Page 1

E-faktura for alle


tester

Regnskapsprogrammer

STORTEST:

E-faktura for alle Seks regnskapsprogrammer i ti varianter for små aksjeselskaper.

Alle selskaper uansett størrelse har nytte av moderne funksjoner. Spesielt de minste selskapene har behov for enkle løsninger med store innslag av automatikk.

Av ERIK ANDERSEN og THORE G. ANDRESEN

H

vis du driver ditt eget selskap har du regnskapsplikt. Aksjeselskaper utenfor konsernforhold og med under fem millioner kroner i omsetning, har ikke lenger revisjonsplikt, men de samme kravene til regnskapene gjelder fortsatt. Forskjellen er at feil kan bli oversett helt frem til et eventuelt bokettersyn. Hos et regnskapskontor er du i trygge hender, men ofte er det ikke så mye som skal til for å føre regnskapene hvis du allerede fakturerer og betaler regningene selv. De fleste bilagene vil da føres automatisk av programmet. Du får heller hyre inn en regnskapsfører for å avstemme og kontrollere det du har ført. Flere av systemene legger til rette for dette og med mindre regnskapskontoret insisterer på å bruke eget system, er dette en nyttig arbeidsfordeling. Mange av programvareleverandørene kan sette deg i kontakt med regnskapsførere som benytter deres system. Moderne systemer med e-faktura og bilagsskanning hjelper deg å arkivere bilagene og reduserer risikoen for feil. Du trenger heller ikke å levere så mange fysiske bilag. Vi minner om at våre to webbaserte testdeltakere, 24SevenOffice og e-cononomic, gir deg gratisbrukere til regnskapsfører og revisor.

Mer webfunksjonalitet Vi kan dele testdeltakerne inn i tre grupper. Vi har de rene SaaS-løsningene som 24SevenOffice og e-conomic hvor alt er webbasert og driftes hos leverandøren. Deretter finnes Software+Services-strategien hvor Mamut gikk i bresjen. I denne

36

kategorien har Uni Micro kommet sterkt etter, men med en litt annen tilnærming. Daldatas Duett kommer også med et omfattende webtillegg, men det er ingen hybrid-løsning på samme måten som Mamut og Uni Micro. Daldatas Duettdialog må installeres lokalt sammen med Duett. Du må altså ha din egen webserver eller overlate alt til Daldatas ASP-tjeneste for å bruke den. Daldata satser sterkt på ASP-tjenesten sin, og med det konseptet blir en databasereplikering i en hybridløsning overflødig. Agro er den eneste testdeltakeren som foreløpig er helt uten noen webmodul.

Endelig e-faktura Alle deltakerne støtter nå e-faktura i en eller annen form. Uni Micro har e-faktura bygget inn i selve programmet både for mottak og sending. De har også sin egen Peppol-node som programmet benytter. Mamut benytter Vismas Peppol-node, men du må håndtere inngående e-fakturaer i Mamut Online Desktop. Daldata støtter foreløpig bare sending av fakturaer til statlige virksomheter, men dette vil utvides til sending og mottak fra alle EHF-brukere når de får sin egen Peppol-node innen oktober. Daldata er dyrest med fem kroner pr. utgående faktura. E-conomic fikk støtte for EHF-fakturaer i sommer, men kan kun sende – ikke motta. 24SevenOffice kan også sende, men de kan også skrive ut og postlegge fakturaen for deg hvis du ikke vil sende selv. Agro Økonomi kan også sende, men ikke motta.

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012


tester

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

37


tester

Regnskapsprogrammer

24SevenOffice Fullversjon Pris for tre brukere i tre år: kr 54 000 (67 500 inkl. mva.) Pluss: Komplett webløsning for nesten alle kontorfunksjoner med skriptet bokføring og god bankintegrasjon for alle banker. Minus: Fortsatt noen gamle moduler som krever Internett Explorer. Høy pris over tid.

24SevenOffice tar mål av seg til å samle alle dine kontorfunksjoner i samme skyløsning. Du får moduler for regnskap, ordre/faktura, CRM, kommunikasjon, planlegger, filer/dokumenter, publisering, prosjekt og bestilling. 24SevenOffice har jobbet lenge med en modernisering av brukergrensesnittet sitt og selv om vi har testet den nye bokføringsmodulen flere år på rad, virker den nå endelig ferdig. Du har fortsatt tilgang på den gamle modulen, men det ser nå ut som om 24Sevenoffice virkelig er i stand til å tilfredsstille den aktive puncheren med sin webløsning. Her har de virkelig tatt et langt skritt fremover. Bokføringsbildet er svært fleksibelt, og du kan lagre kolonneoppsettet som maler og enkelt veksle mellom dem. Hvis du fører innskannede fakturaer, vil bilaget vises mens du registrerer. Du kan da velge mellom å ha bilaget i et eget vindu – perfekt

Det nye ordrebildet i 24SevenOffice fungerer veldig bra.

for flere skjermer – eller integrert i registreringsbildet. Bokføringen er basert på en rekke standard skript som legger til linjer basert på mvakoder eller standardskript. Resultatet er at du ser nøyaktig hva som føres på alle spesialkontiene for kunder, leverandører og mva. Det finnes bl.a. et skript for periodiseringer som du enkelt velger i skriptfeltet. Der oppgir du parametre for periode fra og til, samt konto. Når linjen er fullført, fordeles beløpet ut på en linje pr. periode. Underveis mens du oppgir parameterne til skriptet, veiledes du av verktøytips med informasjon om det du må skrive inn.

Når du fører bilag, skal du trykke + og pil ned for oppslag. Dette fungerte mye bedre i år enn tidligere. Vi opplever riktignok fortsatt at noen av feilmeldingstekstene er på engelsk, men dette er mye mindre utbredt enn tidligere. Den aldrende ordreregistreringen hadde en del funksjoner vi likte godt, men det var før vi så det nye og moderne bildet som endelig er lansert. Her har du full fleksibilitet på alle felter både i hodet og varelinjene. Med den samme effektive registreringen som for bilagene, sparer du mye tid i denne prosessen. EHF-fak-

turaer er på plass som en av tre muligheter når du fakturerer. Den første er PDF-fakturaer som du kan sende på e-post automatisk eller skrive ut og postlegge selv. Den andre er en ekstern sendetjeneste hvor 24SevenOffice ordner med utskrift, konvolutt, porto og postlegging mot et gebyr. Meget praktisk når du skal fakturere den sære manuelle kunden fra utlandet. Til sist finnes EHF-fakturering som går av seg selv til statlige og andre virksomheter med en Peppol-ID. Regnskapsrapportene er greie og oversiktlige, og du kan plukke ut de kolonnene som skal være

Slik har vi testet Vi tester løsninger med inntil tre brukere for små aksjeselskaper. Senere i høst tar vi for oss de minste systemene som er rettet inn mot enkeltmannsforetak. Alle systemene er omfattende, og vi har gjort oss kjent med det aller meste av funksjoner, men konsentrert oss om kjernefunksjonaliteten i regnskaps- og fakturamodulene. Vi kobler opp og undersøker online-modulene i de programmene som tilbyr dette. Samtidig har vi testet alle kandida-

38

tene tidligere slik at testen består av erfaring og testing av ny funksjonalitet. Vi installerer og tester så mye som mulig på vårt eget utstyr og har en tett dialog med leverandørene for å gjøre denne prosessen så smidig som mulig. Du som kunde vil også kunne få denne typen hjelp fra leverandørene i oppstartsfasen, så dette blir representativt. Alle leverandørene blir bedt om å legge frem nyheter og spesielle fordeler med deres system, og vi drøfter også problemer

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

under testingen med leverandørene slik at de får anledning til å hjelpe oss med løsninger og alternativer hvis problemer oppstår. 24SevenOffice og Mamut har også CRMmoduler som vi har gått grundig gjennom i vår spesialtest av CRM. Vi vektlegger naturligvis den funksjonaliteten helt annerledes her da CRMtesten fokuserer på mye større selskaper. I karaktertabellen finner du en oversikt over karakterene våre (fra 1 til 6) på

de enkelte områdene, og hvordan vi har vektet dem. Vi anbefaler deg å lese den tabellen grundig siden du naturligvis vil ha andre preferanser enn oss på en rekke områder. I tillegg vil vi på det sterkeste anbefale deg å prøvekjøre en demoversjon av aktuelle kandidater før du gjør ditt endelige valg. Alle programmene er testet på pc-er med Windows 7 Ultimate 64-bit og 8 GB minne. I tillegg har vi installert Microsoft Office 2010, Adobe Reader, Flash og Java. Databasen

har vært installert på en virtuell Windows Server 2008 R2 Enterprise. Internettforbindelsen er en 60/60 Mbit/s fiberlinje. Alle oppdateringer og servicepakker er installert. Vi har testet webbaserte programmer og funksjoner med Internet Explorer 9, men har også hatt siste Firefox, Chrome og Opera i bakhånd. Vi har utført mesteparten av testen med eksternt skrivebord mot en bærbar pc, slik at vi kan jobbe fra vår vanlige arbeidsplass og også over Internett.


tester

med. Det er veldig enkelt linjeoppsett da de rett og slett er delsummer i kontoplanen. Drilldown-funksjonalitet er gjennomgående i 24SevenOffice. Åpningsbildet er veldig fleksibelt, og du kan fylle det med nøkkeltall og nyheter etter eget forgodtbefinnende. Du kan klikke på alle tall og grave deg helt ned til bilagslinjen eller det innskannede bilaget. Online lagring av bilagene er utrolig nyttig når du skal forsøke å finne igjen bilag på et senere tidspunkt, f.eks. hvis revisor eller styret har noen spørsmål. Revisor kan også spare tid ved revisjonen da han slipper å bla i permene. 24SevenOffice er best på bankintegrasjon. De har støtte for alle banker via Nets’ (tidligere BBS) løsning for direkte remittering. Fokus Bank er likevel den best integrerte med automatisk synkronisering flere ganger om dagen. Du kan velge om utbetalingene (paymul) skal gå automatisk eller om du for sikkerhets skyld må logge inn i nettbanken og godkjenne hver enkelt. DnB har også en spesialløsning, men her må du alltid godkjenne utbetalingene i nettbanken. Bilag på innbetalingene (cremul) kommer naturligvis av seg selv. 24SevenOffice har en filosofi om at alt skal skje inne i deres systemer, og det er på det grunnlaget det fungerer best. Hvis du ikke går for full pakke, kan prisen bli ganske avskrekkende. Vi anbefaler at du flytter alle filene dine, e-posten, kalenderen og regnskapet inn i 24SevenOffice. Lokale applikasjoner som Word, Excel og Outlook kan fortsatt benyttes. Du installerer en bakgrunnsprosess som sørger for at endringer kopieres tilbake til 24SevenOffice etter at du har redigert en fil lokalt. Det er derfor litt underlig at 24SevenOffice samarbeider med Huldt & Lillevik på lønnssiden. Et meget anerkjent lønningssystem, men her trenger du lokal server og infrastruktur for å drifte programmet, og da blir noe av friheten med en ren skyløsning borte. 24SevenOffice fremstår som sterkere enn på lenge nå som kjernefunksjonene er modernisert. Det er fortsatt en del småplukk

Endelig kan du bokføre effektivt i 24SevenOffice.

og gamle skjermbilder igjen for å få hele systemet over på det nye designet. Vi ser frem til at alt blir ferdig.

Agro Økonomi Bedrift Pris for tre brukere i tre år: kr 16 200 (20 250 inkl. mva.) Pluss: Omfattende system med regnskapsfaglig brukerstøtte. Svært lav pris. Minus: Ingen hybrid eller webløsning

Agro Økonomi fra Agrodata as deltar for første gang i testen for små aksjeselskap, men er likevel en gjenganger i testene våre. I år har de fått ferdig første utgave av sin skattemodul for aksjeselskap, mens de tidligere bare støttet personlige selskap. De går derfor inn et tøffere beite, men det er først her at mange av funksjonene i programmet virkelig kommer til sin rett. Agrodata har i likhet med Daldata et sterkt fotfeste i primærnæringene og har mange unike funksjoner for dette. De er også store blant regnskapskontorer. Spesielt for deg som er usikker på regnskapsføring er Agrodata behjelpelig med inkludert regnskapsfaglig brukerstøtte. Det er i utgangspunktet ikke en del av brukerstøtten hos konkurrentene, så det må du lirke litt mer indirekte ut av dem. Agro Økonomi har en enkel

installasjonsrutine som selv laster ned det den trenger fra Agrodata og installerer det automatisk. Det er også eneste program i testen som ikke benytter SQL Server, men Interbase-slektningen Firebird er ingen dårlig database. Den installeres langt raskere og er enklere å flytte på. Vi har alltid likt utseendet på Agro Økonomi, og nå har de også fått laget seg profesjonelle oppstartsikoner. Skjermbildene er i utgangspunktet låst, og du må åpne dem før du kan registrere data. Litt upraktisk, men det forenkler naturligvis låsing av poster i databasen. Når du har opprettet en ny klient og ikke registrert så mye data i den ennå, er det noen småfeil. F.eks. når du står på startsiden og velger Registre -> Kontospesifikasjon, får du feilmeldingen:<< ”” is not a valid integer value>>. Deretter kommer det opp et søkevindu som ikke ser ut til å fungere. Dette skjer kun når det ikke er noen konti med saldo. Tilsvarende så virker ikke Fil -> Åpne fra startsiden. Den burde vært grået ut hvis den ikke har noen funksjon. Veiviseren for nye klienter gir deg god hjelp så du får på plass grunndataene. Den tar deg gjennom valg av kontoplan, innlegging av reskontrosaldo og åpningsverdier i hovedboken. Bilagsregistreringen er omfattende og har mange hurtigtaster. En egen knapp i alle bildene viser hvilke hurtigtaster som er tilgjen-

gelige. Ved hjelp av de mange bilagsmalene som finnes som standard, blir det effektivt å føre samme type bilag. Du kan også lage dine egne maler. En viss tilvenning til hurtigtastene i bokføringen må påregnes. Du kan automatisk saldere et bilag ved å taste F9 eller ”/” i beløpsfeltet på kreditlinjen, og beløpet kopieres fra linjen over med motsatt fortegn. Hvis bilaget skal balanseres mot den mest brukte betalingskontoen, kan bilaget avsluttes ved å trykke F12 eller * allerede når man står i beløpsfeltet på første linje. Du kan skrive kommentarer på alle bilagene. De kan også merkes for senere justering hvis du er i tvil om noe. Bilaget får da gul bakgrunn, og det er lett å finne det frem igjen. Nyttig hvis du er under opplæring og samarbeider med en regnskapsfører om bokføringen. Ordrebildet er enkelt og oversiktlig å forholde seg til. Etter at man har laget en ordre, kan man skrive den ut. Her kan man velge flere forskjellige blanketter, men uansett hva man velger, f.eks. Tilbud, får man bare ut Ordreblanketten i forhåndsvisningen eller ved utskrift. For å skrive ut et tilbud, må man gå til rapportmenyen. Når man har laget en faktura av ordren, kan man fortsatt velge tilbud, ordre eller en annen blankett for utskrift, men hvis man ikke velger en fakturablankett, får man et blankt ark ut

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

39


tester

Regnskapsprogrammer

av skriveren. Her burde de kanskje ha begrenset valgmulighetene i nedtrekkslisten litt. Agro har lenge hatt støtte for import av E2B-fakturaer og kan nå også sende ut EHF-fakturaer. Du kan skanne inn eller ta en PDFfaktura og legge direkte inn i programmet. Agro har ingen OCRtolk, men det er nyttig å samle bilagene inne i programmet for senere oppslag og kontroll. Rapportgeneratoren er veldig avansert og fleksibel. Her kan du skreddersy rapporter og blanketter. Sammen med utskriftsmodulen hvor alle utskrifter forhåndsvisens, blir dette veldig bra. Agro Økonomi er et godt system når du er i gang med det. Litt rufsete i starten, men det er bagateller. I dette selskapet er det også svært rimelig og hvis du ikke trenger noen webfunksjonalitet, er dette et system du definitiv bør vurdere.

Agro Økonomi Bedrift m/Skatt og Lønn Pris for tre brukere i tre år: kr 29 400 (36 750 inkl. mva.) Pluss: Omfattende system, integrert skattemodul og regnskapsfaglig brukerstøtte. Lav pris. Minus: Ingen hybrid eller webløsning

Ved å utvide Agro Økonomi med skattemodul for aksjeselskaper og lønnsmodulen, har du i utgangspunktet alt et lite selskap trenger for å utføre lovpålagte oppgaver. Programmet er lett å administrere, og du kan spørre brukerstøtte om mer enn bare det tekniske. Vi har tidligere sett på skattemodulen til personlige selskap, og den nye modulen for aksjeselskap er bygget over samme lest. Modulen har ingen startpris, men øker den årlige vedlikeholdsavgiften med kr 1 000 for første bruker. Tilleggsbrukere koster halvparten. Agro sier selv at modulen med et nødskrik ble ferdig til 2011-oppgjøret, men vi syns definitivt at den er en god start. Agro er så vidt vi vet den første som har integrert en årsoppgjørsmodul for aksjeselskap direkte i et regnskapssystem.

40

Bokføringsbildet i Agro Økonomi er effektivt og oversiktlig.

Integrasjonen gjør at skjemaene enkelt oppdateres hvis du finner flere bilag på tampen av året. Vi har ikke testet lønnsmodulen i detalj, men den ser ut til å ha det du trenger. Også her får vi noen Integer-feilmeldinger i tomme tabeller, men det er ikke til hinder for bruk av programmet. Selv om prisen stiger en del med skatt og lønn, blir dette uansett svært mye rimeligere enn å kjøpe disse systemene separat. Du får derfor alt du trenger og mye for pengene ved å velge denne løsningen.

Duett Økonomisystem Bedrift Pris for tre brukere i tre år: kr 59 994 (74 993 inkl. mva.) Pluss: Effektiv bilagsregistrering, svært omfattende system Minus: Kan ikke kjøres i vindu, høy pris

Duett Økonomisystem leveres av Daldata as. I likhet med Agrodata har de bakgrunn fra primærnæringene og har en rekke spesialfunksjoner for dette. I dag er nok satsingsområdet mere små og mellomstore regnskapsbyråer, og det understrekes av at Duett er

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

sine kunder over på sin ASP-platttestens dyreste system. form, og vi mistenker at eventu Vi har testet Bedrift Basis med elle forbedringer av installasjonsmodulene regnskap, faktura, prosessen er nedprioritert. Oppbudsjett, betalingsformidlig, purdatering til nye versjoner på serremodul, bærere (dimensjoner veren og installasjon av klientene som avdeling, ansatt og hva annet er dog enkelt og smertefritt med du måtte ønske), prosjektregnlitt nøyaktighet. skap, perioderegnskap, rapport Duett Dialog Min side er Dalgenerator og Duett Dialog. Prisen datas svar på Mamut Online er kun for å føre regnskap for ett Desktop og Uni24. Det er et selskap, men du kan kjøpe støtte webbasert grenfor flere. «Programmet er sesnitt som gir Vi har fiklet en deg tilgang til del med installabest på de store og nøksjonen av Duett bilagsvolumene» rapporter keltall fra regnopp i gjennom skapet. Det går også an å publiårene med testing. Det er derfor sere informasjon i løsningen. bra å kunne melde at installasjoDette er spesielt nyttig for regnnen fra Duett cd-en nå fungeskapskontor som vil gi kundene rer utmerket. Den benytter SQL sine tilgang til dette. Express 2008, men Daldata anbe Spesielt muligheten for å faktufaler en full SQL Server for mer rere i Duett Dialog er perfekt for enn to brukere. Vi kan ikke forstå disse brukerne. Webløsningen at det kan være nødvendig og tror jobber direkte mot databasen, at SQL Express fint kan benyttes så det er ikke noen replikering av opptil 4-5 brukere. Det er uansett dataene som hos konkurrentene. bare å prøve. Full SQL Server kan Det er naturligvis ikke nødvendig kjøpes av Daldata for kr 750 pr. for brukere av ASP-løsningen. bruker i tillegg til prisen på Duett. Du kan installere løsningen på Du må også påregne konsulendin egen server som kjører IIS7 thonorar for installasjon av denne eller nyere, eller legge den hos en løsningen. Vi har fått det til, men driftspartner. Daldata understreogså har lang erfaring med slike ker at dette er en løsning som må installasjoner. installeres av deres teknikere. Bru Daldata satser sterkt på å få alle


