Page 1

ZONDAG 6 APRIL: VOORJAARSMARKT IN RIJEN

NOAH APPELS WINT KLEURPLATENACTIE VAN C1000 HAPERS

PAUL LAVOOIJ ZET NA 36 JAAR PUNT ACHTER CARRIÈRE

HARRY BOEMAARS 40 JAAR LID VAN HET KERKKOOR

Pagina

Pagina

VP

Pagina

3

7

Katern 2

28

Gilze en Rijen Weekblad

89E JAARGANG - WEEK 14 Woensdag 2 april 2014

Koninklijke onderscheiding voor Ad Haagh en Natal van Riel

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd hij ook op als voorzitter van de raadscommissie Ruimte. De Burgemeester prees hem over zijn strakke manier van voorzitten. “Hoewel commissieleden zelf verantwoordelijk zijn dat zijn of haar vragen beantwoord worden, wees de heer Haagh de verantwoordelijke altijd op het feit dat er nog vragen open stonden die een antwoord verdienden.”

NATAN VAN RIEL

De nieuwe gemeenteraad met links burgemeester Boelhouwer.

Op donderdag 27 maart jl. is in het gemeentehuis door burgemeester Boelhouwer, in aanwezigheid van familie, vrienden, demissionair wethouder Lavooij (de overige twee wethouders Dols en Starreveld zitten in de raad) en overige belangstellenden, de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De raad kent vier nieuwe gezichten: Nicole Trum (Gemeentebelang), David Vermorken (VVD), Erol Bahtimur (CDA) en Mariëlle Dooremalen (PvdA). Van tien raadsleden werd afscheid genomen, waaronder Ad Haagh (CDA) en Natal van Riel (Kern'75). Zowel Ad als Natal werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In totaal werd afscheid genomen van tien raadsleden, waardoor tachtig jaar aan raadswerk verdwijnt. Voor ieder vertrekkend raadslid had Boelhouwer een persoonlijk woordje, maar voor Ad Haagh en Natal van Riel waren het bijzondere woorden, omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd beide heren te

(foto's: Jacomijn Dijkers) raad. Tijdens zijn raadsperiodes zat hij uit hoofde van zijn raadslidmaatschap in diverse commissies. Een aantal jaren trad

Van Riel heeft namens Kern'75 twaalf jaar zitting gehad in de gemeenteraad. “Als 41-jarige al twaalf jaar raadslidmaatschap er op hebben zitten, dat mag uitzonderlijk genoemd worden,” aldus Boelhouwer. Ook Van Riel heeft uit hoofde van zijn raadlidmaatschap in diverse commissies zitting gehad, waarvan de laatste twee jaar als plaatsvervangend lid commissie Midde-

Natal van Riel en Ad Haagh worden gefeliciteerd met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. len. Naast het raadlidmaatschap was Natal eveneens lid van het algemeen bestuur Muziekinstituut Dongen – Gilze en Rijen. Beide gedecoreerden waren zeer verrast over hun benoeming als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

LAATSTE MOTIE OUDE RAAD Op maandag 24 maart jl. werd door de oude gemeenteraad nog een motie aangenomen. In deze motie keuren alle partijen de recente uitspraken van Geert Wilders, die op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen zijn gedaan, af. Alle partijen zijn van mening dat de uitspraken van Wilders over Marokkanen en het opruien van zijn achterban alle grenzen heeft overschreden. De oude raad geeft in de motie nog eens expliciet aan dat: in Gilze en Rijen alle burgers ongeacht ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, of anderszins ervan

benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

AD HAAGH Haagh kreeg de Koninklijke onderscheiding voor de zestien jaar – totaal vier raadsperiodes – dat hij gemeenteraadslid is geweest in de gemeente Gilze en Rijen. Hij zat namens het CDA in de

Vrijdagavond koopavond menu. Keuken geopend tot 20.30 uur. Reserveren gewenst! Info: www.smaakrijen.nl 0161-226837

www.kinassurantien.nl

Kosteloos en vrijblijvend: 0161 - 244 855

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

verzekerd mogen zijn dat zij gelijk c.q. gelijkwaardig behandeld worden en dat de Nederlandse rechtsstaat hen beschermt. MvG

In Rijen valt hulpbrigade stuk kleiner uit

Ruim 20 buurtverenigingen komen in actie tijdens Opzoomerdag

daarmee een duit in het zakgeldproject.  (jw)

– Deze week – EXTRA BIJLAGE! s plus AcA tie ctfief plu

APRIL 201 4

Editie 1:

• Ons Weekbl ad • Weekblad Gilze en Rijen • Weekblad Nieuw Ginneke n • Weekblad OosterhEdit out ie 1: • Weekblad ‘t Carillon • Ons Wee • Weekblad kblad Dongen • Weekbla • Weekblad d Gilze De Langstra en Rijen • Weeat kblad Nieu w Ginn • Weekbla d Oosterho eken • Weekbla ut d ‘t Caril lon • Weekbla d Dongen pag. 14 • Weekbla d De Lang straat

kruiswoordpuzz

el

met prijs!

ge

kruiswoo

nieten

BOeKen an

Elektrische fiets een uitkomst

ge

pag. 5 Elekt

risch een uitko e fiets mst

Een uitgave

van Uitgever

ij

ve van

met prijs!

niete

BOeKen an

n

leze

pag. 31

pag. 5 Em. de Jong

Een uitga

rdpuzzel

pag. 14

leze

Lach jezelf gezond!

Lach jezel f gezon

d! bv Baarle-Nassau

• Tel.: 013-5075

534

pag. 31

Uitgeverij Em. de

Een springkussen in het Mollebos voor de kleintjes.

APRIL 2014

v

gemeente en woonstichting Leystromen. Die zorgden ook samen voor de materialen. 't Centrum is een buurtvereniging die een schoffelcontract heeft afgesloten met de gemeente. 'We schoffelen hier een keer in de maand. De perkjes in de eigen buurt en we ruimen het zwerfvuil op. Als contractant van de gemeente krijg je van die grijpers. Die zijn wel handig. We zijn altijd maar met een man of twaalf. En met dezelfde groep.' Gilze heeft wel zo'n 35 buurtverenigingen; 15 leveren vandaag een bijdrage aan de Op-

straten, zoals Prins Clausstraat. Buurtvereniging Bos en Hof in Rijen-West leverde met 30 volwassenen en 10 kinderen ook een grote inspanning. In Gilze bracht buurtvereniging Bolbergia de meeste manschappen op de been: 20 volwassenen en 13 kinderen. Zij zamelden hoofdzakelijk zwerfvuil in. De deelname aan deze Opzoomerdag was volgens de gemeente ongekend hoog. Bakjes en speeltoestellen werden opgeknapt, brandgangen schoongemaakt, zwerfvuil en blad opgeruimd en wandelpaden schoongemaakt. Ook jongerencentrum A16 deed mee. Een kleine afvaardiging ruimde zwerfvuil op langs de oostelijke randweg en deed

n

We hebben met elkaar afgesproken dat we niet voor de winkels de boel schoonmaken. Dat moeten ze maar zelf doen, zegt ze nog. Het karwei van 't Centrum zit erop. Even na 11.00 uur biedt het Steenakkerplein weer een verzorgde aanblik. Gereedschap inzamelen. Bij 'Aan het plein' gaat een terrasdeur open en meldt iemand dat er koffie is. Maar 'koffie van Bep' hebben de leden van de buurtvereniging al gedronken, met een worstenbroodje erbij. Deze lekkernij kregen de deelnemers aan de Opzoomerdag aangeboden door de

Buurtvereniging 't Centrum bezig met het afronden van de werkzaamheden

v

Het zou niet nodig zijn als iedereen zijn eigen ding deed. Maar het contact met de buren is wel leuk. Zegt een lid van buurtvereniging 't Centrum in Gilze. De vereniging deed met 12 man mee aan de Opzoomerdag die afgelopen zaterdag in Gilze en Rijen werd gehouden.

jaar onder handen, maar heeft geen schoffelcontract met de gemeente. De gemeente stelde ook nu weer de vuilniszakken ter beschikking en handschoenen. In Rijen viel de hulpbrigade een stuk kleiner uit. Van de 15 buurtverenigingen deden er 6 aan de Opzoomerdag mee. In de hele gemeente hadden zich volgens een opgave van de gemeente, ruim 600 inwoners aangemeld om te helpen bij de grote schoonmaak. Samen met hun buurtvereniging of bewonersgroep. Zelfs voelde men zich hier en daar niet te min voor het opruimen van hondenpoep. In Rijen was dit jaar ook buurtvereniging Spontaan Ontstaan van de partij. Zo'n 20 kinderen en volwassenen trokken in groepjes de wijk in om het zwerfvuil uit de perken te halen. Spontaan Ontstaan omvat het gebied van de vroegere Oranjebuurt, aangevuld met een aantal

n

Een groepje van Spontaan Ontstaan ging op pad in de Tuinstraat.

zoomerdag. Buurtvereniging Nieuwstraat-Zuid ontfermde zich over het Mollebos. Andere jaren werden uit het park en zijn directe omgeving wel zo'n 40 plastic zakken met allerhande afval opgeraapt. 'Dit jaar viel het mee. Het is wel eens veel erger geweest,'vertelt Pieter Broenen, penningmeester van Nieuwstraat-Zuid. Er hielpen flink wat kinderen mee voor wie de gemeente midden in het Mollebos een springkussen opstelde. Er werd ook nog een grote tafel aangesleept om met z'n allen aan te pauzeren . Het 'opzoomeren' leek op die momenten een gezellige buurtbijeenkomst. Maar er werd ook gewerkt. Na gedane arbeid zag het Mollebos er weer netjes uit. De hinkelbaan opnieuw geschilderd, evenals de start en finish van de fietsbaan voor de kinderen. NieuwstraatZuid neemt het Mollebos ieder

Jong bv

Baarle-Nas

sau • Tel.:

013-507553

4

Lees over de nieuwbouw Vossenberg in ActiefPlus


Het Gezicht

De onderneming

KLANT

Lokale kracht

Beleving

Haarmode La Belleza in Gilze viert 5-jarig bestaan ‘Vijf jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en besloot voor mezelf te beginnen,’ vertelt Kelly van Hoek (28) die eerder ervaring opdeed in kapsalons in Breda en Gilze.’Binnen een maand had ik alles geregeld en ben bij mijn ouders in het bedrijfspand begonnen waar ik een gedeelte van kon huren. Het is een fijne plek met ruime parkeergelegenheid. Wat ik voor ogen had was een rustige salon met een ontspannen sfeer en dat is het ook geworden.’ De kapsalon ging meteen goed draaien en ik had al snel een vaste klantenkring die erg enthousiast waren. Voor het enthousiasme en het vertrouwen wil ik ze graag bedanken, de mond tot mondreclame werkt het beste.’ JUBILEUMACTIE De eerste vier jaar heeft Kelly alleen gewerkt met soms een stagiaire, maar sinds een jaar is Fenne in dienst. ‘Het bevalt heel goed, de klanten zijn tevreden en het is gezellig om met tweeën te werken.’ Ze zorgen ervoor goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vak. ‘Wij hebben al verschillende cursussen gevolgd op het gebied van styling, knippen en kleuren. In 2012 heeft kelly een visagie-

Weinig tijd en snel een perfect kleurresultaat? Newgen®emten color cream is een professioneel, kwalitatief hoogwaardig product waarmee snel een perfect kleurresultaat behaald kan worden! Dankzij de innovatieve formule en nooit eerder gebruikte ingrediënten, geeft emten color cream met een inwerkingstijd van slechts 10 of 20 minuten een perfect kleurresultaat! Een professionele kleurbehandeling is op deze manier stukken sneller dan voorheen! Dankzij ingrediënten als bijenwas, lanoline en ricinusolie blijft uw haar zacht aanvoelen en glanst het als nooit tevoren! Stop the rush…manage time!

ONDERSCHEID

PAGINA 2

VISIE

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

OPENINGSTIJDEN: dinsdag .................08.30-20.00 woensdag ............08.30-20.00 donderdag ............08.30-20.00 vrijdag ..................08.30-17.30 zaterdg..................08.30-14.00 Oranjestraat 39a, Gilze www.haarmodelabelleza.nl kelly@haarmodelabelleza.nl

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan kan iedere klant in april ‘grabbelen’ voor een kortingsbriefje. Dat kan zijn voor een gratis cadeautje of een korting van 5%, 10%, 15%, 20% of 50%. En er zit één hoofdprijs in de ton: vijf gratis knipbeurten!!!

Kijk ook eens buiten onze keuken

Buiten onze keuken? Jazeker, want ín onze keuken kijken kunt u dagelijks. Onze winkels en zaken zeggen genoeg. Maar wat daarachter gebeurt willen wij u op deze pagina laten lezen. Wij, dat zijn de zelfstandige ondernemers van Gilze en Rijen. Nee, niet de ketens en nee, ook geen webshops. Leuk hoor en jazeker, soms is het er goedkoper. Alles prima, totdat er iets kapot gaat of u de juiste maat niet hebt. Dan begint de rompslomp van het heen en weer sturen. De lokale zelfstandige ondernemers zijn trots op hun zaak en weten dat ze uiteindelijk aan het langste eind zullen trekken. Tal van sites verdwijnen al, denk maar aan Hyves en My Face. Op Facebook raken velen ook al uitgekeken. Het persoonlijk contact komt gewoon weer terug en zo zal het met het oergezellige boodschappen-doen ook gaan. Oranjestraat 25a I 5126 BL Gilze I T : 0161 452582 Gelukkig zijn we nog met z’n velenOranjestraat en met 25a I 5126 BL Gilze I T : 0161 4 Uw specialist in witgoed, tv’s en klein- huishoudelijke apparaten plezier laten we u delen in onze opvattingen, plannen en strijdlust. Veel plezier en … heel Uw specialist in witgoed, tv’s en klein- huishoudelijke appara graag tot ziens!

opleidingafgerond en kan voor iedereen de makeup verzorgen. Ook bruidjes kunnen hier terecht voor een compleet pakket: kapsel en make-up. Voor wie er meer van wil zien: in de salon en voor het raam hangen posters met kapsels en make-up van mijn hand. Ik heb dat verzorgd in het kader van de opleiding bij Micky Jooren die erg hoog staat aangeschreven in het vakgebied.’ Haarmode La Belleza werkt voor het kleuren en verzorgen van het haar met het merk Artègo. ‘Dat is gegarandeerd beter voor de hoofdhuid omdat het 30% minder ammonia bevat dan andere verf,’ aldus Kelly die ook enthousiast is over haar assortiment van bomb cosmetics. ‘Het zijn geurproducten en kaarsjes. Altijd een leuk cadeautje voor iedereen.’ Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan kan iedere klant in april ‘grabbelen’ voor een kortingsbriefje. Dat kan zijn voor een gratis cadeautje of een korting van 5, 10, 15, 20 of 50 procent. En er zit één hoofdprijs in de ton: vijf gratis knipbeurten!

Artègo It’s Color: Kleur met Passie! Artègo’s permanente kleuring It’s Color is een harmonieus, compleet kleursysteem met een intens verzorgende werking. It’s Color permanente crème van Artègo bevat 30% minder ammonia dan verf van andere professionele kappersmerken. Met een zeer uitgebreide kleurkaart is de It’s Color productlijn zeer veelzijdig. De resultaten die met Artègo It’s Color bereikt worden zijn perfect 100% grijsdekkend, glanzend en geven een gelijkmatige kleurverdeling van aanzet tot punt door de werking van amfoterische moleculen.

* Brillen * Zonnebrillen * Contactlenzen optiek juwelier

Nieuwstraat 16, 5126 CE Gilze. Telefoon: 0161-455836

Ruime keuze snelle levering

zonwering - rolluiken - binnenzonwering - screens - markiezen - horren - gordijnen veranda’s - textiele terrasoverkapping

Heistraat 26a - 5121 JL Rijen - tel. 0161-222218 aartszonweringen@home.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00; zaterdag 9.00-15.00

Raadhuisplein 29a 5121 JZ RIJEN Tel: 0161-226117 GRATIS PARKEREN!

Website:

OPENINGSTIJDEN Zondag/ maandag: ......... GESLOTEN Dinsdag: ....09.00 - 18.00 Woensdag: ..09.00 - 18.00 Donderdag: 09.00 - 18.00 Vrijdag: ......09.00 - 20.00 Zaterdag: ...09.00 - 16.00

www.bastiencoiffures.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 3

Ook zo’n zin in het voorjaar?

MODEFLITSEN bij C. de Klerk Mode

6 april 2014

Tijdens de Koopzondag 6 april vanaf 12.00 uur.

voorjaars

Terwijl u geniet van een hapje en een drankje tonen mannequins onze prachtige voorjaarscollectie.

Wilt u klassiek, jeugdig of chique gekleed gaan? Bij C. de Klerk Mode kleden wij u vakkundig aan.

MARKT

van 11:00 tot 17:00 uur Locatie: WILHELMINAPLEIN - HOOFDSTRAAT - STATIONSSTRAAT- DE LAVERIJE - MANGROVEPLEIN

Wat is de voorjaarsmarkt zonder modeshow? Diverse ondernemers uit Rijen laten hun prachtige nieuwe collecties op de catwalk zien én u kunt genieten van leuke optredens. De winkels zijn vanaf 11.00 uur open. Misschien heeft u wel iets leuks op de catwalk gezien dat u gelijk wilt kopen?

meer dan 100 kramen modeshow op Wilhelminaplein attracties voor de kinderen optreden van de banjoman

Diverse kinderactiviteiten en de banjoman! Dat wordt

Graag tot ziens in onze winkel.

Vrouwelijke, elegante modellen, maar toch stoer en draagbaar met gewaagde prints en vele kleur kenmerken.

Tevens deelname aan de Modeshow tijdens de voorjaarsmarkt

Laat u inspireren door de leuke combinaties in pasteltinten, frisse kleuren en het traditionele zwart-wit.

weer gezellig slenteren langs de meer dan 100 kramen, verspreid over de Hoofdstraat, Stationsstraat en het Wilhelminaplein. Natuurlijk wordt er ook deze voorjaarsmarkt volop aan de kinderen gedacht. Zij komen aan hun trekken met leuke activiteiten. En voor gezellige sfeermuziek zorgt dit keer een banjoman.

Wilt u meer informatie over alle activiteiten die worden georganiseerd door winkeleninrijen.nl, ga dan naar onze website.

DEELNEMERS VAN DE MODESHOW: • De Klerk • Linck • Isshou • Shoeby • Lakeside • Eye Wish • Riccio

Hoofdstraat 2 • Rijen www.cdeklerkmode.nl

Hartverwarmende 5e Moonlight Shopping Colofon Weekblad

Gilze en Rijen

Weekblad Gilze en Rijen verschijnt wekelijks op woensdag in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot in een oplage van 12.000 exemplaren.

Woensdagavond 25 maart was het weer shoppen geblazen in Rijen. Hoewel'sommigen kozen ervoor direct een plekje op het overdekte terras te veroveren. Daar stond een terrasverwarmer en kon je genieten van een gezellig optreden van Joyce & friends. SCHOTSE KILT GESPOT

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Bezorgklachten Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Arda van Puijenbroek 06 - 20 60 11 16 arda-van-puijenbroek@ emdejong.nl Jan Willemen 0161 - 227 058 willemen-j@home.nl Marcel van Gool 0161 - 233 315 fam.van.gool@ziggo.nl Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Rob van Raak: 06-53819597 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren.

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

www.facebook.com/ weekbladgilzeenrijen

Een extra exemplaar van Weekblad Gilze en Rijen kunt u op één van de volgende adressen afhalen: Rijen • Boekhandel Bruna, Wilhelminaplein • Formido Rijen • Tankstation Europalaan • De Boodschap, Nassaulaan Gilze • Drogisterij Vroom, Bisschop de Vetplein • C1000 Hapers, Nieuwstraat • Keurslager G. de Jong, Raadhuisstraat Molenschot •Bakkerij v.d. Bruggen Veenstraat 12

Het terras was overigens zeker niet de enige plek om warm van te worden. Het winkelend publiek kreeg een warm welkom bij alle winkeliers die speciaal voor deze gelegenheid hun rode loper hadden uitgelegd. De slanghoek dessertwijn van Wines and Bubbles in de Cupcakes bij Everything Sweet gaven je een extra warm gevoel van binnen. En menig bezoeker van de Gall en Gall die daar van de Schotse Whiskey had geproefd kon je blozend zien weglopen. Maar of dit nu van de alcohol was of van de man in zijn Schotse kilt'?

gezonde bananenshake laten maken. Deze smaakte extra lekker dankzij de heerlijk ontspannen lounge muziek van Dj kay op de achtergrond.

LOUNGEN MET EEN BANANA SHAKE IN DE HAND In winkelcentrum De Laverije was nog meer te zien en te beleven. Bij de Travel Club had je de mogelijkheid een gokje te wagen voor een leuke prijs door het gewicht van een koffer te raden. Zomaar een greep uit de andere mogelijkheden die je had deze avond: Een feather lock laten inzetten door Riccio, interieuradvies door Dekokay, of snoepen van een suikerspin bij Shoetique. Als je meer zin had in iets gezonds, dan kon je een lekkere

Locatie: Centrum Hoofdstraat, Stationsstraat, Wilhelminaplein

Voorjaarsmarkt zondag 6 april Binnenkort is het weer zover, de Voorjaarsmarkt in Rijen! Noteer daarom vast deze datum en tijd in je agenda: zondag 6 april vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. SPETTERENDE MODESHOW MET DIVERSE OPTREDENS Wat is de voorjaarsmarkt zonder modeshow? Diverse ondernemers uit Rijen laten hun prachtige nieuwe collecties op de catwalk zien én u kunt genieten van leuke optredens. Zoals u gewend bent zijn de winkels vanaf 11.00 uur open. Misschien heeft u wel iets leuks op de catwalk gezien dat u gelijk wilt kopen??

DIVERSE KINDERACTIVITEITEN EN EEN BANJOMAN! Dat wordt weer gezellig slenteren langs de vele (meer dan 100!) kramen verspreid over de Hoofdstraat, Stationsstraat en het Wilhelminaplein. Natuurlijk wordt er ook deze voorjaarsmarkt

Kortom: het was weer een geslaagd Moonlight Shopping evenement. Goed om gewoon lekker een avondje samen van te genieten! U komt volgend jaar toch ook

volop aan de kinderen gedacht.

Zij komen aan hun trekken met leuke activiteiten. En voor gezellige sfeermuziek zorgt dit keer een banjoman.

Gilze “Geurig en Kleurig”

Open Tuinendag Zondag 1 juni Alweer voor de 10e keer organiseert Gilze “Geurig en Kleurig” weer de Open Tuinendag. Er hebben zich al 13 tuinliefhebbers aangemeld die hun tuin openstellen voor bezoekers. Toch zijn wij nog op zoek naar kleine(re) tuinen. Er ligt vaak veel creativiteit in deze tuinen, woekeren met de ruimte en dat het toch een zeer fraai geheel is. Er hebben al weleens tuinbezitters met een kleine tuin meegedaan en deze oogsten veel lof. Iedereen heeft wel iets in de tuin waar men trots op is. Deel dit met anderen. U kunt zich aanmelden bij Nel de Bruijn, Abdis van Thornstr. 8 Gilze. tel. 06-23249007. Email:serviestoenennu@hetnet.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Jo Ernst-van Lang weduwe van

Drik Ernst Moeder is vrijdag 28 maart 2014 thuis overleden in de leeftijd van 98 jaar. Nellie en Ad † Emmen-Ernst Koos en Lenie Ernst-Kloppenburg Cees en Hennie Ernst-Kloppenburg Henk en Ria Ernst-Schipperen Wim Ernst

PAGINA 4

Kleinschalig bedrijf Kleinschalig bedrijf met een vriendelijke met een vriendelijke Op 19 maart 2014 is overleden. prijsstelling prijsstelling I Gilze, 18 februari 1958 † Pruneyrolles (Fr), 19 maart 2014 Persoonlijk Persoonlijk Respectvol Echtgenoot van Yvonne GötzRespectvol Integer Integer Aandacht Aandacht Florice, Cyril, Mandy 15 jaar ervaring 15 jaar ervaring Pauke en † Gert Hoevenaars-Vaarten Nazorg Monique, John, Rik, Ramona, LisetteNazorg Benedict, Paul, Beau, Didier Simone, Noll, Tess, Tim Ray, Efi, Maartje, Aaron Joris, Sybilla, Yente Nicole, Paul, Stan, Tom Geert

ONZE KEES

Kees is gecremeerd in besloten kring op 25 maart 2014 in zijn geliefde Frankrijk. De vele warme berichten geven ons veel steun. Correspondentie adres: Hengelstraat 29, 5126 EA Gilze

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Kleinkinderen Achterkleinkinderen Achterachterkleinkind Corr.adres: Tuinstraat 25, 5121 EG Rijen U kunt afscheid nemen van moeder in huize Regent, Regentenstraat 9 kamer 121 te Rijen, op dinsdag 1 april van 19.00 tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 2 april om 11.00 uur in Aula 1 van crematorium Zuylen, Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Vic In het bijzonder dank aan dokter Godrie, Thuiszorg en pastor Derks.

Els Boemaars kinderen en kleinkinderen

Biologisch Rundvlees (Lakenvelder) Pakketten van 5 kg à

€ 50,00

Hoeve de Lakenvelder Horst 32 te Gilze Tel: 0161-225642 info@hoevedelakenvelder.nl

- Elke dag open van 7.00 tot 19.00 uur - Dagelijks vers geschild - Groot assortiment bijproducten - Ook kant & klaar aspergegerechten, soepen, kalfsvlees en zalm - Diverse cadeauverpakkingen en cadeaubonnen

fam. Leyten

Uw adres voor dagelijks Verse Asperges! (aan de doorgaande weg Riel-Alphen en Gilze-Alphen staan onze rood-wit-blauw borden)

SCHERPE VRAAGPRIJS

Coiffeur Chez Philip 12 april jarig jubileum

€ 10,€ 12,95 € 8,95

Dames wassen, föhnen Dames wassen, föhnen lang haar Dames wassen, knippen, föhnen Dames wassen, knippen, föhnen lang haar Dames wassen, watergolven Dames wassen, watergolven lang haar

€ 14,50 € 17,95 € 24,50 € 27,95 € 14,50 € 17,95

Actie prijzen geldig van Za 5 april t/m Za 19 april 2014

Openingstijden: ma. gesloten; di. - vr. 08.30-17.30; zat. 08.00-16.00. Stationsstraat 71 - Rijen - Telefoon: 0161-223569 Wij werken zonder afspraak.

TE KOOP APPARTEMENT NIEUWSTR 15b GILZE OPEN HUIS ZA 05-04 12-14u

“Messaoud (65), was een warm en hartelijk persoon.“

Unieke half vrijstaande woning met 4 slaapkamers op een perceel van 584 m2 met vrij uitzicht achterkant.

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0653190973

Heren knippen Heren wassen, knippen, drogen Kinderen t/m 12 jaar knippen

Elke uitvaart vertelt zijn eigen verhaal.

0161 - 439 418 www.zuylen.nl

- Vanaf NU weer dagelijks verse Asperges

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT :

TE KOOP

Druisdijk 10 • Alphen • Tel: 013-5181213

P

Huishoudelijkehulp ZOEKT voor de woensdag werk in Rijen info:0613750110

Verse Asperges

O

Gerestaureerde antieke meubelen. Gilzeweg 22a Chaam. Alleen zondag geopend 12-17 uur. www.antiekhuys.com

Ze zijn er weer…

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263. AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met powersliAm. Wetenschappelijke afslankmethode. Geen hongergevoel. Geen vermoeidheid. Behoud van spiermassa. Geen jo-jo effect. Informeer 013-5181364.

ZONDAG 6 APRIL OOSTERHOUT

O K

Autobedrijf & Autorijschool Sportief

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

E

Maria Vreijsen kinderen en kleinkinderen

0162 0162 -- 31 31 24 24 35 35

T

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

massief hout visgraat duo-lamel laminaat PVC

Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Ook - overschuurspecialist - onderhoudsmiddelen Bezoek onze showroom.

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden zoveel belangstelling en zoveel troost.

Jan Vreijsen

gepensioneerde glazenier voor betaalbare glas-in-lood ramen nieuw,restauratie,en tevens tussen dubbelglas plaatsen inl. 0634643055

MHC VLOEREN

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Na de dienst is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de koffiekamer, aldaar.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn man, onze papa en opa

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

de helpende hand als een dierbare wegvalt de helpende hand als een dierbare wegvalt

Verhard parkeerterrein Slotjesveld / Slotlaan / 09.00 t/m 16.30 uur

inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl 2e kraam €10,- <<<

Oranjestraat 97 5126 BN Gilze INFO: www.oranjestraat97.nl info@oranjestraat97.nl ***Gezond afvallen*** en de hormonen en stofwisseling in balans brengen. Meer info op www.metabolicbrabant. nl of bel 013 5082790.

Oude metalen

afval dat geld opbrengt G. van Gool Metaalhandel inkoop van alle metalen

Kempenbaan 11, 5121 DM Rijen Tel.: 0161-293331 / GSM: 06-53550856 Bedrijven en particulieren kunnen dagelijks bij ons terecht om het metaalafval in te leveren tegen contante betaling. Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur; zaterdag 08.00-13.00 uur.

Genieten van een HIGH TEA Lekker enkele uurtjes genieten van thee met een breed scala van lekkernijen bij Coffee & Lunch 4 you Iedere dag serveren wij vanaf 14.30 uur onze High Tea en op zondag vanaf 13.00 uur. Minimaal 2 en maximaal 20 personen (graag wel reserveren) -

Keuze uit diversen losse theesoorten Proeverij van huisgemaakte soepen Diversen rijkelijk belegde sandwiches Allerlei zoete lekkernijen

Kennismakingsprijs € 14,50 per persoon Coffee & Lunch 4 you Oude Vest 31 4811 HS Breda Tel: 076-8886000 Waar vind u ons: ca. 100 meter na het Chasse plein tegenover het Chassetheater

ACTIE APRIL

de hele maand ontvangt u 20% KORTING op: Onze huiscollectie binnenzonwering: • vouwgordijnen • jaloezieën • duettes • lamellen • (duo) rolgordijnen

• Dorpstraat 30 • 4861 AC Chaam • T 0161-493781 • info@wouterswereldswonen.nl • www.wouterswereldswonen.nl

GRATIS ADVIES, METEN & PLAATSEN

OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag zaterdag zondag

09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 12.00 - 17.00


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 5

Even voorstellen...Kinderdagverblijf Spetters

Bewoners kleine kernen hebben ook recht op deze voorziening

Open dag zaterdag 5 april a.s. Aanleg van glasvezelnet start met SPETTERS is een modern, particulier kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar hebben we twee verticale groepen: onze BRAKKIES en onze BENGELS. Voor onze BINKIES, kinderen van 4 t/m 7 jaar, en onze BIKKELS, kinderen in de 8+ leeftijd, hebben we buitenschoolseopvang. Ons pand is centraal maar rustig gelegen, heeft een fantastische buitenruimte en ligt op loopafstand van beide basisscholen. Daar halen we de kinderen ook op. Kinderen in de 8+ leeftijd verblijven in een gezellig ingerichte ruimte bij basisschool “de Wildschut”. Daar kunnen zij onder meer gebruikmaken van een goed uitgerust handvaardigheid-lokaal en het grote schoolplein.

WAT IS ONZE VISIE? Spetters biedt een warm en gezellig onderkomen. Een ongedwongen plek waar kinderen zichzelf kunnen én mogen zijn. Samen spelen en ontspannen in een veilige omgeving.

“ KINDEROPVANG, DAT GUN JE IEDER KIND” Kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en biedt ouders de ruimte om te werken. Dan wilt u natuurlijk wel dat uw kostbaarste bezit in goede, professionele handen is. Daarom zet het leukste kinderdagverblijf van Gilze en omstreken op zaterdag 5 april, op beide locaties haar deuren open zodat u dit zelf kunt ontdekken. Lange Wagenstraat 9c en Raadhuisstraat 5 in Gilze.

Kim, de eigenaresse van Spetters, zal samen met haar team van pedagogisch werkers u graag ontvangen en alles aan u laten zien. De kinderen kunnen tussen 10.00 uur en 16.00 uur leuke knutseltjes maken, blokken bouwen, en je kunt geschminkt worden. Ook kunt u de werkjes bewonderen van “onze spetters”. Er wordt een “spetterende” film vertoont waarop je een dag op kinderdagverblijf Spetters meebeleeft. De beide scholen t.w. de Wildschut en de Bolster evenals de oudercommissie zullen deze dag ook vertegenwoordigd zijn.

KINDERDAGVERBLIJF SPETTERS Lange Wagenstraat 9C 5126 BA Gilze tel.: 0161-45 65 05 www.spettersgilze.nl

Voor april: Op 5 april iets lekkers bij de koffie, thee, limonade Stamboomof als lunch? onderzoek

Heemkring Molenheide

Richard en Kelly Broers bij hun ovens waar de worstenbroodjes voor de BVM-actie worden gebakken!

KBS Burgemeester van Mierlo kan u hierbij een handje helpen. Want op zaterdag 5april komen onze leerlingen in Rijen huis-aan-huis om worstenbroodjes te verkopen. Deze worstenbroodjes worden zaterdagochtend heel vroeg gebakken door Lekkernijen Bakkerij aan het Raadhuisplein, waarna ze ingepakt worden en vanaf 10.00u de verkoop in gaan. Tussen 10.00u en 14.00 kunt u een groepje leerlingen in uw straat verwachten. De worstenbroodjes worden per 4 verkocht en kosten dan €5,--. Verwacht u veel worstenbroodeters op 5 april, laat ons dat dan

even weten, dan kunnen we een 'speciale bezorging' organiseren. Een mailtje aan karin@bvmierlo. nl met het gewenste aantal worstenbroodjes en uw gegevens zorgt voor een eerste contact hierover. Van de opbrengst willen we graag sjouwplanken en kisten aanschaffen zodat de onderbouwkinderen heerlijk buiten kunnen sjouwen en bouwen.

De open dagen voor het stamboomonderzoek, die gehouden worden in 't Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze: maandag 7 april 19:00-21:00 uur dinsdag 8 april 13:30-16:30 uur maandag 14 april 19:00-21:00 uur dinsdag 22 april 13:30-16:30 uur Deze open dagen zijn bedoeld om iedereen met interesse voor genealogie de kans te geven voor het zoeken naar zijn eigen stamboom. Vrijwilligers begeleiden de amateurgenealogen en hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende archieven en de computer, waarin intussen ruim tweehonderdduizend persoonsnamen zijn opgenomen. Deze dagen zijn voor leden van heemkring Molenheide, maar ook voor niet-leden. Voor ervaren en onervaren stamboomonderzoekers.

De aanleg van het glasvezelnet is afgelopen donderdag officieel van start gegaan. Wethouder Rolph Dols ( bij verhindering van zijn collega Willem Starreveld) kroop in de cabine van een hefkraan om op het Grotiusplantsoen in Rijen een wijkcentrale op zijn plaats te zetten die nog in de kabels hing en nog enkele centimeters moest zakken. Het prefabgebouw stond onmiddellijk als een huis. In Rijen zijn nog drie van deze centrales geplaatst. Aan het Liesbeth Tilanusplein, bij de rotonde Rembrandtlaan en hoek Gagelrijs/ Turfpad. Gilze kreeg twee wijkcentrales: bij sporthal Achter de Tuintjes en hoek Hazeleger/ Wildschut. In Gilze wordt in week 26 met de verdere aanleg gestart. Volgens een woordvoerder van Reggefiber wordt het netwerk medio zomer al geactiveerd. Het netwerk is dan nog niet helemaal aangelegd. Maar abonnees krijgen gelegenheid om de glasvezel al te gebruiken. De aanleg van het hele netwerk duurt naar verwachting zo'n tien maanden. Hulten, Molenschot en het buitengebied kunnen voorlopig nog niet worden aangesloten. Misschien dat een oplossing in het verschiet ligt door combinatie van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld graafwerk. De aanleg is nu nog te duur voor een rendabele exploitatie, aldus salesmanager Bart Verhoeks regio Zuid van Reggefiber. Wethouder Dols merkte in zijn toespraak in cultureel centrum De Boodschap op dat bij de gemeente de zaak warm wordt gehouden. Het nieuwe college zal ongetwijfeld ook vinden dat bewoners van de twee kleine kernen en de bewoners in het buitengebied recht hebben op deze voorziening. De gemeente is blij met de komst van glasvezel. 'We bemerken wel

Op de maandagavonden kunt u ook de digitale kadasterkaart inzien om eventueel te ontdekken wat op uw huidige woonplek de laatste eeuwen stond of gebeurde. Hiervoor moet u wel vooraf een afspraak maken met Alex Emmen, telefoonnummer 0161451627 of per e-mail aemmen@ ziggo.nl. Meer informatie over Heemkring Molenheide: www.heemkringmolenheide.nl.

The Young Ones live in concert Op zondag 13 april treden twee jongeren bands uit het Young Ones project van Stichting Juin op in Café 't Rijens Vat. De repetities zijn in volle gang en de nieuwe namen van de bands zijn ook al bekend t.w. REBADGED en UPPER SHELF. De aanvang van de concerten is omstreeks 15.00 u. De voorverkoop is reeds gestart bij café 't Rijens Vat en de entreekaarten kosten 3,00 euro. De zaal gaat open om 14.00 u.

plaatsing van zes wijkcentrales

WIJ ZOEK ZIJN OP NAAR: Inwoners van Rijen, Molenschot en Hulten die hun tuin willen openzetten voor het publiek. Grote, groene, middelgrote en zelfs kleine tuinen kunnen meedoen. Tevens kunt u natuurlijk in uw tuin aansprekende en/ of verrassende evenementen houden, als b.v. een wijnproeverij, muziek, kunstwerken of iets met dieren. Wij zoeken ook: Kunstenaars die hun deuren van het atelier willen openzetten. Of kunstenaars die in een tuin willen exposeren. Beeldhouwen, schilderen, fotograferen of textiele werken, het maakt niet uit. Muzikanten, alleen of in bandvorm, of als loopgroep door het dorp heen. Talent of beginnend

plantsoen hielden enige afstand tot het feestgedruis. Ze zijn, volgens André van Hooijdonk, niet gekend in de locatie. Ze hadden pas de week ervoor een brief van Reggefiber gekregen dat de wijkcentrale op hun plantsoen zou komen, met het verzoek om een

Wethouder Dols aan de knoppen in de kraancabine. dat het besef nog moet groeien dat glasvezel nodig is, bij zowel consumenten als lokale bedrijven. Het is goed dat er door de komst van Reggefiber nu meer aandacht is voor de mogelijkheden die glasvezel biedt. Glasvezel wordt in veel industrieën al gebruikt en nu kunnen ook inwoners van Gilze en Rijen dit netwerk gebruiken. De aanleg van het net heeft een grote impact voor de gemeente,' aldus wethouder Dols. 'Al die kabels die de grond ingaan. Wij menen dat glasvezel toekomst heeft, gezien de vele mogelijkheden. Wat je ermee kan, de capaciteit en mogelijkheden die het heeft, zijn ongekend.' Aansluiting van de woningen wordt het komende jaar tegelijk met de aanleg van het hoofdnet gerealiseerd. Die aansluiting is gratis. Bewoners kunnen vervolgens het net gebruiken als zij een abonnement nemen. Het glasvezelnet moet worden gezien als de nieuwste nutsvoorziening, aldus Marcel Menting, regiomanager Zuid van Reggefiber. Het netwerk heeft meerwaarde omdat het zeer energiezuinig is. Glasvezel is ook een duurzame voorziening. Een wijkcentrale van het net, zoals in Rijen al geplaatst, is een verdeelpunt waar alle glasvezelverbindingen bij elkaar komen. Vanaf de wijk-

gedeelte van de straat autovrij te houden. 'Meer niet. Wij zijn het met de locatie niet eens. We kunnen zo een plaats aanwijzen, die acceptabeler is.' Wethouder Dols praatte een tijdje met de bewoners om nader uitleg te geven. Dré van Hooijdonk, stimulator destijds van de herinrichting van het plantsoen, bleef het oneens. 'Ach, het ding staat er, we kunnen er niets meer tegen doen.' Ongeveer vier weken voordat de graafwerkzaamheden in een straat beginnen, ontvangen bewoners een informatiepakket. Hierin is voor bewoners zonder abonnement een aansluitkaart bijgesloten, waarmee toestemming kan worden gegeven voor een aansluiting. Reggefiber brengt voor de aansluiting geen kosten in rekening. Het verplicht de inwoners tot niets. Het enige dat Reggefiber vraagt is toestemming om een aansluiting in de woning te mogen aanleggen. Wanneer een bewoner een abonnement afsluit bij een serviceprovider die internet, tv en telefonie via glasvezel aanbiedt, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van het netwerk. Daarbij is er volgens een persbericht van Reggefiber een vrije keuze uit meerdere aanbieders, namelijk Fiber, KPN, Ons BrabantNet, Scarlet, Solcon, Tele

Het gebouwtje hangt nog boven de bouwput.

voor iedereen is wel ergens een podium te vinden. Acteurs voor straattheater. Zij kunnen op straat of op het plein of in een tuin het publiek amuseren. Er is echt van alles mogelijk. Smaakmakers, die de deelnemers aan de route laten proeven van dranken, gerechten, vruchten of andere lekkernijen. Ook zij kunnen hun deuren openstellen of in een tuin een proeverij geven. Wie interesse heeft om mee te doen kan zich opgeven via info@juin. nl. Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

AGENDA: The Young Ones Zondag 13 april 2014 Organisatie: stichting juin Locatie: 't rijens vat Schlagerijen met de Rosentaler Vrijdag 25 april 2014

Een groep bewoners kijkt toe. In het midden met rode trui André van Hooijdonk. centrales lopen glasvezelkabels naar elke woning. Op deze manier krijgt elke woning een eigen verbinding op het netwerk. Een wijkcentrale is gekoppeld aan zo'n 2700 woningen. Enkele bewoners van het Grotius-

2, Telfort, TriNed, Vodafone en XS4ALL. Meer informatie is te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/ gilzeenrijen. (jw)

Rebadged De bands bestaan uit de volgende jongeren: REBADGED: Anniko Snoeren: zang, Romy Wiercx: zang, Vincent v.d. Plas: drums, Sam Wouters: gitaar, Coen Snoeren: bas.

RIJEN RUIKT IS OP ZOEK NAAR...

UPPER SHELF: Laura Blankenstein: zang, Daniek van de Wijngaard: zang, Merijn Oprins: gitaar, Kasper Jansen: bas, Asley Oomen: gitaar, Timo Soeters: drums. Tot ziens bij The Young Ones!

Natuurlijk zal er die dag ook weer volop van kunst, muziek en andere cultuur genoten kunnen worden en wellicht zijn er weer culinaire versnaperingen te proeven.

Organisatie: Stichting Juin Locatie: tent Burg. Sweensplein De Oranjeboel Zaterdag 26 april 2014 met o.a. Cold Radiator, Careless Fools, The Hot Dogs en de Maten van Jupiler Organisatie: Stichting Juin Locatie: tent Burg. Sweensplein

Op zondag 1 juni komt Rijen en omstreken weer in beweging en kunnen er weer prachtige tuinen bezocht worden.

RIJEN RUIKT Upper Shelf

Zondag 1 juni 2014 Organisatie: Stichting Juin Locatie: heel Rijen en omgeving

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda Turnhout.

Uw

T +3113-5082773 zwangerschap info@hetklavertje.com is onze zorg


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 6

Huis kopen? Doe het nu! –––

Wil je een huis kopen? En daarbij profiteren van de zekerheid en lage rente van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Wacht dan liever niet te lang. Het maximale bedrag voor een hypotheek met NHG gaat dit jaar namelijk omlaag. Meer zekerheid met NHG Als je je huis onverwacht moet verkopen tegen een lager bedrag dan je hypotheek met NHG, dan wordt het verschil onder voorwaarden uitbetaald. Dat is wel zo’n prettig idee. Maar het maximale hypotheekbedrag met NHG gaat vanaf 1 juli 2014 omlaag van €290.000 naar €265.000. Dat kan net het verschil maken of je wel of niet in aanmerking komt voor NHG. Lagere rente De zekerheid die NHG biedt, zorgt voor een lagere hypotheekrente en dus lagere maandlasten. De laagste rente die er nu ia bij 10 jaar vast is al 3,55% en voor 20 jaar vast al voor 4,2% en 30 jaar vast voor 4,5%. Bij Boekweit Financiële Diensten heeft u keuze uit nagenoeg alle geldverstrekkers in Nederland. Hierdoor is de rente vaak goedkoper als bij de 3 grootbanken waar u alleen keuze heeft uit één aanbieder. Starterslening Kom je net wat te kort dan is een

starterslening van het SVN een oplossing. De eerste 3 jaar geen rente en een extra hypotheekbedrag boven op uw eigen leencapaciteit. In Gilze-Rijen is er nog voldoende ruimte in het depot!

5

tips bij het bezichtigen van een woning tijdens de open huis route 4 april:

1.

Huis bezichtigen: maximale lening Bereken online eerst hoeveel je maximaal kunt lenen. Zo weet je direct of je jouw droomhuis kunt betalen. En natuurlijk in welke prijscategorie je kunt gaan zoeken. Dit scheelt je veel tijd, omdat je meer focus aanbrengt in de zoektocht naar een geschikt huis.

2.

Jouw wensen, eisen en focus Het is belangrijk om jezelf van tevoren af te vragen waar jouw huis allemaal aan moet voldoen. Maak een lijstje van de belangrijkste punten, in volgorde van

belangrijkheid. Aan de hand van die lijst ga je op zoek, bij makelaars of op internet. Op internet maakt het vooraf instellen van prijscategorie, locatie, woonoppervlakte, ligging en type bouw jouw zoekopdrachten meer gefocust. Dit bespaart je een hoop tijd, omdat je alleen maar huizen bekijkt die aansluiten bij jouw wensen en eisen. Heb je eenmaal een huis gevonden, dat voldoet aan jouw wensen? Neem jouw checklist mee naar de bezichtiging, zodat je tijdens de rondleiding kunt checken of dit huis echt zo ideaal is.

3.

De eerste indruk Bij de eerste bezichtiging kijk en voel je of het huis bij jou past. Vaak weet of voel je binnen een paar minuten wel of dit jouw droomwoning is. Neem toch ruim de tijd om alles in je op te nemen en laat je niet te veel rondleiden aan het handje van de verkoopmakelaar. Begin daarom beneden en kijk goed of alle ruimtes voldoen aan jouw wensen en eisen. Is het oppervlakte van de woonkamer naar

Uw eigen

wens? Zijn er mogelijkheden tot verbouwen? Heb je voldoende lichtinval? Maak desnoods foto’s om later op je gemak nog eens te bekijken. Daarna vervolg je jouw tocht naar de andere ruimtes in en buiten het huis.

4.

De tweede bezichtiging met oog voor detail De eerste bezichtiging is bevallen? Dan wil je het huis nog een keer bezoeken, nu met oog voor detail. Je kunt hiervoor een aankoopmakelaar inschakelen, die je kan adviseren over het onderhoud en de vraagprijs. Of een goede vriend die ervaring heeft met het kopen of verkopen van een huis. Neem in ieder geval altijd iemand mee, want twee paar ogen zien meer dan een. Let bij de tweede bezichtiging vooral op de staat van het huis. Hoe staat het bijvoorbeeld met de afwerking van deuren en ramen? Is de tuin netjes onderhouden? Is het dak in orde en zit het houtwerk goed in de verf? Vraag de verkopende makelaar altijd naar de oorzaak van mogelijke gebreken. Hij is verplicht

om jou hierover te informeren. Probeer ook eens op een ander tijdstip of met ander weer langs te gaan. Een huis kan er in de avonduren of met regen heel namelijk anders uitzien.

5.

De buurt verkennen Nu je toch in de buurt bent, kun je beter een kleine wandeling door de wijk maken. Vraag jezelf af of je je hier thuis voelt. Zijn er genoeg voorzieningen in de buurt? Zijn er winkels en scholen in de omgeving? Is de buurt geschikt voor kleine kinderen? Kun je jouw auto gratis voor de deur parkeren? En hoe staat het ervoor met geluidsoverlast? Staat er een kerktoren in de buurt of ligt er een drukke weg om de hoek? Voel je vrij om eens bij de buren aan te bellen en hiernaar te informeren. Twee vliegen in een klap, want je ontmoet gelijk de mensen die naast je wonen. Uitgewandeld? Ga ook eens een lekker drankje doen in het buurtcafé en snuif de sfeer.

Gegarandeerd de

Onafhankelijk e

Voor professioneel en betrouwbaar financieel advies! Riekevoort 16, Rijen, 0161-851390, www.boekweitfd.nl

aankoopmakelaar € 450 *

Voordelen eigen NVM aankoopmakelaar

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis is de aankoopmakelaar in staat om voor u veel geld, tijd en zorgen te besparen! Koop juist nu uw nieuwe huis met meer zekerheid en tegen de aller beste en scherpste aankoopprijs!

5 redenen waarom Boekweit Financiële Diensten ◆ Gegarandeerd de laagste hyptoheekrente! ◆ Onafhankelijk en vakkundig advies ◆ 1 adviseur voor hypotheken, verzekeringen en belastingadvies

–––

◆ Kostprijs voor een hypotheek 20 tot 30% goedkoper (dan bij andere hypotheekkantoren) ◆ Gratis 1e gesprek(ken), 6 dagen en 4 avonden per week geopend

De kosten van uw aankoopmakelaar verdient u terug door:       

een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren inzicht in de marktwaarde van de woning inzicht in belangrijke informatie over de woning, zoals: (verborgen) gebreken, erfdienstbaarheden, bouwkundige staat, e.d. deskundige en professionele wijze van onderhandelen te kopen met meer zekerheid door ervaren en lokale aankoopbegeleiding tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken behartiging van alleen ùw belang

*Vraag vrijblijvend naar onze werkwijze en voorwaarden:

Gegarandeerd de

EHP-makelaardij Riekevoort 16, Rijen 0161 851886 of info@ehp-makelaardij.nl

Onafhankelijk en


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 7

“Alle verkennende gesprekken zijn in goede sfeer verlopen”

Coalitie Kern'75, Gemeentebelang en CDA wordt als eerste onderzocht Afgelopen week heeft Kern'75, als grootste partij na de verkiezingen, met Gemeentebelang, CDA, VVD en PvdA informatieve gesprekken gevoerd over de vorming van een coalitie. “Alle partijen hebben aangegeven dat ze, onder voorwaarden, aan een coalitie willen deelnemen,” aldus Walter de Vet (Kern'75). “Partijen hebben ook de voorkeur uitgesproken voor een driepartijen coalitie.” Het lag voor de hand dat, gezien de verkiezingsuitslag, de combinatie van Kern'75, Gemeentebelang en het CDA als eerste onderzocht zou gaan worden. “Op basis van de verkennende gesprekken gaan we deze combinatie verder onderzoeken,” aldus Walter. De haalbaarheid voor een coalitieakkoord tussen deze drie partijen hangt af van het feit of de verschillen in de programma's van deze drie partijen overbrugt kunnen worden. De financiële paragraaf, nieuwbouw zwembad Rijen, de

verbreding N282 en de geluidsschermen spoor Rijen zijn de belangrijkste verschilpunten. “In de verkennende gesprekken zijn voorzichtig openingen geboden om de verschillen tussen deze partijen in de programma's en standpunten uit de afgelopen bestuursperiode te overbruggen. De haalbaarheid voor een coalitieakkoord zal verder onderzocht moeten worden,” aldus Walter. “Verdere gesprekken moeten meer duidelijkheid scheppen, zodat met onderling vertrouwen een stabiele coalitie

Komende week gaan Kern'75, Gemeentebelang en CDA verder in gesprek om de onderlinge verschillen te slechten. “De inzet voor de gesprekken zijn gericht op de toekomst. Als bruggen kunnen worden geslagen tussen partijen op de belangrijkste verschilpunten kan dit direct gevolgd worden door een formatie van een coalitie,” aldus Walter de Vet. Mochten Kern'75, Gemeentebelang en CDA een coalitie gaan vormen, dan hebben zij samen zeventien zetels in de gemeenteraad. MvG

VVD Gilze en Rijen met twee zetels in gemeenteraad

De fractie van de VVD Gilze en Rijen wordt geleid door Hans Rutten (55), die ook lijsttrekker was. In het dagelijks leven is Hans manager bij de gemeente Loon op Zand. Hans is sinds 2006 de fractievoorzitter van de VVD. Nieuw in de gemeenteraad is David Vermorken (28). David werkt op het Algemeen Secretariaat van de VVD en is voorzitter van de Rijense Volleybalvereniging CSS. Samen met een enthousiaste steunfractie, die momenteel bestaat uit 7 vaste en plaats-

vervangende commissieleden, zullen zij de komende vier jaar het liberale geluid laten horen in de gemeenteraad.

AFSCHEID Helaas betekent de verkiezingsuitslag ook dat de VVD Gilze en Rijen afscheid heeft moeten nemen van twee betrokken raadsleden. Dick Carol, die niet op de kandidatenlijst stond, was de afgelopen vier jaar het financiële geweten van de gemeenteraad. Dit was ook niet onlogisch, aan-

Kern´75 aktueel

Natal bedankt

Op donderdag 27 maart werden in een bijzondere raadsvergadering de benoemde raadsleden geïnstalleerd. Daarbij nam Kern'75 ook afscheid van Natal van Riel die niet terugkeerde in de gemeenteraad. Hij werd daarbij onderscheiden met een lintje. Natal van Riel werd in 2002 voor het eerst gekozen in de gemeenteraad. Hij was op dat moment met 29 jaar het jongste raadslid. Heel snel wist hij zich in te werken als lid van de commissie Samenleving. Vanuit de gemeenteraad werd hij gekozen als bestuurslid van het Muziekinstituut Gilze-Rijen en Dongen. Daarin nam hij plaats in het dagelijks bestuur en was hij als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën. Hoewel het al snel de bedoeling was dat

deze gemeenschappelijke regeling te verzelfstandigen, duurde het toch nog tien jaar voordat dit daadwerkelijk plaats vond. In de commissie Samenleving trok hij samen op met Kern´75 burger commissie leden. Een ideale opleiding, want met Aletta van der Veen en Ruud van Iersel stoomden deze later door tot gemeenteraadslid. In de twaalf jaar als raadslid was Natal nauw betrokken bij grote projecten als nieuwbouw van de Schakel en Molenwiek en de

Noah maakte de mooiste kleurplaat en is daarmee de gelukkige winnaar van vijf kaartjes voor het Dierenrijk in Eindhoven. C1000 Hapers had de kleurplatenwedstrijd uitgeschreven in het kader van de Dagje Uit Campagne. Klanten kunnen tijdens deze campagne sparen voor hoge kortingen op maar liefst 40 dagjes uit. Joan Hapers: 'De keuze was heel

gevormd kan worden. Daarnaast hebben we geconstateerd dat er veel overeenkomsten zijn tussen deze partijen op andere belangrijke dossiers.”

VVD kiezers bedankt

Op woensdag 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD Gilze en Rijen wil graag de 1122 mensen die op ons gestemd hebben, hartelijk bedanken. Helaas betekent dit een klein verlies, waardoor we ook een zetel kwijt raken. De VVD zit de komende periode met twee personen in de raad.

Noah Appels wint kleurplatenactie van C1000 Hapers Gilze

gezien hij van 2006 tot 2010 namens de VVD Gilze en Rijen wethouder van onder meer financiën was. Hans van de Loo was in de periode 2010-2014 raadslid voor de VVD Gilze en Rijen. De periode daarvoor was hij al lid van de raadscommissie Ruimte. Voornamelijk in al die ruimtelijke dossiers heeft Hans zich de afgelopen jaren vastgebeten. De verkiezingsuitslag betekende echter dat aan zijn raadslidmaatschap een einde kwam. Als eerste opvolger en lid van de raadscommissie Ruimte blijft Hans betrokken bij de VVD-fractie. De VVD Gilze en Rijen is Dick en Hans zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

moeilijk'. Er waren zoveel mooie kleurplaten en we willen natuurlijk niemand teleurstellen, maar de kleurplaat van Noah is het uiteindelijk geworden. Ze had er echt iets moois van gemaakt, vooral de slang was goed gelukt. Het was een echte verrassing voor Noah, ze had geen idee wat ze gewonnen had. Wij wensen Noah veel plezier bij het Dierenrijk in Eindhoven!

Zaterdag 5 april

Open Huizen Route bij Kin ERA Makelaars De Open Huizen Route is al sinds 2000 een begrip voor huizenzoekers. Het principe is simpel: u kunt zonder afspraak snel en eenvoudig meerdere woningen bekijken. Ook komende zaterdag openen vele huizen tussen 11 en 15 uur hun deuren. Van de woningen die in verkoop staan bij Kin ERA Makelaars zijn deze dag in Gilze de woningen aan de Alphensebaan 62, de Kapittelstraat 9-B en de Raadhuisstraat 11D te bezichtigen, in Molenschot aan de Veenstraat 28 en in Hulten aan de Achterstraat 5. In Rijen nemen de woningen aan het Architect Aartsplein 18,

Anne Frankplein 3A, Bloemaartsbeemd 20, Cecile Goekoopstraat 7, Gagelrijs 65, Jeroen Boschstraat 20, Julianastraat 34, Kennedylaan 14, Laagstraat 4R, Laagstraat 5J, Laagstraat 98B, Leibeemd 134, Mangrovelaan 15, Marga Klompelaan 97, Statenlaan 31A, Statenlaan 49, Theodora Haverstraat 9 en Zaaren 172 deel. Ook het nieuwbouwproject

Mathilde opent deze dag tussen 11 en 13u haar deuren. In Dongen bent u van harte welkom bij de Beethovenstraat 58, Deken Batenburgstraat 10, Harmoniestraat 9, Kersengaarde 3, Maurice Gilliamstraat 2, Mgr. Nolenslaan 45, Polarisstraat 27 en St. Josephstraat 82. De deelnemende huizen zijn te herkennen aan het opzetbordje op het tuinbord of de poster achter het raam. Daarnaast vindt u alle deelnemers uiteraard terug op de website van Kin: www.kinmakelaars.nl.

Benefietdiner Op&Top culinair groot succes Het benefietdiner wat op 15 Maart j.l. bij SMAAK met ca. 60 gasten plaats vond, heeft uiteindelijk een bedrag opgeleverd van € 1867,38. Daarnaast hebben we tijdens het diner een veiling gehouden, waarin diverse items geveild zijn en dat heeft nog eens ruim € 1000,00 opgebracht. De totale opbrengst van een kleine € 3000,00 gaat via ons team naar Alpe d'HuZes voor KWF kankerbestrijding, waardoor weer meer onderzoek naar kanker mogelijk is.

Al met al een fantastische avond, waarvoor wij uiteraard al onze gasten willen bedanken en natuurlijk niet te vergeten onze speciale dank aan Rob Marcelissen en Anielka Menner voor het ter beschikking stellen van hun restaurant, spreekstal-en vei-

lingmeester Rolph Dols, de collega's van SMAAK-Noortje, Birgit, Maartje en Didi, Niels Baans en Rogier Heijblom van Baans Catering, Everything Sweet, Tuinderij Peeters, De Schaepsdyck, Bastiaansen Bio Kaas , Robert Hoogland van Hoogland Wijnimport en Sjoerd de Wit van Wines and Bubbles. Nogmaals onze hartelijke dank!!! Team Op en Top Rijen, Maartje, Cas, Cor en Fred Polling

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST De komende jaren gaat de VVD Gilze en Rijen bouwen aan de toekomst, zodat we in 2018 nog sterker aan de verkiezingsstrijd deel kunnen nemen. Heb je zin om samen met ons vorm te geven aan die toekomst? Of wilt u gewoon in contact komen met onze raadsleden? Kijk dan op onze website www.vvdgilzerijen. nl, of neem contact op met Hans Rutten (hansrutten59@ziggo.nl, 06-22956693) of David Vermorken (mail@davidvermorken.nl, 06-14317402).

nieuwe sportparken in Rijen en Gilze. In bredere zin was Natal een gewaardeerd fractielid en nauw betrokken bij diverse activiteiten van Kern´75 buiten de politieke arena. Zo was Natal betrokken bij een eerste schets voor het Centrumplan Gilze en het Kern´75 initiatief voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Gilze. Ook bij diverse Kern´75 ontmoet activiteiten was het present. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft Natal aangegeven na 12 jaar te willen stoppen als raadslid. Iets dat hij altijd met plezier gedaan heeft naast een drukke baan en inmiddels ook een jong gezin. Voor het afscheid na 12 jaar gemeenteraad werd hij door de Koning benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zoals de burgemeester aangaf, ben je met 41 jaar wel erg jong voor zo´n lintje. Maar het is helemaal verdiend, in aanmerking nemend dat hij voor zijn raadslidmaatschap enkele jaren bestuurslid en penningmeester was van de Schakel in Gilze en al vanaf jonge leeftijd actief bij werkgroep Kinderactiviteiten en de Pitz. Natal was oprecht verrast maar ook vooral trots op Kern´75 en de (nieuwe) raadsleden. Bestuur en fractie van Kern75 willen Natal bedanken voor zijn inzet en de prettige samenwerking. Bijzonder blij zijn we dat hij zich wil blijven inzetten voor Kern´75. Natal, bedankt!

Stomatiek Dongen genomineerd voor NETEX Marketing Jaarprijs 2014 Stomatiek Dongen bleek één van de twintig genomineerde textielreinigers voor de “NETEX Marketing Jaarprijs 2014”. Dit is afgelopen zaterdag bekendgemaakt tijdens de WorkSopdag, hét vakevenement voor de Nederlandse Textielreinigingsbranche, die dit jaar gehouden is bij Beeld en Geluid in Hilversum. Stomerijen werden beoordeeld op de bedrijfspresentatie, daarbij passende dienstverlening en huidige marketingstrategie. Nominatie In totaal werden uit 350 bedrijven 20 textielreinigers genomineerd. In 2013 werden er, naast de jury beoordeling op vele punten van marketing en klantenservice, voor het eerst mystery shoppers ingezet om de bedrijven die zich hadden aangemeld, te beoordelen. De focus lag niet alleen op milieu en vaktechniek, maar er werd ook gekeken naar promotie, pr en uitstraling om te beoordelen hoe de consument naar maximale tevredenheid wordt bediend. Gedegen wetenschappelijk onderzoek toonde het aan: bij professionele textielreiniging gaat het vooral om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Dit jaar zijn de criteria nog verder aangevuld. De textielreinigers zijn beoordeeld op bedrijfspresentatie, vernieuwing, innovatie, marketing, moderne dienstverlening en vooral promotie, pr en klanttevredenheid. Daarnaast is milieuvriendelijkheid een basis voorwaarde. Recent onafhankelijk TNO onderzoek heeft aangetoond dat pro-

fessionele textielreiniging gemiddeld zelfs twee keer milieuvriendelijker is dan wassen in de huishoudwasmachine. NETEX De Nederlandse vereniging van Textielreinigers (NETEX) is de brancheorganisatie voor stomerijen waarbij meer dan 65% van de Nederlandse stomerijen is aangesloten. Dit komt neer op zo'n 350 vestigingen door heel Nederland. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden te bevorderen. NETEX neemt dan ook regelmatig initiatief tot onderzoeken om de kwaliteit van de processen te blijven verbeteren. Netex milieucertificaat Onafhankelijk TNO onderzoek heeft aangetoond dat professionele textielreiniging gemiddeld zelfs twee keer milieuvriendelijker is dan wassen in de huishoudwasmachine. NETEX Kwaliteitsgarantie Als een stomerij voldoet aan de regels/ normen komt zij in aanmerking voor het NETEX Kwaliteitsgarantiecertificaat. Het NETEX Kwaliteitsgarantiecertificaat is, naast het NETEX Milieucertificaat, een extra bekroning voor een textielreiniger die haar onderneming runt op een zeer professionele en duurzame manier.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

Getipt rond de tip Met de aanleunwoningen, de nieuwe appartementen, de Draaiboom en het Gerdinahof samen kunnen we gerust stellen dat in de Kerkstraat wel de meeste senioren van Gilze wonen. Daar midden in staat als een veilige haven verzorgingshuis St Franciscus. Toch is er geen mens die hoopt ooit in een verzorgingshuis opgenomen te worden, maar er kunnen zich nu eenmaal dingen voordoen die zo een opname noodzakelijk maken en dan is het toch goed dat zo een veilige haven er is. Alleen jammer dat met de komst van de ouderenzorg nieuwe stijl, U weet wel de participatiesamenleving die aanvangt januari 2015 dit bijna voor niemand meer mogelijk is. Maar op dit onderwerp kom ik in een ander artikel nog wel nog wel eens terug. Wie Grillig Geld gelezen heeft en wie heeft dat niet in Gilze, die weet dat de opvang van ouderen ooit mogelijk gemaakt is door twee mensen die hun hele ziel en zaligheid en niet onbelangrijk hun

geld hier aan hebben besteed. Lange tijd zijn het de nonnekens geweest die hier vorm aan hebben gegeven, maar de nonnekes zijn al lang uit het straatbeeld verdwenen dus ook uit zo als ik het graag noem de Heilige Frans. Tegenwoordig word de Heilige Frans gerund door een groot aantal deskundige mensen op allerlei gebied. Vanaf de bevlogen directeur Ad Schots via een vakkundig bestuur, ziekenverzorgsters, therapeuten, een juf die voor het vertier zorgt, een kok die lekker koken kan tot aan de schoonmaakploeg. Toch is dit alles nog niet genoeg om de Heilige Frans te runnen. Al sinds jaar en dag beschikt men ook over een team van meer dan honderd vrijwilligers/sters die op allerlei gebied hand en spandiensten verlenen. Mensen die op alle dagen van de week, ook op alle feestdagen s'morgens, s'middags en s'avonds voor de drankjes zorgen, eten brengen, rolstoelen duwen bij een dagje uit, de tuin en de vogeltjes verzorgen en ga

Nieuwe tentoonstelling Heemkring

Witte't nog van toen? Een permanentmachine uit 1930, een melkboer van melkfabriek De Hoop en een postbode van de PTT: het is zondag 6 april a.s. allemaal te bewonderen in 't Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze.Alle soorten materialen en machines van de oudere beroepen en ambachten, aangevuld met enkele films en vele foto's maken samen de nieuwe tentenstelling van Heemkring Molenheide: “Witte't nog van toen?” rende afdeling. Van beide werkzaamheden zullen twee films van elk vijftien minuten worden vertoond.

KAPPERS

De werkgroep 'Tentoonstelling' van Heemkring Molenheide heeft enkele maanden hard gewerkt om alles bij elkaar te krijgen en kon met medewerking van velen uit de gemeente een mooie terugblik op de arbeidsactiviteiten van de bevolking in Gilze-Rijen samenstellen. Over het werk in de leerlooierij is een film te bezichtigen, die laat zien hoe het vroeger op de GT (Gebroeders Theeuwes) toeging. De lederindustrie is decennia lang de drager van de welvaart in de gemeente geweest en bezorgde ook werk aan vele mannen in Midden-Brabant. Maar ook zuivelfabrieken 'De Hoop' uit Rijen en 'De Goede Verwachting' uit Gilze waren van grote betekenis. In Gilze werd de fabriek vooral bekend door de merknaam 'Okay' voor heerlijk ijs, maar ook het maken van kaas en boter was een rende-

Ook van de kappers zijn vele werktuigen en materialen te bezichtigen. Herenkapper Ad Naalden leverde de aan volle vitrine en de naam Biemans komt veel voor als het over een dameskapsalon gaat. Zo dreven de 'Kinderen Biemans' al in de twintiger jaren van de vorige eeuw een kapsalon in de Kerkstraat B277a, de huidige hoofdstraat, en waren bereikbaar onder telefoonnummer 89! Hieruit stamt een permanentmachine uit 1930, die geshowd wordt. In 1935 werd het de 'Gezusters Biemans' en vlak na de 2e Wereld Oorlog werd nog vier gezusters Biemans zelfstandig, waaronder kapsalon De Swart-Biemans in de Julianastraat en Jansen-Biemans in de Stationsstraat. In die 2e Wereld Oorlog kwam het regelmatig voor, dat iemand aan de permanentmachine zat gekoppeld en dat dan het bomalarm afging. Iedereen vluchtte dan naar de schuilkelder, behalve de klant, die aan de permanentmachine zat. Om mooie krullen te krijgen moesten ze de angsten voor de vallende bommen maar weerstaan!

PAGINA 8 zo nog maar even door. Vrijwilligers zijn mensen die dit alles met liefde en plezier doen en niet terug te vinden zijn op de loonlijst. Maar een keer per jaar worden al die vrijwilligers een middag uitgebreid verwend en dat was afgelopen donderdag 27 maart. Na door het voltallige bestuur verwelkomd te zijn was er koffie met van allerlei lekkers. Voor de bediening had men o.a een blik studenten van de MMZ open getrokken. Jonge mensen die een opleiding volgen voor Medewerker Maatschappelijke zorg. Vakkundig was het misschien niet altijd maar hun enthousiasme was des te groter en zij hebben zich samen met het personeel de hele dag het vuur uit de sloffen gelopen, fantastisch. In zijn welkomstwoord benadrukte bestuursvoorzitter Eugène Smet blij en gelukkig te zijn met zo een groot gezelschap vrijwilligers. Niet overal aldus Eugène is men nog zo rijk en hij bedankte dan ook heel nadrukkelijk alle aanwezigen voor hun niet aflatende hulp. Het is wel mooi te weten dat er vrijwilligers rondlopen die al tachtig

jaar en ouder zijn. Een van die oudere was Adje Aarts zij werd door Eugène uitgebreid gehuldigd en in de bloementjes gezet voor vijfentwintig jaar vrijwilligershulp, het klaterende applaus wat volgde was meer dan verdiend. Drankjes waren er vervolgens meer dan genoeg maar wat daarna volgde was meer dan geweldig, of moet ik zeggen lekker. De keukenbrigade van de Heilige Frans had zich echt overtroffen. Nou was ik bang dat ons Anneke het allemaal niet zo lekker zou vinden want haar kookkunst bestaat uit het produceren van diverse stamppotten, al dan niet voorzien van een kripke spek, een stevige worst of een bal gehakt, iets wat op een diner lijkt noemt ons Anneke luflafjes. Maar zie het wonder geschiedde want na dit diner was zij helemaal om. Niet verwonderlijk want er kwam wat langs. Stokbrood met kruidenboter, een amuse van een gevuld zalmrolletje heerlijk, ik weet niet wat er in zat maar het smolt op de tong. Vervolgens een carpaccio, vraag me niet wat er op zat maar het was zalig evenals de daar op vol-

Natuurlijk is er veel meer te bezichtigen, waaronder ruim vijfhonderd foto's en evenzovele briefhoofden van de bedrijven.

Gezocht:

BOERENBLOMHOF EN NOG MEER Maar er is niet alleen de tentoonstelling, want ook de heemtuin is open voor het publiek. Er is hard aan de tuin gewerkt om deze voor 6 april weer helemaal in orde te krijgen. En onder de 'afhang' demonstreert Huub Weterings het oude ambacht van 'Oude bijenkorven vlechten' en vertelt smid Ton Oprins wat er allemaal voor komt kijken om een paard te beslaan. Tevens is de oude brandweergarage ordentelijk ingericht, zodat ook deze wordt opengesteld. Hier kan ook het oude 'cachot', een gevangeniscel, bekeken worden. En om uw bezoek gezellig te maken zal mondharmonicaclub “De Deelgenoten” uit Oirschot die middag optredens verzorgen. Zondag 6 april is de tentoonstelling “Witte't nog van toen” in de Nieuwstraat 22 te Gilze open van 13.30 tot 16.30 uur, en de entree is gratis. Elke eerste zondag van de maand kunnen geïnteresseerden in 't Oude Raadhuis terecht om deze tentoonstelling en de 'Boerenblomhof” te bezichtigen, behalve in de maand augustus. Bezoekers met rolstoel of rollator kunnen via de zijingang naar binnen. Groepen kunnen voor een bezoek buiten de openingsuren, via e-mail een afspraak maken: secr@heemkringmolenheide.nl Meer weten over Heemkring Molenheide? Ga naar: www.heemkringmolenheide.nl. HvO

Senioren Vereniging Rijen SPECIALE ACTIVITEITEN Dinsdag 1 april, Start midgetgolfgroep, 10.00 uur de Leemput; Dinsdag 8 april , Bingo, 14.00 uur, de Oase; Woensdag 9 april, Dagtocht Brussel, 9.00 uur vertrek bij de Oase; Maandag 14 april, Gemeentelijke dansmiddag, 13.30 uur, De Molenwiek Molenschot; Donderdag 24 april, Natuurwandeling, vertrek 9.30 uur, 300 m voorbij de Leemput bij het wildrooster.

BINGO 8 APRIL Alle bingo-liefhebbers (55-plus) uit Rijen kunnen op 8 april om 14.00 uur weer terecht in de Oase voor een gezellige bingo-middag.

DINER IN DE REGENT VOOR ALLEENSTAANDE 55-PLUSSERS Op zondag 13 april organiseert Zorglocatie Vita van Maasduinen in De Regent een diner voor Rijenaren (55-plus) die alleen zijn. Inschrijving is noodzakelijk, want er is plaats voor maximaal 40 personen. Dat kan persoonlijk bij de receptie van De Regent of telefonisch via telefoonnummer

0161 43 84 00. U kan dan meteen opgeven of u kiest voor vlees of vis. Inschrijven kan tot en met zondag 6 april. Wacht niet te lang, want: vol is vol! Het restaurant waar wordt gegeten gaat open om 17.00 uur. Om 17.30 uur begint het diner. Heeft u zich opgegeven en bent u plotseling verhinderd, meld u dan af bij de receptie van De Regent (0161 43 84 00).

NOG PLAATSEN IN MUSEUM PLUS BUS U kunt zich nog inschrijven voor de dagtocht met de Museum Plus Bus naar museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) op dinsdag 13 mei. Alle SVR-leden die vanwege hun leeftijd, conditie of geïsoleerde leefsituatie niet aan museumbezoek toekomen kunnen zich aanmelden. Ook leden die slecht ter been zijn kunnen deelnemen. Het vervoer met de Museum Plus Bus en de toegang tot het museum zijn, dankzij de steun van de BankGiro Loterij, gratis. Alleen de lunch (€ 15,-) is voor eigen rekening. Rond half vijf wordt de bus weer terug in

Rijen verwacht. Inschrijven kan bij de vrijwilligers van de Oase. Bij inschrijving wordt een machtiging gevraagd voor automatische afschrijving van de lunchkosten.

KUNSTKRING BEZOEKT KLEINE MUSEA Ook kleine musea zijn de moeite waard om bezocht te worden. Dat hebben leden van de Kunstkring ondervonden toen ze 11 maart j.l. een bezoek brachten aan 2 van deze musea in Breda. In het Klokkenmuseum van de familie Schreurs aan de Catharinastraat werden ze rondgeleid door de heren Peeters en Bastiaanse langs de collectie van zo'n 450 klokken en zakhorloges, waarvan vele al eeuwenoud. In het poortgebouw van de Begijnhof werd het Miniaturen- en Poppenhuismuseum bezocht. Wanneer je hiervoor een entreekaartje koopt, krijg je een kopje koffie of thee of een likeurtje aangeboden! In de Erfgoedkamer: maquettes van o.a. het Turfschip, kasteel Bouvigne, de Koepel (gevangenis), het Chassé

Werkgroep KiaK zoekt nieuwe voorzitter Werkgroep KiaK, Kinder Activiteiten Gilze, zoekt een nieuwe voorzitter. Ik heb sinds 2004 de rol als voorzitter van deze toffe werkgroep met heel veel plezier vervuld, maar ik ben tot het besluit gekomen om mijn functie als voorzitter per 1 mei naast mij neer te leggen. Waar kent u Werkgroep KiaK van? Werkgroep KiaK organiseert diverse activiteiten in Gilze voor voornamelijk basisschoolkinderen. Bijvoorbeeld: de Kindervakantie Week, het Schaokel Spektaokel, de KiaK Disco's en nog vele andere activiteiten. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door meer dan 160 vrijwilligers! Wat houdt de functie in? Het aansturen en begeleiden van de werkgroep lopende het jaar. Alle KiaK-activiteiten worden georganiseerd door een tiental coördinatoren welke vertegenwoordigd zijn in één werkgroep. Momenteel is er geen werkgroepslid die interesse en/of voldoende tijd heeft om deze rol te vervullen. Daarom wil ik via deze weg een oproep plaatsen. Bent u diegene, of kent u iemand die interesse en ambities heeft om deze geweldige werkgroep met maar liefst 160 vrijwilligers te leiden stuur dan een mailtje naar werkgroep@kiak.nl voor meer informatie. Met vriendelijke groet, Tim van den Burg Voorzitter werkgroep KiaK.

Theater. Er was ruim de tijd om allerlei interieurs te bekijken: het kerkje van de Begijnhof, een hoedenwinkeltje, een klaslokaal, een lapjeswinkel en veel verschillende woonhuizen. Er staat ook een bijzonder poppenhuis, een Amsterdams grachtenpand van het Joodse meisje Marjan Drukker. Zij en haar familie kwamen om tijdens de holocaust. Het Miniaturenmuseum, een reis door de tijd. (E.v.L.)

DANS-JE-FIT! HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN NIEUWE LEDEN Onbekend maakt onbemind. Maar dat wordt vast anders als u eens komt kijken bij de gezellige dansochtend van Dans je fit! U bent nog steeds van harte welkom op de dinsdagochtenden in de grote zaal van De Boodschap. Dansen is heel goed voor lichaam en geest. De leden van deze activiteitengroep kijken er elke week naar uit. U kunt lid worden voor € 40,- per jaar. Er wordt gedanst van 9.45 uur tot 11.15 uur. En in de pauze is er volop gelegenheid om ook nog een gezellig babbeltje te maken. Neem de stap en kom eens meedoen. Het verplicht u tot niets. TOT ZIENS!

gende tomatensoep. Het hoofdgerecht bestond uit varkenshaas met champignons en champignonsaus, gebakken aardappeltjes, rode kool, appeltjes, geweldig. Maar het mooiste hadden ze voor het laatst bewaard een toetjes buffet zo groot, zo mooi en zo lekker daar droom ik nog

nachten van. Ik kan dan ook niet anders dan namens alle vrijwilligers directie, bestuur, personeel, studenten en niet te vergeten de keukenbrigade en Mirjam bedanken voor deze geweldige middag, wij kijken al uit naar volgend jaar. Wordt zeker weten vervolgd, Nico Baay Gilze.

kijk nou eens! Bomen Bomen zien we overal in allerlei soorten. Een paar van die soorten kennen we wel, maar laatst las ik toch over een gloednieuwe soort. Langs wegen en straten staan bomen netjes in de rij en een heleboel bomen door elkaar is een bos. Vandaag eens een plaatje van een bos op een boom. Laatst las ik een artikel van een politieke partij. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik die niet allemaal uitspel, eigenroem is een gerecht dat gauw verveelt, maar hier stond een loflied op het behoud van groen. Prachtig, het leek wel of het zo uit een beleidsstuk van een wethouder was weggelopen, dus wachtte ik op het woordje 'maar' en, ja hoor, daar kwam de aap uit de mouw: maar het moesten wel de 'juiste' bomen zijn. Daar sta je dan als boom, ooit liefdevol geplant door de gemeente, meer dan een halve eeuw heb je je best gedaan om de lucht zuiver te houden en voor een 'positieve beleving van de openbare ruimte' te zorgen en dan word je onjuist verklaard. Zaag erin, weg ermee. Laten we hopen dat de verkiezingen een beetje meevallen. Een boom is een dorp vol leven. In de bladerkroon wonen allerlei dieren die er nestelen of van de blaadjes eten, meestal laten ze elkaar begaan, maar soms is er een ruzietje, zoals in elk dorp. Elkaar opeten doen ze ook ijverig, dat is dan weer een verschil met een dorp. Onder de bladerkroon zit de stam die de boom rechtop houdt en ook die stam zit vaak vol leven, algen, schimmels, mossen en korstmossen, ook hier proberen sommigen om anderen opzij te duwen, terwijl er ook zijn die eendrachtig samenwerken. Precies, net als in elk dorp.

Een bos op een boom. Op de foto is zo'n stamdorp te zien, een klein dorpje, want het leeft op de stam van een boom die nog niet zo heel oud is en ook deze dorpjes groeien en worden mooier met de tijd. Rechts is mos te zien, gemakkelijk te herkennen aan de groene kleur, want mossen hebben bladgroen, dat ze gebruiken om te leven van het licht, net als de andere plantjes. Het meest opvallend zijn die kleine parasolletjes, dat noemen we bekermos, geen gewoon mos, maar een korstmos. Het is dan ook niet frisgroen, maar een beetje grijzig. Korstmossen hebben geen echt bladgroen. Het zijn de keiharde bikkels onder de planten, ze leven in ijskoude streken en op plaatsen waar het heet en kurkdroog is. Je vindt ze op rotsen en tegels, een klein wandelingetje is al genoeg om ze te zien op straat, maar ook op boomstammen kun je ze vinden. Natuur in de bebouwde kom, direct onder het oog van ouders en kinderen. Leven onder zulke barre omstandigheden lukt ze alleen door de samenwerking van twee heel verschillende plantengroepen, algen en schimmels. Allebei weten ze voedsel te produceren en samen hebben ze zo net genoeg om te overleven, eendracht maakt macht. Om te zien hoe zo'n korstmos in elkaar zit is een vergrootglas nodig, beter nog een loep die minstens 10x vergroot, maar ook met het blote oog is al te zien welke bijzondere bewoners zo'n stamdorp kan hebben. In ons land zijn zo'n 600 soorten korstmossen gezien, maar door de luchtvervuiling is de helft daarvan zeldzaam geworden of verdwenen. Omdat korstmossen heel gevoelig zijn voor de luchtsamenstelling vormen ze een goede maatstaf voor de luchtvervuiling in ons land. Soorten die profiteren van ammoniak in de lucht, die zijn er ook, zijn sterk toegenomen. Soorten die alleen in zuivere lucht kunnen groeien zijn grotendeels verdwenen. Een verspreidingskaart van korstmossen laat goed zien hoe het met de luchtkwaliteit in ons land is gesteld. Waar je allemaal niet aan kunt denken bij zo'n 'politiek' woordje als 'juiste' bomen en na tientallen jaren de ontdekking dat sommige bomen niet juist zijn. Zou het ook iets met bezuinigen en het nog steeds ontbreken van een plan voor periodiek onderhoud te maken hebben? JD


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 9

Vrijdagvond Café 4 april

Folklore dansmiddag 50+

Hulten Rockt

21ste gemeentelijke Folklore dansmiddag 50+ maandag 14 april 2014

Op vrijdag 4 april kunt u genieten van een geweldige muzikale avond. Jawel Hultens talent dient zich alweer voor het derde jaar aan. We presenteren jong talent op het concertpodium in the Chump. Muziekcoach Jozua Ralahalu geeft muziekles aan een aantal jonge kinderen uit Hulten en omgeving. Na maanden oefenen is het tijd om te laten zien wat ze kunnen. Daarvoor stelt de ROG maar wat graag het Vrijdagavond Café podium ter beschikking. De avond zal iets eerder beginnen dan gebruikelijk,

Deze gezellige middag vol DANS vindt dit jaar plaats in de grote zaal van Cultureel Centrum De Molenwiek in Molenschot. De toegang is gratis en natuurlijk is publiek van harte welkom.

omdat ook jonge kinderen aan de sessie mee doen. Toegang is gratis. Het beloofd een gezellige avond te worden, dus kom met familie, vrienden of vriendinnen luisteren naar de live jamsessie in het Dorpshuis the Chump te Hulten. Graag tot ziens op 4 april vanaf 19.30 uur. ROG-bestuur roghulten@hotmail.com

Aan deze middag zullen meewerken: De Molenschotse dansvrienden, De Gilzer Folklore dansers, Dans je Fit uit Rijen.

We gaan voor 100x live in 2014

Coverband Underdog treedt op in de Kroeg Dit wordt nummer 92. Dan moeten we eigenlijk de 100 optredens in totaal toch wel halen in 2014!

Underdog anno 2014

100 keer op de planken sinds de oprichting in 2005. En dat alweer ruim anderhalf jaar in de meest complete en hechte samenstelling sinds toen. En de laatste jaren gaat dat steeds soepeler: naast de 'vaste klanten' weten ook steeds meer kroegen buiten de gemeentegrenzen en grotere evenementen ons te vinden. Zo staan we met Koningsdag als hoofdact in de feesttent in Kwintsheul. Muziek blijft de leukste hobby die je er op na kunt houden! De volgende datum op de agen-

da is 5 april en wel in de kroeg in Rijen. Ergens na 21:00 uur gaat het weer los met de grootste rock-hits! Zo vaak staan we niet in Rijen, dus komt dat zien! Verder hebben we hebben ook eens repetitie volledig akoestisch gejammed en dat bevalt erg goed. Mocht je interesse hebben voor een sessie op jouw evenement: neem even contact op (info@coverbandunderdog. nl). Uiteraard geen hoofdprijzen zonder huur van geluid, alleen een bolderkar vol instrumenten.

Genomineerde schrijver komt naar Bibliotheek Theek 5 Rijen

Schrijfworkshop 'Van brainwave tot boek' Het schrijversdebuut van Anton Wolvekamp (Rijen, 1976) 'Lotgenoten', dat verscheen in juni 2013, is genomineerd voor een prestigieuze kinderboekenprijs - de Hotze de Roosprijs 2014 - en maakt kans uitgeroepen te worden tot beste fantasyboek van 2013 (u kunt uw stem uitbrengen op www.fantasywereld.nl).Recentelijk is het vervolg 'Dwaallicht' - boek 2 in de saga van de Kinderen van Atlantis - gepubliceerd. Op vrijdag 4 april a.s. zal hij aanwezig zijn in de Bibliotheek Theek 5 Rijen van 19.00u tot 20.00u om te vertellen over zijn werk en werkwijze.

GRATIS ADVERTENTIE

Tijdens de workshop vertelt de schrijver over de totstandkoming van zijn werk en geeft hij tips & trics over hoe jij je eigen boek/verhaal kunt schrijven en eventueel verbeteren. Tevens vertelt hij over de do's & don'ts waar je als beginnende auteur niet vroeg genoeg van op de hoogte kunt zijn! Uiteraard kun je ter plaatse een exemplaar

VAKANTIE IS WIELEWAAL Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Bond van Ouderen Hulten Op woensdag 9 April houden we weer 'n Bingo- middag voor de liefhebbers van binnen en buiten Hulten, in het Dorpshuis “ The Chump “ in Hulten de zaal is open om 13.00 uur. En we gaan beginnen om 13.30 uur, 'n bingokaart kost € 4,00. Met gratis een kop koffie of thee per persoon. Iedereen is van harte welkom. Dus tot ziens op 9 April in Hulten.  K.B.O Hulten

5 april a.s. bonbonactie Op & Top Rijen

van Lotgenoten en/of Dwaallicht aanschaffen en zal hij het graag voor je signeren. Voor meer informatie kunt u terecht op antonwolvekamp.blogspot.nl of mailen naar kinderenvanatlantis@gmail.com. Kom vrijdagavond 4 april naar de Bibliotheek Theek 5 Rijen, A. Adriaansenpad 1 en maak kennis met een bevlogen schrijver en zijn werk.

Vorige week schreven we al over het gerucht dat The Passion ook in Gilze zou worden georganiseerd.Zoals u ziet is het vraagteken in de titel van vorige week veranderd in een uitroepteken. En dat is niet zonder reden: de Gilse Passion gaat er komen! De artiesten hebben hun medewerking al toegezegd. En eens te meer blijkt dat Gilze meer dan genoeg talent heeft om een mooie en moderne variant van de “Passion” op te voeren. Ook voor allerlei belangrijke zaken achter de schermen, zeggen mensen en bedrijven toe om mee

De middag duurt van 13.3016.30uur en de leiding is wederom in handen (en voeten) van: Betty van Rooijen en Corrie Cornelissen. Folklore dansgroep Molenschot

In samenwerking met Everything Sweet

The Passion naar Gilze VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

Een speciaal optreden wordt verzorgt door “GERAKINA” uit Terheijden en wel met dansen uit de zestiger jaren.

te helpen. Kortom: alle seinen staan op groen voor de Gilse Passion! Vrijdag 18 april om 20:00 uur op het bordes voor de kerk Komende week zult u uitgebreider kunnen lezen over dit muzikale evenement . Tot die tijd' Volg ons op: www.facebook.com/GilsePassion

Zaterdag 5 april gaan we met een team vrijwilligers langs de deuren in Rijen met onze Op&Top BonBons, waarvan de opbrengst gaat naat Alpe d'HuZes. Deze BonBon doosjes van 250 gram zijn voor ons samengesteld door Everything Sweet. Dus bellen we bij u aan. Laat ons niet in de voorjaarszon staan, maar neem een doosje voor € 5,00 met de Paasdagen in aantocht. Alvast onze hartelijke dank! team Op en Top Rijen

Team Op&Top Rijen

Golf in Gilze

Seizoensopeningswedstrijd Golfclub Weilenseind Op 5 en 6 april worden er open dagen georganiseerd bij het Golfpark Weilenseind aan de Alphenseweg 14a in Gilze. Om een indruk te krijgen van de golfclub hieronder een verslag van de eerste wedstrijd van het seizoen. Op 29 maart werd onder zomerse omstandigheden de seizoensopeningswedstrijd gespeeld op Golfpark Weilenseind. Ontvangst op het terras bij dit mooie weer was al gelijk een

goede start. Bij de inschrijving werd een stuk fruit aangeboden om het gezonde karakter van de golfsport te benadrukken. Om 13.00 uur werd er gestart volgens “shotgun”, wat betekent

dat iedereen tegelijk start vanaf verschillende holes, daardoor is ook iedereen ongeveer tegelijk klaar met de wedstrijd. Dit was de eerste wedstrijd waarbij weer voor een verlaging van de handicap kon worden gelopen, dat viel nog niet mee, ondanks dat de winter duidelijk gebruikt was om goed te oefenen. Een extra moeilijkheid was er nog wel voor de dames, zij moesten voor het eerst ook van dezelfde tees spelen als de heren. Voor de een wat makkelijker dan voor de ander. De winnaar in de laagste categorie spelers verlaagde zijn handicap met maar liefst 8 punten, waardoor het spelen in een hogere categorie, de 2e in dit geval, nog niet helemaal gelukt is maar zeker in de toekomst kan worden gehaald. Na het spelen van 18 holes werd verzamelt in het Golfkarretje voor een lekkere verfrissing na deze warme start van het seizoen.

De prijsuitreiking was deze keer speciaal, met extra gesponsorde prijzen, waarna een voortreffelijke maaltijd geserveerd werd. Iedere deelnemer kreeg ook nog als aandenken aan deze dag een golfballetje met het logo van Golfpark Weilenseind. Het was weer een geslaagde dag, er zullen er zeker nog vele volgen dit jaar. Wilt u ook kennismaken met deze gezellige golfclub bezoek dan onze website http://www.golfparkweilenseind.nl/ voor meer informatie en kom dan naar de open dagen van het Golfpark Weilenseind aan de Alphenseweg 14a, op 5 en 6 april. De golfprofessionals, vrijwilligers en de exploitant staan dan klaar om u te ontvangen en kennis te laten maken met de golfsport. Tevens zijn er verschillende interessante aanbiedingen voor de beginnende golfer op deze dagen.

Monsters University en Epic in Filmhuizen Gilze en Rijen

9 april Kinderfilms in De Schakel en De Boodschap Op woensdag 9 april draaien er 2 verschillende kinderfilms in de Filmhuizen van de Culturele Centra Gilze en Rijen.In De Schakel kunnen de kinderen genieten van Monsters University, in De Boodschap van Epic. In Monsters University zien we hoe Mike en Sully elkaar op school hebben ontmoet. In het begin konden ze elkaar niet uitstaan, maar later worden ze toch goede vrienden! In Epic komt een tienermeisje per ongeluk terecht in een andere wereld waar goede en kwade krachten met elkaar strijden. Samen met haar nieuwe vrienden moet ze hun en onze wereld redden...

c.v.-ketel vervangen

Installatiebedrijf Pastoor Gillisstraat 145, 5121 CD Rijen, T. 0161-222829

Kaartjes voor de kinderfilm kosten 3,25 euro. Dat is inclusief glaasje ranja en iets lekkers. Aanvang films 14.00 uur. Kaartjes zijn te koop via: www.ccdeboodschap.nl www.ccdeschakel.nl of aan de balies van beide centra.

Gilde Sint Ambrosius Gilze

Schietseizoen geopend Afgelopen zondag - 30 maart - werd door het gilde het nieuwe schietseizoen geopend. Traditiegetrouw opende het gilde afgelopen zondag - halfvasten - het nieuwe schietseizoen. Vanaf het gildehuis - Den Doel bij de Hooikar - werd om ca. 10.30 vertrokken met slaande trommen en vliegende vendels naar de Vertoeverij van het zorgcentrum Sint Franciscus, alwaar de eucharistieviering werd opgeluisterd. Na afloop werd in het atrium met de aanwezige bewoners koffie gedronken en werd op het voorplein een vendelhulde gebracht aan directie, bestuur en de bewoners van het zorgcentrum. Vervolgens vertrok men weer naar de Hooikar waar buiten op het terras - genietend van een heerlijk voorjaarszonnetje - koffie werd gedronken met worstenbrood. Binnen aangekomen las de hoofdman de ordonnanties voor van de beide schietdisciplines en werd

aansluitend de uitslag bekendgemaakt van het schieten op doel. Jos Geerts eindigde op de derde plaats, Wim Teeuwen plaatste zich als tweede en de winnaar werd Jo van Nunen, waarmee hij zijn titel prolongeerde. Na nog een kort gezellig samenzijn werd de bijeenkomst om ca. 13.30 uur afgesloten. Op zondag 6 juli a.s. zal het Ambrosius gilde een gilde-dag in Gilze organiseren: een buitengewoon mooi en kleurrijk spektakel dat U zeker niet mag missen. Het is zeker de moeite waard deze dag vrij te houden om dit schouwspel te komen bekijken. Mocht U geinteresseerd zijn in het gilde of meer informatie wensen kom dan gerust eens een kijkje nemen op onze wekelijkse schietavond op donderdag in Den Doel achter de Hooikar.

Ruim 10 jaar werkt Wilma Potze, psychosociaal therapeut, met mensen die begeleiding nodig hebben rond fertiliteit, zwangerschap en adoptie. Vanaf 2012 heeft zij een eigen praktijk: Kokarde Counseling in Rijen, aan de Pastoor Gillisstraat. Sindsdien is zij zich steeds meer gaan toeleggen op hulpverlening bij verlies en rouw. ‘een hele logische keuze, aangezien ik met mijn cliënten steeds weer terug kom op dit thema. Als je kinderwens niet - of heel moeilijk - vervuld wordt, heeft dat een grote weerslag op je leven. Je toekomstbeeld moet bijgesteld worden, want het zal anders zijn dan je het je had voorgesteld. Dat vraagt aanpassing. Maar ook als je bezig bent met medische behandelingen, wat veel energie kost, kun je niet meer onbevangen een eventuele zwangerschap tegemoet gaan. Het spontane is er wel van af. Om nog maar niet te spreken over de reacties uit je omgeving waar je best last van kunt hebben’. Alternatieve vormen van ouderschap, zoals adoptie en pleegzorg, of zwanger worden via een donor, roepen weer andere vragen op. In praktijk Kokarde worden mensen begeleid bij het maken van keuzes. Paren kunnen hier heel verschillend over denken. Kan je als vader bijvoorbeeld een kind opvoeden dat niet jouw biologische kind is, maar wel dat van je partner? Hoe is het voor een kind om bij pleegouders op te groeien? ‘Bij de geadopteerden die ik spreek, zie je de effecten van dergelijke morele dilemma’s weer terug. Soms positief, maar vaker negatief. Mensen komen tenslotte niet voor niets naar een gespecialiseerd hulpverlener. Ik doe niets liever dan mensen helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Zo is de kans groter dat ze in de toekomst achter hun besluit kunnen blijven staan. Hoewel de thema’s hetzelfde zijn, is ieder verhaal en ieder proces weer anders’. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Wilma werkt nauw samen met collega’s met dezelfde specialisaties, in het samenwerkingsverband Psychosociaal Therapeuten. Zij hebben een gezamenlijke website en er is een eigen website van praktijk Kokarde. Door lidmaatschap van beroepsverenigingen is vergoeding door de meeste verzekeraars mogelijk. Op verzoek verzorgt Wilma, alleen of met een andere therapeut, voorlichtingen, gastlessen en trainingen over haar vakgebied. Zij schrijft wekelijks een blog over haar werk, en artikelen voor bijvoorbeeld patiëntenvereniging Freya. ‘Ik laat geen kans liggen om mijn kennis over te dragen, en om te laten horen wat ik kan betekenen voor mensen’. Website praktijk (geïntegreerde blog) : www.kokardecounseling.nl Telefoon: 06-49 64 72 87


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 10

100 jaar crematie in Nederland

Een neus voor zaken? Profiteer van onze actievoorwaarden!

In april 1914 vond de crematie van de arts dr. C.J. Vaillant in het Crematorium Westerveld plaats. Het was de éérste crematie in Nederland. Geschiedenis werd geschreven. Vanwege de ‘acceptie’ van cremeren ging de ontwikkeling aanvankelijk niet snel. Anno 2014 is er veel gebeurd. Zo kiest tegenwoordig ruim 60% van de Nederlanders voor crematie en zijn er 77 crematoria in ons land. Er is er in de afgelopen 100 jaar op het gebied van dienstverlening en mogelijkheden rondom een afscheidsdienst veel veranderd. Om dat te laten zien wordt op initiatief van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) in het weekend van 5 en 6 april door tal van crematoria een Open Dag georganiseerd.

GRATIS HR++ GLAS RAMEN, DEUREN EN GARAGEDEUREN

VOORJAARSACTIE KOZIJNEN - SERRES - DAKKAPELLEN - ZONWERING

Karel Boddenweg 5 • 5044 EL Tilburg De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) is een ‘brancheorganisatie’ die optreedt als ‘spreekbuis’ van de crematoria. De LVC heeft ook een Goede Doelen Fonds: het Dr. C.J. Vaillantfonds. In dit Fonds - dat een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt - worden de opbrengsten samengebracht van metalen die na een crematie overblijven.

Zondag 6 april 2014 11.00 - 16.00 uur Op zondag 6 april zet Crematorium Tilburg en omstreken haar deuren open. Iedereen is dan van harte welkom om te zien wat de mogelijkheden zijn rondom een afscheidsdienst.

Aula 1 • Aurora

Aula 2 • Atrium

Betaalbare MASSAGE door ervaren masseur € 35,Bel: 06- 20276874 of kijk op massagedongen.nl

SINDS 1987

Uitnodiging Open Dag

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

De Zonbezorger Zonnehemelverhuur, goede service en kwaliteit informeer voor de actieprijs. tel. 06-22143212 of 013-5702218

Aula 3 • Andante

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

MAA-DIN-WOE op afspraak DON-VRIJ-ZAT EN 2DE PAASDAG van 10 tot 17 uur

Nijverheidslaan 2B < 5121 MN Rijen < T 0161-225771 www.sekuplastics.nl Professionele geregistreerde kattenoppas, wij verzorgen uw kat bij u thuis tijdens vakantie. Diervriendelijk alternatief voor een pension. voor meer informatie www.huisdierservicebreburg.nl of bel met 0161-852323

30jaar

Voor een uniek, handgemaakt sieraad, of vakkundige reparatie van uw sieraad, bent u welkom bij Edelsmidsatelier Matthijsse, Drossaardstraat 1, 5121VH Rijen, www.atelier-m.nl.

Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) Binnen of buitenwerk met korting. Ook behangwerk Groot of klein . Tel. 0162684282 E-mail : ger. ko@ziggo.nl

Perseels opruiming Thuja Brabant 150cm € 5,- pst , Taxus pyramide 150cm € 10,- , Taxus haag 80cm € 4,- , Laurier 100cm € 3,- , Buxus € 0,50,- korte laurier € 1,50,- Tel: 0161-222663 0618297492

ZONDAG 6 APRIL OPEN

-2014

1984

GROTE COLLECTIE

UITRIJDBARE COMFORT LEDIKANTEN deelbaar/uitrijdbaar 2 persoons ledikant inclusief 2 nachtkastjes, 2 electrische lattenbodems en 2 pocketvering matrassen

NU OF NOOIT AKTIE SET!

Uw stem laten gelden. Vacatures ledenraad

2 ELECTRISCHE LATTENBODEMS 80/90x200 cm.

2 POCKETVERINGMATRASSEN 80/90x200 cm.

nu voor maar

Wilt u meepraten namens onze 33.000 leden? De ledenraad van Rabobank Tilburg en omstreken bestaat uit 40 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 33.000 leden van

995.-

EN - TOPKWALITEIT KAST SCHUIFDEURNU KASTEN RDRAAIDEU NU KASTEN

445,475,-

DE GROOTSTE TEMPURDEALER IN DE REGIO

GROTE KEUZE IN

KWALITEITSBOXSPRINGS

onze coöperatieve bank waar het belang van leden en klanten

o.a. Pullman

voorop staat. In onze ledenraad ontstaan dit jaar elf vacatures. Interesse? Op www.tilburg.rabobank.nl vindt u meer informatie en het sollicitatieformulier. Reageren kan tot 25 april.

GRATIS BED t.w.v.

De Prestige Bedcollectie by TEMPUR® € 1.298,-

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen met elektrisch verstelbare bedbodems*

Exclusief verkrijgbaar bij:

‘t Vaartje 9, Waspik

www.tilburg.rabobank.nl * Vraag naar de voorwaarden.

Samen sterker

Tempur_A4 adv_NL_liggend_v2.indd 1

Telefoon: 0416-312225 (afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

12-09-13 16:15


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 11

Jazz voor volwassenen bij Het KunstPodium Niet alleen voor kinderen, maar ook volwassenen is er veel aanbod bij Het KunstPodium op het gebied van zang, muziek, theater en dans. Binnenkort starten er twee cursussen op het gebied van jazz. JAZZBAND Op donderdag 3 april om 20.45 uur starten de repetities van 'Jazzband'. Een cursus voor volwassenen waarbij de jazzmuziek centraal staat. Er wordt geïmproviseerd op diverse thema's van jazzklassiekers. En ook het samenspel is een hoofdingrediënt van deze workshop. Inschrij-

ven kan met elk instrument. De cursus bestaat uit tien lessen en wordt afgesloten met een feestelijk optreden.

JAZZDANCE

Zin om weer lekker te dansen? Tijdens de korte cursus 'jazz voor volwassenen´ van zes lessen kun je je danskwaliteiten weer opfrissen en je kracht en

souplesse opbouwen. In de jazzdance zijn elementen terug te vinden van verschillende dansstijlen, bijvoorbeeld de techniek van de klassieke dans, het ritme en de stijl van de pop, jazz en soul. De lessen bestaan uit techniekoefeningen en leuke danscombinaties. De eerste les start op donderdag 15 mei om 20.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.hetkunstpodium.nl of neem contact op via 0162315055.

The Bluesbones

Zondagmiddag 6 april bij 't Vermaeck in Rijen Dat het snel kan gaan met een bluesband bewijzen The BluesBones. Begonnen in 2011, en na slechts 2 echte optredens gevraagd worden om aan de Belgische Blues Challenge 2012 deel te nemen. Vervolgens door het publiek tot beste band verkozen te worden. Een debuut waar je als band alleen maar van kan dromen! Passie, gevoel, en een enorme ''liefde'' voor The Blues !! Zomaar een paar kenmerken die van toepassing zijn op The BluesBones. Hun invloeden zijn niet op de vingers van één hand te tellen. Men hoort Hendrix, Stevie Ray

Vaughan, Walter Trout, Joe Bonamassa '.. blues-rock met de nadruk op BLUES. Dat hun muziek aanslaat bij een groot publiek, zal geen vraagtekens oproepen. Met een uitgekiende mix van vooral eigen (sterke !) nummers en de betere covers weten ze een

vonk over te brengen. Ze zijn gedraaid in Nederland en België op verschillende radiozenders waaronder: Triple R radio , Blues Moose radio , Bluestown Raalte (daar cd van de week), Bealestreet Radio (cd van de week) , W.O.S radio NL , Bluezy NL(CD van de maand) enz..... The BluesBones hebben slechts één doel: to play blues that gets to your bones Zondagmiddag 6 april 2014 Spiegelzaal cafe/eeterij 't-Vermaeck, Rijksweg 115 Rijen. Zaal open 16.00 uur aanvang optreden 16.30 uur entree 7 euro, donateurs 5 euro.

Zaterdag 12 april in Molenschot

De Free Style Dancing & Bella Donna Dansshows Kaartjes slechts €1,50!!! In Gilze wordt al jaren de Free Style Dans show georganiseerd in de Schakel. In 2014 op 1 november. Vanwege de grote successen en enthousiaste reacties gaan we speciaal voor alle Molenschotse danseressen in de Molenwiek optreden. En wel op 12 april a.s. In het middagprogramma dansen de 'ini mini's', 'mini's', FSD groepen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Aanvang 15.00 uur. Zaal open 14.45 uur.

In het avond programma dansen de Bella Donna's, FSD groepen 2, 3, 4, 5 en 6. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.45 uur. De kaarten kosten €1,50, en zijn te koop tijdens de lessen Free Style Dancing, op donderdag van 16.00 tot 21.30 uur, en op vrijdag van 15.30 tot 20.30 uur in de spiegelzaal van de Schakel. De kaarten zijn natuurlijk ook te koop in de Molenwiek tot aan 12 april. Wees er wel snel bij want op=op! Wil je meer weten over Free Style

sauwel 2014 Dancing? Kijk dan op www.freestyledancing.nl, voor foto's, filmpjes en onze agenda. Wil je ook komen dansen, informeer dan via 'contact', of rechtstreeks astridvanloon@online. Helaas zijn er momenteel voor enkele groepen wachtlijsten. Maar aanmelden mag altijd; dan word je z.s.m. geplaatst in een van de groepen. Zit je in groep 2,3,4 of 5 van de basisschool, dan is er zeker plaats. Veel dansgroeten, Astrid & Free Style Dancers & Bella Donna's

E.H.B.O. Vereniging Rijen Het programma voor de maand april van het seizoen 2013/2014 ziet er als volgt uit: op 8 april Vervolgles 11: lezing Bloedbank, epilepsie en stembandlozen. Aanvang van de les is om 20.00 uur in de lokatie “De Boodschap” Nassaulaan 62-64 te Rijen. Bezoek ook eens onze site: www.ehbo-rijen.nl

6 t/m 12 april

Collecteweek Nederlandse Hartstichting Komende week is het zover de Nationale Hartweek Onze collectanten komen dan langs uw deur om een bijdrage te vragen voor de Nederlandse Hartstichting. Wij rekenen op uw bijdrage en willen onze collectanten heel veel succes wensen in de komende week. Bij vragen kunt u terecht bij Jolanda Bollekamp-van Mook Telefoonnummer 06-48812632 Email: iron13052002@hotmail.com Comité Rijen

Expositie Peter Bodifée uit Rijen Peter Bodifée is een schilder die al weer een tijdje woonachtig is in Rijen. Hij laat zich in verwondering inspireren door de natuur en zijn directe omgeving. Dat is een onuitputtelijke bron die soms sijpelt en vaak bruist naargelang de ontvankelijkheid van hart en geest. De neiging van de samenleving om alles in te kaderen voelt hij lijfelijk als een inperking. Je wordt afhankelijk van- en bent gebonden aan kaders. Je wordt als het ware ingelijst, gelabeld zoals je wilt. Dit geeft naast een beklemmend en benauwd gevoel ook zekerheid en houvast. Buiten de kaders treden of spelen met de kaders geeft je een machtige energie. Zijn motto:”Jump the lines and cross the borders”. Als reactie hierop ontstond zijn “framed

lives series”. Hij is al ruim veertig jaar bezig met het verzamelen van vragen over grenzen, kaders, zonder antwoorden te vinden of conclusies te trekken. Dit wordt door hem vertaald in verf en kleur met serieuze speelsheid; zonder protocollen. Protocollen ontstaan uit verborgen angst en angst. De grens tussen verwondering en de tocht naar het onbekende is het speelveld van Peter Bodifée. Kom je verbazen! Hij nodigt geïnteresseerden uit om zijn werk te bekijken in: De Stadsgalerij Oude-Vest 34 4811 HT Breda Openingstijden: dinsdag 1 april t/m 6 april van 11.00 tot 18 uur U bent van harte welkom

Inschrijfformulieren bij info borden C1000 EN EMTÉ

Garageverkoop Gilze

Na de geslaagde tweede garageverkoop in Gilze voor zowel de deelnemers als de bezoekers is het tijd voor de derde editie En nu al de vele verzoeken waaneer de garageverkoop dit jaar is de inschrijvingen kunnen beginnen De voorbereidingen zijn al begonnen. Dit jaar verander er wel iets namelijk, de uitgifte van de deelnemerslijst komt op twee plaatsen in Gilze op den Heuvel en bij de sporthal . Dit om een betere spreiding van bezoekers te krijgen . Een nieuwe groep van de Zonnebloem neemt dit op zich. En wel voor een nieuw op te richten DE MEDIORENGROEP dit is een groep in de leeftijd 40

tot 65 jaar met een ziekte of handicap. Een groep waaraan tot nu toe geen aparte aandacht werd besteed. Voor bezoekers van buiten Gilze komen er op alle inkomende wegen verwijzingsbordjes naar de uitgifte punten van de deelnemerslijsten. De deelnemerslijsten worden alleen uitgegeven op zondag 26

mei vanaf 9.15 Voor deelnemers hangen er inschrijfformulieren bij de informatie borden van de EMTE en C1000 . Het inschrijfgeld blijft net als vorig jaar 10 euro hiervan wordt alles geregeld. Zoals alle reclame de vergunning drukwerk e.d. Dus als je op een creatieve manier van je overtollige huisraad ,verzamelingen, kleding en wat al niet af wil . Schrijf je dan in voor 16 mei Verkoop mag allen op eigen terrein en alleen door particulieren

Garageverkoop in Gilze 2013.

De spelers van T.I.G. hebben er zin in

Toneelgezelschap Tot Ieders Genoegen (T.I.G.) - Gilze De spelers en speelsters van Toneelgezelschap Tot Ieders Genoegen (T.I.G.) brengen voor U op vrijdag 9 mei a.s. het toneelstuk “Wat moet ik met een ouwe vlam” van toneelschrijver Theo Akkermans. Theo werd geboren in het jaar 1924 en overleed in 2002. Theo haalde inspiratie uit zijn 50- jarige ervaring als actief speler in het amateurtoneel, uit het regisseren van seniorentoneel en uit de dingen van het dagelijkse leven. Al deze ervaringen nam hij mee in zijn grote passie, het schrijven van toneelstukken. Naast het toneelstuk “Wat moet ik met een ouwe vlam” schreef hij ook nog vele andere stukken als “Een familie waar ik trots op ben”, “Het onverklaarbare toeval”, “Hun laatste kans”, “Mijn Karel slaat geen vrouwen”, “Drie klepels in een hoenderhok”, “Hotel de Meerpaal”, “In ieder badje een ander schatje”, “Met boeven vang je boeven”, “Vrouw Holle en de zoutmikster”, “Gebonden

groentesoep met balletjes” en nog vele andere toneelstukken. Uit het toneelstuk “Wat moet ik met een ouwe vlam” bedoelt hij dat voor veel mensen en vooral voor alleen wonende ouderen het leven eentonig kan zijn, om niet te zeggen saai. Maar soms.......soms gebeurt er iets en ineens staat je rustig leventje op zijn kop. Zo was het ook in dit toneelstuk met “Bertus Blom”. Het was alle dagen “spruitjes” bij hem. Een buurtpraatje met zijn oude vriend Rinus, een verstokte vrijgezel, deed hem goed. Een woordenwisseling met altijd een “lenende” buurvrouw Greet of een gesprek met de roddelende boer Hannes, die hem regelmatig van verse eieren voorziet, maar vooral het laatste dorpsnieuws rolt over de vloer. Eindeloos eentonig dus, tot dat telefoontje kwam.......een oude vlam wilde hem spreken.......dringend! Vanaf dat moment is het afge-

lopen met de rust. Er vangt een spannende tijd aan voor allen uit de kleine kennissenkring. Uit dat telefoontje komen de kostelijkse ontwikkelingen voort! Een pluim voor onze spelers en speelsters die maanden hebben geoefend om dit spektakel voor U op vrijdag 9 mei a.s. ten tonele te brengen. In een volgend artikel in dit weekblad zullen wij de sluier nog iets verder oplichten want dat het spannend voor U wordt weten we zeker. Vanzelfsprekend zien wij U graag op vrijdagavond 9 mei a.s. in De Schakel want U mag dit schouwspel zeker niet missen. Tijdstip van aanvang zullen we dan vermelden. Toegangskaartjes kosten slechts € 5,00 en zijn verkrijgbaar een week voor aanvang in De Schakel of een half uur voor aanvang aan de zaal. Tot dan! Namens toneelgezelschap T.I.G. Johan Seghers.

KBO Gilze: activiteiten in april De KBO Gilze presenteert in de komende tijd weer een reeks van activiteiten die uw aandacht verdienen. Noteert u de data maar alvast op uw kalender. DINSDAG 08 APRIL is er weer onze bekende bingomiddag. Deze bingo is alleen te bezoeken voor onze leden. Met een kaart van € 5,00 speelt u een hele middag mee. We beginnen om 13.30 uur, maar de zaal is al om 13.00 uur open. De koffie/thee bij het begin en het drankje tijdens de pauze zijn gratis. Kom gerust eens een middag meespelen. We hebben weer mooie prijzen ingekocht. MAANDAG 14 APRIL is er een gemeentelijke dansmiddag in MFA Molenwiek in Molenschot. De middag met demonstraties volksdansen van onze groepen uit Gilze, Rijen en Molenschot begint om 13.30 uur. Net als in voorafgaande 20 jaren zijn er ook nu weer extra optredens van speciale dansgroepen. U bent van harte uitgenodigd om deze gratis middag bij te wonen. DINSDAG 15 APRIL is er weer een kaartmiddag met jokeren en

rikken. U speelt de hele middag mee voor een bedrag van € 2,00 p.p. De koffie en de thee bij aanvang zijn gratis, de drankjes in de pauze moet u zelf betalen. We beginnen om 13.30 uur in de seniorensociëteit 't Trefpunt. De zaal is al om 13.00 uur open. DONDERDAG 17 APRIL is de vierde natuurwandeling van dit jaar. De deelnemers verzamelen zich om 13.00 u. bij 't Trefpunt. De tocht begint om 13.30 u. De wandeling onder leiding van een natuurgids gaat deze keer naar natuurgebied het Wolfslaer. De kosten voor deelneming (eenmalig of als introducé) zijn € 2,00 p.p. Aanmelden is gewenst i.v.m. het aantal in te huren gidsen: fam. Boeren: tel. 455934. DINSDAG 29 APRIL is er weer een kaartmiddag met jokeren en rikken. U speelt de hele middag mee voor een bedrag van € 2,00 p.p. De koffie en de thee bij

aanvang zijn gratis, de drankjes in de pauze moet u zelf betalen. We beginnen om 13.30 uur in de seniorensociëteit 't Trefpunt. De zaal is al om 13.00 uur open. VRIJDAG 02 MEI is onze voorjaarsreis naar de Betuwe. U moet zich vooraf aanmelden via het strookje dat in de ONS van maart zit. Inleveren en betalen op vrijdag 28 maart in de soos van 14.00 u. tot 15.30 u. WOENSDAG 07 MEI is de jaarvergadering van de KBO Gilze in De Schakel. U ontvangt uw uitnodiging met agenda bij de ONS van april. U kunt vanaf 17 april ook op onze website kijken voor meer informatie. Na de pauze speelt onze eigen toneelclub TIG, Tot Ieders Genoegen, weer een blijspel in vier bedrijven onder de titel: “Wat moet ik met een oude vlam?” Dat wordt dus een middag die u zeker niet mag missen. TEN SLOTTE: Kijkt u ook eens op onze eigen website: www.kbo-gilze.nl

Dieren centrale Nederland GEVONDEN - Poes, cypers zonder wit, Veenstraat Molenschot Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl


PAGINA 12

7e Rainbow challenge Rijen op 12 april

Foto: Ramon Vaguero

Op zaterdag 12 april aanstaande vinden in De Boodschap, Nassaulaan 62 te Rijen, om 14.00 en 17.00 uur de projecties plaats in het kader van de 7e Rainbow Challenge Rijen, georganiseerd door F.A. Rijen. Deze salon is een onderdeel van het 9e Holland International Image Circuit en is de enige wedstrijd in Nederland, met internationale erkenning, voor individuele digitale beelden. Tijdens de projectie van 14.00 uur zal een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, de officiële opening verrichten en assisteren bij de prijsuitreiking. Van de secties kleur, zwart-wit en reisfotografie worden de prijswinnende beelden en een selectie van de geaccepteerde

werken van de 7e Rainbow Challenge Rijen vertoont. In ongeveer een uur ziet u ruim 400 fantastische beelden vanuit de gehele wereld voorbij komen. Het geheel is gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Het “Holland International Image Circuit” is een samenwerkingsverband van 5 fotoclubs verspreid over Nederland en bestaat

Op de Kunst-IJsbaan in BREDA op 4, 5 en 6 april a.s.

Grootste auto-koopshow van Bederland

in deze vorm sinds 1998, waarbij om de twee jaar de salon wordt georganiseerd. De clubs zijn Fotoclub Heerhugowaard, Fotoclub Oldenzaal, Fotoclub '59 Delft, Camera Club Wageningen en F.A. Rijen. Vanaf 2002 neemt F.A. Rijen deel aan de salon onder de naam “Rainbow Challenge Rijen”. De salon is goedgekeurd door BNAFV (de Nederlandse Fotobond), FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) en PSA (Photographic Society of America), UPI (United Photographers International), ISF (Image Sans Frontiere) en RPS (the Royal Photographic Society); dus alle internationale organisaties op fotogebied. Deze keer stuurden 1176 deelnemers afkomstig uit 65 landen in totaal 11.971 digitale beelden in. Alle ingezonden beelden zijn centraal gejureerd door 5 afzonderlijke jury's. Namens F.A. Rijen hadden deze keer zitting in de jury: Jean-Marie Piron (België), Romain Nero (Luxemburg), Mariska Lansbergen (Nederland) en Jeanette Kamberg, Berry van Meel en Bart Zandbergen van F.A. Rijen. Alle deelnemers ontvangen een full color catalogus van circa 150 pagina's dik. De catalogus is voor geïnteresseerden deze dag ook te koop in

Alle merken en alle soorten zijn vertegenwoordigd: instapmodellen vanaf € 2.500,- maar ook ‘dikke’ auto’s vol met accessoires, tot € 75.000,-. Voor elk wat wils: top-occasions tegen zeer scherpe prijzen en allemaal met BOVAG- en NAP-garantie.

ACTIE: tot wel € 1.500,- extra inruil Iedereen die zijn auto tijdens de show inruilt, ontvangt tot wel € 1.500,- bovenop de officiële taxatiewaarde. Voor oudere auto’s betalen de dealers altijd tot wel € 1.000,slooppremie. Taxeren is gratis.

AUTOFINANCIERING EN -VERZEKERING Mensen die hun auto gespreid per maand, in termijnen, willen

betalen kunnen ter plekke een auto-financiering regelen.

ENTERTAINMENT Tijdens de grote Auto-Koopshow op de Kunst-IJsbaan is er volop entertainment aanwezig. Er is 3 dagen lang gezellige muziek, live-presentatie en de kinderen kunnen zich uitleven in het gratis kinder speelparadijs, terwijl de ouders een auto kopen.

SHOWDATA EN -TIJDEN De grootste Auto-Koopshow van Nederland, op de Kunst-IJsbaan, Terheijdenseweg 506 in Breda, begint op vrijdag 4 april om 14:00 uur ’s middags en duurt die dag tot 21:00 uur ´s avonds. Op zaterdag 5 en zondag 6 april is de show geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Toegang en parkeren is gratis.

Foto: Bart Zandbergen Fotoclub F.A. Rijen bestaat dit jaar 30 jaar en wil daarom iets extra doen tijdens de jaarlijkse expositie op 13, 14 en 15 juni aanstaande.

Voor verdere info zie ook: www.farijen.nl

de Boodschap, voor studio-opnames. Andere foto's kan eventueel op afspraak. Wat bieden wij als tegenprestatie: - Eeuwige roem in Rijen als je foto geëxposeerd wordt in De Boodschap - Een afdruk van de geselecteerde foto en minimaal één digitaal beeld. Heb je interesse meld je dan uiterlijk 5 mei aan via secretaris@farijen.nl met hierbij graag een telefoonnummer waar je 's avonds te bereiken bent en of je eventueel op 16 april naar de Boodschap wil komen. Voor andere foto's nemen we telefonisch contact op. Verdere info over de

Foto: Maria Beesems

legd. Waar de gemeente Gilze en Rijen trots op zou mogen zijn. Maar dat laat de Gemeente niet merken. Geeft niet, wij gaan gewoon door. Wij werken niet voor het Gemeentebestuur maar voor de gemeenschap. En voor onze eigen lol natuurlijk. Elk jaar komen er een heleboel mannen thuis. Thuis van lang aan het werk geweest. Vut, pensioen, de tent verkocht of in de WW of de WAO. Komt allemaal voor. Allee jongens, ga iets doen. OK, eerst de klusjes thuis afwerken. Maar dan wordt het voorjaar. Ga naar buiten. Blijf in be-

Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen

info@natuurlijkgilzerijen.nl

Is het een zonnescherm?

Over platanen, boomwaarde en knotten Plataan bij de kerk in Gilze Het is mogelijk dat er, als u deze column leest, samen met leerlingen van De Bolster tussen de kerk en hun school al een plataan geplant is. Daar is een kastanje gekapt die bezweken was aan de bloedingsziekte. Ook de andere kastanjes bij de kerk vechten tegen deze ziekte. Een mooie plataan gaat de gekapte boom vervangen, een boom die wel zo'n 35 meter hoog kan worden. Een boom die oud mag worden!

FRANKRIJK Het fel gele deux chevautje snijdt dwars door een lavendelveld. Even weerkaatst de zon op de voorruit. Dan draait het autootje, scheef hangend in de bocht een lommerrijk dorpsplein op. Een levenslustige jongedame stapt uit en schuift haar zonnebril in haar haren. Uit de tas, die over haar schouder hangt, steekt een stokbrood. Een zongebruinde jongeman voegt zich bij haar met kaas en wijn. Samen nestelen ze zich op een bankje in de schaduw van reusachtige bomen die het dorpspleintje met hun bladerdak koel houden. Wedden dat het platanen zijn, die bomen? Platanen roepen een mediterrane sfeer op. Toch moeten we dat beeld bijstellen. Enerzijds omdat er al pakweg 200 jaar platanen staan in Londen en ook in Amsterdam staan veel grote, oude platanen. Anderzijds worden er al een aantal jaren veel platanen in tal van Nederlandse dorpen en steden aangeplant. In Rijen op het Goudsmit-Hoff-terrein staan bijvoorbeeld monumentale exemplaren. Aan de oostkant van de kerk in Gilze staat er ook een. Wil je de waarde van een boom aangeven, dan kun je op allerlei factoren letten. Een ervan is het uiterlijk. De plataan is een sierlijke boom. Prachtig is natuurlijk die bont gevlekte schors die ontstaat doordat deze gedeeltelijk afschilfert. Zelf vind ik de grillige onderstam van een oude plataan nog mooier. De bladeren van een plataan zijn uitzonderlijk groot. Dat stevige blad laat hij in de winter vallen en dan toont hij een schilderachtig wintersilhouet. Aan de kale twijgen dansen dan nog maanden lang aan dunne steeltjes hangende vruchtbollen. Pas in de lente verspreidt de wind de parachutezaadjes.

BOOMWAARDE

In de foyer en een gedeelte van de gangen van De Boodschap willen we foto's exposeren van 30 jarige Rijenaren. We zijn op zoek naar mannen en vrouwen uit Rijen, geboren in 1984, die zich willen laten fotograferen. Dit kan thuis, op straat of in een studio. Op 16 april aanstaande hebben we tussen 20.15 en 22.15 uur een ruimte gereserveerd in

Zouden jullie niet eens beginnen?

Sportpark de Leemput. Dat bestaat intussen een jaar of 8 en draait als een tierelier. Met totaal meer dan 150 vrijwilligers. Waaronder een stuk of vijftien hoveniers. Ho, ho, even stoppen. Geen echte hoveniers maar mannen die graag buiten in de natuur bezig zijn. Je hoeft er geen verstand van te hebben. Want er is best wel iemand op de Leemput die je het verschil uitlegt tussen asfalt en gras. Twee keer per week, op maandag en donderdag komen die mannen 's morgens bij elkaar. Niet altijd allemaal; ze kiezen zelf wanneer wel en wanneer niet. Van 9.00 uur tot 12.30 uur. Gezellig en nuttig. Hebben samen een pracht park aange-

De organisatie van de 7e Rainbow Challenge Rijen wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van “de Afdruk” Breda, Fujifilm EU, Gemeente Gilze en Rijen, INNAX gebouw en omgeving en Rabobank Tilburg eo. Namens F.A. Rijen zitten in de organisatie Huub Bink, Roel van Breugel, Berry van Meel en HenkJan de Weert, maar het geheel is alleen haalbaar door de inzet van alle leden.

30 jarig F.A. Rijen is op zoek naar 30 jarige Rijenaren

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april a.s. wordt op de Kunstijsbaan, Terheijdenseweg 506 in Breda, de grootste Auto-Koopshow van Nederland georganiseerd. Gerenommeerde autodealers uit de hele regio bieden gezamenlijk meer dan 300 auto’s te koop aan. De toegang en parkeren is gratis. ALLE MERKEN EN PRIJZEN

De Boodschap: kosten € 10,-. F.A. Rijen is een fotoclub met 29 leden uit Rijen en omgeving, opgericht in 1984 en aangesloten bij de Nederlandse Fotobond. De club heeft zich tot doel gesteld om meer te zijn dan de traditionele fotoclub die avonden organisee rt voor zijn leden en eens per jaar een expositie houdt. Regelmatig vinden er uitwisselingen plaats met andere fotoclubs uit en wordt er als club of individueel meegedaan aan landelijke of internationale fotowedstrijden. Daarnaast zijn verschillende leden van F.A. Rijen ook lid van verschillende regionale of landelijke groepen. Dit allemaal om verder dan de eigen club te kijken.

NLGR

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

weging en doe iets nuttigs. Stik leuk. Trots zijn op je eigen park. Jouw park. Of, zoals wij het altijd noemen ONS PUTJE. Sportpark de Leemput. Kijk op de website www.sportparkdeleemput.nl voor meer informatie. Maar nog directer: bel Ton. Ton Martens is de aanvoerder van de buitenploeg van de Leemput. Dat zijn de mannen van het park en de technische kant. Ton heeft telefoon nummer 06-20 67 50 45. Tot in de PUT. Sportpark de Leemput, 155 vrijwilligers zonder subsidie. Houwen hun eigen broek op. En werken samen in en aan een schitterend park. Niks bijzonders, of toch wel? JvR

De plataan is een sterke boom waaronder het in de zomer heerlijk koel blijft. Dat is een waarde die we in dorpen en steden niet moeten onderschatten in deze tijden van klimaatverandering. Hij is een zuurstoffabriek en ook een sterk wapen in de strijd tegen fijnstof en vervuilde lucht. We zijn momenteel gek op knotbomen, dus ook op geknotte platanen. Met knotten reduceer je natuurlijk wel de beschermwaarde van de boom. De plataan is ook verblijfplaats voor vogels en insecten. Hij is een oriëntatiepunt voor vleermuizen. Als je let op wat er op een boom leeft, dan heb je het over de biodiversiteitswaarde. Die waarde is van een plataan niet zo groot. Vaak tel je niet meer dan een vijftal soorten insecten. Dat is een schijntje vergeleken met bijvoorbeeld de biodiversiteitswaarde van zomereiken en lindes, bomen waar we ons als NLGR zo sterk voor maken. Op een zomereik vind je vaak zo'n 300 insectensoorten. De totaalwaarde van een boom groeit overigens naarmate de boom ouder wordt. Het rijtje monumentale kastanjes aan de zonnige zuidzijde van de kerk in Gilze straalt rust uit. Daarom past het zo goed bij de kerk. Ook de plataan heeft die rust over zich. Laat nu de biodiversiteitswaarde van een kastanje en een plataan ongeveer gelijk zijn. De een is dus een waardige vervanger voor de ander. Foto's: Tienes de Jong, tekst: Will van Riel

Collectanten gezocht voor de Nederlandse Hartstichting Zoals iedereen weet verbrandt je heel wat calorieën als je een uurtje per dag wandelt. Door te collecteren voor een goed doel werkt u niet alleen aan de gezondheid van een ander, ook aan die van uzelf. In week 15 ( 6 t/m 12 april 2014 ) is het de Nationale Hartweek van de Nederlandse Hartstichting. Wij zoeken in Rijen nog collectanten die ons in deze week willen helpen met collecteren. Dus heeft u de tijd en wilt u ons

in die week een uurtje helpen, neem dan contact met ons op. Comité Rijen Jolanda Bollekamp-van Mook 06-48812632 iron13052002@hotmail.com


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 13

Musical & Concert 2014 groot succes

KVO Feestavond Typisch Hollands

Deelnemers van Stichting TheaterRijk schitteren op het toneel

Zondag 23 maart jl. stonden alle 67 deelnemers van Stichting TheaterRijk op het podium om te laten horen én zien waaraan zij de afgelopen maanden zo hard gewerkt hebben. Dat dit harde werken niet voor niets was geweest, bewees de staande ovatie van het publiek. De kinderen, jongeren en volwassenen konden na de voorstelling dan ook terecht de louter positieve reacties in ontvangst nemen. Tijdens de voorstelling werd het spits meer dan succesvol afgebeten door de kinderen van de Musi-calgroep Rijen. Deze groep bestaat uit 21 kinderen tussen 7 en 12 jaar. Dansend, acterend en zin-gend lieten zij niet alleen nummers horen uit de voorstelling Next!, een voorstelling die door Anton Wolvekamp geschreven is voor de Theaterweek 2013, ook gaven zij het publiek alvast een voorproefje van de voorstelling Moon.com. Deze musical, waarvan eveneens zowel de teksten als de nummers geschreven en gecomponeerd zijn door Wolvekamp, is op 25 juni om 18.30u te zien in CC De Boodschap in Rijen. Kaarten

voor deze voorstelling kosten slechts €3,00 en zijn te bestellen via tickets@theaterrijk.nl. Ook de Musicalgroep Jongeren gaf alvast een preview van hun volgende voorstelling: Angels. De jongerengroep, bestaande uit 25 enthousiaste en gedreven jongeren, lieten zien dat zij, vanaf de start van de repetities in januari, niet stil hebben gezeten. Met schitterende solo's en spetterende groeps-nummers maakten zij het publiek alvast enthousiast voor hun musical, die 14 december te zien zal zijn in De Boodschap. De Musicalgroep Volwassenen, bestaande uit 21 personen, liet het publiek alvast kennismaken

Verrassend Estrellita

Estrellita tijdens concert in de Concertzaal te Tilburg. Op uitnodiging van Stichting Verrassende Ontmoetingen heeft mandolineorkest Estrellita zondag 23 maart jl. een concert gegeven in de sfeervolle Concertzaal te Tilburg. Voor de pauze zong het 70-koppig mannenkoor St. Cecilia, afgewisseld met een door hen uitgenodigde soliste. Mandolineorkest Estrellita mocht na de pauze het tweede deel verzorgen. Het genre muziek, dat het orkest ten gehore brengt, bestaat uit (licht) klassieke muziek. Ook folkloristische, eigentijdse klassieke en populaire muziek worden regelmatig uitgevoerd. Het orkest begon met een klassiek werk uit de 18e eeuw, met daarop volgend het alom bekende “Once upon a time in the West” van Ennio Morricone. Zij sloten af met een werk van een bevriende collega van dirigent Benny Ludemann, Danielle de Rover, waarbij de nadruk van het muziekstuk ligt op verschillende muziekstijlen uit Zuid-Amerika.

Kortom, na een klassieke start, gevolgd door een stuk met een al even bloedstollend karakter als de film, sloot Estrellita zeer swingend af. Het publiek werd dan ook aangenaam verrast door de frisse klanken van de mandolines. Het programma werd door het publiek als zeer gevarieerd ervaren, zowel qua diversiteit van muziekstijlen als in de uitvoering ervan. De werken werden voor het overgrote deel uitgevoerd door het gehele orkest, afgewisseld met stukjes solo van 1 mandoline en 1 gitaar. Het publiek kon op deze manier kennismaken met zowel de sound van het gehele orkest als de klanken van de zojuist genoemde solo-instrumenten. De toehoorders waardeerden het concert met een staande ovatie en toonden zich zeer zichtbaar blij verrast. Enthousiast werd er na afloop dan ook gevraagd waar en wanneer ze het orkest wederom zouden kunnen beluisteren.

WEEKEND-DIENSTEN

Weekenddienst apotheken Rijen Kring-apotheek Rijen Anne Frankplein 2a, 5122 CB Rijen, T: 0161-224391. Openingstijden: ma t/m do 08.1517.30 uur. Vr 08.15-18.00 uur.

met hun eerstvolgende productie Les Formidables. Deze voorstelling is op 25 mei om 14.30u en 19.30u te zien in CC De Boodschap. Kaarten voor deze voorstelling kosten €14,00 en zijn te bestellen via www.deboodschap. nl. Daarnaast bracht de cast van Les Formidables ook schitterende solo's, duetten en groepsnummers ten gehore uit wereldberoemde musicals als Miss Saigon, Evita en West Side Story. Natuurlijk stonden alle groepen ook samen op het toneel. Zowel voor als na de pauze sloten de alle deelnemers van TheaterRijk het programma af met groepsnummers. Meer dan indrukwekkend was het gezamenlijk gezongen nummer Hoor je t zingen op de straat? uit de musical Les Misérables, het finalenummer Let me entertain you was zonder meer spetterend en vrolijk. De voorstelling Musical & Concert 2014 – Masquerade was dan ook een groot succes. En zoals dat gaat met tradities, volgend jaar vindt er uiteraard weer een Musical & Concert plaats! Zo weet u dus nu al wat u kunt gaan doen in het eerste weekend van april 2015' Tot dan? Kunt u niet zolang wachten, dan bent u natuurlijk meer dan welkom om te komen kijken naar Moon. dom (25 juni 2014), Angels (14 december 2014) en zeer binnenkort naar Les Formidables (25 mei 2014). Voor meer informatie over al onze voorstellingen en de Theaterweek kunt u terecht op www.theaterrijk.nl.

Naast de variatie qua repertoire van het orkest, zijn de leden al even divers te noemen; zeer uiteenlopende leeftijden, achtergronden, woonplaatsen (ook buiten Noord-Brabant). Om te blijven investeren in de muzikale kwaliteit van het orkest, is de onderlinge samenhang dan ook zeer belangrijk. Deze is er dan zeer goed te noemen. Dit maakt ook dat veel muzikanten al zeer lang lid zijn van Estrellita en er weinig verloop is. Wekelijks wordt er op zondagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur gerepeteerd in de Molenwiek in Molenschot. U bent van harte welkom eens een repetitie bij te wonen. Naar de toekomst toe is het belangrijk dat we deze kwaliteit kunnen blijven handhaven. Dirigent Benny Ludemann is dan ook wederom gestart met een groepje kinderen, die graag mandoline willen leren spelen en de ambitie hebben om “als ze later groot zijn” in het grote orkest mee te spelen. Met dezelfde passie en geduld als alle voorgaande jaren deelt Benny Ludemann wederom een schriftje uit met notenbalken en start met het benoemen van de losse snaren van het instrument. Verder is Estrellita druk bezig met de voorbereidingen van het 50-jarig jubileum van dirigent Benny Ludemann eind van dit jaar. Dit jubileum zal op grootse wijze gevierd gaan worden op zondagmiddag 9 november a.s. in het Chassé Theater te Breda. Noteer deze datum vast in uw agenda! Wij houden u zeker op de hoogte.

MEMORANDUM

Weekend- en avonddienst huisartsen Gilze - Riel. Bel de centrale huisartsenpost Tilburg: telefoon 0900-33.22.222.

Zaterdag 5 april en zondag 6 april: DK Rijen Hoofdstraat 16, 5121 JE Rijen 06 - 52 676 353.

Kring-apotheek Wolfsweide Hoofdstraat 99, 5121 JC Rijen, T: 0161-226404 Openingstijden: ma t/m do 08.30- Weekend-/ avond-/ nachtdiensten 12.00 en 14.00-17.30 uur. Vr 08.30- Apotheek Gilze Nieuwstraat 25, 12.00 uur en 14.00-18.00 uur. Buiten tel. 0161-451919. Open: ma. t/m vr. deze tijden kunt u voor spoedrecep- 8.30-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. ten terecht bij Dienstapotheek Regio Buiten deze openingstijden kunt u Weekenddienst tandartsen Bel uw eigen tandarts. Op het ant- Oosterhout, Pasteurlaan 9, 4901 DH voor spoedgevallen terecht bij de woord- apparaat wordt doorgegeven Oosterhout (Amphia Ziekenhuis, Dienstapotheek in de Huisartsenpost, welke tandarts weekenddienst heeft. locatie Pasteurlaan, naast huisartsen- op de Lage Witsiebaan 2A te Tilburg. Tel. 0900-2357323. post). Tel: 0162-490544. Weekend- en avonddienst huisartsen Rijen. Bel de centrale huisartsenpost Oosterhout. Telefoon: 0162-435000.

KVO Gilze

De Typisch Hollandse “team captains”

Een volle zaal.

Op 26 maart werd het 85 jarig bestaan van KVO als landelijke vrouwenvereniging gevierd met als thema “typisch Hollands”. Het werd een geweldig spektakel, onder leiding van Natasha van Maanen. Er waren 98 leden aanwezig, die in groepen verdeeld opdrachten moesten vervullen, zoals vragen beantwoorden die betrekking hadden op de eigen afdeling en over de kvo in het algemeen, de tweede ronde was een tekenronde en tot slot een muzikale hitkwis. Natascha was een sprankelende persoonlijkheid en wist het publiek goed te vermaken en op te zwepen, de strijd onderling barstte los. De liedjes die (uiteraard) typisch Hollands waren werden luidkeels meegezongen en het mondde uit in een polonaise. We werden die avond verrast met zelfgemaakt gebak en allerlei lekkere hapjes die enkele leden van onze vereniging zelf hadden gemaakt. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest.

EHBO vereniging Sint Christoffel

Jubilarissen en geslaagden Jaarvergadering en hulde aan 10 jubilarissen EHBO-Gilze en 10 geslaagde cursisten. Donderdagavond 27 maart was het zover. In Café-restaurant de Hooikar waren ruim 40 leden van EHBOvereniging St. Christoffel aanwezig voor de jaarvergadering. Daarin werd teruggekeken op 2013. De evenementen passeerden de revue, het bijwonen van de oefenavonden en de avonden voor het behalen of behouden van de AED-aantekening, de financiën, die zoals vorige jaren weer keurig in orde waren,Jeugehbo en al deze zaken kwamen aan de orde. Henk Stuijk was herkiesbaar maar er waren geen tegen kandidaten, dus Henk blijft onze penningmeester nog voor de komende 3 jaar. Terugkijkend op de thema-avonden Bezoek aan de Heemkundekring,

Orgaandonatie. Voor het nieuwe seizoen werden weer diverse nieuwe thema's aangedragen. Om 21.10 werd de vergadering gesloten en gingen over tot de huldiging van onze jubilarissen:

15 JAAR:

Hans Doppen

20 JAAR:

Jelleke Claasen-Doppen Henriette Willems-Zebregts

BRONS 25 JAAR:

Ester Tuijtelaars-Aarts Walter Kokx Claudia van Bergen-Luijten

35 JAAR:

Mieke Kock Dory van Keulen Kees Bakx Kees Luijten

HIERNA WAREN DE GESLAAGDEN AAN DE BEURT:

Hans ter Velde Kimberly van Zon Bart Kreeft Eline Timmermans Roy van der Veeken Corne de Hoon Maikel Schepers Irene de Smit Olivier Keim Chislaine Ras Een groot applaus onderstreepte de uitreiking van de oorkondes en de diploma's. Met een drankje en bittergarnituur werd de avond besloten. Christian de instructrice en Bianca en Patrick de lotussen worden bedankt door de cursisten. Voor meer informatie over cursussen etc. Neem eens een kijkje op onze website www.ehbogilze.nl Op 24 april 2014 hebben we de gemeentelijke oefenavond, nadere informatie volgt.

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Gilze

Aanmelden voor het Goudenparenconcert 2014 Bent u dit jaar 50 (of zelfs 60) jaar getrouwd? Dan wordt het beslist een groot feest. Koninklijke Harmonie St. Cecilia wil een muzikale bijdrage leveren aan uw bijzonder huwelijksfeest. Alle Gouden en Diamanten Bruidsparen van 2014 zijn zaterdag 20 september 2014 welkom op het Goudenparenconcert 2014. Het concert zal plaatsvinden in De Schakel te Gilze vanaf 20.00 uur. Uiteraard zijn uw familie, vrienden en buren van harte

uitgenodigd om dit bijzondere concert bij te wonen. De toegang voor dit bijzondere conert is gratis. Het wordt de zevende keer dat de harmonie de Bruidsparen een feestelijk concert aanbied. Elke keer zijn de Bruidsparen, familie vrienden en buurtgenoten heel enthousiast over dit initiatief. De Bruidsparen krijgen een ereplaats in de zaal en worden door de harmonie verrast met mooie toepasselijke muziek. Kortom meldt u aan als u graag

als bruidspaar aanwezig wilt zijn op dit bijzonder Goudenparenconcert. U kunt contact opnemen met Kees Cornelissen (0161-451612) of per mail: corn0758@planet. nl. Vervolgens zal met u contact worden opgenomen om de avond met u door te spreken en afspraken te maken. Dus tot zaterdag 20 september 2014, 20.00 uur bij De Schakel voor het Goudenparenconcert 2014!

Open-dag op 5 april

Opening Therapeutisch Centrum Rijen Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen opent vrijdag 4 april Therapeutisch Centrum Rijen, aan de Vincent van Goghstraat 15a. Het centrum bundelt de kennis en expertise van verschillende disciplines. Het team werkt zo samen aan oplossingen bij vragen en zorgen rond gedrag, leren en ontwikkelen. Er zijn 5 praktijken in het centrum te vinden. Te weten Praktijk de Hand& Tatoran voor kinder- en jeugdtherapie en ouderbegeleiding, Tatoran Coaching & Advies voor begeleiding en coaching van (jong)volwassenen en professionals, Praktijk Kind In Zicht voor psychodiagnostisch onderzoek, Kr8igleren voor (motorische) remedial teaching basisonderwijs en de praktijk voor Logopedie van Mariska van Densen. Naast het aanbod van de verschillende praktijken worden er ook gezamenlijke projecten ontwikkeld om zo te innoveren in het aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met sociaal emotionele hulpvragen. Medio mei starten bijvoorbeeld de AD(H)D-kindergroep en de groep

“Samen in Kadans” voor ouders en peuters. Ook het al bestaande sportproject Atletiek+ voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis is hiervan een goed voorbeeld. De opgedane kennis van dit project zal in de toekomst verspreid

worden naar andere (sport)verenigingen door workshops voor trainers te verzorgen en ondersteuning te bieden bij het opzetten van aangepaste faciliteiten voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Wilt u meer weten? Op zaterdag 5 april van 12 tot 16 uur bent u van harte welkom op de Open Dag! Of kijk op de website www. therapeutischcentrum-rijen.nl.

Therapeutisch Centrum Rijen aan de Vincent van Goghstraat.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 14

Open dagen bij Golfpark Weilenseind in Gilze Piraten in het dorp Zaterdag 5 en zondag 6 april zijn er open dagen bij Golfpark Weilenseind. U kunt dan kennismakenmet de golfsport.Betaalbare golfbaan met een gezellige en laagdrempelige sfeer. Weilenseind is een kwalitatieve aantrekkelijke en betaalbare golfbaan in natuurlijke omgeving van de Groene Driehoek tussen Breda, Tilburg en Baarle Nassau. Met de prima oefenaccommodatie en aantrekkelijke Par 3 – 4 baan en met de geplande uitbreiding ook een leuke baan voor de gevorderde spelers. Er is ook een golfschool gevestigd waar u de fijne kneepjes van het golfspel worden bijgebracht en met de GVB opleiding (hcp 54) volgens het NGF 9-stappenplan. Van

dinsdag t/m zaterdag kunnen er lessen gevolgd worden en ook op enkele avonden is lessen mogelijk op afspraak.

GOLFCLUB WEILENSEIND De vereniging Golfclub Weilenseind gaat voor de C-status bij de NGF en zorgt voor de begeleiding naar het NGF examen.

Voor de leden is er een aantrekkelijk wedstrijdprogramma. Tijdens de open dagen zijn de leden de vereniging aanwezig om u door de baan te begeleiden. Golfschool Weilenseind Tijdens de open dagen is de Golfprofessional van de golfschool aanwezig om informatie te geven over golflessen en GVB cursussen. Voor de gevorderde speler is er ook een nieuw lesprogramma.

Kleuters De Bolster dopen boot

OPEN DAGEN: Zaterdag 5 april 12:00 – 16:00 uur en zondag 6 april 11:00 – 16:00 uur. - Er zijn leden van de golfclub aanwezig die U uitleg geven over het park en een rondleiding over de baan verzorgen. - Daarnaast zullen er door de Golfschool diverse demonstraties worden gegeven en heeft u de mogelijkheid om zelf een balletje te slaan. - Tijdens open dagen speciale aanbiedingen. Lessen met voor beginners, proeflidmaatschappen en greenfee aanbiedingen.

Piratenchampagne na de doop.

Op vrijdag 21 maart jl. hadden de kleuters van meneer Luc van De Bolster wel een heel speciale ochtend. Hun schip zou aan het eind van de ochtend door meneer Cor

(directeur De Bolster) worden gedoopt. De kleuters werken na-

melijk aan het thema “piraten”. Spelenderwijs wordt ook de woordenschat vergroot. Woorden als enteren, kraaiennest, flessenpost, vlaggen etc'.. worden veelvuldig aangeboden en gebruikt. Na diverse presentaties door de kleuters was het de beurt aan meneer Cor om het schip te dopen en zoals het bij de traditie van het dopen hoort, werd er vervolgens door groot en klein piratenchampagne gedronken. De kleuters waren enthousiast en betrokken en die betrokkenheid werd overgenomen door de ouders, die massaal naar de doop gekomen waren. Het bleef nog lang onrustig in het lokaal van groep 1-2d.

GOLFPARK WEILENSEIND Alphenseweg 14A, 5126 PN Gilze www.golfparkweilenseind.nl

Lees en schrijf snel in

5 Workshops met de Koningin, doe je mee? Voor geïnteresseerden wordt dat binnenkort in Gilze georganiseerd, aanmelden kan. Het is weliswaar niet bij ons aller Maxima, maar wel in een van de bijenvolken in onze bijenhal aan de Warande Als je meer wilt weten dan moet je toch even doorlezen, er is weer iets moois op komst voor iedereen met interesse, zeker als je interesse hebt in een hobby waarmee je midden in de natuur staat. Na het succes van de afgelopen jaren, organiseert de bijenhoudersvereniging van Gilze ook

dit jaar weer voor belangstellenden geheel vrijblijvend een unieke mogelijkheid uitgebreid kennis te maken met het leven van de bij. In een 5-tal echte doe-workshops wordt uitleg gegeven over het leven van de bijen. De workshops zijn verdeeld over het

gehele jaar en worden allemaal gegeven op de thuisbasis van de bijenhouders aan de Warande te Gilze. Bij iedere workshop worden specifieke onderwerpen op een leerzame en actieve manier behandeld. Onder leiding van ervaren imkers gaan we bijvoorbeeld kijken in een echt volk. Er wordt gesproken over zwermen en de deelnemers maken mee hoe een nieuw bijenvolk ontstaat. De koningin, er is van alles over te

zeggen, we laten ze ook zien. Honing, smakelijk en gezond, samen gaan we aan de slag om uiteindelijk een aantal potjes met honing gevuld te hebben. Natuurlijk is er nog veel meer te schrijven over de workshops, maar dat doen we niet, daarvoor zouden we graag zien dat u zich opgeeft voor deelname aan deze interessante doe-work-shops. We gaan in Mei van start, wanneer dat hoort u nog. Dan maken we ook nadere afspraken over

de volgende bijeenkomsten, die plannen we dan samen en zijn meestal op woensdagavond. Er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden. Interesse gewekt, geef u dan op via onderstaand strookje of via het e-mailadres Publiciteit.BijenhoudersGilze@Gmail.com U krijgt dan een persoonlijke uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Hebt u vragen, neem dan contact op met Jos Dubois (0654223953) Graag tot ziens in onze educatieve Bijenhal aan de Warande Bijenhoudersvereniging Gilze

JA IK WIL MEEDOEN Naam:����������������������������������������� Leeftijd:�������������������������������������� Adres:����������������������������������������� ���������������������������������������������������� Telefoonnr: ������������������������������ E-mailadres: ���������������������������������������������������� (inleveren Aalstraat 26 Gilze of mail: Publiciteit.BijenhoudersGilze@Gmail.com)

Esta's en Gidsen planten beukenhaag

Zaterdag 29 maart bij Scoutinggebouw De Spie in Gilze

Gidsen van Scouting Gillesa ijverig aan het planten.

BEUKENHAAG PLANTEN BIJ SCOUTING GILLESA IN GILZE Op zaterdagochtend 29 maart hebben de Gidsen (meisjes van 10-14 jaar) en Esta's (meisjes en jongens van 7-10 jaar) van Scouting Gillesa ijverig mee geholpen om ruim 400 beukenhaag-plantjes in de grond te stoppen. Deze plantjes zijn door de Gemeente Gilze-Rijen geschonken om het clubgebouw verder te verfraaien. Voorafgaand aan het planten was er eerst deskundige uitleg door Martin Gijsbrechts (beheerder van scoutinggebouw De Spie). De plantjes werden keurig in formatie op 30 centimeter uit elkaar in de grond gestoken. De beukenhaag zal mooi aansluiten bij de bestaande haag van de achterburen en met de

nodige verzorging hopen de scouts dat er over enkele jaren een mooie hoge afscheiding zal verschijnen. Er staan nog meer projekten op stapel zoals onder meer de aanpak van de kampvuurcirkel en inrichting van het speelveld. Voor kinderen die interesse hebben om eens te komen kijken of meedoen met de avontuurlijke en gezellige scoutingspellen kan dat natuurlijk. Wekelijks op vrijdagavond en zaterdagochtend ben je van harte welkom bij clubgebouw De Spie, Boslaan 15 of Den Bungalow, in de bossen van Klein Zwiteserland, om te zien dat er voor elke leeftijd wel iets spannends te beleven valt. Informatie over de draaitijden kunt u vinden op de website: www.gillesa.nl.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 15

Laat u inspireren en adviseren in de compleetste showrooms voor kunststof kozijnen! BIJ ALKUPLUS

GRATIS

10% KORTING

OP ALLE PALAZZO * EN K A D A D N A ER V

500 EURO KORTING

HOUTNERFSTRUCTUUR UITVOERING * OP KOZIJNEN!

OP * EN R EU D R O VO

*Geldig t/m 30 april 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Alkuplus ontdekkingscentrum Tilburg Zevenheuvelenweg 70, Tilburg | Tel. 013 - 54 34 519 | Tilburg@alkuplus.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09:30 - 18:00 uur. Zaterdag 09:30 - 16:00 uur

www.alkuplus.nl

Facebook.com/Alkuplus

FRUIT-3-DAAGSE ZONDAG 6 APRIL OPEN BIJ AVRI van 10.00 tot 17.00 uur vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april Van onze buitenafdeling:

Andromeda April is de ideale planttijd Polifolia (blue ice) voor al uw fruit.

2,99

30 cm ø

NU 3 DAGEN LANG 10% KORTING Kom kijken Wij hebben een enorme collectie OP AL ONZE FRUITPLANTEN nu en proeven dag 5 april fruitplanten o.a. appel, peer, perzik, voor uw tuin, balkon of terras. zaterGR ATIS pruim, kers, noot, FRUITHAPJES cafe EN DRANKJES ! In ons gezellige tuin or uw vo ht framboos, braam, ec ter Super speciale actie leifruitbomen kunt u nu ook kiwi, druif, vijg en H TEAg) overheerlijke HIG et en harti appels/peer/pruim enz. van 39,95 nu voor nog veel meer! Volledig verzorgd (zo

21,95

in 5 gangen

-312913 Reserveren: bel 0162 AVRI GRASZODE onkruidvrij en N vers uit eigen altijd kw VERS VOORekerij U GESN EDEN

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 16

PASEN

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! SFEER LANTAARN

CULINAIRY GARDEN COMPLETE KWEEKSET

glas met tekst en koord 22x24 cm

bonsai, kruiden, groenten of bloemen

N D! WO O NTR E

TRENDY WINDLICHT met tekst 10x10 cm

6.49

1.29

DOUCHE RADIO

HUISDIEREN MAT

diverse kleuren

FUNNY BADMUTS

1.49

superzacht fleece diverse kleuren 70x100 cm

3.49

3.29

WERCKMANN TUINGEREEDSCHAP

1.49

5.49

slimfit model diverse kleuren maten 34-44

LEBARA MOBILE SIMKAART incl. micro SIM-kaart ook geschikt voor smartphones verkrijgbaar bij de kassa en/of servicebalie

trendy kleuren 38x24x19 cm

6-IN-1 ZADENSET bloemen, kruiden of groenten

2.49

0.65

DAMES TRENCHCOAT

38x38 cm

zwart, zand of print 100% polyester maten S-XL

ZE G R OT E KE U ! S N D E S IG

1.29

Elders 1.99 2.49

MIEREN- OF SLAKKENBESTRIJDER

gebruiksklaar 750 ml

WERCKMANN SPADE OF BATS met essenhouten steel

TO P KWALIT Elders 4.95 6.95

gebruiksklaar mieren: 250 gram slakken: 500 gram

E IT!

3.19

MIEREN LOKDOOS SET/2

1.99

2.99

NAADLOOS ONDERGOED

1G B

2.99

Elders 29.95 49.95

11.99

HEREN SOKKEN

diverse kleuren maten S-XXL

diverse kleuren en dessins maten 39-46

BOXER, HEUPSLIP, TAILLESLIP

1.69

COMFORTBEHA, SINGLET, TOP

2.49 et l intern mobie x. €15, en m a ed o belteg

T/M DINSDAG 8 APRIL

KUNSTSTOF KWEEKKAS

TUIN ZITKUSSEN

ONKRUID BESTRIJDER

• schoffel, hark of krabber van verzinkt staal • gazonhark van kunststof • extra stevige gelakte houten steel 140x2.8 cm

DAMES BROEK

0.69

Elders 1.29 1.49

VAN WOENSDAG 2 APRIL

1.69

Elders 2.99 4.95

SCHELPVORM ZANDBAK

3 PAAR

vanaf: Elders 2.99 3.99

1.89

SUN VAATWASTABLETTEN

ook te gebruiken als zwembad 87x76x19 cm

all-in-one hydrofilm

DAMES TOP maten S-XXL

2.99

7.49

KINDER STOEL stapelbaar

1.99

4.49

SHINE GLANSSPOELMIDDEL 1 liter

0.79

8 0 STU KS

6.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

excl. inhoud


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 17

Gilze en Rijen

Katern2

Weekblad

“Zorg dat niemand buiten de boot valt”

Lau Lavooij zet na 36 jaar een punt achter zijn politieke carrière Hij is nog geen wethouder af, maar op het moment dat de coalitiebesprekingen zijn afgerond en er een nieuw college is gevormd zegt Lau Lavooij (65 jaar) de actieve politiek na zesendertig jaar definitief vaarwel. Natuurlijk had hij graag gezien dat zijn partij, de PvdA, van de kiezer meer krediet had gekregen tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen, maar zoals hij zelf zegt: “De kiezer heeft altijd gelijk.” Lau werd in 1948 in Kruiningen (Zeeland) geboren. Hij groeide op in een gezin van eenvoudige komaf. Het solidariteits- en het gelijkheidsbeginsel zijn hem, door zijn ouders, met de paplepel ingegoten. Drees was in huize Lavooij een 'heilige'. In het ouderlijk huis van Lau is de basis gelegd voor zijn interesse in de politiek en zijn latere politieke carrière. In 1973 werd Lau door de luchtmacht gestationeerd op de bijzondere locatie Kamp de Kiek tussen Alphen en Riel. “Deze overplaatsing was de basis om permanent in Gilze te gaan wonen,” vertelt Lavooij.

BEGIN “In de beginjaren deden alle politieke partijen, dit waren allemaal lokale partijen, aan kernvertegenwoordiging. “De ene partij vertegenwoordigde Gilze en de andere Rijen en weer een andere Molenschot en Hulten. Er waren ook veel meer partijen dan nu het geval is. De landelijke partijen deden in de gemeente Gilze en Rijen nog niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.” In 1974 stond Lau aan de wieg van de (her)oprichting van de PvdA afdeling Gilze en Rijen. “De oprichting vond plaats in de Boemerang in Rijen. In datzelfde jaar kwam de PvdA als eerste

ders raken mij in het diepst van mijn ziel. Op de verkiezingsavond volgde ik op de tv de uitslagen en net voordat ik richting het gemeentehuis ging om daar de verkiezingsavond bij te wonen, hoorde ik Wilders deze uitspraken doen. Met plaatsvervangende schaamte ben ik die avond van huis weggegaan,” vertelt Lau. “Mensen die buiten de lijntjes kleuren moeten daar op aangesproken worden. Daar mag geen misverstand over bestaan, maar spreek elkaar aan als individuen.”

landelijke partij met een zetel in de gemeenteraad. Zelf werd ik secretaris van de PvdA afdeling Gilze en Rijen. In 1978 werd ik tot lijsttrekker gekozen en kwam ik in de gemeenteraad”. De verkiezingen van 1978 waren het begin van de actieve gemeentelijke politieke carrière van Lau Lavooij. Het werden er uiteindelijk zesendertig, waarvan achttien als gemeenteraadslid en achttien als wethouder.

SCHOUDERKLOPJE

BUITENSPEL Bij ieder politiek besluit dat genomen moest worden, heeft Lau zich altijd de vraag gesteld of door dat besluit niemand buitenspel komt te staan. “Voor de hedendaagse politiek ligt hier, wat mijn betreft, de grootste uitdaging waar men voor komt te staan. Met alles wat er met de decentralisaties op de gemeente afkomt en bij iedere bezuiniging die doorgevoerd moet worden, wil ik de politiek oproepen er zorg voor te dragen, dat niemand buitenspel komt te staan.”

FRUSTRATIE

Lau Lavooij.

Het solidariteits- en gelijkheidsbeginsel heeft altijd als een rode draad door het leven van Lau gelopen. “Ik heb het altijd als beschamend ervaren dat in een welvarend land als Nederland voedselbanken nodig zijn, dat

heel veel gezinnen moeten rondkomen van een inkomen dat niet toereikend is om de kinderen in ons land gelijkwaardig een fatsoenlijk leven te kunnen bieden.” Een ander frustratie van Lau is:

(foto: Jacomijn Dijkers) het generaliseren. “Ik vind het jammer dat we dit doen. Ik vind het jammer dat we te weinig rekening houden met persoonlijke omstandigheden van mensen. De recente uitspraken van Wil-

“In de politiek kun je het niet altijd voor iedereen goed doen. Het is aan ons om altijd te kijken naar het algemeen maatschappelijk belang. Dit is niet altijd makkelijk om aan de mensen uit te leggen, maar ik ben deze gesprekken nooit uit de weg gegaan. Ik herinner mij nog een gesprek met een mevrouw, die haar hele leven op een bepaalde plek had gewoond en nu gedwongen moest verhuizen. Je kunt je voorstellen dat dit een beladen gesprek was. Enige tijd later had deze mevrouw een afspraak gemaakt om met mij in gesprek te gaan. In eerste instantie dacht ik dat er zaken niet goed waren afgewikkeld en dat ze nu verhaal kwam halen. Niets bleek echter minder waar te zijn. Ze kwam me bedanken voor het feit dat ik naar haar geluisterd had en dat ze, ondanks de voor haar slechte uitkomst, voor het eerst het gevoel had gehad, dat er iemand naar haar geluisterd had,” vertelt Lau. “Om schouder-

klopjes zit ik niet verlegen, maar als het dan een keer gebeurt, dan ben je daar heel erg blij mee.”

BETROKKENHEID Vanaf nu gaat Lau het wat rustiger aan doen. De dagelijkse gang naar het gemeentehuis zal hij niet meer maken. De gang die hij de afgelopen acht jaar en al de jaren daarvoor, toen hij wisselend gemeenteraadslid en wethouder was, naar eigen zeggen iedere dag met plezier gemaakt heeft. De agenda van Lau zal niet meer helemaal vol staan met afspraken. Rustiger aan doen, betekent voor Lau niet dat hij niet betrokken zal blijven, daar is hij de man niet naar. Het was destijds die betrokkenheid die hem de politiek in deed inrollen. Het was diezelfde betrokkenheid die zorgde dat hij zich zesendertig jaar heeft gegeven voor die politiek en het zal ook door die betrokkenheid komen, dat hij zich maatschappelijk blijft inzetten voor de gemeenschap. Lau blijft voorzitter van buurtvereniging De Locht in Gilze en hij zal ook zeer zeker tijd vrij blijven maken voor vrijwilligerswerk bij onder andere De Zonnebloem, de Hartstichting en Home of Good Hope. “Ik zal nu eindelijk tijd krijgen om buiten de vakanties om boeken in plaats van vergaderstukken te lezen.” Daarnaast zal hij op de achtergrond de PvdA altijd blijven dienen. Lau Lavooij zal altijd blijven werken aan- en vechten voor een wereld waar niemand buiten de boot valt. Dit laatste is voor Lau misschien wel het allerbelangrijkste.  MvG

Beat the Blue Note in Harmony

Laten zien dat muziek maken veel plezier geeft 'We willen de gemeenschap laten weten dat we er zijn en dat we in een samenwerkingsverband zitten. Dat is ontstaan na het jubileumjaar van de harmonie in 2007, maar bij veel mensen is het nog niet bekend.' Aan het woord zijn Walther Kokx en Josette Laurijssen, allebei lid van de werkgroep die tekent voor de organisatie van Beat the Blue Note in Harmony, een muzikaal evenement dat aanstaande zaterdag plaatsvindt in De Schakel. Muziekvereniging Cecilia bestaat uit de Koninklijke Harmonie St. Ceacilia, The Blueband, Gils Geweld en Klabats. 'We willen onze samenwerking concreet uitdragen en laten zien hoeveel plezier muziek maken geeft. Bovendien is het leuk om elkaar te ontmoeten. Voor de naam van het evenement hebben we een beroep gedaan op de leden en daar is een naam uitgekomen die naar onze mening een geheel uitstraalt en ook verwijst naar de verschillende onderdelen: Beat the Blue Note in Harmony.'

KRACHTEN BUNDELEN Volgens Josette is het belangrijk dat vooral de jeugd de kans krijgt kennis te maken met muziek. 'Want als je er niet mee in aanraking komt, weet je niet dat je het leuk zou kunnen vinden om te doen. In dat opzicht is het jammer dat muziek- en cultuureducatie nog nauwelijks op de politieke agenda staat. Op scholen is er ook minder aandacht voor muziekonderwijs. De effecten daarvan merken de muziekverenigingen. Ook daarom is zo'n gezamenlijke presen-

tatie zinvol. Alle groepen zijn thuis bij De Schakel. Het gebouw wordt ook voor muziek goed gebruikt.' Dat zal zaterdagavond goed te merken zijn als er vanaf het begin tot het eind muziek is, zelfs in de pauze en zelfs in de foyer. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de ontvangst zal zeer verrassend zijn. Om 20.00 uur begint het programma met een presentatie van iedere afdeling. Op dit moment wordt nog druk gerepeteerd zodat het publiek versteld zal staan van het plaatselijke muzikale talent. Van de in totaal 120 leden treden er zo'n 90 op. Om het programma af te sluiten is gekozen voor een gezamenlijk optreden. 'Daar hebben we nog erg creatief voor moeten zijn,' aldus Walther. 'Want voor die verschillende partijen een passend stuk vinden bleek nog niet

zo simpel.' De verenigingen hebben er volgens Josette en Walther veel zin in. 'We zullen in de toekomst de krachten moeten bundelen. Onze insteek is om tradities voort te zetten zoals bij de intocht van Sinterklaas en de avondvierdaagse. Dat gebeurt wellicht op een andere manier dan in het verleden, maar we zullen er wel zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de gemeente en gemeenschap om te laten merken dat we subsidies en donaties waarderen.' Het muzikale evenement Beat the Blue Note in Harmony vindt plaats op zaterdag 5 april aanstaande in De Schakel in Gilze. Entree € 7,50 en dat is inclusief koffie of thee. Kaarten zijn te koop bij De Schakel en Novy Hapers. Volg de facebookpagina voor het laatste nieuws!

Harmonie St. Cecilia, de basis van Muziekvereniging Cecilia

Echtscheiding?

Iedere donderdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur:

gratIs InloopsprEEkuur.

‘t regtshuis advocaten Hoofdstraat 8 in rijen (boven de HEMa), tel. 0161-226678, www.regtshuis.nl

3-GANGEN KEUZE-MENU VOORGERECHTEN: Kippensoep Tomatensoep Mini loempia’s

16.

50

e

n

ersoo

Per p

HOOFDGERECHTEN: Babi pangang Foe yon hai Tja sieuw Kip kerrie Roedjak rundvlees Surinaamse Nasi Surinaamse Bami Moksi Meti Koffie of thee

DE CHINESE MUUR

Chinees Specialiteiten Restaurant Rijksweg 112  Rijen  0161-227508

Percussie...... de “Beat” van Beat the Blue Note in Harmony.

WWW.CHINESEMUURRIJEN.NL


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

NVM Open Huizen Route Dag 5 april 2014 De volgende woningen zijn deze dag tussen 11:00 uur en 15:00 uur vrijblijvend te bezichtigen: Alphen, Laan van Tongerlo 36 ............ vraagprijs: € 225.000,-- k.k. Alphen, Baarleseweg 31 ...................... vraagprijs: € 299.000,-- k.k. Alphen, Stationsstraat 24 ................... vraagprijs: € 365.000,-- k.k. Alphen, Sligtmaan 6 ........................... vraagprijs: € 389.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Titus Brandsmastraat 17 ....... vraagprijs: € 189.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Generaal Maczeklaan 2a ...... vraagprijs: € 219.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Generaal Maczeklaan 4 ........ vraagprijs: € 219.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Frederikstraat 25 .................... vraagprijs: € 222.500,-- k.k. Baarle-Nassau, Willem Alexanderstraat 56 ....vraagprijs: € 249.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Nonnenkuil 12 ........................ vraagprijs: € 269.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Generaal Maczeklaan 33 ...... vraagprijs: € 299.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Generaal Maczeklaan 35 ...... vraagprijs: € 269.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Het Goordonk 14 ................... vraagprijs: € 375.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Hoogstratensebaan 27 .......... vraagprijs: € 449.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Gorpeind 3 ............................. vraagprijs: € 550.000,-- k.k. Baarle-Nassau, Alphenseweg 35 .................... vraagprijs: € 515.000,-- k.k. Baarle-Hertog, Tommelshof 29 ...................... vraagprijs: € 559.000,-- k.k. Chaam, Dorpsstraat 86 ...................... vraagprijs: € 175.000,-- k.k. Chaam, Schootakkerstraat 61 ............ vraagprijs: € 235.000,-- k.k. Chaam, Bredaseweg 32 ..................... vraagprijs: € 235.000,-- k.k. Chaam, Bredaseweg 41 ..................... vraagprijs: € 259.000,-- k.k. Chaam, Ravenbos 6 ........................... vraagprijs: € 375.000,-- k.k. Chaam, Ganzenbeemd 36 ................... vraagprijs: € 435.000,-- k.k. Gilze, Abdis van Thornstraat 5 ........ vraagprijs: € 249.000,-- k.k. Gilze, Van Hornstraat 10 ................. vraagprijs: € 250.000,-- k.k. Gilze, Raadhuisstraat 12 ................. vraagprijs: € 329.000,-- k.k. Ulicoten, Dorpsstraat 24b ..................... vraagprijs: € 212.500,-- k.k. Ulicoten, Den Dries 12 ......................... vraagprijs: € 325.000,-- k.k. De volgende woningen zijn deze dag tussen 11:00 uur en 13:00 uur vrijblijvend te bezichtigen: Alphen, Boskriek 21 en 21a ...............koopsom: € 311.000,-- v.o.n. Chaam, Prinsenhof 8 ..........................koopsom: € 199.000,-- v.o.n. Chaam, Roode Beek 17......................koopsom: € 318.250,-- v.o.n. Een complete beschrijving van deze woningen kunt u vinden op onze website www.broeders.com of www.broedersmakelaardij.nl

Inlichtingen: Makelaarskantoor Broeders

PAGINA 18

Droog Eiken Haardhout te koop Voor een gezellige warme winteravond GSM: 06 513 67 057

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Behangwerk? GROOT of klein dan moet u bij Gerrit Kooijman zijn , ( sinds 1964 ! )Keuzen uit 12 boeken . Ook het adres voor sausen, witte en schilderen aan de binnenkant en/ of buitenkant van u woning . Bel of mail ,gratis advies en offerte. Tel. 0162684282 of mail : ger.ko@ziggo.nl

Let op autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher.ook savonds te bereiken. tel0765418353.

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda! INKOOP & VERKOOP: meubels, huisraad, witgoed, kleding, inboedels, antiek, e.d. Tevens gespecialiseerd in woningontruimingen. HET INBOEDELTJE, Koele Mei 10 (Wijk Doornbos), 06-53774366. Geopend: ma van 13 - 17 uur, di t/m za van 11 - 17 uur.

SCHIMMELNAGELS

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser. Na de laserbehandeling worden de nagels geleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

SIERBESTRATINGSPECIALIST ,voor al uw voorkomende werkzaamheden in de tuin, goedkoop,groot of klein,bel voor gratis offerte 0162-692136 of 06-41432592

www.dermcentrum.nl PC problemen ,opnieuw installeren, komt aan huis vanaf €25,verkoop nieuwe PC LET OP Windows XP niet meer ondersteund door Microsoft tel:0611361636

Letop apkkeuring vanaf 21,50 euro ex btw. reperatie met gebruikte of nieuwe onderdelen. tegen zeer lage prijzen. bel voor een afspraak 0765418353.autobedrijf k prescher.

GreenPeel DE SNELLE BEAUTIFIER. Kruidenpeeling bij Omorfia. Kosten: €75,- Een zachte methode voor een mooie uitstraling en vertraging van het verouderingsproces. Kan het hele jaar door en geeft een direct resultaat zonder vervelling. Bel 0638003872 of mail info@salonomorfia.nl

VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar Dorpsstraat 74 - 4861 AD Chaam - tel: 0161-492371 - fax: 0161-491434 *Tuinfrees *Kettingzaag Nieuwstraat 6 - 5126 CE Gilze - tel.: 0161-491999 - fax: 0161-493462 Zie ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachineZie voor ons complete woningaanbod: handel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Schilder / Behanger. (Sier)bestrating - grond Vlooienmarkt: 13 Apr Perfect werk. Snel klaar. Baarleseweg 16 - sloop - riool - opruimen Rijen, Margriethal Tel. 06-34895690 (NL) / Ulicoten - bomen rooien 06013-5199501 (10-16U) 06.53.777.967 04-95233184 (B). 44875441.

www.broeders.com

Jubileum

Fo

rd All T éé ig n ch bi Nu vanaf: €18.995,el j Incl. Sony audio systeem, Climate Control, aa LED Dagrijverlichting,

esta Acne

Netto bijtelling v.a. €93,08 p/m

Ford Fiesta Titanium 5drs 100pk

- SYNC Bluetooth met navigatie - Radio/CD met AUX en USB-MP3 - Climate en Cruise control

- Regensensor en voorruitverwarming

- Parkeersensoren achter

- Spraakherkenning en voorleesfunctie

NORMAAL: € 20.516,NU RIJKLAAR: € 17.995,-

UW VOORDEEL: € 2.521,-

OF VANAF: € 129,PER MAAND!

Rijklaar! Dus inclusief afleverkkten, waxoil en 5 jaar garanne! Betree registratie 2014. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties, vraag een van onze adviseurs naar de voorwaarden. Aanbieding betree vijfdeurs.

Tigchelaar Breda

Minervum 7001/c, 076-5281400 Verkoop & Service

Tigchelaar Etten-Leur Ecustraat 23, 076-5034450 Verkoop & Service

Tigchelaar heee ook vestigingen in Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk.

Tigchelaar Oosterhout Beneluxweg 5, 0162-481400 Servicepunt

www.tigchelaar.nl

r!


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 19

KBS St. Jozef zet zich in voor NL-DOET

Trots op het resultaat.

KBS ST Jozef uit Rijen heeft zich vrijdag 21 maart geweldig ingezet voor NLDoet, de landelijke vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. De groepen 5 t/m 8 hebben die dag voor het goede doel (Stichting Happy Hippo uit Breda) ontzettend hard en met veel plezier gewerkt. Vrijdagmiddag gingen er 238 kinderen aan de slag met verf en kwasten. Margriet Oostrom, initiatiefneemster van de Stichting Happy Hippo, heeft in elke klas verteld over de stichting. “De kinderen waren duidelijk onder de indruk en ook de leerkrachten vonden het indrukwekkend dat de kinderen zoveel vragen hadden en eigenlijk zelfs er

een beetje stil van werden,” vertelt Margriet. Stichting Happy Hippo maakt verjaardagsboxen voor de kinderen van de voedselbank Breda. Deze kinderen kunnen door de financiële omstandigheden waarin hun ouders verkeren geen verjaardag vieren. Soms zelfs zo schrijnend dat ze niet eens kunnen trakteren op school en genoodzaakt zijn om zich

Ouder- & peutergym bij KIOS

Spelen is leren De allerjongsten hebben vaak nog niet het vermogen om opdrachtjes snel te begrijpen en uit te voeren. Hun taalgevoel is nog volop in ontwikkeling. Tijdens het gymmen, leren ze nieuwe uitdrukkingen zoals 'klim erop' of 'er onder door kruipen'. Door beweging komen de begrippen echter tot leven. Als ouder kunt u uw kind daarbij helpen, activeren, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen. Sommige kinderen zullen eerst 'de kat uit de boom kijken', maar na een tijdje van-

zelf mee gaan doen. De kinderen zullen elkaar daarin ook stimuleren. De peuters leren veel van elkaar, ze imiteren en helpen elkaar. Door rennen, ballen, rollen, klimmen en andere speelse oefeningen, ontwikkelen kinderen hun motoriek. Voor kinderen die faalangst hebben of wat 'bangig'

ziek te melden op deze dag. De boxen die Happy Hippo maakt zitten vol met de basisbenodigdheden voor het vieren van een fijne, vrolijke en feestelijke dag. Slingers, ballonnen, vlaggetjes, muffins, rozijntjes, lolly's en pannenkoekmix, limonade, chips, snoepjes, viltstiften, knutselpapier, stickers. En een mooi cadeau uiteraard. De dozen zijn dus feestelijk gevuld, maar de buitenkant is uiteindelijk gewoon saai! “Het is fantastisch dat al deze kinderen van KBS st Jozef uit Rijen de dozen hebben beschilderd. Nu hebben we ontzettend mooie vrolijk beschilderde dozen, gemaakt door kinderen voor kinderen. Toppers zijn het!” Aankomend jaar krijgen de kinderen van de voedselbank deze beschilderde dozen op hun verjaardag uitgereikt vol met feestelijke spullen. Ook de kinderen van St. Jozef kregen tijdens het schilderen nog een leuke traktatie. Aartsen Fruit uit Breda had namelijk speciaal voor die dag 250 verse appels gedoneerd. Happy Hippo wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor een gezellige vrolijke dag en voor de 238 dozen. Margriet Oostrom, stichting Happy Hippo.

zijn, kan gym een goede manier zijn om angsten te overwinnen en grenzen te verleggen. Ze leren er meer te durven en op een veilige manier te bewegen. KIOS heeft al een beweegaanbod voor kinderen vanaf 1,5 jaar. Deze peuters gymmen samen met een volwassene. De lessen worden gegeven op maandagmorgen van 11.00 tot 11.45 uur in de gymzaal van de Schakel onder begeleiding van Anoek Haarbosch. Voor meer informatie kunt u eens kijken op de website van KIOS; www.kiosgilze.nl of contact opnemen met Anoek Haarbosch; anoekhaarbosch@ home.nl of op telefoonnummer 06-25126337.

Leerlingen KBS St.Anna maken van MFA De Molenwiek een pannenkoekenrestaurant

De sfeer werd opgeluisterd met live gitaarmuziek. Op vrijdag 28 maart was het nationale pannenkoekendag. Dat hebben we in Molenschot geweten! Onder begeleiding van maar liefst 15 ouders werd op 13 adressen in Molenschot samen met de leerlingen van groep 1 tot en met 6 gewerkt aan de grootste lichting pannenkoeken ooit. De kinderen zorgden voor vakkundig geroerd beslag zonder klontjes, en bakten daarvan goudgele pannenkoeken. Na anderhalf uur bakken wandelden er uit alle hoeken van Molenschot groepjes kinderen met een flinke portie pannenkoeken op weg naar MFA de Molenwiek. Ruim 350 pannenkoeken werden in de keuken afgeleverd. De leerlingen van groep 7 en 8 hadden samen met het team van Amarant en enkele vrijwilligers de

De leerlingen namen hun lunchtrommels mee naar het restaurant om daar samen met hun opa en oma te genieten van een heerlijke pannenkoek. Groep 7 en 8 zorgden ervoor dat alle pannenkoeken eerlijk werden verdeeld en serveerden de poedersuiker, stroop en drankjes. Ook was er aan entertainment gedacht: een dansje, playback-act en live muziek op de gitaar maakten het plaatje compleet. Wat werd er genoten! Stralende gezichten van jong en oud. Dit bijzondere moment werd door veel opa's en oma's vastgelegd op de foto. Tot slot ontvingen alle moeders een heus pannenkoekendiploma als dank

3 generaties smullen van de pannenkoeken. ontvangstruimte omgetoverd tot een heus restaurant. Vanaf 12.00 uur waren alle opa's en oma's van harte welkom.

voor hun inzet. Pannenkoekendag 2014, een dag om nooit te vergeten en volgens velen voor herhaling vatbaar.

Basisschool De Brakken

Nationale pannenkoekdag

Vrijdag 28 april was het nationale pannenkoekendag en dat was heel leuk! De eerste gasten kwamen om 14.00u de aula van

onze school binnen. We hebben de oudere mensen uitgenodigd. We hadden ook entertainment want leerlingen uit onze klas

speelden een liedje op de gitaar namelijk door Lucas. De mensen werden ontvangen door portiers en ze wezen ook de tafels aan waar de mensen konden gaan zitten. Er waren 10 leerlingen die pannenkoeken aan het bakken waren . Ook hebben een aantal hulpouders meegeholpen. Er stond poedersuiker en flessen met stroop op tafel. We hebben aan de mensen gevraagd of ze de pannenkoeken lekker vonden. Ze vonden het heel lekker en ook de koffie en thee smaakten goed. Na afloop van de middag mochten de mensen ook nog een CD met liedjes uitkiezen en mee naar huis nemen. Enkele mensen kwamen de bakkers nog bedanken en een mevrouw zei: ze smaakten héél goed en ik heb er drie op!

MFA Molenwiek wordt groot pannenkoekenrestaurant.

Kunstpodium de Brakken Op dinsdag 25 maart was het weer zover. De deuren van basisschool de Brakken stonden open voor de jaarlijkse openavond. Met ook dit jaar weer als thema “Kunstpodium de Brakken”. De gangen van de school liepen al snel vol met leerlingen, ouders en opa's en oma's. In alle groepen was er weer van alles te zien wat de kinderen gedurende het schooljaar gemaakt hadden. Er waren zelfs ook een aantal optredens. Dit jaar hadden we een echte garage sale. Omdat volgend schooljaar de bouw van onze nieuwe school start hebben we al het een en ander opgeruimd. Het bedrag wat we hebben opgehaald is voor de inrichting van de nieuwe speelplaats. De ouders konden ook de bouwtekeningen van de nieuwe school bezichtigen. Er was veel belangstelling voor. Op basisschool de Brakken wordt er gedurende het gehele schooljaar aandacht besteed aan verschillende vormen van cultuureducatie. De groepen 3 t/m 8 hebben weer het menu van Kunstbalie gekregen. Dit bestaat uit muziek, dans en drama voorstellingen. Maar ook literatuur projecten en foto tentoonstellingen die roulerend langs de scholen gaan. De groepen 5en 6 gaan dit jaar naar het Chassé theater voor de muziek voorstelling “Musica. In 'Música!' brengen de philharmonie zuidnederland en Kunstbalie in nauwe samen-

werkstuk gemaakt door een leerling uit groep 7. werking 'El Amor Brujo' van de Spaanse componist Manuel de Falla te horen. Voor de leerlingen is dit een geweldige mogelijkheid om kennis te maken met de schoonheid en magische kracht van muziek, uitgevoerd door een voltallig, live musicerend orkest. Verder doet onze school mee aan het project Museumschatjes. De groepen 5 t/m 8 bezoeken dan een museum. De groepen 1en 2 hebben dit schooljaar gebruikt gemaakt van de marktplaats die wij in onze gemeente hebben www.cultuurplaats.nu. Daar kun je een groot aanbod vinden voor culturele activiteiten. Juf Liesbeth is weer een muziek workshop (kinderboekmuziek.nl) komen geven. Zoals je ziet is er

zeker aandacht voor cultuureducatie op onze school. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen en verwonderen. Cultuureducatie geeft een kans en draagt bij aan de brede ontwikkeling en verwondering van de kinderen. Er is niet alleen aandacht voor cultuur tijdens de schooltijden maar ook na school. Dit schooljaar is voor het eerst Art'sCool van start gegaan. Dit zijn naschoolse culturele activiteiten waar kinderen zich voor op kunnen geven. We zijn begonnen met Zumba lessen en hout bewerken. De leerlingen zijn zeer enthousiast. Zo zie je maar, genoeg cultuur op de Brakken. Carola Broeders, Interne cultuur coördinator

werkstuk gemaakt door een leerling uit groep 8.


Afleverbon Afleverbon

Bonnr:Bonnr:

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

Afleverbon Begintijd

Begintijd Eindtijd

PAGINA 20

Eindtijd Pauze

Alphen, N.Br. - 06-25534574

Professionele reiniging van alle soorten stallen. Adres

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

*** Lentekriebels, hooikoorts? *** Kijk voor informatie op www.sabineflake.nl of bel 013 5082790. Klassiek homeopaat. Alphen.

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

huis te huur met berging en overkapping,tuin op t zuiden,luxe badkamer en gezellige tuinkamer in centrum van Gilze! Nieuwstraat 93 info:06-23888336

1 dag WERKEN 1 dag BIJKOMEN EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal tE lEvEn. KijK wat u Kunt doEn op niErstichting.nl

Boomkwekerij Smits teelt op een oppervlakte van ongeveer 120 ha solitaire planten en bomen. Daarnaast houdt ons bedrijf zich bezig met de handel in bomen en planten, waarbij export een belangrijke plaats inneemt. Wegens aanhoudende groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

ALGEMEEN MEDEWERKER BOOMKWEKERIJ (fulltime) De functie bestaat uit de dagelijkse verzorging en onderhoud in onze sterk gemechaniseerde solitairenkwekerij. Daarnaast omvat de functie in de winterperiode het laden en lossen van trailers en het klaarmaken van exportzendingen. Je bent flexibel ten aanzien van het werk en werktijden en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bij gebleken geschiktheid bestaat er de mogelijk om in vast dienstverband toe te treden in het bedrijf.

Neem bij interesse contact op met Johan Smits via emailadres johan@smitsbv.nl.

Boomkwekerij Johan Smits B.V. - Rimpelaar 65 - 5124 RB MOLENSCHOT

Handtekening leverancier

Handtekening klant

Hobbytuin.com geeft informatie over het www.vangompelzonweHandtekening leverancier aanleggen van een ringen.nl Actie zonwetuin voor bloemen, ringen en rolluiken tel. Handtekening vogels, vlinders kikkers leverancier 0416-361575 en libellen. Stop de Ook voor uw screens, bestrating! Handtekening leverancier hordeuren, garagedeuKies voor een groene ren, markiezen en raamleefomgeving. decoratie

CV Ketels, reparatie en Handtekening klant onderdelen. Electrische installaties en materialen Handtekening klant bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Handtekening Tel. 0161-451812 www. klant tscgosens.com info@ tscgosens.com

WAARDEBON: tot e250,- voordeel één gratis glas Hoyalux iD WorkStyle met Hi-Vision LongLife BlueControl

* Bij aankoop van een paar Hoyalux iD MyStyle of LifeStyle V+ multifocale glazen met Hi-Vision LongLife

H A N S

V A N

R O O I J

Hoofdstraat 64 - 5121 JG Rijen - Tel.: 0161-222501 www.hansvanrooybrilmode.nl

Steun ons in de strijd tegen littekens! www.brandwondenstichting.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Onstuimig weer hagel-regen-zon

Roadrunnergilze actief bij de Ultraloop Vorige week zondag waren diverse Roadrunners present tijdens de Ultraloop in Gilze. Deze uitstekend georganiseerde wedstrijd van Stichting de Lotgenoten ging over een prachtig parcours van 10,5 km door de Chaamse bossen. Start voor de teams (maximaal 8 personen lopen samen 62,5 km) was bij Cafe de Tip en start voor de marathon (42 km) , duolopers (samen 42 km) en ultralopers (62,5 km solo) in de versterstraat. Om 10:25 starten de Roadrunners Peter Helmstrijd (marathon), Bogdan (duoloper met Sjef Brouwers) en Crist Hendriks (duoloper met Jacques Kusters), Rob Bosmans met Rolph Dols (duolopers), Chantal Heessels (duoloopster met Yvonne Kusters). Temperatuur was prima – veel beter dan de snijdende kou van vorig jaar. Iedereen was niet te zwaar gekleed. Bijzonder is dat de meeste lopers begeleid worden door fietsers. Het tempo zat er goed in. De ronde ging dus over 10,5 km Start Versterstraat – Bisschop de Vetplein - cafe “de Tip” Raadhuisstraat – Alphenseweg – Kerkstraat – Alphensebaan - Nieuwe Maastrichtsenbaan – Chaamseweg – Horst – Bolberg - Versterstraat – Tip. Crist Hendriks liep een flink tempo 13,3-13,4 km/u - en zou 3 ronden lopen en ik 3 ronden fietsen. Daarna ik 3

PAGINA 21

ronden lopen en Crist 3 ronden fietsen (beiden zijn we in training voor marathon Rotterdam/ Enschede). Rond 11:30 (in de 2e ronde) kregen we een regenbui die over ging in een hagelbui. Brrrrrrrr echt koud vooral voor de fietsers! Ik zou na de 2e ronde stoppen met fietsen en snel naar huis gaan om te douchen en warm te worden – omkleden om vervolgens 3 ronden te lopen. Idem Dito voor Yvonne (Chantal liep eerste 3 ronden). De wisselingen en douches gingen uitstekend en in het 2e gedeelte van de wedstrijd werden ook de 2e lopers getrakteerd op een hagelbui. De teams starten om 10:30 u waaronder team de Faeskes met Frank, Peter, Manon Faes en kinderen/neefjes/nichten. Super! Verder nog een paar teams Roadrunners met Irma Michielsen, Amy van den Broek, Harrie en John van Gestel, Maud Quirijnen, Sijda Brouwers, Mildred Sijlman, William van Trier, Evelien Rijntjens, Noortje van Gestel, Joost Rops, Jerry Koenraad, Tim Braspenning, Ed Lamers, Hans Brouwers, Twan Brouwers. Uit-

eindelijk allemaal opgedroogd aangekomen en heerlijk bij de Tip opgewarmd met een heerlijk biertje of wijntje. De sfeer na de wedstrijd zat er goed in en het werd nog een gezellige avond tot ongeveer 22:00 u. Dank organisatie (o.a. Marcoen Oomen ) voor de prima verzorging! Peter Helmstrijd liep een lage 4:17 er op de marathon super! 1e prijs duolopers – Crist en Jacques 3:11:28 3e prijs Bogdan en Sjef 3: 31:59 6e plaats Chantal en Yvonne 5:33:15. PROFICIAT Alle Roadrunners voor deze knappe prestaties!

F1............................. 18.00 – 19.00 E1............................. 18.00 – 19.00 DB1A....................... 18.30 – 19.30 HA............................ 19.00 – 20.00 HB............................ 19.00 – 20.00 Dsel. + DB1...............19.30 – 21.00 Drec + Hvet..............20.00 – 21.00

Veerse Boys - Gilze........... 14.30u Gilze 2 - Desk 4................. 11.30u Chaam 2 - Gilze 3............. 12.00u Schijf 5 - Gilze 4................ 09.30u Hardinxveld 3 - Gilze 5.... 10.00u Gilze 6 - Boeimeer 7........ .09.30u Bavel 4 - Gilze 7................ 10.00u Gilze Da1 - Bavel Da2...... 10.00u

MAANDAG

WOENSDAG

Kabouters.................15.00 – 16.00 D1............................ 18.30 – 19.30 DC1.......................... 18.30 – 19.30 DB2.......................... 19.00 – 20.00 DS2 + DB1................19.30 – 21.00 Dsel.......................... 20.00 – 21.30

6 april 13.00 E1...............Artemis - R.H.V. vriendschappelijk

vooral natuurlijk ook voor ons 10-jarig bestaan volgend jaar. De uitnodiging is ondertussen uitgedeeld tijdens een trainingsavond en hopelijk zijn jullie in grote getale aanwezig. De datum is ondertussen wel bekend naar ik aanneem: (Goede) Vrijdag 18 april en de avond begint om 20.00 uur. Omdat 31 maart weer een nieuwe opstartgroep begint, zijn zij natuurlijk ook van harte welkom om de sfeer te proeven die heerst in deze oergezellige groep. Groeten van het Comité, Evelien, Peter, Robert en Jerry. Zorg dat je niet te laat bent met aanmelden en graag tot dan.

www.prins-bernhard.nl

R.V. Prins Bernhard Rijen Chantal van Gils met Razzle-Dazzle aan kop tijdens de dressuurwedstrijd op 23 maart in de klasse Z2. En in het weekeind van 12 & 13 april organiseert Stal van Gils een oefen dressuurwedstrijd, geef je snel op! UITSLAG 23 MAART Dat Chantal van Gils en haar Razzle-Dazzle in vorm zijn is ons niet ontgaan, ook tijdens de dressuurwedstrijd op zondag 23 maart te Hippisch Centrum Hulten reden ze aan kop in de klasse Z2. Zo mochten ze twee maal de 1,e plaats in ontvangst ne-

men met in de eerste proef maar liefst 220 punten en in de tweede proef ging er nog een schepje bovenop en reden ze 224 punten bij elkaar! Top gereden Chantal, proficiat met dit mooie resultaat!

OEFEN DRESSUUR 12 & 13 APRIL

Op zaterdag 12 april en zondag 13 april organiseert Stal van Gils in Dorst een oefen dressuurwedstrijd. De kosten zijn 7,50 per proef. Waarschijnlijk word op zondag de hele dag de klasse BB (zonder galop) en B verreden en op zaterdag aan het eind van de dag alle klassen vanaf de L1. Opgeven kan via www.stalvangils.nl Let op: opgeven kan tot 5 april. Iedereen veel plezier & succes. We zien jullie uitslagen graag tegemoet!

Collectanten gezocht voor de Nederlandse Hartstichting

Wandelen is gezond Zoals iedereen weet verbrandt je heel wat calorieën als je een uurtje per dag wandelt. Door te collecteren voor een goed doel werkt u niet alleen aan de gezondheid van een ander, ook aan die van uzelf. In de week van 6

tot en met 12 april aanstaande is het de Nationale Hartweek van de Nederlandse Hartstichting. Wij zoeken in Rijen nog collectanten die ons in deze week willen helpen met collecteren. Dus heeft u de tijd en wilt u ons

Tournooi 35+ (7x7) locatie: Sportpark Verhoven (VV Gilze) RKDSV 35+ - Gilze 35+............ 3-1 Rijen 35+ - Gilze 35+............... 2-1 Gilze 35+ - WSJ 45+.................. 5-1 WSJ 45+ - Rijen 35+.................. 0-2 RKDSV 35+ - WSJ 45+.............. 6-1 Rijen 35+ - RKDSV 35+............ 0-2

Gilze 2 - Irene 58 2........... 14.45u

Road Runner Gilze voor jullie als leden van RRG: Het is alweer 9 jaar geleden dat Jacques met een aantal fanatiekelingen een rondje ging lopen in het mooie Gilze. Het ledental is aardig gegroeid de afgelopen 9 jaar en de laatste jaren is er ook ieder jaar weer een opstapgroep voor de nieuwe aanwas. Groot , klein, jong en oud, het maakt allemaal niet uit, als je er maar plezier in hebt. En over dat plezier gaat ook het feestcomité, dat ieder jaar zijn best doet om een grandioos feest in elkaar te zetten. Ik denk dat we erin geslaagd zijn een mooi onderkomen te vinden, waar we nog vele jaren plezier van kunnen hebben,

UITSLAGEN VRIJDAG 28 MAART 2014

RHV Rrijense Handbalvereniging http://www.rhvrijen.nl Vanaf 31 maart gaan we weer naar buiten:

WEDSTRIJDEN:

Omdat we op woensdag 4 juni a.s. het hardloopgala 2014 in Gilze op de kalender hebben staan, wil ik jullie vertellen over de shirts die we hebben met ons logo van de club en de mooie kleuren van de vlag van Gilze. Interesse: kijk op de website: onder het kopje “informatie”en dan “kleding”: http://www.roadrunnergilze.nl. Het is wel leuk als we met heel veel leden onze club herkenbaar gaan vertegenwoordigen op dag. Voor de prijs moet je het zeker niet laten. Heb je je al aangemeld voor het feest van RRG op vrijdag 18 april a.s.? Neen, dan bij deze nog een woordje van het feestcomité

Beerse boys - Gilze.�����������������.0-0 (Brabant Cup, Gilze wns)

UITSLAG ZATERDAG 29 MAART 2014

27 maart Hvet Avanti - R.H.V...............17-22 29 maart DS1 NOAV - R.H.V. .............22-26 30 maart DS2 Helios - R.H.V. ..............10-18

(foto: Cor de kok)

SENIOREN UITSLAG DINSDAG 25 MAART 2014

RHV Rijense Handbal vereniging

UITSLAGEN:

Harrie en John van Gestel in actie.

Nieuws Voetbalvereniging Gilze

in die week een uurtje helpen, neem dan contact met ons op. Comité Rijen, Jolanda Bollekamp-van Mook, tel. 06-48812632. E-mailadres: iron13052002@hotmail.com

Gilze 2 zaterdag - the Gunners 5... 1-4

UITSLAG ZONDAG 30 MAART 2014 Gilze - Terheijden.................... 1-2

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 5 APRIL 2013 WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG 6 APRIL 2013

JEUGD D3 pupillen kampioen !! Op zaterdag 29 maart behaalden de D3 pupillen het kampioenschap. Met een klinkende 0-10 overwinning in en op Bavel (D6), werd het kampioenschap veilig gesteld. Proficiat!!

UITSLAGEN ZATERDAG 29 MAART 2014 JUNIOREN Tvc Breda A1 - Gilze A1......1-10 Vcb A1 - Gilze A2.................... 3-1 BVV A2 - Gilze A3 wo �������������2-4 Sprundel B1 - Gilze B1............ 5-0 Gilze B2 - Boeimeer B5........... 3-1 Taxandria C1 - Gilze C1......... 1-4 Gilze C2 - Sv Reeshof C3........ 2-5 Tsv Gudok C6 - Gilze C3........ 1-8 Gilze C4 - Beek-Vooruit C4.... 5-3

MEISJES De Raven Ma1 - Gilze Ma1............1-3 Beek-Vooruit Mc1 - Gilze Mc1......1-0 Gilze Md1 - Unitas 30 Md1...........0-7 Best Vooruit Me1 - Gilze Me1.......3-5

PUPILLEN Willem Ii/Rkc D3 - Gilze D..... 0-1 Gilze D2 - Irene 58 D1............ 1-1 Bavel D6 - Gilze D3................0-10 (Kampioen) Vvr D1 - Gilze D4..................... 6-2 Rijen E2 - Gilze E1................... 1-4 Gilze E2 - Rijen E4................... 1-5 Gilze E3 - Baronie E10............. 5-1 Gilze E4 - Riel E3...................... 0-8 Gilze F1 - Wsc F2..................... 3-2 Gilze F2 - Sv Reeshof F3......... 8-0 Taxandria F4 - Gilze F3.......... 3-3 Voab F6 - Gilze F4................... 6-0 Gilze F5 - Vvr F5....................13-0 Sarto F15 - Gilze F6................. 6-2 Gilze F7 - Voab F11................. 3-6 Jeka Mp5 - Gilze Mp1� Uitgesteld

WEDSTRIJDPROGRAMMA WOENSDAG 2 APRIL 2014 JUNIOREN Bvv A2 - Gilze A3.............. 19.30u

PUPILLEN Gilze E1 – Baronie E2........ 18.30u (beker)

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 5 APRIL 2013 JUNIOREN Gilze A1 - Gsbw A2................. 14.45u Beek-Vooruit A5 - Gilze A2.... 13.00u Tsv Gudok A3 - Gilze A3........ 13.30u Gilze B1 - Rijen B1................... 14.45u Gloria Uc B3 - Gilze B2........... 13.00u Gilze C1 - Hilvaria C1............. 13.00u Noad C2 - Gilze C2.................. 12.30u Gilze C3 - Sc T Zand C10....... 13.00u Hoeven C2 - Gilze C4.............. 13.30u

MEISJES Rkdsv Ma1 - Gilze Ma1........... 10.30u Gilze Mc1 - Baronie Mc2......... 11.30u De Fendert Md1 - Gilze Md1.. 12.00u Gilze Me1 - Uno-Animo Me1.. 08.45u

PUPILLEN Gilze D1 - Zigo D1........................13.00u Neerlandia 31 D1 - Gilze D2.......11.15u Gilze D3 - Groen Wit D3..............11.30u Gilze D4 - Unitas 30 D7...............11.30u Wds 19 E1 - Gilze E1....................09.45u Tuldania E1 - Gilze E2.................11.30u Gilze E4 - Ulicoten E2...................08.45u Helvoirt F1 - Gilze F1...................10.30u Gilze F2 - Noad F2........................10.15u Gilze F3 - Nemelaer F3................10.15u Jong Brabant F7 - Gilze F4..........12.00u Gilze F5 - Gloria Uc F4.................10.15u Jong Brabant F12 - Gilze F6........12.00u Gilze F7 - Hilvaria F8....................08.45u Gilze Mp1 - The Gunners Mp1...10.15u

INFORMATIE Via internet kunt u informatie over V.V. Gilze vinden op: www. vvgilze.nl; En u kunt bellen of schrijven met de volgende contactpersonen als u iets te vragen hebt over..... Ook kunt u mailen naar info@vvgilze.nl. Vermeld in het onderwerp de aard van uw vraag, dan wordt de mail doorgestuurd naar de juiste contactpersoon.

Budovereniging Rijen

Geslaagd clubToenooi in de Reeshof Op 23 maart j.l ging Team Taekwondo met 14 man sterk op toernooi bij Taekwondoschool RMG. Het kampioenschap bestond uit drie onderdelen, wel te verstaan Breekplanktest, Taegeuk naar keuze en sparren. Men begon om 10.00 uur met het onderdeel Breekplanken en daarna met het onderdeel Taegeuks, onze taekwondoka's verdienden diverse 1e, 2e en 3e prijzen met deze onderdelen. Na een pauze van 20 minuten ging men verder met het 3e onderdeel: sparren. Zo zie je maar weer dat veel oefenen zijn vruchten afwerpt, ook daar kwam ons team heel goed uit de verf, met diverse 1e,2e en 3e prijzen ging men na afloop van het kampioenschap moe, maar voldaan en trots huiswaarts. Het volgende clubkampioenschap zal in onze eigen dojang

De kampioenen van taekwondo. plaats vinden op 1 juni, wij hopen ook wederom op een grootse opkomst.

Wij bedanken Taekwondoschool RMG voor dit gezellige en leerzame club kampioenschap.

Lente competitie

Rijense Bridge Club Afgelopen donderdag werd de tweede zitting van de Lente competitie met waarlijk lente-achtige temperaturen gespeeld. In deze laatste competitieronde werd door 52 paren prettig gestreden om een goed resultaat neer te zetten. Voor de volledige uitslag en nog meer clubnieuws, zie onze website www.nbbclubsites.nl/club/28017.

GEDEELTELIJKE UITSLAG 2e ZITTING 27 MAART LIJN A: 1. Cocky Martens & Jeanne Heijne.....................67,71 (2). Ans Kin & Allard Eshuis................................56,94 (2). Jan Heijne & Ton Martens.............................56,94 4. Ria de Jong & Tonny Avontuur......................55,90 5. Joke van Gool & Harrie van Dongen..............53,47 6. Triks Manniën & Chris Manniën.....................48,96 7. Willy Roos & Ary van Krimpen.......................48,61

LIJN B: 1. Netty Kuppens & Jan Kuppens.......................64,38 2. Gerard Peerden & Jan Jansen..........................59,38 3. Francien van Roermund & Leen Verweij......57,81 4. Addie de Jongh & Peter de Jongh..................52,50 5. Marij Zopfi & Toos van der Steen..................50,63 6. Jo Jansen & Nol Jansen....................................49,38

7. Antoinette van Brummelen & Henk van Es..48,96

LIJN C: 1. Jan van Gool & Frans van Loon......................62,50 2. Trees Aarts & Annemarie van Mierlo............60,42 (3). Mary van Loosbroek & Irene van Gorkum.54,51 (3). Imma Joosen & Riet van der Steen..............54,51 5. Riek Dikker & Anny Evers................................52,08 6. Henny Starink & Toos Kamminga..................51,04 7. Jeanne Dooremalen & Jenny Karstens..........50,00

LIJN D: 1. Marij Sibon & Jacques van Tilborg.................63,47 2. Ria van Berkom & Theo van Berkom.............62,68 3. Dimphy Graafmans & Ton Verheijden..........62,33 4. Jeanne Paymans & Jan Adriaanssen..............53,23 5. Jeanne Theeuwes & Kees Seelen....................50,42 6. Ger van Enschot & Elly van der Ven..............49,76 7. Ria Nelemans & Ad Nelemans........................48,44

AFMELDEN: Vóór donderdag 12.00 uur via onze website (www.nbbclubsites.nl/club/28017) of telefonisch bij Chris Manniën: (013) 5714510.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 22

TE KOOP AANGEBODEN OPEN HUIZEN ROUTE: 5 APRIL 2014

Caravans/Campers gevraagd! CARAVANS GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

• RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop

U bent van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur Hertogenstraat 8, Rijen vraagprijs: € 139.500,= k.k. direct opleverbaar

- Doornbos 9, Rijen - Wouwerbroek 45

Liesbeth Tilanusplein 31, Rijen vraagprijs: € 299.500,= k.k. direct opleverbaar

vraagprijs: € 185.000,= k.k. vanaf prijs: € 399.000,= k.k.

Voor meer informatie: www.rolandjansenmakelaars.nl Hoofdstraat 97, Rijen telefoon 0161-224618 • Verkoop • Aankoopadvies • Taxaties • Gratis waardebepaling Informeer naar onze voordelige tarieven Hoofdstraat 97 - 5121 JC Rijen - tel. 0161 - 224618 - info@rolandjansenmakelaars.nl

www.rolandjansenmakelaars.nl

Gazonmaaiers verkoop / reparatie / onderhoud Smits Machine Agricole dorpenbaan 4, 5121 dG rijen (nL), tel. 0161-225106, Fax 0161-220871

www.smits-rijen.nl

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618 Tilburgseweg 43, Oosterhout Zondag open Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

Ambulant kapster, bij U aan huis! Dames, heren, kinderen. Knippen, verf, watergolf, permanent. Ook op ma-d-wo avond! Tel: 06-21558173 Tot horens! Karin.

StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl

Rioolservice Peeters Molenschot.Voor het ontstoppen van uw riolering, camera-inspectie en opsporing van buitenriolering. Tel. 0161-413740 / 0648404076

Pedicuresalon.Agnes. Voor een goede behandeling voor uw voeten. Prijs €22-.Provoet aangesloten .Hof van rassegem 7 . Rijen. Telefoon0161-231191 \ 06-41309326

INVULLEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 0161-49 25 08 of kom langs aan de Bredaseweg 4 te Chaam. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € 1,95/m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, door- en inzaaien, aanrollen, meststoffen, graszaad. thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)13-5079954.

**SCHILDERWERK** gevraagd binnen en buiten. ook voor al u Texwerken, gegarandeerd vakwerk. LAGE PRIJZEN !!!! Bel 06-28912478 of stuur een mail naar cor-2012@hotmail.com

Erkend installatiebedrijf René v.d. Avoird, Tuinstr. 14, Rijen. Voor gasinstallaties, waterinstallaties, loodgieterswerk, sanitair, dakbedekking, centrale verwarming. tel. 0161226346. www.avoirdinstallatie.nl

Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696.

Frans van den Mosselaar autorecycling & autodemontage b.v.

Vakkundige en snelle reparaties aan uw koelkasten, diepvriezers, wasmachines en drogers enz. W. v.d. Heijden, Stationsstraat 62, 5121 EE Rijen. tel. 0161222849. Ook verkoop van huishoudelijke apparaten.

30jaar

4 4-201

Het adres voor al uw oude auto’s en wrakken. Tevens ontvangt u een RDW erkend vrijwaringsbewijs. Auto’s worden opgehaald in de regio. Ook uw adres voor gebruikte auto-onderdelen. Openingstijden: maandag/vrijdag 08.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 17.30 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

Watertorenstraat 6 - 5102 aG DonGen telefoon: 0162-312971 - fax: 0162-318686

ZONDAG 6 APRIL OPEN

198

nEDErlanD iS ToE aan EEn niEUwE ElEKTriSChE fiETS.

FAUTEUILS NERGENS GOEDKOPER! LAAGSTE PRIJSGARANTIE.

MAATWERKSTOELEN Maten s - m - l 2-motorige sta-opstoel keuze uit 15 kleuren.

Van 1645,- Nú voor...

795,-

De giant prime met de middenmotor van yamaha.

Relax fauteuils in stof en leder in klassiek en moderne modellen. Wij leveren alle merken stoelen gegarandeerd goedkoper.

€ 2.499

Al vanaf €

nieuw!

Jong-wonen is een moderne serie stoelen voor de jeugdige tv kijker die lekker onderuit in zijn stoel wil genieten.

Easy-swing

prime E+ 1 Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met Shimano rollerbrake remmen. Gewicht: 22,4 kg (excl. accu) Actieradius: Tot 150 km*

syncdrive midden - Kracht: - Gewicht: - Koppel:

250 W 3,5 kg 60 Nm

Rijwielhandel Pastoor Gillisstraat 28 5121 CE Rijen Tel.: 0161-223523

ride life. ride giant.

energypak achter | power - Capaciteit: 400 Wh (36V, 11,1 Ah) - Actieradius: tot 150 km

ridecontrol - LCD-display

* De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De adviesverkoopprijs is exclusief afleverkosten en verwijderingsbijdrage.

is modern zitcomfort ten top. Met de mooiste rvs accenten en de beste leer kwaliteiten, ook hier geldt... nergens voordeliger!

Geheel leder, 2 motoren en uit voorraad leverbaar

Ook voor de mooiste Relax banken kunt u bij ons terecht. PRIJS GARANTIE: wij leveren alle merken sto elen altijd goedkoper . Vraag gerust bij ons een offerte…

295,-

OP STA stoelen zijn fauteuils die u helpen met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta. Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’! Normaal 1795,-

Nu 795,-

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945 (vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

rt SpoSport

PAGINA 23

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Countryrun 12 april in Gilze

Achtste ultraloop gilze:

Road Runner Gilze Allereerst feliciteren wij onze trainer Gerard Veroude met het behalen van het diploma basis looptrainer 3 van de Atletiekunie. Super, geniet er van Gerard. Dan een bijzondere run in Gilze op 12 april a.s. “Beste Roadrunners, Nu de voorjaarszon weer volop actief is, worden door veel hardlopers plannen gesmeed voor het komende hardloopseizoen. Sommigen kiezen hierbij voor veel wedstrijden, anderen geven de voorkeur aan gewoon lekker een rondje hardlopen. Altijd goed natuurlijk! Graag attenderen wij jullie op een speciaal evenement, dat op zaterdag 12 april in Gilze plaatsvindt! Op die dag wordt namelijk

de Countryrun gehouden. Dit (eenmalige) bijzondere evenement wordt georganiseerd door roadrunster Amy van den Broek en haar collega Carla Verduijn. Beide dames hebben in hun directe omgeving helaas te maken gehad met de vreselijke ziekte kanker en de volledige opbrengst van de Countryrun is bestemd voor de strijd tegen deze ziekte. Als bestuur van RoadRunnerGilze steunen we dit initiatief van harte. Wat is er zo bijzonder aan de Countryrun? Deze loop voert – om haar naam eer aan te doen – voor een groot deel door het buitengebied van Gilze. Je kunt kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. De

Countryrun kan als wedstrijd worden gelopen (de tijden worden geregistreerd en er is een prijsuitreiking), maar is vooral ook voor de recreatieve lopers bedoeld. De Countryrun start op zaterdag 12 april om 17.00 uur en de Countryparty vindt aansluitend plaats in café De Tip. Meer informatie vind je op www. facebook.com/alpeduzes2014/ teamzorgvoorzorg. Namens het bestuur van RoadRunnerGilze, Jacques Kusters.” Veel succes dames en dat er maar veel lopers komen om jullie te steunen. Vrijwilligers en supporters zijn natuurlijk ook altijd nodig.

Clubkampioenschappen senioren 2014

Tennisclub CASH Van zondag 16 maart tot en met zondag 23 maart zijn bij tennisclub Cash de clubkampioenschappen senioren gespeeld. In vergelijking met het vorig jaar hadden er helaas minder leden zich voor dit toernooi ingeschreven, in het totaal 149 deelnemers. Zij speelden in het totaal 153 wedstrijden. Ook dit jaar was er aan het toernooi een speciaal thema verbonden, namelijk “Wij gaan voor goud”. Voor aanvang van de eerste wedstrijd kreeg iedere deelnemer een gouden chocolade medaille met de tekst “Succes”. De weergoden waren het toernooi goed gezind. Er viel af en toe wel regen, maar alle wedstrijden konden gespeeld worden. Door de deelnemers werd fanatiek en sportief gestreden om in de verschillende categorieën de titel binnen te halen. In de hoogste categorie bij de heren werd Thars Labee kampioen, hij won van Rick Terhorst. Bij de dames werd Floortje Brouwers clubkampioene. Een knappe tweede plaats was voor Marloes Luijten. Op zondagmiddag rond 5 uur vond in het paviljoen de prijsuitreiking plaats. Namens de toernooicommissie nam Iris Noy het woord. Allereerst feliciteerde zij namens Cash Karien Theeuwes met haar nationaal kampioenschap 2014 in zowel de dames enkel 55+ als de gemengd dubbel 55+. Vervolgens bedankte zij Annemiek, Jos en Silvia voor de hulp bij de organisatie. Natuurlijk werden ook de barcommissie en baanonderhoudscommissie evenals de sponsoren Rabobank, Jumbo Rijen, Smaak, Everything Sweet en Heidi bloembinderij bedankt. Vervolgens kregen alle finalisten in de verschillende categorieën, evenals de winnaars van de 3e en 4e plaats de prijzen uitgereikt. Hierna sprak de kersverse clubkampioen Thars Labee namens de deelnemers een kort dankwoordje. Zowel de organisatie als de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi. Hopelijk doet

Thars Labee en Floortje Brouwers iedereen volgend jaar weer mee! Alle finalisten gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

UITSLAGEN HE 8 1. Freek Tolsma 2. Michel van der Sanden 3. Merijn Kuppens 4. Robert Saak

GD7

1. Kim Broeken en Jos Frijters 2. Roger van Berkom en Marieke Hesemans 3. Freek Tolsma en Hanneke Bindels 4. Joop van Esch en Eugenine Kock

DD7

1. Jeannette Rutten en Els Wouters 2. Iris Noy en Lenny van Pelt 3. Kristel Dieden en Karin Jongh 4. Toos Bakx en Annie van Stiphout

HD7

1. Joop Adriaansen en Peter van Breugel 2. Kees de Been en Marc Reiber 3. Jan Severijns en Stefan Leppens

DE7

1. Orsi Dudik 2. Desiree Bierings

HE7

1. Jan Soeterboek 2. Thomas Woppenkamp 3. Hans Prinssen 4. Robert Bierings

GD6

1. Marjan van Rijthoven en Wim Smeekens 2. Jeanne van der Heijden en Jan van der Schoof

3. Monique Voermans en Wim Kuijten 4. Annelies Martens en Ton van Overveld

DD6

1. Helene Hoogland en Helene Peerden 2. Suzanne Biemans en Babette Rops 3. Kim Hendriks en Marieke Hesemans 4. Orsi Dudik en Silvia Klaassen

HD6

1. Dirk Kruijssen en Sander van Oijen 2. Paul Bogers en Marco Lurings 3. Ad Biemans en Co Poulus

HE6

1. Merijn Meeusen 2. Glenn van Riel

HE5

1. Werner Marijnissen 2. Ewout Sanders 3. Ron van Riel 4. Niek Aben

HD41.

Peter Grijspaardt en Werner Marijnissen 2. Rob Kuijten en Ron van Riel

DD3

1. Linda Josten en Ellen Spitzen 2. Mirjam van Boesschoten en Hanny Breel

HE4

1. Thars Labee 2. Rick Terhorst

DE3

1. Floortje Brouwers 2. Marloes Luijten

KBO Bridgeclub Gilze W-groep UITSLAG CROCUS 08 - 26 MAART GELE LIJN - 14 PAREN

1. Annie van Beek & Jos van Beek...................... 59,72 2. Jo Link & Jos van Engelen................................ 59,38 3. Jan Goeijers & Piet Timmermans................... 56,94 4. Riet vd Boogaart & Mariola Verstappen........ 55,90 5. Annemiek Cornelissen & Henk de Bruijn..... 54,86 6. Corrie van Hoof & Jeanne Paulissen.............. 53,82 7. Jeanne Manniën & Marij Wagemakers........... 49,65 8. Willy Aarts & Nel Verheijen............................. 48,96 9. Joke Bastiaansen & Anny van Gool................ 48,26 10. Martha vd Boogaart & Riet Pelkmans.......... 46,18 11. Elly Ensing & Lies Renne................................ 43,75 12. Maaike Riemslag & Nel Willemse................. 43,06 13. Riet van Leijsen & Riet van Opstal............... 41,32 14. Mia van Boxel & Riet Govers......................... 38,19

RODE LIJN – 9 PAREN

1. Naan van Gestel & Jeanne Swolfs................... 66,67 2. Joke Hendrickx & Wim Wouters..................... 58,33 3. Annie Boemaars & Jo Broers........................... 56,67

4. Tilly van Gool & Piet Noyens........................... 50,00 5. Marie-José v Dongen & Leny v Nunen........... 45,00 6 Joop de Jonge & Toon Timmermans.............. 44,44 7. Rineke Jacobs & Antoon van Dongen........... 44,17 8. Ria van Gils & Diny vd Ouweland.................. 43,06 9. Kokkie de Kok & Rien Kuipens....................... 42,50

KBO BRIDGE IN 'T TREFPUNT AGENDA: Maandag 31 maart om 13.30 uur 2e oefenmiddag met herhalingslessen in 't Trefpunt. Lente- 01 op 2 april, Lente-02 op 9 april, afmelden woensdag vóór 13 uur liefst per mail bij Mariola Verstappen. Op 16 april Paasdrive (individueel inschrijven!).

kaarten

UITSLAG KAARTMIDDAG VRIJDAG 21 MAART DAGPRIJS

1. dhr. C. Verheijen ..................295 pnt 2. dhr. J. van der Werf .............237 pnt 3. mvr. E. Vissers ......................228 pnt 4. mvr. T. Buijs ..........................214 pnt 5. mvr. J. Doremalen ...............212 pnt

POEDELPRIJS;

mevr. N. Hultermans 143 pnt

VOLGENDE KAARTMIDDAG: vrijdag 4 aprilt a.s.

2500 euro voor het goede doel! Op zondag 23 maart 2014 werd voor de achtste keer de Ultraloop Gilze georganiseerd. De lopers wacht een ultieme conditieproef een ultraloop van 62,5 km. Solo of in estafettevorm of 'slechts' een hele marathon (42,195 km). Na een aanvankelijk zonnige start wint de bewolking en de regen het gevecht met de zon. Hierdoor is het de rest van de dag wisselvallend weer, met zon en regen rond de 10 graden. Het parcours, van iets meer dan 10 km, ligt er schitterend bij. Een aantal vrijwilligers hebben het parcours voorzien van bewegwijzering en verkeersregelaars zorgen dat het parcours kort voor de start verkeersvrij is. De verzorgingsposten zijn ingericht, de wedstrijd kan beginnen. Ruim tweehonderd hardlopers hebben zich ingeschreven voor deelname aan de Ultraloop in Gilze, 14 deelnemers kiezen ervoor deze extreme uitdaging solo te doen. Het is daarom bij de start een drukke, maar vooral gezellige boel! Voor een aantal teams, die dit jaar deelnemen aan de Roparun, is dit een goede gelegenheid om de afstand in estafettevorm te trainen. Om 10.25 uur gaan de marathonlopers van start. Omdat de start van de deelnemers aan de marathon enkele honderden meters voor de start van de teams en de sololopers ligt worden zij bij de start-doorkomst van de teams en de sololopers nog eens extra aangemoedigd. Vijf minuten later om 11.30 uur starten de sololopers en de teams. Het veld rekt zich op de Alphensebaan al aardig uit, voorop het team van de winnaar van vorig jaar de Biestraatlopers. Zij worden kort gevolgd door het team wat vorig jaar tweede eindigde Fysiomaatwerk Gilze en het team van 't Halvezolenlijntje. Tijdens de doorkomst wordt al duidelijk dat een snelle tijd voor het team van de Bieststraatlopers mogelijk is. Eén voor één passeert men de doorkomst, na

start Ultraloop wat drinken en eten vervolgen de deelnemers hun weg. Er wordt hard gelopen door het team van de Biestraatlopers wat resulteert in een tijd van 3.16,28 uur. Elf minuten later komt als tweede team Praktijk Postuma over de finish, het team van 't Halvezolenlijntje eindigt als derde in een tijd van 4.31,15 uur. Ook individueel wordt goed gepresteerd door Jeroen Romeijn. De winnaar van de Ultraloop in 2009 is dit jaar weer het snelst op de Ultraloop. Hij was al na 4.23,31 uur weer terug voor Café de Tip. Romeijn kende na zes lussen van ruim tien kilometer ruim 59 minuten voorsprong op Deploe Gino en ruim een uur op Sjaak Bus. Het was een spannende strijd bij de marathon. Patrick Vandebeek en Johan Watthy uit België komen nagenoeg samen over de streep in een tijd van 2.57,14. Na het bekijken van de finishfoto wordt Johan Watthy geklasseerd als Tweede. De derde plaats is voor Benny van Genechten. De eerste plaats bij de dames is voor Jannet Lange in een persoonlijk record van 3.27,10 uur, zij wordt gevolgd door Gertie Theunissen. De derde plaats is voor Lineke van der Sneppen. In het totaal werd 2500

euro bijeen gebracht voor ons doel, de verwendag, zaterdag 17 mei, voor kinderen met een ouder met kanker. Alles zal plaats vinden op Safaripark Beekse Bergen. “Mede dankzij de inzet van alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors was het een fantastische dag”. Namens het bestuur van stichting de Lotgenoten willen wij iedereen bedanken voor hun inzet en hopen jullie volgend jaar te begroeten bij onze 9e Ultraloop Gilze. Kortom: een fantastische dag, het was geweldig.

UITSLAGEN: MARATHON: Peter van Meerveld 3.41.43 11e pl. Rijen Peter Helmstrijd 4.17.25 16e pl. Gilze

DUOLOPERS: Duo Runnersworld Tilburg 3.11,28 1e pl. Berry en Lonneke Blankers 3.29.01 2e pl. Bogdam Klimowicz en Sjef Brouwers3.31,59 3e pl. Yvonne Kusters en Chantal Heessels 5.33,15 6e pl.

TEAMS: Biestraatlopers 3.16,44 Praktijk Postema 3.27.10 De Faeskes 5.18.43 de Ultra's 5.28,00 Sporty's 5.34.43 de Snavelaars 6.00.26 de Spiridonna's 6.10.26 Zodoedede 6.11,12

1e pl. Gilze/Spiridon 2e Gilze 8e Gilze 9e Gilze 11e Gilze 13e Gilze 15e Rijen 16 e Gilze

Best bezocht Dart ranking van deze regio, met darters bekend van tv en regio

Bonaparte Rijen single dart ranking AS Zaterdag 5 April 2014 is er wederom een Single Dart Ranking Toernooi. Om hier aan te deel te mogen nemen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Voor op de Finaledag staat een gegarandeerde geldbedrag van €2500,-

Heb je zin om een potje te darten onder het een genot van een drankje, dan hoef je niet perse lid te zijn van een dartclub of -vereniging. Dus kom gerust een een potje darten,of kijken. Cafe Bonaparte Hoofdstraat 11

TennisClub Cash

KNLTB Landelijke Open Tennisdagen jeugd bij TC Cash een groot succes Afgelopen week waren de KNLTB Landelijke Open Tennisdagen. Met veel enthousiasme zijn onze trainsters Karien en Frederieke de scholen ingegaan om kinderen tijdens de gymlessen kennis te laten maken met tennis. Er werd de hele week getennist in de gymzalen maar er is ook getennist op de onze eigen banen door een aantal scholen. Daarnaast konden alle kinderen van Rijen ook deelnemen aan de straattennislessen op het Burgemeester Sweensplein. Heel veel enthousiaste kinderen werden nog enthousiaster en kwamen iedere dag terug. Het slot van de deze open dagen werd gevierd op de banen van TC Cash op woensdagmiddag. Zo'n 45 kinderen hebben meegedaan aan de tennisclinic! We hadden geweldig mooi weer zodat de kinde-

– Rijen. Tel: 06-53892390 (na 14:00) Openingstijd cafe vanaf 16:00 uur Aanvang inschrijving: 19:15 uur. tot en met 19:45 Starttoernooi: ± 20:00 uur.

SeniorenVereniging Rijen KAARTUITSLAGEN VAN 26 MAART 2014

37 PERSONEN BIJ HET RIKKEN 1. Antoon Stoopen .... 199-00-199 pnt. 2. Sientje Martens....... 189-00-189 pnt. 3. Thea van Oirschot.. 185-00-185 pnt. 4. Jacqueline van Lisdonk.184-00-184 pnt. 5.Jos van de Korput... 168-07-161 pnt. 17 PERSONEN BIJ HET JOKEREN 1. Francien Peeters..................... 51 pnt. 2.Riet Aertse................................ 52 pnt. 3. Riet Jansen............................... 56 pnt. 4. Harrie Mallens......................... 61 pnt.

Volgende kaartmiddag 02-04-2014

BRIDGE-UITSLAGEN VAN 25 MAART 2014 LIJN A ren veel hebben kunnen tennissen op de echte banen van onze club. Na het tennissen was het tijd voor pannenkoeken en poffertjes. Wat was het een heerlijke week met een super afsluiting op de banen van TC Cash. We hopen dat we deze enthousiast kinderen allemaal terug gaan zien bij TC Cash! Tot snel! Groetjes van Karien, Frederieke en de jeugdcommissie Voor meer informatie bezoek onze website www.tccash.nl en kijk onder het kopje 'lid worden' of stuur een mail naar tc@tccash.nl.

1 Ada Frijters & Joke de Nijs....... 62,96 2 Cis Haagh & Ria van Dongen... 57,41 3 Tonny Avontuur & Jan Heijne.55,56 4 Annie Janssen & Henk Janssen...54,17 5 Ans Schoormans & Willemien Willemen.... 52,78

LIJN B

14 Marij Zopfi & Nettie van de Loo...... 35,65 1 Antoinette Jansen & Koos Jansen..... 72,22 2 Ria Roovers & Ton Hoppenbrouwers...59,03 3 Ria van Berkom & Theo van Berkom.53,47 4 Toos Tuijtelaars & Piet Tuijtelaars... 52,78 5 Jan Hendrickx & Jan Trots................. 48,61

LIJN C

1 Fien van den Brekel & Loes Villevoye....63,44 2 Nettie van de Loo & Mieke Theuwes......61,22 3 Trees Peerden & Corrie Brouwers..........59,18 4 Elly van der Ven & Ger van Enschot......56,78 5 Ria Berkelmans & Tiny Berkelmans.......53,88


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

rt SpoSport

PAGINA 24

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Op woensdag 9 april 2014 in Rijen

4e Leemputtenloop van AV Spiridon Op woensdagavond 9 april houdt atletiekvereniging Spiridon uit Gilze en Rijen voor de 4e maal de Leemputtenloop door het unieke bosgeboed van Boswachterij Dorst. De Leemputtenloop is nabij het clubgebouw van AV Spiridon in Rijen, waar start en finish plaatsvinden. De verschillende routes voor hardlopen, Nordic Walking en sportief wandelen lopen door het prachtige bosgebied van Boswachterij Dorst. Om 19.30 uur is de start van de 5 en 10 kilometer hardloopwedstrijd. Ook kan er dit jaar om 19.25 uur gestart worden voor een Nordic Walking- en Sportief Wandeltocht van 5 km. Voor Nordic Walking is

er bovendien een wedstrijd over 5 km. Nieuw dit jaar zijn geldprijzen voor de snelste 3 mannen en vrouwen bij de 5 en 10 kilometer hardlopen. Ook kunnen geldprijzen worden verdiend als de huidige parcoursrecords worden verbeterd (zie website). Bij de Leemputtenloop hebben we alle kilometerpunten onderweg duidelijk aangegeven en is bij de 10 km onderweg een drankpost aanwezig. Als herinnering kunnen deelnemers aan

Zondag 28 september 2014

Sarahdag in Gilze Dit jaar zal voor de 7e keer op de laatste zondag van september een Sarahdag worden georganiseerd in Gilze.

het hardlopen hun eigen finishcertificaat met persoonlijke foto downloaden. Ook kunnen deelnemers dit jaar (gratis) een persoonlijke finishvideo bekijken. Kijk op www.leemputtenloop.nl voor meer informatie en het inschrijfformulier. Voorinschrijving is mogelijk t/m dinsdag 8 april voor slechts € 3,00. Na-inschrijven op 9 april kost € 4,50. Op de website kun je het 10 kilometer parcours ook alvast virtueel verkennen middels een youtube-video. We zien je graag aan de start op woensdag 9 april in Rijen.

3e klasse 24-03-2014 Maandag 21.00 3x Niks - fc Gosa...................................................10 - 1 2e klasse 24-03-2014 Maandag 22.00 Zv Embee & Schoenmakers - Verstappen Firetech........ 6 - 2

2e klasse 26-03-2014 Woensdag 21.30 ZVVZ/Boekweit Fin. Diensten - de Heeren van Rijen.3 - 4 2e klasse 26-03-2014 Woensdag 22.30 Autoschade Kemmeren - Hair & Looks.............. 7 - 5 2e klasse 29-03-2014 Zaterdag 18.00 Knippen bij Yvonne - Zvv Estudiantes............... 3 - 9 1e klasse 29-03-2014 Zaterdag 19.00 M&M Nagels - de Been Automaterialen.............. 4 - 4 1e klasse

Uitslag van de 2e zitting van de 4e ronde. Gespeeld door 24 paren.

A-LIJN

1 Harrie vd Nieuwelaar & Jeanne vd Nieuwelaar. 64,42 2 Cissie Laureijssen & Willie Rovers....................... 61,17 3 Alex Emmen & Hans Heltzel................................. 57,42 4 Anny Evers & Harrie van Schaik........................... 55,42 5 José Aarts & Carla vd Buijs................................... 49,57 6 Christel Aarts & Toos Aarts.................................. 48,58 7 Riet vd Boogaart & Jeanne Manniën.................... 45,08 8 Willy Aarts & Corrie van Rijswijk......................... 44,33 9 Bert Cornelissen & Adriaan Timmermans......... 43,91 10 Mieke vd Louw & Mary Wagemakers................. 43,75 11 Annemiek Cornelissen & Corry van Roozendaal...... 43,08 12 Margriet Heltzel & Ellie Emmen............................ ????

1 Rina Klijs & Martha v.d. Boogaart........................ 68,75 2 Jeanne van Opstal & Nel Willemse....................... 56,25 3 Jeanne Swolfs & Jeanne Paulissen....................... 54,58

ten en gedronken, herinneringen opgehaald en veel gelachen. Dus word jij dit jaar 50 (geboortejaar 1964) en ben jij geboren of woon je nu in de gemeente Gilze-

UITSLAGEN COMPETITIE:

29-03-2014 Zaterdag 20.00 Galvanitas Sport - Besterds / fysio Quirijnstok.4 - 7 1e klasse 29-03-2014 Zaterdag 21.00 Balk Installaties - Good Old Boys........................ 1 - 4

PROGRAMMA HYPOTHEEKSHOP RIJEN BEKER: Maandag 20.00 Zv Embee & Schoenmakers - M&M Nagels Maandag 21.00 Balk Installaties - Rijens vat / Govers verz. Maandag 22.00 Huisveld Schilderwerken - Verstappen Firetech Woensdag 19.00 Hair & Looks - Good Old Boys Woensdag 20.00 Besterds / fysio Quirijnstok - Galvanitas Sport Woensdag 21.00 Zv dn Dreef - de Been Automaterialen Woensdag 22.00 ZVVZ/Boekweit Fin. Diensten - Knippen bij Yvonne Donderdag 22.30 Govers verz. / Avia - de Heeren van Rijen

Bridgevereniging Gilze Regionale biljartcompetitie

B-LIJN

Al 6 jaar hebben Sarah's uit onze gemeente een superleuke dag beleefd. Op deze dag worden leuke activiteiten gepland, waarbij natuurlijk ook lekker wordt gege-

Stichting Zaalvoetbal Rijen

Rijen, dan kun je je aanmelden tot 1 juni a.s. via het emailadres: sarahdaggilze@hotmail.nl. Vermeld hierin je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Het programma blijft een verrassing, maar er wordt nu al weer hard aan gewerkt om er een

4 Roelie Abbring & Anneke Marinus....................... 51,25 (5) Anton van Hoek & Rien de Jager....................... 50,83 (5) Guus de Jong & Anneke de Jong........................ 50,83 7 Elly Ensing & Joke Hendrickx................................ 49,58 8 Toon Timmermans & Jan Goeijers...................... 47,92 9 Ria Wijnen & Hannie de Vet.................................. 45,83 10 Wiesje Aarts & Peter Paul Aarts.............45,42 109,00 12 Adje Hendriks & Jo Marinus................................. ???? 11 Piet Timmermans & Betsy Timmermans......... 42,08 12 Adje Hendriks & Jo Marinus................................ ????

AGENDA: 01 april, Vrije bridge 08 april, zitting 3 van de IV ronde 15 april, zitting 4 van de IV ronde

leuke dag van te maken, waarop met veel plezier kan worden teruggekeken. Dus meld je gelijk aan en zorg dat je zondag 28 september vrij houdt. Het maximaal aantal deelnemers is 50 en vol=vol. Na de sluiting van de inschrijftermijn ontvang je meer informatie.

2013 - 2014 PROGRAMMA 1 APRIL geen grap. Kot 1 – Bavel 1 Riel 1 – Chaam 1 Rijen 1 – Alphen 1 Gilze 1 – Baarle 1 Bavel 2 – Kot 2 Chaam2 – Riel 2 Alphen 2 = Rijen 2 Baarle 2 – Gilze 2

UITSLAGEN 25 MAART Alphen 1 – Kot 1 52,42 – 56,18 Baarle 1 – Riel 1 52,03 – 54,37 Bavel 1 – Rijen 1 50,44 – 55,69 Chaam 1 – Gilze 1 57,95 – 43,34 Kot 2 – Alphen 2 55,28 – 53,11 Riel 2 – Baarle 2 51,38 – 50,37 Rijen 2 – Bavel 2 54,63 - 51,72 Gilze 2 – Chaam 2 55,84 – 46,69

STAND PER 25 MAART 1 Alphen 1 2 Rijen 2

150 150

1341,09 1336,28

3 Riel 2 4 Gilze 1 5 Baarle 2 6 Rijen 1 7 Bavel 1 8 Bavel 2 9 Alphen 2 10 Gilze 2 11 Kot 1 12 Chaam 1 13 Riel 1 14 Chaam 2 15 Kot 2 16 Baarle 1

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

1330,40 1315,04 1313,80 1307,96 1306,68 1303,12 1300,52 1299,80 1292,70 1291,02 1281,98 1266,01 1241,97 1235,87

PROGRAMMA 8 APRIL Bavel 1 – Gilze 1 Chaam 1 – Kot 1 Alphen 1 – Riel 1 Baarle 1 – Rijen 1 Gilze 2 – Bavel 2 Kot 2 – Chaam 2 Riel 2 – Alphen 2 Rijen 2 – Baarle 2


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

rt SpoSport

PAGINA 25

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

mensport Gilze

Wintercompetitie zit erop voor Gilse menners

Luke Geerts, één van de organisatoren van de in-outdoor Gilze komend weekend

De recreatiemenners Etten-Leur en V.T.R. Prinsenbeek waren verantwoordelijk voor de laatste wedstrijd in de WestBrabant Regio Indoor Wintercup 2014. Zondag 23 maart reisden de menners met hun aanspanning nog eenmaal af naar Zundert, waar een tactisch indoorparcours voor ze klaarstond. Vier wedstrijden moesten er gereden zijn, waarvan de drie beste resultaten meetelden in de einduitslag van deze aparte wintercompetitie. Het was een afweging die winst of verlies kon opleveren. Voorzichtig en veilig rijden of volle bak erin en kijken waar het schip strand. Secuur bochtenwerk en snelheid maken op de lange lijnen, dat waren de vereiste

van de parcoursbouwers. Kees Thielen koos voor de aanval bij de enkelspan pony's en deze aanpak werd beloond. Hij zette samen met groom Eric van den Heuvel en zijn pony Levita de snelste, foutloze tijd van de dag

Balen, Balen, Balen: Rijen 1 doet zichzelf te kort Een schitterende voorjaarsdag. Vele van onze trouwe supporters waren op de fiets naar Berkel Enschot gekomen. Rijen speelde daar de inhaalwedstrijd tegen Jong Brabant. De wedstrijd kwam langzaam op gang. Het was een hobbelig veld, dus zekerheid in de passing was geboden. Het was een voorzichtig begin van beide teams, waarbij JB voortdurend de lange bal speelde. Van beide kanten waren er wat plaagstootjes. Rijen kwam beter in het spel. Er was eerst een kans van Freek, maar die ging huizenhoog over. Daarna was het de keeper , die een inzet van Freek goed pareerde. De rebound van Thom werd ook gekeerd. Even later kreeg Paul een goede kans, maar zijn inzet werd gepareerd door de keeper. Na een half uur liep Dirk Aben tegen een gele kaart op, toen JB goed omschakelde. Jong Brabant had in de eerste helft een goede kans, die uit de corner werd naast gekopt. Rijen domineerde de laatste 10 minuten van de eerste helft. Thomas Dols kreeg al een kans, maar vergat in te schieten. Net voor rust werd een aanval opgezet door Dirk Aben. Over een aantal schijven kwam de bal bij Thomas. Die passeerde zijn tegenstander en gaf de bal goed voor aan Freek, die terugspeelde op Thomas en de 0-1 liet aan tekenen. De tweede helft behoudt Rijen het overzicht. Jong Brabant beperkt zich tot de lange bal, die steeds gemakkelijk onderschept wordt. Rijen krijgt een aantal goede mogelijkheden op de 0-2. Eerst een voorzet van Paul Andrik met een omhaal van Bram

Aben. Een voorzet van Bram, die net verkeerd valt. Goed doorgaan van Freek, waaruit Bram de 0-2 moet maken, maar dat lukt helaas niet. Na 20 minuten krijgt JB plots een kans, maar Joep Dames redt tot 2x toe. We zijn dan nog niet gewaarschuwd. Een kwartier voor tijd is er een communicatie fout in de Rijen verdediging en JB kan gemakkelijk de 1-1 binnen schieten. Het is gedaan met de rust. Een verre ingooi zorgt voor onrust in de Rijen defensie. We krijgen de bal niet weg en bij de 2e paal wordt net voor tijd de 2-1 binnen geschoten. In dezelfde minuut geeft een JB verdediger een moeilijke terugspeelbal op de keeper. Deze bal komt terug van de lat en Thomas Dols kopt de 2-2 binnen. Een stand die uiteindelijk past bij de wedstrijd. Rijen krijgt nog een goede mogelijkheid als Freek door is, die onreglementair wordt gestuit. Daar zat meer in. In de extra tijd krijgt JB een vrije trap mee, die wordt in de mêlee van spelers gebracht en de bal valt voor een JB speler, die onberispelijk binnenschiet en zorgt dat Rijen puntloos Berkel Enschot verlaat. Balen als je weer eens goed speelt en het dan geen resultaat oplevert. Volgende week staat de belangrijke uitwedstrijd tegen TVC op het programma. Daar moeten we ons revancheren, maar het vaardige TVC heeft ook de punten hard nodig. Lekker trainen en er zondag weer vol tegenaan. Er stond tegen JB weer een team, dat hard werkte voor elkaar. Als slot dank aan onze trouwe supporters. FD

Bond van Ouderen

Gemeentelijke biljartcompetitie Inzet: Jaon Hapers' wisseltrofee én de gemeentebokaal

UITSLAGEN WEEK 25:

Mschot B - Gilze B........35,192 - 34,545 Mschot D - Gilze A.......39,198 - 31,590 Rijen B - Hulten B.........36,111 - 28,913 Rijen C - Mschot A.......38,644 - 34,594 Hulten A - Rijen A........37,092 - 33,839 Gilze C - Mschot C.......39,298 - 31,656 Gilze D - Rijen D..........36,666 - 29,333

STAND NA 25 WEKEN: Nr. Team Punten - Poedels

1. Hulten A....................... 905,684 - 911 2. Molenschot B.............891,529 - 1051 3. Molenschot C............886,282 - 1148

4. Rijen B........................881,100 - 1157 5. Gilze C........................879,794 - 1137 6. Gilze B........................869,514 - 1055 7. Gilze D........................868,605 - 1241 8. Hulten B....................... 861,032 - 986 9. Gilze A........................844,812 - 1090 10. Molenschot A..........842,934 - 1114 11. Rijen A......................839,959 - 1173 12. Rijen C......................834,518 - 1249 13. Molenschot D..........822,013 - 1220 14. Rijen D.....................821,128 - 1200

3 spelers onder de 20 beurten: proficiat! Frans Verheijen: 16 brt. / gem. 1,43 Hans van Veen: 18 brt. / gem. 3,16 Ad Biemans: 18 brt. / gem. 1,22

op de klokken. Met een verschil van maar liefst vijftien strafseconden pakte hij met grote overmacht de dagwinst en veroverde daarmee ook de kampioenstitel in deze rubriek. Voor Ad Diepstraten was de spanning groot. Alleen als hij de dagwinst zou pakken en concurrent Bernie Damen uit Oosterhout op grote achterstand wist te houden, dan kon hij de kampioenstitel op zijn naam schrijven. Niet onmogelijk, dus koos ook hij samen met groom Adriaan Aarts en draver Yvo Promise voor de aanval en reed alles of niets. In de eerste manche zat de snelheid er goed in, maar werd in het heetst van de strijd nog net een bal van de pion getikt, wat vijf strafseconden extra opleverde. Deze bal woog achteraf zwaar, het kostte hem de winst en de hoop op de titel. Met een flitsende foutloze tweede manche, was de derde plek het hoogst haalbare. Het was de belg Lucien Nuyts die bij de enkelspan paarden voor het spektakel zorgde en er met de dagprijs vandoor ging. De overalltitel ging in deze rubriek naar topfavoriet Bernie Damen, die met een tweede prijs de eindzege veiligstelde.

UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJD Enkelspan pony 1e plaats Kees Thielen Enkelspan paard 3e plaats Ad Diepstraten 7e plaats Sabine Timmermans 8e plaats Hans Dogge Dubbelspan paard 5e plaats Luke Geerts

EINDUITSLAG WINTERCUP Enkelspan pony 1e plaats Kees Thielen

Kijk voor meer informatie en de laatste uitslagen op www.vvmolenschot.nl

Voetbal Vereniging Molenschot UITSLAGEN JEUGD Zaterdag 29 maart

Molenschot B1 - Veerse Boys B2............ 3 - 2 Rijen C2 - Molenschot C1........................ 2 - 2 Nemelaer MC2 - Molenschot MC1......... 1 - 0 Molenschot D1 - Waspik D1................. 0 - 12 Molenschot E1 - SAB E1........................... 2 - 1 Molenschot E2 - Boeimeer E9................. 6 - 2 Baronie F7 - Molenschot F1.................. 12 - 3

SENIOREN Zaterdag 29 maart

Enkelspan paard 2e plaats Ad Diepstraten 6e plaats Sabine Timmermans 8e plaats Hans Dogge

Dongen Vet. - Molenschot Vet................ 1 - 0

PROGRAMMA JEUGD Zaterdag 5 april

Dubbelspan paard 5e plaats Luke Geerts Wil je de Gilse menners een keer in actie zien en komen aanmoedigen? In het weekend van 5 en 6 april rijden ze een thuiswedstrijd, georganiseerd door Stichting Herfstmarathon Gilze in de mentuin van de familie Geerts, Nieuwe Maastrichtse Baan 20 te Gilze.

