Page 1

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD e t n e e m Ge

k j i d r e Mo WEEKBLAD

Moerdijk

WOENSDAG

21 MAART

2018


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

‘ONDERNEMERSVERENIGING ZEVENBERGEN VOERT CONSTRUCTIEF OVERLEG MET GEMEENTE’

Stemmen met het hart en de ziel van een ondernemer De Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) heeft na het vertrek van de enthousiasmerende voorzitter Ronald Schoone helaas nog geen vervanging voor hem gevonden. Dat neemt niet weg dat de leden samen de schouders eronder blijven zetten om de vereniging levendig en op peil te houden. Dick Hartmann heeft namens de leden de spreekwoordelijke handdoek opgepakt.

Hartmann stond aan de wieg van de huidige ondernemersvereniging en weet daarom goed te verwoorden waar de vereniging voor staat, maar ook wat belangrijk is voor de ondernemers in hun contacten en samenwerking met de gemeente Moerdijk. Daarnaast is hij lid van de Commissie Centrumplan, die zich nu bezighoudt met de terugkeer van de haven in het centrum van Zevenbergen. En natuurlijk maakt hij gebruik van zijn stemrecht, want daar gaat het nu tenslotte om: het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Pragmatisch Landelijk of lokaal heeft Hartmann wel verschil in zijn stemgedrag. “Ik vind het belangrijk om vooral pragmatisch te denken bij het vaststellen van mijn keuzes.” Voor de komende verkiezingen heeft hij de Kieskompas Moerdijk gebruikt. “Voor de leden van de

OVZ staat voorop dat er een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers moet zijn in onze gemeente. Hierbij heeft de gemeente een rol qua regelgeving, want zonder regels loopt het in de soep. Maar ook faciliterend moet de gemeente voor de ondernemers bereikbaar zijn en klaar staan.”

aangesproken hoeft te worden. Maar mocht het wel nodig zijn, dan neemt de gemeente Moerdijk haar verantwoordelijkheid. “En dat is belangrijk voor ons als ondernemers.”

Succesfactor

De terugkeer van de haven is uiteraard voor alle ondernemers in het centrum van Zevenbergen een zeer actueel onderwerp. Hartmann vertelt dan ook dat hij ontzettend blij is dat onlangs het raadsbesluit ‘Nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen’ vastgesteld is. Deze regeling zorgt ervoor dat wanneer winkeliers in het centrum van Zevenbergen aantoonbare schade ondervinden door het opengraven van de haven, zij een claim kunnen indienen bij de gemeente Moerdijk. “Na vijf jaar lobbyen hebben we dat als ondernemersvereniging toch maar mooi voor elkaar gekregen.”

De OVZ en de gemeente Moerdijk voeren naar de mening van Dick Hartmann constructief overleg met elkaar en dat moet zo blijven. “We staan op goede voet met het college van burgemeester en wethouders, maar ook met de andere gemeenteambtenaren verlopen de contacten soepel.” Wat volgens hem de succesfactor is in deze, is dat alle partijen met elkaar willen samenwerken en naar elkaar luisteren. “De gemeenteraad maakt plannen, daar hebben we als ondernemers soms gewoonweg mee te dealen, maar dan moet het vervolgens wel mogelijk zijn dat wij als OVZ-leden onze wensen indienen waarover onderhandeld kan worden.” En dat kan dus volgens de ondernemer.

Verantwoordelijkheid

Regelgeving

De terugkeer van de haven ziet Hartmann als een positieve ontwikkeling waarmee zich nieuwe kansen voordoen voor de ondernemers in het centrum. Hij ondersteunt ook de uitspraak van burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk, dat het streven moet zijn dat tijdens de werkzaamheden in het centrum alles open blijft en de regeling bij voorkeur niet

In de afgelopen acht jaar zagen de ondernemers van OVZ de gemeente en daarmee ook de gemeenteraad veel veranderen. In positieve zin. “De gemeente toont initiatief en ook een goede wil.” Als Dick Hartmann dan toch een kritische kanttekening moet geven, noemt hij de af en toe strenge en starre regelgeving vanuit de gemeente Moerdijk. “Die mag in sommige gevallen

Raadsbesluit

wel wat versoepelen, zodat het voor alle partijen wat makkelijker wordt.” Maar dat is dan ook het enige aandachtspunt. De OVZ en de gemeente Moerdijk zijn alweer druk in overleg om tijdens de werkzaamheden in het centrum met ludieke acties de levendigheid en aanloop te behouden. “We gaan er als het even kan een evenement van maken samen, dat zou mooi zijn.” BIJDRAGE EN FOTO MIRYAM VAN DER STEE

OOK FIRST VOTERS STEMMEN HEEL BEWUST

Britt en Pien voor de eerste keer naar de stembus lief en leed delen. Hoe ze tot een stemkeuze gekomen zijn, bespreken ze ook samen en daarbij gaat het vooral over wat ze belangrijk vinden voor hun eigen generatie.

Ze zijn allebei vorig jaar 18 geworden en mogen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst stemmen. En dat gaan ze doen ook. Britt Schuijt en Pien Herber uit Zevenbergen zijn twee vriendinnen die jarenlang bij elkaar in de straat woonden en al vanaf de kleuterschool

eindexamenjaar van de havo op Markenhage in Breda. Na haar examen hoopt ze toegelaten te worden tot de kunstacademie St. Joost in Breda.

Bizar

Zowel Britt als Pien heeft de stemwijzer ingevuld om te kijken welke partij het beste bij hen past. De vragen die ze daarbij moesten beantwoorden, vonden ze af en toe lastig. Niet ieder politiek onderwerp spreekt je aan als je 18 jaar bent. Om toch tot de juiste keuze te komen, riep Britt af en toe de hulp in van haar vader. Pien vulde de stemwijzer zelf in. Voor de dames geldt dat ze zeer bewust een keuze gemaakt hebben, die ze wel met elkaar maar niet met de buitenwereld delen.

Herber vertelt dat zij in de derde klas ook al eens de stemwijzer heeft ingevuld. “Toen had ik een bizarre uitkomst”, grinnikt ze. Het klopte in ieder geval totaal niet met haar verwachting en ook niet met hoe ze in het leven stond en staat. Dat is nu wel het geval. Op school heeft ze onlangs voor het vak Maatschappij Wetenschappen een werkstuk moeten maken over politieke besluitvorming. “Ik ben de laatste maanden dan ook heel erg bezig geweest met politiek en weet daarom goed waar ik voor kies en op wie ik stem.”

Vanzelfsprekend

Veilig

Als zogenaamde ‘first voters’ is het voor hen vanzelfsprekend dat ze gebruikmaken van hun stemrecht. Britt zegt daarover: “Ik vind dat iedereen dat moet doen. Die stem heb je niet voor niets gekregen.” In het dagelijks leven is zij leerlinge aan De Rooi Pannen in Breda waar ze de opleiding Party Evenementen & Business Catering volgt, niveau 4. Pien Herber zit in het

Als het gaat over de gemeente Moerdijk zijn de dames eensgezind. “Het is een fijne gemeente om in te wonen.” Ze voelen zich er allebei veilig en dat is een punt wat hoog op de agenda staat vertellen ze. Voor de gemeenteraad hebben de vriendinnen nog wel een aantal tips als het gaat over de jeugd. Dat zijn onder andere een goede hangplek en leuke evenementen

organiseren voor jongeren.

Hangplek Met een goede hangplek bedoelen Britt en Pien een plek waar jongeren altijd kunnen ‘hangen’ zonder dat het probleem overlast weer om de hoek komt kijken. Britt vertelt dat haar vroegere hangplek bij het Julianaplantsoen bijvoorbeeld niet meer toegankelijk is na 22.00 uur. Dat vindt ze echt zonde, maar ze begrijpt het wel vanwege de centrale locatie. De gemeente zou hiervoor een alternatief moeten bieden, maar dat is tot op heden nooit gebeurd.

Voorbeeld Wanneer het gaat over evenementen voor jongeren, realiseren de dames zich dat er in het verleden wel eens wat georganiseerd is wat niet succesvol is gebleken of om andere redenen een vroegtijdige dood gestorven is. Toch vinden zij het belangrijk dat de gemeenteraad geld vrijmaakt voor dit soort activiteiten en dat er dan goed gekeken moet worden naar hoe het opgezet moet worden. Als voorbeeld noemen ze Palm Parkies in Breda. “Zoiets zou echt geweldig zijn!” BIJDRAGE EN FOTO MIRYAM VAN DER STEE

‘IEDEREEN ZOU GEBRUIK MOETEN MAKEN VAN ZIJN OF HAAR STEMRECHT’

Oud-scheidsrechter Jack van Hulten stemt heel bewust De meeste mensen kennen hem als oud-scheidsrechter betaald voetbal. Zevenbergenaar Jack van Hulten (55) hing na een imposante carrière - hij floot twintig jaar voor de KNVB en daarnaast vijf jaar internationaal - in 2012 zijn fluitje aan de wilgen. Dat hij al sinds 1984 voor het Ministerie van Defensie werkzaam is, dat weet niet iedereen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor het feit dat Jack van Hulten zeer begaan is met zijn directe leef- en woonomgeving. Hij gaat na iedere oproep trouw naar de stembus om zijn stem uit te brengen en dat gaat hij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet anders doen. “Stemmen vind ik belangrijk. Iedereen zou gebruik moeten maken van zijn of haar stemrecht”, zegt Van Hulten. Hij verdiept zich altijd in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Of het nu gaat om landelijke of gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft

voor de komende gemeenteraadsverkiezingen weer de stemwijzer ingevuld. “Dat helpt goed bij het maken van een bewuste keuze.”

Bezuinigingen Op de vraag wat hij belangrijke items vindt binnen de gemeente, antwoordt Van Hulten dat de ouderenzorg hem na aan het hart gaat. Hij wordt iedere keer weer geconfronteerd met de in zijn ogen tekortschietende zorg voor zijn 87-jarige vader die in de Zeven Schakels woont. “Het ligt niet aan de verpleging dat ik het zo schrijnend vind, want zij lopen de benen uit hun lijf. Maar ze hebben simpelweg te weinig tijd voor teveel patiënten. Dat zie ik iedere keer weer. Zo moest mijn vader ooit eens veertig minuten wachten voordat hij geholpen werd bij een toiletbezoek. Dat kan in mijn ogen niet en ik wijd dat aan de bezuinigingen binnen de zorg. Veel aandacht voor goede zorg staat dus heel hoog op mijn lijstje als het gaat om de komende verkiezingen.”

Risico Naast zorg staat veiligheid ook in de top drie van

de oud-scheidsrechter. En dan vooral de veiligheid in verband met de nabijheid van het industrieterrein Moerdijk. “Een veilig gevoel heeft alles te maken met het welzijn van de inwoners en wij hebben natuurlijk wel een zeer verhoogd risico met het industrieterrein in onze achtertuin. De gemeente moet daar veel aandacht aan besteden.” Veiligheid is een onderwerp waar hij sowieso veel interesse voor heeft, want in het dagelijks leven is Jack van Hulten adviseur grote evenementen binnen de regio Breda bij het Ministerie van Defensie. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de brandpreventie en de bedrijfshulpverlening.

Initiatieven Dat sport en bewegen een speciale plek heeft bij de nog immer groot voetballiefhebber is niet verwonderlijk. “De gemeente moet mijn inziens mogelijkheden bieden voor de jeugd om in plaats van rond te gaan hangen, actief bezig te zijn. De geplande voetbalkooi in Zevenbergen is daar een goed voorbeeld van. Er moeten meer van dat soort initiatieven komen. Vroeger gingen we altijd buiten spelen, maar de tijden zijn veranderd. Dat zie ik ook bij onze zoon Dylan van 14 jaar.

Nu moet de jeugd gemotiveerd worden om naar buiten te gaan, dus dan moeten we daar wat mee en aan doen.” Vanzelfsprekend dat dit onderwerp eveneens meespeelt bij de keuze die Jack Van Hulten straks maakt tijdens het stemmen. BIJDRAGE EN FOTO MIRYAM VAN DER STEE


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

De kandidaten U stemt voor de leden van de Moerdijkse gemeenteraad en vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen.

De nummer één op de lijst is de lijsttrekker. De politieke partij heeft zelf bepaald wie dat is. Onder de naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. U kunt ook op één van hen stemmen: dat wordt wel het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. Uw stem gaat niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt. Uw stem komt dan ten goede aan de andere kandidaten op dezelfde lijst.

Kieskompas Moerdijk Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Kieskompas Moerdijk helpt! https://moerdijk.kieskompas.nl/nl/#!

‘ELKE STEM TELT. ECHT!’

Burgemeester Jac Klijs: 'Je hebt wel degelijk iets te kiezen' Hij vindt dat de politiek teveel vergadert en meer de wijk in moet, op verkiezingsdag maakt hij een rondje langs een aantal stembureaus met wat lekkers voor de medewerkers en hij zag zichzelf nooit burgemeester worden. Jac Klijs spreekt over hoe hij in de politiek terecht kwam, hoe hij de rol van de gemeente ziet en waarom je vooral wél moet gaan stemmen op 21 maart. “Want elke stem telt. Echt!”

“Nee, tot aan 2005 had ik er nooit over nagedacht om burgemeester te worden. Ik ben toen uitgenodigd te solliciteren. Mijn vrouw was toen ook erg overtuigd dat ik dat moest doen. Heel vroeger wilde ik tuinder worden, mijn ouders hadden een tuinbouwbedrijf. Als ik de politiek niet was ingegaan had ik wel psycholoog willen worden of strafrechtjurist. De overeenkomst is misschien wel dat je bij die drie beroepen problemen moet oplossen.”

Spannend

Klijs stelt dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar juist dingen voor elkaar krijgen. In Drunen ging hij voor het eerst de actieve politiek in en kwam als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Na een herindeling in die gemeente werd hij wethouder. “In 2006 werd ik uiteindelijk burgemeester in Strijen en in 2011 kwam ik, een half jaar na de ramp bij Chemie-Pack, in Moerdijk terecht.”

Volgens de burgemeester zijn verkiezingen heel erg spannend. “En dan ook vooral ook omdat er iets te kiezen is! Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend dat dezelfde partijen in dezelfde grootte terugkeren in de gemeenteraad. En hoe gaan zij dan een coalitie vormen? Zo is D66 een nieuw te kiezen partij in Moerdijk. Wie gaat er verliezen, wie wint er? Lokaal is er simpelweg nogal wat te kiezen en met meer kleinere partijen is het misschien lastiger een coalitie vormen.” Klijs stelt dat meer partijen goed is voor de democratie, maar waarschuwt wel dat het belangrijk is dat al die partijen onderscheidend genoeg zijn. Als voorzitter van het college en de gemeenteraad heeft hij zelf directe belangen bij de verkiezingen: de inwoners kiezen wie er in de gemeenteraad zit en iets indirecter wie de nieuwe wethouders worden. “En met die nieuwe wethouders vorm ik het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het is mijn taak om een goed team te vormen.”

Solliciteren

Facilitator

Klijs lacht als hem wordt gevraagd of het burgemeesterschap van jongs af aan al zijn droom was.

De gemeentepolitiek is volgens Jac Klijs in de afgelopen jaren erg veranderd. Bijna elke belangrijke beslis-

Klijs is de politiek ingerold omdat het meer een hobby voor hem was. “Ik was altijd al zeer geïnteresseerd in de samenleving. Op een bepaald moment werd ik lid van een politieke partij en kwam ik als secretaris in het bestuur terecht. Dan doe je niets met praktische politiek maar houd je je vooral bezig met het beoordelen van kandidaten en het samenstellen van kieslijsten.”

Actief

sing begint volgens hem bij de inwoner en zo moet het ook zijn in zijn optiek. “De gemeenteraad gaat steeds meer van beslisser naar facilitator. Natuurlijk horen we vaak 'de politiek doet gewoon door', maar zo is mijn ervaring dus niet. Er wordt echt goed geluisterd naar wat er in de samenleving gebeurt. Dus ja, die ene stem maakt wel degelijk uit!”

Efficiënter Er heerst volgens Klijs een hoge mate van loyaliteit en hij stelt dat de banden met de inwoners van Moerdijk goed moeten worden onderhouden. “Aan elke relatie moet je werken, dus ook die met de inwoners van Moerdijk. Zeker ook omdat dus die verhoudingen veranderen. Kennis wordt meer gehaald bij de inwoner. Soms kunnen we dan iets veel efficiënter organiseren en is de gemeente slechts nog de verstrekker van het geld en voeren de inwoners uit.” Burgerparticipatie is dus steeds belangrijker en volgens Klijs vraagt dat ook een andere opstelling van medewerkers van de gemeente. “Het worden meer regisseurs dan doeners.”

Rondje Verkiezingsdag, woensdag 21 maart, is voor de burgervader van Moerdijk een gewone werkdag. “Al ziet die er wel wat anders uit dan een normale dag. Ik begin de dag met een rondje langs een aantal stembureaus. Ik neem dan wat lekkers mee voor de mensen die daar helpen en informeer hoe het loopt. Daarna vervolg ik mijn werkdag met de gangbare zaken. 's Avonds is hier een bijeenkomst waar schoksgewijs de uitslagen binnen zullen komen. Zo tegen middernacht hebben we vaak een aardig beeld van de uitslag en dan is het

'Ik vind dat we te vaak vergaderen' spel op de wagen. Welke partijen willen en kunnen er een coalitie vormen en er moet een nieuwe gemeenteraad aan de slag? De vergadercyclus moet opnieuw worden bepaald. Ik vind trouwens dat we te vaak vergaderen, we moeten meer de kernen in en mensen spreken. Iedereen is namelijk bereid te vertellen waar hij of zij het niet mee eens is. En daarvoor hebben we goede mensen nodig die op 21 maart kunnen worden gekozen.” BIJDRAGE MRJANNE DIJKSTRA FOTO ROBERT VAN DEN BERGE


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

'HET IS OOK GEWOON EEN GEZELLIGE DAG'

Miranda Buckens is voorzitter van stembureau in Zevenbergschen Hoek De verkiezingen kunnen niet goed verlopen zonder de hulp van de mensen bij de stembureaus. Miranda Buckens is een van hen: ze is voorzitter van het stembureau in Zevenbergschen Hoek.

identiteitsbewijs van de persoon die jou eventueel een volmacht heeft gegeven meebrengen. Dat mag overigens ook een foto van het document op je telefoon zijn. Daarna kijken we nog in het ROS, dat is een bepaald registratieformulier waarin alle stemgerechtigden staan die tóch niet hun stem mogen uitbrengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die recent zijn overleden of zijn verhuisd naar een andere gemeente. Als dat allemaal goed is krijgt iemand een stembiljet om te mogen stemmen.”

Op woensdag 21 maart zit Miranda Buckens met drie andere mensen op het stembureau in Zevenbergschen Hoek. Al zo'n acht jaar is ze medewerker voor een stembureau. “Normaal zit ik in Klundert, maar omdat de bezetting wat moeilijk in te vullen was wijk ik nu uit naar Zevenbergschen Hoek.”

Herinneringen

Systeem Buckens werkt al 28 jaar voor de gemeente Moerdijk en werd door een collega ooit eens gevraagd om te helpen met het tellen van de stemmen. “En als je dan eenmaal in het systeem zit, kom je er niet zomaar meer uit. Voor je het weet staan ze weer aan je bureau om te vragen of je kunt helpen. Ik doe het graag, het hoort wat mij betreft bij mijn baan als ambtenaar.”

Lange dag Een verkiezingsdag is volgens Buckens vooral een heel erg lange dag en zeker als voorzitter van een stembureau. “Zo tegen half 7 's morgens moet ik dan de spullen halen op het gemeentehuis en om 7 uur moet ik op het stembureau zijn om alles te installeren. Om

half 8 moet namelijk het stembureau open. Na sluiting om 9 uur 's avonds moet je nog stemmen tellen en de informatie naar het gemeentehuis brengen: je begrijpt, voor middernacht zie ik mijn bed niet. Maar het is heel leuk en ook wel gezellig. Ik ben heel benieuwd wie ik ga treffen op 21 maart.”

Controle Voordat iemand een stem mag uitbrengen gaat er een hele controle aan vooraf. “Mensen komen aan bij de voorzitter van het stembureau. Die controleert de stempas en het identiteitsbewijs. Een eventuele volmacht wordt ook gecontroleerd. Je moet ook het

Buckens doet aan een speciale klantenbinding of 'omkoping' zoals ze het zelf lachend noemt. “Ik heb op de tafel van het stembureau altijd een grote pot snoepjes staan. Kinderen zijn de stemmers van morgen, die moet je zien te paaien. Ik vraag altijd of ze 's avonds met hun mama of papa weer meekomen.” Haar leukste ervaring was op het stembureau in Klundert. “Ik zat daar altijd bij het bejaardenhuis en de mensen kwamen daar nog wel eens koekjes bij ons brengen. Een keer had ik een mevrouw die me bij het stemmen voor de gemeenteraad om hulp vroeg. Ze kon het niet meer zo goed zien. 'Kunt u misschien op Jeltje van Nieuwenhoven stemmen?', vroeg ze. En dan iemand maar proberen uit te leggen dat die niet meedoet aan de lokale verkiezingen. Dat zijn mooie herinneringen.” BIJDRAGE EN FOTO MARJANNE DIJKSTRA

Ook stemmen voor het referendum Tegelijk met de gemeenteraad moet u op 21 maart stemmen voor een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt: • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden; • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder (en niet uitgesloten van het kiesrecht) mag stemmen.

Verkiezingstijd bij D66 D66 is bekend als een partij die ook landelijk actief is. Voor een lokale afdeling heeft dat flinke voordelen. Niet omdat ze dan subsidiegeldgeld krijgen vanuit hun landelijke organisatie. Dat is zeker bij D66 niet zo. Wel om op allerlei andere gebieden steun te hebben aan elkaar. Inderdaad, ook plaatselijk. Zo werken de afdelingen Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen op bestuurlijk gebied nauw samen. Politiek doen ze dat als dat nuttig of nodig is. Zo zijn ze het er onderling over eens dat de politiek vertrouwen moet hebben in de eigen kracht van mensen. Gewoon beseffen dat ze te maken hebben met mondige mensen. Daarnaast zijn ze het erover eens dat je iemand die het op eigen kracht toch niet redt, niet in de steek laat. D66 spreekt dan van Sociaal Liberaal. Lokaal verschillen die afdelingen vaak wel van doelstelling. De gemeente Rucphen heeft andere uitdagingen dan Moerdijk en Moerdijk heeft andere problemen op te lossen dan Etten-Leur. In een enkel geval zijn belangen zelfs strijdig met elkaar. Ook dan is het goed dat er een sterke organisatie is waarop je terug kunt

D66 Rucphen

vallen. Maar de beslissing wordt lokaal genomen. Niet in een landelijke organisatie. Voorbeelden genoeg. In Moerdijk bijvoorbeeld is lang niet iedere inwoner blij met windmolens. Moet voor de opwekking van energie naar alternatieven worden gezocht? Zonnepanelen bijvoorbeeld? De lokale afdeling van D66 zet het op de agenda. In Rucphen moet voor het aanbieden van groenafval betaald worden, waar andere gemeenten dit juist gratis en in dank aannemen als een waardevolle grondstof voor een duurzamere samenleving. D66 pakt dat in zo’n gemeente dan ook lokaal op. Etten-Leur heeft nog een slag te maken op het gebied woningbouw voor met name jongere en oudere mensen, D66 in die gemeente zet dit op de lokale agenda. Nog even over de financiering. Een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kost geld. Borden, leaflets, posters enzovoort moeten betaald worden. Hoe bekostigt D66 dat? Uit zelf en lokaal opgebrachte middelen, zo blijkt. Ze maken geen geheim van de herkomst van dat geld, iedereen mag zien hoe zo’n campagne wordt betaald.

D66 Moerdijk

Politiek bedrijven is altijd maatwerk. Landelijk, provinciaal en zéker ook lokaal. D66 maakt dat juist nú waar.

D66 Etten-Leur


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

Lucas en Julia (rechts) in gesprek met lijsttrekker Désirée Brummans van het CDA.

‘WE MOETEN BEGINNEN BIJ DE JEUGD, WANT DAAR LIGT DE TOEKOMST’

Interactief programma met first voters en lijsttrekkers Het Markland College heeft samen met de gemeente Moerdijk en Jongerenwerk Moerdijk een first voters-programma gehouden voor zo’n vijftig leerlingen die dit jaar voor het eerst gebruik mogen maken van hun stemrecht. Deze leerlingen mochten vorige week speeddaten met de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. Aansluitend vond er een debat plaats over door leerlingen aangedragen stellingen.

Partijprogramma’s

Creatief

Het is de eerste keer dat de gemeente Moerdijk first voters zo nauw probeert te betrekken bij de lokale politiek. Dit initiatief wordt echter niet alleen door de gemeente gedragen, maar ook door Stephan Beute van Jongerenwerk Moerdijk. Hij heeft zich als betrokken jongerenwerker ingelezen in de partijprogramma’s en komt tot de conclusie dat daar bar weinig voor de jeugd in te vinden is. Beute hoopt dat door het verbinden van jongeren met de lokale politiek er meer aandacht komt voor deze groep. De first voters-middag was daar een uitgelezen kans voor.

Ter voorbereiding op dit first voters-programma organiseerde docent Maatschappijleer Jeroen Sprangers voor zijn de leerlingen een tweetal gastlessen die verzorgd werden door de griffier van de gemeente Moerdijk, Ricus Tiekstra. Hij legde in zijn eerste les uit wat het belang is van lokale politiek en tijdens de tweede les organiseerde hij een Lagerhuisdebat. Op deze manier probeerde hij bewustwording te creëren bij de leerlingen, want als inwoner van de gemeente Moerdijk hebben zij geregeld met de (lokale) overheid te maken.

Onderwerpen

Toen wethouder Jack van Dorst, dit keer in zijn rol als lijsttrekker, in deze discussie belandde en vertelde dat de wil er is en het geld ook, maar dat er bij een eerder vervoersexperiment te weinig belangstelling was, ondervond hij dat leerlingen ook creatief kunnen denken. Zij stelden namelijk voor om niet wekelijks, maar maandelijks zo’n partybus te laten rijden. “Dan hebben wij iets om naar uit te kijken en daarbij is elke week stappen toch te duur voor ons”, eindigden zij hun betoog. De gemene deler van deze middag was dat alle partijen de leerlingen aanspoorden om de gemeenteraad te laten weten wat er bij hen leeft en speelt zodat zij daarop kunnen anticiperen. Toen na vier rondes de speeddates stopten vanwege de tijdsdruk, vonden zowel de leerlingen als de lijsttrekkers dit zeer jammer. De belangstelling was dus groot.

Voor de speeddates hadden de jongeren een lijst met tien onderwerpen die zij konden bespreken met de lijsttrekkers. Onder andere veiligheid, immigratie, verkeer/ vervoer, duurzaamheid en vrije tijdsbesteding werden hierbij aangesneden. Aan sommige tafels ontstonden goede discussies. Vooral wanneer de zogenaamde partybus ter sprake kwam, deed vaak de hele tafel mee. Jongeren willen stappen in de omgeving (meestal naar Breda) en weer veilig naar huis. Een partybus kan daarbij helpen.

Leerlingen luisteren naar lijsttrekker Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk (BBM).

Herhaling

lingen door alle partijen bedankt voor hun inbreng en uiteraard gemaand om vooral te gaan stemmen. Julia Lems (18) en Lucas Vorage (18), allebei havo-4 leerlingen en wonend in Klundert, gaan dat zeker doen. Voor beide geldt dat deze first voters-middag voor herhaling vatbaar is in de toekomst. Het heeft niets veranderd aan hun stemkeuze, maar voor Lucas heeft het wel zijn stemkeuze bevestigd.

Toekomst De wethouders Thomas Zwiers en Eef Schoneveld waren deze middag als toeschouwers aanwezig. Schoneveld vertelde dat het college van burgemeester en wethouders zich heel goed realiseert dat het erg belangrijk is om de jeugd enthousiast te maken voor (lokale) politiek en hen ervan te overtuigen dat juist door te stemmen zij echt het verschil kunnen maken. “We moeten beginnen bij de jeugd, want daar ligt de toekomst.” BIJDRAGE EN FOTO’S MIRYAM VAN DER STEE

Het debat wat daarop volgde, ging over onder andere het legaliseren van wietteelt, overlast van hondenpoep, toerisme, uitgaan, windmolens en toezicht op straat. Nadat ook dit ten einde kwam, werden de leer-

Het debat met de lijsttrekkers ging over onder andere het legaliseren van wietteelt.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

Onafhankelijk Moerdijk

lijst 1

lijst 2

BELANGEN VAN INWONERS CENTRAAL BIJ ONAFHANKELIJK MOERDIJK

CDA

CDA: MIDDENPARTIJ MET EEN GROOT SOCIAAL HART VOOR JONG EN OUD

Onafhankelijk Moerdijk is een lokale partij die geen enkele binding heeft met een landelijke partij. Wij stellen de belangen van de inwoners centraal, in een zelfbewuste gemeente met vitale kernen. Wij zijn er allereerst voor de inwoners van onze gemeente.

Voor het CDA staan mensen en menselijke maat voorop. Of het nu gaat om armoedebestrijding, eenzaamheid, bijstand, zorg voor jongeren en senioren, thuiszorg, steun voor mantelzorgers, laaggeletterdheid: wij voelen ons verantwoordelijk dit goed te regelen.

Moerdijk moet zich onderscheiden in zorgverlening voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. Met extra aandacht voor kwetsbare en eenzame inwoners en voor mantelzorgers. Belangrijk daarbij is de rol van ‘de wijkzuster’, die ruimte moet krijgen om meer zorg op maat te kunnen leveren. Op die manier kan zorg dicht bij de zorgvrager worden georganiseerd. Bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet moet de zorg op maat zijn.

In Moerdijk gaat veel goed. Toch maakt het CDA zich zorgen. Onze zorgverleners staan onder grote druk door veel regeltjes en personeelstekorten. Gelukkig maken onze landelijke collega’s zich sterk om de wettelijke regeldruk te verminderen onder het motto ‘snappen of schrappen’. En om meer mensen op te leiden voor de zorg.

Alles in balans Datzelfde uitgangspunt hanteren wij bij armoedebeleid, schuldhulpverlening, begeleiden van een uitkering naar werk, passend onderwijs en wonen. De kwaliteit van leven staat altijd voorop. Verbetering van de veiligheid op het spoor, op de weg, het water en op de industrieterreinen, aandacht voor een goede balans tussen wonen en werken, met continue aandacht voor gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving. Andere belangrijke speerpunten zijn de bereikbaarheid van de kernen, beter onderhoud van wegen en voet- en fietspaden, het veiligheidsgevoel en een passend en voldoende aanbod van huurwoningen voor senioren, starters, inwoners met een beperking en arbeidsmigranten.

Voortrekkersrol Kan Onafhankelijk Moerdijk dat allemaal regelen als lokale partij? Zeker, maar we hebben daar de inwoners wel bij nodig. Onafhankelijk Moerdijk heeft de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld bij het

Jack van Dorst, lijsttrekker Onafhankelijk Moerdijk. FOTO MARCEL OTTERSPEER betrekken van de inwoners bij het werk van de gemeente. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren 11 gebiedsplannen opgesteld. Daarin staat hoe inwoners willen dat hun dorp of stad zich ontwikkelt. Dat zijn niet alleen plannen: het zijn ook concrete acties van inwoners, van de gemeente en van partners zoals de politie, Woonkwartier en de zorgaanbieders. Meedoen en mee mogen doen zijn voor Onafhankelijk Moerdijk sleutelwoorden. Burgerinitiatieven worden door onze partij met open armen ontvangen. Niet voor niets zijn de twee woorden “Inwoners Centraal” al jaren het uitgangspunt van Onafhankelijk Moerdijk. Het belang van inwoners staat altijd voorop.

Doesltellingen Onze doelstellingen vindt u terug in ons verkiezingsprogramma Samen verder (zie onze website www. onafhankelijkmoerdijk.nl). Samen verder, met aan aantal bekende raadsleden zoals Cees Huijssoon, Hans van Brenkelen, Tineke van Dijkhorst, Jack Lems, onze wethouders Eef Schoneveld en Jack van Dorst en onze nieuwe kandidaten. Maar vooral: samen verder met u!

Meedoen Het CDA staat voor een sterke samenleving waarin mensen meedoen en naar elkaar omkijken. Familie en gezin vormen een belangrijke basis en onze vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van de samenleving. Wij pleiten voor minder regeltjes en denken in mogelijkheden. Trots zijn wij op ons rijke verenigingsleven en de vele sportmogelijkheden. Maar ook op de inwoners die met vereende kracht en grote inzet de zwembaden openhouden. In de participatiemaatschappij kan en mag iedereen deelnemen. Als het gaat om arbeidsparticipatie dan vinden wij dat iedereen die kán werken, ook moet werken. Zij die moeilijk aan een baan komen, moeten met maatwerk ondersteund worden om werk te vinden.

Leefomgeving Het CDA staat voor een veilige leefomgeving, met voldoende aanbod van woningen, scholen, speelplaatsen en vervoersmogelijkheden. Wij willen onze kinderen en volgende generaties een gezonde toekomst bieden in een groene leefomgeving. Wij zijn blij dat onze voorstellen voor vergroening van schoolpleinen en ‘bijen-

Désirée Brummans, lijsttrekker voor het CDA Moerdijk. linten’ (bloemrijke stroken) door de gemeente positief zijn ontvangen en worden uitgewerkt. Ook de komende jaren ligt de focus op energiebesparende maatregelen.

Lokaal Het CDA doet mee in 332 gemeenten. Daarmee zijn we lokaal de grootste landelijke partij. Onze lijst in Moerdijk telt 26 kandidaten, lokaal geworteld binnen onze gemeenschap. Echte mensen-mensen die samen een mooi team vormen. Lokaal spelen er thema’s die de landelijke politiek raken. En dan is het heel handig dat wij als CDA Moerdijk, landelijke collega’s hebben met wie wij ervaringen kunnen uitwisselen en die ook voor uw belangen lokaal opkomen. www.cdamoerdijk.nl

CDA IS DE GROOTSTE landelijke partij in Moerdijk! Fijnaart

CDA Moerdijk is er voor burgers en ondernemers. In een eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppende hart van Moerdijk wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven. De kurk waarop onze economie drijft. Zij zorgen voor ruim 70% van de banen, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding. Moerdijk heeft veel ondernemers met een CDA hart. Naast de inzet voor hun eigen bedrijf voelen ze zich ook maatschappelijk heel betrokken. Ondernemers uit diverse sectoren, zoals groot en detailhandel, agrarische achtergrond, zakelijke dienstverlening en ZZP ers.

Willemstad / Fijnaart Willemstad

Hans Schreuders

Frank de Jong

het ondernemersklimaat te versterken om zodoende betere resultaten te boeken teneinde een florerend MKB te behouden.

Marjan de Haas

Ton Haverkamp

Zevenbergen

Nico van Drimmelen

Ondernemers die actief zijn in de lokale ondernemersverenigingen en zich inzetten voor een goed ondernemersklimaat, evenementen organiseren om de aantrekkingskracht van de diverse kernen te vergroten en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. CDA Moerdijk zet zich in om de verworven voorzieningen te behouden en daar waar het kan deze voorzieningen uit te breiden en te verbeteren. CDA Moerdijk maakt zich sterk voor het realiseren van een ondernemersfonds Een fonds waarin gelden komen om projecten te realiseren die anders niet tot stand zouden kunnen komen. Een fonds wat er zorgt de onderlinge samenwerking te verbeteren en

CDA Moerdijk maakt zich sterk om de collectieve belangen te behartigen door het oprichten van een overkoepelend ondernemerscollectief. Hierdoor worden we een sterke gesprekspartner van overheid en onderwijs en kunnen we door optimale samenwerking mooie doelen realiseren. De koepel kan ondernemers ondersteunen bij het verwerven van kennis en het uitbreiden van hun netwerk om zo een aantrekkelijk ondernemersklimaat te kunnen waarborgen. Ondernemers kiezen voor CDA Moerdijk. U mag op ons rekenen, mogen wij op uw stem rekenen?

Klundert

Jack Schoep

Henk Strootman

Pieter den Hollander


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

lijst 3

VVD

De slogan van het verkiezingsprogramma van de VVD Moerdijk is: ‘Kansen zien, kansen pakken.’ De VVD Moerdijk is van oudsher voor een kleine en slagvaardige overheid die de kosten voor ons als inwoners niet verder verhoogt.

te maken; • detailhandel en supermarkten in kleinere kernen, zoals Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Willemstad behouden blijven en waar mogelijk kunnen uitbreiden; • de Bottekreek in Klundert en de vestingwallen beter worden benut voor recreatieve doeleinden.

Een gemeente die meedenkt in mogelijkheden in plaats van regels te verzinnen die dingen onmogelijk maken. De VVD wil de kansen pakken om de verkeersveiligheid te vergroten en verkeershinder te verkleinen, bijvoorbeeld door: • het aanleggen van de randweg Klundert en Noordelijke randweg bij Zevenbergen; • structureel 100.000 euro extra uit te trekken voor onderhoud aan fietspaden en 1 miljoen euro om verkeersknelpunten op te lossen; • een rotonde op de N285 bij het kruispunt Langeweg; • reconstructie van het kruispunt Hazeldonkse Zandweg met Prins Hendrikstraat in Zevenbergen; • een structurele oplossing voor (de handhaving van) het sluipverkeer in Zevenbergschenhoek.

Verder ziet de VVD Moerdijk kansen om:

Verder kansen pakken in onze kernen om goede centra te hebben, daarom willen wij dat: • er in de centra van de kernen Fijnaart, Klundert en Willemstad 4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd om deze aantrekkelijker te maken; • er serieus bekeken wordt om in een tweede fase de Roode Vaart in Zevenbergen volledig doorvaarbaar

Nu eerst de mensen Vooruitstrevend, sociaal en lokaal Toegankelijke voorzieningen

Inwoners weten vaak niet op welke voorzieningen zij recht hebben. Als ze het al te weten komen, dan lopen ze alsnog tegen een berg bureaucratie aan. Wij willen alle voorzieningen toegankelijker maken, mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben.

De jeugd behouden

Jongeren gaan vaak Moerdijk uit om op kamers te wonen. Met goede verbindingen in het openbaar vervoer en betaalbare woonruimte, hoeft de jeugd niet de gemeente uit. Daarom moet er geëxperimenteerd worden met Tiny Houses, om ervoor te zorgen dat de jeugd die gaat studeren in de eigen kern zelfstandig kan wonen.

Een duurzame toekomst

We willen ons richten op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Alle sociale huurwoningen willen we voorzien van zonnepanelen, zonder dat de woonlasten stijgen.

Goede zorg en hulp aan huis

We willen dat Moerdijkers die hulp nodig hebben, zeker zijn van snelle toegang tot de hulp. Inwoners moeten kunnen rekenen op een vaste persoon, die bij je langs komt op een vast tijdstip. Niet telkens een andere medewerker van de zorg. Want dan is er geen oog voor verslechteringen van de gezondheid of voor overbelasting van de mantelzorger.

• regels die hun doel ‘voorbij schieten’ af te schaffen; • een duurzamere gemeente te zijn. De VVD Moerdijk is tegen nog meer windmolens in de buurt van onze kernen. Wij zien meer kansen in andere energiebronnen, zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte); • meer en creatiever te bouwen in alle kernen; • meer en betere speelruimte voor kinderen te maken; • diverse rommelige locaties op te lossen, zoals verschillende plekken in Fijnaart, De Bult van Pars in Klundert en de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen; • het overmatige onkruid in de gemeente aan te pakken door mensen met een (bijstands)uitkering aan het werk te zetten. Hierdoor ‘slaan we drie vliegen in één klap’: een opstap naar werk, een uitkering minder en minder onkruid; • in de kernen Willemstad, Klundert en Zevenbergschen Hoek nieuwe schoolgebouwen neer te zetten; • mantelzorgers beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het bieden van professionele zorg wanneer een mantelzorger tijdelijk de zorgtaken niet kan of wil uitvoeren.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

lijst 4

SP

MENSELIJKE WAARDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN SOLIDARITEIT

lijst 5

BBM

BURGERBELANGEN MOERDIJK IS ER VOOR ALLE INWONERS

De mensen van BBM vormen een gevarieerde melange van betrokken burgers: in politieke termen van links naar rechts en door het midden met uiteindelijk maar één belang: uw (lokale) belang.

De top 3 van de kieslijst van de SP: Bennie Blom (1), Remco Luhrman (2) en Antonio H. Aragones.

De SP-afdeling Moerdijk is opgericht in 2002 en is vanaf 2006 ook vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De laatste gemeenteraadsperiode werd de SP vertegenwoordigd door Bennie Blom en Remco Luhrman. Bij de SP gaan actie en fractie altijd samen. Door de buurten en dorpen in te gaan weten we pas wat er echt speelt onder de mensen. De SP is namelijk niet voor de mensen, maar met de mensen. Voor ons zijn de actieve

leden die buiten de gemeenteraad actief zijn net zo belangrijk als de mensen in de gemeenteraad. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn immers de drie uitgangspunten van de SP. We houden geen mooie verkiezingspraatjes en doen liever gewoon. We strijden daarom tegen marktwerking en ondoorzichtige regionale samenwerking. De gemeente moet het liefst zoveel mogelijk alles in eigen beheer doen en zo min mogelijk uitbesteden. Dit werkt het meest efficiënt voor de bewoners van de gemeente Moerdijk.

Stembureaus In de gemeente Moerdijk zijn 22 stembureaus. Het stembureau bij u in de buurt is op de stempas aangegeven, maar u kunt overal in de gemeente uw stem uitbrengen. Dat kan tussen 07.30 en 21.00 uur. U stemt door een stemvak voor de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Indien u op het stembiljet meer stemvakken rood heeft gemaakt of bijvoegingen zijn geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, wordt het stembiljet ongeldig. U stemt blanco door geen keuze te maken en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus te doen. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn en doet u het stembiljet in de stembus. Als u zich bij het invullen vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug. Deze verstrekt u op uw verzoek eenmaal een nieuw stembiljet.

Stembureaus in Moerdijk 1 De Westhoek, Prins Bernhardstraat 1, Zevenbergen 2 De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, Zevenbergen 3 Kruisgebouw, van der Markstraat 40, Zevenbergen 4 Pluspunt Serena, Zandberg 1, Zevenbergen 5 OBS De Boemerang, De Meeren 1, Zevenbergen 6 Sportgezondheidscentrum Zevenbergen, Galgenweg 62, Zevenbergen 7 Sportplaza Moerdijk De Kristal, Kristallaan 25c, Zevenbergen

8 Stationsrestauratie Happy Dees, Stationslaan 1a, Zevenbergen 9 Ons Stedeke, Kloosterlaan 22, Langeweg 10 De Zevensprong, Olavstraat 29, Zevenbergschen Hoek 11 Mauritshof, Prins Willemstraat 2, Klundert 12 De Niervaert, Molenvliet 7, Klundert 13 De Stad Klundert, Molenstraat 31-33, Klundert 14 De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk 15 Gemeenschapshuis Noordhoek, Bisschop Hopmansstraat 1, Noordhoek 16 De Standaert, Timberwolfstraat 5, Standdaarbuiten 17 Mauritshuis, Hofstraat 1, Willemstad 18 De Blokhut, Prins Bernhardplein 2, Helwijk 19 De Parel, Prinses Margrietstraat 15, Fijnaart 20 Fendertshof, Kerkring 21, Fijnaart 21 OBS De Springplank, Lijsterstraat 2, Fijnaart 22 Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a, Heijningen De stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen. Kiezers met lichamelijke gebreken kunnen zich bij het uitbrengen van hun stem laten bijstaan door een stembureaulid of een derde.

Wij zijn er voor alle inwoners van de elf individuele, authentieke kernen en het buitengebied, in een gezamenlijk Moerdijks belang: Betrokken, Betrouwbaar, Menselijk. Het maakt dus niet uit wat je landelijk stemt, bij BBM zit je altijd goed. Onafhankelijk van de landelijke partijen, staan wij volledig in dienst van de lokale inwoners. Niks geen partijregels of -cultuur, bobo's, beleidslijnen en meer van dat soort kaders. Geen restricties vanuit landelijke of provinciale partijrichtlijnen. Het gaat om Moerdijk.

Onze doelen in een notendop • het blijven stimuleren van de leefbaarheid in de kernen: investeren en initiëren. Behoud van het landelijke en agrarische karakter van het buitengebied en stimulering van stedelijke en toeristische activiteit in de grotere kernen. • verstandig met gemeenschapsgeld omgaan, sober maar wel doelmatig. Minder bureaucratie. Lagere gemeentelijke belastingen/leges • stimuleren en faciliteren van lokale in- en verkoop, alleen zinvolle regelgeving . Werkgelegenheid moet de drijfveer zijn. Werk en uitkering: zij die niet kunnen een goed vangnet; zij die niet willen

lijst 6

-desnoods met maatregelen- dwingen. • vernieuwing(en) met rendement in energietransitie en energieopwekking. Naar 0% afval met een circulaire economie. Inspireren, initiëren en stimuleren van een duurzaam technologie centrum: start-ups, spin-off's. • zo lang mogelijk vitaal volwaardig meedoen in onze maatschappij en zorg geleverd krijgen, indien en waar nodig. • beperkingen mogen geen beletsel vormen om deel te nemen binnen onze samenleving. • voldoende en tijdige, adequate, nieuw- en verbouw. Zorgen voor een continue bouwstroom in samenwerking met woningbouwcorporaties, commerciële partijen en private projectontwikkelaars. • passend onderwijsaanbod. Een optimale ontwikkeling van en voor ieder kind. Vervolmaken van een veilige leer- en leefomgeving. • behoud van het cultureel erfgoed en van tradities. Minimaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van faciliteiten voor hobby, ontspanning en (sportieve) uitdagingen. • alleen samenwerken met zogenaamde verbonden partijen als deze meerwaarde opleveren. Open, transparant en helder in communicatie. Referenda over besluiten die de burger direct raken. • zeer goed bereikbaar meldpunt voor mishandeling en/of verwaarlozing van dieren. Adequate actie daarop.

PvdA

Voor de PvdA-afdeling Moerdijk moeten de voorzieningen in de kernen worden behouden. Hierbij moet het verenigingsleven worden gestimuleerd. Daarnaast willen we meer sociale huurwoningen bouwen, zodat iedereen zeker kan zijn van een huis in de gemeente Moerdijk. Dit zorgt ook voor meer inwoners die de kernen vitaal houden. Inwoners weten vaak niet op welke voorzieningen zij recht hebben. Als ze het al te weten komen, dan lopen ze alsnog tegen een berg bureaucratie aan. PvdA wil alle voorzieningen toegankelijker maken, mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Er moet hulp komen om mensen te begeleiden bij het invullen van de vele formulieren.

Duurzaam PvdA wil geld besteden aan duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Alle sociale huurwoningen willen we voorzien van zonnepanelen, zonder dat de woonlasten stijgen.

Hulp aan huis

Bisar Çiçek , nummer 2, en lijsttrekker Mieke Pistorius-Van Geel. vervoer en betaalbare woonruimte, hoeft de jeugd niet de gemeente uit. Daarom moet er geëxperimenteerd worden met Tiny Houses, om ervoor te zorgen dat de jeugd die gaat studeren in de eigen kern zelfstandig kan wonen. Ook willen we beter openbaar vervoer regelen. De busdienstregeling moet meer aansluiten bij de wensen van de inwoners. De partybus van Breda naar Etten-Leur willen we doortrekken naar Zevenbergen en Fijnaart.

We willen dat Moerdijkers die hulp nodig hebben, zeker zijn van snelle toegang tot de hulp. Inwoners moeten kunnen rekenen op hulp en ondersteuning door een vaste medewerker. De zorg moet niet afhankelijk zijn van een stopwatch, maar van de behoefte van de zorgbehoevende en die van de mantelzorger. Ouderen moeten er zeker van kunnen zijn dat zij altijd de juiste zorg krijgen.

Toegankelijkheid

Jongeren

Dit zijn enkele van onze speerpunten. Het PvdA verkiezingsprogramma met de speerpunten per kern, is te vinden op: https://moerdijk.pvda.nl

Jongeren gaan vaak Moerdijk uit om op kamers wonen. Met goede verbindingen in het openbaar

Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking moet de norm worden, ontoegankelijkheid de ongewenste uitzondering. De afgelopen periode heeft PvdA Moerdijk hier hard voor gewerkt. Ouderen en minder validen moeten zonder beperkingen overal heen kunnen gaan. Met actieplannen willen we ervoor zorgen dat iedere kern 100 procent toegankelijk wordt.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

GroenLinks Moerdijk adviseert: 'Stem PvdA Moerdijk' Zoals eerder aangekondigd, zal GroenLinks Moerdijk niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een progressieve samenwerking tussen GroenLinks Moerdijk en de PvdA Moerdijk. Voor deze samenwerking is het van groot belang dat de progressieve stem in de gemeenteraad goed vertegenwoordigd blijft. De partijen zijn het eens over de inhoud van een aantal principiële standpunten, zoals over duurzaamheid, armoedebestrijding en goede zorg en hulp aan huis. Esther Eenhuizen, fractievoorzitter GroenLinks: “De afgelopen periode zaten we inhoudelijk vaak op een lijn met Mieke Pistorius en Bisar Çiçek van de PvdA. Het is van belang dat de vertegenwoordiging van de progressieve, vooruitstrevende stem van de inwoners van Moerdijk wordt gehoord en dat de PvdA Moerdijk kan doorgaan met het werk dat ze nu doen. Daarom adviseren we als GroenLinks Moerdijk om op de PvdA Moerdijk te stemmen. Na de verkiezingen zullen we kijken welke verdere vormen van samenwerking er mogelijk zijn”. Mieke Pistorius, fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA Moerdijk: “Om een goede, progressieve vuist te kunnen maken, is samenwerking nodig. Samen kom je verder. Zo gaan we versplintering tegen en dat komt ten goede aan de slagvaardigheid. Met de steun van GroenLinks en de stem van de inwoners van al onze kernen hopen we na de verkiezingen te groeien in zetelaantal, zodat de stem van het progressieve deel van de gemeente Moerdijk goed blijft vertegenwoordigd. Als PvdA Moerdijk zijn we erg ambitieus en vol passie, de steun van GroenLinks in ons streven doet ons goed”.

Stempas Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Moerdijk gaan stemmen. Bij de verkiezingen ontvangt u een stempas. Met de stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Moerdijk gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van het stemlokaal in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Het overleggen van de stempas en een legitimatiebewijs is verplicht. Zonder geldig identiteitsbewijs en stempas mag u niet stemmen. Een kiezer die zich in een stemlokaal meldt zonder stempas, kan geen vervangend exemplaar krijgen en kan niet meer stemmen.

Aanvragen Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen. Uw stempas mag ook niet beschadigd zijn. Als uw stempas beschadigd is, als u deze kwijt bent of niet ontvangen heeft, dan moet u zelf bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Bij deze aanvraag moet u zich legitimeren. Het aanvragen van een

vervangende stempas kan tot dinsdag 20 maart 12.00 uur. Mocht u de oude stempas later weer terugvinden, dan kunt u die niet meer gebruiken. De volgende identiteitsdocumenten zijn geschikt om u mee te legitimeren: • paspoort • identiteitskaart • rijbewijs • vreemdelingendocument Bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE MOERDIJK 21 MAART 2018

lijst 7

ChristenUnie

NIET CHRISTELIJK EN TOCH OP DE CHRISTENUNIE STEMMEN, WAAROM ZOU JE?

lijst 8 Jan Oskam (links) en Bert Schreuders, respectievelijk nummer 2 en 1 op de kieslijst van de ChristenUnie. Vaak hoor je over de christelijke politiek: er is alleen maar aandacht voor abortus of euthanasie én natuurlijk lastig doen over de koopzondagen. Dat zijn voor veel christenen ook belangrijke onderwerpen, maar als je kijkt naar de Bijbel staan er veel meer dingen in over heel andere onderwerpen. Misschien vind je zelf milieubeleid of armoedebestrijding wel veel belangrijker. Zou het ene thema zwaarder moeten wegen dan het andere? En zo ja, hoe maak je dan de juiste afweging? Ook in christelijke politiek zijn de onderwerpen veel breder dan de thema’s die vaak worden uitgelicht. Wat je het belangrijkst vindt, heeft ook te maken met je eigen voorkeur. Daarom is het belangrijk om te kijken naar je hart, welke thema’s vind jij belangrijk?. En welke personen vertrouw jij je stem toe? We geven het toe: de laatste tijd zijn politici niet per se positief in het nieuws als het gaat om vertrouwen. Toch vragen we je, om nieuw geloof in de kandidaat-raadsleden. Geef geloof een stem. Doe de stemwijzer, of stuur een van onze kandidaten een chatbericht. Zij hebben het vertrouwen van jullie nodig.

Wil je weten wat er in ons hart leeft? Dit zijn zaken die wij belangrijk vinden: • elke kern een eigen budget ter besteding

• lastendruk inwoners mag niet stijgen behalve inflatie. • kostendekkendheid van begraaftarieven laten vervallen • blijven inzetten voor veiligheid in de gemeente, uitbreiden buurtpreventie waar mogelijk. • bedrijven stimuleren tot het aannemen van mensen op afstand tot de arbeidsmarkt. • ruimhartig armoedebeleid. • continuering mantelzorg en stimulering van vrijwilligers. • woningbouw beter verdelen over de kernen. • woningbouw op maat, zowel voor ouderen als starters. • handhaven van het onderwijs. Ombouwen tot brede scholen waar nodig. • blijvende aandacht voor beperking alcohol en drugsgebruik. • blijvende aandacht voor de natuur. • verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. • stimuleren zonnepanelen bij bedrijven en overheid. • aanleggen van zonnepark industrieterrein conform afspraak. • geen uitbreiding huidige windmolenpark. • uitvoeren van gebiedsplannen. • beveiligde centrale parkeerplaats voor vrachtauto's. • aanleggen rondweg Klundert.

D66

Als nieuwkomer in de gemeentepolitiek van Moerdijk is D66 trots dat zij een goed verkiezingsprogramma voor de periode 2018 tot 2022 kunnen aanbieden. D66 gaat er van uit dat burgers vaak betere oplossingen hebben dan de bestuurders en wij willen die initiatieven ondersteunen. Soms zijn de problemen van mensen zo groot dat die personen geen oplossing meer zien. Die mensen moeten geholpen worden bij het oplossen van de grootste problemen zodat ze daarna hun eigen toekomst weer kunnen uitwerken. Het geven van die hulp ziet D66 als een hoofdtaak van het gemeentebestuur.

Milieu We zullen ons sterk inzetten voor het beschermen van ons milieu zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van de wereld zoals wij die kennen. Deel van dit beschermen van het milieu zijn regels voor de bedrijven en het (op termijn) afscheid nemen van olie, kolen en gas als middel om te verwarmen en om elektriciteit op te wekken.

lingsinstrument gebruiken om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te helpen bij het integreren in onze samenleving.

Leefbaar D66 staat voor leefbare woonkernen in Moerdijk. Elke woonkern heeft recht op een toekomst. Die toekomst is voor een groot deel afhankelijk van wat de inwoners van hun woonkern maken. De overheid, gemeente en provincie, zijn daarbij verantwoordelijk voor het stellen van randvoorwaarden en het tot stand komen van de algemene voorzieningen. Dit zijn slechts enkele punten waar wij ons voor in willen zetten. Ons complete verkiezingsprogramma kunt u lezen op: www.ettenleur-moerdijk.d66.nl

Als laatste wijst lijsttrekker Geert Wiers op de vijf richtingwijzers van D66: • vertrouw op de eigen kracht van mensen • streef naar een duurzame harmonieuze samenleving • denk en handel Internationaal • beloon prestaties en deel de welvaart • koester de grondrechten en gedeelde waarden.

Scholing D66 is altijd al de partij van de scholing geweest. Voor de komende periode willen we ons sterk maken om het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven omlaag te brengen en willen we het scho-

Als u in het programma uw aandachtspunt niet terugvindt, dan kunt u aan de hand van deze uitgangspunten een goede inschatting van het standpunt van D66 maken.

Wie mag stemmen? Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Allereerst moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) in de gemeente woont. Dit geldt ook voor niet-EU-inwoners die minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer die ook woont in de gemeente Moerdijk machtigen dit voor u te doen. Dit wordt ook wel een 'onderhandse volmacht' genoemd. Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt nadrukkelijk bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Onderhandse volmacht Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde naast zijn eigen identiteitsbewijs een (kopie van het) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever overleggen. Anders mag de andere kiezer (de gemachtigde) uw volmachtstem niet uitbrengen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij/zij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij/zij niet kunnen stemmen.

Schriftelijke volmacht Als u lang van tevoren weet dat u niet aanwezig zult zijn op de dag van de verkiezing en ook niet in staat zult zijn om een onderhandse volmacht te verlenen, kunt u ook een schriftelijke volmacht verlenen. Als u gebruik wilt maken van een schriftelijke volmacht moet u hiervoor uiterlijk 16 maart 2018 een aanvraag indienen. Dit doet u door een ingevuld aanvraagformulier verzoek volmacht te sturen naar de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Of mailen naar info@moerdijk.nl. Op dit formulier moet zowel uw handtekening als de handtekening van uw gemachtigde worden geplaatst. Uw stempas wordt direct aan uw gemachtigde toegestuurd. De volmachtstem moet tegelijk met de stem van de gemachtigde worden uitgebracht.

De gemachtigde De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Bij verhuizing Als u in verkiezingstijd verhuist binnen de gemeente of u verhuist naar de gemeente Moerdijk vanuit een andere gemeente, kan het zijn dat u een stempas krijgt met daarop een stembureau in uw oude woonomgeving. Beslissend daarbij is de datum van kandidaatstelling, 5 februari 2018. Het adres waarop u op die dag officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.

Intrekken onderhandse volmacht U heeft uw stempas via onderhandse volmacht omgezet en gaat toch zelf stemmen? Dan vraagt u uw omgezette stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

lijst 9

Vlnr: Ingrid Kleijn, Pauline Joosten en Cors Punt, respectievelijk nummer 3, 1 en 2 .

Moerdijk Lokaal

‘Duidelijke taal - Moerdijk Lokaal’ Binnen de lokale politiek is er geen klassieke scheiding te maken tussen links en rechts. Bij Moerdijk Lokaal zien we onszelf dan ook liever als realisten met een hart en een kweekvijver van bestuurlijk talent. We streven naar een gemeentelijk beleid dat optimaal functioneert, in de kern van de samenleving staat, onze inwoners beschermt en faciliteert waar nodig maar de bemoeienis van de (lokale) overheid verminderd waar mogelijk en waar verstandig.

Hard Moerdijk Lokaal maakt zich onder meer hard voor een goed sociaal vangnet, een passende woningmarkt, het faciliteren van MKB-bedrijven, de borging van passend onderwijs, de verbetering van onze leefomgeving waar het gaat om veiligheid, vergroening en luchtkwaliteit. We strijden tegen verpaupering, inbreuk op privacy en achterkamertjespolitiek. Moerdijk Lokaal neemt het initiatief voor verduurzaming en klimaatadaptatie, met het belang van onze inwoners voorop. En waar mogelijk willen we onze inwoners zelf de keuze geven, échte directe inspraak in de vorm van een bindend gemeentelijk referendum.

Zorg Échte oplossingen zijn pas mogelijk als je de problemen begrijpt. In 2016 heeft Moerdijk Lokaal daarom de kwaliteit van zorg uitgebreid onderzocht. Op basis van ons zwartboek zijn heel veel problemen opgelost. Het

beleid bleek goed, de winst zit in de verbetering van de uitvoering. Van ons geen loze verkiezingsbeloften. Daarom is onze slogan 'Duidelijke taal - Moerdijk Lokaal'

Kwaliteit Moerdijk Lokaal kan bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs niet verbeteren, maar we kunnen wel zorgen voor optimale huisvesting en vervoersregelingen. Moerdijk Lokaal kan het openbaar vervoer niet verbeteren, maar wel druk uitoefenen op de Provincie en innovatieve nieuwe concepten lokaal faciliteren. Moerdijk Lokaal kan het Haagse softdrugsbeleid niet aanpassen, maar dit wél lokaal zo gezond, veilig en economisch mogelijk borgen.

Belangen Op het regionale en provinciale toneel, heeft onze gemeente veel te winnen en nog meer te verliezen. Moerdijk Lokaal heeft contacten in Den Haag en Den Bosch, maar wij hebben verder geen interesse in de Haagse banencarrousel. En wanneer wij lijnrecht tegenover de Provincie staan, hebben we alléén de belangen van onze gemeente voor ogen. Bij Moerdijk Lokaal draait het enkel om de inhoud en de belangen van onze inwoners, op korte én lange termijn. De gemeente Moerdijk wordt niet vanzelf leefbaarder, duurzamer, socialer of welvarender. Daarom vragen de lokale belangen uw stem op 21 maart: Lijst 9 Moerdijk Lokaal.


Profile for Uitgeverij de Bode

Verkiezingen gemeenteraad moerdijk 2018  

Verkiezingen gemeenteraad moerdijk 2018