2017 numeroina

Page 1

20 17 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS


2017 NUMEROINA

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS

CHYDENIUS SUORITETUT TUTKINNOT

2012

2013

2014

2015

2016

2017

KM (JYU)

39

33

35

33

40

47

FM (JYU)

8

9

9

9

5

10

FM (OY)

9

2

6

7

6

5

YTM (JYU)

17

17

32

25

33

27

Maisterit yhteensä

73

61

82

74

84

89

Tohtorit yhteensä

3

2

5

6

5

3

Erityisopettajakoulutus (JYU)

20

20

20

22

19

-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

JYU

11 496

13 519

12 155

14 343

14 143

12381

VY

959

1 250

1 430

739

325

228

OY

121

317

*

490

396

43

12 576

15 086

13 585

15 572

14 864

12652

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

OPINTOPISTEET YHT.

TIETEELLISET JULKAISUT

MUUT JULKAISUT

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

44 45 62

40 60

2

27

26

20 7

12

2017

*lukuja ei saatavilla


2017 NUMEROINA

NUMEROINA HENKILÖ­STÖ 2017 PROFESSORIT

MUU OPETUS- & TUTKIMUS

KOULUTUSPALVELUT & PROJEKTITOIMINTA

HALLINTO & SISÄISET PALVELUT

4

55

36

21

HENKILÖSTÖ 2017 Jyväskylän yliopisto

104

Oulun yliopisto

10

Vaasan yliopisto

2

YHTEENSÄ

116

JOISTA...

RAHOITUS YLIOPISTOJEN PERUSRAHOITUS

EU-RAKENNE­­­RAHASTOT

39%

25%

LIKETOIMINNAN TUOTOT & YRITYSRAHOITUS

ALUEEN TOIMINTA-AVUSTUS

8%

12%

Vakituisia

59%

Määräaikaisia

41%

Naisia

53%

KILPAILUTUTKIMUS­ RAHOITUS

AVOIN YLIOPISTO, OPINTOMAKSUT

Miehiä

47%

6%

3%

PROFESSUURIT

MINISTERIÖT & OPH

3%

1%

MUUT TULOT

YHTEENSÄ

APURAHATUTKIJAT Jyväskylän yliopisto

3

Oulun yliopisto

3

YHTEENSÄ

6

JOISTA KANSAINVÄLISIÄ

6

3%

8,3 M€

3


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Talonpojankatu 2B, PL 567, 67701 Kokkola kokkolanyliopistokeskus unichydenius CHYDENIUS.FI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.