Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană

Bucuresti, Romania

Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior, persoana juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluata de către ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

website principal: www.rau.ro

website programe in engleză: www.ro-am.ro

blog: blog.rau.ro

www.rau.ro