Page 1

FLYT Kundemagasin fra Uni Micro AS Nr. 1/2017

Nytt fra

s.20

myndighetene

Slik jobber vi!

Trenger du en kartleggingstime eller en tilleggsfunksjon i økonomisystemet? – les mer på side 36

Sparer hundretusener på å bruke side Uni Micro 18

DIGITALISERING I REGNSKAPSBRANSJEN – Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge ser på utfordringer for bransjen s. 10


INNHOLD 4 Fagsupport og kurs - nytt fra kundesenteret

10 Digitalisering i regnskapsbransjen - regnskapsbransjen i endring, av Hans Christian Ellefsen

14 Blockchain - hva er det og hvordan fungerer det?

18 Myre Redskapssentral - et nesten selvforklarende regnskapssystem

22 Nytt fra myndighetene - litt om noen av de nye reglene som kommer

26 Nytt i systemet - hva er nytt i Uni Ă˜konomi og uni24?

30 Tips og triks - vi viser snarveier i systemet

38 Digital signering - rett fra Uni Ă˜konomi

44 Uni fremover - utviklingsplaner for Uni Micro fremover

FLYT utgis av Uni Micro AS. Ansvarlig redaktør Kristine Lango, markedssjef.

2


KJÆRE UNI BRUKER! Vi håper dere har hatt en god start på det nye året. Overgangen til et nytt år innebærer nesten alltid at vi må forholde oss til noen nye og endrede lover, forskrifter, satser og begreper, og overgangen til 2017 er intet unntak. I artikkelen «Nytt fra myndighetene» presenterer vi et utvalg av disse endringene. Riktig bruk av Uni Økonomi er et godt utgangpunkt når man ønsker å øke lønnsomheten i selskapet. Vi fortsetter å komme med nyheter i Uni Økonomi V3 og Uni 24. Noen av nyhetene som kommer i V3 i 2017, er Autobank for remittering og Vipps. Videre vil modulen Contracting få et løft med flere forbedringer denne våren. Uni Økonomi kommer selvsagt også til å støtte kravene i den nye kasseloven som gjelder for butikkdata, i løpet av 2017. Uni 24 kommer også med flere forbedringer i 2017, blant annet muligheten for å opprette fakturamottak på web. I tillegg til å jobbe kontinuerlig med å forbedre eksisterende løsninger, slik at arbeidsdagen deres skal bli enda mer effektiv, har vi nå kommet langt med vårt store prosjekt: den nye webløsningen Uni Economy. Med modulene Regnskap, Salg, Time og Lønn samt mange nye automatiske tjenester er vi sikre på at vi fremover vil levere gode løsninger for de av våre kunder som ønsker et økonomisystem på web. Produktet vil bli lansert i 2017, og det vil komme mer informasjon om dette utover året. Jeg vil anbefale dere å følge med på våre nyhetsbrev. Der får dere informasjon om kommende oppdateringer, nyheter, kurs m.m.

Vi ser frem til enda et år med godt samarbeid med våre kunder, leverandører og partnere. Da gjenstår det bare å ønske dere LYKKE TIL i det nye året!

Jannike Neset - Daglig leder

Dersom dere har spørsmål eller innspill til oss, håper vi dere tar kontakt.

3


KUNDESENTERET support.unimicro.no

Nok et årsoppgjør er over oss, med alt det

FAGSUPPORT

innebærer. Lager skal telles, årsoppgaver skal skrives og sendes ut, og regnskap skal gjøres

Fagsupport er et nytt tilbud vi har opprettet

opp. Både for oss og våre kunder er dette en

i 2017. Her kan du stille spørsmål som ikke

svært hektisk tid.

går inn under den ordinære supportavtalen. Foreløpig gjelder dette bare MVA-kodebruk og

4

Vårt kundesenter består av en allsidig gjeng:

regnskapsteknikk som kommer i kjølvannet av

teknikere, regnskapsførere, lønns- og logistikk-

skattemeldingen, men vi ser for oss å utvide

eksperter. Vi hjelper våre kunder med alt som

tilbudet utover året. Når du ringer inn til oss, får

har med programmet å gjøre. Nytt av året er

du nå et nytt innvalg der du kan velge tjenesten.

skattemeldingen, med nye MVA-koder, nye måter

Du betaler bare for tiden du bruker, og sammen-

å føre på og problemstillinger som er nye for

lignet med å benytte ekstern regnskapsfører

de fleste. Nytt MVA-oppgjør griper i større eller

eller tredjepartsleverandør av slike tjenester er

mindre grad inn i alle våre moduler, og vi har hatt

vi svært konkurransedyktige. I tillegg kjenner vi

den travleste høsten noen sinne for å sikre at du

ditt system og dine problemstillinger bedre enn

som kunde er godt forberedt.

noen andre.


KURS Strengere myndighetskrav stiller større krav til regnskapsførere og lønnsmedarbeidere. Ny skattemelding fra 01.01.2017 er den største endringen siden i fjor, og har implikasjoner i de fleste av våre moduler. Vi i Uni Micro jobber hele tiden med å opprettholde et tidsriktig og faglig komplett kurstilbud for våre kunder. Vi har et rikholdig utvalg av standardkurs, men tilbyr også bedriftstilpassede kurs, enten online eller på din arbeidsplass. Her følger en oversikt over kursene vi tilbyr i 2017:

zz Uni Regnskap - grunnkurs

På kursene opplever jeg å få innblikk i endringer som kommer, slik at man er føre var i stedet for etter snar. Uni Micro har også veldig kompetente kursholdere. Jeanette Busch Einar Film og Fortellinger AS

zz Uni Regnskap - videregående zz Uni Faktura zz Uni Lønn zz Nytt fakturamottak - hvordan utnytte mulighetene zz Varetelling og lager zz Effektive faktureringsrutiner zz EHF - nettkurs zz Oppsett og innføring i autobank zz TravelText, presentasjon av ny reise- og utleggsmodul zz Uni24 Tilbud, Ordre og Faktura zz Uni24 Fakturagodkjenning, ledelsesinfo og dokument zz Muligheter med abonnementsmodulen zz Mulighetene med Uni hjemmeside zz Mulighetene med Uni nettbutikk zz Praktisk prosjektledelse zz Årsavslutningskurs over hele landet 5


VIL DU HA SPESIALBEHANDLING? Visste du at du kan utvide og tilpasse økonomisystemet nøyaktig etter dine egne behov og ønsker? Systemet kan utvides med en mengde plugins som kan gjøre hverdagen din enda enklere. Og har vi ikke en plugin som dekker dine behov, har vi et team av dyktig skreddere som er klare til å ta imot dine ønsker og gjøre økonomisystemet ditt enda bedre.

HVA ER EN PLUGIN? Plugins er funksjoner som er for spesielle til at de

6

En plugin er en tilleggsmodul som integreres

blir en del av et standardsystem. Nylig har vi bygd

i Uni Økonomi V3, for eksempel en ny knapp

opp en omfattende nettbutikk der du kan se etter

som utfører en bestemt handling, et verktøy, en

en plugin som passer for deg. Nettbutikken er

rapport eller en integrasjon mot andre systemer

delt opp i moduler og kategorier. Her er et knippe

som Uni Økonomi skal fungere sammen med.

av våre bestselgere:

PLUGIN


PLUGIN09

PLUGIN191

ETIKETTMODUL

EXCEL VAREEKSPORT

Vår ubestridte ener. Mange har behov for

En virkelig godbit for deg som vedlikeholder

å skrive ut vareetiketter. Etikettmodulen lar

vareregisteret ditt selv. Oppdater varene i

deg skrive ut etiketter fra vareregisteret. Her

Excel. Juster priser, dekningsbidrag, brutto-

kan du bestemme hvor mange du skal ha av

fortjeneste og alt annet du trenger direkte

hver etikett, og skrive ut fra varemottak og

i Excel.

fra håndterminal. Det er også mulig å skrive ut etiketter kun på varer som har fått endret priser.

PLUGIN54

PLUGIN42

EKSPORT VISMA BUSINESS

SPESIALPRIS UTVIDELSE

De som ikke fører regnskap selv, benytter

Et must for alle som har behov for å skrive

kanskje en regnskapsfører som av

ut differensierte prislister til kundene.

ulike årsaker bruker Visma. Med denne

Basert på rabattmatrisene kan du skrive

modulen kan du eksportere bilag fra Uni

ut prisene til spesifikke kunder. Både veile-

til et format som Visma kan benyttte seg

dende og rabattert pris fremkommer.

av.

UNI PODDEN Nytt av året er at vi har lansert vår egen podkast. Unipodden er en video-podkast som har som formål å presentere plugins som fortjener en ekstra oppmerksomhet. Du finner den på nettbutikk.unimicro.no.

PLUGIN

7


BRUKER KONFERANSE Vi ønsker å takke alle våre deltakere på fjorårets

brukerkonferanse

for

regnskapsbyrå.

– for regnskapsbyråkunder

Mange gode tilbakemeldinger motiverer oss til å arrangere en ny konferanse allerede nå til høsten. Vi ønsker alle våre regnskapsbyråkunder velkommen!

– Veldig kjekt å kunne møte Uni og andre regnskapsførere og utveklse erfaringer og høre nyheter.

– Veldig bra at så mange fra Uni Micro var til stede, og ikke minst at de var tilgjengelige. Nyttig og hyggelig å møte Uni-kollegaer fra andre regnskapskontor.

8


Uni Nettbutikk Selg produktene dine i verdens største handlegate. Enkel, trygg og norsk nettbutikkløsning med over 13 års erfaring.

Velg en designmal og kom raskt i gang. Varer, priser, bilder, dokumenter og ordrer flyter sømløst mellom økonomisystem og nettbutikk.

KONTAKT OSS:

salg@unimicro.no | 55 38 77 77

Annonse


DIGITALISERING I REGNSKAPSBRANSJEN Regnskapsbransjen har lenge vært en teknologitung bransje. Hva er så spesielt nå i 2017 i forhold til tidligere? I denne artikkelen vil jeg belyse noen forhold. SKYBASERTE REGNSKAPSSYSTEMER OG MER INVOLVERTE KUNDER I mange tiår har regnskapsfører hatt systemene inne i eget hus, og har dermed kontrollert verdikjeden fra A til Å. Bilag fra kunden har kommet inn til regnskapsfører, som har registrert opplysninger i sine systemer, avstemt og kvalitetssikret

Hans Christian Ellefsen

tallene før resultatet – regnskapsrapporten

Statsautorisert revisor

- har blitt oversendt kunden med regnskaps-

Regnskap Norge

førers kommentarer. Regnskapsfører har hatt full kontroll, mens kunden har vært lite delak-

til en forholdsvis rimelig pris. Gjennom skybaserte

tig i utarbeidelsen av regnskapstallene, og har

tjenester blir regnskapsproduksjonen og funksjo-

dermed også hatt liten forståelse av regnskapets

naliteten mer transparent overfor sluttkunden.

innhold.

Det fører til at kunden blir mer involvert og engasjert, men det kan også medføre et visst

En viktig grunn til endringene som har skjedd

prispress overfor regnskapsføreren på basis

de siste årene, har vært at kunden vil ha tettere

regnskapsproduksjon. Kun 19 % av våre medlems-

inngripen i regnskapet, og derigjennom mer

bedrifter (2016) har rene skybaserte tjenester som

oppdaterte tall enn tidligere. Med økt anvendelse

sitt hovedsystem, så her er det mye å hente i form

av skybaserte tjenester har regnskapstjenestene

av tettere samarbeid mellom regnskapsfører og

åpnet seg mer og mer overfor kunden. Det som

kunde.

før var eksklusivt tilgjengelig for regnskapsfø-

10

rer, og som krevde betydelige investeringer i

Tilgang til skyløsninger er imidlertid ikke det viktig-

maskinvare og lisenser, er nå åpent for kundene

ste som skjer innenfor digitaliseringen i bransjen


- selv om det påvirker arbeidsdelingen mellom regnskapsfører og kunde i betydelig grad.

KUNSTIG INTELLIGENS OG LÆRENDE SYSTEMER På midten av 80-tallet tok jeg en spesialisering innenfor feltet kunstig intelligens. Lite visste jeg

Regnskap Norge er en profesjonsog bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge med over 8000 personmedlemmer. Autoriserte regnskapsførere forvalter 400 000 regnskapsoppdrag og omsetter til sammen for ca. 14 milliarder kroner. Næringslivets bruk av autorisert regnskapsførerer er økende i Norge.

da at det skulle gå mer enn 30 år før jeg begynte å bruke begrepet i dagligtalen. Teorien bak kunstig intelligens er gammel og god, mens algoritmene er blitt mer komplekse og anvendelsesområdene nye. Et par andre begreper som benyttes i tilknytning til kunstig intelligens, er lærende systemer og roboter. Mitt fundamentale spørsmål til regnskapsbransjen blir da: Hvem skal lære opp de lærende systemene? Er læring av regnskapssystemer en oppgave som må underlegges en

Regnskap Norge skal kjempe for at regnskapsføreren blir sett på som hjelperen i bedrifters økonomiske hverdag. Fremtidsinnsikt og teknologi er et viktig område for Regnskap Norge, og innebærer et tett samarbeid med systemleverandører som Uni Micro, blant annet gjennom Regnskap Norges IT-forum og seminarer.

autorisert regnskapsfører? Min tanke er at systemet bør læres opp i en kundekontekst. Det er primært kundens regnskapsfører, og ikke nødvendigvis kundens systemleverandør, som må gjøres ansvarlig for hva systemet lærer og gjør for å produsere et riktig regnskap. Det er regnskapsfører som sitternærmest på kunnskapen om hva som er korrekt prosessering, og hva som konstituerer et avvik

Hans Christian Ellefsen er statsautorisert revisor, Certified Information System Auditor (CISA) og Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC). Han jobber primært med forretningsutvikling, teknologi og FoU i Regnskap Norge. Han har tidligere vært partner i EY og PWC innenfor revisjon og Technology Risk.

11


hos kunden. Fra å hovedsakelig føre regnskap,

blir systemene bedre og bedre, men regnskap,

skal regnskapsførers rolle fremover i større grad

skatt og avgift er fremdeles komplekst. Det

konfigurere systemer for å passe til kundens aktivi-

aspektet må regnskapsfører tydeliggjøre overfor

teter, håndtere avvik, lære systemene hva som er

de næringsdrivende. Digitaliseringen reduserer

korrekt, og overvåke transaksjonsstrømmene på

ikke verdien av et kvalitetssikret regnskap! Videre

et mer overordnet nivå. Da snakker vi om helt

ser noen systemleverandører ut til å glemme at

andre arbeidsoppgaver og kompetansebehov enn

et regnskap ikke bare skal benyttes til offent-

tidligere.

lig rapportering, men også til intern styring og kontroll. Her har regnskapsfører mye å bidra

DIGITALISERINGEN SKAPER NYE MULIGHETER – BÅDE FOR REGNSKAPSFØRER OG KUNDEN

med, blant annet ved å definere datafangst og sette opp gode analyser. Regnskap Norge setter pris på de systemleverandører som jobber tett sammen med regnskapsførere for å forme en god fremtid for dem begge. Noe av det beste ved digitaliseringen er at regnskapsfører kan tilby nye produkter og tjenes-

Bør regnskapsfører være bekymret over digitali-

ter til markedet. Noen av de nye tjenestene

seringen? Nei, absolutt ikke, mener vi i Regnskap

relaterer seg til datafangst, men de fleste nye

Norge. Ikke så lenge regnskapsfører sikrer sin egen

tjenester vil i hovedsak dreie seg om anvendelsen

relevans i regnskapsproduksjonen og synliggjør sitt

av regnskapsdata for å nå kundens lønnsomhet-

bidrag til verdiskapningen på en god måte overfor

smål. Når selve regnskapsproduksjonen blir mer

sine kunder. Noen systemleverandører annonserer

automatisert gjennom lærende systemer, blir det

med at regnskapsføring nå er så lett at du som

frigjort mye tid til å bruke det produserte regnska-

næringsdrivende kan gjøre dette selv. Riktig nok

pet til å analysere verdiskapningen. Accenture

12


(2016) har vurdert at tiden som er tilgjengelig til analyse av regnskapet gjennom digitalisering, vil øke fra 25 % til 75 % innen 2020. Dette er godt nytt for brukerne av regnskapet. Regnskapet

BLOCKCHAIN VIL KUNNE REVOLUSJONERE REGNSKAPSBRANSJEN

skal være det viktigste styringsverktøyet for en næringsdrivende. Da må det analyseres, og

Blockchain kan bli en av de mest betydnings-

forslag til forbedringer av forretningsdriften må

fulle faktorene på internett siden Internett ble

bringes frem i lyset og diskuteres sammen med

oppfunnet. Sterk påstand, men blockchain

kunden.

introduserer en teknologi som har vært savnet i lang tid. I løpet av 2016 har jeg sett nærmere på hvordan blockchain kan benyttes for å skape tillit og revisjonsspor til verdier som forval-

ELEKTRONISK FAKTURERING VIL FØRE TIL BESPARELSER I MILLIARDKLASSEN Overgangen til elektronisk fakturering, primært

tes digitalt, herunder i regnskapet. Bruk av blockchain i regnskapsførselen introduserer mange spennende muligheter, men det krever en hel artikkel i seg selv! Mitt råd er for: Les deg opp på blockchain, se en video på YouTube, slik at du lettere kan forstå mulighetene når teknologien brer om seg i regnskapsbransjen. Lykke til med digitaliseringsprosessene.

via EHF-formatet, vil spare næringslivet for betydelige beløp årlig - hovedsakelig i form av enklere behandling av inngående fakturaer, men også gjennom mer effektive prosesser rundt bestilling, pakksedler og utgående fakturaer. Per 1.1.2017 er det ca. 65 000 virksomheter som har sagt at de kan sende eller ta imot EHF-fakturaer i ELMA-registeret. Dette er såpass få at næringsministeren har sett seg nødt til å foreslå å påby elektronisk fakturering mellom næringsdrivende. Dette betyr i praksis å lovfeste besparelser i milliardklassen når næringslivet selv ikke griper muligheten. Et påbud om elektronisk fakturering mellom næringsdrivende er egentlig bare trist og helt unødvendig når gevinstene er så åpenbare. Jeg oppfordrer derfor alle i dag til å ta kontakt med sine forretningsforbindelser, fortelle om fordelene med EHF-fakturering og sette opp elektronisk fakturering umiddelbart slik at vi slipper iverksettelse av en slik lov.

13


De færreste av oss vet hva det er, men det er spådd å bli like revolusjonerende som Internett var i sin tid. Her prøver vi å beskrive kort hva blockchain er.

BAKGRUNN

muliggjør transaksjoner av verdi mellom to parter uten noen verifiserende tredjepart.

I kjølvannet av den store bankkollapsen i USA og den påfølgende store internasjonale finanskrisen på slutten av 2007, ble Bitcoin introdusert i 2008.

TILLIT

At det var en direkte sammenheng skal ikke sies, men Bitcoin er en digital valuta som hverken er

Det handler om verdi og tillit. Handelen har

utstedt eller regulert av noen sentralbank.

stadig blitt mer kompleks. Alle handler med alle. Transaksjonene registreres i regnskap og

BLOCKCHAIN

dokumenter som som oftest er skjult for offentligheten. Derfor benytter vi mellommenn eller tredjeparter vi stoler på, til å tilrettelegge for

14

Bitcoin er en del av et digitalt betalingssystem,

og godkjenne våre transaksjoner. Tredjeparter

oppfunnet av en eller flere hittil ikke identifiserte

kan være regjeringer, banker, regnskapsfolk,

programmerere under navnet Satoshi Nakamoto.

revisorer, embedsmenn eller rene penger. Disse

Det underliggende systemet eller teknologien

kalles ”betrodde tredjeparter”. Nå nærmer vi

som Bitcoin bruker, kalles blockchain. Blockchain

oss kjernen i blockchain-teknologien. Blockchain


Med blockchain kan et nettverk av datamaskiner

og til og med stemmer ved valg som gode kandi-

lage og vedlikeholde en kollektiv ”regnskaps-

dater for blockchain-teknologien.

bok” eller ”regnskapslogg” via Internett. Dette

er stort, og man er kun i startgropen av å

regnskapet er verken lukket eller under kontroll

utnytte mulighetene av denne revolusjonerende

av noen i nettverket, det er offentlig og åpent

teknologien.

Potensialet

for alle. Regnskapet er tilgjengelig i en digital regnskapslogg som er fullt ut distribuert over hele nettverket.

TEKNOLOGIEN

MULIGHETER Det er mange fordeler med blockchain. En stor grad av automatisering gjør administrasjon og overvåking av transaksjoner nesten overflødig,

er alle transaksjonene logget,

noe som selvsagt frigjør mye tid og ressurser. Når

også informasjon om dato, tid, involverte parter

prosessene i tillegg er mer transparente og åpne,

og sum på hver eneste transaksjon. Hver node

skapes det tillit. Byråkratiet minker, og effektivi-

i nettverket eier en full kopi av blokkjeden. På

teten øker.

I en blokkjede

bakgrunn av komplekse matematiske prinsipper blir transaksjonene verifisert av såkalte

Flere og flere mener at Blockchain-teknologien

”miners” som vedlikeholder loggen. De samme

vil revolusjonere det økonomiske systemet slik vi

matematiske prinsippene ser til at disse nodene

kjenner det i dag. Innen finansverdenen ser man

kontinuerlig må komme til enighet om og

for seg en rivende utvikling på dette området.

godkjenne den nyeste versjonen av loggen og

Det er spådd at over 60 prosent av alle banker

transaksjonene i den. Om noen prøver å ødelegge

i verden har tatt i bruk blockchain innen fire år.

en transaksjon, vil de ulike nodene ikke kunne nå

Men også på andre områder, som kontraktinngå-

en konsensus og vil derfor avvise denne transak-

elser, digital stemmegivning og tingenes Internett,

sjonen i blokkjeden. Hver transaksjon er offentlig,

kan blockchain løse mange av dagens utfordrin-

og tusenvis av noder oppnår samtidig enighet

ger. Det er ingen tvil om at profetene spår store

om at transaksjonene har skjedd til gitt dato og

endringer som følge av denne teknologien i tiden

tid. Det er nesten som om det er en notarius til

fremover, men om profetiene stemmer, vil tiden

stede ved hver transaksjon. På denne måten har

vise. Du kan lese mer om blockchain-teknologien

alle tilgang på en felles, delt og sann kilde. Det er

her:

derfor vi kan ha tillit til en blockchain.

VERDIENES INTERNETT

ZZ http://agendamagasin.no/

Blockchain-teknologien kalles også verdienes

ZZ http://www.aftenposten.no/

Internett. For blockchain har det ingenting å si om det er digitale penger eller andre verdier som registreres i transaksjonene. Derfor er blockchain-teknologien også egnet for alle andre

kommentarer/blokkjede/

kultur/Her-er-maskinen-som-vilgjore-tillit-overflodig-11154b.html

ZZ http://www.ethereum.no/blog/

hva-er-blockchain

typer av verditransaksjoner. Man ser for seg verdier som varer, eiendom, energi, rettigheter

15


BLOCKCHAIN

Sentralisert nettverk Alle nodene er direkte knyttet til en

SLIK VIRKER BLOCKCHAIN:

1 2 3

server. Ødelegges serveren, mister nodene kommunikasjonen seg imellom.

En transaksjon er inngått og blir sendt ut til alle nodene

(maskinene) i blokkjeden.

Hver node samler flere

Desentralisert nettverk.

transaksjoner sammen i blokker. Nodene er knyttet til mindre nettverk med en sentral server. Små sentraliserte nettverk satt sammen i ett stort. Hver node jobber med å finne den kompliserte løsningen på algoritmen som er lagt inn i

blockchainkoden.

4 5

Når en node finner løsningen, sender den melding til alle de andre nodene.

Distribuert nettverk (blockchain)

Nodene godkjenner kun den nye blokken om alle

Et distirbuert nettverk har ingen sentral

transaksjonene i den er gyldige

server. Hver node er forbundet med

og verdiene ikke allerede er benyttet.

sine nabonoder i en slags gitterformet konfigurasjon. Derfor har hver node

6

alternative veier å sende data, om en Nodene aksepterer den nye blokken og knytter den til forrige blokk ved bruk av

en funksjon kalt hashing. Den nye blokken inneholder både sin egen og forrige blokks hash. Slik lenkes blokkene sammen til en blokkkjede.

16

node i nettverket kulle bli ødelagt.


DIGITAL ORDBOK SoMe – SOSIALE MEDIER

BIG DATA– STORDATA

Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger

Stordata, betegnelse på datamengder som kan

til rette for mange-til-mange-kommunikasjon, og

inneholde mye informasjon, men som er for

hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv.

store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å

Sosiale medier skiller seg fra massemedier (som

hente ut denne informasjonen.

TV, radio og aviser), som i hovedsak legger til rette for en-til-mange-kommunikasjon, og fra

Stordata er en norsk oversettelse av det engel-

kommunikasjonsteknologi (som telefon, brev

ske begrepet Big Data. Meteorologer var blant de

og tekstmeldinger), som er bedre egnet til

første som studerte slike datamengder. Ved hjelp

en-til-en-kommunikasjon.

av værobservasjoner over lang tid og datasimulering kan de studere hvordan mange forskjellige

Begrepet SoMe ble vanlig på norsk i 2008 og

fysiske prosesser spiller sammen for å danne

er en sekkebetegnelse uten noen klar defini-

været rundt oss.

sjon. Litt avhengig av hvilken definisjon man bruker, er de største sosiale mediene i Norge

Utvikling av teknologi og infrastruktur for datainn-

Facebook, Wikipedia, YouTube, blogger, Twitter

samling, datakommunikasjon og datalagring har

og Instagram.

ført til en drastisk økning av tilgang på stordata. I dag samler vi inn store mengder data fra våre

(Store norske leksikon)

fysiske omgivelser og fra menneskelig aktivitet

https://snl.no/sosiale_medier

over hele kloden. (Store norske leksikon)

IoT – TINGENES INTERNETT

https://snl.no/Stordata

Tingenes Internett, som på engelsk kalles Internet of Things og ofte forkortes IoT, er hverdagslige gjenstander som for eksempel ringeklokker, lyspærer, kjøleskap, barneleker og termostater som kan kobles til Internett. Når tingene kobles til Internett kan det gjøre livet vårt lettere på flere områder – for eksempel ved å få lysene til å slå seg på automatisk når mobilen din merker at du nærmer deg hjemmet. IoT-markedet beveger seg fremover med stormskritt, nye produkter dukker opp hver uke. 17


–et nesten SELVFORKLARENDE regnskapssystem

Når du og dine ansatte kan bruke mindre tid på regnskapet, kan dere i større grad konsentrere dere om kjernevirksomheten i bedriften. Nettopp derfor er det å ha et økonomisystem som frigjør tid og ressurser, gull verdt - bokstavelig talt.

