Bakalaura un profesionālās studiju programmas 2024/2025

Page 1

2024/2025

STUDĒT=LU

Valodu un kultūras studijas

Anglistika, Eiropas valodu un biznesa studijas

Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas

1
10 iemesli, kāpēc studēt Latvijas Universitātē 2 Uzzini par studijām LU 4 Bioloģijas studijas 6 Bioloģija 7 Biotehnoloģija un bioinženierija 8 Biznesa, Vadības un Ekonomikas studijas 10 Biznesa vadība 11 E-biznesa vadība 12 Ekonomika 13 Finanšu menedžments 14 Grāmatvedība, analīze un audits 15 Industriālā inženierija un vadība 16 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija 17 Datorzinātņu studijas 18 Datorzinātnes 19 Programmēšana un datortīklu administrēšana 21 Dubultdiploma studiju programma datorzinātnēs 22 Fizikas, Matemātikas un Optometrijas studijas 24 Fizika 25 Matemātika 26 Matemātiķis statistiķis 27 Optometrija 28 Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijas 30 Ģeogrāfija 31 Ģeoloģija 32 Vides zinātne 33 Ģeoinformātika 34 Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība 36
38
39
41 Āzijas studijas 42 Latvistika 43 Filoloģija 45 Apakšprogramma "Franču filoloģija" 46 Apakšprogramma "Klasiskā filoloģija" 47 Apakšprogramma "Krievu
48 Apakšprogramma "Somugru studijas" 49 Apakšprogramma "Vācu filoloģija" 50 Tiesību zinātņu studijas 52 Tiesību zinātne 53 Pirmstiesas izmeklēšana 54 Ķīmijas un Darba aizsardzības studijas 56 Darba aizsardzība 57 Ķīmija 58 Arodveselība un drošība darbā 59 Medicīnas un Veselības aprūpes studijas 60 Ārstniecība 61 Farmācija 63 Māszinības 64 Zobārstniecība 65 Radiogrāfija 66 Izglītības zinātņu, Psiholoģijas un Mākslas studijas 68 Māksla 69 Pirmsskolas skolotājs 70 Psiholoģija 71 Sākumizglītības skolotājs 72 Skolotājs 74 Sporta treneris 76 Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība 77 Cilvēka, sabiedrības un pārvaldes studijas 78 Informācijas pārvaldība 79 Komunikācijas zinātne 80 Multimediju studijas 81 Politikas zinātne 82 Socioloģija 83 Kultūras un sociālā antropoloģija 84 Sociālais darbs 85 Teoloģijas un reliģijpētniecības studijas 86 Teoloģija un reliģijpētniecība 87 Vēstures un arheoloģijas un filozofijas studijas 88 Filozofija 89 Vēsture un arheoloģija 90 Latvijas Universitātes filiāles 92 LU P. Stradiņa medicīnas koledža 94 LU Rīgas Medicīnas koledža 98 LU Rīgas 1. medicīnas koledža 102 Vispārīgie uzņemšanas noteikumi LU 106 Fakti par LU 108 LU Studentu padome 111 Dienesta viesnīcas 113 Studentiem ar īpašām vajadzībām 113 LU fonda izcilības stipendijas studijām, pētniecībai un sportam 114 Iespējas studēt ārvalstīs 115 Kultūra LU 116 Sports LU 117 Radio NABA 118 LU Biznesa inkubators 119 Absolventu atsauksmes 120
Saturs
filoloģija"

IEMESLI,

10 kāpēc studēt Latvijas Universitātē

Latvijas Universitāte ir ne tikai vadošā augstākās izglītības iestāde Latvijā, bet arī starptautiskajos reitingos viena no augstu novērtētām Latvijas un Baltijas universitātēm

Plaši pazīstamajā Times Higher Education reitingā LU ir viena no divām visaugstāk novērtētajām

Baltijas valstu universitātēm. LU tiek vērtēta tādos starptautiskos universitāšu reitingos kā Times

Higher Education, QS World University Rankings, Emerging Europe and Central Asia University Ranking.

Daudzpusīgas un kvalitatīvas studiju programmas

dod iespēju iegūt izcilu izglītību un sākt veiksmīgu karjeru. Studējot LU, ir iespēja piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmās.

Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem un iegūt mecenātu stipendijas

Puse Latvijas

Universitātes studentu studē par valsts budžeta līdzekļiem.

Papildus tam studentiem ar augstām sekmēm un tālredzīgiem mērķiem ir iespēja iegūt LU fonda stipendijas, ko nodrošina mecenāti.

Sakārtota un mūsdienīga studiju vide palīdz vieglāk apgūt pat vissarežģītākās zināšanas un noslīpēt to lietošanas prasmes. Bibliotēka LU Akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu mājā ir atvērta 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

LU top par vismodernāko izglītības un zinātnes pilsētiņu Ziemeļeiropā Torņakalnā divās jaunuzceltās modernās ēkās – Dabas mājā un Zinātņu mājā – atrodas divas fakultātes. LU studiju pilsētiņā cita pēc citas taps nākamās ēkas, līdz gandrīz visa Universitāte atradīsies tur. 2025. gadā durvis vērs Rakstu māja.

LU ir 15 250 studenti, 6 fakultātes, 7 filiāles un 17 institūti.

1
2 3 4
5

Studiju laikā vari īstenot radošās un biznesa idejas Universitātē darbojas Latvijā veiksmīgākais studentu Biznesa inkubators, multimediju studija, ir savs radio ar oficiālu frekvenci un modernas laboratorijas.

Ir gudri, sabiedrībā atzīti un atsaucīgi docētāji Latvijā un ārzemēs atzīti zinātnieki, uzņēmēji, politiķi, profesionāļi un inovatori iepazīstinās ar visjaunākajām teorijām un dalīsies praktiskajā pieredzē.

Lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas Vari sportot, izvēloties kādu no 12 sporta veidiem, vai darboties kādā no daudzajiem LU amatiermākslas kolektīviem, kas ieguvuši atzinību un kļuvuši pazīstami Latvijā un pasaulē.

Aktīva studentu pašpārvalde un interesanta studentu dzīve

Līdzdarbojoties studentu pašpārvaldē, vari iegūt lielisku sabiedriskā un vadības darba pieredzi un izveidot plašu kontaktu tīklu ar topošajiem līderiem visdažādākajās nozarēs. Vari izkopt radošās un organizatoriskās prasmes, rīkojot un piedaloties dažādos studentu pasākumos.

Iespēja Latvijas Universitātē studēt Rīgā un arī reģionos Visplašākās studiju iespējas Latvijas Universitātē ir Rīgā. Visas fakultātes atrodas aptuveni 15 minūšu attālumā no pilsētas centra, pie tām ērti piekļūt, gan ejot kājām, gan braucot ar sabiedrisko transportu. Ir arī cita iespēja –izvēlēties studiju programmas, kuras var apgūt septiņās LU filiālēs Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Un – kā apliecināja ārkārtējā situācija – nepieciešamības gadījumā LU nodrošina kvalitatīvas attālinātās studijas.

9 6
10
7 8

Uzzini par studijām LU

Latvijas Universitāte ir Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Studentu skaita ziņā tā ir arī valsts lielākā universitāte. LU ir 6 fakultātes. Ja vēlies iepazīt visas fakultātes un uzzināt vairāk par Latvijas ietekmīgāko universitāti, tad droši piesaki savu klasi vai skolu LU vēstneša attālinātajai vizītei.

Kā izvēlēties piemērotākās studijas? Kādas ir studijas Latvijas Universitātē? Kas ir aizraujošākais, kas noticis Latvijas Universitātē? Kādas ir iespējas ārpus studijām? Cik maksā dzīvošana dienesta viesnīcā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildēs Latvijas Universitātes studenti attālinātajā pasākumā “LU studenti atbild”, kas notiek no janvāra līdz jūnijam – katra mēneša vidū.

Iepazīt savas topošās fakultātes studiju vidi, izstaigāt gaiteņus, uzdot jautājumus fakultātes vadībai, lektoriem un studentiem – tas ir iespējams! No 11. līdz 21. aprīlim Latvijas Universitātē norisinās Atvērto durvju dienas visās 6 fakultātēs.

Lai pārliecinātos par izvēlēto studiju programmu atbilstību gaidītajam, vidusskolēniem pavasarī un rudenī paredzēts vēl viens pasākums “Studenta kurpēs”. Šajā laikā skolēns kopā ar kādu studentu vienu dienu iesaistās studijās (piedalās lekcijās, semināros), iepazīstas ar Universitātes studiju programmām, to saturu, studiju procesu.

Vai vienā dienā var apgūt visu 12. klases centralizēto eksāmenu nokārtošanai nepieciešamās zināšanas? Noteikti nē! Ik gadu maijā Latvijas Universitāte piedāvā pasākumu “Padomi eksāmeniem”, kurā padomus eksāmenu priekšvakarā sniedz LU docētāji, uzsverot būtiskāko no citu gadu pieredzes, kas pirms došanās uz eksāmeniem noteikti ir jāatkārto.

Skolēni var iesaistīties arī Jauno speciālistu universitātes nodarbībās, ko piedāvā Latvijas Universitātes fakultātes. Tajās var iegūt interesantu pieredzi un zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē, kas vēlāk noteikti palīdzēs studijās. Jauno speciālistu universitātes absolventiem ir priekšrocības uzņemšanas konkursā.

Latvijas Universitātes Karjeras centrs aicina

4

uz individuālām konsultācijām skolēnus, kuri vēl nav pārliecināti par profesijas vai izglītības izvēli. Skolēnu grupām Karjeras centrs piedāvā karjeras attīstības seminārus un konsultē par studiju sistēmu un programmām Latvijas Universitātē.

Aicinām sekot līdzi un piedalīties Latvijas

Universitātes skolēnu pasākumos!

Vairāk informāciju var gūt www.lu.lv un sociālajos tīklos facebook.com/latvijasuniversitate instagram.com/universitate tiktok.com/@universityoflatvia

Pirmsstudiju mācību centrs piedāvā iespēju kārtot centralizētos eksāmenus

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām. Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību. Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, sazinies ar mums. Kontakti:

E-pasts: sagkursi@lu.lv

Mob. tālrunis: 20279199

Vairāk informācijas: www.lu.lv/par-mums/struktura/lu-centri/lu-pirmsstudiju-macibu-centrs/

5 UZZINI PAR STUDIJĀM LU

2024 2025

BIOLOĢIJA=LUBIOINŽENIERIJA=LU

BIOTEHNOLOĢIJA=LU

Bioloģijas studijas

6

Bioloģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds bioloģijā

Studiju forma

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt daudzpusīgas zināšanas vispārējā bioloģijā un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no 18 bioloģijas apakšnozarēm. Studiju programma piedāvā studentiem veikt pētījumus un izstrādāt zinātniskos darbus mūsdienīgās laboratorijās, savukārt lekcijas un semināri notiek modernās un ērtās auditorijās. Studiju laikā studenti gūst plašas zināšanas par bioloģiju – sākot ar molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī apgūst cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Apmēram trešdaļu studiju procesa veido praktiskie darbi. Bioloģijas fakultāte studijās un pētnieciskajā darbā cieši sadarbojas ar zinātniskajiem institūtiem.

Apgūstamie priekšmeti

Augu fizioloģija

Fizika dabas zinātnēm

Bioķīmija

Biotehnoloģija

Botānika

Cilvēka un dzīvnieku

fizioloģija

Ekoloģija

Darba iespējas

Ģenētika Ķīmija

Mikrobioloģija

Molekulārā bioloģija Šūnas bioloģija

Virusoloģija

Zooloģija u. c.

Bakalaura programmas absolventi var strādāt universitātēs un skolās, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas un veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskajās organizācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE bioloģijā, CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme bioloģijā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai dabaszinībās.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2022. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1.–3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2024. gadā.

7 BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

Biotehnoloģija un bioinženierija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

3 gadi

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3550 EUR

Studiju valoda

Angļu

Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma izveidota ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs. Studiju programmas sniegtās teorētiskās zināšanas un praktiskās nodarbības ļauj studentiem būt sagatavotiem darba tirgus prasībām biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iepazīstinot viņus ar dažādu iekārtu un produktu izstrādi, kā arī ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos. Studijas norisinās modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU.

Apgūstamie priekšmeti

Bioloģisko sistēmu dizains

Informācijas

tehnoloģijas

Ķīmija

Biofizika

Ģenētika

Genomika

Materiālmācība

Mikrobioloģija

Uzņēmējdarbība

Šūnu un gēnu

inženierija

Biotehnoloģija

Bioinženierija u. c.

Darba iespējas

Programmas absolventiem ir iespēja strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u. c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas.

8
BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE bioloģijā vai ķīmijā, vai fizikā, CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai ķīmijā, vai fizikā, atzīme bioloģijā vai dabaszinībās, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: 1. vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei: 1) bioloģijā

vai dabaszinībās; 2) matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai ķīmijā, vai fizikā (atzīme ne zemāka par 8); 2. CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas vai ķīmijas, vai fizikas, vai matemātikas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. vai 2024. gadā, personas, kuras guvušas RTU apliecinājumu par tiesībām iestāties ārpus konkursa RTU programmās un RTU sadarbības programmās.

9
BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Biznesa, Vadības un Ekonomikas studijas

BIZNESA VADĪBA=LU

FINANSES=LU

EKONOMIKA=LU

FINANŠU MENEDŽMENTS=LU

STARPTAUTISKĀ

EKONOMIKA=LU

GRĀMATVEDĪBA=LU

Biznesa vadība

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 7 semestri (3,5 gadi)

Budžeta vietas

(PLK studijām programmā latviešu valodā)

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

PLK 2400, NLK 1900 EUR (programmā latviešu valodā), PLK 2900 EUR (programmā angļu valodā)

Bakalaura studiju programma sagatavo konkurētspējīgus speciālistus ar profesionālām un praktiskām iemaņām vadības zinātnē. Studentiem ir iespējams specializēties organizāciju vadības, biznesa analīzes, mārketinga un starptautiskā biznesa jomā. Nepilna laika klātienes studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā. Iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.

Apgūstamie priekšmeti

Matemātika ekonomikai un biznesam

Uzņēmuma izveide un attīstība

Mārketings internetā

Komercdarbības tiesiskais regulējums

Starptautiskā ekonomika un bizness

Vadības teorija

Vadības psiholoģija

Cilvēkresursu vadība

Darba iespējas

Bizness un ekonomikas vēsture

Lēmumu pieņemšanas metodes

Pārdošanas organizēšana un vadīšana

Projektu vadīšanas pamati

Loģistika un piegādes ķēde  u. c.

Absolventi var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs. Bakalaura studiju programma ļauj sākt savu uzņēmējdarbību dažādās tautsaimniecības jomās.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu, franču vai vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106.lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un

literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1.–2. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu valodā, CE matemātikā, CE latviešu valodā. Visu personu nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

11 BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

E-biznesa vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds e-biznesa vadībā un e-biznesa vadītāja kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi), NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas (PLK studijām)

Studiju maksa gadā

PLK 2400, NLK 1900 EUR

Profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir sagatavot uzņēmējus, kuri spēj veidot biznesu globālajā vidē, izmantojot visas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī speciālistus, kuri plāno, projektē, izstrādā un uztur elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības nodrošināšanai internetā. Programma dod iespēju strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām un apgūt nākotnē pieprasītu profesiju, kā arī saņemt profesionālo bakalaura grādu e-biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā. Studenti jau studiju laikā iegūst stabilu un labi atalgotu darbu.

Apgūstamie priekšmeti

Statistika ekonomikā un biznesā

Makroekonomika

Matemātika ekonomikai un biznesam

Mikroekonomika

Komercdarbības tiesiskais regulējums

Uzņēmumu izveide un attīstība

Darba iespējas

Vadības teorija

Ētika biznesā un korporatīvā sociālā atbildība

Mārketings

Programmēšanas pamati

E-tirdzniecības un maksājumu sistēmas

Un citi

Studiju programmas absolventi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmumu darbiniekiem. Absolventi ir e-komercijas vadītāji un speciālisti, sistēmu vai biznesa analītiķi, informācijas tehnoloģiju konsultanti, datorspeciālisti, sistēmu projektētāji un projektu vadītāji, tīmekļa programmētāji, tīkla un datubāzu administratori.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

12
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Ekonomika

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas (PLK studijām)

Studiju maksa gadā

PLK 2400, NLN 1900 EUR

Programma studentiem dod iespēju iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā un attīstīt analītisko domāšanu, izkopt prasmi patstāvīgi un radoši risināt problēmjautājumus. Tā sniedz praktiskas zināšanas un rīkus ekonomikas jautājumu risināšanā. Studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties analītiskajā un industriālajā ekonomikā.

Apgūstamie priekšmeti

Ekonomikas politika

Makroekonomika

Valsts stratēģiskā attīstība

Mikroekonomika

Darba ekonomika

Finanšu analīze un nodokļu plānošana

Darba iespējas

Industriālā ekonomika

Optimizācijas teorija un metodes

Tirgvedības stratēģija uzņēmējdarbībā

Starptautiskās tirdzniecības modeļi

Un citi

Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu speciālistiem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz

2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1.–2. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

13
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Finanšu menedžments

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds finanšu vadīšanā un finansista kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi), NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas (PLK studijām)

Studiju maksa gadā

PLK 2600, NLK 2100 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finansistus darbam valsts institūcijās un iestādēs, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī palīdzēt apgūt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētiskos pamatus un finansista darbam nepieciešamās praktiskās zināšanas. Studiju programma dod iespēju studentiem izprast ekonomikas procesu cēloņsakarības un jēdzienus, attīstīt ekonomisko domāšanu. Programmas absolventi finansisti spēj risināt aktuālās nozares problēmas: izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas un riskus. Programmas absolventi ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.

Apgūstamie priekšmeti

Finanšu teorija

Investīcijas

Komercdarbības ekonomika

Biznesa vērtības finanšu menedžments

Digitālās finanses

Banku grāmatvedība 4 profesionālās prakses uzņēmumos,

Darba iespējas

VID, bankās

Statistika ekonomikā un biznesā

Banku vadība

Finanšu ekonometrija

Nodokļu sistēma

Vērtspapīru tirgus

Publiskās finanses

Finanšu un banku darbības rādītāji u. c.

Programmas absolventi strādā par ekonomistiem, finansistiem, finanšu speciālistiem, finanšu direktoriem, grāmatvežiem uzņēmumos, komercbankās, apdrošināšanas kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE matemātikā, CE angļu valodā, franču valodā vai vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

14 BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FSTUDIJAS 2024/2025

Grāmatvedība, analīze un audits

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds grāmatvedībā un nodokļos

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi), NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas (PLK studijām)

Studiju maksa gadā

PLK 2600, NLK 2100 EUR

Programma Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam publiskajā un privātajā sektorā ar vispusīgām profesionālām kompetencēm grāmatvedības, nodokļu, finanšu analīzes un audita jomā. Studenti iegūst prasmes finanšu pārskatu sagatavošanā un saimnieciskās darbības analizēšanā vadības lēmumu pieņemšanai publiskajā un privātajā sektorā. Programmas absolventiem ir iespēja iegūt sociālo zinātņu maģistra grādu grāmatvedībā un nodokļos, turpinot studijas maģistra studiju programmā “Grāmatvedība un audits” tikai vienu gadu, vai arī turpināt studijas citās akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās.

Apgūstamie priekšmeti

Makroekonomika

Finanšu grāmatvedība

Vadības grāmatvedība

Grāmatvedības informācijas sistēmas

Iekšējā kontrole

Digitālās finanses 4 prakses

Darba iespējas

grāmatvedībā un finanšu analīzē

Finanšu pārskatu analīze

Finanšu vadība

Nodokļu politika un prakse

Audits u. c.

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, auditoriem un zvērināta revidenta palīgiem, kā arī par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

15 BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Industriālā inženierija un vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds industriālās inženierijas vadībā un industriālās vadības inženiera kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Tā sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursos studējošie gūst izpratni par procesu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidē. Vadības zinību studiju kursu apguve sniedz zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību un nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.

Apgūstamie priekšmeti

Augstākā matemātika

Fizika dabas zinātnēm

Ķīmija

Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana

Simulācijas modeļi procesu analīzei

Inovāciju vadība inženierijā

Inženierekonomika un izmaksu analīze

Darba iespējas

Procesu vadības metodes un modeļi

Programmēšana

LEAN industrijās Vides aizsardzība ražošanā

Ražošanas procesu automatizācijas pamati

Industriālā ergonomika

Absolventi var strādāt par augstākā līmeņa vadītājiem un sistēmu vadības inženieriem jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā un atzīme fizikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme angļu valodā, atzīme fizikā un vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

16
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas (programmā latviešu valodā)

Studiju valoda Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

3200 EUR (programmām latviešu un angļu valodā)

Programma ir unikāla un starpdisciplināra, kas veidota ar nolūku sniegt studentiem plašas zināšanas ne tikai starptautiskajā ekonomikā un biznesā, bet arī tiesību, politikas zinātnes, svešvalodu un vispārizglītojošos priekšmetos. Studentiem ir iespēja attīstīt prasmes strādāt komandā un iekļauties tautsaimniecības attīstības procesos, saskatīt ekonomiskās attīstības kopsakarības. Programma veicina koordināciju un sadarbību starp dažādu sektoru institūcijām, studenti varēs attīstīt arī analītiskās spējas veikt patstāvīgus pētījumus un risināt starpdisciplināras problēmas. Iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.

Apgūstamie priekšmeti

Ievads starptautiskajā politikā

Saskarsmes psiholoģija

Socioloģija

Politikas zinātne

Kultūras vēsture un teorija

Sarunu vešana

Ekonomika un pasaules drošība

Ekonomisko teoriju vēsture

Darba iespējas

Lietišķā etiķete un protokols

Matemātika ekonomikai un biznesam

Mikroekonomika Pasaules reģionu salīdzinošā analīze

Komerciālā diplomātija

Starptautiskās tirdzniecības modeļi Un citi

atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1.–2. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences soziālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā angļu valodā)

Absolventi ir komercdiplomāti, nacionālo un starptautisko uzņēmumu un organizāciju ārējo sakaru speciālisti, referenti un projektu vadītāji.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu valodā, CE matemātikā, CE latviešu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

17
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Datorzinātņu studijas

IT=LU DATORZINĀTNES=LU

Datorzinātnes*

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds

datorzinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas (programmā latviešu valodā)

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

2450 EUR (programmā latviešu valodā)

2900 EUR (programmā angļu valodā)

Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina jau divreiz iegūtā Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīme “Euro-Inf Label”. Studiju programma atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas. Programma izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē un izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, un četrarpus mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā dod iespēju pielietot iegūtās zināšanas un apgūt papildu prasmes. Programmā studentam jāizvēlas kāda no piecām specializācijām: “Datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas sistēmas”, “Programmatūras inženierija”, vai “Datoru inženierija”.

Programmā paredzēta prakse kādā IT organizācijā: starptautiskā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u. c. Studiju apmaiņā studentiem ir iespēja doties uz vairāk nekā 30 sadarbības universitātēm.

Apgūstamie priekšmeti

Programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi)

Datoru uzbūve

Tīmekļa tehnoloģijas

Datubāzes

Operētājsistēmas

Projektu pārvaldība

Matemātika

Datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u. c.

Darba iespējas

Studiju programmu atzinīgi novērtējuši darba devēji – jau sešus gadus pēc kārtas LU datorzinātņu bakalaura studiju programma atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā. Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā gan Latvijas, gan citu pasaules valstu universitātēs.

* Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (augustā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv.

19 DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas

noteikumi

(programmā latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, tiem, kas ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī tiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbrīvoti no centralizētā eksāmena kārtošanas: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

20
DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Programmēšana un datortīklu administrēšana*

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums 5 semestri (2,5 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2450 EUR programmām latviešu un angļu valodā

Studiju programmas mērķis ir sagatavot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju industrijā strādāt spējīgus speciālistus, kas ir gatavi strauji mainīgā vidē apgūt jaunas tehnoloģijas un piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē vai datoru tīklu izveidē un datoru sistēmu administrēšanā. Programmā paredzēta prakse kādā IT organizācijā: starptautiskā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u. c. Studiju apmaiņā studentiem ir iespēja doties uz vairāk nekā 30 sadarbības universitātēm ārzemēs.

Pabeidzot šo programmu, studentam ir iespēja turpināt studijas bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

Apgūstamie priekšmeti

Programmēšana

Datoru arhitektūra un datortīkli

Matemātika

Darba iespējas

Datu struktūras

Algoritmi

Datubāzes

Operētājsistēmas u. c.

Studiju programmas absolventiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās. Pēc diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkursa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” 6. semestrī.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

* Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (augustā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv.

21
DATORZINĀTŅU STUDIJAS
2024/2025

Dubultdiploma studiju programma datorzinātnēs

sadarbībā ar Linkolnas

Universitāti*

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Absolvents iegūst divus diplomus–

Latvijas Universitātes diplomu un dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnē – un Linkolnas

Universitātes diplomu un bakalaura grādu datorzinātnē (BSc (Hons)

Computer Science)

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums 8 semestri (4 gadi)

Studiju valoda

Angļu

Studiju maksa 1. gadā 4200 EUR

Izmantojot Latvijas Universitātes un Linkolnas Universitātes Lielbritānijā ilggadējo pieredzi, dubultdiploma studiju programma datorzinātnēs izstrādāta, lai nodrošinātu studentus ar darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Abu universitāšu datorzinātņu bakalaura studiju programmu saturs un sasniedzamie studiju rezultāti tika rūpīgi salīdzināti un izvērtēti, un studējošajiem ir iespēja apgūt ne tikai LU piedāvātos studiju kursus, bet arī Linkolnas Universitātes studiju kursus, piekļūt Linkolnas Universitātes mācībspēku konsultācijām, bibliotēkai, dažādiem pasākumiem, īstenot kopīgus projektus ar studentiem, kuri studē Lielbritānijā. Linkolnas Universitāte ir Lielbritānijā atzīta universitāte ar augstāko jeb zelta līmeni mācīšanas metožu izvērtējumā “The Teaching Excellence Framework (TEF)”, kas ir nozīmīgākais izglītības kvalitātes rādītājs Lielbritānijā. Tā ir viena no 30 labākajām Lielbritānijas universitātēm “Guardian University Guide 2023” studentu apmierinātības novērtējumā, un tai piešķirtas piecas zvaigznes prestižajā “QS Stars” pasaules universitāšu reitingā. Linkolnas Universitāte ir arī viena no 150 pasaulē labākajām jaunajām universitātēm “The Times Higher Education Young University Rankings 2022” un ir saņēmusi Lielbritānijā nozīmīgākā augstskolu reitinga “The Times and Sunday Times Good University Guide 2021” apbalvojumu “Modern University of the Year”. LU datorzinātņu bakalaura studiju programma divreiz ieguvusi Eiropas līmeņa akreditāciju un ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas apbalvota ar kvalitātes zīmi “Euro-Inf Quality Label”. Latvijas darba devēji šo programmu atzinuši par ieteiktāko studiju programmu Latvijā jau sešus gadus pēc kārtas.

* Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (augustā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv.

22
DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Apgūstamie priekšmeti

Programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi)

Datoru uzbūve

Tīmekļa tehnoloģijas

Datubāzes

Operētājsistēmas

Darba iespējas

Projektu pārvaldība

Matemātika

Datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija)

Un citi

Absolventiem ir ļoti plašas darba iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs. Programmā iekļautā prakse palīdz studentiem sākt karjeru

IKT nozarē jau studiju laikā, programmas saturs nodrošina absolventus ar darba tirgū nepieciešamām zināšanām un prasmēm. Bakalaura programmas absolventi ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā gan Latvijas, gan citu pasaules valstu universitātēs.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, tiem, kas ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī tiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbrīvoti no centralizētā eksāmena kārtošanas: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.)

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

23
DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Fizikas, Matemātikas un

Optometrijas studijas FIZIKA=LU MATEMĀTIKA=LU

OPTOMETRIJA=LU

Fizika

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds fizikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studējot fizikas bakalaura programmā, iegūsi izpratni par fizikālām likumsakarībām apkārtējā pasaulē un tehnoloģijās, attīstīsi radošumu, kritisko domāšanu, eksperimentālās prasmes, fizikālas un matemātiskas modelēšanas spējas, sagatavojoties darbam pētniecībā, industrijā, izglītības vai citās jomās. Iegūtās prasmes un izpratnes līmenis ļaus studēt fizikas maģistra un citās radniecīgās maģistra programmās, tostarp pasaules labākajās augstskolās.

Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās, studiju centrā ir students, un tajās tiek izmantotas modernās mācību metodes. Docētāji ir starptautiski aktīvi zinātnieki, kas doktora grādu un darba pieredzi ieguvuši labās ārvalstu augstskolās. Daļu programmas ir iespējams apgūt partneraugstskolās citās Eiropas valstīs.

Apgūstamie priekšmeti

Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Astronomija

Programmēšana

Prakse

Fizikālie mērījumi

Datu apstrāde

Elektronika

Nanozinātne

Darba iespējas

Elementārdaļiņu fizika

Eksperimentu vadība

Matemātiskā analīze

Lineārā algebra

Diferenciālvienādojumi

Datormodelēšana, neironu tīkli un mākslīgais intelekts u. c.

Studenti sāk strādāt specialitātē jau no pirmā kursa vai arī prakses kursā, un, beidzot studijas, visiem absolventiem ir darba pieredze fizikas nozarē. Fizikas bakalauri strādā uzņēmumos, institūtos, valsts pārvaldē, skolās un augstskolās Latvijā un ārvalstīs, veido savus jaunuzņēmumus. Tā ir interesanta un dinamiska darba vide, kas nodrošina trupmākas attīstības iespējas.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: 1. variants: CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā; CE matemātikā, CE fizikā ņem vērā

tikai gadījumos, ja tāds kārtots. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

2. variants: CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā; CE matemātikā, CE fizikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei fizikā.

Priekšrocības: Latvijas valsts, Eiropas vai starptautiskās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diplomu un atzinības rakstu ieguvējiem 2022.–2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai inženierzinātņu un tehnoloģiju nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā; atklātās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes 1.–3. vietas un atzinības rakstu ieguvējiem 2023.–2024. gadā.

Papildu punkti: LU Jauno fiziķu skolas 2024. gada dalībnieki, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus.

25 FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Matemātika

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Programma sniedz teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi matemātikas zinātnes nozares pamatjomā. Nozīmīgu vietu studijās ieņem datorprogrammu lietošanas iespēju apguve, īpaši to izmantošana dažādu problēmu matemātiskā modelēšanā un atbilstošu matemātikas uzdevumu skaitliskā risināšanā. Studentiem iespējams apgūt arī interesējošos sociālo un humanitāro zinātņu kursus. Programmā ir paredzēta astoņu nedēļu prakse. Programmas absolventi ir sagatavoti turpmākām studijām matemātikas maģistrantūrā gan Latvijas, gan citu valstu universitātēs vai arī maģistra studijām citās zinātņu nozarēs, kuru attīstībai ir būtiskas kvalificētas matemātikas zināšanas.

Apgūstamie priekšmeti

Matemātiskā analīze

Algebra

Analītiskā ģeometrija

Matemātiskā loģika

Diferenciālvienādojumi

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Darba iespējas

Optimizācijas metodes

Skaitliskās metodes

Matemātiskās modelēšanas principi Matemātiskās fizikas vienādojumi

Programmēšana un datori u. c.

Programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāliem matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, tehnomatemātika, matemātiskā statistika).

Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir arī gaidīti darbā dažādu īpašuma formu uzņēmumos un iestādēs kā analītiķi vai pētnieki.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma un atzinības rakstu ieguvējiem 2022.–2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabasinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes ieguvējiem 2022.–2024. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2022.–2024. gadā.

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2024. gada dalībnieki, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus.

26 FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Matemātiķis statistiķis

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds statistikas matemātikā un datu analīzes vecākā speciālista kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kuri varētu strādāt Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos – ministrijās, Centrālajā statistikas pārvaldē, pašvaldībās, auditorfirmās, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībās, bankās un citur par statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, veikt matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu. Programma paredz praksi, kuras laikā students var studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku.

Apgūstamie priekšmeti

Programmēšana un datori

Algebra

Analītiskā ģeometrija

Ievads matemātikas studijās

Matemātiskā analīze

Matemātiskā statistika

Darba iespējas

Varbūtību teorija

Laikrindu analīze

Izlases apsekojumi

Datu zinātnes

matemātiskie modeļi

Studiju darbs ar paketi R u. c.

Programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāliem matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (īpaši matemātiskajā statistikā). Profesionālā bakalaura grāda statistikas matemātikā ieguvēji ir arī gaidīti darbā Centrālajā statistikas pārvaldē, Kantar TNS Latvia u. c. iestādēs, kas veic dažādas aptaujas un analītiskus pētījumus; BALTA, BTA, ERGO u. c. apdrošināšanas uzņēmumos; Latvijas Bankā, SEB bankā, Swedbank u. c. bankās, kuras veic analītiskus finanšu pētījumus; Valsts zemes dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā, IT Accenture Baltics un citās valsts un privātajās iestādēs, kas apstrādā un analizē datus.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma un atzinības rakstu ieguvējiem 2022.–2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2022.–2024. gadā.

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2024. gada dalībnieki, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus.

27 FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2023/2024

Optometrija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu bakalaura grāds optometrijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studijām programmā latviešu valodā

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

4000 EUR (programmā latviešu valodā)

6000 EUR (programmā angļu valodā)

Bakalaura studiju programmas “Optometrija” uzdevums ir sagatavot praktiskam darbam uzņēmējsabiedrībās un valsts sektorā augsti kvalificētus un konkurētspējīgus redzes aprūpes speciālistu palīgus – optikas, optometrista un oftalmologa asistentus, kuri spētu sadarbībā ar veselības un redzes aprūpes speciālistiem sniegt kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, kā arī vadīt veselības aprūpes uzņēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas ar redzes aprūpi saistītas pieejas mainīgajā veselības aprūpes sistēmā, kā arī nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un speciāli izvēlētiem medicīnas priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākajai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas, kā arī iemaņas studējošo turpmākajā zinātniskajā darbā.

Apgūstamie priekšmeti

Acs anatomija un fizioloģija

Binokulārā redze

Bioloģija

Fizika optometristiem

Matemātika optometristiem

Redzes fizioloģija

Darba iespējas

Vispārīgā fizioloģija

Ķīmija optometristiem

Redzes refraktīvie defekti

Farmakoloģija optometristiem

Kontaktlēcas

Un citi

Pēc studiju beigšanas absolventi strādā par optometrista asistentiem optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumu un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu. Ja absolvents vēlas kļūt par optometristu, studijas jāturpina profesionālajā optometrijas maģistrantūras programmā.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

28 FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

(programmā angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

2024 2025

VIDES ZINĀTNE=LU

ĢEOGRĀFIJA=LU

ĢEOLOĢIJA=LU KULTŪRVIDE=LU

ĢEOINFORMĀTIKA=LU

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijas

30

Ģeogrāfija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds

ģeogrāfijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola, kur Latvijā var studēt un iegūt akadēmisko izglītību ģeogrāfijā. Studēt ģeogrāfiju nozīmē izprast likumsakarības dabā un sabiedrībā, izmantot tālizpētes un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģijas datu (telpiskajā) analīzē dažādos mērogos un novietojumos. Studenti iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprina semināros, praktiskajos un laboratorijas darbos, kā arī lauka kursos. Sagatavojam darba tirgū pieprasītus speciālistus. Studijas iespējams turpināt maģistrantūrā.

Apgūstamie priekšmeti

Ievads ģeogrāfijas bakalaura studijās

Zemes zinātnes

Cilvēka ģeogrāfija

Dati ģeogrāfijā

Latvijas ģeogrāfija

Darba iespējas

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Hidroloģija

Lauka metodes ģeozinātnēs

Un citi

Absolventi strādā valsts, pašvaldību un privātajā sektorā dažādās jomās, piemēram, meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālajā attīstībā un pārvaldībā, teritoriju plānošanā, datu analītikā, vides stāvokļa vērtēšanā, ainavu plānošanā, dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā, ģeotehniskajā izpētē, transportā un loģistikā, tūrismā u.c. jomās. Potenciālās darbavietas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Centrālā statistikas pārvalde, reģionālās vides pārvaldes, plānošanas reģioni u.c.Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā, atzīme ģeogrāfijā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz

2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme ģeogrāfijā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Piezīme: ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, vides zinību) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā; LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1.–3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2023. un 2024. gadā.

31 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Ģeoloģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds

ģeoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju programma sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes ģeoloģijā – nozarē, kurā Latvijā ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem un ir ļoti labas darba iespējas.

Studiju laikā apgūst ģeoloģijas un radniecīgo dabaszinātņu pamatus, kā arī sākotnējo specializāciju pazemes ūdeņu, grunšu, derīgo izrakteņu, iežu, minerālu, fosiliju, reljefa u. c. pētījumos. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas obligāto daļu veido divi moduļi. Vienā studenti iegūst sistemātiskas zināšanas dabaszinātņu pamatos, otrs aptver ģeoloģijas pamatkursus. Studijas ģeoloģijā notiek LU Dabas mājā, kur studentiem pieejamas mūsdienīgas telpas un iekārtas.

Apgūstamie priekšmeti

Minerāli un ieži

Zemes zinātnes

Ģeoķīmija

Ģeofizika

Paleontoloģija un stratigrāfija

Sedimentācijas procesi un nogulumi

Latvijas ģeoloģija

Darba iespējas

Ģeomorfoloģija

Kvartārģeoloģija

Hidroģeoloģija

Inženierģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Derīgo izrakteņu ģeoloģija

Zemes evolūcija u. c.

Absolventi strādā valsts, pašvaldību un privātajā sektorā dažādās jomās, piemēram, meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālajā attīstībā un pārvaldībā, teritoriju plānošanā, datu analītikā, vides stāvokļa vērtēšanā,  ainavu plānošanā, dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā, ģeotehniskajā izpētē,  transportā un loģistikā, tūrismā u.c. jomās. Potenciālās  darba vietas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Centrālā statistikas pārvalde, reģionālās vides pārvaldes, plānošanas reģioni u.c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā, atzīme ģeogrāfijā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz

2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme ģeogrāfijā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Piezīme: ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, vides zinību) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā; LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1.–3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2023. un 2024. gadā.

32 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Vides zinātne

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Vides zinātne ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kurā pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar cilvēkvidi. Šajā jomā izmanto sistēmisku pieeju, veidojot izpratni un secinājumus, kas balstīti uz pētījumiem gan dabas, gan sociālo zinātņu jomā. Studiju programmas struktūru veido obligātās daļas studiju kursi un brīvās izvēles kursi radniecīgās nozarēs, kas palīdz iepazīt vides zinātni. Studiju procesā studentiem ir iespēja padziļināti apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, resursu vērtēšanu un pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un pārvaldību, kā arī citas vides zinātnes speciālistiem nepieciešamās zināšanas, kompetences un iemaņas. Praktiskās iemaņas un prasmes studenti apgūst laboratorijas un praktiskajos darbos, lauka studiju kursos dažādās Latvijas vietās, lietišķajā praksē uzņēmumos, valsts pārvaldē vai nevalstiskajās organizācijās. Studiju beigās studenti veic patstāvīgus pētījumus vides zinātnē, bakalaura darbā atspoguļojot galvenos rezultātus.

Apgūstamie priekšmeti

Bioloģija

Zemes fizika

Vides ķīmija

Ievads Zemes zinātnēs

Datu analīze vides un Zemes zinātnēs

Telpiskās analīzes pamati vides zinātnē

Vides piesārņojums

Ekoloģija ar ainavu

Darba iespējas

ekoloģijas pamatiem

Lauka metodes vides zinātnēm

Vides ekonomika

Vides tehnoloģijas

Enerģētika un vide

Vides pārvaldība

Resursu vērtēšana un pārvaldība

Vides tiesības u. c.

Absolventiem ir plašas darba iespējas – Eiropas

Komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās pakļautības institūcijas – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts vides dienests, Zemkopības ministrija un tai pakļautās institūcijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas. Daudzi studiju programmas absolventi strādā privātās vides konsultatīvās firmās, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos. Latvijas tautsaimniecībā aizvien nozīmīgāka kļūst vides kvalitātes vadība, videi draudzīgas ražošanas risinājumi un vides tehnoloģiju ieviešana, kuru realizācija bez vides zinātnes speciālistu klātbūtnes nav iespējama.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE angļu, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā, atzīme ģeogrāfijā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme ģeogrāfijā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Piezīme: ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, vides zinību) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022.–2024. gadā; LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1.–3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2023. un 2024. gadā.

33
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Ģeoinformātika

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais

bakalaura grāds

ģeoinformātikā un

ģeoinformātikas inženiera kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2300 EUR

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū dažādās ar ģeoinformātiku saistītās nozarēs.

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Ģeoinformātika” studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences.

Apgūstamie priekšmeti

Programmēšanas pamati Python

Programminženierijas pamati

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Datubāzes un informācijas sistēmu pamati

Digitālie apvidus modeļi, ģeomorfometrija

Lietišķais ĢIS I (daba)

Ģeogrāfiskās informācijas infrastruktūra

Nozares standarti un datu kvalitāte

Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās

Telpisko datubāzu pārvaldība u. c.

34
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Darba iespējas

Ģeoinformācijas sistēmas (ĢIS) arī Latvijā izmanto tādās jomās kā lauksaimniecība, arheoloģija, vide un tās aizsardzība, ģeoloģija, veselība, zemes informācijas sistēmas, militārā, pilsētu un lauku attīstība, transports, telekomunikācijas, enerģētika, ūdens resursi, dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, nafta un dabasgāze, banku darbība un apdrošināšana, uzņēmējdarbības ģeogrāfija, mobilā kartēšana utt. ĢIS un tālizpēte ir piemērots rīks resursu pārvaldībā, jo īpaši attiecībā uz ūdeni, zemi, augsni, veģetāciju un cilvēka darbību.

Potenciālais darba tirgus ir gan valsts uzņēmumi un iestādes, gan privātas kompānijas.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE matemātikā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, atzīme ģeogrāfijā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme ģeogrāfijā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Piezīme: ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, vides zinību) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, informātikas (programmēšanas) vai ģeogrāfijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

35
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

2400 EUR (programmā latviešu valodā)

4700 EUR (programmā angļu valodā)

Studiju programma ir veidota sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un paredz sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus, kuri ir spējīgi kompleksi risināt jautājumus, kas saistīti ar kultūrvides mantojuma objektu (vēsturisko ēku, muižu, piļu, baznīcu, parku, dabas objektu u. c.) atjaunošanu, saglabāšanu un attīstību.

Studiju programmas pamata struktūru veido četri tematiskie moduļi:

1. Vides zinātnes – vides zinātņu ideju un problēmu loks plašā izpratnē, ieskaitot vides ilgtspējas jautājumus, vides objektu izpētes metodes un laikmetīgo tehnoloģiju pielietojumu, iekļaujot arī dabaszinātņu un Zemes zinātņu tēmas.

2. Vides zinātnes un kultūrvides mantojums – vides zinātņu nozīme un loma dabas un pilsētvides objektu, kultūrvēsturisko artefaktu un ainavas mantojuma objektu apzināšanā, izpētē un saglabāšanā.

3. Kultūrvides mantojuma teorija un metodes – kultūrvides mantojuma nozares tēmas un darbības lauks, principi, nozares sociālais konteksts, tiesiskais regulējums, starptautiskās vadlīnijas un ieskats kultūras mantojuma objektu pārraudzības un saglabāšanas metodēs.

4. Humanitārās zinātnes un māksla – plaši tverts humanitāro zinātņu konteksts, iekļaujot sociālo procesu vēsturi, kultūras un mākslas vēsturi, valodu studijas, filozofiju, stilu teoriju un vizuālās mākslas tehnikas.

Apgūstamie priekšmeti

Dabas sistēmas, to daudzveidība un aizsardzība Ģeoarheoloģijas un arheometrijas pamati

Kultūras mantojuma objektu izpētes metodes

Mākslas un arhitektūras stilu teorija, mākslas vēsture

Glezniecības tehnoloģijas un mākslas darbu kopēšana

Kultūrvides objektu preventīvā konservācija

Un citi

Darba iespējas

Studiju programmas absolventu darba tirgu veido galvenokārt starptautiskie, valsts, pašvaldību un privāti nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumi un organizācijas, ietverot arī īpašumu atjaunošanu un jaunu izmantošanas jomu attīstību, vides un kultūras aizsardzības sektorus, kultūrvēsturiskā tūrisma virziena attīstību, saistot to ar viesmīlības jomu, kā arī kultūrvides mantojuma zinātnisko izpēti.

36
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS
2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

(programmai latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, CE krievu valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.). CE vācu valodā un/vai CE ķīmijā nav obligāts, bet dod papildu punktus.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk.106. lpp.). Atzīme ķīmijā vai dabaszinībās un/vai gada atzīme vācu valodā nav obligāta, bet dod papildu punktus.

Uzņemšanas noteikumi

(programmai angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu

valodā, CE matemātikā. CE vācu valodā un/vai CE ķīmijā nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme ķīmijā vai dabaszinībās un/vai gada atzīme vācu valodā nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

37 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

VALODA, LITERATŪRA, KULTŪRA=LU VALODAS=LU

Valodu un kultūras studijas

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds anglistikā un valodu studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju programmā ir trīs moduļi:

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

PLK 2500 EUR NLN 2000 EUR

PLK studijām

Studiju valoda

Angļu valoda

“Angļu valoda” – tās ir klasiskas studijas anglistikā un visā pasaulē atpazīstams augstākās izglītības zīmols, kas sniedz zināšanas vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, anglofonajā literatūrā un kultūras studijās (par galvenajiem anglofonajiem reģioniem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu), kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās (PLK, NLN).

“Angļu-skandināvu valodas” – sniedz zināšanas par zviedru un norvēģu valodu, kultūras mantojumu un daudzveidību, kas pamatotas anglistikas un skandināvistikas valodniecības, literatūrvēstures un kultūras studijās, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu, zviedru vai norvēģu valodā. Modulī “Angļu-skandināvu valodas” katru gadu pārmaiņus tiek piedāvāta zviedru vai norvēģu valoda (PLK). Studentiem, kas studijas sāks 2024./2025. akadēmiskajā gadā, būs iespēja apgūt zviedru valodu.

“Eiropas valodu un biznesa studijas” – sniedz zināšanas par angļu valodu, Lielbritānijas, ASV un Kanādas kultūru, biznesa un ekonomikas pamatprincipiem, ļauj izkopt starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā un citas caurviju prasmes, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās (franču, spāņu, vācu vai zviedru). Šī apakšprogramma tiek īstenota sadarbībā ar LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes akadēmisko personālu (PLK, NLN).

Apgūstamie priekšmeti

Visos moduļos:

Angļu valodas gramatika; tekstu analīze; Ievads valodniecībā un angļu valodas studijās; Lielbritānijas, ASV vai Kanādas kultūras studijas; letišķo tekstu tulkošana: teorija un prakse; leksikoloģija; valoda, kultūra, tulkošana; radošā rakstīšana; kontrastīvās studijas: franču, vācu, spāņu vai zviedru (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa); 3. svešvaloda no iesācēju līmeņa

Modulī “Angļu valoda”: Literatūras un kultūras vēsture: no viduslaiku līdz apgaismības literatūrai; literatūras un kultūras vēsture: no romantisma līdz 21. gadsimta literatūrai; angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika; starpkultūru komunikācija; kultūras un mediju studijas; angļu valoda komunikācijai mākslās

Modulī “Angļu-skandināvu valodas”: Skandināvu literatūras un kultūras vēsture I: Zviedrija un Norvēģija līdz 19. gadsimtam;

39 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

literatūras un kultūras vēsture II: no romantisma līdz mūsdienu skandināvu literatūrai un teorijai; skandināvu kultūras un mediju studijas; Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācija darījumu vidē; angļu valoda komunikācijai mākslās

Modulī “Eiropas valodu un biznesa studijas”: Mikroekonomika, makroekonomika, lietišķā komunikācija, vadības teorija; uzvedības ekonomika, lēmumu pieņemšanas metodes; starpkultūru komunikācija; ES institucionālais un projektu vadības diskurss; ievads uzņēmējdarbībā

Darba iespējas

Angļu, zviedru valodas pasniedzējs valodu apguves centros, augstskolās, tulks un tulkotājs tulkošanas birojos, gids tūrisma aģentūrās, lingvists/konsultants, tulkošanas/kultūras projektu vadītājs, mārketinga satura speciālists, projekta vadītāja, nodaļas vadītāja vai uzņēmuma vadītāja asistents valsts un privātajā sektorā, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs, kur nepieciešamas vairāku valodu (angļu, vācu, spāņu, zviedru vai franču) un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Piezīme: reģistrējoties studijām, jānorāda modulis: Angļu valoda, Angļu-skandināvu valodas vai Eiropas valodu un biznesa studijas.

40
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Austrumu-Rietumu starpkultūru studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Studiju valoda Angļu

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju programmas uzdevums ir sekmēt padziļinātas zināšanas par Rietumu un Austrumu civilizāciju kultūrvēsturiskiem, sociālekonomiskiem, politiski juridiskiem un filozofiski loģiskiem pamatprincipiem; rosināt studējošo kritisko un analītisko domāšanu, apgūstot zināšanas, kas kliedētu reliģiski vai nacionāli motivētus stereotipus. Bakalaura programma studentiem dod pamatzināšanas starpkultūru un reģionālo studiju teorētiskajos aspektos, kā arī padziļinātas teorētiskas zināšanas starpkultūru pētījumu literatūrzinātniskos, valodnieciskos, etnogrāfiskos u. c. aspektos – lielā mērā starpdisciplinārā skatījumā. Unikāla ir studiju programmas piedāvātā vairāku Āzijas valodu apguves iespēja profesionāli pieredzējušu mācībspēku vadībā.

Apgūstamie priekšmeti

Starpkultūru komunikācija

Āzijas un Eiropas kultūras un literatūras vērtības un idejas komparatīvā perspektīvā

Multilingvisms un multikulturālisms

Darba iespējas

Modernās Āzijas izaugsme

Cilvēku drošiba un reliģiskais konflikts

Āzijā un Eiropā

Ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu, franču, vācu u. c. valodas

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme latviešu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Bakalaura programmas absolventi strādā valsts un nevalstiskajās organizācijās, vēstniecībās, pilsētu un reģionu pārvaldē, tūrisma industrijā un kultūras jomā. Bakalaura programma studentus sagatavo darbam arī citās ES valstīs un ES institūcijās, ja savu nākotni vēlas saistīt ar politisko vai diplomātisko karjeru vai starptautisku uzņēmējdarbību.

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Piezīme: ja ir citu valodu (franču, vācu, ķīniešu, japāņu, korejiešu, arābu) prasme, reģistrējoties studijām, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti.

Iepriekšējas minēto valodu prasmes nodrošina iespēju apgūt attiecīgās valodas moduli.

41
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Āzijas studijas

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Āzijas studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Mūsdienās studēt vienu no Āzijas kultūrām un valodām nozīmē intelektuāli iesaistīties pasaules daudzšķautņainajā attīstībā. Āzijas studijās bakalaura programmā ir četri moduļi: “Japānas studijas”, “Ķīnas studijas”, "Korejas studijas" un “Tuvo Austrumu studijas”, kuros tiek apgūta kāda izvēles valoda:

• japāņu valoda;

• ķīniešu valoda;

• korejiešu valoda;

• arābu valoda.

Bakalaura programmā liela uzmanība veltīta valodas apguvei un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpētei, ko sekmē programmā iesaistītie ārzemju docētāji, kuri māca savu dzimto valodu.

Apgūstamie priekšmeti

Japāņu, korejiešu, ķīniešu vai arābu valoda

Āzijas literatūra un kultūra

Mūsdienu Āzija un Tuvie Austrumi: reģionālās studijas etnogrāfija

Āzijas reliģiskās kultūras pamati:

Darba iespējas

idejas, teksti un tradīcijas

Tuvie Austrumi globālā perspektīvā

Āzijas pētniecības aktuālās problēmas

Ķīnas kultūrmantojums: globālais konteksts un perspektīvas u. c.

valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenim, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. CE vērtējumu vai gada atzīmi var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Japāņu, korejiešu, ķīniešu vai arābu valodas pasniedzējs valodu apguves centros, tulks un tulkotājs tulkošanas birojos, tulkošanas/kultūras projektu vadītājs, gids tūrisma aģentūrās, kā arī citos amatos kultūras un izglītības jomā, ārlietu struktūrās, Latvijas un ārvalstu universitātēs un biznesa jomā.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu

Papildu punkti: personas, kuras LU apguvušas programmu “Ievads Āzijas pētniecībā I” 2023. un 2024. gadā, papildus iegūst 20 punktus.

Priekšrocības: Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā. LU un tās sadarbības partneru organizēto Āzijas valodu runas konkursu augstākā līmeņa (ja konkurss iedalīts līmeņos) 1.–3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Piezīme: piesakoties studijām, jānorāda modulis: “Japānas studijas”, “Ķīnas studijas”, "Korejas studijas" vai “Tuvo Austrumu studijas”.

42 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Latvistika

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds latvistikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Latviešu

Bakalaura studiju programmas mērķis ir būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājai un to turpmākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot bakalaura līmenim atbilstošus, kompetentus latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas speciālistus – humanitāro zinātņu bakalaurus latvistikā. Studiju laikā iespējams iegūt arī plašākas zināšanas un prasmes baltu filoloģijā.

Apgūstamie priekšmeti

Mūsdienu latviešu valoda

Latviešu valodas vēsture

Latviešu valodas dialekti

Lietuviešu valoda

Darba iespējas

Latviešu literatūras vēsture

Latviešu folklora Ārzemju literatūra

Radošā rakstniecība

Redaktors, korektors plašsaziņas līdzekļos, izdevniecībās, reklāmas aģentūrās, valodas konsultants, terminologs valsts valodas un terminoloģijas centros, aģentūrās, literatūrkritiķis/teātra kritiķis, kultūras projektu vadītājs, lietuviešu valodas tulks un tulkotājs, augstskolas docētājs, pētnieks muzejos, pētnieciskajos institūtos u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valoda, CE franču valoda, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

43 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Studēt valodniecību un literatūrzinātni, apgūt dažādas valodas un rast izpratni par noteiktas tautas vai valsts kultūrvidi vēsturiski un mūsdienās piedāvā bakalaura studiju programma “Filoloģija”.

Programmai ir piecas apakšprogrammas:

• klasiskā filoloģija;

• krievu filoloģija;

• franču filoloģija;

• somugru studijas;

• vācu filoloģija.

Programmā ir gan visām apakšprogrammām kopīgi, gan katrai apakšprogrammai specifiski kursi.

Apgūstamie priekšmeti

Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā

Ievads literatūrzinātnē daudznacionālā kontekstā

Pasaules literatūra

Ievads Rietumu filozofijā

Starpkultūru komunikācija

Zinātnes valodas un terminoloģijas pamati

Tulkošanas un valodas apguves pamati

Akadēmiskā prakse filologiem

Apakšprogrammās apgūstamos priekšmetus sk. apakšprogrammu aprakstos.

Darba iespējas

Latīņu, sengrieķu, jaungrieķu, krievu, poļu, čehu, franču, itāļu, spāņu, somu, igauņu, vācu u. c. valodu (atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas) docētājs valodu apguves centros un augstskolās, tulks un tulkotājs tulkošanas birojos, redaktors mediju kompānijās, izdevniecībās, tulkošanas/kultūras projektu vadītājs, valodu, literatūras un kultūras speciālists/konsultants pētniecības institūcijās, ārlietu resorā, vēstniecībās un citur valsts un privātajā sektorā, kur nepieciešami attiecīgo valodu un kultūru speciālisti.

44 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2023/2024
45 HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 2023/2024

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Apakšprogramma "Franču

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds franču filoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

filoloģija"

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Latviešu vai angļu, franču

Apakšprogramma “Franču filoloģija” sagatavo kompetentus un konkurētspējīgus franču valodas speciālistus. Īpaša uzmanība veltīta vēl vienas romāņu valodas apguvei (izvēle: itāļu vai spāņu), kā arī attiecīgā reģiona kultūras un literatūras apguvei un izpētei. Programma iekļauj profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā un sagatavo studentus integrēti lietot iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā karjerā gan Latvijā, gan Eiropā. Programma gatavo studentus studijām maģistrantūrā un paver ceļu pētnieciskajai un akadēmiskajai karjerai.

Apgūstamie priekšmeti

Svešvalodu apguves teorijas un franču valodas didaktika

Mutiskā tulkošana (franču valoda)

Rakstiskā tulkošana (franču valoda)

Franču valodas prakse un lingvistiskie pamati

Franču valoda mūsdienu diskursā

Franču literatūra un māksla (XX–XXI gs.)

Frankofonijas literatūra un māksla

Ibēristika vēsturiskajā un ģeopolitiskajā aspektā

Itālijas literatūra un māksla

Spānijas kultūras tradīcijas un aktuālās tendences u. c.

Apakšprogrammā ir iespējams apgūt otru romāņu valodu – itāļu vai spāņu (pēc izvēles).

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts franču valodas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitaro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās spāņu valodas olimpiādes 1. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

46 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Apakšprogramma "Klasiskā filoloģija"

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds klasiskajā filoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Latviešu

Apakšprogramma “Klasiskā filoloģija” sagatavo kompetentus speciālistus klasisko valodu (sengrieķu, latīņu), antīkās literatūras un mitoloģijas jomā. Studijas iepazīstina ar Eiropas humanitārās domas pamatu – Senās Grieķijas un Romas kultūrvidi, atklāj tās pārmantotību mūsdienu pasaulē. Seno tekstu pētnieciskās iemaņas un antīkās pasaules kultūrprocesu izzināšana ļauj radoši un kvalitatīvi līdzdarboties dažādu periodu un arī mūsdienu Eiropas tekstveides, kultūras norišu izvērtēšanā. Ir izvēles iespējas apgūt jaungrieķu vai kādu no romāņu valodām. Programma gatavo studentus studijām maģistrantūrā, paver ceļu pētnieciskajai un akadēmiskajai karjerai.

Apgūstamie priekšmeti

Latīņu valoda

Sengrieķu valoda

Antīkā mitoloģija un kultūra

Antīkā literatūra

Antīkie filozofiskie teksti

Grieķu/romiešu lirika

Klasiskā drāma

Klasiskie oratori un runas prasme

Romiešu rituāli un svētku tradīcijas tekstos

Klasisko tekstu analītiskā tulkošana

Jaungrieķu valoda u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļuvalodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk

sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes

47 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Apakšprogramma

"Krievu filoloģija"

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu

bakalaura grāds krievu filoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Latviešu vai angļu, krievu

“Krievu filoloģija” nodrošina krievu valodas izpēti teorētiskā un lietišķā aspektā, kā arī krievu literatūras vēstures un teorijas studijas plašā kultūrvēsturiskā kontekstā. Tiek piedāvātas vēl vienas mūsdienu slāvu valodas (čehu vai poļu) izvēles iespējas. Teorētiski un praktiski orientēti kursi veido profesionālās un praktiskās kompetences tulkošanā, rediģēšanā, runas un rakstu stilu pilnveidošanā, krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodikā. Programma gatavo studentus studijām maģistrantūrā, paver ceļu pētnieciskajai un akadēmiskajai karjerai.

Apgūstamie priekšmeti

Mūsdienu krievu valoda

Krievu valodas vēsture

Slāvu (čehu vai poļu) valodas

Krievu folklora un slāvu mitoloģija

Krievu literatūra no viduslaikiem līdz postmodernismam

Krievu literatūras ekranizācijas un iestudējumi

Ievads daiļdarba praksē

Krievu un latviešu valodas un literārie sakari

Retorika un runas tehnikas pamati

Reklāmas teksta semantika un pragmatika

Literārās rediģēšanas pamati u. c.

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, atzīme krievu valodā un literatūrā vai atzīme krievu valodā kā svešvalodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme krievu valodā un literatūrā vai atzīme krievu valodā kā svešvalodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6) gada atzīmei krievu valodā. Personām, kurām vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes krievu valodā, to var aizstāt ar testu krievu valodā kā svešvalodā (ТРКИ – тест по русскому как иностранному, angliski – TRFL) vai citu starptautisku krievu valodas testu, kas nokārtots vismaz B1 līmenī.

Priekšrocības: atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem 2024. gadā; Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā.

48 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE matemātikā, vidējā atzīme krievu valodā un literatūrā vai atzīme krievu valodā kā svešvalodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, vidējā atzīme krievu valodā un literatūrā vai atzīme krievu valodā kā svešvalodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6) gada atzīmei krievu valodā; personām, kurām vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes krievu valodā, to var aizstāt ar testu krievu valodā kā svešvalodā (ТРКИ – тест по русскому как иностранному, angliski – TRFL) vai citu starptautisku krievu valodas testu, kas nokārtots vismaz B1 līmenī.

2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm; CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

49

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Apakšprogramma

"Somugru studijas"

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds somugru studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Latviešu, igauņu/ somu

Apakšprogramma “Somugru studijas” nodrošina vispusīgas un ilgtspējīgas akadēmiska un profesionāla rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par somugru apdzīvoto teritoriju ģeopolitiskajiem apstākļiem, īpaši par Igauniju un Somiju, bet sniedz arī zināšanas par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Uzmanība veltīta arī Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu – valodai un tautas garīgajam mantojumam, kas ļauj šai valodai un kultūras vērtībām pastāvēt akadēmiskā apritē un Eiropas kultūrvēsturē. Programma gatavo studentus studijām maģistrantūrā, paver ceļu pētnieciskajai un akadēmiskajai karjerai. 2024./2025. akadēmiskajā gadā studenti somugru valodu apguvi sāks ar somu valodu.

Apgūstamie priekšmeti

Somu valodas praktiskā un teorētiskā gramatika

Somu sarunu valoda un tekstu analīze

Lietišķā somu valoda

Igauņu valodas praktiskā gramatika

Igauņu sarunu valoda un tekstu analīze

Lībiešu valoda

Tulkošanas praktikums igauņu un somu valodā

Somu literatūra un Somijas kultūras vēsture

Igauņu literatūra un Igaunijas kultūras vēsture u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

50 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Filoloģija

Bakalaura studiju programma

Apakšprogramma "Vācu filoloģija"

Iegūstamais

grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vācu filoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Latviešu vai angļu, vācu

Apakšprogramma “Vācu filoloģija” piedāvā studijas un specializāciju, kas saistīta ar padziļinātu zināšanu apguvi vācu valodā, literatūrā un kultūrā. Apakšprogramma sagatavo kvalificētus vācu valodas speciālistus, kuri spēj iekļauties profesionālajā vidē; studijas rosina interesi par padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi ģermānistikā, attīsta pētnieciskās iemaņas. Studiju laikā tiek padziļināta vācu valodas prasme un apgūta otra svešvaloda. Studentiem tiek piedāvāti arī profesionālas ievirzes kursi tulkošanā un vācu valodas didaktikā. Programma gatavo studentus studijām maģistrantūrā, paver ceļu pētnieciskajai un akadēmiskajai karjerai.

Apgūstamie priekšmeti

Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati

Vācu valodas leksikoloģija

Vācu valodas vēstures pamatjautājumi

Vācu literatūras un kultūras studijas

Kultūrzinātnes pamati ģermānistiem

Literatūra un kultūra Austrijā, Šveicē un citās vāciski runājošās valstīs

Vācu valodas apguves

teorija un prakse

Vācu valoda, literatūra un kultūra Baltijā –vēsturiskais mantojums

Un citi

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6) gada atzīmei vācu valodā; gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Priekšrocības: Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Uzņemšanas noteikumi

(Programmai ar obligāto daļu angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE matemātikā, atzīme vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6) gada atzīmei vācu valodā; gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī. 2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm; CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

51
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Tiesību zinātņu studijas

ZINĀTNE=LU

TIESĪBU

JURISPRUDENCE=LU

PIRMSTIESAS

IZMEKLĒŠANA=LU

Tiesību zinātne

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Studiju maksa gadā

PLK 2850 EUR NLN 2000 EUR

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Tās galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studentiem ir iespēja specializēties, izvēloties interesējošās nozares kursus no obligātās izvēles kursu kataloga. Pirmās praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu (juridisku problēmsituāciju) risināšana, tiesas procesa izspēles u. tml. Studiju nobeigumā studenti iziet praksi nozarē, kurā izstrādā bakalaura darbu.

Studijas notiek augsti kvalificētu docētāju – tiesnešu, zvērinātu advokātu, dažādu valsts institūciju vadītāju un citi nozares profesionāļu – vadībā.

Apgūstamie priekšmeti

Administratīvās tiesības

Administratīvais process

Civilprocess

Darba tiesības

Eiropas Savienības tiesības

Ģimenes tiesības

Jurista ētika

Juridiskā svešvaloda

Konstitucionālās tiesības

Krimināltiesības

Kriminālprocess

Darba iespējas

Lietu tiesības

Saistību tiesības

Mantojuma tiesības

Starptautiskās

privāttiesības

Starptautiskās

publiskās tiesības

Tiesību teorija

Latvijas tiesību vēsture

Civiltiesības

Dokumentu rakstīšana un analīze

Vides aizsardzība

Tiesību filozofija

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai maģistra līmenī un jurista kvalifikācijas ieguvei, bakalaura studiju programmas absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, atzīme vēsturē vai atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme vēsturē vai atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Priekšrocības: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1.–3. vietas ieguvējiem 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2024. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus; LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus.

53 TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Pirmstiesas izmeklēšana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais

bakalaura grāds tiesību zinātnē, izmeklētāja (krimināltiesību jomā)

kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), Nepilna laika* (NL)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi)

NL 11 semestri (5,5 gadi)

Budžeta vietas (tikai budžeta vietas, maksas vietu nav)

Studiju programma vērtējama kā unikāla gan Latvijas, gan plašākā mērogā. Tā saturiski veidota, lai dotu iespēju studējošam pilnībā apgūt visas zināšanas, prasmes un kompetences, ko paredz jaunizstrādātais Izmeklētāja (krimināltiesību jomā) profesijas standarts. Studiju programmas uzdevumi paredz nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; attīstīt izmeklētāja darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentācijas prasmes; līdzās teorētisko studiju kursu apguvei nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu kriminālprocesu izmeklēšanā; sagatavot nozares speciālistus, kas spēj darboties individuāli un komandā, patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā.

Studijas notiek augsti kvalificētu docētāju, nozares speciālistu vadībā.

Apgūstamie priekšmeti

Tiesību teorija

Valststiesību pamati

Psiholoģijas pamati

Argumentācija: ievads loģikā un kritiskajā domāšanā

Informācijas sistēmu drošība

Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs

Administratīvais process un administratīvā pārkāpuma process

Vides tiesību pamati

Civiltiesību vispārīgā daļa

Komerctiesības

Eiropas Savienības un starptautisko tiesību pamati

Cilvēktiesību pamati

Krimināltiesības

Kriminālprocess

Kriminoloģijas pamati

Kriminālistika

Valsts dienesta tiesības

Kriminālizmeklēšanas, kriminālizlūkošanas pamati un informācijas aizsardzības tiesiskais regulējums u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, atzīme vēsturē vai atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme vēsturē vai atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi pilna laika studijās: persona atbilst šādiem nosacījumiem: 1) ir Latvijas pilsonis; 2) nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības

54 TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025 * Tiek uzņemti izmeklēšanas iestādēs strādājošie

dzēšanas vai noņemšanas; 3) nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 4) nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; 5) pār personu nav nodibināta aizgādnība; 6) nav vecāka par 35 gadiem.

Papildu punkti pilna laika studijās: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2024. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus; Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas

1.–3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus; LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus.

Priekšrocības pilna laika studijās: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1.–3. vietas ieguvējiem 2024. gadā.

Īpaši nosacījumi nepilna laika studijās: persona atbilst nosacījumam: ir dienestā Latvijas izmeklēšanas iestādēs. Reflektantus imatrikulē atbilstoši konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" nosacījumiem un saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopoto sarakstu, ievērojot izmeklēšanas iestāžu noteiktās atlases prasības un vērtēšanas kritērijus.

2024 2025

Ķīmijas un Darba aizsardzības studijas

ĶĪMIJA=LUDARBA DROŠĪBA=LU

Darba aizsardzība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Darba aizsardzības speciālists

Studiju forma

Nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

5 semestri (2,3 gadi)

Studiju maksa gadā

NLK (RĪGĀ) – 1950 EUR

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Darba aizsardzība” piedāvā iegūt profesionālo izglītību darba aizsardzībā, kas dod plašas iespējas konkurēt darba tirgū, kā arī turpināt izglītību bakalaura un maģistra līmenī. Studenti apgūst nepieciešamās zināšanas par darba procesa organizāciju, darba risku novērtēšanu un samazināšanu, kā arī pamatzināšanas uzņēmējdarbībā un lietvedībā.

Apgūstamie priekšmeti

Uzņēmējdarbības pamati

Ergonomika un darba drošības kultūra

Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana

Darba iespējas

Elektrodrošība darba vidē

Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna

Makroekonomika

Lietvedība u. c.

Programmas absolventi ir pieprasīti darba aizsardzības speciālisti dažādās organizācijās un uzņēmumos, jo viņi spēj plānot organizācijas darbu darba aizsardzības jomā, orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, realizēt un praksē izmantot likumdošanas un normatīvo aktu prasības un nodrošināt drošus darba vides apstākļus ikvienam strādājošajam.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

57 ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Ķīmija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

bakalaura grāds ķīmijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Ķīmijas bakalaura studiju programma ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina Eiropas ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas (ECTNA) komisijas kvalitātes zīme “Eurobachelor in Chemistry”. Tā piedāvā iegūt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas gan studentiem, kuri plāno tālāk izglītoties maģistrantūrā un doktorantūrā, gan tiem, kuri vēlas uzreiz konkurēt darba tirgū. Lekcijas un semināri notiek mūsdienīgās auditorijās, laboratorijas darbi, kursa darba un bakalaura darba izstrāde – modernās laboratorijās. Ķīmijas bakalaura studiju programma dod studentiem plašas teorētiskās zināšanas dažādās ķīmijas apakšnozarēs un praktiskās iemaņas darbam ķīmijas laboratorijās un uzņēmumos, kā arī ļauj jau studiju laikā izmantot iegūtās zināšanas zinātnisku pētījumu veikšanā. Liela daļa studentu, jau sākot ar 1. kursu, strādā pētniecisko darbu ķīmijā gan zinātnisko institūtu, gan ražošanas uzņēmumu laboratorijās.

Apgūstamie priekšmeti

Analītiskā ķīmija

Atomu un molekulu struktūra

Bioloģiskā ķīmija;

Fizikālā ķīmija

Kinētika un katalīze

Neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Vispārīgā ķīmija

Darba iespējas

Hromatogrāfijas metodes

Heterocikliskie savienojumi

Kristālķīmija

Nanoķīmija

Augstākā matemātika

Bioloģija

Fizika

Un citi

Ķīmiķis ir augsti pieprasīta profesija, un tā ir profesija visam mūžam! Programmas absolventi iegūst Eiropā atzītu diplomu, jo programmai ir Eiropas ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas (ECTNA) komisijas kvalitātes zīme  “Eurobachelor in Chemistry”. Studenti otrajā kursā, pierādot sevi un pielietojot savas zināšanas, var uzsākt pētījumus līdzdarbojoties fakultātes vai institūtu pētnieku grupās un apgūt turpmākajās darba vietās pieprasītas prasmes: organisko sintēzi, modernās instrumentālās analīzes, pārtikas ķīmiju u. c. Uzreiz pēc studijām ķīmiķis var uzsākt strādāt un/vai turpināt studijas maģistrantūrā LU vai ārzemēs.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

1. variants: CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. CE ķīmijā tiek ņemts vērā tikai gadījumos, ja tāds ir kārtots. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

2. variants: CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, CE ķīmijā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme ķīmijā vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei fizikā, ķīmijā un matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas, vai inženierzinātņu un tehnoloģiju nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Jauno ķīmiķu skolas 2024. gada dalībnieki, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus. LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

58 ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Arodveselība un drošība darbā

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā

Iegūstamā kvalifikācija

Darba aizsardzības inženieris

Studiju forma

Nepilna laika klātiene

Studiju ilgums

9 semestri (4,5 gadi)

Studiju maksa gadā

Studiju maksa 1. gadā 1950 EUR

Studiju programma izstrādāta, balstoties uz darba aizsardzības inženiera profesijas standartu, tās izstrādē ņemti vērā jaunākie OSHA-EU organizēto pētījumu rezultāti par tendencēm darba vides risku attīstībā un EK norādes uz prioritātēm. Tā vērsta uz mainīgās sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinās iegūto prasmju un kompetenču atbilstību nozares attīstības tendencēm nākotnē. Piedāvātajā studiju programmā apgūtās prasmes ļaus absolventam orientēties uzņēmuma darbībā kopumā, veikt pamatotus un precīzus aprēķinus ražošanas procesu drošības pilnveidē, vienlaikus uzlabojot šo procesu veiktspēju.

Apgūstamie priekšmeti

Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna

Arodveselības riski un arodslimību uzskaite un izmeklēšanas pamati

Bioloģiskie darba vides riski un biodrošība

Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija

Darba iespējas

Darba vides drošības organizēšana un uzturēšana

Darba vide nozarēs Ilgtspējīga attīstība un vide Ķīmiskās vielas un to drošība

Jauno tehnoloģiju drošība

Programmas absolventi būs tiesīgi veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tostarp darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Studiju programmas absolventi varēs strādāt par darba aizsardzības speciālistiem ikvienā Latvijas organizācijā, tostarp Valsts darba inspekcijā, kompetentajās institūcijās, sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā u. c. Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE matemātikā, CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Ja ir jau iegūta pirmā līmeņa profesionālā izglītība darba aizsardzībā (kvalifikācija – darba aizsardzības speciālists), studijas bakalaura studiju programmā var sākt 5. semestrī pēc individuāla studiju plāna. Šajā situācijā dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, savu pieteikumu sūtot uz elektronisko pastu: DAstudijas@lu.lv. Slēdzot līgumu, fakultātē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo pirmā līmeņa profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta ar pielikumiem oriģināls. Ja kopš diploma ieguves mainīts vārds/uzvārds, būs jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina šo faktu (piemēram, laulības apliecība).

59
ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Medicīnas un Veselības aprūpes studijas

MEDICĪNA=LU

ĀRSTNIECĪBA=LU

ZOBĀRSTNIECĪBA=LU

FARMĀCIJA=LU MĀSZINĪBAS =LU

Ārstniecība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Ārsta grāds

Studiju forma Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

12 semestri (6 gadi)

Budžeta vietas (programmā latviešu valodā)

Studiju valoda Latviešu vai angļu

Studiju maksa 1. gadā

3468 EUR (programmā latviešu valodā)

11 262 EUR (programmā angļu valodā)

Studiju programma sagatavo studentu ārsta profesijai un ir ļoti mūsdienīga – veidota, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Eiropas valstu pieredzi, nodrošinot personalizētu medicīnas izglītību, kas atbilst 21. gadsimta mainīgās vides prasībām. Būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas sākas jau trešajā studiju gadā un notiek Latvijas ievērojamākajās ārstniecības iestādēs. Studiju laikā tiek apgūtas gan profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, gan pētniecības iemaņas. Savstarpēja cieņa un augsta saskarsmes kultūra ir programmas vizītkarte un atbalsts nopietnajā studiju procesā, kas pa spēkam tikai pašiem mērķtiecīgākajiem un gudrākajiem. Tāpēc te students jau kopš pirmās dienas tiek uzrunāts ar vārdiem: “Labdien, kolēģi!”

Apgūstamie priekšmeti

Ķīmija un fizika

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Ģenētika

Farmakoloģija

Histoloģija, embrioloģija, šūnu bioloģija

Dzemdniecība, ginekoloģija

Neiroloģija, psihiatrija,

Darba iespējas

psiholoģija

Onkoloģija

Pediatrija

Ķirurģija un anestezioloģija

Iekšķīgās slimības Medicīniskā statistika Medicīnas tiesības Klīniskā prakse u. c.

Uzņemšanas noteikumi

(programmā latviešu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE ķīmijā vai bioloģijā, vai fizikā, CE angļu vai franču, vai vācu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Absolventi var strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā un turpināt studijas rezidentūrā, lai apgūtu specialitāti un kļūtu par sertificētiem speciālistiem ar patstāvīgas prakses tiesībām, un/vai turpināt studijas doktorantūrā. Ārstiem ir iespēja strādāt veselības aprūpes iestādēs, farmācijas uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskajos institūtos.

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei 1) bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas 2023. un 2024. gada absolventi, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus, 2021. un 2022. gada absolventi – 5 punktus.

61 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

(programmā angļu valodā)

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE ķīmijā vai bioloģijā, vai fizikā, CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme ķīmijā, atzīme bioloģijā, atzīme angļu valodā; vai atzīme dabaszinībās, atzīme angļu valodā. Īpaši nosacījumi: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai par 6); 2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm; CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Farmācija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu

bakalaura grāds farmācijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2400 EUR

Farmācijas programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās farmācijas un informācijas tehnoloģiju prasmes, zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām un jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, bakalaura darba izstrādes laikā attīstās studentu patstāvīgā darba iemaņas.

Starptautiskā sadarbība notiek Erasmus+ programmā. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte (Itālijā), Helsinku Universitāte (Somijā) un Koimbras Universitāte (Portugālē), kā arī Utrehtas Augstskola (Nīderlandē).

Apgūstamie priekšmeti

Analītiskā ķīmija

Farmakognozija

Klīniskā farmācija

Praktiskā farmācija

Anatomija un fizioloģija

Zāļu vielu metabolisms

Darba iespējas

Zāļu formu tehnoloģija

Slimību izcelsmes mehānismi

Ārstniecisko vielu biosintēze augos Farmakoloģija un farmakoterapija u. c.

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā, jo, lai iegūtu farmaceita sertifikātu, ir nepieciešams farmācijas maģistra grāds. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskajos institūtos. LU bakalaura studiju programma “Farmācija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kurā iegūst bakalaura grādu farmācijā.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE angļu, franču vai vācu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā, atzīme ķīmijā vai dabaszinībās. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz

2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme ķīmijā vai dabaszinībās, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai vismaz viduvējai (ne zemākai par 5) gada atzīmei dabaszinībās.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas 2023. un 2024. gada absolventi, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus, 2021. un 2022. gada absolventi – 5 punktus.

63 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Māszinības

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

1800 EUR

Studiju programma sagatavo profesionālas, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot analītiskās spējas aprūpē, prasmes un kompetenci patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Programma veicina māsu izaugsmi, nodrošinot zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai un veicinot studējošo personības attīstību, ievērojot profesionālās ētikas prasības.

Apgūstamie priekšmeti

Klīniskās aprūpes pamati

Klīniskā prakse

Māszinību teorija

Anestezioloģija un intensīvās terapijas pacientu aprūpe

Pacientu aprūpe garīgo slimību gadījumā

Pacientu aprūpe ķirurģijā

Darba iespējas

Bērnu aprūpe hronisku un akūtu sslimību gadījumā

Sabiedrības veselības nodrošināšana

Pacienta apmācība

Māsu darba organizācija un vadība

Pētniecības metodes māszinībās u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanai 1. semestrī

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu, franču vai vācu valodā, CE matemātikā, atzīme bioloģijā vai dabaszinībās. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme bioloģijā vai dabaszinībās, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Māsas strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, kā arī izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus un sabiedrību.

Medicīnas koledžu (sākot ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, uzņem LU noteikumos noteiktajā kārtībā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.

Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību medicīnas koledžu absolventi var pieteikties studiju turpināšanai:

7. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju "Māsa", ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunktu);

5. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju "Māsa", ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunktu).

64 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Zobārstniecība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Zobārsta grāds

Studiju forma Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

10 semestri (5 gadi)

Studiju valoda Angļu

Studiju maksa gadā

16 500 EUR

Zobārstniecības studiju programma sagatavo kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā. Sekmīgi apguvis programmu, students iegūst kompetenci zobu un mutes stāvokļa izmeklēšanā, iegūto datu dokumentēšanā, mutes, sejas un žokļu rajona slimību diagnostikā un ārstēšanas plānošanā, zobu formas, funkcijas un estētikas atjaunošanā u. c. Studentam ir pilnīgas zināšanas par veselu un bojātu zobu, alveolāro izaugumu, mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu struktūru un funkcijām, to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli, fizisko un sociālo labklājību.

Apgūstamie priekšmeti

Fizioloģija

Organiskā ķīmija

Dentālā anatomija

Uzturs un mutes veselība

Nozares angļu valoda

mediķiem

Profesionālā ētika zobārstniecībā

Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas

Elpošanas, gremošanas, izvadorgānu un cirkulatorās sistēmas

Darba iespējas

Muskuļu un skeleta sistēma

Sabiedrības veselība

Ortodontija

Protezēšana

Bērnu zobārstniecība

Preventīvā zobārstniecība

Mutes, sejas, žokļa radioloģija

Galvas, kakla anatomija u. c.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme ķīmijā, atzīme bioloģijā, atzīme angļu valodā; vai atzīme dabaszinībās, atzīme angļu valodā.

Strādāt par vispārējās prakses zobārstu, turpināt studijas rezidentūrā vai doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE ķīmijā vai bioloģijā, vai fizikā, CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai par 6); 2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm; CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

65 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Radiogrāfija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds radiogrāfijā un radiogrāfera kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Studiju maksa gadā

3000 EUR

Studiju programma sagatavo kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā. Studējošie iegūst zināšanas un prasmes diagnostiskās radioloģijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionuklīdās diagnostikas, ultrasonogrāfijas, kodolterapijas un staru terapijas procedūru veikšanā.

Apgūstamie priekšmeti

Staru terapija un onkoloģija

Radioloģijas metodes I (datortomogrāfija)

Radioloģijas metodes II (magnētiskā rezonanse)

Darba iespējas

Radioloģijas metodes III (ultrasonogrāfija)

Radionuklīdā diagnostika

Traumu biomehānika

Un citi

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs –, un viņiem ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā, kodolterapijā un staru terapijā. Pēc studiju beigšanas un praktiskās darba pieredzes ir iespējams iegūt sertifikātu specialitātē.

Uzņemšanas noteikumi

Medicīnas koledžu (sākot ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju “radiologa asistents”, uzņem LU noteikumos noteiktajā kārtībā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.

Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju “radiologa asistents”, var sākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā “Radiogrāfija” 7. semestrī (4. studiju gads).

66
MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

DIZAINS=LU

PEDAGOĢIJA=LU

PSIHOLOĢIJA=LU

SPORTA ZINĀTNE=LU

SPORTA PEDAGOĢIJA=LU

SPORTA TRENERIS=LU

MĀKSLA=LU

Izglītības zinātņu, Psiholoģijas un Mākslas studijas

Māksla

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais

bakalaura grāds mākslā un grafikas dizainera vai interjera dizainera kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi), NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Studiju maksa gadā

PLK 2400 EUR, NLK 2100 EUR

Studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem kļūt par mūsdienu darba tirgū konkurētspējīgiem, analītiski un radoši domājošiem speciālistiem ar vispusīgām zināšanām grafikas dizaina vai interjera dizaina jomā, kurus raksturo māksliniecisko ideju oriģinalitāte, kognitīvā, sociālā, kultūras, tehnoloģiskā, ekonomiskā projektēšanas konteksta izpratne un spēja izmantot datora un ražošanas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, strādājot gan Latvijas uzņēmējdarbības vidē, gan starptautiskos projektos. Studijās iekļauts plenērs, profesionālā prakse, radošie darbi un izstādes.

Apgūstamie priekšmeti

Universālā dizaina pamati

Saskarsmes psiholoģija

Mākslas vēsture

Zīmēšana un gleznošana

Kompozīcija dizainā

Grafikas programmas

Datortehnoloģijas dizaina specialitātēs

Vizuālā komunikācija dizainā

Fotografēšana

Dizaina vēsture

Poligrāfiskā maketēšana

Zīmolvedība

Digitālo produktu dizains

Interjera projektēšana

Arhitektūras pamati

Telpisko objektu dizains

Materiālmācība u. c.

Darba iespējas

Poligrāfijas uzņēmumos, izdevniecībās, reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumos, dizaina salonos, arhitektu birojos u. c. Ja vēlies, vari būt individuālā darba veicējs, iesaistīties dažādos dizaina projektos vai veidot pats savu uzņēmumu.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā, CE latviešu valodā, CE angļu, franču vai vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā, vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: minimālais punktu skaits praktiskajā pārbaudījumā, lai varētu sākt studijas, ir 250 punkti.

Piezīme: reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma – grafikas dizainers vai interjera dizainers.

69 IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Pirmsskolas skolotājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Skolotājs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK)

Rīgā, nepilna laika klātiene (NLK)

Rīgā un filiālēs

Studiju ilgums

PLK 4 semestri (2 gadi), NLK 5 semestri (2,5 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām Programmu īsteno

Studiju maksa gadā

PLK 2000 EUR NLK 1600 EUR

Rīgā un Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē

Šī ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai. Studiju programma paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas skolotāju izglītošanu. Programma orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem iespējams iegūt bakalaura grādu izglītībā, turpinot apgūt profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” saturu, sākot ar 3. studiju gadu.

Apgūstamie priekšmeti

Psiholoģija skolotājiem

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Iekļaujošā izglītība

Pētniecība izglītībā

Bērnības pedagoģija

Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte

Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība

Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Darba iespējas

Pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

70 IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Psiholoģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 7 semestri (3,5 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Studiju maksa gadā

PLK 2500 EUR NLK 2200 EUR

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt akadēmisko pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju apgūt psiholoģijas zinātnes un tās dažādo starpnozaru aspektu teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas, sociāli komunikatīvās prasmes un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.

Apgūstamie priekšmeti

Ievads psiholoģijas zinātnē

Personības psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Komunikācijas

prasmju treniņš

Pētījumu metodes un psiholoģiskā novērtēšana

Mūsdienu psiholoģijas vēsture

Kognitīvā psiholoģija

Psiholoģiskā konsultēšana un

Darba iespējas

psihologa profesionālā darbība

Pedagoģiskā psiholoģija

Patopsiholoģija

Statistika psiholoģijā

Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika

Organizāciju psiholoģija

Ievads juridiskajā psiholoģijā

Ģimenes psiholoģija

Neiropsiholoģija u. c.

Absolventiem iespējams strādāt dažādās organizācijās par personāla atlases speciālistu asistentiem, veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs, strādāt profesijās, kurās vajadzīgas labas komunikācijas prasmes. Lai kļūtu par psihologu, nepieciešama profesionālā maģistra izglītība psiholoģijā. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas turpmākām psiholoģijas un citu sociālo, humanitāro un izglītības zinātņu augstākā līmeņa studijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu, franču vai vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

71 IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Sākumizglītības skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK)

Rīgā, nepilna laika klātiene (NLK)

Rīgā un LU filiālēs

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi),

NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas Programmu īsteno

Studiju maksa gadā

PLK 2200 EUR NLK 1950 EUR

Rīgā un Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē

Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmē kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.–6. klasē. Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību pirmsskolas un sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Programmā akcentēta integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm. Programmas mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgas un kvalitatīvas, starptautiski salīdzināmas profesionālās augstākās izglītības un skolotāja kvalifikācijas ieguvi, apgūstot nepieciešamās profesionālās kompetences, ko nosaka skolotāja profesijas standarts darbam pamatizglītības pirmajā posmā. Programmas īstenošanā īpaša vērība tiek veltīta tam, lai nodrošinātu kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas: absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.–3. klasē vai 1.–6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī integrētā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo mācību priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Apgūstamie priekšmeti

• Vispārizglītojošie studiju kursi, piemēram, skolotāja profesionālās darbības pamati, psiholoģija skolotājiem

• Nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie studiju kursi, piemēram, sociāli emocionālā mācīšanās, iekļaujošā un speciālā izglītība, mācīšana un mācīšanās, izglītības procesa organizācija sākumskolā, informācijas tehnoloģija izglītībā

• Jomu mācību satura moduļa studiju kursi, piemēram, skolas matemātikas praktikums, sociolingvistika, bērnu un jauniešu literatūra skolas mācību kontekstā, profesionālā angļu valoda skolotājiem, vispārīgā bioloģija

• Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi: sākumizglītības skolotājs (1.–3. klase) un sākumizglītības skolotājs (4.–6. klase)

• Izvēles moduļi: profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā, mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā

Darba iespējas

Pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.–3. klasē vai 1.–6. klasē, interešu izglītībā.

72 IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

73
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais

bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi), NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties kādu no šiem moduļiem.

Pilna laika klātiene

Moduļi:

• latviešu valodas un literatūras skolotājs

• matemātikas skolotājs

• sociālo zinību un vēstures skolotājs

• angļu valodas skolotājs un vācu valodas skolotājs

• angļu valodas skolotājs unlatviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs

• angļu valodas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• angļu valodas skolotājs un matemātikas skolotājs

• datorikas skolotājs un angļu valodas skolotājs

• datorikas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs un datorikas skolotājs

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs un angļu valodas skolotājs

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• fizikas skolotājs un matemātikas skolotājs

• bioloģijas skolotājs un matemātikas skolotājs

• bioloģijas skolotājs un dabaszinību un ķīmijas skolotājs

• ķīmijas skolotājs un matemātikas skolotājs

• ķīmijas skolotājs un bioloģijas skolotājs

• ģeogrāfijas skolotājs un bioloģijas skolotājs

• ģeogrāfijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• vācu valodas skolotājs un angļu valodas skolotājs

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

PLK 2300 EUR, NLK 2000 EUR

Nepilna laika klātiene

Studiju izvēles iespējas vienā no apakšprogrammām (tikai maksas studijas):

• latviešu valodas un literatūras skolotājs

• matemātikas skolotājs

• sociālo zinību un vēstures skolotājs

• angļu valodas skolotājs un vācu valodas skolotājs

• angļu valodas skolotājs un latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs

• angļu valodas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• angļu valodas skolotājs un matemātikas skolotājs

• datorikas skolotājs un angļu valodas skolotājs

• datorikas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs un datorikas skolotājs

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs unsociālo zinību skolotājs

• fizikas skolotājs un matemātikas skolotājs

• bioloģijas skolotājs un matemātikas skolotājs

• bioloģijas skolotājs un dabaszinību un ķīmijas skolotājs

• ķīmijas skolotājs un matemātikas skolotājs

• ķīmijas skolotājs un bioloģijas skolotājs

• ģeogrāfijas skolotājs un bioloģijas skolotājs

• ģeogrāfijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs

* Nepilna laika klātienes studenti var izvēlēties datorikas skolotāju programmu kā mazo 32 KP moduli, šī daļa jāapgūst kopā ar pilna laika klātienes studentiem, pilna laika studiju režīmā. https://www.izm.gov.lv/lv/vispareja-izglitiba

74
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Studiju grafiks

• Pilna laika klātienē: pirmdiena –piektdiena (budžeta vietas un maksas studijas)

• Nepilna laika klātienē:  atsevišķa grupa nepilna laika klātienē tiek veidota, ja grupā ir vismaz 10 studentu, studijas tiek plānotas katru nedēļu klātienē piektdienās un sestdienās; sākot no 3. kursa – vienā darbdienas vakarā attālināti.

Ja grupā nav 10 studentu, studijas notiek katru nedēļu klātienē sestdienās un pārējās darbdienās (izņemot otrdienas), pakārtoti pilna laika klātienes studijām izvēlētajā modulī. Studiju semestris sākas no pirmās pilnās mēneša nedēļas (septembrī un februārī).

Darba iespējas

Valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošajās skolās, profesionālajās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u. c. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā, CE matemātikā. Iestājpārbaudījums un izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7). Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos, iestājpārbaudījums un izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7) (vairāk sk. 106. lpp.).

Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmeti, kuros gada atzīmei jābūt ne zemākai par 7:

• angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā;

• dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā;

• datorikas skolotājs – gada atzīme datorikā (vai informātikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā);

• dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme dizainā un tehnoloģijās (vai mājsaimniecībā, vai vizuālajā mākslā, vai informātikā, vai datorikā, vai digitālajā dizainā);

• latviešu valodas un literatūras skolotājs –gada atzīme latviešu valodā un literatūrā;

• matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);

• sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē (vai vēsturē, vai sociālajās zinātnēs, vai vēsturē un sociālajās zinātnēs);

• vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā; gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Īpaši nosacījumi:

• iestājpārbaudījums notiek klātienē Imantas 7. līnijā 1 un sastāv no trim daļām:

• domāšanas tests rakstiski 45 minūtes, vietnē edu.lu.lv (ar punktiem netiek vērtēts)

• skolotāja profesijas izvēles pamatojums rakstiski 45 minūtes, vietnē edu.lu.lv –600 punktu

• skolotāja profesijas izvēles pamatojums mutiski 15 minūtes pēc noteikta grafika, pārrunu veidā – 400 punktu

• minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā – 500 punkti;

• uz iestājpārbaudījumu tiek ieteikts ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), par dalību Latvijas valsts, starptautiskās vai atklātajās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs, par brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā – nometnes, kursi, semināri u. c.)

75
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS
2024/2025

Sporta treneris

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Sporta treneris

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK)

Rīgā, nepilna

laika neklātiene (NLN) Rīgā un LU filiālēs

Studiju ilgums

PLK 4 semestri (2 gadi), NLN 5 semestri (2,3 gadi)

Programmu īsteno

Rīgā un Cēsu, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē

Studiju maksa gadā

PLK 2400 EUR NLN 1700 EUR

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām. Pēc programmas beigšanas studenti spēs formulēt un analizēt praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūt nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā, kā arī spēs plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt treniņu procesu noteiktā sporta veidā (basketbolā, futbolā, tenisā un volejbolā), izmantojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā.

Apgūstamie priekšmeti

Sporta pedagoģija

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Sporta treniņu metodika un modelēšana

Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati

Lietišķās tehnoloģijas sporta treneriem

Sporta veida tiesneši un viņu darbība

Sporta psiholoģija

Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana

Sports un uzturs

Sporta spēles

Sporta veida fitness

Ievads sporta tiesībās

Un citi

Darba iespējas

Absolventi var turpināt studijas bakalaura līmeņa sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE angļu, franču, vācu vai krievu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā, atzīme sportā vai sportā un veselībā nav obligāta, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču, vācu vai krievu valodā, atzīme sportā vai sportā un veselībā nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

76
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds sporta zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2400 EUR

Programma piedāvā starpdisciplināras sporta zinātnes studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki: 1) sporta jomas studiju kursi, kas sniedz pamata un specializētas zināšanas sporta nozarē; 2) tehnoloģiju studiju kursi un caurviju tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju izmantošanu sporta pētniecībā, sporta industrijā, ikdienas aktivitāšu un profesionālā sporta slodzes datu ieguvē, analīzē un monitoringā; 3) sabiedrības veselības studiju kursi un caurviju tēmas, kas koncentrējas uz sociālekonomiskajiem aspektiem, to ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitāti, sportiskajiem sasniegumiem un veselību plašākā kontekstā. Programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, kas tiks iesaistīti arī programmas īstenošanā.

Apgūstamie priekšmeti

Sporta politika

Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana

Sporta treniņu metodika un modelēšana

Kustību somatiskā un funkcionālā novērtēšana

Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija

Darba iespējas

Sporta psiholoģija

Lietišķās tehnoloģijas sportā

Uzņēmējdarbības pamati

Sporta spēles

Cilvēka faktors un jaunās tehnoloģijas

Mūsdienu sabiedrības veselība

mērījumus; par sporta metodiķiem, plānotājiem un atbildīgajiem darbiniekiem – sabiedrības veselības, sporta administrācijas un politikas jomā; par konsultantiem – profilakses centros, gerontoloģijas centros, pašvaldību un valsts sporta pārvaldēs; par tehniskajiem analītiķiem individuālo un komandas treniņu programmu konsultēšanā, izstrādē un plānošanā (video skautinga tehnoloģijas, digitālā video rediģēšana, dažādas tehnoloģijas mērījumu veikšanai, fiksēšanai).

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu, franču vai vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Programmas beidzēji var strādāt sporta izglītības iestādēs un organizācijās gan starptautiskā, gan valsts un pašvaldību līmenī; par datu analītiķiem – sporta un fizisko darbspēju noteikšanas laboratorijās, veselības centros, kas veic slodžu testus un ar to saistītus

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

77
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

KOMUNIKĀCIJA=LU

POLITIKAS ZINĀTNE=LU

INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBA=LU

SOCIOLOĢIJA=LU

ANTROPOLOĢIJA =LU

SOCIĀLAIS DARBS=LU

BIBLIOTĒKZINĀTNE=LU

Cilvēka, sabiedrības un pārvaldes studijas

Informācijas pārvaldība

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Studiju maksa gadā

PLK 2650 EUR NLN 2000 EUR

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi, kas nepieciešamas, lai veidotu informācijas sistēmas un pārvaldītu informācijas resursus dažādās institūcijās (bibliotēkās, informācijas centros, arhīvos, ikvienā organizācijā). Apgūstamie priekšmeti aptver tematus par informācijas resursiem mūsdienu sabiedrībā, informācijas resursu pārvaldību, informācijas sistēmām un informācijas pakalpojumiem, institūciju pārvaldību, ekonomiku, socioloģiju, komunikāciju, tiesībām, saskarsmes psiholoģiju, kultūras vēsturi u. c.

Apgūstamie priekšmeti

Vadīšanas teorija

Datubāzu veidošanas pamati

Informācijas infrastruktūra un institūcijas

Lietojamība un informācijas arhitektūra

Ievads metadatos

Informācijas sistēmas

Digitālās bibliotēkas un repozitāriji

Informācijpratība

Darba iespējas

Sociālo tīklu analīzes metodes

Informācijas avoti un meklēšana

Informācijas organizēšana

Zināšanu organizēšana

Informācijas un zināšanu pārvaldība organizācijās

Elektroniskie dokumenti: digitālā saglabāšana u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā. CE matemātikā, CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldību institūcijas un komercstruktūras, kas veic informācijas resursu vākšanu, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar klientiem un informācijas lietotājiem, informācijas sistēmām, sīkāk skatīt www.szf.lu.lv sadaļā “Gribu studēt SZF”.

Papildu punkti: LU SZF Jauno informācijas speciālistu skolas 1.–3. vietas ieguvēji 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji – 100 punktu, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktu.

79 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Komunikācijas zinātne

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds

žurnālistikā un komunikācijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 7 semestri (3,5 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Studiju maksa gadā

PLK 2650 EUR, NLN 2000 EUR

Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni – biznesa komunikācija un mediju studijas. Specializēšanās izvēlētajā virzienā notiek, sākot ar 3. semestri. Biznesa komunikācijas specializācijas virzienā studenti apgūst zināšanas par organizāciju komunikācijas interesēm un vajadzībām, mārketinga komunikāciju un reklāmu, mācās plānot un organizēt mārketinga un reklāmas kampaņas, veidot reklāmas dizainu un tekstus, analizēt sabiedrisko attiecību praksi un praktiski izstrādā paši savus projektus. Mediju studiju specializācijas virzienā studenti apgūst informācijas vākšanas metodes un tās sagatavošanu dažādiem medijiem un auditorijām. Studenti trenējas multimediju studijā un patstāvīgi gatavo materiālus dažādiem mediju veidiem (ziņas, TV sižeti, žurnālu raksti, filmas), kā arī apgūst multimediju producēšanas prasmes – praktiskas zināšanas par TV filmu veidošanu, multimediju ziņu formātiem un veidošanas principiem, mediju ekonomiku, multimediju moderēšanu u. c.

Apgūstamie priekšmeti

Komunikācijas

psiholoģija un ētika

Komunikācijas tiesības

Starptautiskā un globālā komunikācija

Sociālie mediji un digitālā kultūra

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Organizāciju

komunikācijas prasme

Multimediju producēšana

Digitālā fotografēšana

Darba iespējas

Influenceru komunikācijas vadība Vizuālā komunikācija

kino naratīvā

Sabiedrisko attiecību un reklāmas stratēģija un taktika

Mārketinga komunikācija

Audiovizuālā žurnālistika

Mediju reklāmu producēšana

Reklāmas kampaņas

Un citi

Reportieri, komentētāji un žurnālisti televīzijā, laikrakstos, žurnālos un interneta portālos, ziņu nodaļu un mediju redaktori, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālisti, preses sekretāri; piemēram sīkāk sk. www.szf.lu.lv sadaļā “Gribu studēt SZF”.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā un LU SZF Jauno komunikatoru skolas 1.–3. vietas ieguvēji 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji – 100 punktu, 2. pakāpes/vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50 punktu.

80 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Multimediju studija

Būtiska Latvijas Universitātes sastāvdaļa ir Multimediju studija, kas ietver gan filmēšanas un skaņas ierakstu paviljonu, gan video montāžas un apspriežu telpas. Studijas telpas un aprīkojums, kas sastāv no videokamerām, fotoaparātiem, mikrofoniem, gaismām un citiem elementiem, ir neatņemama daļa no komunikācijas studiju nodaļas kursiem. Ārpus studijām šeit top studentu veidots televīzijas raidījums “Kivi” un, sākot no 2021. gada, arī digitālais žurnāls “Avantūra”.

Lai gan Multimediju studija prioritāri ir paredzēta, lai nodrošinātu LU SZF studiju procesu, tomēr ciešā sadarbībā ar Sociālo zinātņu fakultātes personālu šeit ir iespējams strādāt arī citu fakultāšu pārstāvjiem un pētniekiem.

Pateicoties LU Multimediju studijai, tiek docēti kursi “Multimediju producēšana”, “Digitālā fotografēšana”, “Radio un televīzijas žurnālistika”, “Audiovizuālā žurnālistika” un citi.

Politikas zinātne

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē

Studiju forma

Pilna laika

klātiene, nepilna laika neklātiene

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

PLK 2650 EUR NLN 2000 EUR

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Politikas zinātne” sagatavo profesionāļus ar padziļinātām zināšanām par politiskām sistēmām un valsts administrāciju, izpratni par starptautiskajām norisēm, par Eiropas Savienības sociāli ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, par Latvijas vietu tajos. Programmas absolventi vienlīdz kvalificēti var veikt pētniecisko darbību un piedalīties sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, veidot nozares politiku un gatavot rīcībpolitikas dokumentus.

Apgūstamie priekšmeti

Politikas teorija

Politisko ideju vēsture

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Ievads starptautiskajā politikā

Ārpolitikas analīze

Reģionālā drošības politika

Publiskā sektora vadība

Globālā dienaskārtība

Eiropas Savienības politika, lēmumu pieņemšana

Demokrātijas modeļi

Latvijas politika

Politikas analīze u. c.

Politiskā ētika

Politiskās ideoloģijas

Vēlēšanu analīze demokrātijās

Pētniecības metodes politoloģijā

Un citi

Darba iespējas

Valsts un pašvaldību iestādes, domnīcas, nevalstiskās organizācijas, diplomātija, starptautiskās organizācijas, vietējie un starptautiskie uzņēmumi, mediji, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālisti, preses sekretāri; sīkāk sk. www.szf.lu.lv sadaļā “Gribu studēt SZF”.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. CE matemātikā, CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā un LU SZF Jauno politiķu skolas 1.–3. vietas ieguvēji 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji – 100 punktu, 2. pakāpes/vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50 punktu. LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

82
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Socioloģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2650 EUR

Socioloģijas bakalaura studiju programma sniedz zināšanas par sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem sabiedrībā un indivīda vietu tajos. Tā pēta mūsu kā sociālu būtņu uzvedību–no anonīmu indivīdu īslaicīgiem kontaktiem ielas drūzmā līdz pat globāliem sociāliem procesiem. Studiju programma sniedz zināšanas, prasmes un kompetences sociālo procesu izpētē, sociālās informācijas apkopošanā un analīzē. Studenti apgūst socioloģijas teorijas un socioloģisko pētījumu metodes, iemācās ne tikai saskatīt sociālās problēmas, bet arī ieteikt iespējamos to risinājumus. Programmas absolventi kļūst par profesionāli kvalificētiem socioloģijas speciālistiem ar padziļinātām teorijas un pētniecības metožu zināšanām, iemaņām sociālās informācijas apkopošanā un analīzē.

Apgūstamie priekšmeti

Socioloģijas teorijas

Socioloģisko pētījumu prakse

Socioloģisko pētījumu metodes

Mārketinga pētījumi

Darba tirgus socioloģija

Pilsētas socioloģija

Antropoloģijas teorijas

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

Darba iespējas

Politiskā līdzdalība

Organizāciju teorijas

Inovācijas un sabiedrība

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

Patērētāju kultūra mūsdienās

Organizāciju socioloģiskā pētniecība u. c.

Pēc socioloģijas studijām LU ir iespējams izvēlēties vienu no trim galvenajiem profesionālās karjeras virzieniem – darbu valsts pārvaldē, socioloģisko pētījumu uzņēmumos vai akadēmisko karjeru. Studiju programmas absolventi strādā gan ministrijās un pašvaldībās, gan lielākajās socioloģisko pētījumu firmās par projektu vadītājiem, par pētniekiem un docētājiem akadēmiskajās iestādēs – pētnieciskajos institūtos un universitātēs; sīkāk sk. www.szf.lu.lv sadaļā “Gribu studēt SZF”.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. CE matemātikā, CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā un LU SZF Jauno politiķu skolas 1.–3. vietas ieguvēji 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji – 100 punktu, 2. pakāpes/vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50 punktu. LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 75 punktus.

83 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Kultūras un sociālā antropoloģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds antropoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2650 EUR

Studiju valoda

Angļu

Antropoloģija ir zinātne par cilvēku tā radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Antropoloģijas popularitāte pēdējos gados skaidrojama gan ar attālumu sarukšanu pasaulē, cilvēku migrāciju un intensīvu dažādu kultūru kontaktu, gan ar atskārsmi par šķietami pazīstamās vietējās sabiedrības iekšējo dažādību. Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes, pieejas (teoriju), citu kultūru piemērus. Studenti mācās organizēt pētījumu, runāt ar pētījuma dalībniekiem, atlasīt un izmantot vizuālu un audiālu informāciju, šo informāciju datēt un analizēt. Studenti padziļināti apgūst vairākas antropoloģijas jomas – politikas, ekonomikas, reliģijas, radniecības un kultūras procesu antropoloģiju, pievēršoties tām profesionālās aktivitātes tēmām, kam Latvijas tautsaimniecībā un politikā būs nepieciešama izpēte un antropoloģiska tulkošana. Programmu var apgūt arī lēnāk, pēc individuāla plāna, izvēloties katra iespējām atbilstošu studiju tempu.

Apgūstamie

priekšmeti

Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā

Mūsdienu antropoloģijas teorijas

Vides antropoloģija

Ievads antropoloģijas pētījumos

Ievads bioloģiskajā antropoloģijā

Darba iespējas

Lietu antropoloģija

Reliģijas un rituāla antropoloģija

Dzīvnieki un antropoloģija

Seksualitāte un dzimte antropoloģijā u. c.

Pētnieks, analītiķis, konsultants nevalstiskajās organizācijās, valsts un privātajās struktūrās. Antropoloģijas programma sagatavo ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai nākamais pakāpiens karjeras attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, ko varēs izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE

matemātikā, CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: atzīme angļu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm; CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Papildu punkti: LU SZF Jauno antropologu skolas dalībnieki 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 10; 20; 30; 40; 50 vai 60 punktus (Jauno antropologu skola organizē sešas nodarbības, un par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu iespējams iegūt 10 punktus).

84
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK) Rīgā un nepilna laika klātiene (NLK) Rīgā un LU filiālēs

Studiju ilgums

PLK 8 semestri (4 gadi)

NLK 9 semestri (4,5 gadi)

Budžeta vietas PLK studijām

Programmā 2024. gadā uzņem Rīgā, Bauskas un Cēsu filiālē Studiju maksa gadā

PLK 2300 EUR

NLK (RĪGĀ) 2000 EUR

NLK (FILIĀLĒS) 1550 EUR

Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma ir viena no nedaudzajām, kas līdzās akadēmiskajai izglītībai sniedz nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi profesionālai kvalifikācijai. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Sociālais darbinieks”. Latvijas Universitātē īstenotajā programmā akcents tiek likts gan uz sociālā darba praktisko prasmju apguvi, gan uz padziļinātu pētniecības metožu apguvi un sociālās jomas projektu izstrādi.

Apgūstamie priekšmeti

Sociālā darba ētika un vērtības

Sociālā darba projektu vadīšana

Sociālā darba metodes un process

Saskarsme sociālajā darbā

Sociālā politika

Sociālā darba teorijas

Brīvprātīgo darba vadīšana

Darba iespējas

Ģimene kā sistēma

Latvijas sociālās drošības sistēma

Pētījumi sociālajā darbā

Psihosociālais darbs

Ģimenes socioloģija

Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām

Sociālais darbs kopienā

Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības nozares valsts un pašvaldību iestādēs, sociālajos dienestos, skolās, nevalstiskajās organizācijās (nacionālās un starptautiskās), privātās organizācijās, sociālajos uzņēmumos; iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā. CE matemātikā CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod papildu punktus. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), atzīme sociālajās zinībās un vēsturē vai atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai atzīme sociālajās zinātnēs, vai atzīme politikā un tiesībās nav obligāta, bet dod papildu punktus, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: LU SZF Jauno sociālo darbinieku skolas 1.–3. vietas ieguvēji 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji – 100 punktu, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktu.

85 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

Teoloģijas un reliģijpētniecības studijas

TEOLOĢIJA=LU RELIĢIJPĒTNIECĪBA=LU

Teoloģija un reliģijpētniecība

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds reliģijā un teoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Teoloģijas un reliģijpētniecības bakalaura studiju programma ir vienīgā akadēmiskā studiju programma Latvijā, kurā vienuviet apgūst gan teoloģiju, gan reliģijpētniecību. Šīs studijas piedāvā iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģijpētniecības studijās iespējams saņemt un paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, gūt ieskatu reliģijas fenomenoloģijā, reliģijas socioloģijā, reliģijas antropoloģijā u. c. Teoloģijas studijās dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretāciju, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju).

Apgūstamie priekšmeti

Sengrieķu (koinē)

valoda un senebreju valoda

Jaunās un Vecās

Derības teoloģija

Teoloģiskā ētika

Kristietības vēsture

Pasaules reliģijas

Latvijas Baznīcas vēsture

Darba iespējas

Reliģijas socioloģija:

jaunās reliģiskās kustības

Ievads islāmā

Ievads reliģijas psiholoģijā

Ievads kristīgajā misticismā

Teoloģiskie motīvi kino Un citi

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:

CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā, atzīme vēsturē vai sociālajās zinībās un vēsturē, vai vēsturē un sociālajās zinātnēs. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Jomās, kas saistītas ar reliģiju pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās) un praksi (baznīcās un citās reliģiskajās organizācijās – garīgās aprūpes, atbalsta un izaugsmes jomās), ar reliģisko izglītošanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ārstniecības atbalsta personas veselības aprūpē, garīgās aprūpes un atbalsta sniedzēji sociālo pakalpojumu jomā u. c.).

vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme vēsturē vai sociālajās zinībās un vēsturē, vai vēsturē un sociālajās zinātnēs, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes 2023. un 2024. gada absolventi, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

87 TEOLOĢIJAS UN RELIĢIJPĒTNIECĪBAS STUDIJAS 2024/2025

2024 2025

VĒSTURE UN ARHEOLOĢIJA=LU FILOZOFIJA=LU

Vēstures un arheoloģijas un Filozofijas studijas

Filozofija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā un ētikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Latvijas Universitāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozofiju studē akadēmiskā studiju programmā. Filozofija sniedz iemaņas, kas ir noderīgas jebkurā akadēmiskā un praktiskā darba laukā. Filozofijas studiju mērķis ir atraisīt domāšanu, paplašināt intelektuālo pieredzi, trenēt pašrefleksijas un argumentācijas prasmes, dot rīkus, ar kuru palīdzību cilvēks var uzlabot savu spēju domāt, runāt, rakstīt un pieņemt lēmumus. Vienlaikus filozofijas studijas veido dziļu izpratni par filozofisko domu, dod vēsturisku un sistemātisku pārskatu par cilvēces domas attīstību no antīkajiem laikiem līdz 21. gadsimtam. Viena no programmas lielākajām vērtībām – studiju process notiek nelielās studentu grupās.

Apgūstamie priekšmeti

Kritiskā domāšana

Loģika

Tekstu interpretācija

Filozofijas vēsture

Klasiskā retorika

Ētika

Sociālā filozofija

Darba iespējas

Valodas filozofija

Latvijas filozofijas vēsture

Apziņas filozofija

Semiotika

Estētika Un citi

Jomās, kas saistītas ar akadēmisko darbu, sabiedriskajām attiecībām, sabiedriskā viedokļa veidošanu, publicistiku, kultūras jomu un kultūrdialogu – jebko, kam nepieciešama prasme kritiski domāt, patstāvīgi un radoši spriest, formulēt savu viedokli un izvērtēt citu teikto.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās filozofijas olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024 gadā; Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

89 VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025

Vēsture un arheoloģija

Bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro

zinātņu bakalaura grāds vēsturē un arheoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK)

Nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi)

NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Vēstures bakalaura studiju programma studentiem piedāvā iespēju padziļināti apgūt vēstures zināšanas un veidot prasmes vēstures pētniecībā un zinātnisko darbu rakstīšanā, tostarp ar informācijas iegūšanu, analīzi un izmantošanu saistītās iemaņas. Studiju laikā lekcijās un semināru nodarbībās studenti iepazīst Latvijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas un Amerikas vēstures jautājumus, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar mūsdienām, un pilnveido vēstures pētījumu izstrādes un avotpētniecības prasmes. Piedāvātie studiju kursi un studentu patstāvīgais darbs tiek saistīts ar Latvijas vēstures, vispārējās vēstures vai kultūras mantojuma aktuālo tematiku. Studenti katru gadu var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos un praktiskajā darbā arhīvos un muzejos, studiju izbraukuma semināros Latvijā un ārpus tās.

Apgūstamie priekšmeti

Aizvēsture

Seno laiku un viduslaiku vēsture

Pasaules un Latvijas vēsture 16.–19. gadsimtā

Pasaules un Latvijas vēsture 20. gadsimta pirmajā pusē

Mūsdienu vēsture kopš 20. gadsimta vidus

Arheoloģija

Vēstures palīgzinātnes

Darba iespējas

Baltijas valstu vēsture

Zinātniskā darba pamati vēstures un arheoloģijas nozarē

Kultūras mantojums: vēsture un aktuālās problēmas

Sociālā, kultūras, ikdienas, militārā vēsture

Vācijas, Krievijas, Ziemeļvalstu u. c. reģionu vēsture

Un citi

Vēstures nozares pētnieciskajās institūcijās, muzejos, arhīvos un jomās, kas saistītas ar akadēmisko darbu un kultūras mantojumu, izglītības iestādēs. Studiju laikā apguvuši iemaņas analītiski un kritiski strādāt ar plašu un daudzpusīgu informācijas apjomu, vēsturnieki veiksmīgi sevi ir pieteikuši arī, piemēram, valsts pārvaldē, politikā, ārlietu jomā, žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās.

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE angļu valodā, CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā. Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (vairāk sk. 106. lpp.).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme angļu, franču vai vācu valodā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (vairāk sk. 106. lpp.).

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vēstures olimpiādes 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1.–3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; LU Jauno vēsturnieku skolas absolventiem ar labām un izcilām sekmēm 2023. un 2024. gadā.

VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025 90

Latvijas Universitātes filiāles

Latvijas Universitātes filiāles – tā ir iespēja studēt kādā no septiņām LU filiālēm Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā – un iegūt Latvijas Universitātes diplomu.

Studijas piedāvā iespēju iegūt augstāko profesionālo izglītību no pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības programmām, profesionālā bakalaura līdz maģistra studiju programmām.

Izvēloties studijas LU filiālē, tu iegūsi:

• nepilna laika studijas;

• mūsdienīgu studiju vidi;

• aktuālas studiju programmas;

• studijas gudru un talantīgu LU docētāju vadībā;

• pozitīvu un atsaucīgu personālu;

• prakses iespējas profesionālu prakses mentoru vadībā;

• prestižas augstskolas diplomu;

• labas karjeras iespējas.

Filiāles sadarbojas ar pašvaldībām un to iestādēm, novadu uzņēmējiem, tās nav tikai studiju vietas, bet veidojas arī par reģionālajiem centriem studiju, pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanā, tādā veidā sekmējot tautsaimniecības attīstību.

Bauskas filiāle Kuldīgas filiāle Tukuma filiāle Cēsu filiāle Jēkabpils filiāle Madonas filiāle Alūksnes filiāle

Pamatstudiju programmas filiālēs

2024./2025. akadēmiskajā

gadā

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris” (sk. 76. lpp.).

Programmu (nepilna laika klātienē) īsteno Cēsu, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

Profesionālā bakalaura studiju programma

“Sociālais darbs” (sk. 85. lpp.).

Programmā (nepilna laika klātienē) 2024. gadā uzņem Bauskas un Cēsu filiālē.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” (sk. 70. lpp.).

Programmu (nepilna laika klātienē) īsteno Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” (sk. 72. lpp.).

Programmu (nepilna laika klātienē) īsteno Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

Kontakti

Alūksnes filiāle

Pils iela 21, Alūksne 64381168, 26443798 aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle

Rīgas iela 8, Bauska 29616559, 20286032 bauska@lu.lv

Cēsu filiāle

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis 64122479, 26437549 cesis@lu.lv

Jēkabpils filiāle

Rīgas iela 210A, Jēkabpils 26437259, 28645774 jekabpils@lu.lv

Kuldīgas filiāle

Kalna iela 19, Kuldīga 63323457, 26437524 kuldiga@lu.lv

Madonas filiāle

Birojs: Saieta laukums 1–406; studijas: Valdemāra bulvāris 6, Madona 29146912 madona@lu.lv

Tukuma filiāle

Pils iela 14, Tukums 63126807, 26437342 tukums@lu.lv

93 LATVIJAS UNIVERSITĀTES FILIĀLES 2024/2025

Latvijas Universitātes

P. Stradiņa medicīnas koledža

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) darbību sāka 1939. gadā kā žēlsirdīgo māsu un pirmās šķiras mācītu sanitāru skola, kura darbojās Rīgas pilsētas 2. slimnīcā (tagad – Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca). Skolas dibinātājs – ķirurgs, veselības aprūpes organizētājs profesors Pauls Stradiņš. 1999. gadā LU PSK tiek pārcelta uz Jūrmalu, Bulduriem – Vidus prospektā 38.

LU PSK studijas notiek divos studiju virzienos–“Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība”, kuros tiek realizētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija”.

LU PSK Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23A, Rēzekne) tiek realizētas studiju programmas: “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža”, “Podoloģija”, “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija”. Filiāles uzdevumus ir nodrošināt Latgales reģionu ar kompetentiem un konkurētspējīgiem speciālistiem veselības un sociālās aprūpes jomā.

Studiju laikā LU PSK studentiem ir iespēja:

• praktiski darboties profesionāli aprīkotos pirmsklīniku kabinetos, laboratorijās un mācību kabinetos;

• iesaistīties pētniecības procesā, veicot pētījumus docētāju vadībā;

• piedalīties programmā ERASMUS+;

• darboties koledžas studējošo pašpārvaldē;

• pieteikties stipendijām (atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740);

• pieteikties studiju un studējošo kredītam;

• pretendēt uz vietu labiekārtotā dienesta viesnīcā (Jūrmalā);

LU PSK piedāvā arī profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanā. 2022. gada rudenī darbu sāka LU PSK Ārstniecības iestāde (ārstniecības iestādes kods –004000002), kurā darbojas masāžas, podologa un skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā kabineti.

94

Studiju programmas

Studiju virziens: veselības aprūpe

Ārstniecība

Ārstniecības katedra

Kvalifikācija

Ārsta palīgs (feldšeris)

Studiju ilgums 3 gadi

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 1650 EUR (165 EUR/mēnesī)

Ārsta palīga profesionālajā kompetencē ietilpst komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacientu veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, rīkojoties ētiski. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi, pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību.

Ārsta palīgs strādā ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs un citās iestādēs, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus.

Estētiskā kosmetoloģija

Ārstniecības katedra

Kvalifikācija

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)

Studiju ilgums

3 gadi

Studiju

maksa gadā

2500 EUR (250 EUR/mēnes)

Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā ir ārstniecības persona ar specializāciju dažādās skaistumkopšanas jomās, kura strādā skaistumkopšanas uzņēmumos, veselības aprūpes iestādēs vai kā privātpersona ar kosmetoloģijas tehnoloģijām un metodēm, kosmētikas produktiem sejas un/ vai ķermeņa problēmu risināšanā, ievērojot profesionālo darba ētiku, tehniskās drošības standartus, vispārējās higiēnas prasības un citus normatīvos aktus. Pārzina kosmētikas tirgu un rūpējas par savu izaugsmi izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā – kosmētikas un kosmētikas produktu menedžments, kosmetoloģijas tehnoloģiju un metožu konsultants.

Ārstnieciskā

masāža

Ārstniecības katedra

Kvalifikācija

Masieris

Studiju ilgums

2 gadi

Studiju maksa gadā

1500 EUR (150 EUR/mēnesī)

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā un ar dažādiem masāžas veidiem veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.

Biomedicīnas laborants

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Kvalifikācija

Biomedicīnas laborants

Studiju ilgums 2 gadi

Budžeta vietas

LU PSK ir vienīgā koledža Latvijā, kas sagatavo speciālistus šajā jomā!

Studiju maksa gadā 1900 EUR (190 EUR/mēnesī)

Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kas apstrādā un analizē dažāda veida bioloģiskos materiālus, organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai, informē pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vai sagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; noņem, pieņem un testē šo materiālu; izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus. Biomedicīnas laboranta specialitāte ir aktuāla un nozīmīga ārstniecības specialitāte, jo, izmantojot laboratoriskos rezultātus, ārsts var precīzāk noteikt pacientiem diagnozi.

95 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Radiologa asistents

Medicīnas

tehnoloģiju katedra

Kvalifikācija

Radiologa asistents

Studiju ilgums

3 gadi

Budžeta vietas

LU PSK ir vienīgā koledža Latvijā, kas sagatavo speciālistus šajā jomā!

Studiju maksa gadā

2000 EUR (200 EUR/mēnesī)

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. Radiologa asistents ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti. Radiologa asistents sadarbojas ar ārstiem radiologiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem, iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā. Iespējams turpināt studijas Latvijas Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Radiogrāfija" 7. semestrī.

Podoloģija

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Kvalifikācija

Podologs

Studiju ilgums

2 gadi

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2200 EUR (220 EUR/mēnesī)

Podologa kompetencē ir problemātiskas un/vai bojājumu skartas pēdas novērtēšana, aprūpe un profilakse, kas ietver pēdas apstrādi, lokālu kāju kopšanas līdzekļu izmantošanu un individuālu ortožu izgatavošanu vai pielāgošanu. Podologs ne tikai metodiski precīzi izpilda pēdu aprūpes procedūru, bet arī nodrošina pēdu stāvokļa izvērtēšanu, drošu lokāli lietojamu medikamentu izmantošanu, veic ārsta nozīmētās ķirurģiskās manipulācijas.

Studiju virziens: sociālā labklājība

Sociālā aprūpe

Sociālās aprūpes katedra

Kvalifikācija

Sociālais aprūpētājs

Studiju ilgums 2 gadi

Budžeta vietas

Sociālais aprūpētājs plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības. Atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību, sastāda klienta individuālo sociālās aprūpes plānu, savu profesionālo darbību veic starpprofesionāļu komandā. Sociālais aprūpētājs strādā pie sociālā pakalpojuma sniedzēja, kas nodrošina pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijā vai dzīvesvietā.

Sociālā rehabilitācija

Sociālās aprūpes katedra

Kvalifikācija

Sociālais rehabilitētājs

Studiju ilgums 2 gadi

Budžeta vietas

Sociālais rehabilitētājs strādā ar personām, kurām dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta integrācija sabiedrībā, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izvēlē un saņemšanā. Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku sastāda un realizē klienta sociālās rehabilitācijas plānu.

96 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

Komisijā jāiesniedz:

1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.*

2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada, – centralizēto eksāmenu sertifikāti.*

3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).*

4. Viena fotokartīte (3 × 4 cm).

5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu).*

7. Ja mainījušies personas dati – vārds vai uzvārds – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.*

8. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.*

9. Reģistrācijas maksu apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.

10. Pēdējo iegūto izglītību apliecinošs dokuments bez sekmju izraksta.*

* Jāiesniedz kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

Vairāk informācijas:

www.psk.lu.lv www.facebook.com/lupsk.lv

Ārvalstīs izdotos dokumentus uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā; ja ir – diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā. Informācija par konkursa kritērijiem: www.psk.lu.lv/studiju-iespejas

Reģistrācijas maksa

20 EUR (par vienu studiju programmu). Par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.

97 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ir akreditēta profesionālās augstākās izglītības iestāde, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas iespējams iegūt īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālo augstāko izglītību.

Koledža piedāvā iegūt īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālo augstāko izglītību šādās studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditētās studiju programmās: “Ārstniecība”, “Masāža un hidroterapija” un “Optometrista asistents”. Absolventi iegūst ārsta palīga, neatliekamās medicīnas ārsta palīga, ambulatorā dienesta ārsta palīga, masiera vai optometrista asistenta profesionālo kvalifikāciju. Darba tirgū vērojams liels pieprasījums pēc koledžas absolventiem, un viņiem ir ļoti plašas darba iespējas veselības aprūpē.

Koledža atrodas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas “Gaiļezers” tuvumā. Liela daļa koledžas studentu klīnisko praksi īsteno šajā slimnīcā, taču studentiem tiek

piedāvātas arī citas klīniskās prakses iespējas dažādās veselības aprūpes iestādēs visā Latvijā.

Pirms studējošie nonāk klīniskajā praksē tiešā saskarē ar pacientiem, mācības notiek klīniskajās laboratorijās drošā simulāciju vidē. Koledža lepojas ar mācību infrastruktūru –mūsdienīgi aprīkotām auditorijām, jaunākajām tehnoloģijām un medicīnas manekeniem praktisko iemaņu apguvei, kā arī mācībspēkiem, kuri ir izcili savas jomas profesionāļi. Šeit ir viss, lai kļūtu par izcilu veselības aprūpes speciālistu.

Studējošo ērtībām koledžas ēkas augšējos stāvos ir labiekārtota dienesta viesnīca, kas ļauj optimāli savienot studijas, praksi un darbu.

Studiju programmas

Ārstniecība

Ārstniecība

Kvalifikācija

Ārsta palīgs

Kvalifikācija

Ambulatorā dienesta

ārsta palīgs

Neatliekamās

medicīnas ārsta palīgs

Studiju ilgums

3 gadi

Studiju ilgums 1 gads* 2 gadi**

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā Sk. LU RMK mājaslapā

*Personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ārsta palīga kvalifikāciju

**Personām ar profesionālo vidējo izglītību un feldšera kvalifikāciju

Apgūstamie studiju kursi

Latīņu medicīniskā terminoloģija

Klīniskās procedūras

Anatomija un fizioloģija

Saskarsmes psiholoģija

Uzņēmējdarbības modelis

Pētniecības metodoloģija

Mikrobioloģija un higiēna

Farmakoloģija, klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija

Pediatrija

Darba iespējas

Absolventi strādā valsts vai privātās klīnikās, ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos un citviet.

Dzemdniecība un ginekoloģija

Radioloģijas pamati

Internā medicīna

Vispārējā un speciālā ķirurģija

Traumatoloģija

Infekciju slimības

Neatliekamā medicīna

Intensīvā un neatliekamā terapija

Katastrofu medicīna

Citi kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi

99 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Masāža un hidroterapija

Apgūstamie studiju kursi

Saskarsmes psiholoģija

Uzņēmējdarbības modelis

Pētniecības metodoloģija

Ievads hidroterapijā

Anatomija un fizioloģija

Pacientu izmeklēšana

Higiēna un epidemioloģija

Dermatoloģija

Ievads masāžā

Masiera darba organizācija

Darba iespējas

Kvalifikācija

Masieris

Studiju ilgums

2 gadi

Studiju maksa gadā

Sk. LU RMK mājaslapā

Ievads neatliekamajā medicīnā

Klasiskās masāžas tehnikas un paņēmieni

Specifiskas masāžas

Biofizikas un bioķīmijas pamati

Masāžas un hidroterapijas īpatnības vispārīgajā un speciālajā ķirurģijā, internajā medicīnā, neiroloģijā u. c.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pamati

Citi kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi

Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts vai privātās klīnikās, plaša profila slimnīcās, veselības centros, ārstu privātpraksēs, spa centros vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Optometrista asistents

Apgūstamie studiju kursi

Saskarsmes psiholoģija

Uzņēmējdarbības modelis

Ģeometriskā optika

Vides un fizikālā optika

Redzes optika

Redzes fizioloģija

Ievads optometrijā

Darba iespējas

Kvalifikācija

Optometrista asistents

Studiju ilgums

2 gadi

Studiju maksa gadā

Sk. LU RMK mājaslapā

Oftalmoloģiskie un optiskie instrumenti

Briļļu tehnoloģija

Kontaktlēcas

Anatomija un fizioloģija

Mikrobioloģija

Pētniecības metodoloģija

Citi kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi

Optometrista asistents var strādāt redzes optikas uzņēmumos vai aprūpes komandā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

100 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Uzņemšanas noteikumi

Komisijā jāiesniedz dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu:

1. Vidējās izglītības dokuments vai diploms, sekmju izraksts.

2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

3. Viena fotokartīte (3 × 4 cm).

4. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu).

5. Personas datu maiņas gadījumā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.

6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

7. Reģistrācijas maksu apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.

Ārvalstīs izdotos dokumentus uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.

Konkursa kritēriji Konkursā par uzņemšanu studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, koledža pamatojas uz latviešu valodas, svešvalodas (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikas obligāto CE rezultātiem, izņemot likumā obligātajos gadījumos.

Reģistrācijas maksa 10,00 EUR (par vienu studiju programmu).

101 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (LU R1MK) sniedz veselības aprūpes darba tirgū pieprasītu īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālo augstāko izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. Koledža sadarbojas ar vairāk nekā 200 prakses bāzēm, nodrošinot prakses vietas visiem studentiem. Vairākumam studentu prakses laikā iepazītā veselības aprūpes iestāde kļūst arī par pirmo darbavietu.

Pamatstudijas LU R1MK tiek finansētas no valsts budžeta. Atsevišķās studiju programmās pieejamas maksas vietas.

Studijas Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā ļauj turpināt izglītību citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Studijas koledžā ir maksimāli pietuvinātas katras iegūstamās profesijas reālajai darba videi: topošie farmaceita asistenti jau studiju sākumā praktizējas klientu apkalpošanā aptiekā – koledžā iekārtotajā aptiekas modelī; ārsta palīgi profesionālās iemaņas nostiprina neatliekamās palīdzības automašīnā – modelī, kurā visas iekārtas atbilst NMP dienesta auto modernākajām tehnoloģijām; zobu tehniķi zobu protezēšanā izmanto trīsdimensionālās CAD CAM tehnoloģijas u. c. Zobārsta asistenti koledžā apgūst četrrocīgā darba pamatus pirmsklīnikas kabinetos, kas aprīkoti atbilstoši reālajai darba videi zobārstniecības klīnikās. Vecmātes, māsas palīgi un aprūpētāji pirmo praktisko pieredzi iegūst simulācijās balstītās studijās – ar mūsdienīgiem manipulāciju modeļiem un aprūpes iekārtām.

Koledžas mācībspēki ir nozares profesionāļi un praktiķi. Koledža īsteno mācību mobilitātes Erasmus+ programmā studentiem un personālam.

Koledžas pirmsākumi saistās ar 1902. gadu, kad darbu Rīgā sāka vecmāšu skola. Laika gaitā mainījušies gan mācību iestādes nosaukumi, gan paplašinājies apgūstamo profesiju klāsts.

Kopš 2019. gada 1. jūlija koledža turpina darbu kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Blakus koledžai atrodas labiekārtota dienesta viesnīca.

Vairāk par iespējām studēt LU R1MK lasiet tīmekļvietnē: www.rmk1.lv

Par LU R1MK aktualitātēm uzziniet: www.facebook.com/LUR1MK

Studiju programmas

Īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības programmas

Studiju virziens: veselības aprūpe

Ārsta palīgs

Kvalifikācija

Ārsta palīgs

Studiju ilgums

3 gadi

Budžeta vietas

Ārsta palīgs ir specializējies darbam neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā un nodrošina profesionālu neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu slimību un traumu gadījumos. Ārsta palīgs var strādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, NMPD katastrofu medicīnas operatīvajā medicīniskajā dienestā, ambulatorajā dienestā, doktorātos un NBS medicīniskajās vienībās.

Farmaceita asistents

Kvalifikācija

Farmaceita asistents

Studiju ilgums

2,5 gadi

Budžeta vietas

Farmaceita asistents veic profesionālu darbību aptiekās, zāļu lieltirgotavās un farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos. Farmaceita asistents var strādāt aptiekās, zāļu lieltirgotavās un farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos.

Vecmāte

Kvalifikācija

Vecmāte

Studiju ilgums

3 gadi

Budžeta vietas

Vecmāte rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības reproduktīvo veselību un veic pirmsdzemdību aprūpi. Sagatavo grūtnieci un viņas ģimeni dzemdībām, veic dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, uzrauga fizioloģisku grūtniecību, vada dzemdības un rūpējas par māti pēcdzemdību periodā.

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža ir vienīgā koledža Latvijā, kas piedāvā apgūt īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālo augstāko izglītību vecmātes profesijā.

Profesionālās vidējās izglītības programmas

Zobu

Kvalifikācija

Zobu tehniķis

Studiju ilgums 2,5 gadi

Budžeta vietas

Zobu tehniķis veic zobu un žokļu sistēmas defektu aizvietošanu ar svešķermeni (zobu protēzi), gatavo aparatūras ortodontijā un komplicētā protētikā. Zobu tehniķis var strādāt zobu tehniskajās laboratorijās.

Profesiju iespējams apgūt vienīgi Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā.

103 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025
tehniķis

Zobārsta asistents

Kvalifikācija

Zobārsta asistents

Studiju ilgums 2 gadi

Budžeta vietas

Zobārsta asistents veic pacienta mutes dobuma aprūpi, asistē zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, veic infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā, zobārsta uzraudzībā veic pacienta mutes dobuma profilaksi un izglītojoši motivējošo darbu, strādājot komandā, uzņemas atbildību savas kompetences ietvaros. Zobārsta asistents var strādāt zobārstniecības kabinetos.

Arodizglītības programmas

Māsas palīgs

Kvalifikācija

Māsas palīgs

Studiju ilgums 1 gads

Māsas palīgs veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā. Māsas palīgs var strādāt primārās veselības aprūpes iestādēs, stacionāros, rehabilitācijas iestādēs un bērnu aprūpes iestādēs.

Aprūpētājs

Kvalifikācija

Aprūpētājs

Studiju ilgums 1 gads

Budžeta vietas

Aprūpētājs veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt. Aprūpētājs var strādāt bērnu aprūpes iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī aprūpēt mājās. Profesiju iespējams apgūt vienīgi Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā.

104 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025
Budžeta vietas

Uzņemšanas noteikumi

Personām ar iegūtu vidējo izglītību komisijai jāiesniedz:

• aizpildīts iesniegums pēc koledžas noteiktas formas;

• vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

• centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);

• jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

• 1 fotokartīte (3 x 4 cm), kas paredzēta studējošā personas lietas noformēšanai;

• medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētajā profesijā (veidlapa Nr. 027/u);

• ja notikusi personas uzvārda maiņa –uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

Kvalifikāciju “Māsas palīgs” un “Aprūpētājs” var apgūt arī 17 gadu vecumu sasniegusi persona ar iegūtu pamatizglītību. Komisijai jāiesniedz:

• apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

• fotokartītes (3 × 4 cm);

• medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par atļauju studēt izvēlētajā profesijā.

Vidējo izglītību ārzemēs ieguvušiem reflektantiem jāiesniedz Akadēmiskā informācijas centra izziņa, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Latvijas Republikas vidējās izglītības līmenim.

Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, bērnus bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus uzņem ārpus konkursa.

Konkursa kritēriji

• uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz vispārējās vidējās izglītības sertifikātā visiem ierakstītajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem;

• farmaceita asistenta programmas reflektantam jāuzrāda sekmīgs vērtējums ķīmijā vai dabaszinātnēs;

• zobu tehniķa programmas reflektantam jākārto praktiskais iestājeksāmens zobu veidošanā.

Reģistrācijas maksa 5,00 EUR (par vienu studiju programmu).

Plašāka informācija par uzņemšanas noteikumiem atrodama Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas tīmekļvietnē: www.rmk1.lv.

105 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 2024/2025

Vispārīgie uzņemšanas noteikumi Latvijas Universitātē

Uzņemšanas konkursa kritērijus nosaka, ņemot vērā vidējās izglītības iestādes absolvēšanas gadu.

• Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu (to ieskaitot), piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz noteiktiem centralizētiem eksāmeniem (CE). Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamo CE kopvērtējumam procentos ir jābūt ne zemākam kā 10 (desmit) procenti.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

• Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

1. optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;

2. vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;

3. centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem, un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

• Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, kā arī tie, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no CE kārtošanas, piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamajām vidējās izglītības

dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4).

Līdzās CE un vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm dažās studiju programmās ir noteikti arī iestājpārbaudījumi.

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās) jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4).

Vidējo atzīmi obligātajos mācību priekšmetos aprēķina no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

latviešu valoda, latviešu literatūra, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, franču valoda, krievu valoda, vācu valoda, mazākumtautību valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, datorika, dizains un tehnoloģijas, programmēšana, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture, sociālās zinības un vēsture, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati, mūzika, teātra māksla un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

CE angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu.

Priekšrocības dod tiesības iegūt studiju vietu ārpus konkursa. Ja priekšrocību ieguvušo personu skaits ir lielāks par studiju programmā noteikto budžeta studiju vietu skaitu, studiju vietu ārpus konkursa iegūst personas ar augstāku konkursa vērtējumu pēc konkursa kritērijiem.

Lai iepazītos ar pilniem uzņemšanas noteikumiem, seko līdzi informācijai LU tīmekļvietnē www.lu.lv/gribustudet/

106 VISPĀRĪGIE UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 2024/2025

Par studiju formām

PLK

Pilna laika klātiene ir studiju forma, kurā 40 stundas nedēļā paredzētas studijām un studenta darba apjoms studiju gadā ir 40 kredītpunktu*.

NLK

Nepilna laika klātienē studijām noteikts mazāk nekā 40 stundu nedēļā. Arī studiju gada darba apjoms ir mazāks par 40 kredītpunktiem, tāpēc ir jāstudē ilgāk nekā PLK studijās.

Otra nepilna laika studiju īpatnība ir mazāks tā darba īpatsvars, ko students veic docētāja vadībā, tāpēc vairāk ir jāstrādā patstāvīgi. Kontaktstundas ir apmēram 75 % no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām.

NLN

Nepilna laika neklātienē kontaktstundu apjoms ir tikai 25 % no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām.

* Kredītpunkts ir studenta darba apjoma mērvienība, kas atbilst vienai studiju nedēļai jeb 40 stundu darba apjomam. No šīm 40 stundām līdz 50 % stundu paredzētas darbam pasniedzēja vadībā (kontaktstundas) – lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem, laboratorijas darbiem, bet pārējās stundas – studenta patstāvīgajam darbam.

Par pamatstudiju programmām

Augstāko izglītību var iegūt, studējot

1) īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kurās studijas ilgst 2–3 gadus. Absolvējot students iegūst programmai atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Studiju gaitā tiek apgūtas zināšanas un prasmes, kas dod iespēju profesionāli darboties izvēlētajā profesijā, kā arī turpināt studijas bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās;

2) bakalaura akadēmisko studiju programmās, kurās studijas ilgst 3–4 gadus. Absolvējot students iegūst bakalaura grādu. Dažu studiju programmu apguvē iekļauta arī prakse. Studiju gaitā iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju uzsākt profesionālo darbību vai turpināt studijas maģistrantūrā;

3) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās, kurās studijas ilgst četrus gadus. Absolvējot students iegūst profesionālo bakalaura grādu un studijām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Programmas apguvē iekļauta prakse. Studiju gaitā iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju uzsākt profesionālo darbību vai turpināt studijas maģistrantūrā;

4) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kurās studijas ilgst 5–6 gadus. Absolvējot students iegūst programmai atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Programmas apguvē iekļauta prakse. Studiju gaitā iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju uzsākt profesionālo darbību vai turpināt studijas maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

107 PAR STUDIJU FORMĀM / PAR PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀM

Studiju programmu maiņa

Pirmajā studiju semestrī studentam ir tiesības izmēģināt studijas otrās izvēles studiju programmā, ja studenta izglītība atbilst otrās izvēles uzņemšanas prasībām un kritērijiem un ja otrās izvēles programmā ir brīvas budžeta vai maksas studiju vietas.

Otru studiju programmu studenti var iepazīt un mainīt no sestās līdz devītajai studiju nedēļai.

Šajā laikā students var apmeklēt nodarbības citā fakultātē, iepazīties ar pasniedzējiem un studentu kursa gaisotni. Par programmas maiņu tiek informēts arī izvēles programmas kurators, pie kura students var vērsties ar jautājumiem gan par programmu, gan programmas maiņu.

2023./2024. akadēmiskajā gadā šo iespēju izmēģināja 36 studenti, un 17 studiju programmu vēlāk arī nomainīja.

Fakti par LU

Latvijas Universitāte – ievērojamākā un ietekmīgākā universitāte Latvijā

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, zināmākā un ietekmīgākā augstākās izglītības iestāde.

Studentu skaita ziņā Latvijas Universitāte pašlaik ir arī valsts lielākā universitāte.

Latvijas Universitāte augstu novērtēta pasaules universitāšu reitingos

Latvijas Universitāte ir ne tikai vadošā augstskola Latvijā, bet arī starptautiskajos reitingos viena no visaugstāk novērtētajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Plaši zināmajā Times Higher Education reitingā LU ieņem pirmo vietu starp Latvijas augstskolām un ir viena no divām visaugstāk novērtētajām universitātēm Baltijā.

“Reitingu dati apliecina, ka Latvijas Universitāte attīstās, pateicoties mērķtiecīgiem ieguldījumiem zinātniskās darbības, studiju programmu, infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā, pieaug zinātnisko rezultātu un studiju kvalitāte. Universitātes saime strādā kopā, lai pieaugtu darba kvalitāte un LU novērtējums Latvijā, Baltijā un pasaulē,” norāda LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

108
STUDIJU PROGRAMMU MAIŅA / FAKTI PAR LU

Senas studiju un pētniecības tradīcijas

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gada 28. septembrī. Tās studiju un pētniecības tradīcijas ir gadsimtu senas. Latvijas Universitātes misija ir izteikta tās devīzē “Zinātnei un tēvzemei”. Latvijas Universitāte dod savu ieguldījumu pasaules zinātnes, augstākās izglītības, zināšanu, tehnoloģiju pārneses un inovācijas procesos, nodrošina

Latvijas demokrātijas un kultūras izaugsmi, latviešu valodas attīstību un tautsaimniecības uzplaukumu.

Latvijas Universitāte pieejama arī reģionos

Latvijas Universitāte nodrošina studiju kvalitāti un augstākās izglītības pieejamību arī reģionos. Latvijas Universitātē studēt var arī septiņās reģionālajās filiālēs – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.

Zinātnes universitāte

Zinātniskā darbība Latvijas Universitātē norit ne tikai fakultātēs, bet arī 17 zinātniskajos institūtos. Latvijas Universitātes zinātnieki izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Plašas studiju iespējas

Latvijas Universitāte piedāvā studijas 6 fakultātēs vairāk nekā 150 studiju programmās. Stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu nozaru spektrā – dabas, eksaktajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Iespēja studēt budžeta vietās

Studenti, kuriem ir labas sekmes, kuri ir izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības un reģistrējušies nākamajam studiju semestrim un kuri studē pilna laika studiju programmās, var pretendēt uz valsts budžeta studiju vietām. Studiju programmās budžeta vietu skaits atšķiras.

109
FAKTI PAR LU

Karjeras iespējas

Latvijas Universitātes absolventiem ir lieliskas karjeras iespējas.

LU studiju programmas novērtē Latvijas darba devēji. LU absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Moderna studiju vide

Torņakalnā top viens no Ziemeļeiropas modernākajiem studentu centriem un studentu pilsētiņa – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, 2019. gada janvārī atklāja Zinātņu māju. Akadēmiskajā centrā šobrīd studē Eksakto zinātņu un tehnoloģiju un Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes studenti. Jaunajās ēkās izvietotās laboratorijas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā un dod iespēju akadēmiskajam personālam veikt pasaules līmeņa pētījumus.

2025. gadā durvis vērs Rakstu māja humanitārajām un sociālajām zinātnēm. Rakstu mājas iekštelpu platība būs lielāka nekā Dabas mājai un Zinātņu mājai, un uz to pārcelsies trīs fakultātes: Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte un Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte.

Plānots vēl izbūvēt Studentu un viesu māju, Tehnoloģiju māju, Sporta māju un Veselības māju. Attīstot studentu pilsētiņu Torņakalnā, LU kļūs par vienu no modernākajiem studentu centriem Ziemeļeiropā.

Gaidām arī tevi jaunajā studentu pilsētiņā!

Iespēja studēt arī ārvalstīs

Studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no LU partneraugstskolām.

Latvijas Universitāte sniedz iespēju piedalīties apmaiņas studijās ne tikai Erasmus+ programmā tās programmvalstīs, bet arī partnervalstīs un piedalīties mobilitātēs Eiropas Universitātes FORTHEM alianses, UTRECHT tīkla, ISEP tīkla un divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kas noslēgti ar dažādām augstu novērtētām Āzijas, ASV, Austrumeiropas un citu valstu augstskolām.

Iespēja savas prasmes attīstīt arī kultūrā un sportā

Vienlaikus ar studijām Latvijas Universitātes studenti var izpausties arī citās jomās, piemēram, kultūrā un sportā. Latvijas Universitātē ir iespēja darboties 21 amatiermākslas kolektīvā – koros, deju ansambļos, teātrī, orķestrī, lietišķās mākslas studijā – un apmeklēt sporta nodarbības 10 dažādos sporta veidos.

Latvijas Universitātes vīzija

LU ir zinātnes universitāte ar augstu starptautisko reputāciju. Tā veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi. LU darbība ir Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības un ekonomikas transformācijas pamats.

110 FAKTI PAR LU

Latvijas Universitātes Studentu padome

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai

Latvijas Universitātē. LU SP mērķis ir pārstāvēt LU studentu tiesības un intereses, veidot studentu kultūras dzīvi, veicināt izglītības un zinātnes attīstību ne tikai Universitātes, bet arī Latvijas mērogā. LU SP veido no visām 6 fakultātēm ievēlēti studentu pārstāvji, no kuriem ievēl priekšsēdētāju un valdes locekļus. LU SP deleģē studentu pārstāvjus arī LU Senātam, LU Satversmes sapulcei un Latvijas Studentu apvienībai, citām institūcijām un komisijām, kurās nepieciešama studentu līdzdarbošanās un viedoklis.

Ikvienam Latvijas Universitātes studentam ir iespēja iegūt jaunus kontaktus, gūt jaunu pieredzi un emocijas, iesaistoties dažādu interesējošo virzienu darbībā.

Akadēmiskie jautājumi. Vari darboties, ja vēlies risināt jautājumus, kas tieši vai netieši skar studiju uzlabošanu, ja vēlies iepazīties ar LU lēmējinstitūcijām un iekšējo procesu norisi, kopīgi veidot LU Studentu padomes

pozīciju, izteikt viedokli dažādos akadēmiskos jautājumos un pievērsties augstākās izglītības jautājumiem, kas ietilpst LU SP interešu lokā. Tāpat vari darboties, pilnveidojot Latvijas Universitātes informatīvās sistēmas (LUIS) anketas, uzlabojot kursa vecāko sistēmu, aktualizējot zinātnes pasākumus un pilnveidojot Universitātes akadēmiskā godīguma un ētikas principus, kā arī vari iesaistīties jebkurā interesējošā akadēmiskā jautājuma risināšanā.

Starptautiskie jautājumi. Iesaisties, ja vēlies veicināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm, iesaistīt ārzemju studentus LU informācijas apritē un kultūras pasākumos, sadarboties ar LU Starptautisko studentu kolēģiju, veicināt LU studentu saliedētību, izglītojot un informējot par kultūru dažādību, uzlabot apmaiņas studentu integrāciju.

Kultūras un sporta pasākumi. Vari darboties, ja vēlies izmantot iespēju īstenot dažādus gan ikgadējus, gan jaunus projektus, padarīt krāšņāku un daudzpusīgāku studentu dzīvi, rast lielāku piederības izjūtu LU. Tev noteikti patiks darboties kultūras un sporta virzienā! Ik gadu

111 LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOME

tiek realizēti vērienīgi pasākumi, piemēram, “Aristotelis”, LU Studentu sporta spēles un LU SP Gada balva.

Sociālie jautājumi. Vari darboties, ja vēlies izmantot iespēju pārstāvēt studentu intereses labklājības un studiju pieejamības jautājumos, atbalstīt jauno LU studentu integrāciju, veicināt studentu sadarbību ar LU infrastruktūrām.

Sociālais virziens ietver ne tikai Sociālo programmu, kas atbalsta dienesta viesnīcās dzīvojošos studentus, bet arī Mentoru programmu, dienesta viesnīcu vecāko sistēmu, tāpat arī mentālās un emocionālās veselības jautājumu, studentu finansiālo aspektu –studiju un studējošā kredītu un stipendijas jautājumu – risināšanu.

Vides ilgtspējas un attīstības jautājumi.

Iesaisties, ja vēlies rūpēties par Latvijas Universitātes akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, piemēram, dienesta viesnīcu vides un Akadēmiskā centra attīstību, darboties LU Ekopadomē, kas ietver LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, to popularizēšanas pasākumu īstenošanu.

Iekšējās komunikācijas jautājumi. Vari darboties, ja vēlies uzlabot sadarbību un informācijas apriti ar visām 6 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm, LU SP biedriem un LU SP valdes un biroja iekšējā vidē, palīdzēt iesaistīt studējošos studentu pārstāvniecībā, organizēt kompetenču celšanas seminārus, diskusiju vakarus un saliedējošos pasākumus. Darbojoties šajā virzienā, dažkārt jāveic arī tehniskie uzdevumi, kas palīdz uzlabot organizācijas iekšējās vides darbu.

LU SP piedāvā studentiem iespēju konkursa kārtībā iegūt finansējumu savu projektu realizēšanai. Tas attiecas gan uz pētnieciskajiem, gan zinātniskajiem darbiem, kā arī kultūras pasākumiem, sporta aktivitāšu atbalstu un citiem projektiem. Ir vēl daudz citu veidu, kā iesaistīties LU SP darbībā un īstenot savas idejas.

Informāciju par LU SP un tās darbību var atrast tīmekļvietnē www.lusp.lv, oficiālajā Facebook un Instagram (@studentiemlu) kontos, kā arī rakstot uz e-pastu: lusp@lusp.lv vai sarunājot tikšanos klātienē – LU SP birojā. Seko līdzi LU SP Facebook lapai, kur būsi starp pirmajiem, kas uzzinās par svarīgajām aktualitātēm un iespējām LU studentiem.

112 LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOME

Dienesta viesnīcas

Latvijas Universitātes studentiem studiju laikā ir iespēja dzīvot kādā no piecām mājīgām studentu viesnīcām Rīgā. Visas dienesta viesnīcu istabas ir mēbelētas, katrā ir ledusskapis, istabās pieejams Wi-Fi pieslēgums, īres maksā ietilpst elektrības, siltuma un ūdens patēriņš, koplietošanas virtuves izmantošana, gultasveļas izmantošana un mazgāšana, koplietošanas telpu uzkopšana.

Uz vietu Latvijas Universitātes studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši LU īres vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Studenti elektroniski piesakās īres tiesību iegūšanai dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes informatīvajā sistēmā. Latvijas

Universitātes Studentu padome, sadarbojoties ar Dienesta viesnīcu servisa centru, īsteno

Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes studentus, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50 % atlaidi gultasvietas īrei. Ja esi Latvijas Universitātes students, kuram ir grūti materiālie un sociālie apstākļi, piesakies

Sociālās programmas atbalsta saņemšanai!

Vairāk par pieejamajām dienesta viesnīcām

Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/ dienesta-viesnicas/

Studentiem ar īpašām vajadzībām

Studenti ar īpašām vajadzībām ir prasmīgas, spējīgas un talantīgas personības, kuru ceļā stājas sociāli un apkārtējās vides šķēršļi.

Mūsu mērķis, sadarbojoties ar studentiem, augstskolas personālu un sabiedrību kopumā, ir nojaukt šīs barjeras un radīt ikvienam pieejamu augstākās izglītības vidi.

Priecāsimies arī tevi redzēt Latvijas Universitātes studentu vidū! Aicinām mūs informēt, ja tev ir īpašas vajadzības, veselības traucējumi vai invaliditāte, lai varam sniegt tev savu atbalstu.

Latvijas Universitātē ir iespējas:

• saņemt atbrīvojumu no reģistrācijas maksas (bāreņiem un 1. grupas invalīdiem);

• pieteikties individuālajām konsultācijām studiju organizācijas jautājumos, karjeras izvēlē, kā arī personīgos un studiju problēmu jautājumos.

Kontakti un informācija Studiju servisa departaments, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa, tālr.: 67034444

Informācija tīmekļvietnē: www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/cilvekiemar-ipasam-vajadzibam/ e-pasts: uzdrosinies_studet@lu.lv

113 DIENESTA VIESNĪCAS / STUDENTIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Latvijas Universitātes fonda izcilības stipendijas studijām un pētniecībai

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam

Latvijas Universitātes fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgus LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Stipendijas apmērs dažādām stipendiju kopām ir no 150 līdz 1400 eiro mēnesī.

Motivējošs atbalsts pieejams:

• bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;

• sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.

Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;

• vidējā svērtā atzīme ir augstāka par 7,5 ballēm.

Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai: www.fonds.lv/studentiem/pieteiktiesstipendijai

LU fonda stipendiāti iedrošina pieteikties stipendijai

Rota Lāce: LU fonda stipendijas piedāvā brīnišķīgas izaugsmes iespējas, un nekad nevajag baidīties no jauniem izaicinājumiem!

Inese Mauriņa: Stipendija ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī novērtējums, kas gan motivē mācīties un tiekties uz izcilību, gan uzliek atbildību un pienākumu ar cieņu nest Latvijas Universitātes vārdu Latvijā un pasaulē. Aicinu ikvienu izmantot šo lielisko iespēju un pieteikties – galvenais ir noticēt sev un nepadoties.

Henrijs Dzelme: Uzskatu, ka jebkurš jauns cilvēks tikai iegūtu, ja izlasītu amerikāņu rakstnieka Deila Kārnegija (Dale Carnegie) 1948. gada grāmatu “How to stop worrying and start living” (Kā beigt uztraukties un sākt dzīvot). Pēc šīs grāmatas izlasīšanas sāku uztvert pret sevi vērstu kritiku daudz “veselīgāk” un objektīvāk. Grāmata liek aizdomāties –evajag raizēties par nelielām dzīves lietām, kurām nav nozīmes dzīvē.

Seko aktivitātēm: www.fonds.lv LUfonds

114
LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA IZCILĪBAS STIPENDIJAS STUDIJĀM UN PĒTNIECĪBAI

Iespējas studēt arī ārvalstīs

Studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no LU partneraugstskolām. Apmaiņas programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu – attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti).

Lai piedalītos studiju mobilitātē, studējošajam jāatbilst šādiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

• studējošais ir reģistrēts studijām Latvijas Universitātes studiju programmā un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

• studējošais ir nokārtojis akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos;

• studējošais var apliecināt labas svešvalodu prasmes atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām.

Latvijas Universitāte sniedz iespēju piedalīties apmaiņas studijās ne tikai Erasmus+ programmā tās programmvalstīs, bet arī partnervalstīs un piedalīties mobilitātēs Eiropas Universitātes FORTHEM alianses, UTRECHT tīkla, ISEP tīkla un divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kas noslēgti ar dažādām augstu novērtētām Āzijas, ASV, Austrumeiropas un citu valstu augstskolām.

Erasmus+ programma atbalsta arī prakses mobilitāti – studējošie var īstenot praksi ārvalstīs.

Vairāk par pieteikšanos apmaiņas programmām Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv

115
IESPĒJAS STUDĒT ARĪ ĀRVALSTĪS

Kultūra Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes studentiem ir iespēja līdzdarboties 21 amatiermākslas kolektīvā –koros, deju ansambļos, teātrī, pūtēju orķestrī, lietišķās mākslas studijā u. c. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus un domubiedrus starp teju 800 kolektīvu dalībniekiem.

Ikviens interesents var izvēlēties nodarbību veidu atbilstoši savām interesēm. LU darbojas desmit kori, pieci no tiem ir jauktie kori –“Aura”, “Juventus”, “DeCoro”, “Dziesmuvara” un “Jubilate”, trīs ir sieviešu kori – “Minjona”, “Latve” un “Balta”, divi ir vīru kori – “Dziedonis” un Prezidiju konventa vīru koris.

Tautas un skatuviskās dejas tradīcijas kopj pieci deju kolektīvi: Tautas deju ansamblis “Dancis” ar jauniešu sastāvu un vidējās paaudzes dejotājiem, deju ansamblis “Dancītis” ar jauniešu sastāvu un vidējās paaudzes dejotājiem un deju ansamblis “Pērle”. Vēl LU amatiermākslas saimi kuplina vīru vokālais ansamblis “Dancis”, senās mūzikas ansamblis “Canto”, studentu teātris, pūtēju orķestris, folkloras deju kopa “Dandari” un keramikas studija “Vāpe”.

Latvijas Universitātes dziedātāji un dejotāji ar skanīgajām dziesmām un raito dejas soli priecē skatītājus un klausītājus visa gada garumā gan pašu mājās – Rīgā un citviet Latvijā, gan visā pasaulē. Amatiermākslas kolektīvi piedalās labdarības pasākumos, konkursos un festivālos, iegūstot valsts mēroga godalgas un starptautisku atzinību.

Ar Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīviem strādā 50 kvalificēti speciālisti –diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori un koncertmeistari. Visi kolektīvi ir Vispārējo latviešudziesmu un deju svētku dalībnieki.

Jauno dalībnieku uzņemšana Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīvos notiek no augusta līdz oktobrim.

Informāciju par jaunu dalībnieku uzņemšanu var iegūt LU tīmekļvietnē www.lu.lv sadaļā “Kultūra”.

116
KULTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Esi čempions gan sportā, gan izglītībā!

Latvijas Universitātes sporta dzīvi organizē LU Sporta centrs, augsti vērtējot sporta nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Latvijas Universitātes Sporta centrs piedāvā:

• līdz 30 dažādu sporta nodarbību 10 sporta veidos – basketbolā, džudo, fitnesa grupu nodarbībās, futbolā, florbolā, galda tenisā, vispārējā fiziskajā sagatavotībā, volejbolā un pašaizsardzībā;

• iespēju izvēlēties sev piemērotāko sporta nodarbību – gan pēc slodzes intensitātes, gan pēc individuālajām interesēm;

• treniņus profesionālu treneru vadībā.

Latvijas Universitātē var izjust sacensību garu:

• piedaloties dažādu sporta veidu nakts turnīros un iekšējās studentu līgās (LU Basketbola līga un LU Futbola līga) u. c.;

• ne tikai sportojot, bet arī apmeklejot un atbalsot Latvijas Universitātes sporta komandas to spēlēs un piedaloties aizraujošos fanu konkursos.

• Latvijas Universitāte sniedz iespēju veidot duālo karjeru

Latvijas Universitāte ir viena no nedaudzajām Baltijas reģiona augstskolām, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt starptautiski novērtētu augstāko izglītību. Latvijas Universitātes sportistiem Sporta centrs piedāvā startēt vairākās profesionālās sporta komandās:

• vīriešu basketbola komandās “Latvijas Universitāte” un “LU/BS Rīga”, un sieviešu basketbola komandā “BJBS Rīga Juniores/ LU”;

• florbola komandās “Latvijas Universitāte/ FS Masters” un “FS Masters/Latvijas Universitāte”;

• Latvijas Universitātes sieviešu volejbola komandās “Latvijas Universitāte/RVS” un “RVS/Latvijas Universitāte”.

Labākajiem Latvijas Universitātes studentiem, kuri ir arī profesionāli sportisti, ir iespēja saņemt studiju maksas atlaides, stipendijas, kā arī piedalīties augsta mēroga sporta sacensībās:

• Latvijas augstskolu universiādē;

• Starptautiskajās SELL studentu spēlēs piedalās Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas studenti;

• Eiropas studentu čempionātos;

• pasaules augstskolu universiādēs u. c.

117
SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Latvijas Universitātes Radio NABA

Studiju laikā tev ir iespēja izmēģināt spēkus radio, jo Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā ar radio nacionālajā FM vilnī. 2022. gadā radio stacija NABA svinēja 20 gadu jubileju.

Latvijas Universitātes Radio NABA (Latvijas Radio 6, 95,8 FM, www.naba.lv) programmas veidošanā piedalās ap 100 esošo un bijušo studentu. Radio NABA ir viena no lielākajām un daudzveidīgākajām studentu radio programmām Eiropā. Radio NABA īpašā un galvenā atšķirības zīme ir tās muzikālā programma un mūzikas raidījumi. Kopumā

Radio NABA top vairāk nekā 50 dažādi mūzikas, kultūras, vēstures, zinātnes un citi studentu raidījumi, kuru veidošanā varēsi iesaistīties arī tu.

Studentijas klātesamība ir neatņemama programmas sastāvdaļa, par ko liecina regulāra jauno studentu iesaistīšana programmas veidošanā. Raidījumu veidošanā iesaistās galvenokārt studenti.

RadioNaba radionaba

118
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RADIO NABA

Latvijas Universitātes Biznesa inkubators

Lielākais universitāšu biznesa inkubators Latvijā “Inkubatora programma” palīdz visu studiju līmeņu LU studentiem un viņu komandas biedriem uzsākt un attīstīt savu biznesa ideju. Dalībniekiem tiek nodrošinātas nodarbības ar nozares ekspertiem, savas jomas speciālistiem un tiek sniegts mentoru atbalsts biznesa attīstībā. Tā ir iespēja izveidot pirmo produkta prototipu.

Biznesa inkubators piedāvā:

• pirmsinkubācijas programmas;

• mentoringu;

• darba un ražošanas telpas;

• atbalstu prototipu izveidē;

• Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas studiju (3D printeris un lāzergriezējs);

• foto un video studiju;

• vidi, kurā cits citu atbalsta un motivē rīkoties.

Inkubators ir arī studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāla “Icebreakers” izveidotājs. Festivālā tiek akcentētas dažādu nozaru aktualitātes, studenti iepazīstināti ar dažādiem atbalsta instrumentiem idejas attīstībai, noslēgumā komandas cīnās par 10 000 EUR lielu grantu.

Neatkarīgi no studiju līmeņa, arī tu vari būt inkubatora dalībnieks, ja tev ir sava biznesa ideja vai arī vēlies pievienoties kādam citam komandā un palīdzēt ar savām prasmēm.

Pievienojies un jau studiju laikā izveido savu biznesu!

www.biznesainkubators.lu.lv

biznesa inkubators

biznesa.inkubators

119
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIZNESA INKUBATORS

Absolventu atsauksmes

Latvijas Universitātē iegūtā izglītība –stabils pamats turpmākajai dzīvei un karjerai

Studiju sākums ir jauna, citāda, vēl nezināma ceļa uzsākšana. Dažādu nozaru Latvijas

Universitātes absolventi labprāt dalās savos iespaidos ceļā uz augstāko izglītību.

Lelde Ceriņa

Absolvētā fakultāte:

Sociālo zinātņu fakultāte (Komunikācijas zinātne, Multimediju producēšanas apakšgrupa)

Izglītība:

sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

Absolvēšanas gads: 2011

Tā ir ļoti liela dāvana – būt starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem ar kopīgām interesēm. Studijas ir tas laika posms, kurā to pilnvērtīgi izbaudīt! Jauni, aizrautīgi, idejām bagāti, protams, nepieredzējuši, bet tieši kopīgā augšana caur mācību procesu ļoti satuvina.

Manuprāt, vērtīgākais, ko paņemt no studiju laika papildus zināšanu bāzei, ir kontakti. Personīgā pieredze rāda, ka nekad nevaram zināt, kuras būs tās atslēgas personas, kas, iespējams, palīdzēs nākotnē sasniegt izvirzītos mērķus. Bieži vien tie ir tieši kādreizējie studiju biedri, kas likumsakarīgi strādā tajā pašā nozarē, kurā vēlies sevi realizēt. Mēs dzīvojam laikā, kad komunikācijai ir izšķirīga nozīme gan politikā, gan ekonomikā, uzņēmējdarbībā un kultūrā. Tas tikai apstiprina, ka komunikācijas zinātne ir aizraujoša studiju programma.

Zane Korņenkova

Absolvētā fakultāte:

Juridiskā fakultāte

Izglītība:

sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Absolvēšanas gads: 2021

Strādājot nodokļu tiesību jomā, kad ik dienu jārisina dažādas un arvien sarežģītākas situācijas, kurās saskaras dažādi finanšu un

tiesību jautājumi, ir nepieciešama nepārtraukta zināšanu papildināšana, lai rastu labākos un profesionālākos risinājumus. Tāpēc papildus bakalauram finanšu jomā un maģistram vadībzinātnē vēlējos iegūt arī teorētiskas juridiskās zināšanas, kas aptvertu visas tiesību jomas. LU Juridiskā fakultāte ir pazīstamākā un sasniegumiem bagātākā juridiskās izglītības iestāde ar izciliem, savā jomā cienītiem pasniedzējiem. Lai savienotu studijas ar citām dzīves jomām, izvēlējos studēt nepilna laika neklātienes studijās, jo ieguvums no studijām tāpat ir atkarīgs no manis personīgi.

Studiju procesā biju iedvesmota, izzinot dažādos tiesību jautājumus un risinot kāzusus. Mans personīgais studiju mērķis bija iegūt arī padziļinātākas zināšanas kādā konkrētā tiesību jomā, kas varētu radīt papildu iespējas ikdienas darbā un karjerā. Apvienojot gan studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas konstitucionālajās tiesībās, gan praksē gūtās zināšanas nodokļu jomā, izstrādāju bakalaura darbu “Satversmes tiesas kompetences un konstitucionālās kontroles robežas, izskatot pieteikumu par nodokļu tiesiskā regulējuma apstrīdēšanu”. Studijas LU Juridiskajā fakultātē ļāva realizēt izvirzītos mērķus. Esmu arī pārliecināta, ka iegūtās juridiskās zināšanas noderēs vienmēr.

Endija Latvena

Absolvētā fakultāte: Teoloģijas fakultāte

Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē

Absolvēšanas gads: 2018 Ceļš uz Teoloģijas fakultāti sākās neilgi pēc tam, kad biju pieņēmusi kristīgo ticību un jutu, ka ir nepieciešams padziļināt zināšanas par to, ko kādreiz saucu par “pareizo ticību”. To meklējot, tipiski daudziem teoloģijas studentiem izgāju visas trīs studenta attīstības fāzes. Pirmajā kursā tev liekas, ka visu saproti. Otrajā kursā nāk

120 ABSOLVENTU ATSAUKSMES

atklāsme, ka neko nesaproti, straume tevi nes, un tu centies noturēt galvu virs ūdens. Trešajā kursā esi jau iemācījies klausīties un, cerams, esi apguvis, manuprāt, svarīgāko, ko teoloģijas studijas var sniegt, – iecietību, lēnprātību un vēlmi saprast, kāpēc nevienu diskusiju nevajadzētu sākt ar uzstādījumu “pareizs/ nepareizs”.

Studiju laikā ļoti daudz palīdzēja iesaiste studentu padomē, jo tā ir laba vide, kur rast kontaktus un pieredzi, turklāt tas palīdz arī pretendēt uz dažādām stipendijām. Pateicoties tam, strādāju Latvijas Universitātē Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskajā centrā.

Oļesja Rogoza

Absolvētā fakultāte:

Bioloģijas fakultāte

Izglītība:

dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Absolvēšanas gads: 2022

Bioloģijas bakalaura programmas pirmajā studiju gadā studenti apgūst pamatus mūsdienu vadošajās bioloģijas nozarēs – molekulārajā bioloģijā, mikrobioloģijā, botānikā, ekoloģijā, zooloģijā, cilvēka fizioloģijā u. c. Studiju vēlākajos gados fakultāte piedāvā plašu studiju kursu klāstu, no kuriem studenti var izvēlēties viņus interesējošu un specialitātei noderīgus kursus, kas ļauj iegūt padziļinātu izpratni izvēlētajā nozarē. Izstrādājot kursa un bakalaura darbus, studenti iegūst praktiskās zināšanas un iemaņas, kas noderēs turpmākajā biologa karjerā un tiks augstu novērtētas darba tirgū. Studijas notiek moderni aprīkotajā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, kur pasniedz savas nozares labākie speciālisti. Mūsdienīgās mācību vides un aprīkojuma jomā Latvijas Universitāte neatpaliek no Eiropas līmeņa universitātēm.

Elīna Skore

Absolvētā fakultāte: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā

Absolvēšanas gads: 2016

Jau kopš pirmajām dienām izjutu mūsu fakultātes stipro kopības garu. Visi bijām kā viena liela ģimene un cits citam palīdzējām studiju procesā. Ļoti patika lielais praktisko nodarbību īpatsvars – daudz devāmies lauka kursos un praksēs. Zināšanas lietojām praksē. Pasniedzēji šajā fakultātē tiešām mīl savu darbu, dara to ar aizrautību un labprāt nodod savas zināšanas studentiem.

Pēc LU absolvēšanas strādāju Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā par ģeoinformācijas inženieri, tad pārcēlos atpakaļ uz dzimto Ventspili, kur strādāju par dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāju Ventspils tehnikumā.

Marija Šumilo-Vēza

Absolvētā fakultāte:

Vēstures un filozofijas fakultāte

Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē un humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē

Absolvēšanas gads: 2016 un 2018

Turpinu studijas doktorantūrā, paralēli darbojos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur pētu neiroendokrīnos audzējus.

Vēstures un filozofijas fakultātes privilēģija ir mācībspēku individuāla pieeja katram studentam. Jaunais vēsturnieks ne tikai iegūst akadēmiskās zināšanas no savas jomas ekspertiem, bet arī saņem vērtīgus padomus, tāpēc galvenā panākumu atslēga ir motivācija interesēties, mācīties un analizēt. Studiju process mani motivēja saistīt profesionālo dzīvi ar atmiņas institūcijām, un es izvēlējos padziļināti apgūt piedāvātos kursus muzeoloģijas, arheoloģijas un kultūras mantojuma jomā.

Par savu lielāko ieguvumu uzskatu ne vien fundamentālas teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī aizraujošu un iedvesmojošu darbu.

(Marija Šumilo-Vēza šobrīd ir Rundāles pils muzeja Krājuma nodaļas galvenā speciāliste.)

121 ABSOLVENTU ATSAUKSMES

Foto: Toms Grīnbergs

Jānis Romanovskis (114. lpp.)

Antra Sprēde (113. lpp.)

Rakstu mājas vizualizācija (110. lpp.): PS RERE BMV

Latvijas Universitāte

Komunikācijas departaments

Studiju servisa departaments

2024

latvijasuniversitate

universitate

universitatelv

latvijasuniversitate

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.