Page 1

Cor Voeten erelid van Harmonie “Constantia”

Pagina

Pagina

Pagina

9

21

24

www.lomanssport.nl

Ginnekenweg 134-136 Breda

Koopzondag 30 maart & 6 april

Nieuw Ginneken Weekblad

26e Jaargang - Week 13 Woensdag 26 maart 2014

Project Boerderij De Pekhoeve Kern met Pit

Vanaf maandag 14 april: Chaamsebaan 8

De plannen voor Boerderij De Pekhoeve zijn in januari van dit jaar samen met 13 andere projecten genomineerd voor deelname aan de provinciale voorronde van de wedstrijd Kern met Pit. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Doel van de wedstrijd is bewonersgroepen uit te dagen ideeën voor verbetering van hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. KERN MET PIT Ben je eenmaal genomineerd als Kern met Pit, dan opent dat deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar staat de organisatie klaar met tips en met contacten in het netwerk van Heidemij en Arcadis. Lukt het om het ingediende project binnen het jaar af te ronden, dan levert dat € 1.000,- op. Wat betekent dit nu voor Ulvenhout en Boerderij De Pekhoeve? Begin 2015 wordt een subsidie van € 1000,- uitgekeerd als het project voor eind 2014 afgerond is. Daarnaast krijgt in elke provincie één project een extra blijk van waardering: de Kern met Pit trofee en nog eens vijftienhonderd euro extra. Deze trofee gaat naar projecten die opvallen door bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad, originaliteit of sublieme organisatie. De winnaars van deze trofee zijn feitelijk de provinciale winnaars. De Brabantse trofeewinnaar gaat samen met de andere 11 provinciale

Zondag 13 april

VOORJAARSMARKT

winnaars door naar de landelijke verkiezingen die plaatsvinden in maart. De winnaar van de landelijke finale in 2015 krijgt € 3.000,, de 2e-prijswinnaar ontvangt € 2.000,- en de derde plaats is goed voor € 1.000,-. Het belangrijkste is echter dat Stichting Boerderij De Pekhoeve als genomineerde gratis advies kan inwinnen bij Adviesbureau Arcadis op het gebied van planvorming, ruimtelijke kwaliteit, onderzoek, constructieberekeningen, bouwaspecten etc . Dit komt het project natuurlijk alleen maar ten goede.

ULVENHOUT Showroom open 10.00 - 17.00 uur

Autobedrijf G.v. Hooijdonk b.v. Dorpstraat 97 - Ulvenhout Tel. werkplaats: 076-5612300 showroom: 076-5613082 www.hooijdonk.nl

VRIJWILLIGERSDAG 29 MAART 2014 U helpt toch ook mee om van het project een succes te maken? U bent allen uitgenodigd om zaterdag 29 maart vanaf 09.00 uur mee te komen helpen. Er is zowel buiten als binnen van alles te doen. Denkt u hierbij aan het verder egaliseren van de tuin, die

dankzij de inzet van vele vrijwilligers, en in het bijzonder Hans van Gool, al bijna helemaal leeggeruimd is. Geen geringe prestatie, gezien de aanvankelijke staat. Uw hulp is ook welkom voor het vegen van de paden, het leegruimen van de stal, het leegmaken

van de ruimte boven de stal, het leegmaken van het woonhuis en het verwijderen van nutteloze spijkers, schroeven, gordijnroeden, etc. Mocht u willen meehelpen, zou u dan zelf gereedschap mee willen nemen? Er is wel wat, maar niet voldoende voor een

hele ploeg. De stichting zorgt voor koffie en thee, en een lunch bestaande uit broodjes met soep. Natuurlijk wordt de dag gezellig afgesloten met een drankje en een hapje. Voor meer informatie: steun@boerderijdepekhoeve.nl of www.boerderijdepekhoeve.nl. Burcht 16, Breda, 076-5611936

Het zit erop na 33 jaar pastoraal werk

DEZE WEEK EXTRA

John Mersel neemt afscheid van de H. Maria Hemelvaart-parochie in Bavel Aanstaande zondag 30 maart neemt pastor John Mersel (1952) afscheid van de H. Maria Hemelvaartparochie in Bavel, een geloofsgemeenschap waar hij 4 jaar lang met plezier heeft gewerkt. John heeft de leeftijd bereikt dat hij nu kan gaan genieten van zijn prepensioen. “Ik zal de parochianen en het team, maar vooral ook al die vrijwilligers die hier zo actief zijn, zeker gaan missen. De Bavelse parochie staat met de aanstaande fusie aan de vooravond van grote veranderingen, maar de kerkgemeenschap hier is sterk genoeg om dit aan te kunnen. Vertrouw op je eigen kracht is dan ook mijn boodschap”. Door Henny van den Broek John Mersel trad op 15 maart 2010 aan als pastoraal werker voor de parochie in Bavel en werd de eerst aanspreekbare pastor omdat diaken Rob van Uden zich ging toeleggen op de samenwerking tussen drie parochies in Breda zuidoost. Na de eerste verken-

ning raakte John snel ingeburgerd in de hechte kerkgemeenschap en voelde zich direct thuis. “Wat mij ook verraste waren de vele activiteiten in het dorp en het gegeven dat je ook daarin kunt participeren. Door deze maatschappelijke betrokkenheid geef je mede invulling aan het 'lokaal kerk' zijn en dat heeft mij altijd plezier

gedaan” klinkt het oprecht. John Mersel geeft toe dat de toekomst van de kerk en de parochies geen gemakkelijke zal zijn. Door de terugloop in de bezetting van het pastoresteam, en de steeds krapper wordende financiële positie is samenvoeging van parochies onontkoombaar. Recent heeft de bisschop dan ook besloten om de parochies van Bavel en Ulvenhout met de Jeruzalemparochie te laten fuseren. “Met het oog op deze ontwikkeling werd het voor mij steeds moeilijker om daar een stevige rol in de spelen. Ik mis op deze leeftijd de kracht, flexibiliteit en creativiteit om daar de nodige energie in te steken die nodig is om er mede sturing aan te geven” zo bekent hij. Toch ziet John voldoende perspectief dat

John Mersel neemt afscheid van de H.Maria Hemelvaart parochie in Bavel

ook dit traject tot een goed einde wordt gebracht.” De Bavelse gemeenschap kent haar verantwoordelijkheden en zij hebben er altijd blijk van gegeven goed in staat te zijn om hun idealen te realiseren. Vertrouwen in eigen kracht blijft daarbij essentieel” is zijn overtuiging.

NOG GENOEG TOEKOMSTPLANNEN John Mersel kijkt positief terug op zijn periode in Bavel waar hij zich altijd als een vis in het water heeft gevoeld. “Je kijkt eerst even de kat uit de boom, maar dan groeit je positie als vertrouwensman en ik heb me hier altijd gewaardeerd gevoeld. Het is me opgevallen hoe trouw de mensen hier aan de kerk zijn en hoe goed de samenwerking tussen het team, het bestuur en de vele vrijwilligers verloopt. De Bavelse cultuur en identiteit is zeer hecht en van buitenaf moeilijk te beïnvloeden” meent hij stellig. Na 33 jaar pastoraal werk te hebben verricht liggen er voor John Mersel nog genoeg uitdagingen in het verschiet en is hij niet bang in een zwart gat te vallen. “Ik kan me nu meer bezig gaan houden met achterop geraakte hobby's zoals, vissen, fotografie, de natuur en museumbezoek. Maar daarnaast heb ik zeker nog plannen om mijn steentje bij te dragen in het vrijwilligerswerk, welke dan vooral zullen liggen op het snijvlak van kerk en samenleving. Denk daarbij aan ontwikkelingswerk, verborgen eenzaamheid en armoedebestrijding. Ja ik kan voortaan mijn eigen agenda gaan bepalen” voegt hij er lachend aan toe. Op zondag 30 maart wordt er afscheid genomen van pastor John Mersel met een viering die om 11.00 uur in de parochiekerk wordt gehouden. Na afloop is er gelegenheid om in Zalencentrum De Tussenpauz persoonlijk afscheid te nemen van John. “Het is

MAART

2014 EDITIE MIDDEN

zo'n beetje de gewoonte dat mensen dan ook iets meebrengen, maar als ik iets mag wensen, dan zou ik in dat geval graag zien dat men iets houdbaars meebrengt dat kan worden geschonken aan de Voedselbank”. Deze wens past helemaal bij de persoon van John Mersel. Een mooier afscheidsgebaar is niet denkbaar.

 Weekblad Oosterhout  Weekblad ‘t Carillon  Ons Weekblad  Weekblad Nieuw Ginneken  De Langstraat  Weekblad Gilze en Rijen  Weekblad Dongen

Opel ADAM Rocks: stoer uiterlijk en open vouwdak

In deze uitgave o.a.

 Test: Nissan Qashqai  Ideale gezinsauto  100 jaar Maseratie  Test: Seat Leon ST  Aardgas of groengas

1066

3 8

Stemmers bedankt!

Open dag zaterdag 29 maart 2014 tennisvereniging BLTV

• TENNISPARK BLTV • • RUITERSBOSLAAN 44 • BREDA • Zie pagina 2

NIEUW: nu ook ZONNEPANELEN! BINNEN- en BUITENZONWERING, ROLLUIKEN HORREN en TERRASOVERKAPPINGEN

BAVEL

E-mail: INFO@ADVOESENEKZONWERING.NL Website: WWW.ADVOESENEKZONWERING.NL

BAVEL-BREDA - Nijverheidsweg 22 - Tel.: (0161) 43 12 05

Iedere zondag open van 09.00 uur tot 17.00 uur

Ulvenhout: Chaamseweg 1 • Breda: De Burcht 20

Hockey - Tennis - Golf

De Korenbloem Ulvenhout

Hockey - Tennis - Golf

ontwikkeling van de omgeving Eikberg in Bavel


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 2

Jumbo in Ulvenhout is iedere zondag open van 9.00 - 17.00 uur. Jumbo is iedere zondag openopen van 9.00 – 17.00 Jumbo JumboininUlvenhout Terheijden is iedere zondag van 10.00 -uur. 19.00 uur.in Terheijden Made iederezondag zondag open Jumbo in Jumbo in en Made is is iedere openvan van10.00 – 19.00 10.00 - 17.00uur. uur. Lage Zaluwe is iedere zondag 10.00 tot 17.00 Jumbo in Lage Zwaluwe is open iederevan zondag open vanuur. 10.00 - 17.00 uur.

P

Made: Stationsstraat 19  Terheijden: Hoofdstraat 61  Ulvenhout: Chaamseweg 1  Lage Zwaluwe: Pastoor van Hooijkdonklaan 3

Gratis parkeren!

Open dag

d2bcc953-7d9a-4958-9d66-6c6f02ccbfbc.indd 1

24-3-2014 9:31:27

zaterdag 29 maart 2014

tennisvereniging BLTV TENNISPARK BLTV • RUITERSBOSLAAN 44 • BREDA Kijk voor meer informastie op www.bltv.nl


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 3

Rommelmarkt en oldtimertreffen Galder

MITRA ULVENHOUT Pinot Gris of Pinot Noir van 19,98 voor

€ Zoals al wel bekend is, is op zondag 1 juni weer onze jaarlijkse rommelmarkt door alle straten van Galder.

Afslanken en meer energie met de natuurprodukten van herbalife Met persoonlijke begeleiding Bel Monique Franssen Slotlaan 106 - Ulvenhout 0651670299 moniquefranssen@kpnplanet.nl

Colofon Weekblad

ren zijn we nog in overleg en zijn er diverse ideeën van de bewoners van Galder gekomen waar we op dit moment mee aan het werk zijn maar dat het een bijzondere dag wordt dat is zeker maar daarover later meer. Zo is al zeker dat er een markt komt met streekproducten met o.a. Imkerij van Dinther uit Bavel, aardbeien en rododendrons van de familie Jochems, bierbrouwerij 't zit goed uit Galder en een visrokerij -wedstrijd van paling en zalm op de parking van café- feestzaal Knooppunt GALDER. Wilt U ook nog deelnemen aan deze markt? Dan kunt u zich alsnog opgeven ! Ook het Oldtimertreffen begint al vorm te krijgen en zeker is dat Citroen club Le Camion dit jaar aanwezig zal zijn met diverse HY kampeerbussen, misschien dat we daar dan ook een Frans tintje aan kunnen geven. Ook hiervoor nodigen wij U uit om met een oldtimer naar ons toe te komen, dit kan zijn een fiets, brommer, motor, auto,tracktor en alles wat rijdt, rookt en/of ronkt dat ouder is dan 25 jaar. Tevens kunt U Uw

Nieuw Ginneken

Weekblad Nieuw Ginneken verschijnt wekelijks op woensdag in Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en in Breda zuid (Ruitersbos, Ginneken, Blauwe Kei, Overakker, Nieuw Wolfslaar en IJpelaar) in een oplage van 16.000 exemplaren.

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Bezorgklachten Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Voor Ulvenhout / Breda-Zuid: Ingrid Bothe 06-39427888 ingrid.bothe@ziggo.nl Correspondenten Voor Bavel / Breda-Zuid : Henny v.d. Broek 0161 432717 hennyvdbroek@ziggo.nl Fotografie: Fotosjop Jan Roovers Prins Hendrikstraat 192, Breda 076-565424 Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Jan Roks: 06-10038650 Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl kies voor aanleveren. E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl

per fles

Looptijd: woensdag 26 maart tot en met dinsdag 8 maart 2014

Drukte op markt 2013

De inschrijving hiervan is ondertussen gestart en nog nooit zo vroeg hadden we al zo veel deelnemers van ,,buitenaf” zodat wanneer U niet uit Galder komt en toch wilt deelnemen U snel moet zijn om een plaats te bemachtigen. Ook dit jaar gaan we er weer een mooi programma van maken om bewoners, deelnemers en bezoekers een geweldige mooie dag te bezorgen. Op dit moment zijn al vastgelegd Toet Deugt de kapel van Galder/Strijbeek en Meersel-dreef, clowns Bol en Bollie. Met diverse ande-

9,

99

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Een extra exemplaar van weekblad Nieuw Ginneken kunt u op een van de volgende adressen afhalen: Bavel: • Albert Heijn, Past. Doenstraat 8 Ulvenhout: • Albert Heijn, Dorpstraat 48 • Jumbo, Chaamseweg 1 • Tankstation v. Hooijdonk, Dorpstraat • De Pekhoeve, Dorpsstraat 94 Galder/Strijbeek: • De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B, Galder Breda: • Winkelcentrum De Burcht: C1000, • Valkeniersplein: Albert Heijn www.facebook.com/ weekbladnieuwginneken

oldtimer en/of onderdelen op dit oldtimertreffen verkopen! Op het grote plein voor onze nieuwe Leeuwerik , daar waar wij als bewoners van Galder zo trots op zijn, zal de nodige animatie komen met in ieder geval weer de popcorn en suikerspin kraam , de haphoek van de Gezellige Brabander, en een groot springkussen voor de jeugd. Voorts zijn we nog met diverse ,,dingen” bezig want dit plein moet er dit jaar uit knallen! De bewoners van Galder en Strijbeek kunnen weer een deelnemers/sponsor kaart kopen voor €. 2,50 af te halen op onderstaand adres. Wilt U inlichtingen en/of inschrijven voor de rommelmarkt of streekproducten markt of heeft U vragen betreffende het oldtimertreffen?, dan kunt U terecht op onze site: www.rommelmarktgalder.nl Via mail: henk.leidner@ziggo.nl Of telefoon: 076 5600194.

Zie voor meer aanbiedingen www.mitra.nl

Mitra Slijterij

Iedere zondag open Chaamseweg 1D, 4851 SM Ulvenhout van 09.00 - 17.00 uur Naast de Jumbo Ulvenhout

Gratis parkeren! Geniet, maar drink met mate

kies de optie ‘afhalen in de winkel’

VOOR KAARTEN EN INSCHRIJVINGEN: Haarstudio Leidner, Smidshof 13, 076 5600194 - 4855az Galder Openingstijden van woensdag t/m zaterdag vanaf 8.00 uur. of na telefonische afspraak!

Ontdek ook 'De schatkamer van Breda'

ViaFons kopen en verkopen van bijzondere spullen Het overkomt ons allemaal wel eens, je wilt afstand doen van mooie nog bruikbare spullen die zeker nog een tweede leven waard zijn. ViaFons is dan een uitkomst, want zij verkopen uw bijzondere goederen die een herbestemming verdienen, of je koopt waar je wellicht zelf al lang naar op zoek bent. Je vindt bij ViaFons een brede sortering gebruikte en nieuwe woonaccessoires, brocante, schilderijen, boeken en meubelen, variërend van antiek tot Jugendstil en design. ViaFons onderscheidt zich nadrukkelijk van de doorsnee opkoper of kringloopcentrum en een bezoekje aan de zaak op de Zandbergweg 45 te Breda maakt snel duidelijk dat ViaFons iets voor je kan betekenen. Maak kennis met de unieke formule voor kopen en verkopen die in Breda is geïntroduceerd. ViaFons is in december 2012 gestart met de vestiging aan de Zandbergweg en wordt nu al door velen 'De schatkamer van Breda' genoemd. Daarmee is niets teveel gezegd, want je kijkt je ogen uit naar al die mooie voorwerpen die staan uitgestald in de winkel. Fons van den Bemd en zijn compagnon Grenville Clarke hebben in korte tijd een uniek concept neergezet dat aantrekkelijk is voor kopers of verkopers van goederen die nog de

moeite waard zijn.

HOE WERKT HET PRINCIPE? ViaFons neemt de spullen die jij aanlevert na beoordeling in consignatie. In de ruime winkel worden de artikelen ter verkoop aangeboden, deze worden meestal snel doorverkocht. Doorgaans krijgen particulieren voor hun spullen een betere prijs dan elders omdat de artikelen bij ViaFons tegen een reële marktwaarde van de hand

gaan. ViaFons richt zich op gebruikte voorwerpen met (verkoop)waarde en in veel gevallen met geschiedenis en persoonlijkheid. Bij de inname van goederen wordt er samen met de aanbieder vastgesteld welke prijs er voor wordt verlangd. Bij verkoop ontvangt de eigenaar 60% van de opbrengst die snel wordt uitbetaald. Is de doorlooptijd langer dan 2 maanden dan wordt in overleg de prijs van het artikel bijgesteld of na 4 maanden teruggenomen. Uit ervaring blijkt dat de bijzondere winkel van ViaFons veel bezoekers trekt die op zoek zijn naar mooie unieke spullen. Of je nu koopt of verkoopt met ViaFons, het is allebei even spannend! Misschien breng je het één en ga je met iets anders naar huis!

MAATWERK OPTIES Gaat u kleiner wonen of verhuizen en kunnen niet alle spullen mee? Bij ViaFons kunt u terecht

voor het ontruimen van woningen. Ook voor boedelruimingen bij overlijden, scheiding en verkoop, biedt men maatwerk opties die respectvol en zorgvuldig worden uitgevoerd. ViaFons beperkt zich overigens niet uitsluitend tot de particuliere markt, ook voor het bedrijfsleven kunnen zij een aantrekkelijke partner zijn. Groothandel- en winkelbedrijven kunnen hun overtollige voorraden via hen verkopen en ondernemingen kunnen hun oude inventaris door ViaFons laten verkopen. Kom eens langs of mail voor meer informatie. Daarnaast heeft ViaFons nog een ander sociaal/maatschappelijk doel voor ogen. Bij groei van de organisatie en het aantal vestigingen wil men jongeren en moeilijk plaatsbare herintreders de kans bieden om werkervaring op te doen. De samenleving vaart er wel bij. Kijk ook eens op de website: www.viafons.nl. (HvdB)


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 4

s l e v a B VERSHOEK

geboortekaarten

drukkerij frijters

Kamer te huur nabij centrum Gilze.

HUISGEMAAKT

HUISGEMAAKT

BAVEL

Gebraden rosbief

1.89

100 gram Eigen gemest vee sinds 1932

HUISGEMAAKT

Sukadelappen

Ontbijtspek

100 gram

100 gram

1.05

HUISGEMAAKT

Huzarensalade

0.79

100 gram

LEKKER EN MAKKELIJK

Gebraden spareribs 500 gram

4.50

Ook in blokjes

HUISGEMAAKT

Hamburgers

5 HALEN = 4 BETALEN

deze week

LEKKER EN MAKKELIJK

Gemarineerde kipfilet voorgekookt 100 gram

DEZE WEEK:

Puntjes Cadetjes

1.49

10 voor 6 voor

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2014 * Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

1.59

Reclame geldig 100 gram t/m 25 februari 2008

Bakker

076 - 521 68 77 www.zuylen.nl Droog Eiken Haardhout te koop Voor een gezellige warme winteravond GSM: 06 513 67 057

Vlooienmarkt: 13 Apr Rijen, Margriethal (10-16U) 06.53.777.967

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

schoorsteen & kachelbedrijf

J. AArts Alphen

Rookkanalen - schouwen - kachels Goedentijd 18, 5131 AS Alphen, N.Br. Telefoon en fax: 013-508 14 56 Vanuit België: 0031-13 508 1456 Alle onderhoud. Schoorsteenvegen. ‘Reparatie’. Aanleg rookkanalen. Dubbel- en enkelwandige R.V.S. Renovatie van schouwen. Impregneer- en reinigingsmiddel. Accessoires en hulpstukken. Nieuwe en gebruikte kachels.

Gerestaureerde antieke meubelen. Gilzeweg 22a Chaam. Alleen zondag geopend 12-17 uur. www.antiekhuys.com (Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 0644875441.

1.40

3. 1.98 30

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers

3.45

TEGEN CONTANTE BETALING.

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven!

06-31054041. Wij ruimen het ook voor u op.

Zowel voor bedrijven als particulieren.

TUINCENTRUM GESLOTEN

Boekhouder & Belastingadviseur voor uw administratie en aangiften, zowel zakelijk als voor de particulier. Info: T:06-54732032 of mvdlubbe@planet.nl

à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Leven gaat voor.

Oude metalen gevraagd.

Antiek-renovatie Hans Te koop gevraagd: goede Swanenberg. Verwijde- gebruikte meubelen, ren van verf en laklagen. eiken, klassiek of antiek, Ook voor al uw overige tevens ontruiming van meubels. Logen en stra- woningen. len van houten meubels. Tel. 06-57085791. Dekkend spuitwerk van www.basdewoningontruioude en nieuwe meubels. mer.nl Opnieuw kleuren en/of lakken. Stoelen matten T.K. appels en peren en webbing. Zevenb.Bergenstr. 5 - MinHoek. Telefoon 0168derhout. Ma t/m vrij 452451. www.antiekre- 13-19 u. Zat 9-17 u. novatie.nl Zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

WEEKENDAANBIEDING - Pasen staat weer voor de deur. Alvast een voorproefje:

Mini Paasstol

“Hans (47), vastberaden en sociaal, op hem kon je rekenen.”

Inlichtingen: 06-51217410

Brigidastraat 8 * 4854 CT Bavel * Tel.: 0161-431208 www.slagerijvankuijk.nl * info@slagerijvankuijk.nl

Gekookte achterham

Elke uitvaart vertelt zijn eigen verhaal.

ginnekenweg 144, 076-521.22.23

27 maart t/m 4 april Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders

Paardenvoer. Wortelen, ongewassen. Kist 20 kg 3 euro. Box 450 kg 50 euro. Thuis gebracht tegen meerprijs. St. Jacobsstraat 6 Galder Tel 0627026079

Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl

van Kuyk Brigidastraat 8, Bavel, Tel. 0161-431207 Te koop: Sterk in prijs verlaagd, 3 kamerchalet op 512m2 eigen grond op klein chaletpark in Chaam. 2 parkeerplaatsen, 2 bergruimten. Buitenkant chalet net geheel geverfd en opgeknapt. Eventueel te huur. tel 0639771948

www.brandwondenstichting.nl

Zoekertjes gTE HUUR: i.v.m lee20 stand. Garagebox. m2. Water en elektra aanwezig. €150 p/ maand. Bel naar 06- r 987654321 of mail naa T.ester@mail.nl

TE KOOP: z. bankstel. 3+2g.a.n. combinatie. zitstvoering leder in Ui grijs. Bel naarde kleur 12345678 of 06info@nepmaimail naar: l.nl

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: ....................................€ 4,00 t/m 250 tekens: ....................................€ 5,50 t/m 300 tekens: ....................................€ 7,00 t/m 350 tekens: ....................................€ 8,50 t/m 400 tekens: ..................................€ 10,00

Uit g Em ever i .d eJ j on g

Particuliere advertenties

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kanten-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) ROarUWD GET ! AR jaa r een pa en op elkaar 40 JANa 40 s bouw

uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. 50

g steed

ze no kunnen

Geboren 08-10-20 13

Viviën

Maria Francisca

EERD!

ICIT in, Annik, GEFELlan Erw ede Ro d, Sandra, Imke, Koen, Di Senne,

50

50

Hier nog klein en jong van geest, nu viert hij z’n ABRAHAMfeest!

Knepper Rijntjens

s en vrienden

Van je trouwe supporter

50

50 50 50 50

50

proficp iat Izabejella met Kampioenscha 0 se NVACT 5 Autocross Juniorklas

3720 gram

Dochter van Ruud Knepper en Rosali n

4MV5

Steun ons in de strijd tegen littekens! geef op 20.21.22

Uw belastingaangifte: snel geregeld tegen een scherp tarief. Voor bedrijven/zzp en particulieren. Ook voor jaarrekeningen, startersbegeleiding. financieringsaanvragen, overnames en overige adviezen. Bel 076-8896366 of mail: info@gosensfm.nl Gosens Accountancy en Administraties

AANLEVEREN

Pro ficiat! Marg ot, Wendy en Kiki

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties met ons 50-jarig huwelijk. Ook een woor d van dank aan Gilde St. Willibrordu s voor de Vendelhulde en buurt schap Boshoven voor versie ring en theatershow Bosho vense Boerenbruiloft. Aan allen die hieraa n hebben meegewerkt heel hartelijk dank!

Jan en Annie Verschueren-Lan

slots

Te hu ur in Baarl

e-Hert

og (B )

Helft van plantso twee-onder-éé Indelin en. Volledig ger n-kap, gelege g n op rus ruste keu begane gro enoveerd. tige loc nd: atie aan Verdiepinken, berging, hal met toil een Tweede g: 3 slaapk garage, ruim et, woonkam amers er, verdiepin e par g: slaapk en badkam keerplaatsenvolledig uitgeer. amer en en tuin Voor me huis. opberg er ruimtes.

informa

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren

tie: Te l. 00-3 247856 22

82


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 5

Heeft u ook geen tijd om te sporten?

Gezondheidscentrum Gymnasium in Bavel introduceert Slim18 Gezondheidscentrum Gymnasium in Bavel onderscheidt zich nadrukkelijk van de gemiddelde fitheidscentra. De kracht van Gymnasium is de kleinschaligheid, sfeer, persoonlijke benadering en begeleiding, die de bezoekers van elke leeftijdsgroep zo aanspreekt. Bij Gymnasium zit men letterlijk en figuurlijk niet stil. Bij het gezondheidscentrum denkt men vooruit en loopt men voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Deze maand introduceert men als eerste in de regio het Slim18 fitnessprogramma. Dit specifieke concept is met name interessant voor de 30 plusser die vindt dat hij (meer) moet sporten, maar daar nauwelijks tijd voor vrij kan maken. Ons advies is daarom: “kom eens een kijkje nemen bij Gymnasium en maak kennis met deze aantrekkelijke formule onder het motto: Een strak plan voor een strak lijf”. Paul van Gestel en Bob Hagemeijer, eigenaren van Gymnasium in Bavel, leggen graag uit wat het nieuwe concept inhoudt: “Slim18 is een intensieve personal training van 18 minuten per week. Bij Slim18 train je altijd onder begeleiding van jouw personal trainer. Door de speciale trainingsmethode volstaat het om slechts 1x per week te trainen. Dit gebeurt altijd op afspraak, hetgeen als een 'stok achter de deur” kan werken. Je traint desgewenst in je gewone kleren, douchen is niet nodig, omdat je nauwelijks transpireert. Je traint met maximaal 3 personen per keer op speciale krachttoestellen. Slim18 geeft snel resultaat en is gemakkelijk jaren vol te houden”. Bij Gymna-

sium wordt bij alle programma's standaard een intake gesprek gehouden gecombineerd met een test.

VOOR WIE IS SLIM 18 GESCHIKT? Iedereen die individuele aandacht, kwaliteit en service wenst, voelt zich prettig bij Slim18. Als je weinig tijd hebt om te sporten of een stok achter de deur nodig hebt om te gaan trainen, is Slim18 een uitkomst. Als je lichaam wat achteruit gaat of je wat gestroomlijnder wilt worden, heb je baat bij Slim18. Doe je al aan sport, dan verbetert de Slim18 training zeker je prestaties. Als je juist helemaal geen sporter bent, dan zal je door Slim18 met een minimale

tijdinvestering fitter worden. Iedereen, ongeacht leeftijd en conditieniveau, kan met Slim18 beginnen. Daarbij is individuele aandacht, kwaliteit en service bij Gymnasium onverkort van toepassing.

VOORDELEN Je houdt natuurlijk heel veel tijd over om leuke dingen te doen, maar belangrijker nog: na een paar trainingen merk je dat je sterker, fitter, energieker en strakker wordt. Bestaande rugklachten en vage pijntjes verdwijnen vaak binnen 3 maanden. Gymnasium is zo overtuigd van het effect van de training dat zij garantie geven: indien de klant na 2 maanden geen vooruitgang heeft geboekt, krijgt hij 1 maand

trainen gratis! Daarnaast is er de mogelijkheid een gratis proefles te volgen. Deze proefles volstaat om het effect van de training te ervaren.

ALGEMEEN Bij Gymnasium stimuleert men om fitnessprogramma's te combineren met leef- en eetgewoontes. Desgewenst word je daarbij begeleid door een eigen gediplomeerde voedingsdeskundige die op een gebruikersvriendelijke manier een gezond leef- en eetpatroon met je nastreeft. De fitness- en ontspanningsruimte bij Gymnasium zijn recent aangepast. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. (HvdB)

Linedansen in Rijsbergen Topcountrymuziek met de Engels/ Ierse zanger Johnny Marks Op vrijdag 4 april organiseert de Johnny Marks Fanclub een country muziekshow in Hotel Café 't Zonneke, aan de Zandheuvel 11 in Oosterhout, met als artiest Johnny Marks (UK). Mede dankzij de inzet van deze fanclub kunnen de leden en fans van deze sympathieke zanger ook dit jaar weer genieten van zijn muziek en van zijn unieke herkenbare stem. Deze keer maakt hij de trip naar Holland voor twee optredens: in Oosterhout en in Rijsbergen. De Nederlandse fanclub van deze Brits/ Ierse countryzanger / songwriter is in 1987

opgericht. De Johnny Marks fanclub is gezeteld in Oosterhout en heeft door heel het land fanclubleden, ook in België en in Groot Brittannië en is nog steeds groeiende. Gerard van Wanrooij is vanaf de oprichting betrokken geweest bij deze fanclub en is nu voor de 16e jaargang fanclub voorzitter. Johnny Marks heeft naast zijn platen en muziekcassettes ook nog 14 Cd's en 1 DVD op zijn naam staan, alles onder eigen beheer (Thorn Leave Records). Zijn nieuwste CD “A Dream Come True” is dan ook die dagen verkrijgbaar.

Op zaterdag 5 april zal Johnny Marks het voor zijn fans en friends nog eens overdoen in de zaal van café Buitenlust aan de Huisakkerstraat 2 in Rijsbergen. Deze avond in samenwerking met de North- Hill Countrydancers m.m.v. Piet Vissers en DJ Miranda. De ideale gelegenheden voor de country muziek liefhebber en in Rijsbergen ook voor Line- dancers !! U bent van harte welkom! Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. Entree 't Zonneke 6,50 euro. Entree in Buitenlust 5 euro. Voor info 0162 422086.

Welke muziekliefhebber durft de uitdaging aan?

Harmonie St.Caecilia Bavel zoekt een nieuwe voorzitter Harmonie St Caecilia behoeft eigenlijk geen introductie, maar het is goed om nu een aantal zaken op een rijtje te zetten omdat dit mooie muziekgezelschap, die vorig jaar nog het 90-jarig bestaan vierde, thans op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Momenteel is Toine Jansen voorzitter van Harmonie St. Caecilia Bavel, maar hij stopt na de algemene ledenvergadering in april nadat hij gedurende 10 jaar het bestuur van de vereniging met verve heeft geleid. St Caecilia is een gezonde dorpsharmonie met momenteel 110 leden tussen 10 en 80 jaar die deel uitmaken van het Opleidingsorkest en het Groot orkest. Binnenkort start de club ook weer met een Opstaporkest waar jeugdige muzikanten kennis kunnen maken met harmoniemuziek. Het Groot Orkest (3e divisie) staat onder leiding van Peter Bongaerts uit Terheijden. Het Opleidings Orkest (5e divisie) en het Opstaporkest worden geleid door Jan van den Brandt uit Bavel. De muzikale activiteiten zijn voornamelijk

gericht op de Bavelse woongemeenschap en dat betekent dat men regelmatig muzikale rondwandelingen maakt bij dorpsactiviteiten. Ook brengt men serenades als dorpsgenoten hun gouden of diamanten bruiloft vieren. Vooral de jaarlijks concerten die men verzorgd, soms in samenwerking met andere verenigingen, zijn befaamd en ook het traditionele dauwtrappen met Hemelvaart wordt in ere gehouden. De 90-jarige Harmonie St.Caecilia Bavel is in ieder geval nog springlevend!

STEEDS MEER PROJECTMATIG St.Caecilia is een echte dorpsharmonie, maar gaat zeker met de tijd mee, zowel in haar muziekkeuze als qua organisatie.

De laatste jaren is ook de trend naar projectmatige activiteiten zichtbaar, zoals het succesvolle edities van “Bavel Izz Music”. Het bestuur bestaat uit 7 leden die onderling een prima taakverdeling hebben afgesproken met zoals gebruikelijk aan het hoofd de voorzitter. Deze functie is vanaf april 2014 vacant en daarom zoekt St.Caecilia een enthousiaste vervanger van Toine Jansen. De nieuwe man of vrouw hoeft niet perse lid te zijn van het orkest, maar dat kan natuurlijk wel. Ook een onafhankelijk persoon met ambitie die als het even kan wel van muziek houdt is van harte welkom. Andere wensen en affiniteiten

zijn bij voorkeur: * begaan met de harmonie en het dorp, * enig organisatorisch talent, * kunst om te delegeren * regelmatig bezoeken van de repetities en concerten. Het is moeilijk om een tijdsbeslag aan te geven, dat is afhankelijk is van de eigen invulling. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met: Vicevoorzitter Ingrid van Ginneken-Brouwers tel. 0161-434138 of met: Secretaris Robert Hop, tel. 0161-432330. Of kom eens langs op de repetitieavond op donderdag bij De Tussenpauz.

KVO ULVENHOUT ACTIE VOOR HET 'ANNAFRIJHUIS' BREDA. Zoals jullie weten steunen we dit jaar het project van rayon 4, samen met Bavel, Teteringen en Galder/Strijbeek nl; Het Annafrij huis voor mantelzorgers van dementerenden. Dit huis biedt een warm, huiselijk en veilige omgeving waar dementerende ouderen tijdelijk kunnen verblijven en biedt de helpende hand als de mantelzorger even ruimte nodig heeft om een periode ontlast te worden of om praktisch afspraken na te kunnen komen, zoals artsenbezoek, ziekenhuisopname of verjaardagsvisite. Een heel mooi streven dat nog ontbrak in Breda, maar voor degenen die ermee te maken hebben rust kan geven. Zij vechten nog voor erkenning bij zorgverzekeraars en u begrijpt dat, wat het kostenplaatje betreft, dit zorgelijk is. Wij gaan dit verenigingsjaar door verschillende activiteiten, samen met rayon 4, voor hen geld inzamelen. Een mooie actie waar wij ons helemaal voor gaan inzetten. Daarom heeft KVO Ulvenhout het plan opgevat om met de voorjaarsmarkt/Braderie op zondag 13 april vanuit een kraampje ter hoogte van Dorpstraat 62 enveloppen te gaan verkopen als een soort loterij. Wij zoeken nog vrijwilligers die willen meehelpen om op zondag 13 april met ons in die stand te staan. Als je mee wilt doen laat het even weten via kvoulvenhout@live.nl . KVO Bavel gaat een High Tea organiseren op Zaterdag 12 April 2014 waarbij ze ons als 'buren' KVO Ulvenhout voor uitnodigen om zo het aangename/gezellige met het nuttige te verenigen. (opgeven bij KVO Bavel marlieschuurmans@gmail.com ) KVO Galder/ Strijbeek heeft ook haar activiteiten om op eigen wijze geld in te zamelen voor dit goede doel. Dit stond al eens in het Weekblad Nieuw Ginneken. Alvast dank je wel namens het Annafrijhuis. WOENSDAG 9 APRIL creatieve dag georganiseerd door Kring Breda. Plaats : Bavel, Café-Zalencentrum 'de Tussenpauz'. Kosten: Incl. koffie / thee: € 3,-- De bedoeling van de creatieve dag is dat het eigenlijk een gezellige dag is voor de leden en andere belangstellende dames. Iedere keer proberen ze toch wat vernieuwends op deze dag te brengen. De modeshow is een vast item op de creatieve dag, het is altijd leuk en veel bekijks. Ze hebben een ladyspeaker die de modeshow zo leuk moge-

lijk aan elkaar praat. Zo hebben ze ook iedere creatieve dag een standje/collecte voor het goede doel wat dit jaar ook voor het Annafrijhuis in Breda is, zie boven en op: www.hetannafrijhuis. nl Grote RABO bank Clubkas Campagne. Rabobank Breda steunde het verenigingsleven al jaren op diverse manieren. Een van deze manieren was het sponsor/donatiebudget waarbij verenigingen en stichtingen een 'steuntje in de rug' kregen van de Rabobank. Per 1 januari 2014 riepen wij de Rabobank Clubkas Campagne in het leven. Hiermee kwam een einde aan het sponsor/donatiebeleid dat tot nu toe werd gehanteerd. € 40.000 voor de RABO bank Clubkas Campagne: Rabobank Breda stelt € 40.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne (RCC). Tijdens de RCC mogen de leden van onze bank 5 stemmen uitbrengen op de vereniging van hun keuze. Hoe gaat de stemprocedure in z'n werk? Rabobank Breda heeft 30.000 leden die een persoonlijke stemcode ontvangen. Leden waarvan het emailadres bekend is bij de bank ontvangen de stemcode via de e-mail. De overige leden ontvangen de stemcode per post. Met de persoonlijke stemcode mogen de leden 5 stemmen uitbrengen (maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging/stichting). De stemperiode loopt van donderdag 3 t/m maandag 14 april. Rabobank Breda stelt € 40.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. De waarde van een stem wordt berekend aan de hand van het totaal uitgebrachte stemmen en het beschikbare budget. Dus hoe meer stemmen er op onze KVO worden uitgebracht, hoe meer geld wij ontvangen. Daarom hoort zegt het voort zodat wij zoveel mogelijk stemmen en daarmee geld binnenhalen voor onze KVO clubkas. Met die andere 3 stemmen kunnen we de andere verenigingen blij maken. Wie in Ulvenhout doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne? De verenigingen die meedoen zijn: KVO Ulvenhout, Dorpsquiz Ulvenhout, Oranjevereniging Ulvenhout, U.T.E.L.O. siertuinvereniging, Ulvenhouts Golftoernooi en UVV'40. We hopen dat deze acties een succes worden zowel voor het Annafrijhuis als voor onze eigen clubkas. Het KVO Bestuur.

Anders kijken naar Breda

Geveltjesroute Zaterdag 29 maart is er weer een Geveltjesroute. Een rondleiding van het Gilde De Baronie langs bijzondere huizen en gebouwen in de Bredase binnenstad. Tijdens deze leuke ontdekkingstocht staat de stadsgids stil bij gevels waar we doorgaans gewoon langslopen, maar die toch verrassende dingen in huis hebben. Doe mee met de Geveltjesroute en ontdek de vele bouwstijlen die Breda rijk is! Verzamelen om 14.30 uur bij de ingang van de Grote Kerk.

