Page 1

15. august 2014: Uni Økonomi® er for femte år på rad kåret til beste regnskapsprogram av PC World Norge. Les hele testen her


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014

PC World • REGNSKAP

32 • Computerworld

Nr. 30 • fredag 15. august 2014

Erstatt permene med

e­ lektroniske­bilag Vi har fått elektroniske fakturaer, skannede bilag og nå har det blitt lov å fotografere bilagene med smarttelefonen og så kaste originalen. Det papirløse kontor har alltid vært en myte, men med moderne regnskapsprogrammer er vi endelig på vei dit. ERIK ANDERSEN OG THORE G. ANDRESEN Årets test av regnskapsprogrammer for små aksjeselskaper er større enn noensinne. Med ni systemer i tretten varianter inneholder årets test to utfordrere som vi aldri har testet før. En tradisjonell skrivebordsapplikasjon med sterke kryssplattformegenskaper og en webløsning med solide egenskaper, kompletterer bildet. Med elektroniske bilag hører også attestasjonsfunksjoner med, og flere av testkandidatene støtter dette allerede. Målgruppen for denne testen er små aksjeselskaper med tre brukere og ti ansatte, og attestasjon er nok mere nyttig i litt større selskaper. Det er likevel svært nyttig for mange å kunne godta eller avvise en inngående faktura på smarttelefonen midt i ferien. Da slipper du at den forsvinner i papirkaoset på skrivebordet. Mange av systemene har innebygget eller kan utvides med funksjoner for regnskapsbyråer. Da kan du selv fakturere og mate inn elektroniske bilag, og overlate selve regnskapsførselen til de profesjonelle. Vi står også foran en lønningsrevolusjon hvor lønns- og trekkoppgavene, terminoppgavene, årsoppgavene, melding til aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk erstattes med månedlige a-meldinger. Enklere for noen, men for mange av de minste virksomhetene blir det en ekstra byrde å gjøre dette månedlig. Dette trer i kraft fra og med 2015 med 5. februar som aller første innsending. Det blir kort tid for de som kjører lønn i slutten av måneden. Det vil bli tungvint å gjøre dette manuelt så uten et oppdatert lønnssystem, kan dette bli svært vanskelig for de fleste. I tillegg er det også nyttig å slippe de meget upopulære oppgavene for lønnsstatistikk som de uheldige ofrene som har blitt plukket ut, liker svært dårlig. Noen lønnssystemer har funksjoner for dette allerede, og resten får det nå gjennom a-meldingene. Her blir det en jobb å gjøre med å oppdatere ansattregisteret med nødvendig infor-

STORTEST:

13

regnskapsløsninger

masjon som f.eks. når arbeidsforholdet startet og evt. sluttet. Arbeidet med a-meldingene har tatt mye utviklingsresurser hos de forskjellige leverandørene, og flere sier at det har gått på bekostning av andre funksjoner.

24SevenOffice

Pluss: Omfattende webløsning med god bankintegrasjon og bilagsflyt. Minus: Høy pris – ikke inkludert brukerstøtte pr. telefon. 24SevenOffice er et omfattende ERP-system som er spesielt sterkt som CRM-system. I tillegg har den alle funksjoner du trenger til bokføring, fakturering, bestilling, kommunikasjon (telefon og epost), planlegger, publisering, timeføring og prosjekt. Bortsett fra lønn og årsoppgjør, finner du alt du trenger og mer til. De manglende modulene støttes ved hjelp av integrasjoner mot andre systemer. Da disse modulene koster ekstra, har vi ikke testet dem. Etter å ha testet 24SevenOffice hvert år i over ti år, har vi vært med på en reise hvor de har byttet ut modul for modul fra Internet Explorer spesifikke ActiveX-moduler til moderne nettleseruavhengige Ajax-baserte moduler. I skrivende stund er det bare deler av CRM-modulen som ennå ikke er modernisert. Allerede for fire år siden, i 2010, testet og skrev vi om den nye bokføringsmodulen som da var rett rundt hjørnet. Den var et stort fremskritt og hadde tilsvarende funksjoner som fullblods skrivebordsprogrammer. Først i fjor ble den lansert for alle, og nå er den gamle modulen fjernet helt. Den har

Prisen er blant de høyeste i testen, men sammenlignet med hva de ansatte får i lønn, er det likevel ubetydelig.

STATUS: I ordrebildet til 24SevenOffice kan du velge mellom mange ordrestatuser.

svært gode tilpasningsmuligheter, men det betyr også at det krever en del tilpasning før systemet blir optimalt for deg. Hjelpesystemet skal være kontekstfølsomt, men dette virker ikke alltid. Nyttige hurtigtaster som muligheten for å trykke «-» og pil ned for oppslag i kunder og leverandører, er i skrivende stund ikke nevnt i hjelpen. Funksjonen «+» og pil ned for å


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 Nr. 30 • fredag 15. august 2014

PC World • REGNSKAP

Computerworld • 33

Slik har vi testet Vi går grundig igjennom kjernefunksjonene som bokføring og fakturering. Der kjører vi vårt standardiserte sett med bilag og fakturaer. Vi ser på installasjonen og komme i gang funksjonene for nye brukere, og vi går også igjennom tilleggsfunksjoner som lønn, årsoppgjør og online-tjenester. I år har vi justert karaktergruppene for å bedre fremheve de forskjellige tilleggsfunksjonene eller fravær av disse. Årets karakterer er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. Karakterene er subjektivt satt bortsett fra der hele funksjonen mangler (1,0) og pris hvor den er matematisk regnet ut mellom laveste (6,0) og høyeste (1,0) pris. Vi anbefaler at du studerer de individuelle karakterene nøye. Ved å se på de områdene som er viktigst for deg, vil du ofte kunne få et annet resultat enn det vi har kommet frem til. Husk at det er små marginer, og ingen behov er like. Vi opplever at de dårligste systemene slutter å delta i testene våre, og de som går igjen år etter år er de beste systemene innen sin kategori. Derfor finner du ingen dårlige systemer i våre tester, og alle systemene vil være best for noen. Husk at alle leverandørene tilbyr prøveversjoner som du kan undersøke før du gjør ditt valg.

Mange av systemene har spesielle funksjoner for bestemte bransjer eller andre med spesialbehov, som vi ikke rekker å teste eller som det blir vanskelig å sammenligne. Det er derfor viktig at du kartlegger dine egne behov og gjerne snakker med andre i samme bransje om hva de bruker. Vi har også en gjennomgang av systemene med de produsentene som ønsker dette, eller får en oversikt over nye funksjoner siden forrige test. Vi utnytter derfor erfaringen fra tidligere tester så langt det lar seg gjøre og ser spesielt på det som er nytt. Vi har en tett dialog med leverandørene i oppstartsfasen hvis vi skulle støte på problemer underveis. Det er fordi du som kunde også vil kunne få denne typen hjelp fra leverandørene. Problemer som vi anser som unike for oss som testere, påvirker ikke resultatet. Mesteparten av testen er utført med eksternt skrivebord mot en Microsoft Surface Pro med Windows 8.1 Update 1 (Pro 64-bit) med Office 2013. SaaSløsningene har vi testet direkte fra egne nettlesere i Windows 7 Ultimate 64-bit og vi har vekslet mellom Internett Explorer 11, Firefox 31 og Chrome 36.

Fakturamodulen lager PDF-fakturaer som du selv kan skrive ut eller sende til kunden som vedlegg til e-post. Hvis du har kunder som insisterer på papir, finnes det også en tjeneste som skriver ut og postlegger fakturaen for deg. Støtte for EHFfakturaer er en selvfølge i dag, og det støttes både inngående og utgående fakturaer. Bankintegrasjonen er gjennomarbeidet og virker med alle norske banker gjennom Nets. Brukere av Danske Bank er likevel tilgodesett med en spesialintegrasjon som blant annet oppdateres oftere enn de andre. DnB har også en spesialintegrasjon, men den begrenses av at du uansett må logge inn i nettbanken og godkjenne alle utbetalinger der.24SevenOffice vil helst ta over hele kontoret ditt og fungerer derfor best hvis alle ansatte tar det i bruk. Prisen er blant de høyeste i testen, men sammenlignet med hva de ansatte får i lønn, er det likevel ubetydelig. Det skal altså ikke store besparelsen til.

Agro Økonomi Bedrift

ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO

søke i kontoplanen er dokumentert. 24SevenOffice er nok ikke puncherens valg, men det trenger ikke å bli så mye punching av bilag hvis inngående fakturaer håndteres elektronisk og bankintegrasjonen benyttes. De har et svært omfattende system for bilagsflyt og attestering som utnytter prosjekt og avdeling for å bestemme hvem som skal godkjenne bilagene. Med tilgang til syste-

met fra nettbrett og mobil, blir hverdagen enklere for mange. Andre deler av systemet som fakturamodulen og startskjermene, er også svært fleksible og kan tilpasses ned til den minste detalj. Dette kan nok virke overveldende for noen, men det går fint an å bruke systemet som det er. Den viktigst tilpasningen er nok først og fremst å ta vekk det du ikke trenger.

Pluss: Omfattende system med regnskapsfaglig brukerstøtte og lav pris. Minus: Ingen hybrid- eller webløsning - ennå Agro Økonomi fra Agrodata er en fast gjenganger i våre tester. Som navnet tilsier, har det opphav i landbruket, og systemet har fortsatt spesialfunksjoner for dette. Det er ikke til hinder for bruk i alle andre næringer, og Agro har en rekke regnskapskontorer som kunder. Det er enkelt å installere Agro, og du velger mellom server og klientinstallasjon. Agro lagrer dataene sine i InterBase-klonen Firebird. For den uerfarne regnskapsfører er det derfor lett å komme i gang, og som eneste testdeltaker tilbyr Agro også regnskapsfaglig brukerstøtte. Det største problemet med å komme i gang har vært lisensregistreringen som må gjøres nøyaktig og inneholder mange felter for hver eneste modul. Det er litt forenklet i år siden det holder å registrere lisensen for en modul, be om en kode på SMS for så automatisk å hente inn de andre lisensene over nettet. Mye bedre, men fortsatt ganske tungvint. Agro har laget en fin veiviser for å komme i gang med opprettelse av kontoplan og innlegging av inngående balanse på nye klienter. Bilagsregistreringen er fleksibel og kan tilpasses ditt behov. Du bruker bilagsmaler til å automatisere like bilag. Kontohjelpen foreslår hvilke konti som er aktuelle for et bestemt søkeord. Søk på traktor gir forslag til kjøp, leie, drivstoff og forsikring. Du kan saldere et bilag automatisk med F9 eller «/» i beløpsfeltet. Debetlinjen med motsatt fortegn opprettes automatisk. Balansering av bilaget gjøres med F12 eller «*» i beløpsfeltet på første linje. Ved opprettelse av kunder og leverandører, kan du søke både på navn og org.nr. for å hente data


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014

PC World • REGNSKAP

34 • Computerworld

Nr. 30 • fredag 15. august 2014

Så lenge du har nettilgang, er det ikke store forskjellen til daglig.

fra foretakstregisteret. Dette gjøres fra et eget bilde som heter Agro Internett. Her kan du sende SMS, slå opp foretak i foretaksregisteret eller slå opp eiendommer i grunnboken. Det er enkelt å hoppe frem og tilbake mellom forskjellige bilder, men vi skulle gjerne hatt muligheten til å ha flere oppe samtidig. Spesielt når du lager nye ordre og skal opprette varer, kunder enheter og betalingsbetingelser underveis.Rapportene er forbedret i år. De er nå interaktive, og du kan klikke deg helt ned til bilaget som du selvfølgelig har skannet inn. Skanningen har ingen OCR-funksjon, men det går raskt å punche dem inn ved å utnytte bilagsmaler og kontohjelp. Agro har støtte for både inngående og utgående EHF-fakturaer, og disse slipper du å punche selv. Utvalget av rapporter er også godt. Agro Økonomi er et tradisjonelt Windows-program med noen online-funksjoner. Det er litt traust, men raskt og effektivt og har det du trenger. Det er litt upraktisk at du må åpne skjermbildene før du kan registrere i dem, men det venner du deg fort til.

SØK OG KOPIER: I Agro kan du søke på både org.nr. og firmanavn når du skal opprette kunder/ leverandører, og automatisk kopiere dataene over til Agro.

har moduler for både enkeltmannsforetak og aksjeselskaper. Lønnsmodulen i Agro blir viktig til neste år da den vil støtte a-meldinger. Dette arbeidet har tatt mye resurser i år og har nok gått litt utover webprosjektet til Agro som de har jobbet med i noen år. Her har ikke myndighetene gitt Agro noe valg, så det forstår vi godt. Elektroniske skattekort kom på plass i fjor. De har likevel rukket å lage Agro Aksjebok som holder rede på eierne og lar deg sende inn aksjonærregisteroppgaven elektronisk. Modulen koster 500 kroner ekstra i året, og vi har ikke regnet den inn. Vi liker skattemodulen til Agro svært godt. Den er enkel å bruke og er godt integrert i programmet. Modulen har akkurat vært gjennom sitt andre årsoppgjør og inneholder alt de fleste små aksjeselskaper trenger. Agro var de første som integrerte årsoppgjør i et regnskapsprogram, selv om Duett også har denne funksjonen i dag. Integrasjonen gjør at skjemaene enkelt oppdateres hvis du finner flere bilag på tampen av året. Vi mener at skatt og lønn er verdt prisen i Agro og nøler ikke med å anbefale dette.

Duett er og har vært puncherens drøm.

Agro Økonomi Bedrift m/Skatt og Lønn

Pluss: Omfattende system, integrert skattemodul, regnskapsfaglig brukerstøtte og lav pris. Minus: Ingen hybrid eller webløsning – ennå. Med tillegg av moduler for skatt og lønn, vil Agro inneholde alt en liten virksomhet trenger. Skattemodulen inneholder de fleste ligningskjemaene og er fullt ut integrert med regnskapet. Agro

Daldata Duett.no MED BRUDDSUM: I Duett kan du lage bruddsumlinjer i en ordrene.

Pluss: Effektiv bilagsregistrering, svært omfattende system Minus: Kan ikke kjøres i vindu, høy pris Duett.no skiller seg fra alle de andre programmene i testen ved å være et plattformuavhengig

SaaS-program i Windows-utførelse. Her har du et Windows-program som du kan kjøre på Mac, Linux, Android, iOS og selvfølgelig Windows. Daldata bruker Citrix til å levere Duett fra sine servere til ditt skrivebord. Når du har installert Citrix Receiver for din plattform, logger du deg inn på asp.daldata.no med din konto, klikker på Duett og et Windows-program med Windows 2000-lignede rammer vises på ditt skrivebord sammen med alle de andre programmene som kjører lokalt. Duett blir altså fjernstyrt fra Daldatas serverhall på Tynset. Uten å ha fått bekreftet det 100 %, tror vi at Daldata kjører Duett på Windows Server 2008 R2 som i praksis er serverutgaven av Windows 7. Det er bare temaet som gjør at det ser ut som Windows 2000. Daldata sparer naturligvis serverresurser på dette. Det er superenkelt å komme i gang med en slik løsning, og lisensmodellen til Duett er kraftig forenklet. Skal du minimum ha regnskap, må du velge regnskapsbruker som gir deg alle modeller og føring for inntil 10 selskaper. Skal du ha flere, må du velge regnskapskontor, men den utgaven er ikke egnet for vår målgruppe. Det eneste vi savner i Duett, er integrert lønn. Her tilbyr Daldata det klassiske Huldt & Lillevik lønn som langt i fra er gratis. Vi har derfor ikke regnet det inn i vår test. Med tilgang til alt annet får du modulene regnskap, faktura, budsjett, betalingsformidlig, purremodul, bærere (dimensjoner som avdeling, ansatt og hva annet du måtte ønske), prosjektregnskap, perioderegnskap, rapportgenerator, attestasjon, bilagsbilder og skatt. Duett er og har vært puncherens drøm. Selv om Mamut og Uni Micro også er svært gode, er Duett best på rask bilagsføring for en erfaren regnskapsfører. Du kan bestemme rekkefølgen på alle kolonnene bortsett fra de to første som i tillegg er låst for rulling. Fakturamodulen er bygget over samme lest som bilagsbildet og er like effektiv. Med AutoTrans takler Duett EHF ut og inn, og du kan også skanne bilag rett inn i databasen. Både Daldata og Agro har bakgrunn fra primærnæringene og er konkurrenter overfor primærnæringene. Begge har også integrert skattemoduler for både aksjeselskaper og personlige selskaper. Begge disse modulene er godt integrert og svært gode. Store og omfattende Duett har fått en kraftig forenklet lisensmodell i år. Mange liker å ha kontroll, men verden stopper ikke opp og venter. Duett starter nå en prosess med å modernisere hele Duett, og starter med faktura og timeregistrering. Vi vet ikke helt hvilke endringer som skal gjøres, men ser ikke bort i fra at det er web det blir. Minside Dialog er allerede en webløsning. Den er laget i Silverlight og vil følge etter eAccounting til HTML5. Her kan du kjøpe rimelige tilleggsbrukere for 104 kroner i måneden som kan se på Dialograpporter og attestere bilag.


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 Nr. 30 • fredag 15. august 2014

PC World • REGNSKAP

Computerworld • 35

Hemmeligheten ligger i flyten Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et økonomisystem der flyten er sentral. Du skal ikke behøve å føre ting to ganger. Verdier og informasjon flyter sømløst mellom modulene, og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også rikt illustrert med grafer og diagrammer. Dette gir deg den gode arbeidsflyten, og sørger for at du alltid har kontroll på ditt regnskap.

Uni Økonomi er kåret til best i test, fire år på rad, av PC World Norge. Besøk oss på unimicro.no


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 36 • Computerworld

PC World • REGNSKAP

Nr. 30 • fredag 15. august 2014 Duett har alltid vært dyr og solid. Det er Duett fortsatt, men er enklere som ren ASP-løsning. Du trenger ikke å flytte hele skrivebordet ditt til Daldata, og Duett fungerer godt sammen med lokale applikasjoner. Så lenge du har nettilgang, er det ikke store forskjellen til daglig.

e-conomic Standard

AUTOMATISK: Bilagstypen bestemmer hvilke felter du må fylle ut i bilagsregistreringsbildet til e-conomic.

Pluss: Enkelt og oversiktlig, lett å komme i gang. Minus: Inneholder kun basisfunksjonene, og det kreves tilleggsmoduler for en rekke funksjoner. Danske e-conomic er testens eldste SaaS-løsning og har holdt på siden 2001. Strategien til e-conomic er å fokusere på grunnfunksjonene og overlate alt annet til integrasjoner mot partnere. e-conomic tilbyr derfor ingen egne CRM-, lønns- eller årsoppgjørsmoduler. Modulene som tilbys er regnskap og faktura som kan bygges ut med skanning, abonnement, lagerstyring, dimensjon og prosjektstyring. Vi har tatt med skanning i vår test. Du får også med mobilapper for enten Android eller iOS. Her kan du blant annet fotografere bilag og dermed bruke telefonen som skanner. Tidligere har ikke fotograferte bilag vært godkjente, men fra 1. juli i år kan du kaste bilaget når du har et lesbart fotografi av det. Mobilappene kan også opprette ordre, faktura og kreditnotaer samt gi tilgang til kunder og leverandører. Sjefen vil også like nøkkeltallene som vises. Selv om det ikke finnes noen CRM-modul, kan du opprette en eller flere notater på kunder og leverandører. Disse kan tilordnes varsler og påminnelser. Nesten CRM-light. Med skannemodulen blir det enkelt og rimelig å lagre alle bilagene dine i e-conomic. Du får ikke avansert OCR som i nesten alle de andre systemene, men må punche bildene selv etter å ha sendt de inn til en unik e-postadresse hos e-conomic.Selve brukergrensesnittet er det friskeste og lekreste blant alle de rene SaaS-systemene, og forsøker ikke å lesse deg ned med funksjoner. Det gjør det enklere og unngår problemer med forskjellige nettlesere og skjermstørrelser. Faktura- og bokføringsbildene er delt i to med tradisjonelle og litt teknisk utdaterte HTML-rammer (eng. frames), men fra et brukersynspunkt er dette en effektiv og praktisk løsning. Sidene blir lette og raske å laste, selv om det ikke akkurat er siste skrik med HTML5. Bokføringen blir enklere hvis du utnytter kontrollmulighetene på hvordan posteringer skal gjøres. Du kan legge inn hva som er vanligst av debet og kredit samt forslag til motkonto på leverandører. Selv om e-conomic har et enkelt bokføringsbilde, mener vi at dette enkle bildet likevel er det mest effektive av alle SaaS-løsningene i testen. Nøkkeltall tilpasset hver enkelt modul vises på hovedbildene. Utgående EHF-faktura og kreditnota er støttet, og e-conomic har ingen transaksjonspris. Vi savner fortsatt mulighet for inngående EHF. e-conomic har gode hjelpefunksjoner og fri brukerstøtte. Tilleggsbrukerne er svært rimelige, og gratis bruker for regnskapsfører og revisor følger med.

Mamut One Enterprise E3

INGEN AUTOMATISK VISNING: Bilagsregistreringen i Mamut er effektiv, men vi savner automatisk visning av vedlagte PDF-fil mens vi punsjer. Nå må vi åpne hver enkelt fil i Adobe Reader først. I bakgrunnen vises lønnsmodulen med Visma-net Expense.

BILAG PÅ NETT: Her vises det samme bilaget i Mamut Online.

