Page 1

8ù$ö,1 %g<h0Ԥ6ø9Ԥø1.øù$)(70Ԥ6ø h=5ԤùԤ;6ø.$57

'$1<$ù,1$'Ԥ.8ù$4/$5hdh1


UŞAĞIN

BÖYÜMƏSİ VƏ İNKİŞAF ETMƏSİ ÜZRƏ ŞƏXSİ KART 0-DAN 6 YAŞINADƏK UŞAQLAR ÜÇÜN

UŞAĞIN SOYADI, ADI


UŞAĞIN BÖYÜMƏSİ VƏ İNKİŞAF ETMƏSİ ÜZRƏ ŞƏXSİ KART 0-dan 6 yaşinadək uşaqlar üçün İllüstrator: Natiya Kvaratsxelia © Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi Bütün hüquqlar qorunmuşdur. Tbilisi, 2010 ISBN 978-9941-15-275-7

Parent-Baby book © Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia All rights reserved


UŞAĞIN BÖYÜMƏSİ VƏ İNKİŞAF ETMƏSİ ÜZRƏ ŞƏXSİ KARTIN TƏYİNATI

Uşağın şəxsi kartı uşağınızın böyüməsi, inkişaf etməsi və onun sağlamlıq vəziyyətini əks etdirən sənəddir. Siz kartdan istifadə etdikdə o, sizə uşağınızın sağlamlıq vəziyyəti, yaş dəyişiklikləri və inkişaf nailiyyətləri ilə yaxşı tanış olmaqda kömək edəcəkdir. Kartda uşağın qidalanması, ona qulluq edilməsi, onun təhlükəsizliyi və xəstəliklərin qarşısının alınması haqqında əsas məlumatlar verilmişdir. Siz kartda uşağınızın üzərində müşahidə nəticələrini, yaşına uyğun vərdiş-bacarıqlarını büruzə vermə vaxtını, uşağın səhhətinin dəyişkliklərini qeyd edə bilərsiniz. Doldurulması sadə olan anketlər və diaqramlar heç bir detalın diqqət kənarında qalmamasında sizə yardım edəcəkdir. Bu və ya digər problemlərin vaxtında aşkar olunması və müvafiq olaraq tibbi personala vaxtında müraciət edilməsi uğurlu müalicənin zəminidir. Vizit zamanı təmasda olacağınız həkiminiz də kartdan istifadə edəcəkdir. O, baza müayinəsini keçirəcək (b. a. skrininqi), uşağın sağlamlığı və inkişafı ilə bağlı bütün əhəmiyyətli detalları qeyd edəcək, müşahidənin nəticələrini nəzərə alacaq və öz tövsiyələrini yazacaqdır; buna görə də həkimə getdikdə hər zaman kartı özünüzlə götürməlisiniz. Sizin tərəfinizdən çatdırılan məlumat olduqca əhəmiyyətlidir. O, sizə və həkiminizə uşağın böyüməsi və inkişafının irəliləyişini yaxşı qiymətləndirmək imkanını verəcəkdir. Məlumatlar illər ərzində kartda toplanılır və lazım gəldikdə, müxtəlif yaş dövrlərində uşağın böyüməsi, inkişaf etməsi və sağlamlığı haqqında tam təsəvvürü yaradır. Bu isə əksər hallarda baş qaldıran problemin vaxtında aşkar edilməsi və düzgün müalicəsi üçün həlledici olur. Buna görə də istənilən tibbi yardım üçün müraciət etdikdə kartı hər zaman özünüzdə saxlayın və tibbi personala kartı doldurmağı xatırladın. Karta ehtiyatla yanaşın və uşaqla birlikdə hara getsəniz onu özünüzlə götürün – o, sizə çox kömək edəcəkdir.


