__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 22 JULI 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Loket Wegwijs voor een Samenredzaam Oisterwijk Op 1 september gaat Loket Wegwijs Oisterwijk officieel van start: het loket waar inwoners terecht kunnen met vragen, twijfels of zorgen over persoonlijke zaken op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer.

AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 10.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Eén loket voor alle vragen Voorheen meldden inwoners met hulp- of adviesvragen zich bij verschillende “loketten” voor de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk. Loket Wegwijs Oisterwijk biedt één integrale toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zorgen en twijfels. Loket Wegwijs vormt hiermee het portaal richting buurtinitiatieven, maatschappelijke instanties en andere informatie- en hulpaanbieders. Inwoners, maatschappelijke partners, sociale on-

dernemers, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisarts/POH, dienstverleners en zorgaanbieders kunnen het team van Loket Wegwijs fysiek, telefonisch en per e-mail bereiken. De deur staat voor je open Vanaf 1 september kan iedereen terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Het loket is gevestigd in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk, telefoonnummer 013-30 30 304. Meer informatie over Loket Wegwijs is vanaf eind augustus te vinden op www. oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Ontwikkelingen openbare ruimte KVL-terrein

Per 1 januari 2021 wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. De gemeente Oisterwijk bereidt zich samen met de gemeente Haaren voor op een soepele overgang. Een van de zaken die wordt overgedragen van Haaren naar de nieuwe gemeente is de inzameling van het afval. Wat verandert er voor inwoners van het dorp Haaren na 1 januari 2021 en hoe zit het met de milieustraat in Haaren? We vertellen je er hieronder meer over. Afvalinzameling dorp Haaren Het voornemen van de gemeente Oisterwijk is om per 1 januari 2021 in het dorp Haaren hetzelfde inzamelsysteem te hanteren als in de rest van de gemeente Oisterwijk. Dit zorgt ervoor dat de afspraken over de afvalinzameling voor alle dorpen in de gemeente gelijk zijn. Dit betekent wel dat er enkele zaken veranderen voor de inwoners van het dorp Haaren. Zo zal papier worden ingezameld door het ledigen van containers in plaats van kratten. Daarnaast worden de 60 liter containers voor restafval en GFT afgeschaft en omgezet naar een 140 liter container. Inwoners van het dorp Haaren worden ruim voor 1 januari 2021 over alle wijzigingen geïnformeerd door de gemeente Oisterwijk. Zowel de afvalinzameling in het dorp Haaren als in Oisterwijk wordt nu al uitgevoerd door

de Afvalstoffendienst, dat verandert na 1 januari 2021 dus niet. Milieustraat Haaren De milieustraat aan de Helvoirtseweg in Haaren valt na de herindelingsdatum binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Dat betekent dat deze locatie vanaf 1 januari toegankelijk is voor inwoners uit Haaren, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Daarnaast start in samenwerking met de gemeente Vught een pilot van 2 jaar, waarbinnen ook inwoners van de gemeente Vught gebruik mogen maken van de milieustraat aan de Helvoirtseweg. Dit omdat deze milieustraat aan de grens met het dorp Helvoirt ligt en voor de inwoners van dat dorp daarom een logische locatie blijft om afval naar toe te brengen. De pilot wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De milieustraat aan de Veldweg in Oisterwijk blijft open voor inwoners uit de gemeente Oisterwijk.

Het KVL-terrein is nog steeds volop in ontwikkeling. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van het woongebied de Drogerij en een deel van de Laan van KVL zijn gereed. KVL Dorp Er wordt nu gewerkt aan de afronding van het KVL Dorp. Dit vindt in 2-fasen plaats. In de eerste fase zijn de woningen aan de Laan van KVL, Schaverij, Splitterij opgeleverd en is het gebied ook woonrijp gemaakt. Met ‘woonrijp maken’ bedoelen o.a. we het aanleggen van de wegen en parkeervakken en plaatsen van de verlichting. Aan de achterzijde van de woningen aan de Splitterij zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het plein tussen de Laan van KVL en de Splitterij is ook ingericht. De daar gelegen speelplek wordt na de bouwvak ingericht met speeltoestellen. Deze week wordt er nog gewerkt in de Schaverij en Splitterij en na de bouwvak worden de werkzaamheden (o.a. plaatsen van verlichting, aanbrengen parkeervakken, trottoir en gedeelten van de rijbaan) daar verder afgerond.

Boerenbond, opgeleverd. Na de bouwvak vervalt de tijdelijke weg vanaf de zijde Ambachtstraat langs het pand van de Boerenbond. Daar starten de werkzaamheden voor het verder woonrijp maken van de Schaverij en de Laan van KVL. Ook de tijdelijke parkeerplaats komt dan te vervallen. Verkeer van en naar het KVL-terrein kan gebruikmaken van de Laan van KVL. De parkeerplaats van de Boerenbond is daarnaast nog steeds te bereiken vanaf de zijde van de Almystraat en de Laan van KVL.

Waterschap baggert zandvang Voorste Stroom in Oisterwijk Op 20 juli is Waterschap De Dommel gestart met baggerwerkzaamheden aan de zandvang van de Voorste Stroom in Oisterwijk.

In fase 2 worden de woningen gelegen aan de rand van de Schaverij, richting de

Bouwverkeer Route verkeer

EKWC

Laan van KVL

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl

Knooppunt Of het nu gaat om zorg, wonen, werk, geldzaken of opvoeden: Loket Wegwijs wijst inwoners van de gemeente Oisterwijk de weg. Loket Wegwijs denkt mee, brengt inwoners in contact met sociale initiatieven in de buurt, informeert, adviseert of ondersteunt met professionele hulp. Het loket vormt hiermee het knooppunt van inwoners, sociale vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke instanties in de gemeente Oisterwijk. Het knooppunt in een Samenredzaam Oisterwijk.

Afvalinzameling dorp Haaren en toegang milieustraat na herindeling

P

De zandvang van de Voorste Stroom is ongeveer 150 meter lang en ligt tussen het Leypad en het Stroomdalpad. Baggeren is nodig, omdat de zangvang niet meer diep genoeg is. Met baggeren wordt een sliblaag verwijderd van de bodem van de zandvang. Zo houdt het waterschap de zandvang diep genoeg en blijft de wateraanvoer en waterafvoer gegarandeerd. Ook verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helderder en krijgen planten, vissen en andere (water) dieren een betere leefomgeving.

Fietspad afgesloten Om de baggerwerkzaamheden goed en veilig uit te voeren, wordt het fietspad ter hoogte van de Beukendreef tot aan de brug nabij de Willem de Zwijgerlaan afgesloten. Ook zorgen vrachtwagens die de vrijgekomen baggerspecie afvoeren mogelijk voor overlast. Als alles loopt volgens planning zijn alle werkzaamheden eind augustus afgerond.

Boerenbond

In- en uitrit Boerenbond Aannemingsbedrijf Van der Lee aan de slag met baggerwerkzaamheden door middel van een schuifboot (bron: Van der Lee).

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 22-07-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 22-07-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren