__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

Mantelzorger? Complimenten voor jou! Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor. Daarom geven we je het Mantelzorgcompliment: een klein cadeau als blijk van onze waardering. Het Mantelzorgcompliment bestaat uit 5 cadeaubonnen met een totale waarde van €50,-. Mantelzorgers kunnen deze bonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers, horecaondernemers en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Ben je bij ContourdeTwern bekend als mantelzorger, haal dan het compliment vanaf 10 september op bij Tiliander. Ben je bij ContourdeTwern nog niet bekend als mantelzorger, ga dan naar

www.contourdetwern.nl/oisterwijk en zoek op ‘mantelzorgcompliment’. Je vindt daar het kennismakingsformulier en alle andere informatie over het compliment. Je mag ook bellen naar 06 17 16 30 91. Afhalen cadeaubonnen Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 10 september. Laat hierbij je legitimatiebewijs zien: • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, 06 17 16 30 91 of per e-mail: ingridoosterling@ contourdetwern.nl

14 september 17 september 1 oktober

Digitaal Raadsplein Digitaal Raadsplein Raadsvergadering (geen publiek toegestaan)

19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl (Digitale) raadsbijeenkomsten Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt het raadsplein voorlopig digitaal georganiseerd. De raadsvergadering is een fysieke bijeenkomst, maar hier is publiek niet toegestaan. Alle bijeenkomsten zijn live te volgen via https:// oisterwijk.raadsinformatie.nl/live. Raadsplein 14 september en 17 september Op maandag 14 september en donderdag 17 september organiseert de raad een digitaal raadsplein. Op de agenda staan raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 1 oktober een besluit neemt. Op de agenda van het raadsplein op 14 september staan de volgende onderwerpen: • Verklaring van geen bedenkingen Oliviersweg 9 • Verklaring van geen bedenkingen Spreeuwenburgerweg 60 • Bestemmingsplan Moergestels Midden • Bestemmingsplan Zandstraat 16A Op de agenda van het raadsplein op 17 september staan de volgende onderwerpen: • Herontwikkeling De Leye • Toekomst veehouderij Oisterwijk • Afwegingsmodel woningbouwprojecten • Monitor sociaal domein: De Sociale Dialoog Oisterwijk • Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk • Bestuursrapportage 2020

WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11

Onderstaande onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 14 of 17 september, maar worden wel behandeld in de raadsvergadering van 1 oktober: • Bestemmingsplan Reedijk 9 • Procesvoorstel actualisatie Omgevingsvisie • Invoering nieuwe vergaderwijze • Bestemmingsplan Rosepdreef 2, Oisterwijk • Bestemmingsplan Moergestelseweg 48, Oisterwijk • Uittreden gemeenschappelijke regeling Afvalstoffendienst • Marktverordening 2020

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl!

Deel uw inbreng met de gemeenteraad U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen. 1. Bied uw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Uw inbreng wordt direct aan raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en is openbaar via het raadsinformatiesysteem. 2. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens het digitale raadsplein op 14 of 17 september. U kunt zich hier voor aanmelden bij de griffie (griffie@ oisterwijk.nl of 013- 529 13 11). Dit kan voor het spreekrecht op 14 september tot en met zondag 13 september. Aanmelden voor het spreekrecht op 17 september kan tot en met dinsdag 15 september; 3. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier tot 48 uur voorafgaand aan de desbetreffende raadsvergadering voor aanmelden bij de griffie.

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 10.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden Peperstraat in volle gang Sinds 17 augustus werkt de gemeente aan de rioolvervanging in de Peperstraat in Oisterwijk. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Het gedeelte tussen de Renata en de Schoolstraat is sinds half augustus afgesloten. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn daar uitgevoerd. Vanaf 14 september wordt de weg opgebroken en starten we met het vervangen van de riolering. Vanaf maandag 14 september is ook het gedeelte tussen de Schoolstraat en de

Lind afgesloten voor verkeer. Dan starten daar de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Naar verwachting wordt vanaf 5 oktober de riolering vervangen in het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Lind. Voor de laatste fase zal ook de kruising Peperstraat – De Lind – Gemullehoekenweg tijdelijk afgesloten worden. Als het goed is zijn de werkzaamheden in november helemaal klaar.

Meer informatie Voor de programma’s en tijden raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@ oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 09-09-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 09-09-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren