Ghidul Bobocului URA 2021-2022

Page 1

www.rau.ro | www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana

GHIDUL BOBOCULUI URA an universitar 2021 - 2022


CUPRINS SCURTĂ PREZENTARE ................................................................................................................................................................................ 03 CE SPUN ABSOLVENȚII URA ? ................................................................................................................................................................ 04 FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ................... 08 FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING ............................................................................................................................ 10 FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ ........................................................................................................................ 12 FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE ....................................................................................................................... 16 FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL ....................................................................... 18 FACULTATEA DE DREPT ............................................................................................................................................................................ 20 FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE ........................................................................................... 22 CUM CITESC ORARUL? ............................................................................................................................................................................... 24 ORE ONLINE @ MS TEAMS ...................................................................................................................................................................... 26 DICȚIONARUL STUDENTULUI URA ..................................................................................................................................................... 28 10 LUCRURI DE FĂCUT CA STUDENT URA ....................................................................................................................................... 33 SCHEMA CAMPUSULUI URA ................................................................................................................................................................... 34 UNDE E SALA? ................................................................................................................................................................................................ 36 CĂMIN-HOTEL ............................................................................................................................................................................................... 44 RESTAURANT-CANTINĂ ........................................................................................................................................................................... 45 MICROSOFT INNOVATION CENTER .................................................................................................................................................... 46 DEPARTAMENTUL DE STUDII ASIATICE ........................................................................................................................................... 47 IATA AUTHORISED TRAINING CENTER ............................................................................................................................................. 48 CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ”MURRAY ROTHBARD” .................................................................................................. 49 DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ ................................................................................................................................................... 52 CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI ................................................................................................................................... 54 ALTE FACILITĂȚI ............................................................................................................................................................................................ 58 CLUBURI STUDENȚEȘTI ............................................................................................................................................................................. 61 VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ ......................................................................................................................................... 62 ADMITEREA LA URA ................................................................................................................................................................................... 64 CONTACTEAZĂ-NE ! .................................................................................................................................................................................... 66

2

CUPRINS


SCURTĂ PREZENTARE Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, reevaluată în 2015 cu același calificativ, și încă o dată în 2021, de asemenea cu același calificativ, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Universitatea Româno-Americană are drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Inițiativa înființării URA a aparținut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, Rector Fondator al Universității Româno-Americane și Președinte al Fundației RomânoAmericane pentru Promovarea Educației și Culturii. Experienţa internaţională constituie o componentă esenţială a educaţiei studenţilor şi a pregătirii cadrelor didactice. URA are încheiate acorduri şi înţelegeri cu universităţi din SUA şi Europa, urmărindu-se adaptarea şi implementarea unor valori educaţionale din învăţământul superior american şi european, în scopul realizării standardelor de calitate şi competitivitate a procesului de învăţământ.

SCURTĂ PREZENTARE

3


Cunoştințele dobândite în timpul facultății și experienţa bursei la James Madison University au făcut ca încrederea să devină atuul meu în tot ceea ce întreprind în cadrul companiei în care lucrez. Se spune că anii de studenție sunt cei mai frumoși, dar dacă ai ocazia să te bucuri de un corp didactic de excepţie și ai şansa unor colegi deosebiți, amintirea studenției devine omniprezentă. ALEXANDRA ISTRATE (CRISTIAN), absolventă RCFBII, promoția 2006 DIRECTOR – SC VINEXPORT TRADE MARK SA

[…] progresele realizate de Universitate față de perioada mea de studenție sunt extraordinare și sunt sigur că în aceste condiții Universitatea își va păstra un loc în topul celor mai solicitate și eficiente instituții de învățământ superior din România. ARMAND FLORENTIN BALULESCU, absolvent RCFBII, promoția 1997 Absolvent ACCA (2008) MANAGER, DEPARTAMENTUL TRANZACȚII, DELOITTE

Consider că facultatea absolvită mi-a facilitat inserția pe piața muncii în primul rând prin temele de actualitate abordate în timpul cursurilor pe parcursul celor patru ani de studii și prin materiile de actualitate studiate. Un alt factor extrem de important pentru mine a fost și expunerea internațională de care am beneficiat – grant Leonardo da Vinci în Marea Britanie – și care m-a ajutat să mă adaptez unui mediu de lucru extrem de pretențios. A fost o experiență foarte utilă care mi-a oferit șansa da a dezvolta competențe profesionale și personale și care a pus bazele carierei mele. […] Personal, în cei patru ani de URA am învățat o mulțime de lucruri interesante și am cunoscut oameni deosebiți atât din rândul colegilor, cât și al cadrelor didactice. Astfel am dobândit încredere în forțele proprii și dorința de afirmare în plan profesional. […] Este greu să ajungi în top, dar și mai greu este să te menții. Sunt sigură că URA va reuși acest lucru! SIMONA PĂDURARU, absolvent SIEE, promoția 2008 ASSOCIATE - PriceWaterhouseCoopers 4

CE SPUN ABSOLVENȚII URA ?


CE SPUN ABSOLVENȚII URA? Din punctul meu de vedere, Universitatea Româno-Americană mi s-a potrivit ca o mănușă. A contat libertatea și deschiderea pe care o aveau atât profesorii, cât și conducerea Facultății față de noi. […] Succesul Universității Româno-Americane este suma succeselor tuturor absolvenților ei. Am acum plăcutul prilej de a-mi exprima gratitudinea față de toți distinșii și minunații mei profesori, care alături de studenți transmit și vor transmite din generație în generație, spiritul ales și nobila dăruire care definește acest așezământ de știință și conștiință. ADRIANA IACOB (MÎȚU), absolventă DREPT (promoția 2007) și MM (promoția 1996) DIRECTOR GENERAL – MINISTERUL JUSTIȚIEI

Chiar dacă atât timp cât am fost student poate nu am realizat acest lucru, facultatea m-a ajutat să determin profesia pe care am vrut să o urmez și mi-a oferit abilitățile practice, încrederea şi suportul necesare pentru o carieră de succes în domeniul dinamic al informaticii. BOGDAN DUMITRIU, absolvent IM, promoția 1999 INTERNET SECURITY & ABUSE SPECIALIST – COGECO CABLE CE SPUN ABSOLVENȚII URA ?

5
FACULTATEA DE

RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIARBANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale a fost înființată în anul 1991, ca o alternativă de succes la învățământul public și este membră a Asociației Facultăților Economice din România – AFER. Scopul său urmărește instruirea performantă a unor economiști capabili să se integreze rapid și eficient în diverse organisme economice, guvernamentale și de cercetare. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 1 » program de lucru: click aici ! CONTACT: rcfbii@rau.ro ; +4 0372 120 125 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ

3 ani

- AFACERI INTERNAȚIONALE - IF / IFR - FINANȚE ȘI BĂNCI - IF / IFR - CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - IF - INTERNATIONAL BUSINESS (exclusively in English) - IF

MASTERAT

2 ani – IF

- AFACERI INTERNAȚIONALE - FINANȚE, BĂNCI, ASIGURĂRI - GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR - FINANCE (Double Degree with University of Siena, Italy - exclusively in English) - INTERNATIONAL BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP (exclusively in English)

* IF = învățământ cu frecvență / IFR = învățământ cu frecvență redusă


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Finanțe publice / Finanțele firmei / Contabilitate financiară / Investiții internaționale / Fiscalitate / Monedă / Tehnica plăţilor și finanțărilor internaționale / Contabilitatea instituțiilor publice / Analiza economico-financiară / Instituții de credit / Gestiune bancară / Piețe de capital / Finanţe internaționale / Control de gestiune

PERSPECTIVE PROFESIONALE Expert financiar-bancar / Consilier financiar-bancar / Manager financiar / Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) / Comisar-șef divizia Garda Financiară / Director unitare de bancă / Manager societate de leasing / Contabil șef / Șef birou serviciu financiar-contabilitate / Auditor intern în sectorul public și altele

FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

9


FACULTATEA DE

MANAGEMENT - MARKETING

Facultatea de Management-Marketing a luat ființă în cadrul Universității RomânoAmericane în anul 1991. Ideea creării unei facultăți cu un asemenea profil aparține regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, fondatorul Universității Româno-Americane, reputat dascăl și specialist în marketing, care cunoștea din bogata sa experiență practică legătura organică existentă între management și marketing – domenii cheie, inseparabile, în orice tip de organizație, într-o economie concurențială. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 » program de lucru: click aici ! CONTACT: mm@rau.ro ; +4 0372 120 134 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ - MANAGEMENT - IF / IFR - MARKETING - IF / IFR

MASTERAT

2 ani – IF

- MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI - MANAGEMENTUL ȘI MARKETINGUL ORGANIZAȚIEI - MARKETING ÎN AFACERI - STRATEGIC MARKETING (exclusively in English)

* IF = învățământ cu frecvență / IFR = învățământ cu frecvență redusă

3 ani


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Managementul resurselor umane / Strategii de firmă / Analiză economico-financiară / Bazele contabilităţii / Bazele informaticii / Managementul calității / Tehnici manageriale / Bazele marketingului / Politici și strategii de marketing / Comportamentul consumatorului / Marketingul serviciilor / Tehnici de studierea pieței

PERSPECTIVE PROFESIONALE Retail manager / Key account manager / Area sales manager / Production manager / Project manager / Brand manager / Manager departament marketing / Expert în comerț și marketing / Referent de specialitate în marketing / Analist și consultant în domeniul managerial / Distribution development manager și altele.

FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING

11


FACULTATEA DE

INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

Facultatea de Informatică Managerială din Universitatea Româno-Americană pregătește specialiști cu înaltă calificare în informatică economică și în realizarea de sisteme informatice complexe. Încă de la înființarea Facultății de Informatică Managerială din 1991, planurile de învățământ, programele analitice și întregul sistem educațional și de cercetare științifică au fost în permanență actualizate în funcție de cerințele societății informaționale și ale forței de muncă din România și din țările avansate. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 5 » program de lucru: click aici ! CONTACT: fim@rau.ro ; +4 0372 120 140 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ

3 ani

- INFORMATICĂ ECONOMICĂ - IF - COMPUTER SCIENCE FOR ECONOMICS (exclusively in English) - IF

MASTERAT

2 ani – IF

- INFORMATICĂ ECONOMICĂ - COMPUTER SCIENCE FOR BUSINESS (exclusively in English)

* IF = învățământ cu frecvență


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Algebră / Algoritmi de calcul și structuri de date / Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare / Analiză matematică / Bazele programării pe obiecte / Limbaje de programare / Baze de date / Programarea aplicațiilor web / Medii de programare avansată Java / Proiectarea sistemelor informatice / SGBD Oracle - SQL / Grafică și multimedia

PERSPECTIVE PROFESIONALE proiectant de sisteme informatice / analist-programator / programator / dezvoltator de aplicații client-server și internet, intranet, extranet / proiectant de website-uri; / administrator de baze de date, rețea, website-uri / dezvoltator de sisteme pentru asistarea deciziilor și sisteme expert / economist specialist în instrumentarul IT&C și altele

FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

13
FACULTATEA DE

STUDII ECONOMICE EUROPENE

În anul 2000 a apărut inițiativa de a înființa Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene. În anul 2008, s-a depus documentația necesară și s-a obținut actualizarea denumirii, în acest moment titulatura fiind Facultatea de Studii Economice Europene, dată fiind apartenența României la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007, apartenență care presupune implicații diverse, oportunități, dar și provocări pentru toate componentele societății românești. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 » program de lucru: click aici ! CONTACT: see@rau.ro ; +4 0372 120 131 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ

3 ani

- ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE - IF

MASTERAT

2 ani – IF

- RELAȚII ECONOMICE EUROPENE - INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND ECONOMIC DIPLOMACY (exclusively in English)

* IF = învățământ cu frecvență


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Cultură și civilizație europeană / Geografia economică a Europei / Administrație publică în context european / Procese ale globalizării / Politici sectoriale UE / Instituții UE / Mediul de afaceri UE / Tehnici de comerț internațional / Comunicare interculturală în limba engleză / Comunicare și relații publice

PERSPECTIVE PROFESIONALE consultanți pentru firmele românești și străine / economiști experți în relațiile internaționale / experți în domeniul integrării economice europene în administrația centrală și locală / specialiști în structurile Uniunii Europene / analiști economici pe probleme ale Uniunii Europene / formatori pentru problemele integrării internaționale și altele

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE

17


FACULTATEA DE

ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional are ca domeniu de interes studiul industriei turismului și a călătoriilor. De la crearea sa în 1991, Facultatea de ETII și-a creat o reputație deosebită atât în țară, cât și în străinătate, furnizând pieței muncii mii de absolvenți care în prezent reprezintă cu succes firme de prestigiu naționale și internaționale. Ca membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Facultatea de ETII este și un valoros promotor al turismului românesc. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 4 » program de lucru: click aici ! CONTACT: etii@rau.ro ; +4 0372 120 137 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ

3 ani

- ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - IF / IFR

MASTERAT

2 ani – IF

- ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM - BUSINESS MANAGEMENT IN TRAVEL, TOURISM AND AVIATION (exclusively in English)

* IF = învățământ cu frecvență / IFR = învățământ cu frecvență redusă


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Economia turismului / Contabilitate în turism / Management în turism şi servicii / Psihosociologie în turism / Tehnologii hoteliere / Turism internaţional / Tehnica operațiunilor de turism / Catering / Ticketing / Dezvoltarea durabilă în turism

PERSPECTIVE PROFESIONALE gestiune hotelieră / ticketing / marketing în turism / consultanță și logistică în turism / gestiunea resurselor umane din turism / coordonarea operațiunilor de transport turistic / administrația locală a stațiunilor turistice / protecția mediului / organizarea și derularea de activități de turism rural / agroturism / ecoturism și altele

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

19


FACULTATEA DE

DREPT

Facultatea de Drept a fost înființată ca parte componentă URA în anul 1991, fiind acreditată prin Legea nr. 274/15 mai 2002. Prin crearea unui sistem educațional juridic competitiv, Facultatea de Drept pregătește viitorii specialiști în domeniul cercetării, teoriei și practicii juridice, cu reale competențe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept și adaptarea profesională la noile cerințe impuse de dezvoltarea socială actuală.

SECRETARIAT: Corp C, Etaj 2 » program de lucru: click aici ! CONTACT: fdrept@rau.ro ; +4 0372 120 128 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ - DREPT - IF / IFR

MASTERAT

1 an – IF

- ȘTIINȚE PENALE

* IF = învățământ cu frecvență / IFR = învățământ cu frecvență redusă

4 ani


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Drept civil / Drept constituţional şi instituţii politice contemporane / Teoria generală a dreptului / Drept roman / Filosofie şi etica dreptului / Drept penal / Drept procesualpenal / Retorică / Criminalistică / Drept administrativ şi contencios administrativ

PERSPECTIVE PROFESIONALE magistratură / avocatură / asistență și consultanță juridică / diplomație și relații internaționale / activități notariale / arbitraj comercial intern și internațional / activități de executare silită judiciară / reorganizare și lichidare judiciară / cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic și altele

FACULTATEA DE DREPT

21


FACULTATEA DE

EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie a debutat în cadrul Universității Romano–Americane începând cu anul universitar 2017 – 2018, misiunea sa fiind de a forma specialiști cu înaltă calificare, în urma procesului didactic și de cercetare, în parteneriat cu mediul sportiv, servicii publice și din sectorul privat, instituții de cercetare sau centre universitare. Facultatea își propune formarea de specialiști în domeniul Educație fizică și sport prin asigurarea calității sistemului de pregătire inițială și de formare continuă a personalului didactic din instituții de învățământ, în concordanță cu politicile educaționale în domeniu, cu cerințele pieței muncii și cu evoluțiile disciplinelor teoretice și practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară și cu preocupări ferme spre cercetarea științifică fundamentală și aplicativă. Facultatea beneficiază de baza sportivă proprie a Universității, activitățile specifice putând fi astfel desfășurate în condiții foarte bune. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 » program de lucru: click aici ! CONTACT: efsk@rau.ro ; +4 0372 120 131 GHID DE STUDII: click aici ! / GRUP DISCUȚII STUDENȚI: click aici !

LICENȚĂ

3 ani

- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - IF - KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - IF

* IF = învățământ cu frecvențăCUM CITESC ORARUL ?

Mai întâi, trebuie să mergi la secretariatul facultății să verifici la avizier grupa din care faci parte. De la an la an, numărul grupei se schimbă, chiar dacă nu i se schimbă componența, astfel încât trebuie să verifici numărul grupei la începutul fiecărui nou an universitar. De regulă, va exista o zi liberă, cel mai probabil lunea sau vinerea. Orele nu sunt doar de dimineața sau după prânz, așa cum se vede și în exemplu de mai sus: luni orele încep cel mai devreme la 13:30, în timp ce marți orele încep cel mai devreme la ora 10:00. În orar, cursul este marcat distinct. În acest exemplu, cursul este bolduit, cu fundal gri și menționat pe tot rândul, ceea ce înseamnă că este valabil pentru toate cele 4 grupe (701, 702, 703 și 704). Seminarul, în schimb, este marcat în orar în funcție de grupă. În acest exemplu, gru24

CUM CITESC ORARUL ?


pa 703 are seminarul de Lb. Engleză luni, între orele 13:30 - 14:50, în timp ce grupa 702 îl are marți, între orele 15:00 - 16:20. În unele cazuri, seminarul se face la 2 săptămâni. De exemplu, grupa 703 are săptămâna aceasta, marți, între orele 13:30 - 14:50, seminarul de Comunicare și Relații Publice, iar săptămâna viitoare seminarul de Drept Constituțional. Principiul este că seminarul ”peste bară” se face în săptămâna impară, iar celălalt în săptămâna pară, prima săptămână din semestru fiind impară, cu toate că în acesta nu se va face niciun seminar. Numărul sălii indică etajul unde este sala de curs sau seminar. De exemplu, sala de seminar 115 este la etajul 1, pentru că prima cifra este 1, în timp ce sala de seminar 201 este la etajul 2. Dacă în orar avem menționat la sală ”A1 / A2” sau ”AMF 1 / AMF 2”, este vorba despre Amfiteatrul 1 (etaj 1) sau Amfiteatrul 2 (etaj 3). Pauza este de 10 minute, iar între 12:50 - 13:30 este ”pauza mare” pentru masa de prânz. CUM CITESC ORARUL ?

25


ORE ONLINE Având în vedere creșterea alarmantă a incidenței cazurilor de infectare cu virusul SARSCoV-2 la nivelul Municipiului București, anul universitar 2021-2022 va debuta cu ore de curs și seminar ce se vor desfășura integral online. Pentru studenții Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (EFSK), activitățile practice, care se pot desfășura în aer liber, se vor organiza la Baza Sportivă, în format fizic, în limita prevederilor legale. În momentul în care indicele de infectare va fi sub 4 la mia de locuitori, stabil, timp de 2 săptămâni constant, va fi comunicată începerea activităților în campus după maxim 2 săptămâni din momentul comunicării. Decizia de desfășurare a orelor în format online este menită să protejeze sănătatea studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ URA, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de infectări. Orele online se vor desfășura prin Microsoft Teams, conform orarului publicat pe site-ul universității www.rau.ro, la secțiunea ”Student URA” » ”Student la licență” sau ”Student la masterat” » ”Orar”.

26

ORE ONLINE @ MS TEAMS


Adresa de email @student.rau.ro și conectarea la MS Teams Adresa de email instituțional este elementul central pentru toate conturile online ale studenților URA - format: nume.initiale.prenumeXX@student.rau.ro : 

Caractere XX = ultimele două cifre ale anului în care ați fost înmatriculați în anul I de studii, pentru ciclul de studii actual (licență sau masterat)

Exemplu: Ionescu M. Andrei-Florin, înmatriculat în 2021 în anul I (masterat) » ionescu.m.andreiflorin21@student.rau.ro

Informații utile:  Parola inițială a contului de email este propriul CNP  La prima conectare se alege obligatoriu o parola nouă și se confirmă un număr

de telefon mobil și o altă adresă de email personal, necesare pentru a putea cere ulterior o resetare a parolei, în caz că o uitați Acces email @student.rau.ro:  Pasul 1 - identificarea propriei adrese, după formatul de mai sus - click aici  Pasul 2 - accesarea contului - click aici: mail.student.rau.ro

Microsoft TEAMS pentru Orele Online După instalarea MS Teams pe un PC / laptop:  adresa de email @student.rau.ro va fi USER-ul de conectare la MS Teams  parola nou setată, proprie, pentru adresa de email @student.rau.ro, va fi PAROLA

de conectare la MS Teams Pentru utilizarea MS Teams pentru orele online, vă rugăm să verificați constant pagina de suport de pe site-ul Universității (ghiduri și tutoriale video) - click aici.

Pentru alte informații utile cu privire la utilizarea tuturor platformelor online URA sunt vă rugăm să verificați site-ul Universității - click aici. ORE ONLINE @ MS TEAMS

27


DICȚIONARUL STUDENTULUI URA Universitate » Instituție de învățământ superior formată din mai multe facultăți din

diverse domenii de specialitate. Facultate » Unitate didactică din cadrul unei universități, responsabilă cu pregătirea

studenților într-un anumit domeniu de specialitate. Rector » Cadrul didactic universitar care conduce din punct de vedere administrativ și

științific o universitate, fiind ajutat în activitatea sa de mai mulți prorectori. Decan » Cadrul didactic universitar care conduce din punct de vedere administrativ și

științific o facultate, fiind ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulți prodecani. Contract de școlarizare » Contractul ce se semnează între student și Universitate, în

care sunt stipulate drepturile și obligațiile ambelor părți pentru următorii 3 sau 4 ani de studiu, în funcție de durata programului de studiu ales. Taxă de școlarizare » Suma de bani pe care studentul o achită anual pentru serviciile

educaționale de care beneficiază, prevăzută în contractul de școlarizare și care nu se modifică pe perioada anilor de studii. Taxa anuală de școlarizare se achită în lei, la cursul BNR din ziua precedentă plății, integral înainte de începerea anului universitar (10% reducere pentru studenții la un program în limba română) sau în tranșe pe parcursul anului universitar la termenele stabilite în contractul de școlarizare (doar pentru programele în limba română). Contract de Sprijin Financiar (Bursă de Studiu) » Contractul ce se semnează anual

între studentul URA și Universitate, în condițiile în care acesta beneficiază de loc fără taxă, întrucât îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul de Burse . Loc fără taxă » Oportunitatea studentului URA de a beneficia de servicii educaționale

fără achitarea taxei anuale de școlarizare aferente unui program de studii cu predare în limba română, în limita a 20% (licență), respectiv 10% (masterat), din totalul studenților înmatriculați în anul universitar respectiv. Locurile fără taxă sunt susținute din veniturile universității, nu de la bugetul de stat. Acestea se recalculează anual, cu mențiunea că verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru menținerea unui loc fără taxă se realizează semestrial. 28

DICȚIONARUL STUDENTULUI URA


Regulament Studenți » Regulamentul care reglementează activitatea profesională a

studenților Universității, obligatoriu pentru fiecare student. Regulament de Burse » Regulamentul care atestă toate condițiile pe care un student

trebuie să le îndeplinească pentru a obține un loc fără taxă sau, după caz, pentru a-l menține în următorul an universitar. Plan de învățământ » Ansamblul disciplinelor aferente programului de studiu ales. Disciplină de studiu » Materie aferentă planului de învățământ predată pe parcursul

unui semestru universitar sub formă de curs și seminar, ce trebuie asimilată de către student și care poate fi obligatorie (fundamentală programului de studiu ales) sau facultativă / opțională (complementară programului de studiu ales). Curs » Predarea unei discipline sub aspectele sale teoretice, de regulă în săli de curs, la

care participă toți studenții care au respectiva disciplină în planul de învățământ, chiar dacă fac parte din grupe diferite sau studiază la facultăți diferite. Seminar » Ore interactive susținute pentru punerea în practică a informațiilor teoretice

dobândite la curs, ce se desfășoară în săli de seminar și la care participă doar studenții unei grupe. Traseu educațional » Până la finalul semestrului al II-lea din primul an de studiu,

studentul trebuie să opteze pentru un traseu educațional, ce vine în completarea programului de studii ales la înmatriculare și care presupune câteva discipline facultative / opționale din alte planuri de învățământ aferente altor programe de studii. Cursuri extracurriculare cu profesori internaționali » Oportunitatea studentului URA

de a beneficia în mod gratuit în fiecare semestru de o serie de cursuri opționale susținute de către prestigioși profesori de la universitățile partenere din SUA și UE, la care va studia alături de studenții internaționali URA veniți din peste 40 de țări ale lumii. “Presesiune” » Posibilitatea studentului URA de a promova o disciplină din timpul se-

mestrului fără a mai susține examenul aferent în sesiunea de examene, dacă pe parcursul semestrului studentul îndeplinește condițiile prevăzute pentru disciplina respectivă (conform Principiilor Frecvenței și Performanței promovate de către universitate), cel puțin în proporție de 80% (echivalentul note 8). Sesiune de examene » Ansamblul evaluărilor pentru toate disciplinele predate într-un

semestru, ce se desfășoară de regulă în ultimele 3 săptămâni ale semestrului, după încheierea presesiunii. DICȚIONARUL STUDENTULUI URA

29


Examen » Evaluarea asimilării de către student a cunoștințelor aferente unei discipline

de studii, sub formă scrisă și/sau orală, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). Restanță » Reevaluarea asimilării de către student a cunoștințelor aferente unei discipli-

ne de studii, în cazul în care studentul nu a obținut minim nota 5 (cinci) la examenul din sesiunea de examene sau a fost absent. Reevaluarea sub formă de restanță este posibilă o singură dată în cursul anului universitar respectiv (luna septembrie) și suportă o taxă suplimentară. Credit » Reevaluarea asimilării de către student a cunoștințelor aferente unei discipline

de studii, în cazul în care studentul nu a obținut minim nota 5 (cinci) la restanță sau a fost absent. Reevaluarea sub formă de credit suportă o taxă suplimentară și se realizează în anul universitar următor, în sesiunea de examene aferentă semestrului în care s-a predat disciplina. Practică de specialitate » Este o disciplină obligatorie de minimum 3 săptămâni / 84 de

ore, organizată pe parcursul anului universitar sau în perioadă compactă la sfârşitul semestrului II al anului II de studii (domeniu economic), respectiv disciplină obligatorie în semestrul II al anului IV de studii și disciplină facultativă în anii I-III (domeniul juridic). Credite ECTS » Numărul de puncte-credit aferent fiecărei discipline de studii, propor-

ţional cu volumul de muncă necesar studentului pentru însuşirea unei discipline şi promovarea acesteia. Accedere în an superior » Promovarea unui an de studiu este condiționată de realiza-

rea unui număr minim de puncte-credit (credite ECTS), după cum urmează: minim 40 puncte-credit pentru trecerea în anul II, minim 100 puncte-credit pentru trecerea în anul III (cumulat din anul I și II) și minim 150 puncte-credit pentru trecerea în anul IV (cumulat din anul I, II și III), în caz contrar studentul trebuie să repete anul. Înscriere în an superior » Studentul care are cel puțin numărul minim de puncte-credit

(credite ECTS) necesar promovării anului se va înscrie în următorul an universitar până la finalul lunii septembrie prin completarea cererii de înscriere în an superior și achitarea taxei de școlarizare aferente următorului an universitar (integral sau minim tranșa 1). Examen de Licență » Examenul final al ciclului de studii de licență, ce presupune susți-

nerea unei probe scrise (A) și a unei probe orale (B) pe baza lucrării de licență elaborate pe parcursul ultimului an de studiu. Nota finală la examenul de licență este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe, nota minimă de promovare fiind 6 (șase). 30

DICȚIONARUL STUDENTULUI URA


Pentru înscrierea la examenul de licență studentul trebuie să promoveze disciplinele din toți anii de studiu. Examen de Disertație » Examenul final al ciclului de studii de masterat, ce presupune

susținerea unei probe unice orale pe baza lucrării de disertație elaborate pe parcursul ultimului an de studiu, nota minimă de promovare fiind 6 (șase). Pentru înscrierea la examenul de disertație studentul trebuie să promoveze disciplinele din toți anii de studiu. Mobilități de studiu/practică » Pe parcursul anilor de studiu studentul poate studia sau

poate face practică în străinătate prin programul Erasmus+ sau prin intermediul parteneriatelor Universității, pentru care va beneficia de burse. Grupă » Formă de organizare a studenților dintr-un an de studiu (echivalentul clasei în

învățământul preuniversitar). În funcție de numărul total de studenți înmatriculați, grupele pot fi organizate în serii. Șef de grupă » Studentul responsabil cu evidența frecvenței la ore a colegilor de grupă

și informarea acestora cu privire la anumite aspecte relevante procesului educațional, pentru care ține legătura cu șeful de an. Este substituit de către locțiitorul grupei, atunci când șeful de grupă nu este prezent. Șef de an » Studentul responsabil cu transmiterea informațiilor de la decanatul și secre-

tariatul facultății respective către colegii săi de an. Condică de Prezență » Documentul utilizat pentru evidența frecvenței la ore a studenți-

lor din fiecare grupă, completat de către șeful de grupă sau locțiitorul său, după caz. Condica de prezență se ia de la secretariatul facultății la începerea orelor și se duce înapoi la încheierea acestora. Reprezentanți ai studenților în structurile de conducere » Sunt studenții aleși prin vot

de către colegii lor pentru a-i reprezenta în structurile de conducere ale facultății (Consiliul Facultății) și ale universității (Senatul Universitar). Tutore de an » Cadrul didactic aferent unei facultăți responsabil cu procesul de îndru-

mare, sprijinire şi consiliere a studenţilor din anul respectiv. Carnet de student » Este actul academic de identitate, în toate situaţiile în care se cere

dovada calităţii de student. În el cadrele didactice înscriu notele la examene. Acesta se eliberează de la secretariatul facultății la începutul anului I și se vizează, de către secretariat, la începutul fiecărui an universitar, după înscrierea în acel anul.

DICȚIONARUL STUDENTULUI URA

31


Legitimație de transport » Este documentul pe baza căruia studentul poate beneficia

de o reducere de 50% pentru transportul public (de suprafață și metrou), document ce se eliberează de la secretariatul facultății la începutul anului I de studiu și se vizează, de către secretariat, la începutul fiecărui an universitar, după înscrierea studentului în noul an universitar. Adeverință de student » Se eliberează de la secretariatul facultății, de regulă pe loc,

numai după începerea anului universitar, prin ea dovedindu-se calitatea de student înmatriculat la un program de studii în anul universitar respectiv. Cont online de student » Fiecare student va avea acces încă din primul an de studiu la

contul său online de student, în care va regăsi datele personale, situația plăților, notele obținute, materialul didactic, orarul, programarea examenelor, planul de învățământ, anunțuri și documente utile. Logarea se face pe baza CNP-ului, a parolei și a selectării facultății și a specializării (programul de studii). Conturile studenților din anul I sunt disponibile începând cu luna noiembrie, parola inițială fiind studentrau (litere mici, legat), ce trebuie schimbată la prima utilizare a platformei. Cazare în cămin » Studentul cu domiciliul stabil în afara Municipiului București poate

beneficia de loc în căminul URA, pe bază de cerere scrisă, într-o cameră de 3 sau 4 persoane. Cazarea nu este inclusă în taxa anuală de școlarizare. Cantină / Cafeterie / Cafenea » Studentul poate beneficia de servicii alimentare la

cantina-restaurant a Universității, la bufetul (cafeterie) ori la cafeneaua disponibile în campus, servicii ce se achită separat.

