De Hilverbode 02-05-2018

Page 1

OPEN DAG DE WEDERLOOP VOOR ACTIE DUOFIETS

ÉÉN OP DE VIER NEDERLANDERS IS MANTELZORGER

VOLTENA OPNIEUW KAMPIOEN

de Hilverbode

ää Pagina 3

ää Pagina 9

Jaargang 86 - Week 18 woensdag 2 mei 2018

Diessenseweg 7, 5081 AE Hilvarenbeek T: 013 - 505 13 63 E: hilvarenbeek@lommersmakelaars.nl

ää Pagina 17

Het nieuwsblad voor Gemeente Hilvarenbeek, Oost-, West-en Middelbeers, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel.

STEMMEN KAN T/M 13 MEI

De Roos ’s lands meest bijzondere bierbrouwerij? stem dan op Bierbrouwerij De Roos via www.beerwulfbrouwerijverkiezing.nl. De stemperiode loopt van 28 april t/m 13 mei 2018. Tussen 28 mei en 3 juni wordt de Week van het Nederlandse bier georganiseerd. In die week wordt bekend gemaakt welke brouwerij zich de meest

bijzondere van Nederland mag noemen. Hopelijk kan er dan in Hilvarenbeek gepROOSt worden! De wedstrijd is uitgeschreven door Beerwulf, een overkoepelende organisatie die online bier verkoopt van kleine en grote brouwerijen.

LET OP: De deadline voor redactie & advertenties voor Weekblad de Hilverbode wordt in de week van Hemelvaart vervroegd van dinsdag 8 mei naar maandagochtend 7 mei, 10.00 uur. 1993-2018

jubileum

ss De brouwer aan het werk (foto Jack Besters) Bierbrouwerij De Roos werd onlangs uitgeroepen tot provinciewinnaar van de verkiezing ´Meest bijzondere brouwerij van Nederland´. Voor de landelijke titel kan nog gestemd worden t/m 13 mei. In de´ Week van het Nederlandse bier´ (28 mei tot 3 juni) wordt bekend gemaakt welke brouwerij met de nationale titel aan de haal gaat. Ruim honderd vrijwilligers zijn actief in de Hilvarenbeekse museumbrouwerij, in het proeflokaal en in de moderne brouwerij. Daarmee is het een unieke stichting, gevestigd in het originele pand waar De Roos in 1877 begon als kleine dorpsbrouwerij. Een dorpsbrouwerij, zoals onze provincie er honderden kende in die tijd. De complete inventaris van toen is nog aanwezig. In de nieuw gebouwde brouwerij worden wekelijks de meest bijzondere bieren gebrouwen onder het toeziend oog van de enige betaalde parttime kracht: brouwmeester Marc Vriens. De bieren die bij De Roos gebrouwen worden, kennen een bijzonder doel. Oorspronkelijk was de verkoop van de bieren een voorname bron van inkomsten, naast onder andere bierobligaties en sponsoring, om de oude dorps-

GEHEURD ONDER DE LENDENBÔÔM “Iederêên komt mee de Bikse ROOS in de stemming…!”

brouwerij te restaureren. Inmiddels is de exploitatie van De Roos afhankelijk van de verkoop van haar bieren, die bekendheid genieten in het hele land. En dat is niet zomaar: de Bikse Tripel is al eens uitgeroepen tot een van de Lekkerste Brabantse Bieren, de Dubbele Herfstbock was de

tweede lekkerste van het land in de categorie Zware Bockbieren. BENIEUWD NAAR DE ROOS? Wilt u sfeer proeven, bieren proeven? Ga dan op zaterdag- of zondagmiddag langs en geniet van alles wat Bierbrouwerij De Roos te bieden heeft. Van 13.0017.00 uur staan de deuren van de museumbrouwerij en het proeflokaal open. Op 12 mei is ook de brouwerij geopend, waar vrijwilligers aanwezig zijn om de onlangs vernieuwde brouwin-

stallatie aan u te presenteren en uitleg te geven over het brouwproces.

Persoonlijke, snelle en deskundige dienstverlening.

BRENG UW STEM UIT! De brouwmeester, het bestuur en de vrijwilligers van De Roos zijn er fier op, dat zij de meest bijzondere brouwerij zijn van ‘s lands grootste bierprovincie. Wie een brouwerij kent, die nog meer bijzonder is, mag lekker achterover leunen. Maar als De Roos volgens u de meest bijzondere brouwerij van het land is,

• • • •

Minder groen langs de Hoogdijk in Middelbeers De reconstructie van de N395 komt naderbij en in de voorbereiding worden steeds meer details duidelijk. Het 15 kilometer lange tracé gaat vanaf 2019 geheel op de schop, maar in Middelbeers gaat er fors groen ingeleverd worden, om de veiligheid te kunnen verbeteren. DOOR HARRIE WENTING Om de fietsers en voetgangers te kunnen scheiden in de Beerse dorpskom, ter hoogte van de Hoogdijk, is meer ruimte nodig. Al bij de eerste studie naar het nieuwe tracé, bleek dat er eigenlijk te weinig ruimte is voor een rijbaan met daarlangs gescheiden fietsstroken. Omdat de rijbaan voldoende breed moet zijn om ook vrachtwagens elkaar te laten passeren, is de enige mogelijkheid om het totale tracé te verbreden. Het probleem is echter dat je dan op grond van particulieren terecht komt. Om met de particulieren in gesprek te gaan, was er een bijeenkomst met betrokkenen. Initiatiefnemer provincie Noord Brabant legde de grondeigenaren daar de mogelijkheid voor om grond af te staan. Als hier medewerking aan verleend zou worden, kan behalve een veilige rijweg met aparte fietspaden er langs, ook nog het nodige groen langs de weg komen. Vanuit de grondeigenaren bleek hier echter niet de volle mede-

werking, waardoor het er nu naar uit ziet dat er geschrapt wordt in het groen. MEER VEILIGHEID De initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers lanceerde eerder ook een eigen visie op dit onderdeel van het plan. Daarbij werd er van uitgegaan de fietsers van de rijbaan gebruik te laten ma-

ken. Vanuit de provincie vind men dit geen goed plan, omdat brede vrachtwagens en landbouwvoertuigen voor gevaar kunnen zorgen. Met fysiek vrij liggende fietspaden, wordt de fietsers meer veiligheid geboden. De optie om maar meteen een randweg om Middelbeers heen te leggen lijkt meer voor de lange baan, omdat met zo’n plan al snel enkele tientallen jaren gemoeid is. Door de snelheid op de Hoogdijk VERVOLG OP PAGINA 5

Administraties Jaarrekeningen Belastingen Financiële planning

WWW.VLIEGENBERG.NL Valentina Tereshkovastraat 17 | Hilvarenbeek | T 013 – 505 5311

Jan de Bruijn Elektro- & Beveiligingstechniek

Elektrotechnische installaties Beveiligingstechniekinstallaties Camerabewaking Datanetwerk Zonnepanelen Laadpaal voor elektrische auto’s Slibbroek 24 - 5081 NS Hilvarenbeek - Tel. 013 505 31 64 GSM: 06-51 77 88 55 www.elektrojandebruijn.nl Aanbiedingen geldig van van 3 mei t/m 8 mei 2018

Hilvermik

4.95 Suikermikje 1.75 nu 2 voor

nu

ss De eiken bij de inkom van Diessen (vanuit Middelbeers) gaan het loodje leggen.

Diessenseweg 22 - Hilvarenbeek Tel.: 013-505 1264 www.bakkerwillemse.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.