Pluss: Lekkert brukergrensesnitt, inneholder alt du trenger Minus: Dyrt for deg som ikke trenger alt i Onekonseptet. Mamut One Enterprise E3 er Vismas primære alt-i-ett-løsning for små bedrifter. Større enn eAccounting og daTax, men mindre enn Visma Business, Global og Unique. De tre sistnevnte systemene er alle i ferd med å erstattes av Visma.net som er Vismas hovedfokus om dagen. Om ikke lenge vil nysalget hovedsakelig være Visma.net selv om de tradisjonelle systemene vil leve i mer enn 10 år til og kanskje enda lenger. Planen er at Visma.net også skal vokse litt nedover og dermed blande seg inn i Mamuts segment, og til slutt møte eAccounting uten at vi tror at de to systemene vil smelte sammen. Samtidig utvikles Mamut fortsatt videre og vil helt sikkert leve også om 10 år, men i løpet av den perioden vil nok samtidig Visma.net ta over nysalget i det segmentet. Det betyr på ingen måte at det er risikabelt å velge Mamut i dag eller de nærmeste årene. Mamut nyter nemlig godt av en rekke av de modulene som utvikles for og til Visma.net. EHF-fakturamodulen er en av disse, og med VismaAutoinvoice benytter Mamut Norges største aksesspunkt for e-fakturaer. AutoInvoice kan i tillegg til inngående EHF også


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014

PC World • REGNSKAP

Nr. 30 • fredag 15. august 2014 håndtere inngående skanninger. Her finnes både OCR og manuell kontroll (i Romania) av bilaget. Mamut har støtte for dette i dag, men tjeneste er ikke offisielt lansert (hvis du vil betale åtte kroner bilaget og maser en del, kan det hende at de skrur det på for deg). Mamut jobber med en full attesteringsmodul før de vil ta dette i bruk. Inntil videre kan du laste opp bilagsfilene manuelt eller bruke Mamut Mobile Skanner appen. En Visma.net-modul som akkurat er tatt i bruk, er Visma.net Expense. Modulen gir deg reiseregninger på nett og mobil. Selve designet er fullt og helt Visma.net, og resten av Mamut Online er også lagt over til dette designet nå. Visma.net Expense er integrert med lønningsmodulen i Mamut, og du finner den igjen inne i selve Mamut. Den støtter Prosjekt, Avdeling og Lønnsarter for alle ansatte. De ansatte får refundert reiseregninger og andre utlegg sammen med lønnsutbetalingen. Mobilappen støtter både Android, iOS og Windows Phone. For disse utleggende er det allerede bilagsflyt med godkjenning. Lønnsmodulen i Mamut har allerede støtte for a-meldinger, og det blir tilgjengelig for alle i en versjon på slutten av året. Lønnsmodulen i E3 støtter inntil 20 ansatte. Fakturamodulen i Mamut er solid, effektiv og integrert med CRM (og vel så viktig: CRM er integrert med den). eAccounting fikk det i fjor, og nå har også Mamut QR-koder på fakturaene. Dette er et svensk Visma-initiativ som også kan komme til Norge via Visma og svenske banker. Her ligger fakturainformasjonen lagret i QR-koden for å slippe å punche alt inn.Bokføringsmodulen har et rikholdig utvalg av hurtigtaster og tilbyr rask registrering. Etter årevis med justeringer og kundeønsker, er bildet velpolert og meget effektivt. Kunder og leverandører ligger i kontaktregisteret i CRM-modulen og tildeles roller for hva de er. En kontakt kan f.eks. være både kunde og leverandør. Vi savner oppslag mot selskapsregisteret i kontaktregisteret. Mamut har direkte kobling til Visma Kredittopplysning for 80 kroner pr. oppslag. Samme tjeneste tilbyr adresseoppslag for kr 2 pr. stk uten at det er integrert. Selv ikke poststeder hentes automatisk. Mamut Online inneholder webdelen i Mamuts hybride One-konsept. Med nytt Visma.net-utseende har de forenklet litt i år. I fjor var fakturering, bilagsreistrering og timeregistrering på nett en del av Mamut One Pro. I år finnes ikke Pro lenger, og alle får nå tilgang til Pro-funksjonene. Her går Mamut motsatt vei av Uni Micro. Vi skal heller ikke glemme at Microsoft Office 365 er inkludert i Mamut. Mamut er et trygt valg. Selv om Visma.net er fremtiden, vil Mamut-brukerne få stadig nye deler av Visma.net inn i Mamut. Programmet er svært funksjonsrikt, og hvis du vil ha alle online-modulene som tilbys, er Mamut riktig valg. I likhet med Uni Økonomi og Duett finnes det også rimeligere alternativ for bruker 2 og 3 hvis bare en skal bokføre.

litt tid på dokumentasjonen før vi kom i gang med programmet da dette ikke var helt intuitivt. Samtidig er det tross alt første gange vi tester Tripletex og har ikke sett systemet tidligere. Tripletex har mange innstillinger for den som vil spesialtilpasse programmet til sitt bruk og virker raskt å bruke. Det er lite bruk av ikoner da det meste er tekstbasert. Dette hjelper nok på hastigheten. For å komme i gang kan du enkelt taste inn eller importere inngående balanse fra en tekst- eller Excel-fil. Bilag kan importeres, sendes til en bestemt e-postadresse eller registreres på vanlig måte. Det skilles mellom leverandørfakturaer og andre bilag som har hvert sitt registreringsbilde. Innbetalinger kan komme automatisk inn i systemet dersom man bruker KID. Det er transaksjonspris på 2 kroner for inngående KID-fakturaer. Vi er vant til at dette er noe banken tar og ikke leverandøren av regnskapssystemet.Tripletex er gode på elektroniske bilag og støtter EHF-fakturaer og

SKANN INN: Slik registreres en innskannet leverandørfaktura i Tripletex.

Vi skal heller ikke glemme at Microsoft Office 365 er inkludert i Mamut.

Tripletex Standard

Pluss: Solid og gjennomarbeidet webløsning, svært rimelig startpris Minus: Spesiell modell med transaksjonsbegrensninger. Tripletex er en av årets to nye utfordrere, men er ingen nykommer på det norske markedet. Med røtter tilbake til 2002 er Tripletex en moden SaaSløsning. Tripletex holder til i Akersgaten i Oslo, og er dermed et rendyrket norsk system i sterk vekst. Selve tjenesten hostes hos Basefarm. Standard-utgaven innholder Faktura-modul med inn- og utgående EHF-faktura, abbonementsfaktura, lager, bokføring med mva-oppgave, alle de viktigste regnskapsrapportene og næringsoppgave 1. I denne utgaven har ikke Tripletex noe begrep om samtidige brukere, men har til gjengjeld begrensninger på antall bilag. Tripletex er priset for opptil 500, 1000, 2000, 3500 eller ubegrenset antall bilag. Vi har benyttet inntil 1000 bilag når vi har priset denne utgaven, og uten tillegg for bruker to og tre, blir det testens rimeligste løsning. Du kan selv opprette brukere blant de ansatte eller kontakter. Kontakt-brukerne kan knyttes opp mot en kunde eller leverandør, men dette er ikke påkrevet. Alt som kreves av brukeren er en unik epostadresse som blir påloggingsnavnet.Vi brukte

SØK I LISTER: Oversiktsbildet i Uni Økonomi lar deg søke frem alle lister med bruk av alle kriterier.

Computerworld • 37

PDF-fakturaer både ut og inn. Du kan også skanne papirbilaget og sende dette til en unik e-postadresse under ebilag.com-domenet. Innskannede bilag vises i bilagsmottaket ved å benytte Adobe Reader så du kan punche inn detaljene. Hvis standardkonto er registrert på leverandørkortet, går det raskt å registrere inngående fakturaer. Det er ingen OCRmodul som hjelper deg, og du må ut med en krone pr. innskannede bilag. Tripletex bruker din egen e-postadresse som avsender for utgående e-poster. Det kan skape problemer hvis du har publisert en SPF-policy på domenet ditt. Da må du enten benytte din egen utgående SMTP-server eller inkludere Tripletex sin server i policyen. Vi oppdaget at det er lurt å opprette enheter før du begynner å opprette varer, men det er ingen problemer å opprette varer og kunder mens du registrerer ordrene. Ordrelinjene blir i utgangspunktet sortert etter produkt, men du kan endre til registreringsrekkefølge (som vi er vant til) eller dato i innstillingene. Ved opprettelse av kunder og leverandører kan du begynne å skrive firmanavnet, og så få en liste fra foretaksregisteret som inneholder det man har


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 38 • Computerworld

skrevet. Foretaksinformasjonen fylles så automatisk inn. Meget praktisk å slippe å slå opp org.nr. først. Faktura kan sendes til mottaker på e-post eller via EHF. Tripletex støtter samlefaktura av flere ordrer. Du kan aktivere automatisk betalingspåminnelse, purring eller inkassovarsel på kundenivå. Praktisk med en vennlig og gebyrfri påminnelse på e-post et par dager etter forfall. Når du fører et skannet bilag, kan du løsne bilagselementet fra vinduet og vise det på en egen skjerm. Det samme gjelder andre bilder i programmet da du kan velge «Åpne nytt vindu» fra Bruker-menyen. Her kan du omgi deg med store flatskjermer for full oversikt. Tripletex har en litt unormal lisensmodell med bilagsbegrensninger, men de minste virksomhetene får veldig mye for pengene.

