Verkiezingskrant Gemeente Tilburg 2022

Page 1

Tilburg KiesMeNu In deze verkiezingskrant: • Alle politieke partijen • Volop praktische informatie • De stemhulp Mijn Stem • 12 maart: Pils & Politics • 16 maart: Verkiezingsuitzending Omroep Tilburg


UW STEM TELT! Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Tilburg. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad de baas is van onze stad en onze dorpen. De raadsleden bepalen het beleid; de spelregels voor onze gemeente. Zij controleren de mensen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Daarbij stellen de leden van de raad jaarlijks de begroting van de gemeente vast. Daarmee bepalen zij waar het geld aan besteed wordt. Bijvoorbeeld aan groen, onderwijs of wonen. In Tilburg zijn er 45 raadsleden. Wie die 45 raadsleden zijn voor de komende vier jaar, bepaalt u. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen doen er dit keer in

Tilburg 14 partijen mee. U brengt uw stem uit op een persoon die op de lijst staat van een van die partijen, door op het stembiljet één bolletje rood te kleuren. Daarmee maakt u gebruik van uw stemrecht. Nadat alle rode bolletjes geteld zijn, weten we wie de nieuwe gemeenteraadsleden zijn. Als uw burgemeester ben ik ook voorzitter van de raad. Dat betekent dat ik de vergaderingen van de gemeenteraad leid. Een voorrecht, want daar vindt het gesprek plaats over wat van belang is voor Tilburg. Wat van belang is voor u. Onderwerpen die elke inwoner raken, komen daar aan de orde. Van het verlagen van de snelheid op de cityring, tot burgerinitiatieven als het Spoorpark. Van de doorontwikkeling van de Tilburgse Kermis tot het veiligheidsbeleid. Van muurschilderingen in wijken tot mountainbikeroutes in Stadsbos013.

Politiek saai? Ver-van-mijn-bed-show? De gemeenteraadsverkiezingen gaan over zaken dichtbij huis. Ik hoop van harte dat u op 14, 15 of 16 maart uw stem uitbrengt. Zodat ook u indirect meepraat in de gemeenteraad de komende vier jaar. In deze verkiezingskrant vindt u alle informatie over de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Laat uzelf goed informeren. Op www.mijnstem.nl/ tilburg staat een stemhulp. De informatie uit deze krant staat ook online op www.raadtilburg.nl/verkiezingen.

Succes met kiezen! Theo Weterings burgemeester van Tilburg

Doe de stemhulp

16 maart: verkiezingen bij Omroep Tilburg

Weet jij al wat je gaat stemmen? Doe nu de stemhulp Mijn Stem en ontdek welke politieke partij past bij jouw ideeën over de toekomst van Tilburg.

Live volgen wat de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Dat kan op 16 maart via Omroep Tilburg.

De stemhulp bevat vijfentwintig stellingen, die de politieke partijen samen hebben geformuleerd. De stellingen gaan over verkeer, wonen, sport, cultuur, klimaat en milieu, zorg, veiligheid en tal van andere onderwerpen die ertoe doen in onze stad, wijken en dorpen. Alle politieke partijen laten in de stemhulp weten hoe zij over die stellingen denken. Je vindt de stemhulp via www.mijnstem.nl/tilburg. 2

En natuurlijk ook de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Vanuit de Raadszaal van het Tilburgse stadhuis verzorgt Omroep Tilburg samen met de Gemeente Tilburg een verkiezingsuitzending.Tijdens de uitzending blikt presentator Lout Donders met de lijsttrekkers en andere gasten terug op de campagneperiode. En natuurlijk staan de voorlopige uitslagen tijdens de uitzending centraal: welke politieke partijen verliezen zetels, welke komen juist op, en wat betekent dat voor de verhoudingen in de Tilburgse gemeenteraad? Kijk voor meer informatie over de uitzending op www.omroeptilburg.nl.


HOOGSTE TIJD VOOR EEN FRISSE WIND IN B&W In 2018 werd de Lijst Smolders Tilburg (LST) op ondemocratische en onfatsoenlijke wijze buitengesloten bij de vorming van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Maar de aanhouder wint. Kiezers moeten proberen om de LST alsnog in het college te krijgen. Het is de hoogste tijd voor een frisse wind. Een paar maanden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wilden de partijen, die het al heel lang voor het zeggen hebben in Tilburg, ineens wel graag samenwerken met de LST. Ze hadden de baantjes inmiddels verdeeld. Wij hebben de afgelopen vier jaar, en ook in de perioden daarvóór, vanuit de oppositie pijnlijk blootgelegd wat er allemaal fout gaat. Er is sprake van onbekwaamheid en er worden enorme schulden gemaakt. Dat blijft maar doorgaan. Onze speerpunten Die gigantische schuldenopbouw moet snel stoppen. U als inwoner krijgt hiervan uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Ook

moet de extreme prijsstijging van uw energierekening stoppen en volledig worden gecompenseerd. De politiek is verantwoordelijk voor de onrealistische en onbetaalbare energie- en warmtetransitie. En schaf de hondenbelasting af, heel veel gemeenten hebben dat al gedaan. De LST wil echte inspraak voor onze burgers, nu is inspraak te vaak schijninspraak. Er moet ook een LST-wethouder komen voor uw wijk die makkelijk te benaderen is en snel handelt als u hem nodig heeft. Inwoners van Tilburg moeten voorrang krijgen bij woningtoewijzing. Geboren en getogen Tilburgers -ongeacht kleur of afkomst- mogen zeker niet vergeten worden. Geen asielzoekers meer opvangen in Tilburg, dat moet veilig en goed gebeuren in hun eigen regio. Ook wil de LST meer aandacht en steun voor onze ouderen en senioren die met bloed, zweet en tranen alles hebben opgebouwd. Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u op www.lijstsmolders.nl. Hoogste tijd voor de LST Het is onderhand wel duidelijk dat de gevestigde politieke

Lijsttrekker Hans Smolders

partijen en hun politici al heel lang met hun eigenbelang en partijbelang bezig zijn. Ze zouden juist dienstbaar moeten zijn aan de burgers die via belastingen alles moeten betalen. Het is de hoogste tijd dat de LST vanuit B&W de gigantische schuldenopbouw stopt, wanbeleid gaat voorkomen en zaken die niet goed gaan, snel gaat oplossen. Dat doen wij met gezond verstand en met de bestuurlijke ervaring die we de afgelopen twaalf jaar hebben opgedaan. Vanuit de oppositie telkens blootleggen wat er allemaal fout gaat, zijn we meer dan zat. Bovendien zijn in Tilburg te veel kleine partijtjes met één of twee zetels. Door deze versplintering kan er geen vuist worden gemaakt tegen de gevestigde partijen die het al ruim twintig jaar voor het zeggen hebben in Tilburg. Toch moeten we met hen afrekenen. Dus is het belangrijk dat de LST heel veel stemmen krijgt. Kies voor echte verandering in Tilburg. Doe mee en stem massaal op de LST.