32

DICȚIONARUL STUDENTULUI URA


10 LUCRURI

DE FĂCUT CA STUDENT URA 1. SĂ NU RATEZI BALUL BOBOCILOR 2. SĂ VOTEZI STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE SAU SĂ CANDIDEZI CHIAR TU 3. SĂ TE ÎNSCRII ȘI SĂ TE IMPLICI ÎN PROIECTELE CLUBURILOR STUDENȚEȘTI DIN UNIVERSITATE 4. SĂ STAI LA CĂMINUL URA 5. SĂ MERGI LA CURSURILE CU PROFESORII STRĂINI 6. SĂ PARTICIPI LA EVENIMENTELE URA ȘI LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 7. SĂ FACI SPORT LA SALA DE FITNESS SAU LA BAZA SPORTIVĂ A UNIVERSITĂȚII 8. SĂ ÎNVEȚI LIMBA JAPONEZĂ, CHINEZĂ SAU COREEANĂ 9. SĂ APLICI PENTRU O BURSĂ ERASMUS +

10. SĂ AI REZULTATE BUNE PENTRU A OBȚINE UN LOC FĂRĂ TAXĂ

10 LUCRURI DE FĂCUT CA STUDENT URA

33


SCHEMA CAMPUSULUI URA

C Cu o suprafaţă de peste 34.500 m2, CAMPUSUL URA impresionează prin dimensiuni, arhitectură, tehnologie de construcție, dotări, funcționalitate și este, totodată, laboratorul formării de valori profesionale și de caractere, de oameni capabili să-și asume responsabilități, să ia decizii eficiente și să-și îndeplinească onest obligațiile ce le revin. 34

SCHEMA CAMPUSULUI URA

B


A

B

A = CĂMIN și RESTAURANT B = CORP EDUCAȚIONAL C = CORP ADMINISTRATIV Prin condiţiile excelente de studiu şi viaţă pe care le oferă, Campusul URA consolidează locul de excelenţă pe care Universitatea Româno-Americană îl deţine în peisajul învăţământului superior românesc. SCHEMA CAMPUSULUI URA

35


UNDE E SALA ? PARTER

CORP C

CORP B

CORP C

CORP B

ETAJ 1

36

UNDE E SALA ?


UNDE E SALA ?

37


ETAJ 2

CORP C

CORP B

CORP C

CORP B

ETAJ 3

38

UNDE E SALA ?


UNDE E SALA ?

39


ETAJ 4 CORP C

CORP B

ETAJ 5 CORP C 40

UNDE E SALA ?

CORP B


UNDE E SALA ?

41
CĂMIN - HOTEL

Campusul Universității Româno-Americane dispune de un CĂMIN-HOTEL propriu cu 11 etaje, ultramodern și dotat la standarde europene. Acesta oferă 150 de camere de 3 și 4 locuri, fiecare cu baie proprie (inclusiv cabină de duș) și birouri pentru fiecare student(ă). Accesul se face prin intermediul unui lift interior și a altor două panoramice care oferă o perspectivă extraordinară. Studenții cazați aici au acces direct la cantina-restaurant și la agenția bancară, localizate în același corp, dar și la sălile de studiu din corpul B, acestea corespondând la nivelul etajului 1. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A CONTACT: Cătălin SAMOILĂ (Director) catalin.samoila@rau.ro / +4 0744 539 001 44

CĂMIN - HOTEL


Universitatea Româno-Americană pune la dispoziția studenților și masteranzilor săi un RESTAURANT-CANTINĂ, ”AMERICAN POINT”, cu o capacitate de 150 de locuri. Aici toată lumea se poate bucura de o masă copioasă, foarte variată, cu platouri delicioase inspirate din toate colțurile lumii (asemeni bucătăriei americane!) sau se poate relaxa socializând la o cafea în LOUNGE-ul din cadrul restaurantului. În plus, studenții și masteranzii pot accesa conexiunea wireless GRATUIT, iar MENIUL STUDENTULUI are un preț extraordinar! LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A, Etaj 1 PROGRAM: LUNI-VINERI: 0900-1800

RESTAURANT-CANTINĂ

RESTAURANT - CANTINĂ

45


Universitatea Româno-Americană a fost prima universitate din România care a încheiat un parteneriat academic cu Microsoft (ianuarie 2008). Astfel a fost creat CENTRUL DE INFORMATICĂ MICROSOFT. În cadrul acestuia, studenții și masteranzii URA pot accesa cursuri de specialitate, traininguri, etc. în domeniul informaticii și au acces GRATUIT la software-urile Microsoft. De asemenea, centrul asigură tuturor accesul la propria adresă de email instituțională (@student.rau.ro) pentru a fi informați la timp cu privire la evenimentele ce au loc în campus și pentru a ține legătura cu profesorii și colegii. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5, Sala 517

MICROSOFT

46

MICROSOFT INNOVATION CENTER


STUDII ASIATICE

Prin intermediul DEPARTAMENTULUI DE STUDII ASIATICE studenții și masteranzii URA au posibilitatea de a învăța mai multe despre culturile asiatice (inclusiv din punct de vedere antreprenorial), de a participa la cursuri specifice de limbă (japoneză, chineză, coreeană și azeră), precum și alte cursuri, de exemplu: curs de Ikebana (aranjamente florale), curs de Taiko (tobe tradiționale japoneze), curs de Istoria Filmului Japonez, etc. În plus, datorită acestuia, OTAKU FESTIVAL, cel mai mare eveniment de COSPLAY din România, se desfășoară în fiecare an la URA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 3, Sala 322 CONTACT: Șerban GEORGESCU (Director) das.rau.ro / das@rau.ro / +4-0372 120 185 DEPARTAMENTUL DE STUDII ASIATICE

47


ATC IATA

Prin intermediul ATC IATA, studenții și masteranzii Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional pot accesa cursuri foarte valoroase pentru viitoarea lor carieră în industria ospitalității, de exemplu IATA Travel & Tourism Consultant și IATA Foundation. Examenele IATA Montreal (International Air Transport Association) au loc doar la URA. În plus, Universitatea Româno-Americană este singura universitate din România acreditată de IATA Montreal ca ATC (Authorized Training Center) pentru a organiza aceste cursuri de specialitate IATA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 4, Sala 427 CONTACT: Lect.univ.dr. Camelia GHEORGHE (Coordonator) iata.rau.ro / atc@rau.ro / +4 0727 762 438 48

IATA AUTHORISED TRAINING CENTER


În cadrul URA activează CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ȘI AFACERI ”MURRAY ROTHBARD” care oferă studenților și masteranzilor URA cursuri, seminarii și conferințe de economie politică. De asemenea, centrul asigură prezența în campusul URA a renumiți specialiști la nivel mondial, studenții și masteranzii URA având posibilitatea de a-l cunoaște, de exemplu, pe domnul JEFFREY MIRON, profesor la HARVARD University. Pentru activitatea sa, Centrul a fost ales în 2011 cel mai bun centru universitar la nivel mondial, promotor al libertății - ”TEMPLETON FREEDOM AWARD”. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Parter, Sala 002 CONTACT: Prof.univ.dr. Bogdan GLĂVAN (Director)

ROTHBARD

www.rothbard.rau.ro / office@rothbard.rau.ro / +4 0372 120 265

CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ȘI AFACERI ”MURRAY ROTHBARD”

49
DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE (ERASMUS+) Prin intermediul său, studenții și masteranzii URA pot aplica pentru o bursă ERASMUS+ de studiu (1 semestru / 1 an) sau de practică (3 luni) într-o țară UE, dar și SUA, Asia sau Africa (ERASMUS+ Partner Countries). De asemenea, datorită activităților biroului, studenții altor universități internaționale ajung în Campusul nostru, studenții și masteranzii URA având posibilitatea de a-i cunoaște și de a afla mai multe despre alte culturi. Nu în ultimul rând, Biroul de Programe Comunitare organizează anual ȘCOLI DE VARĂ. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 306 CONTACT: Sonia EL SHAMI erasmus.rau.ro / erasmus@student.rau.ro / +4 0372 120 115

BIROUL DE PROGRAME AMERICANE Datorită acestuia, studenții și masteranzii URA pot participa la cursuri, workshop-uri și trening-uri cu profesori prestigioși de la universitățile partenere din SUA. Acestea se organizează în fiecare semestru în campusul URA. De asemenea, Biroul de Programe Americane organizează anual ȘCOLI DE VARĂ și asigură studenților și masteranzilor URA accesul la burse de studiu la universități prestigioase din SUA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 305 CONTACT: Despina BĂRBIERU guestcourses.rau.ro / despina.barbieru@rau.ro / +4 0372 120 121

52

DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ


DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE Asigură în fiecare semestru accesul tuturor studenților și masteranzilor doritori la cursuri extracurriculare de limbi străine – engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană. Acestea se organizează pe niveluri diferite (începător/intermediar), iar la final participanții primesc un Certificat de Competențe Lingvistice de nivel A1/A2, respectiv B1/B2, conform Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 310 CONTACT: Elena MUSEANU (Director) limbistraine@rau.ro / +4 0372 120 168

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Centrul asigură tot suportul necesar studenților și masteranzilor URA pentru traiectoria lor profesională, organizând în fiecare semestru training-uri și workshop-uri dedicate, susținute de traineri proprii sau ai instituțiilor partenere. În măsura în care studenții întâmpină anumite dificultăți cu privire la diverse aspecte ce vizează activitățile desfășurate de / în cadrul Universității, pot semnala aceste aspecte către CCOC, prin intermediul unui Formular online, iar în termen de 48h vor primi un răspuns pe adresa de email instituțional de la Echipa CCOC. Totodată, prin intermediul Formularului, studenții pot solicita oricând Consiliere / Suport psihoemoțional, iar Echipa CCOC îi va contacta via email pentru programarea discuțiilor individuale cu domnul Lect.univ.dr. Robert Popescu, Psihoterapeut. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 303 bis CONTACT: consiliere.rau.ro / ccoc@rau.ro / +4 0372 120 183

ECHIPA DE BASCHET - URAGANII CONTACT: Ruxandra VILAG (Manager) vilag.ruxandra.dana@profesor.rau.ro

DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ

53


CURSURI CU PROFESORI

54

CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI


INTERNAȚIONALI În fiecare an universitar, în Campusul Universității Româno-Americane au loc minim 15 cursuri susținute de prestigioși profesori de la universitățile partenere din SUA și Europa. Iată o parte dintre acestea (mai multe detalii pe guestcourses.rau.ro): „NEGOTIATION SKILLS AND DISPUTE

„REALITY-TEST LABS FOR ENTREPRE-

RESOLUTION”

NEURIAL IDEAS”, „DESIGN FACTORY –

Daniel G. Gallagher, Ph.D.

DEVELOPING INNOVATION” și „START-

James Madison University, SUA

UP GARAGE: TUNING THE ENTREPRE-

„LAWYERING SKILLS: THE WAY TO EFFECTIVE PERFORMANCE AS A COUNSELLOR AND ADVOCATE”

Philip M. Genty, Doctor of Jurisprudence Columbia University in the City of New York, SUA „INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW”

Federico Lenzerini, Ph.D. University of Siena, Italia „GROWTH STRATEGIES FOR BANKS AND COMPANIES ADJUSTED TO EMERGING MARKETS”

Joanna Symms, Senior Partner Fraser Lloyd & Partners LLP, Anglia „APPLIED BUSINESS MANAGEMENT” și „PROJECT MANAGEMENT”

James K. McCollum, Ph.D. University of Alabama in Huntsville, SUA „HUMAN TRAFFICKING”

Roza Pati, Doctor of Laws Saint Thomas University, SUA

NEURIAL PROCESS”

Hans Zwaga, Senior Lecturer Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finlanda „BASIC ISSUES IN FINANCIAL MANAGEMENT”

Seyed Mehdian, Ph.D. University of Michigan-Flint, SUA „LANGUAGE IN AMERICAN NATIONAL AND FOREIGN POLICY”

Donald Corbin, Ph.D. James Madison University, SUA „INTELLIGENCE TRADECRAFT”

Stephen Bowers, Ph.D. Liberty University, SUA „PSYCHOLOGY OF CULTURE”

Matthew Lee, Ph.D. James Madison University, SUA „INTERNET MARKETING”

William Perttula, Ph.D. San Francisco State University, SUA

CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI

55
ALTE FACILITĂȚI DEPARTAMENTUL IT Asistă studenții și masteranzii în rezolvarea diverselor necesități de IT, asigură întreaga rețea de echipamente IT din Universitate și accesul în Campus (inclusiv cămin) la rețeaua de internet prin cablu și wireless. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5, Sala 521 CONTACT: Gabriel NEGRICEA (Director) suport.online@student.rau.ro / +4 0372 120 123

BIROUL DE COMUNICARE ȘI PR Asistă și îndrumă studenții și masteranzii în rezolvarea diverselor situații sau necesități și asigură comunicarea tuturor evenimentelor din cadrul Campusului, atât la nivel intern, cât și extern către publicul larg. Diseminarea informațiilor se realizează inclusiv în mediul online prin intermediul site-ului (articole), a adreselor de email instituțional de tip @student.rau.ro, dar și a conturilor de Social Media ale Universității (Facebook – pagină și grupuri oficiale de discuții pentru fiecare Facultate în parte, Instagram, LinkedIn, etc.). LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 304 CONTACT: Alexandra ENACHE (Coordonator) comunicare@rau.ro / +4 0372 120 152

BANCOMAT Studenții și masteranzii Universității Româno-Americane beneficază în campusul Universității de un Bancomat BRD. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A, Parter

58

ALTE FACILITĂȚI


BIBLIOTECI ȘI SĂLI DE LECTURĂ Universitatea Româno-Americană dispune de o BIBLIOTECĂ cu un bogat fond de carte în continuă actualizare de peste 60.000 de volume, care pot fi parcurse la SALA DE LECTURĂ sau împrumutate acasă. La URA există și o BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ pentru acces la numeroase baze de date internaționale, utile în documentarea proiectelor. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: Luni-Vineri: 0800-1600 ; 1700-1930