Deelname: volwassenen € 3,50; kinderen € 1,75. De rondleiding duurt ± 1½ uur. De Geveltjesroute wordt georganiseerd door het Gilde De Baronie Breda (www.gildebaronie.nl/ stadsgidsen). Kijk ook op deze website voor: torenbeklimmingen, kerkrondleidingen en stadswandelingen.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 6

OPEN DAG

Koninklijke

Zondag 6 April 2014 van 10:00 tot 16:00 uur

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

Uitvaartcentrum Zuylen

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 4 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Er worden circa 35.000 verschillende orders geproduceerd. Door innovatie en toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern. De afdeling productieplanning plant deze machines om de productiecapaciteit optimaal te benutten.

Op zondag 6 april bent u van harte welkom bij Zuylen. Onze medewerkers laten u achter de schermen van het crematorium, het uitvaartcentrum en de uitvaartverzorging kijken. Het is een unieke kans om o.a. onze verzorgingsruimte, 24-uurs opbaarkamers en ovenruimte te bezoeken.

“100 jaar crematie in Nederland, 35 jaar cremeren bij Zuylen in Breda”  

Crematorium Zuylen

In 1914 werd voor het eerst gecremeerd in Nederland. Crematorium Zuylen in Breda werd in 1979 geopend en bestaat nu 35 jaar. Bij deze mijlpalen willen wij stil staan en u uitnodigen op onze open dag. Er is veel te zien voor iedereen. Boeiend, interessant

Begraafpark Zuylen

en leerzaam voor jong en oud. Wij hopen u te mogen verwelkomen! Tot zondag 6 april, namens de medewerkers van Zuylen.

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Productieplanner De werkzaamheden zullen bestaan uit: - Dagelijks aan- en bijsturen van de machineplanning om de orders zo efficiënt mogelijk in te plannen op de machines, rekening houdend met beschikbaar budget en capaciteit; - Bewaken van de productie-efficiëncy en indien noodzakelijk bijsturen; - Onderhouden van contacten met de productie-, kantooren ondersteunende afdelingen voor een correcte afstemming; - Verwerken van gegevens in de productieplanning; - Vervaardigen van productieoverzichten, rapportages en verslagen. De functie-eisen zijn: - Minimaal afgeronde HBO opleiding, kennis van grafische processen is een pré; - Uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht; - U bent een sterke persoonlijkheid, communicatief vaardig, daadkrachtig, pro-actief, kritisch en stressbestendig; - Affiniteit met een geautomatiseerde omgeving; - Volledige werkweek; flexibele instelling met betrekking tot werktijden.

Koninklijke Drukkerij Indien u belangstelling heeft in bovenstaande functie dan

Bezoekadres: Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda,

u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Em. dekunt Jong bv Em. de Jong, Koninklijke Drukkerij

www.zuylen.nl

ne Een moder n der eming grafische on traditie! met 'n rijke

Aula Haagweg

Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail: vacature@emdejong.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.emdejong.nl.

ADVERTEREN? kijk op onze website: www.uitgeverijemdejong.nl

Doe mee en sponsor CliniClowns

november

New York Marathon 2014

* Ruim 18 jaar sanitair ervaring. * Gedegen en eerlijk advies op maat. * Professioneel 3D badkamer ontwerp. * Daarnaast verkopen wij uitsluitend de bekende A-merken sanitair en tegels.

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl

Presenteert in de maand APRIL 2014:

Reuzenschnitzel met saus naar keuze

RESTAURANT GILZE Hierbij serveren wij friet en een groente

€ 13,50 p.p. (alleen bij inlevering van deze bon)

*** Ook in de maand April 2014 presenteren wij u iedere zaterdag van 18.00 uur tot 20.00 uur het “van

der Valk klassiekers-Buffet” € 15,- per persoon (gelieve vooraf te reserveren)

Rijksweg A58 nr. 2 Vanuit Tilburg parkeerplaats Molenheide (bij Shell tankstation) Vanuit Breda parkeerplaats Raakeind (bij Esso tankstation), voetgangerstunnel GILZE - Tel: 0161-45.23.53 Het is ook mogelijk deze bon af te drukken, ga dan naar www.restaurantgilze.nl

NG2014

*** Reserveer nu voor onze Paasbrunch zondag 20 april en maandag 21 april 2014 aanvang: 11.30 uur prijs: € 27,50 p.p. inclusief drank ***

OOK VO OR AL UW TEGELS !

UW NEEM EE. TE M OFFER ALTIJD JN WIJ ZI OPER! GOEDK

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

SANI-DUMP BREDA | HUIFAKKERSTRAAT 10 | 076-5937100 KIJK VOOR ALLE

23VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 7

KVO Bavel organiseert High Tea Familiefestival Klasse Theater ten bate van Annafrijhuis Theaterbezoek met het gevoel van vakantie!

Uitjes strijkt neer in Breda

Van 2 tot en met 30 april vindt er in Breda het familiefestival Klasse Theater Uitjes plaats. Tijdens het festival zijn vijf bijzondere theatervoorstellingen te zien van gezelschappen uit heel het land. Het is theater met het gevoel van vakantie, voor alle kinderen en (groot) ouders die niet kunnen wachten om op vakantie te gaan. Vakantiegangers worden onthaald door een stewardess, krijgen een gratis glaasje ranja en mogen meedoen met allerlei workshops. VOORSTELLINGEN WOENSDAG 2 APRIL OM 14.30 UUR – DE TOVERPIANO 7+ Holland Opera uit Amersfoort speelt De Toverpiano. Otto moet van zijn vader de beste pianist van de wereld worden. Gek wordt hij ervan! Locatie: Theater de Stilte | met gratis snoeiharde slagwerk workshop!

WOENSDAG 16 APRIL OM 15.00 UUR – BEET! 6+ Beet! van het Houten Huis is een beeldend verhaal over een schaatswedstrijd. Vol absurde

humor en sprankelende live muziek; voor iedereen die wel eens dreigt te bezwijken onder de druk van het presteren. Locatie: Theater de Stilte | met gratis schaatsles voor helden op sokken.

ZONDAG 20 APRIL OM 15.00 UUR – VLIEGENDE KOE 4+ De Stilte danst de voorstelling Vliegende Koe, een grappig en liefdevol verhaal over hoe kinderen met elkaar omgaan. Want wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? Locatie: PodiumBloos | met gratis dansworkshop

ZONDAG 27 APRIL OM 14.00 UUR – SPINDER 8+ Het Laagland uit Sittard speelt Spinder, een kriebelige theaterthriller met echte insecten. Naar het met een Zilveren en

Gouden Griffel bekroonde boek van Simon van der Geest. Locatie: Theater de Stilte | met gratis workshop ontdek je insectje

WOENSDAG 30 APRIL OM 16.00 UUR – ICARUS 5+ Deze voorstelling van theatergezelschap Kwatta werd beloond met vier sterren. Over het verhaal van Icarus, dat na al die jaren nog steeds niet verveelt. Locatie: Theater de Stilte | met gratis spelworkshop achteraf

KAARTJES Kaartjes kosten €11 voor volwassenen en €9 voor kinderen t/m 12 jaar. Familietickets voor 5 personen zijn €40. Houders van een BredaPas krijgen fikse korting. www.klassetheateruitjes.nl www.destilte.nl

Medicijnen voortaan direct ophalen in het ziekenhuis

Amphia Apotheek opent de deuren in het ziekenhuis op voorraad. Mocht dat onverhoopt een keer niet zo zijn, dan bezorgen we het alsnog zo snel mogelijk thuis.”

VEILIG EN EFFICIËNT MET BEHULP VAN ROBOTTECHNOLOGIE

Amphia Apotheek, locatie Molengracht

BREDA/OOSTERHOUT – Sinds 3 maart heeft het Amphia Ziekenhuis op locatie Molengracht in Breda de Amphia Apotheek geopend. In januari werd deze nieuwe service al geïntroduceerd op de locatie Langendijk van het ziekenhuis. De Amphia Apotheek biedt patiënten de mogelijkheid om direct na een polikliniekbezoek of opname de voorgeschreven medicijnen op te halen in het ziekenhuis. Ook bezoekers kunnen bij de apotheek terecht. “Het ziekenhuis beschikt al jarenlang over een eigen apotheek”, aldus ziekenhuisapotheker Chris Pellicaan. “De ziekenhuisapotheek van Amphia is verantwoordelijk voor zo'n 1.600 verschillende geneesmiddelen, waarvan we er ongeveer 350 zelf bereiden. Tot op heden werden deze geneesmiddelen alleen verstrekt aan patiënten die opgenomen waren in het Amphia Ziekenhuis. Met de komst van de Amphia Apotheek kunnen alle patiënten direct in het ziekenhuis medicijnen ophalen die de behandelend arts voorschrijft.

UP-TO-DATE MEDICIJNVOORRAAD “Niet alleen uit praktische overweging is de Amphia Apotheek een belangrijke nieuwe service voor patiënten”, vult collegaapotheker Wendy van Loon aan. “De Amphia Apotheek stemt de medicatievoorraad af met de medisch specialisten in het ziekenhuis. Hierdoor weten patiënten zeker dat het exacte medicijn wordt uitgegeven dat de behandelend arts heeft voorgeschreven. Daarnaast heeft de Amphia Apotheek in principe elk medicijn dat wordt voorgeschreven

In de Amphia Apotheek op locatie Molengracht wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd robotsysteem. “Door deze robot hebben we het voorraadbeheer volledig kunnen automatiseren. Grote apothekerskasten treft je in deze apotheek dan ook niet meer aan”, vertelt Chris Pellicaan. “Daarnaast ondersteunt de robot de apothekersassistenten bij de receptverwerking. Zij scant het recept en de robot levert het juiste medicijn in de gevraagde hoeveelheid uit. De apothekersassistent kan zich daardoor volledig richten op de voorlichting over een medicijn en het beantwoorden van vragen. En juist die menselijke maat vinden we belangrijk.”

Meer informatie over de Amphia Apotheek en de mogelijkheid om herhaalrecepten online te bestellen is te vinden op www.amphia. nl/apotheek. Daar is ook een filmpje te bekijken waarin onder andere te zien is op welke wijze geneesmiddelen in de apotheek bereid worden en hoe de robot in de Amphia Apotheek werkt.

Open Borrel Speuren naar het Verleden LEOclub

Waar lag de Mosselkreek? Waar zijn de Bleekstraat, Doelsteeg en Vierwindenstraat naar genoemd? Wat waren de Lange Stallen? Waar liep het riviertje de Rulle ? Wie waren Van Cooth en Van Ham? Waar lag het Wapenplein? Nog veel meer wetenswaardigheden komen tijdens deze interessante rondleiding aan bod. Het is de bedoeling dat deelnemers, aan de hand van een oude plattegrond, zelf ontdekken wat er vroeger was en wat er nu nog van te zien is. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de Grote Kerk, Kerkplein 2. Deelname: volwassenen € 3,50; kinderen €

1,75. De rondleiding duurt ± 1½ uur. Ga mee op speurtocht met het Gilde De Baronie! 'Speuren naar het Verleden' wordt georganiseerd door het Gilde De Baronie Breda (www.gildebaronie.nl/ stadsgidsen). Kijk ook op deze website voor: torenbeklimmingen, rondleidingen Grote Kerk en stadswandelingen.

Het annafrij huis is opgericht door Anja en Natasja Frijters, met ieder meer dan 20 jaar ervaring met het zorgen voor dementerende ouderen . Door de jaren heen is de traditionele ouderenzorg zo veranderd dat deze niet meer past bij de visie die zij hebben over zorgen voor dementerende ouderen. Door toegenomen verzakelijking, hogere werkdruk is er in de reguliere zorg te weinig tijd voor de individuele, respectvolle benadering van de dementeren-

de ouderen die zo essentieel is. Anja en Natasja zijn overtuigd dat het anders kan en moet . Het resultaat is het annafrij huis .De individuele benadering van dementerende ouderen en hun mantelzorger staat hier centraal. Wij realiseren ons dat de mantelzorger de oudere uit respect en liefde de zorg geeft die het beste bij de dementerende past . Daarom bieden wij op diezelfde basis onze zorg aan. Er is veel aandacht voor het welzijn van de dementerende ouderen en man-

Op woensdag 26 maart houdt LEOclub de Baronie van Breda een open borrel in Café Publieke Werken. Een LEOclub is een serviceclub voor jonge mensen (tussen 20 en 35 jaar oud) die het leuk vinden om zich in te zetten voor de maatschappij. We komen 2x in de maand bijeen om activiteiten te plannen en gezellig te borrelen. Voor iedereen die interesse heeft, organiseren wij een open borrel. Die vindt plaats op woensdag 26 maart vanaf 20:30 uur in Café Publieke Werken in Breda. Voor meer info, kijk op onze site www.leoclubbreda.com of mail naar info@leoclubbreda.com. Kun je op de 26e niet, geen probleem. Stuur een email naar info@leoclubbreda.com om op een ander moment kennis met ons te kunnen maken.

telzorger. Wij vinden het belangrijk dat de mantelzorger ontspanning kan nemen zodat de dementerende zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Tijdens het verblijf in het annafrijhuis kan de dementerende , net zoals thuis , zijn/haar eigen gewoontes of hobby's voortzetten. Het annafrijhuis biedt een warme, huislijke en veilige omgeving waar dementerende ouderen tijdelijk kunnen verblijven. Wanneer de mantelzorger even ruimte nodig heeft om een periode ontlast te worden of om, heel praktisch, afspraken zoals artsen bezoek, ziekenhuisopname of verjaardagsvisite na te komen, bieden wij de helpende hand.

Ondersteuningsgroepen Nabestaanden na zelfdoding Nabestaanden van zelfdoding blijven in verwarring achter. Het is zeer moeilijk te aanvaarden dat de zelfdoding als enige uitweg werd gezien. Vaak voelen zij zich, vaker dan bij andere doodsoorzaken, verantwoordelijk voor het overlijden en tekort schieten. Nabestaanden vragen zich af of ze signalen hebben gemist en of deze dood voorkomen had kunnen worden. Deze nabestaanden lopen risico om zelf ernstige psychische klachten te ontwikkelen en hebben behoefte aan hulp gericht op hun specifieke vragen en problemen. Om klachten helpen te voorkomen start Indigo Brabant regelmatig een ondersteuningsgroep voor mensen die een dierbare verloren hebben aan zelfdoding. Het doel van deze groep is steun, erkenning en herkenning bij

elkaar vinden en delen van gevoelens van machteloosheid, schuld, schaamte en verdriet. Deelnemers voelen zich hiermee geholpen in het kunnen accepteren en verwerken. Deze groep start op 17 april 2014, van 10.00 tot 12.00 uur op de locatie Teteringsedijk 11 in Breda. De grootte van de groep is maximaal 8 deelnemers en maximaal 10 bijeenkomsten van 2 uur. De volgende ondersteuningsgroepen voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een psychische problematiek starten in de maand april en in de maand mei. * Ondersteuningsgroep Borderline de Baas (voor familieleden en naastbetrokkenen). * (Individuele) zelfhulp met tele-

fonische ondersteuning voor familieleden van mensen met een depressie. * Ondersteuningsgroep Psychische problemen in de familie.

THEMA'S DIE IN DEZE GROEPEN AAN DE ORDE KOMEN ZIJN: - ziektebeeld en behandelingen; - maar vooral: grenzen stellen, communicatie, de zorgrol, balans in afstand en nabijheid, hoe zorg ik goed voor mezelf en voor mijn familielid. Voorafgaand aan deelname vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de begeleiders plaats.

INFORMATIE EN AANMELDEN: Indigo Brabant, telefoon 088 0165202 of via preventieregiobreda@indigobrabant.nl of de website www.indigo.nl/brabant

Politie door rood? Waarschijnlijk maakt u het zelf ook wel eens mee. Een politieauto die door het rode licht rijdt of harder rijdt dan volgens de borden mag. De ene keer mét zwaailichten en sirenes en de andere keer weer zonder. U ergert zich dan misschien en vraagt zich af waarom de politie zich niet aan de regels houdt, terwijl ieder ander dat wel moet doen.

AMPHIA APOTHEEK ONLINE

Een andere kant van Breda

Zondag 30 maart houdt het Gilde De Baronie een rondleiding waarin de geschiedenis van het 'gewone' Breda herleeft aan de hand van niet zo opvallende sporen uit het verleden. De bekende historische monumenten in het stadscentrum zijn niet in de route opgenomen. De gids start deze alternatieve stadswandeling bij de ingang van de Grote Kerk en loopt richting het Van Coothplein.

Voor alle belangstellenden Datum: Zaterdag 12 April 2014 Locatie: 't Klooster Bavel Tijd: 12:00 of 14:30 Prijs: € 15,Per persoon Ten bate van het annafrij huis Breda Inschrijven is mogelijk per mail (marlieschuurmans@gmail.com).

Soms moeten politieagenten verkeersovertredingen maken om hun werk goed te kunnen doen. Ook zonder sirene. (Foto Politie, Bart van Hattem)

ONTHEFFING Als de politie de verkeersregels overtreedt, dan heeft dat een reden. Agenten mogen dit alleen als het noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Meestal gebruikt de politie dan zwaailichten en sirenes, maar soms is dat niet nodig of zelfs onwenselijk. Hoe dan ook, de politie mag het verkeer nooit in gevaar brengen.

MET ZWAAILICHTEN EN SIRENES Uiteraard moet de politie soms snel ter plekke zijn om hulp te verlenen, vaak gaat het dan om levensbedreigende situaties. In

dat geval vragen de agenten toestemming aan de meldkamer om met zwaailichten en sirenes te mogen rijden. Het is uw plicht om deze politiewagens onmiddellijk voorrang te verlenen en zo nodig een vrije doorgang te creëren. Houdt u daarbij rekening met uw eigen veiligheid en de verkeersregels.

'MAAR LIEVER ZONDER De politie probeert het gebruik van zwaailichten en sirenes zoveel mogelijk te beperken omdat bij veelvuldig gebruik de attentiewaarde ervan achteruitgaat: als u continu sirenes hoort, val-

len ze minder op. Ook veroorzaakt het lawaai geluidsoverlast in woonwijken. Nog belangrijk is misschien wel dat daders van bijvoorbeeld een bankoverval of inbraak kunnen vluchten als ze de politie horen aankomen. Andere voorbeelden van situaties waarin de politie verkeersovertredingen maakt zonder zwaailichten en sirenes zijn: ● Parkeren op een trottoir, om bijvoorbeeld een winkeldief af te voeren. ● Negeren van een inrijverbod, omdat aan de andere kant van de straat een voertuig de straat blokkeert. ● Volgen van een auto die zojuist door het rode licht is gereden. Hiervoor moet de politie dus ook het rode licht negeren.

AAN'UIT? Het is mogelijk dat zwaailichten en sirenes tijdens een rit opeens uitgaan. Dit gebeurt als de opdracht is opgelost of omdat er al een eerste politieauto aanwezig is. Of als uit nieuwe informatie blijkt dat de melding minder ernstig is. Dit kan verwarrend zijn voor de medeweggebruikers. Maar ook hier geldt: als het niet strikt noodzakelijk is om met zwaailicht en sirene te rijden, dan doet de politie het niet.

Hyperbare zuurstoftherapie, het best bewaarde geheim in de gezondheidszorg Meer weten? Kom naar de thema-avond “Hyperbare Zuurstoftherapie” bij inloophuis “De Honingraad” J.W. Frisolaan 100 te Breda, op maandagavond 7 april aanvang 19.30 uur. Bent u of kent u iemand die na bestraling bij kanker hier klachten aan heeft overgehouden? Dan kan hyperbare zuurstoftherapie wellicht iets voor u betekenen. Vraag de gemiddelde Nederlander en zelfs de gemiddelde arts naar hyperbare zuurstoftherapie, dan komt vaak de reactie “wat is het precies, hoe werkt het dan en wanneer komt iemand in aanmerking voor hyperbare

zuurstoftherapie?”. Eén van de artsen van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde, Drs. Ariën Hilhorst, zal u uitgebreid voorlichten over alle aspecten van deze therapie. Aanmelding graag via onze website

www.honingraad.nl, per email naar welkom@honingraad.nl of telefonisch: 076 – 565 52 91. De toegang is gratis. De avond duurt van 19.30 – 21.30 uur en vanaf 19.00 staat de koffie klaar.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 8

CRAZY DAYS! DONDERDAG 27 EXTRA KOOPAVOND VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 MAART

DIESEL

JACK&JONES

JEANS

LEREN JACK

HEREN

CRAZY DAYS PRIJS van 109,95 voor

49,

95

PME

39,

95 25,-

CRAZY DAYS PRIJS van 39,95 voor

17,

50

ONLY TRUI 26,95

15,-

JACK&JONES

ONLY

JEANS

VEST

CRAZY DAYS PRIJS van 34,95 voor

10,-

CARS T-SHIRT 29,95

BODY WARMER

CRAZY DAYS PRIJS

PME POLO 69,95

50,-

van 139,95 voor

ONLY

COLOUR PANT

van 99,95 voor

CRAZY DAYS PRIJS

15,-

ONLY TOPJE 21,95

10,-

CRAZY DAYS PRIJS van 59,95 69,95 voor

ONLY

COLOUR PANT

25,-

OUTFITTERSNATION BLAZER

TOP

van 34,

van 19,95 voor

95

CRAZY DAYS PRIJS van 29,95 voor

10,-

7,

voor

15,JEANS 39,95

50

15,-

COLOUR JEANS 44,95 15,-

KLEUREN VAN ARTIKELEN, DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. OP=OP

BIG L SPRANG-CAPELLE | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL KERKSTRAAT 102, SPRANG-CAPELLE | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0416 540440


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 9

Nieuw Ginneken Katern2 Weekblad

Ruimte om in te spelen op de actuele woonbehoeftes

Stand van zaken ontwikkeling van de omgeving Eikberg in Bavel De Gemeente Breda werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan dat de ontwikkeling van maximaal 70 woningen rondom Eikberg mogelijk maakt in dorpslandelijke en landelijke sfeer. Er is ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Een groot aantal kavels wordt kleiner dan 400 m2. In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat het woongebied Eikberg geleidelijk overloopt in het landschap en een eventueel toekomstig bedrijventerrein. Het concept van het ontwerpbestemmingsplan wordt toegestuurd aan de dorpsraad Bavel, de Provincie NoordBrabant en het Waterschap Brabantse Delta. Ook de Werkgroep Eikberg wordt betrokken. Het plan biedt perspectief voor nieuwe woningbouw in Bavel.

Plan Eikberg in Bavel Door Henny van den Broek Nieuwe woningen met tuin in een rustige, dorpse omgeving zijn nog steeds veel gevraagd. Breda biedt voor de ontwikkeling van dit type woningen relatief weinig kansen, maar de randgebieden zoals bijvoorbeeld in Bavel zijn hiervoor juist bij uitstek geschikt. Het plan Eikberg beslaat het gebied tussen de Brigidastraat, Eikbergseweg en weerszijden van de Gilzeweg. Aan de westkant van de Gilzeweg wordt de bebouw-

de kom van Bavel afgerond. Dit krijgt een dorpslandelijke sfeer, met de bedoeling hier een kleinschalige woonbuurt met groen in het midden te creëren. Aan de oostkant komt een overgangsgebied naar het buitengebied. Hier zijn kleinere woonclusters met landelijke sfeer gepland in het groen. Zo blijft er ruimte voor recreatie en waterberging en blijft ook het uitzicht naar het achterliggende landschap in tact. Er kunnen meerdere woontypes en (woon)werkkavels ontwikkeld

worden. Een recreatieve route in oost-west richting verbindt Bavel met het buitengebied.

FLEXIBEL PLAN De woningmarkt laat zien dat nieuwbouwwoningen sneller verkopen als deze aansluiten op de wensen van woningzoekenden. Dat vraagt om een plan dat flexi-

Jeugddiploma's EHBO-A groepen 8

OBS De Klokkebei Dinsdag 21 maart 2014. De eerste officiële lentedag. En op OBS De Klokkebei in Ulvenhout de dag van de eerste officiële diploma-uitreiking dit jaar. Sigrid Vester, voorzitter van de Jeugdraad Ulvenhout, overhandigt 40 trotse leerlingen van de groepen 8 hun Jeugd EHBO-A diploma in de aula van de school. De cursus startte op 7 oktober vorig jaar. Voor het diploma hebben de leerlingen zowel theorie- als praktijkexamen moeten afleggen. Deze zijn op vrijwillige basis verzorgd door Wilma van den Broeck en Floor de Jonge, beiden lid van de EHBO-vereniging Ulvenhout. De instructeurs verzorgden zowel het theorieals het praktijkgedeelte in lessen van één uur op de vrijdag-

morgen. Deze werden vier keer uitgebreid met 1,5 uur verbandleer. Op 21 februari werd het theorie-examen bestaand uit 50 vragen afgenomen. En op 19 en 20 maart volgde het praktijkgedeelte. De jong cursisten werden beoordeeld door een bevoegd EHBO examinator, mevrouw B. Dekker uit Breda. De cursus, waarvoor de leerlingen dit jaar de beschikking hadden over een

eigen lokaal, wordt gegeven onder regie van het Oranje Kruis. Deze organisatie stelt de inhoud van het programma en de exameneisen vast. Allereerst worden de 'Vijf belangrijke punten' uitgelegd volgens welke gehandeld moet worden bij een EHBOoptreden. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de verbanddoos en andere hulpmiddelen. Er wordt geoefend met het behandelen van letsels (waaronder verbrandingen) en (schaaf) wonden, kneuzingen en botbreuken, en het aanleggen van verschillende soorten verbanden. Ook komen oogletsel, bloedneuzen en kleine letsels zoals in-

bel en gemakkelijk aanpasbaar is aan de veranderende vraag. Daarom legt de gemeente in dit bestemmingsplan niet alle kavels tot in detail vast. Het biedt ruimte om in te spelen op de actuele woonbehoeftes. Ook kijkt de gemeente met de eigenaren van de gronden telkens hoe het gebied verder ontwikkeld kan worden,

sectenbeten en splinters aan de orde. Giftige stoffen, stoornissen in het bewustzijn en in ademhaling, en bewusteloosheid staan ook op het programma. En zelfs het stoppen van bloedingen van een groot bloedvat passeert de revue. Verder wordt geoefend met melding doen aan hulpdiensten zodat geleerd wordt alleen relevante informatie door te gegeven. De jonge cursisten hebben hard moeten werken voor hun diploma en ontvingen dan ook van alle kanten complimenten voor hun inzet. Noeska van der Mei en Pieter Visser, leerkrachten van de groepen 8, zijn met recht trots op hun leerlingen. Ze kunnen 16 juni met een gerust hart met hun leerlingen op kamp gaan naar de Ardennen, in de wetenschap dat er in elk geval voldoende EBHO-kennis in huis zal zijn.  (IB)

binnen de dorpslandelijke sfeer. Dat betekent dat de hele ontwikkeling niet helemaal vooraf exact in tijd gepland kan worden. Uiteindelijk zorgt deze aanpak tot een natuurlijke groei van Bavel. Met de reacties van genoemde partijen gaat de gemeente de komende tijd het concept van het ontwerpbestemmingsplan ver-

werken tot een ontwerpbestemmingsplan. Zodra dit ter inzage kan worden gelegd, wordt u hierover geïnformeerd via een Breda bericht, via de Bredase Bode en www.breda.nl. De gemeente houdt ook een informatieavond tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan voor u ter inzage ligt.

Bibliotheek Breda vertelt .... verhalen over Breda Vertellers met luistertolk in 't Houwke! Bibliotheek Breda vertelt ' verhalen over Breda Vele mooie gebouwen verdwenen in Breda maar de verhalen bleven. Ton Rebel en Tom Houtman van verhalenboerderij Arcadia vertellen op 31 maart die verhalen in 't Houwke. Kom onder het genot van een kopje koffie of thee luisteren vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur (ontvangst vanaf 13.45 uur). De lezing wordt ondersteund door een 'schrijftolk', die voor doven en slechthorenden het door de vertellers gesprokene direct op een groot

scherm laat zien. Voor mensen met een slecht gehoor een aanrader om dit eens uit te proberen! Daarna is er van 15.30 tot 16.00 uur voor geïnteresseerden nog een korte lezing door Heemkundekring Paulus van Daesdonck, van wie op deze middag ook een fototentoonstelling over Oud-Heusdenhout te zien is. Entreekaarten (aan de zaal): € 2,50 incl. consumptie en graag tevoren aanmelden via: bibliotheekaanhuis@begintbijjou.nl Voor meer informatie of vervoerswensen: (076) 525 15 00 en www.bibliotheekbreda.nl Centrum 't Houwke, Grote Houw 227, tel. (076) 587 29 24.

&SNEL DRUKWERK

VOORDELIG

EMDEJONGDIRECT.NL

Ontdek al het gangbare drukwerk in één oogopslag en bestel direct met gemak. Wij zorgen voor kwaliteitscontrole en snelle levering, mogelijk tot op de dag van bestelling toe. Kortom een totaalpakket van bestelling tot . nazorg, gemaakt met

passie en vakmanschap

emdejongdirect.nl is een onderdeel van Geslaagd!!!

Koninklijke Drukkerij

Em. de Jong


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 10


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 11

Groter, mooier en toegankelijker

Opening JUMB0 - De Burcht Op woensdag 26 maart wordt een nieuwe vestiging van JUMBO supermarkten geopend in winkelcentrum De Burcht. Drieënhalve week geleden sloot C1000 De Burcht de deuren voor een grootscheepse metamorfose naar een gloednieuwe en grotere JUMBO. Vandaag is het zover, JUMBO open haar deuren voor het publiek. Het voormalige winkelpand is letterlijk en figuurlijk uit haar jasje gegroeid: de supermarkt is met meer dan de helft van het vloeroppervlak toegenomen. De entree is nu ‘naar binnen’ gericht, gesitueerd aan de doorgaande winkelpassage. Deze boulevard van shops en winkels is intussen in zijn geheel doorgetrokken naar de Lunenburgstraat. Op deze manier beschikt het winkelcentrum straks

over vijf ingangen die dagelijks na sluitingstijd dicht gaan. De winkelunits in het nieuwe, nog niet voor publiek geopend, gedeelte van de nieuwbouw krijgen snel vorm. Hier zullen onder andere Slagerij Pieter Kling, Mitra, Marskramer, groentezaak De Gezonde Tafel, Bakkerij Rijngoos en Thomas Cook Travel Shop VakantieXperts hun intrek nemen. In mei staat de verbouwing van Albert Heijn gepland. De supermarkt krijgt meer dan de helft van het aantal vierkante meters erbij. De nieuwe entree wordt eveneens gecreëerd in de winkelpassage. Beide supermarkten beschikken straks over een inpandige laad-en losruimte,

zodat het bevoorraden zo min mogelijk overlast oplevert voor omwonenden. Aan de buitenzijde wordt de strakke vormgeving en uitstraling van het winkelcentrum al duidelijk zichtbaar. Binnenkort is de vloer in de passage aan de beurt, deze wordt geheel vernieuwd en ook de lichtkoepel wordt vervangen door een moderne lichtstraat. Op zaterdag 29 maart feliciteert winkeliersvereniging De Burcht JUMBO met de opening en trakteert het winkelend publiek op koffie met stroopwafels tussen 12.00 en 16.00 uur!

HALLO BURCHT De Burcht feliciteert

Neem ook eens kijkje op ons gloednieuwe website, inclusief aanbiedingen: www.deburchtbreda.nl

HALLO BURCHT De Burcht feliciteert

met de opening en, uh... Koffie?

met de opening en, uh...

Toneelvereniging Ulvenhout met de familie Bruinsma door de bocht

Groeten van de Veluwe Toneelvereniging Ulvenhout kan weer een groot succes toevoegen aan hun toch al rijke historie. Het afgelopen weekend deden zij dat met de komedie in drie bedrijven “Groeten van de Veluwe” van Carl Slotboom. Een klucht die zich afspeelt in 1975. Het jaar van het songfestivalnummer “ ding donge dong”. De tijd dat de bakkebaarden lang waren. Zowel op vrijdag als zaterdagvond hebben de lachspieren van de van de uitverkochte zaal , het zwaar te verduren gehad. De verwachtingen waren weer hoog gespannen en zijn ruimschoots ingelost. Een nieuw item op deze toneelavonden was een V.I.P. plaats met verwennerij. Door een nummer op de toegangskaart werd door loting de gelukkige winnaar bekend gemaakt. Als de gordijnen open gaan worden we verrast door een camping op het toneel. Twee caravans met toebehoren maken het geheel compleet. De zaal waardeert dit natuurlijke beeld en de handen gaan voor het eerst op elkaar. Eric Heestermans en Rob Zieleman hebben dit applaus zeker weer verdiend. Al heel wat jaren bouwen zij vakkundig het toneel op. Dit jaar verzorgden zij zelfs een echte onweersbui op het toneel. Een goed decor is het halve spel zou je kunnen zeggen. De inhoud van het stuk is gebaseerd op twee families. Aan de ene kant een goed gesitueerd gezin met man, vrouw, dochter en een inwonende Oma. Het andere gezin is nogal asociaal met man, vrouw en een zoon, die het toppunt van domheid blijkt te zijn. De gesitueerde familie heeft een prijs gewonnen met een cryptogram. Het blijkt een week vakantie te zijn in een stacaravan op de Veluwe. Kamperen is voor deze mensen met een lux leventje een volslagen nieuwe ervaring. Dat blijkt al gauw als zij op de camping aankomen, gekleed alsof ze naar een galafeest gaan. Oma wil beslist geen voet in de caravan zetten. De schoonzoon, Jan-Hein, zwaar onder de plak van zijn vrouw Mathilde, wil alles in goede banen leiden. Geen telefoon of opgemaakte bedden zorgen er voor dat Oma pertinent weigert de caravan in te gaan. Haar koffer met sierraden sleept ze overal mee. Dochter Clarissa vindt deze nieuwe ervaring wel gaaf, vooral als stagiair, Michiel op de proppen komt. Wanneer deze familie Zwaanswijk een wandeling gaat maken, arriveert de familie Bruijnsma, Vader Sjef, moeder Truus en zoon Boris. Door een vergissing blijken zij hetzelfde nummer caravan te hebben als de familie Zwaanswijk. Ze installeren zich toch in de caravan. Blikjes bier en koffers gaan naar binnen en moeder Truus begint alvast de aardappels te schillen. Alles hebben ze van thuis meegebracht zelfs een vloerkleed en een staande schemerlamp. De kap van deze lamp is te groot en moeder Truus probeert op allerlei manieren de lamp in de ca-

ravan te proppen. Als de andere familie terugkomt begint het verwachte krakeel tussen de twee gezinnen. Michiel de kampbeheerder probeert alles in goede banen te leiden. Sjef Bruinsma verhuist met gezin naar de andere caravan met de nodige kwinkslagen naar de “deftige” familie. Als de nacht aanbreekt gaat iedereen slapen behalve Oma. Zij vertikt het om naar binnen te gaan en valt buiten zittend op haar koffer in slaap. Als in de nacht een hevig onweer losbarst wil Oma wel naar binnen. De deur blijft echter gesloten, met als gevolg dat Oma In de ochtend slapend onder de caravan wordt gevonden. De pantoffelheld Jan-Hein krijgt de nodige opdrachten van zijn vrouw Mathilde die hij braaf met “ja darling” beantwoord. Sjef Bruinsma en stotterende zoon Boris geven de nodige steken onder water naar de overkant. Intussen groeit er een romance tussen dochter Clarissa en Michiel. Door kwaadsprekerij van Boris ontstaat er een breuk tussen de twee geliefden. Boris wilde ook wel eens een mooi meisje kussen. Als de wat domme Truus alleen bij de caravan is krijgt ze bezoek van buurman, Jan-Hein. Deze maakt Truus de nodige avances en wil haar kussen. Op dat moment komt Sjef van het zwemmen terug. Iedereen in de zaal denkt dan , nu gaat er wat gebeuren tussen die twee. Maar nee Sjef stuurt zijn Truus naar binnen om aardappels te schillen en nodigt Jan-Hein uit op een borrel cognac. Na nog wat cognacjes heeft Sjef zijn buurman omgeturnd van zijn slaafsheid voor zijn vrouw. Hij neemt nu zelf de beslissingen. Na een feestje zijn de families echte vrienden geworden en volgt er een happy end. Het stuk bestaat uit drie bedrijven waarvan elk bedrijf in twee scenes. Dit is speciaal gedaan om snel de dag in de avond te doen veranderen en tijdverschil te overbruggen. Als we de rollen de revue laten passeren dan is er een compliment op zijn plaats . De juiste personen in de juiste rol voor hem of haar. Sjef Bruins gespeeld door Wim van Gurp was

een gouden greep. We verwachten altijd veel van hem maar hij heeft zichzelf weer overtroffen. Truus haar rol door Birgit Zieleman moeiteloos gespeeld bracht de nodige lachsalvo's op in de zaal. Birgit kan door haar mimiek als met haar stem net wat extra aan haar rol geven. Boris de stotteraar , Rick Roovers, stond voor het eerst als debutant op het toneel. Hij kreeg veel bijval uit de zaal voor zijn moeilijke stotterende teksten die hij enthousiast en moeiteloos neerzette. Mathilde Zwaanswijk, de bazige echtgenote was voor Cindy van de Meer. Een keer lekker bazen was voor haar een kolfje naar haar hand. Ze genoot van haar inbreng en de toeschouwers ook. Jan Hein Zwaanswijk, de slaafse echtgenoot van Mathilde was een uitgetekende rol voor Guido Kuytert. Ook nu speelde hij zijn rol met natuurlijke enthousiasme. Clarissa Zwaanswijk de dochter, was voor Jill Heestermans geen enkel punt om de verliefde bakvis te spelen. Bij Jill kun je altijd zien dat ze als het ware in de huid van het te spelen typetje kruipt. Oma Zwaanswijk, een echte creatie om te spelen door Jos Goos. Al jaren blinkt zij uit in dit soort rollen. Ook nu weer was ze helemaal ingeleefd in haar Oma rol. Michiel Hulst de stagiair was voor Eric Reinieren een figuur die hij zonder moeite kan nabootsen. Hij straalt altijd rust en zelfverzekerdheid uit ook nu weer, zelfs als zijn tegenspeelster het lachen niet kan laten. Bij een toneelklucht als deze is de souffleur onontbeerlijk. Zeker bij een stuk als dit waar veel korte zinnen een directe reactie vragen van de tegenspeler. Deze taak was toebedeeld aan Wilna van Wagenberg. Bij de vele repetities had zij zich de tekst al helemaal eigen gemaakt. Om alles in goede banen te leiden bij repetities en optredens is een goede regisseur nodig. Deze moeilijke taak werd deze keer voor het eerst opgepakt door Nicole Reinieren. Die hiermee haar man Cornee opvolgde die een aantal jaren de regie verzorgde. Nicole verzorgde al heel veel jaren de grime bij de Sauwelavonden en het toneel. Ook nu weer verzorgde zij samen met Marie José Jochems de grime en de kleding van de spelers. Dat ze meer in haar mars heeft kwam dit weekend duidelijk naar boven. Het was een echte avond om te lachen en te genieten. Toneelvereniging Ulvenhout erg bedankt, we kijken nu al weer uit naar volgend jaar.

P. v.'t.G.

? e i f Kof Bavel bedankt! Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Bavel voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 10 maart tot en met 15 maart 2014 is in Bavel in totaal het bedrag van 2295 euro opgehaald. Wij zijn er erg trots op. Maar zonder uw steun was dit ons niet gelukt. Hiermee levert Bavel een belang-

rijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Het reumafonds is al meer dan 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek. We geven voorlichting, ondersteunen patiënten activiteiten en zijn belangbehartiger voor mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig af-

hankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Daarom is ieder jaar de collecte nodig. Heeft u de collectant gemist en wilt u het reumafonds steunen? Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86RABO0123040000 t.n.v. het Reumafonds in Amsterdam. www.reumafonds.nl. (HvdB)

Stichting Lutoban steunt slachtoffers tyfoon Filipijnen

Tyfoon Hayan ontvangen € 15.057,79 uitgegeven € 16.359,82

Met vereende krachten wordt eerst een school hersteld voordat ze aan hun eigen huizen beginnen

De stichting Lutoban was na de ramp die ontstond door de tyfoon Hayan (op de Filipijnen Yolande) verrast door de vele donaties die de stichting mocht ontvangen. In totaal ontving Lutoban € 15.057,79 en daarnaast ontvingen we nog € 541 voor de stichting Phil4you voor het verzenden van goederen naar de Filipijnen. Een groot bedrag waarvan wij als bestuur vonden dat we dat direct moesten gaan besteden aan de getroffenen in het rampgebied. Tijdens de reis van Mechel en Elly Verheijen kort na de ramp in november konden zij daar al direct de eerste nood lenigen door het verstrekken van voedselpakketten en materialen aan de inwoners van het dorp Mabini, in de gemeente Cadiz op het eiland Negros, voor een bedrag van € 2.411. De schade was daar zo groot, ondanks dat er geen dode-

lijke slachtoffers waren gevallen, dat we daar hulp hebben kunnen bieden aan de wederopbouw van meer dan 50 huisjes. Hiervoor werden golfplaten, schroeven en overige materialen beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 2.933. De ergste ramp voltrok zich op het eiland Leyte. Lutoban heeft in de stad Barugo in de wijk San Isidro in 2010 een school ge-

bouwd. Deze was zwaar beschadigd evenals 4 andere scholen in de buurt. Door inzet van de plaatselijke bevolking die eerst de scholen repareerde en daarna materialen voor hun eigen huisjes kregen hebben we 5 scholen kunnen herstellen en meer dan 70 gezinnen weer aan goed onderdak geholpen. 35 Gezinnen kregen een compleet nieuw huis. Alle mensen die geholpen hebben, hebben dat gedaan omdat ze materialen ontvingen van Lutoban, waardoor er geen arbeidskosten nodig waren. Wij danken Joop Schmidt, die voor ons naar de Filipijnen reisde en onze hulp daar coördineerde, zonder hem hadden wij de hulp niet zo effectief in kunnen zetten. De hulp in Barugo kostte € 11.015. Wij als stichting zijn trots op wat er bereikt is. Dat was niet mogelijk geweest zonder giften die wij van velen van u mochten ontvangen. Helaas is het nog niet voorbij. De schade op het eiland Leyte is nog enorm. Wij concentreren ons op het de gemeente Barugo omdat we daar, via Joop Schmidt, de juiste contacten hebben. Voor nieuwe hulp zijn donaties dus van harte welkom op op bankrekening NL50RABO0132996243 van de Stichting Lutoban. Meer informatie over onze hulp en veel foto's vindt u op onze site www.lutoban.com. JE


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 12

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Milieu

Officiële Bekendmakingen - week 12 Bouwen

• Verleende omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen: Het verbouwen van een bijgebouw aan de Annevillelaan 103, 4858 RA Ulvenhout AC Het bouwen van een woning met bijgebouw aan de Schuttershoefweg ong. (tegenover nr. 4a), 4861 PV Chaam

Datum besluit: 11 maart 2014 12 maart 2014

Bezwaren Door belanghebbenden kan binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift daartegen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Voor de datum van verzending van het betreffende besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Gelijktijdig met een bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (postbus 90006, 4800 PA Breda) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

• Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geven ingevolge artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning: Ontvangstdatum: Locatie / adres: 12 maart 2014 Gaarshof 12, 4855 AW Galder 14 maart 2014 Van Gaverenlaan 25, 5131 CS Alphen

Activiteit(en): Het kappen van 39 bomen Het uitbreiden van een woning

Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Alphen. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met de front-office van de afdeling Publiekszaken.

Verkeer

• Tijdelijke verkeersmaatregel Op zaterdag 26 april a.s. zal ten behoeve van de Koningsdag Alphen georganiseerd door CC Den Heuvel van 08.00 tot 01.00 uur de volgende tijdelijke verkeersmaatregel van kracht zijn: - Afsluiting van de Heuvelstraat aan weerszijde voor doorgaand verkeer uitgezonderd voetgangers. - Afsluiting Binckplein aan de zijde van de Zandstraat.

COLOFON

Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Tele foon: (013) 508 66 66 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

Voor alle persoonlijke contacten een afspraak maken. U kunt dat doen via de website van achter uw PC of telefonisch. Even binnenlopen U kunt even binnenlopen voor het afgeven van een gevonden voorwerp of het doorgeven van een melding. Binnenlopen om een afspraak te maken kan ook altijd. Kijk ook op www.alphen-chaam.nl Algemeen telefoonnummer 013 5086666 Sociale zaken Sociale zaken heeft een eigen telefoonnummer: 013 5083070. Dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u bellen om een afspraak te maken. Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Ad van Boxtel, wijkagent BaarleNassau, Jelle van Abeelen, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 09008844 Noodsituatie: 112

Bijzondere wetten

• Verleende vergunning APV Bijzondere wetten • Een evenementenvergunning en een tapontheffing verleent aan CC Den Heuvel voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 26 april 2014 van 10.00 tot 01.00 uur op het Binckplein te Alphen.

Milieu

• Wet milieubeheer Ter inzage ligt een melding op grond van het Activiteitenbesluit van Dhr R. den Daas, Mastbosstraat 43, 4812 PA Breda , voor een bedrijf aan de Schaanstraat 11 te Chaam.. Voor het inzien van stukken moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met de front-office van de afdeling Publiekszaken.

Overige informatie

• Raadsvergadering dinsdag 25 maart 2014 Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Chaam, 19.30 uur. Agenda 1 Opening en vaststelling van de agenda 2 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 27 februari 2014 3 Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de gekozenen als leden van de raad van de gemeente Alphen-Chaam 4 Afscheid van niet terugkerende raadsleden en afsluiting van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad

• Raadsvergadering: donderdag 27 maart 2014 Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Chaam, 19.30 uur. Agenda 1 Opening en vaststelling van de agenda 2 Beëdiging van de leden van de gemeenteraad van Alphen-Chaam 3 Voorstel tot het aanwijzen van een waarnemend raadsvoorzitter 4 Voorstel tot het benoemen van de leden van de rekenkamercommissie 5 Voorstel tot het benoemen van de leden van auditcommissie De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via www.alphen-chaam.nl.

• Wilt u niets missen? Kijk voor méér informatie op

www.alphen-chaam.nl

• Ophalen snoeihout in het buitengebied van Alphen-Chaam Twee maal in het voorjaar en twee maal in het najaar bestaat de mogelijkheid om op twee locaties snoeihout in te leveren. In bepaalde gevallen wordt het snoeihout ook aan huis opgehaald. De aanbiedregels zijn dan als volgt: - het snoeihout wordt enkel in het buitengebied opgehaald - minimum hoeveelheid snoeihout 10 m3 - maximum hoeveelheid snoeihout 50 m3 - direct vanaf de openbare weg te laden (dus niet op akker of weiland) - het snoeihout mag niet onder bomen of lantaarnpalen liggen i.v.m. de werkhoogte van de

kraan - er wordt enkel zuiver snoeihout opgehaald, dus geen stronken met zand, tuinafval zoals bladeren, gras etc. - het op te halen snoeihout dient vóór 4 april 2014 aangemeld te worden bij de receptie van de gemeente, telefoon 013-5086666 op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Vanaf dinsdag 8 april wordt het snoeihout bij u opgehaald door Van Iersel Biezenmortel. Al naar gelang het aantal aanmeldingen kan dit enkele weken in beslag nemen.

• Inzameling snoeihout in de gemeente Alphen-Chaam Op zaterdag 5 april a.s. biedt de gemeente Alphen-Chaam haar inwoners de mogelijkheid gra¬tis snoeihout in te leveren. Het snoeihout kan tussen 08.00 en 17.00 uur op onderstaande locaties worden ingeleverd: Strijbeek: op het terrein van V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11; Riel: op de composteerinrichting van Van Iersel Biezenmortel aan de Schootjesbaan. Door de ruimere opzet van dit terrein kan hier beter gemanoeuvreerd worden met groot materieel en is er een kortere wachttijd.

tiebewijs worden gevraagd. Alle locaties zullen met afzetlint worden gemarkeerd, en personeel van Loonbedrijf De Schalm zal ter plaatse aanwezig zijn om het aangeboden snoeihout te controleren, en aanwijzingen te geven bij de inzameling.

Het is dus NIET toegestaan om buiten deze dagen snoeihout in te leveren. Met name op de locatie Strijbeek levert dit onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties op. Gelieve hier rekening mee te houden.

Wij hopen dat u op een positieve manier aan deze inzamelingsactie wilt meewerken zodat in het komende najaar aan deze inzameling een vervolg kan worden gegeven. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Afdeling Publiekszaken van het gemeentekantoor te Alphen, tel. 013-5086666 op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Belangrijk: De inzamelingsactie geldt enkel voor de inwoners van Alphen-Chaam. Er kan dus naar een legitima-

Enkel zuiver snoeihout kan worden ingeleverd. Dus geen stronken met zand, tuinafval zoals bladeren, gras etc. Voor een verantwoorde afvoer/verwerking van dit kleine tuinafval adviseren wij u gebruik te maken van uw GFT-container of een compostvat.

• Alphen-Chaam doet weer mee met Landelijke Opschoondag De gemeente Alphen-Chaam doet weer mee met de Landelijke Opschoondag op 29 maart 2014. Rond deze datum (vanaf 26 maart tot en met 5 april) pakt de gemeente - samen met sport- en buurtverenigingen, de scouting en scholen - de overlast van zwerfafval aan. De gemeente Alphen-Chaam is Cittaslow gecertificeerd. Dat wil zeggen dat de gemeente zich in een aantal opzichten kwalitatief positief onderscheidt van andere gemeentes. Een aantrekkelijke (leef) omgeving is er daar één van. Om die leefomgeving nog verder te verbeteren heeft de gemeente plannen om bijvoorbeeld de rotondes aan te kleden en het groenbeheer aan te passen op streekeigen planten. Ook wil de gemeente stimuleren de voortuinen aan te kleden en de wildgroei van reclameborden tegengaan. Het moge duidelijk zijn dat ook het opruimen van het zwerfafval prima past binnen de Cittaslow aanpak. Landelijk probleem Zwerfafval is al jarenlang een landelijk probleem waar veel mensen overlast van ondervinden. Het geeft een smerig en slordig gezicht, vervuilt de openbare omgeving en het kost geld om het alle-

maal regelmatig op te ruimen. In 2010 heeft Alphen-Chaam de plaatsen waar zwerfafval liggen geinventariseerd op basis van onderzoek en reacties vanuit de bevolking. € 50,- voor de clubkas Potentiële deelnemers krijgen van wethouder Ton Braspenning een schriftelijke uitnodiging om aan de schoonmaakactie deel te nemen. De eerste 15 verenigingen die zich aanmelden krijgen een bedrag van € 50,- voor de clubkas. Zolang de voorraad strekt, krijgt elke deelnemende groep 3 knijpers om het zwerfafval op te pakken en drie veiligheidshesjes. Het opruimen van het verzamelde afval neemt de gemeente voor haar rekening evenals de publiciteit rondom deze actie. Aanmelden Aanmelden kan tot 22 maart per e-mail: meldingen@alphen-chaam.nl of telefonisch: 0135086666 op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur bij de frontoffice vergunningverlening. Als er meer deelnemers zijn voor een bepaalde wijk wordt in goed overleg een alternatieve route gekozen

Overige informatie

• Hoorzitting commissie bezwaarschriften

• Samen er gezellig op uit met de Opstapbus !

De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften maakt bekend – onder voorbehoud van wijziging dat de kamer Alphen-Chaam op maandag 31 maart 2014 voor een zitting bijeenkomt in het gemeentekantoor te Alphen.

Wat begon als een initiatief voor een rolstoelauto in Chaam is uitgegroeid tot een bus om samen boodschappen te doen en uitstapjes te maken voor alle 55-plussers en mindervaliden in AlphenChaam. De Opstapbus (in andere gemeenten heet de bus van het Nationaal ouderfonds ‘BoodschappenPlusBus’).

De agenda luidt als volgt: 18.15 uur: Bezwaarschrift van Stichting Peuterspeelzaal Galder-Strijbeek, gericht tegen het besluit van het college tot het verlenen van een subsidie voor het jaar 2014; 18.45 uur: Bezwaarschrift van Flipse Izeboud advocaten, namens C.Oomen en C. de Jong, gericht tegen het verlenen aan Le Sage Holding BV van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan De Leeuwerik 8 te Bavel AC. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de secretaris van de commissie, bereikbaar op telefoonnummer 013-5075285.

Elke deelnemer betaalt jaarlijks een contributie van €15,-. Het boodschappen doen kost €3,- per keer. Na het winkelen wordt altijd ook nog even gezellig een kopje koffie gedronken. Deelnemers worden thuis opgehaald en ook weer veilig thuisgebracht. Opgeven & aanmelden Per activiteit kunnen belangstellenden zich van tevoren opgeven. Telefonisch 06 – 5303575 op de dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. E-mailen kan ook: info@opstapbusac.nl Ook vrijwilligers (chauffeur en/of begeleider) kunnen zich via dit telefoonnummer of het genoemde e-mailadres aanmelden.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 13

Promsconcert Ulvenhout Op vrijdagavond 11 april vanaf 20.15 uur organiseert Harmonie “Constantia” in samenwerking met Zangvereniging “Nootwaar”, een combo en diverse solisten een grandioos Promsconcert in de grote zaal van Sport- en Partycentrum Jeugdland. De toegangskaarten, inclusief een consumptie, kosten € 5,-- en zijn verkrijgen in de Taveerne op Jeugdland of te reserveren via kaartverkoop@harmonie-constantia.nl.

Het Promsconcert belooft een geweldige happening te worden, waarbij maar liefst 24 muziekwerken ten gehore gebracht zullen worden, in diverse genres en stijlen, uiteenlopend van licht klassiek, ballades, evergreens, jazz, pop, rock en populaire Nederlandse nummers; een gevarieerd programma zoals bij een Promsconcert gebruikelijk is. Vorige week heeft u via een artikel in dit weekblad nader kennis kunnen maken met het koor “Nootwaar”. Deze keer wat informatie over de deelnemende solisten, die door de harmonie begeleid zullen worden, mede ondersteund door het combo van Frans Oomes and Friends. Ireen van Bijnen is een klassiek sopraan. Ze is geboren in 1969 te Breda en groeide op in Ulvenhout in een muzikaal gezin, die allen lid zijn of waren van Harmonie “Constantia”. Ze kreeg hobo-les aan de Muziekschool in Breda en van 1984 – 1989 speelde ze hobo bij de harmonie. Zij zong al vroeg in een kinderkoor en volgde blokfluitles en later pianoles. Tijdens haar middelbare schooltijd aan de Nassau S.G. te Breda was Ireen meermaals pianiste in het combo van de Nassau-musical. Na haar eindexamen VWO in 1987 ging Ireen muziekwetenschap studeren aan de Universiteit van

Amsterdam. Daarnaast zong ze in kamerkoor Alkan. Daar ontstond haar liefde voor de vocale muziek. Zij nam zanglessen bij Mildred Aikema en verlegde haar zangterrein naar het Nederlands Studenten Kamerkoor, Cappella Amsterdam en naar het Fayrfax Vocaal Ensemble. Ook is Ireen nog steeds organist bij het Gemengd Koor Ulvenhout. Toen de kinderen groter waren ging ze steeds meer solo zingen. Sinds 2003 is Ireen verbonden aan de Vocal Company, aanvankelijk als zangeres, en sinds 2004 is zij één van de muzikaal leiders. In 2004 richtte zij kinderkoor Xing op. Nog weer later begon Ireen met het geven van blokfluit- en pianolessen, naast haar groeiend aantal optredens als klassiek sopraan. Vanaf het seizoen 2011/2012 is Ireen vocal coach van de Glee-club bij danscentrum Colijn. Sinds 2012 werkt Ireen voor de stichting “Xing uit het hart”, die zangoptredens organiseert voor mensen die in zorginstellingen verblijven. Het is voor Harmonie “Constantia” een bijzondere eer dat Ireen als zeer muzikaal getalenteerd oud lid enthousiast heeft toegezegd om mee te doen aan het Promsconcert. Ireen gaat zingen de bekende en mooie Habanera “L'Amour est un Oiseau Rebelle” uit de opera “Carmen” en de ver-

tederende song “Think of Me” uit de musical “The Phantom of the Opera”. Daniëlle von Stockhausen is geboren in 1971 en opgegroeid in Noord Brabant. Voor zingen heeft ze altijd een groot talent gehad maar ze koos ervoor om eerst haar talent voor dans te gaan ontwikkelen. Op haar 18e rondt Daniëlle de opleiding tot Jazz dance docent af. Ze gaat aan de slag als docent maar ook als uitvoerend danseres en werkt mee aan vele grote en kleine producties. Toch mist Daniëlle het zingen en gaat zanglessen volgen. Ze krijgt de geweldige kans om voor een lange periode in te vallen bij theaterband “De Nacht van de Natte Zakdoek” en na 15 jaar toert ze hiermee nog steeds door het land. Naast de optredens met de band heeft ze zich enorm ontwikkeld op zanggebied en volgt lessen bij Jeroen Manuhutu. Tevens werkt Daniëlle mee aan korte musicalproducties en is ze veel gevraagd gast solist bij verschillend gezelschappen. Recentelijk heeft ze haar talent gebundeld en gebruikt ze haar veelzijdigheid en zeer ruime ervaring om amateur zangers te coachen en te begeleiden. Ze werkt ook mee als regisseur aan een aantal grote projecten. Hoogtepunt van haar

carrière tot nu toe, is haar eigen theatershow “She's All That”, waarmee ze in 2007 in het theater stond. Daniëlle gaat op het Promsconcert zingen het temperamentvolle “Superduperlove” van Joss Stone en contrasterend hiermee het wat rustiger popnummer “Hurt” van Christina Aguilera. Wouter van Aert is in het dagelijks leven accountmanager en in zijn vrije tijd zo veel mogelijk zanger. Hij is woonachtig in Limburg maar is geboren en getogen in Bavel. Door zijn deelname aan de promsconcerten “Bavel izz Music” kwam Wouter bij Coverband “De Bijtels” waar hij bijna 5 jaar leadzanger van is geweest. Daarnaast zingt hij sinds 2009 ook bij de band “De Nunentaler Schurzenjager”. Bovendien heeft hij opgetreden tijdens de tournee van radio 538 voor Warchild in Alphen aan de Rijn. Hij vindt het leuk om projecten te doen zoals de apres ski tempel van Flachau, promsconcerten in Bavel, Boxtel, Roermond en nu ook in Ulvenhout. Hij heeft er veel zin in en gaat zingen de aandoenlijke song “Use Somebody” uit “The Lion King” en het swingende “Bouna Sera / Oh Marie” zoals André Hazes het zong, met de saxsolo door onze eigen muzikant Bindert Blauw. Nog twee jeugdige leden van Harmonie “Constantia” zullen ook als solist voor de eerste maal optreden. Titia van Vucht op trombone en Christian Porro op de altsax (beide 13 jaar) zullen ten gehore brengen het Allegro en het Rondo uit “Concertino” van André Waignein. Heel veel waardering voor hun durf en elan om voor een groot publiek te spelen. Alle solisten worden begeleid door de harmonie, die onder leiding staat van Bjorn van Pruijsen. Voor Bjorn is het zijn laatste officiële optreden met Harmonie “Constantia”. Zijn afscheidsconcert wilde hij graag in de vorm van een Promsconcert. Na afloop van het concert is er nog een nazit waarbij de folkgroep “Navenant” uit Breda de liefhebbers met hun gezellige nostalgische en swingende muziek vermaken. De hele avond moet een fantastisch muzikaal feest worden. Als u dit niet wilt missen, koop of reserveer dan tijdig toegangskaarten, want vol is vol. Wilt u meer weten over Harmonie “Constantia” bezoek dan de website: www.harmonie-constantia.nl of kijk op facebook. JP

Foto- expositie Fotoclub Terrein Van der Zwaard Wat doet projectontwikkelaar Nieuw-Ginneken De jaarlijkse foto-expositie van fotoclub Nieuw-Ginneken vindt dit jaar plaats op zaterdag & zondag 29 en 30 maart in de grote zaal van 't Klooster te Bavel. Met de foto-expositie laten leden weer het beste werk van afgelopen jaar zien. De expositie zal daarvoor op een bijzondere manier worden ingericht.

Ubuntu Bavel. Tijdens de expodagen, kan een bod op foto's gedaan worden om een of meerder foto's te kopen. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Ubuntu. Kijk ook eens op de website: www.fotoclubnieuwginneken.nl. HvdB

De expositie is geopend op zaterdag van 13.00 – 17.00 uur en zondag van 11.00 – 17.00 uur. Sociaal Cultureel Centrum 't Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel. Naast het fotowerk van de clubleden, wil fotoclub NieuwGinneken zich tijdens deze fotoexpositie inzetten voor Stichting

met vastgesteld bewonersadvies Ginneken?

Hoe oprecht is de toezegging van projectontwikkelaar Blauwhoed om samen met omwonenden invulling te geven aan een nieuwe ontwikkeling in het Ginneken? Het gaat om de herontwikkeling van het terrein van de voormalige tuinderij Van der Zwaard. Leefbaar Ginneken gaat dit op de voet volgen en ondersteunt van harte de inbreng van de omwonenden. In 2009 spraken inwoners van het Ginneken zich uit over de toekomst van hun wijk. De gemeente vertaalde dit advies in een nieuw bestemmingsplan Ginneken. We bevelen van harte aan dit advies ook nu mee te nemen. Wij zijn benieuwd naar hoe we op het terrein van Van de Zwaard de eigenheid van het

13 april 2014 van 11.00 tot 15.00 uur

Ginneken terug gaan zien. De projectnaam 'Tuin van de Baron' lijkt aan te geven dat het gaat om wonen in het groen. De omwonenden willen zich verenigen in de stichting omwonenden tuinderij Ginneken. Onze kennis en ervaring geven we hen graag mee. Meer weten? kijk dan op www.tuinderijginneken.nl.

Zaterdag 29-3

Rommelmarkt Princenhage's Halfvasten prijzen gala Mannenkoor in De Koe in Ulvenhout Ook dit jaar organiseert het Princenhage's Mannenkoor weer een rommelmarkt in Princenhage. Plaats: Gemeenschapshuis De Koe in de Ambachtenlaan. Een gezellige markt die zich karakteriseert door een veelzijdigheid en diversiteit van allerlei oude bruikbare en nieuwe spullen. Een gelegenheid ook voor verzamelaars van voorwerpen uit grootmoederstijd en andere hebbedingetjes. Er zijn verschil-

lende kramen die bemand worden door leden van het koor, waarbij de prijzen verrassend laag zijn en blijven. Verder is er voor iedereen de gelegenheid één kraam (€ 14,--), of voordelig twee kramen naast elkaar (€ 25,--) te huren. Heeft U hiervoor belangstelling, neemt U dan contact op met Ad Bastiaansen, telefoon: 076-5421756. Tot ziens op 13 april in De Koe van 11.00 tot 15.00 uur.

Aanstaande zaterdag 29-3 organiseert de SUC in de Flamingo bar het gebruikelijke halfvasten bal met daarbij de uitreiking van het prijzengeld voor de optocht deelnemers. Na vele jaren georganiseerd te zijn door Nadorst heeft de SUC nu de organisatie overgenomen. 21.00 uur start er een gala avond, hiervoor vragen we de bezoekers in gepaste kleding te komen. Avond kleding

is niet verplicht maar wel zeer gewenst. De aankleding van de Flamingo bar zal in stijl zijn, verder hebben we nog een aantal verrassingen voor jullie . Rond 23.00 uur zal er een lopend buffet worden gepresenteerd, met aansluitend het uitreiken van het prijzengeld. Wij hopen u allen zaterdag avond te ontmoeten. Stichting Ulvenhouts Carnaval.

Natuur rond het Markdal Info: 06-40007219 DRIE TROOSTVOGELS Ooit las ik in een tijdschrift dat vogels kijken goed is voor de ziel. Degene die die uitspraak deed was een Amerikaanse man die in zijn jeugd heel veel ellende had meegemaakt. Veel ruzie thuis, ouders die met slaande deuren een echtscheiding doormaakten en ik geloof dat hij ook nog een broertje was verloren of zoiets. Kortom, heel veel om te verstouwen voor een jongen van een jaar of twaalf. Gelukkig kon hij vanuit zijn huis de bossen in en daar zwierf hij dan rond en keek naar vogels. Dat bracht hem een existentiële troost en heeft hem door die moeilijke periode heen geholpen. Nu ben ikzelf zo gelukkig dat ik dergelijke zaken als kind niet heb meegemaakt, maar de troost van het buiten ronddolen, vogels kijken en misschien wat nieuws ontdekken (hoewel dat niet eens het belangrijkste is) ken ik maar al te goed. dat begon als kind en het is er nog steeds: zit er iets tegen, heb ik zorgen, dan vlucht ik er een paar uur van weg. Ik loop of ik fiets, ik denk met mijn voeten en mijn ogen en oren staan verder open dan gewoonlijk. Sommige vogels zijn effectiever in het verjagen van somberheid dan andere: die heb ik troostvogels genoemd en ik wil het hier over drie ervan hebben. De eerste is de tjiftjaf die ik afgelopen week voor het eerst weer heb horen zingen dit voorjaar. Het troostend vermogen van de tjiftjaf is niet altijd even groot. Later in het jaar wordt je soms gek van ze, omdat ze overal te horen zijn en ze soms de geluiden van de andere vogels overstemmen: lastig als je broedvogels wilt inventariseren. Maar die eerste tjiftjafs zijn geweldig. Met hun simpele liedje verkondigen ze het einde van de winter en het onvermijdelijke aanbreken van de lente: een reden om optimistisch te zijn. De tweede troostvogel is ook een klein zangvogeltje, met zo mogelijk een nog saaier verenpak dan de tjiftjaf, bruin en grijs. Maar toen ik op een heldere dag in januari de tuin in liep, was het alsof ook de heggenmus door had dat de dagen langer aan het worden waren, want daar zat hij te zingen, met zijn heldere stem. Een heerlijk geluid vol onstuimige levenslust: mijn dag was meteen weer goed. Overigens is de heggenmus best een lastig beest om te

vinden. Je weet dat ze op heel veel plekken moeten zitten, maar je hoort ze minder vaak dan je zou verwachten. Misschien toch maar weer wachten op mooie heldere dagen. Tot slot een troostvogel die wat groter is. Aan het eind van de voorjaarsvakantie stond ik op een avond buiten op een parkeerterrein bij hotel Brabant. Het was al donker, even na negenen, toen ik een vreemd geluid hoorde. Ik herkende het niet meteen, maar toen ik opkeek, op zoek naar de bron van het geluid, zag ik ze boven de Heerbaan: kraanvogels! Ongeveer 140 waren het er, ze vlogen maar op ongeveer 30 meter hoogte en ze waren duidelijk zichtbaar in het licht van de stad. Wat een prachtig gezicht! Vorig jaar was er in maart een record aantal kraanvogels gezien, maar had ik ze allemaal gemist, maar nu, totaal onverwacht, op een plaats waar ik ze niet had verwacht vlogen ze over. Vogels kijken is misschien een naïeve hobby, vooral geschikt voor 12-jarige jongens, zoals Marco Kamphuis in zijn roman “Havik” beschrijft. Maar in tegenstelling tot die auteur zal ik er geen afstand van nemen. Het zal voor mij een bron van vreugde, troost en optimisme blijven. Leo Nagelkerke, West Brabantse Vogelwerkgroep

MARKANDALLETJES * De ooievaars blijven druk bezig met het nest en parend met elkaar. Ondertussen heeft de gemeente Breda voor extra huisvesting gezorgd. Paalmast neergezet op oost oever van de Mark, naast de A-58. Goede zaak! ** J. van de Schans zag een lepelaar bij het Merkske. In de nieuwe vennen die Staatsbosbeheer daar aangelegd heeft. Zo doen ze goed dienst. *** Zaterdag 29 maart opschonen bermen door Mark en Leij. Start 9.00 Marktplein Chaam. Nuttig én gezellig!!! **** 2 april, vroege vogel (geluiden) excursie van West Brabantse Vogelwerkgroep. Aanmelden Marjo Lips, 076 – 5150627, 06 – 83036803. ***** Lezing “West Brabantse Beken”, KNNV ism IVN Mark&Donge. maandag 7 april 20u, De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. ****** Gemeenteraden gaan nu bestuursprogramma's maken. Zouden ze ook aan natuur, landschap en Markdal denken? Joop van Riet

Stichting De Baviaonen Bavel

Evaluatiebijeenkomst voor alle optochtdeelnemers In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de evaluatievergadering voor alle optochtdeelnemers op vrijdag 28 maart om 20.30 bij 't Karrewiel. Alle optochtdeelnemers zijn van harte

uitgenodigd om hier terug te komen blikken op carnaval in het algemeen en de 'Tocht der tochten' in het bijzonder. Alaaf'' Stichting 'De Baviaonen'

De Russische ziel in de muziek

Pianofestival Breda 2014 Zondag 13 april 2014 vindt in “Acustica” aan de Korte Huifakkerstraat 2 te Breda de tweede editie van het Pianofestival Breda plaats. Thema voor deze dag is ''De Russische ziel in de muziek''. Het evenement begint rond 13.00 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een gezellige borrel. Toegang is gratis. Het Pianofestival Breda is een festival voor amateurpianisten van alle leeftijden. Het thema is 'piano vierhandig' op één of twee piano's. Plezier in musiceren staat voorop. Tijdens het voorprogramma, dat om 13.30 uur begint, spelen jonge pianisten de 'parafrases' van Borodin, Rimsky Korsakov en Cui en worden “Die Jahreszeiten” van Tschaikovsky uitgevoerd door leerlingen van de pianoklas van het conservatorium van Tilburg. Aansluitend kunt u genieten van een optre-

den van de Russische ballerina Sanja van Mensvoort. Om 15.30 uur treden de pianisten Jelena Bazova, Tanya Novomirskaya en Nadia Rutkovska op. Zij zullen werken spelen van onder andere Rachmaninov, Katchaturian en Schostakowitsch. Een opwindend concert op één en twee piano's. Het belooft een heerlijke middag te worden in Russische sfeer met poëzie, literatuur, beeldende kunst van Tatjana Korchagina, dans, Georgische wijnen, wodka en heerlijke hapjes.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 14

‘Alle energie gaat naar de kwaliteit van de baan.’

Golfcentrum Dongen viert haar eerste verjaardag met een open dag Een jaar geleden werd Toine eigenaar van de golfbaan, die toen in een enigszins deplorabele staat verkeerde. Hij trok de ervaren Eric Lupker aan om de dagelijkse gang van zaken op zich te nemen. Na een jaar telt de vereniging die er huist meer dan 300 leden. “Groeien gaat langzaam, maar we krijgen veel mond tot mond reclame en betere kun je niet hebben”, aldus Toine.

Best betaalbare

9 Holes golfbaan A-status “Dan kun je wel een heel duur en chique clubhuis hebben, maar als vervolgens de baan niet deugt ben je natuurlijk nog nergens. Uiteindelijk kom je om te golfen. En als je weet dat hier mensen uit het hele land komen spelen dan zegt dat iets over de kwaliteit van de baan en jazeker, ook over de gemoedelijkheid die hier heerst.” Manager Eric Lupker en eigenaar Toine Berkelmans zijn het roerend met elkaar eens en de feiten die ze noemen liegen er ook niet om.

OPEN DAG

De baan in Dongen heeft een zogenoemd ‘open karakter’. Natuurlijk wordt het hele complex omzoomd door groen, zoals dat van de Duiventoren, maar veel bomen en struiken staan er niet op het terrein. “We zijn wel ietsje meer aan het aanplanten, maar we mogen de open structuur niet teveel geweld aan doen van de gemeente, dat was de eis toen we hier begonnen”, aldus Toine. Negen holes (par 36) met de A-status, een oefenbaan van zes holes (par 3), een gloednieuwe driving range met veertien afslagplaatsen die deels overdekt is en verlicht, een gezellige horecazaak met een enorm terras waar de zon de hele dag schijnt. “En we behoren tot de best betaalbare baan van Nederland.

Zondag 30 maart 12.00 - 17.00 uur

Gratis clinics, demo’s en gebruik oefenfaciliteiten Tarieven 2014 7 dagen per week/geen weekendtarief: 9 holes grote baan ......................................e 17.50 18 holes ........................................................ e 29.00 Par3 baan ...................................................... e 6.00 Speel recht op jaar basis all-in ..................e 675.00 Of op jaarbasis 60 euro per maand Eenmalige aanbieding, voor nieuwe leden Van april t/m december ................. e 475.00 euro www.golfdongen.nl - info @golfdongen.nl gelegen aan Steenstraat/Zandeweg 2 Dongen Voor reservering en of informatie: 0162-320783


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 15

GRATIS GOLFLESSEN OP ZONDAG 30 MAART

VAN 12:00 TOT 17:00 UUR BIJ GOLFSCHOOL DONGEN Geen aparte weekendtarieven

(foto’s Wim Vermeeren)

Voor 17,50 euro kun je de negen holes lopen, voor slechts 29 euro 18 holes. En dat zeven dagen per week, dus er gelden geen aparte weekendtarieven. En wie lid wil worden betaalt 675 euro per jaar of 60 euro per maand bij een jaarcontract. Of dat duur is? Ja, als je een keer per jaar komt wel, maar als je twee keer per week komt is het spotgoedkoop”, aldus Eric. Golfvereniging Dongen is er dus ‘thuis’ en organiseert tal van toernooien, veelal afgesloten door een gezellig feest. “We hebben een complete keuken tot onze beschikking en alles kan geregeld worden. Vorig jaar hadden we nog een barbecue met 200 mensen.”

PGA Erkende Golfschool

Golfschool Dongen is een PGA erkende Golfschool. Dit kwaliteitskeurmerk wordt alleen aan golfscholen toegekend wanneer de lessen worden verzorgd door PGA geschoolde golfprofessionals die werken volgens het NGF 9-stappenplan en zich daarnaast jaarlijks bijscholen om zodoende up to date te blijven m.b.t. het lesgeven en coachen op ieder niveau. “Onze PGA Golfprofessionals zijn Robbert Diepen en Stein Vugts. Zeven dagen per week staan ze ter beschikking om u te begeleiden. Als startende golfer kunt u deelnemen aan de ‘introductiecursus’ of ‘stap 1 baanpermissie cursus’. Speelt u al langer en wilt u de volgende stap zetten? Maak dan een afspraak voor een persoonlijke intake en nul-meting om te zien in welke stap van het 9-stappenplan u kunt instromen. Robbert en Stein maken vervolgens, in overleg met u, een persoonlijk lessenplan. Tijdens de les is gebruik van alle faciliteiten en materiaal inbegrepen. Daarnaast worden de lessen ondersteund met video analyses, training aids en de nodige documentatie. Bent u jong of oud, beginner of gevorderd? Iedereen is welkom en krijgt de aandacht die hij of zij verdient. Meer informatie vindt u op de website van Golfschool Dongen.

Open dag

Op 30 maart aanstaande, twee dagen voor de officiële verjaardag, houdt Golfcentrum Dongen een open dag. PGA golfprofessionals Robbert Diepen en Stein Vugts zullen tijdens deze dag gratis golflessen geven. Zowel voor beginners als gevorderden is er een programma. Dus wilt u kennismaken met deze mooie sport of ervaren hoe de golfprofessionals van Golfschool Dongen lesgeven? Kom dan langs!! Maar er is meer te

beleven. Er worden demonstraties en clinics gegeven en iedereen mag gratis gebruiken maken van de driving range en de PAR 3 baan. “Bovendien hebben we voor nieuwe leden een heel mooie aanbieding. Wie zich op 30 maart aanmeldt als nieuw lid betaalt eenmalig slechts 475 euro. Voor dat bedrag kunt u spelen tot en met 31 december 2014.” Jong, oud, man, vrouw … iedereen is meer dan welkom bij Golfcentrum Dongen. En wat nog veel

belangrijker is: Iedereen die er komt voelt zich ook werkelijk welkom. Geen gedoe, geen poeha maar wel kwaliteit! Kijk maar eens op www.golfdongen.nl en nog beter: Kom naar de open dag op 30 maart tussen 12.00 en 17.00 uur! Zandeweg 2 in Dongen, telefoon 0162-320783.

Zandeweg 2 • 5107 NV Dongen • T. 0162-320783 WWW.GOLFDONGEN.NL


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

Dorpsraad Ulvenhout

Verbetering in Uw woonomgeving? Geef het door

JAARLIJKSE SCHOUW IN ULVENHOUT De Dorpsraad Ulvenhout inventariseert in samenwerking met de Gemeente Breda, afd. Stadsbeheer jaarlijks verbeterpunten voor de woon- en leefomgeving in Ulvenhout. Hierbij moet u denken aan groot onderhoud van stoepen, fietspaden, wegen, plantsoenen en algemene openbare ruimten in Ulvenhout. Zo zullen er ongetwijfeld ook bij u wensen leven en knelpunten

worden ervaren, waarvan naar uw mening de Gemeente Breda afd. Stadsbeheer op de hoogte moet zijn en er ook iets aan moet gaan doen.

DAAROM IS UW MEDEWERKING VAN BELANG Samen met Dhr.Snijers, gebiedsbeheerder van de afd. Stadsbeheer, gaan Toon Goos, de wijkagent en Carla Vuijk op 17 april Ulvenhout verkennen op

PAGINA 16 zaken die verbeterd moeten worden dan wel aandacht moeten krijgen. Namens de Dorpsraad verzamelt Carla Vuijk al uw opmerkingen. Tijdens de schouw zullen deze onder de aandacht worden gebracht van de gebiedsbeheerder. Deze beslist dan of onmiddellijk actie wordt ondernomen of dat op termijn naar een oplossing wordt gezocht. Het kan ook zijn dat er geen aanleiding is om tot actie over te gaan. De Dorpsraad zal u laten weten wat de gebiedsbeheerder heeft beslist. Heeft u eerder een melding gedaan en niet tevreden over het resultaat, dan horen wij dat ook graag. Carla Vuijk is te bereiken op email: carlav.vdv@ ziggo.nl of tel. 076 5651398. U kunt ook contact opnemen via onze site http://dorpsraad.ulvenhout.com/ hier is ook het schouwverslag van 2013 te bekijken.

MELDPUNT Zaken die een snelle oplossing vragen kunt u het gehele jaar door melden bij het meldpunt van de gemeente Breda tel:14076 of via het meldingsformulier op www.breda.nl want deze worden niet meegenomen in de schouw (te denken aan lantaarnpalen die niet branden, losliggende tegels, verkeersborden die vuil zijn etc. etc.) De Dorpsraad is erg benieuwd naar uw reacties. Graag voor 7 April doorgeven.

Jonge musici op Breda Jazz Festival

Jazz at the Castle Talent Award Drie organisaties hebben de handen ineen geslagen met als doelstelling het ontwikkelen van talent van jonge musici op het gebied van jazzmuziek. De Stichting Jazz at the Castle, de Nieuwe Veste en het Breda Jazz Festival hebben elkaar gevonden, om een project te starten dat zijn bekroning moet vinden in een optreden tijdens het Breda Jazz Festival, door het toekennen van een Talent Award aan het meest aansprekende talent. Het project is inmiddels gestart. De Nieuwe Veste heeft uit haar leerlingenbestand van leerlingen jonger dan 25 jaar een aantal ensembles samengesteld op het gebied van jazz- of aanverwante muziek. Deze ensembles worden in de aanloop naar het Jazz Festival intensief begeleid door docenten van de Nieuwe Veste. Deze ensem-

bles presenteren zich tijdens het Jazz Festival op een Nieuwe Veste/Jazz at the Castle podium, op vrijdagmiddag op de Grote Markt. Een vakjury kiest dan die musicus uit die het beste aan eerder vastgestelde criteria als muzikaliteit, improvisatie, virtuositeit, samenwerking met andere musici, uitstraling e.d. voldoet. Er is een eer-

ste en een tweede prijs. De winnaars ontvangen naast de Award een geldbedrag dat besteed moet worden aan muzikale vorming, zoals extra lessen, masterclasses, instrumenten enz. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om tijdens het Breda Jazz Festival op te treden met een van de surprisebands en later ook tijdens een van de reguliere concerten van Jazz at the Castle op de KMA. Met dit project beogen de drie organisaties een bijdrage te leveren aan de verjonging van de Jazzscene in Breda. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het bedrijf Interflon, sponsor van Jazz at the Castle.

'Blaasmuziek is cool'

Scholenproject Harmonie Constantia Harmonie 'Constantia' verzorgt ook dit jaar weer in samenwerking met Muziekschool De Nieuwe Veste een muziekproject op de beide Ulvenhoutse basisscholen De Rosmolen en De Klokkebei. Afgelopen vrijdag is het project van start gegaan. PROJECT 'BLAASMUZIEK IS COOL' De kinderen van groep 5 maken in dit project kennis met blaasmuziek in het algemeen, met koperen en houten blaasinstrumenten en met slagwerk. De lessen worden gegeven door gespecialiseerde docenten van muziekschool 'De Nieuwe Veste' en door André Damen, muziekleerkracht op 'De Rosmolen'. Zeer speciaal is de instrumentencarrousel, op dinsdag 15 april in de Rosmolenschool, waarin de kinderen allerlei instrumenten zelf mogen uitproberen. In de vijf lessen leren de kinde-

ren ook een aantal liedjes, die met begeleiding van de Harmonie tijdens het slotconcert worden uitgevoerd. De kinderen van groep 6 kennen de liedjes nog van vorig jaar. Die worden natuurlijk nog wel herhaald en zij leren ook nog een nieuw lied. Voor hen vormt dit jaar een workshop 'slagwerk' op de Klokkebei op donderdag 10 april, het hoogtepunt.

SLOTCONCERT DINSDAG 15 APRIL JEUGDLAND Op dinsdag 15 april wordt het muziekproject 'Blaasmuziek is cool' om 19.00u afgesloten

met een concert in de grote zaal van Jeugdland. Harmonie 'Constantia' speelt en de kinderen van groep 5 en 6 van beide basisscholen zingen en er is heel veel ruimte voor actief meedoen door alle aanwezigen. Iedereen is welkom, maar vooral alle leerlingen van groep 5 en 6 worden er met hun familieleden verwacht. Na het concert kunnen de leerlingen samen de ouders nog instrumenten uitproberen, en zich inschrijven voor drie proeflessen en twee samenspeellessen na de 'mei-vakantie', die worden gegeven door docenten van 'De Nieuwe Veste'. Het belooft weer een erg mooi en inspirerend project te worden. Blaasmuziek blijkt nog zeer zeker 'cool'! (JR) Kijk voor meer activiteiten van Harmonie 'Constantia' op: www.Harmonie-Constantia.nl

'Een zware last op de schouders'

Gezondheidslezing en informatiemarkt Op woensdag 2 april 2014 organiseert Amphia Orthopedie een informatieavond over schouderaandoeningen en de behandelingen daarvan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in het Kenniscentrum op locatie Molengracht. De avond start om 19.30 uur en wordt om 21.45 uur afgesloten. PROGRAMMA 19.30 uur: Zaal open Bezoek aan informatiemarkt 20.00 uur: Ontvangst door mevr. M. (Maaike) van den Borne, orthopedisch chirurg 20.05 uur: Presentatie van dr. H.F. Berg, huisarts 'Eerste hulp bij schouderklachten' 20.25 uur: Presentatie van R. (Ro-

nald) Boer, orthopedisch chirurg 'Bevroren schouders' en schouder protheses 20.45 uur: Koffie/thee pauze 21.00 uur: Presentatie van mevr. M. (Maaike) van den Borne, orthopedisch chirurg 'Instabiele schouders en pijnlijke schouderspieren' 21.20 uur: Presentatie van P. (Pjotr) Goossens, fysiotherapeut

Behandeling van schouderaandoeningen 21.30 uur: Gelegenheid voor vragen 21.45 uur: Afsluiting Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar orthopedie@amphia.nl o.v.v. aanmelding Gezondheidslezing 2 april of te bellen naar (076) 595 55 03.

INFORMATIE Kijk voor meer informatie over schouderaandoeningen en behandelingen op www.orthopedie-amphia.nl

Eindvoorstelling theaterwerkplaats ctrl-f Op zondag 6 april presenteren twee groepen van de theaterwerkplaats ctrl-f hun eindvoorstelling. In iets meer dan 20 lessen hebben de kinderen gewerkt aan een gehele theatervoorstelling. De presentaties zijn gebundeld in één programma met om 15.00 uur de productiegroep (7-12 jaar) en om 16.30 uur de voorstelling van de 12+ groep. Uniek aan de werkplaats is dat de kinderen alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen in theater op een manier die bij hun past. Ze denken mee over alles wat er bij komt kijken om een voorstelling te maken. Het gaat dus verder dan alleen leren acteren. Ook kijken naar elkaar en regisseren komt aan bod. Op zondag 6 april presenteren twee groepen hun eindvoorstelling. We got the whole world in our hands - productiegroep (7-12 jaar). We hebben een landje misschien maakt het niet uit welk landje, het zou namelijk ieder landje kunnen zijn. We maken een reis over de wereld, misschien doet het er niet toe waar we precies zijn we kunnen namelijk overal zijn. We

spelen een voorstelling over de landjes van de wereld over een wij en een zij we maken een reis langs bijna alles. We maken een reis over de wereld misschien wil je met ons mee? Spelers: Fien Boer, Jip Huijbregtse, Dian Maas, Robbie van den Berg, Liselot Dannis en Julia Harting. Eindregie: Jens Akkermans & Sanne Berger. Have you Eva? – jongerengroep (12+). Wat als...? En wat zou jij...? En als ik...? Ik weet het eigenlijk niet Maar maakt het uit? Een montage voorstelling met 5 meisjes die het achterste van hun tong laten zien. Maar soms zijn zij ook liever even stil. Beweging en teksten komen samen tot een bijzonder en kwetsbaar geheel. Komt u ook kijken?

Spelers: Mette-Marit Schoenaker, Kris de Rijk, Marlies van der Laan, Loes Broere en Charlotte van Aken. Eindregie: Jens Akkermans & Sanne Berger

MEER INFORMATIE Datum en tijd: zondag 6 april om 15.00 en 16.30 uur. Locatie: PodiumBloos, Speelhuislaan 153, Breda. Entree: gratis/. Meer informatie: www.podiumbloos.nl

Dieren centrale nederland VERMIST Kater, zwart, met veel wit, jong, Lage Kant Breda; Kater, cypers, witte bef en voeten, Pastoor Boumanstraat Breda; Poes, grijs, witte bef, is gechipt, vl.band wit + groen steentje, Valkenierslaan Breda; Kater, zwart, witte borst, buik, poten en neus, Akkerstraat Breda; Poes, schildpad, wit op borst en neus, flinke kat, is gechipt, Beekdal Ulvenhout

GEVONDEN Teef, pitbull, gestroomd, met

weinig wit, Franse Akker Breda; Reu, kruising, wit-zwart, klein soort, halsband zwart met fluorr. streep, Wolvenring Breda; Teef, yorkshire terrier, grijsbruin, Lunetstraat Breda; Kater, cypers, met witte aftekeningen, oude kat,; Rijsbergseweg Breda; Kat, wit, Baronielaan Breda; Kater, rood, zonder wit, heeft geen staart, Terheijdenseweg Breda; Poes, schildpad, met witte aftekeningen, Zandbergweg Breda; Kater, rood, witte buik, poten en wit in snuit, vl.band bruin,

Heerbaan Breda; Kat, rood, witte borst en snuit, Heusdenhoutseweg Breda; Kater, rood, met witte aftekeningen, Eindoord Breda; Poes, zwart, witte tenen voor, tenen en voet achter, links witte- en rechts zwarte snorharen, Hondsdonk Breda; Poes, cypers, zonder wit, Breda Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Jaarvergadering Milieuvereniging Markkant MILIEU EN NATUUR VERENIGING MARKKANT Op maandag 31 maart wordt in het bezoekerscentrum Wolfslaar bij de kinderboerderij op de Wolfslaardreef de jaarvergadering van Markkant gehouden. De leden worden uitgenodigd om voor het huishoudelijk gedeelte om 19.30 uur aanwezig te zijn.

Belangstellenden zijn welkom om 20.30 uur voor een lezing met een powerpoint presentatie door de natuurfotograaf Gérard van den Broek. Gérard is een gepassioneerd fotograaf gespecialiseerd in het fotograferen van vogels. In de foto's komen de kleuren van de vogels bijzonder tot zijn recht.

Het verschil tussen de seizoenen is goed terug te zien. Vooral het lente en zomerkleed. Relaties en gezinnen moeten in een korte tijd ontstaan en juist dan laat deze diersoort zich op z'n mooist zien. Het winterkleed past zich weer aan bij de omgeving. Gérard laat de bezoekers met genoegen delen in deze prachtige momenten.

HOOM zoekt voor de regio Breda enthousiaste vrijwilligers die iets willen betekenen voor een ander

Ondernemend en betrokken? Geef én krijg energie van vrijwilligerswerk Voor mensen met een licht verstandelijk beperking of nietaangeboren hersenletsel zijn met name activiteiten buitenshuis zoals een dagje er op uit gaan of reizen met het openbaar vervoer, niet zo vanzelfsprekend of zelfs onmogelijk zonder hulp van anderen. Deze – vaak jonge – mensen zijn erg geholpen met iemand die tijd voor hen vrij kan maken om samen activiteiten te ondernemen. Je kunt hierbij denken aan winkelen, ergens een kop koffie drinken of een dagje uit. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om een ander hierbij te begeleiden en gezelschap te houden. DOEN WAAR JE GOED IN BENT Je bent geen hulpverlener, maar je kunt op jouw eigen wijze iets bijzonders voor de ander betekenen en je krijgt er veel voor terug. Naast een goed gevoel en waardering, kun je er misschien kennis en ervaring mee opdoen. Of geeft het je energie, omdat je iets doet waar je goed in bent en je plezier in hebt. Van vrijwilligers verwachten wij dus geen speciale deskundigheid. Wel vragen we respect en affiniteit met mensen in een kwetsbare positie. Ondernemend, initiatiefrijk, zorgzaam, verantwoordelijkheidsgevoel en een luisterend oor zijn belangrijke kwaliteiten. HOOM hulp & ondersteuning op maat, coördineert en regelt deze extra hulp en brengt vrijwilligers in contact met mensen die een hulpvraag hebben. Hierbij proberen wij je te koppelen aan iemand waarmee je een klik kunt maken, bijvoorbeeld omdat je dezelfde interesse

of leeftijd hebt. HOOM matcht jou met iemand die bij joú past.

GOED GEREGELD Als vrijwilliger van HOOM sta je er niet alleen voor. Je kunt rekenen op begeleiding van een consulent bij je vrijwilligersactiviteiten. De tijden zijn flexibel in te delen, overdag, maar ook in de avonduren of in het weekend. Be-

halve wat uurtjes van je vrije tijd, kost het je niets. HOOM vergoedt de gemaakte reiskosten en zorgt voor een WA- en ongevallenverzekering. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot scholing en het bijwonen van themabijeenkomsten.

INTERESSE? Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk je aan en vind je het leuk om er op uit te gaan? Neem dan contact op met Petra de Kramer, consulent bij HOOM. Petra is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer 0612063566 en per e-mail: pdekramer@hoomondersteuning.nl Wil je meer weten over HOOM, bezoek dan de website www. hoomondersteuning.nl, of volg HOOM op Twitter en Facebook.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 17

Toename woninginbraken de kop indrukken

Dorpsraad Bavel ZATERDAG 29 MAART organiseert Beveiligingsbeurs Door het toegenomen aantal woninginbraken gedurende de laatste maanden komt Dorpsraad Bavel in het verweer. In samenwerking met een aantal betrokken instanties en deskundigen op het gebied van beveiliging is besloten om op zaterdag 29 maart van 11.00 tot 16.00 uur een Beveiligingsbeurs te houden in Zalencentrum De Tussenpauz. Tevens vindt voorafgaand aan de beurs een Kickoff plaats van 2 nieuwe wijken die zijn toegevoegd aan het project Buurtpreventie. Belangstellenden zijn van harte welkom.

nemen om hun woningen afdoende te beveiligen. Kom daarom naar: De Beveiligingsbeurs op zaterdag 29 maart a.s. Op de beurs kun je geadviseerd worden en kennis maken met een scala aan mogelijkheden die er zijn om de woning beter te beveiligen. Aan de beurs werken onder andere mee:

• • • • • • • • • •

Door Henny van den Broek De veiligheid in het dorp is al langer een speerpunt van de Dorpsraad. Enige tijd geleden is men in actie gekomen om in samenwerking met de gemeente Breda het project Buurtpreventie uit te rollen. Op zaterdag 29 maart zal, voorafgaand aan de beurs, de Kick-off plaatsvinden van 2 gebieden die zijn toegevoegd aan het al lopend Buurtpreventie project. Het gaat dan om het dorpsdeel genaamd ‘Donk’ dat wordt begrensd door de straten: Lange Bunder, Groene Long en Kerkstraat, alsmede dorpsdeel ‘Molen’, het gebied tussen Kerkstraat, Hof, DDD-weg, Vennekes en Oude Bredaseweg. De bewo-

ners van deze gebieden krijgen persoonlijk een uitnodiging. Dat een beveiligingsbeurs zinvol is wordt bevestigd door de politie, maar zij geven aan dat de beveiliging van particuliere woningen nog wel enige verbetering behoeft. In de ‘donkere’ periode van november 2013 t/m januari 2014 is het aantal woninginbraken en

pogingen daartoe in het dorp bovengemiddeld gestegen. In deze maanden bedroeg het aantal meldingen bij de politie 50, en dat is evenveel als het totaal aantal in voorgaande jaren. De politie is vervolgens intensiever gaan patrouilleren en dat levert resultaat op. Naast het initiatief voor Buurtpreventie kunnen ook de bewoners zelf maatregelen

Het inbraak preventie team De politie De brandweer Het AED team Het buurtpreventieteam Stan Wens, Bouwt en Beveiligt EBN beveiligingen van Dijnsen Beveiligingen PROFS4SECURITY Gamma Bouwmarkt Breda

De beurs wordt gehouden in de groene zaal van zalencentrum De Tussenpauz van 11:00 tot 16:00 uur en wordt voorafgegaan door een Kick-off van de buurtpreventie voor de 2 nieuwe wijken in Bavel.

Bescherm uw bezittingen

met goedgekeurd hang- en sluitwerk

woning al aak-proof?

100.000

BEURS AANBIEDING10% 10% VOORDEEL VOORDEEL BEURS AANBIEDING

Met Dijnsen van Dijnsen schilbeveiliging zekerbeschermd! beschermd! Met van schilbeveiliging zeker

Vensters, deuren en luiken mogelijketoegangswegen toegangswegen voor voor een Vensters, deuren en luiken zijnzijn mogelijke eeninbrekers inbrekersom om uw woning of bureau binnen te dringen. Om een gebouw efficiënt te uw woning of bureau binnen te dringen. Om een gebouw efficiënt tebeveiligingen beveiligingen u gebruik maken schilbeveiliging,ruimtelijke ruimtelijkebeveiliging beveiliging of kunt ukunt gebruik maken vanvan schilbeveiliging, ofeen eencombinatie combinatie van beide. van beide.

Bij schilbeveiliging worden toegangenvan vaneen eenobject object door door tril Bij schilbeveiliging worden allealle toegangen tril detectoren detectorenbebeveiligt. Voordelen van schilbeveiliging zijn dat het alarm wordt geactiveerd eldingenveiligt. van inbraak invan de schilbeveiliging omgeving West Voordelen zijn Brabant. dat het alarm wordt geactiveerdvoordat voordat de inbreker in huis uw huis is.kunt U kunt ook doorde deruimtes ruimtes bewegen bewegen als de inbreker in uw U ook vrijvrijdoor alshet hetinbraakinbraakng optimaal beveiligen metis.het juiste hang en sluitwerk. systeem is ingeschakeld. systeem is ingeschakeld.

nclusief montage.

kiezen: over certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen* uli 2011; nu voor € 285,- i.p.v. € 385,-

n vraag vrijblijvend een offerte aan.

k veilig Wonen geeft recht op korting op uw inboedelverzekering, informeer bij uw verzekeringsmaatschappij.

Het basis systeem kan door van Dijnsen worden uitgebreid met rookmelders en Het basis systeem kan van Dijnsen uitgebreid met rookmelders en camerabeelden. De door meldkamer kan danworden op afstand een brandmelding ontvangen camerabeelden. De meldkamer kan dan op afstand een brandmelding ontvangen of een inbraak verifiëren en de autoriteiten inschakelen. of een inbraak verifiëren en de autoriteiten inschakelen. Ook kunnen de beelden op afstand door middel van uw smartphone of Ipad beOok kunnen de beelden op afstand door middel van uw smartphone of Ipad beworden. baan 8, keken 5121keken DG RIJEN - Tel: 0161 - 22 64 62 worden.

Meerpuntsluitingen zijn degelijk en robuust geconstrueerd zijn uitstekend tegen inbraak ze zijn er in diverse uitvoeringen** en ze worden geleverd met bijpassende sluitkommen excl. veiligheidsschild**.

Bijna WONINGINBRAKEN in Nederland

INBRAAKSCHADE OPLOSSEN en VOORKOMEN?

Meerpuntsluiting inclusief montage en btw in houten deuren

€ 249,00

Kijk op onze vernieuwde website voor tips en advies www. stanwens.nl info@stanwens.nl • 0161-226441. Voor een persoonlijk gesprek aan huis.

zen voor Secor, is kiezen voor de veilige weg!

info@secor.nl - Internet: www.secor.nl

Voor advies of referenties bij u in Bavel, kunt u contact opnemen Voor met advies referenties bij u in Bavel, kunt u contact opnemen een of van onze adviseurs: met een van onze adviseurs: Telefoon: 076 572 81 81 Telefoon: 572 81 81 Email:076 info@vandijnsen.nl Email: info@vandijnsen.nl

www.stanwens.nl • Bel 0161-226441 (Rijen)


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 18

Oosterhout LIVE 2014 in Pinksterweekend € 10,- VOORDEEL VOOR VROEGE VOGELS!

6 en 7 juni vindt Oosterhout LIVE 2014 plaats. De zesde editie van Oosterhout LIVE staat voor vernieuwing. Voor het eerst in zes jaar is het festival gegarandeerd van mooi weer! Dit jaar is gekozen voor een vernieuwde opzet van het leukste festival van Brabant. Oosterhout LIVE vindt dit jaar plaats in één van de grootste tentconstructies van de Benelux. Hiermee is het jaarlijks terugkerende fenomeen ‘regen’ in één klap van de gastenlijst verwijderd… De indrukwekkende festivaltent van 75 meter lang

(Zolang de voorraad st re

kt)

De organisatie heeft geh oor gegeven aan het verzoek om de passe-pa rtout nieuw leven in te blazen. Speciaal voo r de “vroege vogels” heeft Oosterhout LIVE 1500 passe-partouts beschikbaar. De entree prijs van het festival is per avond € 20,- Van af 6 maart start de voorverkoop van Ooste rhout LIVE 2014. Een maand lang heeft de bezoeker van Oosterhout LIVE de kan s om extra voordelig 2 dagen lang feest te res erveren. Van 6 maart tot en met 6 april kunt u een passe-partout voor het festival kopen . De passe-partout kost 30,- en hiermee he eft u 2 dagen lang toegang tot het festiva l. Er zijn slechts 1500 passe-partouts ver krijgbaar. Voor meer informatie kun t u terecht op: www.oosterhout-live.nl

Oosterhout LIVE vindt dit jaar voor de laatste keer plaats op het terrein van VV Oosterhout aan de Vijfeikenweg. In 2015 zal het festival verhuizen naar een nieuwe locatie.

VRIJDAG66JUNI JUNI VRIJDAG

Qua muzikale invulling kiest de organisatie voor verbreding. De vrijdag editie heeft zich de afgelopen jaren uitstekend bewezen door de Hollandse programmering. Deze avond staat vanaf de 1e editie bekend als 1 groot feest.

FAVORIET OP HET FESTIVAL

In de line-up van dit jaar een aantal bekende en vertrouwde gezichten in dit gezellige genre. Zoals Gebroeders Ko, René Schuurmans en Thomas Berge. Stuk voor stuk spetterde deze artiesten op de voorgaande edities van het festival en ze weten dus wat de bezoeker van Oosterhout LIVE wil….Feest! Oosterhout LIVE ambassadeur Vinzzent, ontbreekt ook deze keer niet! Zijn meest recente hit Vrijdag is vrij is de titelsong van de vrijdag avond maar ook Dromendans zorgt voor een hoog meezing gehalte.

GLITTERS EN PAILLETTEN

De stylist van het zuiden Roy Donders komt van Tilburg naar Oosterhout. Deze sympathieke Brabander heeft inmiddels de harten van vele Nederlanders gestolen en staat garant om FEEST op deze avond in hoofdletters te schrijven.

TALENT VAN EIGEN BODEM

Ook rijzende ster Henk Dissel zien we terug tijdens de 6e editie van Oosterhout LIVE. Helemaal Hollands en Willem Barth zijn aan de line-up toegevoegd!

OP KAARTVERKO N ONNfeEstival IS BEprG ijs van het

De entree 20,is per avond € n line te bestelle Kaarten zijn on nl e. iv t-l ou rh via www.ooste

siek te koop Kaarten zijn fy dressen: ea op de volgend fe ’t Zonneke,

Hotel Ca t/ • Oosterhout: ijf Gerard Braa t, Garage Bedr VVV Oosterhou t aa Bedrijf Kelly Br Konditioneer en Sport s ke Bi t ou n Oosterh Va : en ng ri te • Te Shop Breda • Breda: Music Centrum nberg Caravans Molenschot: Li ng ‘t Haasje • Dorst: Campi

DE WOONBOOT.

Vaak werd er naar deze man gevraagd maar elk jaar bleek de agenda van het festival niet te matchen met die van de man die de afgelopen jaren een aaneenschakeling van meezingers en feesthits uitbracht. Dit jaar kunnen we op vrijdag De Woonboot uit volle borst meezingen met Stef Ekkel! Viva Hollandia Van alle vrijdag edities Oosterhout LIVE 5 jaar op een rij is er 1 man die qua positieve reacties van festivalbezoekers er met kop en schouders boven uit steekt. Met het WK voor de deur zijn we dan ook blij dat publiekslieveling Wolter Kroes de vrijdag avond, een week voor de start van het WK voetbal, komt afsluiten met zijn Viva Hollandia!

ZATERDAG 7 JUNI ZATERDAG 7 JUNI

Zaterdag trekken we het feest voor het eerst door met het accent op het Engelstalige repertoire. 70’s, 80’s, 90’s en 00’s. Een muzikale reis door de tijd…

WERELDHITS

De bezoeker van Oosterhout LIVE mag zich opmaken voor een optreden van een aantal ras-entertainers gewapend met een selectie van wereldhits… Dit jaar is het gelukt! Een van de meest succesvolle Nederlands acts in het buitenland, komt dit jaar naar Oosterhout….Vengaboys! Met deze 90’s revival zorgen we voor een spectaculaire opening op zaterdag en zal het feest al vroeg van start gaan.

RAS-ENTERTAINERS

Oosterhouter Matthijs Koning mag voor eigen publiek niet ontbreken. Dat de familie Saunders muzikaal is, dat is ons inmiddels bekend. Nog nooit stond een van de broers op Oosterhout LIVE maar dit jaar wel.

Dean Saunders weet als geen ander de energie van het podium te laten spatten. Oosterhout LIVE staat zoals ze zelf zegt inmiddels op het favoriete lijstje van misschien wel de beste zangeres van het land Glennis Grace! De organisatie van het festival is blij dat ze deze Diva of Soul wederom hebben kunnen contracteren. Dat wordt swingen met zeker een momentje van kippenvel! Hij zorgde voor een van de meest memorabele audities van The Voice of Holland en bereikte moeiteloos de finale. Chary Luske zal dit jaar garant staan voor een zeer muzikaal optreden. Live is deze man met zijn vaste muzikanten een ras-entertainer die zijn publiek laat genieten van een selectie hits uit de jaren 80,90 en ’00 en zorgt hier voor een indrukwekkend feest der herkenning. Een aantal jaren geleden gaf een half Spaanse, half Nederlandse, voor vele onbekende zangeres een optreden op Oosterhout LIVE. Hier kreeg de organisatie zoveel goede reacties op dat ze direct de afspraak maakte dat het niet de laatste keer zou zijn dat Alma Nieto te zien zou zijn op het festival. Bij een optreden van Alma is stil staan geen optie. Verder is het bijzonder te vermelden dat op Oosterhout LIVE wederom een internationale act te zien zal zijn. Dit jaar zijn de Bogus Brothers, uitgeroepen tot de beste en meest entertaining feestband van Europa, te zien op de 6e editie van het festival.

DANCE

Op zaterdag 7 juni gaat Oosterhout LIVE voor het eerst flirten met Dance repertoire. Zaterdag gaan we spectaculair afsluiten met DJ Dennis van der Geest. Na zijn succesvolle carrière als sporter is Dennis zich volledig gaan richten op zijn grote passie…..muziek. Als DJ stond hij al op vele mooie festivals en in populaire clubs in Europa en wist hij eerder de Arena al op z’n kop te zetten. In oktober 2013 zorgde hij voor een spectaculaire finale tijdens het concert van Gerard Joling in de Ziggo Dome. Voor beide avonden geeft de organisatie een 100% feest garantie af.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 19

De Zonnebloem afdeling Ulvenhout-Galder-Strijbeek

Terugblik op een zeer geslaagd lentefeest en een heerlijk diner

het lentefeest De activiteitencommissie, bestaande uit Marijke Tordoir en Luus Wagner, hebben in samenwerking met Woon Zorg Cen-

trum “de Donk” een grandioos lentefeest georganiseerd. Op vrijdag 21 maart waren ruim 80 personen rond de klok van 14.00

uur present om zich lekker te laten verwennen. Na een lekker kopje koffie met een koekje werd iedereen welkom geheten

Nieuws uit Alphen

Vandaag nog wethouders en morgen Zo gaat dat in politieke carrières. Als de zittingstermijn verstreken is mag je één dag gevrijwaard zijn van formeel bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar na de verkiezingen gaan van de Heijning en Braspenning gewoon door als wethouder in demissionaire zin totdat er een nieuwe “ploeg” aantreedt. Voor de burgemeester altijd een bijzondere tijd, want wat brengen de verkiezingen, hoe gaat het straks lopen en met welke mensen mag hij het gevoerde beleid weer verder ten uitvoerleggen. Kwestie van tijd en wachten. Deze laatste formele bijeenkomst met de pers vóór de verkiezingen brengt dan ook niet direct heel veel nieuws, alhoewel ..

GEMEENTE ALPHEN-CHAAM KINDVRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN BRABANT. In feite een voortzetting van de al eerder hoog uitgevallen klassering op de ranglijst van kindvriendelijkste gemeenten in Nederland. Onder de titel :”Kinderen in Tel”wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan naar de kindervriendelijkheid van alle gemeenten. Alphen –Chaam komt hierin landelijk op de 4 de plaats. En zo als gezegd voor ons betekent dat een eerste plaats in Brabant. Mooi en goed om te horen en wellicht voor menigeen toch reden om bij het zoeken van een locatie voor onze gemeente te kiezen. Starters hebben we al een beetje gebonden aan onze mooie kernen door de bouwprojecten dus ..

DE VERKIEZINGEN. Zijn na het verschijnen van deze editie achter de rug. Over de samenvoeging van de beide stemlokalen op één locatie zowel in Alphen als in Chaam werd gemeld, dat dit uit oogpunt van efficiëntie noodzakelijk was. De praktijk zal straks uitwijzen of dit een goede zet is geweest of dat het in de opkomst toch negatief heeft uitgewerkt. Overigens zijn bij gemeenteraadsverkiezingen deze twee stembureaus verplicht. Straks bij landelijke verkiezingen is één bu-

reau voldoende.

TOT SLOT

Naast een continu gebeuren rond de processen van en met de familie van Zoggel in de sfeer van bezwaren, ongegrond verklaringen en dergelijke is de nieuwe winkeltijden regeling aan de orde geweest. Formeel een vastlegging van beleid rond de openingstijden van de winkels in onze gemeente. Ter voorkoming van misverstanden is het wijs om de formele bekendmaking in Ons Weekblad af te wachten. 'Be Cool '..Feel Good! 'start met workshops op alle basisscholen in onze gemeente. Maandag 24 en dinsdag 25 maart start 'Helder Theater'uit Eindhoven interactieve theatervoorstellingen. Lastige onderwerpen zoals alcoholgebruik en pesten worden op een zorgvuldige manier vormgegeven in interactieve voorstellingen. Leerkrachten en andere professionals proberen met de kinderen antwoord te vinden en te geven op vragen zoals: “ is het wel zo stoer om te gaan drinken als je jong bent en Hoe zeg ik nee tegen vervelende dingen, zoals pesten. “ Alle scholen organiseren een ouder-kind bijeenkomst waarbij Novadic Kentron –een organisatie die hulp en behandeling biedt aan onder andere alcohol en/of drugsverslaafden - voorlichting geeft aan ouders en kinderen. Dit jaar al weer voor de zevende keer op rij.

DE OPSTAPBUS. Een project dat al een tijd gele-

Nordic-wandelen in Bavel en Ulvenhout de Nordic-wandelsport mag zich nog steeds verheugen in een groeiende belangstelling.Het mooie lenteweer is daar zeker debet aan. Wie regelmatig met stokken wandelt zal zich na verloop van tijd een stukje fitter voelen. U ondersteunt u gewrichten en uw beweeglijkheid wordt verbeterd. Vrijwel dagelijks vertrekken er groepen Nordic-wandelaars vanaf restaurnt de Boschwachter(mastbos) en de

Fazanterie (Ulvenhout). We lopen dan in de aangrenzende bosgebieden wat op zich al de moeite waard is! Wie eens mee wil doen is geheel vrijblijvend welkom voor een proefles!Info/aanmelding: Adriaan Schram: 06-12942432

den is gestart onder bezielende leiding van Gerard Verheijen uit Chaam en dat nu werkelijkheid zal worden. In onderstaand persbericht is informatie opgenomen die voor alle kernen van onze gemeente van toepassing. Hoe mooi is toch een lokaal initiatief dat uitgerold kan worden over de hele gemeente. De informatie luidt alsvolgt : “

SAMEN ER GEZELLIG OP UIT MET DE OPSTAPBUS ! Wat begon als een initiatief voor een rolstoelauto in Chaam is uitgegroeid tot een bus om samen boodschappen te doen en uitstapjes te maken voor alle 55-plussers en mindervaliden in Alphen-Chaam. De Opstapbus (in andere gemeenten heet de bus van het Nationaal ouderfonds 'BoodschappenPlusBus'). Elke deelnemer betaalt jaarlijks een contributie van €15,-. Het boodschappen doen kost €3,- per keer. Na het winkelen wordt altijd ook nog even gezellig een kopje koffie gedronken. Deelnemers worden thuis opgehaald en ook weer veilig thuisgebracht. Doel van de Opstapbus is om te voorkomen dat ouderen in een isolement geraken of vereenzamen. De Opstapbus wordt gerund door vrijwilligers, die als chauffeur en/of begeleider dienst doen. Als alles meezit rijdt de nieuwe Opstapbus eind mei/begin juni 2014 in de gemeente Alphen-Chaam en daarbuiten (naar bijvoorbeeld een museum, een tuincentrum, de markt of de bioscoop). Zo behoren gezellige uitstapjes naar attracties als bv. De Beekse Bergen of naar 's-Hertogenbosch of Bergen op Zoom tot de mogelijkheden. Ook kunnen de mensen zelf aangegeven waar ze eventueel naar toe willen.De werkgroep die dit heeft gerealiseerd, heeft contactpersonen in de drie grootste kernen: Gérard Verheijen (initiatiefnemer), Kees de Swart en Ger van Eil uit Chaam, Harm Bodewes uit Alphen en Hans van Eck uit Galder. Iedere 2 maanden verschijnt er een gratis programmaboekje waarin alle activiteiten staan vermeld met bijbehorende tijden en prijzen. Opgeven & aanmelden Per activiteit kunnen belangstellenden zich van tevoren opgeven. Telefonisch 06 – 5303575 op de dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. E-mailen kan ook: info@opstapbusac.nl. Ook vrijwilligers (chauffeur en/of begeleider) kunnen zich via dit telefoonnummer of het genoemde e-mailadres aanmelden. Tot zover de berichtgeving Alphen-Chaam. Wim Pijnacker

door Marijke van de Zonnebloem en werd het muzikale duo Tjerry en Mariska voorgesteld. Dit duo bracht Nederlandstalige luisterliedjes ten gehore en er werd vrolijk meegezongen door iedereen in de zaal. De comitéleden van de Zonnebloem gaven ook acte de presence door mee te zingen en iedereen aan het klappen te krijgen. In de pauze was er een glaasje wijn, advocaatje met slagroom of frisdrank. De bitterbal mocht ook niet ontbreken. Daarna begonnen Tjerry en Mariska met het tweede gedeelte van hun optreden. Om vier uur kwam er een einde aan en werd het duo bedankt. Daarna namen we afscheid van elkaar maar één ding is zeker: het was een geslaagde activiteit met 24 tevreden gasten (en 12 vrijwilligers). Namens de Zonnebloem willen wij ook het personeel van de Donk bedanken voor hun medewerking. Dinsdag gingen 22 gasten en vrijwilligers op uitnodiging van de Zonnebloem regio Breda eten bij de Rooi Pannen in Breda. Om half zes ging ieder-

Eten bij de Rooi Pannen een aan tafel en nam Bart van der Leij, secretaris, het woord om iedereen welkom te heten op deze heel bijzondere avond. Twee zalen zaten vol met gasten en vrijwilligers van diverse afdelingen die een vier gangen diner voorgezet kregen, geserveerd en bereid door tweedejaars studenten horecaondernemer/manager van De Rooi Pannen. Als afsluiting nog een heerlijk kopje koffie of thee met een bon-

bon en wij reden geheel voldaan weer terug richting Ulvenhout. Alle foto's van bovenstaande activiteiten kunt u weer vinden op onze facebookpagina https:// www.facebook.com/DeZonnebloemAfdelingUlvenhout of internetpagina: http://ulvenhoutgalder-strijbeek.zonnebloem.nl Caroline Oprins, vrijwilliger Zonnebloem Ulvenhout-Galder-Strijbeek

Adverteren in Weekblad Nieuw Ginneken Bel met: Jan Roks, tel. 06 - 10038650

8e Meet & Match zeer succesvol verlopen Dinsdag 18 maart organiseerde Betrokken Ondernemers Samen voor Breda de achtste Meet & Match, een relatie-evenement waar het bedrijfsleven, gemeente en de maatschappij elkaar ontmoeten. Het doel is netwerken en handelen in maatschappelijke betrokkenheid en dat leverde maar liefst 125 matches op met een maatschappelijke waarde van ruim € 153.330,=.

trekken bij hun werk” aldus de burgemeester.

125 MATCHES VASTGELEGD

Door Henny van den Broek

LOVENDE WOORDEN VAN DE BURGEMEESTER

Golden Tulip Keyser Breda verwelkomde om 8.00 uur de ruim 300 deelnemers met een heerlijk ontbijt. Directeur Rombout Kerremans van Betrokken Ondernemers Samen voor Breda werd geïnterviewd over de doelstellingen. “Meet & Match is een evenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Naast netwerken wordt er gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Wat de een over heeft of graag wil bieden, is voor de ander wellicht zeer gewenst. Geld is hierbij taboe en de match moet voor beide partijen een win-win situatie opleveren” aldus de directeur. Hierna werd de nieuwe voorzitter van de stichting, Danielle Muller, voorgesteld en zij formuleerde een aantal ambities, waaronder de groei naar tenminste 100 bedrijven dit jaar.

Burgemeester Peter van der Velden, ambassadeur van de stichting, complimenteerde de aanwezige bedrijven voor hun inzet en betrokkenheid bij het maatschappelijk veld. “Vraag en aanbod vinden elkaar tijdens Meet & Match en wat mij zo aanspreekt is dat iedereen de moeite neemt met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat men voor elkaar kan betekenen. Meet & Match is een begrip geworden in de stad en dat zich nog steeds bedrijven en organisaties aansluiten zegt veel over Breda. Geen harteloze stad, maar een stad waarin mensen iets voor elkaar over hebben en elkaar laten profiteren van hun talenten. Het is fantastisch om te ervaren dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij wat er speelt en dat grote bedrijven die zich niet te groot voelen om de helpende hand uit te steken. Ook kleine ondernemingen tonen hun grote hart en maatschappelijke organisaties zetten de deuren open om anderen te be-

Na de opening begon het matchen en alle ingrediënten waren aanwezig om er een succes van te maken. 62 Bredase bedrijven, 104 maatschappelijke organisaties en enthousiaste vrijwilligers gingen in een uitstekende sfeer aan de slag, daarbij ondersteund door de notarissen Frits von Seydlitz, Nancy Bagchus en Tiemen van Hassel die de matches bezegelden. “We zijn erg blij met het resultaat, dit is de 8e keer dat we de Meet & Match organiseren en de animo voor deelname was nog nooit zó groot. Onze opzet is wederom meer dan geslaagd, en daarnaast weten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar steeds beter weten te vinden en sluiten matches buiten de Meet & Match om. Er zijn vandaag 125 matches op papier is vastgelegd met een maatschappelijke waarde van ruim € 153.000,=. Daarnaast zijn er diverse vervolggesprekken gepland die wellicht nog tot resultaat kunnen leiden. We zijn Golden Tulip Keyser veel dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie en hun warme ontvangst” aldus Rombout Kerremans.

Tijdens de drukbezochte Meet & Match werden goede zaken gedaan 

(Foto: Boyd Smith)


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 20

ZONDAG 30 MAART OPEN van 10.00 tot 17.00 uur Van onze buitenafdeling: Rozen

VAN ONZE TUINMEUBELAFDELING

TUINSET SESSEX bestaande uit - 4 stapelstoelen all weather wicker - 1 tafel glasplaat 120 cm ø merk 4Season

te kust en te keur in vele kleuren en maten

• bodembedekkende rozen

van €

• stamrozen

799,-

1.465,- nu €

VAN ONZE AFDELING DIEREN BENODIGDHEDEN

• struikrozen

Royal Canin hondenvoer

• klimrozen

medium adult maxi junior maxi adult van

109,

95

15 + 3 kg zak in

nu voor

49,

95

Let op: deze actie loopt t/m zaterdag 5 april 2014!

LIGE TUINCAFE IN ONS GEZEL

Thee/koffbie ak met appelge

Prachtige Magnolia “Suzan” 150 cm hoog

nu

19,

Saxifraga (steenbreek)

95

nu

1,

50

Italiaanse kruiden per stuk

2,49

en

3 voor

2.

95

4,

99 AVRI GRASZODE onkruidvrij en N vers uit eigen altijd kw VERS VOORekerij U GESN EDEN

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

JAARLIJKSE MAGAZIJNVERKOOP BEDDORAMA NU IN BREDA De nieuwste boxsprings van het merk Caresse en mooie betaalbare kastenprogramma’s. U weet als geen ander dat wij een familiebedrijf zijn met goede service, eerlijkheid en vele tevreden klanten. Mocht u een aankoop uit onze voorraad doen en heeft u niet de mogelijkheid deze mee te nemen , tegen een kleine vergoeding brengen wij ook de aankoop tot in uw slaapkamer.

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL

BEDDORAMA 28/29 MAART

MAGAZIJN

UITVERKOOP

GRATIS

Niet

Het kriebelt weer bij Beddorama de grote voorjaarsschoonmaak is begonnen. Uit de filialen Breda en Made en vooral uit het magazijn worden weer de modellen na voren gehaald die verkocht gaan worden, deze moeten plaats maken voor de nieuwe collectie recent ingekocht op de beurzen in Nieuwegein,Brussel en Keulen. Hiermee is er weer groot voor-

deel te halen voor onze klanten o.a. Matrassen • Bodems • Boxsprings • Ledikanten • Kasten • Bedtextiel etc worden weer tegen hoge kortingen oplopend tot wel 70% aangeboden. Dit jaar hebben wij de mogelijkheid deze spectaculaire magazijnverkoop en winkelop-

ruiming te houden in het pand wat leeg staat direkt naast onze winkel op de generaal maczekstraat 29/31 in Breda en wel op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart as. vanaf 10.00 uur ‘s ochtends. Mocht u gaan kijken raden wij u ook aan eens een kijkje te nemen in onze showroom in Breda waar weer de nieuwste modellen staan uitgestald waaronder

Wij zien u graag en de koffie staat altijd klaar!!

