Page 1

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 2018 2019

COMUNICACIÓ Grau en Comunicació Audiovisual Grau en Periodisme Grau en Publicitat i Relacions Públiques


Jo, la Pompeu perquè ... pública Els preus i les beques són els mateixos que a la resta d’universitats públiques de Catalunya

... urbana Té tres campus al centre de Barcelona

... de qualitat Rànquing Times Higher Education (2018): 1a. universitat espanyola (posició 140 del món i 60 a escala europea) U-Multirank (2017-2018): 1a. millor universitat europea Rànquing Times Higher Education (2017): 17a. millor universitat del món entre les de menys de 50 anys Rànquing d’El Mundo (2016): 10 de les 15 titulacions avaluades entre les cinc primeres del rànquing

... que imparteix

26 6 graus

dels quals en anglès

3

dobles graus

6

estudis simultanis

(dos graus en 5 o 6 anys)


és una universitat... … internacional Té més de 350 convenis amb universitats d’Europa, d’Amèrica del Nord, de Llatinoamèrica, d’Àfrica, del Pròxim Orient i d’Àsia-Pacífic i amb 28 de les millors 50 universitats del món (rànquing Times Higher Education, 2015) Un 19% del professorat és internacional (UPF, 2018)

... de dimensions que faciliten les relacions personals Té 10.161 estudiants de grau

… que ofereix una docència Transversal i multidisciplinària Adaptada al que demana la societat Trimestral En grups reduïts d’estudiants En català, en castellà i en anglès Amb pràctiques en empreses i en institucions

1a. universitat espanyola en projecció internacional (Times Higher Education, 2018) 1a. universitat espanyola en percentatge de professorat internacional (QS, 2018)


… amb uns serveis que s’adapten a les necessitats dels estudiants B eques pròpies per a estudiants amb dificultats econòmiques U n tutor per a cada estudiant Cursos d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès A ctivitats per trobar feina i borsa de treball A ssessorament psicològic Suport a esportistes d’alt nivell Pla d’inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica


... que, a més a més, sap que als estudiants també els agrada F er esport, ioga, meditació, excursions, rutes culturals... F er teatre, castells, fotografia, cantar, tocar instruments, ballar, escriure, anar a concerts... Participar en activitats de voluntariat i solidaritat, i en el govern de la Universitat

… que obté molt bons resultats El

78%

dels estudiants té feina tres mesos després d’acabar els estudis, i el

90% al cap de l’any

,

La taxa d’ocupació dels graduats és del

90% 9

de cada 10 estudiants tornarien a triar la UPF


Facultat de Comunicació Facultat de Comunicació www.upf.edu/facom 93 542 20 00 @DretUPF Campus del Poblenou Roc Boronat, 138 08018 Barcelona La Facultat de Comunicació ofereix els graus en Comunicació Audiovisual, Periodisme, i Publicitat i Relacions Públiques amb el segell de qualitat de l’Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya. La preinscripció es fa en línia a accesnet.gencat.cat, de juny a juliol. El rendiment acadèmic i la inserció laboral dels estudiants de la Facultat se situen de fa anys en les primeres posicions dels rànquings d’excel·lència de tot Catalunya.

La Facultat convoca el

premi Domènec Font al millor treball de recerca de batxillerat

Rànquing Times Higher Education

Rànquing QS (2017)

Presenta-t’hi!

a

www.upf.edu/estudiarfora.

Entre les

100

del món en lingüística i comunicació i mitjans

en comunicació (periodisme, comunicació audiovisual, i publicitat i relacions públiques).

Podràs fer part del teu grau en universitats d’Amèrica, d’Àsia i d’Europa. Consulta les universitats de cada país

95a.

del món en ciències socials

Rànquing d’El Mundo (2017)

4a.

en comunicació audiovisual, publicitat i relacions publiques


Grau en

Comunicació Audiovisual Míriam Ruiz Abiol Darrere del que veiem en una pantalla de cinema, de televisió o del nostre ordinador o dispositiu mòbil, hi ha professionals preparats per construir la realitat que arriba fins a l’espectador que utilitzen una tecnologia d’àudio i d’imatge per crear una comunicació. El grau en Comunicació Audiovisual de la UPF proporciona formació generalista, plural i interdisciplinària sobre les diferents realitats de la creació cinematogràfica, televisiva, radiofònica i interactiva. Els estudis combinen teoria i pràctica, i estan dirigits a estudiants que volen, a la vegada, dominar el treball d’anàlisi i desenvolupar la seva creativitat. L’equip docent es compon tant de professors teòrics dedicats a la docència i a la recerca com de professionals i de creadors que transmeten, a través de tallers i de seminaris, els seus coneixements pràctics. D’aquesta manera, l’estudiant pot aprofundir en els reptes de l’activitat creativa.

Estudiant del grau en Comunicació Audiovisual

“Una de les coses que més m’agrada de com està plantejada la carrera és que cada trimestre tens, com a mínim, una assignatura en la qual et pots transformar en director, animador, productor o guionista, i fer coses com rodar un curt, tenir el teu programa de ràdio o animar. Veure’t fent aquests projectes és un dels grans regals que rebràs durant la carrera.” Un gran canvi universitariperfi.wordpress.com


Adquiriré capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació. Sabré crear estructures i continguts per al cinema, la televisió, la ràdio i els mitjans interactius.

Jo, Comunicació Audiovisual a la Pompeu perquè...

Coneixeré les tècniques per construir guions audiovisuals. Coneixeré els processos de creació i de difusió en el disseny gràfic, la infografia i els productes multimèdia. Sabré com construir i analitzar relats audiovisuals. Sabré gestionar els processos de direcció i de realització dels diversos mitjans audiovisuals. Coneixeré les tècniques i els procediments de composició fotogràfica, cinematogràfica, televisiva i hipermèdia. Sabré produir, dissenyar i gestionar una obra audiovisual. Coneixeré la gestió econòmica i pressupostària de l’activitat comunicativa (mitjans analògics i digitals, empreses, esdeveniments). Podré idear, planificar i gestionar empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició. Sabré quines eines tecnològiques s’han de fer servir en les diferents fases del procés audiovisual.

Branca Nota de tall 2017-2018 Durada i crèdits Idiomes

Ciències socials i jurídiques 11,190 Quatre anys. 240 crèdits ECTS Català, castellà i anglès, depenent de l’assignatura Ideació i Guió (concepció, desenvolupament i escriptura dels temes, els motius, la narrativa i els diàlegs dels diferents gèneres audiovisuals: ficció, documental, ràdio, formats televisius i interactius) Direcció i Realització (concepció i desenvolupament dels diferents aspectes de la posada en escena i de la dramatúrgia audiovisual, des de la fotografia, la direcció d’actors, el so, la música, el muntatge, la realització televisiva i la direcció cinematogràfica fins a l’expressió multimèdia i l’animació)

Itineraris

Comunicació Interactiva (anàlisi, guió, tècniques i desenvolupament d’audiovisuals interactius, formats digitals i multimèdia, apps, videojocs i noves interfícies) Història, Teoria i Anàlisi de l’Obra Audiovisual (estratègies d’anàlisi i recerca de les formes i de les narratives audiovisuals en el cinema, la televisió, la ràdio, la fotografia, el còmic i les noves tecnologies) Teories de la Comunicació (estudi de l’ecologia, l’economia i la circulació social dels missatges comunicatius audiovisuals: cultura de masses, polítiques de programació, comunicació intercultural i desenvolupament de productes audiovisuals)

Pràctiques Estades a l’estranger Sortides professionals Horaris

Obligatòries a quart curs Optatives a partir de tercer curs Realitzador de televisió i de ràdio; director de cinema; productor i gestor de cinema, de televisió, de ràdio i de produccions multimèdia; guionista en diversos mitjans; expert en disseny d’interactius; crític i investigador cinematogràfic i audiovisual; professor d’audiovisual en l’ensenyament Mitja jornada els dos primers cursos; matí i tarda els dos últims cursos


Places

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1)

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) Taxa d’èxit (2015-2016)

(crèdits superats/crèdits presentats)

80

Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic Dibuix Tècnic Disseny

Economia de l’Empresa Física Fonaments de les Arts Geografia Grec Història de l’Art Hisatòria de la Filosofia

Llatí Matemàtiques Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials Química

Cultura Audiovisual

Literatura Catalana

Literatura Castellana

97,14%

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

84,4%

Inserció laboral (AQU 2017)

87,5%

Qualitat

Pla d’estudis PRIMER curs

SEGON curs

TERCER curs

QUART curs

Documentació i Comunicació Audiovisual Història del Cinema I Estructura de la Comunicació Social Història del Cinema II La Cultura Digital: Fonaments Teòrics i Pràctics Història de la Televisió

Taller de Fotografia Tecnologia de l’Audiovisual Fonaments de la Direcció Cinematogràfica Teoria de la Forma, el Color i la Composició Els Arguments Universals Tendències del Cinema Contemporani

Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Comunicació Publicitària Teories i Mètodes d’Investigació Social en Comunicació Art Contemporani Fonaments de la Realització Televisiva Formes de la Narració Serial

Història dels Gèneres Audiovisuals Fonaments de Creació Radiofònica Introducció al Guió Anàlisi de la Significació de la Imatge Tendències de la Televisió Contemporània Taller de Tractament i Generació d’Imatge Digital

Narrativa Audiovisual El Documental de Creació Taller de Guió i Disseny d’Interactius Taller d’Il·luminació Taller de Dramatúrgia i Guió

Muntatge Audiovisual Taller de So Evolució dels Llenguatges Visuals Models de Posada en Escena Usos Acadèmics i Professionals de l’Anglès

Economia de les Indústries Culturals Producció Audiovisual Teories de la Imatge

Taller Treball de Fi de Grau Pràctiques Externes

S’han de cursar assignatures optatives dels itineraris següents:

Assignatures optatives

Ideació i Guió Direcció i Realització Comunicació Interactiva

Història, Teoria i Anàlisi de l’Obra Audiovisual Teories de la Comunicació


Grau en

Periodisme

Edgar Sapiña Manchado

El grau està orientat a l’exercici professional del periodisme, entès com una activitat que consisteix, sobretot, en l’elaboració de productes informatius d’actualitat i clarament diferenciada d’altres activitats relacionades amb la comunicació social. Així mateix, proporciona eines per re�exionar a fons sobre el periodisme com a activitat professional, que ha de ser garantia de democràcia, de civisme i de cohesió social. El seu objectiu és formar professionals capaços de desenvolupar l’exercici del periodisme en qualsevol mitjà d’informació i de comunicació. Això implica preparació per fer front als canvis previsibles que hi haurà en el món de la comunicació, tant des de la perspectiva dels usos socials com de la tecnològica. El grau ofereix quatre itineraris que deixen la porta oberta perquè, després de completar el grau en Periodisme, l’estudiant pugui aconseguir en dos anys complementaris el grau corresponent a l’itinerari seguit. A la UPF, es poden cursar simultàniament els graus en Periodisme (itinerari Humanitats) i en Humanitats i obtenir les dues titulacions en cinc anys.

Jo, Periodisme a la Pompeu perquè...

Estudiant del grau en Periodisme

“No sé com serà a la resta d’universitats en què s’ofereix el grau en Periodisme, però a la Pompeu ets periodista des del primer dia. Aquest és un dels aspectes que més em van agradar. Comences a fer notícies des de la primera setmana.” Periodisme? A la UPF! universitariperfi.wordpress.com

Adquiriré capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació. Sabré crear continguts i idear estils per a tots els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet). Coneixeré les principals especialitats periodístiques per temes i per tipus de mitjà de comunicació. Sabré com construir i analitzar relats periodístics escrits i audiovisuals. Sabré aplicar a la pràctica els processos de redacció i d’enregistrament de so i de vídeo per produir informacions periodístiques. Coneixeré les tècniques i els procediments de composició fotogràfica, televisiva i transmèdia. Coneixeré les bases de la gestió econòmica dels mitjans de comunicació i quins són els recursos essencials per establir-me pel meu compte. Faré pràctiques en algun dels principals mitjans de comunicació de Catalunya durant un mínim de tres mesos. Sabré quines eines tecnològiques s’han de fer servir durant el procés de cerca d’informació, d’edició i d’emissió de qualsevol producte periodístic.


Branca Nota de tall 2017-2018 Durada i crèdits Idiomes

Ciències socials i jurídiques 11,790 Quatre anys. 240 crèdits ECTS Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura) Ciències Polítiques (anàlisi, elecció i implantació d’estratègies innovadores per millorar el govern i la gestió pública)

Itineraris

Ciències Econòmiques (anàlisi de la realitat econòmica, és a dir, anàlisi dels mecanismes segons els quals s’assignen els recursos, es determinen els preus, es reparteix la renda i té lloc el creixement econòmic) Dret (sistema de normes que fixen i que tutelen una determinada organització de les relacions socials) Humanitats (coneixement de l’ésser humà com a individu i en societat a través de diferents llengües i literatures, de la història, de la història de l’art i del pensament)

Pràctiques Estades a l’estranger

Obligatòries a quart curs Opcionals a quart curs Informació periodística: professional del periodisme en qualsevol suport mediàtic que desenvolupa la seva activitat creant continguts d’actualitat i fent servir els diversos gèneres que són propis dels mitjans informatius. Comprèn les funcions de redactor, reporter, presentador i directiu d’un o de diversos dels suports esmentats, incloent-hi el disseny, l’escriptura i l’execució de reportatges i de documentals escrits, audiovisuals o multimèdia en una empresa del sector de la comunicació

Sortides professionals

Comunicació institucional: professional d’un gabinet de premsa o comunicació d’una institució pública o privada per coordinar o per executar qualsevol treball de caràcter informatiu o comunicatiu que necessiti l’entitat community manager Expert en xarxes socials Gestor de continguts: especialista en anàlisi de fenòmens i de processos de comunicació, actuals o prospectius, per a tota mena d’organitzacions públiques i privades; capacitat per a les funcions de mediació, d’assessoria, de consultoria, de mesurament i de peritatge Periodista freelance, en les diferents especialitats i els diferents àmbits temàtics propis de la professió

Horaris

Matí i tarda

Places

80

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1)

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) Taxa d’èxit (2015-2016)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic

Dibuix Tècnic Disseny Economia de l’Empresa Física Fonaments de les Arts

Grec Història de l’Art Llatí Química

Cultura Audiovisual Geografia Història de la Filosofia

Literatura Catalana Literatura Castellana Matemàtiques

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

94,12%

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

95,5%

Inserció laboral (AQU 2017)

93,2%

Qualitat


Pla d’estudis PRIMER curs

SEGON curs

TERCER curs

QUART curs

Fonaments del Periodisme Història del Periodisme Estructura de la Comunicació Social Llenguatge i Gèneres Informatius

Llenguatge i Gèneres Interpretatius Teoria i Tècniques del Periodisme Audiovisual

Teories de la Comunicació Formats Digitals i Documentació Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès

Teoria i Tècniques del Periodisme a Internet Llenguatge i Gèneres d’Opinió Seminari d’Anàlisi de l’Actualitat

Taller Integrat de Periodisme Cultura Periodística Dret de la Informació

Deontologia Periodística Gabinets de Comunicació Anglès Periodístic

Treball de Fi de Grau

Pràcticum (en un mitjà de comunicació)

S’han de cursar assignatures optatives, que s’han de triar entre les següents: a) Assignatures d’especialització en diversos àmbits del periodisme b) Assignatures d’altres graus de la Facultat de Comunicació

Assignatures optatives

Itinerari d’Humanitats

Itinerari de Ciències Polítiques

Itinerari de Ciències Econòmiques

Itinerari de Dret

Primer curs Introducció a la Història Temes Fonamentals de la Filosofia Introducció als Estudis Literaris Història Moderna Literatura Espanyola Història Contemporània I

Primer curs Introducció a la Ciència Política Introducció a les Relacions Internacionals Introducció a la Sociologia Actors i Institucions Polítiques Introducció a l’Administració Pública Dret Constitucional

Primer curs Introducció a la Microeconomia Matemàtiques I Introducció a la Macroeconomia Matemàtiques II Microeconomia I Matemàtiques III

Primer curs Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics Història del Dret Ciència Política Fonaments del Dret Privat i de l’Empresa

Segon curs Història Contemporània II Fonaments de la Història i de la Teoria de l’Art Història de la Ciència i de la Cultura Científica Art Contemporani Literatura Catalana Pensament Contemporani

Segon curs Política Espanyola i Catalana Relacions Internacionals Contemporànies Política Comparada I Metodologia Qualitativa III: Estadística Inferencial Política Comparada II Història del Segle xx

Segon curs Economia de l’Empresa Anàlisi de Dades Introducció a la Comptabilitat Financera Introducció al Dret de l’Empresa

Segon curs Teoria del Dret Organització Constitucional de l’Estat i Fonts del Dret Drets i Llibertats Fonamentals Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del Dret


Grau en

Publicitat i Relacions Públiques Mariona Castells Fontana Estudiant del grau en Publicitat i Relacions Públiques La publicitat és una tècnica destinada a difondre entre el públic un bé o servei amb l’objectiu de motivar-lo cap a una acció de consum, i les relacions públiques són la disciplina encarregada de gestionar la comunicació entre una organització i un mapa de públics clau per construir, administrar i mantenir la seva imatge positiva. La publicitat i les relacions públiques configuren un sector de gran importància econòmica i social que se situa en la interrelació entre comunicació, empresa, societat i cultura. El grau està orientat a la formació de professionals amb un alt nivell de rigor i de creativitat que puguin respondre eficaçment a les necessitats dels seus clients. Els estudis ofereixen durant els dos primers cursos assignatures fonamentalment dirigides cap a tres tipus de coneixements: en primer lloc, cap al coneixement dels fonaments conceptuals i organitzatius de la publicitat i les relacions públiques; en segon lloc, cap al context social i cultural en què es desenvolupen la publicitat i les relacions públiques, i, en tercer lloc, cap a l’estudi de les tècniques i els llenguatges propis de les diferents formes i mitjans d’expressió i comunicació de la publicitat i les relacions públiques.

“Suposo que és aquesta curiositat i interès en el ‘què-faré-després’ el que possibilita que amb allò que més gaudeixi sigui amb la vessant més pràctica dels estudis, que intenta ser el més fidel possible al que ens podem trobar a ‘fora’.“ Aprendre de professionals universitariperfi.wordpress.com


Jo, Publicitat i Relacions Públiques a la Pompeu perquè...

Branca Nota de tall 2017-2018 Durada i crèdits Idiomes

Itineraris

Pràctiques Estades a l’estranger

Sortides professionals

Podré exercir com a professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. Coneixeré les bases psicològiques de la comunicació i de la informació. Desenvoluparé la capacitat de perspicàcia, l’enginy i la creativitat per trobar solucions eficaces a problemes inèdits. Sabré identificar i classificar els diferents públics i comunicar-m’hi eficaçment. Tindré una visió global sobre les noves eines de la comunicació en línia, les xarxes socials, la creació i la intermediació de continguts a la xarxa, els continguts de marca (branded content) i l’storytelling, entre d’altres. Seré expert en gestió estratègica de la imatge i la reputació de les organitzacions, també en entorns 2.0. Podré organitzar, executar i avaluar esdeveniments. Podré gestionar el gabinet de premsa d’empreses i d’institucions públiques i privades. Tindré habilitat per crear, dissenyar i desenvolupar elements gràfics, imatges, símbols i textos. Faré fotografia publicitària. Elaboraré espots i vídeos empresarials i institucionals.

Ciències socials i jurídiques 11,370 Quatre anys. 240 crèdits ECTS Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura) Creativitat Publicitària (concepció i creació visual i textual de missatges publicitaris) Estratègies de Comunicació Publicitària (estratègia elaborada per una agència de publicitat, un departament de publicitat o experts en comunicació per aconseguir els objectius de comunicació d’un anunciant per mitjà de la publicitat) Relacions Públiques (concepció, planificació i execució d’estratègies i d’accions de comunicació destinades a establir i a mantenir un clima de confiança mútua i de relació positiva entre una persona o una organització i els seus públics) Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiques (recerca en publicitat i relacions públiques) Obligatòries a quart curs Opcional a partir de tercer curs Analista de campanyes de publicitat i relacions públiques, assessor d’imatge, consultor de marques, consultor estratègic de la comunicació, creador i gestor d’esdeveniments en publicitat i relacions públiques, creatiu en formats i mitjans publicitaris, creatiu publicitari, director d’art i dissenyador, director i gestor de comunicació empresarial i institucional, executiu de comptes, gestor d’empreses publicitàries i de relacions públiques, investigador de mercat i de la comunicació, planificador de mitjans, planificador estratègic de la comunicació, realitzador d’espots publicitaris, responsable de comunicació interna d’empreses i d’institucions, content provider/content curator Totes aquestes activitats es poden desenvolupar en agències de publicitat i de comunicació, centrals de compra de mitjans, estudis de disseny, instituts d’investigació de mercats, consultories de marques, productores de realització d’audiovisuals publicitaris, gabinets de comunicació i de relacions públiques, departaments de comunicació, departaments de màrqueting, agències de màrqueting directe, empreses de patrocini, agències de promoció de vendes, mitjans de comunicació social i facultats i escoles de publicitat i relacions públiques


Horaris

De mitja jornada els dos primers cursos; de matí i tarda els dos últims cursos

Places

80

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1)

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) Taxa d’èxit (2015-2016)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic

Dibuix Tècnic Física Fonaments de les Arts Geografia Grec

Cultura Audiovisual Disseny Economia de l’Empresa Literatura Catalana

Història de l’Art Història de la Filosofia Llatí Química

Literatura Castellana Matemàtiques Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

98,23% 85,7%

Pla d’estudis PRIMER curs

SEGON curs

TERCER curs

QUART curs

Assignatures optatives

Estructures Socioeconòmiques Fonaments de la Publicitat Fonaments de les Relacions Públiques Teories i Tècniques de la Ideació Publicitària Psicosociologia del Consum Estructures Socials i Tendències Culturals

Introducció al Llenguatge Gràfic Anàlisi de Missatges Història i Gèneres dels Mitjans Audiovisuals Opinió Pública Anàlisi de la Forma, el Color i la Composició Disseny Gràfic I

Màrqueting Estratègic i Operatiu Estadística i Mètodes d’Investigació de Mercat Introducció a la Realització de l’Audiovisual Publicitari Sociologia de la Comunicació i Mètodes d’Investigació Social en Comunicació Anàlisi de la Imatge Estructura dels Mitjans de Comunicació i Publicitat

Tècniques de Relacions Públiques Anàlisi de la Comunicació Digital Interactiva Estratègies de les Relacions Públiques Anàlisi dels Missatges Publicitaris Taller: Copy Guió i Narrativa Audiovisual Disseny Gràfic II

Usos Acadèmics i Professionals de l’Anglès Planificació Estratègica Creació de Missatges Publicitaris Planificació de Mitjans

Guió i Disseny d’Interactius per a Publicitat i Comunicació Corporativa Realització de Publicitat Sonora Taller de Redacció en Relacions Públiques

Estructura de l’Empresa i Departaments de Publicitat i Relacions Públiques Gabinet de Premsa Màrqueting i Comunicació Institucional, Social i Política Taller de Projectes: Comunicació Publicitària

Taller de Projectes: Relacions Públiques Taller de Projectes: Comunicació Social, Institucional i Política Pràctiques Externes Treball de Fi de Grau

Els estudiants han de seguir obligatòriament un itinerari i han de cursar necessàriament una assignatura optativa de cadascun dels tres itineraris restants.


T’ajudem a decidir... Vine a les Jornades de Portes Obertes dels graus als campus

(de febrer a abril)

Vine a les fires i jornades d’orientació universitària en què participem Comparteix les experiències dels nostres estudiants al blog

Universitari per fi

Segueix l’actualitat de la UPF amb el

butlletí L’Hora del Pati Consulta la nostra

Participa en els nostres cursos i tallers: Bojos per l’Economia, Bojos per la Ciència, Escolab, HumaniTast…

Guia d’activitats per a secundària

Matricula’t a

Presenta’t als nostres premis al millor treball

Campus Júnior,

els cursos d’estiu pensats per a tu, entre altres moltes propostes!

de recerca de batxillerat

Tens tota la informació a www.upf.edu/graus


Segueix-nos a les xarxes socials... @JolaPompeu

Universitat Pompeu Fabra

On som?...

Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

bla

Plaça de Catalunya

Ciències polítiques i socials Dret Economia i empresa Humanitats

La Ram

Campus del Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona

Av

a

Av

ian

d eri

.M

Plaça de les Glòries

.D

iag

ona

l

Parc de la Ciutadella

Ciències de la salut i de la vida Campus del Poblenou Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

Comunicació Enginyeries Traducció i ciències del llenguatge

Telèfon: (+34) 93 542 20 00


A la UPF també pots estudiar... Grau Grau

Durada Durada i ECTS i ECTS

(1) Preu Preu (1)

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Biologia Humana Medicina (UPF-UAB)

4 anys (240 crèdits) 6 anys (380 crèdits)

2.512,72 € 2.512,72 €

4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

2.287,12 € 2.287,12 € 2.287,12 €

4 anys (240 crèdits) 5 anys (480 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 5 anys i un trimestre (480 crèdits) 5 anys i un trimestre (480 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

1.657,12 € 2.743,73 € 1.657,12 € 2.743,73 € 2.743,73 € 1.657,12 €

4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

1.657,12 € 1.657,12 € 1.657,12 € 1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 €

3 anys (180 crèdits) 4 anys (240 crèdits)

1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240 crèdits) 4 anys (240 crèdits) 5 anys i un trimestre (480 crèdits)

2.287,12 € 2.287,12 € 4.576,40 €

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Ciències Polítiques i de l’Administració Filosofia, Política i Economia (UPF-UAB-UAM-UC3M) COMUNICACIÓ

Comunicació Audiovisual Periodisme Publicitat i Relacions Públiques DRET

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret (3) Dret Dret + Administració i Direcció d’Empreses (3) Dret + Economia (3) Relacions Laborals ECONOMIA I EMPRESA

Administració i Direcció d’Empreses Ciències Empresarials-Management Economia Industrial Engineering and Economic Analysis (en anglès) (UPF-UPC) International Business Economics (en anglès) ENGINYERIES

Enginyeria Biomèdica Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (2) Engineria de Xarxes de Telecomunicació (2) Enginyeria en Informàtica (2) Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (2) HUMANITATS

Global Studies (en anglès) Humanitats TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Llengües Aplicades Traducció i Interpretació Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades (3) GRAU OBERT

Accés a la universitat que permet a l’estudiant adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es vol graduar. El programa permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any. Durant el segon any, l’estudiant tria el grau en el qual vol aconseguir la seva titulació. (1) Preus de primer curs (2017-2018), fixats anualment per decret de la Generalitat de Catalunya per a totes les universitats públiques catalanes. (2) Aquests graus es poden cursar íntegrament en anglès. (3) S’obtenen dos títols, un per a cada grau.


ESTUDIS SIMULTANIS

Els estudis simultanis permeten començar un segon grau a partir de tercer curs del grau en què estàs matriculat i obtenir dos títols, En 5 o 6 anys, dels graus que decideixis fer a la vegada. Es poden començar per un grau o l’altre, indistintament. No apareixen a l’aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria en Informàtica Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria en Informàtica Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Dret + Relacions Laborals Humanitats + Periodisme (itinerari Humanitats)

I als centres adscrits a la UPF pots estudiar: Escola Superior de Comerç Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (en anglès) (UPF-UB-UPC) Negocis i Màrqueting Internacionals Urban Sciences (en anglès) Elisava Escola Superior de Disseny

www.elisava.net

Disseny Enginyeria en Disseny Industrial Escola Superior d’Infermeria del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Infermeria TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escola Superior de Ciències de la Salut

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Fisioteràpia Infermeria Doble grau en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa

Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Innovació Logística i Negocis Marítims Màrqueting i Comunitats Digitals Turisme i Gestió del Lleure Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure Escola Superior Politècnica

Disseny i Producció de Videojocs Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació Grau en Enginyeria Mecànica Grau en Mitjans Audiovisuals Doble grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i Disseny i Producció de Videojocs


TATISREVIN UEPMO ARBA

UPFGREC 10969-17/I

www.upf.edu/graus

Profile for Universitat Pompeu Fabra

Fullet dels graus de la facultat de Comunicació 2018-2019  

*Grau en Comunicació Audiovisual *Grau en Periodisme *Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Fullet dels graus de la facultat de Comunicació 2018-2019  

*Grau en Comunicació Audiovisual *Grau en Periodisme *Grau en Publicitat i Relacions Públiques