MÜNDƏRİCAT

UŞAĞIN DOĞUMU HAQQINDA MƏLUMATLAR .................................................... 6 1 AYLIQ.......................................................................................................................... 8. 2 AYLIQ........................................................................................................................ 10. 3 AYLIQ........................................................................................................................ 12. 4 AYLIQ........................................................................................................................ 13. 5-6 AYLIQ..................................................................................................................... 14. 7-8 AYLIQ..................................................................................................................... 15. 9 AYLIQ........................................................................................................................ 16. 12 AYLIQ...................................................................................................................... 17. 15-18 AYLIQ................................................................................................................. 18. 2 YAŞ DÖVRÜ ............................................................................................................. 20. 3 YAŞ DÖVRÜ.............................................................................................................. 22. 4 YAŞ DÖVRÜ.............................................................................................................. 23. 5 YAŞ DÖVRÜ.............................................................................................................. 24 VALİDEYNLƏRİN VƏ HƏKİMİN QEYDLƏRİ (0-6 YAŞ).......................................... 25 PROFİLAKTİK PEYVƏNDLƏRİN MİLLİ TƏQVİMİ................................................. 50 QQQİYMƏTLƏNDİRİN, KÖRPƏNİZ NECƏ İNKİŞAF EDİR.......................................... 51 QİYMƏTLƏNDİRİN, KÖRPƏNİZ NECƏ İNKİŞAF EDİR ......................................... 52 XƏSTƏLİYƏ GÖRƏ HƏKİMƏ GETMƏK................................................................... 60 TƏCİLİ YARDIM VƏ HOSPİTALLAŞDIRMA GÜNDƏLİYİ...................................... 61 MMÜTƏXƏSSİSLƏRİN MƏSLƏHƏTLƏRİ VƏ TƏDQİQATLARIN KEÇİRİLMƏ GÜNDƏLİYİ................................................................................................................. 62 ƏLAQƏ TELEFONU VƏ ÜNVANLAR........................................................................ 63


Uşağın doğumu haqqında məlumatlar (Doğum evinin həkimi tərəfindən doldurulur)

Soyadı, adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğulduğu tarix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestasion yaşı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğum evindən buraxılma tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perinatal müayinə Hamiləlik: Sırası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fizioloji Ağırlaşmış Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğuş: Təbii Təxirəsalınmaz kesar kəsiyi Könüllü kesar kəsiyi Vakuum-ekstraksiya Cərrah maşaları Çanağı irəli vəziyyətdə

Yeni doğulmuş:

Apqar şkalası ilə qiymətləndirmə

Doğulduğu zaman çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xəstəxanadan buraxılan zaman çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ortolan testi Mənfi

Müsbət

Göz bəbəklərinin işığa reaksiyası Vardır Yoxdur

6

1 dəqiqə

2 dəqiqə


Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Vardır Yoxdur Metabolik skrininq Fenilketonuriya Yox Bəli Hipotireoz Yox Bəli Disadaptasiya sindromu Yox Bəli Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dərinin dəri ilə təması Bəli Müddəti . . . . . . . Yox Səbəb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğum blokunda doğuşdan 1 saat sonra əmizdirməyə başlamaq Bəli Yox Səbəb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ananın / uşağın palatada birlikdə olması (sutka ərzində) 23 saatdan artıq 23 saatdan az səbəbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Əmizdirmə üzrə konsultasiya və düzgün əmmə texnikasına şərait yaratmaq Bəli Yox Səbəb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğum evində olarkən qidalanma Ana südü Sağılımış qadın südü Qarışıq qida səbəbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süni qida səbəbi, Qida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................

---------------------------------------------------------------------------------Doğum evindən buraxıldı: sağlam kiçik problemlərlə Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... Yeni doğulan uşaqlar klinikasına keçirilmişdir səbəbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................... Tarix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7


Sizin uşağınız doğulduğu gündən dünyanı dərk etməyə başlayır. Təəccüblənməyin o, artıq çox şeyi bilir və çox şeyi bacarır. O, ilk nəfəs aldığı andan hiss edir, görür, eşidir, dərk edir, düşünür və sevinir. Onun hissiyyat orqanları “işləməyə” artıq hazırdır, onların sadəcə təcrübəsi azdır. Bunları nəzərə alın, vaxtınızı və istəyinizi əsirgəməyin.

S  ərbəst, uyğun, təbii materialdan tikilmiş paltar geyindirin.

 Çarpayıda arxası üstə, düz yerdə, yastıqsız uzandırın; Əmin olun ki, üzü örtülü deyil.

Uşaq oyaq olanda onunla söhbət edin, ona mahnı oxuyun.

8

0-1 AYLIQ

U  şağı qarnı üstə uzandıranda başını qaldırmağa çalışır; əşyalarda qısa müddətlə nəzərini dayandırır.

Uşağın üstünü çox örtməyin.

Uşağın olduğu otaqda siqaret çəkməyin.

Çarpayının yanında hərəkət edən, musiqili oyuncaqları asın.


A  na südü uşağın sağlamlığı üçün ən yaxşı, praktiki və uyğun qidadır. O, asanlıqla sorulur və həzm olunur.

 Uşağı tələb olduqda əmizdirin, sutka ərzində ən azı 8-12 dəfə. Əgər ana uşağı əmizdirə bilmirsə, o zaman körpə uşaqlar üçün süni qidalardan istifadə edilir: formula №1 – 6 ayınadək olan uşaqlar üçün və formula №2 – 6 ayından sonra.