Tripletex Plus

Pluss: Solid og gjennomarbeidet webløsning, rimelige brukere Minus: Transaksjonsbegrensninger og krav om at alle ansatte er brukere. Tripletex Plus utvider Standardutgaven med Lønn og Reiseregning. Det spesielle med Lønnsmodulen til Tripletex er at alle ansatte også er lisensiert som brukere av systemet. Det påvirker prisen. Fordelen er at alle da også tar del i de fordelene systemet gir, og det er svært gode innstillinger for å styre rettighetene til brukerne. Ansattregisteret og brukerregisteret er det samme, og de ansatte bruker Tripletex som en portal til å hente ut blant annet lønnsoppgavene sine. Tripletex jobber nå med å ferdigstille lønnsmodulen med a-meldinger for neste år. Reiseregning lar deg sende inn alle bilag og utlegg når du er ute på reiser. Dette er koblet med lønnsmodulen slik at du får igjen utleggene sammen med lønnen. Det finnes også en mobilutgave som i praksis er en tilpasning av webgrensesnittet i modulene timeføring, prosjekt, reiseregning, utlegg, utbetaling av faktura og lønn til mindre skjermer. Husk at de fleste kameramobiler tillater at du tar et bilde og sender det som vedlegg til e-post. Du trenger derfor ikke noen egen app for å bruke telefonen som skanner og det virker på alle plattformer. Hvis du trenger timeføring, prosjekt eller budsjett må du opp på den største modellen – Total. Da blir prisen en god del dyrere, så den har vi ikke sett på.

Uni Økonomi V3 Standard med regnskap og faktura

Pluss: Lav pris, moderne brukergrensesnitt, ekstremt funksjonsrikt Minus: Taksameteret løper for noen

PC World • REGNSKAP

NØKKELTALL: Uni24 møter med nøkkeltall for virksomheten din.

funksjoner, dyr bruker nummer fire. Uni Økonomi V3 Standard er en tradisjonell Windows-applikasjon med siste skrik i brukergrensesnitt av bånd-typen (eng. ribbon) som vi kjenner godt fra de siste utgavene av Microsoft Office og også skrivebordet til Windows 8. Programmet passer derfor godt inn i Windows-miljøet. Uni Økonomi Standard er nummer to i rekken blant Start+, Standard, Professional og Enterprise. Den tillater inntil tre brukere og tre klienter, men hvis du trenger flere enn tre brukere, kan du utvide med en eller flere Uni24-brukere (se egen variant). Uni Økonomi V3 er tre Windows-programmer. Oppstartsbildet tar seg av klienthåndtering (opprett, slett, årsskifte og sikkerhetskopiering) og regnskapsprogrammet tar seg av bokføringen og fakturaprogrammet tar seg av salgsbiten fra tilbud til purring. Både regnskap og faktura har oppstartsbilder med et rikholdig utvalg widgets som gir deg programflyt og nøkkeltallsinformasjon i sanntid. Begge modulene har også hvert sitt oversiktsbilde som enkelt lar deg søke frem alt av kunder, leverandører, bilag, fakturaer, rapporter og alle andre lister. Du kan søke det frem for alle kombinasjoner av alle felter som finnes. F.eks. faktura større enn 101200 hittil i år med forfall for 37 dager siden. Søk du bruker mye kan du navngi og lagre for hver liste. Det gjør det lynraskt å få oversikt. De samme søkene gjelder f.eks. også når du skal velge varer i ordrebildet. Denne funksjonen blir du raskt glad i. Takket være integrasjonen med Bedriftskatalogen 1880, fylles kunder og leverandører automatisk ut med foretaksinformasjon når de opprettes. Funksjonen er inkludert som standard. Bokføringsbildet er Uni Økonomis styrke. Det er svært fleksibelt og effektivt og har alle tenkelige funksjoner. Sammen med Duett og Mamut er det testens mest effektive. Det er hurtigtaster for det meste, og aktuelle hurtigtaster vises fortløpende i statuslinjen nederst i bildet. Et kostnadsbilag kan enkelt periodiseres over mange perioder fremover og også på tvers av år. Post mot post går automatisk for KID- og EHF-fakturaer og hvis du legger inn fakturanummer på et manuelt ført bilag, ordner den det også. I år har de innført en betalingsdatokolonne i bokføringsbildet. Skriver du en dato her, genereres det automatisk en innbetalingslinje rett under. Fint for deg som er litt på etterskudd med regnskapet eller akkurat har byttet system og fører

Nr. 30 • fredag 15. august 2014 årets fakturaer fra det gamle fakturaprogrammet. Uni Micro er svært gode på elektroniske bilag. Du kan skanne med OCR, ta i mot PDF med OCR og aller best inngående EHF. Disse bokføres nesten automatisk, selv om noen bilag trenger litt hjelp. Finner den avsenders org.nr. er mye gjort.Utgående bilag starter som tilbud og ender opp som inkassovarsel (med mindre de betales i mellomtiden og det blir jo et inngående bilag). Du kan skanne Elmaregisteret etter registrerte EHF-fakturamottakere og automatisk sende EHF-faktura til de som kan ta i mot av de registrerte kunder. For de som absolutt skal ha papirfaktura kan du betale 10 kroner til Uni Micro for at de får Nets' Fakturaprint til å skrive ut og postlegge fakturaen. Knapt dyrere en portoen og like enkelt som e-post-faktura. En godt skjult hemmelighet (som vi skriver om hvert år) er at Total Årsoppgjør fra Mokastet Data er inkludert i prisen. Her får du testens klart beste og mest omfattende årsoppgjørssystem. Selv om modulene til Agro og Duett er bedre integrert er dette en profesjonell årsoppgjørspakke som kan håndtere årsoppgjøret for de fleste selskaper og typer. Bare ikke tro at du kan sette deg inn i og levere årsoppgjøret på en ettermiddag på fristdagen. Total er såpas omfattende at du trenger litt tid til å lære deg det. Total benytter også et båndbasert brukergrensesnitt og går derfor godt sammen med Uni Økonomi. For å få Total, må du har Start+ eller Standard. Så må du ringe sentralbordet til Uni Micro og få dem til å sende ut en lisenskode. Så må du laste ned og installere Total fra Mokastet sine sider. Total er så vidt nevnt i en av hjelpefilene, så hvis du ikke selv tar et initiativ vil du aldri motta noe som helst. Pass på at du har fått årets lisenskode i god tid før du skal levere ligningspapirene. Ingen systemer er perfekte, og det er heller ikke Uni Micro. Hvis vi skal pirke på noe, så må det være avinstallasjonsrutinen. Selve installasjonsrutinen er godt gjennomarbeidet, men du blir aldri kvitt programmet igjen. Avinstallasjonen fjerner bare filene og ingen registeroppføringer. Konsekvensen er at du får store problemer hvis du skal reinstallere Uni Økonomi på samme PC. Har det kommet ny versjon vil den forsøke å oppgradere den versjonen som ikke er der til siste versjon som da ikke blir komplett. Hvis det ikke har kommet ny versjon, vil den feilaktig insistere på at programmet allerede er installert. Du blir heller ikke kvitt «Uni ?konomi» i listen over installerte programmer. Med en oversikt over hvilke registerinnstillinger som skal fjernes, er det lett å fikse, men det er ikke alltid risikofritt å slippe brukere løs i regedit. Siden det er samme program og bare lisenskoden skiller mellom alle utgavene av Uni Økonomi, vil spesielt de minste utgavene oppleve ganske hyppig at menyvalg, bånd og ikoner enten er tomme eller ikke gjør noe. Det kan kanskje fungere som markedsføring, men er også frustrerende for deg som egentlig ikke trenger noen annen versjon. Uni Økonomi har vært vår favoritt i mange år nå og konkurrerer skarpt med Mamut i toppen. Etter hvert som tiden går, blir de mer og mer identiske funksjonsmessig. Tatt i betrakting at Visma er et selskap med 5652 ansatte (2013) og Uni Micro har 73, er det ganske imponerende. Til gjengjeld har Uni Micro hovedfokus på nettopp dette systemet.

Bokføringsbildet er Uni Økonomis styrke. Det er svært fleksibelt og effektivt og har alle tenkelige funksjoner.

Uni Økonomi V3 Standard med regnskap, faktura, lønn og Uni24

Pluss: Moderne brukergrensesnitt, ekstremt funksjonsrikt Minus: Maksimalt tre brukere for standard, høy pris I likhet med alle andre leverandører av lønnssystemer, har også Uni Micro jobbet mye med ameldingene i lønnsmodulen. Selve lønnsmodulen har alt du trenger og kan føre lønn for et ubegrenset antall ansatte i hvert selskap. Uni Økonomi var så vidt vi vet aller først ute med lønnsslipper som kryptert og passordbeskyttet e-postvedlegg. Siden Datatilsynet ikke tillater at personnummer sendes i åpen e-post og skattemyndighetene krever personnummer for at en lønnsslipp skal være gyldig, har dette vært et dilemma. Med personnummeret som passord til vedlegget, er det ingen problemer med glemte passord heller.


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 Nr. 30 • fredag 15. august 2014

PC World • REGNSKAP

Computerworld • 39

Hemmeligheten ligger i flyten Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et økonomisystem der flyten er sentral. Du skal ikke behøve å føre ting to ganger. Verdier og informasjon flyter sømløst mellom modulene, og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også rikt illustrert med grafer og diagrammer. Dette gir deg den gode arbeidsflyten, og sørger for at du alltid har kontroll på ditt regnskap.

Uni Økonomi er kåret til best i test, fire år på rad, av PC World Norge. Besøk oss på unimicro.no


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014 40 • Computerworld Etter å ha testet Uni Micro i over ti år, har versjonsnummeret gått fra ca. 3.50 til 3.57 mens Mamut har gått fra versjon 8 til versjon 18. Vi kan trygt si at Uni Micro er gnien på versjonsnumrene uten at det betyr noe for utviklingstakten. Neste store versjon av Uni Micro vil være en fullstendig webbasert løsning. Det betyr at Uni24 langt på vei er Uni Økonomi V4. Vi har fått signaler om at planen er at Uni24 kan stå på egne ben i løpet av et par år. I mellomtiden er Uni Økonomi og Uni24 en hybridløsning som synkroniserer mellom din lokale database og Microsoft Azure hvor Uni24 holder til. Uni24 inneholder regnskap, ledelsesinfo, tilbud, ordre, faktura, fakturagodkjenning, reiseregning og dokumentflyt. Hver modul koster kr 1000 i etablering og kr 54 pr. måned for første bruker og deretter kr 34 pr. bruker. Den første regnskapsbrukeren er inkludert, og du kan slå sammen tilbud, ordre og faktura til en TOF-modul og bare betale for to av tre. Dokumentflyt koster bare kr 29 i måneden pr. klient. Dokumentflyt og attestasjon er nytt i år, og bringer Uni Økonomi opp på et nytt nivå. Med egne webbrukere for attestasjon, vil hele virksomheten få bedre oversikt over inngående fakturaer. Uni Micro har gjort et valg med Uni24 og delt opp systemet i mange flere moduler enn de som finnes i Uni Økonomi. Etter hvert som Uni24 vokser, begynner det å bli svært mange moduler å abonnere på. Spesielt skillet mellom tilbud, ordre og faktura finner vi ganske kunstig, og mener at det holder med én salgsmodul i Uni24. Vi har aldri sett noe annet fakturasystem som har delt denne prosessen opp i moduler. Mens Mamut fortsetter å tilby mer og mer i sin Web-modul, kan ikke Uni Micro fortsette med å lage alle nye funksjoner som moduler og prise disse. I dagens online-verden forventer brukerne stadig nye og flere funksjoner for pengene i et stadig høyere tempo. Vi er imponert over utviklingstakten i Uni Økonomi og i Uni24 spesielt. Selv de aller minste systemene får nå funksjoner som bare store selskaper har hatt tidligere. Uni Økonomi med Uni24 vokser raskt og er definitivt et system for fremtiden

Visma eAccounting

Pluss: Meget enkelt system, velpolert webløsning i HTML5 Minus: Fortsatt litt begrenset eAccounting er Vismas enkleste regnskapssystem. Det er beregnet på enkeltmannsforetak og små aksjeselskaper, men Visma har også tilpasset det til regnskapsførere ved å integrere det i Visma.net Byrå. Du kan derfor dele på jobben med regnskapsføreren og faktisk røske det ut og bytte til en annen regnskapsfører med Visma.net Byrå. eAccounting er et oversiktlig, web-basert system som benytter HTML5. Skjermbildene tilpasser seg dynamisk til de fleste skjermstørrelser og skal derfor fungere på alt fra en litt stor mobiltelefon til stasjonære PC-er. Systemet er også svært enkelt og balanserer mellom enkelthet og funksjonsrikdom. Erfarne regnskapsførere har nok irritert seg over enkeltheten, men Visma har i dagens utgave fjernet de fleste slike begrensningene. Vi fikk noen problemer under testingen siden testdatasettet vårt hadde et ugyldig org.nr. fra tidligere. Nå går det ikke lenger an å redigere klienten siden dette er feil. Selv om vi nullstilte hele datasettet, forsvant ikke org.nummeret. Du vil nok ikke merke noe til dette hvis du holder deg til et gyldig org.nr. hele tiden, og Visma kan naturligvis hjelpe deg ut av en slik floke. Vi begynner å bli vant til at moderne regnskapssystemer og spesielt SaaS-løsninger, har automatisk oppslag av selskapsinformasjon. Det savner vi i eAccounting. Visma kunne i hvert fall kostet på seg automatiske poststeder.eAccounting har nå fått kostnadsbærere i regnskapet. Du har hele tre dimensjoner som du fritt kan navngi. Dette koster ekstra hos konkurrenten e-conomic. Uten relevans for testen, kan vi nevne at eieren av e-conomic – HgCapital, også kontrollerer 31,6 % av hele Visma. Nytt er også bilagsserier så du lettere kan organisere bilagene dine på en hensiktsmessig måte. Det har e-conomic hatt lenge. Målet er å forenkle bokføringen slik at du ikke skal trenge å forstå så mye av debet, kredit og mvakoder. Dette gjøres ved at mva på leverandørfakturaer spesifiseres i egne felt, og så fører du bare nettobeløpet på hovedbokskontoen. Programmet husker også hvilke konti som ble brukt ved kontering av forrige faktura fra denne leverandøren. Betaling av leverandørfaktura/innbetaling fra

PC World • REGNSKAP

AUTOMATISK KONTI: Når du registrerer en leverandørfaktura i Visma eAccounting, foreslår den automatisk hvilke konti du skal bruke basert på forrige gang du fikk faktura fra denne leverandøren. Du kan også laste opp et dokument som kobles til bilaget.

OMFATTENDE: Zirius har en omfattende lagerstyringsmodul som også gjenspeiler lagerstatusen i ordrebildet.

kunde registreres i respektive oversikter over leverandør-/kunde-fakturaer. I tillegg er det en liste med bilagstyper som hjelper deg med å registrere bilaget på riktig sted i programmet, og siste utvei er «manuelt bilag», som igjen har en egen liste med hendelser som hjelper deg med konteringen. Det er mulig å koble et dokument til en postering i bilagsregistreringsbildet. Du kan dra og slippe bildevedlegg for enkelt å legge inn fotografier eller innskannede dokumenter. Integrasjonen mot DnB sin nettbank er svært sterk, og er en viktig forenkling for kunder av DnB. Andre banker vil nok komme, men akkurat nå er DnB eksklusiv. Faktura kan sendes på e-post eller skrives ut. Utgående EHF-fakturaer er støttet, men vi savner fortsatt inngående. Tidligere hadde ikke eAccounting noe ordrebegrep og gikk rett til faktura. Det kan du fortsatt, men ordre er nå innført. Visma tilbyr deg å plassere en QR-kode med fakturainnhold på utskriften. Dette er en svensk Visma-utviklet standard som er i ferd med å snike seg inn i Norge. På inngående fakturaer vil dette kunne erstatte en OCR-løsning. Visma Autoinvoice er i ferd med å integreres også i eAccounting, så det vil bli mulig med inngående EHF og OCR-skanning etter hvert. Foreløpig må du nøye deg med manuell opplasting og mobilskanner via Android eller iOS. Inngående faktura på e-post fungerer allerede via mobilskanneren. Du kan ha flere deler av programmet åpent i

Nr. 30 • fredag 15. august 2014

forskjellige vinduer, men eksisterende vinduer vil ikke umiddelbart oppdatere seg med endringer du har gjort i de andre åpne vinduene. I fjor høst fikk vi informasjon om den kommende skattemodulen. Den ble lansert som planlagt i våres og er nå standard for alle enten det er enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. Modulen innholder næringsoppgave, personinntekt og selvangivelse. Det er tilstrekkelig for noen, men det er langt igjen til et fullverdig årsoppgjørssystem, men vi forventer at flere skjemaer vil legges til. eAccounting krever en litt annen tankegang enn tradisjonelle regnskapssystemer, men det fungerer godt når man først har vent seg til det. Spesielt hvis du ikke har ført regnskap tidligere.

Zirius Komplett

Pluss: Gjennomarbeidet klassisk skrivebordsløsning Minus: Må betale ekstra for funksjoner som er standard hos andre Zirius er den andre av årets nykommere. De har sitt opphav blant avhoppere fra Nor22-systemet etter at Visma slukte dem i 2003/2004. Selv om Zirius er en skrivebordsløsning, fungerer det på en rekke plattformer som både Windows, Mac og Linux. Det skyldes at programmet er skrevet i Java og benytter MySQL som database. Installasjonsprogrammet er ikke like polert og strømlinjeformet som for mange av konkurrentene.


Særtrykk fra PC World/Computerworld nr. 30, 2014

PC World • REGNSKAP

Nr. 30 • fredag 15. august 2014

Computerworld • 41

Program

24SevenOffice

Agro Økonomi

Agro Økonomi

Duett Økonomisystem

e-conomic

Mamut

Tripletex

Tripletex

Uni Økonomi V3

Uni Økonomi V3

Visma eAccounting

Zirius

Zirius

Utgave

Fullversjon

Bedrift

Bedrift m/ Skatt og Lønn

Duett.no

Standard +scan

One Enterprise E3

Standard

Plus

Standard

Standard, Lønn og Uni24

regnsk., faktura og skatt

komplett

+dok+online+att.

Versjon

august 2014

6.35.0060

6.35.0060

2014.2

august 2014

17.0.1257

august 2014

august 2014

3.57.17

3.57.17

august 2014

3.1

3.1

0

2 500

3 000

1 500

0

5 900

2 600

6 500

5 000

8 000

0

11 600

15 100

7 188

2 000

4 200

7 800

4 752

5 268

2 988

10 404

7 188

22 256

2 256

3 888

7 548

Startpris 1. bruker (alle priser ekskl. mva) Vedlikehold 1. bruker pr. år – obligatorisk vedlikehold

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

– inkl. brukerstøtte e-post

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

– inkl. brukerstøtte telefon

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

– inkl brukerstøtte regnskap

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

57 492

17 000

31 200

74 700

19 800

53 912

11 564

37 712

29 564

71 216

16 776

40 024

64 404

Leverandør

24SevenOffice ASA

Agrodata AS

Agrodata AS

Daldata AS

e-conomic norge as

Visma Mamut AS

Tripletex AS

Tripletex AS

Uni Micro AS

Uni Micro AS

Visma AS

Zirius AS

Zirius AS

Web

www.24sevenoffice.no

www. agro.no

www. agro.no

www. daldata.no

www. e-conomic. no

www. mamut.no

www. tripletex.no

www. tripletex.no

www. unimicro. no

www. unimicro. no

www.vismaavendo. no

www. zirius.no

www. zirius.no

5,5

5,0

5,0

5,0

6,0

5,0

6,0

6,0

4,5

4,5

6,0

4,0

4,0

Pris tre brukere i tre år

Karakterer Komme i gang

Vekt 5

Brukervennlighet

12

4,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,5

5,0

5,0

5,5

5,5

5,5

4,0

4,0

Funksjonsinnhold

10

5,0

5,0

5,0

5,5

3,5

5,5

4,0

4,5

5,0

5,5

4,0

5,5

5,5

Utvidelsesmuligheter

5

5,0

4,0

3,5

5,0

3,0

6,0

4,0

3,0

5,5

5,0

4,0

5,0

4,0

Bokføring

10

5,0

4,5

4,5

6,0

4,0

5,5

4,5

4,5

6,0

6,0

3,0

4,5

4,5

Fakturering

10

4,5

4,5

4,5

5,5

4,0

5,5

4,5

4,5

5,5

5,5

4,0

4,5

4,5

Elektronisk samhandling

5

5,0

4,5

4,5

5,5

4,5

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

4,5

Elektroniske bilag

5

5,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

4,5

4,5

6,0

6,0

5,5

3,0

5,5

Lønn

5

1,0

1,0

4,5

1,0

1,0

4,5

1,0

5,0

1,0

4,5

1,0

1,0

1,0

Årsavslutning og skatt

5

1,0

2,0

5,0

4,5

1,0

1,0

2,5

2,5

5,0

5,0

3,0

1,0

1,0

Online-tjenester

5

6,0

2,0

2,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,0

5,0

5,0

6,0

2,0

4,0

Hjelp og brukerstøtte

10

3,0

6,0

6,0

4,5

5,0

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

Sikkerhetskopiering

3

6,0

3,5

3,5

6,0

6,0

4,0

6,0

6,0

3,5

3,5

6,0

3,0

3,0

Pris

10

2,4

5,6

4,4

1,0

5,3

2,6

6,0

3,9

4,6

1,3

5,6

3,7

1,8

Sluttkarakter

100

4,2

4,3

4,5

4,5

4,2

4,9

4,6

4,6

5,0

4,8

4,4

3,6

3,7

50 % på tilleggsbrukere

Rimelig startpris. Inkluderer alle moduler nå og i fremtiden.

Svært rimelige tilleggsbrukere. Gratis bruker for regnskapsfører og revisor

Inntil to stk. rimelige tilleggsbrukere.

Inntil to stk. rimelige tilleggsbrukere. Ubegrenset antall webbrukere.

Gratis bruker for regnskapsfører eller revisor.

Rimelige tilleggsbrukere, svært rimelig fakturawebbruker

Inkluderer dokument, attestasjon og onlinefunksjoner

Gratis bruker for regnskapsfører og revisor

50 % på tilleggsbrukere

Du må selv laste ned og installere MySQL og så installere Zirius. Det var likevel ikke spesielt utfordrende for oss som er vant med dette, men Zirius selges hovedsakelig gjennom partnere, og det pleier å være de som tar seg av dette. Mange av Ziriuskundene er regnskapsførere og selger Zirius til sine klienter som skal føre litt selv. Brukergrensesnittet i Zirius har fargerike ikoner i en venstrespalte og faner i resten av bildet. Fanene dukker opp etter hvert som du åpner bildene fra venstrespalten. Du vil da ha tilgang til alle skjermbildene samtidig. Ved å høyreklikke på en fane, kan denne gjøres flytende og får da sitt eget vindu. Zirius blir da den beste multiskjermsløsningen vi har sett.Skjermoppløsningen bør ikke være for liten og vi oppdaget at 1280 punkter i bredde er for lite i en del sammenhenger. Gamle flatskjermer og laptopper, kan derfor bli vanskelig å bruke. Det tar litt tid å bli fortrolig med bilagsføringen, men mye er gjort hvis du lager gjennomarbeidede bilagsarter som også fungerer som en slags bokføringsmaler med standardkonti for debet eller kredit. Det er også mange dimensjoner eller kostnadsbærere, samt at du kan kreve om de skal velges eller ikke. Vi mener bilagsregistreringsbildet er litt rotete, og oppslag mot konti, kunder og leverandører blir litt for omfattende og dermed tungvint. Ordreregistreringen fungerer ok, men også den kan bli mer effektiv. Zirius kalkulerer posteringene tilbake til det aller første året du begynner med, og du kan føre et ubegrenset antall år både forover og bakover. Du kan sperre avsluttede år av sikkerhetshensyn, men også dette kan angres. Det er derfor enkelt å periodisere kostnadsbilag for mange år fremover. Zirius har mange kunder i bygg- og anleggsbransjen, og det omfattende anleggsregisteret bærer preg av dette. Det er også oversikt over utleide anleggsmidler og hvor de er akkurat nå. Nobb-registeret for byggevarer er også integrert i Zirius.

Litt rimeligere tilleggsbrukere i innkjøp.

Lagerstyringen er også mer omfattende enn vi er vant til i våre tester. Systemet er derfor ganske omfattende for vår målgruppe, så mange vil nok slå av mange av de kontroller og sjekker som gjøres av lagermodulen. Zirius er et kommersielt produkt som benytter åpen-kildekode-databasen MySQL. Siden klientkomponenten JDBC for MySQL er integrert i lukkede Zirius, trenger du en kommersiell lisens på MySQL fra Oracle. Zirius selger deg dette, og vi har kalkulert inn prisen i tabellen. Produktet Fakturaweb.com er et nettbasert fakturaprogram fra Zirius. Det er gratis å ta i bruk, men du må betale en transaksjonspris for EHF-fakturaer ved at du kjøper klippekort for 10 fakturaer for kr. 100,-. Her konkurrerer Zirius med tjenester som sendregning.no. Fakturaweb kan også kobles opp mot Zirius, og er spesielt nyttig for regnskapskontor med kunder som vil fakturere selv. Med denne koblingen må du ut med 50 kroner i måneden.

Zirius Komplett med dokument-, online- og attestasjonsmoduler

Pluss: Gode dokumentegenskaper med attestasjon Minus: Ikke spesielt effektiv for puncheren Zirius har en rekke tilleggsmoduler som er svært nyttige. Online-modulen som ofte er inkludert hos konkurrentene, lar deg hente informasjon om kunder og leverandører automatisk fra Telefonkatalogen 1880. Her betaler du for installasjonen, og prisen er den samme uansett antall brukere. Zirius fyller selv ut informasjon om kunder og leverandører når du legger inn org.nr. Du har også et globalt oppslagsfelt nederst i venstremargen. Elektroniske dokumenter er godt innarbeidet i Zirius. Du velger filer eller dokumenter som legges inn i databasen og bokfører disse etterpå. Med attestasjon på dimensjonsnivå, kan du sørge for at alle bilag blir godkjent av riktig person enten de blir skannet eller tas i mot som EHF-fakturaer. Zirius

Maksimalt 1000 bilag. Ubegrenset antall brukere.

Ubegrenset antall bilag. 10 lønnstakere og like mange brukere.

OnlinePrint skriver ut og postlegger fakturaene dine for kr 11,50 pr. ark med tosidig utskrift. Dokumentasjonen er omfattende, men inneholder litt dårlig norsk med blant annet mye rar orddeling. Zirius forventer at partnerne tar seg av brukerstøtten, og at de kun er andre linje. Zirius er et omfattende system for de litt større virksomhetene. Det har svært mange funksjoner og innstillinger. Den endelige kostnaden avgjøres i stor grad av partneren og hva de priser installasjon og brukerstøtte til. PCWRED@PCWORLD.NO

Vårt valg n Som vanlig er det ingen dårlige programmer i våre tester, selv om vi gjerne skulle hatt noe å slakte. Alle er best på noe, og marginene er små. n Zirius er nykommer og er et svært omfattende system. Det er ikke like nøkkelferdig som de andre deltakerne i vår test, men så snart det er på plass og du har tilpasset det og lært deg å bruke det, er det et svært godt system, spesielt for håndverkere og entreprenører. n 24SevenOffice og e-conomic er to SaaS-løsninger som er vidt forskjellige. Begge er gode til sitt bruk, og ingen av dem har noen store nyheter siden i fjor. Trenger du CRM er 24SevenOffice tingen, og skal du bare ha enkel bokføring og fakturering er e-conomic systemet for deg. n eAccounting vokste opp i fjor og har nå fått på plass skattemodulen. Skattemodulen er nok litt enklere enn vi hadde ventet, men er et utgangspunkt for flere skjemaer fremover.

n Agro Økonomi og Duett har samme opphav i primærnæringene, og selv om Duett er mye mer omfattende enn Agro, er det likhetspunkter. Begge går nå i retning av web, så vi vil snart se hvem som takler overgangen best. n Tripletex er årets andre nykommer og overrasker positivt. Til tross for en litt spesiell lisensmodell, får du mye for pengene. Hvis du ønsker en webløsning er Tripletex verdt en nærmere undersøkelse. n Mamut og Uni Økonomi kniver fortsatt om best i test. Mamut er den gamle mesteren, men Uni Økonomi har hatt hegemoniet de siste årene. I fjor vant Uni Økonomi Standard foran Uni Økonomi med Lønn og Uni24, Det var dødt løp med Mamut One Enterprise E3. I år har Mamut sneket seg mellom de to Uni Økonomivariantene, og er best for de som skal ha full pakke. Uten alle tilleggsmodulene kommer Uni Økonomi likevel ut som best i test, men Mamut er i siget.

Profile for Uni Micro AS

Uni Micro AS kåres til best i test for femte år på rad  

Norges beste økonomisystem

Uni Micro AS kåres til best i test for femte år på rad  

Norges beste økonomisystem

Profile for unimicro