18


– Bedriften blir snart 50 år, og vi var en av de første mindre lokale bedriftene som begynte å bruke regnskap på data. Dette var helt tilbake i 1985, forteller daglig leder Jørn Martinussen, som tidligere har vært ordfører i Øksnes. – For å frigjøre arbeidskapasitet og for å profesjonalisere driften har vi i stor utstrekning tatt i bruk nyvinninger knyttet til regnskapsføring og fakturering. På enkelte områder har vi nok tatt i bruk løsninger lenge før andre har begynt å bruke dem. Ved siden av frigjort tid til andre og viktige arbeidsoppgaver har regnskapet blitt utført med større grad av presisjon og nøyaktighet enn tidligere.

Jørn Martinussen Daglig leder i Myre Redskapssentral

ET TRYGT OG GODT VALG Rundt årtusenskiftet begynte de å se seg om etter et nytt økonomisystem. Valget falt på en liten og nyskapende leverandør fra Modalen i Hordaland.

Myre Redskapssentral i Øksnes kommune ble startet i 1967. De produserer, reparerer og selger fiskeutstyr for både den kystgående og den havgående fiskeflåten. De lager og leverer blant annet trål, snurrevad, garn, arbeidsbekledning og båtutstyr. Og selvfølgelig har de juksa - altså redskapet.

– Uni Micro har vært et trygt og godt valg som hele tiden har levert det vi har forventet. Supporten har vært upåklagelig, i tillegg til at de har vært konkurransedyktig både på kvalitet og pris. Jørn trekker spesielt frem brukervennligheten i Uni-universet. – Dersom man har en viss erfaring med bruk av data og regnskapsprogrammer er systemet nesten selvforklarende. I den grad det har vært

I dag har Myre Redskapssentral 14 ansatte, og

behov for det, har supportavdelingen til Uni

som så mange andre ønsker de ikke å bruke mer

Micro bistått på en god måte.

tid på regnskapet enn nødvendig. Et litt artig poeng er at de har tenkt slik lenger enn de fleste

Nye løsninger krever også investeringer i

andre bedrifter.

maskinparken. Myre Redskapssentral har stolt 19


på Uni Micro, noe som har vist seg å være en

andre ord har kost/nytte-effekten vært særdeles

smart avgjørelse.

god, forteller Jørn, før han fortsetter:

– Vi har bestandig konsultert Uni Micro i

– Vi har hatt noen løsninger fra andre programva-

forbindelse med dataanskaffelser, og deres

releverandører, men vi har etter hvert erstattet

anbefalinger har langt på vei vært avgjørende

disse med Uni Micro sine løsninger, noe jeg anser

for valg av løsninger. Hardware måtte vi uansett

som et klokt og riktig valg.

hatt, og programvaren som vi har gått til anskaffelse av, har tjent seg inn i løpet av kort tid. Med

SPARER HUNDRETUSENER PÅ Å BRUKE UNI MICRO Modulene Myre Redskapssentral bruker fra Uni Micro, er Regnskap, Lønn, Faktura og tilleggsmodulen Bankavstemming. I tillegg benytter de seg av webløsningen Uni24, som også gir tilgang til økonomisystemet fra mobil og nettbrett. – Det er nesten enklere å spørre hvilke moduler vi ikke bruker, smiler Jørn. – Det vi alltid spør oss om, er kost/nytteeffekten, brukervennlighet og så videre. Vi har bare noen få løsninger vi ikke har implementert basert på dette. Alt i alt har Uni Micro gjort hverdagen enklere for Jørn og kollegene hans. – Manuelt, arbeidskrevende og lite givende arbeid er erstattet med gode og formålstjenlige løsninger der feilkilder effektivt er eliminert. – Har dere gjort noen beregninger på hvor mye dere sparer i tid og penger på å bruke Uni Micro? - De siste investeringene medfører at en stilling på 78 prosent kan benyttes til annet og mer inntektsbringende arbeid. Her ligger det en besparelse på ca. 200 000 kroner. I de mest ekstreme tilfellene ligger tidsbesparelsen på over 90 prosent.

20


– De siste investeringene medfører at en stilling på 78 prosent kan benyttes på annet og mer inntektsbringende arbeid. Jørn Martinussen

SETTER PRIS PÅ FLEKSIBILITETEN

kostnadseffektivt å forholde seg til én leverandør enn til mange. Men det kanskje viktigste er at de har høyst moderne og relevante løsninger som gjør at man står veldig fritt i utførelsen av sitt

På spørsmål om hva som gjør at Myre

daglige arbeid. De siste webbaserte løsningene

Redskapssentral er så fornøyd med Uni Micro,

gjør at jeg kan ivareta nesten alle regnskaps-

svarer Jørn at gjennomgangstemaet er bruker-

funksjonene fra hvor det måtte være. Denne

vennlighet og god service. Men hva mener han

fleksibiliteten har en umåtelig stor verdi for oss

er de største fordelene? – Så du kan trygt anbefale Uni Micros løsninger – Uni Micro har etter hvert løsninger innen-

til andre bedrifter?

for alle felt som regnskap, lønn og fakturering. Dessuten er min erfaring at det er mer tjenlig og

– Ja. 21


NYTT FRA M YNDIG HE T E N E

Overgangen til et nytt år innebærer nesten alltid at vi må forholde oss til noen nye og endrede lover, forskrifter, satser, begreper, og slik er overgangen til 2017 intet unntak. Heldigvis kan vi håpe at noen av disse endringene er til det bedre. I denne artikkelen presenterer vi et utvalg av disse.

NYTT MOMSREGIME FRA 1. JANUAR 2017 Hadde man spurt våre kunder om hvilken endring i overgangen mellom 2016 og 2017 som har skapt mest bekymring, og som man har brukt mest tid til å sette seg inn i, ville denne endringen kommet svært høyt, sannsynligvis øverst. Fra nyttår må alle som arbeider i en momsregistrert bedrift forholde seg til et fordoblet antall momskoder. Ikke bare er det en rekke nye koder, men mange av de gamle kodene har fått nye nummer og nye oppsplittinger. Oppgaven som dette skal leveres på, heter ikke oppgave lenger, men skattemelding, og den har økt fra 13 til 19 poster.

22


Endringen er knyttet til at innkrevingen av merverdiavgift ved innførsel er flyttet fra Tolletaten til Skatteetaten, eller egentlig til den enkelte momspliktige bedrift. Du som driver eller arbeider i en momspliktig bedrift, skal nå deklarere innførselsmomsen i din mva-melding, både den som du før betalte til Tolletaten/speditør, og den du skal trekke fra i momsoppgjøret. Fordelen er åpenbar. Du slipper å forskuttere denne kostnaden. Har du fradragsrett på innførselsmomsen, forfaller utgående og inngående avgift samtidig, og det hele blir et nulloppgjør. Ulempen er også åpenbar: Du må bruke tid på å sette deg inn i nye arbeidsmåter. I Uni Regnskap har vår nye programversjon, 3.62, inkludert den nye skattemeldingen for mva. Versjonen inneholder 33 momskoder i stedet for 15, og vi har satt opp disse i samsvar med det nye SAF-T-formatet for momskoder. Vi har fjernet grunnlagskontoene for mva. Det ville rett og slett blitt uoversiktlig og svært mange kontoer dersom vi skulle fortsette med disse. I stedet har vi fått inn et nytt felt i regnskapstabellen, på den linjen der momsbeløpet er kontert, det nye feltet heter «mva.grunnlag». Gjør gjerne en forespørsel på bilag, på bokføringen av en faktura, så ser du lett den nye virkemåten. Dersom du har litt import i ditt firma, anbefaler vi deg å benytte deg av muligheten til å bokføre innførselsmomsen og grunnlaget samlet ved slutten av hver måned. Da bruker du den nye månedlige tolldeklarasjonsoversikten, som alle firma som importerer, kan finne på Altinn, som utgangspunkt. Vent med momsberegningen til denne oversikten foreligger, og bruk denne som utgangspunkt for føringene for denne månedens innførsel. GBS 9 åpner for å bruke denne arbeidsmetoden (du finner GBS 9 bl.a. på våre kundesentersider). Det kan også være smart å benytte fakturanummer eller en egendefinert dimensjon til å lage en unik lenke mellom bokføringen av fakturaen fra den utenlandske leverandøren og til bokføringen av innførselsmomsen.

