Weekblad Oosterhout 13-03-2019

Page 1

het glas voor maar €1,-*.

ää Pagina 9

GLAS FOTOCOLLAGE ACTIE CARNAVAL 2019 DAGEN

LEUK LATEN AFZEIKEN IN HET CENTRUM

BELISOL *Actievoorwaarden in de showroom.

OVERHANDIGING DAGBOEK VAN EEN TAALMAATJE

Kozijnen en deuren

Belisol Steenwijk Roomweg 3, 8334 NR Tuk T. 0521-571015 steenwijk@belisol.nl zonder zorgen!

Oosterhout 15%

Belisol Breda Neerloopweg 20

ää Pagina 17

ää Pagina 24-25

Belisol.- 522.47.46 Al meer dan Tel. 076 40 jaar kozijnen en breda@belisol.com deuren zonder zorgen.

Weekblad

Jaargang 25 - Week 11 woensdag 13 maart 2019

BURGEMEESTER MARK BUIJS:

‘Oosterhout speelt zich niet in mijn kamer af.’

oorzaker van minder contact. Ik denk dat de jeugd misschien wel meer onderling contact heeft dan dat wij dat hadden. Waar het om gaat is verbinden en dat zie ik ook als mijn taak. Iedereen kan hier leven als God in Frankrijk, maar dan moeten we elkaar wel helpen. Ik kom uit een gezin met vier zoons. Mijn moeder zei altijd: Degene die het nodig heeft krijgt mijn hulp. Ze houdt van ons alle vier evenveel, maar soms heeft de een wat meer nodig dan de ander. Dat perspectief wil ik Oosterhout ook bieden.”

ss Wars van gepamper. “Die visie tot 2030 is gemaakt door heel Oosterhout. We gaan daar nu een soort van boodschappenlijst, een uitwerking van maken, samen met de mensen uit de wijken. Aan die lijst ga ik iedereen ook, namens de inwoners, houden en voor de gemeenteraad betekent dat dat die een andere rol gaat krijgen. Die moet op een ander abstractieniveau gaan werken. Dat moet, omdat de burger meer gaat doen. In Boxtel hebben we enorm veel bereikt door de inwoners een budget te geven waarmee ze zaken konden realiseren die hen aan het hart gingen. Dat lijkt mij ook passend voor Oosterhout.” De afgelopen tijd was een roller coaster voor Mark Buijs. Maar ook voor zijn vrouw Kristel en hun twee zoons natuurlijk. Eerst de benoeming, dan het zoeken naar een woning (inmiddels overigens gevonden) en vervolgens de ‘inburgering’ via een adoptieprogramma, zoals hij het zelf noemt. “Mensen en organisaties mochten mij van één uur

tot een of twee dagen ‘lenen’. Er was een schitterend programma in elkaar gezet. Ik was onder andere in de kerkdorpen, bij Delta onderwijs, de horeca, het culturele veld en bij Arie Rietveld, de voorzitter van VNO/NCW. Oosterhout speelt zich niet in mijn kamer af maar daarbuiten. En het programma is nog niet afgelopen hoor, ben er nog volop mee

Carnavals-nabrander Tja, als dan die pop niet in de fik mocht, dan maar een nabrander van carnaval in dit weekblad. Met de traditionele Ronde van het Rutselbos, een enkele onderscheiding nog hier en nog daar, de Kinderkopkesoptocht onder een stralend zonnetje en

een heleboel mensen die op hun tandvlees uitkeken (voor zover kijken nog mogelijk was) naar ‘wat er dan zou komen in plaats van de popverbranding’. Nou, dat was een heleboel rook, waardoor het voor velen nóg mistiger werd dan het al was. Tal van kroegen

bezig en zal dat blijven doen.” AFSTAND “Wat mij opgevallen is, is dat hier ontzettend veel gebeurt en dat dat allemaal heel normaal en vanzelfsprekend wordt gevonden. Iedereen zou ik die ‘blik van buitenaf’ gunnen, die van de nieuwkomer zoals ik. Vanzelfsprekend is niet gewoon hoor.” Bang dat hij het over een jaar of vijf ook anders zal zien is hij niet. “Als je wat afstand neemt – ik doe dat door regelmatig een eind te gaan fietsen – kun je die frisse blik heel lang vasthouden.” Hij houdt zich dus aan de Visie 2030. “Jazeker. Dat ben je ook verplicht aan al degenen die eraan hebben meegewerkt. Die waren in de loop van de avond al zo goed als leeg. De Bussel was al gesloten, maar niet nadat daar elke dag honderden kinderen op een geweldige manier alcoholvrij carnaval hadden gevierd. En hoe! Vanuit de verre omstreken werden kaartjes gekocht die overigens in no time allemaal werden verkocht. Prachtig, en wie denkt dat carnaval verloren

toekomstvisie (waar gaan we naartoe) is bedoeld om al die mogelijke plannen met elkaar verband te laten houden. De verandering is ingezet en ik ben daar bij gezocht. De raad heeft mij gekozen en vast en zeker met een bedoeling.” GOD IN FRANKRIJK Het lijkt erop dat Oosterhout een burgemeester heeft gekregen die het liefst de handen zelf ook uit de mouwen steekt. “Ja, ik ben een jongen van het platteland en zal ook gewoon gaan helpen met de verwezenlijking van projecten. De onderlinge band wordt steeds belangrijker. En nee, dat is niet dromen tegen de bierkaai in. Internet is absoluut geen veris moet daar maar eens gaan kijken (als je binnen mag tenminste). Uitschieter van lol was dit keer alweer de man die ooit als clochard, als Astro TV, met het döner-codicil en de sylvie maïs-pop-up corn door de stad zwierf. Dit keer had ie een brancard bij zich en deed zich voor als ‘first-eet’ (dat zeggen ze in Oosterhout). Zijn verpleegster heette Sirene en zelf noemde ie zich Ambulancelot. In zijn obesitas zaten de gereedschappen en het infuus was gevuld met apfelcorn. Dames bevielen er van een kalkoen. Geen wonder dus dat er amper gewonden vielen te noteren na die zes dagen. Politie en handhavers hadden maar één knokpartij te verwerken gekregen (achter de kerk) en hebben zich verder ongetwijfeld ook een bult staan lachen om zo veel idiotie. En datzelfde geldt natuurlijk voor de kasteleins, die inmiddels vermoedelijk een hele week bezig zijn om hun bonnen te tellen. Het was weer mooi, maar ook goed dat het weer voorbij is. Verderop in dit weekblad nog een heleboel foto’s en stukskes.

ss foto: Wim Vermeeren

evr

WIJKGERICHT Het heeft allemaal wel wat weg van een reclameboodschap. Al tijdens zijn nieuwjaarstoespraak (hij was hier toen een dag of vijf) was Mark Buijs behoorlijk juichend over Oosterhout en verdomd, hij doet het nog steeds. “Prima als je het zo noemt, maar het is er. Wat hier allemaal gebeurt en geregeld wordt is enorm. Alleen de samenhang zou wel wat beter kunnen. Ja, dat was ook in Boxtel zo (daar was hij vijf jaar burgemeester) zo en ook in Heusden, waar ik wethouder was. Doordat we daar wijkgericht zijn gaan werken via wijkmakelaars is de onderlinge band enorm versterkt. Die makelaars kregen een budget voor hun wijk of voor hun plan en realiseerden vaak voor het viervoudige daarvan. Ik heb zelf ook mee lopen opperen en lassen hoor. We hebben er vijf jaar over gedaan om dat alles te realiseren. Hier werken een paar wijkcoördinatoren, maar die krijgen hooguit duizend euro mee om zaken te regelen. Daar doe je natuurlijk niks mee.” Waar hij heen wil lijkt op waar Bombast ook mee bezig is en bijvoorbeeld al zichtbaar is in de Kruidenbuurt. Daar hebben enkele bewoners samen een moestuin opgezet. Het begint soms erg klein maar kan uitgroeien tot iets geweldigs. Voorbeelden uit Boxtel zijn er meer dan genoeg. Speelplekken, vuilnisbakken, een compleet centrumplan, pluk- en moestuinen, wandelroutes, een hobbycentrum en ga zo nog maar een uurtje door. De moeite waard om eens te bekijken: www.dromen.doen.heusden.nl en www.wijwerkenmee.nl

Zuiderhout 19 • Oosterhout • 0162-455306

Steun uw regiokandidaat!

BOOS Hij is ook iemand die zich niet gemakkelijk van zijn padje af laat kletsen of vragen. En hij voegt graag de daad bij het woord. “Ik heb binnenkort geen eigen kamer meer, zal één dag per week op het gemeentehuis zijn en verder buiten.” Gezond boos worden kan hij ook. “Wie hulp nodig heeft moet het ook krijgen, maar door het gelijkheidsbeginsel kan iedereen gebruik maken van bepaalde regelingen. Daardoor kunnen mensen die het echt nodig hebben er soms geen gebruik meer van maken omdat het budget op is. Ik vind dat schandalig.” Mark Buijs is wars van gepamper en een groot fan van maatwerk. Binnenkort staat de verhuizing voor de deur. “We gaan behoorlijk downsizen. We wonen nu in een knots van een boerderij en gaan hier in de binnenstad wonen, tussen de Oosterhouters.” Op de vraag of hij nog andere hobby’s heeft buiten het fietsen is hier slechts één antwoord mogelijk: “Ja, mijn werk.” evr

ss Een Oosterhouts voorbeeld van hoe hij het graag ziet: Een buurtmoestuin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.