__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen valt eind februari op de mat Hij komt er weer aan: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op 26 februari ligt de papieren versie in de brievenbus. Je leest er hieronder meer over.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

Op het aanslagbiljet vind je het volgende: • de woz-beschikking (WOZ) • de onroerende-zaakbelastingen (OZB) • de afvalstoffenheffing • de rioolheffing • eventueel de hondenbelasting • eventueel de reclamebelasting Ledigingen afval 2018 dit jaar op aanslagbiljet Alle huishoudens in de gemeente Oisterwijk betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief per jaar en een tarief per lediging. De kosten voor de ledigingen betaal je achteraf. Op het aanslagbiljet van 2019 vind je dus het vaste tarief voor 2019 en de kosten van de ledigingen in 2018. Betalen gemeentelijke belastingen Je kunt je gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www. oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Bezwaar maken Ben je het niet eens met je belastingaanslag? Dan kun je binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet je bezwaar indienen. Je kunt dat online doen via woz-portaal.oisterwijk.nl, of schriftelijk door een brief te sturen naar de Gemeente Oisterwijk, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Post voortaan liever online? De gemeente Oisterwijk heeft zich aangesloten bij MijnOverheid. Je kunt post zoals de gemeentelijke belastingen dus voortaan ook in je digitale brievenbus krijgen. Om gebruik te maken van MijnOverheid moet je jouw account activeren. Dat doe je met DigiD. Op de website https://mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.oisterwijk.nl/belastingen.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl!

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan. Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Informatie Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www. lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Op tijd aanvragen Voor de Lintjesregen van 2020 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 24 april 2020. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2019. Uitreiking op een ander moment Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Pilot 'Actie op Geldzaken' in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk Met de pilot Actie op Geldzaken bundelen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om mensen met (beginnende) schulden actief te benaderen en zo grotere problemen te voorkomen.

Update werkzaamheden rondom KVL-terrein en spoor

Het niet betalen van huur of zorgpremie is vaak een eerste aanwijzing dat iemand financiële problemen heeft. Tijdens de pilot benadert iedere gemeente maandelijks vijf inwoners met een betaalachterstand van drie of vier maanden bij zorgverzekeraar CZ of VGZ. We benaderen inwoners die zelf nog geen hulp hebben gevraagd. Het doel is om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium onze hulp aan te bieden. Dan zijn de betalingsproblemen nog te overzien en is het aantal schuldeisers lager. Hiermee willen we voorkomen dat schulden zich opstapelen. Inwoners zijn niet verplicht om mee te werken met de aangeboden hulp. Wordt de hulp wel aanvaard, dan wordt samen met de inwoner in vier weken tijd een plan van aanpak opgesteld om de situatie te verbeteren. De pilot Actie op Geldzaken start eind februari en duurt een half jaar. Daarna bekijken we of we met deze werkwijze door willen.

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

Dat verdient een lintje!

Met de pilot ‘Actie op Geldzaken’ houden we een vinger aan de pols om financiële problemen te voorkomen.

Te kappen bomen in februari We zijn goed op weg met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein. De 4 woningen aan de Schijfstraat zijn inmiddels gesloopt. De volgende stap is zorgen dat de nutsbedrijven aan de slag kunnen met het leggen van de kabels en leidingen. Op 14 februari zijn we gestart met het uitfrezen van de oude Schijfstraat en de Ambachtstraat. We zien dat er al regelmatig gebruikgemaakt wordt van de tijdelijke omleidingsroute over het KVL-terrein (langs EKWC) richting de Ambachtstraat. Fijn om te zien dat deze route goed gevonden wordt! Op dit moment staat er ook een barrier (afzetting) die voorkomt dat auto’s vanaf Blokshekken (Jumbo) de spoorwegovergang over kunnen richting het KVL-terrein. Achter de barrier wordt op korte termijn al gewerkt. De gemeente bereidt nu de verdere planning met betrekking tot de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken / Spoorlaan voor.

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden. Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. • Haagbeuk bij de parkeerplaats Jumbo Oisterwijk (Blokshekken). Dit vanwege de werkzaamheden.

Meer informatie Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 20-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 20-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren