Kapitein Ansjovis 5, Zon, zee en bergen

Page 1

boek

o n 5 zon, zee en bergen

vakantie

FLOR I S


lucha libre


quarantaine

3


de droomvakantie

8


9
Het leven is geen spelletje, en onze Kapitein zit in zwaar weer deze keer! Een heel album vol raadsels, puzzels en onleesbare schatkaarten maakt de bemanning het leven zuur. In dit album moeten ze het opnemen tegen Mexicaanse worstelaars, vulkanen en zelfs schoolmeesters! Tot overmaat van ramp komen onze vrienden in de Bermuda driehoek terecht.

BESTEL HET ALBUM BIJ www.syndikaat.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.