LannooCampus - Hoger onderwijs 2023 -2024

Page 1

Hoger Onderwijs 2023 — 2024
Lannoo Campus
Inhoud in zes kleuren ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 7 COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 61 PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 81 GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE 157 HUMANE WETENSCHAPPEN 205 EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 225
Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 21 maart 2023. Artikelnummer catalogus: 04681

Ontdek de kracht van kennis met LannooCampus als onderwijspartner

Ben je op zoek naar een duurzame samenwerking met LannooCampus binnen het onderwijs? Heb je interesse in onze onderwijsboeken en deskundige auteurs? Of wil je graag samen een event organiseren? Neem dan contact op met Leen Wouters

Heb je een idee voor een (hand)boek, maar weet je niet hoe je dit het beste kunt aanpakken? Of ben je benieuwd naar onze onderwijspublicaties en wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Charles Derre voor meer informatie en advies.

charles.derre@lannoocampus.be

BELGIË

Vaartkom 41

B-3000 Leuven

T +32 (0)16 300 110 info@lannoocampus.be www.lannoocampus.com

Uitgeverij LannooCampus

@LannooCampus

@LannooCampus

Uitgeverij LannooCampus

NEDERLAND

Amstelplein 30 B

NL-1096 BC Amsterdam

T +31 (0)20 236 42 70 info@lannoocampus.nl

www.lannoocampus.com

leen.wouters@lannoocampus.be Communicatiemanager onderwijs +32 (0)16/300 110 of +32 (0)474/07 48 79
Acquirerend redacteur +32 (0)16/300 110 of +32 (0)476/99 87 86 © Uncompressed BV

Trust us. We are publishers.

WIE IS WIE?

(Foto’s van linksboven naar rechtsonder)

Leen Wouters — Communicatiemanager Onderwijs

Charles Derre — Acquirerend redacteur

Mitchell Pontzeele — Acquirerend redacteur

Marije Roefs — Acquirerend redacteur

Cami Vanstapel — Marketeer

Lotte Demeyer — Productiecoördinator

Klaartje Ballon — Communicatiemanager

Doriane Spans — Office manager

Niels Janssens — Uitgever

Hilde Vanmechelen — Directeur-Uitgever

Onze visie

We leven volop in een digitale wereld. Toch blijft het papieren

studieboek

overeind staan als de ideale manier voor kennisverwerving.

We nemen de digitale ontwikkelingen mee in ons verhaal: meer dan 50 van onze studieboeken bevatten extra digitaal materiaal.

onderwijsinstellingen

in Vlaanderen en Nederland.

Bij LannooCampus zijn we dan ook overtuigd van de

blijvende

didactische

waarde

van het studieboek.

Elke dag bereiken we met onze 400 studieboeken meer dan

studenten

In 8 stappen naar het ideale studieboek

IDEE

1 2 3 4 5 6 7 8

Alles begint met een goed idee en jouw vakkennis. Wat wil je vertellen over je domein? Hoe bereik je het best je studenten? Samen werken we een geschikt concept uit.

MANUSCRIPT

Na het bedenken van een goed idee, komt het schrijven. We staan je hierin bij en geven je begeleiding op maat. We schakelen steeds extra meelezers in via een redactieraad en maken gebruik van peerreview.

REDACTIE

We kijken het manuscript intern na (inhoudelijk, structureel) en laten de tekst corrigeren op taal- en spellingsfouten.

VORMGEVING

Onze vormgever geeft een gezicht aan je tekst. We zoeken de geschikte lay-out en visuele afwisseling om de inhoud zo helder en aantrekkelijk mogelijk over te brengen.

PUBLICATIE

Na enkele controlerondes en nazicht door onze productiecoördinator, brengen we je boek naar de drukker.

DIGITAAL

Een variatie aan leervormen is handig in elk leerproces. Een e-book, webinar, of digitale oefeningen koppelen aan je studieboek? We hebben daarvoor de nodige kennis in huis.

PROMO

We verspreiden onze boeken in meer dan 50 verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Via mailingsacties en nauwe contacten met de verschillende opleidingen zoeken we docenten, studenten en lezers die je boek willen gebruiken.

BOOTCAMPUS

Met de BootCampus brengen we je boek extra onder de aandacht. We brengen het thema aan in het lezingencircuit en organiseren mee (online) workshops om je publiek te bereiken.

Economie Management Marketing

Inspirerend coachen

Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot een nieuwe dynamiek en enthousiasme.

In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud

Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven Inspirerend coachen: het samenspel van de zeven vaardigheden Structuur van een coachingsgesprek en -interventie

Constructief conflict stimuleren

Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn

Pluspunten

Toegankelijk geschreven

Geactualiseerd

Breed toepasbaar

Opleiding

Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

HET BASISBOEK VAN BESTSELLER AUTEUR JEF CLEMENT

Inspirerend coachen

De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren

EAN 978 94 014 2930 6 Verschenen

16cm x 25cm Paperback 172 pp.

Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen € 25,99

9 789401 429306

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 8
BOEK

Iedereen coach

In het leven van alledag nemen we voortdurend rollen op ons waarin we coachend moeten optreden, als vriend, collega, partner, zorgverstrekker, medewerker ... Maar we hebben lang niet allemaal van nature coachende vaardigheden. In Iedereen coach leert Jef Clement hoe te coachen, zonder intensieve opleiding, en met een natuurlijke uitstraling.

Het boek heeft als doel breed inzetbaar te zijn. Het reikt een helder denkkader aan voor niet-professionele coaches. Fundamentele vragen als: Wat is coachen eigenlijk en wat is het zeker niet? Hoe coach je en met welk doel?, worden stap voor stap beantwoord.

Het boek is doorspekt met voorbeelden en uit de praktijk gegrepen cases. De oefeningen zetten je aan het denken, de tips helpen je dan weer op weg. Op die manier is het boek een handig praktijkboek dat inzicht aan actie koppelt.

Inhoud

Coachen: wat?

Coachen: hoe?

Coachen: waar naartoe?

Een coachend klimaat creëren

Pluspunten

Nieuwe editie met nog meer voorbeelden

Zeer toegankelijk opgebouwd

Oefeningen over herkenbare situaties

Opleiding

Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

Jef Clement (1947–2018) was een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkte zowel met profit als met social-profit en non-profit organisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven, waaronder Ikea, Nike, KBC, Agfa-Gevaert, ING en de Vlaamse en Nederlandse overheid.

Iedereen coach

Praktijkboek voor alledag en overal

EAN 978 94 014 0824 0 Verschenen

21cm x 15cm Paperback 128 pp.

Leidinggeven, coachen € 22,50

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 9
Jef Clement
9 789401 408240 BOEK e-BOEK

Gedrag in organisaties

Organisaties zijn van alle tijden, maar wie inzoomt op hun werking ziet dat er tussen organisaties enorme verschillen bestaan. Ze werken met andere individuen, groepsprocessen en organisatiesystemen. Bovendien zijn ze aan sterke verandering onderhevig.

Gedrag in organisaties biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van menselijk gedrag in organisaties. Die organisaties kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, scholen of begeleidingscentra.

Dit handboek heeft een inleidend karakter en richt zich tot bachelorstudenten in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Het boek is verder een ideaal naslagwerk voor professionals die meer zicht willen krijgen op de manier waarop mensen functioneren in groepen en welke leiderschapsstijlen het meest effectief zijn.

Inhoud

Perceptie en besluitvorming in organisaties

Motivatie van medewerkers

Diversiteit op de werkvloer

Emoties en stress in organisaties

Leren in organisaties

Fundamenten van groepsgedrag

Leiderschap in organisaties

Organisatiestructuur en -cultuur

Organisatieverandering

Pluspunten

Praktische en diepgaande introductie

Organisatiepsychologie bekeken vanuit verschillende niveaus

Met voorbeelden uit de bedrijfswereld, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, scholen, begeleidingscentra … Extra didactisch materiaal beschikbaar

Opleiding

Toegepaste psychologie, bedrijfsmanagement, bedrijfskunde, sociaal werk, HRM

Gedrag in organisaties

Een psychologische benadering

Guido Valkeneers is psycholoog en econoom. Hij is auteur van diverse succesvolle handboeken die gebruikt worden in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen.

Steven Mesdagh is master in de psychologie. Hij werkt als lector Toegepaste Psychologie aan VIVES Hogeschool, waar hij o.m. organisatiepsychologie doceert.

Tim Benijts is handelswetenschapper en doctor in de sociale wetenschappen. Momenteel is hij verbonden aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool. Hij doceert bedrijfseconomie, bedrijfsmanagement en economisch beleid.

EAN 978 94 014 7874 8 Verschenen 17cm x 24cm

416 pp.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 10
Guido Valkeneers, Steven Mesdagh & Tim Benijts
Bedrijfskunde algemeen € 39,99 9 789401 478748 BOEK EXTRA e-BOEK
Paperback

Handboek Human Resource Development

Meer dan ooit bestaat er belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van leren, werken en ontwikkelen. Het vakgebied HRD is dan ook voortdurend in verandering. Samen met tachtig gerenommeerde auteurs geven Rob Poell en Joseph Kessels in de derde editie van dit handboek een breed overzicht van het onderzoek, van de theorie en van innovatieve praktijken die (aankomende) HRD-professionals kunnen inspireren.

De 45 hoofdstukken vormen rijke reflecties op de werkpraktijk van leren en ontwikkelen in arbeidsorganisaties. In de afgelopen tien jaar hebben zich in sneltempo tal van nieuwe thema’s ontwikkeld, zoals duurzaam HR, employability, learning analytics, online leren en talentontwikkeling. In acht delen geeft dit handboek een totaaloverzicht van het vakgebied human resource development vandaag. Het biedt een breed en onderbouwd perspectief op de belangrijkste vragen die spelen bij het organiseren van het leren.

Inhoud

HRD als professie

Leren op de werkplek

Leren in teams en gemeenschappen

HRD in verschillende contexten

Talentontwikkeling en leiderschap

Ontwerpen van leerpraktijken

Technologie en leren

HRD en prestatie

Pluspunten

Medewerking van meer dan 80 experten

Met 35 volledig nieuwe hoofdstukken

Uitgebalanceerde combinatie van theorie, onderzoek, praktijk en innovatie

Opleiding

Personeelsontwikkeling, HRD en educational leadership

Rob Poell en Joseph Kessels

Handboek Human Resource Development

Organiseren van het leren

EAN 978 94 014 8147 2 Verschenen

17cm x 25cm Hardback 877 pp.

Onderwijskunde € 79

9 789401 481472

Rob Poell is hoogleraar Personeelsontwikkeling (HRD) aan Tilburg University en internationaal erkend expert op het gebied van werkplekleren.

Joseph Kessels is emeritus-hoogleraar HRD en educational leadership aan de Universiteit Twente en de Open Universiteit. Naast zijn academische loopbaan zette hij zich ook in voor praktijkgericht onderzoek en advisering binnen Kessels & Smit, The Learning Company.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 11
BOEK e-BOEK

Human Resource Management

HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management

Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatiebeoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management.

Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud

Functiestudie en competentiemanagement

Rekrutering en employer branding

Selectie en assessment

Beloning

Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement

Loopbaanmanagement

Pluspunten

Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video’s op het platform eCampusLearn Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten

Back-to-basicsbenadering van HRM

Geactualiseerde editie

Opleiding

Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

Filip Lievens

Human Resource Management

Back to basics

EAN 978 94 014 7029 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 526 pp.

Personeel en organisatie € 55

Filip Lievens is doctor in de Psychologische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 12
9 789401 470292 BOEK OEF EXTRA e-BOEK eCAMPUS LEARN

Reinventing hr-data

Big data en AI hebben de afgelopen twintig jaar verschillende domeinen een gigantische voorsprong gegeven. Grote techspelers zoals Amazon, Google en Facebook bewijzen de enorme impact van big data en AI. Ook op het vlak van hr zijn er verschillende innovatieve analysetools ontwikkeld die ons verrassende en leerrijke inzichten geven in hr-data.

Reinventing hr-data toont je de voordelen van HR-analytics, waar de valkuilen liggen en helpt je toekomstige uitdagingen in je bedrijf aan te gaan. De acht uitgewerkte stappen in de employee journey, van aanwerving tot vertrek, gidsen je door de fascinerende wereld van hr-data.

Inhoud

Waarom hr-data heruitvinden?

Verschillende thema’s: aantrekken, aanwerven, leren en ontwikkelen, betrekken, samenwerken, communiceren en erkennen

Het vlindereffect van turn-over

Ethisch aan de slag

Pluspunten

Big data inzetten om organisaties én hun medewerkers sterker te maken

Inzichten uit internationaal onderzoek gebundeld

Meteen toepasbaar

Zelftest: Hoe matuur is jouw organisatie op vlak van HR-analytics?

Praktische inzichten bij elk hoofdstuk

Opleiding

Management

Jeroen Naudts en Timothy Desmet

Reinventing hr-data

Wat je medewerkers je niet vertellen

EAN 978 94 014 8057 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 349 pp.

Personeel en Organisatie € 34,99

9 789401 480574

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 13
Jeroen Naudts is Managing Partner van Starfish Consultancy. Daarnaast is hij ook onderzoeker aan de Arteveldehogeschool (Gent). Timothy Desmet is doctor in de Psychologie en Professor in de Gedragseconomie aan de Vrije Universiteit Brussel en Hult International Business School in London.
BOEK e-BOEK

Dit is content marketing

In enkele jaren tijd heeft content marketing zijn imago van shiny new thing afgeworpen en is het one of the gang geworden. Het zijn uitzonderingen die deze techniek niet inzetten.

Stilaan groeit het besef dat content marketing meer is. Het groeit uit tot een mindset, die niet enkel past op je blog of in je nieuwsbrief, maar die je kunt doortrekken in je volledige marketing- en communicatieaanpak.

Vier jaar na hun eerste boek over content marketing –waarvan meer dan 2000 exemplaren verkocht werden –brengen vier Belgische experts hun inzichten, methodes en bedrijfsgeheimen samen voor een nieuw basiswerk over dit onderwerp, geschreven vanuit hun eigen ervaring.

Inhoud

Content marketing en marketingstrategieën

De mondige consument

Het bedenken, optimaliseren en verspreiden van sterke content

Pluspunten

Met interviews van internationale experts als Ann Handley, Robert Rose, Andrew Davis en Jesper Laursen

Meer dan tweehonderd cases en voorbeelden

Basiswerk voor content marketing

Concrete tips voor startende én ervaren content marketeers

Opleiding

Communicatie, marketing, management, media

Bart Lombaerts focust binnen content marketing op het bieden van meerwaarde, vandaar ook zijn boek Meaningful Marketing. Verder is hij Head of Content bij SPYKE en docent aan de Franstalige communicatiehogeschool Ihecs.

Wouter Temmerman is journalist in hart en nieren (o.a. voor Trends en Media Marketing) en binnen SPYKE een sterke believer van de meerwaarde van journalistiek gemaakte content voor merken.

Koen Denolf noemt zichzelf ‘contentprofeet’, door zijn niet aflatende inzet als schrijver, opiniemaker, spreker, lesgever en vlogger in het contentmarketingvak. Binnen zijn bureau The Fat Lady opereert hij als Content Strateeg.

Michel Libens is al zijn hele professionele leven actief op het snijpunt van marketing en uitgeven. Hij is managing partner en CEO van Propaganda, één van de Belgische marktleidende contentmarketingbureaus.

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf & Michel Libens

Dit is content marketing

Hoe met straffe content je business doen groeien

EAN 978 94 014 7235 7 Verschenen

17cm x 24cm Hardcover 278 pp.

Marketing € 39,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 14
9 789401 472357 BOEK EXTRA e-BOEK

Content marketing like a pro

This step-by-step marketing approach makes it ever so easy to apply content marketing concepts.

Take your content marketing skills to the next level with this comprehensive handbook. Inside, you’ll find everything you need to know to develop and execute a successful content marketing strategy, including identifying your target audience, creating compelling content, and distributing it effectively. Then, with case studies and real-world examples, you’ll be equipped to create and distribute content that engages and converts your target audience.

Inhoud

Developing a digital content marketing strategy

Creating effective digital content

Distributing and promoting your digital content Web content accessibility

Measuring the success of your digital content marketing

Pluspunten

A distribution approach is necessary to succeed in today’s competitive digital landscape. The case studies and examples are a great way to see how the concepts are applied in the real world.

Opleiding

Communicatie, management, marketing

Clo Willaerts is a keynote speaker, author and trainer with over 20 years of experience in the digital realm. She is a leading expert on the impact of technology on our daily lives, with a unique perspective as a girl geek, tech blogger, and digital technology optimist. She has a proven track record of helping organizations understand the challenges and opportunities of the digital age, and how to navigate them successfully.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 15
Clo Willaerts Content Marketing like a PRO The All-In-One Guide to Content Marketing: From Planning to Promoting EAN 978 94 014 9547 9 Juni 2023 17cm x 24cm Paperback 294 pp. Economie en bedrijf algemeen € 29,99 9 789401 495479 BOEK e-BOEK

Digital Marketing like a PRO

How do you translate your business objectives into a digital marketing strategy?

What are today’s best practices for content marketing, email marketing, social media and online advertising? What is the practical use for new technologies like Augmented and Virtual Reality, the Internet of Things, Artificial Intelligence and chatbots?

Digital Marketing like a PRO is an easy to follow, step-bystep marketing guide that helps you maximize all digital channels. Packed with models, information and examples to help you succeed, it is free of fluff and noise so you can get to work quickly. Whether you’re new to marketing or a longtime professional seeking to boost your skills, this digital marketing handbook will help you save time, energy and resources as you learn from tested industry models and best practices.

Inhoud

Email marketing

To steer Optimize

Pluspunten

Written in accessible and clear English

With quotes and tips from experts in the field Contains relevant business cases

Opleiding

Communicatie, management, marketing

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Clo Willaerts

Digital Marketing like a PRO – completely revised edition Prepare. Run. Optimize.

EAN 978 94 014 9075 7 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 216 pp.

Marketing € 32,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 16
9 789401 490757 BOEK e-BOEK

Video Marketing like a PRO

For years, trend reports have highlighted the popularity of web videos. And each time, they noted that increasing numbers of people were enjoying videos on YouTube or TikTok, or participating in livestream events on Facebook and Twitch. Self-producing those videos became more and more popular and some managed to make a lot of money.

When the world suddenly changed in March 2020, video went from a nice-to have to an essential tool for every company. Video Marketing like a PRO is a hands-on guide for anyone who wants to reach the growing online audience with their content – even if you have no experience in audiovisual production.

Inhoud

Video strategy

How to make videos

Publish videos

Promote videos

Financing

Pluspunten

Basic book Video Marketing

An answer to all questions, from plan to return Accessible, clean style, without marketing buzzwords

Maximum impact with a minimum budget

In English

Opleiding

(Digital) marketing, content productie

Clo Willaerts

Video Marketing like a PRO

A Practical Guide to Creating and Publishing Videos That Convert

EAN 978 94 014 7792

17cm x 24cm Paperback 256 pp.

Marketing € 29,99

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 17
5
Verschenen
9 789401 477925 BOEK e-BOEK

Handboek conceptontwikkeling – In 3 stappen naar waardevolle locaties

Het vakgebied locatieontwikkeling is volop in beweging. Nieuwe inzichten, veranderende behoeften en grootse uitdagingen vragen om een andere kijk op locaties. Eentje die de mens, onze leefomgeving en de planeet centraal stelt. Handboek Conceptontwikkeling introduceert een methode om waardevolle locaties te realiseren die rendement opleveren op maatschappelijk, ecologisch en economisch niveau.

Aan de hand van de analogie van de liefde word je meegenomen door de drie stappen conceptanalyse, conceptcreatie en conceptrealisatie, oftewel: Verliefd, Verloofd, Gebouwd – aangevuld met vele aansprekende cases uit binnen-en buitenland, inspiratie van vakgenoten en diverse tools waarmee je zelf aan de slag kunt. Dit boek is bedoeld voor iedereen met een hart voor de plekken waar we wonen, werken, ontmoeten, ontspannen, leven; van professionals tot studenten, van projectontwikkelaars tot architecten, van beleidsmakers tot bouwers en van locatie-eigenaren tot eindgebruikers.

Inhoud

Het geheim van waardevolle locaties

Aan de slag met conceptanalyse

Creativiteit: de motor achter conceptontwikkeling

Conceptrealisatie: het concept komt tot leven 15 waardevolle locaties

Pluspunten

Inspirerende inzichten, cases en tools

Inspiratiegids en handboek

De kennis en ervaring van vooraanstaande ontwikkelaars, beleidsmakers, architecten en eigenaren

Opleiding

Bedrijfskunde, vastgoed & makelaardij, architectuur

Lot Frijling

Handboek conceptontwikkeling

– In 3 stappen naar waardevolle locaties

Verliefd Verloofd Gebouwd

EAN 978 94 014 8686 6 Verschenen

20cm x 26cm Hardback 263 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 44,99

9 789401 486866

Lot

jaar ervaring in het ontwikkelen en realiseren van locatieconcepten, van binnensteden tot luchthavens en van culturele instellingen tot woonwerkgebieden. Als oprichter van bureau Yellow Concepts en gastdocent aan diverse onderwijsinstellingen, inspireert en begeleidt ze mensen bij het ontwikkelen en realiseren van waardevolle locaties.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 18
Frijling heeft ruim twintig
BOEK e-BOEK

Salessucces

Verkopen gebeurt vandaag online én offline. Enerzijds is verkopen op afstand steeds belangrijker: als verkoper en klant kun je online gemakkelijk en in alle rust speuren naar informatie en het juiste contact. Tegelijk blijft voor complexe en gevoelige deals de onderhandeling in een persoonlijke sfeer belangrijk. Maar hoe stem je het oude en het nieuwe verkopen zo goed mogelijk op elkaar af?

Salessucces neemt je mee langs het volledige verkooptraject. Vanaf het allereerste online contact leer je hoe je tools inzet om leads te detecteren en genereren. Je krijgt stap voor stap inzicht en technieken om van mailen, bellen, videobellen en verkoopbezoeken een succes te maken. Ook offline verkoopinstrumenten krijgen de volle aandacht: netwerkevenementen, beursverkoop en onderhandelen tot de deal. Boordevol checklists en met een grote aandacht voor zowel marketing als sales in de dubbele salesfunnel brengt dit boek je alles bij om online en offline te scoren.

Inhoud

Het nieuwe verkopen

Toekomstige klanten vinden

Succesvol offeren

Onderhandelen tot de deal

Uitblinken en groeien bij bestaande klanten

Pluspunten

Een creatieve ontdekkingsreis naar wat werkt bij klanten

Zelfevaluatiechecklists

De juiste commerciële reflexen

Opleiding

Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Geert Delobelle is zelfstandig verkooptrainer bij SalesAtelier en gecertificeerd businessconsultant voor de assessments van Thomas International Belux. Als docent aan Hogeschool Vives kent hij niet alleen de knepen van het verkoopvak maar ook die van het boeiend lesgeven.

Geert Delobelle

Salessucces

Van online contact naar langetermijncontract

EAN 978 94 014 8754 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 342 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 487542

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 19
BOEK e-BOEK

De strategische businessmarketeer

De businessmarketeer van vandaag wil een bewijsbare bijdrage leveren aan het commercieel perspectief in organisaties. Dat doet hij door te denken en werken vanuit een onderscheidend merkverhaal, een constructieve samenwerking met sales en een structuur van werken die niet alleen tot zichtbaarheid en conversie leidt, maar vooral tot focus voor prospecteren en het vergroten van de betrokkenheid van doelgroepen.

Dit alles maakt de rol van de businessmarketeer strategischer, de functie boeiender en de commerciële bijdrage van het marketingteam waardevoller voor organisaties.

Inhoud

Strategisch leren omgaan met businessmarketing

Pluspunten

Praktijkboek

Geeft duidelijk inzicht in de meerwaarde van marketing voor sales

Biedt handvatten om je team of afdeling intern goed te positioneren

Opleiding

Bedrijfskunde, marketing

Vertaalt verhalen naar kansen en ziet mogelijkheden tot verkoop

EAN 978 94 014 9065 8 Mei 2023

17cm x 24cm Paperback 260 pp.

Marketing € 34,99

9 789401 490658

Frank Faassen werkt bij ContentXperience en is zelfstandig adviseur op het gebied van marketingstrategieën. Hij begeleidt merkessentietrajecten, coacht marketeers en geeft trainingen, lezingen en gastcolleges over strategische businessmarketing. De afgelopen 25 jaar was Faassen werkzaam in zowel consumenten- als businessmarketing. Hij werkte voor verschillende reclamebureaus en is bij verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor marketing & communicatie.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 20
Strategische businessmarketeer
BOEK e-BOEK

Why innovation fails (NL)

Om succesvol te blijven is het belangrijk dat organisaties bestand zijn tegen de steeds snellere veranderingen en ze die veranderingen liefst ook een stap voor blijven. Het is cruciaal op een juiste manier naar de toekomst te kijken, onzekerheid te omarmen, kansen te benutten en bedreigingen tijdig te herkennen.

Why innovation fails leert je niet alleen in de toekomst te kijken, het toont ook de meest gemaakte fouten en veelvoorkomende valkuilen in een innovatieproces. Bovendien krijg je een beter inzicht in de technologische evolutie van de komende tien jaar en vertaalt het al deze inzichten in een concrete aanpak om toekomstrobuuste, succesvol innoverende bedrijven en organisaties te bouwen.

Inhoud

Innovatie als antwoord op verandering

De 7 sleutels tot succes Techlenzen op de toekomst

A winning innovation team

Innovatiestrategie

Pluspunten

Een leidraad voor het ontdekken van de toekomst en hoe je er optimaal op voor te bereiden Praktische handvaten en instrumenten om innovatie succesvoller te maken

Opleiding

Bedrijfskunde, bedrijfsmanagement

Joachim De Vos is professor Scenarioplanning binnen de Universiteit Gent. Hij bouwde van bij de start Living Tomorrow, het Huis van de Toekomst, mee uit tot een wereldwijd succes. Joachim startte ook TomorrowLab op en reist de wereld rond om innovatie- en foresight advies te geven.

Joachim De Vos

Why innovation fails (NL)

De 7 sleutels tot succes

EAN 978 94 014 7693 5 Verschenen

17cm x 24cm Hardback 289 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 476935

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 21
BOEK e-BOEK

Financieel management

De nv XYZ is een commercieel bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingswaren. Wat kunnen we concluderen op basis van de jaarrekeningen van de voorbije jaren van het bedrijf?

Financieel management bevat een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen, biedt het boek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van een financieel beleid. Deze nieuwe versie werd opgemaakt op basis van de meest recente cijfers en trends.

Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis. Zo is dit boek geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of voor wie zijn kennis wil verdiepen, van studenten hoger onderwijs tot beleidsmakers in bedrijven.

Inhoud

Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio’s Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget

Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return

Pluspunten

Hét basisboek financieel management

Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband

Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet

Volledige update

Opleiding

Bedrijfsmanagement

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen

Financieel management

De essentie

EAN 978 94 014 6519 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 262 pp.

Bedrijfseconomie € 27,50

Jan Van Hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan UC Leuven-Limburg.

Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan UC Leuven-Limburg.

Steven Vanderhaegen was werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en is momenteel director van het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 22
9 789401 465199 BOEK OEF

Bedrijfskunde

Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen zien het daglicht.

Deze herziene editie biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud

Financieel beheer

Human resource management

Operationeel beheer

Kwaliteitszorg

Marketing

Ondernemerschap

Innovatie

Strategie

Pluspunten

Volledige update

Basiswerk over bedrijfskunde

Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals

Opleiding

Bedrijfskunde, management

Bedrijfskunde

EAN 978 94 014 5381 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 368 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

Mieke Audenaert doceert aan de Universiteit Gent.

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media.

Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo.

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending Average Leadership.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 23
Mieke Audenaert, Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck
9 789401 453813 BOEK

Bedrijfskunde en ondernemen

Ondernemerschap en bedrijfskunde gaan hand in hand. De kunst van het ondernemen moet ondersteund worden door concrete bedrijfskundige technieken om een succesvolle organisatie te creëren. Ook wie niet economisch opgeleid is, kan die nodige basiskennis verwerven.

Dit handboek is ontwikkeld voor een publiek dat geen specialisatie beoogt in specifieke bedrijfskundige technieken, maar dat wel voldoende kennis, inzicht en vaardigheden wenst te ontwikkelen om in een onderneming efficiënt te kunnen opereren.

Bedrijfskunde en ondernemen richt zich onder andere op innovatie en toekomstdenken, maar ook bondig op economische aspecten als boekhouden. De vele voorbeelden maken het boek inzichtelijk voor studenten en kaderleden die hun bedrijfskundige vaardigheden scherp willen stellen.

Inhoud

Ondernemerschap, ondernemersplan en organisatiestructuren Innovatie en productlevenscyclus

Algemene boekhouding

Financiële analyse en financiering

Kostprijssystemen, budgettering en kasplanning Investeringsanalyse

Pluspunten

Ook geschikt voor niet-economische opleidingen

Brede behandeling van de bedrijfskunde

Theorie met uitgewerkte, inzichtelijke voorbeelden

Sluit aan bij het handboek Technische bedrijfsvoering dat de basisbegrippen van operations management belicht

Opleiding

Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

EAN 978 94 014 3899 5 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 254 pp.

Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs € 25,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 24
Ludo Gelders & Dirk Cattrysse Bedrijfskunde en ondernemen Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
9 789401 438995 BOEK

Technische bedrijfsvoering

Technische bedrijfsvoering of operations management is verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van operaties in een bedrijf, en bepaalt daarom het organisatorisch kader waarbinnen kaderleden moeten opereren. Een basiskennis in de technische bedrijfsvoering is daarom een absolute meerwaarde. Dit handboek focust op de belangrijkste componenten van operations management.

De aandacht gaat naar een aantal belangrijke technische en functionele probleemgebieden en de bijhorende beheertechnieken, waaronder logistieke processen en productiestructuren. Daarnaast gaat het boek dieper in op Integrale Kwaliteitszorg, een concept dat binnen elke bedrijfscontext niet meer weg te denken is. Met deze beknopte, maar toch diepgaande thematiek, is Technische bedrijfsvoering een grondslag voor studenten en professionals die zich in operations management willen bekwamen.

Inhoud

Logistiek beheer en voorraadbeheer

Economisch model

Projectplanning

Productiestructuren en lay-out

Integrale kwaliteitszorg

Pluspunten

Basiswerk operations management

Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken

Ook geschikt voor niet-economische opleidingen

Sluit aan bij het handboek Bedrijfskunde en ondernemen dat de basisbegrippen van ondernemerschap en bedrijfskunde belicht

Opleiding

Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

EAN 978 94 014 5698 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 136 pp

Economie, recht en bedrijfskunde € 21,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 25
Ludo Gelders & Dirk Cattrysse Technische bedrijfsvoering Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
9 789401 456982 BOEK

Economie

Dagelijks horen en lezen we over inflatie, rente, begroting, overheidsschuld, werkloosheid ... Niet verdwalen in de wirwar van begrippen is een hele klus. Hoe dan ook is economie te belangrijk om alleen aan experts over te laten.

Dit boek transformeert de technische discipline economie in een publieke dialoog, het legt de voornaamste politiekeconomische begrippen en het verband ertussen helder uit. Zonder wiskundige formules of abstracte grafieken neemt Johan Lambrecht actuele vraagstukken zoals het beleid van de Europese Centrale Bank, economische groei, globalisering en de evolutie van de euro onder de loep.

Na het lezen van dit boek begrijp en spreek je zelf de politiek-economische taal en kun je economische beleidsmaatregelen kritisch volgen.

Inhoud

Economische groei: een noodzakelijk kwaad?

Van economische groei naar recessies en depressies

Inflatie: extremen zijn nooit goed

Geld: meer dan munten en biljetten

Rente: de prijs van geld

Arbeidsmarkt: grote uitdagingen

Overheidsfinanciën: het eeuwige zorgenkind

Betalingsbalans en internationale handel: hoog op de agenda

Pluspunten

Kritische blik op actuele vraagstukken

Zonder formules en abstracte grafieken

Sprekende voorbeelden uit de actualiteit en het verleden

Na het lezen begrijp en spreek je zelf de politiek-economische taal

Opleiding

Economie, economische wetenschappen, bedrijfscommunicatie, office management

Johan Lambrecht

Economie

De essentie zonder formules

EAN 978 94 014 6664 6 Verschenen

14cm x 21cm Paperback 294 pp.

Economie en bedrijf algemeen € 29,99

Johan Lambrecht is doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar aan de KU Leuven (Campus Brussel). Hij doceert al meer dan twintig jaar economie en is auteur van honderden werken waarin hij theorie en praktijk combineert.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 26
9 789401 466646 BOEK

Creativiteit. Hoe? Zo!

Creativiteit. Hoe? Zo! geeft je een rondleiding in je eigen denken en helpt je om je eigen creativiteit en die van je organisatie actief te ontwikkelen.

Het is een leer-, doe- en oefenboek voor iedereen die de sleur standaardoplossingen wil doorbreken en anderen daarin wil meekrijgen. Met actuele cases en krachtige technieken biedt Creativiteit. Hoe? Zo! je een schat aan inspiratie voor je dagelijkse praktijk.

Pluspunten

Creativiteit concreet gemaakt

Rijkelijk geïllustreerd

Meteen aan de slag met oefeningen, checklists en schema’s

Opleiding

Bedrijfskunde, management

Pieter Daelman, Sara Pieters & Igor Byttebier

Creativiteit. Hoe? Zo!

Creatief denken in de praktijk voor de innovators van morgen

EAN 978 94 014 8242 4 Mei 2023 17cm x 24cm Paperback 282 pp.

Creatief denken € 39,99

9 789401 482424

Pieter Daelman is zaakvoerder en expert innovatiecultuur bij Bedenk, gastprofessor creativiteit en innovatie aan de Karel De Grote Hogeschool en coauteur van het Cromax®-framework.

Sara Pieters is de dame achter Red Zezel. Als innovatie-experte stimuleert ze managers en ondernemers om te innoveren en helpt ze het creatief potentieel van organisaties te ontwikkelen.

Igor Byttebier is consultant voor COCD (Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken), een van de meest gerenommeerde instituten voor creativiteit en innovatie in Europa.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 27
BOEK e-BOEK

Vakdidactiek voor leraren economie

Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. Op basis van hun jarenlange ervaring met startende leerkrachten economie in de lerarenopleidingen stelden de auteurs dit helder en sterk praktijkgericht basiswerk vakdidactiek op.

Het boek focust uiteraard op hoe een les economie wordt opgebouwd, maar wil een stap verder gaan. Via een gestructureerd denkschema doet Vakdidactiek voor leraren economie het didactisch denken binnen het vakdomein stapsgewijs uit de doeken. Verdieping in werkvormen, didactische principes, evaluaties en mediagebruik gebeurt door middel van een reeks didactische fiches. Thematische hoofdstukken zorgen ten slotte voor de nodige verbreding. Zo biedt dit boek de nodige vakondersteuning voor zowel de leraar economie als de student in de lerarenopleiding.

Inhoud

Stand van zaken in het economie-onderwijs

Hoe maak ik een les economie?

Didactische fiches, onderzoekscompetenties en evaluatie Boekhouden, bedrijfsbezoeken en duurzaam ondernemen

Pluspunten

Een praktisch werkinstrument

Veel voorbeelden uit de lespraktijk Innovatieve methode met denkschema en didactische fiches Houvast voor leraren economie in functie én voor studenten in de lerarenopleiding

Opleiding

Lerarenopleiding economie

Lucien Fastré, Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen

Vakdidactiek voor leraren economie

Een praktijkgerichte benadering

EAN 978 94 014 7742 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 230 pp.

Didactiek € 27,99

Lucien Fastré is oud-docent Vakdidactiek Economie aan de Lerarenopleidingen van UHasselt en van UC Leuven-Limburg.

Veerle Tulleneers doceert Vakdidactiek Economie binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Karolien Vlayen is docent vakdidactiek Economie en Organisatie binnen de Lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg en praktijkassistent binnen de Educatieve Master Economie van UHasselt.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 28
9 789401 477420 BOEK PPT

Vakdidactiek economie

Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking.

Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aankomende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud

Het werkterrein van de leraar economie

Didactische werkvormen

Het gebruik van onderwijsmedia

Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming Didactiek van het boekhoudonderwijs Evaluatie in het economieonderwijs

Pluspunten

Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Opleiding

Lerarenopleiding economie

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout

Vakdidactiek economie

EAN 978 94 014 2806 4 — Verschenen

17cm x 24cm Paperback 338 pp.

Didactiek, algemene economie — € 39,99

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven.

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 29
9 789401 428064 BOEK OEF e-BOEK eCAMPUS LEARN

Voor de reisprofessional is het een enorme uitdaging om in een steeds veranderende markt het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden.

Dit handboek geeft een toegankelijk en breed overzicht van het werk van de reisprofessional: van reisagent tot travel designer, van doorverkoper tot touroperator.

Hoe functioneert de sector? Welke hulpmiddelen kunnen er aangewend worden? Welke samenwerkingen en contracten worden er gesloten? In dit boek kom je alles te weten over hoe de reisprofessional van gisteren, vandaag en morgen zijn werk uitvoert.

Inhoud

Historische ontwikkeling

Business travel agent

Leisure travel agent

Verkoop

Customer journey

Touroperators

Beroepsverenigingen

Wettelijk kader

Pluspunten

Nieuwe editie, aangepast aan de behoeften van snel evoluerende reissector Gebaseerd op decennialange praktijkervaring

Opleiding

Toerisme, economie, bedrijfsmanagement

Ivo Siebens

Reisprofessional

Van reisagent tot travel designer

EAN 978 94 014 7497 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 184 pp.

Economie en bedrijf algemeen € 25,99

Ivo Siebens doceert al meer dan dertig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More). Daarnaast is hij reeds vele jaren als docent betrokken bij opleidingen voor reisleiders en streekgidsen.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 30
Reisprofessional 9 789401 474979 BOEK

Luchtvaart

De luchtvaart staat voor grote uitdagingen. Dit boek neemt je op een toegankelijke en volledige manier mee naar het leven van de professional in de sector. Het vertelt over de geschiedenis van de luchtvaart, laatste nieuwe vliegtuigtypes, wereldwijd geldende luchtvaartreglementeringen, vliegbewegingen in het luchtruim, codetaal in de cockpit, passagiers-, bagage- en vliegtuigafhandeling, universele IATA-boekingscodes, coronapaspoorten, belly en fully cargo, en nog veel meer.

