__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2020

26 november 10 december

Gemeente Oisterwijk De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur LOKET WEGWIJS Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon: (013) 30 30 440 Inloopspreekuur: Donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander. TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

Digitaal Raadsplein / Raadsontmoeting Raadsvergadering

19.00 uur 19.00 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl (Digitale) raadsbijeenkomsten Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt het raadsplein voorlopig digitaal georganiseerd. De raadsvergadering is een fysieke bijeenkomst, maar helaas kan hierbij geen publiek aanwezig zijn om bovengenoemde reden. Alle bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live. Gecombineerd Raadsplein en Raadsontmoeting 26 november Op donderdag 26 november organiseert de gemeenteraad een gecombineerde raadsbijeenkomst. Op de agenda staan raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 10 december een besluit neemt én andere onderwerpen.

Op woensdag 18 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk. De stembussen sluiten die dag om 21.00 uur. Daarna tellen we de stemmen. De uitslagen maken we live bekend via LOVO tv (Ziggo kanaal 43), LoHa tv (Ziggo kanaal 48) en online via oisterwijk.raadsinformatie.nl. De uitslagen lees je ook na op de sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk en www.oisterwijk.nl.

Duurzame energie in Oisterwijk: denk mee! Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in onze gemeente én in heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We kijken hoe en waar we energie besparen en duurzaam opwekken en hoe we onze huizen duurzaam verwarmen. Denk je mee over de plannen? Waar is plek voor windmolens en zonneparken? Hoe maken we samen het pracht-

landschap van de toekomst? Welke keuzes maken we? Jouw mening telt! Meld je aan voor de online discussiebijeenkomst met andere inwoners van Oisterwijk op 25 november om 19.30 uur. Dat doe je op www. regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Daar lees je ook meer over de Regionale Energie en Klimaatstrategie en de overige activiteiten.

Op de agenda van deze raadsbijeenkomst staan de volgende onderwerpen: • Bestemmingsplan Poirtersstraat – raadsvoorstel • Geactualiseerde grondexploitaties 2021 – raadsvoorstel • Eerste wijziging van de Legesverordening 2021 – raadsvoorstel • Regelgeving Haaren-Oisterwijk – consultatie • Ontwikkelingen cijfers sociaal domein – presentatie • Actualiteitensessie college Onderstaande raadsvoorstellen worden niet besproken tijdens de raadsbijeenkomst op 26 november, maar worden wel behandeld in de raadsvergadering van 10 december: • Toelating nieuwe raadsleden • Vaststellen rechtmatigheid verkiezingen • Wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB • Verordening onroerende zaakbelastingen 2021 Vanwege het einde van de raadsperiode wordt er in de raadsvergadering van 10 december ook afscheid genomen van raadsleden en wethouders. Deel uw inbreng met de gemeenteraad U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande raadsvoorstellen op verschillende manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen. 1. Bied uw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Uw inbreng wordt direct aan raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en is openbaar via het raadsinformatiesysteem. 2. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens het digitale raadsplein / raadsontmoeting. U kunt zich hier voor aanmelden bij de griffie (griffie@ oisterwijk.nl of 013- 529 13 11). Dit kan tot en met woensdag 25 november. 3. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier tot en met de dag voorafgaand aan de desbetreffende raadsvergadering voor aanmelden bij de griffie. Meer informatie Voor de programma’s en tijden raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@ oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.

Aanmelden collectieve zorgverzekering

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 10.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

DE GEMEENTEPAGINA IS EEN WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK

Heb jij een laag inkomen? Dan zou het zomaar kunnen dat je gebruik mag maken van onze collectieve zorgverzekering. Je krijgt dan korting op je basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Je kunt bij ons kiezen uit 2 verzekeraars: CZ en VGZ. Kijk voor de voorwaarden en om aan te melden op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden kan tot en met 31 december.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 18-11-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 18-11-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren