{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


Inhoud in zes kleuren

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

7

65

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

123

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

195

HUMANE WETENSCHAPPEN

249

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

309

— 1 —


www.ecampuslearn.com


We kennen de leef- en leerwereld van docenten en studenten door en door

Wij denken mee Of je nu een handboek wilt, een digitaal project of een multimediaal lespakket, we begeleiden je in het creatieproces en wijzen je de weg in hedendaagse leerconcepten. Kwaliteit, expertise, duurzaamheid Een handboek blijft voor veel studenten dé bron om te studeren. We hebben jaren ervaring in het publiceren van topkwalitatief lesmateriaal op papier en vertalen die stevige basis nu ook naar de online wereld. We houden dagelijks de vinger aan de pols bij de nieuwste onderwijsevoluties en zoeken naar de ideale combinatie tussen papier en digitaal. Boek op maat Een flitsende lay-out of liever rustige bladspiegels? Sober zwart-wit of speelser in kleur? Luchtig en dun, of uitgebreid en allesomvattend? We maken een boek op jouw maat, en op die van je studenten. Bestaande digitale boeken kun je binnen eCampus volledig naar je eigen hand zetten: tekst, beeld of extra oefeningen toevoegen. Integratie in eigen lms Als eerste uitgeverij zorgen we ervoor dat je via het lms-systeem van je eigen onderwijsinstelling kunt blijven werken, ook als je met eCampus-content werkt. Onze systemen communiceren met elkaar. Dat zorgt voor extra gebruiksgemak voor jou en voor je studenten. Content as a service We bieden rijke content op papier, digitale oefeningen, e-books, video … Jij combineert wat je nodig hebt tot de ideale mix. Door samen te werken met LannooCampus of Academia Press word je deel van een netwerk van gelijkgezinde experten. Eigen leertraject samenstellen Met eCampus kun je alle kanten op. Je kunt je studenten zelfstandig aan het leren zetten of klassikaal werken. Differentiëren kan nu ook: eenzelfde leerdoel kan via verschillende leerpaden bereikt worden. Flipped classroom De docent staat niet langer vanzelfsprekend constant aan het roer. Wie het heft in handen van de student wil geven, zit goed bij eCampusLearn.

— 3 —


eCAMPUSLEARN

Mijn boeken

Boeken

Alle boeken

Boeken

Leertrajecten

Wijsbegeerte

Vastgoedonderzoek

Opvoeden in de klas

Vakdidactiek Economie

Ethiek, recht en samenleving

Goed Verzekerd

Toerisme

HR Management

Opdrachten

CAMPUS HANDBOEK

EGO BASISBOEK

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal

Studenten

FERRE LAEVERS EN KRISTIEN SILKENS

Ervaringsgericht werken IN DE VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG

FERRE LAEVERS

Ervaringsgericht werken IN HET BASISONDERWIJS MET KLEUTERS

EGO BASISBOEK

Klasgroepen

EGO BASISBOEK

Lesmodules

FERRE LAEVERS EN LUDO HEYLEN

Ervaringsgericht werken IN HET BASISONDERWIJS MET 6- TOT 12-JARIGEN

DAVID BAMPS

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal OVER SOCIALE ORDENING IN DE TOEKOMST

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal

Ervaringsgericht werken

Ervaringsgericht werken

Ervaringsgericht werken

Personeel in goede handen

Pascal Roskam

Basishandboek Human Resource Management

Marketing

Strategisch management

— 4 —

Filosofie voor economen

Personeel in goede handen


Mijn account

Afmelden

Activeer je boek

Sport in de wereld

Beter communiceren

Creativiteit werkt

Politicologie

Handboek Nederlands

Sociologie

Economie als menswetenschap

Boekhouden

Historici en hun metier

Schrijven: van verslag tot eindwerk

Economie Vandaag 2019

Wereldgeschiedenis

Sociologie voor economen

Writing in english

Bedrijfseconomie

Eventplanner

De lichtheid van het opvoeden

Email for college and business

Klaskit

Leren. Hoe? Zo!

— 5 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen zien het daglicht. Deze herziene editie biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud Financieel beheer nn Human resource management nn Operationeel beheer nn Kwaliteitszorg nn Marketing nn Ondernemerschap nn Innovatie nn Strategie nn

Pluspunten Volledige update nn Basiswerk over bedrijfskunde nn Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals nn

Mieke Audenaert doceert aan de Universiteit Gent.

Opleiding Bedrijfskunde, management

nn

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media. Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo. Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending Average Leadership.

Mieke Audenaert, Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck Bedrijfskunde EAN 978 94 014 5381 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99

9 789401 453813 — 8 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie vandaag 2019 Economie vandaag slaat een brug tussen economische theorie en actualiteit. Op die manier is het een aantrekkelijk instrument om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan thema’s zoals armoede, vergrijzing, milieu, ontwikkeling, schuldgraad, enzovoort. Mede dankzij de medewerking van economische en financiële instanties zijn de meest recente cijfers opgenomen en tot net voor de publicatie aangepast. Het boek is gestructureerd rond tien belangrijke kernthema's. Ieder onderdeel staat op zich, maar kan door middel van een handig register gemakkelijk met de andere modules in verband worden gebracht. Door die gestructureerde aanpak leent het handboek zich uitstekend tot zelfstudie. De student kan online de theorie oefenen aan de hand van dynamische grafieken. Door de oefeningen en online toetsen kan de student steeds zijn eigen vooruitgang in kaart brengen. Economie vandaag biedt de meest complete en uitgebalanceerde inleiding tot het opleidingsonderdeel economie in het hoger onderwijs.

Inhoud Consumenten, producenten en prijsvorming nn Macro-economische grootheden nn Nationaal inkomen en werkgelegenheid nn Geld, monetair beleid en inflatie nn Internationaal betalings- en handelsverkeer nn Conjunctuur, groei en milieu nn

Sonia De Velder is licentiaat in de bedrijfseconomische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Pluspunten nn Nieuwe editie met uniek en recent cijfermateriaal nn Zelftoetsmodule voor studenten op www.economievandaag.be nn Docentenpakket met aanvullend materiaal op het platform eCampusLearn nn Elektronische verrijking voor docent en student Opleiding Bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, toegepaste informatica, marketing, office management, rechtspraktijk, sociaal werk, journalistiek, toerisme

nn

Sonia De Velder & Ivan De Cnuydt Economie vandaag 2018 EAN 978 94 014 6117 7 n September 2019  21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 380 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 32,50

9 789401 461177 — 9 —

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfseconomie Dankzij talrijke voorbeelden en een praktijkgerichte aanpak stelt dit handboek de lezer in staat om de financiële situatie van een onderneming te beoordelen. Een eerste element in deze beoordeling is de kosten- en opbrengstberekening. De auteur laat zien hoe de basisbegrippen van deze berekening de beleidsbeslissingen ondersteunen en gaat in op de bepaling van de kostensoorten, het onderscheid tussen constante en variabele kosten, de problematiek van de verdeling van de indirecte kosten, de kostenbeheersing, het verkoop- en productieplan en een aantal investeringsvraagstukken. Een tweede belangrijke factor is het financieringsprobleem. Dankzij de handleiding voor een financiële analyse van de onderneming kan de gebruiker de financiële situatie van het bedrijf begrijpen en beoordelen. De meeste onderwerpen worden verduidelijkt door middel van getallenvoorbeelden (breakeven-afzet, direct costing, verschillenanalyse, ratio-analyse). Daarnaast krijgt de lezer enkele goed uitgewerkte voorbeelden en probleemstellingen om de theorie in de praktijk te oefenen. Bedrijfseconomie is in eerste instantie te gebruiken als handboek in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor iedereen die zich voor bedrijfseconomie interesseert.

Inhoud Kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beslissingen nn Financiering nn

Pluspunten Veel illustratiemateriaal en praktijkgerichte oefeningen

nn

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, sociaal werk, toegepaste informatica

nn

Ivan De Cnuydt Bedrijfseconomie 9de editie — Een inleiding EAN 978 90 382 2592 0 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 236 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789038 225920

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie als menswetenschap Wat is economie? Hoe zit economie in elkaar? En welke impact hebben economische problemen op ons dagelijks leven? Economie als menswetenschap legt de kern en de context van deze vraagstukken bloot. De economie is gestoeld op een uniek mens- en wereldbeeld. Christophe Timbremont laat studenten kennismaken met economische denkers als Adam Smith, Karl Marx en John Maynard Keynes. Tegen die theoretische achtergrond bespreekt hij de economische kringloop, belastingen en inkomens. Dit boek gaat in op de individuele keuzes van consumenten en producenten, maar ook op het bekendste economische fenomeen: geld. Dit alles roept kritische vragen op over ons economisch systeem en de richting(en) die het uitgaat. Economie als menswetenschap staat vol voorbeelden, achtergrondinformatie, interessante links en uitgewerkte casussen. Het is op maat gemaakt voor studenten en andere lezers die inzicht willen krijgen in maatschappelijk-economische problemen en hun plaats binnen de menswetenschappen.

Inhoud Belastingen, inkomens en nationale rekeningen nn Het gedrag van de consument en producent nn Geldschepping, krediet, inflatie en index nn Cases: pensioenen, de huizenmarkt en de Europese schuldencrisis nn

Pluspunten Specifieke voorbeelden en actuele casestudy's nn Boordevol oefeningen en weblinks nn

Opleiding Sociaal werk, toegepaste psychologie

nn

Christophe Timbremont Economie als menswetenschap EAN 978 94 014 6136 8 n September 2019 21cm x 27cm n Paperback n ca. 250 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789401 461368 — 11 —

Christophe Timbremont is docent aan de Arteveldehogeschool. Naast economie doceert hij er politicologie, arbeids- en rechtssociologie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek voor leraren economie Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. Op basis van hun jarenlange ervaring met startende leerkrachten economie in de lerarenopleidingen stelden de auteurs dit helder en sterk praktijkgericht basiswerk vakdidactiek op. Het boek focust uiteraard op hoe een les economie wordt opgebouwd, maar wil een stap verder gaan. Via een gestructureerd denkschema doet Vakdidactiek voor leraren economie het didactisch denken binnen het vakdomein stapsgewijs uit de doeken. Verdieping in werkvormen, didactische principes, evaluaties en mediagebruik gebeurt door middel van een reeks didactische fiches. Thematische hoofdstukken zorgen ten slotte voor de nodige verbreding.

Inhoud Stand van zaken in het economie-onderwijs nn Hoe maak ik een les economie? nn Didactische fiches, onderzoekscompetenties en evaluatie nn Boekhouden, bedrijfsbezoeken en duurzaam ondernemen nn

Pluspunten Een praktisch werkinstrument nn Veel voorbeelden uit de lespraktijk nn Innovatieve methode met denkschema en didactische fiches nn Houvast voor leraren economie in functie én voor studenten in de lerarenopleiding nn

Opleiding Lerarenopleiding economie

nn

Lucien Fastré is docent en coördinerend verantwoordelijke Vakdidactiek Economie binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt. Veerle Tulleneers doceert Vakdidactiek Economie binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Karolien Vlayen is docent vakdidactiek Handel-Burotica binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg en praktijkassistent binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt.

Lucien Fastré, Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen Vakdidactiek voor leraren economie — Een praktijkgerichte benadering EAN 978 94 014 4445 3 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Didactiek n € 24,99

9 789401 444453 — 12 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek economie Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking. Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aan­komende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud Het werkterrein van de leraar economie nn Didactische werkvormen nn Het gebruik van onderwijsmedia nn Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming nn Didactiek van het boekhoudonderwijs nn Evaluatie in het economieonderwijs nn

Pluspunten Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie nn Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn nn

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven.

Opleiding Lerarenopleiding economie

nn

Wouter Schelfhout is docent aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen, waar hij de academische lerarenopleiding economie coördineert.

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout Vakdidactiek economie EAN 978 94 014 2806 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 338 pp. Didactiek, algemene economie n € 39,99 

9 789401 428064 — 13 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing Wie een economische bril op heeft, ziet overal keuzes. Persoonlijke keuzes, zoals een nieuwe job of een riskante belegging, maar ook de relatie tussen die keuzes en productiecapaciteit, arbeidskracht en andere factoren. Dit oefeningenboek economie laat toe om die concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te ontdekken. Dit handboek werpt nieuw licht op vier concepten die centraal staan in de economie: technologie, schaarste, voorkeuren en strategie. Die complexe fenomenen worden gevat in wiskundige formules en principes waarmee studenten meteen aan de slag kunnen. Zo leren ze bijvoorbeeld analyseren hoe markten werken en hoe overheidsmaatregelen de economie beïnvloeden. Ook specifieke markten, zoals de arbeidsmarkt en de wisselmarkt, komen uitgebreid aan bod. Hieruit vloeit de bespreking van een aantal vraagstukken omtrent economische groei en macro-economisch beleid voort. Economie ontrafeld richt zich in de eerste plaats op studenten van het hoger economisch onderwijs, maar is evengoed een gids voor al wie de wiskundige bouwstenen van de economie wil begrijpen en toepassen. Dankzij de talrijke oefeningen vormt het een ideaal studietool.

Inhoud Bouwstenen nn De marktwerking nn Overheidsoptreden nn Specifieke markten nn Economische groei en macro-economisch beleid nn

Pluspunten Een heldere weergave van de nodige bouwstenen in elk hoofdstuk nn Volledig uitgewerkte oefeningen per topic nn Per domein aanvullende en samenvattende oefeningen met oplossing nn Geschikt voor zelfstudie nn

Opleiding Economie, handelswetenschappen

nn

Trudo Dejonghe & Wim Van Opstal Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing — Wegwijs met bouwstenen uit de economie EAN 978 94 014 5397 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n  206 pp  Wiskundige economie n € 24,99

9 789401 453974 — 14 —

Trudo Dejonghe studeerde economische wetenschappen en geografie aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2001 zijn doctoraat aan dezelfde instelling. Momenteel is hij docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Wim Van Opstal studeerde handelswetenschappen (Lessius Hogeschool) en economische wetenschappen (KU Leuven) en was na zijn studies als assistent verbonden aan de Lessius Hogeschool. Momenteel doceert hij economie, sociaal beleid en sociaal ondernemen aan de UC Leuven-Limburg en is hij actief als adviseur voor sociale ondernemingen en socialprofitorganisaties.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Boekhouden Op het einde van deze verkenningstocht doorheen de praktijk en principes van het dubbel boekhouden zullen termen zoals een balans- of resultatenrekening voor de lezer geen geheimtaal meer zijn. Je begrijpt wat er op een boekhoudafdeling gebeurt en welke verbindingen er zijn met andere bedrijfsafdelingen. Dergelijke competenties zullen zeker hun nut bewijzen op de arbeidsmarkt. Het boek vangt aan met een kennismaking met de instrumenten en principes van het dubbel boekhouden, behandelt daarna courante registraties in een handelsonderneming, en enkele boekingen verbonden aan de vaste activa en aan leningen op lange termijn, om uit te monden bij de verrichtingen bij het einde van een boekjaar. Veel zorg werd besteed aan een transparante en stapsgewijze opbouw, begrijpelijke taal en voldoende ondersteunende voorbeelden en oefeningen. Per hoofdstuk worden leerdoelen geformuleerd. Een online leerplatform biedt studenten extra oefeningen met oplossingen. Docenten kunnen gebruik maken van allerlei extra didactisch materiaal: extra oefeningen, oplossingen, afbeeldingen uit het boek, een presentatie en bijkomende leerinhouden (topics).

Inhoud Basisbegrippen en boekhoudinstrumentarium nn Aan- en verkopen van handelsgoederen, btw, personeelskosten nn Handelsverrichtingen met het buitenland nn Dubieuze vorderingen nn Vaste activa nn Leningen op meer dan een jaar nn Einde boekjaar: correctieboekingen, resultatenverwerking, jaarrekening

Crescentia Bonne is afgestudeerd als licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en tot op heden docente aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie en faculteit Natuur en Techniek.

Pluspunten Online leerplatform voor studenten nn Breed aanbod aan extra didactisch materiaal voor docenten nn De leerinhoud is beheersbaar en gefocust nn Veel oefeningen

Karel Saenen was als docent en opleidingshoofd verbonden aan de opleiding toegepaste informatica van de KH Leuven (nu UC Leuven-Limburg). Ook in bedrijfsomgevingen is hij actief geweest.

nn

nn

Opleiding Office management, toegepaste informatica, rechtspraktijk, vastgoed, lerarenopleiding, marketing, toerisme

nn

Crescentia Bonne & Karel Saenen Boekhouden — Een kennismaking EAN 978 94 014 6008 8 n September 2019 21cm x 29,5cm n Paperback n ca. 280 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789401 460088 — 15 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vastgoedonderzoek In de vastgoedsector komen vaardigheden uit verscheidene domeinen samen. Kennis van de bouw- en architectuurwereld wordt daarin gecombineerd met praktische managementvaardigheden. Vastgoedonderzoek geeft een breed en compleet overzicht van deze veelzijdige sector. Naast een algemene inleiding tot het werkveld behandelt het boek de drie cruciale domeinen binnen de vastgoedsector: bouwwetenschappen, rechtsleer en beroepspraktijk. Een uitgewerkte casestudy dient daarbij als praktische gids. Het boek bevat bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals en is bedoeld als studieboek voor studenten vastgoed of als naslagwerk voor de vastgoedmakelaar.

Inhoud Bouwwetenschap nn Rechtsleer nn Beroepspraktijk nn Contractenrecht nn Commerciële training nn

Pluspunten Met onderzoeksvoorbeelden en oefeningen voor diverse (bedrijfs)economische domeinen op het platform eCampusLearn

nn

Koen Van Damme is docent vastgoed en landmeetkunde aan de Hogeschool Gent.

Opleiding Vastgoed, makelaardij

nn

Koen Van Damme Vastgoedonderzoek — Start hier EAN 978 94 014 2648 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen, bedrijfseconomie n € 39,99

9 789401 426480 — 16 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Human Resource Management HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatie­beoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management. Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud Functiestudie en competentiemanagement nn Rekrutering en employer branding nn Selectie en assessment nn Beloning nn Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement nn Loopbaanmanagement nn

Pluspunten Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video's op het platform eCampusLearn nn Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten nn Back-to-basicsbenadering van HRM nn

Opleiding Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

nn

Filip Lievens Human Resource Management — Back to basics EAN 978 94 014 2640 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Personeel en organisatie n € 49,99

9 789401 426404 — 17 —

Filip Lievens is doctor in de Psycholo­ gische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatie­psychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Personeel in goede handen Goed personeelsbeleid, Human Resource Management (HRM), is in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Vanuit organisatieperspectief is er nood aan breed inzetbaar en adequaat opgeleid personeel dat probleemloos inspeelt op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast doelt het medewerkersperspectief, behalve bestaanszekerheid en materiële welstand, vooral op zingeving en ontplooiing in de werkomgeving. Het doel van succesvol HRM is dan ook om beide perspectieven zo op elkaar af te stemmen dat zowel de individuele medewerkers als de organisatie meerwaarde ervaren. Personeel in goede handen geeft een overzicht van verschillende basismodellen en -begrippen van HRM, telkens vergezeld van talrijke voorbeelden en oefeningen. Dit basishandboek richt zich op studenten in een professionele bacheloropleiding en toekomstige HR-medewerkers en wil hen ­voorzien van een visie op en een eerste kennismaking met de verschillende domeinen van HRM.

Inhoud Definitie en basisbegrippen HRM nn Basismodellen HRM nn Rekrutering, selectie, introductie en onthaal nn Beoordelen, evalueren en belonen nn Ontwikkeling en uitstroom nn

Pascal Roskam is maatschappelijk assistent en socioloog. Hij is als lector/onderzoeker verbonden aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent.

Pluspunten Oefeningen en casestudy's bij elk hoofdstuk nn Overzichtbare tabellen en rijk illustratiemateriaal nn

Opleiding Sociaal werk, facilitair management, bedrijfsorganisatie

nn

Paskal Roskam Personeel in goede handen — Basishandboek human resource management EAN 978 94 014 6031 6 n  September 2019 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Personeel en organisatie n € 29,99

9 789401 460316 — 18 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Ethisch ondernemen duurt het langst Het is vandaag erg in om het over ethisch en duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen te hebben. Ook de term sociaal ondernemen heeft zijn intrede gedaan. Nochtans worden we voortdurend geconfronteerd met bedenkelijke praktijken in de bedrijfswereld. Dit boek toont aan dat ethisch en succesvol ondernemen elkaar niet hoeven uit te sluiten. Anne Marie Van Onsem wil studenten bewust maken van de economische, sociale en ecologische grenzen van onze samenleving. Filosofie is daarbij een must om een rationeel antwoord te krijgen op specifieke maatschappelijke vragen.

Inhoud Filosofie en ethiek nn Waarom bewust en betrokken maatschappelijk ondernemen? nn Ethische competentie en ethische modellen in westerse zakenethiek nn Hoe ga je om met bedrijfsethische problemen? nn

Pluspunten Actuele voorbeelden en cases om de theorie inzichtelijk te maken nn Online documentatiemateriaal nn Ook een Engelse editie beschikbaar: Ethical Business Is Good Business – Why Companies Should Act Ethically nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, business management

nn

Anne Marie Van Onsem Ethisch ondernemen duurt het langst — Handboek bedrijfsethiek editie 2015

Anne Marie Van Onsem is een licentiate Germaanse filologie die zich verdiepte in filosofie en ethiek. Zij is docente aan de Arteveldehogeschool in de opleidingen bedrijfs- en officemanagement en in de Engelstalige opleiding International Business Management.

EAN 978 90 382 2508 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 150 pp. Sociale kennistheorie & ethiek n € 24,99

9 789038 225081

Anne Marie Van Onsem Ethical Business Is Good Business — Why Companies Should Act Ethically EAN 978 90 382 2538 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 152 pp. Sociale kennistheorie & ethiek n € 31,99

9 789038 225388 — 19 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Goed verzekerd?! Goed verzekerd?! De basis schetst een totaalbeeld van het moderne verzekeringslandschap. Aan de hand van een praktijkgerichte en toegankelijke aanpak biedt dit boek een overzicht van de relevante wetgeving en de beginselen van verzekeringstechniek. Ook het maatschappelijke en economische belang van verzekeringen wordt in heldere taal toegelicht. Deze herziene editie vormt een basiswerk voor studenten, huidige en toekomstige verzekeraars en makelaars.

Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen nn Verzekeringstechniek nn Basisbegrippen uit de verzekeringssector nn Basisoverzicht verzekeringsproducten nn Wetgeving nn

Pluspunten Volledig herzien en up-to-date standaardwerk over verzekeringen nn Schetst een totaalbeeld van het verzekeringslandschap nn Bevat casestudy's nn Met meerkeuzetesten en digitale aantekeningen op het platform eCampusLearn nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, financie- en verzekeringswezen

Geert Dehouck is commercieel directeur bij de onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S.

nn

Bert De Paep is verzekeringsmakelaar. Hij geeft verzekeringsadvies aan particulieren en bedrijven. Johan Baert is opleidingshoofd Financie-/ immobiliën- en verzekeringswezen aan VIVES. Miek De Graeve is lector recht en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Rudi Goris is lector financiën en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Marlies Gyselaers is opleidingscoördinator bedrijfsmanagement aan UC Leuven-Limburg. Christel Leemans is als docent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool. Zij is hoofdzakelijk actief binnen de richting financie- en verzekeringswezen. ­Luc Rosiers doceert aan AP Hogeschool over beleggingsleer, financiële actualiteit en vennootschapsrecht. Anja Vanderspikken is als onderzoeker verbonden aan UC Leuven-Limburg.

Geert Dehouck & Bert De Paep Goed verzekerd?! — De basis EAN 978 94 014 3617 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 352 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 39,99

9 789401 436175 — 20 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Verzekeringen: wetgeving en conventies Deze codex bundelt de wetgeving betreffende verzekeringen, en reikt tevens de belangrijkste conventies aan.

Inhoud Wetgeving nn Conventies nn Nuttige cijfers nn

Pluspunten Duidelijk overzicht van Wetten en Koninklijke Besluiten inzake verzekeringen nn Bevat de evolutie van het abex-indexcijfer en van de loongrens (arbeidsongevallen) nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, rechtspraktijk, bank- en verzekeringswezen

nn

Ann Deferme is docent verzekeringswezen in bedrijfsmanagement aan Thomas More en zelfstandig consultant verzekeringen.

Ann Deferme Verzekeringen: wetgeving en conventies EAN 978 94 014 6118 4 n September 2019 16cm x 24cm n Paperback n ca. 335 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 24,99

9 789401 461184 — 21 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management De nv XYZ is een commercieel bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingswaren. Wat kunnen we concluderen op basis van de jaarrekeningen van de voorbije jaren van het bedrijf? Financieel management bevat een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen, biedt het boek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van een financieel beleid. Deze nieuwe versie werd opgemaakt op basis van de meest recente cijfers en trends. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis. Zo is dit boek geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of voor wie zijn kennis wil verdiepen, van studenten hoger onderwijs tot beleidsmakers in bedrijven.

Inhoud Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio's nn Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget nn Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return nn

Pluspunten Hét basisboek financieel management nn Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband nn Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet nn Volledige update nn

Jan Van hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan UC Leuven-Limburg. Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan UC Leuven-Limburg.

Opleiding Bedrijfsmanagement

nn

Steven Vanderhaegen was werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en is momenteel director van het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen Financieel management — De essentie EAN 978 94 014 4893 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 262 pp. Bedrijfseconomie n € 24,99

9 789401 448932 — 22 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management Financieel management houdt zich bezig met twee belangrijke soorten beslissingen: financieringsbeslissingen en investeringsbeslissingen. In eerste instantie gaat dit boek in op de inhoud en de analyse van de voornaamste boekhoudkundige rapporteringsstaten. Vervolgens komen de financieringskeuze van ondernemingen en de basisprincipes van de kostprijsanalyse en de investeringsanalyse aan bod. De auteur opteert in dit werk bewust voor een gecombineerde aanpak vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en financieel oogpunt.

Inhoud Financiële verslaggeving nn Financiële analyse nn Financieringskeuze nn Kostprijsanalyse nn Investeringsanalyse nn

Pluspunten Ideaal basishandboek voor financieel management nn Theoretische benadering aangevuld met tal van voorbeelden nn Dankzij oefeningen kan de student de verworven kennis meteen testen nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie, financieel management

nn

Harald De Muynck Financieel management EAN 978 94 014 6127 6 n September 2019   17cm x 24cm n Paperback n ca. 265 pp.  Bedrijfseconomie n € 29,99

9 789401 461276 — 23 —

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Integrale gevalstudie boekhouden In tegenstelling tot andere boeken in het vakgebied, geeft Integrale gevalstudie boekhouden een inzicht in de ‘globale’ transactiestromen binnen een onderneming. De bedoeling van dit werkboek is de boekhouding van een fictief bedrijf bij te houden voor de maand december en vervolgens het boekjaar af te sluiten. Integrale gevalstudie boekhouden is het resultaat van een samenwerking tussen een team van gebruikers, lectoren van diverse hogescholen, vormingscentra en praktijkmensen. Het is een ideale aanvulling op de gebruikelijke boekhoudpakketten die in een KMO aangewend worden.

Inhoud Aankoop- en verkoopverrichtingen nn Bank- en kasverrichtingen nn Diverse verrichtingen nn De BTW-maandaangifte en de IC-opgave nn De maandelijkse centralisatie nn Het grootboek nn Eindejaarsverrichtingen nn

Pluspunten Praktijkgericht handboek

nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, toegepast bedrijfsbeleid

Jos Frederix is belastingconsulent.

nn

Rob Frederix is Master in Business Administration, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, gegradueerde boekhouden–informatica en boekhoudkundig expert. Hij is deeltijds als lector verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Zijn onderwijsopdrachten en publicaties situeren zich vooral in het domein van het Toegepast bedrijfsbeleid. Dave Hendriks is directeur Financiën en Facilitair beheer aan de hogeschool PXL in Limburg.

Jos Frederix, Rob Frederix & Dave Hendriks Integrale gevalstudie boekhouden EAN 978 90 382 1764 2 n  Verschenen  21cm x 30cm n Paperback n 34 pp.  Accountancy en administratie n € 24,99

9 789038 217642 — 24 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank- en beurswezen in België Na de financiële crisis van 2007 twijfelt niemand nog aan de invloed en complexiteit van het Belgische bank- en beurswezen. Maar hoe werken onze kredietinstellingen? Wat zijn hun kerntaken? Hoe ziet het financiële landschap er op dit moment uit? Bank- en beurswezen in België beantwoordt deze fundamentele vragen. Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste banken en financiële producten, zoals kredietkaarten en leningen. De algemene werking en structuur van de beurs worden besproken, maar ook concrete activiteiten zoals pensioensparen en de handel in aandelen. De auteurs staven deze bespreking met recente cijfers en feiten die speciaal zijn opgevraagd bij Febelfin, de Nationale Bank van België en andere financiële instanties. Bank- en beurswezen in België staat boordevol voorbeelden en is helder geschreven. Het is op maat gemaakt voor studenten en geïnteresseerde lezers die voor het eerst kennismaken met de ingewikkelde wereld van bank en beurs.

Inhoud De kredietinstellingen nn De activiteiten van de kredietinstellingen nn De beleggingsvormen nn De beurs nn

Pluspunten Geïllustreerd met talrijke tabellen, grafieken en illustraties

nn

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, bank- en verzekeringswezen

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en is jurist en schuld­ bemiddelaar bij OCMW Halle.

Harald De Muynck & Kevin de Muynck  Bank- en beurswezen in België EAN 978 94 014 5401 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 372 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 29,99

9 789401 454018 — 25 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële audit Dit boek geeft een globaal overzicht van de praktijk van de financiële audit, in het bijzonder de audit van de jaarrekening, met specifieke aandacht voor de Belgische situatie. Hierbij wordt uitgegaan van de algemene benadering van een externe controle-opdracht, volgens de internationale auditstandaarden die worden voorgesteld door de International Federation of Accountants. De tekst volgt, na een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op definiëring, historische ontwikkeling en organisatie van het beroep, de globale structuur van het auditproces. Dat wil zeggen dat in grote lijnen achtereenvolgens aandacht besteed wordt aan planning, evaluatie van interne beheersing en het uitvoeren van gegevensgerichte controles. Bovendien worden enkele methodes voor statistische streekproeven geïntroduceerd. Voor de eigenlijke controlewerkzaamheden is uitgegaan van de grote ondernemingscycli (aankopen, verkopen, investeringen en financiering), waarbij de klemtoon op een globale benadering ligt. De nadruk in dit boek ligt op de beschrijving van cycli, de algemene auditbenadering, de risico's die zich stellen en de controleprocedures en -doelstellingen die in de gegeven situatie het meest ge­ëigend zijn, met bespreking van de voor- en nadelen van deze procedures. De doelstelling van dit werk is om aan de lezer inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van een externe auditor en de aan de basis van deze activiteiten liggende principes. Ignace De Beelde doceert Financiële Audit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij is er voorzitter van de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering en diensthoofd van het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit. Hij heeft zich gespecialiseerd in interne en externe audit en financiële rapportering.

Inhoud nn De externe audit in België: institutionele aspecten en doelstellingen nn Auditplanning en cijferanalyses nn Statistische steekproeven nn Controle van de opbrengsten en uitgaven nn Controle van investeringen en financiering nn Het verslag van de bedrijfsrevisor Pluspunten Overzichtswerk nn Volgens internationale standaarden nn

Opleiding Economie, bedrijfskunde

nn

Ignace De Beelde Financiële audit EAN 978 90 382 2397 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.  Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789038 223971 — 26 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële wiskunde Financiële wiskunde is een standaardwerk dat studenten wegwijs maakt in financiële berekeningen. Essentieel is het eerste deel over intrestberekening, waarin enkelvoudige en samengestelde intrest, de equivalente rentevoet, discontoberekening en het centraliseren van schulden aan bod komen. De volgende delen bespreken annuïteiten, financiering met leningen, levensverzekeringswiskunde en tot slot het werken met rekenbladprogramma’s. Elk deel wordt afgesloten met een oefeningenreeks. Daarnaast wordt er online aanvullend materiaal aangeboden: rekenen met Excel, boeiende lectuur, wiskundige opfrissing en extra oefeningen met oplossingen.

Inhoud Intrestberekening nn Annuïteiten nn Leningen nn Elementaire levensverzekeringswiskunde nn Financiële berekeningen online nn

Pluspunten Online materiaal en oefeningen beschikbaar

nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie en bedrijfswetenschappen, Young Professionals uit de financiële sector, actuariaat

nn

Christa Sys, doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Gent), is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, departement Transport en Ruimtelijke Economie en aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceerde jarenlang het opleidingsonderdeel financiële wiskunde in het avondonderwijs. Karine Van Biesen, licentiaat Economische Wetenschappen (Universiteit Gent), is verbonden aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceert economie en financieel rekenen en staat voor deze opleidingsonderdelen ook in voor het afstandsleren en het monitoraat.

Christa Sys & Karine Van Biesen Financiële wiskunde — Met uitwerking in Excel EAN 978 94 014 6129 0 n September 2019 21cm x 29,5cm n Paperback n ca. 270 pp. Wiskundige economie n € 29,99

9 789401 461290 — 27 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Impactgedreven ondernemen Het uitgangspunt van een sociale onderneming is de creatie van sociale meerwaarde. Tegelijkertijd moeten ze, alleen al om te overleven, ook oog hebben voor economische en financiële aspecten. De auteurs ontwikkelden een businessmodel dat de sociale en economische doelstellingen integreert. Met dit werkboek kan je dan ook aan de slag om een Impact Driven Business Modelling toe te passen op je eigen sociale onderneming.

Inhoud Voedingsbodem van sociaal ondernemerschap nn Naar een impactgedreven businessmodel nn Verankering van sociale doelstellingen nn

Pluspunten Hoe een impactgedreven businessmodel te gebruiken voor je sociale onderneming nn Businessmodel met oog voor zowel sociale als financiële doelstellingen nn Geïllustreerd met verschillende cases nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie, marketing

nn

Pol Bracke werkt sinds 2012 binnen de Hogeschool Gent aan onderzoeksprojecten inzake sociaal ondernemen. Hij specialiseerde zich in arbeidsmarkt en HR-thema's, in sociaaleconomische onderwerpen en in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tom Van Wassenhove is binnen de Hogeschool Gent sinds 2001 vooral actief in de context van management- en ondernemerschapsonderwijs, onder meer als lector strategische planning en ERP. Op het gebied van onderzoek was hij betrokken bij onderzoeksprojecten rond Sociaal Ondernemerschap in Vlaanderen en rond Zorgbouw.

Pol Bracke & Tom Van Wassenhove Impactgedreven ondernemen — Aan de slag met sociale businessmodellen EAN 978 90 382 2451 0 n Verschenen    16cm x 24cm n 146 pp.    Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789038 224510 — 28 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De strijd om talent Employer branding is een krachtig wapen in de war for talent. Wil je het juiste talent aantrekken voor je organisatie? Dan heb je nood aan inzichten over hoe je jezelf als werkgever aantrekkelijk kan maken én kan onderscheiden van de rest. In de praktijk nemen organisaties hierover vaak beslissingen uit de losse pols en op basis van intuïtie. Nochtans reikt het wetenschappelijk onderzoek over employer branding heel wat bruikbare tips aan. De auteurs bieden je met dit boek een gefundeerde aanpak voor je bedrijf. De e-tool en inspirerende praktijkvoorbeelden helpen je concreet op weg. De strijd om talent helpt je om je bedrijf in de kijker te zetten en zo talent aan te trekken. Dit boek is onmisbaar voor elke werkgever.

Inhoud Wat is employer branding? nn Bouwstenen van een aantrekkelijk en onderscheidend employer brand nn Wat brengt employer branding op? nn Een evidencebased stappenplan voor employer branding nn Interne branding nn Externe branding nn Succesfactoren en valkuilen nn

Pluspunten Praktische handleiding voor studenten en professionals nn Evidencebased nn Bijhorende tool beschikbaar op digitaal platform nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, bedrijfsorganisatie, psychologie, personeelsmanagement

nn

Eveline Schollaert is doctor in de Psychologie. Sinds 2013 is zij verbonden aan de Hogeschool Gent als lector en onderzoeker binnen het vakgebied HRM en organisatieontwikkeling, bij de vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap. Greet Van Hoye is docent Human Resource Management aan de Universiteit Gent. Verder is ze lid van de Editorial Board van het tijdschrift Personnel Assessment and Decisions.

Eveline Schollaert, Greet Van Hoye, Bart Van Theemsche & Gerd Jacobs De strijd om talent — Employer branding in theorie en praktijk EAN 978 94 014 4328 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Marketing n € 22,50

9 789401 443289 — 29 —

Bart Van Theemsche is Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en sinds 2008 als lesgever-onderzoeker verbonden aan de Faculteit Bedrijf en Organisatie van Hogeschool Gent. Ook is hij erkend Kerntalenten-analist. Gerd Jacobs behaalde een MBA General Management aan de Vlerick Business School. Zij is lector aan de Hogeschool Gent en specialiseerde zich binnen het domein van Marketing en Strategie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vind de ware... medewerker Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden is dan ook een belangrijke sleutel tot succes. Maar zowel uit de literatuur als uit het werkveld blijkt dat bedrijven vaak te weinig expertise hebben op vlak van selectie van nieuwe mede­ werkers. Het selecteren van talent is namelijk geen evidente klus. Vind de ware… medewerker fileert het selectieproces van het voortraject tot ‘onboarding’. Het boek geeft naast een overzicht van de bestaande selectietechnieken antwoorden op vragen als: is de selectietechniek die je wil gebruiken betrouwbaar? Hoe oordeel je correct? En wat zijn de valkuilen in het proces? De auteurs bieden gefundeerd advies voor een vlotte en gedegen aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, en aangevuld met inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Inhoud Helder overzicht van selectietechnieken en hun kenmerken nn Vertaling van onderzoeksmateriaal naar praktijkrelevant verhaal nn Talrijke cases uit verscheidene sectoren nn

Pluspunten Praktijkrelevante handleiding nn Eenvoudig en grondig onderbouwd model nn Inspirerende voorbeelden nn Handige tips nn Heldere schema's en illustraties nn

Opleiding Bedrijfskunde, bedrijfsorganisatie, handelswetenschappen, personeelswerk

nn

Eveline Schollaert is doctor in de Psychologie. Sinds 2013 is zij verbonden aan de Hogeschool Gent als lector en onderzoeker binnen het vakgebied HRM en organisatieontwikkeling, bij de vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap. Bart Van Theemsche is Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en sinds 2008 als lesgever-onderzoeker verbonden aan de Faculteit Bedrijf en Organisatie van Hogeschool Gent. Ook is hij erkend KernTalenten-analist. Gerd Jacobs behaalde een MBA General Management aan de Vlerick Business School. Zij is lector aan de Hogeschool Gent en specialiseerde zich binnen het domein van Marketing en Strategie.

Eveline Schollaert, Bart Van Theemsche & Gerd Jacobs Vind de ware... medewerker — Juist selecteren in theorie en praktijk EAN 978 94 014 5887 0 n April 2019  17cm x 24cm n Paperback n ca. 260 pp.    Personeel en organisatie n € 22,50

9 789401 458870 — 30 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Durven ondernemen Het bedrijfsleven is complex, zeker voor beginnende professionals. Wie zelfstandige wil worden moet door een juridisch hindernissenparcours; jonge werknemers komen terecht in een wereld vol rechten en plichten. Dit handboek maakt beginnende ondernemers vertrouwd met een waaier aan economische en juridische termen en ideeën uit de bedrijfswereld. De auteurs bekijken deze termen vanuit een praktisch perspectief. Zo bespreken ze bijvoorbeeld welke impact wettelijke en economische voorwaarden hebben op het starten van een bedrijf en het personeelsbeleid van een onderneming. Durven ondernemen bereidt studenten en jonge professionals voor op de uitdagingen van het bedrijfsleven. Omdat dit boek sterk gericht is op de bedrijfskundige praktijk blijft het vlot leesbaar, ook voor lezers met een minimale economische achtergrond. Het is een verhelderend overzicht van alle theoretische en praktische zaken die jonge ondernemers (in spe) moeten weten.

Inhoud Starten met een eigen zaak nn Financiële aspecten nn Het personeelsbeleid nn Bedrijfseconomische aspecten nn Fiscale aspecten nn

Pluspunten nn Oefeningen nn Doelstellingen worden bij elk hoofdstuk geformuleerd Opleiding Bedrijfskunde, handelswetenschappen, bedrijfsmanagement

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en is jurist en schuld­ bemiddelaar bij OCMW Halle.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Durven ondernemen EAN 978 94 014 4865 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 362 pp. Fiscaal recht n € 29,99

9 789401 448659 — 31 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Iedereen coach In het leven van alledag nemen we voortdurend rollen op ons waarin we coachend moeten optreden, als vriend, collega, partner, zorgverstrekker, medewerker ... Maar we hebben lang niet allemaal van nature coachende vaardigheden. In Iedereen coach leert Jef Clement hoe te coachen, zonder intensieve opleiding, en met een natuurlijke uitstraling. Het boek heeft als doel breed inzetbaar te zijn. Het reikt een helder denkkader aan voor niet-professionele coaches. Fundamentele vragen als: Wat is coachen eigenlijk en wat is het zeker niet? Hoe coach je en met welk doel?, worden stap voor stap beantwoord. Het boek is doorspekt met voorbeelden en uit de praktijk gegrepen cases. De oefeningen zetten je aan het denken, de tips helpen je dan weer op weg. Op die manier is het boek een handig praktijkboek dat inzicht aan actie koppelt.

Inhoud Coachen: wat? nn Coachen: hoe? nn Coachen: waar naartoe? nn Een coachend klimaat creëren nn

Pluspunten Nieuwe editie met nog meer voorbeelden nn Zeer toegankelijk opgebouwd nn Oefeningen over herkenbare situaties nn

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

nn

Jef Clement Iedereen coach — Praktijkboek voor alledag en overal EAN 978 94 014 0824 0 n Verschenen    21cm x 15cm n Paperback n 128 pp.    Leidinggeven, coachen n € 19,99

9 789401 408240 — 32 —

Jef Clement (1947–2018) was een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkte zowel met profit als met social-profit en non-profit organisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven, waaronder Ikea, Nike, KBC, Agfa-Gevaert, ING en de Vlaamse en Nederlandse overheid.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Inspirerend coachen Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot een nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven nn Inspirerend coachen: het samenspel van de 7 vaardigheden nn Structuur van een coachingsgesprek en -interventie nn Constructief conflict stimuleren nn Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn nn

Pluspunten Toegankelijk geschreven nn Geactualiseerd nn Breed toepasbaar nn

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

nn

Jef Clement Inspirerend coachen — De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren EAN 978 94 014 2930 6 n Verschenen 16cm x 25cm n Paperback n 162 pp.  Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen n € 24,99

9 789401 429306 — 33 —

HET BASISBOEK VAN BESTSELLER­AUTEUR JEF CLEMENT


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Alles transactie Interacties en transacties zijn als ademhalen. We zijn er de hele dag mee bezig, zonder dat we erbij stilstaan. Ze variëren van bellen en chatten tot elektronisch betalen en inloggen op social media. Maar wat zijn transacties eigenlijk in hun diepste wezen? In dit boek een geïntegreerd perspectief op de kern van het koopproces, twee­ zijdige markten, platforms, data en vertrouwen. Het enige boek over hoe we controle houden over de voort­ schrijdende digitalisering en platformatie. ‘Alles transactie biedt een innovatief perspectief op digitale transformatie, van drie succesvolle pioniers’ — Prof.dr.ir Kitty Koelemeijer, Nyenrode Business Universiteit

Inhoud Alles transactie – het perspectief nn Kip-ei – de dynamiek van tweezijdige markten nn Platformatie – alles een platform nn Hoe ontwerp je een platform nn In data we trust – transactieplatforms nn Het transactionele internet – de shift naar infrastructureel vertrouwen nn

Pluspunten Helpt leiders in organisaties hype van hoop te onderscheiden, en koers te houden bij verandering nn Talrijke cases nn Voorzien van heldere schema's en illustraties nn

Opleiding Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

nn

Innopay is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in het innoveren en optimaliseren van digitale transacties. Shikko Nijland is CEO en managingpartner van Innopay en heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in management consulting. Chiel Liezenberg begon Innopay als handson fintech ondernemer met een passie voor technologie, product design, start-up en verbinding. Douwe Lycklama is mede-oprichter van Innopay en één van de thought leaders in digitale transacties zoals betalen, factureren, identiteit en data delen.

Innopay, Shikko Nijland, Chiel Liezenberg & Douwe Lycklama Alles transactie — Over data, vertrouwen en de ongekende kansen van het transactionele internet EAN 978 94 014 5709 5 n Verschenen   17cm x 23cm n Paperback n 288 pp.    Marketing n € 34,99

9 789401 457095 — 34 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De onsterfelijke onderneming Het zijn turbulente en bij momenten chaotische tijden voor ondernemingen. Toch zijn er grote voorbeelden van ondernemingen die stevig standhouden. Dat is niet zomaar een kwestie van geloof of geluk. Integendeel, over alle sectoren heen, blijken de succesverhalen terug te brengen tot het AGIL-paradigma: een evenwicht vinden waarin je door te veranderen meer jezelf blijft. In De onsterfelijke onderneming analyseert Fons Van Dyck de periodes van bloei, maar meer nog de diepe dalen die iconische ondernemingen doorheen de geschiedenis gekend hebben. Op die manier construeert hij een wetenschappelijk gefundeerde survivalkit voor ondernemingen én organisaties. Het boek is niet alleen een must voor elke ondernemer die op middellange termijn een duurzaam project wil uitbouwen, maar ook een stevig basisboek voor iedereen die op zoek is naar inzicht. Collectieve mythes worden doorprikt, bedrijfsgeschiedenissen onthuld en veelvoorkomende fouten wetenschappelijk geanalyseerd.

Inhoud Anekdotes uit de geschiedenis van Apple nn Noodzaak van langetermijndenken nn Waarom ook topbedrijven fouten maken nn Wat maakt elk bedrijf uniek nn Cases van alomgekende familiebedrijven nn

Pluspunten nn Unieke persoonlijke getuigenissen van Christian Van Thillo (De Persgroep), Michel Moortgat (Duvel Moortgat), Jeroen Van Eeghen (Van Eeghen & Co) en Jef Colruyt (Colruyt) Opleiding Communicatie, marketing

nn

Fons Van Dyck De onsterfelijke onderneming — Overleven in disruptieve tijden EAN 978 94 014 5593 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.    Management algemeen n € 29,99

9 789401 455930 — 35 —

Fons Van Dyck is doctor in de Media- en Communicatiestudies (Vrije Universiteit Brussel) en doceert marketingcommunicatie en merkstrategie. Hij staat al ruim 15 jaar aan het hoofd van Think BBDO en specialiseert zich in strategisch merk- en communicatieadvies voor lokale en internationale ondernemingen en organisaties.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Meaningful marketing 74% van de merken mag zomaar verdwijnen, zonder dat de consument dat erg zou vinden. Reclamespots worden massaal doorgespoeld en meer dan 20% van ons heeft een adblocker om aan banners te ontsnappen. De reputatie van reclame gaat er jaar na jaar op achteruit. Is het dan game over voor merken? Gelukkig niet. Op voorwaarde dat ze zich op een andere manier gedragen en consumenten meerwaarde bieden. Meaningful marketing is de enige manier om het vertrouwen te herstellen. Consumenten niet louter vragen om te kopen, maar hun ook iets bieden en zo een langetermijnrelatie opbouwen. Meaningful marketing gaat dieper in op de evolutie die tot een grote kloof tussen merken en consumenten geleid heeft en hoe meaningful marketing die kan verkleinen en zelfs doen verdwijnen. Via vele voorbeelden maakt het deze filosofie en de verschillende technieken erachter tastbaar zodat je meteen zelf aan de slag kunt.

Inhoud Meaningful marketing model nn Visie op de toekomst van marketing nn Analyse van nieuwe uitdagingen nn Geen techniek, maar een filosofie nn

Pluspunten Meteen toepasbare, praktische voorbeelden nn Tegendraadse aanpak die resoluut kiest voor een langetermijnvisie nn Van groot bedrijf tot kleine onderneming nn Vol studies, cijfers en slimme inzichten nn

Opleiding Communicatie, marketing, management, media

nn

Bart Lombaerts Meaningful marketing — Het antwoord op het schisma tussen merk en consument EAN 978 94 014 5600 5 n Verschenen    25cm x 18cm n Integraalband n 120 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 456005 — 36 —

Bart Lombaerts is Head of Content en co-founder van het contentproductiehuis SPYKE. Daarnaast is hij docent bij communicatieschool IHECS en geeft hij opleidingen en gastcolleges over contentmarketing.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Omnichannel in retail We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud De invloed van het digitale tijdperk op de handel nn Het bedrijfsmodel van e-commerce nn Winkelnetwerk en distributiekanalen nn Analoge en digitale marketingcommunicatie nn De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) nn

Pluspunten Praktisch en actueel nn Online zelftest nn Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014 nn Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail nn Winnaar managementboek van het jaar nn

Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

Opleiding Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

nn

Gino Van Ossel Omnichannel in retail — Het antwoord op e-commerce EAN 978 94 014 1670 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 416702 — 37 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

The future of shopping Traditionele retail is dood. Economische, demografische en vooral technologische ontwikkelingen hebben haar overbodig gemaakt. De statische winkel heeft plaats gemaakt voor een verscheidenheid aan vormen. Door de digitalisering is de wereld vandaag één grote marktplaats geworden. In die revolutie is een nieuwe consument opgestaan, die tegelijkertijd ook producent en retailer is. Vandaag bepaalt de shopper hoe het merk er zal uitzien en hoe het aangeboden zal worden. In een wereld van verandering moet alles heruitgevonden worden. The future of shopping brengt de nieuwe trends en evoluties in kaart, geeft inzicht in de processen die hen sturen en toont je hoe jouw merk aan te passen aan de klanten van vandaag en morgen.

Inhoud Inzicht in de nieuwe consument en hoe hem te bereiken nn Trends en evoluties in retail nn E-commerce vs omnichannel nn Robots nn Shopervaring als meerwaarde nn

Pluspunten Winnaar Managementboek van het jaar 2018 nn Gebaseerd op uitgebreid onderzoek nn Inspiratie voor zowel online als offline shopping nn

Jorg Snoeck is oprichter van RetailDetail, de leidende b2b-retailcommunity in de Benelux, en hij is de drijvende kracht achter retailhub, een kennis- en inspiratiecentrum waar je het winkelen van de toekomst kunt ervaren. Pauline Neerman is hoofdredacteur bij RetailDetail. Samen hebben ze als missie het gemeenschappelijk brein in de tumultueuze retailsector te vergroten, zodat meer mensen met liefde voor het vak kunnen (blijven) ondernemen.

Jorg Snoeck & Pauline Neerman The future of shopping — Waar iedereen retailer is EAN 978 90 825 4227 1 n  Verschenen    17cm x 24cm n Integraalband n 271 pp.   Marketing n € 29,99

9 789082 542271 — 38 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Verkopen en klantenrelaties In de boeken Verkopen, Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers en Wat als de klant nee zegt toont Geert Delobelle hoe je kan scoren bij je prospects en klanten. Hij legt uit hoe je het maximum uit je verkoop kan halen door je sterktes te benutten en geeft helder aan hoe je het best om kan gaan met weerstand. De drie boeken doen je aan de hand van een stappenplan en vele voorbeelden kennismaken met alle denkbare aspecten van verkopen: van het eerste contact tot het ondertekende contract. Aan de hand van zijn tips leer je in een handomdraai alle knepen van het vak. Zo zijn deze boeken de ideale praktijkgidsen voor iedereen die in aanraking komt met klanten.

Geert Delobelle Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers — De slimme gps voor zelfsturende verkoopteams EAN 978 90 209 9375 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789020 993752

Geert Delobelle Verkopen — Van afspraak tot klant EAN 978 90 209 8136 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 212 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789020 981360

Geert Delobelle Wat als de klant nee zegt? — Praktische gids met antwoorden op alle bezwaren EAN 978 94 014 2646 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789401 426466 — 39 —

Geert Delobelle is zelfstandig business consultant voor Thomas International, een belangrijke speler op de markt van humanresourcestools. Hij is docent aan VIVES (studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde). Geert deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies met belangstellende commerciële en technische medewerkers, hun leidinggevenden en ondernemers.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Unfair advantage Als de wereld een dorp wordt, moet jouw bedrijf naast de wereldspelers kunnen blijven staan. Dat kun je door volop in te zetten op je Unfair Advantage. Niet om beter te zijn dan de marktleider, maar om vanuit je extreem unieke identiteit de speler te worden die iedereen benijdt. De beste concurrentie is nog steeds geen concurrentie. Unfair advatage toont met een helder model, uitgewerkte denkoefeningen, getuigenissen van topmanagers en de juiste cases hoe je je Unfair Advantage definieert en uitbouwt. Het innovatief stappenplan behelst de spelregels voor zakelijk succes, zowel voor grote bedrijven als KMO's.

Inhoud Shapeshifters nn Disruptie nn 50 modellen voor competitieve analyse nn Leiderschapsdiscipline nn

Pluspunten Methodologisch stappenplan gecombineert met praktijkervaring nn Bundelt 20 jaar expertise in innovatie en competitieve marketing nn Europees gericht nn

Opleiding Communicatie, marketing, management

nn

Carole Lamarque is expert innovatieve marketing en Founding Partner van Duval Union. Daarnaast heeft ze twintig jaar ervaring in extreem competitieve markten en marketing bij bedrijven als Shell, Proximus, Sanoma Media en Telenet.

Carole Lamarque Unfair advantage EAN 978 94 014 5370 7 n Verschenen    25cm x 18cm n Integraalband n 160 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 453707 — 40 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Influencers De gebundelde krachten binnenin een bedrijf vormen, net als bij het hout van een haardvuur, de solide basis van een onderneming. Maar die zijn niet genoeg om een bedrijf succesvol te maken. Wat elk bedrijf nodig heeft, is een plan om zijn influencers te vinden die het vuur doen ontvlammen. Influencers leert studenten, beslissingnemers en uitvoerende marketeers hoe ze een influencer strategy omzetten in de praktijk en hoe ze duurzame relaties opbouwen met toonaangevende bedrijven. Zo is het het eerste boek in ons taalgebied dat de onderbelichte influencer marketing in Europa helder in kaart brengt.

Inhoud Influencer marketing als onderdeel van innovatieve marketing nn Bepalen van een doeltreffende influencer marketing strategie nn Studie van het actieterrein nn Taakverdeling en tools nn (Co)creatie en influencerrelaties nn

Pluspunten Met cases, doe-opdrachten en inzichten van relevante experts nn Praktische en toepasbare gids voor studenten nn Engelstalige versie beschikbaar nn

Opleiding Communicatie, marketing, management

Carole Lamarque is stichtend vennoot van Duval Union Consulting. Daarnaast heeft ze 20 jaar ervaring in innovatieve en zeer competitieve marketing bij bedrijven als Shell, Proximus, Sanoma Media en Telenet.

nn

Carole Lamarque Influencers — Wie zijn ze? Waar vind je hen? En hoe ontsteken zij de vlam? EAN 978 94 014 4103 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Integraalband n 200 pp.  Marketing n € 29,99

9 789401 441032 — 41 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Succesvolle marketing speelt in op een veranderende omgeving en luistert naar de wensen en behoeften van de klant. Adverteren op de traditionele manier werkt niet langer en als marketeer heb je nood aan een duidelijke handleiding om op deze constante verandering in te spelen. In Marketing. De nieuwe principes biedt Steven Van Belleghem alles wat je moet weten om als marketeer in te spelen op je consument en dit om te zetten in duurzaam succes voor je merk, bedrijf of organisatie. Het resultaat is een helder en toegankelijk basiswerk dat een theoretisch kader combineert met praktische voorbeelden. Als handboek zet het de krijtlijnen uit voor de toekomst van marketing.

Inhoud Marketing en marketingstrategie nn De digitale consument nn Merkidentificatie nn De vier C's van de conversatiefilosofie nn

Pluspunten Gebaseerd op marktonderzoek van InSites Consulting, aangevuld met diepgaande literatuurstudie nn Basiswerk voor marketing en communicatie nn

Opleiding Marketing, management, communicatie, mediadesign

nn

Steven Van Belleghem is professor Marketing aan Vlerick Business School. Hij heeft zijn eigen consultancybedrjif B-conversational en is een veelgevraagd spreker en coach.

Steven Van Belleghem Marketing — De nieuwe principes EAN 978 90 820 3372 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Integraalband n 324 pp. Marketing n € 49,99

9 789082 033724 — 42 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Een digitaal marketingplan in 100 dagen De wereld van de online marketing en communicatie is zeer complex. Hoog tijd voor duidelijkheid dus! Het 100 dagen-stappen­ plan toont precies hoe ver je staat in je digitale marketing en communicatie, en welke stappen je kunt nemen om het volgende niveau te bereiken.

Inhoud Digitale marketing en online communicatie nn Content marketing nn Search engine optimization (SEO) nn Meetbaar adverteren nn Marketing voor start-ups en groeibedrijven nn Growth hacking nn

Pluspunten Methodologisch stappenplan nn Herziene uitgave met extra hoofdstukken voor start-ups en groeibedrijven nn Extra materiaal is te vinden op www.digitaalmarketingplan.be of www.digitaalmarketingplan.nl nn

Opleiding Communicatie, marketing, management, social media

nn

Bert Van Wassenhove is marketingman in hart en nieren. Als ‘uitgever van ondernemingen’ en co-founder van THINK with people en The CoFoundry, helpt hij innovatieve ondernemers bij het uitbouwen van hun bedrijf.

Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen — Digitale marketing transformatie in de praktijk EAN 978 94 014 3671 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 436717 — 43 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing voor de mad men van morgen In de digitale wereld van vandaag staan marketeers voor een forse uitdaging. Door de steeds groeiende berg aan data, de invasie van algoritmes in onze levens en een consument die liever ontsnapt aan reclame, verliezen reclamecampagnes steeds meer hun effect. Maar de oorzaak ligt vooral bij onszelf als marketeer. In plaats van de sector proberen te heruitvinden, moeten we onze aanpak aanpassen aan de veranderingen in de digitale wereld. Het TapForwardcommunicatiemodel is daarbij een stap in de juiste richting: mensen die zich actief achter het merk scharen en dat ook uiten op de sociale media, leveren sterk resultaat op. Aan de hand van veertig succescampagnes bouwt dit boek een nieuw model uit dat de uitdagingen van reclame in de 21ste eeuw aanpakt. Zo krijgt innovatieve marketing van morgen de nodige roots om merken sterker te maken en de verkoopcijfers de hoogte in te jagen.

Inhoud Een nieuw besturingssysteem nn Waarom reclame zich moet aanpassen nn Op de schouders van reuzen staan nn Het negatieve effect van kortetermijndenken nn De drie pijlers van het TapForward-model nn

Pluspunten Bijbehorende website nn Talrijke voorbeelden met foto's en video's

Wim Vermeulen is Directeur Strategie en Innovatie bij Dentsu Aegis Network. Hij is een veelgevraagd spreker en geeft regelmatig gastcolleges aan Solvay Business School.

nn

Opleiding Communicatie, management, marketing

nn

Wim Vermeulen Marketing voor de mad man van morgen — Sterke merken in een wereld van algoritmes EAN 978 94 014 4721 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.  Marketing n € 29,99

9 789401 447218 — 44 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Digital marketing like a pro Digital marketing like a pro is een makkelijk te volgen stappenplan om je marketing via alle digitale kanalen te optimaliseren. Boordevol informatie en voorbeelden om tot succes te komen, vrij van inhoudsloze paginavulling, zodat je direct met het boek aan de slag kan. Zowel voor de minder ervaren marketeer als de professional die zijn skills wilt boosten en updaten: dit handboek digitale marketing helpt je jouw marketingdoelen te bereiken.

Inhoud Email-marketing nn Versturen nn Optimaliseren nn

Pluspunten Geschreven in toegankelijk en helder Engels nn Met qoutes en tips van experts uit het vak nn Bevat relevante bedrijfscases nn

Opleiding Communicatie, management, marketing

nn

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30 000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Clo Willaerts Digital marketing like a pro — Prepare. Run. Optimize. EAN 978 94 014 5371 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 406 pp.  Marketing n € 39,99

9 789401 453714 — 45 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Door de steeds snellere technologische veranderingen die onze tijd kenmerken, is de gemiddelde consument onzekerder en wispelturiger dan ooit geworden. Die ‘Flowing Consumer’ drijft door de markt, op zoek naar wat hij kan vertrouwen en naar merken die zijn behoeften (instant) bevredigen. Daarbij maakt hij gebruik van verscheidene realiteiten, door zowel fysiek als via desktop en mobiel te kopen en gebruiken. Vertrekkend vanuit dat veranderde consumentengedrag reikt dit handboek een volledig nieuw marketingmodel aan. Door de consument vanuit drie strategische disciplines te benaderen – Content, Conversatie en Conversie – werken merken immers slimmer en effectiever. Het model richt zich op content als digitale verpakking, op conversatie als no brainer en bron van business intelligence, en op conversie om de ‘Flowing Consumer’ dichter bij klant- en merkwaarde te brengen. Marketing – Go with the flow laat je op een heldere manier nadenken over marketing. Zowel voor de marketingtalenten van morgen als voor de marketeer van vandaag.

Inhoud Veranderingen in technologie, mediagebruik, sociale netwerken en levensritme nn Aankoopgedrag en de customer decision journey nn Marktonderzoek, productontwikkeling, communicatiestrategie nn Bestaat dé consument nog? nn Onderzoek en technologische ontwikkeling in tijden van verandering nn

Pluspunten Stelt paradigmashift voor tegenover Principes van Marketing van Kotler nn Biedt met ‘Customer Flow’ een innovatief marketingmodel nn Behandelt verandering op alle domeinen, zowel bij de klant als op de marketingafdeling nn Aandacht voor onderzoek en technologische ontwikkeling nn

Opleiding Marketing, bedrijfsmanagement, retailmanagement, eventmanagement, multimediamanagement

nn

Philip De Cleen Marketing — Go with the flow EAN 978 94 014 4107 0 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.   Management algemeen, marketing n € 34,99

9 789401 441070 — 46 —

Philip De Cleen heeft een ruime ervaring als marktonderzoeker, consultant, verkoper en marketeer bij verscheidene internationale bedrijven zoals Lay's, Henkel, Thomas Cook en Duval Guillaume. Hij is docent marketing aan Karel de Grote Hogeschool en Antwerp Management School.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Content marketing Consumenten zijn mondiger en kritischer geworden. Ze geloven niet meer in mooie praatjes, maar willen graag geïnformeerd worden. Sterke marketing durft die evolutie te omarmen. De 21e-eeuwse marketeer overtuigt klanten niet op een opdringerige manier, maar gaat na aan welke informatie zijn consumenten nood hebben. Content marketing laat je de essentiële elementen binnen het contentmarketingproces ontdekken. Via heldere cases en praktische tips reikt het boek templates en actieplannen aan die je leren hoe je content marketing structureel kan inzetten in je bedrijf of organisatie. Met straffe voorbeelden van grote merken als AS Adventure, Albert Heijn, Red Bull, Proximus en Axa, maakt de lezer op een concrete manier kennis met de 21e-eeuwse marketing. Het resultaat is een inspirerend handboek voor wie stapsgewijs wil leren van een merk een succesverhaal te maken.

Inhoud Content marketing en marketingstrategieën nn De mondige consument nn Het bedenken, optimaliseren en verspreiden van sterke content nn

Pluspunten Doorspekt met interessante internationale praktijkvoorbeelden nn Basiswerk voor content marketing nn

Opleiding Communicatie, marketing, management, media

nn

Bart Lombaerts is voormalig hoofdredacteur van Media Marketing en communicatiemanager van Kom op tegen Kanker. Samen met Wouter Temmerman, freelance journalist voor onder andere Trends en Media Marketing, leidt hij het contentproductiehuis SPYKE. Koen Denolf specialiseert zich met zijn bureau The Fat Lady in het integreren van content en advertising. Michel Libens werkt op het snijvlak van marketing en uitgeven.

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf & Michel Libens Content marketing — Van marketeer tot uitgever EAN 978 94 014 3818 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 184 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 438186 — 47 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Eventplanner Eventplanner is een complete leidraad voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen en feesten komen kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten. In deze compleet herziene versie van de bestseller Events² gaat Kevin Van der Straeten in op de nieuwste trends in de eventsector. Zo houdt het de vinger aan de pols, en blijf je op de hoogte van de belangrijkste factoren bij moderne events.

Inhoud Return on investment nn Projectmanagement nn Logistiek nn Techniek nn Beveiliging nn Vergunningen en verzekeringen nn

Pluspunten Gebaseerd op ruime praktijkervaring nn Zowel geschikt voor de ervaren als voor de onervaren organisator nn Met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement nn

Opleiding Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

nn

Kevin Van der Straeten Eventplanner — De standaard voor het organiseren van evenementen EAN 978 94 014 4105 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n  232 pp.   Management algemeen, marketing n € 34,99

9 789401 441056 — 48 —

Kevin Van der Straeten is oprichter van eventplanner.be/.nl, al ruim vijftien jaar dé website voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs)evenementen. Daarnaast is hij de presentator van het online tv-kanaal eventplanner.tv


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

We Love Events Vandaag de dag nemen eventbezoekers deel aan twee events: het realtime-event – de beleving van het werkelijke fysieke event – en het conversatie-event, dat volop leeft en roddelt op het internet. Een eventmanager moet dan ook in staat zijn deze twee events te managen. In We love events toont Peter Decuypere hoe een conversatieevent uitgroeit tot een succesvol en waardevol event. Aan de hand van onderbouwde recente marketinginzichten brengt hij gevatte analyses van I Love Techno, Tomorrowland, Music for Life, Couleur Café en talrijke andere herkenbare cases. Verder toont dit boek hoe een conversatie-event succesvol in de markt wordt geplaatst. Het biedt direct inzetbare methodes en is een must voor iedereen die meer over eventmarketing wil leren.

Inhoud Eventmarketing nn De DNA-structuur van een evenement nn Het realtime-event en het conversatie-event nn De eventmanagementcirkel nn Strategisch management nn Contentchecks en -optimalisaties nn Community management nn

Pluspunten Nieuwe, geactualiseerde editie nn Bestseller in eventmarketing nn Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing nn Talrijke cases die tot de verbeelding spreken nn Geschreven door de oprichter van I Love Techno nn Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be

Peter Decuypere is marketingconsultant, founding father van I Love Techno, en docent eventmarketing en eventmanagement aan Karel de Grote Hogeschool en Hogeschool PXL.

nn

Opleiding Marketing, eventmanagement, leisure management

nn

Peter Decuypere We love events — Een gedurfde kijk op marketing EAN 978 94 014 2186 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Communicatiekunde algemeen, marketing n € 29,99

9 789401 421867 — 49 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Projecten begrijpen en organiseren Projectmanagement wordt vaak in één woord genoemd met ‘grote projecten’ en ICT-projecten. Maar ons leven zit vol allerlei kleine en grote projecten, gaande van de verbouwing van je huis, over een huwelijksfeest tot de projecten waarmee je op je werk te maken krijgt. We realiseren ons vaak niet dat ook deze projecten een plan van aanpak verdienen, en gooien er ons enthousiast – maar vaak onwetend – in. An Gaublomme en Rudi Madalijns bieden een kader aan iedereen die een dergelijk project met meer kennis van zaken (en meer kans op succes) wil aanpakken. Met praktijkgerichte voorbeelden en tips overlopen ze alle schakels in de cyclus van zowel grote als kleine projecten. Bovendien bekijken ze het project niet alleen vanuit het oogpunt van de projectleider, maar bieden ze een houvast aan alle deelnemers van het project.

Inhoud De projectcyclus: concept, planning en organisatie, implementatie, afsluiten en controle nn Projectcompetenties: communicatie, dagelijkse organisatie, change management nn

Pluspunten Een uniek algemeen kader voor diverse projecten nn Met talloze voorbeelden uit de praktijk nn Zowel voor studenten als professionals nn Niet alleen voor de projectleider maar voor alle deelnemers aan het project nn

An Gaublomme is docent projectmanagement aan de Hogeschool Gent bij de vakgroep commerciële economie en ondernemerschap.

Opleiding Projectmanagement, bedrijfsorganisatie, brandmanagement, bedrijfskunde

Rudi Madalijns is verbonden aan de faculteit Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool Gent. Hij heeft ervaring in Change Management en Business Development projecten bij verscheidene multinationals. Hij behaalde een MBA aan Villanova University, USA.

nn

An Gaublomme & Rudi Madalijns Projecten begrijpen en organiseren — De weg naar een geslaagd project EAN 978 90 382 2660 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Management algemeen n € 22,50

9 789038 226606 — 50 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Six Batteries of Change In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs 6 punten in organisaties die extra energie verdienen. Dit boek maakt duidelijk hoe de verscheidene ‘batterijen’ op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. Met een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet Six Batteries of Change elke organisatie op weg naar duurzame verandering.

Inhoud Overzicht van de 6 batterijen van verandering nn Het team nn Strategie en infrastructuur nn Duidelijkheid bij plannen nn Band met werknemers nn Boosten van energie nn

Pluspunten Een eenvoudig en grondig onderbouwd model nn Talrijke cases uit verscheidene sectoren nn Doordrongen van heldere schema's en illustraties nn

Peter De Prins is Professor of Management Practice in Change Management, Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School.

Opleiding Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School.

nn

Geert Letens is docent Management aan de Koninklijke Militaire School en trainer voor diverse Fortune Global 500-bedrijven.

Peter De Prins, Kurt Verweire & Geert Letens Six Batteries of Change — Laad je bedrijf op voor verandering EAN 978 94 014 4718 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Hardback n 288 pp.  Management algemeen n € 34,99

9 789401 447188 — 51 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Customer innovation Voor succesvolle organisaties van de toekomst zijn klantgerichtheid en innovatie geen tegenpolen. Om hun strategie te bepalen starten ze vanuit de markt en werken ze volgens drie basisprincipes, ofwel drie manieren van naar je klanten kijken. Deze drie lenzen worden stapsgewijs toegelicht. Allereerst scannen succesvolle organisaties voortdurend hun omgeving, alert voor signalen van de klant. Op die manier kunnen ze anticiperen op eventuele veranderingen, noden en wensen. Bovendien zien ze innovatie als de enige manier om te overleven op de lange termijn. Wat ze leren van de klant zetten ze om in werkbare verandering. Tot slot werken deze organisaties samen op die punten waar ze zelf tekortschieten. Ze gaan slimme partnerships aan en begrijpen dat samenwerking cruciaal is om goede ideeën uit te laten groeien tot commercieel succes. Customer innovation is het referentiewerk naar een marktgedreven organisatie. Voor managers, ondernemers en iedereen die wil groeien vanuit de noden van klanten.

Inhoud Outside-in strategie nn Geconnecteerd ontwikkelingsmodel nn Customer journey nn Feedbacklussen nn Klantgerichtheid nn

Pluspunten Handige samenvattingen nn Concrete tips nn Overzichtelijke schema's nn Draaiboek voor duurzame op klanten gebaseerde groei nn

Marion Debruyne Customer innovation — Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie EAN 978 94 014 1316 9 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 297 pp. Management algemeen n € 29,99

9 789401 413169 — 52 —

Marion Debruyne staat als decaan aan het hoofd van Vlerick Business School. Ze is gespecialiseerd in de strategische kant van innovatie en de innovatieve kant van strategie. Ze helpt bedrijven nadenken over hoe om te gaan met veranderende markten door hun productaanbod, marketingstrategie en businessmodel te vernieuwen.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Performance management Performance management geeft inzicht in de samenhang van methoden om, op basis van bedrijfs- en marktgegevens, tot proactieve inzichten te komen bij de realisatie van de bedrijfsstrategie. Systemisch performance management gaat dan weer over marktstrategie op basis van menselijk kapitaal en motivatie, Strategisch performance management is specifiek bedoeld als planmatige gids om de inzichten om te zetten naar de praktijk.

Inhoud Systeemdenken nn Duurzaam verandermanagement nn Human capital management nn Kwantitatieve beleidsondersteuning nn Bedrijfsstrategie nn

Opleiding Marketing, management

nn

Dries Van Nieuwenhuyse & Dave Vanhoudt Performance management — Van prestatiemeting naar prestatie­ management door de toepassing van analytische intelligentie EAN 978 90 209 7697 7 n Verschenen    24cm x 17cm n Paperback n 488 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789020 976977

Dries Van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen & Philippe Devos Systemisch performance management — Met mensen naar duurzame verandering EAN 978 94 014 0093 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 568 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 45

9 789401 400930

Dries Van Nieuwenhuyse & Ann-Sophie Bouckaert Strategisch performance management — Hoe beginnen we daar nu aan? EAN 978 94 014 1854 6 n Verschenen    17cm x 24cm   Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789401 418546 — 53 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch management Strategisch management. Strijd om voorsprong biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het denken rond strategisch management. De tekst steunt op de pijlers theorie, research, inzichten vanuit de praktijk en cases. De tekst reikt ook een ‘handleiding’ aan voor het opstellen van een strategisch plan of businessplan. De auteur schetst een genuanceerd beeld van wat leeft in de strategische managementwetenschap en laat hier en daar een kritische noot horen op algemeen aanvaarde opvattingen. Praktijkmanagers zullen voordeel halen uit deze kritische bedenkingen. Dit boek is bedoeld voor een ruim publiek: studenten, wetenschappers en bedrijfsmensen.

Inhoud Strategie en strategisch management nn Strategische analyse nn Strategieformulering en -vorming nn Strategie-implementatie en -evaluatie nn Strategisch plan of businessplan nn

Pluspunten Met diverse casestudy's uit verschillende sectoren

nn

Opleiding Economie, handelswetenschappen, management

Noël Houthoofd is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de weerslag van de raakvlakken tussen de strategie, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsomgeving op bedrijfsprestaties.

nn

Noël Houthoofd  Strategisch management — Strijd om voorsprong EAN 978 90 382 1808 3 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 586 pp. Management algemeen n  € 49,99

9 789038 218083 — 54 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Business en ethiek De recente crisis in de bankwereld heeft eens te meer de behoefte aan ethiek in het bedrijfsleven bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse-instrumenten en methodes van ethisch argumenteren. Al meer dan vijftien jaar biedt Business en ethiek een handboek dat geschikt is voor een cursus bedrijfsethiek. In deze nieuwe uitgave krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

Inhoud Modellen van bedrijfsethiek en ethisch argumenteren nn Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten nn Markteconomie als ethiek nn Human Resources Management nn Rechten en plichten van aandeelhouders nn Ecologische ethiek nn Onderneming en maatschappij nn

Pluspunten Standaardwerk voor zowel economie als ethiek nn Herziene editie die inspeelt op actuele thema's nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, handelswetenschappen, TEW, accountancy en fiscaliteit, bestuurs- en organisatiewetenschap

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek.

nn

Luc Van Liedekerke doceert bedrijfs­ethiek aan de KU Leuven. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network).

Johan Verstraeten & Luc Van Liedekerke Business en ethiek — Spelregels voor ethisch ondernemen EAN 978 90 209 7924 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Sociale kennistheorie en ethiek, economie en bedrijfskennis algemeen n € 29,99

9 789020 979244 — 55 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Praktijkboek strategie Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden. Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren. Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving nn Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne nn Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen nn Kritieke succesfactoren (KSF's) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) nn

Pluspunten Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten nn Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang. nn

Opleiding Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

nn

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen Praktijkboek strategie — Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie EAN 978 90 774 3253 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99

9 789077 432532 — 56 —

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services. Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement. Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven (campus Brussel) en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Resultaat in het kwadraat Als je succesvol wilt ondernemen, is het essentieel dat je de factoren kent die daar invloed op hebben. Vervolgens kun je daar de aandacht en inspanningen op focussen. Het gevolg is dat je bewuster, effectiever en efficiënter zult presteren. Je verheft jouw resultaat tot het kwadraat. Je kunt dit boek van begin tot einde lezen als een projectplan. De volgorde komt overeen met het traject van idee tot realisatie. Resultaat in het kwadraat is het praktijkboek dat je nodig hebt. Het eerste deel vertelt wat je moet weten om succesvol te zijn. Het tweede deel legt uit hoe je jouw doel bereikt.

Inhoud Ondernemerschap nn Bedrijfsbeheer nn Projectmanagement nn Timemanagement nn

Pluspunten Praktische tips en nuttige methodes

nn

Opleiding Bedrijfsbeheer, interne opleidingen KMO's

nn

Cedric Heyndrickx is sinds 2012 zaakvoerder van Ansel bvba en voltijds actief op het vlak van training en advies. Hij richtte eerder ook zelf twee bedrijven op en werkte als productmanager bij Niko.

Cedric Heyndrickx Resultaat in het kwadraat — Doel/project/onderneming Sneller/beter/gemakkelijker EAN 978 90 382 2039 0 n Verschenen  22cm x 22cm n Paperback n 216 pp.  Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

9 789038 220390 — 57 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Technische bedrijfsvoering Technische bedrijfsvoering of operations management is verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van operaties in een bedrijf, en bepaalt daarom het organisatorisch kader waarbinnen kaderleden moeten opereren. Een basiskennis in de technische bedrijfsvoering is daarom een absolute meerwaarde. Dit handboek focust op de belangrijkste componenten van operations management. De aandacht gaat naar een aantal belangrijke technische en functionele probleemgebieden en de bijhorende beheertechnieken, waaronder logistieke processen en productiestructuren. Daarnaast gaat het boek dieper in op Integrale Kwaliteitszorg, een concept dat binnen elke bedrijfscontext niet meer weg te denken is. Met deze beknopte, maar toch diepgaande thematiek, is Technische bedrijfsvoering een grondslag voor studenten en professionals die zich in operations management willen bekwamen.

Inhoud Logistiek beheer en voorraadbeheer nn Economisch model nn Projectplanning nn Productiestructuren en lay-out nn Integrale kwaliteitszorg nn

Pluspunten Basiswerk operations management nn Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken nn Ook geschikt voor niet-economische opleidingen nn Sluit aan bij het handboek Bedrijfskunde en ondernemen dat de basisbegrippen van ondernemerschap en bedrijfskunde belicht nn

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

nn

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Technische bedrijfsvoering EAN 978 94 014 5698 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp Economie, recht en bedrijfskunde n € 19,99

9 789401 439008 — 58 —

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurs­ wetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde en ondernemen Ondernemerschap en bedrijfskunde gaan hand in hand. De kunst van het ondernemen moet ondersteund worden door concrete bedrijfskundige technieken om een succesvolle organisatie te creëren. Ook wie niet economisch opgeleid is, kan die nodige basiskennis verwerven. Dit handboek is ontwikkeld voor een publiek dat geen specialisatie beoogt in specifieke bedrijfskundige technieken, maar dat wel voldoende kennis, inzicht en vaardigheden wenst te ontwikkelen om in een onderneming efficiënt te kunnen opereren. Bedrijfskunde en ondernemen richt zich onder andere op innovatie en toekomstdenken, maar ook bondig op economische aspecten als boekhouden. De vele voorbeelden maken het boek inzichtelijk voor studenten en kaderleden die hun bedrijfskundige vaardigheden scherp willen stellen.

Inhoud Ondernemerschap, ondernemersplan en organisatiestructuren nn Innovatie en productlevenscyclus nn Algemene boekhouding nn Financiële analyse en financiering nn Kostprijssystemen, budgettering en kasplanning nn Investeringsanalyse nn

Pluspunten Ook geschikt voor niet-economische opleidingen nn Brede behandeling van de bedrijfskunde nn Theorie met uitgewerkte, inzichtelijke voorbeelden nn Sluit aan bij het handboek Technische bedrijfsvoering dat de basisbegrippen van operations management belicht nn

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

nn

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Bedrijfskunde en ondernemen EAN 978 94 014 3899 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 254 pp.    Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 24,99

9 789401 438995 — 59 —

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurs­ wetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vennootschapsrecht in België De wetgever wil het vennootschapsrecht moderner, eenvoudiger en flexibeler maken. Op die manier moet België aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven. Vennootschapsrecht in België verduidelijkt wat er met de nieuwe wetgeving verandert: welke vennootschapsvormen er overblijven, wat de vereenvoudiging en flexibilisering precies betekenen en hoe de overgangsregeling verloopt. Het resultaat is een helder overzicht van het nieuwe vennootschapsrecht, op maat gemaakt voor studenten bedrijfseconomie en beginnende ondernemers.

Inhoud Gekende vennootschappen nn Vennootschappen met een sociaal oogmerk nn De landbouwvennootschap nn De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille vennootschap nn De vzw, de stichting en de Corporate Governance nn

Pluspunten Duidelijke samenvattingen bij elk hoofdstuk nn Diverse bijlages en voorbeelden nn

Opleiding Bedrijfsbeleid, handelswetenschappen, business management

nn

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en is jurist en schuld­ bemiddelaar bij OCMW Halle.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België EAN 978 94 014 5402 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 250 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n €29,99

9 789401 454025 — 60 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De sportcoach Als coach moet je kunnen leiden en je spelers zeggen wat er te doen staat. Coachen is ook de kunst om de juiste vragen te stellen en de sporters zelf het antwoord te laten vinden. In elk geval zorgt een goede coach ervoor dat zijn tussenkomst leidt tot iets positiefs: de atleet en het team doen groeien. Om coaches op weg te helpen, biedt De sportcoach tal van direct toepasbare tips aan. Met veel gevoel voor stijl combineert dit boek een breed gamma aan coachingstechnieken en cognitieve stijlen met voorbeelden uit diverse sporten. Daarom is het geschikt voor iedereen die wil leren hoe je een succesvol en dynamisch team vormt.

Inhoud Non-verbale communicatie nn Basiskrachten: kennen, plannen, samenwerken, bedenken nn Zes coachingstijlen: de expert, de uitvinder, de raadgever, de doordrijver, de realisator, de gangmaker nn Sociale en emotionele intelligentie nn Hoe het niet moet: overmatig dubben, dure eden zweren en in de schoenen schuiven nn Hoe het wel moet: aandacht geven, mogelijkheden, optimisme nn

Pluspunten Voor coaches en leiders in alle mogelijke domeinen nn Het eerste werk over de begeleidende rol van de sportcoach nn Talrijke casestudy's verduidelijken de theorie nn

Opleiding Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, sportmanagement

nn

Herman Van den Broeck De sportcoach — Praktijkgids EAN 978 94 014 0813 4 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 288 pp. Management algemeen, lichamelijke opvoeding en sportonderwijs + in onderwijs­setting n € 19,99

9 789401 408134 — 61 —

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Toerisme Reizen is ontzettend populair. De keuze aan bestemmingen en reisformules is dan ook overweldigend. Niet alleen is het voor reizigers moeilijk een keuze te maken uit het enorme aanbod, ook voor de reissector is het een uitdaging om het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden. Toerisme, dat tot stand kwam na intensief overleg met topmensen uit de sector, geeft een toegankelijk overzicht van de complexe toeristische markt en de transportmiddelen. Als handboek biedt het een degelijke basis en goede ondersteuning bij de vorming van toekomstige medewerkers in de toeristische sector.

Inhoud De geschiedenis van de reismarkt nn Reisagent of travel consultant nn Reisorganisator of touroperator nn De huidige marktsituatie nn Beroepsvereniging voor reisagenten en touroperators nn Transport over land, water en in de lucht nn

Pluspunten Herziene editie, aangepast aan de behoeften van de snel evoluerende sector nn Gebaseerd op de ervaring van zowel academici als professionals uit de praktijk nn

Opleiding Toerisme en recreatiemanagement, leisure management

Ivo Siebens doceert al meer dan twintig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

nn

Martine Addiers is praktijklector luchtvaart en business travel (Thomas More Mechelen). Griet Troukens is praktijklector toeristische vakken (Thomas More Mechelen). Daarnaast is ze actief in de privéreissector. Dominique Verbeeck leidde haar eigen reisorganisatie Skipy Tours en is nu docent toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

Ivo Siebens, Martine Addiers, Griet Troukens & Dominique Verbeeck Toerisme — Overzicht van de reissector en de transportmiddelen EAN 978 94 014 1062 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Reizen algemeen, economie en bedrijf algemeen n € 34.99

9 789401 410625 — 62 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Toerismecodex Op reis gaan is het moment bij uitstek om eens te ontspannen. Maar om het hele reisgebeuren in goede banen te leiden, is er een batterij aan regels in stelling gebracht. En er is veel toeristische wetgeving: vergunningsplichten, passagiersrechten, kwaliteitsnormen, hotelcontracten, vervoersverordeningen, enzovoort. Al deze wetgeving is opgenomen in de Toerismecodex. Het is een bronnenboek, een basis waarmee je door het bos de bomen kan zien. Enkel door de spelregels te kennen, kun je immers zelf een toeristische dienstenverstrekker worden. In de Toerismecodex worden alle wetteksten bijeengebracht die voor de sector en voor reizigers het verschil maken. In het boek komen de diverse beleidsniveaus aan bod, zowel Vlaams, federaal, Europees als internationaal.

Inhoud Publiekrecht nn Privaatrecht nn

Pluspunten Uitgegroeid tot een belangrijk naslagwerk in de reissector nn Bevat inhoudelijke commentaar van de auteurs nn Herwerkte editie nn

Jos Speybrouck was advocaat, voorzitter van een arbitraal College van de Geschillencommissie Reizen en is emeritusdocent bij VIVES en KU Leuven.

Opleiding Reisrecht, toerisme, hotelmanagement

nn

Marianne Van Eetvelt is docente aan de Thomas More Hogeschool, waar ze o.a. in de opleiding toerisme- en recreatiemanagement het opleidingsonderdeel toeristische en recreatieve wetgeving doceert.

Jos Speybrouck & Marianne Van Eetvelt Toerismecodex EAN 978 94 014 4593 1 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 384 pp.  Recht algemeen n € 29,99

9 789401 445931 — 63 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Klassieke sociologen en hun erfenis Nooit liet het sociologisch denken zo'n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen. Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan. Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap nn Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx nn De sociologische verbeelding van Emile Durkheim nn Het tragisch verstehen van Max Weber nn Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead nn

Pluspunten Basiswerk over de grondleggers van de sociologie nn Focus op individuele sociologen en hun werk nn

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.

Opleiding nn Sociologie en cultuurkritiek nn Sociologie algemeen

Walter Weyns Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Sociologie algemeen n € 27,99

9 789401 418935 — 66 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologische verbeelding als kracht Het sociale is voor de mens wat water is voor de vis; het is levensnoodzakelijk en tegelijk zo vanzelfsprekend dat we er ons niet van bewust zijn. Het vraagt verbeelding om het sociale te onderzoeken en te begrijpen hoe sociologie zo wezenlijk verbonden is met wie en wat we als mens zijn. Sociologische verbeelding als kracht biedt een kennismaking met sociologie en beschrijft wat sociologen bestuderen en hoe ze dat doen, wat de basisconcepten zijn en welke stromingen of paradigma’s er voorkomen. Het moedigt aan om vooral zélf te blijven nadenken over het sociaal handelen in professionele contexten. Met dit boek willen de auteurs hun visie op sociologie delen en een kritisch sociaal bewustzijn doorgeven aan volgende generaties.

Inhoud Sociologisch vizier op de samenleving nn Basisconcepten nn Referentiekaders nn

Pluspunten Voorbeelden uit de zorgsector en management

nn

Opleiding Sociaal werk, sociale wetenschappen, handelswetenschappen

nn

Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste en is lector sociologie en beroepsethiek aan de Hogeschool Gent. Daarnaast is ze erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Hilde Maelstaf doceert sociologie en methoden voor praktijkonderzoek aan de Artesis-Plantijn Hogeschool. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij het kenniscentrum sociaal werk. Frank Stevens is verbonden aan de opleiding Sociaal Werk aan de Hogeschool WestVlaanderen waar hij onder andere sociologie en onderzoeksmethoden geeft. Greetje Desnerck is maatschappelijk assistente en doctor in de sociale gezondheidswetenschappen. Ze is lector in de opleiding maatschappelijk werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Vesalius-HISS.

Agnes Verbruggen, Hilde Maelstaf, Frank Stevens, Greetje Desnerck Sociologische verbeelding als kracht EAN 978 90 382 2574 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 348 pp.  Sociologie algemeen n € 27,99

9 789038 225746 — 67 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie voor economen Dit basishandboek sociologie mikt vooral op studenten uit (bedrijfs-) economische richtingen. De auteur behandelt systeemtheorie, sociale systemen, sociaal handelen, cultuur- en microsociologie. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan groepen, netwerken en organisaties. Een bespreking van de samenleving als sociaal systeem sluit het geheel af.

Inhoud Algemene systeemtheorie als basis voor het sociologisch denken nn Sociale systemen en sociaal handelen nn Microsociologie van de persoonlijke interactie nn Netwerken en collectiviteiten nn Samenlevingen als macrosociologische sociale systemen nn

Pluspunten Didactisch opgevat en met uitgewerkte voorbeelden nn Editie 2015 nn

Opleiding Sociale wetenschappen, (bedrijfs)economie,

nn

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. In zijn onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar Employee Performance Management en Human Resource Management meetsystemen.

Alex Vanderstraeten Sociologie voor economen — Een inleiding in sociologisch denken EAN 978 90 382 2456 5 n Verschenen  20cm x 27cm n Paperback n 261 pp. Sociologie algemeen n € 24,99

9 789038 224565 — 68 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de economie verschuift van West naar Oost, we staan voor ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen de welvaartsstaat kraken, jongens én meisjes volgen massaal hoger onderwijs, de kerken lopen leeg en wellnesscentra vol, het huwelijk maakt plaats voor een verscheidenheid aan samenleefvormen, depressie lijkt alomtegenwoordig, maar we leven langer dan ooit tevoren … Het is niet eenvoudig om de betekenis, de oorzaken en de gevolgen van die fenomenen te begrijpen. Misschien kan de sociologie, als wetenschap die de samenleving bestudeert, daarbij een handje helpen. Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste kennismaking met de studie van de samenleving. Het boek streeft ernaar om theoretisch inzicht en praktische toepassing te combineren. Aan de hand van illustraties en actuele voorbeelden tonen de auteurs hoe de sociologie kan bijdragen tot een beter begrip van de samenleving, en haar impact op ons leven.

Inhoud Cultuur en sociale structuur nn Institutionalisatie en socialisatie nn Sociale controle en deviantie nn Sociale stratificatie nn Religie nn Sociale verandering nn

Pluspunten nn Boordevol illustraties en actuele voorbeelden

De auteurs zijn allen verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, economie, geschiedenis, psychologie en pedagogiek

Piet Bracke verricht onderzoek naar onderwerpen uit de gezins- en gezondheidssociologie.

nn

Bart Van de Putte specialiseert zich in sociale demografie, sociale stratificatie en historische sociologie. Mieke Van Houtte is werkzaam in de onderwijssociologie, en onderzoekt onder andere schooleffecten, schoolculturen en sociale ongelijkheid. Hans Vermeersch specialiseert zich in gender, risicogedrag en de nature-nurture problematiek. Piet Bracke, Bart Van de Putte, Mieke Van Houtte & Hans Vermeersch Sociologie — Een hedendaagse inleiding EAN 978 94 014 5396 7 n Verschenen  21cm x 27cm n Paperback n 342 pp. Sociologie algemeen n € 34,99

9 789401 453967 — 69 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Methodologie van de sociale wetenschappen Resultaten en bevindingen van sociaalwetenschappelijk onderzoek vind je tegenwoordig overal: in de populaire media, op blogs, op websites of in het nieuws. Ook zelf gebruik je principes en inzichten uit het sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om alledaagse beslissingen te nemen, om argumenten te stofferen in discussies met familie, vrienden en collega's of om je inbreng in het lokale verenigingsleven te onderbouwen. Kortom, wetenschappelijk onderzoek is lang niet het monopolie van professoren of studenten aan de universiteit; het is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Dit boek neemt je mee op een boeiende tocht doorheen het rijke en gevarieerde instrumentarium dat sociale wetenschappers tot hun beschikking hebben om menselijk gedrag te observeren. Zo passeren onder meer surveyonderzoek, participerende observatie, experimentele ontwerpen en historisch-vergelijkend onderzoek de revue. Daarnaast bespreekt het boek hoe je diverse theoretische kaders gebruikt, welke redeneringen steek houden, hoe wetenschap ingebed is in bredere filosofische discussies en welke ethische richtlijnen je dient te respecteren. Dit handboek, dat rijkelijk geïllustreerd is met klassieke en meer hedendaagse voorbeelden uit diverse disciplines, wil de onderzoeker in spe kennis laten maken met de do's and don’ts van het sociaalwetenschappelijke bedrijf.

Henk Roose is verbonden aan de vakgroep Sociologie van Universiteit Gent. Hij doceert er methodologie van de sociale wetenschappen, sociale ongelijkheid en cultuursociologie. Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van sociale ongelijkheid, culturele leefstijlen en surveyonderzoek.

Inhoud Basisbegrippen nn Planning en voorbereiding van empirisch onderzoek nn Kwantitatieve methodes nn Kwalitatieve methodes nn

Pluspunten Actuele voorbeelden en kleurrijke illustraties

nn

Bart Meuleman werkt als docent onderzoeksmethodologie en statistiek aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven. Aan de hand van internationale surveygegevens onderzoekt hij publieke opinies over migratie en de welvaartsstaat.

Opleiding nn Sociale wetenschappen

Henk Roose & Bart Meuleman Methodologie van de sociale wetenschappen — Een inleiding EAN 978 94 014 4344 9 n Verschenen 21cm x 27cm n Paperback n 392 pp.  Sociologie algemeen n € 33,00

9 789401 443449 — 70 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek Overheidscommunicatie Hoe kun je als overheid goed communiceren met de burger? Hoe kun je eenzijdige communicatie ombuigen tot een gesprek zodat er een dialoog ontstaat waarin ook de burger een actieve rol heeft? Machteld Weyts kent als experte de knepen van het vak en toont vanuit haar ervaring hoe communicatie een essentiële rol speelt in de democratie. Zij legt met dit handboek de basis voor een strategische communicatieaanpak in een overheidscontext. Het boek is doorspekt met actuele voorbeelden en getuigenissen van professionals. Overheidscommunicatie maakt studenten, startende (communicatie)ambtenaren en medewerkers van communicatieadviesbureaus wegwijs in de structuur, basisbeginselen en domeinen van overheidscommunicatie. Het is een onmisbare inleiding voor wie beter, gerichter en sprekender wil communiceren in overleg met de burger.

Inhoud Overheidscommunicatie nn Strategische communicatie nn Dialoog burger-overheid nn

Pluspunten Actuele voorbeelden nn Getuigenissen van professionals nn

Machteld Weyts is accountmanager en communicatiestrateeg bij creatief communicatiebureau Billie Bonkers.

Opleiding nn Communicatiemanagement, communicatiebeheer, overheidscommunicatie

Machteld Weyts Handboek Overheidscommunicatie — Zuurstof voor de democratie EAN 978 90 382 2575 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 182 pp.  Toegepaste communicatiekunde n € 24,99

9 789038 225753 — 71 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een plattegrond van de macht Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. Zo zorgt politiek er bijvoorbeeld voor dat de vele behoeften, belangen en doelen van een samenleving op een specifieke manier samenkomen. Omdat er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving moeten organiseren, en omdat de middelen beperkt zijn, ontstaan er conflicten. Die worden doorgaans opgevangen met samenwerkingen tussen en binnen instellingen, die elk hun eigen spelregels volgen. Dit inleidend handboek belicht basisvragen, kernbegrippen en fundamentele processen van de politicologie. Ook de voornaamste politieke actoren en instellingen worden besproken. Met Een plattegrond van de macht worden essentiële inzichten en bouwstenen voorgesteld die lezers in staat stellen om zelf kritisch en gefundeerd na te denken over politiek en politieke en sociale wetenschappen.

Inhoud Ideologieën nn Macht nn Partijen en partijsystemen nn De regering nn Verkiezingen en kiessystemen nn Internationale politiek nn

Pluspunten Volledig overzichtswerk

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist, columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker.

nn

Opleiding Politieke wetenschappen, geschiedenis, economie

nn

De volgende auteurs leverden een bijdrage aan het boek: Tony Valcke, Kristof Stuyvers, Catharina Dehullu, Nicolas Bouteca, Filip De Rynck, Bart Maddens, Bram Wauters, Jan Orbie, Thijs Van de Graaf en Goedele De Keersmaeker.

Carl Devos (red.) Een plattegrond van de macht — Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen EAN 978 94 014 4506 1 n September 2019  21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 640 pp.  Politicologie n € 45,00

9 789401 445061 — 72 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Smart cities Wat enkele decennia geleden nog sciencefiction leek, is vandaag werkelijkheid. Slimme horloges en camera’s, sensornetwerken en drones vinden stilaan hun plaats in het alledaagse leven. Ze gebruiken de kracht van ICT om onze mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving en veiligheid grondig te verbeteren. Smart cities bewijst dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt, en welke modellen we best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire insiderskijk op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid.

Inhoud De kracht van data nn Het privacy-probleem nn Technologische bouwstenen van de slimme stad nn

Pluspunten Up-to-date voorbeelden uit binnen- en buitenland nn Vernieuwend model nn Kritische blik met aandacht voor valkuilen nn

Opleiding Communicatiewetenschappen, marketing, media-economie

nn

Pieter Ballon is communicatiewetenschapper en historicus. Hij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur bij iMinds, waar hij verantwoordelijk is voor de Smart City-activiteiten in Vlaanderen en Brussel.

Pieter Ballon Smart cities — Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt EAN 978 94 014 2938 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Integraalband n 224 pp.   Technische wetenschappen algemeen n € 29,99

9 789401 429382 — 73 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Politicologie In dit handboek worden politiek en beleid benaderd vanuit een sociaal perspectief. Het boek is vooral gericht op professionals (in opleiding) in de brede sociale sector, die meer inzicht willen krijgen in de dynamiek van politiek en beleid. Bij de uitwerking werd gekozen voor sociaal relevante thema’s, casussen en voorbeelden. Een belangrijke invalshoek is de actieve inbreng van burgers en hun organisaties in de vormgeving van de samenleving. Het eerste deel, ‘politieke fundamenten’, behandelt de elementen die het belangrijkst zijn om de dynamiek van de politiek te kunnen begrijpen: politiek en beleid, macht, democratie, openbaar bestuur en de relatie tussen politiek en samenleving. In het tweede deel komen de verschillende actoren aan bod, zoals het openbaar bestuur en de partijen; maar ook de media, het middenveld en de burgers. Het derde deel, ‘Lagen’ belicht de verschillende politieke niveaus van de gemeente tot het mondiale politieke veld.

Inhoud Fundamenten nn Lagen nn

Pluspunten Essentiële inzichten in politiek en beleid vertaald naar concrete praktijken nn Casussen, voorbeelden en fotomateriaal nn

Bart Van Bouchaute doceert politiek en beleid in de opleiding sociaal werk op de Arteveldehogeschool.

Opleiding nn Politieke wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

Christophe Timbremont doceert politicologie binnen de opleiding sociaal werk aan de Arteveldehogeschool. Daarnaast is hij er ook docent economie en sociologie. Marijke Pruyt doceert politiek, sociaalcultureel werk en culturele en artistieke actualiteit in de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool.

Marijke Pruyt, Christophe Timbremont, Bart Van Bouchaute Politicologie — Politiek en beleid in sociaal perspectief EAN 978 94 014 5364 6 n Verschenen  21cm x 27cm n Paperback n 440 pp. Politicologie n € 32,50

9 789401 453646 — 74 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De prijs van politiek Het gezegde ‘show me the money’ geldt ook voor politieke partijen. Hun doen en laten kunnen we immers pas echt begrijpen als er zicht is op de hoeveelheid geld die ze bezitten en onder elkaar verdelen. De prijs van politiek brengt de Belgische partijen en hun boekhouding in kaart. Het bespreekt de ontwikkeling van private naar publieke financiering, en de manier waarop de partijen erin geslaagd zijn om hun portefeuille voortdurend aan te dikken. Het boek kijkt ook over de grenzen heen, en stelt dezelfde vragen over Europese partijen. Daardoor werpt het een uitdagende en eigenzinnige blik op de toekomst van de democratie en de macht die politieke partijen daarin bezitten.

Inhoud Overzicht van boekhouding van politieke partijen nn Economisch perspectief op de politicologie nn Politieke strategie nn Aandacht voor België en de Europese Unie nn

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs nn Toegankelijk geschreven nn Begrip van financiële werking democratische instituten nn

Bart Maddens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en voert al twintig jaar onderzoek naar partijfinanciering.

Opleiding nn Politicologie, European Studies

Jef Smulders is als vrijwillig medewerker verbonden aan de KU Leuven. Hij analyseerde de boekhouding van nationale politieke partijen in Europa. Wouter Wolfs is als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over de financiering van de politieke partijen in de EU.

Bart Maddens, Jef Smulders & Wouter Wolfs De prijs van politiek — Over de portefeuille van de partijen EAN 978 94 014 5880 1 n Verschenen    15cm x 23cm n Paperback n 208 pp.    Politicologie n € 24,99

9 789401 458801 — 75 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Van de nood een deugd maken Ontwikkelingshulp wordt meestal geassocieerd met internationale hulp, omdat het voornamelijk georganiseerd wordt in ramp- en conflictgebieden. Door schrijnende beelden van vluchtelingenkampen, gestrande vluchtelingen, noodlijdende kinderen en voedselbedelingen die we in de media zien, krijgen we een notie van wat humanitaire hulp en noodhulp inhouden. Zowel in derdewereldlanden als dichter bij huis. Bruno De Cordier wil een goed inzicht verschaffen in de even veelzijdige, controversiële als boeiende realiteit achter de berichtgeving over internationale hulpoperaties. Zo biedt hij een antwoord op de vraag wat humanitaire hulp en noodhulp betekenen en hoe ze zich tot ontwikkelingshulp in het algemeen verhouden. Wie zijn de voornaamste geldschieters en wie zijn de belanghebbenden? Naar welke landen en via welke kanalen gaat de meeste humanitaire bijstand? Van de nood een deugd maken leidt de lezer door de complexe wereld van humanitaire hulp. Het is de ideale inleiding in humanitaire hulp voor alle studenten die internationale hulp bestuderen of als vrijwilliger of stagiair te plaatse gaan helpen.

Inhoud Soorten activiteiten van humanitaire hulp nn Achtergrond en geschiedenis van hulpverlening nn De actoren van humanitaire organisaties nn Voedselhulp nn Donoren van hulp nn

Bruno De Cordier is verbonden aan de Vakgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent. Daarvoor werkte hij meer dan acht jaar voor het humanitaire coördinatiebureau en het voedselprogramma van de VN en enkele ngo’s.

Pluspunten Duidelijke uitleg zonder vakjargon nn Stelt kritische vragen nn

Opleiding Sociaal werk, sociale pedagogiek, orthopedagogiek, zorg-opleidingen met stage in de Derde Wereld

nn

Bruno De Cordier Van de nood een deugd maken — Hoe humanitaire hulp werkt EAN 978 90 382 2627 9 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 164 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 19,99

9 789038 226279 — 76 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Met woorden verleiden Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst? In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op. Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud Persoonlijk en positief leren schrijven nn Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten nn Antwoorddocumenten voor meer respons nn Teksten voor advertenties nn Schrijven voor het goede doel nn Schrijven voor verschillende leeftijden nn

Pluspunten A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken nn De auteur won twee keer de Gouden Veer nn Gebaseerd op casestudy's nn

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Opleiding Direct marketing, bedrijfs- en office management, (professionele) communicatie

nn

Mark Van Bogaert Met woorden verleiden — Schrijftips voor uw presentaties, mailings en andere wervende teksten EAN 978 94 014 1063 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 410632 — 77 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Scanbaar schrijven Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in? In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht. Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede nn Kijk eens naar de krant nn Presenteer uw tekst in zapklare brokjes nn Psychologie van de letter nn Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten nn Meepraten over lay-out? Dure woorden! nn

Pluspunten Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

nn

Opleiding nn (Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, (professionele) communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert Scanbaar schrijven — Aandacht vangen van lezers met weinig tijd EAN 978 94 014 1852 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp.  Communicatiekunde algemeen n € 25,99

9 789401 418522 — 78 —

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen Zoals de titel aangeeft focust dit handboek op het ‘lezen en schrijven’ binnen de wetenschappelijke discipline van de communicatiewetenschappen. Het is geen theoretisch werk, maar een concrete introductie tot de praktijk van het communicatiewetenschappelijk zoeken naar informatie en de verwerking ervan. De tools die dit boek aanreikt, introduceren de lezer tot de academische literatuur en tot het schrijven van academische teksten. Er wordt ook aandacht besteed aan de bronnen binnen de communicatiewetenschappen en bevat een introductie tot het bibliografische referentieprogramma Endnote. Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen is bestemd voor communicatiewetenschappers in wording, studenten die geïntroduceerd willen worden tot het opzetten en uitvoeren van (literatuur)onderzoek enerzijds, het schriftelijke presenteren van de onderzoeksresultaten anderzijds.

Inhoud Academisch schrijven binnen de communicatiewetenschappen nn Bronnen binnen de communicatiewetenschappen nn De academische paper nn

Pluspunten Inleidend handboek nn Handig werkinstrument met voorbeelden en tips nn

Annelore Deprez is hoofddocent journalistiek aan de Universiteit Gent en aan de Arteveldehogeschool. Ze is lid van het Center for Journalism Studies (CJS) en doet onderzoek naar mediarepresentatie, nieuwswijsheid bij jongeren, digitale stress en sociale media als branding- en nieuwskanaal.

Opleiding Communicatiewetenschappen, alle bachelorstudenten die een eindwerk moeten schrijven

nn

Sofie Van Bauwel is hoofddocent mediastudies aan de Universiteit Gent waar ze lid is van CIMS (Centre for Cinema and Media Studies). Ze doet onderzoek naar gender en media, film- en televisiestudies en publiceerde nationaal en internationaal over populaire visuele cultuur, feministische mediastudies en televisie. Roel Vande Winkel is hoofddocent film en tv studies aan de KU Leuven en aan de LUCA School of Arts. Hij verricht media- en cultuurhistorisch onderzoek en publiceerde onder andere over audio­visuele media, politiek en propaganda in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Annelore Deprez, Sofie Van Bauwel & Roel Vande Winkel Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen EAN 978 94 014 5365 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 209 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

9 789401 453653 — 79 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Schrijven met impact Ben je bang dat ze je niet, of verkeerd, zullen begrijpen? Dat alle nuance verdwijnt en een paar foute oneliners het enige zijn wat overblijft van je jarenlange onderzoek, praktijkervaring of literatuurstudie? Wil je dat het werk van je studiedienst of je organisatie vol experts impact heeft? Neem het heft in handen en leer de principes van populariserend schrijven en wetenschapscommunicatie. Schrijf zélf die pakkende blog, dat correct opgepikte persbericht, dat inspirerende beleids­ advies, dat tot nadenken stemmend artikel, dat gedenkwaardige rapport, die folder, mailing of andere non-fictietekst voor niet-vakgenoten. Aan de hand van talloze voorbeelden begeleidt moleculair bioloog en oud-wetenschapsjournalist Ann De Ron onderzoekers en experten uit alle disciplines in negen stappen naar een doeltreffende tekst voor niet-vakgenoten. Dit boek is gebaseerd op de trainingen en coachings die ze sinds 2008 geeft aan universiteiten, expertisecentra en bedrijven.

Inhoud Doeltreffende tekststructuur nn Geschikte illustraties en bijschriften nn Wetenschaps- en overheidscommunicatie nn

Pluspunten Houvast voor elke expert die een breder publiek wil bereiken nn Sprekende voorbeelden van elke tekstsoort nn Handige tips nn

Opleiding Wetenschapsjournalistiek, onderzoekers, doctorandi

nn

Ann De Ron Schrijven met impact — Bereik als onderzoeker, expert of adviseur lezers buiten je vakgebied EAN 978 94 014 5903 7 n  Juni 2019   17cm x 24cm n Paperback n ca. 100 pp.    Communicatie algemeen n € 16,50

9 789401 459037 — 80 —

Ann De Ron is licentiaat Moleculaire Biologie en bachelor Intercultureel Management. Ze werkte tien jaar lang als journalist en wetenschapsjournalist voor onder andere De Morgen, Knack en Natuur & Techniek. Sinds 2004 is ze zelfstandig trainer met Fish Grow Feet. Bekijk haar actuele trainingsaanbod op www.fishgrowfeet.be.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties Een organisatie zal voor haar communicatie public relations en marketing inzetten. Bij public relations gaat het om het planmatig en systematisch bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar interne en externe publieksgroepen door middel van communicatie. Terwijl in public relations de organisatie in de communicatie centraal staat, is dit in marketingcommunicatie het product of de dienst. Met marketingcommunicatie wil je de keuze van externe doelgroepen beïnvloeden ten voordele van het product of de dienst. Dit handboek behandelt organisaties en hun communicatie, en dan vooral profit-, non-profit- en ledenorganisaties. Het heeft een duidelijke rode draad, want de auteurs bundelen public relations en marketingcommunicatie onder de term ‘corporate communication’. Dit houdt een geïntegreerde aanpak van alle interne en externe communicatiemiddelen in. Communiceren doe je immers vanuit een bepaalde strategie, de boodschap en instrumenten die je inzet, stem je altijd op elkaar af. Het doel van dit boek is de lezer inzicht te bieden in public relations en marketingcommunicatie, en hem te boeien en warm te maken voor verdere lectuur rond specifieke thema's. Het is een uitstekende theoretische uitvalsbasis voor studenten communicatie- en bedrijfsmanagement.

Ina Cool doceert communicatie­ management en media-analyse aan de Arteveldehogeschool.

Inhoud Organisatie nn Public relations nn Marketingcommunicatie nn Gemeenschappelijke instrumenten nn

nn

Isabelle Wittebroodt doceert communicatiemanagement, overheidscommunicatie en communicatieonderzoek aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding nn Communicatiemanagement, bedrijfsmanagement

Chris Van Zaelen doceert communicatiemanagement en overheidscommunicatie aan de Arteveldehogeschool.

Pluspunten Handboek met hand-outs nn Handige bladwijzer met kernwoorden

Gregory Callebaut, Ina Cool, Chris Van Zaelen & Isabelle Wittebroodt  Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties — Een inleiding EAN 978 90 382 2371 1 n Verschenen  21cm x 30cm n Paperback n 108 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

9 789038 223711 — 81 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Auteursrecht en pers Dagelijks levert de pers informatie die uiterst toegankelijk en beschikbaar is. Toch vereist het gebruik en het verspreiden van deze informatie een bepaalde juridische omgang: het auteursrecht. Op een toegankelijke manier toont Auteursrecht en pers de fijne kneepjes van dit soms moeilijk te ontwarren domein. Compleet met een stappenplan, mogelijke valkuilen en herkenbare casestudy's. Vanuit tal van voorbeelden uit de mediasector en met aandacht voor detail vertelt dit handboek over de basics, de belangrijke nuances en de achterpoortjes in het auteursrecht. Dankzij die helderheid is het boek bruikbaar voor studenten en iedereen die creatief met media bezig is.

Inhoud Geschiedenis van het auteursrecht nn De plaats van het auteursrecht in het recht nn De exploitatie van auteursrechten nn Auteurscontracten nn De pers en het auteursrecht nn

Pluspunten Verhelderend voor iedereen die omgaat met de pers nn Dit boek werd getoetst aan verscheidene standaardwerken over auteursrecht en onderworpen aan een peerreview nn

Wim Criel doceerde auteursrecht en pers aan Thomas More Mechelen. Daarvoor werkte hij als verantwoordelijk uitgever van Roularta Media Group, bekend van Knack en Trends.

Opleiding nn Journalistiek en (commerciële) communicatie

Wim Criel Auteursrecht en pers EAN 978 94 014 0282 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek, recht algemeen n € 27,99

9 789401 402828 — 82 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek auteursrecht Auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je komt ermee in contact bij het downloaden van je favoriete muziek, het plaatsen van video's op Facebook, het beluisteren of bekijken van nieuwsberichten en reclameboodschappen op radio en televisie, het lenen van een boek in de bibliotheek, of bij het kopen van een ticket in de bioscoop. Dit handboek is een kennismaking met de basisprincipes van het auteursrecht en gerelateerde rechten, en hun toepassingen in verschillende media (journalistiek, film, theater, reclame en het internet). De vermogensrechten en morele rechten worden uitgebreid toegelicht, net zoals het contractenrecht en uitzonderingen op het auteursrecht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal oefenvragen over de materie die in dat hoofdstuk aan bod kwam. Dit Handboek auteursrecht is in de eerste plaats bestemd voor studenten, maar is tegelijkertijd een waardevol naslagwerk voor iedereen die meer te weten wil komen over auteursrecht.

Inhoud Geschiedenis, grondslagen en situering van het auteursrecht nn Het auteurswerk, de auteur nn Beschermingsduur van het auteursrecht nn De vermogensrechten nn De morele rechten nn Het contractenrecht nn

Pluspunten Oefeningen bij elk hoofdstuk nn Concordantietabel als bijlage

Katrien Van der Perre is praktijkassistent auteursrecht aan de Universiteit Gent (vakgroep Communicatiewetenschappen) en doceert auteursrecht en mediarecht aan het RITS.

Opleiding Communicatiewetenschappen, communicatiebeheer, toegepaste communicatie, public relations en voorlichting, journalistiek, audiovisuele kunsten, media en communicatie, media- en cultuurwetenschappen, communicatiemanagement of rechten

Eva Lievens is docent Recht & Technologie aan de Universiteit Gent (faculteit Rechtsgeleerdheid) en doceert media­ recht en auteursrecht in de opleiding communicatiewetenschappen.

nn

nn

Dirk Voorhoof doceert Europees mediarecht aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is verbonden aan het Human Rights Centre van de Universiteit Gent en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Katrien Van der Perre, Eva Lievens & Dirk Voorhoof Handboek auteursrecht EAN 978 94 014 4507 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 338 pp.  Recht algemeen n € 29,99

9 789401 445078 — 83 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Journalistiek in perspectief Journalistiek in perspectief biedt een degelijk en samenvattend overzicht van basistheorieën, concepten en ontwikkelingen binnen het onderzoeksdomein van de journalistiek. Dit handboek legt uit wat een journalist doet en hoe redacties werken, met aandacht voor het profiel van de journalist, het nieuwsselectie- en productieproces en de gangbare businessmodellen binnen de journalistiek. Verder hebben de auteurs ook aandacht voor de lezer, die een steeds grotere en actievere rol speelt via forums en sociale media. Dit handboek is geschikt voor bachelorstudenten die voor het eerst kennis maken met journalistiek als studiedomein, maar ook voor al wie een breed inzicht wil krijgen in het functioneren en de rol van journalistiek in de maatschappij.

Inhoud De journalist en zijn profiel nn De werking van redacties nn Nieuwsselectie en -productie nn Het publiek en de publieke opinie nn Journalistieke theorieën nn Sourcing nn Framing nn

Pluspunten Helder en overzichtelijk nn Vol illustraties

Annelore Deprez is hoofddocent journalistiek aan de Universiteit Gent en aan Arteveldehogeschool Gent. Ze is lid van het Center for Journalism Studies (CJS) en doet onderzoek naar mediarepresentatie, nieuwswijsheid bij jongeren, digitale stress en sociale media als branding- en nieuwskanaal.

nn

Opleiding Journalistiek

nn

Sarah Van Leuven is professor bij de vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en directeur van het Center for Journalism Studies. Daarnaast is ze ook divisiehoofd ‘Journalistiek’ in de Netherlands-Flanders Communication Association (NeFCA).

Annelore Deprez & Sarah Van Leuven Journalistiek in perspectief — Een inleiding tot journalistieke theorie en onderzoek EAN 978 94 014 6188 7 n  Februari 2020    17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Journalistiek n € 27,50

9 789401 461887 — 84 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Journalistiek Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalisten te werk gaan? Deze nieuwe editie van Journalistiek geeft je een geactualiseerde inkijk in het journalistieke bedrijf, de media en de verschillende redactiefuncties en leert je hoe je concreet aan de slag kunt met verschillende genres. Dit basiswerk voor beginnende journalisten is geschreven vanuit de praktijk, in een begrijpbare taal en met tal van voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een interview waarin een ervaren journalist bevraagd wordt. Deze relevante stemmen zijn onder meer Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes.

Inhoud Wegwijs in het Vlaamse medialandschap nn Wat is een goed interview? nn Van idee tot eindredactie nn Leren uit gesprekken met ervaren journalisten nn Wetgeving, deontologie en bronnengeheim in journalistiek nn

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod nn Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving nn Ervaringsdeskundigen aan het woord nn

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies.

Opleiding Journalistiek

nn

Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

Ria Goris & Guy Delforge Journalistiek — Inleiding tot het vak EAN 978 94 014 3912 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 324 pp. Journalistiek n € 27,99

9 789401 401906 — 85 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale media en journalistiek Menig journalist gebruikt sociaalnetwerksites om zich te informeren. Niet alleen over het wel en wee van vrienden, maar ook van politici en andere beroemdheden van het land. Toch beperkt hun kennis zich vaak tot de basistechnieken. Sociale media en journalistiek focust op de bekendste sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube, maar ook minder bekende platformen als Foursquare en CouchSurfing komen aan bod. Het boek legt uit hoe sociale media een mooie aanvulling bieden op de traditionele tools om nieuws te researchen en te verspreiden, en om in dialoog te treden met het publiek. Voor de journalist van de toekomst is het daarom een onmisbare gids.

Inhoud Sociale media als researchtool nn Sociale media als presentatietool nn Journalistieke output monitoren via sociale media nn Sociale media als communicatie- en interactietool nn Sociale media en de journalistieke deontologie nn

Pluspunten Bundeling van de journalistieke aspecten van sociale media nn Aanvulling op de traditionele researchtools nn

Michaël Opgenhaffen doceert nieuwe media en journalistiek aan de KU Leuven. Daarnaast is hij lector aan de Universiteit Leiden.

Opleiding Journalistiek, communicatie

nn

Bart Van Belle was jarenlang webredacteur bij De Standaard en werkt nu als Online Community Manager bij Pasar.

Michaël Opgenhaffen & Bart Van Belle Sociale media en journalistiek EAN 978 90 209 8478 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek n € 24,99

9 789020 984781 — 86 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Schrijven voor radio en tv Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden. Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie. Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud Journalistieke radioteksten nn Journalistieke tv-teksten nn Opbouw en structuur van een tekst nn Het perspectief van de kijker en de luisteraar nn

Pluspunten Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk nn Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist nn

Opleiding Journalistiek, communicatie

Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.

nn

Patrick Pelgrims Schrijven voor radio en tv — Praktijkboek voor de journalist EAN 978 94 014 0095 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Journalistiek n € 29,99

9 789401 400954 — 87 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Echte mediaprimeurs Vroeger viel het fysieke lichaam van de mens samen met zijn communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en gesproken taal. Geleidelijk aan ontwikkelde de mens via het geschrift technologische communicatie-instrumenten die zich buiten zijn lichaam bevonden. Nu lijkt het erop dat mens en mediamachine in elkaar gaan overvloeien. Wie Echte mediaprimeurs doorneemt, stoot niet alleen op de fascinerende ontstaansgeschiedenis van diverse media, maar ook op de manier waarop de mens zichzelf vormgeeft en anders maakt. Zo groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen. Wie meegaat in dit verhaal van oudste, oude, nieuwe en nieuwste media krijgt niet alleen een duidelijk antwoord op deze vragen, maar begrijpt meteen de cultuurhistorische invloed van al deze media.

Inhoud Mediageschiedenis nn Lichaamscultuur nn Typografische revolutie nn Commerciële nieuwsindustrie nn Van multi- tot hypermedia: doorbraak van de cybercultuur nn

Pluspunten Een historische benadering van een actueel thema nn Gebaseerd op de praktijkervaring van de auteur

Frank Hellemans doceert mediageschiedenis en journalistiek aan Thomas More Mechelen. Daarnaast is hij redacteur van de boekensite voor het weekblad Knack.

nn

Opleiding Journalistiek, communicatiewetenschappen

nn

Frank Hellemans Echte mediaprimeurs — Een communicatiegeschiedenis EAN 978 90 209 5496 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789020 954968 — 88 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

How to story Verhalen vertellen is moeilijk. Vreselijk moeilijk. Toch heeft iedereen een verhaal dat, eens je de nodige tips en tricks op zak hebt, in beeld gebracht kan worden. Door hard werk, de juiste keuzes, maar ook door kennis van de opbouw van verhalen kun je de kunst van het storytelling wel degelijk aanleren. Daarom nemen de auteurs van How To Story je mee achter de schermen van het beeldverhaal. Ze geven je de basics van storytelling mee en waarschuwen je voor valkuilen. Maar wat How To Story vooral wil doen, is je als lezer zin geven om goede verhalen te vertellen. Kort en krachtig, maar met aandacht voor zowel inhoud als tactiek, leer je in dit boek van auteurs met tonnen ervaring alles wat je moet weten om je publiek te boeien – en geboeid te houden. Tegelijkertijd kijkt het boek ook naar morgen en stoomt het beeldjournalisten en journalistiekstudenten klaar voor een voortdurend veranderend journalistiek landschap.

Inhoud Een goed verhaal, wat doet dat in je brein? nn Essentiële verhaalelementen nn De techniek van het vragen nn Monteren en redigeren nn Formats: televisie, mobiel, online nn Het journalistieke proces versus het journalistieke product nn

Pluspunten Tien handige meeneemtips nn Met checklists en handige voorbeelden uit de actualiteit nn Extra materiaal is te vinden op www.howtostory.be nn

Opleiding Journalistiek, communicatie

Tim Verheyden is journalist bij de VRT-nieuwsdienst. Hij is chef story­telling voor Het Journaal en was presentator van het duidingsprogramma Panorama. In het verleden bracht hij vanuit binnen- en buitenland verslag uit voor nieuws- en duidingsprogramma's. Tom Rumes doceert reeds vijftien jaar storytelling en regie aan Thomas More Mechelen. Vanuit zijn ruime ervaring als cameraman en monteur geeft hij gastcolleges over storytelling en nieuwe mediatrends in binnen- en buitenland.

nn

Andries Fluit is freelance verslaggever en heeft een uitgebreide ervaring als journalist voor zowel audiovisuele als geschreven media. Tim Verheyden, Tom Rumes & Andries Fluit How to story — Storytelling voor journalisten EAN 978 94 014 1892 8 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 200 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 418928 — 89 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en ethiek Media-ethiek is een vorm van toegepaste ethiek waarbij de gebeurtenissen en probleemsituaties die zich voordoen in de media geanalyseerd en beoordeeld worden aan de hand van morele basisprincipes. In dit boek gaat het dus niet over meta-ethiek (waar komen ethische principes vandaan?) of descriptieve ethiek (waarom handelen mensen op moreel vlak op deze of geen manier?), maar over de manier waarop de media al dan niet ethisch correct handelen. Onder media verstaat de auteur alle middelen tot communicatie als dragers van informatie, zowel gedrukte media (kranten, tijdschriften, boeken, pamfletten, fotografie, enz.), gesproken media (radio, televisie, film, enz.) als nieuwe media (internet, interactieve telefonie, sociale netwerksites, enz.) en hybride media (combinaties van de gedrukte, gesproken en nieuwe media). Dit handboek is gericht op de houding van personen die dergelijke media gebruiken, niet op de media als zodanig.

Inhoud Ethische systemen nn Vormen van informatieverspreiding nn Ethische methodiek nn Media-ethiek in de praktijk nn

Pluspunten Jaarlijks herwerkt nn Actuele voorbeelden

Dirk Verhofstadt is verbonden als docent media en ethiek aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is auteur van heel wat boeken.

nn

Opleiding Communicatiemanagement, film- en televisiestudies, journalistiek, nieuwe media en maatschappij

nn

Dirk Verhofstadt  Media en ethiek EAN 978 94 014 6076 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 344 pp.  Journalistiek n € 22,50

9 789401 460767 — 90 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en mentaliteit Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud Interactiepatronen nn Douglas' typologie nn Het perspectief van het individu nn Ideologiekritiek nn De verantwoordelijkheid van de media nn

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod nn Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik nn

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema's binnen het overlegorgaan Metaforum.

Opleiding nn Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek n € 27,99

9 789401 412896 — 91 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo'n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden? Dit boek heeft aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Zo biedt 500 gebeurtenissen een venster op op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht.

Inhoud Binnenlandse politiek nn Cultuur en media nn Economie en arbeid nn Lifestyle nn Milieu nn Samenleving binnenland en buitenland nn Sport nn Wetenschap nn

Pluspunten Naslagwerk door en voor journalisten nn Overzichtelijk lexicon nn

Opleiding Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding

nn

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen. Uit bijna dertig jaar leservaring groeide de behoefte aan een overzichtswerk. Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Hij was als beleidsonderzoeker en docent actief in Shanghai, Jakarta en New York. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies in verschillende opleidingen.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens 500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden EAN 978 94 014 3540 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 216 pp. Sociale wetenschappen n € 19,99

9 789401 435406 — 92 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Om de actualiteit beter te begrijpen is het van belang de mensen te kennen die omwille van hun status of machtspositie een grote invloed uitoefenen op de samenleving. Dit boek bundelt de 500 mensen die nu al, bij leven, een begrip zijn.

Marc Hendrickx & Thijs Delrue 500 mensen die vandaag een begrip zijn EAN 978 94 014 1679 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 168 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 416795

Kennis van enkele basisbegrippen wapent je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Dit boek biedt de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Marc Hendrickx & Werner Goossens 500 woorden die iedereen moet kennen — Om de actualiteit te begrijpen EAN 978 94 014 1042 7 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 172 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 410427

De islam is de laatste tijd een veelbesproken topic in het nieuws. Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de meest essentiële begrippen van deze godsdienst. Het geeft tekst en uitleg bij de verschillende strekkingen van de islam, en schenkt ook aandacht aan de religieuze kernwaarden van de wereldgodsdienst.

Hind Fraihi De islam in 500 woorden EAN 978 94 014 2645 9 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 208 pp. Filosofie algemeen n € 19,99

9 789401 426459 — 93 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

The floor is yours Geef jij regelmatig lezingen voor een groot of klein publiek? Zou je eindelijk eens die perfecte presentatie willen kunnen geven waarbij niemand in slaap valt, iedereen geboeid is en die nog resultaat oplevert ook? In The Floor is Yours geven presentatietrainers Toon Verlinden en Hans Van de Water hapklare tips om te scoren met je presentatie. Weinig tijd? Een saai en complex thema? Last van stress? Te introvert? Hans en Toon geven je voor elk probleem een goede oplossing. En omdat slechte presentaties zo herkenbaar is, geven ze er met humoristische blik de voorbeelden bij van hoe je het zeker niet moet doen. Dit boek is een hulpmiddel voor iedereen die graag met zelfvertrouwen voor een publiek wil staan en zijn onderzoek, scriptie of verhandeling met impact wil brengen.

Inhoud De start van je presentatie nn Opbouw van verhaal nn Kies een focus nn Help: slides! nn Omgaan met vragen uit het publiek nn Nieuw hoofdstuk met wetenschappelijke posters nn

Pluspunten Zeer praktisch gericht vol bruikbare tips nn Herkenbare voorbeelden nn Nog meer oefenen: de auteurs geven workshops voor extra hulp en tips nn Engelse versie beschikbaar

Toon Verlinden en Hans Van de Water zijn internationale presentatiecoaches en experten wetenschapscommunicatie. Samen richtten ze The Floor is Yours op. Met hun bedrijf trainden ze al duizenden geïnteresseerden op congressen, studie- en onderzoeksdagen.

nn

Opleiding Professionele communicatie, (direct) marketing, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, doctoral schools, individuele studenten die een paper moeten presenteren

nn

Hans Van de Water & Toon Verlinden The floor is yours — Leren presenteren van brainstorm tot applaus EAN 978 94 014 5708 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 230 pp.   Communicatiekunde algemeen n € 25,99

Bestel nu ook in het Engels, of als e-book!

9 789401 457088 — 94 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beeld en visuele waarneming Beeld en visuele waarneming biedt een overzicht van het actuele wetenschappelijke onderzoek rond de visuele perceptie van natuurlijke en artificiële beelden (foto’s, schilderijen, films, strips, …) vanuit een interdisciplinaire benadering. Dit boek presenteert de biologische en psychologische onderbouw van de perceptie, zonder cultuur, emotie en context van het beeld uit het oog te verliezen. Ook vertellen met beelden en het waarheidsgehalte van documentaires komt daarbij aan bod. Met talrijke voorbeelden uit verscheidene culturen en tijden, een verklarende woordenlijst en aandacht voor het meest recente onderzoek vormt dit boek een diepgaande handleiding voor iedereen die in visuele waarneming geïnteresseerd is of zelf met beelden aan de slag gaat.

Inhoud Waarneming van natuurlijke scènes nn Waarneming van beelden nn Esthetiek en het brein nn

Pluspunten Introductie tot de multidisciplinaire studie van beeld nn Een empirische blik op de artistieke visuele trukendoos nn Met illustrerend beeldmateriaal nn

Pascal Lefèvre is doctor in de communicatiewetenschappen en al meer dan dertig jaar geboeid door beelden in al hun variëteiten. Hij doceert sinds 1998 aan diverse Vlaamse kunstscholen en momenteel aan LUCA School of Arts (campus Sint-Lukas Brussel).

Opleiding nn Audiovisuele en grafische technieken, communicatie

Pascal Lefèvre Beeld en visuele waarneming — Een interdisciplinaire benadering EAN 978 94 014 4813 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.    Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 448130 — 95 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beter communiceren Hoe schrijf je een academisch artikel, rapport of onderzoeksvoorstel? Wat houdt visueel, digitaal of online communiceren precies in? Beter communiceren biedt een waaier aan essentiële tips om te publiceren en te presenteren op wetenschappelijk niveau. De auteurs doorlopen met jou stap voor stap, van concept tot feedback, hoe je je prestaties het best kan communiceren. Dit boek reikt doeltreffende presentatietechnieken aan voor alle studenten in het hoger onderwijs. Het is eveneens bruikbaar in de beroepspraktijk of in communicatieworkshops.

Inhoud Alle stappen om een goed communicatief plan op te stellen nn Beoordelen van bronnen nn Doelpubliek en media selecteren nn Visuele presentatie van onderzoek nn

Pluspunten Handige e-tools nn Concrete voorbeelden met beoordeling nn Helder geschreven nn

Opleiding Professionele communicatie, (direct) marketing, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement

nn

André Mottart, Dieter Verstraete en Carl Boel zijn verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent en doceren academische communicatievaardigheden aan onder meer ingenieurs, informatici, pedagogen en gezondheidswetenschappers.

André Mottart, Dieter Verstraete & Carl Boel Beter communiceren — Een praktische gids voor academische en professionele communicatie EAN 978 94 014 5841 2 n  September 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 140 pp.   Toegepaste communicatiekunde n € 22,50

9 789401 458412 — 96 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Effectief communiceren en samenwerken Binnen het hoger onderwijs staat het ontwikkelen van communicatie- en sociale vaardigheden steeds meer centraal. Studenten moeten na het afstuderen niet alleen een bepaalde inhoudelijke expertise opgebouwd hebben in hun vakgebied, maar moeten ook onmiddellijk kunnen functioneren binnen een team in hun professionele werkomgeving. Daarnaast is het voor bedrijven vandaag cruciaal om te beschikken over creatieve medewerkers die innovatieve producten ontwikkelen en in staat zijn om in team snel nieuwe werkmethoden te creëren. Dit handboek biedt studenten hoger onderwijs een toegankelijke inleiding in communicatie-, sociale en innovatievaardigheden. De inzichten en suggesties in het boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in elk hoofdstuk een experiment toegelicht dat rechtstreeks toepasbare kennis oplevert over sociale vaardigheden. Bovendien wordt er telkens naar recente wetenschappelijke studies verwezen. Effectief communiceren en samenwerken onderscheidt zich van vele andere werken doordat de auteur bewust kiest voor een evidencebased aanpak. Het verwerven van die cruciale competenties zal studenten uit verschillende disciplines toelaten om de professionele loopbaan met vertrouwen tegemoet te stappen.

Inhoud Communicatie nn Feedback nn Vergaderen nn Onderhandelen nn Creativiteit en innovatief gedrag nn Teamwork

Frederik Anseel is verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Door zijn talrijke wetenschappelijke publicaties en lezingen staat hij bekend als een internationale autoriteit inzake feedbackgesprekken.

nn

Pluspunten Wetenschappelijk onderbouwde standpunten nn Praktijkgerichte vaardigheden

Voor deze editie kreeg hij de medewerking van Koen Beirens, Michiel Crommelinck, Toon Devloo, Marjolein Feys en Cedric Velghe.

nn

Opleiding Bedrijfspsychologie, communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie

nn

Frederik Anseel Effectief communiceren en samenwerken EAN 978 90 382 1568 6 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 196 pp.  Communicatiekunde (algemeen) n € 22,50

9 789038 215686 — 97 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Zie je wat ik bedoel Geef je niet graag presentaties? Heb je plankenkoorts? Krijg je je publiek niet mee, of weet je gewoon niet waar je moet beginnen? Geen nood! Communicatiespecialist Marc Mombaerts loodst je door alle aspecten van het presenteren: materiaal verzamelen en structureren, een verhaal bouwen, de zaal organiseren en uiteraard de presentatie brengen. De vele praktijkadviezen, treffende anekdotes, herkenbare voorbeelden en inspirerende illustraties maken van dit boek een praktisch werkinstrument. En dankzij de korte hoofdstukjes en overzichtelijke indeling kan je alle informatie stap voor stap toepassen op je eigen presentatie. Het visuele aspect van presenteren wordt extra in de verf gezet, helemaal in de lijn van de hedendaagse communicatie, waarin visuele elementen centraal staan. In dit boek is er dus veel aandacht voor lichaamstaal en beeldtaal. Want illustraties en beelden zorgen ervoor dat je makkelijker begrepen wordt, geloofwaardiger overkomt en dat je boodschap beter blijft hangen. Niet voor niets zeggen we vaak nadat we iets uitgelegd hebben: zie je wat ik bedoel!

Inhoud Presenteren nn Voorbereiden nn Lichaamstaal nn Beelden nn Powerpointpresentaties nn

Marc Mombaerts is lector presentatietrainingen en grafische communicatie aan de opleiding communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool. Daarnaast werkt hij als consulent voor opleidingsinstituten, bedrijven en organisaties.

Pluspunten Toegankelijk nn Veel voorbeelden en praktische tips nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, communicatie, marketing

nn

Marc Mombaerts Zie je wat ik bedoel — Presenteren is vertellen met beelden EAN 978 94 014 5848 1 n Verschenen    16cm x 22cm n Paperback n 144 pp.    Communicatie algemeen n € 29,99

9 789401 458481 — 98 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Goed voor druk De drukkunst heeft haar eigen plaats binnen de beeldcultuur. In tegenstelling tot vluchtige reclame- en filmbeelden, is ze bestemd voor een geduldig en geoefend oog. Ze behoort tot de cultuur van de stilte. In dit boek worden de nieuwste technische methodes en reproductieprocessen helder en begrijpelijk uiteengezet. De auteurs gaan ervan uit dat de krijtlijnen van de grote ‘digitale’ grafische omwentelingen nu getrokken zijn. Naast waardevolle aanbevelingen voor werkmethodes, offerteaanvragen en beoordelingscriteria voor originelen en drukwerk, bevat het boek ook ook parameters voor de beoordeling van ontwerpen en richtlijnen om continuïteit in de bedrijfsidentiteit te verzekeren. Daarnaast wordt een ‘andere’ benadering van de typografie voorgesteld. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, schema’s, checklists en een viertalige woordenlijst. De uitgebreide index maakt van dit boek een uitstekend naslagwerk voor op de werktafel. Goed voor druk is een handig referentiepunt voor iedereen die betrokken is bij de productie van grafische producten (boeken, tijdschriften, folders, handelsdrukwerk, enz.). Het is een goede hulp voor vormgevers, inkopers van drukwerk, productiechefs, redacteurs, product- en marketingverantwoordelijken, kortom voor iedereen die beelden, woorden en cijfers op papier, schermen of transparanten zet.

Inhoud Briefen nn Beoordelen nn Begeleiden nn Budgetteren nn Beheren

Marc Mombaerts is lector aan de Arteveldehogeschool en onafhankelijk grafisch deskundige. Hij voert als consulent en trainer opdrachten uit binnen de communicatie- en de grafische sector, en doceert voor diverse opleidingsinstituten.

Pluspunten Uitgebreid overzichtswerk nn Toegankelijk geschreven nn Handige index

Stan Lemmens is docent Grafisch communicatiemanagement & multimedia aan de Arteveldehogeschool en doceert Print & design production aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen van de Artesis Plantijnhogeschool.

nn

nn

Opleiding Communicatiewetenschappen, journalistiek, grafische vormgeving, reclame

nn

Misjel Vossen is grafisch vormgever, seniorlector aan de Arteveldehogeschool en regelmatig gastprofessor aan binnen- en buitenlandse opleidingen.

Marc Mombaerts, Stan Lemmens & Misjel Vossen Goed voor druk — Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken EAN 978 94 014 5689 0 n Februari 2020  21,5cm x 27,5cm n Hardcover n ca. 450 pp.  Grafische technieken n € 55,00

9 789401 456890 — 99 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale agogiek Sociale werkpraktijken behoren tot de dagelijkse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen. Toch is kennis over de geschiedenis en de inherente problemen van het sociaal werk versplinterd en weinig concreet. Discussies over professionalisering en methodiek­ontwikkeling worden vaak losgekoppeld van hun ruimere sociaal-politieke inzet. Nu de verzorgingsstaat onder druk staat, neemt de nood aan een hernieuwde aandacht voor de betekenis van de sociale agogiek toe. Dit werk draagt bij tot die toenemende zoektocht naar een wederzijdse oriëntatie van sociale werkpraktijken en wetenschappelijk onderzoek. Dit boek biedt de lezer een mogelijk kader om de, door hen vaak als vanzelfsprekend ervaren, context van de verzorgingsstaat te leren analyseren in zijn historische ontwikkeling, inclusief onderliggende probleembenaderingen en hiermee verbonden praktijken van het sociaal werk.

Inhoud Sociale agogiek: de zoektocht naar een theoretisch kader voor het sociaal werk nn Sociaal werk en de verzorgingsstaat nn Sociaal werk en de constructie van sociale problemen nn Praktijkontwikkeling in het sociaal werk nn Sociaal werk en/in onderzoek nn

Pluspunten Toegankelijk werk over de sociaal-agogische discussie

nn

Opleiding Sociale agogiek, sociaal werk, sociale pedagogiek

nn

Maria Bouverne-De Bie  Sociale agogiek — Een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk EAN 978 90 382 2519 7 n  Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 184 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

9 789038 225197 — 100 —

Maria Bouverne-De Bie is doctor in de staats-en bestuurswetenschappen en sinds 1974 verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Centrale thema's in haar onderzoek zijn participatie en de relatie tussen hulp en recht. Haar onderzoek betreft het jeugdbeleid, de studie van de praktijken van het sociaal werk en de samenlevingsopbouw.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Algoritmen voor onderzoek Informatie wordt vaak aangebracht alsof ze onbetwijfelbaar is. Zeker als iemand schrijft “uit onderzoek blijkt”, en daar nog cijfers en grafieken aan koppelt, krijgt een bewering een gezaghebbend, wetenschappelijk allure. Toch is het belangrijk om te beseffen dat ook cijfers maar een taal zijn waarmee we de sociale werkelijkheid proberen te begrijpen. De auteurs van Algoritmen voor onderzoek helpen je om je deze taal eigen te maken. Eens je het onder de knie hebt, wordt statistisch onderzoek een veelzijdig middel om vragen te stellen en antwoorden te vinden. Dit boek zorgt ervoor dat je vanuit eigen praktijkervaring zelf sociaalwetenschappelijk onderzoek kunt opzetten. De auteurs lichten uitgebreid toe hoe je de ruwe data en literatuur kan verzamelen, verwerken en selecteren. Algoritmen voor onderzoek is een handleiding die zich richt tot kritische studenten en praktijkwerkers die vanuit degelijke informatiebronnen tot eigen inzichten en doordachte conclusies willen komen.

Inhoud Hoe te beginnen aan onderzoek als sociaal werker nn Hoe om te gaan met bronnen nn Hoe kwantitatief onderzoek aan te pakken nn

Pluspunten Uiteenzetting van onderzoeksstrategieën in de praktijk nn Tips om de talrijke informatiebronnen kritisch te benaderen nn Helpt de student inzicht te krijgen in bronnenverwerking nn Behulpzame en heldere voorbeelden en casussen nn

Opleiding Sociale wetenschappen, sociaal werk, statistiek, communicatie, onderzoeksmethodologie

nn

Johan De Clus & Stijn Van de Perre Algoritmen voor onderzoek — De sociale werkelijkheid ontcijferd EAN 978 94 014 5367 7 n Februari 2020  17cm x 24cm n Paperback n ca. 350 pp. Mens en maatschappij hoger onderwijs n € 29,99

9 789401 453677 — 101 —

Johan De Clus en Stijn Van de Perre zijn verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool, waar zij studenten introduceren in het wetenschappelijk onderzoek.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen De reeks Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen kijkt onder de motorkap van statistische softwarepakketten: het wil namelijk de statistische principes blootleggen waarop die pakketten gebaseerd zijn. In Wat vooraf komt frist de auteur de voorkennis op die noodzakelijk is om multivariate analysetechnieken goed te beheersen, en bouwt daarop verder. Zo gaat hij in op het toetsen van hypothesen, correlatieanalyse en andere technieken. In Variantieanalyse worden de basisprincipes van de variantieanalyse uitgelegd aan de hand van de enkelvoudige variantieanalyse. Ook de meervoudige variantieanalyse en de de multivariate (co)variantieanalyse komen aan bod. In Logistische regressie, ten slotte, wordt onder andere een regressiemethode voor niet-continue variabelen uiteengezet. Er wordt ook gekeken naar softwaretoepassingen. Deze reeks is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit de sociale wetenschappen, maar is tevens een handige inleiding voor iedereen die multivariate analysetechnieken onder de knie wil krijgen.

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Wat vooraf komt EAN 978 90 382 1165 7 n Verschenen  18cm x 25cm n Paperback n 166 pp.  Statistiek en methodologie n € 12,99

9 789038 211657

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Logistische regressie EAN 978 94 014 6122 1 n September 2019  18cm x 25cm n Paperback n ca. 200 pp.  Statistiek en methodologie n € 19,99

9 789401 461221 Ronan Van Rossem is hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Gent en verbonden aan de onderzoeksgroep POS+ (Participation, Opportunities, Structures).

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Variantieanalyse EAN 978 90 382 1296 8 n Verschenen  18cm x 25cm n Paperback n 208 pp.  Statistiek en methodologie n € 14,99

9 789038 212968 — 102 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek forensisch welzijnswerk Zowel het justitiële veld als het welzijnswerk staan niet stil en worden gevat in ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op organisatie en praktijk. Deze ontwikkelingen maken een actuele status van de organisatie en de discussie over forensisch welzijnswerk noodzakelijk. De auteurs hanteren een ruime benadering van forensisch welzijnswerk, waarbij ook politionele en justitiële praktijken aan bod komen. Er wordt ingegaan op de historische ontwikkelingen, met extra aandacht voor de opkomst van het herstelrecht en de positie van de slachtoffers in het eerste deel. Ook het overheidsbeleid en de organisatie van het forensisch welzijnswerk in zowel de privésector als de overheidssector worden uitgediept. In het laatste deel van deze publicatie, dat volledig nieuw is, worden concrete praktijkverhalen voorgelegd. Zo krijgen de lezers die niet vertrouwd zijn met het forensische werkveld meer voeling met deze complexe realiteit. Handboek forensisch welzijnswerk wil een inspirerend leerboek zijn voor studenten aan hogescholen en universiteiten en voor mensen uit het brede praktijk- en beleidsveld.

Inhoud Historische ontwikkeling nn Overheidsbeleid nn Organisatie van welzijnswerk nn

Ivo Aertsen is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Pluspunten nn Met inspirerende verhalen uit de praktijk nn Ook geschikt voor beleidsmedewerkers

Rudi Roose is verbonden aan het departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent.

Opleiding Criminologie, orthopedagogiek

nn

Leo Van Garsse is werkzaam bij de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Freya Vander Laenen is verbonden aan het departement Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent.

Rudi Roose, Freya Vander Laenen, Ivo Aertsen, & Leo van Garsse Handboek forensisch welzijnswerk — Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk EAN 978 90 382 2020 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 414 pp.  Welzijnswerk n € 29,99

9 789038 220208 — 103 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Samen aan de slag Dit handboek is geschreven voor iedereen die ondersteuning geeft aan personen met een beperking, zowel binnen als buiten de context van een voorziening. Het vertrekt vanuit de nood aan meer duidelijkheid omtrent de fases, stappen en rollen in een persoonsgericht ondersteuningsproces. De stap van theorie naar praktijk vertaalt zich in praktische tips en concrete richtlijnen. Een aantal what if- situaties trachten een antwoord te bieden op concrete en in de praktijk vaak voorkomende problemen. Samen aan de slag is een hulp voor trajectbegeleiders, casemanagers, orthopedagogen, begeleiders, persoonlijk assistenten, familieleden en vrienden van personen met een beperking, maar ook voor managers of leidinggevenden van voorzieningen.

Inhoud Theoretisch kader nn Van theorie naar praktijk nn Vraagverduidelijking, planning, monitoring en evaluatie nn

Pluspunten Praktische tips en concrete richtlijnen nn Casestudy's nn Plaats om bevindingen neer te pennen nn

Opleiding Orthopedagogiek, sociaal werk

Rilke Broekaert is voormalig werknemer aan de Hogeschool Gent, departement Sociaalagogisch werk.

nn

Claudia Claes is lector en decaan aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is tevens lid van de vakgroep Orthopedagogiek. Stijn Vandevelde is tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Hij is als medelesgever betrokken bij een aantal andere opleidingsonderdelen die door de vakgroep Orthopedagogiek worden ingericht.

Rilke Broekaert, Claudia Claes & Stijn Vandevelde Samen aan de slag — Naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces EAN 978 90 382 2276 9 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 128 pp.  Orthopedagogiek n € 24,99

9 789038 222769 — 104 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Wissels Welke betekenis geven we aan sociaal-cultureel werk en welke bijdrage levert het aan mens en samenleving? Dit boek toont dat het nodig is om de vraag naar de betekenis van het sociaal-cultureel werk opnieuw te stellen, te onderzoeken welke maatschappelijke uitdagingen op de sector afkomen en na te gaan wat de sector kan bijdragen tot de aanpak ervan. Wissels bundelt essays van experts binnen het vakgebied – theoretici, onderzoekers en mensen uit de praktijk – die uitnodigen om over maatschappelijke vragen rond sociaal-cultureel werk in discussie te treden. Op die manier benadert het boek dit debat vanuit verschillende invalshoeken. Wissels richt zich tot praktijkwerkers, beleidsmakers, docenten en studenten uit het brede veld van de sociaal-culturele praktijk en sociaal-agogische beroepen.

Inhoud Duurzaamheid nn Diversiteit nn Technologische vernieuwing nn Stedelijkheid nn Burgerschap en sociale cohesie nn Armoede nn

Pluspunten Zes uitdagingen voor het werkveld toegelicht

De redactieleden Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Ghere, Gie Van den Eeckhaut en Griet Verschelden staan garant voor een kwaliteitsvolle publicatie. De bijna veertig auteurs die aan Wissels meewerkten, hebben een brede kijk op het sociaal-cultureel werken met volwassenen.

nn

Opleiding Sociaal werk, sociaal-agogisch werk

nn

Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Gehre, Gie Van den Eeckhaut & Griet Verschelden (red.) Wissels — Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen EAN 978 90 382 1585 3 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 608 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 24,99

9 789038 215853 — 105 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Horen, zien en tolken Door de toenemende globalisering zijn sociale tolken meer dan ooit belangrijk om de communicatiekloof te dichten. Voor mensen die een beroep doen op sociale tolken in noodsituaties, is hun hulp vaak van levensbelang. Sociale tolken zijn immers een onzichtbare brug tussen het verhaal van de cliënt en de dienstverlening van de hulpverlener. Daarbij is het belangrijk dat de tolk neutraal blijft en de vertaling zo letterlijk mogelijk houdt. In Horen, zien en tolken systematiseert Raïssa De Keyser haar ervaringen als sociaal tolk. Aan de hand van casussen toetst ze de theorie aan de praktijk. De lezer stapt in de leefwereld van cliënten afkomstig uit verre oorden. Hij of zij proeft van de dagdagelijkse praktijk van de sociaal-medische zorgwereld. Via soms ontroerende en waargebeurde verhalen toont dit boek hoe de tolk groeit in zijn of haar beroep en toch gevoelig blijft voor de mens achter de cliënt.

Inhoud Hoe doorzichtig is de toren van Babel? nn Van maandag tot vrijdag nn Beroepsethiek nn De dagdagelijkse praktijk nn Daverende fundamenten nn

Pluspunten Een blik achter de schermen bij de sociale tolk nn Concrete cassussen nn

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste, heeft jarenlang in het buitenland gewoond en spreekt naast Nederlands, Frans en Engels, Arabisch, Swahili en Russisch. Sinds 1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de sociale sector en heeft zich gespecialiseerd in medisch tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente sociaal tolken les aan (student)tolken en hulp- en/of dienstverleners.

Opleiding Sociaal werk, sociaal tolken

nn

Raïssa De Keyser Horen, zien en tolken — Werken als tolk in de sociale sector EAN 978 90 382 0940 1 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 110 pp.  Interculturele communicatie n € 19,99

9 789038 209401 — 106 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociaal >weer<werk Sociaal werk betekent: steeds opnieuw vorm geven aan de principes van het vakdomein in een particuliere, concrete context. Sociaal werk begint vanuit het concrete appel, begint waar de cliënt is, maar stopt daar niet. Voor, tijdens en na dat concrete handelen is er een bereidheid en bekwaamheid om te zoeken naar een principiële grondslag voor dat handelen. Het betekent dat sociaal werk verantwoording kan en wil geven voor hoe met ‘macht’ in al zijn facetten is omgegaan. Het doel van dit boek is om de morele deskundigheid van (toekomstige) maatschappelijk assistenten te versterken. Daarbij wordt bewust gezocht naar een standpunt dat aansluit bij de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijkere wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. Aan de hand van feitelijke, wettelijke en ethische argumenten wordt in dit boek geschetst wat ‘goed’ sociaal werk is, kan en/of moet zijn. Sociaal>weer<werk wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid van maatschappelijk assistenten om om te gaan met hun professionele vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is tevens een pleidooi om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar wijsheid in het uitoefenen van sociaal werk is een noodzakelijke aanzet tot een morele deskundigheid in sociaal werk. Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp en Freya Ponteur zijn allen lector beroepsethiek in de opleiding bachelor in het sociaal werk van de Hogeschool Gent.

Inhoud Sociologisch kader nn Juridisch kader nn Ethisch kader nn

Pluspunten Geïllustreerd aan de hand van artikels en voorbeelden

nn

Opleiding Sociaal werk, beroepsethiek

nn

Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp & Freya Ponteur  Sociaal >weer< werk — Positionering vanuit beroepsethiek EAN 978 90 382 1938 7 n Verschenen  19,5cm x 27cm n Paperback n 200 pp.  Welzijnswerk n € 24,99

9 789038 219387 — 107 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden Jonge juristen hebben er baat bij om rechtsgeschiedenis te studeren. Net daar waar de jonge jurist praktijkervaring mist, vertelt de rechtsgeschiedenis het verhaal van diegenen die in het verleden met recht bezig waren aan de hand van hun ervaringen, successen en mislukkingen. Dit boek bestudeert de historische achtergrond van het privaatrecht. Het eerste deel behandelt de ontwikkeling van het recht in het verleden: de verschillende ontwikkelingsfasen van het Romeins recht in de oudheid, het gewoonterecht van de middeleeuwen, het ius commune, de periode van de grote codificaties, het recht in de negentiende en de twintigste eeuw, en tot slot een vooruitblik op toekomstige evoluties. Het tweede deel behandelt de afzonderlijke rechtsinstellingen. Daarbij komen vooral rechtsregels aan bod die kunnen bijdragen tot een beter begrip van het hedendaags recht.

Inhoud Extern recht nn Intern recht nn

Pluspunten Exhaustieve geschiedenis van het privaatrecht nn Link naar het hedendaagse recht nn

Opleiding Recht, geschiedenis

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

nn

Dirk Heirbaut Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden EAN 978 90 382 2200 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 428 pp. Recht algemeen n € 16,99

9 789038 222004 — 108 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Het sociaal, economisch en fiscaal recht in België Rechtshistorici concentreren zich meestal op het privaatrecht in de enge zin van het woord, het publiekrecht en het strafrecht. De geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht blijft grotendeels onderbelicht. Dit boek vormt een eerste verkenning van die drie grote domeinen van het recht. Dit werk gaat in op de achtergrond van het sociaal, economisch en fiscaal recht in België. Het behandelt eerst de geschiedenis van het collectief arbeidsrecht, het arbeidsovereenkomstenrecht, het arbeidsbeschermingsrecht en de arbeidsrechtbanken. Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van het socialezekerheidsrecht. In het tweede deel wordt ingegaan op de historische wortels van onder andere vennootschappen, het faillissement, het bankwezen, de beurs en het markt- en verzekeringsrecht. Het boek eindigt met een schets van de fiscale geschiedenis, die loopt van de Romeinse tijd tot het heden.

Inhoud Sociaal recht nn Economisch recht nn Fiscaal recht nn Rechtsgeschiedenis nn

Pluspunten Uniek overzicht van zowel de sociale, de economische als de fiscale rechtsgeschiedenis nn Beknopt geschreven, maar met een weloverwogen bibliografie voor verdere lectuur en onderzoek nn

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

Opleiding Recht, geschiedenis, economie

nn

Dirk Heirbaut Het sociaal, economisch en fiscaal recht in België — Een beknopte geschiedenis EAN 978 94 014 5483 4 n September 2019 16cm x 24cm n Paperback n ca. 170 pp.  Recht algemeen n  € 14,99

9 789401 454834 — 109 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Recht: principes en praktijk Recht: principes en praktijk vertrekt van de basisidee dat recht niet draait om regels, maar om inzicht en techniek. De relevantie van de theorie wordt dan ook aangetoond aan de hand van alledaagse voorbeelden. Bovendien wordt de rechtstaal naar begrijpelijke taal vertaald. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een reeks tekstvragen en een reeks discussie- en denkvragen. Bovendien zijn er per hoofdstuk tien zelfevaluatieoefeningen opgesteld die op verzoek van de docent online beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast vertaalt het boek de belangrijkste rechtstermen naar het Frans en Engels om tegemoet te komen aan de tweetaligheid van de Belgische rechts­ cultuur en de toegenomen mobiliteit binnen de Europese ruimte. Dit boek is een algemene inleiding tot het recht die breekt met alle bestaande tradities. Het is het ideale handboek om bachelorstudenten op een heldere en aangename manier te laten kennismaken met de basisprincipes van het recht.

Inhoud De politieke, rechterlijke en burgerlijke wereld nn Verbintenis en overeenkomst nn Bewijs nn Geldigheid van rechtshandelingen nn Aansprakelijkheid nn

Pluspunten nn Klare en duidelijke inleiding tot het recht nn Overzichtelijke mindmap per hoofdstuk nn Gebaseerd op praktijkervaring nn Begrijpelijke gevalstudies met vragen nn Up-to-date informatie nn Bruikbare index nn Zelfevaluatieoefeningen die, op aanvraag bij de docent, op een digitaal leerplatform kunnen worden geplaatst Opleiding Toerisme, hotelmanagement, communicatiemanagement

nn

Jos Speybrouck Recht: principes en praktijk EAN 978 90 382 2348 3 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 252 pp. Recht algemeen n € 32,50

9 789038 223483 — 110 —

Jos Speybrouck is advocaat, en heeft aan de balie te Brugge onder andere meegewerkt aan de eerstelijns justitiehulp (in het justitiehuis) en aan de tweedelijns hulp (de zogenaamde pro-Deowerking) als voorzitter van een bureau voor juridische bijstand. Tevens is hij emeritus-docent aan VIVES en aan de KU Leuven.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Kwantitatieve criminologie Binnen het domein van de criminologie worden verschillende kwantitatieve methoden en technieken gebruikt om een veelheid aan onderzoeksvragen te beantwoorden. Het zijn niet de methoden zelf die de kwantitatieve criminologie uniek maken, maar de manier waarop ze worden toegepast. Het spreekt voor zich dat daarbij een aantal basisregels in acht moeten genomen worden. De klemtoon in dit boek ligt op de mogelijkheden en beperkingen van de klassieke kwantitatieve methoden, met name het surveyonderzoek met vragenlijsten onder diverse modaliteiten (faceto-face, telefoon, online, enz.), het experimentele design en de steekproeftrekking en uitval. Daarnaast besteedt het handboek aandacht aan regels voor het opstellen van vragenlijsten, worden vaak gebruikte statistische technieken voorgesteld en wordt aandacht besteed aan de rapportage van resultaten uit kwantitatief onderzoek. Het is de bedoeling van de auteur om de meest gebruikte methoden in het kwantitatieve criminologische onderzoek te introduceren en uiteen te zetten aan de hand van vakspecifieke voorbeelden.

Inhoud De probleemformulering en het ontwerp van een onderzoeksplan nn Waarnemingsfouten, betrouwbaarheid en geldigheid nn De keuze voor een gepaste analysetechniek nn Wetenschappelijke rapportage van resultaten uit kwantitatieve analyses nn Deontologische overwegingen nn

Pluspunten Zoomt in op kwantitatieve methoden die toegepast kunnen worden in criminologisch onderzoek nn Aandacht voor gebruik nn Vakspecifieke voorbeelden nn

Opleiding Criminologie, recht

nn

Lieven Pauwels Kwantitatieve criminologie — Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek EAN 978 94 014 4508 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 479 pp. Strafrecht en strafprocesrecht n € 34,99

9 789401 445085 — 111 —

Lieven Pauwels is criminoloog, master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep IRCP en lid van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Oorzakelijke mechanismen en verklarings­ modellen voor regelovertredend gedrag Sinds jaar en dag heeft de mens geprobeerd ‘de crimineel’ te begrijpen en een (rationele dan wel gedetermineerde) verklaring te geven voor diens gedrag. In dit boek maakt de lezer kennis met de belangrijkste etiologische criminaliteitstheorieën. Het is de hoop van de auteur dat zij een vertrekpunt vormen voor verdere kritische discussie rond dit thema. Dit boek belicht causale mechanismen en verklaringen voor criminaliteit. Het boek vertrekt van wat alle vormen van criminaliteit met elkaar verbindt, namelijk moral rule breaking. Dat principe van regelovertredend gedrag vormt de basis van het boek en wordt aan de hand van conceptueel heldere verklaringsmodellen toegelicht. De hamvraag daarbij is: hoe zorgen causale factoren die inwerken op het individu ervoor dat de kans op overtreding toeneemt? Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelover­ tredend gedrag is een handig overzichtswerk dat vanuit verschillende disciplines de etiologie van de criminaliteit bespreekt.

Inhoud Etiologische theorieën nn Sociaal-ecologische en psychologische theorieën over criminaliteit nn Gedragsgenetica en criminaliteit nn Pleidooi voor de interdisciplinaire etiologie nn

Pluspunten Wetenschappelijke verklaringen voor regelovertredend gedrag

nn

Opleiding Criminologie, recht

nn

Lieven Pauwels  Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag EAN 978 94 014 4509 2 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 552 pp. Strafrecht en strafprocesrecht n € 49,99

9 789401 445092 — 112 —

Lieven Pauwels is criminoloog (2000, Universiteit Gent), master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse en lid vakgroep Strafrecht en Criminologie verandert in Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Lokale belastingen Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn. Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Inhoud De verschillende soorten heffingen nn Fiscale autonomie nn (Grond)wettelijke bevoegdheidsbeperkingen nn Beperkingen door algemene rechtsbeginselen nn Beperkingen omwille van het administratief toezicht nn Formeel fiscaal recht: gemeente- en provinciebelastingen nn

Pluspunten Aan de hand van relevante wetsteksten wordt de theorie inzichtelijk gemaakt.

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers Lokale belastingen — Fiscaliteit anders bekeken EAN 978 94 014 6132 0 n September 2019  17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp. Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461320 — 113 —

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Regionale belastingen Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingswezen inzichtelijk gemaakt. Het handboek geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Inhoud De autonome fiscale bevoegdheid nn De toegewezen fiscale bevoegdheid nn De toegekende financieringsmiddelen nn Het rechterlijk toezicht nn Bespreking diverse regionale belastingen en regelgevingen nn Vlaamse Codex Fiscaliteit nn

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers Regionale belastingen — Fiscaliteit anders bekeken EAN 978 94 014 6131 3 n September 2019  17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.  Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461313 — 114 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Internationaal fiscaal recht Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van de fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht. Internationaal fiscaal recht behandelt eerst de dubbelbelastingsverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Inhoud Dubbelbelastingverdragen nn Belasting der niet-inwoners nn

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

nn

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

nn

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers Internationaal fiscaal recht — Fiscaliteit anders bekeken EAN 978 94 014 6133 7 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.  Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461337 — 115 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Meten en weten over zweten Sporten is meten. Denk alleen al aan de vele chronometers en meetlatten die gesprongen hoogtes, gelopen afstanden, gezwommen tijden en bijgevolg ook winnaars en verliezers vastleggen. Ook binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek worden uiteenlopende factoren gemeten: gedragingen, beslissingsprocessen, attitudes en meningen, interacties, waarnemingen, emoties, motieven, sociale normen, lichamelijke belevingen, enzovoort. Dit boek wil een goede basiskennis geven over de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Twee toepassingen maken de theorie concreet: het meten van actieve sportdeelname en het segmenteren van de sportmarkt. Meten en weten over zweten richt zich voornamelijk tot beginnende wetenschappers in sociaalwetenschappelijk sportonderzoek, maar ook tot de meer ervaren onderzoekers of beleidsmakers in een overheidscontext of in de sportsector.

Inhoud Kwantitatief onderzoeksdesign nn Kwalitatief onderzoeksdesign nn Triangulatie en onderzoeksrapportage nn

Pluspunten Voorbeelden uit wetenschappelijke onderzoeken

nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

nn

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Charlotte Van Tuyckom is coördinator van de bachelor sport- en bewegingsleer aan de aan de Hogeschool West-Vlaanderen van toegepaste wetenschappen.

Charlotte Van Tuyckom, Steven Vos & Jeroen Scheerder Meten en weten over zweten — Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek EAN 978 90 382 1818 2 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.  Statistiek en methodologie n € 24,99

9 789038 218182 — 116 —

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beweging in beleid/Beleid in beweging Sport en lichaamsbeweging evolueerden van een randactiviteit tot een populaire en wijdverspreide vorm van (vrije)tijdsbesteding. Fysieke activiteit is nu een essentieel onderdeel van de sociale werkelijkheid en wordt als waardevol gepercipieerd. Dit impliceert dat sport ook vanuit beleidsperspectief steeds meer aandacht krijgt. In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig ook in vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Beweging in beleid/Beleid in beweging richt zich tot studenten, beleidsmakers, bestuurders en andere professionals die actief zijn in het werkveld of interesse hebben in aspecten van het publieke sport- en bewegingsbeleid. Het stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar de complexe, maar boeiende relatie tussen sport, overheid en beleid te kijken en een eigen onderbouwde visie te ontwikkelen.

Inhoud Het speelveld nn De spelregels nn Het spel nn

Jeroen Scheerder en Hanne Vandermeerschen zijn beide professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

Pluspunten Standaardwerk dat fundamentele vraagstukken tracht te beantwoorden nn Focus op basisdriehoek sport-overheid-beleid nn Grote actualiteitswaarde nn

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

nn

Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen Beweging in beleid/Beleid in beweging — Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector EAN 978 90 382 2406 0 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 530 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789038 224060 — 117 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De regels van het spel Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia opgeschoven van de marge naar het centrum van de samenleving. Die ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en bewegingslandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook een brede waaier aan aanbieders. In dit boek staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en beweging aanbieden centraal. Het betreft organisaties uit de publieke, commerciële en non-profitsector. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de balans die sport- en bewegingsorganisaties moeten vinden tussen hun externe omgeving en de eigen interne werking. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten zoals het Human Resources Management in sport- en bewegingsorganisaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het effectief en efficiënt leiden van organisaties en andere aspecten van sport- en bewegingsmanagement. De auteurs werpen nieuw licht op deze aspecten en reiken tools en modellen aan die het mogelijk maken om hun inzichten toe te passen in de praktijk. De regels van het spel is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en bewegingsorganisaties.

Inhoud De eigenheid van het sport- en bewegingsmanagement in de Lage Landen nn Sport- en bewegingsorganisaties en hun omgeving nn Meten en optimaliseren nn

Pluspunten Tools en modellen voor sportmanagement in Vlaanderen en Nederland

nn

Opleiding nn Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

Steven Vos & Jeroen Scheerder De regels van het spel — Management van sport en beweging EAN 978 90 382 2313 1 n  Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 202 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 29,99

9 789038 223131 — 118 —

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven).


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beleid en organisatie van sport Vlaanderen voert sinds meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is. In het voorliggende werk staan de organisatie en de planning van de sport en het sportbeleid in Vlaanderen centraal. In het eerste deel van het boek wordt een beeld gegeven van de beleidsruimte. Hier worden eerst ontwikkelingen geschetst inzake sportparticipatie, sportaanbod, sporttewerkstelling, alsook de economische betekenis van sport in Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de sport, met name de omgeving van de sport en de sportsector zelf. Heel wat (sport)actoren en hun onderlinge relaties passeren daarbij de revue. Het tweede deel focust op de beleidsontwikkeling. Het boek beschrijft de evolutie van het sportbeleid in Vlaanderen, het beleidsproces en het instrumentarium dat gehanteerd wordt om tot besluitvorming, en beleidsvoering in het algemeen, te komen. Dit boek richt zich tot studenten die inzicht wensen te verwerven in hoe sport(beleid) in Vlaanderen georganiseerd is. Ook beleidsmakers, sportmanagers en andere professionals die interesse hebben voor sport hebben met dit werk een handig overzicht en interessant naslagwerk.

Inhoud Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen nn Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen nn

Pluspunten Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld nn Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven. nn

Opleiding nn Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven).

Jeroen Scheerder, Steven Vos & Julie Borgers Beleid en organisatie van sport EAN 978 94 014 4587 0 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.  Sportorganisatie n € 29,99

9 789401 445870 — 119 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen Het kwaliteitsvol uitbouwen van het sportaanbod staat hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen. Sportfederaties vervullen daarbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd staan sportfederaties voor heel wat uitdagingen, en dit zowel op het vlak van organisatie als innovatie. Om die uitdagingen succesvol aan te kunnen, hebben sportorganisaties nood aan een kritische blik op hun werking. In het boek Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen wordt uitgebreid gerapporteerd over de bevindingen van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 (VSFP2.0). Dat onderzoek laat toe om op een wetenschappelijk onderbouwde manier aspecten van good governance, dienstverlening en innovatie met betrekking tot de sportfederaties in Vlaanderen te bestuderen. Bestuurders, managers, beleidsmakers, maar ook vrijwilligers en studenten kunnen inspiratie putten uit de resultaten die in het voorliggende werk gebundeld worden.

Inhoud Sportfederaties bestudeerd nn Sportfederaties in cijfers nn Transparantie en communicatie nn Good governance nn Dienstverlening nn Innovatie nn

Jeroen Scheerder, Elien Claes en Erik Thibaut zijn als professor verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.

Pluspunten nn Unieke invalshoek en cijfermateriaal Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

nn

Jeroen Scheerder, Elien Claes & Erik Thibaut Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen — Resultaten van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 EAN 978 90 382 2507 4 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 422 pp.  Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 40,00

9 789038 225074 — 120 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sport in de wereld Waar en wanneer zijn de moderne sporten ontstaan? Waarom zijn wielrennen en veldrijden – volgens vele Belgen wereldsport – eigenlijk regionale sporten? Waarom is in de Verenigde Staten American football populairder dan voetbal? Sport in de wereld brengt de verspreiding van de verschillende sporten in kaart en onderzoekt de betekenis van sport in de hedendaagse samenleving. Trudo Dejonghe toont aan hoe sport, binnen een globale populaire cultuur gekenmerkt door onderlinge competitie onze lokale of nationale identiteit belichaamt. Dit boek coacht studenten tijdens sportgerelateerde opleiding, en doet ook dienst als basislectuur voor professionals in de sportwereld en geïnteresseerden.

Inhoud Het begrip sport nn De innovatie moderne sport nn De ruimtelijke verspreiding van de moderne sport nn Het huidige wereldsportstelsel nn De voetbalsporten in dit kader nn

Pluspunten Praktische trefwoordenlijst

nn

Trudo Dejonghe behaalde een doctoraat rond de problematiek van het topvoetbal in België. Hij is docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen Campus Antwerpen van de KU Leuven. Hij geeft gastcolleges ‘Sporteconomie’ en ‘Sport in de wereld’ aan diverse binnenlandse en buitenlandse instellingen. Zijn publicaties handelen voornamelijk over de relatie tussen sport en economie.

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

nn

Trudo Dejonghe Sport in de wereld — Ontstaan, evolutie en verspreiding EAN 978 90 382 2618 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 326 pp. Sport en spel algemeen n € 22,99

9 789038 226187 — 121 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ontdek talent en overdrijfgedrag met de online tool MyTalentBuilder ‘Talent’ is het hebben van een unieke gave, en gaat over meer dan competenties. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die voldoening geeft. Doen waar je goed in bent is dan ook een garantie op blijvende goesting in werken en leren. Met de online tool www.mytalentbuilder.com kan iedereen zijn of haar unieke talentenprofiel in kaart brengen. Dat profiel leidt naar meer zelfkennis en betere keuzes, zowel in privé- als professionele context. Dat is de reden waarom tal van bedrijven en hogescholen al structureel met de tool aan de slag gaan.

Meer weten? Contacteer tim.morien@lannoocampus.be.

n

Online zelftest www.mytalentbuilder.com brengt individuele talenten in kaart

n

Inzetbaar als team- en coachingtool

n

Fysiek boek Ik kies voor mijn talent voor verdere verdieping in de theorie

n

Meer dan 100.000 gebruikers per jaar, in bedrijven én scholen

n

Goedkoopste in zijn soort met extra studentenkorting en hoeveelheidskorting

— 124 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een reeks van korte, eenvoudige vragen leiden tot een uniek talentenprofiel

Het talentenprofiel geeft een schematisch overzicht van je talenten en overdrijfgedrag

Elk talent wordt beknopt en laagdrempelig beschreven, met aandacht voor de relevante context

— 125 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang In de kinderopvang wordt het fundament gelegd voor de toekomst van het kind. Het is daarom belangrijk dat medewerkers in kinderopvangvoorzieningen uitgerust zijn om een omgeving te scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken. Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang vertrekt van een basishouding die niet enkel de ervaring en leefwereld van de opvoeder, maar ook die van het kind betrekt. Dit boek bevat concrete stappen om hiermee in de kinderopvang aan de slag te gaan. Met welbevinden als richtsnoer leer je hoe kinderen krachtiger en weerbaarder maakt.

Inhoud Onderwijspsychologie nn Pedagogie nn Welbevinden nn Betrokkenheid nn Kwaliteitsvol werken nn

Pluspunten Basiswerk voor de kinderopvang nn Concreet stappenplan nn Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

nn

Kristien Silkens is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven.

Ferre Laevers & Kristien Silkens Ervaringsgericht werken — In de voorschoolse kinderopvang EAN 978 94 014 6192 4 n  September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 156 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 461924 — 126 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters Door als onderwijzer of opvoeder naar de schoolbeleving te kijken vanuit het perspectief van de kleuter, openbaart er zich een veelheid aan mogelijkheden. Niet langer hoef je als volwassene alles zelf te bepalen en in te vullen, maar geef je kleuters de ruimte zelf te ontdekken. In Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters is deze houding het vertrekpunt. Het introduceert de praktijkgerichte lezer met verschillende tools die inspiratie biedt voor elke onderwijspraktijk met jonge kinderen. Het geeft daarnaast concrete adviezen over leerkrachtstijlen, benoemt 10 specifieke aanpakfactoren en bevat verschillende oefeningen en getuigenissen. Allemaal gericht op het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuter op school.

Inhoud Onderwijspsychologie nn Pedagogie nn Welbevinden nn Betrokkenheid nn Een positief klasklimaat nn Aanpakfactoren nn

Pluspunten Basiswerk voor kleuters in de basisschool nn Concreet stappenplan nn Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek nn

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

nn

Ferre Laevers Ervaringsgericht werken — In het basisonderwijs met kleuters EAN 978 94 014 6193 1 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 461931 — 127 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in het basis­onderwijs met 6- tot 12-jarigen Ervaringsgericht werken helpt je als leraar aandacht te hebben voor de leefwereld van je leerlingen en van daaruit de krachtigst mogelijke leeromgeving te creëren. Dit boek maakt je wegwijs in alle hoeken van het ervaringsgericht gedachtengoed voor het basisonderwijs. Het geeft een grondige introductie in basisbegrippen, observatie-instrumenten, praktijkprincipes en ‘good practices’ waarmee je direct aan de slag kunt. Het versterkt als (toekomstige) leraar je greep op de betrokkenheid van leerlingen, heeft aandacht voor activerende werkvormen en toont hoe er gewerkt kan worden aan kwaliteitsvol leren. Het is de ideale manier van werken om op duurzame wijze iets voor je leerlingen te betekenen.

Inhoud Onderwijspsychologie nn Pedagogie nn Procesgericht nn Krachtige leeromgeving nn Werkvormen nn

Pluspunten Basiswerk voor de basisschool nn Toepasbaar in de praktijk nn Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek nn

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

nn

Ludo Heylen is onderwijskundige, -coach en directeur bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Ferre Laevers & Ludo Heylen Ervaringsgericht werken — In het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen EAN 978 94 014 6194 8 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 216 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 461948 — 128 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Uitgaven van CEGO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs TITEL

EAN

PRIJS

Ziko-Vo Handleiding........................................................................................................................................................................978 94 014 6246 4........................ € 5,50 Ziko-Vo Portret (set 8 ex)...........................................................................................................................................................978 90 787 6570 7........................ € 19,50 Ziko-Vo Aanpakfiches ...................................................................................................................................................................978 90 787 6572 1........................ € 6,30 Ziko-Vo Navulset ...............................................................................................................................................................................978 94 014 6247 1........................ € 6,50 Mijn Portret (set 15 ex).................................................................................................................................................................978 90 787 6595 0........................ € 30,75 Mijn Portret Handleiding.............................................................................................................................................................978 90 787 6587 5........................ € 21,50 Basisboek Kinderopvang — Ervaringsgericht werken in de voorschoolse opvang ...........978 90 773 4380 7........................ € 25,00 Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs...................................................................978 94 919 1604 5........................ € 29,00 Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs ..................................978 90 773 4378 4........................ € 29,00 Kliks — Aanpakfactor 1: Een rijke leeromgeving..................................................................................................978 94 919 1619 9........................ € 12,50 Kliks — Vertrek eens zonder thema..................................................................................................................................978 94 919 1605 2........................ € 12,50 Practicum — Breed evalueren ...............................................................................................................................................978 90 773 4373 9........................ € 13,25 Practicum — Talenten in de kijker.......................................................................................................................................978 90 773 4372 2........................ € 13,25 Practicum — Van leerkracht naar tweekracht (co-teaching)....................................................................978 94 919 1623 6........................ € 13,25 Practicum — Differentiatie in de klas...............................................................................................................................978 90 773 4324 1........................ € 13,25 Kindvolgsysteem — volledige map — Procesgericht ......................................................................................978 94 919 1606 9........................ € 45,00 Kindvolgsysteem voor Kleuters Kindvolgsysteem — achtergrond en praktijksuggesties (boek in map).........................................978 94 919 1607 6........................ € 13,20 Kindvolgsysteem — formulierenset 1 ............................................................................................................................978 94 919 1608 3........................ € 3,00 Kindvolgsysteem — formulierenset 2..............................................................................................................................978 94 919 1609 0........................ € 2,00 Kindvolgsysteem — formulierenset 3..............................................................................................................................978 94 919 1610 6........................ € 6,70 Kindvolgsysteem — toelichting formulieren.............................................................................................................978 94 919 1611 3........................ € 6,50 Kindvolgsysteem — toelichting competenties.......................................................................................................978 94 919 1612 0........................ € 2,60 Kindvolgsysteem — navulset...................................................................................................................................................978 90 999 1803 8........................ € 21,00

— 129 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klaskit Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar methoden die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom. Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie onder meer weet hoe je effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Inhoud Kennis van de docent nn Denken, leren en oefenen nn Geef feedback nn Het hebben van een visie nn Liefde voor je leerlingen nn

Pluspunten nn Internationaal bekend auteur nn Heldere blik op de basisprincipes van onderwijs en leren nn Aandacht voor samenvattingen, nuttige extra informatie en de juiste modellen Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

nn

Pedro De Bruyckere Klaskit — Tools voor topleraren EAN 978 90 825 4226 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 138 pp.   Onderwijs & opvoeding n  € 19,99

9 789082 542264 — 130 —

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mythes over het onderwijs In Juffen zijn toffer dan meesters, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Wat we kinderen echt kunnen leren bespreken Pedro De Bruyckere en collega's de hardnekkigste onderwijsmythes. Gesteund door onderzoek, gaan ze in verhitte debatten op zoek naar het sterkst gedragen standpunt. Ook als er daardoor hardnekkige fabels moeten sneuvelen. Deze drie boeken zijn een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken.

Pluspunten Ontkracht hardnekkige mythes nn Met onderbouwing van recentste studies rond leren en onderwijs nn Toegankelijk en direct toepasbaar nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

nn

Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner & Casper Hulshof Juffen zijn toffer dan meesters — En nog meer mythes over leren en onderwijs EAN 978 94 928 7301 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 176 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789492 873019

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof Jongens zijn slimmer dan meisjes XL — 35 mythes over leren en onderwijs EAN 978 90 825 4220 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 202 pp.    Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

9 789082 542202

Daniel T. Willingham & Pedro De Bruyckere Wat we kinderen echt kunnen leren — Over feiten en fictie in het onderwijs EAN 978 94 014 3542 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 224 pp.    Onderwijs algemeen n € 24,99

9 789401 435420 — 131 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal Technologie haalt steeds meer de bovenhand op de mens. Spraaktechnologie verscherpt de communicatiemogelijkheden tussen mensen onderling, omgevingen kunnen steeds meer digitaal worden gescreend en artificiële intelligentie dringt via uiteenlopende toepassingen ons dagelijkse leven binnen. We staan voor een kantelpunt in de geschiedenis: niet alleen zijn de grenzen van ‘goed’ en ‘kwaad’ verschoven, technologie is vaak ook beter in staat te bepalen waar de grens ligt. Puzzelstukken voor een nieuwe moraal werpt nieuw licht op de dilemma’s die deze situatie met zich meebrengt. Geïllustreerd met cases en gedachte-experimenten, en gesteund door onderzoek gaat het op zoek naar een nieuwe basis voor de moraal.

Inhoud Technologie nn Sociale ethiek nn Transhumanisme nn Moraliteit nn Artificiële intelligentie nn

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang onderzoek nn Technologie bekeken vanuit moreel perspectief nn Met digitale extra's nn

David Bamps is filosoof, ethicus, psycholoog, meester in de rechten, wetenschappelijk onderzoeker, componist en ondernemer. Hij is verbonden aan UC Leuven-Limburg, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven.

Opleiding nn Filosofie, psychologie, sociaal werk, pedagogiek, zorg

David Bamps Puzzelstukken voor een nieuwe moraal — Over sociale ordening in de toekomst EAN 978 94 014 6175 7 n  September 2019    17 cm x 24 cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 461757 — 132 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Het evangelie volgens Lieven Boeve Lieven Boeve is sinds 2014 directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste onderwijsspeler in België. Onder zijn impuls werden onder meer het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool gelanceerd en de inspanning geleverd om scholen beter te laten samenwerken onder één bestuur. Stuk voor stuk ambitieuze ideeën die door de ene met lof en de andere op controverse werden onthaald. In dit boek vertelt Boeve op opvallend openhartige wijze over zichzelf en zijn visie op het onderwijs. Hij pleit, geïnspireerd door de christelijke traditie, voor ‘excellent en genereus’ onderwijs in scholen, en ontkracht tegelijk enkele hardnekkige onderwijsmythes. Steeds heeft hij daarbij oog voor de verbindende kracht van de dialoog. Bovenal is Het evangelie volgens Lieven Boeve een uitnodiging om mee te denken. Zowel over de toekomst van het katholieke schoolnetwerk, als die van het onderwijs en de samenleving in het algemeen.

Inhoud Dialoogschool nn Onderwijsbeleid nn Lerarenteams nn Interlevensbeschouwelijke competenties nn

Pluspunten De visie van een van de meest toonaangevende beleidsmakers in onderwijs nn Persoonlijke getuigenis

Lieven Boeve is directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij is ook gewoon hoogleraar theologie aan de KU Leuven.

nn

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, theologie, filosofie

nn

Lieven Boeve Het evangelie volgens Lieven Boeve — Mijn ambitie voor onderwijs EAN 978 94 014 5754 5 n Verschenen   14cm x 22cm n Paperback n 264 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 22,99

9 789401 457545 — 133 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Spots op onderwijs Wat zijn de basiskenmerken van ‘goed’ onderwijs? En hoe kunnen we de tekortkomingen in ons schoolsysteem vandaag opvangen om daar in de nabije toekomst beter mee om te gaan? Het zijn vragen die al jarenlang het onderwerp zijn van maatschappelijk debat. Om er eindelijk een helder beeld op te krijgen, laten in Spots op onderwijs een groep van wetenschappers daarover hun licht schijnen. Behalve hun visie verduidelijken, formuleren ze concrete uitdagingen voor scholen en stellen ze prioriteiten voor het beleid. Zo bieden ze inspiratie om weloverwegen keuzes te maken in het belang van de leerling, de ouders, de scholen, en het brede onderwijsveld.

Inhoud Onderwijsvrijheid nn Neutraal onderwijs nn Onderwijsbeleid nn

Pluspunten Brede waaier aan perspectieven op de werking van het onderwijs nn Bevat bijdrages van vooraanstaande onderwijsexperten nn Met bijdragen van Wouter Smets, Katrien Struyven, Bieke De Fraine, Jan Vanhoof, Loth Van Den Ouweland, Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van MIeghem, Karine Verscheuren, Maarten Simons, Jan Masschelein, Kristof De Witte, Erwin Ooghe, Patrick Loobuyck, Wouter Duyck, Goedroen Juchtmans, Wim Van den Broeck, Eva Staels, Ilse Geerinck, Michel Vandenbroeck, Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen, Tammy Schellens, Ides Nicaise, Noel Clycq en Imane Kostet nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

nn

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Spots op onderwijs (VLOR) — Wetenschappers voor het voetlicht EAN 978 94 014 6070 5 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 416 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 460705 — 134 —

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleids­ domein Onderwijs en Vorming.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties De superdiverse samenleving met rijkdom aan levensbeschouwelijke achtergrond is weerspiegelt op de schoolbanken. Interlevensbeschouwelijke dialoog is daarom al jaren een centraal thema binnen onderwijs. Het speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen, maar nog belangrijker is hoe kinderen leren omgaan met verschillen in levensbeschouwing. Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties is een spelende en praktische toepassing om met levensbeschouwing om te gaan. Gestoeld op de 24 voorgeschreven competenties biedt het leerkrachten concrete handvatten en een waaier aan opdrachten. Het interactieve aspect brengt de lezer op een lichtvoetige manier in contact komen met dit actuele onderwerp.

Inhoud Interlevensbeschouwelijke competenties nn Dialoog nn Levensbeschouwing nn Superdiversiteit nn

Pluspunten Concrete handvatten nn Toepasbare uitwerking van voorgeschreven competenties nn

Opleiding Lerarenopleiding, sociaal werk, pedagogiek

Naïma Lafrarchi is onderwijskundige en Bijzondere Leermeester Islamitische godsdienst. Zij heeft jarenlange ervaring als leraar binnen het secundair onderwijs.

nn

Naïma Lafrarchi Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties — De leraar als coach EAN 978 94 014 6182 5 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 118 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789401 461825 — 135 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren omgaan met diversiteit in de klas Steeds meer klassen in Vlaamse scholen moeten leren omgaan met diversiteit in onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen kan participeren binnen de klasgroep en dat de leraar de touwtjes in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt daarbij als activerende ondersteuning: gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit. De auteurs gaan dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na de invoering van het M-decreet en het opstarten van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit en ondersteuning en staan stil bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school.

Inhoud Onderwijsactualiteit nn Diversiteit: verschil inzetten nn Het GOL(L)D-concept nn Concrete voorbeelden nn Navorming en opleidingen nn

Pluspunten Gericht op alle opleidingen die binnen het nieuwe ondersteuningsmodel aan de slag kunnen gaan nn Voor zorgcoördinatoren, leraren, beleidsmedewerkers, brugfiguren, CLB-medewerkers, competentiebegeleiders, personen uit de waarborgregeling, enz. nn Met extra audiovisuele praktijkvoorbeelden en concrete tools voor een optimale implementatie van het GOL(L)D-concept nn

Opleiding Lerarenopleiding, zorg en remediëringen, schoolontwikkeling, orthopedagogiek, logopedie

nn

Inge Van de Putte & Elisabeth De Schauwer (red.) Leren omgaan met diversiteit in de klas — Het GOL(L)D-concept in de praktijk EAN 978 94 014 4586 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.    Onderwijs algemeen n € 29,99

9 789401 445863 — 136 —

Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer zijn beiden werkzaam in de vakgroep orthopedagogiek en Disability Studies van de Universiteit Gent en ondersteunen verschillende inclusietrajecten. Inge Van de Putte is coauteur van het in 2010 gepubliceerde Klassewerk, over het GOL(L)D-concept.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Papa hoort er ook bij Waar kinderen zijn, zijn vaders. Alleen krijgen scholen, kindvoorzieningen, ziekenhuizen en jeugdbewegingen ze niet altijd te zien. Ook in de 21ste eeuw is ‘ouderparticipatie’ vooral een zaak van moeders. Nochtans zijn vaderwerkingen dé manier om families te ondersteunen in de huidige superdiverse samenleving. Dat het anders kan, bewijst Papa hoort er ook bij. Het lanceert een warme en onderbouwde oproep om vaders actief te betrekken bij het leven van hun kinderen. Experts, vaders en kinderen gaan op zoek naar het geheim van een goede vaderwerking en bekijken ook de praktische kant van de zaak: hoe begin je eraan? Wat zijn de uitdagingen en de voordelen?

Inhoud Ouderschap nn Participatie nn Superdiversiteit: Grootstedelijke context nn Ouderbetrokkenheid nn

Pluspunten Basiswerk rond vaderparticipatie nn Bewezen effectiviteit in de praktijk nn Met ruime aandacht voor gezinnen met migratieachtergrond en nieuwkomersgezinnen nn

Tina de Gendt is auteur en historica, met als hoodthema migratie en diversiteit in Gent. Ze werkte jarenlang als journalist, onder meer voor De Morgen en Psychologies.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

nn

Tina de Gendt Papa hoort er ook bij — Vaders toelaten in het leven van hun kinderen EAN 978 94 014 5875 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 458757 — 137 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Digitale burgertjes Jonge kinderen en tieners leven meer en meer online. Ze groeien op met games, apps en filmpjes, en komen daardoor in een voor volwassenen minder bekende, virtuele leefwereld terecht. Digitale burgertjes helpt ouders, opvoeders en leerkrachten om die wereld beter te begrijpen. Hoe kunnen kinderen en jongeren vandaag op een inspirerende manier van technologie gebruikmaken? En welke vaardigheden hebben zowel volwassenen als kinderen nodig om mee te draaien in de digitale samenleving? Dit boek schetst een beeld van alle voordelen die moderne technologie biedt voor de opvoeding. Boordevol concrete tips en aan de hand van een helder stappenplan zet het in op de kracht van zelf­ sturend online en offline leren.

Inhoud Digitaal burgerschap nn Aan de slag met media en digitalisering nn Impact van technologie nn

Pluspunten Boordevol oefeningen en praktische tips nn Rijkelijk geïllustreerd nn Stappenplan om aan de slag te gaan nn

Katja Schipperheijn is ondernemer en moeder van jonge tieners. Ze ontwikkelde de methode Sociaal Online en het leerplatform sCool. Verder is ze een veelgevraagd spreker over wat kinderen beweegt in de onlinewereld en hoe het onderwijs hierop kan inspelen.

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, informatica

nn

Katja Schipperheijn Digitale burgertjes — Kinderen en onlinemedia EAN 978 94 014 5609 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 198 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 456098 — 138 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klas met een hoek af Onze lesmethodes en –hulpmiddelen zijn door de transformerende digitale maatschappij de voorbije jaren sterk veranderd. Maar onze schoolgebouwen zelf hinken achterop. Lokalen zijn onveranderd gebleven, zijn stilaan verouderd geraakt, en ondanks de focus op het belang van communicatie, betrokkenheid en creativiteit in onze lespraktijken zien onze klassen er nog steeds hetzelfde uit als decennia geleden. Klas in beweging behandelt deze onveranderde leeromgeving en doet nadenken over nieuwe manieren van inrichten. Dat doet het aan de hand van een uitgewerkte methode om de eigen identiteit en filosofie van de school uit te stralen naar leerlingen, leraren en ouders. Aan de hand van een focus op de verscheidene domeinen waarop inrichting impact heeft, helpt dit boek elke school inrichten met een visie die inspireert, communicatie makkelijker maakt en blijft werken op lange termijn.

Inhoud De nieuwe klas nn De CONTENT-methode nn Flexibele inrichting nn

Pluspunten Innovatieve blik op minder belicht onderdeel van lesgeven nn Een duidelijke en diepgaande uitleg van de CONTENT-methode nn Talrijke voorbeelden als inspiratie voor flexibele klasinrichting nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

nn

Inge Nuyens Klas met een hoek af — Hoe een flexibele klasinrichting leren stimuleert EAN 978 94 014 4711 9 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 200 pp. Onderwijs & opvoeding n € 24,99

9 789401 447119 — 139 —

Inge Nuyens heeft meer dan 25 jaar ervaring in het inrichten van scholen en leeromgevingen. Ze is ontwerper van vernieuwende meubelvormen, als antwoord op een sterk veranderende onderwijswereld.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaxed voor de klas Als leerkracht is het niet altijd even eenvoudig om dag in dag uit conflicten in de klas, moeilijke leerlingen of gespannen situaties op de juiste manier aan te pakken. Aan de hand van toegankelijke anekdotes en een helder kader gaat Relaxed voor de klas op zoek naar manieren om om te gaan met storende leerlingen of spanning die in de klas leeft. Dit boek gaat onder meer in op manieren om blijvende regels te creëren, het effect van beloningen en straffen te maximaliseren en een optimale leercontext voor alle leerlingen te creëren. Daarmee biedt Relaxed voor de klas een houvast voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding.

Inhoud Relatie leerkracht-leerling nn Observeren nn Afspraakcocktail nn Stimuleren nn Corrigeren nn

Pluspunten Verruimende en verrassende informatie voor leerkrachten van elk niveau nn Helder en praktisch kader nn Doorspekt met anekdotes nn Samenvatting op het einde van elk hoofdstuk nn

Stefaan Vanparys is trajectbegeleider in het onderwijs. Na zelf tien jaar voor de klas gestaan te hebben in zowel kleuter- als lager onderwijs, deelt hij onderwijsinzichten en ‘good practices’ met andere leerkrachten via workshops.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

nn

Stefaan Vanparys Relaxed voor de klas — Van stimuleren tot corrigeren EAN 978 94 014 4712 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.  Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 447126 — 140 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

EduNext We praten elke dag over wat er beter kan in onze scholen: lesmethoden, technologie, leertrajecten… Maar in die discussies vergeten we vaak de leerling zelf. Daar brengt EduNext verandering in. Dit boek biedt inspiratie voor out-of-the-boxdenkers in het moderne onderwijs. Door moeilijk haalbare provocaties te herdenken, door te focussen op de afzonderlijke delen van het transformatieproces, maar ook door inspiratie te halen uit scholen die verder durven te gaan, kunnen we werken aan een echte vernieuwing van onze scholen.

Inhoud Het doorbreken van patronen nn Het transformatierad nn De changemakers: leerling, leraar, directeur,... nn

Pluspunten Heldere blik op het broodnodige transformatieproces nn Behandelt elk aspect van het leerproces nn Betrekt alle stakeholders in het transformeren van onze scholen nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

nn

Dirk De Boe is oprichter van Creashock, waar hij organisaties en hun mensen creatief helpt na te denken via pedagogische en visievormende studiedagen of trajecten. Hij is auteur van de boeken Edushock, Creashock en Egoshock

Dirk De Boe EduNext — Transformeer je school van binnenuit EAN 978 94 014 4717 1 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 202 pp.   Onderwijs & opvoeding n € 24,99

9 789401 447171 — 141 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Iedereen schoolmaker De wereld verandert voortdurend. Onderwijs ook. Maar hoe zorg je er als school voor dat de uitdagingen die op je school afkomen haar juist versterken en doen groeien? Hoe wordt ‘uitdagingen aanpakken’ een vorm van ‘school maken’? Iedereen schoolmaker toont hoe je als school met die permanente verandering kan omgaan. De sleutel zit in samen leren. Het boek geeft handvaten om het leervermogen van de hele school te versterken en te vernieuwen. Investeren in samen leren houdt ook in dat iedere betrokkene in de school een rol te spelen heeft, van leraar over leerling tot directielid en ouder. Want een goede school komt alleen samen tot stand.

Inhoud Lerende teams en organisaties nn Onderwijsbeleid nn Ondersteunende processen binnen de school nn Opvoedingsklimaat nn Interactieprocessen nn

Pluspunten Aandacht voor actieve aanpak nn Concrete aanwijzingen voor de schoolorganisatie nn

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie, organisatiemanagement

Bert Smits is sociaal pedagoog en maatschappelijk ondernemer. Hij is oprichter en partner van Schoolmakers.

nn

Yves Larock is sociaal pedagoog en oprichter van Schoolmakers. Hij is gepassioneerd door thema's op het kruispunt van organisatie- en leiderschapsontwikkeling. An Yskout maakt scholen (on)veilig als Schoolmaker. Teams en organisaties ondersteunen in hun leer- en veranderkracht is wat haar drijft.

Bert Smits, Yves Larock & An Yskout Iedereen schoolmaker — Samen leren kun je leren EAN 978 94 014 5748 4 n  September 2019    17cm x 24cm n Paperback n 140 pp.    Onderwijs en opvoeding n 24,99

9 789401 457484 — 142 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Twee klassiekers over scholen slim organiseren Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn divers, de toekomst is onvoorspelbaar en het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leraren en directies voelen zich, hoe gemotiveerd ze ook zijn, vaak overrompeld door honderdeneen dingen. Scholen slim organiseren en Op grote schaal scholen slim organiseren sturen al wie bij onderwijs en non-profit betrokken is in de richting van verandering. Aan de hand van concrete stappen vertellen de boeken hoe, via slimme teams en een nieuwe rol voor leidinggevenden, de kernopdrachten van organisaties worden versterkt. Voor iedereen die een nieuwe weg in wil slaan, zijn deze boeken de ideale inspiratiebron.

Pluspunten Stapsgewijze weergave van een veranderingsproces nn Bevat instrumenten en tools die helpen in het verandertraject nn

Opleiding Lerarenopleiding, CLB's, pedagogiek, organisatiemanagement

nn

Tom Van Acker & Yves Demartelaere Scholen slim organiseren — Anders werken met goesting EAN 978 94 014 2131 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Onderwijskunde n € 29,99

Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren. Yves Demartelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, professio­ neel bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, en algemeen directeur van de onderwijsinstellingen bij de Broeders van Liefde.

9 789401 421317

Tom Van Acker & Yves Demaertelaere Op grote schaal scholen slim organiseren — Anders veranderen met goesting EAN 978 94 014 5660 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 192 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 456609 — 143 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren Van leerkrachten en opvoeders wordt ontzettend veel verwacht. Ze moeten altijd paraat zijn, eeuwig geduldig, steeds zorgbereid, immer evenwichtig, nooit uit het lood te slaan, mild maar rechtvaardig ... Geen wonder dat burn-out in het onderwijs piekt. Gekkenwerk gaat hier tegenin en pleit voor een streven naar het ‘goed genoeg’, door leerkrachten die niet uitblinken in morele perfectie maar die de moed hebben om hun kleine ondeugden te (h)erkennen en ze een plaats te geven in hun dagelijkse werk.

Inhoud Empathie, sympathie en antipathie en hun belang voor de leerkracht nn Kwetsbaarheid en vooroordelen nn Het recht op middelmatigheid nn

Pluspunten Een eigenzinnige, onderbouwde blik op het onderwijs nn Geschreven door eminente ethici nn

Opleiding Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek, filosofie, ethiek

nn

Linus Vanlaere VIVES Verpleeg- en vroedkunde. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. aan de Scholengroep RHIZO in Kortrijk. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker (KU Leuven). Hij is lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector. Nathalie Janssens de Bisthoven is coach en psychotherapeut, voormalig leraar en oprichter van Ignited, een organisatie die het welbevinden en leiderschap in het Belgische onderwijs wil versterken.

Linus Vanlaere, Roger Burggraeve & Nathalie Janssens de Bisthoven Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor leraren EAN 978 94 014 3800 1 n Verschenen   14cm x 22cm n Paperback n 160 pp.  Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 438001 — 144 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekende leraren Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem.

Inhoud Hoe het maximale uit je klaspraktijk halen nn Omgaan met uitdagingen als klasdynamiek, diversiteit en digitalisering nn Ontwikkelen van onderzoekscompetenties nn Voel je bekwaam om met elke klassituatie om te springen nn

Pluspunten Methode voor elk onderwijsprobleem nn Met praktische technieken, instrumenten en voorbeelden nn Extra digitale mogelijkheden via het platform eCampusLearn nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn als lector-onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

nn

Greet Decin is onderzoekscoördinator binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs & Greet Decin Onderzoekende leraren — Leidraad voor praktijkonderzoek op school EAN 978 94 014 3290 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 174 pp.    Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

9 789401 432900 — 145 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Sociale psychologie Dit boek brengt een algemene inleiding in de sociale psychologie. Na een algemene schets van het vakgebied gaat de auteur in op enkele kernthema's. Meer bepaald wordt er aandacht besteed aan de sociale basis van het zelf, sociale perceptie en sociale beïnvloeding. Het tweede deel van het boek gaat in op fundamentele theorievorming over sociale cognitie en attitudes, waarbij toepassingen in de reclamewereld eveneens aandacht krijgen. Het volgende deel handelt over interpersoonlijke processen en groepsprocessen, waarbij onder andere hechte relaties en groepsprestaties aan bod komen. De relaties tussen groepen worden behandeld onder de vorm van hoofdstukken over stereotypen, vooroordelen en discriminatie, de multiculturele samenleving en conflict. Ten slotte wordt er ingegaan op toepassingen van de sociale psychologie in de rechterlijke en politieke wereld.

Inhoud Kernthema's nn Sociale cognitie en attitudes nn Interpersoonlijke en groepsprocessen nn Toegepaste sociale psychologie nn

Pluspunten Actuele voorbeelden nn Kleurrijke illustraties nn Herziene editie nn

Opleiding nn Politieke en sociale wetenschappen, criminologie en rechten

Alain Van Hiel & Arne Roets Sociale psychologie EAN 978 94 014 4512 2 n Verschenen  20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 720 pp. Sociale psychologie n € 60,00

9 789401 445122 — 146 —

Alain Van Hiel en Arne Roets zijn verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, Alain van Hiel als hoogleraar en Arne Roets als hoofddocent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Test meten en metend rekenen De Test meten en metend rekenen is een praktisch meetinstrument dat peilt naar de rekenvaardigheid van leerlingen. In een theoretisch deel wordt de kennis van metend rekenen getoetst en in een praktisch deel wordt aan kinderen gevraagd om meetopdrachten effectief uit te voeren. Deze box bestaat uit een handleiding met instructies en een testboek met de testen en correctiesleutels. Van elke test is één exemplaar als afzonderlijk blad bijgevoegd. De TMMR is ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde en werd uitgewerkt voor het tweede tot en met het zesde leerjaar.

Inhoud Bevat een handleiding en een testboek nn Testitems overlopen lengte, gewicht, inhoud, tijd, geld en temperatuur nn

Pluspunten Ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde nn Gebruik binnen het rekenvaardigheidsonderzoek nn Ontstaan uit een samenwerking tussen Arteveldehogeschool (opleiding ergotherapie) en CAR De Kindervriend nn Duidelijke verschuiving in complexiteit van de opgaven nn

Opleiding Ergotherapie, pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

nn

Diane Van De Steene is docent bij de opleiding ergotherapie aan Arteveldehogeschool en kinderergotherapeut bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie SintLievenspoort Gent. Ze is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met gehoorstoornissen en kinderen met dyslexie en dyscalculie. Ilse Vervenne en Ine Vannieuwenhuyze zijn meer dan vijftien jaar werkzaam als ergotherapeutes in het Revalidatiecentrum De Kindervriend in Rollegem-Kortrijk. Zij geven rekentherapie aan kinderen met leer-en ontwikkelingsstoornissen en zijn lid van de werkgroep ‘rekenstoornissen’ van SIG Gijzegem.

Diane Van De Steene, Ilse Vervenne, Ine Vannieuwenhuyze, Robin Willaert, Delphine Melsens, Steffi D'haeyer & Jolien De Rycke Test meten en metend rekenen EAN 978 90 382 2647 7 n Verschenen    21cm x 29,7cm   Onderwijs & opvoeding n € 135,00

9 789038 226477 — 147 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar Dit uitgebreid oefenpakket is het ideale hulpmiddel om de spellingvaardigheid bij leerlingen uit de lagere school te testen. De box bestaat uit een handleiding en scoreformulieren. De test hanteert methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en diepgaande pilootfases, en is op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld. De ST1-6 speelt in op de nood aan een nieuwe, onderbouwde en handelingsgerichte Vlaamse spellingtest. Via dictees meet de test de spellingvaardigheid aan de hand van zowel bestaande woorden als pseudowoorden. Op basis daarvan kunnen kinderen met spellingproblemen opgespoord worden.

Inhoud Handleiding met theoretische achtergrond en instructies nn Scoreformulieren per dictee nn

Pluspunten Sluit aan bij het Vlaamse leerplan nn Genormeerd op meer dan 3600 kinderen nn Opgenomen in de limitatieve lijst voor logopedisten nn

Opleiding Logopedie en audiologie, pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

nn

Christel Van Vreckem is lector aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool. Annemie Desoete is hoogleraar bij de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem & Annemie Desoete Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar EAN 978 90 382 2646 0 n Verschenen    21cm x 29,7cm   Onderwijs & opvoeding n  € 135,00

9 789038 226460 — 148 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Vlaamse test begrijpend lezen Goed leren lezen en aansluitend goed begrijpend lezen zijn belangrijke aandachtspunten in het basisonderwijs. Kinderen die hiermee problemen hebben, moeten in de eerste plaats op de juiste wijze gediagnosticeerd worden. De VTBL meet het begrijpend lezen van kinderen aan de hand van meerkeuzevragen bij een verhaal. De testmethode is gefundeerd op jarenlang onderzoek en werd uitgebreid getest.

Inhoud Bevat een handleiding, een boek met scoreformulieren, en afzonderlijke exemplaren van het testmateriaal nn Batterij van 13 testen nn

Pluspunten Voor individueel onderzoek of in groep nn Voor het eerste tot zesde leerjaar uit gewoon lager en buitengewoon onderwijs nn Inclusief antwoordboekjes en verhalen nn Meerkeuzevragen bij verhalende teksten nn Technisch lezen, begrip op zinsniveau en begrip op tekstniveau nn Gebaseerd op evidence-basedprincipes nn Grondige literatuurstudie en praktijkervaring nn

Opleiding Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

nn

Christel Van Vreckem is lector aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool. Annemie Desoete is hoogleraar bij de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem, Annemie Desoete, Lieve De Paepe & Herman Van Hove Vlaamse test begrijpend lezen EAN 978 90 382 2645 3 n Verschenen    21cm x 29,7cm   Onderwijs & opvoeding n € 85,00

9 789038 226453 — 149 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Begrijpend lezen beter begrijpen Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren van kinderen op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Deze box komt tegemoet aan de behoefte van hulpverleners en leerkrachten naar een oefenprogramma dat aansluit bij de Vlaamse test begrijpend lezen. Dit uitgebreide oefenpakket kwam tot stand na een grondige literatuurstudie en dankzij jarenlange praktijkervaring. De gekozen thema’s spelen in op de leefwereld van kinderen.

Inhoud Bevat per thema een handleiding, werkbladen, leesmateriaal en eventueel extra materiaal in didactische spelvorm

nn

Pluspunten Heel gebruiksvriendelijk dankzij uitgeschreven leidraad per activiteit nn Op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld nn

Opleiding Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

nn

Christel Van Vreckem, Barbara Axters & Barbara Linsen Begrijpend lezen beter begrijpen — Thematisch en functioneel oefenprogramma EAN 978 90 382 1890 8 n Verschenen    21cm x 29,7cm  Onderwijs algemeen n € 185,00

9 789038 218908 — 150 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Breinzicht Ons brein is misschien wel ons belangrijkste orgaan: het regelt zowat alles wat we, al dan niet bewust, doen en niet doen. Wanneer iemands hersenen worden aangetast door een ongeval of ziekte, kan dat een enorme invloed hebben op zowel de persoon zelf als op zijn of haar directe omgeving. Zo’n niet-aangeboren hersenletsel of NAH is zeer complexe materie, want elk letsel is uniek en elk slachtoffer verwerkt dat op een andere manier. Dit boek biedt de lezer informatie over de werking van de hersenen, over de cognitieve functies zoals geheugen en spraak, en over de emotionele en gedragsmatige gevolgen van een NAH. Aan de hand van theorie over de hersenen en het zenuwstelsel, getuigenissen van patiënten, voorbeelden uit het echte leven en behandelingsadviezen bieden de auteurs een cruciaal overzicht aan studenten in de gezondheidszorg, mantelzorgers en zelfs de meer ervaren clinicus. Maar Breinzicht is net zo goed een houvast voor familieleden van patiënten.

Inhoud Algemene principes en inleiding nn Cognitieve stoornissen na NAH nn Emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH nn

Pluspunten Draagt bij tot een meer geïndividualiseerde NAH-aanpak nn Toegankelijk geschreven en rijkelijk geïllustreerd nn

Opleiding Psychologie, toegepaste psychologie

nn

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de NAH-unit van het Psychiatrisch Centrum Caritas. Binnen de hersenletselpraktijk begeleidt en behandelt hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) problemen, vooral ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsels. Noortje Hermans studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More, waar ze verschillende opleidingsonderdelen doceert en er onderzoek doet binnen het neuro­ psychologisch veld.

Wouter Lambrecht & Noortje Hermans Breinzicht — Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel EAN 978 94 014 5258 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 321 pp.  Psychologie algemeen n € 29,99

9 789401 452588 — 151 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyscalculie In Dit is dyscalculie wordt er op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis van het rekenen die steeds meer aandacht krijgt. Om in de school het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is van leerkrachten en schoolbreed veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. ‘Er zit rekenen in alles, van geschiedenis en aardrijkskunde tot economie. Als je op basis van alleen je rekenproblemen te laag wordt ingeschat, kan dat een grote misrekening van talent zijn. Voor jou en de maatschappij.’ — Prof.dr. Hans van luit

Inhoud Stellen van de diagnose nn Wat is de herkomst van dyscalculie nn Rol van de ouders en docenten nn

Pluspunten Compleet handboek nn Nieuwste inzichten nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN, orthopedagogiek

Hans van Luit is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

nn

Hans van Luit Dit is dyscalculie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 5109 3 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 320 pp.   Onderwijs n € 31,99

9 789401 451093 — 152 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyslexie In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben. Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedialteachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf. Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen.

Inhoud nn Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen nn Wat is de herkomst van dyslexie? nn Stellen van de diagnose nn Hoe uit dyslexie zich? nn Rol van de school en van ouders Pluspunten Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie nn QR-codes van informatieve filmpjes nn Compleet handboek nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

nn

Aryan van der Leij  Dit is dyslexie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 3256 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie Algemeen n € 25,99

9 789401 432566 — 153 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Taalontwikkelingsstoornissen in het VO en mbo Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt. In deze praktische boeken staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar of docent kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor een (toekomstige) leraar in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Inhoud Wat is een taalontwikkelingsstoornis en hoe herken je die? nn Wat kun je als leraar doen om de leerling te ondersteunen? nn

Pluspunten Praktische tips voor in de klas en veel voorbeelden uit de praktijk nn Voor docenten in PO, VO en mbo nn

Opleiding Pabo, mbo, lerarenopleiding, taalbeheersing, master SEN

nn

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in de klas — Praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 4434 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.  Onderwijs n € 25,99

9 789401 444347

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo — Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage EAN 978 94 014 6232 7 n  September 2019  17cm x 24cm n Paperback n ca. 270 pp.  Onderwijs n € 29,99

9 789401 462327

Bernadette Sanders Communicatiekaarten TOS — Ondersteunen bij het verwoorden van gedachten en behoeften EAN 978 94 014 6231 0 n Juni 2019  A5 doosje n ca. 60 kaarten Onderwijs n € 29,99

9 789401 462310 — 154 —

Bernadette Sanders is orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider (cluster 2) in het basisen voortgezet onderwijs en mbo.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

(On)gewoon doen/(On)gewoon zijn Kunst en cultuur bieden ons een venster op de wereld, waardoor we die wereld beter kunnen begrijpen. De beoefening van de kunsten en het tot uiting laten komen van de creativiteit is bovendien enorm waardevol en verrijkend voor de persoonsvorming. Met andere woorden, creativiteit bepaalt voor een stuk wie we zijn. (On)gewoon doen/(On)gewoon zijn bestaat uit een doeboek en een kijkboek. Het doeboek zet de lezer aan om zelf creatief aan de slag te gaan aan de hand van talrijke tips, creatieve ideeën en opdrachten. Het kijkboek bevat beelden, speelse schrijfsels, fantasietjes en ideeën over kunsteducatie om de lezer te inspireren. In al zijn speelsheid en ingetogenheid is deze publicatie eigenzinnig, durft ze ‘anders’ te zijn en wil ze creativiteit in haar lezers stimuleren, niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk. Ze weerspiegelt de openheid die we nastreven, de creativiteit die we belichamen in ons ‘anders-zijn’.

Inhoud Tips om de (teken)kriebels van te krijgen nn Ex-stress yourself nn Please read between my lines nn Poppen, poëzie en prikkelende perikelen nn Paintball & bubbels nn

Pluspunten Doeboek en kijkboek nn Tips om creatief te zijn nn Boordevol materiaal om inspiratie op te doen nn Kleurrijke foto's, inspirerende quotes

Hilde Duyck is docente Beeldende Expressie en praktijklector Orthopedagogiek aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn.

nn

Opleiding Orthopedagogiek

nn

Hilde Duyck (On)gewoon doen/(On)gewoon zijn — Doeboek-kijkboek EAN 978 90 382 2183 0 n Verschenen 34,5cm x 32cm n Spiraalband n 301 pp.  Creatief denken n € 34,99

9 789038 221830 — 155 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Krachtige leeromgevingen De startcompetenties van beginnende leraren vragen om een grondige reflectie over de eigen keuzes met betrekking tot processen, variabelen en actoren die het succes van onderwijs beïnvloeden. ‘Wat werkt in het onderwijs?’ is een complexe vraag, waarbij leerkrachten hun eigen opvattingen en verwachtingen kritisch moeten bekijken om tot een antwoord te komen. Hoe staan ze bijvoorbeeld tegenover hun lesdoelen, leerstof, werkvormen, beschikbare media en evaluatievormen? En vooral: hoe houden ze bij hun keuzes rekening met de kenmerken van hun leerlingen? De rode draad van dit handboek is diversiteit. Meertaligheid, inclusief onderwijs, sociaaleconomische verschillen, gender en andere kenmerken stellen beginnende leerkrachten namelijk voor lastige uitdagingen. Dit handboek is bedoeld als een inspiratiebron die leerkrachten helpt om keuzes te maken en die vervolgens samen met het schoolteam uit te testen in de eigen klaspraktijk.

Inhoud Betekenisgericht, interactief en samenwerkend leren nn Participatie en zelfsturing van leerkrachten nn Diversiteit in het onderwijs nn Leefwereld van kinderen en jongeren betrekken nn

Pluspunten Bijzondere aandacht voor het benutten van diversiteit op school en in de klas nn Basiscompetenties voor leraren nn Inzichten uit leertheorieën vertalen naar aanpakken voor instructie nn

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding

nn

Martin Valcke Krachtige leeromgevingen — Omgaan met diversiteit in de klas EAN 978 94 014 6126 9 n September 2019 21cm x 27cm n Paperback n ca. 400 pp. Onderwijskunde n € 39,99

9 789401 461269 — 156 —

Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klasmanagement en reflectie Vraag een willekeurige leerkracht ‘Wat is de grootste uitdaging van je job?’ en je zal vaak hetzelfde antwoord krijgen: het klasmanagement. Een weloverwogen klasmanagement is namelijk een voorwaarde om de leerdoelen te bereiken. Dat klasmanagement gaat niet alleen maar over de na te volgen gedragsregels en het schoolreglement. Innovatieve visies op klasmanagement benadrukken dat klasmanagement alle beslissingen omvat die een leerkracht neemt bij de planning en implementatie van instructies. Daarom beklemtoont dit boek het belang van onder meer een verstandige selectie van leerdoelen, een doordachte keuze van leerstof, een participatieve insteek bij de werkvormen, aandacht voor de klasopstelling en -inrichting, een proactieve visie op takenuitwerking en taakverdeling. De auteurs bespreken in dit boek concrete modellen, beslissingspaden en een grote waaier aan ideeën die (student)leerkrachten kunnen toepassen in hun klaspraktijk. Er is expliciet niet gekozen voor een opstapeling van vrijblijvende ‘tips en tricks’. Daarvoor is een leer- en instructiesituatie te complex en negeren die ‘tricks’ hoe beslissingen bij één aspect een invloed hebben op andere beslissingen. Overigens zet het boek aan tot reflectiemomenten om de geziene leerstof bewust te betrekken op de eigen praktijk en aanpak. Klasmanagement en reflectie vormt een inspirerende handleiding voor de realisatie van een adequaat klasmanagement. Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.

Inhoud Een systematische benadering van klasmanagement nn Klasmanagement en motivatie nn Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling nn Externaliserend probleemgedrag en klasmanagement nn Leeromgevingen en klasmanagement nn Ouders en klasmanagement nn

Pluspunten Onderwijskundig referentiekader nn Positieve inslag nn Uitgebreide verrijkte versie op het platform eCampusLearn nn

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding

nn

Martin Valcke & Brigitte De Craene Klasmanagement en reflectie — Naar een schoolbrede aanpak EAN 978 94 014 6134 4 n Februari 2020 21cm x 27cm n Paperback n ca. 400 pp. Onderwijskunde n € 39,99

9 789401 461344 — 157 —

Brigitte De Craene startte als onderzoeker aan de Universiteit Gent en focuste jarenlang op het welbevinden en leerprocessen bij lagereschoolkinderen. Na haar aanstelling aan de Open Universiteit Nederland werkte zij bijna 25 jaar als universitair docent in het hoger onderwijs. Zij werd daarbij expert in het ontwerpen van leermaterialen voor open en afstandsonderwijs.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De leraar centraal De leraar centraal laat zien dat de man of vrouw voor de klas van onschatbare waarde kan zijn voor het welzijn van leerlingen. Als we het onderwijs echt willen verbeteren, moeten we als onderwijsgevende onze invloed gebruiken. Die invloed kan groot zijn als we binnen onze invloedssfeer werken aan verbetering; provocatief en positief. Provocatieve pedagogiek is wellicht opruiend, maar het stelt vragen: waarom is dit goed voor leerlingen? Waarom zou het goed zijn om leerlingen ontdekkend te laten leren? En: wat kun je vanuit je eigen positie doen om het tij te keren? ‘Een prachtig provocatief pleidooi voor het centraal stellen van de vakmensen voor de klas en het kijken naar kinderen in plaats van opbrengsten. Dit boek van Peter Mol moet iedereen met hart voor onderwijs (leraren en (onderwijs)bestuurders) lezen!’ — Anton Horeweg, leerkracht en auteur ‘Dit boek verdient een hoofdrol in gesprekken op alle scholen van Nederland. Inclusief in de opleidingen van onze leerkrachten. Lees het. Praat er over. Sta op en doe er wat mee!’ — Jos van der Horst, veranderkundige en verbonden aan Gedragswerk

Inhoud Onderwijsvernieuwingen nn De roep naar anders nn In de ban van Passend Onderwijs nn De grammatica van de school nn Omwenteling nn Volledig onderwijs nn Organisatie in de school nn Gedragsproblematiek nn Verandering: het vliegwiel nn Opleidingen nn Plan van aanpak nn

Pluspunten Met intermezzo’s van Prof. dr. Paul A. Kirschner, Jos A. J. van der Horst, Anton Horeweg, Erik van Meersbergen, Marcel Paragsingh en Stef Macke

nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, master SEN

nn

Peter Mol De leraar centraal — de beginselen van de provocatieve pedagogiek EAN 978 94 014 5784 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 208 pp.    Onderwijs n € 25,99

9 789401 457842 — 158 —

Peter Mol is binnen het onderwijs een veel gevraagd spreker en trainer op het gebied van gedrag. Door Kees van Overveld wordt hij de ‘uitvinder van de provocatiepedagogiek’ genoemd. Hij heeft meer onderwijsboeken op zijn naam. ‘Het onderwijs zal nooit verbeteren wanneer het gezonde verstand van de leraar niet serieus wordt genomen’ is een bekende uitspraak van hem.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een leraar voor een lege klas? In talrijke publicaties heerst een klaagdiscours over de achteruitgang van de kennis, lees- en schrijfcultuur in de klas. Als er aan de ene kant zoveel leerlingen met een leerachterstand worstelen en aan de andere kant de gebruikswaarde van de kennis die de leraar aanbrengt op de helling komt te staan, dan moet de praktijk in vraag gesteld worden. Dat wordt in dit boek gedaan op het niveau van interactie en communicatie en wat die zouden kunnen betekenen voor een upgrade van de klas- en opvoedingspraktijk. Jordi Casteleyn en André Mottart formuleren handelingsoriëntaties vanuit de vele perspectieven die in de lespraktijk aan bod komen. Ze zoomen telkens in op een perspectief en bespreken wat het ons leert over taal- en communicatievaardigheden. Zo nemen ze de standpunten in van de lesgever/opvoeder als pedagoog, de toegepaste linguïst, de psycholoog, de manager en de visueel ontwerper als ervaringsdeskundige. Een leraar voor een lege klas? is een boek vol handelingsvoorstellen voor mensen die in een educatieve praktijk op zoek zijn naar tips om beter te communiceren met hun leerlingen.

Inhoud Taal- en communicatievaardigheden vanuit verschillende perspectieven nn Interactie en communicatie in klas- en opvoedingsverband nn

Pluspunten nn Interdisciplinair perspectief op communicatie in een leeromgeving nn Overzichtelijk boek vol handelingsoriëntaties Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding, bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen

Jordi Casteleyn is lesgever aan de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde) en Arteveldehogeschool (opleiding Bedrijfsmanagement). Hij specialiseert zich in communicatievaardigheden, en visuele communicatie in het bijzonder.

nn

André Mottart is verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert didactiek van taalonderwijs en educatieve interactie en communicatie in de universitaire lerarenopleiding, communicatievaardigheden in de faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en academische geletterdheid in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Jordi Casteleyn & André Mottart Een leraar voor een lege klas? — Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie EAN 978 90 382 1896 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 125 pp. Onderwijs & opvoeding n € 19,99

9 789038 218960 — 159 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding Discussies over de rol, functie en positie van de leraar zijn van alle tijden. De laatste jaren staan de leraar en de lerarenopleiding steeds meer in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Als antwoord op die discussies worden nationaal en internationaal nieuwe visies voor lerarenopleidingen gepresenteerd waarbij meteen ook nieuwe centrale concepten naar voren worden geschoven. In dit boek presenteren 35 auteurs in 23 essays hun persoonlijke reflectie bij een aantal actuele thema’s met betrekking tot de toekomst van de lerarenopleiding. Zeven thema’s passeren de revue die de ‘problemen’ met de huidige lerarenopleiding in kaart brengen. Met deze essays willen de auteurs de lezer uitnodigen tot reflectie, maar willen ze ook bijdragen aan het ruimer maatschappelijk debat over de toekomst van de leraar en zijn/haar opleiding.

Inhoud Identiteit van leraren en hun basiscompetenties nn Werkplekleren en professionalisering nn Onderzoek in de lerarenopleiding nn Vakdidactisch onderzoek nn Professionalisering van lerarenopleiders nn Diversiteit in de lerarenopleiding nn Lerarenopleiding: verleden en toekomst nn

Pluspunten Gevarieerde selectie van auteurs uit verschillende sectoren nn Vernieuwende ideeën over actuele kwesties omtrent de lerarenopleiding nn

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding, pabo

nn

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (red.)  Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding EAN 978 90 382 2225 7 n Verschenen 14cm x 20cm n Paperback n 286 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

9 789038 222257 — 160 —

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (Red.) waren bij publicatie verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opgroeien in het hedendaagse gezin De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door zeer veel factoren van binnen en buiten het gezin. Dit boek beoogt (toekomstige) professionals en beleidsmakers op een heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin. Thema's die aan bod komen, zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, kunstmatige bevruchting (bijvoorbeeld ivf en draagmoederschap), (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, eenoudergezinnen, kinderopvang, opvoedingsvaardigheden, rol van vaders, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en peers en de rol van grootouders in de opvoeding. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk. Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek. Tevens is hij werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie.

Inhoud nn Wat is pedagogiek? nn De geschiedenis van het gezin nn Opvoedstijlen en -vaardigheden nn Gezinssamenstelling nn Interculturele invloeden nn Invloeden van buitenaf nn Media nn Peers

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding en doet onderzoek naar de rol van vaders in het gezin.

Pluspunten Een compleet overzicht van de belangrijkste thema's in de gezinspedagogiek nn Meest recente wetenschappelijke inzichten

Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, universitaire pabo, SPH, lerarenopleiding

nn

Frank van der Horst, Maartje Luijk, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren Opgroeien in het hedendaagse gezin — Inleiding in de gezinspedagogiek

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijd­ genoten en op het onderwerp pesten. Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op niettraditionele gezinsvormen en op de ontwikkeling van geadopteerden. Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

EAN 978 94 014 2612 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 35,99

De auteurs zijn werkzaam aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

9 789401 426121 — 161 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groot worden Groot worden is een onmisbare handleiding voor iedereen die met kinderen samenleeft en -werkt: (toekomstige) leerkrachten, opvoeders, verzorgers en ouders. Zowel met een eenvoudige beschrijving van theoretische modellen als met authentieke voorbeelden uit onderwijssituaties geeft dit boek een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van het kind. Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier geven de auteurs de grote ontwikkelingsstappen weer die het kind doormaakt als baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod. De samenstelling van Groot worden gebeurde in functie van de lerarenopleiding en werd proefondervindelijk getest. Op basis van ervaringen van docenten uit meerdere disciplines werd de inhoud bijgestuurd, wat resulteerde in deze vernieuwde editie.

Inhoud De verschillende ontwikkelingsfases van het kind nn Lichamelijke en motorische ontwikkeling nn Perceptuele en tekenontwikkeling nn Cognitieve en taalontwikkeling nn Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling nn Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling nn Schoolse en spelontwikkeling nn

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

Pluspunten nn Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten nn Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig beschreven

Marlies Baeten is onderwijskundig pedagoog en is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (Universiteit Antwerpen).

Opleiding nn Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie

Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven). Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-FranciscusXaveriusinstituut te Brugge. Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groot worden — De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 90 209 8357 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek n € 27,99

9 789020 983579 — 162 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten! Met dit boek ontdekken ouders, leraren en begeleiders de kwaliteiten bij jonge kinderen. De taal van ‘kwaliteiten’ biedt zowel jong als oud de kansen om samen te leren van én met elkaar. Deze visie versterkt een positief zelfbeeld en een goed gevoel bij kinderen, maar het zet ook de volwassenen rondom het kind aan om het kind anders te benaderen. Met een oplossingsgericht model en een kernkwadrantenmodel bieden de auteurs een verrassende kijk op het gedrag van kinderen. Leer hoe je de kwaliteiten van jonge kinderen kan ontdekken en onderschrijven. Bij dit inspiratieboek is er tevens een spannend prentenboek beschikbaar: Bob en Pablo (met illustraties van Ruth Van Wichelen).

Inhoud Inspirerende denkkaders nn Train jezelf nn Spelend leren nn Mooie praktijkvoorbeelden nn

Pluspunten Inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders nn Met medewerking van Daniel Ofman (bezieler kernkwadradantenmodel) en Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove (kinderpsychiater) nn

Opleiding Orthopedagogiek

Liesbet Moortgat werkt als oplossingsgericht therapeut/coach binnen het Eerstelijnshuis te Deinze. Ze heeft ruime ervaring met kinderen, ouders, leraren en begeleiders.

Liesbet Moortgat & Chris Van Dam Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten! — Een inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren van kwaliteiten bij jonge kinderen

Chris Van Dam werkt als praktijklector aan de Hogeschool Gent en is staflid in het Korzybski Instituut te Brugge. Hij is vooral actief als gecertificeerd trainer kernkwadranten, oplossingsgericht trainer en coach. Zijn vroegere ervaring in het werken met kleuters met gedrags- en emotionele problemen en als groepsleider in de kinderen jeugdpsychiatrie, vormden voor hem een belangrijke drijfveer om dit project te realiseren.

nn

EAN 978 90 382 2463 3 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 160 pp.   Pedagogiek n € 19,99

9 789038 224633

E. Rabe, M. Stevens, N. Debergh, N. Ruyters, I. Devlaminck, S. Evrard, N. Pauwels, Jana Larivière, Joyce Larivière & J. Vandecasteele Bob en Pablo EAN 978 90 382 2461 9 n Verschenen  20,5cm x 20,5cm n Hardcover n 40 pp.  Prentenboeken (< 6 jaar), (> 6 jaar) n € 19,99

9 789038 224619 — 163 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De lichtheid van het opvoeden Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Het biedt daarvoor ook de nodige oefeningen. De lichtheid van het opvoeden richt zich daarom in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen.

Inhoud De oneigentijdse meester-als-leerkracht nn Aandacht en initiatie nn Gelijke kansen en gelijkheden nn Spreken als empowerment nn

Pluspunten Met gratis dvd Le Fils van de gebroeders Dardenne nn Theorie over pedagogie gecombineerd met toegankelijke verwijzingen naar de film nn

Jan Masschelein (red.) leidt het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, beide aan de KU Leuven.

Opleiding nn Orthopedagogiek, lerarenopleiding

Jan Masschelein De lichtheid van het opvoeden — Een oefening in kijken, lezen en denken EAN 978 90 209 7184 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789020 971842 — 164 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Remedial teaching en psychomotoriek Remedial teaching en psychomotoriek is een praktische handleiding voor iedereen die meer wil weten over psychomotorisch onderzoek en de begeleiding van kinderen die daaruit ontstaat. Het is een pleidooi voor al doende leren, want leren is dingen ervaren. Het boek brengt een combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Zo krijg je een volledig beeld van hoe je een kind als ouder of leraar optimaal kunt ondersteunen, zowel op motorisch vlak als op het vlak van leermoeilijkheden. Want als we weten wat er aan de hand is, hebben we het allemaal in ons om te helpen.

Inhoud Definitie en indeling van het vakdomein psychomotoriek nn Van aanmelding naar intake en anamnese nn Differentiaal diagnostisch onderzoek nn Procesmatige begeleiding nn Grootmotorische en fijnmotorische lateralisatie nn Motorische schrijfproblemen nn Fijnmotorische, visuomotorische en visueelruimtelijke vaardigheden nn Geheugenvaardigheden nn Probleemoplossende vaardigheden nn Leerpotentieel nn

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeute, leerkracht in het basisonderwijs en veelgevraagd deskundige op het vlak van ervaringsgericht en het al doende aanpakken van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Pluspunten nn Boordevol concrete tips, handvatten en oefeningen Opleiding Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, pabo, CLB's

nn

Wendy Peerlings Remedial teaching en psychomotoriek — Effectief leren door te doen EAN 978 90 209 7535 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 608 pp. Pedagogiek, Opvoeding van kinderen en jongeren n € 39,99

9 789020 975352 — 165 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een stille leerling in je klas Als leraar kun je een enorm positieve invloed hebben op de ontwikkeling van mishandelde of verwaarloosde leerlingen. Uit onderzoek onder oudere leerlingen op de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs blijkt dat een kwart van hen aangaf met mishandeling te maken hebben gehad. In Een stille leerling in je klas wordt op praktische manier beschreven, hoe je als leraar – naast de ouders – een zeer ‘betekenisvolle andere’ in het leven van een kind kunt zijn. Het verhaal is opgetekend uit de mond van Paul, die zegt: ‘Ik heb veel gehad aan enkele leraren, omdat ze me zagen, me het gevoel gaven dat ik iemand was en ze me waardeerden’. Voor een kind kan deze aanwezigheid en aandacht een groot verschil maken.

Inhoud Praktische informatie nn Handelingsadviezen nn Verhaal van een ervaringsdeskundige nn

Pluspunten Kindermishandeling op de agenda nn Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling nn Onderbouwing met literatuur nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, (ortho)pedagogiek, master SEN

nn

Peter Mol Een stille leerling in je klas — De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling EAN 978 94 014 4657 0 n  Verschenen   18cm x 24cmn  Paperback n 192 pp.   Onderwijs en (ortho)pedagogiek n € 25,99

9 789401 446570 — 166 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragpunt, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende en schrijft artikelen en boeken over pedagogisch vakmanschap en Passend Onderwijs.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De traumasensitieve school In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma kan leiden. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als leraar hun gedrag verkeerd kunt interpreteren. Dit praktische boek gaat in op dat gedrag en hoe je daar als leraar het best mee kunt omgaan. ‘Een boek boordevol informatie en met veel gereedschap. Het kan je helpen om kinderen die aan jou zijn toevertrouwd weer het leven te laten leiden dat voor hen was weggelegd, voor ze beschadigd raakten.’ – Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie De traumasensitieve school biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevendenkunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken. Daarbij is het onmisbaar voor studenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud nn Inzicht in verandering van de hersenen nn Omgaan met het gedrag van kinderen met een trauma nn Adviezen voor traumasensitief maken van een school Pluspunten Voor docenten en leidinggevenden nn Wetenschappelijk onderbouwde adviezen nn Met voorwoord en een inhoudelijk review door kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Frits Boer (em.) nn Veel praktische voorbeelden nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

nn

Anton Horeweg De traumasensitieve school — Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas EAN 978 94 014 4288 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 352 pp.   Onderwijs en Psychologie n € 35,99

9 789401 442886 — 167 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN), coach en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, die als verplichte literatuur gelden bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Ook de website www.gedragsproblemenindeklas.nl is van zijn hand. Verder heeft Horeweg zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’, gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij weten niet altijd hoe de situatie te hanteren. Dit boek brengt met life space crisis intervention (LSCI) een methodiek naar voren die toont hoe iemand gericht met heftige reacties moet omgaan, op welke manier een relatie met een jongere wordt opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Inhoud Stress, conflict en crisis nn De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren nn LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag nn

Pluspunten De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI nn Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention nn

Opleiding Sociaal-agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie

nn

N.J. Long, M.M. Wood & F.A. Fecser Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties — Life Space Crisis Intervention EAN 978 90 209 5495 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Orthopedagogiek, klinische psychologie n € 39,99

9 789020 954951 — 168 —

N.J. Long, M.M. Wood, en F.A. Fecser zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties Moeilijk gedrag van adolescenten en kinderen kunnen zorgverleners, leraren en ouders niet aan zich laten voorbijgaan. Toch is het niet evident om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gedragen zich immers moeilijk met een reden. De sleutel ligt in het aangaan van interne relaties, waardoor het kind de balans in zichzelf zal terugvinden. In Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties speelt de link tussen theorie en praktijk een belangrijke rol. Vanuit heldere cases stellen de auteurs een implementatiemodel voor dat je een inkijk geeft in het gedrag en de noden van ‘probleemkinderen’ en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen efficiënt te kunnen helpen.

Inhoud Omgaan met moeilijk gedrag nn Interne relaties nn Conflictpositieve organisaties nn

Pluspunten Vertrekkend vanuit boeiende cases nn Met praktische methode en model nn

Opleiding Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo

nn

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent. Bram Soenen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt als directeur van vzw Martens-Sotteau in Oostakker. Eline Spriet en Katrien Sel werken in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent en geven trainingen bij het vormingscentrum Create.

Franky D’Oosterlinck, Bram Soenen, Eline Spriet & Katrien Sel Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 94 014 3802 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 112 pp.    Pedagogiek n € 19,99

9 789401 438025 — 169 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren Kinderen die niet geïnteresseerd lijken? Leerlingen die na vijftien minuten de klas op stelten zetten? Je hebt het gevoel dat je een kind of jongere niet kan bereiken of motiveren? Dit boek biedt je een kader om leerlingen zin te doen krijgen in de les en reikt handvatten aan om met alle soorten leerlingen en collega's op school om te gaan: het Process Communication Model (PCM). Dit model, ontwikkeld door Kahler, verklaart waarom bepaald gedrag van leerlingen je motiveert of ergert. Het model helpt je inzien dat er soorten leerlingen zijn en dat je communicatie ertoe doet. Dit boek maakt duidelijk hoe je kinderen met heel verschillende persoonlijkheden kan bereiken.

Inhoud De psychometrische waarde van het Process Communication Model (PCM) nn De mogelijkheden van PCM in uiteenlopende contexten en een aantal Gentse scholen nn Verschillende PCM-profielen en de relatie met kinderen en adolescenten nn Getuigenissen en resultaten van PCM nn

Pluspunten Handleiding om leerlingen betrokken en gemotiveerd te maken en houden nn Sterk communicatiemodel om leerlingen te bereiken en te reflecteren over je eigen psychologische behoeften in de klas nn

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie

nn

Edwin Hantson, M. Claire Van de Velde & Annemie Desoete (red.) Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren — Theorie, praktijk en onderzoek van Process Communication Model EAN 978 90 382 2555 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 242 pp.    Pedagogiek n € 29,99

9 789038 225555 — 170 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit ben ik in Brussel Dit ben ik in Brussel is intercultureel lesmateriaal dat de diversiteit van jonge kinderen in de klas zichtbaar en bespreekbaar wil maken. Vijf levensechte verhalen op elk tien kamishibaiplaten vertellen over het dagelijks leven van kinderen in Brussel: Otman, Lia, Flynn, Choesang en Daniel Felipe.

Mamma Mia! FLYNN is al groot

Ola caramba! LIA en Ruxandra

De verhalen zijn het vertrekpunt van waaruit de diversiteit van de kinderen in de klas verkend wordt. Fotomateriaal van thuis, de thuistaal, de religie, betekenisvolle voorwerpen, muziek, gewoonten zullen hun plaats krijgen in de klas, letterlijk en figuurlijk. Werken met dit materiaal brengt een dynamiek op gang in het contact tussen school en ouders.

flynn.indd 1

12/02/13 16:11

¡Sorpresa! Een verrassing voor DANIEL FELIPE en Jelle

Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele bagage van de kinderen in de grootstad, kan men hun meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar een positief zelfbeeld meer kansen geven.

lia.indd 1

21/02/13 09:28

Touche, touche! OTMAN en zijn broers

Inhoud Leren omgaan met aanwezige diversiteit nn Het leven zoals het is in de grootstad nn Aandacht voor talensensibilisering en levensbeschouwing nn

Pluspunten nn Bevordert interacties tussen kinderen die bijdragen tot een positief beeld van anderen nn Sluit aan bij de concrete leefwereld in de grootstad nn Doet recht aan de gelaagdheid in de identiteitsontwikkeling Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

nn

Verschenen   42,5cm x 30cm n 10 vertelplaten n Recto verso    Pedagogiek n € 29,99

Touche touche EAN 978 94 014 5302 8

Mamma mia

9 789401 453035

EAN 978 94 014 5303 5

Oh! My god

9 789401 453004

EAN 978 94 014 5300 4

Ola caramba

9 789401 453011

EAN 978 94 014 5301 1

Sorpresa

9 789401 452984

EAN 978 94 014 5298 4

— 171 —

12/02/13 16:15

“Oh! My god!” CHOESANG en Namdol

otman.indd 1

choesang.indd 1

Brigitte Puissant – Odisee Hogeschool Dit ben ik in Brussel — Met de diversiteit van je klas aan de slag

9 789401 453028

danielfelipe.indd 1

19/02/13 11:21

19/02/13 11:23

Het materiaal is uitgewerkt door de Odisee Hogeschool met de financiële steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid en met de medewerking van talrijke partners en medewerkers.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekscompetent in de klas Het is belangrijk om leerlingen vertrouwd te maken met het discours van een wetenschapsdomein en het grote belang van onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend denken. Deze gidsen willen het abstracte concept ‘onderzoekscompetentie’ omzetten naar praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en leraren in opleiding in de wetenschappen, moderne en klassieke talen. Bovenal houdt het begrip ons een spiegel voor: wat willen we juist bereiken met onze leerlingen, wat is haalbaar en wat niet? Onderzoekscompetent in de klas gaat een essentiële uitdaging aan. Als leerlingen de smaak te pakken krijgen, staat de deur open naar een rijk gevulde (academische) carrière. Dit is belangrijk voor onze kennismaatschappij, waar de nood aan wetenschappelijk geschoolde mensen groter is dan ooit.

Inhoud Algemene uitgangspunten nn Vaardigheden, evaluatie en reflectie nn Uitgewerkte voorbeelden nn Bijlages en referentielijst nn

Pluspunten Combinatie van ‘leren onderzoeken’ en ‘onderzoekend leren’ nn Waaier aan werkvormen en opdrachten nn Aandacht voor voorkennis nn Lessuggesties die persoonlijk ingevuld kunnen worden nn

Opleiding Lerarenopleiding

nn

Katrien Strubbe, Binke D'Haese, John De Poorter, Hans Vanhoe Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de vakken biologie, chemie en fysica in het secundair onderwijs EAN 978 90 382 1917 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 110 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

Katrien Strubbe en Hans Vanhoe zijn verbonden aan het Department of Inorganic and Physical Chemistry van de Universiteit Gent. Binke D'Haese is verbonden aan de vakgroep Biochemie en Microbiologie van de Universiteit Gent.

9 789038 219172

André Mottart & Hilde Lauwers Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de moderne en klassieke talen in het secundair onderwijs EAN 978 90 382 2458 9 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Nederlandse taal en letterkunde algemeen n € 24,99

9 789038 224589 — 172 —

John De Poorter behaalde een doctoraat in de toegepaste wetenschappen rond niet-invasieve thermometrie met behulp van magnetische resonantie beeldvorming (MRI).


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met ouders Als je beroepshalve met kinderen aan de slag bent, dan heb je uiteraard af en toe een gesprek met hun ouders. Soms in de vorm van een spontaan praatje, op andere momenten dan weer in een formeel gesprek zoals tijdens een oudercontact op school. De ervaring leert dat die communicatie niet altijd even vlot verloopt. Dit boek wijst je de weg om te komen tot doelgericht communiceren met ouders. Het helpt je om je bewust te worden van het communicatief proces dat zich in gesprekken afspeelt en toont je hoe je een boodschap duidelijk kunt overbrengen. In plaats van inzicht te verschaffen in hoe het fout kan lopen, toont Praten met ouders vooral hoe je aan de hand van herkenbare voorbeelden iedereen een stem kunt geven.

Inhoud Perspectiefverandering nn Kinderen met probleemgedrag nn Slechtnieuwsgesprekken nn Van ‘Problem Solving’ naar ‘Outcome Designing’ nn Helpende gesprekken nn

Pluspunten Met casussen die de inhoud meteen duidelijk en toepasbaar maken nn Theorie gebaseerd op praktijkervaring van de auteurs nn

Opleiding nn Lerarenopleiding, psychologische en pedagogische wetenschappen, pabo, CLB's, sociaal werk, kind- en jeugdhulp

Rik Prenen werkt voor VCLB-Limburg en is als gastdocent verbonden aan de associatie van de KU Leuven. Maurits Wysmans is opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn (UC LeuvenLimburg). Hij blikt terug op twintig jaar praktijkervaring in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en diverse bijkomende opleidingen.

Rik Prenen & Maurits Wysmans Praten met ouders — Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider EAN 978 94 014 1680 1 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs algemeen, communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 416801 — 173 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Hoe coach ik mijn klas? Lesgeven is een mooi maar veeleisend beroep. Om te kunnen leren van je eigen ervaringen en je eigen manier van lesgeven, moet je er af en toe over nadenken. Nu doen leraars dat wel dagelijks, maar vaak ontbreekt hen de tijd om dat echt grondig te doen. Hoe coach ik mijn klas? wil langer stilstaan bij de vraag wat goed lesgeven nu eigenlijk inhoudt. Dit boek biedt daarvoor heel wat informatie en inspiratie, en helpt je daarnaast ook meteen verder met concrete tips en handige lijstjes. Deze herziene editie verkent ook onderwerpen als talentontwikkeling, het puberbrein, opbrengstgericht werken enzovoort. Het is een onmisbaar boek voor beginnende en ervaren leerkrachten uit zowel het basis- als secundair/voortgezet onderwijs.

Inhoud Wat is goed lesgeven? nn Didactische kerncompetenties nn Onderwijsvernieuwing nn Focus op talenten, behoeften en positieve feedback nn

Pluspunten Handig overzichtswerk nn Direct bruikbaar in de praktijk nn

Danny Wyffels is onderwijspedagoog. Hij is al 30 jaar actief in de lerarenopleiding in Torhout (VIVES) en publiceert geregeld over thema’s uit de opvoeding en het onderwijs. Hij geeft ook communicatietraining aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee.

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo, CLB's

nn

Danny Wyffels Hoe coach ik mijn klas? EAN 978 94 014 1273 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.  Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 412735 — 174 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opvoeden in de klas Hoe ga je goed om met leerlingen in de klas? Een vraag die voor leraren, van het primair of kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, een hele loopbaan lang relevant blijft. Opvoeden in de klas wil iedere lesgever helpen bij zijn of haar dagelijkse job. Het boek is doorspekt met tips om je interactiestijl te perfectioneren, en gaat in op kernthema's als assertiviteit, omgaan met pesten en het belang van emotionele intelligentie. Daarnaast biedt deze derde editie belangrijke nieuwe inzichten aan, onder meer rond ‘flipping the classroom’, constructieve feedback en flow. Het boek beschrijft concrete vaardigheden waarmee leraren aan de slag kunnen om hun eigen aanpak te verrijken. Het besteedt ook de nodige aandacht aan een goede samenwerking met collega's binnen de school.

Inhoud De 180-gradenbocht: leren belangrijker dan lesgeven nn Communicatietechnieken nn Feedback geven en krijgen nn Negatief klasgedrag en assertief optreden nn Straffen nn Positief omgaan met emoties nn Wat is jouw stijl? nn

Pluspunten Herziene editie met de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond klasmanagement en een reeks denkoefeningen waarmee de lezer meteen aan de slag kan

nn

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

nn

Herman Van den Broeck Opvoeden in de klas EAN 978 94 014 2784 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Pedagogiek n € 24,99

9 789401 427845 — 175 —

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Wat stuitert daar door je klas? Het gedrag van kinderen met ADHD kan hoge eisen stellen aan de leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Andersom stelt de schoolomgeving hoge (soms onmogelijke) eisen aan een kind met ADHD. De leraar heeft de taak de eisen ‘passend’ te maken, dit boek kan daarbij helpen. Het biedt achtergrondinformatie over ADHD, ADD en bijkomende stoornissen, gecombineerd met herkenbare verhalen uit de praktijk en waardevolle tips voor in de klas. Doel van dit boek is het gedrag van kinderen en jongeren met ADHD beter leren begrijpen. Begrip voor het gedrag is overigens niet hetzelfde als alles goed vinden. Als je begrijpt waarom een kind bepaald gedrag vertoont en weet dat het daar niet voor ‘kiest’, kijk je vaak al anders naar de situatie. Wat stuitert daar door je klas biedt de benodigde achtergrondkennis. Het geeft docenten handvatten voor het maken van een plan ter verbetering van de situatie.

Inhoud Brein en gedrag van kinderen met AD(H)D nn Bijkomende stoornissen nn Wat kun je doen in je klas? nn ADHD en de schoolvakken nn Overleg met ouders, kind en behandelaars nn

Pluspunten Handvatten voor de praktijk nn Voor leerkrachten en docenten in het po en vo nn Leert docenten kijken naar eigen gedrag

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basis­ onderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

nn

Opleiding Pabo, lerarenopleiding, master SEN

nn

Anton Horeweg Wat stuitert daar door je klas? — Over kinderen met ADHD en hun leraren EAN 978 94 014 4151 3 n Verschenen  17cm x 22cm n Paperback n 192 pp.    Onderwijs n € 25,99

9 789401 441513 — 176 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Anders evalueren In het onderwijs staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer centraal. Behalve kennis verwerven, moeten leerlingen en studenten kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken en leren de eigen oplossingsstrategieën verwoorden. De evaluatie van de leerlingen kan dan ook niet meer worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Anders evalueren geeft aan hoe het onderwijs de overgang maakt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geëvalueerd. Dit handboek vertelt welke methodes hier het meest voor geschikt zijn. Het is geschreven voor leraren in opleiding.

Inhoud Veranderende ideeën over evaluatie nn Soorten assessment: vaardighedenassessment, overalltoetsen, authentieke assessment, portfolio, selfassessment, peer assessment, co-assessment nn Feedback geven nn Werk- en tijdsdruk nn

Pluspunten Opgevat als praktische handleiding vol concrete richtlijnen, werkschema's, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen

nn

Opleiding nn Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal-agogisch werk, CLB's

Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren van de KU Leuven. Wouter Schelfhout is verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoeksgroep Didactica, gericht op vakdidactisch onderzoek en professionalisering van leraren. Steven Janssens is professor emeritus aan de KU Leuven. Hij begeleidde diverse cursussen in de pedagogische wetenschappen.

Filip Dochy, Wouter Schelfhout & Steven Janssens Anders evalueren — Assessment in de onderwijspraktijk EAN 978 90 209 5348 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Onderwijskunde n € 19,99

9 789020 953480 — 177 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — handboek en werkboek Dit boek biedt leerkrachten en leerkrachten in opleiding een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Het bijbehorende werkboek is in samenwerking met docenten van diverse pabo's samengesteld en sluit perfect aan bij de opleiding. Het bevat opdrachten waarmee de studenten de stof uit het handboek direct in de praktijk kunnen brengen en bevat voorbeelden en filmpjes uit de onderwijspraktijk.

Inhoud Per gedragsprobleem een praktische aanpak nn Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven op de basisschool nn

Pluspunten Zeer compleet overzicht van gedragsproblemen en aanpak nn Handboek en werkboek met opdrachten voor studenten van elke pabo nn QR-codes met filmpjes nn Digitale docentenhandleiding nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, master SEN

nn

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 4152 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Onderwijs n € 15,99

9 789401 441520

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 3218 4 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 35,99

9 789401 432184 — 178 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basis­ onderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — handboek en werkboek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is een handboek voor studenten van de lerarenopleiding. Het biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en biedt de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs–Werkboek sluit volledig aan bij het handboek. Het bevat duidelijke opdrachten die de student actief aan het werk zet met de theorie. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze kunnen omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek daagt studenten uit te kijken wat er achter die problemen schuilt. En ten slotte misschien wel het belangrijkste: het leert studenten dat hun eigen houding naar de leerlingen veel verschil kan maken.

Inhoud Opdrachten per hoofdstuk nn Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO nn

Pluspunten Met medewerking van meerdere prominente deskundigen nn Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten nn Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes nn

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

nn

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 3534 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 15,99

9 789401 435345

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 2578 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Onderwijs n € 35,99

9 789401 425780 — 179 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basis­ onderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter In Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter vertelt de auteur over het verloop van de psychotherapie van een vijfjarige jongen. Aan de hand van de neergeschreven gesprekken met het kind en zijn ouders en zijn eigen gedachten nodigt de auteur de lezer uit om een kijkje te nemen in de manier waarop hij in specifieke omstandigheden in een gegeven tijdsspanne klinisch heeft gewerkt met deze jongen. Dit boek is dus een antwoord op de vraag: hoe kun je psychotherapeutisch of psychoanalytisch met kinderen werken? Dit boek is niet alleen bestemd voor ouders met kinderen die psychotherapie volgen, maar ook voor wie psychotherapie met kinderen van op een ‘veilige’ afstand aanschouwt. Daarnaast kan het boek ter hand genomen worden door al wie zich door het vraagstuk van de kinderpsychotherapie aangesproken voelt.

Inhoud Woordelijk uitgeschreven sessies en oudergesprekken nn Klinische bedenkingen nn Blik in wat het spreken van een kind losmaakt bij de analyticus nn Overzicht van kindvolgsystemen en gedragsneurologisch en neuropsychologisch onderzoek nn

Pluspunten Drempelverlagend nn Realiteitsgetrouw totaalbeeld van kinderpsychotherapie nn

Peter Walleghem is doctor in de psychologische wetenschappen en als docent en onderzoeker verbonden aan het Departement Sociaal Agogisch Werk van de Hogeschool Gent en aan de Vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Hij heeft een zelfstandige psychoanalytische praktijk te Kortrijk en publiceert en doceert over overdrachtelijke en creatieve processen in de psychoanalytische kindertherapie.

Opleiding nn Psychologie

Peter Walleghem Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter — Een verhaal over spelen & tekenen EAN 978 90 382 1347 7 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 481 pp.    Psychotherapie en andere therapieën n € 32,00

9 789038 213477 — 180 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Zwemmen zonder zwembad Terwijl meer en meer kinderen op zwemles gaan, zijn ze daar steeds minder op voorbereid. Ongeoefend in spel, en vaak nog met angst voor water staan ze aan de rand van het bad de leraar aan te kijken die het allemaal moet oplossen. Zwemmen zonder zwembad biedt het antwoord aan elke opvoeder die de kinderen zwemklaar naar de eerste zwemles wil brengen. Vakkundig onderbouwd, maar met een volledig stappenplan en een grote hoeveelheid spelvormen moedigt Tine Sleurs ouders en opvoeders aan om zelf de eerste stappen te zetten in de richting van zwemplezier en zwemveiligheid. Met opdrachten die leuk genoeg zijn voor een verjaardagsfeestje en uitdagend genoeg voor een turnles is het geen opdracht meer om een kindje correct en aangenaam op die eerste zwemles voor te bereiden.

Inhoud Voor Jan en alleman nn Blij in bad nn Dol op douchen nn Zalig in 't zwembad nn Wild van water nn Zot van zwemles nn Sterk in spelen nn

Tine Sleurs is lector lichamelijke opvoeding in de lerarenopleiding van UC LeuvenLimburg. Daarnaast geeft ze vanuit haar praktijkervaring in het bewegen en zwemmen met jonge kinderen navormingen voor verschillende organisaties.

Pluspunten nn Concrete oefeningen nn Meteen bruikbaar in de praktijk van turnles, klas en buitenschoolse opvang Opleiding Lerarenopleiding, kinesitherapie, orthopedagogiek

nn

Tine Sleurs Zwemmen zonder zwembad — Alles wat je moet weten vóór de eerste zwemles EAN 978 94 014 4345 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 150 pp.   Sport, spel (< 12 jaar) n € 19,99

9 789401 443456 — 181 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Aandacht en geheugen Aandacht en geheugen richt zich op de psychologische functieleer, de studie van de psychologische functies en verrichtingen aan de hand van een empirisch-wetenschappelijke methode. Het doel is om studenten theorieën en modellen te laten ontwikkelen, te toetsen en toe te passen in praktische situaties. Dit handboek is opgesplitst in twee grote delen. Het deel in verband met aandacht is onderverdeeld in hoofdstukken over arousal, selectieve aandacht, de besteding van en de controle over hulpmiddelen, automatische en gecontroleerde informatieverwerking, en controle van de eigen plannen en acties. De geheugenproblematiek wordt uitgediept in het tweede deel met hoofdstukken over het sensorisch geheugen, het kortetermijngeheugen, het werkgeheugen, het episodisch langetermijngeheugen, de representatie en opslag van kennis en de interactie tussen de opslag van nieuwe en reeds aanwezige kennis. Bevat een uitgebreide bibliografie, personenregister en trefwoordenregister.

Inhoud Historische achtergrond van psychologische functieleer nn Uiteenzetting van arousal en selectieve aandacht nn

Pluspunten Glossarium met belangrijke en minder gebruikte termen nn Ruimte in marge om notities te maken nn Aanbevelingen voor extra lectuur nn

Opleiding Psychologie, toegepaste psychologie

nn

André Vandierendonck Aandacht en geheugen EAN 978 90 382 1216 6 n Verschenen    22cm x 28cm n Hardback n 324 pp.    Functieleer n € 39,99

9 789038 212166 — 182 —

André Vandierendonck is emeritus hoogleraar en was voorzitter van de vakgroep Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Belevend leren Overal waar mensen willen leren, kan een beroep worden gedaan op creativiteit om te leren vanuit de beleving. Dit boek gaat daarom eerst en vooral over creativiteit, daarna over improvisatie en drama en pas dan over rollenspel. Er bestaan tal van creatieve methodieken die een aanzet zijn tot rollenspel, waarbij kunnen en durven improviseren dan weer basisvoorwaarden zijn. In het deel over improviseren steunt het boek op twee grondleggers: Keith Johnstone en Henk Hofman. Drama, een werkvorm waarbij de deelnemers met enkel maar zichzelf tot expressie komen, brengt ons een stap dichter bij rollenspel. Het boek biedt hierbij een checklist om tijdens het rollenspel te benoemen wat er in beeld komt. Ook de link naar coaching wordt gelegd bij de besprekingen van deze belevingsvormen. Met heel wat concrete voorbeelden wordt duidelijk hoe rollenspel, drama en improvisatie nieuwe inzichten bieden in opleiding, training en coaching.

Inhoud Toepassingen van improvisatie nn Drama in professionele context nn Begeleiden van een rollenspel nn Doelstellingen van rollenspel nn Rollenspel als methodiek in training, opleiding en coaching nn

Christina Pauwels is sinds 2001 als praktijklector verbonden aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogiek van de Hogeschool Gent. Ze weeft al jaren creatieve werkvormen doorheen de ernst van opleidingen, trainingen en coaching.

Pluspunten nn Concrete situaties nn Auteur met professionele ervaring nn Geeft inzicht in leefwereld van kinderen en jongeren nn Verduidelijkende voorbeelden Opleiding Orthopedagogiek, psychologie, sociaal-agogisch werk

nn

Christina Pauwels Belevend leren — Improvisatie, drama en rollenspel in opleiding, training en coaching EAN 978 90 382 2069 7 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 158 pp.   Psychotherapie en andere therapieen n € 24,99

9 789038 220697 — 183 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Creativiteit werkt Creatief zijn dient te worden ingebed in de cultuur van een organisatie en maakt hulpverleners en begeleiders tot oplossingsgerichte en dynamische krachten die durven en doen. Een mensenleven is immers vollediger, rijker en mooier als het een pakkend toneelstuk, een workshop dans of een mooi gedicht mag aanschouwen. Cultuur verrijkt de opleiding van creatieve burgers, geeft kleur aan het leven en drukt de kosten voor zorg. Dit boek wil studenten orthopedagogiek en sociaal werk, onderwijzers, hulpverleners en begeleiders van groepen en individuen in het jeugdwerk en daarbuiten inspireren en aanmoedigen om de creatief agoog in zichzelf te ontdekken door te denken en te doen. Het wil je stof tot nadenken geven en kaders aanreiken alvorens onbezonnen aan de slag te gaan.

Inhoud Wat is creatief agogisch werken? nn De muzische domeinen nn Creativiteit in een veranderende samenleving nn De attitudes van de creatief agoog nn Belangrijke kernbegrippen nn Functies en principes nn Activiteiten – rustig vs. dynamisch nn Activiteiten – groep vs. individu nn Drijfzand in het creatief agogisch werk nn Inspirerende getuigenissen uit het werkveld nn

Pluspunten Bevat per hoofdstuk voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie nn Inclusief zelftests om de aangeboden inhoud op maat toe te passen nn

Opleiding Orthopedagogiek, sociaal werk, secundair onderwijs

nn

Peter Boone & Bart D'Hauwe Creativiteit werkt — Bouwstenen voor de creatief agoog EAN 978 94 014 4341 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 152 pp.    Agogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 19,99

9 789401 443418 — 184 —

Peter Boone en Bart D'Hauwe zijn verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Hogeschool Gent en zijn beiden creatief agoog en supervisor. Daarvoor werkten ze verschillende jaren als opvoeders/begeleiders in het orthoagogisch werkveld.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Creatief in de klas met natuurwetenschappen Creativiteit is doelgerichte verbeeldingskracht. Outside the boxdenken is daarbij het halve werk. Voor wie creatief is, is exacte wetenschap een krachtig middel. Albert Einstein was zonder creativiteit niet tot de relativiteitstheorie gekomen. Creativiteit is dan ook één van de belangrijkste fundamenten van de natuurwetenschap. Dit boek toont leerkrachten hoe creativiteit geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Door leerlingen creatief te leren omgaan met natuurwetenschappen, krijgen ze meer interesse in het vak. Bovendien ontwikkelen ze hun creatief vermogen, wat voor de rest van hun leven een belangrijke vaardigheid is. Enkele specifieke cases en concrete voorbeelden maken het voor de leerkracht eenvoudig om creativiteit in de lessen aan te moedigen en te ontwikkelen. Met wetenschappelijk onderbouwd bewijs tonen de auteurs hoe creativiteit gemeten en geëvalueerd kan worden, om zo uiteindelijk optimaal door te groeien naar een creatieve klas.

Inhoud Creativiteit in onderwijs nn Het creatieve denkproces nn Inspiratiemateriaal: creatieve wetenschappelijke activiteiten nn Uitgewerkte casussen nn

Pluspunten Specifieke casussen en voorbeelden nn Wetenschappelijk onderbouwd nn Scherpe inzichten over onderzoekend leren en de nature of science

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie en Kirsten Devlieger zijn verbonden als docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool (in de bachelor­ opleiding in het kleuter, lager en secundair onderwijs). Ze zijn eveneens actief binnnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van dezelfde hogeschool.

nn

Opleiding Lerarenopleiding natuurwetenschappen

nn

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie & Kirsten Devlieger Creatief in de klas met natuurwetenschappen — De leraar als hefboom voor een originele aanpak EAN 978 90 382 2478 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 124 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

9 789038 224787 — 185 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Actief schoolbeleid Het schoolbestuur heeft een grote invloed op het werk van de leraar in de klas. De kwaliteit van Passend Onderwijs hangt af van de keuzes die een schoolbestuur maakt. In Actief schoolbeleid worden waardevolle suggesties gedaan om beleid te formuleren en worden concrete handvatten gegeven om dat beleid vorm te geven met het team. Actief schoolbeleid is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmakers, managers en samenwerkingsverbanden in schoolbesturen, scholen en scholengemeenschappen. Voor onderwijsmanagers die de hobbels in hun praktijk van Passend Onderwijs herkennen en geïnspireerd willen worden om dit beter invulling te geven. Peter Mol: ‘Dit boek richt zich op regelgeving en besturen en de invloed daarvan op de praktijk. Dat ontslaat scholen echter niet van de plicht om binnen de mogelijkheden het onderwijs echt passend te maken..... Het kan wanneer de school het welzijn van alle leerlingen als doel stelt. En als middel: leraargedrag.’

Inhoud Van aangepast naar passend onderwijs nn De rol van samenwerkingsverband en bestuur nn Concreet aan de slag in de school nn Werken aan kwaliteit nn Externe hulp en verwijzing nn Ouders als partner nn Opleidingen nn

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.

Pluspunten Praktisch boek voor onderwijsmanagers nn Toont docenten hoe zij hun eigen talent en enthousiasme kunnen inzetten nn Helpt bestuurders beleid vorm te geven met het team nn

Opleiding Schoolleidersopleiding, onderwijskunde, pabo, lerarenopleiding

nn

Peter Mol Actief schoolbeleid — Hoe je passend onderwijs echt in de praktijk kunt brengen EAN 978 94 014 3832 2 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 192 pp.    Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 438322 — 186 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Dit is het eerste pedagogische en didactische handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en docenten in het beroepsonderwijs: een compleet en praktisch boek dat je leert doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. René van Kralingen bespreekt gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registreren van vorderingen. Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto’s.

Inhoud De lessen nn De samenwerking met studenten nn Het begeleiden van studenten nn Het overnemen van lessen van docenten nn Samenwerking met docenten in een onderwijsteam nn Houdt spiegels voor en reikt methoden aan waardoor je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek leert kijken nn

Pluspunten Vele docenten van verschillende opleidingen hebben bijgedragen aan en ondersteunen het boek nn Mooie illustratieve kleurenfoto’s en tekeningen nn Dit boek vormt met haar voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten een afspiegeling van het beroepsonderwijs. Iedere mbo-docent, instructeur en onderwijsassistent herkent zich hierin. nn

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, mbo onderwijsassistent

nn

René van Kralingen Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs — Voor ondersteuners uit onderwijsteams EAN 978 94 014 5266 3 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 288 pp.   Onderwijs n € 35,99

9 789401 526630 — 187 —

René van Kralingen is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool en onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij zelfstandig opleider bij Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Hij houdt zich bezig met de professionalisering van leraren en schoolleiders en geeft trainingen, adviezen en lezingen op het terrein van leidinggeven, timemanagement, vergaderen, didactiek en toetsing.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend onderwijzen Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leerkrachten hier vanuit hun vakmanschap invulling aan kunnen geven. Dit vakmanschap wordt gevormd door kennis en ervaring, maar ook door de ‘feeling’ van de leerkracht, die vaak gedurende vele jaren in de praktijk wordt opgebouwd. Dit boek bevat geen kant-en-klare oplossingen voor allerlei gedragsproblemen, maar laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, je vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je zelf uitoefent op de leerlingen en door proactief te handelen, kun je als leerkracht probleemgedrag voorkomen en een goede werksfeer opbouwen. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van de man of vrouw die voor de klas staat. Dit vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, procedures of plannen van bovenaf, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron.

Inhoud Passend onderwijzen nn Invalshoeken nn Protocollen en procedures nn Reactief en proactief gedrag nn Relatie leerkracht–leerling nn Pedagogische tact nn Probleemgedrag nn Stoornissen nn Ouderbetrokkenheid en zorg nn

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten en leerkrachten basis- en speciaal onderwijs nn Met bijdragen van bekende namen uit de onderwijswereld nn

Opleiding Pedagogiek, pabo, universitaire pabo, master SEN, master passend onderwijs

nn

Peter Mol Passend onderwijzen — Pedagogisch vakmanschap in de klas EAN 978 94 014 2591 9 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 176 pp. Onderwijs n € 24,99

9 789401 425919 — 188 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend voortgezet onderwijs Dit boek laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je je pedagogisch vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je uitoefent op de leerling en door proactief te handelen, kun je een band opbouwen met de leerlingen en een goede werksfeer creëren. Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leraren hier vanuit hun pedagogisch vakmanschap invulling aan geven. Peter Mol laat op humoristische wijze zien dat theorie oké is als het klopt met wat in de praktijk al is uitgevonden. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van degene die voor de klas staat. Dat vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron. Het is een ode aan alle lerende kinderen.

Inhoud De theorie van passend onderwijzen nn Geeft vele voorbeelden uit de praktijk nn Aandacht voor probleemgedrag en stoornissen nn Pedagogische tact en communicatie nn Ouders en school nn Veranderplan nn

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten nn Makkelijk leesbaar nn Bijdragen van deskundigen uit de onderwijswereld nn

Opleiding Lerarenopleiding, master SEN, master passend onderwijs

nn

Peter Mol  Passend voortgezet onderwijs — Pedagogisch vakmanschap in de klas EAN 978 94 014 3301 3 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 224 pp.  Orthopedagogiek n € 25,99

9 789401 433013 — 189 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten enthousiast te maken.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs Dit boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Er worden vragen beantwoord als: hoe richt je een onderzoeksproces zo in dat de stem van kinderen en jongeren echt boven tafel komt? Wat is ethisch verantwoord onderzoek met kinderen en jongeren? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat het oplevert om kinderen en jongeren te betrekken in onderzoek. Dit boek geeft een aanzet tot een discussie tussen onderzoekers over het actief betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek en het daagt ervaren onderzoekers uit om een stap verder te zetten in de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van participatief onderzoek.

Inhoud Kinderen en onderzoek nn Richtlijnen voor verantwoord participatief onderzoek nn Ethische overwegingen nn Methodologische keuzes nn Opbrengsten van onderzoek nn Uitdagingen in de praktijk nn Kwaliteitsdiscussie nn Implementatie nn Grenzen aan participatie nn

Pluspunten Unieke interdisciplinaire visie op op participatie van kinderen en jongeren in onderzoek nn Inclusief casussen

Dit boek is een initiatief van het Nederlands/ Vlaams Platform Researching Children.

nn

Christine Dedding is als docent/onderzoeker verbonden aan het Athena Instituut van de VU Amsterdam.

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

nn

Kitty Jurrius is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. Xavier Moonen is verbonden aan de Koraalgroep, en als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is onder meer voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Christine Dedding, Kitty Jurrius, Xavier Moonen & Leo Rutjes Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs — Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd EAN 978 94 014 0651 2 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Pedagogiek n € 31,99

9 789401 406512 — 190 —

Leo Rutjes is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs Hoe vergaat het jongens in het onderwijs? Jongens hebben structuur nodig én ruimte. Wat doen we met hun energie, drang naar zélf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error? Met alle nadruk op taal, weinig beweging en experimenteerruimte, gesloten formats en te vroeg appel op zelfstandig leren, vallen steeds meer jongens buiten de boot of gaan naar een school die onder hun niveau ligt. In hogere klassen van het voortgezet onderwijs komen we minder jongens dan meisjes tegen en in het hoger onderwijs doen jongens gemiddeld 11 maanden langer over hun studie. De schrijvers in dit boek verwonderen zich hierover en zoeken naar nieuwe wegen.

Inhoud J/M Basics nn De praktijk van het Onderwijs: Wat is goed onderwijs?, Jongens en hun relatie met professionele opvoeders en onderwijsgevers, Jongens in het primair onderwijs, Jongens (van 4 tot 24 jaar) in het speciale onderwijs, De overgang van po naar vo, Jongens in het voortgezet onderwijs, Jongens in havo en vwo, Jongens in het vmbo, Hoe kan het ook?, Jongens die niet in het vo passen, Jongens in het mbo, Jongens in het hbo, Jongens op de pabo, Jongens in het wo nn Kader nn Conclusies, vragen en aanbevelingen nn

Pluspunten Met medewerking van veel deskundige auteurs uit alle lagen van het onderwijs nn Voorzien van casuïstiek nn Wetenschappelijk onderbouwd

Lauk Woltring werkt vanuit Bureau ‘Werken met Jongens’ en Platform ‘Jongens in balans’. Hij is al 40 jaar met deze thematiek bezig, geeft adviezen, lezingen en trainingen in binnen- en buitenland, treedt op in de media.

nn

Opleiding Lerarenopleiding, master SEN, pabo

nn

Dick van der Wateren is antarctisch onderzoeker, docent natuurkunde en exacte vakken op het Haarlems Lyceum. Hij is schrijver en werkzaam vanuit Filosofische praktijk De Verwondering.

Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) De ontwikkeling van jongens in het onderwijs — Wat doe je daar nu mee? Over jongens van 4 tot 24 EAN 978 94 014 6033 0 n Juni 2019    17cm x 24cm n Paperback n 260 pp.    Onderwijs n € 29,99

9 789401 460330 — 191 —

Gerenommeerd auteursteam, werkzaam in het onderwijsveld en verbonden aan RUG, UvA, Universiteit Leiden, NHL Stenden en HAN: Lauk Woltring, Dick van der Wateren, Louis Tavecchio, Ineke Oenema, Meinte Hornstra Moedt, Dolf Hautvast, Henno Oldenbeuving, Klaas-Wybo van der Hoek, Johan Vermeer, Gerda Geerdink.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

... en nog meer over leren, opvoeding en onderwijs

Leren. Hoe? Zo!

Mind the map

Lees eerst de vraag

Werkhouding bij kleuters

EAN 978 94 014 0827 1 n € 29,99

EAN 978 94 014 1851 5 n € 24,99

EAN 978 94 014 1064 9 n € 19,99

EAN 978 90 209 7724 0 n € 19,99

Reinventing organizations

Flexibele leerwegen

Flexibel lesgeven

EAN 978 90 82 3477 15 n € 24,99

EAN 978 94 014 3718 9 n € 24,99

EAN 978 94 014 4443 9 n € 24,99

Een deliberatie over onderwijsvrijheid EAN 978 94 014 5356 1 n € 24,99

Is dat iets voor mij, Juf?

Omgaan met ouders

DoodGewoon

EAN 978 94 014 4503 0 n € 24,99

EAN 978 94 014 2652 7 n € 19,99

EAN 978 94 014 2653 4 n € 25,99

Samen schooluitval voorkomen EAN 978 94 014 2721 0 n € 19,99

— 192 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

Een eerlijke kans

EAN 978 90 209 7403 4 n € 55,99

EAN 978 90 209 7335 8 n € 19,99

EAN 978 94 014 0037 4 n € 19,99

EAN 978 94 014 1714 3 n € 24,99

Vroeger gaat niet over

De leraar die de wolken meet

Reradicaliseren

Praktijkboek innoverend hoger onderwijs

EAN 978 94 014 2830 9 n € 24,99

EAN 978 94 014 4269 5 n € 20,99

EAN 978 94 014 4441 5 n € 29,99

EAN 978 94 014 1825 6 n € 24,99

Gender op school

Mediawijs online

Het kind van onze dromen

EAN 978 94 014 2911 5 n € 24,99

EAN 978 94 014 1701 3 n € 24,99

EAN 978 94 014 1847 8 n € 19,99

— 193 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


GEZONDHEIDS­­ZORG EN GENEESKUNDE


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Klinische hematologie Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidence based medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario's in het onderzoek. Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod. Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg nn IJzer- en vitaminetekorten nn Leukemieën nn Lymfeklierkankers en myelomen nn Diagnostische technieken nn Moleculaire en cytogenetische aspecten nn Klinische transfusie nn Stollingsstoornissen nn Stamceltransplantatie nn Verpleegkundige aspecten nn

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank.

Pluspunten nn Een complete update van het basiswerk hematologie nn Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidence based richtlijnen Opleiding nn Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, andere paramedische richtingen

Marc Boogaerts & Gregor Verhoef Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Medische handboeken n € 29,99

9 789401 421614 — 196 —

Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling Klinische hematologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek acute verloskunde Een verloskundige calamiteit komt gelukkig niet vaak voor. Toch, op het moment dat er iets aan de hand is met moeder en kind, moet je er staan als hulpverlener, als team. Dit handboek leert je als verloskundige of gynaecoloog systematisch het acute probleem in de verloskundige zorg te herkennen en te benaderen. Alle situaties worden behandeld, o.a.: pre-eclampsie, schouderdystocie, fluxus post partum, reanimatie van de neonaat. Er wordt ook aandacht besteed aan teamvorming en communicatie. Het boek bevat duidelijke schema's en instructiefilmpjes. Voor verloskundigen, obstetrie- en ambulanceverpleegkundigen, arts-assistenten en Spoedeisende Hulp Artsen (SEH)

Inhoud Schouderdystocie nn Pre-eclampsie en eclampsie nn Stuitbevalling nn Reanimatie van de neonaat nn Vaginaal bloedverlies nn Uitgezakte navelstreng nn Fluxus post partum nn

Pluspunten Inbreng van verloskunde academies nn Met schema's en actieplannen nn Gestoeld op (nieuwste) wetenschappelijke inzichten nn Voor opleiding en praktijk

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg en Jeroen van Dillen zijn gynaecoloog. Marrit Smit is klinisch verloskundige.

nn

Opleiding Verloskunde, geneeskunde, verpleegkunde

nn

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg, Jeroen van Dillen & Marrit Smit Handboek acute verloskunde — Vaardigheden in spoedeisende situaties voor verloskundigen en verpleegkundigen EAN 978 94 014 4156 8 n Juni 2019    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Geneeskunde n € 49,99

9 789401 441568 — 197 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Meer dan veilig voedsel Wanneer de voedingsindustrie de media haalt, is het zelden met goed nieuws. De risico’s zijn dan ook groot, de uitdagingen haast nog groter. De consument opgeschrikt door media-schandalen, wil keiharde garanties van de producent. Een doorgedreven kwaliteitsmanagement is daarop het enige juiste antwoord. In een ‘Food Safety Culture’ beseft iedere medewerker het belang van voedselveiligheid. Elke schakel krijgt de verantwoordelijkheid om een afwijking te melden. Meer dan veilig voedsel toont hoe je een kwaliteitsmanagement­ systeem implementeert van voeding tot verpakking, transport, opslag en verkooppunt. De praktische aanpak laat toe een organisatie (en iedereen die daar deel van uitmaakt) voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Inhoud Systemen in de voedingsindustrie nn Risico-analyse en leveranciersbeoordeling nn Crisiscommunicatie en incidentenmanagement nn Voedselwetgeving nn Kwaliteitsmanagement nn

Pluspunten Tips & tricks van een ervaringsdeskundige nn Concreet stappenplan nn Voor opstartende kwaliteitsmedewerkers tot ervaren kwaliteitsmanagers binnen de voedingsindustrie nn

Kathleen Malfroy heeft 20 jaar ervaring met het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen in de gehele voedselketen. Ze volgde studies in economie, voedingstechnologie, verpakkingstechnologie, microbiologie en kwaliteitsmanagement. Ze bouwde het adviesbureau AS4 verder uit tot een toonaangevende speler binnen de voedingssector.

Opleiding Bio-ingenieurswetenschappen, voedings- en dieetleer

nn

Kathleen Malfroy Meer dan veilig voedsel — Verbeter je impact als kwaliteitsmanager EAN 978 94 014 5593 0 n September 2019  17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.    Mens en maatschappij algemeen, levensmiddelentechnologie n € 49,99

9 789401 455930 — 198 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Wat met ons voedsel Milieu en klimaat staan hoog op de actuele agenda. Landbouw en voedsel zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. De roep naar een wetenschappelijk debat klinkt luid. Wat met ons voedsel bundelt veelgestelde vragen over voedsel, landbouw, beleid en de toekomst. Past vlees in een duurzaam dieet? Wat is het verschil tussen honger en voedselzekerheid? Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? Een interdisciplinair team van experten formuleert mondiale en lokale antwoorden.

Inhoud Voedselvoorziening nn Eetpatronen nn Voedselverspilling nn Duurzame landbouw nn Vlaamse boeren nn Voedselbeleid nn Vlaamse voedingsketen nn

Pluspunten Interdisciplinaire denktank Metaforum (KU Leuven) nn Wetenschappelijke experten aan het woord nn Vraag- en antwoordformule nn

Opleiding Bio-ingenieurswetenschappen, voedings- en dieetleer

Tessa Avermaete is postdoctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Wannes Keulemans is hoogleraar aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Departement Biosystemen van de KU Leuven.

nn

Tessa Avermaete & Wannes Keulemans Wat met ons voedsel EAN 978 94 014 3796 7 n Verschenen    21cm x 14cm n Paperback n 160 pp.    Mens en maatschappij algemeen n € 19,99

9 789401 437967 — 199 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

ePsychologie De drempel om psychische begeleiding te zoeken kan net iets te hoog zijn voor veel mensen die lijden aan angst, depressie of stress. Gelukkig voor hen biedt de technologie van vandaag alternatieven voor therapie: websites, apps, wearables, Serious Games en Virtual en Augmented Reality helpen je omgaan met je paniekaanvallen, agressie, spinnenfobie, ... Maar werken die zelfhulptoepassingen, en zijn ze wel zo onschuldig? Psycholoog Tom Van Daele kadert de zelfhulptechnologie van vandaag binnen wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van de inzichten die daaruit voortkwamen, geeft hij de professional richtlijnen mee om op een goede manier met online middelen om te gaan. Want deze vormen van online begeleiding kunnen waardevol zijn om de cliënt in zijn of haar therapie te ondersteunen.

Inhoud Online zelfhulp nn Kadering in onderzoek nn Do's en don'ts voor de professional nn Intrigerende verhalen over wetenschappelijk onderzoek nn

Pluspunten Toegankelijk geschreven nn Heldere kernideeën nn Richtlijnen om zelf aan de slag te gaan nn

Tom Van Daele is psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving. Daarnaast is hij research fellow aan de onderzoekseenheid Gezondheidspsychologie van de KU Leuven. Hij doet voornamelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van technologie voor de geestelijke gezondheidszorg.

Opleiding nn Toegepaste psychologie

Tom Van Daele ePsychologie — Technologie in de geestelijke gezondheidszorg EAN 978 94 014 5843 6 n December 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.   Psychologie algemeen, geestelijke gezondheidszorg n € 29,99

9 789401 458436 — 200 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Algemene ziekteleer Pathologie of ziekteleer is eigenlijk de kern van de geneeskunde. Verpleegkundigen zijn volwaardige medewerkers van de arts die actief betrokken moeten worden in het therapeutische beleid. Maar om die rol ten volle te kunnen spelen, moeten verpleegkundigen zich verdiepen in de pathologie. Vooreerst moeten ze het vakjargon leren om met artsen te kunnen communiceren. En natuurlijk kunnen ze enkel een zinnige bijdrage tot een therapeutisch beleid leveren als ze de basiskennis van de ziekteleer beheersen. Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de algemene interne en heelkundige ziekteleer. Het is een handig studieboek en een naslagwerk voor elke paramedicus (de algemeen verpleegkundige, de diëtist, de ergotherapeut, de logopedist, de klinisch laborant, de apotheker).

Inhoud Basisbeginselen van de ziekteleer nn Algemene ziekteleer nn Bijzondere ziekteleer nn

Pluspunten Specifiek gericht op paramedische beroepen nn Verheldering medisch vakjargon nn Handig naslagwerk nn

Opleiding Verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie, logopedie, klinisch laborant, apotheker

Jan Vandewynckele studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en werkt sinds 1978 als huisarts. Hij doceerde pediatrische en algemene ziekteleer aan het departement gezondheidszorg ‘Vesalius’ van de Hogeschool Gent. Voor het schrijven van dit boek combineerde hij zijn jarenlange ervaring en continu bijgeschoolde kennis als arts met zijn ervaring als lesgever.

nn

Patricia Horton studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en doceert communicatievaardigheden aan het departement Bedrijfsinformatie van de Hogeschool Gent. Zij vertaalde het ingewikkelde vakjargon naar begrijpelijke taal.

Jan Vandewynckele & Patricia Horton Algemene ziekteleer — Handboek voor paramedische beroepen EAN 978 94 014 5403 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 419 pp. Paramedisch algemeen n € 39,99

9 789401 454032 — 201 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHBO De doelstelling van EHBO – Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening is de student aan de hand van een schematisch overzicht de essentiële en correcte reanimatieen eerste hulpvaardigheden aan te reiken. De technieken worden stap voor stap omschreven en duidelijk geïllustreerd met foto’s. Deze praktische gids is aangepast aan de nieuwe EHBO-richtlijnen 2015 en is bedoeld als aanvulling op het studieboek EHBO – Handboek voor reanimatie en hulpverlening van dezelfde auteurs. Voor een meer gedetailleerde theoretische achtergrond wordt verwezen naar dat studieboek. Dit naslagwerk is uitermate duidelijk en makkelijk te gebruiken, niet alleen voor artsen en studenten, maar voor iedereen die zich wil informeren over eerstehulpverlening.

Inhoud Richtlijnen voor de studenten tijdens de practica EHBO nn Richtlijnen en leerdoelen van de V-lijn partim EHBO nn Basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR) bij het volwassen slachtoffer nn Basis CPR bij kinderen en zuigelingen nn Evacuatietechnieken en verbanden nn

Pluspunten Inclusief cd nn Telkens geïllustreerd met duidelijke kleurenfoto's nn

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

nn

Luc Herregods EHBO — Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening EAN 978 90 382 2605 7 n Verschenen 21cm x 27cm n Paperback n 90 pp. Geneeskunde algemeen n € 17,99

9 789038 226057 — 202 —

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHBO De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander, leek of professional de reanimatie start. Het boek EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening beschrijft op een didactische manier de verschillende noodzakelijke vaardigheden en richtlijnen van de basis- en gespecialiseerde reanimatie. De auteurs besteden ook aandacht aan de externe defibrillatie en respiratoire ondersteuning. Verschillende hoofdstukken behandelen specifieke slachtofferafhankelijke reanimatietechnieken, het bevrijden en verplaatsen van slachtoffers en het aanleggen van verbanden. EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening is gebaseerd op de meest recente internationale richtlijnen en wordt als leidraad gebruikt tijdens lezingen die gegeven worden in het kader van de bacheloropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Mede door de talrijke illustraties is dit boek een nuttig en gemakkelijk te gebruiken naslagwerk, niet alleen voor de leek of de student in verschillende fasen van de opleiding, maar ook voor artsen.

Inhoud Cardiopulmonaire reanimatie van een volwassene, kinderen en zuigelingen nn Bevrijden en verplaatsen van een slachtoffer nn Verbanden nn

Pluspunten Inclusief cd nn Engelstalige terminologie nn Talrijke illustraties nn

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

nn

Luc Herregods EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening EAN 978 90 382 2604 0 n Verschenen 21cm x 27cm n Paperback n 144 pp. Geneeskunde algemeen n € 22,50

9 789038 226040 — 203 —

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Stem in transitie Je stem is je visitekaartje: het laat je omgeving zien wie je bent en hoe je in de wereld staat. Maar wat als je stem niet past bij wie je bent? Wat als je een transitie hebt ondergaan, en je stem je voort­durend confronteert met een persoon met wie je je niet identificeert? Dit is het eerste Nederlandstalige boek over de stem in transitie. De auteur biedt niet alleen inzicht in de werking van de stem, maar ook hoe je realistische doelen vooropstelt en hoe je die bereikt, en hoe de stem gelinkt is aan lichaam, stemming en identiteit. Bovendien helpen de vele stemoefeningen en tips je bij het vinden van een stem die goed aanvoelt. Stem in transitie is een naslagwerk en werkboek om voor, tijdens en na stemtherapie te raadplegen. Dit boek is niet alleen bedoeld voor transvrouwen, transmannen en genderfluïde personen, maar ook voor de stemtherapeuten die op zoek zijn naar ondersteunende oefeningen en uitleg voor hun cliënten.

Inhoud Stem voor transpersonen nn De werking van het stemapparaat nn Stemoefeningen nn

Pluspunten Praktisch doe-boek nn Verhelderende theorie nn Vol oefeningen en tips nn Voor iedereen die aan hun stem wil werken

Stefanie Van Moen is logopediste en stemcoach. Vanuit haar praktijk Vox Consult geeft ze individuele trainingen, workshops en lezingen over stemgebruik, presentatietechnieken en de stem in transitie bij transpersonen.

nn

Opleiding Logopedie, stemcoaching

nn

Stefanie Van Moen Stem in transitie — Praktisch werkboek voor transpersonen, genderfluïde personen en stemtherapeuten EAN 978 94 014 5763 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 160 pp.    Logopedie n € 29,99

9 789401 457637 — 204 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Kritische reflecties over alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen leiden vaak tot verhitte discussies, terwijl niet altijd duidelijk is wat precies bedoeld wordt met termen als ‘homeopathie’, ‘acupunctuur’ of ‘osteopathie’. Farmacoloog Norbert Fraeyman (Universiteit Gent) schept duidelijkheid in het debat door een onbevooroordeelde, wetenschappelijke blik te werpen op populaire alternatieve geneeswijzen. Hij spaart de kritiek niet, maar heeft ook begrip voor de aantrekkingskracht van die alternatieve methodes.

Inhoud Kritische reflecties over alternatieve en klassieke geneeskunde nn Inleidende begrippen nn Courante alternatieve geneeswijzen nn Achtergrond over het huidige dispuut tussen de verschillende geneeswijzen nn

Pluspunten Objectieve informatie zonder interpretatie nn Informatie uit verschillende bronnen nn

Opleiding Geneeskunde, gezondheidswetenschappen

nn

Norbert Fraeyman is emeritus hoogleraar farmacologie aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij verzorgde jaarlijks de lessen ‘Reflecties over alternatieve geneeswijzen’.

Norbert Fraeyman Kritische reflecties over alternatieve geneeswijzen EAN 978 94 014 5482 7 n Verschenen    15,5cm x 24cm n Paperback n 228 pp.    Gezondheidszorg algemeen, alternatieve geneeswijzen n € 29,99

9 789401 454827 — 205 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten Voor veel voorkomende klachten als hoofdpijn, chronische pijn, vermoeidheid en duizelingen wordt vaak geen oorzaak gevonden. Toch zijn er behandelmogelijkheden. In dit handboek beschrijven specialisten de nieuwste inzichten in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding. Dit complete handboek is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Aan de orde komen zowel breed toepasbare methoden als specifieke interventies en innovaties.

Inhoud Diagnostiek, monitoring en verwijzing nn Breed toepasbare methoden en interventies zoals: leefstijladviezen, behandeling van ouderen, migranten en kinderen nn Behandeling en interventies zoals: ACT, EMDR, ergotherapie, systeemtherapie nn

Pluspunten Een overzicht van de gangbare evidence based behandelmethoden nn Bespreking nieuwe en veelbelovende behandelmethoden nn Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek daarnaar nn Casussen en verbatum nn

Opleiding Geneeskunde, psychologie, fysiotherapie

Jaap Spaans is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek.

nn

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en huisarts bij VUmc in Amsterdam. Judith Rosmalen is hoogleraar Psychosomatiek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Yanda van Rood is GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog bij Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood & Sako Visser Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten — Actuele en innovatieve behandelmethoden EAN 978 94 014 3749 3 n Verschenen   17cm x 24cm n Hardback n 492 pp.   Psychologie algemeen n € 55,00

9 789401 437493 — 206 —

Sako Visser is hoogleraar Gezondheidszorg­ psychologie bij de Universiteit van Amsterdam.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Akoestiek en psycho-akoestiek De belangrijkste functie van het gehoor bij de mens is het verstaan van spraak. Het overgrote deel van de communicatie verloopt immers door middel van de gesproken taal. Bovendien verwerven we het gros van onze kennis die we voor het functioneren in de maatschappij nodig hebben via spraak. Vanuit dat standpunt zouden we geluid kunnen definiëren als informatiedrager bij de gesproken taal. Het is echter niet eenvoudig om een sluitende definitie van geluid te geven, omdat geluid op verschillende manieren benaderd kan worden. In het eerste deel van dit naslagwerk wordt vooral ingegaan op de begrippen uit de akoestiek die noodzakelijk zijn voor een goede basis in de opleidingen logopedie en audiologie. Bij de opbouw is gekozen voor een overwegend beschrijvende aanpak, aangevuld met een wiskundige insteek, wanneer die een meerwaarde biedt. In het tweede deel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de psychoakoestiek en wordt er een link gelegd met de fysiologie van het gehoor. Beide delen zijn voorzien van een aantal denk- en rekenvragen die noodzakelijk zijn om tot ruimere kennisverwerving en essentiële rekenvaardigheden te komen. Dit naslagwerk richt zich niet alleen tot logopedisten en audiologen, maar ook tot personen die in aanraking komen met milieuen gezondheidsproblemen gerelateerd aan geluid. Voor wie de materie in zelfstudie wil verwerken, zijn in bijlage de oplossingen en antwoorden opgenomen. Johan Rijckaert is verbonden aan de Arteveldehogeschool (Logopedie en Audiologie) en aan de Universiteit Gent (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie).

Inhoud Harmonische en niet-harmonische trillingen nn Geluidsgolven en complexe geluiden nn Resonantievolumes nn Psycho-akoestische ervaring van toonhoogte, timbre, dynamiek en geluidssterkte nn Fysiologische aspecten van psycho-akoestiek nn

Pluspunten Grafieken, formules en tabellen ter illustratie nn Denk- en rekenvragen nn

Opleiding Audiologie, logopedie

nn

Johan Rijckaert Akoestiek en psycho-akoestiek EAN 978 94 014 5395 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 165 pp.   Paramedisch algemeen n € 29,99

9 789401 453950 — 207 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgethisch leiderschap in praktijk Betrokken zorgverlening komt er niet vanzelf. Je moet ze elke dag laten groeien. Die groei vraagt zorgethisch leiderschap: de bevlogenheid van iemand die anderen kan inspireren, ondersteunen en begeleiden – die de voorwaarden creëert tot zorgethisch handelen. Dit boek schetst wat zorgethisch handelen betekent. Daarmee biedt het een helder en praktijkgericht beeld van de meerwaarde van zorgethisch leiderschap voor een betere omgang, zowel voor de zorgverlener als de zorgvrager.

Inhoud Leiderschap nn Management nn Zorg nn Zorgethisch handelen nn Ethiek nn

Pluspunten Met tal van concrete cases nn Gebaseerd op decennialange expertises nn Meteen toepasbaar in de eigen zorgpraktijk nn

Opleiding Agogiek, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn, gezondheidswetenschappen

nn

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann Zorgethisch leiderschap in praktijk EAN 978 94 014 6187 0 n September 2019  17cm x 24cm n Paperback n 144 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 19,99

9 789401 461870 — 208 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgethiek in praktijk De kwaliteit van onze zorg staat of valt met de relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken immers ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals. Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als ‘zorgethisch coach’, concretiseert wat zorgethiek inhoudt en maakt duidelijk hoe studenten en professionals kunnen groeien door op de juiste manier in relatie te gaan. Het vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Inhoud Zorgethiek nn De competentie van zorgethisch handelen nn Stimuleren van zorgethische groei nn De ZEC nn De rol van leidinggevenden en managers nn De learning community nn

Pluspunten Concreet en praktisch handboek voor leidinggevenden en studenten nn Vertrekt vanuit de concrete dagelijkse praktijk nn Gebaseerd op decennialange ervaring nn

Opleiding Verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, sociaal werk

nn

Mieke Grypdonck is emeritus buitenge­woon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig weten­ schappelijk medewerker aan de KU Leuven. Madeleine Timmermann is theoloog, zorg­­e­thica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann Zorgethiek in praktijk — De basis EAN 978 94 014 5053 9 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 170 pp.   Welzijnswerk n € 19,99

9 789401 450539 — 209 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Recht en bio-ethiek De kost van de gezondheidszorg wordt betaald door de samenleving, die toezicht uitoefent op de besteding daarvan. Dat heeft geleid tot een enorm arsenaal aan juridische regels. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek alle noodzakelijke juridische inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. Dit boek biedt een antwoord op vragen waar al wie een beroep in de gezondheidszorg uitoefent of daarvoor studeert, weleens mee te maken krijgt.

Inhoud Juridische waarborgen voor deskundige zorg nn De rechtspositie van de patiënt nn Het einde van het leven nn Medisch-wetenschappelijk onderzoek en donaties nn Bescherming van het beroepsgeheim en het privéleven nn Het klachtrecht en schadevergoeding nn

Pluspunten Behandelt actuele thema's als euthanasie bij jongeren, de vertegenwoordiging van wilsonbekwame meerderjarige patiënten en de gewijzigde regels voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg

nn

Herman Nys is gewoon hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven.

Opleiding nn Voedings- en dieetkunde, biomedische laboratoriumtechnologie, geneeskunde, ziekenhuiswetenschappen, rechten, gezondheidsrecht

Herman Nys Recht en bio-ethiek EAN 978 94 014 2168 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Recht algemeen, geneeskunde algemeen n € 24,99

9 789401 421683 — 210 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Medische keuzes De patiënt van vandaag wil in toenemende mate meebeslissen over zijn medische behandeling en is daar, mede dankzij scholing en het internet, steeds beter op voorbereid. De informatie die hij nodig heeft, behoort immers niet langer tot het exclusieve domein van de expert. Tevens zorgen evoluties in de medische wetenschap ervoor dat er vaak meerdere en gelijkwaardige vormen van zorg mogelijk zijn. Het gevolg is dat de relatie tussen arts en patiënt fundamenteel wijzigt en dat verschillende soorten kennis het best bijdragen tot de beste keuze voor een behandeling. Medische keuzes maakt duidelijk dat de klassieke arts-patiëntrelatie, waarin een arts op basis van zijn expertenkennis advies geeft, niet meer beantwoordt aan de noden van de huidige maatschappij. In de plaats daarvan stelt het boek een benadering voor waarbij persoonsgerichte zorg en kiezen in overleg centraal staan. Het vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt, houdt rekening met hun beide perspectieven, en biedt informatietools en beslissingshulpen aan om de communicatie tussen hen te versterken. Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe communicatiestijlen in de geneeskunde en zorgverlening.

Inhoud Persoonsgerichte geneeskunde nn Het belang van autonomie nn Het overlegmodel onder de loep nn Participatie in de zorgorganisatie en het zorgbeleid nn Toekomstperspectieven in de geestelijke gezondheidszorg nn

Pluspunten De vrucht van jaren academisch denk- en onderzoekwerk in zorgonderzoek en consultancy nn Met voorbeelden van beslissingshulpen en option grids om zorgverleners bij te staan in het overleg nn

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

nn

Chantal Van Audenhove Medische keuzes — Praktische gids voor overleg tussen zorgverstrekker en patiënt EAN 978 94 014 2150 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

9 789401 421508 — 211 —

Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn‚ … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up-to-date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk. Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns- en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud Soorten managementtaken en algemene trends in managementland nn Strategisch managementproces nn De organisatie van zorg- en welzijnsorganisaties: structuren en verandering nn Verantwoordelijke organen voor het strategisch management nn

Pluspunten Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector nn Een complete update van het basisboek nn eCampusLearn met oefeningen en vragen nn Herziene editie met nieuwste onderzoeksresultaten en nieuw model Opleiding Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social-profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

Raf De Rycke & Paul Gemmel Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector

Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten- en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.

nn

nn

EAN 978 94 014 5355 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 372 pp. Gezondheid algemeen, management n € 39,99

9 789401 453554 — 212 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychopathologie De klassieke benadering van psychiatrische diagnostiek staat onder druk. In tijden waarin deze vaststaande modellen niet noodzakelijk meer een onaantastbare leidraad vormen, is er nood aan kritische reflectie en nuancering. Psychopathologie biedt een overzicht van psychiatrische toestandsbeelden bij volwassenen en ouderen. Naast een kritische reflectie rond de psychiatrische diagnostiek, de algemene visie op pathologie en enkele behandelingsprincipes, wordt vooral de klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen uitgebreid beschreven. Dit boek biedt een heldere gids van de belangrijkste aspecten in de moderne psychopathologie, aangevuld met praktische cases en uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Zo is het geschikt als handboek voor studenten psychologie, paramedische wetenschappen en verpleegkunde, maar ook als naslagwerk voor de professional.

Inhoud Psychiatrische diagnostiek: een stand van zaken nn Pathologie en de belangrijke behandelingsprincipes nn Klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen nn

Pluspunten Wetenschappelijke extra’s in bondige kenniskaders nn Met aandacht voor concrete verwijzingen naar interessante films, boeken en strips

Pascal Sienaert is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum – KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de opnamedienst Stemmingsstoornissen en het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie. Hij is voorzitter van het Europees Forum voor ECT en auteur van onder meer Manischdepressief! Een gids voor patiënt, hulpverlener en betrokkene.

nn

Opleiding Psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psychologie, paramedische opleidingen

nn

Pascal Sienaert Psychopathologie EAN 978 94 014 4108 7 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.    Psychologie, psychiatrie n € 29,99

9 789401 441087 — 213 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychose anders bekeken Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire nn Structurele benadering van de psychose nn De forclusietheorie nn Benadering van hallucinaties nn Het object a en jouissance in de psychose nn Verknoping in de psychose nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule nn

Opleiding Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

nn

Stijn Vanheule Psychose anders bekeken — Over het werk van Jacques Lacan EAN 978 94 014 1067 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 39,99

9 789401 410670 — 214 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM-5 echter sterk wordt overschat. De idee dat de DSM-5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM-5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context- en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen. Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM nn Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies nn Functiegerichte diagnostiek nn Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek nn

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content nn Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie nn

Opleiding Psychologie, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

nn

Stijn Vanheule Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM — Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek EAN 978 94 014 2122 5 n Verschenen 13,5cm x 21cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 24,99

9 789401 421225 — 215 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychiatrie Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Deze nieuwe editie van het basiswerk Psychiatrie ontsluit een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema's. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud Ziektebeelden nn De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden nn De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving nn De psychiatrie vandaag nn Aanbod en organisatie nn Beschermingsmaatregelen nn

Pluspunten De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring nn Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg nn Herziene editie nn

Opleiding Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie van de Broeders van Liefde en bekleedt verschillende bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Hij is gastprofessor aan EHSAL Management School (EMS) voor het vak strategisch management. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

nn

Bernard Sabbe is gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad. Hij leidt de universitaire dienst Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel - Universitair Ziekenhuis Antwerpen en coördineert het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe Psychiatrie — Wat je moet weten EAN 978 94 014 5354 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 29,99

9 789401 453547 — 216 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek psychofarmacotherapie De psychofarmacologische revolutie die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw effectieve antidepressiva en antipsychotica opleverde, heeft het aanzien van de psychiatrie totaal veranderd. Tot op vandaag geldt dat een goede beheersing van de psychofarmacotherapie datgene is wat een psychiater tot psychiater maakt. In dit boek ligt het accent op de farmacologische aspecten van de besproken farmaca en minder op de theoretische achtergrond van de ziektebeelden. Er werden een aantal nieuwe hoofdstukken ingevoegd zoals de farmacologische benadering van ADHD en autisme, educatie in correct psychofarmacagebruik, de ethiek van het voorschrijven, de toekomstperspectieven van de farmacogenetica, het interpreteren van onderzoek- en studieresultaten en een kort historisch overzicht van deze nog relatief jonge discipline. Het handboek Psychofarmacotherapie is geschikt als handboek in het (hoger) onderwijs en als naslagwerk. Het is een leidraad voor de geneesheer in opleiding (psychiaters, maar ook huisartsen en neurologen), de apotheker, de farmaceutische industrie en alle andere professionelen die geïnteresseerd zijn in de materie.

Inhoud Historiek van de psychofarmacotherapie nn Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis nn Psychofarmaca tijdens zwangerschap en borstvoeding nn Psychofarmacotherapie bij kinderen en jongeren nn Psychofarmaca bij mentale handicap nn Ethiek in de psychofarmacotherapie nn

Pluspunten nn Recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen.

Stephan Claes is verbonden aan de onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven. Eric Constant is werkzaam als psychiater aan het UCL in Brussel. Paul Cosyns is verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Antwerpen.

Opleiding nn Psychiatrie en andere geneeskundige opleidingen

André De Nayer is verbonden aan het departement Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel. Michel Dierick is psychiater. Daniel Souery is psychiater en directeur van het Europees centrum voor medische psychologie. Stephan Claes, Eric Constant, Paul Cosyns, André De Nayer, Michel Dierick & Daniel Souery Handboek psychofarmacotherapie EAN 978 90 382 1858 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Hardcover n 622 pp. Farmacie, farmacotherapie n € 60,00

9 789038 218588 — 217 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen Praktische farmacotherapie bij diabetes In Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet welke medicatie wordt voorgeschreven en hoe deze gebruikt moet worden, maar onder andere ook welke bijwerkingen er kunnen zijn, wat de interactie is met andere geneesmiddelen en wat de contra-indicaties zijn. Het boek geeft een praktisch antwoord op vele vragen over de behandeling met longmedicatie. Een onmisbare gids voor longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden. Het boek Praktische farmacotherapie bij diabetes geeft een antwoord op vele vragen rondom de behandeling met diabetes­medicatie. Welke medicaties worden gebruikt bij diabetes? Hoe werkt insuline? Welke medicatie moet je gebruiken bij het schommelen van bloedglucosewaarden? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Wat mag er gebruikt worden bij zwangerschap of nierfalen? Kortom, dit boek is een onmisbare gids voor diabetesverpleeg­kundigen, artsen, apothekersassistenten en andere geïnteresseerden.

Inhoud Compleet overzicht van beschikbare medicatie nn Overzicht van onder andere interactie met andere medicijnen, bijwerkingen en contra-indicatie nn Medisch onderbouwd nn De nieuwste inzichten nn

Pluspunten Voor artsen die met diabetes en longaandoeningen te maken krijgen nn Voor diabetes- en long-verpleegkundigen/praktijkondersteuners nn

Opleiding Verpleegkunde, geneeskunde, farmacie

nn

Heshu Abdullah-Koolmees (red.) studeerde farmacie aan de Universiteit van Utrecht. Ze is ziekenhuisapotheker in opleiding in het Diakonessenhuis/UMC Utrecht en promoveerde in 2015 op het onderwerp ‘Continuïteit van farmaceutische zorg voor psychiatrische patiënten’.

Erwin Vasbinder Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen EAN 978 94 014 3603 8 n September 2019 13cm x 21cm n Paperback n ca. 150 pp. Farmacie n € 31,99

Erwin Vasbinder (red.) doorliep de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en is sinds begin 2010 als ziekenhuisapotheker verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis. Hij promoveerde aan het Erasmus MC te Rotterdam op therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma.

9 789401 436038

Heshu Abdullah-Koolmees Praktische farmacotherapie bij diabetes EAN 978 94 014 3300 6 n Verschenen 13cm x 22cm n Paperback n 150 pp. Farmacie, farmacotherapie n €29,99

9 789401 433006 — 218 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Van klacht naar kracht Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waarbij niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief nn Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand nn Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek nn Waarin wil je nog beter worden? nn De materialen nn

Pluspunten Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten nn Bijlage met template voor een notitieblad nn

Elke Gybels is verbonden aan UC LeuvenLimburg, groep Gezondheid en Welzijn.

Opleiding Gezondheidszorg, welzijn

Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLB-Limburg en gastdocent aan de associatie KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Content, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

nn

Elke Gybels & Rik Prenen Van klacht naar kracht — Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden EAN 978 94 014 2719 7 n Verschenen 17cm x 24cm n  Paperback n 198 pp. Welzijnswerk n € 24,99

9 789401 427197 — 219 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Hou je kop erbij! In dit praktisch en aantrekkelijk vormgegeven boek worden belangrijke theorieën over communicatie op een concrete manier beschreven en ondersteund met veel praktijkvoorbeelden. Hoe kun je luisteren naar een ander zodat hij het gevoel heeft dat hij echt gehoord wordt? Hoe kun je zeggen wat je werkelijk vindt, zonder dat de ander zich onzeker of angstig voelt? Hou je kop erbij! leert hulpverleners hoe je uit alle theorieën over communicatie kunt halen wat voor jou bruikbaar is en hoe je dat kunt toepassen in je dagelijks handelen. Daarnaast wordt de methode Hou je kop… erbij! geïntroduceerd. Aan de hand van praktische voorbeelden en adviezen leer je hoe je kunt aansluiten in de communicatie met de ander. Dat kan een cliënt of patiënt zijn, maar ook een collega of iemand uit je familie- of kennissenkring. Het toepassen van de Hou je kop… erbij!-methode helpt je om bewust om te gaan met communicatie, zodat er meer contact en verbinding ontstaat. ‘Met dit boek krijg je inzicht in hoe je de cliënt beter kunt leren kennen. Zo haal je samen met de cliënt het beste uit jullie beiden. Als zorgprofessional kun je dan zeggen: “… ik hou vanaf nu mijn kop… erbij …’’’ — Greet Prins, Voorzitter Raad van bestuur Philadelphia Zorg

Inhoud Wat zie je? De kunst van het waarnemen nn Het ontdekken van verhalen en hun betekenis nn De kunst van het luisteren nn Hulpmiddelen bij het ontdekken van verhalen nn Het ontdekken van je eigen verhaal, het verhaal van toen nn Het ontdekken van je eigen verhaal, het verhaal van nu nn Communicatiestijlen nn Geweldloos communiceren nn Terugblik nn

Pluspunten Met een voorwoord van Prof.dr. Ina Van Berckelaer-Onnes, Universiteit Leiden nn Veel praktijkvoorbeelden en met tips en adviezen nn Helder en toegankelijk geschreven nn

Opleiding Gehandicaptenzorg, jeugd- en ouderenzorg, verpleegkunde, zorg

nn

Anna Blokhuis & Jan S. Boudewijn Hou je kop erbij! — Helder communiceren in de zorg EAN 978 94 014 5892 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 128 pp.    Gezondheidszorg n € 25,99

9 789401 458924 — 220 —

Anna Blokhuis is GZ-psycholoog en trainer bij Philadelphia Zorg. Daarnaast is zij auteur van Draagkracht en Veerkracht in de zorg. Jan S. Boudewijn is auditor zorgprocessen en trainer bij Philadelphia Zorg. Samen hebben zij de methode Hou je kop… erbij! ontwikkeld en geven daar trainingen over.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Mijn held is een hulpverlener Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt. Die superdiversiteit roept bij veel mensen onzekerheid, verwarring en weerstand op. Ook in de zorg rijst de vraag hoe we met deze ingrijpende veranderingen kunnen omgaan. Mijn held is een hulpverlener brengt een inspirerend antwoord op het vraagstuk van de huidige diversiteit met een optimistische leidraad: love, peace en I-scream. ‘Love’ staat daarbij voor de talenten van een interculturele hulpverlener, ‘peace’ voor de vijf waardevolle praktijken die diversiteitsbewuste professionals beoefenen, en ‘I-scream’ voor de innerlijke leerweg die een hulpverlener kan volgen.

Inhoud Een nieuwe benadering van superdiversiteit in de zorg nn Optimisme in tijden van onzekerheid en angst nn

Pluspunten Praktische tools nn Herkenbare getuigenissen nn Met oog voor de gevoelswereld nn

Opleiding Verpleegkunde, gezondheidszorg

nn

Fanny Matheusen is transitiepedagoog. Ze begeleidt mensen en/in groepen wanneer verschil ertoe doet via haar bedrijf Goesthing. Daarnaast is ze coördinator van het postgraduaat Interculturele Hulpverlening aan Thomas More.

Fanny Matheusen Mijn held is een hulpverlener — Over zorg in een superdiverse wereld EAN 978 94 014 3539 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Welzijnswerk, verpleegkunde en ziekenverzorging n € 24,99

9 789401 435390 — 221 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Het respectboek voor de zorg De relatie tussen hulpverlener en zorgvrager is in de zorg cruciaal. Om met gevoelens van onmacht om te gaan en herstel echt te bevorderen, is er nood aan onvoorwaardelijk vertrouwen. Maar terwijl het werk van de hulpverlener vandaag steeds meer in cijfers, grafieken en protocollen wordt gegoten, komt het dagelijks contact met de zorgvrager onder druk te staan. Het respectboek voor de zorg legt stapsgewijs uit hoe hulpverleners in een complexer wordende zorg toch ruimte en tijd kunnen maken voor oprechte interactie. Op basis van hun decennialange praktijkervaring tonen ze aan dat de moeilijkste situaties niet steeds moeten leiden tot onbegrip en frustratie, maar net ruimte bieden voor een menselijke omgang. Dit boek is een must voor elke hulpverlener die respectvol wil omgaan met zorgvragers en met een vernieuwde blik aan de slag wil.

Inhoud Zorg nn Praktische hulpverlening nn Methodiek nn Onmacht nn

Pluspunten Geschreven door drie verpleegkundigen met samen meer dan 65 jaar ervaring nn Nieuwe methode nn Getoetst aan de praktijk nn

Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige in Kliniek Sint-Jozef te Pittem. Hij begeleidt ook teams, klas- of werkgroepen.

Opleiding Geestelijke gezondheidszorg, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn

nn

Thomas Raemdonck is verpleegkundige en verpleegkundig specialist in Kliniek SintJozef te Pittem. Geert Capoen is leidinggevende in het PZ Heilig Hart te Ieper. Hij implementeerde met succes de respectvolle visie in de praktijk. Eerst als afdelingshoofd, nu doet hij dit afdelingsoverstijgend.

Pieter Loncke, Thomas Raemdonck & Geert Capoen Het respectboek voor de zorg — Kundig omgaan met onmacht EAN 978 94 014 5605 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 190 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 24,99

9 789401 456050 — 222 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Gekkenwerk Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander. Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud Ethiek in de zorg nn Antipathie als hefboom voor zorg die deugt nn Tijd en tijdbeleving nn Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid nn

Pluspunten Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

nn

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

nn

Linus Vanlaere is als ethicus verbonden aan RHIZO en aan VIVES Verpleeg- en vroedkunde. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker (KU Leuven). Hij is lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector.

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor zorgdragers EAN 978 94 014 5182 6 n Verschenen 14cm x 23cm n Paperback n 176 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 451826 — 223 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Kwetsbaar verbonden Duowerkingen of buddywerkingen, waarbij een kwetsbare persoon een-op-een wordt ondersteund door een vrijwilliger, kennen een sterke opmars in het welzijnswerk. De brede toepassing van de duomethodiek brengt vele vragen met zich mee: wat is er nodig om een duowerking op te zetten? Hoe kijken vrijwilligers en deelnemers zelf naar de werking? Welke concrete resultaten levert het op, en welke eigenschappen maken van een vrijwilliger een goede buddy? Kwetsbaar verbonden is een van de eerste publicaties over de duomethodiek in Vlaanderen en illustreert waarom de praktijk grensverleggend kan zijn. Aan de hand van praktische voorbeelden, pakkende getuigenissen en concrete tips schetst het boek een beeld van de duomethodiek in al haar verschijningsvormen, met alle mogelijkheden en aandachtspunten. Zo is het een naslagwerk voor welzijnswerkers, maar ook voor iedereen die met kwetsbare mensen in aanraking komt.

Inhoud Duomethodiek nn Zorg nn Welzijn nn Sociale kwetsbaarheid nn Burgerschap als kracht nn Versterkend en verbindend beleid nn

Pluspunten Een van de eerste Nederlandstalige publicaties rond de duomethodiek nn Alle facetten van duomethodiek belicht

Bea Van Robaeys is docent sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Ze is ook bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en redacteur bij het onlineplatform Sociaal.net.

nn

Opleiding Sociaal werk, zorg, geestelijke gezondheidszorg

nn

Vicky Lyssens-Danneboom werkt als onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool.

Bea Van Robaeys & Vicky Lyssens-Danneboom Kwetsbaar verbonden — De duomethodiek in Vlaanderen EAN 978 94 014 5871 9 n  Verschenen   14cm x 21cm n Paperback n 120 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 22,99

9 789401 458719 — 224 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verbinden vanuit diversiteit Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in de zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor deze groep. Om tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde BindKracht een krachtgericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken voor krachtgericht en divers-sensitief sociaal werk: inzicht in de leefwereld van mensen met migratie- en armoede-ervaring en het effect van de bril van verschil en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief sociaal werk met cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en dialoog, krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de samen­ leving. Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk. Verbinden vanuit diversiteit is een bron van inspiratie voor sociale professionals in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaalagogisch werk en voor iedereen die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en gezinnen.

Inhoud Migratie nn Armoede nn Krachtgericht sociaal werk nn Kwetsbare cliënten nn Vaardig communiceren nn

Bea Van Robaeys is docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Ze is ook bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en redacteur bij het onlineplatform Sociaal.net.

Pluspunten Een gedurfde visie op hulpverlening nn Communicatievormen nn

Opleiding Geestelijke gezondheidszorg, sociaal werk, zorg

Lieve Geerts is docent communicatie en gespreksvoering in de opleiding Orthopedagogie van de Karel de GroteHogeschool en trainer bij Bind-Kracht. Ze ontwikkelde expertise rond het werken met mensen zonder papieren en maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

nn

Sultan Balli werkt als psychotherapeute en begeleidt diversiteitstrajecten en interculturalisatieprocessen in social profit- en profitorganisaties. Zij is docent aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen en aan het CVO Sociale Hogeschool Heverlee.

Bea Van Robaeys, Lieve Geerts & Sultan Balli Verbinden vanuit diversiteit — Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit EAN 978 94 014 2014 3 n Verschenen   14cm x 21cm n Paperback n 96 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 17,99

9 789401 420143 — 225 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk De rechten van de mens zijn rechten waar iedereen beroep op kan doen, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Ze zijn in principe algemeen geldend, alleen is het een kwestie van ze in een concrete zorg­ verleningsrelatie toe te passen. Sociaal werk: mensrechten in praktijk neemt een praktische benadering als uitgangspunt. Op basis van de meest actuele inzichten worden in dit boek de krachtlijnen van het sociaal werk uitgetekend: nabijheid, procesgericht werken, generalistisch werken, verbinden en politiseren. Daarnaast bieden de auteurs kaders aan om de mensenrechten bevattelijk te maken en te vertalen naar praktijkkaders. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met cases van praktijkwerkers.

Inhoud Mensenrechten nn Mensenrechten in de praktijk nn Krachtlijnen sociaal werk nn Verhalen van praktijkwerkers nn

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs nn Toegankelijk geschreven nn Begrip van financiële werking democratische instituten nn

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven en tevens projectleider bij LUCAS, KU Leuven.

Opleiding nn Sociaal werk, rechten, zorg

Rudi Roose is docent sociaal werk en sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent. Peter Raeymaeckers is docent sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen. Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek (Universiteit Gent) en is wetenschappelijk medewerker aan de HOGENT.

Koen Hermans, Rudi Roose, Peter Raeymaeckers & Caroline Vandekinderen Sociaal werk: mensenrechten in praktijk EAN 978 94 014 5606 7 n Juni 2019    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Sociaal werk n € 24,99

9 789401 456067 — 226 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De therapeutische alliantie De therapeutische alliantie licht de meest efficiënte methodes toe om met de cliënten samen te werken en zo snel een duurzaam resultaat te bereiken. De modellen van oplossingsgerichte psychotherapie die in Milwaukee en Brugge ontstonden en over de hele wereld werden uitgebouwd, focussen op de cliënt en hoe ze in zichzelf en bij de mensen rondom hen de kracht kunnen vinden om in vrijheid te kiezen voor zichzelf en voor wat zij willen. De grootste autoriteiten in de oplossingsgerichte therapeutische wereld brengen in dit boek hun kennis en hun praktijk samen voor therapeuten en hulpverleners. Dit boek is hun houvast om hun cliënten te helpen om uit hun lijden te herrijzen en om opnieuw met zichzelf en hun dierbaren in vrede te leven.

Inhoud Efficiënte, oplossingsgerichte therapie nn Focus op de cliënt nn

Pluspunten Houvast voor therapeuten en hulpverleners nn Richtlijnen en hulpvragen nn Evidence-based en outcome-informed nn

Opleiding Psychologie, psychiatrie

nn

Dr. Luc Isebaert heeft het Brugs model ontwikkeld van oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en is de inspirator van de Korzybski Instituten van Brugge, Parijs, Duitsland en Nederland.

Dr. Luc Isebaert (red.) De therapeutische alliantie — Oplossingsgerichte therapie en begeleiding EAN 978 94 014 6165 8 n September 2019    17cm x 24cm n Hardback n ca. 600 pp.    Psychologie algemeen n € 60,00

9 789401 461658 — 227 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Hoogsensitief Hoogsensitiviteit is in de eerste plaats een kenmerk, geen ziekte. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun hoogsensitiviteit of herkennen ze het niet bij anderen. Dit boek ijvert voor een juist begrip van hoogsensitiviteit als karaktertrek. Het biedt een wetenschappelijk onderbouwde visie op dit gegeven en reikt praktische tips aan die helpen om met hoogsensitiviteit om te gaan, bij jezelf en bij anderen. Vragen zoals ‘Hoe ga ik om met mijn eigen hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe ga ik om met een volwassene met hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe vang ik een kind op met hoogsensitiviteit in het onderwijs?’ en ‘Wat met pesten en werkvraagstukken?’ vindt u allemaal in dit boek.

Inhoud De biologie van hoogsensitiviteit nn Hoogsensitiviteit gedefinieerd via bestaande persoonlijkheidsmodellen en -vragenlijsten nn Hoogsensitiviteit in de werkomgeving en het onderwijs nn

Pluspunten Onderbouwd en beargumenteerd, maar toegankelijk geschreven nn Handige leidraden voor het herkennen van en omgaan met hoogsensitiviteit nn Tips en oefeningen kant-en-klaar nn

Elke Van Hoof is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is ze gastspreker in verscheidene opleidingen, bezieler van het Huis voor Veerkracht en veelgevraagd expert in diverse media.

Opleiding nn Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Elke Van Hoof Hoogsensitief EAN 978 94 014 2669 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Psychologie algemeen n € 25,99

9 789401 426695 — 228 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Burn-out in de zorg Het stigma op burn-out blijft groot, ook in de zorg. Hardnekkig blijft ook bij zorgverleners de illusie bestaan dat alles wel vanzelf zal overgaan. Burn-out is echter meer dan vermoeidheid. Het gaat om emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde bekwaamheid. Dit boek doet zorgverleners zeer open naar burn-out kijken. Het vertrekt daarvoor vanuit enkele persoonlijke getuigenissen en koppelt die aan inzichten van experts. Uit hun wetenschappelijk onderzoek halen de auteurs tips om burn-out tegen te gaan, zowel voor individuen als voor zorgorganisaties. Want om dit probleem aan te pakken, is er meer nodig dan ‘een beetje rust’.

Inhoud Burn-out bij zorgverleners nn Mentale en fysieke symptomen van burn-out nn Preventie, ondersteuning en re-integratie nn

Pluspunten Hoe burn-out te herkennen en te behandelen nn Tips voor individu én organisatie nn Met persoonlijke getuigenissen nn Sterke theoretische onderbouwing nn

Opleiding Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Gorik Kaesemans is stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro.

nn

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Lode Godderis is geassocieerd professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. In 2011-2012 was hij verantwoordelijk voor een onderzoeksproject rond burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen.

Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis & Erik Franck Burn-out in de zorg EAN 978 94 014 2899 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 208 pp.    Psychologie algemeen n € 25,99

9 789401 428996 — 229 —

Erik Franck is geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Flesvoeding De aanbeveling van overheden en gezondheidsorganisaties is duidelijk: moedermelk is de beste voeding voor baby's. Maar als een moeder haar baby geen borstvoeding (meer) kan of wil geven, dan is kunstmelk het enige geschikte alternatief. Alleen weten kersverse ouders vaak niet waar te beginnen. Het aanbod van kunstmelk is groot: diverse merken, gebaseerd op dierlijke, plantaardige en biologische melk, voor elke fase in de ontwikkeling van de baby en tegen verschillende prijzen. Huisartsen, apothekers, vroedvrouwen en diëtisten helpen hen om hierin een keuze te maken. Dit handboek biedt een neutraal en helder overzicht van kunstmelk en flesvoeding, van samenstelling en wetgeving tot bereiding en toediening. Flesvoeding is een onmisbare wetenschappelijke bron met casestudy's en tips voor alle zorgverleners die met jonge kinderen in contact komen.

Inhoud De verschillende soorten en samenstelling van kunstmelk nn Waarom moedermelk nog steeds de beste optie is nn Toediening met een fles nn

Pluspunten Volledig overzicht nn Onafhankelijk en evidence-based nn Verhelderende cases nn

Opleiding nn Geneeskunde, dieetkunde, farmacie, vroedkunde/verloskunde

Eline Tommelein is doctor in de farmacie en docent aan de hogeschool VIVES en de Universiteit Gent. In 2012 startte ze Medicourse op, een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op multidisciplinaire opleidingen binnen de gezondheidszorg. Rolinde Demeyer is doctor in de toegepaste biologische wetenschappen en erkend diëtiste voor zwangere vrouwen en kinderen tot en met vijf jaar.

Eline Tommelein & Rolinde Demeyer Flesvoeding — Moedermelk of kunstmelk met behulp van een fles EAN 978 94 014 5842 9 n Verschenen    13cm x 21cm n Paperback n 104 pp.    Gezondheidszorg algemeen, verzorging baby's en peuters n € 17,99

9 789401 458429 — 230 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Borstvoeding Tijdens de zwangerschap bereidt het lichaam van de toekomstige moeder zich voor om melk te produceren voor haar kind – en dat is de beste start die een moeder haar baby kan geven. Eline Tommelein legt haarfijn uit hoe de melkproductie in elkaar zit, wat de bestanddelen van moedermelk zijn en waarom het zo goed is voor een groeiend kind. Daarnaast licht ze toe welke andere mogelijkheden er bestaan om moedermelk toe te dienen. En wat als er problemen zijn of complicaties ontstaan bij het geven van borstvoeding, zoals ontsteking of spruw? Dit handboek biedt een neutraal en helder overzicht van borst­­ voeding en moedermelk, van de fysiologie tot toediening. Borstvoeding is een onmisbare wetenschappelijke bron met casestudy's en tips voor alle zorgverleners die met jonge kinderen in contact komen.

Inhoud De werking van lactatie nn De bestanddelen van moedermelk nn Alternatieve toediening nn Problemen en complicaties bij borstvoeding nn

Pluspunten Volledig overzicht nn Onafhankelijk en evidence-based nn Verhelderende cases nn

Opleiding Geneeskunde, dieetkunde, farmacie, vroedkunde/verloskunde

nn

Eline Tommelein Borstvoeding — Gids voor de zorgverlener EAN 978 94 014 5930 3 n September 2019   13cm x 21cm n Paperback n ca. 100 pp.    Gezondheidszorg algemeen, verzorging baby's en peuters n € 17,99

9 789401 459303 — 231 —

Eline Tommelein is doctor in de farmacie en docent aan de hogeschool VIVES en de Universiteit Gent. In 2012 startte ze Medicourse op, een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op multidisciplinaire opleidingen binnen de gezondheidszorg.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De maakbare baby Voor wie medische hulp nodig heeft om zwanger te raken, bestaan er al meerdere mogelijkheden. De wetenschap zorgde voor het bestaan van IVF, zaad- en eiceldonatie, draagmoederschap en baarmoedertransplantatie. Maar daar stopt het niet bij, de vruchtbaarheidsrevolutie komt eraan. De maakbare baby geeft een overzicht van alle mogelijke behandelingen en gaat het maatschappelijk debat aan met internationaal bekende wetenschappers en filosofen. Want wanneer is de limiet van mogelijkheden bereikt? Tot hoe ver wil men gaan om kinderen te krijgen? Dit boek haalt zowel de wetenschap aan, als de daarbij horende ethiek. Ook een menselijke kant komt aan bod doordat jonge (wens) ouders hun verhaal over hun grote kinderwens kunnen doen.

Inhoud In-vitrofertilisatie nn Donatie nn Draagmoederschap en baarmoedertransplantatie nn Gezinsvormen nn Eicellen invriezen en embryoselectie nn Genetische modificatie nn

Pluspunten Informatie over meerdere mogelijkheden bij vruchtbaarheidsproblemen nn Met hulp van verschillende experts nn Echte verhalen van mensen met een kinderwens nn Debat over ethiek nn

Opleiding Geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde

nn

Petra De Sutter is arts-gynaecoloog, senator en parlementslid bij de Raad van Europa, hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde in het UZ Gent en professor aan de Universiteit Gent. Als fertiliteitsdeskundige is ze een bekend opiniemaker op het vlak van vruchtbaarheid en ethiek. Eline Delrue is freelance journaliste met een voorliefde voor de menselijke verhalen achter de grote wetenschap. Je leest haar vooral in De Morgen.

Petra De Sutter & Eline Delrue De maakbare baby — Een onbegrensd verlangen? EAN 978 94 014 4343 2 n Verschenen  17cm x 24cmn  Paperback n 240 pp. Specialistische geneeskunde: algemeen n € 24,99

Ook beschikbaar in het Frans

9 789401 443432 — 232 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Begeleiding van vrouwen met een miskraam Als een vrouw haar prille zwangerschap verliest, weet ze vaak niet hoe ze die ervaring goed kan verwerken. Dan heeft de verloskundige of echoscopist een belangrijke rol. Maar hoe begeleid je als hulpverlener de vrouwen met een miskraam of abortus ook goed op psychologisch emotioneel gebied? Dit boek staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen, stappenplannen en checklists.

Inhoud Optimale begeleiding van vrouwen na een miskraam: wat kun je doen, wat kun je zeggen, wat kun je doen voor de kinderen in het gezin, wat kun je doen bij een nieuwe zwangerschap nn Handige checklists nn Praktische tips nn Interviews nn

Pluspunten Ervaringsverhalen van verloskundigen en moeders nn Aandacht voor de emotionele kant nn Interviews van verloskundigen en ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap nn Met een voorwoord van rouwdeskundige Manu Keirse nn Handige extra hulpmiddelen zijn online te downloaden nn

Opleiding Verloskunde, gynaecologie, verpleegkunde, echoscopie

nn

Miriam van Kreij Begeleiding van vrouwen met een miskraam — Hoe je vrouwen helpt met hun verlies te leven EAN 978 94 014 4658 7 n Verschenen    17cm x 24cmn  Paperback n 168 pp.   Verloskunde en echoschopie n € 25,99

9 789401 446587 — 233 —

Miriam van Kreij geeft de training ‘Vrouwen met een miskraam goed begeleiden’. Deze training is geaccrediteerd door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). Ze is daarnaast (gast)docent bij diverse opleidingen voor verloskundigen, echoscopisten en coaches en is oprichtster van ‘Miskraambegeleiding Nederland’.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Te vroeg geboren Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een mooie droom en vaak het onverwachte begin van een periode vol angst, onzekerheid en teleurstelling. Te vroeg geboren wil zowel ouders als (toekomstige) zorgverleners in zulke overweldigende momenten bijstaan. Het biedt daarom meer uitleg over de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de neonatologie en toont aan waarom een betrokken omgeving voor het pasgeboren kind van levensbelang is. Het boek is het ideale hulpmiddel om zich in de bijzondere leefwereld van het gezin te verplaatsen en zo isolement op een zeer kwetsbaar moment te vermijden.

Inhoud Van strikt medische zorg naar ontwikkelingsgerichte zorg op maat nn Medische gevolgen van vroeggeboorte nn Ontwikkeling van de hersenen en de zintuiglijke ervaringen van foetus en pasgeborene nn

Pluspunten Leert op een praktische manier hoe de gezondheid en ontwikkeling van een pasgeborene wordt bevorderd nn Gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs nn

Opleiding Geneeskunde, neonatologie, vroedkunde, verloskunde, verpleegkunde

nn

Christine Vanhole werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Tevens doceert zij aan de UC Leuven-Limburg en aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Sarah Van Ransbeek is kinder- en jeugdpsychiater en werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.

Christine Vanhole & Sarah Van Ransbeek Te vroeg geboren — Zorg voor premature baby's EAN 978 94 014 1704 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen n € 19,99

9 789401 417044 — 234 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Anders en toch gewoon Zwanger worden is niet voor iedereen evident. Om een kinderwens te vervullen kunnen alleenstaanden, lesbische koppels of heteroseksuele koppels met een vruchtbaarheidsprobleem kiezen voor donorconceptie. Je gezin vormen met de hulp van een eicel-, sperma- of embryodonor gaat echter vaak gepaard met vragen en twijfels. Dit boek gaat in op de verborgen vragen van (wens)ouders van donorkinderen. Het biedt inzicht in zeer diverse situaties, levensfasen en gezichtspunten, van ouders met een kinderwens tot professionele hulpverleners die gezinnen met (volwassen) donorkinderen begeleiden. Zo brengt Anders en toch gewoon een helder overzicht van de belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie.

Inhoud Donorconceptie nn Vragen rond technologische vooruitgang in de zorg nn Gevolgen van kunstmatige inseminatie nn Psychosociale facetten van wensouderschap nn

Pluspunten Levensechte getuigenissen nn Inzicht in de psychische beleving van donorconceptie nn Diverse perspectieven aan het woord nn Ervaringen uit verscheidene levensfasen nn

Opleiding Geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Institutet in Stockholm en is fellow aan de KU Leuven. Ze is wetenschappelijk adviseur voor vzw Donorfamilies en vzw Donorkind.

nn

Astrid Indekeu Anders en toch gewoon — Families na donorconceptie EAN 978 94 014 3288 7 n Juni 2019  17cm x 24cm n Paperback n 184 pp.  Gezondheidswetenschappen, zwangerschap en opvoeding algemeen (populair) n € 24,99

9 789401 432887 — 235 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Family Medicine and Primary Care Huisdokterspraktijken en eerstelijnsgezondheidszorgcentra hebben in onze moderne maatschappij steeds meer te kampen met een doordringende angstcultuur. Die angst beschadigt de principes van solidariteit en sociale rechtvaardigheid waarop de gezondheidszorg is gebaseerd, en legt de nood aan een nieuwe visie pijnlijk bloot. Daarbij plaatst dit boek de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg in perspectief tegenover de voortdurend veranderende maatschappij van vandaag en morgen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld omgaan met het stijgende aantal uitdagingen dat gepaard gaan met multimorbiditeit? En hoe blijft gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk en duurzaam? Familiy Medicine and Primary Care beantwoordt de meest dringende vragen die huisdokters vandaag hebben, op basis van concrete getuigenissen en een diepgravende analyse van relevante casestudies.

Inhoud Geschiedenis van eerstelijnsgezondheidszorg nn Multimorbiditeit nn Kwaliteit van gezondheidszorg nn Internationale context nn

Pluspunten Geschreven door dé Europese expert op het vlak van family medicine nn Concrete gids voor een beroep in verandering nn Met inzichten van experten en patiënten

Jan De Maeseneer is hoofd van het departement Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij directeur van het Internationaal Centrum voor Eerstelijnsgezondheidszorg en Huisartsgeneeskunde. Hij is ook lid van het Wonca International Classification committee en erelid van het Royal College of General Practitioners (Londen, VK). In 2014-2015 bekleedde hij de Francqui-Leerstoel.

nn

Opleiding Geneeskunde, gezondheidswetenschappen

nn

Jan De Maeseneer Family Medicine and Primary Care — At the Crossroads of Societal Change EAN 978 94 014 4446 0 n Verschenen    17cm x 24cmn  Paperback n 200 pp.   Geneeskunde algemeen n € 29,99

9 789401 444446 — 236 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgen voor kwaliteit In de non-profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost. Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non-profitorganisaties. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs-, sociale, culturele, welzijns- en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit nn Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) nn Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak-gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) nn Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk nn

Pluspunten Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

nn

Opleiding Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

nn

Guido Cuyvers Zorgen voor kwaliteit — Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties EAN 978 94 014 5932 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Organisatiepsychologie n € 34,99

9 789401 459327 — 237 —

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van het departement sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Met het einde in zicht In Met het einde in zicht staan levensechte verhalen over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden vertellen over hun wensen, emoties en dilemma’s. Dit boek gaat over communicatie met mensen met kanker, maar ook over communicatie bij hartfalen, nierfalen, dementie of COPD. De verhalen laten zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar laten ook zien hoe schrijnend het is als de communicatie niet goed verloopt. Daarom geven alle vertellers ook suggesties om de communicatie in de praktijk te verbeteren.

Inhoud Spelregels voor het voeren van een slechtnieuws-gesprek nn Wat kun je als hulpverlener bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken tijdens de laatste levensfase? nn Indringende verhalen over loslaten, verdriet en moed nn Hoe kan je de prognose betrouwbaar inschatten? nn Checklist met bespreekpunten nn

Pluspunten Geeft handvatten hoe je om kunt gaan met hulpvragen van patiënten in de laatste levensfase nn Krachtig en insprerend boek nn 29 levensechte verhalen van artsen, patiënten, naasten en nabestaanden nn Vanuit diverse medische disciplines nn

Opleiding Geneeskunde, geriatrie, SPH, verpleegkunde

nn

Willemjan Slort is huisarts en gepromoveerd op onderzoek over de huisartspatiënt-communicatie in de palliatieve zorg. Hij is opleider voor de huisartsopleiding Erasmus MC te Rotterdam en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg te Moerdijk/ Drimmelen. Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist, tekstschrijver en auteur. Met zijn bedrijf Kennistolk vertaalt Jeroen onmisbare kennis van mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners en sociale professionals in verhalen die raken. Hij schreef drie boeken over dementie.

Willemjan Slort, Jeroen Wapenaar Met het einde in zicht — Communiceren in de palliatieve zorg EAN 978 94 014 3826 1 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 248 pp.   Geneeskunde algemeen n € 25,99

9 789401 438261 — 238 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Dit boek bereidt studenten verpleegkunde voor op het diverse en complexe werk in de ouderenzorg aan de hand van een selectie van gerontologische en geriatrische onderwerpen. Het eerste deel focust op gerontologie. Biologische gerontologie zoekt een antwoord op een aantal essentiële vragen over het lichamelijke verouderingsproces. In het tweede deel wordt de focus verlegd naar oudere zorgvragers en het domein van de geriatrie. Het thema ‘beeldvorming’ loopt als een rode draad doorheen beide boekdelen. Via verwerkingsopdrachten toetsen studenten hun competenties en communiceren zij met medestudenten over ouderenzorg. Dat daagt studenten uit in hun persoonlijke en professionele groei.

Inhoud Beeldvorming nn Biologische, sociale en psychogerontologie nn Kenmerken van de geriatrische patiënt nn Comprehensive geriatric assessment nn Vallen, delirium en depressie nn Dementie nn

Pluspunten Verwerkingsopdrachten

nn

Opleiding Verpleegkunde, ouderenzorg, psychologie

nn

Pascale Vander Meeren is van opleiding gegradueerde/bachelor in de sociale verpleegkunde en master in de gerontologie. Ze was lang werkzaam in de ouderenzorg en is als lector verbonden aan de opleiding bachelor in de verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool.

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 1: Gerontologie EAN 978 90 382 2147 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.   Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 29,99

9 789038 221472

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 2: Geriatrische verpleegkunde capita selecta EAN 978 90 382 2263 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 458 pp. Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 34,99

9 789038 222639 — 239 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Urologische verpleegkunde Dit boek is geschreven door zorgverstrekkers die bijna uitsluitend urologische patiënten behandelen. De algemene basiskennis over de anatomie en fysiologie komt aan bod en de basis urologische handelingen wordt beschreven. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan belangrijke alarmsymptomen waarvoor iedereen alert moet blijven. De laatste hoofdstukken behandelen de meer gespecialiseerde zorgen, afhankelijk van waar de verpleegkundige behandeling wordt uitgevoerd: bij de patiënt die op consultatie komt bij de uroloog vóór, tijdens of na de urologische heelkunde, of bij de zieke die op de urologische afdeling gehospitaliseerd ligt. Het handboek Urologische verpleegkunde is in de eerste plaats bedoeld voor studenten verpleegkunde. Kennis van de inhoud moet hen in staat stellen om alle aspecten van de urologische verzorging te beheersen.

Inhoud Anatomie nn Fysiologie nn Basis urologische handelingen nn De polikliniek nn Het operatiekwartier nn Hospitalisatie nn

Pluspunten Veel foto's en tekeningen in kleur

Antony Verbaeys is als ereprofessor verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.

nn

Opleiding Verpleegkunde

nn

Antony Verbaeys (red.) Urologische verpleegkunde EAN 978 90 382 1510 5 n  Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 190 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 39,99

9 789038 215105 — 240 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Vignetten in de tandheelkunde Gezondheid van de mond is belangrijk voor een gezond lichaam. De mond is de entree van het innerlijke lichaam. In de tandheelkunde is het van belang ‘om elkaar te weten vinden’. Aan de hand van vignetten wordt getoond hoe je het beste resultaat kunt krijgen door samen te werken. Vignetten die worden behandeld zijn: * spleten tussen tanden * scheve tanden * scheve kaken* te weinig tanden * verwaarloosd gebit * angst voor de tandarts * slechte mondhygiëne. In de vignetten worden de nieuwste inzichten op tandheelkundig gebied verwerkt.

Inhoud Spleten tussen tanden nn Scheve tanden nn Scheve kaken nn Te weinig tanden nn Verwaarloosd gebit nn Angst voor de tandarts nn Slechte mondhygiëne nn

Pluspunten Met medewerking van vele disciplines in de tandheelkunde: tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen nn De vignetten zijn multi-disciplinair van opzet nn Vele illustratieve kleurenfoto’s nn Sluit aan bij de integrale tandheelkunde in de opleidingen nn

Opleiding nn Tandheelkunde, mondzorgkunde , orthodontie, kaakchirurgie

Johanna Maertens Vignetten in de tandheelkunde EAN 978 94 014 5419 3 n September 2019 17cm x 24cmn  Paperback n 315 pp. Tandheelkunde n € 45,00

9 789401 454193 — 241 —

Johanna Maertens (red.) is verbonden aan de opleiding tandheelkunde van de Radboud universiteit in Nijmegen. Ze heeft samen met haar man een orthodontiepraktijk in Venray.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Affectinterpretatie en emotieregulatie Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens. De I Feel Pictures-test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto's van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie nn Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie nn Normtabellen voor affectinterpretatie nn Test die de interpretatie van foto's van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon nn

Pluspunten Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie nn De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek nn

Opleiding Gezinswetenschappen, pedagogiek, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

nn

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel. Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

Patrick Meurs & Nicole Vliegen Affectinterpretatie en emotieregulatie — I Feel Pictures Test EAN 978 90 209 7925 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Psychologische testen en onderzoek, geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789020 979251 — 242 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Waarden in dialoog Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Het fundament van ethiek wordt gelegd in de zorgrelatie en in het relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek: waarden, dialoog en grondhoudingen. Zorgverleners kunnen met dit model zelf ethisch reflecteren over de zorgpraktijk. Bovendien wordt de praktische toepasbaarheid van het model ruim behandeld en toegepast op verschillende aspecten van samenwerken in de zorg. Waarden in dialoog is geschreven voor docenten en studenten van het vak ethiek in alle opleidingen rond zorg en welzijn en net zo goed voor alle zorgverleners.

Inhoud Relationeel personalistische ethiek nn Het ethische model in de praktijk nn Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid nn Toestemming en wilsbekwaamheid nn Informatie en beroepsgeheim nn

Pluspunten Herziene editie nn Praktisch toepasbare ethiek nn

Opleiding nn Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, (ortho)pedagogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Axel Liégeois Waarden in dialoog — Ethiek in de zorg EAN 978 94 014 5872 6 n Mei 2019 14cm x 22cm n Paperback n 200 pp. Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg n € 22,99

9 789401 458726 — 243 —

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorg­ ethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Werken is genezen Nooit eerder steeg het aantal langdurig thuisblijvende zieken zo snel, vooral bij oudere werknemers. Het doktersattest is daarbij noodzakelijk om mensen rust te gunnen en te genezen. Maar hoe langer ze afwezig zijn, hoe moeilijker ze genezen en het werk hervatten. Willen we ziekte voorkomen en langdurig zieken succesvol re-integreren, staan we maar beter stil bij de bijwerkingen van het doktersbriefje en onze invulling van de werkomgeving. Met concrete aanbevelingen voor artsen, beleidsmakers, werkgevers en werknemers vormt Werken is genezen de cruciale aanzet voor een ander voorschrijfgedrag en een betere werkcultuur.

Inhoud Het nijpend probleem van arbeidsongeschiktheid nn Werken is gezond nn Ziekteverzuim als maatschappelijk fenomeen nn Werken aan en ‘wel-zijn’-beleid en re-integratie nn

Pluspunten Blik op een van de grote problemen op de werkvloer nn Aanbevelingen voor artsen en werkgevers nn Concreet advies voor succesvolle re-integratie nn

Opleiding Geneeskunde, gezondheidswetenschappen, verpleegkunde

nn

Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en directeur kennis, informatie en onderzoek bij IDEWE. Hij leidt verschillende studies naar de relaties tussen beroep, gezondheid en re-integratie. Hij is coauteur van het boek Burn-out in de zorg.

Lode Godderis Werken is genezen — Over de bijwerkingen van het doktersbriefje EAN 978 94 014 4447 7 n Verschenen    14cm x 21cm n Paperback n 200 pp.  Gezondheid algemeen n € 24,99

9 789401 444477 — 244 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EMDR is een succesvolle behandeling voor de verwerking van emo­tioneel belastende herinneringen aan traumatiserende of stresserende ervaringen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich exclusief richt op de behandeling van kinderen en jongeren met EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bewezen effectief bij volwassenen met een PostTraumatische StressStoornis (PTSS). De resultaten bij kinderen en jongeren zijn veelbelovend. Dit complete handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Ook is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings. Een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters die werken met EMDR bij kinderen en jongeren, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Inhoud Faalangst nn Doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis nn Autisme nn Verstandelijke beperking nn Borderline persoonlijkheidsstoornis nn Gedragsproblemen nn Hechtingstrauma nn Vluchtelingengezinnen nn

Pluspunten Team van gespecialiseerde en gerenommeerde auteurs nn Aandacht voor diagnostiek en behandeling nn Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek nn Casussen nn

Renee Beer (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en was jarenlang coördinator van het Traumacentrum van de Bascule. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor docent verbonden aan diverse opleidingen. Carlijn de Roos (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en coördinator van het Psychotraumacentrum, GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen te Leiden. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor verbonden aan diverse opleidingen.

Opleiding nn Psychologie, psychiatrie

Renee Beer & Carlijn de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EAN 978 94 014 1490 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 528 pp.    Pscychologie, psychatrie n  € 57,00

9 789401 414906 — 245 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verward in Nederland Nederland lijkt de afgelopen jaren een stuk verwarder geworden. De politie meldt jaarlijks meer ‘verwarde personen’. Ernstige incidenten met mensen met een psychische stoornis zorgen voor een gevoel van onveiligheid en professionele hulp lijkt er steeds minder te zijn. Tegelijkertijd zijn Nederlanders de gelukkigste mensen van Europa. Maar we zijn ook ontevreden, angstig en somber: ieder jaar heeft bijna één op de vijf een psychische stoornis. Is er reden voor paniek, zijn er steeds meer ‘verwarden’? Weten we over wie het gaat als we over ‘verwarde’ mensen praten? Doet de Nederlandse zorg wel voldoende voor deze mensen, en voor de mensen om hen heen? Bauke Koekkoek stelt 61 goede, lastige en onmogelijke vragen. De antwoorden zetten aan tot nadenken over hoe we in onze maatschappij omgaan met psychische stoornissen. Het slothoofdstuk schetst een perspectief voor een andere aanpak waar niet alleen mensen met een stoornis, maar de hele samenleving baat bij kan hebben.

Inhoud 35 goede vragen, als: ‘Is verslaving een ziekte?’ nn 18 lastige vragen, als: ‘Is de GGZ voor iedereen even toegankelijk?’ nn 8 onmogelijke vragen en reflectie, als: ‘Waarom gebruiken steeds meer mensen pillen?’ nn Antwoorden verbinden diverse onderzoekgebieden nn

Bauke Koekkoek werkt als lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, senior-onderzoeker op het terrein van ernstige psychische aandoeningen en verpleegkundige in de crisisdienst.

Pluspunten nn Een voorwoord van prof. dr. Paul Schnabel nn Informatieve infographics nn Beeldende casuïstiek nn Een uitgebreide wetenschappelijke verantwoording nn Interviews met deskundigen Opleiding Psychiatrie, psychologie, SPH, psychiatrische verpleegkunde

nn

Bauke Koekkoek Verward in Nederland — Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen EAN 978 94 014 4153 7 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 304 pp.   Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 25,99

9 789401 441513 — 246 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij hulpverleners Het Manutentieteam UZ Gent heeft sinds 1990 een ruime ervaring opgebouwd in het opleiden van hulpverleners. De basismethode van Dotte evolueerde in de richting van een meer multidisciplinaire aanpak en houdt rekening met de hulpvrager, hulpverlener, maar ook de omgeving. De auteurs reiken in dit handboek een hele reeks basisprincipes aan die bij verplaatsing van personen en lasten worden gebruikt. De hulpverleners krijgen stimulansen om creatief om te gaan met deze basisregels. Vanuit verschillende invalshoeken leert de gezondheidswerker omgaan met de risico’s die zich kunnen voordoen en een actie te bepalen die veilig en comfortabel is voor alle partijen. De ervaring leert dat deze werkwijze goede resultaten oplevert. Hulpverleners in de ziekenhuissector, bejaardensector en thuiszorg vinden in dit boek zonder twijfel creatieve oplossingen op heel wat verplaatsingsproblemen.

Inhoud Verscheidene situaties en oplossingen voor hulpverleners nn Handelingen stap voor stap uitgelegd met foto's nn Tips om bewegingsstelsel te verbeteren nn

Pluspunten Ondersteunende illustraties en foto's nn Verschillende casussen nn

Opleiding Gezondsheidszorg, gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, geneeskunde

nn

Manutentie UZ Gent Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij hulpverleners — Creatief omgaan met basisprincipes bij het verplaatsen van personen: een vernieuwende praktijkgerichte aanpak EAN 978 90 382 0779 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 348 pp.    Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

9 789038 207797 — 247 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


HUMANE WETENSCHAPPEN


HUMANE WETENSCHAPPEN

Great Plays Waarom zijn theaterstukken van grote meesters als Seneca, Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca en Racine vandaag nog relevant? Wat maakt dat stukken als Elkerlijc, De rovers en Freule Julie het nog steeds goed zouden doen op de planken? Of wat wilde men precies kwijt tijdens het Iraans passiespel? En wat maakt van Samuell Beckett’s Eindspel nu precies zo’n krachtige theatertekst? De auteurs bieden op deze en andere vragen een antwoord door op een heldere manier duidelijk te maken waarom eeuwenoude toneelstukken nog regelmatig opgevoerd worden in moderne theaters, en hoe je de liefde voor drama kunt overbrengen naar je studenten.

Inhoud Great Plays en canonisering nn Trojaanse vrouwen, Elckerlijc, De koopman van Venetië, Het leven een droom, Phèdre, De rovers, Freule Julie, de Ta’ziyeh, Eindspel. nn

Pluspunten De beroemdste theaterstukken aanstekelijk besproken nn Korte, heldere teksten die de liefde voor het theater bijbrengen nn

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

nn

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de vakgroep Letterkunde, afdelingen Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford Univerisity Press 2014). Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent en doet nu vooral onderzoek naar de Franse renaissance- en barokliteratuur. Julie Van Pelt is onderzoekster aan de vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks, en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van christelijke heiligenliteratuur. Koen De Temmerman Great Plays — Houden van beroemde toneelstukken EAN 978 90 382 2652 1 n Verschenen    17 x 24cm n Paperback n 306 pp.   Theater-, film- en televisiewetenschap n  € 24,99

9 789038 226521 — 250 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Great Books Wat moet u weten van de Ilias van Homeros, de Aeneis, Van den vos Reynaerde, Divina Commedia, en De Brief van de Vergiffenis van al-Ma'arri? Waarom moet u toch Don Quichot, De prinses van Clèves, Faust, The Portrait of a Lady, en Oorlog en vrede nog eens een kans geven? En waarom moet u tickets boeken wanneer Hamlet en Spoken op de affiche staan? Waar draait het om in die boeken? En is de film niet beter? De auteurs tonen op meeslepende wijze waarom deze titels nog altijd belangrijk zijn, en hoe u de liefde voor deze boeken kunt overbrengen naar uw studenten.

Inhoud Great Books en canonisering nn Ilias, Aeneis, De Brief van de Vergiffenis, Van den vos Reynaerde, Divina commedia, Don Quichot, Hamlet, De prinses van Clèves, Faust, Oorlog en vrede, The Portrait of a Lady, Spoken nn

Pluspunten De mooiste boeken aanstekelijk besproken nn Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde voor het lezen bijbrengen nn

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

nn

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford University Press 2014). Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent en doet nu vooral onderzoek naar de Franse renaissance- en barokliteratuur.

Koen De Temmerman & Alexander Roose (red.) Great Books — Houden van beroemde boeken EAN 978 90 382 2628 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 320 pp.    Literatuur n € 24,99

9 789038 226286 — 251 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Great Poems Weet je niet wat zeggen over Les fleurs du mal van Baudelaire? Wil je graag de Edda nog een kans geven, maar verloopt de kennismaking stroef? En wat hadden Emily Dickinson en Georg Trakl ook alweer te zeggen in hun gedichten? Praat mee over al deze taalwonderen en laat jezelf in verleiding brengen om steeds meer (over) gedichten te lezen. Bovendien: neem je studenten mee op een meeslepende route langs de mooiste literatuur. Twaalf specialisten en literatuurliefhebbers maken je wegwijs in de begeestering van de dichtkunst. Ze laten de mooiste passages tot je spreken, geven gedichten klank en betekenis via uitleg over de context en geven tal van verwijzingen naar film, literatuur en muziek.

Inhoud Toegankelijke analyses van de belangrijkste gedichten uit de literatuurgeschiedenis

nn

Pluspunten De mooiste gedichten aanstekelijk besproken nn Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde voor het lezen bijbrengen nn

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

nn

Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn recentste publicaties gaan voornamelijk over de Franse renaissance en barokliteratuur. Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford University Press 2014). Julie Van Pelt is onderzoekster aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks, en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van christelijke heiligenliteratuur. Alexander Roose, Koen De Temmerman & Julie Van Pelt (red.) Great Poems — Houden van beroemde gedichten EAN 978 90 382 2651 4 n  Oktober 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 320 pp.  Literatuur n € 24,99

9 789038 226514 — 252 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven: van verslag tot eindwerk do's & don'ts Een eindwerk schrijven is voor veel studenten een nachtmerrie. Onsamenhangende inhoud, gedrochten van zinnen, draken van taalfouten, chaotische opmaak, … Tussen ‘helder in het hoofd’ en ‘helder op papier’ ligt een lange weg, en zonder een betrouwbare gids met veel aandacht voor detail wordt het algauw een zattemansgang die eindigt in de goot. Schrijven: van verslag tot eindwerk geeft een antwoord op verschillende vragen die opduiken tijdens het schrijfproces. Hoe begin je bijvoorbeeld te schrijven? Hoe moet je correct verwijzen naar bronnen? Welke stijl moet je hanteren? Hoe breng je structuur aan in je ideeën? Welke vormgeving en opmaak zijn verplicht? Deze handleiding is vooral een praktisch naslagwerk waarmee studenten uit het hoger onderwijs elke schrijfopdracht tot een goed einde kunnen brengen. De nieuwe, uitgebreide digitale schrijfhulp maakt academisch schrijven bovendien ook leuk en interactief.

Inhoud Bezin voor je begint nn Overwin je schrijfangst in vijf stappen nn Deel je eindwerk correct in en refereer zoals het hoort nn Formuleer je ideeën juist nn Structureer je ideeën duidelijk nn Lay-out aantrekkelijk nn

Pluspunten nn Met digitale schrijfhulp en instructiefilmpjes nn Interactieve oefeningen en handige extra's voor zowel student als docent op het platform eCampusLearn nn Schrijfwijzer voor een kwaliteitsvol eindwerk nn Geïllustreerd door Herr Seele en ingeleid door Roos Van Acker Opleiding Alle opleidingen die beoordeeld worden met academische papers, bachelorproeven of masterproeven

nn

Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk – do's & don'ts EAN 978 94 014 5259 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 29,99

9 789401 452595 — 253 —

Leen Pollefliet, licentiate Germaanse filologie (Universiteit Gent), doceert al meer dan twintig jaar communicatie, aanvankelijk aan de Hogeschool Gent en nu aan de Universiteit Gent (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Ze geeft ook regelmatig gastcolleges over presenteren en over het schrijven van eindwerken aan hogescholen en universiteiten.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven Taal, observatie en durf. Dat is de heilige drievuldigheid van het schrijven. Maar hoe ga je om met die drie belangrijke elementen? Schrijven – Kun je dat leren? gaat in op gekende kwesties en struikelblokken, maar ook op minder vanzelfsprekende aspecten van een sterke tekst. Van openhartigheid van de schrijver tot het juiste evenwicht tussen expliciet en impliciet, van de subtiliteit van de vrije indirecte rede tot de kracht van het juiste detail. Op basis van haar decennialange ervaring en aan de hand van teksten van haar studenten schept Kristien Hemmerechts met dit boek een beeld van wat een tekst krachtig maakt. Schrijven is een talent – maar wel een dat je kunt aanscherpen en oefenen.

Inhoud Praktische schrijftips nn Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven nn Feedback op voorbeeldzinnen van studenten nn

Pluspunten Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

nn

Opleiding Taal- en letterkunde, communicatie

nn

Kristien Hemmerechts is auteur en docent creatief schrijven aan de Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische Kunst) en aan de KU Leuven. Ze werd meermaals bekroond voor haar literair werk, onder meer met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Kristien Hemmerechts  Schrijven — Kun je dat leren? EAN 978 94 014 3547 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 151 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 435475 — 254 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Handboek/Werkboek Nederlands Met een grondige beheersing van het Nederlands kom je overal goed voor de dag, of je nu het woord moet voeren of een belangrijke tekst moet indienen. Handboek Nederlands en Werkboek Nederlands helpen het taalgebruik van studenten hoger onderwijs terug op te krikken. Deze boeken vormen een brede basis waarop ze hun hele professionele leven kunnen bouwen. Het handboek behandelt grammatica, spelling en taalzuivering en spitst zich toe op stijl en communicatieve vaardigheden. Bovendien bevat het talloze voorbeelden en praktijkgerichte suggesties. Het werkboek biedt tientallen oefeningen op grammatica, spelling, taalzuivering en woordenschat. Om zowel lesgeven als instuderen te vergemakkelijken, sluit dit boek naadloos aan bij de theorie uit het handboek.

Inhoud Grammatica nn Spelling nn Taalzuivering nn Stijl nn Vaardigheden nn

Pluspunten Veel voorbeelden nn Opfriscursus voor moedertaalsprekers nn

Opleiding Communicatiemanagement, journalistiek

nn

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst Handboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 94 014 4540 5 n Verschenen    21cm x 29,5cm n Paperback n 286 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 445405

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst  Werkboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 94 014 5260 1 n Verschenen  21cm x 29,5cm n Paperback n 268 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 452601 — 255 —

Danielle De Smet doceerde jarenlang Nederlands aan de opleiding Communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool. Liesbet De Vuyst doceert Nederlands in de opleiding Journalistiek van de Arteveldehogeschool.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Werken met taaltaken in de lessen NT2 In het taalonderwijs is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor behoefte­ gericht werken. Dankzij de methode van Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil is het mogelijk om binnen een klasgroep te differentiëren en elke student aan zijn of haar eigen rol en taalbehoeften te laten werken. Het pakket bevat voor elke rol meerdere functionele taaltaken die gebaseerd zijn op de nieuwe opleidingsprofielen. De taaltaken zitten niet vast in een handboek maar vormen afzonderlijke pakketjes. Zo kunnen de studenten hun persoonlijke rol oefenen in reële taalgebruikssituaties. Om hun zelfstandigheid te vergroten, zijn er leerver­sterkers (zoals een spiekkaart, woordenboekje en grammaticaboekje) en evaluatiefiches. Het leerproces van elke student kan nauwgezet bijgehouden worden in een gebruiksvriendelijke portfolio. Op die manier kan de lesgever begeleiding op maat aanbieden.

Inhoud Studentenmap met twintig taaltaken nn Portfolio nn Woorden- en grammaticaboekje nn Cd met luisterfragmenten nn Evaluatiefiches en spiekkaart nn Docentenmap met een handleiding, observatiefiches, een jaarvorderingsplan en een cd met luisterfragmenten nn

Pluspunten Elke student kan werken aan zijn eigen rol en taalbehoeften

nn

Opleiding Alle opleidingen Nederlands voor anderstaligen

nn

— 256 —

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil hebben jarenlange ervaring als lesgever NT2 aan het CVO Brussel.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Docenten

EAN 978 90 382 2512 8 n Verschenen    Map (A4) n Mens en maatschappij algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2513 5 n Verschenen Map (A4) n Mens en maatschappij algemeen n € 40,00

9 789038 225128

9 789038 225135

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Docenten

EAN 978 90 382 2514 2 n Verschenen  Map (A4) n Mens en maatschappij algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2515 9 n Verschenen Map (A4) n Mens en maatschappij algemeen n €40,00

9 789038 225142

9 789038 225159 — 257 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Taal leren Hoe leren kinderen, jongeren en volwassenen het Nederlands als tweede taal? Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waarin anderstaligen tot de beste leerresultaten komen? En op welke manier stimuleren (of verhinderen) onze ideeën over taal en onderwijs zo’n leeromgeving? Taal leren biedt leraren in spe, leraren(opleiders) en pedagogische begeleiders inzicht in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen. Dit handboek beschrijft tweedetaalverwerving als een sociaal gedreven proces, waarvan het succes afhankelijk is van een aantal factoren. Die factoren omvatten onder andere de wijze waarop we taal en onderwijs percipiëren, de manier waarop interactie in de klas opgezet wordt en de mate waarin er sprake is van een leeromgeving waarin het goed gedijen is en veel geëxperimenteerd mag worden. Maar hoe zorgen we voor zo'n leeromgeving? Daarnaar gaat dit handboek op zoek.

Inhoud Nederlands als tweede taal voor kleuters tot volwassenen nn Taalbeleid, meertaligheid, taakgericht onderwijs en gelijke onderwijskansen nn Wereldbeelden over taal en onderwijs nn

Pluspunten Combinatie van theoretische diepgang en concrete praktijkvoorbeelden nn Peer reviewed door lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen.

nn

Opleiding Lerarenopleiding, taal- en letterkunde

nn

Carolien Frijns (red.) is onderzoeker aan hetzelfde centrum. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gericht op jonge tot volwassen NT2-leerders.

Koen Jaspaert & Carolien Frijns Taal leren – Van kleuters tot volwassenen EAN 978 94 014 4442 2 n Verschenen   17cm x 24cm n 240 pp. n Paperback    Taalonderwijskunde n € 24,99

9 789401 444422 — 258 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Uitgelezen jeugdliteratuur Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.

Inhoud Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur nn Functies van het fantasieverhaal nn Sprookjesbewerkingen nn Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke nn De realistische roman en het probleemboek nn Initiatieroman voor adolescenten nn Ontmoeting met andere culturen nn

Pluspunten De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk nn Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen nn

Opleiding Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

nn

Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs Uitgelezen jeugdliteratuur — Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing EAN 978 90 807 9339 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Literatuurwetenschap n € 24,99

9 789080 793392 — 259 —

Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard. Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Writing in English Heb je ooit naar je computerscherm gestaard, omdat je er maar niet in slaagde om de eerste zin van een Engels essay op papier te zetten? Heb je ooit getwijfeld of de toon van een e-mail aan een Engelstalige professor wel goed zat? Heb je ooit tevergeefs gezocht naar belangrijke informatie in je Engelse notities? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, weet je al dat het erg moeilijk is om te schrijven in een taal die niet je moedertaal is. Dit handboek, dat volledig in het Engels is geschreven, is een leidraad voor studenten die hun Engelse schrijfvaardigheid naar een gevorderd niveau willen tillen. In het eerste deel komen fundamentele schrijfvaardigheden aan bod, zoals parafraseren of het nemen van notities. Het tweede deel bevat een waaier aan oefeningen, met sleutel, die studenten helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om efficiënt en doeltreffend te communiceren in geschreven Engels. Writing in English is vooral bedoeld voor Nederlandstalige universiteits- en hogeschoolstudenten die hun Engelse schrijfvaardigheid in verschillende genres willen verbeteren.

Inhoud Notities nemen en parafraseren nn Samenhang en coherentie nn Register nn Uitdrukking en leestekens nn Précis, abstracts en essays nn Brieven en e-mails nn Recensies nn

Pluspunten Twee boeken: theorieboek en exhaustief oefenboek met oplossingen nn Waaier aan authentieke bronteksten nn Audio-cd ingesproken door native speakers nn

David Chan is lector aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

Opleiding Engels, niveau drie

Lieve Jooken is hoofddocent aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

nn

Paul Robberecht was verbonden aan de afdeling Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent. David Chan, Lieve Jooken & Paul Robberecht Writing in English — Advanced English Writing Skills for Dutch Speakers EAN 978 90 382 2622 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback + audio-cd n 417 pp.   Taalbeheersing n € 39,99

9 789038 226224 — 260 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Email for College and Business De opkomst van digitale communicatiemedia heeft de stijl van het academisch Engels en business English grondig veranderd. Vandaag is de stijl van Engelse e-mails dynamisch, en zijn ze opgebouwd rond korte zinnen en informele woorden. Email for College and Business bevat een selectie van authentieke, talige materialen, geplukt uit de bedrijfswereld. De auteur gebruikt tekstuele voorbeelden, lijsten van spreekwoorden en zegswijzen, en een waaier aan oefeningen om veelvoorkomende taalgebruiken te illustreren. Onder de hoofding ‘False Friends and Common Errors’ en ‘Dos and don’ts’ geeft de auteur advies over professionele taaletiquette.

Inhoud Jezelf en je bedrijf voorstellen nn Informatie vragen nn Een vergadering vastleggen nn Een project beschrijven nn Offerte, bestelling, levering, betaling nn

Pluspunten Veel oefeningen nn Overzicht van veelgemaakte fouten nn

Opleiding Bedrijfsmanagement, Engelse taalvaardigheid

Julien Vermeulen doceert Engels aan VIVES – Departement Technologie en Informatica (VHTI) en publiceerde over postkoloniale literaturen en tekstgenese.

nn

Julien Vermeulen Email for College and Business EAN 978 90 382 1925 7 n Verschenen    21cm x 27,5cm n Paperback n 164 pp.    Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 27,50

9 789038 219257 — 261 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Academic English: Writing a Research Article Ben je een doctoraatstudent in de natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg of (bio)ingenieurswetenschappen? Wil je leren hoe je je onderzoek kunt presenteren op een gestructureerde en vlot leesbare manier? De reeks Academic English: Writing a Research Article toont hoe je de impact van je artikel zo groot mogelijk kunt maken. In deze Engelse handboeken geven Catherine Verguts, Katrien L.B. Deroey, Dominique Neyts en Leen De Boom een gedetailleerde bespreking van academische schrijfstijlen en woordenschat. Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe je secundaire bronnen in een academische paper integreert, of hoe je een inleiding opbouwt. Daarnaast tonen ze hoe onderzoekers hun resultaten en data het beste presenteren in een proefschrift of abstract. De boeken van deze reeks, die elk zijn afgestemd op een specifiek onderzoeksveld, bevatten een waaier aan oefeningen. Studenten ontwikkelen hun Engelse schrijfvaardigheid bijvoorbeeld door invuloefeningen te maken, door zinnen en paragrafen te herschrijven, of door peer-to-peer feedback te geven. Waar relevant wordt ook aandacht besteed aan grammatica en andere taalkundige aspecten. De bibliografie is verrijkt met extra informatie en voorbeelden die specifiek zijn voor bepaalde disciplines.

Inhoud Oefeningen nn Bibliografie nn

Pluspunten Task-based oefeningen nn Aandacht voor grammatica nn Oefeningen voor verschillende onderzoeksvelden nn

Opleiding Natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg en (bio)ingenieurswetenschappen

nn

Catherine Verguts, Dominique Neyts en Leen De Boom geven ‘Advanced Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Catherine Verguts is gespecialiseerd in de humane wetenschappen, de sociale wetenschappen en de gedragswetenschappen. Dominique Neyts heeft expertise opgebouwd in geneeskunde en gezondheidszorg. Leen De Boom is vooral vertrouwd met de (bio)ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen. Ze hebben alle drie ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’. Katrien L.B. Deroey geeft academisch schrijven en Engelse taalvaardigheid aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

— 262 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Arts, Humanities & Law

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Social and Behavioural Sciences

EAN 978 90 382 2242 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 308 pp.    Onderwijs & opvoeding € 29,99

EAN 978 90 382 2243 1 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 310 pp.    Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789038 222424

9 789038 222431

Katrien L.B. Deroey & Dominique Neyts Academic English: Writing a Research Article — Life Sciences & Medicine

Leen De Boom & Katrien L.B. Deroey  Academic English: Writing a Research Article — (Bioscience) Engineering

Leen De Boom Academic English: Writing a Research Article — Natural Sciences

EAN 978 90 382 2181 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 294 pp.   Onderwijs & opvoeding € 29,99

EAN 978 90 382 2180 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 334 pp.    Onderwijs & opvoeding € 29,99

EAN 978 90 382 2241 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 396 pp.    Onderwijs & opvoeding € 29,99

9 789038 221816

9 789038 221809

— 263 —

9 789038 222417


HUMANE WETENSCHAPPEN

English for Medical Practitioners Professionals uit de medische sector, zoals huisdokters, specialisten, studenten geneeskunde, verpleegkundigen, tandartsen of fysiotherapeuten, weten hoe ze met patiënten, collega’s en medische instellingen moeten omgaan. Ze weten echter niet altijd hoe ze zich correct en doeltreffend moeten uitdrukken in het Engels, bijvoorbeeld wanneer ze een patiënt helpen die (enkel) Engels spreekt, of wanneer ze werken in een internationale omgeving. English for Medical Practitioners bespreekt alle taal- en communicatievaardigheden die je nodig hebt in de medische sector. Met dit boek kunnen medische professionals hun Engelse taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen, en zo met meer vertrouwen en doeltreffendheid omgaan met patiënten. Dit handboek leert hen hoe ze het Engels het best gebruiken in verschillende praktijksituaties.

Inhoud Medische opleiding en praktijk nn Eerste contact met patiënten nn Anatomie nn Patiënten onderzoeken nn Gedetailleerde woordenschatlijsten nn Typische uitdrukkingen uit de medische praktijk nn Grammatica nn

Pluspunten Gebaseerd op authentieke professionele situaties nn Intensieve, gevorderde cursus nn Diepgaande achtergrondinformatie nn Gedetailleerde woordenschatlijst nn Veelgebruikte zinswendingen uit de medische praktijk nn Een hoofdstuk over grammatica nn

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen

nn

Catherine Verguts & Dominique Neyts English for Medical Practioners — Not Only for Emergencies EAN 978 90 382 2284 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 302 pp.    Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 29,99

9 789038 222844 — 264 —

Zowel Dominique Neyts als Catherine Verguts geven les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’, onder andere voor de geneeskunde en gezondheidswetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Modern English Pronunciation Modern English Pronunciation bevat oefeningen waarmee Vlaamse studenten met een gemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels een moderne Britse uitspraak kunnen leren. Het boek leert studenten hoe ze Engelse klinkers en medeklinkers moeten uitspreken, en geeft hen informatie over intonatie, klemtoon en andere aspecten van Engelse spreektaal. Die oefeningen helpen studenten om hun uitspraak te verbeteren op de vlakken die er het meeste toe doen. In de oefeningen wordt extra aandacht besteed aan aspecten die moeilijk zijn voor Nederlandstalige studenten met een Vlaams accent. De oefenzinnen zijn ingedeeld volgens moeilijkheidsgraad, en laten studenten toe om klanken te imiteren in verschillende contexten. Dit boek is geschikt voor lesgevers die uitspraakoefeningen in de klas willen gebruiken, of in een taallaboratorium. Het is echter ook uitstekend geschikt voor zelfstudie. Regelmatig oefenen met MEP en de bijbehorende audio-cd is de beste manier om de uitspraak van studenten Engels snel te verbeteren.

Inhoud Medeklinkers nn Klinkers nn Context, intonatie en andere aspecten van spreektaal nn Foutenanalyse: moeilijkheden voor Nederlandstalige sprekers nn

Pluspunten Woordenschatlijst

Anne-Marie Vandenbergen is emeritus hoogleraar aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

nn

Beverley Collins heeft Engelse fonetiek en fonologie gegeven aan de universiteiten van Lancaster en Leiden. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Opleiding nn Engelse taalkunde en andere opleidingen die gericht zijn op taalbeheersing

Anne-Marie Vandenbergen & Beverley Collins Modern English Pronunciation — A Practical Guide for Speakers of Dutch EAN 978 90 382 0255 6 n Verschenen    15cm x 22cm n Paperback + cd n 120 pp.    Taalbeheersing n € 19,99

9 789038 202556 — 265 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

You'll Be the Judge of That You’ll Be the Judge of That! – A Guide to Legal English wil studenten in de rechten gespecialiseerde vaardigheden meegeven voor ze instromen naar de arbeidsmarkt. Dit handboek bevat een algemene inleiding op juridisch Engels, en is opgedeeld in zes thema’s. Er is een uitgebreide woordenlijst voorzien voor elk thema, en authentieke teksten. Die leren studenten om op een snelle en efficiënte manier teksten in ‘legalese’ te verwerken. Het handboek ontwikkelt hun communicatievaardigheden ook door middel van rollenspellen, testen en luisteroefeningen. Ten slotte wijst dit handboek studenten de weg naar nuttige bronnen en bevat het richtlijnen die hen helpen om een heldere en grammaticaal correcte schrijfstijl te ontwikkelen. Dit handboek is geschikt voor studenten met een bovengemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels. Het is vooral afgestemd op de noden van Nederlandstalige studenten.

Inhoud Het juridische veld nn Zes thema's: ‘The Legal Profession’, ‘Criminal Law’, ‘Contract Law’, ‘Family Law’, ‘Employment Law’ en ‘European Law’ nn

Pluspunten Oefeningen met sleutel

nn

Opleiding nn Engelse taalkunde, rechten, criminologische wetenschappen en andere opleidingen in de rechtsgeleerdheid

Kristin Van den Eede You'll Be the Judge of That — A Guide to Legal English EAN 978 90 382 1954 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 204 pp.  Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219547 — 266 —

Kristin Van den Eede ontwerpt opleidingen en geeft communicatietraining aan de Universiteit Gent, zowel op master- als doctoraatsniveau. Ze is gespecialiseerd in de sociale en gedragswetenschappen. Ze geeft ook ‘Legal English’ en ‘Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Daarnaast redigeert ze ook artikels en geeft ze Engels aan studenten criminologie in de vakgroep Taal en Communicatie.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ich hätte eine Frage … Op basis van jarenlange ervaring hebben Carine De Pau, Bea Paelman en Daniela Dora een methode uitgebouwd om Duits aan te leren op maat van hogeschoolstudenten. Er wordt ingezoomd op beroepsgerichte inhouden, zoals de juiste taal voor telefoneren en e-mails en informatie over de economie, toerisme en producten van Duitstalige landen. De verwerving van beroepsgerichte woordenschat is geordend per thema en werd opgemaakt aan de hand van realistische situaties en de leefwereld van de student. De grammatica wordt uitgelegd aan de hand van helder beeldmateriaal en activerende oefeningen, met speciale aandacht voor het oefenen van conversaties. Dankzij het online oefentool en de ondersteunende powerpoints wordt de leerstof tot leven gebracht. Door de actuele inhoud die aansluit bij de noden en interesses van studenten is dit een helder hand- en oefenboek om de Duitse taal onder de knie te krijgen.

Inhoud Inleiding nn Uitgebreide lijst met woordenschat nn

Pluspunten Met informatie over het gebruik van woordenboeken

nn

Opleiding Duitse taalkunde, bedrijfskunde, office management, communicatie, human resource management

nn

Carine De Pau & Bea Paelman Ich hätte eine Frage … — Deutsch im geschäftlichen Bereich – interaktives Lehrwerk

Carine De Pau is lector aan de Arteveldehogeschool.

EAN 978 90 382 2635 4 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 202 pp.  Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

Bea Paelman is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Daniela Dora is verbonden aan de afdeling Duits van de Universiteit Gent.

9 789038 226354

Carine De Pau, Bea Paelman & Daniela Dora Ich hätte eine Frage … — Wortschatz, Redemittel, Grammatik EAN 978 90 382 2634 7 n Verschenen    27,5cm x 22cm n Map n 86 pp.    Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

9 789038 226347 — 267 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Nieuwe Spaanse grammatica Nieuwe Spaanse grammatica is een volledig nieuwe uitgave van het standaardwerk van de Spaanse grammatica voor een Nederlandstalig publiek. Er wordt enige voorkennis verwacht van de gebruiker. Zoals voorheen is de spraakkunst in hoofdzaak beschrijvend. Het boek bestaat uit een basis van hedendaagse teksten als lectuur en bijkomende mondelinge getuigenissen of kranten- en tijdschrift­ artikels als gegevensbron. Deze publicatie bevat inzichten die gepubliceerd werden in twee recente standaardiserende grammaticale bronnen (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2009 en de Diccionario panhispánico de dudas, 2005). Iedere Nederlandstalige die zich wil verdiepen in de uitgebreide facetten van de fundamentele Spaanse taalstudie zet dit boek best op zijn boekenplank.

Inhoud Elke woordsoort helder uitgelegd nn Letters en klanken nn Woordvorming nn Woordvolgorde nn

Pluspunten Standaardwerk nn Aandacht voor bijzondere problemen in verband met het Spaanse werkwoord nn Hedendaagse voorbeelden nn

Jacques De Bruyne was emeritus professor aan de Universiteit Gent en professor aan de Universiteit Antwerpen. Verder was hij directeur van het Instituto de Estudios Hispánicos, lid van de Real Academia Española, erelid van de Real Academia de Jurisprudencia en correspondent van de Academia Norte Americana de la lengua Española. Daarnaast bouwde hij een academische carrière uit in andere vakgebieden: hij was doctor in de rechten en licentiaat in het zeevaartrecht, het notariaat en de criminologie.

Opleiding Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

nn

Jacques De Bruyne Nieuwe Spaanse grammatica EAN 978 90 382 2171 7 n Verschenen   17cm x 24cmn  Hardback n 820 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 70

9 789038 221717 — 268 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

A Ver… Deze twee handboeken, die voortbouwen op elkaar, geven een praktische inleiding op de morfologie, syntaxis, wijzen en tijden van de Spaanse taal. Het eerste deel bespreekt de Spaanse woordsoorten en het tweede de Spaanse zinsstructuren. Elk boek is voorzien van een uitgebreide reeks oefeningen, die studenten helpen om de stof in te studeren. De twee boeken zijn volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Eerst leren de studenten woordsoorten en zinsstructuren in alle vormen en toepassingen te observeren aan de hand van verschillende, zorgvuldig geselecteerde fragmenten uit Spaanse en LatijnsAmerikaanse teksten, telkens voorzien van de gepubliceerde Nederlandse vertaling. Vervolgens worden alle vormen stelselmatig in kaart gebracht en wordt het gebruik geïllustreerd aan de hand van invuloefeningen, met authentieke, idiomatische en communicatieve voorbeeldzinnen. Deze reeks is in de eerste plaats opgesteld voor studenten vertaler, tolk en communicatie.

Inhoud Theorie met oefeningen nn Nederlandse vertaling van Spaanse grammaticale termen nn Sleutels nn

Pluspunten Beknopte metataal nn Authentiek materiaal nn Alle voorbeelden en oefeningen zijn voorzien van de Nederlandse gepubliceerde vertaling nn

Opleiding Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

nn

Anna Vermeulen A ver... Deel 1 — Spaanse woordsoorten. Handboek met oefeningen EAN 978 94 014 5681 4 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 210 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

Anna Vermeulen is werkzaam aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Patricia Vandenbulcke is verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

9 789401 456814

Patricia Vanden Bulcke A ver… Deel 2 — Spaanse zinsstructuren. Handboek met oefeningen EAN 978 90 382 2421 3 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 224 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224213 — 269 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Manual de expresión escrita en español Het Manual de expresión escrita en español laat studenten Spaans kennismaken met taalstructuren die frequent gebruikt worden in academische en professionele teksten in het Spaans, zoals papers, onderzoeksrapporten, verslagen en professionele brieven. Het bestaat uit een theorieboek, een oefenboek voor internationale, Engelstalige studenten en een oefenboek voor Nederlandstalige studenten. Het theorieboek besteedt onder andere aandacht aan argumentatiestructuren, revisietechnieken en strategieën om progressief complexere zinnen te bouwen. Het biedt daarnaast ook een handig repertorium van kant-en-klare zinsstructuren voor onderzoeksrapporten en brieven. In de praktijkboeken worden deze technieken en structuren intensief ingeoefend, aan de hand van vertaal-, invul- en reviseeroefeningen, en korte schrijfopdrachten. Het Manual de expresión escrita en español is geschikt voor gevorderde studenten Spaans (niveau B2-C1).

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Técnicas de escritura para estudiantes universitarios (B2-C1) EAN 978 90 382 1766 6 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 294 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217666

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes anglófonos (B2-C1) EAN 978 90 382 1908 0 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 330 pp.    Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219080

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes neerlandófonos EAN 978 90 382 1767 3 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 330 pp.  Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217673 — 270 —

Patrick Goethals, Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe en Ana Ibáñez Moreno zijn Nederlands- en Spaanstalige universitaire docenten en assistenten die deze intensieve methode ontwikkeld hebben op basis van hun jarenlange ervaring met opleidingen Spaanse schrijfvaardigheid. Zij steunen hierbij op eigen en bestaand onderzoek over de didactiek van het Spaans, de Spaanse taal en de Spaanse schrijfstijl.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Au secours! Dit boek is bedoeld voor al wie geconfronteerd wordt met de semantische en syntactische uitdagingen van medisch Frans. Het is een praktische gids die onmisbaar is voor iedereen die in de medische sector werkt. Of je nu dokter, verpleegster, kinesitherapeut of tandarts bent, dit werk zal goed van pas komen in dagelijkse contacten met Franstalige patiënten. Au secours! Mon patient parle français is een communicatiegericht en functioneel handboek. De nadruk ligt op dialogen, niet op woordenschat of grammatica. Die benadering maakt het makkelijk voor de lezer om zich op een actieve manier vertrouwd te maken met de eigenaardigheden van het medisch Frans. Daarnaast is het boek gekoppeld aan een website waar de lezer sleutels vindt voor de oefeningen en extra informatie over de thema’s die aan bod komen in het boek.

Inhoud Bij de dokter nn Het menselijk lichaam nn Eerste hulp nn

Pluspunten Woordenschatlijsten en oefeningen

nn

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Franse taalkunde

nn

Elke Weylandt & Nele Noë Au secours! — Mon patient parle français EAN 978 94 014 6135 1 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 150 pp.    Franse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789401 461351 — 271 —

Elke Weylandt en Nele Noë zijn allebei assistent aan de vakgroep Taalkunde van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Ze geven er ook les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs, waar Elke Weylandt verantwoordelijk is voor de afdeling Romaanse talen en de externe en interne communicatie. Ze hebben allebei veel ervaring met opleidingen medisch Frans en met het ontwikkelen van opleidingsspecifiek lesmateriaal.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Le travail universitaire en littérature française Dit handboek is een praktische gids voor studenten Franse letterkunde met tips om een paper of essay te schrijven. De klemtoon ligt op het schrijven van een bachelor- of masterproef, maar ook andere tekstschrijvers zullen hier hun voordeel mee doen. Klassieke onderwerpen zoals het formuleren van een probleemstelling, literatuurnotities, bibliografie en tekstverzorging komen aan bod.

Inhoud Verkennend onderzoek nn Onderzoekonderwerp afbakenen nn Een bibliografie samenstellen nn Werkschema aanpassen nn Schrijven en nalezen nn Afwerking nn

Pluspunten Specifiek bedoeld voor studenten Franse Letterkunde nn Ook voor papers die korter zijn dan een bachelor- of masterthesis nn Alle stadia van het onderzoeks- en schrijfproces komen aan bod nn

Opleiding Franse taal- en letterkunde

nn

Pierre Schoentjes en Griet Theeten zijn verbonden aan de afdeling Franse Letterkunde van de Universiteit Gent.

Pierre Schoentjes & Griet Theeten (avec la collaboration de Kayo Quintens) Le travail universitaire en littérature française — La recherche: méthodologie et outils EAN 978 90 382 2466 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 120 pp.    Franse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224664 — 272 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lexique de base Deze referentiewerken bevatten de basiswoordenschat Frans rond journalistiek, actualiteit, communicatie en public relations. Ze zijn uitermate geschikt voor jongeren en volwassenen die hun kennis van de woordenschat en het vakjargon rond deze thema's willen uitbreiden. Lexique de base du journalisme et de l'actualité richt zich tot studenten journalistiek. Lexique de base de la communication et des relations publiques is gericht op studenten communicatie en public relations. Beide boeken zijn uiteraard ook uitermate geschikt als naslagwerken voor professionals.

Inhoud français – néerlandais nn néerlandais – français nn

Pluspunten Basiswoordenschat Frans-Nederlands en woordenlijst Nederlands-Frans nn Handig om geschreven documenten of geluidsfragmenten te begrijpen nn Handig om documenten te vertalen, artikels op te stellen of zelf het woord te nemen nn Selectie van woorden en uitdrukkingen op basis van actuele teksten in het Frans nn

Opleiding Communicatiemanagement, journalistiek, communicatiewetenschappen, commerciële communicatie, public relations

nn

Leon Gillet was leraar aan het K.A. te Landen. In de periode na zijn pensionering publiceerde hij samen met Brigitte Luyten een aantal boeken over Spaans en Frans, zowel voor klassikaal gebruik als voor zelfstudie.

Leon Gillet & Brigitte Luyten Lexique de base du journalisme et de l'actualité EAN 978 90 382 1261 6 n Verschenen  14,8cm x 21cm n Paperback n 138 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 12,99

9 789038 212616

Leon Gillet & Brigitte Luyten Lexique de base de la communication et des relations publiques EAN 978 90 382 1459 7 n Verschenen 14,8cm x 21cm n Paperback n 100 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 10,99

9 789038 214597 — 273 —

Brigitte Luyten studeerde Romaanse Filologie aan de KU Leuven. Zij werkt al meer dan 30 jaar als lector Frans-Spaans aan Hogeschool PXL en is ook actief in het avondonderwijs als lerares Spaans bij CVO VOLT.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Russische grammatica voor gevorderden Dit leerboek bevat vijftien lessen met gegeneraliseerd theoretisch materiaal over de moeilijkste aspecten van de Russische grammatica en oefeningen om deze te verwerken en te activeren. De oefeningen en de opdrachten in het boek zijn inhoudelijk verbonden aan actuele en belangrijke maatschappelijke thema's. De lessen worden gradueel opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Hetzelfde geldt voor de oefeningen. Het einde van elke les voorziet oefeningen voor mondelinge communicatie waar de geziene leerstof wordt geactiveerd. Dit leerboek is bestemd voor gevorderde studenten Russisch en voor vertalers.

Inhoud Kwalificatie en classificatie van een voorwerp nn De benaming van een voorwerp, verschijnsel, persoon nn Uitdrukking van modale betekenissen nn Actieve en passieve constructies nn Formulering m.b.t. bijwoordelijke, bijvoeglijke en verklarende bepalingen nn Directe en indirecte rede nn Formulering m.b.t. bepalingen van doel, voorwaarde, toegeving, vergelijking, tegenstelling, hoeveelheid en causale bepalingen nn Formulering m.b.t. bepaling van tijd in een enkelvoudige en samengestelde zin nn

Pluspunten Biedt studenten Russisch een gradueel leertraject aan nn Bevat oefeningen bij elke les nn Inclusief een lijst van Russische linguïstische termen met vertaling naar het Nederlands nn

Opleiding Oost-Europese talen en culturen, Russisch

nn

Nina Basko & Olga Novitskaja Russische grammatica voor gevorderden EAN 978 90 382 1638 6 n  Verschenen   16cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 24,99

9 789038 216386 — 274 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Recht & criminaliteit woordenboek Russisch-Nederlands/Nederlands-Russisch Dit woordenboek bevat de Nederlandse vertaling of verklaring van meer dan 1300 vaak gebruikte Russische termen en uitdrukkingen uit de juridische sfeer en wetgevende praktijk. Het geeft een overzicht van algemene woorden en figuurlijke uitdrukkingen die vaak voorkomen in de geschreven en gesproken rechtstaal. Het correct gebruik van de termen wordt steeds geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, waarbij grammaticale en stilistische aantekeningen de bijzonderheden van het gebruik van Russische woorden aantonen. Het boek is bestemd voor Belgische en Nederlandse juristen, politiefunctionarissen, zakenlui en vertalers/tolken die de Russische rechtstaal beter willen leren begrijpen. Ook is het handig voor studenten rechten, sociologie en filologie die hun loopbaan willen linken aan Rusland.

Inhoud Nederlandse vertaling van Russische rechtstermen en uitdrukkingen nn Lijst met afkortingen van juridische termen nn

Pluspunten Duidelijke voorbeeldzinnen nn Alle vakjargon nn Grammaticale aantekeningen om het gebruik beter te begrijpen nn

Opleiding Slavistiek, recht, sociologie

nn

Nina Basko, Pieter Breughe & Nele Ninclaus Recht & criminaliteit woordenboek — Russisch-Nederlands/ Nederlands-Russisch EAN 978 90 382 0310 2 n Verschenen    12cm x 16cm n Paperback n 218 pp.    Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 19,99

9 789038 203102 — 275 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Grammatica van het Afrikaans Sinds de democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 zijn de culturele en academische banden tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen aangehaald en is de belangstelling voor het Afrikaans in Vlaanderen sterk toegenomen. In het academiejaar 2007-2008 werd aan de Universiteit Gent dan ook gestart met het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’. Grammatica van het Afrikaans is een direct uitvloeisel van dat initiatief. Deze grammatica is bedoeld voor Nederlandstaligen die Afrikaans willen leren. Het boek bevat een woordenlijst en een uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het ontstaan en de kenmerken van het Afrikaans. De grammatica werd samengesteld met de hulp van twee vooraanstaande ZuidAfrikaanse taalgeleerden: Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus) en Alfred Jenkinson (Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein).

Inhoud Geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans nn Uitspraak nn Spelling nn Woordsoorten nn Syntactische constructies nn Woordenschat nn

Pluspunten Woordenlijst nn Uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans

Annelies Verdoolaege is licentiate in de Germaanse filologie en doctor in de Afrikaanse talen en culturen. Ze werkt in de vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen van de Universiteit Gent als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker.

nn

Opleiding Taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen

nn

Jacques Van Keymeulen is licentiaat in de geschiedenis en doctor in de Germaanse filologie. Hij is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en doceert er historische taalkunde en variatielinguïstiek. Beiden zijn verantwoordelijk voor het partim ‘Taalkunde van het Afrikaans’ in het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’.

Jacques Van Keymeulen & Annelies Verdoolaege Grammatica van het Afrikaans EAN 978 90 382 2227 1 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 162 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 22,99

9 789038 222271 — 276 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws Voor iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel of het jodendom is een goede kennis van het Bijbels-Hebreeuws onontbeerlijk. Het is namelijk onmogelijk om werkelijk te begrijpen wat in de Bijbel staat, als je de taal van de Hebreeuwse Bijbel niet meester bent. Ook vertalingen schieten op dat vlak tekort. Het Hebreeuwse taaleigen is gewoon te verschillend van het Nederlandse. Het aanleren van een taal die zo afwijkend is, kan een uitdaging of een struikelblok zijn. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ontworpen. De tekst is zo geschreven en vorm gegeven dat studenten de stof zo efficiënt mogelijk kunnen instuderen. Geen overbodige details dus, maar precies wat je moet weten om zelf met de Hebreeuwse Bijbel aan de slag te gaan. Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aangenaam om Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en begrijpen.

Inhoud Schrift & klankleer nn Vormleer nn Syntaxis nn

Pluspunten Visueel overzichtelijk

nn

Opleiding Theologie nn Cursus Bijbels Hebreeuws

Klaas A.D. Smelik is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, Vakgroep Talen en Culturen.

nn

Karolien Vermeulen werkt aan de Universiteit Antwerpen.

Klaas A.D. Smelik & Karolien Vermeulen Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws EAN 978 90 382 1679 9 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 204 pp.  Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789038 216799 — 277 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Filosofie voor economen Economie is geen exacte wetenschap. Ze bestudeert, voorspelt en stuurt op een aparte manier menselijk gedrag. De economie levert interessante en nuttige kennis op, maar tegelijk is de mens niet zomaar tot een homo economicus te herleiden. Met filosofische tradities inzake kenleer, van Plato tot Kant, geeft dit boek uitdieping aan studenten economie en handelsingenieurs, economen en zakenlui.

Inhoud De mens op zoek naar kennis nn Menswetenschappen als wetenschap nn Economische rationaliteit en menselijke redelijkheid nn Redelijk omgaan met economische rationaliteit nn Historisch overzicht van de wijsbegeerte nn

Pluspunten Filosofische verkenning van de mogelijkheden en de grenzen van de economie nn Geschreven door de bekendste filosoof-econoom in Vlaanderen nn Tast de grenzen af van wat economie voor ons betekent nn

Opleiding Economie, filosofie en ethiek

nn

Patrick Loobuyck is als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Patrick Loobuyck Filosofie voor economen — Inleiding tot de economie als menswetenschap EAN 978 90 382 2631 6 n  Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 214 pp.    Filosofie algemeen n € 22,50

9 789038 226316 — 278 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het geweld van geld Lang geleden ontstond geld in de religieuze en juridische sfeer, waar het bijvoorbeeld diende om de schuld af te betalen die was ontstaan door doodslag. ‘Vergelding’ was zo een remedie voor het geweld. Tegelijk was er altijd al het gevoel dat geld ook geweld uitoefent op de ziel van mensen en dingen. Als alles te gelde kan worden gemaakt, waar is dan nog plaats voor waarden en authentieke menselijkheid? En is die economische berekening wel zo dominant als de meeste mensen denken? Het geweld van geld gaat op zoek naar de grenzen van de economische rationaliteit, en doet dat op basis van een genuanceerde visie en jarenlange expertise. Zo overbrugt het de aangenomen grenzen tussen praktijk en theorie, tussen economie en ethiek.

Inhoud De filosofie van het geld: een korte geschiedenis nn Wat kun je kopen voor geld? nn Loont het om eerlijk te zijn? nn De economie en filosofie van geluk nn Filosofie van de sociale zekerheid nn Wereldwijde rechtvaardigheid nn Het nut van de homo oeconomicus nn

Pluspunten Met aandacht voor een breed scala aan ethische vraagstukken nn Toegankelijk geschreven, zonder aan diepgang in te boeten nn Vertrekt vanuit een praktisch perspectief nn Aandacht voor belangrijke hete hangijzers zoals het basisinkomen, de notie van eerlijkheid en rationaliteit in economie, de rol van geld bij draagmoederschap, ... nn

Opleiding Economie, ethiek en filosofie, sociale wetenschappen

nn

Antoon Vandevelde Het geweld van geld — Op zoek naar de ziel van de economie EAN 978 94 014 4497 2 n Verschenen    14cm x 22cm n Hardcover n 288 pp.   Sociale kennistheorie & ethiek, economie en bedrijf algemeen n € 19,99

9 789401 444972 — 279 —

Antoon Vandevelde is econoom en filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economie en Ethiek en aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Voor sociale vooruitgang In een tijd waarin we geteisterd worden door terrorisme, populisme, klimaatproblemen en economische ongelijkheid lijkt het onmogelijk om het vertrouwen in een betere toekomst te bewaren. De complexiteit van sociale mechanismes maakt het bovendien moeilijk om in je eentje voorstellen voor verandering te bedenken. Voor sociale vooruitgang bouwt verder op een dialoog tussen meer dan 300 (sociale) wetenschappers over de sleutelelementen van vooruitgang. Ze zoeken naar een antwoord op de vraag: Hoe komen we tot betere instellingen en beter beleid? Vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaam milieu staan daarbij centraal. Het resultaat is een hoopgevend manifest dat niet alleen duidelijk maakt dat een betere samenleving mogelijk is, maar die ook concreet omschrijft. Een oproep om de krachten te bundelen voor echte sociale verandering.

Inhoud Globalisering en technologie nn Disruptie nn Emanciperende staat nn Participatie en overleg nn Changemakers nn

Pluspunten Tegengif voor het heersende maatschappelijke pessimisme nn Meer dan 300 (sociale) wetenschappers nn Baanbrekend onderzoek toegankelijk voorgesteld nn

Opleiding Sociale wetenschappen

nn

Marc Fleurbaey Voor sociale vooruitgang — Professoren op de barricade EAN 978 94 014 5939 6 n Mei 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca, 240 pp.    Algemene sociale wetenschappen n € 24,99

9 789401 459396 — 280 —

Marc Fleurbaey is professor aan de faculteit Economie en Humane Wetenschappen van Princeton.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het leven met een sofist Deze inleiding in de kritische filosofie toont dat het tijdperk van de filosofie nog lang niet voorbij is. Ze is gestoeld op de gedachte dat de grootste mogelijkheden van het denken liggen in haar begrenzing. Het leven met een sofist geeft een verfrissende, originele kijk op de geschiedenis van de wijsbegeerte, bekeken door de lens van het kritische project van Immanuel Kant en Edmund Husserl. De auteurs benaderen de cartesiaanse situering van het kennende subject in de moderniteit als een scharniermoment. Met dat uitgangspunt in gedachten treden ze op episodische wijze in dialoog met onder meer Plato, Willem van Ockham, David Hume, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault.

Inhoud De dood van de wijsbegeerte? nn Plato, Van Ockham, Descartes, Hume, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, Foucault, Wittgenstein nn Het leven met een sofist nn

Pluspunten Originele insteek nn Kritische filosofie nn

Opleiding Wijsbegeerte, communicatiewetenschappen

Gertrudis Van de Vijver is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is directeur van het Centrum voor Kritische Filosofie.

nn

Jens De Vleminck is als doctorassistent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent). Hij is lid van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Gertrudis Vandevijver & Jens De Vleminck Het leven met een sofist — Een inleiding in de kritische wijsbegeerte EAN 978 90 382 2281 3 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 284 pp.  Filosofie algemeen n € 29,99

9 789038 222813 — 281 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Junior College – Filosofie Van fake news, vrijheid van menigsuiting en de opkomst van de geluksindustrie denken we snel dat ze vooral de laatste jaren aan belang wonnen. In feite gaan ze terug op discussies waarover mensen al eeuwen praten: hoe kunnen we 'juist' van 'fout' onderscheiden? Hoe vrij zijn we om te doen wat we willen? En wanneer zijn we werkelijk gelukkig? Drie vooraanstaande denkers laten in evenveel boeken hun licht schijnen op de fenomenen waarheid, vrijheid en geluk. Op een toegankelijke manier leren ze ons deze fascinerende begrippen kennen. Doorheen hun zoektocht maken we kennis met de belangrijkste filosofen en wetenschappers in de geschiedenis.

Inhoud Algemene introductie op waarheid, vrijheid en geluk

nn

Pluspunten Toegankelijk en speels overzichtswerk

nn

Opleiding Lerarenopleiding, ethiek, wijsbegeerte

nn

Lorenz Demey Waarheid EAN 978 94 014 6228 0 n Oktober 2019 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 14,99

9 789401 462280

Antoon Braeckman Vrijheid EAN 978 94 014 6229 7 n Oktober 2019 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 14,99

9 789401 462297

Lorenz Demey is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Gerd Van Riel Geluk

Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

EAN 978 94 014 6230 3 n Oktober 2019 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 14,99

Gerd Van Riel is professor en sinds 2018 decaan aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

9 789401 462303 — 282 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek en bedrijf In de moderne economie speelt ethiek een steeds belangrijkere rol. Toch brengen weinigen deze twee domeinen met elkaar in verband. Wereldwijd stemmen vele filosofen, economen en leken zelfs in met de separation thesis, de idee dat beide systemen niet interfereren. Ethiek en bedrijf slaat een brug tussen beide vakgebieden. Via een historische schets van de bedrijfs- en techniekethiek onderzoekt dit handboek de rol van ethiek in de moderne bedrijfswereld. Relevante modellen en inzichten van onder meer Aristoteles, Kant en Rawls worden afgewisseld met enkele bekende cases die de link naar de dagelijkse praktijk leggen.

Inhoud Bedrijfs- en techniekethiek nn De mens achter de machine nn Stakeholdersmodel nn Hoe omgaan met ethische dilemma’s in een bedrijf? nn

Pluspunten Overzichtswerk dat vanuit het verleden de pijlen op de toekomst richt nn Aansluitend bij de huidige globalisering en organisatiestructuur nn Met internationale praktijkvoorbeelden nn

Opleiding Ethiek, theologie, religiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen

Frederik Glorieux doceert toegepaste ethiek, RZL en HRM aan VIVES en is wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij behoort daar tot de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap.

nn

Noël Selis doceerde toegepaste ethiek en HRM aan VIVES en is er momenteel directeur van het studiegebied onderwijs.

Frederik Glorieux & Noël Selis Ethiek en bedrijf EAN 978 94 014 3819 3 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 120 pp.    Economie en bedrijf algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 438193 — 283 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek. De basis Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma’s en thema’s duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. Vooronderstellingen en achterliggende motieven zijn daarin vaak doorslaggevend. Ook vandaag leidt dit tot hevige debatten. Ethiek. De basis biedt een stevige achtergrond om de actuele discussies te begrijpen en daaraan te participeren. Je maakt kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijgt inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een heldere achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en een uitnodiging, aan iedereen, om zelf op verkenningstocht te gaan in het veld van de ethiek.

Inhoud Problemen voor een normatieve ethiek nn Geluk als grondnorm nn De menselijke persoon als grondslag nn De ‘Diskurs-ethik’ van Jürgen Habermas nn Mensenrechten als ethiek nn Consequentialisme: het effect als norm nn Ethiek en samenleving: Rawls en Nussbaum nn

Pluspunten De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische traditie en de ethische vraagstelling

nn

Opleiding Wijsbegeerte, theologie, ethiek, geschiedenis en literatuur

nn

Bart Raymaekers Ethiek — De basis EAN 978 94 014 2639 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 140 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 19,99

9 789401 426398 — 284 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wijsbegeerte Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid nn Geloof en weten in de middeleeuwen nn De wending naar het subject in de moderne tijd nn De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd nn

Pluspunten Het basisboek over wijsbegeerte nn Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd nn

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd een ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Opleiding Wijsbegeerte, humane wetenschappen

nn

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel Wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Filosofie n € 29,99

9 789020 988642 — 285 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek, recht en samenleving Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie, … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren. Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen. Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud Basisthema’s uit de ethiek nn De grondslagen van de democratische rechtstaat nn Recht en ethiek: een complexe ethiek nn Ethiek en sociale rechtvaardigheid nn

Pluspunten Vernieuwde editie nn De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie nn

Opleiding Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

nn

Bart Raymaekers Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6 n December 2019 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 27,99

9 789401 428316 — 286 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen. Hij is coauteur van het succesvolle handboek Wijsbegeerte.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Praktische theologie Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen. Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema’s exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop. Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België nn Methodologische vragen in de praktische theologie nn Praktische theologie van, over en met kinderen nn De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat nn

Pluspunten De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief nn Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie nn

Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

nn

Annemie Dillen & Stefan Gärtner Praktische theologie EAN 978 94 014 2638 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Theologie algemeen n € 29,99

9 789401 426381 — 287 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Theater Theater. Een westerse geschiedenis deelt de transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes in: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laatmoderne en het hedendaagse theater. Gedreven door jarenlange ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen de auteurs het toneel vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Op die manier presenteren ze een nieuw en actueel handboek dat perfect aansluit bij de recentste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit boek biedt meer dan een anekdotische beschrijving van de geschiedenis van het theater. Theater is immers geen eenzijdige studie van de gesproken tekst, maar biedt een integraal perspectief op de historische spektakelcultuur, met alle sociale, esthetische, culturele en materiële implicaties van dien.

Inhoud Het Griekse en Romeinse theater: rite en theater nn Toneel in de middeleeuwen: toneel als object nn Het vroegmoderne theater nn Het laatmoderne theater nn Het hedendaagse theater nn

Thomas Crombez doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en aan Sint-Lucas Antwerpen.

Pluspunten Eerste gepubliceerde geschiedenis van het theater in het Nederlands sinds 1969 nn De rijkdom aan duidend fotomateriaal geeft naast een tekstuele ook een visuele geschiedenis weer nn Guaranteed Peer Reviewed Content nn

Jelle Koopmans is universitair hoofd­docent Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding Kunstwetenschappen, dramaopleidingen, theaterwetenschap, media en cultuur

Luk Van den Dries is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst aan de Vrije Universiteit Brussel, momenteel als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

nn

Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuurgeschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en aan RITS | School of Arts. Hij is tevens gastprofessor aan het ESACT te Luik. Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries & Karel Vanhaesebrouck Theater — Een westerse geschiedenis EAN 978 94 014 1895 9 n Verschenen 22cm x 28cm n Paperback n 346 pp. Theatergeschiedenis n € 39,99

9 789401 418959 — 288 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900 Het vakgebied van de muziekgeschiedenis maakte recent een ingrijpende evolutie door. Het is de hoogste tijd dat de verrassende nieuwe inzichten van specialisten een ruimer publiek bereiken. Dit boek geeft een update van de kennis over de Europese muziek vanuit een cultuurhistorisch perspectief. De leidende gedachte is dat muziek zich altijd heeft bewogen op het snijvlak tussen filosofie en muzikale praktijk en aan die wisselwerking haar culturele betekenis dankt. Francis Maes gidst de lezer doorheen de veelzijdige muzikale geschiedenis van het Europese continent en wijst onderweg op de onmiskenbare schoonheid van bekende en minder bekende composities. Omdat het boek focust op de cultureel-historische aspecten van muziek en muzieknotatie bewust achterwege laat, is het toegankelijk voor iedereen.