COPY-CENTER ȘI LIBRĂRIE În incinta Campusului URA există un COPY-CENTER unde studenții și masteranzii pot beneficia de servicii de copiere, imprimare, etc. În aceeași locație funcționează și LIBRĂRIA URA, de unde pot fi achiziționate cărțile necesare procesului de învățământ. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: Luni, Miercuri și Vineri: 0830-1630 / Marți și Joi: 1030-1830

BIROUL DE ACTE DE STUDII LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: Luni și Joi: 1500-1800 / Marți, Miercuri și Vineri: 0830-1200 CONTACT: actedestudii@rau.ro / pagină web / +4 0372 120 159

CABINET MEDICAL În incinta Campusului Universității Româno-Americane există un CABINET MEDICAL care oferă servicii medicale de îngrijire și menținere a sănătății tuturor membrilor comunității academice URA. Acesta este dotat la standarde europene și deservit de personal de specialitate. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5 PROGRAM: click aici ! ALTE FACILITĂȚI

59


BAZĂ SPORTIVĂ Universitatea Româno-Americană dispune de o bază sportivă modernă și dotată la standarde internaționale, cu 1 teren de baschet, 1 teren de fotbal și 1 teren multisport, fiecare dispunând de instalație de nocturnă, plase de siguranță și mingi de joc, precum și veste de departajare a echipelor. Baza sportivă este localizată în imediata apropiere a Campusului URA - Șos. Străulești nr. 4-6, Sector 1, Bucureşti. CONTACT: sportcenter.rau.ro

RAU FITNESS La Universitatea Româno-Americană există un CENTRU DE FITNESS unde studenții și masteranzii pot descoperi combinația perfectă între mișcare, relaxare și socializare. Centrul este dotat cu aparatură de ultimă generație - Fitness, sală Aerobic/Kangoo Jumps, saună, vestiare cu dușuri și grupuri sanitare, etc. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Subsol PROGRAM: Luni-Vineri: 1000-2200 CONTACT: pagină web

MUZEU În Campusul URA există un MUZEU dedicat activităților educaționale de peste 25 de ani. Medaliile, diplomele și certificatele de merit și recunoaștere a eforturilor academice sunt la loc de cinste, iar numeroasele cuvinte de laudă și apreciere stau așternute în CARTEA DE ONOARE a Universității. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Parter

CAPELĂ Campusul Universității Româno-Americane prevede și o CAPELĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ, slujită de un preot, ce deservește nevoile spirituale ale membrilor comunității academice URA, cadre didactice, studenți și personal administrativ, deopotrivă. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5

60

ALTE FACILITĂȚI URA


CLUBURI STUDENȚEȘTI

CLUBUL STUDENȚILOR DIN URA (CS-URA) Clubul se adresează tuturor studenților și masteranzilor URA, indiferent de facultate sau an de studiu, ce vor să facă voluntariat în proiecte educaționale sau sociale. CONTACT: csura@student.rau.ro / pagină de Facebook

CLUBUL STUDENȚILOR LA TURISM (TRAVEL MATES) Clubul se adresează studenților și masteranzilor Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional, ce vor să organizeze evenimente specifice domeniului. CONTACT: pagină web

STUDIOUL DE TEATRU URA (ST-URA) Clubul se adresează tuturor studenților și masteranzilor URA ce doresc cursuri de dezvoltare personală prin tehnici de actorie de teatru și film. CONTACT: studiouldeteatru@gmail.com / pagină de Facebook

CLUBUL DE MANAGEMENT-MARKETING Clubul se adresează studenților și masteranzilor Facultății de Management-Marketing, ce vor să organizeze evenimente specifice domeniului. CONTACT: clubuldemm@gmail.com / pagină de Facebook

REDACȚIE - REVISTA PERFORMANCE Performance este revista studentului URA, creată de și pentru studenții Universității, sub forma unei publicații lunare, generaliste, disponibilă online din 2009. CONTACT: redactie@performance.rau.ro / pagină web / pagină de Facebook

CLUBURI STUDENȚEȘTI

61


VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ

62

VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ


FOARTE ACTIVĂ

VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ

63


ADMITEREA LA URA PROGRAME DE STUDIU DE

LICENȚĂ

ÎNSCRIERI : IULIE / SEPT. a.c. CONCURS : IULIE / SEPT. a.c.

Admiterea se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Candidații care NU dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu. Mai multe detalii ! 20% dintre studenții înmatriculați în fiecare anul universitar (studii de licență în limbă română), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pot studia fără a plăti taxe de studii. Detalii aici !

PROGRAME DE STUDIU DE

MASTERAT

ÎNSCRIERI : IULIE / SEPT. a.c. CONCURS: IULIE / SEPT. a.c.

Admiterea se face prin concurs pe bază de ESEU, cu luarea în considerare a mediei de licență. Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate şi cu respectarea structurii generale afişate AICI pentru fiecare program de masterat în parte. Mai multe detalii ! Detalii aici !

10% LOCURI FĂRĂ TAXĂ

ÎNSCRIERI ONLINE (licență și masterat) : IULIE / SEPT. a.c. DIRECT PE WEBSITE-UL URA (programe în limba română) / ADMISSION.RO-AM.RO (programe în limba engleză). Nu-i așa că e mult mai simplu acum? :) sau direct pe WhatsApp

0722 200 203 64

ADMITEREA LA URA

* Pentru taxa de studii de licență / masterat vă rugăm să apăsați aici.


www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana

www.youtube.com/user/UnivRomanoAmericana www.linkedin.com/edu/universitatearomanoamericana www.twitter.com/RomanoAmericana ADRESĂ: Bd. Expoziției 1B, sector 1, București REPERE: Terminal Piața Presei, Piața Montreal, Romexpo

CONTACTEAZĂ-NE !

www.instagram.com/universitatearomanoamericana

Autobuz: 105, 131, 311, 330, 331, 335 / Tramvai: 41, 42 Metrou: Crângași (M1), Aviatorilor (M2), Lujerului (M3), 1 Mai (M4) CONTACT: +4 0372 120 101 / +4 0372 120 118 Website: www.rau.ro / Emails: suport.inscrieri@rau.ro (progr. Lb. Română) sau international@rau.ro (progr. Lb. Engleză)

UNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ

* Material realizat de Alexandra Enache - Biroul de Comunicare și PR din cadrul URA

CONTACTEAZĂ-NE !

65


UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ WWW.RAU.RO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.