Page 1

LANNOOCAMPUS ACADEMIA PRESS HOGER ONDERWIJS 2016 | 2017


LannooCampus en Academia Press komen naar je toe

n

300 auteurs

n

500 handboeken

n

En een pop-upuitgeverij

— 1 —


Pop-upuitgeverij LannooCampus en Academia Press

Vernieuwend concept, uniek in Vlaanderen LannooCampus en Academia Press trekken met de pop-upuitgeverij naar alle hogescholen en docenten om hen op de hoogte te houden van het nieuwste aanbod aan handboeken in hun departement. Bovendien kunnen docenten aanschuiven aan de Mondriaantafel om ideeën voor nieuwe publicaties te bespreken. Zo komen ze op een informele manier in contact met een pop-upteam en kunnen meteen plannen gesmeed worden voor samenwerking. Het resultaat is een serie handboeken die direct aansluit bij de behoefte van de docenten.

Interesse? LannooCampus: leen.wouters@lannoocampus.be +32 (0)16 30 01 10

Academia Press: sofie.carels@academiapress.be +32 (0)9 233 80 88

Meer info:    

#campuspopup Uitgeverij LannooCampus pop-upuitgeverij

— 2 —


Hoe gebruik ik deze catalogus?

In deze catalogus staan zes kleuren centraal. Die kleuren verwijzen naar verschillende kennisdomeinen. Deze catalogus bevat alle handboeken van LannooCampus en Academia Press voor de periode 2016-2017. Alle relevante gegevens worden per handboek opgesomd:

Omslag

Titel

Inhoud Auteursinformatie

Pluspunten Opleiding

Technische info Interessante leestips

Extra materiaal

— 3 —


Inhoud in zes kleuren

—9—

PSYCHOLOGIE & PEDAGOGIEK — 73 —

ECONOMIE, MANAGEMENT & — 137 —

MARKETING

GEZONDHEIDSZORG & GENEESKUNDE

— 181 —

HUMANE WETENSCHAPPEN

— 233 —

COMMUNICATIE, — 299 —

POLITIEKE & SOCIALE

EXACTE & TOEGEPASTE

WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN

— 4 —


Waar kan ik als docent terecht?

WWW.LANNOOCAMPUSONDERWIJS.BE WWW.LANNOOCAMPUSONDERWIJS.NL WWW.ACADEMIAPRESS.BE Op de docentenpagina van LannooCampus verzamelen we de onderwijsactiviteiten van de uitgeverij. Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen.

Registratie Registreer u en wij bieden u de volgende voordelen:

n n n n n n n

Krijg persoonlijke toegang tot onze diensten. Download extra studiemateriaal. Zoek per vakgebied. Vraag online een docentenexemplaar aan. Vul online het evaluatieformulier in. Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Lever materiaal of suggesties voor een nieuw handboek.

Docentenexemplaren hoger onderwijs Als docent (hogeschool, universiteit en volwassenenonderwijs) kunt u een gratis docenten­ exemplaar aanvragen om te beoordelen of een handboek nuttig is als verplichte literatuur voor uw vak. We ontvangen nadien graag uw evaluatie van het handboek. Op basis van alle feedback zorgen we voor een nog betere kwaliteit van onze handboeken.

NEDERLAND Miranda Bolten verantwoordelijke hoger onderwijs miranda.bolten@lannoocampus.nl +31 (0)30 799 83 74

BELGIË Leen Wouters verantwoordelijke hoger onderwijs leen.wouters@lannoocampus.be +32 (0)16 30 01 11 Sofie Carels verantwoordelijke hoger onderwijs sofie.carels@academiapress.be +32 (0)9 395 31 41

— 5 —


Wat is eCampus?

JOUW HANDBOEK IS

boek + e-book pc/Mac + e-book tablet + e-book smartphone

eCampus … nn is een complete digitale leeromgeving voor docent en student. nn laat toe dat studenten hun handboek personaliseren en hun notities met vrienden delen.

nn bevat digitale extra’s zoals filmpjes, presentaties en een interactieve herhalingstest. nn laat studenten toe om, via een vlotte zoekfunctie, zeer snel gerichte informatie op te zoeken.

92% ‘When given a choice between media ranging from printouts to smartphones, laptops, e-readers and desktops, 92% of respondents replied that it was hard copy that best allowed them to concentrate.’ Dat schreef kwaliteitskrant The Guardian eind februari 2015. De aanleiding was een onderzoek van Naomi Baron, professor taalkunde aan de American University in Washington, D.C. Zij bevroeg meer dan 300 studenten. De resultaten van de bevraging spreken voor zich.

— 6 —


Wat is eCampus?

Het handboek van morgen: zowel P als E Precies daarom nemen wij het gedrukte handboek nog steeds als uitgangspunt. Vanuit een didactisch perspectief blijft het papieren boek de studietechnologie bij uitstek. Maar de student van vandaag verwacht meer! eCampus ondersteunt en verrijkt de leerervaring.

Notities maken én delen met vrienden

Digitale verrijking door filmpjes

Herhalingstest

Voor verschillende dragers: pc, Mac, Android, iOS

Snel doorzoeken

Compatibel met alle elektronische leeromgevingen

Didactisch onderbouwd en getest

Onmiddellijke synchronisatie

Ook offline beschikbaar

Uiterst interactief

Op maat van iedere student en docent

Meer over eCampus? Zie WWW.LANNOOCAMPUSONDERWIJS.BE WWW.LANNOOCAMPUSONDERWIJS.NL

— 7 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Jubileumeditie 10 jaar Psychologie Psychologie is een onderwerp dat velen interesseert. Elke goede opleiding bevat dan ook een inleiding tot de psychologie. Dat bewijst hoe belangrijk deze kennis in onze maatschappij is geworden. Alle klassieke theorieën en onderzoeken komen in deze cursus aan bod. Daarnaast worden ook de meest recente ontwikkelingen in de psychologie behandeld: de bijdrage van de cognitieve neurowetenschap, het (her)ontdekken van onbewuste verwerkingsprocessen, het toenemende belang van de gezondheidspsychologie, de nieuwste inzichten in de functieleer en de meest recente gegevens over de doeltreffendheid van therapieën bij psychische stoornissen. Psychologie biedt een complete inleiding tot de psychologie en stelt de student en andere geïnteresseerden in staat om in dit brede vakgebied de biologische, cognitieve en sociaal-culturele invalshoek te onderscheiden en nieuwe ontwikkelingen kritisch te volgen. Er wordt informatie aangeboden die onmisbaar is voor een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de psychologie in de verschillende vakgebieden waar universiteiten en hogescholen mensen voor opleiden.

Inhoud Biologie van het gedrag en de menselijke functies nn Intelligentie en persoonlijkheid nn Psychopathologie en psychotherapie nn Gezondheidspsychologie, sociale psychologie en toegepaste psychologie nn

Marc Brysbaert is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent.

Pluspunten Vlot geschreven met veel illustraties, tussentijdse samenvattingen en doordenkvragen. Veelvuldige opname van gegevens en onderzoeksresultaten uit Nederland en België nn Recente onderzoeksresultaten over kinderopvang, gezinssamenstelling, seksualiteit, rookgedrag, prevalentie van mentale stoornissen en verkeersongevallen nn

Opleiding Opleidingen met inleiding psychologie

nn

Marc Brysbaert Jubileumeditie 10 jaar Psychologie Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 382 2601 9 n Juni 2016 n 3de editie 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 751 pp.  Psychologie algemeen n € 55,00

Fundamenten van de psychologie EAN 978 90 382 2331 5 Oefenboek psychologie EAN 978 90 832 2332 2 Sociale psychologie EAN 978 90 832 2138 0

9 789038 226019 — 10 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Oefenboek psychologie Dit oefenboek bevat vragen en antwoorden die aansluiten bij de handboeken Psychologie en Fundamenten van de psychologie van Marc Brysbaert. Het laat de studenten toe de stof in te oefenen aan de hand van meerkeuzevragen en ja/nee-vragen.

Inhoud Vierkeuzevragen nn Ja-neevragen nn

Pluspunten Ideaal voor zelfstudie nn Oefenboek bij Psychologie en Fundamenten van de psychologie van Marc Brysbeart nn

Opleiding Opleidingen met inleiding psychologie

nn

François Dumoulin was docent psychologie in het hoger onderwijs in Nederland. Marc Brysbaert is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent.

François Dumoulin & Marc Brysbaert Oefenboek psychologie EAN 978 90 382 2332 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 184 pp.  Psychologie algemeen n € 12,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Jubileumeditie 10 jaar Psychologie EAN 978 90 382 2601 9 Fundamenten van de psychologie EAN 978 90 382 2331 5

9 789038 223322 — 11 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Fundamenten van de psychologie Dit studieboek biedt een uitgebreide inleiding tot de wetenschappelijke psychologie door het vakgebied te schetsen en nieuwe ontwikkelingen kritisch te volgen. Het bevat onmisbare informatie voor een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de psychologie. Bovendien legt het meteen een link met de praktijk door uitvoerig te verwijzen naar onderzoek uit Nederland en België. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor de verschillende beroepsdomeinen waar hogescholen hun toekomstige bachelors en masters voor opleiden. Voor psychologische assistenten, maatschappelijk werkers, coaches, sociaal-pedagogische hulpverleners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, personeelswerkers, sociaal-juridische hulpverleners, journalisten en onderwijskrachten is deze uitgave uitermate geschikt.

Inhoud Wat is psychologie? nn De hersenen en menselijke functies nn Intelligentie en persoonlijkheid nn De psychopathologie, de psychotherapie en de sociale psychologie nn

Pluspunten Vlot geschreven met veel illustraties nn Veelvuldige opname van onderzoek uit Nederland en België nn Uitgebreide bibliografie, personen- en trefwoordenregister nn

Opleiding Opleidingen met inleiding tot de psychologie

Marc Brysbaert is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent.

nn

Marc Brysbaert Fundamenten van de psychologie EAN 978 90 382 2331 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 413 pp.  Psychologie algemeen n € 34,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Jubileumeditie 10 jaar Psychologie EAN 978 90 382 2601 9 Oefenboek psychologie EAN 978 90 382 2332 2

9 789038 223315 — 12 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Sociale psychologie Dit boek brengt een algemene inleiding in de sociale psychologie. De nadruk ligt op fundamentele sociaalpsychologische processen en er wordt veel aandacht besteed aan de klassieke studies. Daarbij wordt aangetoond hoe sociale psychologie kan helpen om de maatschappij beter te begrijpen. Enkele thema's die aan bod komen zijn: de sociale basis van het zelf, fundamentele theorievorming over sociale cognitie en attitudes, interpersoonlijke en groepsprocessen, de multiculturele samenleving en conflict. Ten slotte wordt er ingegaan op toepassingen van de sociale psychologie in de rechterlijke en politieke wereld. Sociale psychologie is zowel interessant voor lezers met een brede interesse als voor studenten uit de Politieke en Sociale Wetenschappen, Criminologie en Rechten.

Inhoud Kernthema's nn Sociale cognitie en attitudes nn Interpersoonlijke en groepsprocessen nn Toegepaste sociale psychologie nn

Pluspunten Actuele voorbeelden nn Kleurrijke illustraties nn

Opleiding nn Politieke en sociale wetenschappen, criminologie en rechten

Alain Van Hiel is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent.

Alain Van Hiel Sociale psychologie EAN 978 90 382 2138 0 n Verschenen  20,5cm x 26,5cm n  Hardcover n 711 pp. Sociale psychologie n € 60,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Jubileumeditie 10 jaar Psychologie EAN 978 90 382 2601 9 Sociologie EAN 978 90 382 2188 5

9 789038 221380 — 13 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dyscalculie Goed kunnen rekenen wordt in onze maatschappij heel erg gewaardeerd. Bij sommige mensen gaat het rekenen echter vlotter dan bij andere. Soms kunnen die verschillen zo ernstig en vooral hardnekkig zijn dat ze buiten de normale variatie vallen en we van een stoornis of dyscalculie spreken. Dyscalculie bestaat uit een algemeen en een rekenspecifiek deel. Het algemene deel bespreekt de definitie over leerstoornissen en intelligentie, gekaderd aan de hand van een aantal historische beschouwingen. Ten slotte geeft het een overzicht van algemene principes om kinderen weer te leren durven, willen en kunnen rekenen. In het tweede deel wordt de normale of typische ontwikkeling van het rekenen belicht, om vervolgens over te gaan tot het vaststellen van rekenstoornissen. Tot slot wordt de remediëring en behandeling van kinderen met rekenstoornissen besproken. Dit boek is geschreven voor orthopedagogen, onderwijskundigen, logopedisten, (school)psychologen, ... kortom iedereen die later te maken zal hebben met dyscalculie. Het kwam tot stand omdat de inhouden (normale ontwikkeling, assessment en behandeling) momenteel verspreid zitten doorheen heel wat opleidingen en omdat er veel vraag naar is vanuit stageplekken.

Inhoud Prenumerische ontwikkeling: ontluikende gecijferdheid nn Rekenen: typische numerieke ontwikkeling nn Dyscalculie: atypische numerieke ontwikkeling nn Assessment nn Behandeling en aanpak nn

Pluspunten Typische en atypische numerieke ontwikkeling gebundeld

Annemie Desoete is hoogleraar bij de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent. Daarnaast is ze ook lector aan de Arteveldehogeschool en hoofdpromotor van het ODC LEER+.

nn

Ruth Vanderswalmen, Annemie De Bondt, Christel Van Vreckem, Veerle Van Vooren, Inge Vander Beken en Sabien Van Dycke zijn verbonden aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding nn Psychologie, orthopedagogie, lerarenopleiding

Jannes Baert werkt bij CAR Deinze.

A. Desoete, R. Vanderswalmen, A. De Bondt, C. Van Vreckem, V. Van Vooren, I. Vander beken, S. Van Dycke & J. Baert Dyscalculie EAN 978 90 382 2498 5 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 294 pp. Geestelijke gezondheidszorg n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek ontwikkelingsstoornissen EAN 978 90 382 2625 5

9 789038 224985 — 14 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Breinzicht Het oplopen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een dramatische gebeurtenis die vaak levenslange, nefaste gevolgen heeft voor getroffenen en hun omgeving. Gelukkig reiken wetenschap en gezondheidszorg elkaar steeds vaker de hand om te zorgen voor een geïndividualiseerde behandeling, revalidatie en re-integratie. Breinzicht geeft eerst een algemene inleiding op de werking van de hersenen, en werpt daarna licht op de verschillende oorzaken van een niet-aangeboren hersenletsel, zoals ongevallen, beroertes en ziekten. De auteurs gaan ook in op de mogelijke gevolgen voor aandacht en informatieverwerking, geheugen, executieve functies, taal, spraak en praxis. Ook neglect wordt toegelicht. Bovendien worden actuele inzichten over verwerking (coping), verstoord ziekte-inzicht (anosognosie), gedragsveranderingen en seksualiteit besproken. Dit boek werd geschreven voor studenten uit opleidingen in de gezondheidszorg die meer willen weten over de klinische toepassingen van neuropsychologie (zoals de theoretische achtergrond, diagnostische en therapeutische mogelijkheden). Het is echter ook geschikt voor ervaren clinici, mantelzorgers en familieleden van patiënten met een hersenletsel.

Inhoud Algemene principes en inleiding nn Cognitieve stoornissen na NAH nn Emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH nn

Pluspunten Draagt bij tot een meer geïndividualiseerde NAH-aanpak nn Toegankelijk geschreven en rijkelijk geïllustreerd nn

Opleiding Psychologie, toegepaste psychologie

nn

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de NAH-unit van het Psychiatrisch Centrum Caritas. Binnen de hersenletselpraktijk begeleidt en behandelt hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) problemen, vooral ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsels. Hij voert ook geregeld neuropsychologisch onderzoek uit en werkt daarvoor samen met een aantal Gentse ziekenhuizen. Noortje Hermans studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More, waar ze verschillende opleidingsonderdelen doceert en er onderzoek doet binnen het neuro­ psychologisch veld.

Wouter Lambrecht & Noortje Hermans Breinzicht — Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel EAN 978 90 382 2497 8 n Verschenen n 2de editie 16,5cm x 24cm n Paperback n 321 pp.  Psychologie algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek ontwikkelingsstoornissen EAN 978 90 382 2625 5

9 789038 224978 — 15 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap De inhoudelijke en structurele uitwerking van dit handboek illustreert een aparte visie op leren en instructie. De lezer maakt kennis met onderwijskundige concepten, principes, theorieën, modellen en methodes en leert deze kenniselementen ook actief toepassen. Het gaat immers niet alleen om het snel verwerken van onderwijskundige basiskennis, maar vooral om de toepassing ervan. Onderwijskunde als ontwerpwetenschap overstijgt de traditionele formele instructiecontexten (kleuterschool, lagere school, middelbare school) en besteedt ook aandacht aan bedrijfsopleidingen, professionele opleidingen en informele leercontexten zoals musea en tentoonstellingen.

Inhoud Visie op leren en instructie: een ontologische en epistemologische discussie nn Van behavioristische, cognitivistische en constructivistische visie naar het ontwerpen van instructie nn Metacognitie en problem solving nn Instructional design nn Curriculum(theorie) nn Motivatie en leren nn

Pluspunten Zelftoetsen nn Samenvattingen en begrippenlijsten nn Illustraties in kleur nn

Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.

Opleiding Pedagogie, lerarenopleiding

nn

Martin Valcke Onderwijskunde als ontwerpwetenschap — Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten EAN 978 90 382 1606 5 n Verschenen 22cm x 28cm n Hardcover n 699 pp.  Onderwijskunde n € 45,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding EAN 978 90 382 2225 7 Krachtige leeromgevingen (e-campus) 2016 EAN 978 90 382 2621 7 Klasmanagement en reflectie EAN 978 90 382 2585 2

9 789038 216065 — 16 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Krachtige leeromgevingen 2016 De startcompetenties van beginnende leraren vragen om een grondige reflectie over de eigen keuzes met betrekking tot processen, variabelen en actoren die het succes van onderwijs beïnvloeden. ‘Wat werkt in het onderwijs?’ is een complexe vraag, waarbij leerkrachten hun eigen opvattingen en verwachtingen kritisch moeten bekijken om tot een antwoord te komen. Hoe staan ze bijvoorbeeld tegenover hun lesdoelen, leerstof, werkvormen, beschikbare media en evaluatievormen? En vooral: hoe houden ze bij hun keuzes rekening met de kenmerken van hun leerlingen? De rode draad van dit handboek is diversiteit. Meertaligheid, inclusief onderwijs, sociaaleconomische verschillen, gender en andere kenmerken stellen beginnende leerkrachten namelijk voor lastige uitdagingen. Dit handboek is bedoeld als een inspiratiebron die leerkrachten helpt om keuzes te maken en die vervolgens samen met het schoolteam uit te testen in de eigen klaspraktijk.

Inhoud Betekenisgericht, interactief en samenwerkend leren nn Participatie en zelfsturing van leerkrachten nn Diversiteit in het onderwijs nn Leefwereld van kinderen en jongeren betrekken nn

Pluspunten Bijzondere aandacht voor het benutten van diversiteit op school en in de klas nn Basiscompetenties voor leraren nn Inzichten uit leertheorieën vertalen naar aanpakken voor instructie nn

Opleiding Pedagogie, lerarenopleiding

nn

Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.

Martin Valcke Krachtige leeromgevingen 2016 — Omgaan met diversiteit in de klas EAN 978 90 382 2621 7 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 491 pp.  Onderwijskunde n € 45,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Flexischool EAN 978 94 014 3718 9 Klasmanagement en reflectie EAN 978 90 382 2585 2

9 789038 226217 — 17 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klasmanagement en reflectie Klasmanagement omvat alle beslissingen die een leerkracht neemt bij het plannen en implementeren van instructie zodat hij/zij optimaal de leerdoelen kan nastreven en bereiken. Bij die innovatieve visie op klasmanagement zijn gedragsregels niet de hoofdfocus, maar wel onder meer een verstandige selectie van leerdoelen, een participatieve insteek bij de werkvormen, een alternatieve klasopstelling en een proactieve visie op takenuitwerking en taakverdeling. De basisstructuur van het handboek vertrekt vanuit een onderwijskundig referentiekader dat meer in detail is uitgewerkt in Krachtige leeromgevingen, wat een mooie aanvulling is. Het handboek geeft concrete modellen, beslissingsbomen en ideeën die (student)leerkrachten kunnen toepassen in hun klaspraktijk. Er is duidelijk niet gekozen voor een ‘tips en tricks’-aanpak. Daarvoor is een leer- en instructiesituatie te complex en negeert men bij veel ‘tricks’ hoe beslissingen bij één aspect een direct of indirect gevolg hebben voor andere beslissingen. Elke leerkracht kan, mits voldoende reflectie op zijn/haar eigen handelen, een adequaat klasmanagement realiseren. Klasmanagement en reflectie is daarbij een perfecte handleiding.

Inhoud Een systematische benadering van klasmanagement nn Klasmanagement en motivatie nn Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling nn Externaliserend probleemgedrag en klasmanagement nn Leeromgevingen en klasmanagement nn Ouders en klasmanagement nn

Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.

Pluspunten Onderwijskundig referentiekader nn Positieve inslag nn

Opleiding Pedagogie, lerarenopleiding

Brigitte De Craene is universitair docent aan de Open Universiteit Nederland.

nn

Martin Valcke & Brigitte De Craene Klasmanagement en reflectie EAN 978 90 382 2585 2 n Augustus 2016 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 248 pp.  € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Hoe coach ik mijn klas? EAN 978 94 014 1273 5 Krachtige leeromgevingen (e-campus) 2016 EAN 978 90 382 2621 7

9 789038 225852 — 18 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opgroeien in het hedendaagse gezin De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door zeer veel factoren van binnen en buiten het gezin. Dit boek beoogt (toekomstige) professionals en beleidsmakers op een heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin. Thema's die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, kunstmatige bevruchting (bijvoorbeeld ivf en draagmoederschap), (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, eenoudergezinnen, kinderopvang, opvoedingsvaardigheden, rol van vaders, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en peers en de rol van grootouders in de opvoeding. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk. Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek. Tevens is hij werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie.

Inhoud nn Wat is pedagogiek? nn De geschiedenis van het gezin nn Opvoedstijlen en -vaardigheden nn Gezinssamenstelling nn Interculturele invloeden nn Invloeden van buitenaf nn Media nn Peers

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding en doet onderzoek naar de rol van vaders in het gezin.

Pluspunten Een compleet overzicht van de belangrijkste thema's in de gezinspedagogiek nn Meest recente wetenschappelijke inzichten

Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

nn

Opleiding Pedagogiek nn Pabo, universitaire pabo, SPH, lerarenopleiding

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijd­ genoten en op het onderwerp pesten.

nn

Frank van der Horst, Maartje Luijk, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren Opgroeien in het hedendaagse gezin — Inleiding in de gezinspedagogiek

Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op niettraditionele gezinsvormen en op de ontwikkeling van geadopteerden. Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

EAN 978 94 014 2612 1 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 29,99

De auteurs zijn werkzaam aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

9 789401 426121 — 19 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groeien

Nederlandse editie Geschikt voor de opleidingen pabo, pedagogie, verpleegkunde en voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.

Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groeien — De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 94 014 2828 6 n Maart 2016 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek n € 29,99

9 789401 428286 — 20 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groot worden De nieuwe editie van Groot worden is een onmisbare handleiding voor iedereen die met kinderen samenleeft en -werkt: (toekomstige) leerkrachten, opvoeders, verzorgers en ouders. Zowel met een eenvoudige beschrijving van theoretische modellen als met authentieke voorbeelden uit onderwijssituaties geeft dit boek een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van het kind. Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier geven de auteurs de grote ontwikkelingsstappen weer die het kind doormaakt als baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod. De samenstelling van Groot worden gebeurde in functie van de lerarenopleiding en werd proefondervindelijk getest. Op basis van ervaringen van docenten uit meerdere disciplines werd de inhoud bijgestuurd, wat resulteerde in deze vernieuwde editie.

Inhoud De verschillende ontwikkelingsfases van het kind nn Lichamelijke en motorische ontwikkeling nn Perceptuele en tekenontwikkeling nn Cognitieve en taalontwikkeling nn Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling nn Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling nn Schoolse en spelontwikkeling nn

Vlaamse editie

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

Pluspunten nn Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten nn Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig beschreven

Marlies Baeten is onderwijskundig pedagoog en is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (Universiteit Antwerpen).

Opleiding nn Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie

Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven). Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-FranciscusXaveriusinstituut te Brugge. Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groot worden — De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 94 014 2827 9 n Maart 2016 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek n € 27,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Omgaan met ouders EAN 978 90 209 6018 1 Het kind van onze dromen EAN 978 94 014 1847 8

9 789401 428279 — 21 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Jong met een hart voor familie Over jongeren praten we al te gemakkelijk in stereotypen. Jonge mensen zijn ‘naïef’, ze leven in hun eigen wereld. Of ze betekenen alleen maar overlast. Dat beeld klopt niet. Dit boek bundelt de reacties van tientallen jongeren op de vraag hoe ze tegenover hun gezin staan en welk gezin ze voor zichzelf dromen. Keer op keer blijkt uit hun getuigenissen hoe sterk jonge mensen zich engageren, voor hun gezin maar ook voor hun buurt en hun omgeving. Jong met een hart voor familie brengt gefundeerde onderzoeks­ resultaten en herkenbare verhalen van jongeren uit diverse en flexibele gezinnen van vandaag. Geen probleem-, hang- of radicaliserende jongeren, maar gewone meisjes en jongens die de gezinnen van morgen zullen vormgeven.

Inhoud Identiteitsontwikkeling bij jongeren uit migratiegezinnen nn Copingstrategieën bij adolescenten en ouders uit verschillende-inkomensgezinnen nn De autonomie van jongeren in jeugdsportclubs ondersteunen nn

Pluspunten Verschillende visies over actuele thema's over jongeren nn De adolescent als competente en geëngageerde jongere nn

Opleiding nn Gezinswetenschappen, lerarenopleiding, pabo, pedagogie

Kathleen Emmery is master in de Criminologie en coördinator van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de hogeschool Odisee. Ze voert er onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen. Eerder publiceerde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen al onderzoek in nauwe samenwerking met studenten in de boeken Zin in gezin, Waanzin van het gezin en Vaders in soorten.

Kathleen Emmery Jong met een hart voor familie — Hoe jongeren denken over gezinnen EAN 978 94 014 2901 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 196 pp. Onderwijs algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Opgroeien in het hedendaagse gezin EAN 978 94 014 2612 1

9 789401 429016 — 22 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De lichtheid van het opvoeden Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Het biedt daarvoor ook de nodige oefeningen. De lichtheid van het opvoeden richt zich daarom in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen.

Inhoud De oneigentijdse meester-als-leerkracht nn Aandacht en initiatie nn Gelijke kansen en gelijkheden nn Spreken als empowerment nn

Pluspunten Met gratis dvd Le Fils van de gebroeders Dardenne nn Theorie over pedagogie gecombineerd met toegankelijke verwijzingen naar de film nn

Jan Masschelein (red.) leidt het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, beide aan de KU Leuven.

Opleiding nn Orthopedagogiek (pedagogische wetenschappen), lerarenopleidingen

Jan Masschelein De lichtheid van het opvoeden — Een oefening in kijken, lezen en denken EAN 978 90 209 7184 2 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Pedagogiek n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Normale kinderen EAN 978 94 014 0566 9 Het kind van onze dromen EAN 978 94 014 1847 8

9 789020 971842 — 23 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Remedial teaching en psychomotoriek Remedial teaching en psychomotoriek is een praktische handleiding voor iedereen die meer wil weten over psychomotorisch onderzoek en de begeleiding van kinderen die daaruit ontstaat. Het is een pleidooi voor al doende leren, want leren is dingen ervaren. Het boek brengt een combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Zo krijg je een volledig beeld van hoe je een kind als ouder of leraar optimaal kunt ondersteunen, zowel op motorisch vlak als op het vlak van leermoeilijkheden. Want als we weten wat er aan de hand is, hebben we het allemaal in ons om te helpen.

Inhoud Definitie en indeling van het vakdomein psychomotoriek nn Van aanmelding naar intake en anamnese nn Differentiaal diagnostisch onderzoek nn Procesmatige begeleiding nn Grootmotorische en fijnmotorische lateralisatie nn Motorische schrijfproblemen nn Fijnmotorische, visuomotorische en visueelruimtelijke vaardigheden nn Geheugenvaardigheden nn Probleemoplossende vaardigheden nn Leerpotentieel nn

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeute, leerkracht in het basisonderwijs en veelgevraagd deskundige op het vlak van ervaringsgericht en het al doende aanpakken van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Pluspunten nn Boordevol concrete tips, handvatten en oefeningen Opleiding Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, pabo, CLB's

nn

Wendy Peerlings Remedial teaching en psychomotoriek — Effectief leren door te doen EAN 978 90 209 7535 2 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 608 pp. Pedagogiek, Opvoeding van kinderen en jongeren n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 Normale kinderen EAN 978 94 014 0566 9

9 789020 975352 — 24 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIE

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIE

Samen naar het zwembad

Meer zorg voor kleuters via contractwerk

Op een heel praktische en geïllustreerde manier wordt in dit boek de waterpret voor baby's, de onderwaterwereld voor peuters en kleuters voor de eerste zwemlessen benaderd. In elk deel wordt in opdrachtvorm en via tips verteld wat er thuis, naar en in het zwembad en bij de verzorging na het bad kan gebeuren. Een modelles voor elk niveau wordt toegevoegd.

Als kleuteronderwijzer merk je dat sommige kinderen zich niet ontplooien zoals je had verwacht. Je weet waar het schoentje knelt en je wil je kleuters extra zorg geven, maar het is steeds zo druk in de klas. Hoe kan je elk kind toch een aanbod geven op zijn niveau? Meer zorg voor kleuters via contractwerk laat je toe om meer aandacht te besteden aan kleuters met specifieke noden. Het legt uit hoe je via maatwerk het kind opdrachten geeft die aansluiten bij zijn niveau.

Experts uit de audiologie, de podologie, de kinesitherapie, de pediatrie, de gymnologie en uit de wereld van kindjes met een beperking, geven hun adviezen mee voor deze eerste dolle waterpret.

Op het starten met contractwerk wordt in dit boek geen leeftijd geplakt. De diverse stappen in de opbouw worden wel aangegeven: welke stappen zet je eerst en wat doe je bij kleuters die reeds verder staan in hun ontwikkeling? Als praktijkboek is het een must voor elke kleuteronderwijzer in opleiding.

Samen naar het zwembad is geschreven voor ouders, grootouders, opvoeders, monitoren, leerkrachten en therapeuten die kinderen willen begeleiden in het zwembadgebeuren.

Inhoud Waterpret voor baby's, peuters en kleuters nn Goede raad van de dokter, podoloog en audioloog nn Goede raad voor kindjes met een beperking

Inhoud Wat is contractwerk? n Pedagogisch-didactische principes n Het contractbord als hulpmiddel n De rol van de leerkracht

nn

n

Pluspunten Praktische tips en opdrachtjes voor elke leeftijdsgroep nn Tips voor thuis, naar en in het zwembad en de verzorging erna nn Advies door experten nn

Opleiding Lerarenopleiding (kleuter-, lager en secundair onderwijs), gezondheidszorg: kinesitherapie, ergotherapie, podologie, jeugdzorg en jeugdleiding

Pluspunten Essentieel item bij de invoering van de leerzorg n Sluit perfect aan bij de apart verkrijgbare en gelijknamige cd-rom n

Filip Roelandt is praktijkassistent aan de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in de volgende vakken: water safety en sportzwemmen.

nn

Leo Jans is ere-docent KineErgo en Verpleegkunde UGent en Arteveldehogeschool, vooral in de vakdomeinen basisbewegen, hydrotherapie en anatomie. Melissa Bocklandt verzorgde de illustraties.

Opleiding Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

n

Miet Fournier is deeltijds docent aan Thomas More en deeltijds zorgcoördinator in een kleuterschool.

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk EAN 978 90 209 7335 8 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 80 pp. Didactiek n € 19,99

9 789020 973358 Filip Roelandt, Leo Jans & Melissa Bocklandt Samen naar het zwembad — De eerste stappen voor baby's, peuters en kleuters

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk – Cd-rom

EAN 978 90 382 1956 1 n Verschenen 20cm x 20cm n Paperback n 66 pp.  Watersporten n € 19,99

EAN 978 90 209 7403 4 n Verschenen 12cm x 14cm n Cd-rom Didactiek n € 55,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding EAN 94 014 0037 4

9 789038 219561 — 25 —

Interesse? Kijk ook eens naar: Emoties in de kleuterklas EAN 978 94 014 0320 7

9 789020 974034 — 49 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyslexie In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben. Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedialteachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf. Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen.

Inhoud nn Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen nn Wat is de herkomst van dyslexie? nn Stellen van de diagnose nn Hoe uit dyslexie zich? nn Rol van de school en van ouders Pluspunten Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie nn QR-codes van informatieve filmpjes nn Compleet handboek nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

nn

Aryan van der Leij  Dit is dyslexie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 3256 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie Algemeen n  € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Dyslexie en leesproblemen EAN 978 94 014 2553 7 Dit is ADHD EAN 978 94 014 0428 0

9 789401 432566 — 26 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

(On)gewoon doen/(On)gewoon zijn Kunst en cultuur bieden ons een venster op de wereld, waardoor we die wereld beter kunnen begrijpen. De beoefening van de kunsten en het tot uiting laten komen van de creativiteit is bovendien enorm waardevol en verrijkend voor de persoonsvorming. Met andere woorden, creativiteit bepaalt voor een stuk wie we zijn. (On)gewoon doen (on)gewoon zijn bestaat uit een doeboek en een kijkboek. Het doeboek zet de lezer aan om zelf creatief aan de slag te gaan aan de hand van talrijke tips, creatieve ideeën en opdrachten. Het kijkboek bevat beelden, speelse schrijfsels, fantasietjes en ideeën over kunsteducatie om de lezer te inspireren. In al zijn speelsheid en ingetogenheid is deze publicatie eigenzinnig, durft ze ‘anders’ te zijn en wil ze creativiteit in haar lezers stimuleren, niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk. Ze weerspiegelt de openheid die we nastreven, de creativiteit die we belichamen in ons ‘anders-zijn’.

Inhoud Tips om de (teken)kriebels van te krijgen nn Ex-stress yourself nn Please read between my lines nn Poppen, poëzie en prikkelende perikelen nn Paintball & bubbels nn

Pluspunten Doeboek en kijkboek nn Tips om creatief te zijn nn Boordevol materiaal om inspiratie op te doen nn Kleurrijke foto's, inspirerende quotes

Hilde Duyck is docente Beeldende Expressie en praktijklector Orthopedagogiek aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn.

nn

Opleiding Orthopedagogie

nn

Hilde Duyck (On)gewoon doen/(On)gewoon zijn — Doeboek-kijkboek EAN 978 90 382 2183 0 n Verschenen 34,5cm x 32cm n Hardcover n 301 pp.  Psychologie n € 34,99

9 789038 221830 — 27 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’, gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij weten niet altijd hoe de situatie te hanteren. Dit boek brengt met life space crisis intervention (LSCI) een methodiek naar voren die toont hoe iemand gericht met heftige reacties moet omgaan, op welke manier een relatie met een jongere wordt opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Inhoud Stress, conflict en crisis nn De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren nn LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag nn

Pluspunten De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI nn Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention nn

N.J. Long, M.M. Wood, en F.A. Fecser zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.

Opleiding Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogie, psychologie

nn

N.J. Long, M.M. Wood & F.A. Fecser Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties — Life Space Crisis Intervention Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 5495 1 n Verschenen n 10de druk 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Orthopedagogiek, klinische psychologie n € 39,99

Affectinterpretatie en emotieregulatie EAN 978 90 209 7925 1 Het gezicht van pijn EAN 978 90 209 9853 5 Een eerlijke kans EAN 978 94 014 1714 3

9 789020 954951 — 28 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gender op school Discussies rond schoolwerk, leergedrag en lesgeven leggen steevast de nadruk op verschillen tussen jongens en meisjes. Die redenering heeft een impact op advies voor leerkrachten en creëert vaak een beeld van stereotypering. Verschillen binnen de jongens- en meisjesgroep worden daardoor vaak over het hoofd gezien. Gender op school definieert het belang van inter- en intraseksuele verschillen en van individuele genderidentiteit en -expressie bij jongeren in de eerste graad secundair onderwijs. Zo biedt het boek aan leerkrachten en directieleden een startpunt voor een beter begrip van gender op school. Gender speelt immers een rol bij het onderwijsproces en schoolresultaten, en is dus ook van belang voor de algemene onderwijskwaliteit. Dit boek biedt een onderbouwde en genuanceerde kijk op de belangrijkste aspecten rond gender op school, of het nu gaat om de relatie tussen leerlingen en leerkracht, de betrokkenheid van leerlingen of verschillen in het ontwikkelingsproces tussen individuele jongeren.

Inhoud Gender op school in perspectief nn Jongens en meisjes op school nn Meer dan een jongens-meisjeskwestie nn Gender en de leerkracht nn Een genderperspectief in functie van onderwijskwaliteit nn

Dimitri Van Maele is als doctor in de Sociologie verbonden aan de Universiteit Gent en coördineert het onderzoeksluik van het project.

nn

Nathalie Michalek is als gedetacheerd leraar verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs van de KU Leuven en coördineert het valorisatieluik.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, psychologie, pedagogie, CLB’s

Nadine Engels is opleidingshoofd Onderwijskunde aan de Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

Pluspunten Leerkrachten aan het woord nn Cijfers uit recent onderzoek nn Aanbevelingen voor scholen en leerkrachten

nn

Ferre Laevers is hoogleraar en directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs aan de KU Leuven. Koen Lombaerts is voorzitter van de Vakgroep Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Dimitri Van Maele, Nathalie Michalek, Nadine Engels, Ferre Laevers, Koen Lombaerts & Mieke Van Houtte Gender op school — Meer dan een jongens-meisjeskwestie

Mieke Van Houtte is hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

EAN 978 94 014 2911 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 260 pp.  Pedagogiek n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Jongens zijn slimmer dan meisjes EAN 978 90 815 1637 2 Kleur in mijn klas EAN 978 94 014 2134 8

9 789401 429115 — 29 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

DoodGewoon Een overlijden heeft impact op iedereen, ook op de allerjongsten. Vooral kinderen vragen tijdens een rouwperiode een specifieke aanpak om afscheid en verdriet te duiden. DoodGewoon is de ideale leidraad om kinderen te begeleiden in het rouwproces. Het geeft leraren, hulpverleners en ouders tot in de details uitleg over hoe kinderen deze moeilijke periode meemaken en kunnen doorstaan. Het boekt bespreekt de verschillende fasen van het rouwproces en doet beroep op de meest recente inzichten uit de psychodiagnostiek en de psychopathologie. Het heeft daarbij speciale aandacht voor de opvang op school.

Inhoud Omgaan met chronische verlieservaringen nn Traumabehandeling nn Visualisatieoefeningen nn De fasen in het rouwproces nn

Pluspunten Moeilijk thema bespreekbaar gemaakt nn Praktische leidraad met uitleg, tips en oefeningen nn

Opleiding Pedagogie, psychologie, lerarenopleiding, pabo, CLB's, crisisbeheer, verpleegkunde

Lies Scaut is maatschappelijk werkster en gezinstherapeute. Ze specialiseerde zich in de verwerking van acute en chronische verlieservaringen en werkt als zelfstandig psychotherapeute in De Weg Wijzer – Centrum voor Psychotherapie.

nn

Lies Scaut DoodGewoon EAN 978 94 014 2653 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Emoties in de kleuterklas EAN 978 94 014 0320 7 Herstel in de praktijk EAN 978 94 014 2151 5

9 789401 426534 — 30 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Samen schooluitval voorkomen Probleemgedrag bij leerlingen leidt vaak tot een uitsluiting op school. Wanneer de oorzaak van het probleem niet aangepakt wordt, zal de leerling op zijn nieuwe school mogelijks in hetzelfde gedrag hervallen. Dat kan leiden tot definitieve schooluitval. Samen schooluitval voorkomen biedt praktische werkmodellen voor leraren, hulpverleners en ouders om jongeren een volwaardige toekomst in het onderwijs te garanderen. Het boek belicht de uiteenlopende sociale oorzaken van schooluitval en toont aan hoe innoverende onderwijstechnieken dit fenomeen voorkomen.

Inhoud Leerproblemen bij jongeren nn Emotionele en gedragsstoornissen nn Coöperatief leren nn Kwalitatief en innoverend onderwijs nn

Pluspunten Project ‘Tijdstap’ als vernieuwende benadering om schooluitval aan te pakken nn Concrete en direct toepasbare werkmodellen nn

Opleiding Pedagogie, lerarenopleiding, psychologie, pabo, CLB's

Stijn Vandevelde is hoogleraar aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.

nn

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Observatie en Behandelingscentrum (OOBC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent. Katrien Sel werkt als orthopedagoog in het OOBC ‘Nieuwe Vaart’ te Gent. Elke Cole is als onderzoeker verbonden aan het OOBC ‘Nieuwe Vaart’ te Gent en aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.

Stijn Vandevelde, Franky D’Oosterlinck, Katrien Sel & Elke Cole Samen schooluitval voorkomen EAN 978 94 014 2721 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 142 pp. Pedagogiek n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Het kind van onze dromen EAN 978 94 014 1847 8 Opvoeden in de klas EAN 978 94 014 2784 5

9 789401 427210 — 31 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Flexischool Iedereen optimale kansen geven om te leren en zich te ontwikkelen vereist dat het onderwijs optimaal toegankelijk is voor álle leerlingen. De inclusie van leerlingen met diverse achtergronden en met diverse onderwijsbehoeften stelt scholen en leraren voor uitdagingen. Leerwegen kunnen flexibeler worden afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van leerlingen door een betere afstemming van instructie, curricula en eventueel door trajecten te spreiden in de tijd. De achterliggende redenering is dat de betere afstemming en de succeservaringen van leerlingen zullen leiden tot een verminderde exclusie door bijvoorbeeld heroriëntering, zittenblijven of vroegtijdig schoolverlaten. Flexibele leerwegen krijgen daarmee een preventieve functie. Flexischool pleit voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen met verschillende kenmerken en behoeften deelnemen aan het reguliere onderwijs. Inclusief onderwijs impliceert een diverser publiek. Dit vraagt om structurele maatregelen op macro-, meso- en microniveau en om openheid ten aanzien van een diverse leerlingenpopulatie.

Inhoud Leerwegen in het Vlaamse onderwijs: een stand van zaken nn Uitdagingen in de evolutie naar meer inclusief onderwijs nn Flexibele leerwegen als antwoord nn

Pluspunten Flexibele leerwegen voor meer inclusief onderwijs nn Universeel leermodel toegelicht

Bieke De Fraine is docent aan de onderzoekseenheid Onderwijskunde aan de KU Leuven.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogie, CLB’s

Goedroen Juchtmans werkt als senior onderzoeker in de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA-KU Leuven en is onderzoekscoördinator bij het IKKS.

nn

nn

Machteld Vandecandelaere is verbonden aan de eenheid Onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en Campus Kulak Kortrijk.

Bieke De Fraine, Goedroen Juchtmans & Machteld Vandecandelaere Flexischool EAN 978 94 014 3718 9 n November 2016 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.  Onderwijsvormen en schooltypen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Krachtige leeromgevingen EAN 978 90 382 2437 4 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789401 437189 — 32 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekende leraren Onderwijs is voortdurend in beweging. Leraren worden tijdens hun loopbaan geconfronteerd met heel wat nieuwe uitdagingen. Blended learning, pestgedrag en diversiteit zijn maar enkele hedendaagse voorbeelden. Om in te kunnen spelen op nieuwe evoluties, is een open en nieuwsgierige blik bij leraren essentieel. Daarom hebben toekomstige generaties leraren nodig die kritisch kijken naar hun lespraktijk, die problemen bespreekbaar durven maken, die doelgericht oplossingen zoeken en die kunnen omgaan met een veelheid aan informatie. Daarbij gaat Onderzoekende leraren dieper in op acht stappen of onderzoekscompetenties. De competenties vormen een cyclus: onderzoek eindigt immers nooit. Deze leidraad wil leraren helpen om praktijkonderzoek op een onderbouwde manier uit te voeren. Het boek biedt voorbeelden, technieken en instrumenten om wetenschappelijk verantwoord en toch praktijkgericht onderzoek te doen.

Inhoud Probleemoriëntering nn Formuleren van de onderzoeksvraag nn Uitdenken van het onderzoeksplan nn Verzamelen, genereren en analyseren van gegevens nn Trekken van conclusies nn Toepassen en rapporteren nn

Pluspunten nn Het resultaat van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk nn Gebaseerd op het project ‘Integratie Onderzoek Onderwijs’ van het departement Lerarenopleiding, UC Leuven-Limburg Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogie, CLB’s

Greet Decin is gespecialiseerd in Teacher Education, Pre-school Education en Higher Education. Ze houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van wiskundig denken bij kleuters en het gebruik van multimedia in het onderwijs. Ze pleit onder andere voor het integreren van onderzoek in onderwijs.

nn

Leen Alaerts is licentiaat in de moderne geschiedenis. Van 2001 tot 2004 was ze onderzoeker aan KADOC (Katholiek Documentatie Centrum). Sinds 2003 is ze lector aan de KHLeuven, departement lerarenopleiding secundair onderwijs. Naast historische opleidingsonderdelen, begeleidt ze afstudeeronderzoeken en vakoverschrijdende projecten.

Greet Decin, Leen Alaerts, Jo Van Dessel, Tim Vandersmissen & Lijne Vloeberghs  Onderzoekende leraren — Leidraad voor praktijkonderzoek op school

Jo Van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn werkzaam aan de KHLeuven.

EAN 978 94 014 3290 0 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 400 pp.    Onderwijskunde n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Onderzoekscompetent in de klas EAN 978 90 382 1917 2

9 789401 432900 — 33 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Scholen slim organiseren Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn divers, de toekomst is onvoorspelbaar en het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leraren en directies voelen zich, hoe gemotiveerd ze ook zijn, vaak overrompeld door honderdeneen dingen en zeggen sneller het onderwijs vaarwel. In Scholen slim organiseren pleiten de auteurs voor een nieuwe organisatiestructuur: van een bureaucratische onderwijsorganisatie die hiërarchisch en functioneel is opgebouwd, naar een flexibele en evenwichtige onderwijsorganisatie. Daar werken multidisciplinaire teams samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Zo kunnen teams de talenten van leerlingen ten volle ontplooien. Dit boek is het resultaat van intervisies en lerende netwerken van onderwijsinstellingen die gestart zijn om visiegedreven hun school te reorganiseren. Het richt zich tot degenen die de beslissingen nemen in scholen, scholengroepen en koepels en netten, en tot al wie interesse heeft in de organisatie van de school: pedagogische begeleidingsdiensten, leraren, ouders, vakorganisaties, lerarenopleidingen, diensten voor leerlingenbegeleiding en overheidsdiensten.

Inhoud Leraren en scholen van de toekomst nn Van visie naar organisatieontwerp nn Zelfsturend en effectief teamwerk nn KWIC-visie: Kindgericht en kwaliteit, werkproces, integer en identiteit, collegiaal nn Authentiek leiderschap voor een nieuwe cultuur nn

Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren.

Pluspunten Stapsgewijze weergave van een veranderingsproces nn Bevat instrumenten en tools die helpen in het verandertraject nn

Opleiding Lerarenopleiding

nn

Yves Demartelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, professio­ neel bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, en algemeen directeur van de onderwijsinstellingen bij de Broeders van Liefde.

Tom Van Acker & Yves Demartelaere Scholen slim organiseren — Anders werken met goesting Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2131 7 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Onderwijskunde n € 29,99

Praktijkboek innoverend hoger onderwijs EAN 978 94 014 1825 6 Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 Laat leraren schitteren EAN 978 94 014 1846 1

9 789401 421317 — 34 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Omgaan met ouders Ondanks alle inspanningen verloopt de communicatie tussen school en ouders vaak gebrekkig en soms ronduit problematisch. Men is het oneens, het contact raakt verstoord en bij onopgeloste conflicten tussen ouders en leraren zijn beide partijen (en het kind) de verliezers. Dit boek biedt een antwoord op vragen zoals: Hoe knoop je het gesprek aan met ouders? Hoe breng je het best slecht nieuws aan hen over? Hoe kun je gerichte informatie verkrijgen van de ouders? Hoe motiveer je hen tot het nemen van moeilijke beslissingen? Omgaan met ouders schetst een plattegrond in de opbouw van de dialoog, waardoor je geen essentiële stappen overslaat. Het boek legt mogelijke valkuilen bloot en toont aan hoe je een potentieel negatief overleg kunt ombuigen naar een constructief gesprek.

Inhoud Het gesprek aangaan met ouders nn Communicatiekanalen op school nn Gespreks- en communicatietechnieken nn Sociale rolneming of perspectiefneming nn Omgaan met woede, agressie, spanning en angsten nn

Pluspunten Met talrijke praktijkvoorbeelden nn Gebaseerd op onderzoek met input van directies en leerkrachten nn

Opleiding Lerarenopleidingen, pedagogische wetenschappen, pabo, CLB's

nn

Leen Ryckaert studeerde psychologie en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze was onder andere wetenschappelijk medewerker aan de universiteit en psychopedagogisch consulent bij een CLB-centrum. Ze werkt als zelfstandig klinisch psycholoog.

Leen Ryckaert Omgaan met ouders — Hoe het gesprek voeren Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2652 7 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 120 pp. Onderwijskunde, communicatie n € 19,99

Praten met ouders EAN 978 94 014 1680 1 Kleur in mijn klas EAN 978 94 014 2134 8 Het kind van onze dromen EAN 978 94 014 1847 8

9 789401 426527 — 35 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met ouders Als je beroepshalve met kinderen aan de slag bent, dan heb je uiteraard af en toe een gesprek met hun ouders. Soms in de vorm van een spontaan praatje, op andere momenten dan weer in een formeel gesprek zoals tijdens een oudercontact op school. De ervaring leert dat die communicatie niet altijd even vlot verloopt. Dit boek wijst je de weg om te komen tot doelgericht communiceren met ouders. Het helpt je om je bewust te worden van het communicatief proces dat zich in gesprekken afspeelt en toont je hoe je een boodschap duidelijk kunt overbrengen. In plaats van inzicht te verschaffen in hoe het fout kan lopen, toont Praten met ouders vooral hoe je aan de hand van herkenbare voorbeelden iedereen een stem kunt geven.

Inhoud Perspectiefverandering nn Kinderen met probleemgedrag nn Slechtnieuwsgesprekken nn Van ‘Problem Solving’ naar ‘Outcome Designing’ nn Helpende gesprekken nn

Pluspunten Met casussen die de inhoud meteen duidelijk en toepasbaar maken nn Theorie gebaseerd op praktijkervaring van de auteurs nn

Opleiding nn Lerarenopleiding, psychologische en pedagogische wetenschappen, pabo, CLB's, sociaal werk, kind- en jeugdhulp

Rik Prenen werkt voor VCLB-Limburg en is als gastdocent verbonden aan de associatie van de KU Leuven. Maurits Wysmans is opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn (UC LeuvenLimburg). Hij blikt terug op twintig jaar praktijkervaring in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en diverse bijkomende opleidingen.

Rik Prenen & Maurits Wysmans Praten met ouders — Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider EAN 978 94 014 1680 1 n Verschenen n 2de druk 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs algemeen, communicatiekunde algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Omgaan met ouders EAN 978 90 209 6018 1 Jongens zijn slimmer dan meisjes EAN 978 90 815 1637 2

9 789401 416801 — 36 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opvoeden in de klas Hoe ga je goed om met leerlingen in de klas? Een vraag die voor leraren, van het primair of kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, een hele loopbaan lang relevant blijft. Opvoeden in de klas wil iedere lesgever helpen bij zijn of haar dagelijkse job. Het boek beschrijft concrete vaardigheden waarmee leraren aan de slag kunnen om hun eigen aanpak te verrijken. Het besteedt ook de nodige aandacht aan een goede samenwerking met collega's binnen de school.

Inhoud De 180-gradenbocht: leren belangrijker dan lesgeven nn Communicatietechnieken nn Feedback geven en krijgen nn Negatief klasgedrag en assertief optreden nn Straffen nn Positief omgaan met emoties nn Wat is jouw stijl? nn

Pluspunten Herziene editie met de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond klasmanagement en een reeks denkoefeningen waarmee de lezer meteen aan de slag kan

nn

Herman Van den Broeck doceert aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School.

Opleiding nn Lerarenopleiding, pedagogie

Herman Van den Broeck Opvoeden in de klas — Wegwijzer voor leerkrachten Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2784 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Pedagogiek n € 24,99

Opgroeien in het hedendaagse gezin EAN 978 94 014 2612 1 Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 Hoe coach ik mijn klas? EAN 978 94 014 1273 5

9 789401 427845 — 37 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs Dit boek biedt leerkrachten en leerkrachten in opleiding een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen? Dit boek laat zien dat het vaak verrassend kleine dingen zijn die kinderen met grote problemen goed kunnen ondersteunen.

Inhoud Gedragsproblemen en de rol van de leerkracht nn ADHD nn ADD nn Autismespectrumstoornis nn ODD nn Hechtingsproblemen nn Speciale oorzaken nn Angststoornissen en depressie nn Faalangst nn Gilles de la Tourette nn DCD nn NLD nn Hoogbegaafdheid nn Agressie nn Pestgedrag nn Executieve functies nn

Anton Horeweg is gedragsspecialist (Master SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en van Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Hij is ook de maker van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Pluspunten Zeer compleet overzicht van gedragsproblemen en praktische aanpak nn Helder geschreven en direct toepasbaar in de dagelijkse klassenpraktijk nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, master SEN

nn

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 3218 4 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 315 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Passend onderwijzen EAN 978 94 014 2591 9 Opvoeden in de klas EAN 978 90 209 6544 5

9 789401 432184 — 38 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — handboek en werkboek Gedrags­problemen in de klas in het voortgezet onderwijs – Werkboek sluit volledig aan bij het handboek. Het bevat duidelijke opdrachten die de student actief aan het werk zet met de theorie. Alle voorbeelden komen rechtstreeks uit de onderwijspraktijk. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze kunnen omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Hoe kun je studenten daar op voorbereiden? Door ze kennis aan te bieden, door ze te laten reflecteren op hun eigen gedrag en door te oefenen. Dit werkboek biedt vragen, oefeningen en opdrachten om plan­matiger te kijken naar de problemen die docenten tegenkomen in hun klas. Het daagt studenten uit te kijken wat er achter die problemen schuilt. En ten slotte misschien wel het belangrijkste: het leert studenten dat hun eigen houding naar de leerlingen veel verschil kan maken. Met de kennis uit het handboek als basis en de oefeningen en opdrachten uit dit werkboek, worden studenten optimaal voor­bereid op de praktijk van passend onderwijs. Inhoud Opdrachten per hoofdstuk nn Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO nn

Pluspunten Praktisch en direct toepasbaar nn Met medewerking van meerdere prominente deskundigen nn Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten nn Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes nn

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

nn

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 3534 5 n Juni 2016 17cm x 24cm n Paperback Onderwijs, orthopedagogiek n € 14,99

9 789401 435345

Anton Horeweg is gedragsspecialist (Master SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en van Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Hij is ook de maker van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs EAN 978 94 014 2578 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback Onderwijs n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Passend voortgezet onderwijs EAN 978 94 014 3301 3 Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs EAN 978 94 014 3218 4

9 789401 425780 — 39 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Anders evalueren In het onderwijs staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer centraal. Behalve kennis verwerven, moeten leerlingen en studenten kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken en leren de eigen oplossingsstrategieën verwoorden. De evaluatie van de leerlingen kan dan ook niet meer worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Anders evalueren geeft aan hoe het onderwijs de overgang maakt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geëvalueerd. Dit handboek vertelt welke methodes hier het meest voor geschikt zijn. Het is geschreven voor leraren in opleiding.

Inhoud Veranderende ideeën over evaluatie nn Soorten assessment: vaardighedenassessment, overalltoetsen, authentieke assessment, portfolio, selfassessment, peer assessment, co-assessment nn Feedback geven nn Werk- en tijdsdruk nn

Pluspunten Opgevat als praktische handleiding vol concrete richtlijnen, werkschema's, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen

nn

Opleiding nn Lerarenopleiding, pabo, pedagogie, sociaal-agogisch werk, CLB's

Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren van de KU Leuven. Wouter Schelfhout is verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoeksgroep Didactica, gericht op vakdidactisch onderzoek en professionalisering van leraren. Steven Janssens is professor emeritus aan de KU Leuven. Hij begeleidde diverse cursussen in de pedagogische wetenschappen.

Filip Dochy, Wouter Schelfhout & Steven Janssens Anders evalueren — Assessment in de onderwijspraktijk EAN 978 90 209 5348 0 n Verschenen n 8ste druk 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Onderwijskunde n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7 Leren uit de toekomst EAN 978 94 014 0317 7

9 789020 953480 — 40 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een leraar voor een lege klas? Wie wil nu een leraar zijn zonder klas? Toch overheerst vandaag dat gevoel bij veel leraren en opvoeders. In talrijke publicaties heerst een klaagdiscours over de achteruitgang van de kennis, lees- en schrijfcultuur. Dit boek wil een antwoord zijn op dat discours. Dit boek gaat na wat communicatie en interactie kunnen betekenen voor het upgraden van de huidige klas- en opvoedingspraktijk. Het wil handelingsoriëntaties formuleren vanuit de vele perspectieven die in de les- en opvoedingspraktijk voortdurend interfereren. Concreet zoomt het boek telkens in op een perspectief en wat die ons over taal- en communicatievaardigheden kan leren. Achtereenvolgens komen de lesgever/opvoeder als pedagoog en de toegepaste linguïst, de psycholoog, manager en visueel ontwerper als ervaringsdeskundige aan bod. Een leraar voor een lege klas? is opgevat als een handleiding, een boek vol handelingsoriëntaties voor mensen die in de educatieve praktijk op zoek zijn naar tips om hun communicatie met lerenden te verbeteren.

Inhoud Taal- en communicatievaardigheden vanuit verschillende perspectieven nn Interactie en communicatie in klas- en opvoedingsverband nn

Pluspunten Interdisciplinair perspectief op communicatie in een leeromgeving nn Overzichtelijk boek vol handelingsoriëntaties nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogie, lerarenopleiding, bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen

nn

Jordi Casteleyn is lesgever aan de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde) en Arteveldehogeschool Gent (opleiding Bedrijfsmanagement). Hij specialiseert zich in communicatievaardigheden, en visuele communicatie in het bijzonder. André Mottart is verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert didactiek van taalonderwijs en educatieve interactie en communicatie in de universitaire lerarenopleiding, communicatievaardigheden in de faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en academische geletterdheid in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Jordi Casteleyn & André Mottart Een leraar voor een lege klas? — Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie EAN 978 90 382 1896 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 125 pp. Onderwijs algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Onderzoekende leraren EAN 978 94 014 3290 0

9 789038 218960 — 41 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding Discussies over de rol, functie en positie van de leraar zijn van alle tijden. De laatste jaren staan de leraar en de lerarenopleiding steeds meer in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Als antwoord op die discussies worden nationaal en internationaal nieuwe visies voor lerarenopleidingen gepresenteerd waarbij meteen ook nieuwe centrale concepten naar voren worden geschoven. In dit boek presenteren 35 auteurs in 23 essays hun persoonlijke reflectie bij een aantal actuele thema’s met betrekking tot de toekomst van de lerarenopleiding. Zeven thema’s passeren de revue die de ‘problemen’ met de huidige lerarenopleiding in kaart brengen. Met deze essays willen de auteurs de lezer uitnodigen tot reflectie, maar willen ze ook bijdragen aan het ruimer maatschappelijk debat over de toekomst van de leraar en zijn/haar opleiding.

Inhoud Identiteit van leraren en hun basiscompetenties nn Werkplekleren en professionalisering nn Onderzoek in de lerarenopleiding nn Vakdidactisch onderzoek nn Professionalisering van lerarenopleiders nn Diversiteit in de lerarenopleiding nn Lerarenopleiding: verleden en toekomst nn

Pluspunten Gevarieerde selectie van auteurs uit verschillende sectoren nn Vernieuwende ideeën over actuele kwesties omtrent de lerarenopleiding nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogie, lerarenopleiding

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (Red.) waren bij publicatie verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.

nn

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (red.)  Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding EAN 978 90 382 2225 7 n Verschenen 14cm x 20cm n Paperback n 286 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

Interesse? Kijk ook eens naar: Praktijkboek innoverend hoger onderwijs EAN 978 94 014 1825 6 Laat leraren schitteren EAN 978 94 014 1846 1

9 789038 222257 — 42 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Lees eerst de vraag

Al te vaak maken kinderen bij het uitvoeren van een opdracht fouten die te wijten zijn aan het onzorgvuldig lezen van de instructie. Ze bekijken de vraag even en gaan onmiddellijk aan de slag. Of ze bekijken de vraag zelfs helemaal niet. Lees eerst de vraag toont stap voor stap hoe je een instructie leest, analyseert en verwerkt vooraleer je aan de uitvoering begint. Het boek staat boordevol nuttige tips en oefenmateriaal voor het individuele werk of werken in groepsverband. Dit boek is geschikt voor leraren, leraren in opleiding en al wie werkt met kinderen en jongeren.

Inhoud De plaats van de vraag in het oplossingsproces nn De werkhouding van jongeren nn Soorten vragen en hun antwoorden nn Leerlingen met aandachtsproblemen nn

Pluspunten Het tweede deel van dit boek is volledig opgebouwd uit praktijkmethoden, opdrachten en checklists nn De perfecte handleiding om leerlingen gestructureerd en nauwkeurig te laten kijken en luisteren naar de vraag in opdracht nn

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleidingen, pabo, master SEN

Kaat Timmerman is lector aan de lerarenopleiding van de UC Leuven-Limburg. Ze runt tevens een privépraktijk waar ze onderzoek doet en kinderen en jongeren met leermoeilijkheden begeleidt.

nn

Kaat Timmerman Lees eerst de vraag — Analyseer de opdrachten en vermijd de addertjes EAN 978 94 014 1064 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Pedagogiek, onderwijskunde, opvoeding van kinderen en jongeren n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Remedial teaching EAN 978 90 209 7535 2

9 789401 410649 — 43 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Werkhouding bij kleuters Het kleuteronderwijs bereidt kinderen voor op de basisschool: ze krijgen schrijf-, kijk- en luisteroefeningen en leren al wat rekenen. Maar het is minstens even belangrijk dat kleuters een intense voorbereiding krijgen op de werkhouding die van hen verwacht wordt vanaf de basisschool. Kaat Timmerman ontwikkelde een complete methode om die werkhouding aan te leren. Op een gestructureerde, maar speelse manier moeten kinderen leren dat er een houding hoort bij ‘werkjes maken’ en dat er een andere houding hoort bij spelen en experimenteren. Om die werkhouding te kunnen aanleren, moeten kinderen eerst een algemene houding leren aannemen die ‘werken’ mogelijk maakt: niet rondlopen, niet door elkaar praten, vinger opsteken ... De methode in Werkhouding bij kleuters leert kinderen het verschil ontdekken tussen ‘spelen’ en ‘werken’. Het is een basisboek voor iedereen die vanuit zijn opleiding of functie met kleuters te maken krijgt.

Inhoud Methode leerlijn leren-leren nn Algemene houding en respect nn Een nauwkeurige kijk- en luisterhouding nn Verkennen en probleembesef nn Systematisch en nauwkeurig werken nn Geheugen en geheugenstrategie nn

Kaat Timmerman is pedagoge en lector aan de lerarenopleiding van de UC LeuvenLimburg. Ze runt een privépraktijk waar ze onderzoek doet en kinderen en jongeren met leermoeilijkheden begeleidt.

Pluspunten De oefeningen en principes uit het boek en online zorgen ervoor dat jonge kinderen op een speelse en gestructureerde wijze een opdracht leren uitvoeren

nn

Opleiding Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pedagogische wetenschappen, pabo

nn

Kaat Timmerman Werkhouding bij kleuters — Toegepast in de klas en thuis Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 7724 0 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Pedagogiek n € 19,99

Meer zorg voor kleuters via contractwerk EAN 978 90 209 7335 8 Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding EAN 978 94 014 0037 4 Lees eerst de vraag EAN 978 94 014 1064 9

9 789020 977240 — 44 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters via contractwerk Als kleuteronderwijzer merk je dat sommige kinderen zich niet ontwikkelen zoals je had verwacht. Je weet waar het schoentje knelt en je wilt je kleuters extra zorg geven, maar het is steeds zo druk in de klas. Hoe kun je elk kind toch een aanbod geven op zijn niveau? Meer zorg voor kleuters via contractwerk laat je toe om meer aandacht te besteden aan kleuters met specifieke noden. Het legt uit hoe je via maatwerk het kind opdrachten geeft die aansluiten bij zijn niveau. Op het starten met contractwerk wordt in dit boek geen leeftijd geplakt. De diverse stappen in de opbouw worden wel aangegeven: welke stappen zet je eerst en wat doe je bij kleuters die reeds verder staan in hun ontwikkeling? Als praktijkboek is het een must voor elke kleuteronderwijzer in opleiding.

Inhoud Wat is contractwerk? nn Pedagogisch-didactische principes nn Het contractbord als hulpmiddel nn De rol van de leerkracht nn

Pluspunten Essentieel item bij de invoering van de leerzorg nn Sluit perfect aan bij de apart verkrijgbare en gelijknamige cd-rom nn

Opleiding Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

nn

Miet Fournier is deeltijds docent aan Thomas More en deeltijds zorgcoördinator in een kleuterschool.

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk EAN 978 90 209 7335 8 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 80 pp. Didactiek n € 19,99

9 789020 973358

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk – Cd-rom EAN 978 90 209 7403 4 n Verschenen 12cm x 14cm n Cd-rom Didactiek n € 55,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Emoties in de kleuterklas EAN 978 94 014 0320 7

9 789020 974034 — 45 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding De mogelijkheid om door spelen te leren is de meest kenmerkende eigenschap van kinderen. Toch zijn er kinderen die niet uit zichzelf tot spelen komen. Bovendien stimuleert onze prestatiegerichte maatschappij noch de ouders, noch de leerkrachten om kinderen veel en vrij te laten spelen. Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding gaat back to basics. Spelen is opnieuw het doel en niet louter een werkvorm bij andere activiteiten. Het boek biedt een complete aanpak voor toekomstige kinderverzorgers, kleuterleiders en zorgcoördinatoren om kinderen te ondersteunen in hun (leren) spelen, om zo te evolueren en andere ervaringen op te doen.

Inhoud Theoretisch kader van het spel nn Ontwikkelen van een spelvriendelijke omgeving nn De zorgpiramide nn Hoe betrek je ouders bij het spel van hun kinderen? nn Speltherapie, speltraining en spelsimulering nn

Pluspunten Een stappenplan, voorbeelden uit de praktijk en allerlei tips maken de inhoud van dit boek meteen toepasbaar

nn

Miet Fournier is deeltijds docent aan Thomas More en deeltijds zorgcoördinator in een kleuterschool.

Opleiding nn Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via spelbegeleiding EAN 978 94 014 0037 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 172 pp. Didactiek n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Samen naar het zwembad EAN 978 90 382 1956 1

9 789401 400374 — 46 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Emoties in de kleuterklas In ‘Het Toverbos’ zijn kleuters niet langer kleuters, maar dieren. Hier wordt tijd gemaakt om samen te spelen en te experimenteren met oplossingen voor de situaties die ze ervaren. De kleuterleider speelt mee en krijgt zo inzicht in de belevingswereld van de kleuters. Emoties in de kleuterklas illustreert hoe ‘Het Toverbos’ de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters bevordert. Ontdek wat de methode precies inhoudt en hoe je er concreet mee aan de slag kunt in de kleuterklas/groep 1 en 2. Een niet te missen boek voor kleuteronderwijzers, kleuter­ onderwijzers in opleiding en zorgcoördinatoren.

Inhoud Theoretische achtergrond nn Uitleg over ‘Het Toverbos’ nn Begeleiden van kinderen met specifieke noden nn

Pluspunten Bevat theoretische achtergronden, cases, videofragmenten, zelfreflectieopdrachten, voorbeelden en tips

nn

Opleiding RZL & godsdienst, lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

nn

Catherine Malfait is onderwijspedagoge, lector opvoedkundige wetenschappen en onderzoeker aan de hogeschool Odisee. Binnen Odisee onderzocht ze de effecten van ‘Het Toverbos’. Niki Jeannin werkt op de dienst kinderpsychiatrie UZ Leuven, Gasthuisberg. Onder supervisie van Peter Adriaenssens ontwikkelde ze de methode van ‘Het Toverbos’.

Catherine Malfait & Niki Jeannin Emoties in de kleuterklas — Oefenen met de methode van ‘Het Toverbos’ Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0320 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 204 pp. Pedagogiek n € 19,99

Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding EAN 978 94 014 0037 4 Werkhouding bij kleuters EAN 978 90 209 7724 0 Remedial teaching EAN 978 90 209 7535 2

9 789401 403207 — 47 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Wat we kinderen echt kunnen leren In de stortvloed aan berichtgeving rond leren en onderwijs is het voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers stilaan onmogelijk om het kaf van het koren te scheiden. Wat werkt, wat niet? Telkens is er wel een nieuwe studie die het tegenovergestelde beweert van wat het vorige onderzoek heeft aangetoond. Maar wat is nu echt wetenschappelijk bewezen? Dit boek biedt houvast om de onderwijskundige onzin links te laten liggen. Aan de hand van vier eenvoudige stappen toont het welke vragen je als ouder, leerkracht, directie en beleidsmaker kan stellen om zo tot betere keuzes en beslissingen te komen.

Inhoud Waarom we zo gemakkelijk geneigd zijn om slechte wetenschap te geloven nn De eenvoudige oplossing nn

Pluspunten Nederlandse versie van internationale bestseller nn Ontmaskert hardnekkige mythes en scheidt waarheid van leugen nn Toegankelijke stijl, meteen toepasbaar nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogie, CLB’s

nn

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij verdiept zich al jaren in de leef­ wereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Daniel Willingham is psychologieprofessor aan de universiteit van Virginia.

Pedro De Bruyckere Wat we kinderen echt kunnen leren — Over feiten en fictie in het onderwijs EAN 978 94 014 3542 0 n Juni 2016 17cm x 24cm n Paperback n 265 pp.  Onderwijs en opvoeding algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Edushock EAN 978 90 774 3250 1

9 789401 435420 — 48 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Jongens zijn slimmer dan meisjes Onderwijs is als het weer: iedereen praat erover, iedereen denkt er veel over te weten. We hebben er allemaal een mening over omdat we allemaal betrokken zijn. Dit boek neemt indianenverhalen over onderwijs onder de loep en weerlegt ze op basis van recent onderzoek. Hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijsbeleid worden een voor een tegen het licht gehouden, waar nodig worden ze doorprikt. Jongens zijn slimmer dan meisjes is een ware revelatie voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leraren en leraren in opleiding, tot ouders, managers en opleidingsverantwoordelijken.

Inhoud Mythes over leren nn Technologie nn Neurologische inzichten en leergedrag nn Onderwijsbeleid nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Kleine kaderstukjes helpen om de inhoud samen te vatten nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, psychologie, pedagogie

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij verdiept zich al jaren in de leef­ wereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.

nn

Casper Hulshof is psycholoog en is als docent onderwijskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Pedro De Bruyckere & Casper Hulshof Jongens zijn slimmer dan meisjes — En andere mythes over leren en onderwijs EAN 978 90 815 1637 2 n Verschenen n 7de druk 15cm x 21cm n Paperback n 140 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7 De jeugd is tegenwoordig EAN 978 90 815 1635 8

9 789081 516372 — 49 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren. Hoe? Zo! Nieuwe editie van hét standaardwerk over leren, boordevol tips om zo efficiënt mogelijk te studeren. Leerkrachten, studiecoaches, adolescenten en ouders kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over leren leren. Leren. Hoe? Zo! is een handig zapboek om jezelf een doeltreffend leerpatroon aan te meten en je leren in eigen handen te nemen. Leren. Hoe? Zo! is een handig zapboek dat jongeren op een wetenschappelijk onderbouwde manier wil helpen om een gepaste studiemethode te vinden en hun leren in eigen handen te nemen. Het boek bevat twee delen die elkaar perfect aanvullen. In 'Goed om te weten' gaat de auteur dieper in op hoe je brein en geheugen functioneren, wat het belang is van intelligentie en welke fysieke en mentale factoren een invloed hebben op je leerproces. In 'Aan de slag' kom je vervolgens te weten welke vaardigheden je onder de knie moet hebben om optimaal aan de slag te gaan tijdens de les, het verwerken van de leerstof en de examens. Leraren, studiecoaches en studenten kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over het ideale leerproces.

Inhoud De werking van het brein en het geheugen nn De maakbaarheid van intelligentie nn Faalangst doorbreken nn Schematiseren en mindmapping nn Overtuigend presenteren nn

Pluspunten Standaardwerk over leren leren nn Inclusief login tot leeromgeving www.lerenhoezo.be nn

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleidingen, pabo

Tommy Opgenhaffen is master in Germaanse Talen. Hij heeft een ruime ervaring als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum Docentes-Campus en Leren. Hoe? Zo! Tommy verzorgt nascholingen en lezingen over leren en digitale tools, zowel voor leerkrachten als voor ouders.

nn

Tommy Opgenhaffen Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 337 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Leren uit de toekomst EAN 978 94 014 0317 7 Laat leraren schitteren EAN 978 94 014 1846 1

9 789401 408271 — 50 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mind the map Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende inzichten, noteerstrategieën en mappingtechnieken die leerlingen ondersteunen bij het visualiseren en actief verwerken van de leerstof en bij het kritisch nadenken over de lesinhoud en hun leerproces. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier brengt dit boek de kracht en beperkingen van elke aanpak in kaart en vertaalt die naar heel wat concrete tips en lessuggesties waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Bovendien reikt Mind The Map heel wat digitale tools aan die je individueel of samen met je leerlingen kunt inzetten.

Inhoud Cornell Note Taking, Sketchnoting, Concept Mapping nn Knowledge Mapping, Mindmapping, Thinking Maps nn Interactive Notebooks, Wordclouds, Infografieken nn Leerstof visualiseren nn Maps en netwerken in het brein nn Geheugenopslag en leergedrag nn

Pluspunten Inclusief login tot leeromgeving www.lerenhoezo.be nn Best practices gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek nn Ontdek via www.mapthemind.be extra informatie, voorbeelden, tutorials en weblinks nn

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleidingen, pabo

nn

Tommy Opgenhaffen is master in Germaanse Talen. Hij heeft een ruime ervaring als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum Docentes-Campus en Leren. Hoe? Zo! Tommy verzorgt nascholingen en lezingen over leren en digitale tools, zowel voor leerkrachten als voor ouders.

Tommy Opgenhaffen Mind the map — Krachtige tools om leerstof beter in beeld te brengen EAN 978 94 014 1851 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n ca. 288 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Lees eerst de vraag EAN 978 94 014 1064 9

9 789401 418515 — 51 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Creatief lesgeven in natuurwetenschappen Voor wie creatief is, is exacte wetenschap een krachtig middel. Albert Einstein was zonder creativiteit bijvoorbeeld nooit tot de relativiteitstheorie gekomen. Creativiteit is dan ook één van de belangrijkste fundamenten van de natuurwetenschappen. Dit boek toont leerkrachten hoe ze leerlingen kunnen aanzetten om creatief om te gaan met natuurwetenschappen. Zo krijgen hun leerlingen niet alleen meer interesse in het vak, maar ontwikkelen ze ook hun creatief vermogen. Met wetenschappelijk onderbouwd bewijsmateriaal tonen de auteurs hoe creativiteit aangemoedigd, gemeten en geëvalueerd kan worden. Creatief lesgeven in natuurwetenschappen is geschreven voor elke leerkracht (in spe) die met behulp van natuurwetenschappen creativiteit in de klas wil aanmoedigen en ontwikkelen.

Inhoud Creativiteit in onderwijs nn Het creatieve denkproces nn Inspiratiemateriaal: creatieve wetenschappelijke activiteiten nn Uitgewerkte casussen nn

Pluspunten Specifieke casussen en voorbeelden nn Wetenschappelijk onderbouwd nn Scherpe inzichten over onderzoekend leren en de nature of science nn

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie en Kirsten Devlieger zijn verbonden als docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool (in de bachelor­ opleiding in het kleuter, lager en secundair onderwijs). Ze zijn eveneens actief binnnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van dezelfde hogeschool.

Opleiding Lerarenopleiding natuurwetenschappen

nn

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie & Kirsten Devlieger Creatief lesgeven in natuurwetenschappen — Hoe leerlingen creatief aan de slag laten gaan met natuurwetenschappen EAN 978 90 382 2478 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 123 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Onderzoekscompetent in de klas EAN 978 90 382 1917 2

9 789038 224787 — 52 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Effectief en affectief lesgeven aan pubers Middelbare scholieren groeien op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten en docenten in opleiding vereist dit nieuwe vaardigheden. Dit boek gaat over de affectieve, ‘zachte’ kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met problemen? Dit boek leert (toekomstige) docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk contact te maken. Behalve heldere theorie en veel voorbeelden en oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor)lessen.

Inhoud Communiceren en contact maken met pubers nn Motiverende gespreksvoering nn Groepsdynamische processen nn Conflicten nn Werkvormen nn

Pluspunten Heldere theorie nn Direct toepasbare lesplannen nn Aanvullend lesmateriaal nn Downloads beschikbaar via www.lannoocampusonderwijs.nl nn

Ingrid van Essen is docent in het voortgezet onderwijs, vertrouwenspersoon, onderwijsbegeleider en pubercoach. Vanuit haar coachings- en trainingspraktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Zij is auteur van het boek Pubermania – handboek voor een ontspannen puberteit.

Opleiding nn Pedagogiek, lerarenopleidingen

Ingrid van Essen Effectief en affectief lesgeven aan pubers — Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1481 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs n € 29,99

Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 Edushock EAN 978 90 774 3250 1 Pubermania EAN 978 94 014 2412 7

9 789401 414814 — 53 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden (herziene editie) De herziene editie van dit veelgebruikte boek biedt docenten en docenten in opleiding, hulpverleners en psychologen handvatten om faalangst, examenvrees en sociaal onhandig gedrag bij jongeren te signaleren en hen te begeleiden bij het opgroeien tot sociaal vaardige en zelfverzekerde volwassenen. Gebrek aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen kan leiden tot negatief gedrag. Dit zeer praktisch handboek biedt effectieve oefeningen en adviezen voor het opzetten van een training. De thematische kaarten van de speciaal voor dit boek ontwikkelde oefening ‘Dobbelen voor het leven’ zijn online beschikbaar.

Inhoud Theorie faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden nn Signaleren en diagnosticeren nn Rol van ouders nn Rol van de trainer nn Plek binnen school nn Toelichting oefeningen nn

Pluspunten Met extra online oefening nn Complete informatie voor het opzetten van een training nn Inclusief praktische werkbladen nn

Herberd Prinsen is een ervaren onderwijsbegeleider, trainer en was ruim twintig jaar docent in het voortgezet onderwijs. Hij begeleidt vanuit HPC – zijn praktijk voor psychotherapie, training en advies – jongeren, hun ouders en docenten. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Opleiding nn Pedagogiek, lerarenopleidingen, psychologie

Herberd Prinsen Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden (herziene editie) — Een praktisch handboek voor trainers in en buiten het onderwijs Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2173 7 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Onderwijs algemeen, didactiek n € 29,99

Zeg nee tegen pesten! EAN 978 94 014 0429 7 Hoe coach ik mijn klas EAN 978 94 014 1273 5 Collega Coach, Docent Coach EAN 978 94 014 2891 0

9 789401 421737 — 54 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Zeg nee tegen pesten! Ruim twintig procent van de pubers wordt regelmatig gepest. Een actieve en alerte houding van scholen, (sport)verenigingen, instellingen en ouders helpt pesten voorkomen. Samen spelen zij een sleutelrol om een sfeer van openheid en veiligheid te creëren. Daarnaast is het van belang dat het zelfvertrouwen van jongeren wordt vergroot zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Dit boek voorziet de (toekomstige) docenten en hulpverleners van praktische tips om dit te realiseren. Het beschrijft kernachtig de theorie, en biedt een ruime selectie van oefeningen om veiligheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te vergroten. De lezer kan direct zelf aan de slag met de oefeningen. Ervaringsverhalen van pubers die gepest zijn en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad maken de urgentie van dit boek extra duidelijk.

Inhoud De begrippen plagen, treiteren en pesten nn Signaleren en diagnosticeren nn Rol van ouders nn Aanpak preventie en veiligheid nn Begeleiden van pesters en slachtoffers nn Oefeningen voor het vergroten van veiligheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden nn

Herberd Prinsen is een ervaren onderwijsbegeleider, trainer en was ruim twintig jaar docent in het voortgezet onderwijs. Hij begeleidt vanuit HPC – zijn praktijk voor psychotherapie, training en advies – jongeren, hun ouders en docenten. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Pluspunten Praktische adviezen en oefeningen nn Inclusief werkbladen nn

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleidingen, psychologie

nn

Herberd Prinsen Zeg nee tegen pesten! — Praktische gids voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders EAN 978 94 014 0429 7 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Onderwijs n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden EAN 978 94 014 2173 7 Opvoeden in de klas EAN 978 90 209 6544 5

9 789401 404297 — 55 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend onderwijzen Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leerkrachten hier vanuit hun vakmanschap invulling aan kunnen geven. Dit vakmanschap wordt gevormd door kennis en ervaring, maar ook door de ‘feeling’ van de leerkracht, die vaak gedurende vele jaren in de praktijk wordt opgebouwd. Dit boek bevat geen kant-en-klare oplossingen voor allerlei gedragsproblemen, maar laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, je vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je zelf uitoefent op de leerlingen en door proactief te handelen, kun je als leerkracht probleemgedrag voorkomen en een goede werksfeer opbouwen. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van de man of vrouw die voor de klas staat. Dit vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, procedures of plannen van bovenaf, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron.

Inhoud Passend onderwijzen nn Invalshoeken nn Protocollen en procedures nn Reactief en proactief gedrag nn Relatie leerkracht–leerling nn Pedagogische tact nn Probleemgedrag nn Stoornissen nn Ouderbetrokkenheid en zorg nn

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten en leerkrachten basis- en speciaal onderwijs nn Met bijdragen van bekende namen uit de onderwijswereld nn

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragpunt, scholing en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.

Opleiding Pedagogiek, pabo, universitaire pabo, master SEN, master passend onderwijs

nn

Peter Mol Passend onderwijzen — Pedagogisch vakmanschap Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2591 9 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 176 pp. Onderwijs n € 22,99

Opvoeden in de klas EAN 978 90 209 6544 5 Groot worden EAN 978 94 014 2827 9 Passend Voortgezet Onderwijs EAN 978 94 014 3301 3

9 789401 425919 — 56 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend voortgezet onderwijs Dit boek laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je je pedagogisch vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je uitoefent op de leerling en door proactief te handelen, kun je een band opbouwen met de leerlingen en een goede werksfeer creëren. Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leraren hier vanuit hun pedagogisch vakmanschap invulling aan geven. Peter Mol laat op humoristische wijze zien dat theorie oké is als het klopt met wat in de praktijk al is uitgevonden. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van degene die voor de klas staat. Dat vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron. Het is een ode aan alle lerende kinderen.

Inhoud De theorie van passend onderwijzen nn Geeft vele voorbeelden uit de praktijk nn Aandacht voor probleemgedrag en stoornissen nn Pedagogische tact en communicatie nn Ouders en school nn Veranderplan nn

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten nn Makkelijk leesbaar nn Bijdragen van deskundigen uit de onderwijswereld nn

Opleiding Lerarenopleiding, master SEN, master passend onderwijs

nn

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragpunt, scholing en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten enthousiast te maken.

Peter Mol  Passend voortgezet onderwijs — Pedagogisch vakmanschap in de klas EAN 978 94 014 3301 3 n Juni 2016  16cm x 22cm n Paperback n 180 pp.  Onderwijs n €24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs EAN 978 94 014 2578 0

9 789401 433013 — 57 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs Dit boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Er worden vragen beantwoord als: hoe richt je een onderzoeksproces zo in dat de stem van kinderen en jongeren echt boven tafel komt? Wat is ethisch verantwoord onderzoek met kinderen en jongeren? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat het oplevert om kinderen en jongeren te betrekken in onderzoek. Dit boek geeft een aanzet tot een discussie tussen onderzoekers over het actief betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek en het daagt ervaren onderzoekers uit om een stap verder te zetten in de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van participatief onderzoek. Deze publicatie is bestemd voor studenten en onderzoekers in de pedagogiek.

Inhoud Kinderen en onderzoek nn Richtlijnen voor verantwoord participatief onderzoek nn Ethische overwegingen nn Methodologische keuzes nn Opbrengsten van onderzoek nn Uitdagingen in de praktijk nn Kwaliteitsdiscussie nn Implementatie nn Grenzen aan participatie nn

Dit boek is een initiatief van het Nederlands/ Vlaams Platform Researching Children.

Pluspunten Unieke interdisciplinaire visie op op participatie van kinderen en jongeren in onderzoek nn Inclusief casussen nn

Christine Dedding is als docent/onderzoeker verbonden aan het Athena Instituut van de VU Amsterdam.

Opleiding nn Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

Kitty Jurrius is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. Xavier Moonen is verbonden aan de Koraalgroep, en als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is onder meer voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Christine Dedding, Kitty Jurrius, Xavier Moonen & Leo Rutjes Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs — Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd

Leo Rutjes is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.

EAN 978 94 014 0651 2 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Pedagogiek n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7

9 789401 406512 — 58 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Essentiële luistervaardigheden voor docenten Hoe kun je aandachtig luisteren terwijl je eigenlijk al te laat bent voor een vergadering? Hoe reageer je op een meisje dat zo boos is dat ze iemand dreigt te slaan? Of op een jongen die zijn studie wil opgeven? Hoe luister je niet alleen naar leerlingen maar ook naar ouders en collega's? Deze toegankelijke gids helpt docenten en docenten in opleiding effectief te leren luisteren naar leerlingen, ouders en collega's die hulp behoeven. Het geeft antwoord op lastige vragen over hoe te luisteren, wat te zeggen, omgaan met vertrouwelijkheid en meer. Ook komen moeilijke onderwerpen als pesten, relatieproblemen, depressie en zelfmutilatie aan bod.

Inhoud Introductie in communicatie nn Praktijksituaties nn Praktijkvoorbeelden nn Moeilijke gesprekken nn Checklist nn

Pluspunten Toegankelijk geschreven nn Direct toepasbare voorbeelden nn

Nick Luxmoore is schooladviseur, trainer, docent, jongerenwerker en psychodramatherapeut. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in het werken met jonge mensen en hun begeleiders en heeft hierover al diverse boeken geschreven.

Opleiding nn Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

Nick Luxmoore Essentiële luistervaardigheden voor docenten — Wat te zeggen wanneer je niet weet wat je moet zeggen EAN 978 94 014 2610 7 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 104 pp. Onderwijs n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7 Laat leraren schitteren EAN 978 94 014 1846 1

9 789401 426107 — 59 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kinderen uit nieuwe gezinnen Minstens 20 procent van de kinderen uit iedere klas groeit als gevolg van scheiding of overlijden niet op bij beide biologische ouders, maar in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze nieuwe gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Kinderen in nieuwe gezinnen krijgen vaak te maken met onder andere loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en rouw. Dit zorgt voor veel onrust en spanning en dit heeft weer invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. Dit boek biedt praktische tips en handvatten, en een overzicht van de interventiemogelijkheden voor kinderen in verschillende leeftijdsfases. Levendige interviews met leerkrachten en begeleiders brengen de materie tot leven.

Inhoud School als betekenisvolle plaats nn Van kerngezin naar eenouder- of stiefgezin nn Communicatie met nieuwe gezinnen nn Schoolbeleid nn Didactische werkvormen nn Gezinsvormen nn Interventies en voorzieningen nn

Pluspunten Compleet en praktisch overzicht nn Recente gegevens uit Nederlands en Vlaams onderzoek nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleidingen, master SEN

Corrie Haverkort is filosoof, voorzitter van de Stichting Stiefgezinnen Nederland en hoofdredacteur van het kwartaalblad Nieuw Gezin. Zij was lang leerkracht in het middelbaar onderwijs.

nn

Ed Spruijt is scheidingsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. In 2010 schreef hij samen met Helga Kormos Handboek scheiden en de kinderen.

Corrie Haverkort & Ed Spruijt Kinderen uit nieuwe gezinnen — Handboek voor school en begeleiding EAN 978 94 014 0185 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 308 pp. Onderwijs n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Luister naar mij EAN 978 94 014 1821 8 Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 90 209 5495 1

9 789401 401852 — 60 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gelukkig voor de klas Als docent krijg je te maken met (te) grote klassen, ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de docent niet vanzelfsprekend is. De hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. Dit boek is een inspirerende handreiking voor docenten en docenten in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren en hun geluk willen vergroten. Want gelukkige docenten hebben leerlingen die beter meewerken en presteren. Aan de hand van oefeningen uit de positieve psychologie, wetenschappelijke inzichten en interviews met deskundigen bieden de auteurs inspiratie en pedagogische adviezen voor een gezonde en gelukkige loopbaan in het onderwijs.

Inhoud Visie op onderwijs nn Mentale conditie van docenten nn Werkplezier nn Relatie met leerlingen nn Test je sterke kanten nn

Pluspunten Toegankelijk geschreven nn Inspirerende adviezen nn

Jacqueline Boerefijn heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Voor haar project ‘Lessen in geluk’ kreeg ze de H.J. Jacobsprijs voor onderwijsvernieuwing. In 2010 studeerde ze af als Master of Applied Positive Psychology aan de University of East London.

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding

nn

Ad Bergsma is psycholoog en wetenschapsjournalist. Hij promoveerde in 2011 aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met zijn proefschrift ‘Onvolmaakt geluk’.

Jacqueline Boerefijn & Ad Bergsma Gelukkig voor de klas — Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties EAN 978 94 014 2112 6 n Verschenen 17cm x 23cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Opvoeden tot geluk EAN 978 94 014 0228 6

9 789401 421126 — 61 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een eerlijke kans Wie aan leerkrachten vraagt hoe ze kijken naar kinderen in kansarmoede, krijgt vooral structurele kenmerken als antwoord: voedseltekort, weinig geld, bedreigde gezondheid, ... Wie luistert naar hoe de kansarme zijn basisschool heeft ervaren, krijgt een ander verhaal: verstoorde identiteitsontwikkeling, stress, cognitieve disfuncties, ... Hoewel er over de thematiek veel wordt gepubliceerd, is het opmerkelijk dat er zelden wordt vertrokken vanuit het kind in kansarmoede. Een eerlijke kans komt aan die lacune tegemoet en neemt precies de ontwikkeling van het kansarme kind als uitgangspunt. Getuigenissen en bevragingen van zowel leerkrachten als personen in kansarmoede vertellen over de kloof tussen beide belevingswerelden en hoe die te overbruggen. Dit boek is dan ook geschikt voor iedereen die actief is in het onderwijs of die daarin een functie ambieert.

Inhoud Getuigenissen van het kansarme kind nn Stress nn Persoonlijke identiteitsontwikkeling nn Cognitieve disfuncties nn De bejegeningsmethode nn

Pluspunten Bevat praktijkoplossingen om het ontwikkelingsbedreigde kind zo goed mogelijk te ondersteunen nn Gefundeerd op theorieën uit de pedagogie nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogie, sociaal-agogisch werk, CLB's

nn

Albert Janssens was onderwijzer en lector aan de UC Leuven-Limburg en richtte in 1992 met CeSMOO zijn eigen vormingscentrum op. Daniël Trimbos is opgeleid ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Via vorming en voordrachten informeert hij vormingswerkers, leerkrachten en beleidsmensen over kansarmoede.

Albert Janssens & Daniël Trimbos Een eerlijke kans — Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1714 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 160 pp. Onderwijs algemeen, welzijnswerk n € 24,99

Groeien doe je samen EAN 978 90 209 3150 1 Kleur in mijn klas EAN 978 94 014 2134 8 Emanciperen kun je leren EAN 978 94 014 1050 2

9 789401 417143 — 62 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kleur in mijn klas Onze scholen worden bevolkt door kinderen met een enorme variatie aan achtergronden. Voor iedere onderwijsinstelling is het dan ook een uitdaging om dat samenleven op een positieve manier vorm te geven. In Kleur in mijn klas werpen de auteurs op basis van de verhalen van leerlingen een nieuw licht op levensbeschouwing in het onderwijs. Samenleven op school is pas mogelijk als een school zichzelf profileert als een kleurrijke leergemeenschap. Dit boek brengt dit beeld niet alleen tot leven, het reikt ook oplossingen aan die scholen, leraren en leraren in opleiding zullen inspireren om van het onderwijs een verrijkende omgeving te maken.

Inhoud Participeren in levensbeschouwelijke activiteiten nn Levensbeschouwelijke identiteit op school nn Levensbeschouwelijke schoolcultuur nn Interacties lezen en interpreteren nn

Pluspunten Actuele thematiek over het omgaan met verschillende culturen binnen een groep nn Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten nn Geeft inzicht in de ervaringen en visie van kinderen nn

Goedroen Juchtmans werkt als senior onderzoeker in de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA - KU Leuven en is onderzoekscoördinator bij het IKKS.

Opleiding nn Pedagogische wetenschappen, lerarenopleidingen, pabo, sociaal-agogisch werk, CLB's

Ides Nicaise werkt als hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA – KU Leuven en is hoofddocent onderwijs en samenleving bij de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Goedroen Juchtmans & Ides Nicaise Kleur in mijn klas — Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2134 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Onderwijskunde n € 19,99

De lichtheid van het opvoeden EAN 978 90 209 7184 2 Leren uit de toekomst EAN 978 94 014 0317 7 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789401 421348 — 63 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Laat leraren schitteren Het secundair onderwijs bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Maar niet alleen dat: het moet jonge mensen laten openbloeien en zo open, brede en sterke persoonlijkheden ontwikkelen. Over de manier waarop dat moet gebeuren, lopen de meningen echter uiteen. Laat leraren schitteren wil een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de hervorming van het secundair onderwijs. De auteurs onderzochten de huidige stand van zaken in de lerarenopleiding en laten hun licht schijnen over mogelijke veranderingen. Het resultaat van dit onderzoek toont vijf veranderende verantwoordelijkheden voor leraren aan. Zo is de leraar van de toekomst meer dan alleen kennisoverdrager, en treedt hij ook op als competentieontwikkelaar, diversiteitsbegeleider, maatschappelijk geëngageerd vakdeskundige en leer- en keuzebegeleider.

Inhoud Hervormen en innoveren in het secundair onderwijs, en de implicaties daarvan nn De leraar als maatschappelijk geëngageerde vakdeskundige, leer- en keuzebegeleider, competentieontwikkelaar en diversiteitsbegeleider nn De lerarenopleiding als professionele leergemeenschap nn

Pluspunten nn Dit boek bundelt bevindingen uit literatuur, interviews met experts en gesprekken met lerarenopleiders en schoolleiders nn Introducties in het thema, praktijkverhalen, actieve werkvormen en methodieken dienen als leidraad nn Extra materiaal is te vinden op www.laatlerarenschitteren.be

Ruth Wouters is als onderwijskundige verbonden aan de bacheloropleiding secundair onderwijs van de UC Leuven-Limburg. Rudi Haven is school- en vakbegeleider en is daarnaast verbonden aan de DSKO. Annemie Winters is onderzoeker onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven.

Opleiding nn Lerarenopleiding, pedagogie, CLB's

Bieke De Fraine is docent aan de onderzoekseenheid Onderwijskunde aan de KU Leuven. Bregt Henkens is verbonden aan de lerarenopleiding van de KU Leuven.

Ruth Wouters, Rudi Haven, Annemie Winters, Bieke De Fraine & Bregt Henkens Laat leraren schitteren — Inspiratiegids voor leraren en lerarenopleidingen van morgen Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1846 1 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Onderwijskunde n € 24,99

Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7 De lichtheid van het opvoeden EAN 978 90 209 7184 2 Leren uit de toekomst EAN 978 94 014 0317 7

9 789401 418461 — 64 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren uit de toekomst De samenleving en het onderwijs veranderen razendsnel. Om leraren voor te bereiden op die veranderingen is een veelzijdig beeld van de toekomst van het onderwijs en de lerarenopleiding cruciaal. Even belangrijk is het om veranderingsbekwaamheid bij (toekomstige) leraren te realiseren en te doen toenemen. Leren uit de toekomst is het resultaat van het onderzoeksproject ‘Lerarenopleiding in 2030’. Via het ontwerpen van toekomstscenario's biedt het boek een antwoord op de uitdagingen en valkuilen van het leraarschap van de toekomst. Het boek is een handleiding om stap voor stap de methodiek van het scenarioleren te ontdekken. Geen kant-en-klaar receptenboek, wel een handig hulpmiddel om de toekomst te verkennen en om vooruit te durven kijken.

Inhoud Toekomstscenario's nn Pre-sencing nn Collectieve leerprocessen nn Vier fasen: motivatiefase, analysefase, ontwerpfase en evaluatiefase nn

Pluspunten Concrete voorstellen voor de toekomst van het onderwijs nn Met een toolbox vol concrete aanbevelingen, werkfiches, voorbeelden en getuigenissen nn

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleidingen

Stijn Dhert is sinds 2003 decaan van Campus Groep T. Karlien Hermans is als lector verbonden aan de UC Leuven-Limburg. Ze coacht studenten in hun praktijk en reflectief leren.

nn

Bert Smits is sociaalpedagoog en begeleidt als zaakvoerder van de participatie-expert Levuur veranderprocessen. Daarnaast richtte hij met Stijn en vele anderen ‘Het mysterie van Onderwijs’ op, een platform dat innovatie en ondernemerschap in het onderwijs wil stimuleren. Ruth Wouters is als onderwijskundige verbonden aan de bacheloropleiding secundair onderwijs van de UC Leuven-Limburg.

Stijn Dhert, Karlien Hermans, Bert Smits & Ruth Wouters Leren uit de toekomst — Aan de slag met scenario's in het onderwijs Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0317 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Pedagogiek n € 24,99

Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 Laat leraren schitteren EAN 978 94 014 1846 1 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789401 403177 — 65 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De leerkracht van de werkplek Een goede stageplaats is voor studenten een waardevolle toevoeging aan hun opleiding. Daar leren zij immers wat het beroep van hen vraagt. Niet elke werkplaats sluit echter naadloos aan bij de behoeften van de student en de opleiding. De leerkracht van de werkplek biedt een methode waarin de theorie van een opleiding direct verbonden wordt met de praktijkervaring van de student. Het leidt tot de professionele ontwikkeling van zowel de student als van de opleiding en de werkplek. Dit boek is geschikt voor leraren, stagebegeleiders, studenten en iedereen die het meeste wil halen uit een leerwerkplaats.

Inhoud Opleidingsdidactiek nn Werkveld: nieuwe verwachtingen ten aanzien van leraren nn Condities voor de kwaliteit van het leren op de werkplek nn Lerende professionals in een lerende school nn

Pluspunten Het boek bevat handige tools, voorbeelden, cases, opdrachten, methodes, checklists en filmpjes om werkplekleren te begeleiden.

nn

Opleiding Lerarenopleiding, stagebegeleiders, CLB's, HBO5

nn

Delphine Wante is coördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering voor de Hogeschool VIVES.

Delphine Wante De leerkracht van de werkplek — Een win-win voor studenten en professionals Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0565 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7 Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7 Leren uit de toekomst EAN 978 94 014 0317 7

9 789401 405652 — 66 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Edushock Het onderwijs in Nederland en Vlaanderen geniet een goede reputatie, maar de vraag is of dat volstaat in turbulente tijden. Een aantal trends veranderen onze maatschappij immers drastisch en vormen een uitdaging voor ons leervermogen. Edushock is de gids die de kenmerken van die maatschappelijke trends blootlegt en die ons vertelt hoe we greep krijgen op die veranderingen. Het boek roept op tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs. Het is compleet met concrete tips voor leraren, leerlingen en beleidsmakers.

Inhoud De rol van de leraar nn Maak van scholen inspirerende ruimtes voor educatie nn Open en verbonden onderwijs nn Gepersonaliseerd leren nn

Pluspunten Direct toepasbare tips nn Opgebouwd rond twintig wereldveranderende trends nn Extra materiaal is te vinden op www.edushock.be nn

Opleiding Pedagogie, psychologie, lerarenopleiding pabo, management, en alle opleidingen die werken rond visieontwikkeling, innovatie, toekomstdenken, en creativiteit in het onderwijs

nn

Dirk De Boe is oprichter van Creashock en helpt organisaties en hun mensen creatief te denken, dit via pedagogische en visievormende studiedagen of trajecten. Bernard Lernout bouwde na een carrière als ingenieur ‘het leerhof’ op, een centrum voor levenslang leren. Pieter Sprangers is zaakvoerder van en consultant bij Domo de refontiro, managing partner van Innokinetics, en werkzaam als docent aan de Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Hij is gepassioneerd door mensen, leren en innovatie.

Dirk De Boe, Bernard Lernout & Pieter Sprangers Edushock — Breinoptimizer voor leren in de toekomst EAN 978 90 774 3250 1 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 252 pp. Onderwijs algemeen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Creashock EAN 978 94 014 0332 0 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789077 432501 — 67 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Het kind van onze dromen Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Dit lijken we echter vooral te doen om onszelf als volwassene een spiegel voor te houden. Hoe verhouden wij ons tot de verschillende beelden van kinderen die er bestaan? En ook: wat zegt dat over onszelf? Het kind van onze dromen bestaat niet uit uitgesponnen, langdradige essays. Via korte ‘spiegels’ en opvallend beeldmateriaal schetst Bruno Vanobbergen een beeld van de diversiteit in de manieren waarop onze samenleving naar kinderen kijkt. Dit boek is de ideale gids voor iedereen die in functie van zijn beroep of opleiding met kinderen omgaat: van arts en onderwijzer, tot jurist en pedagoog.

Inhoud Pedagogisering: kinderen beschermen nn Medicalisering: kinderen ontwikkelen nn Commercialisering: kinderen gelukkig maken nn Kinderrechten nn

Pluspunten Bespreekt de opvallende evolutie van de rol van het kind in de twintigste eeuw nn Toegankelijk aangebrachte pedagogische inzichten nn

Bruno Vanobbergen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is Vlaams kinderrechtencommissaris en is als gast­ docent verbonden aan de Universiteit Gent.

Opleiding Lerarenopleiding, logopedie, pedagogische wetenschappen, pabo, master SEN, CLB's

nn

Bruno Vanobbergen Het kind van onze dromen Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1847 8 n Verschenen n 2de druk 14cm x 22cm n Paperback n 240 pp. Pedagogiek n € 19,99

Normale kinderen EAN 978 94 014 0566 9 De lichtheid van het opvoeden EAN 978 90 209 7184 2 Kleur in mijn klas EAN 978 94 014 2134 8

9 789401 418478 — 68 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mediawijs online Het klikt tussen jongeren en sociale media. Om contact te houden met vrienden, maar ook voor informatie en ontspanning hebben sociale media een belangrijke plaats in hun leven verworven. Mediawijs online gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak. Tegelijk schenkt het veel aandacht aan de risico's die deze moderne communicatievormen inhouden en hoe leraren ermee moeten omgaan. Dit boek informeert jongeren over hun digitale voetafdruk en leert hen hoe ze hun onlinereputatie en privacy beschermen. Het is de ideale gids voor leraren die jongeren willen bijstaan met toepasbaar advies.

Inhoud Cyberpesten, sexting en grooming nn Cyberliefde – verliefdheid en sociaalnetwerksites nn Het delen van je locatie op sociaalnetwerksites nn Reclame op sociaalnetwerksites nn Het belang van een goede onlinereputatie nn

Pluspunten Opgesteld in samenwerking met leerkrachten en praktijkdeskundigen nn Praktijkgerichte tips voor leerlingen en leerkrachten nn Eerste Nederlandstalige uitgave die een grondig overzicht biedt van alle kennis over jongeren en sociale media nn

Opleiding Communicatie, journalistiek, lerarenopleiding, pedagogie

nn

Michel Walrave doceert communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS. In zijn onderzoek focust hij op het ICT-gebruik van jongeren en gerelateerde privacy- en andere risico's. Joris Van Ouytsel voert bij MIOS een doctoraatsonderzoek uit naar online self-disclosure van persoonlijke informatie op sociaalnetwerksites door adolescenten.

Michel Walrave & Joris Van Ouytsel Mediawijs online — Jongeren en sociale media EAN 978 94 014 1701 3 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Media en computercommunicatie n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Zeg nee tegen pesten! EAN 978 94 014 0429 7

9 789401 417013 — 69 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praktijkboek innoverend hoger onderwijs De voorbije jaren heeft het hoger onderwijs verscheidene veranderingen doorgemaakt: de vorming van associaties tussen instellingen, de inkanteling van opleidingen naar de universiteit en de manier waarop naar het onderwijs wordt gekeken. Dat betekent ook dat de taken en doelstellingen van het onderwijzend personeel anders benaderd worden. Dit boek biedt docenten hoger onderwijs of docenten in opleiding een stevige basis om die innovaties door te voeren in hun onderwijspraktijk. Het sluit aan bij de recentste beleidsbepalingen en gaat achtereenvolgens in op onderwijsontwikkeling en toetsing, onderwijs­uitvoering en -evaluatie, en participatie in de onderwijsorganisatie. Praktijkboek innoverend hoger onderwijs is zowel geschikt voor het vormgeven of aanpassen van een concreet opleidingsonderdeel, als voor het leveren van een innoverende bijdrage op het niveau van een opleiding als geheel.

Inhoud Onderwijsprofessionalisering nn Competentiegericht onderwijzen nn Competentiegericht toetsen nn Competentie in de praktijk: van congruentietabel tot peer assessment van opdrachten nn Onderwijsuitvoering en evaluatie van onderwijs nn Participatie in het onderwijs nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Gebaseerd op het recentste onderzoek

Peter Van Petegem (red.) is gewoon hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij is er ook voorzitter van het ECHO, het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs, waar alle co-editors werkzaam zijn.

Opleiding Lerarenopleiding, hoger onderwijs

Jelle Geyskens is master in de onderwijspsychologie.

nn

nn

Ann Stes is doctor in de onderwijskunde. Sara Van Waes is master in de opleidingsen onderwijswetenschappen en in de taalen letterkunde. Christel Verdurmen is master in de onderwijskunde.

Peter Van Petegem et al. Praktijkboek innoverend hoger onderwijs EAN 978 94 014 1825 6 n Verschenen 18cm x 24cm n Paperback n 220 pp. Onderwijskunde n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7 Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7

9 789401 418256 — 70 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekscompetent in de klas Deze twee gidsen willen het abstracte concept 'onderzoekscompetentie' vertalen naar praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en leraren in opleiding in de wetenschappen, moderne en klassieke talen. Door aandacht te besteden aan onderzoekscompetentie worden lesgevers (in spe) zich opnieuw bewust van het grote belang van onderzoekende en probleemoplossende vaardigheden. Maar bovenal houdt het begrip hen een spiegel voor: wat willen leerkrachten juist bereiken met hun leerlingen, wat is haalbaar en wat niet? Onderzoekscompetent in de klas gaat een belangrijke uitdaging aan. Als de leerlingen de smaak te pakken krijgen, staat voor sommigen de deur open naar een rijk gevulde (studie)carrière. Binnen de kennismaatschappij is de vraag naar onderzoekscompetente mensen immers groter dan ooit.

Inhoud Algemene uitgangspunten nn Vaardigheden, evaluatie en reflectie nn Uitgewerkte voorbeelden nn Bijlages en referentielijst nn

Pluspunten Combinatie van 'leren onderzoeken' en 'onderzoekend leren' nn Waaier aan werkvormen en opdrachten nn Aandacht voor voorkennis nn Lessuggesties die persoonlijk ingevuld kunnen worden nn

Opleiding Lerarenopleiding

nn

Katrien Strubbe, Binke D'Haese, John De Poorter, Hans Vanhoe Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de vakken biologie, chemie en fysica in het secundair onderwijs EAN 978 90 382 1917 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 98 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

Katrien Strubbe en Hans Vanhoe zijn verbonden aan het Department of Inorganic and Physical Chemistry van de Universiteit Gent. Binke D'Haese is verbonden aan de vakgroep Biochemie en Microbiologie van de Universiteit Gent.

9 789038 219172

André Mottart & Hilde Lauwers Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de moderne en klassieke talen in het secundair onderwijs

John De Poorter behaalde een doctoraat in de toegepaste wetenschappen rond niet-invasieve thermometrie met behulp van magnetische resonantie beeldvorming (MRI).

EAN 978 90 382 2458 9 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap EAN 978 90 382 1606 5

9 789038 224589 — 71 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


ECONOMIE, MANAGEMENT & MARKETING


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfseconomie Dankzij talrijke voorbeelden en een praktijkgerichte aanpak stelt dit handboek de lezer in staat om de financiële situatie van een onderneming te beoordelen. Een eerste element in deze beoordeling is de kosten- en opbrengstberekening. De auteur laat zien hoe de basisbegrippen van deze berekening de beleidsbeslissingen ondersteunen en gaat in op de bepaling van de kostensoorten, het onderscheid tussen constante en variabele kosten, de problematiek van de verdeling van de indirecte kosten, de kostenbeheersing, het verkoop- en productieplan en een aantal investeringsvraagstukken. Een tweede belangrijke factor is het financieringsprobleem. Dankzij de handleiding voor een financiële analyse van de onderneming kan de gebruiker de financiële situatie van het bedrijf begrijpen en beoordelen. De meeste onderwerpen worden verduidelijkt door middel van getallenvoorbeelden (breakeven-afzet, direct costing, verschillenanalyse, ratio-analyse). Daarnaast krijgt de lezer enkele goed uitgewerkte voorbeelden en probleemstellingen om de theorie in de praktijk te oefenen. Bedrijfseconomie is in eerste instantie te gebruiken als handboek in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor iedereen die zich voor bedrijfseconomie interesseert.

Inhoud Kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beslissingen nn Financiering nn

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool Gent.

Pluspunten Veel illustratiemateriaal en praktijkgerichte oefeningen

nn

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, sociaal werk, toegepaste informatica

nn

Ivan De Cnuydt Bedrijfseconomie 9de editie — Een inleiding EAN 978 90 382 2592 0 n Verschenen n 9de editie 17cm x 24cm n Paperback n 229 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7

9 789038 225920 — 74 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie vandaag 2016 Economie vandaag bestaat 25 jaar en dit wordt gevierd met een geactualiseerde editie met nieuwe digitale toepassingen. Het boek slaat een brug tussen economische theorie en actualiteit. Op die manier is het een aantrekkelijk instrument om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan thema’s zoals armoede, vergrijzing, milieu, ontwikkeling, schuldgraad, enzovoort. Mede dankzij de medewerking van economische en financiële instanties zijn de meest recente cijfers opgenomen en tot net voor de publicatie aangepast. Het boek is gestructureerd rond tien belangrijke kernthema's. Ieder onderdeel staat op zich, maar kan door middel van een handig register gemakkelijk met de andere modules in verband worden gebracht. Door die gestructureerde aanpak leent het handboek zich uitstekend tot zelfstudie. De student kan online de theorie oefenen aan de hand van dynamische grafieken. Door de oefeningen en online toetsen kan de student steeds zijn eigen vooruitgang in kaart brengen. Economie vandaag biedt de meest complete en uitgebalanceerde inleiding tot het opleidingsonderdeel economie in het hoger onderwijs.

Inhoud Consumenten, producenten en prijsvorming nn Macro-economische grootheden nn Nationaal inkomen en werkgelegenheid nn Geld, monetair beleid en inflatie nn Internationaal betalings- en handelsverkeer nn Conjunctuur, groei en milieu

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool Gent.

nn

Pluspunten nn Nieuwe editie met uniek en recent cijfermateriaal nn Zelftoetsmodule voor studenten op www.webstudenten.be nn Docentenpakket met ondersteunend materiaal nn Elektronische verrijking voor docent en student

Sonia De Velder is licentiaat in de bedrijfseconomische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Opleiding Bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, toegepaste informatica, marketing, office management, rechtspraktijk, sociaal werk, journalistiek, toerisme

nn

Ivan De Cnuydt & Sonia De Velder Economie vandaag 2016 EAN 978 90 382 2599 9 n September 2016  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 417 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Economie ontrafeld EAN 978 90 382 1464 1

9 789038 225999 — 75 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie als menswetenschap Dit boek werd specifiek geschreven voor studenten uit professio­ nele bacheloropleidingen die in beperkte mate met economie in aanraking komen. Dit boek biedt daarom geen volledige verkenning van de wetenschap van de economie, maar een algemene basis voor iedereen die graag iets meer wil weten over economie, hoe economie werkt en welke impact economische problemen kunnen hebben op ons dagdagelijks leven. Economie als menswetenschap bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de grote lijnen van de macro-economie uitgelegd en maak je kennis met zaken zoals een economische kringloop, belastingen, inkomens en nationale rekeningen. Deel twee, microeconomie, draait om de keuzes van individuele consumenten en producenten en hoe zij, door het samenspel van vraag en aanbod, de prijs van onze producten en diensten bepalen. In het derde deel komen kort een aantal aspecten van het fenomeen geld aan bod. In elk deel vind je voorbeelden, achtergrondinformatie, interessante links, vragen en oefeningen terug. Bovendien wordt elk deel met een specifieke casus afgesloten, die je inzicht geeft in een concreet maatschappelijk-economisch probleem. Dit boek is een toegankelijke inleiding tot enkele basisbeginselen van de economie dat rechtstreeks aansluit bij de actualiteit.

Inhoud Belastingen, inkomens en nationale rekeningen nn Het gedrag van de consument en producent nn Geldschepping, krediet, inflatie en index nn Cases: pensioenen, de huizenmarkt en Europese schuldencrisis nn

Christophe Timbremont is docent aan de Arteveldehogeschool te Gent. Naast economie doceert hij er politicologie, arbeids- en rechtssociologie.

Pluspunten Specifieke voorbeelden en actuele casestudy's nn Boordevol oefeningen en weblinks nn

Opleiding Sociaal werk, toegepaste psychologie

nn

Christophe Timbremont Economie als menswetenschap EAN 978 90 382 2632 3 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 223 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Economie vandaag 2016 EAN 978 90 382 1160 2

9 789038 226323 — 76 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek economie Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking. Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aan­komende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud Het werkterrein van de leraar economie nn Didactische werkvormen nn Het gebruik van onderwijsmedia nn Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming nn Didactiek van het boekhoudonderwijs nn Evaluatie in het economieonderwijs nn

Pluspunten Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie nn Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal nn

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven.

Opleiding nn Lerarenopleiding economie

Wouter Schelfhout is docent aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen, waar hij de academische lerarenopleiding economie coördineert.

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout Vakdidactiek economie EAN 978 94 014 2806 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 338 pp. Didactiek, algemene economie n € 39,99 

Interesse? Kijk ook eens naar: Beginselen van de bedrijfskunde EAN 978 90 209 5802 7 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789401 428064 — 77 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing Economie is de wetenschap die keuzegedrag analyseert. Een goed begrip van de onderliggende concepten en de manier waarop deze onderling verweven zijn, is dan ook onontbeerlijk voor iedereen die keuzes wil analyseren, zowel in een bedrijfscontext als in een beleidsmatig kader. Dit oefeningenboek economie laat toe om die concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te ontdekken. Het boek is ingedeeld volgens een aantal centrale bouwstenen zoals technologie, schaarste, voorkeuren en strategie, vanwaaruit de oefeningen vertrekken. Het boek beslaat een ruim toepassingsgebied: het vertrekt van de marktwerking in de ruime zin, en daalt vervolgens af naar specifieke markten, zoals de arbeidsmarkt, de geldmarkt, financiële markten en de wisselmarkt. Hieruit vloeit de bespreking van een aantal vraagstukken omtrent economische groei en macro-economisch beleid voort. Tot slot wordt het analysekader uitgebreid naar een internationale context, waarin zowel marktprocessen als beleidsmatige aspecten aan bod komen. Economie ontrafeld richt zich in de eerste plaats op studenten in het hoger economisch onderwijs. Dankzij de talrijke oefeningen, zowel vanuit micro- als macro-economisch perspectief, vormt het een praktische studietool.

Inhoud Bouwstenen nn De marktwerking nn Overheidsoptreden nn Specifieke markten nn Economische groei en macro-economisch beleid nn

Pluspunten Een heldere weergave van de nodige bouwstenen in elk hoofdstuk nn Volledig uitgewerkte oefeningen per topic nn Per domein aanvullende en samenvattende oefeningen met oplossing nn Geschikt voor zelfstudie nn

Opleiding Economie, handelswetenschappen

nn

Trudo Dejonghe studeerde economische wetenschappen en geografie aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2001 zijn doctoraat aan dezelfde instelling. Momenteel is hij docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Wim Van Opstal studeerde handelswetenschappen (Lessius Hogeschool) en economische wetenschappen (KU Leuven) en was na zijn studies als assistent verbonden aan de Lessius Hogeschool. Momenteel doceert hij economie, sociaal beleid en sociaal ondernemen aan de UC Leuven-Limburg en is hij actief als adviseur voor sociale ondernemingen en socialprofitorganisaties.

Trudo Dejonghe & Wim Van Opstal Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing EAN 978 90 382 2614 9 n Augustus 2016  20cm x 26cm n Paperback n  ca. 230 pp.  Algemene economie n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Economie vandaag EAN 978 90 382 2599 9 

9 789038 226149 — 78 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Binnenlandse handel In deze uitgave worden de essentiële theoretische principes van de binnenlandse handel aangebracht en uitgewerkt aan de hand van een concreet spilbedrijf. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan het presenteren en invullen van de vele documenten die in de praktijk van de binnenlandse handel worden gebruikt. Alle problemen van het spilbedrijf worden als voorbeeld in het handboek zelf opgelost. Binnenlandse handel, samengesteld door auteurs met een rijke onderwijs- en praktijkervaring, is een leidraad voor Belgische KMO's.

Inhoud Van prijsaanvraag tot creditnota nn Inkomende en uitgaande facturen en creditnota's nn De belasting over de toegevoegde waarde nn De rechtstreekse en onrechtstreekse betaling nn Financiering met een vreemd vermogen nn

Pluspunten Essentiële theoretische principes met reële praktijkvoorbeelden nn Docentenhandleiding met sleutels nn

Opleiding Handelswetenschappen, economie

nn

Rob Frederix is Master in Business Administration, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, gegradueerde boekhouden-informatica en boekhoudkundig expert. Hij is als lector deeltijds verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Zijn onderwijsopdrachten en publicaties situeren zich vooral in het domein van het toegepast bedrijfsbeleid. Als bedrijfsconsulent bezit hij tevens een zeer ruime ervaring in het begeleiden van zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Dave Hendriks is directeur Financiën en Facilitair beheer aan de hogeschool PXL in Limburg.

Rob Frederix & David Hendriks Binnenlandse handel EAN 978 90 382 1143 5 n Verschenen 21cm x 29,6cm n Paperback n 121 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Beginselen van de bedrijfskunde EAN 978 90 209 5802 7

9 789038 211435 — 79 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Boekhouden Op het einde van deze verkenningstocht doorheen de praktijk en principes van het dubbel boekhouden, zullen termen zoals een balans of resultatenrekening voor de lezer geen geheimtaal meer zijn. Je begrijpt wat er op een boekhoudafdeling gebeurt en welke verbindingen er zijn met andere bedrijfsafdelingen. Dergelijke competenties zullen zeker hun nut bewijzen op de arbeidsmarkt. Het boek vangt aan met een kennismaking met de instrumenten en principes van het dubbel boekhouden, behandelt daarna courante registraties in een handelsonderneming, en enkele boekingen verbonden aan de vaste activa en aan leningen op lange termijn, om uit te monden bij de verrichtingen bij het einde van een boekjaar. Veel zorg werd besteed aan een transparante en stapsgewijze opbouw, begrijpelijke taal en voldoende ondersteunende voorbeelden en oefeningen. Per hoofdstuk worden leerdoelen geformuleerd. Een online leerplatform biedt studenten extra oefeningen met oplossingen. Docenten kunnen gebruik maken van allerlei extra didactisch materiaal: oplossingen, extra oefeningen, afbeeldingen uit het boek, een presentatie en bijkomende leerinhouden (topics).

Inhoud Basisbegrippen en boekhoudinstrumentarium nn Aan- en verkopen van handelsgoederen, btw, personeelskosten nn Handelsverrichtingen met het buitenland nn Dubieuze vorderingen nn Vaste activa nn Leningen op meer dan een jaar nn Einde boekjaar: correctieboekingen, resultatenverwerking, jaarrekening

Crescentia Bonne is afgestudeerd als licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en tot op heden docente aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie en faculteit Natuur en Techniek.

Pluspunten Online leerplatform voor studenten nn Breed aanbod aan extra didactisch materiaal voor docenten nn De leerinhoud is beheersbaar en gefocust nn Veel oefeningen

Karel Saenen was als docent en opleidingshoofd verbonden aan de opleiding toegepaste informatica van de KH Leuven (nu UCLL). Ook in bedrijfsomgevingen is hij actief geweest.

Opleiding Office management, toegepaste informatica, rechtspraktijk, vastgoed, lerarenopleiding, marketing, toerisme

Hilde Liagre is docent aan de faculteit Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool Gent.

nn

nn

nn

Crescentia Bonne, Hilde Liagre & Karel Saenen Boekhouden — Een kennismaking EAN 978 90 382 2346 9 n Verschenen  21cm x 29,5cm n Paperback n 278 p.  Economie en bedrijf algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Financieel management EAN 978 94 014 1100 4

9 789038 223469 — 80 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vastgoedonderzoek In de vastgoedsector komen vaardigheden uit verscheidene domeinen samen. Kennis van de bouw- en architectuurwereld wordt daarin gecombineerd met praktische managementvaardigheden. Vastgoedonderzoek geeft een breed en compleet overzicht van deze veelzijdige sector. Naast een algemene inleiding tot het werkveld behandelt het boek de drie cruciale domeinen binnen het de vastgoedsector: bouwwetenschappen, rechtsleer en beroepspraktijk. Een uitgewerkte casestudy dient daarbij als praktische gids. Het boek bevat bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals en is bedoeld als studieboek voor studenten vastgoed of als naslagwerk voor de vastgoedmakelaar.

Inhoud Bouwwetenschap nn Rechtsleer nn Beroepspraktijk nn Contractenrecht nn Commerciële training nn

Pluspunten Met onderzoeksvoorbeelden en oefeningen voor diverse (bedrijfs)economische domeinen

nn

Koen Van Damme is docent vastgoed en landmeetkunde aan de Hogeschool Gent.

Opleiding Vastgoed, makelaardij

nn

Koen Van Damme Vastgoedonderzoek — Start hier

Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2648 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen, bedrijfseconomie n € 39,99

Praktijkboek Bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline EAN 978 94 014 0089 3 Marketing EAN 978 90 820 3372 4 Business start-ups EAN 978 94 014 0091 6

9 789401 426480 — 81 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Human Resource Management HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatie­beoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management. Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud Functiestudie en competentiemanagement nn Rekrutering en employer branding nn Selectie en assessment nn Beloning nn Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement nn Loopbaanmanagement nn

Pluspunten Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video's nn Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten nn Back-to-basicsbenadering van HRM nn

Opleiding Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie, opleiding HRM

nn

Filip Lievens is doctor in de Psycholo­ gische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatie­psychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.

Filip Lievens Human Resource Management EAN 978 94 014 2640 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Personeel en organisatie n € 49,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management EAN 978 94 014 1035 9 Total respect management EAN 978 94 014 0955 1

9 789401 426404 — 82 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Personeel in goede handen Goed personeelsbeleid, Human Resource Management (HRM), is in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Vanuit organisatieperspectief is er nood aan breed inzetbaar en adequaat opgeleid personeel dat probleemloos inspeelt op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast doelt het medewerkersperspectief, behalve bestaanszekerheid en materiële welstand, vooral op zingeving en ontplooiing in de werkomgeving. Het doel van succesvol HRM is dan ook om beide perspectieven zo op elkaar af te stemmen dat zowel de individuele medewerkers als de organisatie meerwaarde ervaren. Personeel in goede handen geeft een overzicht van verschillende basismodellen en -begrippen van HRM, telkens vergezeld van talrijke voorbeelden en oefeningen. Dit basishandboek richt zich op studenten in een professionele bacheloropleiding en toekomstige HR-medewerkers en wil hen ­voorzien van een visie op en een eerste kennismaking met de verschillende domeinen van HRM.

Inhoud Definitie en basisbegrippen HMR nn Basismodellen HMR nn Rekrutering, selectie, introductie en onthaal nn Beoordelen, evalueren en belonen nn Ontwikkeling en uitstroom nn

Pascal Roskam is maatschappelijk assistent en socioloog. Hij is als lector/onderzoeker verbonden aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent.

Pluspunten Oefeningen en casestudy's bij elk hoofdstuk nn Overzichtbare tabellen en rijk illustratiemateriaal nn

Opleiding Sociaal werk, facilitair management, bedrijfsorganisatie

nn

Paskal Roskam Personeel in goede handen — Basishandboek human resource management EAN 978 90 382 2492 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 277 pp.  Personeel en organisatie n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Human Resource Management EAN 978 94 014 2640 4

9 789038 224923 — 83 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Human resource management and performance Human Resource Management can be considered as one of the fastest evolving managerial functions within an organization. The contemporary HRM manager fulfills a versatile management function with room for multiple ‘specialisms’. This book starts from the idea that Human Resource Management is a complex and multidimensional reality and builds models and metaphors in order to understand and reduce the complexity of the function. The book focusses on the four dimensions of Human Resource Management: the instrumental, the human, the strategic and organizational dimension.

Inhoud De vier dimensies van Human Resource Management nn De instrumentele dimensie nn De menselijke dimensie nn De strategische dimensie nn De organisatorische dimensie nn

Pluspunten Verhelderende modellen en metaforen nn Diepgaande bespreking van alle dimensies van HRM nn

Opleiding Sociaal werk, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie, bedrijfskunde, personeelsmanagement, retail management, bedrijfspsychologie, management en beleid, gezondheidszorg, handelswetenschappen, HRM, bedrijfsen hotelmanagement, personeelsbeleid en wetgeving, personeelspsychologie, sociaal-agogisch werk

nn

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en Organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. In zijn onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar Employee Performance Management en Human Resource Management meetsystemen.

Alex Vanderstraeten Human resource management and performance — Studenteneditie 2015 EAN 978 90 382 2411 4 n  Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 286 p.  Bestuurs- en beleidskunde n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Human Resource Management EAN 978 94 014 2640 4

9 789038 224114 — 84 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De beste belegging voor goede mensen Ethisch beleggen: het is een populair gespreksthema, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe krijg je zicht op de activiteiten van je bankier? In welke bedrijven en activiteiten wordt je geld geïnvesteerd? Wat zijn de gevolgen hiervan voor je leefwereld, het milieu, onze kinderen, …? Duurzaam of ethisch sparen en beleggen heeft aandacht voor al die vragen. Dit boek helpt je om een selectie te maken van beleggingen die aansluiten op jouw visie.

Inhoud Waar kun je in België ethisch beleggen? nn De tien grootste leugens rond ethisch beleggen nn Georganiseerde gesprekken met bankiers, makelaars en andere aanbieders nn

Pluspunten Winst en engagement verzoend nn Duidelijk overzicht van alle mogelijkheden, ook voor wie niets over beleggen weet nn Met handige vragenlijsten om het gesprek met je bankier aan te gaan nn

Opleiding Bedrijfskunde, boekhouden

nn

Dirk Coeckelbergh bezet(te) ettelijke directiefuncties in de bank- en verzekeringswereld, bij de investeringsmaatschappij Trividend en in de coöperatie NewB; hij was mede-initiatiefnemer van verschillende duurzame organisaties. Siem de Ruijter is docent aan UC LeuvenLimburg en geeft al meer dan tien jaar vakken rond beleggen. Staf Lavergne is al 25 jaar actief als bankier waarvan de laatste twintig jaar uitsluitend voor institutionele relaties. Herwig Peeters is CEO van en auditor voor rekening van Forum Ethibel VZW.

Dirk Coeckelbergh, Siem De Ruijter, Staf Lavergne & Herwig Peeters De beste belegging voor goede mensen EAN 978 94 014 3614 4 n September 2016 17 x 24cm n Paperback n ca. 240 pp. nur 781/794 n € 24,99

9 789401 436144 — 85 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Ethisch ondernemen duurt het langst Het is vandaag bon ton om het over ethisch en duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen te hebben. Ook de term sociaal ondernemen heeft zijn intrede gedaan. Nochtans worden we voortdurend geconfronteerd met bedenkelijke praktijken in de bedrijfswereld. Dit boek toont aan dat ethisch en succesvol ondernemen elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het boek start met de verduidelijking van de termen filosofie en ethiek. Daarna wordt het gedachtegoed van een aantal belangrijke filosofen van de Griekse oudheid tot en met de 21ste eeuw besproken. Het tweede deel gaat over bedrijfsethiek en snijdt thema's aan zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen en sociale economie. De drie belangrijkste ethische modellen uit de westerse zakenethiek worden toegelicht en tot slot wordt een stappenplan uitgewerkt om een ethische casus uit de bedrijfswereld te kunnen beoordelen. Dit boek wil studenten confronteren met de economische, sociale en ecologische grenzen van onze samenleving. Filosofie is daarbij een must om een rationeel antwoord te verkrijgen op specifieke maatschappelijke vragen.

Inhoud Filosofie en ethiek nn Waarom bewust en betrokken maatschappelijk ondernemen? nn Ethische competentie en ethische modellen in westerse zakenethiek nn Hoe ga je om met bedrijfsethische problemen? nn

Pluspunten Actuele voorbeelden en cases om de theorie inzichtelijk te maken nn Online documentatiemateriaal nn Ook een Engelse editie beschikbaar: Ethical Business Is Good Business – Why Companies Should Act Ethically nn

Anne Marie Van Onsem is een licentiate Germaanse filologie die zich verdiepte in filosofie en ethiek. Zij is docente aan de Arteveldehogeschool in de opleidingen bedrijfs- en officemanagement en in de Engelstalige opleiding International Business Management.

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, business management

nn

Anne Marie Van Onsem Ethisch ondernemen duurt het langst — Handboek bedrijfsethiek editie 2015 EAN 978 90 382 2508 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 310 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Ecodesign EAN 978 90 382 2501 2

9 789038 225081 — 86 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Goed verzekerd?! Ieder mens spendeert jaarlijks een gemiddeld maandloon aan verzekeringen. Een kritisch en praktisch inzicht hebben in de inhoud van een verzekeringspakket is daarom extra belangrijk. Goed verzekerd?! biedt een basisoverzicht van de verschillende verzekeringsproducten, met alle relevante wetgeving en de beginselen van verzekeringstechniek. De lezer krijgt in dit boek een totaalbeeld van het verzekeringslandschap. Dit basisboek is zowel voor studenten verzekeringen als voor verzekeraars en makelaars geschreven.

Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen nn Verzekeringstechniek nn Basisbegrippen uit de verzekeringssector nn Basisoverzicht verzekeringsproducten nn Wetgeving nn

Pluspunten Standaardwerk voor verzekeringen nn Schetst een totaalbeeld van het verzekeringslandschap nn Bevat casestudy's nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, financie- en verzekeringswezen

Geert Dehouck is commercieel directeur bij de onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. Bert De Paep is verzekeringsmakelaar. Hij geeft verzekeringsadvies aan particulieren en bedrijven.

nn

Johan Baert is opleidingshoofd Financie-/ immobiliën- en verzekeringswezen aan de Hogeschool VIVES. Miek De Grave is lector recht en verzekeringen aan de UC LeuvenLimburg. Anneleen Gillé is accountmanager bij Bank J. Van Breda & Co. Rudi Goris is lector financiën en verzekeringen aan de UC Leuven-Limburg. Marlies Gyselaers is opleidingscoördinator bedrijfsmanagement aan de UC Leuven-Limburg. Christel Leemans is als docent verbonden aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Zij is hoofdzakelijk actief binnen de richting financie- en verzekeringswezen. ­Luc Rosiers doceert aan de AP Hogeschool over beleggingsleer, financiële actualiteit en vennootschapsrecht. Anja Vanderspikken is als onderzoeker verbonden aan de UC Leuven-Limburg.

Geert Dehouck & Bert De Paep Goed verzekerd?! — De basis EAN 978 94 014 3617 5 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Mijn bedrijf goed verzekerd?! EAN 978 90 209 9668 5 Mijn gezin goed verzekerd?! EAN 978 94 014 0887 5

9 789401 436175 — 87 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Beter zeker Verzekeringen roepen bij veel jongeren vragen en zelfs negatieve gevoelens op. Nochtans vergoeden verzekeringsmaatschappijen schade, helpen ze doorheen bange dagen en, bovenal, staan ze in voor zorg en bescherming. Een goede kennis van de wetgeving bij verzekeringen is ook op jonge leeftijd essentieel voor een veilige toekomst. Breng met Beter Zeker je leerlingen uit de middelbare school de basis over verzekeringen bij. Aan de hand van dit digitale platform krijgen ze in een sneltempo een helder zicht op verzekeringen. Alle soorten verzekeringen komen in de interactieve omgeving aan bod, zodat je leerlingen slimme keuzes leren maken. Een praktijkgerichte aanpak dient daarbij als wegwijzer om alle rechten en plichten te leren kennen. Als tool is Beter zeker perfect om jonge mensen op een speelse manier wegwijs te maken in het hoe en waarom van verzekeringen.

GRATIS

onlineplatform over verzekeringen!

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt werkzaam zijn.

Interesse? Kijk ook eens naar: Goed verzekerd?! EAN 978 94 014 1040 3 Mijn bedrijf goed verzekerd?! EAN 978 90 209 9668 5

www.beterzeker.be

— 88 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management Nv XYZ is een commercieel bedrijf dat reeds enkele decennia actief is in België en gespecialiseerd is in de productie en verkoop van voedingswaren. We beschikken over de jaarrekeningen van de voorbije jaren. Wat kunnen we op basis van deze gegevens concluderen? Financieel management – De essentie biedt een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen biedt dit basisboek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van financieel beleid. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of zijn kennis wil verdiepen: van studenten hoger onderwijs tot beleidsvoerders in bedrijven.

Inhoud Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio's nn Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget nn Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return nn

Pluspunten Hét basisboek financieel management nn Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband nn Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet

Jan Van Hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan de UC Leuven-Limburg.

Opleiding Bedrijfsmanagement

Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan de UC Leuven-Limburg.

nn

nn

Steven Vanderhaegen was werkzaam bij Price Waterhouse Coopers en leidt momenteel het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen Financieel management — De essentie EAN 978 94 014 3622 9 n September 2016 17cm x 24cm n Paperback n 296 pp. Bedrijfseconomie, financieel management n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Beleggen. Naar de finesse. EAN 978 90 209 7898 8 Mijn spaargeld. Goed beschermd?! EAN 978 94 014 1311 4

9 789401 436229 — 89 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank- en beurswezen in België Dit boek is een overzichtelijke inleiding tot de ingewikkelde wereld van bank en beurs. De lezer vindt erin terug hoe kredietinstellingen werken en welke activiteiten zij ontplooien. Vervolgens komen uitgebreid de belangrijkste beleggingsvormen aan bod zoals aandelen, obligaties, schatkistcertificaten, kasbons, beleggingsfondsen, pensioen­sparen, enzovoort. Een laatste deel geeft meer informatie over de werking en de structuur van de beurs. Bank- en beurswezen in België is uitvoerig geïllustreerd met tal van voorbeelden en helder geschreven. Het is geschikt als handboek in het (hoger) onderwijs maar ook als inleiding voor de geïnteresseerde leek.

Inhoud De kredietinstellingen nn De activiteiten van de kredietinstellingen nn De beleggingsvormen nn De beurs nn

Pluspunten Geïllustreerd met talrijke tabellen, grafieken en illustraties

nn

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, bank- en verzekeringswezen

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin de Muynck  Bank- en beurswezen in België EAN 978 90 382 2620 0 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 322 p.  Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Financieel management EAN 978 94 014 1100 4

9 789038 226200 — 90 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank, beurs en verzekeringen Dit boek verenigt het financiële luik met het verzekeringsluik. Het biedt een algemeen overzicht van de financiële sector en een kennismaking met het Belgisch financiewezen en de bijbehorende instellingen. Om te beginnen staat dit boek stil bij de algemene tendensen in de financiële wereld, de distributiekanalen en het financieel toezicht. Vervolgens spitst het zich toe op de verschillende bankactiviteiten en -producten. Thema's als intermediatie, zichtrekening en betalingsmiddelen, klassieke spaarproducten en kredietverlening komen aan bod. Aangezien bankassurance in diverse verzekeringssegmenten goed ingeburgerd is, werd een deel ‘Verzekeringen’ aan het boek toegevoegd. Bankproducten zijn immers dikwijls gekoppeld aan verzekeringsproducten, en ook om – op lange termijn – te beleggen kan een levensverzekering goed van pas komen. Het boek bespreekt de belangrijkste verzekeringswetgeving, fundamentele begrippen, alsook de belangrijkste organen in de verzekeringswereld. Daarnaast licht het de populairste verzekeringen voor particulieren en ondernemingen toe. Bank, beurs en verzekeringen is gericht tot iedereen die zijn kennis over geld, beleggingen en verzekeringen wil verruimen.

Inhoud De bank: betalingssystemen, spaarproducten, financiële diensten nn Instellingen voor collectieve beleggingen nn Verzekeringen nn De beurs: aandelen, obligaties en producten nn

Pluspunten Jaarlijkse actualisatie nn Actuele praktijkvoorbeelden en opdrachten voor de lezer nn

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, bank- en verzekeringswezen

Leen Carrijn behaalde een master in de economische wetenschappen (Universiteit Gent). Ze doceert de opleidingsonderdelen Bank en Verzekering en Private Banking in de professionele bacheloropleiding bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze is tevens curriculumcoach van de afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen.

nn

Leen Carrijn Bank, beurs en verzekeringen EAN 978 90 382 2608 8 n Augustus 2016  17cm x 25cm n Paperback n 493 p. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Bank- en beurswezen in België EAN 978 90 382 2620 0

9 789038 226088 — 91 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Integrale gevalstudie boekhouden In tegenstelling tot andere boeken in het vakgebied, geeft Integrale gevalstudie boekhouden een inzicht in de ‘globale’ transactiestromen binnen een onderneming. De bedoeling van dit werkboek is de boekhouding van een fictief bedrijf bij te houden voor de maand december en vervolgens het boekjaar af te sluiten. Integrale gevalstudie boekhouden is het resultaat van een samenwerking tussen een team van gebruikers, lectoren van diverse hogescholen, vormingscentra en praktijkmensen. Het is een ideale aanvulling op de gebruikelijke boekhoudpakketten die in een KMO aangewend worden.

Inhoud Aankoop- en verkoopverrichtingen nn Bank- en kasverrichtingen nn Diverse verrichtingen nn De BTW-maandaangifte en de IC-opgave nn De maandelijkse centralisatie nn Het grootboek nn Eindejaarsverrichtingen nn

Pluspunten Praktijkgericht handboek

nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, toegepast bedrijfsbeleid

Jos Frederix is belastingconsulent.

nn

Rob Frederix is Master in Business Administration, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, gegradueerde boekhouden–informatica en boekhoudkundig expert. Hij is deeltijds als lector verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Zijn onderwijsopdrachten en publicaties situeren zich vooral in het domein van het Toegepast bedrijfsbeleid. Als bedrijfsconsulent bezit hij tevens een zeer ruime ervaring in het begeleiden van zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Zijn activiteiten, zowel training als consulting, hebben tot doel de brug te vormen tussen de financiëlen en de niet-financiëlen in het bedrijfsleven. Dave Hendriks is directeur Financiën en Facilitair beheer aan de hogeschool PXL in Limburg.

Jos Frederix, Rob Frederix & Dave Hendriks Integrale gevalstudie boekhouden EAN 978 90 382 1764 2 n Verschenen  21cm x 29,6cm n Paperback n 155 p.  Accountancy en administratie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Boekhouden een kennismaking EAN 978 90 382 2346 9

9 789038 217642 — 92 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële audit Dit boek geeft een globaal overzicht van de praktijk van de financiële audit, in het bijzonder de audit van de jaarrekening, met specifieke aandacht voor de Belgische situatie. Hierbij wordt uitgegaan van de algemene benadering van een externe controle-opdracht, volgens de internationale auditstandaarden die worden voorgesteld door de International Federation of Accountants. De tekst volgt, na een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op definiëring, historische ontwikkeling en organisatie van het beroep, de globale structuur van het auditproces. Dat wil zeggen dat in grote lijnen achtereenvolgens aandacht besteed wordt aan planning, evaluatie van interne beheersing en het uitvoeren van gegevensgerichte controles. Bovendien worden enkele methodes voor statistische streekproeven geïntroduceerd. Voor de eigenlijke controlewerkzaamheden is uitgegaan van de grote ondernemingscycli (aankopen, verkopen, investeringen en financiering), waarbij de klemtoon op een globale benadering ligt. De nadruk in dit boek ligt op de beschrijving van cycli, de algemene auditbenadering, de risico's die zich stellen en de controleprocedures en -doelstellingen die in de gegeven situatie het meest ge­ëigend zijn, met bespreking van de voor- en nadelen van deze procedures. De doelstelling van dit werk is om aan de lezer inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van een externe auditor en de aan de basis van deze activiteiten liggende principes. Ignace De Beelde doceert Financiële Audit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij is er voorzitter van de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering en diensthoofd van het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit. Hij heeft zich gespecialiseerd in interne en externe audit en financiële rapportering.

Inhoud nn De externe audit in België: institutionele aspecten en doelstellingen nn Auditplanning en cijferanalyses nn Statistische steekproeven nn Controle van de opbrengsten en uitgaven nn Controle van investeringen en financiering nn Het verslag van de bedrijfsrevisor Pluspunten Overzichtswerk nn Volgens internationale standaarden nn

Opleiding Economie, bedrijfskunde

nn

Ignace De Beelde Financiële audit EAN 978 90 382 2397 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 p.  Economie en bedrijf algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Financieel management EAN 978 90 382 2010 9

9 789038 223971 — 93 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beslissingen De lezer krijgt inzicht in de basisbegrippen van kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Er wordt aandacht besteed aan de bepaling van de kostensoorten, het onderscheid tussen constante en variabele kosten, de problematiek van de verdeling van de indirecte kosten, de kostenbeheersing, het verkoop- en productieplan en een aantal investeringsvraagstukken. De meeste onderwerpen worden verduidelijkt door middel van getallenvoorbeelden (breakeven afzet, direct costing, verschillenanalyse, investeringsbeslissingen). Aan het eind van elk hoofdstuk zijn er een aantal uitgewerkte voorbeelden of probleemstellingen opgenomen waarvoor zelf een oplossing gezocht moet worden. Op die manier leent het handboek zich uitstekend tot zelfstudie. Dit boek is in eerste instantie te gebruiken als handboek in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor iedereen die zich interesseert voor kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beleidsbeslissingen.

Inhoud Kostenbegrippen nn De kostensoorten nn Constante en variabele kosten nn Directe en indirecte kosten nn Standaardkostprijs en kostenbeheersing nn Direct costing en het verkoop- en productieplan nn Investeringsvraagstukken nn

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool Gent.

Pluspunten Getallenvoorbeelden nn Oefeningen voor zelfstudie nn Naslagwerk nn

Opleiding Economie, bedrijfskunde

nn

Ivan De Cnuydt Kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beslissingen — Een inleiding EAN 978 90 382 1228 9 n Verschenen 18,5cm x 25,5cm n  Paperback n 161 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Financieel management EAN 978 90 382 2010 9

9 789038 212289 — 94 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële wiskunde Financiële wiskunde is een standaardwerk dat studenten wegwijs maakt in financiële berekeningen. Essentieel is het eerste deel over intrestberekening, waarin enkelvoudige en samengestelde intrest, de equivalente rentevoet, discontoberekening en het centraliseren van schulden aan bod komen. De volgende delen bespreken annuïteiten, financiering met leningen, levensverzekeringswiskunde en tot slot het werken met rekenbladprogramma’s. Elk deel wordt afgesloten met een oefeningenreeks. Daarnaast wordt er online aanvullend materiaal aangeboden: rekenen met Excel, boeiende lectuur, wiskundige opfrissing en extra oefeningen met oplossingen.

Inhoud Intrestberekening nn Annuïteiten nn Leningen nn Elementaire levensverzekeringswiskunde nn Financiële berekeningen online nn

Pluspunten Onlinemateriaal en oefeningen beschikbaar op www.webstudenten.be nn Docenten kunnen ook inloggen op www.webdocenten.be nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie en bedrijfswetenschappen, Young Professionals uit de financiële sector, actuariaat

nn

Christa Sys, doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Gent/UA), is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, departement Transport en Ruimtelijke Economie en aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceerde jarenlang het opleidingsonderdeel financiële wiskunde in het avondonderwijs. Karine Van Biesen, licentiaat Economische Wetenschappen (Universiteit Gent), is verbonden aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceert economie en financieel rekenen en staat voor deze opleidingsonderdelen ook in voor het afstandsleren en het monitoraat. Zij is actief als studenten­coach en stagebegeleider. Als lid van de stuurgroep afstandsleren verzorgde ze opleidingen voor docenten.

Christa Sys & Karine Van Biesen Financiële wiskunde — Met uitwerking in Excel EAN 978 90 382 2612 5 n Augustus 2016 21cm x 29,5cm n Paperback n 237 p.  Wiskundige economie n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Financieel management EAN 978 90 382 2010 9

9 789038 226125 — 95 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Heldenmerk Reclamemensen en marketeers krijgen niet om het even wat verkocht, en ze zijn niet de enigen die een merkimago bepalen. Hoe efficiënte beeldvorming dan wel verloopt, doet voormalig reclamemaker Guillaume Van der Stighelen in dit boek uit de doeken. Heldenmerk vat samen hoe we naar reclame kijken, maar ook hoe marketeers daar verstandig op kunnen inspelen. Hoe worden personen en merken bijvoorbeeld onsterfelijk? Wat onderscheidt een heldenmerk van de concurrentie? Met herkenbare voorbeelden biedt Van der Stighelen een overzicht van de mechanismen van sterke reclame en communicatie. Want enkel wie de bouwstenen kent, heeft pas echt een heldenmerk in handen.

Inhoud Game, name, fame & claim nn ‘Know why’ in business nn Merkenarchitectuur nn Creativiteit als biologisch verschijnsel nn

Pluspunten Boordevol praktische tips nn Eigenzinnige visie op merkidentiteit nn

Guillaume Van der Stighelen was mede­ oprichter van het reclamebureau DuvalGuillaume. Zelf is hij niet meer actief in de sector. Vandaag is hij een bekend columnist voor onder andere De Morgen, Gazet van Antwerpen en Knack, waar hij schrijft over leven en samenleven.

Opleiding Marketing, communicatie

nn

Guillaume Van der Stighelen Heldenmerk EAN 978 94 014 2641 1 n Juni 2015  17cm x 24cm n Paperback n 170 pp. Marketing n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Marketing EAN 978 90 820 3372 4 Marketing Strategy and Organization EAN 978 90 209 9857 3

9 789401 426411 — 96 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Reinventing organizations Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij tot een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren. Een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.

Inhoud De structuren, praktijken en culturen van cyane organisaties nn Historisch en ontwikkelingsperspectief nn De opkomst van cyane organisaties nn

Pluspunten ‘Het belangrijkste en meest inspirerende managementboek dat ik ooit heb gelezen’ (New York Times) nn ‘Een omvattend, zeer praktisch verslag van de opkomende visie in het bedrijfsleven’ (Barret Values Centre) nn Allerlei bijlagen met onderzoeksvragen, tabellen en illustratiemateriaal nn Ook een Engelse editie beschikbaar: Reinventing Organisations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness nn

Frederic Laloux is consultant en adviseert organisaties en managers die op zoek zijn naar een fundamenteel andere management­aanpak. Hij was eerder Associate Principal bij McKinsey & Company. Hij behaalde een MBA aan INSEAD, en een degree in coaching aan het Newfield Network in Boulder, Colorado.

Opleiding Schoolontwikkeling, management, bedrijfskunde, leraren- of hbo-opleiding

nn

Frederic Laloux  Reinventing organizations EAN 978 90 823 4770 8 n Verschenen n 3de druk  19cm x 25cm n Integraalband n 390 pp.  Personeel en organisatie n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Thinking futures EAN 978 94 014 2668 8

9 789082 347708 — 97 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Inspirerend coachen Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven nn Inspirerend coachen: het samenspel van de 7 vaardigheden nn Structuur van een coachingsgesprek en -interventie nn Constructief conflict stimuleren nn Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn nn

Pluspunten Toegankelijk geschreven nn Geactualiseerd nn Breed toepasbaar nn

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, leraren- of hbo-opleiding, logopedie, pedagogie en onderwijs, IWT

nn

Jef Clement is een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkt zowel met profit- als met socialprofit- en non-profitorganisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven.

Jef Clement Inspirerend coachen — De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren EAN 978 94 014 2930 6 n Verschenen n 13de druk  16cm x 25cm n Paperback n 162 pp.  Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Paars management EAN 978 90 774 3256 3

9 789401 429306 — 98 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Durven ondernemen Het bedrijfsleven oogt complex voor wie aan het begin van een professionele loopbaan staat. De zelfstandige ziet zich geconfronteerd met een hoop juridische hinderpalen, de werknemer komt terecht in een wereld vol nieuwe rechten en plichten. Durven ondernemen is geschreven voor studenten en jonge mensen die deze uitdaging willen aangaan. In vogelvlucht maakt de lezer kennis met een brede waaier aan economische en juridische termen en ideeën uit de bedrijfswereld. Doorheen het boek wordt regelmatig verwezen naar de oefeningen die achteraan zijn opgenomen. Elk hoofdstuk vermeldt bovendien de leerdoelen die aangeven wat de student moet kennen en kunnen. Dit boek is geschikt als achtergrondinformatie, maar vooral gericht op professionele bacheloropleidingen met minimale economische achtergrond.

Inhoud Starten met een eigen zaak nn Financiële aspecten nn Het personeelsbeleid nn Bedrijfseconomische aspecten nn Fiscale aspecten nn

Pluspunten Oefeningen nn Doelstellingen worden bij elk hoofdstuk geformuleerd nn

Opleiding Bedrijfskunde, handelswetenschappen, bedrijfsmanagement

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Durven ondernemen EAN 978 90 382 2611 8 n Augustus 2016  17cm x 24cm n Paperback n ca. 360 pp. Fiscaal recht n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers EAN 978 90 209 9375 2 Een digitaal marketingplan in 100 dagen EAN 978 94 014 1856 0

9 789038 226118 — 99 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Small is Great De voorbije jaren beleefden we de ergste financieel-economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog: wereldwijd kwamen financiële instellingen in de problemen waardoor het internationale economische systeem begon te wankelen. Tot op vandaag blijft de ware impact daarvan onduidelijk. Daarom ontrafelt professor Johan Lambrecht in zijn boek Small is great de fundamentele oorzaken van die crisis: razernij van hebzucht, kwantitatieve obsessie, en verafgoding van groei en grootschaligheid. Hij bestudeert het bedrijfsleven met een kwantitatieve en kwalitatieve lens en reikt een alternatief kapitalistisch model aan. Daarbij heeft hij een bijzondere aandacht voor de rol van KMO's.

Inhoud De verhouding tussen KMO's en grote ondernemingen nn De gevolgen van de ‘too big to fail’-houding nn CEO's als nieuwe superrijken nn Tewerkstelling, productiviteit, concurrentiekracht en innovatie bij KMO's nn Waardecreatie voor alle stakeholders nn Formulering en uitvoering van strategie nn

Pluspunten Academische expertise gecombineerd met praktijkervaring nn Grote aandacht voor zelfstandige ondernemingen nn

Opleiding Economie, bedrijfskunde, politieke en sociale wetenschappen

nn

Johan Lambrecht is hoogleraar aan de KU Leuven (campus Brussel). Daarnaast is hij directeur van het Studiecentrum voor Ondernemerschap en is hij verbonden aan het Instituut voor het Familiebedrijf.

Johan Lambrecht Small is Great — Niet groot, maar groots ondernemen EAN 978 94 014 2221 5 n Verschenen n 3de druk 15cm x 21cm n Paperback n 176 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7 Inleiding tot de bedrijfskunde EAN 978 90 209 6206 2

9 789401 422215 — 100 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Omnichannel in retail We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud De invloed van het digitale tijdperk op de handel nn Het bedrijfsmodel van e-commerce nn Winkelnetwerk en distributiekanalen nn Analoge en digitale marketingcommunicatie nn De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) nn

Pluspunten Praktisch en actueel nn Online zelftest nn Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014 nn Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail nn

Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

Opleiding Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

nn

Gino Van Ossel Omnichannel in retail — Het antwoord op e-commerce EAN 978 94 014 1670 2 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Marketing n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Een digital marketingplan in 100 dagen EAN 978 94 014 1856 0 When digital becomes human EAN 978 90 820 3376 2

9 789401 416702 — 101 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Zelfmanagement Verkopen In het eerste boek Van afspraak tot klant helpt u scoren bij uw prospects en klanten. Verkopen biedt een overzicht van alle denkbare aspecten waarmee verkopers te maken hebben: van het eerste contact tot het eerste ondertekende contract. Bovendien krijgt u toegang tot zestien filmfragmenten die u in een handomdraai de knepen van het vak tonen. Kortom, Verkopen is getest en goed bevonden en is een inspiratiebron voor zowel startende als ervaren verkopers. Deze opvolger van het succesvolle boek Van afspraak tot klant leert je om het maximum uit uw verkoop te halen en uw aanpak te optimaliseren. Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers is het eerste boek dat verkopers en ondernemers leert hoe ze hun eigen salesmanager worden. Het logische stappenplan, de handige – digitaal invulbare – documenten en het salesdashboard maken uw verkoop een stuk efficiënter.

Inhoud Checklist: welk verkopertype schuilt er in jou? nn Stappenplan voor het verkoopgesprek en klantenwerving nn Onderhandelen tot de order nn Klantenrelaties onderhouden nn Klantenfiches nn Evaluatieformulieren en checklists nn

Pluspunten Vertrekt vanuit het idee dat verkopen iets is wat iedereen kan leren nn Extra online materiaal: zestien korte filmpjes geven je handige verkooptips mee nn

Opleiding Bedrijfskunde, marketing, (commerciële) communicatie, sales

nn

Geert Delobelle is zelfstandig business consultant voor Thomas International, een belangrijke speler op de markt van humanresourcestools. Hij is docent aan de VIVES Hogeschool (studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde). Geert deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies met belangstellende commerciële en technische medewerkers, hun leidinggevenden en ondernemers.

Geert Delobelle Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers — De slimme gps voor zelfsturende verkoopteams EAN 978 90 209 9375 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789020 993752

Geert Delobelle Verkopen — Van afspraak tot klant Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 8136 0 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 212 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers EAN 978 90 209 9375 2 Het salesboek EAN 978 94 014 0842 4 Verkopen EAN 978 90 209 8136 0

9 789020 981360 — 102 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Wat als de klant nee zegt? In gesprekken met klanten kun je steeds weer op nieuwe bezwaren botsen. Je zou eigenlijk iemand anders moeten spreken, of een andere keer terugkomen, of je product is toch net niet wat de klant zoekt. Hoe ga je met dergelijke situaties positief om? En hoe laat je de klant inzien dat wat jij aanbiedt toch de beste keuze is? In dit boek leer je hoe je van 'nee' naar 'ja' gaat zonder slinkse trucs te gebruiken of je klant te misleiden. In kernachtige paragrafen en aan de hand van 67 weerstanden leert Wat als de klant nee zegt je omgaan met en anticiperen op moeilijke situaties. Je leert remmingen om te kopen juist in te schatten en te beantwoorden zodat de klant uiteindelijk voor jou kiest. Kortom: de ideale praktijkgids voor iedereen die in aanraking komt met klanten.

Inhoud Verkopen als hordelopen nn Klantentypologieën nn Verkoopstechnieken en hun werking nn Salestraining nn Evaluatie van verkoopsgesprekken nn

Pluspunten Een uniek lexicon van antwoorden op universele bezwaren om te kopen, boordevol checklists en korte, handige tips nn Vertrekt vanuit het idee dat verkopen iets is wat iedereen kan leren nn

Opleiding Management, marketing, (commerciële) communicatie

nn

Geert Delobelle is zelfstandig business consultant voor Thomas International, een belangrijke speler op de markt van humanresourcestools. Hij is docent aan de VIVES Hogeschool (studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde). Geert deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies met belangstellende commerciële en technische medewerkers, hun leidinggevenden en ondernemers.

Geert Delobelle Wat als de klant nee zegt? — Praktische gids met antwoorden op alle bezwaren EAN 978 94 014 2646 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Verkopen EAN 978 90 209 8136 0 Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers EAN 978 90 209 9375 2

9 789401 426466 — 103 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Meer verkopen In het leven moet iedereen constant verkopen. Als bedrijfsdirecteur of winkelier, maar ook als ouder of partner. Mensen verkopen constant. Spreken met mensen komt immers neer op overtuigen, en overtuigen is verkopen. Meer verkopen is niet het zoveelste boek over sales. In een heldere stijl geeft het inzicht in professionele verkooptechnieken en verkoopadviezen die echt doeltreffend zijn. En er is meer: dankzij het gedragsstijlenmodel stelt het iedereen in staat om onmiddellijk een klant in te schatten en de juiste klantenbenadering te bepalen. De auteur ontrafelt het psychologisch aankoopproces van klanten en reikt potentiële verkopers op basis daarvan de sleutels tot succes aan.

Inhoud Van productverkoop naar conceptverkoop nn Vier klantentypologieën: het wij-type, het ik-type, het perfectionerende type, het realiserende type nn Aankooppsychologie nn Kerncompetenties van succesvolle verkopers nn

Pluspunten Boordevol praktische tips nn Aangevuld met oefeningen nn Met formules voor direct resultaat nn

Opleiding Bedrijfskunde, marketing, (commerciële) communicatie

nn

Geert Dehouck is commercieel directeur bij de onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. Daarnaast is hij gastdocent aan zes hogescholen.

Geert Dehouck Meer verkopen — Advies van een expert Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1105 9 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 352 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

Het salesboek EAN 978 94 014 0842 4 Marketing EAN 978 90 820 3372 4 De ware aard van de marketeer EAN 978 90 774 3235 8

9 789401 411059 — 104 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Het salesboek Er bestaat geen ‘juiste’ manier van verkopen. De basis is steeds gelijk, maar de manier om het hele verkoopproces te doorlopen, hangt af van de stijl van elke verkoper. Dat is iets wat elke salesprofessional weet. Het salesboek doet recht aan deze verscheidenheid en helpt toekomstige salesprofessionals het meeste te halen uit hun eigen unieke verkoopstijl. Het boek biedt inzicht in de drijfveren en overtuigingen die achter ieders verkoopstijl schuil gaan, en waarschuwt voor courante valkuilen. Naast inzicht in de menselijke psyche, bevat dit boek direct toepasbare tips en technieken. Die moeten helpen om het rendement van de salesprofessional te verhogen.

Inhoud Persoonlijkheidspsychologie nn Salesdoelen en forecasting nn Behoefteanalyse nn Salespresentatie en argumentatie nn Omgaan met bezwaren nn Accountmanagement nn

Pluspunten Genuanceerd opgebouwd betoog nn Bevat directe toepasbare technieken, waaronder de Quikscan op basis van drie behoeften nn

Jochen Roef is psycholoog en zaakvoerder van het Blinc salestraininginstituut. Hij heeft ruime ervaring in salestraining en is opgeleid door enkele van 's werelds meest geprezen specialisten in de persoonlijkheidspsychologie.

Opleiding Bedrijfskunde, marketing, communicatie

nn

Jochen Roef Het salesboek — Voor elk type verkoper EAN 978 94 014 0842 4 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 296 pp. Management algemeen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Meer verkopen EAN 978 94 014 1105 9 Marketing strategy & organization EAN 978 90 209 9857 3

9 789401 408424 — 105 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De Conversation Company De Conversation Manager De bestseller De Conversation Manager toont u hoe u van adverteerder naar Conversation Manager kan evolueren. De Conversation Manager heeft een frisse visie op hoe merken succesvol opereren in samenwerking met de hedendaagse consument. Converseren met consumenten staat daarbij centraal. Deze bestseller blijft niet bij een theoretisch denkkader, maar biedt praktische tools om uw veranderingsproces binnen de 48 uur te starten. Vervolgens reikt Steven Van Belleghem u een handleiding aan om uw bedrijf om te vormen tot een Conversation Company waar klanten en medewerkers uw potentiële woordvoerders zijn. Aan de basis ligt een open, authentieke en positieve bedrijfscultuur. De focus ligt op de vier C's (customer experience, conversatie, content en collaboratie) en op sociale media.

Inhoud Over de hedendaagse bedrijfscultuur en bedrijfsparadoxen nn Integratie van klantgericht denken en sociale media nn Customer experience, conversatie, content en collaboratie in digitale context nn

Pluspunten Gebaseerd op marktonderzoek van InSites Consulting, aangevuld met diepgaande literatuurstudie nn Haalde zilver bij de verkiezing van Beste Marketingboek van 2013 nn

Opleiding (Digitale) marketing, (marketing)communicatie, (bedrijfs)management, event- en projectmanagement

nn

Steven Van Belleghem is een expert in klantgerichtheid in een digitale wereld. Hij is een populaire spreker in binnen- & buitenland. Hij heeft reeds drie bestsellers op zijn naam staan. Hij is partner van het consultancy bedrijf Nexxworks, een co-founder van Zembro (een wearable start-up) en co-founder van het content creatie bureau Snackbytes. De eerste twaalf jaar van zijn carrière was hij consultant en managing partner van het innovatieve onderzoeksbureau InSites Consulting. Daarnaast is Steven deeltijds professor marketing aan de Vlerick Business School.

Steven Van Belleghem De Conversation Company — Hoe sociale media, bedrijfscultuur en mensen het verschil maken EAN 978 90 815 1633 4 n Verschenen n 9de druk 17cm x 24cm n Integraalband n 252 pp. Marketing n € 29,99

9 789081 516334

Steven Van Belleghem De Conversation Manager — De kracht van de hedendaagse consument EAN 978 90 815 1638 9 n Verschenen n 15de druk 17cm x 24cm n Integraalband n 240 pp. Marketing n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: When digital becomes human EAN 978 90 820 3376 2 Marketing EAN 978 90 820 3372 4

9 789081 516389 — 106 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Succesvolle marketing speelt in op een veranderende omgeving en luistert naar de wensen en behoeften van de klant. Adverteren op de traditionele manier werkt niet langer en als marketeer heb je nood aan een duidelijke handleiding om op deze constante verandering in te spelen. In Marketing. De nieuwe principes biedt Steven Van Belleghem alles wat je moet weten om als marketeer in te spelen op je consument en dit om te zetten in duurzaam succes voor je merk, bedrijf of organisatie. Het resultaat is een helder en toegankelijk basiswerk dat een theoretisch kader combineert met praktische voorbeelden. Als handboek zet het de krijtlijnen uit voor de toekomst van marketing.

Inhoud Marketing en marketingstrategie nn De digitale consument nn Merkidentificatie nn De vier C's van de conversatiefilosofie nn

Pluspunten Gebaseerd op marktonderzoek van InSites Consulting, aangevuld met diepgaande literatuurstudie nn Basiswerk voor marketing en communicatie nn

Opleiding Marketing, management, communicatie, mediadesign

nn

Steven Van Belleghem is een expert in klantgerichtheid in een digitale wereld. Hij is een populaire spreker in binnen- & buitenland. Hij heeft reeds drie bestsellers op zijn naam staan. Hij is partner van het consultancy bedrijf Nexxworks, een co-founder van Zembro (een wearable start-up) en co-founder van het content creatie bureau Snackbytes. De eerste twaalf jaar van zijn carrière was hij consultant en managing partner van het innovatieve onderzoeksbureau InSites Consulting. Daarnaast is Steven deeltijds professor marketing aan de Vlerick Business School.

Steven Van Belleghem Marketing — De nieuwe principes

Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 820 3372 4 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Integraalband n 324 pp. Marketing n € 49,99

When digital becomes human EAN 978 90 820 3376 2 De Conversation Company EAN 978 90 815 1633 4 De Conversation Manager EAN 978 90 815 1638 9

9 789082 033724 — 107 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Een digitaal marketingplan in 100 dagen De wereld van de online marketing en communicatie is zeer complex. De snelheid waarmee die zich vormt en vervormt, lijkt dag na dag toe te nemen. Hoog tijd voor duidelijkheid dus! Een digitaal marketingplan in 100 dagen toont aan welke communicatie en online marketingtechnieken nodig zijn om als onderneming een rol van betekenis te spelen. Dit zowel via de eigen website, sociale media als online advertenties. Het boek bevat een eigen methodologie die stap per stap uitlegt hoe een succesvol marketingplan online wordt uitgebouwd. Daarnaast bevat het een lijst met ‘growth-hacking-technieken’ en tools die inspireren tot een slimmere omgang met digitale groeimarketing.

Inhoud Digitale marketing en online communicatie nn Content marketing nn Search engine optimization (SEO) nn Meetbaar adverteren nn Marketing voor start-ups en groeibedrijven nn Growth hacking nn

Pluspunten Methodologisch stappenplan nn Herziene uitgave met extra hoofdstukken voor start-ups en groeibedrijven nn Extra materiaal is te vinden op www.digitaalmarketingplan.be of www.digitaalmarketingplan.nl nn

Opleiding Communicatie, marketing, management, social media

Bert Van Wassenhove is marketingman in hart en nieren. Als managing partner bij het social media agency All The Way helpt hij bedrijven bij het uitwerken van digitale communicatiestrategieën en de realisatie ervan.

nn

Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen — Een praktische handleiding voor digitale marketing in de praktijk Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 3671 7 n September 2016 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Marketing n € 29,99

Marketing EAN 978 90 820 3372 4 When digital becomes human EAN 978 90 820 3376 2 Digital Transformation EAN 978 94 014 1890 4

9 789401 436717 — 108 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketingmanagement Vandaag, nog meer dan vroeger, is marketing in al zijn facetten belangrijk als key-element binnen iedere organisatie. Duurzaam, verantwoord ondernemen wint aan belang binnen de ‘global economy’, waar de consument via nieuwe communicatiemiddelen onmiddellijk van alles op de hoogte wordt gebracht. Deze overload aan informatie leidt voor de consument dan ook tot zeer agiel koopgedrag, zoals de internationale internetverkoop. Dat gegeven is niet alleen van toepassing op producten maar ook op diensten, waardoor het marketingverhaal binnen iedere organisatie, de overheid incluis, een prioritaire rol opeist om de continuïteit te garanderen. Goede marketing is geen toeval, maar het resultaat van zorgvuldige analyse en planning. De opzet van dit boek is om de student kennis te laten maken met de kern van marketing: waarvoor staat marketing als discipline? Wat zijn de basisbeginselen en het jargon? Welke marketingstrategieën zijn er voorhanden en hoe worden marketingtools ingezet? Op die manier wil het boek studenten aanzetten tot reflectie en kaders suggereren waarmee ze zelf tot betere inzichten kunnen komen. Marketingmanagement behandelt de marketingleerstof zo veel mogelijk vanuit een praktijkperspectief aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en casussen.

Inhoud Wat is marketing? nn Marktinformatiesystemen en marktonderzoek nn Het consumentengedrag nn Marketingstrategie: marktsegmentatie, targeting en positionering nn Het product-, distributie-, prijs- en promotiebeleid nn

Inge Bonne is lector marketing management aan de Arteveldehogeschool Gent.

Pluspunten Illustraties, toepassingsvragen en opdrachten in elk hoofdstuk

nn

Opleiding Marketing, bedrijfsmanagement

nn

Inge Bonne Marketingmanagement — Take Off EAN 978 90 382 2521 0 n Verschenen  17cm x 25cm n Paperback n 720 pp.  Marketing n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: We love events EAN 978 94 014 2186 7

9 789038 225210 — 109 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

EVENTS2 Iedereen organiseert wel eens een evenement. Bij de organisatie daarvan komen tal van aspecten kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Events2 is hét naslagwerk voor elke organisator van evenementen en feesten. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten. Events2 helpt je om niets over het hoofd te zien en oog te houden voor de kleinste details. Het boek houdt de vinger aan de pols bij de nieuwste trends in de eventsector.

Inhoud Return on investment nn Projectmanagement nn Evenementenlogistiek nn Eventtechniek nn Beveiliging nn Vergunningen en verzekeringen nn

Pluspunten Gebaseerd op praktijkervaring nn Gericht op zowel onervaren als ervaren organisatoren nn Kwam tot stand met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement nn

Opleiding nn Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

Kevin Van Der Straeten is managing partner van het online vakblad eventplanner.be en tv-presentator van eventplanner.tv. Sinds de start in 2002 groeide de portaalsite uit tot dé online referentie voor opdrachtgevers en organisatoren van evenementen in België en Nederland.

Kevin Van Der Straeten EVENTS2 — Hoe organiseer je een geslaagd evenement? EAN 978 94 014 0811 0 n Verschenen n 5de druk 20cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Management algemeen, marketing n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: We love events EAN 978 94 014 2186 7

9 789401 408110 — 110 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

We Love Events Vandaag de dag nemen eventbezoekers deel aan twee events: het realtime-event, dit is de beleving van het werkelijke fysieke event, en het conversatie-event, dat volop leeft en roddelt op het internet. Een eventmanager moet dan ook in staat zijn deze twee events te managen. In We love events toont Peter Decuypere hoe een conversatieevent uitgroeit tot een succesvol en waardevol event. Aan de hand van onderbouwde recente marketinginzichten brengt hij gevatte analyses van I Love Techno, Tomorrowland, Music for Life, Couleur Café en talrijke andere herkenbare cases. Verder toont dit boek hoe een conversatie-event succesvol in de markt wordt geplaatst. Het biedt direct inzetbare methodes en is een must voor iedereen die meer over eventmarketing wil leren.

Inhoud Eventmarketing nn De DNA-structuur van een evenement nn Het realtime-event en het conversatie-event nn De eventmanagementcirkel nn Strategisch management nn Contentchecks en -optimalisaties nn Community management nn

Pluspunten Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing nn Talrijke cases die tot de verbeelding spreken nn Geschreven door de oprichter van I Love Techno nn Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be

Peter Decuypere is marketingconsultant, founding father van I Love Techno, en docent eventmarketing en eventmanagement aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen en de Hogeschool PXL Hasselt.

nn

Opleiding Marketing, event management, leisure management

nn

Peter Decuypere We love events — Een gedurfde kijk op marketing Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2186 7 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Communicatiekunde algemeen, marketing n € 29,99

Customer Innovation EAN 978 94 014 1316 9 Strategisch management EAN 978 94 014 1035 9 Total Respect Management EAN 978 94 014 0955 1

9 789401 421867 — 111 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Essentials Onderhandelen – Leadership – Beslissen Communicatie – Leiderschap – Management Veranderen – Negotation – Teamwerk

Met Essentials word je een succesvol manager in een handomdraai. In zeven handige boekjes kom je alles te weten over thema's waar managers van vandaag niet omheen kunnen. De reeks is geschreven door auteurs van Vlerick Business School. Ze sluit aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar reikt evengoed tal van praktische tips en adviezen aan.

Katia Tieleman & Marc Buelens Essentials – Onderhandelen

Marc Buelens & Katleen De Stobbeleir Essentials – Leadership

Marc Buelens & Herman Van den Broeck Essentials – Beslissen

EAN 978 94 014 3512 3 n Verschenen 2de druk n 15cm x 21cm n Paperback Paperback n 144 pp. n Onderhandelen en vergaderen n € 19,99

EAN 978 94 014 2790 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 160 pp. n Leidinggeven, coachen, management algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3249 5 n Verschenen 3de druk n 15cm x 21cm n Paperback  168 pp. n Management algemeen € 19,99

9 789401 435123

9 789401 427906

9 789077 432495

— 112 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Karlien Vanderheyden & Veronique Warmoes Essentials – Communicatie

Marc Buelens & Katleen De Stobbeleir Essentials – Leiderschap

Marc Buelens & Annick Van Rossem Essentials – Management

EAN 978 90 774 3248 8 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 148 pp. n Management algemeen, communicatiekunde algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3247 1 n Verschenen 2de druk n 15cm x 21cm n Paperback 160 pp. n Leidinggeven, coachen, management algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3252 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 168 pp. n Management algemeen € 19,99

9 789077 432488

9 789077 432471

9 789077 432525

Herman Van den Broeck & Dave Bouckenoghe Essentials – Veranderen

Katia Tieleman & Marc Buelens Essentials – Negotation

Herman Van den Broeck & Jasmijn Verbrigghe Essentials – Teamwerk

EAN 978 94 014 3511 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback  172 pp. n Management algemeen  € 19,99

EAN 978 94 014 0295 8 n Verschenen 2de druk n 15cm x 21cm n Paperback 156 pp. n Onderhandelen en vergaderen, management algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3246 4 n Verschenen  3de druk n 15cm x 21cm n Paperback 174 pp. n Management algemeen € 19,99

9 789401 435116

9 789401 402958

9 789077 432464

— 113 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Performance Management Elk bedrijf moet op een efficiënte manier met gegevens omgaan. Een geïntegreerd gebruik van relevante informatie via analytische intelligentie geeft ondernemingen immers de mogelijkheid hun strategie beter te formuleren, te concretiseren, op te volgen en proactief te sturen. Deze boeken behandelen de volgende thema’s: een bedrijfsstrategie formuleren op basis van bedrijfs- en marktgegevens, een marktstrategie opstellen op basis van kwantitatieve beleidsondersteuning en het menselijk kapitaal verhogen door de medewerkers te laten uitgroeien tot een gemotiveerd en uitgebalanceerd team.

Dries Van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen & Philippe Devos Systemisch Performance Management — Met mensen naar duurzame verandering EAN 978 94 014 0093 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 568 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 45

9 789401 400930

Dries Van Nieuwenhuyse & Koen Knapen Best Practices in Performance Management — Werkt het dan toch? EAN 978 90 209 9130 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 496 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789020 991307

Dries Van Nieuwenhuyse & Dave Vanhoudt Performance Management — Van prestatiemeting naar prestatie­ management door de toepassing van analytische intelligentie EAN 978 90 209 7697 7 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789020 976977 — 114 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch performance management Continu en duurzaam waarde creëren met je organisatie, hoe doe je dat? Strategie wordt doorgaans gezien als een bewust proces van idee tot plan tot realisatie en (bij)sturing. Dit laat vermoeden dat het maken van een schitterend plan en dito ontwerp, de sleutel tot wederkerend succes is. Maar is dat wel zo? Strategisch performance management biedt een concrete aanpak voor (her)startende ondernemers bij het formuleren van de strategie en de implementatie ervan. Daarbij reikt het inzichten aan voor ondernemers om een duurzaam evenwicht te vinden tussen het creative bottom-up ‘ontdekken’ en het planmatige top-down ‘ontwerpen’. Die twee richtingen kunnen immers niet zonder elkaar. Dit boek wil een leidraad zijn voor (her)startende ondernemers die vooral met vragen zitten omtrent hoe daar nu daadwerkelijk aan te beginnen. Het boek leert je de belangrijke aspecten van succesvol ondernemen te zien en daarin zelf doordachte beslissingen te nemen. Het biedt je een plan om zelf aan de slag te gaan, sleutels om realistische doelstellingen op te stellen zonder de creativiteit uit het oog te verliezen. Zo helpt dit boek je om je dromen om te zetten in duurzame en succesvolle verwezenlijkingen.

Inhoud Het doel en nut van strategisch performance management nn Strategieformulering nn Strategie vertalen naar de praktijk nn Een routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie nn

Pluspunten Een uitgebreid overzicht van de verschillende stappen en instrumenten bij het uitschrijven en uitvoeren van een strategie nn Boordevol tips en concrete methoden om zelf aan de slag te gaan nn

Opleiding Marketing, strategisch management

Dries Van Nieuwenhuyse doceert Strategisch Management aan HoGent. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de programmacyclus Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School (Odisee), waar hij ook gastdocent is. Hij combineert zijn academische loopbaan met zelfstandige adviesverlening rond strategie­formulering en -realisatie. Ann-Sophie Bouckaert startte haar loopbaan als onderzoeker rond (her)startende ondernemers. Ze doceert onder meer Strategisch Management aan HoGent en leidt onderzoeksprojecten rond fondsen­ wervingsstrategie in non-profitorganisaties.

nn

Dries van Nieuwenhuyse & Ann-Sophie Bouckaert Strategisch performance management — Hoe beginnen we daar nu aan? EAN 978 94 014 1854 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 504 pp.  Bedrijfskunde algemeen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management EAN 978 90 382 1808 3

9 789401 418546 — 115 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch management Strategisch management. Strijd om voorsprong biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het denken rond strategisch management. De tekst steunt op de pijlers theorie, research, inzichten vanuit de praktijk en cases. De tekst reikt ook een ‘handleiding’ aan voor het opstellen van een strategisch plan of businessplan. De auteur schetst een genuanceerd beeld van wat leeft in de strategische managementwetenschap en laat hier en daar een kritische noot horen op algemeen aanvaarde opvattingen. Praktijkmanagers zullen voordeel halen uit deze kritische bedenkingen. Dit boek is bedoeld voor een ruim publiek: studenten, wetenschappers en bedrijfsmensen.

Inhoud Strategie en strategisch management nn Strategische analyse nn Strategieformulering en -vorming nn Strategie-implementatie en -evaluatie nn Strategisch plan of businessplan nn

Pluspunten Met diverse casestudy's uit verschillende sectoren

nn

Opleiding Economie, handelswetenschappen, management

Noël Houthoofd is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de weerslag van de raakvlakken tussen de strategie, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsomgeving op bedrijfsprestaties.

nn

Noël Houthoofd  Strategisch management — Strijd om voorsprong EAN 978 90 382 1808 3 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 579 pp.  Management algemeen n  € 49,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Praktijkboek strategie EAN 978 90 774 3253 2

9 789038 218083 — 116 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch management Publieke en socialprofitorganisaties worden vandaag op alle bestuursniveaus geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Van leidinggevende ambtenaren wordt verwacht dat ze ‘managers’ zijn, waardoor de behoefte aan kennis om op een succesvolle wijze managementgeoriënteerd om te gaan met publieke organisaties almaar toeneemt. Strategisch management vertelt publieke en socialprofitorganisaties welke bouwstenen ze nodig hebben om een slagvaardig strategisch en organisatorisch beleid uit te bouwen. Enerzijds bevat het boek een overzicht van alle relevante theorieën en begrippen uit de recentste wetenschappelijke literatuur, anderzijds is het onmiddellijk bruikbaar in de praktijk. Dit boek is geschreven voor studenten en docenten, en ook voor managers en consultants met belangstelling voor het thema.

Inhoud New Public Management nn Planningssuccesfactoren nn Organisatiestrategie nn Stakeholdermanagement nn Issue management nn Technieken voor strategiebepaling nn Prestatiemanagement in de publieke sector nn Balanced Scorecard, Common Assessment Framework en Employee Performance management-systemen nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Sluit aan op Praktijkboek Strategie nn Heeft een aansluitende website met uitgewerkte cases

Sebastian Desmidt is docent strategisch management aan de Universiteit Gent en doceert eveneens aan de School voor Social Profit en Publiek Management.

nn

Opleiding Marketing, (bedrijfs)management

nn

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services.

Sebastian Desmidt & Aimé Heene Strategisch management — Een handboek voor de publieke sector EAN 978 94 014 1035 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 584 pp. Management algemeen n € 49,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Praktijkboek Strategie EAN 978 90 774 3253 2

9 789401 410359 — 117 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Praktijkboek strategie Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden. Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren. Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving nn Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne nn Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen nn Kritieke succesfactoren (KSF's) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) nn

Pluspunten Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten nn Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang. nn

Opleiding Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

nn

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen Praktijkboek strategie — Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services. Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement. Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven, campus Brussel en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.

EAN 978 90 774 3253 2 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management EAN 978 94 014 1035 9

9 789077 432532 — 118 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Total respect management Zelfs al heeft een organisatie een sterk uitgewerkte bedrijfsstrategie, zonder waarden staat ze nergens. Een bedrijf dat zijn waarden niet respecteert, raakt op termijn immers geen stap vooruit. Total respect management is een geïntegreerde en systemische methode om organisaties op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te leiden. Deze methode beoogt winst op lange termijn met respect voor alle verschillende facetten van de managementpraktijk. Aan de hand van theoretische modellen, getuigenissen en praktijkvoorbeelden krijgt de lezer een uniek inzicht in wat total respect management inhoudt en hoe hij dit in de praktijk kan omzetten. Dit boek biedt een volledig nieuwe kijk op de managementpraktijk met eenvoudig toe te passen modellen.

Inhoud Maatschappelijke verantwoordelijkheid en respect nn Risico en risicomanagement nn Common cause-analyse, SWOT-analyse, What if?-methode, Six Thinking Hats nn Excellence nn Het KARAF-model: kennis, actie, resultaat, analyse en feedback nn Respect, attitude en leiderschap nn

Pluspunten Geïntegreerde managementmethode nn Focust op evenwicht tussen kortetermijnwinsten en langetermijninvesteringen nn

Opleiding Bedrijfskunde, management, communicatie, MVO, risicomanagement, preventiebeleid, strategisch management

nn

Peter Blokland was dertig jaar lang officier bij de Belgische luchtmacht. Nadien startte hij een nieuwe carrière als ondernemer, gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven bij het bereiken van betere resultaten. Daarnaast is hij onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Genserik Reniers is hoogleraar Veiligheid van gevaarlijke stoffen aan de Technische Universiteit Delft. Aan de Universiteit Antwerpen coördineert hij als hoogleraar een onderzoeksgroep in verband met veiligheid en beveiliging, en aan de campus Brussel van de KU Leuven doceert hij in de opleiding milieu- en preventiemanagement.

Peter Blokland & Genserik Reniers Total respect management — Excellent leidinggeven voor de toekomst EAN 978 94 014 0955 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Management algemeen n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Performance Management EAN 978 90 209 7697 7 Systemisch Performance Management EAN 978 94 014 0093 0

9 789401 409551 — 119 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Inleiding tot de bedrijfskunde Deze inleiding tot de bedrijfskunde is veel ruimer opgevat dan de meeste klassieke handboeken voor dit vak. Uiteraard komen de voornaamste bedrijfseconomische termen en technieken aan bod: afschrijvingen, investeringsbeslissingen, voorraadbeleid, kostprijsberekening, ... Maar daarnaast wordt de lezer ook wegwijs gemaakt in de verschillende onderdelen van het ondernemingsplan. Het nut en de structuur van een jaarrekening worden hem duidelijk gemaakt. En hij maakt kennis met de basisbeginselen van de boekhouding, de marketing, het personeelsbeleid en de logistiek. Door de diversiteit van de besproken onderwerpen is dit handboek geschikt voor studenten uit economische richtingen die een eerste algemene cursus bedrijfsbeleid en management volgen. Ook voor studenten uit niet-economisch georiënteerde richtingen biedt dit boek een algemene kennismaking met bedrijfsbeleid.

Inhoud Indelingen van ondernemingen volgens primair proces, specialisatie, marktstructuur, juridische vorm en grootte nn Ondernemingsplan nn Organisatiestructuur nn Financieel plan nn Investeringsbeleid nn Kostenbegrippen nn

Pluspunten Basisboek bedrijfskunde nn Uiteenlopend gamma aan onderwerpen nn Praktisch toepasbaar nn

Opleiding Industrieel ingenieur vak bedrijfskunde, bedrijfsbeheer

Harald De Muynck doceert entrepreneur­ ship aan de Erasmushogeschool Brussel en bedrijfsbeleid aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs te Brussel.

nn

Harald De Muynck Inleiding tot de bedrijfskunde EAN 978 90 209 6206 2 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Management algemeen, bedrijfskunde algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7 Beginselen van de bedrijfskunde EAN 978 90 209 5802 7

9 789020 962062 — 120 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen kennen het daglicht. Dit boek biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud Financieel beheer nn Human resource management nn Operationeel beheer nn Kwaliteitszorg nn Marketing nn Ondernemerschap nn Innovatie nn Strategie nn

Pluspunten Basiswerk over bedrijfskunde nn Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals nn

Opleiding Bedrijfskunde en management

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media.

nn

Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo. Herman Van den Broeck doceert aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School.

Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 304 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Beginselen van de Bedrijfskunde EAN 978 90 209 5802 7 Technische Bedrijfsvoering en Organisatie EAN 978 90 209 5816 4

9 789401 408097 — 121 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Beginselen van de bedrijfskunde Beginselen van de bedrijfskunde richt zich op (toekomstige) kaderleden die, als niet-economisten, moeten opereren in een bedrijfskundig referentiekader. Vandaar dat zowel technieken van de bedrijfseconomie, de boekhouding als de financiële analyse worden samengebracht. Het boek is het resultaat van een jarenlange ervaring van de auteur in de opleiding van ingenieursstudenten, maar is evenzeer geschikt voor gebruik in een aantal andere niet-economische opleidingen die leiden tot (kader)functies in bedrijven en organisaties. Er zijn ook vele, uitgewerkte voorbeelden in opgenomen, wat de materie nog aanschouwelijker maakt. Bij dit boek hoort een oefenboek dat bij LannooCampus verscheen onder de titel Bedrijfskunde en technische bedrijfsvoering. Oefeningen.

Inhoud Algemene boekhouding nn Budgettering en kasplanning nn Productlevenscyclus nn Financiële analyse en financiering nn Kostprijssystemen nn Economisch model nn Investeringsanalyse nn

Pluspunten Ook geschikt voor niet-economische opleidingen nn Brede behandeling van de bedrijfskunde nn Theorie met uitgewerkte voorbeelden nn

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

nn

Ludo Gelders was hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Vandaag is hij de voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Ludo Gelders Beginselen van de bedrijfskunde EAN 978 90 209 5802 7 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 212 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 24,99

9 789020 958027 — 122 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Technische bedrijfsvoering en organisatie (Toekomstige) kaderleden hebben behoefte aan een beknopt, maar toch voldoende globaal overzicht van de elementen van technische bedrijfsvoering. Deze elementen bepalen immers het organisatorisch kader waarin zij moeten opereren. Technische bedrijfsvoering en organisatie focust op een aantal belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en bijbehorende beheertechnieken. Het boek geeft een goed overzicht van en inzicht in de componenten van de technische bedrijfsvoering en de organisatie. Het is daarom zeer geschikt als handboek in de basisopleidingen en als grondslag voor wie zich verder in de materie wil specialiseren. Bij dit boek hoort een oefenboek dat bij LannooCampus verscheen onder de titel Bedrijfskunde en technische bedrijfsvoering. Oefeningen.

Inhoud Logistiek beheer nn Projectplanning nn Productiestructuren en lay-out nn Integrale kwaliteitszorg nn Organisatiestructuren nn Het ondernemingsplan nn

Pluspunten Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken nn Ook geschikt voor niet-economische opleidingen nn

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

nn

Ludo Gelders was hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Vandaag is hij de voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Ludo Gelders Technische bedrijfsvoering en organisatie EAN 978 90 209 5816 4 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 19,99

9 789020 958164

Ludo Gelders Bedrijfskunde en technische bedrijfsvoering — Oefeningen EAN 978 90 209 6559 9 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 96 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 16,99

9 789020 965599 — 123 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Resultaat in het kwadraat Als je succesvol wilt ondernemen, is het essentieel dat je de factoren kent die daar invloed op hebben. Vervolgens kun je daar de aandacht en inspanningen op focussen. Het gevolg is dat je bewuster, effectiever en efficiënter zult presteren. Je verheft jouw resultaat tot het kwadraat. Je kunt dit boek van begin tot einde lezen als een projectplan. De volgorde komt overeen met het traject van idee tot realisatie. Resultaat in het kwadraat is het praktijkboek dat je nodig hebt. Het eerste deel vertelt wat je moet weten om succesvol te zijn. Het tweede deel legt uit hoe je jouw doel bereikt.

Inhoud Ondernemerschap nn Bedrijfsbeheer nn Projectmanagement nn Timemanagement nn

Pluspunten Praktische tips en nuttige methodes

nn

Opleiding Bedrijfsbeheer, interne opleidingen KMO's

nn

Cedric Heyndrickx is sinds 2012 zaakvoerder van Ansel bvba en voltijds actief op het vlak van training en advies. Hij richtte eerder ook zelf twee bedrijven op en werkte als productmanager bij Niko.

Cedric Heyndrickx Resultaat in het kwadraat — Doel/project/onderneming. Sneller/beter/gemakkelijker EAN 978 90 382 2039 0 n Verschenen  22,3cm x 22,1cm n Hardcover n 216 p.  Bedrijfskunde algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Systemisch Performance Management EAN 978 94 014 0093 0

9 789038 220390 — 124 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Fiscaal recht in België Dit boek is een algemeen inleidend werk over de Belgische fiscaliteit. De lezer maakt kennis met de voornaamste begrippen, technieken en juridische bepalingen uit de fiscale wetgeving. Na een uitgebreide bespreking van de inkomstenbelastingen behandelt het boek de voornaamste bepalingen van de andere belangrijke belastingvormen, zoals btw, zegelrechten, registratierechten en successierechten. Al te technische details en juridische uitzonderingen komen bijgevolg niet aan bod.

Inhoud Inkomstenbelasting nn Belastingen op de juridische omloop van de goederen nn Diverse belastingen nn

Pluspunten Belicht specifiek de Belgische fiscaliteit nn Toegankelijk geschreven nn

Opleiding Bedrijfsbeleid, handelswetenschappen, fiscaal recht

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2607 1 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 256 p.  Fiscaal recht n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Lokale belastingen EAN 978 90 382 2135 9

9 789038 226071 — 125 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vennootschapsrecht in België Om een economische activiteit te kunnen uitoefenen, grijpt men vaak terug naar een bepaalde vennootschapsvorm. Die moeten dan voldoen aan een aantal voorwaarden die strikt wettelijk bepaald zijn. Dit handboek heeft als hoofddoel de lezer kennis te laten maken met de basisprincipes van het vennootschapsrecht. Eerder dan in te gaan op technische details en juridische spitsvondigheden, maakt het de lezer wegwijs in de hoofdkenmerken van een vennootschap in het algemeen en de voornaamste vennootschappen in het bijzonder. Achtereenvolgens worden de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschappen, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschappen besproken. Er wordt eveneens stilgestaan bij minder gekende vormen van genootschappen, zoals tijdelijke en stille vennootschappen, alsook bij verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk. Vennootschapsrecht in België is uitermate geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in een vlot leesbare en toch vrij volledige inleiding in het vennootschapsrecht.

Inhoud Gekende vennootschappen nn Vennootschappen met een sociaal oogmerk nn De landbouwvennootschap nn De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille vennootschap nn De vzw, de stichting en de Corporate Governance nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen.

Pluspunten Duidelijke samenvattingen bij elk hoofdstuk nn Diverse bijlages en voorbeelden nn

Opleiding Bedrijfsbeleid, handelswetenschappen, business management

nn

Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België EAN 978 90 382 2619 4 n  Augustus 2016  17cm x 24cm n Paperback n 288 p. Fiscaal recht n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2506 7

9 789038 226194 — 126 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Praktijkboek bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline Het internet leidt tot een wereldwijde informatietsunami. Wie onvoldoende voorbereid is, zal vroeg of laat verdrinken. Precies daarom is de verzameling, beoordeling en verwerking van informatie vandaag als competentie belangrijker dan ooit. Bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline is de wegwijzer voor het schrijven van een goede wetenschappelijke paper, of een bachelor- of masterproef in een economische studierichting. Het centrale tienstappenplan is de leidraad bij het zoeken, lezen, beoordelen en verwerken van bronnen en informatie. Ga aan de slag met de oefeningen en opdrachten (inclusief voorbeeldoplossingen) om je onderzoekscompetenties aan te scherpen. Zo leer je zoekstrategieën gebruiken, en informatie kritisch verwerken en presenteren.

Inhoud Kenmerken van wetenschappelijk werk nn Informatievaardigheden nn Zoekstrategieën nn Informatieverwerking nn Domeinspecifieke informatiebronnen (accountancy, algemene economie, bestuurskunde, finance, fiscaliteit, management en informatica, management en organisatie, marketing) nn Onderzoeksvoorbeelden en oefeningen nn

Daniël Coninckx (red.) is deeltijds assistent aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent. Hij is adjunct-directeur Specifieke Lerarenopleiding en HBO5 aan CVO Crescendo Mechelen.

Pluspunten nn Zowel algemeen als domeinspecifiek nn Aangevuld met oefeningen en opdrachten nn Eenvoudig tienstappenplan Opleiding Economische opleidingen

Luc Van Ootegem (red.) is hoogleraar economie aan de Universiteit Gent en deeltijds onderzoeksleider aan het HIVA (KU Leuven). Hij doceert algemene economische vakken en sociaal-economisch beleid.

nn

Elsy Verhofstadt (red.) is docent aan de Universiteit Gent. Ze doceert sociaal-economische en statistisch-methodologische vakken.

Daniël Coninckx, Luc Van Ootegem & Elsy Verhofstadt Praktijkboek bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline — Met onderzoeksvoorbeelden en oefeningen voor diverse (bedrijfs)economische domeinen EAN 978 94 014 0089 3 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 312 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 16,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Bronnenboek vastgoed EAN 978 94 014 2648 0

9 789401 400893 — 127 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De sportcoach Als coach moet je kunnen leiden en je spelers zeggen wat er te doen staat. Coachen is ook de kunst om de juiste vragen te stellen en de sporters zelf het antwoord te laten vinden. In elk geval zorgt een goede coach ervoor dat zijn tussenkomst leidt tot iets positiefs: de atleet en het team doen groeien. Om coaches op weg te helpen, biedt De sportcoach tal van direct toepasbare tips aan. Met veel gevoel voor stijl combineert dit boek een breed gamma aan coachingstechnieken en cognitieve stijlen met voorbeelden uit diverse sporten. Daarom is het geschikt voor iedereen die wil leren hoe je een succesvol en dynamisch team vormt.

Inhoud Non-verbale communicatie nn Basiskrachten: kennen, plannen, samenwerken, bedenken nn Zes coachingstijlen: de expert, de uitvinder, de raadgever, de doordrijver, de realisator, de gangmaker nn Sociale en emotionele intelligentie nn Hoe het niet moet: overmatig dubben, dure eden zweren en in de schoenen schuiven nn Hoe het wel moet: aandacht geven, mogelijkheden, optimisme nn

Pluspunten Voor coaches en leiders in alle mogelijke domeinen nn Het eerste werk over de begeleidende rol van de sportcoach nn Talrijke casestudy's verduidelijken de theorie nn

Opleiding Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, sportmanagement

Herman Van den Broeck doceert aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School. Tot zijn expertise behoren ook people management en leiderschap.

nn

Herman Van den Broeck De sportcoach — Praktijkgids EAN 978 94 014 0813 4 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 288 pp. Management algemeen, lichamelijke opvoeding en sportonderwijs + in onderwijs­setting n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek sportmanagement EAN 978 90 209 6727 2 Essentials Teamwork EAN 978 90 774 3246 4 De psychologie van de topsporter EAN 978 90 819 1390 4

9 789401 408134 — 128 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Business en ethiek De recente crisis in de bankwereld heeft eens te meer de behoefte aan ethiek in het bedrijfsleven bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse-instrumenten en methodes van ethisch argumenteren. Al meer dan vijftien jaar biedt Business en ethiek een handboek dat geschikt is voor een cursus bedrijfsethiek. In deze nieuwe uitgave krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

Inhoud Modellen van bedrijfsethiek en ethisch argumenteren nn Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten nn Markteconomie als ethiek nn Human Resources Management nn Rechten en plichten van aandeelhouders nn Ecologische ethiek nn Onderneming en maatschappij nn

Pluspunten Standaardwerk voor zowel economie als ethiek nn Herziene editie die inspeelt op actuele thema's nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management (vak bedrijfsethiek), handelswetenschappen, TEW, accountancy en fiscaliteit, bestuurs- en organisatiewetenschap

nn

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek. Luc Van Liedekerke doceert bedrijfs­ethiek aan de KU Leuven. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network).

Johan Verstraeten & Luc Van Liedekerke Business en ethiek — Spelregels voor ethisch ondernemen EAN 978 90 209 7924 4 n Verschenen n 10de druk 17cm x 25cm n Paperback n 280 pp. Sociale kennistheorie en ethiek, economie en bedrijfskennis algemeen n € 29,99

9 789020 979244 — 129 —

Interesse? Kijk ook eens naar: Ethiek. De basis EAN 978 94 014 2639 8 Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7 Ethisch ondernemen duurt het langst EAN 978 90 382 2508 1


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Beyonders In veel organisaties en landen zoeken mensen naar leiders die hen moeten helpen om de financiële moeilijkheden, politieke crisissen en klimaatproblemen te overstijgen. Dergelijke leiders zijn echter schaars. Gelukkig brengt Beyonders redding. Dit boek legt uit hoe iemand tot een gedreven leider uitgroeit en op welke manier hij een inspirerend effect heeft op zijn omgeving. Het presenteert een uitdagend kader voor hedendaagse leiders en de leiders van de toekomst. Daarbij doet het beroep op de recentste bevindingen uit de psychologie en change management. Voor een ‘beyonder’ is geen obstakel onoverkomelijk. Zelfs als hij geen steun krijgt, blijft een ‘beyonder’ vechten voor zijn idealen. Dit boek is dan ook gericht aan iedereen die in de wereld écht een verschil wil maken.

Inhoud Leiderschap nn Change management nn Psychologie nn Sociale en emotionele intelligentie nn

Pluspunten Inspiratieboek voor studenten nn Brengt management en psychologie op een toegankelijke manier samen nn Internationaal gericht en in het Engels geschreven nn

Herman Van den Broeck doceert aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School.

Opleiding MBA advanced and inspirational leadership, management, leiderschapstrainingen

David Venter doceert aan de Vlerick Leuven Business School. Daarnaast werkt hij als consultant en heeft hij een diepgaande kennis op het vlak van organisatiegedrag.

nn

Herman Van den Broeck & David Venter Beyonders — Transcending Average Leadership EAN 978 90 209 9865 8 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Leidinggeven, coachen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Essentials – Veranderen EAN 978 90 774 3245 7 Bedrijfskunde EAN 978 94 014 0809 7

9 789020 998658 — 130 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Thinking Futures In de onzekere en voortdurend veranderende omgeving waarin we ons bevinden, is toekomstdenken onmisbaar. Het vormt de basis van een visie waarmee politici en bedrijfsleiders een duurzaam beleid ontwikkelen. Als domein steunt het op multidisciplinair onderzoek rond leiderschap, strategie en besluitvorming in onzekere omstandigheden. Thinking Futures bewijst dat nadenken over de toekomst niet steeds moet uitdraaien op utopische denkbeelden, maar juist essentieel is om welvaart en welzijn op lange termijn te garanderen. Het bevat inzichten over proactief handelen en tips om toekomstdenken in het beleid van organisaties en overheden te introduceren. Dit boek reikt de instrumenten aan om relaties te ontdekken tussen op het eerste gezicht niet-verbonden elementen. Het overbrugt de grenzen tussen experts, strategen en uitvoerders, tussen jong en oud, en tussen student en professional.

Inhoud Believers en non-believers nn Vier methodes: voorspellen, toekomstverkenning, backcasting en kritische toekomsten nn Een nieuw model van leiderschap nn De theorie van de causale textuur nn

Pluspunten Engelstalig en internationaal geörienteerd nn Bevat een draaiboek in tien stappen om het toekomstdenken meteen toe te passen

Derrick Gosselin is hoogleraar en stichtend directeur van het Centrum voor Toekomstonderzoek aan de Universiteit Gent. Hij is verbonden aan de universiteit van Oxford (Green Templeton College, Oxford Martin School), lid van de Strategic Foresight Council van het Wereld Economisch Forum (Davos) en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

nn

Opleiding Marketing en management

nn

Bruno Tindemans is Senior Research Fellow en medeoprichter van het Centrum voor Toekomstonderzoek, Universiteit Gent. Hij leidt onderzoek en doceert rond visievorming en ondernemerschap in turbulente omgevingen.

Derrick Gosselin & Bruno Tindemans Thinking Futures — Strategy at the Edge of Complexity and Uncertainty EAN 978 94 014 2668 8 n April 2016 17cm x 24cm n Paperback n 276 pp. Management algemeen, bestuurs- en beleidskunde n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Marketing EAN 978 90 820 3372 4 Marketing strategy and organization EAN 978 90 209 9857 3

9 789401 426688 — 131 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vreemdgaan voor managers Waarde creëren doet een organisatie niet alleen, maar samen met stakeholders. Die stakeholders bevinden zich zowel binnen de organisatie als erbuiten. Enkel door te luisteren naar de uitdagingen in de omgeving blijft een bedrijf wendbaar genoeg om in te spelen op snelle verandering. Vreemdgaan voor managers vertelt wat samenwerking concreet opbrengt voor een organisatie. Het beschrijft hoe een onderneming bijkomende waarde creëert voor zichzelf en de stakeholders, en hoe naar interne en externe behoeftes moet geluisterd worden. Aan de hand van een concreet stappenplan helpt dit boek alle stakeholders van een onderneming in kaart te brengen, te kwalificeren en te verzamelen. Ook drempels en drivers komen uitgebreid aan bod.

Inhoud Van stakeholder management naar stakeholder engagement nn Innovatie door cocreatie nn Employer branding nn Maatschappelijk verantwoord ondernemen nn Zelfregulering nn Stakeholderdialoog nn Strategische besluitvorming nn Het wetgevend kader nn

Pluspunten Het vijfstappenplan zorgt naast een theoretisch kader ook voor ‘learning by doing’ nn Toont aan hoe bedrijven inspelen op een snel veranderende omgeving

Elke Jeurissen en Cato Léonard zijn de oprichters van Glassroots, een organisatie waarmee ze de innovatie en samenwerking tussen bedrijven willen bevorderen. Samen hebben ze meer dan twintig jaar ervaring bedrijfscommunicatie en business management.

nn

Opleiding Communicatie, public relations (vak Community relations), management

nn

Elke Jeurissen & Cato Léonard Vreemdgaan voor managers — Met stakeholders naar je doel Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0822 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Management algemeen n €29,99

Customer Innovation EAN 978 94 014 1316 9 Strategisch management EAN 978 94 014 1035 9 Total Respect Management EAN 978 94 014 0955 1

9 789401 408226 — 132 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Fashion management De economische context veroorzaakte ingrijpende veranderingen in de mode-industrie: door globalisering en groeiende concurrentie wonnen luxemerken en -ketens aan belang, digitalisering en online verkoop zorgden dan weer voor een omwenteling van de traditionele waardeketen. Tegelijk weerklinkt de roep om een duurzaam productieproces steeds luider. Fashion management bevat de kennis en kunde die noodzakelijk is om op deze ontwikkelingen in te spelen. Naast een bespreking over de grote spelers in de sector en de fundamenten van degelijk management, heeft dit boek aandacht voor de zogenaamde ‘micropreneurs’: winkels die focussen op een specifieke niche, waarbij fenomenen als crowdsourcing en pop up-stores een belangrijke rol spelen.

Inhoud Modemanagement in het globaliseringstijdperk nn Social media en corporate social responsibility nn Internationale strategieën nn Moderecht nn Financiële besluitvorming nn Een onafhankelijk label beginnen nn

Pluspunten Internationaal gericht nn Engelstalig nn Met bijdrages van gerenommeerde professoren nn

Annick Schramme is opleidingsverantwoordelijke van de master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze is tevens docent aan de Antwerp Management School.

Opleiding Fashion management en marketing, modeopleidingen

nn

Annick Schramme Fashion Management EAN 978 94 014 1238 4 n Verschenen 21cm x 26cm n Paperback n 238 pp. Management algemeen n € 49,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Geld en cultuur EAN 978 94 014 0825 7 Cultuurmanagement EAN 978 90 209 9296 0

9 789401 412384 — 133 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Toerisme Reizen is ontzettend populair. De keuze aan bestemmingen en reisformules is dan ook overweldigend. Niet alleen is het voor reizigers moeilijk een keuze te maken uit het enorme aanbod, ook voor de reissector is het een uitdaging om het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden. Toerisme, dat tot stand kwam na intensief overleg met topmensen uit de sector, geeft een toegankelijk overzicht van de complexe toeristische markt en de transportmiddelen. Als handboek biedt het een degelijke basis en goede ondersteuning bij de vorming van toekomstige medewerkers in de toeristische sector.

Inhoud De geschiedenis van de reismarkt nn Reisagent of travel consultant nn Reisorganisator of touroperator nn De huidige marktsituatie nn Beroepsvereniging voor reisagenten en touroperators nn Transport over land, water en in de lucht nn

Pluspunten Herziene editie, aangepast aan de behoeften van de snel evoluerende sector nn Gebaseerd op de ervaring van zowel academici als professionals uit de praktijk nn

Opleiding Toerisme en recreatiemanagement, leisure management

Ivo Siebens doceert al meer dan twintig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

nn

Martine Addiers is praktijklector luchtvaart en business travel (Thomas More Mechelen). Griet Troukens is praktijklector toeristische vakken (Thomas More Mechelen). Daarnaast is ze actief in de privéreissector. Dominique Verbeeck leidde haar eigen reisorganisatie Skipy Tours en is nu docent toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

Ivo Siebens, Martine Addiers, Griet Troukens & Dominique Verbeeck Toerisme — Overzicht van de reissector en de transportmiddelen EAN 978 94 014 1062 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Reizen algemeen, economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789401 410625 — 134 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Storytelling Al te vaak hanteren marketeers een perspectief dat erg merk- en organisatiegeoriënteerd is. Daarna stellen ze zich de vraag waarom iets niet aanslaat. De reden is simpel: omdat het niet boeit. Omdat er niemand op zit te wachten. Het vertellen van verhalen is een kunst, maar wel een die ook in het bedrijfsleven een rol speelt. Verhalen maken content duidelijker, brengen organisaties onder de aandacht, maken een merk tastbaar. Als het juist wordt gebruikt, vormt Storytelling een haast onmisbaar instrument in een modern marketingarsenaal. Via voorbeelden en inzichten uit de praktijk maakt Guido Everaert in Storytelling duidelijk hoe rijk de techniek wel kan zijn en wat ze kan bijdragen aan de marketing van merken en organisaties. Kernbegrippen en basistechnieken worden geïllustreerd, minder voor de hand liggende maar eveneens belangrijke concepten komen uitvoerig aan bod.

Inhoud Content management nn Content strategy nn Content met toegevoegde waarde nn CAST-model: content, audience, story, telling nn Organizational storytelling nn Storytelling in het tijdperk van sociale media nn

Pluspunten nn Bundeling van meer dan twee decennia ervaring in marketing, communicatie en copywriting nn Laat geen enkel aspect van storytelling onbesproken: van personages tot doelpubliek, van basisplots tot social media

Guido Everaert is docent cross media management en web content management aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Daarnaast heeft hij twintig jaar ervaring in marketing, communicatie en writing bij bedrijven als IBM, Telenet, en Philips Europe.

Opleiding Marketing, communicatie, brandmanagement

nn

Guido Everaert Storytelling — Verhalen maken merken EAN 978 94 014 1669 6 n Verschenen n 2de druk 14cm x 22cm n Paperback n 192 pp. Communicatie, marketing n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Essentials Communicatie EAN 978 90 774 3248 8 Scanbaar schrijven EAN 978 94 014 1852 2

9 789401 416696 — 135 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


GEZONDHEIDS足足ZORG EN GENEESKUNDE


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Klinische hematologie Dit volledig vernieuwde handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidence based medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario's in het onderzoek. Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod. Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde of beginnende specialisatie, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg nn IJzer- en vitaminetekorten nn Leukemieën nn Lymfeklierkankers en myelomen nn Diagnostische technieken nn Moleculaire en cytogenetische aspecten nn Klinische transfusie nn Stollingsstoornissen nn Stamceltransplantatie nn Verpleegkundige aspecten nn

Pluspunten Een complete update van het basiswerk hematologie nn Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidencebased richtlijnen nn

Opleiding Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, gezondheidswerkers andere paramedische richtingen

nn

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank. Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling Klinische hematologie.

Marc Boogaerts & Gregor Verhoef Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Medische handboeken n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Medische keuzes EAN 978 94 014 2150 8

9 789401 421614 — 138 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verloskunde Verloskunde, en in feite de geneeskunde in haar geheel, is en blijft in continue evolutie. Zo maakt de individuele arts-patiëntbenadering vandaag de dag plaats voor een pluridisciplinaire benadering met zorgplannen, protocollen en zorgpaden. Dit praktijkboek bundelt alle meest relevante basisinformatie voor artsen en vroedvrouwen en wie daartoe wordt opgeleid. Bovendien biedt het gratis materiaal op het digitale platform extra multimediale content, zoals filmpjes, weblinks en een interactieve quiz om de kennis van de leerstof zelf te toetsen. Ook het maken en delen van aantekeningen behoren tot de functionaliteiten van het digitale platform. Alle aantekeningen blijven beschikbaar en kunnen ook gemakkelijk doorzocht worden.

Inhoud Diagnose van zwangerschap en prenatale zorg nn Specifieke zwangerschapsaandoeningen bij vrouwen met een vooraf bestaande ziekte nn Arbeid en bevalling nn Herhalingstoets (e-book) nn

Pluspunten Gebaseerd op de meest actuele kennis nn Mogelijkheid tot digitaal noteren en delen van notities nn

Bernard Spitz is als arts-gynaecoloog verbonden aan het UZ en de KU Leuven.

Opleiding nn Geneeskunde en vroedkunde/verloskunde

Kristel Van Calsteren is staflid verloskunde aan het UZ Leuven. Johan Verhaeghe is verbonden aan het UZ Leuven en gespecialiseerd in gezondheid en zwangerschap.

Bernard Spitz, Kristel Van Calsteren & Johan Verhaeghe Verloskunde — Praktijkboek voor artsen en vroedvrouwen Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1667 2 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Specialistische geneeskunde: algemeen n € 29,99

Mag ik u proficiat wensen? EAN 978 94 014 0817 2 Te vroeg geboren EAN 978 94 014 1704 4 Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4

9 789401 416672 — 139 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHBO De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander, leek of professional de reanimatie start. Het boek EHBO — Reanimatie en dringende hulpverlening beschrijft op een didactische manier de verschillende noodzakelijke vaardigheden en richtlijnen van de basis- en gespecialiseerde reanimatie. De auteurs besteden ook aandacht aan de externe defibrillatie en respiratoire ondersteuning. Verschillende hoofdstukken behandelen specifieke slachtofferafhankelijke reanimatietechnieken, het bevrijden en verplaatsen van slachtoffers en het aanleggen van verbanden. EHBO — Reanimatie en dringende hulpverlening is gebaseerd op de meest recente internationale richtlijnen en wordt als leidraad gebruikt tijdens lezingen die gegeven worden in het kader van de bacheloropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Mede door de talrijke illustraties is dit boek een nuttig en gemakkelijk te gebruiken naslagwerk, niet alleen voor de leek of de student in verschillende fasen van de opleiding, maar ook voor artsen.

Inhoud Cardiopulmonaire reanimatie van een volwassene, kinderen en zuigelingen nn Bevrijden en verplaatsen van een slachtoffer nn Verbanden nn

Pluspunten Met cd-rom nn Engelstalige terminologie nn Talrijke illustraties nn

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

nn

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.

Luc Herregods EHBO — Reanimatie en dringende hulpverlening EAN 978 90 382 2604 0 n Augustus 2016 21cm x 27cm n Paperback n 145 pp. Verpleegkunde n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Algemene ziekteleer EAN 978 90 382 2182 3

9 789038 226040 — 140 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Vaardigheden en praktijkinstructies De doelstelling van dit boek is de student aan de hand van een schematisch overzicht de essentiële en correcte reanimatie- en eerste hulpvaardigheden aan te reiken. Dit Partim EHBO-boekje is bedoeld als aanvulling op het studieboek EHBO — Reanimatie en dringende hulpverlening van dezelfde auteurs. Voor een meer gedetailleerde theoretische achtergrond wordt verwezen naar dat studieboek (met dvd).

Inhoud Richtlijnen voor de studenten tijdens de practica EHBO nn Richtlijnen en leerdoelen van de V-lijn partim EHBO nn Basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR) bij het volwassen slachtoffer nn Basis CPR bij kinderen en zuigelingen nn Evacuatietechnieken en verbanden nn

Pluspunten Telkens geïllustreerd met duidelijke kleurenfoto's

nn

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

nn

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.

Luc Herregods Vaardigheden en praktijkinstructies — Reanimatie en E.H.B.O. EAN 978 90 382 2605 7 n Augustus 2016 21cm x 27cm n Paperback n 88 pp. Geneeskunde algemeen n € 14,99 Interesse? Kijk ook eens naar: EHBO — Reanimatie en dringende hulpverlening EAN 978 90 382 2604 0

9 789038 226057 — 141 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Algemene ziekteleer Pathologie of ziekteleer is eigenlijk de kern van de geneeskunde. Verpleegkundigen zijn volwaardige medewerkers van de arts die actief betrokken moeten worden in het therapeutische beleid. Maar om die rol ten volle te kunnen spelen, moeten verpleegkundigen zich verdiepen in de pathologie. Vooreerst moeten ze het vakjargon leren om met artsen te kunnen communiceren. En natuurlijk kunnen ze enkel een zinnige bijdrage tot een therapeutisch beleid leveren als ze de basiskennis van de ziekteleer beheersen. Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de algemene interne en heelkundige ziekteleer. Het is een handig studieboek en een naslagwerk voor elke paramedicus (de algemeen verpleegkundige, de diëtist, de ergotherapeut, de logopedist, de klinisch laborant, de apotheker).

Inhoud Basisbeginselen van de ziekteleer nn Algemene ziekteleer nn Bijzondere ziekteleer nn

Pluspunten Specifiek gericht op paramedische beroepen nn Verheldering medisch vakjargon nn Handig naslagwerk nn

Opleiding Verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie, logopedie, klinisch laborant, apotheker

Jan Vandewynckele studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en werkt sinds 1978 als huisarts. Hij doceerde pediatrische en algemene ziekteleer aan het departement gezondheidszorg ‘Vesalius’ van de Hogeschool Gent. Voor het schrijven van dit boek combineerde hij zijn jarenlange ervaring en continu bijgeschoolde kennis als arts met zijn ervaring als lesgever.

nn

Patricia Horton studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en doceert communicatievaardigheden aan het departement Bedrijfsinformatie van de Hogeschool Gent. Zij vertaalde het ingewikkelde vakjargon naar begrijpelijke taal.

Jan Vandewynckele & Patricia Horton Algemene ziekteleer — Handboek voor paramedische beroepen EAN 978 90 382 2182 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 419 pp. Paramedisch algemeen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Zieke kinderen EAN 978 90 382 1552 5

9 789038 221823 — 142 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zieke kinderen Dit handboek heeft een dubbele doelgroep: het is zowel geschreven voor bezorgde ouders als voor paramedici. Aan ouders biedt het uitleg over de kleine gezondheidsproblemen waarmee ze dagdagelijks geconfronteerd worden. Voor afgestudeerde paramedici is het een geschikt naslagwerk en voor paramedische studenten een handig en duidelijk studieboek.

Inhoud De zorg voor zieke en gezonde kinderen nn Symptomen nn Ongevallen nn

Pluspunten Vol cijfer- en illustratiemateriaal

nn

Opleiding Alle paramedische opleidingen

nn

Jan Vandewynckele studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en werkt sinds 1978 als huisarts. Al sinds het begin van zijn carrière is hij bijzonder geïnteresseerd in de pediatrie. Sinds 2001 doceert hij pediatrische en algemene ziekteleer aan het departement gezondheidszorg ‘Vesalius’ van de Hogeschool Gent. Voor het schrijven van dit boek combineerde hij zijn jarenlange ervaring en continu bijgeschoolde kennis als arts met zijn ervaring als lesgever. Patricia Horton studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en doceert communicatievaardigheden aan het departement Bedrijfsinformatie van de Hogeschool Gent. Zij verbeterde de leesbaarheid van de tekst.

Jan Vandewynckele & Patricia Horton Zieke kinderen — Een handboek voor ouders en paramedici EAN 978 90 382 1552 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 298 pp.  Paramedisch algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Algemene ziekteleer EAN 978 90 382 2182 3

9 789038 215525 — 143 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Akoestiek en psycho-akoestiek De belangrijkste functie van het gehoor bij de mens is het verstaan van spraak. Het overgrote deel van de communicatie verloopt immers door middel van de gesproken taal. Bovendien verwerven we het gros van onze kennis die we voor het functioneren in de maatschappij nodig hebben via spraak. Vanuit dat standpunt zouden we geluid kunnen definiëren als informatiedrager bij de gesproken taal. Het is echter niet eenvoudig om een sluitende definitie van geluid te geven, omdat geluid op verschillende manieren benaderd kan worden. In het eerste deel van dit naslagwerk wordt vooral ingegaan op de begrippen uit de akoestiek die noodzakelijk zijn voor een goede basis in de opleidingen logopedie en audiologie. Bij de opbouw is gekozen voor een overwegend beschrijvende aanpak, aangevuld met een wiskundige insteek, wanneer die een meerwaarde biedt. In het tweede deel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de psychoakoestiek en wordt er een link gelegd met de fysiologie van het gehoor. Beide delen zijn voorzien van een aantal denk- en rekenvragen die noodzakelijk zijn om tot een ruimere kennisverwerving en essentiële rekenvaardigheden te komen. Dit naslagwerk richt zich niet alleen tot logopedisten en audiologen, maar ook tot personen die in aanraking komen met milieuen gezondheidsproblemen gerelateerd aan geluid. Voor wie de materie in zelfstudie wil verwerken, zijn in bijlage de oplossingen en antwoorden opgenomen. Johan Rijckaert is verbonden aan de Arteveldehogeschool (Logopedie en Audiologie) en aan de Universiteit Gent (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie).

Inhoud Harmonische en niet-harmonische trillingen nn Geluidsgolven en complexe geluiden nn Resonantievolumes nn Psycho-akoestische ervaring van toonhoogte, timbre, dynamiek en geluidssterkte nn Fysiologische aspecten van psycho-akoestiek nn

Pluspunten Grafieken, formules en tabellen ter illustratie nn Denk- en rekenvragen nn

Opleiding Audiologie, logopedie

nn

Johan Rijckaert Akoestiek en psycho-akoestiek EAN 978 90 382 2563 0 n Verschenen   17cm x 25cm n Paperback n 163 pp.   Paramedisch algemeen n  € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Aandacht en geheugen EAN 978 90 382 1216 6

9 789038 225630 — 144 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Recht en bio-ethiek De kost van de gezondheidszorg wordt betaald door de samenleving, die toezicht uitoefent op de besteding daarvan. Dat heeft geleid tot een enorm arsenaal aan juridische regels. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek alle noodzakelijke juridische inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. Dit boek biedt een antwoord op vragen waar al wie een beroep in de gezondheidszorg uitoefent of daarvoor studeert weleens mee te maken krijgt.

Inhoud Juridische waarborgen voor deskundige zorg nn De rechtspositie van de patiënt nn Het einde van het leven nn Medisch-wetenschappelijk onderzoek en donaties nn Bescherming van het beroepsgeheim en het privéleven nn Het klachtrecht en schadevergoeding nn

Pluspunten Behandelt actuele thema's als euthanasie bij jongeren, de vertegenwoordiging van wilsonbekwame meerderjarige patiënten en de gewijzigde regels voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg

nn

Herman Nys is gewoon hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven.

Opleiding nn Voedings- en dieetkunde, biomedische laboratoriumstechnologie, geneeskunde, ziekenhuiswetenschappen, rechten, gezondheidsrecht

Herman Nys Recht en bio-ethiek EAN 978 94 014 2168 3 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Recht algemeen, geneeskunde algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector EAN 978 94 014 2657 2 Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6

9 789401 421683 — 145 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Medische keuzes De patiënt van vandaag wil in toenemende mate meebeslissen over zijn medische behandeling en is daar, mede dankzij scholing en het internet, steeds beter op voorbereid. De informatie die hij nodig heeft, behoort immers niet langer tot het exclusieve domein van de expert. Tevens zorgen evoluties in de medische wetenschap ervoor dat er vaak meerdere en gelijkwaardige vormen van zorg mogelijk zijn. Het gevolg is dat de relatie tussen arts en patiënt fundamenteel wijzigt en dat verschillende soorten kennis het best bijdragen tot de beste keuze voor een behandeling. Medische keuzes maakt duidelijk dat de klassieke arts-patiëntrelatie, waarin een arts op basis van zijn expertenkennis advies geeft, niet meer beantwoordt aan de noden van de huidige maatschappij. In de plaats daarvan stelt het boek een benadering voor waarbij persoonsgerichte zorg en kiezen in overleg centraal staan. Het vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt, houdt rekening met hun beide perspectieven, en biedt informatietools en beslissingshulpen aan om de communicatie tussen hen te versterken. Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe communicatiestijlen in de geneeskunde en zorgverlening.

Inhoud Persoonsgerichte geneeskunde nn Het belang van autonomie nn Het overlegmodel onder de loep nn Participatie in de zorgorganisatie en het zorgbeleid nn Toekomstperspectieven in de geestelijke gezondheidszorg nn

Pluspunten De vrucht van jaren academisch denk- en onderzoekwerk in zorgonderzoek en consultancy nn Met voorbeelden van beslissingshulpen en option grids om zorgverleners bij te staan in het overleg nn

Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

nn

Chantal Van Audenhove Medische keuzes — Praktische gids voor overleg tussen zorgverstrekker en patiënt Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2150 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

Affectinterpretatie en emotieregulatie EAN 978 90 209 7925 1 Zorgen voor zieke ouderen tot het einde EAN 978 94 014 2153 9 Herstellen kan je zelf EAN 978 94 014 2157 7

9 789401 421508 — 146 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Arts in het ziekenhuis Wie aan een ziekenhuis denkt, denkt meestal meteen aan patiënten, dokters en operatiezalen. Maar een ziekenhuis is ook een bedrijf met een directie, managers en personeel dat goed bestuurd moet worden. Een geïntegreerd ziekenhuis kan het zich niet veroorloven om niet beleidsmatig om te gaan met de inzet van en de relatie met haar artsen. Arts in het ziekenhuis toont directies en bestuurders de weg naar een succesvol artsenbeleid. Het boek geeft enerzijds een stand van zaken en denkt anderzijds na over hoe artsen in de toekomst op de meest adequate wijze ingezet en begeleid kunnen worden in een ziekenhuis. Arts in het ziekenhuis is uniek voor het Nederlandse taalgebied. Zowel het perspectief van de directie als het perspectief van de arts komt aan bod. Daarom is dit boek interessant voor zowel ervaren artsen als voor artsen in opleiding.

Inhoud De nood aan een HR-beleid voor artsen nn HR-beleid en HR-instrumenten nn Hoe een HR-beleid voor artsen implementeren in het ziekenhuis nn

Pluspunten Focus op human resources in het ziekenhuis nn Gebaseerd op best practices nn

Karel De Witte, Kristof Eeckloo en Arthur Vleugels (reds.) zijn en waren verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) van de KU Leuven.

Opleiding HR in de gezondheidszorg, geneeskunde

nn

Dit boek kwam verder tot stand met de medewerking van Peter Degadt, Rita Cuypers, Herwig Van Dijck, Karel Bosmans, Yves Breysem, Christine Van der Hoogerstraete, Michel Van der Borght en Kris Heeren.

Karel De Witte, Kristof Eeckloo & Arthur Vleugels Arts in het ziekenhuis — Een HR-perspectief EAN 978 90 209 9349 3 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Personeel en organisatie, geneeskunde algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector EAN 978 94 014 2657 2 Human Resource Management EAN 978 94 014 2640 4

9 789020 993493 — 147 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn‚ … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up-to-date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk. Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns- en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud Soorten managementtaken en algemene trends in managementland nn Strategisch managementproces nn De organisatie van zorg- en welzijnsorganisaties: structuren en verandering nn Verantwoordelijke organen voor het strategisch management nn

Pluspunten Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector nn Een complete update van het basisboek nn

Opleiding Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, master ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

nn

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan hogeschool Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

Raf De Rycke & Paul Gemmel Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector

Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten- en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.

EAN 978 94 014 2657 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 336 pp. Gezondheid algemeen, management n € 34,99

Interesse? Kijk ook eens naar:

9 789401 426572

Strategisch management EAN 978 94 014 1035 9 Psychiatrie EAN 978 94 014 2145 4

— 148 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Gezondheidseconomie voor niet-economen De gezondheidseconomische evaluatie is een discipline die de jongste jaren een sterke opgang heeft gekend. Aanbieders van nieuwe geneesmiddelen of medische toestellen en hulpmiddelen worden in steeds meer landen verplicht een dergelijke evaluatie voor te leggen, opdat de overheden een beter zicht kunnen krijgen op de kosten en baten van die geneesmiddelen, toestellen of hulpmiddelen. Maar ook preventieve gezondheidsprogramma's of diagnostische strategieën moeten steeds vaker hun kosten en baten voorleggen. Gezondheidseconomie voor niet-economen wil een positieve visie overbrengen omtrent de rol van het economisch denken in de gezondheidszorg, en heeft als voornaamste doel het nut van de gezondheidseconomische evaluatie toe te lichten. De gezondheidseconomische evaluatie laat toe om betere keuzes te maken in de zorg, zodat er met het beschikbare geld zo veel mogelijk gezondheid gewonnen kan worden. Een tweede doelstelling van het boek is deze methode van gezondheidseconomische evaluatie uit te diepen en uit te leggen. Op die manier worden niet-economen gewapend om mee te praten en in debat te treden over de keuzes in de zorg.

Inhoud Het nut van de gezondheidseconomische evaluatie nn Methoden voor gezondheidseconomische evaluaties nn Richtlijnen voor het uitvoeren en de beoordeling van economische evaluaties nn Problemen met de interpretatie en implementatie van gezondheidseconomische evaluaties nn

Pluspunten Zeer toegankelijk voor iedereen in de gezondheidszorg of de gezondheidsindustrie nn De basisprincipes en methodes worden aan de hand van talrijke voorbeelden stapsgewijs uitgelegd nn Geïllustreerd met overzichtelijke schema's en figuren nn

Opleiding Geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, kinesitherapie, ergotherapie, gezondheidsbevordering

nn

Lieven Annemans is professor in de gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is ex-voorzitter van de internationale vereniging voor farmacoeconomie (ISPOR) en laureaat van de Francqui Leerstoel. Hij is vooral gespecialiseerd in gezondheidseconomische evaluaties van medische technologieën, geneesmiddelen en preventieve zorgprogramma’s in verschillende domeinen (cardiologie, dermatologie, diabetes, gastroenterologie, infectiologie, klinische biologie, neus-, keel- en oorheelkunde, oncologie, oogheelkunde, orthopedie, psychiatrie, en urologie).

Lieven Annemans Gezondheidseconomie voor niet-economen — Een inleiding tot de begrippen, methoden en valkuilen van gezondheidseconomische evaluaties EAN 978 90 382 1160 2 n Verschenen 13cm x 21cm n Paperback n 103 pp. Medische handboeken (populair) n € 22,50 Interesse? Kijk ook eens naar: Economie ontrafeld EAN 978 90 382 1464 1

9 789038 211602 — 149 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychose anders bekeken Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire nn Structurele benadering van de psychose nn De forclusietheorie nn Benadering van hallucinaties nn Het object a en jouissance in de psychose nn Verknoping in de psychose nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule nn

Opleiding Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

nn

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Stijn Vanheule Psychose anders bekeken — Over het werk van Jacques Lacan EAN 978 94 014 1067 0 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Psychodiagnostiek anders bekeken EAN 978 94 014 2122 5 Psychiatrie EAN 978 94 014 2145 4

9 789401 410670 — 150 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM-5 echter sterk wordt overschat. De idee dat de DSM-5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM-5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context- en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen. Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM nn Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies nn Functiegerichte diagnostiek nn Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie nn

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Opleiding Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

nn

Stijn Vanheule Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM — Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek EAN 978 94 014 2122 5 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Psychose anders bekeken EAN 978 94 014 1067 0 Psychiatrie EAN 978 94 014 2145 4

9 789401 421225 — 151 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychiatrie Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Psychiatrie ontsluit op een vernieuwende manier een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema's. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud Ziektebeelden nn De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden nn De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving nn De psychiatrie vandaag nn Aanbod en organisatie nn Beschermingsmaatregelen nn

Pluspunten De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring nn Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg nn

Opleiding Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, en alle overige mens- en medische wetenschappen georganiseerd door hogescholen en universiteiten

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan hogeschool Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

nn

Bernard Sabbe is gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe Psychiatrie — Wat je moet weten EAN 978 94 014 2145 4 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector EAN 978 94 014 2657 2 Herstel in de praktijk EAN 978 94 014 2151 5

9 789401 421454 — 152 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek psychofarmacotherapie De psychofarmacologische revolutie die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw effectieve antidepressiva en antipsychotica opleverde, heeft het aanzien van de psychiatrie totaal veranderd. Tot op vandaag geldt dat een goede beheersing van de psychofarmacotherapie datgene is wat een psychiater tot psychiater maakt. In dit boek ligt het accent op de farmacologische aspecten van de besproken farmaca en minder op de theoretische achtergrond van de ziektebeelden. Er werden een aantal nieuwe hoofdstukken ingevoegd zoals de farmacologische benadering van ADHD en autisme, educatie in correct psychofarmacagebruik, de ethiek van het voorschrijven, de toekomstperspectieven van de farmacogenetica, het interpreteren van onderzoek- en studieresultaten en een kort historisch overzicht van deze nog relatief jonge discipline. Het handboek Psychofarmacotherapie is geschikt als handboek in het (hoger) onderwijs en als naslagwerk. Het is een leidraad voor de geneesheer in opleiding (psychiaters, maar ook huisartsen en neurologen), de apotheker, de farmaceutische industrie en alle andere professionelen die geïnteresseerd zijn in de materie.

Inhoud Historiek van de psychofarmacotherapie nn Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis nn Psychofarmaca tijdens zwangerschap en borstvoeding nn Psychofarmacotherapie bij kinderen en jongeren nn Psychofarmaca bij mentale handicap nn Ethiek in de psychofarmacotherapie nn

Pluspunten nn Recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen.

Stephan Claes is verbonden aan de onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven. Eric Constant is werkzaam als psychiater aan het UCL in Brussel. Paul Cosyns is verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Antwerpen.

Opleiding nn Psychiatrie en andere geneeskundige opleidingen

André De Nayer is verbonden aan het departement Sociaal Recht van de VUB. Michel Dierick is psychiater. Daniel Souery is psychiater en directeur van het Europees centrum voor medische psychologie. Stephan Claes, Eric Constant, Paul Cosyns, André De Nayer, Michel Dierick & Daniel Souery Handboek psychofarmacotherapie EAN 978 90 382 1858 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Hardcover n 621 pp. Psychiatrie n € 60,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Psychologie EAN 978 90 382 2330 8

9 789038 218588 — 153 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen Praktische farmacotherapie bij diabetes In Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet welke medicatie wordt voorgeschreven en hoe deze gebruikt moet worden, maar onder andere ook welke bijwerkingen er kunnen zijn, wat de interactie is met andere geneesmiddelen en wat de contra-indicaties zijn. Het boek geeft een praktisch antwoord op vele vragen over de behandeling met longmedicatie. Een onmisbare gids voor longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden. Het boek Praktische farmacotherapie bij diabetes geeft een praktisch antwoord op vele vragen rondom de behandeling met diabetes­ medicatie. Welke medicaties worden gebruikt bij diabetes? Hoe werkt insuline? Welke medicatie moet je gebruiken bij het schommelen van bloedglucosewaarden? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Wat mag er gebruikt worden bij zwangerschap of nierfalen? Kortom, dit boek is een onmisbare gids voor diabetesverpleeg­ kundigen, artsen, apothekersassistenten en andere geïnteresseerden.

Inhoud Compleet overzicht van beschikbare medicatie nn Overzicht van onder andere interactie met andere medicijnen, bijwerkingen en contra-indicatie nn Medisch onderbouwd nn De nieuwste inzichten nn

Pluspunten Voor artsen die met diabetes en longaandoeningen te maken krijgen nn Voor diabetes- en long-verpleegkundigen/praktijkondersteuners nn

Opleiding Verpleegkunde, geneeskunde, farmacie

nn

Heshu Abdullah-Koolmees studeerde farmacie aan de Universiteit van Utrecht. Ze is ziekenhuisapotheker in opleiding in het Diakonessenhuis/UMC Utrecht en promoveerde in 2015 op het onderwerp ‘Continuïteit van farmaceutische zorg voor psychiatrische patiënten’.

Heshu Abdullah-Koolmees Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen EAN 978 94 014 3603 8 n Juli 2016 13cm x 21cm n Paperback n ca. 150 pp. Farmacie n € 29,99

9 789401 436038

Heshu Abdullah-Koolmees Praktische farmacotherapie bij diabetes EAN 978 94 014 3300 6 n Juni 2016 13cm x 22cm n Paperback n 150 pp. Farmacie, farmacotherapie n €29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek psychofarmacotherapie EAN 978 90 382 1858 8 Praktische farmacotherapie bij ADHD EAN 978 94 014 3299 3

9 789401 433006 — 154 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Praktische farmacotherapie bij ADHD Hoe werken stimulantia nu eigenlijk? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden? Over ADHDmedicatie zijn veel vragen. ADHD is een bekende aandoening bij kinderen. Medicatie kan een positief effect hebben op de aandacht en het concentratievermogen en daarbij impulsief gedrag aanzienlijk verminderen. De farmacotherapeutische behandeling van ADHD is nog steeds een thema dat discussie uitlokt: kinderen behandelen met medicatie omdat ze te druk zijn wordt terecht met argusogen gevolgd, maar deze argwaan overschaduwt ook de positieve effecten van medicatie, waardoor de afwegingen en beslissingen om wel of niet te behandelen, en hoe dan, lastig zijn. Dit boek biedt handvatten voor die beslismomenten met aansprekende praktijkvoorbeelden. In de casus wordende kernpunten en hoofdzaken kort samengevat in het kader van de praktijk.

Inhoud ADHD gaat vaak samen met andere aandoeningen nn De nieuwste inzichten nn Positieve effecten van behandeling met medicatie nn Casussen uit de praktijk nn

Pluspunten Medisch onderbouwde beschrijving van de positieve effecten van behandeling met medicatie

nn

Opleiding Geneeskunde, farmacie, verpleegkunde

nn

Glenn Dumont is klinisch farmacoloog, universitair docent ‘farmacologie en farmacotherapie’ aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Hogeschool Zuyd. Daarnaast is hij directeur van Dumont praktische psychofarmacologie en redacteur van het vaktijdschrift Psyfar. Glenn Dumont publiceert regelmatig in nationale en internationale vaktijdschriften en boeken.

Glenn Dumont Praktische farmacotherapie bij ADHD EAN 978 94 014 3299 3 n Verschenen 13cm x 22cm n Paperback n 150 pp. Farmacie, farmacotherapie n €29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Dit is ADHD EAN 978 94 014 0428 0 ADHD en comorbide stoornissen EAN 978 94 014 2117 1

9 789401 432993 — 155 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Van klacht naar kracht Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief nn Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand nn Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek nn Waarin wil je nog beter worden? nn De materialen nn

Pluspunten Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten nn Bijlage met template voor een notitieblad

Elke Gybels is verbonden aan UC LeuvenLimburg, groep Gezondheid en Welzijn. Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLB-Limburg en gastdocent aan de associatie van de KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Context, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

nn

Opleiding Gezondheidszorg, welzijn

nn

Elke Gybels & Rik Prenen Van klacht naar kracht — Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden EAN 978 94 014 2719 7 n Verschenen 17cm x 24cm n  Paperback n 198 pp. Welzijnswerk n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Communicatie troef EAN 978 94 014 2149 2 Ethiek en zorg in de hulpverlening EAN 978 90 382 2105 2

9 789401 427197 — 156 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Gekkenwerk Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander. Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud Ethiek in de zorg nn Antipathie als hefboom voor zorg die deugt nn Tijd en tijdbeleving nn Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid nn

Pluspunten Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

nn

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Linus Vanlaere is medeoprichter van sTimul, het zorgethisch lab dat samenwerking creëert tussen onderwijs en zorgsector.

nn

Roger Burggraeve is een internationaal gerenommeerd onderzoeker van het ethisch en metafysisch denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Tevens is hij lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector.

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor zorgdragers EAN 978 94 014 0943 8 n Verschenen n 4de druk 14cm x 23cm n Paperback n 136 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Waarden in dialoog EAN 978 94 014 1705 1 Ethiek. De basis EAN 978 94 014 2639 8

9 789401 409438 — 157 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Regelgeving in het welzijnswerk Het welzijnsbeleid in Vlaanderen In Regelgeving in het welzijnswerk helpt Mieke Vogels je op weg in het kluwen van regels in het Vlaamse welzijnsbeleid. De welzijnsregelgeving is een erg dynamische wetgeving: permanente aanpassingen en flexibiliteit zijn nodig om zorg op maat te kunnen bieden. Recente evoluties in de kinderopvang, jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg komen aan bod. De cliënt staat centraal: wie heeft recht op opvang en onder welke voorwaarden? Regelgeving in het Welzijnswerk richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de recente evoluties in het denken rond zorg. Het welzijnsbeleid in Vlaanderen neemt je mee door dertig jaar Vlaams welzijnsbeleid en geeft je inzicht in de organisatie van die welzijnssector vandaag. Daarnaast schetst het de enorme uitdagingen voor de toekomst. Ideaal voor wie als student, docent, werknemer of gewoonweg geïnteresseerd in de welzijnssector een breder zicht wil op deze boeiende en groeiende sector.

Inhoud De welzijnssector in België nn Het decreet kinderopvang nn De Vlaamse sociale bescherming nn De vermaatschappelijking van de zorg nn

Pluspunten De vele praktijkvoorbeelden maken van deze werken ideale handboeken nn Voor studenten, docenten, werknemers en beleidsmakers in de welzijnssector nn

Opleiding (Ortho)pedagogie, sociaal werk, verpleegkunde, maatschappelijk werk

nn

Mieke Vogels is voormalig partijvoorzitter van Groen. Van 1999 tot 2003 was ze Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid.

Mieke Vogels Het welzijnsbeleid in Vlaanderen EAN 978 90 209 8575 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 206 pp. Welzijnswerk n € 24,99

9 789020 985757

Mieke Vogels Regelgeving in het welzijnswerk Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0292 7 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Welzijnswerk n € 24,99

Samen ondernemer in welzijn EAN 978 94 014 1053 3 De rekening van de verzuiling EAN 978 94 014 1678 8 Het welzijnsbeleid in Vlaanderen EAN 978 90 209 8575 7

9 789401 402927 — 158 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Luister naar mij Wanneer kinderen getuige of slachtoffer zijn van een traumatische gebeurtenis ervaren ze machteloosheid en controleverlies. De steun die een kind uit zijn onmiddellijke omgeving krijgt, zal mee bepalend zijn in het verwerkingsproces van het trauma. Luister naar mij geeft in heldere taal inzicht in hoe het verwerken van een traumatische gebeurtenis bij een kind verloopt. Naast kennis biedt het boek heel wat praktische tips om kinderen met traumasignalen te ondersteunen. Het boek is een waardevolle bron van informatie voor alle hulpverleners, docenten en studenten die zich bekwamen in dit gevoelige thema.

Inhoud nn Type 1- en type 2-trauma's nn Traumasignalen nn Posttraumatische stressstoornis nn Opvangen van stressreacties nn Professioneel advies Pluspunten De recentste wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier gebracht nn Brengt theorie en praktijkervaring samen nn

Opleiding Sociaal werk, psychologie, pedagogie, orthopedagogie, kinderpsychiatrie en lerarenopleiding

nn

Ingrid Delameillieure is klinisch psycholoog en gezinstherapeut. Zij werkt in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg en de Communicatiegroep Hasselt.

Ingrid Delameillieure Luister naar mij — Kinderen helpen na trauma EAN 978 94 014 1821 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Psychotherapie en andere therapieën, geestelijke gezondheidszorg n € 22,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Herstellen kan je zelf EAN 978 94 014 2157 7 Draagkracht en veerkracht in de zorg EAN 978 94 014 1485 2

9 789401 418218 — 159 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Hoogsensitief Hoogsensitiviteit is in de eerste plaats een kenmerk, geen ziekte. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun hoogsensitiviteit of herkennen ze het niet bij anderen. Dit boek ijvert voor een juist begrip van hoogsensitiviteit als karaktertrek. Het biedt een wetenschappelijke onderbouwde visie op dit gegeven en reikt praktische tips aan die helpen om met hoogsensitiviteit om te gaan, bij jezelf en bij anderen. Vragen zoals ‘Hoe ga ik om met mijn eigen HSP?’, ‘Hoe ga ik om met een volwassene met HSP?’, ‘Hoe vang ik een kind op met HSP in het onderwijs?’ en ‘Wat met pesten en werkvraagstukken?’ vindt u allemaal in dit boek.

Inhoud De biologie van hoogsensitiviteit nn Hoogsensitiviteit gedefinieerd via bestaande persoonlijkheidsmodellen en -vragenlijsten nn Hoogsensitiviteit in de werkomgeving en het onderwijs nn

Pluspunten Onderbouwd en beargumenteerd, maar toegankelijk geschreven nn Handige leidraden voor het herkennen van en omgaan met hoogsensitiviteit nn Tips en oefeningen kant-en-klaar nn

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de VUB. Daarnaast is ze gastspreker in verscheidene opleidingen en bezieler van het Huis voor Veerkracht.

Opleiding nn Psychologie, pedagogie, genees- en verpleegkunde

Elke Van Hoof Hoogsensitief EAN 978 94 014 2669 5 n September 2016 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Psychologie algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Herstel in de praktijk EAN 978 94 014 2151 5 Zelfregulatie werkboek EAN 978 94 014 1665 8

9 789401 426695 — 160 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Te vroeg geboren Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een mooie droom en vaak het onverwachte begin van een periode vol angst, onzekerheid en teleurstelling. Te vroeg geboren wil zowel ouders als (toekomstige) zorgverleners in zulke overweldigende momenten bijstaan. Het biedt daarom meer uitleg over de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de neonatologie en toont aan waarom een betrokken omgeving voor het pasgeboren kind van levensbelang is. Het boek is het ideale hulpmiddel om zich in de bijzondere leefwereld van het gezin te verplaatsen en zo isolement op een zeer kwetsbaar moment te vermijden.

Inhoud Van strikt medische zorg naar ontwikkelingsgerichte zorg op maat nn Medische gevolgen van vroeggeboorte nn Ontwikkeling van de hersenen en de zintuiglijke ervaringen van foetus en pasgeborene nn

Pluspunten Leert op een praktische manier hoe de gezondheid en ontwikkeling van een pasgeborene wordt bevorderd nn Gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs nn

Christine Vanhole werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Tevens doceert zij aan de UC Leuven-Limburg en aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

Opleiding Geneeskunde, neonatologie, vroedkunde, verloskunde, verpleegkunde

nn

Sarah Van Ransbeek is kinder- en jeugdpsychiater en werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.

Christine Vanhole & Sarah Van Ransbeek Te vroeg geboren — Zorg voor premature baby's EAN 978 94 014 1704 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Verloskunde EAN 978 94 014 1667 2 Medische keuzes EAN 978 94 014 2150 8

9 789401 417044 — 161 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Geboortezorg bij verschillende culturen Verloskundigen en kraamverzorgenden hebben in de praktijk vaak al ervaring opgedaan in de omgang met etnisch-cultureel diverse aanstaande moeders en kraamgezinnen. Toch bestaat er veelal weinig theoretisch kennis over de achtergrond van migranten (en kinderen van) en culturele en religieuze gewoonten van de grootste migrantengroepen in de Nederlandse samenleving. De zorgprofessional heeft niet altijd inzicht in waarom een bepaalde benadering tot de (aanstaande) moeder en haar netwerk juist wel of juist niet werkt. Het kan lastig zijn om risicovol gedrag dat voortkomt uit de cultuur of de religie van de vrouw en haar sociale netwerk te bespreken. Geboortezorg bij verschillende culturen geeft achtergrondinformatie over culturele en religieuze verschillen bij diverse bevolkingsgroepen. Het boek biedt inzicht en geeft een handvat in cultureel competent zorghandelen.

Inhoud Verschillen in geboortezorg bij verschillende culturen nn Achtergrondinformatie over benadering en aanpak nn Theoretische achtergronden nn Religieuze en culturele verschillen van de grootste migrantengroepen in Nederland nn

Pluspunten Praktische informatie uit de praktijk nn Aansprekende praktijkvoorbeelden nn Theoretische achtergrond nn

Opleiding Verloskunde, kraamzorg, verpleegkunde, huisartsgeneeskunde

nn

Fadua el Bouazzaoui is oprichter van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Samen met het team Voorlichters Perinatale Gezondheid zet zij zich in voor het doorbreken van taboes en veronderstellingen over de perinatale gezondheid. El Bouazzaoui geeft door middel van trainingen en workshops voorlichting over verschillende onderwerpen binnen de gezondheidszorg. Ingrid Peters is projectleider van het interculturalisatie programma Klaar voor een kind aan het Erasmus MC en coördinerend stafadviseur bij Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland.

Fadua el Bouazzaoui & Ingrid Peters Geboortezorg bij verschillende culturen — Leidraad voor verloskundigen en kraamverzorgenden EAN 978 94 014 3605 2 n Juli 2016 17cm x 24cm n Paperback n ca. 150 pp € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Het gezicht van pijn EAN 978 90 209 9853 5

9 789401 436052 — 162 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Communicatie troef Communicatie is voor een zorgorganisatie geen bijzaak, maar een essentieel middel om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Wie niet doelgericht, beleidsmatig en professioneel communiceert, zal er vroeg of laat toe worden gedwongen. Communicatie troef behandelt de basiselementen van strategische communicatie voor en door zorgorganisaties. Of het nu gaat om interne communicatie, interactie tussen zorginstanties of verduidelijking naar de patiënt toe: elke organisatie haalt voordeel uit aandacht voor een doelgerichte en efficiënte communicatie. Het boek is geschikt voor beslissingsnemers en communicatieverantwoordelijken in de zorg, of al wie daar een rol in ambieert.

Inhoud Communicatieplan nn Professionele communicatiedienst nn Patient empowerment nn Zorgmarketing nn Crisiscommunicatie nn

Pluspunten Met korte samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk nn Vol hedendaagse en actuele voorbeelden nn

Opleiding Communicatie, geneeskunde, verpleegkunde, sociaal werk, gezondheidsmanagement, ziekenhuismanagement, gezondheids- en welzijnszorg

nn

Edgard Eeckman is manager van de dienst communicatie en woordvoerder van het UZ Brussel. Daarnaast doceert hij patiënteneducatie en patient empowerment aan de Erasmushogeschool te Brussel. Petra Van San is verantwoordelijke voor interne communicatie van het UZ Brussel.

Edgard Eeckman & Petra Van San Communicatie troef — Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties EAN 978 94 014 2149 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Personeel en organisatie, organisatiepsychologie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Strategisch management voor de gezondheidsen welzijnssector EAN 978 94 014 2657 2 Essentials – Communicatie EAN 978 90 774 3248 8

9 789401 421492 — 163 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgen voor kwaliteit In de non-profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost. Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non-profitorganisaties. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs-, sociale, culturele, welzijns- en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit nn Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) nn Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak-gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) nn Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk nn

Pluspunten Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

nn

Opleiding Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

nn

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van de opleiding sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.

Guido Cuyvers Zorgen voor kwaliteit — Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 6949 8 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Organisatiepsychologie n € 34,99

Praktijkboek innoverend hoger onderwijs EAN 978 94 014 1825 6 Innovatief evalueren in het hoger onderwijs EAN 978 90 209 9578 7 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 2131 7

9 789020 969498 — 164 — — 164 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgen voor zieke ouderen tot het einde Oudere mensen hebben een rijk gevuld leven achter de rug en dragen een schat aan verhalen met zich mee. Wanneer deze ouderen ernstig ziek worden en het levenseinde nadert, kunnen die levensverhalen een krachtig kompas en houvast bieden voor hun zorgverleners. Zorgen voor zieke ouderen tot het einde is geschreven voor zorgverleners die ondersteuning willen bieden aan ouderen die geconfronteerd worden met ziek zijn en sterven. Het boek biedt inzichten om kwetsbare ouderen beter te begrijpen en handvatten om de zorg te laten aansluiten bij het dagelijkse leven in familieverband van zieke ouderen en hun mantelzorgers. Het boek richt zich tot iedereen met interesse voor geriatrische, oncologische en palliatieve zorg, onder andere verpleegkundigen, psychologen, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

Inhoud Ziekte- en zorgbeleving bij ouderen met kanker nn De rol van de verpleegkundige nn Ondersteuningsnoden en informatiebehoeften nn Proactieve, laagdrempelige en afgestemde zorg nn

Pluspunten Met persoonlijke getuigenissen van ouderen en mantelzorgers nn Biedt tips om rekening te houden met de belastbaarheid van mantelzorgers nn

Opleiding Verpleegkunde, ouderenzorg, psychologie

Cynthia Senden is geriatrisch verpleegkundige en wetenschappelijk medewerker aan het UZ Gent. Karen Versluys is verpleegkundig specialist geriatrie in het UZ Gent.

nn

Ruth Piers is geriater in het UZ Gent en verricht onderzoek naar zorg rond het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning. Mieke Grypdonck is verpleegkundige en emeritus hoogleraar verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent en de Universiteit Utrecht. Nele Van Den Noortgate is diensthoofd van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in het UZ Gent. Ze is hoofddocent geriatrie en gerontologie aan de Universiteit Gent.

Cynthia Senden, Karen Versluys, Ruth Piers, Mieke Grypdonck & Nele Van Den Noortgate Zorgen voor zieke ouderen tot het einde — Levensverhalen tonen de weg EAN 978 94 014 2153 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Geriatrie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Medische keuzes EAN 978 94 014 2150 8 Communicatie troef EAN 978 94 014 2149 2

9 789401 421539 — 165 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Dit boek bereidt studenten verpleegkunde voor op het diverse en complexe werk in de ouderenzorg aan de hand van een selectie van gerontologische en geriatrische onderwerpen. Het eerste deel focust op gerontologie. Biologische gerontologie zoekt een antwoord op een aantal essentiële vragen over het lichamelijke verouderingsproces. In het tweede deel wordt de focus verlegd naar oudere zorgvragers en het domein van de geriatrie. Het thema ‘beeldvorming’ loopt als een rode draad doorheen beide boekdelen. Via verwerkingsopdrachten toetsen studenten hun competenties en communiceren zij met medestudenten over ouderenzorg. Dat daagt studenten uit in hun persoonlijke en professionele groei.

Inhoud Beeldvorming nn Biologische, sociale en psychogerontologie nn Kenmerken van de geriatrische patiënt nn Comprehensive geriatric assessment nn Vallen, delirium en depressie nn Dementie nn

Pluspunten Verwerkingsopdrachten

nn

Opleiding Verpleegkunde, ouderenzorg, psychologie

nn

Pascale Vander Meeren is van opleiding gegradueerde/bachelor in de sociale verpleegkunde en master in de gerontologie. Ze was lang werkzaam in de ouderenzorg en is als lector verbonden aan de opleiding bachelor in de verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 1: Gerontologie EAN 978 90 382 2147 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.   Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 29,99

9 789038 221472

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 2: Geriatrische verpleegkunde capita selecta EAN 978 90 382 2263 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 458 pp. Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 34,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Zorgen voor zieke ouderen tot het einde EAN 978 94 014 2153 9 Cognitieve gedragstherapie voor ouderen EAN 978 94 014 0489 1

9 789038 222639 — 166 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Urologische verpleegkunde Dit boek is geschreven door zorgverstrekkers die bijna uitsluitend urologische patiënten behandelen. De algemene basiskennis over de anatomie en fysiologie komt aan bod en de basis urologische handelingen worden beschreven. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan belangrijke alarmsymptomen waarvoor iedereen alert moet blijven. De laatste hoofdstukken behandelen de meer gespecialiseerde zorgen, afhankelijk van waar de verpleegkundige behandeling wordt uitgevoerd: bij de patiënt die op consultatie komt bij de uroloog vóór, tijdens of na de urologische heelkunde, of bij de zieke die op de urologische afdeling gehospitaliseerd ligt. Het handboek Urologische verpleegkunde is in de eerste plaats bedoeld voor studenten verpleegkunde. Kennis van de inhoud moet hen in staat stellen om alle aspecten van de urologische verzorging te beheersen.

Inhoud Anatomie nn Fysiologie nn Basis urologische handelingen nn De polikliniek nn Het operatiekwartier nn Hospitalisatie nn

Pluspunten Veel foto's en tekeningen in kleur

nn

Opleiding Verpleegkunde

nn

Antony Verbaeys is decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Antony Verbaeys Urologische verpleegkunde EAN 978 90 382 1510 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 185 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Zelfzorg voor hulpverleners EAN 978 94 014 2609 1

9 789038 215105 — 167 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Affectinterpretatie en emotieregulatie Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens. De I Feel Pictures-test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto's van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie nn Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie nn Normtabellen voor affectinterpretatie nn Test die de interpretatie van foto's van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon nn

Pluspunten Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie nn De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek nn

Opleiding Gezinswetenschappen, pedagogie, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

nn

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel. Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

Patrick Meurs & Nicole Vliegen Affectinterpretatie en emotieregulatie — I Feel Pictures Test EAN 978 90 209 7925 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Psychologische testen en onderzoek, geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789020 979251 — 168 —

Interesse? Kijk ook eens naar: Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 90 209 5495 1 Het gezicht van pijn EAN 978 90 209 9853 5


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Het gezicht van pijn Weinig lijkt zo universeel en onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan als pijn. De laatste jaren kent de studie rond culturele aspecten van pijn en pijnperceptie echter een enorme evolutie. Wat blijkt? De betekenis van pijn en de expressie ervan worden gekleurd door de etnische achtergrond van de patiënt. Daarom dringt een multicultureel pijnbeleid in ziekenhuizen zich op. Het gezicht van pijn biedt een overzicht van culturele factoren die de behandeling van pijn beïnvloeden. Aan de hand van praktische voorbeelden en handige tips maakt auteur Anouchka Desmet verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding en alle personen die instaan voor de zorg van allochtone kinderen bewust van die culturele verschillen. Ze introduceert hierbij een uniek concept, dat een leidraad vormt voor een multicultureel pijnbeleid.

Inhoud Definities en culturele aspecten van pijn nn Pijngedrag nn Pijnbestrijding nn PCSPI-concept nn

Pluspunten Gebaseerd op antropologisch en wetenschappelijk gefundeerde inzichten nn Direct bruikbare tips nn

Anouchka Desmet is psychiatrisch verpleegkundige en urgentieverpleegkundige, gespecialiseerd in spoed en intensieve zorgen. Ze werkte als vrijwilliger in India voor een arts in de oosterse geneeskunde.

Opleiding Pediatrie, verpleegkunde

nn

Anouchka Desmet Het gezicht van pijn — Hoe cultuur de pijnbeleving bij kinderen bepaalt Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 9853 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Verpleegkunde en ziekenverzorging, multiculturalisme n € 19,99

Pijn en ouderen EAN 978 90 209 8979 3 Helpen bij ziekte en pijn EAN 978 90 209 8300 5 Normale kinderen EAN 978 94 014 0566 9

9 789020 998535 — 169 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De psychologie van de topsporter Grote sportprestaties komen niet uit de lucht gevallen. Ze zijn het product van talent en buitengewone inspanningen op fysiek én mentaal vlak. Uit het doorzettingsvermogen en lef van topsporters valt dan ook veel te leren over de kracht van de menselijke geest en hoe die valt te beïnvloeden. Aan de hand van een alfabet van sportbegrippen brengt De psychologie van de topsporter krachtige getuigenissen naar voren van topsporters en hun begeleiders. Niet alleen de successen en overwinningen komen aan bod, maar ook de nederlagen, verslavingen, angsten en conflicten. Het boek gaat voorbij aan de roddels, glitter en glamour die de sportwereld vaak omgeeft. Eerder dient het als inspiratiebron voor wie meer wil leren over de kracht van coaching, het omgaan met blessures, en psychologische sterktes en zwaktes.

Inhoud De rol van de coach nn Omgaan met blessures en herstel nn Leren van fouten en nederlagen nn De kracht van het team nn Mentale training en psychologische begeleiding nn Eetgedrag en eetstoornissen nn

Pluspunten Met bijdrages van talrijke bekende sporters als Michael Jordan, Justine Henin, Michael Phelps en Fabian Cancellara

nn

Bert De Cuyper is als docent sportpsychologie verbonden aan het departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven.

Opleiding Kinesitherapie, revalidatiewetenschappen, sportwetenschappen, sport- en cultuurmanagement, psychologie, opleidingen sportpsychologie

nn

Bert De Cuyper De psychologie van de topsporter — Van atletiek tot zwemmen, van aandacht tot zwart gat EAN 978 90 819 1390 4 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Sport en spel algemeen, psychologie algemeen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Current research topics in exercise and sport psychology in europe EAN 978 90 209 6957 3 De sportcoach EAN 978 94 014 0813 4

9 789081 913904 — 170 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Waarden in dialoog Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Het fundament van ethiek wordt gelegd in de zorgrelatie en in het relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek: waarden, dialoog en grondhoudingen. Zorgverleners kunnen met dit model zelf ethisch reflecteren over de zorgpraktijk. Bovendien wordt de praktische toepasbaarheid van het model ruim behandeld en toegepast op verschillende aspecten van samenwerken in de zorg. Waarden in dialoog is geschreven voor docenten en studenten van het vak ethiek in alle opleidingen rond zorg en welzijn en net zo goed voor alle zorgverleners.

Inhoud Relationeel personalistische ethiek nn Het ethische model in de praktijk nn Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid nn Toestemming en wilsbekwaamheid nn Informatie en beroepsgeheim nn

Pluspunten Herziene editie nn Praktisch toepasbare ethiek nn

Opleiding nn Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, ortho(ped)agogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorg­ ethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Axel Liégeois Waarden in dialoog — Ethiek in de zorg EAN 978 94 014 1705 1 n Verschenen n 5de druk 14cm x 22cm n Paperback n 192 pp. Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Medische keuzes EAN 978 94 014 2150 8 Samen ondernemer in welzijn EAN 978 94 014 1053 3

9 789401 417051 — 171 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Dit is ADHD ADHD en comorbide stoornissen Deze geheel herziene versie van het succesvolle Dit is ADHD geeft een actueel en compleet verhaal over alles wat er zich rondom ADHD afspeelt. Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden. De inhoud is zo veel mogelijk conform de huidige wetenschappelijke opvattingen over ADHD, zoals de classificatie van ADHD volgens de DSM-5. In ADHD en comorbide stoornissen bespreken negen topdeskundigen, van verschillende Nederlandse universiteiten en GGZ-centra, welke comorbide stoornissen voorkomen bij ADHD. De laatste kennis uit de wetenschap komt voor het voetlicht en welke gevolgen dit heeft voor diagnostiek en behandeling. Aan de orde komen: leerstoornissen, autismespectrumstoornissen (ASS), gedragsstoornissen (ODD, CD), ticstoornissen, genetische stoornissen, motorische stoornissen (DCD) en verslaving.

Pluspunten Compleet en actueel overzicht over kenmerken, diagnose en behandeling van ADHD- en comorbide stoornissen nn Nieuwe onderzoeksresultaten nn Met medewerking van topdeskundigen nn Biedt praktische handvatten nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek

nn

Jan K. Buitelaar is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc te Nijmegen en hoofd van Karakter, een expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie.

Jan K. Buitelaar & Arga Paternotte Dit is ADHD — Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school

Arga Paternotte is het voormalig boegbeeld van oudervereniging Balans en het tijdschrift Balans Magazine en auteur van vele publicaties over ADHD en dyslexie.

EAN 978 94 014 0428 0 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Psychologie n € 29,99

Jan K. Buitelaar & Constance Dolman ADHD en comorbide stoornissen

Constance Dolman was jarenlang kinder- en jeugdpsychiater bij onder meer Uva-Virenze, Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind en bij Stichting De Praktijk. Daarnaast is zij auteur en redactielid van de reeks Kinderpsychologie in Praktijk.

EAN 978 94 014 2117 1 n Juni 2016 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie algemeen, orthopedagogiek n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar:

9 789401 404280

Dyslexie en leesproblemen EAN 978 94 014 2553 7 Dit is dyslexie EAN 978 94 014 3256 6

9 789401 421171 — 172 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Chronische pijn verklaard Een op de vijf mensen in Nederland en Vlaanderen heeft last van chronische pijn. Pijn is een moeilijk te begrijpen fenomeen, niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen en andere hulpverleners. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de acceptatie van chronische pijn als een serieus en ernstig probleem en bevat de nieuwste inzichten in hoe pijn werkt. Wat gebeurt er in ons brein en in de rest van ons centraal zenuwstelsel als er pijn optreedt? En wat gebeurt er als de pijn niet meer weggaat? Dit boek legt op toegankelijke wijze uit hoe het kan dat chronische pijn maar niet overgaat en welke factoren – lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren – hierbij een rol spelen. De theorie wordt afgewisseld met levensverhalen van mensen met chronische pijn zodat hulpverleners een goed beeld krijgen van de invloed van chronische pijn op het dagelijks leven van patiënten.

Inhoud De rol van pijnsensoren nn De invloed van culturele verschillen en stress op pijn nn Fantoompijn nn Medicijngebruik nn Depressie en angst nn

Pluspunten De nieuwste inzichten in hoe pijn werkt nn Gebaseerd op de meest actuele kennis nn

Opleiding Psychologie, fysiotherapie, opleiding tot huisarts

nn

Doeke Keizer is verloskundig actieve huisarts. Aan het UMC Groningen promoveerde hij op klinisch onderzoek naar het meten en detecteren van pijn en sensitisatie. Paul van Wilgen is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Hij werkte ruim vijftien jaar met patiënten met chronische pijn en deed onderzoek naar de behandeling hiervan.

Doeke Keizer & Paul van Wilgen Chronische pijn verklaard — Oorzaken, advies en aanpak EAN 978 94 014 0653 6 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Psychologie, fysiotherapie n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Het gezicht van pijn EAN 978 90 209 9853 5 Herstellen kan je zelf EAN 978 94 014 2157 7

9 789401 406536 — 173 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Broers en zussen van speciale en gewone kinderen Broers en zussen in een gezin hebben veel invloed op elkaars ontwikkeling en gedrag. In een gezin met een speciaal kind kan deze invloed nog intenser zijn dan anders en leiden tot ontwikkelingsproblemen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek laat kinderpsychiater Frits Boer zien hoe dit werkt en hoe problemen voorkomen kunnen worden. Dit boek begint met een overzicht van de broer-zusrelatie in het algemeen en gaat daarna dieper in op onder andere rivaliteit, loyaliteit, de plaats in de kinderrij, en conflicten. Daarna worden broerzusrelaties bij specifieke aandoeningen bij kinderen besproken, zoals ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve beperkingen, kanker, chronische ziekten en handicaps, waaronder zintuiglijke beperkingen. Ook wordt beschreven welke hulp mogelijk is wanneer een broer of zus overlijdt of als de broer/zus van speciale kinderen zelf problemen krijgt.

Inhoud Relaties nn Positie in het gezin nn Identiteitsontwikkeling nn Gezinsdynamiek nn Gevolgen van ziekten en psychische problemen nn Rouwverwerking nn Therapie nn

Frits Boer is emeritus hoogleraar kinderen jeugdpsychiatrie van het AMC in Amsterdam.

Pluspunten Compleet overzicht ontwikkeling broers en zussen nn Wetenschappelijke inzichten vertaald naar praktische adviezen nn

Opleiding Pedagogiek, psychologie, SPH

nn

Frits Boer Broers en zussen van speciale en gewone kinderen — Invloed op ontwikkeling en gedrag Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 7590 1 n Verschenen n 3de druk 18cm x 25cm n 240 pp. Orthopedagogiek, psychologie n € 29,99

Trauma bij kinderen EAN 978 94 014 0039 8 Slaapproblemen bij kinderen EAN 978 90 209 9972 3 Tussen de regels EAN 978 94 014 1161 5

9 789020 975901 — 174 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Behandeling van gedragsproblemen Veel kinderen, jongeren en volwassenen met agressieregulatieproblematiek hebben te maken gehad met traumatische omstandigheden die mede hun (disfunctionele) gedrag aansturen. Dit praktische handboek beschrijft de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met gedragsproblemen. Het boek bevat een stap voor stap beschrijving van voorkomende gedragsproblemen en van de verschillende behandeltechnieken. Per hoofdstuk wordt aangegeven hoe de behandeling aangepast kan worden voor kinderen en volwassenen. Het bevat onder meer het volledige evidencebased MASTR-behandelprotocol en onderwerpen als motiverende gespreksvoering, visualisatietechnieken, cognitieve gedragstherapie – waaronder een traumaverwerkingsmethode – en terugvalpreventie. Het is bedoeld voor hulpverleners in de zorg en zij die hiertoe in opleiding zijn. Parallel aan de theorie wordt een casus beschreven, die de koppeling naar de praktijk verheldert.

Inhoud Traumagerichte behandeling van probleemgedrag nn Motivatie nn Zelfbeheersingsvaardigheden nn Stressreductie nn Traumaverwerking nn

Pluspunten nn Een compleet handboek om kinderen, jongeren en volwassenen met gedragsproblemen weer perspectief te kunnen bieden nn Evidencebased nn Inclusief MASTR-behandelprotocol Opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening, toegepaste psychologie

Ricky Greenwald is klinisch psycholoog en internationaal expert op het gebied van trauma en verlies, en het verbeteren van relaties, gedrag, en werkprestatie. Ricky is de oprichter van het Trauma Institute & Child Trauma Institute, en tevens als docent verbonden aan de SUNY University van de Buffalo School of Social Work.

nn

Ricky Greenwald Behandeling van gedragsproblemen — Een traumageörienteerde benadering EAN 978 94 014 0652 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Psychologie n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 90 209 5495 1 Luister naar mij EAN 978 94 014 1821 8

9 789401 406529 — 175 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Cognitieve gedragstherapie voor ouderen Veel ouderen kampen met problemen als depressie en angst. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een van de meest effectieve vormen van therapie bij dergelijke problemen. Het boek bespreekt zowel de theorie van CGT bij ouderen als de praktijk, met veel casussen en beschrijvingen van therapiesessies. Het beschrijft stap voor stap de verschillende fasen van therapie: assessment, conceptualisatie en veranderingstechnieken. Naast toepassing van CGT bij depressie en angst gaat het boek ook specifiek in op de therapie bij ouderen met diverse stadia van dementie. Dit praktische handboek is speciaal geschreven voor therapeuten en begeleiders die met ouderen werken en zij die hiervoor in opleiding zijn.

Inhoud Inleiding in CGT nn Cognitieve verandering bij ouderen nn Assessment nn Casusconceptualisatie nn Veranderingstechnieken nn Klinische competentie nn

Pluspunten Praktische gids voor het toepassen van cognitieve gedragstherapie bij ouderen nn Inclusief casestudy nn

Ian Andrew James, PhD, is als klinisch psycholoog verbonden aan de Universiteit van Newcastle. Hij is gespecialiseerd in het toepassen van cognitieve gedragstherapie bij ouderen met dementie en publiceert hier regelmatig over voor vakgenoten.

Opleiding Psychologie, psychotherapie, geriatrie

nn

Ian Andrew James Cognitieve gedragstherapie voor ouderen — Een praktische gids voor hulpverleners EAN 978 94 014 0489 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie, psychotherapie n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Behandeling van gedragsproblemen EAN 978 94 014 0652 9 Depressief EAN 978 94 014 1819 5

9 789401 404891 — 176 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Therapie online Steeds meer zorgprofessionals stappen over op online hulpverlening via e-mail of internet. Dit vereist specifieke kennis. Dit actuele boek, gebaseerd op empirisch onderzoek, voorziet hierin. De praktische gids biedt duidelijke informatie over alle aspecten van online hulpverlening. Het boek heeft een heldere opbouw en bespreekt onder andere: de do's-and-don'ts van online therapie, de theorie die de basis vormt van het werk, hoe een online behandeling op te zetten, de therapeutische vaardigheden die nodig zijn bij online therapie, en ethische en juridische overwegingen. Therapie Online bevat stap-voor-stapinstructies, voorbeelden en een uitgewerkte casestudy van het hele therapeutische proces, vanaf de intake tot het einde.

Inhoud Theoretische aspecten van online therapie nn Ethische overwegingen nn Zakelijke kant van online therapie nn Toezicht en onderzoek nn

Pluspunten Met specifieke informatie voor Nederland nn Uitgebreide casestudy nn

Kate Anthony en DeeAnna Merz Nagel zijn beiden psychotherapeut, consultant en trainer. Bovendien zijn beide auteurs medeoprichter van het Online Therapy Institute en voormalig voorzitter van de International Society for Mental Health Online.

Opleiding nn SPH, psychologie, MWD

Kate Anthony & DeeAnna Merz Nagel Therapie online — Een praktische gids voor hulpverleners EAN 978 94 014 0186 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Psychologie n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Depressief EAN 978 94 014 1819 5 Psychiatrie EAN 978 94 014 2145 4

9 789401 401869 — 177 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Draagkracht en veerkracht in de zorg Als hulpverlener in de gezondheidszorg wil je je werk goed doen, maar hoe zorg je tegelijkertijd voor jezelf? Dit boek biedt hulpverleners en begeleiders in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, psychiatrie, jeugdzorg, pedagogen, psychologen en zij die hiervoor in opleiding zijn inzicht in hoe zij de eigen draagkracht en veerkracht kunnen bewaken en vergroten. Met dit boek laten de auteurs zien dat goed contact en verbinding helend is voor de zorgvrager en uitputting van de zorgverlener voorkomt. Het is een warm betoog voor de erkenning van waarden zoals betrokkenheid, waardering en presentie binnen de zorg. De vele praktijkvoorbeelden en praktische adviezen maken duidelijk hoe je als hulpverlener je eigen grenzen bewaakt.

Inhoud Contact en verbinding nn Basispresentie en grenzen nn Omgaan met gevoelens en emoties nn Kenmerken en gevolgen van affectief tekort nn Trauma en oude pijn nn Grensoverschrijdend gedrag nn Visie in de gezondheidszorg nn

Pluspunten Bevat veel praktijkvoorbeelden en praktische adviezen nn Toegankelijk geschreven nn

Opleiding Ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, psychologie, psychiatrie, jeugdzorg

Anna Blokhuis werkt als GZ-psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij is trainer communicatie voor hulpverleners en auteur.

nn

Dieuwke Talma is GZ-haptotherapeut en auteur en heeft een eigen praktijk voor haptonomie en coaching. Daarnaast is ze als docent verbonden aan de Academie voor Haptonomie in Doorn.

Anna Blokhuis & Dieuwke Talma Draagkracht en veerkracht in de zorg — Professioneel zorgen met aandacht voor je eigen grenzen EAN 978 94 014 1485 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Gedeelde zorg EAN 978 94 014 1894 2 Herstellen kan je zelf EAN 978 94 014 2157 7

9 789401 414852 — 178 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zelfzorg voor hulpverleners in de GGZ Werken in de geestelijke gezondheidszorg betekent dat je veel te maken hebt met mensen met ernstige problemen. Hoe kun je zorgen dat je desondanks zelf geestelijk fit en veerkrachtig blijft? Dit essentiële boek, bestemd voor zowel toekomstige hulpverleners als voor ervaren therapeuten, bevat achtergronden en praktische strategieën om beter voor jezelf te kunnen zorgen. Recente onderzoeken benadrukken het belang van zelfzorg voor de professional in de gezondheidszorg. Op basis hiervan beschrijft Malinowski de rollen en verplichtingen van de therapeut, hoe de kenmerken van het vak kunnen leiden tot verminderd geestelijk welzijn en welke zelfzorgstrategieën en -technieken hulpverleners kunnen helpen hun gezondheid te waarborgen.

Inhoud De rol van de therapeut nn Beroepsrisico's nn Dimensies van zelfzorg nn Bewustzijn en educatie nn

Pluspunten Een toegankelijke combinatie van wetenschappelijk onderzoek en praktische adviezen om vitaal te blijven en burn-out te voorkomen

nn

Opleiding Psychologie, psychiatrie, verpleegkunde

Alfred J. Malinowski is psychotherapeut. Hij diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen met geestelijke stoornissen. Naast een master in Counseling bezit hij het certificaat Certified Clinical Trauma Professional (CCTP) van de International Association of Trauma Professionals (IATP).

nn

Alfred J. Malinowski Zelfzorg voor hulpverleners in de GGZ — Voorkom beroepsrisico's en blijf veerkrachtig EAN 978 94 014 2609 1 n Juli 2016 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie algemeen, welzijnswerk n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Herstel in de praktijk EAN 978 94 014 2151 5 Gedeelde zorg EAN 978 94 014 1894 2

9 789401 426091 — 179 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


HUMANE WETENSCHAPPEN


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? Wetenschappers verschijnen bijna dagelijks in het nieuws met een belangrijke ontdekking. Terwijl de ene onderzoeker zegt dat hij een geneesmiddel heeft gevonden dat een dodelijke ziekte uit de wereld moet helpen, verklaart de andere dat hij met een op afstand bestuurd ruimteschip een robot op Mars heeft gedropt. Hoe meer de kennis van wetenschappers toeneemt, hoe minder we zelf het overzicht bewaren. Het onderzoek met stamcellen vinden we weliswaar interessant, maar we weten niet welk effect dit precies heeft op ons dagelijkse leven. Tegelijk begrijpen we niet waarom een architect door het ontwerpen van een stadsstructuur de ongelijkheid uit de samenleving probeert weg te werken. Dankzij Hoe word ik Einstein of Da Vinci? zijn de grote vragen uit de wetenschap straks voor iedereen te begrijpen. Op begrijpelijke en verhelderende toon kaarten meer dan vijftig bevlogen docenten van de KU Leuven in dit boek tal van kwesties aan: van de mysterieuze uitdijing van het heelal, over de determinatie door ons brein en onze genen tot het creëren van leven op basis van erfelijk materiaal. Het is de ideale gids voor iedereen die streeft naar gefundeerde en betrouwbare algemene kennis.

Inhoud Het westerse denken over kennis nn Ontstaan van materie en leven nn Economische groei, crisis en de welvaartsstaat nn Taal en taalverandering nn Biodiversiteit en global change nn Genetica en biotechnologie nn

Dit boek is een initiatief van Metaforum, de interdisciplinaire denktank waarmee de KU Leuven wil bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Pluspunten Kennis op hoog niveau door gerenommeerde specialisten nn Afbeeldingen, gedichten en tijdlijnen maken de inhoud begrijpelijk en aantrekkelijk nn Ieder onderwerp vanuit verschillende disciplines belicht nn

Opleiding Vak studium generale en alle opleidingen hoger onderwijs

nn

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? — Een inleiding tot wetenschappen vandaag voor de homo universalis van morgen Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2632 9 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 584 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 34,99

Wat met kunst en geld? EAN 978 94 014 1876 8 Wat met ggo's? EAN 978 94 014 1877 5 Wat met genetica? EAN 978 94 014 1146 2

9 789401 426329 — 182 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven: van verslag tot eindwerk do's & don'ts (e-campus) 2016 Een eindwerk schrijven is een grote opgave. Tussen ‘helder in het hoofd' en ‘helder op papier' ligt een lange weg, en zonder een betrouwbare gids met veel aandacht voor detail wordt het algauw een zattemansgang die eindigt in de goot. Dit boek is zo'n betrouwbare gids. Schrijven: van verslag tot eindwerk geeft een antwoord op verschillende vragen die opduiken tijdens het schrijfproces. Hoe begin je bijvoorbeeld te schrijven? Hoe moet je correct verwijzen naar bronnen? Welke stijl moet je hanteren? Hoe breng je structuur aan in je ideeën? Welke vormgeving en opmaak zijn verplicht? En nog veel meer. Deze handleiding is vooral een praktisch naslagwerk dat je telkens kunt blijven gebruiken als je een groot verslag schrijft, of het nu een masterproef is, een bachelorproef, een onderzoeksrapport, een afstudeerwerk of -verslag.

Inhoud Schrijfangst overwinnen in vijf stappen nn Onderdelen van een eindwerk nn Ideeën formuleren en structureren nn uiterlijke vormgeving nn Commentaren van lezers-promotoren nn

Pluspunten Handboek, oefeningen en filmpjes nn Handige voorbeelden, vuistregels en richtlijnen nn Spellingsbijlage nn Checklist voor een kwaliteitsvol eindwerk nn Geïllustreerd door Herr Seele en ingeleid door Roos Van Acker nn

Opleiding Alle opleidingen die beoordeeld worden met academische papers, bachelorproeven of masterproeven

nn

Leen Pollefliet, licentiate Germaanse filologie (Universiteit Gent), doceert al meer dan twintig jaar communicatie, aanvankelijk aan de Hogeschool Gent en nu aan de Universiteit Gent (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Ze geeft ook regelmatig gastcolleges over presenteren en over het schrijven van eindwerken aan hogescholen en universiteiten.

Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk – do's & don'ts (e-campus) 2016 — 3-in-1-pakket: handboek + oefenboek + film EAN EAN 978 90 382 2600 2 n Augustus 2016  17cm x 24cm n Paperback n 300 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Schrijven EAN 978 94 014 3547 5

9 789038 226002 — 183 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven Het oeuvre van auteur Kristien Hemmerechts telt zo’n veertig boeken. Na talloze romans, aangevuld met novelles, reisverhalen en enkele pamfletten, komt Hemmerechts nu voor het eerst met een handboek. Een handboek over de kunst en kunde van het schrijven. Ook op haar vak heeft Hemmerechts een bijzondere visie: schrijven is kijken, en vaak eerst leren kijken, schrijven is de straat op trekken, … Dit literair verantwoorde handboek leert je hoe je je pen verder kunt aanscherpen. Immers: wie schrijft, die blijft.

Inhoud Praktische schrijftips nn Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven nn Feedback op voorbeeldzinnen van studenten nn

Pluspunten Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

nn

Opleiding Taal- en letterkunde, communicatie

nn

Kristien Hemmerechts werd meermaals bekroond voor haar literair werk. Zo ontving ze de Vlaamse driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre. Ze doceert creatief schrijven aan Hogeschool Antwerpen Departement Dramatische Kunst (het Herman Teirlinck Instituut) en aan de KU Leuven.

Kristien Hemmerechts  Schrijven — Kunst en kunde EAN 978 94 014 3547 5 n September 2016    17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Schrijven: van verslag tot eindwerk – do's & don'ts (e-campus) 2016 978 90 382 2326 1

9 789401 435475 — 184 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Handboek/werkboek Nederlands Nederlands – Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid bestaat uit een handboek en werkboek voor studenten hoger onderwijs die een opfriscursus Nederlands kunnen gebruiken. Het handboek behandelt de theorie rond grammatica, spelling en taalzuivering en spitst zich toe op stijl en communicatieve vaardigheden. Het werkboek bevat aangepaste oefeningen bij elk hoofdstuk.

Inhoud Grammatica nn Spelling nn Taalzuivering nn Stijl nn Vaardigheden nn

Pluspunten Veel voorbeelden nn Opfriscursus voor moedertaalsprekers nn

Opleiding Communicatiemanagement, journalistiek

nn

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst Handboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 90 382 2503 6 n Verschenen    21,5cm x 29,5cm n Paperback n 232 pp.   Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 19,99

Danielle De Smet en Liesbet De Vuyst doceren Nederlands, respectievelijk in de opleidingen Communicatiemanagement en Journalistiek van de Arteveldehogeschool.

9 789038 225036

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst  Werkboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 90 382 2504 3 n Verschenen  21cm x 29,5cm n Paperback n 257 pp.   Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Schrijven EAN 978 94 014 3547 5

9 789038 225043 — 185 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Werken met taaltaken in de lessen NT2 In het taalonderwijs is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor behoefte­ gericht werken. Dankzij de methode van Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil is het mogelijk om binnen een klasgroep te differentiëren en elke student aan zijn of haar eigen rol en taalbehoeften te laten werken. Het pakket bevat voor elke rol meerdere functionele taaltaken die gebaseerd zijn op de nieuwe opleidingsprofielen. De taaltaken zitten niet vast in een handboek maar vormen afzonderlijke pakketjes. Zo kunnen de studenten hun persoonlijke rol oefenen in reële taalgebruikssituaties. Om hun zelfstandigheid te vergroten, zijn er leerver­sterkers (zoals een spiekkaart, woordenboekje en grammaticaboekje) en evaluatiefiches. Het leerproces van elke student kan nauwgezet bijgehouden worden in een gebruiksvriendelijke portfolio. Op die manier kan de lesgever begeleiding op maat aanbieden.

Inhoud Studentenmap met twintig taaltaken nn Portfolio nn Woorden- en grammaticaboekje nn Cd met luisterfragmenten nn Evaluatiefiches en spiekkaart nn Docentenmap met een handleiding, observatiefiches, een jaarvorderingsplan en een cd met luisterfragmenten nn

Pluspunten Elke student kan werken aan zijn eigen rol en taalbehoeften

nn

Opleiding Alle opleidingen Nederlands voor anderstaligen

nn

— 186 —

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil hebben jarenlange ervaring als lesgever NT2 aan het CVO Brussel.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Docenten

EAN 978 90 382 2512 8 n Verschenen    Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2513 5 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 40,00

9 789038 225128

9 789038 225135

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Docenten

EAN 978 90 382 2514 2 n Verschenen  Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2515 9 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n €40,00

9 789038 225142

9 789038 225159 — 187 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Writing in English Heb je ooit naar je computerscherm gestaard, omdat je er maar niet in slaagde om de eerste zin van een Engels essay op papier te zetten? Heb je ooit getwijfeld of de toon van e-mail aan een Engelstalige professor wel goed zat? Heb je ooit tevergeefs gezocht naar belangrijke informatie in je Engelse notities? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, weet je al dat het erg moeilijk is om te schrijven in een taal die niet je moedertaal is. Dit handboek, dat volledig in het Engels is geschreven, is een leidraad voor studenten die hun Engelse schrijfvaardigheid naar een gevorderd niveau willen tillen. In het eerste deel komen fundamentele schrijfvaardigheden aan bod, zoals parafraseren of het nemen van notities. Het tweede deel bevat een waaier aan oefeningen, met sleutel, die studenten helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om efficiënt en doeltreffend te communiceren in geschreven Engels. Writing in English is vooral bedoeld voor Nederlandstalige universiteits- en hogeschoolstudenten die hun Engelse schrijfvaardigheid in verschillende genres willen verbeteren.

Inhoud Notities nemen en parafraseren nn Samenhang en coherentie nn Register nn Uitdrukking en leestekens nn Précis, abstracts en essays nn Brieven en e-mails nn Recensies nn

Pluspunten Twee boeken: theorieboek en exhaustief oefenboek met oplossingen nn Waaier aan authentieke bronteksten nn Audio-cd ingesproken door native speakers nn

David Chan is lector aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

Opleiding Engels, niveau drie

Lieve Jooken is hoofddocent aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

nn

Paul Robberecht was verbonden aan de afdeling Toegepaste Taalkunde van de HoGent. David Chan, Lieve Jooken & Paul Robberecht Writing in English — Advanced English Writing Skills for Dutch Speakers EAN 978 90 382 2622 4 n Augustus 2016    17cm x 24cm n Paperback + audio-cd n 386 pp.   Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Academic English: Writing a Research Article EAN 978 90 382 2243 1

9 789038 226224 — 188 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Email for College and Business De opkomst van digitale communicatiemedia heeft de stijl van het academisch Engels en business English grondig veranderd. Vandaag is de stijl van Engelse e-mails dynamisch, en zijn ze opgebouwd rond korte zinnen en informele woorden. Email for College and Business bevat een selectie van authentieke, talige materialen, geplukt uit de bedrijfswereld. De auteur gebruikt tekstuele voorbeelden, lijsten van spreekwoorden en zegswijzen, en een waaier aan oefeningen om veelvoorkomende taalgebruiken te illustreren. Onder de hoofding ‘False Friends and Common Errors’ en ‘Dos and don’ts’ geeft de auteur advies over professionele taaletiquette.

Inhoud Jezelf en je bedrijf voorstellen nn Informatie vragen nn Een vergadering vastleggen nn Een project beschrijven nn Offerte, bestelling, levering, betaling nn

Pluspunten Veel oefeningen nn Overzicht van veelgemaakte fouten nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, Engelse taalvaardigheid

nn

Julien Vermeulen doceert Engels aan KATHO – Departement Technologie en Informatica (VHTI) en publiceerde over postkoloniale literaturen en tekstgenese.

Julien Vermeulen Email for College and Business EAN 978 90 382 1925 7 n Verschenen    21cm x 27,5cm n Paperback n 163 pp.   Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Writing in English EAN 978 90 382 2148 9

9 789038 219257 — 189 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Academic English: Writing a Research Article Ben je een doctoraatstudent in de natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg of (bio)ingenieurswetenschappen? Wil je leren hoe je je onderzoek kunt presenteren op een gestructureerde en vlot leesbare manier? De reeks Academic English: Writing a Research Article toont hoe je de impact van je artikel zo groot mogelijk kunt maken. In deze Engelse handboeken geven Catherine Verguts, Katrien L.B. Deroey, Dominique Neyts en Leen De Boom een gedetailleerde bespreking van academische schrijfstijlen en woordenschat. Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe je secundaire bronnen in een academische paper integreert, of hoe je een inleiding opbouwt. Daarnaast tonen ze hoe onderzoekers hun resultaten en data het beste presenteren in een proefschrift of abstract. De boeken van deze reeks, die elk zijn afgestemd op een specifiek onderzoeksveld, bevatten een waaier aan oefeningen. Studenten ontwikkelen hun Engelse schrijfvaardigheid bijvoorbeeld door invuloefeningen te maken, door zinnen en paragrafen te herschrijven, of door peer-to-peer feedback te geven. Waar relevant wordt ook aandacht besteed aan grammatica en andere taalkundige aspecten. De bibliografie is verrijkt met extra informatie en voorbeelden die specifiek zijn voor bepaalde disciplines.

Inhoud Oefeningen nn Bibliografie nn

Pluspunten Task-based oefeningen nn Aandacht voor grammatica nn Oefeningen voor verschillende onderzoeksvelden nn

Opleiding Natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg en (bio)ingenieurswetenschappen

nn

Catherine Verguts, Dominique Neyts en Leen De Boom geven ‘Advanced Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Catherine Verguts is gespecialiseerd in de humane wetenschappen, de sociale wetenschappen en de gedragswetenschappen. Dominique Neyts heeft expertise opgebouwd in geneeskunde en gezondheidszorg. Leen De Boom is vooral vertrouwd met de (bio)ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen. Ze hebben alle drie ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’. Katrien L.B. Deroey geeft academisch schrijven en Engelse taalvaardigheid aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

— 190 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Arts, Humanities & Law

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Social and Behavioural Sciences

EAN 978 90 382 2242 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 307 pp.    Engelse taal, letterkunde en cultuur € 24,99

EAN 978 90 382 2243 1 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 310 pp.    Onderwijs algemeen € 24,99

9 789038 222424

9 789038 222431

Katrien L.B. Deroey & Dominique Neyts Academic English: Writing a Research Article — Life Sciences & Medicine

Leen De Boom & Katrien L.B. Deroey  Academic English: Writing a Research Article — (Bioscience) Engineering

Leen De Boom Academic English: Writing a Research Article — Natural Sciences

EAN 978 90 382 2181 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 294 pp.   Engelse taal, letterkunde en cultuur € 24,99

EAN 978 90 382 2180 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 335 pp.    Onderwijs algemeen € 24,99

EAN 978 90 382 2241 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 396 pp.   Engelse taal, letterkunde en cultuur € 24,99

9 789038 221816

9 789038 221809

— 191 —

9 789038 222417


HUMANE WETENSCHAPPEN

English for Medical Practitioners Professionals uit de medische sector, zoals huisdokters, specialisten, studenten geneeskunde, verpleegkundigen, tandartsen of fysiotherapeuten, weten hoe ze met patiënten, collega’s en medische instellingen moeten omgaan. Ze weten echter niet altijd hoe ze zich correct en doeltreffend moeten uitdrukken in het Engels, bijvoorbeeld wanneer ze een patiënt helpen die (enkel) Engels spreekt, of wanneer ze werken in een internationale omgeving. English for Medical Practitioners bespreekt alle taal- en communicatievaardigheden die je nodig hebt in de medische sector. Met dit boek kunnen medische professionals hun Engelse taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen, en zo met meer vertrouwen en doeltreffendheid omgaan met patiënten. Dit handboek leert hen hoe ze het Engels het best gebruiken in verschillende praktijksituaties.

Inhoud Medische opleiding en praktijk nn Eerste contact met patiënten nn Anatomie nn Patiënten onderzoeken nn Gedetailleerde woordenschatlijsten nn Typische uitdrukkingen uit de medische praktijk nn Grammatica nn

Pluspunten Gebaseerd op authentieke professionele situaties nn Intensieve, gevorderde cursus nn Diepgaande achtergrondinformatie nn Gedetailleerde woordenschatlijst nn Veelgebruikte zinswendingen uit de medische praktijk nn Een hoofdstuk over grammatica

Zowel Dominique Neyts als Catherine Verguts geven les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’, onder andere voor de geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

nn

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen

nn

Catherine Verguts & Dominique Neyts English for Medical Practioners — Not Only for Emergencies EAN 978 90 382 2284 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 302 pp.    Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Au secours! EAN 978 90 382 1955 4

9 789038 222844 — 192 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Modern English Pronunciation Modern English Pronunciation bevat oefeningen waarmee Vlaamse studenten met een gemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels een moderne Britse uitspraak kunnen leren. Het boek leert studenten hoe ze Engels klinkers en medeklinkers moeten uitspreken, en geeft hen informatie over intonatie, klemtoon en andere aspecten van Engelse spreektaal. Die oefeningen helpen studenten om hun uitspraak te verbeteren op de vlakken die er het meeste toe doen. In de oefeningen wordt extra aandacht besteed aan aspecten die moeilijk zijn voor Nederlandstalige studenten met een Vlaams accent. De oefenzinnen zijn ingedeeld volgens moeilijkheidsgraad, en laten studenten toe om klanken te imiteren in verschillende contexten. Dit boek is geschikt voor lesgevers die uitspraakoefeningen in de klas willen gebruiken, of in een taallaboratorium. Het is echter ook uitstekend geschikt voor zelfstudie. Regelmatig oefenen met MEP en de bijbehorende audio-cd is de beste manier om de uitspraak van studenten Engels snel te verbeteren.

Inhoud Medeklinkers nn Klinkers nn Context, intonatie en andere aspecten van spreektaal nn Foutenanalyse: moeilijkheden voor Nederlandstalige sprekers nn

Pluspunten Woordenschatlijst

Anne-Marie Vandenbergen is emeritus hoogleraar aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

nn

Beverley Collins heeft Engelse fonetiek en fonologie gegeven aan de universiteiten van Lancaster en Leiden. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Opleiding nn Engelse taalkunde en andere opleidingen die gericht zijn op taalbeheersing

Anne-Marie Vandenbergen & Beverley Collins Modern English Pronunciation — A Practical Guide for Speakers of Dutch EAN 978 90 382 0255 6 n Verschenen    15cm x 22cm n Paperback + cd n 120 pp.    Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Writing in English — Advanced English Writing Skills for Dutch Speakers EAN 978 90 382 2148 9

9 789038 202556 — 193 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

You'll Be the Judge of That You’ll Be the Judge of That! – A Guide to Legal English wil studenten in de rechten gespecialiseerde vaardigheden meegeven voor ze instromen naar de arbeidsmarkt. Dit handboek bevat een algemene inleiding op juridisch Engels, en is opgedeeld in zes thema’s. Er is een uitgebreide woordenlijst voorzien voor elk thema, en authentieke teksten. Die leren studenten om op een snelle en efficiënte manier teksten in ‘legalese’ te verwerken. Het handboek ontwikkelt hun communicatievaardigheden ook door middel van rollenspellen, testen en luisteroefeningen. Ten slotte wijst dit handboek studenten de weg naar nuttige bronnen en bevat het richtlijnen die hen helpen om een heldere en grammaticaal correcte schrijfstijl te ontwikkelen. Dit handboek is geschikt voor studenten met een bovengemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels. Het is vooral afgestemd op de noden van Nederlandstalige studenten.

Inhoud Het juridische veld nn Zes thema's: ‘The Legal Profession’, ‘Criminal Law’, ‘Contract Law’, ‘Family Law’, ‘Employment Law’ en ‘European Law’ nn

Pluspunten Oefeningen met sleutel

nn

Opleiding Engelse taalkunde, rechten, criminologische wetenschappen en andere opleidingen in de rechtsgeleerdheid

nn

Kristin Van den Eede ontwerpt opleidingen en geeft communicatietraining aan de Universiteit Gent, zowel op master- als doctoraatsniveau. Ze is gespecialiseerd in de sociale en gedragswetenschappen. Ze geeft ook ‘Legal English’ en ‘Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Daarnaast redigeert ze ook artikels en geeft ze Engels aan studenten criminologie in de vakgroep Taal en Communicatie. Kristin Van den Eede You'll Be the Judge of That — A Guide to Legal English EAN 978 90 382 1954 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 203 pp.  Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Gerechtstolken EAN 978 94 014 1818 8

9 789038 219547 — 194 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ich hätte eine Frage … Op basis van hun jarenlange ervaring hebben Carine De Pau, Bea Paelman en Daniela Dora een methode uitgebouwd om Duits aan te leren op maat van hogeschoolstudenten. De woordenschat is telkens voorzien van het geslacht, de meervoudsvorm, de vertaling en een voorbeeldzin in het Duits en het Nederlands. Bovendien zijn de woorden geordend per thema en per woordsoort, wat makkelijker studeert. Het boek bevat ook oefeningen om de woordenschat in te studeren en te herhalen. In het deel 'Redewendungen' worden de bouwstenen aangereikt voor een geslaagd gesprek door in te gaan op zeventien veelvoorkomende communicatieve situaties. Tot slot is de grammatica gereduceerd tot een functioneel minimum. De auteurs hebben daarbij gekozen voor een contrastieve aanpak, en gaan het diepste in op de struikelblokken voor Nederlandstaligen. De grammatica is voorzien van illustraties en heel uitvoerige toelichtingen die naar de praktijk verwijzen. Hoogfrequente structuren krijgen extra aandacht, vooral als ze afwijken van het Nederlands. Bij dit (leer)boek hoort een oefenboek, waarin de leerstof in contexten en oefeningen tot leven wordt gebracht.

Inhoud Inleiding nn Uitgebreide lijst met woordenschat nn

Pluspunten Met informatie over het gebruik van woordenboeken

nn

Opleiding Duitse taalkunde

nn

Carine De Pau & Bea Paelman Ich hätte eine Frage … — Deutsch in …

Carine De Pau is lector aan de Arteveldehogeschool.

EAN 978 90 382 2499 2 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Map n 202 p.  Taal en cultuur algemeen n € 19,99

Bea Paelman is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Daniela Dora is verbonden aan de afdeling Duits van de Universiteit Gent.

9 789038 224992

Carine De Pau, Bea Paelman & Daniela Dora Ich hätte eine Frage … — Wortschatz, Redemittel, Grammatik EAN 978 90 382 2500 5 n Verschenen    27,5cm x 22cm n Map n 86 pp.    Taal en cultuur algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Gerechtstolken EAN 978 94 014 1818 8

9 789038 225005 — 195 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

A Ver… Deze twee handboeken, die voortbouwen op elkaar, geven een praktische inleiding op de morfologie, syntaxis, wijzen en tijden van de Spaanse taal. Het eerste deel bespreekt de Spaanse woordsoorten en het tweede de Spaanse zinsstructuren. Elk boek is voorzien van een uitgebreide reeks oefeningen, die studenten helpen om de stof in te studeren. De twee boeken zijn volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Eerst leren de studenten woordsoorten en zinsstructuren in alle vormen en toepassingen te observeren aan de hand van verschillende, zorgvuldig geselecteerde fragmenten uit Spaanse en LatijnsAmerikaanse teksten, telkens voorzien van de gepubliceerde Nederlandse vertaling. Vervolgens worden alle vormen stelselmatig in kaart gebracht en wordt het gebruik geïllustreerd aan de hand van invuloefeningen, met authentieke, idiomatische en communicatieve voorbeeldzinnen. Deze reeks is in de eerste plaats opgesteld voor studenten vertaler, tolk en communicatie.

Inhoud Theorie met oefeningen nn Nederlandse vertaling van Spaanse grammaticale termen nn Sleutels nn

Pluspunten Beknopte metataal nn Authentiek materiaal nn Alle voorbeelden en oefeningen zijn voorzien van de Nederlandse gepubliceerde vertaling nn

Opleiding Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

nn

Anna Vermeulen A ver... Deel 1 - Spaanse woordsoorten. Handboek met oefeningen EAN 978 90 382 2545 6 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 209 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

Anna Vermeulen is werkzaam aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Patricia Vandenbulcke is verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

9 789038 225456

Patricia Vanden Bulcke A ver… Deel 2 — Spaanse zinsstructuren. Handboek met oefeningen EAN 978 90 382 2421 3 n  Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 223 pp.   Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224213 — 196 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Manual de expresión escrita en español Het Manual de expresión escrita en español laat studenten Spaans kennismaken met taalstructuren die frequent gebruikt worden in academische en professionele teksten in het Spaans, zoals papers, onderzoeksrapporten, verslagen en professionele brieven. Het bestaat uit een theorieboek, een oefenboek voor internationale, Engelstalige studenten en een oefenboek voor Nederlandstalige studenten. Het theorieboek besteedt onder andere aandacht aan argumentatiestructuren, revisietechnieken en strategieën om progressief complexere zinnen te bouwen. Het biedt daarnaast ook een handig repertorium van kant-en-klare zinsstructuren voor onderzoeksrapporten en brieven. In de praktijkboeken worden deze technieken en structuren intensief ingeoefend, aan de hand van vertaal-, invul- en reviseeroefeningen, en korte schrijfopdrachten. Het Manual de expresión escrita en español is geschikt voor gevorderde studenten Spaans (niveau B2-C1).

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Técnicas de escritura para estudiantes universitarios (B2-C1) EAN 978 90 382 1766 6 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 293 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217666

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes anglófonos (B2-C1) EAN 978 90 382 1908 0 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 329 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219080

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes neerlandófonos EAN 978 90 382 1767 3 n Verschenen n 17cm x 24,5cm  n Paperback n 329 p.  Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217673 — 197 —

Patrick Goethals, Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe en Ana Ibáñez Moreno zijn Nederlands- en Spaanstalige universitaire docenten en assistenten die deze intensieve methode ontwikkeld hebben op basis van hun jarenlange ervaring met opleidingen Spaanse schrijfvaardigheid. Zij steunen hierbij op eigen en bestaand onderzoek over de didactiek van het Spaans, de Spaanse taal en de Spaanse schrijfstijl.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Au secours! Dit boek is bedoeld voor al wie geconfronteerd wordt met de semantische en syntactische uitdagingen van medisch Frans. Het is een praktische gids die onmisbaar is voor iedereen die in de medische sector werkt. Of je nu dokter, verpleegster, kinesitherapeut of tandarts bent, dit werk zal goed van pas komen in dagelijkse contacten met Franstalige patiënten. Au secours! Le français medical is een communicatiegericht en functioneel handboek. De nadruk ligt op dialogen, niet op woordenschat of grammatica. Die benadering maakt het makkelijk voor de lezer om zich op een actieve manier vertrouwd te maken met de eigenaardigheden van het medisch Frans. Daarnaast is het boek gekoppeld aan een website waar de lezer sleutels vindt voor de oefeningen en extra informatie over de thema’s die aan bod komen in het boek.

Inhoud Bij de dokter nn Het menselijk lichaam nn Eerste hulp nn

Pluspunten Woordenschatlijsten en oefeningen

nn

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Franse taalkunde

nn

Elke Weylandt en Nele Noë zijn allebei assistent aan de vakgroep Taalkunde van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Ze geven er ook les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs, waar Elke Weylandt verantwoordelijk is voor de afdeling Romaanse talen en de externe en interne communicatie. Ze hebben allebei veel ervaring met opleidingen medisch Frans en met het ontwikkelen van opleidingsspecifiek lesmateriaal.

Elke Weylandt & Nele Noë Au secours! — Le français médical EAN 978 90 382 2616 3 n Augustus 2016    17cm x 24cm n Paperback n 151 pp.    Gezondheidszorg n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: English for Medical Practioners EAN 978 90 382 2284 4

9 789038 226163 — 198 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Le travail universitaire en littérature française Dit handboek is een praktische gids voor studenten Franse letterkunde met tips om een paper of essay te schrijven. De klemtoon ligt op het schrijven van een bachelor- of masterproef, maar ook andere tekstschrijvers zullen hier hun voordeel mee doen. Klassieke onderwerpen zoals het formuleren van een probleemstelling, literatuurnotities, bibliografie en tekstverzorging komen aan bod.

Inhoud Verkennend onderzoek nn Onderzoekonderwerp afbakenen nn Een bibliografie samenstellen nn Werkschema aanpassen nn Schrijven en nalezen nn Afwerking nn

Pluspunten Specifiek bedoeld voor studenten Franse Letterkunde nn Ook voor papers die korter zijn dan een bachelor- of masterthesis nn Alle stadia van het onderzoeks- en schrijfproces komen aan bod nn

Opleiding Franse taal- en letterkunde

nn

Pierre Schoentjes en Griet Theeten zijn verbonden aan de afdeling Franse Letterkunde van de Universiteit Gent.

Pierre Schoentjes & Griet Theeten (avec la collaboration de Kayo Quintens) Le travail universitaire en littérature française — La recherche: méthodologie et outils EAN 978 90 382 2466 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 120 pp.   Franse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50 Interesse? Kijk ook eens naar: Schrijven: van verslag tot eindwerk EAN 978 90 382 2326 1

9 789038 224664 — 199 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Grammatica van het Afrikaans Sinds de democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 zijn de culturele en academische banden tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen aangehaald en is de belangstelling voor het Afrikaans in Vlaanderen sterk toegenomen. In het academiejaar 2007-2008 werd aan de Universiteit Gent dan ook gestart met het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’. Grammatica van het Afrikaans is een direct uitvloeisel van dat initiatief. Deze grammatica is bedoeld voor Nederlandstaligen die Afrikaans willen leren. Het boek bevat een woordenlijst en een uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het ontstaan en de kenmerken van het Afrikaans. De grammatica werd samengesteld met de hulp van twee vooraanstaande ZuidAfrikaanse taalgeleerden: Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus) en Alfred Jenkinson (Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein).

Inhoud Geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans nn Uitspraak nn Spelling nn Woordsoorten nn Syntactische constructies nn Woordenschat nn

Pluspunten Woordenlijst nn Uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans

Annelies Verdoolaege is licentiate in de Germaanse filologie en doctor in de Afrikaanse talen en culturen. Ze werkt in de vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen van de Universiteit Gent als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker.

nn

Opleiding Taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen

nn

Jacques Van Keymeulen is licentiaat in de geschiedenis en doctor in de Germaanse filologie. Hij is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en doceert er historische taalkunde en variatielinguïstiek. Beiden zijn verantwoordelijk voor het partim ‘Taalkunde van het Afrikaans’ in het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’.

Jacques Van Keymeulen & Annelies Verdoolaege Grammatica van het Afrikaans EAN 978 90 382 2227 1 n  Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 162 pp.   Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 22,99

9 789038 222271 — 200 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Basisgrammatica van het Hindi In deze basisgrammatica worden alle aspecten van de Hindigrammatica op een heldere en wetenschappelijke manier uiteengezet. Het is een werkinstrument dat zowel beginnende en gevorderde studenten als autodidacten in staat stelt antwoorden te vinden op alle vragen waar ze tijdens de studie van het Hindi mee geconfronteerd worden. De grammatica is rijkelijk geïllustreerd met authentieke voorbeelden uit de moderne Hindi literatuur, die ervoor zorgen dat de gebruiker de theorie beter en makkelijker kan doorgronden.

Inhoud Het Hindi-alfabet nn Schrijfoefeningen nn Basisgrammatica van het Hindi nn

Pluspunten Bijlages met meest courante ligaturen en hoofdtelwoorden

nn

Opleiding Oosterse talen en culturen, archeologie, geschiedenis

nn

Christine Everaert is afdelingshoofd en coördinator van de Hindi, Urdu and South Asian Studies Program aan de Universiteit van Utah. Aan die universiteit is zij tevens assistent professor aan de afdeling Taal en Literatuur.

Christine Everaert Basisgrammatica van het Hindi — Met illustraties uit de moderne Hindi literatuur EAN 978 90 382 0668 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 130 pp.   Taal en cultuur algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: God in India EAN 978 94 014 0572 0

9 789038 206684 — 201 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws Voor iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel of het jodendom is een goede kennis van het Bijbels-Hebreeuws onontbeerlijk. Het is namelijk onmogelijk om werkelijk te begrijpen wat in de Bijbel staat, als je de taal van de Hebreeuwse Bijbel niet meester bent. Ook vertalingen schieten op dat vlak tekort. Het Hebreeuwse taaleigen is gewoon te verschillend van het Nederlandse. Het aanleren van een taal die zo afwijkend is, kan een uitdaging of een struikelblok zijn. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ontworpen. De tekst is zo geschreven en vorm gegeven dat studenten de stof zo efficiënt mogelijk kunnen instuderen. Geen overbodige details dus, maar precies wat je moet weten om zelf met de Hebreeuwse Bijbel aan de slag te gaan. Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aangenaam om Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en begrijpen.

Inhoud Schrift & klankleer nn Vormleer nn Syntaxis nn

Pluspunten Visueel overzichtelijk

nn

Opleiding Theologie nn Cursus Bijbels Hebreeuws

Klaas A. D. Smelik is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, in de vakgroep Talen en Culturen.

nn

Karolien Vermeulen werkt aan de Universiteit Antwerpen.

Klaas A.D. Smelik & Karolien Vermeulen Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws EAN 978 90 382 1679 9 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 204 pp.  Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Praktische theologie EAN 978 94 014 2638 1

9 789038 216799 — 202 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Filosofie voor economen Economie is geen exacte wetenschap, maar een menswetenschap die op een aparte manier menselijk gedrag bestudeert, voorspelt en stuurt. Ondanks het vele cijferen en rekenen kunnen economen geen sluitende voorspellingen doen en blijven ze het over essentiële punten oneens. Vanuit die basisgedachte neemt Patrick Loobuyck de lezer mee op een geheel andere denkroute over economie, waarin hij de homo economicus bekijkt door de bril van de psycholoog, de socioloog en de moraalfilosoof. Op die manier legt hij de vooronderstellingen en specificiteit van de economie als mens- en gedragswetenschap bloot. Filosofie voor economen is interessant voor iedereen die wat dieper en langer wil nadenken over de mogelijkheden, beperkingen en vooronderstellingen van de economische rationaliteit, die op heel wat maatschappelijke domeinen onze blik mee bepaalt.

Inhoud Filosofische tradities: van Plato tot Kant nn Wat is eigen aan de menswetenschappen? nn Op welke manier is economie een mens- en gedragswetenschap? nn

Pluspunten Originele kijk op de economie nn Positioneert de economie in het grote huis van de menswetenschappen nn Interdisciplinair nn

Patrick Loobuyck is als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en is ook gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Opleiding Wijsbegeerte, menswetenschappen, economie

nn

Patrick Loobuyck Filosofie voor economen — Een inleiding tot economie als menswetenschap EAN 978 90 382 2631 6 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n ca. 220 pp. Filosofie algemeen n € 22,50 Interesse? Kijk ook eens naar: Het leven met een sofist EAN 978 90 382 2281 3

9 789038 226316 — 203 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het leven met een sofist Deze inleiding in de kritische filosofie toont dat het tijdperk van de filosofie nog lang niet voorbij is. Ze is gestoeld op de gedachte dat de grootste mogelijkheden van het denken liggen in haar begrenzing. Het leven met een sofist geeft een verfrissende, originele kijk op de geschiedenis van de wijsbegeerte, bekeken door de lens van het kritische project van Immanuel Kant en Edmund Husserl. De auteurs benaderen de cartesiaanse situering van het kennende subject in de moderniteit als een scharniermoment. Met dat uitgangspunt in gedachten treden ze op episodische wijze in dialoog met onder meer Plato, Willem van Ockham, David Hume, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault.

Inhoud De dood van de wijsbegeerte? nn Plato, Van Ockham, Descartes, Hume, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, Foucault, Wittgenstein nn Het leven met een sofist nn

Pluspunten Originele insteek nn Kritische filosofie nn

Opleiding Wijsbegeerte, communicatiewetenschappen

Gertrudis Van de Vijver is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (van de Universiteit Gent). Ze is directeur van het Centrum voor Kritische Filosofie.

nn

Jens De Vleminck is als doctorassistent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (van de Universiteit Gent). Hij is lid van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Gertrudis Vandevijver & Jens De Vleminck Het leven met een sofist — Een inleiding in de kritische wijsbegeerte EAN 978 90 382 2281 3 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 283 pp.  Filosofie algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Voorbij het narratief van neergang EAN 978 94 014 2912 2

9 789038 222813 — 204 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wijsbegeerte Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid nn Geloof en weten in de middeleeuwen nn De wending naar het subject in de moderne tijd nn De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd nn

Pluspunten Het basisboek over wijsbegeerte nn Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd nn

Prof. dr. Antoon Braeckman, prof. dr. Bart Raymaekers en prof. dr. Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd een 'inleiding tot de wijsbegeerte' aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Opleiding Wijsbegeerte, humane wetenschappen

nn

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel Wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2 n Verschenen n 8ste druk 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Filosofie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6 Ethiek. De basis EAN 978 94 014 2639 8

9 789020 988642 — 205 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek. De basis Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma's en thema's duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. Vooronderstellingen en achterliggende motieven zijn daarin vaak doorslaggevend. Ook vandaag leidt dit tot hevige debatten. Ethiek. De basis biedt een stevige achtergrond om de actuele discussies te begrijpen en daaraan te participeren. Je maakt kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijgt inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een heldere achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en een uitnodiging, aan iedereen, om zelf op verkenningstocht te gaan in het veld van de ethiek.

Inhoud Problemen voor een normatieve ethiek nn Geluk als grondnorm nn De menselijke persoon als grondslag nn De 'Diskurs-ethik' van Jürgen Habermas nn Mensenrechten als ethiek nn Consequentialisme: het effect als norm nn Ethiek en samenleving: Rawls en Nussbaum nn

Pluspunten De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische traditie en de ethische vraagstelling

nn

Opleiding Wijsbegeerte, theologie, ethiek, geschiedenis en literatuur

nn

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en doceert ethiek en rechtsfilosofie aan studenten wijsbegeerte en rechten.

Bart Raymaekers Ethiek — De basis Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2639 8 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 19,99

Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6 Business en ethiek EAN 978 90 209 7924 4 Handboek wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2

9 789401 426398 — 206 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek, recht en samenleving Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie, … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren. Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen. Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud Basisthema's uit de ethiek nn De grondslagen van de democratische rechtstaat nn Recht en ethiek: een complexe ethiek nn Ethiek en sociale rechtvaardigheid nn

Pluspunten Vernieuwde editie nn De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie nn

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en doceert ethiek en rechtsfilosofie aan studenten wijsbegeerte en rechten.

Opleiding Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

nn

Bart Raymaekers Ethiek, recht en samenleving Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2831 6 n Augustus 2016 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 27,99

Ethiek. De basis EAN 978 94 014 2639 8 Business en ethiek EAN 978 90 209 7924 4 Handboek wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2

9 789401 428316 — 207 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Praktische theologie Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen. Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema's exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop. Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België nn Methodologische vragen in de praktische theologie nn Praktische theologie van, over en met kinderen nn De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat nn

Pluspunten De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief nn Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie nn

Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

nn

Annemie Dillen & Stefan Gärtner Praktische theologie Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 2638 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Theologie algemeen n € 29,99

God in India EAN 978 94 014 0572 0 De onderstroom van religie en atheïsme EAN 978 94 014 1709 9 Handboek wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2

9 789401 426381 — 208 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Emanciperen kun je leren Het is van alle tijden dat mensen vanuit een achtergestelde positie streven naar een volwaardige plaats in de samenleving. Emanciperen kun je leren wil het pleidooi voor emancipatie en empowerment blijven voeren. De auteur vertrekt in dit boek van de positieve boodschap dat er altijd en overal een mogelijkheid is om kracht en macht op te bouwen. Dit inzicht wordt aan de hand van vier relevante voorbeelden uitgewerkt. Dit boek richt zich tot iedereen die de maatschappelijke stormen niet uit de weg wil gaan en wil nadenken over emancipatie van anderen: studenten sociaal werk, sociaal werkers, vrijwilligers en ook wetenschappers die burgers meer willen betrekken.

Inhoud Vier situaties: kinderen in armoede in de jeugdbeweging, 50-plussers op de werkvloer, inspraak in beslissingen over kernafval en het hoofddoekendebat op school nn Spanningsvelden in een situatie nn De emancipator empowered nn

Pluspunten Abstracte begrippen in een concrete context geduid nn Met methodieken en tips die direct bijdragen tot empowerment nn

Gunter Bombaerts is docent filosofie en ethiek aan Odisee Brussel en de Technische Universiteit Eindhoven.

Opleiding Sociale wetenschappen, sociaal werk

nn

Gunter Bombaerts Emanciperen kun je leren — Kracht en macht altijd en overal Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1050 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Emancipatie n € 24,99

Cultuursociologie buiten de lijnen EAN 978 94 014 0558 4 Een eerlijke kans EAN 978 94 014 1714 3 Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6

9 789401 410502 — 209 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Gerechtstolken In de geglobaliseerde en multiculturele maatschappij word je regelmatig geconfronteerd met mensen die jouw taal niet spreken. Wat als die mensen in aanraking komen met het gerecht? Hoe vervullen advocaten, politiemensen en rechters hun taak wanneer zij niet met de verdachte, de getuige of het slachtoffer kunnen spreken? De gerechtstolk kan dit communicatieprobleem oplossen. In dit handboek krijg je een totaalbeeld van de rol en het belang van de gerechtstolk tijdens een juridische procedure. Gerechtstolken is bovendien voornamelijk gestuurd door praktische overwegingen. Een concrete case helpt je om inzicht te krijgen in de manier waarop je als rechtskundige of politiemedewerker efficiënt met een tolk kunt werken. Gerechtstolken is bedoeld voor de student vertaler-tolk, de rechtenstudent en personen die een opleiding tot agent volgen.

Inhoud Tolken: een noodzakelijk grondrecht nn Het politieverhoor met een tolk nn De zitting op de rechtbank nn De advocaat in verschillende settings met een tolk nn

Pluspunten Winnaar van de Language Industry Award 2015: Beste Taalpublicatie 2014 nn Bevat een hoofdstuk met best practices nn Gestoeld op de jarenlange praktijkervaring van de auteurs nn

Opleiding Opleidingen rechten, criminologie, politieschool, vertaler-tolk

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en docent tolken en tolkwetenschap aan dezelfde campus.

nn

Katalin Balogh is coördinator van de opleiding Gerechtsvertalen en -tolken aan de KU Leuven (campus Antwerpen). Dirk Rombouts is gepensioneerd politiecommissaris van de lokale recherche in Antwerpen en docent aan de Nationale Rechercheschool.

Heidi Salaets, Katalin Balogh & Dirk Rombouts Gerechtstolken — Handleiding voor politie en rechtskundigen in een meertalige context EAN 978 94 014 1818 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Taal en cultuur algemeen, recht n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: De rechtbank een schouwtoneel EAN 978 94 014 1699 3 Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6

9 789401 418188 — 210 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Training in languages of lesser diffusion Because of the current scale of migration – not only inside the EU but also to and from third countries – and multilingualism in Europe, there is a growing demand for interpretation in legal proceedings. Multilingual situations are likely to become so frequent in this context that the training of legal interpreters for languages of lesser diffusion needs to meet certain standards as to guarantee good quality interpreting afterwards. The aim of the TraiLLD-project is to focus on the different aspects and methods of training for interpreters in languages of lesser diffusion. In this project we will bring together the expertise of the different partners in this field. However, all partners are still confronted with the difference in quality between interpreter training for main/ traditional languages and the one for languages of lesser diffusion (LLD). In this project we will share our expertise in training legal interpreters to design a new methodology and strategy that focuses on how to train these LLD interpeters and eliminate the aforementioned quality differences with interpreters of main languages.To reach these goals, we will for instance test a framework of best practices in training methodologies. The ultimate goal is to formulate and disseminate recommendations – through description of models and guidelines for future training in LDD – for all member states to ensure fair trial, also for speakers of LLD by means of the description.

Inhoud nn Briefing trainers for a tandem training programme for legal interpreters and translators nn Legal translation and terminology nn Description of the pilots and best practices nn Professionals responses to working with ad hoc interpreters

Katalin Balogh is connected to the KU Leuven where she coordinates the Master’s degree in Court Translation and Interpretation. She is a court interpreter herself and she coordinates several European projects concerning court interpretation.

Pluspunten Provides a comprehensive overview of the most recent international research on LLDs nn Contains a discussion of best practices and recommendations for a better training of legal interpreters for LLDs

Heidi Salaets is chairwoman of the Interpreting Studies research group at the KU Leuven. She coordinates several European projects concerning court interpretation.

Opleiding Rechten

Dominique Van Schoor is connected to the Interpreting Studies research group at the KU Leuven. She holds a Master’s degree in Linguistics and Literary studies and one in Interpretation. Her research focuses mainly on the interrogation of minors.

nn

nn

Katalin Balogh & Heidi Salaets Training in languages of lesser diffusion EAN 978 94 014 3327 3 n Juni 2016 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Taal en cultuur algemeen, recht n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Gerechtstolken EAN 978 94 014 1818 8 Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6

9 789401 433273 — 211 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Theater Theater. Een westerse geschiedenis deelt de transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes in: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laatmoderne en het hedendaagse theater. Gedreven door jarenlange ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen de auteurs het toneel vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Op die manier presenteren ze een nieuw en actueel handboek dat perfect aansluit bij de recentste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit boek biedt meer dan een anekdotische beschrijving van de geschiedenis van het theater. Theater is immers geen eenzijdige studie van de gesproken tekst, maar biedt een integraal perspectief op de historische spektakelcultuur, met alle sociale, esthetische, culturele en materiële implicaties van dien.

Inhoud Het Griekse en Romeinse theater: rite en theater nn Toneel in de middeleeuwen: toneel als object nn Het vroegmoderne theater nn Het laatmoderne theater nn Het hedendaagse theater nn

Thomas Crombez doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en aan Sint Lucas Antwerpen.

Pluspunten Eerste gepubliceerde geschiedenis van het theater in het Nederlands sinds 1969 nn De rijkdom aan duidend fotomateriaal geeft naast een tekstuele ook een visuele geschiedenis weer nn Guaranteed Peer Reviewed Content nn

Jelle Koopmans is universitair hoofd­docent Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding Kunstwetenschappen, dramaopleidingen, theaterwetenschap, media en cultuur

Frank Peeters is universitair hoofddocent theatergeschiedenis en theaterhistoriografie aan de Universiteit Antwerpen.

nn

Luk Van den Dries is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst aan de Vrije Universiteit Brussel, momenteel als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries & Karel Vanhaesebrouck Theater — Een westerse geschiedenis

Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuurgeschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en aan RITS | School of Arts. Hij is tevens gastprofessor aan het ESACT te Luik.

EAN 978 94 014 1895 9 n Verschenen 22cm x 28cm n Hardcover n 346 pp. Theatergeschiedenis n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Antwerpen theaterstad EAN 978 94 014 2243 7 Arm theater in een gouden tijd EAN 978 94 014 1711 2

9 789401 418959 — 212 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Cultuurmanagement Net als alle andere sectoren moeten kunst en cultuur worden gemanaged. De culturele sector vereist echter een bijzondere aanpak: een cultuurmanager moet zorgen voor de juiste klik tussen zaken en inhoud. In Cultuurmanagement vind je alles wat je als cultuurmanager moet weten. Van de rol van overheid en beleid, over de belangrijkste managementaspecten tot de juridische vraagstukken en cultureel ondernemerschap. Per thema geven de specialisten je alle informatie en tools die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Cultuurmanagement is een complete leidraad voor iedereen met interesse in het management van kunst en cultuur. Het is in het bijzonder geschikt voor studenten die zich de kunst van het managen van kunst en cultuur eigen willen maken.

Inhoud Cultureel ondernemerschap nn Cultuur, overheid en beleid nn Algemeen en strategisch management nn Financieel management nn Accountancy nn Marketing management nn De meerwaarde van Human Relations Management nn Juridische vraagstukken nn

Annick Schramme is opleidingsverantwoordelijke van de master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze is tevens docent aan de Antwerp Management School.

Pluspunten Gericht op Nederland en Vlaanderen nn Basishandboek nn Zorgt voor een breed begrip van cultuur nn

Opleiding Cultuurmanagement, office management, management in de kunstensector, kunsten, cultuur en media (vak management van kunstorganisaties), leisure management, kunstbeleid- en management, culturele studies

Bruno Verbergt doceert algemeen en strategisch management aan de Universiteit Antwerpen. Verder is hij lid van de Adviescommissie Kunsten van de Vlaamse Overheid.

nn

Dirk De Corte doceert cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Als managing partner bij ImproveMenT ontwerpt en faciliteert hij leadershipprogramma's voor diverse bedrijven. Patrick De Pelsmacker doceert cultuurmarketing en -communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is als buitengewoon hoogleraar ook verbonden aan de Universiteit Gent.

Annick Schramme, Bruno Verbergt, Dirk De Corte & Patrick De Pelsmacker Cultuurmanagement — De regels van de kunst Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 9296 0 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 512 pp. Bedrijfskunde, kunst algemeen n € 39,99

Antwerpen theaterstad EAN 978 94 014 2243 7 Fashion Management EAN 978 94 014 1238 4 Geld en cultuur EAN 978 94 014 0825 7

9 789020 992960 — 213 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

De cultuurmanager In discussies rond succesvol leiderschap worden inspirerende voorbeelden uit de culturele wereld vaak overgeslagen. Ten onrechte, want in onze steeds complexer wordende economie kunnen praktijken uit de culturele en creatieve sector een enorme meerwaarde bieden. Goede cultuurmanagers laten hun organisatie zowel op het artistieke als het zakelijke vlak schitteren. Dit boek bevat inspirerende en praktische antwoorden van experts op moeilijke vragen. Zo vergt het aanwerven en begeleiden van creatieve mensen een bijzondere aanpak. En wat met de onzekere financiering van kunst? Hoe ga je als leider om met het debat rond de waarde van cultuur? Via succesverhalen en inzichten uit onder meer ballet, architectuur, kleine theatergezelschappen of de uitgeverswereld schetst De cultuurmanager een beeld van heden en toekomst. Daarbij biedt het onmisbare leiderschapsvaardigheden voor de verdere ontwikkeling van een bloeiende kunst- en cultuursector, maar toont het vooral hoe je die inzichten in de praktijk kunt inzetten.

Inhoud De kunst van gedeeld leiderschap nn Cultureel leiders zijn gespreksleiders nn Auteurs en uitgevers nn Creatief leiderschap in de sportwereld nn Het managen van creativiteit bij les ballets nn

Annick Schramme is hoogleraar en coördinator van de master Cultuurmanagement en het Competence Centre Management, Culture & Policy aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze Academic Director van het Competence Centre Creative Industries aan de Antwerp Management School. Ze vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties binnen de culturele sector in binnen- en buitenland.

Pluspunten Praktijkvoorbeelden uit de culturele sector

nn

Opleiding Culturele studies, cultuurmanagement

nn

Annick Schramme De cultuurmanager — Regels van de kunst voor leiderschap in de culturele en creatieve sector EAN 978 94 014 2924 5 n Verschenen   15cm x 21cm n 168 pp.    Leidinggeven, coachen, kunst algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Cultuurmanagement EAN 978 90 209 9296 0

9 789401 429245 — 214 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Eerlijke wetenschap Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop. Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud Wetenschap en ethiek nn De cultuur van het management en de academische ontmenselijking nn Redenen om te frauderen nn Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie nn Naar een humanistische academie nn

Pluspunten Een bondige, maar noodzakelijke bespreking van een actueel thema nn Guaranteed Peer Reviewed Content nn

Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Opleiding Wetenschapsfilosofie

nn

Gustaaf Cornelis Eerlijke wetenschap — Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig?

Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1331 2 n Verschenen n 2de druk 14cm x 22cm n Paperback n 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen n € 19,99

9 789401 413312 — 215 —

Praktijkboek bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline EAN 978 94 014 0089 3 Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6


HUMANE WETENSCHAPPEN

God in India India staat bij velen bekend als het land van spiritualiteit en religiositeit. Toch komen Indische religies vaak vreemd over op westerlingen. Vaak wordt zelfs de vraag gesteld of westerlingen wel in staat zijn om de Indische religies te bevatten. God in India toont aan dat heel wat beelden die in het Westen over de Indische religies leven, gebaseerd zijn op historisch gegroeide stereotypes. Tevens biedt het een nieuwe kijk op het hindoeïsme, sikhisme, boeddhisme en jainisme door dieper in te gaan op twee aspecten die een centrale rol spelen in die religies: diversiteit en devotie. Het boek bevat de achtergrond en de verhalen die nodig zijn om de Indische religies te begrijpen, en stelt de lezer in staat om westerse voorstellingen van die religies kritisch te bevragen. Precies dat maakt God in India een onmisbaar boek voor iedereen die op een kritische en diepgaande manier wil kennismaken met Indische religies.

Inhoud Geschiedenis van de Indische religies nn Hindoeïsme nn Sikhisme nn Boeddhisme nn Jainisme nn

Pluspunten Referentiewerk voor Indische religies nn Gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek

Joris Gielen is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is hij assistant professor aan Duquesne University (Pittsburgh, USA).

nn

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

nn

Joris Gielen God in India — Diversiteit en devotie in de Indische religies Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0572 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme n € 27,99

De onderstroom van religie en atheïsme EAN 978 94 014 1709 9 Mensen EAN 978 90 209 8574 0 Praktische theologie EAN 978 94 014 2638 1

9 789401 405720 — 216 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Tot waar de beide zeeën samenkomen Meer dan ooit is er behoefte aan interculturele dialoog. Kinderen kunnen best van jongs af in die dialoog opgevoed worden. Het onderwijs zou de grote voortrekker moeten zijn. Maar waar halen leraren hiervoor de inspiratie? Vertrekkend vanuit zijn persoonlijk verhaal en rijke levenservaring betrekt Marc Colpaert de lezer op zijn zoektocht naar de plaats en de betekenis van de ander. Martin Buber, Emmanuel Levinas en Ivan Boszormenyi-Nagy worden op een ongebruikelijke manier voorgesteld en getoetst op hun betekenis voor de interculturele dialoog. Zij zijn een opstap naar nieuwe manieren van werkelijkheidsbeleving. De conclusie is dat je de werkelijkheid niet alleen kunt vatten met de taal van de rede, de logos, maar ook de verbeelding nodig hebt, de mythos. Het boek richt zich tot alle leraren en leraren in opleiding en zet hen aan om het mythische en muzische aspect in de vorming niet uit het oog te verliezen.

Inhoud Martin Buber en Emmanuel Levinas nn Cultuur: de narratieve identiteit die betekenis geeft nn Tussen mythos en logos: de tao van de mens nn De Koran als taal van de mythos nn

Pluspunten Specifieke aandacht voor de interculturele dialoog met de islam nn Bij dit boek hoort een dvd met getuigenissen van schrijvers en kunstenaars nn

Marc Colpaert specialiseerde zich als journalist in Zuidoost-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën.

Opleiding Antropologie, pedagogie, lerarenopleiding, sociaal agogisch werk

nn

Marc Colpaert Tot waar de beide zeeën samenkomen — Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 6939 9 n Verschenen n 6de druk 16cm x 25cm n Paperback n 160 pp. Multiculturalisme, agogiek n € 24,99

Mensen EAN 978 90 209 8574 0 God in India EAN 978 94 014 0572 0 Cultuursociologie buiten de lijnen EAN 978 94 014 0558 4

9 789020 969399 — 217 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Alternatieve mainstream Er is in de muziekwereld een duidelijk verschil tussen front- en backstage. Een groep op het podium communiceert direct met zijn publiek, maar achter de schermen worden er volop reputaties van artiesten gemaakt of gekraakt. Maar wat zijn de precieze criteria die maken dat sommige artiesten doorbreken en andere niet? Alternatieve mainstream biedt inzicht in de selectiemechanismen van de muziekwereld en dan specifiek bij muziek die zich afzet tegen 'echte' mainstreammuziek. De auteur creëerde de term 'alternatieve mainstream' voor muziek die undergroundwaarden cultiveert, maar tegelijk ook gecommercialiseerd wordt. Dit boek geeft een totaalbeeld van de Vlaamse muziekindustrie, met vele off the record-getuigenissen van programmatoren/ programmeurs, managers, radiomakers en andere actoren. Het is geschikt voor studenten in opleidingen over de muziekindustrie en -wetenschappen.

Inhoud Mainstream versus underground nn Alternatieve mainstream als culturele constructie nn Digitalisering, selectiedruk en onzekerheid in het beslissingsproces nn Economisch rendement en populariteit nn Het sociale proces van tweede-ordeselectie nn

Pluspunten Grote aandacht voor het Vlaamse en Nederlandse muziekcircuit nn Studie van de muziekindustrie langs de productie- en distributiezijde nn

Gert Keunen is docent, publicist en muzikant. Hij is doctor in de sociologie en doceert muziekgeschiedenis in Tilburg, Hasselt, Brussel en Gent.

Opleiding Master of Arts in de muziek, muziekgeschiedenis en muziekindustrie, culturele studies

nn

Gert Keunen Alternatieve mainstream — Over selectiemechanismen in het popmuziekcircuit Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0841 7 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Muziek algemeen n € 29,99

Wat met kunst en geld? EAN 978 94 014 1876 8 Cultuurmanagement EAN 978 90 209 9296 0 Fashion management EAN 978 94 014 1238 4

9 789401 408417 — 218 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Vrouwenwerk Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend. Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/mdiversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud Mannelijkheid en vrouwelijkheid nn Leiderschap nn Glazenplafondfenomeen nn Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus nn De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? nn Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil nn

Pluspunten Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte nn Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds nn

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.

Opleiding Sociale wetenschappen, genderstudies

nn

Veerle Draulans Vrouwenwerk — Voor meer v/m diversiteit op het werk EAN 978 90 209 9864 1 n Verschenen n 2de druk 14cm x 22cm n Paperback n 304 pp. Mens en maatschappij algemeen, management algemeen n € 24,99

9 789020 998641 — 219 —

Interesse? Kijk ook eens naar: Onderneemster zkt sterk merk EAN 978 94 014 1887 4 Meisjes zus, jongens zo EAN 978 94 014 0944 5 Meisjes kijken EAN 978 90 820 3370 0


HUMANE WETENSCHAPPEN

Uitgelezen jeugdliteratuur Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.

Inhoud Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur nn Functies van het fantasieverhaal nn Sprookjesbewerkingen nn Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke nn De realistische roman en het probleemboek nn Initiatieroman voor adolescenten nn Ontmoeting met andere culturen nn

Pluspunten De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk nn Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen nn

Opleiding Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

nn

Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard. Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.

Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs Uitgelezen jeugdliteratuur — Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing EAN 978 90 807 9339 2 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Literatuurwetenschap n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Wit als sneeuw, zwart als inkt EAN 978 94 014 0316 0 Boom, roos, vis EAN 978 90 209 8361 6

9 789080 793392 — 220 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Verhaal en verbeelding In de jaren dertig van de twintigste eeuw legde Michael Bachtin de basis voor de historische studie van de narratieve verbeelding. Zijn ‘historische poëtica' spitste zich toe op de verbeeldingsconstructies die hij tijdruimten of chronotopen noemde. Dit boek is een poging om de theoretische inzichten en suggesties van Bachtin te systematiseren en te verrijken met recentere theorieën uit de literatuurwetenschap. De aandacht gaat daarbij naar de kern van het chronotoopconcept, namelijk het ‘denken in beelden' en het feit dat tijdsconcepten bij zulke denkprocessen een hoofdrol spelen. Chronotopen kan men op drie verbeeldingsniveaus aan het werk zien: dat van de narratieve gebeurtenissen en situaties, de globale processen op het niveau van de plotruimte, en dat van de impliciete wereldbeelden en ideologieën. Verhaal en verbeelding geeft een overzicht van chronotopen op elk van die niveaus, en brengt zo de voornaamste tendensen in de ontwikkeling van de westerse verhaalcultuur ter sprake.

Inhoud De bouwstenen van de narratieve verbeelding nn Tijdsconcepten en chronotopen nn Plotruimte en moraal in de westerse verhaalcultuur nn

Pluspunten Verrijkt Bachtins chronotoopconcept met recente literatuurtheorieën nn Bespreking van de narratieve verbeelding op verschillende niveaus nn Systematisch nn Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de westerse literatuurgeschiedenis nn

Bart Keunen doceert Europese literatuurgeschiedenis, vergelijkende literatuur­ wetenschap en literaire sociologie aan de Universiteit Gent.

Opleiding Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, OostEuropese talen en culturen, kunstwetenschappen

nn

Bart Keunen Verhaal en verbeelding — Chronotopen in de westerse verhaalcultuur EAN 978 90 382 1071 1 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 171 pp.  Literatuurwetenschap n € 14,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Voorbij het narratief van neergang EAN 978 94 014 2912 2

9 789038 210711 — 221 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

De vorm van tekst Iedereen heeft te maken met de vorm van tekst. Of we nu de krant lezen, door de straat wandelen, sms'en, tv-kijken of boodschappen doen. Typografie of 'de vorm van tekst' moet de aandacht van lezers en kijkers trekken om hen zo te kunnen beïnvloeden. Dit boek toont hoe typografie werkt aan de hand van honderden voorbeelden van bekende ontwerpers wereldwijd. Een basiswerk voor designstudenten en beginnende ontwerpers, maar ook voor redacteurs, journalisten en schrijvers die verder durven kijken dan de inhoud.

Inhoud Typografie nn Webdesign nn Ontwerpstrategieën en middelen nn Lettertype, font, karakterset, fontformaat nn Letters en technologie nn

Pluspunten Basiswerk over vormgeving nn Auteur is zelf ontwerper nn

Opleiding Grafische vormgeving, boekwetenschappen, journalistiek, communicatie

Jan Middendorp is ontwerper en doceert aan de Kunsthochschule Berlin Weißensee.

nn

Jan Middendorp De vorm van tekst Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0097 8 n Verschenen 22cm x 27cm n Paperback n 176 pp. Vormgeving en design n € 29,99

How to story EAN 978 94 014 1892 8 Journalistiek EAN 978 94 014 0190 6 Mens en media EAN 978 94 014 1690 0

9 789401 400978 — 222 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Historici en hun métier Dit handboek presenteert een methode om kritisch om te gaan met de overvloed aan informatie waarmee we vandaag geconfronteerd worden, en met de projectie van deze situatie naar een ver en nabij verleden. In het eerste deel worden een aantal cruciale vragen beantwoord. Hoe zoek je bijvoorbeeld naar bronnen? En hoe benader je bronnen kritisch, niet het minst wanneer ze tegenstrijdige informatie bevatten? In het tweede deel wordt ingegaan op de historische synthese, en meer bepaald op de manier waarop het verleden in de loop der eeuwen voorgesteld is door verschillende samenlevingen. Ook de ontwikkeling van de ‘geschiedenis’ als autonoom wetenschapsgebied komt aan bod. De vraag wordt dan: in welke mate hebben ideologische, politieke en filosofische overtuigingen mee gestalte gegeven aan het beeld van het verleden? Historici en hun métier presenteert een methode die niet enkel bruikbaar is voor beoefenaars van de geschiedenis, maar bij uitbreiding ook voor vele onderzoekers uit de mens- en sociale wetenschappen.

Inhoud De bron, de bouwstof voor de kennis van het verleden nn Technische analyse van de bron nn De historische bewijsvoering: van klassiek historisme naar interdisciplinariteit nn De historische synthese of het specifieke van historische kennis nn

Pluspunten Veel illustraties

nn

Opleiding Geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, politieke wetenschappen, sociologie, wijsbegeerte, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, criminologische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

nn

Marc Boone is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde als gastprofessor aan de Université de Bourgogne (Dijon) in 2000, aan de École des Hautes Études et Sciences Sociales (Parijs) in 2005 en aan de Sorbonne (Parijs) in 2007. In 2006 bekleedde hij een binnenlandse Francqui leerstoel aan de ULB (Brussel). Hij verricht onderzoek over stadsgeschiedenis en over de sociaal-politieke geschiedenis van de Bourgondische periode.

Marc Boone Historici en hun métier — Een inleiding tot de historische kritiek EAN 978 90 382 2528 9 n Verschenen 16,5cm x 25cm n Hardcover n 372 pp.  Geschiedenis algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen EAN 978 90 382 2212 7

9 789038 225289 — 223 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe de mens de wereld vormgaf Geschiedenis lijkt vooral de geschiedenis te zijn van groepen mensen die hun eigen samenleving proberen op te bouwen of, om het in moderne termen te formuleren, van naties. Die samenleving is de sociaal-politieke, maar ook vaak culturele en economische context waarbinnen ieder van ons zijn of haar leven betekenis geeft. Dankzij het verdwijnen van de interne grenzen en dankzij de euro groeide ook Europa uit tot een steeds meer beleefde ruimte. De Europese geschiedenis wordt concurrent voor de ‘klassieke’ nationale geschiedenis. Dat nationaal of Europees verhaal speelt zich echter niet af in een vacuüm. Het is altijd deel van een groter geheel. De wereld die ons dorp is staat centraal in dit boek. Met een breed blikveld wordt de menselijke geschiedenis sinds de homo sapiens gebundeld. Het chronologisch opgebouwde verhaal dat hier wordt gebracht, neemt de mens en zijn samenleving onder de loep vanuit een mondiaal perspectief en legt de klemtoon op politieke en sociale veranderingsprocessen.

Inhoud De geschiedenis van het ontstaan van de mens tot de opkomst van Europa nn De grote sprong voorwaarts: de industrialisering nn De 21ste eeuw, een nieuwe wereld in wording nn

Pluspunten Kaarten, grafieken, tabellen en schema's

nn

Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis

nn

Frank Caestecker is doctor in de geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Hij is verbonden aan de vakgroep Handels- en Bestuurswetenschappen van de Universiteit Gent (faculteit Economie en Bedrijfskunde). Hij is ook verbonden aan de bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde (vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie), waar hij wereldgeschiedenis doceert. Frank Caestecker Hoe de mens de wereld vormgaf EAN 978 90 382 2457 2 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 216 pp.  Geschiedenis algemeen n € 22,50 Interesse? Kijk ook eens naar: Wereldgeschiedenis EAN 978 90 382 1898 4

9 789038 224572 — 224 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Studiepakket De weg naar een federaal land / De komst van de massademocratie Dit pakket van twee handboeken biedt een algemeen en multidisciplinair overzicht van de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en van het huidige België, met aandacht voor de Europese context. Ook de universele leerstelsels, de oorsprong en de ontwikkeling van de democratie, van partijen, bewegingen en zuilen, en het complexe federaliseringsproces komen aan bod.

Inhoud Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en België nn Aandacht voor de Europese context nn Ontwikkeling van leerstelsels, democratie, partijen, bewegingen en zuilen nn Het federaliseringsproces nn

Pluspunten Multidisciplinair nn Overzichtswerk nn Uitvoerige bespreking van het federaliseringsproces nn

Opleiding Communicatiemanagement

nn

Eric Van de Casteele is lector geschiedenis en actualiteit aan de Arteveldehogeschool te Gent. Hij was voordien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Brussel, publiceerde in week- en maandbladen, leverde bijdragen voor de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Bewegingen en is medewerker van Knack. In 2008 ontving hij Het Gouden Lampje, de mediaprijs van de Leuvense Universitaire Werkgroep Literatuur en Media.

Eric Van de Casteele  Studiepakket De weg naar een federaal land/ De komst van de massademocratie EAN 978 90 382 2541 8 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 446 pp.   Mens en maatschappij algemeen n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Een geschiedenis van België EAN 978 90 382 2291 2

9 789038 225418 — 225 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een geschiedenis van België België kampt vandaag met interne verdeeldheid, de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis en een proces van Europese schaalvergroting. Heden en verleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in twee richtingen. Enerzijds beïnvloedt de snel veranderende wereld onze kijk op de geschiedenis van dit kleine land in het hart van Europa. Anderzijds beïnvloedt de geschiedenis de manier waarop we naar het heden en de toekomst kijken. In dit boek werpen vier historici licht op het veelarmige kruispunt dat België heet door het ‘nationale’ verleden kritisch te bekijken. De nadruk ligt daarbij op de politieke en sociale breuklijnen die de Belgische maatschappij verdelen. Er wordt aandacht besteed aan de internationale context die mee het ontstaan en de ontwikkeling van het kleine koninkrijk in het hart van Europa heeft vormgegeven. In deze nieuwe editie komen ook de sociaaleconomische transformaties die het land heeft doorgemaakt aan bod. Een geschiedenis van België wil een grondige, maar leesbare en overzichtelijke inleiding zijn op de geschiedenis van België.

Inhoud België avant la lettre nn Van ancien régime naar moderne natiestaten nn De Belgische Revolutie en de triomf van de liberale natiestaat nn Kolonisatie en dekolonisatie van Congo nn België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog nn België na 1950: tussen breuk en compromis nn

Pluspunten Originele bronnen, historische kaarten en cijfergegevens uit historisch onderzoek nn Literatuurverwijzingen voor thematische verdieping

Gita Deneckere is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tom De Paepe is als assistent verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.

nn

Bruno De Wever is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent.

Opleiding nn Geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, taal- en letterkunde

Guy Vanthemsche is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel.

Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever & Guy Vanthemsche Een geschiedenis van België EAN 978 90 382 2291 2 n Verschenen    18cm x 26cm n Paperback n 314 pp.    Vaderlandse geschiedenis n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: De komst van de massademocratie – De weg naar een federaal land EAN 978 90 382 2541 8

9 789038 222912 — 226 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap Het boeddhisme is zonder twijfel een van de grote wereldreligies. In de tweeënhalf millennia die verstreken zijn sinds de geboorte van de historische Boeddha, heeft zijn leer zich verspreid naar Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië. Het boeddhisme heeft het filosofische en religieuze leven van verschillende volkeren diepgaand beïnvloed of is zelfs een integraal deel van hun traditionele cultuur geworden. Ook in de Verenigde Staten en Europa is er steeds meer belangstelling voor het boeddhisme. In Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap wordt de geschiedenis van het boeddhisme geschetst. Daarbij is er aandacht voor het levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen in de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha verspreid raakte. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt veel aandacht. Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

Inhoud De historische Boeddha nn De leer nn De gemeenschap nn

Pluspunten Met een leidraad voor de uitspraak van Indische en Chinese woorden nn Lijst van kaarten nn

Opleiding Oosterse talen en culturen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen, archeologie, geschiedenis en kunstwetenschappen

Bart Dessein en Ann Heirman zijn beiden professor Chinese taal en cultuur aan de Universiteit Gent.

nn

Bart Dessein & Ann Heirman Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap — Een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven EAN 978 90 382 1709 3 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 373 pp.   Oosterse religies n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: God in India EAN 978 94 014 0572 0

9 789038 217093 — 227 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw Geschiedenis is er niet enkel voor historici die zich thuis voelen in stoffige archieven. Geschiedenis is er voor iedereen die de wereld om zich heen wil begrijpen, voor iedereen die wil weten waar de wortels liggen van de conflicten en problemen die de actualiteit beheersen. Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw biedt een gestructureerd, helder overzicht van de geschiedenis van de vorige eeuw. Naast klassieke onderwerpen als de wereldoorlogen komt ook de geschiedenis van de regio's die vandaag de actualiteit domineren uitgebreid aan bod. Dat maakt het een essentieel boek voor al wie een basiskennis van de hedendaagse geschiedenis wil verwerven.

Inhoud Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging nn De Tweede Wereldoorlog nn De naweeën van de Tweede Wereldoorlog nn

Pluspunten Boordevol prenten en kaarten

nn

Opleiding Journalistiek, communicatiemanagement, geschiedenis, lerarenopleiding

nn

Martine Smets is licentiate in de hedendaagse geschiedenis (VUB), kandidate in de rechten (VUB) en licentiate in de communicatiewetenschappen (Universiteit Gent). Aan de Arteveldehogeschool doceert ze de vakken 'Internationale Geschiedenis van de Twintigste Eeuw’ en ‘Europa en de Wereld’. In het Communication Management Programme geeft ze les in de module ‘Trends in Europe’ en in het Erasmusprogramma.

Martine Smets & Aurèle Looman  Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw — De eerste helft van de 20ste eeuw EAN 978 90 382 2554 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 330 pp.    Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

Aurèle Looman is licentiaat en geaggregeerde HSO in de Geschiedenis (Universiteit Gent). Hij was onder meer leraar geschiedenis en is nog steeds wetenschappelijk medewerker voor de lerarenopleiding geschiedenis van de Universiteit Gent. Interesse? Kijk ook eens naar: 500 gebeurtenissen EAN 978 94 014 3540 6 Wereldgeschiedenis EAN 978 90 382 1898 4

9 789038 225548 — 228 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lexicon Klaus Schwab zei ooit: ‘We leven in een schizofrene wereld. Hij wordt steeds complexer en steeds moeilijker om te begrijpen.' Om de complexe informatiestroom die dagelijks op ons afkomt via de massamedia te duiden, hebben we instrumenten nodig. Dit lexicon is een hulpmiddel om achter de feiten te leren kijken. Dit boek wil de maatschappelijke realiteit begrijpelijk(er) maken door de historische ontwikkeling en actuele vorm van enkele cruciale concepten te duiden. Daarbij putten de auteurs uit verschillende vakgebieden, zoals politiek, internationale betrekkingen, demografie, economie en cultuur. Lexicon is een onmisbaar hulpmiddel bij actualiteitsvakken en een handig geheugensteuntje bij het lezen van vakliteratuur of zelfs de krant.

Inhoud Demografie nn Politiek nn Economie nn Internationale machtsverhoudingen en menselijke veiligheid nn Cultuur nn

Pluspunten Lemma's ingedeeld per maatschappelijk domein nn Kleurcode per domein nn Overzichtelijke index nn Rijk geïllustreerd met tabellen en grafieken nn

Opleiding Geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist en columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker.

nn

Carl Devos & Paul Vandepitte Lexicon — Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten EAN 978 90 382 1662 1 n Verschenen    14cm x 20cm n Paperback n 301 pp.    Mens en maatschappij algemeen n € 22,99

Paul Vandepitte is historicus en zelfstandig onderzoeker. Min Reuchamps is professor politieke wetenschappen aan de UCL.

9 789038 216621

Paul Vandepitte, Min Reuchamps & Carl Devos Lexique — Un explication de concepts historiques et actuels EAN 978 90 382 2168 7 n Verschenen  14cm x 20cm n Paperback n 335 pp.  Geschiedenis algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: 500 woorden die iedereen moet kennen EAN 978 94 014 1042 7

9 789038 221687 — 229 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen Over mondelinge tradities uit de middeleeuwse periode beschikken we alleen over onrechtstreekse getuigenissen. De facto komt het er altijd op neer dat men op een bepaald moment in de geschiedenis heeft besloten om elementen uit de orale overlevering op schrift te stellen. Dit boek bespreekt de verschillende soorten middeleeuwse bronnen en de beste methodes om ze op te zoeken en te interpreteren. Dit (hand)boek maakt de lezer vertrouwd met de voornaamste geschreven bronnen uit de West-Europese middeleeuwen. De auteurs wijzen op de mogelijkheden en beperkingen die de studie van deze bronnen met zich meebrengt.

Inhoud Over de orale tegenhanger van het geschreven woord nn Geschreven bronnen uit de middeleeuwen: geen vanzelfsprekendheid nn Beknopt overzicht van repertoria en zoekinstrumenten voor de studie van de middeleeuwen nn Typologie van de middeleeuwse geschreven bronnen nn

Pluspunten Concrete methodes om middeleeuwse bronnen op te sporen en te bestuderen nn Overzicht van de voornaamste bronnen uit de West-Europese middeleeuwen nn

Steven Vanderputten is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn specialisatie is de sociale en religieuze geschiedenis van de volle middeleeuwen.

Opleiding Geschiedenis

nn

Jelle Haemers doceert politieke en sociale geschiedenis van hoofdzakelijk de late middeleeuwen aan de KU Leuven. Tim Soens is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis en ecologische geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Steven Vanderputten, Jelle Haemers & Tim Soens Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen EAN 978 90 382 2617 0 n Augustus 2016    16cm x 24cm n Paperback n 153 pp.  Middeleeuwen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Historici en hun métier EAN 978 90 382 2528 9

9 789038 226170 — 230 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wereldgeschiedenis Wereldgeschiedenis is groots. Groots omdat het tijdsperspectief en de ruimtelijke dimensie ongemeen breed zijn, omdat het aantal thema’s binnen de wereldgeschiedenis vrijwel oneindig is, omdat de bronnen over en de kennis van de wereldgeschiedenis onoverzichtelijk lijken, en omdat het analytische instrumentarium om deze informatie te begrijpen heel divers is. Deze inleiding reikt de hulpmiddelen aan die nodig zijn om het grote verhaal van de menselijke reis te kunnen lezen en begrijpen. Ze leert dat wereldgeschiedenis geen totaalverhaal is, maar een perspectief, een manier van kijken, van denken en van doen. Dit boek gaat in op het waarom, wat en hoe van de hedendaagse wereldgeschiedenis. De auteur stelt grote vragen over de wereldgeschiedenis, en bij uitbreiding de wereld van vandaag. Dit boek laat de lezer aan de hand van tien parallelle en geïntegreerde historische verhalen en een uitgebreide literatuurwijzer kennis maken met de ongemeen boeiende wereld van de menselijke geschiedenis.

Inhoud Wereldgeschiedenis: een geschiedenis van de wereld? nn Een menselijke wereld, een natuurlijke wereld nn Een agrarische, politieke, goddelijke wereld nn Een gescheiden wereld: The West and The Rest nn Een globale en gepolariseerde wereld nn Een wereld in stukken: eenheid en fragmentatie nn

Pluspunten Hulpmiddel om inzicht te krijgen in de menselijke geschiedenis nn Overzicht van het onderzoek naar wereldgeschiedenis nn Literatuurwijzer voor verdiepende studie nn

Opleiding Archeologie, toegepaste taalkunde, wijsbegeerte, geschiedenis, moraalwetenschappen, oosterse talen en culturen, politieke wetenschappen, Afrikaanse talen en culturen

nn

Eric Vanhaute Wereldgeschiedenis — Een inleiding EAN 978 90 382 1898 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 229 pp.  Geschiedenis algemeen n € 24,99

Eric Vanhaute is hoogleraar economische en sociale geschiedenis en wereld­ geschiedenis aan de Universiteit Gent, en publiceert vooral over rurale geschiedenis. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Wereldgeschiedenis: Communities/ Comparisons/Connections. Hij gaf les en deed onderzoek aan het Fernand Braudel Center in Binghamton, de Universiteit Utrecht, het Netherlands Institute for Advanced Studies in Wassenaar, de University of California in Berkeley, het Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wenen, het Institute for Social Economy and Culture van Peking University, The Weatherhead Institute van Harvard University and Re:Work Research Center van Humboldt Universität. Engelstalige, Italiaanse en Chinese edities van dit werk verschenen bij Routledge, Il Mulino en Xinhua Publishers.

Interesse? Kijk ook eens naar: Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw EAN 978 90 382 2554 8

9 789038 218984 — 231 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Klassieke sociologen en hun erfenis Nooit liet het sociologisch denken zo'n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen. Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan. Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap nn Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx nn De sociologische verbeelding van Emile Durkheim nn Het tragisch verstehen van Max Weber nn Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead nn

Pluspunten Basiswerk over de grondleggers van de sociologie nn Focus op individuele sociologen en hun werk nn

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.

Opleiding nn Sociologie en cultuurkritiek nn Sociologie algemeen

Walter Weyns Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Sociologie algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Cultuursociologie buiten de lijnen EAN 978 94 014 0558 4 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6

9 789401 418935 — 234 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologische verbeelding Dit basisboek verschaft toegang tot de sociologische verbeelding en biedt ook toepassingen en talloze voorbeelden uit de werkelijkheid van de zorgsector en het management. In het eerste deel wordt het typische sociologische vizier opgebouwd vanuit het actorperspectief, over het mesoniveau tot de macrodimensie van menselijke samenlevingen. In het tweede deel worden de basisconcepten uit de sociologie omschreven en verklaard. Het laatste deel geeft een situering en verklaring van de diverse paradigma’s of referentiekaders in de sociologie.

Inhoud Sociologisch vizier op de samenleving nn Basisconcepten nn Referentiekaders nn

Pluspunten Voorbeelden uit de zorgsector en management

nn

Opleiding Sociaal werk, sociale wetenschappen, handelswetenschappen

nn

Agnes Verbruggen is lector beroepsethiek in de opleiding bachelor in het sociaal werk van de Hogeschool Gent. Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. Greetje Desnerck is maatschappelijk assistente en doctor in de sociale gezondheidswetenschappen. Ze is lector in de opleiding maatschappelijk werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Vesalius-HISS.

Greetje Desnerck, Alex Vanderstraeten, Agnes Verbruggen Sociologische verbeelding — Visie en vizier EAN 978 90 382 2574 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 242 pag.  Sociologie algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Sociologie EAN 978 90 382 2188 5

9 789038 225746 — 235 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie voor economen Dit basishandboek sociologie mikt vooral op studenten uit (bedrijfs-) economische richtingen. De auteur behandelt systeemtheorie, sociale systemen, sociaal handelen, cultuur- en microsociologie. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan groepen, netwerken en organisaties. Een bespreking van de samenleving als sociaal systeem sluit het geheel af.

Inhoud Algemene systeemtheorie als basis voor het sociologisch denken nn Sociale systemen en sociaal handelen nn Microsociologie van de persoonlijke interactie nn Netwerken en collectiviteiten nn Samenlevingen als macrosociologische sociale systemen nn

Pluspunten Didactisch opgevat en met uitgewerkte voorbeelden nn Editie 2015 nn

Opleiding Sociale wetenschappen, (bedrijfs)economie,

nn

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. In zijn onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar Employee Performance Management en Human Resource Management meetsystemen.

Alex Vanderstraeten Sociologie voor economen — Een inleiding in sociologisch denken EAN 978 90 382 2456 5 n Verschenen  19,5cm x 26cm n Paperback n 261 pp. Sociologie algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Sociologie EAN 978 90 382 2188 5

9 789038 224565 — 236 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de economie verschuift van West naar Oost, we staan voor ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen de welvaartsstaat kraken, jongens én meisjes volgen massaal hoger onderwijs, de kerken lopen leeg en wellnesscentra vol, het huwelijk maakt plaats voor een verscheidenheid aan samenleefvormen, depressie lijkt alomtegenwoordig, maar we leven langer dan ooit tevoren … Het is niet eenvoudig om de betekenis, de oorzaken en de gevolgen van die fenomenen te begrijpen. Misschien kan de sociologie, als wetenschap die de samenleving bestudeert, daarbij een handje helpen. Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste kennismaking met de studie van de samenleving. Het boek streeft ernaar om theoretisch inzicht en praktische toepassing te combineren. Aan de hand van illustraties en actuele voorbeelden tonen de auteurs hoe de sociologie kan bijdragen tot een beter begrip van de samenleving, en haar impact op ons leven.

Inhoud Cultuur en sociale structuur nn Institutionalisatie en socialisatie nn Sociale controle en deviantie nn Sociale stratificatie nn Religie nn Sociale verandering nn

De auteurs zijn allen verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

Pluspunten nn Boordevol illustraties en actuele voorbeelden Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, economie, geschiedenis, psychologie en pedagogie

Piet Bracke verricht onderzoek naar onderwerpen uit de gezins- en gezondheidssociologie, meer bepaald mentale gezondheid, gender en nieuwe leefvormen, en interna-­ ­t­ionaal vergelijkend onderzoek in de sociale epidemiologie.

nn

Bart Van de Putte specialiseert zich in sociale demografie, sociale stratificatie en historische sociologie. Mieke Van Houtte is werkzaam in de onderwijssociologie, en onderzoekt onder andere schooleffecten, schoolculturen en sociale ongelijkheid. Piet Bracke, Bart Van de Putte, Mieke Van Houtte & Hans Vermeersch Sociologie — Een hedendaagse inleiding EAN 978 90 382 2188 5 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 342 pp.  Sociologie algemeen n € 24,99

Hans Vermeersch specialiseert zich in gender, risicogedrag en de nature-nurture problematiek.

Interesse? Kijk ook eens naar: Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5

9 789038 221885 — 237 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De samenleving bekijken Dit overzichtswerk bespreekt de voornaamste begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden van de sociologie. Het staaft de theoretische inzichten aan de hand van recente sociologische studies en voorbeelden uit diverse maatschappelijke domeinen. Daarnaast zijn ook heel wat recente kranten- en tijdschriftenartikels opgenomen. De samenleving bekijken is een handboek sociologie voor studenten in een professionele bacheloropleiding.

Inhoud Het ontstaan van georganiseerd samenleven nn Socialisatie nn Sociologie als wetenschap nn Sociologische benaderingen nn Sociale stratificatie nn Sociale controle en deviantie nn

Pluspunten Recente kranten- en tijdschiftenartikels nn Hedendaagse voorbeelden nn

Opleiding Journalistiek, verpleegkunde, maatschappelijk werk, onderwijs, communicatie

nn

Jaak Trips is lector sociologie aan de Arteveldehogeschool Gent.

Jaak Trips De samenleving bekijken — Een sociologische kennismaking EAN 978 90 382 1757 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 135 pp.  Sociologie algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5

9 789038 217574 — 238 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De mens in perspectief De toepassing van bio-antropologische kaders op de verklaring van sociaal gedrag is een fascinerende studie waarin het begrip evolutie centraal staat. Om de verschillende aspecten daarvan beter te begrijpen, ontstonden deeldisciplines zoals de sociobiologie, de sociale biologie, de evolutiepsychologie en de gedragsgenetica. Ziekte en gezondheid, uiterlijke en innerlijke kenmerken van menselijk gedrag en de verschillen tussen individuen en groepen zijn thema’s die iedereen aanbelangen. Een beter begrip van criminaliteit biedt potentieel om tot een totaalbeeld van gedragsverschillen te komen. De biosociale analyse van antisociaal of afwijkend gedrag is daarvoor essentieel en krijgt dan ook bijzondere aandacht in dit boek. De mens in perspectief reikt de lezer niet alleen bio-antropologische inzichten aan, maar houdt ook een warm pleidooi voor een genuanceerde en fundamentele kijk op menselijk gedrag.

Inhoud Evolutie, adaptatie en selectie nn Genen en variatie nn Evolutie van sociaal leven nn Seksuele selectie nn Evolutie en antisociaal gedrag nn

Pluspunten Synthese van inzichten uit de belangrijkste bio-antropologische deeldisciplines nn Focus op criminaliteit

Kris Thienpont is socioloog en bio-antropoloog. Hij is gespecialiseerd in de biosociale studie van gedrag en is als gastdocent verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook directeur onderzoek van de Arteveldehogeschool in Gent.

nn

Opleiding Criminologie, recht, antropologie

nn

Kris Thienpont De mens in perspectief — Bio-antropologie voor criminologen EAN 978 90 382 2578 4 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 499 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Hoe de mens de wereld vormgaf EAN 978 90 382 2457 2

9 789038 225784 — 239 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Methodologie van de sociale wetenschappen Resultaten en bevindingen van sociaalwetenschappelijk onderzoek vind je tegenwoordig overal: in de populaire media, op blogs, op websites of in het nieuws. Ook zelf gebruik je principes en inzichten uit het sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om alledaagse beslissingen te nemen, om argumenten te stofferen in discussies met familie, vrienden en collega's of om je inbreng in het lokale verenigingsleven te onderbouwen. Kortom, wetenschappelijk onderzoek is lang niet het monopolie van professoren of studenten aan de universiteit; het is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Dit boek neemt je mee op een boeiende tocht doorheen het rijke en gevarieerde instrumentarium dat sociale wetenschappers tot hun beschikking hebben om menselijk gedrag te observeren. Zo passeren onder meer surveyonderzoek, participerende observatie, experimentele ontwerpen en historisch-vergelijkend onderzoek de revue. Daarnaast bespreekt het boek hoe je diverse theoretische kaders gebruikt, welke redeneringen steek houden, hoe wetenschap ingebed is in bredere filosofische discussies en welke ethische richtlijnen je dient te respecteren. Dit handboek, dat rijkelijk geïllustreerd is met klassieke en meer hedendaagse voorbeelden uit diverse disciplines, wil de onderzoeker in spe kennis laten maken met de do's and don’ts van het sociaalwetenschappelijke bedrijf.

Henk Roose is verbonden aan de vakgroep Sociologie van Universiteit Gent. Hij doceert er methodologie van de sociale wetenschappen, sociale ongelijkheid en cultuursociologie. Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van sociale ongelijkheid, culturele leefstijlen en surveyonderzoek.

Inhoud Basisbegrippen nn Planning en voorbereiding van empirisch onderzoek nn Kwantitatieve methodes nn Kwalitatieve methodes nn

Pluspunten Actuele voorbeelden en kleurrijke illustraties

nn

Bart Meuleman werkt als docent onderzoeksmethodologie en statistiek aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven. Aan de hand van internationale surveygegevens onderzoekt hij publieke opinies over migratie en de welvaartsstaat.

Opleiding nn Sociale wetenschappen

Henk Roose & Bart Meuleman Methodologie van de sociale wetenschappen — Een inleiding EAN 978 90 382 2425 1 n Verschenen 20cm x 26cm n Hardcover n 392 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 33,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Sociologie EAN 978 90 382 2188 5

9 789038 224251 — 240 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Macht en waarden in de wereldpolitiek De wereldpolitiek van vandaag is wat zij altijd is geweest: een complex spel om macht en invloed, waar staten met elkaar wedijveren, soms oorlog voeren, soms samenwerken, waar grote mogendheden oprijzen en vervolgens afkalven. Elke generatie heeft steeds weer het gevoel in een heel nieuwe wereld te leven, met nooit eerder geziene ontwikkelingen, actoren, thema’s. Bij nader inzien echter is veel van wat een generatie als nieuw aanvoelt en bestempelt, door vorige generaties op dezelfde manier ervaren. Met het verleden in de achteruitkijkspiegel tracht dit handboek orde te ontdekken in de schijnbare wanorde, het primaire van het secundaire te onderscheiden, kortom de belangrijke spelers van de huidige wereldpolitiek te identificeren en een bescheiden blik in de nabije toekomst te werpen. Daarnaast wil het boek aantonen dat macht en waarden in een stabiele en legitieme internationale orde hand in hand gaan.

Inhoud De jaren negentig: de postbipolaire transitie nn De interpolaire wereldorde nn Veiligheid en diplomatie nn

Pluspunten Historisch perspectief op wereldpolitiek

nn

Rik Coolsaet is emeritus hoogleraar Internationale politiek aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Dit boek bevat bijdragen van Peter Debaere, Goedele De Keersmaeker, Tim Haesebrouck, Thijs Van de Graaf, Melanie Van Meirvenne en Mattias Vermeiren.

Opleiding Politieke wetenschappen, internationale politiek

nn

Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek — Actuele vraagstukken in de internationale politiek EAN 978 90 382 2511 1 n Verschenen  21cm x 27,5cm n Paperback n 494 pp.  Politicologie n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Een plattegrond van de macht EAN 978 90 382 2510 4 Politicologie EAN 978 90 382 2532 6

9 789038 225111 — 241 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een plattegrond van de macht Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. Zo zorgt politiek er bijvoorbeeld voor dat de vele behoeften, belangen en doelen van een samenleving op een specifieke manier samenkomen. Omdat er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving moeten organiseren, en omdat de middelen beperkt zijn, ontstaan er conflicten. Die worden doorgaans opgevangen met samenwerkingen tussen en binnen instellingen, die elk hun eigen spelregels volgen. Dit inleidend handboek belicht enkele basisvragen, kernbegrippen en fundamentele processen van de politicologie. Daarnaast worden de voornaamste politieke actoren en instellingen besproken. Een plattegrond van de macht vormt een eerste kennismaking met politiek en met het denken en de taal van de politicologie. Het is geschreven voor studenten, maar ook voor al wie geïnteresseerd is in politiek. Het richt zich op fundamentele discussiepunten en wil de lezer kennis en inzichten aanreiken om zelf kritisch na te denken over politiek en samenleving.

Inhoud Ideologieën nn Macht nn Partijen en partijsystemen nn De regering nn Verkiezingen en kiessystemen nn Internationale politiek nn

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist, columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker.

Pluspunten Volledig overzichtswerk

nn

Opleiding Politieke wetenschappen, geschiedenis, economie

nn

De volgende auteurs leverden een bijdrage aan het boek: Nicolas Bouteca, Peter Debaere, Goedele De Keersmaeker, Filip De Rynck, Floor Eelbode, Steven Lannoo, Manu Mus, Jan Orbie, Tom Schamp, Kristof Steyvers, Hilde Van Liefferinge en Hendrik Vos.

Carl Devos (red.) Een plattegrond van de macht — Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen EAN 978 90 382 2602 6 n Augustus 2016  21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 624 pp.  Politicologie n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Politicologie EAN 978 90 382 2532 6

9 789038 226026 — 242 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Politicologie In dit handboek worden politiek en beleid benaderd vanuit een sociaal perspectief. Het boek is vooral gericht op professionals (in opleiding) in de brede sociale sector, die meer inzicht willen krijgen in de dynamiek van politiek en beleid. Bij de uitwerking werd gekozen voor sociaal relevante thema’s, casussen en voorbeelden. Een belangrijke invalshoek is de actieve inbreng van burgers en hun organisaties in de vormgeving van de samenleving. Het eerste deel, ‘politieke fundamenten’, behandelt de elementen die het belangrijkst zijn om de dynamiek van de politiek te kunnen begrijpen: politiek en beleid, macht, democratie, openbaar bestuur en de relatie tussen politiek en samenleving. Dat wordt verder uitgediept in het tweede deel, ‘politieke niveaus’, waarin de bevoegdheden, bestuurlijke organisatie en politieke besluitvorming van het lokale, Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale politieke niveau aan bod komen.

Inhoud Fundamenten nn Lagen nn

Pluspunten Essentiële inzichten in politiek en beleid vertaald naar concrete praktijken nn Casussen, voorbeelden en fotomateriaal nn

Bart Van Bouchaute, Christophe Timbremont en Marijke Pruyt doceren politicologie en politiek en beleid in de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool in Gent. Ze zijn actief in onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek en zijn op diverse manieren betrokken bij het werkveld.

Opleiding nn Politieke wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

Marijke Pruyt, Christophe Timbremont, Bart Van Bouchaute Politicologie — Politiek en beleid in sociaal perspectief EAN 978 90 382 2532 6 n Verschenen  22cm x 28cm n Paperback n 440 pp.  Politicologie n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Een plattegrond van de macht EAN 978 90 382 2602 6

9 789038 225326 — 243 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Met woorden verleiden Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst? In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op. Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud Persoonlijk en positief leren schrijven nn Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten nn Antwoorddocumenten voor meer respons nn Teksten voor advertenties nn Schrijven voor het goede doel nn Schrijven voor verschillende leeftijden nn

Pluspunten A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken nn De auteur won twee keer de Gouden Veer nn Gebaseerd op casestudy's nn

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Opleiding Direct marketing, bedrijfs- en officemanagement, copywriting, professionele communicatie

nn

Mark Van Bogaert Met woorden verleiden — Schrijftips voor uw presentaties, mailings en andere wervende teksten EAN 978 94 014 1063 2 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Marketing n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Scanbaar schrijven EAN 978 94 014 1852 2 To The Point EAN 978 94 014 1267 4

9 789401 410632 — 244 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Scanbaar schrijven Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in? In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht. Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede nn Kijk eens naar de krant nn Presenteer uw tekst in zapklare brokjes nn Psychologie van de letter nn Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten nn Meepraten over lay-out? Dure woorden! nn

Pluspunten Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

nn

Opleiding nn (Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, professionele communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Mark Van Bogaert Scanbaar schrijven — Aandacht vangen van lezers met weinig tijd EAN 978 94 014 1852 2 n Mei 2016 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.  Communicatiekunde algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Met woorden verleiden EAN 978 94 014 1063 2

9 789401 418522 — 245 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen is een inleidend handboek, gericht op bachelorstudenten die een eerste literatuurstudie moeten uitvoeren of hun eerste paper moeten schrijven. Maar het is ook een werkinstrument dat tijdens de verdere academische carrière van pas kan komen, bijvoorbeeld bij studenten die een scriptie of een masterproef moeten schrijven.

Inhoud Academisch schrijven binnen de communicatiewetenschappen nn Bronnen binnen de communicatiewetenschappen nn De academische paper nn

Pluspunten Inleidend handboek nn Handig werkinstrument met voorbeelden en tips nn

Opleiding Communicatiewetenschappen, alle bachelorstudenten die een eindwerk moeten schrijven

nn

Annelore Deprez doceert ‘Academisch rapporteren in de communicatiewetenschappen’ aan de Universiteit Gent. Ze is lid van het Center for Journalism Studies (CJS) en publiceerde over conflictberichtgeving en aspecten van framing. Sofie Van Bauwel is docent mediastudies aan de Universiteit Gent waar ze lid is van CIMS (Centre for Cinema and Media Studies). Ze doet onderzoek naar gender en media, film- en televisiestudies, en publiceerde nationaal en internationaal over populaire visuele cultuur, feministische mediastudies en televisie.

Annelore Deprez, Sofie Van Bauwel & Roel Vande Winkel Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen EAN 978 90 382 2465 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 209 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

Roel Vande Winkel is docent film en tv studies aan de KU Leuven en aan de LUCA School of Arts. Hij verricht media- en cultuurhistorisch onderzoek en publiceerde onder andere over audiovisuele media, politiek en propaganda in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Interesse? Kijk ook eens naar: Schrijven van verslag tot eindwerk EAN 978 90 382 2326 1

9 789038 224657 — 246 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties Een organisatie zal voor haar communicatie public relations en marketing inzetten. Bij public relations gaat het om het planmatig en systematisch bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar interne en externe publieksgroepen door middel van communicatie. Terwijl in public relations de organisatie in de communicatie centraal staat, is dit in marketingcommunicatie het product of de dienst. Met marketingcommunicatie wil je de keuze van externe doelgroepen beïnvloeden ten voordele van het product of de dienst. Dit handboek behandelt organisaties en hun communicatie, en dan vooral profit-, non-profit- en ledenorganisaties. Het heeft een duidelijke rode draad, want de auteurs bundelen public relations en marketingcommunicatie onder de term ‘corporate communication’. Dit houdt een geïntegreerde aanpak van alle interne en externe communicatiemiddelen in. Communiceren doe je immers vanuit een bepaalde strategie, de boodschap en instrumenten die je inzet, stem je altijd op elkaar af. Het doel van dit boek is de lezer inzicht te bieden in public relations en marketingcommunicatie, en hem te boeien en warm te maken voor verdere lectuur rond specifieke thema's. Het is een uitstekende theoretische uitvalsbasis voor studenten communicatie- en bedrijfsmanagement.

Ina Cool doceert communicatie­ management en media-analyse aan de Arteveldehogeschool.

Inhoud Organisatie nn Public relations nn Marketingcommunicatie nn Gemeenschappelijke instrumenten nn

nn

Isabelle Wittebroodt doceert communicatiemanagement, overheidscommunicatie en communicatieonderzoek aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding nn Communicatiemanagement, bedrijfsmanagement

Chris Van Zaelen doceert communicatiemanagement en overheidscommunicatie aan de Arteveldehogeschool.

Pluspunten Handboek met hand-outs nn Handige bladwijzer met kernwoorden

Gregory Callebaut, Ina Cool, Chris Van Zaelen & Isabelle Wittebroodt  Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties — Een inleiding EAN 978 90 382 2371 1 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 220 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Marketing strategy & organization EAN 978 90 209 9857 3

9 789038 223711 — 247 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Auteursrecht en pers Dagelijks levert de pers informatie die uiterst toegankelijk en beschikbaar is. Toch vereist het gebruik en het verspreiden van deze informatie een bepaalde juridische omgang: het auteursrecht. Op een toegankelijke manier toont Auteursrecht en pers de fijne kneepjes van dit soms moeilijk te ontwarren domein. Compleet met een stappenplan, mogelijke valkuilen en herkenbare casestudy's. Vanuit tal van voorbeelden uit de mediasector en met aandacht voor detail vertelt dit handboek over de basics, de belangrijke nuances en de achterpoortjes in het auteursrecht. Dankzij die helderheid is het boek bruikbaar voor studenten en iedereen die creatief met media bezig is.

Inhoud Geschiedenis van het auteursrecht nn De plaats van het auteursrecht in het recht nn De exploitatie van auteursrechten nn Auteurscontracten nn De pers en het auteursrecht nn

Pluspunten Verhelderend voor iedereen die omgaat met de pers nn Dit boek werd getoetst aan verscheidene standaardwerken over auteursrecht en onderworpen aan een peerreview nn

Wim Criel doceerde auteursrecht en pers aan Thomas More Mechelen. Daarvoor werkte hij als verantwoordelijk uitgever van Roularta Media Group, bekend van Knack en Trends.

Opleiding nn Journalistiek en (commerciële) communicatie

Wim Criel Auteursrecht en pers Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0282 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek, recht algemeen n € 24,99

Journalistiek EAN 978 94 014 0190 6 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 Schrijven voor radio en tv EAN 978 94 014 0095 4

9 789401 402828 — 248 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek auteursrecht Auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je komt ermee in contact bij het downloaden van je favoriete muziek, het plaatsen van video's op Facebook of het kopiëren van een artikel uit een tijdschrift, maar evengoed bij het beluisteren van nieuwsberichten of het bekijken van een film in de bioscoop. Dit handboek is een kennismaking met de basisprincipes van het auteursrecht en gerelateerde rechten, en hun toepassingen in verschillende media (journalistiek, film, theater, reclame en het internet). De vermogensrechten en morele rechten worden uitgebreid toegelicht, net zoals het contractenrecht en uitzonderingen op het auteursrecht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal oefenvragen over de materie die in dat hoofdstuk aan bod kwam. Dit Handboek auteursrecht is in de eerste plaats bestemd voor studenten, maar is tegelijkertijd een waardevol naslagwerk voor iedereen die meer te weten wil komen over auteursrecht.

Inhoud Geschiedenis, grondslagen en situering van het auteursrecht nn Het auteurswerk, de auteur nn Beschermingsduur van het auteursrecht nn De vermogensrechten nn De morele rechten nn Het contractenrecht nn

Katrien Van der Perre is praktijkassistent auteursrecht aan de Universiteit Gent (vakgroep Communicatiewetenschappen) en doceert auteursrecht en mediarecht aan het RITS.

Pluspunten nn Oefeningen bij elk hoofdstuk nn Concordantietabel als bijlage Opleiding Communicatiewetenschappen, communicatiebeheer, toegepaste communicatie, public relations en voorlichting, journalistiek, audiovisuele kunsten, media en communicatie, media- en cultuurwetenschappen, communicatiemanagement of rechten

nn

Eva Lievens is docent Recht & Technologie aan de Universiteit Gent (faculteit Rechtsgeleerdheid) en doceert media­ recht en auteursrecht in de opleiding communicatiewetenschappen. Dirk Voorhoof doceert Europees mediarecht aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is verbonden aan het Human Rights Centre van de Universiteit Gent en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Katrien Van Der Perre, Eva Lievens & Dirk Voorhoof Handboek auteursrecht EAN 978 90 382 2567 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 345 pp.  Recht algemeen n  € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Auteursrecht en pers EAN 978 94 014 0282 8

9 789038 225678 — 249 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Journalistiek Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalistiek in zijn werk gaat? In Journalistiek. Inleiding tot het vak maak je kennis met de basiswetten van dit intrigerende vakgebied. Je krijgt een beeld van de media, de opleidingen journalistiek en de verschillende redactiefuncties. Het boek is geschreven in een bevattelijke taal en vertrekt vanuit de praktijk. Elk hoofdstuk is compleet met do's-and-don'ts en sluit af met een interview met een ervaren journalist. Het is een praktisch boek voor aspirerende journalisten en voor iedereen die een inkijk wil in het journalistieke bedrijf.

Inhoud De journalistieke context nn Vaardigheden en opleidingen nn Werkomgeving en -omstandigheden nn Journalistieke genres nn Van idee tot eindredactie nn Wetgeving, deontologie en bronnengeheim nn

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod nn Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving nn

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies.

Opleiding Journalistiek

nn

Guy Delforge is journalistiek ondernemer. Daarnaast is hij gastdocent media aan de Erasmushogeschool Brussel.

Ria Goris & Guy Delforge Journalistiek — Inleiding tot het vak Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0190 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 360 pp. Journalistiek n € 24,99

500 woorden die iedereen moet kennen EAN 978 94 014 1042 7 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 Fabriek journalistiek EAN 978 94 014 1296 4

9 789401 401906 — 250 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale media en journalistiek Menig journalist gebruikt sociaalnetwerksites om zich te informeren. Niet alleen over het wel en wee van vrienden, maar ook van politici en andere beroemdheden van het land. Toch beperkt hun kennis zich vaak tot de basistechnieken. Sociale media en journalistiek focust op de bekendste sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube, maar ook minder bekende platformen als Foursquare en CouchSurfing komen aan bod. Het boek legt uit hoe sociale media een mooie aanvulling bieden op de traditionele tools om nieuws te researchen en te verspreiden, en om in dialoog te treden met het publiek. Voor de journalist van de toekomst is het daarom een onmisbare gids.

Inhoud Sociale media als researchtool nn Sociale media als presentatietool nn Journalistieke output monitoren via sociale media nn Sociale media als communicatie- en interactietool nn Sociale media en de journalistieke deontologie nn

Pluspunten Bundeling van de journalistieke aspecten van sociale media nn Aanvulling op de traditionele researchtools nn

Michaël Opgenhaffen doceert nieuwe media en journalistiek aan de KU Leuven. Daarnaast is hij lector aan de Universiteit Leiden.

Opleiding Journalistiek, communicatie

nn

Bart Van Belle is webredacteur bij De Standaard, waar hij de socialemediainitiatieven uitbouwde.

Michaël Opgenhaffen & Bart Van Belle Sociale media en journalistiek Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 3616 8 n September 2016 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek n € 24,99

Schrijven voor radio en tv EAN 978 94 014 0095 4 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 Journalistiek EAN 978 94 014 0190 6

9 789401 436168 — 251 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Onderzoeksjournalistiek Mensen zijn altijd geïnteresseerd in goede verhalen. Niet zomaar verhalen die informeren of een boodschap overdragen, maar verhalen die door hun inhoud en levendigheid een toegevoegde waarde opleveren en de kennis van de lezer vergroten. Onderzoeksjournalistiek wil de kunst van het vertellen van verhalen opnieuw een centrale plaats laten innemen op journalistieke redacties. Het boek licht daarom alle fasen van het journalistieke proces door: van een ijzersterk onderwerp tot een sprankelend verhaal. Het boek is niet alleen interessant voor de pure onderzoeksjournalist, maar ook voor elke journalist in wording. De gepresenteerde methode is bruikbaar voor journalisten die hun aandacht moeten verdelen tussen dagelijkse berichtgeving op de redactie en langetermijn-achtergrondverhalen.

Inhoud Journalistieke parameters nn Creatieve attitude nn Bronnenonderzoek: documenten, getuigen, het zichtbare internet en het ‘verborgen’ internet nn Vertel een verhaal nn

Pluspunten Met bijdrages van gerenommeerde journalisten nn Elke stap in het journalistieke proces wordt voorzien van tips en praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Nederland nn

Opleiding Journalistiek, media

Luuk Sengers doceert researchtechnieken aan journalisten op de Hogeschool Thomas More in Mechelen en aan het Centrum voor Communicatie en Journalistiek in Utrecht.

nn

Luuk Sengers Onderzoeksjournalistiek — Researchproces van idee tot verhaal EAN 978 90 814 8921 8 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 336 pp. Journalistiek n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Journalistiek EAN 978 94 014 0190 6 Sociale media en journalistiek EAN 978 90 209 8478 1

9 789081 489218 — 252 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Schrijven voor radio en tv Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden. Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie. Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud Journalistieke radioteksten nn Journalistieke tv-teksten nn Opbouw en structuur van een tekst nn Het perspectief van de kijker en de luisteraar nn

Pluspunten Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk nn Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist nn

Opleiding Journalistiek, communicatie

Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.

nn

Patrick Pelgrims Schrijven voor radio en tv — Praktijkboek voor de journalist Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 0095 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Journalistiek n € 29,99

Fabriek journalistiek EAN 978 94 014 1296 4 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 Journalistiek EAN 978 94 014 0190 6

9 789401 400954 — 253 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

How to story Verhalen vertellen is moeilijk. Vreselijk moeilijk. Toch heeft iedereen een verhaal dat, eens je de nodige tips en tricks op zak hebt, in beeld gebracht kan worden. Door hard werk, de juiste keuzes, maar ook door kennis van de opbouw van verhalen kun je de kunst van het storytelling wel degelijk aanleren. Daarom nemen de auteurs van How To Story je mee achter de schermen van het beeldverhaal. Ze geven je de basics van storytelling mee en waarschuwen je voor valkuilen. Maar wat How To Story vooral wil doen, is je als lezer zin geven om goede verhalen te vertellen. Kort en krachtig, maar met aandacht voor zowel inhoud als tactiek, leer je in dit boek van auteurs met tonnen ervaring alles wat je moet weten om je publiek te boeien – en geboeid te houden. Tegelijkertijd kijkt het boek ook naar morgen en stoomt het beeldjournalisten en journalistiekstudenten klaar voor een voortdurend veranderend journalistiek landschap.

Inhoud Een goed verhaal, wat doet dat in je brein? nn Essentiële verhaalelementen nn De techniek van het vragen nn Monteren en redigeren nn Formats: televisie, mobiel, online nn Het journalistieke proces versus het journalistieke product nn

Pluspunten Tien handige meeneemtips nn Met checklists en handige voorbeelden uit de actualiteit nn Extra materiaal is te vinden op www.howtostory.be nn

Opleiding Journalistiek, communicatie

Tim Verheyden is journalist bij de VRT-nieuwsdienst. Hij is chef story­telling voor Het Journaal en presentator van het duidingsprogramma Panorama. In het verleden bracht hij vanuit binnen- en buitenland verslag uit voor nieuws- en duidingsprogramma's. Tom Rumes doceert reeds vijftien jaar storytelling en regie aan Thomas More Mechelen. Vanuit zijn ruime ervaring als cameraman en monteur geeft hij gastcolleges over storytelling en nieuwe mediatrends in binnen- en buitenland.

nn

Andries Fluit is freelance verslaggever en heeft een uitgebreide ervaring als journalist voor zowel audiovisuele als geschreven media. Tim Verheyden, Tom Rumes & Andries Fluit How to story — Storytelling voor journalisten Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1892 8 n Verschenen n 2de druk 14cm x 22cm n Paperback n 200 pp. Journalistiek n € 19,99

500 woorden die iedereen moet kennen EAN 978 94 014 1042 7 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 Fabriek journalistiek EAN 978 94 014 1296 4

9 789401 418928 — 254 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en mentaliteit Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud Interactiepatronen nn Douglas' typologie nn Het perspectief van het individu nn Ideologiekritiek nn De verantwoordelijkheid van de media nn

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod nn Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik nn

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema's binnen het overlegorgaan Metaforum.

Opleiding nn Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn Media en mentaliteit Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 94 014 1289 6 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek n € 24,99

How to story EAN 978 94 014 1892 8 Fabriek journalistiek EAN 978 94 014 1296 4 500 woorden die iedereen moet kennen EAN 978 94 014 1042 7

9 789401 412896 — 255 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en ethiek Media-ethiek is een vorm van toegepaste ethiek waarbij de gebeurtenissen en probleemsituaties die zich voordoen in de media geanalyseerd en beoordeeld worden aan de hand van morele basisprincipes. In dit boek gaat het dus niet over descriptieve ethiek, maar over de manier waarop de media al dan niet ethisch correct handelen. Onder media verstaat de auteur alle middelen tot communicatie of dragers van informatie, zowel gedrukte media (kranten, tijdschriften, boeken, pamfletten, fotografie, enz.), gesproken media (radio, televisie, film, enz.) als nieuwe media (internet, interactieve telefonie, sociale netwerksites, enz.) en hybride media (combinaties van de gedrukte, gesproken en nieuwe media). Dit handboek is gericht op de houding van personen die dergelijke media gebruiken, niet op de media zelf.

Inhoud Ethische systemen nn Vormen van informatieverspreiding nn Ethische methodiek nn Media-ethiek in de praktijk nn

Pluspunten Jaarlijks herwerkt nn Actuele voorbeelden nn

Opleiding Communicatiemanagement, film- en televisiestudies, journalistiek, nieuwe media en maatschappij

Dirk Verhofstadt is verbonden als docent media en ethiek aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is auteur van heel wat boeken.

nn

Dirk Verhofstadt  Media en ethiek EAN 978 90 382 2580 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 324 pp.  Journalistiek n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Mens en media EAN 978 94 014 1690 0

9 789038 225807 — 256 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Analyse van de Belgische (reclame)media Het Belgisch medialandschap is complex. Spelers komen en gaan, veranderen van naam of eigenaar. Ook voor de communicatie- en reclamesector is het belangrijk om bij te blijven. Analyse van de Belgische (reclame)media schept een actueel beeld van het Belgisch medialandschap vanuit de invalshoek van mediaplanning. Het is een basisboek voor studenten communicatiemanagement of bedrijfsmanagement. Daarnaast is het bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in de Belgische media, maar niet zo vertrouwd is met het mediajargon.

Inhoud Mediaplanning nn Mediumtypes nn Mediagroepen nn Mediacijfers nn Mediatrends nn Topics van mediabeleid nn Mediaonderzoek nn

Pluspunten Overzicht van de Belgische media en mediaplanning nn Uitvoerig geïllustreerd nn

Opleiding Communicatiemanagement, bedrijfsmanagement, mediastudies

nn

Ina Cool is al veertien jaar docent aan de Arteveldehogeschool. Ze doceert er communicatiemanagement, media-analyse en begeleidt praktijkcases.

Ina Cool  Analyse van de Belgische (reclame)media EAN 978 90 382 2328 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 235 pp.  Media en computeranimatie n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Media in beweging EAN 978 94 014 0289 7 Echte mediaprimeurs EAN 978 90 209 5496 8

9 789038 223285 — 257 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Mens en media We horen wel vaker dat media ons leven bepalen: ze veranderen ons gedrag, onze waarneming, en de manier waarop we kennis vergaren. Maar kunnen we inschatten hoe ze dat doen? Media- en technologiefilosoof Yoni Van Den Eede stelt in Mens en media ons alledaagse gebruik van media in een verfrissend maar ook confronterend daglicht. Hij vertelt hoe media ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen, wat ze precies doen en op welke manier ze zich verhouden tot de mens. Aan de hand van mediatheoreticus Marshall McLuhan schetst de auteur de onzichtbare aspecten van media en technologieën. Tevens reikt hij praktische instrumenten aan om deze beter te begrijpen. Voor de student in een journalistieke opleiding is het de perfecte kennismaking met het intrigerende mediadomein.

Inhoud Media-, techniek- en cultuurfilosofie nn Media begrijpen versus mediageletterdheid nn De vier mediawetten: versterking, veroudering, terugkeer en omkering nn Media en politiek nn

Pluspunten Allereerste inleiding op het werk van McLuhan in het Nederlandse taalgebied nn Eigentijdse filosofische interpretatie van de media nn

Yoni Van Den Eede is postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme van de Vrije Universiteit Brussel.

Opleiding Communicatie, journalistiek

nn

Yoni Van Den Eede Mens en media — Van Marshall McLuhan tot een hedendaagse filosofie van media en technologie EAN 978 94 014 1690 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Communicatiekunde algemeen, filosofie algemeen n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Fabriek journalistiek EAN 978 94 014 1296 4 Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6

9 789401 416900 — 258 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Echte mediaprimeurs Vroeger viel het fysieke lichaam van de mens samen met zijn communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en gesproken taal. Geleidelijk aan ontwikkelde de mens via het geschrift technologische communicatie-instrumenten die zich buiten zijn lichaam bevonden. Nu lijkt het erop dat mens en mediamachine in elkaar gaan overvloeien. Wie Echte mediaprimeurs doorneemt, stoot niet alleen op de fascinerende ontstaansgeschiedenis van diverse media, maar ook op de manier waarop de mens zichzelf vormgeeft en anders maakt. Zo groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen. Wie meegaat in dit verhaal van oudste, oude, nieuwe en nieuwste media krijgt niet alleen een duidelijk antwoord op deze vragen, maar begrijpt meteen de cultuurhistorische invloed van al deze media.

Inhoud Mediageschiedenis nn Lichaamscultuur nn Typografische revolutie nn Commerciële nieuwsindustrie nn Van multi- tot hypermedia: doorbraak van de cybercultuur nn

Pluspunten Een historische benadering van een actueel thema nn Gebaseerd op de praktijkervaring van de auteur

Frank Hellemans doceert mediageschiedenis en journalistiek aan Thomas More Mechelen. Daarnaast is hij redacteur van de boekensite voor het weekblad Knack.

nn

Opleiding Journalistiek, communicatiewetenschappen

nn

Frank Hellemans Echte mediaprimeurs — Een communicatiegeschiedenis Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 5496 8 n Verschenen n 7de druk 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

500 woorden die iedereen moet kennen EAN 978 94 014 1042 7 Lichaamstaal EAN 978 90 815 1639 6 Mens en media EAN 978 94 014 1690 0

9 789020 954968 — 259 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden in de laatste dertig jaar Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo'n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden? Dit boek heeft aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Zo biedt 500 gebeurtenissen een venster op op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht.

Inhoud Binnenlandse politiek nn Cultuur en media nn Economie en arbeid nn Lifestyle nn Milieu nn Samenleving binnenland en buitenland nn Sport nn Wetenschap nn

Pluspunten Naslagwerk door en voor journalisten nn Overzichtelijk lexicon nn

Opleiding Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding

nn

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen. Uit bijna dertig jaar leservaring groeide de behoefte aan een overzichtswerk. Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Hij was als beleidsonderzoeker en docent actief in Shanghai, Jakarta en New York. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies in verschillende opleidingen.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens 500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden in de laatste dertig jaar EAN 978 94 014 3540 6 n September 2016 15cm x 21cm n Paperback n ca. 176 pp.  Sociale wetenschappen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Voorbij het narratief van neergang EAN 978 94 014 2912 2

9 789401 435406 — 260 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Om de actualiteit beter te begrijpen is het van belang de mensen te kennen die omwille van hun status of machtspositie een grote invloed uitoefenen op de samenleving. Dit boek bundelt de 500 mensen die nu al, bij leven, een begrip zijn.

Marc Hendrickx & Thijs Delrue 500 mensen die vandaag een begrip zijn EAN 978 94 014 1679 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 168 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 416795

Kennis van enkele basisbegrippen wapent je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Dit boek biedt de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Marc Hendrickx & Werner Goossens 500 woorden die iedereen moet kennen — Om de actualiteit te begrijpen EAN 978 94 014 1042 7 n Verschenen n 3de druk 15cm x 21cm n Paperback n 172 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 410427

De islam is de laatste tijd een veelbesproken topic in het nieuws. Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de meest essentiële begrippen van deze godsdienst. Het geeft tekst en uitleg bij de verschillende strekkingen van de islam, en schenkt ook aandacht aan de religieuze kernwaarden van de wereldgodsdienst.

Hind Fraihi De islam in 500 woorden EAN 978 94 014 2645 9 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 208 pp. Filosofie algemeen n € 19,99

9 789401 426459 — 261 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Altijd naakt Het internet was lange tijd een plek om ongestoord te experimenteren met je identiteit en je voorkeuren. Met de komst van sociale media zijn de redenen waarom we online gaan niet veranderd: we willen bijleren, mensen ontmoeten, maar ook gewoon de tijd doden of onnozel doen. Ondertussen steunt het zakelijk model van de grote social mediaspelers op een zo groot mogelijk aantal gebruikers die allemaal hun echte naam gebruiken. En plotseling is het gevoel van vrijheid weg ... Wat je online uitspookt, blijft dus niet langer onopgemerkt of ongestraft in het echte leven. Clo Willaerts toont bedrijven, organisaties en individuen de weg om via internet en sociale media hun eigen stijl te vinden en zelf controle te houden over hun onlinereputatie.

Inhoud Uitleg van het verschil tussen offline- en online-identiteit nn Het belang van online-identiteit, zowel voor je privéleven als je professionele functie nn Onlinereputatiemanagement: wat versterkt en wat schaadt je imago? nn De link tussen reputatie en vertrouwen nn

Pluspunten Actueel thema nn Toont de gevaren en de voordelen van het internet nn Praktische tips nn

Clo Willaerts is een van de bekendste internetspecialisten in België. Ze is een fervent blogger, Facebooker en Twitteraar en is tegelijk een veelgevraagd spreker en consultant over de impact van digitale media op onze manier van leven en werken.

Opleiding (Digitale) marketing en communicatie

nn

Clo Willaerts Altijd naakt — Manage je identiteit online EAN 978 94 014 0562 1 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 160 pp. Marketing, communicatiekunde algemeen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Marketing EAN 978 90 820 3372 4 Internet onthoudt alles EAN 978 94 014 1688 7

9 789401 405621 — 262 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

To the point Presentaties zijn niet weg te denken uit het dagelijkse professionele leven. Ze zijn het werktuig bij uitstek om belangrijke beslissingen voor te bereiden. En toch zijn ze vaak een bron van ergernis of zijn ze puur tijdverlies. To the point leidt je terug naar waar het echt om gaat: de inhoud. Het leert je de inhoud kort en toch volledig te maken, het toont aan hoe je een goede balans vindt tussen vorm en inhoud, en hoe je het moeilijkste publiek toch kunt overtuigen. Het boek vertelt hoe je stap voor stap een ijzersterke presentatie opbouwt met tips en voorbeelden. Daarnaast biedt het inzicht in de werking van het menselijk brein en zal het je helpen om betere presentaties te maken. Voor de beginnende presentator is het een essentieel hulpmiddel.

Inhoud Het designproces: het denken, de logica, het verhaal en de media nn De presentatieparadox nn Het opbouwen van een verhaallijn en structuur nn

Pluspunten Met stappenplan dat onmiddellijk inzetbaar is voor presentaties nn Gebaseerd op de recentste wetenschappelijke inzichten nn

Opleiding Marketing, communicatie, public relations, journalistiek, lerarenopleiding

Edouard Gruwez is algemeen directeur van Ogilvy Internal Communications en oprichter van ComeToThePoint.

nn

Edouard Gruwez To the point — Presenteren EAN 978 94 014 1267 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Communicatiekunde algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Lichaamstaal EAN 978 90 815 1639 6 Spreken is goud EAN 978 90 209 8287 9

9 789401 412674 — 263 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Spreken is goud De focus van communicatie ligt vandaag te sterk op de vorm. Alles moet zowel korter als snediger. Tegelijk moet een bericht meteen aanspreken bij de massa. In tijden van mediahypes wil Spreken is goud het over de inhoud hebben net waar dat het laatste wordt verwacht: in media-interviews, speeches en debatten. Het biedt daarbij originele basisinzichten in communicatie met een groot publiek. Met reële voorbeelden en werkende toepassingen keert dit boek terug naar de essentie van communicatie. Voor elke communicatiespecialist in wording is het daarom een onmisbare handleiding.

Inhoud Corporate communicatie nn Communiceren met een groot publiek nn Het media-interview nn Speechen nn Het debat nn Communiceren voor politici en ambtenaren nn

Pluspunten Met een hoofdstuk over communicatie voor ambtenaren en politici nn Een combinatie van historische cases en bruikbare theorieën nn

Frank Van Oss werkt al meer dan 25 jaar als trainer en coach voor mediarelaties, speeching en debating. Hij trainde zo'n 1700 deelnemers uit de Belgische, Nederlandse en Europese politiek, de overheid, het bedrijfsleven en de ngo-wereld.

Opleiding Journalistiek, communicatie, public relations

nn

Frank Van Oss Spreken is goud — Maar vooral wat je zegt is belangrijk Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 8287 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

Schrijven voor radio en tv EAN 978 94 014 0095 4 Lichaamstaal EAN 978 90 815 1639 6 To the point EAN 978 94 014 1267 4

9 789020 982879 — 264 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Effectief communiceren en samenwerken Binnen het hoger onderwijs staat het ontwikkelen van communicatie- en sociale vaardigheden steeds meer centraal. Studenten moeten na het afstuderen niet alleen een bepaalde inhoudelijke expertise opgebouwd hebben in hun vakgebied, maar moeten ook onmiddellijk kunnen functioneren binnen een team in hun professionele werkomgeving. Daarnaast is het voor bedrijven vandaag cruciaal om te beschikken over creatieve medewerkers die innovatieve producten ontwikkelen en in staat zijn om in team snel nieuwe werkmethoden te creëren. Dit handboek biedt studenten hoger onderwijs een toegankelijke inleiding in communicatie-, sociale en innovatievaardigheden. De inzichten en suggesties in het boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in elk hoofdstuk een experiment toegelicht dat rechtstreeks toepasbare kennis oplevert over sociale vaardigheden. Bovendien wordt er telkens naar recente wetenschappelijke studies verwezen. Effectief communiceren en samenwerken onderscheidt zich van vele andere werken doordat de auteur bewust kiest voor een evidencebased aanpak. Het verwerven van die cruciale competenties zal studenten uit verschillende disciplines toelaten om de professionele loopbaan met vertrouwen tegemoet te stappen.

Inhoud Communicatie nn Feedback nn Vergaderen nn Onderhandelen nn Creativiteit en innovatief gedrag nn Teamwork

Frederik Anseel is verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Door zijn talrijke wetenschappelijke publicaties en lezingen staat hij bekend als een internationale autoriteit inzake feedbackgesprekken.

nn

Pluspunten Wetenschappelijk onderbouwde standpunten nn Praktijkgerichte vaardigheden

Voor deze editie kreeg hij de medewerking van Koen Beirens, Michiel Crommelinck, Toon Devloo, Marjolein Feys en Cedric Velghe.

nn

Opleiding Bedrijfspsychologie, communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie

nn

Frederik Anseel Effectief communiceren en samenwerken EAN 978 90 382 1568 6 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 196 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 22,50

Interesse? Kijk ook eens naar: Samen aan de slag EAN 978 90 382 2276 9 Vreemdgaan voor managers EAN 978 94 014 0822 6

9 789038 215686 — 265 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Van informatie tot design Veel studenten kunnen de nodige informatie voor hun project verzamelen, maar slagen er niet om die kennis in de juiste communicatieve vorm te gieten. Die studenten hebben vaak ooit gehoord van de regels van goed communiceren, maar missen een theoretisch kader om die richtlijnen vlot toe te passen. Van informatie tot design leert je hoe je academische informatie op een succesvolle manier kunt ontwerpen. Het is een interessant naslagwerk voor studenten die hun eerste stappen in de academische wereld zetten, maar is ook geschikt voor wie meer achtergrond wil in professioneel en academisch communiceren.

Inhoud Succesvol communiceren nn Academisch schrijven nn Academisch presenteren nn Het succes van de communicatie testen nn

Pluspunten Belicht zowel schrijven als presenteren nn Geschikt voor studenten, academici en professionals nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, communicatievaardigheden, onderwijskunde

nn

Jordi Casteleyn verzorgt lessen communicatievaardigheden bij de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent) en is docent bedrijfscommunicatie aan de opleiding bedrijfsmanagement (Arteveldehogeschool Gent). Daarnaast geeft hij coaching aan professionele sprekers. Ook schreef hij een doctoraatsverhandeling over de impact van nieuwe media op presentatievaardigheden.

Jordi Casteleyn Van informatie tot design — Een inleiding tot academisch schrijven en presenteren EAN 978 90 382 2418 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 104 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Even uw aandacht – Presenteren is goed voorbereid improviseren EAN 978 90 382 2370 4

9 789038 224183 — 266 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Even uw aandacht Presenteren is goed voorbereid improviseren. Gekke titel, denk je? En toch, om je publiek te boeien en te overtuigen moet je vlot en spontaan overkomen, moet je verhaal niet alleen uit je hoofd komen maar ook uit je buik. Alsof het een geïmproviseerd verhaal is dus. Maar vergis je niet: je moet verduiveld goed voorbereid zijn, je publiek goed kennen en weten wat het te weten wil komen. En dat vraagt om een perfecte voorbereiding. Je moet je inhoud goed beheersen en afstemmen op je doelgroep. Want een presentatie is pas efficiënt als het publiek je boodschap begrijpt, geloofwaardig vindt en onthoudt. Even uw aandacht helpt je in korte, overzichtelijke hoofdstukken door de verschillende aspecten van het presenteren: materiaal verzamelen en structureren, een verhaal bouwen, de zaal organiseren en uiteraard de presentatie zelf. Naast verbale en non-verbale presentatietechnieken leer je hoe je teksten, grafieken en beelden vormgeeft op dia’s en hoe je projectieapparatuur kiest en gebruikt. Praktijktips, inspirerende anekdotes en herkenbare voorbeelden maken van dit boek een prettig en praktisch werkinstrument.

Inhoud Materiaal verzamelen en structureren nn De presentatie uitwerken nn Vormgeving van projectiedia's nn De presentatie geven nn Beeldweergave-apparatuur en presentatiesoftware nn

Pluspunten Aandacht voor verbale en non-verbale communicatietechnieken nn Tips om een boeiende presentatie te geven

Marc Mombaerts en Tania Van den Bergh zijn docent aan de Arteveldehogeschool te Gent.

nn

Opleiding Communicatiemanagement, toegepaste communicatie, journalistiek

nn

Marc Mombaerts & Tania Van den Bergh Even uw aandacht — Presenteren is goed voorbereid improviseren EAN 978 90 382 2370 4 n Verschenen 17cm x 25cm n Paperback n 192 pp.  PR & voorlichting n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Spreken is goud EAN 978 90 209 8287 9 To the point EAN 978 94 014 1267 4

9 789038 223704 — 267 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Goed voor druk De drukkunst heeft haar eigen plaats binnen de beeldcultuur. In tegenstelling tot vluchtige reclame- en filmbeelden, is ze bestemd voor een geduldig en geoefend oog. Ze behoort tot de cultuur van de stilte. In dit boek worden de nieuwste technische methodes en reproductieprocessen helder en begrijpelijk uiteengezet. De auteurs gaan ervan uit dat de krijtlijnen van de grote ‘digitale’ grafische omwentelingen nu getrokken zijn. Naast waardevolle aanbevelingen voor werkmethodes, offerteaanvragen en beoordelingscriteria voor originelen en drukwerk, bevat het boek ook ook parameters voor de beoordeling van ontwerpen en richtlijnen om continuïteit in de bedrijfsidentiteit te verzekeren. Daarnaast wordt een ‘andere’ benadering van de typografie voorgesteld. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, schema’s, checklists en een viertalige woordenlijst. De uitgebreide index maakt van dit boek een uitstekend naslagwerk voor op de werktafel. Goed voor druk is een handig referentiepunt voor iedereen die betrokken is bij de productie van grafische producten (boeken, tijdschriften, folders, handelsdrukwerk, enz.). Het is een goede hulp voor vormgevers, inkopers van drukwerk, productiechefs, redacteurs, product- en marketingverantwoordelijken, kortom voor iedereen die beelden, woorden en cijfers op papier, schermen of transparanten zet.

Misjel Vossen is grafisch vormgever, seniorlector aan de Arteveldehogeschool te Gent en regelmatig gastprofessor aan binnen- en buitenlandse opleidingen.

Inhoud Briefen nn Beoordelen nn Begeleiden nn Budgetteren nn Beheren nn

Marc Mombaerts is lector aan de Arteveldehogeschool en onafhankelijk grafisch deskundige. Hij voert als consulent en trainer opdrachten uit binnen de communicatie- en de grafische sector, en doceert voor diverse opleidingsinstituten.

Pluspunten Uitgebreid overzichtswerk nn Toegankelijk geschreven nn Handige index nn

Opleiding Communicatiewetenschappen, journalistiek, grafische vormgeving, reclame

nn

Marc Mombaerts & Misjel Vossen Goed voor druk — Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken EAN 978 90 382 1930 1 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Hardcover n 451 pp.  Grafische technieken n € 49,99 Interesse? Kijk ook eens naar: De vorm van tekst EAN 978 94 014 0097 8

9 789038 219301 — 268 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media in beweging Het communicatievak en de media zijn de laatste jaren volop in beweging. De stormachtige evolutie leidt ook bij de adverteerder tot heel wat onzekerheid. Dit boek biedt een stevig houvast voor iedereen die professioneel met media bezig is. Dit boek bevat een unieke blik achter de schermen van de mediasector met de meest recente cijfers en cases. Hoe gaan journalistieke redacties, marketingdepartementen en commerciële afdelingen om met de constante maatschappelijke en technologische evoluties? Gesprekken met tientallen mediaprofessionals uit diverse gebieden dragen bij tot een heldere analyse van hoe de mediasector vandaag functioneert. Media in beweging draagt wezenlijk bij tot een beter begrip van hoe de mediawereld echt functioneert. Een mustread voor elke mediaprofessional of al wie droomt van een toekomst in de sector.

Inhoud Het medialandschap nn Marktontwikkelingen nn Strategische keuzes in een mediabedrijf nn Media strategisch en tactisch vermarkten nn Media-aanbod en nieuws managen nn Mediaruimte commercialiseren nn

Pluspunten Verbindt business met journalistiek nn Overzichtelijk, logisch opgebouwd en vlot leesbaar

Iris Musschoot is zelfstandig mediaprofessional. Voordien was ze onder andere marketingmanager van Canvas en Ketnet en mediadocente aan Erasmushogeschool Brussel.

nn

Opleiding Journalistiek, communicatiemanagement, sport- en cultuurmanagement

nn

Bart Lombaerts is hoofdredacteur van Media Marketing, toonaangevend vakblad over media en communicatie. Hij wordt geregeld gevraagd voor debatten, workshops, jury's en gastcolleges.

Iris Musschoot & Bart Lombaerts  Media in beweging — Handboek voor de professional EAN 978 94 014 0289 7 n Verschenen n 5de druk  17cm x 24cm n Paperback n 488 pp.  Communicatiekunde algemeen, Media en computercommunicatie n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6

9 789401 402897 — 269 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Voorbij het narratief van neergang De aanslag op Charlie Hebdo, de onrust in Oost-Oekraïne, het kalifaat van de Islamitische staat: redenen genoeg voor een pessimistische visie op de wereld en onze samenleving? Dit gevoel is sterk aanwezig bij de tweeduizend jongvolwassenen die voor dit boek werden geïnterviewd. In Voorbij het narratief van neergang analyseert socioloog Mark Elchardus dit wijdverbreide en hardnekkige gevoel, het geloof dat onze welvaart en welzijn teloorgaan, dat alles van waarde verloren gaat. Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Integendeel. Wat hun persoonlijke toekomstdromen betreft, tonen de jongvolwassenen zich bijzonder positief. Het boek beschrijft hun leven, hun zorgen en dromen. Daarin tekent zich een nieuwe samenleving met nieuwe mogelijkheden af. En toch ... Deze generatie is angstig omdat de maatschappelijke neergang haar overweldigt en zij zich niet bij machte voelt om het tij te keren. Pas op! Dit boek is geen oefening in pessimisme, maar een uitgesproken pleidooi voor en een aanloop tot een politiek van hoop, goesting en vooruitgang. Immers, voorbij de neergang ligt de weg vooruit.

Inhoud De neergang op papier nn De Prometheusgeneratie nn Verliezers van de modernisering? nn Wie helpt onze toekomst maken? nn Een weg vooruit nn

Pluspunten Actuele onderwerpen besproken aan de hand van interviews

Mark Elchardus is socioloog, emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkte vooral rond tijdsordening en culturele sociologie. Hij is een veelgevraagd expert in de media.

nn

Opleiding Sociologie, algemene humane wetenschappen

nn

Mark Elchardus Voorbij het narratief van neergang EAN 978 94 014 2912 2 n  Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 282 pp.  Sociologie algemeen n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Het leven met een sofist EAN 978 90 382 2281 3 Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw EAN 978 90 382 2554 8

9 789401 429122 — 270 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale agogiek Sociale werkpraktijken behoren tot de dagelijkse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen. Toch is kennis over de geschiedenis en de inherente problemen van het sociaal werk versplinterd en weinig concreet. Discussies over professionalisering en methodiek­ontwikkeling worden vaak losgekoppeld van hun ruimere sociaal-politieke inzet. Nu de verzorgingsstaat onder druk staat, neemt de nood aan een hernieuwde aandacht voor de betekenis van de sociale agogiek toe. Dit werk draagt bij tot die toenemende zoektocht naar een wederzijdse oriëntatie van sociale werkpraktijken en wetenschappelijk onderzoek. Dit boek biedt de lezer een mogelijk kader om de, door hen vaak als vanzelfsprekend ervaren, context van de verzorgingsstaat te leren analyseren in zijn historische ontwikkeling, inclusief onderliggende probleembenaderingen en hiermee verbonden praktijken van het sociaal werk.

Inhoud Sociale agogiek: de zoektocht naar een theoretisch kader voor het sociaal werk nn Sociaal werk en de verzorgingsstaat nn Sociaal werk en de constructie van sociale problemen nn Praktijkontwikkeling in het sociaal werk nn Sociaal werk en/in onderzoek nn

Pluspunten Toegankelijk werk over de sociaal-agogische discussie

Maria Bouverne-De Bie is doctor in de staats-en bestuurswetenschappen en sinds 1974 verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek (sinds 1 mei 2015: vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) van de Universiteit Gent (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Centrale thema's in haar onderzoek zijn participatie en de relatie tussen hulp en recht. Haar onderzoek betreft het jeugdbeleid, de studie van de praktijken van het sociaal werk en de samenlevingsopbouw.

nn

Opleiding Sociale agogiek, sociaal werk, sociale pedagogiek

nn

Maria Bouverne-De Bie  Sociale agogiek — Een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk EAN 978 90 382 2519 7 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 183 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 22,50 Interesse? Kijk ook eens naar: Het welzijnsbeleid in Vlaanderen EAN 978 90 209 8575 7

9 789038 225197 — 271 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De krijtlijnen van het speelveld Vlaanderen voert sinds meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is. In het voorliggende werk staan de organisatie en de planning van de sport en het sportbeleid in Vlaanderen centraal. In het eerste deel van het boek wordt een beeld gegeven van de beleidsruimte. Hier worden eerst ontwikkelingen geschetst inzake sportparticipatie, sportaanbod, sporttewerkstelling, alsook de economische betekenis van sport in Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de sport, met name de omgeving van de sport en de sportsector zelf. Heel wat (sport)actoren en hun onderlinge relaties passeren daarbij de revue. Het tweede deel focust op de beleidsontwikkeling. Het boek beschrijft de evolutie van het sportbeleid in Vlaanderen, het beleidsproces en het instrumentarium dat gehanteerd wordt om tot besluitvorming, en beleidsvoering in het algemeen, te komen. Dit boek richt zich tot studenten die inzicht wensen te verwerven in hoe sport(beleid) in Vlaanderen georganiseerd is. Ook beleidsmakers, sportmanagers en andere professionals die interesse hebben voor sport hebben met dit werk een handig overzicht en interessant naslagwerk.

Inhoud Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen nn Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen nn

Pluspunten Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld nn Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven.

Jeroen Scheerder is professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Jeroen Scheerder & Steven Vos De krijtlijnen van het speelveld — Organisatie van sport en sportbeleid in Vlaanderen EAN 978 90 382 2314 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: De sportcoach EAN 978 94 014 0813 4

9 789038 223148 — 272 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De regels van het spel Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia opgeschoven van de marge naar het centrum van de samenleving. Die ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en bewegingslandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook een brede waaier aan aanbieders. In dit boek staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en beweging aanbieden centraal. Het betreft organisaties uit de publieke, commerciële en non-profitsector. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de balans die sport- en bewegingsorganisaties moeten vinden tussen hun externe omgeving en de eigen interne werking. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten zoals het Human Resources Management in sport- en bewegingsorganisaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het effectief en efficiënt leiden van organisaties en andere aspecten van sport- en bewegingsmanagement. De auteurs werpen nieuw licht op deze aspecten en reiken tools en modellen aan die het mogelijk maken om hun inzichten toe te passen in de praktijk. De regels van het spel is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en bewegingsorganisaties.

Inhoud De eigenheid van het sport- en bewegingsmanagement in de Lage Landen nn Sport- en bewegingsorganisaties en hun omgeving nn Meten en optimaliseren nn

Jeroen Scheerder is professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

Pluspunten nn Tools en modellen voor sportmanagement in Vlaanderen en Nederland Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Steven Vos & Jeroen Scheerder De regels van het spel — Management van sport en beweging EAN 978 90 382 2313 1 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 204 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Handboek sportmanagement EAN 978 90 209 6727 2

9 789038 223131 — 273 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen Hoe managen Nederlandse en Vlaamse sport- en bewegingsorganisaties de accommodaties, projecten en evenementen die ze aanbieden? Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen geeft een uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd antwoord op die vraag. In de eerste drie delen van dit boek worden de eigenheid, context, en human resources van verschillende sport- en beweegorganisaties uit de Lage Landen besproken. In deel vier zoomen de auteurs in op de aard en het beheer van sportaccommodaties. In deel vijf komen alle aspecten van de organisatie van projecten en evenementen aan bod, gaande van de praktische uitwerking tot risicomanagement. De auteurs sluiten af met een methodologische bespreking. Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen is geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die meer willen weten over de manier waarop sportaccommodaties, projecten, en evenementen georganiseerd worden in Vlaanderen en Nederland.

Inhoud Sport en bewegen in de Lage Landen nn Sportorganisaties en -activiteiten nn Management nn

Pluspunten Tools en modellen nn Managementstrategie, -tactiek en -praktijk

Jeroen Scheerder is professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

nn

Opleiding Management van sport- en beweegaccommodaties, -projecten en -evenementen

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

nn

Steven Vos & Jeroen Scheerder Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen — Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties EAN 978 90 382 1976 9 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Beweging in beleid/Beleid in beweging EAN 978 90 382 2235 6

9 789038 219769 — 274 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beweging in beleid/Beleid in beweging Sport en beweging zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Waar sport vroeger eerder een maatschappelijk randfenomeen was, vormen sport en beweging nu een essentieel onderdeel van de sociale werkelijkheid. Dit impliceert dat sport en beweging ook vanuit beleidsperspectief steeds meer aandacht krijgen. In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig ook in vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Centraal staat het argument dat een beleid voeren draait om keuzes maken. Beweging in beleid/Beleid in beweging stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar het publieke sport- en bewegingsbeleid te kijken en gaandeweg een eigen, onderbouwde visie hieromtrent te ontwikkelen. Het is gericht tot professionals die actief zijn in het werkveld van sport en fysieke activiteit, beleidsmakers en studenten, kortom tot al wie in contact komt met en/of interesse heeft voor aspecten van het publieke sport- en bewegingsbeleid.

Inhoud Het speelveld nn De spelregels nn Het spel nn

Jeroen Scheerder en Hanne Vandermeerschen zijn beide professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

Pluspunten Standaardwerk dat fundamentele vraagstukken tracht te beantwoorden nn Focus op basisdriehoek sport-overheid-beleid nn Grote actualiteitswaarde nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen Beweging in beleid/Beleid in beweging — Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector EAN 978 90 382 2406 0 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 529 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Besluiten tot beleid EAN 978 90 382 1895 3

9 789038 224060 — 275 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Meten en weten over zweten Sporten is meten. Denk alleen al aan de vele chronometers en meetlatten die gesprongen hoogtes, gelopen afstanden, gezwommen tijden en bijgevolg ook winnaars en verliezers vastleggen. Ook binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek worden uiteenlopende factoren gemeten: gedragingen, beslissingsprocessen, attitudes en meningen, interacties, waarnemingen, emoties, motieven, sociale normen, lichamelijke belevingen, enzovoort. Dit boek wil een goede basiskennis geven over de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Twee toepassingen maken de theorie concreet: het meten van actieve sportdeelname en het segmenteren van de sportmarkt. Meten en weten over zweten richt zich voornamelijk tot beginnende wetenschappers in sociaalwetenschappelijk sportonderzoek, maar ook tot de meer ervaren onderzoekers of beleidsmakers in een overheidscontext of in de sportsector.

Inhoud Kwantitatief onderzoeksdesign nn Kwalitatief onderzoeksdesign nn Triangulatie en onderzoeksrapportage nn

Pluspunten Voorbeelden uit wetenschappelijke onderzoeken

Jeroen Scheerder is professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

Charlotte Van Tuyckom is coördinator van de bachelor sport- en bewegingsleer aan de Howest school van toegepaste wetenschappen.

nn

Charlotte Van Tuyckom, Steven Vos & Jeroen Scheerder

Meten en weten over zweten — Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek EAN 978 90 382 1818 2 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.  Statistiek en methodologie n € 24,99

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

Interesse? Kijk ook eens naar: Methodologie van de sociale wetenschappen EAN 978 90 382 2425 1

9 789038 218182 — 276 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sport in de wereld Waarom zijn basketbal en volleybal niet zo populair in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië? Waarom zijn wielrennen en veldrijden – volgens vele Belgen wereldsport – eigenlijk regionale sporten? Waarom is de regionale sport schaatsen volgens veel Nederlanders een wereldsport? Waarom is rugby zo populair in landen met Engelse immigranten, en waarom is American football in de VS populairder dan voetbal? Wat is de invloed van de Olympische Zomer- en Winterspelen op de verspreiding van sporten? Deze en andere vragen worden in dit boek op een wetenschappelijke manier benaderd en beantwoord. Dit handboek is zowel bedoeld voor studenten in sportgerelateerde studiedomeinen, als lectuur voor mensen in het professionele sportlandschap en voor alle anderen die in de sportwereld geïnteresseerd zijn.

Inhoud Het begrip sport nn De innovatie moderne sport nn De ruimtelijke verspreiding van de moderne sport nn Het huidige wereldsportstelsel nn De voetbalsporten in dit kader nn

Pluspunten Praktische trefwoordenlijst

nn

Trudo Dejonghe behaalde een doctoraat rond de problematiek van het topvoetbal in België. Hij is docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen Campus Antwerpen van de KU Leuven. Hij geeft gastcolleges ‘Sporteconomie’ en ‘Sport in de wereld’ aan diverse binnenlandse en buitenlandse instellingen. Zijn publicaties handelen voornamelijk over de relatie tussen sport en economie.

Opleiding nn Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

Trudo Dejonghe Sport in de wereld — Ontstaan, evolutie en verspreiding EAN 978 90 382 2618 7 n Augustus 2016  17cm x 24cm n Paperback n ca. 318 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 22,99 Interesse? Kijk ook eens naar: De sportcoach EAN 978 94 014 0813 4

9 789038 226187 — 277 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen Het kwaliteitsvol uitbouwen van het sportaanbod staat hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen. Sportfederaties vervullen daarbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd staan sportfederaties voor heel wat uitdagingen, en dit zowel op het vlak van organisatie als innovatie. Om die uitdagingen succesvol aan te kunnen, hebben sportorganisaties nood aan een kritische blik op hun werking. In het boek Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen wordt uitgebreid gerapporteerd over de bevindingen van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 (VSFP2.0). Dat onderzoek laat toe om op een wetenschappelijk onderbouwde manier aspecten van good governance, dienstverlening en innovatie met betrekking tot de sportfederaties in Vlaanderen te bestuderen. Bestuurders, managers, beleidsmakers, maar ook vrijwilligers en studenten kunnen inspiratie putten uit de resultaten die in het voorliggende werk gebundeld worden.

Inhoud Sportfederaties bestudeerd nn Sportfederaties in cijfers nn Transparantie en communicatie nn Good governance nn Dienstverlening nn Innovatie nn

Jeroen Scheerder, Elien Claes en Erik Thibaut zijn als professor verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.

Pluspunten nn Unieke invalshoek en cijfermateriaal Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Jeroen Scheerder, Elien Claes & Erik Thibaut Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen — Resultaten van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 EAN 978 90 382 2507 4 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 422 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 40,00 Interesse? Kijk ook eens naar: De regels van het spel EAN 978 90 382 2313 1

9 789038 225074 — 278 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur Sportaccommodaties en sportevenementen zijn niet meer weg te denken in ons (sport)landschap. Ze creëren mogelijkheden om te sporten en te bewegen, trekken fans, toeschouwers en sponsors aan en vormen een interessant communicatie-instrument voor steden en regio’s. Bovendien komen sportaccommodaties en sportevenementen met private of publieke middelen tot stand. Met sporters, supporters, sponsors, commerciële partners en overheden als belangrijke stakeholders dringt ook een specifieke management- en marketingbenadering van sportaccommodaties en sportevenementen zich op. In Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur wordt uitvoerig aandacht besteed aan het beleid, het management en de marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Het boek onderscheidt zich enerzijds door de focus op de Lage Landen en anderzijds door de multidisciplinaire benadering. Meer dan dertig experts uit Nederland en Vlaanderen geven wetenschappelijk onderbouwde en/of beleidsrelevante inzichten in diverse beheers- en beleids­ aspecten van sportaccommodaties en sportevenementen. Dit boek geeft een helder en duidelijk overzicht van de huidige situatie van de sportfaciliteiten in Nederland en Vlaanderen en reikt relevante inzichten aan. Het is aan de beleidsmakers om de beschikbare opties op een structurele manier te implementeren.

Inhoud Management en marketing van sport- en beweegaccommodaties nn Management en marketing van sport- en beweegevenementen

Jeroen Scheerder is professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

Pluspunten Wetenschappelijk onderbouwde standpunten van meer dan dertig experts

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

nn

nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Jeroen Scheerder & Steven Vos (red.)  Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur — Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen EAN 978 90 382 2469 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 485 pp.  Bewegingswetenschappen n € 45,00 Interesse? Kijk ook eens naar: De krijtlijnen van het speelveld EAN 978 90 382 2314 8

9 789038 224695 — 279 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Univariate, bivariate en multivariate statistiek met R Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappij­ wetenschappelijke problemen op te lossen. Statistiek is gestoeld op wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst bij veel studenten uit de mens- en maatschappijwetenschappen een angst voor cijfers. De hoofdbedoeling van deze handboeken is de meest gangbare univariate, bivariate en multivariate analysetechnieken in de mensen maatschappijwetenschappen te introduceren. De auteurs doen dit op activerende en toegepaste wijze, waarbij de behandelde technieken door de lezer worden toegepast op reële datasets. Daarbij wordt het opensource softwarepakket R gehanteerd, een softwarepakket dat recent onder onderzoekers aan populariteit heeft gewonnen. Het openleerpakket gidst je doorheen de basisprincipes van de univariate, bivariate en multivariate statistiek en maakt je vertrouwd met R.

Inhoud Univariate, bivariate en multivariate statistiek nn Softwarepakket R nn Analysetechnieken nn

Pluspunten Gids doorheen de basisprincipes nn Toegepast op reële data nn

Opleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen, statistiek

nn

Sven De Maeyer, Jan Ardies, Liesje Coertjens & Dimokritos Kavadias Univariate statistiek voor de menswetenschappen — Een openleerpakket in R EAN 978 90 382 2133 5 n  Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 260 pp.  Statistiek en methodologie n € 29,99

Sven De Maeyer, Jan Ardies en Liesje Coertjens zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Dimokritos Kavadias is verbonden aan de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School aan de Vrije Universiteit Brussel en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

9 789038 221335

Sven De Maeyer, Liesje Coertjens & Jan Ardies Bivariate en multivariate statistiek met R — Een openleerpakket EAN 978 90 382 1912 7 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 433 pp.   Statistiek en methodologie n € 45,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen EAN 978 90 382 1165 7

9 789038 219127 — 280 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen De reeks Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen kijkt onder de motorkap van statistische softwarepakketten: het wil namelijk de statistische principes blootleggen waarop die pakketten gebaseerd zijn. In Wat vooraf komt frist de auteur de voorkennis op die noodzakelijk is om multivariate analysetechnieken goed te beheersen, en bouwt daarop verder. Zo gaat hij in op het toetsen van hypothesen, correlatieanalyse en andere technieken. In Variantieanalyse worden de basisprincipes van de variantieanalyse uitgelegd aan de hand van de enkelvoudige variantieanalyse. Ook de meervoudige variantieanalyse en de de multivariate (co)variantieanalyse komen aan bod. In Logistische regressie, ten slotte, wordt onder andere een regressiemethode voor niet-continue variabelen uiteengezet. Er wordt ook gekeken naar softwaretoepassingen. Deze reeks is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit de sociale wetenschappen, maar is tevens een handige inleiding voor iedereen die multivariate analysetechnieken onder de knie wil krijgen.

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Wat vooraf komt EAN 978 90 382 1165 7 n Verschenen  18cm x 25cm n Paperback n 311 pp.  Statistiek n € 12,99

9 789038 211657

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Logistische regressie EAN 978 90 382 1549 5 n Verschenen  18cm x 25cm n Paperback n 207 pp.  Statistiek n € 19,99

Ronan Van Rossem is hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Gent en verbonden aan de onderzoeksgroep POS+ (Participation, Opportunities, Structures).

9 789038 215495

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Variantieanalyse EAN 978 90 382 1296 8 n Verschenen  18cm x 25cm n Paperback n 164 pp.  Statistiek n € 14,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Bivariate en multivariate statistiek met R EAN 978 90 382 1912 7

9 789038 212968 — 281 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek forensisch welzijnswerk Zowel het justitiële veld als het welzijnswerk staan niet stil en worden gevormd door ontwikkelingen op het vlak van organisatie en praktijk. Die ontwikkelingen maken een actuele status quaestionis van de organisatie en de discussie over forensisch welzijnswerk noodzakelijk. Deze actualisatie speelt op die nood in. Het boek is opgedeeld in vier delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het forensisch welzijnswerk. In het tweede deel wordt het overheidsbeleid inzake forensisch welzijnswerk uitgediept. Het derde deel is gewijd aan de organisatie van het forensisch welzijnswerk. Het vierde bevat concrete praktijkverhalen, waarbij actoren vanuit een diversiteit aan praktijken de lezer een inkijk verschaffen in wat de dagelijkse realiteit van de forensisch werker kan inhouden. Het boek hoopt daarmee vooral de lezers die niet vertrouwd zijn met het forensische werkveld meer voeling te laten krijgen met deze complexe realiteit. Handboek Forensisch Welzijnswerk wil een inspirerend leerboek zijn, niet enkel voor studenten aan hogescholen en universiteiten, maar ook voor mensen uit het brede praktijk- en beleidsveld.

Inhoud Historische ontwikkeling nn Overheidsbeleid nn Organisatie van welzijnswerk nn

Ivo Aertsen is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Pluspunten nn Met inspirerende verhalen uit de praktijk nn Ook geschikt voor beleidsmedewerkers

Rudi Roose is verbonden aan het departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogie aan de Universiteit Gent.

Opleiding Criminologie, orthopedagogie

nn

Leo Van Garsse is werkzaam bij de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Freya Vander Laenen is verbonden aan het departement Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent.

Rudi Roose, Freya Vander Laenen, Ivo Aertsen, & Leo van Garsse Handboek forensisch welzijnswerk — Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk EAN 978 90 382 2020 8 n Verschenen 16cm x 24cm n 414 pp.  Welzijnswerk n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Sociaal >weer<werk EAN 978 90 382 1938 7

9 789038 220208 — 282 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Samen aan de slag Dit handboek is geschreven voor iedereen die ondersteuning geeft aan personen met een beperking, zowel binnen als buiten de context van een voorziening. Het vertrekt vanuit de nood aan meer duidelijkheid omtrent de fases, stappen en rollen in een persoonsgericht ondersteuningsproces. De stap van theorie naar praktijk vertaalt zich in praktische tips en concrete richtlijnen. Een aantal what if- situaties trachten een antwoord te bieden op concrete en in de praktijk vaak voorkomende problemen. Samen aan de slag is een hulp voor trajectbegeleiders, casemanagers, orthopedagogen, begeleiders, persoonlijk assistenten, familieleden en vrienden van personen met een beperking, maar ook voor managers of leidinggevenden van voorzieningen.

Inhoud Theoretisch kader nn Van theorie naar praktijk nn Vraagverduidelijking, planning, monitoring en evaluatie nn

Pluspunten Praktische tips en concrete richtlijnen nn Casestudy's nn Plaats om bevindingen neer te pennen nn

Opleiding Orthopedagogie, sociaal werk

Rilke Broekaert is voormalig werknemer aan de Hogeschool Gent, departement Sociaalagogisch werk.

nn

Claudia Claes is lector en decaan aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is tevens lid van de vakgroep Orthopedagogie. Stijn Vandevelde is tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Hij is als medelesgever betrokken bij een aantal andere opleidingsonderdelen die door de vakgroep Orthopedagogiek worden ingericht.

Rilke Broekaert, Claudia Claes & Stijn Vandevelde Samen aan de slag — Naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces EAN 978 90 382 2276 9  16cm x 24cm n Paperback n 126 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Effectief communiceren en samenwerken EAN 978 90 382 1568 6

9 789038 222769 — 283 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Wissels Welke betekenis geven we aan sociaal-cultureel werk en welke bijdrage levert het aan mens en samenleving? Dit boek toont dat het nodig is om de vraag naar de betekenis van het sociaal-cultureel werk opnieuw te stellen, te onderzoeken welke maatschappelijke uitdagingen op de sector afkomen en na te gaan wat de sector kan bijdragen tot de aanpak ervan. Wissels bundelt essays van experts binnen het vakgebied – theoretici, onderzoekers en mensen uit de praktijk – die uitnodigen om over maatschappelijke vragen rond sociaal-cultureel werk in discussie te treden. Op die manier benadert het boek dit debat vanuit verschillende invalshoeken. Wissels richt zich tot praktijkwerkers, beleidsmakers, docenten en studenten uit het brede veld van de sociaal-culturele praktijk en sociaal-agogische beroepen.

Inhoud Duurzaamheid nn Diversiteit nn Technologische vernieuwing nn Stedelijkheid nn Burgerschap en sociale cohesie nn Armoede nn

Pluspunten Zes uitdagingen voor het werkveld toegelicht

De redactieleden Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Ghere, Gie Van den Eeckhaut en Griet Verschelden staan garant voor een kwaliteitsvolle publicatie. De bijna veertig auteurs die aan Wissels meewerkten, hebben een brede kijk op het sociaal-cultureel werken met volwassenen.

nn

Opleiding Sociaal werk, sociaal-agogisch werk

nn

Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Gehre, Gie Van den Eeckhaut & Griet Verschelden (red.) Wissels — Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen EAN 978 90 382 1585 3 n  Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 606 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Sociale agogiek EAN 978 90 382 2519 7

9 789038 215853 — 284 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Horen, zien en tolken Door de toenemende globalisering zijn sociale tolken meer dan ooit belangrijk om de communicatiekloof te dichten. Voor mensen die een beroep doen op sociale tolken in noodsituaties, is hun hulp vaak van levensbelang. Sociale tolken zijn immers een onzichtbare brug tussen het verhaal van de cliënt en de dienstverlening van de hulpverlener. Daarbij is het belangrijk dat de tolk neutraal blijft en de vertaling zo letterlijk mogelijk houdt. In Horen, zien en tolken systematiseert Raïssa De Keyser haar ervaringen als sociaal tolk. Aan de hand van casussen toetst ze de theorie aan de praktijk. De lezer stapt in de leefwereld van cliënten afkomstig uit verre oorden. Hij of zij proeft van de dagdagelijkse praktijk van de sociaal-medische zorgwereld. Via soms ontroerende en waargebeurde verhalen toont dit boek hoe de tolk groeit in zijn of haar beroep en toch gevoelig blijft voor de mens achter de cliënt.

Inhoud Hoe doorzichtig is de toren van Babel? nn Van maandag tot vrijdag nn Beroepsethiek nn De dagdagelijkse praktijk nn Daverende fundamenten nn

Pluspunten Een blik achter de schermen bij de sociale tolk nn Concrete cassussen nn

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste, heeft jarenlang in het buitenland gewoond en spreekt naast Nederlands, Frans en Engels, Arabisch, Swahili en Russisch. Sinds 1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de sociale sector en heeft zich gespecialiseerd in medisch tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente sociaal tolken les aan (student)tolken en hulp- en/of dienstverleners.

Opleiding Sociaal werk, sociaal tolken

nn

Raïssa De Keyser Horen, zien en tolken — Werken als tolk in de sociale sector EAN 978 90 382 0940 1 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 110 pp.  Interculturele communicatie n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Gerechtstolken EAN 978 94 014 1818 8 Waarden in dialoog EAN 978 94 014 1705 1

9 789038 209401 — 285 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk Sociaal werkers worden bij de uitoefening van hun vak onvermijdelijk geconfronteerd met keuzes. De beslissingen die zij in zulke situaties nemen moeten niet enkel gestoeld zijn op theoretische inzichten, ervaringen met methodes en toepassingen van regels en codes, maar moeten ook vanuit een moreel oogpunt verdedigbaar zijn. Sociaal werkers moeten met andere woorden niet alleen hun job goed doen, maar ook het ‘goede’ kiezen in concrete situaties. Ethische knopen door/hakken is een hulpmiddel voor het maken van ethisch onderbouwde beslissingen in de sociale sector. De praktijkervaring van beroepskrachten en studenten sociaal werk staat centraal. De auteurs gebruiken voorbeelden en vragen uit de praktijk om ethische kwesties in het sociaal werk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dit boek kan zowel gebruikt worden in opleidingen als in de praktijk van het sociaal werk. Het zet namelijk geen zuiver theoretisch discours op over ethiek, maar ontwikkelt een denkkader dat vlot toepasbaar is in concrete professionele situaties.

Inhoud Het denkkader nn Verschillende toepassingen van het denkkader in verschillende casussen nn Vuistregels en valkuilen bij het gebruik van het denkkader nn

Kris Stas, Agnes Verbruggen en Hilde Vlaeminck zijn als lector beroepsethiek verbonden aan verschillende opleidingen professionele bachelor in het sociaal werk (te Gent en Antwerpen). Alle drie hebben zij ook professioneel veel voeling met het werkveld.

Pluspunten nn Gebaseerd op examencasussen van studenten en veldcasussen van praktijkmensen nn Praktijkvoorbeelden en reflectievragen Opleiding Sociaal werk

nn

Kris Stas is ook stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Kris Stas, Agnes Verbruggen & Hilde Vlaeminck Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk EAN 978 90 382 1953 0 n Verschenen n 2de druk  16cm x 24cm n Paperback n 101 pp.  Welzijnswerk n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Sociaal>Weer<Werk EAN 978 90 382 1938 7 Medische keuzes EAN 978 94 014 2150 8

9 789038 219530 — 286 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociaal >weer<werk Sociaal werk betekent: steeds opnieuw vorm geven aan de principes van het vakdomein in een particuliere, concrete context. Sociaal werk begint vanuit het concrete appel, begint waar de cliënt is, maar stopt daar niet. Voor, tijdens en na dat concrete handelen is er een bereidheid en bekwaamheid om te zoeken naar een principiële grondslag voor dat handelen. Het betekent dat sociaal werk verantwoording kan en wil geven voor hoe met ‘macht’ in al zijn facetten is omgegaan. Het doel van dit boek is om de morele deskundigheid van (toekomstige) maatschappelijk assistenten te versterken. Daarbij wordt bewust gezocht naar een standpunt dat aansluit bij de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijkere wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. Aan de hand van feitelijke, wettelijke en ethische argumenten wordt in dit boek geschetst wat ‘goed’ sociaal werk is, kan en/of moet zijn. Sociaal>weer<werk wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid van maatschappelijk assistenten om om te gaan met hun professionele vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is tevens een pleidooi om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar wijsheid in het uitoefenen van sociaal werk is een noodzakelijke aanzet tot een morele deskundigheid in sociaal werk. Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp en Freya Ponteur zijn allen lector beroepsethiek in de opleiding bachelor in het sociaal werk van de Hogeschool Gent.

Inhoud Sociologisch kader nn Juridisch kader nn Ethisch kader nn

Pluspunten Geïllustreerd aan de hand van artikels en voorbeelden

nn

Opleiding Sociaal werk, beroepsethiek

nn

Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp & Freya Ponteur  Sociaal >weer< werk — Positionering vanuit beroepsethiek EAN 978 90 382 1938 7 n Verschenen  19,5cm x 27cm n Paperback n 197 pp.  Welzijnswerk n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Draagkracht en veerkracht in de zorg EAN 978 94 014 1485 2

9 789038 219387 — 287 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Leidraad internationaal publiekrecht Het internationaal recht regelt relaties tussen staten en/of internationale organisaties. Daarnaast heeft het ook hoe langer hoe meer een impact op individuen. Bovendien neemt het belang van internationaal recht alsmaar toe, in het bijzonder in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Dit boek biedt in grote lijnen een overzicht van de verschillende deelthema's binnen het internationaal publiekrecht: de bronnen, het verdragenrecht, staten, internationale organisaties, het individu en mensenrechten, vreedzame regeling van geschillen, gewapende conflicten, internationale rechtsgebieden en internationaal milieu- en biodiversiteitsrecht. Leidraad Internationaal Publiekrecht is bedoeld als ondersteuning voor het vak ‘Internationaal publiekrecht’, dat onder meer wordt gegeven in de bachelor rechten en de bachelor politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Inhoud Algemene kenmerken en bronnen nn Actoren van internationaal recht nn Deelgebieden van internationaal recht nn

Pluspunten Beknopte en doelgerichte inleiding op het internationaal publiekrecht nn Overzicht van deelthema’s binnen het internationaal publiekrecht nn

Opleiding Rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen

nn

An Cliquet is hoofddocent aan de vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universiteit Gent. Nicole de Moor behaalde na haar rechtenstudies aan de Universiteit Gent een LLM in International and European Law, optie Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam.

An Cliquet & Nicole de Moor

Leidraad internationaal publiekrecht EAN 978 90 382 2237 0 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 145 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 19,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Recht EAN 978 90 382 2348 3

9 789038 222370 — 288 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden Jonge juristen hebben er baat bij om rechtsgeschiedenis te studeren. Net daar waar de jonge jurist praktijkervaring mist, vertelt de rechtsgeschiedenis het verhaal van diegenen die in het verleden met recht bezig waren aan de hand van hun ervaringen, successen en mislukkingen. Dit boek bestudeert de historische achtergrond van het privaatrecht. Het eerste deel behandelt de ontwikkeling van het recht in het verleden: de verschillende ontwikkelingsfasen van het Romeins recht in de oudheid, het gewoonterecht van de middeleeuwen, het ius commune, de periode van de grote codificaties, het recht in de negentiende en de twintigste eeuw, en tot slot een vooruitblik op toekomstige evoluties. Het tweede deel behandelt de afzonderlijke rechtsinstellingen. Daarbij komen vooral rechtsregels aan bod die kunnen bijdragen tot een beter begrip van het hedendaags recht.

Inhoud Extern recht nn Intern recht nn

Pluspunten Exhaustieve geschiedenis van het privaatrecht nn Link naar het hedendaagse recht nn

Opleiding Recht, geschiedenis

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over middeleeuwse en recente rechtsgeschiedenis en verbleef als onderzoeker of gastdocent in Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

nn

Dirk Heirbaut Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden EAN 978 90 382 2200 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 428 pp. Recht algemeen n  € 16,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Recht EAN 978 90 382 2348 3

9 789038 222004 — 289 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België Rechtshistorici concentreren zich meestal op het privaatrecht in de enge zin van het woord, het publiekrecht en het strafrecht. De geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht blijft grotendeels onderbelicht. Dit boek vormt een eerste verkenning van die drie grote domeinen van het recht. Dit werk gaat in op de achtergrond van het sociaal, economisch en fiscaal recht in België. Het behandelt eerst de geschiedenis van het collectief arbeidsrecht, het arbeidsovereenkomstenrecht, het arbeidsbeschermingsrecht en de arbeidsrechtbanken. Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van het socialezekerheidsrecht. In het tweede deel wordt ingegaan op de historische wortels van onder andere vennootschappen, het faillissement, het bankwezen, de beurs en het markt- en verzekeringsrecht. Het boek eindigt met een schets van de fiscale geschiedenis, die loopt van de Romeinse tijd tot het heden.

Inhoud Sociaal recht nn Economisch recht nn Fiscaal recht nn Rechtsgeschiedenis nn

Pluspunten Uniek overzicht van zowel de sociale, de economische als de fiscale rechtsgeschiedenis nn Beknopt geschreven, maar met een weloverwogen bibliografie voor verdere lectuur en onderzoek nn

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over middeleeuwse en recente rechtsgeschiedenis en verbleef als onderzoeker of gastdocent in Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comite Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

Opleiding Recht, geschiedenis, economie

nn

Dirk Heirbaut Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2233 2 n  Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 172 pp.  Recht algemeen n € 14,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden EAN 978 90 382 2200 4

9 789038 222332 — 290 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Recht: principes en praktijk Recht: principes en praktijk vertrekt van de basisidee dat recht niet draait om regels, maar om inzicht en techniek. De relevantie van de theorie wordt dan ook aangetoond aan de hand van alledaagse voorbeelden. Bovendien wordt de rechtstaal naar begrijpelijke taal vertaald. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een reeks tekstvragen en een reeks discussie- en denkvragen. Bovendien zijn er per hoofdstuk tien zelfevaluatieoefeningen opgesteld die op verzoek van de docent online beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast vertaalt het boek de belangrijkste rechtstermen naar het Frans en Engels om tegemoet te komen aan de tweetaligheid van de Belgische rechts­ cultuur en de toegenomen mobiliteit binnen de Europese ruimte. Dit boek is een algemene inleiding tot het recht die breekt met alle bestaande tradities. Het is het ideale handboek om bachelorstudenten op een heldere en aangename manier te laten kennismaken met de basisprincipes van het recht.

Inhoud De politieke, rechterlijke en burgerlijke wereld nn Verbintenis en overeenkomst nn Bewijs nn Geldigheid van rechtshandelingen nn Aansprakelijkheid nn

Pluspunten nn Klare en duidelijke inleiding tot het recht nn Overzichtelijke mindmap per hoofdstuk nn Gebaseerd op praktijkervaring nn Begrijpelijke gevalstudies met vragen nn Up-to-date informatie nn Bruikbare index nn Ook een Franse editie beschikbaar: Droit: principes et pratiques nn Zelfevaluatieoefeningen die, op aanvraag bij de docent, op een digitaal leerplatform kunnen worden geplaatst Opleiding Toerisme, hotelmanagement, communicatiemanagement

Jos Speybrouck is advocaat aan de balie te Brugge, waar hij onder andere meewerkt aan de eerstelijns justitiehulp (in het justitiehuis) en aan de tweedelijns hulp (de zogenaamde pro-Deowerking) als voorzitter van een bureau voor juridische bijstand. Hij is ook voorzitter van een arbitraal college van de Geschillencommissie Reizen. Tevens is hij rechtendocent aan de VIVES-hogeschool (Bachelor Toerisme) en aan de KU Leuven (Master Toerisme). De praktische juridische ervaring die daarvan het gevolg is, vormt het leidmotief van dit boek.

nn

Jos Speybrouck Recht: principes en praktijk EAN 978 90 382 2348 3 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 251 pp.  Recht algemeen n  € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2233 2

9 789038 223483 — 291 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Kwantitatieve criminologie Binnen het domein van de criminologie worden verschillende kwantitatieve methoden en technieken gebruikt om een veelheid aan onderzoeksvragen te beantwoorden. Het zijn niet de methoden zelf die de kwantitatieve criminologie uniek maken, maar de manier waarop ze worden toegepast. Het spreekt voor zich dat daarbij een aantal basisregels in acht moeten genomen worden. De klemtoon in dit boek ligt op de mogelijkheden en beperkingen van de klassieke kwantitatieve methoden, met name het surveyonderzoek met vragenlijsten onder diverse modaliteiten (faceto-face, telefoon, online, enz.), het experimentele design en de steekproeftrekking en uitval. Daarnaast besteedt het handboek aandacht aan regels voor het opstellen van vragenlijsten, worden vaak gebruikte statistische technieken voorgesteld en wordt aandacht besteed aan de rapportage van resultaten uit kwantitatief onderzoek. Het is de bedoeling van de auteur om de meest gebruikte methoden in het kwantitatieve criminologische onderzoek te introduceren en uiteen te zetten aan de hand van vakspecifieke voorbeelden.

Inhoud De probleemformulering en het ontwerp van een onderzoeksplan nn Waarnemingsfouten, betrouwbaarheid en geldigheid nn De keuze voor een gepaste analysetechniek nn Wetenschappelijke rapportage van resultaten uit kwantitatieve analyses nn Deontologische overwegingen nn

Pluspunten Zoomt in op kwantitatieve methoden die toegepast kunnen worden in criminologisch onderzoek nn Aandacht voor gebruik nn Vakspecifieke voorbeelden nn

Lieven Pauwels is criminoloog, master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep IRCP en lid van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.

Opleiding Criminologie, recht

nn

Lieven Pauwels Kwantitatieve criminologie — Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek EAN 978 90 382 2505 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 472 pp.  Strafrecht en strafprocesrecht n € 34,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Oorzakelijke mechanismen en verklarings­modellen voor regelovertredend gedrag EAN 978 90 382 2509 8

9 789038 225050 — 292 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Oorzakelijke mechanismen en verklarings­ modellen voor regelovertredend gedrag Sinds jaar en dag heeft de mens geprobeerd ‘de crimineel’ te begrijpen en een (rationele dan wel gedetermineerde) verklaring te geven voor diens gedrag. In dit boek maakt de lezer kennis met de belangrijkste etiologische criminaliteitstheorieën. Het is de hoop van de auteur dat zij een vertrekpunt vormen voor verdere kritische discussie rond dit thema. Dit boek belicht causale mechanismen en verklaringen voor criminaliteit. Het boek vertrekt van wat alle vormen van criminaliteit met elkaar verbindt, namelijk moral rule breaking. Dat principe van regelovertredend gedrag vormt de basis van het boek en wordt aan de hand van conceptueel heldere verklaringsmodellen toegelicht. De hamvraag daarbij is: hoe zorgen causale factoren die inwerken op het individu ervoor dat de kans op overtreding toeneemt? Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelover­ tredend gedrag is een handig overzichtswerk dat vanuit verschillende disciplines de etiologie van de criminaliteit bespreekt.

Inhoud Etiologische theorieën nn Sociaal-ecologische en psychologische theorieën over criminaliteit nn Gedragsgenetica en criminaliteit nn Pleidooi voor de interdisciplinaire etiologie nn

Pluspunten Wetenschappelijke verklaringen voor regelovertredend gedrag

nn

Opleiding Criminologie, recht

nn

Lieven Pauwels is criminoloog (2000, Universiteit Gent), master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse en lid vakgroep Strafrecht en Criminologie verandert in Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.

Lieven Pauwels  Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag EAN 978 90 382 2509 8 n Verschenen  20cm x 25cm n Paperback n 787 pp.  Strafrecht en strafprocesrecht n € 49,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Kwantitatieve criminologie EAN 978 90 382 2505 0

9 789038 225098 — 293 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek Overheidscommunicatie Hoe kun je als overheid goed communiceren met de burger? Hoe kun je eenzijdige communicatie ombuigen tot een gesprek zodat er een dialoog ontstaat waarin ook de burger een actieve rol heeft? Machteld Weyts kent als experte de knepen van het vak en toont vanuit haar ervaring hoe communicatie een essentiële rol speelt in de democratie. Zij legt met dit handboek de basis voor een strategische communicatieaanpak in een overheidscontext. Het boek is doorspekt met actuele voorbeelden en getuigenissen van professionals. Overheidscommunicatie maakt studenten, startende (communicatie)ambtenaren en medewerkers van communicatieadviesbureaus wegwijs in de structuur, basisbeginselen en domeinen van overheidscommunicatie. Het is een onmisbare inleiding voor wie beter, gerichter en sprekender wil communiceren in overleg met de burger.

Inhoud Overheidscommunicatie nn Strategische communicatie nn Dialoog burger-overheid nn

Pluspunten Actuele voorbeelden nn Getuigenissen van professionals nn

Machteld Weyts is lector voor de bachelor Communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding nn Communicatiemanagement, communicatiebeheer, overheidscommunicatie

Machteld Weyts Handboek Overheidscommunicatie — Zuurstof voor de democratie EAN 978 90 382 2575 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 181 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties EAN 978 90 382 2371 1

9 789038 225753 — 294 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Lokale belastingen Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn. Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Inhoud De verschillende soorten heffingen nn Fiscale autonomie nn (Grond)wettelijke bevoegdheidsbeperkingen nn Beperkingen door algemene rechtsbeginselen nn Beperkingen omwille van het administratief toezicht nn Formeel fiscaal recht: gemeente- en provinciebelastingen nn

Pluspunten Aan de hand van relevante wetsteksten wordt de theorie inzichtelijk gemaakt.

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA). Thierry Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van verschillende boeken en bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven (zie www.lauwers-seutin.be). Hij is sinds 2008 auteur van een jaarlijks uitgegeven publicatie met een overzicht van rechtspraak, Jaarboek Fiscale Rechtspraak.

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken Lokale belastingen — Gemeentelijke en provinciale belastingen anders bekeken EAN 978 90 382 2594 4 n Verschenen n 1ste editie  17cm x 24cm n Paperback n 201 pp.  Fiscaal recht n € 48,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Regionale belastingen: quo vadis? EAN 978 90 382 2136 6

9 789038 225944 — 295 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Regionale belastingen Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingswezen inzichtelijk gemaakt. Het handboek geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Inhoud De autonome fiscale bevoegdheid nn De toegewezen fiscale bevoegdheid nn De toegekende financieringsmiddelen nn Het rechterlijk toezicht nn Bespreking diverse regionale belastingen en regelgevingen nn Vlaamse Codex Fiscaliteit nn

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA). Thierry Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van verschillende boeken en bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven (zie www.lauwers-seutin.be). Hij is sinds 2008 auteur van een jaarlijks uitgegeven publicatie met een overzicht van rechtspraak, Jaarboek Fiscale Rechtspraak.

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken — Regionale belastingen EAN 978 90 382 2593 7 n Verschenen n 1ste editie  17cm x 24cm n Paperback n 242 pp.  Fiscaal recht n € 48,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Lokale belastingen EAN 978 90 382 2135 9

9 789038 225937 — 296 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Internationaal fiscaal recht Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van de fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht. Internationaal fiscaal recht behandelt eerst de dubbelbelastingsverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Inhoud Dubbelbelastingverdragen nn Belasting der niet-inwoners nn

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA). Thierry Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van verschillende boeken en bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven (zie www.lauwers-seutin.be). Hij is sinds 2008 auteur van een jaarlijks uitgegeven publicatie met een overzicht van rechtspraak, Jaarboek Fiscale Rechtspraak.

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken — Internationaal fiscaal recht EAN 978 90 382 2595 1 n Verschenen n 1ste editie 17cm x 24cm n Paperback n 237 pp.  Fiscaal recht n € 48,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2506 7

9 789038 225951 — 297 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Algemene chemie De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hbo-opleiding en het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding. Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen nn Intermoleculaire krachten nn Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties nn Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht nn

Pluspunten Met schematische en visuele verduidelijking

nn

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

nn

Lucien Viaene Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 440 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 39,99

9 789020 966817

Lucien Viaene Algemene chemie – tabellen EAN 978 90 209 6713 5 n Verschenen n 3de druk 17cm x 24cm n Paperback n 36 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 14,99

9 789020 967135 — 300 —

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Oefeningenboek algemene chemie Het Oefeningenboek algemene chemie is het ideale instrument om je kennis over de algemene chemie op punt te stellen. Met meer dan duizend opgaven over de samenstelling en de eigenschappen van de materie, en de chemische reacties, leer je theoretische concepten toepassen en concrete problemen oplossen. Dankzij hun jarenlange ervaring bieden de auteurs in dit boek een helder gestructureerd overzicht aan, zonder in moeilijke bewoordingen te vervallen. Je krijgt zowel te maken met eenvoudige als complexe vragen. Elk hoofdstuk is ingedeeld in korte oefeningenreeksen met opgaven rond eenzelfde thema. De aanwezigheid van uitgewerkte antwoorden maakt het boek uitermate geschikt voor zelfstudie. Het Oefeningenboek algemene chemie biedt een helder overzicht van alle basisbeginselen van de chemie voor studenten, leraren secundair onderwijs en voortgezet onderwijs, en docenten aan de hogeschool of universiteit.

Inhoud De samenstelling van de materie nn Atoomstructuur nn Chemische binding nn Intermoleculaire krachten nn De chemische reactie: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties nn Stoichiometrie nn Thermodynamica nn Kinetica nn Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht nn Elektrochemie nn

Pluspunten Aan het begin van elk hoofdstuk krijg je een opsomming van de belangrijkste sleutelbegrippen waarop geoefend zal worden nn Als de opgaven in een reeks verschillen in moeilijkheidsgraad, zijn ze gerangschikt naar toenemende moeilijkheidsgraad nn

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

nn

Griet Ceulemans & Lucien Viaene Oefeningenboek algemene chemie EAN 978 90 209 8953 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 408 pp. Scheikunde algemeen, exacte wetenschappen n € 29,99

9 789020 989533 — 301 —

Griet Ceulemans is onderzoeker aan het Departement Chemie van de KU Leuven. Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Experimentele vaardigheden Deel I en II Experimentele vaardigheden deel I en II richt zich op bachelor- en masterstudenten van universiteiten en hogescholen die in aanraking komen met chemische en biochemische practica. De auteurs stellen zich tot doel een vademecum op te stellen gebaseerd op bestaande theoretische cursussen, maar met grotere nadruk op de praktische vaardigheden en competenties die doorheen de jaren opgebouwd dienen te worden.

Inhoud Veiligheid en basisvaardigheden nn Chemische vaardigheden nn Microbiologische vaardigheden nn Biochemische vaardigheden nn

Pluspunten Handige tips en aandachtspunten nn Uitgewerkte voorbeelden nn Uitvoerig geïllustreerd met foto's, tekeningen, schema's en tabellen in kleur nn

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, biochemie en biotechnologie

nn

Sylvia Dewilde, Eva Geuens, Luc Moens, Kathy Reyniers Experimentele vaardigheden Deel 1 — Veiligheid, algemene, chemische en microbiologische vaardigheden EAN 978 90 382 1611 9 n Verschenen n 3de druk  17cm x 24cm n Paperback n 296 pp.  Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99

Eva Geuens, Els Van doorslaer, Sylvia Dewilde en Luc Moens zijn verbonden aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

9 789038 216119

Sylvia Dewilde, Eva Geuens, Luc Moens, Kathy Reyniers Experimentele vaardigheden Deel 2 — Biochemische vaardigheden EAN 978 90 382 2419 0 n Verschenen n 2de druk  17cm x 24cm n Paperback n 292 pp.  Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7

9 789038 224190 — 302 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor multimedia/IT Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber. Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema's als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Dankzij dit boek ligt tevens elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen. Wiskunde voor IT biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen. Met deze kritische voorkennis wordt in het boek dan overgegaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de toekomstige IT-professional en inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar. Met een uitleg over talstelsels wordt in Wiskunde voor IT het belang van getalopslag in computers aangetoond. Verder komen verschillende vormen van cryptografie in het werk aan bod. Ook algemene ontwerpen van codeersystemen en lineaire coderingen krijgen de vereiste aandacht.

Pluspunten: Wiskunde voor multimedia is naar het Engels vertaald onder de titel Multimedia Maths nn Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoorit.be en www.wiskundevoormm.be nn

Opleidingen: Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

nn

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Howest hogeschool in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Wiskunde voor multimedia EAN 978 90 209 8496 5 n Verschenen n 5de druk 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789020 984965

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 416 pp. Wiskunde algemeen n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Multimedia maths EAN 978 94 014 1066 3

9 789401 421003 — 303 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Animation Maths Animation Maths offers the required maths fundamentals to enable a successful mastering of the professional content for animation programming. After refreshing arithmetics, solving systems and trigonometry fundamentals, the book guides its readers through some standard topics such as the golden section, coordinate systems, vectors and matrices. In addition to exploring the golden section, Animation Maths surprisingly offers programmable kinematics as well, leading to reality-based insights brought to the screen. These physics of motion are programming oriented and calculus-free, without violating their true nature and designed to add realism to your games and animations. Finally, screen effects and image handling are taken to a professional level by a detailed outline of all the basic transformations, expressed both in matrices as by quaternions. Furthermore, the book brings the parameter equations of lines and planes, both for programming purposes as to reveal the true nature of bezier curves. This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions nn The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices nn Parameters, Kinematics, Linear Transformations nn Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten nn

Pluspunten Covers all maths and kinematics for game developing nn Useful for teaching as well as for distant learning nn Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths nn Comes with a companion site: www.animationmaths.be

Bieke Masselis is holder of both a bachelor’s degree (KULAK) and a master’s degree (KU Leuven and Universiteit Gent) in mathematics.

nn

Opleiding Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

nn

Ivo De Pauw graduated through teacher training college (Kaho Sint-Lieven) and also holds a master’s degree in mathematics (Universiteit Gent). Both authors work at Howest University College, are experienced in distant teaching and are Mathematica® certified by CAN.nl.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Animation Maths EAN 978 94 014 3204 7 n Augustus 2016 Paperback n ca. 308 pp.  Wiskunde algemeen n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Digitale Elektronica EAN 978 90 382 2297 4

9 789401 432047 — 304 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor ontwerpers Hoe ontwerp je een motief op een voetbal? Hoe creëer je een patroon als design voor inpakpapier? En hoe zit die intrigerende kroonluchter in elkaar? In Wiskunde voor ontwerpers vind je het antwoord op deze en vele andere vragen. Dit is een praktijkgericht wiskundeboek waarin het analyseren en het creëren van vlakke en ruimtelijke figuren centraal staan. Naast de klassieke oefeningen komen ook heel wat uitgebreide atelieroefeningen aan bod. Zo is het meteen duidelijk hoe theoretische begrippen gebruikt worden in de praktijk. Wiskunde voor ontwerpers is een aanrader voor (interieur)architecten, vormgevers en ontwerpers. Tevens is het de ideale leergids binnen elke opleiding waarin met CAD wordt gewerkt.

Inhoud Vectoren nn Patronen nn Symmetrie nn Rijen en proporties nn Krommen nn

Pluspunten Bruikbare downloads op www.wiskundevoorontwerpers.be nn Basisboeken voor het werken met CAD nn

Bavo Langerock was docent wiskunde aan Sint-Lucas, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Momenteel werkt hij voor het Belgisch Instituut voor RuimteAeronomie in Ukkel.

Opleiding nn Grafische en digitale media, architectuur en interieurarchitectuur, industrieel product ontwerpen

Bavo Langerock Wiskunde voor ontwerpers Interesse? Kijk ook eens naar:

EAN 978 90 209 9834 4 n Verschenen n 2de druk 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Wiskunde algemeen n € 24,99

Multimedia maths EAN 978 94 014 1066 3 Wiskunde voor multimedia EAN 978 90 209 8496 5 Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3

9 789020 998344 — 305 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Differentiaal- en integraalrekening Dit handboek biedt een compleet overzicht van de differentiaalen integraalrekening met de nadruk op praktische oefeningen en toepassingen. Waar nodig worden ook theoretische aspecten niet uit de weg gegaan. De eerste vier hoofdstukken vormen de brug met het secundair onderwijs en leggen tevens de basis voor de rest van het handboek. In een handboek over differentiaal- en integraalrekenen wordt er noodgedwongen ook veelvuldig gebruik gemaakt van de technieken die werden aangeleerd in andere onderdelen van de wiskunde, zoals de algebra, de meetkunde en de driehoeksmeetkunde. Vandaar dat een aantal formules en resultaten uit deze domeinen als voorkennis werden gebundeld in Appendix B.

Inhoud Differentiaalrekenen nn Integraalrekenen nn

Pluspunten Praktijkgericht handboek met talrijke oefeningen nn Toegankelijk voor mensen met een minimale kennis uit het secundair onderwijs nn

Opleiding Ingenieursopleidingen (burgerlijk ingenieur, bioingenieur, industrieel ingenieur, handelsingenieur) of wetenschappen (wiskunde, fysica, scheikunde, enz.)

nn

Jean-Pierre Ottoy was verbonden aan de Universiteit Gent en doceerde differentiaalen integraalrekening aan de opleidingen Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen en Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur.

Jean-Pierre Ottoy Differentiaal- en integraalrekening EAN 978 90 382 2390 2 n Verschenen  18cm x 25,5cm n Paperback n 625 pp.  Wiskunde algemeen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Wiskunde voor ontwerpers EAN 978 90 209 9834 4

9 789038 223902 — 306 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Thermodynamica De bedoeling van dit leerboek is een basiskennis van de thermodynamica bij te brengen aan ingenieurs en ingenieursstudenten, en dit in functie van wat zij verder – in de studies en in het beroep – moeten kennen en kunnen toepassen. Het behandelt een aantal fundamentele onderwerpen uit de klassieke thermodynamica en maakt de lezer vertrouwd met de basisbegrippen en de hoofdwetten ervan. Dit boek is geschreven in een no-nonsensestijl en moet vooral leiden tot direct praktisch gebruik. Het focust zich op de essentie van de thermodynamica, waardoor de lezer geen tijd verliest met het zich eigen maken van onderwerpen die niet meteen ter zake doen. Er is een apart boek beschikbaar met de gebruikte formules, grafieken en tabellen om het begrip te verhogen.

Inhoud Warmte en arbeid nn Enthalpie nn Open systemen nn Entropie nn Kringprocessen nn Irreversibiliteit nn Exergie en anergie nn

Pluspunten Geïllustreerd met tientallen duidelijke figuren en verklarende illustraties nn Elk hoofdstuk bevat uitgewerkte voorbeelden en meerdere oefeningen nn

Opleiding Industriële wetenschappen, thermodynamica

nn

Marc Borremans Thermodynamica voor ingenieurs EAN 978 90 209 6682 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 360 pp. Energietechniek, technische en nautische vakken hoger onderwijs n € 34,99

9 789020 966824

Marc Borremans Thermodynamica — Formularium Tabellen – Grafieken EAN 978 90 209 6809 5 n Verschenen 21cm x 30cm n Paperback n 64 pp. Energietechniek, technische en nautische vakken hoger onderwijs n € 17,99

9 789020 968095 — 307 —

Marc Borremans is burgerlijk werktuigkundig-elektronisch ingenieur en ingenieur in de informatica. Hij was jarenlang verbonden aan de Erasmushogeschool te Brussel.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Elektronische vermogencontrole Deel 1 en 2 De bedoeling van deze boeken is om de beginselen en toepassingen van de elektronische vermogencontrole te behandelen. Ze bestrijken alle onderwerpen van het vakgebied, maar treden ook in detail met duidelijk uitgewerkte numerieke praktijkvoorbeelden. Deel 1 spitst zich toe op vermogenselektronica, terwijl deel 2 handelt over elektronische motorcontrole. Met meer dan achthonderd overzichtelijke tekeningen en schema's, zelfevaluatievragen en kaderstukken in elk boek, richten deze boeken zich zowel op studenten als op de grote groep geïnteresseerden, die ze kunnen gebruiken als zelfstudiemateriaal.

Inhoud Deel 1: Vermogenselektronica nn Deel 2: Elektronische motorcontrole nn

Pluspunten Rijk geïllustreerd met tekeningen en schema's nn Zelfevaluatievragen nn Ruime aandacht voor nieuwe technologieën nn Ook in een Engelse editie beschikbaar: Electronic power control 1 nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, elektronica-ICT

nn

Jan Pollefliet is de auteur van meerdere studieboeken, waaronder IC-opamps en Vermogenelektronica. Daarnaast was hij coauteur van de volgende boeken: Inleiding tot de Industriële Elektronica en Procestechnieken en Engineering. Jan Pollefliet Elektronische vermogencontrole 1 — Vermogenelektronica EAN 978 90 382 2518 0 n Verschenen n 8ste druk  20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 510 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 28,00

Ook in een Engelse editie beschikbaar: Electronic Power Control 1 EAN 978 90 382 2525 8 n € 28,00 Electronic Power Control 2 EAN 978 90 382 2526 5 n € 25,00

9 789038 225180

Jan Pollefliet Elektronische vermogencontrole 2 — Elektronische motorcontrole EAN 978 90 382 2527 2 n Verschenen n 8ste druk  20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 394 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 25,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Digitale elektronica EAN 978 90 382 2297 4

9 789038 225272 — 308 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Digitale elektronica Digitale elektronica is een vlot leesbaar handboek, dat in eerste instantie geschreven is voor de opleiding master in de industriële wetenschappen – elektronica-ICT. Thema's als logische poorten, talstelsels, rekenlogica, finite state machines, ADC, DAC en nog veel meer komen aan bod. Het laatste hoofdstuk behandelt de werking van computer hardware zoals harde schijven, SSD’s, geheugens, dvd’s, enzovoort. Dit handboek is zowel geschikt voor studenten als voor iedereen die meer wil weten over digitale elektronica.

Inhoud Logische functies nn Talstelsels en coderingen nn Combinatorische standaardfuncties nn Rekencircuits nn Sequentiële schakelingen nn Programeerbare logica nn Technologie nn ASIC's nn PC hardware nn

Pluspunten Boordevol foto's en illustratiemateriaal in kleur nn Uitgebreide bijlage nn

Opleiding Industriële wetenschappen, elektronicaICT, ingenieurswetenschappen

Koen Lostrie is afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica in 1998. Hij werkte tot 2002 bij Alcatel Microelectronics waaronder twee jaar in de VS. Zijn ervaring als ASIC designer bracht hem bij de Karel de Grote hogeschool, waar hij les gegeven heeft tot 2013, onder andere over chip design (VHDL) en digitale elektronica in het algemeen. Vanaf oktober 2013 is de opleiding echter ingekanteld in de Universiteit Antwerpen en waar hij sindsdien les geeft in de faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen.

nn

Koen Lostrie Digitale elektronica EAN 978 90 382 2297 4 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 366 pp. Exacte en toegepaste wetenschappen n € 34,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Netwerken EAN 978 94 014 0313 9

9 789038 222974 — 309 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Pompen en compressoren Dit boek is het eerste dat de onderwerpen pompen en compressoren samen bundelt en op encyclopedische wijze benadert. Bijna alle pompen en compressoren die op de markt zijn, worden beschreven op het vlak van werking en karakteristieken. Op die manier kan de lezer de voor hem geschikte machine kiezen in functie van het beoogde doel. Pompen en compressoren is een onmisbaar encyclopedisch naslagwerk voor elke ingenieur of technicus.

Inhoud Zuigerpompen, radiale turbopompen, axiale turbopompen, roterende pompen nn Hydraulische pompen, pompen met drijfmiddel, afdichtingen nn Zuigercompressoren, roterende verdringercompressoren, turbocompressoren nn De ejector, vacuümpompen, koelcompressoren nn

Pluspunten Volledig encyclopedisch naslagwerk nn Foto's, tabellen en grafieken in kleur nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen

nn

Marc Borremans is burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur en burgerlijk ingenieur informatica. Momenteel is hij verbonden aan de Erasmushogeschool te Brussel. Hij heeft ondertussen meer dan 35 jaar onderwijservaring bij ingenieursstudenten. Het resultaat daarvan is dat hij de behandelde onderwerpen zo heeft uitgewerkt dat ze vlot leesbaar en overzichtelijk zijn.

Marc Borremans Pompen en compressoren EAN 978 90 382 1612 6 n Verschenen  20cm x 29,5cm n Paperback n 790 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 45,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Elektronische vermogencontrole 1 EAN 978 90 382 2518 0 Elektronische vermogencontrole 2 EAN 978 90 382 2527 2

9 789038 216126 — 310 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ecodesign Ecodesign staat voor het integreren van ecologie in het ontwerpproces van alle mogelijke producten: van speelgoed, verpakkingen, allerhande huis-, tuin- en keukenproducten tot heel technische producten zoals vorkliften of medische scanners. Ecodesign gaat uit van het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren. Het boek ondersteunt de ontwerper daarin en bespreekt grondig de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het ontwerpproces. Die hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren. Een overzichtelijk, compleet en direct implementeerbaar handboek voor de ontwerper die ecodesign wenst te integreren in het ontwerpproces.

Inhoud Noodzaak van ecodesign nn Inzicht en kadering van de diverse begrippen in verband met ecodesign nn Ecodesign integreren in het ontwerpproces nn Duurzaam besturen nn Duurzaam consumeren nn

Karine Van Doorsselaer doceert aan de opleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Haar specialisaties zijn: selectie materiaal en materiaalverwerkingstechnieken voor ontwerpers en ecodesign.

Pluspunten Boordevol infobronnen, quotes, tips, cartoons en ander illustratiemateriaal.

nn

Els Du Bois werkt als doctor-assistent aan de Universiteit Antwerpen binnen de opleiding productontwikkeling. Haar specialisaties binnen het vakgebied productontwikkeling zijn: ecodesign, ideegeneratie en conceptueel denken.

Opleiding nn Ontwerpen, industriële wetenschappen en technologie, TEW, bedrijfsmanagement

Karine Van Doorsselaer & Els Du Bois Ecodesign — Ecologisch verantwoord industrieel ontwerpen EAN 978 90 382 2501 2 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 226 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 24,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Ethisch ondernemen duurt het langst EAN 978 90 382 2508 1

9 789038 225012 — 311 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Bouw- en planologisch compendium Dit compendium behandelt uitvoerig de meest courante termen uit de bouwkunde, bouwfysische begrippen, de stedenbouw en ruimtelijke planning, het bouwrecht, de vele bouwreglementen en aanverwante reglementering. Alle bouw- en planologische termen worden uitvoerig gedefinieerd, uitgelegd en verklaard. Dit boek is in de eerste plaats gericht op architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen en planologen. Maar het boek is evenzeer geschikt voor al wie verbouwingen uitvoert. Aannemers, uitvoerders, makelaars, projectontwikkelaars en landmeters worden immers dagelijks geconfronteerd met technologie en reglementering. Daarnaast is het ook voor ambtenaren, rechters, juristen, deskundigen en commissieleden een handig naslagwerk. Ten slotte vindt ook de opdrachtgever of bouwheer in deze publicatie ongetwijfeld een schat aan informatie.

Inhoud Bouw- en planologische termen van A tot Z nn Gedefinieerd, uitgelegd en verklaard nn

Pluspunten Alfabetische termenlijst nn Vergezeld van illustraties en tekeningen nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, architectuur

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring als architect en urbanist. Hij richtte in 2008 samen met architect Liesbeth De Paepe B-111 architectenassociatie op, een bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV. Sinds 1994 doceert Johan Rutgeerts aan het departement architectuur van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Sint-Lucas Gent en Brussel.

nn

De cartoons zijn het werk van Simon De Meulenaer.

Johan Rutgeerts Bouw- en pandologisch compendium EAN 978 90 382 2025 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 1055 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 65,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Ruimte en planning EAN 978 90 382 1233 3

9 789038 220253 — 312 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Betonbouw Berekenen – Dimensioneren – Constructie Deze vierdelige reeks over betonbouw wil tegemoetkomen aan de noden van het hoger onderwijs en tevens diensten bewijzen aan wie de praktijk van het beton berekenen beoefent. Het doel daarbij is om het omvangrijke domein van materiaalkennis, technologie, duurzaamheid en renovatie te synthetiseren tot een bredere basiskennis, die een student of een gebruiker in staat stelt om die kennis te allen tijde autonoom verder uit te breiden in gespecialiseerde domeinen. Concrete rekenvoorbeelden zijn daarbij onontbeerlijk om de theorie beter te begrijpen.

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 1 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Grondbegrippen – Courante gevallen EAN 978 90 382 1885 4 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 256 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 218854

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 2 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Scheurgedrag vervorming – Bijzondere gevallen EAN 978 90 382 1972 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 185 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 219721

Jan Ritzen Betonbouw Deel 3 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Voorgespannen beton – Basisbegrippen – Theorie en praktijk EAN 978 90 382 2285 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 230 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 222851

Jan Ritzen  Betonbouw Deel 4 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Materiaalstudie, Technologie – Duurzaamheid, Renovatie EAN 978 90 382 0650 9 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 289 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 206509 — 313 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Gewapend beton In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de meest voorkomende onderwerpen die zich bij berekeningen van gewapende betonconstructies voordoen. De norm NBN B 15-002 (1999) werd hierbij nauwgezet gevolgd. De theorie wordt telkens verduidelijkt met talrijke figuren en voorbeelden. Daarnaast worden formules en symbolen uitvoerig toegelicht. Gewapend Beton is, kortom, een verrijking voor de professionele bouwsector.

Inhoud Eigenschappen van gewoon beton, betonstaal, samenwerking van beton en staal nn Veiligheid en belastingscombinaties nn Balken – berekeningen nn Kolommen – berekeningen nn Wapeningsschema's voor kolom – balkverbindingen nn Wapeningsstaat, betonstaat en bekistingsstaat nn

Pluspunten Formules, grafieken en tabellen

Luc Vanhooymissen is als burgerlijk bouwkundig ingenieur verbonden aan de KaHo Sint-Lieven.

nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, bouwkunde, architectuur

Marc Spegelaere is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na acht jaar praktijkervaring in de woning- en wegenbouw is hij sinds 1988 docent aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, departement Industriële Wetenschappen & Technologie.

nn

Ann Van Gysel is burgerlijk bouwkundig ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen. Sinds 1996 is zij werkzaam als docent aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (De Nayer Instituut). Willy De Vylder is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na zes jaar praktijkervaring in tunnel-, dijk- en bruggenbouw was hij vanaf 1977 docent aan de afdeling bouwkunde van het Hoger Instituut De Nayer te Mechelen en hoogleraar tot zijn emeritaat in 1996. Willy De Vylder, Ann Van Gysel & Luc Van Hooymissen Gewapend beton — Berekening volgens NBN B 15-002 (1999) EAN 978 90 382 0412 3 n Verschenen  21,5cm x 28cm n Hardcover n 680 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 65,00

Interesse? Kijk ook eens naar: Betonbouw 1, 2, 3 en 4 EAN 978 90 382 1885 4 EAN 978 90 382 1972 1 EAN 978 90 382 2285 1 EAN 978 90 382 0650 9

9 789038 204123 — 314 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Perspectieven op het landschap Vanuit diverse hoeken is er een groeiende belangstelling voor het landschap. Die interesse gaat echter gepaard met een groeiende bezorgdheid, want het landschap verandert steeds ingrijpender en sneller. Het landschap behoort tot ons gemeenschappelijk onroerend erfgoed, maar we weten nog niet altijd goed hoe we moeten omgaan met al de nieuwe landschappen die verschijnen. Perspectieven op het landschap biedt achtergronden om de hedendaagse landschappen te lezen en te begrijpen. Het reikt een kader aan om het landschap te analyseren op een holistische, dynamische en interdisciplinaire manier. Het boek schetst de visies op het landschap vanuit de geografie, landschapsecologie, geschiedenis, archeologie en landschapsarchitectuur. Belangrijke thema’s zijn de waarneming en beleving van het landschap, de natuurlijke en historische bouwstenen, de ecologische en culturele dynamiek, de landschapstypes en de criteria tot het waarderen ervan.

Inhoud Aandacht voor het landschap van vroeger en nu nn Benaderingen en basisconcepten in het landschapsonderzoek nn Landschapsdynamiek en -genese nn Analyse van landschappelijke patronen nn Landschapsclassificatie nn Landschapsarchitectuur nn Landschapszorg nn

Marc Antrop is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit van Gent.

Pluspunten Rijk geïllustreerd met figuren en foto’s nn Bijlagen met uitgebreide referenties naar gespecialiseerde literatuur, verenigingen die actief zijn in het landschapsonderzoek en belangrijke verdragen nn

Opleiding Geografica, geomatica, landmeetkunde, archeologie

nn

Marc Antrop Perspectieven op het landschap — Achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen EAN 978 90 382 0939 5 n Verschenen  21,5cm x 26,5cm n Paperback n 322 pp.  Exacte en toegepaste wetenschappen n € 45,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Ruimte en planning EAN 978 90 382 1233 3

9 789038 209395 — 315 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Cartografie Cartografie is een discipline die zowel wetenschappelijke, technische, esthetische als historische en beschouwelijke aspecten omvat. Het boek bespreekt elk van die facetten tot in detail. Eerst wordt de discipline gesitueerd in het breder kader van de geografie en de geomatica en komt ook de geschiedenis ervan aan bod. Vervolgens wordt er ingegaan op de cartografische semiologie en syntaxis, naast de meer technische aspecten van de kaartproductie. Het boek eindigt met een bespreking van het kaartgebruik en de laatste trends in de cartografie.

Inhoud Beknopte geschiedenis van de cartografie nn Cartografische semiologie en syntaxis nn Reliëfvoorstelling nn Generalisatie nn Thematische cartografie nn Cartografisch productieproces nn Kaartgebruik en cartometrie nn Nieuwe trends in cartografie nn

Pluspunten Afbeeldingen en illustraties in kleur

nn

Opleiding Geografie, geomatica, landmeetkunde

Philippe De Maeyer (1955) is gewoon hoogleraar en departementshoofd Geografie aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar historische geografie en geografische informatiesystemen.

nn

Kristien Ooms is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.

Philippe De Maeyer & Kristien Ooms Cartografie EAN 978 90 382 2566 1 n Verschenen 17,5cm x 25cm n Paperback n 366 pp.  Aardwetenschappen algemeen n € 45,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Geomatica voor geologen EAN 978 90 382 2317 9

9 789038 225661 — 316 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geografische informatiesystemen Geografische informatiesystemen bieden de mogelijkheid om computerondersteund geografische gegevens te beheren, raadplegen en analyseren. In dit boek worden de basisconcepten van geografische informatiesystemen behandeld. Het is de bedoeling de lezer inzicht te verschaffen in allerhande theoretische aspecten met betrekking tot het verzamelen, structureren, analyseren en voorstellen van geografische informatie. Georgrafische informatiesystemen is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar vormt ook een nuttig naslagwerk voor een breed publiek van onderzoekers, ambtenaren en beleidsmakers die werken met geografische informatie.

Inhoud Datastructuren nn Modellering van de werkelijkheid nn Invoer van gegevens en gegevensbronnen nn Analyse met GIS nn Metrisch-ruimtelijke analyse nn Thematische & ruimtelijk-thematische analyse nn Geografische oppervlakken nn Netwerkanalyse nn

Pluspunten Boordevol formules en illustratie in kleur nn Omvangrijke bijlage nn

Philippe De Maeyer (1955) is gewoon hoogleraar en departementshoofd Geografie aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar historische geografie en geografische informatiesystemen.

Opleiding Geografie, geomatica, stedenbouw en ruimtelijke planning, archeologie

nn

Kristien Ooms is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.

Philippe De Maeyer & Kristien Ooms Geografische informatiesystemen EAN 978 90 382 2244 8 n Verschenen  17,5cm x 25cm n Paperback n 460 pp.  Exacte en toegepaste wetenschappen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Lucht, water en bodem EAN 978 94 014 0555 3

9 789038 222448 — 317 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geomatica voor geologen Een goed inzicht in de basisbegrippen van de geomatica – de wetenschap en de technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens en informatie te verzamelen, beheren, analyseren, visualiseren, verdelen en gebruiken – is onmisbaar om als geoloog actief te zijn. Dit boek geeft een overzicht van de basisprincipes van topografie, geografische informatiewetenschap en cartografie. Om tegemoet te komen aan de noden van geologen, gaat het boek in op onderwerpen die speciaal voor hen van belang zijn. Zo gaat het boek onder meer specifiek in op het gebruik van filters, morfometrische descriptoren, drainagemodellen en hydrografische netwerken, en wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de historisch-cartografische aspecten van geologische, geomorfologische en bodemkaarten. Hoewel het een nuttig naslagwerk vormt voor een breed publiek van studenten, onderzoekers, ambtenaren en beleidsmakers die werken met ruimtelijke informatie, is het in de eerste plaats bedoeld voor geologen.

Inhoud Datastructuren nn Modellering van de werkelijkheid nn Invoer van gegevens en gegevensbronnen nn Analyse met GIS nn Metrisch-ruimtelijke analyse nn Thematische & ruimtelijk-thematische analyse nn

Philippe De Maeyer (1955) is gewoon hoogleraar en departementshoofd Geografie aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar historische geografie en geografische informatiesystemen.

Pluspunten Boordevol formules en illustratie in kleur nn Omvangrijke bijlage nn

Opleiding Geografie, geomatica, landmeetkunde

Alain De Wulf, Tijs Neutens en Kristien Ooms zijn werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.

nn

Philippe De Maeyer, Alain De Wulf, Tijs Neutens & Kristien Ooms Geomatica voor geologen — Een inleiding tot topografie, GIS en cartografie EAN 978 90 382 2317 9 n Verschenen  17,5cm x 25cm n Paperback n 515 pp. Geologie n € 45,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Geografische informatiesystemen EAN 978 90 382 2244 8

9 789038 223179 — 318 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geologie van Vlaanderen Duizenden mensen zijn vandaag tewerkgesteld in de sector van het hydrogeologisch onderzoek, het bodemonderzoek en de bodemsanering. Dat levert een dagelijkse stroom aan gegevens, adviezen en beslissingen op, die allemaal op dezelfde systematische wijze geïnterpreteerd moeten worden. Voor het boek Geologie van Vlaanderen werkten verschillende specialisten ter zake samen om een overzichtelijke en mooie synthese te brengen van wat er zich in de Vlaamse ondergrond heeft afgespeeld. Dit boek biedt een referentiekader dat noodzakelijk is om gegevens over de Vlaamse ondergrond te interpreteren. Het zorgt er ook voor dat iedereen die betrokken is bij geologisch en hydrogeologisch onderzoek dezelfde taal kan spreken. Bijzondere aandacht gaat naar de kust en het Belgische deel van de Noordzeebodem, en naar actuele onderwerpen zoals geothermie, geologische opslag van CO2, offshore windmolenparken en schalieglas. Het is rijkelijk geïllustreerd en bevat tientallen nieuwe en unieke afbeeldingen en foto’s. Geologie van Vlaanderen is een onmisbaar studieboek en naslagwerk voor elke geoloog in het Nederlandse taalgebied. De publicatie richt zich in het bijzonder ook tot academici, leraren aardrijkskunde en wetenschappen; iedereen die actief is in de bodemsanering en het bodemonderzoek, stabiliteit en geotechniek, hydrogeologie en bodemkunde; MER-deskundigen, aannemers, boorfirma’s; openbare instellingen zoals de OVAM, het VITO en de VMM; het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Uiteraard is het boek ook geschikt voor elke hobbyist en sterk geïnteresseerde lezer.

Inhoud Van Onder-Paleozoïcum tot Cenozoïcum nn Bodem nn Kust en zee nn Hydrogeologie

Michael Borremans (geoloog en project manager bij Technum-Tractebel) verzorgde de redactie van dit boek. Hij kon rekenen op de medewerking van een groep academici en wetenschappers.

nn

Pluspunten Overzichtelijke synthese door verschillende experten nn Actuele onderwerpen nn Rijkelijk geïllustreerd nn

Opleiding Geologie

nn

Michael Borremans Geologie van Vlaanderen EAN 978 90 382 2433 6 n Verschenen  22cm x 28,5cm n Hardcover n 491 pp. Geologie n € 65,00 Interesse? Kijk ook eens naar: Lucht, water en bodem EAN 978 94 014 0555 3

9 789038 224336 — 319 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Lucht, water en bodem Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds. Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud Luchtverontreiniging en -zuivering nn Waterverontreiniging en -zuivering nn Bodemverontreiniging en -sanering nn Relatie tussen milieu, industrie en technologie nn Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken nn

Pluspunten Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de 'beste zelfgeschreven cursus' aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven nn Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

nn

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Carlo Vandecasteele & Chantal Block Lucht, water en bodem — Over milieuproblemen en hun oplossing EAN 978 94 014 0555 3 n Verschenen n 6de druk 17cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen n € 39,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Duurzaam en succesvol ondernemen EAN 978 94 014 0883 7 De GGO-revolutie EAN 978 94 014 1897 3

9 789401 405553 — 320 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ruimte en planning Ruimte en planning heeft als objectief een aantal invalshoeken te verkennen op het vlak van de theorievorming in de ruimtelijke planning in het algemeen en de benadering van de planning als planningsproces in het bijzonder. Daarbij wordt niet gestreefd naar een exhaustief overzicht van de discipline ruimtelijke planning. Het boek wil de lezer veeleer laten kennismaken met een aantal reflecties over de beoefening van de discipline, met Vlaanderen als kapstok. De vele verwijzingen naar relevante bronnen kunnen dienen als inspiratie tot verdere persoonlijke verdieping. De rode draad van dit boek is de naoorlogse ontwikkeling van het denken rond planning in Vlaanderen. Deze ontwikkeling kan uiteraard niet los gezien worden van haar sociale, economische en politieke context. De context in Noord-Amerika en West-Europa wordt dan ook in het handboek belicht, met de focus op de ruimtelijke planning. Het boek bespreekt planningsprocessen die in de naoorlogse periode (jaren 1950 tot vandaag) in Vlaanderen werden uitgevoerd, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Inhoud De verwetenschappelijking van de planologie vanuit planningstheoretische visies nn Planologie in Vlaanderen nn Regionale ruimtelijke planning nn Strategisch ruimtelijke planning nn Van ontwikkelingsplanologie naar gebiedsontwikkeling nn

Pluspunten Historisch en actueel perspectief op de discipline planologie nn Voorbeelden van planningsprocessen met de focus op Vlaanderen nn Schema's, illustraties en voorbeelden nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur

nn

Georges Allaert is emeritus hoogleraar ruimtelijke economie en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent en is hoofd van de afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van dezelfde universiteit. Hij is tevens voorzitter van het IDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) en deed binnen- en buitenlandse onderzoeksopdrachten naar havenplanning, stedelijke en regionale planning, mobiliteitsplanning en ruimtelijk-economische impactanalyse.

Georges Allaert Ruimte en planning — Van planningstheorie tot Vlaamse planningspraktijk EAN 978 90 382 1233 3 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 294 pp.  Exacte en toegepaste wetenschappen n € 39,99 Interesse? Kijk ook eens naar: Perspectieven op het landschap EAN 978 90 382 0939 5

9 789038 212333 — 321 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Netwerken Netwerken biedt een heldere beschrijving van de installatie en configuratie van je eigen netwerk. Daarbij ligt de focus op het configureren van een klein netwerk, dat eventueel kan worden uitgebreid naar een groot professioneel bedrijfsnetwerk. Met dit boek kun je als ICT'er zowel een thuisnetwerk als een bedrijfsnetwerk installeren en configureren. Hoe je een netwerk opstelt, wordt duidelijk beschreven aan de hand van de essentiële theoretische achtergrond, duidelijk omschreven stappen, voorbeelden én illustraties. Bijgevolg is Netwerken uiterst toegankelijk. Het leent zich dan ook uitstekend tot zelfstudie.

Inhoud Netwerkprotocollen nn Beveiliging van een netwerk nn Het ontwerpen, monitoren en beheren van een netwerk nn Back-up- en restore-procedures nn Troubleshooting nn Cloud computing nn

Pluspunten Bevat direct toepasbare instructies en materiaal

nn

Opleiding Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

nn

Gunther Van Bleyenbergh is informaticus. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven is hij nu docent netwerken en projectmanagement.

Gunther Van Bleyenbergh Netwerken — Praktijkboek installatie, configuratie en troubleshooting EAN 978 94 014 0313 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Datacommunicatie en netwerken n € 29,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Wiskunde voor multimedia EAN 978 90 209 8496 5 Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3

9 789401 403139 — 322 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Standaard Sql Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken. Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector. Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies nn Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql nn

Pluspunten Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

nn

Opleiding Informatica, netwerkbeheer; industriële wetenschappen

nn

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.

Peter Spaas Standaard Sql — Basisboek EAN 978 90 815 1631 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Programmeertalen n € 19,99

Interesse? Kijk ook eens naar: Wiskunde voor multimedia EAN 978 90 209 8496 5 Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3

9 789081 516310 — 323 —


Wie is wie? LANNOOCAMPUS BELGIË

LANNOOCAMPUS NEDERLAND

Directeur-Uitgever Hilde Vanmechelen +32 (0)16 300 115 hilde.vanmechelen@lannoocampus.be

Uitgeefdirecteur Nicole van Hoorn T +31 (0)30 799 83 73 | M +31 (0)6 466 48 489 nicole.vanhoorn@lannoocampus.nl

Adjunct-Uitgever Niels Janssens +32 (0)16 300 117 niels.janssens@lannoocampus.be  @NLKJanssens

Acquirerend redacteur Marije Roefs T +31 (0)30 799 83 53 | M +31 (0)6 212 53 155 marije.roefs@lannoocampus.nl

Verantwoordelijke hoger onderwijs Leen Wouters +32 (0)16 300 111 | +32 (0)474 074 879 leen.wouters@lannoocampus.be  @wouters_leen VERKOOP, DISTRIBUTIE & MARKETING BELGIË Commercieel directeur Katrien Beeusaert katrien.beeusaert@lannoo.be Verkoop binnendienst Dorine Vankeirsbilck Ann Verbeke Tine Deforche +32 (0)51 42 42 72 boekbestellingen@lannoo.be Verantwoordelijke retours Ann Torck ann.torck@lannoo.be

ACADEMIA PRESS

Medewerker Onderwijs Miranda Bolten T +31 (0)30 799 83 74 | M +31 (0)6 460 379 12 miranda.bolten@lannoocampus.nl VERKOOP, DISTRIBUTIE & MARKETING NEDERLAND Uitgeverij TerraLannoo bv Papiermolen 14-24 3994 DK Houten Postbus 97 3990 DB Houten T +31 (0)30 300 04 00 | F +31 (0)30 799 83 98 info@terralannoo.nl www.terralannoo.nl   terralannoo  @TerraLannoo Verkoop binnendienst Jasper Kelderman verkoop@terralannoo.nl T +31 (0)30 300 04 40 | F +31 (0)30 799 83 98 Sales- en Marketing Manager Jenneke van Mourik jenneke.vanmourik@terralannoo.nl M +31 (0)6 54 36 89 42

Directeur-Uitgever Hilde Vanmechelen +32 (0)9 233 80 88 hilde.vanmechelen@academiapress.be Uitgever Sophie Dejaegher +32 (0)9 395 31 45 | +32 (0)485 31 05 35 sophie.dejaegher@academiapress.be Manager Marketing & Organisatie Sofie Carels +32 (0)9 395 31 41 | +32 (0)486 70 87 59 sofie.carels@academiapress.be

— 324 —


Wie is wie? UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS BELGIË Erasme Ruelensvest 179 bus 101 B-3001 Leuven T +32 (0)16 300 110 info@lannoocampus.be   lannoocampus  @LannooCampus www.lannoocampus.be

UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS NEDERLAND Papiermolen 14-24 NL-3994 DK Houten T +31 (0)30 799 83 53 info@lannoocampus.nl  @LannooCampusNL www.lannoocampus.nl

UITGEVERIJ ACADEMIA PRESS Prudens Van Duyseplein 8 B-9000 Gent T +32 (0)9 233 80 88   academiapress  @AcademiaPress www.academiapress.be

Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 7 april 2016. Artikelnummer catalogus: 03299

— 325 —


Auteursindex A Abdullah-Koolmees, Heshu 154 134 Addiers, Martine Aertsen, Ivo 282 Alaerts, Leen 33 321 Allaert, Georges Andrew James, Ian 176 149 Annemans, Lieven Anseel, Frederik 265 Anthony, Kate 177 Antrop, Marc 315 Ardies, Jan 280 Assuralia88

B Baert, Jannes Baert, Johan Baeten, Marlies Balogh, Katalin Bastiaens, Jo Beirens, Koen Bergsma, Ad Block, Chantal Blokhuis, Anna Bocklandt, Melissa Boer, Frits Boerefijn, Jacqueline Bombaerts, Gunter Bonne, Crescentia Bonne, Inge Boogaerts, Marc Boone, Marc Borremans, Marc Bosmans, Karel Bouckaert, Ann-Sophie Bouckenoghe, Dave Bouteca, Nicolas Bouverne-De Bie, Maria Bracke, Piet Braeckman, Antoon Breysem, Yves Broekaert, Rilke Brysbaert, Marc  Buelens, Marc Buitelaar, Jan Burggraeve, Roger

14 87 20-21 210-211 260 265 61 320 178 52 174 61 209 80 109 138 223 307 147 115 113 242 271 237 205 147 283 10-12 112-113 172 157

C Caestecker, Frank Carrijn, Leen Casteleyn, Jordi Ceulemans, Griet Chan, David Claes, Claudia Claes, Elien Claes, Stephan Clement, Jef Cliquet, An Cockx, Frank Coeckelbergh, Dirk Coertjens, Liesje Cole, Elke Collins, Beverley Colpaert, Marc Coninckx, Daniël Constant, Eric

224 91 41 301 188 283 278 153 98 288 284 85 280 31 193 217 127 153

Cool, Ina Coolsaet, Rik Cornelis, Gustaaf Cosyns, Paul Criel, Wim Crombez, Thomas Crommelinck, Michiel Cuypers, Rita Cuyvers, Guido

247 241 215 153 248 212 265 147 164

D De Beelde, Ignace De Blende, Hugo De Boe, Dirk De Bondt, Annemie De Boom, Leen De Bruyckere, Pedro De Cnuydt, Ivan De Corte, Dirk De Craene, Brigitte De Cuyper, Bert De Fraine, Bieke De Grave, Miek De Groote, Carine De Keersmaeker, Goedele De Keyser, Raïssa De Lange, Jan  De Maeyer, Philippe De Maeyer, Sven De Meulenaer, Simon de Moor, Nicole De Muynck, Harald De Muynck, Kevin De Nayer, André De Paep, Bert De Paepe, Tom De Pau, Carine De Pauw, Ivo De Pelsmacker, Patrick De Poorter, John de Ruijter, Siem De Rycke, Raf De Rynck, Filip De Smet, Danielle De Stobbeleir, Katleen De Velder, Sonia De Vleminck, Jens De Vuyst, Liesbet De Vylder, Willy De Wever, Bruno De Witte, Karel De Witte, Kristof De Wulf, Alain Debaere, Peter Decin, Greet Decuypere, Peter Dedding, Christine Degadt, Peter Dehouck, Geert Dejonghe, Trudo Delameillieure, Ingrid Delforge, Guy Delobelle, Geert Delrue, Thijs Demartelaere, Yves Deneckere, Gita Deprez, Annelore

— 326 —

93 284 67 14 190-191 48-49 74-75 213 18 170 32 87 197 241-242 285 52 316-318 280 312 288 90 90 153 87 226 195 303-304 213 71 85 148 242 185 112-113 75 204 185 314 226 147 77 318 241-242 33 111 58 147 87 78 159 250 102-103 261 34 226 246

Deroey, Katrien L.B. Desmet, Anouchka Desmidt, Sebastian Desnerck, Greetje Desoete, Annemie Dessein, Bart Devisch, Elisabeth Devlieger, Kirsten  Devloo, Toon Devos, Carl Dewil, Ester Dewilde, Sylvia D’Haese, Binke Dhert, Stijn Dierick, Michel Dillen, Annemie Dochy, Filip Dolman, Constance D’Oosterlinck, Franky Dora, Daniela Draulans, Veerle Du Bois, Els Dumont, Glenn Dumoulin, François Duyck, Hilde

190-191 169 117 235 14 227 186-187 52 265 229 186-187 302 71 65 153 208 40 172 31 195 219 311 155 11 27

E Eeckloo, Kristof Eeckman, Edgard Eelbode, Floor el Bouazzaoui, Fadua Elchardus, Mark Emmery, Kathleen Engels, Nadine Enghels, Renata Everaert, Christine Everaert, Guido

147 163 242 162 270 22 29 197 201 135

F Fecser, F.A. Feys, Marjolein Fluit, Andries Fournier, Miet Fraihi, Hind Frederix, Jos Frederix, Rob

28 265 254 45-46 261 92 79

G Gärtner, Stefan Gelders, Ludo Gemmel, Paul Gesquière, Ilse Geuens, Eva Geyskens, Jelle Ghere, Gunter Gielen, Joris Gillé, Anneleen Goethals, Patrick Goossens, Werner Goris, Ria Goris, Rudi Gosselin, Derrick Greenwald, Ricky Gruwez, Edouard Gryp, Dieter

208 122-123 148 187 302 70 284 216 87 197 261 250 87 131 175 263 287


Auteursindex

Grypdonck, Mieke Gybels, Elke Gyselaers, Marlies

165 156 87

H Haemers, Jelle Haesebrouck, Tim Haven, Rudi Haverkort, Corrie Heene, Aimé Heeren, Kris Heirbaut, Dirk Heirman, Ann Hellemans, Frank Hemmerechts, Kristien Hendrickx, Marc Hendriks, Dave Henkens, Bregt Hermans, Karlien Hermans, Noortje Herregods, Luc Heyndrickx, Cedric Horeweg, Anton Horton, Patricia Houthoofd, Noël Hulshof, Casper

230 241 64 60 117 147 289-290 227 259 184 260-261 79 64 65 15 40-141 124 38-39 142-143 116 49

I Ibáñez Moreno, Ana

197

J Janssens, Albert Janssens, Steven Jeannin, Niki Jeurissen, Elke Jooken, Lieve Jooren, Lieneke Joosen, Vanessa Juchtmans, Goedroen Jurrius, Kitty

62 40 47 132 188 19 220 32 58

K Kavadias, Dimokritos Keizer, Doeke Keunen, Bart Keunen, Gert Knockaert, Mirjam Kok, Rianne Koopmans, Jelle Kyndt, Eva

280 173 221 218 121 19 212 20-21

L Laevers, Ferre Laloux, Frederic Lambrecht, Johan Lambrecht, Wouter Lammens, Christel Langerock, Bavo Lannoo, Steven Lauwers, Thierry Lavergne, Staf Leemans, Christel Léonard, Cato

29 97 100 15 89 305 242 295-297 85 87 132

Lernout, Bernard Liagre, Hilde Liégeois, Axel Lievens, Eva Lievens, Filip Lombaerts, Bart Lombaerts, Koen Long, N.J. Loobuyck, Patrick Looman, Aurélie Lostrie, Koen Lucassen, Nicole Luijk, Maartje Luxmoore, Nick

67 80 171 249 82 269 29 28 203 228 309 19 19 59

M Malfait, Catherine Malinowski, Alfred J. Marie Van Onsem, Anne Masschelein, Jan Masselis, Bieke  Merckx, Bea  Merz Nagel, DeeAnna Metaforum Meuleman, Bart Meurs, Patrick Michalek, Nathalie Middendorp, Jan Moens, Luc Mol, Peter Mombaerts, Marc Moonen, Xavier Mottart, André Mus, Manu Musschoot, Iris

47 179 86 23 303-304 52 177 182, 255 240 168 29 222 302 56-57 267-268 58 41 242 269

N Neutens, Tijs Neyts, Dominique Nicaise, Ides Noë, Nele Nys, Herman

318 190-192 63 198 145

O Ooms, Kristien Opgenhaffen, Michaël Opgenhaffen, Tommy Orbie, Jan Ottoy, Jean-Pierre

316-317 251 50-51 242 306

P Paelman, Bea Paternotte, Arga Pattyn, Bart Pauwels, Lieven Peerlings, Wendy Peeters, Frank Peeters, Herwig Pelgrims, Patrick Peters, Ingrid Piers, Ruth Pollefliet, Jan Pollefliet, Leen Ponteur, Freya

195 172 255 292-293 24 212 85 253 162 165 308 183 287

— 327 —

Prenen, Rik Prinsen, Herberd Pruyt, Marijke

36 54-55 243

R Raymaekers, Bart Remerie, Thomas  Reniers, Genserik Reuchamps, Min Rijckaert, Johan Ritzen, Jan Robberecht, Paul Roef, Jochen Rombouts, Dirk Roose, Henk Roose, Rudi Rosiers, Luc Roskam, Pascal Rots, Isabel Rumes, Tom Rutgeerts, Johan Rutjes, Leo Rutten, Kris Ruys, Ilse Ryckaert, Leen

205-207 52 119 229 144 313 188 105 210 240 282 87 83 42 254 312 58 42 42 35

S Sabbe, Bernard Saenen, Karel Salaets, Heidi Scaut, Lies Schamp, Tom Scheerder, Jeroen Schelfhout, Wouter Schoentjes, Pierre Schramme, Annick Sel, Katrien Senden, Cynthia Sengers, Luuk Sentse, Miranda Siebens, Ivo Sierens, Eline Smelik, Klaas A.D. Smet, Robert Smets, Martine Smits, Bert Soens, Tim Soetaert, Ronald Souery, Daniel Spaas, Peter Spegelaere, Marc Speybrouck, Jos Spitz, Bernard Sprangers, Pieter Spruijt, Ed Stas, Kris Stes, Ann Steyvers, Kristof Strubbe, Katrien Struyven, Katrien Sys, Christa

152 80 210-211 30 242 272-276 40 199 133 31 165 252 19 134 20-21 202 313 228 65 230 42 153 323 314 291 139 67 60 286 70 242 71 20-21 95

T Talma, Dieuwke Theeten, Griet

178 199


Auteursindex 278 239 112-113 76 43-44 131 62 238 134 287 42

V Valcke, Martin 16-18 34 Van Acker, Tom Van Audenhove, Chantal 146 Van Bauwel, Sofie 246 251 Van Belle, Bart Van Belleghem, Steven 106-107 95 Van Biesen, Karine Van Bleyenbergh, Gunther 322 Van Bogaert, Mark 244-245 Van Bouchaute, Bart 243 Van Calsteren, Kristel 139 Van Damme, Koen 81 Van de Casteele, Eric 225 Van de Graaf, Thijs 241 237 Van de Putte, Bart Van de Vijver, Gertrudis 204 Van De Voorde, Séverine 25 Van den Bergh, Tania 267 37 Van den Broeck, Herman Van den Dries, Luk 212 Van den Eeckhaut, Gie 284 Van den Eede, Kristin 194 Van Den Eede, Yoni 258 Van Den Noortgate, Nele 165 Van der Borght, Michel 147 Van der Hoogerstraete, Christine 147 van der Horst, Frank 19 van der Leij, Aryan 26 Van der Perre, Katrien 249 Van der Stighelen, Guillaume 96 Van Der Straeten, Kevin 110 Van Dijck, Herwig 147 Van doorslaer, Els 302 Van Doorsselaer, Karine 311 Van Dycke, Sabien 14 van Essen, Ingrid 53 Van Garsse, Leo 282 Van Gysel, Ann 314 Van Hiel, Alain 13 Van Hoe, Jan 89 Van Hoof, Elke 160 Van Houtte, Mieke 29 Van Keymeulen, Jacques 200 129 Van Liedekerke, Luc Van Liefferinge, Hilde 242 Van Maele, Dimitri 29 Van Meirvenne, Melanie 241 Van Nieuwenhuyse, Dries 114-115 127 Van Ootegem, Luc Van Opstal, Wim 78 Van Oss, Frank 264 Van Ossel, Gino 101 Van Ouytsel, Joris 69 Van Petegem, Peter 70

Van Ransbeek, Sarah Van Riel, Gerd Van Rossem, Annick Van Rossem, Ronan Van San, Petra Van Schoor, Dominique Van Tuyckom, Charlotte Van Vooren, Veerle Van Vreckem, Christel Van Waes, Sara Van Wassenhove, Bert van Wilgen, Paul Van Zaelen, Chris Vande Winkel, Roel Vandecandelaere, Machteld Vandecasteele, Carlo Vandenbergen, Anne-Marie Vandenberghe, Jasper Vandenbulcke, Patricia Vandepitte, Paul Vander Beken, Inge Vander Laenen, Freya Vander Meeren, Pascale Vanderhaegen, Steven Vanderheyden, Karlien Vanderlinde, Ruben Vandermeerschen, Hanne Vanderputten, Steven Vanderspikken, Anja Vanderstraeten, Alex Vanderswalmen, Ruth Vandevelde, Stijn Vandewynckele, Jan Vanhaesebrouck, Karel Vanhaute, Eric Vanhaverbeke, Johan Vanheule, Stijn Vanhole, Christine Vanhooymissen, Luc Vanlaere, Linus Vanobbergen, Bruno Vanthemsche, Guy Velghe, Cedric Venter, David Verbaeys, Antony Verbeeck, Dominique Verbergt, Bruno Verbrigghe, Jasmijn Verbruggen, Agnes Verdoolaege, Annelies Verdurmen, Christel Verguts, Catherine Verhaeghe, Johan Verheyden, Tim Verhoef, Gregor Verhofstadt, Dirk Verhofstadt, Elsy Vermeersch, Hans Vermeiren, Mattias Vermeulen, Anna Vermeulen, Julien Vermeulen, Karolien Vermeylen, Simonne Verschelden, Griet Versluys, Karen Verstraeten, Johan Viaene, Lucien Vlaeminck, Hilde

— 328 —

161 205 113 281 163 211 276 14 14 70 108 173 247 246 32 320 193 197 196 229 14 282 166 89 113 42 275 230 87 84 14 31 142-143 212 231 118 150-151 161 314 157 68 226 265 130 167 134 213 113 235 200 70 190-192 139 254 138 256 127 237 241 196 189 202 114 284 165 129 300-301 286

Vleugels, Arthur Vliegen, Nicole Vloeberghs, Katrien Vogels, Mieke Voorhoof, Dirk Vos, Hendrik Vos, Steven Vossen, Misjel

147 168 220 158 249 242 272-274 268

W Walrave, Michel Wante, Delphine Warmoes, Veronique Weylandt, Elke Weyns, Walter Weyts, Machteld Willaerts, Clo Willingham, Daniel Winters, Annemie Wittebroodt, Isabelle Wood, M.M. Wouters, Ruth Wysmans, Maurits

69 66 113 198 234 294 262 48 64 247 28 64-65 36

cover: Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Thibaut, Erik Thienpont, Kris Tieleman, Katia Timbremont, Christophe Timmerman, Kaat Tindemans, Bruno Trimbos, Daniël Trips, Jaak Troukens, Griet Tuteleers, Pascal Tuytens, Melissa


WWW.LANNOOCAMPUS.BE WWW.LANNOOCAMPUS.NL WWW.ACADEMIAPRESS.BE

LannooCampus - Hoger Onderwijs 2016-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you