Ş  aquli və ya üfüqi vannadan istifadə edin Mütləq boynunu və başını tutun; Uşağın vannaya uzandırılması zamanı qabaqcadan suyun temperaturunu yoxlayın – temperatur 37°C-dən artıq olmamalıdır;

9


2 AYLIQ

Qarnı üstə uzandığı zaman başını yuxarı qaldırır və bir neçə saniyə ərzində saxlayır; Vaxtaşırı gülümsəyir, nəzərini hərəkətsiz olan əşyada saxlayır, hərəkət edən əşyaya qısa müddətlə baxır.

 arnı üstə uzandırın, gözlərinə baxın Q və onunla söhbət edin və ya ona nəğmə oxuyun. Bu uşağın inkişaf etməsinə kömək edir

 ingiltili və musiqili oyuncaqları ilə C əyləndirin.

Yedizdirdikdən sonra dik vəziyyətdə tutun ki, gəyirsin.

Planlaşdırılmış peyvəndi etmək üçün uşağı həkimə aparın.

10


Əgər ağlayırsa

1. Qucağınıza alın; 2. Əmizdirin; 3. Qarnını masaj edin; 4. Qarnı üstə uzandırın; 5. isti vannaya salın.

Lakin heç vaxt uşağı silkələməyin. Bu onun sağlamlığı üçün təhlükəlidir!

11


3 AYLIQ

Başını sərbəst tutur, qarnı üstə uzandıqda çiyinlərinə arxalanır, hərəkət edən əşyaya baxır və istənilən istiqamətdə onu izləyir, gülümsəyir, qığıldayır.

Arxası üstə və ya qarnı üstə uzandırın, cingiltili yumşaq oyuncaqları asın, uşaq onlara əlini və ya ayağını vurur və çıxan səslə əylənir.

 əmiz havada tez-tez gəzdirin, lakin T günəşin birbaşa şüalarından qoruyun.

3 ayında təkrarən peyvənd etdirməyə aparın.

12


4 AYLIQ

Köməklə oturmağa çalışır.

Arxadan qarnı üstə çevrilir.

B  u yaşda olan uşaqlar öz bədən hissələri ilə yaxşı əylənirlər.

Onunla söhbət edin, gəzdirin.

 ingiltili oyuncaqları təklif edin, uşaq C onları əli və ya ayağı ilə vurur və səsləndirir, həmçinin əlində tutmaq və ağzına almaq üçün yarayan cingiltili oyuncaqları təklif edin.

4 ayında təkrarən peyvənd etdirmək üçün həkimə aparın.

13


5-6 AYLIQ

 turmağa çalışır, böyüyün əlindən O oyuncağı alır, oyuncağa tərəf iməkləyir.

Ona kitab oxumağa başlayın. Bu, uşağınızın inkişafına dəstək verir.

 çılmış barmaqlarla qayçıya bənzər A hərəkətlə kiçik ölçülü əşyanı götürür.

Manejə əyləşdirə bilərsiniz.

Ana südü və ya süni qida ilə yanaşı, uşağa tərəvəz püresi və ya sıyıq şəklində əlavə qatılaşdırılmış qidanı verməyə başlayın. Hər yeməkdən sonra və ya yatmazdan əvvəl uşağın dişlərini təmizləyin.

14


7-8 AYLIQ

 üstəqil olaraq oturur; M Oyuncağı bir əlindən o biri əlinə qoyur.

“Çita” oynayır.

 içik ölçülü əşyanı götürən zaman onu K qatlanmış baş barmağı və qatlanmış digər barmaqları arasında tutur.

Böyüyün xahişi ilə əl çalır.

Çörək dilimini və ya suxarı tutur.

Qidaya ət və balıq əlavə edin.

Yavaş-yavaş uşağı güvəcə alışdırın.

Oturacağa öyrədin.

15


9 AYLIQ

Möhkəm oturur, köməklə ayağa durur, iməkləməyə başlayır.

Gizlədilmiş əşyaları tapmağa başlayır.

Şəxsi gigiyena normalarına öyrədin.

16

 içik ölçülü əşyanı götürmək üçün onu K qatlanmış baş barmağı və qatlanmış şəhadət barmağının yan tərəfi arasında tutur.

Böyüyün hərəkətini təkrarlamağa başlayır.

 öyük kitabları, böyük kubikləri, B musiqi alətlərini (dəf, cingiltili oyuncaqlar), düyməli oyuncaqları təklif edin, hansılarda ki, düyməni basanda hansısa hərəkət baş verir (mahnı və ya başqa hərəkət).


12 AYLIQ

 içik ölçülü əşyanı barmaq ucları K arasına salaraq pinset kimi götürür.

Valideynini yamsılayır.

 əzinti üçün ona tutub idarə edə bilməsi G üçün dəstəkli oyuncaqlar verin. Məsələn, əl arabası, oyuncaq maşın, uşaq arabası. Həmçinin kubiklər, yumşaq kuklalar, toplar.

 ürünə bilir, köməklə və ya müstəqil S olaraq addımlar atır.

 alamlamaq üçün əl edir, kitabda S tanış olan qəhrəmanları göstərir, sadə tapşırıqları yerinə yetirir.

Qidalanma ümumi masadan başlamalıdır.

17


15-18 AYLIQ

Müstəqil olaraq yeyir və fincandan içir.

Qüllə qurur.

18

 axşı yeriyir, qaçır, köməklə pilləkanla Y çıxır, oturacağa dırmaşa bilir.,

İ mkan verin ki, qum qəlibləri və kubiklərlə oynasın.


Yeriməyə və qaçmağa imkan verin

 oxlu şirniyyat və konservləşdirilmiş Ç qida verməyin; təzə meyvə və tərəvəz yaxşıdır..

Topla oynayın.

Dişlərini fırça ilə təmizləyin.

18 ayında təkrar peyvənd etmək üçün aparın.

19


2 YAŞINDA

Paltarını soyunur.

4 -7 kubikli qüllə qurur.

20

 əkil çəkdikdə şaquli və dairəvi Ş xətlərin imitasiyasını edir.

Topu ayaqla vurur.

 ədən hissələrini düzgün B göstərir.


İ mkan verin ki, kubiklərlə, maşınlarla, kuklalarla, məişət əşyalara bənzər oyuncaqlarla, rəngli karandaşlarla, kitablarla, rənglənən kitablarla oynasın.

Əllərini yumağı öyrədin.

kbilebis movla. Gecə güvəcə oturmağa alışdırın.

Çalışın uşağın rasionunda həmişə süd məhsulları, ət, balıq, paxlalı, tərəvəz, yarmalar və meyvə olsun; Yerli və təbii məhsullar tövsiyə olunur. 21


3 YAŞINDA

Paltarı geyinə bilir.

Əlini yuya və quruda bilir.

 ubiklərdən körpü qurur. K Rəsm çəkdiyi zaman dairənin imitasiyasını edir.

Yaşıdları ilə ünsiyyət və təşkil edilən aktivliklərdə iştirak etməsi əhəmiyyətlidir.

3 yaşında böhran – neqativizm Böyüyün tələblərinə ciddi müqavimət göstərir..

İ mkan verin ki, rəngli karandaşlarla, kitablarla, rəngli kağızlarla, rənglənən kitablarla oynasın.

22


4 YAŞINDA

 illəkənlə sərbəst qalxır və düşür. P Üst paltarını geyinir və soyunur.

 öyüklərin stuluna dırmaşır və aşağı B düşür.

 yuncaqlardan məqsədyönlü olaraq O istifadə edir; başqa uşaqlarla oynayır; hekayələri söyləməyi sevir;.

 ubiklərdən darvaza düzəldir. K Şəkil çəkdikdə iki xətti kəsişdirir.

İmkan verin ki, təsviri oyunları, rəngli kağızlarla, yapışqanla və qayçı ilə oynasın.

 ompüter və televizor qabağında K keçirdiyi vaxtı məhdudlaşdırın.

23


5 YAŞINDA

Düymələri müstəqil olaraq bağlayır.

Üzünü müstəqil olaraq yuyur.

4-6 əsas rəngləri tanıyır.

 əsm çəkdiyi zaman kvadratın R imitasiyasını edir.

İ mkan verin ki, masa oyunları, idman avadanlığı, kitablarla və kubiklərlə oynasın.

 əzarət edin ki, uşaq böyük miqdarda N şirniyyat , şirin içkiləri qəbul etməsin.

24

Televizor və kompüter vaxtını məhdudlaşdırın.

5 yaşında peyvəndi həyata keçirmək üçün təkrar həkimə aparın.