Dit boek dient als inspiratie voor studenten toerisme en logistiek management om het luchtvaartbeleid mee uit te tekenen. De reisprofessional zal het ervaren als een frisse onderdompeling zodat de reisbeleving van iedere vliegtuigpassagier nog boeiender wordt.

Inhoud

Historische ontwikkeling

Luchtverkeersleiding

Vliegtuigtypes

Luchtvaartreglementering

Codetaal

Passagiers-, bagage- en vliegtuigtuigafhandeling

IATA-boekingscodes

Belly en fully cargo

Luchthavens in België

Businessmodellen

Tarieven en prijzen

Pluspunten

Basiswerk over de luchtvaart

Naslagwerk voor iedereen werkzaam in luchtvaart- en reissector

Praktijkvoorbeelden

Opleiding

Toerisme, logistiek management, pilootopleiding

Dominique Verbeeck

Luchtvaart

Een inspirerende en praktijkgerichte kennismaking

EAN 978 94 014 7496 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 214 pp.

Economie en bedrijf algemeen € 25,99

Dominique Verbeeck is praktijkdocente luchtvaart aan Thomas More. Ze behaalde daarnaast haar diploma als IATA Instructor, werkte als gids op Brussels Airport en stond aan het hoofd van haar eigen reisorganisatie Skipy.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 31
9 789401 474962 BOEK

Fact-Based Decision Making

De uitdaging voor organisaties om gefundeerde besluitvorming te introduceren is groot. Performance Management software kan helpen, maar dwingt organisaties om ook op technologisch vlak aan te passen en te veranderen. Hoe laat je op feiten gebaseerde besluitvorming een cruciale rol spelen in de waardecreatie van je onderneming?

Het boek bundelt en actualiseert de voornaamste concepten, technologieën en vaardigheden eigen aan performance- en veranderingsmanagement. Er wordt getoond hoe een organisatie met veranderingen in de besluitvorming kan omgaan.

Inhoud

Strategische intelligentie

Financiële intelligentie

Business Intelligence

Analytische intelligentie

Technologische intelligentie

Organisatorische intelligentie

Pluspunten

Handige samenvattingen

Gebaseerd op Performance Management

Boordevol illustraties en cijfermateriaal

Opleiding

Marketing, management

Dries Van Nieuwenhuyse

Fact-Based Decision Making

Handvatten voor een op feiten gebaseerde besluitvorming

EAN 978 94 014 6712 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 554 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 55

Dries Van Nieuwenhuyse is zelfstandig consultant fact based decision making. Hij is ook programmadirecteur Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School en lector aan HoGent en Thomas More.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 32
9 789401 467124 BOEK e-BOEK

Ethisch zakendoen

Dit boek is de ideale introductie tot de bedrijfsethiek. Het koppelt aandacht voor de fundamenten van de ethiek aan typische bedrijfsethische kwesties. Actuele thema’s en inleidende casussen zorgen voor een grote herkenbaarheid binnen de hedendaagse bedrijfscontext en behandelen onder meer:

– de plaats van de professional in een bedrijf

– rechtvaardige salarissen

– discriminatie, diversiteit en inclusie op de werkvloer

duurzaamheid en milieu

– de ethiek van reclame

– belastingontwijking als moreel probleem

Inhoud

Basisboek over bedrijfsethiek

Pluspunten

Antwoord op concrete morele kwesties Belangrijke actuele thema’s als milieu, inclusiviteit, mensenrechten …

Opleiding

Economie, management, bedrijfskunde en filosofie

Wim Dubbink is hoogleraar Ethiek van Bedrijf en Organisatie aan Tilburg University. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Journal of Ethics’.

Willem van der Deijl is universitair docent (bedrijfs) ethiek aan Tilburg University. Hij werkte voorheen als onderzoeker bij het Canadese Centre de Recherche en Ethique.

Wim Dubbink en Willem van der Deijl

Ethisch zakendoen

EAN 978 94 014 8231 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 248 pp.

Sociale kennistheorie & ethiek € 34,99

9 789401 482318

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 33
BOEK e-BOEK

Innovatiekracht

Innovatiekracht maakt de invloed van de organisatiecultuur op innovatie concreet. Twaalf nieuwe invalshoeken stellen de lezer in staat een excellent innovatieklimaat in het eigen team of de organisatie te creëren.

Onderzoek leert dat het werkklimaat in de organisatie de meest invloedrijke factor voor creativiteit en innovatie is. Methoden en technieken helpen ons creativiteit te bevorderen en innovatie te versnellen. Maar wat hebben we er aan als de omgeving niet motiveert, niet veilig is en geen ondersteuning biedt? Het is een eye-opener voor iedereen die dacht dat disruptie alleen was voorbehouden aan start-ups.

Bij het boek hoort een online assessment om het innovatieklimaat in de eigen organisatie te kunnen vaststellen.

Inhoud

Cultuur en organisatieklimaat als innovatieversneller

De leiderschapsstijlen van Goleman

Dimensies van het innovatieklimaat

De cultuurdimensies van Hofstede

Pluspunten

Een inspirerende verdieping op het gebied van innoveren Voorbeelden uit de dagelijke praktijk van hoe creativiteit en een gemeenschappelijk doel tot succesvolle innovaties komen Biedt een manier om de innovatiekracht te versterken

Opleiding

Bedrijfskunde, managment

Innovatiekracht

Over organisatiecultuur en hoe mensen het verschil maken

EAN 978 94 014 8776 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 212 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 487764

Marcel van der Ven weet als geen ander hoe je iets van idee tot innovatie brengt. Hij heeft leidinggegeven aan meer dan 300 creatieve teams en werkte o.a. voor ECT, Schiphol en KPN. Van der Ven is van oorsprong architect en ontwikkelde zich van daaruit tot regisseur van creatieve processen tot ver buiten zijn oorspronkelijke vakgebied.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 34
Marcel van der Ven BOEK e-BOEK

Durf inclusief te ondernemen

Met Durf inclusief te ondernemen breekt Rachid Et-Taïbi bij ondernemers een lans om diversiteit en inclusiviteit (DNI) op de werkvloer te omarmen en het te beschouwen als grote winst voor hun bedrijf. Hij vertrekt daarbij vanuit zijn eigen inspirerende levensverhaal en reikt de lezer tips en tricks aan, doorspekt met cases. Dit kan helpen inclusiviteit op de werkvloer om te turnen naar een succesvolle bedrijfsvoering.

Dit boek geeft diversiteit en inclusiviteit definitief de juiste plek: bovenaan de agenda van elke geëngageerde ondernemer.

Inhoud

Diversiteit en inclusie onder de loep

Van diversiteit naar inclusie

Empathie en verbinding

Bewust en geëngageerd leiderschap Communicatie als hoeksteen van je DNI-beleid

Pluspunten

De tools voor meer diversiteit en inclusiviteit in bedrijven

Met voorbeelden uit de bedrijfswereld Tips en tricks

Opleiding

Bedrijfsmanagement, bedrijfskunde, office management

Rachid Et-Taïbi is keynotespreker en diversiteitsdeskundige. Met meer dan 20 jaar expertise rond diversiteit & inclusie heeft hij DNI® gelanceerd, een methode die bedrijven helpt om gestructureerd D&I te introduceren in elke bedrijfscultuur. Zijn keynotes vertrekken vanuit zijn persoonlijke levensverhaal, en creëren zo een impact op professioneel en persoonlijk vlak.

Rachid Et-Taïbi

Durf inclusief te ondernemen

De ROI van diversiteit in jouw organisatie

EAN 978 94 014 8778 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 151 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 487788

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 35
BOEK e-BOEK

Veranderen is kinderspel

Of je nu een multinational leidt of een manager bent: veranderen is geen Monopoly-spel waarbij een pionnetje van start tot einde over het bord drentelt. Het is eerder Mens erger je niet, waarbij meerdere pionnetjes tegelijk onderweg zijn en soms blijven staan. Net zoals in het echte leven, want niets veranderen is ook veranderingsmanagement.

Met wereldwijde ervaring als bagage, toont de auteur dat veranderen gemakkelijker gaat als je het niet als probleem ziet, maar als een mindset. Daarnaast krijg je een eigenzinnige kijk op leiderschap, waarbij de wereld van games en gezelschapspellen nooit veraf is. Of je het boek nu van flap tot flap of kriskras leest, aan het einde weet je welk soort leider jij bent. En besef je dat veranderen eigenlijk kinderspel is.

Inhoud

Leren veranderen

Veranderingsmanagement

Over leiders en volgers

Puzzelen met voldoening

Veranderen als mindset

Pluspunten

Met actuele voorbeelden

Historisch overzicht van veranderingsmanagement

Ook beschikbaar in het Engels

Opleiding

Bedrijfskunde, management

Veranderen

De juiste mindset voor leaders in een winnend team

EAN 978 94 014 8750 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 183 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 487504

Yves Van Durme is Global Human Capital Leader bij Deloitte. Zijn jarenlange ervaring in veranderingsmanagement combineert hij met eigenzinnige visies op menselijke dynamieken die hij meeneemt uit zijn jeugd in Afrika en zijn carrière als topsportcoach.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 36
Yves Van Durme
is kinderspel
BOEK e-BOEK

Digital at Heart (EN)

Successful digital transformation? Bring all employees on board.

The much-needed digital transformation that organizations and companies have to make, ensures tension and uncertainty for many. Finding more than the latest technologies and apply, after all, it is important to have internal streamline processes and improve the organization adapt to new ways of working.

Success largely depends on willingness of all employees to join in this process and herefore to what extent organizations succeed in getting the mindset and culture within transform the business. This book lets you on a new teaches you to place the people first in a digital transformation process. It lets you on a new how to look at the relationship between people and technology and helps to keep all employees with confidence to get on board.

Inhoud

Vigilant Leadership

Voyager Leadership

Visionary Leadership

Vested Leadership

The Road Ahead, Together

Pluspunten

A new perspective on the relationship between people and technology

Real cases from practice

Accessible by many examples and reflections

Opleiding

MBA- en Masters Management, Digital Leadership, Mastering IT Management

Stijn Viaene, Ignace Decroix & Karlien Vanderheyden

Digital at Heart (EN)

How to lead the human centric digital transformation

EAN 978 94 014 8774 0 Juni 2023

17cm x 24 cm Paperback 300 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 487740

Stijn Viaene is Full Professor bij Vlerick Business School en KU Leuven. Hij is Partner en Directeur van het Research Centre for Enterprise Architecture & Digital Design.

Ignace Decroix is Associate Researcher bij Vlerick Business School en PhD student aan UGent.

Karlien Vanderheyden is Associate Professor bij Vlerick Business School en Directeur van het Research Centre for People in the Smart Digitised Supply Chain.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 37
BOEK e-BOEK

De Groeiparadox

Dit boek beschrijft het fenomeen van groeipijnen. Als een onderneming sterk groeit, heeft ze de neiging zichzelf af te remmen. Hoe valt dit te voorkomen? Dit boek helpt je daar iets aan te doen.

In tien hoofdstukken legt Matty in heldere taal uit wat de meest voorkomende groeipijnen zijn en hoe je ze kan aanpakken. Vanzelfsprekendheden worden onderuit gehaald, mythes doorprikt.

Dit boek identificeert de problemen, verklaart ze en reikt oplossingen aan. Elk bedrijf heeft namelijk het potentieel een groeibedrijf te worden. En te blijven.

Inhoud

Duidelijke groeiscan in 3 stappen

Pluspunten

Biedt ondernemers verrijkende inzichten op hun pijnen te overwinnen en door te groeien naar een volgende fase Met tips & tricks voor leidinggevenden & middenkader Herziene editie van de bestseller

Opleiding

Bedrijfskunde, management, bedrijfseconomie

Waarom groeien ondernemingen afremt en pijn doet. En wat eraan te doen.

EAN 978 94 014 8329 2 Verschenen

17cm x 24cm Hardback 240 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 38
Matty Paquay leidt Paquay & Associates, een advieskantoor voor groeibedrijven. Hij is gastprofessor in Business Model Design aan de UHasselt.
789401 483292
Bart Lodewyckx is gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.
9
Matty Paquay & Bart Lodewyckx De Groeiparadox
BOEK e-BOEK

Open up your Organisation

A board of directors can contain people from various back grounds, gender, sexual orientation, disabilities, and still make the same mistakes as a team of only white men. Why?

From a ‘nice to have’ to a ‘must-have’, Diversity & Inclusion is nowadays a fashionable topic. Although most leaders are convinced of its benefts, some may not yet comprehend its potential.

If the focus is on including ‘minorities’, then what should we do about personality profles? This profile is not revealed at first glance. You need to be Open to other viewpoints, resolve diffculties with Patience, feel Empathy for your stakeholders, allow them just to be... Natural.

Inhoud

Confront your realities

Improve your societal impact, within and outside your company New D&I model

Pluspunten

This book completes the missing part of diversity and inclusiveness as we tend to talk about it now Real-life stories

Tips and tricks, how to embed an OPEN culture in your company: quick wins + sustainable change

Opleiding

Bedrijfskunde, management, bedrijfsmanagement

Ihsane

EAN

9 789401 490283

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 39
Haouach Open up your Organisation Fully Embrace Diversity with Profiles Inclusiveness
978 94 014 9028 3 Mei 2023 17cm x 24cm Paperback 200 pp. Bedrijfskunde algemeen € 34,99
BOEK e-BOEK

Navigate

De turbulenter wordende realiteit blijkt bijzonder uitdagend te zijn voor organisaties. Meer dan ooit hebben we leiders nodig die in staat zijn om te navigeren op steeds complexer wordend terrein. Het vormgeven van de organisatie is daarbij een onontbeerlijke factor.

Dit boek, geschreven vanuit de praktijk van beide auteurs, volgt het hoofdpersonage Hugo in de uitdagingen die hij tegenkomt als leider in een organisatie in volle transitie. Aan de hand van wat hij op zijn reis ontmoet, leer jij samen met Hugo navigeren op onbekend terrein.

Inhoud

Dit boek leert je op een integrale, systemische manier kijken en werken

Antwoorden op de meest gestelde vragen maar vooral denkkaders om zelf aan de slag te gaan

Je wordt meegenomen in de interne keuken van professionals op het vlak van organisatie en leiderschapsontwikkeling

Pluspunten

Gebaseerd op de jarenlange praktijk van de auteurs

Tal van nieuwe concepten

Duiding bij onderliggende principes

Concrete tools die snel in de praktijk geïntegreerd kunnen worden

Meteen toepasbaar

Opleiding

Bedrijfskunde, management

Philippe Bailleur & Annette Meulmeester

Navigate

Een gids voor leiders in complexe tijden

EAN 978 94 014 9045 0 Mei 2023

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Leidinggeven, coachen € 39,99

9 789401 490450

Philippe Bailleur staat bekend als pionier in zijn vakgebied. Hij begeleidt meerdere langlopende opleidingen voor professionals. Bailleur was offcier bij de Luchtmacht, werkte als trainer-consultant voor SD WORX, als zelfstandig ondernemer onder de vlag van Kessels & Smit, the Learning Company om vervolgens helemaal zijn eigen koers te gaan varen.

Annette Meulmeester heeft haar eigen praktijk als coach voor organisaties, teams en leiders. Ze starte haar loopbaan als verandermanager en daarnas als consultant bij De Galan en Voigt. Ze is naast haar werk in organisaties als kerndocent Leiderschap, Complexiteit, Groepsdynamica en Veranderen verbonden aan TSM Business School.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 40
BOEK e-BOEK

Humanizing Strategy

Strategie-uitvoering is complex. Drie van de vier organisaties slagen er niet in hun strategieën uit te voeren, ondanks adviesbureaus, een karrevracht literatuur over het onderwerp en alle beschikbare best practices. Maar waarom precies mislukken de meeste strategieën?

Op basis van toonaangevend onderzoek, echte verhalen, praktijkvoorbeelden en praktische tools neemt de auteur je mee in de wereld van waarden, overtuigingen, emoties en vaak verborgen onderliggende motivatiekrachten die individueel en collectief gedrag in organisaties beïnvloeden. Hij laat zien hoe bewust en effectief omgaan met deze menselijke dynamiek, vaak verwaarloosd in het strategische proces, een grote invloed heeft op de prestaties van je organisatie en de succesvolle realisatie van je strategie.

Als je er serieus over nadenkt om van je strategie een succes te maken, de drang hebt om te blijven vragen ‘waarom’ en de moed hebt om een minder conventionele benadering te volgen, zal dit boek je inspireren.

Inhoud

Organisaties menselijker maken Strategie ontwikkelen die echt werkt

Humanizing team performance

Humanizing collaboration across teams

Humanizing culture shifts

Humanizing leadership

Humanizing future-proof orgnisations

Pluspunten

Engelstalig

Gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring

Uniek perspectief dat waarden, overtuigingen en emoties benadrukt

Onconventionele benadering

Opleiding

Management, bedrijfskunde, economie, organisatiepsychologie

Geert Vercaeren is senior business consultant en coach met meer dan 25 jaar ervaring in het leiden van complexe bedrijfstransformatie-, organisatieontwikkelings- en hr-transformatieprojecten.

EAN 978 94 014 7499 3 Verschenen

17cm x 24cm Hardback 296 pp.

Management algemeen € 29,99

9 789401 474993

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 41
Strategy
to Master Emotions, Values and Beliefs When You Execute Plans
Geert Vercaeren Humanizing
How
BOEK e-BOEK

Pretopia

In dit boek neemt Stefaan Vandist je mee op een pelgrimstocht. De route leidt langs creatieve broedplaatsen waar de toekomst al in de steigers staat. Vaak zijn het verschillende organisaties die als een soort coalition of the willing een voorhoede vormen in de transitie naar toekomstbestendige voedselsystemen, mobiliteit, energie, materiaalgebruik of stadsontwikkeling. De stip aan de horizon is niet alleen een samenleving die duurzamer is, maar ook aantrekkelijker om in te leven.

Pretopia gidst je langs 33 innovatiepaden die geplaveid zijn met bestaande en schaalbare oplossingen waarmee je meteen aan de slag kunt gaan. Tijdens de reis worden ook 9 methodische sleutels aangeleverd om je eigen Pretopie te creëren. Een wat? Een Pretopie is een periode en een plek waar je grip krijgt op de toekomst om er daarna zelf constructief aan bij te dragen.

Inhoud

Senariodenken: Antwerpen 2052

Bespreekt verschillende thema’s: Mobiliteit, Voeding, Ondernemen, Welzijn, Empowerment, Urbanisatie, Streven naar balans Hoe verander je een systeem?

Pluspunten

Negen methodische sleutels doorheen het boek Niet verplicht lineair lezen

Het boek is een optelsom met diverse oplossingen

Opleiding

Bedrijfskunde

Pretopia

33 inspirerende toekomstscenario’s voor duurzame ondernemers

EAN 978 94 014 7786 4 Verschenen

18cm x 25cm Hardback 240 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 29,99

9 789401 477864

Stefaan Vandist werkte de eerste tien jaar van zijn carrière als merkstrateeg bij het internationaal gelauwerde reclamebureau Duval Guillaume. In de tien jaren die daarop volgden, vond hij zijn weg naar trend-, toekomstverkenning-en en innovatiestrategieën met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken. Als managing partner van switchrs verzorgt hij lezingen en masterclasses en modereert hij processen die organisaties begeleiden van een lineaire naar een circulaire economie.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 42
Stefaan Vandist
BOEK e-BOEK

Duurzaam online shoppen

We winkelen steeds meer en voor hogere bedragen online. Voor velen zijn webwinkels intussen een belangrijk alternatief voor de winkelstraat. Maar de vragen over de implicaties van het hele online winkelgebeuren op onze samenleving stapelen zich op. Is al dat verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld echt nodig? Ontvang je binnenkort je pakketje van een robot of drone – en is dat waar we naartoe willen?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek beschrijft

Duurzaam online shoppen het leverproces van onze online aankopen, de evolutie ervan in het laatste decennium, en welke technologiegedreven innovaties ons te wachten staan. Sprekende initiatieven uit binnen- en buitenland tonen daarbij de concrete kansen om het leverproces te verduurzamen, zowel voor consumenten als voor retailers en logistieke bedrijven.

Inhoud

Praktijkgids duurzaam online shoppen

Duurzaam online shoppen

In het check-outvenster

In het distributiecentrum

Transportatie

Ophalen en retourneren

Pluspunten

Gebaseerd op nationaal en internationaal ondezoek in samenwerking met collega-onderzoekers, vakspecialisten, handelaars, logistieke dienstverleners en stadsadministraties

Tweeledige opbouw: aanhalen problematiek en aanreiken van hulpmiddelen en strategieën

Aanbevelingen voor de praktijk

Opleiding

Bedrijfskunde, milieu- en preventiemanagement, milieunatuurwetenschappen, milieu- en duurzaamheidsmanagement

Heleen Buldeo Rai behaalde in 2019 een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Vandaag is ze actief als postdoctoraal onderzoeker aan de Université Gustave Eiffel in Parijs, waar ze onderzoeksactiviteiten en het dagelijks management verricht van de leerstoel Logistics City.

Heleen Buldeo Rai

Duurzaam online shoppen

Praktijkgids voor e-commerce van morgen

EAN 978 94 014 7722 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 165 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 29,99

9 789401 477222

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 43
BOEK e-BOEK

Omnichannel in retail

We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in?

In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen.

Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud

De invloed van het digitale tijdperk op de handel

Het bedrijfsmodel van e-commerce

Winkelnetwerk en distributiekanalen

Analoge en digitale marketingcommunicatie

De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Pluspunten

Praktisch en actueel

Online zelftest

Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014

Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail Winnaar managementboek van het jaar

Opleiding

Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

Gino Van Ossel

Omnichannel in retail

Het antwoord op e-commerce

EAN 978 94 014 1670 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 320 pp.

Marketing € 34,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 44
Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.
9 789401 416702 BOEK e-BOEK

The Big Book of Retail Design (EN)

This Big Book helps you make design decisions of shops.

With the advent of e-commerce, the role that physical stores play changed dramatically. Their right to exist is not in question, but the need for a different design for these stores is high. This book provides the necessary knowledge to design the store for the future. It provides a complete overview of background and research on the necessary tools to reflections on the challenges of the future.

Inhoud

Decision making when designing stores

Pluspunten

Based on scientific research by the Retail Design Lab (Uhasselt) Combines insights from marketing, consumer psychology, branding, design, …

Future-oriented with attention to sustainability

Very practical with tools, models, diagrams and manuals

Clear set of definitions and overview of all terminology

Richly illustrated overview

Opleiding

Bedrijfskunde, architectuur

Katelijn Quartier

The Big Book of Retail Design (EN)

Everything You Need to Know about Designing a Store

EAN 978 94 014 9043 6 Juni 2023

17cm x 24cm Paperback 272 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 34,99

9 789401 490436

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 45
Katelijn Quartier is professor in retail design aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt. Ze is er ook Academisch Directeur van het Retail Design Lab knowledge center.
BOEK e-BOEK

Marketingbijbel voor een digitale wereld

Door de snelle evolutie van digitale kanalen, en vooral van sociale media, ondergaat het vak van marketing en communicatie een radicale revolutie. Je moet snel kunnen inspelen op de verwachtingen van je klanten, en de vorm en inhoud van je boodschap moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Dat heeft impact op de volledige aanpak van je digitale marketing.

De vele nieuwe kanalen, formats en methoden verplichten je ook om je op een andere manier te organiseren als marketeer. Het meten van alle marketinginspanningen is daarbij van cruciaal belang.

Dit boek leert je hoe je je marketingstrategie afstemt op de digitale wereld en maakt je wegwijs in de basisbeginselen van de nieuwe 4 M’en van marketingtransformatie: Medium, Message, Method en Metrics.

Inhoud

Context en strategie

De media of kanalen

De boodschap

De methode

Pluspunten

Volledig overzicht van alle digitale media en waarvoor ze in te zetten

Toegankelijk, duidelijk en relevant

Opleiding

Communicatie, marketing, management, social media

Bert Van Wassenhove is uitgever van ondernemingen, managing partner bij het investeringsfonds The CoFoundry en medeoprichter van THINK with people, een initiatief dat ondernemers helpt groeien. Verder treedt hij op als businesscoach voor een aantal jonge bedrijven in de wereld van digitale media en marketing.

Bert Van Wassenhove

Marketingbijbel voor een digitale wereld

EAN 978 94 928 7302 6 Verschenen

18cm x 25cm Hardcover 250 pp.

Marketing € 39,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 46
9 789492 873026 BOEK

Door de steeds snellere technologische veranderingen die onze tijd kenmerken, is de gemiddelde consument onzekerder en wispelturiger dan ooit geworden. Die ‘Flowing Consumer’ drijft door de markt, op zoek naar wat hij kan vertrouwen en naar merken die zijn behoeften (instant) bevredigen. Daarbij maakt hij gebruik van verscheidene realiteiten, door zowel fysiek als via desktop en mobiel te kopen en gebruiken.

Vertrekkend vanuit dat veranderde consumentengedrag reikt dit handboek een volledig nieuw marketingmodel aan. Door de consument vanuit drie strategische disciplines te benaderen – Content, Conversatie en Conversie – werken merken immers slimmer en effectiever. Het model richt zich op content als digitale verpakking, op conversatie als no brainer en bron van business intelligence, en op conversie om de ‘Flowing Consumer’ dichter bij klant- en merkwaarde te brengen.

Marketing – Go with the flow laat je op een heldere manier nadenken over marketing. Zowel voor de marketingtalenten van morgen als voor de marketeer van vandaag.

Inhoud

Veranderingen in technologie, mediagebruik, sociale netwerken en levensritme

Aankoopgedrag en de customer decision journey

Marktonderzoek, productontwikkeling, communicatiestrategie, waardeaanbod

NIEUW: Doelgroepen

Onderzoek en technologische ontwikkeling in tijden van verandering (ChatGPT, AI, …)

Pluspunten

Stelt paradigmashift voor tegenover Principes van Marketing van Kotler

Biedt met ‘Customer Flow’ een innovatief marketingmodel

Behandelt verandering op alle domeinen, zowel bij de klant als op de marketingafdeling

Aandacht voor onderzoek en technologische ontwikkeling

Opleiding

Marketing, bedrijfsmanagement, retailmanagement, eventmanagement, multimediamanagement

Philip De Cleen

Marketing

Go with the flow

EAN 978 94 014 7741 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 296 pp.

Management algemeen, marketing € 39,99

Philip De Cleen heeft een ruime ervaring als marktonderzoeker, consultant, verkoper en marketeer bij verscheidene internationale bedrijven zoals Lay’s, Henkel, Thomas Cook en Duval Guillaume. Hij is docent marketing aan Karel de Grote Hogeschool en Antwerp Management School.

NIEUWE VERSIE OP BASIS VAN ACTUELE GROTE TRENDS

– olympisch minimum in bedrijfsvoering:

Ecologische duurzaamheid / Sociale

Duurzaamheid/ Goed bestuur (governance)

– impactvolle technologieën: AI, ChatGPT, e.a.

– impactvolle overheidsreglementering Europa: Digital Services Act en Digital Markets Act

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 47
9 789401 477413
Marketing
BOEK OEF PPT e-BOEK eCAMPUS LEARN

De vrouw van 1 miljoen

Vrouwelijke ondernemers zijn in de minderheid. Ze starten minder snel een bedrijf, blijven langer zonder medewerkers, en vragen en krijgen minder financiering. Het ontbreekt hun nochtans niet aan ambitie en talent om een succesvol bedrijf te bouwen. Ondernemen is nu eenmaal niet gender gebonden. Als vrouwen extern kapitaal ophalen, presteren ze zelfs beter dan mannelijke ondernemers. Investeerders laten dus heel wat potentieel gewin op tafel liggen door hen links te laten liggen bij hun investeringsbeslissingen.

In De vrouw van 1 miljoen richt Véronique Bockstal zich tot onderneemsters die de ambitie hebben om naar een omzet van € 1 miljoen en meer te schalen. Ze ontleedt de groeidrempels die onderneemsters op hun groeipad ervaren en gidst hen aan de hand van ervaringen, tips, zelf- en bedrijfsscans naar de mijlpaal van € 1 miljoen. De uitbouw van een groeibedrijf ligt na het lezen van dit boek binnen handbereik.

Inhoud

Je groeiambitie vorm geven

Hoe ontsla je jezelf als Jill of all trades?

Hoe omring je jezelf?

Droomleads generen

De ideale klanten aanwerven

Grip op je cijfers krijgen

Groei financier

Netwerken

Pluspunten

Bedrijfsboost voor vrouwelijke ondernemers

Doe-boek met concrete inzichten, praktische tips en handvaten

Opleiding

Bedrijfsmanagement, bedrijfskunde

Véronique Bockstal sprong na een corporate carrière in het ondernemerschap. Tijdens haar start-up journey en na de verkoop van haar bedrijf onderzocht ze waarom te veel onderneemsters, zoals zijzelf, nooit de kaap van € 1 miljoen omzet halen. Samen met hogeschool UCLL richtte ze de Female Founders Academy op om female founders de hefbomen aan te reiken om hen naar en voorbij die mijlpaal te helpen. Daarnaast doceert Véronique marketing, ondernemer en leiderschap aan UCLL.

Véronique Bockstal

De vrouw van 1 miljoen

Groeigids voor female founders

EAN 978 94 014 8059 8 Verschenen

17cm x 21cm Paperback 192 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 29,99

9 789401 480598

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 48
BOEK e-BOEK

People always talk about reputations

Hoe geef je echt betekenis aan een merk? Hoe kun je doelgroepen overtuigen en duurzaam aan het merk binden? Aan de hand van 20 essentiële vragen over merkopbouw wordt een merk gepositioneerd, betekenis gegeven en geprofileerd. De klassieke 4P-marketing vormt daarbij slechts de basis.

People always talk about reputations focust op value branding. Het boek loodst de lezer stap voor stap door het hele proces van merkpositionering, merkbetekenis en merkprofilering.

Inhoud

Merkreputatie

Merkpositionering en strategische speerpunten Merkbetekenis opbouwen Merkprofilering

Pluspunten

Eerste boek dat specifiek focust op merkreputatie Marketingmodellen eenvoudig uitgelegd Cases die theorie aan praktijk toetsen. Uiterst praktische leidraad

Opleiding

Communicatie, marketing, management

Frederik Picard is managing partner van het Antwerpse marketing- en communicatiebureau Reputations. Daarnaast is hij ook deeltijds verbonden als lector marktonderzoek en content marketing aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Zijn specialisaties zijn marktonderzoek, merkstrategie en content marketing.

Frederik Picard

People always talk about reputations

Merkreputatie in drie stappen

EAN 978 94 014 7003 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 143 pp.

Marketing € 29,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 49
789401 470032 BOEK e-BOEK
9

Onweerstaanbaar by design

De strijd om de gunst van de klant woedt harder dan ooit. Bedrijven moeten producten en diensten leveren waarmee de klanten een emotionele band en een langdurige relatie willen aangaan. Dat soort producten ontstaat niet vanzelf. Ze ontstaan by design, door het strategisch inzetten van design.

Onweerstaanbaar by design neemt je mee voor een kijk achter de schermen van het ontwerpen van succesvolle producten en diensten. Door middel van tien methodes en drie strategieën ontdek je hoe je met design het hart van je klant steelt.

Inhoud

Verkopen in een wereld van teveel

Een onweerstaanbaar product Design in de onderneming Strategieën

Pluspunten

Grote hoeveelheid aan duidelijke figuren

Vijf grote vragen over design worden beantwoord aan de hand van verschillende methodes

Opleiding

Bedrijfskunde

Jürgen Tanghe

Onweerstaanbaar by design

Ontwerptechnieken waarmee je echt een verschil maakt voor je klant

EAN 978 94 014 7855 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 174 pp.

Bedrijfskunde algemeen € 29,99

9 789401 478557

Jürgen Tanghe is designstrateeg bij ontwerpbureau Studio Dott, en heeft jarenlange ervaring met behalen van bedrijfssucces door ontwerpmethodes toe te passen. Hij was een van de pioniers in service design en is een van de toonaangevende experts op het gebied van design thinking in België.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 50
BOEK e-BOEK

Act Human

Marketing wordt te vaak weggezet als ‘de kunst van het manipuleren van de zwakheden van de mens’. Dat beeld achtervolgt marketeers. Willen ze hun echte rol opnemen in deze onzekere, complexe tijden, dan moeten ze met dat stereotype komaf maken en zichzelf heruitvinden. De marketeer moet een Human Activator worden.

Act Human biedt concepten en toepassingen aan, en leert je hoe je ook op organisatieniveau een nieuwe aanpak van marketing implementeert.

Act Human is het standaardwerk voor de toekomst van marketing, geschreven vanuit een collectief van experts in elke tak van marketing.

Inhoud

De kerntaak van marketing

Service dominant logic

Relaties bouwen in een gefragmenteerde samenleving

Customer journey

E-commerce

Lifetime Value

Communicatie

Bedrijfscultuur en organisatie als katalysator

Pluspunten

Denkt verder dan big data

Gaat in op de verscheidene rollen van de marketeer

Holistische blik

Concrete modellen, schema’s en stappenplannen

Opleiding

Marketing, management

Karel Demeester, Prof. dr. Sarah Steenhaut & Jan Callebaut

Act Human

Waarom succesvolle organisaties investeren in langdurige relaties

EAN 978 94 014 7213 5 Verschenen

17cm x 24cm Hardcover 190 pp.

Marketing € 29,99

Karel Demeester heeft meer dan vijftien jaar internationale ervaring bij toonaangevende verkoop- en marketingbedrijven zoals Danone en Coca-Cola. Vandaag begeleidt hij bedrijfsleiders en marketeers bij hun omnichannelstrategie en is hij een veelgevraagd keynotespreker en gastdocent rond customer centricity en digital transformation.

Sarah Steenhaut werkt al vijftien jaar op C-niveau samen met toonaangevende bedrijven, challengers en scale-ups in b2b- en b2c-omgevingen. Daarnaast is ze professor Digital Marketing Strategies aan de UGent.

Jan Callebaut is een van de pioniers van de moderne diagnostic market research, en is al decennialang thought leader in marketing- en communicatiestrategie voor de private en de publieke sector. Hij is Master Marketeer en ontving in 2019 de Lifetime Achievement Award van BAM.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 51
9 789401 472135 BOEK e-BOEK

Customer innovation

Veel organisaties benaderen klantgerichte marketing en innovatie van hun bedrijfsstrategie als afzonderlijke zaken. Zo missen ze mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Customer innovation zet dit paradigma op zijn kop door de klant als beginpunt te nemen, te innoveren rond zijn of haar noden en er vervolgens een klantgerichte bedrijfsstrategie rond te bouwen.

Deze tweede editie van Customer innovation biedt een goed opgebouwde drie-op-drieformule van verbinding, conversie en samenwerking. Daarmee legt het de basis voor innovatie en verandering, om de huidige klantenreis te verbeteren en uit te breiden naar nieuwe klanthorizonten. Met een reeks casestudy’s, waaronder Disney, LEGO® en Johnson & Johnson en heel veel praktische aanbevelingen is dit het ultieme boek voor elke leider en bedrijfs- of marketingspecialist die het pad wil effenen voor een nieuw tijdperk van klantgerichte strategie.

Inhoud

Outside-in strategie

Geconnecteerd ontwikkelingsmodel

Customer journey

Feedbacklussen

Klantgerichtheid

Pluspunten

Handige samenvattingen

Concrete tips

Overzichtelijke schema’s

Draaiboek voor duurzame op klanten gebaseerde groei

Opleiding

Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Marion Debruyne is decaan van de Vlerick Business School, opgenomen in de Top 100 Business Schools van de Financial Times. Naast internationale coach en spreker op het gebied van klanteninnovatie is ze ook professor in marketing en innovatie, met ervaring in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot financiële dienstverlening en consumentenproducten.

Koen Tackx is professor strategische marketing aan de Vlerick Business School. Hij richt zich vooral op hoe bedrijven meerwaarde voor hun klanten kunnen creëren. Voordat hij zich in de academische wereld begaf, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies in bedrijven in dienstverlenende sectoren.

Customer innovation

Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie

EAN 978 94 014 5879 5 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 296 pp.

Management algemeen € 34,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 52
Marion Debruyne en Koen Tackx
9 789401 458795 BOEK e-BOEK

Six Batteries of Change

In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor effectieve verandering.

Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs 6 punten in organisaties die extra energie verdienen. Dit boek maakt duidelijk hoe de verscheidene ‘batterijen’ op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken.

Met een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet Six Batteries of Change elke organisatie op weg naar duurzame verandering.

Inhoud

Overzicht van de zes batterijen van verandering

Het team

Strategie en infrastructuur

Duidelijkheid bij plannen

Band met werknemers

Boosten van energie

Pluspunten

Een eenvoudig en grondig onderbouwd model

Talrijke cases uit verscheidene sectoren

Doordrongen van heldere schema’s en illustraties

Ook beschikbaar in het Engels

Opleiding

Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Peter De Prins was Professor of Management Practice in Change Management, Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School.

Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School.

Geert Letens is docent Management aan de Koninklijke Militaire School en trainer voor diverse Fortune Global 500-bedrijven.

Six Batteries of Change

Laad je bedrijf op voor verandering

EAN 978 94 014 4718 8 Verschenen

17cm x 24cm Hardback 304 pp.

Management algemeen € 37,50

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 53
Peter De Prins, Kurt Verweire & Geert Letens
9 789401 447188 BOEK e-BOEK

Cultuurmanagement

De culturele sector vereist een bijzondere managementaanpak. Een cultuurmanager moet continu zorgen voor de juiste klik tussen zaken en inhoud, en moet tegelijkertijd de commerciële en artistieke ambities van zijn organisatie in balans houden.

Deze nieuwe editie van het basisboek leert managers elk aspect van het runnen van een culturele organisatie kennen: van algemeen management tot marketing, van juridische fundamenten tot innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap.

Met bijdragen van Dirk De Corte, Rita De Graeve, Pascal Gielen, Sofie Jacobs, Ingrid Moons en Patrick De Pelsmacker, Annelies Thoelen, Bruno Verbergt, Walter Van Andel en Tobias Van Royen.

Inhoud

Algemeen en strategisch management

Financieel management

Marketing management

Accountancy en rapportering

Duurzaam managen

Juridische vraagstukken

Cultureel ondernemerschap

Pluspunten

Nieuwe, geactualiseerde editie

Focust op recente internationale tendensen

Voorzien van cijfermateriaal en statistieken

Opleiding

Bedrijfsmanagement, culturele studies, cultuurmanagement

Annick Schramme is hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en het programma Leiderschap in Cultuur voor de Lage Landen aan de Antwerp Management School. Ze is lid van diverse raden van bestuur van culturele organisaties en adviesorganen in Vlaanderen en Nederland. Sinds augustus 2020 is ze voorzitter van de SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

Nathalie Verboven is onderwijsassistente binnen de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een masterdiploma in de geschiedenis en in het cultuurmanagement.

Annick Schramme & Nathalie Verboven (Reds.)

Cultuurmanagement

De regels van de kunst

EAN 978 94 014 6713 1 Verschenen

21,6cm x 28cm Paperback 416 pp.

Bedrijfskunde algemeen, kunst algemeen € 49,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 54
9 789401 467131 BOEK e-BOEK eCAMPUS LEARN

Het lijkt wel een film

Een liefdesbrief aan de betoverende wereld van de cinema

Aan de hand van honderd films neemt Het lijkt wel een film! je mee in de betoverende wereld van de cinema. Hierbij passeren belangrijke filmmakers, -stromingen en -technieken de revue. Van 1894 tot nu. Van zwart-wit tot CGI. Van Hollywood tot Bollywood.

De canon aan honderd films, tien per decennium, staat centraal. Middels deze films doet Het lijkt wel een film! de ontwikkeling van het medium uit de doeken en het is tegelijkertijd een schitterende liefdesbrief aan de magie van de cinema.

‘Of u nu een oude liefhebber bent of een jonge, nieuwsgierige filmgek, wees welkom! Verspreid het woord! Maak iedereen gek met je lievelingsfilms!’

Inhoud

De jaren nul-twintig

De jaren dertig

De jaren veertig

De jaren vijftig

De jaren zestig

De jaren zeventig

De jaren tachtig

De jaren negentig

De jaren nul

De jaren tien

Pluspunten

Geen saaie opsomming: de films staan centraal

Uniek voor Nederlands taalgebied

Wetenschappelijk onderbouwd en actueel

Opleiding

Film- en literatuurwetenschap, Media een Cultuur, Kunsten, Cultuur en Media, AV Kunsten, Filmopleiding Sint Lukas

Twan Arts

Het lijkt wel een film

De ontwikkeling van de cinema in 100 films

EAN 978 94 014 8826 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Film en televisie € 29,99

Twan Arts is docent film op de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Hij is van jongs af aan gefascineerd door de magische wereld van de cinema en beleeft het meeste plezier aan het delen van zijn filmliefde met anderen.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 55
9 789401 488266 BOEK e-BOEK

Eventplanner

Eventplanner is een complete leidraad voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen en feesten komen kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten.

In deze compleet herziene versie van de bestseller Events² gaat Kevin Van der Straeten in op de nieuwste trends in de eventsector. Zo houdt het de vinger aan de pols, en blijf je op de hoogte van de belangrijkste factoren bij moderne events.

Inhoud

Return on investment

Projectmanagement

Logistiek Techniek

Beveiliging Vergunningen en verzekeringen

Pluspunten

Gebaseerd op ruime praktijkervaring

Zowel geschikt voor de ervaren als voor de onervaren organisator

Met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement

Opleiding

Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

Kevin Van der Straeten is oprichter van eventplanner.be/.nl, al ruim vijftien jaar dé website voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs) evenementen. Daarnaast is hij de presentator van het online tv-kanaal eventplanner.tv

De standaard voor het organiseren van evenementen

EAN 978 94 014 4105 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback — 320 pp. Management algemeen, marketing € 34,99

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 56
9 789401 441056 BOEK OEF EXTRA e-BOEK eCAMPUS LEARN

WE LOVE EVENTS, zelfs in tijden van corona!

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het coronavirus compleet achterhaald nieuws is wanneer je dit leest. Maar bij de herdruk, geactualiseerd in de zomer van 2020, was corona niet alleen the talk of the town maar zelfs the talk of the world, en zeker ook the talk of the events world.

Moeilijke tijden brengen gelukkig ook creatieve ideeën. Awakenings, WOO HAH!, Tomorrowland, Max Verstappen, Andrea Bocelli, Nick Cave, Lady Gaga, Travis Scott en zelfs Donald Trump tonen ons de virtuele weg. De ene al succesvoller en straffer dan de andere, maar zeker allemaal inspirerend voor elke eventmanager en eventmarketeer.

Naast het toegevoegde deel dat specifiek gaat over events in tijden van corona, toon ik in dit boek hoe je van het conversatie-event een succesvol en waardevol event maakt. Vanuit mijn ervaring en aan de hand van onderbouwde marketinginzichten breng ik gevatte analyses van I Love Techno, League of Legends, Tomorrowland, Couleur Café, Music for Life en talrijke andere herkenbare cases.

Inhoud

Events in tijden van corona

Eventmarketing

De DNA-structuur van een evenement

Het realtime-event en het conversatie-event

De eventmanagementcirkel

Strategisch management

Contentchecks en -optimalisaties

Community management

Pluspunten

Nieuwe, geactualiseerde editie

Bestseller in eventmarketing

Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing Talrijke cases die tot de verbeelding spreken

Geschreven door de oprichter van I Love Techno

Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be

Opleiding

Marketing, eventmanagement, leisure management

Peter Decuypere

We love events

Een gedurfde kijk op marketing

EAN 978 94 014 7394

1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 382 pp.

Communicatiekunde algemeen, marketing € 39,99

Peter Decuypere is founding father van onder meer het bekende festival I Love Techno en de internationaal vermaarde club Fuse. Naast marketingconsultant is hij docent aan verscheidene hogescholen en een veelgevraagd keynotespreker. In 2020 werd hij gevraagd door de overheid (EventFlanders) om als expert mee te helpen aan de relance van de eventsector. Hij is ook auteur van Holy Trinity Events.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 57
9 789401 473941 BOEK EXTRA PPT

Praktijkboek strategie

Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden.

Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren.

Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud

Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen Kritieke succesfactoren (KSF’s) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Pluspunten

Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang.

Opleiding

Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen Praktijkboek strategie Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie

EAN 978 90 774 3253 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Bedrijfskunde algemeen — € 39,99

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services.

Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement.

Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven (campus Brussel) en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING 58
9 789077 432532 BOEK EXTRA

Communicatie Politieke en sociale wetenschappen

101 schrijftips die je moest missen op school

Begin een zin nooit met En! Vergeet in een opsomming de puntkomma’s niet! Schrijf niet twee keer ook in één alinea! Hebt u dat ook op school geleerd? Dan start uw ontwenningskuur nu.

In dit boek krijgt u schrijftips met positieve woorden. Eerder tips dan verkrampte regels die streng openen met nooit, niet of geen. Schrijftips met meer vraagtekens dan uitroeptekens. Met meer groene dan rode balpen. Nieuwe 21e-eeuwse schrijftips ook, gebaseerd op resultaten van A/B-tests, op geregistreerde oogbewegingen van lezers en op hoe mensen online scannen en lezen.

De oude schoolregeltjes mogen loslaten, werkt bevrijdend. Of zelfs emanciperend. Schrijven kan heel plezierig zijn.

Inhoud

Schrijf scanbaar

Laat beelden werken voor uw tekst Schrijf zoals je praat Gebruik de kracht van leestekens Slijp je tekst fijn

Pluspunten

Kort en bondige schrijftips

A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken Stimuleert nadenken tijdens het schrijven

Opleiding

(Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, (professionele) communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties schrijft en herschrijft hij teksten voor mailings, magazines en websites. Vaak gaan die teksten over mensenrechten, kinderrechten en inclusie. Al ruim dertig jaar doet Mark A/B-tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert: versie A of B? Hij won de prestigieuze Gouden Veer in 1990, 2014 en 2018, en een boekenplank vol andere prijzen voor zijn teksten, boeken en webschrijftrainingen. Bij LannooCampus publiceerde hij de bestsellers Met woorden verleiden en Scanbaar schrijven

Mark Van Bogaert

101 schrijftips die je moest missen op school

Voor meer aandacht, meer respons én meer speeltijd

EAN 978 94 014 8240 0 Verschenen

13,5cm x 21cm Paperback 184 pp.

Communicatiekunde algemeen € 22,50

9 789401 482400

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 62
BOEK e-BOEK

Met woorden verleiden

Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst?

In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op.

Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud

Persoonlijk en positief leren schrijven Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten Antwoorddocumenten voor meer respons Teksten voor advertenties Schrijven voor het goede doel Schrijven voor verschillende leeftijden

Pluspunten

A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken De auteur won twee keer de Gouden Veer Gebaseerd op casestudy’s

Opleiding

Direct marketing, bedrijfs- en office management, (professionele) communicatie

Mark Van Bogaert

Schrijftips voor uw presentaties, mailings & andere wervende teksten

EAN 978 94 014 1063 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 264 pp.

Marketing € 29,99

9 789401 410632

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties schrijft en herschrijft hij teksten voor mailings, magazines en websites. Vaak gaan die teksten over mensenrechten, kinderrechten en inclusie. Al ruim dertig jaar doet Mark A/B-tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert: versie A of B? Hij won de prestigieuze Gouden Veer in 1990, 2014 en 2018, en een boekenplank vol andere prijzen voor zijn teksten, boeken en webschrijftrainingen.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 63
Met woorden verleiden
BOEK EXTRA PPT

Scanbaar schrijven

Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in?

In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht.

Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud

Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede Kijk eens naar de krant Presenteer uw tekst in zapklare brokjes Psychologie van de letter Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten Meepraten over lay-out? Dure woorden!

Pluspunten

Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

Opleiding

(Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, (professionele) communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties schrijft en herschrijft hij teksten voor mailings, magazines en websites. Vaak gaan die teksten over mensenrechten, kinderrechten en inclusie. Al ruim dertig jaar doet Mark A/B-tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert: versie A of B? Hij won de prestigieuze Gouden Veer in 1990, 2014 en 2018, en een boekenplank vol andere prijzen voor zijn teksten, boeken en webschrijftrainingen.

Scanbaar schrijven

Aandacht vangen van lezers met weinig tijd

EAN 978 94 014 1852 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 232 pp.

Communicatiekunde algemeen € 25,99

9 789401 418522

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 64
Mark Van Bogaert
BOEK EXTRA PPT e-BOEK

Het communicatie DNA

Communicatie is hot. Iedereen communiceert. De interesse in het communicatievak is booming. In België zijn er meer communicatieprofessionals dan bakkers, slagers of kappers. Iedereen is creator en fotograaf tegelijk. We denken te weten wat een communicatieprofessional doet. Maar is dat wel zo?

In Het communicatie DNA neemt Korneel Warlop je bij de hand en legt op een beschrijvende manier stap voor stap uit wat zijn ervaringen zijn na meer dan tien jaar bij leidinggevende wereldbedrijven als AXA, AB InBev en Barry Callebaut Group te hebben gewerkt. Een boek vol tips en tricks aan huidige en toekomstige professionals met een passie voor communicatie.

Met bijdragen van onder andere Baptiste van Outryve (Roompot), Debby Wilmsen (Tomorrowland), Laurent Winnock (bpost group), Cybelle-Royce Buyck (AB InBev), Bob Madou (Club Brugge), Christiaan Prins (Barry Callebaut Group), Frank Dereymaeker (De Tijd) en Erik Lenaers (Weber Shandwick)

Inhoud

Geïntegreerd corporate communicatiemodel

Impactvol leiderschap

Reputatie- en crisismanagement

Relatiemanagement

Pluspunten

Op basis van unieke ervaringen en anekdotes uit de praktijk Bijdragen van experten uit toonaangevende bedrijven Onmisbaar voor elke (beginnende) communicatieprofessional

Opleiding

(Bedrijfs)communicatie, marketing

Korneel Warlop is Corporate Communications Director Europe, Middle-East & Africa bij Barry Callebaut Group, ’s werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten. Korneel is ook Board Member van C², de communication community in België.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 65 9
Korneel Warlop Het communicatie DNA Tip & tricks voor de communicators van vandaag en morgen EAN 978 94 014 7510 5 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 152 pp. Bedrijfskunde algemeen € 29,99
789401 475105
BOEK PPT e-BOEK

Vraag raak

Na het lezen van dit boek kan je niet alleen beter open, korte, heldere vragen stellen. Je weet ook hoe je met gerichte vragen je gesprekspartner kan inspireren, ondersteunen en intellectueel prikkelen.

Tientallen casussen laten je zien hoe je dat heel concreet doet. Het boek is essentieel voor iedereen die zo gericht mogelijk wil communiceren. Na de laatste pagina is je sociale en professionele leven radicaal anders.

Inhoud

Bewustzijn van de context

De juiste houding

De juiste techniek

Drie soorten vragen: doen versus denken versus beleven

Het juiste doel kiezen: meer waarheid vinden en/of het denken verbeteren

Pluspunten

Met een visuele handleiding

Coachen gedefinieerd vanuit de sociale agogiek en de socratische gespreksvoering Voorbeelden uit de praktijk

Opleiding

Sociale agogiek, sociaal werk, filosofie, communicatiewetenschappen

Vraag

Gericht vragen stellen in coaching en communicatie

EAN 978 94 014 8743 6 Augustus 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Filosofie algemeen € 25,99

9 789401 487436

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 66
Kristof Van Rossem is master in de religiewetenschappen en in de filosofie (KU Leuven). Hij werkt als zelfstandig trainer in dialoog en reflectie in profit- en nonprofit-organisaties. Hij is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en de socratische gespreksvoering. Kristof werkt als lerarenopleider aan de KU Leuven en is docent beroepsethiek aan de Odisee Hogeschool. Kristof Van Rossem raak
BOEK
e-BOEK

Zelf een podcast maken

In Zelf een podcast maken bouwen experts Eva Moeraert en Pieter Blomme samen met jou aan je eerste audioverhaal. Je leert uit successen en fouten, en krijgt een inkijk in hun workflow en aanpak. Ontdek de schoonheid van geluid, de storytellingmogelijkheden van het medium en de emotionele impact die audio heeft op mensen. Want alleen zo maak je het verschil.

Deze praktische gids voor beginners en professionals laat je nadenken over je doelgroep en jouw rol als presentator, leert je de beste audio-interviews afnemen en je podcast in de markt zetten. Dit is een boek voor al wie wil podcasten op een hoger niveau.

Inhoud

Belangrijke eerste vragen bij het starten

Aan de slag met podcasten

De essentials: interviewen en schrijven

Hoe wordt je technisch beter?

Je podcast de wereld in sturen Langzaam rijk worden van podcasten?

Pluspunten

Meteen aan de slag met concrete tips

Laat jouw podcast opvallen tussen alle andere Leren uit vaak gemaakte fouten en bekende voorbeelden

Opleiding

Podcasting, audio storytelling, culturele studies, communicatiewetenschappen

Eva Moeraert is docent aan de Arteveldehogeschool. Eerder maakte zij radiodocumentaires en reportages voor VRT. Ondertussen heeft ze een eigen audioproductiehuis en tal van succesvolle podcasts op haar naam zoals Waarom, Wie Was Mama?, Studio Brein en Bruto Nationaal Geluk

Pieter Blomme is oprichter van de podcast Relaas en maakt branded podcasts voor bedrijven en organisaties. Hij geeft les in audio storytelling aan verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Eva Moeraert en Pieter Blomme

Zelf een podcast maken

In 5 stappen van idee tot aflevering

EAN 978 94 014 8046 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 134 pp.

Communicatiekunde algemeen € 25,99

9 789401 480468

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 67
BOEK

Een nooit voltooide geschiedenis

Wetenschappen groeien niet in een vacuüm: ze worden beïnvloed en gestuurd door maatschappelijke evoluties, zoals de opkomst van de democratie, sociale bewegingen, de massamedia, de ontzuiling …

Dat geldt bij uitstek voor de sociale wetenschappen aan de KU Leuven, die een onderwerp bestuderen terwijl het hen elke dag raakt. In de laatste 150 jaar zijn ze uitgegroeid tot diverse disciplines, van politieke wetenschap tot sociologie, communicatiewetenschap en antropologie.

Een nooit voltooide geschiedenis gaat in op die rijke evolutie die de sociale wetenschappen in Leuven hebben doorlopen, en geeft een unieke insidersblik in universiteit en maatschappij.

Inhoud

Overzicht van de geschiedenis van de faculteit Wetenschappelijke evoluties in kaart gebracht

Ontluikende wetenschap

De school voor politieke en sociale wetenschappen

Immobilisme en vernieuwing na 1918

Taalstrijd en ideologische verwarring

Ontvoogding van de sociale wetenschappen

Wetenschappelijke vernieuwing, expansie en contestatie

De geboorte van een nieuwe faculteit

Consolidatie, transitie en metamorfose

Pluspunten

Aandacht voor de maatschappelijke context

Opleiding

Sociale wetenschappen

Emmanuel Gerard

Een nooit voltooide geschiedenis

150 jaar sociale wetenschappen in Leuven

EAN 978 94 014 7594 5 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 214 pp.

Algemene sociale wetenschappen € 25,99

9 789401 475945

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 68
Emmanuel Gerard is historicus en emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Tussen 2003 en 2010 was hij er decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
BOEK

Een alledaags wonder

De persoon die je bent, is er alleen maar dankzij de voortdurende wisselwerking met alles en iedereen rondom jou. Je daarvan bewust worden, is de eerste stap naar engagement, naar activisme, maar ook naar zoveel meer.

Een alledaags wonder bevat vijftig verhalen van bekende denkers, artiesten, wetenschappers en ondernemers die op hun unieke manier uitdrukken hoe het voelt om plots op te kijken uit je individuele bestaan en je verbonden te voelen met anderen en de wereld. Van democratie tot dans, van klimaat tot muziek, van ondernemerschap tot psychologische hulpverlening: dit boek stoft het begrip betrokkenheid af en geeft een inkijk in hoe grote denkers de wereld rondom zich vormgeven.

Inhoud

Persoonlijke getuigenissen van maatschappelijke betrokkenheid

Wat is betrokkenheid?

50 verhalen over verbondenheid en engagement

Pluspunten

Persoonlijke getuigenissen van bekende Vlamingen en Nederlanders

Brede waaier aan thema’s

Opleiding

Sociale wetenschappen

Steven Eggermont en Peter Vermeersch

Een alledaags wonder

50 verhalen over verbinding en betrokkenheid

EAN 978 94 014 7595 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Algemene sociale wetenschappen € 27,99

9 789401 475952

Steven Eggermont is communicatiewetenschapper en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

Peter Vermeersch is auteur en politicoloog verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

Met bijdragen van onder meer Saskia De Coster, Joke van Leeuwen, Nadia Nsayi, Nic Balthazar, Mira Feticu, Annelies Verbeke, Mohamed Ridouani, Hans Bruyninckx, Nozizwe Dube, Elke Neuville, Anne Teresa De Keersmaker

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 69
BOEK

500 gebeurtenissen en 500 woorden

Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo’n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden?

Deze boeken hebben aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Ze bieden een venster op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht.

Kennis van enkele basisbegrippen en woorden wapenen je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Deze boeken bieden de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Pluspunten

Naslagwerk door en voor journalisten Overzichtelijk lexicon

Opleiding

Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen.

Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden

EAN 978 94 014 3540 6 Verschenen

15cm x 21cm Paperback 216 pp.

Sociale wetenschappen € 25,99

Marc Hendrickx & Werner Goossens

500 woorden die iedereen moet kennen

Om de actualiteit te begrijpen

EAN 978 94 014 1042 7 Verschenen

15cm x 21cm Paperback 172 pp.

Journalistiek € 25,99

9 789401 435406

Werner Goossens studeerde Germaanse filologie en verdiepte zich daarna nog twee jaar in internationale politiek en interculturele communicatie via CIMIC. Hij doceert buitenlandse politiek en Europa aan Thomas More Mechelen en begeleidt al twintig jaar studiereizen naar Berlijn.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 70
9 789401 410427 BOEK BOEK

Be The Story

De verhalen van vandaag beleef je langs verschillende kanalen tegelijk. Billie Eilish, bijvoorbeeld, is niet zomaar een muzikante, maar creëert samen met haar fans doelbewust een eigen online-universum. Of politieke verkiezingen: die vinden niet alleen plaats in het stemhokje, evenzeer spelen verslaggeving van journalisten en felle Twitterdebatten daarin een rol. Dat is transmedia-storytelling.

BE THE STORY vertelt je alles wat je moet weten over deze nieuwste vorm van verhalen vertellen. Je komt te weten waarom transmedia zo nauw verbonden is met moderne technologie. En hoe je ook met je smartphone geweldige content maakt. In een constant bewegend en exploderend medialandschap geeft dit boek je alle tips om kijkers en gebruikers continu geprikkeld te houden.

Inhoud

Een grondplan maken van een transmediaal verhaal Nieuwe formats en nieuwe genres Bruikbare apps

Professioneel filmen en monteren met je smartphone XR-content

Pluspunten

De gids voor storytelling in de 21ste eeuw Snelle tips om professioneel te filmen

Opleiding

Audiovisuele communicatie, journalistiek, communicatiewetenschappen

Tom Rumes is coördinator van de opleiding toegepaste audiovisuele communicatie aan Thomas More. Daarnaast werkt hij als professioneel trainer en transmedia-storytelling consulant. Eerder schreef hij How To Story.

Piet Sonck is docent aan Thomas More. Bovendien is hij een onafhankelijke filmmaker. Als producer, regisseur, scenarist blikt hij experimentele producties in, van videoclips over VR-series tot langspeelfilms.

Be The Story

Transmediastorytelling voor contentmakers

EAN 978 94 014 7484 9 Verschenen

21,5cm x 13x5cm Paperback 200 pp.

Communicatiekunde algemeen € 25,99

9 789401 474849

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 71
Tom Rumes & Piet Sonck
BOEK PPT

Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalisten te werk gaan? Deze nieuwe editie van Journalistiek geeft je een geactualiseerde inkijk in het journalistieke bedrijf, de media en de verschillende redactiefuncties en leert je hoe je concreet aan de slag kunt met verschillende genres.

Dit basiswerk voor beginnende journalisten is geschreven vanuit de praktijk, in een begrijpbare taal en met tal van voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een interview waarin een ervaren journalist bevraagd wordt. Deze relevante stemmen zijn onder meer Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes.

Inhoud

Wegwijs in het Vlaamse medialandschap

Wat is een goed interview?

Van idee tot eindredactie

Leren uit gesprekken met ervaren journalisten Wetgeving, deontologie en bronnengeheim in journalistiek

Pluspunten

Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod

Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving Ervaringsdeskundigen aan het woord

Opleiding

Journalistiek

Ria Goris & Guy Delforge

Journalistiek

Inleiding tot het vak

EAN 978 94 014 3912 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 322 pp.

Journalistiek € 27,99

9 789401 439121

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies

Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 72
BOEK
Journalistiek

Schrijven voor radio en tv

Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden.

Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie.

Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud

Journalistieke radioteksten

Journalistieke tv-teksten

Opbouw en structuur van een tekst Het perspectief van de kijker en de luisteraar

Pluspunten

Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist

Opleiding

Journalistiek, communicatie

Schrijven voor radio en tv

Praktijkboek voor de journalist

EAN 978 94 014 0095 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 300 pp.

Journalistiek € 29,99

9 789401 400954

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 73
Patrick Pelgrims Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.
BOEK

Media en mentaliteit

Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek.

In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud

Interactiepatronen

Douglas’ typologie

Het perspectief van het individu Ideologiekritiek

De verantwoordelijkheid van de media

Pluspunten

Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik

Opleiding

Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema’s binnen het overlegorgaan Metaforum.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 74 9 789401 412896
Media en mentaliteit
Verschenen 17cm
Paperback
pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek € 29,99
Bart Pattyn
EAN 978 94 014 1289 6
x 24cm
288
BOEK

De prijs van politiek

Het gezegde ‘show me the money’ geldt ook voor politieke partijen. Hun doen en laten kunnen we immers pas echt begrijpen als er zicht is op de hoeveelheid geld die ze bezitten en onder elkaar verdelen.

De prijs van politiek brengt de Belgische partijen en hun boekhouding in kaart. Het bespreekt de ontwikkeling van private naar publieke financiering, en de manier waarop de partijen erin geslaagd zijn om hun portefeuille voortdurend aan te dikken.

Het boek kijkt ook over de grenzen heen, en stelt dezelfde vragen over Europese partijen. Daardoor werpt het een uitdagende en eigenzinnige blik op de toekomst van de democratie en de macht die politieke partijen daarin bezitten.

Inhoud

Overzicht van boekhouding van politieke partijen Economisch perspectief op de politicologie Politieke strategie

Aandacht voor België en de Europese Unie

Pluspunten

Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs

Toegankelijk geschreven Begrip van financiële werking democratische instituten

Opleiding

Politicologie, European Studies

De prijs van politiek

Over de portefeuille van de partijen

EAN 978 94 014 5880 1 Verschenen

15cm x 23cm Paperback 256 pp.

Politicologie € 25,99

9 789401 458801

Bart Maddens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en voert al twintig jaar onderzoek naar partijfinanciering.

Jef Smulders is als vrijwillig medewerker verbonden aan de KU Leuven. Hij analyseerde de boekhouding van nationale politieke partijen in Europa.

Wouter Wolfs is als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over de financiering van de politieke partijen in de EU.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 75
Bart Maddens, Jef Smulders & Wouter Wolfs
BOEK

Klassieke sociologen en hun erfenis

Nooit liet het sociologisch denken zo’n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen.

Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan.

Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud

Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx

De sociologische verbeelding van Emile Durkheim

Het tragisch verstehen van Max Weber

Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead

Pluspunten

Basiswerk over de grondleggers van de sociologie Focus op individuele sociologen en hun werk

Opleiding

Sociologie en cultuurkritiek

Sociologie algemeen

Klassieke sociologen en hun erfenis

EAN 978 94 014 1893 5 Verschenen

16cm x 24cm Paperback 344 pp.

Sociologie algemeen € 29,99

9 789401 418935

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 76
Walter Weyns Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.
BOEK

Waarom Europa?

De Europese Unie oefent een grote invloed uit op het leven van haar burgers. Dat is soms controversieel, en beslissingen van de EU leveren vaak onbegrip en wrevel op.

Voorbij de controverses is het echter duidelijk: het Europa dat we vandaag kennen, is het resultaat van talloze keuzes van beleidsmakers door de jaren heen. Met een goed over zicht van die keuzes en van de recente geschiedenis van de Europese Unie kunnen we beter begrijpen welke impact Europa heeft, en waarom bepaalde onderwerpen moeilijk te kaderen zijn.

Waarom Europa? biedt een essentieel inzicht in de ontwik keling en het belang van de Europese Unie. Aan de hand van actuele vragen en met aandacht voor sleutelfiguren en hoofdrolspelers gaat dit boek op zoek naar de kern van het Europese integratieproces en de momenten die de voorbije zeventig jaar beslissend zijn geweest.

Inhoud

De pioniersfase

Ambities en economisch project

De interne markt

De euro

Verdieping en uitbreiding

De oorlog in Oekraïne

Pluspunten

Maakt een complexe geschiedenis helder Behandelt opvallende sleutelmomenten en figuren Verbindt heden en verleden

Geschikt als introductie in brede opleidingen Ook beschikbaar in Engelse editie

Opleiding

Politieke wetenschappen, journalistiek, geschiedenis, communicatie, economie

Steven Van Hecke & Kamiel Vermeylen

Waarom Europa? (nieuwe editie)

Van vredesproject tot oorlog in Oekraïne

EAN 978 94 014 8763 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 216 pp.

Politieke geschiedenis € 29,99

9 789401 487634

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 77
Kamiel Vermeylen is journalist bij Knack, gespecialiseerd in Europese politiek.
BOEK e-BOEK

Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen

Herziene editie

Vlaanderen voert al meer dan een halve eeuw een autonoom sport- en beweegbeleid. In die periode heeft het Vlaamse sport- en beweeglandschap heel wat structurele veranderingen doorgemaakt. Die ontwikkeling weerspiegelt zich zowel in de sportdeelname als in de organisatie van de sportsector.

Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen staat in eerste instantie stil bij vraag en aanbod van sport, meer bepaald sportbeoefening, sportaanbod, sporttewerkstelling en economische betekenis van sport. Daarna volgt een analyse van sportomgeving en sportsector aan de hand van een aantal heldere modellen.

Het tweede deel gaat dieper in op de ontwikkeling van het Vlaamse sportbeleid en licht de verschillende fasen toe, inclusief raakvlakken met onder meer toerisme, volksgezondheid en onderwijs. Ten slotte zoomt dit deel in op hoe het sport- en beweegbeleid tot stand komt, waarbij de beleidscyclus, de beleidsinstrumenten en het wetgevend kader centraal staan.

Dit handboek is een compleet en geactualiseerd naslagwerk voor studenten en professionals, beleidsmakers en managers.

Inhoud

Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen

Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen

Pluspunten

Herziene editie

Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld

Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven

Opleiding

Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven, waar hij aan het hoofd staat van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen. Hij is promotorcoördinator van het Onderzoeksplatform Sport en voormalig voorzitter van de European Association for Sociology of Sport.

Joris Corthouts is onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven). In zijn onderzoek focust hij op de rol van innovatie binnen de non-profit sportsector. Hij verricht dit onderzoek in het kader van het Onderzoeksplatform Sport.

Erik Thibaut is postdoctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid inzake sportparticipatie. Hij is werkzaam als coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en doceert sportmanagementvakken aan Thomas More in Turnhout.

Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en sinds 2017 werkzaam als manager clubwerking bij Tennis Vlaanderen.

EAN 978 94 014 7637 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 352 pp.

Sportorganisatie € 29,99

9 789401 476379

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 78
Jeroen Scheerder, Joris Corthouts, Erik Thibaut, m.m.v. Julie Borgers Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen
BOEK

Gezondheidszorg Geneeskunde

100 redenen om verpleegkundige te worden

Ooit hebben we allemaal op de een of andere manier zorg nodig. In pakweg ziekenhuizen, woonzorgcentra, maar evengoed thuis: zonder de verpleegkundigen die voor ons zorgen, geraken we nergens.

100 redenen om verpleegkundige te worden viert dat cruciale beroep, en toont hoe het een van de mooiste jobs ter wereld is. Met welke passie verpleegkundigen elke dag aan de slag gaan. Hoe ze kunnen doorzetten, samenwerken, onder grote druk werken. En hoe ze elke dag het verschil maken voor wie hen nodig heeft.

Inhoud

Waarom kiezen voor verpleegkunde?

Hoe maken verpleegkundigen het verschil?

Tussen theorie en praktijk Getuigenissen en best practices

Pluspunten

Gepassioneerd pleidooi voor een sterke, menselijke zorg Uniek gebundeld perspectief vanuit onderwijs én werkveld Meer dan 300 verpleegkundigen werkten mee

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Candice De Windt is de Vlaamse Zorgambassadeur en verpleegkundige van opleiding. Voordien was ze docent hoger onderwijs, directeur Gezondheidszorg en directeur Onderwijs en Onderzoek bij de Odisee Hogeschool, en was ze raadgever op het kabinet Onderwijs van de Vlaamse Regering.

Toon Quaghebeur is programmadirecteur Gezondheid bij Hogeschool UCLL.

Candice De Windt & Toon Quaghebeur

100 redenen om verpleegkundige te worden

EAN 978 94 014 9349 9 September 2023

17cm x 17cm Paperback 200 pp.

Verpleegkunde en ziekenverzorging € 25,99

9 789401 493499

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 82
BOEK e-BOEK

Natuur op doktersvoorschrift

We houden allemaal van de natuur, van de meest bosrijke gebieden tot een mooi onderhouden tuin. Maar natuur is meer dan een decor voor een aangenaam leven. Recent onderzoek laat zien dat het bewust opzoeken van natuurelementen de gezondheid ten goede komt. Steeds meer dokters gaan het natuur daarom voorschrijven aan hun patiënten. Niet alleen als preventie, maar ook als medicijn. Natuurbeleving is een volwaardig onderdeel van de behandeling van diabetes, hartaandoeningen, angsten en depressie.

Dit boek toont hoe je natuur echt kan gaan inzetten als complementaire therapie. Zo kan je ‘zonder voorschrift’ een dagelijkse dosis natuur tot je nemen.

Inhoud

Inzicht in hoe de natuur als genezende kracht werkt Natuurbeleving als volwaardig onderdeel van je therapie

Hoe kan je natuur gebruiken als medicijn?

Welke natuur heeft het grootste effect?

Hoe de natuur als therapie inpassen in je dagelijkse leven, ook als je in de stad woont

Pluspunten

Concreet toepasbare tips en adviezen

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Dirk Avonts heeft jarenlang ervaring als huisarts en is hoofdredacteur van Huisarts Nu, het wetenschappelijk tijdschrift van Domus Medica voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel.

Hans Keune is professor milieuwetenschappen, coördinator van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving (Universiteit Antwerpen) en expert bij de Hoge Gezondheidsraad.

Roy Remmen is emeritus hoogleraar en huisarts. Hij woont en werkt op de grens van Vlaanderen en Nederland en is ook grootouder voor het klimaat. In zijn praktijkvoering neemt hij de natuurlijke omgeving mee als belangrijk element.

Dirk Avonts, Hans Keune & Roy Remmen

Natuur op doktersvoorschrift

Hoe buiten zijn ons gezond houdt

EAN 978 94 014 9012 2 April 2023

14cm x 22cm Paperback 200 pp.

Natuur populair algemeen € 25,99

9

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 83
789401 490122
BOEK
e-BOEK

Goed leven

Leven met een beperking of onomkeerbare ziekte is een voortdurende zoektocht. Als maatschappij moeten we daarvoor attent zijn en beperking in al haar vormen beter benaderen, zowel in een algemene visie op het omgaan met kwetsbaarheid en beperking als in nieuwe perspectieven op herstel.

Een nieuwe kijk op beperking kunnen we enkel krijgen door beter te luisteren, vanuit een manier van kijken die de waardigheid van elke mens centraal stelt. Dit boek biedt daarom een houvast voor elke hulpverlener bij het dagelijkse contact met mensen met een beperking en hun omgeving.

Inhoud

Wat is een beperking?

Stereotypering en stigmatisering Beperking als familiezaak

Dementie

Moeilijk nieuws communiceren Rouwarbeid en de herstelvisie

Euthanasie bij wilsonbekwaamheid

Pluspunten

Voor elke zorgverlener die werkt met mensen met een beperking Basisboek voor de hele sector

Met verhalen van mensen met een beperking

Opleiding

Verpleegkunde, geneeskunde, ethiek, filosofie

Dirk De Wachter & Manu Keirse

Goed leven

Met kwetsbaarheid en beperking

EAN 978 94 014 7019 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen — € 25,99

9 789401 470193

Dirk De Wachter is psychiater­psychotherapeut en diensthoofd systeem­ en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (Campus Kortenberg). Eerder schreef hij onder meer Borderline Times en De kunst van het ongelukkig zijn

Manu Keirse is klinisch psycholoog­psychotherapeut, doctor in de geneeskunde en emeritus hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van KU Leuven. Hij is de auteur van onder meer Helpen bij verlies en verdriet, Vingerafdruk van verdriet en Kinderen helpen bij verlies

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 84
BOEK e-BOEK

We zijn God niet

Veel mensen die in de psychiatrie werken, komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM­diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van het psychisch lijden. Maar wat dan wel? We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt.

Autonomie van de patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele ­ en ervaringskennis nemen de auteurs de huidige psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste doel is het streven naar een gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en cliënt.

Inhoud

Waarom cocreatie?

Psychisch lijden

Een andere manier van werken en organiseren in de zorg Tien stappen van cocreatie in de praktijk

Pluspunten

Concrete voorbeelden en verhalen uit de praktijk Zeer toegankelijk en leesbaar geschreven voor een groot publiek

Vernieuwing van de psychiatrie Samenwerking van ervaringsdeskundige

Opleiding

Psychiatrie, psychologie, geneeskunde

Myrrhe van Spronsen studeerde geneeskunde en is gepromoveerd in de neurowetenschappen waarna ze postdoctoraal onderzoek deed op Yale en UCL. Ze is ervaringsdeskundige en maakte twee keer een psychose met manie door. Momenteel studeert ze aan de Rietveldacademie.

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en voorzitter Divisie Hersenen bij het UMC Utrecht. Hij toonde aan dat waanzin van alle mensen is. Hij is medeinitiatiefnemer van De Nieuwe GGZ en oprichter van PsychoseNet, twee brede ‘multideskundige’ bewegingen van hulpverleners en patiënten en tevens online community’s.

Met bijdragen van onder meer: Floortje Scheepers, Dick Swaab, Stijn Vanheule en Gil The Grid

Myrrhe van Spronsen en Jim van Os

We zijn God niet

Een pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking

EAN 978 94 014 8100 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 203 pp.

Psychologie algemeen € 29,99

9 789401 481007

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 85
BOEK

Psychose begrijpen in 33 vragen

Psychotische ervaringen gaan gepaard met verwarring en onbegrip. Niet alleen kamp je met lastige belevingen. Vaak moet je ook opboksen tegen misvattingen vanuit de samenleving en de hulpverlening. Onze denkbeelden over de oorzaken, gevolgen en behandeling van psychose zijn dan ook aan vernieuwing toe. Een gedeeld goed begrip is de eerste stap naar herstel.

Psychose begrijpen in 33 vragen beantwoordt de grote vragen en onderzoekt de misverstanden rond psychose. Daarmee levert het voor het eerst een volledig, hoopvol beeld op van alle aspecten van omgaan met psychose, van crisis tot herstel: voor getroffenen zelf, voor naasten en voor hulpverleners.

Inhoud

Psychotische belevingen

Vormen van psychose

Herstellen van psychose

Pluspunten

Beantwoordt de grote vragen en onderzoekt misverstanden rond psychose

Up to date en eerlijke informatie in toegankelijk taal

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent. Hij is expert op het vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en bestuurder van PsychoseNet België.

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, lid van de KNAW, Fellow van King’s College London en voorzitter van PsychoseNet Nederland.

Stijn Vanheule & Jim van Os Kopzorgen. Psychose begrijpen in 33 vragen

EAN 978 94 014 8406 0 Verschenen

15cm x 23cm Paperback 231 pp.

Geestelijke gezondheidszorg € 25,99

9 789401 484060

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 86
BOEK e-BOEK

Trauma begrijpen in 33 vragen

Traumatische gebeurtenissen kunnen enorme effecten hebben op de psychische en lichamelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt gaat trauma niet alleen over heftige gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, mishandeling en het meemaken van een geweldsdelict. Ook het ontbreken van zorg, opgroeien in armoede of blootgesteld worden aan ongezonde invloeden van onze verzorgers, kunnen een stempel achterlaten.

Dit boek doet recht aan die bredere definitie van trauma en brengt op een bevattelijke manier oorzaken, behandelingen en bejegening samen.

Inhoud

Meer weten over stress, trauma, hechting en dissociatie Beter kunnen plaatsen van problematiek of gedrag dat soms gereduceerd wordt tot labels of stigma Handvatten die helpen omgaan met eigen trauma of naasten die worstelen

Pluspunten

Eerste boek dat oorzaken, diagnosen, behandelingen en verwerking bij elkaar brengt

Genuanceerde kijk op behandeling: trauma kan ook leiden tot groei en weerbaarheid

Geschreven vanuit zowel ervaringskennis als traditionele kennis

Up to date en eerlijke informatie in toegankelijke taal

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Simona Karbouniaris is werkzaam voor Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding Social Work van de Hogeschool Utrecht. Momenteel is zij in samenwerking met het LUMC bezig met promotieonderzoek in 3 ggz­instellingen.

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, lid van de KNAW, Fellow van King’s College London en voorzitter van PsychoseNet Nederland.

in 33 vragen

EAN 978 94 014 9017 7 Mei 2023

15cm x 23cm Paperback 200 pp.

Geestelijke gezondheidszorg € 25,99

9 789401 490177

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 87
Simona Karbouniaris & Jim van Os Kopzorgen. Trauma begrijpen
BOEK e-BOEK

Een op de vier krijgt ooit een paniekaanval. Een op de dertig heeft er jarenlang last van en ontwikkelt een paniekstoornis. Zo komt een paniekstoornis dus ongeveer even vaak voor als een maagzweer.

Mensen met paniekklachten zoeken naar allerlei oplossingen, maar komen vaak op de verkeerde plaatsen terecht, waardoor ze verstoken blijven van de juiste hulp, terwijl die wel degelijk bestaat. Het resultaat: aanhoudende klachten. Een beter begrip van het fenomeen paniek kan dat voorkomen.

Dit boek, dat put uit jarenlange ervaring met patiënten en onderzoek, geeft je een kijkje in de spreekkamer en in het laboratorium, en ontkracht hardnekkige mythes en misverstanden.

Inhoud

Wat is paniek?

Wie er last krijgt van paniek en waarom

Hoe voer je onderzoek naar paniek?

Feiten en fictie bij behandeling

Pluspunten

Topexpert vertelt over medische vooruitgang

Praktisch toepasbaar

Combineert onderzoek en concrete cases

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, psychiatrie

Koen Schruers is arts­specialist in de psychiatrie, neurowetenschapper en gedragstherapeut. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, gasthoogleraar aan de KU Leuven en directeur van het Expertisecentrum van Mondriaan. Hij is gespecialiseerd in angst­ en dwangstoornissen en heeft op dat gebied een internationale reputatie.

Saskia Broeckx is burgerlijk ingenieur en schrijft in opdracht van bedrijven en organisaties in binnen­ en buitenland. Ze is gespecialiseerd in wetenschappelijke, technische en zakelijke onderwerpen die ze vertaalt voor een breder publiek.

Koen Schruers & Saskia Broeckx

Een dokter spreekt. Paniek

En hoe het aan te pakken

EAN 978 94 014 8246 2 Verschenen

15cm x 23cm Paperback 157 pp.

Geestelijke gezondheidszorg € 25,99

9 789401 482462

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 88
Paniek BOEK e-BOEK

Rimpelingen in het hoofd van ouderen

Over ouder worden wordt er veel gepraat. Iedereen droomt ervan om oud te worden met een rustig gemoed en een heldere geest, maar het is niet aan iedereen gegeven.

In dit boek ontdek je wat er allemaal kan mislopen in de hoofden van ouderen. Aan de hand van jarenlange expertise en meeslepende verhalen brengt dit boek de wetenschap over geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen tot leven.

Rimpelingen in het hoofd van ouderen is een diepmenselijk verhaal over de uitdagingen die gepaard gaan met het ouder worden, en biedt een weg voorbij de vooroordelen. Bovenal is het een hoopvol en positief verhaal over de realiteit van ouder worden, over de kracht van medische vooruitgang en de schoonheid van ons brein.

Inhoud

Geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen

Geheugenverlies

Verwardheid

Somberheid

Stilvallen

Pluspunten

Topexpert vertelt over medische vooruitgang

Een verkenningstocht in het hoofd van ouderen

Kaart misverstanden rond de geestelijke gezondheid van ouderen aan Talloze realistische gevalbeschrijvingen

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, psychiatrie

Mathieu Vandenbulcke

Een dokter spreekt. Rimpelingen in het hoofd van ouderen

Over psychische problemen, het brein en het leven

EAN 978 94 014 8740 5 Verschenen

15cm x 23cm Paperback 263 pp.

Mens en maatschappij algemeen € 27,99

9 789401 487405

Mathieu Vandenbulcke is ouderenpsychiater en professor neurowetenschappen aan de KU Leuven. Hij is directeur van het internationaal vermaarde Leuven Brain Institute. Bovendien is hij bekend uit Topdokters.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 89
BOEK e-BOEK

Psychose bij jongeren

Jongeren onderzoeken volop wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze op eigen benen kunnen staan. Dat kan heftig zijn, en bij jongeren met een psychosegevoeligheid kan het zelfs hun hele denkwereld op losse schroeven zetten. Ze lopen meer risico op het verbreken van connecties, op isolement en eenzaamheid.

Net in het overbruggen van die afstand ligt de sleutel tot herstel. Hierop kunnen inspelen en de juiste vragen stellen, biedt de beste hoop voor de toekomst. Waarom is net de adolescentie een gevoelige periode voor psychose? Hoe komen we samen met het gezin door een crisis? Hoe kan een begeleiding op maat eruitzien? En waar liggen er openingen voor verandering en herstel?

Psychose bij jongeren wil ruggensteun bieden voor hulpverleners en is een gids om in verbinding te gaan met psychosegevoelige jongeren. Op basis van praktijkervaring en getuigenissen biedt het een positieve en persoonlijke blik op hoe vertrouwen tot herstel kan leiden.

Inhoud

Psychose bij jongeren beter begrijpen

De zoektocht naar identiteit

Wat is psychose?

Hoe verlopen psychotische moeilijkheden?

Het contact herstellen

Verbindingen onder hoogspanning: psychose en familiewerk

Samenwerking en netwerken

Pluspunten

Een hoopgevende kijk voor hulpverleners

Multidisciplinaire aanpak

Met aandacht voor de rol van de maatschappij

Opleiding

Geestelijke gezondheidszorg, verpleegkunde, geneeskunde, psychologie

Mariska Christianen, Freek Dhooghe en Jef Lisaerde zijn al jarenlang werkzaam binnen VRINT, het vroeginterventieteam bij psychosegevoeligheid. VRINT probeert psychosegevoelige jongeren en hun familie zo vroeg mogelijk te bereiken, om op die manier de impact van een psychotische crisis zoveel mogelijk te verminderen.

Mariska Christianen, Freek Dhooghe en Jef Lisaerde

Psychose bij jongeren

Helpen bij de zoektocht naar identiteit

EAN 978 94 014 7748 2 Verschenen

15cm x 21cm Paperback 149 pp.

Geestelijke gezondheidszorg € 25,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 90
9 789401 477482
BOEK

Waarom een psychose niet zo gek is

Contacten tussen mensen bouwen voort op de verhalen die ze elkaar vertellen. Verhalen over vroeger, en over wie ze zijn of wat ze willen. Bij een psychose verliezen we de grip op die verhalen, en op hoe we ermee onze weg kunnen zoeken.

Ook wanneer we praten over psychose is het soms moeilijk een heldere taal te vinden. Toch ervaart 15 procent van de bevolking ooit psychotische ervaringen. Een beter begrip van wat er gebeurt tijdens een psychose kan onze kijk op geestelijke gezondheid radicaal veranderen.

Waarom een psychose niet zo gek is gaat op zoek naar begrip, hoop en herstel. Het biedt een nieuw perspectief op wat het betekent een psychose door te maken, en hoe we een taal kunnen vinden om met psychische problemen om te gaan. Bovenal is het een blik op hoe beter spreken en luisteren waanzin een menselijk gezicht kunnen geven.

Inhoud

Psychose als onderbroken verhaal Discrete psychotische ervaringen Kenmerken van een manifeste psychose Hoe je in een psychose belandt Temmen van een psychose

Pluspunten

Basiswerk over psychoses en wanen Ziektebeeld toegankelijk uitgelegd Tips voor behandeling

Guaranteed Peer Reviewed Content

Opleiding

Psychologie, psychiatrie, geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan Universiteit Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd Lacan­kenner, expert op het vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en bestuurder van PsychoseNet België.

Stijn Vanheule

Waarom een psychose niet zo gek is Het verhaal achter hoop en herstel

EAN 978 94 014 7767 3 — Verschenen

15cm x 23cm — Paperback — 160 pp.

Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 477673

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 91
BOEK

Psychose anders bekeken

Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus.

Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud

Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire Structurele benadering van de psychose De forclusietheorie

Benadering van hallucinaties

Het object a en jouissance in de psychose Verknoping in de psychose

Pluspunten

Guaranteed Peer Reviewed Content

Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule

Opleiding

Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Stijn Vanheule

Psychose anders bekeken

Over het werk van Jacques Lacan

EAN 978 94 014 1067 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Psychologie, psychiatrie € 39,99

9 789401 410670

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 92
BOEK

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM

Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM­5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM­5 echter sterk wordt overschat.

De idee dat de DSM­5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM­5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context­ en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen.

Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud

De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies Functiegerichte diagnostiek Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek

Pluspunten

Guaranteed Peer Reviewed Content

Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie

Opleiding

Psychologie, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Stijn Vanheule

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek

EAN 978 94 014 2122 5 Verschenen 13,5cm x 21cm Paperback 224 pp.

Psychologie, psychiatrie € 25,99

9 789401 421225

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 93
BOEK

Psychiatrie

Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn.

Het basiswerk Psychiatrie ontsluit een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema’s. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud

Ziektebeelden

De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden

De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving

De psychiatrie vandaag

Aanbod en organisatie Beschermingsmaatregelen

Pluspunten

De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg

Herziene editie met aandacht voor evoluties door COVID­19

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie van de Broeders van Liefde en bekleedt verschillende bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Hij is gastprofessor aan EHSAL Management School (EMS) voor het vak strategisch management. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

Bernard Sabbe is emeritus gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad. Hij was diensthoofd van de universitaire dienst Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel – Universitair Ziekenhuis Antwerpen en coördinator van het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe Psychiatrie

Wat je moet weten

EAN 978 94 014 5354 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 344 pp.

Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie € 32,50

9 789401 453547

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 94
BOEK

Burn­ out in de zorg

Het stigma op burn­out blijft groot, ook in de zorg. Hardnekkig blijft ook bij zorgverleners de illusie bestaan dat alles wel vanzelf zal overgaan. Burn­out is echter meer dan vermoeidheid. Het gaat om emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde bekwaamheid.

Dit boek doet zorgverleners zeer open naar burn­out kijken. Het vertrekt daarvoor vanuit enkele persoonlijke getuigenissen en koppelt die aan inzichten van experts. Uit hun wetenschappelijk onderzoek halen de auteurs tips om burn­out tegen te gaan, zowel voor individuen als voor zorgorganisaties. Want om dit probleem aan te pakken, is er meer nodig dan ‘een beetje rust’.

Inhoud

Burn­out bij zorgverleners

Mentale en fysieke symptomen van burn­out Preventie, ondersteuning en re­integratie

Pluspunten

Hoe burn­out te herkennen en te behandelen

Tips voor individu én organisatie

Met persoonlijke getuigenissen

Sterke theoretische onderbouwing

Opleiding

Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Gorik Kaesemans is stafmedewerker bij ZorgnetIcuro.

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn­out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Lode Godderis is geassocieerd professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. In 2011­2012 was hij verantwoordelijk voor een onderzoeksproject rond burn­out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen.

Erik Franck is geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool.

Burn-out in de zorg

Wat je moet weten

EAN 978 94 014 2899 6 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 208 pp.

Psychologie algemeen — € 29,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 95
Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis & Erik Franck
789401 428996 BOEK
9

Het pluisbloemeffect

Ethische bezieling, aanspreekbaarheid en zelfs verontwaardiging werken als pluisbloemen blazen: zaadjes uitstrooien, voor kruisbestuiving gaan en mensen meetrekken, hen aansporen om op een andere manier naar situaties te kijken. De kunst is om die drive ook effectief en aanstekelijk bepalend te laten zijn voor ons denken en handelen van alledag.

Het pluisbloemeffect gaat over ethiek in de zorg, over ethisch gedreven hulpverlening, over bezielde mensen en waardegedreven zorgorganisaties. Aan de hand van concrete getuigenissen, treffende voorbeelden en een stevige dosis gezond verstand biedt het een eigenzinnige inkijk in de kerndimensies van een ethisch inspirerende zorgcultuur.

Inhoud

Waarom ethiek in de zorg belangrijk is Wat is een ethisch zorgklimaat?

Een ethisch zorgklimaat in je eigen organisatie

Pluspunten

Zorgcultuur realiseren op een ethisch gedreven manier Concrete voorbeelden, praktijkgerichte aanknopingspunten en heldere metaforen

Gebaseerd op jarenlange ervaring in onderzoek en praktijk

Opleiding

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Yvonne Denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet­Icuro is ze mee verantwoordelijk voor de ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven) en doceert ze er ethiek van de gezondheidszorg.

EAN 978 94 014 7043 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 168 pp.

Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek — € 25,99

9 789401 470438

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 96
Yvonne
Denier Het pluisbloemeffect Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt
BOEK

Ondeugende zorg

Humor is onmisbaar in zorgrelaties. Ze maakt het mogelijk om erkenning te geven aan mensen die antipathie of zelfs irritatie oproepen. De tragische aspecten van hulpverlening maakt ze leefbaar. Tegelijk helpt humor om een balans te vinden: in plaats van cynisch te worden of net hyperactief, helpt ze om dicht bij kwetsbare mensen te zijn en te blijven. Kortom: met humor houd je er de pit in, geef je adem aan je engagement voor mensen en aan je goesting om door te gaan. Ondeugende zorg is een ode aan die kracht, in het besef dat zorg altijd onvolmaakt is.

Via getuigenissen, praktijkverhalen en dialoog gaat dit boek, net zoals humor, op zoek naar nieuwe en onverwachte perspectieven. Het wijst op ruimte tussen de regels van de zorgorganisatie, geestig, speels en gevoelig voor verrassende meerzinnigheid. Bovenal schept het ruimte voor een menselijke, doorleefde en ondeugende zorg.

Inhoud

Omgaan met middelmatigheid

Hoe humor helpt bij woede, middelmatigheid en kleine luiheid Jezelf beschermen en niet sarcastisch worden

Pluspunten

Tips voor zorgverleners

Boordevol sprekende praktijkvoorbeelden

Opleiding

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie en ethiek

Linus Vanlaere is als zorgethicus verbonden aan het zorgethisch lab sTimul, de opleiding Verpleeg­ en Vroedkunde en het Experisecentrum Zorginnovatie (VIVES). Aan de KU Leuven is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinas­onderzoeker aan de KU Leuven.

Ondeugende zorg

Humor in Gekkenwerk

EAN 978 94 014 7206 7 — Verschenen

14cm x 22cm — Paperback — 162 pp.

Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 472067

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 97
Linus Vanlaere & Roger Burggraeve
BOEK

Gekkenwerk

Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander.

Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden.

Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud

Ethiek in de zorg

Antipathie als hefboom voor zorg die deugt Tijd en tijdbeleving

Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid

Pluspunten

Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

Opleiding

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Linus Vanlaere is als zorgethicus verbonden aan het zorgethisch lab sTimul, de opleiding Verpleeg­ en Vroedkunde en het Experisecentrum Zorginnovatie (VIVES). Aan de KU Leuven is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinas­onderzoeker aan de KU Leuven.

Gekkenwerk

Kleine ondeugden voor zorgdragers

EAN 978 94 014 5182 6 Verschenen

14cm x 22cm — Paperback 168 pp.

Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek € 25,99

97 89401 451826

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 98
Linus Vanlaere & Roger Burggraeve
BOEK

Het respectboek voor de zorg

De relatie tussen hulpverlener en zorgvrager is in de zorg cruciaal. Om met gevoelens van onmacht om te gaan en herstel echt te bevorderen, is er nood aan onvoorwaardelijk vertrouwen. Maar terwijl het werk van de hulpverlener vandaag steeds meer in cijfers, grafieken en protocollen wordt gegoten, komt het dagelijks contact met de zorgvrager onder druk te staan.

Het respectboek voor de zorg legt stapsgewijs uit hoe hulpverleners in een complexer wordende zorg toch ruimte en tijd kunnen maken voor oprechte interactie. Op basis van hun decennialange praktijkervaring tonen ze aan dat de moeilijkste situaties niet steeds moeten leiden tot onbegrip en frustratie, maar net ruimte bieden voor een menselijke omgang. Dit boek is een must voor elke hulpverlener die respectvol wil omgaan met zorgvragers en met een vernieuwde blik aan de slag wil.

Inhoud

Zorg

Praktische hulpverlening

Methodiek

Onmacht

Pluspunten

Geschreven door drie verpleegkundigen met samen meer dan 65 jaar ervaring

Nieuwe methode

Getoetst aan de praktijk

Opleiding

Geestelijke gezondheidszorg, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn

Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige in Kliniek Sint­ Jozef te Pittem. Hij begeleidt ook teams, klas­ of werkgroepen.

Thomas Raemdonck is verpleegkundige en verpleegkundig specialist in Kliniek Sint­ Jozef te Pittem.

Geert Capoen is leidinggevende in het PZ Heilig Hart te Ieper. Hij implementeerde met succes de respectvolle visie in de praktijk. Eerst als afdelingshoofd, nu doet hij dit afdelingsoverstijgend.

Het respectboek voor de zorg

Kundig omgaan met onmacht

EAN 978 94 014 5605 0 — Verschenen

14cm x 22cm — Paperback — 190 pp.

Gezondheidszorg en geneeskunde — € 25,99

9 789401 456050

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 99
Pieter Loncke, Thomas Raemdonck & Geert Capoen
BOEK

Persoonsgerichte zorg

In het takenpakket van zorgverleners zijn er aspecten die zo vanzelfsprekend klinken dat we er nauwelijks nog aandacht voor hebben. Toch is dat broodnodig: net die basics, die we te weinig benoemen, kunnen simpele antwoorden bieden op zeer uitdagende situaties.

Dit zakboekje voor elke zelfkritische en nieuwsgierige zorgverlener, van ambulante tot residentiële zorg, toont je de weg: via participatie van zorgvragers, naar de persoonsgerichte zorg die essentieel is voor zorgkwaliteit én je beroepseer.

Inhoud

Vijftien stellingen vanuit de praktijk die je zorg verbeteren Vanuit vijftien ‘vanzelfsprekendheden’ komen drie grote uitdagingen aan bod

Pluspunten

Werpt een praktische, motiverende en positieve blik op de zorg Maakt persoonsgerichte zorg vanzelfsprekend Grappig en herkenbaar Geen grote en complexe theorieën

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Joke Lemiengre is kernexpert zorgethiek aan het Expertisecentrum Resilient People en lector zorgethiek binnen de opleiding verpleegkunde (UC Leuven­Limburg). Ze voert er vanuit de expertiselijn Stimulans praktijkonderzoek over de ontwikkeling van ethische veerkracht en leiderschap in zorg en welzijn, waarbij ervaringsleren de rode draad vormt.

Simon Malfait is zorgmanager in het UZ Gent en verpleegkundige. Daarnaast is hij klinisch professor aan de UGent. Hij interesseert zich in patiëntenparticipatie, zorgmodellen en de betekenis van leidinggeven in de zorg.

An Ravelingien werkt als beleidscoördinator rond ethiek en patiëntenparticipatie in AZ Delta. Ze zoekt hierbij steeds naar hoe we de zorg kunnen afstemmen op wat voor een patiënt en zijn naasten belangrijk is. Daarnaast ontwikkelde ze een methodiek om ethische dilemma’s te bespreken en schrijft ze over dergelijke dilemma’s in Nursing Vlaanderen.

Joke Lemiengre, Simon Malfait & An Ravelingien

Persoonsgerichte zorg

15 hefbomen voor zorgverbeteraars

EAN 978 94 014 9077 1 Mei 2023

17cm x 17cm Paperback 160 pp.

Geneeskunde algemeen € 25,99

9 789401 490771

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 100
BOEK

Zorgen zonder je hart te verliezen

Als zorgverlener in het zorg­ en welzijnswerk word je dagelijks met keuzes geconfronteerd die een grote impact hebben op de zorgontvanger in zijn relaties. Af en toe zijn het moeilijke keuzes die je blijven bekommeren: wat betekent ‘goed’ doen hier? Soms gaat het zelfs om onmogelijke keuzes waarbij je niet het gevoel hebt te kunnen kiezen of zelfs goed te doen. Op de duur dreig je je hart te verliezen, je bekommernis voor anderen en daarmee ook je goesting.

Zorgen zonder je hart te verliezen wil deze dynamiek doorbreken en brengt een alternatieve aanpak naar voren door middel van een open gesprek. In dialoog gaan met anderen, met de zorgontvanger en zijn context, maar ook met collega’s, brengt je in voeling met wat er echt toe doet. Dit gesprek helpt om keuzes te maken die je verbinden met degene voor wie je het allemaal doet. En met jezelf, met je verlangen om het verschil te maken in de zorg en om zorg op mensen bedacht te houden.

Inhoud

Identificeren van de problemen

Zeven vaardigheden om de dilemma’s aan te pakken

Het doel van een dialoog

Drie dialoogsleutels

Het resultaat van een open dialoog

Pluspunten

Biedt op concrete manieren aan hoe je een dialoog kunt initiëren

Kleine oefeningen die je kunt toepassen op jouw eigen ervaringen en in de praktijk Doorspekt met cases en getuigenissen

Opleiding

Gezondheidszorg, verpleegkunde, geneeskunde, welzijnswerk, management in de zorg

Linus Vanlaere

Zorgen zonder je hart te verliezen

Hoe zorgdragers moeilijke keuzes maken, hoe ze betrokken blijven en hoe praten daarbij helpt

EAN 978 94 014 8245 5 Verschenen

15cm x 21cm Paperback 128 pp.

Geneeskunde algemeen € 25,99

9 789401 482455

Linus Vanlaere is zorgethicus verbonden aan het zorgethisch lab sTimul, de opleiding Verpleeg­ en Vroedkunde en het Experisecentrum Zorginnovatie (VIVES). Aan de KU Leuven is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Via het collectief ‘Transformatie in zorg’ zet hij mee in op diepgaande verandering in zorgorganisaties.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 101
BOEK

Zorgethiek in praktijk

De kwaliteit van onze zorg staat of valt met de relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken immers ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals.

Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als ‘zorgethisch coach’, concretiseert wat zorgethiek inhoudt en maakt duidelijk hoe studenten en professionals kunnen groeien door op de juiste manier in relatie te gaan. Het vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Inhoud

Zorgethiek

De competentie van zorgethisch handelen Stimuleren van zorgethische groei De ZEC

De rol van leidinggevenden en managers De learning community

Pluspunten

Concreet en praktisch handboek voor leidinggevenden en studenten Vertrekt vanuit de concrete dagelijkse praktijk Gebaseerd op decennialange ervaring

Opleiding

Verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, sociaal werk

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven.

Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann

Zorgethiek in praktijk

De basis

EAN 978 94 014 5053 9 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback —144 pp.

Welzijnswerk — € 25,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 102
9 789401 450539 BOEK

Zorgethisch leiderschap in praktijk

Wie van zorg afhankelijk is, hoopt op betrokken zorgverleners. Die betrokken zorgverlening komt er echter niet vanzelf. Daarvoor is zorgethisch leiderschap nodig: de aanwezigheid van iemand die anderen kan ondersteunen, begeleiden en inspireren om de dagelijkse zorg zo te geven dat mensen tot hun recht komen. Iemand die hiervoor de voorwaarden creëert. Niet vanuit het ‘moeten’, maar wel vanuit een krachtig ‘ont­moeten’.

Dit handboek zet de krijtlijnen uit voor wat zorgethisch leiderschap kan betekenen en onderzoekt welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. Het biedt managers, leidinggevenden en stafmedewerkers, maar ook docenten, studenten en zorgverleners een helder beeld van zorgethisch leiderschap, en reikt handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.

Inhoud

Leiderschap

Management

Zorg

Zorgethisch handelen

Ethiek

Pluspunten

Met tal van concrete cases

Gebaseerd op decennialange expertise

Meteen toepasbaar in de eigen zorgpraktijk

Opleiding

Agogiek, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn, gezondheidswetenschappen

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven.

Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann

Zorgethisch leiderschap in praktijk

EAN 978 94 014 6187 0 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 192 pp.

Gezondheidszorg en geneeskunde — € 25,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 103
9 789401 461870 BOEK

Zelfzorg voor de jonge dokter

Waar ga je van ‘aan’, waar ga je van ‘uit’? Kun je tachtig uur per week werken en toch gezond blijven?

Dokters zijn enorm betrokken en bevlogen. Ze maken lange dagen in een hiërarchische, veeleisende omgeving. Juist als jonge zorgprofessional wil je je hoofd koel houden en duurzaam dokteren met een warm hart. Om goed voor je patiënten te kunnen zorgen, is het van belang eerst goed voor jezelf te zorgen.

Dit handzame boek vol met praktische tips en oefeningen helpt je om te ontdekken wat jij in je vak echt van waarde vindt en hoe je veerkracht ontwikkelt om met plezier naar je werk te blijven gaan.

Inhoud

Werken en zorgen vanuit eigen waarden Signalen van je lijf herkennen De relatie met jezelf en anderen Beter voor jezelf zorgen in 10 stappen

Pluspunten

Op een no­nonsense manier aan de slag met zelfzorgstrategieën, op een toegankelijke manier geschreven

Opleiding

Geneeskunde

Froukje Verdam

Zelfzorg voor de jonge dokter

Over veerkracht, geneesplezier en persoonlijk leiderschap

EAN 978 94 014 7345 3 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 160 pp.

Geneeskunde — € 29,99

9 789401 473453

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 104
Froukje Verdam is coach en KNO­arts.
BOEK

Zelfzorg voor de huisarts

De maatschappelijke veranderingen en de verschuivingen in het zorglandschap vragen veel van de Nederlandse huisarts. Niet verwonderlijk geven steeds meer van hen aan tegen de eigen grenzen aan te lopen. Bovendien is er dagelijkse verleiding om vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, over de eigen grenzen heen te gaan.

Zelfzorg voor de huisarts beschrijft praktische tips en oefeningen die je helpen om het huisartsenvak op een duurzame en plezierige manier uit te oefenen. Dit handboek helpt je te ontdekken wat jouw kernwaarden zijn, en je beter bewust te worden van wat je energie geeft en wat energie vreet.

Danka Stuijver vult het boek aan met voorbeelden uit de huisartspraktijk.

Door je veerkracht te ontwikkelen, grenzen te bewaken en de regie te houden over datgene waar je wél invloed op hebt, kun je ook in geval van hoge werkdruk met plezier je vak (blijven) uitoefenen.

Inhoud

Werken en zorgen vanuit je eigen waarden

Het veranderende zorglandschap en wat jij kunt beïnvloeden

Het cadeau van frustratie

Voor jezelf zorgen en de signalen van je lijf

De relatie met jezelf en anderen

Pluspunten

Toegankelijk geschreven

Voorzien van praktijkvoorbeelden, tips en oefeningen

Opleiding

Geneeskunde

Froukje Verdam en Danka Stuijver

Zelfzorg voor de huisarts

Over veerkracht, werkplezier en leiderschap in de praktijk

EAN 978 94 014 8390 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Geneeskunde € 27,99

9 789401 483902

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 105
Froukje Verdam is KNO­arts en coach. Met medewerking van Danka Stuijver. Stuijver is huisarts, columnist voor de Volkskrant en columnist voor Medisch Contact.
BOEK

Waarden in dialoog

Wanneer we ethisch goede zorg willen verlenen, nemen we vaak de wil van de zorgvrager als uitgangspunt. Maar hoe doen we dat bij kwetsbare personen die een grote zorgafhankelijkheid hebben?

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethische reflectie en moreel beraad. Het zet zorgverleners aan tot ‘ethisch empowerment’: op basis van waarden en in dialoog zelf verantwoorde beslissingen nemen.

De nieuwe editie van het standaardwerk past dit model toe op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zorgverleners vandaag voor vragen stellen: van evoluties rond netwerken en beroepsgeheim, over toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, tot euthanasie.

Inhoud

Relationeel personalistische ethiek

Het ethische model in de praktijk Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid

Toestemming en wilsbekwaamheid

Informatie en beroepsgeheim

Pluspunten

Herziene editie

Praktisch toepasbare ethiek

Opleiding

Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, (ortho)pedagogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Waarden in dialoog

Ethiek in de zorg

EAN 978 94 014 5872 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 256 pp.

Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg € 25,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 106
Axel Liégeois Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
9 789401 458726 BOEK

Zorgen voor kwaliteit

In de non­profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost.

Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non­profitorganisaties.

Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs­, sociale, culturele, welzijns­ en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud

Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak­gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk

Pluspunten

Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

Opleiding

Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van het departement sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.

Guido Cuyvers

Zorgen

voor kwaliteit

Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties

EAN 978 94 014 5932 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 320 pp.

Organisatiepsychologie € 34,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 107
9 789401 459327 BOEK OEF PPT

Anders en toch gewoon

Voor heteroseksuele paren met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische paren of alleenstaanden kan donorconceptie een manier zijn om een kinderwens te vervullen. Je gezin vormen met de hulp van een eicel­, sperma­ of embryodonor gaat echter vaak gepaard met vragen en twijfels.

Deze geheel vernieuwde editie van Anders en toch gewoon gaat in op vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt, van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen. Daarbij laat het ook de families zelf aan het woord.

Tegelijkertijd bevat dit boek de meest up­to­date nuttige informatie voor familie, vrienden en professionele hulpverleners. Zo biedt het een overzichtelijk beeld van belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie.

Inhoud

Geschiedenis en maatschappelijke context van donorconceptie

Wat houdt donorconceptie in?

Belevingen van behandelingsfase en zwangerschap tot (jong)volwassen donorkind

Pluspunten

Up­to­date informatie

Belevingen van ouders en reacties van omgeving Verschillende perspectieven

Bespreekt diverse vormen van donatie

Bespreekt diverse gezinssituaties: vader­moedergezinnen, eenoudergezinnen, tweemoedergezinnen

Opleiding

Gezondheidswetenschappen, medische en socio­medische wetenschappen

Astrid Indekeu

Anders en toch gewoon — Nieuwe editie Families na donorconceptie

EAN 978 94 014 8028 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Gezondheidswetenschappen / Medische en socio­medische wetenschappen € 25,99

9 789401 480284

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen. Ze is fellow aan de KU Leuven en combineert wetenschappelijk onderzoek rond donorconceptie met een klinische praktijk. Daarnaast is ze wetenschappelijk adviseur voor de vzw Donorfamilies.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 108
BOEK

Handboek acute verloskunde (herziene uitgave)

Een spoedeisende situatie in de verloskundige zorg komt gelukkig niet heel vaak voor. Toch moet je er als zorgverlener staan op het moment dat er iets aan de hand is met moeder en/of kind. Dit handboek leert je systematisch het acute probleem in de verloskundige zorg te herkennen en te benaderen. De belangrijkste situaties worden behandeld, onder andere: pre­eclampsie, schouderdystocie, fluxus postpartum en reanimatie van de neonaat. Ook wordt er aandacht besteed aan (multidisciplinaire) teams, de thuissituatie, de ziekenhuissetting, de overdracht en communicatie.

In deze nieuwe druk wordt een geheel nieuw hoofdstuk over acute psychiatrie opgenomen. De hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd, bevatten inzichtelijke schema’s en zijn voorzien van stills van instructievideo’s (die online te bekijken zijn).

Inhoud

Schouderdystocie

Pre­eclampsie en eclampsie

Stuitbevalling

Reanimatie van de neonaat

Vaginaal bloedverlies

Uitgezakte navelstreng

Fluxus post partum

Pluspunten

Inbreng van verloskunde academies

Met schema’s en actieplannen

Gestoeld op (nieuwste) wetenschappelijke inzichten

Voor opleiding en praktijk

Met veel illustraties, instructievideo’s en duidelijke schema’s

Direct toepasbaar in de praktijk

Opleiding

Verloskunde, geneeskunde, verpleegkunde

Handboek acute verloskunde (herziene uitgave)

Vaardigheden in spoedeisende situaties

EAN 978 94 014 8405 3 Verschenen

17cm x 24cm Hardback 240 pp.

Geneeskunde algemeen € 69,99

9 789401 484053

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 109
Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg en Jeroen van Dillen zijn gynaecoloog. Marrit Smit is klinisch verloskundige. Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg, Jeroen van Dillen en Marrit Smit BOEK eCAMPUS LEARN

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Voor veel voorkomende klachten als hoofdpijn, chronische pijn, vermoeidheid en duizelingen wordt vaak geen oorzaak gevonden. Toch zijn er behandelmogelijkheden.

In dit handboek beschrijven specialisten de nieuwste inzichten in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding. Dit complete handboek is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Aan de orde komen zowel breed toepasbare methoden als specifieke interventies en innovaties.

Inhoud

Diagnostiek, monitoring en verwijzing Breed toepasbare methoden en interventies zoals: leefstijladviezen, behandeling van ouderen, migranten en kinderen Behandeling en interventies zoals: ACT, EMDR, ergotherapie, systeemtherapie

Pluspunten

Een overzicht van de gangbare evidence based behandelmethoden

Bespreking nieuwe en veelbelovende behandelmethoden Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek daarnaar Casussen en verbatum

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, fysiotherapie

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Actuele en innovatieve behandelmethoden

EAN 978 94 014 3749 3 — Verschenen

18cm x 25cm — Hardback — 492 pp.

Psychologie algemeen — € 65,00

9 789401 437493

Jaap Spaans is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek.

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en huisarts bij VUmc in Amsterdam.

Judith Rosmalen is hoogleraar Psychosomatiek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Yanda van Rood is GZ­psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog bij Leids Universitair Medisch Centrum.

Sako Visser is hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie bij de Universiteit van Amsterdam.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 110
Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood & Sako Visser
BOEK

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren

EMDR is een succesvolle behandeling voor de verwerking van emotioneel belastende herinneringen aan traumatiserende of stresserende ervaringen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich exclusief richt op de behandeling van kinderen en jongeren met EMDR.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bewezen effectief bij volwassenen met een PostTraumatische StressStoornis (PTSS). De resultaten bij kinderen en jongeren zijn veelbelovend.

Dit complete handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Ook is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings.

Een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters die werken met EMDR bij kinderen en jongeren, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Inhoud

Faalangst

Doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis

Autisme

Verstandelijke beperking

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Gedragsproblemen

Hechtingstrauma

Vluchtelingengezinnen

Pluspunten

Team van gespecialiseerde en gerenommeerde auteurs

Aandacht voor diagnostiek en behandeling

Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek

Casussen

Opleiding

Psychologie, psychiatrie

Renee Beer & Carlijn de Roos (red.)

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren

EAN 978 94 014 1490 6 — Verschenen

17cm x 24cm — Hardcover — 528 pp.

Pscychologie, psychatrie — € 59,00

9 789401 414906

Renee Beer (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en was jarenlang coördinator van het Traumacentrum van de Bascule. Zij is door EMDR­Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor docent verbonden aan diverse opleidingen.

Carlijn de Roos (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en coördinator van het Psychotraumacentrum, GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen te Leiden. Zij is door EMDR­Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor verbonden aan diverse opleidingen.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 111
BOEK

Met het einde in zicht

In Met het einde in zicht staan levensechte verhalen over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden vertellen over hun wensen, emoties en dilemma’s. Dit boek gaat over communicatie met mensen met kanker, maar ook over communicatie bij hartfalen, nierfalen, dementie of COPD. De verhalen laten zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar laten ook zien hoe schrijnend het is als de communicatie niet goed verloopt. Daarom geven alle vertellers ook suggesties om de communicatie in de praktijk te verbeteren.

Inhoud

Spelregels voor het voeren van een slechtnieuws­gesprek Wat kun je als hulpverlener bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken tijdens de laatste levensfase?

Indringende verhalen over loslaten, verdriet en moed Hoe kan je de prognose betrouwbaar inschatten?

Checklist met bespreekpunten

Pluspunten

Geeft handvatten hoe je om kunt gaan met hulpvragen van patiënten in de laatste levensfase

Krachtig en insprerend boek

29 levensechte verhalen van artsen, patiënten, naasten en nabestaanden

Vanuit diverse medische disciplines

Opleiding

Geneeskunde, geriatrie, verpleegkunde

Willemjan Slort & Jeroen Wapenaar

Met het einde in zicht Communiceren in de palliatieve zorg

EAN 978 94 014 3826 1 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 248 pp.

Geneeskunde algemeen — € 29,99

9 789401 438261

Willemjan Slort is huisarts en gepromoveerd op onderzoek over de huisarts­patiënt­communicatie in de palliatieve zorg. Hij is opleider voor de huisartsopleiding Erasmus MC te Rotterdam en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg te Moerdijk/ Drimmelen.

Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist, tekstschrijver en auteur. Met zijn bedrijf Kennistolk vertaalt Jeroen onmisbare kennis van mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners en sociale professionals in verhalen die raken. Hij schreef drie boeken over dementie.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 112
BOEK

Het geheugenlabyrint

Van alle vrouwen van zestig jaar zal één op de vijf dement worden. Voor mannen is dat één op de zeven. Achter die schrikbarende cijfers schuilt voor zowel de persoon met dementie als de nabije omgeving een pijnlijke realiteit die veel vragen oproept. Welke behandeling is nodig? En hoelang duurt het soms onvermijdelijke aftakelingsproces?

In Het geheugenlabyrint brengt neuroloog Rik Vandenberghe op toegankelijke wijze zijn kennis over dementie samen: van het prille begin, wanneer mensen voelen dat het misgaat en medische hulp zoeken, tot aan de diagnose en de verdere begeleiding.

Behalve gebaseerd op persoonlijke ervaringen, is dit boek een encyclopedie van de neurologie die opengaat: dementie vertelt ons ontzettend veel over het geheugen, en hoe we de vaak onbegrijpelijke mechanismen daarin toch kunnen sturen. Nieuwe doorbraken en inzichten in de wetenschap brengen een betere toekomst voor personen met dementie stilaan dichterbij.

Inhoud

Frontotemporale dementie

Lewy body dementie

Alzheimer

Vasculaire dementie

Wetenschappelijke doorbraken

Behandelingstraject

Pluspunten

Dementie toegankelijk verklaard

Concrete behandelingstips

Tour door de hersenen

Geschreven door specialist

Opleiding

Geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

Het geheugenlabyrint

Wegwijzer bij dementie

EAN 978 94 014 7780 2 — Verschenen

22cm x 15cm — Paperback — 200 pp.

Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 477802

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 113
Rik Vandenberghe Rik Vandenberghe is kliniekhoofd van de geheugenkliniek neurologie UZ Leuven.
BOEK PPT

Dementie van binnenuit

Hoe is het om iemand met vergevorderde dementie te zijn?

Dementie van binnenuit kruipt als het ware in de huid van mensen die dat meemaken. Wat probeert iemand uit te drukken? Hoe ervaren mensen de tijd? En welke rol speelt hun lichaam in hun dagelijkse leven? Een speciale ‘praktijkroute’ door het boek geeft praktische inzichten en tips.

Dementie van binnenuit is bedoeld voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen die nóg beter wil begrijpen hoe de mensen voor wie zij zorg dragen, hun dagelijks leven ervaren. Het boek roept iedereen op om mensen met vergevorderde dementie ten volle als mens te blijven zien.

Inhoud

Dementie van binnenuit begrijpen Het ontstaan van dit boek

Zeven antwoorden op de vraag: hoe is het om iemand met vergevorderde dementie te zijn? De dubbelzinnigheid dementie Goede zorg, presentie en zorgethiek

Pluspunten

Unieke inkijk in hoe mensen met vergevorderde dementie hun leven ervaren

Zowel toegankelijke theorie alsook een praktische praktijkroute

Via een bijzondere methode die ongekend dicht op de huid van mensen met vergevorderde dementie komt

Opleiding

Geneeskunde, geestelijke gezondheidszorg, verpleegkunde, zorg en welzijn

Dementie van binnenuit

Een zoektocht naar hoe het is iemand met dementie te zijn

EAN 978 94 014 8170 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Geneeskunde algemeen € 26,50

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 114
9 789401 481007
Judith Leest, Guus Timmerman, Marije van der Linde, Yvon van Noort en Marjanneke Ouwerkerk zijn verbonden aan Stichting Presentie, kennisinstituut voor relationele zorg. Judith Leest, Guus Timmerman, Marije van der Linde, Yvon van Noort en Marjanneke Ouwerkerk
BOEK

Dementie op jonge leeftijd

Over dementie wordt heel wat geschreven. Toch blijven jongere mensen te vaak in de kou staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd vormen immers een aparte groep, met specifieke problemen en uitdagingen, maar op hun vraag om informatie wordt onvoldoende ingegaan.

Deze nieuwe editie van Dementie op jonge leeftijd is een update van het basiswerk voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners die op zoek zijn naar de meest recente informatie. Daarbij gaat het in op alle dimensies van jongdementie: van diagnose en ziektebeelden, over dagelijkse gevolgen voor patiënten, gezin en familie, tot zorgplanning en diensten voor ondersteuning.

Inhoud

Diagnosestelling

Vormen van dementie

Erfelijkheid

Medicatie

Gevolgen voor jongeren en omgeving Dienstverlening

Pluspunten

Compleet overzicht met de meest recente inzichten

Toegankelijke structuur

Heldere lay­out

Standaardwerk in Vlaanderen en Nederland

Opleiding

Geneeskunde, verpleegkunde

Annemie Janssens & Marjolein de Vugt

Dementie op jonge leeftijd

Wat je moet weten

EAN 978 94 014 6718 6 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 224 pp.

Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 467186

Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij het Expertisecentrum Dementie VlaamsBrabant. Ze legde de basis voor het integrale zorgaanbod Zorgcirkels Jongdementie en heeft bijna twintig jaar ervaring met de begeleiding en ondersteuning van jonge personen met dementie, familie en hulpverleners.

Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsychologe en hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie aan het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht, en hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Ze is als hoofdonderzoeker betrokken bij diverse studies naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 115
BOEK e-BOEK

Strategisch management voor de gezondheids­ en welzijnssector

De gezondheids­ en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up­to­date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk.

Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns­ en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud

Soorten managementtaken en algemene trends in managementland Strategisch managementproces

De organisatie van zorg­ en welzijnsorganisaties: structuren en verandering Verantwoordelijke organen voor het strategisch management

Pluspunten

Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector

Een complete update van het basisboek eCampusLearn met oefeningen en vragen Herziene editie met nieuwste onderzoeksresultaten en nieuw model

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

Raf De Rycke & Paul Gemmel

Strategisch management voor de gezondheidsen welzijnssector

EAN 978 94 014 5355 4 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 372 pp.

Gezondheid algemeen, management — € 39,99

9 789401 453554

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social­profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten­ en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 116
BOEK OEF e-BOEK eCAMPUS LEARN

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk

De rechten van de mens zijn rechten waar iedereen beroep op kan doen, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Ze zijn in principe algemeen geldend, alleen is het een kwestie van ze in een concrete zorgverleningsrelatie toe te passen.

Sociaal werk: mensrechten in praktijk neemt een praktische benadering als uitgangspunt. Op basis van de meest actuele inzichten worden in dit boek de krachtlijnen van het sociaal werk uitgetekend: nabijheid, procesgericht werken, generalistisch werken, verbinden en politiseren. Daarnaast bieden de auteurs kaders aan om de mensenrechten bevattelijk te maken en te vertalen naar praktijkkaders. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met cases van praktijkwerkers.

Inhoud

Mensenrechten

Mensenrechten in de praktijk Krachtlijnen sociaal werk

Verhalen van praktijkwerkers

Pluspunten

Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs Toegankelijk geschreven

Opleiding

Sociaal werk, rechten, zorg

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk

EAN 978 94 014 5606 7 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 200 pp.

Sociaal werk — € 25,99

9 789401 456067

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven en tevens projectleider bij LUCAS, KU Leuven.

Rudi Roose is docent sociaal werk en sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent.

Peter Raeymaeckers is docent sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen.

Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek (Universiteit Gent) en is wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 117
Koen Hermans, Rudi Roose, Peter Raeymaeckers & Caroline Vandekinderen
BOEK

Spinal Surgery for Physiotherapists

Fysiotherapeuten en revalidatieartsen worden in regel ingeschakeld na operaties. Toch is inzicht in de specifieke keuzes voor bepaalde ingrepen, in betekenisvolle alarmtekens voor specifieke pathologieën en voor de beste specifieke nabehandeling bij uitstek in de wervelkolom ook voor hen onontbeerlijk. Een groot deel van het welslagen van een chirurgische ingreep ligt in de kwaliteit van de therapie voor en na de operatie. Het is ook belangrijk dat alle zorgverleners dezelfde vocabulaire spreken en dezelfde informatie aan de patiënt geven.

Dit boek legt chirurgische redeneringen en chirurgische technieken uit op een toegankelijke manier voor nietchirurgen, waarbij het hele vakgebied op een beknopte en uitgebreide manier aan bod komt. Het legt de brug tussen medische specialisatie en de praktische doelen van revalidatie, en biedt een perspectief op een multidisciplinaire, gezamenlijk gedragen en coherente aanpak die patiënten een helder beeld van hun herstelproces kan bieden. Spinal Surgery for Physiotherapists is een must­have in de spinale revalidatiepraktijk.

Verschijnt in het Engels.

Inhoud

De rol van chirurgie in behandeling van de ruggengraat Nadruk op de precieze rol en doelstellingen van chirurgie bij wervelkolomproblemen

De cervicale wervelkolom

De thoracale wervelkolom

De lumbosacrale wervelkolom

Pluspunten

Toegankelijke theorie

Gaat in op red flags voor specifieke pathologieën

Unieke multidisciplinaire blik op behandelingstrajecten

Volledig overzicht van de belangrijkste ingrepen, pathologieën en pijnklachten

Opleiding

Kinesitherapie, revalidatiewetenschappen, fysische geneeskunde

Bart Depreitere

Spinal Surgery for Physiotherapists

EAN 978 94 014 8254 7 Verschenen

14cm x 21cm Paperback 102 pp.

Bewegingstherapie, ergo­ en arbeidstherapie, Specialistische geneeskunde: chirurgie € 29,99

9 789401 482547

Bart Depreitere is ondervoorzitter van de Spine Society of Belgium, coördinator van het KCE­project ‘Zorgpad lage rugpijn’ en coördinator van het consortium dat de implementatie van het zorgpad begeleidt in opdracht van de FOD. Daarnaast is hij staflid neurochirurg aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en is er voorzitter van het multidisciplinaire zorgprogramma. Hij is professor aan de KU Leuven en doceert neurochirurgie en wervelkolompathologie. Zijn onderzoek richt zich op fysiologie en biomechanica van traumatisch hersenletsel.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 118
BOEK

Hematologie

Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Het bundelt alle actuele basiskennis en ontwikkelingen in de hematologie. Tegelijk wil het inspireren door een blik te gunnen op toekomstige ontwikkelingen.

Een must voor studenten in de opleidingen geneeskunde of artsen­specialisten in opleiding. Maar ook huisartsen, patiënten, gezondheidswerkers en iedereen met interesse voor bloedziekten vinden hier een uitstekend overzicht.

Inhoud

Het hematopoëtische stelsel en zijn onderzoek Rode bloedcellen (erytrocyten) en hun ziekten

Leukocyten

Pancytopenie en beenmergfalen

Myeloproliferatieve neoplasmen

Chronische lymfocytaire leukemieën

Lymfomen

Paraproteïne

Acute leukemie

Bloedstolling

Transfusie en transfusiegeneeskunde

Hematopoëtische stamceltransplantatie en andere cellulaire therapieën

Pluspunten

Toegankelijk en diepgravend basiswerk

Heden en toekomst van de hematologie

Recent onderzoek en evidencebased richtlijnen

Opleiding

Geneeskunde, hematologie

Voor de basisarts

EAN 978 94 014 8052 9 April 2023

21cm x 27cm Paperback 240 pp.

Geneeskunde algemeen € 39,99

9 789401 480529

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 119
Peter Vandenberghe is diensthoofd van de afdeling Hematologie van het UZ Leuven en deeltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven. Peter Vandenberghe Hematologie
BOEK e-BOEK

Klinische hematologie

Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidencebased medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario’s in het onderzoek.

Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod.

Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud

Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg IJzer­ en vitaminetekorten

Leukemieën

Lymfeklierkankers en myelomen

Diagnostische technieken

Moleculaire en cytogenetische aspecten

Klinische transfusie

Stollingsstoornissen

Stamceltransplantatie

Verpleegkundige aspecten

Pluspunten

Een complete update van het basiswerk hematologie Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidencebased richtlijnen

Opleiding

Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, andere paramedische richtingen

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank.

Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling klinische hematologie.

Klinische hematologie

EAN 978 94 014 2161 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 272 pp.

Medische handboeken € 29,99

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 120
Marc Boogaerts & Gregor Verhoef
9 789401 421614 BOEK e-BOEK

Psychopathologie

De klassieke benadering van psychiatrische diagnostiek staat onder druk. In tijden waarin deze vaststaande modellen niet noodzakelijk meer een onaantastbare leidraad vormen, is er nood aan kritische reflectie en nuancering.

Psychopathologie biedt een overzicht van psychiatrische toestandsbeelden bij volwassenen en ouderen. Naast een kritische reflectie rond de psychiatrische diagnostiek, de algemene visie op pathologie en enkele behandelingsprincipes, wordt vooral de klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen uitgebreid beschreven.

Dit boek biedt een heldere gids van de belangrijkste aspecten in de moderne psychopathologie, aangevuld met praktische cases en uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Zo is het geschikt als handboek voor studenten psychologie, paramedische wetenschappen en verpleegkunde, maar ook als naslagwerk voor de professional.

Inhoud

Psychiatrische diagnostiek: een stand van zaken Pathologie en de belangrijke behandelingsprincipes Klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen

Pluspunten

Wetenschappelijke extra’s in bondige kenniskaders Met aandacht voor concrete verwijzingen naar interessante films, boeken en strips

Opleiding

Psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psychologie, paramedische opleidingen

Pascal Sienaert is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum – KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de opnamedienst Stemmingsstoornissen en het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie. Hij is voorzitter van het Europees Forum voor ECT en auteur van onder meer Manisch-depressief! Een gids voor patiënt, hulpverlener en betrokkene.

VERNIEUWDE EDITIE VANAF

SEPTEMBER 2023

EAN 978 94 014 9555 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 400 pp. Psychologie, psychiatrie — € 39,99

9 789401 495554

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 121
Pascal Sienaert Psychopathologie
BOEK e-BOEK

Recht en bio ­ ethiek

Moeten dokters kindermishandeling melden aan de politie? Een patiënt weigert een bloedtransfusie. Wat nu? Wanneer mag je organen wegnemen bij een overleden patiënt?

Zonder te vervallen in technische details geeft dit boek alle noodzakelijke inzichten om in versterkt vertrouwen zorg voor de gezondheid te geven. Behandelt zowel het juridisch statuut van wie zorg verleent als wie ze ontvangt.

Met aandacht voor de brede en specifieke bio­ethische context:

» juridische waarborgen voor deskundige zorg

» de wet patiëntenrechten

» rechtspositie van de patiënt

» klachtrecht

» bescherming van het beroepsgeheim

» met voorbeelden uit concrete situaties als medisch begeleide voortplanting, zwangerschapsafbreking, euthanasie en medisch wetenschappelijk onderzoek

Inhoud

Juridische waarborgen voor deskundige zorg Rechtspositie van de patiënt Het einde van het leven Medisch­wetenschappelijk onderzoek en donaties Bescherming van het beroepsgeheim Klachtrecht en schadevergoeding

Pluspunten

Toegankelijk vertaling (geen technisch jargon) Behandelt actuele thema’s als levenseinde

Opleiding

Geschikt voor studenten en professionals in de rechten, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, vroedkunde, zorg en welzijn

Tom Goffin is jurist en docent gezondheidsrecht. Hij maakt deel uit van het interfacultair Metamedicaplatform en het interdisciplinair onderzoeksplatform Quality & Safety Ghent, van de Universiteit Gent. Hij is expert van de Hoge Gezondheidsraad en lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio­ethiek.

Herman Nys is jurist en doceerde gezondheidsrecht aan artsen en juristen. Hij was mede­stichter en tot 2015 directeur van het Centrum voor biomedische ethiek en recht aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van LUCAS KU Leuven en van de Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme. Hij is eerste ondervoorzitter van de adviesgroep ethiek van de Europese Commissie.

Recht en bio-ethiek

EAN 978 94 014 7781 9 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 280 pp.

Recht algemeen, geneeskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477819

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 122
Tom Goffin & Herman Nys
BOEK

Praktische farmacotherapie

Praktische farmacotherapie bij ADHD geeft antwoorden op vragen als: Hoe werken stimulantia precies en wat zijn de alternatieven? Hoe bepaalt u een individuele dosering? Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en welke maatre gelen kunnen dan genomen worden?

In deze tijd waarin de specialistische patiëntenzorg lang zaam verschuift naar de thuissituatie, biedt farmacotherapie bij longaandoeningen achtergronden en de actuele medicamenteuze behandelmogelijkheden van: (ernstig) astma, COPD, cystische fibrose, pulmonale hypertensie, obstructief slaapapneu en dyspneu in de palliatieve fase.

Praktische farmacotherapie bij diabetes vele vragen over de behandeling met diabetesmedicatie. Hoe werken insulines? Welke medicatie moet je gebruiken bij het schommelen van bloedglucosewaarden? Wanneer moet de dosering aangepast worden?

Pluspunten

Naast overzichtelijke praktische en feitelijke informatie ook veel praktijkvoorbeelden Beknopt, praktisch en toegankelijk

Opleiding

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 123
Dr. Erwin Vasbinder is ziekenhuisapotheker. Dr. Glenn J.H. Dumont is klinisch farmacoloog en werkt als universitair docent farmacologie & farmacotherapie bij het Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam en bij de Hogeschool Zuyd.
farmacotherapie
EAN 978 94 014 7344 6 Verschenen 13,5cm x 21cm — Paperback 96 pp. Farmacie, farmacotherapie € 30,99 9 789401 436038 9 789401 473446
farmacotherapie bij longaandoeningen EAN 978 94 014 3603 8 Verschenen 13,5cm x 21cm Paperback 150 pp. Farmacie, farmacotherapie € 31,99 9 789401 433006
Dr. Glenn J.H. Dumont
Praktische
bij ADHD
Dr.
Erwin
Vasbinder (Red.) Praktische
Praktische farmacotherapie
EAN 978 94 014 3300 6 Verschenen 13,5cm x 21cm Paperback 224 pp. Farmacie, farmacotherapie € 32,99 BOEK
Dr. Heshu Abdullah­Koolmees
bij diabetes
BOEK BOEK

Van klacht naar kracht

Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waarbij niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen.

Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag.

Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud

Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek Waarin wil je nog beter worden? De materialen

Pluspunten

Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten Bijlage met template voor een notitieblad

Opleiding

Gezondheidszorg, welzijn

Elke Gybels & Rik Prenen

Van klacht naar kracht

Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden

EAN 978 94 014 2719 7 — Verschenen

17cm x 24cm — Paperback — 198 pp.

Welzijnswerk — € 25,99

9 789401 427197

Elke Gybels is verbonden aan UC Leuven­Limburg, groep Gezondheid en Welzijn.

Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLBLimburg en gastdocent aan de associatie KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Content, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 124
BOEK EXTRA

Tevreden tijd

Hoop is de belangrijkste drijvende kracht voor verandering. Het verbeelden van een hoopvolle toekomst en hoe deze zichtbaar wordt in dagelijkse gewoontes geeft moed.

Tevreden tijd gaat over hoopverlenen. Vertrekkende van solide wetenschappelijke inzichten en een aanstekelijke groeimindset gidst Elke Gybels je door de boeiende praktijk van perspectiefgerichte gespreksvoering.

Aan de hand van drie pijlers: PRIMA­perspectief, Possibilisme en Progressie ontdek je stap voor stap hoe bouwen aan hoop en tevreden tijd concreet gestalte krijgt en hoe een perspectiefgericht gesprek kan worden gevoerd.

Inhoud

Het platform: de perspectiefgerichte state­of­mind Een partnerschap tussen experten gebaseerd op de houding van niet weten

Geloof in verandering en groei Krachtgericht werken vanuit een vertrouwen in competenties en verbondenheid De perspectiefgerichte state­of­mind in de praktijk De pijlers PRIMA­perspectief chronologisch uitgewerkt

Pluspunten

Wetenschappelijk onderbouwd

Toegankelijk geschreven

Gemakkelijk toepasbare tools

Opleiding

Gezondheidszorg, welzijn

Elke Gybels

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 125
Elke Gybels is verbonden aan UC Leuven­Limburg, groep Gezondheid en Welzijn.
EAN 978 94 014 8665 1 Verschenen 14cm x 21cm Paperback 185 pp. Economie en bedrijf algemeen € 34,99 9 789401 486651 BOEK
Tevreden tijd Handreiking voor perspectiefgerichte gesprekken

EHealth juridisch bekeken

EHealth is in de gezondheidszorg onmisbaar. De toepassing van informatie­ en communicatietechnologieën zoals mobile health, digitale dossiers, telegeneeskunde en artificiële intelligentie biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders een uitgebreid palet aan mogelijkheden in de behandeling.

Toch is het voor gebruikers niet steeds duidelijk wat eHealth op juridisch vlak precies inhoudt. De uitdaging bij eHealth is dat het, onder invloed van technologische ontwikkelingen, steeds in verandering is. Tegelijkertijd komen er steeds meer spelregels die gebruikers wijzen op hun rechten en plichten in de toepassing ervan.

EHealth juridisch bekeken biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders alle noodzakelijke juridische hulp. Wat met de digitale verwerking van medische gegevens? Hoe gereguleerd en geïntegreerd is de toepassing van teleconsultatie in de gezondheidszorg? Dit boek legt het allemaal helder uit.

Inhoud

Wettelijk kader eHealth

Rechten van patiënten

Big data en AI in de zorg Data voor onderzoek

Telemonitoring

Pluspunten

Vertrekt van basisvragen uit de praktijk Juridische regelgeving helder uitgelegd Met praktijkcasussen

Opleiding

Rechten, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, verpleegkunde, management van de gezondheidszorg, bio­ethiek, logopedie en audiologie

Ehealth juridisch bekeken

Rechten en plichten voor patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders

EAN 978 94 014 7053 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 216 pp.

Recht algemeen, gezondheid algemeen — € 29,99

9 789401 470537

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 126
Stefaan Callens Stefaan Callens is professor gezondheidsrecht aan KU Leuven en is lid van de stuurgroep Health Community van VOKA.
BOEK

Affectinterpretatie en emotieregulatie

Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens.

De I Feel Pictures­test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto’s van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud

Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie

Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie

Normtabellen voor affectinterpretatie

Test die de interpretatie van foto’s van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon

Pluspunten

Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie

De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek

Opleiding

Gezinswetenschappen, pedagogiek, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

Affectinterpretatie en emotieregulatie I Feel Pictures Test

EAN 978 90 209 7925 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 168 pp.

Psychologische testen en onderzoek, geestelijke

gezondheidszorg € 29,99

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel.

Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaal­emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE 127
9 789020 979251 BOEK EXTRA

Psychologie Pedagogiek

LUK DEWULF

PETER BESCHUYTIK MIJN

TALENT KIES VOOR

“ My TalentBuilder helpt onze studenten hun talenten (opnieuw) te ontdekken, waardoor wij ons beter kunnen richten op de ontwikkeling ervan. Zeer leuk om te ervaren! ”

Klaudyna Renkel Hogeschool Saxion

zegger
ja

MEER DAN 56.000

GEBRUIKERS

Economie Management Marketing

IN BIJNA 2.000 ORGANISATIES WAARVAN 60% SCHOLEN ONTDEKTEN HUN TALENTENPROFIEL MET MYTALENTBUILDER.

• Online zelftest brengt je talenten in kaart

• Met nieuwe 360°-functionaliteit voor meer feedback

• Actieve Linkedin-community om ervaringen te delen, vragen te stellen en bij te leren.

• Goedkoop (hoeveelheidskorting)

• Zowel inzetbaar voor studenten als voor leraren en docenten

Meer weten? info@lannoocampus.be MY BUILDERTALENT.COM

Mijn school kiest voor mijn talent

Hoe kun je als school kiezen voor talent? Door elke leraar in te zetten vanuit zijn of haar talent. Dat is het allerbeste vertrekpunt als je ook wilt inzetten op het talent van kinderen.

Wat zijn de rollen waarin jij als leraar schittert? En is het nodig om op alle vlakken een topper te zijn? Hoe zorg je ervoor dat je als team alle rollen kunt invullen die ervoor zorgen dat je school schittert? Dit boek levert daarvoor een speelse basis.

Inhoud

Kinderen die goed in hun vel zitten, kunnen de uitdagingen van het onderwijs een stuk beter aan

Wat zijn de rollen waarin leraren kunnen schitteren?

Wat is talent en hoe kan het helpen?

39 talenten en hoe je ze kunt zien, benoemen en helpen ontwikkelen

Pluspunten

Helpt meewerken aan welbevinden en veerkracht van leraren

Het unieke rollenmodel in dit boek helpt je als school om collectief te schitteren

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo

EAN 978 94 014 9008 5 Mei 2023

17cm x 24cm Paperback 120 pp.

Onderwijs & opvoeding € 22,50

9 789401 490085

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 132
Luk Dewulf is talentenfluisteraar, pedagoog, talenten burn-outcoach, en auteur van meerdere bestsellers over talent en burn-out. Dankzij zijn internationale talentenwerking hebben al meer dan 100.000 volwassenen en kinderen hun talenten in kaart gebracht. Luk Dewulf Mijn school kiest voor mijn talent Elk kind & elke leraar laten schitteren
BOEK e-BOEK

Meester in lesgeven

Met een aanpak die vertrekt vanuit je persoonlijke referentiekader geeft Meester in lesgeven je de manier om bewuste keuzes te maken op het vlak van pedagogie, didactiek en vakinhoud: keuzes die aansluiten bij waar je zelf voor staat, die onderbouwd zijn en die afgestemd zijn op iedere individuele leerling.

Dit boek leert je hoe je actief meesterschap ontwikkelt en elke stap van de didactische cyclus in je lessen doorloopt. De combinatie van direct toepasbaar advies, wetenschap en verhalen uit de praktijk helpen je om van jouw klas de beste leeromgeving te maken.

Inhoud

Leerkrachten die schitteren doen leerlingen schitteren De keuzes die je maakt als leerkracht staan centraal Reflectievragen om je eigen lespraktijk te analyseren

Pluspunten

Het biedt een kompas, maar je bepaalt zelf de richting De reflectievragen kan je steeds opniew bij de hand nemen. In die zin evolueert het boek mee met jou Voorbeelden uit de klaspraktijk

Directe input voor je lessen, gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en praktijkervaring

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen, educatieve master

Jan Royackers is actief bij Schoolmakers als procesbegeleider en didactisch expert. Hij heeft jarenlange ervaring als leraar Frans en leerlingenbegeleider, en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Jan is gebeten door de vraag hoe we zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk krijgen.

Jan Royackers

Meester in lesgeven

Zelfbewustzijn + pedagogie + didactiek + vakinhoud

EAN 978 94 014 8744 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 487443

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 133
BOEK e-BOEK

De school van je leven

Kinderen en jongeren beschouwen we steeds meer als een investering die economisch moet renderen: op school moeten ze vooral een diploma halen zodat ze later hun rol opnemen in de samenleving. Toch zijn het, meer dan de cijfers op hun rapport, vooral de ervaringen die kinderen en jongeren in hun vroege leven opdoen en de relaties die ze aangaan die hen voor de rest van hun bestaan bepalen.

De school van je leven geeft aan de hand van 12 lessen een brede kijk op lesgeven en opvoeden. Het gaat in tegen een te meetbare en te gecontroleerde pedagogische blik, en biedt een overtuigd pleidooi om het belang van het kind-zijn in de kindertijd zelf te plaatsen. Niet bij de volwassene die ze later moeten worden.

Dit boek toont hoe je het ‘echte’ leven thuis en op school binnentrekt, en op welke manier je handelt in functie van kinderen en jongeren. Met als ultieme doel: ze niet zomaar leren hoe je je staande houdt op school, maar wel in het leven zelf.

Inhoud

Waarom leren juist wel prettig moet zijn

Over de school als ideale voorbereiding op het ‘echte’ leven Waarom goede relaties aangaan veel meer impact heeft dan goede cijfers halen

Pluspunten

Gaat in tegen de karikatuur van ‘pretpedagogie’

Opleiding

Lerarenopleiding, filosofie, pedagogiek

De school van je leven

Waar elke les een levensles is

EAN 978 94 014 8238 7 Verschenen

14cm x 22cm Paperback 248 pp.

Mens en maatschappij algemeen € 27,99

9 789401 482387

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 134
Ludo Heylen is directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Werken (CEGO) van de KU Leuven. Hij heeft vele jaren ervaring in het onderwijs en organiseren van vormingen. Ludo Heylen en Marc Mathysen
BOEK e-BOEK

100 redenen om leraar te worden

Leraren spelen een cruciale rol in je leven. Van jongs af aan zit je bij hen in de klas en volg je er les bij, soms tot diep in je volwassenheid. Ongetwijfeld hebben ze daardoor je keuzes en toekomst beïnvloed. Of ben je uit volle bewondering voor hun werk er zelf één geworden.

In 100 redenen om leraar te worden gaan Brigitte Vermeersch en Greet Decin op zoek naar de magische kracht van leraren. Ze spraken met honderden lesgevers en laten hen hier zelf aan het woord. Talloze interessante weetjes wisselen hartverwarmende getuigenissen af. Zonder de valkuilen te negeren legt dit boek de nadruk op de positieve werking van het onderwijs en toont het aan waarom leraarzijn misschien wel het mooiste beroep van allemaal is.

Inhoud

Leerattitudes

Onderwijs en maatschappij

Onderwijsvisie

Getuigenissen

Pluspunten

Toegankelijk geschreven visie op het onderwijs Recht uit de praktijk

Tips voor leraren

Met medewerking van verschillende onderwijspartners

Opleiding

Lerarenopleiding , educatieve master

Greet Decin is programmadirecteur van de lerarenopleiding bij UCLL.

Brigitte Vermeersch & Greet Decin

100 redenen om leraar te worden

EAN 978 94 014 7715 4 Verschenen

17cm x 17cm Paperback ca. 200 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 477154

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 135
Brigitte Vermeersch is expert onderwijs bij VRT NWS.
BOEK

Thematisch werken

Kinderen zijn van nature erg geïnteresseerd in de wereld om zich heen. Ze stellen prikkelende vragen om die wereld verder te ontdekken. Het zou al te gek zijn om als leraar die vragen niet mee te nemen.

In deze vragen zitten immers leer- en groeikansen. Het doel is de klaspraktijk, in een proces van co-creatie met leerlingen, thematiseren. Dit boek leert jou hiermee aan de slag te gaan.

Inhoud

Leer inspelen op interesses van kinderen

Verhoog de klasmotivatie

Hoe bouw je een thema stap voor stap op?

Pluspunten

Zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend

Praktische handvaten om interesses om te buigen naar echte leervragen / Met inspirerende voorbeelden uit de klaspraktijk

Thematisch werken van basis- tot expertniveau Boordevol gevarieerde werkvormen

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo

Hadewijch De Doncker & Valerie Diels

Thematisch werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

EAN 978 94 014 9000 9 April 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 25,99

9 789401 490009

Hadewijch De Doncker, pedagoge en leerkracht kleuteronderwijs van opleiding heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het aanleren van thematisch werken bij studenten lager onderwijs.

Valerie Diels, pedagoge en leerkracht lager onderwijs van opleiding heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het aanleren van thematisch werken bij studenten lager onderwijs.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 136
BOEK e-BOEK

Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren (ZRL) ligt in het hart van leren en lesgeven. Elke leraar ondersteunt op een bepaalde manier al ZRL-vaardigheden. De vraag is echter hoe doeltreffend die ondersteuning is en er daadwerkelijk voor zorgt dat alle leerlingen zichzelf beter sturen.

Dompel je onder in Zelfregulerend leren. Hoe? Zo! en ontdek de schat aan kennis die bestaat over ZRL. Laat je inspireren door de vele voorbeelden en weet je uitgedaagd door de opdrachten.

Het boek beschrijft precies wat jij nodig hebt om vertrekkende vanuit je eigen aanpak straks nog meer resultaat te boeken, en dat met al jouw leerlingen. Ondersteun je leerlingen doelgericht en onderzoek hoe het werkt. Zo heb jij straks meer tijd en winnen jouw leerlingen kansen.

Inhoud

Zelfregulerend leren

Adaptief ondersteunen

Leren leren

Pluspunten

Praktisch toepasbaar

Concrete tips

Handige toelichting in kaders

Opdrachten

Opleiding

Lerarenopleiding, educatieve master, pabo, pedagogiek

Jeltsen Peeters specialiseerde zich als wetenschappelijk onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel in zelfregulerend leren en onderwijsinnovatie. Nu werkt ze voor de Pedagogische Begeleidingsdienst van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Jeltsen Peeters

Zelfregulerend leren

Hoe? Zo!

EAN 978 94 014 8747 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 256 pp.

Onderwijs en opvoeding € 29,99

9 789401 487474

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 137
BOEK e-BOEK

Groeien in executieve functies

Impulsen leren beheersen, flexibel denken, plannen en organiseren ... het zijn maar enkele van de executieve functies (EF) die leerlingen elke dag nodig hebben en die volop in ontwikkeling zijn. Als leraar is het dan ook belangrijk om die vaardigheden te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen: ze vormen de basis voor zelfsturing en leren leren.

Groeien in executieve functies geeft je een helder inzicht in wat EF en zelfsturing zijn. Vanuit situaties uit de klaspraktijk ontdek je hoe je, rekening houdend met jouw leerkrachtstijl en context, EF kunt versterken. Vanuit telkens een nieuwe focus reikt dit boek tips en werkvormen aan die EF verbeteren en de klas EF-vriendelijker maken. Samen vormen ze een totaalaanpak die het beste uit elke leerling haalt.

Inhoud

Executieve functies

Zelfsturing

Leren leren

Groeiactiviteiten

Werkvormen

Leerkrachtstijl

Didactiek

Pluspunten

Praktisch toepasbaar

Focus op basisonderwijs (6-12 jaar)

Acht verschillende werkvormen

Opleiding

Lerarenopleiding basisonderwijs, educatieve master, pedagogiek, zorg

Catherine Malfait

Groeien in executieve functies

De basis voor zelfsturing en leren leren

Praktijkboek voor het basisonderwijs

EAN 978 94 014 7217 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 192 pp.

Onderwijskunde € 27,50

9 789401 472173

aan over executieve functies.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 138
Catherine Malfait is docent en onderzoeksmedewerker aan de Odisee Hogeschool. Ze coacht studenten in hun leerproces en in hun zorg voor iedere leerling. Daarnaast doet ze onderzoek naar en biedt ze vormingen
BOEK EXTRA e-BOEK

Kleuters laten groeien in executieve functies

Impulsen controleren of zich concentreren is voor kleuters niet vanzelfsprekend. Dat zelfsturend gedrag hangt samen met de executieve functies (EF) en is op jonge leeftijd volop in ontwikkeling.

Kleuters laten groeien in executieve functies daagt je als leraar uit om drie didactische bouwstenen toe te passen en de ontwikkeling van EF bij jonge kinderen te versterken. Door kwaliteitsvolle interacties, doelgerichte activiteiten en een sterke klasorganisatie zet je de juiste EF-bril op.

Aan de hand van talloze reflectievragen, doe-opdrachten en spelactiviteiten leer je in dit boek pas echt wat EF zijn en hoe je ze herkent bij kleuters. Zet je EF-bril op, probeer het uit in je klas en laat je kleuters volop groeien.

Inhoud

Executieve functies

Cognitieve vaardigheden

Didactiek

Pluspunten

Praktisch toepasbaar

Focus op kleuters (3-6 jaar)

Boordevol voorbeelden

Opleiding

Lerarenopleding kleuter, pedagogiek

Sanne Feryn is kleuteronderwijzer, docent en praktijkonderzoeker in de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee Hogeschool.

Sanne Feryn

Kleuters laten groeien in executieve functies

Zet je EF-bril op / Praktijkboek

EAN 978 94 014 7783 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 280 pp.

Onderwijskunde € 29,99

9 789401 477833

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 139
BOEK EXTRA e-BOEK

Onderwijs hybride organiseren

Hybrde leren is een nieuw antwoord op de hindernissen en belemmeringen waar scholen vandaag mee te maken hebben: het lerarentekort, burn-out bij leraren én schoolleiders, het vroegtijdig schoolverlaten en afhaken van leerlingen. Kortom: een structuur die niet langer werkt.

Vanuit een heldere onderwijsvisie kan je dankzij dit boek een duidelijk beleid uitstippelen op hybride leren, binnen een innovatieve onderwijsstructuur voor de toekomst. Participatief, flexibel en motiverend voor alle betrokkenen.

Inhoud

Wat is hybride leren?

Het ontwerpen van een hybride omgeving De impact op de leraar, de lerenden en de school Draaiboek

Pluspunten

Nieuwe methodiek voor het moderne onderwijs Gebaseerd op praktijkervaring in Nederland en Vlaanderen Innovatieve organisatiestructuur

Opleiding

Lerarenopleiding, management, educatieve master

Mariet Vrancken ontwikkelde met De Arena een eigen methodiek rond hybride leren en werkt samen met meer dan vijftig scholen in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast heeft ze ruime ervaring als leraar, directeur en procesbegeleider bij tal van onderwijsinstanties.

Onderwijs hybride organiseren

Maak van je school een leerhub

EAN 978 94 014 9561 5 Oktober 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs en opvoeding — € 29,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 140
97 89401 495615 BOEK e-BOEK

Wijsgerige pedagogiek

Wat is het fundament van opvoeden? Op welke manier geven we het best onderwijs? Dit soort vragen zijn niet recent ontstaan, maar kennen een eeuwenlange geschiedenis.

Door te kijken naar de wijze waarop deze begrippen vroeger werden gezien, komen we niet alleen tot een beter begrip van deze termen. Tegelijk vertelt het ons over hoe die oude ideeën tot op vandaag doorwerken in de manier waarop we nadenken over pedagogische kwesties.

Dit boek geeft een gedetailleerd historisch overzicht van de belangrijkste stromingen en denkers binnen de traditie van de westerse wijsgerige pedagogiek. Daarbij wordt de nadruk gelegd op belangrijke breukmomenten in deze rijke geschiedenis.

Inhoud

Omstandig overzicht van de wijsgerige pedagogiek vanaf de Griekse Oudheid tot nu De verbondenheid van filosofisch en pedagogisch denken Recente wijsgerige stromingen worden belicht vanuit historische precedenten

Fundamentele denkkaders voor een diepgaande reflectie en discussie over opvoeden en onderwijzen

Pluspunten

Historisch overzicht

Duidelijke inbedding van recente stromingen in de geschiedenis

Het boek biedt een taal om te denken en te spreken over hedendaagse pedagogische kwesties

Opleiding

Pedagogische wetenschappen, pedagogiek, wijsbegeerte, lerarenopleiding

Joris Vlieghe

Handboek wijsgerige pedagogiek

Een historisch overzicht van het denken over opvoeding

EAN 978 940 14 9272 0 Augustus 2023

17cm x 24cm Paperback 216 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 492720

Joris Vlieghe is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Hij doceert en onderzoekt binnen het domein van de wijsgerige pedagogiek. Zijn onderzoek richt zich op de betekenis van school en leraarschap, de impact van digitalisering op opvoeden en onderwijzen en het belang van het zintuiglijke voor een toekomstgerichte pedagogiek.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 141
BOEK

Met de kinderen alles goed

De selfiecultuur, de klimaatverandering, de toegenomen aandacht voor gezondheid en de angst voor overgewicht, de achteruitgang van begrijpend lezen, de coronacrisis … het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die opgroeien vandaag helemaal anders maken dan twintig of dertig jaar geleden. We maken ons allemaal zorgen over de impact die ze hebben op de jeugd. Maar zijn ze wel de echte problemen? Focussen we niet op de verkeerde crises?

In Met de kinderen alles goed onderscheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Sommige zaken waarover ouders en opvoeders zich zorgen maken, zijn die zorgen niet waard. In de plaats daarvan bestaan er dan weer andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen kunnen hebben voor de jeugd. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Dit boek geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

Inhoud

Jeugdproblemen

Opvoeding

Basisvaardigheden

Pluspunten

Generatieschets

Opvoedingstips

Basisvaardigheden

Opleiding

Pedagogiek, zorg, sociaal werk

Pedro De Bruyckere Met de kinderen alles goed

Opgroeien in tijden van crises

EAN 978 94 014 7293 7 Verschenen

15cm x 21xm Paperback 136 pp.

Pedagogiek € 22,50

9 789401 472937

Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn onderzoek werd onder meer gepubliceerd in The American Educator.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 142
BOEK e-BOEK

Bijna alles wat je moet weten over psychologie

Het bestuderen van de psychologie van kinderen en jongeren kent een relatief korte, maar boeiende geschiedenis. Verschillende denkers en stromingen hebben dit vakgebied in een richting gestuurd die ook opvoeding en onderwijs grondig heeft beïnvloed ... alleen zijn veel van die ideeën intussen weerlegd. Hoe weet je dan wat wel effectief bewezen is en werkt?

Bijna alles wat je moet weten over psychologie kijkt naar het reilen en zeilen van kinderen en jongeren in de dagelijkse praktijk. En vooral: het laat zien hoe ouders, leraren en opvoeders met die inzichten aan de slag kunnen. Behalve uit de psychologie, bevat het inzichten uit de pedagogiek, sociologie en andere gedragswetenschappen om zo tot een bruikbaar overzicht te komen. Hoe leren kinderen en jongeren, hoe motiveer je hen en hoe kun je hun gedrag individueel en in een groep positief beïnvloeden? Dit praktische en actuele basisboek leert het je allemaal.

Inhoud

Ontwikkelingspsychologie

Nature-nurturedebat

Hechting

Taalontwikkeling

Seksuele ontwikkeling

Motivatiepsychologie

Executieve functies

Pluspunten

Alleen wetenschappelijk bewezen inzichten

Handige toelichting in kaders

Internationaal verschenen

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, CLB’s, psychologie

Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof & Liese Missinne Bijna alles wat je moet weten over psychologie Voor wie kinderen en jongeren opvoedt

EAN 978 94 928 7304 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 344 pp.

Pyschologie algemeen, onderwijs algemeen € 27,99

9 789492 873040

Pedro De Bruyckere doceert al meer dan 15 jaar onderwijspsychologie. Hij is verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit Utrecht. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.

Casper Hulshof is psycholoog en als docent onderwijskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is een veelgevraagd spreker over de rol van media en internet in het hoger onderwijs.

Liese Missinne is onderwijskundige en lerarenopleider aan Arteveldehogeschool in Gent voor toekomstige leraren secundair (of voorgezet) onderwijs.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 143
BOEK e-BOEK

Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context.

Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar methoden die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom.

Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie onder meer weet hoe je effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Inhoud

Kennis van de docent Denken, leren en oefenen

Geef feedback

Het hebben van een visie

Liefde voor je leerlingen

Pluspunten

Internationaal bekend auteur

Heldere blik op de basisprincipes van onderwijs en leren Aandacht voor samenvattingen, nuttige extra informatie en de juiste modellen

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.

Pedro De Bruyckere Klaskit Tools voor topleraren

EAN 978 94 014 8044 4 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Onderwijs & opvoeding € 22,50

9 789401 480444

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 144
e-BOEK eCAMPUS
Klaskit BOEK
LEARN

Mythes over het onderwijs

In Juffen zijn toffer dan meesters, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Wat we kinderen echt kunnen leren bespreken Pedro De Bruyckere en collega’s de hardnekkigste onderwijsmythes.

Gesteund door onderzoek, gaan ze in verhitte debatten op zoek naar het sterkst gedragen standpunt. Ook als er daardoor hardnekkige fabels moeten sneuvelen. Deze drie boeken zijn een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken.

Pluspunten

Ontkracht hardnekkige mythes

Met onderbouwing van recentste studies rond leren en onderwijs

Toegankelijk en direct toepasbaar

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner & Casper Hulshof

Juffen zijn toffer dan meesters

En nog meer mythes over leren en onderwijs

EAN 978 94 928 8040 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 176 pp.

Onderwijs en opvoeding € 22,50

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof

Jongens zijn slimmer dan meisjes XL

35 mythes over leren en onderwijs

EAN 978 94 014 8042 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 202 pp.

Onderwijskunde, didactiek € 24,99

Daniel T. Willingham & Pedro De Bruyckere

Wat we kinderen echt kunnen leren

Over feiten en fictie in het onderwijs

EAN 978 94 014 3542 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Onderwijs algemeen € 22,50

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 145 9 789401 435420 9 789401 480420 9 789492 880406
BOEK BOEK BOEK e-BOEK e-BOEK

De ultieme gids voor transformatie van je school

Heel wat scholen staan de komende jaren voor een veranderingstraject. Tegelijk zijn schooldirecties vaak bezorgd over de slaagkans en de duurzaamheid van zo’n transformatie. Wat als niet elk teamlid meestapt in het verhaal? Hoe creëer je een schoolcultuur die innovatie en transformatie structureel maakt?

De ultieme gids voor transformatie van je school – EduNext leert je hoe een diepe transformatie in je school aanpakt. Het deelt het veranderingstraject op in drie belangrijke fasen en brengt de onderwijsuitdagingen samen in een pedagogisch concept.

Geïllustreerd met heel wat casussen van basis- en secundaire scholen die aan hun transformatietraject bezig zijn, biedt dit boek de ideale inspiratie voor elke onderwijsvernieuwer.

Inhoud

Leidende principes

Teamvaardigheden

Schoolcultuur

Veranderingstraject

Pedagogisch concept Rolverdeling

Pluspunten

Zeven handige interventies voor een transformatietraject

Expertise uit de praktijk Sterk gevisualiseerd

Opleiding

Lerarenopleidingen, master Pedagogische Wetenschappen, banaba schoolontwikkeling, pabo

Dirk De Boe is expert in creativiteit, innovatie en transformatie. Hij is transformatiecoach bij vzw EduNext en begeleidt scholen bij complexe veranderingsprocessen. Hij is gastdocent aan de banaba schoolontwikkeling bij Odisee.

Peter Van de Moortel is voormalig schoolleider van basisschool De Leeuw te Zedelgem. Hij was directeur bij Eekhout Academy en is internationaal docent. Momenteel is hij transformatiecoach en kernteamlid bij vzw EduNext.

Edunext

EAN 978 94 014 8272 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 184 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 482721

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 146
Dirk De Boe en Peter Van de Moortel De ultieme gids voor transformatie van je school
BOEK

Elke leraar zorgleraar

Zorgvragen in de klas nemen alsmaar toe. Toch twijfelen veel leraren aan hun deskundigheid op dat vlak, en hoe ze daarin de beste ondersteuning voorzien. Met als gevolg dat de zorgcoördinator van de school in het brandpunt van alle vragen komt te staan.

Elke leraar zorgleraar in het basisonderwijs duidt de leraar aan als belangrijkste aanspreekpunt voor de zorgbehoevende leerling. Leren en zorgen zijn geen verschillende werelden, maar horen onverbiddelijk samen. Bovendien versterkt een samengaan van beide alleen maar de vertrouwensrelatie tussen leraar en leerling.

Dit boek biedt leraren talrijke werkinstrumenten en voorbeelden om het heft zelf in handen te nemen. Het toont aan dat goede zorg vertrekt vanuit de klas, maar daar zeker niet eindigt. De samenwerking met zorgcoördinatoren, andere leraren, leerlingen en ouders blijft essentieel om brede ondersteuning te voorzien, en van het zorgbeleid op school een verbindend geheel te maken.

Inhoud

Zorgvisie onder de loep

De relatie leraar-leerling als kern van zorg

Tien ingrediënten voor een goede klaspraktijk

Een warm pedagogisch klimaat

Van ouderbetrokkenheid naar partnerschap

Pluspunten

Aandacht voor specifieke klastechnieken

Met to-do’s voor elke leerkracht Praktijkvoorbeelden

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen

Marc Mathyssen heeft jarenlange ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, nascholer, pedagogisch begeleider, als gastdocent in hogescholen en als medewerker van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Joke Gevaert is vormingsmedewerker bij het CEGO aan de KU Leuven. Eerder gaf ze les en was ze zorgcoördinator in het basisonderwijs.

Marc Mathyssen & Joke Gevaert

Elke leraar zorgleraar

In het basisonderwijs

EAN 978 94 014 8745 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Onderwijs & opvoeding

€ 25,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 147
9 789401 487450 BOEK

EGO-handboeken over ervaringsgericht werken

Ervaringsgericht onderwijs (EGO) leert je kijken vanuit het perspectief van het kind. Het laat kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken, maar gaat ook over meer dan dat. Je leert via verschillende strategieën en methodieken diepgaander naar het kind kijken. Met die bril op hebben leraren veel meer mogelijkheden om welbevinden en betrokkenheid bij kinderen te stimuleren.

Deze drie EGO-basisboeken zijn het ideale werkinstrument om leraren actief te begeleiden rond alle aspecten van de ervaringsgerichte praktijk. Ze bevatten talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Inhoud

Onderwijspsychologie

Pedagogie

Welbevinden

Betrokkenheid

Kwaliteitsvol werken

Pluspunten

Basiswerk voor de kinderopvang, het kleuteronderwijs en het basisonderwijs

Concreet stappenplan Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek

Opleiding

Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Kristien Silkens is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven.

Bart Declercq is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven.

Ludo Heylen is onderwijskundige, -coach en directeur bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 148

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang is de ideale gids voor (toekomstige) begeleiders in de kinderopvang. Vertrekkend vanuit het aanpakproces-effect-model zet dit boek begeleiders op weg in het scheppen van een optimale omgeving: een positieve sfeer en relaties, een rijk aanbod aan materialen en activiteiten, ruimte voor initiatief en zoveel meer.

Ferre Laevers, Kristien Silkens & Bart Declercq

Ervaringsgericht werken

In de voorschoolse kinderopvang

EAN 978 94 014 6192 4 Verschenen 17cm x 24cm

Paperback 152 pp. Onderwijs en opvoeding € 29,99 9

Dankzij Ervarinsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters leren onderwijzers en opvoeders kijken vanuit het perspectief van de allerjongsten. Het stimuleert een meer betrokken aanpak bij de opvoeder, en maakt kleuters sterker en actiever.

Ferre Laevers

Ervaringsgericht werken

In het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 6193 1 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 200 pp. Onderwijs en opvoeding € 29,99

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen helpt de leraar in het basisonderwijs op weg. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kinderen bezighoudt.

Ferre Laevers & Ludo Heylen

Ervaringsgericht werken

In het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

EAN 978 94 014 6194 8 Verschenen – 17cm x 24cm

Paperback 216 pp. Onderwijs en opvoeding € 29,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 149
9 789401 461948
789401 461924
BOEK
789401 461931
BOEK
9
BOEK eCAMPUS LEARN eCAMPUS LEARN

EGO-praktijkboeken: ontdek alle geheimen van het leraarschap

Met de EGO-praktijkboeken krijg je als leraar en opvoeder nog meer zin om voor de klas te staan. In duidelijke en heldere taal geeft deze volledig nieuwe reeks antwoord op alle hot topics in het onderwijs. Wil je elke leerling via differentiëren betrekken in je les? Ben je op zoek naar een andere manier van evalueren? Of wil je een creatieve en zelfstandige houding bij je leerlingen stimuleren? De EGO-praktijkboeken bieden het allemaal.

Je ontdekt toepassingen op maat van verschillende leeftijden. Daardoor ga je extra doelgericht en gemotiveerd aan de slag. Boordevol voorbeelden en oefeningen zijn welbevinden en een positieve attitude bij je leerlingen dankzij deze reeks al snel het resultaat.

Inhoud

Differentiëren

Evalueren

Ondernemen bij kinderen

Zelfstandigheid stimuleren

Themaloos werken

Een basismilieu creëren

Pluspunten

Aandacht voor specifieke klastechnieken

Met to-do’s voor elke leerkracht

Praktijkvoorbeelden uit meer dan 580 scholen

Opleiding

Speel- en leefruimtes in de voorschoolse kinderopvang

EAN 978 94 014 8051 2 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 165 pp. Onderwijs & opvoeding € 22,50

Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen 9 789401 480512

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 150
Bart Declercq, Laura Van de Voorde en Veronique Steen
BOEK

Zelfsturing in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

EAN 978 94 014 7059 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 116 pp. Onderwijs & opvoeding € 22,50

BOEK

9

Breed evalueren in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

EAN 978 94 014 7055 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 173 pp. Onderwijs & opvoeding € 22,50

9 789401 470551

Differentiëren werkt in het basisonderwijs met 6- tot 12 jarigen

EAN 978 94 014 6778 0 Verschenen

17cm x 24cm– Paperback ca. 176 pp.

Onderwijs en opvoeding € 19,99

9 789401 467780

Marieke Holvoet

Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 7012 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback ca. 132 pp. Onderwijs en opvoeding € 22,50

Els Menu Een rijke leeromgeving in het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 7490 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback ca. 112 pp. Onderwijs en opvoeding € 22,50

Els Menu Start eens zonder thema in het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 7782 6 Verschenen

17cm x 24cm — Paperback ca. 104 pp.

Onderwijs en opvoeding € 19,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 151
en Ludo Heylen Ludo Heylen, Joost Maes en Ivan Van Gucht
9 789401 470124 9 789401 474900
9 789401 477826 BOEK BOEK
BOEK
BOEK
789401 470599 Nele Van Oosten Ludo Heylen, Ivan Van Gucht en Greet Herssens
BOEK

Erkennend luisteren

Luisteren wordt soms verwoord als het ontvangen van gesproken boodschappen. ‘Erkennend luisteren’ is nog veel meer dan dat alleen. Het gaat niet enkel over ontvangen, het is vooral iets geven: tijd, aandacht, aanwezigheid, bevestiging, steun, uitdaging, erkenning, aanvaarding, bestaansrecht.

Dit boek daagt je uit om het zelf te gaan toepassen. Het toont het motiverend effect van erkennend luisteren op de ander, inspireert je zélf tot innerlijke rust in het contact met de ander en daagt je uit in jouw persoonlijke groei.

Inhoud

Krachtig effect van erkennend luisteren concreet gemaakt Een inkijk in het innerlijke proces van een coach

Pluspunten

Het beste uit verschillende psychologische stromingen samengebracht en gebruiksklaar gemaakt Inspirerend voor beginners én ervaren rotten Op basis van meer dan 10 000 uren aan individuele gesprekken Praktisch uitgewerkt met voorbeelden en oefeningen Toepasbaar in verschillende contexten

Opleiding

Psychologie

Maarten Van de Broek

Erkennend luisteren

Coachen naar persoonlijke groei

EAN 978 94 014 9010 8 September 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 490108

Maarten Van de Broek werkte als socio-emotioneel leerlingenbegeleider en is psychotherapeut met een eigen praktijk. Met zijn opleidingscentrum Vonk en Visie geeft hij In heel Vlaanderen zowel korte bijscholingen als langdurige opleidingen over begeleiding, motivatie, gesprekstechnieken. Erkennend luisteren is daarbij steeds het fundament.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 152
BOEK e-BOEK

Weg van het piekeren

Piekeren is geen pretje. Het brengt allerlei ellende met zich mee, en kan zelfs uitmonden in een angststoornis of depressie. Toch ben je er midden in een piekerbui vaak van overtuigd dat je, door te blijven tobben, een oplossing zult vinden voor zaken waar je in vastzit. Het tegenovergestelde is waar: door al dat gepieker blijf je juist vastzitten in je hoofd, en kom je maar zelden tot actie of oplossingen. Het leven staat op pauze en intussen begin je jezelf alleen maar slechter te voelen.

In Weg van het piekeren beschrijft Filip Raes hoe hij, als gedragstherapeut, werkt met piekeren. Al kun je piekeren nooit helemaal uit je leven bannen, je kunt er wel anders mee omgaan. Door het piekeren sneller op te merken en op die momenten sneller over te gaan tot actie, leg je het piekeren lam. Er komt meer ruimte in het leven voor dingen die er echt toe doen. Dit boek vertelt in heldere stappen hoe je een nieuwe weg inslaat.

Inhoud

Angst- en piekerstoornis

Therapie

Rumineren

Pluspunten

Basisboek over piekeren

Concrete methodiek

Praktijkvoorbeelden

Opleiding

Psychologie, pedagogiek, zorg, welzijn

Filip Raes is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor emotionele problemen zoals depressie en angst. Hij richt zich daarbij vooral op de rol die piekeren speelt. Hij is een gewaardeerd opiniemaker en veelgevraagd spreker in Vlaanderen en Nederland.

Filip Raes

Weg van het piekeren

Actie als remedie

EAN 978 94 014 7215 9 Verschenen

15cm x 22cm Paperback 192 pp.

Psychologie algemeen € 25,99

9 789401 472159

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 153
BOEK e-BOEK

Met plezier werken in het onderwijs

Waar haal je als docent positieve energie uit? Hoe ga je om met spanning en stress? Wat kun je doen om goed voor jezelf te blijven zorgen?

Als docent werk je in een turbulente omgeving. Naast de nodige positiviteit die het werk met zich meebrengt, krijg je ook te maken met situaties waar negatieve energie in gaat zitten. Langdurig blootgesteld worden aan stress kan gevolgen hebben voor de psychische- en fysieke gezondheid. Hoe ga je daar als docent mee om?

Met plezier werken in het onderwijs stelt het positieve docentschap centraal. Het laat zien hoe je door proactief vorm te geven aan de inrichting van je eigen werk en loopbaanontwikkeling, het vak boeiend houdt. Dit boek biedt naast achtergrondinformatie, ook praktische handvatten als do’s and dont’s, casuïstiek en oefeningen in zelfzorg en empowerment aan. De kunst is om goed voor jezelf te zorgen zodat je gedurende je loopbaan elke dag met plezier aan het werk bent!

Inhoud

Een leven lang leraar

Significante leraren

Professionele schoolorganisatie

Langdurig ervaren stress en burnout Interacties met je leerlingen

In balans blijven

Empowerment

Pluspunten

Zeer praktisch: met casuistiek, do’s en dont’s en praktische tips Een boek dat niet uitgaat van het negatieve in het onderwijs maar van het positieve!

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

Drs. William Buys is werkzaam als docent Onderwijskunde en begeleider (afstudeer)onderzoeken bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zijn passie is leraren opleiden die er toe doen, die betekenisvol zijn en het verschil maken!

auteur

Met plezier werken in het onderwijs Hoe blijf je stress de baas?

EAN 978 94 014 8095 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs en opvoeding algemeen € 30,99

9 789401 480956

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 154
BOEK

Effectief en affectief lesgeven aan pubers

Pubergedrag is slechts het topje van de puberijsberg. Onder de waterlijn liggen gevoelens, behoeften, kwaliteiten en talenten. Dit boek leert docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk contact te maken. Naast heldere theorie en veel voorbeelden en oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor) lessen. Scholieren groeien op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten vereist dit een ander soort vaardigheden. Effectief en affectief lesgeven aan pubers gaat over de affectieve, ‘zachte’ kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met problemen?

Inhoud

De puber in zijn context

Motiverende gespreksvoering

De excellente leraar, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

De excellente leerling, omgaan met talenten op school

Groepsdynamische processen

Lastige situaties in groepen

Werkvormen

Pluspunten

Verbindt op een inspirerende manier theorie aan praktijk Oplossingsgericht

Opleiding

Lerarenopleiding

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 155 9 789401 414814
Effectief en affectief lesgeven aan pubers Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor
978 94 014 1481 4 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 192 pp. Psychologie en pedagogiek € 30,99
Ingrid van Essen
EAN
BOEK

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs

Er is geen gebied waarin zoveel goed of fout kan gaan als in communicatie. Elkaar begrijpen is een kiem van inspiratie. Niet begrepen worden een bron van frustratie. Effectief met elkaar communiceren is behoorlijk lastig. Want hoe zorg je ervoor dat de ander snapt wat jij wilt zeggen? Terwijl het voor jou toch heel duidelijk is wat je zegt. Gedrag lokt emotie uit. Het blijkt nog een hele kunst om effectief met elkaar te communiceren, zonder elkaar te veroordelen, in verwijten te vervallen of elkaar in de haren te vliegen. Als dat wel gebeurt is het zinvol om je communicatiestijl te veranderen.

Luisteren we aandachtig genoeg om echt te begrijpen wat de ander zegt? Durven we te zeggen wat er echt toe doet? Begrijpen we waarom we steeds in ineffectieve patronen terechtkomen? Goede communicatie op school is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het is het fundament en het zijn de bouwstenen van betekenisvolle relaties. Effectief communiceren is een vaardigheid waar je je hele leven plezier aan beleeft!

Inhoud

De opmaat naar effectieve communicatie – Inzicht in je eigen communicatiepatronen – Persoonlijk leiderschap – Transacties

Toepassen van effectieve communicatie – De kunst van het stellen van goede vragen – Professionele aanspreekcultuur Het verfijnen van effectieve communicatie

Pluspunten

Compacte theorie

Gemakkelijk toepasbaar

Verdiepingsopdrachten

Heldere tips

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo

EAN 978 94 014 6457 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 304 pp.

Psychologie en pedagogiek € 32,99

9 789401 464574

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 156
Ingrid van Essen Communicatie zonder frustratie in het onderwijs Versterk de relatie met je leerling, je collega en jezelf!
BOEK EXTRA

In gesprek met ouders

Communiceren met ouders is voor leraren niet altijd even gemakkelijk. De relatie met ouders is echter essentieel voor het schoolsucces van je leerling. Een belangrijk systemisch perspectief is dat we niet met kinderen kunnen werken als we de ouders buitensluiten. Wil je jouw plezier en effectiviteit in het voeren van professionele oudergesprekken vergroten? Dit boek staat boordevol praktische tips en veel voorbeelden vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk over hoe je een vruchtbare samenwerking met ouders aangaat. Dit boek leert je om professioneel en in verbinding met de ouder te blijven, juist als het even wat lastiger wordt.

Inhoud

De psychologie van communicatie in vogelvlucht

Loyaliteit en meerzijdige partijdigheid

Pedagogische driehoek: samenwerken met ouders

Toepassen van effectieve communicatie

De universele basisbehoeften van ieder ouder

Van primaire emotie naar professionele verbinding

Slechtnieuwsgesprekken, adviesgesprekken, telefoon en mail, MOL-gesprekken: mentor ouder leerling

Pluspunten

Samenwerken met ouders essentieel

voor ontwikkeling kind/jongere

Vanuit systemisch perspectief geschreven

Boordevol praktijkvoorbeelden

Stappenplannen voor gespreksvoering

Opleiding

Pabo, lerarenopleiding, educatieve master, pedagogiek

Ingrid van Essen & Anton Horeweg

In gesprek met ouders

EAN 978 940 14 9277 5 September 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 492775

Ingrid van Essen is voormalig docent in het VO en werkzaam als systemisch coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Communicatie zonder frustratie in het onderwijs

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Kinderen met hechtingsproblemen in de klas en De traumasensitieve school

Anton Horeweg is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 157
BOEK

ADHD in de klas

Leerlingen met ADHD hebben het vaak lastig op school: de schoolomgeving stelt hoge eisen waar zij moeilijk aan kunnen voldoen. Andersom vragen leerlingen met ADHD extra aandacht en verstoren zij soms de les.

ADHD in de klas geeft je, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten, een duidelijk beeld van ADHD. Het gaat in op het samengaan van ADHD met stoornissen zoals ASS, TOS, dyslexie en dyscalculie. Bovenal ontdek je hoe je leerlingen met ADHD de nodige ondersteuning geeft en hun sociale omgang vlotter laat verlopen.

Dit boek heeft een toegankelijke en pedagogische insteek, en is toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus. De vele verhalen uit de praktijk en didactische tips helpen je om ook leerlingen met aandachtsproblemen voldoende kansen te geven.

Inhoud

Leerstoornissen

Medische achtergrond

Didactische tips

Overleg met ouders en school

Pluspunten

Verschillen tussen leerstoornissen uitgelegd

Toepasbaar in de klas Communicatietips

Opleiding

Lerarenopleiding, educatieve master, pabo, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg is leerkracht en gedragsspecialist (M SEN). Hij is auteur van onder andere Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en vele andere onderwijsboeken die in Nederlandse en Vlaamse opleidingen verplichte literatuur zijn.

Anton Horeweg

ADHD in de klas

Praktische gids voor leraren

EAN 978 94 014 7784 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 477840

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 158
BOEK

Kinderen met hechtingsproblemen in de klas

Leraren ervaren dat ze moeilijk contact maken met kinderen die hechtingsproblemen hebben: deze leerlingen komen lastig tot leren en hun gedrag is vaak moeilijk te corrigeren. Straffen en belonen lijken niet of nauwelijks te werken, nauwelijks kunnen ze aan de gestelde eisen voldoen.

Dit boek leert je hoe hechting werkt in de klas- en schoolomgeving, en hoe je er best mee omgaat. Je krijgt handvatten om een goed evenwicht te vinden tussen gedrag corrigeren en verbinding maken.

Inhoud

Hechting speelt een cruciale rol in de opvoeding

Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen

Alles wat je moet weten over de wetenschap achter hechting

Pluspunten

Aangepast aan de klascontext

Getuigenissen van leraren, leerlingen en ouders

Praktische tips, meteen toepasbaar in de klas

Opleiding

Pabo, lerarenopleiding, psychologie, educatieve master

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en heeft meer dan 35 jaar ervaring als leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken en is een veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Verder zit hij in expertgroepen van het NCOJ/KC-KJP (Kenniscentrum Kinderen Jeugdpsychiatrie). Sinds 2019 is hij lid van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag.

Anton Horeweg

Kinderen met hechtingsproblemen in de klas

EAN 978 94 014 9004 7 April 2023

17cm x 27cm Paperback 320 pp.

Onderwijs & opvoeding

€ 35,99

9 789401 490047

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 159
BOEK e-BOEK

De traumasensitieve school

In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma kan leiden. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als leraar hun gedrag verkeerd kunt interpreteren. Dit praktische boek gaat in op dat gedrag en hoe je daar als leraar het best mee kunt omgaan.

‘Een boek boordevol informatie en met veel gereedschap. Het kan je helpen om kinderen die aan jou zijn toevertrouwd weer het leven te laten leiden dat voor hen was weggelegd, voor ze beschadigd raakten.’ – Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De traumasensitieve school biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevendenkunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken. Daarbij is het onmisbaar voor studenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud

Inzicht in verandering van de hersenen

Omgaan met het gedrag van kinderen met een trauma

Adviezen voor traumasensitief maken van een school

Pluspunten

Voor docenten en leidinggevenden

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen

Met voorwoord en een inhoudelijk review door kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Frits Boer (em.) Veel praktische voorbeelden

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg

De traumasensitieve school

Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas

EAN 978 94 014 4288 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 352 pp.

Onderwijs en Psychologie € 36,99

9 789401 442886

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN), coach en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, die als verplichte literatuur gelden bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Ook de website www.gedragsproblemenindeklas. nl is van zijn hand. Verder heeft Horeweg zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 160
BOEK

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is een handboek voor studenten van de lerarenopleiding. Het biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en biedt de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Steeds vaker komen leerlingen met forse gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in het reguliere onderwijs terecht. Om les te kunnen blijven geven in een klas waarin steeds meerleerlingen zitten die de nodige ondersteuning behoeven, is dit boek geschreven.

Inhoud

Opdrachten per hoofdstuk

Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO

Pluspunten

Met medewerking van meerdere prominente deskundigen Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www. gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Anton Horeweg

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs Een praktisch handboek

EAN 978 94 014 2578 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 320 pp.

Onderwijs € 35,99

9 789401 425780

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 161
BOEK e-BOEK

De startende leraar

Leraar is het mooiste beroep ter wereld. Iedereen zat ooit bij een inspirerende leraar in de klas en ouders vertrouwen er hun kinderen blindelings aan toe. Misschien wil je daardoor zelf leraar worden of ben je ondertussen al met die droom in het onderwijs gestapt. Waarom kappen veel leraren er dan toch binnen de eerste vijf jaren mee?

Aan de hand van twaalf puzzelstukken, telkens geduid met de casus van een leraar op een carrièrekruispunt, legt De startende leraar de puzzel van het leraarschap voor je samen. Bij elk hoofdstuk ontrafel je via een formule het geheim van het leraar-zijn. Zo ontdek je hoe je vergelijkbare situaties aanpakt of zie je welke steun je een vriend of collega kunt bieden. Want al is leraar blijven niet evident, het is wel van levensbelang voor leerlingen, ouders, werkgevers en de hele gemeenschap.

Inhoud

Startersbegeleiding

Psychologische veiligheid

Formeel en informeel leren

Diversiteitparadigma’s Klasmanagement

Professionalisering

Micropolitiek

Schoolleiderschap

Loopbaankompas

Pluspunten

Vertrekt vanuit casussen

Praktische tips

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen

Johan De Wilde

De startende leraar

Leraar worden en blijven

EAN 978 94 014 6717 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback ca. 200 pp.

Onderwijs algemeen, pedagogiek € 25,99

9 789401 467179

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 162
Johan De Wilde is pedagoog, lerarenopleider en lid van de Cel Onderwijsinnovatie bij Odisee hogeschool.
BOEK

Leren Durven Coachen

Haal het beste uit jouw leerlingen. Leerkrachten en docenten krijgen steeds meer de rol van coach. Ze verwachten dat leerlingen en studenten zelf hun stages, eindwerken en projecten in handen nemen. Maar hoe doe je dit nu concreet? Wat met studenten die liefst de leraar aan zet houden? Hoe zet je hen aan om zelf doelen te bepalen?

Dit boek reikt een helder coachingskader aan met rijke voorbeelden voor al de verschillende fases van de procesbegeleiding. Door gepast te reageren op wat de studenten op elk moment nodig hebben, werk je efficiënter en krijg je meer impact. Dit boek leert je ook om verschillende rollen op te nemen als coach en om studenten elkaar te laten coachen.

Inhoud

Helder kader voor meer motivatie en verantwoordelijkheid van leerlingen

Pluspunten

Grote hoeveelheid aan voorbeelden

Gebaseerd op MyCompass, een tool die reflectie en levenslang leren bevordert

Opleiding

Lerarenopleiding, sociaal-agogisch werk

Tom Vandenberghe is docent agogische vaardigheden en creatieve coaching aan de Odisee hogeschool in Brussel. Hij begeleidt er stages en projectwerk. Hij is masterpractitioner in NLP en gecertificeerd als integrale coach.

Johan De Wilde is lerarenopleider en onderzoeker rond levenslang leren en startende leraren bij Odisee. Hij coördineert er ook het project MyCompass.

Leren Durven Coachen

Praktische gids voor coaching in onderwijs

EAN 978 94 014 8049 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 162 pp.

Onderwijs & opvoeding € 25,99

9 789401 480499

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 163
Tom Vandenberghe en Johan De Wilde
BOEK

Feedback in de klas

Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback weinig of geen effect had op je leerlingen. Waar loopt het verkeerd?

Feedback in de klas brengt je naar de essentie en maakt van feedback een wezenlijk onderdeel van je lesaanpak. Vertrekkend vanuit een helder kader en aan de hand van een eenvoudig vijfstappenplan, schenkt het boek je tal van mogelijkheden om het leren van je leerlingen te activeren. De vele praktijkvoorbeelden stellen je in staat om meteen in je klas aan de slag te gaan.

Dit boek heeft een duidelijke didactische en praktische insteek, en is toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus. Wetenschappelijke ideeën worden concreet, doorleefd en tastbaar. Maak snel kennis met nieuwe werkvormen over feedback en ontdek zo extra leerkansen en mogelijkheden voor je leerlingen en jezelf.

Inhoud

Feedback

Formatieve evaluatie

Didactische werkvormen

Pluspunten

Vijfstappenplan

Gebaseerd op jarenlang onderzoek Toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus

Opleiding

Lerarenopleiding, educatieve master

Stijn Vanhoof is stafmedewerker Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool, praktijklector in de Educatieve master in de gedragswetenschappen van de KU Leuven en nascholer voor het secundair onderwijs. Eerder gaf hij les in het secundair onderwijs.

Geert Speltincx is diensthoofd Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool. Hij is er verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, onderwijsonderzoek en professionalisering van docenten. Eerder was hij er docent en hoofd Onderwijs- en studentenbeleid in de lerarenopleiding.

Stijn Vanhoof & Geert Speltincx

Feedback in de klas

Verborgen leerkansen

EAN 978 94 014 7216 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijskunde € 25,99

9 789401 472166

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 164
BOEK e-BOEK

Leraren onder hoogspanning

Spanningen en botsingen bestaan in elke klas en school. En bijna allemaal worden ze op dezelfde manier veroorzaakt: door een gebrek aan verbinding tussen het individu en de schoolcultuur.

Leraren onder hoogspanning leert je aan de hand van themagecentreerde interactie (TGI) spanningen opzoeken en samenwerking vlotter te laten verlopen, zowel met je leerlingen als met je collega’s.

Stop met wegkijken, hou op met het probleem voor je uit te schuiven: hoog tijd om met elkaar te leren omgaan in een veilige setting. Het ruwe goud van verbinding ligt in elke school voor het oprapen.

Inhoud

Het vierfactorenmodel

Omgang met conflicten Communicatie verbeteren

Uitdagingen en uitgangspunten

Participerend leiderschap Onderwijsteams

Pluspunten

Praktisch boek over groepsmotivatie

Leert verbinding zoeken na spanning en conflict

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Raf Missorten werkt bij de Broeders van Liefde als niveaucoördinator van de pedagogische begeleidingsdienst gewoon onderwijs. Hij is vastbenoemd pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder was hij leraar en directeur in het basisonderwijs.

Raf Missorten

Leraren onder hoogspanning

Samenwerking op school versterken met TGI

EAN 978 94 014 7487 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs en opvoeding € 29,99

9 789401 474870

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 165
BOEK

Relaxed voor de klas

Als leerkracht is het niet altijd even eenvoudig om dag in dag uit conflicten in de klas, moeilijke leerlingen of gespannen situaties op de juiste manier aan te pakken. Aan de hand van toegankelijke anekdotes en een helder kader gaat Relaxed voor de klas op zoek naar manieren om om te gaan met storende leerlingen of spanning die in de klas leeft.

Dit boek gaat onder meer in op manieren om blijvende regels te creëren, het effect van beloningen en straffen te maximaliseren en een optimale leercontext voor alle leerlingen te creëren. Daarmee biedt Relaxed voor de klas een houvast voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding.

Inhoud

Relatie leerkracht – leerling

Observeren

Afspraakcocktail

Stimuleren

Corrigeren

Pluspunten

Verruimende en verrassende informatie voor leerkrachten van elk niveau

Helder en praktisch kader Doorspekt met anekdotes

Samenvatting op het einde van elk hoofdstuk

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Stefaan Vanparys is trajectbegeleider in het onderwijs. Na zelf tien jaar voor de klas gestaan te hebben in zowel kleuter- als lager onderwijs, deelt hij onderwijsinzichten en ‘good practices’ met andere leerkrachten via workshops.

Stefaan Vanparys

Relaxed voor de klas

Van stimuleren tot corrigeren

EAN 978 94 014 4712 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijskunde € 25,99

9 789401 447126

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 166
BOEK EXTRA

Team school

Teamwerk wint steeds meer aan populariteit in het onderwijs. Door samen te werken hoeven leraren en begeleiders uitdagingen zoals het aanscherpen van expertise, de groeiende diversiteit onder leerlingen, de grote werkdruk en de veranderende regels van de overheid niet langer alleen aan te pakken. Helaas blijken in praktijk niet alle manieren van samenwerken even effectief.

Team school helpt om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen.

Dit boek legt uit wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor leergemeenschappen en welke verschillende fasen bij de ontwikkeling en inbedding ervan in de school moeten worden doorlopen. Het is er voor elke leraar, directeur, vaken schoolbegeleider en onderwijsondersteuner die impact wil hebben tot in de klas.

Inhoud

GO ALL for learning model

Visie ontwikkelen als basis voor leergemeenschappen

Leergemeenschappen opstarten en ontwikkelen

Leergemeenschappen inbedden in een GO ALL-traject

Pluspunten

Getuigenissen uit de praktijk Visueel model

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde

Team school

Leergemeenschappen creëren in onderwijs

EAN 978 94 014 6455 0 Verschenen

14cm x 21cm Paperback 232 pp.

Economie en bedrijf algemeen € 29,99

9 789401 464550

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Pieter Sprangers is een visionair ondernemer, docent aan de Karel de Grote Hogeschool en verbonden aan de Antwerp School of Education.

Gert Vanthournout is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool.

Lieke Lochten is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool.

An Buckinx is pedagogisch adviseur secundair onderwijs bij OVSG.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 167
Wouter Schelfhout, Pieter Sprangers, Gert Vanthournout, Lieke Lochten & An Buckinx
BOEK

Iedereen schoolmaker

Scholen zijn sterk in het leren van leerlingen, maar minder bedreven in zelf leren als organisatie. Om antwoorden te vinden op de onderwijsuitdagingen van vandaag is het evenwel belangrijk dat ze dat op een systematische manier doen.

Iedereen schoolmaker toont hoe je als school met permanente verandering omgaat. De sleutel zit in samen leren. Het maakt van je school een fitte, wendbare organisatie gedragen door veerkrachtige leraren en medewerkers, mét kwaliteitsvol onderwijs als resultaat.

Dit boek geeft je zeven hefbomen om zelfs met kleine ingrepen het leervermogen van de hele school aanzienlijk te versterken. Het is er voor elke schoolmaker – van directielid over leraar tot ouder – die de school in topconditie wil brengen en houden.

Inhoud

Lerende teams en organisaties

Onderwijsbeleid

Ondersteunende processen binnen de school

Opvoedingsklimaat

Interactieprocessen

Pluspunten

Aandacht voor actieve aanpak

Concrete aanwijzingen voor de schoolorganisatie

Opleiding

Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie, organisatiemanagement

Bert Smits is sociaal pedagoog en maatschappelijk ondernemer. Hij is oprichter en partner van Schoolmakers.

Yves Larock is sociaal pedagoog en oprichter van Schoolmakers. Hij is gepassioneerd door thema’s op het kruispunt van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Bert Smits & Yves Larock

Iedereen schoolmaker

Samen leren kun je leren

EAN 978 94 014 5748 4 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 457484

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 168
BOEK

Klas met een hoek af

Onze lesmethodes en -hulpmiddelen zijn door de transformerende digitale maatschappij de voorbije jaren sterk veranderd. Maar onze schoolgebouwen zelf hinken achterop. Lokalen zijn onveranderd gebleven, zijn stilaan verouderd geraakt, en ondanks de focus op het belang van communicatie, betrokkenheid en creativiteit in onze lespraktijken zien onze klassen er nog steeds hetzelfde uit als decennia geleden.

Klas in beweging behandelt deze onveranderde leeromgeving en doet nadenken over nieuwe manieren van inrichten. Dat doet het aan de hand van een uitgewerkte methode om de eigen identiteit en filosofie van de school uit te stralen naar leerlingen, leraren en ouders.

Aan de hand van een focus op de verscheidene domeinen waarop inrichting impact heeft, helpt dit boek elke school inrichten met een visie die inspireert, communicatie makkelijker maakt en blijft werken op lange termijn.

Inhoud

De nieuwe klas

De CONTENT-methode

Flexibele inrichting

Pluspunten

Innovatieve blik op minder belicht onderdeel van lesgeven

Een duidelijke en diepgaande uitleg van de CONTENT-methode

Talrijke voorbeelden als inspiratie voor flexibele klasinrichting

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Inge Nuyens heeft meer dan 25 jaar ervaring in het inrichten van scholen en leeromgevingen. Ze is ontwerper van vernieuwende meubelvormen, als antwoord op een sterk veranderende onderwijswereld.

Inge Nuyens

Klas met een hoek af Hoe een flexibele klasinrichting leren stimuleert

EAN 978 94 014 4711 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 34,99

9 789401 447119

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 169
BOEK EXTRA PPT

Nieuwe onderwijsruimte

Nieuwe onderwijsruimte laat zien hoe je het onderwijs in units, leerpleinen of domeinen vorm kunt geven. Het geeft inzicht in hoe je ruimte creëert voor eigentijdse onderwijswaarden zoals eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen, leraren en schoolleiders. Door vertrouwen te geven en daarmee het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, krijgt de leerling vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken.

Ondersteund door onderwijskundige theorieën en interviews met ervaringsdeskundigen is het geschreven vanuit de praktijk, voor de praktijk. Het boek biedt waardevolle handvatten voor (startende) leraren, teams en schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Inhoud

Pedagogiek als basis

Wat is een domein?

Teams als bouwsteen

Teamteachen

Vloermanagement

Het begeleiden van eigenaarschap

Het belang van onderwijsontwerp

Nieuwe onderwijsruimte

Pluspunten

Praktische handvatten om zelfsturing te begeleiden

Werkbaar voor scholen die starten met dit type onderwijs en voor scholing die al meer kennis en kunde hebben

Werken vanuit het werkelijke doel van onderwijs

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek, coaching

Tjitske Bergsma & Rianne Neering

Nieuwe onderwijsruimte

Creëer ruimte voor eigenaarschap met onderwijs in units, leerpleinen of domeinen

EAN 978 94 014 8120 5 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 187 pp.

Onderwijs & opvoeding € 30,99

9 789401 480901

Rianne Neering is trainer en coach in het onderwijs. Zij is actief betrokken bij het ontwikkelen van eigentijds onderwijs. Daarbij ondersteunt ze vernieuwings-en veranderingsprocessen als didactisch coachen, formatief handelen en de methodiek van LeerKRACHT.

Tjitske Bergsma is teamleider bij NIVOZ Opleidingen en begeleidt trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap. Zij heeft ruim ervaring in het eigentijds onderwijs in domeinen en neemt deel aan het ontwikkelen van de Educatieve Master Primair Onderwijs aan de Erasmus Universiteit.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 170
BOEK

Leren. Hoe? Zo!

Leren. Hoe? Zo! is het standaardwerk over leren leren, boordevol tips om zo optimaal mogelijk te leren, zowel thuis als in de klas. Docenten, leraren, leercoaches, studenten en ouders kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over dit belangrijke thema.

Werken aan leervaardigheden is iets wat loont op korte en lange termijn. Met een goede studieaanpak halen studenten betere resultaten, kunnen ze hun tijd beter benutten en vergroten ze hun carrièremogelijkheden. Ook wanneer studeren al vlot verloopt, blijft leren leren belangrijk. Als je de nodige kennis en skills bezit om je leren te sturen, heb je een levenslange troef in handen op school en op de werkvloer.

Leren. Hoe? Zo! geeft je inzicht in het volledige leerproces. Tal van handige tools en concrete leerstrategieën nemen je mee op een ontdekkingsreis naar steeds efficiënter en beter leren.

Inhoud

De werking van het brein Leerstrategieën

Opvattingen over leren: attributietheorie, zelfeffectiviteit, motivatie, faalangst …

Pluspunten

Vol handige en praktische tips Nieuwe editie van standaardwerk

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Tommy Opgenhaffen heeft ruime ervaring als docent en leraar. Hij is coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren aan de Arteveldehogeschool, en verantwoordelijke van het opleidingscentrum ‘Leren Hoe? Zo!’.

Tommy Opgenhaffen

Leren. Hoe? Zo!

EAN 978 94 014 7336 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 280 pp.

Onderwijskunde € 29,99

9 789401 473361

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 171
BOEK e-BOEK

Hoe is jouw weertje

De mate waarin kinderen hun emoties kunnen reguleren, is sterk verbonden met hun mentale welbevinden. Kinderen die leren omgaan met hevige emoties zijn in staat om sterkere sociale contacten uit te bouwen en staan veerkrachtiger in het leven.

Dit boek geeft (aanstaande) leraars meer inzicht in het belang van emotieregulatie voor jonge kinderen en de unieke rol die ons lichaam speelt in het herkennen en erkennen van emoties. De concrete handvaten, praktische oefeningen en kunstzinnige activiteiten bieden leraars niet alleen een aanbod op maat van de klas maar bieden ook kansen om zelf meer rust en verbinding te ervaren.

Inhoud

Kinderen leren omgaan met emoties Relaxatie en mindfulness in de klas

Pluspunten

Boordevol praktische oefeningen en kunstzinnige activiteiten Getest in de praktijk door leraren en kinderen

Opleiding

Psychologie, pedagogiek, lerarenopleiding

Mentaal

EAN 978 94 014 8244 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Psychologie algemeen € 25,99

9 789401 482448

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 172
Katrien Goossens, Isabelle Goris en Hanne Vanmierlo zijn onderzoekers binnen UCLL expertisecentrum Education & Development. Katrien Goossens, Isabelle Goris en Hanne Vanmierlo Hoe is jouw weertje
welbevinden in het basisonderwijs
BOEK

De O van onderwijs

Je werk als leraar is oneindig interessant en vaak oneindig omvangrijk. Enerzijds wil je dat je leerlingen duurzaam leren en zo goed mogelijk je doelen bereiken. Anderzijds wil je de zelfsturende vaardigheden van je leerlingen stimuleren en een goed zicht krijgen op waar ze staan in hun leren. Wat gebeurt er als je die noodzakelijke bouwstenen op unieke wijze vermengt? Dan krijg je De O van onderwijs

De O van onderwijs brengt je via de praktijk tot krachtiger lesgeven en evalueren. Je leert op voorhand na te denken over wat je leerlingen wilt leren en op welke manier je dat zichtbaar maakt en begeleidt. Dit kleurrijke werkboek brengt je dichter bij je leerlingen, leert je kritisch kijken naar feedback- en evaluatievormen en helpt je de doelen effectiever te realiseren.

Inhoud

Leren richten

Leren zichtbaar maken

Leren begeleiden

Lesdoelen

Evaluatie

Feedback

Kwaliteitsvol onderwijs

Pluspunten

Werkboek met invuloefeningen voor elke leerling

Gericht op secundair/voortgezet onderwijs

Zorgt voor efficiënter en kwalitatiever lesgeven

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Sylvia Mommaerts is pedagoog binnen de educatieve bachelor secundair onderwijs van UCLL. Daarnaast is ze kernexpert in het expertisecentrum Education and Development waarin ze onderzoek doet rond zelfsturing en evaluatie.

An Dumoulin is als lector verbonden aan de educatieve bachelor secundair onderwijs van de UCLL. Ze werkt als onderzoekster aan het expertisecentrum Education and Development.

De O van onderwijs

Werkboek krachtig lesgeven en evalueren

EAN 978 94 014 7485 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback ca. 160 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 474856

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 173
Sylvia Mommaerts & An Dumoulin
BOEK

In je blootje voor de klas

Als leraar toon je niet graag kwetsbaarheid: je wil niet onzeker overkomen of de controle over de groep verliezen. Toch is kwetsbaarheid de sleutel naar diepgaand vertrouwen tussen jou, je leerlingen en hun ouders.

In je blootje voor de klas geeft je alle ingrediënten voor het scheppen van een positief klasklimaat. Het biedt inspiratie om voorbij discussies te kijken en toont hoe je op school een hechte band aangaat met anderen.

Met talrijke speelse oefeningen en voorbeelden geeft dit boek je houvast om in te zetten op empathie en verbinding. Door subtiele aanpassingen te maken in het kijken en luisteren naar elkaar, en door het samen te doen, maak je op de cruciale momenten het verschil.

Inhoud

Veiligheid en vertrouwen opbouwen Invloed van familiebanden op opvoeding Het effect van ingrijpende gebeurtenissen Verbinding zoeken met jezelf

Pluspunten

Handige methode om een veilig klasklimaat te creëren Toont het belang van empathie en kwetsbaarheid

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal werk, zorg en welzijn

Griet Severeyns geeft opleiding en vorming over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening/onderwijs bij Vormingscentrum Hivset. Daarnaast geeft ze les op AP Hogeschool binnen de opleiding graduaat orthopedagogisch begeleider. Eerder werkte ze als hulpverlener met mensen met migratieachtergrond.

Griet Severeyns

In je blootje voor de klas

Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar

EAN 978 94 014 7488 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 168 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 474887

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 174
BOEK

De denkende klas

Slow-looking wat is dat? Hoe start je de les met vragen van leerlingen? Is dit dwars gedrag of een kritische leerling?

De denkende klas stimuleert leraren en pedagogen het denken een plaats te geven in onderwijs en opvoeding en hun klassen te veranderen in ‘denkende klassen’. Ons onderwijs is vooral ingericht op het reproduceren van kennis. Echter, die kennis gaat pas werkelijk iets voor onze leerlingen en studenten betekenen wanneer ze erover kunnen nadenken. Diep denken vraagt dat ze zelf vragen stellen en over die vragen doordenken, om zo actief kennis te maken. Diepe kennis heeft meer betekenis, en bevordert creativiteit. Het boek geeft tal van praktijkvoorbeelden van motiverende denkoefeningen.

Inhoud

Wat is denken?

Wat is verwondering?

Hoe neem je goed waar?

Wat zijn goede vragen?

Wat is leren?

Wat staat op het spel?

Pluspunten

Toegankelijk geschreven en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen

Met doet boek krijgen je lessen diepgang en daarmee motiveer je jonge mensen

Breed inzetbaar

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

De denkende klas

Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken

EAN 978 94 014 7474 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 224 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 474740

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 175
Dick van der Wateren Dick van der Wateren is leerkracht-trainer, (oud) docent, onderzoeker en schrijver. Hij werkt vanuit filosofische praktijk De Verwondering.
BOEK

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs

Dit is het eerste pedagogische en didactische handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en docenten in het beroepsonderwijs: een compleet en praktisch boek dat je leert doordacht te handelen in de onderwijspraktijk.

René van Kralingen bespreekt gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registreren van vorderingen. Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto’s.

Inhoud

De lessen

De samenwerking met studenten

Het begeleiden van studenten

Het overnemen van lessen van docenten

Samenwerking met docenten in een onderwijsteam

Houdt spiegels voor en reikt methoden aan waardoor je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek leert kijken

Pluspunten

Vele docenten van verschillende opleidingen hebben bijgedragen aan en ondersteunen het boek Mooie illustratieve kleurenfoto’s en tekeningen

Dit boek vormt met haar voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten een afspiegeling van het beroepsonderwijs. Iedere mbo-docent, instructeur en onderwijsassistent herkent zich hierin.

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, mbo onderwijsassistent

René van Kralingen

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Voor ondersteuners uit onderwijsteams

EAN 978 94 014 5266 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 288 pp.

Onderwijs € 36,99

9 789401 452663

René van Kralingen is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool en onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij zelfstandig opleider bij Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Hij houdt zich bezig met de professionalisering van leraren en schoolleiders en geeft trainingen, adviezen en lezingen op het terrein van leidinggeven, timemanagement, vergaderen, didactiek en toetsing.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 176
BOEK

Alle leerlingen bij de les

Hoe herken je een makkelijk of moeilijk lerend kind? Waarom is het van belang individuele verschillen te erkennen? Hoe kun je de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunen?

Moeilijk en (zeer) makkelijk lerende kinderen lopen in het onderwijs vaak vast. Zij ontwikkelen leer- en/of gedragsproblemen omdat hun onderwijsbehoefte sterk verschilt van gemiddeld lerende leerlingen. Als het onderwijs wordt aangepast aan hun leerbehoeften, nemen de problemen vaak sterk af en verdwijnen soms helemaal. Dit boek biedt handvatten voor de leraar en laat je aan de hand van casussen zien wat je in de les kunt doen met je leerling.

In de audiobestanden op de website van LannooCampus worden de casussen verder uitgediept. Ze nodigen je uit na te denken over je eigen professionele rol en je handelen in bepaalde situaties. Dat biedt een heel waardevol leermoment.

Inhoud

Moeilijk en makkelijk lerend Herken de verschillen

(zeer) makkelijk lerend, hoogbegaafd

Erken de verschillen

Problemen in de praktijk Passend onderwijs

Pluspunten

Geeft helder inzicht in de problemen van vastlopende leerlingen Met veel cases, tips en tricks

Biedt leraren concrete handvatten voor de omgang met deze leerlingen

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo

Willy de Heer

Alle leerlingen bij de les Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden

EAN 978 94 014 7841 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 160 pp.

Onderwijs en opvoeding € 24,99

9 789401 478410

Willy de Heer is gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf zeer makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek bleek dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Willy heeft veel ervaring in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Zij is voorzitter van Stiching Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en van ST Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 177
BOEK

Beter bij de les: handleiding

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doelen taakgerichtgedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkracht nodig bij het maken van schoolopdrachten. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

In deze complete handleiding staan de achtergronden van Beter bij de les en wordt de training stap voor stap beschreven. De training is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. De training kan op school gegeven worden door een leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog of schoolpsycholoog die de Beter bij de les trainersopleiding heeft gevolgd. Dit is een middagtraining die diverse malen per jaar wordt aangeboden. Beter bij de les is ontwikkeld door een projectteam van De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief. Dit blijkt uit een onderzoek in de praktijk door bij een groot aantal scholen en kinderen in de regio Amsterdam.

Inhoud

Theoretische achtergrond

Algemeen overzicht van de behandeling

Therapeutenhandleiding per sessie Werkgeheugentraining

Pluspunten

Eenvoudig toepasbaar

Aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd werkboek Luistermaterialen andere oefeningen

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: handleiding

Training in executieve functies

EAN 978 94 014 2551 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Onderwijs & opvoeding € 33,99

9 789401 425513

Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule.

Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 178
BOEK EXTRA

Beter bij de les: werkboek

Kinderen met ADHD en /of leerproblemen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren: dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties.

Met het werkboek en de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een werkboek, trainershandleiding, oefenmateriaal en leerkrachthandleiding. De leerkracht wordt actief betrokken bij de training en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functie-problemen. Hierdoor kan de leerkracht eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. Kinderen werken onder begeleiding van een Beter bij de les coach. Het trainingsmateriaal is ontwikkeld door een projectteam van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief.

Inhoud

Klaarzitten

De startknop

Onthouden

Doorzetten

Controleren

Pluspunten

Eenvoudig toepasbaar

Aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd werkboek

Oefeningen

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: werkboek

Training in executieve functies

EAN 978 94 014 2552 0 Verschenen

21cm x 30cm Paperback 176 pp.

Onderwijs & opvoeding € 26,99

9 789401 425520

Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule.

Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 179
BOEK

Beter bij de les: trainingsmateriaal en luisterbestanden

Kinderen met ADHD en /of leerproblemen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en contro leren: dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties.

Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taak gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een: Werkboek – Handleiding en- Trainingsmateriaal en luisterbestanden. De leerkracht wordt actief betrokken bij de training en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functie-problemen.

Inhoud

Trainingsmateriaal en luisterbestanden

Pluspunten

Eenvoudig toepasbaar

Luistermaterialen andere oefeningen

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: trainingsmateriaal en luisterbestanden

Training in executieve functies

EAN 978 94 014 3237 5 Verschenen

23cm x 32cm Doos 0 pp.

Onderwijs & opvoeding € 130,00

9 789401 432375

Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

i.s.m. Jehanne Vieijra, Jan Geelhoed, Aryan van der Leij en Ramón Lindauer

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 180
BOEK

Pyschomotorische ontwikkeling en remediërend leren

Opgroeien is een proces van non-stop leren: optellen, hinkelen, schrijven met de juiste pengreep, lezen ... Dat proces verloopt met vallen en opstaan, vaak letterlijk.

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren is het meest volledige basiswerk voor iedereen die meer wil weten over de invloed van de psychomotorische ontwikkeling op het leren van kinderen. Niet alleen het wat, maar vooral het waarom en het wat dan van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden komen aan bod. Op die manier brengt het de werelden van ontwikkeling, therapie en onderwijs dichter bij elkaar.

Dit boek is opgebouwd aan de hand van leerlijnen. Zo krijg je een unieke kijk op ontwikkeling en kun je die ontwikkeling zelf observeren en doelgericht remediëren. Het boek zit boordevol concrete handvatten, bruikbare spelletjes, tips en oefeningen.

Inhoud

Uniek pioniersboek

Legt de volledige lateralisatieontwikkeling en alle andere psychomotorische ontwikkelingsdomeinen uit Volledig, begrijpelijk en direct praktisch toepasbaar

Pluspunten

Onderwijs en therapie dichter bij elkaar gebracht 25 jaar praktijk en researchervaring gebundeld Wetenschappelijke inzichten uit verschillende domeinen Aanvullen en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Opleiding

Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, CLB’s

Wendy Peerlings heeft al 25 jaar een groepspraktijk voor psychomotorische ondersteuning. Als geschoolde kinesist, leerkracht basisonderwijs en ervaringsdeskundige in zorg op school is ze een veelgevraagd spreker en gewaardeerd ondersteuner. Op het kruispunt van vele disciplines is het haar levenswerk kennis en expertise te bundelen voor een betere en efficiëntere begeleiding van lerende en ontwikkelende kinderen.

Wendy Peerlings

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren

Effectief leren door te doen

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 181
Verschenen 17cm
24cm Paperback 644 pp. Pedagogiek, Opvoeding — € 49,99 9 789401 469685
EAN 978 94 014 6968 5
x
BOEK eCAMPUS LEARN

We moeten spelen

Iedereen weet wat spelen is, maar zelfs de grootste denkers komen niet tot een sluitende definitie. Iets aan spel ontsnapt altijd aan ons begrip, aan een nette inkadering. Dat is ook goed, stelt Rob Martens: hij verkent voorbeelden, ontsluiert kenmerken, boort onvermoede evolutionair-psychologische en pedagogische lagen aan, om zo uit te komen bij spelen als een essentiële kwaliteit van ons mens-zijn, van het leren kennen van onszelf, de ander en de wereld.

Een boek over spelen en leren, geschreven als een verwonder tocht door verschillende onderzoekstradities.

Inhoud

Spel is niet en meer dan het lijkt

Hoe biologen en evolutiepsychologen kijken

De sociale kant en de lerende kant van spel

Spel en creativiteit

De relatie tussen spel en intrinsieke motivatie

De onderschatting van spel

Consequenties voor school en onderwijs

Pluspunten

Legt een verbinding tussen historie van menselijke natuur, kunst en spelen

Vanuit een speelse geest geschreven en vormgegeven Met veel voorbeelden en stof tot nadenken

Opleiding

Lerarenopleiding, psychologie

We moeten spelen

Wat onderwijs aan een verkenning van onze natuur heeft

EAN 978 94 014 7940 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback met flappen — 232 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 479400

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021 wetenschappelijke directeur was. Martens onderzoekt motivatie in het onderwijs.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 182
BOEK

Leerlingen intrinsiek motiveren

Leerlingen intrinsiek motiveren bespreekt de manier waarop we de ontwikkeling van kinderen en jongeren zo positief mogelijk beïnvloeden. Niet het behalen van goede resultaten is belangrijk, wel het stimuleren van aangeboren nieuwsgierigheid. Want juist door spontaan spelplezier zijn leerlingen beter in staat om te leren.

Dit boek is een pleidooi voor meer compassie, meer speelruimte en minder druk in het onderwijs. Het verkent zo waar het begrip ‘intrinsieke motivatie’ voor staat.

Allerlei nuttige tips en verhalen laten zien wie wij mensen, kinderen en jongeren voorop, echt zijn: sociaal, spelend, en nieuwsgierig om te leren.

Inhoud

Het echt doordenken en doorvoelen wat de consequenties van selfdeterminatie

Pluspunten

Een boek dat je kijk op onderwijs en leren fundamenteel verandert Toegankelijk geschreven met aansprekende voorbeelden Biedt perspectieven voor verandering vanuit een positief mensbeeld

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, educatieve master

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021 wetenschappelijke directeur was. Martens onderzoekt motivatie in het onderwijs.

Rob Martens

Leerlingen

Waarom

EAN 978 94 014 8090 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 176 pp.

Onderwijs & opvoeding € 27,99

9 789401 480901

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 183
intrinsiek motiveren
we allemaal willen leren
BOEK e-BOEK

Talen die de school in komen

Zie de meertaligheid van leerlingen als een kans, niet als een belemmering

Talen die de school in komen gaat in het bijzonder over een andere kijk op meertaligheid. Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen?

Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft de auteur een belangrijke boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Doe er zelfs een beroep op. Dat kan zónder dat de leraren deze talen hoeven te beheersen. Voor de meeste scholen in Nederland zal dit een verrassend nieuw inzicht zijn.

Inhoud

Een migrantenpopulatie

De rijkdom van meertaligheid

Visie op ruimte voor moedertaal: een praktijkvoorbeeld

Het vergroten van gelijke onderwijskansen

De communicatie met ouders

Pluspunten

Een noodzakelijk boek voor alle leraren met leerlingen in de groep die het Nederlands nog niet (volledig) beheersen maar wél een andere taal

Meertaligheid in de klas wordt in dit boek gezien als een rijkdom in plaats van een belemmering

Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo

Lidy Peters

Talen die de school in komen

De praktijk op een multidiverse basisschool

EAN 978 94 014 7356 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback ca. 288 pp.

Onderwijs en opvoeding € 30,99

9 789401 473569

Lidy Peters werkt in het primair onderwijs als intern begeleider en leraar en is leesspecialist (SEN Master). Daarnaast is ze redactielid van het tijdschrift Beter Begeleiden.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 184
BOEK

Taal in de klas

Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, elke leraar heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. Taal in de klas vertaalt de best onderbouwde wetenschappelijke inzichten naar zes handige bouwstenen voor het opzetten van taaltrajecten. Op deze manier krijgen leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen extra leerkansen.

Dit boek focust expliciet op het volledige leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen naar wie zwak zou scoren op de taalscreening voor kleuters. De zes bouwstenen zijn namelijk wezenlijk voor de preventie van taalproblemen, en niet enkel voor de remediëring ervan.

Inhoud

Meerlagig ondersteuningsmodel

Mondelinge taalvaardigheid

Schriftelijke taalvaardigheid

Kwaliteit van instructie

Monitoren van leerlingen

Pluspunten

Het boek vertaalt de best onderbouwde wetenschappelijke

inzichten naar de onderwijspraktijk

Bekijkt de effecitiviteit van een taaltraject

Het boek sluit aan bij allerlei lopende nascholingsinitiatieven Van toepassing op het kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Opleiding

Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

Prof. dr. Jordi Casteleyn, Dr. Astrid Geudens, Dr. Kirsten Schraeyen, Dr. Helena Taelman, Marit Trioen, Prof. dr. Mathea Simons en Prof. dr. Tom F.H. Smits

Taal in de klas

Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten

EAN 978 94 014 8591 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs algemeen € 25,99

9 789401 485913

Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en het postgraduaat Didactiek Nederlands aan anderstaligen bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Dr. Astrid Geudens is docent en onderzoeker aan Thomas More Mechelen-Antwerpen. Dr. Kirsten Schraeyen is als docent en onderzoeker verbonden aan Thomas More Mechelen-Antwerpen en de onderzoekseenheid Ortho- en Gezinspedagogiek, KU Leuven. Dr. Helena Taelman is taaldocent aan Odisee. Marit Trioen is projectmedewerker aan de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Daarnaast is ze leerkracht in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Prof. dr. Mathea Simons is vakdidacticus Frans, Spaans en Meertalig onderwijs bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Prof. dr. Tom F.H. Smits is vakdidacticus Engels, Duits en CLIL bij Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen).

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 185
BOEK

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas

Taalontwikkelingsstoornissen

in het voortgezet onderwijs en mbo

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt. In deze praktische boeken staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar of docent kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor een (toekomstige) leraar in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Inhoud

Wat is een taalontwikkelingsstoornis en hoe herken je die? Wat kun je als leraar doen om de leerling te ondersteunen?

Pluspunten

Praktische tips voor in de klas en veel voorbeelden uit de praktijk Voor docenten in PO, VO en mbo

Opleiding

Pabo, mbo, lerarenopleiding, taalbeheersing, master SEN

Bernadette Sanders

Taalontwikkelingsstoornissen

EAN 978 94 014 4434 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 240 pp.

Onderwijs € 29,99

17cm x 24cm Paperback 270

Onderwijs € 32,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 186 9 789401 462327 9 789401 444347 Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage
Verschenen
EAN 978 94 014 6232 7
pp.
Praktische handelingsadviezen en
in de klas
tips
BOEK BOEK EXTRA EXTRA

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar)

Hoe kun je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vroegtijdig signaleren? Wat is het belang van de samenwerking tussen onderwijs en zorg? Welke handelingsadviezen zijn er voor het jonge kind?

In die eerste jaren van hun leven, maken kinderen de grootste ontwikkeling door op het gebied van de taal. Het is de meest gevoelige periode om taal aan te leren. Wanneer kinderen met problemen in de taalontwikkeling in deze periode niet gesignaleerd worden en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, dan is de prognose voor de toekomst met betrekking tot relaties, werk en school minder goed. Ernstige problemen in de taalontwikkeling hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de psychosociale en cognitieve ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij.

In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een TOS is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, praktische voorbeelden en tips. Tevens is de ELS (Early Language Scale), het nieuwe screeningsinstrument met betrekking tot de taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, opgenomen. Voor professionals in de onderwijs en in de zorg.

Inhoud

Vroegtijdig signaleren van TOS

Aandacht voor gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

De hulpvraag van het kind met TOS

Gevolgen van TOS in het basisonderwijs

Zoek de verbinding

Ervaringen van ouders

Uitstroom

Pluspunten

Een must-read voor alle docenten aan pabo’s, pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Theorie en praktijk wisselen elkaar af Met tips en adviezen

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Bernadette Sanders

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips

EAN 978 94 014 7840 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback met flappen ca. 288 pp.

Onderwijs en opvoeding € 32,99

9 789401 478403

Bernadette Sanders is orthopedagoog en is betrokken bij VVE trajecten van kinderen met spraaktaalproblemen. Zij is werkzaam geweest als ambulant begeleider bij cluster 2 waar zij kinderen met TOS in alle leeftijdsgroepen begeleidde in het regulier onderwijs.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 187
BOEK

Dit is dyscalculie

In Dit is dyscalculie wordt er op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis van het rekenen die steeds meer aandacht krijgt.

Om in de school het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is van leerkrachten en schoolbreed veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn.

‘Er zit rekenen in alles, van geschiedenis en aardrijkskunde tot economie. Als je op basis van alleen je rekenproblemen te laag wordt ingeschat, kan dat een grote misrekening van talent zijn. Voor jou en de maatschappij.’

Inhoud

Stellen van de diagnose

Wat is de herkomst van dyscalculie

Rol van de ouders en docenten

Pluspunten

Compleet handboek

Nieuwste inzichten

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN, orthopedagogiek

Hans van Luit

Dit is dyscalculie

Achtergrond en aanpak

EAN 978 94 014 5109 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 320 pp.

Onderwijs € 32,99

9 789401 451093

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 188
Hans van Luit is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. — Prof.dr. Hans van luit
BOEK

Dit is dyslexie

In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben.

Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst.

Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedial-teachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf.

Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen. Inhoud

Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen

Wat is de herkomst van dyslexie?

Stellen van de diagnose

Hoe uit dyslexie zich?

Rol van de school en van ouders

Pluspunten

Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie

QR-codes van informatieve filmpjes

Compleet handboek

Opleiding

Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

Aryan van der Leij

Dit is dyslexie

Achtergrond en aanpak

EAN 978 94 014 3256 6 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 240 pp.

Psychologie Algemeen € 32,99

9 789401 432566

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 189
BOEK

Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: handleiding

Kinderen en jongeren met een leerstoornis hebben vaak te kampen met psychosociale problemen zoals faalangst, somberheid en een laag zelfbeeld.

Met het behandelprotocol Wegwijs in dyslexie en dyscalculie leren deze jeugdigen omgaan met hun leerstoornis. De training bestaat uit drie elementen: psycho-educatie over de leerstoornis en bijkomende psychosociale problemen, omgaan met negatieve gedachten en angst, en copingvaardigheden om uitdagende situaties het hoofd te bieden.

Deze wetenschappelijk onderbouwde handleiding voor gedragsdeskundigen hoort bij Werkboek Wegwijs in dyslexie en Werkboek Wegwijs in dyscalculie

Inhoud

Theoretische verantwoording

De metafoor van de training: de auto met aanhanger

Algemene informatie en richtlijnen

De training Wegwijs per sessie

Pluspunten

Een handleiding voor gedragsdeskundigen (inclusief webpagina)

Zowel de ouder(s) als de school van het kind worden actief betrokken bij de training

Opleiding

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: handleiding

Training in het leren omgaan met een leerstoornis

EAN 978 94 014 7842 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 208 pp.

Onderwijs & opvoeding € 36,99

9 789401 478427

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 190
BOEK

Wegwijs in dyslexie: werkboek

Het werkboek hoort bij de training Wegwijs in dyslexie. In deze training gaat het kind samen met de trainer een route afleggen met focus op leven met dyslexie. Het boek bestaat uit een combinatie van uitleg en oefeningen.

Inhoud

Wat is dyslexie en wat betekent het om dyslexie te hebben?

Persoonlijke gedachten en gevoelens over dyslexie onder de loep

Omgaan met lastige situaties

Voorbereiding om zelfstandig verder te trainen

Pluspunten

Leert kinderen beter omgaan met angst en onzekerheid

Met veel illustraties en oefenmateriaal

Heel toegankelijk geschreven

Opleiding

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit Wegwijs in dyslexie: werkboek

EAN 978 94 014 7843 4 Verschenen

21cm x 30cm Paperback 124 pp.

Onderwijs & opvoeding

€ 25,99

9 789401 478434

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 191
BOEK

Wegwijs in dyscalculie: werkboek

Het werkboek hoort bij de training Wegwijs in dyscalculie

In deze training gaat het kind samen met de trainer een route afleggen met focus op leven met dyscalculie. Het boek bestaat uit een combinatie van uitleg en oefeningen.

Inhoud

Wat is dyscalculie en wat betekent het om dyscalculie te hebben?

Persoonlijke gedachten en gevoelens over dyscalculie onder de loep

Omgaan met lastige situaties Voorbereiding om zelfstandig verder te trainen

Pluspunten

Leert kinderen beter omgaan met angst en onzekerheid Met veel illustraties en oefenmateriaal

Heel toegankelijk geschreven

Opleiding

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit Wegwijs in dyscalculie: werkboek

EAN 978 94 014 7844 1 Verschenen

21cm x 30cm Paperback 124 pp.

Onderwijs & opvoeding € 25,99

9 789401 478441

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 192
BOEK

Van zoekende student naar gedreven professional

Hoe kan je studenten in het veld van welzijn en onderwijs voorbereiden voor een complexe toekomst in een diverse werkelijkheid? Wat moeten toekomstige professionals in welzijn en onderwijs kunnen? En hoe leer je hen dat? Dit boek breekt een lans voor nieuwe vormen van pedagogiek waarbij studenten leren door zich te engageren in de samenleving zelf. Ze gaan in verbinding met hun toekomstig doelpubliek, leren zelf veranderen en transformeren, en ontwikkelen zowel hun persoonlijke als professionele identiteit.

Dit boek wil de lezer inspireren door de mogelijkheden van Community Service Learning van dichtbij te laten zien en voelen, voor studenten en docenten zelf. Deze pedagogiek vraagt veel engagement maar opent ook de weg om zelf met meer veerkracht in het eigen onderwijswerk te staan: docenten ervaren zelf de kracht van verbinding, leren door nieuwe ogen naar de samenleving en professionaliteit te kijken. Ze dragen doorheen de onderwijspraktijk zelf bij tot positieve veranderingen in de samenleving.

Inhoud

De uitdagingen in het opleiden van toekomstige en sociale onderwijsprofessionals

De professional van de toekomst

Transformationeel en holistisch leren

Community Service Learning

Hoe studenten leren en docenten begeleiden

Pluspunten

Hoe zien leerprocessen van studenten eruit?

Concrete tips voor het vormgeven van CSL-opleidingsonderdelen

Inzicht in werkzame elementen en praktijkwijsheid

Uitgewerkte cases en best practices

Opleiding

Sociaal werk, pedagogiek, orthopedagogie, lerarenopleiding

Bea Van Robaeys is doctor in het sociaal werk, onderzoeker in het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk en docent in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze verricht onderzoek naar armoede en superdiversiteit in de samenleving en naar innovatieve, interdisciplinaire methodieken in het veld van sociaal werk, onderwijs en opleiding.

Siene Van Hoorick is pedagoog en werkt als lector en onderzoeker in de educatieve bachelor secundair onderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze stond aan de wieg van het CSLproject Buddy@School.

Vicky Lyssens-Danneboom is doctor in de sociologie en werkt als onderzoeker in het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool.

Bea Van Robaeys, Siene Van Hoorick en Vicky Lyssens-Danneboom

Van zoekende student naar gedreven professional

Community Service Learning: een ervaringsgerichte onderwijsvorm

EAN 978 94 014 8205 9 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 126 pp.

Onderwijs en opvoeding algemeen

Welzijnswerk € 29,99

9 789401 482059

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 193
BOEK

Leerlingen en literatuur

In het huidige talenonderwijs is de plaats van literatuur geen evidentie. Nochtans zijn literaire teksten cruciaal om jongeren de kritische leesvaardigheid bij te brengen die in de 21ste-eeuwse maatschappij zo belangrijk is. Bovendien draagt literatuur ook bij tot de talige, culturele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Leerlingen en literatuur biedt didactische methodes en concrete handvatten voor een leesbevorderend literatuuronderwijs. Inzichten uit de nieuwe dialogische didactiek worden bruikbaar gemaakt voor de talenklas via duidelijke richtlijnen en een handig vijfstappenplan. Er is ook aandacht voor leesbevordering als schools project en voor vakoverschrijdende samenwerking rond literaire teksten.

Inhoud

Onze kennis van lezen en literatuur, leesbevordering en literatuurdidactiek

Leesbevorderend literatuuronderwijs

Naar een bredere opvatting van literatuur

Nederlands en moderne vreemde talen

Speciale aandacht voor de waarde van het kortverhaal

Pluspunten

Pleidooi en handleiding met concrete suggesties voor lespraktijk en leestips

Stappenplan en model voor de eigen lespraktijk

Genuanceerde blik op de nieuwste leermodellen

Opleiding

Lerarenopleiding, taal-en letterkunde, NT2

EAN 978 94 014 7937 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 240 pp.

Nederlandse taal en letterkunde algemeen

Onderwijs algemeen € 25,99

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 194
789401 479370
Elke D’hoker is als hoogleraar verbonden aan het departement literatuurwetenschap van de KU Leuven. Ze doceert vakken over Engelse literatuur, literatuurwetenschap en literatuuronderwijs.
9
Elke D’hoker Leerlingen en literatuur Hoe vaardige lezers vormen
BOEK

Van leerlingen lezers maken

De leesvaardigheid en leesmotivatie van leerlingen gaat achteruit. Vele leraren ervaren dan ook de nood om hun leesen taalonderwijs te versterken, maar hoe begin je daaraan? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers worden én blijven?

Dit boek helpt leraren en schoolteams op weg richting effectief lees- en taalonderwijs. Je kunt aan de slag rond vijf centrale bouwstenen voor sterk leesonderwijs die je best in samenhang aanpakt.

Inhoud

Maak lezen (weer) aantrekkelijk bij kinderen en jongeren

Pluspunten

Nodigt uit om samen met je leerlingen en het schoolteam aan de slag te gaan Geeft concrete tips om je lees- en taalonderwijs vorm te geven Concreet uitgewerkt praktijkvoorbeeld van een leesbeleidsproces van een school Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek Kijkwijzers en instrumenten die meteen inzetbaar zijn in de praktijk

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen, educatieve master

Iris Vansteelandt is lerarenopleider en onderzoeker aan AP Hogeschool. Ze is ook verbonden aan Iedereen Leest en als vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren van Universiteit Gent.

Jona Hebbrecht is lerarenopleider en onderzoeker Taal in de bacheloropleiding Lager Onderwijs aan Hogeschool Odisee.

Iris Vansteelandt & Jona Hebbrecht

Van leerlingen lezers maken

Samen leesvaardigheid en leesmotivatieversterken

EAN 978 94 014 9002 3 Juni 2023

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789401 490023

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 195
BOEK e-BOEK

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal

Niet langer is de mens de maat van alle dingen, maar slechts één van de vele intelligente schakels in een maatschappij aangedreven door technologie en informatie. Slimme data helpen ons beter in te schatten wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen en hoe we ons gedrag daarop kunnen aanpassen. Alsof ieder mens, behalve zijn eigen geweten, een dashboard als moreel kompas tot zijn beschikking heeft.

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal beschrijft de ingrijpende gevolgen van deze technologische evolutie en onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe sociale ordening in de samenleving. Indien we in de toekomst met behulp van een transhumaan bewustzijn steeds beter in staat zijn om ons leven te registreren en te voorspellen, doemt bij elke beslissing de vraag op hoeveel vrijheid we als mens eigenlijk willen afstaan. En vooral: hoe ‘goed’ we eigenlijk willen leven. Het antwoord op deze vraag is buitengewoon onverwacht en paradoxaal.

Inhoud

Technologie

Sociale ethiek

Transhumanisme

Moraliteit

Artificiële intelligentie

Pluspunten

Gebaseerd op jarenlang onderzoek

Technologie bekeken vanuit moreel perspectief

Met digitale extra’s

Opleiding

Filosofie, psychologie, sociaal werk, pedagogiek, zorg

David Bamps is filosoof, ethicus, psycholoog, meester in de rechten, wetenschappelijk onderzoeker, componist en ondernemer. Hij is verbonden aan UC Leuven-Limburg, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven.

David Bamps

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal Over sociale ordening in de toekomst

EAN 978 94 014 6175 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 200 pp.

Onderwijs en opvoeding € 25,99

9 789401 461757

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 196
BOEK eCAMPUS LEARN

Groot worden

Groot worden introduceert (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en ouders in het proces van ‘groot worden’ of de ontwikkeling van het kind. De auteurs onderzoeken het belang van de ontwikkeling van het kind voor de onderwijsen opvoedingspraktijk en bekijken hoe er met deze ontwikkeling kan worden omgegaan.

Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier worden de grote ontwikkelingsstappen weergegeven die het kind doormaakt als baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod opgedeeld in ontwikkelingsgebieden om iedere fase in al zijn aspecten te omvatten: lichamelijk, motorisch, sociaal-emotioneel, persoonlijkheid. De ontwikkelingsfasen zijn de volgende: de ongeboren baby en de geboorte, de pasgeborene, de baby, de peuter, de kleuter, het lagereschoolkind en de adolescent.

Dit overzicht wordt aangevuld met authentieke voorbeelden uit échte onderwijssituaties en uit de reële opvoedingspraktijk.

Inhoud

De verschillende ontwikkelingsfasen van het kind Lichamelijke en motorische ontwikkeling

Perceptuele en tekenontwikkeling

Cognitieve en taalontwikkeling

Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling

Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling

Schoolse en spelontwikkeling

Pluspunten

Volledig herziene editie

Systematisch en overzichtelijk

Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten

Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig omschreven

Opleiding

Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie, educatiewetenschappen

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

Marlies Baeten is stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg UC Leuven-Limburg

Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven).

Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te Brugge.

Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groot worden

De

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 197
ontwikkeling van baby tot adolescent
978 94 014 7027 8 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 200 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek € 29,99 9 789401 470278
EAN
BOEK

Onderzoekende leraren

Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes.

Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem.

Inhoud

Hoe het maximale uit je klaspraktijk halen Omgaan met uitdagingen als klasdynamiek, diversiteit en digitalisering Ontwikkelen van onderzoekscompetenties Voel je bekwaam om met elke klassituatie om te springen

Pluspunten

Methode voor elk onderwijsprobleem Met praktische technieken, instrumenten en voorbeelden

Opleiding

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn als lector-onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Greet Decin is onderzoekscoördinator binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Onderzoekende leraren

Leidraad voor praktijkonderzoek op school

EAN 978 94 014 3290 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 174 pp.

Onderwijskunde, didactiek € 21,50

9 789401 432900

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 198
Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs & Greet Decin
BOEK

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties

Werken met kinderen en jongeren die gedragsproblemen vertonen, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Als volwassene weet je niet altijd hoe de situatie te hanteren. LSCI, een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis, levert een methodiek om gericht met die emotie om te gaan, de relatie op te bouwen en het zelfdestructief gedrag te doen stoppen.

Deze volledig vernieuwde editie van het standaardwerk rond LSCI behandelt onder meer:

de basisbeginselen van LSCI

LSCI toepassen op patronen van zelfdestructief gedrag zes vormen van interventies

de stap naar succesvolle interventies

LSCI bij kleine kinderen, kinderen en adolescenten ook als ouder omgaan met moeilijk gedrag

Inhoud

Stress, conflict en crisis

De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag

Pluspunten

De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention

Volledig vernieuwde editie in 2022

Opleiding

Sociaal-agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, hulpverlening, welzijnswerk

Life Space Crisis Intervention

EAN 978 94 014 8652 1 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 528 pp.

Orthopedagogiek, klinische psychologie € 44,99

9 789401 486521

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 199
N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser & S. Whitson Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser en S. Whitson zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.
BOEK e-BOEK

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties

Moeilijk gedrag van adolescenten en kinderen kunnen zorgverleners, leraren en ouders niet aan zich laten voorbijgaan. Toch is het niet evident om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gedragen zich immers moeilijk met een reden. De sleutel ligt in het aangaan van interne relaties, waardoor het kind de balans in zichzelf zal terugvinden.

In Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties speelt de link tussen theorie en praktijk een belangrijke rol. Vanuit heldere cases stellen de auteurs een implementatiemodel voor dat je een inkijk geeft in het gedrag en de noden van ‘probleemkinderen’ en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen efficiënt te kunnen helpen.

Inhoud

Omgaan met moeilijk gedrag

Interne relaties

Conflictpositieve organisaties

Pluspunten

Vertrekkend vanuit boeiende cases

Met praktische methode en model

Opleiding

Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent.

Bram Soenen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt als directeur van vzw MartensSotteau in Oostakker.

Eline Spriet en Katrien Sel werken in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent en geven trainingen bij het vormingscentrum Create.

in crisissituaties

EAN 978 94 014 3802 5 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 112 pp.

Pedagogiek € 25,99

9 789401 438025

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 200
Franky D’Oosterlinck, Bram Soenen, Eline Spriet & Katrien Sel Relaties opbouwen met kinderen en jongeren
BOEK

Spots op onderwijs

Het onderwijs is een huis met vele kamers. Om een beeld te krijgen van kwaliteitsvol onderwijs, de rol van de leraar, of pakweg te weten waarom we bepaalde werkvormen in de klas moeten toepassen, kunnen we niet alles terugbrengen tot een simpele boutade. We hebben uiteenlopende antwoorden nodig.

Spots op onderwijs kijkt met een vernieuwende blik naar concrete uitdagingen in scholen vandaag. In de veelheid aan meningen die over het onderwijs de ronde doen, schenkt dit boek leraren, schoolleiders, beleidsactoren, ouders en studenten een weloverwogen perspectief langs de verschillende toegangsdeuren van het onderwijs.

De top van onderwijsspecialisten verhelderen op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in dit boek de dringendste kwesties die binnen en buiten de schoolmuren leven. Met feiten en argumenten voeden ze het maatschappelijke debat en laten ze zien hoe we, door met verschillende brillen naar het onderwijs te kijken, nieuwe antwoorden vinden.

Inhoud

Onderwijsvrijheid

Neutraal onderwijs

Onderwijsbeleid

Pluspunten

Brede waaier aan perspectieven op de werking van het onderwijs

Bevat bijdrages van vooraanstaande onderwijsexperten

Met bijdragen van Wouter Smets, Katrien Struyven, Bieke De Fraine, Jan Vanhoof, Loth Van Den Ouweland, Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van MIeghem, Karine Verscheuren, Maarten Simons, Jan Masschelein, Kristof

De Witte, Erwin Ooghe, Patrick Loobuyck, Wouter Duyck, Goedroen Juchtmans, Wim Van den Broeck, Eva Staels, Ilse Geerinck, Michel Vandenbroeck, Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen, Tammy Schellens, Ides Nicaise, Noel Clycq en Imane Kostet

Opleiding

Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

Spots op onderwijs

Wetenschappers voor het voetlicht

EAN 978 94 014 6070 5 Verschenen

17cm x 24cm Hardcover 376 pp.

Onderwijs en opvoeding € 29,99

9 789401 460705

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 201
De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
BOEK

Opgroeien in het hedendaagse gezin

Ontdek de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin. De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door uiteenlopende factoren van binnen en buiten het gezin. Deze nieuwe druk is uitgebreid met twee nieuwe hoofdstukken. De bestaande hoofdstukken zijn geüpdatet met de meest recente wetenschappelijke kennis en trends in het vakgebied.

Thema’s die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, hechting, curlingouderschap, birdnesting, tienermoeders, kinderopvang, opvoedvaardigheden, interculturele pedagogiek, invloed van (sociale) media, smartphone en gamen, broertjes/zusjes en leeftijdgenoten en de rol van grootouders in de opvoeding.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor studenten (gezins-)pedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek, (universitaire) pabo, SPH en lerarenopleidingen. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk.

Inhoud

Wat is pedagogiek?

De geschiedenis van het gezin

Opvoedstijlen en -vaardigheden

Gezinssamenstelling

Interculturele invloeden

Invloeden van buitenaf

Media

Peers

Pluspunten

Een compleet overzicht van de belangrijkste thema’s in de gezinspedagogiek

Meest recente wetenschappelijke inzichten

Opleiding

Pedagogiek, (universitaire) pabo, SPH, lerarenopleiding

Frank van der Horst, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren, Lenny van Rosmalen & Maartje Luijk Opgroeien in het hedendaagse gezin Inleiding in de gezinspedagogiek

EAN 978 94 014 6954 8 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 300 pp.

Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs € 35,99

9 789401 469548

Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek.

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding.

Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijdgenoten en op het onderwerp pesten.

Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek.

Dr. Lenny van Rosmalen is gezinspedagoog. Haar aandacht uit naar historisch en hedendaags opvoedadvies en naar de rol van digitale media in opvoeding.

Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 202
BOEK

... en nog meer over leren, opvoeding en onderwijs

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK 203
Lees eerst de vraag EAN 978 94 014 1064 9 – € 19,99 Een deliberatie over onderwijsvrijheid EAN 978 94 014 5356 1 – € 24,99 DoodGewoon EAN 978 94 014 2653 4 – € 25,99 Werkhouding bij kleuters EAN 978 90 209 7724 0 – € 19,99 Meer zorg voor kleuters EAN 978 94 014 0037 4 – € 19,99 Gekkenwerk EAN 978 94 014 0943 8 – € 25,99 Actief schoolbeleid EAN 978 94 014 3832 2 – € 25,99 De lichtheid van het opvoeden EAN 978 90 209 7184 2 – € 29,99 Flexibele leerwegen EAN 978 94 014 7011 7 – € 25,99 De ideale wereld van B.F. Skinner EAN 978 94 014 7346 0 – € 29,99 De ontwikkeling van jongens in het onderwijs EAN 978 94 014 6033 0 – € 32,99 Scholen slim organiseren EAN 978 94 014 8891 4 – € 29,99 Meer zorg voor kleuters EAN 978 90 209 7403 4 – € 55,9 Meer zorg voor kleuters EAN 978 90 209 7335 8 – € 19,99

Humane wetenschappen

Frans in 2500 woorden

Dit boek biedt je een woordenlijst van de 2500 frequentste woorden aan, samen met meer dan 6000 relevante woordcombinaties uit hedendaagse teksten en krantenartikelen, en met ruim 500 korte zinssnedes uit dagelijkse gesprekken. In overzichtelijke kaders vind je bovendien nuttige tips rond de morfologie van de woorden, het gebruik van voorzetsels en de grammaticale regels.

Frans in 2500 woorden heeft een opbouw van beginnend tot gevorderd niveau, zodat iedereen met vertrouwen nieuwe woordenschat kan verwerven.

Aan het boek zijn online applicaties gekoppeld. Via een diagnostische test leer je vanaf welk niveau je kennis van de woordenschat lacunes vertoont. Je kunt dan vanaf dit niveau aan de slag met het boek of met de flashcards. Van grote waarde is ook de woordenschatkamer waar je antwoorden kunt vinden op vragen als ‘wat is nu precies het geslacht van woorden die eindigen op -e?’, ‘welk voorzetsel gebruik je met bepaalde adjectieven?’ en ‘welke frequente woorden gebruik je om te spreken over het weer?’.

Inhoud

48 ‘bubbels’ met zo’n vijftigtal woorden

6000 woordcombinaties

500 korte zinssnedes

Overzichtskaders met nuttige tips rond morfologie en voorzetsels

Drie online applicaties:

– woordenschattest

– woordenschattrainer met flashcards

– woordenschatkamer met bijkomende informatie

Pluspunten

Totaaloverzicht van de meest gebruikte Franse woorden

Opbouw van beginner tot gevorderd niveau Met online niveautest en oefenmodule

Opleiding

Franse taal- en letterkunde, communicatie

2500 woorden

206 HUMANE WETENSCHAPPEN
Serge Verlinde, Karen Janssens en Stéphane Ostyn doceren aan het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. Serge Verlinde, Karen Janssens en Stéphane Ostyn Frans in
17cm
Franse taal, letterkunde en cultuur
25,99 9 789401 481465 BOEK
Vocabulaire voor zelfstudie EAN 978 94 014 8146 5 — Verschenen
x 24cm — Paperback — 200 pp
— €

Schoonheid

In dit boek gaat kunst-en cultuurfilosoof Stéphane Symons na waarom net de schoonheid onder vuur is komen te liggen. In een snelwandeling langs een aantal grote namen uit de recente cultuurtheorie en kunstgeschiedenis reconstrueert hij hoe concepten als het sublieme, het lelijke en het reële het begrip schoonheid van de troon dreigen te stoten. Bovenal werpt hij zich op als een verdediger van het klassieke filosofische concept. Zo doet hij uit te doeken waarom de schoonheid eeuwenlang wel degelijk aan de kant van het ware en het goede kon worden geplaatst.

Schoonheid brengt ons van een bankje in Delft en een park in Amsterdam langs het Pantheon en de Santa Maria sopra Minerva-basiliek in Rome tot bij een kleurrijk vogeltje in het regenwoud van Nieuw-Guinea. Met als ultieme doel: de klassieke perceptie over schoonheid in ere herstellen.

Inhoud

Beknopt overzicht van de kunstgeschiedenis Het sublieme, het lelijke en het reële Link met hedendaagse tendensen als ‘lookism’ en schoonheidsidealen op sociale media

Pluspunten

Toegankelijk geschreven

Boordevol voorbeelden uit de kunst

Opleiding

Kunstgeschiedenis, filosofie

Schoonheid

EAN 978 940 14 9015 3

Augustus 2023

13,5cm x 21,5cm Paperback 200 pp.

Filosofie algemeen € 25,99

9 789401 490153

Stéphane Symons is als hoofddocent verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoeksdomein is de negentiendeen twintigste-eeuwse esthetica en cultuurfilosofie.

HUMANE WETENSCHAPPEN 207
Stéphane Symons
BOEK
e-BOEK

Junior College – Filosofie

Van fake news, het belang van wetenschap, de vrijheid van meningsuiting en de opkomst van de geluksindustrie denken we snel dat ze vooral de laatste jaren aan belang wonnen. In feite gaan ze terug op discussies waarover mensen al eeuwen praten: hoe kunnen we ‘juist’ van ‘fout’ onderscheiden? Hoe vrij zijn we om te doen wat we willen? Wanneer zijn we werkelijk gelukkig? En wat is het fundament van onze kennis?

Vier vooraanstaande denkers laten in evenveel boeken hun licht schijnen op de fenomenen waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk. Op een toegankelijke manier leren ze ons deze fascinerende begrippen kennen. Doorheen hun zoektocht maken we kennis met de belangrijkste filosofen en wetenschappers in de geschiedenis.

Inhoud

Algemene introductie op waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk

Pluspunten

Toegankelijk en speels overzichtswerk

Opleiding

Lerarenopleiding, ethiek, wijsbegeerte

Lorenz Demey is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Gerd Van Riel is professor en sinds 2018 decaan aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Sylvia Wenmackers is professor in de wetenschapsfilosofie en verbonden aan de KU Leuven.

HUMANE WETENSCHAPPEN 208

EAN 978 94 014 6228 0 Verschenen — 13,5cm x 21,5cm

Paperback 120 pp. — Filosofie algemeen € 22,50

EAN 978 94 014 6229 7 Verschenen — 13,5cm x 21,5cm

Paperback 120 pp. — Filosofie algemeen € 22,50

9

EAN 978 94 014 6230 3 Verschenen — 13,5cm x 21,5cm

Paperback 120 pp. — Filosofie algemeen € 22,50

EAN 978 94 014 7486 3 Verschenen — 13,5cm x 21,5cm

789401 462297 9 789401 474863 9 789401 462303 BOEK BOEK BOEK BOEK

HUMANE WETENSCHAPPEN
Lorenz Demey Waarheid Antoon Braeckman Vrijheid
Paperback 136 pp. — Filosofie algemeen € 22,50 789401 462280
9

Pianospelen, kinderspel?

Pianospelen, kinderspel? is het eerste en enige Nederlandstalige naslagwerk dat zowat alle basisprincipes van het pianospelen uit de doeken doet. Het leidt je niet enkel door het doolhof van pianotechnieken en oefenmethodes maar biedt je ook onmisbare inzichten op het gebied van interpretatie. Elke techniek wordt uitgelegd met voorbeelden op maat van elke lezer, van eenvoudige stukjes tot en met het grote repertoire. Zo kan je, welk niveau je ook hebt, inspiratie opdoen om je spel te verbeteren, je instrument mooier te laten klinken en met meer gemak te spelen.

Inhoud

Techniek

Zithouding, handen en vingers

Vingeroefeningen

Problemen oplossen

Uit het hoofd spelen

Concerteren

Verbeelding

Het spel van andere pianisten

Improviseren

Pluspunten

Omvattend beeld van alle relevante dimensies van het pianospel Oefeningen rond verscheidene ervaringsniveaus

Op basis van ervaring als docent en professioneel pianist Verhelderende voorbeelden en oefeningen

uit het standaardrepertoire

Opleiding

Conservatorium, muziekacademie, musicologie

Jan Vermeulen en Veerle Peeters

Pianospelen, kinderspel?

Techniek, oefenen en interpretatie

EAN 978 94 014 8241 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 144 pp.

Muziekinstrumenten en -techniek € 25,99

9 789401 482417

Jan Vermeulen en Veerle Peeters werken al meer dan 25 jaar samen en hebben samen meer dan 65 jaar ervaring in het opleiden van professionele en amateurpianisten, jong en oud. Jan geeft pianoles aan de LUCA School of Arts te Leuven. Veerle is docente aan de academie van Heist-op-den-Berg. Daarnaast coacht ze jonge pianisten in hun professionele carrière. Zowel solo als in duo kennen ze met hun opnames en concerten veel succes in binnenen buitenland.

HUMANE WETENSCHAPPEN 210
BOEK

Pop als wetenschap

Aan de hand van tien iconische albums die de geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben, schetst dit boek de geschiedenis en ontwikkeling van de belangrijkste popstromingen. Binnen hun eigen stijl en vanuit hun relevantie heeft elk van deze albums een breuk veroorzaakt, een nieuwe synthese of crossover tot stand gebracht of een ‘code herschreven’.

Via elk album ontdek je een belangrijk kantelmoment in de popgeschiedenis: wat voorafging, welke vernieuwing het album teweegbracht en welke invloed het heeft gehad op volgende generaties popartiesten.

Zo wordt duidelijk voor de lezer dat de popmuziek van elke generatie ertoe doet en het product is van een lange evolutie.

Inhoud

Popgeschiedenis aan de hand van tien albums

Van work song tot Great American Songbook (1865-1950)

Van rhythm-‘n’-blues tot Sgt. Pepper’s (1950-1970)

Van troubadour tot singer-songwriter (1960-1990)

Van gospel tot hip-hop (1990-nu)

Pluspunten

Met Spotify-playlists per hoofdstuk

Hypes van vandaag gesitueerd in de popgeschiedenis

Voor elke muziekliefhebber

Opleiding

Musicologie, culturele studies, conservatoriumopleidingen, KSOmuziekhumaniora, 5de en 6de jaren van de middelbare school

Jeroen D’hoe is professor popmuziek aan Musicologie (KU Leuven) en doceert compositie aan Campus Lemmens (LUCA School of Arts) en het Utrechts Conservatorium. Hij won in 2003 de Nationale Compositiewedstrijd Koningin Elisabeth.

Jeroen D’hoe

Pop als wetenschap

Hoe 10 iconische muziekalbums de wereld veranderden

EAN 978 94 014 7493

1 Oktober 2023

17cm x 24cm Hardcover 276 pp.

9 789401 474931

HUMANE WETENSCHAPPEN 211
Muziek algemeen € 25,99
BOEK PPT

Vol van natuur

De natuur brengt ons tot rust, maar wekt ook verwondering en fascinatie op. Wat op het eerste zicht iets rustgevends en eenvormig lijkt, verbergt een kluwen aan onderlinge ecologische verbanden en soms verbazend complexe ontwikkelingsfasen. Hoe vind je daarin je weg?

Dit handboek gunt je een volledige blik achter de coulissen van de natuur, en inzicht in de onderlinge verbanden van duizenden levensvormen die zo van elkaar verschillen dat ze wel een wriemelende mozaïek lijken.

Inhoud

Alle fundamentele wetenschappelijke info over natuur, aangevuld met kleine feiten over lokale fauna, flora, biotopen, ecosystemen, … Evolutie en ontstaan van het leven op onze planeet Planten, schimmels en dieren leren kennen en inzicht in hoe ze onderling verbonden zijn Op stap doorheen de verschillende landschappen en biotopen in ons land en hun biodiversiteit Milieu en klimaatverandering onder de loep

Pluspunten

Uitgebreid naslagwerk over de natuur in al zijn aspecten Biedt een brede up-to-date basis voor elke natuurgids of gemotiveerde natuurliefhebber Voorzien van prachtige foto’s en illustraties

Opleiding

Milieukunde, omgevingswetenschappen, biologie

Kris Struyf is bioloog en natuurgids, en auteur van vele boeken over natuur. In het verleden was hij onder meer curator in Planckendael en scenarist voor natuurprogramma’s van de VRT. De afgelopen jaren was hij actief als educator in natuurpark Het Zwin.

Bij de Natuuracademie van Natuurpunt kan je terecht voor ontmoeting, vorming en co-creatieve trajecten over natuur, klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen. Zo vergroten ze het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen en Brussel.

EAN 978 94 014 8878 5 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 512 pp.

Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen

€ 39,99

9 789401 488785

HUMANE WETENSCHAPPEN 212
Kris Struyf Vol van natuur Handboek voor gids en liefhebber
BOEK e-BOEK

Wij, robots

Als het over technologie en AI gaat, doemt vaak het beeld op van een toekomst met kwaadaardige, hyperintelligente systemen die de mens overheersen. Wij, robots daarentegen focust op wat zich voor onze ogen afspeelt: (zelfrijdende) wagens, smartphones, apps, stoommachines, kerncentrales, computers en alle andere machines waardoor we ons laten omringen.

Dit boek stelt fundamentele vragen over de impact van nieuwe en oude technologie. Is technologie neutraal? Beseffen we voldoende dat Big Tech weet wat onze seksuele oriëntatie, levensbeschouwelijke voorkeur en emoties zijn? En wordt de wereld sinds de digitale revolutie bestuurd door ingenieurs, of zijn hun uitvindingen slechts een product van de samenleving?

In een glasheldere stijl werpt Lode Lauwaert een filosofische en eigenzinnige blik op technologie en AI. Het resultaat is een frisse en kritische blik op dé thema’s van deze tijd.

Inhoud

Techniekfilosofie

Artificiële intelligentie

Ethiek

Wapentechnologie

Pluspunten

Toegankelijke filosofie

Gebaseerd jarenlange expertise en onderzoek Actueel thema voor verschillende opleidingen

Opleiding

Wijsbegeerte (filosofie), ethiek, ingenieurswetenschappen

Lode Lauwaert is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert techniekfilosofie. Zijn onderzoek focust op technologie en ethiek.

Lode Lauwaert

Wij, robots

Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie

EAN 978 94 014 7054 4 Verschenen

15cm x 23cm Paperback 312 pp.

Filosofie algemeen € 29,99

9 789401 470544

HUMANE WETENSCHAPPEN 213
BOEK PPT e-BOEK

Ethiek, recht en samenleving

Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren.

Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen.

Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud

Basisthema’s uit de ethiek

De grondslagen van de democratische rechtstaat

Recht en ethiek: een complexe ethiek

Ethiek en sociale rechtvaardigheid

Pluspunten

De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie

Opleiding

Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen. Hij is coauteur van het succesvolle handboek Wijsbegeerte

HUMANE WETENSCHAPPEN 214
789401 406147
recht en samenleving
kennistheorie en ethiek
25,99
9
Bart Raymaekers Ethiek,
EAN 978 94 014 0614 7 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 240 pp. Sociale
BOEK

Wijsbegeerte

Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord.

Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud

Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid

Geloof en weten in de middeleeuwen

De wending naar het subject in de moderne tijd

De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd

Pluspunten

Het basisboek over wijsbegeerte

Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd

Aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Opleiding

Wijsbegeerte, humane wetenschappen

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel Wijsbegeerte

EAN 978 90 209 8864 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 240 pp.

Filosofie € 29,99

9 789020 988642

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

HUMANE WETENSCHAPPEN 215
BOEK OEF e-BOEK eCAMPUS LEARN

Praktische theologie

Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen.

Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema’s exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop.

Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud

Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België Methodologische vragen in de praktische theologie Praktische theologie van, over en met kinderen De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat

Pluspunten

De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie

Opleiding

Theologie en religiewetenschappen

Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

Praktische theologie

Verkenningen aan de grens

EAN 978 94 014 2638 1 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 280 pp.

Theologie algemeen € 29,99

9 789401 426381

HUMANE WETENSCHAPPEN 216
Annemie Dillen & Stefan Gärtner Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
BOEK EXTRA

Het filosofisch gesprek

Een filosofisch gesprek voeren is als muziek maken: het vereist meesterschap om het juist en met schwung te doen. Samen filosoferen leert je bovendien scherper na te denken, aandacht te hebben voor de belangen van anderen en je eigen verhaal met meer overtuiging te brengen. Het neemt je mee naar een vrije wereld vol nieuwe gedachten en gevoelens.

Het filosofisch gesprek brengt je de basis van filosofische vaardigheden bij en laat je zien hoe je ermee aan de slag kunt. Een filosofische partituur, die je de juiste houding, techniek en uitvoering aanleert, bepaalt het ritme. Allerlei oefeningen helpen je nauwkeuriger na te denken en tonen hoe je dat overbrengt naar anderen. In dit boek ontdek je het plezier van muziek maken met woorden.

Inhoud

Gesprekshouding, -techniek en -uitvoering

Pluspunten

Toegankelijke taal Concrete tips en oefeningen

Opleiding

Wijsbegeerte, sociale en humane wetenschappen

Het filosofisch gesprek

De basis

EAN 978 94 014 6777 3 Verschenen

14,8cm x 21cm Paperback 152 pp. Filosofie algemeen, onderwijs algemeen € 19,99

9 789401 467773

HUMANE WETENSCHAPPEN 217
Kristof Van Rossem Kristof Van Rossem is lector en docent aan de KU Leuven en Odisee Hogeschool Brussel. Als zelfstandige begeleidt hij opleidingen en organisaties naar betere dialoog en reflectie.
BOEK

Taal leren

Hoe leren kinderen, jongeren en volwassenen het Nederlands als tweede taal? Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waarin anderstaligen tot de beste leerresultaten komen? En op welke manier stimuleren (of verhinderen) onze ideeën over taal en onderwijs zo’n leeromgeving? Taal leren biedt leraren in spe, leraren(opleiders) en pedagogische begeleiders inzicht in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen.

Dit handboek beschrijft tweedetaalverwerving als een sociaal gedreven proces, waarvan het succes afhankelijk is van een aantal factoren. Die factoren omvatten onder andere de wijze waarop we taal en onderwijs percipiëren, de manier waarop interactie in de klas opgezet wordt en de mate waarin er sprake is van een leeromgeving waarin het goed gedijen is en veel geëxperimenteerd mag worden. Maar hoe zorgen we voor zo’n leeromgeving? Daarnaar gaat dit handboek op zoek.

Inhoud

Nederlands als tweede taal voor kleuters tot volwassenen Taalbeleid, meertaligheid, taakgericht onderwijs en gelijke onderwijskansen

Wereldbeelden over taal en onderwijs

Pluspunten

Combinatie van theoretische diepgang en concrete praktijkvoorbeelden

Peer reviewed door lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland

Opleiding

Lerarenopleiding, taal- en letterkunde

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen.

Carolien Frijns (red.) is onderzoeker aan hetzelfde centrum. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gericht op jonge tot volwassen NT2-leerders.

Koen Jaspaert & Carolien Frijns

Taal leren

Van kleuters tot volwassenen

EAN 978 94 014 4442 2 Verschenen

17cm x 24cm 240 pp. Paperback

Taalonderwijskunde € 25,99

9 789401 444422

HUMANE WETENSCHAPPEN 218
BOEK

Schrijven

Taal, observatie en durf. Dat is de heilige drievuldigheid van het schrijven. Maar hoe ga je om met die drie belangrijke elementen?

Schrijven – Kun je dat leren? gaat in op gekende kwesties en struikelblokken, maar ook op minder vanzelfsprekende aspecten van een sterke tekst. Van openhartigheid van de schrijver tot het juiste evenwicht tussen expliciet en impliciet, van de subtiliteit van de vrije indirecte rede tot de kracht van het juiste detail.

Op basis van haar decennialange ervaring en aan de hand van teksten van haar studenten schept Kristien Hemmerechts met dit boek een beeld van wat een tekst krachtig maakt. Schrijven is een talent – maar wel een dat je kunt aanscherpen en oefenen.

Inhoud

Praktische schrijftips

Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven

Feedback op voorbeeldzinnen van studenten

Pluspunten

Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

Opleiding

Taal- en letterkunde, communicatie

Kristien Hemmerechts is auteur en docent creatief schrijven aan de Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische Kunst) en aan de KU Leuven. Ze werd meermaals bekroond voor haar literair werk, onder meer met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Kristien Hemmerechts

Schrijven

Kun je dat leren?

EAN 978 94 014 3547 5 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 151 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid € 25,99

9 789401 435475

HUMANE WETENSCHAPPEN 219
BOEK

Uitgelezen jeugdliteratuur

Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning.

Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman.

Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.

Inhoud

Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur Functies van het fantasieverhaal Sprookjesbewerkingen

Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke

De realistische roman en het probleemboek Initiatieroman voor adolescenten

Ontmoeting met andere culturen

Pluspunten

De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk

Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen

Opleiding

Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

Uitgelezen jeugdliteratuur

Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing

EAN 978 90 807 9339 2 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 248 pp.

Literatuurwetenschap € 25,99

9 789080 793392

Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.

HUMANE WETENSCHAPPEN 220
Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard
BOEK

Vrouwenwerk

Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend.

Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/m-diversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen.

Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud

Mannelijkheid en vrouwelijkheid

Leiderschap

Glazenplafondfenomeen

Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus

De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil

Pluspunten

Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds

Opleiding

Sociale wetenschappen, genderstudies

HUMANE WETENSCHAPPEN 221
789020 998641
9
Vrouwenwerk Voor meer v/m diversiteit op het werk
maatschappij algemeen, management algemeen
Veerle Draulans
EAN 978 90 209 9864 1 Verschenen 14cm x 22cm Paperback 304 pp. Mens en
€ 29,99
Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.
BOEK

Eerlijke wetenschap

Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop.

Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud

Wetenschap en ethiek

De cultuur van het management en de academische ontmenselijking

Redenen om te frauderen

Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie

Naar een humanistische academie

Pluspunten

Een bondige, maar noodzakelijke

bespreking van een actueel thema

Guaranteed Peer Reviewed Content

Opleiding

Wetenschapsfilosofie

Cornelis

Eerlijke wetenschap

Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig?

EAN 978 94 014 1331 2 Verschenen 14cm x 22cm Paperback 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen € 25,99

HUMANE WETENSCHAPPEN 222
9 789401 413312
Gustaaf Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.
BOEK e-BOEK

Exacte en toegepaste wetenschappen

Wiskunde voor IT

Dit boek biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen om met deze kritische voorkennis probleemloos over te gaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de IT-professional en aan inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar.

Via talstelsels en de gehele en reële getalopslag in compu ters herontdekken we dat deze binaire machines in essentie rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommen cryptografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwis seling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als line aire coderingen en cyclische tests aan bod.

Inhoud

Logaritmen, functies, getalformaten Getallen in computer en booleaanse wiskunde Inleiding tot cryptografie

RSA, DSA, AES Codeersystemen

Pluspunten

Levende online wiskundeomgeving op www.wiskundevoorit.be met continue updates Bruikbare downloads zoals de modelantwoorden op alle oefeningen

Auteurs combineren ruime academische en didactische ervaring

Opleiding

Toegepaste informatica, toegepaste wiskunde

Ivo De Pauw en Bieke Masselis zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 226
17cm
Wiskunde algemeen € 37,50 9 789401 421003 BOEK
Ivo De Pauw & Bieke Masselis Wiskunde voor IT
EAN 978 94 014 2100 3 Verschenen
x 24cm Paperback 416 pp.

Wiskunde voor multimedia

Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber.

Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema’s als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Bovendien ligt elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik dankzij het uitgebreide gamma aan standaardtransformaties via matrices. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen.

Inhoud

Instapwiskunde en vergelijkingen

Stelsels, coördinaatsystemen, functies en goniometrie

De gulden snede

Vectoren, matrices en parameters Botsingsdetectie

Pluspunten

Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoormm.be

Opleidingen

Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 227
voor multimedia EAN 978 94 014 3792 9 Verschenen 17cm x 24cm Paperback 232 pp. Wiskunde algemeen € 34,99 9 789401 437929 BOEK
Bieke Masselis & Ivo De Pauw
Wiskunde

Animation Maths Geactualiseerde editie

This book offers the maths required to enable a successful mastering of all professional content for animation programming. Animation Maths opens on arithmetics, solving systems and trigonometry fundamentals which are inevitably refreshed. This book then guides us through some standard topics such as the real functions, the relevant golden section, coordinate systems and vectors.

In addition to programmable kinematics, Animation Maths offers for instance collision detection with it. This book adds the parametric equations of lines and planes in 3D, both for programming purposes as to reveal the insides of beziers. Continue matrices are also covered in great detail. Upon its extension to the complex numbers Animation Maths shows the abilities of quaternions as the better 3D rotators. Given its universal usefulness the natural exponential has been inserted as a side theme to deepen some topics.

This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud

Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions

The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices Parameters, Kinematics, Linear Transformations

Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten

Continue matrices, quaternions, 3D rotators, collision detection with it, parametric equations of lines and planes in 3D

Pluspunten

Covers all maths and kinematics for game developing Useful for teaching as well as for distant learning

Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths

Opleiding

Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Animation Maths

EAN 978 94 014 3204 7 — Verschenen

18cm x 25cm — Paperback — 336 pp.

Wiskunde algemeen — € 37,50

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 228
9 789401 432047 BOEK e-BOEK eCAMPUS LEARN

Algemene chemie

De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen.

Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hboopleiding en in het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding.

Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud

De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen

Intermoleculaire krachten

Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties

Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht

Pluspunten

Met schematische en visuele verduidelijking

Opleiding

Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

Algemene chemie

EAN 978 90 209 6681 7 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 440 pp.

Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs € 39,99

EAN 978 90 209 6713 5

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 229 9 789020 967135 9 789020 966817
Lucien Viaene
Algemene chemie – Tabellen
Verschenen
17cm x 24cm Paperback 36 pp.
Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs € 14,99
Lucien Viaene
BOEK BOEK OEF

Lucht, water en bodem

Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde.

De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds.

Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud

Luchtverontreiniging en -zuivering Waterverontreiniging en -zuivering Bodemverontreiniging en -sanering Relatie tussen milieu, industrie en technologie Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken

Pluspunten

Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de ‘beste zelfgeschreven cursus’ aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal

Opleiding

Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

Carlo Vandecasteele & Chantal Block

Lucht, water en bodem

Over milieuproblemen en hun oplossing

EAN 978 94 014 0555 3 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen € 39,99

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 230
Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
9 789401 405553 BOEK EXTRA

Standaard Sql

Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken.

Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector.

Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud

Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql

Pluspunten

Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

Opleiding

Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.

Standaard Sql

Basisboek

EAN 978 90 815 1631 0 Verschenen

17cm x 24cm Paperback 176 pp.

Programmeertalen € 25,99

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 231
Peter Spaas
9 789081 516310 BOEK EXTRA

www.lannoocampus.com/docenten

Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen.

5 410574 920676 Economie, management en marketing 7 Communicatie, politieke en sociale wetenschappen 61 Psychologie en pedagogiek 81 Gezondheidszorg en geneeskunde 157 Humane wetenschappen 205 Exacte en toegepaste wetenschappen 225