UNICHEM KATALOG IZDELKOV / KATALOG PROIZVODA 2023

Page 1

izdelki za vrt in dom / proizvodi za vrt i dom
KATALOG IZDELKOV KATALOG PROIZVODA

POSLANSTVO

Z inovativnimi rešitvami poskrbimo za zdravo

MISIJA

VIZIJA

Ostajamo mednarodno uspešno, trajnostno in ljudem prijazno podjetje. V njem ustvarjamo najučinkovitejše izdelke za nego rastlin in zaščito doma pred škodljivci, pri tem pa skrbimo, da smo tudi naravi prijazni. Prisotni smo v vsakem domu, saj uporabniki enostavno in z zaupanjem koristijo naše izdelke.

VIZIJA

Ostajemo međunarodno uspješna, održiva i humano usmjerena tvrtka. U njoj stvaramo najučinkovitije proizvode za njegu biljaka i zaštitu doma od štetočina, a pritom brinemo o ekološkoj prihvatljivosti. Prisutni smo u svakom domu, budući da je korisnicima naš proizvod jednostavan za korištenje i pouzdan.

in prijetno življenjsko okolje ter pomagamo naravi, da bujno zaživi. ZNANJE & ZAUPANJE ZNANJE I POVJERENJE UČINKOVITOST & ZAGNANOST PREDANOST I UČINKOVITOST INOVATIVNOST INOVATIVNOST ZADOVOLJSTVO ZADOVOLJSTVO SPOŠTOVANJE & SODELOVANJE POŠTOVANJE I SURADNJA SKRB ZA NARAVO/TRAJNOST BRIGA O PRIRODI/ ODRŽIVOST VREDNOTE VRIJEDNOSTI
inovativna rješenja pružaju
i ugodno životno okruženje
u oživljavanju
Naša
zdravo
i pomažu
bujne prirode.

Unichem je priznano evropsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za zaščito in prehrano rastlin, organsko vrtnarjenje ter zaščito doma pred insekti in glodavci. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 ter se nenehno razvija in raste – danes ima več kot 130 zaposlenih, hčerinska podjetja pa na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem, Romuniji ter v Združenih državah Amerike. Velik del prodaje je usmerjen v izvoz. S pomočjo naprednega razvojnega oddelka v slovenskem proizvodnem obratu izdela večino svojih izdelkov, v ponudbi pa ima že več kot 250 različnih izdelkov za vrt in dom. Aktivno sodeluje v procesih registracije, definiranih po regulativi 528/2012 in lahko pomaga pri pridobitvi registracij za lažji vstop na tuje trge.

Družbeno odgovorno podjetje

Smo družbeno odgovorno in ljudem prijazno podjetje. Podpiramo prakse, ki prispevajo k razvoju lokalnega okolja in skupnosti.

Trajnostno delovanje in ESG

Trajnostno delovanje nam pomeni korak v uspešno prihodnost. Delujemo skladno z vrednoto Skrb za naravo / trajnost in aktivno prispevamo k uresničevanju širših družbenih ciljev. Za svoj trud smo prejeli nagrado Okoljski izdelek ter častno Priznanje za ESG in trajnost.

Izvoznik leta 2022

Smo mednarodno podjetje in svoje izdelke pod lastnimi blagovnimi znamkami izvažamo v več kot 60 držav Sveta. V letu 2022 smo se uvrstili med 5 TOP izvoznikov leta.

UNICHEM je poznata europska tvrtka specijalizirana za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda za zaštitu i prihranu biljaka, organsko vrtlarstvo i zaštitu doma od insekata i glodavaca. Tvrtka je osnovana 1989. godine te se kontinuirano razvija i raste – danas ima više od 130 zaposlenika i kćerinske tvrtke u Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. Velik dio prodaje usmjeren je na izvoz. Uz pomoć naprednoga razvojnog odjela u slovenskom proizvodnom pogonu proizvodi većinu svojih proizvoda, a u ponudi već ima više od 250 različitih proizvoda za vrt i dom. Aktivno sudjeluje u procesima registracije definiranima prema uredbi 528/2012 i može pomoći u dobivanju registracija za lakši ulazak na strana tržišta.

Društveno odgovorna tvrtka

Mi smo prema ljudima društveno odgovorna i prijateljska tvrtka. Podržavamo prakse koje doprinose razvoju lokalnog okruženja i zajednice.

Održivi rad i ESG

Održivo djelovanje za nas je korak prema prosperitetnoj budućnosti. Djelujemo u skladu s vrijednošću Brige za prirodu / trajno i aktivno doprinosimo postizanju širih društvenih ciljeva. Za naš trud dobili smo Nagradu za ekološke proizvode i počasnu nagradu za ESG i održivost.

Izvoznik u 2022. godini

Međunarodna smo tvrtka i koristimo naše proizvode pod vlastitim robnim markama i izvozimo u više od 60 zemalja svijeta. U 2022. godini svrstali smo se među 5 TOP izvoznika godine.

UČINKOVITI IZDELKI ZA DOM IN VRT UČI NKOVITI PROIZVODI ZA DOM I VRT

UČINKOVITI IZDELKI ZA VRTNARJENJE: ORGANSKA GNOJILA, ZEMLJE, UNIVERZALNA IN SPECIALNA GNOJILA, SEMENA IN ZAŠČITA RASTLIN

IZDELKI ZA EKOLOŠKO VRTNARJENJE: ORGANSKA GNOJILA IN ZEMLJE, NARAVNA SREDSTVA PROTI ŠKODLJIVCEM IN BOLEZNIM

UČINKOVITI PROIZVODI ZA VRTLARENJE: ORGANSKA GNOJIVA, ZEMLJE, UNIVERZALNA I SPECIJALNA GNOJIVA, SJEMENA I ZAŠTITA BILJA

MARKETING

UČINKOVITI IZDELKI ZA ZAŠČITO RASTLIN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

UNIVERZALNI IN SPECIALNI INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

NOVI IZDELKI Z REPELENTNIM DELOVANJEM ZA LETEČE IN PLAZEČE ŽUŽELKE

UNIVERZALNI IN SPECIALNI INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

NAJBOLJ UČINKOVITE VABE PROTI GLODAVCEM ZA RAZLIČNE SITUACIJE IN OKOLJA

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, KLUB GAIA IN SPLETNA APLIKACIJA NAREDIVRT.SI

PROIZVODI ZA ORGANSKO VRTLARENJE: ORGANSKA GNOJIVA, PRIRODNA SREDSTVA PROTIV ŠTETOČINA I BOLESTI 48

UČINKOVITA ZAŠTITA BILJA OD ŠTETNIKA I BOLESTI

UNIVERZALNI I SPECIJALNI INSEKTICIDI ZA SIGURAN DOM BEZ GAMADI 61

NOVI PROIZVODI S REPELENTNIM DJELOVANJEM ZA SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA

UNIVERZALNI I SPECIJALNI INSEKTICIDI ZA SIGURAN DOM BEZ GAMADI

54

NAJUČINKOVITIJI MAMCI PROTIV GLODAVACA ZA RAZNE SITUACIJE I OKRUŽENJA

MARKETING I APLIKACIJA NAPRAVIVRT.HR PLANTELLA.HR

62

64

VSEBINA / SADRŽAJ
6
34
70

Strokovnjaki po naravi Stručnjaci po prirodi

Učinkoviti izdelki za lep, zdrav in bujen vrt

Ljubiteljsko vrtnarjenje je eden od najbolj priljubljenih konjičkov. Vse več ljudi ceni doma pridelano, sveže in vitaminsko polno sadje in zelenjavo ter uživajo v urejanju cvetja in zelenja doma in v vrtu. Da bi bilo vrtnarjenje kar se da prijetno ter da bi naš trud obrodil prave rezultate, je Unichem leta 1990 trgu predstavil skupino izdelkov PLANTELLA.

Učinkoviti proizvodi za lijep, zdrav i bujan vrt

Amatersko vrtlarstvo jedan je od najpopularnijih hobija. Sve više ljudi cijeni svježe i vitaminima bogato voće i povrće uzgojeno kod kuće te uživa u uređivanju cvijeća i zelenila u kući i vrtu. Kako bi vrtlarstvo bilo što ugodnije i kako bi naš trud urodio pravim rezultatima, 1990. godine Unichem je tržištu predstavio skupinu proizvoda PLANTELLA.

6

Kaj vse ponuja Plantella?

V njej najdemo pestro paleto sredstev za prehrano in varstvo rastlin, ki jih odlikujejo visoka kakovost, učinkovitost in enostavna uporaba. Na voljo je široka paleta kakovostnih gnojil – od organskih, univerzalnihin, specialnih, v obliki pelet, granul, kristalov in tekočin, pa do tehnološko najbolj dovršenih – dolgodelujočih membranskih. V široki ponudbi se nahajajo tudi izdelki za lepo trato – od kakovostnih gnojil in semen ter sredstev proti mahu, na voljo pa je tudi velik izbor različnih rastnih substratov ter sredstev za pripravo in izboljšanje strukture tal.

Ponuja tudi neoporečne izdelke za ekološko vrtanrje: gnojila, biostimulatorje rasti, vitamine ter učinkovite izdelke za ekološko varstvo pred škodljivci in naravna krepilna sredstva za večanje odpornosti rastlin na bolezni.

Što sve nudi Plantella?

U njoj možete pronaći široku paletu sredstava za prihranu i zaštitu biljaka koja odlikuju visoka kvaliteta, učinkovitost i jednostavna uporaba. Dostupna je široka paleta kvalitetnih gnojiva – od organskih, univerzalnih, specijalnih, u obliku peleta, granula, kristala i tekućina do tehnološki najsofisticiranijih – membranskih gnojiva s dugotrajnim djelovanjem. U širokoj ponudi nalaze se i proizvodi za lijepi travnjak – od kvalitetnih gnojiva i sjemena do sredstava protiv mahovine, a na raspolaganju je i velik izbor različitih biljnih supstrata te sredstava za pripremu i poboljšanje strukture tla.

Nudi i besprijekorne proizvode za ekološko vrtlarstvo: gnojiva, biostimulatore rasta, vitamine te učinkovite proizvode za ekološku zaštitu od štetnika i prirodna sredstva za jačanje i povećanje otpornosti biljaka na bolesti.

Dokazana učinkovitost

Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjenav strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo s prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

Dokazana učinkovitost

Naši proizvodi rezultat su dugogodišnjeg znanja, provjerenih istraživanja i tehnoloških inovacija, a učinkovitost proizvoda testirana je i potvrđena u stručnim laboratorijima. Svoju konkurentsku prednost i ključno obilježje naših proizvoda komuniciramo prepoznatljivom oznakom TEST – testirana učinkovitost i sloganom STRUČNJACI PO PRIRODI.

7

ORGANSKO GNOJENJE – ZDRAVA TLA – ZDRAVA HRANA ORGANSKO GNOJENJE – ZDRAVO TLO – ZDRAVA HRANA

Zemlja je neobnovljiv vir. Zemlja je neobnovljivi izvor.

Brez organskega gnojenja zemlja izgublja rodovitnost

Bez organskoga gnojenja zemlja gubi plodnost.

Z organskim gnojenjem hranimo rastlino in izboljšujemo talno strukturo. Organskim gnojenjem hranimo biljku i poboljšavamo strukturu tla.

Le kakovostno organsko gnojilo zagotavlja najboljšo kakovost pridelka. Samo kvalitetno organsko gnojivo osigurava najbolju kvalitetu prinosa.

Organska snov / Organska tvar (%) N - dušik / dušík (g / kg) P - fosfor / fosfor (g / kg) K - kalij / kalij (g / kg)

Ca - kalcij / kalcij (g / kg)

Mg - magnezij / magnezij (g / kg)

PARADIŽNIK:

10,3 % VEČ suhe snovi z vitamini, vlakninami, likopeni idr. antioksidanti

PREVERJENA UČINKOVITOST

Testi učinkovitosti v strokovnih laboratorijih in pri naših uporabnikih so pokazali, da je z uporabo organskega gnojila Plantella Organik pridelek večji in boljše kakovosti.

PROVJERENA UČINKOVITOST

Testovi učinkovitosti u stručnim laboratorijima i u naših korisnika pokazali su da je uz uporabu organskog gnojiva Plantella Organik prinos veći i bolje kvalitete. * Testi učinkovitosti so izvedeni v sodelovanju z neodvisnimi inštitucijami.

PAPRIKA: 21 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 9,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

ČEBULA: 16 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 12,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

KROMPIR 9,2 % VEČ suhe snovi z vlakninami in s tem večja hranilna vrednost

RAJČICA:

10,3 % VIŠE suhe tvari s vitaminima, vlaknima, likopenom i dr. antioksidansa

PAPRIKA: 21 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, mineralima i vitaminima 9,2 % VEĆI UDIO vitamina C

LUK: 16 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, mineralima i vitaminima 12,2 % VEĆI UDIO vitamina C

KRUMPIR 9,2 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, a time i veća hranjiva vrijednost

/ * Testovi učinkovitosti provedeni su u suradnji s neovisnim institucijama..
goveji gnoj goveđi gnoj konjski gnoj konjski gnoj ovčji gnoj ovčji gnoj kurji gnoj pileći gnoj Plantella ORGANIK 17 3,5 2,5 6 5 2 22 4,2 3 6 3 1,5 20 5,6 3 7 4 2 36 15,4 24 14 40 4,5 67 40 30 20 80 5 8

PLANTELLA ORGANIK

Dolgo delujoče organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal ter izboljšano kakovost in količino pridelka.

Doziranje: povprečno 20 kg / 130 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto 25 kg – 40 kosov / paleto 500 kg - 1 kos / paleto

• 100 % organsko gnojilo

• do 30 % večji in kakovostnejši pridelek

• dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

• vsebuje huminske in fulvinske kisline

• termično obdelano in brez neprijetnega vonja

• ne vsebuje klic bolezni, rastlinskih škodljivcev in semen plevelov

PLANTELLA ORGANIK

Dugodjelujuće organsko univerzalno gnojivo u obliku paleta za veću plodnost tla te povećanju kvalitetu i količinu prinosa.

Doziranje: preporučeno 20 kg / 130 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 kom / paleta 20 kg - 50 kom / paleta 25 kg - 40 kom / paleta

• 100% organsko gnojivo

• 30 % veći i kvalitetniji prinos

• dugotrajno djelovanje, dulje od 6 mjeseci

• sadrži huminske i fluvinske kiseline

• termički obrađeno i bez neugodnog mirisa

• ne sadrži klice bolesti, biljnih nametnika i sjemena korova

PLANTELLA ORGANIK ZA SADIKE

Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje in presajanje vseh vrst sadik. S kombinacijo organske snovi, humiskih in fulvo kislin omogoča razvoj močnih korenin, kar je ključno za zdrav razvoj rastlin, bujno cvetenje in obilen pridelek.

Doziranje: 0,2 kg - 0,5 kg / sadiko Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg - 8 kos / TKA, 320 kos / paleto

• Hitro in močno ukoreninjenje.

• Zdrave in bujne rastline

• Dolgodelujoče: vsa hranila za celo sezono

• Enakomerna rast.

PLANTELLA ORGANIK ZA SADNICE

100 % organsko gnojivo u obliku peleta s dugim djelovanjem za sadnju i presađivanje svih vrsta sadnica. Kombinacijom organske tvari, huminskih i fulvinskih kiselina omogućuje razvoj snažnog korijenja, što je ključno za zdrav razvoj biljaka, bujnu cvatnju i obilan prinos. Doziranje: 0,2 kg - 0,5 kg / po sadnici Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg - 8 komada / TKA, 320 kom / paleti

• Brzo i snažno ukorjenjivanje.

• Zdrave i bujne biljke.

• Dugo djelovanje: sve hranjive tvari za cijelu sezonu.

• Ravnomjeran rast.

FEBRUAR – NOVEMBER VELJAČA – STUDENI
FEBRUAR – MAJ SEPTEMBER – NOVEMBER
Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek Organska gnojiva za zdrav i ukusan prinos S DOZVOLOM ZA UPOTREBU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U SKLADU S EUROPSKOM REGULATIVOM EC 834/2007. Dolgodelujoče gnojilo,delujeveč kot 6 mesecev Gnojivos djelovanjem,dugotrajnimviše od6mjeseci 9 HR 1,5 kg SI 7,5 kg SI/HR 20 kg SI/HR 25 kg HR 7,5 kg SI 1,5 kg
VELJAČA
SVIBANJ RUJAN – STUDENI

PLANTELLA ORGANIK K

ZA PLODOVKE

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk.

Doziranje: 20 kg / 130 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto

• 100 % organsko gnojilo

• visoka vsebnost kalija iz naravnih virov za boljši razvoj plodov in koreninskega sistema

• vsebuje huminske in fulvinske kisline ter za rastline potreben dušik in fosfor

• dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

• izboljša strukturo tal

FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet za gnojenje in pripravo tal v vinogradih.

Doziranje: 25 kg / 125 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

• 100 % organsko gnojilo

• dodano železo zmanjšuje klorozo

• zeolit in bentonit pripomoreta k utrjevanju rastlinskih tkiv in izboljšani odpornosti

• dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

• vsebuje huminske in fulvinske kisline

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE

Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta za gnojidbu i poboljšanje tla u vinogradima.

Doziranje: 25 kg / 125 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta

• 100 % organsko gnojivo

• dodano željezo smanjuje pojavu kloroze

• zeolit i bentonit učvršćuju biljno tkivo i poboljšavaju otpornost biljaka

• dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci

• sadrži huminske i fulvinske kiseline

VELJAČA – STUDENI

PLANTELLA ORGANIK K

ZA PLODOVITO POVRĆE

Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta s prirodnim kalijem za bolji razvoj plodovitog povrća.

Doziranje: 20 kg / 130 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kom/paleta 20 kg – 50 kom/paleta

• 100 % organsko gnojivo

• visok udio kalija iz prirodnih izvora za bolji razvoj plodovitog povrća i korijenskog sustava

• sadrži huminske i fulvinske kiseline te biljkama potreban dušik i fosfor

• dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci

• poboljšava strukturu tla

FEBRUAR – NOVEMBER
Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek
10 SI/HR 7,5 kg SI/HR 20 kg SI/HR 25 kg
Organska gnojiva za zdrav i ukusan prinos

PLANTELLA ORGANIK ZA CITRUSE

Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje, gnojenje ob začetku leta in v sezoni za dodatno gnojenje vseh vrst citrusov v nasadih in loncih.

Doziranje: 7,5 kg / 40 m2

Pakiranje / transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 kosov / paleto

• železo preprečuje nastanek kloroze

• bor za boljšo oploditev

• magnezij za večje in težje plodove ter tanjšo lupino

• zeolit in bentonit za utrjevanje rastlinskih tkiv in boljšo odpornost

PLANTELLA ORGANIK ZA AGRUME

100 % organsko gnojivo s dugim djelovanjem u obliku peleta za sadnju i gnojidbu početkom godine te za dodatnu gnojidbu svih vrsta agruma u nasadima i posudama tijekom sezone.

Doziranje: 7,5 kg / 40 m2

Pakiranje / transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 komada / paleta

• željezo sprječava nastanak kloroze

• bor za bolju oplodnju

• magnezij za veće i teže plodove te tanju koru

• zeolit i bentonit za učvršćivanje biljnih tkiva i veću otpornost

VELJAČA - NOVEMBER

BIOGRENA

Visoko kakovostno organsko gnojilo v obliki pelet vsebuje vsa glavna hranila za življenje rastlin, velik delež organske snovi ter milijarde mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla.

Doziranje: 20 kg / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 120 kosov / paleto

25 kg – 50 kosov / paleto

• 100 % organsko gnojilo

• pospešuje nastajanje humusa

• visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tla in omogoča sproščanje v tleh naloženih hranil

• velika vsebnost huminskih in fulvinskih kislin za hitrejšo rast in boljšo odpornost rastlin

• zagotavlja do 35% več čvrstih in sočnih plodov

PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE

Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z dodatkom bora, kalija in kalcija za zdravo rast in kakovosten pridelek oljk.

Doziranje: 25 kg / 250 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

• 100 % organsko gnojilo

• z dodatkom bora za boljšo oploditev, kalija za več plodov in boljšo kakovost olja ter kalcija za večjo odpornost

• pospešuje tvorbo humusa v tleh

• stimulira rastlinske encime in spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov

• dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

FEBRUAR – NOVEMBER

BIOGRENA

Visokokvalitetno organsko gnojivo u obliku peleta sadrži sva glavna hranjiva za rast biljaka, visok udio organskih tvari te milijarde mikroorganizama koji biološki aktiviraju tlo.

Doziranje: 20 kg / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 120 kom/paleta 25 kg – 50 kom/paleta

• 100 % organsko gnojivo

• ubrzava stvaranje humusa

• visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tlo i omogućava otpuštanje hranjiva u tlu

• visok udio huminskih i fulvinskih kiselina za brži rast i veću otpornost biljaka

• pruža do 35% više čvrstog  i sočnog uroda

VELJAČA – STUDENI

PLANTELLA ORGANIK ZA MASLINE

Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta s dodatkom bora, kalija i kalcija za zdravi rast i kvalitetan urod maslina.

Doziranje: 25 kg / 250 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta

• 100 % organsko gnojivo

• s dodatkom bora za dobru oplodnju, kalija za više plodova i bolju kvalitetu ulja te kalcija za veću otpornost

• ubrzava stvaranje humusa u tlu

• stimulira biljne enzime i potiče aktivnost mikroorganizama u zemlji

• dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci

VELJAČA – STUDENI
FEBRUAR – NOVEMBER
11 SI/HR 25 kg SI/HR 10 kg SI/HR 25 kg
FEBRUAR – NOVEMBER
SI/HR 7,5 kg

Sredstva za izboljšanje tal Sredstva za poboljšanje tla

PLANTELLA BIOVIT

Učinkovito sredstvo za izboljševanje lastnosti tal z bentonitno in zeolitno kamninsko moko, primerno za vse vrste rastlin.

Doziranje: 10 kg / 30 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

• preprečuje izpiranje hranil in vode

• zeolitne moke bolje zadržujejo dušikove spojine, bentonitne pa vežejo in zadržujejo vodo

• nevtralizira kisla in preveč alkalna tla

• pospešuje kompostiranje

• rahlja tla ter omogoča lažje kroženje zraka in vode

PLANTELLA BIOVIT

Učinkovito sredstvo za poboljšanje svojstava tla s bentonitnim i zeolitnim kamenim brašnom, primjereno za sve vrste biljaka.

Doziranje: 10 kg / 30 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kom/paleta

• sprječava ispiranje hranjiva i vode

• zeolitna brašna bolje zadržavaju spojeve dušika, dok bentonitna brašna vežu i zadržavaju vodu

• neutralizira kisela i pretjerano alkalna tla

• ubrzava proces kompostiranja

• rahli tlo te poboljšava vodozračni režim u tlu

PLANTELLA KALCIVIT

Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljšuje dostopnost hranil rastlinam.

Doziranje: 10 kg / 30 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

• odpravlja kislost tal

• fina granulacija za hitro delovanje v zemlji

• visoka vsebnost CaCO3

PLANTELLA KALCIVIT

Sredstvo za uklanjanje kiselosti tla. Poboljšava dostupnost hranjiva u biljkama.

Doziranje: 10 kg / 30 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kom/paleta

• fina granulacija za brzo djelovanje u zemlji

• visok udio CaCO3

VELJAČA – STUDENI

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI

Naravno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate brez glin in apnenca. Doziranje: povprečno 25 kg / 5 - 10 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

• izbrani kremenovi peski primerne granulacije

• izboljšajo zračno in vodno prepustnost tal pri težkih, nepropustnih ali nezračnih tleh

• pospešuje rast enakomerno goste, zdrave in lepe trate

FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ODABRANI KREMENI PIJESAK

Prirodno sredstvo koje prozračuje korijenje trave i rahli travnatu površinu bez gline i vapnenca.

Doziranje: prosječno 25 kg / 5 - 10 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta

• odabrani kremeni pijesak primjerene granulacije

• poboljšava propusnost zraka i vode u teškim, nepropusnim i bezzračnim tlima

• ubrzava rast ravnomjerno gustih, zdravih i lijepih travnjaka

MAREC – JUNIJ OŽUJAK – LIPANJ FEBRUAR – NOVEMBER
12 SI/HR 10 kg SI/HR 10 kg SI/HR 25 kg
VELJAČA – STUDENI

gnojila / Univerzalna gnojiva

PLANTELLA EXTRA PLUS

Univerzalno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki vodotopnih kristalov.

Doziranje: 500 g / 500 l NPK: 20-20-20

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 g – 12 kosov / karton, 60 kartonov / paleto

• majhna poraba – 500 g za 500 l hranilne raztopine

• visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki

• hitro delovanje in preprosta uporaba

• možnost pogoste uporabe

• zagotavlja pravilno prehrano rastlin, pospešuje rast, cvetenje in rodnost

PLANTELLA EXTRA PLUS

Univerzalno gnojivo za vrt i balkonsko cvijeće u obliku kristala topljivih u vodi.

Doziranje: 500 g / 500 l NPK: 20-20-20

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 g – 12 kom/karton, 60 kartona/paleta

• mala potrošnja – 500 g za 500 l hranjive otopine

• visok udio NPK i mikrohranjiva u mineralnom obliku

• brzo djelovanje i jednostavna uporaba

• mogućnost česte uporabe

• osigurava pravilnu prehranu biljaka, ubrzava rast, cvjetanje i rodnost

PLANTELLA NPK 15–15–15

Univerzalno gnojilo za vse vrste rastlin v obliki granul.

Doziranje: 5 kg / 250 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 200 kosov / paleto, 5 kg – 150 kosov / paleto

• zaradi univerzalne sestave je primerno za vse vrste rastlin

• za predsetveno ali startno gnojenje in dognojevanje

• kot dopolnilo osnovnemu gnojenju oziroma namesto osnovnega gnojenja v primeru pomanjkanja hranil

• enostavna uporaba, majhna poraba

PLANTELLA NPK 15–15–15

Univerzalno gnojivo za sve vrste biljaka u obliku granula.

Doziranje: 5 kg / 250 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 200 kom/paleta 5 kg – 150 kom/paleta

• zahvaljujući univerzalnom sastavu primjereno je za sve vrste biljaka

• za predsjetveno ili početno gnojenje i dognojavanje

• kao dodatak osnovnom gnojenju ili umjesto osnovnog gnojenja u slučaju manjka hranjiva

• jednostavna uporaba, mala potrošnja

OŽUJAK – KOLOVOZ

PLANTELLA UNIVERZALNE PALČKE ZA

GNOJENJE

Praktično gnojilo v obliki palčk za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin.

Doziranje: 1 palčka / lonček premera 12 cm

NPK: 10–5–6 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 30 palčk – 25 kosov / karton, 150 kartonov / paleto

• dolgotrajno delovanje – eno gnojenje zadošča za mesec dni

• za zdravo in močno rast ter bujno cvetenje

• optimalna sestava vseh glavnih hranil in mikrohranil

• preprosta uporaba

PLANTELLA UNIVERZALNI ŠTAPIĆI ZA GNOJENJE

Praktično gnojivo u obliku štapića za sve vrste sobnih i balkonskih biljaka.

Doziranje: 1 štapić/posuda promjera 12 cm NPK: 10–5–6 + mikrohranjiva

Pakiranje / Transportno pakiranje: 30 štapića – 25 kom/karton, 150 kartona/paleta

• dugotrajno djelovanje – jedno gnojenje dovoljno je za mjesec dana

• za zdrav i snažan rast te bujno cvjetanje

• optimalni sastav svih glavnih hranjiva i mikrohranjiva

• jednostavna uporaba

Univerzalna
MAREC – JUNIJ OŽUJAK – LIPANJ MAREC – AVGUST
JANUAR – DECEMBER
13 SI/HR 10 kg SI/HR SI/HR 3 kg SI/HR 5 kg
SIJEČANJ – PROSINAC

Univerzalna in specialna gnojila Univerzalna i specijalna gnojiva

PLANTELLA KAN

Univerzalno gnojilo s hitro delujočim dušikom za vse vrste rastlin v obliki granul.

Doziranje: 5 kg / 250 m²

N: 27

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 150 kos / paleto

• dušik v hitro topni obliki

• za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin

• pospešuje rast zelenih delov rastlin

• enostavna uporaba in majhna poraba

PLANTELLA KAN

Univerzalno gnojivo s brzo djelujućim dušikom za sve vrste biljaka u obliku granula.

Doziranje: 5 kg / 250 m² N: 27

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 150 kom / paleta

• dušik u brzo topljivom obliku

• za osnovno gnojenje i dognojavanje svih vrsta biljaka

• ubrzava rast zelenih dijelova biljaka

• jednostavna uporaba i mala potrošnja

PLANTELLA UREA

Visoko koncentrirano dušikovo gnojilo za vse vrste rastlin.

Doziranje: 4 kg / 500 m²

N: 46

Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 kg – 150 kos / paleto

• za gnojenje jeseni in spomladi

• za dognojevanje med rastno dobo

• za odstranjevanje listja ob koncu rastne dobe (oktober)

• preprosta uporaba

FEBRUAR

PLANTELLA UREA

Visokokoncentrirano dušično gnojivo za sve vrste biljaka.

Doziranje: 4 kg / 500 m²

N: 46

Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 kg – 150 kom / paleta

• za gnojidbu u jesen i proljeće

• za dognojavanje tijekom ciklusa vegetacije

• za uklanjanje lišća na kraju ciklusa vegetacije (listopad)

• jednostavna uporaba

VELJAČA – LIPANJ

MAREC – JUNIJ OŽUJAK – LIPANJ
– JUNIJ
14 SI/HR 5 kg SI/HR 4 kg

PLANTELLA UNIVERZALNO TEKOČE GNOJILO

Tekoče gnojilo z izbranimi glavnimi in mikro hranili za optimalno rast in bujno cvetenje vseh vrst rastlin.

Doziranje: 1 l / 35 l NPK: 7-5-6 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje)

• za sobne in balkonske rastline

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA UNIVERZALNO TEKUĆE GNOJIVO

Tekuće gnojivo s odabranim makro hranjivima i mikrohranjivima za optimalan rast i bujno cvjetanje svih vrsta biljaka.

Doziranje: 1 l / 35 l NPK: 7-5-6 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• gnojivo u tekućem obliku primjereno je za primjenu preko listova (prskanje) ili korijenja (zalijevanje)

• za sobne i balkonske biljke

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SIJEČANJ – PROSINAC

PLANTELLA TEKOČE ŽELEZO

Tekoče mineralno gnojilo za odpravljanje pomanjkanja železa v tleh in rastlinah.

Doziranje: 1 l / 60 l Fe: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

• pomaga pri preprečevanju pojava fizioloških bolezni zaradi pomanjkanja železa

• gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje)

• za vrtnine, okrasne rastline, sadno drevje in poljščine

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil je idealno za gnojenje limone, mandarine, pomaranče in drugih citrusov.

Doziranje: 250 ml / 35 l

Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto

• zagotavlja zdravo rast, več cvetov in zdravih plodov

• dodano železo pa preprečuje nastanek kloroze

• majhna poraba

• natančno doziranje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA TEKUĆE ŽELJEZO

Tekuće mineralno gnojivo za otklanjanje nedostatka željeza u tlu i biljkama. Doziranje: 1 l / 60 l Fe: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta

• pomaže spriječiti pojavu fizioloških bolesti zbog nedostatka željeza

• gnojivo u tekućem obliku primjereno je za primjenu preko listova (prskanje) ili korijenja (zalijevanje)

• za povrće, ukrasne biljke, voćke i poljoprivredne biljne vrste

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

PLANTELLA SPECIJALNO

GNOJIVO ZA CITRUSE

Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom makro hranjiva NPK i mikrohranjiva idealno je za gnojidbu limuna, mandarina, naranči i ostalih citrusa.

Doziranje: 250 ml / 35 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• osigurava zdrav rast, veći broj cvjetova i zdrave plodove

• dodatak željeza sprječava pojavu kloroze

• mala potrošnja

• precizno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SIJEČANJ – PROSINAC

JANUAR – DECEMBER
JANUAR – DECEMBER
15 SI/HR 500 ml SI 250 ml HR 250 ml SI/HR 1 L HR 1 L HR 250 ml SI 250 ml
OŽUJAK – RUJAN

SPECIALNA MEMBRANSKA GNOJILA SPECIJALNA MEMBRANSKA GNOJIVA

GNOJIMO SAMO 1X V SEZONI

Podaljšano delovanje hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano rastlin celotno rastno sezono

Tehnološko dovršena membrana z membrano ovita zrnca gnojila vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija Okolju prijazno zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

GNOJIMO SAMO 1X GODIŠNJE

Produljeno djelovanje hranjiva se kontrolirano oslobađaju, obzirom na temperaturu zemlje, i tako osiguravaju uravnoteženu prihranu vaših biljaka svih 6 mjeseci

Tehnološko usavršena membrana u membrani su obložena hranjiva od dušika, fosfora i kalija Ekološki prihvatljivo radi kontroliranog i postupnog oslobađanja gnojivo je ekološki prihvatljivije jer ne opterećuje podzemne vode

16

PLANTELLA FORMULA 365

ZA IGLAVCE IN RODODENDRONE

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne zimzelene in kisloljubne rastline temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Doziranje: 1 kg / 17 m²

NPK: 20–6–12

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVO

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Doziranje: 1 kg / 35 m²

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVU

Gnojivo s produljenim djelovanjem za gusti, snažni i baršunasto zeleni travnjak temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje.

Doziranje: 1 kg / 35 m²

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

3 kg – 4 kom/karton, 48 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta

PLANTELLA FORMULA 365 ZA ČETINJAČE I RODODENDRONE

Gnojivo s produljenim djelovanjem za guste i snažne zimzelene i acidofilne biljke temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje.

Doziranje: 1 kg / 17 m²

NPK: 20–6–12

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

PLANTELLA FORMULA 365 ZA VRTNICE

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za lepe, zdrave in bujno cvetoče vrtnice temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Doziranje: 1 kg / 20 m²

NPK: 15–15–15 + MgO: 2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365

ZA OKRASNE RASTLINE IN ŽIVE MEJE

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne okrasne grmovnice in drevje, dvoletne in trajne okrasne rastline ter žive meje temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Doziranje: 1 kg / 25 m²

NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365

ZA UKRASNE BILJKE I ŽIVICE

Gnojivo s produljenim djelovanjem za guste i snažne ukrasne grmove i drveće, dvogodišnje i trajne ukrasne biljke te živice temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje.

Doziranje: 1 kg / 25 m² NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

PLANTELLA FORMULA 365 ZA RUŽE

Gnojivo s produljenim djelovanjem za lijepe, zdrave i bujne ruže temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje.

Doziranje: 1 kg / 20 m²

NPK: 15–15–15 + MgO: 2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

MAREC – JULIJ OŽUJAK – SRPANJ MAREC – JULIJ OŽUJAK – SRPANJ MAREC – JULIJ MAREC – JULIJ
17 SI/HR 1 kg SI/HR 3 kg SI/HR 5 kg SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg

Rastline za svoj razvoj in zdravo rast potrebujejo prilagojena hranila, s pravim razmerjem glavnih in mikro hranil. Pravilna prehrana omogoča zdravo rast, bujno cvetenje in čudovit videz, pomembna pa je tudi za boljšo odpornost rastlin na neugodne zunanje razmere in bolezni ter pred škodljivci.

Biljkama su za njihov razvoj i zdravi rast potrebne prilagođene hranjive tvari, s pravim omjerom glavnih hranjiva i mikrohranjiva. Pravilna prehrana omogućava zdrav rast, bujnu cvatnju i čaroban izgled, a važna je i za bolju otpornost biljaka na nepovoljne vanjske uvjete i bolesti te na štetočine.

SPECIALNA KRISTALNA GNOJILA ZA LEP, ZDRAV IN BUJEN VRT SPECIJALNA KRISTALNA GNOJIVA ZA LIJEP, ZDRAV I BUJAN VRT GNOJILO V OBLIKI KRISTALOV 100 % TOPNOST POSIPANJE POSIPANJE KRISTALNA OBLIKA = 3 NAČINI APLIKACIJE KRISTALNI OBLIK = 3 NAČINA PRIMJENE ZALIVANJE ZALIJEVANJE GNOJENJE PREKO LISTOV FOLIJARNO
PRSKANJE
GNOJIVO U KRISTALNOM OBLIKU 100 %-TNA TOPLJIVOST U 1 MINUTI 18

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO

ZA OKRASNE RASTLINE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh zunanjih okrasnih (grmovnice, žive meje, rastline na grobovih…) in balkonskih rastlin.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 14–7–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za hitro rast in lepe cvetove

• preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO

ZA UKRASNE BILJKE

Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vanjskih ukrasnih (grmovi, živice, nadgrobne biljke...) i balkonskih biljaka.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 14–7–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• za brzi rast i lijepe cvjetove

• jednostavno doziranje, mala potrošnja

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNICE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnic.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za hitro rast in lepe cvetove

• preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA RUŽE

Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vrsta ruža.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjivih tvari i mikrohranjivih tvari

• za brzi rast i lijepe cvjetove

• jednostavno doziranje, mala potrošnja

VELJAČA – LIPANJ

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in drugih kisloljubnih rastlin.

Doziranje: 1 kg / 20 m2

NPK:14–5–8 + MgO: 5

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za hitro rast in lepe cvetove

• preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIJALNO KRISTALNO GNOJIVO

ZA RODODENDRONE

Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje rododendrona, azaleja, hortenzija, vrijesova i vrtnih borovnica te drugih biljaka koje rastu na kiselom tlu.

Doziranje: 1 kg / 20 m2

NPK:14–5–8 + MgO: 5

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• za brzi rast i lijepe cvjetove

• jednostavno doziranje, mala potrošnja

MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN FEBRUAR – JUNIJ
MAREC – JUNIJ
19
OŽUJAK – LIPANJ
SI 1 kg SI 1 kg HR 1 kg SI 1 kg HR 1 kg HR 1 kg
Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna kristalna gnojiva za lijep, zdrav i bujan vrt

Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna kristalna gnojiva za lijep, zdrav i bujan vrt

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA IGLAVCE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jelk, borov, smrek, macesnov, tis, tuj, brinov in drugih iglavcev.

Doziranje: 1 kg / 50 m²

NPK:12–5–24 + Mg MgO: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za zdravo rast in večjo odpornost

• preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja.

Doziranje: 1 kg / 30 m²

NPK: 12–6–24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za zdravo rast in obilnejše plodove

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA JAGODE

Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje jagoda, malina, kupina, ribiza, joste, goji bobica, aronije i ostalog bobičastog voća.

Doziranje: 1 kg / 30 m²

NPK: 12–6–24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• za zdravi rast i obilnije plodove

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNINE

Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnin.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 14–7–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil

• za zanesljivo rodnost in obilen pridelek

• preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO

ČETINJAČE Specijalno gnojivo u obliku kristala prahu za gnojenje jelki, borova, smreka, ariša, tisa, tuja, borovice i drugih četinjača.

Doziranje: 1 kg / 50 m²

NPK:12–5–24 + Mg MgO: 6

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• za zdravi rast i veću otpornost

• jednostavno doziranje, mala potrošnja

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA POVRĆE

Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vrsta povrća.

Doziranje: 1 kg / 40 m²

NPK: 14–7–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• za pouzdanu rodnost i obilan prihod

• jednostavno doziranje, mala potrošnja

MAREC – JUNIJ ZA OŽUJAK – LIPANJ MAREC – JUNIJ OŽUJAK – LIPANJ MAREC – JUNIJ
20 SI/HR 1 kg SI 1 kg HR 1 kg SI 1 kg HR 1 kg
OŽUJAK – LIPANJ

Specialna gnojila v obliki granul za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna gnojiva u obliku granula za lijep, zdrav i bujan vrt

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA KIVI

Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost kivija, mandlja, granatnega jabolka, kakija.

Doziranje: 1 kg / 14 m²

NPK: 6–12–24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma

• hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba

• s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil

• uporaba ob sajenju in v času vegetacije

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA KIVI

Specijalno gnojivo za ubrzani rast, cvjetanje i rodnost kivija, badema, šipka i kakija.

Doziranje: 1 kg / 14 m²

NPK: 6–12–24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• u obliku granula koje postupno oslobađaju hranjiva

• brzo i ciljano djelovanje, jednostavno doziranje, mala potrošnja

• s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• uporaba pri sadnji i tijekom vegetacije

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE

Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost limon, pomaranč, mandarin in drugih citrusov.

Doziranje: 1 kg / 20 m²

NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

• v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma

• hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba

• s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil

• uporaba ob sajenju (priporočamo tudi uporabo Plantella zemlje za citruse) in v času vegetacije

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA CITRUSE

Specijalno gnojivo za ubrzani rast, cvjetanje i rodnost limuna, naranči, mandarina i drugih citrusa.

Doziranje: 1 kg / 20 m² NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• u obliku granula koje postupno oslobađaju hranjiva

• brzo i ciljano djelovanje, jednostavno doziranje, mala potrošnja

• s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva

• uporaba prilikom sadnje (preporučamo i uporabu Plantella zemlje za citruse) i tijekom vegetacije

PLANTELLA SPECIALNO SADJARSKO GNOJILO

Mineralno gnojilo v granulah z nizko vrednostjo dušika za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja.

DOZIRANJE: 3 kg / 75 m²

NPK: 10-5-15 + MgO: 2 + mikrohranila PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kosov / paleto

• dodatek magnezija za preprečevanje listne bledice

• dodatek bora za boljši razvoj rastnih vršičkov

• posebej prilagojena količina dušika za potrebe sadnega drevja MAREC

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA VOĆKE

Mineralno gnojivo u granulama s niskim udjelom dušika za gnojidbu voćaka, vinove loze i krumpira.

DOZIRANJE: 3 kg / 75 m²

NPK: 10-5-15 + MgO: 2 + mikrohranjiva PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kom/paleta

• dodatak magnezija za sprječavanje lisnog bljedila

• dodatak bora za bolji razvoj izdanaka

• posebno prilagođena količina dušika za potrebe voćaka

OŽUJAK – RUJAN

MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN
MAREC – SEPTEMBER
– SEPTEMBER
OŽUJAK – RUJAN
21 SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg

Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Učinkovita gnojiva za bujnu cvatnju na balkonu i terasi

PLANTELLA LIST

Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste listnatih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Doziranje: 1 l / 35 l

NPK: 6–3–6 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

• edinstvena kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, vitaminov z dodanimi morskimi algami

• spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres in bujno olistanost rastlin

• zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA CVET

Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste cvetočih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin.

Doziranje: 1 l / 35 l

NPK: 6–8–8 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje:

500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

• optimalna kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, vitaminov in aktivatorjev cvetenja

• z dodanimi morskimi algami

• spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres, nastajanje cvetnih nastavkov in bujno cvetenje v živahnih barvah

• zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

MAREC – NOVEMBER

PLANTELLA LIST

Visokokvalitetno tekuće gnojivo s vitaminima i ekstraktima morskih algi za sve vrste zelenih balkonskih, sobnih, prozorskih i vrtnih biljaka. Doziranje: 1 l / 35 l

NPK: 6–3–6 + ekstrakt algi + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta

1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta

• jedinstvena kombinacija makro hranjiva, mikrohranjiva, vitamina s dodatkom morskih algi

• potiče zdrav razvoj korijenja, snažan rast, otpornost na stres i bujne listove biljaka

• osigurava zdrav, vitalan izgled biljke

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku

PLANTELLA CVIJET

Visokokvalitetno tekuće gnojivo s vitaminima i ekstraktima morskih algi za sve vrste cvjetajućih balkonskih, sobnih, prozorskih i vrtnih biljaka.

Doziranje: 1 l / 35 l

NPK: 6–8–8 + ekstrakt algi + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje:

500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta

1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta

• optimalna kombinacija makro hranjiva, mikrohranjiva, vitamina i aktivatora cvatnje

• s dodatkom morskih algi

• potiče zdrav razvoj korijenja, snažan rast, otpornost na stres, nastanak cvjetnih izdanaka i bujnu cvatnju u jarkim bojama

• osigurava zdrav, vitalan izgled biljke

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

OŽUJAK – STUDENI
MAREC – NOVEMBER 22
SI/HR 500 ml SI/HR 500 ml SI/HR 1 L SI/HR 1 L SI/HR 3 L SI/HR 3 L
mjerice
Obogatenoz vitamini. Obogaćen vitaminima.
OŽUJAK – STUDENI
Morske alge, vitamini in aktivatorji cvetenja. Morskealge, vitamini i aktivatori cvatnje.

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst surfinij, petunij, milijon zvončkov.

Doziranje: 1 l / 75 l

NPK: 5–6–10 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

• zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu

• uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov

• majhna poraba

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst pelargonij / geranij.

Doziranje: 1 l / 60 l

NPK: 6–6–8 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

• zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu

• uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov

• majhna poraba

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA SURFINIJE

Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom makrohranjiva NPK i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta surfinija, petunija, milijun zvončića.

Doziranje: 1 l / 75 l NPK: 5–6–10 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta

• osigurava bujnu cvatnju u jarkim bojama, potiče pravilan razvoj korijenja i jača otpornost na stres

• uporaba zalijevanjem preko korijenja i prskanjem preko listova

• mala potrošnja

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

PLANTELLA

SPECIJALNO GNOJIVO ZA PELARGONIJE

Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta pelargonija/geranija.

Doziranje: 1 l / 60 l NPK: 6–6–8 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta

• osigurava bujnu cvatnju u jarkim bojama, potiče pravilan razvoj korijenja i jača otpornost na stres

• uporaba zalijevanjem preko korijenja i prskanjem preko listova

• mala potrošnja

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

OŽUJAK – LISTOPAD

23
MAREC – OKTOBER
MAREC – SEPTEMBER
SI/HR 1 L
OŽUJAK – RUJAN
SI/HR 1 L
Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Učinkovita gnojiva za bujnu cvatnju na balkonu i terasi

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE

Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano vseh vrst orhidej.

Doziranje: 1 tableta / 3 l vode

NPK:5–12–6 + mikrohranila

Pakiranje / Transportno pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) – 12 kosov / karton, 192 kartonov / paleto

• natančno doziranje in preprosta uporaba

• šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin

• hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini

• spodbuja bujno cvetenje orhidej, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE

Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst orhidej.

Doziranje: 250 ml / 25 l NPK: 6–8–7 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

• z rednim gnojenjem zagotavlja številne cvetove in več cvetnih nastavkov ter daljše in bujnejše cvetenje

• uporaba z zalivanjem skozi korenine

• majhna poraba

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom makrohranjiva NPK i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta orhideja.

Doziranje: 250 ml / 25 l NPK: 6–8–7 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• redovno gnojenje osigurava brojne cvjetove i više cvjetnih izdanaka te dulju i bujniju cvatnju

• uporaba zalijevanjem preko korijenja

• mala potrošnja

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SIJEČANJ – PROSINAC

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE

Specijalno gnojivo u obliku šumećih tableta za pravilnu i ravnomjernu prehranu svih vrsta orhideja.

Doziranje: 1 tableta / 3 l vode

NPK:5–12–6 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) – 12 kom/karton, 192 kartona/paleta

• precizno doziranje i jednostavna uporaba

• šumeće tablete brzo se otapaju u vodi bez taloženja

• hranjiva se brzo i ravnomjerno raspoređuju u otopini, bez miješanja

• potiče brzu cvatnju orhideja, pravilan razvoj korijenja i poboljšava otpornost na stres

SIJEČANJ – PROSINAC

Lonček z orhidejo v celoti namočimo v pripravljeno raztopino. Gnojenje se v povprečju izvaja enkrat na 10 do 14 dni. Posudu s orhidejomu cijelosti namočimo u pripremljenu otopinu. Gnojenje se u prosjeku provodi jednom na 10 do 14 dana.

3.

Po 20 minutah rastlino odcedimo, saj sta substrat in korenine posrkala maksimalno količino vode in hranil. Biljku nakon 20 minuta ocijedimo jer su supstrat i korijenje upili maksimalnu količinu vode i hranjiva.

24
JANUAR – DECEMBER JANUAR – DECEMBER PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA ORHIDEJE
Pravilna nega orhidej Pravilna njega orhideja S šumečo tableto in namakanjem do bujnega cvetenja orhidej. Uz šumeću tabletu i namakanjem do bujne cvatnje orhideja. 1. 1 šumečo tableto Plantella Tabs raztopimo v 3 litrih vode.
šumeću tabletu
Tabs otopimo
1
Plantella
u 3 litre vode. 2.
SI/HR 250 ml SI 250 ml HR 250 ml

5-komponentna zemlja

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA OKRASNE

RASTLINE

Zemlja iz najkakovostnejših šot za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l - 120 kosov / paleto 45 l - 54 kosov / paleto

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni

• zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil ter zmanjšuje porabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin

• z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin

• povečuje delež organske in mineralne snovi v tleh

PLANTELLA BALKONIA

ZEMLJA

ZA BALKONSKE RASTLINE

Visoko kakovostna petkomponentna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih rastlin.

Pakiranje / Transportno pakiranje:

5 l - 480 kosov / paleto

20 l – 144 kosov / paleto, 45 l – 54 kosov / paleto

60 l – 48 kosov / paleto; 70 l – 39 kosov / paleto

• najkakovostnejše huminske šote rastlinam zagotavljajo veliko organskih hranil

• vsi potrebni minerali in hranila za hiter in dolgotrajen učinek

• bio rastlinska vlakna zadržujejo vodo in hranila v področju korenin, da so rastlini najlažje dostopna

• dodatek guana rastlinam omogoča boljšo rast in razvoj

• aktivatorji cvetenja rastline spodbudijo k razvoju več cvetnih nastavkov ter bujnejšemu cvetenju oziroma olistanosti rastlin

Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

PLANTELLA BALOKNIA ZEMLJA ZA BALKONSKE BILJKE

Visokokvalitetna petokomponenta zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta balkonskih i sobnih biljaka.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 l - 480 kom/paleta

20 l – 144 kom/paleta, 45 l – 54 kom/paleta 60 l – 48 kom/paleta; 70 l – 39 kom/paleta

• najkvalitetniji huminski treseti osiguravaju biljkama veliku količinu organskih hranjiva

• svi potrebni minerali i hranjiva za brzo i dugotrajno djelovanje

• bio biljna vlakna zadržavaju vodu i hranjiva u području korijenja kako bi biljci bila najdostupnija

• dodatak guana biljkama omogućava bolji rast i razvoj

• aktivatori cvatnje potiču kod biljaka razvoj većeg broja cvjetnih izdanaka te bujniju cvatnju, odnosno gustoću listova biljaka

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA UKRASNE BILJKE

Zemlja od najkvalitetnijeg treseta za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnih biljaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l - 120 kom / paleta 45 l - 54 kom / paleta

• obogaćena hranjivima s produženim djelovanjem i biljnim bio vlaknima

• osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode, sprječava ispiranje hranjiva te smanjuje uporabu kemijskih sredstava za zaštitu biljaka

• s mješavinom drvenih vlakana i huminskog treseta osigurava idealne uvjete za rast i razvoj biljaka

• povećava udio organskih i mineralnih tvari u tlu

VELJAČA – LISTOPAD

25
MAREC – OKTOBER OŽUJAK – LISTOPAD FEBRUAR – OKTOBER
SI/HR 5 L SI/HR 60 L SI/HR 20 L
SI/HR 45 L SI/HR 20 L

Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA ROŽE IN VRT

Zemlja iz najkakovostnejših huminskih šot za sajenje in presajanje vseh sobnih, balkonskih in okrasnih rastlin, zelenjave in zelišč.

Pakiranje / Transportno pakiranje:

10 l – 225 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto

50 l – 48 kosov / paleto, 70 l – 36 kosov / paleto

• kombinacija šot zagotavlja optimalen vodno–zračni režim

• bioaktivna glina povečuje zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil

• rastlinska bio vlakna izboljšajo strukturo in aktivnost tal

• dodana hranila za začetno rast ter cvetenje

• omogoča hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA CVIJEĆE I VRT

Zemlja od najkvalitetnijeg huminskog treseta za sadnju i presađivanje svih sobnih, balkonskih i ukrasnih biljaka, povrća i bilja.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 225 kom/paleta, 20 l – 120 kom/paleta 50 l – 48 kom/paleta, 70 l – 36 kom/paleta

• kombinacija treseta osigurava optimalan vodozračni režim

• bioaktivna glina povećava mogućnost korijenja da apsorbira vodu i hranjiva

• biljna bio vlakna poboljšavaju strukturu i aktivnost tla

• dodatak hranjiva za početni rast i cvatnju

• omogućava brzu obnovu i razvoj korijenskog sustava

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rastlin v zelenjavnem in okrasnem vrtu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni

• zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode in preprečuje izpiranje hranil

• vsebuje velik delež organske snovi v obliki huminskih kislin, ki v zemlji tvorijo humus

• z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin

• izboljšuje strukturo in aktivnost tal

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA

Univerzalna vrtna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta biljaka u povrtnjaku i ukrasnom vrtu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kom/paleta

• obogaćena hranjivima s produženim djelovanjem i biljnim bio vlaknima

• osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode i sprječava ispiranje hranjiva

• sadrži visok udio organske tvari u obliku huminske kiseline koja u zemlji tvori humus

• s mješavinom drvenih vlakana i huminskog treseta osigurava idealne uvjete za rast i razvoj biljaka

• poboljšava strukturu i aktivnost tla

VELJAČA – STUDENI

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih.

Pakiranje / Transportno pakiranje:

10 l – 192 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto

• vsebuje najkvalitetnejšo huminsko šoto

• odlično pokriva površine s svojo temno črno barvo

• ne pušča madežev na kamnitih delih

• izboljšuje strukturo in aktivnost tal

• zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE

Visokokvalitetna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnih biljaka na grobovima.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 192 kom/paleta, 20 l – 120 kom/paleta

• sadrži najkvalitetniji huminski treset

• izvrsno pokriva područje svojom prepoznatljivom crnom bojom

• ne ostavlja mrlje na kamenim dijelovima

• poboljšava strukturu i aktivnost tla

• osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode, i sprječava ispiranje hranjiva

26
MAREC – OKTOBER OŽUJAK – LISTOPAD FEBRUAR – NOVEMBER
FEBRUAR – NOVEMBER
SI/HR 10 L SI/HR 10 L SI/HR 50 L SI/HR 45 L SI/HR 20 L SI/HR 20 L SI/HR 70 L
VELJAČA – STUDENI

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE

Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

• vsebuje visoko kakovostne huminske in bele šote

• ustrezna kislost za kisloljubne rastline

• dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji

PLANTELLA ZEMLJA ZA

RODODENDRONE

Visokokvalitetna specijalna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta rododendrona, azaleja, hortenzija, borovnica, vrijesova i drugih biljaka koje rastu na kiselom tlu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kom/paleta

• sadrži visokokvalitetni huminski i bijeli treset

• odgovarajuća kiselost za biljke koje rastu na kiselom tlu

• dugotrajno djelovanje mineralnih NPK hranjiva u zemlji

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE

Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 l – 600 kosov / paleto

• pravo razmerje borovega lubja, kokosovih vlaken, šotnega mahu in perlita

• substrat dobro sprejema vodo in hranila ter ohranja stabilno strukturo

• ne razpada in ne gnije, nudi zadostno oporo rastlinam

• omogoča dobro rast korenin, zdravo rast rastline in dolgotrajno cvetenje orhidej

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE

Visokokvalitetna specijalna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta orhideja.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 l – 600 kom/paleta

• savršeni omjer borove kore, kokosovih vlakana, tresetne mahovine i perlita

• supstrat dobro upija vodu i hranjiva te održava stabilnu strukturu

• ne raspada se i ne truli te osigurava dovoljnu potporu biljkama

• omogućava dobar rast korijenja, zdrav rast

• biljke i dugotrajnu cvatnju orhideja

SIJEČANJ – PROSINAC

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE

Visokokakovosten rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst limon, mandarin, pomaranč, fig, kakijev, granatnih jabolk, oljk ter drugih citrusov in mediteranskih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 200 kosov / paleto

• vsebuje mešanico huminskih šot za dobro rast citrusov

• zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema

• za bujno cvetenje, tvorbo plodov, zdravo rast in razvoj

• zaloga hranil zadošča za mesec dni

PLANTELLA

ZEMLJA ZA CITRUSE I MEDITERANSKE BILJKE

Visokokvalitetni uzgojni supstrat za sadnju i presađivanje svih vrsta limuna, mandarina, naranči, figa, kakija, šipka, maslina te drugih citrusa i mediteranskih biljaka.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 200 kom/paleta

• sadrži mješavinu huminskog treseta za dobar rast citrusa

• osigurava brzu obnovu i razvoj korijenskog sustava

• za bujnu cvatnju, tvorbu plodova, zdrav rast i razvoj

• zaliha hranjiva dovoljna je za mjesec dana

OŽUJAK – LISTOPAD

JANUAR – DECEMBER
27
MAREC – OKTOBER
SI/HR 3 L SI/HR 10 L
MAREC – MAJ AVGUST – SEPTEMBER
SI/HR 45 L
OŽUJAK – SVIBANJ KOLOVOZ – RUJAN
Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

Z izbranimi izdelki do sanjske trate S odabranim proizvodima do travnjaka iz snova

PLANTELLA SPECIALNO

JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO

Specialno gnojilo za jesensko gnojenje trate spodbuja tvorjenje močnejših in globljih korenin in zagotavlja boljše prezimovanje. Trava bo tudi naslednjo pomlad pripravljena za hitro rast.

Doziranje: 5 kg / 250 m²

NPK: 6-12-24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto

• uravnoteženo razmerje hranil

• z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate

• višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine

• naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO

Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Doziranje: 1 kg / 33 m2

NPK: 20–5–5 + MgO: 3

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto 25 kg – 50 kosov / paleto

• visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila

• za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato

• za večje vrtne trate in športna igrišča

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA TRAVU

Specijalno gnojivo u granulama za gnojenje svih vrsta trava i biljaka koje rastu na travnjaku.

Doziranje: 1 kg / 33 m2

NPK: 20–5–5 + MgO: 3

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta 25 kg – 50 kom/paleta

• visok udio dušika u različitim oblicima koji osiguravaju trenutno i dugotrajno djelovanje gnojiva

• za gustu, ravnomjerno zelenu travu primjerenu za gaženje

• za veće vrtne travnjake i sportska igrališta

PLANTELLA SPECIJALNO

JESENSKO GNOJIVO ZA TRAVU

Specijalno gnojivo za jesensku gnojidbu koje formira jače i dublje korijenje koje lakše prezimljava, a takva trava će biti sljedeće proljeće spremna za brz rast.

Doziranje: 5 kg / 250 m²

NPK: 6-12-24

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kom/paleta

• uravnotežen omjer hranjiva

• s manjim udjelom dušika za manji rizik mraza i bolje prezimljavanje travnjaka

• veći udio fosfora i kalija za jače i dublje korijenje

• u sljedećoj sezoni travnjak će biti gušći, zeleniji i primjereniji za hodanje

28
– OKTOBER
AVGUST
KOLOVOZ – LISTOPAD MAREC – AVGUST
SI/HR 5 kg SI/HR 1 kg SI/HR 5 kg SI/HR 3 kg SI/HR 20 kg
OŽUJAK – KOLOVOZ

1

ODSTRANJEVANJE MAHU: Plantella Proti mahu 3v1

UKLANJANJE MAHOVINE: Plantella Protiv mahovine 3u1

2 ZRAČENJE TRATE: Plantella Kremenovi peski

PROZRAČIVANJE TRAVNJAKA

3 GNOJENJE VSAJ 3 X LETNO: Plantella Gnojilo za travo

GNOJENJE min. 3x GODIŠNJE: Plantella Gnojivo za travu

4 GNOJENJE 1 X LETNO: Plantella Formula 365 za travo

GNOJENJE 1x GODIŠNJE: Plantella Formula 365 za travu

5 SETEV: Plantella mešanice semen

SJETVA: Plantella sjeme trave

6 KOŠNJA KOŠNJA

7 ZALIVANJE

ZALIJEVANJE

8 GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojilo za travo

GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojivo za travu

PRIPOROČENI ČAS

Primerni meseci za opravilo. PREPORUČENO VRIJEME Preporučeni mjeseci za korištenje.

OPTIMALNI ČAS

V teh mesecih z opravilom dosežete najboljši učinek. OPTIMALNO VRIJEME U ovim mjesecima  postižete najbolji učinak.

koledar opravil za sanjsko trato kalendar radova za travnjak iz snova

PLANTELLA FORMULA 365 GNOJILO ZA TRAVO

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Doziranje: 1 kg / 35 m2

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

• zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija

• hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono

• zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

PLANTELLA FORMULA 365 GNOJIVO ZA TRAVU Gnojivo s produženim djelovanjem za gusti, snažni i baršunasto zeleni travnjak temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji izrade.

Doziranje: 1 kg / 35 m2

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta

• zrnca gnojiva okružena su membranom i sadrže uravnoteženu količinu nužno potrebnog dušika, fosfora i kalija

• hranjiva se kontrolirano oslobađaju s obzirom na temperaturu zemlje i vlage te tako osiguravaju uravnoteženu prehranu travnjaka tijekom cijele sezone rasta

• zahvaljujući kontroliranom postupnom oslobađanju gnojivo je ekološki prihvatljivije jer ne opterećuje podzemne vode

29
MAREC – SEPTEMBER
SI/HR 1 kg SI/HR 3 kg SI/HR 5 kg
OŽUJAK – RUJAN
1 2
4
7 8 enkratGnojimosamo v sezoni.jednomGnojenjesamo usezoni.
3
5 6

PLANTELLA STOP MAH

Visoko učinkovito specialno tekoče sredstvo proti mahu. Hitro uniči mah in omogoča vaši trati, da se gosto razraste.

Doziranje: 50 ml / 1 l vode / 1m2 oziroma 1 L / 20 L vode / 20 m2

NPK: 6 % železa

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1L - 12 kosov v TSF, 600 kos / paleto

• učinkovito uniči mah v trati

• hitro delujoča formula - deluje že v 1 dnevu

• s selektivnim mehanizmom učinkuje samo na mah, trate ne poškoduje

• preprosto doziranje s priloženo merico na plastenki

PLANTELLA STOP MAHOVINA

Visoko učinkovito specijalno tekuće sredstvo protiv mahovine. Brzo uništava mahovinu i omogućuje gusto razrastanje vašeg travnjaka.

Doziranje: 50 ml / 1 l vode / 1m2 odnosno 1 L / 20 L vode / 20 m2

NPK: 6 % željeza

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1L - 12 komada u TSF, 600 komada / paletu

• učinkovito uništava mahovinu na travnjaku

• formula brzog djelovanja - djeluje za samo 1 dan

• selektivnim mehanizmom djeluje samo na mahovinu, ne oštećuje travnjak

• jednostavno doziranje s priloženom mjericom na plastičnoj bočici

VELJAČA – LISTOPAD

PLANTELLA STOP MAH 3 V 1

Specialno trikomponentno sredstvo za odpravljanje in preprečevanje mahu v trati.

Doziranje: 5 kg / 50 m²

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto 10 kg – 100 kosov / paleto

• železo hitro in učinkovito odstranjuje mah

• dodana glavna hranila omogočajo trati hitro priraščanje in krepijo rast

• kremenov pesek rahlja tla in zrači travnato površino

PLANTELLA STOP MAHOVINA 3 U 1

Specijalno trikomponentno sredstvo za uklanjanje i sprječavanje mahovine na travnjaku.

Doziranje: 5 kg / 50 m²

NPK: 21–10–21

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kom/paleta 10 kg – 100 kom/paleta

• željezo uklanja mahovinu brzo i učinkovito

• dodatna glavna hranjiva osiguravaju bujnost travnjaka i potiču rast

• kvarcni pijesak olabavljuje tlo i osigurava prozračivanje travnjaka

PLANTELLA CONTESSA

Posebna

Doziranje: 1 kg / 45 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• vsako seme je obloženo s hranili in je dvakrat težje od navadnega, kar omogoča natančno setev, zanesljivo kalitev in hitrejšo začetno rast

• ptice obloženega semena ne marajo

• ustvarja lepo, gosto in vzdržljivo travno rušo

• intenzivno zelena in mehka

• idealna za dosejevanje praznih mest v trati

• primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

PLANTELLA CONTESSA

Posebna mješavina obloženih sjemenki od visokokvalitetnih vrsta i sorti trava koje su prikladne za sve uvjete i položaje.

Doziranje: 1 kg / 45 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• svako sjeme obloženo je hranjivima i dva puta teže od običnog, što omogućava preciznu sjetvu, pouzdano klijanje i brzi početni rast

• ptice ne vole obloženo sjeme

• stvara lijep, gust i održiv travnjak

• intenzivno zelena i meka

• idealna za dosijavanje praznih mjesta na travnjaku

• primjerena za travnjake, parkove, rekreacijske površine i sportska igrališta

30
mešanica obloženih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere in lege.
MAREC – SEPTEMBER
SI/HR 1 kg
OŽUJAK – RUJAN FEBRUAR – OKTOBER
SI/HR 5 kg SI/HR 10 kg
VELJAČA – LISTOPAD FEBRUAR – OKTOBER

PLANTELLA VIVA

Specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za senčne in polsenčne lege.

Doziranje: 1 kg / 50 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je več sence, na severnih straneh hiš, pod drevjem in v okolici grmičevja

• dobra prekrivnost in gosta travna ruša

• odporna proti boleznim in teptanju

• hitra začetna rast

PLANTELLA VIVA

Specijalna mješavina sjemenki sastavljena od vrsta i sorti trava koje su prikladne za sjenovite i polusjenovite položaje.

Doziranje: 1 kg / 50 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• za oblikovanje travnjaka u parkovima i vrtu, na položajima s obiljem hladovine, na sjevernim stranama kuća, ispod drveća i oko grmova.

• dobro prekrivanje i gusti travnjak

• otporna na bolesti i gaženje

• brz početni rast

PLANTELLA UNIVERZAL

Specialna mešanica semen, sestavljena iz hitro rastočih vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege.

Doziranje: 1 kg / 50 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• dobra prekrivnost in gosta travna ruša

• odporna proti boleznim in teptanju

• hitra začetna rast

• primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

PLANTELLA UNIVERZAL

Specijalna mješavina sjemenki sastavljena od brzo rastućih vrsta i sorti trava koje su prikladne za sve vremenske uvjete i položaje.

Doziranje: 1 kg / 50 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• dobro prekrivanje i gusti travnjak

• otporna na bolesti i gaženje

• brz početni rast

• primjerena za travnjake, parkove, rekreacijske površine i sportska igrališta

PLANTELLA ADRIA

Adria je specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za suhe in vroče lege.

Doziranje: 1 kg / 40 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• ima unikatno sposobnost, da se regenerira po sušnem stresu

• zelena tudi pozno jeseni

• dobra prekrivnost in gosta travna ruša

• odporna proti boleznim in teptanju

PLANTELLA ADRIA

Adria je specijalna mješavina sjemenki sastavljena od vrsta i sorti trava koje su prikladne za suhe i vruće površine.

Doziranje: 1 kg / 40 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• ima jedinstvenu sposobnost regeneracije nakon stresa od suše

• zelena i u kasnu jesen

• dobro prekrivanje i gusti travnjak

• otporna na bolesti i gaženje

31
Z izbranimi izdelki do sanjske trate S odabranim proizvodima do travnjaka iz snova
MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN MAREC – SEPTEMBER
MAREC – SEPTEMBER
SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg SI/HR 1 kg
OŽUJAK – RUJAN

Specialna in varovalna sredstva Specijalna i zaštitna sredstva

PLANTELLA DEKORATIVNO BOROVO LUBJE

Naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus pinaster).

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kos / paleto

• grobe granulacije (20–40 mm) in temno rjave barve

• dobro prekriva, ustvarja estetski videz in preprečuje razraščanje plevela

• ščiti zemljo pred prevelikimi temperaturnimi nihanji

• zadržuje toploto in vlago in zmanjšuje potrebo po zalivanju rastlin

• pripomorejo k nastajanju humusa

MAREC – NOVEMBER

PLANTELLA RDEČI LESNI SEKANCI

Naravno obarvani rdeči lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred.

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto

• zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju

• ščitijo tla pred zmrzaljo

• ustvarjajo estetski videz vrta

• zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in preprečujejo razraščanje plevela

• pripomorejo k nastajanju humusa

PLANTELLA CRVENO DRVENO IVERJE

Prirodno obojeno crveno drveno iverje četinjača, primjereno za oblogu tla i ukrašavanje ukrasnih gredica.

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kom/paleta

• zadržava toplinu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem

• štiti tlo od smrzavanja

• stvara estetski izgled vrta

• smanjuje potrebu za prekopavanjem zemlje i sprječava rast korova

• pridonosi nastanku humusa

PLANTELLA RJAVI LESNI SEKANCI

Naravno obarvani rjavi lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred.

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto

• zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju

• ščitijo tla pred zmrzaljo

• ustvarjajo estetski videz vrta

• zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in odstranjevanju plevela

• pripomorejo k nastajanju humusa

PLANTELLA DEKORATIVNA BOROVA KORA

Prirodna obloga za tlo od borove kore (Pinus Pinaster)

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kom/paleta

• grube granulacije (20 – 40 mm) i tamnosmeđe boje

• dobro prekriva, doprinosi estetskom izgledu i sprječava rast korova

• štiti zemlju od prevelikih temperaturnih odstupanja

• zadržava toplotu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem biljaka

• pridonosi nastanku humusa

OŽUJAK – STUDENI

Prirodno obojeno smeđe drveno iverje četinjača, primjereno za oblogu tla i ukrašavanje ukrasnih gredica.

Doziranje: 50 l / 2–5 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kom/paleta

• zadržava toplinu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem

• štiti tlo od smrzavanja

• stvara estetski izgled vrta

• smanjuje potrebu za prekopavanjem zemlje i uklanjanjem korova

• pridonosi nastanku humusa

32
MAREC – NOVEMBER
MAREC – NOVEMBER
PLANTELLA SMEĐE DRVENO IVERJE
SI/HR 50 L SI/HR 45 L SI/HR 45 L
OŽUJAK – STUDENI

PLANTELLA RHIZOPON I, II

Sredstvo za pospeševanje rasti korenin za pripravo potaknjencev vseh vrst rastlin. Plantella Rhizopon I - za zelene potaknjence; Plantella Rhizopon II - za delno olesenele potaknjence;

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Doziranje: pripravljeno za uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 g – 24 kosov / karton, 240 kartonov / paleto

• počasno sproščanje stimulatorjev rasti

• zanesljiva in visoka stopnja uspešnosti nastanka novih korenin

• prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino

• nakup izdelkov je možen le s FFS izkaznico

PLANTELLA RHIZOPON I, II, III

Sredstvo za ubrzavanje rasta korijenja za pripremu reznica svih vrsta biljaka.

Plantella Rhizopon I - za zelene reznice; Plantella Rhizopon II - za djelomično odrvenjele reznice;

Plantella Rhizopon III - za odrvenjele reznice.

Doziranje: spremno za uporabu FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 g – 24 kom/karton, 240 kartona/paleta

• sporo oslobađanje stimulatora rasta

• pouzdan i visok stupanj uspješnosti nastajanja novog korijenja djelovanje

• prilagođeno biljnoj skupini

• kupnja proizvoda moguća je samo s SZB karticom

33
JANUAR – DECEMBER
SI I 25 g SI II 25 g HR I 25 g HR II 25 g HR I 1 kg
SIJEČANJ – PROSINAC
HR III 25 g
Sredstva za pospeševanje rasti korenin Sredstva za ubrzavanje rasta korijenja

Strokovnjaki po naravi Stručnjaci po

prirodi

Učinkoviti izdelki za ekološko vrtnarjenje

Ljudje se vedno bolj zavedamo prednosti samooskrbe in uživanja pristne, domače in naravne hrane. Skladno s tem, se krepi tudi trend ekološkega vrtnarjenja, katerega smo med prvimi prevzeli tudi v Unichemu. V ta namen smo razvili naravno linijo BIO PLANTELLA ljubiteljem vrtnarjenja ponuja naravne rešitve za prehrano in varstvo rastlin.

V treh desetletjih je blagovna znamka BIO PLANTELLA širila izbor izdelkov in pridobila status vodilne bio blagovne znamke v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah po svetu.

Učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

Ljudi su sve svjesniji prednosti samoopskrbe i konzumacije autentične, domaće i prirodne hrane. U skladu s time jača i trend ekološkog vrtlarstva koji smo među prvima prihvatili i u Unichemu. Za tu smo svrhu razvili prirodnu liniju BIO PLANTELLA koja ljubiteljima vrtlarstva nudi prirodna rješenja za prihranu i zaštitu biljaka.

Tijekom tri desetljeća robna marka BIO PLANTELLA širila je izbor proizvoda i stekla status vodeće robne marke "bio" u Sloveniji, Hrvatskoj i ostalim zemljama diljem svijeta.

34

DOVOLJENJE ZA UPORABO V EKOLOŠKI PRIDELAVI PO EVROPSKI REGULATIVI ES 834/2007.

S DOZVOLOM ZA UPOTREBU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U SKLADU S EUROPSKOM REGULATIVOM EC 834/2007.

Popolnoma naravna in učinkovita izbira za bio vrt.

Potpuno prirodan i učinkovit izbor za biovrt.

Dokazana učinkovitost

Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo z lastnim, prepoznavnim znakom TEST –testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

Ekološki pristop k vrtnarjenju se prične že s pravilno izbiro substrata in sredstev za pripravo tal za setev in sajenje. V ta namen BIO PLANTELLA ponuja visoko kakovostne zemlje in trdna ter tekoča organska gnojila, ki rastlinam zagotavljajo najboljše sestavine za zdravo rast. Linija vključuje tudi izdelke za mehansko zaščito, ki preprečujejo škodo, katero povzročajo rastlinski škodljivci, hkrati pa omogoča pregled nad njihovo množičnostjo. Različna naravna sredstva za krepitev rastlin odganjajo in uničujejo škodljivce ter rastline ščitijo pred boleznimi. V naših izdelkih najdete preverjeno učinkovite naravne sestavine kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, sojin lecitin, timijan in brin.

Dokazana učinkovitost

Naši proizvodi rezultat su dugogodišnjeg znanja, provjerenih istraživanja i tehnoloških inovacija, a učinkovitost proizvoda testirana je i potvrđena u stručnim laboratorijima. Svoju konkurentsku prednost i ključno svojstvo svojih proizvoda komuniciramo vlastitom prepoznatljivom oznakom TEST –testirana učinkovitost i sloganom STRUČNJACI PO PRIRODI.

Ekološki pristup vrtlarenju počinje pravilnim odabirom supstrata i sredstava za pripremu tla za sijanje i sadnju. Za tu svrhu BIO PLANTELLA nudi visokokvalitetne zemlje i kruta te tekuća organska gnojiva koja biljkama osiguravaju najbolje sastojke za zdrav rast. Linija uključuje i proizvode za mehaničku zaštitu koji sprečavaju štetu koju izazivaju biljni štetnici, a istodobno omogućuje pregled nad njihovim razmnožavanjem. Različita prirodna sredstva za jačanje biljaka odbijaju i uništavaju štetnike i biljke štite od bolesti. U našim proizvodima možete pronaći provjereno učinkovite prirodne sastojke kao što su prirodni piretrin iz biljke dalmatinski buhač, poljska preslica, sojin lecitin, timijan i smreka.

35

Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje

Prirodni i učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE

100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebujejo fulvinske in huminske kisline

• bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gnojenje in dognojevanje vseh vrst vrtnih in okrasnih rastlin.

Doziranje: 3 kg / 35 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebuje fulvinske in huminske kisline, visoka vsebnost suhe in organske snovi izboljšuje sposobnost zadrževanja vode

• bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje i dognojavanje svih vrsta vrtnih i ukrasnih biljaka.

Doziranje: 3 kg / 35 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline, dok visok udio suhe i organske tvari poboljšava sposobnost zadržavanja vode

• obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA RAJČICE I PLODOVITO POVRĆE

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje rajčica i ostalog plodovitog povrća.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• s dodatkom prirodnog kalija za čvršće plodove punijeg okusa

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline

• obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

36
3 kg 1 kg
FEBRUAR – NOVEMBER VELJAČA – STUDENI
MAREC – OKTOBER
SI/HR SI/HR
OŽUJAK – LISTOPAD

BIO PLANTELLA NUTRIVIT

ZA BOROVNICE IN KISLOLJUBNE RASTLINE

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje borovnic, ameriških borovnic, rododendronov, hortenzij, azalej, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54  kartonov / paleto

• zagotavlja optimalno kislo pH vrednost zemlje

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIČEVJE

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• z dodatkom naravnega fosforja za okusne sadeže

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

FEBRUAR – NOVEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT

ZA BOROVNICE I ACIDOFILNE BILJKE

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje borovnica, američkih borovnica, rododendrona, hortenzija, azaleja, vrijesova i ostalih acidofilnih biljaka.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• osigurava optimalnu kiselu pH vrijednost zemlje

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline, obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

VELJAČA – STUDENI

BIO PLANTELLA NUTRIVIT

ZA LISTNATO ZELENJAVO

100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje solatnic, zelja, cvetače, ohrovta in druge listnate zelenjave.

Doziranje: 3 kg / 14 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• z dodatkom naravnega kalija za bolj okusno zdravo zelenjavo

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebujejo fulvinske in huminske kisline

• bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE I BOBIČASTO VOĆE

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje jagoda, malina, kupina, ribiza, ogrozda, goji bobica, aronije i ostalog bobičastog voća.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• s dodatkom prirodnog fosfora za ukusne plodove

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline, obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

BIO PLANTELLA NUTRIVIT

ZA

LISNATO POVRĆE

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje salata, kupusa, cvjetače, kelja i drugog lisnatog povrća.

Doziranje: 3 kg / 14 m²

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• s dodatkom prirodnog kalija za ukusnije zdravo povrće

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline

• obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

37
FEBRUAR – NOVEMBER
SI/HR 1 kg
SI/HR 1 kg
VELJAČA – STUDENI
FEBRUAR – NOVEMBER
SI/HR 1 kg
VELJAČA – STUDENI

Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje Prirodni i učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR 100 % organski dodatek za pripravo kakovostnega domačega komposta.

Doziranje: 150–200 g / m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

• iz povsem naravnih sestavin

• prilagojena sestava spodbudi aktivnost mikroorganizmov, kar močno pospeši proces kompostiranja

• za pripravo kakovostnega humusa, primerljivega tistemu iz gozdnih tal

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR 100 % organski dodatak za pripremu kvalitetnog domaćeg komposta.

Doziranje: 150–200 g / m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta

• od potpuno prirodnih sastojaka

• prilagođen sastav potiče aktivnost mikroorganizama, čime se znatno ubrzava proces kompostiranja

• za pripremu kvalitetnog humusa, sličnog onom u šumskom tlu

BIO PLANTELLA VRT

Biostimulant iz morskih alg za vrtnine, zelišča, sadne in okrasne rastline.

Doziranje: 1 l / 70 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto 3 l–6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

• 100% organsko

• za zdrav in močan koreninski sistem, optimalno rast in cvetenje, večji pridelek ter boljšo kakovost plodov polnega okusa

• z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih aminokislin in vitaminov

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

BIO PLANTELLA VRT

Biostimulans od smeđih morskih algi za povrće, začinsko bilje, voćke i ukrasno bilje.

Doziranje: 1 l / 70 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta 3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta

• 100% organsko

• za zdrav i snažan korijenov sustav, optimalan rast i cvjetanje, veći urod te bolju kvalitetu plodova punog okusa

• s prirodnim biljnim hormonima rasta, mješavinom potrebnih aminokiselina i vitamina

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

VELJAČA – LISTOPAD

BIO PLANTELLA VITA

Naravni vitaminski kompleks za prehrano in krepitev vseh vrst rastlin z izjemno hitrim delovanjem.

Doziranje: 500 ml / 70 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto

• visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost na bolezni, škodljivce in različne vremenske razmere in strese, kot so vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru

• bistveno poveča koreninsko maso ter s tem bujno cvetenje in obilen pridelek

• primerna za zalivanje ali foliarno gnojenje

• idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov ter vitaminov za hitro rast

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

BIO PLANTELLA VITA

Prirodni vitaminski kompleks za prehranu i jačanje svih vrsta biljaka s iznimno brzim djelovanjem.

Doziranje: 500 ml / 70 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta

• visok udio vitamina za veću otpornost na bolesti, štetočine te različite vremenske uvjete i stresove kao što su vrućina, hladnoća, šteta od tuče, suša, vjetar

• uvelike povećava korijensku masu, a time i bujno cvjetanje i obilne usjeve

• primjereno za zalijevanje ili folijarno gnojenje

• idealna kombinacija organske tvari, proteina, aminokiselina, peptida i vitamina za brzi rast

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

38 500 ml 1 L 3 L 3 kg 500 ml
MAREC – SEPTEMBER
OŽUJAK – RUJAN FEBRUAR – OKTOBER MAREC – OKTOBER
SI/HR SI/HR SI/HR
OŽUJAK – LISTOPAD

Visoko kakovostne organske zemlje za zdravo rast

Visokokvalitetne organske zemlje za zdravi rast

BIO PLANTELLA ORGANSKA ZEMLJA ZA BIO VRT IN CVETJE

Visoko kakovostna univerzalna organska zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih, balkonskih in sobnih rastlin ter zelenjave in zelišč v bio vrtu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 l – 96 kosov / paleto

• iz povsem naravnih sestavin, zato je odlična za bio pridelavo

• idealna kombinacija treh šot za optimalen vodno-zračni režim

• bogata z organskimi hranilnimi snovmi za bujne in zdrave rastline

• dodana organska gnojila povečajo zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil

• v novem kompaktnem pakiranju za preprosto prenašanje in shranjevanje

BIO PLANTELLA ORGANSKA ZEMLJA ZA BIO VRT I CVIJEĆE

Visokokvalitetna univerzalna organska zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnog, balkonskog i sobnog cvijeća te povrća i bilja u organskom vrtu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 l – 96 kom/paleta

• od posve prirodnih sastojaka, stoga je odlična za organsku proizvodnju

• idealna kombinacija tri treseta za optimalan vodozračni režim

• bogata organskim hranjivima za bujne i zdrave biljke

• dodana organska gnojiva povećavaju sposobnost apsorpcije vode i hranjivih tvari u korijenju

• u novoj kompaktnoj ambalaži za jednostavno nošenje i skladištenje

BIO PLANTELLA START

Visoko kakovostna zemlja iz najkakovostnejših šot za setev, vzgojo in presajanje sadik.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l – 120 kosov / paleto 50 l – 48 kosov / paleto

• vsebuje 100% naravno šoto

• mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast

• zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin ter zdrave in močne sadike

• fino mleta struktura zemlje ustvarja idealno razmerje zraka in vode v območju korenin

• kombinacija šot skrbi za optimalno zadrževanje vode v zemlji

BIO PLANTELLA START

Visokokvalitetna zemlja od najkvalitetnijih treseta za sjetve, uzgoj i pikiranje.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l – 120 kom/paleta 50 l – 48 kom/paleta

• omogućuje mladim biljkama idealne uvjete za razvoj korijenja i snažan rast

• osigurava idealne uvjete za rast mladih biljaka te zdravih i snažnih sadnica

• sitno mljevena struktura zemlje stvara idealan omjer zraka i vode u području korijenja

• kombinacija treseta osigurava optimalno zadržavanje vode u zemlji

SIJEČANJ – LISTOPAD

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA BOROVNICE

Visoko kakovostna organska zemlja za ekološko sajenje in presajanje vseh vrst: borovnic, brusnic in drugih kisloljubnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 60 l - 48 kos / paleto

• zagotavlja optimalne kislo pH vrednost, prilagojeno borovnicam, brusnicam, rododendronom …

• z najkakovostnejšo huminsko šoto: bogato z organsko snovjo in humusom

• bioaktivna glina preprečuje izhlapevanje vode

• dodano dolgo delujoče organsko gnojilo

• za bujne in zdrave borovnice polnega okusa

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA

BOROVNICE

Visokokvalitetna organska zemlja za ekološku sadnju i presađivanje svih vrsta: borovnica, brusnica i drugih acidofilnih biljaka.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 60 l - 48 kom / paleti

• osigurava optimalnu kiselu pH vrijednost prilagođenu borovnicama, brusnicama, rododendronima...

• s najkvalitetnijim huminskim tresetom: bogat organskim tvarima i humusom

• bioaktivna glina sprječava isparavanje vode

• dodano organsko gnojivo s dugim djelovanjem

• za bujne i zdrave borovnice punog okusa

39 20 L 50 L
25 L 60 L
SEPTEMBER
MAREC – MAJ
– NOVEMBER
OŽUJAK – SVIBANJ RUJAN – STUDENI JANUAR – OKTOBER MAREC – OKTOBER OŽUJAK – LISTOPAD
SI/HR
SI/HR
SI/HR SI/HR

Naravni izdelki za okusne in zdrave paradižnike Prirodni proizvodi za ukusnu i zdravu rajčicu

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE

100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk.

Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek

• granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil

• vsebujejo fulvinske in huminske kisline

• bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kosov / paleto

• vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote

• izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov

• zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov

• zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

Visokokvalitetna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta rajčica, plodovitog povrća i ostalog povrća u vrtu, koritima ili visokim gredicama.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 komada / paleta

• sadrži optimalnu kombinaciju crnog i bijelog huminskog treseta

• odabrana hranjiva doprinose uspješnoj oplodnji i oblikovanju plodova

• osigurava prirodan i zdrav rast te razvoj sočnih plodova

• osigurava optimalnu strukturnu stabilnost zemlje i omogućuje optimalan vodozračni režim

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA RAJČICE I PLODOVITO POVRĆE

100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje rajčica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: 1 kg / 14 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• s dodatkom prirodnog kalija za čvršće plodove punijeg okusa

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima

• granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva

• sadrži fulvinske i huminske kiseline

• obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

40
50 L 1 kg
BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE APRIL – SEPTEMBER BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA RAJČICE TRAVANJ – RUJAN
MAREC
OKTOBER
SI/HR SI/HR
OŽUJAK – LISTOPAD

BIO PLANTELLA ORGANSKO ZA PARADIŽNIKE

Visoko kakovostni biostimulant iz rjavih morskih alg za vse vrste plodovk: paradižnik, paprika, kumare, jajčevci, bučke itd.

Doziranje: 1 l / 60 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• tekoči izvlečki morskih alg rastlinam omogočajo odličen razvoj

• optimalna vsebnost hranil za zdrav in močan koreninski sistem, odlično rast in cvetenje

• alge povečujejo pridelek in čvrstost plodov

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ZA PARADIŽNIKE

Organsko kalcijevo gnojilo za preprečevanje in zdravljenje fizioloških bolezni paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Doziranje: 250 ml / 80 l

Organska snov: 22, N: 3,5, CAO: 8

Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

• zdravi gnitje vršičkov na paradižniku in ostalih vrtninah

• ima trojno delovanje – kot biostimulator, gnojilo in korektor za pomanjkanje kalcija

• aminokisline kot rastlinski biostimulator pomagajo pri boljšem prenosu kalcija in ostalih mikroelementov v rastlino

• preprečuje pokanje plodov pri paradižniku in grenko pegavost pri jabolkih ter izboljša skladiščno sposobnost plodovk

• preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ZA RAJČICE

Organsko kalcijevo gnojivo za sprječavanje i liječenje fizioloških bolesti rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica i ostalog plodovitog povrća.

Doziranje: 250 ml / 80 l

Organska tvar: 22, N: 3,5, CAO: 8

Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• sprječava vršnu trulež plodova rajčica i ostalog povrća

• ima trostruko djelovanje – kao biostimulator, gnojivo i korektor za nedostatak kalcija

• aminokiseline kao biljni biostimulatori poboljšavaju prijenos kalcija i ostalih mikroelemenata u biljku

• sprječava pucanje plodova rajčice i smanjuje rizik od gorke pjegavosti kod jabuka te poboljšava skladišnu sposobnost plodovitog povrća

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

BIO PLANTELLA ORGANSKO ZA RAJČICE

Visokokvalitetni organski biostimulans od smeđih morskih algi za sve vrste plodovitog povrća: rajčice, paprike, krastavce, patlidžane, tikvice itd. Doziranje: 1 l / 60 l

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• tekući ekstrakti morskih alga omogućuju odličan razvoj

• optimalni udio hranjiva za zdrav i snažan korijenov sustav, odličan rast i cvjetanje

• alge povećavaju prinos, povećavaju čvrstoću ploda

• jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

TRAVANJ – LISTOPAD

BIO PLANTELLA VITAL ZA PARADIŽNIKE

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini

• krepi celično steno rastlin in tako preprečuje vstop bolezni vanjo, zaradi česar se dvigne odpornost rastlin

• sestavine spodbujajo zdravo rast paradižnika in plodovk

BIO PLANTELLA VITAL ZA RAJČICE

Prirodni preparat na bazi poljske preslice za jačanje rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica i ostalog plodovitog povrća.

Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• poljska preslica iznimno je bogata silicijem, kalcijem te drugim mineralima i vitaminima

• jača stanične stijenke biljaka, čime sprječava rizik od zaraze i povećava otpornost biljaka

• sastojci potiču zdrav rast rajčica i plodovitog povrća

41 250 ml 1 L 500 ml
MAJ – SEPTEMBER
SVIBANJ – RUJAN
APRIL – OKTOBER
BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO APRIL – OKTOBER
LISNO GNOJIVO
BIO PLANTELLA KALCIJEVO
SI/HR SI/HR SI/HR
TRAVANJ – LISTOPAD

Učinkovita zaščita pred boleznimi rastlin

Učinkovita ekološka zaštita od bolesti

BIO PLANTELLA UNIVERZALNI FUNGICID

Fungicid na podlagi mikroorganizmov za omejevanje nadaljnjega širjenja glivičnih bolezni na vrtninah, v trsnicah, drevesnicah ter na travnatih površinah.

Doziranje: 5 g / 100 m2

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / transportno pakiranje: 5 g - 20 kom / karton, 108 kartonov / paleto

• proti listni pegavosti, sivi plesni, beli gnilobi in drugim glivičnim boleznim

• vsebuje glivo Pythium oligandrum sev M1, ki deluje kot mikoparazit in ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila.

• krepi celične stene ter tako povečuje odpornost in spodbuja rast gojenih rastlin

• kratka karenčna doba

BIO PLANTELLA BAKER

Visoko koncentrirano gnojilo z bakrom za listno škropljenje zelenjave, sadnih in drugih rastlin ter vinske trte.

Doziranje: 10–30 g / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 35 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 1 kg – 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

• za zimsko in jesensko foliarno škropljenje ter škropljenje v času vegetacije

• za zdrave rastline in večjo rodnost

• večja vsebnost bakra in manjša poraba na enoto v primerjavi s podobnimi pripravki

BIO PLANTELLA BAKAR

Visokokoncentrirano gnojivo s bakrom za prskanje povrća, sadnica i drugih biljaka te vinove loze. Doziranje: 10–30 g / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 35 g – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta 1 kg – 6 kom/karton, 28 kartona/paleta

• za zimsko i jesensko folijarno prskanje te prskanje u vrijeme vegetacije

• za zdrave biljke i obilan urod

BIO PLANTELLA UNIVERZALNI FUNGICID

Fungicid na bazi mikroorganizama u obliku močivog praha (WP) za ograničavanje daljnjeg širenja gljivičnih bolesti na povrtnicama, u prporištima, na sadnicama šumskog i ukrasnog bilja te na travnatim površinama (vrtni travnjaci, igrališta za golf, nogometna igrališta).

Doziranje: 5 g / 100 m2

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / transportno pakiranje: karton, 126 kartona / paletu

• protiv pjegavosti lista, sive plijesni, bijele truleži i ostalih gljivičnih bolesti.

• mogućnost folijarne primjene i primjene sa zalijevanjem ili namakanjem.

• za suho ili vlažno tretiranje gomolja i tretiranje sjemenki.

• kratka karenca.

OŽUJAK - LISTOPAD

• veći udio bakra u gnojivu te manja potrošnja po jedinici u usporedbi sa sličnim preparatima na bazi bakra na tržištu

BIO PLANTELLA NATUR

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev in vitalnost rastlin v času vegetacije. Izvleček njivske preslice (Equisetum arvense L.) je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009). Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo v koncentratu: 10 ml / 1 l vode

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml (razpršilka) – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 50 ml (koncentrat) – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje

• za sadno drevje, vrtnine in okrasne rastline

• krepi celice rastlin in preprečuje vdor bolezni v rastlino

BIO PLANTELLA NATUR

Prirodni preparat na bazi poljske preslice za jačanje i vitalnost biljaka u vrijeme vegetacije. Ekstrakt poljske preslice (Equisetum arvense L.) na popisu je osnovnih tvari (1107/2009).

Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu u koncentratu: 10 ml/1 l vode

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml (raspršivač) – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 50 ml (koncentrat) – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• za sprječavanje i suzbijanje plijesni, krastavosti, hrđe

• uporaba na voćkama, povrću i ukrasnim biljkama

• jača stanice biljaka, a time i prodor bolesti u biljku

42
JANUAR – MAREC OKTOBER – DECEMBER SIJEČANJ – OŽUJAK LISTOPAD – PROSINAC
35 g 1 kg 500 ml 50 ml 5 g SI SI/HR SI/HR SI/HR SI/HR
OŽUJAK – LISTOPAD

Učinkovita ekološka zaščita pred škodljivci

Učinkovita ekološka zaštita od štetnika

BIO PLANTELLA OLJE ZA ŠKROPLJENJE

Povsem naraven insekticid in akaricid, ki hitro uniči vse razvojne stadije škodljivih žuželk, kot so kapar, listne uši in pršice.

Doziranje: 20 ml / 1 – 1,5 l

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto

• povsem naraven in s takojšnjim učinkom

• uniči kaparja, pršice, uši, …

• deluje na vse stadije škodljivcev: jajčeca, ličinke, odrasle žuželke

• izjemno učinkovito delovanje

BIO PLANTELLA ARION PROTI POLŽEM

Povsem naravna vaba v obliki modrih granul s takojšnjim učinkom proti vsem vrstam polžev na okrasnih gredicah, zelenjavnem vrtu in jagodah.

Doziranje: 500 g / 130 m²

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / transportno pakiranje: 500 g – 12 kom / karton, 84 kartonov / paleto

• izjemno odporen na dež – do 14 dni

• odlična ješčnost, takojšnje delovanje

• prodaja brez izkaznice, v neživilskih trgovinah

BIO PLANTELLA ARION PROTIV PUŽEVA

Potpuno prirodni mamac u obliku plavih granula s trenutnim učinkom protiv svih vrsta puževa na ukrasnim gredicama, u povrtnjacima i na jagodama.

Doziranje: 500 g / 130 m²

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / transportno pakiranje: 500 g – 12 kom / karton, 84 kartona / paleta

• iznimno otporan na kišu – do 14 dana.

• izvrsna jestivost, trenutno djelovanje.

BIO PLANTELLA OVITEX

Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju.

Doziranje: 20 ml/1 – 1,5 l

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• posve prirodno i s trenutnim učinkom

• suzbija štitaste uši, grinje, lisne uši...

• djeluje na sve razvojne faze štetočina: jajašca, ličinke, odrasle insekte

• izuzetno učinkovito djelovanje

SIJEČANJ – PROSINAC

43
MAREC – OKTOBER OŽUJAK - LISTOPAD
JANUAR – DECEMBER SI 500 ml 200 ml SI 200 ml HR NOVO

BIO PLANTELLA KENYATOX

Insekticid iz naravnega piretrina za zatiranje rastlinskih škodljivcev na okrasnih rastlinah v obliki pršila.

Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 750 ml – 17 kosov / karton,16 kartonov / paleto

izboljšana formula: 2,7x več piretirna in brez sinergista PBO naravna sestava na osnovi rastline dalmatinski bolhač insekticid s kurativnim delovanjem širok spekter delovanja – za zatiranje listnih uši, gosenice metuljev in rastlinjakovega ščitkarja primeren za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih brez karenčne dobe

APRIL - NOVEMBER

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

Insekticidni koncentrat iz naravnega piretrina iz rastline dalmatinski bolhač za zatiranje rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu, na okrasnih in sobnih rastlinah ter trti.

Doziranje: 20 ml/12.5 l/125 m2

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml–25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• naravni insekticid s takojšnjim učinkom

• za ekološko pridelavo

• uporaba brez izkaznice, prodaja v trgovinah, registriranih za prodajo FFS

• kratka karenčna doba

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

Insekticidni koncentrat od prirodnog piretrina dobiven iz biljke dalmatinski buhač za uništavanje biljnih nametnika u povrtnjacima, na ukrasnim i sobnim biljkama te na vinovoj lozi.

Doziranje: 20 ml/12.5 l/125 m2

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• prirodni insekticid s trenutnim učinkom

• za ekološku proizvodnju

• uporaba bez iskaznice, prodaja u trgovinama registriranim za prodaju FFS

SIJEČANJ - PROSINAC

BIO PLANTELLA THYMI

100 % naravni sprej za rastline na osnovi izvlečka timijana in brina krepi rastline in odganja škodljivce.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• učinkovita rešitev za odganjanje listnih uši, ščitkarjev, resokrilcev in drugih škodljivcev na zelenjavi, sadnem drevju, jagodičevju, trti in okrasnih rastlinah

• ni nevaren čebelam in drugim koristnim organizmom

• sestava omogoča boljšo oprijemljivost sredstva in s tem povečuje učinkovitost; nima karenčne dobe

BIO PLANTELLA

VERDE PLUS

Insekticid na bazi prirodnog piretrina za suzbijanje biljnih štetnika na ukrasnim biljkama.

Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 750 ml – 17 kom/karton,16 kartona/paleta

• poboljšana formula: 2,7x više piretrina i bez sinergista PBO

• prirodni sastav na bazi biljke dalmatinski buhač

• insekticid s kurativnim djelovanjem

• širok raspon djelovanja za suzbijanje lisnih ušiju, gusjenica leptira i bijelih mušica

• primjeren za uporabu u vanjskim i unutarnjim prostorima

• bez karence

TRAVANJ - PROSINAC

BIO PLANTELLA THYMI

100 % prirodni sprej za biljke na bazi ekstrakta timijana i kleka jača biljke i osigurava obranu od štetočina.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• učinkovito rješenje protiv lisnih ušiju, štitastih moljaca, tripsa i drugih štetočina na povrću, voćkama, bobičastom voću, vinovoj lozi i ukrasnim biljkama

• nije opasan za pčele i druge korisne organizme

• sastav omogućava bolje prianjanje sredstva te time povećava učinkovitost; bez karence

SIJEČANJ – PROSINAC

44 SI/HR 500 ml
FLORA KENYATOX
SI 750 ml
JANUAR – DECEMBER
SI 20 ml
JANUAR – DECEMBER
HR 750 ml

Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci

Učinkovita mehanička zaštita od štetnika

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE

Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju.

Doziranje: 20 – 24 malih plošč / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 18 kosov/ karton, 64 kartonov / paleto

• za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev

• natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past

• visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi

• dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage

• brez karenčne dobe

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČICE / METULJČKI

Odlična mehanska zaščita sobnih in balkonskih rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v obliki metulja.

Doziranje: po potrebi

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 60 kartonov / paleto

• lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev, se ne izpira in ne topi

• dolga obstojnost

BIO PLANTELLA ŽUTE LJEPLJIVE PLOČE

Odlična mehanička zaštita od širokog spektra biljnih štetnika u povrtnjaku i voćnjaku. Doziranje: 20 – 24 ploča / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 18 kom/karton, 64 kartona/paleta

• za posve prirodno suzbijanje lisnih ušiju, resokrilca, bijelih mušica i drugih štetočina

• precizno određena žuta boja namami štetočine u klopku

• visokokvalitetno entomološko ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa

• dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi

• bez razdoblja karencije

BIO PLANTELLA PLOŠČE PROTI ČEBULNI MUHI

Ekološko najprimernejša zaščita čebule, pora, česna, šalotke, drobnjaka in šopaste čebule. Doziranje: 1 - 2 plošči / m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kosov – 18 kosov / karton, 64 kartonov / paleto

• za povsem naravno zaščito vrtnin pred ličinkami čebulne muhe in porove zavrtalke, listnimi ušmi, rastlinjakovim ščitkarjem in stebelnim kapusovim kljunotajem

• visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi

• dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage

• enostavna uporaba z dodanimi palčkami

BIO PLANTELLA PLOČE PROTIV LUKOVE MUHE

Ekološki najprimjerenija zaštita za luk, poriluk, češnjak, ljutiku i vlasac.

Doziranje: 1 - 2 ploče / m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kom – 18 kom/karton, 64 kartona/paleta

• za posve prirodnu zaštitu biljaka od ličinki lukove muhe, minera poriluka, lisnih ušiju, štitastih moljaca i male repičine pipe

• visokokvalitetno entomološko ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa

• dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi

• jednostavna uporaba s dodanim štapićima

OŽUJAK – STUDENI

BIO PLANTELLA ŽUTE LJEPLJIVE PLOČE/ LEPTIRI

Odlična mehanička zaštita sobnih i balkonskih biljaka od širokog spektra biljnih štetnika u obliku leptira.

Doziranje: po potrebi

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 60 kartona/paleta

• ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina, ne ispire se i ne otapa

• dugotrajna postojanost

SIJEČANJ – PROSINAC

45 SI/HR
JANUAR – DECEMBER
MAREC – NOVEMBER APRIL – SEPTEMBER
SI/HR
TRAVANJ – RUJAN SI/HR

Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci

Učinkovita

mehanička zaštita od štetnika

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOŠČE

Odlična mehanska zaščita sadnega drevja pred sadnimi grizlicami in listnimi osicami.

Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto

• bela barva škodljivca zvabi v past

• visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi

• dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage

BIO PLANTELLA BIJELE LJEPLJIVE PLOČE

Izvrsna mehanička zaštita voćaka od voćnih i lisnih osica.

Doziranje: 20 – 24 malih ploča/100 m2

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 55 kartona/paleta

• visokokvalitetno ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa

• dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi

• bez karence

BIO PLANTELLA MODRE LEPLJIVE PLOŠČE

Odlična mehanska zaščita rastlin pred cvetličnim resarjem oziroma kalifornijskim tripsom na okrasnih rastlinah, vrtninah in sadnem drevju v rastlinjakih in na prostem.

Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto

• natančno določena modra barva škodljivca zagotovo zvabi v past

• visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi

• dolga obstojnost (tudi nekaj mesecev)

BIO PLANTELLA PLAVE LJEPLJIVE PLOČE

Odlična mehanička zaštita biljka od kalifornijskog tripsa na ukrasnom bilju, povrću i voćkama u staklenicima i na otvorenom.

Doziranje: 20 – 24 malih ploča/100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 55 kartona/paleta

• precizno određena plava boja koja štetnika sigurno namami u zamku

• visokokvalitetno ljepilo koje omogućava da se brzo zalijepe i vrlo lagani štetnici, ne ispire se i ne otapa te nije štetan za biljke

• dugotrajna postojanost (i nekoliko mjeseci)

VELJAČA - LISTOPAD

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK

Odlična mehanska zaščita sadnega drevja, grmovnic in okrasnih dreves pred širokim spektrom škodljivcev.

Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 m – 24 kosov/ karton, 68 kartonov / paleto

• za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerk, gosenic drugih pedicev in drugih škodljivcev sadnega drevja

• visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi

• obojestranska lepljivost omogoča preprosto in hitro nameščanje

MAREC – NOVEMBER

BIO PLANTELLA LJEPLJIVA TRAKA

Izvrsna mehanička zaštita voćaka, grmova i ukrasnog grmlja od širokog spektra štetočina. Doziranje: po potrebi

Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 m – 24 kom/karton, 68 kartona/paleta

• za hvatanje gusjenica malog mrazovca, grba korak gusjenica, gusjenica ostalih mrazovaca i drugih štetočina voćaka

• visokokvalitetno ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina, ne ispire se i ne otapa

• odgovarajuća širina osigurava pouzdanu kontrolu štetočina

• obostrana mogućnost lijepljenja zajednostavno i brzo namještanje

46
MAREC – APRIL FEBRUAR OŽUJAK – STUDENI

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA

Cepilna smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri drugih poškodbah na drevju in grmičevju.

Doziranje: enakomerno premažemo poškodovane dele

Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 350 g – 10 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• omogoča hitrejše celjenje ran, preprečuje razvoj bakterij in vdor bolezenskih klic v rastlino

• dobra elastičnost pri nizkih temperaturah

• primerna gostota za odlično prekrivnost ran

• gobica omogoča enostavno nanašanje

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA

Smola za premazivanje rana kod cijepljenja i ostalih oštećenja na drveću i grmlju.

Doziranje: ravnomjerno premažemo oštećene dijelove

Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 30 kom/karton, 126 kartona/paleta 350 g – 10 kom/karton, 126 kartona/paleta

• omogućava brže cijeljenje rana, sprječava razvoj bakterija i prodor uzročnika bolesti u biljku

• dobra elastičnost na niskim temperaturama

• primjerena gustoća za odlično prekrivanje rana

• spužva omogućava jednostavno nanošenje

BIO PLANTELLA PROTEKT

Naravni premaz za zaščito dreves pred spomladansko pozebo.

Doziranje: debla enakomerno premažemo od tal do vej

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg – 12 kosov / karton, 15 kartonov / paleto 3 kg – 144 kos / paleto

• biološka zaščita, ki neguje drevesna debla in povečuje njihovo elastičnost

• zaradi dobre oprijemljivosti je drevje zaščiteno vso zimo

• bela barva zaščitnega premaza odbija sončne žarke in preprečuje pokanje skorje

• primeren za kraje s hudo vročino

BIO PLANTELLA PROTEKT

Prirodni premaz za zaštitu drveća od proljetnog smrzavanja.

Doziranje: debla ravnomjerno premažemo od tla do grana

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg – 12 kom/karton, 15 kartona/paleta 3 kg – 144 kom/paleta

• biološka zaštita koja njeguje debla drveća i povećava njihovu elastičnost

• zahvaljujući dobrom prianjanju stablo je zaštićeno tijekom čitave zime

• bijela boja zaštitnog premaza odbija sunčeve zrake i sprječava pucanje kore

• primjeren za krajeve s velikim vrućinama

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE

Naraven balzam varuje in čisti balkonske in sobne rastline ter listom vrača zdrav, naraven lesk.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 24 kosov / karton, 110 kartonov / paleto

• odpira listne pore in čisti listne površine

• preprečuje prijemanje umazanije in prahu in tako omogoča lažje dihanje rastlin

• odstranjuje madeže apnenca

• enostavna uporaba v aerosolu

• brez neprijetnega vonja, ne kaplja

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LIŠĆE

Prirodni balzam štiti i čisti balkonske i sobne biljke te listovima vraća zdrav, prirodan sjaj. Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 24 kom/karton, 110 kartona/paleta

• otvara lisne pore i čisti lisne površine

• sprječava prianjanje prljavštine i praha, čime olakšava disanje biljaka

• uklanja mrlje od vapnenca

• jednostavna uporaba u aerosolu

• bez neugodnog mirisa, ne curi

SIJEČANJ – PROSINAC

47
JANUAR – DECEMBER
100 g 350g 200 ml
JANUAR – MAREC JULIJ – AVGUST OKTOBER – DECEMBER
3 kg 1,5 kg
JANUAR – FEBRUAR JUNIJ SIJEČANJ – VELJAČA LIPANJ SIJEČANJ – OŽUJAK SRPANJ – KOLOVOZ LISTOPAD – PROSINAC

Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicidi za prevenciju bolesti

Ljubitelji vrtnarjenja v svoje rastline vlagajo veliko ljubezni in upov za bogat pridelek. Zaradi objektivnih razlogov in včasih tudi zaradi pomanjkanja znanja pa rastline vedno ne upravičijo vseh pričakovanj. Napadi bolezni in škodljivcev so iz leta v leto večji in čeprav se močno trudimo, da bi se z njimi spopadli na naraven način, včasih s pravimi ukrepi zamudimo.

Za primere, ko so rastline že močno napadene in obolele, ljubiteljem vrtnarjenja nudimo pomoč v obliki integrirane kurativne fungicidne in insekticidne zaščite. Izdelki iz skupine VIVERA rešujejo probleme z najbolj razširjenimi škodljivci (uši, pršice, zavijači, rastlinjakov ščitkar, itd.), poleg tega pa tudi s številnimi rastlinskimi boleznimi, kot so: plesni, škrlup, gniloba, itd.

Posamezni izdelki so prilagojeni za vse rastlinske vrste – od sadnega drevja, do zelenjave in okrasnih rastlin.

Večina izdelkov se odlikuje z delovanjem na širok spekter bolezni in škodljivcev, nekateri med njimi pa imajo tudi zelo kratko karenčno dobo. Izdelki VIVERA so namenjeni malce bolj izkušenim ljubiteljem vrtnarjenja, ki so si za uporabo pridobili ustrezen izpit in so tako poučeni o racionalni uporabi teh sredstev.

Ljubitelji vrtlarenja ulažu puno ljubavi i nade u svoje biljke kako bi urod bio bogat. Međutim, iz objektivnih razloga, a ponekad i zbog nedostatka znanja, biljke ne ispunjavaju uvijek sva očekivanja. Napadi bolesti i štetočina povećavaju se iz godine u godinu, i premda se naporno trudimo nositi se s njima na prirodan način, ponekad je provođenje pravih mjera prekasno. U slučajevima kada su biljke već ozbiljno napadnute i zaražene, ljubiteljima vrtlarenja nudimo pomoć u obliku integrirane kurativne fungicidne i insekticidne zaštite. Proizvodi iz skupine VIVERA rješavaju probleme s najčešćim štetočinama (uši, grinje, savijači, bijele mušice itd...), kao i mnogim biljnim bolestima poput: plijesan, krastavost, trulež itd.

Pojedinačni proizvodi prilagođeni su svim biljnim vrstama – od voćaka do povrća i ukrasnog bilja.

Većina proizvoda odlikuje se djelovanjem na širok raspon bolesti i štetočina, od kojih neki imaju i vrlo kratko razdoblje karence. Proizvodi VIVERA namijenjeni su nešto iskusnijim zaljubljenicima u vrtlarenje koji su položili odgovarajući ispit za uporabu te su stoga informirani o racionalnoj upotrebi tih sredstava.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

48

VIVERA VERTIMEC PRO

Herbicidi za zatiranje plevelov Herbicidi za suzbijanje korova

VIVERA BANVEL

Selektivni herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje širokolistnih vrst plevela.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• uporablja se na travnikih in v nasadih jablan

• za zatiranje eno in veoeletnih řirokolistnih plevelov, kot so: kislica, njivski slak, navadni plotni slak, robide

VIVERA BANVEL

Selektivni herbicid u obliku koncentrata za emulziju (EC) za suzbijanje širokolisnih vrsta korova.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• upotrebljava se na travnjacima i voćnjacima jabuka

• za suzbijanje jedno- i višegodišnjeg širokolisnog korova kao što su: kiselica, poljski slak, obični slak, kupina

– STUDENI

Insekticidi za zatiranje škodljivcev Insekticidi za suzbijanje štetočina

Akaricid in insekticid širokega spektra. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo

• po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci

• zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan

VIVERA VERTIMEC 1,8 % EC

Akaricid i insekticid širokog spektra.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• djeluje na sve mobilne faze štetočina koje se aktivno hrane

• brzo se upija u listove nakon nanošenja te se odlaže i time omogućuje zaštitu od štetnika koji grizu i sisaju

• zbog brze razgradnje na svjetlu, za postizanje dobrog djelovanja preporučamo uporabu sredstva u večernjim satima ili za oblačnih dana

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Učinkovit insekticid, ki deluje na širok spekter škodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• varen človeku in naravi zaradi nove Zeon formulacije

• zaradi posebnih mikrokapsul učinkuje izredno hitro

• deluje kontaktno in želodčno

• kratka karenca

• do 5x manjša poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu

Upotrebljavajte

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Učinkovit insekticid koji djeluje na širok spektar štetočina u poljodjelstvu, vrtlarstvu, voćarstvu, na vinovoj lozi i hmelju.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• siguran za korisnika i prirodu zahvaljujući novoj Zeon formuli

• izuzetno brzi učinak zahvaljujući posebnim mikrokapsulama

• djeluje kontaktno i želučano

• kratko razdoblje karencije

• do 5x manja potrošnja od usporedivih insekticida na tržištu

49 20 ml
MAREC
SI 10 ml SI 20 ml
OŽUJAK
SI
MAREC – NOVEMBER
OŽUJAK – STUDENI sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
MAREC – SEPTEMBER
SI
HR
OŽUJAK – RUJAN
10 ml SI 25 ml
10 ml

Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicidi za prevenciju bolesti

VIVERA CHORUS 50 WG

Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, sadne gnilobe in monilije na sadnem drevju.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 15 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• aktivna snov ciprodinil s sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino ter zavira njeno razraščanje v listno tkivo zaradi posebne strukture odlično deluje pri nizkih temperaturah

• deluje tako preventivno kot kurativno

• kurativen učinek že okoli 48 ur po začetku okužbe

• odlična topnost zrnc v vodi

VIVERA CHORUS 50 WG

Fungicid za suzbijanje krastavosti jabuke, smeđe truleži plodova i monilije na voćkama.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 15 g – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• aktivna tvar ciprodinil sa sustavnim i translaminarnim djelovanjem sprječava prodor gljivice u biljku te suzbija njezinu proliferaciju u lisno tkivo, a zahvaljujući posebnoj strukturi odlično djeluje na niskim temperaturama

• djeluje kako preventivno tako i kurativno

• kurativni učinak već oko 48 sati nakon početka infekcije

• odlična topljivost zrnaca u vodi

OŽUJAK – RUJAN

VIVERA SCORE 250 EC

Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa ter jablanove pepelovke.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu

• višja učinkovitost pri nizkih temperaturah

• zelo nizka hlapnost zagotavlja odlično delovanje pri visokih temperaturah

VIVERA SCORE 250 EC

Fungicid za suzbijanje pepeljaste plijesni, lisne pjegavosti i hrđe na povrću i jagodama te za suzbijanje krastavosti jabuke i kruške te pepelnice jabuke.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom/karton, 126 kartona/paleta

• aktivna tvar ravnomjerno se rasporedi po tkivu biljke

• veći učinak na niskim temperaturama

• vrlo niska hlapljivost osigurava odlično djelovanje na visokim temperaturama

50 SI/HR 15 g
MAREC – SEPTEMBER
10 ml
MAREC – SEPTEMBER
SI/HR
OŽUJAK – RUJAN Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

VIVERA ORTIVA

Fungicid s širokim spektrom delovanja na bolezni rastlin v številnih kulturah.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

• odlično in enakomerno zaščiti celotno rastlino

• počasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemično delovanje

• zelo obstojen na listni površini, zato deluje odlično preventivno

• samo en pripravek za vse bolezni vinske trte

VIVERA TOPAS ® 100 EC

Učinkovit fungicid proti širokemu spektru bolezni na trti, sadnem drevju, jagodah, zelenjavi in okrasnih rastlinah.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Pakiranje / transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom / karton, 126 kartonov / paleto

• vrhunska učinkovitost proti pepelovki, oidiju in drugim glivičnim boleznim

• fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem

• rastline ga vsrkajo preko listov in stebel

• že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi

Učinkovit fungicid protiv širokog spektra bolesti vinove loze, voćki, jagoda, povrća i ukrasnog bilja.

FFS: Sredstvo za zaštitu bilja rabiti

Pakiranje / transportno pakiranje:

10 ml – 30 kom / karton, 126 kartona / paleta

• vrhunska učinkovitost protiv pepelnica, oidija i ostalih gljivičnih bolesti

• fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem

• biljke ga upijaju putem listova i stabljika

• već 30 minuta nakon prskanja kiša ne može isprati aktivne tvari

VIVERA ORTIVA

Fungicid sa širokim spektrom djelovanja na bolesti biljaka u brojnim kulturama.

FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta 25 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• odlično i ravnomjerno zaštiti čitavu biljku

• sporo prolazi u unutrašnjost lista – umjereno sustavno djelovanje

• vrlo postojan na lisnoj površini, stoga pruža odlično preventivno djelovanje

• samo jedan preparat za sve bolesti vinove loze

51
APRIL – AVGUST VIVERA TOPAS ® 100 EC pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati etiketu i informacije o sredstvu.
SI 10 ml 10 ml 25 ml
APRIL - AUGUST
MAREC – SEPTEMBER
OŽUJAK – RUJAN SI SI Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Učinkoviti insekticidi za dom brez nadležnega mrčesa

Kot protiutež hitremu delovnemu tempu v sodobnem svetu ljudje vse bolj cenimo prosti čas, ki ga želimo čim bolje izkoristiti. V našo sprostitveno oazo pa se lahko prikradejo insekti (mravlje, ose, ščurki, komarji, molji, pajki … ) in uničijo zasluženi počitek. Ne samo, da nam je v njihovi prisotnosti nelagodno, pogosto prenašajo tudi različne bolezni in na tak ali drugačen način ogrožajo naše zdravje.

V podjetju Unichem smo za brezskrbne prostočasne dni razvili blagovno znamko EFFECT, ki predstavlja učinkovito zaščito pred vsemi vrstami letečih in plazečih žuželk. Sredstva, s katerimi se lahko sedaj dolgotrajno in učinkovito zaščitimo pred mrčesom, so okolju in človeku prijazna, enostavna za uporabo in zelo učinkovita.

V skupini EFFECT so na voljo različni izdelki in formulacije za različne skupine žuželk. Nekateri učinkujejo v trenutku, drugi pa imajo v skladu z navadami mrčesa podaljšano delovanje - posebna formula poskrbi, da insekti vabo prinesejo v svoje gnezdo in ga tam uničijo. Določeni izdelki imajo dodano še odvračalo, ki odganja mrčes tudi, ko prostor prezračimo.

Unichem ponuja tudi insekticidne izdelke pod blagovno znamko BIOTOLL.

Popolna novost so specialni izdelki z odganjalnim učinkom proti klopom in komarjem, ki so označeni kot podlinija EFFECT PROTECT.

Učinkoviti insekticidi za dom bez dosadnih insekata.

Kao protutežu brzom radnom ritmu u modernom svijetu ljudi sve više cijene slobodno vrijeme koje žele što bolje iskoristiti. No u opuštajuću oazu mogu se prikrasti insekti (mravi, ose, žohari, komarci, moljci, pauci…) i uništiti zasluženi odmor. Ne samo da je u njihovoj blizini nelagodno nego često prenose i različite bolesti te na taj ili neki drugi način ugrožavaju zdravlje.

Za bezbrižno provođenje slobodnih dana u tvrtki Unichem razvili smo robnu marku EFFECT koja predstavlja učinkovitu zaštitu od svih vrsta letećih i plazećih kukaca. Sredstva pomoću kojih se možete zaštititi od insekata jednostavna su za uporabu i vrlo učinkovita.U liniji EFFECT na raspolaganju su različiti proizvodi i formulacije za različite skupine kukaca. Neki djeluju u trenutku, dok drugi imaju produljeno djelovanje u skladu s

52 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Učinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno formulo treh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez insektov.

Aktivna snov: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,1 %

Formulacija: aerosol

Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto

• učinkuje takoj, s podaljšanim delovanjem pa zagotavlja dolgotrajno zaščito

• varen za uporabo

• dodan repelent odganja mrčes

• osveži prostor s prijetnim vonjem

EFFECT INSEKTICID PROTI OSAM IN SRŠENOM

Effect aerosol za ose in sršene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula treh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez pikajoče nadloge. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdalje 4 - 6 m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund. Aktivna snov: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 %

Formulacija: aerosol

Pakiranje / Transportno pakiranje:

400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto 750 ml - 12 kosov / karton, 64 kartonov / paleto

• takojšnji učinek

• podaljšano delovanje

• vsebuje odvračalo, ki prepreči povratek žuželk na tretirano površino

• varno in enostavno za uporabo

EFFECT INSEKTICID PROTIV OSA

STRŠLJENOVA (aerosol)

Effect aerosol za ose i stršljene je kontaktni insekticid u spreju s dokazanim učinkom u suzbijanju osa i stršljena. Posebna formula od tri aktivne tvari trenutno uništava dosadne kukce, a djeluje i produženo čime još dugo vremena čuva naš prostor od opasnih insekata. Za ose i stršljene prskajte u gnijezdo s udaljenosti 4 – 6 m, naime za ose 5 sekundi, a za stršljene 10 sekundi.

Aktivna tvar: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 %

Formulacija: aerosol

Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml – 24 kom/karton, 60 kartona/paleta 750 ml – 12 kom/karton, 64 kartona/paleta

• trenutni učinak

• produženo djelovanje

• sadrži sredstvo za odvraćanje koje sprječava povratak kukaca na obrađenu površinu

• siguran i jednostavan za uporabu

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL

Učinkoviti insekticid u obliku aerosola koji zahvaljujući posebnoj formuli triju aktivnih tvari uzrokuje trenutno uništenje dosadnih kukaca, ima dugotrajan učinak i dugo vremena čuva naš prostor od insekata.

Aktivna tvar: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,1 %

Formulacija: aerosol

Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 komada / karton, 60 kartona/paleta

• trenutni učinak, s produljenim djelovanjem koje osigurava dugotrajnu zaštitu

• siguran za uporabu

• dodani repelent odbija kukce

• osvježava prostor ugodnim mirisom

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

I
DELUJE V TRENUTKU! DJELUJE U TRENUTKU! ZA GNEZDA Z RAZDALJE do 6 m ZA GNIJEZDA S UDALJENOSTI do 6 m SI/HR 400 ml SI/HR 750 ml 53
EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL
TROJNO DELOVANJE 1 - UČINKUJE V TRENUTKU. 2 - DOLGOTRAJNO ZAŠČITI. 3 - PROSTOR OSVEŽI S PRIJETNIM VONJEM. TROSTRUKI UČINAK 1 - DJELUJE U TRENUTKU. 2 - DUGOROČNO ŠTITI. 3 - OSVJEŽAVA PROSTOR UGODNIM MIRISOM. SI/HR 400 ml

UNIVERSAL

Učinkovit insekticid s takojšnjim in dolgotrajnim delovanjem za zatiranje muh, mravelj in ščurkov. Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahajajo insekti.

Aktivna snov: permetrin 0,25 %, piretrin 0,01%

Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• takojšnja in dolgotrajna zaščita, 100 % učinkovitost do 3 tednov

• velika učinkovitost v zaprtih prostorih in na prostem

• ne hlapi in ne pušča madežev

• obstojen na sončni svetlobi

UNIVERSAL

Učinkoviti insekticid s trenutačnim i dugotrajnim djelovanjem za suzbijanje muha, mrava i žohara. Upotrebljava se u stambenim prostorima, podrumima, ostavama, na terasama, u kampovima te drugim otvorenim i zatvorenim prostorima u kojima obitavaju insekti.

Aktivna tvar: permetrin 0,25 %, piretrin 0,01%

Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu

Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• neposredna i dugotrajna zaštita, 100 %-tni učinak do 3 tjedna

• odličan učinak u zatvorenim prostorima i na otvorenom

• ne curi i ne ostavlja mrlje

• postojan na sunčevom svjetlu

EFFECT VABA ZA MRAVLJE

Učinkovita vaba za zatiranje črnih mravelj in njihovih gnezd. Mravlje privlači, saj je bogata s hranljivimi in sladkimi formulanti; tekočina in energijska moč vabe omogoča hitro in obilno hranjenje. Po zaužitju vabe se mravlje vrnejo v svoje gnezdo in jo posredujejo drugim mravljam v koloniji, vključno s kraljico. Aktivna sestavina: imidakloprid 0,02% w/w Pakiranje: 2 vabi / zloženko

• povsem preprosta in varna uporaba –insekticidni gel ne pronica in ne kaplja iz vabe

• vaba je uporabna v vsakem vremenu

• zelo močan verižni učinek (sekundarno uničenje)

FARACID

Specialno in učinkovito sredstvo za zatiranje mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljšanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoča, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02%, PBO 0,02% Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• dolgotrajna zaščita pred plazečimi žuželkami do 6 mesecev

• posebna formulacija - aktivne snovi so v mikrokapsulah, ki ob stiku z zrakom počasi razpadajo in sproščajo aktivne snovi na podlago na katero smo nanesli pripravek

EFFECT KLOPKA ZA MRAVE

Učinkovit mamac za suzbijanje crnih mrava i njihovih gnijezda. Privlači mrave jer je bogat hranjivim i slatkim formulacijama; tekućina i energetska snaga mamca omogućuje brzo i obilno hranjenje. Nakon gutanja mamca mravi se vraćaju u svoje gnijezdo i prenose ga ostalim mravima u koloniji, uključujući kraljicu. Aktivna tvar: imidakloprid 0,02% w/w Pakiranje: 2 klopke / ljepenka

• potpuno jednostavna i sigurna za korištenjeinsekticidni gel ne curi i ne kaplje s klopke

• klopka je uporabna u svakom vremenu

• vrlo jak lančani faktor (sekundarna destrukcija)

FARACID

Specijalno i učinkovito sredstvo za suzbijanje mrava s kontaktnim, dugotrajnim i produženim djelovanjem. Odgođeno djelovanje omogućuje da se mravi vrate u gnijezdo i kontaminiraju leglo. Primjeren za uporabu u stambenim prostorima i vani. Aktivna tvar: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02%, PBO 0,02%

Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• dugotrajna zaštita od gmizućih insekata do 6 mjeseci

• posebna formula - aktivne tvari nalaze se u mikrokapsulama koje se u dodiru sa zrakom polako razgrađuju i otpuštaju aktivne tvari na podlogu na koju smo nanijeli pripravak

54 SI 500 ml HR 500 ml SI HR SI 500 ml HR 500 ml
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, kot so ščurki in mravlje za dolgotrajen in takojšen učinek. Effect Microtech CS PRO zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev). Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Primerno za uporabo na mestih, kjer se žuželke gibljejo po zidnih razpokah, po robovih sten, znotraj in zunaj stavb. Aktivna snov: praletrin 1 %, permetrin 8 %, PBO 8 %

Formulacija: koncentrat Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto

• visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev)

• mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi

• mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda –uničenje celotne populacije

• za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventive

EFFECT MICROTECH CS PRO

Posebno pripremljena mikrokapsulirana formula protiv gmizućih štetočina kao što su žohari i mravi za dugotrajan i trenutni učinak. Effect Microtech CS PRO osigurava vrhunsko kontaktno djelovanje i vrlo dugačak učinak (do 6 mjeseci). Membrana omogućava sporo otpuštanje aktivnih tvari te se također može zalijepiti na insekte. Primjeren za uporabu na mjestima gdje se kukci kreću kroz pukotine u zidu, duž rubova zidova te unutar i izvan zgrada. Aktivna tvar: praletrin 1 %, permetrin 8 %, PBO 8 %

Formulacija: koncentrat Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml – 30 kom/karton, 36 kartona/paleta

• iznimno dugoročan učinak (do 6 mjeseci)

• mikrokapsula štiti aktivne sastojke – također otporne na visoku temperaturu i vlagu

• kukci odnose mikrokapsule u svoja gnijezda –eliminacija cijele populacije

• za suzbijanje većih populacija i u preventivne svrhe

EFFECT INSEKTICID PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM

Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, za dolgotrajen in takojšen učinek. Zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev) zaradi posebne membrane mikrokapsule. Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes.

Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 %

Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

• visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev)

• mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi

• mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda –uničenje celotne populacije

• za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventiva

Insekticidi za leteče in plazeče žuželke Insekticidi za suzbijanje letećih i gmizućih insekata

Mikrokapsule Mikrokapsula

Aktivna snov Aktivna tvar Membrana Membrana

100 %

UČINKOVITO IN DOLGOTRAJNO DELOVANJE PRED PLAZEČIMI ŽUŽELKAMI - TUDI DO 6 MESECEV.

100 %

UČINKOVIT I DUGOTRAJAN UČINAK PROTIV GMIZUĆIH KUKACA – I DO 6 MJESECI.

EFFECT INSEKTICID PROTIV GMIZUĆIH INSEKATA

Posebno pripremljena mikrokapsulirana formula protiv gmizućih štetočina, za dugotrajan i trenutačan učinak. Osigurava vrhunsko kontaktno djelovanje i vrlo dugačak učinak (do 6 mjeseci) zahvaljujući posebnoj membrani mikrokapsule. Membrana omogućava sporo otpuštanje aktivnih tvari te se također može zalijepiti na insekte.

Aktivna tvar: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 %

Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• iznimno dugoročan učinak (do 6 mjeseci)

• mikrokapsula štiti aktivne sastojke – također otporne na visoku temperaturu i vlagu

• kukci odnose mikrokapsule u svoja gnijezda –eliminacija cijele populacije

• za suzbijanje većih populacija i u preventivne svrhe

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

55
EFFECT MICROTECH CS PRO
SI/HR 100
SI 500 ml
ml
PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM PROTIV GMIZUĆIH INSEKATA

EFFECT HIŠNI MUHOLOVEC

Lepljivi trak, ki privlači muhe. Effect hišni muholovci so mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v stanovanjih, vikendih, počitniških prikolicah, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 muholovci - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku

• varno in preprosto za uporabo

EFFECT ULTIMUM PRO

Insekticid s kontaktnim delovanjem, namenjen zatiranju letečega in plazečega mrčesa. Zagotavlja zaščito pred ščurki, mravljami, stenicami, muhami, molji in komarji. Sredstvo ima močan »knock-down« učinek, obenem pa deluje tudi dolgotrajno. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj, saj je obstojen na svetlobi, namenjen tako za bivališča, industrijske obrate, kot tudi za trgovine in kmetije.

Aktivna snov: tetrametrin 0,9 %, permetrin 6 %, PBO 18 %

Formulacija: koncentrat za emulzijo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto 1 l - 12 kosov / karton, 40 kartonov / paleto

zagotavlja takojšen učinek deluje do 6 tednov uporaben za notranjost stavb in zunanjost, saj je obstojen na svetlobi

EFFECT KUĆNI MUHOLOVAC

Ljepljiva vrpca koja privlači muhe. Effect kućni muholovci su mehanička zaštita od muha te su namijenjeni za uporabu u stanovima, vikendicama, autoprikolicama za odmor itd. kao sredstvo za smanjenje populacije kukaca i sredstvo za dijagnostiku. Preporučamo ga na mjestima gdje probleme s kukcima želimo riješiti bez kemijske štete za okoliš.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 muholovca – 20 kom/karton, 168 kartona/ paleta

• pripremljen od posebnih ljepila, trajno postojanih na zraku

• siguran i jednostavan za uporabu

EFFECT ULTIMUM PRO

Insekticid s kontaktnim djelovanjem, namijenjen suzbijanju letećih i gmizećih kukaca. Osigurava zaštita od žohara, mrava, stjenica, muha, moljca i komarca. Sredstvo ima snažan »knock-down« učinak, a ujedno ima i dugoročno djelovanje. Može se upotrebljavati iznutra i izvana jer je postojan na sunčevoj svjetlosti te je namijenjen za stambene prostore, industrijska postrojenja, trgovine i farme.

Aktivna tvar: tetrametrin 0,9 %, permetrin 6 %, PBO 18 %

Formulacija: koncentrat za emulziju Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml – 30 kom/karton, 36 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 40 kartona/paleta

• osigurava trenutno djelovanje

• djeluje do 6 tjedna

• upotrebljava se u unutrašnjim i vanjskim prostorima. postojan na svjetlu

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC in EFFECT MUHOLOVEC V ROLI

Effect muholovci so učinkovita mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiščih, v prehrambeni industriji, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 listi (34 cm x 60 cm) - 80 kosov / karton, 20 kartonov / paleto ena rola (25 cm x 10 m) - 24 kosov / karton, 40 kartonov / paleto

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku

• potiskan z muhami, kar insekte privlači

• varno in preprosto za uporabo

EFFECT VELIKI MUHOLOVAC i EFFECT MUHOLOVAC U ROLI

Effect muholovci su učinkovita mehanička zaštita od muha te su namijenjeni za uporabu u stajama, staklenicima, skladištima, u prehrambenoj industriji itd. kao sredstvo za smanjenje populacije kukaca i sredstvo za dijagnostiku. Preporučamo ga na mjestima gdje probleme s kukcima želimo riješiti bez kemijske štete za okoliš.

Pakiranje / Transportno pakiranje:

4 lista (34 cm x 60 cm) - 80 kom/karton, 20 kartona/paleta

1 rola (25 cm x 10 m) - 24 kom/karton, 40 kartona/paleta

• pripremljen od posebnih ljepila, trajno postojanih na zraku

• otisnute slike muha što privlači insekte

• siguran i jednostavan za uporabu

56
SI/HR 100 ml SI/HR listi/lista SI/HR rola/rola SI/HR 100 % UČINKOVIT 100 % UČINKOVIT Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EFFECT VABA ZA KUHINJSKE MOLJE

Effect vaba za kuhinjske molje je uporabna za vse vrste kuhinjskih moljev, ki napadajo prehrambene izdelke.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

• učinkovito dolgotrajno delovanje

• varna za ljudi in toplokrvne živali

• brez vonja

• uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

EFFECT VABA ZA ŠČURKE

Effect vaba za ščurke za učinkovito in dolgotrajno zaščito pred ščurki, ki se skrivajo v temnih in vlažnih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 vaba - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

• učinkovito in dolgotrajno delovanje

• popolnoma varna vaba za ljudi in toplokrvne živali

• brez vonja

• uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

EFFECT MAMAC ZA KUHINJSKE MOLJCE

Effect mamac za kuhinjske moljce se upotrebljava za sve vrste kuhinjskih moljaca koji napadaju prehrambene proizvode.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 ljepljiva kućica i kapsula - 24 kom/karton, 96 kartona/paleta

• učinkovito dugotrajno djelovanje

• siguran za ljude i toplokrvne životinje

• bez mirisa

• prilagođen korisniku i jednostavan za uporabu

Mehanska

Mehanička zaštita za leteće i gmizuće insekate

EFFECT MAMAC ZA ŽOHARE

Effect mamac za žohare za učinkovitu i dugotrajnu zaštitu od žohara koji se skrivaju u tamnim i vlažnim prostorima ili na mjestima gdje dolazi do gomilanja ostataka hrane, npr. ispod kuhinjskih ormarića ili hladnjaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 mamac – 24 kom/karton, 96 kartona/paleta

• učinkovito i dugotrajno djelovanje

• u potpunosti siguran mamac za ljude i i toplokrvne životinje

• bez mirisa

• prilagođen korisniku i jednostavan za uporabu

NOVO

EFFECT PROTI TEXTILNIM MOLJEM

Izdelek za takojšnjo uporabo za zatiranje moljev. Papir z aktivno sestavino transflutrin je vstavljen v belo plastično obešanko. Izdelek je mogoče uporabiti v omarah, predalih, garderobnih omarah ipd. Aktivna snov: Transfultrin 0,45 %

Pakiranje: 2 obešanki / kartonasto škatlo; 24 kartonastih škatel / razstavno stojalo, 2304 kartonastih škatel / paleto

• Izdelek je primeren za 0,25 m3 in je učinkovit do 3 mesecev.

• Dišava: sivka

• Obešanka ima vgrajeno kolesce z datumom za lažje spremljanje datuma poteka roka uporabnosti.

EFFECT PROTIV TEKSTILNIH MOLJACA

Proizvod spreman za upotrebu za kontrolu moljaca. Papir s aktivnim sastojkom Transflutrin umetnut je u bijelu plastičnu vješalicu. Može se koristiti u ormarima, ladicama, ormarima,… Aktivna tvar: Transfultrin 0,45% Pakiranje: 1 vješalica/kartonska kutija; 24 kartonske kutije / zaslon, 2304 kartonske kutije / paleti

• Proizvod je prikladan za 0,25 m3 i djeluje do 3 mjeseca.

• Miris: lavanda

• Kotačić s datumom ugrađen je na vješalicu radi lakšeg praćenja roka trajanja.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

57
zaščita za leteče in plazeče žuželke
SI/HR SI/HR SI/HR

Repelenti za leteče in plazeče žuželke Repelenti za suzbijanje letećih i gmizućih insekata

insekticidom za odganjanje komarjev iz prostorov na osnovi praletrina.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45ml PET steklenička + uparjalnik: 16 kos / karton, 1.456 kos / paleto; 45ml PET steklenička (refill): 24 kos / karton, 3.456 kos / paleto

• proti navadnim in tigrastim komarjem

• 100 % učinkovitost v roku 15 minut

• zaščiti prostor do 30 m2

EFFECT PROTECT ELEKTRIČNI ISPARIVAČ PROTIV KOMARACA

Isparivač je učinkovita zaštita prostora protiv komaraca s tekućim insekticidom na osnovi praletrina.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 45ml PET bočica + isparivač: 16 kom / karton, 1.456 kom / paleta; 45ml PET bočica (refill): 24 kom / karton, 3.456 kos / paleta

• protiv običnih i tigrastih komaraca

• 100 % učinkovitost u roku 15 minuta

• štiti prostor do 30 m2

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KOMARJEM

Repelent je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje.

Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja

Formulacija: losjon

Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo

• kremast losjon

• uporaben za celo družino, tudi za mlajše otroke

EFFECT PROTECT REPELENT PROTIV KOMARACA

Repelent vrlo je nježan losion, suhe, neljepljive i kremaste strukture, bez određenog mirisa. Proizvod je nekorozivan i dermatološki testiran. Za sigurnost djece i sprječavanje konzumacije dodan je denatonijev benzoat, tvar za pojačavanje gorčine. Proizvod se može upotrebljavati zajedno s losionom za sunčanje. Aktivna tvar: Ikaridin; sintetski spoj razvijen iz biljnog ekstrakta koji je istog biljnog podrijetla kao i biljka od koje se proizvodi papar. Aktivna tvar ima jednaki učinak kao DEET, no NE izaziva nadraživanje.

Formulacija: losion

Pakiranje i transportno pakiranje: 100 ml raspršivač; 1080 kom/paleta; 30 kom/ transportna kutija

• kremasti losion

• uporaba od strane cijele obitelji, čak i one najmlađe

58
45 ml refill SI/HR 100 ml
SI/HR OMOGOČA 6 UR ZAŠČITE PRUŽA DO 6 SATI ZAŠTITE Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KLOPOM

Repelent je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje. Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja.

Formulacija: losjon

Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo

• kremast losjon

• uporaben za celo družino, tudi za mlajše otroke

EFFECT PROTECT REPELENT PROTIV KRPELJA

Repelent vrlo je nježan losion, suhe, neljepljive i kremaste strukture, bez određenog mirisa. Proizvod je nekorozivan i dermatološki testiran. Za sigurnost djece i sprječavanje konzumacije dodan je denatonijev benzoat, tvar za pojačavanje gorčine. Proizvod se može upotrebljavati zajedno s losionom za sunčanje. Aktivna tvar: Ikaridin; sintetski spoj razvijen iz biljnog ekstrakta koji je istog biljnog podrijetla kao i biljka od koje se proizvodi papar. Aktivna tvar ima jednaki učinak kao DEET, no NE izaziva nadraživanje. Formulacija: losion Pakiranje i transportno pakiranje: 100 ml raspršivač; 1080 kom/paleta; 30 kom/ transportna kutija

• kremasti losion

• uporaba od strane cijele obitelji, čak i one najmlađe

Repelenti za leteče in plazeče žuželke Repelenti za suzbijanje letećih i gmizućih insekata

NOVO

EFFECT PROTECT SENSITIVE® REPELENT

Repelent Effect Protect SENSITIVE® znanstveno dokazano do 5 ur ščiti celotno družino pred komarji z aktivno sestavino neposredno iz naravno pridelanega eteričnega olja LEMON EUCALYPTUS. Na rastlinski osnovi in brez DEET, z nizko dermalno absorpcijo in biološko razgradljivo sestavino, je izdelek primeren za nosečnice in dojenčke, starejše od 6 mesecev.

Aktivna snov: 20 % Eucalyptus citriodora olje, hidrirano, ciklizirano (Citriodiol®).

Embalaža in transportna embalaža: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo

• Kremast, nemasten losjon

• Brez vonja

• Primeren za nosečnice in dojenčke

• Nizka dermalna absorpcija

• Aktivna sestavina je lahko biorazgradljiva

• Učinkovito do 5 ur

EFFECT PROTECT SENSITIVE® REPELENT Znanstveno je dokazano da Effect Protect SENSITIVE® repelent štiti cijelu obitelj do 5 sati od komaraca s aktivnim sastojkom izravno iz prirodnog i održivo ubranog ULJA LIMUNA EUKALIPTUSA. Na biljnoj bazi i BEZ DEET-a, s niskom dermalnom apsorpcijom i biorazgradivim sastojkom, pogodan za trudnice i bebe starije od 6 mjeseci.

Aktivna tvar: 20% ulja limunskog eukaliptusa, hidratizirano, ciklizirano (Citridiol®).

Pakiranje i transportno pakiranje: 100 ml raspršivač; 1.080 kom / paleta; 30 kom / transportna kutija

• Kremasti nemasni losion

• Bez mirisa

• Pogodno za bebe i trudnice

• Niska dermalna apsorpcija

• Aktivni sastojak je lako biorazgradiv

• Učinkovito do 5 sati

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

59
OMOGOČA 7 UR
PRUŽA DO 7 SATI ZAŠTITE
SI/HR 100 ml
ZAŠČITE

Obramba pred plazečimi insekti

Zaštita od gmizućih insekata

NEOPERMIN

Insekticidno prašivo za zatiranje mravelj, ščurkov in muh v bivalnih prostorih in shrambah. Zagotavlja celovito zatiranje škodljivih insektov v notranjih in zunanjih površinah.

Aktivna snov: permetrin 0,5 % Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g - 20 kosov / karton, 140 kartonov / paleto 100 g (promo displej) - 48 kosov / displej, 60 displejev / paleto

1 kg - 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

• pripravljen za takojšnjo uporabo

• nevnetljivo

• takojšen učinek

• deluje tudi kot pregrada

• zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

BIOTOLL NEOPERMIN

Kontaktni insekticid, ki učinkovito deluje proti vsem vrstam plazečih žuželk v stanovanjskih prostorih in skladiščih. Prašivo je primerno za mesta, kjer se zadržujejo ali vstopajo plazeče žuželke, vzdolž sten in v kotih. Uporablja se za zatiranje mrčesa v stenskih razpokah in pod predmeti.

Aktivna snov: permetrin 0,5 % Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 20 kosov / karton, 63 kartonov / paleto

takojšen učinek deluje tudi kot pregrada zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

BIOTOLL NEOPERMIN

Insekticidni prašak za suzbijanje mrava, stjenica, žohara, buha, običnih babura i drugih gmizećih kukaca u stambenim prostorima i smočnicama.

Aktivna tvar: permetrin 0,5 % Formulacija: prašivo

Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 20 kom/karton, 140 kartona/paleta

100 g (promo displej) - 48 kom/displej, 60 displej/paleta

1 kg – 6 kom/karton, 28 kartona/paleta

• pripremljen za neposrednu uporabu

• nezapaljivo

• trenutni učinak

• također djeluje kao prepreka

• zbog kontaktnog djelovanja učinkovit je čak i ako ga insekti samo pregaze

BIOTOLL NEOPERMIN

Kontaktni insekticid koji učinkovito djeluje protiv svih vrsta gmizećih kukaca u stambenim prostorima i skladištima. Prašak je pogodan za mjesta na kojima se gmizeći kukci zadržavaju ili u koja ulaze, duž zidova i u kutovima. Koristi se za suzbijanje insekata u zidnim pukotinama i ispod objekata.

Aktivna tvar: permetrin 0,5 % Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 20 kom/karton, 63 kartona/paleta

• trenutni učinak

• također djeluje kao prepreka

• zbog kontaktnog djelovanja učinkovit je čak i ako ga insekti samo pregaze

60
HR 300 g SI 300 g
HR 100 g SI 100 g
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

BIOTOLL UNIVERSAL INSEKTICID ZA ZAŠČITO PRED LETEČIMI IN PLAZEČIMI INSEKTI s kontaktnim in podaljšanim delovanjem, je namenjen uničevanju vseh vrst žuželk: ščurkov, mravelj, muh in drugih letečih in plazečih žuželk. Uporablja se v stanovanjskih prostorih, kleteh, skladiščih, na terasah, v kampih in drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se zadržujejo škodljivci. Obstojen je na svetlobi, prijetnega vonja in ne pušča madežev. Aktivna snov: permetrin 0,5 %, ekstrakt Chrysanthemum cinerariaefolium Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje: 500 ml

• učinkovita zaščita

• ekološko razgradljivo

• ne pušča madežev in je brez vonja

BIOTOLL UNIVERSALINSEKTICID ZA ZAŠTITU OD LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA s kontaktnim i produženim djelovanjem, namijenjen je uništavanju svih vrsta insekata: žohari, mravi, muhe i drugih letećih i gmižućih insekata. Upotrebljava se u stambenim prostorima, podrumima, spremištima, na terasama, u kampovima te ostalim otvorenim i zatvorenim prostorima gdje se gamad zadržava. Pripravak je postojan na svjetlu, ugodnog je mirisa i ne ostavlja mrlje. Aktivna tvar: permetrin 0,25 %, ekstrakt biljke Chrysanthemum cinerariaefolium Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje: 500 ml

• učinkovita zaštita

• biološki razgradiv

• bez mrlja i mirisa

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

61
HR 500 ml
62 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

Kljub velikemu številu naravnih sovražnikov, ki jih imajo miši in podgane, se zaradi svoje prilagodljivosti uvrščajo med najuspešnejša živa bitja – na lestvici so takoj za človekom.

Znanstveniki zato nenehno razvijajo nove metode in vabe za njihovo zatiranje. Močen razvojni tim deluje tudi v podjetju Unichem, ki v svojem prodajnem asortimentu ponuja pestro paleto vab za učinkovito zatiranje glodavcev v različnih okoliščinah.

V ponudbi so štiri različne formulacije: mehka vaba, parafinski bloki, pelete in žitna vaba.

Najbolj ješča in hkrati tudi najbolj učinkovita je mehka vaba, , ki je še posebej primerna za zatiranje glodavcev v notranjih prostorih. Zaradi vsebnosti arom, ojačevalcev okusa in olj je glodavcem zelo privlačna, učinkovita pa je tudi v skladiščih s prehrambnimi izdelki.Za zatiranje glodavcev v okolici stavb ali v kanalizacijskih jaških pa so najbolj primerni parafinski bloki. Vaba je zaradi vsebnosti parafinskega voska bolj odporna na vlago in temperaturne razlike, dodani konzervansi pa preprečujejo nastanek plesni na izdelku.

Poleg mehke vabe pa se v notranjih prostorih glodavce lahko zatira tudi z žitno vabo, ki je uporabna predvsem za zatiranje manjših populacij ter s peleti, ki so zaradi mešanice žit privlačni za miši in podgane. V Unichemu ponujamo vabe z dvema različnima aktivnima snovema: brodifakum in bromadiolon.

Aktivna snov z najmočnejšim delovanjem je brodifakum, ki ga ponujamo v izdelkih blagovne znamke RATIMOR BRODIFACOUM. Namenjen je zatiranju večjih populacij glodavcev, ki se v objektih pojavljajo že dalj časa, ker se glodavec z vabo zastrupi že pri enkratnem hranjenju to aktivno snov uvrščamo v skupino »single feed« vab.

Aktivna snov z najbolj vsestranskim delovanjem pa je bromadiolon pod blagovno znamko RATIMOR PLUS, ki je prav tako namenjen zatiranju večjih populacij glodavcev.

RATIMOR vabe za glodavce uporabljajo profesionalni uporabniki širom sveta.

Poleg rodenticidnih vab imamo v ponudbi mehansko zaščito proti mišim in podganam kot je RATIMOR PLUS lepljiva knjiga in RATIMOR PLUS lepilna plošča ter RATIMOR monitoring mehka vaba v tubi za spremljanje prisotnosti glodavcev.

Unatoč velikom broju prirodnih neprijatelja koje imaju, miševi i štakori zbog svoje se prilagodljivosti svrstavaju među najuspješnija živa bića – na ljestvici su odmah nakon čovjeka.

Zato znanstvenici neprestano razvijaju nove metode i mamce za njihovo suzbijanje. Snažan razvojni tim radi i u tvrtki Unichem, koja u svojemu prodajnom asortimanu nudi bogatu paletu mamaca za učinkovito suzbijanje glodavaca u različitim okolnostima.

U ponudi su četiri različite formulacije: meki mamac, parafinski blokovi, peleti i žitni mamac.

Najprimamljiviji, a ujedno i najučinkovitiji je meki mamac koji je posebno pogodan za suzbijanje glodavaca u unutarnjim prostorima. Zbog sadržaja aroma, pojačivača okusa i ulja, vrlo je privlačan glodavcima, a učinkovit je i u skladištima s prehrambenim proizvodima.Za suzbijanje glodavaca u okolici zgrada ili u kanalizacijskim šahtovima najprimjereniji su parafinski blokovi. Zbog sadržaja parafinskog voska mamac je otporniji na vlagu i temperaturne razlike, a dodani konzervansi sprečavaju nastanak plijesni na proizvodu.

Osim mekog mamca, u unutarnjim prostorima glodavci se mogu suzbijati i žitnim mamcem, koji se upotrebljava ponajprije za suzbijanje manjih populacija, i peletima, koji su zbog mješavine žitarica privlačni miševima i štakorima.

U Unichemu nudimo mamce s dvije različite aktivne tvari: brodifakum i bromadiolon.

Aktivna tvar s najsnažnijim djelovanjem jest brodifakum koji nudimo u proizvodima robne marke RATIMOR BRODIFACOUM. Namijenjen je suzbijanju većih populacija glodavaca koji se u objektima pojavljuju već dulje vrijeme, budući da se glodavac otruje mamcem već pri jednom hranjenju, tu aktivnu tvar svrstavamo u skupinu „single feed” mamaca.

Aktivna tvar s najsvestranijim djelovanjem jest bromadiolon pod robnom markom RATIMOR PLUS koja je također namijenjena za suzbijanje većih populacija glodavaca.

RATIMOR mamce za glodavce upotrebljavaju profesionalni korisnici diljem svijeta.

Osim rodenticidnih mamaca, u ponudi imamo mehaničku zaštitu protiv miševa i štakora kao što su RATIMOR PLUS ljepljiva knjiga i RATIMOR PLUS ljepljiva ploča te RATIMOR monitoring meki mamac u tubi za praćenje prisutnosti glodavaca.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

63

RATIMOR BRODIFACOUM PARAFINSKI BLOKI

Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Brodifakum Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju)

• visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb)

• vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami

• zakasnjeno delovanje

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR BRODIFACOUM MEHKA VABA

Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Aktivna snov: Brodifakum

Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m

Pakiranje / Transportno pakiranje:

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju)

• zaradi dodanih olj in maščob bo mehka vaba še dolgo ostala sočna

• dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo

• učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane

• zakasnjeno delovanje

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR BRODIFAKUM PARAFINSKI BLOKOVI

Ekstrudirani parafinski blokovi s mnogo rubova koji glodavcima omogućuju glodanje. Iznimno su učinkoviti, čak i ako su izloženi vlazi ili mjestima s visokim temperaturama. Aktivna tvar: Brodifakum Doziranje: miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 10 kom/karton, 64 kartona/paleta; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kom/paket, 45 paketa/paleta

• visoka učinkovitost već u malim količinama (pri jednoj konzumaciji)

• visoka otpornost na okolišne uvjete (posebice prikladni za vlažna mjesta i vanjske dijelove zgrada)

• sadrže konzervans koji sprječava nastanak plijesni te štiti mamac od bakterija i gljivica

• odgođeno djelovanje

• sadrže gorki agens koji izaziva averziju

RATIMOR BRODIFAKUM

Najjestiviji oblik rodenticidnih mamaca jer najsnažnije privlači glodavce te je dokazano najučinkovitiji oblik rodenticida.

Aktivna tvar: Brodifakum

Doziranje: miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m

Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta

150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/ paket, 45 paketa/paleta

• visoka učinkovitost već u malim količinama (pri jednoj konzumaciji)

• zahvaljujući dodanim uljima i mastima, meki mamac ostat će sočan još dugo vremena

• dodani stabilizatori sprječavaju oksidaciju

• učinkovit i kada glodavci imaju na raspolaganju dovoljnu količinu prirodne hrane

• odgođeno djelovanje

• sadrži gorki agens koji izaziva averziju

KMALU USKORO

RATIMOR BRODIFACOUM PELETE

Stisnjeni žitni drobljenci so zelo privlačni za glodavce in najprimernejši za shrambne prostore. Uporabiti jih je mogoče v zaprtih prostorih kot na odprtem, če so zaščiteni pred vlago.

Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m

Pakiranje / Transportno pakiranje: 140 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju)

• zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne

• zakasnjeno delovanje

• dodani atraktanti, ki z vonjem privlačijo glodavce

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR BRODIFACOUM

PELETI

Komprimirane mrvice žitarica vrlo su privlačne glodavcima i najprikladnije za skladišne prostore. Mogu se koristiti u zatvorenim prostorima kao i na otvorenom ako su zaštićeni od vlage.

Doziranje: miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m

štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m

Pakiranje / Transportno pakiranje: 140 g - 20 kom/karton, 66 kartona/paleta

• visoka učinkovitost već u malim količinama (pri jednokratnom unosu)

• vrlo ukusne glodavcima zahvaljujući mješavini različitih žitarica

• odgođeno djelovanje

• dodani atraktanti koji privlače glodavce mirisom

• sadrže gorko averzivno sredstvo

MEKI MAMAC
64 SI/HR 150 g HR 150 g DUPLEX
HR 300 g SI 300 g
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKI

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Bromadiolon

Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto;

• visoko odporni na pogoje v okolju

• vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami

• zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR PLUS MEHKA VABA

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje:

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto;

• zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor plus mehka vaba še dolgo ostala sočna

• skrbno izbrane sestavine zagotavljajo, da se glodavci vabi ne morejo upreti

• dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo

• učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane

• zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

Vsestranska zaščita pred glodavci

Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

RATIMOR PLUS MEKI MAMAC

Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Najviše jestiv oblik rodenticidnih mamaca jer najsnažnije privlači glodavce te je dokazano najučinkovitiji oblik rodenticida.

Aktivna tvar: Bromadiolon

Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta;

• zahvaljujući dodanim uljima i mastima, Ratimor plus meki mamac ostat će sočan još dugo vremena

• pažljivo odabrani sastojci osiguravaju da glodavci ne mogu odoljeti mamcu

• dodani stabilizatori sprječavaju oksidaciju

• učinkovit i kada glodavci imaju na raspolaganju dovoljnu količinu prirodne hrane

• odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost

• sadrži gorki agens koji izaziva averziju

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKOVI

Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Ekstrudirani parafinski blokovi s mnogo rubova koji glodavcima omogućuju glodanje. Iznimno su učinkoviti, čak i ako su izloženi vlazi ili mjestima s visokim temperaturama.

Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 10 kom/karton, 64 kartona/paleta;

• visoka otpornost na okolišne uvjete

• sadrže konzervans koji sprječava nastanak plijesni te štiti mamac od bakterija i gljivica

• odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost

• sadrže gorki agens koji izaziva averziju

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

65 SI/HR 150 g SI 300 g

Vsestranska zaščita pred glodavci

Sveobuhvatna zaštita

od glodavaca

RATIMOR PLUS ŽITNA VABA

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Rodenticidna vaba iz celega žita, ki jo je mogoče uporabiti povsod, kjer je zaščitena pred vlago. Aktivna snov: Bromadiolon

Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

• dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce

• zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR PLUS PELETE

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ratimor pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne

• dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce

• zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost

• vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR PLUS ŽITNI MAMAC

Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Rodenticidni mamac na bazi žitarica koji se može postaviti svugdje gdje postoji zaštita od vlage.

Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/paket, 45 paketa /paleta

• dodani atraktanti koji mirisom privlače glodavce

• odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost

• sadrže gorki agens koji izaziva averziju

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

RATIMOR PLUS PELETE

Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Ratimor pelete izrađene su od prešanih žitarica te su stoga posebno privlačne glodavcima.

Aktivna tvar: Bromadiolon

Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/paket, 45 paketa /paleta

• vrlo ukusne glodavcima zahvaljujući mješavini različitih žitarica

• dodani atraktanti koji mirisom privlače glodavce

• odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost

• sadrže gorki agens koji izaziva averziju

66
HR 150 g HR 150 g
SI
g
150

RATIMOR PLUS LEPLJIVA PLOŠČA

Izdelek je namenjen nadzoru glodavcev v hišah, trgovinah, hlevih in drugih stavbah, kjer je omejena uporaba strupenih rodenticidnih vab (zaradi prisotnosti hišnih ljubljenčkov, otrok). Uporablja se lahko tudi le za opazovanje prisotnosti glodavcev.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 2 lepilni plošči - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

• ko se namesti, je učinkovita 3 mesece (odvisno od prisotnosti prahu v prostoru, kjer se uporablja)

• uporablja se lahko na mestih, kjer je trupla glodavcev težko najti

• ostanki proizvoda niso škodljivi

• brez strupa in vonja

• varen in enostaven za uporabo

PAST ZA MIŠI RATIMOR PLUS ima poseben, zaščiten prostor za vabo. Z vzvodom za oprijem s palcem in enostavno namestitvijo uporabnikom omogoča hitro, preprosto in varno postavitev. Močna vzmet zagotavlja takojšnjo sprožitev in nudi hitro ter učinkovito rešitev za ulov miši.

Pakiranje: 2 pasti / pakiranje, 24 pakiranj / karton, 96 pakiranj / transportni karton

• Trpežna zasnova; odporna na mehanske poškodbe.

• Profesionalna moč za hitro in učinkovito odstranjevanje miši.

• Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

• Brez strupov in primerno za večkratno uporabo.

• Enostavno za čiščenje.

RATIMOR PLUS LJEPLJIVA PLOČA

Proizvod je namijenjen kontroli glodavaca u kućama, trgovinama, stajama i drugim objektima gdje je uporaba toksičnih rodenticidnih mamaca ograničena (zbog prisutnosti kućnih ljubimaca ili djece). Može se upotrebljavati i za promatranje prisutnosti glodavaca).

Pakiranje / Transportno pakiranje: 2 ljepljive ploče – 20 kom/karton, 168 kartona /paleta

• nakon postavljanja učinak traje 3 mjeseca (ovisno o prisutnosti prašine u prostoru gdje se upotrebljava)

• mogu se upotrebljavati na mjestima gdje su trupla glodavaca teško pristupna

• ostaci proizvoda nisu štetni

• nisu otrovne i nemaju mirisa

• sigurne i jednostavne za uporabu

RATIMOR PLUS KLOPKA ZA MIŠEVE sadrži držač za mamce sa zaštitnim poklopcem. Ova klopka, s polugom za otvaranje palcem omogućuje korisnicima brzo, jednostavno i sigurno postavljanje. Snažna opruga pruža brzu reakciju okidača i osigurava učinkovito rješenje za hvatanje miševa.

Pakiranje: 2 klopke / pakiranje ; 24 pakiranja / karton, 96 pakiranja / transportni karton

• Izdržljiv dizajn; otporan na mehanička oštećenja.

• Profesionalna snaga za brzo i učinkovito uklanjanje miševa.

• Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

• Netoksično i prikladno za višestruku upotrebu.

• Jednostavno za čišćenje.

RATIMOR PLUS LEPLJIVA KNJIGA Mehanska zaščita za miši in podgane brez dodanih strupov. Primerna za uporabo v notranjih prostorih, kleteh, kolesarnicah, skladiščih, kuhinjah ter vseh gospodarskih poslopjih, zlasti tam, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva knjiga - 72 kosov / karton, 44 kartonov / paleto

• brez strupa

• brez neprijetnih vonjav

• z aromo arašida

• enostavno za uporabo

• pripravljeno za uporabo

RATIMOR PLUS LJEPLJIVA KNJIGA Mehanička zaštita za miševe i štakore bez dodatnih otrova.Primjerena za uporabu u unutarnjim prostorima, podrumima, spremištima za bicikle, skladištima, kuhinjama i svim gospodarskim zgradama, a ponajviše tamo gdje je uporaba rodenticidnih mamaca ograničena.

Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 ljepljiva knjiga – 72 kom/karton, 44 kartona /paleta

• bez otrova

• bez neugodnih mirisa

• sadrži aromu kikirikija

• jednostavna za uporabu

• spremna za uporabu

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

NOVO 67
SI/HR SI/HR HR SI

V Unichemu se zavedamo, da še tako dober izdelek brez prave marketinške podpore ne more doseči svojih uporabnikov. V marketingu zato skrbimo za dobro komunikacijsko podporo izdelkom. Večina marketinških gradiv temelji na izobraževalnih vsebinah, saj želimo z njimi kupcem olajšati nakupne odločitve in jim pomagati pri pravilni uporabi izbranih izdelkov. Obenem pa aktivno skrbimo za urejenost in primerno izpostavitev naših izdelkov na prodajnih mestih. Vsako prodajno mesto ima tudi svoj načrt izpostavitve in planogram postavitve vseh izdelkov naših blagovnih znamk.

Vsako leto pripravimo številna promocijska gradiva, ki spremljajo izdelke na prodajnih mestih, prodajnih promocijah, delavnicah, predavanjih in drugih prodajnih ali izobraževalnih priložnostih. Od tega naj omenimo le ključne, kot so lično oblikovana prodajna stojala, promocijski panoji, forex table, plakati, promocijski letaki in zloženke ter še vrsto drugih gradiv s katerimi izpostavljamo akcije, novosti in ključne izdelke iz svoje pestre ponudbe.

Za ureditev izdelkov na prodajnih mestih, poleg prodajnega osebja, skrbijo tudi Unichemovi komercialisti. Širom cele Slovenije in Hrvaške, kupcem naših izdelkov svetujejo tudi posebej izobraženi svetovalci / promotorji.

U Unichemu smo svjesni da čak ni dobar proizvod ne može doprijeti do svojih korisnika bez prave marketinške potpore. U marketingu zato osiguravamo dobru komunikacijsku potporu za proizvode. Većina marketinških materijala temelji se na edukativnim sadržajima jer s pomoću njih kupcima želimo olakšati odluke pri kupnji i pomoći im u pravilnoj upotrebi izabranih proizvoda.

Istodobno se aktivno brinemo za urednost i odgovarajuće izlaganje naših proizvoda na prodajnim mjestima. Svako prodajno mjesto ima i svoj plan izlaganja i planogram postavljanja svih proizvoda naših robnih marki.

Svake godine pripremamo mnogobrojne popratne promotivne materijale za proizvode na prodajnim mjestima, prodajnim promocijama, radionicama, predavanjima i ostalim prodajnim ili edukacijskim prigodama. Spomenimo samo neke ključne kao što su lijepo dizajnirani prodajni stalci, promotivni panoi, forex-ploče, plakati, promotivni letci i brošure te niz drugih materijala kojima ističemo akcije, novosti i ključne proizvode iz svoje bogate ponude.

Za uređenje proizvoda na prodajnim mjestima, osim prodajnog osoblja, brinu se i Unichemovi komercijalisti. Diljem Slovenije i Hrvatske kupce naših proizvoda savjetuju posebno educirani savjetnici/promotori.

MARKETING 68 • 11 vitaminov • morske alge Nova, izboljšana sestava 5 aktivnih komponent dodan zeleni kompost več organskih hranilnih snovi boljše vpijanje in zadrževanje vode Vrtnarite skupaj nami. Brezplačni strokovni nasveti na v in na aplikaciji UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA BUJNO BALKONSKO CVETJE KAJ SE DOGAJA BIOPLANTELLATHYMI 100%naravnosredstvo timijana inbrinajeučinkovitarešitevpred škodljivcemnazelenjavi, sadnem okrasnem vrtu rastlinodženeškodljivce,kotsolistne uši,gosenice,resarji BIOPLANTELLARUMENELEPLJIVEPLOŠČE Učinkovitamehanskazaščitaprotičebulni,češnjevi,oljčni indrugimmuham,rastlinjakovemuščitkarju,ušem zrumenobarvoinspecialnimentomološkimlepilom nezaustavljivoprivlačiškodljivca,dasenalepi dodanimižičkamiinpaličicami postavljanje silikonskipapirščitilepiloinuporabnika BIOPLANTELLAGELPROTIPOLŽEM Povsemnaravnamehanskazaščitapred vsemivrstamipolžev odličnaobstojnost vseh vremenskih pogojih biorazgradljiv popolnomavarenza otroke domače živali BIOPLANTELLAFLORAKENYATOXVERDEPLUS 100 naraveninsekticidiznaravnegapiretrinas takojšnjimučinkomprotirastlinskimškodljivcem širokspeklterdelovanja listneuši,rastlinjakov ščitkar,gosenice BIOPLANTELLANATUR 100 naravnosredstvo njivskepreslice,ki krepiceličnesteneinpreprečujevstopboleznim bogat minerali vitaminomE 50 koncentrat,500 vpršiluzatakojšnjo uporabo BIOPLANTELLASUPER %naravnosredstvo sojinegalecitina, kirastlinekrepiintakopreprečujevstop glivicinštevilnihbolezni dvojniučinek:rastlineprehranjujeindviga imunski rastlin mlkoncentrat,500ml pršilu takojšnjouporabo BIOPLANTELLACHITOSAN 100 organskosredstvo,kikrepinaravno odpornostvrtnin,sadnih okrasnihrastlin zaprtemprostoruinnaprostem izboljšujerast,pospešujerazvojinrastlino PREPOZNAJTE VODNIKA SVOJO 100%NARAVNOZARASTLINE BREZ BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV Vrtnariteskupaj nami. Brezplačnistrokovninasveti 080 Gaia naaplikacijiNarediVrt.si UNICHEM

Poleg skrbi za primerno predstavitev izdelkov, Unichemova ekipa skrbi tudi za dodatno promocijo svojih izdelkov v časopisih, revijah in ostalih tiskanih medijih, na TV, radiju, spletu in zunanjih plakatnih mestih. Prav tako v Unichemu skrbimo tudi za pripravo strokovnih člankov za lokalne in nacionalne medije in obenem pripravljamo tematske izobraževalne knjižice.

V Unichemu skrbimo tudi za kupce naših izdelkov. Z željo, da bi se z njimi še bolje povezali smo ustanovili klub ljubiteljev narave, rastlin in vrtnarjenja – Klub Gaia, ki danes šteje že več kot 30.000 članov. Klub Gaia mesečno izdaja klubsko revijo z izobraževalnimi vsebinami s področja vrtnarjenja. Strokovne vrtnarske vsebine pa objavljamo tudi na Plantella.si in www.klubgaia.com, v enovicah, e-knjigah in socialnih omrežjih. Redno organiziramo tudi spletna strokovna predavanja, klubska srečanja in izlete, nenazadnje pa svojim članom nudi posebne popuste in druge ugodnosti. Na voljo imamo tudi brezplačno svetovanje za reševanje težav v vrtu.

Strokovnjaki podjetja Unichem smo zasnovali tudi interaktivno spletno aplikacijo NarediVrt.si za izris in načrtovanje samooskrbnega zelenjavnega vrta. Tako si vrtnarji vse dileme in vprašanja okoli načrtovanja svojega vrta zdaj lahko olajšajo z uporabo brezplačne spletne aplikacije NarediVrt.si. Svoje izdelke pa predstavljamo tudi na svetovnih sejmih, kot so IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec, in številnih drugih sejmih z mednarodno udeležbo ter tudi nacionalnih izobraževalno - predstavitvenih delavnicah večjih distributerjev.

Osim brige o odgovarajućem predstavljanju proizvoda, Unichemova ekipa brine se i za dodatnu promociju svojih proizvoda u časopisima, revijama i ostalim tiskanim medijima, na televiziji, radiju, internetu i vanjskim mjestima za plakate. U Unichemu se brinemo i za pripremu stručnih članaka za lokalne i nacionalne medije te istodobno pripremamo i tematske edukativne knjižice U Unichemu se brinemo i za kupce naših proizvoda. U želji da se s njima još bolje povežemo osnovali smo internetsku stranicu Plantella.hr. Osim stručnih vrtlarskih sadržaja, savjeta, e-knjiga, organizator smo i redovitih stručnih predavanja, susreta i izleta i, posljednje, ali ne manje bitno, nudimo i posebne popuste i ostale pogodnosti. Na raspolaganju je i besplatna telefonska linija za savjetovanje na kojoj Unichemovi stručnjaci savjetuju kako riješiti probleme u vrtu.

Stručnjaci tvrtke Unichem osmislili su i interaktivnu web-aplikaciju NapraviVrt.hr za crtanje i planiranje samoopskrbnog povrtnjaka. Tako si vrtlari sve dvojbe i pitanja oko planiranja svojeg vrta mogu olakšati upotrebom besplatne web-aplikacije NapraviVrt.hr.

Svoje proizvode predstavljamo na svjetskim sajmovima kao što su IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec i mnogim drugim sajmovima s međunarodnim sudjelovanjem te na nacionalnim edukacijskim i prezentacijskim radionicama većih distributera.

69
ZA BUJNO CVETOČE BALKONE, OKNA IN TERASE Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačna spletna aplikacija za načrtovanje vrta na NarediVrt.si UNICHEM.si Plantella je rezultat dolgoletnega znanja in raziskav, njena učinkovitost pa je potrjena v strokovnih laboratorijih. Izbrani izdelki: Plantella Cvet in List z dodanimi morskimi algami in vitamini ter specialna tekoča gnojila Plantella za pelargonije ali surfinije s prilagojeno sestavo hranil in mikrohranil za posamezne rastline so učinkovita kombinacija za bujno cvetoče balkone, okna in terase. Mi smo preverili na svojih, vi pa se boste prepričali na vaših rastlinah. • 100 % naravna šota • zelo hitro okrevanje sejančkov in sadik • idealni pogoji za rast mladih rastlin • naraven multivitaminski kompleks izrazito hitro krepi rastline • organske snovi, proteini, aminokisline in vitamini za hitro rast • močno poveča koreninsko maso NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SETEV, PIKIRANJE IN PRESAJANJE Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na v in na aplikaciji Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kakšen vrt rabiš. Nova brezplačna aplikacija za izris domačega samooskrbnega vrta z opomniki ter praktičnimi vrtnarskimi vsebinami. Preprosto do zdrave, domače zelenjave! Ja, tako preprosto je danes pridelati domačo, svežo, zdravo in okusno zelenjavo… Medtem pa živeti hitro in polno življenje  www.facebook.com/naredivrt info@naredivrt.si Aplikacija je plod sodelovanja strokovnjakov Kluba Gaia in podjetja Unichem www.klubgaia.si in www.unichem.si www.naredivrt.si DOGAJA Z MOJO RASTLINO? REŠITEV Škodljivcekontaktnopoškropimo naravnim insekticidom PlantellaFloraKenyatoxVerde plus piretrina,kiučinkujetakoj. 10REŠITEV ZANAJPOGOSTEJŠE SIMPTOMI Deformiranilisti,majhneluknjicezaradivbodov, lepljivapovršina medenoroso,lahkovidimo insekte. OKT TEŽAVEVVRTU PREPOZNAJTE NAJPOGOSTEJŠE ŠKODLJIVCE IN BOLEZNI S POMOČJO SLIKOVNEGA VODNIKA IN UGOTOVITE, KAKO LAHKO NA EKOLOŠKI NAČIN NAJBOLJE ZAVARUJETE ZELENJAVO,SADNODREVJEALIOKRASNERASTLINE.
70
2023 Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovenija T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si unichem.si, en.unichem.si plantella.si Unichem Agro d.o.o. Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra Hrvatska T: +385 1 621 3966 E: unichem@unichem-agro.hr hr.unichem.si plantella.hr