Molenschot B1 - SCO/TOFS B4......14.30 uur Molenschot C1 ....................................... is vrij Molenschot MC1 - Boeimeer MC1.13.00 uur Molenschot D1 - Unitas'30 D2......11.15 uur Molenschot E1 - Wernhout E1........09.30uur Molenschot E2......................................... is vrij Molenschot F1 - JEKA F8................09.30 uur

Woensdag 9 april

Berkdijk B1 - Molenschot B1.........19.00 uur

SENIOREN Zaterdag 5 april

Molenschot Vet. - DVVC Vet..........15.00 uur

Zondag 6 april

Berkdijk 1 - Molenschot 1..............14.30 uur Gesta 2 - Molenschot 2...................11.00 uur Molenschot 3 - Moerse Boys 6.......11.00 uur Molenschot 4 - Madese Boys 8......11.00 uur

Informatie v.v. Molenschot: Correspondentie-adres: Sint Annastraat 17 5124 NM Molenschot telefoon: 0627136598 mail: info@vvmolenschot.nl Aan- en afmelding lidmaatschap en adreswijzigingen: Als je gaat verhuizen, een ander telefoonnummer hebt of je wilt aanmelden of afmelden als lid; geef dit dan tijdig door aan de secretaris. Dit kan per email via info@vvmolenschot.nl

SPONSORING: De voetbalvereniging kan op diverse manieren worden gesponsord. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Richard Nuiten (0620411083) of stuur een email naar: sponsoring@vvmolenschot.nl

Autoschade Kemmeren / BeauXX verslaat Runner Up! De laatste weken lijkt het tij te keren voor Autoschade Kemmeren / BeauXX, de onverslagen reeks is is na een wedstrijd of 10 inmiddels meermaals doorbroken en zowel Martijn van Roosmalen, Jeroen van Roosmalen en Jasper van der Schoof hebben zich bij andere teams weten te blesseren.Deze avond trad Autoschade Kemmeren / BeauXX dan ook met een beperkte selectie aan tegen de nr. 2: Hair & Looks. Met spits Ralph van Heijst op de bank begon Autoschade Kemmeren / BeauXX voorzichtig, er was voor gekozen niet direct op de aanval in te zetten daar de krachten gespaard moesten worden en met een “geheim” wapen achter de hand zouden er kansen mogelijk zijn. Hair & Looks brak echter al snel uit, maar na een onderschepping van Pascal Graafmans wist hij de bal vanaf eigen helft over de keeper heen in het doel te krijgen. Toen Ralph eenmaal in het veld kwam wist hij na 10 minuten

Pascal opnieuw aan het werk te zetten door een mooie steekbal te geven die Pascal wel moest afwerken, en zo geschiedde. De druk zettende keeper van Hair & Looks die eerder tot een goal voor Autoschade Kemmeren / BeauXX leidde wierp ook zeker zijn vruchten af. Zo werd de bal een aantal maal teruggelegd waarna hij deze technisch in de kruising wist te werken. 2de Spits Matthijs Ruiters was vandaag ook trefzeker, hoewel een aantal ballen net naast het net schoven, wist hij goed positie

te houden en een aantal keer het “laatste zetje” aan een bal mee te geven. Dit kwam het doelsaldo van Wouter Gerritse helaas niet ten goede, hij speelde vandaag vooral als assist een belangrijke rol, waarna ook Kees van Tooren weer eens een doelpuntje mee wist te pikken door goed in te lopen op een bal vanuit de hoek, 5-2. Veel meer dan wat showduiken wist Keeper Simon van der Steen vandaag niet te leveren. Met het nodige geprul voorin wist Hair & Looks geregeld tot scoren te

komen en kwamen ze nog aardig terug tot 5-4. Het gebrek aan de mooie combinaties die het duo van Roosmalen normaliter op zich neemt werd vandaag opgevangen door van Heijst en Graafmans. Ook in de 2de helft wisten zij met een mooi 1-2tje te counteren. Waarna Pascal de bal enkel binnen hoefde te schuiven. Uiteindelijk heeft Autoschade Kemmeren / BeauXX uit kunnen lopen naar 7-5 wat ze in de laatste 5 minuten niet meer weg hebben gegeven. Voor de videobeelden van deze wedstrijd, kunt u, met dank aan FotoJasper.tk terecht op: http:// incredibles.nl/multimedia/ video/?movie=18

Sporthal “Achter de Tuintjes” Nina en Mauro Spapen Gilze GZV League en Tim en Bas van Leijsen UITSLAGEN:

R&J/Schellekens – Klaassen/Laspeijs/Meijs 2 - 10

STAND COMPETITIE: 1 Klaassen/Laspeijs/Meijs 2 DVO / Lemans / Motori 13 3 ZV Sporthal Gilze 4 Tuinadvies Ruud/Diboysi 13 5 Dunga/Plaza 6 The Banner 13 7 ZV Ordito 13 8 R&J / Schellekens 9 Margriet Brand Chocola13

13 12 0 1 9 2 2 29 14 8 0 6 6 0 7 18 13 5 2 6 5 1 7 16 4 1 8 13 13 4 0 9 3 0 10 9

36 74 24 46 17 54 59 12 36

83 - 38 68 - 60 48 - 57 - 75 44 - 75

- 37 - 59 - 50

- 61

Zaterdag 29 maart hebben Nina en Mauro Spapen (uit Rijen) en Tim en Bas van Leijsen (uit Molenschot), allen lid van wv De Jonge Renner, gestreden om de jaarlijkse Clubkampioenschappen.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:

Categorie 2: ........... 2e Tim van Leijsen Categorie 4: ................ 1e Nina Spapen, .................................. 6e Bas van Leijsen Categorie 7: .............. 1e Mauro Spapen

PROGRAMMA VRIJDAG 4 APRIL:

UITSLAGEN MAART:

20.00 u: Ordito – DVO/Lemans/Motori 21.00 u: the Banner - Tuinadv. Ruud/Diboysi

De eerste wedstrijden op de weg zijn weer gereden en de jeugd heeft al een paar overwinningen geboekt. Mooie prestaties zo in het begin van het seizoen. Er zijn 2 podiumplaatsen behaald en 3 top 10 plaatsen gereden.

PROGRAMMA ZATERDAG 5 APRIL: 20.00 u: R&J/Schellekens - Dunga/Plaza 21.00 u: Klaassen/Laspeijs/Meijs – Margriet Brand Chocola

9 maart: Rabobank Jeugdwedstrijd, Sint Willebrord Categorie 4: ................. 5e Nina Spapen Categorie 7: ............11e Mauro Spapen

15 maart: Afwachtingswedstrijd Zwanenburg Categorie 4: ................. 1e Nina Spapen Categorie 7: .............. 7e Mauro Spapen

23 maart: Jeugdronde Nieuwkuijk

Categorie 4: ................. 1e Nina Spapen Categorie 7: .............. 7e Mauro Spapen

30 maart: 44ste Jeugdronde van Dommelen

Categorie 4: ................. 4e Nina Spapen Categorie 7: ............12e Mauro Spapen

Bridge KBO Molenschot ZITTING UITSLAG 17 MAART A LIJN

1 Nel Amptmeijer & Harrie Bongartz.....................69,44% 2 Nel Verheijen & Frans Verheijen.........................63,89 % 3 Ardie Bongartz&Frans van Loon........................ 47,22 % 4 Ans Schoormans & An Roelen.............................46,53 % 5 Ria & Ad Nelemans................................................45,14 % 5 Liesbeth van Opstal & Riet van Leijsen..............45,14 % 7 Pauline Borrman & Pro Tuitelaars......................44,44 % 8 Corrie Bink & Joke Poldervaart............................38,19 %

B LIJN

1 Jolanda & Sjaak Stoopen.......................................58,33 % 2 Helene de Roos & Piet van Dongen.....................53,33 % 3 Antoon van Loon & Flor van Rie.........................53,25 % 4 Ellie & Ton van Dongen.........................................50,79 % 5 Corrie & Jan Snepvangers.....................................48,68 % 6 Willem Willemen & Ad Kin...................................48,61 % 7 Marianne & Jos Klaassen......................................40,26 %

4 Bets Nuiten & Jan Rennen.....................................51,39 % 5 Liesbeth van Opstal & Riet van Leijsen..............50,69 % 6 Pauline Borrman & M-J van Dongen...................43,85 % 7 Corrie Bink & Joke Poldervaart............................38,89 % 7Ans Schoormans & An Roelen..............................38,89 %

B LIJN

1 Willem Willemen & Ad Kin...................................59,78 % 2 Ria & Ad Nelemans................................................56,88 % 3 Jolanda & Sjaak Stoopen.......................................53,33 % 4 Ria Vermulst & Jos vermulst................................52,02 % 5 Helene de Roos & Piet van Dongen.....................51,74 % 6 Ellie & Ton van Dongen.........................................46,18 % 7 Antoon van Loon & Flor van Rie........................... 44,1 % 8 Marianne & Jos Klaassen......................................41,59 %

0161-411018 H.B.

ZITTING UITSLAG 24 MAART A LIJN

1 Ardie Bongartz&Frans van Loon.........................63,89 % 2 Nel Amptmeijer & Harrie Bongar........................59,03 % 3 Nel Verheijen & Frans Verheijen.........................53,47 %

Nina Spapen Clubkampioen cat. 4 (3e van links), Mauro Spapen Clubkampioen (rechts)


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 26

WERKZOEKENDEN OP STAP NAAR WERK KENNISMAKEN MET DE WERELD VAN DE INSTALLATIETECHNIEK?

UITSTROOM METER

57

Wil je meer weten over de wereld van de installatietechniek? Dat kan! Neem op zaterdag 12 april 2014 een kijkje achter de schermen bij Zwembad Stappegoor, de Ireen Wüstbaan, T-Kwadraat en de Euroscoop in Tilburg! Je kunt die dag meelopen met technische wandelingen in deze bedrijven. Er gaat een technicus met je mee en je bezoekt de technische ruimtes van de verschillende gebouwen. De gids vertelt je over de complexiteit van de wensen en behoeften waar de installaties aan moeten voldoen.

Vanaf 1-1-2014

Deelname is gratis! Aanmelden kan via www.dagvandeinstallatietechniek.nl Volg ons op Facebook en Twitter. U vindt er steeds de laatste Talent2Work-informatie en vacatures.

Foto: De wereld van de installatietechniek

Foto: De wereld van de installatietechniek De nieuwe nieuwsbrief Talent2Work ook digitaal via www.gilzerijen.nl

Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen. Doel van dit project is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk. Meer informatie over Talent2Work treft u aan op de website www.gilzerijen.nl. U kunt ook contact opnemen met Talent2Work 140161 of via talent2work@gilzerijen.nl.

Vragen over nalaten??

Direct Euro’s voor uw goud

Direct Euro’s voor uw goud én zilver! Tevens belening van uw sieraden en horloges. Brabants vertrouwd!

www.goednalaten.nl

Westermarkt 11 - 5042 MC Tilburg

of bel ons op 0900 1 144 441

ALUGOOT

Aluminium naadloze dakgoten bezoek de website of bel +31 (0)13 508 1823

De Soet partijtje vurenhout en hardhout , partijtje Trespa , partijtje Spaanplaat , 10 tengels 21x47x3,30 € 17 , rib 44x69x3,90 € 7 , 0162686470

Spirituele beurs. Op 6 april a.s. is er een spirituele beurs in het Schouw te Dongen. Open van 11 tot 17 uur, entree 2,50 euro. Graag tot dan!

Antwoorden vindt u op

www.eurogoud.nl

® .com

Loodgietersbedrijf Peeters Molenschot. Voor uw cv, sanitair, waterleiding, zink, dak en voor vervanging van de cv ketel.Tel. 0161413740 / 06-48404076

WISHFULL‘S SPRING mooie woonaccessoires in landelijke stijl & brocante...pasen 5 APRIL 10:00-17:00 Eikenstraat 35 Dongen Tot dan de koffie/thee staan klaar.

www.goednalaten.nl

Papillon Pet Products is distributeur van een breed assortiment aan dierbenodigdheden. Wij leveren aan de groothandel en diverse winkelketens in circa 30 landen binnen en buiten Europa. Onze producten worden voornamelijk geïmporteerd uit Azië. Onze jonge organisatie is sterk groeiende en wij zijn daarom op zoek naar een

FULLTIME ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER M/V (met commerciële vaardigheden)

Functieprofiel: o inboeken, bevestigen en factureren van inkomende orders (niet boekhoudkundig) o organisatorische en administratieve afhandeling van vracht en handelsdocumenten (zowel import als export) o e-mail, telefoonverkeer en voornamelijk buitenlandse klanten te woord staan o 1 tot 2 keer per jaar beursdeelname Wij zoeken: o iemand die accuraat en zelfstandig kan werken o iemand met gezond verstand, teamgeest en flexibele instelling o een leergierige, gemotiveerde, enthousiaste volhouder die van aanpakken weet o iemand met goede beheersing van de Nederlandse, Duitse, Engelse en bij voorkeur Italiaanse taal in woord en geschrift o iemand met een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur richting administratie/handel/commercie U kunt uw schriftelijke sollicitatie inclusief motivatie en CV sturen naar onderstaand adres t.a.v. Mevr. C. Stoop Papillon Pet Products BV | De Slof 2 | 5107 RJ DONGEN | 0162-311109 | Mail: info@papillonpetproducts.com | Web: www.papillonpetproducts.com

VAARBEWIJSCURSUS START HALF/EIND APRIL Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOK SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN yachtconsult.com 0165-546707

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Uw naai- of lockmachine stuk!? Dan naar

Het Stoffenpalet Hoge Ham 67, Dongen, tel. 0162-315517, het service-adres bij u in de buurt, van:

Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER-E UTILITEITSBOUW De functie Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding, begeleiding van één of meerdere projecten, zodat de kwaliteit en de kosten worden gewaarborgd. Hiertoe lever je informatie aan op het gebied van bestellingen van materialen, levertijden, prijzen etc, door goed contact te onderhouden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Je maakt financiële overzichten, wijzigingen meer- of minderwerk en projectevaluaties, evenals het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het vastleggen van documentatie. De kandidaat • Afgeronde opleiding op nivo MBO of HBO elektrotechniek • Aanvullende vakgerichte opleidingen • Minimaal 2 jaar ervaring in deze functie en branche • Flexibele en klantgerichte instelling, stressbestendig en teamspeler • Woonachtig in de omgeving Breda Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, telefoon: 076-5728124. Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling P&O, Postbus 2243, 4800 CE Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.Nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

rt SpoSport

PAGINA 27

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Budovereniging Rijen

Doe mee met de WEKELIJKSE PRIJSPUZZEL

Harvey Tjon Sien Foek geslaagd voor Taekwondo leraar A Op 23 maart j.l is geslaagd voor Taekwondo leraar A Harvey Tjon Sien Foek. Harvey begon zijn Taekwondo carrière als jonge jongen van 14 jaar bij Budovereniging Rijen, zijn leraar was destijds Conrad Wildhagen, Harvey ambieerde de taekwondo zo dat Harvey op latere leeftijd onder super visie van Leraar B Harry Bottse interesse kreeg om het taekwondo door te geven aan zijn mede tae-

kwondo maatjes, Harvey is toen door gestroomd naar assistent trainer. Op nog latere leeftijd heeft Harvey nog een Taekwondoschool in Breda gehad genaamd Dragon, maar omdat Harvey er weinig tijd voor had is Harvey weer begonnen bij Budovereniging Rijen om samen met zijn leraar Harry Bottse de kunst van het Taekwondo over te brengen op de leerlingen van Budovereniging. En paar jaar terug ambieerde

Harvey om scheidsrechter te worden en heeft dit ook gehaald. Vorig jaar wilde hij de leraar opleiding A gaan doen, het was een pittige opleiding met de nodige obstakels die Harvey met glans wist te overwinnen en dat resulteerde, dat hij op 23 maart met lof slaagde voor zijn leraar A. Harvey, Namens Bestuur, leraren en leerlingen van Budovereniging Rijen van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat.

EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON t.w.v. e 12,50

1

Op 29 en 30 maart werden er in de Margriethal de clubkampioenschappen van BCBever gespeeld. Op dit toernooi konden alle leden van de club binnen hun categorie strijden om de titel. Dit jaar was het voor het eerst dat er ook de “Frans van Lisdonk”-bokaal werd uitgereikt. Frans was een belangrijk persoon voor de club en is helaas niet meer onder ons. Om zijn naam toch aan onze club te verbinden, wordt er vanaf dit jaar, elk jaar een bokaal uitgereikt aan de persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de club. Dit jaar is ervoor gekozen om een jeugdlid te kiezen. Elk lid van de club heeft zijn keuze kenbaar mogen maken, door een stem uit te brengen. Op zaterdag ontvingen we hoog bezoek van de burgemeester en jeugdburgemeester die bekend maakten wie de gelukkige winnaar is geworden. Dit was Coby Broodman uit Roosendaal! Ze werd geroemd voor haar inzet en inspanning om vanuit Roosendaal bij BCBever te komen spe-

len. Dat zij terecht het bokaal heeft gewonnen, liet ze nog zien door samen met Rob Michielse kampioen te worden in de A! Gefeliciteerd beiden! Het toernooi was op alle fronten een succes. De sfeer zat er goed in, maar op het veld werd er hard gestreden. Iedereen bedankt voor jullie inzet en sportiviteit! Coby Broodman uit Roosendaal ontvangt “Frans van Lisdonk”Bokaal

vd Ouweland – TZN.................2 - 4 Runnersworld Tilburg - ´t Rijens Vat/Heren van Rijen. 5-0 Gimelo – Dames Liesbos.9 - 4 Dealerselecties – de Tegenstander......7 - 0 ut Krisje – Staal................3 - 1 de Johnnies – Ons............1 - 12

STAND POULE A:

1 de Marijntjes.................13....11... 0.....2......33....94... -.. 44 2 Tranquilla/Interfix.......11....10... 0.....1......30....115.-.. 25 3 Xenobia..........................13....10... 0.....3......30....70... -.. 54 4 de Tegenstander / DPD..12....7......0...... 5...... 21....49....-.. 37 5 Dealerselecties..............13....6..... 0.....7......18....53... -.. 59 6 CDV de dakdekkers.....13....5..... 0.....8......15....53... -.. 79 7 H 5´s...............................13....4..... 0.....9......12....48... -.. 53 8 JSW..................................13....3..... 0.....10...9......28... -.. 66 9 Verhoeven......................13....0..... 0.....13...0......33... -.132

STAND POULE B:

1 T.M.T. ´95......................13....10... 0.....3......30....70... -.. 31 2 Z.V. v.d. Ouweland.......13....10... 0.....3......30....59... -.. 35 3 Runnersworld Tilburg.13....6..... 3.....4......21....49... -.. 38 4 T.Z.N...............................13....6..... 1.....6......19....39... -.. 32

Harvey Tjon Sien Foek

D1 - Tempo D1................................ 0 – 5 Den Bosch HG - HA........................ 7 – 3 Tilburg D15 - D2............................. 2 – 1 Rosmalen H1-H1........................... 16 – 0

Wedstrijden Jeugd 29-03-2014 ME2 MF2 MC3 MD3 -

Push ME8............................. 5 – 4 Teteringen MF4................... 3 – 5 Tempo MC6......................... 9 – 0 Push MD6............................ 0 – 6

Uitstekende resultaten in Gilze en Polen

Overal doen Spiridonners van zich spreken Overal waar Spiridonners aan de start verschijnen van wedstrijden weten zij de aandacht op zich te richten. Zo ook bij wedstrijden in Gilze en Krakau (Polen).Met een ouder-kind training werd afgelopen zaterdag afscheid genomen van de sintelatletiekbaan in Rijen. ULTRAMARATHON IN GILZE Stichting De Lotgenoten in Gilze organiseerde op zondag 23 maart voor de zevende keer een Ultraloop in Gilze. Er hadden zich dit jaar twee teams van Spiridon ingeschreven voor deelname. De Biestraatlopers bestaande uit Aart de With, Gerard Wouters, Peter Honcoop, Michel Broeders, Dirk Evers, Bas Barten, Ad Broeders en Jacques Hameleers. En het team de Spiridonna's, bestaande uit 8 hardloopsters van Spiridon. Het mannenteam ging voor de 4e maal op rij voor de overwinning en vloog over het parcours met snelle wissels en korte stukken lopen per loper. Iedere loper liep steeds een halve minuut en werd vervolgens afgewisseld met een vliegende start door de volgende loper. Op fietsen volgden de overige lopers en wisselden vervolgens rennend met de fiets hun voorganger af, die de fiets overnam en achteraan 'het peleton' aansloot. Op deze wijze werd een gemiddelde snelheid van bijna 15 kilometer per uur bereikt. Het was flink afzien door de regen en hagelbuien en een enkeling moest de race zelfs staken omdat zij het niet meer warm kregen, of door een valpartij. Ondanks deze tegenslagen bikkelde de rest door en kwam het team ook dit jaar weer met een flinke voorsprong over de finish in een supertijd van 3uur16 min. Het damesteam, de Spiridonna's

legde de 6 ronden af in groepjes van 4 die om de 900 mtr.wisselden. Rode vlaggetjes langs de weg gaven de wisselpunten aan. Dit verliep soepel. In de bijzonder fraaie tijd van 4uur42min kwam het vrouwenteam als 5e team over de finish. Ondanks de slechte en koude weersomstandigheden konden beide teams terugzien op een super gezellige loop. Volgend jaar doen ze opnieuw mee in Gilze.

HALVE MARATHON IN KRAKAU Drie Spiridonners namen op zondag 23 maart deel aan de halve marathon in de Zuid-Poolse stad Krakau. In deze prachtige historische stad was het weer met een temperatuur van 22 graden heel wat beter dan in Gilze op dat moment. Op de plaats waar de vorige paus ooit een menigte van 1,5 miljoen gelovige katholieke Polen voorging, was de start- en finishlocatie van de wedstrijd uitgezet. Ruim 4000 deelnemers namen hier nu deel aan de halve marathon die onder meer langs de oevers van de Vistula en door het historische stadshart voerde Uitslag: Jan Menssen 1.31.17 (12e M50); Jan Leendert Aarts 02.04.47 (26e M60) en Mark van der Bruggen 02.09.40 (148e M50). Coopertest laatste krachtmeting op de atletiekbaan Op de atletiekbaan bij Spiridon vond vorige week dinsdagavond voor de laatste keer een Coopertest

plaats. Dit is een testloop over 12 minuten, waarbij de gelopen afstand de gemiddelde snelheid bepaalt. Uitslagen: afstand....km/u 1 Ward Broeders 3.430..... 17,15 2 Dirk Evers 3.250..... 16,25 3 Max van Helmond 3.200..... 16,00 4 Twan Dijks 3.200..... 16,00 5 Willem van Meden 3.150..... 15,75 6 Kees Gagedonk 3.010..... 15,05 7 Kees Voesenek 2.850..... 14,25 8 Fred Soomers 2.800..... 14,00 9 Alexander Leusink 2.790..... 13,95 10 Hans Dijks 2.750..... 13,75 11 Knud Nelissen 2.750..... 13,75 12 Erik Oomes 2.725..... 13,62 13 Frank Vial 2.725..... 13,62 14 Erik Zwarter 2.700..... 13,50 15 Wim Henderson 2.690..... 13,45 16 Joey van Haperen 2.675..... 13,37 17 Ron Dijkstra 2.670..... 13,35 18 Patrick vd Veerdonk 2.630..... 13,14 19 Kees van Opstal 2.550..... 12,75 20 Adri Lips 2.490..... 12,45 21 Leo de Weerdt 2.415..... 12,07 22 Henk van Grinsven 2.365..... 11,82 23 Toon van Duuren 2.250..... 11,25 24 Jan van der Meer 2.250..... 11,25 25 Piet Veeke 2.125..... 10,62

OUDE SINTELBAAN VERLEDEN TIJD Op unieke wijze werd zaterdagmorgen afscheid genomen van de atletiekbaan van Spiridon in Rijen. Deze baan wordt binnenkort vervangen door een nieuwe 400 meter kunststofatletiekbaan. Tijdens de speciale ouderkindtraining konden de bijna 100 jeugdateleten van Spiridon en hun ouders zich meten met de diverse onderdelen van de atletiek, waaronder kogelstoten en discuswerpen. Het werd een geweldige krachtmeting, mede doordat de zon zich van zijn beste kant liet zien. Meer informatie over AV Spiridon Gilze en Rijen is te vinden op www.spiridon.nl

15

4

5

6 13

17 23 29

32

33

STAND POULE C:

49

18 24

28

44

1 ZVV Ons.........................13....11... 0.....2......33....75... -.. 41 2 Gimelo............................13....9..... 2.....2......29....72... -.. 37 3 Trahecon........................13....6..... 4.....3......22....40... -.. 29 4 Dames Liesbos..............13....7..... 0.....6......21....66... -.. 53 5 de Johnnies....................13....6..... 2.....5......20....43... -.. 44 6 Metta Girls / the Banner.12....4......3...... 5......15....41... -...45 7 ZVV v. Eijk.....................12....4..... 1.....7......13....46... -.. 58 8 vd Kaa/v. Enschot........13....3..... 0.....10...9......31... -.. 69 9 KPJ Gilze........................12....1..... 0.....11...3......21... -.. 59

16

22

5 Girls In Design..............13....5..... 2.....6......17....24... -.. 33 6 ´t Vat/Heren van Rijen.13... 5......0......8......15...26...-.. 37 7 Specialisten...................12....4..... 2.....6......14....33... -.. 52 8 ZVV Staal........................13....4..... 1.....8......13....33... -.. 49 9 ut Krisje.........................13....3..... 1.....9......10....22... -.. 48

PROGRAMMA ZATERDAG 5 APRIL: 16.00 u: ut Krisje – TMT 17.00 u: ´t Rijens Vat/Heren van Rijen - Staal 18.00 u: Ons – vd Kaa/v. Enschot 19.00 u: Xenobia – de Tegenstander PROGRAMMA MAANDAG 7 APRIL: 19.00 u: Gimelo – Metta/the Banner 20.00 u: Dealerselecties - Tranquila

JC1 - Breda JC3.............................. 0 – 2 MC1 - Hilvarenbeek MC1.............. 1 – 7 MB2 - Tempo MB4......................... 3 – 0 JA1 - Den Bosch JA4...................... 1 – 1 Zwart Wit JF2 - JF1......................... 8 – 0 Pelikaan ME2 - ME1........................ 2 – 6 HSD J8E1 - J8E1............................... 2 – 1 Etten Leur M8E6 - M8E2................ 6 – 1 Zevenbergen - MC2......................... 2 – 6 Vlijmen MD4 - MD2........................ 4 – 2 Tempo MD1 - MD1......................... 8 – 0 Push M8E5 - M8E1.......................... 5 – 3 Breda ME6 - ME3............................. 3 – 8 Berkel Enschot JB2 - JB1.............. 15 – 3

Info v.v. Rijen VAN ONZE SITE, IN HET KORT: - De inschrijving voor ons kampeerweekend is bijna vol: schrijf snel want vol is vol. - Ook bij Rijen geen alcohol onder de 18 Op 13 april spelen onze jongens van het eerste de voorlaatste thuiswedstrijd tegen SCO/TOFS. Tijdens de rust wordt vindt de finale plaats van de A,B,C en Gjeugd Penalty bokaal gesponsord door Game Castle. De derde helft wordt een feestelijke happening ingelijst door een optreden van Pietje Reinieren. Noteer dit in uw agenda. Het programma voor de komende week. Aanstaande zondag speelt Rijen uit tegen TVC Breda. Na het 3-2 verlies tegen Jong Brabant vorige week kunnen we weer alle steun gebruiken. Kom ons aanmoedigen.

ZATERDAG 5 APRIL

14:30......... DVVC 2 - Rijen 3 Zaterdag 14:30.................Rijen A1 - Zundert A1 14:30............. SC 't Zand A2 - Rijen A2 14:45....................... Gilze B1 - Rijen B1 13:00...................... Rijen B2 - Barca B1 11:00...........Veerse Boys B2 - Rijen B3 14:30............ De Fendert B3 - Rijen B4 12:30............ Rijen C1 - Terneuzen C1 14:30.........................DIA C2 - Rijen C2 10:00............ Terheijden C3 - Rijen C3 14:30......... JongBrabant C4 - Rijen C4 10:30..................Rijen C5 - Nuenen C6 10:30................. Rijen D1 - Baronie D2 08:30........................ Rijen D2 - SAB D1 08:30............ Rijen D3 - TVC Breda D3 12:15......... Veerse Boys D3 - Rijen D4 10:30............ TVC Breda D4 - Rijen D5 08:30......... Rijen E1 - Madese Boys E1 08:30................Boeimeer E2 - Rijen E2 10:30....................... Rijen E3 - Bavel E4 10:00...................Hilvaria E4 - Rijen E4 08:30............. Rijen E6 - TVC Breda E4 10:00............. Terheijden E3 - Rijen E7 08:30..........................TSC E9 - Rijen E8 10:00............ Rijen ME1 - MOC'17 ME1

8

25

34

9

10

11

14 20

21

26

27

30

38

31 35

36

39

37

40

42

41

43 45

50

56

7

19

46 51

52

57

47 53

58

62

54

63

66

55 60

64

67

68

72

48

59

69

73

61 65

70

74

76

Hockeyclub Gilze-Rijen Uitslagen wedstrijden 29 en 30 maart Wedstrijden senioren 30-03-2014

3

12

Clubkampioenschappen Dameszaalvoetbalcompetitie Gilze Rijen BCBever een succes! UITSLAGEN: Dit jaar hadden de clubkampioenschappen van BCBever een bijzonder tintje. Niet alleen hadden we veel jeugd en aangepaste badmintonners die meededen. Ook werd er voor de eerste keer het “Frans van Lisdonk”-bokaal uitgereikt.

2

71 75

77

© Persbelangen P0545

6

49

24

61

16

53

12

63

40

69

15

45

11

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 lichtkroon; 6 vragend telwoord; 12 plaats; 14 stuk; 15 gram; 17 zangnoot; 18 deksel; 20 oude maat; 21 naschrift; 22 voorzetsel; 24 muffeldier; 27 pluk; 28 dwergbuffel; 30 losgeraakte draad; 31 grondsoort; 32 zilver; 33 aan zee; 35 veerkracht; 36 stop; 37 soortelijk gewicht; 38 dikke brij; 40 diereneten; 42 roeispaan; 43 kruiderij; 45 rivier in Spanje; 47 edelgas; 49 klaar; 51 en andere; 52 soort brood; 54 neon; 55 dierengeluid; 56 groente; 58 gezicht (Barg.); 60 twijg; 62 schrijfgerei; 63 fabricaat; 65 kiel; 66 item; 67 zangnoot; 68 Europeaan; 69 uitroep; 71 thans; 72 rondrit; 74 bestraffing; 76 aanklampen; 77 zodoende. VERTICAAL: 1 reptiel; 2 compagnon; 3 leeg; 4 vervoermiddel; 5 en dergelijke; 7 rivier in Rusland; 8 achten; 9 rond; 10 maanstand; 11 hinderlijke; 13 reiskist; 16 sieraad; 18 vleinaam; 19 positie; 21 vrouwelijk dier; 23 tegenover; 25 ondernemingsraad; 26 oosterlengte; 27 deciliter; 29 vrucht; 31 breekijzer; 34 meteen als; 36 luisteren; 38 suikerbiet; 39 sterrenbeeld; 40 heidemeertje; 41 loop; 44 malse; 46 horizon; 48 toezicht; 50 soort bunzing; 52 prachtig; 53 verscheidenheid; 55 ledemaat; 57 voegwoord; 58 public relations; 59 mijn rekening; 61 aarzeling; 63 worm; 64 klank; 67 afgemat; 70 gelofte; 72 geheel de uwe; 73 zangnoot; 74 zangnoot; 75 dierengeluid. OPLOSSING WK 13

HORIZONTAAL: 1 garnaal; 6 overall; 11 raadsel; 12 bij; 13 pels; 14 sein; 15 km; 17 NT; 19 lt.; 21 talud; 24 lob; 26 etage; 29 sier; 30 ploeg; 32 open; 33 dr.; 34 re; 36 Ee; 37 laat; 38 pand; 39 ja; 41 ma; 43 ad; 45 Uden; 48 geven; 51 eend; 53 lijmen; 55 bar; 56 optie; 57 as; 59 dm; 60 tij; 61 ifte; 63 oude; 64 ra; 66 toendra; 68 evenaar; 69 eetwaar.

VERTICAAL: 1 gebitsregulatie; 2 r.r.; 3 arend; 4 aalt; 5 las; 6 Oss; 7 veel; 8 elite; 9 Aa; 10 lompenhandelaar; 16 klei; 18 zoon; 20 taps; 21 ai; 23 Ur; 24 ll.; 25 bè; 27 t.o.; 28 ge; 30 Praag; 31 graan; 33 dam; 35 end; 40 gems; 42 aval; 44 veto; 46 dij; 47 Ne; 49 eb; 50 er; 51 ep; 52 Ni; 54 nafta; 56 omdat; 58 stoa; 59 dure; 62 eer; 63 ode; 65 de; 67 ga.

Winwoord: BELANGENGROEP

Oplossing Prijspuzzel wk 11:

Wisselkantoor Prijspuzzelwinnaar wk 11:

Sandra Weeda Tilburgsebaan 17 Gilze Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelGR@emdejong.nl Oplossing + naam + adres Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij: DECOKAY Vromans, Raadhuisplein 32 - Rijen

09:45...............Groen Wit F1 - Rijen F1 08:30..............Rijen F2 - SCO/TOFS F4 09:00.................Zwaluwe F2 - Rijen F3 10:00.................... RKDSV F2 - Rijen F4 08:30................ Boeimeer F6 - Rijen F5 08:30......... Rijen F6 - SC 't Zand F11G 08:30............ Rijen F7 - SC 't Zand F12 10:00..................Rijen F8 - Internos F6

ZONDAG 6 APRIL

14:30..................TVC Breda 1 - Rijen 1 12:00..................... Right'Oh 2 - Rijen 2 12:30........................Rijen 3 - UVV'40 2 13:00............................Rijen 4 - Sarto 4 11:00................ Rijen 5 - Oosterhout 4 10:30.................Rijen 6 - TSV Gudok 4 10:00..............................SAB 5 - Rijen 7 10:00.Achtmaal VR2 - Rijen Dames 1


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

KerkKerk PAROCHIE SINT PERTUS' BANDEN Gilze PAROCHIECENTRUM: “De Sleutel” Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze. Tel.: 0161 - 451233 secretaris@parochiegilze.nl. home.planet.nl/~petrusba.

PASTORALE BEREIKBAARHEID BIJ NOOD Altijd bellen naar: 06-83409787.

REGIONAAL PASTORAAL TEAM: Pastoor J. de Bont, Rector v.d. Broekstraat 1A Baarle-Nassau, tel. 06-53678200. Email: joostdebont@planet.nl Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 013-5081215. Email: pastoorjpaes@gmail.com Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209. Email: fennema@planet.nl. Diaken J. Smies, tel. 013-5144174. Email: diakenjsmies@home.nl. Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259. p.vermeulendekker@gmail.com. Het pastoraal team wordt in de parochie van Gilze ondersteund door emeritus-pastoor Th. Sanders, tel. 06-23750067.

SPREEKUUR: in het parochiecentrum “De Sleutel” op maandag tot en met vrijdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur. Dit is ook voor telefonische vragen en inlichtingen.

BRIEVENBUS: De brievenbus van het parochiecentrum “De Sleutel” wordt binnengehaald, als het stilte centrum en het kerkhof worden gesloten.

WEEKENDDIENSTEN: Zaterdag 17.00 uur in de parochiekerk te Gilze. Zondag 09.30 uur in de parochiekerk te Gilze

VIERING DOOR DE WEEK: Woensdag om 14.00 uur in zorgcentrum St.Franciscus.

OPENINGSTIJDEN VAN HET STILTECENTRUM EN HET KERKHOF: Zomertijd: 09.00 tot 20.00 uur. Wintertijd: 09.00 tot 17.00 uur.

PAROCHIEBIJDRAGE: Rabo-bank: NL69RABO011.66.09.400. Parochiebestuur: Rabo-bank: NL69RABO011.66.09.206.

VIERINGEN: WOENSDAG 2 APRIL In zorgcentrum St.Franciscus

14.00 UUR:

OPENING KERKHOF RIJEN:

Uitvaartverzorging

van 8.00 uur tot 20.00 uur.

berichten

Eucharistie m.m.v. de Cantor. Riet van Gestel; Sjef van Gestel (nm.parochie); Jaargetijde Joke Vermeer - van Roessel en Piet Vermeer; Jan Kouwenberg (nm. parochie).; Jaargetijde Frans Priems; Jan Vreijsen (nm.parochie); Jaargetijde Toon Geerts – Diepstraten

WOENSDAG 9 APRIL

Voor Hulten en Rijen tijdens de openingstijden van het secretariaat. Tel. 222833. Voor Molenschot bij Tini Boemaars, Schoolstraat 18. Tel. 411350.

SPECIALE AANVRAGEN: Voor dopen, huwelijken, jubileum, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, tel. 222833.

14.00 UUR: Eucharistie.

ZATERDAG 12 APRIL PALMPASEN 17.00 UUR: Eucharistie, m.m.v. de Cantor. Jaargetijde Piet de Bruijn; Riet van Gestel; Overleden leden van de KBO; Overleden ouders Broenen - van de Wouw en zonen Theo en Jac; Maria Cornelissenvan Hoek(nm. parochie); Nard Louws (nm. parochie).; Nico en Wil den Dekker – Derickx en schoondochter Annamarie den Dekker – de Jong; Cees van den Bogaart – Hendrickx; Kees Pelkmans

ZONDAG 13 APRIL PALMPASEN 09.30 UUR: Eucharistie, m.m.v. de Gilzer cantorij, olv Gabrielka Clout-van Dieren; Roos van Roozendaal – de Leeuw, Dré van Roozendaal; Kees Maes; Jaargetijde Gijsbertus en Wilhelmina Swolfs Broeders; Kees en Rika van den Ouweland - van Gestel; Jo Faes - de Jong, Jaargetijde Dina Faes v.d. Broek en Jaargetijde Willem Faes; Jan Kouwenberg (nm. parochie); Jan Marijnissen (nm. parochie); Jaargetijde Henk Faes; Jaargetijde Tiest Voermans, Miet Voermans – van Hoek; Jan Vreijsen (nm.parochie)

WOENSDAG 16 APRIL

DE REGENT VERZORGINGSHUIS VITA Rijen Regentenstraat 9, 5121 CM Rijen

ZATERDAG 5 APRIL 10.00 UUR: Eucharistieviering. Vita-koor. Intenties: Bijzondere intentie.

ZATERDAG 12 APRIL PALMPASEN 10.00 UUR: Eucharistieviering. Vita-koor. Intenties: Bijzondere intentie.

MARIA MAGDALENAKERK Rijen DINSDAG 1 APRIL 20.00 UUR: Parochiecentrum Dongen. Lezing: 'Geef de opbrengst aan de armen'.

ZATERDAG 5 APRIL 17.00 UUR: Woord- en Communieviering. Parochiekoor. Intenties: Ria Dirven-Naalden, Overleden ouders Marijnissenvan Looij en Mariska van RootenMarijnissen en overleden ouders Balemans-de Cort

Leo van der Velden

Uitvaartcentrum: Broekakkerweg 13, Gilze

U kunt ons dag en nacht bereiken Telefoon: 0161-451010 b.g.g. 0654-790339 Voor een stijlvolle uitvaart.

Parochiekoor. Intenties: Marie van Arendonk jgt., Mia van den Boogaard-Rademackers.

ZATERDAG 12 APRIL PALMPASEN 19.00 UUR: Viering rondom Palmpasentakken. Parochiekoor. Intenties: Adrian van Hoek, Rica Boemaars-Buys.

GERARDUS MAJELLAKERK Hulten Deze kerk is vanaf 23 juni 2013 gesloten. Er zijn geen vieringen meer. U bent van harte welkom in een van onze andere kerken of elders.

BEZOEKADRES: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam

POSTADRES: Postbus 20, 4860 AA Chaam info@ledevaertkerk.nl

Eucharistie.

Woord- en Communieviering. Samenzang. Intenties: Adrie van Oers, Ad Verheijen, Overleden ouders Verheijden-de Jong, Kees de Vet en overleden familie de Vet en overleden familie van den Eynde.

Indien U contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of mail naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw Anneke Bogaard-de Jjong. Zij is bereikbaar onder tel. 06.17.545.955en e-mail bogaard.anna@gmail.com

DINSDAG 8 APRIL 20.00 UUR:

VOOR ACTUELE INFORMATIE:

Parochiecentrum Rijen. Lezing: 'Wat kunnen wij doen? En wie doet wat? door Rolph Dols.

www.ledevaertkerk.nl.

Mededelingen: * Overleden: Riet Klaassen-de Bruin, Jan Vreijsen. * Op vrijdag 4 april a.s. is er om 14.00 uur een bijeenkomst van de OFS in De Vertoeverij van Woonzorgcentrum St. Franciscus. We beginnen met een eucharistie waarin Harry Uitendaal ofm conv. zal voorgaan. Daarna houdt hij een lezing over ons Goede doel. Afsluitend houden we een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de Franciscusschool in Itimpe in Zambia. Er zijn mooie prijzen te winnen. Kom gerust, u bent van harte welkom. Vrede en alle goeds en graag tot dan. * Komend weekend staat de caritas Gilze weer met wereldwinkel artikelen in onze kerk.

PAROCHIE HEILIGE GEEST

ZATERDAG 5 APRIL 17.00 UUR:

Rijen Hulten Molenschot

Eucharistie, mmv de Cantor. Jaargetijde Fons Rijvers; Anna van den Hout; Ben Wouters nm. parochie; Dina Theeuwes en overleden familie Theeuwes; Rudi Huijben; Petra Broenen; Maria Cornelissen-van Hoek(nm. parochie); Nard Louws (nm. parochie).; Jaargetijde Jan Bakx - Dogge; Jaargetijde Piet Rooijackers; Jaargetijde Jan en Martin Gosens en overleden familie

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen. Telefoon 222833. info@parochieheiligegeest.nl. www.parochieheiligegeest.nl.

PAROCHIEBIJDRAGE: Rabobank: NL19RABO0145103080

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT: van 's morgens 09.30-12.00 uur en 's middags van 14.00-16.00 uur. Vrijdagmiddag gesloten.

Eucharistieviering. Koor Contrast. Intenties: Ouders van Bavel-Jochems en dochter Riet, Ben Blijlevens jgt., Wout van Wanrooij, Harrie en Corrie van BezouwBallemans.

ZONDAG 13 APRIL PALMPASEN 10.00 UUR: Gezinsviering. Koor MM-Kidzz. Intenties: Familie Bekers, Noortje Haagh nms. Parochiekoor, Jo Theeuwes-Willemen, Elisabeth de Bats jgt..

HEILIGE ANNAKERK Molenschot ZATERDAG 5 APRIL. 19.00 UUR: Woord- en Communieviering.

ZONDAG 6 APRIL 2014 dienst van Schrift en Gebed

10:00 UUR

Voorganger ds.Max Staudt.

ZONDAG 13 APRIL 2014 dienst van Schrift en Tafel

10:00 UUR

Voorganger ds. Max Staudt. Het open spreekuur “Vragen staat vrij”, voor vragen over de kerk, het geloof, het Christendom vindt als gebruikelijk plaats op vrijdag van 19:00 – 19:45 uur in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 1112 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10:00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de consistoriekamer van de kerk.

‘Het afscheid was prachtig. Precies zoals papa het had gewild.’ Iedereen heeft zijn eigen unieke wensen. De lokale uitvaartverzorgers van coöperatie DELA verzorgen de uitvaart altijd zoals ú dat wilt. Wij staan nabestaanden met raad en daad bij, zowel voor, tijdens als na de uitvaart.

Een vertrouwd gezicht voor een persoonlijk afscheid

• Persoonlijk Samenwerkend met • Betrokken • Dichtbij • Ook indien u niet of elders verzekerd bent

ZATERDAG 12 APRIL PALMPASEN 17.00 UUR:

Marleen Jostenvan Arendonk

Veenstraat 17, 5124 NC Molenschot, t 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl

040 260 16 36 | www.dela.nl

Huldiging jubilaris

Chaam c.a.

ZONDAG 6 APRIL 10.00 UUR:

KLEIN SLEUTELNIEUWS:

Dinsdag 11 maart bereikte ons het trieste bericht dat Vic Boemaars, na een kortstondig maar heftig ziektebed, is overleden. Vic Boemaars, vele, vele jaren lid van onze vereniging, een zeer betrokken lid. De gedachten gaan terug naar eind jaren '70, begin jaren '80. Het is 1978 als Vic Boemaars de vlag overneemt van zijn oudere broer Kees. Maar liefst negen jaar lang zal hij zich vervolgens als grensrechter van ons eerste elftal inzetten. Als hij besluit de vlag over te dragen stapt hij meteen in een nieuwe uitdaging. Hij wordt leider van Molenschot 3. Met zijn fanatisme weet hij zijn team tot grootse daden te motiveren, want over twee kampioenschappen in drie jaar tijd kunnen we nog steeds vol trots vertellen. Toen de club op zoek was naar extra invulling voor het scheidsrechterskorps, wilde Vic de club graag helpen en heeft hij ook menig wedstrijd de fluit ter hand genomen. Naast diverse vrijwilligerstaken ging zijn actieve voetbalcarrière door als keeper bij de veteranen. Ook daar bleef Vic actief, zoals het mee organiseren van de fietstochten. Ja laat Vic maar op kop fietsen, hij weet overal de weg. Ook de laatste jaren bleef bij betrokken bij v.v. Molenschot. Als er een keer een feesttent stond bij de voetbal, dan konden de slapers in de tent 's ochtends vroeg rekenen op een bezoekje van Vic samen met zijn hond. Gewoon even kijken of het allemaal goed ging. Dankbaar zijn we voor hetgeen Vic heeft betekend in al die 56 jaren dat hij lid is geweest van onze vereniging. Vic, een man van weinig woorden, maar bovenal dus een zeer betrokken lid van onze vereniging. Voetbalvereniging Molenschot

LEDEVAERTKERK

In zorgcentrum St.Franciscus

14.00 UUR:

In Memoriam

Vic Boemaars

OPGEVEN MIS/ GEBEDSINTENTIES:

In zorgcentrum St.Franciscus

Eucharistie; Kees Maes; Jaargetijde Ad Timmermans Schellekens

ZONDAG 6 APRIL 09.30 UUR:

PAGINA 28

Zaterdagavond is in de St. Anna kerk In Molenschot een jubilaris gehuldigd. Harry Boemaars, 40 jaar lid van het kerkkoor. In de zaterdagavondviering werd er gezongen door het koor, met begeleiding van Willemien Willemen. Aan het einde van de viering werd Harry naar voren geroepen. Pastor Bert v. Leijsen deed het woord namens de parochie H. Geest. Harry kreeg de gouden speld met een bijbehorende oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap van het koor. De versierselen werden opgespeld door zijn vrouw, Marian. Mevr. Toos Snijders nam het woord, danken Harry voor zijn inzet voor het parochiekoor. Omdat hij ook 28 jaar voorzitter is, is zijn taak ook extra, vooral in deze tijd. Hij kreeg een fles wijn. Het koor zetten een lang zal hij leven in wat in de kerk uitbundig werd meegezongen. Na de dienst was het koffiedrinken bij Harry thuis. Daar had het bestuur nog een extraatje. Het mooie gouden draagspeldje en lovende woorden voor zijn inzet in deze 40 jaar. Ook nog een bos bloemen voor Marian en nog een lang zal hij leven. Een mooie avond voor het vele werk. In de kerk had Harry nog een dankwoordje. 40 jaar kerkkoor, een heel bewogen tijd. Ledenwervings acties waren toen niet spectaculaer. De organist van toen, Ad Jacobs, kwam in de melkstal. Kom je mee zingen, gij moet er ook bij komen dan komen. Cor en Wim er ook bij. Dus ik eerst afmelken en gaan

zingen. Toen begon het. Jaren met een flinke club veel zingen, kerkdiensten, uitvaarten, jubileas. Zondag of in de week, we moesten er altijd zijn. We hadden hierbij ook veel plezier met ons allen. Tot zolang Pastoor Dictus er was mochten we alles zingen. We zongen veel gregoriaans en latijn wat toen heel gewoon was, aangevuld met wat Nederlands. Toen Pastoor Dictus hier wegging, kwamen er roerige tijden voor het koor. Fusie met de Heilige Geest veranderde veel. Iedereen begon zich te bemoeien met wat wij moesten zingen. Dat waren de zware jaren voor het koor. Wij mochten geen gregoriaans meer zingen, alleen uit de bundel, wat voor ons koor helemaal geen uitdaging meer was. Er kwam een breuk tussen koor en voorgangers. Dat betekende dat een derde van onze leden opstapte, ook de organist. Goede stemmen kwijt, hoe verder zonder organist en de gezelligheid was ook een stuk minder. Met wat wisselingen van dirigent/ organist zijn we weer aan het zoeken naar een dirigent/ organist. Het ledental loopt de laatste jaren ook terug door ziektes en ouderdom, en leden aantrekken lukt ook niet meer. Andere perikelen zullen we niet verder op ingaan. 40 jaar koor waarvan 28 jaar voorzitter, je zou er een boek over kunnen schrijven. Koorleden van nu, bedankt dat jullie ons blijven steunen. Mede bestuursleden, bedankt, het is soms moeilijk, maar met steun van jullie proberen we het koor overeind te houden. Bedankt allemaal!!!!!


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

KerkKerk PROTESTANTSE GEMEENTE Dongen-Rijen INTERIM-PREDIKANT: ds. Leo Oosterom: predikant@protkerkdongen-rijen.nl op maandag, dinsdag en vrijdag

PASTORAAL AANSPREEKPUNT:

Rijense (Monique van Zwienen) werkt in Keniaanse scholen

berichten

tocht naar eten, kleding, geld en een slaapplek. In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak.

VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD Voorganger is ds. Leo Oosterom. De kinderen beginnen in de kerk en gaan na ongeveer een kwartier naar De Ontmoeting voor hun veertigdagenproject. De collecte is bestemd voor het straatpastoraat. Straatpastoraat voor dak- en thuislozen Op straat leven is een stressvol bestaan. Een voortdurende zoek-

En dan nog dit: Op zaterdag 12 en zondag 13 april voert de jeugd het passiespel op in 't Schouw in Dongen. De kaartjes kosten 3 euro, kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Ze zijn verkrijgbaar via jeugdouderling@protkerkdongen-rijen.nl of bij 't Schouw of De Cammeleur. De uitvoering begint op 12 april om 20.00 uur en op 13 april om 14.00 uur.

INTERNET: www.protkerkdongen-rijen.nl.

OUDE KERK, DONGEN, Kerkstraat 56 om 10.00 uur.

KERKELIJK CENTRUM: De Ontmoeting naast de Oude Kerk. Hier is oppas voor de kleinsten.Na afloop is hier gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. De kerkdienst is later te volgen op internet via www.protkerkdongen-rijen.nl.U wordt van harte uitgenodigd de dienst of andere activiteit bij te wonen.

DIENST ZONDAG 6 APRIL 10.00 UUR

Bedevaart Breda Hakendover op 21 april

Op bedevaart naar Hakendover Op 2de paasdag zal voor de 124de keer de bedevaart naar Hakendover plaatsvinden. Het bedevaartsoord kent een lange geschiedenis. Uit overlevering en gedeeltelijk uit geschiedschrijving blijkt dat omtrent 690 na Chr. Hakendover al bestond. Het verhaal zegt dat in dat jaar drie Romeinse maagden een kerk wilden bouwen voor de Salvator Mundi, -de Zaligmaker der wereld -. Het bouwen werd telkens door engelen verstoord. De maagden kregen een boodschap dat God zelf de plaats zou aanwijzen. Dertien dagen na het feest van Driekoningen was op een van de heuvels, midden in de wijde sneeuwvlakte een stuk land afgebakend met een zijden draad. Daarbinnen groeide groen gras en bloeide uitbundig een hagendoorn. De maagden lieten daar door twaalf werkers de kerk bouwen, maar er werkten dertien mensen, een er van kwam nooit om loon en at ook niet mee in de schafttijden. Het getal dertien heeft zijn betekenis gekregen in de devotie bij de bedevaart. Men trok dertien keer rondom de kerk of dertien keer naar een

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Tel. 013-5077880 en 06 53787734

Mijn hart ligt in Kenia Met de organisatie Teachers4Teachers ben ik in maart naar Kenia geweest om daar met de Keniaanse leerkrachten te werken. Dit was zo succesvol dat ik volgend jaar terug wil om nóg meer leerkrachten te bereiken zodat alle kinderen tegelijk kunnen leren met plezier!

ACTIVITEITEN WOENSDAG 2 EN 9 APRIL: INLOOPHUIS, 10.00 – 12.00 UUR Schuif gezellig aan voor een gesprek en ontmoeting bij koffie en thee in de benedenzaal. U kunt zich ook terugtrekken voor gebed en bezinning in de stille ruimte op de bovenverdieping. DONDERDAG 3 EN 10 APRIL: REPETITIE CANTORIJ, 20.00 – 21.30 UUR De cantorij studeert liederen in voor de Lijdenstijd en Pasen. Wie op projectbasis mee wil doen, kan zich melden bij cheijboer@ home.nl. DONDERDAG 3 APRIL: OUDERENSOOS, 14.00 – 16.30 UUR We gaan bloemstukjes maken. DINSDAG 8 APRIL: BREI-INLOOPOCHTEND, 9.00 – 11.30 UUR DINSDAG 8 APRIL: PANDORA, BEZOEK MOSKEE, 19.15 UUR VERTREK BIJ DE ONTMOETING

Loes van Leeuwen, tel. 0162 - 313671, loesvanleeuwen1946@gmail.com.

PAGINA 29

naburig kerkje in Grimde dwars door velden en sloten. Dit alles ter ere van de Dertiende Werkman. Ook nu nog komen mensen en ruiters met hun paarden op 2de paasdag bijeen en lopen in processie over de velden naar een naburige heuveltop en vertrappen alle gewassen. Op de heuvel worden door een van de priesters mensen en dieren gezegend en ook de velden, zodat deze rijkelijk vruchten mogen dragen. Het verhaal wil, dat de velden die door mens en dier vertrapt zijn, tijdens de processie, malsere weiden en beter graan voortbrengen dan de velden elders. De broederschap van de Goddelijke Zaligmaker bestaat al sinds 1891. Zij organiseert op 2de paasdag de bedevaart naar Hakendover. Op de terugweg wordt Scherpenheuvel nog bezocht. Velen zijn ons al voorgegaan zowel per tram, te voet of met paard en wagen. Wilt u meegaan, dan kunt U zich hiervoor tot palmzondag opgeven: In Gilze bij de heer J. Kokx, tel. 0161 454950; In Rijen bij de heer C. A. Marcelissen, tel. 0161 220595. De kosten zijn € 15,00 voor volwassenen en kinderen van de bassisschool mogen gratis mee.

De workshops werden door 60 leerkrachten bezocht. Vanuit het bestuur van de school waar ik werk in groep 1 en 2 (Cleijn Hasselt in Tilburg) kreeg ik de kans om in Kenia aan het werk te gaan. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de organisatie Teachers4Teachers die al vanaf 2003 in Kenia werkzaam zijn op inmiddels meer dan 300 scholen met zo'n 150.000 kinderen (www.teachers4teachers. nl). Op donderdag 27 februari vertrokken we met een groep van ongeveer 40 leerkrachten uit diverse plaatsen in Nederland naar Kenia. Vooraf hebben we een infomiddag en 2 voorbereidingsdagen gehad, om te weten wat we zouden gaan doen en om in de stemming te komen. Toch was er bij iedereen een gezonde spanning voor wat deze reis ons zou brengen. We arriveerden midden in de nacht en startten op vrijdagochtend met het programma waaronder een schoolbezoek en een ontmoeting met de directeur waarmee je de komende dagen zou gaan werken. Zaterdag en maandag waren de dagen waarop we workshops

hebben gegeven, die als doel hadden het kennis maken met coöperatieve werkvormen m.b.t. de Engelse taal. Tijdens deze dagen hebben we de leerkrachten actief deel laten nemen aan energizers en coöperatieve werkvormen. Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we op bezoek geweest bij de leerkrachten die zich tijdens de workshops hiervoor op konden geven. Zij probeerden in de praktijk te brengen wat ze geleerd hadden. Wij hebben deze lessen geobserveerd en aan de hand van de “Stool of Confidence” nabesproken.Ook dit was voor hen een nieuwe werkwijze omdat de “Stool of Confidence” gebaseerd is op de 3 poten van de kruk, welke positieve feedback, verantwoordelijkheid en positief zelfbeeld weergeven. Het op deze manier kijken naar zichzelf was moeilijk voor hen omdat ze zichzelf gemakkelijker negatief bekijken. Daarna moesten de leerkrachten dan nog een teamvergadering organiseren en hun collega's kennis laten maken met

de coöperatieve werkvormen en het doel ervan. Op zaterdag 8 maart was “The Final Celebration” waarvoor iedereen uitgenodigd was. Sommigen moesten hier uren voor reizen, wat aangeeft dat het voor hen (maar ook voor ons) zeer speciaal was. Het was een heel warm weerzien, ook wat de temperatuur betreft (33 graden). Wat voor mij vooral bijzonder was waren de ontmoetingen met de Keniaanse kinderen (sommigen hadden nog nooit een blanke gezien) die zo ontzettend genoten van de lessen die wij hun leerkrachten hadden aangeboden. Ik heb er gelachen wanneer we samen een spel deden en gehuild onder andere toen een kindje dat in mijn i-pad keek haar vriendjes herkende, maar zichzelf niet... waardoor ik mezelf besefte dat ze zichzelf nog nooit gezien had....! De kinderen komen er met gescheurde kleren naar school, op blote voeten, zonder eten en sommigen moeten wel 2 uur lopen om op school te komen.....dit kan ik niet veranderen...maar ik kan wel zorgen door op andere manieren lessen aan hun eigen leerkracht aan te bieden dat alle kinderen tegelijk leren zodat ze aan hun eigen toekomst kunnen werken. Het was

een geweldige ervaring en omdat mijn hoofd zegt dat het goed is wat we daar doen maar mijn hart er nog niet klaar mee is wil ik volgend jaar graag terug! Teachers4Teachers organiseert 2x per jaar een reis naar Kenia, in oktober voor de Directeuren en in februari voor de leerkrachten en omdat deze keer mijn reis betaald is door ons bestuur, maar ik de volgende keer mijn reis zelf moet betalen heb ik me aangemeld bij de site Dream or Donate en er mijn verhaal opgezet. Ook ga ik op mijn eigen school acties op touw zetten en de kinderen bewust maken van hun rijkdom hier. Mensen die geld willen doneren, kunnen dat doen op de site http://www. dreamordonate.nl/560-werkenop-scholen-in-kenia. De leerkrachten in Kenia en ik zijn blij met uw gift! Monique van Zwienen

Armoede in Nederland

Rolph Dols. Wat kunnen wij doen? En wie doet wat? Wij bieden u een inspirerende avond aan rond het thema Armoede onder de vraagstelling wat wij, als samenleving, overheid en burgers, kunnen doen aan dit probleem. De overheid heeft een taak in de bestrijding van armoede. De rijksoverheid geeft de kaders aan in de sociale wetgeving. Maar wat is de eigen beleidsruimte voor de gemeente? En hoe gebruikt onze gemeente die ruimte? Op welke wijze doet onze gemeente een beroep op de eigen kracht van mensen, hoe gaan we in onze gemeente om met een 'tegenprestatie'? Soms leven bepaalde gezinnen generaties achtereen in armoede; hoe

150 kinderen in één lokaal.

Les geven aan kinderen die nog nooit een blanke hadden gezien.

probeert de gemeente het lot van deze mensen te verbeteren? De 40-dagen-tijd (vasten) nodigt uit om hierbij stil te staan. Wie bewust wil leven kan niet voorbij gaan aan mensen dichtbij en ver weg die leven in moeilijke omstandigheden. Daarom bieden de parochies van Dongen en Rijen u drie avonden aan rond het thema: 'ARMOEDE IN NEDERLAND'. De eerste avond liet Ralf Embrechts ons aan de hand van de 'QUIET 500' kennis maken met mensen die in armoede leven. De tweede avond was het woord aan Thijs Caspers. Hij sprak over armoede in het licht van de christelijke levensvisie. Deze derde avond gaat wethouder ROLPH DOLS van de gemeente Gilze en Rijen met ons in gesprek. Wethouder Dols geeft op de thema's telkens een korte inleiding, daarna gaat hij in gesprek met een geselecteerd panel. Er is ook volop ruimte voor de aanwezigen mee te doen in het gesprek. Pastor Tom van der Rijken Datum: dinsdag 8 april Plaats: Parochiecentrum, Hoofdstraat 58, Rijen. Aanmelden: Secretariaat parochiecentrum. Telefoon: 0161-222833. E-mail: info@parochieheiligegeest.nl.

Energie Gilze Rijen

Zonnepanelen-project 2014 gestart Na het grote succes van de zonnepanelen-actie in 2013 is Energie Gilze Rijen (EGR) gestart met een nieuwe gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen voor 2014. ZONNEPANELEN-PROJECT 2014 In 2013, het jaar dat EGR is opgericht, heeft EGR voor het eerst een gezamenlijke inkoopactie van zonnepalen gehouden. Dit was direct een succes wat geresulteerd heeft in de plaatsing van 291 panelen bij 29 huishoudens. Vandaar dat EGR het ook dit jaar weer mogelijk maakt om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. Deze actie loopt tot 31 december 2014. Inmiddels zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met twee lokale leveranciers waar u uit kunt kiezen. Dit zijn GEKA uit Rijen en Energy Guard uit Breda. De gemeente Gilze en Rijen stelt dit jaar voor deze actie van EGR weer € 5.000,- subsidie beschikbaar met een maximum van €250,- per deelnemer.

momenteel vele malen hoger dan dat van een spaarrekening. Ook bent u hierdoor 100% verzekerd dat u werkelijk groene stroom verbruikt. Maar waarom zult u zonnepanelen aanschaffen via een energiecoöperatie als EGR? Uiteraard staat het u altijd vrij om op eigen houtje zonnepanelen te kopen. Het meedoen met

deze actie van EGR brengt echter de volgende voordelen met zich mee: 1. Scherpe prijzen door professionele gezamenlijke inkoop 2. Goede voorwaarden door professionele gezamenlijke inkoop 3. Gemeentelijke subsidie 4. Mogelijkheid tot deelname in andere energieprojecten van EGR 5. Ontzorging: Er zijn veel aanbieders van zonnepanelen. Het is dan lastig om te bepalen wat wel en niet goed is en waar men op

WAAROM PANELEN KOPEN VIA EGR? Zonnepanelen zijn op dit moment een uitstekende investering. Het financieel rendement is

V.l.n.r. Bart Michielsen van GEKA, André Dilweg van EGR en Richard Kamsteeg van Energy Guard

moet letten. Dit traject hebben wij nu voor u doorlopen. Verder nemen de leveranciers met u contact op na uw aanmelding. Zij doorlopen met u dan het hele traject.

MEER INFORMATIE Uiteraard vindt u de nodige informatie op www.energiegilzerijen.nl. Dit is ook de plek om u in te schrijven voor de actie. Inschrijven verplicht u tot niets. U kunt zo gratis een offerte krijgen van één of beide leveranciers. Meer informatie kunt u krijgen op de informatieavonden over deze actie. De eerste vindt plaats in CC De Boodschap te Rijen op 10 april om 20.00 uur. De tweede avond vindt plaatst in MFA De Molenwiek te Molenschot op 17 april om 20.00 uur. De leveranciers zullen ook op deze avonden aanwezig zijn. Ook staat EGR met informatie over deze actie op de voorjaarsmarkt in Rijen op 6 april van 11.00 tot 17.00. De leverancier Energy Guard zal bij ons in de stand staan. De leverancier GEKA staat er met een eigen stand waar u terecht kunt met vragen met betrekking tot deze actie.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 30

OPEN HUIS 5 april a.s. van 11.00 tot 15.00 uur

Alphen ...................................Baarleseweg 11- 11A Vr.pr.: € 425.000,-- k.k. Nabij het centrum gelegen karakteristiek vrijstaand herenhuis momenteel gesplitst in beneden en bovenwoning. Alphen ................................................Haagstuk 13 Vr.pr.: € 160.000,-- k.k. Royale hoekwoning met carport en stenen berging, gelegen op rustige locatie.

www.tlogistics.eu Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN Rijen Voor ons bedrijfspand zijn wij per direct op zoek naar:

Schoonmaakmedewerk(st)ers (voor ca. 2 uur per dag)

Reacties graag per mail: info@tlogistics.eu

Alphen ..........................................Goedentijd 23 C Vr.pr.: € 475.000,-- k.k. Grote vrijstaande woning met aanbouw, tuinkamer en carport, omgeven door een zeer fraaie onder architectuur aangelegde tuin met vijverpartij, gelegen op een perfecte locatie op 1.726 m² ondergrond. Alphen ............................................Molendries 2 A Vr.pr.: € 475.000,-- k.k. Op uitstekende locatie gelegen vrijstaande woning met grote garage, aan achterzijde prachtig vergezicht naar landerijen, bossen en Alphense bergen. Baarle-Nassau............................ Margrietstraat 12 Vr.pr.: € 257,500,-- k.k. Op goede locatie gelegen nabij centrum een halfvrijstaande woning met berging en carport.

Gilze .................................................Ridderstraat 3 Vr.pr.: € 179.000,-- k.k. Op goede locatie gelegen halfvrijstaande woning met aanbouw, garage en fraai aangelegde tuin.

Oosterhout ........................................Maalsteen 17 Vr.pr.: € 540.000,-- k.k. Onder architectuur gebouwde moderne villa met ruime indeling en aanpandige garage, gelegen op goede locatie op loopafstand van centrum. Voor nadere informatie of ons totale aanbod zie: WWW.WIRKENMAKELAARDIJ.NL

Alpha-tech Autoschadetechniek, gevestigd in Alphen, is een toonaangevend Focwa Eurogarant Autoschadeherstelbedrijf dat zich richt op de particuliere- en zakelijke markt in de regio. Wij hebben contracten met onderstaande verzekeringsmaatschapijen: Interpolis, CB Achmea, Zlm-Verzekeringen en Schadegarant.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar: Voorbewerker: De werkzaamheden zullen bestaan uit: - Voorbewerken en plamuren van plaatwerk - Spuiten van Grondlak.

All-round schadehersteller De werkzaamheden zullen bestaan uit: - De- en montage van schade auto’s - Plaatwerk - Voorbewerken - Ondersteunen van andere afdelingen

Monteur de- en montage afdeling De werkzaamheden zullen bestaan uit: - De- en montage van schade auto’s - Ondersteunen van andere afdelingen - Bereid zijn tot het volgen van opleidingen. Voor bovenstaande functies geldt: - Affiniteit in dergelijke functie - Zelfstandig kunnen werken - Volledige werkweek - Flexibele instelling: Geen 8-tot-5-mentaliteit Wij bieden u een gezellige werksfeer en een gepaste beloning, passend bij voornoemde functies.

Goedentijd 23c - 5131 AR Alphen Tel.: 013-508.2047 - Fax: 013-508.2387

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156

Indien u belangstelling heeft in één van bovenstaande functies dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan Alpha-tech autoschadetechniek bv, Bielzenspoor 1 , 5131 PJ Alphen T.a.v. Ger van Kuijk Of per e-mail: alpha-tech@unet.nl

Dantes massagepraktijk „Mabuhay“, het adres voor sport, ontspanning, hotstone, rugpijn, hoofdpijn en cupping massage of cupping therapie, maar ook voor stoelmassage bij bedrijven. Stationstraat 17 Alphen, 0135082829/06-48265922, www.dantesmassage.nl Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER-WTB UTILITEITSBOUW De functie • Technisch en financieel verantwoordelijk voor projecten in uitvoering. • Ondersteunen bij de verwerving van nieuwe projecten. • Zorgdragen voor projectvoorbereiding en opstellen van projectbegrotingen • Bewaken van de voortgang van de gemaakte kosten en ingrijpen bij eventuele overschrijdingen. • Verzorgen van de financiële project rapportage richting bedrijfsleider. • Zorgdragen voor een optimale personeelsbezetting van de projecten. • Aansturen/coachen en instrueren projectmedewerkers • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en derden. • Onderhandelen met opdrachtgevers en onderaannemers betreffende prijzen en kosten. De kandidaat • Afgeronde opleiding op nivo HBO werktuigbouw • Aanvullende vakgerichte opleidingen • Minimaal 5 jaar ervaring in deze functie en branche • Ambitieuze technicus • Communicatief vaardig, resultaat gericht en commercieel ingesteld • Flexibele en klantgerichte instelling, stressbestendig en teamspeler. Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, telefoon: 076-5728124. Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling P&O, Postbus 2243, 4800 CE Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.Nl

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

TEKENAAR/ENGINEER-E UTILITEITSBOUW De functie: • Het verzorgen van de benodigde offerte-, werk- en revisietekeningen, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. • Het verzorgen van de engineering, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. • Coördinatie met de andere bouwdisciplines/partners. • Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en/of leveranciers m.b.t. technische aangelegenheden van de in behande¬ling zijnde projecten • Het verzorgen van een correcte administratie en verbeteren van de tekeningen bestanden conform de opgestelde richtlijnen. • Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van teken software en applicaties. De kandidaat: • Afgeronde opleiding op nivo MBO of HBO elektrotechniek • Aanvullende vakgerichte opleidingen • Minimaal 2 jaar ervaring in deze functie en branche • Ervaring met StabiCad en ervaring met StabiCad 8. • Flexibele en klantgerichte instelling, stressbestendig en teamspeler • Woonachtig in de omgeving Breda Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, telefoon: 076-5728124. Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling P&O, Postbus 2243, 4800 CE Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

STUCADOORSBEDRIJF VAN TILBORG Voor al uw stucadoorswerk zoals glad pleisterwerk, spachtelputz,en airless spuiten, enz. Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte 06-22727458 info@ vantilborgstucadoorsbedrijf.nl

Wilt u u energierekening niet ieder jaar zien stijgen,laat dan pvcollectoren plaatsen,dan blijft de komende 25 jaar de elektriciteitrekening gelijk.Wilt u informatie bel 0161492649 of Ga naar www.installatiedrijfverhees.nl en kijk eens naar onze beoordeling klantenvertellen.nl 8.5

VERHUUR *Hoogwerkers *Spinhoogwerkers *Heftrucks *Bouwdrogers *Betonzagen *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Workshop Transmissiemeditatie (TM). TM is een eenvoudige Jan‘s Twiddehands en krachtige manier om Kringloopwinkel Rijen Voor al uw Twiddehand- de wereld te helpen. Het is een groepsmese spullen. U kunt er ook uw over- ditatie voor de Nieuwe tollige spullen brengen, Tijd en ‘t gebeurt in samenwerking met de of u kunt bellen voor Meesters van Wijsheid. ophaal. Het is een samenvoeTelnr.0654762910 ging van karma yoga Openingstijden: en laya yoga. U bent Di tm Vrij 10.00 -17.00 uitgenodigd voor deze Zat.0.900 -13.00 gratis workshop op Haansbergseweg 22A donderdag 10 april Rijen om 20.00 uur in De E-mail janstwiddeCammeleur Hoge Ham, hands@outlook.com website-www.janstwid- Dongen. info: www. sharenl.org dehands.nl

Pelletkachels , zonneboilers, Cv haarden en kachels , rookkanalen pelletketels ,houtvergassers natuurlijk bij Groenverwarmen Tilburgsebaan 9 Gilze 06-22326295 www. groenverwarmen.nl Nu bij aankoop pelletkachel 300kg pellets kado

Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. Scania voertuigen kenmerken zich door een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en een hoog chauffeurscomfort. Veiligheid, zowel voor de chauffeur als de andere weggebruikers, is vanaf de tekentafel ingebouwd.

Bedrijfsautotechnicus YOU MAKE A DIFFERENCE. Voor onze vestiging in Tilburg zijn wij op zoek naar een Bedrijfsautotechnicus. Wij zoeken jou, als je een monteur bent die houdt van zijn vak en affiniteit heeft met zware bedrijfsauto’s. Vanzelfsprekend moet je goed aan trucks kunnen sleutelen en ben je pas tevreden als de klant tevreden is. Bij Scania sta je regelmatig rechtstreeks in contact met de klant. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van reparatie werkzaamheden binnen de daarvoor geldende tijdsduur en ondersteunt collega technici. Bovendien werk je niet alleen aan trucks, maar verzorg je ook onderhoud en reparaties aan opleggers, laadkleppen, enzovoorts. Kortom, je bent een “allrounder”. Scan de QR-code of bekijk deze vacature op de website: www.scania.nl/career/vacatures

Herken je jezelf in deze functie? Voor informatie kun je contact opnemen met Bert Broersma, Service manager, Tel. 06 51350290. Schriftelijke reacties kun je richten aan SCANIA Nederland B.V. Human Resources, t.a.v. Carmen van Dun, Postbus 9598, 4801 LN Breda E-mail: carmen.van.dun@scania.com Scania. It starts with you. Scania.nl/career


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

WEEKENDAANBIEDINGEN:

Nieuw! Torsade ham-kaas Heerlijke snack nu voor

1,20

Alle plukbroden Heerlijk bij de soep, gourmet of bbq - nu voor €

1,50

Brood van de maand april,

Vollerkoren

gezond met extra vezels en minder zout.

PAGINA 31

Lentevoordeel

BROUWERS ASSURANTIËN

Aanbiedingen geldig van 31 maart t/m 5 april 2014

Particuliere verzekeringen

4 Duitse Biefstukken + 500 gram Gekruid Gehakt

Zakelijke verzekeringen

Runderschnitzels

Hypotheken

Procureurlapjes (naturel of gemarineerd)

Financieel advies

SPECIAL:

Lentehaasjes

Vleeswarenduo

Kerkstraat 93 • 5126 GB Gilze • Telefoon: 0161-451347 • www.bakkerijwaegemakers.nl

Pastoor Oomenstraat 5, 5121 EN Rijen, Tel. 0161 22 25 91

www.brouwersassurantien.nl

Coburgerham + Boterhamworst 2x100 gram e Maaltijd van de week

2

75

795 95 3 stuks e 5 50 4 stuks e 4 45 100 gram e 2

samen voor e

Salade-duo

Kipsalade + Ham-preisalade 2x150 gram e

Grand-Mère Schotel

2

99

500 gram e

499

4 HALEN= Gegrillde kippenbouten 3 BETALEN Grillspecial van de week

De Jong, Keurslager Raadhuisstraat 25 • Gilze Telefoon: 0161 - 45 12 63

Mutsaers, Keurslager Wilhelminaplein 15 • Rijen Telefoon: 0161 - 22 78 57 Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

m je Leuk o elpen te h verder

30jaar

ZONDAG 6 APRIL OPEN

-2014

1984

Actie week 14-2014

! NIEUW ctie e l l o c e in d k Tijdelij

:

199,-

NIEUWSTE COLLECTIE EIKEN MEUBELEN NU BIJ ONS TEGEN DE SCHERPSTE PRIJS

DIV. GEWELDIG LEDEREN HOEKBANKSTELLEN IN TOPKLASSE LEDER, NERGENS GOEDKOPER. De mooiste eigentijdse eiken meubelsets. Nergens goedkoper (evt. maatwerk mogelijk). Nu in onze showroom te bezichtigen.

TROUWERS - BOUWERS SAMENWONERS OPGELET!

Complete inrichting bestaande uit: dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelen salontafel - TV dressoir - eigentijds hoekbankstel Deze complete set: normaal 5150,NU VOOR

volg ons ook op:

nu ook online op formido.nl

2995.-

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 2 APRIL 2014

PAGINA 32

Kin ERA-makelaars, sterk door service

E T U O R N E Z I U H N E P O GILZE

OPEN HUIS

A.S. ZATERDAG 5 APRIL

GILZE

OPEN HUIS

GILZE

OPEN HUIS

van 11.00 tot 15.00 uur Kapittelstraat 9B Op een aantrekkelijke locatie gelegen, sfeervol appartement op de begane grond met een terras, een berging en een eigen parkeerplaats.

kijk voor alle deelnemende woningen op

Raadhuisstraat 11D Het gaafste appartement van Gils, het bovenste loft appartement, met een schitterend ruim balkon op het zuiden, grote inloopkast, parkeerplaats en fietsenberging. Vanafprijs: € 175.000,- k.k.

WWW.KINMAKELAARS.NL

Vanafprijs: € 139.000,- k.k.

DONGEN

OPEN HUIS

OPEN HUIS

DONGEN

Uw droomhuis zelf verwezenlijken?

Mgr. Nolenslaan 45 Een solide gebouwde en goed onderhouden vrijstaande woning met diepe achtertuin, bijkeuken en berging, gelegen op een royaal perceel van 400 m2.

Polarisstraat 27 Half vrijstaande woning, type kwadrant met verrassend veel wooncomfort en privacy biedende tuin, woonkamer van 42 m², dakterras en carport.

Vanafprijs: € 200.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

OPEN HUIS

MOLENSCHOT

OPEN HUIS

GILZE/HULTEN/MOLENSCHOT/RIJEN

RIJEN

Kin ERA Makelaars beschikt over meerdere kavels op prachtlocaties in Gilze (de Vrijheid van Gilze), Hulten (Oude Baan), Rijen (Spoorlaan Zuid en Mathilde) en Molenschot (De Nieuwe Erven). Interesse in de mogelijkheden? Bel Kin ERA Makelaars.

OPEN HUIS

Gagelrijs 65 Zeer ruime middenwoning met kunststof kozijnen, flinke achtertuin met berging, 4 slaapkamers, gelegen op kindvriendelijke locatie.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vanafprijs: € 169.000,- k.k.

OPEN HUIS

RIJEN

OPEN HUIS

RIJEN

HULTEN

OPEN HUIS

Achterstraat 5 Goed onderhouden vrijstaande semi-bungalow, met o.a. een volledig woonprogramma op de begane grond, garage, oprit en riante tuin met achterom. Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

RIJEN

GRIJP nu JE KANS! woningen beschikbaar vanaf € 169.500,-

BOUW S IS REED ! GESTART Veenstraat 28 Op goede locatie middenin het dorp gelegen uitgebouwde en grotendeels gemoderniseerde 2/1kapwoning met vrijstaande garage en ruime tuin.

Alphensebaan 62 Op een unieke plek gelegen karakteristieke woonboerderij met rieten kap, alle voorzieningen op de begane grond en dubbele garage met multifunctionele ruimte. Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Theodora Haverstraat 9 In de gewilde wijk “De Vliegende Vennen” gelegen, uitgebouwde middenwoning met o.a. ruime woonkamer, royale zolder en onderhoudsarme tuin. Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

OPEN HUIS

RIJEN

IE INDICAT AST: N A A DL NETTOM 5,CA. € 57 VANAF .* D AN PER MA Anne Frankplein 3A Op een centrale locatie nabij het station gelegen zeer verzorgd afgewerkt appartement met zonnig balkon en parkeerplaats op afgesloten terrein. Vanafprijs: € 199.000,- k.k.

HUIS OPEN 11.00 TOT

Architect Aartsplein 18 In het centrum van Rijen gelegen vrijstaande woning met ruime living, moderne en complete keuken, tuin op het zonnige zuidwesten en parkeergelegenheid. Vanafprijs: € 199.500,- k.k.

NIEUWBOUW

RIJEN

Leibeemd 134 In kindvriendelijke omgeving, aan woonerf gelegen uitgebouwde middenwoning met tuin op het zuidwesten op een schitterende locatie nabij het Wolfsweide park. Vraagprijs: €219.000,- k.k.

OPEN HUIS

EEN ONTWIKKELING VAN

10 STARTERSWONINGEN

www.facebook.com/StarterswoningenDongen *in combinatie met opstartlening, rentetarieven 31 maart 2014.

VERKOOP VIA: KIN MAKELAARS

Mathilde Een riante nieuwbouwwoning met garage, vanaf € 316.650 v.o.n. En een bouwkavel van 480m² voor € 187.000,- v.o.n.

Kin ERA Makelaars St.Josephstraat 157a 5104 EC Dongen

Tel.: 0162 726 926 Mail: nieuwbouw@kinmakelaars.nl Web: www.kinmakelaars.nl

Statenlaan 31A Op een royaal perceel gelegen vrijstaand geschakelde woning met open keuken, 5 slaapkamers, inpandige garage en tuin op het zuiden.

Vanaf € 316.650,v.o.n.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

RIJEN

OPEN HUIS

RIJEN

OPEN HUIS

RIJEN

Rijen

Dongen

Hoofdstraat 23 tel. (0161) 244 844 rijen@kinmakelaars.nl

St. Josephstraat 157A tel. (0162) 726 926 dongen@kinmakelaars.nl

Gilze

Ook gevestigd in Breda en Tilburg

Raadhuisstraat 11E tel. (0161) 244 844 gilze@kinmakelaars.nl Kennedylaan 14 In zeer bosrijke en kindvriendelijke omgeving gelegen, uitgebouwde twee-onder-één kapwoning met een tot berging verbouwde garage, oprit en tuin. Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

AL 80% HT! VERKOC

AAN DE SLUISWEG IN DONGEN

RIJEN

VAN 13.00 UUR

OPEN HUIS

VEND VRIJBLIJ NAAR VRAAG ARS A EL K A M . BIJ KIN A OPTIES DE EXTR

Cecile Goekoopstraat 7 In de “De Vliegende Vennen” gelegen geschakelde patiowoning met alle voorzieningen op de begane grond, riante patio met garage, berging en achterom. Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Laagstraat 98B Op een prachtige locatie, aan een rustige laan gelegen, uitgebouwd vrijstaand woonhuis met grote garage en een onder architectuur aangelegde tuin. Vanafprijs: € 398.000,- k.k.

www.KinMakelaars.nl

Weekblad Gilze en Rijen 02-04-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten