Page 1

20 12


MANAGEMENT & MARKETING HUMANE WETENSCHAPPEN

XACTE WETENSCHAP & GENEESKUNDE OPVOEDING & ONDERWIJS HERDRUKKEN FRANSE TITELS ACTIVITEITENKALENDER E-BOEKEN OVER LANNOOCAMPUS

Het coverbeeld van deze brochure verwijst naar het boek Borderline Times van Dirk De Wachter. € 19,99 | isbn 978 90 209 9676 0 © Paul Verrept

2 14 24 30 40 42 44 46 48


lannoo campus 1. opvoeding & onderwijs

7

2. Gezondheid & welzijn

35

3. ECONOMIE & Management

65

4. marketing & communicatie

77

5. WISKUNDE, ICT & TECHNIEK

89

6. GEESTESWETENSCHAPPEN 95 7. Kunst & cultuur

101


Geachte docent In deze aanbiedingsfolder bieden wij u een overzicht van de handboeken van LannooCampus. LannooCampus streeft ernaar de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet te volgen en onze publicaties zijn dan ook toonaangevend binnen hun domein. U als docent kan een keuze maken uit een uitgebreid aanbod aan inspirerende, actuele handboeken. Indien u interesse hebt in ĂŠĂŠn of meer van onze studieboeken, aarzel niet om uw beoordelingsexemplaar aan te vragen via onze website: www.lannoocampus.com/beoordelingsexemplaar Het volledige aanbod van LannooCampus vindt u op onze website www.lannoocampus.nl en www.lannoocampus.be of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Het LannooCampus-team


opvoeding & onderwijs


Alles over de ontwikkeling van het brein en ADHD Ongeconcentreerd, druk of juist heel dromerig: ADHD of ADD kan hier aan ten grondslag liggen Dit boek behandelt de meest recente ontwikkelingen op het gebied van adhd en add. Lees alles over haperende executieve functies en hun relatie tot ad(h)d, de ontwikkeling van het brein en puberbrein met ad(h)d en bewezen effectieve behandelmethoden. Gelukkig is er veel te doen aan ad(h)d. De auteur gaat hier uitgebreid op in met veel praktijkvoorbeelden en tips voor ouders, leerkrachten, en hulpverleners. De lezer wordt al snel duidelijk dat er ook leuke kanten zitten aan ad(h)d!

in dezelfde reeks

Drs. Anneke E. Eenhoorn is senior

Angst bij kinderen

Slaapproblemen bij kinderen

psychotherapeut, gz-psycholoog en klinisch

€ 17,99

€ 17,99

psycholoog. Bovendien is zij redactielid van

isbn 978 90 209 9953 2

isbn 978 90 209 9972 3

het vaktijdschrift Kind en Adolescent Praktijk,

Depressie bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij

kinderen met adhd, en docent bij rino

€ 17,99

kinderen

Amsterdam en Utrecht.

isbn 978 90 209 9973 0

€ 17,99

bedenker van “Joep Loep”, een training voor

isbn 978 90 209 9975 4

Anneke Eenhoorn 

ADHD bij kinderen € 17,99 | A - titel | paperback | 170 x 240 mm | 164 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 9974 7 8 | opvoeding & onderwijs


Ga voor vernieuwde methodes in het onderwijs In het onderwijs staat meer en meer de totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal en niet alleen de louter cognitieve aspecten. In dit handboek wordt aangegeven hoe je kan beginnen aan assessment, welke evaluatiemethode(n) het meest geschikt is (zijn) voor jouw onderwijsbehoeften en -visie en hoe je na het evalueren feedback geeft en rapporteert aan derden (ouders, ...). Het is vooral een praktische handleiding, met weinig theoretische concepten maar des te meer concrete richtlijnen, werkschema’s, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen.

Prof. Dr. Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor OpleidingsDidactiek aan de K.U.Leuven en aan de capaciteitsgroep Onderwijsinnovatie en Onderwijstechnologie aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij president van de EARLI, de Europese Associatie voor Onderzoek. Wouter Schelfout en Steven Janssens zijn co-auteurs van dit boek.

Filip Dochy, Wouter Schelfout, Steven Janssens (Red.) 

Anders evalueren.  Assessment in de onderwijspraktijk € 16,99 | S - titel | Paperback | 170 x 240 | 136 blz. | nur 841 | isbn 978 90 209 5348 0 9 | opvoeding & onderwijs


Angst bij kinderen: hoe pak je dat aan? Bijna tien procent van alle kinderen en jongeren kampt met een vorm van overmatige angst. Angst bij kinderen is een nuttig verdedigingsmechanisme. Bij sommige kinderen neemt de angst echter zodanig de overhand dat het hun ontwikkeling belemmert. Dit boek gaat over de aanpak van overmatige angst bij kinderen. Het beschrijft waar de angst vandaan komt en geeft praktische tips. Gebaseerd op de meest recente inzichten is dit een onmisbaar boek voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die te maken hebben met angstige kinderen

Prof. dr. frits Boer is emeritus hoogleraar

in dezelfde reeks Slaapproblemen bij kinderen

ADHD bij kinderen

kinder- en jeugdpsychiatrie van het amc in

€ 17,99

€ 17,99

Amsterdam. Frits Boer heeft leiding gegeven

isbn 978 90 209 9972 3

isbn 978 90 209 9974 7

aan internationaal vooraanstaand onderzoek

Depressie bij kinderen

Psychologisch onderzoek

met de behandeling van angststoornissen bij

€ 17,99

bij kinderen

kinderen. Hij publiceert hier regelmatig over

isbn 978 90 209 9973 0

€ 17,99

voor vakgenoten en het algemene publiek.

naar angststoornissen en heeft ruime ervaring

isbn 978 90 209 9975 4

Frits Boer

Angst bij kinderen € 17,99 | a - titel | paperback | 170 x 240 mm | 122 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 9953 2 10 | opvoeding & onderwijs


Leven met een broer of zus die ‘anders’ is De invloed van een speciaal kind op de broers en zussen en andersom. De problemen van speciale kinderen, zoals kinderen met ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve beperkingen, kanker, chronische ziekten en handicaps, beinvloeden de ontwikkeling van hun broers en zussen. Ook beïnvloeden zij op hun beurt het speciale kind. Dit boek vertelt hoe. De auteur maakt gebruik van actuele wetenschappelijke inzichten en weet deze goed en helder te vertalen naar adviezen voor de praktijk. Een actueel onderwerp en een onmisbaar werk voor psychologen, orthopedagogen, onderwijskundigen, artsen, jeugdhulpverleners, medewerkers in de pleegzorg en ouders.

‘Een broer of zus van een speciaal kind loopt het risico problemen te ontwikkelen, maar kan ook profiteren van deze bijzondere ervaring. Dit boek vertelt hoe.  – Prof. dr. Frits Boer.

Prof. dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van het amc in Amsterdam. Hij is expert op het gebied van de relatie tussen broers en zussen en publiceert hier regelmatig over voor vakgenoten en het algemene publiek.

Frits Boer 

Broers en zussen van speciale en gewone kinderen Invloed op ontwikkeling en gedrag € 29,99 | paperback | a-titel | 170 x 240 mm | 240 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 7590 1 11 | opvoeding & onderwijs


Goede bedoelingen kunnen depressie bij kinderen verergeren Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen kunnen duiden op een depressie. Depressie bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar komt vaker voor dan gedacht wordt. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. Dit boek bespreekt de kenmerken en oorzaken van depressie en geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen. Door de vele praktijkvoorbeelden en tips zeer informatief en nuttig voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Drs. Yvonne Stikkelbroek is docent ortho-

in dezelfde reeks Angst bij kinderen

ADHD bij kinderen

pedagogiek en klinisch psycholoog aan de

€ 17,99

€ 17,99

Universiteit Utrecht. Zij heeft jarenlange

isbn 978 90 209 9953 2

isbn 978 90 209 9974 7

ervaring als psychotherapeut binnen de

Slaapproblemen bij kinderen

Psychologisch onderzoek

seerd in de behandeling van psychosociale

€ 17,99

bij kinderen

problemen en psychiatrische problematiek en

isbn 978 90 209 9972 3

€ 17,99

depressie en angst in het bijzonder.

hulpverlening aan jongeren. Zij is gespeciali-

isbn 978 90 209 9975 4

Yvonne Stikkelbroek 

Depressie bij kinderen.  Als een kind prikkelbaar en somber is € 17,99 | a - titel | paperback | 170 x 240 mm | 110 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 9973 0 12 | opvoeding & onderwijs


Weg met de misverstanden rond adhd! adhd is een mode-diagnose, heeft niets te maken met het functioneren van de hersenen, en kinderen met adhd krijgen te veel medicijnen voorgeschreven. Aan deze en andere misverstanden rondom adhd maakt Dit is adhd een einde. Dit boek geeft een actueel en compleet verhaal over alles wat er zich rondom adhd afspeelt. Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van deze kinderen beter te begrijpen en te begeleiden.

‘Het is hoog tijd dat alle mythen en misverstanden rondom adhd uit de weg worden geruimd. Nieuwe inzichten moeten bekend worden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Daar hebben de kinderen met adhd en hun ouders recht op.’ – Prof. dr. Jan Buitelaar

Arga Paternotte is oud-hoofdredacteur van Balans Magazine, het tijdschrift van Oudervereniging Balans, en publicist van talloze artikelen over adhd. Kinder-en jeugdpsychiater en hoogleraar Jan Buitelaar is (inter)nationaal een van de meest bekende wetenschappers op het gebied van adhd.

Arga Paternotte en Jan Buitelaar

Dit is adhd.  Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school € 24,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 224 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0428 0 13 | opvoeding & onderwijs


Kleuters mogen gevoelens tonen Een methode om te oefenen Spelen in ‘Het Toverbos’ bevordert de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters. In het Toverbos zijn kleuters niet langer kleuters, maar dieren: er wordt tijd gemaakt om echt te spelen en te experimenteren. De kleuterleider speelt mee en krijgt inzicht in de belevingswereld van de kleuters. Ontdek wat de methode precies inhoudt en hoe je er concreet mee aan de slag kunt in de kleuterklas. Compleet met theoretische achtergronden, cases, videofragmenten, zelfreflectieopdrachten, voorbeelden en tips.

Incl. DVD met interview met Peter Adriaenssens

Een niet te missen boek voor kleuteronderwijzers, zorgcoördinatoren en clb-medewerkers. in dezelfde reeks Beter omgaan met de emoties van kleuters € 19,99 isbn 978 90 209 7619 9

Catherine Malfait is onderwijspedagoge. Aan de Hogeschool-Universiteit Brussel onderzocht ze de effecten van ‘Het Toverbos’ en begeleidde ze studenten. Niki Jeannin is ergotherapeute en psychodramatherapeute. Ze werkt op de dienst kinderpsychiatrie uz Leuven, Gasthuisberg. Onder supervisie van Peter Adriaenssens ontwikkelde ze de methode

Catherine Malfait en Niki Jeannin 

van ‘Het Toverbos’.

Emoties in de kleuterklas  Oefenen met de methode van ‘Het Toverbos’ € 19,99 | paperback met DVD | tweekleurendruk | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 144 blz. | nur 847 | isbn 978 94 014 0320 7 14 | opvoeding & onderwijs


Leraar van het Jaar: roep om professionalisering in het mbo In dit boek pareert Leraar van het Jaar Susanne Winnubst de vele meningen en (voor) oordelen over het mbo. Aan de hand van – soms hilarische – praktijkvoorbeelden en als residu van ontmoetingen met gezagsdragers en beleidsmakers binnen het mbo, biedt dit boek een waardevolle route naar effectieve kennisoverdracht. Daarnaast staat in Geef die kennis even door! het belang van een goede docentleerlingrelatie centraal. Een aanrader voor huidige en toekomstige mbo docenten, zij-instromers, bestuurders en beleidsmakers, en voor iedereen die het mbo een warm hart toedraagt. Susanne Winnubst (1966) besloot na haar trainerschap in de ICT en het opleiden van volwassenen via Centrum Vakopleiding om docent aan het ROC te worden. Ongeveer gelijktijdig begon ze aan haar, inmiddels afgeronde, universitaire studie Psychologie. Bij ROC A12 in Ede leidt ze leerlingen op voor een baan binnen de Landmacht.

Susanne Winnubst 

Geef die kennis even door!  Passie voor het leraarsvak € 19,99 | A-titel | hardcover | vierkleurendruk | 148 x 210 mm | 127 blz. | nur 841 | isbn 978 94 014 0488 4 15 | opvoeding & onderwijs


5 tot 10 procent van de beroepsbevolking kampt met een burn-out Grijp in voor het te laat is als de werkdruk te groot wordt. Hoe komt het dat mensen plots een hevige daling in hun motivatie en energie voor hun werk kunnen ervaren? Burn-out is niet het probleem van één persoon. Het ontstaat altijd in relatie met anderen. Boordevol tips voor organisaties om te voorkomen dat medewerkers ‘werkziek’ worden. Inzichten voor medewerkers en leidinggevenden om het destructieve proces te doorbreken en te bouwen aan krachtige, duurzame samenwerkingsrelaties.

‘Burn-out is eigenlijk normaal in de carrière van mensen, burn-outpreventie zou deel moeten uitmaken van een normaal personeelsbeleid’  – Luk Dewulf

Luk Dewulf is pedagoog en als adviseur verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Hij is auteur van Ik kies voor mijn talent. Guido Vangronsveld is pedagoog en systeemtherapeut. Hij managing consultant van VOCA Training & Consult in social profit, geïntegreerd in HR-dienstengroep Acerta.

Luk Dewulf en Guido Vangronsveld 

Help! Mijn batterijen lopen leeg.  Een burn-out krijg je niet alleen. € 19,99 | Paperback | Tweekleurendruk | 148 x 210 mm | 136 blz. | nur 808 | isbn 978 90 209 7940 4 16 | opvoeding & onderwijs


Gehechtheid bij kwetsbare ouderen en kinderen Haast alle ouders dromen van een goede band met hun kind. Toch is een hechte band niet altijd vanzelfsprekend. Dat is jammer, want veilige gehechtheidsrelaties bieden kinderen meer kansen op een gezonde ontwikkeling. In Helpende handen verduidelijken de auteurs concepten van de gehechtheidstheorie via voorbeelden. Ze beschrijven hoe kinderen en ouders op een veilig of onveilig spoor terechtkomen. En wat hulpverleners kunnen doen om kind en ouder van in het prille begin op een veiliger spoor te krijgen. Daarnaast formuleert het boek aanbevelingen naar beleid en organisaties.

Greet Geenen is doctor in de psychologische wetenschappen en psychotherapeut en werkt bij De Doorzetters vzw, een vereniging waar armen het woord nemen en in De Eerste Stappen, een preventief project in Borgerhout. Jozef Corveleyn is klinisch psycholoog en psychoanalyticus, gewoon hoogleraar aan het departement psychologie van de K.U. Leuven en deeltijds verbonden aan de Faculteit psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Greet Geenen & Jozef Corveleyn 

Helpende handen.  Gehechtheid bij kwetsbare ouderen en kinderen € 29,99 | Paperback | A-titel | 170 × 240 mm | ca. 260 blz. | nur 752-775 | isbn 978 90 209 8938 0 17 | opvoeding & onderwijs


Vernieuwende evaluatiemethoden op maat van elke student Ontdek de nieuwste toetspraktijken voor het hoger onderwijs. Het actuele denken rond toetsing en assessment in het hoger onderwijs staat centraal. Aangevuld met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk. Een echte aanrader voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Lies Wijnants werkte gedurende tien jaar als wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (K.U.Leuven). Sinds 2008 is ze verbonden aan de KHLeuven. Irène Hermans is arbeids- en organisatiepsychologe met jarenlange ervaring in het hoger onderwijs. Sinds 2009 werkt ze als hoofd onderwijs en onderzoek van de KHLeuven. Luc Vandeput is stafmedewerker onderwijs en onderzoek aan de KHLeuven en lector gedragswetenschappen aan de K.U.Leuven.

Lies Wijnants, Irène Hermans en Luc Vandeput 

Innovatief evalueren in het hoger onderwijs  Leerwegonafhankelijk summatief toetsen € 21,99 | Paperback | w-titel | 170 x 240 mm | ca. 160 blz. | nur 841 | isbn 978 90 209 9578 7 18 | opvoeding & onderwijs


Wat als mama en papa niet samen naar de ouderavond willen komen? Er zitten in iedere klas gemiddeld 20% leerlingen uit nieuwe gezinnen. Deze kinderen komen uit eenoudergezinnen of samengestelde gezinnen en hebben o.a. te maken met het wonen in twee huizen en loyaliteitsconflicten. Dit heeft invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. Dit handboek toont nieuwe cijfers uit onderzoek, geeft praktische tips en handvatten, en biedt een overzicht van interventiemogelijkheden. Een onmisbaar boek voor professionals in het onderwijs, de begeleiding, de hulpverlening en overheid, en studenten in opleiding tot deze beroepen.

tip Thuis in twee gezinnen €19,99 | ISBN 978 94 014 0183 8

Een praktisch en rijk geïllustreerd boek voor jongeren tussen de 12 en 18 wiens ouders gaan scheiden of die deel uitmaken van een nieuw gezin.

Corrie Haverkort is filosoof, voorzitter van de Stichting Stiefgezinnen Nederland en hoofdredacteur van het kwartaalblad Nieuw Gezin. Ed Spruijt is scheidingsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. In 2010 schreef hij samen met Helga Kormos Handboek scheiden en de kinderen.

Corrie Haverkort en Ed Spruijt 

Kinderen uit nieuwe gezinnen  Handboek voor school en begeleiding € 29,99 | W-titel | paperback | 170 x 240 mm | ca. 256 blz. | nur 840 | isbn 978 94 014 0185 2 19 | opvoeding & onderwijs


Maakt het leren makkelijk Voor elke student en leerkracht inclusief login online leeromgeving

Een totaalconcept boordevol praktische tips en herkenbare cases uit de leefwereld van jongeren. Een must have voor elke adolescent, ouder en leerkracht. Het boek helpt je om je kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot leren verder te ontwikkelen. Leren. Hoe? Zo! wil een brug slaan tussen onderwijs en wetenschap om zo het leerproces te optimaliseren. Test jezelf op www.lerenhoezo.be.

‘Een leerkracht chemie verklapte ooit een trucje om het periodiek systeem der elementen te onthouden. Hij maakte met de afkortingen van de chemische elementen grappige zinnen als “Felle Clowns Brullen In Athene”. Eerst lachten we ermee, maar jaren later ken ik de zinnetjes nog steeds!’

Tommy Opgenhaffen is licentiaat Germaanse Talen. Hij is al meer dan tien jaar actief als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum Docentes-Campus te Gent.

- Getuigenis uit het boek Tommy Opgenhaffen 

Leren. Hoe? Zo!  € 39,99 | paperback | vierkleurendruk | a-titel | 170 x 240 mm | ca. 240 blz. | nur 840/846 | isbn 978 90 209 9660 9 20 | opvoeding & onderwijs


Een oefening in kijken, lezen en denken De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Le Fils toont ons de essentie van opvoeden: het is in de eerste plaats een houding, een manier van doen, een ethos. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Dit handboek richt zich in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen (lerarenopleiding, orthopedagogie, sociaal werk). Ook voor andere geïnteresseerden zal dit een inspirerend boek zijn.

Jan Masschelein (red.) is hoofd van het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek (K.U.Leuven), dat onderzoek doet naar de pedagogische rol van de leerkracht, naar de publieke betekenis van opvoeding en onderwijs en de zich wijzigende ervaringen van tijd en ruimte in het tijdperk van het netwerk.

Jan Masschelein (red.) 

De lichtheid van het opvoeden.  Een oefening in kijken, lezen en denken € 24, 99 | Paperback | S-titel | 170 x 240 mm | 192 blz. | nur 847 | ISBN 978 90 209 7184 2 21 | opvoeding & onderwijs


Mogen kinderen nog wel spelen? En kunnen ze het nog? Ontdek het ‘echte’ spelen, waarbij het spel op zich het doel is. Van de muziekschool naar de sporthal, van de balletklas naar het voetbalveld. Wordt het kinderen nog wel gegund om te spelen? Krijgen ze er nog wel de tijd en ruimte voor? Wat is dat: spelen? Hoe kunnen we kinderen helpen bij het spelen? Dit boek gaat back to basics, waarbij spelen opnieuw het doel is en geen werkvorm is bij andere activiteiten. Een complete aanpak voor ouders, kinderverzorgers en kleuterleiders om kinderen te ondersteunen in hun (leren) spelen om zo te evolueren en andere ervaringen op te doen.

in dezelfde reeks Meer zorg voor kleuters Via contractwerk € 16,99 isbn 978 90 209 7335 8

Miet Fournier is kleuterleidster en praktijkdocent aan de Katholieke Hogeschool Mechelen en aan de Arteveldehogeschool. Vanuit de nood om kleuters met en zonder specifieke noden doelgerichter en efficiënter te begeleiden in hun spelontwikkeling groeide dit boek.

Miet Fournier 

Meer zorg voor kleuters.  Via spelbegeleiding € 19,99 | paperback | 170 x 240 mm | ca. 160 blz. | S-titel | nur 846 | isbn 978 94 014 0037 4 22 | opvoeding & onderwijs


Goed in luisteren, slecht in doen Een genuanceerde kijk op wat nld wel en niet is. Wanneer kinderen een groot verschil hebben tussen hun talige en praktische vaardigheden wordt wel gezegd dat er bij hen sprake is van NLD: een nonverbale leerstoornis. Over het begrip NLD bestaat bij hulpverleners en leerkrachten nog altijd veel discussie en onduidelijkheid. Kinderen die veel beter zijn in taal en praten dan in kijken en doen krijgen hierdoor niet altijd het begrip en de goede begeleiding die ze verdienen. Dit boek biedt actuele en praktische informatie aan ouders, hulpverleners en leerkrachten en geeft een heldere, genuanceerde kijk op NLD. ook in de reeks kinderpsychologie in praktijk Psychologisch onderzoek bij

Depressie bij kinderen

Adriaan Kievit werkt als kinder- en

kinderen

€ 17,99

jeugdneuropsycholoog en gedragstherapeut.

€ 17,99

isbn 978 90 209 9973 0

Na lange tijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie en het speciaal onderwijs gewerkt te

isbn 978 90 209 9975 4 Selectief mutisme bij kinderen

hebben, is hij enkele jaren geleden binnen

Angst bij kinderen

€ 17,99

het Lorentzhuis in Haarlem een eigen

€ 17,99

ISBN 978 94 014 0036 7

praktijk begonnen. Hij geeft les over

isbn 978 90 209 9953 2

kinderneuropsychologie bij de rino in Amsterdam.

Adriaan Kievit 

NLD bij kinderen.  Als een kind non-verbale leerproblemen heeft € 17,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 161 blz. | nur 770 | isbn 978 94 014 0184 5 23 | opvoeding & onderwijs


Hoe knoop je het gesprek aan met de ouders? Ondanks alle inspanningen verloopt de communicatie tussen school en ouders vaak gebrekkig en soms ronduit problematisch. De auteur had hierover talrijke gesprekken met leerkrachten en directies die advies vroegen rond het voeren van ‘slechtnieuws’ gesprekken, zoals het moeten meedelen dat een kind niet kan overgaan, betrapt is op druggebruik op school, zware gedragsproblemen vertoont, spijbelt, er een vermoeden van anorexia bestaat, enz. Het boek legt de mogelijke valkuilen bloot en toont aan hoe zelfs een spiraal van negatieve emoties kan worden omgebogen tot een constructief gesprek.

Leen Ryckaert studeerde Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze was o.a. wetenschappelijk medewerker aan de universiteit en psycho-pedagogisch consulent op een PMS-centrum (nu CLB - Centrum voor LeerlingenBegeleiding). Ze heeft ook een zelfstandige praktijk.

Leen Ryckaert  

Omgaan met ouders.  Praktische handleiding in gespreks- en communicatietechnieken voor leerkrachten € 14,50 | S-titel | Paperback | 170 x 240 | 120 blz. | nur 840 | isbn 978 90 209 6018 1 24 | opvoeding & onderwijs


Hoe ga je goed om met leerlingen in de klas? Een vraag die voor leerkrachten, van het primair of kleuter­ onderwijs tot het hoger onderwijs, een hele loopbaan lang relevant blijft. Opvoeden in de klas wil iedere lesgever helpen bij zijn of haar dagelijkse job. In deze derde herwerkte editie vindt de lezer een vernieuwd inleidend hoofdstuk over de actuele tendensen in het onderwijs, een apart hoofdstuk over pesten en plagen, meer aandacht voor positief omgaan met emoties en flow als kernbegrip in elk pedagogisch proces. Aan deze editie zijn de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond klasmanagement toegevoegd en een reeks denkoefeningen die de lezer meteen aan de slag zetten.

Herman Van den Broeck is professor aan de UGent en Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is specialist in verandermanagement en emotionele intelligentie. Al vele jaren volgt hij topleiders van nabij.

Herman Van den Broeck 

Opvoeden in de klas.  Wegwijzer voor leerkrachten € 19,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 | 252 blz. | nur 841 | isbn 978 90 209 6544 5 25 | opvoeding & onderwijs


Vechten tegen ontwrichtend en destructief gedrag Dit boek heeft als uiteindelijke doelstelling de jongere een zelfregulerend gedrag bij te brengen. Het biedt een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor jongeren in crisis, d.w.z. bij incidenten tussen een jongere en anderen (leerkrachten, opvoeders, sociaalwerkers, jeugdrechters...) die leiden tot conflicten en naderhand escaleren tot een crisissituatie. In het eerste deel worden de verschillende aspecten van een ‘conflictcyclus’ uitvoerig besproken. In deel twee wordt dieper ingegaan op de 6 fasen binnen LSCI, met de nodige vaardigheden en potentiële valkuilen bij het gebruik. Deel drie, ten slotte, illustreert hoe het proces kan worden aangewend bij 6 specifieke vormen van zelfdestructief gedrag.

N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser  

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties .  Life Space Crisis Intervention € 39,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 | 288 blz. | nur 848 | isbn 978 90 209 5495 1 26 | opvoeding & onderwijs


Wat zegt de uitslag van een psychologisch onderzoek eigenlijk? Een handzaam naslagwerk voor iedereen die psychologisch onderzoek bij kinderen wil begrijpen. In dit boek worden ouders, leerkrachten en hulpverleners in heldere taal geïnformeerd over psychologisch onderzoek bij kinderen tot 18 jaar. Wanneer wordt welk onderzoek ingezet? Welke uitslagen zijn er te verwachten? Hoe kunnen de resulaten geïnterpreteerd worden? In dit boek wordt de lezer duidelijk gemaakt wat de uitslag van een psychologisch onderzoek nu werkelijk over een kind zegt.

Drs. Rian Bierlaagh is orthopedagoog en

in dezelfde reeks Angst bij kinderen

Depressie bij kinderen

GZ-psycholoog.

€ 17,99

€ 17,99

Drs. Frank Ruiters is hoofdredacteur van

isbn 978 90 209 9953 2

isbn 978 90 209 9973 0

de website Psycholoog.net en gz-psycholoog.

Slaapproblemen bij kinderen

ADHD bij kinderen

€ 17,99

€ 17,99

isbn 978 90 209 9972 3

isbn 978 90 209 9974 7

Beide auteurs zijn werkzaam bij Triversum,

Rian Bierlaagh en Frank Ruiters 

Psychologisch onderzoek bij kinderen € 17,99 | a - titel | paperback | 170 x 240 mm | 92 blz. | nur 848/776 | isbn 978 90 209 9975 4 27 | opvoeding & onderwijs

centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Leren is dingen ervaren: het basiswerk psychomotoriek Pleidooi voor een ‘al doende’ aanpak van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie, voor iedereen toegankelijk en haalbaar. We hebben het allemaal in ons om te helpen, als we weten wat er aan de hand kan zijn. Boordevol praktische tips en oefeningen om rechtstreeks te implementeren. Een onmisbare handleiding voor elke begeleider van kinderen in ontwikkeling: ouders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten ...

van dezelfde auteur: Mijn kind is onhandig € 19,99 isbn 978 90 209 7421 8

Wendy Peerlings is als therapeute, auteur, docent en spreker een veelgevraagd deskunStresskids

dige op het vlak van ervaringsgericht en al

€ 19,99

doende aanpakken van leer- en ontwikkelings-

isbn 978 90 209 7849 0

problemen bij kinderen. Ze wordt gewaardeerd om haar eigen inzichten om over disciplinaire grenzen heen inzichten te combineren.

Wendy Peerlings

Remedial teaching en psychomotoriek.  Effectief leren door te doen € 34,99 | Paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 448 blz. | nur 847/854 | isbn 978 90 209 7535 2 28 | opvoeding & onderwijs


Wat als je vader verliefd wordt op de buurvrouw? Vind je geluk terug na de scheiding van je ouders en in je nieuw samengestelde gezin. Dit boek is geschreven voor jongeren tussen de12 en 18 jaar, wiens ouders verwikkeld zijn in een echtscheiding of die deel gaan uitmaken van een nieuw samengesteld gezin. Het boek geeft veel nuttige informatie, maar is vooral ook leuk en herkenbaar om te lezen. De vele praktische tips, herkenbare voorbeelden en cartoons geven antwoord op hun vragen en helpen deze jongeren om zich ondanks de scheiding gelukkig te voelen.

Promotie: Op 6 november 2012 organiseert Lannoo­ Campus het congres Kinderen uit scheidingsgezinnen en verschijnt het boek Kinderen uit nieuwe gezinnen. Handboek voor school en begeleiding van Corrie Haverkort en Ed Spruijt.

Martine Mingelinckx, gesprekstherapeute en auteur, begeleidt kinderen en volwassenen in hun zoektocht naar geluk. Haar boek Nieuwe levens, nieuw geluk - Van scheiding naar nieuw samengesteld geluk won de Psychologies boekenprijs 2011.

Martine Mingelinckx (red.) 

Thuis in twee gezinnen. Hoe overleef je de scheiding van je ouders en je nieuwe gezin? € 19,99 | A-titel | paperback | 140 x 210 mm | 198 blz. | nur 248 | isbn 978 94 014 0183 8 29 | opvoeding & onderwijs


Twee toolboxen om aan de slag te gaan met je talenten! Wat zijn jouw talenten? Hoe kun je ze herkennen thuis en op het werk? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Deze toolbox met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden helpen je om aan de slag te gaan met je talenten. Met inspirerende werkvormen en tools om individueel, in team, in coaching te gebruiken.

Luk Dewulf Peter Beschuyt Toolbox Ik kies voor mijn talent € 49,99 | toolbox | A-titel | 175 x 245 x 40 mm | 120 kaarten, 40 werk­-fiches en boek van ca. 60 blz. | nur 847/800 | isbn 978 94 014 0318 4

Peter Beschuyt en Luk Dewulf zijn beiden pedagoog en adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company. Els Pronk is kindercoach en oprichter van Grootsklein, waar

Kinderen ontdekken hun talenten op een speelse manier. Deze toolbox biedt een concreet overzicht van 40 zichtbare talenten van kinderen in activiteiten op school, thuis, in de sportclub. Met een uitgebreide set van werkvormen en tools die opvoeders, ouders, leerkrachten en hulpverleners helpen om talenten van kinderen te leren zien, te ontwikkelen en maximaal in te zetten.

30 | opvoeding & onderwijs

ze kinderen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talent.

Luk Dewulf, Peter Beschuyt en Els Pronk Toolbox voor jong talent Ik kies voor mijn talent € 49,99 | toolbox | A-titel | 175 x 245 x 40 mm | 120 kaarten, 40 werk­fiches en boek van ca. 60 blz. | nur 847 | isbn 978 94 014 0319 1


Vergroot het zelfvertrouwen van pubers Gebrek aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen kan leiden tot negatief gedrag. Dit boek biedt trainers in en buiten het onderwijs handvatten om faalangst, examenvrees en sociaal onhandig gedrag bij pubers te signaleren en te begeleiden. Een praktisch handboek met tips en adviezen voor het opzetten van een training. Het materiaal voor de oefening ‘Dobbelen voor het leven’ is bijgevoegd, waardoor de trainer hier direct mee aan de slag kan. Een onmisbaar boek voor faalangst-, examenvrees en sociale vaardigheidstrainers, psychologen en pedagogen.

Herberd Prinsen heeft een eigen praktijk voor psychotherapie voor met name pubers, hun ouders en docenten. Verder heeft hij een trainings- en adviesbureau (www.hpc.nu) voor het onderwijs en organisaties in het bedrijfsleven. Herberd Prinsen heeft ruime ervaring op onderwijsgebied.

Herberd Prinsen 

Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden  Een praktisch handboek voor trainers in en buiten het onderwijs € 39,99 | paperback | W-titel | 170 x 240 mm | 270 blz met oefenkaarten | nur 840/846 | isbn 978 90 209 7645 8 31 | opvoeding & onderwijs


Met een aangepaste werkhouding wordt leren een succes Maak kleuters al spelend klaar voor de ‘grote school’. Het kleuteronderwijs bereidt kinderen voor op het lager onderwijs: ze krijgen schrijf-, kijk- en luisteroefeningen en leren al wat rekenen. Maar het is minstens even belangrijk dat kleuters voorbereid worden op de werkhouding die van hen verwacht zal worden. Een complete methode om de nodige vaardigheden op een gestructureerde manier aan te brengen en in te oefenen. Voor in de klas en thuis. Een inspirerend boek boordevol concrete opdrachten. Een basisboek voor pedagogen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, kleuterleiders en ouders.

‘Kinderen moeten leren dat er een houding hoort bij “werkjes maken” en dat er een andere houding hoort bij spelen. We leren hen dit verschil ontdekken.’ – Kaat Timmerman

Kaat Timmerman is licentiate in de Pedagogische Wetenschappen en lector aan de lerarenopleiding van de KHLeuven. Ze runt een privépraktijk waar ze onderzoek doet en kinderen en jongeren met leermoeilijkheden begeleidt.

Kaat Timmerman

Werkhouding bij kleuters.  Toegepast in de klas en thuis € 19,99 | Paperback | S-Titel | 170 x 240 mm | ca. 128 blz. | nur 847/854 | isbn 978 90 209 7724 0 32 | opvoeding & onderwijs


Ruim 20% van de pubers wordt regelmatig gepest Een actieve en alerte houding van scholen, (sport)verenigingen, instellingen en ouders helpt pesten voorkomen. Dit boek voorziet hierin. Het geeft de lezer praktische tips over hoe pesten kan worden gesignaleerd en aangepakt, en – nog veel belangrijker – hoe pesten kan worden voorkomen. Daarnaast beschrijft Zeg nee tegen pesten! ervaringsverhalen van pubers die zijn gepest en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad. Een actueel onderwerp en een onmisbaar werk voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders.

van dezelfde auteur

Herberd Prinsen is een ervaren onderwijs-

Trainersboek faalangst,

begeleider, trainer en docent in het

examenvrees en sociale

voortgezet onderwijs. Vanuit HPC

vaardigheden € 39,99 isbn 978 90 209 7645 8

Trainingen en Advies (www.hpc.nu) en zijn praktijk voor psychotherapie begeleidt hij jongeren, hun ouders, docenten en hulpverleners.

Herberd Prinsen 

Zeg nee tegen pesten!  Praktische gids voor leerkrachten, hulp­ verleners, begeleiders en ouders € 29,99 | W-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 256 blz. | nur 840 | isbn 978 94 014 0429 7 33 | opvoeding & onderwijs


Gezondheid & welzijn


Wegwijs in de wereld van het HRbeleid Het eerste boek over HR-beleid voor artsen in ons taalgebied. Geschreven door experten met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg Een overzicht van de huidige best practices en uitleg bij de toekomstperspectieven Dit boek geeft directies en bestuurders handvatten om hun beleid voor artsen vorm te geven Aan de praktijk getoetst bij leidinggevende artsen Een onmisbare gids voor artsen in opleiding.

Karel De Witte, Kristof Eeckloo en Arthur Vleugels zijn verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis-en Verplegingswetenschap (CZV) van de K.U.Leuven. Karel De Witte is tevens hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (K.U.Leuven).

Karel De Witte, Kristof Eeckloo & Arthur Vleugels 

Arts in het ziekenhuis.  Een HR-perspectief €29,99 | Paperback | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 256 blz. | nur 807,870 | isbn 978 90 209 9349 3 36 | Gezondheid & welzijn


Hij houdt erg vast aan routines. Wat kan ik doen? 33 praktische vragen en antwoorden over autisme en verstandelijke beperking. Mag hij alleen eten tijdens de maaltijd? Kunnen we nog uitstappen maken? Mag hij altijd dezelfde puzzel maken? Wat kan ik doen als hij zichzelf verwondt? Heeft hij echt beloningen nodig? Vertrekt vanuit dagelijkse situaties, erg gericht op de praktijk. Boordevol concrete tips en aandachtspunten, in een heldere en duidelijke stijl.

van dezelfde auteur En dan ... En dan ...?

Voor iedereen die werkt in een leefgroep waar mensen met autisme verblijven, maar ook voor psychologen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten...

€ 19,99 isbn 978 90 209 7175 0 Steven Degrieck is orthopedagoog en werkt bij Autisme Centraal. Hij heeft een jarenlange ervaring in het opleiden en begeleiden van professionals die werken met autisme, in binnen- en buitenland.

Steven Degrieck

Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep Wat kan ik doen? € 19,99 | paperback | tweekleurendruk | A-titel | 148 x 210 mm | ca. 128 blz. | nur 848/895 | isbn 978 94 014 0439 6 37 | Gezondheid & welzijn


De wereld door de bril van psychiater Dirk De Wachter Dirk De Wachter toont aan hoe weinig verschil er is tussen patiënten en nietpatiënten. Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven. Zijn we allemaal ziek? Moeten we de hele wereld genezen? En vooral: was het vroeger allemaal beter? Tegenwoordig is iedereen borderline: vroeger was borderline onbekend, nu is het de meest gehanteerde diagnose.

brandend actueel

‘Borderline is het receptenboek dat wereldwijd gehanteerd wordt om het lijden een naam te geven.’  – Dirk De Wachter

Een toegankelijk boek met een maatschappijkritische visie geïnspireerd door Michel Houllebecq.

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg. Hij is opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in binnen- en buitenland. Bovendien is Dirk De Wachter een veelgevraagd spreker over Borderline.

Dirk De Wachter 

Borderline Times.  Het einde van de normaliteit € 19,99 | paperback | a-titel | 140 x 220 mm | ca. 160 blz. | nur 740/875 | isbn 978 90 209 9676 0 38 | Gezondheid & welzijn


Wat vinden kinderen en jongeren belangrijk als ze niet thuis wonen? Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben. In aansluiting op het internationale project Quality4Children zijn er kwaliteitsstandaarden opgesteld vanuit het perspectief van cliënten zelf. In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg is een onderzoek gedaan naar het functioneren van de jeugdzorg aan de hand van deze standaarden. In dit boek wordt hiervan verslag gedaan. Het laat zien dat cliënten in staat zijn om met de kwaliteitsstandaarden op een zinvolle manier actief te zijn en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg in hun instelling.

Beide redacteurs zijn verbonden aan Stichting Alexander, Leo Rutjes als directeur en Asia Sarti als projectleider. Stichting Alexander is een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.

Leo Rutjes en Asia Sarti (red.), 

Cliënten actief met de kwaliteit van zorg De Q4C standaarden in perspectief en in de praktijk € 24,99 | W-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 160 blz. | nur 847 | isbn 978 94 014 0298 9 39 | Gezondheid & welzijn


Uniek handboek cognitieve gedragstherapie (cgt) bij ouderen Dit boek is een praktische gids voor het toepassen van de effectiefste therapie bij ouderen: cgt. Dit boek, dat zowel de theorie als de praktijk bespreekt, geeft de lezer een duidelijk overzicht van het gebruik van cgt: van oorzaken en eerste beoordelingen tot veranderingstechnieken. Casuistiek over dementie en depressie laat zien hoe cgt zou moeten werken en hoe positieve resultaten behaald kunnen worden in de behandelpraktijk. Een onmisbaar boek voor iedere hulpverlener en (psycho)therapeut die werkt met ouderen, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Ian Andrew James, PhD, is als klinisch psycholoog verbonden aan de Universiteit van Newcastle. Hij is gespecialiseerd in het toepassen van cognitieve gedragstherapie bij ouderen met dementie en publiceert hier regelmatig over voor vakgenoten.

Ian Andrew James 

Cognitieve gedragstherapie voor ouderen  Een praktische gids voor hulpverleners € 39,99 | W-titel | paperback | 170 x 240 mm | ca. 304 blz. | nur 770/748 | isbn 978 94 014 0489 1 | Originele uitgever: Jessica Kingsley Publishers, UK 40 | Gezondheid & welzijn


Goede bedoelingen kunnen depressie bij kinderen verergeren Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen kunnen duiden op een depressie. Depressie bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar komt vaker voor dan gedacht wordt. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. Dit boek bespreekt de kenmerken en oorzaken van depressie en geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen. Door de vele praktijkvoorbeelden en tips zeer informatief en nuttig voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk:

Drs. Yvonne Stikkelbroek is docent

Angst bij kinderen

ADHD bij kinderen

orthopedagogiek en klinisch psycholoog aan

€ 17,99

€ 17,99

de Universiteit Utrecht. Zij heeft jarenlange

isbn 978 90 209 9953 2

isbn 978 90 209 9974 7

ervaring als psychotherapeut binnen de

Slaapproblemen bij kinderen

Psychologisch onderzoek

seerd in de behandeling van psychosociale

€ 17,99

bij kinderen

problemen en psychiatrische problematiek

isbn 978 90 209 9972 3

€ 17,99

en depressie en angst in het bijzonder.

hulpverlening aan jongeren. Zij is gespeciali-

isbn 978 90 209 9975 4

Yvonne Stikkelbroek 

Depressie bij kinderen Als een kind prikkelbaar en somber is € 17,99 | a - titel | paperback | 170 x 240 mm | ca. 112 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 9973 0 41 | Gezondheid & welzijn


Elk kind ervaart pijn anders Uit het leven gegrepen Oproep tot cultuursensitieve pijnbehandelingen. Waarom vragen Aziatische patiënten zelden pijnstillers en grijpen mensen uit de mediterrane wereld bij het minste ongemak naar medicatie? Culturele diversiteit veroorzaakt steeds meer misverstanden in de zorg voor allochtone kinderen. Daarom dringt een multicultureel pijnbeleid zich op in ziekenhuizen. Een onmisbare basis met tips en voorbeelden voor iedereen die in aanraking komt met zorg voor allochtone kinderen en hun ouders: kinderartsen en -verpleegkundigen, onthaalmoeders ...

‘Pijn maakt geen onderscheid in geslacht, ras of etniciteit.’ – Anouchka Desmet

Anouchka Desmet is psychiatrisch verpleegkundige, gespecialiseerd in spoed en intensieve zorgen. Ze werkte als vrijwilliger in India voor een arts in de Oosterse geneeskunde.

Anouchka Desmet 

Het gezicht van pijn.  Hoe cultuur de pijnbeleving bij kinderen bepaalt € 19,99 | paperback | s-titel | 170 x 240 mm | ca. 128 blz. | nur 897/763 | isbn 978 90 209 9853 5 42 | Gezondheid & welzijn


Is aspartaam kankerverwekkend? En is stevia de oplossing? In de massa aan voedingsinformatie is het steeds moeilijker te bepalen wat goed is en wat niet.

Gezien in ‘Ook getest op mensen’

Je krijgt een antwoord op de meest gestelde voedingsvragen in de praktijk. Hoe gaan we 7 miljard mensen dagelijks voeden? Bevatten eieren cholesterol? Beschermt look tegen chronische ziekten? Wat met biologische landbouw en genetisch gewijzigde gewassen? Gelinkt met de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze maatschappij: obesitas, hart- en vaatziekten, kanker. Voor iedereen die zich afvraagt of gezonde voeding nog kan en die inziet dat kennis en wetenschap hand in hand gaan.

in dezelfde reeks

Patrick Mullie is doctor in de Biomedische Wetenschappen aan de ku Leuven. Hij is als lector verbonden aan Eramushogeschool Brussel en als postdoctoraal onderzoeker Eet je gezond

Is dik in orde?

aan het Koningin Astrid Militair Hospitaal

€ 19,99

€ 19,99

te Neder-over-Heembeek en de Vrije

isbn 978 90 209 9350 9

isbn 978 90 209 9854 2

Universiteit Brussel. Hij is eveneens senior postdoctoral researcher aan het International Research Institute in Lyon, Frankrijk.

Patrick Mullie 

Goed eten.  Onze voeding in vraag € 19,99 | paperback | A-titel | 170 x 240 mm | ca. 144 blz. | nur 893/897 | isbn 978 94 014 0100 5 43 | Gezondheid & welzijn


Actueel overzicht van bloedziekten en hun behandeling Handboek klinische hematologie is bedoeld als een inleiding tot de klinische hematologie voor niethematologen. Het boek is nuttig voor studenten of voor iedereen die interesse betoont in de recente ontwikkelingen in bloedziekten en hun behandeling. Het boek is gebaseerd op de richtlijnen van ‘evidence based medicine’, maar schenkt ook aandacht aan toekomstige ontwikkelingen en licht een tip van de sluier op over meer experimentele benaderingen. Alle aspecten van de klinische hematologie met uitzondering van de hemostase komen aan bod alsook de beginselen van klinische transfusie en stamceltransplantatie.

Marc Boogaerts is hoogleraar hematologie aan de k.u.Leuven, werkzaam in het Gasthuisberg ziekenhuis te Leuven, en hoofd van de stamcel-transplanteenheid en de Leuvense Navelstrengbloedbank.

Marc Boogaerts 

Handboek klinische hematologie.  € 24,99 | Paperback | full colour | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 160 blz. | nur 871 | isbn 978 90 209 8936 6 44 | Gezondheid & welzijn


Handboek medische ethiek Hier komt de belangrijkste bullet, deze staat een stuk groter dan de andere bullets. Dit boek biedt het een overzicht van de voornaamste uitdagingen van de moderne geneeskunde. Vervolgens gaat de auteur dieper in op de belangrijkste ethische modellen die worden voorgesteld om hiermee om te gaan. Ten slotte wil het een christelijk geïnspireerd, personalistisch denkkader aanreiken om tot een volwaardige ethische integratie te komen van de evoluties (nu en in de toekomst) van de geneeskunde. De auteur houdt een pleidooi voor een op menselijkheid bedachte geneeskunde, waarbij de arts-patiënt relatie als vertrouwensrelatie de basis vormt voor de bevordering van een zo menselijk mogelijke gezondheidszorg.

Paul Schotsmans, priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel is orthopedagoog en theoloog. Sinds 1984 doceert hij medische ethiek aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven. Hij is sinds 1986 directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van dezelfde faculteit.

Paul Schotsmans 

Handboek medische ethiek € 24,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 264 blz. | nur 730 | isbn 978 90 209 7333 4 45 | Gezondheid & welzijn


Handboek sportmanagement Zowel de overheid, het bedrijfsleven als de media hanteren sport bij hun beleid, bij communicatie, bij promotie. Steeds meer worden concepten uit de sportwereld overgenomen in het management. Denken we maar aan coaching en teamwerk. Anderzijds doet sportmanagement haar volle voordeel bij recente inzichten uit het moderne management. De nood aan kennis en opleiding tot professionele sportmanager laat zich dan ook steeds meer voelen. Steeds meer cursussen en opleidingen omvatten het vakgebied sportmanagement. In dit handboek geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s.

Anne-Line Balduck is verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent en specialiseert in sportmanagement. Prof. dr. Marc Buelens doceert management aan de Universiteit Gent en aan Vlerick Leuven Gent Management School en is wekelijks columnist bij ‘Trends’. Marc Maes is directeur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité,

Anne-Line Balduck, Marc Buelens, Marc Maes 

departement Olympische Waarden, Vorming

Handboek sportmanagement

en Communicatie en is professor sportma-

€ 29,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 240 blz. | nur 801 | isbn 978 90 209 6727 2 46 | Gezondheid & welzijn

nagement aan de Universiteit Gent.


Hechtingsproblemen bij kinderen: hoe ga je daarmee om? Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen het kind ondervindt de gevolgen van problematische gehechtheid: ook voor zijn omgeving is dit van grote invloed. Dit boek legt het begrip hechting uit, en vertelt wat er nodig is om een kind veilig te hechten. Ook hechtingsproblemen komen aan bod, en welke mogelijkheden er zijn om deze te behandelen.

Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk : Psychologisch onderzoek bij

Angst bij kinderen

kinderen

€ 17,99

€ 17,99

isbn 978 90 209 9953 2

Dit beknopte en praktische boek is zeer geschikt voor ouders en opvoeders, leerkrachten en zorgprofessionals.

Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhill is

isbn 978 90 209 9975 4 Slaapproblemen bij kinderen

klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Trauma bij kinderen

€ 17,99

Zij heeft ruime ervaring in het behandelen

€ 17,99

isbn 978 90 209 9972 3

van hechtingsproblemen bij kinderen en

isbn 978 94 014 0039 8

heeft hiervoor de differentiatie- en fasetherapie ontwikkeld, waarover zij regelmatig cursussen aan collega’s geeft.

Anniek Thoomes 

Hechtingsproblemen bij kinderen € 17,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 131 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0042 8 47 | Gezondheid & welzijn


enerzijds

Paul Schotsmans ontrafelt misverstanden tussen Kerk en geneeskunde paul schotsmans

in goede geneeskunde en ethiek binnen de kerk van vandaag

handen brandend actueel

Een dynamische, christelijke visie op de nieuwe evoluties in geneeskunde. Er ontstaat regelmatig veel heisa over kerkelijk-ethische uitspraken in de context van de hedendaagse geneeskunde. Hoe als zorgverlener omgaan met: - fertiliteitsgeneeskunde - menselijke erfelijkheid - (embryonaal) stamcelonderzoek - zwangerschapsafbreking - orgaandonaties - beslissingen bij het levenseinde - palliatieve sedatie en zorg - hulp bij zelfdoding - euthanasie

Paul Schotsmans is priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, orthopedagoog en doctor in de Godgeleerdheid. Hij doceert sinds 1984 medische ethiek aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is (onder)voorzitter van het pluralistisch Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Paul Schotsmans 

In goede handen.  Geneeskunde en ethiek binnen de Kerk van vandaag € 19,99 | PAPERBACK | A-TITEL | 140 x 220 mm | CA. 160 blz. | nur 740/705 | isbn 978 90 209 9877 1 48 | Gezondheid & welzijn


De complete evidence-based methode Mindful Parenting Ouders worden betere opvoeders met mindfulness. Mindful Parenting is een methode om met gerichte positieve aandacht stress in de opvoeding te vermijden en beter te communiceren. Dit boek bevat het complete, bij het Behandelcentrum van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde programma Mindful Parenting. Uit onderzoek bleek dat dit de kwaliteit van de opvoeding en de interactie tussen ouders en kinderen verbetert. Mindful Parenting is een praktische handleiding voor hulpverleners. Het biedt een compleet overzicht van de achtergronden, veel voorbeelden en een stap voor stap programma. Prof. Dr. Susan M. Bögels is klinisch psycholoog, psychotherapeut en hoogleraar orthopedagogiek aan de UvA. Zij is daarnaast initiatiefnemer en directeur van het UvA Behandelcentrum en mindfulnesstrainer. Dr. Kathleen Restifo is psychotherapeut, gespecialiseerd in gezinnen en kinderen en is universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht.

Susan M. Bögels en Kathleen Restifo

Mindful Parenting Een praktische gids voor hulpverleners € 34,99 | W-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 304 blz. | nur 770 | isbn 978 94 014 0040 4 49 | Gezondheid & welzijn


Aandachtstraining en ontspannings­oefeningen voor kinderen Leer je kind omgaan met stress met mindfulness. Dit is het oefenboek van het succesvolle programma MindfulKids. Met MindfulKids trainen kinderen hun aandacht, en leren ze hoe ze zich beter bewust kunnen zijn van hun lichaam en emoties. Aan de hand van levendige thema’s uit de kinderwereld wordt in dit prachtig uitgevoerde boek uitgelegd dat een moment van bewustwording altijd ruimte biedt, zelfs op de moeilijkste momenten. Kinderen en hun ouders kunnen thuis meteen met dit oefenboek en de cd aan de slag. Ook voor opvoedkundigen, leerkrachten en hulpverleners in de zorg is dit boek zeer geschikt.

‘Door met mindfulness de aandacht te leren sturen, kan een kind zich beter concentreren en wordt het weerbaarder tegen stress.’

George Langenberg is mindfulnesstrainer en docent. Rob Brandsma is mindfulnesstrainer, pedagoog en psycholoog. Beiden zijn oprichter van het scholenproject MindfulKids en verbonden aan het Centrum voor Mindfulness.

George Langenberg en Rob Brandsma 

MindfulKids, HeartfulKids. Oefeningen in aandacht en vriendelijkheid voor kinderen. € 24,99 | A-titel | hardcover | vierkleurendruk | 170 x 240 mm | 125 blz. met oefen-cd | nur 854/200 | isbn 978 90 209 7540 6 50 | Gezondheid & welzijn


Verdieping in mindfulness Basisboek voor kennis, achtergrond en toepassing van mindfulness. Dit boek gaat in op de kern van mindfulness: aandacht, opmerkzaamheid en inzicht. Het schetst de traditie van het oosterse boeddhisme om inzicht te ontwikkelen. Vervolgens schetst het hoe deze traditie nu opgang doet in het westen met meditatie en zijn twee basisingrediënten: aandacht en compassie. Het boek beschrijft de toepassing van deze elementen in een moderne mindfulnesstraining. Daarna komt de focus op deze training: opbouw, varianten en effecten, maar ook het perspectief van de leerpsychologie komt aan de orde. van dezelfde auteur Mindfulness Praktijkboek Vaardigheden voor trainers € 39,99 isbn 978 94 014 0050 3

Rob Brandsma is pedagoog, psycholoog en mindfulnesstrainer. Hij verzorgt naast cursussen voor particulieren en professionals, ook een opleiding tot mindfulnesstrainer. Rob is medeoprichter van het Scholenprogramma MindfulKids en van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Eerder verschenen van zijn hand de boeken: Beter nu, breng mindfulness in je leven en Elke

Rob Brandsma

dag mindfulness.

Mindfulness Basisboek. Kennis, achtergrond en toepassing € 34,99 | a-titel | hardcover | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 292 blz. | nur 770 | isbn 978 94 014 0049 7 51 | Gezondheid & welzijn


Leer jongeren omgaan met stress en stemmingswisselingen Een evidence-based mindfulnesstraining voor jongeren. Dit boek biedt een stap voor stap trainingsprogramma voor jongeren die kampen met stress, piekergedrag, intense emoties en stemmingswisselingen. De training is wetenschappelijk onderzocht en gebaseerd op de bekende evidence-based programma’s mbsr voor stresshanteringen mbct voor aanpak en preventie van depressie. Het boek is geschreven voor hulpverleners die werken met jongeren van 14 tot 24 jaar. Het beschrijft stap voor stap de opbouw van de lessen en het kader dat aan de jongeren wordt aangereikt. Naast informatie over de rationale, theorie, meditaties en groepsinteracties bevat het veel praktische voorbeelden.

‘Wij merken in de praktijk dat deze training goed aansluit bij de leefwereld van jongeren. Naast de oefeningen is er veel aandacht voor het werken met emoties.’  – Dr. David Dewulf

David Dewulf is arts en auteur van o.a. Mindfulness voor jongeren, Mindfulness in je relatie en Mindful gelukkig. Hij richtte het Instituut voor Aandacht & Mindfulness op, www.aandacht.be, en werkt samen met de universiteit van Gent en Leuven om de effecten van mindfulness te onderzoeken.

David Dewulf 

Mindfulnesstraning bij jongeren. Stappenplan voor hulpverleners € 34,99 | W-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 160 blz. | nur 770 | isbn 978 94 014 0187 6 52 | Gezondheid & welzijn


Wonen wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar Mieke Vogels reikt concrete oplossingen aan om gezinnen aan goede én betaalbare woningen te helpen.

Brandend actueel

Volgens onze grondwet heeft iedereen recht op een behoorlijke woning, maar de vertienvoudiging van de woningprijzen de laatste 30 jaar staat dat in de weg. In 2014 wordt het woonbeleid een volledig Vlaamse bevoegdheid, een historische kans op een beter beleid. Tegen 2030 moeten 350.000 gezinnen extra onderdak hebben. Is cohousen of kangoeroewonen een oplossing? Compacter bouwen, herwaarderen en herverkavelen is de boodschap!

Van dezelfde auteur

Een aanrader voor iedereen met interesse in wonen en het Vlaamse woonbeleid. Mieke Vogels studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Regelgeving in het welzijns-

Het welzijnsbeleid in

Antwerpen. Van 1999 tot 2003 was ze Vlaams

werk

Vlaanderen

minister van Welzijn en Gezondheid. Ze is

€ 19,99 | isbn 978 94 014 0292 7

€ 19,99 | isbn 978 90 209 8575 7

ondervoorzitter van de commissie wonen en energie in het Vlaams Parlement.

Mieke Vogels

Het nieuwe wonen  Vlaams woonbeleid op nieuwe sporen € 19,99 | paperback | A-titel | 140 x 220 mm | ca. 160 blz. | nur 758/755 | isbn 978 94 014 0355 9 53 | Gezondheid & welzijn


Weg met de mythes over psychosen In principe kan iedereen een psychose krijgen. Psychosen openbaren zich meestal tussen de 16 en 30 jaar. Het beeld psychose spreekt velen tot de verbeelding; helaas bestaan er ook veel misverstanden over. Dit unieke boek geeft specifieke aandacht aan psychosen tijdens de adolescentie. Het bespreekt de grote impact hiervan op de jongere en zijn omgeving. Tevens wordt besproken wat een psychose precies is, hoe het ziektebeeld kan verschillen van persoon tot persoon en welke behandelingen er zijn.

Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk : Trauma bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij

€ 17,99

kinderen

isbn 978 94 014 0039 8

€ 17,99 isbn 978 90 209 9975 4

Depressie bij kinderen

Ouders, hulpverleners, leerkrachten en adolescenten zelf zullen veel baat hebben bij dit praktische en helder geschreven boek.

Drs. Annemiek Kuijer is als psychiater werkzaam binnen Mondriaan te Heerlen.

€ 17,99

Slaapproblemen bij kinderen

Zij is expert op het gebied van psychosen in

isbn 978 90 209 9973 0

€ 17,99

de levensloop en ontwikkelingsstoornissen

isbn 978 90 209 9972 3

bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Annemiek Kuijer 

Psychosen bij adolescenten € 17,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 136 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0041 1 54 | Gezondheid & welzijn


Zij zijn er voor de slachtoffers, maar wie redt de hulpverlener? Het belang van preventie, aanpak en nazorg van hulpverleners bij traumatiserende ervaringen. Zonder opvang en begeleiding verkeert elke hulpverlener vroeg of laat zelf in nood. Hoe kunnen redders verder met wat ze zien, voelen en meemaken op het terrein? Bij rampen gaat de aandacht vooral naar de directe slachtoffers en hun naasten of nabestaanden. Hoog tijd om stil te staan bij de zware last die hulpverleners dragen. Erik De Soir zet de belangrijkste opvangmethodes op een rijtje.

‘Na een dagje zee met zijn gezin, verloor een man de controle over het stuur. Hij werd bevrijd; de kinderen waren lichtgewond. We wisten dat hun mama zou sterven en brachten de man tot bij zijn vrouw met de woorden: ‘Meneer, uw vrouw gaat sterven. U kunt nu afscheid nemen.’ Ik heb er maanden niet van geslapen.’  – Getuigenis van een hulpverlener

Doorspekt met unieke getuigenissen van hulpverleners bij de gasontploffing in Gellingen, de aardbeving in Port-auPrince, de moord in een kinderverblijf in Dendermonde … én interventies uit het dagelijkse leven.

Erik De Soir is als infanterie officier, crisispsycholoog en psychotraumatherapeut een veelgevraagd expert in de media. Hij wijdt zijn leven aan de preventie, de aanpak en de nazorg van hulpverleners bij traumatiserende ervaringen.

Erik De Soir 

Redders in nood Opvang van hulpverleners bij ingrijpende interventies € 24,99 | Paperback | A-titel | 170 x 240 mm | ca. 224 blz. | nur 770 | isbn 978 90 209 7704 2 55 | Gezondheid & welzijn


Welzijn op maat van de burger: wat houdt dat in? Mieke Vogels helpt je op weg in het kluwen van regels in het Vlaamse welzijnsbeleid.

Vierde, herziene editie

De welzijnsregelgeving is een erg dynamische wetgeving: permanente aanpassingen en flexibiliteit zijn nodig om zorg op maat te kunnen bieden! Recente evoluties in de kinderopvang, jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg komen aan bod. De cliënt staat centraal: wie heeft recht op opvang en onder welke voorwaarden? Voor iedereen die geïnteresseerd is in de recente evoluties in het denken rond zorg.

in dezelfde reeks Het welzijnsbeleid in Vlaanderen

Mieke Vogels studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Van 1999 tot 2003 was ze Vlaams

€ 19,99

minister van Welzijn en Gezondheid. Ze is

isbn 978 90 209 8575 7

lid van de commissie welzijn, volksgezondheid en gezin in het Vlaams Parlement.

Mieke Vogels

Regelgeving in het welzijnswerk € 19,99 | paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 224 blz. | nur 752 | isbn 978 94 014 0292 7 56 | Gezondheid & welzijn


Bang om naar school te gaan Sociale angst, separatieangst en depressie kunnen schoolweigering veroorzaken. Langdurig thuiszitten heeft verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Daarom kan vroegtijdige herkenning en ingrijpen veel leed voorkomen. In dit boek wordt aangegeven hoe school, ouders en hulpverlening kunnen samenwerken om tot een succesvolle behandeling van schoolweigering te komen.

Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk

Een helder geschreven boek met praktische tips, zoals een stappenplan dat aangeeft welke acties de school kan inzetten om een leerling weer naar school te krijgen.

Selectief mutisme bij kinderen

Depressie bij kinderen

€ 17,99

€ 17,99

isbn 978 94 014 0036 7

isbn 978 90 209 9973 0

Angst bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij

renn4, een organisatie voor cluster 4 onder-

€ 17,99

kinderen

wijs. Ze heeft als begeleider en ontwikkelaar

isbn 978 90 209 9953 2

€ 17,99

ruime ervaring in het onderwijs voor

isbn 978 90 209 9975 4

kinderen met psychiatrische- en/of

Bieneke Nienhuis is pedagoog, gz-psycholoog en als onderwijsadviseur werkzaam bij

gedragsproblemen.

Bieneke Nienhuis 

Schoolangst en schoolweigering bij kinderen € 17,99 |A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 131 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0043 5 57 | Gezondheid & welzijn


Als kinderen soms niet durven te praten Het eerste Nederlandstalige boek over selectief mutisme en de behandeling hiervan. Het niet overal en tegen iedereen durven te praten kan voor een kind ernstige gevolgen hebben. Om te voorkomen dat selectief mutisme zich op latere leeftijd ontwikkelt tot een sociale angststoornis is vroege signalering en behandeling van groot belang. Dit boek beschrijft selectief mutisme, de oorzaken, de diagnostiek en de behandeling hiervan. Door het heldere taalgebruik en de praktische tips is dit boek een goede hulp voor ouders, hulpverleners en leerkrachten. Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk: Angst bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij

€ 17,99

kinderen

Drs. Max Güldner is klinisch psycholoog

isbn 978 90 209 9953 2

€ 17,99

en psychotherapeut bij het Academisch

isbn 978 90 209 9975 4

Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Schoolangst en schoolweige-

de Bascule in Amsterdam. Hij heeft ruime

ring bij kinderen

Depressie bij kinderen

ervaring in de behandeling van selectief

€ 17,99

€ 17,99

mutisme en publiceert hier regelmatig over

isbn 978 94 014 0043 5

isbn 978 90 209 9973 0

voor vakgenoten.

Max Güldner 

Selectief mutisme bij kinderen  Als een kind soms niet praat € 17,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 96 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0036 7 58 | Gezondheid & welzijn


Maak een einde aan slapeloze nachten Slaapproblemen bij kinderen zijn goed te verhelpen – zonder medicijnen. Slaapproblemen bij kinderen komen vaak voor, tot wel 50%. Dit bezorgt niet alleen de kinderen maar ook hun ouders veel last en zorg. Dit boek bespreekt verschillende vormen van slaapproblemen bij kinderen en de aanpak hiervan. Er is ook aandacht voor slaapproblemen als gevolg van medicijngebruik bij ADHD. Door het heldere taalgebruik en de praktische tips is het boek een goede hulp voor ouders en hulpverleners.

Prof.dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC in in dezelfde reeks

Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring met de

Angst bij kinderen

Depressie bij kinderen

behandeling van slaapproblemen bij kinderen

€ 17,99

€ 17,99

en publiceert hier regelmatig over voor

isbn 978 90 209 9953 2

ISBN 978 90 209 9973 0

vakgenoten en het algemene publiek.

ADHD bij kinderen

Psychologisch onderzoek

€ 17,99

bij kinderen

isbn 978 90 209 9974 7

€ 17,99 isbn 978 90 209 9975 4

Frits Boer 

Slaapproblemen bij kinderen € 17,99 | A - titel | paperback | 170 x 240 mm | 128 blz. | nur 848/770 | isbn 978 90 209 9972 3 59 | Gezondheid & welzijn


Ontdek welk soort tijdsmanagement het beste bij jou past Strategisch management in 5 stappen: een vlot leesbaar boek geïllustreerd met voorbeelden, figuren en tabellen. Ook geschikt voor zorgverstrekkers en lezers zonder managementervaring

Volledig herziene editie

Tweede herwerkte editie op basis van nieuwe trends en inzichten uit de praktijk. Met extra aandacht voor samenwerkingsverbanden, commercialisering en het nemen van strategische beslissingen Een onmisbaar instrument voor iedereen met managementsverantwoordelijkheid in de welzijns- en gezondheidszorg: directies, artsen, stafmedewerkers, politici, koepelorganisaties,… Raf De Rycke is als gedelegeerd bestuurder van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde verantwoordelijk voor het strategisch management van alle sectoren. Hij doceert aan de HUB. Paul Gemmel is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent en verantwoordelijk voor de opleiding ‘Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg’.

Raf De Rycke & Paul Gemmel 

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector € 29,99 | Paperback | A-titel | 170 × 240 mm | ca. 240 blz. | nur 801, 882 | isbn 978 90 209 9374 5 60 | Gezondheid & welzijn


Spanningshoofdpijnen, chronische vermoeidheidssyndroom ? De laatste jaren stapelen de bewijzen zich op dat het stresssysteem in deze ziekten een cruciale rol speelt. Dit boek geeft een up-to-date overzicht van deze nieuwe ontwikkelingen. Het is geschreven door een groep Leuvense psychiaters en psychologen, die allen klinisch en wetenschappelijk actief zijn op dit terrein. Naast verschillende stressgebonden ziektebeelden, komen ook meer algemene topics aan bod, zoals de rol van vroegkinderlijk trauma, het onderzoek naar prenatale stress, de link tussen stress, emoties en pijn, en de methodologische valkuilen van het stressonderzoek.

Boudewijn Van Houdenhove is psychiater en hoogleraar medische en gezondheidspsychologie aan de K.U. Leuven. Hij is een pionier op het gebied van het onderzoek naar het verband tussen lichamelijke en psychosociale aspecten van ziek zijn. Hij publiceerde diverse erg succesvolle boeken over o.m. chronische pijn en chronische vermoeidheid.

Boudewijn Van Houdenhove 

Stress, het lijf, en het brein Ziekten op de grens tussen psyche en soma â‚Ź 24,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 256 blz. | nur 772 | isbn 978 90 209 7332 7 61 | Gezondheid & welzijn


Bedankt voor je bericht, ik voel me al een stuk beter A Een praktische gids over alle aspecten van online hulpverlening. Steeds meer zorgprofessionals stappen over op online hulpverlening via e-mail of internet. Dit vereist specifieke kennis. Dit actuele en praktische boek, gebaseerd op empirisch onderzoek, voorziet hierin.

“Een interessant en buitengewoon informatief boek voor de ontwikkeling en toepassing van online therapie, geschreven door twee zeer ervaren trainers en clinici.” – Dr. Terry Hanley, Directeur hulpverlening, Universiteit van Manchester

Het bespreekt onder andere stap voor stap hoe een online behandeling op te zetten, de therapeutische vaardigheden die nodig zijn bij online therapie, en geeft ethisch en juridisch advies. Een uitgewerkte casus brengt de theorie tot leven. Een onmisbaar boek voor iedere hulpverlener en (psycho)therapeut, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Kate Anthony en DeeAnna Merz Nagel zijn beiden psychotherapeut, consultant en trainer. Bovendien zijn beide auteurs medeoprichter van het Online Therapy Institute en voormalig voorzitter van de International Society for Mental Health Online.

Kate Anthony en DeeAnna Merz Nagel 

Therapie Online  Een praktische gids voor hulpverleners € 34,99 | W-titel | paperback | 170 x 240 mm | ca. 240 blz. | nur 770 | isbn 978 94 014 0186 9 62 | Gezondheid & welzijn


Een op de tien kinderen heeft weleens last van tics adhd, dwang en woedeuitbarstingen kunnen samengaan met tics. Tics en ticstoornissen kunnen leiden tot pijnklachten, onbegrip, gepest worden en vermoeidheid. Daarom is de juiste (h)erkenning en behandeling hiervan noodzakelijk. Dit boek voorziet hierin. Het beschrijft de diagnostiek, achtergrond en behandelmogelijkheden van tics, ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette. Door de heldere uitleg, voorbeelden uit de praktijk, wetenschappelijke onderbouwing en nuttige tips is Tics bij kinderen een onmisbaar boek voor ouders, hulpverleners en leerkrachten.

Promotie: Aan de inhoud en promotie van de reeks Kinderpsychologie in Praktijk werken mee: ––  Oudervereniging Balans ––  Angst, Dwang en Fobie stichting ––  Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Drs. Jolande van de Griendt is gz-psycholoog en gedragstherapeut. Dr. Cara Verdellen is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Beide auteurs zijn verbonden aan het HSK Expertisecentrum Tics in Den Bosch.

Jolande van de Griendt en Cara Verdellen 

Tics bij kinderen

€ 17,99 | A-titel |paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 112 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0430 3 63 | Gezondheid & welzijn


Ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot posttraumatische stressklachten Een ongeluk, of het plotselinge overlijden van een dierbare: veel kinderen maken een ingrijpende gebeurtenis mee. Van deze kinderen ontwikkelt 20% posttraumatische stressklachten. Deze klachten leiden tot problemen thuis en op school. Daarom is vroege herkenning en behandeling hiervan noodzakelijk. Dit boek voorziet hierin. Het beschrijft ingrijpende gebeurtenissen en de verwerking en gevolgen hiervan, evenals de behandelingsmogelijkheden van traumaklachten bij kinderen.

Ook in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk

Door de praktische tips en het heldere taalgebruik een onmisbaar boek voor ouders, hulpverleners en leerkrachten.

Slaapproblemen bij kinderen

Depressie bij kinderen

€ 17,99

€ 17,99

isbn 978 90 209 9972 3

isbn 978 90 209 9973 0

Angst bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij

jeugdpsychiater, filosoof en systeemthera-

€ 17,99

kinderen

peut, en werkzaam bij het Traumacentrum

isbn 978 90 209 9953 2

€ 17,99

van de Bascule in Amsterdam.

isbn 978 90 209 9975 4

Prof. dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar

Dr. Ramón J.L. Lindauer is kinder- en

kinder- en jeugdpsychiatrie. Beide auteurs zijn verbonden aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Ramón Lindauer en Frits Boer 

Trauma bij kinderen € 17,99 | A-titel | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 93 blz. | nur 770/848 | isbn 978 94 014 0039 8 64 | Gezondheid & welzijn


ECONOMIE & Management


De kunst van beleggen in klare taal Beleggen is niet alleen voor financiële bollebozen. Jan Seynhaeve toont de kneepjes van het vak. Op een bevattelijke manier gaat hij dieper in op het opbouwen van een belegging, licht hij de baanbrekende theorie van Harry Markowitz toe en legt hij ‘financiële opties’ en ‘hedge fondsen’ uit. Compleet met een overzicht van ‘behavioural finance’, een nieuwe wetenschap die het gedrag van beleggers in kaart brengt. Het boek richt zich niet alleen tot professionelen, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in de financiële sector.

in dezelfde reeks Beleggen.  Naar de essentie

Jan Seynhaeve is al meer dan 20 jaar actief als fondsbeheerder bij KBC Asset

€ 19,99

Management. De voorbije tien jaar was hij

isbn 978 90 209 9342 4

verantwoordelijk voor de strategiefondsen van KBC, fondsen die beleggen in aandelen, obligaties en cash. Hij is een bekend spreker en gastdocent.

Jan Seynhaeve 

Beleggen.  Naar de finesse € 19,99 | paperback | a-titel | 140 x 210 mm | ca. 136 blz. | nur 794 | isbn 978 90 774 3244 0 66 | economie & management


Technologie alleen volstaat niet, je mensen maken het verschil Naar een fundamenteel nieuwe manier van werken. De laatste decennia wilden bedrijven zichzelf naar het hoogste niveau tillen met louter technische oplossingen. Maar goed ontwikkelde technologische systemen zijn slechts een begin: de menselijke factor maakt het verschil tussen falen en lukken. Systeemdenken en duurzaam verandermanagement vormen de basis om anders te gaan werken. Met concrete werkwijzen en methodes voor een beter Human Capital Management, meer motivatie, gebalanceerde teams enzovoort.

in dezelfde reeks

Dries Van Nieuwenhuyse is verantwoordelijk voor de programmacyclus Corporate Performance Management aan de EMS en is er gastdocent. Hij is Fellow van het Hogenheuvelcollege (K.U.Leuven). Simonne Performance Management

Best Practices in Performance

Vermeylen doceert strategisch management

€ 39,99

Management

aan de HUB. Ze adviseert bedrijven bij de

isbn 978 90 209 7697 7

€ 39,99

formulering en herziening van hun strategie.

isbn 978 90 209 9130 7

Philippe Devos is ver­bonden aan Keyrus en is gastdocent aan de EMS.

Dries Van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen en Philippe Devos  Systemisch Performance Management 

Met mensen naar duurzame verandering

€ 45,00 | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 496 blz. | A-titel | nur 800 | isbn 978 94 014 0093 0 67 | economie & management


Spelregels voor ethisch ondernemen Er is meer dan ooit nood aan ethiek in het bedrijfsleven. De recente crisis in de bankwereld heeft de dringendheid hiervan eens te meer bevestigd. Business en ethiek is al jaren het meest succesvolle boek bedrijfs-ethiek in de lage landen Niet enkel bruikbaar voor studenten maar voor iedereen die nadenkt over de plaats van de onderneming in onze samenleving Volledig vernieuwde editie met aangepaste, actuele case study’s die het boek tot een levendig en tastbaar geheel maken. Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven. Zijn leeropdracht omvat onder meer bedrijfsethiek, ingenieursethiek, sociale ethiek en ethiek van vrede en internationale betrekkingen. Luc Van Liedekerke doceert bedrijfsethiek aan de KULeuven, de Universiteit Antwerpen en de Lessiushogeschool. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network), een netwerk van 1200 bedrijfsethici verspreid over een 40-tal landen.

Johan Verstraeten en Luc Van Liedekerke 

Business en ethiek.  Spelregels voor ethisch ondernemen € 24,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 280 blz. | nur 737 | isbn 978 90 209 7924 4 68 | economie & management


Maak van je idee een krachtig businessplan... ... en zet je zaak van meet af aan ijzersterk op de kaart. Unieke aanpak van een businessplan: dankzij het gebruiksvriendelijke terugkoppelingsmechanisme komen de bouwstenen van het businessplan op een interactieve en organische wijze tot stand. Gevolg? De gebruiker gaat bewuster om met de consistentie van het hele plan en bereikt hiermee meer diepgang.

Incl. digitale templates

Met visuele ondersteuning en voorbeelden bij de aangereikte denk- en werkkaders. Bij het werkboek horen digitale templates om meteen aan de slag te gaan met je businessplan.

Johan Verrue is docent economie en management, alsook stichter van het Centrum voor Ondernemen aan de Hogeschool Gent. Als consultant licht hij de businessmodellen van bedrijven door en zet daarbij aan tot verbetering en innovatie.

Johan Verrue 

Business start-ups  Bouw en check je businessplan € 24,99 | paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | ca. 200 blz. | S-titel | nur 800 | isbn 978 94 014 0091 6 69 | economie & management


Het standaardwerk over kunsten cultuurmanagement Je hoeft geen kunstenaar te zijn om met kunst en cultuur bezig te zijn. Over cultuur in de brede zin van het woord: niet alleen kunsten, maar ook musea, erfgoed en cultuurindustrieën komen aan bod. Voor elk thema worden specialisten aan het woord gelaten: van de rol van de overheid, over de belangrijkste managementaspecten tot de juridische vraagstukken.

Specialisten aan het woord

‘Het besef dat kunst en economie samengaan, groeit. Zo vroeg Kinepolis bij ons een onderzoek naar de levensvatbaarheid van liveproducties in de bioscoopzalen, zoals voetbalwedstrijden en operavoorstellingen.’  – Annick Schramme in Trends

Met Vlaamse, Nederlandse en internationale voorbeelden. Inclusief handige tips en links per hoofdstuk. Een complete leidraad voor iedereen met interesse in het management van kunst en cultuur: de professional, het ondernemend popgroepje, de student Cultuurmanagement... Annick Schramme (red.) is opleidingsverantwoordelijke van de master Cultuurmanagement (TEW) aan de Universiteit Antwerpen en de gelijknamige masterclass aan de Antwerp Management School. Bruno Verbergt, Dirk de Corte en Patrick De Pelsmacker zijn coauteurs van dit werk.

Annick Schramme (red.), Bruno Verbergt, Dirk de Corte en Patrick De Pelsmacker

Cultuurmanagement.  De regels van de kunst € 39,99 | paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 520 blz. | nur 800/640 | isbn 978 90 209 9296 0 70 | economie & management


Overzicht van de reissector en de transportmiddelen Hoe werkt een reisgentschap of een tour operator precies? Reizen is vandaag heel populair. Alle hoeken van de wereld zijn bereikbaar en bestemmingen worden heel het jaar door bezocht. Dit boek geeft een basisoverzicht van de toeristische markt inzake het werk van de reisagent, de touroperator en het werken met transportmiddelen. De actuele marktsituatie wordt toegelicht. Handboek toerisme geeft een begrijpbaar en gestructureerd overzicht van de complexiteit van de toeristische sector. Dit boek richt zich tot alle mensen uit de sector, studenten en alle reizigers die willen weten hoe deze toeristische sector werkt. . Ivo Siebens doceert al meer dan 20 jaar toeristische vakken aan de Katholieke Hogeschool Mechelen (khm) met de nadruk op het reisagentschap en de touroperating. Martine Addiers is praktijklector luchtvaart en business travel (khm) en heeft vele jaren werk­ervaring in Antwerpse zakenreiskantoren. Griet Troukens doceert toeristische

Ivo Siebens, Martine Addiers & Griet Troukens 

vakken (khm) en begeleidt bij practica met specialiteit in zakenreizen. Zij is iata-

Handboek toerisme.  Overzicht van de reis- instructor en actief in de privéreissector. sector en de transportmiddelen € 29,99 | Paperback | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 256 blz. | nur 500-780 | isbn 978 90 20989540 71 | economie & management


Wie beslist over uw kredietwaardigheid? Naar meer communicatie over het belang van kredietverzekering. Handelskrediet is cruciaal voor de liquiditeit van een bedrijf. Wat is het commerciële en financiële belang voor bedrijven om een kredietverzekering af te sluiten? Wat is het economische belang van een kredietverzekering? Een helder overzicht van de belangrijkste termen en kenmerken van kredietverzekeringen voor kmo’s, aangevuld met voorbeelden.

Paul Becue studeerde Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen en Politieke en Sociale wetenschappen. Hij is General Manager van de informatiemaatschappij bij kredietverzekeraar Euler Hermes Belgium.

Paul Becue

Kredietverzekering.  Uw bedrijf goed verzekerd?! € 24,99 | paperback | steunkleur | a-titel | 170 x 240 mm | ca.200 blz. | nur 793 | isbn 978 90 209 7912 1 72 | economie & management


Marketing: bouwen aan duurzame business Marketing Strategy & Organisation definieert marketing als duurzame business. Duurzaam in de zin van bestendig voor de organisatie én voor de klant. Het boek gaat over het plannen en het implementeren van marketingactiviteiten om het huidige en toekomstige concurrentievermogen van de organisatie te optimaliseren.

‘Marketing Strategy & Organisation supports you to find the best roadmap for your business to enable you to join the selective group of winners.’  – Philip Kotler, S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International Marketing, Kellog School of Management (USA)

Dit boek is het resultaat van een continu, tien jaar durend onderzoek. De modellen en inzichten die in het boek aan bod komen, kunnen in diverse contexten worden toegepast (businessto business, business-to-consumer, dienstverlening, fysieke producten,…). .

Rudy Moenaert is hoogleraar strategische marketing aan de TiasNimbas Business School (Universiteit van Tilburg – TU Eindhoven) en deeltijds hoogleraar strategische marketing

van dezelfde auteur

aan Nyenrode Business Universiteit.

Visionaire marketing

Henry Robben is hoogleraar marketing aan

€ 29,95

Nyenrode Business Universiteit

isbn 978 90 7743 202 0

Peter Gouw is marketing and market research director at GfK (Dongen, The Netherlands).

Rudy Moenaert, Henry Robben & Peter Gouw 

Marketing Strategy & Organisation.  Building Sustainable Business € 29,99 | Paperback | A-titel | 170× 240 mm | 280 blz. | nur 802 | isbn 978 90 209 8784 3 73 | economie & management


Ga kritisch op zoek naar informatie en reken af met plagiaat Baan jezelf een efficiënte weg door de informatietsunami. Waar vind je relevante bronnen? Hoe selecteer je de gevonden informatie? Hoe verwerk je die informatie correct? Hoe verwijs je naar de gebruikte bronnen? Hoe vermijd je plagiaat? Ga aan de slag met het tienstappenplan, de oefeningen en opdrachten (incl. voorbeeldoplossingen) om je onderzoekscompetenties te trainen.

Met handig tienstappenplan

Een niet te missen hulpmiddel voor studenten (bedrijfs)economie bij het schrijven van een goede wetenschappelijke paper, een bachelor- of masterproef. Daniël Coninckx is assistent aan de Universiteit Hasselt en de Hogeschool Gent. Hij is lector in het hoger onderwijs voor volwassenen. Luc Van Ootegem is hoogleraar Economie aan de Hogeschool Gent. Elsy Verhofstadt is docent Sociale Economie en Statistiek aan de Hogeschool Gent en de Universiteit Gent.

Daniël Coninckx, Luc Van Ootegem en Elsy Verhofstadt

Bronnen zoeken, vinden en verwerken online/offline Met onderzoeksvoorbeelden voor diverse (bedrijfs)economische domeinen € 16,99 | paperback | 170 x 240 mm | ca. 200 blz. | S-titel | nur 780 | isbn 978 94 014 0089 3 74 | economie & management


Naar een evenwichtige vrouw/man verhouding op het werk Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk zijn nog geen feit. Hanteren mannen en vrouwen andere spelregels op het werk? Waarom moeten organisaties vandaag een actief genderdiversiteitsbeleid voeren? Welke hindernissen staan een actief gelijkekansenbeleid in de weg? Zijn quota de oplossing? Met nieuwe theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen.

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de K.U.Leuven en is aan de Universiteit van Tilburg onder andere betrokken bij de opleiding ‘management of cultural diversity’.

Veerle Draulans 

Vrouwenwerk.  Voor meer v/m-diversiteit op het werk € 19,99 | paperback | a-titel | 140 x 220 mm | ca. 200 blz. | nur 740/801 | isbn 978 90 209 9864 1 75 | SOCIOLOGIE


marketing & communicatie


Alles over media en communicatie

frank hellemans

Dit boek gaat over de échte mediaprimeurs. Wanneer begonnen mensen voor het eerst te communiceren? Om wat voor een medium ging het toen en waarom schiepen mensen na dit oermedium zoveel nieuwe media (boeken en kranten, radio en tv, fotografie en film, grammofoonplaat en cd, internet, ...)?.

Frank Hellemans

een communicatiegeschiedenis 9 789020 954968

Door een antwoord te bieden op de vele vragen naar de oorsprong, ontwikkeling en cultuurhistorische invloed van de oudste, oude, nieuwe en nieuwste media, groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen..

Frank Hellemans staat Frank Hellemans doceert mediageschiedenis aan de Katholieke Hogeschool Mechelen. Hij is ook medewerker van het weekblad Knack Magazine en van het cultureel tijdschrift Ons Erfdeel.

Frank Hellemans 

Echte mediaprimeurs.  Een communicatiegeschiedenis € 16,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 112 blz. | nur 810 | isbn 978 90 209 5496 8 78 | marketing & communicatie


Hoe organiseer je een geslaagd evenement? Een must have-handboek en naslagwerk voor ervaren en onervaren organisatoren en opdrachtgevers van (bedrijfs) evenementen en -feesten. Een complete leidraad, van A tot Z: boordevol praktische tips, inclusief handige checklists met oog voor de kleinste details Maak kennis met de nieuwste trends uit de eventsector en ontdek hoe je sociale media als Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn op jouw evenement kan inzetten Tot stand gekomen met medewerking van docenten eventmanagement en professionals uit de eventsector. Dé referentie voor elke eventplanner!

Kevin Van der Straeten is oprichter en managing director van het online vakblad eventplanner.be/nl. Sinds de start in 2002 groeide de portaalsite uit tot dé online referentie voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs)evenementen in België en Nederland. Kevin Van der Straeten begon zijn carrière als eventmanager en startte al snel een eigen evenementenbureau op. Hij heeft ondertussen tal van (inter)nationale events op zijn palmares staan..

Kevin Van der Straeten 

Events.  Hoe organiseer je een geslaagd evenement? € 34,99 | Paperback met flappen | full colour | A-titel | 195 × 240 mm | ca. 144 blz. | nur 810,802 | isbn 978 90 209 9346 2 79 | marketing & communicatie


Wil je weten hoe journalistiek werkt? Basisboek journalistiek. In begrijpbare taal en met tal van voorbeelden ontdek je hoe de media in Vlaanderen werken. Hoe word je journalist? Waar haal je nieuws vandaan? Wie doet wat op een redactie? Hoe maak je een nieuwsbericht? Wat is een goed interview? Geschreven vanuit de praktijkervaring van de auteurs. Met getuigenissen van o.a. Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes. Een praktische boek voor beginnende journalisten en voor iedereen die een inkijk wil in het journalistieke bedrijf.

‘Wie eraan denkt zijn weg te maken in de Vlaamse journalistiek, heeft met dit basisboek een betrouwbare gids.’  – Pol Deltour, nationaal secretaris vvj/abvv

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde o.m. in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies. Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

Ria Goris en Guy Delforge 

Journalistiek.  Inleiding tot het vak € 24,99 | paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 240 blz. | nur 813 | isbn 978 94 014 0190 6 80 | marketing & communicatie


Media kennen, begrijpen en zelf creëren Kunnen wij kinderen en jongeren, die opgroeien met de digitale media, nog iets leren? De kunst van op een zinvolle manier om te gaan met de alomtegenwoordige media noemen we mediageletterdheid. Omdat media ons dagelijks omringen, zijn drie vaardigheden broodnodig: media kennen, media begrijpen en zelf media creëren. Het boek wil de meervoudigheid van mediageletterdheid in kaart brengen en inzichten geven voor een zorgvuldige omgang met de media die ons leven sturen. Met jong en oud voor ogen, besteedt dit boek aandacht aan de problemen van toegang tot de media (digitale kloof), gebruik en kennis begrip van de media, en zelf creëren van de media.. Naam auteur Katia Segers en Joke Bauwens zijn beiden docent aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze zijn er, respectievelijk als directeur en senior onderzoeker, verbonden aan het Centrum voor Media- en Cultuurstudies (cemeso). Samen zijn ze lid van het Europese onderzoeksnetwerk eukidsonline.

Katia Segers & Joke Bauwens 

Maak mij wat wijs.  Media kennen, begrijpen en zelf creëren € 24,99 | Paperback | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 240 blz. | nur 811 | isbn 978 90 209 8949 6 81 | marketing & communicatie


Hoe zorgt u voor positieve aandacht en motiveert u uw lezer? In deze openhartige handleiding krijgt u schrijftips die goed zijn voor extra aandacht en extra respons. Responscijfers in split run tests bewijzen dat de tips werken voor uw brieven en e-mails, voor wervende enveloppen en antwoorddocumenten, voor sterke advertenties. Maar de dialoogmethode versterkt ook andere tekstsoorten: van uw persbericht over uw PowerPointpresentatie tot zelfs uw vergaderverslag.

‘Van Bogaert pakt je bij de kraag en laat je niet meer los. Zijn aanpak is origineel en humoristisch, de inhoud vernieuwend en leerrijk. Bovendien leest het boek als een thriller. Begin eraan. Nu!’  – Kaat Vrancken, copywriter en jeugdschrijfster

Responscopywriter Mark Van Bogaert laat u strikt persoonlijk meekijken in zijn testresultaten. En tussendoor ook naar de ‘mailigheid’ die hij in zijn eigen brievenbus en mailbox vond. .

Mark Van Bogaert studeerde moraal­filosofie en communicatiewetenschap. Hij is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofi torganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al ruim twintig jaar doet hij tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de twee-

Mark Van Bogaert 

jaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Met woorden verleiden.  Schrijftips voor uw mailings, presentaties & andere wervende teksten € 19,99 | Paperback | A-titel | 170 × 240 mm | ca. 200 blz. | nur 802 | isbn 978 90 209 8952 6 82 | marketing & communicatie


De nieuwe journalisten Bestaan ze? De onmisbare journalistieke vaardigheden in kaart gebracht. De werkomgeving van journalisten is het voorbije decennium grondig veranderd. Wat zijn de specifieke vaardigheden van print-, radio-, televisie- en onlinejournalisten? Op basis van praktijkervaringen stelden de auteurs een crossmediale competentiematrix op, een handig instrument om na te gaan of een journalist over de juiste vaardigheden beschikt. Een aanrader voor nieuwsmakers, docenten en studenten.

‘Journalisten zijn ook in het prille digitale tijdperk de dominante nieuwsmaker. Alleen zullen zij die rol op een andere manier moeten waarmaken.’

Michaël Opgenhaffen is verbonden aan de masteropleiding journalistiek van Lessius in Antwerpen en K.U.Leuven. Maarten Corten is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Media­cultuur en Communicatietechnologie

* GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) is een kwaliteitslabel

van de K.U.Leuven.

waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie

Leen d’Haenens is hoogleraar aan het

die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die

Centrum voor Mediacultuur en Commu­

beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden.

nicatietechnologie van de K.U.Leuven.

Michaël Opgenhaffen, Maarten Corten en Leen d’Haenens 

Nieuwsvaardig  Een crossmediale competentiematrix voor journalisten € 19,99 | paperback | w-titel | 170 x 240 mm | ca. 144 blz. | nur 813 | isbn 978 90 209 9896 2 83 | marketing & communicatie


Schrijven voor nieuwsuitzendingen en reportages doe je zo! De ongeschreven wetten, technieken en vuistregels uit de dagelijkse praktijk. Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn en moeten tegelijk de kijker-luisteraar boeien en bij de zaak houden. Met talloze tips & tricks van ervaren journalisten-tekstschrijvers. Geïllustreerd met honderden voorbeelden van Vlaamse radio- en tv-zenders. Voor studenten en beginnende radioen tv-journalisten, maar ook voor meer ervaren copywriters, woordvoerders, marketeers...

‘Technieken die ik al jaren automatisch toepaste kregen plots een naam en de nodige uitleg. Verrassend! Zeker een goede basis voor aanstormend journalistiek talent.’ – Sofie Demeyer, VRT nieuwsdienst

Patrick Pelgrims 

Schrijven voor radio en tv  Praktijkboek voor de journalist € 29,99 | paperback | 170 x 240 mm | ca. 280 blz. | S-titel | nur 813 | isbn 978 94 014 0095 4 84 | marketing & communicatie

Patrick Pelgrims is lector redactie en opleidingshoofd van de bachelor journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij deed ervaring op als freelancejournalist voor verschillende media. Hij geeft o.m. workshops redactionele tekstaanmaak.


Het nut van sociale media voor journalisten in kaart gebracht Want er bestaat meer dan Twitter en Facebook alleen. Ook journalisten zijn in de ban van sociale media. Toch beperkt hun kennis zich vaak tot de basistechnieken. Tijd voor verandering! Concrete Vlaamse en internationale praktijkvoorbeelden tonen aan hoe sociale media een nuttige tool kunnen zijn voor het researchen, communiceren en presenteren van nieuws. Minder bekende platformen als Foursquare, Gowalla, Tumblr en couchsurfing komen ook aan bod. Een must om beter en sneller nieuws te maken.

‘Social media zijn onmisbare tools geworden op onze nieuwsredactie. Incidenten op de weg, nieuws uit de politieke onderhandelingen of gewone verhalen van gewone mensen worden vaak eerst gedeeld via social media. Daarom screenen wij die kanalen voortdurend.’  – Jeroen Wils, Chef Nieuws - vtm

Michaël Opgenhaffen is docent-onderzoeker aan de masteropleiding journalistiek in Lessius Antwerpen en aan de K.U.Leuven. Hij doceert researchtechnieken en nieuwe media en geeft hierover workshops. Bart Van Belle is webjournalist bij De Standaard Online. Hij bouwde er social media initiatieven uit. Hij geeft workshops over het gebruik van social media in de journalistieke praktijk.

Michaël Opgenhaffen en Bart Van Belle

Sociale media en journalisten € 24,99 | paperback | tweekleurendruk | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 200 blz. | nur 813 | isbn 978 90 209 8478 1 85 | marketing & communicatie


Strategie en organisatie van publieke organisaties i

e

De theorieën aangevuld met praktische tips.

er van de specialisatieopleit van overheidsorganisaties’ arvan hij momenteel instaat

recteur van de specialisatiement voor overheidsorganient. Zijn veelgeprezen boek stseller.

ISBN 90-209-6113-6

c o s

strategie en organisatie van publieke organisaties

eke organisaties de bouwstech en organisatorisch beleid daarmee fundamentele en en die zich aan het voltrekties op alle bestuursniveaus. moet daarbij zeer ruim wormaar ook al die organisaties tand brengen en die niet op worden afgerekend. ar theoretisch verantwoorde nisatie uit te werken, vertrekt d van publieke organisaties. en die worden voorgesteld, n de typische kenmerken van

i

o

l

o

g

sebastian desmidt aimé heene

ers van publieke organisaties, den op deze functie en voor eren over hun strategisch en

Sebastian Desmidt en Aimé Heene

Strategie en organisatie van publieke organisaties

9 789020 961133

Dit boek vertrekt expliciet van de eigenheid van publieke organisaties. Begrippen, theorieën, modellen die worden voorgesteld, worden niet in de eerste plaats afgeleid uit theorieën en modellen die voor ondernemingen werden ontworpen, maar worden afgeleid uit en gekaderd in de typische kenmerken die voor publieke organisaties gelden. Het boek biedt niet alleen een aantal theoretische uitgangspunten, maar bevat ook een aantal werkbladen en checklists waarmee managers concreet aan de slag kunnen..

Sebastian Desmidt is een van de oprichters van de specialisatieopleiding ‘Master in het management van overheidsorganisaties’ aan de Universiteit Gent, waarvan hij momenteel instaat voor de dagelijke coördinatie. Aimé Heene is buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent en zaakvoerder van Top Management Services.

Sebastian Desmidt, Aimé Heene 

Strategie en organisatie van publieke organisaties € 29,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 312 blz. | nur 801 | ISBN : 978 90 209 6113 3 86 | marketing & communicatie


Verkopen doe je met stijl 16 filmpjes helpen je op weg Een inspiratiebron voor startende en ervaren verkopers. Welk type verkoper schuilt er in u? Waarin bent u sterk? Of net minder sterk? Ontdek welke specifieke kwaliteiten u al hebt en hoe het nog beter kan.

Nieuwe editie van het succesvolle Verkopen

Alle aspecten van verkopen komen aan bod: van het eerste contact tot het eerste ondertekende contract. Een antwoord op alle denkbare vragen waarmee verkopers te kampen hebben. Boordevol oefeningen, tips en checklists om uw vaardigheden op punt te stellen. Compleet met filmfragmenten. Getest en goed bevonden: succesvol prospecteren wordt kinderspel.

Geert Delobelle is docent aan de KATHO en zelfstandig handelsagent voor het Engelse Thomas International, een belangrijke speler op de markt van Human Resources tools. Vanaf dag één heeft hij zijn eigen verkoop opgestart en georganiseerd. Hij deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies. In dit boek bundelt hij zijn praktijkervaring als sales coach, ondernemer en docent.

Geert Delobelle

Verkopen.  Van afspraak tot klant € 19,99 | Paperback | tweekleurendruk | 170 x 240 mm | 216 blz. | A-titel | nur 801/802 | isbn 978 90 209 8136 0 87 | marketing & communicatie


De slimme GPS voor zelfsturende verkoopteams Het eerste boek dat verkopers en ondernemers leert hoe ze hun eigen manager worden om zo het maximum uit hun verkoop te halen Een logisch stappenplan en een heleboel handige documenten om vlot uw eigen verkoopplan op te stellen en uw verkoop efficiënt te organiseren. Opvolger van het succesvolle Verkopen. Van afspraak tot klant'

Boek meer winst dankzij een sales dashboard: vanaf nu zal u altijd weten of u goed bezig bent. In maximum twee dagen tijd maakt u uw ‘huiswerk’, goed voor jarenlang rendabel ‘baanwerk’. Dankzij uw unieke code in het boek krijgt u toegang tot de digitale documenten voor de opmaak van uw verkoopplan.

Geert Delobelle is docent aan de KATHO en zelfstandig handelsagent voor het Engelse Thomas International, een belangrijke speler op de markt van Human Resources tools. Vanaf dag één heeft hij zijn eigen verkoop opgestart en georganiseerd. Hij deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies. In dit boek bundelt hij zijn praktijkervaring als sales

Geert Delobelle 

coach, ondernemer en docent.

Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers De slimme GPS voor zelfsturende verkoopteams € 19,99 | Paperback | A-titel | 170 × 240 mm | ca. 176 blz. | nur 802,801 | isbn 978 90 209 9375 2 88 | marketing & communicatie


WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


Om je kennis over de algemene chemie op punt te stellen Met meer dan duizend opgaven over de samenstelling en de eigenschappen van de materie, en de chemische reacties. Dit boek biedt een helder overzicht van alle basisbeginselen van de chemie voor studenten, leerkrachten secundair onderwijs en docenten en monitoren aan de hogeschool of universiteit. Aan het begin van elk hoofdstuk krijg je een opsomming van de belangrijkste sleutelbegrippen waarop geoefend zal worden, wat maakt dat dit boek te gebruiken is met om het even welk theoretisch leerpakket. in dezelfde reeks

Los van dit oefeningenboek is er nog een handboek algemene chemie en een tabellenboekje beschikbaar.

Griet Ceulemans is reeds jarenlang als docent en monitor chemie verbonden aan de Algemene chemie

Algemene chemie. Tabellen

faculteit farmaceutische, biomedische en

€ 39,99

€ 9,99

diergeneeskundige wetenschappen van de

isbn 978 90 209 6681 7

isbn 978 90 209 6713 5

Universiteit Antwerpen. Lucien Viaene was jarenlang hoogleraar aan de K.U.Leuven waar hij algemene chemie en organische chemie doceerde.

Griet Ceulemans & Lucien Viane 

Algemene chemie. Oefeningenboek € 24,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 404 blz. | NUR 913 | isbn 978 90 209 8953 3 90 | WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


De relatie tussen mens en dier onder de loep Johan De Tavernier Dirk Lips sTefan aerTs (reD.)

dier en welzijn

Wie over het gebruik van dieren nadenkt, ziet veel paradoxen. Mensen hebben ambigue relaties met dieren. Cultuurverschillen verklaren waarom mensen fundamenteel anders denken over dieren en de wijze waarop we er best mee omgaan. Doorheen de eeuwen zien we dat sommige dieren overal ter wereld beschermd worden, maar het idee om ook dieren rechten te geven is een recent westers gegeven. Dier en welzijn benadert de vele aspecten van de relatie tussen mens en dier op een niet-polemische wijze. Dit werk is grondig wetenschappelijk onderbouwd maar toch toegankelijk geschreven en is dus bedoeld voor al wie interesse heeft in de discussie over dieren en hun welzijn.

Johan De Tavernier, Dirk Lips en Stefan Aerts zijn allen verbonden aan het Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek van de KULeuven en haar Associatie (KaHo Sint-Lieven). CWTE behoort tot de groep Wetenschappen & Technologie.

Johan De Tavernier, Dirk Lips & Stefan Aerts (Red.) 

Dier en welzijn € 19,99 | S-titel | Paperback | 170 × 240 mm | ca. 210 blz. | nur 737,942 | isbn 978 90 209 8694 5 91 | WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


Over klimaatsverandering, fijn stof en andere milieuproblemen Hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze lucht, ons water en onze bodem? Dit boek beschrijft de milieukwaliteit en de daarmee verbonden problemen. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen en te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving.

Nieuwe editie

Aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds.

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurs­ wetenschappen (ku Leuven). Hij doceert over milieutechnologie en duurzame productieprocessen. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen (ku Leuven). Voordien stond ze aan het hoofd van de afdeling Chemische Ingenieurs­ technieken aan de Leuven Engineering college Groep T.

Carlo Vandecasteele en Chantal Block 

Lucht, water en bodem  Over milieuproblemen en hun oplossing € 39,99 | Paperback | tweekleurendruk | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 320 blz. | nur 973 | isbn 978 94 014 0555 3 92 | WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


Thuis- en bedrijfsnetwerken aanleggen doe je zo! Wat is een netwerk? Ga aan de slag met kabels, switches en routers. Een heldere beschrijving van de installatie en configuratie van netwerken aan de hand van de noodzakelijke theoretische achtergrond, aangevuld met een duidelijk stappenplan, voorbeelden en afbeeldingen. Met kant-en-klare PowerPointpresentaties voor docenten ICT die het boek in hun lessen gebruiken. Geschreven vanuit de praktijk en dankzij de visuele methode ook geschikt voor zelfstudie.

Gunther Van Bleyenbergh is informaticus. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven, is hij nu docent netwerken en projectmanagement. Daarnaast werkt hij ook op zelfstandige basis als netwerkbeheerder en test hij nieuwe netwerktechnologieën voor serversystemen. Hij verzorgt geregeld gastcolleges voor docenten, ICT’ers en netwerkbeheerders.

Gunther Van Bleyenbergh

Netwerken  Praktijkboek installatie, configuratie en troubleshooting € 29,99 | paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 256 blz. | nur 986 | isbn 978 94 014 0313 9 93 | WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


Praktijkgerichte wiskunde Over vlakke en ruimtelijke figuren Designen op een begrijpelijke en hedendaagse manier uitgelegd. Hoe ontwerp je een motief op een voetbal? Hoe creëer je een patroon als design voor inpakpapier? En hoe zit die intrigerende kroonluchter in elkaar? Van perspectiefprojecties tot het tekenen van willekeurige oppervlakken in een CAD-programma. De lezer kan zelf aan de slag dankzij de vele praktijkoefeningen. Een boek voor (interieur)architecten, vormgevers en ontwerpers. Voor iedereen die wil ontwerpen met patronen, transformaties, symmetrieën en ruimtelijke figuren. Ook geschikt voor opleidingen.

in dezelfde reeks

Bavo Langerock is docent wiskunde aan het departement Sint-Lucas Architectuur van de hogeschool WENK. Hij werkt samen Wiskunde voor IT

Wiskunde voor multimedia

met de vakgroep Wiskunde van de UGent en

€ 34,99

€ 24,99

is geaffilieerd onderzoeker aan het

isbn 978 90 209 8495 8

isbn 978 90 209 8496 5

departement Wiskunde van de K.U.Leuven.

Bavo Langerock 

Wiskunde voor ontwerpers € 24,99 | paperback | s-titel | 170 x 240 mm | 232 blz. | nur 918 | isbn 978 90 209 9834 4 94 | WISKUNDE, ICT & TECHNIEK


GEESTES足 WETENSCHAPPEN


Een basisboek voor ethiek! Wat is ethiek? Waar komen onze normen en waarden vandaan? Is ethiek een kwestie van geluk? Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma’s en thema’s duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. In Ethiek. De basis maak je kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijg je inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een stevige achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en iedereen die de actuele, ethische debatten beter wil begrijpen.

‘Ethiek: een kwestie van zwart of wit? Dit is een betrouwbare gids!’ – Bart Raymaekers

Bart Raymaekers is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken op het gebied van de ethiek, politieke filosofie en rechtsfilosofie.

Bart Raymaekers 

Ethiek.  De basis € 19,99 | paperback | S-titel | 170 x 240 mm | ca. 160 blz. | nur 737 | isbn 978 94 014 0613 0 96 | GEESTESWETENSCHAPPEN


De grote vragen uit de filosofie in een toegankelijke taal Dit Handboek wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De rode draad doorheen de hele tekst: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Hoe verhoudt het ik zich tot de wereld? Hoe verschijnt de wereld: als object, als voorwerp van een wetenschappelijke blik, als een wereld voor de mens of net niet?

Basisboek in tal van opleidingen in Nederland

van dezelfde auteur Ethiek, recht en samenleving

Het boek is zo opgesteld dat je het gewoon chronologisch kan gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. Moeilijke kwesties in een toegankelijke taal en structuur.

€ 24,99 isbn 978 90 209 7334 1 Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven. Zij doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd een ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel 

Handboek wijsbegeerte € 24,99 | Paperback | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 320 blz. | nur 730-732 | isbn 978 90 209 8864 2 97 | GEESTESWETENSCHAPPEN


Een praktisch toepasbaar model voor ethiek in de zorg Waarden in dialoog Axel Liégeois

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie.

Axel Liégeois

Waarden in dialoog Ethiek in de zorg

Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim. Axel Liégeois is hoogleraar praktische theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de KULeuven en stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde in Gent. Aan de faculteit Godgeleerdheid is hij titularis van de leerstoel Kanunnik Triest voor pastoraat in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Bij de Broeders van Liefde coördineert hij commissies voor ethiek en geeft hij ethische vorming en advisering in de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische zorg.

Axel Liégeois 

Waarden in dialoog.  Ethiek in de zorg € 19,99 | Paperback | A-titel | 135 × 215 mm | ca. 192blz. | nur 737,895 | isbn 978 90 209 8568 9 98 | GEESTESWETENSCHAPPEN


Diversiteit en cultuur Culturele verschillen tussen mensen zijn niet verdwenen. Diversiteit wordt ook voor het eerst een universeel thema door de omvang en de intensiteit van contacten en vaak ook botsingen. Cultuur (en religie als onderdeel) is daarbij vaak een thema, vooral een thema van verschil. Tegelijk wordt zich een eerste generatie bewust van de ‘interdependentie’ van alle mensen en van de hele aarde voor overleving. Opnieuw spelen culturele elementen hierbij een belangrijke rol voor begrijpen, zingeving en zoeken naar actiestrategieën in deze onomkeerbaar nieuwe wereld.

Rik Pinxten, professor aan de U.Gent, is filosoof van vorming en antropoloog van ‘roeping’. Hij deed etnografisch veldwerk bij de Navajo-Apache Indianen in het Zuidwesten van de VSA en publiceerde hierover uitgebreid in boeken en artikels in een goed deel van de wereld.

Rik Pinxten 

Mensen.  Een inleiding in de culturele antropologie € 24,99 | S-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 280 blz | nur 761 | isbn 978 90 209 8574 0 99 | SOCIOLOGIE


Kunst & cultuur


Hoe wordt vandaag het verleden ge(re)presenteerd? Cultureel Goed staat stil bij de genese van het huidige erfgoedregiem vanuit zowel een internationaal als een Vlaams perspectief. Het boek probeert meer helderheid te brengen in het verschil tussen geschiedenis en erfgoed. Wat betekenen de veelgehoorde wachtwoorden zoals geschiedenis, herinneren, cultureel of collectief geheugen, ... in een moderne samenleving? En hoe worden ze soms in het erfgoedregiem ingezet?. Hoe grijpen bredere maatschappelijke ontwikkelingen in op het erfgoedregiem? De opstellen in Cultureel Goed beantwoorden deze en aanverwante vragen, of proberen op zijn minst de inzet ervan te verhelderen.

Pascal Gielen is verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie (K.U.Leuven) en het interuniversitair steunpunt voor beleidsgericht ondezoek Re-Creatief Vlaanderen. Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Sociologie van de K.U.Leuven, waar hij ook het Centrum voor Cultuursociologie leidt.

Pascal Gielen, Rudi Laermans 

Cultureel Goed.  Over een (nieuw) erfgoedregiem € 24,99 | W-titel | Paperback | 135 x 215 mm | 248 blz. | nur 757 | ISBN: 978 90 209 6251 2 102 | Kunst & cultuur


Ook in de culturele sector is goed bestuur nodig Het eerste boek over corporate governance in de Vlaamse cultuursector. Na het bedrijfsleven, het hoger onderwijs, de gezondheidszorg voelt ook de cultuursector de nood aan goed bestuur. Maar wat houdt dat precies in? De vraag van de overheid naar meer transparantie en efficiëntie versterkt het belang van duidelijke richtlijnen. Goed bestuur vormt het sluitstuk van het professionaliseringsproces. Het Gallo-Romeins museum, het Kaaitheater, deFilharmonie en andere Vlaamse cultuurhuizen vertellen hoe zij ‘goed bestuur’ realiseren in hun organisatie. in dezelfde reeks 1+1=3

Tussen droom en daad

€ 19,99

€ 19,99

isbn 978 90 209 8688 4

isbn 978 90 209 9795 8

In vergelijking met voorbeelden uit o.a. Nederland door Prof. dr. Wim van den Goorbergh, voormalig voorzitter van de werkgroep Code Cultural Governance Nederland.

De verbeelding (opnieuw) aan de macht?

Annick Schramme (red.) is hoogleraar en

€ 19,99

academisch coördinator van de masteroplei-

isbn 978 90 209 9131 4

ding Cultuurmanagement aan de Faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen. Ze is tevens verantwoordelijk voor de masterclass

Annick Schramme (red.) 

Cultuurmanagement aan de Antwerp Management School.

Goed bestuur voor cultuur.  Over corporate governance in de Vlaamse cultuursector € 19,99 | paperback | A-titel | 135 x 215 mm | ca. 144 blz. | nur 658 | isbn 978 94 014 0181 4 103 | Kunst & cultuur


Kunst in netwerken Waarom worden bepaalde kunstenaars gekozen en anderen niet? Wat is doorslaggevend in selectieprocessen binnen de professionele kunstwereld? Kunst in Netwerken biedt op deze vragen een antwoord voor de sectoren van de hedendaagse dans en de beeldende kunst in Vlaanderen. Via een cultuursociologische analyse wordt nagegaan hoe verschillende maatschappelijke aspecten een invloed uitoefenen op artistieke selectieprocessen binnen netwerken.

Pascal Gielen is verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie (K.U.Leuven) en het interuniversitair steunpunt voor beleidsgericht ondezoek Re-Creatief Vlaanderen. Hij maakt er een studie over de presentatie en de perceptie van cultureel erfgoed.

Pascal Gielen 

Kunst in netwerken.  Artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende kunst € 29,99 | A-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 264 blz. | nur 757 | ISBN : 978 90 209 5559 0 104 | Kunst & cultuur


Een internationale verkenningstocht doorheen kunst en kritiek Een uniek Nederlandstalig boek over en met kunstkritiek. Een interessante selectie teksten die Belgische, Nederlandse en internationale stemmen samenbrengt. Een kritisch en actief verkennen van de actuele waarden en mogelijkheden van kunstkritiek. Een zeer gevarieerd corpus met theoretische, filosofische, kunsthistorische, poëtische en journalistieke teksten . Internationaal verspreide teksten van James Elkins, George Baker en Sven Lütticken voor het eerst in het Nederlands vertaald. Een boek voor iedereen die graag leest, nadenkt, schrijft of praat over kunst en kunstkritiek.

Hilde Van Gelder is professor Hedendaagse Kunst aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze is directeur van het Lieven Gevaert Centrum voor fotografie, redacteur van ‘image & narrative’ en redacteur van de Lieven Gevaert Series. Laurens Dhaenens was onderzoeks- en onderwijsassistent ‘kunstkritiek’ aan de Katholieke Universiteit Leuven van 2008 tot 2010.

Hilde Van Gelder & Laurens Dhaenens 

Kunstkritiek.  € 29,99 | Paperback | S-titel | 170 × 240 mm | ca. 300 blz. | nur 654-651 | isbn 978902099097 3 105 | Kunst & cultuur


Hoe wordt er met erfgoed omgegaan? Hoe vreemd is het verleden in onze samenleving? De erfgoedsector pretendeert wel eens wat was van binnenuit aan te voelen en te begrijpen. Is de kritiek hierop van de historische wetenschap terecht? Is de afstand tussen heden en verleden onoverbrugbaar? Aan de hand van tien uiteenlopende erfgoedcases besluit dit boek dat de erfgoedsector op andere uitgangspunten dan de historische wetenschap koerst. De erfgoedbewaarder kan en moet innovatiever, speculatiever, maar ook meer ideologisch, moreel of politiek met het verleden omgaan dan de historische wetenschap. .

Pascal Gielen is verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie (K.U.Leuven) en het interuniversitair steunpunt voor beleidsgericht ondezoek Re-Creatief Vlaanderen. Hij maakt er een studie over de presentatie en de perceptie van cultureel erfgoed.

Pascal Gielen 

De onbereikbare binnenkant van het verleden.  Over de enscenering van het culturele erfgoed € 24,99 | A-titel | Paperback | 170 x 240 mm | 192 blz. | nur 757 | isbn 978 90 209 6728 9 106 | Kunst & cultuur


Hoe culturele organisaties aan prachtige gebouwen komen Krijg als culturele organisatie het gebouw waar u van droomt. Tussen droom en daad gaat niet over gebouwen, maar over de zeer complexe managementprocessen die nodig zijn om culturele architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Na een theoretische reflectie bieden drie boeiende verhalen een exclusieve blik achter de schermen van prachtige gebouwen: het stam, het mas en deSingel. Een aanrader voor iedereen die actief is binnen de culturele en creatieve sector en geboeid is door de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het management van culturele en creatieve organisaties.

in dezelfde reeks

Annick Schramme is academisch coördinator van de master Cultuur­ management (tew, Universiteit Antwerpen) en van de masterclass creatieve en culturele industrieën (Antwerp Management School). Daarnaast vervult zij verschillende 1+1=3

De verbeelding (opnieuw)

bestuursfuncties binnen de culturele sector

€ 19,99 | isbn 978 90 209 8688 4

aan de macht

in Vlaanderen en Nederland.

Annick Schramme (red.) 

€ 19,99 | isbn 978 90 209 9131 4

Tussen droom en daad  Over het managen van (nieuwe) culturele architectuurprojecten € 19,99 | paperback | a-titel | 135 x 215 mm | 152 blz. | nur 658 | isbn 978 90 209 9795 8 107 | Kunst & cultuur


UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS p/a Papiermolen 14 – 24 3994 dk Houten Postbus 97 3990 db Houten Tel 0031 (0)30 799 83 53 Fax 0031 (0)30 799 83 98 tav LannooCampus info@lannoocampus nl www lannoocampus nl SALESMANAGER BOEKHANDEL UITGEVERIJ UNIEBOEK | HET SPECTRUM Ruurd Woudstra Tel 0031 (0)30 799 83 35 ruurd woudstra@unieboek­ spectrum.nl VERKOOP BINNENDIENST UITGEVERIJ TERRA LANNOO Jasper Kelderman Tel 0031 (0)30 799 83 10 verkoop@terralannoo nl ACCOUNTMANAGERS Klaas van der Ros m 0031 (0)6 513 264 37 klaas vanderros@terralannoo nl Tanja van Nieuwenhoven m 0031 (0)6 527 228 58 tanja vannieuwenhoven @terralannoo nl

VERKOOP IN BELGIE Uitgeverij LannooCampus Erasme Ruelensvest 179, bus 101 B-3001 Leuven Tel 0032 (0)16 300 110 Fax 0032 (0)16 300 119 info@lannoocampus be www lannoocampus com Al onze boeken zijn te verkrijgen via www lannoocampus nl Tel 0032 (0)51 42 42 72 info@lannoocampus nl UITGEEFDIRECTEUR Nederland Nicole van Hoorn Tel 0031 (0)30 799 83 73 nicole vanhoorn@lannoocampus nl België Hilde Vanmechelen Tel 0032 (0)16 300 115 hilde.vanmechelen@ lannoocampus.be

DOCENTEN Nederland Marieke Soons Tel 0031 (0)30 799 83 53 marieke soons@lannoocampus nl België Leen Wouters Tel 0032 (0)16 300 111 leen wouters@lannoocampus be PERS EN PROMOTIE Nederland Marieke Soons Tel 0031 (0)30 799 83 53 marieke soons@lannoocampus nl België Klaartje Ballon Tel 0032 (0)16 300 112 klaartje.ballon@ lannoocampus be

UITGEVER Nederland Marieke Soons Tel 0031 (0)30 799 83 53 marieke soons@lannoocampus nl België Peter Saerens Tel 0032 (0)16 300 118 peter.saerens@ lannoocampus.be

De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op vrijdag 21 september 2012.

Prijs, omvang en verschijningsdatum van deboeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen inclusief BTW.

www.lannooshop.nl www.lannoocampus.nl www.lannoocampus.be

Brochure onderwijs LannooCampus 2012  

CONTACT | België: info@lannoocampus.be, 0032 (0)16 300 110 | Nederland: info@lannoocampus.nl, 0031 (0)30 799 83 53

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you