Valİdeynİn və həkİmİn qeydlərİ


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 1 AYLIQDIR

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

26


0-1 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEYRO-MOTOR SAHƏSİ

Tonus, reflekslər, spontan hərəkətlər adekvatdır Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏTİCƏLƏRİ

Çanaq-bud oynağının skrininqi (Ortolan testi) Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Ürək və bud arteriyasının pulsasiyası Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Əmizdirmə qaydaları Süni qidalanma qaydaları Yeni doğulmuş uşağa qulluq. Ağlamaq Yatdığı zaman vəziyyəti Təhlükəsizlik qaydaları İnkişafa şərait yaratmaq / uşaqla ünsiyyət Təhlükənin əlamətləri . Ananın reproduktiv sağlamlığı Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr:

27


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 2 AYLIQDIR

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

28


2 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEYRO-MOTOR SAHƏSİ

Tonus, reflekslər, spontan hərəkətlər Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏTİCƏLƏRİ

Çanaq-bud oynağının skrininqi (Ortolan testi) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ürək və bud arteriyasının pulsasiyası Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

^ Qidalanma Əmizdirmə / laktasiyanı saxlamaq üçün əsas prinsiplər İnkişafa şərait yaratmaq Yatdığı zaman vəziyyəti Passiv əmizdirmə Maşınla hərəkət zamanı təhlükəsizlik Peyvəndlər Təhlükə əlamətləri Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr:

29


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 3 AYLIQDIR

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

30


3 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əşyanın arxasınca baxır Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gülümsəyir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qığıldayır Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏTİCƏLƏRİ

Çanaq-bud oynağının skrininqi (Ortolan testi) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ürək və bud arteriyasının pulsasiyası Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qidalanma Əmizdirmə / laktasiyanı saxlamaq üçün əsas prinsiplər İnkişafa şərait yaratmaq / uşaqla ünsiyyət, oyuncaqların seçilməsi Yatdığı zaman vəziyyəti Passiv əmizdirmə Maşınla hərəkət Evdə baş verən bədbəxt hadisələrin prevensiyası Təhlükə əlamətləri Peyvəndlər Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 31


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 5-6 AYLIQDIR TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

32


5-6 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Səslərə orientasiya edə bilir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Üzlərə və hərəkət edən əşyalara tərəf başını çevirir Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Əşyalarla manipulasya edə bilir. Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Ürək və bud arteriyasının pulsasiyası Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / əlavə qidanın əhəmiyyəti, təyin etmə müddətləri, qida növləri, texnika Əmizdirmə üçün şəraitin yaradılması Təhlükəsiz mühit Maşınla hərəkət zamanı təhlükəsizlik İnkişafa şərait yaratmaq / uşaqla ünsiyyət, oynamaq / oyuncaqların seçilməsi, oxumaq Təhlükə əlamətləri Peyvəndlər Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 33


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 9 AYLIQDIR TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

34


9 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Səslərə orientasiya edə bilir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Səslər çıxarır Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üzlərə və hərəkət edən əşyalara tərəf başını çevirir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Əşyalarla manipulasiya edə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Ürək və qıç arteriyasının pulsasiyası Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Çəkici hərəkət Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / əlavə qidanın əhəmiyyəti, təyin etmə müddətləri, qida növləri, texnika Təhlükəsiz mühit / nəqletmə İnkişafa şərait yaratmaq: oxumaq, oynamaq Təhlükə əlamətləri Peyvəndlər Dişlərə qulluq etmək Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 35


s Canaweri

VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 12 AYLIQDIR (1 YAŞINDADIR), TARİX

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

36


12 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Qeyri-aydın şəkildə “ana”, “ata” sözlərini deyir Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oyunu təqlid edir (əl çalır, salamlamaq üçün əl edir və s.) Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Əşyaları barmaqları ilə tuta bilir Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / əlavə qidanın əhəmiyyəti, təyin etmə müddətləri, qida növləri, texnika Təhlükəsiz mühit / nəqletmə İnkişafa şərait yaratmaq, oxumaq, oynamaq / oyuncaqlar Yuxu problemləri, qorxular və onların həll etmə yolları Təhlükə əlamətləri Peyvəndlər Dişlərə qulluq / ağız boşluğunun gigiyenası Digər .… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr:

37


Tqveni patara gaxda 15 (16, 17, 18) Tvis , TariRi . . . . . . . . . . . . .

VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . )

SİZİN UŞAĞINIZ 15 (16, 17, 18) AYLIQDIR, TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

38


15-18 AYLIQ HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əminliklə yeriyir, qalxmaq üçün dayaq lazım gəlmir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Minimum 3 sözü tələffüz edir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Ailə üzvlərinin hərəkətlərini təqlid edir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Sadə əmrlərə tabe olur Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli İstədiyi əşyanı göstərir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Dişlər (kariyes) Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli Autizm üzrə skrininq Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma Bəli MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / qida növləri – ümumi masa, texnika Uşağa qulluq etmək, şəxsi gigyena Gündəlik qrafik / yuxu Gecə güvəci (tualet) vərdişi Təhlükəsiz mühit / nəqletmə Fiziki-zehni inkişaf / inkişafa şərait yaratmaq Uşaqla ünsiyyət, müstəqillik vərdişlərinin işlənilməsi Təhlükə əlamətləri Dişlərə qulluq / ağız boşluğunun gigiyenası Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 39


