__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Update werkzaamheden Ambachtstraat, Schijfstraat en kruispunt Blokshekken/ Spoorlaan

De werkzaamheden op het KVL-terrein en in de omliggende straten zijn nu echt begonnen. We werken in verschillende fasen. Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

We houden je graag op de hoogte van de planning, zodat je weet wanneer en waar we werken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn het KVL-terrein, Boerenbond, Bij Robèrt en LeerfabriekKVL altijd bereikbaar. Er gelden wel omleidingsroutes. Houd de gele borden goed in de gaten, zodat je altijd weet hoe je jouw bestemming kunt bereiken. We proberen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk de kortste route aan te bieden. Kijk voor de meest actuele situatie op www.oisterwijk.nl/werkzaamheden. Deze week is al begonnen met: • het plaatsen van verkeersmaatregelen en omleidingen • het afsluiten van de Ambachtstraat en de overgang Blokshekken • het slopen van woningen • voorbereidende werkzaamheden en het opruimen van het gebied Langetermijn planning Vanaf 8 februari tot medio juni:

• het verwijderen van de Ambachtstraat en de riolering • het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en de nieuwe Ambachtstraat In mei en juni: • het aanbrengen van de nieuwe verbindingsweg van de verlegde Ambachtstraat naar de Laan van KVL Parkeren Voor bezoekers en huurders KVL treffen we maatregelen rondom parkeren: Periode februari - maart: • de tijdelijke parkeerplaats langs de Ambachtstraat blijft gedeeltelijk in stand • er komt een nieuwe tijdelijke parkeerplaats ter hoogte van EKWC

ProRail doet proef tegen trillingen spoor

ProRail start een proef om de trillingen op het spoor te verminderen. Op 3 overwegen in Oisterwijk wordt de zogenoemde ShimLift geïnstalleerd.

Het gaat om de overwegen: • Moergestelseweg • Almystraat • Heusdensebaan/Joannes Lenartzstraat De proef met de ShimLift begint in februari en duurt een jaar. ProRail doet voor en na de installatie van de ShimLift metingen in een aantal woningen om de overwegen. Een groep vertegenwoordigers van omwonenden is actief betrokken bij de proef. Als de proef voldoende resultaat voor omwonenden oplevert, blijft de ShimLift zitten. Werking ShimLift De ShimLift is een soort kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven. Hierdoor komt het spoor op het juiste niveau te liggen, terwijl de dwarsliggers goed ondersteund

blijven. Door de ShimLift vlak voor een overweg te installeren, ontstaat er een betere aansluiting tussen spoor en overweg. Een voorbijrijdende trein veroorzaakt dan mogelijk minder trillingen. Goede resultaten De proef loopt al in Dorst en heeft daar goed resultaat opgeleverd. Metingen lieten een duidelijke vermindering van trillingen zien. In 2017 kwamen er bij ProRail opeens opvallend meer klachten binnen over trillingen uit de omgeving van met name Oisterwijk, Dorst en Rijen. Uit onderzoek bleek dat vooral een bepaald type reizigerstrein fors meer trillingen veroorzaakt dan andere reizigerstreinen. En dan vooral bij het passeren van overwegen waar door verschillen in stijfheid in de ondergrond een extra oneffenheid ontstaat.

Vanaf maart • nieuwe tijdelijke parkeerplaats ten noorden van EKWC. Meer informatie hierover maken we later bekend.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

De ShimLift (rood) komt tussen de dwarsligger en spoorstaaf.

Gemeenten Hart van Brabant contracteren 92 partijen voor uitvoering Wmo begeleiding

wethouder Marjo Immink van de gemeente Goirle vast. “Door meer gezamenlijk op te trekken geven we zorgaanbieders de ruimte om zich nog

meer met de zorg en ondersteuning zelf bezig te houden. En het belangrijkste is dat onze inwoners daardoor nog betere zorg krijgen.”

In totaal 92 zorgaanbieders zijn gecontracteerd om vanaf 1 april uitvoering te geven aan de Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. De zeven deelnemende gemeenten – Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg – hebben daartoe het afgelopen jaar een uitgebreid aanbestedingstraject doorlopen. Gisteren werden de eerste contracten ondertekend. Met deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast beogen de gemeenten innovatie te bevorderen en regeldruk te verminderen. Resultaatgericht Met de nieuwe contractering gaan de betrokken partijen ook een nieuwe werkwijze hanteren. Belangrijk daarbij is dat zorgaanbieders voortaan op basis van het gewenste resultaat worden betaald en niet op basis van het aantal uren dat aan de ondersteuning wordt besteed. Het gewenste resultaat is in de nieuwe werkwijze gedefinieerd in een aantal resultaatgebieden. Zo kan een resultaat inhouden dat iemand zijn huishouden weer zelfstandig kan voeren of zijn financiën en administratie weer op orde

heeft. Maar een resultaat kan ook zijn dat er binnen een gezin een goed leef- en opgroeiklimaat is of dat de gezinsleden weer goed met elkaar omgaan. Samen optrekken In de uitvoering van de Wmo begeleiding trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en contractmanagement. Daarnaast is er ruimte voor een bepaalde mate van couleur locale. Denk daarbij aan bepaalde processen die gemeenten voor de eigen organisatie ontwikkeld heeft. Ook in het resultaatgebied ‘schoon en leefbaar huis’ trekken de gemeenten niet gezamenlijk op. Dit resultaatgebied is alleen door de gemeenten Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk ingekocht. “We hebben de afgelopen jaren een intensief en leerzaam proces doorlopen. Maar het resultaat mag er zijn”, stelt

Wethouders van de betrokken gemeenten V.l.n.r. Stefanie Vatta (Oisterwijk), Marijo Immink (Goirle), Gerrit Overmans (Hilvarenbeek), Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), Thom Blankers (Heusden). De wethouders van Tilburg en Dongen waren niet aanwezig.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 06-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 06-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren