Page 1

Woensdag 19 Juni 2013

Jaargang 58 Nr.25 UITGAVE BERICHTENBLAD B.V.B.A. CONTACTADRES: Visweg 1a - 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014/655030 Fax: 014/656221 E-mail: info@hetberichtenblad.be Verschijning: donderdag Oplage: 15.500 exemplaren Sluitingstijd: maandag 12.00 uur

WEEKBLAD VOOR: RAVELS - WEELDE - POPPEL - ARENDONK OOSTHOVEN - OUD-TURNHOUT

Jumping Leemputten sluit af met optreden Belle Perez Zo’n 150 paarden en ruiters namen zaterdag in Weelde tijdens de vijfde en laatste editie van Jumping Leemputten deel aan een springwedstrijd. ‘s Avonds werd er gefeest voor het goede doel.

De organisatoren van Jumping Leemputten met Belle Perez

(Foto TW)

Nieuwe school voor Sint-Clara De leerlingen van het Sint-Claracollege in Arendonk krijgen een nieuwe school. Het bouwproject kost 10 miljoen euro. Het leerlingenaantal van het SintClaracollege in Arendonk is de voorbije jaren sterk gegroeid. De school telt intussen 765 leerlingen en barst daarmee uit zijn voegen. Prefabge-

bouwen boden een oplossing, maar die maken nu plaats voor een nieuw schoolgebouw. Het nieuwe schoolcomplex wordt 5.000 vierkante meter groot en heeft 37 klaslokalen,

PAESHUYSE JAN & ZN NV TEL. 014/41 11 00

leuke animatie voor de kinderen. “Er werd een barbecue georganiseerd voor zo’n 200 feestvierders en ‘s avonds werd het feest ingezet op de klanken van een top-DJ”, aldus nog de organisatoren. De organisatie trakteerde het publiek voor de fantastische vijf jaren met een optreden van Belle Perez, die speciaal voor deze gelegenheid naar de feesttent in Weelde was afgezakt.  (VNJ)

VOOR AL UW DRUKWERK! Ravels - 0486 37 89 37 Sonja.Thijs1@telenet.be

verdeeld over drie verdiepingen. Er komt ook een fietsenstalling voor 600 fietsen. Het gans project heeft een kostenplaatje van 10 miljoen euro. Tegen 1 september 2015 zou de nieuwe school in gebruik genomen kunnen worden. (VNJ)

Leerlingen van het Sint-Claracollege

ALARMSYSTEMEN

Jumping Leemputten werd 5 jaar geleden gestart door een groepje vrienden uit Ravels dat iets wilde doen voor Pink Ribbon, een vzw die de strijd aanbindt tegen borstkanker. Ze besloten actie te ondernemen toen ze van heel dichtbij met borstkanker te maken kregen. “Omdat we allemaal vaak met paarden bezig zijn, was de keuze voor een jumping destijds snel gemaakt. Op een paar jaar tijd groeide het event uit tot een gezellige familiedag waar paardenliefhebbers vanuit binnen- en buitenland aan deelnamen”, klinkt het bij de organisatoren. Dit jaar koos de organisatie ervoor om de vzw ElsSmiley te steunen, een vzw die ouders van kinderen met leukemie helpt met communicatiemiddelen tijdens hun behandeling. Zaterdag hebben de organisatoren er op een feestelijke manier een punt achter gezet. Vanaf 9u werden wedstrijden met verschillende springhoogtes georganiseerd en was er

(Foto TW)

SP-TYRES

Pc Hersteller aan huis ! 0498/49.17.96 info@allpcrepair.be www.allpcrepair.be Wij leveren ook:

DESKTOPS/LAPTOPS TABLETS/PRINTERS TV'S/AUDIO/INKT Bel of mail voor de scherpste prijzen!!

Complete begeleiding bij koop- verkoop, huurverhuur van uw eigendom. * Nu ook EPC-keuringen* DRINGEND GEZOCHT: Alle soorten woonruimten Te koop en/of Te huur.

Proteïnedieet onder begeleiding

Tel. 014 729276, of bestel online op www.bodyandhairstyle.be

2300 TURNHOUT Noord-Brabantlaan 14 Tel.: 014 - 45 04 11


AdvertentieÊberichtenbladÊFormaatÊ104x50Êmm PAGINA 2

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

HERSTOFFERINGEN

JefÊVanÊGompelÊ

Kijk op www.herstofferingen.be GESPECIALISEERDÊIN:

herbekledenÊvanÊsalons,Ê stoelen,ÊmakenÊvanÊspeciale kussens,Ê...ÊinÊlederÊenÊstof

SteenwegÊWeeldeÊ81 2382ÊPOPPEL +32Ê14657228 info@herstofferingen.be

Varenpad 22, 2370 Arendonk

TEL. 014/678843 - 0476/247987

Zoekertjes schriftelijk opgeven Uw “zoekertjes” kunt u vóór maandagmorgen 7.30 uur tegen contante betaling opgeven bij onze contact-adressen: • Supra Weelde-Statie • Keysers Poppel • Dagbladhandel ‘t Dobbelsteentje Weelde • Berichtenblad Baarle-Hertog • Dagbladhandel Ad Hendrickx Ravels • ‘t Schorpioentje Oud-Turnhout • Boekhandel Hulselmans Arendonk • Duoshop ‘t Schrijverke Poppel • Het Oosthoveke Oud-Tunrhout/Oosthoven • Sonja Thijs Mottelstraat Ravels

Aircocontrole en airco-onderhoud Tegen onaangename verrassingen. MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK

Garage

Goirleweg 2, 2382 Ravels Poppel T.: 014-658034

JANSENS VAN TIGCHELT N.V. smeermiddelen

Brandstoffen

Keuren van mazouttanks Afstellen + kuisen van brander en schouw

VANAF NU OOK KEURING EN 2-JAARLIJKS NAZICHT GASINSTALLATIES Ook buiten dienststellen van ongebruikte mazouttanks

REEDS RUIME ERVARING VRAAG VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Kanaaldijk 26, 2380 RAVELS - 014/41.29.84

CONTAINERDIENST

VAN GESTEL

Verhuur en plaatsing van containers. Voor alle stort-, alsook afbraak-, tuin- en huisopruiming. Containers van 10 m3 t/m 40 m3 POLENDAM 13 2340 BEERSE Tel. 014 41 32 73

Reinigen van: Alle glaswerk Veranda’s Rolluiken Koepels Kornissen Dakgoten

Gratis prysofferte! 014/73.56.11 ● 0499/40.01.14 ● 0495/76.65.86


PAGINA 3

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

GEMEENTEHUIS RAVELS Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

tel. (014) 65 67 04 - fax (014) 65 94 68 e-mail: info@ravels.be website: www.ravels.be

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur Elke dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.00 uur (uitgezonderd juli en augustus)

GEMEENTE RAVELS EN OCMW RAVELS WERVEN AAN

OCMW Ravels zoekt: • ONTHAALOUDERS Meer info: Dienst Onthaalouders Contactpersoon: Merijn Van de Pol tel. 014 46 24 04 merijn.vandepol@ocmwravels.be • TECHNISCH BEAMBTE THUISHULP / ACTIVA OF SINE Meer info: Dienstenchequebedrijf ’t Sponsje Contactpersoon: Gerd Vertongen tel. 014 46 24 31 gerd.vertongen@ocmwravels.be • CHAUFFEURS (vrijwilligers) Meer info: Minder Mobielen Centrale Contactpersoon: Gerd Vertongen tel. 014 46 24 31 gerd.vertongen@ocmwravels.be • LESGEVERS DIGIDAK (vrijwilligers) Meer info: digidak: Contactpersoon: Stephanie Van Loon, tel. 014 46 24 09 stephanie.vanloon@ocmwravels.be OCMW Ravels Dreef 19, 2381 Ravels (Weelde) Tel.014/46 24 00, Fax. 014/65 57 37 In de periode van 1 juli tem 31 augustus 2013: SOCIALE DIENST: zitdagen: WEELDE: Maandag: 9.00-12.00u Dinsdag: 9.00-12.00u en 18.3020.00u Woensdag: GEEN zitdag Donderdag:9.00-12.00u Vrijdag: 9.00-12.00u SERVICEFLATS De Wilders 39, tel.: 014/46 24 00 Elke maandag: 14.30-16.30u DIENST ONTHAALOUDERS Dreef 19, 2381 Weelde Zitdag: vrijdag 9.00-12.00u Elke laatste dinsdag van de maand:18.30-20.00u DIENST VOOR JURIDISCHE INFORMATIE EN ADVIES Dreef 19, 2381 Weelde Zitdag: dinsdag:9.00-12.00u Elke 2e en 4e dinsdag van de maand:18.30-20.00u Het is geen zitdag op 26 juni en 6, 13 en 20 augustus SECRETARIAAT Dreef 19, 2381 Weelde Openingsuren: Elke werkdag: 9.00u-12.00u Woensdag: gesloten DIENSTENCHEQUEBEDRIJF ’T SPONSJE Dreef 19, 2381 Weelde Tel.: 014/46 24 31 Zitdag: maandag:9.00-12.00u en na telefonische afspraak PENSIOENDIENST Dreef 19, 2381 Weelde Tel.: 014/46 24 31 Zitdag: maandag:9.00-12.00u en na telefonische afspraak REGIONALE DIENST VOOR GEZINSZORG WELZIJNSZORG KEMPEN Dreef 19, 2381 Ravels Zitdgaen: ma. En di. 9.00-12.00u. Of aanvragen via de sociale dienst. Op donderdag 11 juli, vrijdag 12 juli, donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus zijn alle diensten gesloten. Wij wensen alle inwoners een aangenaam verlof!

OPENINGSUREN HOOFDBIBLIOTHEEK RAVELS Kloosterstraat 4, 2330 Ravels Tel. 014/65.21.56. E-mail ravels@bibliotheek.be Website www.ravels.be Maandag 18.00 - 20.00 u Dinsdag 13.00 - 17.00 u Woensdag 13.00 - 19.00 u Donderdag 13.00 - 17.00 u 18.00 - 20.00 u Vrijdag 09.00 - 12.00 u Zaterdag 13.30 - 16.00 u UITLEENPOST POPPEL Dorp 60, 2382 Ravels Tel. 014/65.24.54 Dinsdag 17.00 - 20.00 u Vrijdag 15.00 - 18.00 u GEMEENTELIJK CONTAINERPARK Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.10 uur Dinsdag Gesloten Woensdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.10 uur Donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.10 uur Vrijdag 13.00 - 16.10 uur Zaterdag 09.00 - 15.00 uur BORDEN ‘SPELENDE KINDEREN’ Naar jaarlijkse gewoonte zullen er door de gemeente tijdens de vakantiepe-riode in de maanden juli en augustus 2013, op vraag van de inwoners, borden geplaatst worden met de tekst “Opgelet!Spelende kinderen!”. Dit om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de mogelijke aanwezigheid van spelende kinderen zodat men zijn rijstijl kan aanpassen. Aanvragen voor plaatsing van deze borden kunnen t.e.m. dinsdag 25 juni 2013 telefonisch gericht worden aan de technische dienst, op het nummer 014 65 48 65 of via e-mail (technische.dienst@ravels.be). OCMW RAVELS Dienst voor Juridische informatie en advies Het is geen zitdag op 25 juni 2013! Dienst Onthaalouders Het is geen zitdag op 28 juni 2013! OCMW Ravels Het oplaadpunt van Eandis zal in juli en augustus op woensdag gesloten zijn. ENQUÊTE HUISHOUDENS RAVELS De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD) voert van april tot en met juli 2013 een en-quête uit naar de inkomens en levensomstandigheden bij een aantal huishou-dens uit België, genaamd EU-SILC. Omdat de FOD onmogelijk alle inwoners van het land kan ondervragen, trekt men een toevallige steekproef uit het rijksregister. Zo werden ook een aantal huishoudens uit Ravels gekozen. Zij werden per brief op de hoogte gebracht dat zij in de nabije toekomst bezoek zullen ontvangen van een afgevaardigde van de FOD, voorzien van een legiti-matiekaart. Uiteraard wordt de enquête uitgevoerd overeenkomstig de statis-tiekwet en de wet tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer. De FOD verzekert dat de inlichtingen die de huishoudens verstrekken vertrouwelijk behan-

deld worden en enkel zullen worden aangewend voor het opmaken van glo-bale en naamloze statistieken. De gekozen huishoudens nemen vrijwillig deel aan deze enquête en krijgen een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro. Voor meer inlichtingen kan u terecht op het gratis nummer 0800/137 10 of via e-mail: SILC@ economie.fgov.be . SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN De gemeentelijke administratieve en technische diensten zullen gesloten zijn op - Donderdag 11 juli 2013 (dag van de Vlaamse Gemeenschap) - Vrijdag 12 juli 2013 (brugdag) AANDACHT: TESTEN SIRENE Op donderdag 4 juli 2013 tussen 11.45 uur en 13.15 uur zal er een testsig-naal weerklinken van de sirene die zich aan de Grote Baan 201 bevindt. Deze test is enkel bedoeld om de bedrijfsklaarheid van het net te testen. De sirene zal een nucleair alarmsignaal geven (dat is een gemoduleerde toon die na een korte onderbreking herhaald wordt) gevolgd door de gespro-ken boodschap “Proefsignaal”. Bijkomende informatie over het alarmerings-net van de Civiele Veiligheid kan u vinden op www.seveso.be. VERKOOP GEVONDEN EN AFGESCHREVEN VOORWERPEN De gemeente gaat over tot verkoop aan de meestbiedende van gevonden en af-geschreven voorwerpen (o.a. 9 fietsen, 3 voertuigen, bromfiets, waterslan-gen, koppelstukken en spuitlansen, 2 werfketen, kopieermachine, 5 zonnelui-fels, gegalvaniseerde trap, radiator, tafels en stoelen, buizenstelling, bureaumeubilair, tafels met ingebouwde au-bain-marie, koffiemachine, vlees-snijmachine, allerlei keukentoestellen en -materialen, muziekinstallatie, allerlei bier-, wijn- en frisdrankglazen, aanhangwagen, ijzeren kasten, toog en bijhorende houten kasten, houten werkbank, …). Deze verkoop zal doorgaan op zaterdag 22 juni 2013 om 9.30 uur in de mili-taire loods langs het Geeneinde, 2381 Ravels. De goederen zijn te bezichtigen vanaf 8.30 uur. VERKORTE BUSLIJN TURNHOUT-RAVELS-WEELDE In de loop van 2012 werd een nieuwe verkorte buslijn 450 Turnhout-Ravels ingevoerd, die eenmaal per uur via Grote Baan-Klein Ravels-StadstraatPeelsestraat-Kerkstraat-Grote Baan reed, waardoor er een 30 minutenfrequentie ontstond tussen Turnhout en Ravels. De bestaande buslijn 450 Turnhout-Tilburg bleef gewoon volgens het oude principe rijden, nl. een frequentie van één bus per uur. Vanaf woensdag 5 juni 2013 zal de verkorte buslijn 450 niet meer via de Stadstraat rijden, maar een ommetje maken via Turnhoutseweg-Moleneinde-Vooreel, waardoor ook Weelde en Ravels-Eel bediend worden door deze bus. Hierdoor zullen alle bushaltes langs deze wegen (enkel in de hierboven aangegeven richting) bediend worden. Langs de Turnhoutseweg zal er, in de nabijheid van het kruispunt met het Moleneinde, een bijkomende bushalte voorzien worden (opgelet: deze buslijn zal niet via Gemeentelaan en Koning Albertstraat rijden!).

HERNIEUWING GECORO RAVELS De periode van indiening van kandidaturen voor de samenstelling van de Ge-meentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening werd enige tijd geleden af-gesloten. Vastgesteld werd dat meer dan 2/3de van de voorgestelde kandidaten van hetzelfde geslacht is. Artikel 200 van de gemeentedecreet schrijft voor dat ten hoogste 2/3de van de leden van deze commissie van hetzelfde geslacht mag zijn. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. Het provinciebestuur deelde bij brief van 17 mei 2013 mee dat de 2/3de verhouding zowel geldt voor de aanduiding van de plaatsvervangers als voor de aanduiding van de effectieve leden. De procedure dient opnieuw opgestart te worden. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Ravels is samengesteld als volgt: - 4 deskundigen - 9 vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente: - 3 vertegenwoordigers van verenigingen van werknemers - 2 vertegenwoordigers van verenigingen van zelfstandigen en handelaars - 2 vertegenwoordigers van verenigingen van landbouwers - 2 vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen. Wij doen een dringende oproep tot kandidaten (ook vrouwelijke). Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 21 juni 2013 te 12.00 uur bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. WEG- EN RIOLERINGSWERKEN LAAR, GROTE BAAN EN BEEKSEWEG: INFOVERGADERING Op dinsdag 25 juni 2013 om 19.30 uur zal er in de raadzaal van het gemeen-tehuis een infovergadering georganiseerd worden i.v.m. de weg- en riole-ringswerken Laar, Grote Baan en Beekseweg, en in dit geval meer bepaald over het gedeelte Laar-Achterlaar. De werken zijn gepland langs een gedeelte van het Laar en het Achterlaar en zullen vermoedelijk van start gaan na het bouwverlof. Wij hopen alle omwonenden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen! ZITDAGEN BELASTINGDIENST De belastingdienst van Turnhout organiseert zitdagen voor het invullen van de belastingbrieven aanslagjaar 2012 in onze gemeente. De zitdag in Ravels zal doorgaan op maandag 27/05/2013 van 09.00 tot 12.00 uur in het digidaklokaal van de bibliotheek, Kloosterstraat 4. De zitdag in Weelde zal doorgaan op vrijdag 21/06/2013 van 09.00 tot 12.00 uur in het digidaklokaal van sporthal ‘t Molenslop, Straatakkers 1. De zitdag in Poppel zal doorgaan op woensdag 22/05/2013 van 09.00 tot 12.00 uur in het digidaklokaal van ontmoetingscentrum De Wilders, De Wilders 41.

CURATIEVE BESTRIJDING VAN EIKENPROCESSIERUPSEN OP PRIVÉDOMEIN: In 2013 organiseerde de gemeente Ravels in samenwerking met IOK een prijs-bevraging voor de bestrijding van eikenprocessierupsen op privédomein. De eikenprocessievlinder is een mooie, onschuldige, zwarte nachtvlinder van enkele centimeter groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Je treft de rupsen meestal aan in inlandse eiken. Als er rupsen of een nest in jouw tuin aanwezig zijn, raden wij aan om alleen over te gaan tot bestrijding als de hinder door de rupsen echt te groot is. Zo niet, probeer dan gewoon de boom te mijden, eventueel door een aanduiding te voorzien dat er in de boom eikenprocessierupsen zit-ten. Voor de bestrijding van processierupsen op privédomein is de eigenaar of gebruiker zelf verantwoordelijk. Controleer vóór je een bestrijding laat uitvoeren eerst of de rupsen in je tuin echt wel eikenprocessierupsen zijn! Je kan hiervoor de informatieve website van de provincie Antwerpen raadple-gen: http://www.provant.be/ leefomgeving/natuur_en_landschap/ eikenprocessierupsen/. Om je te helpen bij de uitvoering van een bestrijding werd een prijsbevraging georganiseerd. Wat zijn de voordelen voor jou als burger om gebruik te maken van deze prijsbevraging? De bestrijding gebeurt door een aannemer op een professionele manier. Je hoeft je dus zelf geen zorgen te maken over de manier hoe je dit best aan-pakt. Je moet niet zelf op zoek gaan naar een aannemer. Bovendien zal de kost-prijs lager liggen door deze grootschalige prijsbevraging. De aannemer met de beste offerte kan immers rekenen op de meeste opdrachten en vervolgens die opdrachten bundelen om zo de prijs te drukken (minder transportkosten). We kiezen voor een milieuverantwoord beheer van de rupsen. Geen maatregelen nemen is het meest milieuverantwoordelijke beheer. Helaas blijkt het vaak toch nodig om over te gaan tot bestrijding. Als je in je tuin last hebt van eikenprocessierupsen of hun schadelijke nesten, dan kan je overwegen de rupsen en nesten te laten verwijderen door een curatieve bestrijding. Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald. Sinds 2 april 2013 zijn de namen en prijzen van firma’s, die een offerte hebben ingediend binnen deze prijsbevraging, bekend. Je kan deze gegevens raadplegen via www.ravels.be of www. iok.be/processierupsen. Ook kan je bij de milieudienst op het nummer 014 65 41 75 terecht voor informatie. Geïnteresseerde inwoners voor de curatieve behandeling van rupsen op hun eigendom dienen rechtstreeks contact op te nemen met de aannemer uit het aanbod. Ook de facturatie gebeurt daarna rechtstreeks door de aannemer aan de klant, zonder tussenkomst van het gemeentebestuur of IOK. Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst op het nummer 014 65 41 75 of bij IOK op het nummer 014 56 42 69.


HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

AdvertentieGemeentegids-07

WEEKENDDIENST DOKTERS

WACHTDIENST APOTHEKERS

Arendonk - Baarle-Hertog - Beerse - Dessel - Gierle - Hoogstraten - Meer - Meerle Merksplas - Minderhout - Oud-Turnhout Poppel - Ravels - Retie - Rijkevorsel Turnhout - Vlimmeren - Vosselaar - Weelde Wechelderzande - Wortel

Arendonk - B.-Hertog - Dessel Oud-Turnhout - Ravels - Retie

REGIO TURNHOUT

De dokter van dienst is te bereiken vanaf vrijdagavond 20 u. t.e.m. maandagoch-tend 8 u., feestdagen van 20 u. de avond voor de feestdag tot de ochtend na de feestdag 8 u. op het centrale nr

014/410.410

Huisartsenwachtpost Regio Turnhout vzw Campus Blairon 410, 2300 Turnhout www.wachtpost.be

Wilt u gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale? Neem dan contact op met:

OCMW RAVELS DREEF 19 2381 WEELDE Tel.: 014/46.24.00

1) de website www.apotheek.be 2) het nationaal telefoonnummer 0900/10 500 3) teletekst van RTV-Kempen 4) het uithangbord aan elke apotheek

WIST U DAT...

Er voor de regio Turnhout - Kempen een zelfhulpgroep voor brandwondenpatiënten werd opgericht! Voor informatie kan u steeds terecht bij: GILBERT MOONEN, Pottenbakkersstraat 6, 2300 Turnhout Tel. 014/42.88.59 Voor heel het arrondissement Turnhout

(elke werkdag tussen 9 u. en 16 u.)

DIERENASIEL

VEEWEYDE VZW AFDELING RAVELS Algemene zaken: 014/65.63.13 Bloedinzameling: 014/65.56.14 Leergangen: 0031/639.674.476 e-mail: wimbel@kabelfoon.nl Hulpdienst: 0499/72.45.79 e-mail: hulpdienst@ravels.rodekruis.be Meer informatie over de lokale afdeling vind je op www.rodekruis-ravels.be LET OP: Preventieve hulpposten voor uw evenement dienen minstens 6 weken op voorhand worden aangevraagd!

Ambulancedienst Ravels - Weelde - Poppel v.z.w.

014/65.70.70

Opvangcentrum voor verloren gelopen en overtollige dieren. Mogelijkheid tot adoptie. Toekomststraat 4, 2381 Weelde OPEN: maandag t.e.m. zaterdag van 11.00-12.30 en 13.30-16.30 u. Zon- en feestdagen GESLOTEN

Tel. 014/65.86.26 - Fax. 014/65.77.62 e-mail: veeweyde.weelde@skynet.be web-site: veeweydeturnhout.be

DE DRUGLIJN

078/15.10.20

014/65.22.70

AA GROEP

NIEUWE HOOP WEELDE

Vergadering iedere dinsdag te 20 u. VOOR MEER INFO EN AANVRAGEN 070 22 88 78 25-01-2007

16:42

Pagina 4

Tel.: 0497/31.35.56 Sint-Lenaartsebaan 29 - 2390 Oostmalle - 0498/14.34.78 03 312 87 87 - lt.noorderkempen@kvlv.be www.landelijkethuiszorg.be

HELPT MET EEN WAAIER VAN DIENSTEN

GEZINSZORG - KRAAMZORG POETSHULP - KLUSJESDIENST VRIJWILLIGE OPPAS ZORGBOERDERIJEN VOOR MEER INFO EN AANVRAGEN

070 22 88 78

www.landelijkethuiszorg.be Sint-Lenaartsebaan 292,- 2390 Nonnenstraat 12 bus 2200 Oostmalle Herentals 03014/86 312 8711 8750 - lt.noorderkempen@kvlv.be Tel. - lt.noorderkempen@kvlv.be

WACHTDIENST DER TANDARTSEN ARRONDISEMENT TURNHOUT UITSLUITEND VOOR DRINGENDE GEVALLEN. TIJDENS DE VOLGENDE SPREEKUREN:

Uitsluitend op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen van 9 tot 18 u.

De Koster, Koning Albertstraat 11, Weelde 014/65.93.63 Mevr. Maria Nijs, Dreef 9, Weelde 014/72.71.78 Mevr. Elie Segers - Haagen, Dorp 11, Poppel 014/65.54.35 of 0476/35.54.60 J. Schillebeeckx, Stwg op Oosthoven 1-3, Oud-Turnhout 014/46.29.20

ZORGSERVICE BRABANT Buro voor particuliere zieken- en kraamverpleging Mevr. Wagemans, Moergestelseweg 44, 5062 JW Oisterwijk, tel. 0031 13-5215673 Mevr. van Tiel, Den Bongerd 2, 5688 VT Oirschot, tel. 0031 499-575820 Dag en nacht bereikbaar

ZELFHULPGROEP AA Hulp aan drankzuchtigen

Tel. 014/42.13.09 Tel. 0497/33.54.88 Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming Tel. hoofdkantoor: 016/56.97.53 Gsm: 0496/43 65 22

Wanneer mensen door zelfdoding uit het leven stappen blijven de nabestaanden vaak achter met een diepe leegte, intense emoties en vele vragen. Zij worstelen vaak met de waaromvraag, met schuldgevoelens, enz. De groep (10 avonden) is een plaats om daarover te spreken, mekaar te ondersteunen en (h)erkenning te vinden bij elkaar. Voor info kan u terecht bij Mathy Paeshuyse gsm: 0472 22 73 14 of mail nazelfdoding.turnhout@ werkgroepverder.be www.werkgroepverder.be

Rouwbedanking:

Rouwbedanking:

De familie Bruurs - Jonckers dankt langs deze weg de thuisverpleegkundigen, de medewerkers, vrijwilligers en de medebewoners van het WZC Home Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels, de huisdokter, vrienden en kennissen en allen die hun medeleven betuigden bij het overlijden van

De familie Vercalsteren – Van der Avoort dankt langs deze weg E.H. Herman Janssen, hen die de uitvaardienst en de avondwake mee hebben verzorgd, de huisdokter, de dokters en verpleegkundigen van het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth, de vrienden en kennissen, geburen en allen die hun aanwezigheid of blijken van deelneming hun medeleven betuigden bij het overlijden van

De familie Van Gils - Beyens dankt langs deze weg pastoor Herman Janssen, diaken Ad van de Lisdonk en hen die de uitvaartdienst mee verzorgd hebben, het personeel en de vrijwilligers van het WZC De Hoge Heide in Arendonk, de geburen, vrienden en kennissen, en allen die door hun aanwezigheid of blijken van deelneming hun medeleven betuigden bij het overlijden van

Jo Jonckers

Irene Van der Avoort

Lisa Beyens

Weduwe van Rik

Vercalsteren

autisme-telefoon

Tel. 078/152.252

BRANDWEERDIENST RAVELS Voor dringende interventies

100

Voor niet dringende interventies: brandweerkazerne Melkerijstraat 1, 2381 Ravels van 13.00 - 15.30 u.: 014/47.36.84 na kantooruren: 014/65.97.52

loodgieterij-verwarming

014-70 70 20

BERICHTENBLAD Drukkerij Berichtenblad bvba, Visweg 1a, 2387 Baarle-Hertog behoudt zich het recht voor advertenties en teksten te weigeren en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties en teksten

SLUITINGSTIJD Advertenties: maandag 12.00 uur Redactie: maandag 12.00 uur

AA Samen Sterk Kazerne Majoor Blairon Gierlesteenweg ingang D2, 2300 Turnhout Vergaderingen donderdag 19 u. Vrijdag 20 u. en zondag 10 u. Contact: 0478 56 01 57 Harry 0477 84 46 46 Jos, 014 88 04 05 Jos, 014 61 59 78 Fer, 014 70 31 32 Bart

OCMW RAVELS

SERVICEFLATS DE WILDERS

Reddie Teddy

De Wilders 39, 2382 Ravels (Poppel)

KINDEROPVANGDIENST

Rouwbedanking:

weduwe van Jos Bruurs

Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Wachtdienst 7/24

Telefoonnummer 0903 39 969 (schrijfgerief voorzien want à 0,50 per oproep)

voor nabestaanden na zelfdoding

Grote Baan 87A - 2380 Ravels

PAGINA 4

Pagina 4

GEZINSZORG - KRAAMZORG POETSHULP - KLUSJESDIENST VRIJWILLIGE OPPAS ZORGBOERDERIJEN

Gespreksgroep...

Dag & Nacht

16:42

HELPT MET EEN WAAIER VAN DIENSTEN

AdvertentieGemeentegids-07 ENKEL VOOR DRINGENDE GENEESMIDDELEN MET VOORSCHRIFT

De wachtdienst van Apothekers is te vinden via:

25-01-2007

Weduwe van Adriaan

Oud-Turnhout, Turnhout, Merksplas, Beerse, erkend door kind en gezin Wenst u uw kindje naar een erkende onthaalmoeder te brengen? Zou u zelf onthaalmoeder willen worden? Voor meer info kan je dagelijks terecht: tel. tss 9-12 u. De Merodelei 19, Turnhout - Tel. 014/40.92.70 Spreekuren: elke dinsdag 13-14.30 u. of na afspraak - dienstverantwoordelijke: Marina Blanchaert en Annik Cremers

FIST

Hulpgroep VOOR OUDERS van jongeren met DRUGSPROBLEMEN Tel. 014/67.15.98 014/67.13.08 ARENDONK

WIT GELE KRUIS

Voor inlichtingen en verhuring: OCMW Ravels, Dreef 19, 2381 Ravels Tel. 014/46 24 00

Oud-Turnhout en Arendonk Wenst u uw kindje naar een erkende onthaalouder te brengen? Zou u zelf onthaalouder willen worden? Voor meer informatie: Telefonisch is de dienstverantwoordelijke bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 tot 10.00 u.

Tel. 014/43 99 27 Fax. 014/43 53 46 e-mail: LKOturnhout@kvlv.be

Thuisverpleging - Ziekenoppas Week- en weekenddienst

Telefonisch bereikbaar 24 op 24 uur 014/41.46.91 voor Turnhout Oud-Turnhout - Ravels Weelde - Poppel Baarle-Hertog - Zondereigen 014/61.48.02 voor Merksplas

ONTSTOPPINGSDIENST

“RAP EN REIN” • ontstoppen van W.C. - bad - douche - lavabo - keuken- en alle afvoerleidingen • radiografisch opsporen van ondergrondse afvoerleidingen en putten camera-rioolinspectie • zelfwerkend uitbater, sinds 1994 • 24 uurs sneldienst • voor het propere werk

Pierre slegers, Tel. 014/67.10.33

TELE-ONTHAAL

Tel. 106

Telefonische hulpverlening bij levensmoeilijkheden AFDELING OUD-TURNHOUT www.rkot.be Ziekenvervoer: 105 Algemene zaken: 014/45.35.63 Bloedinzameling: 014/42.23.64 Leergangen: 0497/89.86.23 Uitleendienst: 014/45.14.44 of 0476/33.53.87 e-mail: secretaris@oud-turnhout.rodekruis.be

A.A. kan drankzuchtigen helpen!! contactadres Groep Rijkevorsel Tel. 03/312.31.63 - 03/313.94.16

Van Gils

De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen.

De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen.

De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen.

Ravels, juni 2013

Ravels, juni 2013

Ravels, juni 2013

BEGRAFENISSEN CAERS B.V.B.A.

Hertevelden 36A 2370 ARENDONK

Tel.: 014/67.74.02


PAGINA 5

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

SAMENAANKOOP GROENE ENERGIE: SCHRIJF JE (OPNIEUW) IN! Besparen op je energiefactuur én het milieu een handje helpen? Het kan! Doe mee aan de groepsaankoop groene energie van de provincie Antwerpen. Onze gemeente steunt dit initiatief. Je schrijft vrijblijvend in tussen 1 juli en 29 september via de website www.samengaanwegroener.be. Heb je geen internet? Dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 2 september tot 27 september kan je tijdens de openingsuren terecht in het gemeentehuis. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas mee! Op 2 oktober brengen de energieleveranciers hun beste bod uit. Daarna krijg jij een voorstel op maat dat duidelijk laat zien hoeveel je kunt besparen. Pas dan beslis je of je van leverancier verandert. Vorig jaar maakten zo’n 60 000 gezinnen de overstap. Ze bespaarden gemiddeld 220 euro op hun jaarfactuur. Deed jij vorig jaar al mee? Vergeet dan niet je inschrijving te hernieuwen. Zo geniet je ook volgend jaar van superscherpe tarieven. Meer info op www.samengaanwegroener.be of op het gratis nummer 0800 21 134 (maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur (dinsdag tot 21.00 uur). POM ANTWERPEN POM Antwerpen stelt zich als doel om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen. Daarom lanceerde POM in het najaar van 2008 een project waarbij financiële ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’. Het succes van het huidig project toont aan dat zowel bedrijven als lokale overheden ook duidelijk de meerwaarde van onderlingen samenwerking inzien. De financiële steun die POM nu biedt vormt voor bedrijven zeker een aanzet om die samenwerking daadwerkelijk op te starten of verder uit te bouwen. Daarom besliste POM Antwerpen om binnen hetzelfde projectkader een nieuwe oproep te lanceren. Wie komt in aanmerking om deze subsidie aan te vragen?

Elk samenwerkingsverband van minimum 5 bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, uiteraard in de provincie Antwerpen, kan een projectvoorstel indienen. Het kan gaan om een reeds bestaande bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde groepering bedrijven. Welke initiatieven kunnen financieel gesteund worden? Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid en/of een meer duurzame inrichting van het terrein. Als voorbeeld kan er rond volgende onderwerpen gewerkt worden (deze lijst is niet beperkend): groenvoorziening, waterhuishouding, mobilteit, energie, vermindern CO2-emissie, afvalproblematiek, beveiliging, beeldkwaliteit openbaar domein, intensiever ruimtegebruik, sociale aspecten, werkgelegenheid, synergieën tussen verschillende bedrijven op een terrein,... Enkele praktische gegevens Voor een project bedraagt de financiële tegemoetkoming maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maximum subsidiebedrag van 21 000 EUR per samenwerkingsverband. De subsidieaanvragen moeten worden ingediend bij POM Antwerpen ten laatste op 5 juli 2013. Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website: www.pomantwerpen.be of aanvragen bij POM Antwerpen, projectverantwoordelijke Daan Ongkowidjojo (daan.ongkowidjojo@pomantwerpen.be, tel. 03 240 68 22). GEVONDEN VOORWERPEN Onderstaande zaken werden gevonden op het grondgebied van de gemeente Ravels. De eigenaars kunnen zich tijdens de openingsuren aanbieden bij de wijkpolitie, Vooreel 34, 2380 Ravels, tel. 014 40 40 50. Het betreft: - Grijze damesfiets GAZELLE - Zwarte herenfiets NORTA Discovery - Grijze herenfiets GAZELLE - Zwarte damesfiets GAZELLE Impala - Groene damesfiets GAZELLE Primeur

Uitslag tombola Ziekenzorg Oosthoven 2013 Winnende gewone lotjes in de reeks J e1.250 185284 e250 104575 - 148929 - 190504 - 229437 e125 het nummer eindigend op 1706 / 6372 e50 het nummer eindigend op 305 e25 het nummer eindigend op 035 / 291 / 624 / 754 Winnende omslaglot e25 het nummer eindigend op 747

- Sleutelbos met 5 sleutels BEKENDMAKINGEN BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Ravels Gegevens over de bevoegde overheid Het college van burgemeester en schepenen Gegevens over de aanvrager/exploitant: Van Akeren Eddy & Luc lv Hoenderweg 19, 2382 Ravels Gegevens over de inrichting Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden Hoenderweg, 2382 Ravels Kadastrale gegevens: 3de afdeling, sectie C, nr. 430/K Soort inrichting Grondwaterwinning Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aan-vraag (53.8.2) Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage bij de aanvraag: Klasse 2 Voorwerp van de aanvraag Een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting en een aanvraag tot afwijking van artikel 5.53.2.2 van het VLAREM Titel II m.b.t. de aanleg van een peilbuis. Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden De procedure is gestart op 14 juni 2013. Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente: milieudienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, tel. 014 65 48 47 of 014 65 41 75. De vergunningsaanvraag met bijlage ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst: van 19 juni 2013 tot en met 19 juli 2013; dit onverminderd de regelgeving over de openbaar-heid van bestuur. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Foto’s, dia’s, 8 mm smalfilm en videobanden op DVD. Kijk voor mogelijkheden op: www.fobo.be of bel ons even: 0487-47.60.41 Fobo - 2380 Ravels

Rouwbedanking:

Rouwbedanking:

De familie Willems – Van Eijken dankt langs deze weg diaken Ad van de Lisdonk, hen de die de uitvaartdienst mee verzorgd hebben, de huisdokter, directie, vrijwilligers, medebewoners en personeel van het WZC Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels, de geburen, vrienden en kennissen, en allen die door hun aanwezigheid of blijken van deelneming hun medeleven betuigden bij het overlijden van

De familie Claessen – Van Loon dankt langs deze weg pastoor Bert Pluym, het zangkoor en hen die de uitvaartdienst mee hebben verzorgd, de huisdokter, de dokters en de verpleegkundigen van het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth en in het bijzonder de palliatieve eenheid, de geburen, biljartclub Kalm en Krijt, vrienden en kennissen en allen die hun medeleven betuigden bij het overlijden van

Willems

Jef Claessen levenspartner van Josee

mevrouw

Maria Verheyen weduwe van de heer Wim

van Gool

geboren in Baarle-Hertog op 29 december 1926 en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels op 15 juni 2013. jarenlang lid van het zangkoor Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans Weelde-Statie _____ De plechtige uitvaartdienst, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op zaterdag 22 juni 2013 om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Weelde-Statie, gevolgd door de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats. Gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur. De avondwake wordt gehouden op vrijdag 21 juni 2013 om 19.00 uur in voormelde kerk. Na de avondwake is er gelegenheid tot afscheid nemen in het rouwcentrum Jan Schillebeeckx, Grote Baan 87A, 2380 Ravels. Voor de goede zorgen danken wij oprecht Dr. E. Colyn, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels en allen die haar met een warm hart hebben omringd. Rouwadres: fam. Maria van Gool - Verheyen Pa. Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx Grote Baan 87a, 2380 Ravels Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx, Ravels 014/65.22.70 Condoleren via www.schillebeeckx.be

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zal zijn. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

de heer

Florent Van den Borne echtgenoot van mevrouw Annie

Drenters

geboren in Poppel op 7 mei 1928 en thuis in familiekring zachtjes van ons heengegaan op 16 juni 2013. lid van OKRA lid van Ziekenzorg _____ De plechtige uitvaartdienst, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op zaterdag 22 juni 2013 om 10.00 uur in de parochiekerk van Sint-Valentinus in Poppel, gevolgd door de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur. Voor de goede zorgen danken wij oprecht zijn huisdokters, de thuisverpleegkundigen Cecile, Chris, Lief, Patrik en Raf en allen die hem met een warm hart hebben omringd. Tilburgseweg 171, 2382 Poppel Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx, Ravels, 014/65.22.70, Poppel: Elie Segers-Haagen: 014/65.54.35 Condoleren via www.schillebeeckx.be

BEDRIJFS & ZAKELIJK DRUKWERK

DRUKKERIJ GRAFIC’S www.tegenkanker.be

Weduwe van Louis

Met pijn in het hart, maar met vertrouwen in de Heer, melden wij u het overlijden van

factuur-briefpapier-envelop-sets-firmakaart-stickers

Hartelijk dank voor jullie steun. Bestuur Ziekenzorg CM Oosthoven

Stien Van Eijken

Diegenen die ik liefheb, verlaat ik. om diegenen die ik lief had terug te vinden.

Van Loon

De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen.

De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen.

Ravels, juni 2013

Ravels, juni 2013

Torenstraat 2, Weelde - 014 65 77 43 • info@grafics.be familie- handels- & reclamedrukwerk • snelle service & advies

Uitslag Tombola 2013 Ziekenzorg Weelde-centrum WINNENDE LOTEN (serie j) E50 163305 - 164305 E25 163035 - 163291 - 163624 163754 - 164035 - 164291 164624 - 164754 Omslagnummer J 22747 E25 Ziekenzorg dankt iedereen van harte die de Solidariteitsactie 2013 heeft gesteund.

Gratis info- en hulplijn 0800-15 225 Via onze website www.alzheimerliga.be


PAGINA 6

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Campers Ivo

Campers Bram

Jef Van Himbergenlaan 14 2380 Ravels GSM: 0475 614506

Jan De Knuytstraat 30 2380 Ravels GSM: 0478 377522

Info@campersbestratingen.be www.campersbestratingen.be

bram.campers@telenet.be

Tel. 014/655130 - Fax: 014/650861

ZOMERFEESTEN ZWART GOOR MERKSPLAS VRIJDAG 21 JUNI 2013

Kaartavond ‘ RIKKEN ‘ • 50 euro vooruit • Extra rondeprijzen Inschrijving aan 3,00 euro vanaf 19.30 uur in

’t KOFFIEPOTJE

VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels Tel. 014/65.01.21 / GSM 0474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

Vlieg verstopt eieren van Koen Vanmechelen in schatkisten De hele zomer lang, van 26 juni tot 1 september,gaan kinderen in meer dan 200 Vlaamse cultuur- en vrijetijdshuizen op zoek naar schatkisten. In de kisten vinden ze een kippenpootring die leidt naar één van de 40.000 eieren uit het kunstwerk ‘De Wachtkamer’ van Koen Vanmechelen. De 4e editie van de Schatten van Vlieg ‘Kom uit en Vlieg’ bewijst dat hedendaagse kunst en kinderen allerminst een onverzoenbare combinatie zijn. Op de kippenring, die de kinderen in hun schatkist vinden, staat een unieke code die verwijst naar één bepaald ei in dat reuzengrote kunstwerk. Geven ze hun geheime code uit de schatkist in op UiTmetVlieg.be, dan kan de kip geboren worden. De 40.000 eieren worden uitgebroed onder warme rode broedlampen in een artistieke en biologische broedkamer in de Leuvense Kruidtuin. Van al de eieren is er maar één bevrucht. De kip die eruit geboren wordt, is de eerste van de volgende generatie in Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project. We nodigen de kinderen uit op schattenjacht te gaan in de Ravelse hoofdbibliotheek. Leuk, spannend, verrassend.

Kienavond Disselstraat 6 - 2350 Vosselaar - T: 014 61 71 80 - F: 014 61 71 42 info@kokkesecurity.be - www.kokkesecurity.be

Bel vrijblijvend voor prijsofferte!!!

Inbraakbeveiliging Brandbeveiliging Camerabewaking

Toegangscontrole Buitendetectie Videofonie

MBZ Erkend: 20 1662 03

Door jarenlange ervaring staan wij garant voor een professionele plaatsing van beveiligingsinstallaties.

De Bourgondische Brouwerij Weelde - Lekker Bourgondisch genieten -

Ook wij hebben ze dit jaar: ‘de Hollandse Nieuwe’ een lekkere verse mootjesharing van de nieuwe vangst. Geserveerd met broodje, salade en verse uitjes.

Bij ons kunt u terecht voor een lekkere lunch met keuze uit diverse soepen, broodjes en meer heerlijkheid van onze kaart. Verder heben wij een wisselende dagschotel voor e9.50. Ook gaan wij een 3-gangen surprisemenu serveren voor e19.50, met keuze uit vis- of vlees-gerechten. De dagschotel en 3-gangenmenu zijn geldig van maandag tot vrijdag! Vraag naar onze mogelijkheden, ook voor feesten en partijen. Wij staan graag voor u klaar! Wij zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur in de ochtend.

De Bourgondische Brouwerij Weelde Weeldestraat 86 - 2381 Weelde

Fanfare “De Burgerzonen” heeft op zaterdag 22 juni 2013 haar kienavond in zaal “Vriendenkring” Meibloemstraat 32 (in de wijk) te OudTurnhout. Beste Kieners wij beginnen voortaan te kienen om 19.30u. Prijzenpot: €4500. 2 hoofdprijzen / waardebon €60 Van Den Heyning O/T / WB €60 Sels Evergreen / WB €60 Provence O/T /Bierkorf Keersm./ 2 fietsen. Gratis ronde met waardevolle prijzen. Kiengetal €75 op 1 en 2 rijtjes / Kiengetal €350 op volle kaart. Molentje 1 rij (€30) - 2 rijtjes (€40) - 3 rijtjes (€80). Ook de 4 hoeken: €175. Geburenprijzen en gratis kinderprijzen tot 12 jaar. Iedere kiener krijgt een gratis geschenk. Wij spelen voor 1-2 en 3 rijtjes. Deuren open vanaf 18u. Kienen om 19.30u. Prachtige prijzen! Dus denk eraan: WIJ BEGINNEN OM 19.30 UUR.

Winnaars opendeurdag bib Ravels De winnaars die een poster van de opendeurdag voor het raam hingen zijn persoonlijk verwittigd. De winnaars die door aanwezigheid tijdens de opendeurdag en cadeaucheque van € 20 van de gemeente Ravels in ontvangst mogen nemen zijn de nrs. 801 803 804 813 824 828 841 862 871 879. Zij kunnen hun lot omwisselen voor een cheque tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek, Kloosterstraat 4. Proficiat en dank voor uw aanwezigheid!

Telefoonnummer: 014/650 800 of 0472/945 696

KWB Arendonk Fiets-Fotozoektocht

ALUMINIUM & PVC

RAMEN & DEUREN

Steenweg Weelde 112 • 2382 Poppel Tel: 014 65 89 49 • Fax: 014 65 93 31

van 1 juli t/m 31 augustus Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan u weer meedoen met onze jaarlijkse fiets-fotozoektocht. Tijdens een tocht van een dikke 20 km opgedeeld in 2 lussen kan u weer heel wat mooie, ongekende plekjes in Arendonk ontdekken. Deelnameformulieren (5euro) zijn af te halen bij volgende bakkers: Van Ostaede, ‘t Centrum, Van Rooy, Van Broeckhoven, Bakkerij Peter en Tuytelaers. Er zijn talrijke prijzen voorzien waarvan de hoofdprijs een fiets. Meer info: Dirk.van.Neyen@telenet. be; 014/67.95.81. Iedereen mag deelnemen!

Bedevaart Brielle

Zomerfeesten

en toeristische rondrit. De jaarlijkse bedevaart naar de H. N. Nicolaüs Poppelius heeft plaats op donderdag 25 juli 2013. Inlichtingen en informatie bij: Gaby en Nelly Vloemans-Moonen. Dreef 16 - Tel. 014/657347 E-mail: g.vloemans@telenet.be

‘t Zwart Goor Merksplas Donderdag 20 juni 2013 van 9.30 tot 17.00 uur verbroederingsdag instellingen met wedstrijden dressuur, draf en gymkana, huifkartochten, karaoke, animatie allerlei - ’s namiddags optreden van Yves Renaarts en dansinstuif

KVLV Arendonk 1. Terrassen-fietstocht voor de jongeren, vrijdag 21 juni - we komen samen aan De Garve om 19.30u; - info: Veronique en Ingrid(zie hieronder) 2. Bestuursvergadering, maandag 24 juni om 20u Renova: - beste bestuursleden, allen op post voor de laatste bijeenkomst vóór de grote vakantie! 3. Etentje, vrijdag 28 juni: We hebben gereserveerd in Wok Wonderland in Baarle-Nassau. Voor de prijs van €26,50 kunnen we 2u tafelen(eten en drinken) We vertrekken aan De Garve om 19.45u. Schrijf je a.u.b. tijdig in, ten laatste op 24 juni bij: Veronique: veroniquegeenen@skynet.be, 014/679941 Ingrid: haageningrid@gmail.com, 0498/430031 Gerda: herrygers@dommel.be, 014/679115 Carry: carry.fabri@skynet.be, 0496/696891 Iedereen is van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer leute! Surf ook eens naar onze website met ons nieuw jaarprogramma en alle wetenswaardige weetjes: www.kvlvarendonk.be

KLJ-Weelde reünie vrijdag 21 juni om 20 u Nu vrijdag 21 juni IS HET ZOVER!!!! Om 20 u in de kantine van KSK Weelde aan Baetenheide. De eerste reünie voor alle KLJ-ers uit de periode 84-94! Kom zeker af, we gaan met veel zijn! Een mailtje vooraf is welkom maar moet niet. Tot vrijdag! Groeten van het feestcomité Greet, Hilde, Christin, Kurt, Bart, Frank. | kljweelde.reunie@skynet.be facebook KLJ Weelde Reunie

KSJ Weelde 1&2: Dag lieve meiden, we hebben een beetje slecht nieuws. Deze week is het jammer genoeg geen activiteit. Maar volgende week hopen we jullie allemaal terug te zien! tot dan, liefs jullie leidsters. 5&6: Dag lieve schatjes, ook voor jullie is het helaas geen activiteit deze week. Hou jullie energie nog bij voor volgende week, want dan zal onze aller laatste activiteit doorgaan :( Hopelijk zijn we dan met de volledige groep! Veel liefs, jullie tofste leiding!

Petanquetornooi Ravels-Eel 2013 - Kon. Fanfare Jeugd en Vreugd vzw Op zondag 30 juni organiseren “Bats-erop” weer hun jaarlijks petanquetornooi op de velden achter zaal “Den-Eel”. De horeca zal verzorgd worden door onze fanfare. Kom supporteren en smullen van onze overheerlijke verse smoskens, hot-dogs en pannenkoeken met een fris pintje, koffieke enz... We gaan duimen voor goed weer en een plezante sfeer. Tot dan!

KVLV Weelde agenda juni: Wandelen: maandag 24 juni word er weer gewandeld vertrek om 19.30u aan de voorkant van de Brouwerij.

Vrijdag 21 juni 2013 Koffiepotje vanaf 19.30 uur: inschrijvingen kaartavond rikken - start te 20 uur feesttent 20 uur: 21ste editie Zwart Goor zomerquiz - inschrijven tot 17 juni Zaterdag 22 juni 2013 feesttent vanaf 14 uur: ontspanningsnamiddag met: Marc Dex, Anita, Arthuro Cardini, Andrei Lugovski, De Melandos en DANNY FABRI (40 jaar op de planken) en ook met ballonnenclown Tommy en schminkster Karen. Organisatie van de Minder Mobielen Centrale Merksplas steunkaarten aan € 5 - inkomkaarten aan € 7. Zondag 23 juni 2013 vanaf 13 uur doorlopend markt in ‘t Ateljeeke, aangenaam verpozen aan de Kromvenhoeve en het Koffiepotje, rustige muziek en een lekker drankje in de tent, frituur, hotdog en broodjes, randanimatie, tombola... Voor alle informatie en inschrijvingen: DVC ’t Zwart Goor, Zwart Goor 1, 2330 Merksplas - 014 63 62 11

Molenbarbecue n.a.v. Vlaanderen Feest Onze jaarlijkse BBQ gaat door op zondag 30 juni om 12.30 u, hou alvast deze datum vrij. Vooraf inschrijven AUB. Iedereen welkom. Bestuur molenkring “Arbeid Adelt” vzw

Dansclub RWP Laatste oefenavond van dit seizoen 29 juni is de afsluit avond van dit dansseizoen. Probeer dit niet te missen, want deze avond staat garant voor dansplezier en vermaak en daarna zal je dit moeten missen tot september. Zoals steeds kan u vanaf 20 u terecht in gc De Wouwer. Voor alle informatie ivm het nieuwe dansseizoen in september, kan u steeds terecht op onze website www.dansclubrwp.be want van zodra de nieuwe regeling rond is, zal u dit hier kunnen vinden. U kan ons ook volgen via facebook: dansclub RWP. Aftellen naar 29 juni! Tot dan. Het bestuur

Gezinsbond Oosthoven Tweedehandsbeurs kinderartikelen - speelgoed, babyuitzet, kledij,... Op zondag 29 september in de Heischuur te Oosthoven van 9u tot 12u. Verkopers kunnen zich inschrijven bij Chris De Kinderen Heerestraat 55 Oosthoven. 014/420617. Een stand (= 2 tafels) is € 5 voor leden van de Gezinsbond en € 9 voor niet leden. Iedereen welkom! Gezinsbond Oosthoven

Bedevaart naar de H. Nicolaus Poppelius en een toeristische rondrit. De jaarlijkse bedevaart naar de H. Nicolaus Poppelius heeft plaats op donderdag 25 juli 2013. Informatie en inschrijvingen bij Gaby en Nelly VloemansMoonen. Dreef 16, 2381 Ravels - Tel. 014 65 73 47 e-mail: g.vloemans@telenet.be


PAGINA 7

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Zondag 23 juni

Teljoorlekkersdag De Teljoorlekkersdag, een organisatie van de cultuurraad, is een dag boordevol plezier voor jong en oud in het verkeersvrije centrum van Arendonk. Vanaf 14 uur kunnen kinderen zich uitleven op de vele attracties: springkastelen, go-carts, kinderboerderij, ballonwedstrijd, ponyrijden en volksspelen. Aan de gezellige terrasjes zorgen Arendonkse verenigingen voor hapjes en drankjes aan democratische prijzen. En natuur-

lijk is er weer gratis rijstpap voor elke teljoorlekker. De hele namiddag vind je talent van eigen bodem op de dansvloer: Double U Country Dancers, Dansliga, Djembe, Hachiko en Okra. Op het podium staan onze muziekverenigingen paraat: Accordeonclub De Harmonikavrienden,

Fanfare Wampegalm en Harmonie de Arend. Kraampjes zijn er van zijn er van Okra, Dansliga, De Distelvink, BBC Okido, Gezinsbond, Femma Voorheide, Djembe, De Kanarievrienden, Hachiko, Double U Country Dancers, Sint-Sebastiaansgilde, Toerisme Arendonk, Events without Limits, Fair Trade Arendonk, Hondenschool Snuffel, HTP Racing, RT Glosso, Rallycross Team, De Grenslandtrekkers, LRV en Wijngilde. De Arendonkse Videoclub maakt ook dit jaar weer een filmpje van deze onvergetelijke dag. Meer info: www.arendonk.be cultuurdienst Arendonk

Start culturele seizoen Okra Oosthoven KVLV Arendonk Wat valt er deze maand nog te Naar jaarlijkse gewoonte wordt de “TelGC De Wouwer beleven. joorlekkersdag” weer georganiseerd en We stellen u graag het nieuwe programma van het GC De Wouwer voor. Op donderdag 19 september starten we met een optreden van Thomas Smith om uw lachspieren al eens uit te testen. Op donderdag 10 oktober krijgen we dan De Spelerij op bezoek met hun theatervoorstelling: Hunkerig. Wie van een streepje muziek houdt kan ook komen luisteren naar Tom Vanstiphout op donderdag 7 november 2013. Hij brengt nog een speciale gast mee, wie dat wordt zal later bekend worden gemaakt. Ook Carl Huybrechts komt langs met muziek van het the Night of the Proms op donderdag 3 april 2014. Lachen kan dit seizoen met Jeroen Leenders (misschien kent u hem nog wel, hij heeft nog een tijdje in Weelde gewoond) op donderdag 19 december 2013 en op donderdag 13 maart 2014 is Bart Cannaerts hier te gast. Wie graag nog meer wil weten over ons legendarisch WK in Mexico willen we uitnodigen op donderdag 8 mei om te komen luisteren naar Leo Van der Elst. Jo De Meyere komt ook langs met een voorstelling over WOI en wat die hier in onze grensgemeente betekende op donderdag 9 januari 2014. Het vertrouwde Echt Antwaarps Teater mag natuurlijk niet ontbreken op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2014. Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website: www.dewouwer.be. Of via onze facebookpagina: www.facebook. com/dewouwer. Op woensdag 19 juni starten wij de abonnementen -en losse ticketverkoop. Wij zijn dan geopend van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. Op woensdag 26 juni kan je je inschrijven voor cursussen. Wij zijn dan geopend van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. Reserveren: gemeenschapscentrum De Wouwer, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels, tel. 014/65 21 55, info@dewouwer.be. Openingsuren: De Wouwer is alle weekdagen geopend van 9 tot 12 u., dinsdag van 17 tot 19 u. en woensdagnamiddag van 13.30 tot 15 u. De ticketbalie is daarbij extra geopend op elke zaterdag en zondag van 10 tot 12. u. en van 13 tot 16 u.

Oxfam Wereldwinkel Truffels en Mango’s In juni staan twee producten in promotie. Bij aankoop van een doos truffels krijg je een tweede gratis (tot einde voorraad). Wie twee zakjes mango’s koopt krijgt er een derde bovenop. Dit aanbod geldt voor beide soorten, de zoete én zurige. En niet te vergeten: elke woensdag en zaterdag proevertjes in de Wereldwinkel! Kom eens langs. Wereldwinkel Ravels Weelde Poppel, Kerkstraat 7 - Ravels Open op: woensdag van 13.30u tot 16.30u; zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Zaterdag 22 juni 2013 van 14 u tot 17.30 u in de feesttent Domein ‘t Zwart Goor, 11de Vlaamse artiestennamiddag met optredens van MARC DEX, Anita, ArthuroCardini, Andrei Lugovski, De Melandos en Danny Fabri. Samenkomst om 13.15 u op de parking aan de kerk van Oosthoven, vergeet jullie inkomkaart niet. We gaan carpoolen. Vrijdag 28 juni 2013 vanaf 14 u gaan we bowlen in Bowling Breebos te Rijkevorsel. Zelfs gebruik van schoenen is gratis. Wie mee wil een aangename namiddag doorbrengen staat om 13.15 u op de parking aan de kerk van Oosthoven klaar. We gaan carpoolen. Te verwachten in september: We gaan naar Bokrijk op 20 september 2013. De jaren 60 bewonderen en nog zoveel meer. Daar maken we een daguitstap van. Informatie volgt nog. Kaarters en kegelaars zijn in de maanden juli en augustus nog altijd welkom in het kegellokaal in de Heischuur op de gekende dagen. Verder wensen we jullie een fijne vakantie toe. Geniet ervan.

wel op zondag 23 juni 2013. Het programma wordt voorafgegaan door de ontvangst van de nieuwe burgemeester op het podium aan het gemeentehuis. Hij wordt opgehaald aan zijn woning in de Wezenstraat om 13.15u en wordt onder begeleiding van muziek naar de markt gebracht, waar hij een korte toespraak houdt en iedereen uitnodigt om van een bordje rijstpap te smullen, zodat het feest officieel van start kan gaan. Ook KVLV wil meestappen in de stoet, daarom verzamelen wij om 13u aan het OCMW. Tot dan! Surf ook eens naar onze website met ons nieuw jaarprogramma en alle wetenswaardige weetjes: www.kvlvarendonk.be

Oxfam Wereldwinkel

50%

vloer- en wandtegels

Sterk in prijs en kwaliteit Uit voorraad leverbaar Gratis levering Vrijblijvende prijsofferte Rechtstreekse import

Openingsuren: 8-17.30 uur / za: 9.30-12 uur

www.gilbotegels.be Karel Oomsstraat 25 - 2300 Turnhout - Tel. 014 41 69 39

Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming Tel. hoofdkantoor: 016/56.97.53

MULTIKRAKERS

FairTrade-wijnen TAFELvEnTILATOR worden gesmaakt! Ø 30 cm. FairTrade-wijnen krijgen steeds meer 37.95 32.95 de nodige positieve aandacht in de pers. U kan ook de proef op de som vLOERvEnTILATOR nemen.Ontdek bv. de Lautaro, SauØ 40 cm. vignon Blanc 2012 (Valle de Lon54.95 47.95 tue, Chili - € 6,50): een biologische sauvignon die herinnert aan gekonfijte papaja, citrus , appel en pomvanaf 37.95 pelmoes. Of de Viñedos de la Posada (torrontés-sauvignon/ Famatina In juli en augustus: geen curve-bowls Valley-Argentina 2012 - € 6.50) met en geen turnen (bij Sint Bavo). Lijn- zijn aangenaam en kruidig muscaat dans (St Bavo) gaat gewoon door. Ook -aroma.Voldoende koel geschonken wordt er wekelijks gefietst op donder- is dit de ideale wijn voor een warme dag met vertrek om 13 uur aan de kerk zomeravond. Dit zijn slechts 2 mooie van Zwaneven. De eerste fietstocht 39.95voorbeelden’Kom langs en ontdek van juli heeft uitzonderlijk plaats op het ruim assortiment rode en witte woensdag 3 juli wegens ons sport- en wijnen in de Wereldwinkel. spelfeest op donderdag. Op donder- Wereldwinkel Ravels Weelde Poppel ASZUIGER dag 4 juli heeft op het terrein van Kerkstraat 7 - Ravels Type POWX302. FC-Zwaneven het sport- en spelfeest Open op: wo. van 13.30u tot 16.30u MObIELE AIRCO Inhoud 20 liter. van Okra-Zwaneven plaats. Aanvang: zaterdag van 10 tot 16 u Type PAC 9. Koelcapaciteit 13.30 uur. 14 ploegen, waaronder ook 9.000 BTU. Voor ruimtes onze ploeg, zullen in de verschillende tot maximaal 150 m³. sport- en spelproeven hun uiterste best Energieklasse A. Inclusief doen om punten te scoren, al is voor hOGEDRUKREInIGER afstandbediening. ons “meedoen” belangrijker dan “winHallo allemaal, Type K2.325M. 1.400 Watt. 360 liter/per uur. nen”. Het wordt, als het weer meezit, Na110 een weekje geen chiro is 4het deze Werkdruk bar. Inclusief spuitpistool, meter 309.een aangename namiddag te midden week weerentijd voor een nieuwe actiHD slang, vuilfrees enkelvoudige van de mooie Rooise natuur. Pintjes, viteit.spuitlans. frisdranken, broodjes en koffie zijn te Deze week is het niet onze gewone verkrijgen aan democratische prijzen. activiteit op den Baetenheide, maar Gratis inkom. Wij verwachten een gaan we op daguitstap. Jullie hebben flinke schare supporters van Zwaneven een paar weken geleden allemaal een en van de omliggende trefpunten. In brief aangekregen om je in te schrijjuli en augustus nemen een aantal leden ven. Daar staat ook alle informatie in van ons trefpunt deel aan de drielanden die jullie moeten weten. We verwachEn nog zeer veel andere airco’s fietsvakantie in belgisch en nederlands InCLUSIEF ten jullie dan om 8.00u op het markttotRUIM wel 30% korting! ShOP-vAC Limburg en Duitsland. Zij verblijvenT-RACER plein in50 Weelde. =OP OP1.300 Type Super Inox 1600. Watt. TERRASREInIGER tijden deze dagen in het hotel Maas- Jullie komen terug aan in Weelde om Openingstijden: Tankinhoud 16 liter. Inclusief diverse land in Maaseik. De heen- en terugreis 18.30. Vergeet ook zeker niet je chiMa. t/m do.: .................... 8.30 - 18.00 uur Da’s nou het mooie van accessoires en 5 stofzakken. Vrijdag: .............................. 8.30 - 20.00 uur is per fiets. Wij wensen de deelnemers ro-trui en chiro-t-shirt mee te nemen Zaterdag:............................8.30 - 17.00 uur zonnige en deugddoende tochten. In ‘t zodat de leiding jullie altijd goed in’t Zo kunt u ons bereiken: vooruitzicht: Algemene vergadering op oog kan houden. Je kan je nog altijd 21 augustus, fietsbedevaart naar Meer- inschrijven voor de daguitstap, zeker Smederijstraat 13, sel-Dreef op 27 augustus en dagreis doen dus! Hopelijk tot zondag! 5111 PT Baarle-Nassau Baarle-Nassau Tel.: 013-507 7886 naar de Westhoek op 28 augustus. Wij Ps. Het kamp zal doorgaan van 11 • Multimate Baarle-Hertog wensen onze leden gezellige en zon- juli tot 17 juli. Dus zeker inschrijven nige vakantiedagen thuis in familiever- want het wordt weer super leuk! www.multimate.nl band of elders. Geniet er van! Groetjes van jullie lieve leiding! :D

Okra trefpunt Oud-Turnhout Zwaneven

bARbECUE bAR-b-KETTLE

Ø 47 cm. Verchroomd bovenrooster.

KORTInG

32.

95

19.

95

Chiro Weelde

259.-

30% KORTInG

Richting Alphen

Richting Poppel

Richting Chaam

Richting Weelde

Richting Zondereigen

Richting Turnhout


PAGINA 8

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

JOCHEMS Hoera een 4 geslacht in Weelde!

Garage

bvba motion & emotion Stwg. Weelde 68/A, 2382 Poppel Tel.: 014 65 51 94 - Fax 014 65 67 61 Peugeot 3008 2.0 D 150 PK ... 2 stuks 2010 Peugeot 207 Trendy 1.4 HD ................. 2009 Peugeot 308 Conf. 1.6 HDI 5 D ............ 2008 Peugeot 208 Act. 1.4 HD 3 D Demo ..... 2012 Peugeot 208 Allure 1.4 B 3 D Demo..... 2012 Peugeot 508 SW GT 2.2 HDI Demo ..... 2012 Peugeot 206 1400 auto full option + leder ................................... 2003 Peugeot 107 Urban 1.0 B 5D ................ 2012 Peugeot 206 XT 1.4 B ........................... 2003 Peugeot 206 One Line 5D 1.4 HDI ....... 2006 Mercedes C220 CDI ............................. 2007

Moemoe Maria 78 jaar, Oma Rita 46 jaar, Mama Laura 24 jaar & dochter Thalia 3 maanden

Renault Clio ....................... 2007 Renault Espace D ............. 2009 Renault Grand Scenic ....... 2010 Renault Megane ................ 2007 Renault Megane cabrio ..... 2008 Renault Megane Break...... 2008 Renault Traffic (minibus) ... 2008 Renault Twingo ................. 2007 Nissan Qashqai ................. 2010

Garage Van Hees Vooreel 3 2380 Ravels 014/65.72.69

Okra Weelde Centrum Vlaamse artiestenmiddag: zaterdag 22 juni treden in de feesttent van t Zwart Goor te Merksplas van 14 - 17 uur Mark Dex, Dany Fabri, Anita, de Melandos e.a. op. Inkom € 7, kaarten bestellen op nr 0498/156829 Fietsen: ma. 24 juni Turnhout - Vosselaar Merksplas, ma. 1 juli Baarle - Casterlee - nieuw fietspad; DON. 4 juli Lage Mierde - Hoogeloon. 80 km rit. 9 uur! ma. 8 juli Ravels - O.Turnhout - Arendonk Petanque: don. 27 juni tornooi te Vorselaar, vrijdag 28 juni te Gierle. Deelname tijdig opgeven bij Nand Willems. Zondag 30 juni groot tornooi te Ravels-Eel van Bats Erop. Aanvang om 9 uur. deelname € 6 per tripiet. Inschrijven bij Ruud Peters, tel.0479/746355 of bij Frank van Gompel tel. 0497/794079. Dinsdag 16 juli te Weelde, achter de

Brouwerij, inschrijven ad € 3 per tripiet, graag VOOR 10 juli bij Jef of Nand. Dit jaar hebben we 3 bekers als prijs, buiten de geldprijzen. Wandelen: 2 juli te Olen. Vertrek voetbalterreinen FC Buul, Missestraat. Zomersportpeest: do. 27 juni te Retie, G.C. den Dries, don. 4 juli Zwanenven, voetbalterrein F.C. Zwanenven, Rhoode. Info 014/658206.

Fotozoektocht KWB Ravels Centrum geeft iedereen in de maanden juli en augustus, weer de mogelijkheid om met het hele gezin een mooie fietstocht te maken door groot Ravels. Afstand ongeveer 25 km. Inschrijvingsformulieren zijn af te halen, en terug binnen te brengen bij: café Meuris, café Van Dun, VVV kantoor en in café De Wouwer. Waardevolle prijzen te winnen! Veel fietsplezier, en voor iedereen een zonnige vakantie!

KWB Poppel Fiets vierdaagse 25-26-27-28 juni Op deze 4 avonden zijn er telkens 2 verschillende tochten, van ongeveer 15 en 30 km uitgestippeld. Ook de kinderen kunnen dus meefietsen. Inschrijven kost 2 euro per avond. Voor iedereen die de 4 avonden meegedaan heeft ligt er een presentje klaar. De tochten vertrekken telkens op het binnenplein van het Paardenwiel. Inschrijven kan je daar elke avond tussen 18 en 19.30 uur. Men krijgt dan een stempelkaart die kan ten laatste tot 22 uur afgestempeld worden. De fietsroutes brengen je door de deelgemeente Poppel en de daar aangrenzende Belgische en Nederlandse gemeentes. Alle wegen en paden zijn goed berijdbaar. De routes zijn duidelijk omschreven en waar nodig,zijn er richtingaanwijzers geplaatst. Zorg ervoor dat je fiets in orde is en houd je aan de verkeersregels. Draag een fluovestje! Verder durven wij nog vragen dat je respect hebt voor mens en natuur. Neem dus je afval ( papiertjes, flesjes ed ) mee terug naar de aankomst en gooi ze daar in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Zo houden wij onze prachtige Poppelse omgeving mee schoon. Het is een gelegenheid voor iedereen om eens de schoonheid van onze naaste omgeving te aanschouwen. Velen onder ons zullen verrast zijn hoe mooi ons grensgebied wel is een prachtige natuur hoeven we niet altijd ver te zoeken

Femma Arendonk centrum Dagje naar zee: Na twee jaar Oostende, kozen we nu voor het gezellige Nieuwpoort. We vertrekken op woensdag 3 juli om 8 u ‘s morgens bij reizen De Arend en om 18 u vertrekken we in Nieuwpoort terug naar huis. Femma-leden betalen € 10 en niet Femma-leden betalen € 15. Inschrijven bij Lydia De Vocht, Wippelberg 43, 014/67 96 36. Wouter Deprez: Na zijn vorige tournee werd Wouter Deprez, de meest ongemakkelijke reiziger ter wereld, door zijn vriendin meegesleurd voor een sabbatjaar in Zuid-Afrika. De cultuurschok die hij ervaart in dit land, inspireerde hem tot de nieuwe voorstelling “Hier is wat ik denk”, waarin hij op uiterst grappige wijze de staat van de mentaliteit in de Westerse wereld beschouwt.We hebben voor de voorstelling van zaterdag 14 september in “De Kei” te Reusel 30 kaarten aan € 18, te verkrijgen bij Viviana Dickens-Cuypers, De Daries 129C, tel 014/67 96 31.

Doe goed, geef bloed Poppel, 26 juni, gemeentezaal Weelde, 3 juli, feestzaal Brouwerij Ravels, 10 juli, zaaltje achter oud gemeentehuis, telkens van 18.30 tot 20.30 u. Iedereen welkom, vanaf 18 jaar.

2013 jaar van het voorlezen de Ravelse bib doet mee! Waarom Jaar van het Voorlezen? In 2013 valt een aantal jubilea samen. Zo bestaat Stichting Lezen 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, De Nationale Voorleesdagen 10 jaar en BoekStart 5 jaar. Aanleiding genoeg om 2013 uit te roepen tot het Jaar van het Voorlezen. Een jaar waarin we zoveel mogelijk kinderen én volwassenen willen laten ervaren hoe leuk voorlezen is. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig: voorlezen versterkt de

band tussen ouder en kind, en is goed voor de taalontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen. De bib van Ravels draagt haar steentje bij, elke eerste woensdag van de maand om 14.30u. Het voorleesmoment voor kleuters duurt een kwartiertje tot maximum een half uurtje. Inschrijven is niet nodig. Ook tijdens de grote vakantie wordt er voorgelezen. Op woensdag 3 juli en 7 augustus om 14.30u is er weer afspraak in de hoofdbib van Ravels, Kloosterstraat 4!


fe PAGINA 9

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Fotozoektocht

KLJ Ravels-Eel

KWB Weelde-Statie organiseert haar jaarlijkse fotozoektocht op zondag 30 juni 2013. Inschrijven in de Gemeentezaal, Bredaseweg 44 tussen 13.30u en 15 u, binnen zijn voor 18 u. Prijsuitreiking voorzien om ±19.00u. Een zoektocht voor alle speurneuzen of gewoonweg voor het plezier in de straten van Weelde-Statie. Inschrijfgelden: Kinderen: € 2 - Leden: € 4 - Niet-leden: € 5. Mooie prijzen te winnen. Kinderen hebben altijd prijs. Voor meer info: +32 (0)474/44 93 13 * +32 (0)472/63 15 65

Dag lieve +6, De vakantie komt dichter en dus het kamp ook! Maar eerst gaan we deze week nog een spetterende activiteit doen! Kom allemaal om 14u naar het lokaal en vergeet je sjaaltje en 50 cent niet! Groetjes Bieke, Stef, Jasper en Mies Hey +9, Joepie, Jente is terug! Dus kom allemaal zeker naar de activiteit voor weer een namiddagje vol ravotten. Hopelijk zien we jullie allemaal zaterdag aan ons lokaal! Neem ook zeker jullie fiets mee! Groetjes Nicky, Jelle en Jente Hey +12: We gokken dat voor de meeste van jullie deze week de examens gedaan zijn! Dat moet dus gevierd worden! En waar kan dit beter dan op de KLJ? We verwachten jullie vrijdag weer met z’n allen aan ons lokaal voor één van de laatste activiteiten van het jaar! Wij hebben er alvast zin in :-)! Oh ja, vergeten jullie je ook zeker niet in te schrijven voor de allerleukste week van het jaar? Jullie hadden natuurlijk al door dat we het over het kamp hadden ;-)! Inschrijven kan nog tot 29 juni! Snel zijn is dus de boodschap! Groetjes en tot vrijdag! Niels, Lennert en Kim Gegroet +15-ers, Deze week worden jullie terug in ons vertrouwde stekkie verwacht in de Eelstraat 4. De werken zijn voorbij, de examens zijn voorbij,... alles kan terug zijn gewone gangetje gaan. We gaan de koppen komende vrijdag nog eens bijeensteken om onze snoepverkoop voor de tweedaagse voor te bereiden. Kom dus vrijdag allemaal langs, jullie weten het zijn ;-)   Groetjes! Floor, Suzanne & Nic

Heemkunde-en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius Poppel: Tentoonstelling Kempische familiefeesten - Op zondag 23 juni is ons museum ‘t Kaske (voormalig gemeentehuis, Dorp 64 Poppel) open voor het publiek van 13.30u. tot 17u. Bezoekers krijgen een extraatje: de gelegenheidstentoonstelling over “Kempische familiefeesten”, ingericht ter gelegenheid van de Heemkundezondag op 9 juni, is op die dag voor een laatste maal te bewonderen. Belangstellenden kunnen hun hartje ophalen temidden van al het moois dat gelukkig voor ons bewaard is gebleven! Met o.a. een gedekte feesttafel, feestkleding, filmbeelden en niet te vergeten oude foto’s waarop je wellicht nog bekenden herkent. Wie herinnert zich nog de optochten/ processies ter ere van priesterjubilea, het inwijden van nieuwe kerkklokken, een honderdjarige? Hoe zagen onze grooten overgrootouders eruit op de dag van hun trouwen en de communiekantjes van weleer? De toegang is gratis voor leden (en hun gezin) van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius en kinderen tot 12 jaar. Niet leden betalen € 2. Graag tot ziens op 23 juni!

UNICEF België

Tel. 02/230 59 70

Samen voor kinderen

Weeldezang zingt Gounod tijdens zondagsmis

Zondagsmis wordt concertmis in Poppel Op zondag 23 juni wordt de zondagsmis om 11 uur opgeluisterd door het meerstemmig koor Weeldezang uit Weelde. Vele componisten hebben missen geschreven. Weeldezang zal aanstaande zondag een mooie uitvoering brengen van een mis van Gounod. Danzij de goede akoestiek van de kerk wordt de zondagsmis een echte concertmis, niet te versmaden door de vele mu-

ziekliefhebbers. Houdt u van mooie gezongen muziek? Zingt u ook graag? Kom zondag luisteren in Poppel. Misschien wilt u nadien wel aansluiten bij het koor Weeldezang? Van harte welkom.

Eindeschooljaarstentoonstelling

Turnhout Het schooljaar wordt altijd afgesloten met een tentoonstelling. De bijna 100 kinderen die het afgelopen schooljaar les volgden in de jeugdateliers van Oud-Turnhout tonen je met veel trots de werken die ze met z’n allen gemaakt hebben. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. inschrijven schooljaar 2013-2014 kan al Ook volgend schooljaar kunnen kinderen woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag creatief bezig zijn in de Tekenacademie in De Heischuur: 6 en 7 jaar woensdag 13.00-15.40u 6 en 7 jaar zaterdag 13.00-15.40u 8 en 9 jaar woensdag 13.00-15.40u 8 en 9 jaar zaterdag 9.20-12.00u 10 en 11 jaar woensdag 15.50-18.30u 10 en 11 jaar zaterdag 9.20-12.00u Het inschrijvingsbedrag voor het volledige schooljaar bedraagt 61 euro per kind. In een aantal gevallen geldt het verminderd tarief van 40 euro. Vraag steeds na bij de academie in Turnhout. Inschrijven voor het Tekenacademie-filiaal Oud-Turnhout kan ENKEL via de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Gemeentestraat 5, Turnhout tel 014/41 41 85 - sask@turnhout.be - www.turnhout.be/tekenacademie - maandag 14.00-16.30u - dinsdag en woensdag 14.00-16.30u en 18.30-20.00u donderdag GEEN inschrijvingen - vrijdag en zaterdag 9.00-12.00u

Garageverkoop Weelde-Statie Zondag 23 juni 2013 van 8 tot 17 u Heeft U ook nog uw zolder of schuur volstaan met dingen die U niet meer gebruikt? En waar U wel eens van af wil? Dit is uw kans om op te ruimen en er nog wat aan te verdienen ook! Of komt U gewoon eens een keertje rondsnuffelen tussen de schatten die onze deelnemers kwijt willen, noteer dan alvast deze datum in je agenda. U kunt meedoen met onze garageverkoop op zondag 23 juni 2013. Inschrijven en de namen opgeven kan bij Femma Weelde Grens vóór 17 juni 2013. Contactpersoon: Louisa Smolderen, Bredaseweg 35, 2381 Weelde-Statie, 014/65 55 79.

Asperges vers elke dag

Echte hoevekaas GROTE BAAN 199 - 2380 RAVELS Tel. 014/71.63.22 - Fax 014/71.62.23

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

SALADBAR diverse salades om mee te nemen, groenteschotels, fruitsalade … voor BBQ, enz.

Kom gerust een kijkje nemen!!

WE ARENDONK Horeca & Shopping

Van Hassels • Oilily • 717 • Glamorous • Doerak • Petrol My Little Lady Jewels • KIK KID • Tapete • Moodstreet Tekenacademie-filiaal Oud-Turnhout Vingino • 4 Funky Flavours • Kiezeltje • Geisha • Lipfish zaterdag 22 juni en zondag 23 juni Filou & Friends • Rumble • Woody • Babyface • Blablabla 10.00-12.00u en 13.00-16.00u • Mambotango - 21 •- Strass 22 De Heischuur, Schuurhoven 2, Oud- Da-Da • P’tit Filou • Filou Layette20

Gilseinde 47, Ravels

Bedanking

- 23 juni

EXTRA OPEN: Kinderkleding van 0 t.e.m.9u30 14 jaar donderdag: - 12u30 / 13u30 - 18u00

Filou &- Friends vrijdag: 9u30 12u30 Kinderkleding / 13u30 - laatavondopening voor kleine deugnieten, 4 Funky Flavours prinsessen en stoere zaterdag: 9u30 - 717 17u00mooie • zondag: open vanaf 10u rakkers Vingino Doerak Mambotango Roxy Quicksilver Blablabla Babyface P’tit Filou Woody

van 0 t.e.m.14 jaar

20% KORTING vanaf 2 stuks 30% ook op vanaf 4 stuks 40% Nieuw: Oilily Kiezeltje Glamourous Limon Lee Cooper Strass Dada

op de zomercollectie

Vrijheid 25 • 2370 Arendonk

afspraak

Vrijheid 25 2370 Vrijheid 25 2370 Arendonk ••014 014 // 67 67 89 58 014 67•• 89 58 Arendonk info@kinderkledingdevlinder.be info@kinderkledingdevlinder.be • www.kinderkledingdevlinder.be info@kinderkledingdevlinder.be • kinderkledingdevlinder.be kinderkledingdevlinder.be

Volg ons op

en blijfonze op decollecties hoogte van nieuwtjes, en collecties: Kom ontdekken enacties ontvang met deze bon

fb.com/kinderkledingdevlinder

- 10 % op je aankoop*

* Deze bon is enkel geldig op KLEDING • Niet cumuleerbaar met andere kortingen • Geldig tot 30/11/2012

Ook tijdens bouwverlof! Volg ons op

Huur onze hoogtewerker op vrachtwagen

en blijf op de hoogte van nieuwtjes, acties en collecties : fb.com/kinderkledingdevlinder

www.smego.be tot 23 m hoogte 014/679024 en uitzonderlijk zijdelings bereik

Wil je ook veilig en sneller werken op hoogte?

bandenkot.be Banden LaaG & scherp Geprijsd Welvaartstraat 9, Weelde-Statie Tel. 0477 57 95 70 - 014 65 67 46 Open: zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur ma.-di.-woe.-vrij.: 10.00 tot 20.00 uur OOK QUAD, MOTOR, SCOOTeR, OLD-TIMeR en KLeIne LAnDBOUW BAnDen alle maten en merken leverbaar

BVBA

Gebr. Devue

bvba

Geeneinde 8 B, 2381 Weelde Tel. 014/65.65.51 - GSM 0475/93.46.95 Aanleg tuinen: specialiteit grote bomen en struiken, grasvelden NIEUW: hakselen van hout en uitfrezen van boomstronken Onderhoud tuinen: specialiteit vormsnoei en verjongingssnoei

SNOEIEN EN vEllEN vAN BOMEN MET hOOGTEWErkEr

Donk 57 - Oud-Turnhout Tel. 014/45.00.13 - Fax. 014/45.40.18

Spuiten van waterputten Put en waterpomp volledig Putfilters Waterpompen - Droogzuiging kelders - Leegpompen van vijvers.

ALLES VOOR UW VIJVER o.a. • vijverbehandelingsproducten, • vijverplanten, • vijverpompen, • enz. ...

WIJ TESTEN UW VIJVERWATER

WIJ VULLEN OOK Pelkmans Maria dankt Zondag UW BLOEMBAKKEN open ot haar dochter, kleinkind, 0t van 10.0uur achterkleinkinderen, VOLOP GERANIUMS 16.00 EN PERKPLANTEN familie, vrienden, geburen, huisdokter, verpleegsters en het gemeentebestuur van   Uw bron van sfeer creëren in huis en tuin. Ravels voor de  014/65.81.90   Turnhoutseweg 111, 2381 Weelde info@bloemenprieeltje.be geweldige dag van    di. tot vr.  8u30-12u00 zaterdag 8u30-12u00 maandag gesloten    haar 100ste verjaardag. 13u00-18u00 13u00-17u00



 zondag open van 10u00 tot 16u00 (van maart - juni & oktober - december)


PAGINA 10

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

TE KOOP in uw regio

OPENWERF 23/06 14-16U OUD-TURNHOUT meer info op onze website

WEELDE NONNENBOS

OUD-TURNHOUT HUEVE AKKERS

landelijke nieuwbouwwoningen rustige buurt met autoluwe straten  3 tot 5 slaapkamers  zuidgerichte tuin  binnenafwerking naar keuze van de klant  verhuis vanaf € 300.000 incl. afwerking en alle kosten!*  www.wonen-in-ravels.be

Openwerf 23 juni, 14-16u: gelegen tussen Sint-Anthoniusstraat en Heieinde.  kindvriendelijke buurt  zolder optioneel af te werken tot extra kamer(s)  tijdloze architectuur  verhuizen herfst 2013 mogelijk  verhuis vanaf € 305.000 incl. afwerking en alle kosten!*  nieuw aanbod bouwgronden te koop zonder bouwverplichting  www.wonen-in-oud-turnhout.be

Contacteer onze bouwadviseur Dounia Loyens op 0475 250 000

Contacteer onze bouwadviseur Conny De Laet op 0477 350 350

 

regiokantoor Antwerpen - Herentalsebaan 299, 2150 Borsbeek

T 014 233 600

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv - gvkr - Vv. EPB-attest beschikbaar ongeveer een maand na voorlopige oplevering. (* incl. woning, grond, notariskosten, BTW en registratierechten!)

antwerpen@matexi.be

www.matexi.be

130619_ADV_Berichtenbland-OnsWeekblad_Oud-Turnhout_Weelde_266x200.indd 1

17/06/2013 10:57:15

CITROËN C4

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

BIJ DE AANKOOP: tot 6.300€ aan voordelen (1)

3,7 - 6,9 L/100 KM

AAN DE POMP: vanaf 3,7L/100KM

BIJ DE AANKOOP: tot 5.500€ aan voordelen (1)

95 - 159 G CO2/KM

4,6 - 7,3 L/100 KM

AAN DE POMP: vanaf 4,6L/100KM

120 - 169 G CO2/KM

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be

IN JUNI BIJ CITROËN, VERBRUIK MINDER GELD BIJ DE AANKOOP EN AAN DE POMP. OPENDEURDAGEN BIJ ONS VAN 17 T.E.M. 23 JUNI, ZONDAG INBEGREPEN. Y

F

Y

Afgebeelde voertuigen: CITROËN C4 Exclusive (opties: koetswerkkleur ‘Babylone’ rood, meedraaiende bi-xenon koplampen en 17’’ lichtmetalen velgen) en CITROËN Berlingo Multispace Exclusive (opties: metaalkleur, Modutop ® en 16’’ lichtmetalen velgen). (1) Voordelen op de CITROËN C4 2.0 HDi 150 MAN6 Exclusive en op de CITROËN Berlingo Multispace 1.6 HDi 115 MAN Exclusive, alle premies inbegrepen alsook de kortingen en de recyclagepremie (2). (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.500€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4 (niet op Business) en 1.300€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN Berlingo Multispace (niet op Attraction en Vitamin). Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. Aanbiedingen geldig t.e.m. 30/06/2013, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

HEDA MOTORS bvba Weeldestraat 122 • 2381 Weelde • Tel. 014/65.58.94


PAGINA 11

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Voor al uw wensen op prothese gebied H. COOLS TANDPROTHETIEK

Frankische Driehoek 11 5052 BL Goirle 06-12959862 / 013-5341168 0031-6-12959862 / 0031-13-5341168

www.kunstgebitenzo.nl

Kom gerust eens binnen voor een geheel vrijblijvend advies • • • • • • •

VERANDABOUW RAMEN & DEUREN VROMANS & ZN

Pijnklachten bij een kunstgebit van de onderkaak, een weke basis is de oplossing

Gebitsprotheses Gebitsprotheses op implantaten “klikprotheses” Reparaties Aanpassingen Patiëntvriendelijke benadering en persoonlijk advies Kosten worden meestal geheel of grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar Lid ONT

38 • Naaldhout en hardhout - brut of geschaafd • Isolatie: vaste platen, wol of koord - houtwolcement • Triplex • Multiplex • MDF • Spaan • Veranda dakplaten • Polyester golfplaten • Roofing golfplaten • Roofing op rol • PVC profielen • Terrasplanken • Parketvloeren • Plancher • Kroonlijsten • Voorzet raamprofielen • Velux ramen en • Dakkoepels • Prikborden Begijnendreef 38 - 2300 Turnhout

Zagen en klieven van brandhout met mobiele installatie.

Dit geeft dagelijks een pijnlijk, onprettig gevoel. MAAR daar is een oplossing voor. Een kunstgebit met een weke basis,(een rubberen onderkant). Deze rubberen onderkant geeft de kaak wat meer rust en heeft bovendien een dempende werking zodat bovenliggende zenuwen niet geïrriteerd worden. Een en ander bevordert het draagcomfort van de gebitsprothese.

4 20 JAAR ACTIEF IN VERANDABOUW 4 TALRIJKE REFERENTIES IN DE STREEK 4 OVERDEKKING VAN WANDELPADEN VOOR HANDELSZAKEN, SPEELPLEINEN, Wilt u FIETSSTALLINGEN, hierover meer informatie, loop CARPORTS... dan gerust eens binnen bij Hans Cools Tandprothetiek aan ZONWERING de 4 Frankische Driehoek nummer 11, of kijk op onze website www.kunstgebitenzo.nl. 4 ALUMINIUM U kunt natuurlijk ook bellen naar nummer 013-5341168, wij staan u graag te woord.

OVERKAPPING FIETSSTALLING

014/67.01.53 of

0475/72.39.33 of

0478/82.95.98

www.vromansverandas.be

Maandaanbieding: www.vandersluis.be

Van Alphen Joris Elektriciteitswerken Nieuwbouw - Renovatie - Verlichting - Reparaties - domotica

gordijnen tapijten vloerbekleding binnenzonwering shutters behang & verf kleuradvies bed- & badmode boxsprings

Grote Baan 86a/001, 2380 Ravels Gsm 0496 79 76 29 www.van-alphen.be • info@van-alphen.be

* GEBOORTELIJSTEN * WOODY ONDERGOED EN PYJAMA’S

Grote Baan 55, Ravels. Tel. 014/65.74.25

Natuursteen BEMA bvba Marmer - Graniet - Arduin

van der sluis

Voor al uw maatwerk: Grafzerken Keukenbladen - Tafels - Trappen - ...

VLOERTEGELS TE KOOP

Tuytelaars Paul

CARPORTS

Voor sommige mensen is het moeilijk wennen aan de harde basis van een onder prothese. Dit komt omdat bij het kauwen, de harde kunststofbasis wrijving geeft tegen het zachte tandvlees.

Tel.: 0496/92 96 06 Fax: 014/43 59 39 www.bemanatuursteen.be

WOONDECORATIE

Ben Goetelen:

Inlichtingen: 0477/903155

Bescherm uw auto of fiets in alle weersomstandigheden!

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T.: 0 (0 32) 14 69 90 02 www.vandersluis.be • Op zondag voormiddag open

KIJK- EN PASDAGEN

MVG VerzekerinGen n.V.

• PASSPORT

VAN 20 JUNI T/M 30 JUNI 2013

klein ravels 126 - 2380 ravels Tel. 014/65.46.40 - info@marcelvangompel.be Voor inlichtingen en/of een vrijblijvende offerte komen wij graag bij u langs. Contactpersonen: Henri van Loon Frank Ars (productie) nick Timmermans (schade) Liliane Buyckx (boekhouding)

voor dames tot maat 52

FSMA 17041A

Dakwerken & Isolatie Complete badkamers Sanitair & Verwarming Robudak J.Buijs bvba Warandestraat 10 2380 Ravels

014/65.24.31 www.robudak.com

RIOOL VERSTOPT? SEPTISCHE PUT VOL! 014 65 00 00 ontstoppen van alle afvoerleidingen van 32 tot 500 mm ruimen van septische putten met wettelijk attest camera-inspectie & radiografisch opzoeken van putten en leidingen reinigen en ontsmetten van regenputten algemene hogedrukreiniging

-

Paul TUYTELAARS bvba REINIGINGSWERKEN Hofstraat 8, Ravels-Eel - Tel. 014 65 00 00 - Fax 014 65 17 17

NIEUW!! NIEUW!! elke 1ste donderdag open tot 20.00 uur elke 1ste zondag open tot 16.00 uur

GROTE BAAN 139 - RAVELS - T. 014 65 52 68 OPENINGSTIJDEN: Dinsdag: 9.30-12.00 • 16.00-18.00 uur wo. - do. - vrij.: 9.30-12.00 • 13.30-18.00 uur zat.: 9.30-17.00 uur; zondag: 9.30-12.00 uur; Maandag gesloten


PAGINA 12

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Jubileum-actie 2

Optiek Czyzewski bestaat dit jaar 33 jaar!

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BRIL, DUS MONTUUR INCL. GLAZEN!

Tijd voor actie 2: In samenwerking met onze leverancier hebben wij van 14 juni t/m 14 juli wel heel

Keuze uit de gehele collectie, o.a.: • Tom Ford • D&G • Gucci • Prada • Silhouette • Boss • Cartier • Dior • Unberg • Joop • Ray-Ban • Jaguar • Rothschild • Binoche • Adidas • FJ Rey • Gant • Tommy Hilfiger • Oakley • Emporio Armani .....

! s e i t c a e l a i c e p S

ontvangt u maar liefst

33% KORTING

Bij aanschaf van een zonnebril

op montuur én glazen!

(gehele collectie) o.a.: • Rayban • Gucci • Carrera • Silhouette • Adidas • Prada • Tom Ford • D&G • enz. ...

33% KORTING

Er is al een zonnebril naf op sterkte va e

99,= rden)

ar de voorwaa

(informeer na

Vakantietijd = lenzentijd Daglenzen 66 stuks voor slechts e33,= Al onze lenzendragers ontvangen bij hun bestelling een feestelijke fles bubbels. Ook aan de kinderen wordt gedacht! (Actie geldig t/m 31 december 2013)

Actie is geldig t/m 14 juli 2013, niet in combinatie met lopende acties/kortingen.

AUTHORIZED CARTIER-DEALER

Optometrist O.V.N. Contactlensspecialist A.N.V.C.

Baarle-Nassau-Hertog Chaamseweg 14 - Telefoon 013-5078792 Ook het adres voor Ruime parkeerplaats aanwezig uw pasfoto’s. OOK OP ZONDAG GEOPEND Alléén in Baarle! Breda Heksenwaag 32 - Telefoon 076-5420307 Erkend door alle Nederlandse Ziekenfondsen en zorgverzekeraars Turnhout Lode Peetersplantsoen 9 - Telefoon 00-3214429006 Erkend door de Belgische Ziekenkas


PAGINA 13

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Trajectcontrole weer van start De politie start in de tweede helft van juli opnieuw met trajectcontroles in Oud-Turnhout. De trajectcontrole was uitgeschakeld nadat een rechter besliste dat het onwettig was. Ruim anderhalf jaar geleden schakelde de politie in Turnhout noodgedwongen de trajectcontrole uit, waarbij camera’s de gemiddelde snelheid

(Foto TW)

trajectcontrole onwettig was omdat de nummerplaatlezers niet gehomologeerd waren. Eind februari is, na de homologatie, het traject op de Herentalsesteenweg in Lichtaart opnieuw geactiveerd. Volgende maand is het de beurt aan de andere oorspronkelijke trajecten in Oud-Turnhout, en ook in Wechelderzande. “Het kon niet eerder”, zegt korpschef Roger Leys van de lokale politie Regio Turnhout. “We zijn voor de timing afhankelijk van de planning van de firma’s die de werken aan de camera’s moeten uitvoeren. De werken aan de camera’s van de vier trajecten zijn gepland op op 24, 25 en 26 juni. Op 2 en 3 juli volgt een keuring van het BMI (Belgisch Meet Instituut) om te zien of alles conform de modelgoedkeuring is gebeurd”, vervolgt Roger Leys. “Daarna kan het certificaat afgeleverd worden. Na de controle duurt het een twee weken vooraleer we de nodige papieren in handen hebben. Ik verwacht dat we tegen 15 à 20 juli het certificaat ontvangen. Nadien kan de trajectcontrole op die plaatsen weer van start gaan.” (VNJ)

Fotozoektocht van 28 juni t/m 31 augustus Deze tocht kan gedurende de maanden juli en augustus gereden worden. De deelnemers kunnen dus zelf een mooie dag (of dagen) uitzoeken om de tocht te rijden. De deelname formulieren zullen te verkrijgen zijn op de laatste dag van de fiets 4-daagse en later in het kantoor van de Recordbank, Dorp 66

in Poppel. Bij het deelnameformulier a 2 euro 50 zul je volgende zaken vinden: Een antwoordblad Een duidelijke routebeschrijving (het is niet de bedoeling om de weg te zoeken)Een aantal foto’s die op de route gemaakt zijn Een reglement Het is de bedoeling dat je de volgorde van de foto’s zoekt zoals je op de route tegenkomt Het is de bedoeling dat je de volgorde van de foto’s zoekt.

van auto’s meten op vijf locaties in Oud-Turnhout, Wechelderzande en Lichtaart. De beslissing volgde nadat de rechter in beroep had beslist dat de

Een camera voor de trajectcontrole

KWB Poppel

75-jarigen van Ravels en Ravels-Eel (1938 - 2013) Ontmoetingsnamiddag op woensdag 9 oktober 2013 in “zaal Molenhof ” te Ravels. Noteer deze datum in je agenda. Je ontvangt later nog een persoonlijke uitnodiging om in te schrijven.  Het comité 75-jarigen.

REINIGINGSWERKEN

TUYTELAARS PAUL

VOOR HET: -

Ontstoppen van riolen Ontmossen van gevels en daken Zandstralen en chemisch reinigen van gevels Uitslijpen van voegen Reinigen van geschilderde gevels Industriële reinigingen

(014) 65 00 00

Hofstraat 8, 2380 RAVELS-EEL

014/65 53 71 Weeldestraat 113 2381 Weelde Dinsdag gesloten

Huren met vriend of vriendin?? NOTARIELE AANKONDIGINGEN SEGERS & EYSKENS bvba Geassocieerde notarissen

te Ravels (Weelde), Moleneinde 14 Tel. 014/65.92.45 - Fax. 014/65.92.46

UIT DE HAND TE KOOP:

Onder Weelde (Ravels): WONING, gelegen Melkerijstraat 33 Bouwj: 1952 - Best: woongeb land.kar. & agr. geb. - KI: € 394 - Tot.opp: 1439 m² - EPC: 698 kWh/m² Ind: - Glkvlrs: - hall, living, zitpl, keuken, badkmr, berging, kelder, garage, tuinhuis - Verd: 2 slpkms Verw: CV op mazout Beschikb; onmiddellijk Bezicht: afspr. via notariskant.

UIT DE HAND TE KOOP:

Onder Poppel (Ravels): WONING H.O.B, gelegen MIERDSEDIJK 21 Best: woongeb. - KI: € 394 - Tot.opp: 503 m² - EPC: 779 kWh/m² Ind: - Glkvlrs: living/woonkmr, keuken, badkmr, garage, berging, slpkmr, wc, tuin - Verd: 4 slpkmrs Beschb.: onmiddellijk Bezicht.: afspr. via notariskantoor

UIT DE HAND TE KOOP:

Onder Weelde, gemeente Ravels, Woning met varkensstallen, gelegen KONINGSSTRAAT 71 KI: € 4.396 – Bouwj.: 1983 - Best.: land.wdv. agr. geb. - Tot.opp.: 12731 m² - EPC: 365 kWh/m² - Zeer mooi gelegen woning met varkensbedrijf: Indeling: ruime woning met living, keuken, 4 slpkmrs, sanitaire voorz, alles op glkvlrs, vrij in te richten bovenverd., ruime tuin - Varkensstallen bestaande uit 3 meststallen, 2 biggenafdelingen, 1 zeugenstal (met kraamstal), 1 dekstal en 1 wachtstal Uitbatingfonds: info via notaris Beschikb.: in overleg Bezicht.: afspr. via notariskantoor

UIT DE HAND TE KOOP:

Onder gemeente Ravels : Perceel bouwgrond, gelegen Eelstraat, links naast huisnr. 1, geschikt voor OB. LOT 1: 708m², breedte straatkant 17m, diepte 41.28m. Bestemming: woongeb. Land. Kar. Verk.verg.nr. 102/413

UIT DE HAND TE KOOP: Onder gemeente ARENDONK : WONING, gelegen Wippelberg 122:

Bouwj: 1957 - Best: woongeb. land. kar. - KI: € 741 - Tot.opp: 4860 m² EPC: 266 kWh/m² Ind: - glkvlrs: inkom, living (in 2 dl), keuken, veranda, waspl.+ douche, wc, kelder, vrijst. garage, tuinberging - verd.: 4 slpkmrs, 1 kl.kmr, zolder - Verwarming: CV op mazout - Beschikbaar: onmiddellijk - Bezichtiging: na tel. afspr. via notariskantoor

UIT DE HAND TE KOOP:

Onder Poppel (Ravels) : BOERDERIJ met stallen en grond, gelegen Nieuwstraat 20, Bouwj: 1962 - Best: land.w. agr. geb. - KI: € 1.046 - Tot.opp: 13545 m² EPC: 750 kWh/m² Boerderij met stallen en grond achteraan de boerderij (636/C) en aan de overzijde van de weg (659/F, 659/D) Beschikbaar: onmiddellijk Bezichtiging: na afspraak via notariskantoor

DEFINITIEVE TOEWIJS NA HOGER BOD

van een 1) een perceel weekendgrond en 2) een bungalow op en met grond Geassocieerd notaris Filip SEGERS te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14, zal definitief toewijzen, na hoger bod: onder POPPEL: Gemeente Ravels: derde afdeling: in bungalowpark Tulderbos: LOT 1: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: kavel B6, te weten een perceel grond, kadastraal bekend sectie C nummer(s) 451/F/22, met een oppervlakte van twee are veertig centiare (2a 40ca), b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één / driehonderd en zesde (1/306) in de gemene delen van het bungalowpark Tulderbos voornoemd, omvattende: 1) de wegen met hun infrastructuur, 2) de zones bestemd als parking, 3) de groene zones, aangeduid als “Privaat groen”, 4) de groene omheiningszone, 5) de toegang met toegangspoorten, 6) de nooduitgangen. Voorlopige koopsom: na hoger bod gebracht op slechts 5.500,00 EUR. LOT 2: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: kavels 12/13B, te weten een perceel grond met opstaande bungalow, kadastraal bekend sectie C nummer(s) 451/Y/8, met een oppervlakte van vier are vijftig centiare (4a 50ca),

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één driehonderd en zesde (1/306) per kavel, hetzij in totaal twee / driehonderd en zesden (2/306), in de gemene delen van het bungalowpark Tulderbos voornoemd, omvattend: 1) de wegen met hun infrastructuur, 2) de zones bestemd als parking, 3) de groene zones, aangeduid als “Privaat groen”, 4) de groene omheiningszone, 5) de toegang met toegangspoorten, 6) de nooduitgangen. Voorlopige koopsom: na hoger bod gebracht op slechts 11.000,00 EUR. Volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Aanvaarding: onmiddellijk, na betaling van de prijs en de kosten. Bezichtiging: op 29 juni en 6 juli 2013, telkens van 10u00 tot 12u00. Er zal definitief toegewezen worden op dinsdag 9 juli 2013, om 18u, in café Mitje te Poppel, gemeente Ravels, Dorp 28. Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende notaris (tel. 014/65.92.45).

DEFINITIEVE TOEWIJS NA HOGER BOD

Openbare verkoping van 02 ha 10 a 37 ca landbouwgrond gelegen te Weelde, gemeente Ravels, ter streke “Voor Eynde Goor Heyde”(Koningsstraat). De geassocieerde notarissen Segers & Eyskens te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14 (tel. 014/659245) zullen definitief openbaar verkopen, na hoger bod volgende onroerende goederen: ONDER WEELDE: Gemeente Ravels: tweede afdeling: Een perceel landbouwgrond, gelegen ter streke “Voor Eynde Goor Heyde” (Koningsstraat), kadastraal bekend sectie D, nummer 88/C, met een oppervlakte van twee hectare tien are zevenendertig centiare (2ha 10a 37ca), palende Van Loon Constant en het Domein van de Gemeente Ravels. Na hoger bod gebracht op 141.200 € Aanvaarding volgens de wet De te verkopen landbouwgrond is volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30/09/1977, gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er zal definitief toegewezen worden op woensdag 03 juli 2013 om 16.00 uur in de cafetaria van de Sporthal Molenslop, Gemeentelaan Weelde, Gemeente Ravels. Inlichtingen ten kantore van de verkoophoudende notarissen.

Wij bedachten een origineel concept om wonen betaalbaar te maken voor iedereen. Wij bieden: Een volledig gerenoveerde, stijlvolle, gelijkvloerse woning met twee slaapkamers en twee badkamers. Gezamenlijke living met volledig ingerichte keuken, aparte achterinkom met berging. Volledig aangelegde tuin met terras en achterinrit. Wij zoeken: Twee nette, werkende, vrienden of vriendinnen die graag willen huren maar de huidige huurprijzen alleen niet kunnen dragen. De voordelen van een mooie woning die alleen niet betaalbaar is kan je nu delen met twee, alle voorzieningen zijn getroffen om ieders privacy voldoende te respecteren! Gezamenlijke huurprijs: 975euro per maand Iets voor jou? Neem dan contact met ons op om de woning te bekijken en alle andere zaken verder te bespreken. 0475 79 06 57 / 0475 80 74 09

Kantoor van Notaris

Rina DIELTIENS te Ravels, Kerkstraat 23 Tel. 014/65.80.84 - Fax. 014/65.92.06

UIT DE HAND TE KOOP

RUSTIG GELEGEN WONING MET GARAGE EN TUIN A. RODENBACHPLANTSOEN 110 TE TURNHOUT Instapklaar – perfect onderhouden, woning volledig gelijkvloers omv.: inkom-hall, living, ingerichte keuken in eik met toestellen, wasplaats/berging; 3 slaapkamers, badk. met ligbad en dubbele lavabo, afzonderl. Toilet, Ruime garage – tuin met terras. Nutsvoorz.: waterl., electr., kabel, tel., cv op aardgas. Opp. 1a 95ca. K.I.: 664 EUR. Bj: 1971. Sted. Bestemm.: woongebied Inl: Not. Rina Dieltiëns, Kerkstraat 23 Ravels - 014/65.80.84

UIT DE HAND TE KOOP

GUNSTIG GELEGEN TE RENOVEREN GEVELHOEVE Met woning, aangebouwde stal en vrijstaande schuur HEESDIJK 33 te POPPEL Omvattende: Woning met: glv: inkomhall, woonkamer, slaapkamer, traphal, keuken, koele berging, gang, badkamer-wasplaats, toilet, veranda, stookplaats, tuin; verd.: drie slaapk. en zolder. Aangebouwde stal en serre. Totale voorgevelbreedte: ca 22m – diepte: ca 11,75 m. Bebouwde opp: glv: ca 258 m² - dakverd.: ca 95m². Vrijstaande schuur: met: hobbyruimte, garage en veldschuur, deels gesloten, deels open. voorgevelbreedte: 14m - diepte: ca 24m – bebouwde opp: ca 336 m² Totale opp van het eigend: 4880 m² - straatbreedte 79 m. K.I.: 307€. Sted.: agrarisch geb. Bez: na tel. afspr. Inl: Not. Rina

Dieltiëns, Kerkstraat 23 Ravels 014/65.80.84

-

UIT DE HAND TE KOOP

RUSTIG GELEGEN LAAGBOUWWONING Onze Lieve Vrouwstraat 31 te RAVELS Mooi gelegen laagbouwwoning met garage en tuin met vijver (open bebouwing), met : inkomhal, open ingerichte keuken, zithoek, berging, badkamer met bad en douche, apart toilet en 3 slaapkamers waarvan 1 op het mezzanine verdiep. Aangelegde tuin met terras en vijver nutsvoorzien.: c.v. op aardgas, waterleid., electr., kabel, telef EPC: in aanvraag opp. 13a 29ca. K.I.:961 Eur. Sted. bestem.: woongebied Bezicht.: na tel. afspr. Inlichtingen: Not. Rina Dieltiëns, Kerkstraat 23 Ravels - 014/65.80.84 – rina. dieltiens@notaris.be

UIT DE HAND TE KOOP

CENTRAAL GELEGEN OP TE FRISSEN WONING MET TUIN Boomgaardstraat 4 te RAVELS Omv Gelijkvloers: traphal, zitk, woonk, keuken, badk.,bergpl., toilet, werkpl. Verd: 3 slaapk. kleine kelder, zolder en tuin met tuinberging nutsvoorzien.: gaskachels, waterleid., electr., kabel, telef EPC: 544 kWh/m2 Gevelbreedte: 5.50 meter opp. 5a 10ca. K.I.:225 Eur. Klein beschr mogel Sted. bestem.: woongebied Bezicht.: na tel. afspr. Inlichtingen: Not. Rina Dieltiëns, Kerkstraat 23 Ravels - 014/65.80.84 – rina. dieltiens@notaris.be


PAGINA 14

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Int. Wielerwedstrijd Junioren Grote Prijs IJsklokje Woensdag 26 juni 2013 vindt deze wedstrijd plaats te Gilseinde (Ravels) Vorig jaar verzamelden 59 juniores in Ravels voor 20 ronden. Het was de koers van de vele pogingen maar die waren even snel teniet gedaan dan als ze gekomen waren. Er werd wel elke ronden fel gesprint voor de premies (10€)die er elke ronden waren te verdienen. Iets na halfweg wedstrijd be-

Ben je zwanger? Kom dan samen met andere zwangere dames een uurtje ontspannen tijdens een les zwangerschapszwemmen in het zwembad van Arendonk. Ook als je zwanger bent, kun je gezond in beweging blijven. En je zult concluderen dat zwemmen een unieke ervaring is voor aanstaande moeders. Door de opwaartse druk van het water voel je je vederlicht en kun je aan allerlei oefeningen meedoen. Bovendien stimuleer je met zwemmen veel lichaamsfuncties die voor jou en voor

Tentoonstelling Stan Grooten

gon dan uiteindelijk toch de wedstrijd met een eerste kopgroepje dat probeerde met daarin Dylan Van Dingen, Laurence Van Den Eynde, Michiel Huybrechts en Thomas Van Opstal. Deze was blijkbaar niet de juist poging want iets later probeerde een nieuwe kopgroep met 6 renners de wedstrijd naar hun hand te zetten met daarin Nick Poelemans, Michiel Huybrechts, Brent Luckx, Dries Van Gestel, Cedric Smet en Wout Van Aert. Echter was

van deze poging na één ronde niets meer te merken. Met nog 4 ronden te rijden was het de Belgische kampioen Dries Van Gestel die zijn ‘van gesteltje’ tevoorschijn haalde en er als een speer solo van door ging. Dries toonde zijn kracht ronde na ronde en al snel werd duidelijk dat de winnaar gekend was. Dries eindigde uiteindelijk met ongeveer 10 seconden voorsprong op het peloton. De pelotonspurt werd gewonnen door Jeff Vertommen.

Dries van Gestel: Winnaar Grote Prijs IJsklokje 2012

je kind van groot belang zijn. Op maandagavond tussen 20u en 21u in een reeks van 10 lessen wordt er door een vrouwelijk persoon een aangename oefensessie gegeven. Het ene deel van de les werk je aan conditionele oefenvormen en het andere lesdeel richt je je op oefeningen om jouw spieren enerzijds te versterken en anderzijds te ontspannen. Leden van de gezinsbond betalen voor 10 beurten €50 en niet leden €60. Inbegrepen in die prijs is de inkom van het zwembad, lesgeld en verzekering. De geldigheidsduur van je 10 beurtenkaart

is 11 weken zodat je een eventueel gemiste les kunt inhalen. Wij zullen opnieuw van start gaan op maandag 2 september 2013. Vooraf inschrijven is verplicht. Er worden ma. 12 personen per les toegelaten. Vanaf de 13de persoon kom je op een reservelijst te staan voor een 2de zwemles die wordt gegeven tussen 21u en 22u en dit vanaf een inschrijving vanaf 8 personen op de reservelijst. De 1ste 12 personen die inschrijven hebben het voorrecht hun keuze te maken welk lesuur ze nemen indien er 2 lesuren zouden doorgaan. Keuze 1 = tus-

sen 20u en 21u, keuze 2 = van 21u tot 22u. Voordeel voor het 2de uur is dat het zwembad dan afgesloten is voor het publiek. Er worden geen lessen gegeven tijdens de krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie. Voor meer info en inschrijving kan je terecht bij Diana Borgmans, Klotputten 23 Arendonk, tel nr 014/379657 of op onze site: www.gezinsbondretie.be Datums zwemreeks start september: 2, 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, 21 oktober, 4, 18 en 25 november. Vlug inschrijven want vol=vol.

Oosterhout Live viert feest!

Muziekfestival van Hollandse Kwaliteit op 21 juni

Jan Smit, Belle Perez, Django Wagner, René Schuurmans, Wesley Klein, Matthijs Koning, Henk Dissel, Yes-R en Mister Oosterhout Live himself: Vinzzent! OOSTERHOUT LIVE belooft voor de vijfde keer een super festival te worden. Superfeest dus! Topartiesten uit het Nederlandstalige repertoire. In een paar jaar uitgegroeid tot een van de mooiste festivals van Helemaal Hollandse Kwaliteit. Een Oosterhouts festival met landelijke allure. Meteen hoogzomer dus op 21 juni in Oosterhout. Goed is goed. Of het nou smartlap, meehosser of oorstrelende (en oogverblindende) Latina is. Op vrijdag 21 juni van 18.00 – 24.00 uur aan de Vijf Eikenweg in Oosterhout. Als opwarmertje alvast 2 van die feestnummers. Jan Smit. Scoort al meer dan 15 jaar. Was bij de eerste Oosterhout Live en is er nu ook weer bij. Heel bijzonder dat ie zich vrij maakt voor Oosterhout, want die jongen is een echte multitasker: Zanger, Presentator, Ambassadeur SOS Kinderdorpen, Componist, Acteur, Echtgenoot en niet te vergeten: Papa! Maar bij Oosterhout Live komt ie om te zingen!! 2013 begon al goed: in Gent werden de Anne Awards uitgereikt, prestigieuze muziekprijzen. Met drie

awards behoorde onze Volendammer tot de grote winnaar van de avond. Naast de award voor 'Beste Noorderbuur' ontving hij samen met de populaire Vlaamse groep de Romeo's nog twee prijzen. Één in de categorie 'Beste Ambiance Groep' en daarnaast nog de hoogst haalbare prijs: de Anne Award 2012 voor het duet 'Zingen, Lachen, Dansen'. Armen om hem heen! Aan de hand van Jan hoef je niet met knikkende knieën voor de eer-

ste keer het podium aan de Vijf Eikenweg op. Zeker niet als je Belle Perez heet. De bekendste Latina zangeres uit de Lage Landen. Dan sta je al op eigen benen! En wat voor benen! Jan is trouwens geen onbekende voor haar. Samen met hem was ze al te zien in het programma Trosmuziekfeest. Hoewel geboren in Neerpelt is ze puur Spaans. Vooral bekend door haar Spaans getinte, opzwepende nummers. Haar Que viva la vida! was de soundtrack in de Benelux voor de Animatiefilm Madagascar. Swingende knieën van Belle

van Antwerpen vollopen met Mega Latino Concerten. Niet alleen oor-, maar ook oogstrelend. Wat een performance. Wat een uitstraling! Kijk alvast naar het smaakmakertje op You Tube!

en knikkende knieën in het publiek als ze haar jongste hit Adios Bye Bye zingt. Belle liet het Sportpaleis

Tickets online: www.oosterhout-live.nl

Data: t/m vrijdag 28 juni 2013. Locatie: Gemeentehuis Weelde. Openingsuren: ma tot vr 9 - 12 u., dinsdag van 17 tot 19 u. en woensdag van 13.30 tot 15 u. Stan Grooten wordt in juli 80 jaar en we organiseren daarom samen met hem een tentoonstelling waarbij je zijn rijke oeuvre kan bezichtigen. De tentoonstelling zal in juni 2013 te bewonderen zijn in de wandelgangen van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Iedereen in de gemeente Ravels kent wel zijn ‘Prins Carnaval’ die op het gemeenteplein pronkt. In het geboorteplaatsje van pater Damiaan staat de ‘Witte Damiaan’. Een twee meter hoog beeld van de hand van Stan dat hij als een van zijn meesterwerken beschouwd. De kunstenaar maakte in zijn hele leven honderden beeldhouwwerken en vele schilderijen Hij heeft in zijn lange carrière vele monumenten en gedenkstenen gemaakt in binnen- en buitenland. Hij renoveerde het interieur en de gevels van diverse gebouwen (bv. de begijnhofpoort van Diest, de Vooruit in Gent) en maakte het mooie stenen reliëf ‘Baarle anno 1894’ dat aan de zijgevel van hotel Den Engel in BaarleHertog hangt. Stan Grooten is in Herentals geschoold als maker van meubelsculpturen. Hij volgde beeldhouwen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Turnhout waarna het de gouden stadsmedaille in ontvangst mocht nemen. De kunstenaar volgde acht jaar figuurtekenen en -schilderen in Tilburg en heeft zelf vijftien jaar tekenen en schilderen gedoceerd in het Cultureel Centrum Baarle. Stan is al twintig jaar aan de slag als zelfstandig beeldhouwer.

51ste Missiefeesten

KAARTEN VIA OSTERHOUT-LIVE.NL W.O WW N! OF VERKRIJGBAAR OP HET TERREI

op ‘t Begijnhof te Arendonk voor Jef Viskens in Venezuela en Dora De Vocht in Congo U bent van harte welkom op: Zaterdag 29 juni: Om 15 uur in de grote zaal voorstelling van het programma: tentoonstelling, restaurant, rommelmarkt, missieanimatie: springkasteel, Vlaamse kermis en optreden van Kon. fanfare “De Wampegalm” Op donderdag 27 juni begint de opbouw tentoonstelling vanaf 10 tot 18 uur. Breng ‘zelf ’ de nieuw gemaakte kleedjes en de oude, nog bruikbare voorwerpen voor de rommelmarkt tijdens deze uren. De rommelmarkt opent op zaterdag stipt te 15 uur. Zondag 30 juni: Vanaf 11.30 uur tentoonstelling, restaurant, rommelmarkt en missieanimatie. Maandag 1 juli: Vanaf 11.30 uur tentoonstelling, restaurant, rommelmarkt en missieanimatie. Vanaf 13.30 inschrijven voor ‘Rikken’, dat om 14 uur start. Iedereen prijs. In de namiddag is er een korte en lange ‘fietstocht’ met OKRA. Gans het missiegebeuren steunt op de hulp van vrijwilligers, zij die het ganse jaar naaien, breien of haken, zij die opbouwen en afbreken en zij die zich aanbieden om te komen helpen in de keuken, de afwas, het opdienen en de spelletjes, enz... Er is hulp nodig. Elke uitgestoken hand wordt met dank aanvaard. Kom je ons ook helpen? Winkeliers, wij willen U van harte dankzeggen, want u helpt onze tombola verrijken. Afhalen prijzen tombola: alle werkdagen van donderdag 4 juli t.e.m. donderdag 11 juli van 19 tot 20 uur. Dankfeestje: wij danken en evalueren met allen die zich hebben ingezet op vrijdag 12 juli om 16.30 uur in het KVG-lokaal Ontmoeting. Het wordt één groot feest voor gans het dorp! En kan je toch niet komen, steun ons dan met een storting op rek.BE974180-0798-3149 met melding 51ste Missiewerking Arendonk v.z.w. Voor dit alles, dank in naam van Jef Viskens en Dora De Vocht. Hoogachtend, Het Missieteam. Contactadressen: Mariette en Louis Viskens-Hendrickx, Wampestr. 9, tel. 014/679222. Rita en Louis Smets-Peers, Pelgrimsplein 13, tel. 014/679537. Mieke en Vic Hendrickx-Claes, De Valken 32, tel 014/679154 - emailadres: Hvic48@ hotmail.com


PAGINA 15

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Het is feest bij Optiek Stassar!

TEKENACADEMIE FILIAAL OUD-TURNHOUT eindeschooljaar-tentoonstelling zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 10.00-12.00u en 13.00-16.00u De Heischuur, Schuurhoven 2 Het schooljaar wordt altijd afgesloten met een tentoonstelling. De bijna 100 kinderen die het afgelopen schooljaar les volgden in de jeugdateliers van Oud-Turnhout tonen je met veel trots de werken die ze met z’n allen gemaakt hebben. De toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. De leerlingen van het laatste jaar van de lagere graad krijgen op zaterdag 22 juni om 10.00u ook hun eindattest uit handen van de schepen van onderwijs Greet Oris. inschrijven schooljaar 2013-2014 Ook zin om van september tot juni met heel wat andere kinderen creatief bezig te zijn? Het inschrijvingsbedrag voor het volledige schooljaar bedraagt 61 euro per kind. In een aantal gevallen geldt het verminderd tarief van 40 euro. Vraag steeds na bij de academie in Turnhout, of bezoek de webstek. De lessen in De Heischuur: 6 en 7 j.: woensdag 13.00-15.40u 6 en 7 j.: zaterdag 13.00-15.40u 8 en 9 j.: woensdag 13.00-15.40u 8 en 9 j. zaterdag 9.20-12.00u 10 en 11j.: woensdag 15.50-18.30u 10 en 11 j.: zaterdag 9.20-12.00u inschrijvingen Tekenacademie filiaal Oud-Turnhout Sted. Academie v. Schone Kunsten Gemeentestraat 5, Turnhout

tel 014-41 41 85 - sask@turnhout.be www.turnhout.be/tekenacademie maandag: 14.00-16.30u dinsdag en woensdag: 14.00-16.30u en 18.30-20.00u donderdag GEEN inschrijvingen vrijdag en zaterdag 9.00-12.00u

flyer Een gedrukt exemplaar vindt u op het Infokantoor Toerisme, online surft u naar de website van Land van Turnhout. De volledige route ontvangt u bij het afhalen van het picknickpakket. Daarop staat ook de exacte plaats van de picknickbanken. info Infokantoor Toerisme Oud-Turnhout Kerkstraat 46 - tel 014-47 94 94 toerisme@oud-turnhout.be www.landvanturnhout.be

NIEUW: PICKNICKEN IN HET LAND VAN TURNHOUT In samenwerking met de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten in Arendonk en de Thomas More Hogeschool in Geel werden in de zes gemeentes van het Land van Turnhout unieke picknickbanken gecreëerd (Arendonk, Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vosselaar). In elke gemeente werd een fiets- of wandelroute langs knooppunten uitgestippeld die langs de picknickbank loopt. Breng deze twee samen en u hebt een nieuwe (lekkere) fiets- en wandelmogelijkheid. Vooraf kan u een heerlijk picknickpakket bestellen waarmee u op pad kan. U wandelt of fietst langs de mooiste plekjes in onze regio en kan onderweg smullen van al dat lekkers. picknickpakket aan 15 euro U kunt picknicken t.e.m. 30 oktober, u bepaalt zelf wanneer u de route fietst of wandelt. Let wel op de openingsdagen van de vermelde handelszaken. U moet het picknickpakket minstens twee dagen vooraf reserveren bij de bakker of horecazaak die het pakket aanbiedt (zie op flyer). Spreek vooraf goed af wanneer u het komt ophalen. Betalen doet u ter plaatse bij afhaling.

OPENDEUR TIJDENS WEEKEND VAN DE COMPOSTMEESTERS zaterdag 22 en zondag 23 juni van 11.00 tot 17.00u demoplaats JC Zweepes Ven Oude Arendonkse Baan 73 Dagelijks produceren we veel afval, hoe erg we ook ons best doen om dit te verminderen. Eén van de soorten afval waar we zelf wél veel aan kunnen doen, is het Groente-, Fruit- en Tuinafval. Dit afval kunnen we sterk beperken door te composteren. Compost is een product dat voedzaam is voor onze tuin of onze bloembakken. We beantwoorden uw vragen en geven allerlei tips om van uw tuin een mooie kringlooptuin te maken. ook eerste zaterdag van de maand Ook elke eerste zaterdag van de maand staan de compostmeesters paraat om u hierover informatie en tips te geven. Van 10.00 tot 12.00u zijn ze aanwezig op de demoplaats. Noteer alvast: zaterdagen 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober. info gemeentehuis dienst milieu en duurzaamheid tel 014-46 22 13 en 014-46 22 25 milieu@oud-turnhout.be

vervolgde: “Dan zouden we jullie ook vaker en misschien wel elke week van dienst kunnen zijn.” Dit leverde hem een daverend applaus van de aanwezigen op, wat toch wel aangeeft hoeveel behoefte er is aan hetgeen wij doen en hoe blij de Poolse mensen zijn met een mogelijkheid om in Meersel-Dreef te komen om hun geloof te belijden. Wij hopen dan ook dat er op 23 juni velen gebruik zullen maken van de geboden mogelijkheid en dat we dan ook weer vele Poolse gelovigen zullen ontmoeten. Met Pinksteren hadden we pech met het weer, misschien kunnen we er deze keer een echte bedevaart naar de grot van maken. Dus graag tot 23 juni om 14.30 uur voor een weerzien in de kerk of in het Mariapark. Iedereen is van harte uitgenodigd. Serdecznie Zapraszamy = Hartelijk welkom. Voor personen of bedrijven die graag een uitnodiging in het Pools ontvangen: graag een e-mailtje sturen naar fverheijen@hetnet.nl.

RAWEPO Nieuws & Sport

de afscheidsdienst van Michel Verberk die door een tragisch ongeval om het leven kwam. En verder leest u nog al dat andere alledaagse nieuws. Bekijk de fotoreportages of informeer je via www.rawepo.be, een kijkje nemen blijft echt wel de moeite waard! (bijgevoegde foto: een beeld van de viering van 10 jaar NiNiNaKri in Ravels)

Oud-Turnhout WEKELIJKS

Groot feest, want de vestiging in Dongen bestaat maar liefst 60 jaar. Daarnaast bestaat ook de vestiging in Baarle Nassau 10 jaar en dat mag gevierd worden.

Optiek Stassar, specialist in brillen, contactlenzen en optometrie is een familiebedrijf dat kan bogen op jarenlange ervaring en daardoor ook een grote expertise op het gebied van brillen en contactlenzen. Derde generatie In 1952 opende Herman Stassar zijn eerste optiekzaak in Raamsdonksveer. In 1953 ging hij van start op de Hoge Ham in Dongen en later kwam daar nog een zaak in Made bij. Al deze zaken bestaan nog steeds en sinds tien jaar maakt de zaak in Baarle Nassau het bedrijf compleet. Met de zaak in Dongen zette Hermans dochter Barbara de familietraditie voort en alweer zo’n twintig jaar geleden kwam haar zoon Bas de gelederen versterken. De liefde voor dit bijzondere vak heeft ertoe geleid dat ook deze derde generatie garant staat voor vakmanschap en kwaliteit. Merkbrillen Optiek Stassar heeft een zeer uitgebreide collectie monturen voor zowel volwassenen als kinderen voor elk budget. ‘Onze collectie brillen van gerenommeerde merken zoals Prada, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs en Tom Ford staat garant voor kwaliteit. De leveranciers van voornoemde grote merken leveren alleen aan door hen geselecteerde optiekzaken. Jeugd ‘De aanschaf van een eerste bril is zeker voor kinderen een hele stap. Er kan een keuze gemaakt worden uit een uitgebreide collectie leuke bril-

len van merken als Vingino, Nike, Esprit en omdat bij jonge kinderen de glazen regelmatig moeten worden aangepast kiezen wij voor betaalbare glazen. Lenzenspecialist Lenzendragers kunnen uiteraard ook uitstekend terecht bij Optiek Stassar. ‘Naast de traditionele harde en zachte lenzen hebben wij zowel multifocale contactlenzen als nachtlenzen in ons assortiment. Wilt u geen bril op tijdens het sporten of een dagje zonder bril naar het strand en toch scherp zien? Een goede reden om daglenzen te gebruiken. Daglenzen zijn zachte, comfortabel aanvoelende lenzen die je elke dag vervangt’. Zonnebrillen Op de valreep loopt Bas in de stijlvolle zaak naar de uitgebreide collectie zonnebrillen. ‘Ook hier hebben we echt voor elk wat wils. Van een Polaroid, tot Ray Ban en voor de echte zonnebrildrager de Serengeti met gelaagde, ontspiegelde, meekleurende en contrastverhogende glazen. Welkom Bij Optiek Stassar bent u altijd van harte welkom, maar t/m 29 juni 2013 wordt iedereen van harte uitgenodigd om in een van de jubilerende vestigingen binnen te stappen en te profiteren van de aantrekkelijke kortingen van vanaf 10% op de gehele collectie zonnebrillen en maar liefs 60%korting op het montuur bij aanschaf van een complete bril. (vraag naar de voorwaarden)

Weer Poolse eredienst te Meersel-Dreef Namens pater Luk en de parochie van Meersel-Dreef mag ik u melden dat er op zondag 23 juni 2013 om 14.30 uur weer een H. Mis zal zijn in de Poolse taal (en niet om 15 uur, zoals eerder gemeld). Danusia Braspenning zal deze H. Mis weer opluisteren met misgezangen en liederen in de Poolse taal. Zoals in een vorige editie van dit blad al is vermeld, verlenen we deze service twee à drie keer per zomer aan onze medeburgers uit Polen, speciaal aan hen die in land- en tuinbouw werken. Deze zomer doen we het twee keer. En hoewel de dienst in het Pools wordt voorgegaan door pater Marcin Derdziuk, vinden we het natuurlijk ook erg fijn, als er ook Nederlands sprekende gelovigen in deze H. Mis komen. Dat geeft dan meteen ook onze verbondenheid aan met onze Oost-Europese medeburgers; niet alleen als we hen nodig hebben om te werken, maar ook bij

de gezamenlijke beleving van hun en onze godsdienst. De eerste keer dit jaar dat we een Poolse eredienst hadden was met Pinksteren, op 19 mei. Wij waren blij verrast en dankbaar toen we zagen dat een grote groep Poolse mensen in de kerk bijeen kwam om H. Mis te vieren en er werd dan ook goed meegezongen en meegebeden, kortom een prachtige viering. In zijn dank-woord vertelde pater Luk (vertaald door Danusia), dat hij in Polen op bezoek was geweest en dat hij daar een groot aantal (meer dan 100) kapucijnen had gezien bij een begrafenis. Daar zijn er nog heel veel en hij verzuchtte dan ook: “Kwamen er maar een of enkele jonge paters naar Meersel-Dreef om ons werk mee over te nemen en voort te zetten” en hij vroeg de aanwezige mensen uit Polen om te bidden dat er iemand uit Polen de roeping zou krijgen om deze stap te wagen en hij

CM-fit Seizoenswandeling Tijdens de 6de seizoenswandeling, georganiseerd door het socio-culturele CM-bestuur van Oud-Turnhout, kan je gezellig wandelen en de hond kan je zelfs gezelschap houden. Je heb weinig kans op blessures en het

weer is minder belangrijk dan bij andere activiteiten. Wandelen is dan ook de perfecte activiteit voor je 2-kwartier beweegplezier. Daarom doe mee met de seizoenswandeling van CM-fit. Inschrijven hoeft niet

dienst Informatie - tel 014-46 22 06 informatiedienst@oud-turnhout.be www.oud-turnhout.be

en de deelname is gratis. Bovendien is elke deelnemer verzekerd. Zondag 23 juni 2012 vertrekken we aan de parochiezaal Zwaneven om 9 u. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Contactpersonen: Lucas Huybrechts (014 45 22 74) en Stan Michielsen (014 41 80 26).

15 juni - 20 september 2013

Zomerfotozoektocht Oud-Turnhout Vanaf 15 juni tot 20 september kan je in Oud-Turnhout weer deelnemen aan de jaarlijkse zomerfotozoektocht van KWB Oud-Turnhout, Heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout. De zomerfotozoektocht staat garant voor een boeiende speurtocht over de mooiste wegen van Oud-Turnhout en vertelt je dit jaar alles over de appelteelt. Je kunt er niet naast kijken: de vele appelboomgaarden die onze gemeente kleuren. Volgens de laatste landbouwtelling gaat het om 97 hecta-

ren. Hiermee zijn we de tweede grootste gemeente in de provincie Antwerpen. Het is de verrassende veelzijdigheid van deze eeuwenoude vrucht die Toerisme Oud-Turnhout inspireerde om allerhande leuke activiteiten te organiseren rond de appel. Eén van deze initiatieven is de fotozoektocht van KWB, Heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout, die je kennis laat maken met de verschillende fruitteeltbedrijven. Het totale traject bedraagt ongeveer 36 km. Ook dit jaar is de prijzenpot weer meer dan goed gevuld! De eerste prijs is een cadeaucheque voor een arrangement naar keuze uit de Vlaanderen Vakantieland brochure ter waarde van € 250. Omdat de zoektocht helemaal in het teken staat van de appel, zitten bij elk deelnameformulier twee bons voor een

lekkere, sappige, vers geplukte appel die je onderweg kan inruilen bij één van de drie deelnemende fruitteeltbedrijven van 15 juni tot 20 september tijdens de openingsuren: Appelen Roes (Stwg op Sevendonk 95), Marc Wens (Corsendonk 4A) of Kempisch Fruit (Heieinde 70). Elk jaar gaat de opbrengst van de fotozoektocht naar een Goed Doel. Dit jaar werd gekozen voor Park in de Zon (www.parkindezon.be). Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar aan 5,00 euro bij de Oud-Turnhoutse bakkers, het gemeentehuis (Dorp 31), Bezoekerscentrum Landschap De Liereman (Schuurhovenberg 43) en Hofke van Chantraine (Infokantoor Toerisme, Kerkstraat 46, Oud-Turnhout). Organisatie: KWB Oud-Turnhout i.s.m. Heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout Meer info: Toerisme Oud-Turnhout 014/47 94 94 of toerisme@oud-turnhout.be

RAWEPO Nieuws & Sport brengt u een nog beter beeld van het nieuws uit onze gemeente. Al sinds enkele jaren zijn er allerlei nieuws- en fotoreportages uit de gemeenten Ravels, Weelde en Poppel te zien op deze nieuws-site. Gebeurtenissen of activiteiten van allerlei slag die plaatsvinden of -vonden in ons dorp mogen steeds doorgestuurd worden naar de redactie. Afgelopen week gingen we oa een kijkje nemen bij de viering van een eeuwelinge in Ravels, het jubileumfeest van Kinderdagverblijf NiNiNaKri en de fietsvierdaagse in Poppel, en we leefden mee bij

Theeuwes Mengvoeders is een middelgroot mengvoerbedrijf, actief in zowel Nederland als België. We produceren tal van verschillende soorten mengvoeders. Die tonnen voer zijn niet zomaar gemaakt en daarom zijn we wellicht op zoek naar jou als..

PROCES OPERATOR Als (beginnend)proces operator ben je verantwoordelijk voor de bediening van grotendeels computergestuurde productie-installaties. Hierbij volg je de richtlijnen van ons kwaliteitszorgsysteem GMP+. Je werkt in een klein team in wisselende diensten, ochtend, dag of avond. Je bedient de installaties, voert kwaliteitscontroles uit van grondstoffen, verricht klein technisch onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. In de functie van allround procesoperator ben je ook actief bezig om productie en transportplanning zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. Jouw profiel: • MBO werk en denk niveau. • Je spreekt Nederlands, Engels. • Je bent leergierig, nauwkeurig, flexibel en collegiaal, communicatief vaardig. • Affiniteit met de agrarische sector is een pré. • Bereid tot werken in ploegen en eventueel overwerk op zaterdag. • Je hebt technisch inzicht. Wat wij bieden: Een afwisselende uitdagende baan in het hart van ons bedrijf. Een voldoende lange inwerkperiode die naar behoefte ingevuld wordt met eventuele benodigde cursussen. Goede arbeidsvoorwaarden in onze gezonde flexibele organisatie. Je salaris is afhankelijk van je opleiding, leeftijd en ervaring. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur uw sollicitatie met c.v. voor 26 Juni 2013 aan onderstaand adres. Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen met Joris Theeuwes. Theeuwes Mengvoeders T.a.v.: Joris Theeuwes Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten Tel.: 013 - 519.96.51 e-mail: joris@theeuwes.nl


PAGINA 16

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

SPORTNIEUWS Dwars door Oud-Turnhout Kuiltjesstraat 117 2360 Oud-Turnhout Tel. & Fax: 014 43 82 71 GSM: 0495 900 963

Gebed aan het heiliG hart Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt door heel de wereld in de eeuwen der eeuwen, amen. Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9 dagen en uw gebeden zullen verhoord worden, zelfs indien dit onmogelijk lijkt. Vergeet niet het Heilig Hart te bedanken met de beloften dit bericht te publiceren voor de bekomen gunst. Bedanking aan het Heilig Hart voor de bekomen gunst. (.) XXX

‘t Zand 72 2370 Arendonk 0495/71.30.74

Openingstijden: Dinsdag 11-18 u. Ravels, Kerkplein Woensdag 8-12.30 u. Markt Etten-Leur (NL) Donderdag 11-18 u. Oosthoven, hoek Polderstr.-Stwg. Ravels Vrijdag 11-18 u. Weelde, Parking Zaal St. Jan Zaterdag 10-13 u. Oud-Turnhout Parking bibliotheek Zondag 9-13 u. Arendonk ‘t Zand 73

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda Turnhout. Ook spreekuur in Goirle op Baarleseweg 63a Oranjeplein 2D.

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk

5131 BB Alphen www.hetklavertje.com

Uw

T +3113-5082773 zwangerschap info@hetklavertje.com is onze zorg

Stralen, metalliseren

poedercoating

BEYENS Tel. 014/658284

014/670757

      

 

  

 



   

    

Start van de kinderloop in 2012.

30ste “Dwars door Oud-Turnhout” op vrijdag 21 juni aan sporthal De Hoogt. Als bescheiden volksloop met ruim 500 deelnemers bij de eerste organisatie in 1984, is dit evenement uitgegroeid tot een begrip in de regio. De laatste jaren hebben wij telkens ongeveer 1350 deelnemers aan de start. Vorig jaar hebben de organisatoren door omstandigheden moeten uitkijken naar een nieuwe start- en finishlocatie. Dankzij de goede medewerking van het gemeentebestuur werd er voor

Zestiende Trofee “IJsklokje” Comité Gilseinde organiseert wielerwedstrijd Int. Junioren. Op woensdag, 26 juni 2013 vindt de 23e uitgave (16de trofee IJsklokje) plaats op het Gilseinde (Ravels). Met vertrek en aankomst aan de feestzalen Molenhof, Gilseinde 113, leggen de renners 20 rondes af van 4,3 km (totaal 86 km.). De nieuwe omloop verloopt langs Gilseinde, Warandestraat, Peelsestraat, Kerkstraat, St. Servaasstraat, Meiboomlaan, Molenzicht en Gilseinde. De bewoners van deze straten worden verzocht geen auto’s of andere obstakels op of langs de straat te plaatsen tijdens de wielerwedstrijd, en dit om de renners niet in gevaar te brengen en de wedstrijd sportief te laten verlopen. De wedstrijd vertrekt om 18.30u en einde is voorzien om 20.45u. Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking. Volg tijdens de wedstrijd de signalen van politie en seingevers. Dank u. In samenwerking met het gemeentebestuur, gemeentelijke sportraad, politie, Motor Resque Team, sponsors, vrijwillige helpers, seingevers, IJsklokje Cycling Team, Wielerclub De Rappe Wielen, de inwoners langs de omloop, radiowagen en volgwagens, officiëlen van de Belgische Wielrennersbond Antwerpen, renners en supports.... WIJ DANKEN IEDEREEN voor hun hulp en steun om dit Wielergebeuren weer te laten uitgroeien tot een jaarlijks sportief gebeuren. Waarom nieuwe of gedeeltelijke veranderde omloop? Het gaat namelijk het meest over mogelijk gevaarlijke situaties op de 4 plateaus aan het kapelletje, bocht Weteringstraat overgang naar het Gilseinde. Als renners in peloton of groep daar moeten over rijden (zeker bij regenweer) schept dit gevaarlijke situaties, geen overzicht van de eerste 2 plateaus naar de 2 plateaus, mogelijk vele tubes stuk door de openstaande kanten van de eerste 2 plateaus in de Weteringstraat en niet uitgesloten vele valpartijen tot gevolg. We schrappen daarom spijtig uit de omloop de volgende straten: Weteringstraat, Gilseinde tot aan het Molenzicht, Kloosterstraat en een stukje Meiboomlaan van St. Servaasstraat naar de Grote Baan toe. We danken de bewoners van deze straten voor hun jarenlange medewerking om de wielerwedstrijd altijd vlot te kunnen laten verlopen. Vragen aangaande deze wielerwedstrijd bel 014/658629 of 0477/668958 Ludo Verbeek.

Sporthal De Hoogt gekozen. Omdat de vorige uitgave een groot succes was, wordt er dit jaar ook aan sporthal De Hoogt georganiseerd. Op vrijdag 21 juni verwachten de inrichters (de Oud-Turnhoutse Atletiekers i.s.m. ARAC) opnieuw de grote massa: wie ooit present was, komt ieder jaar weer terug om de gezellige sfeer mee te maken die er langs de omloop en achteraf in de feesttent heerst. En wie niet mee jogt, kan nog altijd supporteren voor zijn buurman of -vrouw die slechts éénmaal per jaar de wedstrijdschoenen aanbindt. Voor de kinderen

zijn er afstanden van 400m (19u) en 1000m (19u15). Om 19u30 start de grote massa voor 5,4 km, 10,65 km of 15,9 km. Voor de wandelaars is er een omloop van ongeveer 4 of 8 km die bestaat uit verharde en niet-verharde wegen langs het natuurreservaat de Liereman. Zij kunnen vanaf 19u starten. Ook voor Nordic Walking. Mensen die Nordic Walking beoefenen, kunnen ook meedoen aan Dwars door Oud-Turnhout. Zij kunnen kiezen uit één van de twee wandelomlopen of zij kunnen achteraan bij de jogging aansluiten. Inschrijven kan vanaf 17u in Sporthal De Hoogt. Kinderen tot 12 jaar en wandelaars betalen € 3, volwassenen € 6. Elke deelnemer ontvangt gratis een T-shirt (nieuw ontwerp) en een tombolabiljet. Onze prachtige prijzentafel (met o.a. 3 mountainbikes) is mogelijk gemaakt door sportieve steun van o.a. Verzekering F & H. Voor de 2 groepen met de meeste inschrijvingen is € 250 en € 125 cash te verdienen. Dit jaar zijn er 2 aanwezigheidstombola’s: om 21 uur voor de deelnemers aan de 400 en de 1000 meter en om 22 uur voor alle andere afstanden en voor de wandelaars. Inlichtingen: Eddy Cools (014/451879) www.atletiek-arac.be en klik op DDOT.

Fit & gezond,

Petanquetornooi

gezinsweek te Turnhout Van maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus 2013 in de Rank te Turhout. Kinderen (van 7 t/m 12 jaar) genieten volop van eutonie, kinderyoga, dans, expressie, crea en spel. Volwassenen volgen een basiscursus eutonie. Dagelijks is er een sessie voorzien voor kinderen en volwassenen samen. Groot en klein worden uitgenodigd tot een groter lichaamsbewustzijn én meer bewegingsplezier. Er zijn ruime pauzes met een hapje en een drankje. ‘s Middags is er een maaltijd voorzien. Het dagprogramma loopt van 9.30u tot 17u. Op maandag: aanvang om 13.30u; vrijdag einde om 16u. Overnachten is mogelijk en in overleg is er peuter- en kleuteropvang mogelijk (mits vergoeding).Begeleiding: Renild Van den plas: eutoniepedagoge en Chantal Bols: (kinder)dans- en yogadocente, eutoniepedagoge. Deelnameprijs: Kinderen: € 120; 2e kind van eenzelfde gezin: € 60; 3e, en 4e kind: € 30 / Volwassenen: € 160. Inschrijven: vóór 1 augustus. Het aantal deelnemers is beperkt. Meer info en inschrijven via www.wannadance.be info@wannadance.be - 0496/714132.

Ravels-Eel Bats Erop - Zondag 30 juni. Inschrijvingen zomerpetanque. De zoveelste zomereditie van Petanquetornooi Bats Erop heeft plaats op zondag 30 juni. We starten om 9u. en eindigen hoogst waarschijnlijk omstreeks 18u. Het scenario is inmiddels gekend: ploegen van 3 spelers, inschrijftaks bedraagt €6 per ploeg, een kwartier voor uw wedstrijd begint aanwezig zijn, een juiste ingesteldheid, breng zoveel mogelijk je eigen ballen mee, vooraf zout spek eten voor dorstvorming enz. Fanfare Jeugd en Vreugd van Ravels-Eel serveren u meer dan voldoende, gekoelde dranken en smakelijke intermezzo’s (niet muzikaal). Uw honger en dorst steunen deze geweldige fanfare enorm. Om alles in goede banen te leiden, vragen we om tijdig in te schrijven. Dit kan vanaf nu per mail, per telefoon of bij onderstaande goede zielen. De inschrijvingen moeten ons bereiken te laatste op donderdag 20 juni. De organisatie is fair maar onverbiddelijk. Ruud Peeters, Vooreel 31, gsm 0479/746355, ruudpeeters@scarlet.be / Frank Van Gompel, Vooreel 29, gsm 0497/794079, frvangompel@hotmail.com Ook bij Café Van Dun, gezelliger dan in de living bij Ruud of Frank, kan men inschrijven. We verwachten dat u intekent met een toffe naam, vergezeld met de namen van de drie spelers. Een gouden raad. Spreek erover met uw vrienden, vriendinnen, buren of wie dan ook. Stel niet uit en schrijf nu in.

Wannadance Danskampen Wannadance - zomer 2013 Danskamp Poppel van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli 2013 in de sporthal van Poppel. Telkens van 9u30 tot 15u30. Voor kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. KLEUTERS die dansen in de groep Kidsdance 1 mogen zich ook inschrijven voor dit kamp. Externaat, 80 euro. Danskamp De Hoge Rielen te Kasterlee van zondag 11 t/m vrijdag 16 augustus 2013. Voor kinderen vanaf het 4de leerjaar t/m 2de secundair. Hier wordt gewerkt in twee groepen volgens leeftijd en/of dansniveau. Internaat 180 euro. Meer info en inschrijven via www.wannadance.be info@wannadance.be - 0496/714132.

wtc Power-Bikers De shortbikers zijn ondertussen weer terug van de Vogezen, heel wat hoogtemeters rijker. Komend weekend staat er weer wat speciaals op het programma: clubfoto! We verwachten zoveel mogelijk leden in de nieuwe tenue aan Slop om 8u15 zodat er enkele foto’s genomen kunnen worden. Hopelijk zit het weer ook mee... Na de foto vertrekken A en B1-groep richting Oud-Turnhout (De Hoogt) voor een VWB-rit (70km + heen/terug). B2 rijdt een eigen toer. MTB’ers kunnen naar Grobbendonk, best onderling afspreken.

3de Jefke de Rijk Herdenkingsrit Bijna drie jaar geleden intussen, op donderdag 8 juli 2010, overleed Weeldenaar Jozef “Jefke” de Rijk na een korte, onomkeerbare ziekte. Om hem te eren organiseert de club die hij 40 jaar sponsorde en waarvan hij 40 jaar lid was, op zaterdag 29 juni 2013 de 3de Herdenkingsrit Jefke de Rijk. Het betreft een recreatieve fietstocht van zo’n 75km dewelke gaat over een nieuw parcours met rustige, goed berijdbare Kempische wegen. Genieten van de mooie natuur met vrienden, familie of eventueel alleen. Inschrijven kan in sporthal ‘t Molenslop, Straatakkers 1 te Weelde, tussen 08u00 en 14u00. Het parcours is volledig afgepijld. Iedereen is van harte uitgenodigd. Info: 0479 593 453, 0499/752 549 of derijk@skynet.be

De Aalscholver Weelde Klassement na 3 wedstrijden: 1.Matthijs Karel 149 ptn. 2.Claesens Danny 146 ptn. 3.Willems Robert 138 ptn. 4.Broeckx Philip 130 ptn. 5.Boermans Frans 129 ptn. 6.Peeters Marc 127 ptn. 7.Wils Michael 125 ptn. 8.Adriaenssens Jef 121 ptn. 9.Wouters Frans 111 ptn. 10.Verheyen Mark 109 ptn. 11.Gorremans Danny 108 ptn. 12.Luyten Gilbert 107 ptn. a.s. Zondag 23 juni wordt de 4° clubwedstrijd gevist aan het kanaal tegenover de kom van Van Limp. Om daar te geraken neemt men de weg van Weelde-Statie naar Turnhout, daarna draait men de weg in richting camping De Baalse Hei. Voor de camping draait men rechts in tot aan het kanaal. Iedereen wordt tegen 7u. aan de waterkant verwacht. Er wordt gevist van 8u. tot 13u., daarna is het prijsuitreiking in café ‘t Vervolg te Weelde. Vers de vase, tubifex en rode maden zijn verboden onder het voer. Aan de haak is alles vrij met uitzondering van rode maden. Niet vergeten van in het bezit te zijn van een vergunning van het Vlaams gewest en een karretje mee te brengen want men moet een eindje over het fietspad lopen tot aan de visplaatsen. Tot zondag.

De Zonnebaars Weelde De 5° clubwedstrijd werd gevist aan de vijver van Altijd Beet te Meer, maar het was niet altijd beet want het werd maar een matige visvangst daar de vis al enkele dagen hun paaitijd hebben doorgemaakt. Uitslag 5° clubwedstrijd: VAK A: 1.Maes Dirk 19,640 kg. 2.Van Nispen Ronald 14,910 kg. 3.Paeshuyse Jef 13,830 kg. 4.Leemans Juul 13,710 kg. 5.Van Gestel Stan 5,220 kg. 6.Jacobs Eric 5,120 kg. 7.Peeters Marc 5,020 kg. VAK B: 1.Paeshuyse Guy 18,120 kg. 2.Matthys Karel 11,030 kg. 3.Castelijns Marcel 10,530 kg. 4.Aarts Piet 9,740 kg. 5.Jacobs Dirk 8,040 kg. 6.Van Den Bergh Raf 4,700 kg. 7.Van Loon Bart 4,260 kg.

Kon. Vissersclub De Baars Grote prijs De Regenboog 2013 Vervoort/Wuyts 58,700 kg Van aelst/De Busser 58,500 kg Goris/Maes 56,500 kg Van den Heuvel/Van Beylen 44,700 kg Castelijns / Meeuwes 37,700 kg Van Loon / Vervoort 37,600 kg Vanderheyden /Van Meerbeek 35,900 kg Huybrechts l / Geerts R 34,900 kg Valkeniers / Smolders 34,100 kg Daneels / Michiels 33,800 kg Volgende wedstrijden zat 22 /06 Ravago 14 tot 17 u. Ieder lid van de Baars kan mee doen woe 26/06 vrije wed 13.30 u tot 17.30 u. Inschrijven GSM 0495/40 84 98 zat 29/06 5 rk club 14.30 u tot 17.30 u zat 06/07 BBQ Damesvissen 14 u tot 17 u., inschrijven voor 30/06/2013 Grote prijs Daems, vissen van 9 tot 18 u koppelwedstrijd, prijzenpot € 2000 lees reglement inleg koppel € 25, inschrijven in de winkel te Retie.

KFC Flandria vzw

* Vergadering jeugdbestuur: Deze gaat door op VRIJDAG 21 JUNI om 20u in het vergaderzaaltje bij café Meuris. Graag van elke ploeg een afvaardiging aanwezig!! * Beker van Antwerpen heren zaterdag 3 augustus 18u30 Wortel - Flandria zaterdag 10 augustus 18u30 Flandria - Vrij Arendonk zaterdag 17 augustus 18u30 St-Jozef - Flandria zaterdag 24 augustus 18u30 Flandria - Meer


PAGINA 17

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Supportersclub Kenneth Van Rooy Zondag stond er voor de Lotto-Belisol renners een zware opdracht te wachten hun 1ste plaats verdedigen in de topcompetitie Fleche Ardennaise een wedstrijd over 175km met start in Herve, deze koers stond open voor elite en beloften. Met 187 waren ze verdeeld over 28 ploegen. Zij moesten 9 cols bedwingen en niet de minste o.a. côte de Wanne, de Rosier en côte de Mont-Theux om er zo maar een paar te noemen. Om de klok van 12.30 werd de wedstrijd op gang geschoten en konden ze beginnen aan deze zware opdracht. Voor Kenneth die donderdag nog problemen had met de knie zou het een groot vraagteken zijn of hij deze opdracht tot een goed einde zou brengen,met een in gepakte knie stond hij aan de start. Na 30km wedstrijd was alles nog bij elkaar. Tien km verder zestien leiders zij reden een max voorsprong bij elkaar van 3min bij de kopgroep zaten ronkende namen Loic Vliegen, Boris Vallée die een thuis wedstrijd reden verder nog Wallays Jens ook nog Lotto renner Campenaerts Viktor. Na een honderdtal km sloten nog 18 renners aan bij de koplopers daarbij ook Stig Broeckx en Kenneth. Achter deze jongens viel de koers in stukken met het gevolg dat vele renners het tempo niet aankonden en de wedstrijd staakte. Na 140km één leider Clement Lhotellerie met 10 sec voor op Kenneth en Daniel Peeters die op zich 25sec op de eerste achtervolgers. Met nog 25km te rijden sloeg voor Kenneth het noodlot toe de pijn in zijn knie kwam terug en zo moest hij zich terug laten zakken en op karakter de wedstrijd uit rijden wel jammer want iedereen was het er over eens dat hij een dijk van een koers gereden had en het zeker niet de vermoeidheid was, want hij oogde nog goed toen de pijn opstak. In de kop van de koers kregen we bij de laatste doortocht 2 leiders met een lichte voorsprong en het was uiteindelijk Dillier Silvan van het B.M.C. Team die de wedstrijd won voor Tom Dernies het brons was voor Claeys Dimitri. Stig Broeckx was de eerste Lotto op een 13 stek Meurisse 25pl Kenneth 49pl Carolus 51pl en Walt De Winter sloot de Lotto rij op pl 54. Wanneer Kenneth terug zal rijden zal hij moeten afwachten(hopelijk zo snel mogelijk)

KSK Oosthoven

De Rappe Wielen

Vissen op 22 juni 2013 Beker v Antwerpen Zat. 3 aug 18u30u KFC Meerle - KSK Oosthoven Zat. 10 aug 18u30u KSK Oosthoven - KSK Weelde Zat. 17 aug 18u30u Merksplas - KSK Oosthoven Zat. 24 aug 18u30u KSK Oosthoven - Lentezon Beker van Oud-Turnhout Vrijdag 16 augustus 2013 18.00u Duiv. KSKO-Zwaneven 18.00u Duiv. KSKO-Zwaneven 18.00u Pre-Min. KSKO-KSVOT 19.00u Jun. Zwaneven-KSVOT 19.00u Kad. KSKO-KSVOT Zaterdag 17 augustus 2013 12.00u Min. Zwaneven-KSVOT 14.00u Schol. Zwaneven-KSVOT 14.00u Res. KSKO-Zwaneven Dinsdag 20 augustus 2013 18.00u Duiv. Zwaneven-KSVOT 18.00u Duiv. Zwaneven-KSVOT 18.00u Pre-Min. Zwaneven-KSVOT 19.00u Min. KSKO-KSVOT 19.00u Res. Zwaneven-KSVOT Donderdag 22 augustus 2013 18.00u Duiv. KSKO-KSVOT 18.00u Duiv. KSKO-KSVOT 18.00u Pre-Min. KSKO-Zwaneven 18.00u Min. KSKO-Zwaneven 19.15u Kad. KSKO-Zwaneven 19.00u Schol. KSKO-Zwaneven Zaterdag 24 augustus 2013 12.00u Schol. KSKO-KSVOT 14.00u Kad. Zwaneven-KSVOT 14.00u Res. KSKO-KSVOT TRAINERS GEZOCHT voor volgend seizoen, melden bij Ben Mermans 0496/266622 of Ludo Hertogs 0485/475098 Inlichtingen: Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website www.ksk-oosthoven.be of bij GC Dirk Moelans 0496/65.99.00 of een mailtje naar kskoosthoven@gmail.com

Op zaterdag 29 juni organiseren we de 3de Herdenkingsrit Jefke de Rijk. Deze mooie rit is een aanrader voor iedere wielertoerist. Meer hierover elders in dit blad. Wat we vooral onthouden van de afgelopen week is de schitterende prestatie van een DRW-team aan een mountainbikewedstrijd voor ploegen op vrijdagavond in Mol-Achterbos. De laatste weken reden enkele van onze leden al fraaie uitslagen bijeen, maar nu was het echt knap. Ons trio Jeroen, Lars en Mike eindigde tweede in deze sterk bezette MTB. Knap gasten, onze kleuren mooi vertegenwoordigd! Ook Sven mag eens in de kijker worden geplaatst, hij nam deel aan een spinmarathon voor het goede doel (kankerfonds) in Baarle Hertog, een mooie geste! Verder kunnen we melden dat we zaterdag Vosselaar Fietst reden met 21 leden, netjes verdeeld over de twee groepen. Op zondag staken de b’kes de a’s de loef af bij de rit van St Antonius Zoersel. Zij reden er met liefst 13 man, de a-groep was amper 6 leden sterk. Nu de wind toch haast op moet zijn kijken we weer al vooruit naar komend weekend. Dan staat ondermeer de Ludo Dierckxsens Classic op het menu. Diegenen die meegaan moeten zich best aanmelden via het forum om zo goed te kunnen afspreken. Hieronder krijg je een overzicht van alle ritten: (kijk voor afspraken ook eens op ons forum via www.drbikes.be of www. derappewielen.be) * Zat 22 juni: Laakdal, Ludo Diercksens Classic (135 of 150 km) met vertrek om 7u aan Stadpark per auto (afspreken via forum), of thuisrit bij de Rijk om 13u. * Zon 23 juni : De Hoogtrit te OudTurnhout (KAWS-65km) met vertrek in Sporthal De HoogtBinkel. Vertrek A om 8u30 (8u10 tegenover Frituur Eugene), B om 8u00 bij Bax-Bis of Bels Lijntje. * Woensdagavond 26 juni : Trofee IJsklokje, wielerwedstrijd voor junioren op en rond het Gilseinde met onze medewerking. Supporters op post, dank aan onze seingevers. * Zaterdag 29/06 : 3de Jefke de Rijk Herdenkingsrit bij ‘t Molenslop te Weelde. Prachtige rit over 75km waarvoor kan ingeschreven worden tussen 08u00 ‘s morgens en 14u00 ‘s middags. Zin om eens mee te rijden of een vraagje omtrent de club? Info over WTC De Rappe Wielen is te bekomen www.derappewielen.be, 0479/593 453 of derijk@skynet.

KSK Weelde

Vrijdag 28 juni: Algemene Vergadering: aanvang 20 uur. Alle spelers en speelsters boven 16 jaar, trainers en afgevaardigden zijn hierop welkom. Trainers gezocht: KSK Weelde is nog op zoek naar trainers voor zijn dameselftal (indien niet ernstig, gelieve niet te reageren) en ook nog voor 2 duiveltjesteams. Kandidaten kunnen zich melden bij onze jeugdcoördinator Jef Verheyen (0476/354348) of via mail (ksk-weelde@hotmail.com).

ATB Kempen manche van ATB Cross met ook jeugdwedstrijden

Ook kampioenschap Mountainbike voor de jeugd ATB Kempen organiseert op zondag 30 juni een ATB-cross wedstrijd met aansluitend vanaf 15 u een kampioenschap voor de jeugd (2 tot 14-jarigen). Het ATB Cross circuit staat voor MTB wedstrijden waar zowel gevorderden als beginners kunnen deelnemen. Naargelang het persoonlijk niveau worden de deelnemers in reeksen ingedeeld (niet op leeftijd ), en dus kan iedereen deelnemen volgens zijn eigen kunnen. Ook bij ATB Kempen zijn dit de basisregels om zo het mountainbiken voor iedereen open te stellen. Het kampioenschap voor de jeugd houdt in dat de kinderen toertjes rijden over een ‘verkort’ parcours. Het aantal toertjes is afhankelijk van de leeftijd. Er rijden steeds 2 opeen-

volgende leeftijden samen. Er wordt zelfs aan de allerkleinsten gedacht. Vanaf 2 jaar kunnen ze deelnemen aan de loopfietsjes-race op een miniparcours. Leden mogen gratis deelnemen. Niet-leden betalen € 3. Trommel dus je vriendjes op, en laat ze gewoon mee proberen. Voor ieder is er een prijs. Let er op, helm is verplicht! En voor diegenen die het allemaal te spannend vinden, kom gerust kijken, ‘t is de moeite om te zien! Zie ook info op onze website www. atbkempen.be Meer info over ATB-cross is te vinden op www.atbcross.com

* Slagerij Peters * Buurtjesweg 10a, Ravels, Tel. 014 / 68 77 70

Barbecuevlees aan € 9.50 / kilo Compleet verzorgde barbecue: vanaf € 9.50 p.p. (vlees, groenten-en saladeassortiment en sausjes)

Koude en warme buffetten vanaf € 12.50 p.p. Neem een kijkje op onze website voor meer uitleg over ons assortiment en ontdek de uitgebreide mogelijkheden: www.devleesspecialist.be

De Distelvink Fietszoektocht - Teljoorlekkersdag Vanaf 22 juni 2013 kan men net als de vorige jaren wederom deelnemen aan een fotozoektocht ingericht door Vogelkundige kring De Distelvink uit Arendonk. De fietszoektocht loopt rond en door Arendonk met als vertrekplaats ons lokaal Postelboershof. In ons lokaal en bij de deelnemende Arendonkse bakkers zijn de deelnameformulieren te verkrijgen aan 4euro per stuk. De formulieren moeten ten laatste op 20 september 2013 in ons bezit zijn en mogen bij De Rennen 18 te Arendonk in de bus gestoken worden. De juiste volgorde van de foto’s zal in oktober te vinden zijn op onze website www.dedistelvinkarendonk.be,waar natuurlijk nog andere info over onze club e.d te vinden zal zijn. Tijdens onze jaarlijkse vogeltentoonstelling op zaterdag 26 oktober 2013 omstreeks 18u30 zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de gemeentelijke feestzaal De Garve. Het bestuur dankt nu al de deelnemers voor hun steun aan onze club en wenst iedereen een prettige zoektocht. Als u ook nog van een lekkere Arendonker houdt en een croque monsieur lust breng dan zeker op zondag 23 juni vanaf 14u een bezoek aan onze tent in park Deroissart, want daar kan men dan wederom genieten van de jaarlijkse Teljoorlekkersdag met dans en muziek.

VERHOEVEN CONTRACTING N.V. is op zoek naar gemotiveerde

monteurs Functie:

- plaatsen van staalconstructies - plaatsen van betonpanelen - plaatsen van sandwichpanelen

Profiel:

- zelfstandig en flexibel zijn - ervaring is een pluspunt

Wij bieden: - prima bezoldiging en een verantwoordelijke job in een aangename werksfeer Kandidaten kunnen zich melden tot: Mevr. Gerda Van den Hout Tel.: 014/65.11.62 GSM 0495/38.48.49 Goirleweg 3, 2382 Poppel

Dringend gevraagd: 2 schrijnwerkers met ervaring

0477/696945

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN Peelsestraat 73a, RAVELS Tel./Fax 014/65.88.83 G.S.M. 0478.446240 BELLEN NA ZES UUR marc_van_riel@msn.com www.marcvanriel.be GRATIS PRIJSOFFERTE

Café-Feestzaal

Mieke Pap is op zoek naar:

INTERIEURVERZORGSTER Week/Weekend Contact: Annemie van Gestel Tel.: 014-655010

info@miekepap.be

Schilder - Decorateur

Adriaensen.tim@skynet.be 0495/517 954


PAGINA 18

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

VERKOOP - VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar *Tuinfrees *Verticuteermachine *Kettingzaag *Bouwdrogers *Betonzaag *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 0031135199501. Marleen won de 1ste reis van € 1500, wie wint de 2de? Trekking 23 juni door EH Pastoor Pluym. Lekkerbekje Weelde. Pierre & Liesje sinds 1974 NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € 1,95/m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, door- en inzaaien, aanrollen, meststoffen, graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)13-5079954. Te huur: Blankenberge, App., 6 pers., nabij winkelstraat en Zeedijk. Week, mid weekend. Tel. 014/65.82.55 - GSM 0472/71.07.82 na 20 u. Ruitenwasserij-Onderhoud, Cleaning for windows Bruyninckx. Gespecialiseerd in het reinigen van alle glaswerk, veranda’s, koepels, kornissen,dakgoten,... Maar ook voor het onderhoud van gebouwen, kantoorruimtes, wekelijks onderhoud bv gangen van appartementen,... Meer dan 30 jaar ervaring. 014/73.56.11 - 0499/40.01.14 0494/57.92.06 Te koop: eiken haardhout voor een gezellige zomeravond of voor de aanvulling van je wintervoorraad. Tel. 0031-6-51367057 Heeft u een overnachtingsplaats nodig voor familie, vrienden of zakenrelaties? Wij hebben een prachtige B&B op Maarle 14 in Poppel waar u terecht kunt. Kom gewoon even kijken... www.bbmaarle. be - Tel: 014-657531 email: cornelis. lodewijks@pandora.be Liever geen kinderfeestje thuis? Of wil je eens iets anders? Vanaf € 50 kan je Speelboederij ‘DE BOOMERANG’ huren! Voor meer info 0499/244197 (na 16 u.); 014/650109 (na 18 u.); debie.h@telenet.be Alle tuinwerken en bestratingen, onderhoud, volledige aanleg, grondwerken. € 10/u. 0471/58.41.84. Eigen materiaal. www.tweedehandsfietsenludo.net Ook herstel ik alle merken en modellen snel en vakkundig, indien gewenst klaar terwijl u wacht. 0497/61.84.08 - Poppel Hollandse gebakken klei klinkers v.a. € 13,- per m². Van Enschot Boshoven 8 Alphen 0031-135081908. NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € 1,95 m². Boschoven 24 te Baarle-Nassau. Tel.: 0031 (0)135079954. Poorten & Hekwerken. Gaas- of draadafsluiting; alles op maat gemaakt. 0495/505860 Wij helpen je graag jouw Soulmate te vinden. Wij zetten ons in voor maandelijkse ontmoetingen, want alléén wanneer je in elkaars ogen kijkt, maken vlindertjes een kans! Kijk op www.xclusivematch.be of bel 0489 454911 Marleen won de 1ste reis van € 1500, wie wint de 2de? Trekking 23 juni door EH Pastoor Pluym. Lekkerbekje Weelde. Pierre & Liesje sinds 1974 Vroege aardappelen, vers van het veld, vanaf maandag 24 juni. SelsPuts, Bosstraat 10, 2380 Ravels. Te huur in Weelde: Rustig gelegen gezinswoning. Voorzien van alle comfort + tuin. Tel. 0479/36.13.98 Stucadoor Henri voor al uw schuurpleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel 00316-48642362.

www.rashonden-oosthof.be

RASHONDEN Cavalier King Charles spaniel Cocker spaniel basset hound Maltezer • Shih-Tzu Boomer • Westie • Teckel • Keeshond • Shiba-Inu • Pekinees

- GARANTIE - BESTE PRIJS

0475/54 09 52 014/42 28 40

Kwaliteitsverf max. € 10/ltr. 8 topmerken aanwezig. Werkkledij max. € 20 Werkschoenen max. € 30 WINTERKLEDIJ: Fleecetruien € 8/stuk, 3 voor € 20 Tel. 014/41.72.94 - 0489/57.22.16 LVD het adres voor allerlei tuinonderhoud, alsook hagen scheren met benzineschaar, zagen en machinaal klieven van brandhout. Tel. 0486/92.92.19 of 014/67.97.07 H.H. Veehouders: voor al uw bedrijfsbenodigdheden, Crystalyx likblokken, Gallagher afrasteringsmaterialen, landbouwfolie, enz. Agripoort Alphen tel. 0031-135072170. www.agripoort.com www.crystalyx-likblokken.nl TRAMPOLINES EN ZWEMBADEN Keuze uit 25 modellen. Nu veel modellen onder de 300 euro. Van Gompel, Lange Trekken 5, Bladel NL. Tel. 0031 497 387829. www. allplaytrampolines.nl Te koop: Caravan met toebehoren, buitentent, 2 gasflessen, nieuwe banden. Tel. 014/65.58.57 Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. e-mail rtvservice@planet.nl Tuinaanleg en onderhoud. Aanleg gazon- zaaien en grasmatten. Scheren van alle struiken en hagen. Frezen, egaliseren en bemesting; uitfrezen boomstronken. Tel: 0497-400221 Nieuwe trend voor de zomer! Voor jong en oud, in vele kleuren, de nieuwe feather extensions. Royalty Hair, Aarle 7 B, Poppel. 014/65.07.25

COSY

H ome & m odeaccessoires Nieuwbouw - Renovatie - Verlichting Verkoop en reparatie van huishoudtoestellen, radio en T.V.

SUMMERDEALS op VRIJDAG 21 en ZATERDAG 22 juni met op WOENSDAG 26 juni KOOPAVOND van 12.30 tot 20.30 uur.

Weeldestraat 31 • 2381 Weelde Tel. 014/65 62 39 www.van-alphen.be

n.v.

Jan Verheyen

Grond-, Afbraak-, Nivellerings- en Agrarische werken. Zeven van grond met mobiele zeefinstallatie Containerdienst. Aanleggen van opritten, parkings, etc. Leveren van zavel, zwarte grond en copro-gekeurde puingranulaten. Verkoop PVC- en betonnen rioolbuizen.

Bij aankoop van 2 artikels - 20% Bij aankoop van 3 artikels en meer - 30% (voorwaarden in de winkel, vrijdag open van 13.30-18.30) Gilseinde 81 , Ravels // FACEBOOK // 0496831880

Meir 13 - 2381 WeeLde NijVerheidsstrAAt 12A, WeeLde tel. (014) 65 75 34 - Fax (014) 65 98 30 www.jan-verheyen.be

Overhemden

Schrijn- & Meubelmakerij

Lange of korte mouw

Peter Deboel

19.95 per stuk

van €

b.v.b.a.

www.pdeboel.be

- Binnenhuisinrichting - Vakkundig maatwerk - kasten - Ramen, deuren, trappen

3 voor €

Aktie is geldig t/m 31 juli 2013

Varenpad 4 Tel. (014) 67.16.75 2370 Arendonk GSM 0476/50.25.34 Toonzaal E. Bequartlaan E 2a, Mol

Goorweg 7, Baarle-Nassau, 013-5079860 Open: dinsdag t/m vrijdag van 9 - 18 uur; zaterdag van 9 - 17 uur en zondag van 9 - 13 uur.

Te huur: overdekte caravanstalling te Weelde. 0476/27.39.68

Kijk ook op Olislaegers-werkkleding.nl

Honden en kattenpension www. tpoppelshof.eu. Uw vakantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 014650360 / 04-76940454. IJZER- en BUIZENHANDEL Jan MAES-COOLS, Kloosterbaan 129 Arendonk. Tel. 014/67.71.31. 0496/28.20.51. Boomchirurgie - Boomverzorger Michel Vrijhoeven. Snoeien, vellen van bomen en struiken. Specialiteit vellen en snoeien van moeilijke bomen. Tel. 0475/36.37.58 Te koop gevraagd: alle soorten fietsen en scooters. Heel of kapot, alle types. Direct opgehaald en cash betaald. 0031-6-15623514. Ook alle ijzer aanhangers. Te koop: Prachtige vijver te Hechtel Exel. Voor inlichtingen 014/65.93.83 Lieve oma en/of opa gezocht voor onze 2 schattige kindjes, 1 en 3 jaar. Alleen serieuze reacties. Tel. 0487/51.67.61 of oma.en.opa@hotmail.com Alle binnen- en buitenzonwering, screens, vliegenramen en -deuren, lamellen, jalousys en rolgordijnen! De scherpste prijzen! Inl. tel. 014/42.34.53 - 0476/65.22.01 Gratis ophalen van oude metalen zoals wasmachine, droogkast, enz. Ook autowrakken, en heb je geen vervoer om naar containerpark, mag je mij ook bellen. 0496/22.34.94 Caravanstalling en berging, allerlei, aanhangwagen, oldtimers. In gesloten bergplaats te Weelde. Na 18 u. 0475/78.94.64 Gevraagd: jukebox, flipperkast, oude bromfiets, buitenboordmotor, reclameborden, oude crossmotor, enz. Bij twijfel gewoon bellen 0031 13-5344554 COSY Home & Mode Accessoires De komende weken, maanden OPEN op woensdag van 12.3017.00, vrijdag van 13.30-18.30, zaterdag van 9.30-16.30. Andere dagen GESLOTEN, mogelijk op AFSPRAAK en CADEAUBONS afhalen en bestellen via 0496831880, info@cosyravels.be van 12u-18u. Niet op zondag en onze vakantie aub. SUMMERDEALS op 21 en 22 juni met op 26 juni KOOPAVOND tot 20.30u. Gilseinde 81,Ravels

45.-

KAPSALON CHRISTINE Koning Albertstraat 8 • 2381 Weelde • 014 / 65 76 77 Afbraakwerken, grondverzet, afvalbeheer

014 / 67 20 61 www.aavds.be info@aavds.be

Wegens ziekte is het kapsalon gesloten tot en met maandag 1 juli 2013 Alvast bedankt voor jullie begrip Christine. $

Bekijk de krant digitaal op: www.uitgeverijemdejong.nl ILSE VAN DOMMELEN Dorp 67b, 2382 Poppel, +32(0)14 650767

www.idcoiffures.be

Eindelijk vakantie! ... hoe wilt ù op die eeuwige vakantiefoto’s staan? Maak daarom nog deze week een afspraak om je haar summerproof te maken! Let op: wij zijn zelf met vakantie van 3 t/m 10 juli! ID Coiffures Bel voor een afspraak: 014-650767

wo. 09.00-18.00 uur vr. 09.00-18.00 uur ma./di. gesloten

do. 10.00-20.30 uur zat. 08.30-16.00 uur GRAAG OP AFSPRAAK

De frietjes van Pierre ... 40 jaar lang lekker!


PAGINA 19

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

AlE gARAgEDEUR N O I EN CT sE

De juiste weg naar uw bank én verzekeringszaken

PAUL SMETS NIEUWBOUW & RENOVATIE

BERENDONK 63 - 2370 ARENDONK - 014 67 91 79 - 0476 238 341

gARAgEpOORTEN@pAUlsmETs.EU

GARAGEDEUREN ∙ BEDRIJFSDEUREN∙ AUTOMATISATIE

Kom maar eens praten KANTOOR RAVELS Verzekeringsmakelaar & Bank • Kerkstraat 15• 2380 Ravels • Tel. 014 65 87 11 KANTOOR OOSThOVEN Verzekeringsmakelaar & Bank • Polderstraat 29 • 2360 Oosthoven • Tel. 014 41 16 35 www.walschots.be • www.dlbank.be • FSMA 61.208 A-B

SECTIONAALDEUREN

www.sjeflavrijsen.nl

Welkom! Uw BMW-specialist

Voor ons aanbod tweedehands wagens zie onze website:

www.garagedewitte.com

FX 30D...................................................04-12 •Infiniti www.nissan-documents.be (verkocht) ......................01-04

Nissan Micra 1.2 B 5-drs ....................... 4 stuks 04-12 Nissan Note 1.4 B Life ......................................03-08 Nissan Note 1.5 DCi Acenta................... 2 stuks 04-12 Nissan Qashqai Tecna 1.5 DCi ............... 4 stuks 08-12 Ford Focus C-Max 1.6 TDi .................................07-08 Hyundai Matrix 1.5 CRDi ..................................2008 Opel Corsa 1.0 B 3-drs .....................................03-11 Opel Corsa 1.3 CTDi 3-drs .................................2009 Opel Meriva 1.7 CTDi.......................................08-07

GARAGE-CARROSSERIE

G. ADRIAANSEN Carrosserie personen- en vrachtwagens Eigen zandstraal- en spuithal tot 16 m. Goirleweg 6a, 2382 Ravels (Poppel) T. 014/656918, www.garageadriaansen.be

Ford Fiesta 1.4 D 5-drs ...........2008 Ford Fiesta VAN (LV) 1.4 .........2008 Ford Transit Connect (LV) Bj 1.8D (Verhoogd+verlengd) ..............2004 Ford Focus 5-drs 1.8D ............2001 Ford Ka 1.3B Bj 3-drs..............2006

Volkswagen Jetta 1.9 TDi ....................................2008 WORDT VERWACHT

Ramen en deuren

Zonwering

Overkapping

Garagedeuren

Rolluiken

Haneveer

Tuinbosbouwmachine www.rowituinmachines.be Geeneinde 24, Weelde, 014-65.20.84 Herstelling alle A-merken

Body-Change

Volkswagen Beetle 1.9 TDi .................................07-07

Mogelijkheid om het perceel om te vormen in vier bouwpercelen voor HOB. Ideale vastgoedbelegging

Ford Fiesta 1.4 D 3d aut. .........2004

Toyota IQ 1.0 B .................................................2011

Onderhoud en herstellingen alle merken. Erkend hersteller carrosseriewerken alle merken.

Bouwjaar 1985. Op 1.500 m grond, in perfecte staat,AUTOMATISATIE met degelijke materialen: natuurstenen vloeren, eiken deuren, parket op verdieping. Brede eiken trap. ONDERHOUD & Laar 10,Weelde. Ind.: gelijkvloers: living,24/24u keuken (Siematic HERSTELDIENST 2011), berging, WC, buro, hall, garage, opslagruimte. Verdieping: 3 ruime slaapkamers, badkamer, grote zolder (mogelijkheid voor extra kamers). Mooie tuin. Alle info en mogelijkheid voor een bezoek na afspraak. bel ons op 0479/980.231. U koopt rechtstreeks van de eigenaars. Mogelijkheid om achterliggende landbouwgrond van 1,5 ha en/of naastliggende bouwgrond van 1100 m2 aan te kopen.

TE KOOP:

Toyota Auris 1.4 D4D 5-drs ................................03-08

Nissan NV 200 1.5 DCi lichte vracht ....... 3 stuks 06-12

Lusthofstraat 22 2380 Ravels 014 65 59 88

GARAGEDEUREN

TE KOOP: mooie gelegen LANDHUIS,BEDRIJFSDEUREN dicht bij centrum Weelde.

Mercedes Benz E220 CDI ........2007

Peugeot 207 C+C 1.6B .....................................06-10

Nissan NV 400 2.3 DCi L.2H.2 3.3T lichte vracht 11-11

Voeg- en geVelwerken

HerTogS rUDY

BVBA

Beyntel 9, 2360 Oud-Turnhout, T. 014-414483 gar.crets@skynet.be

Nissan Almera 1.5 B 5-drs

DEALER

UR

LDE

NAA

TIO SEC

ONDERHOUD & HERSTELDIENST 24/24u · WWW.SJEFLAVRIJSEN.NL

Bredaseweg 2 • 2381 Weelde • T. 014/65.83.36

GARAGE CRETS

WOLVENSTRAAT 24 · 2370 ARENDONK GSM 0472/692907 0479 063 609 · TEL. 014EN72 46 72

Sandra van Steen Pastorijstraat 11 2382 Poppel TEL: 0032(0)499-464785 0032(0)14-651611

PROTEÏNEDIEET onder begeleiding

Kijk op www.body-change.be of bel voor meer info!

elektriciteitswerken

Peeters Filip Berkenlaan 71 2380 Ravels gsm tel. e-mail

+32(0)485 60 51 08 +32(0)14 71 67 11 filec@telenet.be

SuDa's Eetsalon Van heerlijke broodjes tot uitgebreide schotels. - Shoarma - Doner - Pasta's - Pizza's GEOPEND:

NIEUWE COLLECTIE: vouwgordijnen (houten) jaloezieën rolgordijnen lamellen

bvba Wiekenweg 15 I Baarle-Hertog I T +32(0)14 - 69 00 00 I www.haneveer.be

Ma, Do, Zo 15:00-22:00 uur Vr, Za 15:00-23:00 uur Dinsdag en woensdag gesloten

Wij bezorgen vanaf 10 euro natuurlijk ook 5 dagen per week bij u thuis!! Tilburgseweg 33 - 2382 Poppel (+32)014-723390


PAGINA 20

HET BERICHTENBLAD - WOENSDAG 19 JUNI 2013

Amai, die Hollanders zijn ĂŠcht zuinig! Kijk die prijzen bij Jumbo maar eens. Maar de slimste Nederlander is toch nog altijd een Belg. Profiteer dus ook van de lage prijzen bij Jumbo in NederIand. Openingstijden: Maandag Dinsdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Zondag

09.00 - 17.00 uur

Bart en Katja de Bresser Baarle Nassau: St. Annaplein 15

Berichtenblad 19-06-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Ravels, Weelde, Poppel, Oosthoven, Arendonk, Oud Turnhout.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you