Advertisement
The user logo

Universitatea Româno-Americană

Bucuresti, Romania

https://www.rau.ro

Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior, persoana juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluata de către ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. website principal: www.rau.ro website programe in engleză: www.ro-am.ro blog: blog.rau.ro

Publications