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 2 YAŞINDADIR (24 AYLIQDIR), TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

40


2 YAŞINDA HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . Başının çevrəsi . . . . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Pilləkana çıxır Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Üst paltarını soyuna bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İkisözlü cümlələri qurur Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tələb olunduqda, bədən hissələrini göstərə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kitabda rəsmləri göstərə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dişlər (kariyes, yumşaq toxumaların zədələnməsi və s.) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / qida növləri – ümumi masa, texnika Uşağa qulluq etmək, şəxsi gigyena Gündəlik qrafik / yuxu Gecə güvəci (tualet) vərdişi Təhlükəsiz mühit / nəqletmə Fiziki-zehni inkişaf / inkişafa şərait yaratmaq Uşaqla ünsiyyət, müstəqillik vərdişlərinin işlənilməsi Təhlükə əlamətləri Dişlərə qulluq etmək / ağız boşluğunun gigiyenası Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 41


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 3 YAŞINDADIR, TARİX . . . . . . . . . . . ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

42


3 YAŞINDA HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Boyu . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ:

Əlini yuya və quruda bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kitabı vərəqləyə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfinkterlərə gündəlik nəzarət Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aydın şəkildə qısa cümlələri tələffüz edir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İstiqamət bildirən sözləri anlayır (yuxarı, aşağı, qabağa, geriyə) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dişlər (kariyes, yumşaq toxumaların zədələnməsi və s.) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qida / qida növləri – ümumi masa, texnika Uşağa qulluq etmək, şəxsi gigyena Gündəlik qrafik / yuxu Təhlükəsiz mühit / nəqletmə Fiziki-zehni inkişaf / inkişafa şərait yaratmaq Uşaqla ünsiyyət, müstəqillik vərdişlərinin işlənilməsi Təhlükə əlamətləri Dişlərə qulluq etmək / ağız boşluğunun gigiyenası Digər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 43


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 4 YAŞINDADIR, TARİX . . . . . . . . . . . ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .......................................................................

44


4 YAŞINDA HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Boyu . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ:

Əlini yuya və quruda bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kitabı vərəqləyə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfinkterlərə gündəlik nəzarət Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aydın şəkildə qısa cümlələri tələffüz edir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İstiqamət bildirən sözləri anlayır (yuxarı, aşağı, qabağa, geriyə) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dişlər (kariyes, yumşaq toxumaların zədələnməsi və s.) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Qidalanma Uşağa qulluq etmək, şəxsi / ağız boşluğunun gigyenası Gündəlik qrafik / yuxu Təhlükəsiz mühit / nəqletmə Fiziki-zehni inkişaf / inkişafa şərait yaratmaq Təhlükə əlamətləri Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 45


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 5 YAŞINDADIR, TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

46


5 YAŞINDA HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİZİKİ PARAMETRLƏR

Çəkisi . . . . . . . . . . . . . . Boyu . . . . . . . . . . . . . ƏSAS SİSTEMLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Norma Bəli

Yox

Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ:

Dairəni çəkə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Üç bədən üzvlərindən ibarət olan adamcığı çəkə bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bir ayaq üstə atlana bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aydın şəkildə danışır Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İstiqamət bildirən sözləri anlayır (yuxarı, aşağı, qabağa, geriyə). Rəngləri tanıyır Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaşıdları ilə ünsiyyət qura bilir Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBYEKTİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Görmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eşitmə qabiliyyətinin skrininqi Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dişlər (kariyes, yumşaq toxumaların zədələnməsi və s.) Norma Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAARİFLƏNDİRMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Rasional qida prinsipləri inkişafa şərait yaratmaq Uşağa qulluq etmək, şəxsi / ağız boşluğunun gigiyenası Gündəlik qrafik , yuxu Təhlükəsiz mühit / nəqletmə Təhlükə əlamətləri Digər .… . . . . . . . . . . .… . . . . . . . . . . .… . . . . . . . . . . .… . . . . . . . . . . .… . . . . . . . . . . .… . . . . . . . . . . Yoxlama nəticələri / tövsiyələr: 47


VALİDEYNİN QEYDLƏRİ (TARİX . . . . . . . . . . . ) SİZİN UŞAĞINIZ 6 YAŞINDADIR, TARİX . . . . . . . . . . .

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

48


6 YAŞINDA HƏKİMİN QEYDLƏRİ Soyadı, adı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitin tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaş həddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Məktəbə hazırlığın qiymətləndirilməsi

Həkimin müşahidələri Valideynsiz asan qalır Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nitqi inkişaf etmiş, artikulasiyası vardır Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli Mürəkkəb göstərişləri anlayır və ardıcıllıqla yerinə yetirir Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xüsusi preakademik vərdişlər

Rəngləri bilir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli 10-dək sayır Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli Yaşını, adını və soyadını, ünvanı və telefon nömrəsini bilir Bəli Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiqurların surətini çəkə bilir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli Motorik vərdişlər

Bir ayaq üstə atlana bilir, atılmış topu tuta bilir Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli Köməksiz geyinir və soyunu Yox Dəqiqləşdirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bəli Yoxlama nəticələri / tövsiyələr:

49


MİLLİ PROFİLAKTİK PEYVƏNDLƏRİN TƏQVİMİ

YYaş həddi, Vaksin

0-12 saat

0-5 gün

2 ay

3 ay

4 ay

x

x

x

1.

BCG (BCG)

2.

Hep B (Hep B)

3.

Difteriya-tetanus-göyöskürək (DTP-Hep B-Hib)

4.

Difteriya-tetanus-göyöskürək (DTP)

5.

OPV/İPV (OPV/IPV)

6.

Qızılça-məxmərək-parotit (MMR)

7.

Difteriya-tetanus (Dt)

8.

Tetanus-difteriya *(Td)

9.

Rotavirus (Rotavirus) ‘

x

x

10.

Pnevmokok (Pneumo) ‘

x

x

11.

İnsanın papiloma-virusu(HPV) ‘

12.

Suçiçəyi (VZV) ‘

12 ay

5 yaş

14 yaş

x x

x x

x

x

x x

x x x

x

> 5 yaş >12 ay

Qeyd: *TD – sonrakı hər 10-cu ildə, 55 yaşınadək. ‘ Qeyd edilən vaksinlər Gürcüstanda 2011-ci ildən əlçatan olacaqdır

50

18 ay


İnsanın papiloma-virusu

Suçiçəyi

Pnevmokik

Qızılça Parotit Məxmərək Rotavirus

Poliomiyelit

Difteriya Tetanus Göyöskürək

B hepatit

Vərəm BCG

Vaksin

Yaş həddi

Tarix Ümumi

Yerli

Reaksiya

Digər vaksinlər, zərdablar, immunoqlobulinlər (qeyd edin)

Vaksinin tipi və seriyası

Sonrakı gedişin tarixi

PROFİLAKTİK PEYVƏNDLƏRİN FƏRDİ TƏQVİMİ (TİBBİ PERSONAL TƏRƏFİNDƏN DOLDURULUR)


UŞAĞINIZIN NECƏ İNKİŞAF ETDİYİNİ QİYMƏTLƏNDİRİN: Uşağın cinsinə görə sxemi seçin (oğlanlar üçün mavi sxemlər, qızlar üçün – çəhrayı; çəki üçün ayrı sxem, boyu üçün – ayrı); uşağın çəkisini ölçün, sonra sxemin yuxarısındakı oxda çəkisini qeyd edin, sonra aşağıdakı oxda uşağın yaşını qeyd edin. Sonra hər iki nöqtədən düz xətti çəkin və bu iki xəttin kəsişmə nöqtəsini qeyd edin. Əgər kəsişmə noqtəsi verilmiş iki qırmızı xətt arasına düşdüsə, uşağınızın çəkisi normaldır. Əgər o, qırmızı və qara xəttlərin arasına düşdüsə (yuxarı və ya aşağı), məsləhət üçün mütləq həkimə müraciət etməlisiniz. Uzunluğunu da eyni üsulla müəyyən edirsiniz.

Nümunə 1

Çəkisi

Çəkisi

Tutaq ki, uşağınız 1 yaşındadır, onun çəkisi 10 kiloqramdır

1

2

3

Uşağın yaşını qeyd edin – 1 yaş aşağıdakı oxda.

1

2

3

Çəkisi

Çəkisi

Uşağın çəkisini qeyd edin – 10 kiloqram yuxarıdakı oxda.

1

2

1

3

2

3

2

3

Çəkisi

Çəkisi

Bu iki nöqtədən düz xəttləri çəkin.

Normal

1

2

3

Bu iki xəttin kəsişdiyi yeri qeyd edin.

52

1

Siz gördünüz ki, o, iki qırmızı xətt arasına düşdü, bu deməkdir ki, uşağınızın çəkisi normaldır.


Nümunə 2

Çəkisi

Çəkisi

Tutaq ki, uşağınız 1 yaşındadır, onun çəkisi 7 kiloqramdır

1

2

3

2

3

Çəkisi

Uşağın çəkisini qeyd edin – 7 kiloqram yuxarıdakı oxda.

Çəkisi

Uşağın yaşını qeyd edin – 1 yaş aşağıdakı oxda.

1

1

2

3

1

2

3

Çəkisi

Çəkisi

Bu iki nöqtədən düz xəttləri çəkin.

Normadan aşağı çəki

1

2

Bu iki xəttin kəsişdiyi yeri qeyd edin.

3

1

2

3

Siz gördünüz ki, o, iki qırmızı və qara xəttlər arasına düşdü, bu deməkdir ki, uşağınızın çəkisi normadan aşağıdır.

53


54

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

DOĞUM

AYLAR

Çəkisi (kq)

2

4

6

8

10

1 YAŞ

2

4

6

8

2 YAŞ

2

4

6

8

10 3 YAŞ

2

4

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

10

6

8

10 4 YAŞ

2

Çəkisi – yaş həddi ilə oğlanlar üçün (doğulduğundan 5 yaşınadək (Z xallar)

4

6

8

10 5 YAŞ

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28


55

DOĞUM

8

10 3 YAŞ

2

4

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

6

6

8

10 4 YAŞ

2

4

6

8

10 5 YAŞ

2

2 4

4

4

2

6

6

2 YAŞ

8

8

10

10

10

8

12

12

6

14

14

4

16

16

2

18

18

1 YAŞ

20

20

10

22

22

8

24

24

6

26

26

4

28

28

2

30

Çəkisi – yaş həddi ilə qızlar üçün (doğulduğundan 5 yaşınadək (Z xallar)

30

AYLAR

Çəkisi (kq)


56

1

2

3

4

8

9

10

11

1 YAŞ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 YAŞ

DOĞUM

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

45

45 7

50

50

6

55

55

5

60

60

75

75

65

80

80

65

85

85

70

90

90

70

95

Uzunluğu – yaş həddi ilə oğlanlar üçün (doğulduğundan 2 yaşınadək (Z xallar)

95

AYLAR

Uzunluğu (sm)


57

4

DOĞUM

5

1 YAŞ

6

7

8

9

10

11

1 weli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 2 YAŞ

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

45

45

3

50

50

2

55

55

1

60

60

75

75

65

80

80

65

85

85

70

90

90

70

95

Uzunluğu – yaş həddi ilə qızlar üçün (doğulduğundan 2 yaşınadək (Z xallar)

95

AYLAR

Uzunluğu (sm)


58

2 YAŞ

10 4 YAŞ

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

8

2

4

6

8

10 5 YAŞ

80

80

6

85

85

4

90

90

2

95

95

3 YAŞ

100

100

10

105

105

8

110

110

6

115

115

4

120

120

2

125

Boyu – yaş həddi ilə oğlanlar üçün (2 yaşından 5 yaşınadək (Z xallar)

125

AYLAR

Boyu (sm)


59

2 YAŞ

10

4 YAŞ

Yaş həddi (tamamlanmış aylar və illər)

8

2

4

6

8

10

5 YAŞ

80

80

6

85

85

4

90

90

2

95

95

3 YAŞ

100

100

10

105

105

8

110

110

6

115

115

4

120

120

2

125

Boyu – yaş həddi ilə qızlar üçün (2 yaşından 5 yaşınadək (Z xallar)

125

AYLAR

Boyu (sm)


Xəstəlİyə görə həkİmə gedİş (ana, lazım olduqda həkİmİn köməyİ İlə doldurur; və ya həkİm ananın xahİşİ İlə doldurur)

Tarix

60

Yaş həddi

Diaqnoz / təyinat


Təcİlİ yardım və hospİtalLaşDırma gündəlİyİ (ana, lazım olduqda həkİmİn köməyİ İlə doldurur; və ya həkİm ananın xahİşİ İlə doldurur)

Tarix

Yaş həddi

Diaqnoz / göstərilmiş yardım / xəstəxana

61


Mütəxəssislərlə konsultasiyaların və müayinələrin həyata keçirilməsi üzrə gündəlik (ana, lazım olduqda həkimin köməyi ilə doldurur; və ya həkim ananın xahişi ilə doldurur)

Tarix

62

Yaş həddi

Konsultasiyanın / müayinənin nəticələri


Əlaqə telefonları və ünvanlar

Həkim pediatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ailə həkimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uşaq bağçası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uşaq poliklinikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ən yaxın uşaq xəstəxanası / təxirəsalınmaz yardım mərkəzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Təcili yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yanğınsöndürən . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63


Parent Baby Book - in azeri  
Parent Baby Book - in azeri  

The Parent-Baby Book developed by a group of health experts with the support of UNICEF is a personal record of a child’s health and developm...

Advertisement