__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 21 OKTOBER 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeente Oisterwijk De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur LOKET WEGWIJS Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon: (013) 30 30 440 Inloopspreekuur: Donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander. TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 10.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

DE GEMEENTEPAGINA IS EEN WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK

Binnenkort je stempas op de mat

Na de verkiezingen: een gemeenteraad met 23 leden

Uiterlijk 4 november vallen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren de stempassen in de brievenbus. Deze hebben kiesgerechtigde inwoners nodig om op 18 november 2020 hun stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf 1 januari bestaat onze gemeenteraad uit 23 leden. Dat zijn er 2 meer dan nu. Dit komt door de herindeling met Haaren. We krijgen er namelijk 6.000 inwoners bij. En dat betekent 2 zetels extra.

Op de stempas staat jouw naam, het dichtstbijzijnde stemlokaal en waar je meer informatie kunt vinden over de verkiezingen. Ook staat er wat je mee moet nemen om te stemmen: de stempas én een legitimatiebewijs. In de envelop zit naast de stempas ook een brief van burgemeester Hans Janssen. Hierin roept hij iedereen op om vooral te gaan stemmen! Alle stemmen samen bepalen namelijk ons gemeentebestuur voor de komende 5,5 jaar. Ook ontvang je een flyer over COVID-19. Beantwoord je een van de vragen van de gezondheidscheck met ‘Ja’? Laat dan iemand anders voor je stemmen. Hoe dat kan, lees je op www.oisterwijk.

De gemeenteraad is onderdeel van het bestuur van onze gemeente. Het hele bestuur bestaat uit de gemeen¬teraad, de wethouders en de burgemeester. Om je een beetje inzicht te geven, hebben we op een rij gezet wie wat doet:

Het college doet voorstellen aan de raad en besluit over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heet een portefeuille.

De gemeenteraad De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren gekozen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad betrekt daarbij de wensen en ideeen van inwoners en weegt de verschillende belangen af. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met jou als inwoner en met ondernemers, organisaties en verenigingen.

De burgemeester De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burge-meester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeen¬te.

nl/verkiezingen of op de achterkant van je stempas. Geen stempas ontvangen? Heb je op 4 november nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Oisterwijk. Maak een afspraak via www.oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11. Je krijgt dan een vervangende stempas. Een vervangende stempas kan aangevraagd worden tot uiterlijk 3 november 12.00 uur. Inwoners uit het dorp Haaren nemen voor een vervangende stempas contact op met de gemeente Haaren. Lees er meer over op www.haaren.nl/ verkiezingen.

Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een frac¬tie. In de raadsvergadering debatteert de raad over raadsvoorstellen en zij neemt besluiten. Daarnaast zijn er voorbereidende bijeenkomsten zoals het raadsplein en de raadsontmoeting. De wethouders De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente.

18 november gemeenteraadsverkiezingen Op 18 november 2020 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Vanwege de opsplitsing van buurgemeente Haaren, vinden die verkiezingen eerder plaats dan op andere plekken in het land. Op 18 november mogen kiesgerechtigde inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren naar de stembus om samen een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www. oisterwijk.nl/verkiezingen.

Denk mee over energie en het klimaat in de regio Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? Wij doen hier samen met Regio Hart van Brabant onderzoek naar en horen graag jouw mening. Die geef je via hetpon.nl/REKS-HVB. Wij werken in de Regio Hart van Brabant mee aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Meedenken over de plannen In de concept-REKS zijn de voorwaarden van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Nu die grote lijnen bekend zijn, krijgen alle inwoners in de regio de mogelijkheid om te reageren op de plannen

en actief mee te denken. Dat kan via de online enquête, maar de komende periode zijn er meer activiteiten, zoals (online) informatieavonden, dialoogsessies en wandeltochten. We informeren je daar natuurlijk op tijd over. Vervolg Je kunt de vragenlijst op hetpon.nl/REKSHVB tot 2 november invullen. De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in het definitieve REKS-bod, dat in het voorjaar van 2021 klaar is. Meer informatie over de REKS en de geplande activiteiten staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Bodemonderzoek naar aardwarmte Vanaf 26 oktober tot midden november 2020 voert SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) weer een bodemonderzoek uit in onze gemeente. Dit onderzoek doet SCAN in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De resultaten laten zien of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Wij kunnen aardwarmte in de toekomst mogelijk gebruiken. Bijvoorbeeld om gebouwen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek heet seismisch onderzoek. Het onderzoek is op meerdere punten in een langgerekt zuidoostelijk deel van het buitengebied van Moergestel.

Woon je in de directe omgeving? Dan krijg je van SCAN een brief per post met meer info over het onderzoek en wat je ervan merkt. Woon je niet in de directe omgeving, maar wil je meer weten over het onderzoek? Ga dan naar www.scanaardwarmte.nl. Vragen over het onderzoek mail je naar info@scanaardwarmte.nl.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 21-10-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 21-10-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren