregar el 2d7f fent de crossa amb els Trempats; sentir que amb esforc; podem arribar més enlla del que imaginem.

---------------------------------1 Sergio Segura Guerrero Periodisme

La UPF m'ha aportat tantes coses que és difícil resumir-les en aquest espai. Pero destacaria que cursar el grau en Periodisme m'ha aportat confianc;a, responsabilitat i maduresa, tres característiques essencials en la professió. De la Universitat, m'emporto la relació que he consegu t ten r amb diversos com ny s de grau i d'a tres carreres _______ª_ _ _ _ _ _ _1_· _ _ _1_· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ª_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ - _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Enrie Peig, director de l'Escola Superior Politecnica

� � � � � � - Felicitats! Aquella llunyana fita que us vau propasar asso­ lir ja és vostra! Nosaltres us Marta Llauradó Gómez hem ensenyat tot el que podí­ � � Biología Humana em. Ara us toca aprofitar-ho. L'etapa a la UPF m'ha permes anar més enlla del que jo creia � � Trobareu un munt d'oportuni­ que eren els meus límits. M'han ajudat a coneixer-me millor a � tats per poder demostrar que mi mateixa i a saber quines són les meves fortaleses i febleses � esteu ben preparats. Convertiu � per treballar-hi. els esculls en reptes, apassio­ neu-vos i sigueu feli�os amb el Arianne Bercowsky Rama � que feu.Enginyeria Biomedica �

l

---------------------------------1 Aquí he crescut com a persona i també m'ha obert molt les portes de cara al futur. Em vull dedicar a la recerca, i gracies a la UPF he pogut establir els contactes necessaris per aconseguir aquesta meta. A més, hi he conegut gent increi:ble amb la qual m'agradaria continuar en contacte després de finalitzar els estudis. La UPF exigeix molt i em sento molt preparada per competir per posicions en altres universitats o empreses. Sóc una persona més forta que quan vaig entrar-hi.

� � � � �

� �

Quim Gea, ciega de la Facultat de Ciencies ---------------------------------� de la Salut i de la Vida � Guillem Cañizares Andrés

� �� �

� � � � Han estat quatre anys que cap de nosaltres oblidara facilment: el ner­ � � Enginyeria Telematica

viosisme de les primeres classes, l'emoció amb les noves amistats, les nits d'estudi, el patiment pels examens, les celebracions posteriors... Més que records, m'emporto vivencies. Vaig entrar-hi com un nen i en surto com un adult. Valors com la dedicació, l'esforc; i la col-laboració són els que aprens en un ambient estudiantil que exigeix tant.

1

� � � � �

---------------------------------� Ferran Angulo Montserrat

Enginyeria Telematica � El millorrecord que g uardo és el de les primeres prádiques en grup

a primer, en que sense coneixer a ningú comences a relacionar-te i a crear noves amistats. Actualment, els meus millors amics formaven part d'aquell primer grup de practiques. De la UPF m'emporto valors que he apres com l'esforc;, la dedicació constant, l'or_ e_ n_ c_ ia _ _per _ _ as_ s_o_ l_i r _el_s_ t_eu _ _s _ re_ p_ t_ e_ s_.______ _______g_a_n_ it_ z_a_c_ió_ _o_ l_'e_x_ ig

1 � � � � � � �

- Benvolguts estudiants, Ara acaba una e tapa molt important de la vostra vida, tant professional com perso­ nal. Heu escollit una area de coneixement apassionant, la biomedicina en els seus diver­ sos vessants biologic i medie. És a dir, l'increment i l'aplicació del saber sobre els éssers vius per tal que els éssers humans visquin més i amb millar qua­ litat. Teniu, dones, per davant una missió molt noble i de ser­ vei a la societat, alhora que molt ambiciosa i gratificant.-


UPF.EDU Especial Promoció 2017 - 1a. sessió  

Graus en Biologia Humana, Medicina, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria en Telemàtica, Enginyeria en Infor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you