Finncont® Industrilösningar

Page 10

IBC-behållare för transport av bränsle Lämpliga både för diesel- och eldningsolja.

Jerry 250 och -450 samt DT Jerry 250 och -450 • Praktisk att använda till exempel från skåpbil eller lastbilsflak. • Kräver inget ADR-intyg. • DT Jerry har en spill skyddsinneslutning i aluminium. • Produkterna inkluderar batteripump 12/24V, tankningsslang 4 m samt påfyllnadspistol. Produkt

* Spillbricka

Volym (l)

Djup (mm)

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Vikt (kg)

Material

JERRY-250

250

910

520

760

25

Polyeten

JERRY-450 *

450

1005

960

760

40

Polyeten

DTJERRY-250-65265

250

1255

700

1030

86

Polyeten, aluminium

DTJERRY-450-65266

420

1330

980

1030

117

Polyeten, aluminium

* Spillbricka som tilläggsutrustning (1 020 x 1025 x 895 mm, 57 kg)

Finncont® DTD 990-2990 l IBC-behållare för tankning av arbetsmaskiner och aggregat • 110 % dubbelväggig med inbyggd spillbricka för tankningsutrustning. • UN-godkänd IBC-behållare för transport och lagring. • Förvaring och användning på godkänt sätt enligt 856/2012. • Extra utrustning tillgänglig enligt önskemål och behov.

10

Produkt

Volym (l)

Djup (mm)

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Vikt (kg)

Material

DTD-990

990

1440

1150

1230

425

Stål/lackerad

DTD-1350

1350

1440

1150

1455

480

Stål/lackerad

DTD-2000

2000

2045

1150

1475

650

Stål/lackerad

DTD-2990

2990

2300

1460

1475

870

Stål/lackerad

www.finncont.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.