tester

kergrensesnittet er basert på Silverlight. Bilagsregistreringen svært effektiv og programmets styrke. Vi har alltid likt denne og regner den som en av de viktigste grunnene til populariteten blant regnskapsførerne. Vi mener at Duett ved siden av Uni Økonomi er best her. Du kan bestemme rekkefølgen på alle kolonnene bortsett fra de to første som i tillegg er låst for rulling. Et viktig felt er OK-feltet. Når du kommer til dette feltet, vil Duett automatisk opprette neste linje, og lite brukte felter kan ligge bak OK-feltet uten å forstyrre. Fakturamodulen er også effektiv. Kolonnene i ordrebildet har OK-felt og kan stokkes på som i bilagsbildet. Et eget felt på knapperaden gir deg fritekst (Ctrl+F), og den noe mer uvanlige bruddsum (Ctrl+B). Vi er svært godt fornøyd med dette bildet. Daldata kan sende EHF-fakturaer til statlige virksomheter, og de jobber med sitt eget Peppol-aksesspunkt. De girer nå opp mot en ny versjon som kommer i oktober, og som skal bli den mest omfattende oppdateringen de har gitt ut. Den er ikke testet av oss, men vil inneholde mange spen-

Duett har et rikholdig utvalg av rapporter med mange filtreringsmuligheter.

nende nyheter som full e-fakturastøtte, ny bilagsskannemodul (billigere enn eye-share) samt bedre integrasjoner mot PowerOffice og Huldt&Lillevik. Årsoppgjør for

aksjeselskap kommer også i første utgave. Bankintegrasjon vil vi først se noe senere. Duett er et klassisk og solid regnskapssystem som er bedre

egnet for regnskapskontoret enn den lille virksomheten. Programmet er best på de store bilagsvolumene, og det er først og fremst på det nivået at den høye prisen kan forsvares.

Duett Økonomisystem Startpakke Pris for tre brukere i tre år: kr 16 884 (21 105 inkl. mva.) Pluss: Effektiv bilagsregistrering, svært omfattende system Minus: Begrensninger på antall bilag og fakturaer

Ordrebildet i Duett er oversiktlig og funksjonelt.

Duett Startpakke kan også fås for tre brukere og er nesten identisk med Duett Bedrift. Forskjellen er du maksimalt kan føre 2 500 bilagslinjer og 300 utgående fakturaer. Du får heller ikke med periodiseringsmodulen. Med tre brukere skal det ikke så mye til for å overskride bilagsog fakturabegrensningene, og når det skjer blir prisen dramatisk mye høyere. Utover det så får du en voldsomt omfattende løsning til en av testens laveste priser.

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

41


tester

Regnskapsprogrammer

e-conomic Standard Pris for tre brukere i tre år: kr 14 292 (17 865 inkl. mva.) Pluss: Enkelt og oversiktlig, rimelig skannemodul, testens laveste pris. Minus: Har ikke noe større system å skalere opp til utover tilleggsmodulene og integrasjonspartnerne.

Danske e-conomic har bestemt seg for å holde ting så enkelt som mulig. Målet er at andre leverandører skal integrere sine produkter mot e-conomic så de kan konsentrere seg om kjernefunksjonene. e-conomic er svært enkelt å komme i gang med, og er den rimeligste SaaS-løsningen i testen. Det er også det enkleste programmet av alle. De tradisjonelle faktura- og bilagsbildene er delt i to hvor du registrerer på toppen og linjene listes opp under. Vi er ikke så interessert i at programmet finnes på en rekke forskjellige språk da norsk holder lenge for oss. e-conomic gjør likevel jobben helt utmerket, og de har en svært rimelig modul for skanning av bilag. For 55 kroner i måneden kan du overlate til danskene å lagre bilagene dine. e-conomic har også fått støtte for utgående EHF-fakturaer helt uten gebyrer. Du kan selv registrere deg og ta i bruk e-conomic umiddelbart. Du styrer selv hvilke tilleggsmoduler og funksjoner du til enhver tid vil betale for. Du har 14 dagers angrefrist før første faktura kommer, og e-conomic har i tillegg innført en 3 måneders 100 % fornøyd garanti. Tiden som går med til regnskapsføringen er likevel svært mye mer verdifull enn abonnementsprisen til e-conomic,

Det gamle bokføringsbildet i e-conomic er fortsatt standardvalget da det er enklest for vanlige brukere.

skulle være «rett rundt hjørnet». kan du benytte enhetens kamera så vi anbefaler at du gjennomføDet var det ikke, og det tradisjotil å fotografere bilag og behandle rer en 14-dagers prøveperiode og nelle bokføringsbildet er fortsatt dem som et innskannet dokubruker tiden godt. Det er ingen standard. Nå er endelig det nye ment i e-conomic. Tenk deg alle andre systemer i testen det er like bildet tilgjengelig som et alternade små utleggene som du mister enkelt å komme i gang med som tiv til det gamle, og du kan bruke når du er ute og reiser. Et klikk og e-conomic. dem om hverandre. Det nye bildet de er trygge i regnskapssystemet. e-conomic er tilpasset alle netter svært lekkert og meget effek Hvis du skulle slutte med lesere så du er ikke avhengig av tivt å bruke. e-conomic, kan du likevel arkivere å ha en pc med Windows. Det er Fakturamodulen har et startgamle regnskapsdata hos dem for spesielt på disse alternative plattbilde med god overformene at e-con«du kan benytte enhetens kamera sikt over de tilgjenomic skinner. De er gelige funksjonene. de eneste med egne til å fotografere bilag og behandle app-er for smarttedem som et innskannet dokument» I tillegg vises det en løpende oversikt over lefoner og nettbrett de største kundene, og de mest bare 240 kroner i året. Det er også og det er nå samme funksjonalitet omsatte varene. Du kan starte mulig å benytte denne tjenesfor Iphone/Ipad som for Androidprosessen som et tilbud, ordre ten hvis du benytter andre regnenheter. Appen lar deg gjøre føleller faktura. Det er lett å oppskapssystemer. Denne tjenesten gende: Opprette ordre, fakturette kunder samtidig som du fakble mulig da bokføringsloven ble raer og kreditnotaer; legge til og turerer. Hvis kunden ikke betaler, endret til å tillate oppbevaring redigere kunder og leverandører; sender du en purring som til slutt av norske regnskapsdata i hele holde rede på månedlig resultat sendes automatisk til et inkassoNorden uten søknad. i forhold til tidligere år; hente ut byrå som e-conomic har integrert Vi har tidligere testet et nytt og rapporter på produkter, kunder og i sitt system. moderne bokføringsbilde som leverandører. Sist, men ikke minst, Du «skanner» bilag ved å sende dem til en unik e-postadresse hos e-conomic. Hvis leverandøren din sender deg PDF-fakturaer, kan du enten få dem til å sende dem direkte til e-conomic eller bare videresende dem selv. Støtten for Altinn er på plass slik at du kan sende inn mva-oppgaven elektronisk. e-conomic er konservativ når det kommer til kjernefunksjonene sine, men ingen slår dem på bruk Det nye bokføringsbildet til e-conomic ser mye bedre ut og er mer effektivt enn det gamle.

42

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012


tester

av smarttelefoner og nettbrett. Appene koster ikke noe ekstra når du først har e-conomic. Tilleggsbrukerne er svært rimelige, og du får med en gratisbruker til regnskapsfører og revisor.

Mamut One Enterprise E3 Pris for tre brukere i tre år: kr 49 592 (61 990 inkl. mva.) Pluss: Lekkert brukergrensesnitt, inneholder alt du trenger Minus: Dyrt for deg som ikke trenger alt i One-konseptet.

Mamut One Enterprise E3 er Mamuts minste flerbrukerløsning og har alltid kjempet i teten på våre tester. For noen år siden innførte Mamut One-konseptet hvor de koblet sitt tradisjonelle ERP-system med Mamut Online Desktop. Som en del av en snedig hybrid-modell, synkroniserer Mamut databasen din slik at den både befinner seg på din server Det nye brukergrensesnittet til Mamut benytter færre farger for å spare øynene dine. og hos Mamut. Når dataene først befinner seg hos Mamut, blir de på eDokumenter har du innboks-, det er ikke noen ny læringsprosess tilgjengelige i Mamut Online Vi har ikke sett på tilleggspakutboks- og sendte-mapper med involvert. Mamut Online DeskDesktop (som snart bare vil hete kene og holder oss til standard dokumenter i. Her kan du sende top har ennå ikke tatt i bruk denne Mamut Online) hvor Mamut har (Bronze). på nytt eller bokføre inngående designen. utviklet en rekke funksjoner. Du Som standard får du Office 365 dokumenter. Det er en rekke andre forandfår også med Office 365. Mamut med Exchange Online (e-post), Installasjonen av Mamut er ringer i CRM, selekteringsveiviser, har blitt som 24SevenOffice og vil Office WebApps, Lync Online nesten helautomatisk. Ved flere utvidet butikkdata, dynamiske ta over alle funksjonene på kon(kommunikasjon) og Sharebrukere installerer du først på strukturvarer, delsum og flytting toret ditt. En meget omfattende Point Online (dokumentlagring serveren. Deretter må du manuav linjer på fakturaen, forbedret pakke, men de som ikke trenger og publisering). I Mamut Online elt dele ut et par kataloger før du lønnsmodul og forenklet årsavalle One-funksjonene er ikke så Desktop får du tilgang til kontaktinstallerer klientene fra en av de slutning. Det er også innført et glade for å betale kr 200 ekstra registeret, eDokumenter, årsplandelte katalogene. Dette kunne jobbregister som en i måneden pr. bruker. installasjonen ha delt ut automaslags mini prosjektGamle brukere har slup«Mamut Online Desktop kan nå tisk. Installasjonen legger inn SQL modul. pet unna frem til nå, lage ferdig hele fakturaen og ikke Express 2008 R2 om nødven  eDokumenter er men den tiden er over. bare registrere ordre som tidligere» en modul i Mamut dig, og Mamut støtter også SQL Konseptet til Mamut Server 2012. Online Desktop som har tydeligvis falt i smak Etter installasjonen må du opper laget for å sende og motta elekhos giganten Visma som kjøpte legger, utstyrsregister, selskapsrette den første klienten og registroniske dokumenter. Hvert dokuMamut i fjor sommer. Det er i dag status samt aktiviteter og kalentrere nødvendige opplysninger ment koster 3 kroner å sende. Det Mamut som er Vismas fortrukne der. Nytt av året er ordre og fakom selskapet. Når det grunnleger gratis å motta. Hvis du registresystem for de minste selskapene. tura som vi ser på som det aller gende er på plass, kan du koble rer at kunden kan motta e-faktura I Enterprise E3 finner du regnnyttigste i Mamut Online Desktop deg opp mot Mamut Online på kundekortet, vil dette kunne skap, faktura, CRM, lagerstyring, så langt. Desktop. Du må først ordne deg gå av seg selv. Ved fakturering, lønn for 20 ansatte og e-handel. Den lokale klienten er gamle en Mamut ID og benytte en veikommer det ingen utskrift, men E4 og E5 utvider disse funksjoMamut Business Software (MBS) viser inne i MBS som kobler deg det opprettes et eDokument som nene. Mer om det på nettsidene som vi liker veldig godt. MBS har opp og starter synkroniseringen. formidles til riktig mottaker i riktig til Mamut. nå kommet i versjon 16. Den mest Så lenge selskapet eller e-postadnettverk av Vismas egen tjeneste. One-konseptet hadde tidligere synlige nyheten siden forrige test ressen ikke finnes hos Mamut fra Nettverk som støttes er Peppol, tre servicenivåer: Bronze, Silver og av versjon 14.5 er nytt design. Her før, går dette helt greit. Mamut Expert Systems, Logic, Itella, Gold. Dette er endret og Bronze er antall farger tonet kraftig ned har også en tjeneste som ordner Logica, Basware og Pagero. Dette er nå standard mens tjenestene i for å spare øynene til brukerne. synkroniseringen. Den finnes på ordner systemet automatisk. Inne Silver og Gold blir tilleggspakker. Du vil enkelt kjenne deg igjen, så

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

43


tester

Regnskapsprogrammer

alle arbeidsstasjonene, men det er bare den først installerte som aktiveres, typisk den på serveren. Du kan endre dette senere. I MBS finner du Mamuts brukervennlige flytdiagrammer over alt. De gir deg en veldig god oversikt over programmet og i tillegg til menyer til venstre, over og under bildet, er også flytdiagrammet en meny. I bokføringsbildet registrerer du et bilag med debet og kredit på hver sin linje. Du kan enkelt reversere et bilag direkte i hovedboken hvis du har ført feil. Det er spesielt nyttig hvis du ikke benytter bunter. I Mamut kan du velge mellom bunter og direkte bokføring. Vi har oppdaget at Mamut gir beskjed hvis du forsøker å registrere samme leverandørfaktura to ganger. Ved valg av leverandør vil spørsmål om leverandørfakturaen dukke opp selv om den kolonnen ikke vises. Mamut oppretter posteringer basert på dette. Mamut lagrer alle kolonneoppsett under hver enkelt bruker slik at innstillingene følger brukeren og ikke pc-en. Dette er en enkel og naturlig måte å registrere bilag på. Bra at Mamut kontrollerer at MVA- og IBAN-numre er gyldige. Kontaktregisteret inneholder både kunder og leverandører. Kontakten tilordnes en rolle og kan godt være både kunde og leverandør samtidig. Det er fort gjort å glemme å krysse av for kunde når du oppretter en kontakt mens du fakturerer. Uten dette krysset vises den ikke i den listen du akkurat kom fra. Mamut Online Desktop kan nå lage ferdig hele fakturaen og ikke

Ordre og fakturering på nett er en svært nyttig funksjon for mange.

bare registrere ordre som tidligere. Vi savner muligheten for å registrere varer på nett, slik som Uni Micro kan, men vi antar at dette kommer snart. Mamut har i hvert fall lovet bilagsregistrering på nett i løpet av høsten. CRM-funksjonene har alltid vært best til å følge opp eksisterende kunder, men CRM-testen vår i PC World nr. 6/2012 har vist at Mamut ikke har vært like gode på å skaffe nye. I versjon 16 har Mamut forbedret dette en god del og løftet frem en del funksjoner

vi lenge har savnet. Kanskje tar de igjen 24SevenOffice på dette området. Vi liker MBS svært godt. Online-funksjonene begynner også å bli veldig omfattende. Vi liker ikke at de er obligatoriske, men dette kommer nok Mamut aldri til å endre på. Mamut One er likevel en tiltalende totalpakke. Hvis du er villig til å overlate alle systemene dine til Mamut og ta i bruk hele konseptet, får du mye for pengene og da er det Mamut du skal velge.

Visma konsoliderer Etter at Visma kjøpte Mamut og tok dem av børs i fjor, har to konkurrenter flyttet inn under samme tak. Det har gått ut over Visma Avendo som ikke er med i årets test. Det er nå Mamut som er Vismas satsing på de minste selskapene. Det er fortsatt mulig å få kjøpt Avendo, men ikke forvent de helt store nyhetene i programmet.

44

Avendo vil få nødvendigheter som e-faktura, men ikke så mye annet. Det er ingen fare for deg som allerede bruker programmet. Avendo er svært store i Sverige og vil bli vedlikeholdt i mange år til. Omtrent samtidig med dette bladets utgivelse, vil Visma lansere sitt nye Visma.net-konsept. Vismas nye SaaS-løsning er

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

beregnet på større selskaper enn det som er målgruppen i denne testen, men de nærmeste årene vil systemet vokse både oppover og nedover for til slutt å dekke alle markeder. På lang sikt vil det også erstatte Mamut, men utviklingstakten til Mamut vil likevel fortsette uforminsket i mange år til.

Mamut One Enterprise Regnskap Pris for tre brukere i tre år: kr 29 372 (36 715 inkl. mva.) Pluss: Lekkert brukergrensesnitt, effektiv bilagsregistrering. Minus: Maks tre brukere, ikke CRM på bruker to og tre.

Mamut One Enterprise Regnskap er en litt ukjent utgave av Mamut som befinner seg under regnskapsførerporteføljen. Det spesielle er de svært rimelige tilleggbrukerne som kommer i tillegg til den fullverdige førstebrukeren. Du kan bare ha to av disse i tillegg til hovedbrukeren så varianten passer nærmest perfekt til den prismodellen vi regner på i testen. Tilleggsbrukerne har full regnskaps og fakturafunksjonalitet, men ikke kundeoppfølging. Du kan ikke utvide med noen webbrukere heller, men hvis du omfavner One-konseptet og flytter domenet ditt til Mamut,


tester

vil de kunne selge deg vanlige Office 365-brukere for e-post (Exchange), kommunikasjon (Lynx) og dokumentregister (Sharepoint).

Uni Økonomi V3 Standard med regnskap og faktura Pris for tre brukere i tre år: kr 26 324 (32 925 inkl. mva.) Pluss: Lav pris, moderne brukergrensesnitt, ekstremt funksjonsrikt Minus: Taksameteret løper for noen funksjoner, dyr bruker nummer fire.

Uni Økonomi V3 Standard passer godt til vår test. Den er flerbruker, og lisensen tillater inntil tre brukere. Trenger du flere må du opp på Professional-versjonen. For mer om hva Bilagsregistreringen i Uni Micro er oversiktlig, men likevel svært avansert. de inneholder, dan de forskjellige modulene i besøk nettsåpass sjeldent benyttet at de programmet henger sammen. sidene til Uni fleste kan leve uten. Uni Micro Her er de nok inspirert av Mamut. Micro. tilbyr 250 MB Online Backup som Uni Micro kan også vise en slik Du installerer Uni standard, og tjenesten er godt widget på skrivebordet. Dette Micro ved å gå til Uni Micros liveintegrert i programmet. 250 MB er riktignok på vei ut og anbefaupdate-side på nettet. Der limer holder en stund, men ikke hvis du les ikke lenger av sikkerhetsmesdu inn den lange lisenskoden leser mange elektroniske bilag inn sige årsaker, men en egen app for du har fått tilsendt, og deretter i databasen eller har mange klienWindows 8 er planlagt. ordner liveupdate resten. Instalter. Replikeringen mot Uni24 som Uni har et meget avansert boklasjonen må sies å være den mest er online-delen av programmet, føringsbilde for registrering av automatiserte i testen. Uni Micro gjøres også fra oppstartsmodubilag. Du kan tilpasse registrerinbruker Microsoft SQL Server og len. Her registrerer du alle brukere gen akkurat som du vil, og nytde aller fleste klarer seg med SQL og innstillingene for replikering tige funksjoner som smartsøk gjør Express. I vårt trebruker-scenario lokalt. Dette er enkelt, og alt er på effektive oppslag er det mer enn nok. fra alle felter mens Programmet virker i «Ønsker du å splitte et kostnadsbiregistrerer. Konpraksis med alle verlag på flere perioder, trykker du bare du toklassene er fargesjoner fra 2000 til Ctrl+P og krysser av for de periodene kodet for å gi deg 2012, men de anbebedre oversikt. I tilfaler alle nye brukere kostnaden skal fordeles på» legg finnes det noe 2008 R2 eller nyere. som kalles SMART bokføring. Du kan enten bruke Microsofts ett sted. Uni Micro har også tesProgrammet vil da se på forrige nye LocalDB for enbrukere eller tens mest moderne brukergrensefaktura fra den angitte leveranfå installasjonsprogrammet til å snitt av samme type som i Office døren, for å komme med et poslegge inn SQL Express automa2010. teringsforslag basert på denne tisk. Hvis du har din egen data Oppstartsbildet til hver enkelt føringen. Tastatur-tips vises for base fra før, kan du også velge modul er et sett av såkalte widdet feltet du står i, slik at det blir å koble deg til en annen instans gets. Dette er småprogrammer enklere å lære seg hurtigtastene. lokalt eller mot en server. som viser en bestemt type infor Ønsker du å splitte et kostnads Påloggingsbildet er et eget masjon, ikke ulikt småprogrambilag på flere perioder, trykker du program som ligger foran Regnmene (Widgets) som du finner bare Ctrl+P og krysser av for de skap og Faktura som er separate i Windows Vista og Windows 7. periodene kostnaden skal fordeles programmer. Alle administrative Disse kan inneholde RSS-strømpå. Enklere kan det ikke bli og for oppgaver utføres også fra pålogmer med nyheter eller nøkkeltall eksempel fordele en kvartalsfakgingsbildet. Her har ikke Uni fra programmet. Uni Micro har tura på husleie. Du kan også periMicro tatt i bruk det lekre båndogså laget en widget som er et odisere over i neste år, lenge før grensesnittet sitt, men dette er dataflytdiagram som viser hvor-

det året er opprettet. Post-motpost registreringen er veldig enkel når du legger inn fakturanummer på bilaget. Uni Økonomi har full støtte for e-fakturaer i EHF-format både ut og inn. EHF har bare nylig fått støtte for kreditnotaer så dette kommer til nyttår. Uni Micro har sin egen Peppol-node som programmet benytter. Du kan også sende EHF-fakturaer utenom Peppol. I tillegg kan du sende og motta PDF-fakturaer. Både innskannede og mottatte PDF-fakturaer kan OCR-skannes for kr 3 pr. stk. I tillegg betaler du kr 3 for å sende en EHF-faktura. Uni Micro har laget en kobling mot Bedriftskatalogen 1880 hvor du gratis kan hente ned adresse- og selskapsinformasjon for kunder og leverandører. Disse oppslagene er inkludert i vedlikeholdsavgiften og har ingen transaksjonskostnad. Uni Micro har støtte for innsendelse av mvaoppgaven til Altinn. Fakturamodulen er meget avansert, og du kan lage samlefakturaer av flere ordre til samme kunde eller delfakturere ved restordre. Ordreregistreringen benytter også smartsøk. F.eks. vil varer som er på lager vises med grønn farge i søket. Vi savner dog KID/ OCR-funksjoner i denne utgaven.

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

45


tester

Regnskapsprogrammer

Uni Micro samarbeider med Sticos og nytt av året er at kunnskapsdatabasen til Sticos er integrert i bokføringsbildet. Du vil da enkelt få hjelp til bokføringen, og relevant informasjon vises automatisk mens du bokfører. Tjenesten er ikke gratis, og etter en tre måneders prøvetid koster den kr 411 i måneden for første bruker. Ytterlige brukere er rimeligere. Det er en høy pris i forhold til selve programmet, men det kan fort lønne seg hvis du ellers måtte hatt hjelp av regnskapsfører eller revisor. I tillegg legger Uni Micro med en enkel versjon av Uni Årsoppgjør som egentlig er Sticos Årsoppgjør. Det er for å hjelpe de minste selskapene som nå kan klare seg uten revisor. Vi har ikke testet Uni Årsoppgjør, men det ser ut til å ha de mest nødvendige funksjoner og skjemaer for et lite aksjeselskap. Årsoppgjøret er en stor jobb, og et årsoppgjørssystem er svært tidsbesparende. Et årsoppgjørssystem lar deg også sende inn ligningspapirene til Skattedirektoratet og regnskapet til Brønnøysundregisteret via Altinn. Uni Micro er vår favoritt med sitt lekre brukergrensesnitt og effektive bokføring og fakturering. Det er også fleksibel lisensiering så du bare betaler for det du trenger. Uni Micro er en relativt liten organisasjon som ligger i forkant teknologisk og konkurrerer skarpt med langt større selskaper.

I Uni24 får du en fullverdig fakturamodul fra Uni Micro.

Uni Økonomi V3 Standard med regnskap, faktura, lønn og alle webmoduler Pris for tre brukere i tre år: kr 52 120 (65 150 inkl. mva.) Pluss: Moderne brukergrensesnitt, ekstremt funksjonsrikt Minus: Maksimalt tre brukere for standard, høy pris

Uni Økonomi V3 Standard med regnskap, faktura og lønn er iden-

tisk med programmet over med tillegg av lønnsmodulen. I tillegg har vi priset inn alle webmodulene for tre brukere for å få det beste sammenligningsgrunnlaget med Mamut. Mamut er også den eneste av de andre deltakerne som har lønnsmodul. Vi har ikke testet lønnsmodulene spesielt, men vi har sett på funksjonaliteten og nyhetene. Lønnsmodulen har det samme

Vårt valg Det er nesten trist for oss som tester, at det ikke er noen å slakte. Alle programmene i årets test er solide og gode programmer. Alle er best på noe, og det er vanskeligere enn noen gang å bruke den nedre delen av skalaen. e-conomic er et enkelt program som er svært rimelig og best for deg som bruker smarttelefoner eller nettbrett. e-conomic er enkelt å komme i gang med og et trygt valg for deg som bare skal ha noe som virker. 24SevenOffice har tatt et langt skritt videre i år. Både bokføring

46

og fakturering er modernisert, og vi merker ikke lengre de irriterende webnykkene som programmet hadde før. Agro Økonomi er uten webfunksjoner, men gir deg et enkelt Windows-program som det er lett å administrere. Du kan faktisk bare kopiere filene mellom to pc-er hvis du vil flytte det. Agro er best på årsoppgjør, Duett er stort og dyrt. Den rimelige utgaven har alt for liten kapasitet. Det er likevel et svært godt program for den som har litt erfaring og registrerer mange

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

bilag. Duett er nok bedre egnet for regnskapsføreren enn de små virksomhetene i vår målgruppe. Mamut gir deg alt du trenger og hvis du trenger alt de gir deg, så er Mamut systemet for deg. Det har en solid basis i MBS, og Mamut Online vokser hele tiden. Uni Økonomi er bedre i år enn i fjor, og det er spesielt forbedringene i Uni24 som trekker opp. Her slår de Mamut på webfakturering og best av alt, du betaler bare for det du trenger. Uni Økonomi holder skansen og blir best i test for tredje året på rad.

lekre Office 2010-grensesnittet som resten av programmet. Uni Micro var de første som løste problemet ved utsendelse av lønnslipper på e-post. For å unngå at personnummeret sendes i klartekst, sendes lønnsslippen som kryptert PDF-vedlegg. Passordet er personnummeret. Mange av konkurrentene har nå kopiert denne funksjonen. Lønnsmodulen har full integrasjon med Altinn og satsene til lønnsartene oppdateres automatisk over nettet. Lønnsmodulen har ingen begrensning på antall ansatte det kan føres lønn for. Uni24 er Uni Micros webgrensesnitt, og du kan replikere over alle relevante data til Uni Micros servere hvor Uni24 er installert. I dag inneholder Uni24 fire forskjellige webmoduler. I utgangspunktet får alle med bokføringsmodulen. Der kan du føre 500 bilag eller 2500 transaksjoner uten tillegg i prisen. Deretter koster det 50 øre pr. bilag. Dette kommer naturligvis i tillegg til den ubegrensede bilagsføringen du kan gjøre inne i Windows-programmet. Bokføringsmodul på web koster kr 50 ekstra pr. måned pr. bruker utover den første. Skal


tester

første bruker og kr 26 pr. måned for ytterlige brukere. Ordre- og fakturamodulen koster kr 1 500 i etablering og kr 78 pr. måned for første bruker og kr 39 pr. måned for ytterlige brukere. Dette er perfekt for et regnskapskontor hvor kundene kan fakturere selv. Uni24 benytter Flex som er et flashbasert brukergrensesnitt. Det gjør at de får et effektivt brukergrensesnitt som omgår en del av de problemene som er vanlig i SaaS-systemer. Vi finner både bokførings- og fakturasystemet ryddig og effektivt å bruke. Vi liker godt at du også kan opprette varer på webben når du fak-

du ha tre brukere, blir det altså kr 1 200 ekstra i året for bruker to og tre. Uni har også en reiseregningsmodul som ikke er standard. Den koster kr 1 000 i etablering og kr 52 pr. måned. Ekstrabruker har ingen etableringskostnad og koster bare kr 26 i måneden. Hvis du vil legge inn ordre på webben, kan du velge mellom en ren ordremodul hvor selve faktureringen gjøres i Windowsklienten eller en full Ordre og faktura-modul hvor hele faktureringsjobben kan gjøres på nett. Ordremodulen koster kr 1 000 i etablering og kr 52 pr. måned for

turerer. Der ligger Uni Micro et lite hestehode foran Mamut. Uni Micro har også forstått at pluginn-baserte grensesnitt ikke har fremtiden foran seg og jobber med et tilsvarende brukergrensesnitt i HTML5. Du kan benytte denne modulen som et alternativ allerede i dag, og den fungerer glimrende på nettbrett og med litt mer zooming også på smarttelefoner. Lisensieringen av Uni24 er slik at brukerne ikke trenger å være de samme som Windows-klienten, og det er heller ikke noen begrensning på tre brukere. Hvis du trenger flere og de klarer seg

med Uni24, blir grensen på tre brukere i Standard kraftig myket opp. Uni Micro har en rekke andre moduler å tilby som koster ekstra. Du kan få reiseregning på web, butikkdatamodul (POS), Uni avstemming og Uni HMS. Uni Økonomi er et system du kan vokse langt med. Det er moderne og rimelig. Lisensieringen til Uni Micro gjør at du kan skreddersy hver enkelt bruker hvis ikke alle brukerne trenger alle funksjonene i programmet. Kanskje skal alle fakturere, to bokføre og bare en kjøre lønn. Her er det altså penger å spare.

Fakta og karakterer Program

24Seven Office

Agro Økonomi

Agro Økonomi

e-conomic

Mamut

Mamut

Uni Økonomi V3

Uni Økonomi V3

Utgave

Fullversjon

Bedrift

Bedrift m/ Skatt og Lønn

Bedrift

Startpakke

Standard

One Enterprise E3

One Enterprise Regnskap

Standard

Standard, Lønn og Uni24

Versjon

aug. 2012

6.31.030

6.31.030

0

2 700

3 300

2012.3

2012.3

aug. 2012

16.0.9762

16.0.9762

3.54.8

3.54.8

15 680

2 790

0

5 900

5 900

5 000

10 500

6 000

1 800

3 800

7 272

2 588

3 816

4 788

4 788

3 108

5 916

– obligatorisk?

Ja

– inkl. brukerstøtte?

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Pris tre brukere i tre år

Ja

54 000

16 200

29 400

59 994

16 884

14 292

49 592

29 372

26 324

52 120

Leverandør

24Seven Office ASA

Agrodata AS

Agrodata AS

Daldata AS

Daldata AS

e-conomic norge as

Mamut AS

Mamut AS

Uni Micro AS

Uni Micro AS

Telefon

21 54 81 00

33 07 19 80

33 07 19 80

62 48 26 00

62 48 26 00

950 50 800

800 82 315

800 82 315

56 59 91 00

56 59 91 00

24seven office.no

agro.no

agro.no

daldata.no

daldata.no

e-conomic. no

mamut.no

mamut.no

unimicro.no

unimicro.no

Startpris 1. bruker Vedlikehold 1. bruker pr. år

Web Karakterer

Duett Øko- Duett Økonomisystem nomisystem

Vekt

Komme i gang

5

5,5

5,0

5,0

4,0

4,0

6,0

5,0

5,0

5,5

5,5

Brukervennlighet

14

4,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Funksjonsinnhold

14

4,5

5,0

5,0

5,0

3,0

3,5

5,5

5,0

5,0

5,5

Utvidelsesmuligheter

10

5,0

4,0

3,5

5,0

5,0

3,0

5,8

5,8

5,5

5,5

Bokføring

8

4,5

4,5

4,5

5,8

5,0

4,0

5,4

5,4

5,8

5,8

Fakturering

6

4,5

4,5

4,5

5,4

5,0

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Rapporter

5

5,0

4,5

4,5

5,5

5,5

4,5

5,5

5,5

5,0

5,0

Elektronisk samhandling

8

5,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,0

6,0

Tilleggsfunksjoner

10

5,0

3,0

5,5

4,5

4,5

4,0

5,5

5,0

5,0

6,0

Hjelp og brukerstøtte

10

3,5

5,5

5,5

5,0

5,0

4,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Sikkerhetskopiering

3

6,0

4,0

4,0

3,0

3,0

6,0

4,5

4,5

4,0

4,0

7

1,5

6,0

4,0

1,0

6,0

6,0

2,0

4,0

4,5

2,0

100

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,4

5,2

5,2

5,3

5,3

500 kroner pr. bruker pr. måned uansett.

50 % på tilleggsbrukere

50 % på tilleggsbrukere

30 % for tilleggsbrukere

Maksimalt 300 utgående fakturaer og 2500 bilagslinjer

Svært rimelige tilleggsbrukere.

Litt rimeligere tilleggsbrukere i innkjøp.

Inntil to stk. svært rimelige tilleggsbrukere

Inntil to stk. rimelige tilleggsbrukere.

Inntil to stk. rimelige tilleggsbrukere. Ubegrenset antall webbrukere.

Pris Sluttkarakter (Alle priser er ekskl. mva.)

PC WORLD NORGE NR. 9 - 2012

47

Test av økonomiprogrammer PC World 2012  

Uni Økonomi holder skansen og blir best i test for tredje året på rad.