FINANSSKATT Denne nyheten er det nok langt færre av våre kunder som blir direkte berørt av, sammenlignet med endringene på moms. Men denne er vesentlig for dem det gjelder, og mange protesterte da planene om innføring ble kjent. Finansskatten begynte å gjelde fra nyttår og ble innført som en konsekvens av at finansnæringen er unntatt fra merverdiavgift. Den nye skatten består av 2 elementer: 1. Finansbedrifter skal betale 5 % av lønnsgrunnlaget i en ny finansskatt 2. Finansbedrifter får 1 % høyere skatt (25 %) på overskuddet enn andre bedrifter (24 %) Det første punktet blir nok det dyreste. I den nye programversjonen for Uni Lønn støtter vi dette ved at du nå kan sette opp lønnsmodulen slik at beregning, innrapportering og innbetaling av denne skatten skjer gjennom de vanlige a-meldingene og ved de ordinære fristene for betaling av aga og forskuddstrekk. Det andre punktet virker gjennom skattesystemet. Mens andre norske bedrifter får redusert sin skatt på alminnelig

23


kassasystemer ved nysalg tilby kassasystemer som oppfyller det nye regelverket. For alle som har et kassasystem i dag, har man en skånsom overgang til det nye regelverket. Fra 1. januar 2019 må man oppfylle de nye kravene. Dette er gjort for at man skal få en mer naturlig utfasing av de gamle systemene. Uni sin kassaløsning vil støtte de nye kravene i god tid før fristen.

SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT REDUSERES TIL 24 % Også ved dette årsskiftet blir denne skatten redusert. I 2013 var den på 28%. I det store skatteforliket er den planlagt å skulle fortsette ned til 23 % i 2018. Skattelettelsen er kanskje tydeligst på bedriftssiden, selv om den gjelder både bedrifter og deg som lønnstaker. For lønnstakere blir nemlig mye spist opp av at trinnskatten blir økt, men de fleste får en viss skattelette her - særlig for de med lavest inntekt og de med minst skattefradrag.

inntekt til 24 % fra 2017, så vil finansbedrifter beholde 25 % (2016-satsen). Gjelder dette din bedrift, søk gjerne etter «finansskatt» på våre kundesentersider. Da finner du en god artikkel om oppsett og gjennomføring.

NYTT REGELVERK FOR KASSASYSTEMER Myndighetene innfører disse endringene over flere år fordi dette gjelder krevende og ofte dyre tilpasninger som må gjøres i bedriftene sine kassasystemer, samt at det krever tilpasninger i programvaren som bedriften bruker. Det nye i 2017 er at fra nyttår må leverandører av

24

Som personlig næringsdrivende og som aksjeeier vil du kunne glede deg over den nye verdsettelsesrabatten på 10% som innføres for driftsmidler og for aksjer og andeler. Personlige næringsdrivende får verdiene av driftsmidler i bedriften inn i sin formue. Nå vil verdien som skal danne grunnlag for formueskatten, bli redusert til 90 % av verdien som står i regnskapet. Det samme gjelder aksjer du eier, uansett om disse er i egen bedrift eller i andre aksjeselskaper. Vi nevner også at i 2017 er grensen for skattefri fordel ved kjøp av aksjer i bedriften som du arbeider i (til underkurs), fordoblet til kr 3 000,-. Dermed er det smart om du og arbeidsgiveren din legger til rette for at du som lønnstaker kan benytte deg av dette skattefrie godet, samtidig som dere øker de ansattes eierskap i bedriften.


AKSJESPAREKONTO En annen gledelig sak er at man i statsbudsjettet vedtok at aksjesparekonto skal innføres i løpet av 2017. I en tid da vanlig banksparing gir liten eller ingen avkastning, vil dette være positivt for mange. Vi har nå en skjevbehandling ved at privatpersoner som selger aksjer med gevinst, må skatte for gevinsten samme år som salget skjedde, selv om man reinvesterer hele beløpet i nye firmaer eller nye aksjer. Derfor må man gjerne holde igjen en andel av det oppsparte beløpet for å betale dette i skatt. Aksjeselskaper har hele tiden sluppet dette fordi eierne først betaler skatt ved uttak av midlene. Mange aksjeselskaper i Norge er derfor opprettet helt eller delvis ut fra dette formålet. Nå innføres en lignende ordning for privatpersoner. Det blir snart avklart hvem som får tilby disse aksjesparekontoene, og man håper at regelverk og tilbud om opprettelse skal være på plass før sommerferien.

«termin» ser det ikke ut til å være helt konsekvent, da termin fremdeles i er brukt i enkelte sammenhenger. Det er også gjort en prinsipiell endring for alle skatteytere ved at nå er det du som fastsetter skattegrunnlaget, gjennom skattemeldingen du leverer, mens skattemyndighetene ut fra dette foretar skatteutrekningen. Skattemyndighetene kan likevel fortsatt endre det fastsatte skattegrunnlaget som du har rapportert dersom de mener dette er feil. Til nå har prinsippet vært at skattemyndighetene fastsetter og beregner inntektsskatten og grunnlaget for denne, mens skatteyter kun har opplysningsplikt. Hvorvidt dette fører til så store praktiske endringer, gjenstår å se, men det er greit å vite om endringene og vite at du som skatteyter er tillagt større vekt enn tidligere. Er du spesielt interessert kan du google «skatteforvaltningshåndboken». Da finner du en nylaget håndbok på 553 sider fra Skatteetaten.

NY SKATTEFORVALTNINGSLOV En rekke lover er endret eller opprettet fra 1. januar 2017. Vi nevner likevel denne spesielt siden vi tror at den inneholder endringer som svært mange vil måtte forholde seg til, i alle fall når det gjelder endrede begreper. Denne nye loven erstatter ligningsloven (som forsvinner helt) og vil regulere alle forhold knyttet til fastsettelse av skatt. Du har kanskje allerede lagt merke til at omsetningsoppgaven for moms nå skal hete «skattemelding for merverdiavgift» (kortform: mva-meldingen). Alle «oppgaver» endrer navn til «melding», selvangivelsen blir til «skattemelding for inntekt og formue». Glem begrepet «ligning», det skal erstattes av «(skatte)fastsetting», glem «termin» og «inntektsår», disse skal begge erstattes av «skattleggingsperiode». Dvs for begrepet

25


NYTT I

UNI ØKONOMI V3

Det har vært en hektisk vinter med mange aktivi-

sikt er målet at bankoperasjoner skal automatise-

teter på utviklingssiden, både i V3 og på Uni24. Vi

res mest mulig. Videre har vi oppgradert Autobank,

jobber hele tiden med å forbedre brukeropplevel-

slik at det skal bli enklere å komme i gang med å

sen og forenkle hverdagen til brukeren. Det har

bruke dette.

resultert i flere nye funksjoner som forenkler og automatiserer oppgaver.

V3 støtter nå det nye SAF-T-formatet (Standard Audit File for Tax), som er en internasjonal

Vi har også jobbet mye med standardisering. V3 støtter nå ISO20022-formatet, som er et nytt filutvekslingsformat for betalingsfiler til bank. På lang

26

standard for utveksling av data.


HVA ER SAF-T? SAF-T (Standard Audit File–Tax) er en ny rappor-

Første versjonen av SAF-T vil inneholde hoved-

teringsstandard for regnskap, skatt, avgift og

bokstransaksjoner,

kontroll. Regnskapsinformasjon til skattemyndig-

leverandørtransaksjoner, i tillegg til nødvendige

hetene vil i fremtiden leveres på dette nye digitale

faste data inkludert standardiserte mva.-koder.

filformatet. Den norske versjonen av standarden

Senere versjoner av standarden er tenkt å inkludere

er utviklet i fellesskap av skatteetaten og nærings-

felter for konsernregnskap, fakturaer på dokumen-

livet og er basert på anbefalt OECD-standard.

tasjonsnivå og varebevegelser. Skatteetaten vil

kundetransaksjoner

og

løpende vurdere hvilke data som skal inkluderes. Hovedformålet med SAF-T er å forenkle bokettersyn, arkivlagring og standardisere utveksling av

SAF-T vil forenkle importen til andre finansielle

data mellom ulike finansielle systemer.

systemer, som årsavslutningsprogrammer, økonomisystemer, BI-systemer og systemer for rådgivning.

Skatteetaten skal bruke SAF-T til kontrollformål,

Dette vil gjøre det lettere å bytte regnskapsfører og/

og selskaper må kunne levere SAF-T-filer ved

eller økonomisystem.

bokettersyn. Skatteetaten påpeker at dette vil gi mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid. SAF-T er også

et nyttig arkiveringsformat av

regnskapsdata for de som er pliktig til å oppbevare dette.

HVA ER ISO20022? SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som skal gjøre det enklere å handle på tvers av land i Europa. For å nå målet innføres det felles regler og standarder. Det betyr at tidligere formater (f.eks. Telepay, DirRem, EDIFACT) for innsending av betalingsfiler i Euro ble erstattes av den nye ISO-standarden, ISO20022 XML fra 31. oktober 2016. Etter hvert vil ISO20022 også omfatte andre betalinger.

27


LOVPÅLAGTE ENDRINGER FOR REGNSKAPSSYSTEMER I år har det kommet mange nye lovpålagte krav som du kan lese om på side 22–25. Vi har som mål at systemene våre alltid er oppdatert i henhold til lover og regler innenfor fastsatte frister. Vi lager gode konverteringsverktøy, holder kurs og legger ut fagartikler på nett, slik at brukerne våre skal være oppdaterte og forberedt på hva som kommer. I forbindelse med disse lovpålagte endringene har vi benyttet anledningen til å oppgradere en rekke funksjoner i systemet. Vi har blant annet styrket og

NELFO Vi har laget en ny importløsning for NELFO-artikler som har vært i Pilot hos noen utvalgte kunder en stund nå, og som vil bli tilgjengelig for alle i løpet av første kvartal 2017.

28

forbedret standardrapportene og oppdatert momsoppgjør med drill-down.


NYTT I UNI24 Uni fokuserer på å forenkle rutiner. Brukeren skal

samtidig. Vi har laget et helt nytt og gjennom-

kunne jobbe raskt og effektivt, og utviklerne våre

gående konsept for menyer og knapperader i

søker stadig å optimalisere de små tingene som

applikasjonene. Det har blitt enklere å se hvilke

gjør arbeidet enklere. Systemene våre støtter nå

aktive valg som er tilgjengelige. Vi har laget nye

mulighet for mer effektiv tastaturbruk via hurtig-

widgets på dashboard som raskt gir brukerne

taster. Brukeren kan navigere med piltaster i

overblikk over aktuelle funksjoner og data.

tabeller og jobbe sømløst mellom skjermbilder uten å lagre. Man kan ha flere skjermbilder aktive

NYTT FAKTURAMOTTAK Uni24 har fått et nytt fakturamottak med funksjon for å opprette leverandørfaktura.

En

kan

opprette

leverandører direkte i Uni24, noe som tidligere bare var mulig fra V3. Vi har bygget inn et dokumentmottak som gjør det enkelt å lage faktura basert på innkommende dokumenter. Hver klient har sin egen innboks, og der kan en automatisere opplasting for eksempel via e-postmottak. En kan også laste dokumenter og bilder opp direkte i nettleser eller fra kamera på en mobil enhet.

29


Nyttige tips og triks i systemet

OPPRETTE DIMENSJONER (PROSJEKT, AVDELING) ETTER OPPRETTELSE AV NYTT ÅR Vær oppmerksom på at når en oppretter en ny dimensjon (for eksempel et prosjekt) etter at nytt år er opprettet, må denne opprettes på nytt i foregående år dersom det skal føres på dimensjonen i begge år. Gjør det derfor til en hovedregel at dimensjonene opprettes både i inneværende og foregående år de første månedene etter at nytt år er opprettet.

30

Tips&Triks


NYTTIG Å VITE VED KJØRING AV FERIEPENGER Trekk i fastlønn/månedslønn på grunn av

slik som tidligere, men i a-meldingen rapporteres trekket under beskrivelsen TrekkILoennForFerie. Rapporter og Oversikts-bildet vil vise postene med beskrivelse TrekkILoennForFerie.

ferieavvikling skal fra og med inntektsåret 2017

rapporteres

med

beskrivelsen

Dersom du registrerer trekket inn som manuelle

TrekkILoennForFerie (Trekk i lønn for ferie), og ikke

lønnsposter på ansatte, må du lage deg en ny

Fastloenn (Fastlønn) som tidligere, i a-meldingen.

lønnsart som er identisk med lønnsarten for fastlønn, men beskrivelse under a-meldingen

Grunnen til denne endringen er at a-ordningen

settes til TrekkILoennForFerie. Husk at tilleggsopp-

har hatt problemer med å tolke disse lønnspos-

lysninger også må være identiske med lønnsarten

tene fordi de har blitt rapportert på mange ulike

for fastlønn. Bruk denne lønnsarten til å regis-

måter.

trere trekket når du registrerer lønnsposter. Husk at trekk i lønn for ferie på en a-meldingsperiode

Trekket kan gjøres på to ulike måter i Uni Lønn.

må være et negativt beløp, ellers vil du få avvik

Enten ved å velge Type fastlønn på lønnskjørin-

på a-meldingen.

gen til -3/22 eller -4/26 eller føre trekket manuelt som lønnspost på den ansatte.

Ønsker du å lese mer om trekk i lønn for ferie finner du en utfyllende artikkel her:

Dersom trekket gjøres ved å velge et trekk på Type fastlønn på lønnskjøringen vil systemet

support.unimicro.no/kundestotte/lonn/

håndtere dette i bakgrunnen. Trekket blir gjort

rapportering/a-ordningen/a-meldingen/

mot lønnsarten du vanligvis benytter til fastlønn

trekk-i-lonn-for-ferie

Tips&Triks

31


DIFFERANSE? PRØV RAPPORTEN BILAGSDIFFERANSER Har du funnet en differanse i kontrollbildet eller i saldobalanse hovedbok ? I så fall er det lurt å kontrollere rapporten Bilagsdifferanser først. Rapporten finnes i rapportgruppen Avstemming i regnskapsmodulen og viser alle bilag som har en differanse debet/ kredit i hovedboken. Dersom du får opp noe på denne rapporten, kan du gå inn på f.eks. Forespørsel på bilag for å finne feilen i bilaget. (Mangler det en postering, eller er det kanskje en postering for mye?) Dersom det er Inngående balanse/bilagsnr. 0 som har en differanse, så skyldes det normalt at resultatet for forrige år ikke er fullstendig disponert. UB på et regnskapsår balanserer ikke før resultatet er ført inn i balansen. Derfor vil heller ikke IB balansere før resultatet er disponert og du har kjørt rutinen Overfør saldo til neste års IB

32

Tips&Triks


MVA/MOMS FRA 01.01.2017

Transaksjoner for 2016 skal rapporteres i omsetningsoppgaven for 2016, selv om

Fra 01.01.2017 ble tidligere mva-oppgjør/omset-

terminforfall er i 2017.

ningsoppgave erstattet med ny Skattemelding for mva. All mva.for 2017 skal leveres i den nye

Hva betyr dette for deg?

meldingen. Dette betyr at det vil komme store endringer i mva.og mva-koder, gjeldende fra regnskapsåret 2017. Vi vil her ta for oss litt om de endrede momskodene. I tillegg har vårt kundesenter laget en omfattende dokumentasjon på hva dette betyr for den enkelte bruker av Uni Økonomi. Klikk deg inn på våre kundesentersider kundesenter.unimicro.no og søk opp ”Mva/ moms fra 01.01.2017” eller klikk deg inn på

Hvorfor?

denne lenken: http://support.unimicro.no/ kundestotte/regnskap/registrering-og-ru-

Hensikten fra Skatteetaten sin side er å gjøre

tiner/mva/moms-fra-01.01.2017/mva/

plass til merverdiavgift (mva) ved innførsel

moms-fra-01.01.2017. Her kan du lese mer

av varer. Fra 2017 skal denne avgiften oppgis

om den nye momsoppgaven.

og avregnes sammen med innenlandsk mva. Ansvaret for avgiften overføres da fra Tolletaten til Skatteetaten.

Hvem skal levere mva-meldingen? Det er ingen endringer fra dagens omsetningsoppgave. Virksomheter som etter loven skal være

merverdiavgiftsregistrert,

skal

levere

mva-meldingen

Når må man ta mva-meldingen i bruk? Mva-meldingen skal brukes for all merverdiavgift som bokføres i 2017. Det betyr at regnskapsføringen må tilpasses mva-meldingen fra 1. januar 2017. Første innsending på ny mva-melding vil være 1. termin 2017.

Tips&Triks

33


HVA ERSTATTER DAGENS MOMSKODE 0 - FOR INGEN MVA? Den tidligere momskoden

0 , for ingen

mva.eller blank, blir nå til seks ulike koder:

0: (eller blank) brukes ved f.eks rene balanseføringer uten mva.

7:

Ingen mva.-behandling (inntekter)*

9: Ingen mvabehandling (anskaffelser) – tilsvarer SAF-T-kode 0*

21: Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats

HVA HAR SKJEDD MED MOMSKODE FOR UTGÅENDE MOMS?

5

Noen momskoder er nå splittet opp i flere

22: Grunnlag ved innførsel av varer, mellomsats

23: Grunnlag ved innførsel av varer, nullsats

*

Vi anbefaler å avvente med å benytte

momskoder. Legg merke til at avgiftsfritt

mva-kode 7 og 9, for det er fremde-

salg, tidligere momskode 5, nå skal spesifi-

les noe uklart i hvilke tilfeller de ulike

seres nærmere. Denne momskoden er nå

kodene skal benyttes. Det har så langt

splittet opp i tre ulike momskoder:

kommet få spesifikasjoner og eksem-

5:

pler på bruk av disse. Kodene påviker Mva.-fritt salg (salgskode 2)

51: Innenlandsk omsetning med omvendt

ikke skattemelding for mva/mva-oppgjøret. Det er først når rapportering på SAF-T-formatet blir påkrevd at disse

avgiftsplikt (salgskode 11)

kodene blir benyttet.

23: Utførsel av varer og tjenester (salgs-

Kode 21–23 vil ikke vise i skattemel-

kode 12)

ding for mva/mva-oppgjøret, men du må benytte dem på den inngående fakturaen ved innførsel. Dette er på grunn av dokumentasjonskravet i GBS9. Bokføringseksempler vil komme.

34

Tips&Triks


ER NYTT FAKTURAMOTTAK NOE FOR DEG? Fra versjon 3.60 finnes det en ny versjon av fakturamottaket. Eksisterende kunder kan kjøpe hjelp til å sette opp denne funksjonaliteten. For mange vil det nye fakturamottaket forenkle hverdagen. Fordeler ved det nye fakturamottaket: zz Forhåndsvisning av dokument ved opprettelse av ny inngående faktura zz Mulighet for å slå sammen og splitte dokument zz Flere valgmuligheter i fakturaflyten, spesielt i godkjenningsløpet zz Mer effektivt zz Enkel overføring av varelinjer til ordre zz Forslag til bokføring og visning av konteringshistorikk

Hvis dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss for å få hjelp til oppstart: support@unimicro.no

Tips&Triks

35


HVORDAN KAN VÅRE KONSULENTER HJELPE DEG

Effektivisering økonomiske

knyttet til og

IT kan gi store

organisatoriske

gevinster.

også bistå med opplæring av nyansatte og annen form for internkursing.

Erfaringsmessig er det et stort forbedringspotensiale ved bedre utnyttelse av eksisterende eller nye IT-systemer, også økonomisystemer. Er de

KARTLEGGINGSTIME

etablerte rutinene de mest effektive? Fungerer de? Kan nye funksjoner tas i bruk for å effektivi-

Vi tilbyr en kartleggingstime hvor vi ser på bruk

sere prosesser?

av funksjoner og rutiner samt foreslår endringer i forhold til deres moduler og bransje. Det kan

Vi har dyktige feltkonsulenter med variert bakgrunn og erfaring som raskt kan sette seg inn i hvordan din bedrift jobber, og bistå med å videreutvikle og effektivisere bruken av Uni Økonomi i hverdagen.

36

Våre konsulenter kan

inkludere (avhengig av moduler, bransje, rolle): ZZ Rutiner for håndtering av Inngående og utgående faktura (EHF og annen dokumentflyt)


ZZ Regnskapsmessige utfordringer: avstemmingsrutiner og mva.- og interimskontoer

skreddersy økonomisystemet i tråd med kunde-

ZZ Vareflyt og lagertransaksjoner

kompetanse og lang fartstid som konsulenter i

bakgrunn. Noen av dem jobber fulltid med å nes behov. Dette skredderteamet har høy faglig Uni Micro

ZZ Prisfil-import og prisjustering ZZ Oversikt over muligheter for rapporttilpasninger

Hvis du føler at systemet mangler funksjoner som er viktige for deg, kan vi tilpasse løsninger for din bedrift. Savner du en konkret funksjon

ZZ Oversikt over ferdige plugins, ev. nye tilpasninger.

som vil gjøre arbeidshverdagen din enklere, en integrasjon mot et annet system eller en rapport

ZZ Tips og triks som ofte løser problemstillinger. Er dere kjent med mulighetene i oversiktsbildet? Hvordan kan dere lage egne regnskapsrapporter?

som kan gi deg tall og layout satt opp etter dine preferanser? Vårt skredderteam kan hjelpe deg! Vi har samlet de beste løsningene i en egen nettbutikk:

SKREDDERTEAM

http://nettbutikk.unimicro.no

Les mer om våre konsulenter på http://www. unimicro.no/konsulent

Vi tilbyr også skreddersøm. Konsulentavdelingen i Uni Micro består av konsulenter med allsidig

ARBEIDSFLYT KARTLEGGING

LEVERANSE

Slik jobber vi:

OPPFØLGING

Alt.1 Demo Behovsanalyse Tilbud Ordre Kontrakt KUNDERÅDGIVER

Oppsett og tilpasning

Opplæring Standardprosesser

Justering av rutiner Videreopplæring

Drift Support

KONSULENT

KONSULENT

KONSULENT

KUNDESENTER

Alt.2 Workshop Fremdriftsplan Justering av kontrakt KUNDERÅDGIVER OG KONSULENT

37


PRØV DIGITAL SIGNERING I UNI ØKONOMI Visste du at du kan sende dokumenter til elektronisk signering direkte fra Uni Økonomi? Uni Micro tilbyr nemlig en ferdig signeringsmodul utviklet av selskapet Signere.no. Løsningen gjør det tryggere, billigere og mye mer effektivt å signere og håndtere dokumenter. Frem til 1. mai kan du teste modulen helt gratis!

Løsningen til Signere.no gir brukerne av Uni

signering i Uni Økonomi. Nå kan brukere av Uni

Økonomi en effektiv og trygg måte å få signert

Økonomi enkelt effektivisere mange dokument-

dokumenter på. De signerte dokumentene

flyter, sier prosjektsjef Stein-Olav Davidsen i

lagres trygt og er tilgjengelige umiddelbart etter

Signere.no.

signering. Med digital signering i Uni Økonomi kan du for - Digitalisering og effektivisering er noe mange

eksempel få signert kjøps- og leiekontrakter,

er opptatt av. Vi er derfor glade for å kunne

ordrebekreftelser, fullmakter, arbeidsavtaler og

samarbeide med Uni Micro om å tilby elektronisk

reiseregninger. Mottaker varsles på e-post og

38


SMS og signerer dokumentet digitalt med BankID.

La oss si at du sparer 15 minutter per dokument

Du som sender ut dokumentet, blir varslet på

på å gå fra manuell til digital signering. I løpet

e-post når dokumentet er signert. En digital

av 100 dokumentsigneringer vil du ha spart inn

signatur er like bindende som en skriftlig signatur.

over tre arbeidsdager. Kutt derfor ut omveiene via printer, kulepenn og skanner! Frem til 1. mai

Digitale signaturer sparer bedrifter for både tid

2017 får nye kunder som tar i bruk signering i

og penger. Man unngår tidkrevende prosesser

Uni Økonomi, 1000 gratis BankID-signaturer i

som utskrift, faksing, skanning og postlegging.

måneden.

Det er dessuten sikkerhetsfordeler med å signere digitalt, ettersom man ved hjelp av BankID oppnår

For å komme i gang med digital signering i Uni

en sterk tilknytning mellom identitet og signatur.

Økonomi, sender du en e-post til post@signere.

Når et dokument sendes til signering, blir det

no . Du får så tilsendt en lisensfil. Du finner infor-

«låst», og dermed unngår man at dokumentet blir

masjon her: https://www.signere.no/uni/.

endret eller tuklet med før signering. Signering med BankID fungerer på alle typer enheter og nettlesere, og avsenderen får full oversikt over og kan spore signeringsprosessen. - Fordelene med å signere digitalt er åpenbare, man frigjør ressurser som kan brukes på mer fornuftige ting. Dessuten sparer man miljøet for unødvendig papirbruk, sier Bjørnar Strømsholm i Uni Micro.

39


Våren 2017

AKTIVITETSKALENDER Du finner mer informasjon her : www.unimicro.no/aktivitetskalender

MØT OSS Vi i Uni Micro ønsker å møte kundene våre i ulike sammenhenger gjennom hele året. Derfor inviterer vi til generelle frokostmøter og mer spesifikke seminarer knyttet direkte mot bransjer. Her viser vi nyheter i systemene våre og gir deg muligheten til å snakke med våre fagpersoner. Vi kommer også til å være en synlig og tilstedeværende aktør på en rekke messer og fagdager som har relevans for våre kunder og produkter. Kanskje møtes vi der?

GENERELLE FROKOSTMØTER Denne våren inviterer vi til mange frokostmøter. Startskuddet går i slutten av april, og vi holder på frem til begynnelsen av juni. På frokostmøtene ønsker vi å vise dere nyheter i Uni Økonomi V3 og Uni 24. Systemene våre utvikles kontinuerlig, og jo fortere vi får delt nyhetene med dere, jo raskere kan dere komme i gang med å benytte den nye funksjonaliteten. Vårt mål er at våre kunder skal jobbe smartere, spare mer tid og oppleve bedre arbeidsflyt. Det som er spesielt i vår, er at vi skal presentere Uni Economy. Dette er fjerde generasjon av Uni Økonomi. Denne gangen er økonomisystemet helt skybasert. Versjonen vi skal vise frem, inneholder regnskap, faktura, timeregistrering og lønn. Vår erfaring er at frokostmøtene også er en flott arena for Uni-kunder som ønsker å mingle, utveksle erfaring og dele informasjon – og ikke minst stille spørsmål. Det liker vi.

40


ERP-SYSTEMER 2017

REGNSKAPSBYRÅ Regnskap Norges fagdager

Vi deltar på fagseminaret ledet av Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI.

Du møter oss også på fagdagene til Regnskap Norge. Formålet med fagdagene er å gi regnskapsføre-

Seminaret tar pulsen på ERP-markedet ved å analy-

re oppdatering på faglige og lovmessige endringer,

sere både systemer, leverandører og partnere.

noe de trenger for å beholde autorisasjonen.

I tillegg presenteres moderne anskaffelses-

Det er viktig for oss å være tilgjengelige i en

og

Konferansen

organisasjon hvor medlemmene fører regnskap

henvender seg til mellomstore og store virksom-

for tilsammen 340 000 bedrifter over hele landet.

heter som ønsker status og trender innenfor

Mange av medlemmene benytter Uni Økonomi

ERP-markedet. Uni Micro deltar med stand og er

som sitt daglige verktøy. Vi opplever stor interes-

naturligvis tilgjengelig for en prat.

se fra eksisterende kunder som vi møter på fag-

https://event.dnd.no/erp/

dagene, og de kommer både med spørsmål og

implementeringsmetoder.

innspill til vår programvare.

41


Brukerkonferanse for regnskapsbyråer

HANDEL OG LOGISTIKK Kunder som benytter Uni Økonomi innenfor

Også i år vil vi invitere til brukerkonferanse for

handel og logistikk har også mulighet til å treffe

regnskapsbyråer. Fjorårets konferanse ble en

oss i vår. Vi inviterer til seminarer hvor vi ser

suksess på alle måter. Vi fikk gode tilbakemeldin-

nærmere på nyheter i Uni Nettbutikk. Det er laget

ger på en dag med solid faglig innhold av dags-

en filternavigasjon som er svært nyttig for kunder

aktuelle teamer.

med stort vareutvalg. I tillegg vil vi vise at det er mulig å benytte rabattkoder i nettbutikkene våre.

Dette er en ypperlig anledning til å møte kollegaer i bransjen. Vi ønsker å gjøre dette til en tradi-

Netthandel er en bransje som fortsatt er i kraftig

sjon og er allerede i gang med å planlegge årets

vekst, og vi skal se litt på hva våre tredjeparts-

konferanse. Vi gleder oss til å se både nye og

leverandører gjør for å møte konkurransen.

gamle kunder. I tillegg vil vi arrangere regionale brukermøter for regnskapsbyråene våre.

PROSJEKTBASERTE BEDRIFTER Vi vil ved flere anledninger i år invitere bedrifter som jobber prosjektbasert, til å møte oss. Vi ønsker å presentere nyheter i Uni Contracting, prosjektstyringsverktøyet vårt. Vi tar en nærmere titt på utvidelser mot både SpeedyCraft og Mobile Worker. Vi ønsker at Contracting-kundene våre skal få en enklere arbeidsdag gjennom ny funksjonalitet som gir bedre kontroll.

BYGG REIS DEG Dette er bygg- og anleggsbransjens fagmesse. En fellesnevner for de fleste i denne bransjen er at de benytter timeregistrering mot prosjekter. Vi har lang erfaring, mye fagkompetanse og

Du finner en oversikt over alle frokost- og lunsjmø-

gode løsninger for denne bransjen. Vår løsning

tene våre på kurs.unimicro.no. I tillegg har vi laget

støtter et bredt spekter av tredjepartsløsnin-

en oversikt over alle aktiviteter, også messer hvor vi

ger. Ønsker du å vite mer om våre integrasjoner

deltar, på unimicro.no/aktivitetskalender.

med Nelfo-import, Byggdoc og Boligmappa, så er medarbeiderne våre klar til å hjelpe deg på vår stand der.

42

Vi ser frem til å møte deg i 2017.


ØNSKER DU Å DIGITALISERE DIN BEDRIFT TIL ØKT OVERSIKT OG LØNNSOMHET?

Er svaret ja, bør du se nærmere på Mobile Worker.

Vi hjelper deg med alt fra oversikt over timer, vareforbruk og ekstraarbeid, til kvalitetssikring, HMS-system og ressursplanlegging. «Genialt konsept. Himmelrik stor forskjell fra å sitte å føre manuelle timelister.» - Geir Aardalsbakke, daglig leder i GARDIT. Interessert? Ta kontakt med oss i dag på telefon 56 59 93 30, salg@mworker.no eller www.mworker.no.

Annonse


UNI FREMOVER Også i år jobber vi med å forbedre løsnin-

tilbakemeldinger og teknologiske muligheter

gene våre slik at våre kunder skal være sikre

utvikler vi stadig nye funksjoner og løsninger.

på at de har markedets beste arbeidsverktøy.

Denne våren har vi mange spennende nyheter

Basert på trender i markedet, våre kunders

på arbeidsblokken:

44


UNI ØKONOMI

VIPPS Uni Økonomi har alltid vært langt fremme

AUTOBANK (REMITTERING)

og ønsker å være en pådriver for elektroniske fakturaer blant små og mellomstore bedrifter. Vi ser at det her er store gevinster å hente for våre kunder, og i år vil vi ta steget

Mange har allerede tatt i bruk vår tjeneste

videre med å integrere Vipps i vår løsning.

Autobank for innbetaling av OCR-filer. Den henter

Dette gjør at de over 2 millioner brukerne

daglig ned innbetalinger som er utført, sikrer at

som er registrert i Vipps, kan motta faktura

systemet alltid er oppdatert og sikrer effektiv

der. Sammen med EHF gi dette dere mulig-

oppfølging av utestående faktura. I år kommer

heten til helelektronisk fakturering.

også autobank for remittering. Det vil si at når en faktura er ferdig godkjent i fakturamottaket, kan den automatisk bli overført til utbetaling på forfallsdato. Sammen sikrer Autobank at dere ikke lenger må laste opp og ned filer til nettbanken, men alltid har oppdatert reskontro.

CONTRACTING (PROSJEKTSTYRING) For

mange

er

prosjekter

og

prosjektsty-

ring viktig, og mange har valgt å benytte vår Contracting-modul for å holde økonomisk oversikt. I år vil denne modulen få et betydelig løft: zz Støtte muligheten for NS3400 – innestående faktura zz Budsjettstøtte i totalbildet zz Egen fane for prosjekt Widgets

BUTIKKDATA Fra 1.1.2017 ble det innført ny kasselov som gjelder alle som driver butikk. Systemene har frist til utgangen av 2018 med å oppdatere

zz Forslag til fakturagodkjenner basert på prosjektdetaljer

systemene sine i henhold til nye krav. Uni

zz Autofakt tilgjengelig fra fakturamottaket

løpet av 2017.

Økonomi kommer med støtte for dette i

45


UNI 24 Uni 24 har kommet med mange forbedringer i 2016, både for å gi bedre og raskere ytelse og ved lansering av nye funksjoner. Den største nyheten i 2017, som er beskrevet tidligere i magasinet er muligheten for å opprette Fakturamottak på Web. Her arbeider vi videre med tilgang til Uni24 dokument, innlesing av EHF og ikke minst mulighet for OCR-tolkning av inngående faktura. Uni24 vil også i denne perioden komme med ytterligere forbedringer som gjør at data som er tilgjengelig lokalt også vil komme på web. Følg med utover året, så får du mer informasjon om mulighetene som kommer.

UNI ECONOMY I løpet av året vil dere motta mye informasjon om vår nye storsatsing Uni Economy. Dette er vårt nye webbaserte økonomisystem som vil være et viktig supplement til dagens produktportefølje. Produktet vil lanseres i 2017. Med modulene regnskap, salg, time og lønn og mange nye automatiske tjenester har vi stor tro på at vi også fremover vil levere gode løsninger for de av våre kunder som ønsker et økonomisystem på web.

46


REISEREGNING OG UTLEGG Raskt og enkelt for brukerne, effektivt for administrasjonen.

En komplett løsning for håndtering av reiseregninger, kjøring og utlegg. Løsningen er fullintegrert med Uni Økonomi Lønn.

traveltext.no Annonse


Vi hjelper deg å effektivisere i Uni Økonomi Vi gjentar suksessen og fortsetter å tilby kartleggingstime. Opplever du flaskehalser og tungvinte rutiner i hverdagen? Utnytter du Uni Økonomi fullt ut?

KUN

550,-

Vi tilbyr en kartleggingstime hvor vi ser på bruk av funksjoner og rutiner samt foreslår endringer tilpasset deres moduler og bransje.

KONTAKT OSS: markedsinfo@unimicro.no | 55 38 77 77

Kundemagsinet FLYT fra Uni Micro AS nr. 1. -2017  

Kundemagasin fra Uni Micro AS våren 2017. Les bl.a. om vårt store utvalg innen plugins, flere kundecaser, digital signering, tips, digitalis...