Maar wel spotgoedkope

Matrassen e.d.

Gen. Maczekstraat 29 Breda


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 21

Nieuw Ginneken Katern3 Weekblad

ZorgvoorElkaar, hulp voor en door bewoners

Buurtkracht IJpelaar/Overakker houdt informatieavond Vanuit de organisatie ZorgvoorElkaar Breda is in samenspraak met de wijkraad de werkgroep 'Wijkkracht IJpelaar/ Overakker' in het leven geroepen. Zij willen de krachten bundelen om in te spelen op de veranderingen in de zorg. De vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg brengen een snel groeiende zorgvraag met zich mee, terwijl er een groot tekort aan handen in de zorg ontstaat. Het is zaak ons hier nu al op voor te bereiden. Daarom heeft Buurtkracht IJpelaar/Overakker een wijkavond voor bewoners gepland op donderdag 27 maart a.s. vanaf 19.30 uur in het verbouwde Zorgcentrum IJpelaar in de Overakkerstraat. Tijdens de informatieavond wil men samen met wijkbewoners bekijken hoe e.e.a. is te organiseren en zal er een toelichting worden gegeven op Zorgvoorelkaar. Zorgverleners die in de wijk actief zijn vertellen uit hun praktijk aan wat voor soort hulp behoefte is. U bent van harte uitgenodigd en dit is meteen een mooie gelegenheid om het nieuwe Woonzorgcentrum van binnen te zien! Door Henny van den Broek De wijkraad wil de sociale kracht in de wijk een handje helpen

door de bewoners met elkaar in contact te brengen rond 'vraag en aanbod' van onderlinge hulp. Daarvoor is samenwerking ge-

Samen boodschappen doen

zocht met Zorgvoorelkaar.com. Dit is een soort online marktplaats waar je hulp kunt vinden én aanbieden. We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Hulp met boodschappen doen, een klusje in huis of tuin, of af en toe eens bij iemand langsgaan voor een kopje koffie en een praatje. Samen willen we er voor zorgen dat iedereen in IJpelaar en Overakker de hulp krijgt die hij of zij verdient!

COMFORTABEL BLIJVEN WONEN U woont met plezier in uw woning. En het liefst wilt u er zo lang mogelijk comfortabel blijven wonen, ook als u ouder wordt. Om dit mogelijk te maken werkt de Wijkraad samen met Wonen met Gemak. U kunt hier terecht voor: * Advies aan huis door speciaal opgeleide vrijwilligers, die weten wat u nog aan uw huis kunt verbeteren om onbezorgd te kunnen blijven wonen. * Hulp bij het inschakelen van bedrijven die deskundig zijn op het gebied van seniorenhuisvesting, woningaanpassing en(tuin-)onderhoud * Gespecialiseerd advies van professionals over woningaanpassing, hulpmiddelen, verbouwplannen en kopen/verkopen. Tijdens de informatieavond hoort u hier meer over.

Samen leesplezier

HET PROGRAMMA VOOR DE BIJEENKOMST OP 27 MAART ZIET ER ALS VOLGT UIT: 19.30 u. Inloop met koffie 19.40 u. Welkom en toelichting op het programma 19.50 u. I n l e i d i n g n a m e n s de Wijkraad 19.55 u. Welke verborgen

vragen zijn er nu al in de wijk 20.15 u. Tijd voor discussie 20.20 u. Demonstratie in matchen met toelichting 20.45 u. Op zoek naar wijkcontactpersonen en hun rol 21.00 u. Wonen met gemak 21.30 u. Samenvatting en afspraken maken

West-Brabantse Molendag

Bergmolen De Korenbloem Ulvenhout Noord-Brabant telt momenteel 131 molens, waarvan 12 watermolens. Zondag 23 maart vond de West-Brabantse Molendag plaats, de eerste van de jaarlijks terugkerende Molendagen die door heel het land plaatsvinden. 28 molens in de regio rondom Roosendaal, Breda, Zundert, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk en Oosterhout zetten deze dag de deuren open voor het publiek. Zo ook Bergmolen De Korenbloem in Ulvenhout. De weersomstandigheden waren aanvankelijk niet ideaal. Het was koud, nat en vrijwel windstil. Gelukkig brak later op de dag de zon door en stak de wind op, waardoor de molen zelfs nog even kon draaien. Niet dat dat overigens iets uitmaakte voor het enthousiasme van molenaar en beheerder Eric van der Westerlaken. “We doen altijd graag mee met de Molendag, omdat we het leuk vinden om De Korenbloem te laten zien.

We krijgen bezoekers van heinde en verre. Zo hebben we vandaag bijvoorbeeld bezoek gehad van collega-molenaars uit Doetinchem en Friesland.”

BERGMOLEN DE KORENBLOEM In 2009 werd het 100-jarig bestaan van de stenen bergmolen gevierd. De molen maalt nog elke zaterdag. Dit is belangrijk voor het behoud ervan. Een molen die stil staat, veroudert namelijk veel

sneller dan een molen die regelmatig draait. Het meel dat gemalen wordt, wordt gekocht door Ulvenhouters die graag zelf bakken. Maar ook door verschillende restaurants in de omgeving die dit streekproduct gebruiken voor de bereiding van hun gerechten. Hiernaast levert de molen mout aan een stokerij in Baarle-Nassau. Speciaal ter gelegenheid van de West-Brabantse Molendag konden bezoekers 23 maart jenever, whisky en wijn proeven gemaakt op basis van in De Korenbloem gemalen mout. Het meel dat in de molen gemalen wordt, wordt ook verwerkt in onder andere eierkoeken en worstenbroodjes. Deze worden elke zaterdag in de molen verkocht wanneer deze is opengesteld voor publiek. Natuurlijk kan de molen dan ook bezichtigd worden, eventueel met toelichting van Eric of vrijwillig molenaar Peter van der Graag. Tijdens een rondleiding ontdekt u hoe de molen precies werkt. Een aanrader voor iedereen die de molen wil beleven: u ziet, hoort, ruikt en voelt de molen!

houtse basisscholieren krijgen daarom elk jaar een rondleiding. Ook wandelaars van de Avondvierdaagse worden verwelkomd; één avond loopt de route namelijk door de molen. Verder speelt de molenberg een rol in het Ulvenhout Urban Open golfevene-

ment. De molen wordt tevens ingezet bij culturele evenementen. Er wordt kunst tentoongesteld tijdens het 'Kunst in de tuin' project, en er is al eens een muzikaal gelegenheidsconcert gehouden. Ook met Carnaval kunt u niet om de molen heen. Aan de

21.45 u. Afsluiting en napraten met wijkbewoners De Wijkraad en Zorgvoorelkaar rekenen op uw komst. In IJpelaar/Overakker mag niemand uit de boot vallen! Hier zorgen wij voor elkaar!

wieken prijken dan trots de vlaggen van de Stichting Ulvenhouts Carnaval, en de optocht vertrekt zo'n beetje vanaf de molen. Tenslotte oefenen de EHBO, de vrijwillige en beroepsbrandweer regelmatig in en rondom de molen. En in 2012 deed De Korenbloem voor het eerst mee aan de voorjaarsbraderie in Ulvenhout. Bergmolen De Korenbloem is dus meer dan een levend monument, maar maakt actief deel uit van het Ulvenhoutse dorpsleven. (IB)

DEEL VAN DORP Stichting Bergmolen De Korenbloem, die de molen in beheert, vindt het belangrijk dat de inwoners van Ulvenhout zich betrokken voelen bij de molen. Ulven-

Eric van der Westerlaken (l) met collega-molenaars

Activiteitenprogramma voor de komende 14 dagen

Bruisende Elisabeth Overakker Stichting Elisabeth is een instelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen met als specialisme ouderen met een visuele beperking.Locatie Overakker is een kleine, gezellige locatie, gelegen aan de Brigidastraat, vlakbij de bruisende Ginnekenmarkt. Woon- Zorgcentrum Overakker biedt woonruimte aan 52 cliënten. Bij locatie Overakker is daarnaast een viertal aanleuncomplexen gebouwd.

Bergmolen De Korenbloem

Donderdag 27 maart Grand Café Vanavond bent u tussen 19.00 uur en 22.00 uur welkom voor een praatje, drankje en een spelletje in 't Trefpunt. Consumpties zijn voor eigen rekening. Vrijdag 28 maart Rikconcours Na de hele maand oefenen, is het

weer tijd om uw vaardigheden in het rikken te testen in het rikconcours! Lukt het u de eerste prijs te behalen? Aanvang: 14.30 uur, consumpties zijn voor eigen rekening. Vrijdag 28 maart Bridgen voor slechtzienden Iedere 2 weken bent u welkom om

te komen bridgen in de Yellow Room. Twee ervaren bridgers leren u de technieken en regels van het bridgen. Aanvang: 14.30 uur, consumpties zijn voor eigen rekening. Zaterdag 29 maart Quizmiddag Vanmiddag testen we onze kennis weer tijdens de quizmiddag in 't Trefpunt! De winnende groep valt ook nog eens in de prijzen! Aanvang: 14.30 uur, consumpties zijn voor eigen rekening. Woensdag 2 april Themamaaltijd: Oosterse maaltijd Vanavond bent u welkom voor een Oosterse maaltijd,

geheel in sfeer natuurlijk. Om 17.00 uur zullen we aan tafel gaan voor deze heerlijke maaltijd. Informatie over de avond en de kosten kunt u bij de medewerkers van de pantry/keuken krijgen. Donderdag 3 april Koersbal Vanmiddag rollen we om 14.30 uur de koersbalmat weer uit in 't Trefpunt. Komt u een poging wagen? Consumpties zijn voor eigen rekening. Alle activiteiten worden aangeboden in 't Trefpunt. Brigidastraat 15 te Breda. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven? U kunt contact opnemen met de receptie of activiteitenbegeleiding van Elisabeth Overakker: 076-5649000


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

Sport t r o Sp

PAGINA 22

De handje contantje dagen

(pinnen mag ook)

29 en 30 maart Onze magazijnen gaan leeg!!! Restanten, overjarige collectie, water schade, partijen. OP = OP (werk)Broeken €10.Overalls €15.T-shirt €1.Enz. enz. enz. Het is van alles en nog wat van pantalons tot witte schildersbroek. Van trui tot ondergoed, noem maar op... Tassen of dozen zelf mee brengen. Adres: Goorweg 7, Baarle-Nassau, 013-5079860 Open van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur; Zaterdag van 9 tot 17 uur. Volg ons ook via Facebook.

Zaalvoetbalcompetitie Afgelopen weekend was er alleen een programma in de A-divisie. Koploper Nanuru hoefde niet te spelen en zag daardoor de concurrentie dichterbij komen. Kwikstaart speelde namelijk wel en wist drie belangrijke punten te pakken tegen Life. Dat ging echter niet eenvoudig. Life staat stijf onderaan en heeft zelfs een negatief puntenaantal door een te late afzegging. In deze wedstrijd was dat in het spelbeeld niet echt te zien.

Life maakte het Kwikstaart erg moeilijk, maar moest uiteindelijk toch met een 3-2 nederlaag genoegen nemen. Kwikstaart is daarmee weer helemaal terug in de titelrace na een moeizame competitiestart. Nanuru zag ook een concurrent punten verliezen. Unibet had duidelijk z'n dag niet en verloor kansloos met 11-3 van NoName. Daardoor zakken ze een plaatsje op de ranglijst. Aarts&Co tenslotte kreeg ook heel wat tegentreffers te incasseren. Hart van Dorst heeft het slechtste doelsaldo van alle

teams, maar daar werd in deze wedstrijd aan gewerkt. Het werd 12-6 voor Hart van Dorst die daarmee de tegenstander verder in de gevarenzone drukte.

DE UITSLAGEN VAN 22 MAART: Hart van Dorst – Aarts&Co............................. 12-6 NoName – Unibet.............................................. 11-3 Life – Kwikstaart................................................. 2-3

DE STAND: 1. Kwikstaart 9-21 2. Nanuru9-21 3. Unibet 10-21

De laatste wedstrijd van het seizoen tegen Fortissimo

United Breda geeft de winst van de laatste handbalwedstrijd weg De wedstrijd ging voor de Cothense dames goed van start. Na 3,5' spelen stond er 3-0 op het scorebord. Na een benutte strafworp en een break out was het eerste gaatje geslagen. Hierna werd het eerste punt voor Breda gescoord door Lisa Kayen, 1-3. Hierna gaat de scoren om en om. Mede door een aantal toegekende strafworpen kan Fortissimo op voorsprong blijven. Halverwege de eerste helft weet Karlijn Leenaars na een break out de stand gelijk te maken 7-7. Wederom gaat het gelijk op en wordt na 24' 13-13 door Marlou Verkou. Hierna gaan de dames van Mohsen Daghrir wat beter met de kansen om en lopen weg naar 13-15, o.a. door een snelle tegen aanval, mooi afgemaakt door Lieke Diender. Net voor het rustsignaal weten de dames uit Cothen nog te scoren, hierdoor is de ruststand 15-16. Net na de rust komen de dames uit Breda in ondertal. Hiervan maakt Fortissimo dankbaar gebruik en scoort 2 maal, 17-16, 34'. Vervolgens weten de Bredase dames wederom 2 maal te scoren en weer op voorsprong te komen, 18-19, 37'. Hierna breekt de mindere fase aan voor

United Breda. Fortissimo weet 6 maal op rij te scoren, mede door weer een aantal strafworpen. Alle doelpogingen van de dames van Mohsen Daghrir missen het doel en de grip op de wedstrijd gaat verloren. Bij een stand van 25-19 weet Sarie Nijboer, na 12 min. niet gescoord te hebben,

het net weer te vinden, 25-20, 55'. De wedstrijd was gelopen en Fortissimo gaat zich opmaken voor een feestje. Divisiebehoud is een feit. Daar veranderde de 2 doelpunten, waarvan een gescoord door gastspeelster Milou Segers, van de dames uit Breda niets meer aan. Eindstand 26-22. Aangezien de dames van Mohsen Daghrir geen periode titel hebben houdt het seizoen voor ons hier nu op. De dames willen de supporters van zowel de thuiswedstrijden, als de uitwedstrijden, heel hartelijk danken voor hun steun van het afgelopen seizoen. Zij hopen jullie allemaal weer terug te zien in het komende seizoen. Cees Heessels, Teambegeleider Dames1 HV United Breda.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

rt SpoSport

PAGINA 23

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Beekhoek jeu-de-boules 2014

Veertiende beekhoektoernooi binnenkort van start Ulvenhout. Het nieuwe Beekhoek jeu-de-boules seizoen staat weer voor de deur. Het is al weer voor de veertiende keer, dat de buurtbewoners van de wijk Beekhoek 1 te Ulvenhout hun jeu de boulesballen uit het vet kunnen halen. Bij alle wijkbewoners viel afgelopen week het traditionele inschrijfformulier op de deurmat.

'OUDE' NIEUWE COMMISSIE!! Ieder jaar wordt het toernooi georganiseerd door een commissie bestaande uit 4 personen. Win je het toernooi, dan ben je het jaar daarop 'de klos'. Je mag met de kampioenen van het jaar daarvoor plaatsnemen in de organisatie. Zo verandert de commissie dus steeds van samenstelling. Dit jaar doet zich echter het feit voor, dat de organisatie uit dezelfde mensen bestaat als vorig jaar. Dat krijg je ervan als je in 2011 én 2013 het toernooi wint. Mag je dus vier keer achter elkaar aan de bak. Die 'eer' viel dit jaar te beurt aan het koppel Erik van Rijen, Rob Raats. Als winnaars van de Peer van 't Gatbroektrofee het vorig jaar én in 2011 mogen zij mét de kampioenen van 2012 John van der Velden en Henk Raats proberen het toernooi in goede banen te leiden.

HULP De ’nieuwe’ commissie: Erik van Rijen, John van der Velden, Henk en Rob Raats

VAN BOXEL

TWEEWIELERS is de absolute

nr.

1

in

racefietsen - MTB’s (elektrische) fietsen

Actieweek van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 maart

OPRUIMING NU TOT 70% korting op de gehele showroomcollectie* * m.u.v. de nieuwe 2014 collectie

U rijdt geen fiets ... maar een “van Boxel” !

Galderseweg 92 - Galder 0031-76-561 33 91

www.vanboxel.eu

Gelukkig hoeven de vier leden van de organisatie niet alles alleen te doen. Veel hulp krijgen zij van enkele heuse 'groundsmannen' uit de buurt. Die zorgen er ieder jaar weer voor, dat de jeu-de-boulesbaan er optimaal verzorgd bij ligt. Dit jaar is zelfs de beplanting van de rondomliggende borders al door actieve wijkbewoners aangepakt. In de stromende regen -toevallig(?) op NL Doetdag- zorgden Jan Maas, Toon Moelands en Ad Meijvis ervoor, dat het plein in de Wiek een facelift kreeg, in de vorm van 2 verzorgde borders met jonge beplanting. Ad, Toon en Jan, bedankt!! Aanpak van de verwaarloosde banken staat als volgend punt op hun lijstje. Gemeente, nu de bestrating nog!!

Gesta Nieuws UITSLAGEN DINSDAG 18 MAART

PROGRAMMA ZATERDAG 29 MAART

UVV'40 O23 - Gesta O23................................... 2-3

14:30 Gesta A1 - BSC A2 11:45 Boeimeer C4 - Gesta C1 13:00 Dongen D4 - Gesta D1 9:00 Gesta E1 - Terheijden E2 9:45 Beek Vooruit F5 - Gesta F1 12:00 Gloria UC MP1 - Gesta MP1 11:00 Gesta MP2M - Beek Vooruit MP11 11:00 Terheijden MD1 - Gesta MD1

ZATERDAG 22 MAART SC Gastel A2 - Gesta A1.................................... 0-1 Gesta C1 - VVR C2.............................................. 1-3 Gesta D1 - Beek Vooruit D3.............................. 5-0 Ulicoten E1 - Gesta E1........................................ 1-6 Gesta F1 - Baronie F6......................................... 1-3 Gesta MP1 - Baronie MP4................................. 10-3 Gesta MP2M - JEKA MP16................................ 0-10 De Fendert MD1 - Gesta MD1........................... 1-6

ZONDAG 30 MAART

ZONDAG 23 MAART

14:30 Riel 1 - Gesta 1 11:00 Gesta 2 - UVV'40 6

Gesta 1 - Berkdijk 1............................................ 3-1 Sarto 8 - Gesta 2.................................................. 1-0 Gesta 3 - JEKA 15................................................ 0-2 Gesta VR1 - Achtmaal VR1............................... 0-6

Programma onder voorbehoud wijzigingen. Laatste informatie op www.rkvvgesta.nl

VV Bavel Nieuws WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V.BAVEL ZATERDAG 29 MAART Bavel A1 - Klundert A1 via leider Bavel A2 - Beek Vooruit A4 .......................... 14.00 Roosendaal A4 - Bavel A3 ............................ 12.00 Bavel B1 - Zundert B1 ................................... 12.15 Bavel B3 - Rijen B3 ......................................... 10.30 Bavel MB1 - Dongen MB1 ............................. 14.00 The Gunners C1 - Bavel C1 .......................... 09.15 Schijf C1 - Bavel C2 ....................................... 12.45 Bavel C3 - TSC C6 .......................................... 12.45 UVV'40 C2 - Bavel C4 .................................... 11.15 ZIGO MC1 - Bavel MC1 .................................. 11.00 JEKA G2G - Bavel G1 ..................................... 11.00 Bavel D1 - Boeimeer D1 ................................ 09.15 Bavel D2 - DIA D2 .......................................... 09.15

RBC D3 - Bavel D3 ......................................... 08.00 Bavel D4 - JEKA D13 ..................................... 08.15 Veerse Boys D2 - Bavel D5 ........................... 12.00 Bavel D6 - Gilze D3G ..................................... 08.15 Bavel MD1 - ST TPO/VOV MD1 ................... 11.30 Bavel MD2 - RKDVC MD2 ............................. 10.30 RKTVV E1 - Bavel E1 ..................................... 10.00 Bavel E2 - Veerse Boys E1 ............................. 12.15 Boeimeer E4 - Bavel E3 ................................. 07.45 Bavel E4 - TVC Breda E3G ............................ 09.15 Boeimeer E5 - Bavel E5 ................................. 07.45 Bavel E6 - Alliance E3 .................................... 10.15 Madese Boys E7 - Bavel E7 ........................... 10.00 Advendo E4 - Bavel E8 .................................. 08.45 Bavel E9 - Internos E6 ................................... 08.15 Bavel F1 - TSV Gudok F1 .............................. 12.00 Achtmaal F1 - Bavel F2 ................................. 08.30 Baronie F6 - Bavel F3 ..................................... 09.45

Tientjeswandeling Vind je het ook zo'n goed idee om meer te bewegen in de ontluikende lente-natuur? Kom dan naar de (kosteloze) Tientjeswandeling op zondag 30 maart! Iedereen is van harte welkom bij deze traditionele maandelijkse gezamenlijke gezonde en gezellige ludieke wandelbeleving! Vanaf 13:00u verzamelen we vóór bij de Boswachter in het Mastbos (Huisdreef 4). Om 13:10u vertrekken we. Pauze rond 14:00u onder de oude beuk met gratis kopje thee en biologische traktatie. Rond 15:00u zijn we weer terug. Graag opgeven i.v.m. het aantal traktaties, vóór zaterdag 29 maart 12:00u bij miriam.tanke@live.com / 06

Bavel F4 - Baronie F8 ..................................... 11.00 Bavel F5 - VVR F3 ........................................... 09.30 Groen Wit F4 - Bavel F6 ................................ 07.45 Bavel F7 - JEKA F14G .................................... 08.15 Bavel F8 - Baronie F14 .................................. 11.00 Waspik M1 - Bavel M1 ................................... 11.00 SCO/TOFS M1 - Bavel M2 ............................. 12.00

VRIJDAG 28 MAART (TSC OOSTERHOUT) Bavel 35+1 - TSC 35+1 via leider Bavel 35+1 - Terheijden 35+1 SCO/TOFS 35+1 - Bavel 35+1

ZONDAG 30 MAART UVV'40 7 - Bavel 4 09.15 Bavel VR1 - Schijf VR1 via leider Bavel VR3 - Chaam VR1 via leider Alle wedstrijden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Gesta MP1 - Baronie MP4 (10-3) Zaterdag 22 maart stond om 9 uur de thuiswedstrijd tegen Baronie op het programma. Na de overwinning van vorige week op Beek Vooruit gingen Jens, Sven, Jeroen, Gijs, Bas, Tibe, Wessel en Jack met hetzelfde strijdgevoel het veld weer op. Ook deze week werd er weer vijf tegen vijf gespeeld, waardoor we drie wissels hadden. In de eerste helft kwam Baronie op een 0 - 1 voorsprong, maar dat werd al snel rechtgezet door

Gesta. De jongens waren weer net zo gedreven als vorige week en waren snel en fel in de aan-

INSCHRIJVINGEN Opnieuw hoopt de organisatie weer veel doublettes te mogen begroeten. Met name de wat nieuwere bewoners worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Hoe kan men nu makkelijker contact maken met de buurt, dan door deel te nemen aan dit gezellig wijkgebeuren. Veel tijd vergt het in principe niet. Slechts 4 potjes in 4 maanden!! En dat nog op een zelf te bepalen tijdstip. Overigens zijn traditiegetrouw ook vroegere bewoners van de wijk van harte welkom. Inschrijven kan nog tot en met 6 april door het betreffende formulier in de brievenbus van de familie Raats, Wiek 57 te deponeren. Mocht geen partner worden gevonden; ook dan gewoon opgeven. De commissie gaat beslist op zoek naar een medespeler. En je formulier mét de reclamefolders weggegooid? Geen nood, even een belletje naar Henk Raats: 5613860. De loting voor de indeling van de poules zal plaatsvinden op zaterdag 12 april om 17.00 uur. l'Henri

Pupil van de week jeroen van der wijngaart samen met joeri jansen

val, wat gelijk resultaat opleverde. Gesta maakte gelijk en liep vervolgens uit naar 3 tegen 1. Jammer dat het vanaf het eerste fluitsignaal al begon te regenen, want voor de drie wissels die aan de kant stil stonden was het behoorlijk koud. Gelukkig hielpen de supporters de jongens met jassen en papaplu's zo goed als mogelijk warm te houden. Ondertussen scoorde Gesta weer twee keer achter elkaar, waardoor ze met een stand van 5 tegen 1 de rust in gingen. Even een paar minuten opwarmen in de kleedkamer, wat drinken en daarna weer vol goede moed het veld op. Ook in de tweede helft liep het spel van Gesta goed. Er werd hard gelopen en goed verdedigd, zo werd het al snel 6 - 1, 7 - 1 en 8 - 1, voordat Baronie weer een keer kon tegenscoren. Gesta kon daarna nog twee keer scoren, waar Baronie er met moeite nog eentje in kon knallen. Eindstand werd daardoor 10 tegen 3. Weer super goed gespeeld allemaal, wat resulteerde in een welverdiende overwinning.

Dubbele week voor Bavel MC1 Bavel MC1 moest afgelopen week twee keer aantreden in de badminton mini-competitie. Op woensdag reisden zij af naar Oisterwijk. Invaller Ivo, Wies, Dewi en Frederique speelden een aantal spannende wedstrijden met zelfs een verlenging tot de 29. Uiteindelijk wist Bavel MC1 er 3 te winnen, net minder dan de 5 die OBV wist te winnen, maar een 5-3 is een mooie uitslag. Afgelopen vrijdag kwam BCO naar Bavel. Dit keer was het complete team aanwezig (ook met Roy en Lola). Wederom volgden spannende wedstrijden met 4 driesetters. Helaas wist Bavel slechts 1 wedstrijd te winnen, met een 1-7 overwinning ging BCO weer naar Oosterhout. Ook Bavel MC2 moest afgelopen woensdag spelen. Zij moesten tegen Gilze. Tom, Daan, Lotus, Elsa, Anne en Wies streden voor wat ze waard waren. Een aantal keer kwamen ze nog dicht bij een set-winst, maar helaas werden alle wedstrijden door Gilze gewonnen. Op zondag was Bavel MC3 aan de beurt om in eigen huis tegen Shot te spelen. Jitske, Kristin, Sylvie, Eva, Eva en Nisa maakten er een spannende wedstrijd van. Van de singles wisten

zij er slechts 1 te winnen, maar bij de dubbels kon Shot er maar 1 winnen. Met een terecht gelijkspel als eindresultaat. Komende vrijdag staat er voor Bavel MC1 wederom een wedstrijd op het programma, deze keer uit tegen BCO. Op zondag treft Bavel MC3 in eigen huis Bavel MC4,

spannende dag dus. In de minicompetitie kennen we geen vaste competitieweken. Benieuwd wanneer de teams moeten spelen en wat ze tot nu toe gedaan hebben? Kijk op onze website www.bcbavel.nl/competitie/ jeugd-mini Tot ziens in Sporthal de Huif, Caroline Mosies

Bavel MC1 heeft een druk programma


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 24

Cor Voeten erelid van Harmonie “Constantia” Op dinsdag 18 maart werd tijdens de Algemene Ledenvergadering door het bestuur, de leden, de ereleden en erebestuursleden besloten om Cor Voeten te benoemen tot erelid van Harmonie “Constantia”, vanwege zijn 60 jaar trouw en verdienstelijk lidmaatschap van de vereniging. Toen Cor 12 jaar was werd hij lid van “Constantia”. Na een jaartje of wat les kwam hij bij het orkest op de althoorn, toen in het nieuwe groene jagersuniform. Hij was erg fanatiek, want met nog drie leerlingen mochten ze bij hem thuis samen oefenen in de voorkamer, de “goei kamer” zoals men die vroeger noemde en die alleen maar gebruikt werd bij bijzondere gelegenheden. Al snel stapte Cor over naar de bariton. Toen zijn vader stopte met het bespelen van de bas, nam hij diens plaats over. Vele jaren heeft Cor met verve de bes-bas gespeeld, zodat hij binnen de Harmonie wel de “baas van de bassen” werd genoemd. Behalve in de Harmonie heeft Cor ook vele jaren de bas geblazen in de boerenkapel van de Harmonie, die later de naam van “De Bosuilen” kreeg. Toen het musiceren vorig jaar vanwege gezondheidsredenen niet meer ging heeft hij vrijwillig afstand gedaan van zijn schitterende bas met vierde ventiel

en overgedragen aan een collega muzikant. Maar hij blijft lid van “Constantia” en slaat geen enkel optreden van de Harmonie over. En waar het maar kan staat hij klaar om te helpen. Van de Harmonie mag dan ook geen kwaad woord gezegd worden: “Niemand komt aan de Harmonie!”. Samen met nog 4 andere jubilarissen van Harmonie “Constantia” is Cor in december vorig jaar vanwege zijn 60-jarig jubileum gehuldigd door een afgevaardigde van de Brabantse Muziekbond die hem het insigne opspeldde en de bijbehorende oorkonde overhandigde. Uit dankbaarheid nam hij toen het initiatief om samen met de andere jubilarissen het uitje voor de jeugd van de Harmonie te sponsoren. Hij weet als geen ander hoe belangrijk de jeugd is voor het voorbestaan van de Harmonie. Die “klein mannen” muziek zien maken doet hem zichtbaar goed. Zo heeft hij in zijn 60 jaar trouw lidmaatschap generaties zien opgroeien bij de Harmo-

nie. Cor voelt zich onlosmakelijk verbonden met de Harmonie en kan deze niet missen. Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag was Cor dan uiteraard ook van de partij. Met hem waren er nog 60 leden aanwezig op de goed bezochte vergadering. Op een jaarvergadering worden de gebruikelijke agendapunten behandeld waarin het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde sociale, muzikale en financiële beleid van het voorbije jaar en plannen voorlegt voor het nieuwe jaar en verdere toekomst. Aangezien secretaris Marjolein Oprins en haar partner Wibout van Dort hadden aangegeven terug te treden uit het bestuur moesten er bij de bestuursverkiezing twee nieuwe bestuursleden worden gekozen. Marjolein heeft gedurende 3 jaar heel accuraat het secretariaat verzorgd. Wibout was voorzitter van de commissie Beheer Instrumenten, Uniformen en Website. Beiden werden door de voorzitter middels een bloemetje bedankt voor hun inzet en verdiensten binnen het bestuur. Vanwege het omvangrijke werk binnen het secretariaat had het bestuur besloten hiervoor twee mensen

te benoemen. Voor de functie stantia”, hetgeen met een spontavan 1e secretaris werd benoemd ne acclamatie werd bekrachtigd. Sharon van Opstal, die daarmee Hierna werden Cor en Jeanne vooral ook bij externe contacten met applaus weer binnengehaald het eerste aanspreekpunt is. Om onder het zingen van “Chodounshaar te ondersteunen werd als ká”, de lievelingsmelodie van Cor, 2e secretaris benoemd Con Eeckhetgeen hem zeer ontroerde. De hout, die vooral de verslaggeving voorzitter sprak Cor toe en deelen notulen voor zijn rekening zal de hem mede dat de vergadering nemen en het beheer over instruunaniem had besloten om hem te menten en uniformen krijgt toebenoemen tot erelid en overhangewezen. Het beheer van de webdigde hem de bijbehorende oorsite wordt ondergebracht bij de konde in de nieuwe huisstijl van Commissie Activiteiten en PR, waarvan Bindert Blauw voorzitter is. Na de bestuursverkiezing gaf voorzitter Jan Rops aan dat er nog een verkiezing aan de orde moest komen die, om reden van geheimhouding, niet op de agenda was vermeld. Vooraleer die plaats kon vinden verzocht hij Cor Voeten en zijn echtgenote Jeanne om de vergaderzaal even te verlaten. Daarna stelde hij de vergadering voor om Cor Voeten voor zijn vele en jarenlange verdiensten te benoemen tot erelid van de Harmonie “Con- Voorzitter Jan Rops (l) overhandigt erelid Cor

l e b u HORSTEN me OUTLET KWALITEITSMEUBELEN TEGEN WEGGEEFPRIJZEN! TROUWERS - BOUWERS - SAMENWONERS OPGELET! Life-style lamulux programma

GROTE NIEUWE VOORRAAD ÉÉNMALIGE ARTIKELEN

dressoir, TV-dressoir, eetkamertafel, salontafel

normaal

Slaapkamer Mariska

2835.-����������������������� nu compleet voor

1060.-

Diverse complete inrichtingen TOPKLASSE - massief eiken en teak ����������������������������

kopie antiek, 1 deurs ���������������������������������������� nu maar

div. Buffet- en vitrinekasten

1.-, 2.-, 5.- of 10.-

Modern hoekbankstel met lounge chair - div. stoffen normaal

1995.- ������������������ nu voor

75.nd uitsluite

T.E.A.B.

Grote collectie Woonaccessoires vanaf

3095.- ���������������������������������������� nu voor

Relax fauteuils div. kleuren en uitvoeringen ����������������������������������������� nu v.a.

Ruime keuze uit voorraad

189.-

(80-90-200 cm) normaal

1745.- bij ons v.a.

Eiken salontafel

enz.

139.-

Laatste box-springs incl. topper, vlak en elektrisch

div. maten en kleuren - van

685.-

������������� nu

695.125.-

NU OF NOOIT ! Complete inrichting inclusief slaapkamer, dressoir, tv-dressoir, eetkamertafel 160x90, 4 stoelen, hoekbankstel, ledikant 160x200, 2 nachtkastjes, 4-drs linnenkast, 2 lattenbodems, 2 pocketvering matrassen NU COMPLEET normaal

5495.- NU

3250,-

New living teakhouten programma Compleet! Dressoir, tv dressoir, eetk. tafel, salontafel, boekenkast ��������������������������������������

van

3795.- nu 1495.-

Diverse lederen bankstellen 3- en 2 zits op voorraad

nu v.a.

295.-

nu voor

������������ elders

995.-

295.- 395,-

GROTE COLLECTIE EETKAMERSTOELEN normaal

BETONBORINGEN • betonslijpen/frezen • verankeringen • kleine sloopwerken

• zagen • sleuven zagen • boren

Strijbeekseweg 39b 4856 AA Strijbeek Telefoon: 06-38220171 koen@martensbetonboringen.nl

79.-

diverse kleuren ���������������� van

WEG=WEG!

2895.- nu 1275.-

in stof van

1395.- nu 650.-

l e b u HORSTEN OUTLET e m Schoolstraat 7 • Waspik • Tel.: 0416-311945 A

STRESSMOMENTEN KUSJE EROP HELPT NIET ALTIJD Dus RELAX Laat je geregeld masseren daar knap je van op PRANA-CENTER.NL Lage Kant 17 Breda Info 06 55 69 66 83 of susanhense@pranacenter.nl kunt u niet naar mij komen, dan kom ik naar U.

SUPER SNUFFELMARKT

pocketvering en traagschuim

ag op vrijd 1.00 uur 00 10. - 2 t 9 maar 2 g a d r en zate 0 7.0 uur 00 10. - 1

775.-

diverse stoffen - nu als 3-2 zits

Matrassen

D N E P O E G rt 28 maa

Senioren/comfort bankstel normaal

Koen Martens

INVULLEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de Esserstraat 79 te Breda. Bel 0161- 49 25 08 of kom langs aan de Bredaseweg 4 te Chaam. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

T.E.A.B.

Bergkast

in eiken en teak����������������������� nu

2180.- nu 1295.-

Voeten (r) de oorkonde

www.martensbetonboringen.nl

ledikant + 2 nachtk. + 4 deurslinnenkast + bodems en pockverings matrassen normaal

NERGENS GOEDKOPER

de harmonie. Jeanne werd met een bloemetje ook in de vreugde betrokken. Met dit alles was Cor heel geëmotioneerd. Hij sprak een dankwoordje waarin hij aangaf dat het hem erg had verrast, met als laatste zin: “Hier nemen we er eentje op!” Wilt u meer weten over Harmonie “Constantia” bezoek dan de website: www. harmonie-constantia.nl of kijk op facebook.  JP

ZONDAG 30 MAART

Goirle, Sporthal de Wissel, Schietberg 8, 5051 NZ 09.00 t/m 16.30 uur inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl

TE KOOP GEVRAAGD

MUNTEN EN POSTZEGELS

Partijen en verzamelingen uit binnenen buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten.

Muntenhoek.nl

Vierlinghstraat 6, 4251 LC Werkendam Tel.: Hans de Man 06-24 72 06 53 Tel.: Aart Hoeke 06-53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.


Sport t r o p S

WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 25

Doe mee met de wekelijkse

Bakkerij ‘t Lekkerbekje

Peter van Gils grijpt het goud in de A-Klasse!

VROMANS

Driebandenkampioenschap Ulvenhout 2014 Tijdens een ongekend felle strijd is Peter van Gils kampioen driebanden van Ulvenhout geworden in de A-Klasse. Leo van Vugt pakte het zilver en een mooie derde plaats was er voor Joop Graumans. In een partij waarin Leo van Vugt een verbluffend goede start kende met series van drie, nog eens drie en vier moest Peter het doen met enkele kleine puntjes, waardoor hij na 14 beurten reeds tegen een achterstand aankeek van 14-6. De supporters van Leo werden er stil van in cafetaria Paulussen, waar alles er aan was gedaan om een mooie finale van de AKlasse op de tafel te krijgen. Maar ijzeren Leo viel stil en Peter was nog lang niet verslagen. Met enkele mooie punten en een klein biggetje wist hij zijn achterstand om te buigen naar een voorsprong, waarna Leo in de achtervolging moest. En met succes. Nogmaals kon Leo een voorsprong nemen met 20-19 maar daarna was het de beurt aan Peter die met nog een klein gelukje en een mooie serie van 4 de finish bereikte met 25 caramboles. Een prachtig beeld ontrolde zich rondom

de kampioen die voor de derde keer in de A-Klasse de beker met de grote oren in de lucht mocht steken. Weken lang had Peter van dit succes gedroomd en dat was nu werkelijkheid geworden. Gevraagd na zijn gevoel antwoordde Peter dat hij zich nog nooit zo gelukkig had gevoeld. Een mooie kampioen dus die zich door niets of niemand uit zijn spel liet halen. Felicitaties ook voor Leo van Vugt die als debutant verdienstelijk tweede werd. Joop Graumans eiste de derde plaats op door in een hele goede partij Harrie Goos gedecideerd met 25-6 op zijn stoel achter te laten in slechts 23 beurten. Beide heren mogen zich gaan gaan opmaken voor de Hoofdklasse volgend jaar. In de Hoofdklasse hadden vorige week Choc van Vugt, Hans Snijders, Guy Vanderhenst en Hans Frijters zich verdiend geplaatst voor de halve finales. Afgelopen

zaterdagavond moest het dan gaan gebeuren bij cafetaria Paulussen, al waar enkele supporters, waaronder Leo van Vugt en Piet van Rijen, er eens goed voor gingen zitten. In de eerste halve finale tussen Guy Vanderhenst en Hans Frijters ging de Belg uit Meerle er als een raket van door. Reeds in de 7e beurt maakte Guy zijn 14e punt, waar Hans met slechts 2 puntjes wat bleekjes bij afstak. Maar de motor haperde en Guy viel maar lieft 8 beurten stil. Dat moet je tegen een Hans Frijters niet doen. Die boog zijn achterstand met series van 4, 5 en nog eens 5 om naar een gelijke stand 17-17 om vervolgens in 3 beurten het werk overtuigend te klaren en te winnen met 25 tegen 17 voor Guy in 19 hernemingen. De tweede halve finale tussen Choc en Hans Snijders kende een grillig verloop. De heren biljarters gaven elkaar weinig toe en bereikten een gelijke stand van 19-19 na 20 beurten. Misschien was het het sfeervolle licht in de biljartkamer of het zachte geruis van de sigarenrookafzuiging maar iets maakte dat Choc de makkelijke ballen liet liggen en Hans een geheel nieuwe ervaring

PRIJSPUZZEL “Ik ben zo gelukkig met mijn titel”, zei Peter van Gils opdeed in het veelvuldig laten klossen van de ballen. Met enige moeite sleepte Hans Snijders zich beter door deze ongemakkelijke fase dan Choc en wist hij de winst te pakken met 25-22. De strijd om de 3e plaats werd een prooi voor Guy Vanderhenst die redelijk eenvoudig en geheel in eigen doen met 25-16 van Choc won. Dat betekent dat de heren Snijders en Frijters aanstaande zondagmiddag 30 maart in cafézaal Flamingo de finale van de Hoofdklasse spelen. Deze middag start met de finale van het driebandenkampioenschap in de C-Klasse om 14.00 uur tussen Sjak Kools en Jack Snepvangers. U bent zeer welkom om naar deze finales te komen kijken. Entree is gratis. Voor alle resultaten van de kwalificatiewedstrijden, de halve finales en de finales van het driebandenkampioenschap van Ulvenhout gaat u naar www.driebandenulvenhout.nl

Schaakclub De Baronie moet weer op zoek naar een speellokaal De Bredase schaakvereniging De Baronie moet voor de tweede keer in korte tijd verplicht op zoek naar een nieuwe accommodatie. De club verliet vorig jaar na een verblijf van twee jaar noodgedwongen De Meidoorn, omdat het buurthuis ging sluiten. SV De Baronie vond een nieuw onderkomen in De Blaker aan het Graaf Hendrik III-plein. Het

moet daar aan het eind van het seizoen vertrekken, omdat de beheerder de huur heeft opgezegd. Begin september moet de verhuizing achter de rug zijn. De zoektocht naar een nieuwe speelruimte is niet eenvoudig,

Schoolatletiekdag A.V. Sprint

Sport mee, sport is oké!

En dat kan op zaterdag 14 juni a.s., dan wordt voor de 29e keer de Schoolatletiekdag gehouden op het terrein van A.V. Sprint. Op deze dag krijgen kinderen van 8 t/m 13 jaar uit Breda en omgeving de gelegenheid om op een sportieve manier kennis te maken met atletiek. De schoolatletiekdag begint met een echte vlaggenparade. Daarna gaan de kinderen in, op leeftijd ingedeelde, groepen verder met hun programma. - Jongens en Meisjes geboren in 2004 – 2005 – 2006 doen een 3-kamp: 60 meter hardlopen – verspringen – balwerpen en een 400 meter met massastart. - Jongens en Meisjes geboren in 2001 – 2002 – 2003 doen een 4-kamp: 80 meter hardlopen – verspringen – kogelstoten – 600 meter hardlopen. De dag wordt zoals altijd afgesloten met een boerenestafette

(10x60 mtr.). Iedereen gaat met een diploma naar huis en de eerste 3 per groep krijgen een medaille. Verder zijn er voor de diverse onderdelen, o.a. beste meisje, beste jongen en beste school, bekers te winnen. Kortom een gezellige en sportieve dag en wij hopen dat de kinderen van alle basisscholen uit Breda en omgeving ook dit jaar weer van de partij zullen zijn. Let op: Opgeven kan alleen via je eigen school! De scholen krijgen vanaf 20 maart de uitnodiging toegestuurd en kunnen deze dan met de leerlingen meegeven. Vraag ernaar bij de school als u deze niet ontvangen heeft. Toeschouwers zijn van harte welkom en mochten er ouder(s) zijn die willen helpen laat het ons dan weten via schoolatletiek@avsprint.nl

Voor een goede persoonlijke hoorservice Levering en onderhoud van alle merken en typen hoortoestellen, ook zonder eigen bijdrage! Gezondheidscentrum IJpelaar Groot IJpelaardreef 169, Breda, 076-5649706 Ambachtsweg 10, Bavel, 0161-439596 Maak vrijblijvend een afspraak of kom langs op maandag of vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur in Gezondheidscentrum IJpelaar

omdat aan een aantal eisen moet worden voldaan. Zo wil de vereniging als het enigszins kan vasthouden aan de dinsdagavond voor de interne competitie, omdat onderzoek onder de leden heeft uitgewezen dat een aantal wegens andere verplichtingen anders afhaakt. Het lokaal moet bovendien plaatsbieden aan ruim 60 schakers. De aanwe-

zigheid van een invalidentoilet is ook een vereiste, evenals een horecavoorziening. De gedachten van het bestuur gaan uit naar een horecagelegenheid, een gemeenschapshuis of een kantine van een onderwijsinstelling of bedrijf. Degenen die een accommodatie kunnen aanbieden, gelieven een mailtje te sturen naar secretaris@svdebaronie.nl.

Regionale biljartcompetitie 2013 - 2014 PROGRAMMA 25 MAART Alphen 1 – Kot 1 ......................... Baarle 1 – Riel 1 Bavel 1 – Rijen 1....................... Chaam 1 – Gilze 1 Kot 2 – Alphen 2.......................... Riel 2 – Baarle 2 Rijen 2 – Bavel 2...........................Gilze 2 – Bavel 2

UITSLAGEN 18 MAART Gilze 1 – Alphen 1............................60,00 – 44,28 Kot 1 – Baarle 1 ................................47,33 – 56,10 Riel 1 – Bavel 1..................................44,77 – 56,12 Rijen 1 – Chaam 1.............................52,54 – 51,04 Alphen 2 – Gilze 2............................56,28 – 47,12 Baarle 2 – Kot 2........................ 55,38 – 51,73 Bavel 2 – Riel 2......................... 51,40 – 57,40 Chaam 2 – Rijen 2.............................35,27 – 50,99

STAND PER 18 MAART 35,27 LAAGTE RECORD ??? 1 Alphen 1................................144 1288,67 2 Rijen 2....................................144 1281,65

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Riel 2.......................................144 1279,02 Gilze 1....................................144 1271,70 Baarle 2..................................144 1263,43 Bavel 1....................................144 1256,42 Rijen 1 ...................................144 1252,27 Bavel 2....................................144 1251,40 Alphen 2................................144 1247,41 Gilze 2....................................144 1243,96 Kot 1 ......................................144 1236,52 Chaam 1.................................144 1233,07 Riel 1.......................................144 1227,61 Chaam 2.................................144 1219,32 Kot 2 ......................................144 1186,69 Baarle 1..................................144 1183,84

PROGRAMMA 1 APRIL 2014 GEEN GRAP Kot 1 – Bavel 1 Rijen 1 – Alphen 1 Bavel 2 – Kot 2 Alphen 2 – Rijen 2

Riel 1 – Chaam 1 Gilze 1 – Baarle 1 Chaam 2 – Riel 2 Baarle 2 – Gilze 2

UVV'40 programma JUNIOREN ZATERDAG 29 MAART: SSC'55 A1G - UVV'40 A1 .........................aw.11 Baronie A4 - UVV'40 A2 ..........................aw.14 UVV'40 A3 - Chaam A2 ...........................aw.14 UVV'40 B1 - Groen Wit B1 .......................aw.14 DIA B2 - UVV'40 B2 ..................................aw.11 UVV'40 C1 - VCW C1 .......................... aw.11.30 UVV'40 C2 - Bavel C4............................... aw.14 UVV'40 D1 - Chaam D1..................... aw.11.30 Achtmaal D1 - UVV'40 D2......................... aw.9 UVV'40 E1 - Barca E1.......................... aw.11.30 UVV'40 E2 - Groen Wit E2 ......................... aw.9 UVV'40 E3 - Gloria UC E4 .......................... aw.9 TVC Breda E4 - UVV'40 E4........................ aw.8 VVR E3 - UVV'40 E5 .................................... aw.8 UVV'40 E6 - Rijen E5 .................................. aw.9

EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE SLAGROOMSNIT

The Gunners F1 - UVV'40 F1 .............. aw.9.45 UVV'40 F2 - SCO/TOFS F4 ......................... aw.9 Right'Oh F2 - UVV'40 F3 ............................ aw.9 Groen Wit F2 - UVV'40 F4 ................... aw.8.45 UVV'40 F5 - Dongen F7 .............................. aw.9 Waspik F4G - UVV'40 F6 ............................ aw.8 UVV'40 F7 - Rijen F8 .................................. aw.9

SENIOREN PROGRAMMA ZONDAG 30 MAART: Hardinxveld 2 - UVV'40 2 ......................... aw.9 Gesta 2 - UVV'40 6 ....................................aw.10 UVV'40 7 - Bavel 4 ...................................... aw.9

DINSDAG 1 APRIL: Boeimeer O23 - UVV'40 O23 ..................aw.19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 16

21

22

14 17

18

23

24

29

19 25

30

45

46

47

42 48

54 57

60

28

32 35

49

39 43

44

50

51

55

52

56

58

61 65

27

38 41

53

26

34

37 40

20

31

33 36

15

59 62

63

64

66

67

68

69

© Persbelangen P0445

12

68

19

4

52

48

62

54

28

34

6

36

30

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 schaaldiertje; 6 werkkleding; 11 vraagstuk; 12 insect; 13 vacht; 14 teken; 15 kilometer; 17 Bijbeldeel; 19 militair; 21 wegkant; 24 kwab; 26 verdieping; 29 tooi; 30 landbouwwerktuig; 32 vrij; 33 titel; 34 zangnoot; 36 water in Friesland; 37 horige; 38 waarborg; 39 bevestiging; 41 familielid; 43 ten bedrage van; 45 plaats in Noord-Brabant; 48 schenken; 51 zwemvogel; 53 plakken; 55 hevig; 56 claim; 57 spil; 59 decimeter; 60 vloedbeweging; 61 klimop; 63 bejaarde; 64 dwarshout; 66 mossteppe; 68 linie; 69 mondkost. VERTICAAL: 1 orthodontie; 2 regeringsreglement; 3 roofvogel; 4 mestvocht; 5 voeg; 6 plaats in Noord-Brabant; 7 legio; 8 keur; 9 water in Noord-Brabant; 10 voddenkoper; 16 grondsoort; 18 nakomeling; 20 conisch; 22 luiaard; 23 oude plaats; 24 laatstleden; 25 dierengeluid; 27 tegenover; 28 persoonlijk vnw.; 30 Europese hoofdstad; 31 koren; 33 dijk; 35 besluit; 40 klipgeit; 42 wisselborgtocht; 44 de verwerping; 46 bovenbeen; 47 neon; 49 laagwater; 50 daar; 51 selderij; 52 nikkel; 54 brandstof; 56 aangezien; 58 zuilengang; 59 kostbare; 62 voordat; 63 lofdicht; 65 lidwoord; 67 bevel. OPLOSSING WK 12 HORIZONTAAL: 1 kansel; 6 modder; 12 hond; 14 luim; 16 fa; 18 Ne; 19 VIP; 21 e.k.; 22 ra; 23 fan; 25 uraniet; 28 uit; 29 slab; 31 eagle; 32 pier; 33 et; 34 ezel; 36 alle; 38 t.o.; 39 knots; 40 stand; 42 doel; 43 kien; 45 edele; 48 plebs; 51 ik; 53 Enos; 54 rune; 55 OR; 56 teen; 58 steil; 60 lava; 62 tul; 63 asemmer; 65 pek; 66 er; 67 Nd.; 68 ria; 69 in; 71 re; 72 raat; 74 stof; 76 witten; 77 liegen.

VERTICAAL: 2 ah; 3 non; 4 sneu; 5 e.d.; 7 O.L.; 8 duet; 9 dik; 10 em.; 11 offset; 13 ring; 15 katrol; 17 aalt; 19 Vaals; 20 pilas; 22 riet; 24 na; 26 reet; 27 eelt; 28 ui; 30 beneden; 32 penibel; 35 zolen; 37 laken; 39 koe; 41 des; 44 bitter; 46 löss; 47 ester; 48 prima; 49 Lule; 50 kraken; 52 keur; 55 over; 57 el; 59 emir; 61 A.P.; 63 adat; 64 rite; 67 nat; 70 nog; 72 R.I.; 73 te; 74 si; 75 Fe.

Winwoord: ONDERVERHUREN Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelng@emdejong.nl Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

Oplossing Prijspuzzel wk 12:

ONDERVERHUREN Prijspuzzelwinnaar wk 12:

Mevrouw de Hoon Dekenfickstraat 7 Ulvenhout De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

BAKKERIJ ’t LEKKERBEKJE

Jorisstraat 24 - BREDA - 076-5653682 Graag de prijs één dag van te voren bestellen.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 26

De Smurfit Kappa Group is wereldleider op het gebied van op papier gebaseerde verpakkingen met een sterke positie in Zuid-Amerika. De Group is Europees leider in containerboard, massief karton, grafisch karton en verpakkingen van golf- en massief karton en heeft een sleutelpositie in verschillende andere verpakkings- en papiersegmenten. Als producent van golfkartonnen verpakkingen heeft Smurfit Kappa Vandra zich gespecialiseerd in het leveren van klant specifieke verpakkingen in elke ordergrootte. Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

t.b.v. werkzaamheden in het grondverzet zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die hun vakkennis bij ons willen waar maken

Administratief medewerker (m/v 0,6 FTE)

Jouw taken:  Verzorgen van de debiteurenadministratie en data-input voor de afdeling  Controle van betalingsopdrachten en uitvoeren van losse betalingen  Aanvragen van kredietlimieten bij kredietbeoordelingsbureau en matchen van debiteuren-bestand  Incasseren van verkoopfacturen m.b.v. geautomatiseerd systeem  Opdrachten verstrekken aan incassobureau en monitoren van lopende opdrachten. Tevens informeren van intern betrokken medewerkers  Boeking gereed maken van financiële bescheiden en invoeren van bankafschriften volgens vastgestelde procedures in geautomatiseerd systeem  Samenstellen van periodieke debiteurenoverzichten t.b.v. de maanden jaarafsluitingen Wij bieden: Een interessante job in een financieel gestuurde omgeving met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Persoonlijke ontwikkeling, inzet en resultaat zijn voor Smurfit Kappa Vandra erg belangrijk. Onze cultuurwaardes zijn: snel, gedreven, samen en duidelijk.

Jouw profiel:  HBO BE of MBO + niveau (bijvoorbeeld MEAO bedrijfsadministratie)  2 – 4 jaar ervaring in soortgelijke functie  Ervaring met het werken in een financiële omgeving met financiële pakketten, bij voorkeur ervaring met SAP  Goede beheersing van Excel  Analytisch denken en het vermogen om complexe onderwerpen te behandelen  Goede communicatieve vaardigheden, accuratesse, analytisch, initiatiefrijk en flexibel  Beheersing van de Engelse taal. Aanvullende informatie: Het rooster wordt verdeeld over 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werken tijdens maandafsluiting (1e 2 dagen van de maand). Reageren: Je sollicitatie met uitgebreid CV kun je voor 7 april a.s. sturen naar: Mevrouw Drs. Y. Ooms, Human Resource Manager, afdeling P&O, Postbus 11, 4900 AA Oosterhout, E-mail: hr.vandra@smurfitkappa.nl. De 1e gespreksrondes zijn gepland op donderdag 10 en maandag 14 april. Kijk voor meer informatie over Smurfit Kappa Vandra op www.smurfitkappa-vandra.com Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Zorgboerderij De Hoge Gras en maïsland te huur gevraagd. Voor in- Aard, voor jeugd en lichtingen 06-36328660 jongvolwassenen met een beperking in de ontwikkeling te Molenschot Ontspanningsmassa- heeft nog enkele plaatges. Bel: 06- 20276874 sen vrij op zaterdag (de /SMS of kijk op hele dag) en woensdagmassagedongen.nl middag voor begeleiding groep en individuele begeleiding. Leren saSpuiten van keukenDe Zonbezorger Zonmenwerken, contacten deurtjes, meubels, nehemelverhuur, goede maken, samenspelen, mdf, deuren, radiatoren service en kwaliteit bezig zijn, actief etc. BPS- Rijen, Steden- informeer voor de acti- creatief bezig zijn met de dieren baan 10, Rijen, Tel.06eprijs. tel. 06-22143212 op de boerderij en bui53624035 of 013-5702218 tenleven als middelpunt. 06-24504183.

Voorkom inbraak Laat goed hang en sluitwerk plaatsen Voor info en advies En service Bel; 0648918049 Ton Vermeeren Of www. Klusenhoutbewerking. nl

Amerikaanse importeur te Raamsdonksveer is per direct op zoek naar

PERSONEEL

Verschillende functies beschikbaar I.b.v. auto; ± € 500,- p/w Bel nu

0162-524930

VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar *Tuinfrees *Kettingzaag Zie ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Haal ook het maximale uit uw belastingaangifte! De experts van A.C. Koijen weten exact hoe ze uw belastingaangifte moeten regelen. Want naast onze deskundigheid staat maatwerk altijd voorop om voor u het maximale uit de aangifte te halen. Ongeacht of u particulier bent of een eigen onderneming heeft. Laat dus geen kansen liggen! Uw administratie van A-Z geregeld. Eigentijds maatwerk voor particulier en bedrijf.

A.C. Koijen & Partners

vakkundig, betrouwbaar en no-nonsense

Esserstraat 79, Princenhage, Breda - 076-5147444 Bredaseweg 4, Chaam - 0161-492508

www.ackoijen.nl

TUINMAN,ervaren, verzorgt graag uw tuin, landgoed of bedrijf. Telefoon: 0613457844 schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909. BOEKHOUDER, voor administratie en aangiftebiljet Slagboom, Marijke Meustraat 100, Breda tel.076-5214282 VERHUUR *Hoogwerkers *Spinhoogwerkers *Heftrucks *Bouwdrogers *Betonzagen *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501 SPAANSE LES IN GROEPEN EN PRIVE BIJ AULA DICTUS Leer nu de 2e meest gesproken taal ter wereld, Spaans voor op vakantie of zakelijk. www.auladictus.nl start met nieuwe cursussen op 8-4-2014 in Breda. U kunt hier ook terecht voor bijlessen, privéles of in zelf samen te stellen, kleine groepjes. Docent: Wim Dictus (06 41338397) StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl Meubelreparaties Jan Graumans meubelreparatie en klussenbedrijf Galder 076 5652973 SIERBESTRATINGSPECIALIST ,voor al uw voorkomende werkzaamheden in de tuin, goedkoop,groot of klein,bel voor gratis offerte 0162-692136 of 06-41432592 KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

• • • • •

WIJ ZOEKEN: TRACTOR-CHAUFFEUR MOBIELE KRAAN MACHINIST MIDI-GRAVER MACHINIST CHAUFFEUR 10X8 CHAUFFEUR KIPPER-TRAILER

SPINVELD 70, 4815 HT BREDA - TELEFOON 076-5140857 E-MAIL ALEX@AHELMER.NL Schilderwerk Onroerend goed Houtrotsanering, V.O.R.M. werken Kwaliteit, garantie, Service op maat Tel: 06-17399479

NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € **IN&VERKOOP** 1,95/m². Afhalen, aan***GEBRUIKTE*** leggen, verticuteren, fre*BOEKEN-LP‘s-CD‘s* zen, door- en inzaaien, ***STEREO-SETS*** **PLATENSPELERS** aanrollen, meststoffen, graszaad. thuisbezorgen Kerkdijk 41 en renovatie. Tel.: 0031 Hooge Zwaluwe (0)13-5079954. 076-5932814 VRIJ & ZATERD. OPEN

Elke Vrijdag en Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur verkoop van Vers Fruit, Groenten en Streekproducten vanaf Kwekerij Wolfslaar, Klein Wolfslaar 14b te Bavel/Breda. Deze week Verse Raapstelen uit eigen kwekerij € 0,50 per bos. Voor info en bestel online kijk op www.johanencaroline. nl. 076-5934503

RENOVATIE / VERBOUWING

Van uw woning met meerwaarde !!! Advies, begeleiding en uitvoering. Cachet 06-24903307 of 06-14789998. www.gfafbouw.com

Caravans/Campers gevraagd! CARAVANS GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

• RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618 Tilburgseweg 43, Oosterhout Zondag open Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

is. ed Slijterij t go e h at Wijnhandel eet je zeker d s m s.co tro Verhuur ventros, dan w ntuivreno

D e D en

e uur

H

tap

e v i ru

uw oor

.dr ww

rui

eD

D bij

rela

n

nke

che

es tieg

ew . Zi

kv

Oo

Breda

Verhuur: Biertaps Bars Stoelen Tafels Sta-tafels Enz. enz.

Winkelcentrum Epelenberg - 5210026 Heksenwiel - 5425000 Thuisbezorgen op afspraak

Koninklijke

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen en 4 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door innovatie en toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

Manager Als manager bent u verantwoordelijk voor de afdeling Prepress bestaande uit twee onderdelen: productie en opmaak. Productie verzorgt in een 3-ploegensysteem de orderstroom van ca. 800 orders per week tot drukgerede bestanden of platen. De opmaak verzorgt de opmaak van een tiental weekbladen en commerciële orders. De functieomschrijving: U bent verantwoordelijk voor procesbegeleiding en kwaliteitscontrole binnen de afdeling. U bewaakt de productiedoelstellingen, kosten en kwaliteit. U geeft leiding aan een 30-tal medewerkers en voert functioneringsgesprekken. Tevens verzorgt u de korteen lange termijn personeelsplanning. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages, doet verbetervoorstellen over het productieproces met als doel kosten, kwaliteit en/of efficiëntievoordeel. Tot slot hebt u contacten met leveranciers omtrent contracten, onderhoud en/of calamiteiten. U maakt onderdeel uit van het middlemanagementteam. De kandidaat • Afgeronde HBO opleiding richting techniek of bedrijfskunde; • Aantal jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur in een productieorganisatie; • Grafische kennis is een pré; • Projectmatig kunnen werken; • Kennis van automatiseringsprocessen en –projecten; • Communicatief vaardig, resultaatgericht en daadkrachtig; • Pragmatisch en hands-on-mentaliteit.

Koninklijke Drukkerij

Indien u belangstelling heeft in bovenstaande functie

kunt u uwbv schriftelijke sollicitatie richten aan: Em. dedan Jong Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Postbus 8,

ne Een moder derneming grafische on traditie! met 'n rijke

5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail: vacature@emdejong.nl Voor meer informatie over het bedrijf kunt u kijken op de website www.emdejong.nl.


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

KerkKerk REGIO INFORMATIE VOOR DE GELOOFS­ GEMEENSCHAPPEN Bavel Ulvenhout Galder Strijbeek REGIONALE BEREIKBAARHEIDSDIENST: Voor dringende omstandigheden (bijv. overlijden, begrafenissen en crisissituaties) kunt u terecht op telefoonnummer 0624880777 Voor algemene informatie over de parochies kunt u terecht voor Ulvenhout op: www.parochieulvenhout.nl en voor Bavel op: www.parochiebavel.nl Weekberichten voor Nieuw-Ginneken weekblad kunt u mailen naar: laurentius.week@hetnet.nl Voor overige zaken (bijv. doop, huwelijk, misintenties, communie thuis, ziekenhuisbezoek e.d.) verwijzen wij u naar het parochiesecretariaat., via email laurentius.sec@hetnet.nl

PAROCHIE ST. LAURENTIUS Ulvenhout Galder - Strijbeek De bank- en gironummers van de parochie zijn: * uitsluitend voor Kerkbalans en parochiefonds voor Ulvenhout: NL54 RABO 0116 7038 57 of NL06 INGB 0001 0662 33 voor Galder / Strijbeek, NL98 RABO 0116 7020 95 t.n.v. Comité Kerkbalans Galder/Strijbeek * voor alle overige zaken, waaronder H. Missen, NL20 RABO 0104 6076 96. Parochiesecretariaat: Dorpsstraat 42, 4851 CM te Ulvenhout, tel. 076-561 23 08 Email: laurentius.sec@hetnet.nl Pastor Wim Klein telefoon 06248 80 777. Het parochiesecretariaat is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

BAVEL Parochiesecretariaat: Kloosterstraat 1, 4854 CL te Bavel, tel. 0161-431204 Email: parsecr@hetnet.nl Het parochiesecretariaat is geopend op alle werkdagen van 10.30 – 12.00 uur. Pastor John Mersel tel. 06-18466512 Uw bijdrage aan de voortgang van onze parochie is zeer welkom op IBAN NL31 RABO 0104 6022 60 van de Rabobank of op IBAN NL47 INGB 0002 8279 85 van de ING t.n.v. parochiefonds Bavel. Voor misintenties en andere zaken rekening 10.46.02.163 t.n.v. parochiebestuur Bavel.

ULVENHOUT WZC DE DONK LAURENTIUSPAROCHIE Zaterdag 29 maart 18.30 uur Thema: Vierde Zondag van de Vasten. Voorganger: pastor J. Mersel. Muzikale verzorging: volkszang. Lector: mevr. B. van Kuijk. Intenties: Marie Graumans wed. van Petrus van Haperen;

berichten

Theo van Rijen echtg. van Elisabeth Dikmans; Pieter v.d. Wijngaart echtg. van Bets Jochems; Piet van Poppel echtg. van Ine Andriessen; pater Frans Andriessen: fam. Jansen – v.d. Schaft en ome Christ; Dinsdag 1 april 10.15 uur viering Voorganger: pastor H. van Dijk

LAURENTIUSKERK Zondag 30 maart 9.30 uur Thema: Vierde Zondag van de Vasten. Voorganger: pastor J. Mersel. Muzikale verzorging: Gregoriaans Koor. Lector: mevr. R. Knipscheer. Intenties: Marie Graumans wed. van Petrus van Haperen; Theo van Rijen echtg. van Elisabeth Dikmans; Pieter v.d. Wijngaart echtg. van Bets Jochems; Andreus Johannes van Dun (vanwege zijn verjaardag); Maandag 31maart 19.00 uur: Gebedsdienst voor de Vastenactie. Daarna uitdelen van de pakketjes enveloppen aan de collectanten.

JACOBUSKAPEL GALDER Zaterdag 29 maart 17.00 uur Thema: Vierde Zondag van de Vasten Voorganger: pastor J. Mersel Muzikale verzorging: Volkszang Lector: mevr. R. van Dun. Intentie: Marie Graumans wed. van Petrus van Haperen; Pieter v.d. Wijngaart echtg. van Bets Jochems

H. MARIA TEN HEMELOPNEMING

voor Br. Xavier die in al die jaren de dirigent was van he koor en nu op weg naar zijn 85 jaar, nog steeds het koor in bedwang houdt. Voor deze gelegenheid hadden ze een nieuwe vlag laten maken en deze vlag hebben we nu gezegend. Met een flink applaus werd deze viering beëindigd. Proficiat.

VRIJDAG, 4 APRIL. FLO-VERGADERING. 19.00 u. Maandelijkse vergadering voor de leden van de Franciscaanse Leken Orde. Ze beginnen met de H. eucharistieviering en zetten daarna de vergadering verder in de spreekkamer van het klooster. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom.

ZATERDAG, 29 MAART. 17.30 u. T.e.v. H.P.Pio om steun en sterkte voor de zieken van de Parochie. 18.45 u. Jgt. Engelbert Aerts. Mit Pluym en Alfons Krijnen. Wilhelmina Kustermans. Anna Krijnen en Jan Krijnen. Jgt.Egelbert Aerts Lowieke van de Watermolen. 20.00 u. T.e.v. O.L.Vrouw.

ZONDAG, 30 MAART. 07.00 u. T.e.v. H. Jozef voor vrede. 08.30 u. T.e.v. H.P.Pio om spoedig herstel. 09.30 u. J o s Lips echtgen.van Riet Kuijstermans en dochter Marianne. 10.30 u. Adriaan en Maria Snijders-Swaenen. Gelovige zielen van het Vagevuur. Cor e Anneke van Loon-Voeten. Fam. Van der Sterren.Marinus van de Pluym.

LEDEVAERTKERK Chaam c.a.

BAVEL ZONDAG 30 MAART 11:00 uur in de kerk Thema: 4e zondag in de veertigdagentijd (Laetare) Voorgangers: pastores P. van Gorp en J. Mersel. Intenties: ouders en familieleden van de familie v. Vessen - van Engelen, Gé Bastiaansen (jaargetijde) en familie van Gestel Meeuwissen.

WOENSDAG 2 APRIL 9:30 uur in het parochiecentrum Voorganger: pastor H. van Dijk. 19:00 uur in de kerk Thema: avondgebed Voorganger: pastor H. van Dijk.

H.DRIEVULDIGHEID Meersel-Dreef KERKDIENSTEN Parochieblad, 13. H.Drievuldig­ heid. Meersel-Dreef. Het Mariakoor van Meersel-Dreef. Vorige week vierden de leden van het Mariakoor hun 45 jaar bestaan. In stilte hebben ze dit herdacht en zijn ze begonnen met een gezellig samenzijn aan de koffietafel “Bij de Paters” waarna ze samen de avondviering bijwoonden in de kerk. Bij het einde van deze viering was er nog een speciale verrassing

MEMORANDUM

‘s Avonds, ‘s nachts, in het weekend of op een feestdag met spoed een huisarts nodig? Hiervoor kunt u bellen naar de Huisartsenpost Breda, tel. 076-5258500. Adres: Molengracht 21-4818 CK Breda (bij het Amphia Ziekenhuis).

Weekenddienst apotheken Breda Op ma t/m vr zijn alle apotheken in Breda geopend van 08.00 t/m 18.00 uur. Buiten de normale openingstijden (werkdagen) is een dienstregeling uitsluitend voor spoedgevallen en in het weekend: waarneming voor alle apotheken in Breda, Teteringen, Prinsenbeek, Ulvenhout, Bavel en BaarleNassau wordt verzorgd door: DIENSTAPOTHEEK BREDA, bij de spoedeisende hulp van het Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht, naast de Huisartsenpost in Breda, tel. 076-5953099.

PAGINA 27

Let op: * Bel alleen voor dringende klachten * zorg dat u altijd uw actuele verzekeringsgegevens bij de hand heeft * binnenlopen zonder afspraak is niet mogelijk * op werkdagen van 08.00-17.00 uur is de Huisartsenpost gesloten, u kunt dan terecht bij uw eigen huisarts of waarnemend huisarts * ieder advies (ook telefonisch) wordt in rekening gebracht. Weekenddienst dierenartsen De Dierenartsenpraktijk Breda e.o. van de heren van Ierland en Pellenaars is voor de avond- en weekenddienst en voor consulten en afspraken bereikbaar onder het nummer: 076-57 22 999.

Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, ChaamPostadres: Postbus 20, 4860 AA Chaamemail: info@ledevaertkerk.nlIndien U contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of mail naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw Anneke Bogaardde Jjong. Zij is bereikbaar onder tel. 06.17.545.955en e-mail bogaard.anna@gmail.comVoor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl.Zondag 30 maart 2014, dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Voorganger ds. Flach. Zondag 6 april 2014, dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Voorganger ds.MaxStaudt.Het open spreekuur “Vragen staat vrij”, voor vragen over de kerk, het geloof, het Christendom vindt als gebruikelijk plaats op vrijdag van 19:00 – 19:45 uur in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11-12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10:00 uur.Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de consistoriekamer van de kerk.

KIJK OP DE WEEK BEN WENTINK De gemeenteraadsverkiezin-

Dierenkliniek Rijen Heeft u dringend een dierenarts nodig s”nachts-in het weekend of op een van de feestdagen bel dan voor een telefonische afspraak Tel.: 076-5658707. Dierenkliniek ‘t Leijdal Ulicotenseweg 32 Chaam. Tel. 0161-496016. Consult volgens afspraak. www.dierenkliniekhetleijdal.nl Dierenartsenpraktijk Bavel, Christ Vincenten Koolpad 14a, Bavel, tel. 076-5617222. Consult volgens afspraak. www.dierenkliniekhetleijdal.nl De Roosberg, dierenartsenpraktijk Bavel. Dierenarts Janneke de Ruijter Gedurende het weekend voor spoedgevallen bereikbaar onder nummer 0161-437777. A&BT Advies & Bemiddeling Thuiszorg. Voor zorg bij u thuis. Specialisten in: verzorging, verpleging, ouderenzorg, terminale zorg, volledige nachtdiensten. Voor cliënten met een indicatie P.G.B. en particulieren en zorg in natura. Tel. 076-5610290 of Cees Gorter 06-18394563.

gen zijn weer achter de rug. Ik dacht steeds vaker dat het nu toch om Tweede Kamer verkiezingen ging, gezien het aantal politieke kopstukken die meenden te moeten zeggen hoe het in de dorpen en gemeenten moet gaan. Woensdag 19 maart is het dan toch van gekomen en hebben de burgers hun oordeel gegeven Dat al datgene wat in den Haag is besloten en over de schutting is geworpen van de gemeenten – uiteraard met een forse effiency bijdrage – liet zich dan ook vertalen in een forse teruggang van het aantal zetels in de diverse raden voor zowel de VVD, en vooral de PvdA alsmede een klein beetje van de CDA dat overigens aanvankelijk als gigantische was gedacht door een of ander bureautje. Over het algemeen laten de partijen zich redelijk netjes over elkaar uit muv die lieden die menen mensen tegen elkaar op te moeten zetten zoals de PVV onder leiding van de alleenheerser van die groep de met waterstofperoxide behandelde Wilders. Gezien zijn uitspraken kan ik niet meer zeggen”de heer Wilders”maar zie ik hem als een onoorbaar individu. Elise Kant, specialist gender en mensenrechten bij Kerk in Actie/ICCO schreef het volgende artikel hierover.

WE MOETEN NEE ZEGGEN! “Minder Marokkanen, minder Marokkanen!” Een zaal met PVV'ers scandeert het en de man naast Wilders vol in beeld lacht er bij. Ik kijk met verbijstering naar de televisie. Wat bezielt mensen om zoiets te roepen? En wie roept dit een halt toe? Het is haatzaaierij. Onverhuld racisme. Onverhulde xenofobie. En dat in een land dat in alle vrijheid kan stemmen, zonder bang te hoeven zijn voor geweld en intimidatie, voor aanslagen en omkoping. Hier geldt vrijheid van meningsuiting. Hier geldt vrijheid van vereniging en vergadering. Hier staan we bovenin de lijsten van de Human Development Index'en toch, toch krijgen mensen die angst zaaien hier voet aan de grond. Het is me koud om het hart. Toch is racisme niet alleen dit soort openlijk verbaal geweld. Racisme is vaak subtiel, soms heel klein. Van uitgelekte mails van ING en Kruidvat tot je eigen seconde van aarzeling waar je gaat zitten in de trein. Dat ene moment dat je je onwillekeurig beter voelt, die ene zin grappig gezegd waarin je een hele groep op een hoop gooit. Racisme bestrijden is in eerste instantie jezelf opvoeden. Kritisch kijken naar wat er mee vibreert in jouw meningsvorming. Maar ook daar dan conclusies uit trekken. Hoe lang blijven we zwijgen? Laten we anderen het weerwoord bieden tegen dit soort haat zaaierij? Zeggen we tegen elkaar oh, oh, oh wat een ellende en gaan we over tot de orde van de dag? Er is nu een grens overschreden. Haastig aangedragen toevoegingen als “Het ging alleen over criminele Marokkanen” maken het niet minder nodig dat er een golf van protest zou moeten opgaan door iedereen die gelooft dat we allemaal gelijk zijn, dat we allen naar Gods beeld geschapen zijn. Die geloven en weten dat dit stigmatiseren van een groep en ze vanaf een tv scherm toeroepen dat ze weg moeten niet toelaatbaar is. Die weten dat als we nu blijven zwijgen, we toestemmen dat dit gebeurt en we kunnen wachten op de volgende opgerekte grens van toelaten van haat zaaien. We moeten nu NEE zeggen. Massaal. Het gesprek aangaan met je buurman en buurvrouw, je medemoeder op het schoolplein of je voetbalmaatje, die het er mee eens is, die mee scandeert (en niet net doen of je niemand kent die zo denkt). Acties ondersteunen of zelf opstarten die dit proberen voor de rechter te brengen. De mannen en vrouwen die je gisteren gekozen hebt aanschrijven en vragen wat hun partij hier aan gaat doen, en geen genoegen nemen met een vaag antwoord. Zodat de anonieme begenadigde dichter die me vanmorgen onderstaand gedicht stuurde, straks iets kan dichten waarmee we elkaar de vrede toe

kunnen zingen. Minder, minder Kristalhelder de nacht het heelal een zwarte jas met sterren bestikt maar elke vergelijking met het verleden berust op louter toeval Laten we deze woorden ter harte nemen en personen en/of groeperingen die aanzetten tot haat zaaien zo veel als mogelijk te mijden en hun uitspraken waar mogelijk te beoordelen naar de wetgeving waarbij aangifte van pogingen tot haat zaaien mogelijk moet zijn.

PROTESTANTSE GEMEENTE Breda ROOSTER KERKDIENSTEN 140323 diensten week 14

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl. www.noorderbeemden.nl Veertig dagen tijd vierde zondag Wijkgemeente Noorderbeemden Lucaskerk Tweeschaar 125, aanvang 10.45 uur. Zondag 30 maart ds. T. van Prooijen Woensdag 2 april Oecumenische vesper 19.30 uur. Tijdens alle diensten kinderopvang en kindernevendienst. Maandelijks Jongerennevendienst info: Noorderbeemden.nl Bereikbaarheid wijkpredikant ds. w. Bisschop 076-5419603

WIJKGEMEENTE BREDA MIDDEN ZUID MARKUSKERK Hooghout 98, aanvang 10.00 uur. Zondag 30 maart ds. J.H. Veldhuizen. Tijdens de morgendiensten kinderopvang en kindernevendienst Veertigdagen projekt met de kinderen. Na alle diensten ontmoeting tijdens de koffie. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. T. van Prooijen 076-5423334

JOHANNESKERK Dreef 5 aanvang 10.00 uur. Zondag 30 maart ds. M. Kreeft Eersel. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. s. van Meggelen: 0183401265. O6-22576592. Verpleeghuis Aeneas zaterdag aanvang 18.15 uur. 29 maart Pastor W. Franken

WOONZORGCENTRUM DE BREEDONK vrijdag aanvang 15.00 uur 28 maart ds. A. Vlieger. Amphia ziekenhuis Molengracht 10.30 uur Zondag 30 maart ds. a. Visser m.m.v de cantorij

INKOOP: gouden en zilveren sieraden; oud goud o.a.: munten, bestek en gebruiksvoorwerpen (mag stuk zijn) Legitimatie verplicht!

Juwelier Goudsmid Rijken Winkelcentrum De Burcht 38a - Breda

Telefoon: 076-5657157 GROTE KERK OECUMENISCH MIDDAGGEBED Ieder dinsdagmiddag 12.3012.50 uur. 1 april dhr. G.J. van Dooren

PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda Predikant: Vacant. Voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen te vinden op de website. Koster: de heer A.H. van Wijk. Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda. Tel. 0765651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken. Postbus 4648, 4803 EP Breda Email: kbginneken@zonnet.nl Website: www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e Dinsdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur

ZONDAG 30 MAART: 4e zondag van de veertigdagentijd (Laetare). 10.00 uur. Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: Ds. G.H. ten Thije, Breda. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren

ZONDAG 06 APRIL: 5e zondag van de veertigdagentijd (Judica). 10.00 uur. Dienst van woord en gebed, dienst voor kinderen. Voorganger: Ds. A.C. Grandia, Doesburg. Na de kerkdienst nodigen wij u graag uit in huize mariendal om onder het genot van een kopje koffie of thee van gedachten te wisselen.

AGENDA PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN 08 april 20.00 u Bijbelkring 09 april Koffie-inloopochtend Mariëndal

Cultuur tijdens het middaguur Werkgroep Cultuur tijdens het Middaguur Waalse Kerk Breda Persbericht voor week 13 28 maart 2014 Cultuur tijdens het Middaguur Duo Ivo en Oskar Bles met klassieke muziek in de Waalse Kerk Op vrijdag 28 maart a.s. is er weer een middagpauzeconcert in de Waalse Kerk, Carharinastraat in Breda. Dit concert wordt verzorgd door de broers Ivo Bles-violoncello en Oskar Bles-piano. Ivo Bles streek zijn eerste cellotonen onder begeleiding van Monique Heidema

aan de Bredase Muziekschool en Oskar Bles begon op vijfjarige leeftijd met pianolessen bij Maya Neumann en André Telderman. De veelbelovende talenten spelen in de Waalse Kerk composities van Franz Liszt, Paul Hindemith, Dmitri Sjostakovitsj, Bohuslav Martinu en Daan Manneke. Het concert begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Einde bericht Opsteller en contactpersoon: Fons Braat Emaul : fons. braat@wxs.nl Tel : 076-5713727

Bingo in het Rondeel BREDA – Donderdag 27 maart is er van 14.00 tot 16.00 uur Bingo in het Rondeel, Kloosterlaan 14 (tegenover het Chassé Theater).

Elke bingoronde kost €0,50. In de pauze vindt een loterij plaats. De opbrengst van de bingo gaat naar Stichting Tientjes Breda.

Een vertrouwd gezicht voor een persoonlijk afscheid

• Persoonlijk Samenwerkend met • Betrokken • Dichtbij • Ook indien u niet of elders verzekerd bent

Marleen Jostenvan Arendonk

Veenstraat 17, 5124 NC Molenschot, t 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl


WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 28

20 T/M 30 MAART ROMANTIC

KOOP ZONDAG 30 maart

12.00-17.00 uur Bastiaansen Modestad is een mode-winkel van 2000m2 met een dames-, heren-, kids- en sieradenafdeling. 175 topmerken onder één dak. En een heuse shop-in-shop van Van Arendonk Schoenmode. Onze mode-adviseurs vertalen hoogstpersoonlijk de nieuwste voorjaarstrends in uw bijzondere stijl. En van 20 t/m 30 maart zijn het Be Romantic days. We nemen u graag mee in deze mooie trend!

GRATIS ROOS BIJ UW AANKOOP

Bastiaansenmodestad.nl Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 1

MAART

2014 EDITIE MIDDEN  Weekblad Oosterhout  Weekblad ‘t Carillon  Ons Weekblad  Weekblad Nieuw Ginneken  De Langstraat  Weekblad Gilze en Rijen  Weekblad Dongen

Opel ADAM Rocks: stoer uiterlijk en open vouwdak

In deze uitgave o.a.

 Test: Nissan Qashqai  Ideale gezinsauto  100 jaar Maseratie  Test: Seat Leon ST  Aardgas of groengas


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG MAART 2014 WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 2626 MAART 2014

PAGINA30 2 PAGINA

Let’s Go! naar uw Hyundai-dealer Hyundai i20 Go! > > > > > >

15-inch lichtmetalen velgen Bluetooth-carkit Cruise control Geïntegreerd navigatiesysteem Lichtsensor Stuurwielbediening audio

€3.495,- voordeel* Hyundai i20 Go! Plus Extra’s t.o.v. Go!

> Buitenspiegels elektrisch inklapbaar > Elektrisch schuif-/kanteldak > Lederlook bekleding

€5.395,- voordeel*

Kom snel langs en scoor nu WK-voordeel HYUNDAI VAN RIEL B.V.

Charles Petitweg 1, Breda, tel. 076 - 572 5555 riel.hyundai.nl

JAC. OSSENBLOK B.V.

Mon Plaisir 100, Etten-Leur, tel. 076 - 502 2399 ossenblok.hyundai.nl

AUTO SMOLDERS TILBURG B.V.

Kraaivenstraat 16, Tilburg, tel. 013 - 528 6900 smolders-tilburg.hyundai.nl

AUTOBEDRIJF VAN DE WOUW

Van Andelstraat 7, Waalwijk, tel. 0416 - 651 164 wouw.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2-emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AANBIEDING IS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. *VOORDEEL T.O.V. I-MOTION UITVOERING.

HDD391-110/1 Van Riel_WK13_QGO_ADV i20_Auto Special 217x284.indd 1

21-03-14 11:53


C O L U M N

AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG MAART 2014 WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 2626 MAART 2014

PAGINA31 3 PAGINA

Wat willen we eigenlijk?

De waarzegster op de kermis leeft ervan, we willen allemaal best eens even in de toekomst gluren. Er zijn mensen die hier hun beroep van maken –en niet op de kermis staan- en via gericht onderzoek onze wensen en eisen voor de komende jaren inschatten. Voor de industrie kan dat heel interessante visies opleveren. Uiteraard beperk ik me hier tot auto’s en wat ermee heeft te maken. In opdracht van de internationale occasionsite Autoscout24 is onlangs zo’n onderzoek gehouden. De vraag aan 8.800 mannen en vrouwen uit zeven Europese landen was in grote lijn: wat verwacht u van de auto in de komende 25 jaar? Zo ver komt de glazen bol van die waarzegster niet, maar veel van de geboden mogelijkheden tekenen zich nu al af. Hoe groot de verschillen kunnen worden, blijkt wel als we even 25 jaar terugkijken, toen internet nog onbekend was, laat staan zaken als boordcomputers, navigatiesystemen, mobiele telefonie of cruise control die de afstand tot de voorligger constant houdt. Het hele rapport telt 28 pagina’s, dus ik moet het hier beknopt houden, maar er kwamen wel enkele opmerkelijke resultaten uit. Voor een deel lijkt de auto-industrie op de goede weg, op andere gebieden is nog heel veel werk te doen. OK, de toekomst begint morgen al, maar niet alles hoeft meteen tegelijk gerealiseerd te worden. Vrijwel alle ondervraagden willen dat de auto maximale veiligheid biedt, zowel voor inzittenden als voor de omgeving. Dat komt mooi uit, er zijn al systemen in de maak die flinke stappen zetten naar de ‘ongevalsvrije auto’ en sommige merken claimen dat die al vanaf 2020 realiteit kan zijn. Dat veiligheidsstreven gaat heel ver. Zo is de toepassing van

Lithium-Ion-accu’s in (half-)elektrische voertuigen nog maar heel gering, omdat die bij een ongeval brandgevaarlijk kunnen zijn. Het wachten is op betere en veiliger alternatieven. Opvallend is dat op de tweede plaats bij de belangrijke eigenschappen een lage kostprijs voor vervoer staat. Dat is ongetwijfeld beïnvloed door de actuele stand van de economie, maar de verwachting dat brandstofprijzen de pan uit rijzen speelt hierin uiteraard een grote rol. Comfort komt op de derde plaats en duurzaamheid pas op een relatief lage vierde plaats. Vrouwen blijken daaraan trouwens meer waarde te hechten dan mannen. Een onverwachte conclusie is dat jonge mensen veel méér waarde hechten aan de statusfunctie van de auto dan ouderen. In de groep van 18 t/m 29 telt dit zelfs twee keer zo zwaar als bij de ondervraagden van 60 t/m 65. Daarbij heeft de auto vooral de functie om aan te geven hoe de eigenaar ‘in het leven staat’, dus het gaat niet alleen om het etaleren van welstand. Bij de internet-gestuurde functies van de auto van de toekomst tellen gevaarherkenning met daarop een automatische reactie en automatisch contact met hulpdiensten na een ongeval heel zwaar. Dat is logisch, gezien het belang van veiligheid. Onverwacht is hier dat deze eigenschappen ruim tweemaal zo belangrijk zijn dan de toegang tot sociale netwerken en het gebruik van de auto als mobiel kantoor. Het belang van een snelle internetverbinding in de auto is het grootste in de leeftijdsgroepen 30-39 en 40-49 jaar: die hechten het meest waarde aan de ‘auto als

rijdend kantoor’-functie. Een sterke eigenschap van de eigen auto is nog steeds de privacy die deze biedt, dat geldt voor bijna 70% als een belangrijk argument vóór het bezit van een eigen auto. Slechts 21% zegt dit even sterk te ervaren in een huur- of deelauto. Het idee dat jongeren veel meer waarde hechten aan een smartphone of tablet dan aan een eigen auto wordt ook onderuit gehaald. Van alle ondervraagden geeft minder dan 5% aan geen eigen auto te willen bezitten. Belangrijk is wel, zeker voor de auto-industrie, dat 40% verwacht dat de auto in de periode dat men die bezit regelmatig een update krijgt met modernere technologie. Dat is iets wat we nu nog nauwelijks zien, hooguit krijgt een navigatiesysteem af en toe een geactualiseerde kaart. De auto voorzien van een automatische piloot, dus ‘autonoom’ rijdend, is ook op afzienbare termijn te verwachten. Voor het gebruik van die mogelijkheden bestaan verschillende redenen. Brandstofverbruik en veiligheid spelen een grote rol, maar de belangrijkste factor is dat men de stress van autorijden wil wegnemen, als men vermoeid of gespannen is. Verlichting van het vervelende rijden in fileverkeer is ook een belangrijke factor. Het onderzoek van Autoscout24 gaat nog veel dieper op de materie in. De allerbelangrijkste conclusie is wel dat de auto als individueel vervoermiddel nog lang niet aan zijn einde is, maar dat er in de komende jaren wel heel veel aan gaat veranderen. Ik kan nauwelijks wachten! Als u alles wilt lezen, kijk dan op: www. deautovanmorgen.nl.

COLOFON

Bart van den Acker

De Autospecial verschijnt in drie deeledities met een totale oplage van ca 162.000 exemplaren huis-aanhuis verspreid. Autospecial Editie Oost en Editie midden zijn uitgaven van Uitgeverij Em de Jong in Baarle-Nassau. Autospecial Editie West is een uitgave van Uitgeverij de Bode in Zundert. Gedrukt op 100% gerecycled papier.

VERSPREIDGEBIED De Autospecial verschijnt als extra bijlage bij de volgende weekbladen: ■ Editie west - Bredase-, Etten-Leurse-, Zundertse Bode ■ Editie Midden (105.000 ex.) - Weekblad Oosterhout - Weekblad ‘t Carillon - Ons weekblad

- Weekblad Nieuw ginneken - Weekblad de Langstraat - Weekblad Gilze en Rijen - Weekblad Dongen ■ Editie Oost (67.000 ex.) - Weekblad de Duinkoerier - Weekblad Waalwijk + Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk

Uitgeverij Em. de Jong Visweg 8 088-6655555 5111 H J Baarle-Nassau Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau 014 - 690324 www.uitgeverijemdejong.nl uitgeverij@emdejong.nl

© Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever door derden gepubliceerd worden.

■ WEST ■ MIDDEN ■ OOST


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 4

EXTRA VOORDEEL IN MAART BASISBEURT SLECHTS 99,-* INCLUSIEF APK!

CONTROLE & ONDERHOUD VAN RUIM 20 PUNTEN + OLIEWISSEL *Geldig voor alle oliesoorten, max. 4,5 liter. Voor voertuigen met 6 cilinders of meer geldt een meerprijs. Actie geldig t/m 31 maart 2014. APK is excl. roetmeting (diesels).

ALLE TOYO ZOMERBANDEN: TOT 30% KORTING* MEER INFO OF ACTIEMATEN?

BEL OF CHECK: WWW.PROFILETYRECENTER.NL/TOYO *Prijzen zijn per band, inclusief BTW en geldig t/m 31 maart 2014. Zolang de voorraad strekt. Excl. montage, opslag, balanceren, ventielen en afvalbeheerbijdrage. Niet geldig i.c.m. andere acties.

OLIEWISSEL AL VANAF 39,-* REGELMATIG OLIE VERVERSEN IS BELANGRIJK. ADVIES IS DIT JAARLIJKS TE LATEN DOEN. PROFITEER NU VAN ONZE ACTIE!

39,- 49,-

10W40 OLIE

*

5W40 OLIE

5W30/0W30 OLIE

*

69,-

*

* Prijzen zijn incl. oliefilter en geldig t/m 31 maart 2014. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Voor auto’s met 6 cilinders of meer geldt een meerprijs.

CHER! U O V E D R A A W L TE O H IS AT R NU G . 50,BIJ BESTEDING VA

WIST U DAT...

”Wij naast alle onderhoudsbeurten, ook complete autodiagnose doen en de distributieriem van uw auto kunnen vervangen? Profile Tyrecenter is tot wel 25% goedkoper dan de dealer. Met behoud van fabrieksgarantie en onderdelen gelijk aan origineel.”

BAARLE-NASSAU RAAMSDONKSVEER GILZE B.C. BREDA

Smederijstraat 7 Baileybrugweg 5 Lange Wagenstraat 19 Ind.terrein Steenakker Hoeksteen 6

ZOMERBANDEN

WINTERBANDEN

T 013 507 94 50 T 0162 57 00 71 T 0161 45 13 03 T 076 571 27 88

VELGEN

WWW.PROFILETYRECENTER.NL/BAARLENASSAU WWW.PROFILETYRECENTER.NL/RAAMSDONKSVEER WWW.PROFILETYRECENTER.NL/GILZE WWW.PROFILETYRECENTER.NL/BREDA

APK

ONDERHOUD

OOK VOOR LEASERIJDERS


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 5

TEST

Tekst: Bart van den Acker

Volkswagen e-up! VANAF: € 495,- PER MAAND

Veel mensen staan sceptisch tegenover de ontwikkelingen rond elektrisch autorijden. Dat is begrijpelijk en het is overduidelijk dat dit geen oplossing is die voor elke automobilist ideaal is. Toch zijn er volop toepassingen te bedenken waarvoor elektrische auto’s wel geschikt zijn. Volkswagen wil een soort doorbraak forceren met de elektrische versie van de up!, de meest verkochte auto in ons land. Hiervoor is een slim systeem opgetuigd, waarbij de auto niet wordt gekocht, maar op abonnementsbasis ter beschikking wordt gesteld. Bedrijven kunnen de e-up! natuurlijk leasen, maar voor particulieren is er ook een soortgelijke constructie. In het maandbedrag, uitgaande van vier jaar met 10.000 km/jaar, zit ook een oplaadpunt, gegarandeerd duurzame elektriciteit (Eneco Hollandse Wind), verzekering, onderhoud en Houderschapsbelasting. Daarbij krijg je ook een app voor de smartphone, waarop heel snel de oplaadpunten van andere e-up!abonnees zijn te vinden. Die mag je ook gebruiken, mits beschikbaar. Als particulier heb je bovendien maximaal drie weken per jaar recht op een Golf Variant, als ideale vakantieauto. Slim toch!?

CARROSSERIE: Heel vertrouwd Uiterlijk is de e-up! vrijwel identiek aan de bestaande vijfdeurs up!. De e-up! is te herkennen aan de LEDdagrijverlichting en de logo’s. De aansluiting voor de laadkabel zit netjes achter het tankklepje, al heet dat nu niet meer zo. De up! is natuurlijk een vertrouwde verschijning, maar op een dag proefrijden vallen enkele zaken toch weer op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de glazen achterklep. Die is niet helemaal doorzichtig, van binnenuit, maar de uitsnede van het transparante deel is zo gekozen dat vanaf de bestuurdersplaats echt vlak achter de auto is te kijken. Dat is lekker overzichtelijk, bij inparkeren! De sterk aflopende voorkant is niet te zien, maar die is zó kort, dat die bij inparkeren ook niet in de weg zit. Kortom, onopvallend, maar wel slim en goed.

Bij het abonnement van de Volkswagen e-up! hoort ook een oplaadpunt aan huis of bedrijf, met stroom voor 10.000 kilometer per jaar.

INTERIEUR: Precies ruim genoeg Van binnen is de e-up! ook niet veel anders dan de gewone versie. De transmissiehandle verdient die naam niet, want er is helemaal geen transmissie. Hij lijkt op de pook van een automaat. Daarbij zit ook de druktoets voor de voorkeuzes normal, Eco en Eco+. Verder is het gewoon een up!. De voorstoelen zitten heel behoorlijk, met enige inschikkelijkheid kunnen er als het moet volwassenen achterin, maar met vier man in een up! voel je je wel al snel als rolmopsen in een potje. De bagageruimte van 250 liter is net genoeg voor de wekelijkse boodschappen. De achterbankleuning kan in ongelijke delen worden neergeklapt en de bodem van de bagageruimte kan op verschillende hoogtes worden gelegd. De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar, handig voor wie echt heel klein van stuk is. Op de achterbank zijn bevestigingspunten voor ISOFIX-kinderzitjes beschikbaar.

TECHNIEK: Ideale stadsauto De elektromotor in de up! is met 60 kW en 210 Nm aan trekkracht royaal sterk genoeg voor het gebruik waarvoor deze e-up! is bestemd. Dit is op de eerste plaats een ideale auto in stadsverkeer. De transmissie kent alleen de standen voor- of achteruit (en parkeren), de bediening van de auto is daarmee bijzonder eenvoudig. Hiermee kan iedereen direct overweg. Als ik heel kritisch ben, moet ik wel op-

merken dat de e-up! harder is geveerd dan de gewone up! en dus minder comfortabel. Dat heeft alles te maken met de afstemming van het onderstel op het door de accu’s hogere gewicht. OK, je rijdt met de e-up! voornamelijk korte ritten en er is ook prima mee te leven. In stadsverkeer is de e-up! een heerlijke auto, mede ook door het minimale geluidsniveau. Dat is wel iets om rekening mee te houden, want fietsers en voetgangers horen je niet aankomen, vooral niet als er veel omgevingsgeluid is. Op buitenwegen kun je ook uitstekend uit de voeten, tot pakweg 90

Onder de motorkap schuilt het echte verschil met de up! zoals we die al kennen, dit is een lekker sterke, stille en soepele elektromotor.

km/u gaat het allemaal prima. Op de snelweg kun je wel harder, maar dan zie je het verbruik snel de hoogte in schieten en daarmee bekort je dus meteen de reikwijdte op een accuvulling. Het kan, maar hier hoort de e-up! niet thuis. In de stand Eco is hij wat zuiniger met energie, onder meer door minder vermogen, een minder directe reactie op het ‘gas’-pedaal en een

In stadsverkeer is de e-up! echt als een vis in het water: wendbaar, overzichtelijk en handig.

minder sterk reagerende airco. In de stand Eco+ worden airco en kachel zelfs helemaal uitgeschakeld, maar op een kille voorjaarsdag vertik ik dat. Ik heb bewust allerhande verschillende omstandigheden en wegen met de e-up! gereden en dat komt niet overeen met hoe de echte abonnees straks met de auto zullen omgaan. Mijn verbruik van 16,4 kWh op 100 kilometer is dus vrij ongunstig. Dit zou in de praktijk ruim 4 euro aan elektriciteit kosten, wat natuurlijk heel zuinig is, vergeleken met de huidige brandstofprijzen. Voor de e-up!-abonnee maakt het niet uit, zo lang hij/zij onder de 10.000 kilometer per jaar blijft. Op die wisselvallige proefrit kwam ik tot een actieradius van 103 kilometer. Dat zal in de praktijk ook vaak gunstiger uitvallen. Het lijkt niet veel, maar voor heel veel automobilisten is dit per dag genoeg. Zeker als je steeds relatief korte ritten rijdt en vaak op hetzelfde (laad-)punt terugkomt en de auto meteen weer aan de stekker hangt, is dit voldoende. Prijslijst belangrijkste versies: Volkswagen e-up! vijfdeurs, private lease: vanaf € 495,- p.m. Volkswagen e-up! vijfdeurs, full operational lease: vanaf € 405,- excl. BTW p.m. Volkswagen e-up! vijfdeurs, bij aanschaf: € 25.520,Beknopte technische gegevens testauto: Rijklaar gewicht: 1.114 kg, Motor: permanente magneet synchroon-elektromotor, 60 kW/82 pk, Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: 16,4 kWh/100 km, CO2-uitstoot in g/km: 0 Energielabel: A

CONCLUSIE Nee, de Volkswagen e-up! is niet voor iedereen ideaal. Wie vaak grote ritten rijdt, kan hiermee niet uit de voeten. Als tweede auto, of als zakelijk vervoer in een beperkte straal, is het wel een ideaal ding. Het maandbedrag lijkt fors, maar dat is relatief, vergeleken met een normale benzineauto, als je bedenkt dat hier alle kosten al inzitten. Daarnaast hoef je natuurlijk niet te investeren in een nieuwe auto, waarvan je ook niet weet wat die over een paar jaar nog waard is. Ik denk dat Volkswagen met deze e-up! een heel slimme zet doet. Veel automobilisten wiens manier van autogebruik hierbij past zijn zo over de streep te halen. Kijk, dan ben je nog eens echt goed bezig voor het milieu!


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 6

SERVICE, ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, VERKOOP Quads, buggies, scooters en brommers

Schadenet van GeStel

Schadenet Hermans gaat verder als Schadenet van Gestel Etten-Leur!

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van ontwikkelingen bij Schadenet van Gestel. Reeds 36 jaar is Schadenet van Gestel actief in autoschadeherstel in de regio Breda en vanaf 1 maart 2012 bent u ook in Etten-Leur bij ons aan het goede adres. Met ingang van 1 maart hebben wij Schadenet Hermans te EttenLeur overgenomen. Door deze overname zijn wij in staat u nog beter van dienst te zijn in beide regio’s. Schadenet Hermans zal verder gaan onder de naam Schadenet van Gestel Etten-Leur. Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen in onze nieuwe vestiging. 0079803.pdf 1

Hagemuntweg 6 4879 NM Etten-Leur 076-7410002 van.gestel.ettenleur@schadenet.nl

Dorpenbaan 2b 5121 DG Rijen 06-13994858 streumerquadservice.nl

Schadenet van Gestel Etten-Leur Hagemuntweg 6 4879 NM Etten-Leur T: 076-7410002 F: 076-7410003 e-mail: van.gestel.ettenleur@schadenet.nl 20-3-2012 15:34:15

Oude Leijstraat 7 4817 ZR Breda 076-5990011 van.gestel@schadenet.nl www.vangestelautoschade.nl

Alleen tijdens showdagen € 1.000,EXTRA inruil!*

Overzicht openingstijden Donderdag Vrijdag Zaterdag

09 - 18 u 09 - 20 u 09 - 17 u

27-28-29 MAART OCCASIONSHOW BIJ OPC

opcgroepacties.nl OPC Opel is gevestigd in Dongen en Oosterhout. Onderdeel van de

Van Mossel Groep

*Vraag naar de actievoorwaarden in onze showroom.

Nieuw en alléén bij Audi Centrum Breda!

Dat is auto rijden voor een vast bedrag per maand Voordelen - 15.000 vrije kilometers - belasting, verzekering, onderhoud en reparatie all-in! - gloednieuwe Audi A1 sportback - inruil huidige auto mogelijk - géén BKR-registratie!

Meer informatie? Check:

audicentrumbreda.nl Konijnenberg 1, 4825 BC Breda * Uitgaande van inruil huidige auto t.w.v. € 5.000,- / looptijd 60 mnd. en 15.000 km/jr.

U rijdt al een Audi A1 sportback vanaf € 349,p/mnd.*


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 7

Tekst: Bart van den Acker

Autorijden op aardgas of groengas De auto-industrie, de petrochemische industrie en diverse andere partijen zijn naarstig op zoek naar alternatieve brandstoffen ‘voor als de olie opraakt’. Elektrisch rijden werkt prachtig, maar is voor lang niet alle gebruikers praktisch. Een alternatief dat nu al gewoon bestaat, is rijden op aardgas, òf op groengas, of biogas… Hoe zit dat nu eigenlijk en hoe interessant is het dan wel?

Alternatieve brandstof, volop te koop! Ja, rijden op gas is niet zo vreemd, maar dan bedoelen we autogas, ofwel LPG. Dat is een aardolieproduct en dat is nou juist wat we willen vermijden. Hier hebben we het over zowel aardgas als groengas. Dat is in principe niet hetzelfde, maar praktisch gesproken ook weer wel. Verwarrend? Daarmee hebben we meteen één van de oorzaken te pakken die de grotere doorbraak van deze brandstof tot nu toe in de weg staan: onduidelijkheid. Aardgas is bekend, dat komt uit Slochteren en verre omgeving, of zelfs uit Rusland.

De Audi A3 g-tron is af fabriek zo zuinig dat zakelijke rijders maar 14% bijtelling voor privégebruik betalen.

Een andere aanduiding voor aardgas, bij toepassing in auto’s is overigens CNG: Compressed Natural Gas. Groengas is een heel ander verhaal. Dit is een duurzame brandstof, die wordt gemaakt uit biomassa, dat is mest, afvalwaterslib of groente, fruit en tuinafval. Door vergisting komt hieruit gas vrij, dat ook wordt aangeduid als biogas. Dit wordt gefilterd en ‘opgewaardeerd’ tot het exact dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en dan noemen we het Groengas. We heb-

ben in Nederland een heel ‘dicht’ aardgasnet, sinds we eind jaren zestig de Limburgse kolen verruilden voor het Groningse gas. Het zou onzin zijn nog een apart netwerk aan te leggen voor Groengas. Daarom wordt het geproduceerde Groengas op verschillende plekken in het aardgasnet gespoten.

De Mercedes-Benz E200 CNG wordt al veel gebruikt als taxi, maar ook als directie-auto.

Op zowel aardgas als het identieke Groengas kunnen auto’s rijden, daarvoor zijn maar enkele aanpassingen nodig. In de praktijk kunnen zowel benzine- als dieselmotoren aangepast worden om op gas te rijden. In sommige steden zien we al volop stadsbussen rijden op aardgas (i.p.v. diesel), het wordt ook toepast in bijvoorbeeld vuilnisauto’s en landbouwmachines, maar ook transportbedrijven kiezen steeds vaker voor vrachtwagens op gas, met name in het distributieverkeer. Personenauto’s die op aardgas/ groengas kunnen rijden zijn er ook. Verschillende merken (zie kader) houden zich hiermee al bezig, elk vanuit een eigen achtergrond. Bedrijven maken hiervan al gebruik, met name omdat er op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen vaak subsidie wordt verleend, wat het natuurlijk aantrekkelijker maakt.

WAT HEB IK ER AAN? De voordelen van aardgas/groengas als brandstof zijn divers. In geval van Groengas is het mooi dat we geen fossiele brandstof gebruiken en een natuurlijke gasbron, die we toch al

Aardgas tanken, zoals bij deze Fiat 500L, is even simpel en schoon als autogas tanken.

hebben, niet weggooien, maar benutten. Dat heet duurzaam! Voor het milieu heeft deze brandstof nog meer voordelen. De uitstoot van CO2 is minstens driekwart lager, vergeleken met benzine en er is geen uitstoot van stikstofoxiden en hoegenaamd geen fijnstof. Prachtig allemaal, maar het kan voor de ondernemer of de consument ook voordeliger zijn. Aardgas/ groengas kost ongeveer € 1,15 per kilo. Op een kilo aardgas kan een auto ongeveer even ver rijden als op een liter dieselolie en dat is dus zuiniger dan een benzineauto. Kiezen voor aardgas/ groengas leidt dus net als bij LPG tot een rekensom, waar ligt het omslagpunt? Als we bijvoorbeeld kijken naar de Fiat 500L TwinAir Turbo CNG, dan ligt dat omslagpunt al bij iets meer dan 11.000 kilometer. Wie meer rijdt, bespaart geld en hoe meer je rijdt, hoe meer je bespaart. Het mag duidelijk zijn dat zo’n Fiat het bijvoorbeeld heel goed doet als taxi en met zijn grote interieurruimte en met een flinke jaarlijkse

kilometrage is het voor het taxibedrijf een slimme keuze, nog afgezien van de subsidieregelingen. Even goed kan zo’n Fiat voor de particuliere ‘veelrijder’ interessant zijn. In dat verband is het nog belangrijk te melden dat er in Nederland nu ruim 130 aardgastankstations zijn, volgens planning zijn dat er in 2015 al 200. Daarbij komt het praktische voordeel dat in de auto een benzinetank aanwezig blijft, waardoor de angst om zonder brandstof te komen staan vervalt.

VOOR MEER INFORMATIE: www.groengasmobiel.nl www.aardgasauto.nl

Zo liggen de aardgas-tanks in de Opel Zafira Tourer CNG.

VANAFPRIJZEN VAN DE NU LEVERBARE AARDGASAUTO’S IN NEDERLAND Audi A3 Sportback g-tron: Fiat 500L TwinAir Turbo CNG Pop: Fiat Panda TwinAir 80 CNG Edizione Cool: Fiat Qubo 1.4 77 Natural Power Actual: Lancia Ypsilon CNG Ecochic Silver: Mercedes-Benz E200 NGT: Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo Design Edition: Seat Mii 1.0 68 pk EcoFuel Reference 5-deurs: Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active 5-deurs: Volkswagen up! 1.0 EcoFuel BMT take up!: Volkswagen Caddy Combi 2.0 EcoFuel Trendline:

€ 28.900,€19.895,€ 12.995,€ 16.895,€ 13.950,€ 51.600,€ 32.845,€ 11.425,€ 11.480,€ 11.920,€ 31.060,-


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 8

FAST & PRO IS UW GARANTIE OP TOPKWALITEIT EN SERVICE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bestelwagens voor alle soorten werkzaamheden Grote keuze in uitvoeringen en opbouw, direct leverbaar Deskundig sales en after sales team Optimale service door ervaring met trucks Ruime openingstijden, binnen zonder afspraak Aparte werkplaats met uitgebreide voorraad onderdelen Vervangend vervoer beschikbaar Financieringen op maat Expert in transportoplossingen 24/7 Service

RENAULT MASTER

RENAULT MASTER CHASSIS-CABINE

RENAULT MAXITY

RENAULT TRUCKS D 3.5 - 7.5

BREDA Tel.: 088 006 98 00 OOSTERHOUT Tel.: 088 006 98 80 ROOSENDAAL Tel.:088 006 98 40 www.bluekenstruckenbus.nl

OOK VOOR RENAULT TRUCKS SERVICE

BLUEKENS TRUCK EN BUS

UW BEDRIJFSWAGENPARTNER


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 9

Het belangrijkste

Tekst: Bart van den Acker

Renault Twingo

In de komende maanden staat ons weer veel nieuws te wachten op autogebied. Opvallend is het grote aantal nieuwkomers in de kleinste klasse, waar zich tegenwoordig een belangrijk deel van de autoverkoop afspeelt. Maar er is meer, in alle soorten en maten. Toe aan een nieuwe auto? Bekijk eerst deze pagina’s, om zeker te weten dat je de juiste keuzes maakt. Dit is een overzicht van de belangrijkste nieuwe modellen voor dit jaar, voor zover nu bekend. In enkele gevallen is het nog niet meer dan een aankondiging, maar andere staan al snel in de showroom.

Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 108

De nieuwe Twingo laat nog tot September op zich wachten, maar dit belooft een buitengewoon slim gebouwde auto te worden. Hij is tien centimeter korter dan de vorige Twingo en tegelijk van binnen 22 centimeter langer. Daarmee is hij zelfs ‘Billyproof’, als verwijzing naar het bekende Zweedse woonwarenhuis. Dit is mogelijk gemaakt doordat de motor gekanteld achterin ligt, onder de bagageruimte. Naar verhouding zit het interieur dus verder naar voren, in het korte neusje zit alleen nog de radiateur, de nodige vulopeningen en natuurlijk de kreukelzone. Terecht is de Twingo er alleen nog als vijfdeurs, vier volwassenen kunnen er echt behoorlijk in zitten. Met leuke kleuren en frisse stripings is elke Twingo natuurlijk naar smaak aan te kleden. Voor de aandrijving bestaat de keuze uit twee motoren: een nieuwe 1,0 liter driecilinder (SCE70, 52 kW/70 pk) of de 0,9 liter met turbo, bekend uit de Clio (TCE90, 66 kW/90 pk). De prijzen en exacte verdere specificaties zijn nog niet bekend, maar de Twingo is een nieuwkomer om naar uit te kijken… en met de aanschaf van een compacte auto nog heel even te wachten!

Na negen jaar is dit supertrio uit de allerkleinste klasse aan vervanging toe. Het bijzonder is daarbij dat de drie merken wel gezamenlijk de ontwikkeling en productie doen, maar nog meer dan voorheen hun eigen weg gaan. Dat spreekt voorlopig het meest uit de styling. De voorruit en voorportieren zijn identiek, maar voor de rest is al het uitwendige plaatwerk anders. Daardoor ziet het drietal er heel verschillend uit. De 108, opvolger dus van de 107, vind ik heel geslaagd omdat zo’n echt ‘Peugeootje’ is, hij past heel goed in de lijn van de andere modellen. De Citroën C1 is lekker eigenwijs, dat hoort ook zo. Toyota vaart met de nieuwe Aygo een heel eigen koers. De scherpe stilering omdat een aantal vlakken die naar smaak in kleur zijn uit te voeren, er komen dan door-en-door gekleurde kunststofpanelen in, waardoor eindeloze kleurcombinaties mogelijk zijn. De afmetingen van het drietal zijn vrijwel identiek met het vorige model. Ze zijn er ook weer als drie- en vijfdeurs, al legt Toyota het accent sterk op de vijfdeurs. Alle drie de merken bieden ook een stoffen vouwdak, dat is geen nieuwe ontwikkeling, maar wel een mogelijkheid die we al lang niet meer zagen.

Toyota kiest er ook voor de Aygo bij ons alleen te leveren met de bekende 0,9 liter driecilinder (50 kW/68 pk), een iets gemoderniseerde versie van de vorige motor. De Citroën en de Peugeot hebben die ook, maar tevens ook een 1,2 liter driecilinder ‘uit eigen huis’ (60 kW/82 pk). Door het lage gewicht (rond 850 kg) en de banden met een lage rolweerstand bereiken alle drie een lager brandstofverbruik en door de lagere CO2-uitstoot een scherpe catalogusprijs. De nieuwe Citroën C1 komt in juni en is dan leverbaar vanaf € 9.490. De Peugeot 108 is er medio juni, vanaf € 9.690. De nieuwe Toyota Aygo komt een maand later, de prijzen daarvan zijn nog niet bekend.

BMW 2-serie Active Tourer Voor wie thuis is in het merk BMW, is de 2-serie Active Tourer op z’n minst een revolutie. Dit wordt de eerste auto die ook het wit-blauwe merk mocht dragen met voorwielaandrijving. Valt BMW van z’n geloof of misschien zelfs z’n voetstuk, of is dit juist een briljante zet en maakt het de kopers van déze BMW niks uit dat hij geen achterwielaandrijving heeft. De tijd gaat het leren. De compacte Active Tourer biedt opvallend veel interieurruimte en een relatief hoge zit en meet zich vooral met bijvoorbeeld de Mercedes-Benz B-klasse. Het interieur is ook enigszins variabel in te delen, door een verschuifbare achterbank, met een verstelbare rugleuning, die ook is om te klappen als je achter de auto staat. Een elektrisch te openen achterklep, ook door met de voet onder de bumper te bewegen, behoort tot de mogelijkheden. In eerste instantie komen er twee benzinemotoren en een diesel, compleet nieuwe ontwikkelingen. De eerste indruk van de Active Tourer is heel positief. BMW heeft nog nooit een dergelijke auto gemaakt, maar toch is het in vormgeving en uitvoering direct helemaal een BMW. Dat is knap. Uiteraard zijn we razend nieuwsgierig naar hoe de auto rijdt, maar hij komt pas in de herfst.

Volkswagen Polo Uiterlijk is het inderdaad een facelift en niet eens een heel grote. Onderhuids is de Polo zo ingrijpend aangepast, dat je bijna kunt spreken van een ‘nieuwe lancering’. Om te beginnen is er een hele reeks nieuw motoren. Nou ja, nieuw voor dit model, want de 1,0 liter driecilinders met 44 kW/60 pk en 55 kW/75 pk kennen we al uit de Up! Daar komen nog TSI-uitvoeringen bij met 66 kW/90 pk en 81 kW/110 pk op basis van hetzelfde motorblok. Daarmee

vervalt bijvoorbeeld de 1.2 TSI. Er komt ook een nieuwe driecilinder 1,4 TDI met 55 kW/75 pk (BlueMotion, 14% bijtelling), 66 kW/90 pk en 77 kW/105 pk. De Polo krijgt ook heel het elektrische systeem van de grotere modellen (Golf, bijvoorbeeld), met alle daaraan gekoppelde mogelijkheden. De nieuwe Polo’s worden in mei verwacht.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 10

Autorijden opnieuw uitgevonden!

Geen auto kopen, maar zorgeloos autorijden voor een vast bedrag per maand. En het allermooiste: als je eerlijk naar je huidige autokosten kijkt is het nog goedkoper ook. Je rijdt namelijk al een nieuwe up! all-in voor € 199,- p/mnd.

Voordelen • vast bedrag per maand • minimaal 10.000 vrije kilometers • gloednieuwe Volkswagen up! • geen investering, geen aanbetaling • belasting, verzekering, onderhoud en reparatie all-in! • cash voor je huidige auto • géén BKR-registratie!

Rekenvoorbeeld 2e hands Golf 1.4 uit 2004 met 115.000 km op de teller

Ilse (27):

Ik rij een nieuwe Volkswagen up! all-in voor € 199,- p/mnd Meer weten? Kijk nu op ikwileenup.nl óf kom langs in de showroom!

Afschrijving                  € 98,-                  Houderschapsbelasting € 46,Verzekering € 57,Onderhoud & reparatie € 51,Totaal: € 252,Gloednieuwe up! alles all-in! Afschrijving Houderschapsbelasting Verzekering Onderhoud & reparatie

Totaal

All-in                     € 199,All-in All-in All-in

Van Tilburg-Bastianen Volkswagen | Konijnenberg 3 - Breda | T 076 - 750 00 93

Nieuw in Dongen!

Onderhoud voor caravans en campers!

SERVICE

ACTIEURT

BOVAG BE 9.e14 voor maar

E I T K A E L A I C E P S U bent van harte welkom in onze vernieuwde showroom

25% KORTING

OP EEN NIEUWE PEUGEOT 208 en 2008 levering uit voorraad

Aktie is alleen geldig op auto’s uit voorraad

Bel voor een afspraak: 0162 - 315254 www.autobedrijfschellekens.nl U bent van harte welkom in onze werkplaats aan de Vennen 60 in Dongen

SERVICE & ONDERHOUD


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 11

Tekst: Bart van den Acker

Kind in de auto

Op zoek naar de ideale gezinsauto

Volkswagen Caddy

Als ouder wil je voor je kind alleen het allerbeste, ook in je auto, in zitcomfort en natuurlijk in veiligheid. Dat is logisch, maar er komt meer bij kijken als je een kind –of meerin je auto meeneemt. Zeker wanneer je voor het eerst in die situatie komt, is het verstandig goed over je autokeuze na te denken. Ongemerkt zijn kinderen veeleisend als het om auto’s gaat.

Een heel belangrijke vereiste: ruimte. Kinderen hebben veel mee te nemen, nou ja, in de praktijk slepen ouders van alles mee voor hun kind en dat varieert met de leeftijd. Een doos Pampers, een opvouwbaar bedje, een tas speelgoed, schone kleren, spul-

Renault Scénic

len om een flesje te maken, op latere leeftijd een fietsje of iets dergelijks… kinderen die bijvoorbeeld even bij oma en opa gaan logeren, hebben al een hoop mee te nemen. Als je twee of drie kinderen hebt, in onderling verschillende leeftijden, ben je steeds bezig met halve verhuizingen, want dan heb je per kind weer wat anders nodig. Een baby van 1 heeft andere behoeften dan een peuter van 3 of een groot broertje of zusje van 5. Wat je dus nodig hebt, is om te beginnen bagageruimte, maar dat is niet alles. Sinds een kleine twintig jaar kennen we ook in Europa ‘MPV’-modellen, die heel veel ruimte bieden op een voor Europa geschikt formaat. Ja, de MPV is op zich al tien jaar ouder, maar de grote modellen op ‘Amerikaans for-

maat’ pasten hier vooral niet in een gezinsbudget. Lucht, volume is één, belangrijk is ook de mogelijkheid de indeling van het interieur gemakkelijk te kunnen aanpassen. ‘Typisch MPV’ zijn stoelen op de tweede zitrij die gemakkelijk uitneembaar zijn, of je kunt ze verschuiven, om de verhouding beenruimte/bagageruimte te veranderen. Bereikbaarheid van die ruimte is een ander punt. De Ford B-Max, met zijn achterste schuifdeuren en de Opel Meriva met andersom scharnierende achterportieren bieden een heel ruime toegang tot de achterbank. Dat is ideaal, niet alleen als je een kinderstoeltje wilt plaatsen, maar ook als je je kind daarin wilt zetten. De Meriva heeft trouwens ook achterbank die niet alleen kan verschuiven, maar ook breder of smaller gemaakt kan worden. Een maatje groter is het aanbod bij de middenklasse-MPV’s veel groter. Denk eens aan modellen als de Renault Scénic,

Peugeot Partner

Opel Meriva

Volkswagen Touran, Ford C-Max, Citroën C4 Picasso of Kia Carens.

Kia Carens

Als je scherp op de aanschafprijs let en vooral veel volume wilt, kun je ook kiezen voor de personenautouitvoering van een lichte bedrijfsauto. De Citroën Berlingo/Peugeot Partner (identiek), Fiat Doblò/Opel Combo (ook identiek), Ford Tourneo Courier, Renault Kangoo en Volkswagen Caddy zijn daarvan voorbeelden. Die zijn erg ruim, rijden prima, maar ze zijn relatief eenvoudig afgewerkt.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 12

Bosch Car Service zorgt ervoor dat mijn auto ook in de winter altijd start. Vraag dus snel naar een wintercheck. Tenzij u erg van breien houdt‌

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl Bosch Car Service Jan Bogaarts B.V. Charles Petitweg 33, 4827 HJ Breda T: 0765875122 www.janbogaarts.nl E: info@janbogaarts.nl Bosch Car Service Oprins B.V. Mathenessestraat 27/29 4834 EA Breda T: 0765651337 www.boschcarserviceoprins.nl E: oprins@daihatsu.nl

Bosch Car Service Sportief Broekakkerweg 2 5126 BD Gilze T: 0161452623 E: sportief-gilze@hetnet.nl

Bosch Car Service Peemen Eindsepad 12 4911 AR Den Hout T: 0162422858 www.garagepeemen.nl E: info@garagepeemen.nl


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 13

Wagenziekte Een kind dat gauw misselijk wordt in de auto, zal al gauw niet meer mee willen. Dat kan flinke discussies opleveren en bovendien wil je natuurlijk niet dat je kind nodeloos ziek wordt. Wagenziekte is vaak relatief gemakkelijk te voorkomen. Door de hogere zit in een kinderzitje en dat geldt zéker in een MPV-model - zijn de zijdelingse bewegingen in bochten en op oneffenheden groter. Dat kan al voldoende zijn voor misselijkheid. In MPV’s met zeven zitplaatsen zijn kinderen op de achterste stoelen extra bevattelijk, omdat ze àchter de achteras van de auto zitten. Dat vergroot ook de bewegingen die ze maken en gaat meerijden gauw op een kermisattractie lijken. In beide gevallen is het dus vooral zaak de talloze rotondes heel rustig te nemen.

Citroën Berlingo

Nog een maat groter is ook nog denkbaar. Een Volkswagen Transporter in een aangeklede versie is een heel fijne auto om te rijden, met enorm veel zit- en bergruimte. Hetzelfde geldt voor een Ford Transit, Renault Trafic of Opel Vivaro.

Ford Tourneo Courier

HANDIGE HULPJES Bij sommige automerken wordt echt nagedacht over de wensen van een kind in de auto. Kinderzitjes zijn ideaal als ze nog klein zijn, maar er komt een leeftijd dat je kind ‘echt niet’ meer in een kinderzitje wil of past, maar nog net even te klein is om als volwassene om zich heen te kijken. Volvo heeft al vele jaren als optie in diverse modellen de ‘zittingverhoger’ voor de achterbank (zie foto). Een deel van de zitting kan een centimeter of tien hoger worden gezet. Het kind past dan als een volwassene in de veiligheidsgordel en kan zich prima oriënteren op de wereld buiten de auto. Onder meer in de Renault Scè-

nic en de Citroën C4 Picasso zit bij de binnenspiegel een wegklapbaar extra spiegeltje met een erg bol oppervlak. Hiermee kunnen beide ouders voorin ongemerkt de kinderen op de achterbank in de gaten houden. Kinderen hebben in hun speelsheid nog wel eens de neiging met de

voeten tegen de rugleuning van de voorstoelen te schoppen. Dat is héél irritant als je voorin zit. Enkele merken (bijvoorbeeld BMW, Mercedes-Benz e.a.) hebben daarom de achterkanten van de voorstoelen voorzien van een harde kunststof schaal, waardoor dit niet meer voelbaar is.

Fiat Doblò

De zittingverhoger van Volvo verdient navolging.

De kans op wagenziekte vergroot ook sterk als het kind niet naar buiten kijkt. Zorg er daarom voor dat ze op korte ritten in stadsverkeer zoveel mogelijk naar buiten kijken. Dat kan worden bevorderd door ervoor te zorgen dat ze dan geen spelletjes doen of opnieuw die DVD van Kabouter Plop willen kijken. Dat is pas handig als afleiding op lange ritten, op de autosnelweg rij je immers vooral rechtdoor op dezelfde weg. Trouwens, een leergierig aagje steekt er veel meer van op om ook in een andere omgeving om zich heen te kijken, zeker als papa of mama een en ander vertelt over wat er te zien is. Dat is zeker in een vakantieland altijd heel leerzaam.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 14

Win uw factuurbedrag terug! Vul uw gegevens, kenteken, factuurnummer en -bedrag en de naam van uw JAMES vestiging in op jamesautoservice.nl/factuur Leaserijders kunnen een Nationale Dinercheque t.w.v. € 150 winnen.

Een leven zonder autozorgen begint bij JAMES Breda! Onderhoud van alle ✓ merken; het alternatief voor uw dealer Met 70 vestigingen ✓ altijd in de buurt

✓ De beste occasions Haal- en brengservice ✓ met complete reiniging ✓

Zorgeloos onderweg met JAMES Pechhulp

Eenvoudig online uw afspraak inplannen

Ook voor uw lampjes, ✓ ruitenwissers, accu’s,

Van Riel Autobedrijven heeft haar dienstenpakket uitgebreid met JAMES Auto & Service, de snelgroeiende onderhoudsformule van Nederland. JAMES is er voor alle automerken op het gebied van APK, onderhoud en reparatie, mét behoud van fabrieksgarantie. Bij JAMES Auto & Service Breda ontvangen wij u altijd als gast: • haal- en brengservice • gratis leenfiets • gratis WiFi Of u nu particuliere of leaserijder bent, u bent van harte welkom!

banden en velgen!

JAMES Auto & Service Breda Onderdeel van Van Riel Autobedrijven BV Charles Petitweg 1 088 5 755 255 breda@jamesautoservice.nl

n o b e d r a a W K P A s i t a r G bij onderhoud D ez e bo n is

ge ld ig to t

1 ok to be r

2014

n o b e d r a Wa n jaar

Eé ulp h h c e P S E M JA onderhoudsbeurten bij allDeeze bon is geldig tot 1 oktober 2014

n o b e d r a a Wrco5 9 Ai 29, check ehandeling

+ geuDezrebbon is geldig tot 1 oktober 2014

W W W. JA ME S AU TOSER V ICE.NL


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 15

Hyundai dealer van Riel

Al 80 jaar uw vertrouwde mobiliteitspartner in Breda e.o. Sinds 1934 is van Riel een vertrouwde naam in de autobranche regio Breda,de laatste 20 jaar kent u van Riel vooral als Hyundai-dealer… ….sinds kort zijn onze activiteiten uitgebreid met een splinternieuw concept, nl. JAMES auto en service Hyundai Excellent dealer 2014 Hyundai van Riel is door de Hyundai organisatie wederom uitgeroepen tot Excellent dealer 2014. Met de klant tevredenheid als basis en daarnaast behaalde resultaten kunt u zich voorstellen dat wij als team erg vereerd zijn met deze benoeming. In 2013 ontvingen wij zelfs een Europese prijs als beste dealer.

Nieuw in Breda: James auto en service JAMES Auto & Service is voor alle automerken hét alternatief voor de dealer, terwijl de klant altijd het recht behoudt op fabrieksgarantie. Met de nieuwe werkplaatsformule bieden wij de klant de keuze uit originele onderdelen of kwalitatief gelijkwaardig, en ze krijgen

JAMES – Leven zonder Autozorgen de auto altijd weer uitgezogen en netjes schoongemaakt terug. Wij bieden net even die extra service tegen een lage prijs. Met deze samenwerking in onderhoud en service voor alle merken zal dit label ook in Breda net als in de rest van Nederland erg hard groeien. Ook voor de wat oudere auto’s hebben we hiermee een uiterst scherp concept in handen. Met voor nagenoeg alle auto’s een enorme database aan mogelijkheden en misschien nog wel het belangrijkste; Altijd vooraf prijsopgave en duidelijkheid. Voor welke reparatie of onderhoud dan ook.

Welkom bij JAMES Auto & Service Breda, de merkonafhankelijke auto- en serviceformule voor personenauto’s en bestelwagens van alle merken, typen en bouwjaren. Zowel particulieren als leaserijders kunnen terecht bij JAMES voor bijvoorbeeld een APK, grote beurt, banden en velgen.

Auto onderhoud

Banden en velgen

Maak eenvoudig en snel een online afspraak voor uw APK of check via onze APK Alert wat uw APK vervaldatum is. U kunt al een APK laten uitvoeren vanaf �19,95. Ook voor een onderhoudsbeurt zoals een grote- of kleine beurt,aircoservice of een reparatie aan uw auto bent u bij JAMES Auto & Service Breda aan het goede adres.

Ook voor uw autobanden en lichtmetalen velgen kunt u terecht bij JAMES. U kunt in een paar klikken uw nieuwe banden of velgen bestellen en laten monteren bij JAMES. Tijdens de bestelprocedure, kunt u direct in de agenda een afspraak inplannen bij de vestiging.

Haal en Brengservice Kenmerkend voor JAMES is dat de klant centraal staat. Alle klanten kunnen rekenen op betrouwbaar en vakkundig onderhoud, persoonlijke service en een goede prijs/ kwaliteitverhouding. Bij JAMES profiteert u ook van haal- en brengservice bij onderhoud. JAMES Auto & Service Breda geeft u een leven zonder autozorgen.

Occasions JAMES biedt u tevens een ruim aanbod occasions. JAMES hecht veel waarde aan de kwaliteit van deze occasions. Consumenten die een occasion kopen, kunnen daarom rekenen op een eerlijk advies en gegarandeerde kwaliteit. Familie van Riel heet u van harte welkom. Charles Petitweg 1 Breda, tel. 088 5755255 Tot ziens bij JAMES Auto & Service Breda!


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 16

DE NIEUWE GENERATIE NISSAN QASHQAI NU BIJ LEENDERT VAN DEN BORN!

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER Krachtig. Voorzien van de meest innovatieve technologie en gemaakt om u te verbluffen. Dat is de nieuwe generatie Nissan QASHQAI. v.a.

NU ÓÓK IN OOSTERHOUT!

20% bijtelling

Leendert van den Born Breda, Spinveld 37, 4815 HR Breda, T 076 522 31 66 Leendert van den Born Roosendaal, Belder 35, 4704 RK Roosendaal, T 0165 57 37 77 Leendert van den Born Oosterhout, Meidoornlaan 10, 2902 SC Oosterhout, T 0162 45 56 00 www.leendertvdborn.nl *Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia v.a. € 23.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering. QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Uw auto is onze zorg! Wij verzorgen ook onderhoud, APK, uitlaten, banden en diverse reparaties voor alle merken TEGEN EERLIJKE PRIJZEN! Met goede montage, kwaliteit, service en een no-nonsense aanpak!

Bij inlevering van deze advertentie: 1 uur gratis op een hefbrug per auto voor de doe-het-zelver! Geldig tot 30 april 2014

Autoservice & DHZ garage ROVERS REPARATIE EN ONDERHOUD VAN UW KOSTBAAR BEZIT. Nachtegeaalstraat 24A, Oosterhout, Tel. 0162-426673

Mercedes-Benz S-klasse Coupé: eersteklas coupé Afgelopen najaar zagen we ‘m alleen nog maar als ‘concept’, maar toen was al wel duidelijk dat dit een productiemodel zou worden. Dit is de coupé op basis van de Mercedes S-klasse die ook zo wordt aangeduid en dus niet meer, zoals tot nu toe, als CL. De nieuwe coupé heeft opvallend fraaie, vloeiende lijnen, waardoor veel minder opvalt dat het een behoorlijk grote auto is. Uiteraard vinden we alle indrukwekkende en moderne techniek die we in de S-klasse al zagen ook in deze coupé. Er komt nog een element bij. Naast het unieke ‘active body control’-onderstel heeft de S-klasse Coupé ook een ‘curve tilting function’. Dit betekent dat de carrosserie in bochten naar binnen overhelt, dus zeg maar zoals een motorrijder. Dat moet in het begin een heel vreemde ervaring zijn, maar het schijnt uiteindelijk te zorgen voor een nog groter comfort. U begrijpt: dat willen we wel eens proberen! Heel bijzonder is ook dat de koplampen als optie zijn te voorzien van elk 47 Swarovski kristallen! Er komen in eerste instantie twee motoren beschikbaar. De S500 Coupé 4Matic heeft een 4,6 liter V8 biturbo benzinemotor met 335 kW/455 pk en vierwielaandrijving. De S 63 AMG Coupé heeft dat laatste ook, maar dan met een 5,5 liter V8 biturbo en 430 kW/585 pk. De coupé komt pas in het najaar, de prijzen zijn nog niet bekend, maar dat wordt duidelijk de absolute topklasse.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 17

Tekst: Bart van den Acker Door een knap lijnenspel lijkt de Qashqai compacter dan hij in werkelijkheid is. Uiterlijk is het een zeer geslaagd ontwerp.

Nissan Qashqai VANAF: € 23.150,-

Met twee miljoen verkochte exemplaren in nauwelijks zeven jaar tijd is de vorige Nissan Qashqai wereldwijd een flink verkoop succes geworden. Dat verdient navolging. Zie hier, de nieuwe Qashqai, volledig nieuw ontwikkeld, in alle opzichten net even beter en fraaier, maar de gedachte is hetzelfde gebleven. De Qashqai is een ruime ‘crossover’, met het van Nissan bekende zeer hoogwaardige kwaliteitsniveau, voor de prijs van een normale vijfdeurs hatchback. Grote kans dat dit opnieuw een flink succes gaat worden.

CARROSSERIE: Strak en modern Het nieuwe model is iets langer en breder, maar ook lager dan zijn voorganger. Daarmee volgt Nissan een trend die ik overal in de autowereld zie. De vormgeving is compleet nieuw en anders, deze is veel meer ‘uitgesproken’ dan de vorige Qashqai. Het knappe is dat de strakke en naar mijn mening zeer geslaagde vormgeving van de Qashqai lijkt te verhullen hoe groot de auto werkelijk is. Simpel gezegd: hij lijkt kleiner. Ik reed een zeer complete Tekna-uitvoering (in de Visiabasis kom je al niks echt te kort) die een hoop extra voorzieningen heeft.

CONCLUSIE De nieuwe Nissan Qashqai heeft alles in zich om net zo’n ‘qashkraker’ te worden als zijn voorganger. Hij ziet er stoer uit en hij is vooral ruim en comfortabel. Daarbij kunnen we over de kwaliteit van Nissan alleen maar loftrompetten laten horen. Dat biedt de Qashqai allemaal voor een prijsniveau dat zéér aanvaardbaar is.

Eentje daarvan is een camerasysteem dat 360 graden om de auto heen kijkt bij inparkeren. Het wordt geactiveerd door de parkeersensoren en dan lijkt het wel alsof er een drone boven de Qashqai zweeft. Ik moest wel even wennen aan het opzij raar vertekende beeld, maar het werkt perfect. Nissan noemt een heel pakket veiligheids- en assistentiesystemen ‘Safety Shield’. Daarbij zitten bijvoorbeeld ook dode hoek-waarschuwing en een seintje als je de rijbaan verlaat zonder richting aan te geven. Prachtig, maar niet alles werkt perfect. Zo kreeg ik soms een waarschuwing voor een frontale botsing, terwijl er niets aan de hand was. De Qashqai vond ook dat ik moe was en toe aan koffie, maar in werkelijkheid slingerde ik een beetje als gevolg van een straffe zijwind, waarvoor hij trouwens door z’n hoge bouw wel wat gevoelig is.

INTERIEUR: Volop zitruimte Kenmerk van de Qashqai is zijn zeer ruime interieur. Logisch, daarvoor koop je een crossover. Op de achterbank kunnen twee volwassenen prima zitten en de bank zit ook best comfortabel. Nissan heeft ervoor gekozen de achterbank vast, dus niet verschuifbaar te maken. Dat vind ik jammer, want met kinderen op de achterbank zou zo de bagageruimte vergroot kunnen worden. Met een minimuminhoud van 439 liter is die vergeleken met een normale hatchback wel ruim, maar voor een crossover vind ik het wat magertjes. De tweedelige rugleuning van de achterbank kan uiteraard plat en vormt net nèt geen volledig vlakke laadvloer. De bodemplaat van de bagageruimte bestaat uit twee delen, die gemakkelijk uitgenomen kunnen wor-

den, waarmee de maximale hoogte van die ruimte kan worden bereikt. De voorstoelen zitten voortreffelijk en uiteraard is de zitpositie ook in de laagste stand relatief hoog: dat hoort bij het soort auto. Het dashboard is door de rijke uitrusting nogal ‘vol’, maar goed overzichtelijk en alles werkt zoals je verwacht. Nou, op één detail na dan. De cruise control moet telkens als de motor uit is geweest opnieuw geactiveerd worden. De Qashqai verdient wel een extra compliment voor de fraaie materialen en de perfecte passing en afwerking van het hele dashboard. Dat geeft ‘m terecht de uitstraling van een kwaliteitsproduct.

TECHNIEK: Liever iets sterkers Het leveringsprogramma van de Qashqai is nog niet compleet. Momenteel zijn er maar twee dieselmotoren en slechts één benzinemotor beschikbaar. Ik reed met die laatste, een compleet nieuwe 1,2 liter turbo. Dat is een mooi staaltje motortechniek, met relatief veel vermogen en trekkracht, maar toch vind ik ‘m in de Qashqai een beetje ondermaats. Hij is wel mooi stil en soepel, maar als ik bijvoorbeeld nadat die passerende vrachtwagen naar rechts is gegaan even van 80 terug wil naar 120 km/u, dan komt hij echt te kort. OK, ik kan een keer of wat terugschakelen met de overigens erg fijn schakelende zesbak, dat helpt, maar het feit blijft dat die motor zwaar wordt belast en het gaat gewoon traag. Het jammere is dat ook in het brandstofverbruik blijkt dat die motor er zo hard voor moet werken. Ik reed 1 op 12,9 en dat is geen slechts score, maar een sterkere motor met een zelfde moderne constructie

TEST

Maar ook van binnen is de Qashqai fraai. De bediening laat niets te wensen over, pas in het donker komen de mooie lijntjes ‘sfeerverlichting’ tevoorschijn.

scoort beter. Hoe toevallig, die motor, een 1,6 turbo, staat voor de Qashqai nog op de planning, die komt later dit jaar. Volgend jaar verschijnt ook een plug-in hybrid, voor de lage bijtellingsjagers. Gelukkig is er meer moois over de Qashqai te melden. Zo vind ik de afstemming van vering en schokdemping erg prettig, heel comfortabel. De elektrisch bekrachtigde besturing werkt mooi nauwkeurig en zonder de vreemde reacties of doodsheid die ik vaak bij andere merken zie. De koppeling komt ook mooi soepel in aangrijping. Er is overigens ook een CVTautomaat voor de Qashqai voorzien, die is er voorlopig alleen in de sterkste diesel, maar die verwacht ik ook wel in de 1,6 turbo. Prijslijst belangrijkste versies: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Visia: € 23.150 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Acenta: € 25.050 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Connect Edition: € 26.580 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Tekna: € 29.100 Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia: € 26.150 Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta: € 28.050 Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta:€ 30.450 Nissan Qashqai 1.6 dCi Tekna: € 34.500 Nissan Qashqai 1.6 dCi 4WD Acenta: € 33.450 * = testauto Beknopte technische gegevens testauto: Rijklaar gewicht: 1.250 kg, Motor: 1,2 liter turbo, viercilinder, benzinemotor, 83 kW/115 pk, Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: 1 op 12,9, CO2-uitstoot in g/km: 129, Energielabel: B

De nieuwe Qashqai is een stoere verschijning en heeft bijvoorbeeld ook een heel andere uitstraling dan zijn succesvolle voorganger.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 18

Nu bij Van den Born: De Kia Picanto. Met aandacht gemaakt.

Nu vanaf inclusief

7.745,-

1.250,- inruilvoordeel

Stijl krijgt de ruimte in de Kia Picanto. Deze opvallende auto biedt een, voor zijn klasse, hoog niveau van afwerking en comfort. Een verrassend ruim interieur en talrijke intelligente kenmerken maken de Picanto helemaal af. En tijdelijk profiteert u van 1.250,- extra inruilvoordeel, waardoor u al een Picanto rijdt vanaf 7.745,-. Breng snel een bezoek aan onze showroom voor een proefrit. Vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

Leendert v.d. Born B.V. Leendert v.d. Born B.V. Spinveld 37, 4815 HR Breda, Meidoornlaan 10, 4902 SC Oosterhout, Tel.: 076 - 52 23 166, www.kia-breda.nl Tel.: 0162 - 45 56 00, www.kia-oosterhout.nl Direct weten wat uw auto waard is? Doe nu een gratis inruilscan op onze website. Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-03-2014 en uiterste registratiedatum van 29-05-2014. De actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Zet de toon met de Mazda CX-5 Limited Edition

Rijen • Bandenservice, wielen, banden, uitlijnen • Autoservice onderhoud, beurten, APK, uitlaatservice • Aanhangwagenservice, remmen, verlichting, enz.

www.point-s.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur zaterdag 09.00 - 13.00 u.

Rijksweg 98 • Rijen • Tel. 0161-231632 Met de introductie van de Mazda CX-5 Limited Edition zet Mazda de toon. Boven op de al zeer rijke uitrusting van de TS+, wordt deze speciale uitvoering namelijk standaard geleverd met Smart Keyless Entry én een compleet geïntegreerd Bose audiosysteem. Dit levert u een voordeel op van € 1.200,-. Klinkt dit u als muziek in de oren? Kom langs in onze showroom voor meer informatie of maak direct een proefrit in de meest toonaangevende crossover van Nederland. UW De Mazda CX-5 Limited Edition. Vanaf € 31.990,-. VOORDE

Powered by

€ 1.20 EL 0,-

AUTOBEDRIJF FOKKEMA OOSTERHOUT B.V. Kanaalstraat 24 • 4905 BJ Oosterhout • Tel. 0162 - 438 111 info.0273@mazdanet.nl • www.autobedrijffokkema.nl

Gemiddeld verbruik CX-5 SKYACTIV-G 165: 6,0 liter per 100 km/16,7 km per liter/CO2�-uitstoot 139 g/km. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Vraag ons naar de kosten en voorwaarden of kijk op www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties.

• • • • • • • •

APK keuringen Voorkeuringen België Onderhoud & Reparatie van alle merken Airco - onderhoud Winter-/Zomerwielen opslag Specialist in Renault Uitlijnen Verkoop

Specifiek Citroën onderhoud

Autobedrijf Laurijssen staat voor alle merken klaar! Smederijstraat 15. 5111 PT Baarle Nassau. 013-5072899 www.autobedrijflaurijssen.nl info@autobedrijflaurijssen.nl


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 19

Het belangrijkste Door: Bart van den Acker

Ford Focus Citroën C4 Cactus De originaliteitsprijs als het gaat om auto’s die echt binnenkort op de weg komen, gaat beslist naar de eigenzinnige Citroën C4 Cactus. Dat zit ‘m niet eens alleen in de ‘Airbumps’, vijftien stootkussentjes in een afwijkend gekleurd vlak in elke flank, maar de proporties zijn ook knap afwijkend van al wat er verder rondrijdt. Hij lijkt hoger op de wielen te staan dan werkelijk het geval is. In het interieur zit een volledig digitale ‘interface’, er is een panoramadak van zonwerend glas, zelfs onderdelen als de passagiersairbag en de ruitenwissers zijn anders dan we gewend zijn. De C4 Cactus biedt keuze uit twee benzineen twee dieselmotoren en in totaal vier uitrustingsniveaus. Misschien wel het meest verrassend is de prijsstelling, want hij is al leverbaar vanaf € 15.990 en vrijwel alle uitvoeringen blijven onder de twintig mille. De levering van de C4 Cactus start in september.

Peugeot 308 SW Vanaf de eerste aanblik kan de Peugeot 308 SW nog meer bekoren dan de normale vijfdeurs. Het is een prachtige, bijna sierlijke stationcar geworden. En een grote! Hij is niet alleen een stuk langer geworden dan zowel zijn voorganger als de normale 308, ook van binnen is hij enorm ruim. De minimale inhoud van de bagageruimte is liefst 610 liter, één van de grootste van alle normale personenauto’s, zeker in de middenklasse. De 308 SW staat vanaf 29 mei in de showroom en is dan ook direct te leveren. Belangrijk is dat er kort na de introductie ook een dieselversie komt waarvoor zakelijke rijders die ‘m ook privé gebruiken slechts 14% bijtelling gaan betalen. Die gaan we veel zien, wedden?

Ford kiest ervoor om in een behoorlijk vroeg stadium de ingrijpend vernieuwde Focus al te onthullen. De auto komt namelijk pas in het vierde kwartaal. Het nieuwe model is optisch zowel uiterlijk als in het interieur een stuk ‘rustiger’, met minder lijntjes en van binnen minder knopjes. Vanaf de voorruit is het hele front gewoon nieuw en past in de lijn onder meer van de huidige Fiesta en de te verwachten nieuwe Mondeo. In de motorenlijn zien we een nieuwe 1,5 liter EcoBoost benzinemotor (110 kW/150 pk en 132 kW/180 pk) en een eveneens nieuwe 1,5 liter TDCi (72 kW/95 pk en 88 kW/120 pk) diesel. De nieuwe motoren zijn aanzienlijk zuiniger dan hun voorgangers, tot wel 19%. De Focus krijgt tevens een gewijzigde wielophanging met andere schokdempers voor meer rijcomfort, aangepaste stuurbekrachtiging en een systeem om volautomatisch haaks in te parkeren.

Mercedes-Benz C-klasse

Hij is er al, de nieuwe C-klasse Sedan. Met dank aan veel techniek die we net hebben leren kennen in de grote S-klasse belooft de C-klasse dat het niet alleen de comfortabelste, maar ook de veiligste auto in zijn klasse is. In eerste instantie is de C-klasse er met keuze uit maar twee benzinemotoren en één diesel, maar traditiegetrouw wordt dat aanbod snel verder uitgebreid. In elk geval zijn een kleinere, zuinige diesel, een diesel-hybride, een benzine plug-in hybride en een zescilinder te verwachten. De handgeschakelde zesversnellingsbak is nieuw, de zeventraps automaat is nog verder verfijnd. Dat is op zich al knap. De prijslijst start nu bij € 36.995 voor de C180. Uiteraard ga ik de nieuwe C-klasse binnenkort een keer uitgebreid op de proef stellen. Ik kan nauwelijks wachten.

Jeep Renegade

Audi TT Hij lijkt best sterk op zijn voorganger, maar de nieuwe Audi TT is weldegelijk helemaal nieuw èn vernieuwend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Matrix LED-koplampen (optie), die dank zij GPS weten hoe de weg verloopt en al verlichting in bochten geeft voordat de bestuurder het stuurwiel heeft verdraaid. Bijzonder zijn ook de knipperlichten met een rijtje LED’s, die van binnen naar buiten ‘lopen’. Fraai is ook de volledig digitaal uitgevoerde cockpit. De carrosserie is net als bij de vorige TT grotendeels van aluminium en toch nog 50 kg lichter. Er zijn drie nieuwe motorenvarianten voor het nieuwe model ontwikkeld. De 2.0 TFSI benzinemotor levert 169 kW/230 pk in de TT, de TTS heeft 228 kW/310 pk. Daarnaast is er een 2.0 TDI met 135 kW/184 pk. De nieuwe TT/TTS wordt in het najaar verwacht.

Voor het eerst biedt Jeep een compacte SUV aan, de Renegade. Dat is een onder Jeep-liefhebbers al lang bekende naam, maar de auto is echt helemaal nieuw. Hij is veel compacter dan alle Jeeps van de afgelopen decennia, wat wordt veroorzaakt doordat hij gebruik maakt van hetzelfde platform als de Fiat 500X, of andersom, natuurlijk. Dit is ook de eerste Jeep die in Italië gebouwd gaat worden. De Renegade heeft als taak de naam Jeep wereldwijd te brengen bij een publiek dat in vrijwel alle gevallen nog nooit eerder Jeep reed. Alle versies krijgen vierwielaandrijving, maar de aandrijving van de achteras is uitschakelbaar om brandstof te besparen. Uiteraard is Jeep het aan zijn reputatie verplicht dat de Renegade uitstekende capaciteiten heeft in ruw terrein. Er komen 1,4 liter turbo- en 2,0 liter benzinemotoren, elk met 125 kW/170 pk, gekoppeld aan een negentraps automaat en een 1,6 liter met 103 kW/140 pk met een handgeschakelde transmissie. We verwachten de Renegade pas in het vierde kwartaal, dus prijzen zijn nog niet te geven.

Porsche Macan

Suzuki Celerio Begin april staat de Porsche Macan in de showrooms. Dit is een behoorlijk veelbelovende nieuwkomer. De verwachting is gerechtvaardigd dat de Macan over pakweg een jaar of zo de meest verkochte Porsche zal zijn. Hij is wel een stuk kleiner dan de Cayenne, maar daarmee is het nog steeds geen compacte auto. De Macan is natuurlijk een imagebuilder van de eerste orde, eigenlijk ongeacht welke je neemt. Hij is er uitsluitend met V6-motoren, zowel benzine als diesel. Het is niet uit te sluiten dat het aanbod nog wordt uitgebreid, bijvoorbeeld met de hybride-aandrijving die we kennen uit de Cayenne. De prijslijst start bij € 75.400,-.

Het is verbazingwekkend dat Suzuki de oude vertrouwde naam Alto laat vervallen. De opvolger heet Celerio. Hoewel deze net een fractie groter is, vind ik het toch een echte, waardige Alto-opvolger, dus die naam, ach, die had best mogen blijven. Feit is dat de Celerio wel net even ruimer is. Onderhuids is toch de nodige overeenkomst, want voor de aandrijving zorgt dezelfde 1,0 liter driecilinder (50 kW/68 pk) als in de Alto. De Celerio wordt pas tegen de jaarwisseling in ons land verwacht, tot die tijd blijft de Alto in elk geval beschikbaar.


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 20

“Slim Ingekocht, “Slim Ingekocht, dus extra voordeel!” “Slim Ingekocht, dus extra voordeel!” dus extra voordeel!” Kom nú naar de Ford dealer en profiteer tijdelijk van verrassend veel voorraad voordeel op de Ford Fiesta. Want voor de snelle beslisser hebben we een gelimiteerd aantal modellen op voorraad. Direct leverbaar, dus snel rijden! Kom nú naar de Ford dealer en profiteer tijdelijk van verrassend veel voorraad voordeel op de Ford Fiesta. Want voor de snelle beslisser hebben we een gelimiteerd aantal modellen op voorraad. Direct leverbaar, dus snel rijden! Kom nú naar de Ford dealer en profiteer tijdelijk van verrassend veel voorraad voordeel op de Ford Fiesta. Want voor de snelle beslisser hebben we een gelimiteerd aantal modellen op voorraad. Direct leverbaar, dus snel rijden!

De stijlvolle Ford Fiesta

13.645,1.000,Normaal 13.645,Nu vanaf De stijlvolle Ford Fiesta Inruilpremie 1.000,Normaal 1 jaar gratis Nu vanaf 129,-13.645,autoInruilpremie verzekering 1.000,Normaal

De stijlvolle Ford Fiesta Inruilpremie

12.645,12.645,Vanaf slechts

p.mnd. met Ford Options

Nu vanaf

12.645,129,-

1 jaar gratis autoverzekering

129,-

1 jaar gratis autoverzekering

Vanaf slechts

p.mnd. met Ford Options

Vanaf slechts

p.mnd. met Ford Options

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling Ook verkrijgbaar met:

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138.

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 13.645,- 5.055,8.590,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.871,9.967,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138.

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 13.645,- 5.055,8.590,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.871,9.967,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138.

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 13.645,- 5.055,8.590,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.871,9.967,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

14% bijtelling

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 21


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 22

KIJK EN VERGELIJK! Vennen 52-56 Dongen Tel: 0162-313202

ERKEND

VACO

4 4 4 4 4 4 4

Banden Wielen APK Uitlaten Accu’s Remmen Onderhoudsbeurten

Mitsubishi ASX 1.6 ClearTec Invite+ € 21.990,-

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Exclusive € 22.799,-

Nissan Qashqai 1.2 Dig-T Acenta

Renault Captur 1.2 TCe 120 EDC Expression S&S

€ 25.050,-

€ 21.590,-

De vernieuwde Mitsubishi ASX Standaard zeer riant uitgerust met o.a.: ClearTec motor met o.a. Auto Stop & Go • Airco • Airbags • Radio cd/mp3 speler • Elektrisch bedienbare ramen • Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • LED achterlichten • Hill Start Assist

EXTRA’S OP DE INVITE+ UITVOERING: 17” lichtmetalen velgen • Zwarte roofrails • Privacy glass • Bluetooth carkit met bediening op stuurwiel • Keyless Operation System met start/stop knop

U rijdt al een Mitsubishi ASX vanaf € 18.990,VANAF B-LABEL • TREKVERMOGEN 1.200 KG

Autobedrijf Van de Wouw Waalwijk B.V. Van Andelstraat 5-7 • 5141 PB Waalwijk • Telefoon 0416-650005

WWW.WOUW.NL Brandstofverbr.: 4,8 tot 5,8 l/100 km, CO2-uitstoot: 125 tot 133 g/km. Prijzen inclusief bpm/btw, tenzij anders

DIVERSE GEBRUIKTE COMPLETE WIELENSETS TE KOOP

vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. *Vergelijking op basis van de meest vergelijkbare uitvoeringen.

Uw oude sloopauto is altijd iets waard! MARESIA

AUTO RECYCLING

● ●

Import en export

In- en verkoop van (schade) auto’s ●

Verkoop van gebruikte auto-onderdelen:

voornamelijk van Duitse, Japanse & Koreaanse merken

Inname en recyclen van afgeschreven auto’s ●

Zuidhollandsedijk 135 ● 5171 TL Kaatsheuvel Tel. +31(0)416 - 27 49 44 ● info@maresia.nl

www.maresia.nl


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 23

Het belangrijkste Door: Bart van den Acker

Opel ADAM Rocks

Volkswagen Golf Sportsvan & GTE We wachten al een tijdje op de Volkswagen Golf Sportsvan, de opvolger van de Golf Plus. Hij komt definitief in juni. Volkswagen is nog lang niet klaar met variëren op de Golf, want we krijgen ook nog een GTE. Dat is feitelijk een GTI, maar dan een plug-in hybrid, met naast de 1.4 TSI benzinemotor (110 kW/150 pk) een elektromotor van 75 kW. Volgens de (achterhaalde) officiële metingen zal die een CO2–uitstoot krijgen van slechts 35 g/km, wat neerkomt op slechts 7% bijtelling. De vanafprijs blijft ruim onder de veertig mille en hij komt in de zomer. Daarvóór, in mei, verschijnt nog de volledig elektrische Golf met 85 kW/115 pk en 190 kilometer rijbereik.

Mini Clubman De nieuwe Mini is gearriveerd, de derde generatie. In eerste instantie gaat het dan alleen om de normale driedeurs en dus kunnen we erop rekenen dat alle varianten binnen afzienbare tijd ook een ingrijpend vernieuwde versie krijgen. Dat zal als eerste wel de Clubman zijn, die vanwege de dubbele achterdeuren als zesdeurs kan worden aangeduid. De nieuwe Clubman is duidelijk ook een stuk groter dan zijn voorganger (26 centimeter langer en 17 breder!) en belooft ook meer interieurruimte. Meer gedetailleerde informatie volgt later. Officieel is dit nog een ‘Concept’, maar los van misschien enkele details is dit ‘m gewoon. Ik verwacht ‘m ruim voor het einde van het jaar.

Mercedes-Benz S-klasse Coupé Hij is fraai gelijnd en in het echt beslist een indrukwekkende verschijning, deze Sklasse Coupé.

Nissan X-Trail De al eerder aangekondigde nieuwe X-Trail is letterlijk ‘de grote broer’ van de nieuwe Qashqai. De X-Trail is in elk opzicht groter en ruimer, biedt zeven zitplaatsen en hoewel nog niets definitief bekend is gemaakt, zal er waarschijnlijk een 2,0 liter motor met 108 kW/147 pk in komen. Hij verschijnt in juli, dat is wel zeker.

Alle, zeer vooruitstrevende techniek van de S-klasse zit er uiteraard in, plus een systeem waardoor de carrosserie in bochten niet naar buiten, maar naar binnen overhelt. Ook bijzonder: als optie zijn koplampen te krijgen met Swarovski kristallen erin. Er komen twee motoren beschikbaar, prijzen zijn nog niet bekend, want hij laat nog tot in het najaar op zich wachten.

Logisch, Opel gaat variëren op de compacte ADAM. Komende zomer verwachten we deze ‘Rocks’, met een heel stoer uiterlijk en een groot open vouwdak. Behalve deze extra uitvoering is de compleet nieuwe 1,0 liter driecilinder belangrijk, die in alle ADAM-versies verschijnt. Er komen twee varianten, met 66 kW/90 pk en 85 kW/115 pk, beide gecombineerd met een nieuw ontwikkelde zesversnellingsbak. De officiële cijfers staan nog niet vast, maar deze aandrijflijn belooft een duidelijk lager verbruik en een ongeveer 20 gram lagere CO2-uitstoot. Da’s mooi, want dat heeft ook rechtstreeks invloed op de catalogusprijs.

Ford Tourneo Courier

Dit compacte ruimtewonder van Ford is al eerder aangekondigd, maar hij verschijnt pas tegen het einde van de zomer. Er komt maar één uitvoering, met één motorisering. Dat is de driecilinder 1,0 liter benzinemotor met 74 kW/100 pk in de uitvoering Titanium. De vanafprijs staat wel al vast: € 20.995.

Lange termijn visie! Sommige merken durven al een tip van de sluier op te tillen van nieuwe modellen die pas op iets langere termijn verschijnen. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld in de vorm van een ‘conceptcar’, waarvan we een aantal opvallende details even weg moete denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe Mazda 2, die nu nog als ‘Hazumi’ (foto) is te zien, of de nieuwe Skoda Superb, die veel zal weg hebben van de Vision C. Sommige modellen zijn al heel concreet. Eind

2014 komt de nieuwe Ford Mondeo, die al een tijdje ‘af’ is en volgend jaar de nieuwe Mustang, die eerst in de USA wordt uitgebracht. We verwachten in het najaar ook een nieuwe Hyundai i20, Renault Espace en Volvo XC90. De Alfa Romeo 4C komt er ook als Spider, van de Honda Civic is een nieuwe ‘Type R’ op komst en Lexus brengt in 2015 de RC F-Sport Line, als allereerste hybride-coupé.

Mazda Hazumi


AUTOSPECIAL - EDITIE MIDDEN - WOENSDAG 26 MAART 2014

PAGINA 24

0162 - 459503

Windowfilm ■ ■ ■ ■

zonwerende film inbraakwerende film privacy glasfilm veiligheidsfilm

De specialist in het aanbrengen -inbraken Stijging auento re ge is dit jaar na een lan lirak Het aantal auto-inb n. Uit po fer cij s weer gestege van zonwerende en periode van dalende augustus) m (t/ 13 20 stijging in 5. tiecijfers blijkt een .17 l aangiften van 79 van 10% tot een aanta inbraakvertragende Scan de QR-code en bekijk direct op folie! You-tube de effectieve Klaassen windowfilm veiligheidsglas - YouTube

http://youtu.be/jsWkRevHavQ

werking van onze inbraak vertragende film bij auto-inbraken.

http://kaywa.me/RZ15t

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

AU TO M OT I V E

YAC H T

F L ATG L A S S

SECURITY

D E CO R AT I V E

D E W E T E R I N G 73 - 75 - O O S T E R H O U T - W W W. K L A A S S E N W I N D O W F I L M . N L

Weekblad Nieuw Ginneken 26-03-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Breda-zuid