1.1 De extreme prijsstijging van uw energierekening moet stoppen en volledig worden gecompenseerd. 2 De Tilburgse bevolking, 2. ongeacht kleur of afkomst, voorrang geven bij het toewijzen van een woning. 3 Er moet een LST-wet3. houder komen voor uw wijk die makkelijk te benaderen is en snel handelt als u hem nodig heeft. 4 Meer aandacht en 4. steun voor onze ouderen en senioren die met bloed, zweet en tranen alles hebben opgebouwd. 5 Geen asielzoekers 5. meer opvangen in Tilburg, want die moeten veilig en goed worden opgevangen in hun eigen regio. 3


Lijsttrekker Beppie Smit

1 1. Meer betaalbare (koop)woningen voor middeninkomens en lage inkomens. 2. Iedereen kan bijdragen 2 aan een beter klimaat, ongeacht de portemonnee. 3. Kansen voor iedereen, 3 met extra investeringen in onderwijs en gezondheid. 4 4. Een divers Tilburg van en voor iedereen, zonder racisme en discriminatie. 5 5. Een bruisend Tilburg met volop kunst en cultuur, horeca en recreatie en ruimte voor sport en bewegen.

4

D66 TILBURG MAAKT DROMEN WAAR

Als grootste coalitiepartij maken we al jaren het verschil. We durven te dromen van een mooier en sterker Tilburg én maken die dromen waar. Dat doen we door keihard te werken. Voor onze stad, onze dorpen en voor alle inwoners. Elke dag opnieuw. Politiek begint met idealen en dromen. In ons geval dromen van een mooier en sterker Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. We droomden over een Tilburg vol zelfvertrouwen en een stad waar inwoners trots op zijn. Over een Spoorpark van en voor iedereen, een bruisende Piushaven en Spoorzone, een levendige culturele en creatieve sector en over fijne wijken en dorpen. Over een Tilburg vol mooie mensen met kansen voor iedereen. Wie vandaag door onze stad en dorpen fietst, ziet dat het gelukkig niet bij dromen is gebleven, maar dat er veel is gerealiseerd! De komende tijd gaan we graag door met dromen waarmaken. Met extra aandacht voor de grote uitdagingen van vandaag en morgen. Zoals de

groei van stad en dorpen, de klimaatopgave en de gevolgen van de coronacrisis. Meer dan ooit willen we iedereen kansen bieden om voluit te leven. Fijne woonplek en duurzame toekomst We bouwen 25.000 nieuwe woningen (tussen nu en 2040), waarvan 3.000 in onze dorpen. Dat worden fijne, betaalbare woningen in een gezonde en groene leefomgeving. Bewoners worden bij de bouwplannen betrokken. We blijven investeren in gebieden als Stappegoor, Kenniskwartier, Museumkwartier, Stadsforum en Spoorzone. En we maken ons hard voor een levendige gemeente; vol kunst en cultuur, sport, ontmoeting, horeca en bruisende plekken. Tilburg gaat daarmee een duurzame toekomst tegemoet. Ook als het om klimaat en energie gaat. D66 Tilburg investeert in een energietransitie waaraan iedereen kan meedoen. Daarbij werken we in elke wijk samen met bewoners aan klimaatadaptatie, groene plekken en energieneutrale huizen. We zorgen dat Tilburg in 2045 volledig circulair is.

Gelijke kansen voor iedereen We investeren in onderwijs, gezondheid, sport, cultuur, bestaanszekerheid en in een moderne economie. Want kansengelijkheid is de sleutel naar geluk. Die kansen beginnen al op school, waar iedere dag een rijke schooldag is: met gezonde voeding, sport en cultuur, natuur, taal en huiswerkbegeleiding dichtbij in je eigen buurt. In Tilburg krijgt iedereen een goede start in het leven en er is ondersteuning voor wie dat nodig heeft. We staan pal voor een Tilburg van en voor iedereen, zonder racisme en discriminatie. We kijken om naar anderen en verder dan morgen. Als grootste coalitiepartij maken we al jaren het verschil. We nemen onze verantwoordelijkheid, staan voor betrouwbare politiek en hebben oog voor verschillende inzichten. We houden koers en werken toegewijd aan de grote opgaven en kansen voor Tilburg. Mét en dankzij u. Doe ook nu weer met ons mee en durf te dromen!


VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL TILBURG Lijsttrekker Esmah Lahlah Samen met onze inwoners wil GroenLinks bouwen aan een Tilburg waarin kwaliteit van leven centraal staat. Waar sociaaleconomische vooruitgang en de verbetering van onze leefomgeving hand in hand gaan en van waarde zijn voor onze huidige én toekomstige inwoners. Tilburg blijft wat GroenLinks betreft ook een gemeente met een rijk en divers cultureel aanbod. Een kleurrijke gemeente waar iedereen zich welkom voelt en kan meedoen. Bestaanszekerheid en goed onderwijs Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. De aanpak om te werken vanuit vertrouwen en nabijheid brengen we nog een stap verder door te experimenteren met basisbanen. Daarmee creëren we werkgelegenheid voor Tilburgers die de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen maken. Betaalde werkzaamheden met maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld wandelen met ouderen of lichte onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Elke Tilburger heeft recht op bestaanszekerheid via zinvol en betaald werk dat aansluit bij zijn of haar moge-

lijkheden, belastbaarheid en wensen. Ook met goed onderwijs komt iedereen tot zijn recht. Daarom moet scholing en opleiding beschikbaar zijn voor iedereen. GroenLinks zorgt voor gelijke onderwijskansen door zo vroeg mogelijk te investeren in de ontwikkeling van onze jeugd. Investeringen in wijken waar gelijke kansen niet vanzelfsprekend zijn, zetten we door. We verhogen de inzet en ondersteuning van jongerenwerkers, sociaal-maatschappelijk werkers en mantelzorgers om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. We maken hierbij optimaal gebruik van bestaande initiatieven. Groene en gezonde leefomgeving GroenLinks staat voor een eerlijke energietransitie. Iedereen profiteert van duurzame energie en energiezuinige, comfortabele huizen. Huishoudens met problemen door de gestegen energieprijzen helpen we extra. We realiseren onze ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn door woningen versneld te isoleren en met de opwek van energie door zon en wind en duurzame warmtenetten. De opbrengsten

vloeien terug naar onze inwoners en leefomgeving. Tilburg groeit de komende jaren flink qua inwoners. Voor GroenLinks betekent dit meer duurzame en betaalbare woningen in combinatie met de aanleg van meer parken, perken en stadstuinen. De natuurontwikkeling in de landschapsparken Moerenburg, Stadsbos013 en Pauwels, zetten we door. We zijn trots op de gerealiseerde én toekomstige plannen voor zo’n 225 hectare nieuwe natuur, de verbeterde bescherming van bomen en het vergroenen en autoluw maken van de binnenstad. In buurten waar het erg heet wordt op warme dagen leggen we versneld meer groen aan. GroenLinks kiest ook voor groen, gezond en veilig vervoer. We gaan door met meer ruimte maken voor fietsers, voetgangers en schoon openbaar vervoer én veilige schoolomgevingen. De maximumsnelheid binnen de ringbanen wordt 30 km per uur. GroenLinks is trots op wat de afgelopen periode is bereikt. Het werken aan een groener, socialer, duurzamer en eerlijker Tilburg zetten we ook na de verkiezingen in maart graag door!

1.1 Fors investeren in betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. 2.2 Een open en inclusief Tilburg waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Blijven inzetten op dialoog en ontmoeting, en racisme, discriminatie en uitsluiting tegengaan. 3.3 Kansengelijkheid voor alle Tilburgers en een toereikend aanbod van jeugdhulp. Jongeren hebben de toekomst! 4.4 Een groene en gezonde leefomgeving, die uitnodigt om te wandelen, fietsen, sporten en bewegen. 5.5 Een eerlijke en voortvarende energietransitie, zonder energiearmoede. Opbrengsten van isoleren en zonen windenergie gaan terug naar Tilburgers en hun leefomgeving. 5


DE TILBURGSE VVD WIL ‘WERKEN VOOR TILBURG’

Lijsttrekker Niels van Stappershoef

11.

22.

33.

44.

55.

Minstens 2.500 woningen per jaar erbij, vooral goedkope koopwoningen. Asociale overlast aanpakken: van straatintimidatie tot zwerfafval. Voorkomen dat jongeren de georganiseerde criminaliteit ingaan. In Tilburg kun je vlot van A naar B, zoals jij dat wil. Een derde milieustraat erbij en afvaldumpingen stoppen.

De Tilburgse VVD is een lokale, liberale en brede volkspartij. Wij geloven in mensen, hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Het zijn de mensen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen in onze stad en dorpen die Tilburg zo levendig en bruisend maken. Tilburg kent een bloeiende economie die bovendien samengaat met een sterke sociale, culturele en creatieve basis. We zijn een stad van lef en durf en weten vele verschillende inwoners aan ons te binden. Of je hier nu geboren en getogen bent, hier komt studeren, met je gezin je leven komt opbouwen of hier je oude dag slijt, Tilburg is er voor iedereen. Wij stropen de mouwen op De uitdagingen in onze stad en dorpen vragen om een partij die de mouwen opstroopt en wil ‘werken voor Tilburg’. De Tilburgse VVD doet dat. Wij gaan aan de slag met de krapte op de woningmarkt, net als met de krapte op de arbeidsmarkt.

6

Wij houden de stad schoon, heel, groen en veilig en pakken asociale overlast en afvaldumpingen aan. En we hebben ambities als het om de energietransitie gaat. De afgelopen jaren hebben we stevig ingezet op een ‘groen-rechts’ beleid. Dat blijven we doen en we zetten zelfs een tandje bij. De klimaatcrisis en energietransitie vragen om een slagvaardig gemeentebestuur dat aan de slag gaat. En dat ervoor zorgt dat investeringen in duurzaamheid haalbaar en betaalbaar zijn. Met de Tilburgse VVD in het bestuur gebeurt dat. Hoger niveau De Tilburgse VVD wil Tilburg op een nog hoger niveau brengen. Als bruisende evenementenstad. Als stad die de sport, haar sporters én topsporters een warm hart toedraagt. Een stad met meer innovatieve en aantrekkelijke bedrijven, onder meer in Wijkevoort. Ook het sociaal niveau moet omhoog. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen én dat iedereen kan meedoen. Omgekeerd willen we ook dat iedereen bijdraagt aan een stad

waar het fijn wonen is. Of je nu betaald werk hebt of in de bijstand zit. Investeren in wijken en dorpen De Tilburgse VVD wil investeren in onze wijken en dorpen. Ook bieden we iedereen passende zorg. Niet iedereen is gebaat bij het duurste zorgtraject, vaak zijn mensen met simpele, passende oplossingen ook geholpen. Zo blijven we als gemeente ook nog eens financieel gezond en houden we de lasten van onze inwoners laag. Want de gemeente moet niet meer uit je portemonnee halen dan nodig is. We gaan deze uitdagingen te lijf op een manier die past bij de Tilburgse VVD. Dus met lef en realisme, met deugdelijkheid als het om de financiën gaat en soms ook met een portie gezond boerenverstand. Kijk voor ons programma in 013-punten op tilburgsevvd.nl.


VOOR DE SP TELT IEDEREEN MEE Lijsttrekker Helma Oostelbos

Iedereen telt mee in Tilburg, daar zet de SP zich voor in. Elke Tilburger, ongeacht sekse, leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie of huidskleur moet de ruimte en gelijke kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Want: een bruisende stad is een stad waar iedereen meedoet! Er is voor iedereen een goede, betaalbare woning. Niemand leeft in armoede. Je hebt recht op zorg die je nodig hebt, niet op wat betaalbaar is. Je kunt deelnemen aan een sportclub of een voorstelling bezoeken. Je woont in een fijne buurt met groen voor een betere luchtkwaliteit. De auto blijft zoveel mogelijk buiten het stadcentrum. Met een goed transferium en veel aandacht voor goede fietsen wandelpaden kan dat. Waar mogelijk gaan huizen van het gas af. Waar dat niet kan, worden ze goed geïsoleerd. Dit moet voor iedereen bereikbaar zijn, of je nu een dikke of dunne portemonnee hebt.

Zeer actief vanuit de oppositie De afgelopen periode hebben wij ons ingezet voor betere zorg voor onze inwoners en voor het aanpakken van de ‘zorgcowboys’ die liever voor geld gaan dan voor goede zorg. Wij hebben inwoners een stem gegeven in de gemeenteraad door het initiatief ‘buurthuis’ in de wijk Broekhoven. Maar ook door de afbraak van de vele speeltuinen in Tilburg aan te kaarten. Het is immers belangrijk dat kinderen kunnen buitenspelen. We hebben ons ingezet voor de ouderkamers op basisscholen en gepleit voor een zorgbuurthuis voor ouderen: een huis in de wijk waar ouderen kunnen wonen wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat. We hebben aandacht gevraagd voor een menswaardige behandeling van de slachtoffers van het chroom-6-schandaal. We hebben het meldpunt ‘onterecht afgewezen bijstandsuitkeringen’ opgericht. Kortom, ook vanuit de oppositie is de SP Tilburg zeer actief geweest. Daar zijn we trots op.

De komende vier jaar Wat mag u van de SP Tilburg verwachten? We staan geen bezuiniging toe op de minimaregelingen. We pakken de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de leegstand van woningen aan. We zorgen samen met bewoners voor groene, veilige en fijne wijken om te leven en op te groeien. We zetten ons in voor een armoedevrij Tilburg, waar iedereen meedoet en kinderen niet in armoede opgroeien. We staan voor een goede gezondheid en voor goede zorg als je zorg nodig hebt. We laten kinderen gratis sporten. Én we maken serieus werk van het meedenken en meebeslissen van inwoners. Dat is de SP Tilburg, wij staan midden in de samenleving en zijn elke maand te vinden in een wijk of dorp in Tilburg. Wij horen graag van u, wat goed gaat en wat beter kan. Wij vinden uw mening altijd belangrijk, niet slechts eens per vier jaar bij de verkiezingen. Want Tilburg maak je en ben je samen.

11.

22.

33.

4 4.

55.

Tilburg armoedevrij. Dus ook geen kinderen die in armoede opgroeien en geen bezuinigen op minimaregelingen. Voor iedereen een goede, betaalbare woning en de woningleegstand en wachtlijsten voor sociale huurwoningen aanpakken. Fijne, veilige en groene wijken met een betere luchtkwaliteit. Voor iedereen een goede gezondheid en recht op zorg die je nodig hebt. Iedereen telt mee en kan meedoen, meedenken en meebeslissen.

7


SAMEN TILBURG Lijsttrekker Ineke Couwenberg

11.

22.

33.

44.

55.

8

We bouwen het wijkgericht werken verder uit. We blijven jaarlijks 1 miljoen extra investeren in de dagelijkse leefomgeving. Iedere Tilburg krijgt van de gemeente gratis energieadvies aan huis. Het drugsgebruik vooral onder jongeren sterk terugdringen. We zetten met woningbouwprojecten in op gemengde wijken en veertig procent sociale en middenhuur.

Het CDA gelooft in mensen, in de kracht van de gemeenschap. Je hoort erbij en je doet mee, dat past bij onze C. Die staat voor een samenleving met bepaalde normen en waarden: fatsoenlijk met elkaar omgaan, respect en omkijken naar elkaar. En dat kun je niet los zien van de D van democratie. We zijn een partij in het midden, kiezen niet voor tegenstelling maar voor verbinding. Daar zijn we trots op. Het CDA overbrugt verschillen en zoekt naar balans. Onze samenleving moet het hebben van de kracht van gezinnen, verenigingen, wijken en dorpen, scholen, sportclubs, kerken en andere godshuizen. Die kracht is ons uitgangspunt, het zijn de inwoners die samen onze stad en dorpen maken. Wat hebben we gerealiseerd? We zijn er trots op dat we een begin hebben gemaakt met wijkgericht werken. Samen met inwoners plannen maken voor hun wijk of dorp. We staan voor de eigen identiteit van dorpen én verbinding met de stad. Op die

manier hebben we het wijkwethouderschap ingevuld en de belangen van de dorpen behartigd. We hebben een koerswijziging gerealiseerd met de zorg en hulp voor inwoners, zodat er dichterbij en sneller ondersteuning is. Bovendien investeren we jaarlijks 1 miljoen euro in de omgeving waar mensen dagelijks leven: in scholen, jongerenwerk of verenigingen. Spelregels Samenleven betekent ook verantwoordelijkheid nemen, zaken afspreken en je daaraan houden. We zetten meer in op handhaving: bij afvaldumping, vernielingen, verkeersoverlast rond coffeeshops, dealen op schoolpleinen en straatintimidatie. De openbare ruimte wordt goed ingericht en onderhouden, met goede verlichting en schone straten. Per wijk bepalen we samen met bewoners de prioriteiten. Duurzame groei We hebben een goede beweging gegeven aan de ontwikkeling van Tilburg. Dat houden we vast, net als de trots die onze inwoners daarbij voelen. We zetten fors in op woningbouw, met aandacht

voor kwaliteit en voor het realiseren van meer gemengde wijken. Dorpen groeien mee, behouden daarbij hun kern en bieden voldoende voorzieningen. We werken aan een duurzame economie en meer klimaatneutrale energievoorzieningen. Kortom, duurzame groei en ontwikkeling, maar met behoud van het goede. Het DNA van Tilburg Behalve leefbaar is Tilburg ook een stad waar iets te beleven valt. Met ruimte voor sport, het verenigingsleven, cultuur in alle wijken, topmusea en onderscheidende evenementen zoals de Tilburgse Kermis. Maar ook voor initiatieven vanuit bewoners zelf. De kwaliteit van leven en het sociale DNA van Tilburg zijn ons belangrijkste kapitaal. Om Tilburg goed door te geven aan volgende generaties staan we voor belangrijke keuzes. Ambities kunnen we alleen realiseren met een gemeente die zorgvuldig en duurzaam omgaat met het aan haar toevertrouwde geld. En bovenal met een gemeentebestuur dat Tilburgers ruimte biedt voor eigen initiatief en aan elkaar verbindt. Want Tilburg maken we samen!


EEN THUIS VOOR IEDEREEN Lijsttrekker Yusuf Çelik

Ons ideaal? Tilburg een thuis voor iedereen! Waar iedereen meetelt en kan meedoen. Waar je bed ook staat; in een stadswijk, in Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Van jong tot oud, van arm tot rijk, Tilburger zijn we allemaal. De PvdA Tilburg zorgt in onze gemeente voor het sociale gezicht. Wij hebben vier échte speerpunten: betaalbaar en fatsoenlijk wonen, armoede uitbannen en goede banen creëren, topvoorzieningen voor onze wijken en dorpen, en een groen en gezond Tilburg. Wonen als basisrecht Betaalbaar en fatsoenlijk kunnen wonen is een basisrecht. De PvdA gaat daarom bouwen. We willen de komende vier jaar 2.500 extra huizen bovenop de huidige planning. Huisvesting voor mensen met een krappe beurs, voor starters, studenten en ouderen. Van alle nieuwe huizen moet veertig procent sociale woningbouw zijn en veertig procent in het middensegment worden gebouwd. We bestrijden leegstand actief. Woningen zijn bedoeld om in te wonen, daarom

verplichten we bewoning van het eigen huis en verbieden we het opkopen van huizen voor winst. Armoede de wijken en dorpen uit Iedere Tilburger heeft recht op een fatsoenlijk leven waarin je écht kunt meedoen. Niet overleven, maar leven. Voor minimahuishoudens moeten de kosten omlaag en is een zeker inkomen noodzakelijk. De PvdA vindt het een schande dat 18.000 volwassenen en 4.000 kinderen in Tilburg in armoede leven. Zij verdienen ondersteuning op een toegankelijke en vriendelijke manier. Met één loket en één aanspreekpunt. De PvdA verhoogt het bedrag van de Meedoenregeling en laat bestaande regelingen in stand. Armoede moet Tilburg uit. Discriminatie bij stages en sollicitaties gaan we actief tegen. Wijken en dorpen op topniveau Elke wijk en ieder dorp moet veilig zijn: dat is de basis. Ze verdienen daarom voldoende wijkagenten. Maar onze wijken en dorpen verdienen meer. Zorg dichtbij, boodschappen in de buurt en goede scholen en speel- en sportvoorzieningen. Het onderhoud van

straten en groen op orde. Met brede stoepen, veilige oversteekplaatsen en goede fietsvoorzieningen. De bussen moeten blijven rijden, ook in de avonden en weekenden. De wijken en dorpen op hetzelfde niveau brengen als het stadscentrum, dat is ons doel. Groen en gezond Een gezonde en schone leefomgeving willen we allemaal. De PvdA heeft oog voor klimaat en duurzaamheid en voor de betaalbaarheid daarvan. Met energievouchers, extra isolatiesubsidies en investeringen in groen in de buurt laten we alle Tilburgers meeprofiteren. Je kunt niet groen doen als je rood staat. De PvdA is tegen de aanleg van industrieterreinen in het groen, zoals Wijkevoort. In Tilburg moeten ook onze kinderen en kleinkinderen straks nog vrij kunnen ademen! De PvdA Tilburg staat voor een sociale, eerlijke en groene toekomst. Met gelijke kansen voor elke Tilburger. Iedere Tilburger moet zich hier thuis voelen. Daar gaan wij de komende vier jaar hard aan werken.

1 1. Jaarlijks minimaal 2.500 huizen bouwen voor studenten, starters en ouderen. 2 2. Armoede uitbannen uit Tilburg en goede ondersteuning bieden aan minima. 3 3. Eerlijke banen creëren met een zeker inkomen voor werknemers. 4 4. Investeren in onderhoud en voorzieningen in onze wijken en dorpen. 5. Groene en duurzame 5 ontwikkelingen steunen waar alle Tilburgers van kunnen profiteren.

9


50PLUS: OMDAT HET BETER KAN Lijsttrekker Henk van Tilborg

1.1 Armoedebestrijding en een fatsoenlijke AOW. 2. 2 Een veilige leefomgeving voor alle Tilburgers. 3 Geen bezuini3. gingen op thuiszorg en huishoudelijke hulp. 4. 4 Meer geld voor wijken en dorpen. 5. 5 Bouwen voor ouderen zodat jongeren kunnen doorstromen.

10

Veel mensen zien 50PLUS als een ouderenpartij, maar wij zien onszelf meer als een familiepartij, voor jong en oud. Wel leggen we een nadrukkelijk accent op ouderen. Daarmee hebben we de afgelopen periode het nodige bereikt. Nu willen we doorpakken. Door er te zijn voor jong en oud -in Tilburg, Biezenmortel, Berkel-Enschot en Udenhout-, zijn we er als 50PLUS voor de toekomst. De meeste ouderen hebben immers kinderen en kleinkinderen. Wij willen dat ook zij in de toekomst een goed en gelukkig leven hebben. Dus willen we niets liever dan de aarde goed, schoon en veilig aan hen doorgeven. Beter voor ouderen Waar andere partijen vaak niet thuis geven als het om de belangen van ouderen gaat, komen wij juist op voor hun belangen. 50PLUS zet zich in voor allerlei voorzieningen voor de ouderen van nu en later en voor een fatsoenlijk, geïndexeerd AOW en pensioen. Nederland heeft een van de beste pensioensystemen van de wereld, dat moeten we zo houden. Waar mogelijk

strijden we daar ook in Tilburg voor; zoals een aanvulling op de AOW. 50PLUS komt ook op voor de sociale minima en voor mensen die in armoede leven of eenzaam zijn. Verder bestrijden we alle vormen van discriminatie. Tijd om door te pakken In de afgelopen vier jaar hebben we als 50PLUS Tilburg in de gemeenteraad belangrijke zaken voor elkaar gekregen. Zoals het programma ‘Gezond en gelukkig oud’(Ggoud) en het project AutoMaatje waarmee vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten vervoer aanbieden. We hebben ons sterk gemaakt voor meer woningbouw voor ouderen, veiligheid in en rond het huis en meer openbare toiletten. Nu is de tijd rijp om door te pakken. Sowieso met het ouderenbeleid. Onze inwoners moeten goed en gezond oud kunnen worden. We gaan het programma Ggoud in de stad en dorpen verder uitrollen. Beter voor iedereen 50PLUS streeft ook op andere fronten naar verbetering. Zo moeten er voor jong en oud meer geschikte woningen komen. Doorstroming is belangrijk.

Wanneer ouderen naar een (aan) gepaste woning kunnen verhuizen -bij voorkeur in hun eigen wijkkomen hun woningen vrij voor gezinnen die op hun beurt weer een woning achterlaten voor starters. 50PLUS zet ook in op veiligheid en zorg. We moeten ons veilig kunnen voelen in onze eigen woning en buurt. We willen met elkaar dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat dat veilig kan en dat we royaal zijn met de thuiszorg en hulp in de huishouding. Daarop bezuinigen vindt 50PLUS geen optie. Sowieso moet de zorg voor iedereen toegankelijk zijn en op een goed niveau worden uitgevoerd. Ten slotte onze wijken en dorpen: die verdienen dezelfde aandacht als de rest van de stad. Daar moet meer geld naar toe.


ONZE INWONERS CENTRAAL! Lijsttrekker Frans van Aarle

Onze inwoners zijn prima in staat om zelf keuzes te maken. Daarom staan bij Lokaal Tilburg uw invloed, betrokkenheid en zeggenschap centraal. Of u nu in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot of Biezenmortel woont, en of het nu gaat om leven, wonen, werken of ondernemen. Dat was zo en dat blijft zo. De gemeente is er voor haar inwoners, niet andersom. Luisteren en meedenken zijn dus belangrijke thema’s voor Lokaal Tilburg. Wij vinden dat inwoners en ondernemers al in het voortraject van ontwikkelingen hun mening moeten kunnen geven. Bij alle plannen die de gemeente ontwikkelt en uitvoert. Inwoners moeten vanaf het begin betrokken worden, kunnen meedenken én invloed kunnen uitoefenen. Daar zijn we sinds onze oprichting als een van de eerste Tilburgse partijen actief en aanwijsbaar mee bezig. Denk maar aan de projecten Duveldorp en Puijacker. De komende vier jaar gaan we daar mee door.

Leefbare stad, wijken en dorpen We vinden het belangrijk dat u zich veilig en thuis voelt in uw wijk of dorp. We willen samen met u knelpunten in kaart brengen, zodat we daar concreet werk van kunnen maken. Wij zetten ons in voor een leefbare stad. Ook voor toekomstige generaties. We vinden het bovendien belangrijk dat iedereen bijdraagt aan die leefbaarheid van onze stad en dorpen. Woningen bouwen is noodzakelijk. Maar dan wel duurzaam, betaalbaar en naar behoefte, want we vinden meer groen en water minstens zo belangrijk als meer stenen. Die woningen zijn ook nodig voor starters, studenten, ouderen en anderen die niet makkelijk aan een huis kunnen komen. Kansengelijkheid en keuzevrijheid Al onze inwoners moeten perspectief hebben op ontwikkeling en gezondheid. Sporten is gezond, dus brengen we graag alle Tilburgers zoveel mogelijk in beweging. Ook mensen met een

kleine beurs en mindervaliden. Iedereen heeft ook recht op onderwijs en moet kans hebben op werk dat past bij zijn of haar talent. We zijn vóór keuzevrijheid in vervoer, maar dan wel graag zo duurzaam mogelijk. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor auto’s en we willen weer zelf regie over het busvervoer in onze gemeente. Tot slot: cultuur moet de ruimte en een podium krijgen. Ook voor amateurs. Cultuur is immers voor iedereen. Het lukt alleen samen Lokaal Tilburg bedrijft politiek door samen te werken en het gesprek aan te gaan, zodat we samen komen tot een gedragen oplossing. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is het veel simpeler om hard te roepen waar je tegen bent dan goed onderbouwd uit te leggen waarom je ergens vóór bent. Wij vinden dat politiek open, eerlijk en transparant moet zijn. En dat niet alleen de sterksten rechten hebben, maar juist ook de zwakkeren in onze samenleving. Daar zijn we trots op, en daar maken we ons hard voor.

11.

22.

33.

44.

55.

De gemeente is er voor haar inwoners. Het gaat om luisteren en meedenken. Samen met inwoners werken aan leefbare wijken en dorpen. Iedereen moet zich veilig en thuis voelen. Voor iedereen perspectief en gelijke kansen als het gaat om gezondheid, onderwijs en werk. Meer woningen, maar dan wel duurzaam en betaalbaar. Vooral voor starters, studenten en ouderen. De binnenstad blijft voor auto’s bereikbaar en de gemeente krijgt meer zeggenschap over het busvervoer.

11


HET KAN EN MOET BETER Lijsttrekker Ivan Otten

Voor Tilburg gelooft niet in een top 5, we geloven in onze 013-speerpunten. We gaan ons inzetten voor: verkeersveiligheid, een stad voor iedereen, sport, armoedeverzachting, horeca, kunst en cultuur, wijken en dorpen, jeugdzorg en WMO, huisvesting, veiligheid, groen en verduurzaming, een eerlijk Tilburgs bestuur, dienstverlening en toegankelijkheid. We werken aan deze 013-actiepunten met minimaal 013-specialisten. Kijk voor ons volledige verkiezingsprogramma en onze mensen op www.voortilburg.nl.

12

Onze naam zegt het al, Voor Tilburg is er ‘voor Tilburg’. We zijn het grootste digitale politieke platform in Tilburg en staan midden in de samenleving. Daarmee zijn we de meest geschikte partij om de stem van de stad te vertegenwoordigen, zowel digitaal als fysiek. Nu willen we bij de verkiezingen ook de grootste winnaar worden. Dat doen wij niet met alleen een kandidatenlijst, niet met alleen een lijsttrekker, we doen het samen met jou. Het maakt niet uit wat je etnische achtergrond of seksuele geaardheid is, particulier of ondernemer bent, wel of geen politieke ervaring hebt, in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel woont. ‘Wij Zijn Er’, voor en door Tilburgers. Want ook wij spreken de taal van de wijk, het dorp of de stad. We bestaan al twaalf jaar en hebben een breed netwerk opgebouwd. Met onze kandidatenlijst, die zich kenmerkt door zijn diversiteit, staan we midden in de samenleving. We zijn met duizenden mensen in gesprek geweest en dat heeft een lijst met alleen maar

waardevolle Tilburgers opgeleverd. 013-actiepunten We hebben de politiek van binnen en buiten de raad kunnen bekijken en kwamen maar tot één conclusie: het moet en kan veel beter. Hoe? Dat laten we zien met onze 013-speerpunten en concrete 013-actiepunten met bijpassende Tilburgse slogans. Zo willen we armoede verzachten en mensen die -vaak door omstandigheden- in armoede leven, een gezicht en een stem geven. De gemeente heeft het over ‘maatschappelijke betrokkenheid’, maar wij zijn daadwerkelijk maatschappelijk betrokken en willen dat iedereen kan meedoen. Voor Tilburg wil ook dat de gemeente haar dienstverlening structureel verbetert. Daarbij staan bereikbaarheid, gelijkwaardigheid en menswaardigheid centraal. Hoog op onze actielijst staat verkeersveiligheid, met onder andere veilige schoolroutes. Ook de jeugdzorg, de uitvoering van de WMO, eerlijkere huisvesting en milieu behoren tot onze speerpunten. Verder heeft Voor Tilburg oog voor de waarden en belangen

van de sport, horeca en cultuur en uiteraard die van onze wijken en dorpen. Op www.voortilburg.nl zie je dat we het met onze speerpunten en actiepunten eenvoudig en toegankelijk hebben gemaakt. Regenboogbeleid Wij sluiten ons van ganser harte aan bij de doelstellingen van het COC. Voor Tilburg wil blijvende aandacht voor acceptatie van de LHBTI+ community. Om de situatie van deze gemeenschap te verbeteren, moet in Tilburg het Regenboogbeleid worden voortgezet door zo snel mogelijk het Regenboog Stembus Akkoord in te voeren. Wij hebben het bewijs geleverd dat we onder alle omstandigheden actief blijven Voor Tilburg en blijven groeien. Wij spreken de taal van de stad, de wijk en het dorp. Wij staan voor je klaar. Voor de goede orde: wij zijn tegen hufterigheid in de raad en het college van B&W. Wethouders moeten hun termijn volmaken, altijd verantwoording afleggen en niet tussentijds vertrekken.


TERUG NAAR HET ÉCHTE NORMAAL Lijsttrekker Pim Kooke

Forum voor Democratie gaat strijdbaar de gemeenteraadsverkiezingen in. Wij durven straks in de raad ‘nee’ te blijven zeggen tegen destructief en polariserend coronabeleid, dat onze vrijheden weg kan vagen. Wij willen terug naar het échte normaal en daar ook blijven. Het coronabeleid heeft ons leven 2 jaar lang in een totale wurggreep gehouden. We zijn afgegleden naar een situatie die twee jaar geleden nog ondenkbaar was. Ondanks de (tijdelijke) afschaffing van de QR-verplichting en de opheffing van de lockdown is onze vrijheid nog steeds niet veilig zolang de wettelijke basis voor al deze draconische maatregelen nog bestaat. Op dit punt is de gemeentepolitiek niet veel meer dan een doorgeefluik van landelijk beleid. Hoe onrechtvaardig de decreten vanuit Den Haag ook zullen zijn, de gemeente zal haar boa’s klaarzetten om dit beleid uit te voeren. Onwaardige repressie Forum voor Democratie zegt ‘nee’ tegen nog meer boa’s om burgers en bedrijfsleven te controleren.

We willen ondernemers weer de vrijheid geven om te ondernemen. Boa’s mogen nóóit worden uitgerust met middelen als pepperspray of een wapenstok. Ook mogen ze niet incognito opereren. Deze repressie is een democratisch land onwaardig. We zeggen ‘nee’ tegen prikbussen of vaccinatiepromotie bij evenementen of scholen. En zullen altijd ‘nee’ blijven zeggen tegen QR-codes voor horeca, theaters, musea en tegen een ‘polsbandjeseconomie’.

warmtepomp te nemen, van het gas af te gaan of dure isolatie te installeren. Dat jaagt hen slechts op hoge kosten. Dat we tegen de klimaatgekte zijn, betekent niet dat we tegen natuurschoon en groen zijn. Integendeel, meer dan welke partij ook willen we ons inzetten voor het groener maken van de stad. Wij zijn voor meer bos, bomen, hagen en struiken door heel de stad. Er moet een absolute bomenkap komen en voor elke boom die gekapt wordt, moeten er drie terug.

Radicaal anders Forum voor Democratie zal in de gemeenteraad een radicaal andere houding innemen. Wij willen de burger weer inspraak geven in wat er in de directe leefomgeving gebeurt en investeren in de leefbaarheid van de héle stad. We willen zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen en eigen inwoners voorrang geven op een sociale huur- of koopwoning. We willen stoppen met het zogenaamde klimaatbeleid. We willen geen natuurverwoestende windturbines, zonnevelden of biomassacentrales. En geen verplichting voor inwoners om een

Met onze bij uitstek sterke visie gaan we als Forum voor Democratie een hoofdrol spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat ons om de belangen van de burgers; die willen we bij de politiek betrekken. We geloven in kleinschaligheid en vertrouwdheid en koesteren de Tilburgse tradities en verenigingen. We hechten grote waarde aan vrijheid, directe democratie, maximale gemeentelijke onafhankelijkheid en lokale gemeenschapszin. En dat laatste staat momenteel erg onder druk.

11.

22.

33.

4 4.

5 5.

Nooit meer het destructieve en polariserende coronabeleid: terug naar het échte normaal. Stop met de klimaatgekte en jaag inwoners niet onnodig op kosten. Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen met voorrang voor eigen inwoners op een sociale huur- of koopwoning. Investeren in de leefbaarheid in de hele stad en Tilburg daadwerkelijk groener maken. Geef burgers inspraak en vrijheid en zorg voor een directe democratie.

13


HOU VAST AAN JE IDEALEN! Lijsttrekker Anne-Miep Vlasveld

11.

22.

33.

44.

55.

14

Tilburg is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal en roept de klimaat- en natuurcrisis uit. Stop de verdozing! Er komt alsnog een streep door de plannen voor een distributiecentrum in Wijkevoort en er komt geen doos meer bij. De gemeente zorgt voor verkoeling en vergroening van straten, tuinen en daken. Bomenkap wordt aan banden gelegd. In Tilburg kan iedereen in vrijheid zichzelf zijn. Inclusie wordt gekoesterd. Discriminatie en racisme worden hard aangepakt. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Er komt meer steun voor dierenopvangcentra.

In tegenstelling tot andere politieke partijen houdt de Partij voor de Dieren als enige partij écht vast aan haar idealen. Tilburg kan een fijnere en groenere plek worden om te wonen voor mens en dier, waar alle inwoners zich thuis voelen. Daar maakt de Partij voor de Dieren zich sterk voor. Meer groen, minder grijs De belangen van inwoners zijn belangrijker dan de winst van bedrijven. Daarom gaat er alsnog een streep door de plannen voor Wijkevoort en komt er geen logistieke doos meer bij. De Partij voor de Dieren is het met de protesterende Tilburgers eens: stop de verdozing! Het behouden van groen is noodzakelijk voor de dieren, planten en het milieu. Niet alleen buiten de stad en de dorpen, maar ook midden in de wijken. Waar tegels liggen, kunnen geen bloemen bloeien. Als de Partij voor de Dieren in de raad komt, vervangen we veel tegels door groen en komen er veel meer bomen bij. Als een van de warmste steden

van West-Europa kunnen we in Tilburg niet anders. Nu is het nog haalbaar en betaalbaar, over een paar jaar niet meer. Ook krijgen voetgangers, fietsers en duurzaam openbaar vervoer prioriteit boven auto’s. Zo zorgen we voor veilige wijken, komt er meer speelruimte voor kinderen en wordt de lucht schoner. Alle dieren tellen mee Naast alle mensen tellen ook alle dieren mee, zoals je van de Partij voor de Dieren kunt verwachten. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Er gaat meer geld naar de dierenambulance en de opvang van dieren. Zo kunnen dieren in nood beter geholpen worden en bellen inwoners niet meer voor niets naar de dierenambulance. Ook worden er geen dieren meer gebruikt op evenementen. Er komen géén megastallen meer bij in onze gemeente en wat de Partij voor de Dieren betreft is er alleen nog plek voor plantaardige en biologische landbouw. Met volle groene kracht vooruit Tilburg heeft de laatste jaren al stappen gezet om een groenere

stad te worden. Het gaat alleen niet snel genoeg. Met een paar bomen in de Willem II-straat kom je er niet, er moet een tandje bij! Bijvoorbeeld door te zorgen dat in 2030 alle huizen goed geïsoleerd zijn en dat op alle daken zonnepanelen liggen. Actuele problemen zoals de uitstoot van broeikasgassen, het verdwijnen van natuur en vervuiling door afval kunnen we samen oplossen. Daar is politieke moed voor nodig. Durf jij samen met ons die moed te tonen? Stem dan op 16 maart Partij voor de Dieren.


OP WEG NAAR DIRECTE DEMOCRATIE Lijsttrekker Ferdi Scholten

Hart voor Vrijheid gaat zorgen voor een vrije, menselijke samenleving waarin de overheid weer in dienst staat van de bevolking. Wij staan voor een directe democratie, waarin het om vertrouwen in mensen gaat. Zij krijgen maximaal de ruimte om zaken onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Wij willen minder bureaucratie en meer direct contact tussen inwoners en overheid. Vertrouwen in mensen is daarbij ons vertrekpunt. Hen willen wij maximale ruimte geven om zaken op hun manier uit te voeren. Dus onder eigen verantwoordelijkheid en zonder controle. Wij kiezen daarom voor verantwoording achteraf boven controle vooraf. We stimuleren ook het onderlinge vertrouwen door te kiezen voor het kleinschalige en menselijke in plaats van grootschaligheid en anonimiteit. Kernwaarden Behalve vertrouwen zijn ook liefde, verbondenheid en integriteit de kernwaarden van waaruit we als Hart voor Vrijheid

handelen en waaraan we al ons doen en laten toetsen. Zo betekent ‘liefde’ voor ons dat we mensen liefdevol en in vrijheid met elkaar willen verbinden. Dat doen we met onze acties die we organiseren en met de politieke standpunten die we innemen. Wij hebben geen vijanden, alleen tegenstanders. Als onze tegenstander liefde vindt, dan zijn we blij voor hem. Bedreiging en geweld tolereren we onder geen beding. De mens centraal Bij Hart voor Vrijheid gaat het om mensen en om een samenleving, waarin mensen volwaardig kunnen samenleven. Dus ook in alle vrijheid. Mensenrechten worden nageleefd, zijn onvervreemdbaar en mogen onder geen enkel reëel of fictief voorwendsel opzijgezet of ongedaan gemaakt worden. De mens staat centraal, net als de natuur. Hun belangen doen er in de eerste plaats toe en dan pas de belangen van organisaties waaronder ook de overheid.

samenwerken. Ook daarbij gaan we uit van het vertrouwen dat we in mensen hebben; totdat er reden is om dat niet meer te doen. We zijn hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Daarbij spelen we niet op de man, want het kwetsen van mensen als doel is uit den boze. Hart voor Vrijheid is een integere partij, die openheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. We hebben liever geen zetels in de gemeenteraad dan vuile zetels. Maar wie Tilburg aan een directe democratie wil helpen, doet er natuurlijk goed aan om Hart voor Vrijheid aan raadszetels te helpen.

1 1.

22.

33.

4 4.

5 5.

Alle vrijheid voor mensen in de breedste zin van het woord. Minder regels en controle van de overheid. Regels voor de horeca en het midden- en kleinbedrijf versoepelen. Echt iets doen aan de oneerlijke tarieven voor stadsverwarming. Parkeerbelasting afschaffen of overal gelijktrekken.

Integer samenwerken Onze partij wil met iedereen 15


SAMEN EN VERBINDEN Lijsttrekker Linda Oerlemans

11. Vergroten kansenge-

22.

33. 44.

55.

16

lijkheid en weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Toegankelijke en betaalbare sport en cultuur voor iedereen. Veilige wegen met nul verkeersdoden. In alle wijken en dorpen voldoende huizen voor verschillende doelgroepen. Alle openbare gebouwen honderd procent toegankelijk voor iedereen.

‘Samen’ en ‘verbinden’, dát zijn de sleutelwoorden van ONS Tilburg. Want het is niet jouw stad of mijn stad, maar onze stad. Onze politiek is ván en vóór ONS allemaal. In onze politiek draait alles om de mensen die in onze stad wonen, leven en werken. Zij staan centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat je om verandering te weeg te brengen, verbinding met elkaar moet maken. Dus niet werken vanuit tegenstellingen en geruzie, maar vanuit oprechte aandacht voor mensen en hun vragen en problemen. Door mensen te helpen en positief te zijn over en naar elkaar. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat dit werkt. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. ONS Tilburg was daadkrachtig en verbond mensen met elkaar. Niet om er politiek beter van te worden. Juist door anderen een podium te bieden, kunnen we zelf stralen. Successen We hebben de afgelopen vier jaar voor mooie veranderingen en successen gezorgd. Zoals de PitchNight waar jongeren hun

ideeën kunnen pitchen en geld en begeleiding in de wacht kunnen slepen voor de uitwerking. We hebben het aangepast sporten en de eenzaamheid onder jongeren op de agenda gezet. We hebben om spoed gevraagd bij het verlagen van de snelheid op de Ringbaan-Zuid. En we hebben aangedrongen op standplaatsen voor woonwagenbewoners. Een betere stad voor iedereen ONS Tilburg maakt keuzes voor de toekomst, we kijken verder dan de komende vier jaar. We willen de stad beter maken; voor iedereen, niet voor één doelgroep maar voor ons allemaal. Samen met anderen zetten we belangrijke thema´s op de agenda die leven in de stad en onder de mensen. Want dat is steeds ons vertrekpunt. Beleid maak je immers niet vanuit een ivoren toren. Concreet ONS Tilburg heeft concrete ideeën voor de toekomst. Zoals een Talentenpaspoort, want talenten verdienen net zoveel erkenning als diploma’s. We willen een basisbaan voor iedereen, waarbij we ook

vrijwilligerswerk en mantelzorg als werk zien. Kinderen onder de 18 jaar moeten gratis kunnen sporten en we moeten investeren in meer zwemwater. Iedereen moet in Tilburg tof kunnen wonen. Dus zijn in alle wijken en dorpen verschillende huizen voor verschillende doelgroepen nodig. We willen veilige wegen met het liefst nul verkeersdoden. Alle openbare gebouwen moeten honderd procent toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je in een rolstoel zit of een andere beperking hebt. Uiteraard hebben we aandacht voor het klimaat. We moeten onze stad en dorpen leefbaar doorgeven aan toekomstige generaties. Tot slot: ONS Tilburg omarmt diversiteit. Wij weten hoe het is om anders te zijn. Juist daarom vinden we respect voor ieders eigenheid en inbreng belangrijk. Laten we samen zorgen dat we onze menselijke waarden delen en verbinden, en elkaar niet veroordelen of uitsluiten. Samen krijgen we het altijd voor elkaar.


DE VERKIEZINGEN & IK Jonge Tilburgers staan deze gemeenteraadsverkiezingen op voor wat zij belangrijk vinden. De Tilburgse organisaties Krakers Tilburg, T*Agency, Toffey, WAYNG en de Gemeente Tilburg voeren actie om zo veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De Verkiezingen & Ik startte maandag 14 februari met een grote actie op sociale media. Tilburgers en Tilburgse organisaties lieten met een persoonlijke afbeelding onder de tagline ‘Grijp de macht. Ga stemmen’ weten dat zij hun stem deze gemeenteraadsverkiezingen laten horen. Op de website www.deverkiezingenenik.nl vinden jongeren video’s, podcasts, een activiteitenkalender, stemlocaties en de stemhulp Mijn Stem.

Kans om politici in het echt te ontmoeten, met een pilsje in de hand, is er op zaterdag 12 maart tijdens de verkiezingskroegentocht Pils & Politics. Jongeren gaan met een stempelkaart langs verschillende Tilburgse cafés, waar de politieke partijen aan de bar hangen. Gotta Catch ‘Em All! Meer informatie over dit evenement volgt op www.deverkiezingenenik.nl.

VERKIEZINGEN IN GEWONE TAAL Deze gemeenteraadsverkiezingen besteedt de Gemeente Tilburg extra aandacht aan het betrekken van laaggeletterden. Voor deze groep is het stemproces namelijk vaak ingewikkeld. Om die reden organiseert de Gemeente Tilburg samen met het Taalnetwerk Midden-Brabant in de week van 7 maart verschillende voorlichtingsbijeenkomsten over de verkiezingen in gewone taal. Via een bingospel maken deelnemers kennis met alle onderdelen van het stemproces. Ook kunnen zij, als ze dat willen, samen de stemhulp Mijn Stem invullen.

ACTIVITEITEN KALENDER Verkiezingsdebat “Hete Hangijzers”

7 maart

@M.F.A. De Grote Beemd

Pils & Politics

12 maart

@Cafés in Tilburg

Children 4 the Future Verkiezingsdebat

13 maart

@LocHal

Uitzending uitslagenavond

16 maart

@Omroep Tilburg

Kijk voor meer activiteiten op www.raadtilburg.nl/verkiezingen.

17


Gemeenteraads VERKIEZINGEN Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Tilburg

Hier stemmen is wel heel bi zonder Op 14, 15 en 16 maart zijn er ruim 70 stembureaus geopend in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Naast de gebruikelijke locaties zoals gymzalen en wijkcentra, zijn er ook andere locaties waar je kunt gaan stemmen. Een aantal hiervan zijn wel heel bijzonder. Wat denk je van stemmen in Poppodium013? Net als vorig jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kun je hier je stem uitbrengen. Als extraatje kun je daarna een kijkje backstage nemen en als een echte rockgod op het podium staan. Maar dat is nog niet alles. Ook bij Cinecitta de oudste bioscoop van Nederland kun je stemmen. En er is een drive-in op evenemententerrein Het Laar. Hoe gaaf is dat? Voor treinreizigers zijn er twee stemlokalen bij Station Tilburg in het centrum. En er zijn acht mobiele stembureaus verspreid over de gemeente. Wil je precies weten waar alle stemlocaties zijn? Ga dan naar www.tilburg.nl/verkiezingen.

Foto beeldbank gemeente Tilburg

Stemmen kan alleen met je stempas. Alle kiezers ontvangen deze pas voor 3 maart 2022 per post thuis. Maar wat als je geen stempas hebt ontvangen, deze beschadigd is of erger nog: je bent de stempas kwijt? Geen nood. Je vraagt dan een vervangende stempas aan. Dit kan door te mailen naar inwoners@tilburg.nl of een brief te sturen naar: Gemeente Tilburg, team KCC3, Antwoordnummer 300, 5000 WB Tilburg. Het is belangrijk dat deze e-mail of brief, samen met een kopie, scan of foto van je legitimatiebewijs uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen is. Ook bij de receptie van Stadswinkel Centrum (Spoorlaan 181, Tilburg) kun je met je legitimatiebewijs tot uiterlijk 11 maart 17.00 uur een vervangende stempas krijgen. Heb je een nieuwe stempas gekregen? Dan kun je alleen met je nieuwe stempas stemmen. Ook als je je oude stempas toevallig nog terugvindt. 18

16 maart 2022

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Gemeenteraadsverkiezingen

Foto beeldbank gemeente Tilburg | RVFotoproducties Tilburg


Gemeenteraads VERKIEZINGEN Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Tilburg

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN TILBURG 2022 Wat gebeurt er met mijn stem?

STEMMEN TELLEN Nadat de stembureaus zijn gesloten, is het tijd om alle stemmen te tellen.

NIEUWE GEMEENTERAAD Als alle stemmen zijn geteld, is duidelijk welke politieke partijen in de gemeenteraad komen, en met hoeveel zetels. SAMENWERKEN De grootste politieke partij zoekt andere partijen om mee samen te werken: formeren. Samen moeten zij een meerderheid aan zetels in de gemeenteraad hebben. PLANNEN MAKEN Samenwerkingspartners gevonden? Dan gaan deze partijen plannen maken voor de komende vier jaar.

16 maart 2022

uw stem

STEMMEN Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag je stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad! Je kiest een politieke partij die past bij wat jij belangrijk vindt.

Gemeenteraadsverkiezingen

Wat gebeurt er met mijn stem?

Foto beeldbank gemeente Tilburg

NIEUW COLLEGE VAN B&W Als de partijen plannen hebben gemaakt, is het tijd om wethouders aan te stellen. De wethouders zitten met de burgemeester in het college van B&W, een soort regering van de stad. AAN DE SLAG! In opdracht van de gemeenteraad gaat het college van B&W de plannen uitvoeren. Aan het werk! Meer weten over de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ga naar www.raadtilburg.nl/verkiezingen.

De stemtaxi: extra service Elke Nederlander vanaf 18 jaar mag stemmen. Maar voor iemand die moeilijk ter been is of slechtziend is, kan het een hele onderneming zijn om naar het stembureau te komen. Dit mag natuurlijk geen reden zijn om niet te gaan stemmen. Daarom kunnen zij gebruik maken van de stemtaxi. De chauffeur wacht op je terwijl je stemt. De gemeente Tilburg biedt deze service gratis aan. 19


JOUW STEM TELT

WAT KIES JIJ? 20

Uitgave: Raadsgriffie Gemeente Tilburg | Teksten en redactie: Gemeente Tilburg en Mercuur Communicatie | Ontwerp en opmaak: Schwung Reclame | 5 maart 2022