UNICHEM Katalog izdelkov / Product catalogue

Page 1

KATALOG IZDELKOV | PRODUCT CATALOGUE

IZDELKI ZA VRT IN DOM | PRODUCTS FOR GARDEN AND HOME


UNICHEM VREDNOTE VALUES ZAUPANJE TRUST

SODELOVANJE IN PARTNERSTVO COOPERATION AND PARTNERSHIP

KAKOVOST ŽIVLJENJA QUALITY OF LIFE

ZAGNANOST AMBITION

INOVATIVNOST IN PRILAGODLJIVOST INNOVATION AND ADAPTABILITY

POZNAVANJE NAVAD POTROŠNIKOV EXCELLENT KNOWLEDGE OF CONSUMER BEHAVIOUR

Zavzemamo se za:

We are dedicated to provide:

Profesionalen pristop, ažurno asistenco in storitve z visoko tehnološko ter informacijsko podporo.

Professional service, prompt assistance and outstanding in-house technical support.

Kakovost ter visoko raven odnosa do svojih poslovnih partnerjev – o kakovosti Unichemovih procesov pričata pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14000.

Quality and care for business partners – all our processes are approved by independent audit authorities and certified by ISO 9001 and ISO 14000.

Znanje in lastno proizvodnjo – Unichemova proizvodnja izdelkov je okolju prijazna, učinkovita in stroškovno upravičena. Visoko dodano vrednost s številnimi obprodajnimi aktivnostmi in svetovalnimi storitvami.

S širokim naborom inovativnih rešitev za vzgojo rastlin in zaščito pred škodljivci skrbimo za najlepšo urejenost okolja in doma.

Expertise and its own technology – production is environmentally friendly, efficient and cost effective. Exceptional value – including many promotional activities and counselling services.

A wide range of innovative solutions for plant cultivation and pest protection offers the best appearance of your home and surroundings.


UNICHEM je priznano evropsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za zaščito in prehrano rastlin, organsko vrtnarjenje ter zaščito doma pred insekti in glodavci. Dolgoletna tradicija v proizvodnji vrtnega in zaščitnega programa temelji na lastnih raziskavah, razvoju in proizvodnih kapacitetah. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 ter se nenehno razvija in raste – danes ima več kot 110 zaposlenih, hčerinska podjetja pa na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem ter v Združenih državah Amerike. Velik del prodaje je usmerjeno v izvoz. Podjetje namreč izvaža v večino evropskih držav in na vse ostale celine - skupno v okoli 60 držav po vsem svetu. S pomočjo naprednega razvojnega oddelka v slovenskem proizvodnem obratu izdela večino svojih izdelkov, v ponudbi pa ima že več kot 200 različnih izdelkov za vrt in dom. Kot ponudnik biocidnih proizvodov aktivno sodeluje v procesih registracije, definiranih po direktivi 98/8/EC. Posluje tudi z nekaterimi največjimi evropskimi podjetji in lahko pomaga pri pridobitvi registracij za lažji vstop na tuje trge.

UNICHEM is the renowned European manufacturer of high quality products for plant protection and nutrition, organic gardening and pest control. It has a long gardening tradition, a widespread rodent control program and its own research, development and manufacturing facilities. The company was established in 1989 and is constantly growing and developing – today it has more than 110 employees and its subsidiaries in Croatia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and in the United States of America. Export is an important part of the company’s business; Podjetje namreč izvaža v večino evropskih držav in na vse ostale celine - skupno v okoli 60 držav po vsem svetu. More than 200 different products for home and garden are produced in-house, created with the help of successful research department. As a producer of biocide products Unichem is actively involved in the registration processes as defined with Directive 98/8/EC. Since the company is involved in business with many large European companies, the Unichem team is providing also the product registrations, when it is needed to enter a particular market.


UÄ?inkoviti izdelki za dom in vrt Efficient Products for Home and Garden


PLANTELLA

Učinkoviti izdelki za vrtnarjenje: organska gnojila, zemlje, univerzalna in specialna gnojila, semena in zaščita rastlin Effective products for gardening: organic fertilisers, soils, universal and special fertilisers, seeds and plant protection products

BIO PLANTELLA

RATIMOR & GLODACID PLUS

Najbolj učinkovite vabe proti glodavcem za različne situacije in okolja

EFFECT RODENT

I zdelki za učinkovito in varno zaščito pred glodavci

The most effective baits against rodents for different situations and environments

Products for effective and safe protection against rodents

MARKETING

32

.................

50

.................

54

.................

60

.................

66

.................

68

.................

76

Učinkoviti izdelki za zaščito rastlin pred boleznimi in škodljivci Effective products for disease prevention and pest protection

EFFECT & BIOTOLL

.................

I zdelki za urbano vrtnarjenje v visokih gredah, koritih ali manjšem vrtu za zelene urbane džungle Products for urban gardening in rised beds, planters or smaller gardens for green urban jungles

VIVERA

6

I zdelki za ekološko vrtnarjenje: organska gnojila in zemlje, naravna sredstva proti škodljivcem in boleznim Products for organic gardening: organic fertilisers and soils, natural pest and deseases protection products

URBAN JUNGLE

..................

niverzalni in specialni insekticidi za varen dom U brez mrčesa Universal and special insecticides for safe home without insects

Marketinške aktivnosti, Klub Gaia in spletna aplikacija Naredivrt.si Marketing Activities, Club Gaia and Digital Web Planner Naredivrt.si


Učinkoviti izdelki za lep, zdrav in bujen vrt

Strokovnjaki po naravi

Ljubiteljsko vrtnarjenje je eden od najbolj priljubljenih konjičkov, za katere se odloča vse več ljudi, ki cenijo hranilno vrednost doma pridelanega sadja in zelenjave in uživajo v lepo urejenem domu in okolici. Da bi bilo vrtnarjenje kar se da prijetno ter da bi naš trud obrodil prave rezultate, je Unichem leta 1990 trgu predstavil skupino izdelkov PLANTELLA. V njej najdemo pestro paleto sredstev za prehrano in varstvo rastlin, ki jih odlikujejo visoka kakovost, učinkovitost in enostavna uporaba. V treh desetletjih razvoja in rasti je PLANTELLA dobila status vodilne blagovne znamke na domačem in hrvaškem trgu, zasedla pa je tudi pomembna mesta v tujini. S ciljem ohraniti vodilno mesto in se še bolj približati svojim uporabnikom, smo leta 2016 blagovno znamko prenovili ter jo predstavili v sodobni, jasni in močni podobi, ki postavlja nove trende in sveže smernice v celotni kategoriji.

Dokazana učinkovitost Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo s prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI. V skupini PLANTELLA je na voljo široka paleta kakovostnih gnojil – od organskih, univerzalnih in specialnih v obliki peletov, granul, kristalov in tekočin, pa do tehnološko najbolj dovršenih – membranskih. V široki ponudbi se nahajajo tudi izdelki za lepo trato – od kakovostnih gnojil in semen ter sredstev proti mahu, na voljo pa je tudi velik izbor različnih rastnih substratov ter sredstev za pripravo in izboljšanje strukture tal.

6


NOVA DOMOKADEZARNNAA EMUČBAINKLAOVŽAITOINST Effective products for a beautiful, healthy, and lush garden As one of the most popular hobbies, amateur gardening is being taken up by more and more people who appreciate the nutritional value of home-grown fruit and vegetables and enjoy having beautifully landscaped home and surroundings. To make gardening as pleasant as possible while producing the right results, Unichem launched the PLANTELLA product range in 1990. It features a broad selection of plant nutrition and protection products characterised by top quality, efficacy, and ease of use. In three decades of development and growth PLANTELLA has become the leading brand on the domestic and Croatian markets and has even made a name for itself internationally. With the goal of keeping its leading position and bringing it even closer to its users, we redesigned the brand in 2016 and gave it a modern, clear, and strong image that has been setting new trends and fresh guidelines for the whole segment.

Tested efficacy Our products are the result of years of knowledge, proven research, and technological innovation. Their efficacy has been tested and validated in scientific laboratories. We communicate our products’ competitive advantages and key features with recognisable mark – TEST, for tested efficacy, and with the slogan EXPERTS BY NATURE. The PLANTELLA range offers a wide selection of high-quality fertilisers – from mineral special, long-lasting organic, universal, solid, liquid, and crystal to state-of-the-art membrane fertiliser technology. The broad range also includes w products for creating beautiful lawns, premium quality fertilisers, seeds, and moss removers, as well as a great variety of growing media and products for soil preparation and enhancement.

7


Organska in specialna gnojila ter sredstva za pripravo tal

Organic and Special Fertilisers, Products for Soil Preparation

PLANTELLA ORGANIK

PLANTELLA ORGANIK

Dolgo delujoče organsko univerzalno gnojilo v obliki mikro pelet za večjo rodnost tal ter izboljšano kakovost in količino pridelka.

Universal organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro–pellets that increases soil fertility and improves yield quality and quantity.

DOZIRANJE: Povprečno 20 kg / 100 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 7,5 kg – 120 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet; 25 kg – 40 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › do 30 % večji in kakovostnejši pridelek › dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev › vsebuje huminske in fulvinske kisline › termično obdelano in brez neprijetnega vonja › ne vsebuje klic bolezni, rastlinskih škodljivcev in semen plevelov

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › up to 30 % higher yield and better quality › prolonged effectiveness for over 6 months › contains humic and fulvic acids › thermically processed and no unpleasant smell › no disease germs, plant pests or weed seeds

PLANTELLA ORGANIK K ZA PLODOVKE

PLANTELLA ORGANIK K FOR FRUIT VEGETABLES

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki mikro pelet z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk. DOZIRANJE: 7,5 kg / 50 m2

Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro-pellets containing natural potassium for better development of fruit vegetables.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

DOSAGE: 7,5 kg / 50 m2

7,5 kg – 120 kosov / paleto; 20 kg – 50 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 7,5 kg – 120 pcs / pallet;

20 kg – 50 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › visoka vsebnost kalija iz naravnih virov za boljši razvoj plodov in koreninskega sistema › vsebuje huminske in fulvinske kisline ter za rastline potreben dušik in fosfor › dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev › izboljša strukturo tal

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › high content of potassium for better fruit and root system development › contains humic and fulvic acids and all necessary nitrogen and phosphorus › prolonged effectiveness for over 6 months › improves soil structure

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE

PLANTELLA ORGANIK FOR VINEYARDS

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki mikro pelet za gnojenje in pripravo tal v vinogradih.

Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro-pellets for fertilisation and soil preparation in vineyards.

DOZIRANJE: Povprečno 20 kg / 100 m2

DOSAGE: On average 20 kg / 100 m2

TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 kg – 40 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 kg – 40 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › dodano železo zmanjšuje klorozo › zeolit in bentonit pripomoreta k utrjevanju rastlinskih tkiv in izboljšani odpornosti › dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev › vsebuje huminske in fulvinske kisline

8

DOSAGE: On average 20 kg / 100 m2

7,5 kg – 120 kosov / paleto; 20 kg – 50 kosov / paleto; 25 kg – 40 kosov / paleto

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › added iron lowers the incidence of chlorosis › zeolite and bentonite contribute to strengthening of plant tissues and enhance immunity › prolonged effectiveness for over 6 months › contains humic and fulvic acids


Organska in specialna gnojila ter sredstva za pripravo tal

Organic and Special Fertilisers, Products for Soil Preparation

PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE

PLANTELLA ORGANIK FOR OLIVE TREES

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki mikro pelet z dodatkom kalcija za zdravo rast in kakovosten pridelek oljk.

Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro–pellets fertilizer contains high Calcium share for healthy growth and quality olive yield.

DOZIRANJE: 25 kg / 125–250 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 kg – 40 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: 25 kg / 125–250 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 kg – 40 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › z visokim deležem kalcija za boljši nastanek cvetnega prahu › pospešuje tvorbo humusa v tleh › stimulira rastlinske encime in spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov › dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › high calcium share is essential for pollen formation › increases the humus formation in the soil › stimulates the plant enzymes and increases the soil microorganism activity › prolonged effectiveness for over 6 months

BIOGRENA

BIOGRENA

Visoko kakovostno organsko gnojilo v obliki mikro pelet vsebuje vsa glavna hranila za življenje rastlin, velik delež organske snovi ter milijarde mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla.

High quality organic fertiliser in the form of micro–pellets contains all major nutrients for plants growth and high number of usefull billions of microorganisms which biologically activate the soil.

DOZIRANJE: 20 kg / 100 m2

DOSAGE: 20 kg / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kg – 120 kosov / paleto; 25 kg –

50 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 kg – 120 pcs / pallet;

25 kg – 50 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › pospešuje nastajanje humusa › visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tla in omogoča sproščanje v tleh naloženih hranil › velika vsebnost huminskih in fulvinskih kislin za hitrejšo rast in boljšo odpornost rastlin › ne vsebuje klic bolezni, rastlinskih škodljivcev in semen plevelov › dovoljeno za ekološko pridelavo

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › increases the humus formation rate › high microbiological activity revitalizes the soil and allows the release of nutrients captured in the soil › large proportion of humic and fulvic acids for faster growth and better plant immunity › no disease germs, plant pests or weed seeds › allowed for ecologic farming

PLANTELLA BIOVIT

PLANTELLA BIOVIT

Učinkovito sredstvo za izboljševanje lastnosti tal z bentonitno in zeolitno kamninsko moko, primerno za vse vrste rastlin.

Effective product for soil quality improvement with bentonite and zeolite stone meal, suitable for all types of plants.

DOZIRANJE: 10 kg / 100 m2

DOSAGE: 10 kg / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kg – 100 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 kg – 100 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › preprečuje izpiranje hranil in vode › zeolitne moke bolje zadržujejo dušikove spojine, bentonitne pa vežejo in zadržujejo vodo › nevtralizira kisla in preveč alkalna tla › pospešuje kompostiranje › rahlja tla ter omogoča lažje kroženje zraka in vode

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › prevents nutrients and water washout › zeolite stone meal retains nitrogen compounds, bentonite stone meals bind and retain water › neutralizes acidic and alkaline soils › accelerates compostin › loosens the soil and enables better air and water circulation

9


Organska in specialna gnojila ter sredstva za pripravo tal

Organic and Special Fertilisers, Products for Soil Preparation

PLANTELLA KALCIVIT

PLANTELLA KALCIVIT

Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljšuje dostopnost hranil rastlinam.

Substance for soil acidity eradication. Emproves the accessibility to nutrients of the plants.

DOZIRANJE: 10 kg za 10 m2 oziroma po potrebi

DOSAGE: 10 kg / 10 m2 or as necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kg – 100 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 kg – 100 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › odpravlja kislost tal › fina granulacija za hitro delovanje v zemlji › visoka vsebnost CaCO3

› reduces the acidity of the soil

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI

PLANTELLA SELECTED FLINT SANDS

Naravno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate brez glin in apnenca.

A natural substance for meadow plant roots airing and loosening the lawn in general without clay or limestone.

DOZIRANJE: povprečno 25 kg / 100 m2

DOSAGE: on average 25 kg / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 kg – 40 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 kg – 40 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

ADVANTAGES: › fine granulation for quick effectiveness inside the soil › large proportion of CaCO3

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › izbrani kremenovi peski primerne granulacije › izboljšajo zračno in vodno prepustnost tal pri težkih, nepropustnih ali nezračnih tleh › pospešuje rast enakomerno goste, zdrave in lepe trate

ADVANTAGES: › appropriate granulation of selected flint sands › improves air and water retention in heavy, impermeable soil › improves the growth of uniformly thick, healthy and beautiful lawn

PLANTELLA SPECIALNO SADJARSKO GNOJILO

PLANTELLA SPECIAL ORCHARD FERTILISER

Mineralno gnojilo v granulah z nizko vrednostjo dušika za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja.

Mineral fertiliser in granular form with low nitrogen levels for fruit trees, vine and potatoes fertilisation.

DOZIRANJE: 4–7 kg / 100 m2

DOSAGE: 4–7 kg / 100 m2

NPK : 5–7–16 + MgO: 3 + mikrohranila

NPK : 5–7–16 + MgO: 3 + micronutrients

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 3 kg – 200 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dodatek magnezija za preprečevanje listne bledice › dodatek bora za boljši razvoj rastnih vršičkov › posebej prilagojena količina dušika za potrebe sadnega drevja

10

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › addition of magnesium for chlorosis prevention › addition of boron for a better shoots development › nitrogen quantity especially adjusted to the needs of fruit trees


Membranska gnojila

Controlled Release Fertilisers

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANE LAWN FERTILISER

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for thick, strong and velvety green lawn based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 3 kg / 100 m2

DOSAGE: 3 kg / 100 m2

NPK : 21–10–21

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

NPK : 21–10–21

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet;

3 kg – 4 pcs / box, 48 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

ADVANTAGES: › fertilisation only once a season › fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium › nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season › the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA IGLAVCE IN RODODENDRONE

PLANTELLA FORMULA 365 MEBRANE FERTILISER FOR CONIFERS AND RHODODENDRONS

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne zimzelene in kisloljubne rastline temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for thick and strong evergreen and plants growing in acidic soils based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 60–80 g / m2

NPK : 20–6–12 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: 60–80 g / m2

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano iglavcev, cipres, rododendronov, hortenzij, azalej, res in ameriških borovnic celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

NPK : 20–6–12 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs / box,

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › fertilisation only once a season › fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and Potassium › nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for conifers, cypresses, rhododendrons, hydrangea, azaleas, spring heath and American blueberries throughout the entire growth season › the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

11


Membranska gnojila

Controlled Release Fertilisers

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE IN ŽIVE MEJE

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANE FERTILISER FOR ORNAMENTAL PLANTS AND HEDGES

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne okrasne grmovnice in drevje, dvoletne in trajne okrasne rastline ter žive meje temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for thick and strong ornamental bushes and trees, ornamental plants and hedges is based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 40–60 g/m2

DOSAGE: 40–60 g / m2

NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 12 kosov / karton, 50

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano grmovnic, okrasnih rastlin in žive meje celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

ADVANTAGES: › fertilisation only once a season › fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium › nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for bushes, ornamental plants and hedges throughout the entire growth season. › the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA VRTNICE

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANE FERTILISER FOR ROSES

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za lepe, zdrave in bujno cvetoče vrtnice temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for beautiful, healthy and richly blooming roses based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 50 g / m2

NPK : 15–15–15 + MgO: 2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: 50 g / m2

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

NPK : 15–15–15 + MgO: 2

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano vrtnic celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

12

NPK : 15–7–15 + MgO: 2 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs / box,

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › fertilisation only once a season › fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium › nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for roses throughout the entire growth season › the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater


Specialna tekoča gnojila

Special Liquid Fertilizers

PLANTELLA CVET

PLANTELLA BLOSSOM

Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste cvetočih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin.

High quality liquid fertiliser with vitamins and algae extract for all types of flowering indoor, window, balcony and garden plants.

DOZIRANJE: 7,5 ml / 1 l vode

DOSAGE: 7,5 ml / 1 l water

NPK : 6–8–8 + ekstrakt alg + mikrohranila

NPK : 6–8–8 + algae extract + micronutrients

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

84 kartonov / paleto; 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › optimalna kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov in aktivatorjev cvetenja › z dodanimi morskimi algami › spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres, nastajanje cvetnih nastavkov in bujno cvetenje v živahnih barvah › zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › optimal combination of main nutrients, micronutrients, 11 vitamins and flowering activators › added seaweeds › increases proper root development, healthy growth, resistance to stress, substantial increase in the number of blossoms and alluring appearance of plants and blossoms › provides a healthy, vital appearance of plants › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

PLANTELLA LIST

PLANTELLA LEAF

Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste listnatih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin.

High quality liquid fertiliser with vitamins and algae extract for all types of indoor, window, balcony and garden plants.

DOZIRANJE: 7,5 ml / 1 l vode

DOZIRANJE: 7,5 ml / 1 l water

NPK : 6–3–6 + ekstrakt alg + mikrohranila

NPK : 6–3–6 + algae extract + micrinutrients

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton, 84

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

kartonov / paleto; 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › edinstvena kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov z dodanimi morskimi algami › spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres in bujno olistanost rastlin › zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

ADVANTAGES: › unique combination of main nutrients, micronutrients, 11 vitamins and added seaweeds › increases proper root development, healthy growth, resistance to stress, substantial leaf formation › provides a healthy, vital appearance of plants › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

13


Specialna tekoča gnojila

Special Liquid Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR PELARGONIUMS / GERANIUMS

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst pelargonij / geranij. DOZIRANJE: 15 ml / 1 l vode

NPK : 6–6–8 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 l – 12 kosov / karton,

45 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

DOSAGE: 15 ml / 1 l of water JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu › uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov › majhna poraba › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

NPK : 6–6–8 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 l – 12 pcs /box, 45 boxes/pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › provides luscious and abundant flowering in bright, vivid colors, stimulates proper root development and increases resistance to stress › absorption by watering through roots and by spraying through leaves › small consumption › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR SURFINIAS / PETUNIAS

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst surfinij, petunij, milijon zvončkov.

Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients for all types of Surfinias / Petunias.

NAČIN UPORABE: Skozi korenine in liste

DOSAGE: 15 ml / 1 l of water

DOZIRANJE: 15 ml / 1 l vode

NPK : 5–6–10 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 l – 12 kosov / karton,

45 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu › uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov › majhna poraba › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

NPK : 5–6–10 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 l – 12 pcs /box, 45 boxes/pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › provides luscious and abundant flowering in bright, vivid colors, stimulates proper root development and increases resistance to stress › absorption by watering through roots and by spraying through leaves › small consumption › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORCHIDS

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst orhidej.

Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients for all types of all types of orchids.

DOZIRANJE: 10 ml / 1 l vode

DOSAGE: 10 ml / 1 l water

NPK : 6–8–7 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton, 98

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

NPK : 6–8–7 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z rednim gnojenjem zagotavlja številne cvetove in več cvetnih nastavkov ter daljše in bujnejše cvetenje › uporaba z zalivanjem skozi korenine › majhna poraba › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

14

Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients for all types of Pelargoniums / Geraniums.

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

ADVANTAGES: › regular fertilizing ensures mumerous blossoms, more flowerings and more abundant flowering for longer periods of time › absorption by watering through roots › small consumption › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup


Specialna gnojila

Special Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR ORNAMENTAL PLANTS

Specialno gnojilo za gnojenje vseh zunanjih okrasnih (grmovnice, žive meje, rastline na grobovih…) in balkonskih rastlin.

Special fertiliser for the fertilisation of all types of outdoor ornamental (shrubs and bushes, hedgerows, ornamental plants on graves…) and balcony plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 100 m2

NPK : 14–7–21

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: 1 kg / 100 m2

NPK : 14–7–21

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za hitro rast in lepe cvetove › preprosto odmerjanje, majhna poraba

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for fast growth and abundant flowering › easy dosage, small consumption

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA VRTNICE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR ROSES

Specialno gnojilo za gnojenje vseh vrst vrtnic.

Special fertiliser for the fertilisation of all types of roses.

DOZIRANJE: 1 kg / 20 m2

DOSAGE: 1 kg / 20 m2

NPK : 12–9,5–10 + MgO: 6

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

NPK : 12–9,5–10 + MgO: 6

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za hitro rast in lepe cvetove › preprosto odmerjanje, majhna poraba

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for fast growth and abundant flowering › easy dosage, small consumption

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR RHODODENDRONS

Specialno gnojilo v prahu za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in drugih kisloljubnih rastlin.

Special fertiliser for the fertilisation of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, heaths, garden blueberries and other plants that grow in acid soil.

DOZIRANJE: 1 kg / 20 m2

NPK : 14–5–8 + MgO: 5

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton, 48

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za hitro rast in lepe cvetove › preprosto odmerjanje, majhna poraba NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

DOSAGE: 1 kg / 20 m2

NPK : 14–5–8 + MgO: 5

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for fast growth and abundant flowering › easy dosage, small consumption 15


Specialna gnojila

Special Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA IGLAVCE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR CONIFERS

Specialno gnojilo v prahu za gnojenje jelk, borov, smrek, macesnov, tis, tuj, brinov in drugih iglavcev.

Special fertiliser for the fertilisation of firs, pines, spruces, larches, yews, junipers, thuja trees and other coniferous plants.

DOZIRANJE: 1 kg na 40 m2

DOSAGE: 1 kg per 40 m2

NPK : 12–5–24 + Mg MgO: 6

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za zdravo rast in večjo odpornost › preprosto odmerjanje, majhna poraba

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for wonderfull appearance and increased resistance › easy dosage, small consumption

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA JAGODE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR STRAWBERRIES

Specialno gnojilo za gnojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. DOZIRANJE: 1 kg na 20 m2

NPK : 12–6–24

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

Special fertiliser for the fertilisation of strawberries, rasperries, blackberries, currants, goji, aronia and other berry fruits. DOSAGE: 1 kg per 20 m2

NPK : 12–6–24

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za zdravo rast in obilnejše plodove › preprosto odmerjanje, majhna poraba

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for wonderfull appearance and abundant fruit › easy dosage, small consumption

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA VRTNINE

PLANTELLA SPECIAL CHRISTAL FERTILISER FOR VEGETABLES

Specialno gnojilo za gnojenje vseh vrst vrtnin.

Special fertiliser for the fertilisation of all types of garden vegetables.

DOZIRANJE: 1 kg na 100 m2

DOSAGE: 1 kg per 100 m2

NPK : 14–7–21

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki vodotopnih kristalov za hitro in ciljno delovanje › trije načini aplikacije: z zalivanjem, gnojenjem preko listov in posipanjem › prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil › za zanesljivo rodnost in obilen pridelek › preprosto odmerjanje, majhna poraba

16

NPK : 12–5–24 + MgO: 6

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

NPK : 14–7–21

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › in dust–cristal form for fast and targeted action › three ways of application: by watering, fertilising through leaves and by spreading it on the ground › appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients › for increased yield and fertility › easy dosage, small consumption


Specialna gnojila

Special Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA KIVI

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR KIWI

Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost kivija, mandlja, granatnega jabolka, kakija.

Special fertiliser for increased plant growth, flowering and yield of kiwi, almond, pomegranate, persimmon plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 15 m2

DOSAGE: 1 kg / 15 m2

NPK : 6–12–24

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

NPK : 6–12–24

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma › hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba › s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil › uporaba ob sajenju in v času vegetacije › ugodno deluje na rast, cvetenje, tvorbo sladkorja in obilen pridelek

ADVANTAGES: › in form of granules that are slowly releasing the nutrients › fast and targeted action, easy dosage, small consumption › with adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients › for use during planting and vegetation period › beneficial effect on growth, flowering, formation of sugar and abundant crop

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CITRUS FRUITS

Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost limon, pomaranč, mandarin in drugih citrusov.

Special fertiliser for increased plant growth, flowering and yield of lemon, orange, mandarine and other citrus fruits.

DOZIRANJE: 50 g / m2

DOSAGE: 50 g / m2

NPK : 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

NPK : 10–5–15 + MgO: 2 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box,

48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma › hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba › s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil › uporaba ob sajenju (priporočamo tudi uporabo Plantella zemlje za citruse) in v času vegetacije › ugodno deluje na rast, cvetenje, tvorbo sladkorja in obilen pridelek

ADVANTAGES: › in form of granules that are slowly releasing the nutrients › fast and targeted action, easy dosage, small consumption › with adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients › for use during planting (advisable to use with Plantella citrus fruit soil) and vegetation period › beneficial effect on growth, flowering, formation of sugar and abundant crop

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GRASS

Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 33 m2

DOSAGE: 1 kg / 33 m2

NPK : 20–5–5 + MgO: 3

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

NPK : 20–5–5 + MgO: 3

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet;

48 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosov / karton, 40 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto; 20 kg – 50 kosov / paleto

3 kg – 4 pcs / box, 40 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila › za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato › za večje vrtne trate in športna igrišča › majhna poraba NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › high nitrogen level in various forms ensures immediate and long– lasting effectiveness of the fertiliser › for thick, treadable and evenly spread green lawn › for larger garden lawns and sport fields › small consumption 17


Specialna gnojila

Special Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL AUTUMN GRASS FERTILISER

Specialno gnojilo v granulah za jesensko gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for augumn fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2

DOSAGE: 1 kg / 50 m2

NPK : 6–11–22

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 128 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › uravnoteženo razmerje hranil › z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate › višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine › naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

ADVANTAGES: › well–balanced nutrient ratio › lower content of nitrogen to reduce risk of frost and improved wintering conditions › high level of Phosphorus and Potassium create stronger and deeper roots › next season the grass will be thicker, greener and treadable

Univerzalna gnojila

Universal Fertilizers

PLANTELLA NPK 15–15–15

PLANTELLA NPK 15–15–15

Univerzalno gnojilo za vse vrste rastlin v obliki granul.

Universal fertiliser for all types of plants in granular form.

DOZIRANJE: 3–5 kg / 100 m2

DOSAGE: 3–5 kg / 100 m2

NPK : 15–15–15

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

NPK : 15–15–15

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

3 kg – 200 kosov / paleto; 5 kg – 150 kosov / paleto

3 kg – 200 pcs / pallet; 5 kg – 150 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zaradi univerzalne sestave je primerno za vse vrste rastlin › za predsetveno ali startno gnojenje in dognojevanje › kot dopolnilo osnovnemu gnojenju oziroma namesto osnovnega gnojenja v primeru pomanjkanja hranil › enostavna uporaba › majhna poraba

18

NPK : 6–11–22

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 128 kosov / paleto

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › universal composition enables the use for all types of plants › appropriate for pre–sowing or initial and additional fertilising › for complementary basic fertilisation or instead of basic fertilisation in case of nutrient deficiency › easy use › small consumption


Univerzalna gnojila

Universal Fertilizers

PLANTELLA KAN

PLANTELLA KAN

Univerzalno gnojilo s hitro delujočim dušikom za vse vrste rastlin v obliki granul.

Universal fertilizer with a quick-acting nitrogen for all types of plants in granular form.

DOZIRANJE: 0,5 – 3 kg / drevo

DOSAGE: 0,5 – 3 kg / tree

N: 27

N: 27

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 150 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 150 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › dušik v hitro topni obliki › za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin › pospešuje rast zelenih delov rastlin › enostavna uporaba in majhna poraba

ADVANTAGES: › nitrogen in quickly soluble form › for basic and additional fertilisation of all types of plants › accelerates the growth of the green parts of plants › easy use and small consumption

PLANTELLA UREA

PLANTELLA UREA

Visoko koncentrirano dušikovo gnojilo za vse vrste rastlin v počasi topni obliki.

Highly concentrated nitrogen fertiliser for of all types of plants in slowly soluble form.

DOZIRANJE: 0,5 – 2 kg / drevo

N: 46

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

4 kg – 150 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

DOSAGE: 0,5 – 2 kg / tree

N: 46

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 4 kg – 150 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za temeljno gnojenje jeseni in spomladi › za dognojevanje med rastno dobo › za odstranjevanje listja ob koncu rastne dobe (oktober) › preprosta uporaba

ADVANTAGES: › for basic fertilisation in Autumn and Spring › for additional fertilisation during growth season › to remove leaves at the end of the growth season (October) › simple use

PLANTELLA UNIVERZALNE PALČKE ZA GNOJENJE

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISING STICKS

Praktično gnojilo v obliki palčk za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin.

Fertiliser in practical stick form for all types of indoor and balcony plants.

DOZIRANJE: 1 palčka / lonček premera 12 cm

DOSAGE: 1 stick / 12 cm diameter pot

NPK : 10–5–6 + mikrohranila

NPK : 10–5–6 + micronutrients

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

30 palčk – 25 kosov / karton, 150 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 30 sticks – 25 pcs / box, 150 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dolgotrajno delovanje – eno gnojenje zadošča za mesec dni › za zdravo in močno rast ter bujno cvetenje › optimalna sestava vseh glavnih hranil in mikrohranil › preprosta uporaba

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › long–lasting effect – one application lasts for an entire month › for healthy and strong growth and luscious blossoming › optimal composition of all main nutrients and micronutrients › simple use

19


Univerzalna gnojila

Universal Fertilizers

PLANTELLA UNIVERZALNO TEKOČE GNOJILO

PLANTELLA UNIVERSAL LIQUID FERTILISER

Tekoče gnojilo z izbranimi glavnimi in mikro hranili za optimalno rast in bujno cvetenje vseh vrst rastlin.

Liquid fertiliser with carefully chosen main and micro nutrients for optimal growth and abundant flowering of all types of plants.

DOZIRANJE: 15 ml / 2 l vode

DOSAGE: 15 ml / 2 l of water

NPK : 7-5-6 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet, 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) › za sobne in balkonske rastline › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › fertiliser in liquid form is suitable for application through leaves (spraying) or roots (watering) › for indoor and balcony plants › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

PLANTELLA EXTRA PLUS

PLANTELLA EXTRA PLUS

Univerzalno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki vodotopnih kristalov. DOZIRANJE: 10 g / 10 l vode ob vsakem zalivanju ali po potrebi NPK: 20–20–20 + mikrohranila PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 g – 12 kosov / karton, 60 kartonov / paleto

Universal fertiliser for garden and balcony plants in the form water soluble of crystals. DOSAGE: 10 g / 10 l of water at every watering or as necessary NPK: 20–20–20 + micronutrients PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 0,5 kg – 12 pcs / box, 60 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › majhna poraba – 500 g za 500 l hranilne raztopine › visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki › hitro delovanje in preprosta uporaba › možnost pogoste uporabe › zagotavlja pravilno prehrano rastlin, pospešuje rast, cvetenje in rodnost

ADVANTAGES: › small consumption – 500 g for 500 l of nutritional solution › high concentration of NPK and micronutrients in mineral form › quickly effective and easy application › possibility of frequent use › provides proper plant nutrition, stimulates growth, flowering and fertility

PLANTELLA TEKOČE ŽELEZO

PLANTELLA LIQUID IRON

Tekoče mineralno gnojilo za odpravljanje pomanjkanja železa v tleh in rastlinah. DOZIRANJE: 35 ml / 2,5 l vode Fe: 6 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

Liquid fertiliser for prevention of iron deficiency in soil and plants. DOSAGE: 35 ml / 2,5 l of water Fe: 6 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › pomaga pri preprečevanju pojava fizioloških bolezni zaradi pomanjkanja železa › gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) › za vrtnine, okrasne rastline, sadno drevje in poljščine › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

20

NPK : 7-5-6 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

ADVANTAGES: › helps prevent physiological diseases caused by a lack of iron › fertiliser in liquid form is suitable for application through leaves (spraying) or roots (watering) › for vegetables, ornamental plants, fruit trees and field produce › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup


Edinstvena gnojila v obliki šumečih tablet

Unique Fertilizers in the form of Effervescent Tablets

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE

PLANTELLA TABS FOR ORCHIDS

Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano vseh vrst orhidej.

Special fertiliser in the form of effervescent tablet for proper and even nutrition of all types of orchids.

DOZIRANJE: 1 tableta / 3 l vode

DOSAGE: 1 tablet / 3 l of water

NPK : 5–12–6 + mikrohranila

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 80 g (20 tbl x 4 g) –

NPK : 5–12–6 + micronutrients

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 80 g (20 x 4 g tablets) –

12 kosov / karton, 192 kartonov / paleto

12 pcs / box, 192 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › natančno doziranje in preprosta uporaba › šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin › hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini › spodbuja bujno cvetenje orhidej, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › accurate dosage and simple use › effervescent tablets quickly dissolve in water without sediments › nutrients dilute quickly and uniformly throughout the solution without mixing › provides luscious flowering orchids, correct root development and increased stress resistance

PRAVILNA NEGA ORHIDEJ | PROPER CARE OF ORCHIDS S šumečo tableto in namakanjem do bujnega cvetenja orhidej. Lush flowering orchids with effervescent tablets and plant soaking.

2.

Lonček z orhidejo v celoti namočimo v pripravljeno raztopino. Gnojenje se v povprečju izvaja enkrat na 10 do 14 dni. Immerse the whole flowerpot with roots in the water solution. Repeat fertilization on average once every 10 to 14 days.

1.

1 šumečo tableto Plantella Tabs raztopimo v 3 litrih vode. Disolve 1 effervescent tablet Plantella Tabs in 3 liters of water.

3.

Po 20 minutah rastlino odcedimo, saj sta substrat in korenine posrkala maksimalno količino vode in hranil. Drain the plant after 20 minutes as the substrate and the roots absorbed the maximum amount of water and nutrients.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si. | UNICHEM.si NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

21


Edinstvena gnojila v obliki šumečih tablet

Unique Fertilizers in the form of Effervescent Tablets

PLANTELLA TABS ZA CVETOČE RASTLINE

PLANTELLA TABS FOR FLOWERING PLANTS

Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano cvetočih rastlin.

Special fertilizer in the form of effervescent tablets for proper and even nutrition of all types of flowering plants.

DOZIRANJE: 1 tableta / 1 l vode

DOSAGE: 1 tablet / 1 l of water

NPK : 5–12–6

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 80 g (20 tbl x 4 g) –

12 kosov / karton, 448 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › natančno doziranje in preprosta uporaba › šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin › hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini › spodbuja bujno cvetenje, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

12 pcs / box, 448 boxes / pallet TRANSPORT PACKAGING: 12 pcs JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › accurate dosage and simple use › effervescent tablets quickly dissolve in water without sediments › nutrients dilute quickly and uniformly throughout the solution without mixing › provides luscious flowering, correct root development and increased stress resistance

PLANTELLA TABS ZA ZELENE RASTLINE

PLANTELLA TABS FOR GREEN PLANTS

Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano zelenih rastlin.

Special fertilizer in the form of effervescent tablets for proper and even nutrition of all types of green plants.

DOZIRANJE: 1 tableta / 1 l vode

DOSAGE: 1 tablet / 1 l of water

NPK : 4–11–6

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 80 g (20 tbl x 4 g) –

NPK : 4–11–6

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 80 g (20 x 4 g tablets) –

12 kosov / karton, 448 kartonov / paleto

12 pcs / box, 448 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › natančno doziranje in preprosta uporaba › šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin › hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini › spodbuja bujno olistanost, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

ADVANTAGES: › accurate dosage and simple use › effervescent tablets quickly dissolve in water without sediments › nutrients dilute quickly and uniformly throughout the solution without mixing › provides abundant foliage, correct root development and increased stress resistance

PLANTELLA TABS ZA BALKONSKE RASTLINE

PLANTELLA TABS FOR BALCONY PLANTS

Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano balkonskega cvetja.

Fertilizer in the form of effervescent tablets enables proper and even nutrition for balcony plants.

DOZIRANJE: 1 tableta / 10 l vode

DOSAGE: 1 tablet / 10 l of water

NPK : 5–12–6

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 140 g (14 tbl x 10 g) –

NPK : 5–12–6

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

12 kosov / karton, 208 kartonov / paleto

› 140 g (14 x 10 g tablets) – 12 pcs / box, 208 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › natančno doziranje in preprosta uporaba › šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin › hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini w› spodbuja bujno olistanost, pravilen razvoj korenin in bujno cvetenje balkonskih rastlin 22

NPK : 5–12–6

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 80 g (20 x 4 g tablets) –

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › accurate dosage and simple use › effervescent tablets quickly dissolve in water without sediments › nutrients dilute quickly and uniformly throughout the solution without mixing › provides abundant foliage, proper root development and luscious flowering of balcony plants


Zemlje

Soils

PLANTELLA BALKONIA / ZEMLJA ZA BALKONSKE RASTLINE

PLANTELLA BALKONIA / SOIL FOR BALCONY PLANTS

Visoko kakovostna petkomponentna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih rastlin.

High–quality five component soil for planting and transplanting of all types of balcony and indoor plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 l – 360 kosov / paleto; 20 l – 144 kosov / paleto, 45 l – 54 kosov / paleto; 60 l – 48 kosov / paleto; 70 l – 39 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 l – 360 pcs / pallet; 20 l – 144 pcs / pallet; 45 l – 54 pcs / pallet; 60 l – 48 pcs / pallet; 70 l – 39 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › najkakovostnejše huminske šote rastlinam zagotavljajo veliko organskih hranil › vsi potrebni minerali in hranila za hiter in dolgotrajen učinek › bio rastlinska vlakna zadržujejo vodo in hranila v področju korenin, da so rastlini najlažje dostopna › dodatek guana rastlinam omogoča boljšo rast in razvoj › aktivatorji cvetenja rastline spodbudijo k razvoju več cvetnih nastavkov ter bujnejšemu cvetenju oziroma olistanosti rastlin

ADVANTAGES: › best humic turf provides the required amount of organic nutrients � all necessary minerals and nutrients provide an immediate effect with long-lasting benefits › bio vegetable fibers increase the water and nutrient retention in the root system, making it easier for the plant to access them › added guano for improved growth and development › blossoming activators increase leaf development or blossoming of the plant by increasing the flower bud development

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA OKRASNE RASTLINE

PLANTELLA PREMIUM / SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS

Zemlja iz najkakovostnejših šot za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin.

Soil from high–quality turf for planting and transplanting of all types of ornamental plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 l – 360 kosov / paleto; 10 l – 240 kosov / paleto; 20 l – 120 kosov / paleto; 50 l – 51 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 l – 360 pcs / pallet; 10 l – 240 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet, 50 l – 51 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi vlakni BioCulta® › zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil ter zmanjšuje porabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin › z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin › povečuje delež organske in mineralne snovi v tleh

ADVANTAGES: › enriched with long lasting nutrients and Bioculta® vegetal fibres – high water retention and prevention › provides high water retention rate, prevents nutrient flushing and decreases the use of chemical products for plant care › mixture of wood fiber and humic turf provides ideal conditions for good plant growth and development › increases the share of organic and mineral matter in the soil

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA ROŽE IN VRT

PLANTELLA IDEAL / SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS AND GARDEN

Zemlja iz najkakovostnejših huminskih šot za sajenje in presajanje vseh sobnih, balkonskih in okrasnih rastlin, zelenjave in zelišč.

Soil from high–quality humic turf for planting and transplanting of all types of indoor, balcony and ornamental plants, vegetables and herbs.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 l – 225 kosov / paleto; 20 l – 120 kosov / paleto; 50 l – 48 kosov / paleto; 70 l – 36 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 l – 225 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet; 50 l – 48 pcs / pallet; 70 l – 36 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › kombinacija šot zagotavlja optimalen vodno–zračni režim › bioaktivna glina povečuje zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil › rastlinska bio vlakna izboljšajo strukturo in aktivnost tal › dodana hranila za začetno rast ter cvetenje › omogoča hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

ADVANTAGES: › combination of turf ensures an optimal water–air retention regime › bioactive clay enhances the roots ability to absorb water and nutrients › organic bio fibres improve the structure and activity of the soil › added nutrients for the initial growth and flowering › allows rapid restoration and development of the root system

23


Zemlje

Soils

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA

PLANTELLA GARDEN SOIL

Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rastlin v zelenjavnem in okrasnem vrtu.

Universal garden soil for planting and transplanting of all types of plants in vegetable and ornamental garden.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 l – 51 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 l – 51 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi vlakni BioCulta® › zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode in preprečuje izpiranje hranil › vsebuje velik delež organske snovi v obliki huminskih kislin, ki v zemlji tvorijo humus › z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin › izboljšuje strukturo in aktivnost tal

ADVANTAGES: › enriched with long lasting nutrients and Bioculta® vegetal fibres › provides high water retention rate and prevents nutrient flushing › mixture of wood fiber and humic turf provides ideal conditions for good plant growth and development › improves the structure and activity of the soil

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SOIL FOR RHODODENDRONS

Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin.

High quality special soil for planting and transplanting of all types of rhododendrons, asaleas, Hydrangeas, blueberries, heaths and other types of acidophilic plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 l – 120 kosov / paleto; 50

l – 51 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 l – 120 pcs / pallet;

50 l – 51 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje visoko kakovostne huminske in bele šote › ustrezna kislost za kisloljubne rastline › dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji

ADVANTAGES: › high quality humic and white peat › appropriate acidity for acidophilic plants › long lasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE

PLANTELLA SOIL FOR ORCHIDS

Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej.

High–quality growth substrate for planting and re–planting all types of orchids.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 l – 600 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 3 l – 600 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z dodanimi kokosovimi vlakni › dobra zračnost substrata › za bujno cvetenje, zdravo rast in razvoj

24

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › with added coconut fiber › good substrate aeration › for luscious flowering, yield formation, healthy growth and development


Zemlje

Soils

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE

PLANTELLA SOIL FOR CITRUS FRUIT AND MEDITERANIAN PLANTS

Visokokakovosten rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst limon, mandarin, pomaranč, fig, kakijev, granatnih jabolk, oljk ter drugih citrusov in mediteranskih rastlin.

High–quality growth substrate for planting and re–planting all types of lemon, mandarin, orange, fig, persimon, pomegranate, olive plants as well as other citrus fruit and mediterranean plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 l – 200 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 l – 200 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje mešanico huminskih šot za dobro rast citrusov › zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema › za bujno cvetenje, tvorbo plodov, zdravo rast in razvoj › zaloga hranil zadošča za mesec dni

ADVANTAGES: › contains a mixture of humic turfs for good citrus growth › enables fast regeneration and root system development › luscious flowering, yield formation, healthy growth and development › the nutrient supply lasts for a month

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE

PLANTELLA SOIL FOR GRAVES

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih.

High quality soil for planting and transplanting of all types of ornamental plants on graves.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 l – 192 kosov / paleto; 20 l – 120 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 l – 192 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje najkvalitetnejšo huminsko šoto › odlično pokriva površine s svojo temno črno barvo › ne pušča madežev na kamnitih delih › izboljšuje strukturo in aktivnost tal › zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › contains high quality humic peat › excellent covering of the surface with its black colour › doesn’t leave stains on stony surfaces › improves structure and activity of the soil › assures high water retention, prevents nutrients flushing

25


Sredstva za pospeševanje rasti korenin

Substances for Accelerated Root Growth

PLANTELLA RHIZOPON I, II, III

PLANTELLA RHIZOPON I, II, III

Sredstvo za pospeševanje rasti korenin za pripravo potaknjencev vseh vrst rastlin.

Root growth stimulation product for preparation of all kind of scions.

Plantella Rhizopon I - za zelene potaknjence;

Plantella Rhizopon II – for partly lignified scions;

Plantella Rhizopon II - za delno olesenele potaknjence; Plantella Rhizopon III - za olesenele potaknjence. DOZIRANJE: pripravljeno za uporabo

Plantella Rhizopon III – for lignified scions DOSAGE: ready–to–use

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 g – 24 pcs / box, 240 boxes / pallet

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. 25 g – 24 kosov / karton, 240 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › počasno sproščanje stimulatorjev rasti › zanesljiva in visoka stopnja uspešnosti nastanka novih korenin › prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino

ADVANTAGES: › slow release of growth stimulators › dependable and high degree of success of forming formation › of roots, effectiveness adjusted to the plant group

Limacid sredstva za zaščito pred polži

Limacide products against snails and slugs

PLANTELLA ARION +

PLANTELLA ARION +

Učinkovito sredstvo v peletih za zatiranje vseh vrst polžev v zelenjavnem in okrasnem vrtu, sadovnjakih in vinogradih.

Effective product in the form of pellets against all types of snails and slugs in vegetable and ornamental gardens, orchards and vineyards.

DOZIRANJE: 7–10 g / 10 m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

DOSAGE: 7–10 g / 10 m2 PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 g – 16 kosov / karton, 88 kartonov / paleto; 500 g – 14 kosov / karton, 66 kartonov / paleto

product information before use.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › vaba v obliki pelet polže privablja s slastnim okusom, s katerim jih odvrne od druge hrane › uporaba na prostem in v rastlinjaku › izredna obstojnost v različnih vremenskih razmerah zagotavlja dolgotrajno zaščito

26

Plantella Rhizopon I – for green scions;

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 g – 16 pcs/ box, 88 boxes / pallet; 500 g – 14 pcs / box, 66 boxes / pallet JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › bait in the form of pellets attracts the snails with its alluring taste a nd prevents them from feeding on other food sources › usable in the open and in greenhouses › extreme stability in various weather conditions enables a long-lasting protection


Sredstva za nego trave in travna semena

Products for Lawn Care and Grass Seeds

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANE LAWN FERTILISER

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for thick, strong and velvety green lawn based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 1 kg / 35 m2

NPK : 21–10–21

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

DOSAGE: 1 kg / 35 m2

NPK : 21–10–21

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs/ box, 50 boxes / pallet;

3 kg – 4 pcs/ box, 48 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › fertilisation only once a season › fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium › nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season › the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GRASS

Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 33 m2

DOSAGE: 1 kg / 33 m2

NPK : 20–5–5 + MgO: 3

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

NPK : 20–5–5 + MgO: 3

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs/ box,

48 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto; 20 kg – 50 kosov / paleto

48 boxes / pallet; 3 kg – 4 pcs/ box, 40 boxes / pallet; 5kg – 128 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila › za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato › za večje vrtne trate in športna igrišča › majhna poraba

ADVANTAGES: › high nitrogen level in various forms ensures immediate and long–lasting effectiveness of the fertiliser › for thick, treadable and evenly spread green lawn › for larger garden lawns and sport fields › small consumption

PLANTELLA PROTI MAHU

PLANTELLA AGAINST MOSS

Specialno trikomponentno sredstvo za odpravljanje in preprečevanje mahu v trati.

Special three-component substance for eradication and prevention of moss in the lawn.

DOZIRANJE: 5 – 10 kg za 10 m2

DOSAGE: 5 – 10 kg for 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 128 kosov / paleto;

10 kg – 100 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › železo hitro in učinkovito odstranjuje mah › dodana glavna hranila omogočajo trati hitro priraščanje in krepijo rast › kremenov pesek rahlja tla in zrači travnato površino

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 128 pcs / pallet;

10 kg – 100 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › iron ensures effective moss eradication › added main nutrients enable fast and strong growth of the lawn › flint sands loosen the soil and air the grass surface

27


Sredstva za nego trave in travna semena

Products for Lawn Care and Grass Seeds

PLANTELLA SPECIALNO JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL AUTUMN GRASS FERTILISER

Specialno gnojilo v granulah za jesensko gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for augumn fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2

DOSAGE: 1 kg / 50 m2

NPK : 6–11–22

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 128 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › uravnoteženo razmerje hranil › z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate › višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine › naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

ADVANTAGES: › well–balanced nutrient ratio › lower content of nitrogen to reduce risk of frost and improved wintering conditions › high level of Phosphorus and Potassium create stronger and deeper roots › next season the grass will be thicker, greener and treadable

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI

PLANTELLA SELECTED FLINT SANDS

Naravno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate.

A natural substance for meadow plant roots airing and loosening the lawn.

DOZIRANJE: povprečno 25 kg / 100 m2

DOSAGE: on average 25 kg / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 kg – 40 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 kg – 40 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › izbrani kremenovi peski primerne granulacije › izboljšajo zračno in vodno prepustnost tal pri težkih, nepropustnih ali nezračnih tleh › pospešuje rast enakomerno goste, zdrave in lepe trate

ADVANTAGES: › appropriate granulation of selected flint sands › improves air and water retention in heavy, impermeable soil › improves the growth of uniformly thick, healthy and beautiful lawn

PLANTELLA CONTESSA

PLANTELLA CONTESSA

Posebna mešanica obloženih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere in lege.

Special mixture of high-quality grass seeds suitable for all climate conditions and types of terrain.

DOZIRANJE: 1 kg / 45 m2

DOSAGE: 1 kg / 45 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsako seme je obloženo s hranili in je dvakrat težje od navadnega, kar omogoča natančno setev, zanesljivo kalitev in hitrejšo začetno rast › ptice obloženega semena ne marajo › ustvarja lepo, gosto in vzdržljivo travno rušo › intenzivno zelena in mehka › idealna za dosejevanje praznih mest v trati › primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča 28

NPK : 6–11–22

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 128 kosov / paleto

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

ADVANTAGES: › every seed is coated with nutrients and is twice as heavy as ordinary seed which allows precise sowing, reliable germination and faster initial growth › birds dislike the taste of the coated seed › creates beautifull, thick and durable grass › ideal for reseeding empty spots in the lawn › suitable for garden yards, parks, recreational areas and sports fields


Sredstva za nego trave in travna semena

Products for Lawn Care and Grass Seeds

PLANTELLA UNIVERZAL

PLANTELLA UNIVERZAL

Specialna mešanica semen, sestavljena iz hitro rastočih vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege.

Special mixture of fast growing grass seeds suitable for all climate conditions.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju › hitra začetna rast › primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

DOSAGE: 1 kg / 50 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › good coverage and thick grass turf › resistant to disease and treading › fast starting growth › suitable for garden yards, parks, recreational areas and sports fields

PLANTELLA VIVA

PLANTELLA VIVA

Specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za senčne in polsenčne lege.

Special mixture of of grass seeds suitable for shady and partially shady areas.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2

DOSAGE: 1 kg / 50 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je več sence, na severnih straneh hiš, pod drevjem in v okolici grmičevja › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju › hitra začetna rast

ADVANTAGES: › suitable for lawn preparation in parks and gardens for shady areas, north sides of buildings, under trees and around bushes › good coverage and thick grass turf › resistant to disease and treading › fast starting growth

PLANTELLA ADRIA

PLANTELLA ADRIA

Adria je specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za suhe in vroče lege.

Special mixture of grass seeds suitable for dry and warm climates.

DOZIRANJE: 1 kg / 40 m2

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › ima unikatno sposobnost, da se regenerira po sušnem stresu › zelena tudi pozno jeseni › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

DOSAGE: 1 kg / 40 m2

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › it has a special quality of regeneration after severe dryness › stays green late in the Autumn › good coverage and thick grass turf › resistant to disease and treading

29


Specialna in varovalna sredstva

Special and Protective Products

PLANTELLA DEKORATIVNO BOROVO LUBJE

PLANTELLA DECORATIVE PINE BARK NUGGETS

Naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus pinaster).

A completely natural soil covering from pine bark (Pinus pinaster).

DOZIRANJE: 5 l / 10 m2

DOSAGE: 5 l / 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 l – 48 kos / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 l – 48 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › grobe granulacije (20–40 mm) in temno rjave barve › dobro prekriva, ustvarja estetski videz in preprečuje razraščanje plevela › ščiti zemljo pred prevelikimi temperaturnimi nihanji › zadržuje toploto in vlago in zmanjšuje potrebo po zalivanju rastlin › pripomorejo k nastajanju humusa

ADVANTAGES: › larger (20–40 mm) dark brown granular bark nuggets › good coverage, provides a highly esthetic appearance, prevents weeds from spreading › protects the soil against extreme temperature changes › retains the soil moisture and warmth and decreases the need for watering › increases the humus accumulation process

PLANTELLA RDEČI LESNI SEKANCI

PLANTELLA RED WOODCHIPS

Naravno obarvani rdeči lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred.

Naturally coloured red conifer woodchips, suitable for partial covering and decoration of decorative gardens.

DOZIRANJE: 5 l / 10 m2

DOSAGE: 5 l / 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 60 l – 48 kos / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 60 l – 48 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju › ščitijo tla pred zmrzaljo › ustvarjajo estetski videz vrta › zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in preprečujejo razraščanje plevela › pripomorejo k nastajanju humusa

ADVANTAGES: › retains the soil moisture and warmth and › protects the soil against extreme temperature changes › provides a highly esthetic appearance › decreases the amount of hoeing needed and prevents weed from spreading › increases the humus accumulation process

PLANTELLA LEŠNIKOVO RJAVI SEKANCI

PLANTELLA HAZELNUT BROWN WOODCHIPS

Naravno obarvani rjavi lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred.

Naturally coloured brown conifer woodchips, suitable for partial covering and decoration of decorative gardens.

DOZIRANJE: 5 l / 10 m2

DOSAGE: 5 l / 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 60 l – 48 kos / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 60 l – 48 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju › ščitijo tla pred zmrzaljo › ustvarjajo estetski videz vrta › zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in odstranjevanju plevela › pripomorejo k nastajanju humusa

30

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › retains the soil moisture and warmth › protects the soil against extreme temperature changes › provides a highly esthetic appearance › decreases the amount of hoeing needed and prevents weed from spreading › increases the humus accumulation


NaĹĄi izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloĹĄkih inovacij, uÄ?inkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Our products are the result of years of knowledge, proven research, and technological innovation. Their efficacy has been tested and validated in scientific laboratories.


Učinkoviti izdelki za ekološko vrtnarjenje

Strokovnjaki po naravi

Ljudje se vedno bolj zavedamo prednosti samooskrbe in uživanja pristne, domače in naravne hrane. Skladno s tem, se krepi tudi trend ekološkega vrtnarjenja, katerega smo med prvimi prevzeli tudi v Unichemu. V ta namen smo razvili naravno linijo BIO PLANTELLA ljubiteljem vrtnarjenja ponuja naravne rešitve za prehrano in varstvo rastlin. V treh desetletjih je blagovna znamka BIO PLANTELLA širila izbor izdelkov in pridobila status vodilne bio blagovne znamke v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah po svetu. S prenovo dizajna v letu 2016 smo našim potrošnikom ponudili sodobno, jasno in močno podobo, ki postavlja nove trende in sveže smernice v celotni kategoriji.

Popolnoma naravna in učinkovita izbira za bio vrt. 32

Dokazana učinkovitost Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo z lastnim, prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI. Ekološki pristop k vrtnarjenju se prične že s pravilno izbiro substrata in sredstev za pripravo tal za setev in sajenje. V ta namen BIO PLANTELLA ponuja visoko kakovostne zemlje in trdna ter tekoča organska gnojila, ki rastlinam zagotavljajo najboljše sestavine za zdravo rast. Linija vključuje tudi izdelke za mehansko zaščito, ki preprečujejo škodo, katero povzročajo rastlinski škodljivci, hkrati pa omogoča pregled nad njihovo množičnostjo. Različna naravna sredstva za krepitev rastlin odganjajo in uničujejo škodljivce ter rastline ščitijo pred boleznimi. V naših izdelkih najdete preverjeno učinkovite naravne sestavine kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, sojin lecitin, timijan in brin.


NOVA DOMOKADEZARNNAA EMUČBAINKLAOVŽAITOINST

Effective products for eco–gardening People are becoming increasingly aware of the advantages of self–sufficiency and of eating authentic, home–grown, and natural food. Here at Unichem, we were among the first to respond to the resulting trend of eco–gardening, which is surging in popularity. Therefore we developed a natural line of products BIO PLANTELLA that offers gardening enthusiasts natural solutions for plant nutrition and protection. The BIO PLANTELLA brand has been expanding its product selection for three decades, becoming the leading bio brand in Slovenia, Croatia and other countries around the world. Having overhauled the design in 2016, we now offer consumers a modern, clear, and strong image that is setting new trends and fresh guidelines for the whole segment.

Tested efficacy Our products are the result of years of knowledge, proven research, and technological innovation. Their efficacy has been tested and validated in scientific laboratories. We communicate our products’ competitive advantages and key features with our own, clearly recognisable mark – TEST, for tested efficacy, and with the slogan EXPERTS BY NATURE. An ecological approach to gardening starts with the right choice of growing medium and products to prepare the soil for sowing and planting. For this purpose, BIO PLANTELLA offers high–quality soils, and solid and liquid organic fertilisers that give plants the best ingredients for healthy growth. The product family also includes mechanical protection products for preventing damage caused by plant pests and to give you a better idea of the scale of infestation. Our natural products for strengthening plants destroy and keep away pests, protecting plants against various diseases. They contain natural ingredients of proven efficacy such as natural pyrethrin from the Dalmatian chrysanthemum, field horsetail, soy lecithin, thyme, and juniper.

33


Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gnojenje in dognojevanje vseh vrst vrtnih in okrasnih rastlin.

100 % organic fertilizer in the form of granules for initial and additional fertilising of all types of vegetable and ornamental plants.

DOZIRANJE: 3 kg / 100 m2

DOSAGE: 3 kg / 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 4 kosi / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 3 kg – 4 pcs / box, 40 boxes / pallet

40 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebuje fulvinske in huminske kisline, visoka vsebnost suhe in organske snovi izboljšuje sposobnost zadrževanja vode › bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIČEVJE 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. DOZIRANJE: 2,5–3,5 kg / 10 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 8 kosov / karton,

54 kartonov / palet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

ADVANTAGES: › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability › enriches soil structure and activity and increases the amount of organic matter

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR STRAWBERRIES AND BERRY FRUITS 100 % organic fertilizer in the form of granules for strawberries, rasperries, blackberries, currants, goji, aronia and other berry fruits. DOSAGE: 2,5–3,5 kg / 10 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z dodatkom naravnega fosforja za okusne sadeže › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › added natural phosphorus for tasty fruit › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA BOROVNICE IN KISLOLJUBNE RASTLINE

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR BLUEBERRIES AND ACIDIOUS PLANTS

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje borovnic, ameriških borovnic, rododendronov, hortenzij, azalej, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin.

100 % organic fertilizer in the form of granules for blueberries, rhododendrons, hydrangeas, azaleas, heaths and other acidious plants.

DOZIRANJE: 0,7–1 kg / 10 m2

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 8 kosov / karton,

54 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zagotavlja optimalno kislo pH vrednost zemlje › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi 34

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

DOSAGE: 0,7–1 kg / 10 m2

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › ensures optimal acidic pH soil values › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability


Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND FRUIT VEGETABLES

100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika, paprike, kumaric, jajčevcev, bučk in ostalih plodovk. DOZIRANJE: 2–3 kg / 10 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebujejo fulvinske in huminske kisline › bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

100 % organic fertilizer in the form of granules for tomatoes, paprika, cucumbers, eggplant, zucchini and other fruit vegetables. DOSAGE: 2–3 kg / 10 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › added potassium for firm and tasty fruit › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids › enriches the soil structure and increases the content of organic matter

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISTNATO ZELENJAVO

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR LEAFY VEGETABLES

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje solatnic, zelja, cvetače, ohrovta in druge listnate zelenjave.

100 % organic fertilizer in the form of granules for cabbage, cauliflower, lettuce and other leafy vegetables.

DOZIRANJE: 1,5–2,5 kg / 10 m2

DOSAGE: 1,5–2,5 kg / 10 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z dodatkom naravnega kalija za bolj okusno zdravo zelenjavo › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebujejo fulvinske in huminske kisline › bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

ADVANTAGES: › added natural potassium for tasty and healthy vegetables › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids › high content of dry and organic matter improves the water retention ability

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR

BIO PLANTELLA COMPOST ACTIVATOR

100 % organski dodatek za pripravo kakovostnega domačega komposta.

100 % organic additive for preparation of high-quality compost.

DOZIRANJE: 150–200 g / m2

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 3 kg – 4 pcs / box, 40 boxes / pallet

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

DOSAGE: 150–200 g / m2

3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

ADVANTAGES: › completely natural ingredients › adjusted composition stimulates microorganism activity and thus accelerates the composting process › for preparation of quality humus, comparable to the one from forest soils

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › iz povsem naravnih sestavin › prilagojena sestava spodbudi aktivnost mikroorganizmov, kar močno pospeši proces kompostiranja › za pripravo kakovostnega humusa, primerljivega tistemu iz gozdnih tal

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

35


Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA SOIL FOR TOMATOES

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah.

High-quality soil for planting and re-planting all types of tomatoes, fruit vegetables and other vegetables in the garden, raised beds and planters.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 l – 48 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 l – 48 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote › izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov › zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov › zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

ADVANTAGES: › contains an optimal combination of black and white humic peat › selected nutrients help in successful fertilization and the creation of fruit › provides a natural and healthy growth and development of juicy fruit › ensures optimal structural soil stability and provides optimal water-air regime

BIO PLANTELLA START

BIO PLANTELLA START

Visoko kakovostna zemlja iz najkakovostnejših šot za setev, vzgojo in presajanje sadik.

High-quality soil from the best peat suitable for planting, growing and transplanting of seedlings.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 l – 120 kosov / paleto; 50 l – 48 kosov / paleto; 80 l – 36 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 l – 120 pcs / pallet; 50 l – 48 cs / pallet; 80 l – 36 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje 100% naravno šoto › mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast › zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin ter zdrave in močne sadike › fino mleta struktura zemlje ustvarja idealno razmerje zraka in vode v območju korenin › kombinacija šot skrbi za optimalno zadrževanje vode v zemlji

ADVANTAGES: › contains 100% natural turf › provides young plants with the ideal conditions for root development and strong growth › provides ideal conditions for young plant growth and healthy and strong seedlings › finely ground soil structure creates an ideal ratio of air and water in the root zone › combination of different peat ensures optimal water retention in the soil

BIO PLANTELLA VRT

BIO PLANTELLA GARDEN

Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz izvlečka morskih alg za vse vrste vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja in okrasnih rastlin.

High-quality liquid organic fertiliser from seaweed extracts for all kind of vegetables, berries, fruit trees and ornamental plants.

DOZIRANJE: 10 ml / 1 l vode

DOSAGE: 10 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

84 kartonov / paleto; 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto; 3 l–6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100% organsko gnojilo › za zdrav in močan koreninski sistem, optimalno rast in cvetenje, večji pridelek ter boljšo kakovost plodov polnega okusa › z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih hranil, aminokislin in vitaminov › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

36

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › 100% organic fertiliser › for healthy and strong root system, optimal growth and flowering, increased yield and better quality fruits full of flavour › added natural plant growth hormones, mix of nutrients, aminoacids and vitamins › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup


Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA VITA

BIO PLANTELLA VITA

Naravni vitaminski kompleks za prehrano in krepitev vseh vrst rastlin z izjemno hitrim delovanjem.

Natural vitamin complex for nutrition and strengthening of all kinds of plants with very high effectivity.

DOZIRANJE: 30–40 ml / 5 l vode

DOSAGE: 30–40 ml / 5 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton,

98 kartonov / paleto; 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet; 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost na bolezni, škodljivce in različne vremenske razmere in strese, kot so vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru › bistveno poveča koreninsko maso ter s tem bujno cvetenje in obilen pridelek › primerna za zalivanje ali foliarno gnojenje › idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov ter vitaminov za hitro rast › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › high vitamin content for better resistance to diseases, pests, various weather conditions and stress such as heat, cold, hail, drought, wind › significantly increases root mass and thus enables abundant flowering and crop › suitable for watering or foliar application › ideal combination of organic substances, proteins, amino acids, peptides and vitamins for rapid growth › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA CUPROVIN 50

BIO PLANTELLA CUPROVIN 50

Visoko koncentrirano gnojilo z bakrom za listno škropljenje zelenjave, sadnih in drugih rastlin ter vinske trte, ki izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil.

Highly concentraced copper fertiliser for foliar application of vegetables, fruit and other plants and vine that enhances the natural resistance, photosynthesis and nutrient intake.

DOZIRANJE: 10–30 g / 100 m2

DOSAGE: 10–30 g / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 35 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 1 kg – 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 35 g – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet; 1 kg – 6 pcs / box, 28 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zmanjšuje pojav različnih bolezni › za zimsko in jesensko foliarno škropljenje ter škropljenje v času vegetacije › večja vsebnost bakra v gnojilu ter manjša poraba na enoto v primerjavi s podobnimi bakrenimi pripravki na trgu › dostopen uporabnikom, saj zanj ni potrebna izkaznica o uporabi fitofarmacevtskih sredstev

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › reduces the occurrence of various diseases › for Winter and Autumn foliar application and application during vegetation period › high copper content in the fertiliser and smaller consumption per unit compared with similar copper products on the market › accessible to users as it does not require a plant protection product permit

37


Linija za zdrave in sočne paradižnike

Products for healthy and juicy tomatoes

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND FRUIT VEGETABLES

100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk. DOZIRANJE: 2–3 kg / 10 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg–8 kosov / karton,

54 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

DOSAGE: 2–3 kg / 10 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg–8 pcs / box,

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa › uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek › granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil › vsebujejo fulvinske in huminske kisline › bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

54 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › added potassium for firm and tasty fruit › well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield › granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake › contain humic and fulvic acids › high content of dry and organic matter improves the water retention ability

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA SOIL FOR TOMATOES

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah.

High-quality soil for planting and re-planting all types of tomatoes, fruit vegetables and other vegetables in the garden, raised beds and planters.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 l – 48 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 l – 48 pcs pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote › izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov › zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov › zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

ADVANTAGES: › contains an optimal combination of black and white humic peat › selected nutrients help in successful fertilization and the creation of fruit › provides a natural and healthy growth and development of juicy fruit › ensures optimal structural soil stability and provides optimal water-air regime

BIO PLANTELLA ORGANSKO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA ORGANIC FERTILISER FOR TOMATOES

Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz rjavih morskih alg za gnojenje paradižnikov, paprik, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

High quality liquid fertilizer from brown seaweeds for the fertilization tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables.

DOZIRANJE: 10 –15 ml / 1 l vode

DOSAGE: 10 –15 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 l – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organska sestava › tekoči izvlečki morskih alg rastlinam omogočajo odličen razvoj › optimalna vsebnost hranil za zdrav in močan koreninski sistem, odlično rast in cvetenje › dodan naravni kalij za zdrave in sočne plodove › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka 38

100 % organic fertilizer in the form of granules for tomatoes and other fruit vegetables.

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 l – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › 100 % organic composition › liquid seaweed extracts provide excellent plant development › optimum nutrient composition for healthy and strong root system, excellent growth and flowering › added natural potassium for healthy and juicy fruit › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup


Linija za zdrave in sočne paradižnike

Products for healthy and juicy tomatoes

BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA KALCIUM LEAF FERTILISER FOR TOMATOES

Organsko kalcijevo gnojilo za preprečevanje in zdravljenje fizioloških bolezni paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Organic calcium fertiliser for the prevention and treatment of physiological diseases of tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables.

DOZIRANJE: 30–40 ml / 10 l vode / 100 m2

DOSAGE: 30–40 ml / 10 l of water / 100 m2

ORGANSKA SNOV: 22, N: 3,5, CAO: 8

ORGANIC MATTER : 22, N: 3,5, CAO: 8

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton,

98 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box,

98 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › zdravi gnitje vršičkov na paradižniku in ostalih vrtninah › ima trojno delovanje – kot biostimulator, gnojilo in korektor za pomanjkanje kalcija › aminokisline kot rastlinski biostimulator pomagajo pri boljšem prenosu kalcija in ostalih mikroelementov v rastlino › preprečuje pokanje plodov pri paradižniku in grenko pegavost pri jabolkih ter izboljša skladiščno sposobnost plodovk › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › heals bud rotting on tomatoes and other vegetables › has a triple action–as biostimulator, fertilizer and corrector for calcium deficiency › amino acids act as plant biostimulator and enable better transfer of calcium and other trace elements into the plant › Calcium prevents the fruit cracking on tomatoes and bitter pit on apples and improves storage capacity of fruit vegetables › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA VITAL ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA VITAL FOR TOMATOES / SPRAY

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Natural product on the basis of field / common horsetail that strengthens tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini › krepi celično steno rastlin in tako preprečuje vstop bolezni vanjo, zaradi česar se dvigne odpornost rastlin › sestavine spodbujajo zdravo rast paradižnika in plodovk › priročna embalaža

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

DOSAGE: in ready-to-use spray PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › field / common horsetail is extremely rich in silicium, calcium and other minerals and vitamins › strengthens plant cell walls and thereby helps prevent the entry of the disease into the plant resulting in raised plant resistance � promotes healthy growth of tomatoes and fruit vegetables › handy packaging

39


Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE

Insekticid iz naravnega piretrina za zatiranje rastlinskih škodljivcev na okrasnih rastlinah v obliki pršila.

Insecticide from natural pyrethrin for the control of plant pests on ornamental plants in the form of spray.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo

DOSAGE: in ready-to-use spray

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml–12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › naravna sestava na osnovi rastline dalmatinski bolhač › insekticid s kurativnim delovanjem › širok spekter delovanja–za zatiranje listnih uši, resokrilcev in rastlinjakovega ščitkarja › primeren za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih › kratka karenčna doba

ADVANTAGES: › natural composition based on Dalmatian Daisy › insecticide with curative function › wide effectiveness spectrum – used against aphids, thrips and greenhouse whitefly › suitable for indoor and outdoor use › short waiting period

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

Insekticidni koncentrat iz naravnega piretrina za zatiranje rastlinskih škodljivcev na vinski trti.

Insecticide concentrate from natural pyrethrin for the control plant pests on vine.

DOZIRANJE: 16 ml /10 l vode FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 ml–25 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

DOSAGE: 16 ml / 10 l water

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 ml–25 pcs / box,

126 boxes / pallet JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › naravna sestava na osnovi rastline dalmatinski bolhač › insekticid s kurativnim delovanjem › za zatiranje ameriškega škržata in sukača › kratka karenčna doba

ADVANTAGES: › natural composition based on Dalmatian Daisy › insecticide with curative function › used against Leafhopper and Grape berry moth › short waiting period

BIO PLANTELLA THYMI

BIO PLANTELLA THYMI

100 % naravni sprej za rastline na osnovi izvlečka timijana in brina krepi rastline in odganja škodljivce.

100 % natural spray for plants on a base of Thyme and Juniper extract effectively strengthens the plants and repels pests.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo

DOSAGE: in ready-to-use spray

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › učinkovita rešitev za odganjanje listnih uši, ščitkarjev, resokrilcev in drugih škodljivcev na zelenjavi, sadnem drevju, jagodičevju, trti in okrasnih rastlinah › ni nevaren čebelam in drugim koristnim organizmom › sestava omogoča boljšo oprijemljivost sredstva in s tem povečuje učinkovitost › nima karenčne dobe

40

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › effective solution against aphids, whitefly, thrips and other soft bodied insects and juveniles on vegetables, fruit trees, berry fruits, vines and ornamental plants › not dangerous to bees and other beneficial organisms › the composition enables better adhesion and thus increases the efficiency › no waiting period


Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES

Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju.

Excellent mechanical protection against a wide range of plant pests found in the vegetable garden and on fruit trees.

DOZIRANJE: 20–24 malih plošč / 100 m2

DOSAGE: 20–24 plates / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 18 kosov/ karton,

64 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pcs – 18 pcs / box,

64 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev › natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › brez karenčne dobe

ADVANTAGES: › for completely natural control of aphids, Thrips spp., greenhouse whitefly and other pests › specifically chosen yellow color lures the pest into the trap › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › no waiting period

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČICE / METULJČKI

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES / BUTTERFLIES

Odlična mehanska zaščita sobnih in balkonskih rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v obliki metulja.

Excellent mechanical protection of indoor and balcony plants against a wide range of plant pests in the form of a butterfly.

DOZIRANJE: Po potrebi

DOSAGE: As necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 40 kosov/ karton,

60 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › prilagojena velikost za manjše rastline › enostavna uporaba z dodanimi palčkami

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pcs – 40 pcs / box,

60 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › for completely natural control of aphids, Thrips spp. and greenhouse whitefly and other plant pests › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › adjusted size for smaller plants › simple use with added sticks

41


Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOŠČE

BIO PLANTELLA WHITE ADHESIVE PLATES

Odlična mehanska zaščita sadnega drevja pred sadnimi grizlicami in listnimi osicami.

Excellent mechanical protection of fruit trees against fruit sawflies and leaf wasps.

DOZIRANJE: 20–24 malih plošč / 100 m2

DOSAGE: 20–24 plates / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 40 kosov/ karton,

55 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › natančno določena bela barva škodljivca zvabi v past › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › selektivno delovanje na sadne grizlice › brez karenčne dobe

ADVANTAGES: › specifically chosen white color lures the pest into the trap › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › selective effectiveness on Hoplocampa spp. › no waiting period

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK

BIO PLANTELLA ADHESIVE PAPER

Odlična mehanska zaščita sadnega drevja, grmovnic in okrasnih dreves pred širokim spektrom škodljivcev.

Excellent mechanical protection of fruit trees, bushes and ornamental trees against a wide range of pests.

DOZIRANJE: po potrebi

DOSAGE: as necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 m – 24 kosov/ karton,

68 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerk, gosenic drugih pedicev in drugih škodljivcev sadnega drevja › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › primerna širina zagotavlja zanesljivo neprehodnost za škodljivce › obojestranska lepljivost omogoča preprosto in hitro nameščanje › brez karenčne dobe

42

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pcs – 18 pcs / box,

55 boxes / pallet

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 m – 24 pcs / box,

68 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › Against the Winter moth, Willow beauty, moth and some other fruit tree pests. › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › adequate width ensures a reliable barrier for all pests › double-sided adhesive layer enables fast and simple positioning › no waiting period


Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA GEL PROTI POLŽEM

BIO PLANTELLA SNAIL REPELLENT GEL

Naravna mehanska zaščita pred vsemi vrstami polžev.

Natural mechanical protection against all types of snails and slugs.

DOZIRANJE: po potrebi

DOSAGE: as necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 l – 12 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 l – 12 pcs / box, 48 boxes / pallet

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zaradi naravne sestave je neškodljiv otrokom in domačim živalim › biološko razgradljiv, brez vonja in barve › odlično obstojen proti vlagi – deluje, ko je napad polžev največji › visoka obstojnost v različnih vremenskih razmerah in dolgotrajna zaščita › možnost nanosa na navpične površine omogoča zaščito vhodov, visečih košar, …

ADVANTAGES: › natural composition makes it safe for use in presence of children and pets › biodegradable, odorless, colourless › excellent moisture resistance makes it effective when snails are most active › high stability in various weather conditions and long-lasting protection › application to vertical surfaces enables snail control on hanging baskets, entrances, …

Sredstva za preprečevanje bolezni in varovalna sredstva

Means for preventing diseases and protective substances

BIO PLANTELLA NATUR/ Razpršilka ali Koncentrat

BIO PLANTELLA NATUR / Spray or Concentrate

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev in vitalnost rastlin v času vegetacije.

Natural preparation based on the field / common horsetail plant strengthens the plants and keeps them vital during vegetation period.

Izvleček njivske preslice (Equisetum arvense L.) je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009).

Common horsetail (Equisetum arvense L.) extract is on the list of basic substances (1107/2009).

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo; v koncentratu: 10 ml / 1 l vode

DOSAGE: in ready-to-use spray; concentrate: 10 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml (razpršilka) –

12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 50 ml (koncentrat) – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml (spray) – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 50 ml (concentrate) – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini › krepi celice rastlin in tako vdor bolezni v rastlino › za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni › uporaba na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah › brez karence NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

ADVANTAGES: › field / common horsetail is extremely rich in silicium, calcium and other minerals and vitamins › strengthens the plant cells and prevents the germs intruding the plant › appropriate for prevention and eradication of mould, black spot, rust, spot and other plant diseases › for fruit trees, garden and ornamental plants › no waiting period

43


Sredstva za preprečevanje bolezni in varovalna sredstva

Means for preventing diseases and protective substances

BIO PLANTELLA SUPER / Razpršilka ali Koncentrat

BIO PLANTELLA SUPER / Spray or Concentrate

Naravni pripravek na osnovi sojinega lecitina krepi celične stene rastlin in jih ohranja vitalne in odporne proti boleznim. Izvleček Lecithins je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009).

Natural preparation based on soy lecitin which strengthens the cell walls and keeps the plants vital and increases their resistance to illnesses.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo; v koncentratu: 50 ml / 10 l vode

Lecithins extract is on the list of basic substances (1107/2009). DOSAGE: in ready-to-use spray; concentrate: 50 ml / 10 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml (razpršilka) –

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml (spray) –12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 500 ml (concentrate) – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet

12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 500 ml (koncentrat) – 12 kosov / karton, 84kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › sojin lecitin prehranjuje rastline ter povečuje in debeli celično steno rastline › onemogoča boleznim in glivam vstop v rastlino in širjenje okužbe › širok spekter delovanja › učinkovita zaščita vseh vrst rastlin skozi celotno vegetacijo › brez karence

ADVANTAGES: › soy lecithin nourishes plants and thickens the plant’s cell walls › effectively prevents the diseases and fungy to enter the plant and spread the disease › wide effectiveness specter › effective protection of all kinds of plants through entire vegetation period › no waiting period

BIO PLANTELLA CHITOSAN

BIO PLANTELLA CHITOSAN

100 % organsko sredstvo za krepitev naravne odpornosti vrtnin in sadnih rastlin.

100 % organic product to increase the natural resistance of vegetables and fruit plants.

Hitosan hidroklorid je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009).

Chitosan hydrochloride is on the list of basic substances (1107/2009).

DOZIRANJE: 4 g / 10 l vode

DOSAGE: 4 g / 10 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 16 g – 20 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 16 g – 20 pcs / box,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › iz naravnega materiala hitina (lupine in skeleti členonožcev) › krepi obrambne mehanizme rastline proti dejavnikom stresa › izboljšuje kalitev in zgodnji razvoj rastlin › povečuje pridelek ter izboljšuje zdravje in videz rastlin › za uporabo na prostem in v rastlinjakih

ADVANTAGES: › made from natural material chitin (shells and skeletons of arthropods) › strengthens the plant's defense mechanisms against stress factors › improves germination and early plant development › increases the yield and improves the health and appearance of plants › for use outdoors and in greenhouses

BIO PLANTELLA PROTEKT

BIO PLANTELLA PROTEKT

Naravni premaz za zaščito dreves pred spomladansko pozebo in biološka zaščita pred drevesnimi škodljivci, glivičnimi boleznimi, mahovi in lišaji.

Natural protective coating against spring frost and biological protection from various tree pests, fungal diseases, moss and lichen.

DOZIRANJE: debla enakomerno premažemo od tal do vej PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1,5 kg – 12 kosov / karton, 15

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

DOSAGE: trunk should be evenly covered from the ground to the branches PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1,5 kg – 12 pcs / box,

15 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › biološka zaščita, ki neguje drevesna debla in povečuje njihovo elastičnost › z dodatkom železa za preprečevanje mahov in lišajev › zaradi dobre oprijemljivosti je drevje zaščiteno vso zimo › bela barva zaščitnega premaza odbija sončne žarke in preprečuje pokanje skorje › primeren za kraje s hudo vročino 44

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

ADVANTAGES: › biological protection that nurtures the tree trunks and increases their elasticity › added iron prevents moss and lichen › good coverage protects the trees throught entire Winter › white protective coating reflects the sun rays and prevents bark cracking › appropriate for areas with severe heat


Sredstva za preprečevanje bolezni in varovalna sredstva BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Naravna cepilna smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri drugih poškodbah na drevju in grmičevju. DOZIRANJE: enakomerno premažemo poškodovane dele PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 100 g – 30 kosov / karton,

126 kartonov / paleto; 250 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › omogoča hitrejše celjenje ran, preprečuje razvoj bakterij in vdor bolezenskih klic v rastlino › dobra elastičnost pri nizkih temperaturah › primerna gostota za odlično prekrivnost ran › gobica omogoča enostavno nanašanje

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE Naraven balzam varuje in čisti balkonske in sobne rastline ter listom vrača zdrav, naraven lesk. DOZIRANJE: v aerosolu za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 200 ml – 24 kosov / karton,

110 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

Means for preventing diseases and protective substances BIO PLANTELLA ARBOSAN RESIN Natural grafting resin for protection of grafting cuts and other injuries on trees and shrubs. DOSAGE: injured parts should be covered evenly PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 100 g – 30 pcs / box, 126 boxes / pallet; 250 g – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

ADVANTAGES: › provides faster wound healing, prevents bacteria from spreading and invasion of disease-causing germs into the plant › good elasticity at low temperatures › appropriate thickness for good wound coverage › sponge for easy application

BIO PLANTELLA LEAF BALM Natural balsam protects and cleans indoor and balcony plants and gives them a healthy, natural shine. DOSAGE: in ready-to-use aerosol PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 200 ml – 24 pcs / box,

110 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › odpira listne pore in čisti listne površine › preprečuje prijemanje umazanije in prahu in tako omogoča lažje dihanje rastlin › odstranjuje madeže apnenca › enostavna uporaba v aerosolu › brez neprijetnega vonja, ne kaplja

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › opens leaf pores and cleans leaf surface › prevents dust and filth from sticking onto the plants and thus enables easier breathing of the plants › removes limestone stains › easy to use aerosol › no unpleasant scent, does not drip

45


Gnojila in zaščita za oljke in mediteranska sadna drevesa

Fertilisers and Protection for Olive and Mediterranean fruit trees

PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE

PLANTELLA ORGANIK FOR OLIVE TREES

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki mikro pelet z dodatkom kalcija za zdravo rast in kakovosten pridelek oljk.

Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro-pellets fertilizer contains high Calcium share for healthy growth and quality olive yield.

DOZIRANJE: 25 kg / 125–250 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 kg – 40 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: 25 kg / 125–250 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 kg – 40 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › z visokim deležem kalcija za boljši nastanek cvetnega prahu › pospešuje tvorbo humusa v tleh › stimulira rastlinske encime in spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov › dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

PLANTELLA TEKOČI BOR

ADVANTAGES: › 100 % organic fertiliser › high calcium share is essential for pollen formation › increases the humus formation in the soil › stimulates the plant enzymes and increases the soil microorganism activity › prolonged effectiveness for over 6 months

PLANTELLA LIQUID BORUM

Specialno tekoče mineralno gnojilo z visoko vsebnostjo bora.

Special mineral fertiliserwith high Borum content.

DOZIRANJE: 15 – 25 ml / 10 l vode

DOSAGE: 15 – 25 ml / 10 l of water

B: 11

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton,

pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

B: 11

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes /

98 kartonov / paleto; 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

PREDNOSTI: › pomaga pri preprečevanju pojava fizioloških bolezni zaradi pomanjkanja bora › gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) › gnojilo se lahko meša s fitofarmacevtskimi sredstvi › za vrtnine, še posebej kapusnice, špinačo, korenje, peteršilj, zeleno, rdečo peso, blitvo mangold, redkvico, fižol, grah in paradižnik › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

46

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › helps prevent physiological diseases caused by a lack of Borum › fertiliser in liquid form is suitable for application through leaves (spraying) or roots (watering) › fertiliser can be mixed with plant protection agents › for vegetables, especially brassica family, spinach, carrots, parsley, celery, beetroot, swiss chard, radishes, beans, peas and tomatoes › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup


Gnojila in zaščita za oljke in mediteranska sadna drevesa

Fertilisers and Protection for Olive and Mediterranean fruit trees

BIO PLANTELLA VITA ZA OLJKE

BIO PLANTELLA VITA FOR OLIVE TREES

Naravni vitaminski kompleks za hitro regeneracijo in povečano odpornost oljk in drugih mediteranskih sadnih dreves.

Natural vitamin complex for quick regeneration and increased resilience of Olive trees and other Mediterranean fruit trees.

DOZIRANJE: 25–30 ml / 2–5 l vode

DOSAGE: 25–30 ml / 2–5 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

84 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box,

84 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost rastlin pred boleznimi in škodljivci ter zunanjimi vremenskimi razmerami in stresi (vročina, mraz, suša, veter, poškodbe po toči) › idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov za hitro rast › bistveno poveča koreninsko maso in s tem spodbudi bujno cvetenje in obilen pridelek › za zalivanje ali foliarno gnojenje › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › high content of vitamins improves the resistance of plants against pests and diseases as well as external weather conditions and stresses (heat, cold, drought, wind, hail damage) › an ideal combination of the organic substances, proteins, amino acids, peptides for rapid growth › significantly increases root mass and thereby encourages abundant flowering and crop › for watering or foliar application › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE ZA OLJKE IN MEDITERANSKO DREVJE

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES FOR OLIVE AND MEDITERRANIAN TREES

Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev na oljkah in mediteranskem sadnem drevju.

Excellent mechanical protection against a wide range of plant pests on Olive trees and Mediterranean fruit trees.

DOZIRANJE: 20–24 malih plošč / 100 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 18 kosov / karton,

64 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za povsem naravno zatiranje oljčnih in drugih muh, oljčnega jajčastega rilčkarja, listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev › natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › brez karenčne dobe

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

DOSAGE: 20–24 plates / 100 m2 PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pieces –1 8 pcs / box,

64 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › for completely natural control of Olive and other Flies (Dacus oleae, Rhagoletis cerasi, …), Olive Weevil (Rhynchites cribripennis), Plantlice (Aphididae), Thrips (Thysanoptera), Whitefly (Trialeurodes vaporariorum) and other plant pests › specifically chosen yellow color lures the pest into the trap › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › no waiting period

47


Gnojila in zaščita za oljke in mediteranska sadna drevesa

Fertilisers and Protection for Olive and Mediterranean fruit trees

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK ZA OLJKE

BIO PLANTELLA ADHESIVE PAPER FOR OLIVE TREES

Odlična mehanska zaščita oljk in mediteranskih dreves pred širokim spektrom škodljivcev.

Excellent mechanical protection of Olive trees and Mediterranean fruit trees against wide range of pests.

DOZIRANJE: po potrebi

DOSAGE: as needed

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 m – 24 kosov / karton, 68

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › za lovljenje oljčnega jajčastega rilčkarja, gosenice malega pedica, zemljemerko, gosenice drugih pedicev in ostalih škodljivcev, ki se vzpenjajo po deblu › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › primerna širina zagotavlja zanesljivo neprehodnost za škodljivce › obojestranska lepljivost omogoča preprosto in hitro nameščanje › brez karenčne dobe

ADVANTAGES: › against Olive Weevil (Rhynchites cribripennis), catterpillars of small Winter Moth (Operophtera brumata), Willow beauty (Boarmia rhomboidaria) and caterpillars of other Moths and pests climbing up the trunk › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › adequate width ensures a reliable barrier for all pests › double-sided adhesive layer enables fast and simple positioning › no waiting period

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA ZA OLJKE IN MEDITERANSKE RASTLINE

BIO PLANTELLA ARBOSAN RESIN FOR OLIVE AND MEDITERANEAN TREES

Naravna cepilna smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri drugih poškodbah na oljkah in mediteranskem sadnem drevju.

Natural grafting resin for protection of grafting cuts and other injuries on Olive trees and Mediterranean fruit trees.

DOZIRANJE: po potrebi

DOSAGE: as needed

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 g – 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto; 350 g – 10 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 1 kg – 6 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 g – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet; 350 g – 10 pcs / box, 126 boxes / pallet; 1 kg – 6 pcs / box, 48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › omogoča hitrejše celjenje ran, preprečuje razvoj bakterij in vdor bolezenskih klic v rastlino › dobra elastičnost pri nizkih temperaturah › primerna gostota za odlično prekrivnost ran › gobica omogoča enostavno nanašanje

48

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 m – 24 pcs / box,

68 boxes / pallet

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › provides faster wound healing, prevents bacteria from spreading and invasion of disease-causing germs into the plant › good elasticity at low temperatures › appropriate thickness for good wound coverage › sponge for easy applicationEnostavna uporaba in organske sestavine za urbane kotičke zelenja Življenje v urbanem okolju nas je počasi odtujilo od pristnega stika z naravo, zato ni nič nenavadnega rastoče navdušenje nad urbanim vrtnarjenjem, pri katerem je nepogrešljiva nova skupina izdelkov URBAN JUNGLE, ki se je leta 2016 pridružila ponudbi organskih izdelkov za nego in vzgojo rastlin podjetja Unichem. S svojimi inovativni izdelki je namenjena vsem, ki si želijo ustvariti svoj zeleni kotiček v urbanem okolju. Blagovna znamka URBAN JUNGLE uporabnikom ponuja naravne, visoko kakovostne izdelke za urbano vrtnarjenje v visokih gredah, koritih ali manjšem vrtu. Znotraj linije najdemo organsko zemljo, trdno in tekoče gnojilo ter sredstvi za zdrave rastline in rastline brez škodljivcev. URBAN JUNGLE uporabnikom prinaša dom, poln aromatičnih zelišč, urbani vrt na terasi, bogat z domačo zelenjavo, ter okenske police, okrašene z bujno cvetočimi rastlinami. Vsi izdelki so popolnoma naravni, odlikujejo jih enostavna uporaba, visoka kakovost in odličen izgled, ki estetsko dopolni vaš prostor ob urbanem vrtičku. Z blagovno znamko URBAN JUNGLE si tako lahko vsak ustvari svoj kotiček zelenja v mestu.

Blagovna znamka Urban Jungle je ponosna lastnica najvišje nagrade zadovoljstva in inovativnosti po izboru slovenskih kupcev. Ponaša se s pečatom Produkt leta 2017.

50


Easy use and organic ingredients for urban corners of greenery Living in an urban environment has gradually brought us out of genuine contact with nature so it is no wonder that urban gardening is surging in popularity. This is why in 2016 Unichem supplemented its offering of organic products for plant care and cultivation with an indispensable new line of products – URBAN JUNGLE. With its innovative products, the range is designed for everyone who wants to create their own little green corner in an urban environment. The URBAN JUNGLE brand offers natural, top-quality products for urban gardening in raised beds, planters and even in small gardens. The product range includes organic soil, solid, and liquid fertilisers and products for healthy and pest-free plants. With URBAN JUNGLE, users can fill their homes with aromatic herbs, enjoy an urban garden rich with home-grown vegetables on their terrace, or decorate their windowsills with lush flowering plants. All products are completely natural and are characterised by ease of use, superior quality, and excellent appearance that will aesthetically complement your urban garden’s surroundings. With URBAN JUNGLE, anyone can create their own little corner of greenery in their city. Brand Urban Jungle is a proud owner of the highest award of customer satisfaction and product innovation by Slovenian consumers. Urban Jungle products now wear a seal Product of the year 2017.

51


URBAN JUNGLE ORGANSKO GNOJILO ZA VSE RASTLINE

URBAN JUNGLE ORGANIC FERTILISER FOR ALL PLANTS

Idealno organsko gnojilo za urbano vrtnarjenje v kuhinji, urbanih vrtovih na balkonih ali na okenskih policah, v koritih ali visokih gredah.

Ideal organic fertilizer for urban gardening in the kitchen, in urban gardens on balconies and windows, in planters and raised beds.

DOZIRANJE: 60–200 g / m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

2 kg – 4 kosi / karton, 192 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

2 kg – 4 pcs / box, 192 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organsko gnojilo › zaradi dobre prehranjenosti so rastline bolj zdrave, se bolje razvijajo in obrodijo okusnejše plodove, zelišča so bolj polnega okusa, cvetenje je obilnejše › spodbuja ustvarjanje humusa in mikrobiološke aktivnosti zemlje › zagotavlja dobro zadrževanje hranil in vode

ADVANTAGES: › 100 % organic fertilizer › better plant health and development, tastier fruits, flavourfull herbs and abundant flowering due to good nutrition › promotes the creation of humus and microbiological soil activity › provides good water and nutrient retention

URBAN JUNGLE ORGANSKA ZEMLJA ZA VISOKE GREDE IN KORITA

URBAN JUNGLE ORGANIC SOIL FOR RAISED BEDS AND PLANTERS

Idealna zemlja za urbane vrtove na balkonih in okenskih policah, v koritih ali visokih gredah.

Ideal soil for urban gardens on balconies and windows, in planters and raised beds.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 l – 120 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 l – 120 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › naravna zemlja, obogatena z organskimi hranili in bioaktivno glino › zagotavlja idealno mero hranil za zdravo rast in optimalno zadrževanje vode › za bogat mini vrt z domačo zelenjavo aromatičnimi zelišči in razkošnimi okrasnimi rastlinami

52

DOSAGE: 60–200 g / m2

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › natural soil enriched with organic nutrients and bioactive clay › ensures an ideal share of nutrients for healthy growth and optimal water retention › for a rich mini-garden of home grown vegetables, aromatic herbs and luscious ornamental plants


URBAN JUNGLE ORGANSKO GNOJILO IZ ALG

URBAN JUNGLE ORGANIC FERTILISER FROM ALGAE

Tekoče organsko gnojilo iz morskih alg in organskih gnojil za prehrano rastlin v kuhinji, urbanih vrtovih na balkonih ali na okenskih policah, v koritih ali visokih gredah.

Liquid organic fertilizer from seaweeds for nourisnhment of plants in the kitchen, in urban gardens on balconies and windows, in planters and raised beds.

DOZIRANJE: 10–40 ml / 1 l vode

DOSAGE: 10–40 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 91 boxes / pallet

500 ml – 12 kosov / karton, 91 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

PREDNOSTI: › 100% organsko gnojilo › z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih hranil, aminokislin in vitaminov › izboljšuje rast, poveča pridelek in podpira cvetenje ter okusnost in sočnost plodov › za zdrav in močan koreninski sistem

URBAN JUNGLE NARAVNO PRŠILO ZA RASTLINE BREZ ŠKODLJIVCEV Sredstvo za naravno zdrave rastline brez škodljivcev v urbanem vrtu na balkonu ali okenskih policah, v koritih ali visokih gredah. DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

500 ml – 12 kosov / karton, 78 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organska zaščita › naravni izvleček timijana rastline krepi ter preprečuje in odganja napad škodljivcev › rastline so tako varne pred poškodbami zaradi sesanja listnih uši, belih mušic in drugih škodljivcev

ADVANTAGES: › 100 % organic fertilizer › added natural plant growth hormones, mix of nutrients, aminoacids and vitamins › better plant growth, increased yield and flowering and better quality fruits full of flavour › for healthy and strong root system

URBAN JUNGLE NATURAL SPRAY FOR PLANTS WITHOUT PESTS Solution for naturally healthy plants without pests in the kitchen, in urban gardens on balconies and windows, in planters and raised beds. DOSAGE: in ready-to-use spray PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 78 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › 100 % organic protection › natural extract of Thyme strengthens the plants as well as prevents and repells the pest att ack › plant protection from damage by aphids, white flies and other pests

URBAN JUNGLE NARAVNO PRŠILO ZA ZDRAVE RASTLINE

URBAN JUNGLE NARAVNO PRŠILO ZA ZDRAVE RASTLINE

Sredstvo za naravno zdrave rastline brez bolezni v urbanem vrtu na balkonu ali okenskih policah, v koritih ali visokih gredah.

Solution for naturally healthy plants without diseases in the kitchen, in urban gardens on balconies and windows, in planters and raised beds.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo

DOSAGE: in ready-to-use spray

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 78 boxes / pallet

500 ml – 12 kosov / karton, 78 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100 % organska zaščita › kombinacija izvlečka njivske preslice, mineralov in vitaminov preprečuje bolezni, utrjuje celične stene, krepi imunski sistem in onemogoča, da vanje zaidejo bolezenske klice, ki sprožijo propad rastline › rastline na naraven način ohranja krepke, odporne ter zdrave

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

ADVANTAGES: › 100 % organic protection › combination of horsetail extract, minerals and vitamins prevents diseaseS, strengthens cell walls and the immune system and prevents the intrusion of germs that trigger the plants to die › keeps strong, resilient and healthy plants in a natural way

53


VIVERA - Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline Ljubitelji vrtnarjenja v svoje rastline vlagajo veliko ljubezni in upov za bogat pridelek. Zaradi objektivnih razlogov in včasih tudi zaradi pomanjkanja znanja pa rastline vedno ne upravičijo vseh pričakovanj. Napadi bolezni in škodljivcev so iz leta v leto večji in čeprav se močno trudimo, da bi se z njimi spopadli na naraven način, včasih s pravimi ukrepi zamudimo. Za primere, ko so rastline že močno napadene in obolele, podjetje Unichem ljubiteljem vrtnarjenja ponuja pomoč v obliki integrirane kurativne fungicidne in insekticidne zaščite. Izdelki iz skupine VIVERA rešujejo probleme z najbolj razširjenimi škodljivci (uši, pršice, zavijači, rastlinjakov ščitkar, itd.), poleg tega pa tudi s številnimi rastlinskimi boleznimi, kot so: plesni, škrlup, gniloba, itd. Posamezni izdelki so prilagojeni za vse rastlinske vrste – od sadnega drevja, do zelenjave in okrasnih rastlin. V asortimentu so tudi izdelki proti klitju krompirja, proti plevelu in za preganjanje nadležnega voluharja. Večina izdelkov se odlikuje z delovanjem na širok spekter bolezni in škodljivcev, nekateri med njimi pa imajo tudi zelo kratko karenčno dobo. Izdelki VIVERA so namenjeni malce bolj izkušenim ljubiteljem vrtnarjenja, ki so si za uporabo pridobili ustrezen izpit in so tako poučeni o racionalni uporabi teh sredstev.

54


VIVERA – The effective and diverse protection for infected and attacked plants Gardening enthusiasts invest a great deal of love and hope in their plants for a bountiful crop. However, the plants may fail to meet the expectations for objective reasons, or sometimes even due to a lack of knowledge. Attacks by diseases and pests are increasing every year and though we may try our hardest to fight them using natural means, the right measures are sometimes just too late. In cases where the plants are already heavily infested and diseased, Unichem offers gardening enthusiasts a helping hand in the form of integrated curative fungicidal and insecticidal protection. The VIVERA family of products solve problems with the most widespread pests (aphids, mites, moths, the greenhouse whitefly, etc.), but also with a number of plant diseases such as mildew, scab, rot, etc. Individual products are suited for all plant types, from fruit trees and vegetables to ornamental plants. Our offering also includes antisprouting products for potatoes and products for getting rid of weeds and voles. Most of the products affect a broad spectrum of diseases and pests, and some of them even have extremely short waiting periods. VIVERA products are designed for slightly more experienced gardening enthusiasts who have passed the appropriate examinations for their use and have thus been instructed about using these products rationally.

55


Fungicidi za preprečevanje bolezni

Fungicides for Preventing Diseases

VIVERA CHORUS 50 WG

VIVERA CHORUS 50 WG

Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, sadne gnilobe in monilije na sadnem drevju.

Fungicide for the control of Venturia inaequalisand moniliasis on fruit trees.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 15 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 15 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › Aktivna snov ciprodinil s sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino ter zavira njeno razraščanje v listno tkivo zaradi posebne strukture odlično deluje pri nizkih temperaturah. › Deluje tako preventivno kot kurativno. › Kurativen učinek že okoli 48 ur po začetku okužbe. › Odlična topnost zrnc v vodi.

ADVANTAGES: › Active substance Cyprodinil with systemic action prevents the penetration of the fungus into the plant, as well as inhibits its spreading due to the special structure, it has excellent effect also a low temperatures. › It works well as for prevention or curative. › The effect shows within 48 hours. › Excellent solubility in water.

VIVERA CUPRABLAU-Z

VIVERA CUPRABLAU-Z

Fungicid na osnovi bakra, ki se uporablja za zimska škropljenja proti rastlinskim boleznim in za zatiranje peronospor ter pegavosti v času vegetacije.

Fungicide on the basis of copper, used for winter spraying against plant disease and at the time of vegetation for the control of the peronospora and alternaria.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 35 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 35 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, krompirju, paradižniku, hmelju, jablanah, hruškah, breskvah, koščičastemu sadju in oljkah. › Primeren za spomladansko škropljenje.

ADVANTAGES: › Preventive contact fungicide for the control of plant diseases. › Suitable for Spring spraying.

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Fungicid za zatiranje plesni na okrasnih rastlinah, peronospore vinske trte, plesni na vrtninah, kot so: plesni na krompirju in paradižniku, čebulne, solatne, špinačne plesni.

Fungicide for the control of mildew on ornamental plants, of Plasmopara viticola and mildews on garden vegetables, such as: Phytophthora infestans on potatoes and tomatoes, Peronospora destructor on onion, Bremia lactucae, Peronospora farinosa.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. TRANSPORTNO PAKIRANJE: 30 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 30 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › Kombinirani fungicid s sistemičnim in kontaktnim načinom delovanja. › Po rastlini se giblje navzgor, zato se zelo dobro porazdeljuje v rastlini. › Že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi. › Vrhunska učinkovitost na glive plesnivke. › Uporabniku in okolju najbolj prijazna formulacija.

56

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › Fungicide with systemic and contact action. › Very well distributed within the plant. › 30 minutes after spraying the rain cannot wash away the active substance. › Best effect against mildew. › User and environment friendly formulation.


Fungicidi za preprečevanje bolezni

Fungicides for Preventing Diseases

VIVERA SCORE 250 EC

VIVERA SCORE 250 EC

Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa ter jablanove pepelovke.

Fungicide for the control of Erysiphe cichoracearum and rust on garden vegetables and strawberries and for the control of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 30 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 30 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › Aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu. › Višja učinkovitost pri nizkih temperaturah. › Zelo nizka hlapnost zagotavlja odlično delovanje pri visokih temperaturah.

ADVANTAGES: › The active substance is evenly distributed within the plant. › Best effect at low temperatures. › Low volatility also enables excellent effect at high temperatures.

VIVERA SWITCH 62,5 WG

VIVERA SWITCH 62.5 WG

Fungicid za zatiranje povzročitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah.

Fungicide for the control of the cause of Botryotinia Fuckeliana on ornamental plants, garden vagetables, vine and strawberries.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 16 g - 20 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 16 g - 20 pcs / box, 126 boxes / pallet; 40 g - 20 pcs / box, 126 boxes / pallet

preberite etiketo in informacije o sredstvu.

126 kartonov / paleto; 40 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › Dve aktivni snovi za dvojno delovanje: kontaktno in sistemično. › Izredno učinkovit proti sivi plesni in beli gnilobi.

ADVANTAGES: › Two different modes of action: contact and systemic. › Extremely effective against gray mould and white rot.

VIVERA ORTIVA

VIVERA ORTIVA

Fungicid s širokim spektrom delovanja na bolezni rastlin v številnih kulturah.

Broad spectrum fungicide for the control ofvarious diseases on different crops.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › Odlično in enakomerno zaščiti celotno rastlino. › Počasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemično delovanje. › Zelo obstojen na listni površini, zato deluje odlično preventivno. › Samo en pripravek za vse bolezni vinske trte. › Primeren za integrirano pridelavo grozdja (IPG).

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › Excellent and even plant protection. › Moderate systemic action. › Very resistant on the leaf surface - outstanding prevention. › Suitable for all diseases of grapevine. › Suitable for integrated production of grapes (IPG).

57


Insekticidi za zatiranje škodljivcev

Insecticides for Pest Protection

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Učinkovit insekticid, ki deluje na širok spekter škodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju.

Efficient insecticide for a wide range of pests in agriculture, gardening, fruit cultivation, on vines and hops.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 20 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › Varen človeku in naravi zaradi nove Zeon formulacije. › Zaradi posebnih mikrokapsul učinkuje izredno hitro. › Deluje kontaktno in želodčno. › Kratka karenca. › Do 5x manjša poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu.

ADVANTAGES: › Safe for people and nature due to the new Zeon formulation. › Extremely rapid effect due to special microcapsules. › Contact and stomach-acting effect. › Short waiting period. › Up to 5 times smaller consumption than with comparable insecticides available on the market.

VIVERA VERTIMEC PRO

VIVERA VERTIMEC PRO

Akaricid in insekticid širokega spektra.

Acaricide and broad-spectrum insecticide.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo. › Po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci. › Zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan.

58

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › Used for the control of mites and insects on a number of crops. › It is quickly absorbed into the leaves, where it gets deposited in the plant and enables longterm protection. › Due to the fast degradation on the light it is recommended to use the substance in the evening or on the cloudy day.


Fito regulatorji, regulatorji rasti in herbicidi

Fito regulators, growth regulators and herbicides

VIVERA NEO STOP

VIVERA NEO STOP

Sredstvo za preprečevanje klitja jedilnega krompirja.

Substance for the prevention of potato germination.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 100 g - 20 kosov / karton, 140 kartonov / paleto; 1 kg - 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 100 g - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 1 kg - 10 pcs / box, 48 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › Omogoča dolgotrajno skladiščenje čez zimo in pomlad. › Prepreočje izgubo teže gomoljev in poslabšanje kvalitete.

ADVANTAGES: › Enables long-term storage. › Prevents weight loss of potatoes and deterioration in quality.

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

Neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.

Non-selective sistematic herbicide for the exterminaiton of all annual and perennial weeds.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 ml - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 ml - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › Rastline ga vsrkajo prek listov in stebel. › Uniči plevel s korenino vred. › Deluje sistemično.

ADVANTAGES: › Plants absorb the substance through leaves and stems. › Annihilates weeds with the roots. › Systematic action.

VIVERA BANVEL

VIVERA BANVEL

Selektivni herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje širokolistnih vrst plevela.

Selective herbicide in the form of an emulsion concentrate (EC) for the control of broad-leaved weeds.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 ml - 25 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 ml - 25 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › Uporablja se na travnikih in v nasadih jablan. › Za zatiranje eno in veoeletnih řirokolistnih plevelov, kot so: kislica, njivski slak, navadni plotni slak, robide.

ADVANTAGES: › Usable on meadows and in apple orchards. › For the control of annual and perennial broad-leaved weeds, such as sorrel, field bindweed, hedge bindweed, blackberry.

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

59


Učinkovita in vsestranska zaščita pred glodavci Kljub velikemu številu naravnih sovražnikov, ki jih imajo miši in podgane, se ti glodavci zaradi svoje prilagodljivosti uvrščajo med najuspešnejša živa bitja – na lestvici so takoj za človekom. Za kontrolo nad njimi zato znanstveniki ves čas razvijajo nove metode in vabe za njihovo zatiranje. Močen razvojni tim deluje tudi v podjetju Unichem, ki v svojem prodajnem asortimentu ponuja pestro paleto vab za učinkovito zatiranje glodavcev v različnih okoliščinah. V ponudbi so štiri različne formulacije: mehka vaba, žitna vaba, pelete in parafinski bloki. Najbolj ješča in hkrati tudi najbolj učinkovita je mehka vaba, ki je še posebej primerna za zatiranje glodavcev v notranjih prostorih. Zaradi vsebnosti arom, ojačevalcev okusa in olj je glodavcem zelo privlačna, učinkovita pa je tudi v skladiščih s prehrambnimi izdelki. V notranjih prostorih se glodavce lahko zatira tudi z žitno vabo, ki je uporabna predvsem za zatiranje manjših populacij ter s peletami, ki so zaradi mešanice žit zelo privlačne za miši in podgane. Za zatiranje glodavcev v okolici stavb ali v kanalizacijskih jaških pa so najbolj primerni parafinski bloki. Ti so lahko v dveh oblikah: ekstrudirani (extruded) in vlivani (casted). Vaba je zaradi vsebnosti parafinskega voska bolj odporna na vlago in temperaturne razlike, dodani konzervansi pa preprečujejo nastanek plesni na izdelku.

V Unichemu ponujamo vabe s tremi različnimi aktivnimi snovmi: • difenakum, • bromadiolon in • brodifakum. Difenakum vsebujejo rodenticidne vabe pod blagovno znamko

EFFECT RODENT in predstavlja najmanj toksično aktivno snov,

izdelki pa so namenjeni zatiranju glodavcev v stanovanjskih blokih. Aktivna snov z najbolj vsestranskim delovanjem je bromadiolon pod blagovno znamko RATIMOR. Namenjen je zatiranju večjih populacij glodavcev. Aktivna snov z najmočnejšim delovanjem pa je brodifakum pod blagovno znamko GLODACID PLUS. Namenjen je zatiranju večjih populacij glodavcev, ki se v objektih pojavljajo že dalj časa, ker se glodavec z vabo zastrupi že pri enkratnem hranjenju pa to aktivno snov uvrščamo v skupino »single feed« vab. Večinoma vse naše vabe uporabljajo tudi profesionalni uporabniki širom sveta.

60

Poleg rodenticidnih vab imamo v ponudbi tudi mehansko zaščito proti mišim in podganam kot so lepljiva knjiga, lepilna plošča in BIOTOLL deratizacijsko lepilo.


All-purpose Rodent Control Products Unichem offers three different active ingredients: • difenacoum, • bromadiolone and • brodifacoum. Difenacoum is contained in rodenticide baits under the brand EFFECT RODENT and is the least toxic active ingredient. The products are designed for rodent control in apartment buildings.

Despite the large number of natural predators that mice and rats have, these rodents are among the most successful creatures because of their flexibility – immediately behind humans. To control them, scientists are constantly developing new methods and baits. Here at Unichem, we have a strong research & development team and our product portfolio includes a broad selection of baits for effective rodent control in various situations. We offer four different formulations: soft bait, grain bait, pellets, and wax blocks. As the most palatable and the most effective, soft bait is especially suited for indoor rodent control. It contains flavours, flavour enhancers, and oils, making it extremely attractive for rodents in warehouses of food products. Indoor rodent control is also possible using grain bait, which is designed specifically for the indoor control of smaller rodent populations, and pellets, which contain a cereal mixture and are highly attractive for mice and rats, and can even be used for eliminating their nests and burrows. Wax blocks are better suited for the elimination of rodents around buildings or in sewers. They come in two forms: extruded and cast. The paraffin wax gives the bait higher resistance to moisture and temperature differences, while the added preservatives prevent the formation of mould on the product.

The most versatile active ingredient is bromadiolone, which is offered under the brand RATIMOR. Designed for the elimination of large rodent populations, it is used by professional rat control services. Brodifacoum, offered under the brand GLODACID PLUS, is the most powerful active ingredient. Intended for eliminating large and long-term rodent infestations in buildings, this is single feed bait, meaning that rodents need to feed on it only once to become poisoned. Most of our baits are also used by professionals all around the world. Among Mechanical Protection Solutions we offer Glue Traps and BIOTOLL Deratization glue.

61


Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

RATIMOR MEHKA VABA

RATIMOR SOFT BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Formulacija, ki najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Ratimor soft bait is 100% effective.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m

DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

125 g - 20 kosov / karton, 91 kartonov / paleto; 125 g (PROMO DISPLEJ) - 28 kosov / displej, 54 displejev / paleto; 200 g (DUPLEX VREČKA) - 30 kosov / paket, 48 paketov / paleto; 250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 250 g (PROMO DISPLEJ) - 24 kosov / displej, 54 displejev / paleto; 500 g - 14 kosov / karton, 42 kartonov /paleto; 1 kg - 12 kosov / karton, 24 kartonov / paleto; 1,5 kg - 6 kosov / karton, 35 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto PREDNOSTI: › Zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor mehka vaba še dolgo ostala sočna. › Skrbno izbrane sestavine zagotavljajo, da se glodavci vabi ne morejo upreti. › Dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo. › Učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ADVANTAGES: › Added oils & fats make Ratimor soft bait moist and juicy for a long time. › Carefully selected components make the best bait “take”. › Added stabilizing agents prevent oxidation. › Especially suitable for situations when the rodents' natural food is available. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

RATIMOR PARAFINSKI BLOKI

RATIMOR WAX BLOCKS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto PREDNOSTI: › Visoko odporni na pogoje v okolju. › Vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

62

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

125 g - 20 pcs / box, 91 boxes / pallet; 125 g (PROMO DISPLAY) - 28 pcs / display, 54 displays / pallet; 200 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; 250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 250 g (PROMO DISPLAY) - 24 pcs / display, 54 displays / pallet; 500 g - 14 pcs / box, 42 boxes / pallet; 1 kg - 12 pcs / box, 24 boxes / pallet; 1.5 kg - 6 pcs / box, 35 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet ADVANTAGES: › Highly resistant to various environment specifics. › Containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

RATIMOR PELETE

RATIMOR PELLETS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ratimor pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce.

Rodenticide for mice and rats. The Ratimor pellets are made of compressed crumbs of grain, which is especially attractive to rodents.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

200 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 200 g (DUPLEX VREČKA) - 50 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 600 g - 14 kosov / karton, 42 kartonov / paleto; 1 kg - 12 kosov / karton, 30 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne. › Dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

200 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 200 g (DUPLEX BAG) - 50 pcs / box, 50 boxes / pallet; 600 g - 14 pcs / box, 42 boxes / pallet; 1 kg - 12 pcs / box, 30 boxes / pallet ADVANTAGES: › Very attractive to rodents due to combination of various grain. › Added fragrances that attract rodents. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

RATIMOR ŽITNA VABA

RATIMOR GRAIN BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Rodenticidna vaba iz celega žita, ki jo je mogoče uporabiti povsod, kjer je zaščitena pred vlago.

Rodenticide for mice and rats. The ready-to-use pest control bait made using whole wheat that can be applied almost everywhere that is protected from moisture.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

200 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 200 g (DUPLEX VREČKA) - 50 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 500 g - 14 kosov / karton, 42 kartonov / paleto; 600 g - 14 kosov / karton, 42 kartonov / paleto; 1 kg - 12 kosov / karton, 30 kartonov / paleto; 1,5 kg - 10 kosov / karton, 50 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 200 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 200 g (DUPLEX BAG) - 50 pcs / box, 50 boxes / pallet; 250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 500 g - 14 pcs / box, 42 boxes / pallet; 600 g - 14 pcs / box, 42 boxes / pallet; 1 kg - 12 pcs / box, 30 boxes / pallet; 1.5 kg - 10 pcs / box, 50 boxes / pallet

ADVANTAGES: › Added fragrances that attract rodents. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

63


64

Mehanska zaščita proti mišim in podganam

Machanical Protection against Mice and Rats

RATIMOR LEPLJIVA KNJIGA

RATIMOR GLUE TRAP

Mehanska zaščita – Ratimor lepljiva knjiga je že pripravljen izdelek, ki se uporablja za zatiranje miši in podgan brez dodanih strupov. Primerna za uporabo v notranjih prostorih, kleteh, kolesarnicah, skladiščih, kuhinjah ter vseh gospodarskih poslopjih, zlasti tam, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena.

Mechanical protection - The Ratimor glue book for rodents is a ready-made product without added poisons used for mouse and rat control. It is suitable for use indoors, in basements, bicycle sheds, storage areas, kitchens, and all agricultural buildings, especially where the use of rodenticide traps is limited.

BREZ AKTIVNE SNOVI

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

1 lepljiva knjiga - 72 kosov / karton, 44 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 glue trap - 72 pcs / box, 44 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Brez strupa. › Brez neprijetnih vonjav. › Z aromo kikirikija. › Enostavno za uporabo. › Pripravljeno za uporabo.

ADVANTAGES: › No poison. › No odours. › Peanut aroma. › Easy to use. › Ready for use.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

GLODACID PLUS MEHKA VABA

GLODACID PLUS SOFT BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Formulacija, ki najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Glodacid plus soft bait is 100% effective.

AKTIVNA SNOV: Brodifakum

ACTIVE INGREDIENTS: Brodifacoum DOSAGE: Mice: 10 to 20 g every 2–5 m; Rats: 10 to 60 g every 5–10 m

DOZIRANJE: Miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m; Podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

125 g - 20 kosov / karton, 91 kartonov / paleto; 250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 500 g - 14 kosov / karton, 42 kartonov / paleto; do 20 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

125 g - 20 pcs / box, 91 boxes / pallet; 250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 500 g - 14 pcs / box, 42 boxes / pallet; up to 20 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju). › Zaradi dodanih olj in maščob bo Glodacid plus mehka vaba še dolgo ostala sočna. › Dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo. › Učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ADVANTAGES: › Highly effective in small doses (Single Feed). › Added oils & fats make Glodacid plus soft bait moist and juicy for a long time. › Added stabilizing agents prevent oxidation. › Especially suitable for situations when the rodents' natural food is available. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

GLODACID PLUS PARAFINSKI BLOKI

GLODACID PLUS WAX BLOCKS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures.

AKTIVNA SNOV: Brodifakum DOZIRANJE: Miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m; Podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; do 20 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto PREDNOSTI: › Visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju). › Visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb). › Vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ACTIVE INGREDIENTS: Brodifacoum DOSAGE: Mice: 10 to 20 g every 2–5 m; Rats: 10 to 60 g every 5–10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; up to 20 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet ADVANTAGES: › Highly effective in small doses (Single Feed). › Highly resistant to environment specifics (especially suitable for moist and exterior places). › Containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

65


Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

EFFECT RODENT MEHKA VABA

EFFECT RODENT SOFT BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Formulacija, ki najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait.

AKTIVNA SNOV: Difenakum DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

125 g (PROMO DISPLEJ) - 28 kosov / displej, 45 displejev / paleto; 250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 250 g (PROMO DISPLEJ) - 24 kosov / displej, 45 displejev / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

66

ACTIVE INGREDIENTS: Difenacoum DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 125 g (PROMO DISPLAY) - 28 pcs / display, 45 displays / pallet; 250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 250 g (PROMO DISPLAY) - 24 pcs / display, 45 displays / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Vsebuje najmanj nevarno aktivno snov za človeka in domače živali. › Zaradi dodanih olj in maščob bo mehka vaba še dolgo ostala sočna. › Dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo. › Učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ADVANTAGES: › Contains the safest active ingredient for non-target spieces. › Added oils & fats make soft bait moist and juicy for a long time. › Added stabilizing agents prevent oxidation. › Especially suitable for situations when the rodents' natural food is available. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

EFFECT RODENT PARAFINSKI BLOKI

EFFECT RODENT WAX BLOCKS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures.

AKTIVNA SNOV: Difenakum DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Difenacoum DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Vsebuje najmanj nevarno aktivno snov za človeka in domače živali. › Visoko odporni na pogoje v okolju. › Vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ADVANTAGES: › Contains the safest active ingredient for non-target spieces. › Highly resistant to various environment specifics. › Containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

EFFECT RODENT PELETE

EFFECT RODENT PELLETS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Effect rodent pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce.

Rodenticide for mice and rats. The Effect rodent pellets are made of compressed crumbs of grain, which is especially attractive to rodents.

AKTIVNA SNOV: Difenakum DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Difenacoum DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2–5 m; Rats: up to 200 g every 5–10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 200 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 200 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Vsebuje najmanj nevarno aktivno snov za človeka in domače živali. › Zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne. › Dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce. › Zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost. › Vsebuje grenko averzivno sredstvo.

ADVANTAGES: › Contains the safest active ingredient for non-target spieces. › Very attractive to rodents due to combination of various grain. › Added fragrances that attract rodents. › Highly effective due to delayed action. › Contains bitter aversive agent.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Mehanska zaščita proti glodavcem

Mechanical Protection against Rodents

EFFECT RODENT LEPILNA PLOŠČA ZA GLODAVCE

EFFECT RODENT GLUE BOARD FOR RODENTS

Izdelek je namenjen nadzoru glodavcev v hišah, trgovinah, hlevih in drugih zgradbah, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena (zaradi prisotnosti živali, otrok, ...).Effect Rodent lepilna plošča se lahko uporablja tudi le za opazovanje prisotnosti glodavcev.

The product is meant for the control of commensal rodents in houses, stores, barns and other buildings where the use of poisonous rodenticidal baits is restricted (because of the presence of pets, children). Beside the use for rodent control it can be used also as monitoring device.

BREZ AKTIVNE SNOVI. PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

2 lepljivi plošči - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Ko je nameščena, je učinkovita tudi 3 mesece (odvisno od prahu na mestu, kjer je nameščena). › Lahko se uporablja na mestih, kjer je trupla glodalcev težko najti. › Ostanki izdelka niso škodljivi. › Izdelek ni strupen. › Varen in enostaven za uporabo. › Brez vonja.

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

2 adhesive plates - 20 pcs / box, 168 boxes / pallet ADVANTAGES: › Once applied it is effective for 3 months (depends on dust on site where it is applied). › Can be used in places where rodent carcasses are difficult to find. › Remains of the product are not harmful. › Non-toxic product. › Safe and easy to use. › Odorless.

BIOTOLL DERATIZACIJSKO LEPILO

BIOTOLL DERATIZATION GLUE

Izdelek je namenjen zatiranju podgan in miši v skladiščih kmetijskih pridelkov, kleteh, drvarnicah in drugih prostorih. Nanese se na primerno podlago, ki jo je možno po uporabi enostavno odstraniti (kos lesa, karton, papir, ...). Za večjo učinkovitost na sredino podlage dodamo tudi košček hrane.

Rodent control product for rats and mice in the storages for agricultural products, cellars, woodshed and other areas. It should be applied to a suitable basis, which can be easily removed by the use of (piece of wood, cardboard, paper, ...). For even better efficiency some food might be added in the middle.

AKTIVNA SNOV: poliizobutilen 100 +/- 4 % PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

150 ml - 50 kosov / karton, 64 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Lahko se uporablja na mestih, kjer je trupla glodalcev težko najti. › Enostaven za uporabo.

ACTIVE INGREDIENTS: polyisobutylene 100 +/- 4% PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

150 ml - 50 pcs / box, 64 boxes / pallet ADVANTAGES: › The product can be used in places where the carcasses of rodents are difficult to find. › Easy to use.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

67


Učinkoviti insekticidi za dom brez nadležnega mrčesa Kot protiutež hitremu delovnemu tempu v sodobnem svetu ljudje vse bolj cenimo prosti čas, ki ga želimo čim bolje izkoristiti. V našo sprostitveno oazo pa se lahko prikradejo insekti (mravlje, ose, ščurki, komarji, molji, pajki … ) in uničijo zasluženi počitek. Ne samo, da nam je v njihovi prisotnosti nelagodno, pogosto prenašajo tudi različne bolezni in na tak ali drugačen način ogrožajo naše zdravje. V podjetju Unichem smo za brezskrbne prostočasne dni razvili blagovno znamko EFFECT, ki predstavlja učinkovito zaščito pred vsemi vrstami letečih in plazečih žuželk. Sredstva, s katerimi se lahko sedaj dolgotrajno in učinkovito zaščitimo pred mrčesom, so okolju in človeku prijazna, enostavna za uporabo in zelo učinkovita. V skupini EFFECT so na voljo različni izdelki in formulacije za različne skupine žuželk. Nekateri učinkujejo v trenutku,

68

drugi pa imajo v skladu z navadami mrčesa podaljšano delovanje posebna formula poskrbi, da insekti vabo prinesejo v svoje gnezdo in ga tam uničijo. Določeni izdelki imajo dodano še odvračalo, ki odganja mrčes tudi, ko prostor prezračimo. V ponudbi je tudi nekaj pripravkov iz povsem naravnih insekticidnih aktivnih snovi, kot je piretrin, na voljo pa so tudi različne vrste muholovcev, ki se s svojo obliko prilagajajo posebnim zahtevam potrošnikov. EFFECT lahko uporabljamo v bivalnih prostorih, shrambah, kleteh, na terasi in v vrtu. Unichem ponuja tudi insekticidne izdelke pod blagovno znamko BIOTOLL z nižjo nakupno ceno. Izdelki so še vedno zelo učinkoviti, nekoliko bolj preprosta pa je njihova podoba in embalaža.


User-friendly insecticides for an insect-free home To balance out the rapid working pace in the modern world, people increasingly appreciate free time and want to use it as best possible. However, there are tiny disturbances that can sneak into our oasis of tranquillity, ruining our much-deserved break. Ants, wasps, cockroaches, mosquitoes, moths, spiders... Not only does their presence make us uncomfortable, they often carry a variety of diseases and in one way or another pose a risk to our health. For those worry-free days of leisure, Unichem has developed the EFFECT brand, which offers effective protection against all types of flying and crawling insects. Our products for long-term and effective protection against insects are environmentally- and user-friendly, easy to use and efficient. The EFFECT range offers various products and formulations for different groups of insects. Some take effect immediately

while others have prolonged action in line with the insects’ habits – thanks to a special formula; the insects take the bait back to their nest, destroying it. Individual products even contain repellents to keep insects away after the room is ventilated. We also offer products containing completely natural insecticidal active ingredients such as pyrethrin, as well as different types of flytraps, whose shape can be adapted to the specific requirements of consumers. Products from the EFFECT range can be used in living areas, pantries, cellars, on terraces, and in the garden, and will meet the needs of every family with their favourable prices. For price-sensitive markets, Unichem offers lower-priced insecticidal products under the BIOTOLL brand. Their appearance and packaging are somewhat less elaborate, but their high effectiveness has not been compromised in any way.


Insekticidi za leteče in plazeče žuželke

Insecticides for Flying and Crawling Insects

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID – aerosol

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE – aerosol

Učinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno formulo dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez insektov. Uporabljamo ga za zatiranje muh in komarjev, deluje tudi proti moljem, mušicam, pršicam ter plazečemu mrčesu.

An effective aerosol insecticide with a special formula containing two substances causing the immediate extermination of pesky insects. With an extended effect ensures an insect free zone for a long time. Used for the control of flies and mosquitoes, but also effective against moths, midges, mites and crawling insects.

AKTIVNA SNOV: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,10 % FORMULACIJA: aerosol

ACTIVE INGREDIENTS: Tetramethrin 0.3 %, Permethrin 0.1 % FORMULATION: Aerosol

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto

24 pcs / box, 60 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Učinkuje takoj, s podaljšanim delovanjem pa zagotavlja dolgotrajno zaščito. › Varen za uporabo. › Dodan repelent odganja mrčes. › Osveži prostor s prijetnim vonjem.

ADVANTAGES: › Immediate and extended effect. › Safe to use. › Added repellent. › Freshens spaces with its pleasant scent.

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID – pršilka

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE – spray

Učinkovit insekticid s takojšnjim in dolgotrajnim delovanjem za zatiranje vseh vrst mrčesa letečega in plazečega mrčesa: muh, komarjev, mravelj, moljev, mušic, pršic, uši, ščurkov, srebrnih ribic, bolh, ... Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahajajo insekti.

An effective insecticide with an instant and a long-lasting effect for controlling of all types of flying and crawling insects: Flies, Mosquitoes, Ants, Moths, Midges, Mites, Lice, Cockroaches, Silverfish, Fleas etc. Used in living areas, basements, pantries, terraces, campsites and other open and closed spaces with insects.

AKTIVNA SNOV: permetrin 0,25 % FORMULACIJA: pripravljeno za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml - 12 kosov / karton, 50

kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Takojšnja in dolgotrajna zaščita, 100 % učinkovitost do 3 tednov. › Velika učinkovitost v zaprtih prostorih in na prostem. › Ne hlapi in ne pušča madežev. › Obstojen na sončni svetlobi.

ACTIVE INGREDIENTS: Permethrin 0.25 % FORMULATION: Ready to use formulation (RTU) PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml - 12 pcs / box, 50 boxes /

pallet

ADVANTAGES: › Instant and long-lasting protection, 100 % effective up to 3 weeks. › Highly effective both outdoors and indoors. › Does not evaporate or leave stains. › Stable in sunlight.

EFFECT ULTIMUM

EFFECT ULTIMUM

Insekticid s kontaktnim delovanjem, namenjen zatiranju letečega in plazečega mrčesa. Zagotavlja zaščito pred ščurki, mravljami, muhami in drugim mrčesom. Sredstvo ima močan »knock-down« učinek, obenem pa deluje tudi dolgotrajno. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj, saj je obstojen na svetlobi, namenjen tako za bivališča, industrijske obrate, kot tudi za trgovine in kmetije.

It is an insecticidal product with contact action meant for the control of crawling and flying insects. It provides efficient control of cockroaches, ants, flies and other pests. The product has a fast knock down effect but also works residually. It can be applied indoor and outdoor too because of the high light resistance. The product can be used in residential areas (household buildings), industrial areas, stores and farms.

AKTIVNA SNOV: tetrametrin 1 %, permetrin 6 %, PBO 18 % FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 100 ml - 30 kosov / karton, 36

kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Zagotavlja takojšen učinek. › Deluje dolgotrajno. › Uporaben za notranjost stavb in zunanjost, saj je obstojen na svetlobi.

70

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) -

ACTIVE INGREDIENTS: Tetramethrin 1 %, Permethrin 6 %, PBO 18 % FORMULATION: Concentrate for Emulsion PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 100 ml - 30 pcs / box, 36 boxes /

pallet

ADVANTAGES: › Ensures fast knock down. › Offers good residual effect. › Because stable on sunlight it can be used for indoor and outdoor pest control.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Insekticidi za plazeče žuželke

Insecticides for Crawling Insects

EFFECT MICROTECH PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM –pršilka

EFFECT MICROTECH RTU AGAINST CRAWLING INSECTS - spray

Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, za dolgotrajen in takojšen učinek. Effect Microtech zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo ucčinkovanje (do 6 mesecev) zaradi posebne membrane mikrokapsule. Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes.

A specially prepared micro-encapsulated formula for crawling insects to achieve long-term and knock-down effect. Effect Microtech has great contact-action and an incredibly long- lasting effect (up to 6 months) due to the special membrane of the microcapsule. The membrane enables a slower release of the active ingredients and to stick to the insects.

AKTIVNA SNOV: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 % FORMULACIJA : pripravljeno za takojšnjo uporabo

ACTIVE INGREDIENTS: Tetramethrin 0.01 %, Permethrin 0.02 %, PBO 0.02 % FORMULATION: RTU Capsule Suspension

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml -12 kosov / karton, 50

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml -12 pcs / box, 50 boxes /

kartonov / paleto

pallet

PREDNOSTI: › Visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev). › Mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi. › Mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije. › Za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventiva.

ADVANTAGES: › High residual efficacy (up to 6 months). › Microcapsule protects the active ingredient - resistant to high temperatures and moisture. › The insects take the microcapsules to their nests – elimination of the whole population. › For the control of large infestations and also for the preventive treatment.

EFFECT MICROTECH CS PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM koncentrat

EFFECT MICROTECH CS AGAINST CRAWLING INSECTS concentrate

Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, kot so ščurki in mravlje za dolgotrajen in takojšen učinek. Effect Microtech CS zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev). Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Primerno za uporabo na mestih, kjer se žuželke gibljejo po zidnih razpokah, po robovih sten, znotraj in zunaj stavb.

A specially prepared microencapsulated formula for crawling insects such as cockroaches and ants to achieve long-term and knock-down effect. Effect Microtech CS has great contact-action and an incredibly long- lasting effect (up to 6 months). The membrane enables a slower release of the active ingredients and to stick to the insects. Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings.

AKTIVNA SNOV: tetrametrin 4 %, permetrin 8 %, PBO 8 % FORMULACIJA : koncentrat

ACTIVE INGREDIENTS: Tetramethrin 4 %, Permethrin 8 %, PBO 8 % FORMULATION: Capsule Suspension Concentrate

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 100 ml - 30 kosov / karton, 36

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 100 ml - 30 pcs / box, 36 boxes /

kartonov / paleto

pallet

PREDNOSTI: › Visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev). › Mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi. › Mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije. › Za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventive.

ADVANTAGES: › High residual efficacy (up to 6 months). › Microcapsule protects the active ingredient - resistant to high temperatures and moisture. › The insects take the microcapsules to their nests – elimination of the whole population. › For the control of large infestations and also for the preventive treatment.

EFFECT POSIP PROTI MRAVLJAM IZ NARAVNIH SESTAVIN

EFFECT NATURAL POWDER AGAINST ANTS

Učinkovit insekticidni prašek z naravno aktivno snovjo za zatiranje mravelj (tudi faraonk) in drugih gomazečih insektov.

Effective Dustable Powder with the natural ingredient for the protection of all types of ants (even pharaoh) and other crawling insects.

AKTIVNA SNOV: piretrin 0,2 % FORMULACIJA: prašivo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 g - 20 kosov / karton, 140

kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Hitro delovanje – oralno ali kontakno. › Naravna aktivna snov. › Hitro razgradljivo. › Primerno za uporabo v zahtevnih okoljih.

ACTIVE INGREDIENTS: Pyrethrum 0.2 % FORMULATION: Dustable Powder PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 g - 20 pcs / box, 140 boxes /

pallet

ADVANTAGES: › Fast effect on insects – by ingestion or contact. › Natural solution for disinsection. › Fast decomposition. › Suitable for use in sensitive areas.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

71


Insekticid za faraonske mravlje

Insecticid for Pharaoh Ants

EFFECT FARACID+ PROTI FARAONSKIM MRAVLJAM

EFFECT FARACID+ AGAINST PHARAOH ANTS

Specialno in učinkovito sredstvo za zatiranje faraonskih mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljšanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoča, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj.

Special effective insecticide for the control of pharaoh ants with long term and extended effect. The delayed effect enables ants to return to their nest, contaminating the entire colony. Suitable for use both indoors and outdoors.

AKTIVNA SNOV: permetrin 0,3 %, PBO 0,6 % FORMULACIJA: pripravljeno za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml - 12 kosov / karton, 50

kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Deluje zapoznelo, zato omogoča uničenje celotnega gnezda. › S podaljšanim delovanjem zagotavlja zaščito tudi do 3 mesece po uporabi. › Obstojen je na svetlobi. › Ne hlapi in ne pušča madežev.

PACKAGING /TRANSPORT PACKAGING: 500 ml - 12 pcs / box, 50 boxes /

pallet

ADVANTAGES: › With a delayed effect causing the eradication of the entire nest. › The delayed effect provides protection up to 3 months. › Stable at sunlight. › Does not evaporate and does not leave stains.

Insekticid za ose in sršene

Insecticide for Wasps and Hornets

EFFECT INSEKTICID ZA OSE IN SRŠENE – aerosol

EFFECT WASPS AND HORNETS KILLER - aerosol

Effect aerosol za ose in sršene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez pikajoče nadloge. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdalje 4 - 6 m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund.

Effect aerosol wasp and hornet killer is a contact spray insecticide with proven efficiency, designed for the control of wasps and hornets. The special two-substance formula immediately kills the annoying insects and has an extended effect, repelling the stinging pests for a long time. Spray from 4–6 metres into the wasp or hornet nest, 5 seconds for wasps and 10 seconds for hornets.

AKTIVNA SNOV: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 %

ACTIVE INGREDIENTS: Tetramethrin 0.2 %, Permethrin 0.5 %, PBO 1.2 % FORMULATION: Aerosol

FORMULACIJA: aerosol PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto; 750 ml - 12 kosov / karton, 64 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Takojšnji učinek. › Podaljšano delovanje. › Vsebuje odvračalo, ki prepreči povratek žuželk na tretirano površino. › Varno in enostavno za uporabo.

72

ACTIVE INGREDIENTS: Permethrin 0.3 %, PBO 0.6 % FORMULATION: RTU Suspension

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

400 ml - 24 pcs / box, 60 boxes / pallet; 750 ml - 12 pcs / box, 64 boxes / pallet ADVANTAGES: › Immediate and extended effect. › Contains repellent, keeping bugs away from the sprayed area. › Safe and easy to use.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Mehanska zaščita proti muham in mušicam

Mechanical protection for Flies

EFFECT HIŠNI MUHOLOVEC Z MEDOM A4

EFFECT HOUSE FLYTRAP WITH HONEY

Lepljivi trak z medom, ki privlači muhe. Effect hišni muholovci so učinkovita mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v stanovanjih, vikendih, počitniških prikolicah, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje.

Sticky, honey-covered tape attracting flies. Effect house flytraps are an effective mechanical protection against flies and intended for use in in apartments, weekend houses, holiday trailers, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment.

BREZ AKTIVNE SNOVI. PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 4 muholovci - 20 kosov / karton,

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS.

PREDNOSTI: › Učinkovita naravna mehanska zaščita. › Pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku. › Uporabno tudi za spremljanje.

/ pallet

168 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 4 pieces - 20 pcs / box, 168 boxes

ADVANTAGES: › Effective natural mechanical protection. › Made of special air-resistant glue. › Safe and easy to use. › Usable also for monitoring.

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC

EFFECT LARGE FLYTRAP

Effect muholovci so učinkovita mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiščih, v prehrambeni industriji, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje.

Effect flytraps are an effective mechanical protection against flies and intended for use in stables, greenhouses, warehouses, for the food industry, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment.

BREZ AKTIVNE SNOVI. PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 4 listi (34 cm x 60 cm) - 80 kosov / karton, 20 kartonov / paleto; ena rola (25 cm x 10 m) - 1000 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Učinkovita naravna mehanska zaščita. › Pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku. › Bela podlaga je potiskana z muhami, kar insekte še posebej privlači. › Varno in preprosto za uporabo.

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 4 leafs (34 cm x 60 cm) - 80 pcs / box, 20 boxes / pallet; one role (25 cm x 10 m) - 1000 pcs / box, 48 boxes / pallet

ADVANTAGES: › Effective natural mechanical protection. › Made of special air-resistant glue. › The white base has flies printed on it, which attracts insects. › Safe and easy to use.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

73


Vabe za insekte

Mechanical Protection for Insects

EFFECT VABA ZA ŠČURKE

EFFECT COCKROACH BAIT

Effect vaba za ščurke za učinkovito in dolgotrajno naravno zaščito pred ščurki, ki se skrivajo v temnih in vlažnih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom.

Effect cockroach bait for effective and long-term protection against cockroaches hiding in dark and damp areas or where food leftovers are, for example under kitchen cabinets or the behind the refrigerator.

BREZ AKTIVNE SNOVI.

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 vaba - 24 kosov / karton, 96

pallet

PREDNOSTI: › Učinkovito in dolgotrajno delovanje. › Popolnoma naravna in varna vaba za ljudi in toplokrvne živali. › Brez vonja. › Uporabniku prijazna in preprosta za uporabo.

ADVANTAGES: › Effective and long-term effect. › Completely natural, safe for people and warm-blooded animals. › Odourless. › User-friendly and easy to use.

EFFECT VABA ZA KUHINJSKE MOLJE

EFFECT BAIT FOR KITCHEN MOTH

Effect vaba za kuhinjske molje je naravna zaščita pred vsemi vrstami kuhinjskih moljev, ki napadajo prehrambene izdelke.

Effect bait for kitchen moths is natural protection for all types of kitchen moths, which attack food articles.

BREZ AKTIVNE SNOVI.

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24

kosov / karton, 96 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 adhesive house and capsule - 24

pcs / box, 96 boxes / pallet

PREDNOSTI: › Popolnoma naravna zaščita. › Učinkovito dolgotrajno delovanje. › Varna za ljudi in toplokrvne živali. › Brez vonja. › Uporabniku prijazna in preprosta za uporabo.

ADVANTAGES: › Completely natural protection. › Effective long-term effect. › Safe for people and warm-blooded animals. › Odorless. › User-friendly and easy to use.

EFFECT VABA ZA TEKSTILNE MOLJE

EFFECT BAIT FOR TEXTILE MOTHS

Effect vaba za tekstilne molje za učinkovito in dolgotrajno naravno zaščito tkanin in krzna pred tekstilnimi molji. Primerna je za uporabo v omarah, skrinjah, kovčkih in na potovanjih.

Effect bait for textile moths for the effective and long-term natural protection of textiles and fur for textile moths. Suitable for use in closets, chests, suitcases and for travel.

BREZ AKTIVNE SNOVI.

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24

kosov / karton, 96 kartonov / paleto

PREDNOSTI: › Popolnoma naravna zaščita. › Učinkovito dolgotrajno delovanje. › Varna za ljudi in toplokrvne živali. › Brez vonja. › Uporabniku prijazna in preprosta za uporabo.

74

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 bait - 24 pcs / box, 96 boxes /

kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 adhesive house and capsule - 24

pcs / box, 96 boxes / pallet

ADVANTAGES: › Completely natural protection. › Effective long-term effect. › Safe for people and warm-blooded animals. › Odorless. › User-friendly and easy to use.

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU.


Insekticidi za plazeče žuželke

Insecticides for Crawling Insects

BIOTOLL INSEKTICIDNO PRAŠIVO PROTI MRAVLJAM

BIOTOLL ANT INSECTICIDE POWDER

Kontaktni insekticid, ki učinkovito deluje proti vsem vrstam plazečih žuželk v stanovanjskih prostorih in skladiščih.

Contact insecticide effective against all types of crawling insects in living areas and storage rooms. Appropriate for places where non-flying insects dwell or enter, along walls and in corners. Used for insect control in wall cracks and under objects.

Prašivo je primerno za mesta, kjer se zadržujejo ali vstopajo plazeče žuželke, vzdolž sten in v kotih. Uporablja se za zatiranje mrčesa v stenskih razpokah in pod predmeti. AKTIVNA SNOV: permetrin 0,5 % PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

300 g - 20 kosov / karton, 63 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Takojšen učinek. › Deluje tudi kot pregrada. › Visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površin. › Zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo.

ACTIVE INGREDIENTS: Permethrin 0.5 % PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

300 g - 20 pcs / box, 63 boxes / pallet ADVANTAGES: › Immediate effect. › Also works as a barrier. › Highly effective in pipelines, as it is very adhesive even on vertical surfaces. › Due to its contact action, it is even effective if insects just crawl over it.

BIOTOLL NEOPERMIN

BIOTOLL NEOPERMIN

Insekticidno prašivo za zatiranje mravelj, stenic, ščurkov, bolh, pozidnih prašičkov in drugega plazečega mrčesa v bivalnih prostorih in shrambah.

Insecticide powder for control of ants, bugs, cockroaches, fleas and other crawling insects in living areas and pantries.

AKTIVNA SNOV: permetrin 0,5 % FORMULACIJA: prašivo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

100 g - 20 kosov / karton, 140 kartonov / paleto; 100 g (PROMO DISPLEJ) - 48 kosov / displej, 60 displejev / paleto; 1 kg - 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto PREDNOSTI: › Pripravljen za takojšnjo uporabo. › Nevnetljivo. › Takojšen učinek. › Deluje tudi kot pregrada. › Visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površinh. › Zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo.

ACTIVE INGREDIENTS: Permethrin 0.5 % FORMULATION: Dustable Powder PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

100 g - 20 pcs / box, 140 boxes / pallet; 100 g (PROMO DISPLAY) - 48 pcs / display, 60 displays / pallet; 1 kg - 6 pcs / box, 28 boxes / pallet ADVANTAGES: › Ready for immediate use. › Non-flammable. › Immediate effect. › Also works as a barrier. › Highly effective in pipelines, as it is very adhesive even on vertical surfaces. › Due to its contact action, it is even effective if insects just crawl over it.

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

75


MARKETING V Unichemu se zavedamo, da še tako dober izdelek brez prave marketinške podpore ne more doseči svojih uporabnikov. V marketingu zato skrbimo za dobro komunikacijsko podporo izdelkom. Večina marketinških gradiv temelji na izobraževalnih vsebinah, saj želimo z njimi kupcem olajšati nakupne odločitve in jim pomagati pri pravilni uporabi izbranih izdelkov. Obenem pa aktivno skrbimo za urejenost in primerno izpostavitev naših izdelkov na prodajnih mestih. Vsako prodajno mesto ima tudi svoj načrt izpostavitve in planogram postavitve vseh izdelkov naših blagovnih znamk. Vsako leto pripravimo številna promocijska gradiva, ki spremljajo izdelke na prodajnih mestih, prodajnih promocijah, delavnicah, predavanjih in drugih prodajnih ali izobraževalnih priložnostih. Od tega naj omenimo le ključne, kot so lično oblikovana prodajna stojala, promocijski panoji, forex table, plakati, promocijski letaki in zloženke ter še vrsto drugih gradiv s katerimi izpostavljamo akcije, novosti in ključne izdelke iz svoje pestre ponudbe.

At Unichem, we know that no matter how good the product is - if it does not have the right marketing support it cannot do well. That is why marketing activities must ensure media-bound support for its products. Most of the marketing materials are based on educational content, which aims at helping the customers decide which product to choose and how to use it appropriately. We also take care for the sales outlets and we make sure our products are presented appropriately. Each sales outlet has its own products position plan and layout planogram for our products. Each year we prepare many promotional materials supporting the products at sales outlets, special promotions, workshops and other sales and educational events. We provide attractive product displays, specially designed stands and racks, forex panels, posters, promotional fliers and booklets and many other materials exposing special sales activities, news, and leading products.

76Strokovnjaki po naravi

V NOVI

EMBALAŽI

ZA SANJSKO TRATO

UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA BUJNO BALKONSKO CVETJE

• dolgo delujoče membransko gnojilo • gnojenje le 1x na sezono

Nova, izboljšana sestava • 5 aktivnih komponent • dodan zeleni kompost • več organskih hranilnih snovi • boljše vpijanje in zadrževanje vode

100 % ORGANSKO DOLGO DELUJOČE GNOJILO 30 % več pridelka boljšega okusa, ki prej dozori najvišji delež suhe in organske snovi med vsemi organskimi gnojili na trgu 30 x manjša poraba od tradicionalnih gnojil izboljšuje strukturo in biološko aktivnost tal povečuje rodovitnost tal in ustvarja humus popolnoma naravnega izvora brez dodanih kemikalij brez plevelov in bolezni izdelano v Sloveniji

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

• takojšnje delovanje • dodatek proti mahu

Bio Plantella Flora Kenyatox Verde je naravni insekticid iz naravnega piretrina iz rastline dalmatinski bolhač. Je najboljše sredstvo za zatiranje listnih uši, resokrilcev in rastlinjakovega ščitkarja. Pršilo iz naravnih sestavin je tudi Bio Plantella Thymi, ki je sestavljen iz rastlinskih izvlečkov timijana in brina. Rastline krepi in odganja škodljivce, uporabljamo pa ga na zelenjavi, sadnem drevju, jagodičevju, trti in okrasnih rastlinah. Nima karenčne/čakalne dobe.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

Strokovnjaki po naravi

Strokovnjaki po naravi

Bio Plantella ponuja visoko kakovostne zemlje in trdna ter tekoča organska gnojila, ki rastlinam zagotavljajo najboljše sestavine za zdravo rast. Linija vključuje tudi izdelke za mehansko zaščito pred rastlinskimi škodljivci, hkrati pa omogoča pregled nad njihovo množičnostjo. Različna naravna sredstva za krepitev rastlin odganjajo in uničujejo škodljivce ter rastline ščitijo pred boleznimi. V naših izdelkih najdete preverjeno učinkovite naravne sestavine kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, sojin lecitin, timijan in brin.

• 11 vitaminov • morske alge

Pri ozaveščenih vrtnarjih vse bolj priljubljeni izdelki Bio Plantella so idealni za ekološke vrtove in naravno nego rastlin. S preverjeno učinkovitostjo zagotovo prepričajo vse ekološko usmerjene vrtnarje ter hkrati pomagajo ohranjati lepši planet.

ZEMLJE

EKOLOŠKO ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV

Bio Plantella Start je visoko kakovostna zemlja iz 100 % naravnih, najkakovostnejših šot za prve setve in pikiranje. Mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast. Organska zemlja za paradižnike je izredno bogata z organskimi snovmi ter tako idealna za presajanje vseh vrst paradižnikov in druge zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah. S kombinacijo črne in bele huminske šote zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi primeren vodno-zračni režim. Dodana hranila plodovkam pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju sočnih plodov.

Bio Plantella Rumene lepljive plošče uporabljamo za mehansko zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih rastlinskih škodljivcev v zelenjavnih vrtovih, sadovnjakih in na okrasnih rastlinah. Manjše ploščice, v obliki metuljčkov, so prilagojene za uporabo v lončnicah in balkonskih rastlinah ter pri manjših vrtnih gredicah. Bio Plantella Lepljivi trak je obojestransko lepljiv ter odličen za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerke, gosenic drugih pedicev in drugih škodljivcev sadnega drevja.

ORGANSKA PREHRANA RASTLIN

100 % naravna sredstva za krepitev, ki rastlinam pomagajo krepiti obrambne mehanizme da tako ostanejo zdrave in močne. Bio Plantella Natur je naravno sredstvo iz njivske preslice, ki rastline krepi in zatira bolezni na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah. Bio Plantella Vital prav tako vsebuje ekstrakt njivske preslice, njegova prilagojena sestava pa je še posebej prilagojena krepitvi plodovk, ki jih prehranjuje tudi s silicijem, kalcijem in drugimi minerali ter vitamini. Bio Plantella Super vsebuje ekstrakt sojinega lecitina, ki deluje na dva načina: rastline prehranjuje in debeli njihovo celično steno. Tako se rastline na naraven način krepijo, so odporne na zunanje vplive ter bolezni. Ta naravna sredstva uporabljamo za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje, pegavosti, gliv in drugih rastlinskih bolezni.

100 % organska gnojila visoke kakovosti vašim rastlinam zagotavljajo zdravo rast in okusen pridelek. Gnojila so v obliki topnih granul, s katerimi rastlinam zagotavljajo vsa potrebna hranila ter huminske in fulvinske kisline. Vsako od gnojil vsebuje tudi izbranim rastlinam primerne naravne elemente kot so kalij, fosfor in dušik. Bio Plantella Kompost Aktivator je 100 % organski dodatek za kompostiranje, ki je odličen za pripravo kakovostnega domačega komposta. S svojimi naravnimi sestavinami močno pospeši proces kompostiranja saj spodbuja aktivnost mikroorganizmov.

Organska gnojila, bio zemlje in izdelki za bio varstvo rastlin Bio Plantella so namreč rezultat dolgoletnega znanja in raziskav. Njihova učinkovitost je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih.

Bio Plantella Vrt je organsko hranilo na osnovi morskih alg za vse vrste vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja ter zunanjih okrasnih rastlin. Krepi koreninski sistem in omogoča bolj zdrav razvoj. Rastlina je odpornejša na stresne pogoje, plodovi pa so bolj zdravi, čvrsti in polnejšega okusa. Bio Plantella Organsko gnojilo za paradižnike je idealno za gnojenje vseh vrst plodovk (paradižnikov, paprik, kumar, jajčevcev, bučk …). Z dodanim naravnim kalijem zagotavlja zdrave in sočne plodove. Naravni vitaminski kompleks Bio Plantella Vita krepi rastline in povečuje odpornost na zunanje vremenske razmere in strese (bolezni in škodljivci, vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru).

UČINKOVITI IZDELKI ZA EKOLOŠKO VRTNARJENJE

Vrtnarite z nami v Klubu Gaia. Brezplačni nasveti: 080 81 22 Spletna aplikacija NarediVrt.si UNICHEM.si

EKOLOŠKA KREPITEV RASTLIN Bio Plantella Chitosan je izdelan iz naravnega hitina (lupine in skeleti členonožcev), ki zagotavlja naravno odpornost vrtnin in sadnih rastlin ter izboljša njihovo kalitev. Izdelek je odobren kot osnovna snov z izvedbeno uredbo komisije (EU) št. 563/2014. Cuprovin je naraven bakrov preparat za zimsko in jesensko škropljenje rastlin, ki je dostopen vsem porabnikom, saj zanj ni potrebna izkaznica o uporabi ffs. Izdelek izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil v rastlino.

Bio Plantella Protekt in Cepilna smola Arbosan sta popolnoma naravni sredstvi za zaščito dreves. Protekt drevesa ščiti pred spomladansko pozebo ter nudi biološko zaščito pred drevesnimi škodljivci, glivičnimi boleznimi, mahovi in lišaji. Naravno cepilno smolo Arbosan uporabljamo za zaščito ran pri cepljenju in drugih poškodbah drevja in grmičevja. Preprečuje vstop bolezenskih klic v rane rastline.

RATIMOR_SLO_letak A5 avg2015-TISK.pdf

2

27/08/15

Bio Plantella Gel proti polžem predstavlja naravno mehansko zaščito pred polži. Je biološko razgradljiv, obstojen v suhem in vlažnem vremenu ter varen za ljudi in živali. Za uspešno zatiranje polžev pa uporabimo Arion +, sredstvo v obliki mikropelet, ki je uporabno na vseh vrtnih površinah, njivah, sadovnjakih in vinogradih. Mikropelete predstavljajo vabo za polže, ki po zaužitju poginejo.

16:29

RATIMOR vabe odlikujejo: RATIMOR_SLO_letak A5 avg2015-TISK.pdf

Ja, tako preprosto je danes pridelati domačo, svežo, zdravo in okusno zelenjavo…

Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kakšen vrt rabiš.

Medtem pa živeti hitro in polno življenje 

C

M

Y

CM

• NAJVIŠJA ješčnost v primerjavi z drugimi vabami na trgu • ZAPOZNELO DELOVANJE,, zato glodavci ne zaznajo nevarnosti • dodano je gabilo BITREX,, s čimer je izboljšana varnost otrok in domačih živali • dodani so ATRAKTANTI,, kar izboljša privlačnost vab • RAZLIČNE OBLIKE VAB,, omogočajo rešitve v različnih okoljih

1

27/08/15

16:29

Ne dovolite, da vam miši in podgane uničijo zalogo pridelkov!

MY

CY

www.naredivrt.si

CMY

www.facebook.com/naredivrt

Dokazano najbolj učinkovite vabe za zatiranje miši in podgan!

K

info@naredivrt.si

Nova brezplačna aplikacija za izris domačega samooskrbnega vrta z opomniki ter praktičnimi vrtnarskimi vsebinami.

Glodavci s svojim delovanjem povzročajo škodo: Izberite pravo obliko vab: Na voljo različna pakiranja: 125 g, 250 g, 500... g in 1 kg. v skladiščih, na hrani, žitih, na zgradbah, električnih napeljavah, Poleg povzročene škode na ljudi in ostala živa bitja prenašajo tudi: • več kot 100 virusnih in bakterijskih bolezni (salmonela, tifus, kuga,...) • parazite, škodljive ljudem in domačim živalim C

M

Prenos renos bolezni na ljudi in ostala bitja se širi z iztrebki, krvjo, slino, .... Y

CM

MY

CY

PROFESIONALNE rešitve

Aplikacija je plod sodelovanja strokovnjakov Kluba Gaia in podjetja Unichem

MEHKA VABA

je najsodobnejša oblika vab, primerna in uporabna za vsa okolja; v hišah, kleteh, drvarnicah, shrambah, gospodarskih poslopjih in tudi v okolici stavb. Vaba, v obliki mehke paste, je pakirana v filter folijo, ki varuje pred vlago, zato je uporabna tudi v vlažnih prostorih. Učinkovita je tudi v okolju, kjer je na razpolago veliko hrane (npr. v silosih, hlevih, shrambah …), saj je dokazano najbolj ješča vaba.

Z vodilno tehnologijo za zatiranje glodavcev smo prisotni v več kot 40 državah sveta. CMY

K

PARAFINSKI BLOKI

www.klubgaia.si in www.unichem.si

Preprosto do zdrave, domače zelenjave!

so uporabni za notranjost stavb kot tudi za okolico stavb. Zaradi svoje dodelane oblike in formulacije so odporni proti vsem okoljskim dejavnikom in pred mehanskimi poškodbami. Ostri robovi omogočajo opazovanje uporabe ter so zelo primerni za glodanje. Obstojni in učinkoviti so tudi v vlažnem okolju (zunanje kleti, vlažni prostori, hlevi, gospodarski objekti…)

PELETE

so sestavljene iz različnih vrst žit, kar je glodavcem zelo privlačno. Uporabne so za suhe prostore in gospodarska poslopja, za živinorejske farme in skladišča z živili, kjer blago ni v razsutem stanju.

ŽITNA VABA

je najstarejša oblika vabe, ki pa je glodavcem še vedno izredno okusna in vabljiva. Primerna je zlasti za uporabo v rastlinjakih in v kmetijskih obratih, v notranjosti stavb in v suhih prostorih.

78

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in podatke o pripravku.

• • • • • • • •


Moj koticek zelenja. Živimo v urbanem okolju. Obkrožamo se z naravnimi materiali, pa vendar zelenja nikoli ni dovolj. Na terasi, v dnevni sobi, kuhinji in nenazadnje tudi na krožniku. Vsak od nas si namrečzasluži svoj košček zelenja v mestu.Urban Jungle z inovativnimi izdelki prinaša prav to - dom, poln aromatičnih zelišč, urbani vrt na terasi, bogat z domačo zelenjavo in okenske police, okrašene z bujno cvetočimi rastlinami.

Za ureditev izdelkov na prodajnih mestih, poleg prodajnega osebja, skrbijo tudi Unichemovi

Slovenski kupci ste izdelke Urban Jungle izbrali kot najboljše in najinovativnejše v kategoriji. Zato ponosno nosijo pečat Produkt leta.

komercialisti. Širom cele Slovenije in Hrvaške, kupcem naših izdelkov svetujejo tudi posebej izobraženi svetovalci / promotorji. Poleg skrbi za primerno predstavitev izdelkov, UrbanJungle.si

Unichemova ekipa skrbi tudi za dodatno promocijo svojih izdelkov v časopisih, revijah in

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SETEV, PIKIRANJE IN PRESAJANJE Strokovnjaki po naravi

100 % ORGANSKO DOLGO DELUJOČE GNOJILO

• 100 % naravna šota • zelo hitro okrevanje sejančkov in sadik • idealni pogoji za rast mladih rastlin

• dokazano 30 % več pridelka in boljša kakovost • aktivira mikroorganizme za tvorbo humusa v tleh • najvišji delež organske in suhe snovi ter manjša poraba • za vrt, sadovnjak in vinograd

V NOVI

EMBALAŽI

ostalih tiskanih medijih, na TV, radiju, spletu in zunanjih plakatnih mestih. Prav tako v Unichemu skrbimo tudi za pripravo strokovnih člankov za lokalne in nacionalne medije in obenem pripravljamo tematske izobraževalne knjižice.

Besides the staff at sales outlets, also special Unichems´ trained team takes care of the • naraven multivitaminski kompleks izrazito hitro krepi rastline • organske snovi, proteini, aminokisline in vitamini za hitro rast • močno poveča koreninsko maso Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

product arrangements at shelves and displays. We also organize promotions all over Slovenia and Croatia to support the sales personnel with the professional team to ensure that the use of the products and the products itself are appropriately presented. On top of the sales activities, the Unichem team also takes care for the PR and advertising promotions in various printed, digital and online media. We are publishing PR articles in most known Slovene magazines and newspaper supplements, while we are also present in radio contact shows during the peak of the gardening

S PLANTELLO NA TENERIFE!

Plantella in Bio Plantella izdelki vas v letu 2017 lahko popeljejo na Tenerife ali obdarijo s številnimi praktičnimi nagradami.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si UNICHEM.si

season. Our video advice is published in popular

ZA BUJNO CVETOČE BALKONE, OKNA IN TERASE Plantella je rezultat dolgoletnega znanja in raziskav, njena učinkovitost pa je potrjena v strokovnih laboratorijih. Izbrani izdelki: Plantella Cvet in List z dodanimi morskimi algami in vitamini ter specialna tekoča gnojila Plantella za pelargonije ali surfinije s prilagojeno sestavo hranil in mikrohranil za posamezne rastline so učinkovita kombinacija za bujno cvetoče balkone, okna in terase. Mi smo preverili na svojih, vi pa se boste prepričali na vaših rastlinah.

Slovenian TV gardening shows and on internet sites.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačna spletna aplikacija za načrtovanje vrta na NarediVrt.si | UNICHEM.si

79


V Unichemu skrbimo tudi za kupce naših izdelkov. Z željo, da bi se z njimi še bolje povezali smo ustanovili klub ljubiteljev narave, rastlin in vrtnarjenja – Klub Gaia, ki danes šteje že več kot 30.000 članov. Klub Gaia mesečno izdaja klubsko revijo z izobraževalnimi vsebinami s področja vrtnarjenja, vrtnarske vsebine pa objavlja tudi na spletni strani www.klubgaia.com in na FB www.facebook.com/KlubGaia. Poleg vrtnarskih vsebin je Klub Gaia tudi organizator rednih strokovnih predavanj, klubskih srečanj in izletov, nenazadnje pa svojim članom nudi posebne popuste in druge ugodnosti. Članom Kluba Gaia je na voljo tudi brezplačna telefonska svetovalna linija, na kateri Unichemovi strokovnjaki svetujejo kako premagati težave v vrtu. Strokovnjaki Kluba Gaia in podjetja Unichem smo zasnovali tudi interaktivno spletno aplikacijo NarediVrt.si za izris in načrtovanje samooskrbnega zelenjavnega vrta. Tako si vrtnarji vse dileme in vprašanja okoli načrtovanja svojega vrta zdaj lahko olajšajo z uporabo brezplačne spletne aplikacije NarediVrt.si. Edinstvenost aplikacije je, da na podlagi uporabniku najljubše zelenjave, števila članov v gospodinjstvu ter velikosti vrta hitro in preprosto sestavi načrt samooskrbnega vrta po pravilih kolobarjenja, dobrih sosedskih odnosov in mešanih posevkov. Hkrati pa uporabnika z opomniki, setvenim koledarjem ter obvestilih o boleznih in škodljivcih vodi skozi vrtna opravila, ki na ekološki način privedejo do zdrave, domače zelenjave. Svoje izdelke pa predstavljamo tudi na svetovnih sejmih, kot so IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec, in številnih drugih sejmih z mednarodno udeležbo ter tudi nacionalnih izobraževalno - predstavitvenih delavnicah večjih distributerjev.

80


In Unichem we also take care for buyers of our products. We have established our own club for gardening enthusiasts named Klub Gaia, which at the present has more than 30.000 members. Klub Gaia is actively involved in many educational gardening activities such as issuing monthly magazine, organizing educational events and tours for their members and offering special sales discounts for our products. Besides all of the above members of Klub Gaia benefit from the free-of-charge telephone gardening counseling. Klub Gaia gardening experts and Unichem marketing team created an interactive web application NarediVrt.si for planning and growing the vegetable garden. So all dilemmas and questions about planning vegetable garden can be easily solved with using free online application NarediVrt.si. The uniqueness of the application is that it is based on the size of the garden, members of the household and their favorite vegetables. The garden plan can be quickly and easily drawn considering the rules of crop rotation, best neighbors, and mixed crops. Above all this the user benefits also with the gardening reminders, planting calendar and notifications of diseases and pests endangering the plants and can grow its own, healthy vegetable. Besides the domestic market, Unichem focuses also on export. We are present at many worldwide exhibitions such as IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA, Parasitec and many other fairs with international participation as well as national workshops of major distributors.

81UNICHEM d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si unichem.si, en.unichem.si PODRUŽNICE IN DRŽAVE IZVOZA | SUBSIDIARIES AND EXPORT COUNTRIES UNICHEM AGRO d.o.o. Dvorska 2, 10297 Jakovlje, Croatia T: +385 1 6213 966 E: unichem@unichem-agro.hr hr.unichem.si UNICHEM AGRO CZ s.r.o. Ke Koulce 2, 15000 Praha S, Czech Republic T: +420 724565724 E: office@unichemagro.cz cz.unichem.si UNICHEM SLOVAKIA s.r.o. Odeska 41, Bratislava, Slovakia T: +421 911 22 311 E: unichem.sk@volny.cz cz.unichem.si UNICHEM GAIA Kft. Cinkotai t 26, 1172 Budapest, Hungary T: +361 259 7466 E: office@unichemgaia.hu hu.unichem.si UNICHEM POLSKA sp. z.o.o. Ul. Kolobrzeska 52G/16, 05-510 Konstancin Jeziorna, Poland T: +48 22 465 54 91 E: unichem@it.pl pl.unichem.si UNICHEM US. Inc. Chicago, Illinois, USA T: +1 773 936 6783 PLANTUS d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si PROIZVODNI OBRAT PONIKVA Ponikva 4, 3232 Ponikva GAIA-U Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija T: +386 1 7558 160 E: gaia@klubgaia.com klubgaia.com


unichem.si, en.unichem.si ratimor.com klubgaia.com urbanjungle.com

2017/2018

Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si