Inhoud Ambitieus overzicht van de Europese muziek

nn

Pluspunten Een must voor elke muziekliefhebber

nn

Opleiding Geschiedenis, kunstwetenschappen

nn

Francis Maes is professor in de musicologie aan de Universiteit Gent, waar hij muziekgeschiedenis doceert. Hij was artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen voor de afdelingen ‘Gent en de Historische Steden’ en ‘Brussel-Europa’ en schreef onder meer een boek over de geschiedenis van de Russische muziek.

Francis Maes Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900 EAN 978 94 014 5759 0 n Verschenen    24,5cm x 17cm n Hardback n 744 pp.    Muziekgeschiedenis n € 45,00

9 789401 457590 — 289 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Eerlijke wetenschap Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop. Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud Wetenschap en ethiek nn De cultuur van het management en de academische ontmenselijking nn Redenen om te frauderen nn Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie nn Naar een humanistische academie nn

Pluspunten Een bondige, maar noodzakelijke bespreking van een actueel thema nn Guaranteed Peer Reviewed Content nn

Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Opleiding Wetenschapsfilosofie

nn

Gustaaf Cornelis Eerlijke wetenschap — Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig? EAN 978 94 014 1331 2 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen n € 19,99

9 789401 413312 — 290 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

God in India India staat bij velen bekend als het land van spiritualiteit en religiositeit. Toch komen Indische religies vaak vreemd over op westerlingen. Vaak wordt zelfs de vraag gesteld of westerlingen wel in staat zijn om de Indische religies te bevatten. God in India toont aan dat heel wat beelden die in het Westen over de Indische religies leven, gebaseerd zijn op historisch gegroeide stereotypes. Tevens biedt het een nieuwe kijk op het hindoeïsme, sikhisme, boeddhisme en jainisme door dieper in te gaan op twee aspecten die een centrale rol spelen in die religies: diversiteit en devotie. Het boek bevat de achtergrond en de verhalen die nodig zijn om de Indische religies te begrijpen, en stelt de lezer in staat om westerse voorstellingen van die religies kritisch te bevragen. Precies dat maakt God in India een onmisbaar boek voor iedereen die op een kritische en diepgaande manier wil kennismaken met Indische religies.

Inhoud Geschiedenis van de Indische religies nn Hindoeïsme nn Sikhisme nn Boeddhisme nn Jainisme nn

Pluspunten Referentiewerk voor Indische religies nn Gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek

Joris Gielen is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is hij assistant professor aan Duquesne University (Pittsburgh, USA).

nn

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

nn

Joris Gielen God in India — Diversiteit en devotie in de Indische religies EAN 978 94 014 0572 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme n € 27,99

9 789401 405720 — 291 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Vrouwenwerk Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend. Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/mdiversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud Mannelijkheid en vrouwelijkheid nn Leiderschap nn Glazenplafondfenomeen nn Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus nn De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? nn Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil nn

Pluspunten Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte nn Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds nn

Opleiding Sociale wetenschappen, genderstudies

nn

Veerle Draulans Vrouwenwerk — Voor meer v/m diversiteit op het werk EAN 978 90 209 9864 1 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 304 pp. Mens en maatschappij algemeen, management algemeen n € 24,99

9 789020 998641 — 292 —

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.


HUMANE WETENSCHAPPEN

De grote onleesbare ‘Hij leerde zijn volk lezen.’ Met deze gevleugelde woorden eerde Vlaanderen ooit zijn eerste volwaardige romanschrijver Hendrik Conscience (1812-1883). Tegenwoordig is de publieke opinie minder aardig voor de auteur van onder andere De Leeuw van Vlaenderen, De Boerenkrijg en De loteling. Zijn oeuvre zou zelfs ronduit onleesbaar zijn. In dit boek nodigen een vijftiental historici en literatuurwetenschappers de lezer uit om Consciences werk en meteen ook zijn kwalijke reputatie te ‘her-denken’.

Inhoud Sociale en geschiedkundige context nn Receptie van Hendrik Conscience nn Herdenkingen en nalatenschap van Conscience nn Filmadaptaties nn

Pluspunten Interessante achtergrond van Conscience nn Verschillende nieuwe perspectieven nn

Opleiding Literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen, Nederlandse letterkunde

nn

Kris Humbeeck is gewoon hoogleraar moderne Nederlandstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Kevin Absillis is docent moderne Nederlandstalige letterkunde eveneens verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Janneke Weijermars is universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kris Humbeeck, Kevin Absillis & Janneke Weijermars De grote onleesbare — Hendrik Conscience herdacht EAN 978 90 382 2624 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 350 pp.   Letterkunde n € 39,99

9 789038 226248 — 293 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Verhaal en verbeelding In de jaren dertig van de twintigste eeuw legde Michael Bachtin de basis voor de historische studie van de narratieve verbeelding. Zijn ‘historische poëtica’ spitste zich toe op de verbeeldingsconstructies die hij tijdruimten of chronotopen noemde. Dit boek is een poging om de theoretische inzichten en suggesties van Bachtin te systematiseren en te verrijken met recentere theorieën uit de literatuurwetenschap. De aandacht gaat daarbij naar de kern van het chronotoopconcept, namelijk het ‘denken in beelden’ en het feit dat tijdsconcepten bij zulke denkprocessen een hoofdrol spelen. Chronotopen kan men op drie verbeeldingsniveaus aan het werk zien: dat van de narratieve gebeurtenissen en situaties, de globale processen op het niveau van de plotruimte, en dat van de impliciete wereldbeelden en ideologieën. Verhaal en verbeelding geeft een overzicht van chronotopen op elk van die niveaus, en brengt zo de voornaamste tendensen in de ontwikkeling van de westerse verhaalcultuur ter sprake.

Inhoud De bouwstenen van de narratieve verbeelding nn Tijdsconcepten en chronotopen nn Plotruimte en moraal in de westerse verhaalcultuur nn

Pluspunten Verrijkt Bachtins chronotoopconcept met recente literatuurtheorieën nn Bespreking van de narratieve verbeelding op verschillende niveaus nn Systematisch nn Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de westerse literatuurgeschiedenis nn

Opleiding Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, OostEuropese talen en culturen, kunstwetenschappen

nn

Bart Keunen Verhaal en verbeelding — Chronotopen in de westerse verhaalcultuur EAN 978 90 382 1071 1 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 170 pp.  Literatuurwetenschap n € 14,99

9 789038 210711 — 294 —

Bart Keunen doceert Europese literatuurgeschiedenis, vergelijkende literatuur­ wetenschap en literaire sociologie aan de Universiteit Gent.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Literatuur in Vlaanderen Tussen 1900 en 1950 tekenden zich in de Vlaamse literatuur verschillende tendensen af. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal auteurs en literaire teksten langzaamaan vergeten, doorgaans ten onrechte. Met de reeks Literatuur in Vlaanderen brengen letterkundigen Els van Damme en Yves T'Sjoen die werken opnieuw onder de aandacht. Met de Gedichten van Wies Moens (1898-1982) wordt de humanitairexpressionistische poëzie van de Vlaamse dichter weer voor het voetlicht gebracht. Het vroege werk getuigt nog van een idealistisch geloof in gelijkheid en pacifisme, dat later overschaduwd zal worden door een ‘volksnationalistisch’ en fascistisch gedachtegoed. Moens was politiek actief in de rechts-katholieke vleugel van de Vlaamse Beweging en richtte in 1931 samen met onder meer Joris Van Severen het Verdinaso op. De jazzspeler is wellicht de bekendste novelle van Maurice Roelants (1895-1966), die behalve schrijver ook leraar, ambtenaar, journalist en conservator was. Roelants, medeoprichter van 't Fonteintje (19211924) en het gezaghebbende tijdschrift Forum, lag mee aan de basis van de Vlaamse psychologische roman in het interbellum.

Inhoud Vlaams literair erfgoed nn Poëzie en proza van voor de Tweede Wereldoorlog nn

Pluspunten Ontdek interessante en historisch belangrijke Vlaamse auteurs

nn

Opleiding Literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen, Nederlandse letterkunde

nn

Yves T'Sjoen is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent en als buitengewoon hoogleraar aan het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Hij is gespecialiseerd in moderne poëziestudie, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur.

Yves T'Sjoen & Els van Damme Wies Moens — Expressionistisch dichtwerk EAN 978 94 014 5912 9 n Verschenen    14cm x 22cm n Paperback n 176 pp.    Letterkunde n € 24,99

9 789401 459129

Els van Damme is doctor in de letterkunde en is bestuurslid van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen.

Yves T'Sjoen & Els van Damme Maurice Roelants — De jazzspeler EAN 978 94 014 5913 6 n Juni 2019    14cm x 22cm n Paperback n ca. 150 pp.    Letterkunde n € 24,99

9 789401 459136 — 295 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Historici en hun métier Dit handboek presenteert een methode om kritisch om te gaan met de overvloed aan informatie waarmee we vandaag geconfronteerd worden, en met de projectie van deze situatie naar een ver en nabij verleden. In het eerste deel worden een aantal cruciale vragen beantwoord. Hoe zoek je bijvoorbeeld naar bronnen? En hoe benader je bronnen kritisch, niet het minst wanneer ze tegenstrijdige informatie bevatten? In het tweede deel wordt ingegaan op de historische synthese, en meer bepaald op de manier waarop het verleden in de loop der eeuwen voorgesteld is door verschillende samenlevingen. Ook de ontwikkeling van de ‘geschiedenis’ als autonoom wetenschapsgebied komt aan bod. De vraag wordt dan: in welke mate hebben ideologische, politieke en filosofische overtuigingen mee gestalte gegeven aan het beeld van het verleden? Historici en hun métier presenteert een methode die niet enkel bruikbaar is voor beoefenaars van de geschiedenis, maar bij uitbreiding ook voor vele onderzoekers uit de mens- en sociale wetenschappen.

Inhoud De bron, de bouwstof voor de kennis van het verleden nn Technische analyse van de bron nn De historische bewijsvoering: van klassiek historisme naar interdisciplinariteit nn De historische synthese of het specifieke van historische kennis nn

Pluspunten Veel illustraties

nn

Opleiding Geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, politieke wetenschappen, sociologie, wijsbegeerte, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, criminologische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

nn

Marc Boone Historici en hun métier — Een inleiding tot de historische kritiek EAN 978 90 382 2528 9 n Verschenen 16 cm x 24,5cm n Hardcover n 372 pp.  Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 225289 — 296 —

Marc Boone is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde als gastprofessor aan de Université de Bourgogne (Dijon) in 2000, aan de École des Hautes Études et Sciences Sociales (Parijs) in 2005 en aan de Sorbonne (Parijs) in 2007. In 2006 bekleedde hij een binnenlandse Francqui leerstoel aan de ULB (Brussel). Hij verricht onderzoek over stadsgeschiedenis en over de sociaal-politieke geschiedenis van de Bourgondische periode.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe de mens de wereld vormgaf Geschiedenis lijkt vooral de geschiedenis te zijn van groepen mensen die hun eigen samenleving proberen op te bouwen of, om het in moderne termen te formuleren, van naties. Die samenleving is de sociaal-politieke, maar ook vaak culturele en economische context waarbinnen ieder van ons zijn of haar leven betekenis geeft. Dankzij het verdwijnen van de interne grenzen en dankzij de euro groeide ook Europa uit tot een steeds meer beleefde ruimte. De Europese geschiedenis wordt concurrent voor de ‘klassieke’ nationale geschiedenis. Dat nationaal of Europees verhaal speelt zich echter niet af in een vacuüm. Het is altijd deel van een groter geheel. De wereld die ons dorp is staat centraal in dit boek. Met een breed blikveld wordt de menselijke geschiedenis sinds de homo sapiens gebundeld. Het chronologisch opgebouwde verhaal dat hier wordt gebracht, neemt de mens en zijn samenleving onder de loep vanuit een mondiaal perspectief en legt de klemtoon op politieke en sociale veranderingsprocessen.

Inhoud De geschiedenis van het ontstaan van de mens tot de opkomst van Europa nn De grote sprong voorwaarts: de industrialisering nn De 21ste eeuw, een nieuwe wereld in wording nn

Pluspunten Kaarten, grafieken, tabellen en schema's

Frank Caestecker is doctor in de geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Hij is verbonden aan de vakgroep Handels- en Bestuurswetenschappen van de Universiteit Gent (faculteit Economie en Bedrijfskunde). Hij is ook verbonden aan de bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde (vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie), waar hij wereldgeschiedenis doceert.

nn

Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis

nn

Frank Caestecker Hoe de mens de wereld vormgaf EAN 978 90 382 2457 2 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 214 pp.  Geschiedenis algemeen n € 22,50

9 789038 224572 — 297 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Studiepakket De weg naar een federaal land / De komst van de massademocratie Dit pakket van twee handboeken biedt een algemeen en multidisciplinair overzicht van de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en van het huidige België, met aandacht voor de Europese context. De weg naar een federaal land legt uit hoe België evolueerde van een eenheidsstaat naar een federale staat tegen de achtergrond van belangrijke sociaaleconomische, maatschappelijke en partijpolitieke ontwikkelingen. De komst van de massademocratie biedt een oriënterende geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden van de late middeleeuwen tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, toen de weg naar de massademocratie geplaveid werd.

Inhoud Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en België nn Ontwikkeling van democratie, partijen en zuilen nn Het federaliseringsproces nn

Pluspunten Multidisciplinair nn Overzichtswerk nn

Opleiding Communicatiemanagement, geschiedenis, politieke wetenschappen

nn

Eric Van de Casteele  De weg naar een federaal land EAN 978 94 014 5390 5 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 242 pp.    Geschiedenis algemeen n € 23,00

9 789401 453905 Eric Van de Casteele is docent geschiedenis en actualiteit aan de Arteveldehogeschool. Hij was voordien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Brussel en was medewerker van Knack. In 2008 ontving hij Het Gouden Lampje, de mediaprijs van de Leuvense Universitaire Werkgroep Literatuur en Media.

Eric Van de Casteele  De komst van de massademocratie EAN 978 90 382 1796 3 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 253 pp.    Geschiedenis algemeen n € 23,00

9 789038 217963

Studiepakket EAN 978 94 014 5391 2 n  Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 495 pp.   Geschiedenis algemeen n € 45,00

9 789401 453912 — 298 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een geschiedenis van België België kampt vandaag met interne verdeeldheid, de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis en een proces van Europese schaalvergroting. Heden en verleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in twee richtingen. Enerzijds beïnvloedt de snel veranderende wereld onze kijk op de geschiedenis van dit kleine land in het hart van Europa. Anderzijds beïnvloedt de geschiedenis de manier waarop we naar het heden en de toekomst kijken. In dit boek werpen vier historici licht op het veelarmige kruispunt dat België heet door het ‘nationale’ verleden kritisch te bekijken. De nadruk ligt daarbij op de politieke en sociale breuklijnen die de Belgische maatschappij verdelen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de internationale context die mee het ontstaan en de ontwikkeling van het kleine koninkrijk in het hart van Europa heeft vormgegeven. Een geschiedenis van België wil een grondige, maar leesbare en overzichtelijke inleiding zijn op de geschiedenis van België.

Inhoud België avant la lettre nn Van ancien régime naar moderne natiestaten nn De Belgische Revolutie en de triomf van de liberale natiestaat nn Kolonisatie en dekolonisatie van Congo nn België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog nn België na 1950: tussen breuk en compromis nn

Pluspunten Originele bronnen, historische kaarten en cijfergegevens uit historisch onderzoek nn Literatuurverwijzingen voor thematische verdieping

Gita Deneckere is decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent.

nn

Tom De Paepe is als assistent verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Opleiding Geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, taal- en letterkunde

Bruno De Wever is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent.

nn

Guy Vanthemsche is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel.

Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever & Guy Vanthemsche Een geschiedenis van België EAN 978 94 014 6130 6 n Februari 2020    14cm x 22cm n Paperback n ca. 320 pp.  Vaderlandse geschiedenis n € 29,99

9 789401 461306 — 299 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Gouden eeuwen Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Gent, ’s Hertogenbosch, Luik, Utrecht en vele andere steden ontwikkelden zich tot bruisende economische en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een unieke regio. Gouden Eeuwen benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes.

Inhoud Sociale en historische achtergrond van de verstedelijking nn Onderwijs in de Lage Landen nn Vergelijking met de rest van Europa nn Identiteit in de stad nn

Pluspunten Fascinerende afbeeldingen nn Zeer verhalend geschreven nn

Anne-Laure Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Gent.

Opleiding Geschiedenis, neerlandistiek

nn

Bruno Blondé doceert sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Antwerpen. Marc Boone doceert middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent.

Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé & Marc Boone (red.) Gouden eeuwen — Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 EAN 978 90 382 2589 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 350 pp.    Regionale en stadsgeschiedenis n € 34,99

9 789038 225890 — 300 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap Het boeddhisme is zonder twijfel een van de grote wereldreligies. In de tweeënhalf millennia die verstreken zijn sinds de geboorte van de historische Boeddha, heeft zijn leer zich verspreid naar Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië. Het boeddhisme heeft het filosofische en religieuze leven van verschillende volkeren diepgaand beïnvloed of is zelfs een integraal deel van hun traditionele cultuur geworden. Ook in de Verenigde Staten en Europa is er steeds meer belangstelling voor het boeddhisme. In Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap wordt de geschiedenis van het boeddhisme geschetst. Daarbij is er aandacht voor het levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen in de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha verspreid raakte. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt veel aandacht. Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

Inhoud De historische Boeddha nn De leer nn De gemeenschap nn

Pluspunten Met een leidraad voor de uitspraak van Indische en Chinese woorden nn Lijst van kaarten nn

Opleiding Oosterse talen en culturen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen, archeologie, geschiedenis en kunstwetenschappen

nn

Bart Dessein & Ann Heirman Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap — Een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven EAN 978 90 382 1709 3 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 374 pp.    Oosterse religies n € 29,99

9 789038 217093 — 301 —

Bart Dessein en Ann Heirman zijn beiden professor Chinese taal en cultuur aan de Universiteit Gent.


HUMANE WETENSCHAPPEN

China In dit werk wordt de feitengeschiedenis van China aan de hand van verschillende vormen van mobiliteit besproken. In het deel ‘Interne mobiliteit’ wordt de geschiedenis van de Chinese cultuur vanuit demografisch en economisch oogpunt besproken, en wordt ingegaan op de sociale en politieke ontwikkelingen die hiermee verbonden zijn. Het deel ‘Externe mobiliteit’ behandelt de interactie van de Chinese cultuur met de culturen waar zij mee in contact kwam. In het derde deel wordt de Chinese filosofie geïnterpreteerd in het licht van de algemene geschiedenis van China. In de overvloed aan Chinese en westerse historische bronnen en studies van de geschiedenis van China is dit boek een algemeen basiswerk van de geschiedenis van de Chinese cultuur voor iedereen die in het land geïnteresseerd is.

Inhoud Geografische mobiliteit nn Economische mobiliteit nn Sociale mobiliteit nn Politieke mobiliteit nn Culturele mobiliteit nn Filosofische mobiliteit nn

Pluspunten Doorspekt met citaten uit de klassiek-Chinese literatuur nn Bevat talrijke historische kaarten ter verduidelijking van territoriale evolutie nn Bevat een bibliografie als leidraad voor verdere lectuur, een algemene index van eigennamen en een index van klassieke werken nn

Opleiding Oosterse talen en culturen, geschiedenis, filosofie

nn

Ann Heirman, Bart Dessein & Dominiek Delporte China — Een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw EAN 978 90 382 1218 0 n Verschenen    16cm x 24cm n Paperback n 358 pp.    Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789038 212180 — 302 —

Ann Heirman, Bart Dessein en Dominiek Delporte zijn alledrie werkzaam aan de Universiteit Gent, vakgroep Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao Geschiedenis is er niet enkel voor historici die zich thuis voelen in stoffige archieven. Geschiedenis is er voor iedereen die de wereld om zich heen wil begrijpen, voor iedereen die wil weten waar de wortels liggen van de conflicten en problemen die de actualiteit beheersen. Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao. Een historische inleiding tot de eerste helft van de twintigste eeuw biedt een gestructureerd, helder overzicht van de geschiedenis van de vorige eeuw. Naast klassieke onderwerpen als de wereldoorlogen komt ook de geschiedenis van de regio's die vandaag de actualiteit domineren uitgebreid aan bod. Dat maakt het een essentieel boek voor al wie een basiskennis van de hedendaagse geschiedenis wil verwerven.

Inhoud Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging nn De Tweede Wereldoorlog nn De naweeën van de Tweede Wereldoorlog nn

Pluspunten Boordevol prenten en kaarten

nn

Opleiding Journalistiek, communicatiemanagement, geschiedenis, lerarenopleiding

nn

Martine Smets is licentiate in de Hedendaagse Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel) en Communicatiewetenschappen (Universiteit Gent). Aan de Arteveldehogeschool doceert ze de vakken Europa en de wereld, de ‘EU’ in de kijker en Actualiteit. Daarnaast is ze opdrachthouder duurzaamheid. Aurèle Looman is licentiaat en geaggregeerde HSO in de Geschiedenis (Universiteit Gent). Hij was onder meer leraar geschiedenis en is nog steeds wetenschappelijk medewerker voor de lerarenopleiding geschiedenis van de Universiteit Gent.

Martine Smets & Aurèle Looman  Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao — Een historische inleiding tot de eerste helft van de twintigste eeuw EAN 978 94 014 6126 9 n September 2019    21cm x 27cm n Paperback n ca. 330 pp.    Mens en maatschappij algemeen n € 34,99

9 789401 461269 — 303 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lexicon — Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten Klaus Schwab zei ooit: ‘We leven in een schizofrene wereld. Hij wordt steeds complexer en steeds moeilijker om te begrijpen.’ Om de complexe informatiestroom die dagelijks op ons afkomt via de massamedia te duiden, hebben we instrumenten nodig. Dit lexicon is een hulpmiddel om achter de feiten te leren kijken. Dit boek wil de maatschappelijke realiteit begrijpelijk(er) maken door de historische ontwikkeling en actuele vorm van enkele cruciale concepten te duiden. Daarbij putten de auteurs uit verschillende vakgebieden, zoals politiek, internationale betrekkingen, demografie, economie en cultuur. Lexicon is een onmisbaar hulpmiddel bij actualiteitsvakken en een handig geheugensteuntje bij het lezen van vakliteratuur of zelfs de krant.

Inhoud Demografie nn Politiek nn Economie nn Internationale machtsverhoudingen en menselijke veiligheid nn Cultuur nn

Pluspunten Tevens verkrijgbaar in een Franstalige editie nn Lemma's ingedeeld per maatschappelijk domein nn Kleurcode per domein nn Overzichtelijke index nn Rijk geïllustreerd met tabellen en grafieken nn

Opleiding Geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen

nn

Carl Devos & Paul Vandepitte Lexicon — Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten EAN 978 90 382 1662 1 n Verschenen    14cm x 20cm n Paperback n 302 pp.    Mens en maatschappij algemeen, Geschiedenis algemeen n € 22,99

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist en columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker. Paul Vandepitte is historicus en zelfstandig onderzoeker. Min Reuchamps is professor politieke wetenschappen aan de UCL.

9 789038 216621

Paul Vandepitte, Min Reuchamps & Carl Devos Lexique — Une explication de concepts historiques et actuels EAN 978 90 382 2168 7 n  Verschenen  14cm x 20cm n Paperback n 336 pp.  Mens en maatschappij algemeen, Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 221687 — 304 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen De geschiedenis van de middeleeuwen fascineert al generaties lang vele onderzoekers. Om meer te weten over de gedragingen, de leefwereld en de ideeën van de middeleeuwse mannen en vrouwen, beschikt de historicus over een brede waaier aan geschreven bronnen. Deze teksten zijn vaak mondelinge tradities die via onrechtstreekse getuigenissen op schrift werden gesteld. Deze bronnen zijn doorgaans moeilijk te vinden en te interpreteren. Dit boek bespreekt de methodes om deze bronnen op te sporen en analyseert de verschillende soorten teksten waarover we nu nog beschikken om de geschiedenis van de Nederlanden en omstreken te reconstrueren. De lezer wordt vertrouwd gemaakt met de voornaamste geschreven bronnen uit de West-Europese middeleeuwen. De auteurs wijzen op de mogelijkheden en beperkingen die de studie hiervan met zich meebrengt.

Inhoud Over de orale tegenhanger van het geschreven woord nn Geschreven bronnen uit de middeleeuwen: geen vanzelfsprekendheid nn Beknopt overzicht van repertoria en zoekinstrumenten voor de studie van de middeleeuwen nn Typologie van de middeleeuwse geschreven bronnen nn

Pluspunten Concrete methodes om middeleeuwse bronnen op te sporen en te bestuderen nn Overzicht van de voornaamste bronnen uit de West-Europese middeleeuwen nn

Steven Vanderputten is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn specialisatie is de sociale en religieuze geschiedenis van de volle middeleeuwen. Jelle Haemers doceert politieke en sociale geschiedenis van hoofdzakelijk de late middeleeuwen aan de KU Leuven.

Opleiding Geschiedenis

nn

Tim Soens is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis en ecologische geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Jeroen Puttevils is docent middeleeuwse geschiedenis aan de UAntwerpen. Hij doet onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse Nederlanden. Steven Vanderputten, Jelle Haemers, Tim Soens & Jeroen Puttevils Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen EAN 978 94 014 6128 3 n September 2019    17cm x 24cm n Paperback n ca. 190 pp.  Middeleeuwen n € 22,50

9 789401 461283 — 305 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wereldgeschiedenis Wereldgeschiedenis is groots. Groots omdat het tijdsperspectief en de ruimtelijke dimensie ongemeen breed zijn, omdat het aantal thema’s binnen de wereldgeschiedenis vrijwel oneindig is, omdat de bronnen over en de kennis van de wereldgeschiedenis onoverzichtelijk lijken, en omdat het analytische instrumentarium om deze informatie te begrijpen heel divers is. Deze inleiding reikt de hulpmiddelen aan die nodig zijn om het grote verhaal van de menselijke reis te kunnen lezen en begrijpen. Ze leert dat wereldgeschiedenis geen totaalverhaal is, maar een perspectief, een manier van kijken, van denken en van doen. Dit boek gaat in op het waarom, wat en hoe van de hedendaagse wereldgeschiedenis. De auteur stelt grote vragen over de wereldgeschiedenis, en bij uitbreiding de wereld van vandaag. Dit boek laat de lezer aan de hand van tien parallelle en geïntegreerde historische verhalen en een uitgebreide literatuurwijzer kennis maken met de ongemeen boeiende wereld van de menselijke geschiedenis.

Inhoud Wereldgeschiedenis: een geschiedenis van de wereld? nn Een menselijke wereld, een natuurlijke wereld nn Een agrarische, politieke, goddelijke wereld nn Een gescheiden wereld: The West and The Rest nn Een globale en gepolariseerde wereld nn Een wereld in stukken: eenheid en fragmentatie nn

Pluspunten Hulpmiddel om inzicht te krijgen in de menselijke geschiedenis nn Overzicht van het onderzoek naar wereldgeschiedenis nn Literatuurwijzer voor verdiepende studie nn

Opleiding Archeologie, toegepaste taalkunde, wijsbegeerte, geschiedenis, moraalwetenschappen, oosterse talen en culturen, politieke wetenschappen, Afrikaanse talen en culturen

nn

Eric Vanhaute Wereldgeschiedenis — Een inleiding EAN 978 90 382 1898 4 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 230 pp.  Geschiedenis algemeen n  € 27,50

9 789038 218984 — 306 —

Eric Vanhaute is hoogleraar economische en sociale geschiedenis en wereld­ geschiedenis aan de Universiteit Gent, en publiceert vooral over rurale geschiedenis. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Wereldgeschiedenis: Communities/ Comparisons/Connections. Hij gaf les en deed onderzoek aan het Fernand Braudel Center in Binghamton, de Universiteit Utrecht, het Netherlands Institute for Advanced Studies in Wassenaar, de University of California in Berkeley, het Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wenen, het Institute for Social Economy and Culture van Peking University, The Weatherhead Institute van Harvard University and Re:Work Research Center van Humboldt Universität.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? Wetenschappers verschijnen bijna dagelijks in het nieuws met een belangrijke ontdekking. Terwijl de ene onderzoeker zegt dat hij een geneesmiddel heeft gevonden dat een dodelijke ziekte uit de wereld moet helpen, verklaart de andere dat hij met een op afstand bestuurd ruimteschip een robot op Mars heeft gedropt. Hoe meer de kennis van wetenschappers toeneemt, hoe minder we zelf het overzicht bewaren. Het onderzoek met stamcellen vinden we weliswaar interessant, maar we weten niet welk effect dit precies heeft op ons dagelijkse leven. Tegelijk begrijpen we niet waarom een architect door het ontwerpen van een stadsstructuur de ongelijkheid uit de samenleving probeert weg te werken. Dankzij Hoe word ik Einstein of Da Vinci? zijn de grote vragen uit de wetenschap straks voor iedereen te begrijpen. Op begrijpelijke en verhelderende toon kaarten meer dan vijftig bevlogen docenten van de KU Leuven in dit boek tal van kwesties aan: van de mysterieuze uitdijing van het heelal, over de determinatie door ons brein en onze genen tot het creëren van leven op basis van erfelijk materiaal. Het is de ideale gids voor iedereen die streeft naar gefundeerde en betrouwbare algemene kennis.

Inhoud Het westerse denken over kennis nn Ontstaan van materie en leven nn Economische groei, crisis en de welvaartsstaat nn Taal en taalverandering nn Biodiversiteit en global change nn Genetica en biotechnologie nn

Dit boek is een initiatief van Metaforum, de interdisciplinaire denktank waarmee de KU Leuven wil bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Pluspunten Kennis op hoog niveau door gerenommeerde specialisten nn Afbeeldingen, gedichten en tijdlijnen maken de inhoud begrijpelijk en aantrekkelijk nn Ieder onderwerp vanuit verschillende disciplines belicht nn

Opleiding Vak studium generale en alle opleidingen hoger onderwijs

nn

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? — Een inleiding tot wetenschappen vandaag voor de homo universalis van morgen EAN 978 94 014 2632 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardback n 584 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 34,99

9 789401 426329 — 307 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geschiedenis van de wetenschap Wat is wetenschap? Hoe is wetenschap ontstaan? Hoe evolueert wetenschap en waarom evolueert ze zo? Deze vragen staan centraal in dit werk. Wie wil achterhalen hoe wetenschap evolueert, denkt meteen aan schitterende ingevingen van briljante wetenschappers, aan nieuwe experimenten van vooruitstrevende onderzoekers, aan technische innovaties die de wetenschappen naar een hoger niveau tillen. Dit boek belicht hoe deze, maar ook geheel andere elementen zoals toeval, hardnekkige vooroordelen of bijvoorbeeld het karakter van een wetenschapper bepalen of nieuwe ideeën al dan niet doorbreken. Dit boek beschrijft hoe de wetenschap evolueert, hoe succes en vooruitgang zijn geboekt in de wetenschap en hoe we vandaag denken over wetenschappelijke kennis.

Inhoud Wetenschapsleer nn Ontwikkeling van de klassieke mechanica nn Van barnsteen en magneet tot een theorie voor elektromagnetisme nn De relativiteitstheorie nn De fascinerende hemel door de eeuwen heen nn Het succes van de geneeskunde nn

Pluspunten nn Open blik naar alle factoren die de evolutie en successen in de wetenschap bepalen nn Wetenschapsevolutie stap voor stap verkend nn Voorbeelden en tendensen uit mechanica, elektromagnetisme, relativiteitstheorie, sterrenkunde en geneeskunde Opleiding Natuur en techniek, exacte wetenschappen, natuurwetenschappen, geneeskunde, geschiedenis, wijsbegeerte

nn

Hans Vanlanduyt Geschiedenis van de wetenschap EAN 978 90 382 2583 8 n Verschenen   16cm x 24cm n Paperback n 135 pp.   Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

9 789038 225838 — 310 —

Hans Vanlanduyt is verbonden aan de Hogeschool Gent, waar hij o.a. het vak Geschiedenis van de wetenschap geeft.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Algemene chemie De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hbo-opleiding en in het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding. Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen nn Intermoleculaire krachten nn Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties nn Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht nn

Pluspunten Met schematische en visuele verduidelijking

nn

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

nn

Lucien Viaene Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 440 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 39,99

9 789020 966817

Lucien Viaene Algemene chemie – tabellen EAN 978 90 209 6713 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 36 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 14,99

9 789020 967135 — 311 —

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Experimentele vaardigheden Deel I en II Experimentele vaardigheden deel I en II richt zich op bachelor- en masterstudenten van universiteiten en hogescholen die in aanraking komen met chemische en biochemische practica. De auteurs stellen zich tot doel een vademecum op te stellen gebaseerd op bestaande theoretische cursussen, maar met grotere nadruk op de praktische vaardigheden en competenties die doorheen de jaren opgebouwd dienen te worden.

Inhoud Veiligheid en basisvaardigheden nn Chemische vaardigheden nn Microbiologische vaardigheden nn Biochemische vaardigheden nn

Pluspunten Handige tips en aandachtspunten nn Uitgewerkte voorbeelden nn Uitvoerig geïllustreerd met foto's, tekeningen, schema's en tabellen in kleur nn

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, biochemie en biotechnologie

nn

Eva Geuens, Kathy Reyniers, Sylvia Dewilde & Luc Moens Experimentele vaardigheden Deel 1 — Veiligheid, algemene, chemische en microbiologische vaardigheden EAN 978 94 014 6255 6 n September 2019 17cm x 24cm n Paperback n ca. 300 pp.  Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99

9 789401 462556

Eva Geuens, Els Van Doorslaer, Sylvia Dewilde & Luc Moens Experimentele vaardigheden Deel 2 — Biochemische vaardigheden EAN 978 90 382 2419 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 296 pp.  Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99

9 789038 224190 — 312 —

Eva Geuens, Els Van Doorselaer, Sylvia Dewilde, Kathy Reyniers en Luc Moens zijn verbonden aan de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Een klare kijk op statistiek Statistiek is in. De meeste bedrijven steunen een belangrijk deel van hun besluitvorming op statistisch onderzoek, en ook in de media en zelfs in de reclamewereld wordt regelmatig – al dan niet terecht – verwezen naar statistisch onderzoek. Dit handboek laat je zien wat statistiek precies is: een methode om tendensen te ontdekken of om verwachtingen te motiveren, maar zelden om iets te bewijzen. De behandelde leerstof wordt steeds opgebouwd vanuit concrete situaties waardoor de achterliggende principes snel duidelijk worden. De vele voorbeelden en oefeningen helpen de student om de theorie onder de knie te krijgen. Het boek richt zich tot studenten hoger onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben voor het vak statistiek. Voorkennis is niet vereist.

Inhoud Basisbegrippen van statistiek nn Basisbegrippen van kansrekening nn Betrouwbaarheid van steekproeven nn Tijdreeksen en regressie nn

Pluspunten Theorie uitgelegd aan de hand van concrete situaties nn Veel aanvullende voorbeelden en oefeningen nn Voorkennis is niet vereist nn

Opleiding Elke opleiding waarin statistiek wordt gedoceerd

nn

Marleen Pszeniczko is licentiaat in de Handels- en Consulaire wetenschappen en doceert sinds 1988 aan de Thomas More Hogeschool Kempen. Egon Wojciulewicz is licentiaat wiskunde en astrofysica. Naast leraar wiskunde in het Koninklijk Atheneum in Deurne was hij onder andere directeur van het Nationaal Planetarium in Brussel en studiedirecteur van de Belgian Aviation School.

Marleen Pszeniczko & Egon Wojciulewicz Een klare kijk op statistiek EAN 978 90 382 1676 8 n Verschenen   21cm x 29,5cm n Paperback n 193 pp.   Statistiek en methodologie n € 22,50

9 789038 216768


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor IT Dit boek biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen om met deze kritische voorkennis probleemloos over te gaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de IT-professional en aan inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar. Via talstelsels en de gehele en reële getalopslag in computers herontdekken we dat deze binaire machines in essentie rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommencryptografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwisseling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als lineaire coderingen en cyclische tests aan bod.

Inhoud Logaritmen, functies, getalformaten nn Getallen in computer en booleaanse wiskunde nn Inleiding tot cryptografie nn RSA, DSA, AES nn Codeersystemen nn

Pluspunten Levende online wiskundeomgeving op www.wiskundevoorit.be met continue updates nn Bruikbare downloads zoals de modelantwoorden op alle oefeningen nn Auteurs combineren ruime academische en didactische ervaring nn

Opleiding Toegepaste informatica, toegepaste wiskunde

nn

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 416 pp.   Wiskunde algemeen n € 34,99

9 789401 421003 — 314 —

Ivo De Pauw en Bieke Masselis zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor multimedia en Multimedia Maths Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber. Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema's als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Bovendien ligt elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik dankzij het uitgebreide gamma aan standaardtransformaties via matrices. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen.

Inhoud Instapwiskunde en vergelijkingen nn Stelsels, coördinaatsystemen, functies en goniometrie nn De gulden snede nn Vectoren, matrices en parameters nn Botsingsdetectie nn

Pluspunten Wiskunde voor multimedia is naar het Engels vertaald onder de titel Multimedia Maths nn Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoormm.be nn

Opleidingen Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

nn

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Wiskunde voor multimedia EAN 978 94 014 3792 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 437929

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Multimedia Maths EAN 978 94 014 3821 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € €29,99

9 789401 438216 — 315 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Animation Maths Animation Maths offers the required maths fundamentals to enable a successful mastering of the professional content for animation programming. After refreshing arithmetics, solving systems and trigonometry fundamentals, the book guides its readers through some standard topics such as the golden section, coordinate systems, vectors and matrices. In addition to exploring the golden section, Animation Maths surprisingly offers programmable kinematics as well, leading to reality-based insights brought to the screen. These physics of motion are programming oriented and calculus-free, without violating their true nature and designed to add realism to your games and animations. Finally, screen effects and image handling are taken to a professional level by a detailed outline of all the basic transformations, expressed both in matrices as by quaternions. Furthermore, the book brings the parameter equations of lines and planes, both for programming purposes as to reveal the true nature of bezier curves. This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions nn The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices nn Parameters, Kinematics, Linear Transformations nn Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten nn

Pluspunten Covers all maths and kinematics for game developing nn Useful for teaching as well as for distant learning nn Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths nn Comes with a companion site: www.animationmaths.be nn

Opleiding Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

nn

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Animation Maths EAN 978 94 014 3204 7 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 336 pp.  Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 432047 — 316 —

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor ontwerpers Hoe ontwerp je een motief op een voetbal? Hoe creëer je een patroon als design voor inpakpapier? En hoe zit die intrigerende kroonluchter in elkaar? In Wiskunde voor ontwerpers vind je het antwoord op deze en vele andere vragen. Dit is een praktijkgericht wiskundeboek waarin het analyseren en het creëren van vlakke en ruimtelijke figuren centraal staan. Naast de klassieke oefeningen komen ook heel wat uitgebreide atelieroefeningen aan bod. Zo is het meteen duidelijk hoe theoretische begrippen gebruikt worden in de praktijk. Wiskunde voor ontwerpers is een aanrader voor (interieur)architecten, vormgevers en ontwerpers. Tevens is het de ideale leergids binnen elke opleiding waarin met CAD wordt gewerkt.

Inhoud Vectoren nn Patronen nn Symmetrie nn Rijen en proporties nn Krommen nn

Pluspunten Bruikbare downloads op www.wiskundevoorontwerpers.be nn Basisboeken voor het werken met CAD nn

Bavo Langerock was docent wiskunde aan Sint-Lucas. Momenteel werkt hij voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in Ukkel.

Opleiding nn Grafische en digitale media, architectuur en interieurarchitectuur, industrieel product ontwerpen

Bavo Langerock Wiskunde voor ontwerpers EAN 978 90 209 9834 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Wiskunde algemeen n € 27,99

9 789020 998344 — 317 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Elektronische vermogencontrole Deel 1 en 2 De bedoeling van deze boeken is om de beginselen en toepassingen van de elektronische vermogencontrole te behandelen. Ze bestrijken alle onderwerpen van het vakgebied, maar treden ook in detail met duidelijk uitgewerkte numerieke praktijkvoorbeelden. Deel 1 spitst zich toe op schakelaars en convertoren, terwijl deel 2 handelt over elektronische motorcontrole. Met meer dan achthonderd overzichtelijke tekeningen en schema's, zelfevaluatievragen en kaderstukken in elk boek, richten deze boeken zich zowel op studenten als op de grote groep geïnteresseerden, die ze kunnen gebruiken als zelfstudiemateriaal.

Inhoud Deel 1 : Schakelaars en convertoren nn Deel 2 : Elektronische motorcontrole nn

Pluspunten nn Rijk geïllustreerd met tekeningen en schema's nn Zelfevaluatievragen nn Ruime aandacht voor nieuwe technologieën nn Ook in een Engelse editie beschikbaar: Electronic power control 1 & 2 nn Met viertalige woordenlijst Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, elektronica-ICT

nn

Jean Pollefliet Elektronische vermogencontrole 1 — Schakelaars en convertoren EAN 978 94 014 5752 1 n Verschenen  20cm x 26cm n Paperback n 540 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 32,50

9 789401 457521

Jean Pollefliet Elektronische vermogencontrole 2 — Elektronische motorcontrole EAN 978 94 014 5753 8 n Verschenen  20cm x 26cm n Paperback n 420 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 29,50

9 789401 457538 — 318 —

Jean Pollefliet is de auteur van meerdere studieboeken, waaronder IC-opamps en Vermogenelektronica. Daarnaast was hij coauteur van de volgende boeken: Inleiding tot de Industriële Elektronica en Procestechnieken en Engineering.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Digitale elektronica Digitale elektronica is een vlot leesbaar handboek, dat in eerste instantie geschreven is voor de opleiding master in de industriële wetenschappen – elektronica-ICT. Thema's als logische poorten, talstelsels, rekenlogica, finite state machines, ADC, DAC en nog veel meer komen aan bod. Het laatste hoofdstuk behandelt de werking van computer hardware zoals harde schijven, SSD’s, geheugens, dvd’s, enzovoort. Dit handboek is zowel geschikt voor studenten als voor iedereen die meer wil weten over digitale elektronica.

Inhoud Logische functies nn Talstelsels en coderingen nn Combinatorische standaardfuncties nn Rekencircuits nn Sequentiële schakelingen nn Programeerbare logica nn Technologie nn ASIC's nn PC hardware nn

Pluspunten Boordevol foto's en illustratiemateriaal in kleur nn Uitgebreide bijlage nn

Koen Lostrie is afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica in 1998. Hij werkte tot 2002 bij Alcatel Microelectronics waaronder twee jaar in de VS. Zijn ervaring als ASIC designer bracht hem bij de Karel de Grote Hogeschool, waar hij les gegeven heeft tot 2013, onder andere over chip design (VHDL) en digitale elektronica in het algemeen. Vanaf oktober 2013 is de opleiding echter ingekanteld in de Universiteit Antwerpen waar hij sindsdien les geeft in de faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen.

Opleiding nn Industriële wetenschappen, elektronicaICT, ingenieurswetenschappen

Koen Lostrie Digitale elektronica EAN 978 90 382 2297 4 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Exacte en toegepaste wetenschappen n € 34,99

9 789038 222974 — 319 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Pompen & compressoren Dit handboek is het eerste werk dat de onderwerpen pompen en compressoren bundelt en op encyclopedische manier benadert. In samenwerking met bedrijven, ingenieurs en technici geeft de auteur een helder overzicht van alle toestellen die op de markt zijn. De talloze kleurenfoto’s en figuren werpen een duidelijk licht op hun toepassingen en eigenschappen. Ten slotte komen ook de correcte terminologie en het wiskundige luik van de werking op overzichtelijke wijze aan bod. Pompen & compressoren is een essentieel naslagwerk voor elke ingenieur of technicus. Ook voor studenten industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen en elektromechanica is dit boek een belangrijk referentiewerk.

Inhoud Zuigerpompen, radiale turbopompen, axiale turbopompen, roterende pompen nn Hydraulische pompen, pompen met drijfmiddel, afdichtingen nn Zuigercompressoren, roterende verdringercompressoren, turbocompressoren nn De ejector, vacuümpompen, koelcompressoren nn

Pluspunten Volledig encyclopedisch naslagwerk nn Foto's, tabellen en grafieken in kleur nn

Opleiding nn Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen

Marc Borremans Pompen & compressoren EAN 978 94 014 5246 5 n Verschenen  21cm x 29,7cm n Paperback n 326 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 45,00

9 789401 452465 — 320 —

Marc Borremans is burgerlijk werktuigkundigelektrotechnisch ingenieur en burgerlijk ingenieur informatica. Hij was tot 2011 verbonden aan de Erasmushogeschool, en heeft 35 jaar onderwijservaring bij ingenieursstudenten. Hij schrijft ook boeken over Autodesk Inventor.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ecodesign Ecodesign staat voor het integreren van ecologie in het ontwerpproces van alle mogelijke producten: van speelgoed, verpakkingen, allerhande huis-, tuin- en keukenproducten tot heel technische producten zoals vorkliften of medische scanners. Ecodesign gaat uit van het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren. Het boek ondersteunt de ontwerper daarin en bespreekt grondig de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het ontwerpproces. Die hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren. Een overzichtelijk, compleet en direct implementeerbaar handboek voor de ontwerper die ecodesign wenst te integreren in het ontwerpproces. Dit is een herwerkte, ge-peer-reviewde editie.

Inhoud Noodzaak van ecodesign nn Inzicht en kadering van de diverse begrippen in verband met ecodesign nn Ecodesign integreren in het ontwerpproces nn Duurzaam besturen nn Duurzaam consumeren nn

Karine Van Doorsselaer is industrieel ingenieur chemie met specialisatie kunststoffen, licentiate in de Ecologie en doctor in de Menselijke Ecologie. Ze is docente Materialenleer en Ecodesign aan de opleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, waarbij ze de toekomstige ontwerpers wegwijs maakt in de wereld van de materialen en hoe ze producten op een milieuverantwoorde manier kunnen ontwerpen.

Pluspunten Boordevol infobronnen, quotes, tips, cartoons en ander illustratiemateriaal

nn

Opleiding Ontwerpen, industriële wetenschappen en technologie, TEW, bedrijfsmanagement

nn

Els Du Bois is master in de productontwikkeling en doctor in Industrial Design Engineering. Ze is werkzaam als doctorassistent binnen de opleiding productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, waar ze studenten coacht in het ontwerpen van duurzame producten en onderzoek omtrent ecodesign uitbouwt. Karine Van Doorsselaer & Els Du Bois Ecodesign — Ontwerpen voor een duurzame en circulaire economie EAN 978 94 014 4592 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp.  Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

Ook beschikbaar als e-book.

9 789401 445924 — 321 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Bouw- en planologisch compendium Dit compendium behandelt uitvoerig de meest courante termen uit de bouwkunde, bouwfysische begrippen, de stedenbouw en ruimtelijke planning, het bouwrecht, de vele bouwreglementen en aanverwante reglementering. Alle bouw- en planologische termen worden uitvoerig gedefinieerd, uitgelegd en verklaard. Dit boek is in de eerste plaats gericht op architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen en planologen. Maar het boek is evenzeer geschikt voor al wie verbouwingen uitvoert. Aannemers, uitvoerders, makelaars, projectontwikkelaars en landmeters worden immers dagelijks geconfronteerd met technologie en reglementering. Daarnaast is het ook voor ambtenaren, rechters, juristen, deskundigen en commissieleden een handig naslagwerk. Ten slotte vindt ook de opdrachtgever of bouwheer in deze publicatie ongetwijfeld een schat aan informatie.

Inhoud Bouw- en planologische termen van A tot Z nn Gedefinieerd, uitgelegd en verklaard nn

Pluspunten Alfabetische termenlijst nn Vergezeld van illustraties en tekeningen nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, architectuur

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring als architect en urbanist. Hij richtte in 2008 samen met architect Liesbeth De Paepe B-111 architectenassociatie op, een bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV. Sinds 1994 doceert Johan Rutgeerts aan het departement architectuur van LUCA School of Arts campus SintLucas Gent en Brussel.

nn

De cartoons zijn het werk van Simon De Meulenaer.

Johan Rutgeerts Bouw- en planologisch compendium EAN 978 90 382 2025 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 1056 pp.  Technische wetenschappen algemeen n € 65,00

9 789038 220253 — 322 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Betonbouw Berekenen – Dimensioneren – Constructie Deze vierdelige reeks over betonbouw wil tegemoetkomen aan de noden van het hoger onderwijs en tevens diensten bewijzen aan wie de praktijk van het beton berekenen beoefent. Het doel daarbij is om het omvangrijke domein van materiaalkennis, technologie, duurzaamheid en renovatie te synthetiseren tot een bredere basiskennis, die een student of een gebruiker in staat stelt om die kennis te allen tijde autonoom verder uit te breiden in gespecialiseerde domeinen. Concrete rekenvoorbeelden zijn daarbij onontbeerlijk om de theorie beter te begrijpen.

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 1 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Grondbegrippen – Courante gevallen EAN 978 90 382 1885 4 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 256 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 218854

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 2 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Scheurgedrag vervorming – Bijzondere gevallen EAN 978 90 382 1972 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 186 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 219721

Jan Ritzen Betonbouw Deel 3 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Voorgespannen beton – Basisbegrippen – Theorie en praktijk EAN 978 90 382 2285 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 230 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 222851

Jan Ritzen  Betonbouw Deel 4 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Materiaalstudie, Technologie – Duurzaamheid, Renovatie EAN 978 90 382 0650 9 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 290 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 206509 — 323 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Univariate, bivariate en multivariate statistiek met R Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappij­ wetenschappelijke problemen op te lossen. Statistiek is gestoeld op wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst bij veel studenten uit de mens- en maatschappijwetenschappen een angst voor cijfers. De hoofdbedoeling van deze handboeken is de meest gangbare univariate, bivariate en multivariate analysetechnieken in de mensen maatschappijwetenschappen te introduceren. De auteurs doen dit op activerende en toegepaste wijze, waarbij de behandelde technieken door de lezer worden toegepast op reële datasets. Daarbij wordt het opensource softwarepakket R gehanteerd, een softwarepakket dat recent onder onderzoekers aan populariteit heeft gewonnen. Het openleerpakket gidst je doorheen de basisprincipes van de univariate, bivariate en multivariate statistiek en maakt je vertrouwd met R.

Inhoud Univariate, bivariate en multivariate statistiek nn Softwarepakket R nn Analysetechnieken nn

Pluspunten Gids doorheen de basisprincipes nn Toegepast op reële data nn

Opleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen, statistiek

nn

Sven De Maeyer, Jan Ardies en Liesje Coertjens zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Sven De Maeyer, Tine van Daal & Ellen Vandervieren Univariate statistiek voor de menswetenschappen — Een openleerpakket in R EAN 978 94 014 5092 8 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 260 pp.  Statistiek en methodologie n € 29,99

Tine van Daal is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

9 789401 450928

Sven De Maeyer, Liesje Coertjens & Jan Ardies Bivariate en multivariate statistiek met R — Een openleerpakket EAN 978 90 382 1912 7 n Verschenen  16cm x 24cm n Paperback n 432 pp.   Statistiek en methodologie n € 45,00

9 789038 219127 — 324 —

Ellen Vandervieren is wiskundige met een PhD in statistiek. Ze is docent statistiek en kansrekening aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de vakdidactieken wiskunde en informatica binnen de Specifieke Lerarenopleiding aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Laden en lossen in de binnenvaart Laden en lossen is een belangrijk onderdeel van de operationele activiteiten verbonden aan de binnenvaart. Dit handboek verschaft inzicht in de verschillende regelgevingen in België en in de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk) over laden, lossen en overliggen van binnenvaartschepen. Dankzij de praktijkvoorbeelden belicht dit boek de regelgeving van laden, lossen en overliggen op een duidelijke, beknopte manier voor studenten, lectoren uit het hoger onderwijs en andere geïnteresseerden.

Inhoud De verschillende gebruikte wettelijke regelgevingen in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk nn De verschillen tussen de gebruikelijke (sector) regelgevingen en contractueel bedongen clausules nn Aandacht voor het Antwerps gebruik (nl. de Antwerpse Voorwaarden 1951) nn

Pluspunten Maakt studenten wegwijs in de regelgeving nn Referentiewerk voor binnenvaartondernemers, expediteurs, scheepsagenten en rederijen nn Illustratie van theorie met talrijke praktijkvoorbeelden nn Zelfstandige studie mogelijk dankzij stapsgewijze uitwerking van de praktijkvoorbeelden nn

Opleiding Transporteconomie, bedrijfsmanagement, logistiek management

nn

Christa Sys Laden en lossen in de binnenvaart — Onderhandeling, regelgeving of gebruik? EAN 978 90 382 2444 2 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 270 pp.  Productie, inkoop, logistiek n € 49,99

9 789038 224442 — 325 —

Christa Sys is houder van de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Logistiek en Havens en was voorheen directeur van het Steunpunt Goederen- en Personenvervoer (voormalig Steunpunt Goederenstromen) aan de Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie. Bijkomend doceert zij transportgebonden opleidingen aan de Hogeschool Gent, Faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij is samen met Karine Van Biesen ook auteur van Financiële wiskunde. Met uitwerking in excel.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Perspectieven op het landschap Vanuit diverse hoeken is er een groeiende belangstelling voor het landschap. Die interesse gaat echter gepaard met een groeiende bezorgdheid, want het landschap verandert steeds ingrijpender en sneller. Het landschap behoort tot ons gemeenschappelijk onroerend erfgoed, maar we weten nog niet altijd goed hoe we moeten omgaan met al de nieuwe landschappen die verschijnen. Perspectieven op het landschap biedt achtergronden om de hedendaagse landschappen te lezen en te begrijpen. Het reikt een kader aan om het landschap te analyseren op een holistische, dynamische en interdisciplinaire manier. Het boek schetst de visies op het landschap vanuit de geografie, landschapsecologie, geschiedenis, archeologie en landschapsarchitectuur. Belangrijke thema’s zijn de waarneming en beleving van het landschap, de natuurlijke en historische bouwstenen, de ecologische en culturele dynamiek, de landschapstypes en de criteria tot het waarderen ervan.

Inhoud Aandacht voor het landschap van vroeger en nu nn Benaderingen en basisconcepten in het landschapsonderzoek nn Landschapsdynamiek en -genese nn Analyse van landschappelijke patronen nn Landschapsclassificatie nn Landschapsarchitectuur nn Landschapszorg nn

Pluspunten Rijk geïllustreerd met figuren en foto’s nn Bijlagen met uitgebreide referenties naar gespecialiseerde literatuur, verenigingen die actief zijn in het landschapsonderzoek en belangrijke verdragen nn

Opleiding Geografica, geomatica, landmeetkunde, archeologie

nn

Marc Antrop Perspectieven op het landschap — Achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen EAN 978 90 382 0939 5 n Verschenen  21,5cm x 27,5cm n Paperback n 326 pp.  Aardwetenschappen algemeen n € 45,00

9 789038 209395 — 326 —

Marc Antrop is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geologie van Vlaanderen Duizenden mensen zijn vandaag tewerkgesteld in de sector van het hydrogeologisch onderzoek, het bodemonderzoek en de bodemsanering. Dat levert een dagelijkse stroom aan gegevens, adviezen en beslissingen op, die allemaal op dezelfde systematische wijze geïnterpreteerd moeten worden. Voor het boek Geologie van Vlaanderen werkten verschillende specialisten ter zake samen om een overzichtelijke en mooie synthese te brengen van wat er zich in de Vlaamse ondergrond heeft afgespeeld. Dit boek biedt een referentiekader dat noodzakelijk is om gegevens over de Vlaamse ondergrond te interpreteren. Het zorgt er ook voor dat iedereen die betrokken is bij geologisch en hydrogeologisch onderzoek dezelfde taal kan spreken. Bijzondere aandacht gaat naar de kust en het Belgische deel van de Noordzeebodem, en naar actuele onderwerpen zoals geothermie, geologische opslag van CO2, offshore windmolenparken en schalieglas. Het is rijkelijk geïllustreerd en bevat tientallen nieuwe en unieke afbeeldingen en foto’s. Geologie van Vlaanderen is een onmisbaar studieboek en naslagwerk voor elke geoloog in het Nederlandse taalgebied. De publicatie richt zich in het bijzonder ook tot academici, leraren aardrijkskunde en wetenschappen; iedereen die actief is in de bodemsanering en het bodemonderzoek, stabiliteit en geotechniek, hydrogeologie en bodemkunde; MER-deskundigen, aannemers, boorfirma’s; openbare instellingen zoals de OVAM, het VITO en de VMM; het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Uiteraard is het boek ook geschikt voor elke hobbyist en sterk geïnteresseerde lezer.

Inhoud Van Onder-Paleozoïcum tot Cenozoïcum nn Bodem nn Kust en zee nn Hydrogeologie nn

Pluspunten Overzichtelijke synthese door verschillende experten nn Actuele onderwerpen nn Rijkelijk geïllustreerd nn

Opleiding Geologie

nn

Michael Borremans Geologie van Vlaanderen EAN 978 90 382 2433 6 n Verschenen  22cm x 28cm n Hardcover n 492 pp. Geologie n € 65,00

9 789038 224336 — 327 —

Michael Borremans (geoloog en projectmanager bij Technum-Tractebel) verzorgde de redactie van dit boek. Hij kon rekenen op de medewerking van een groep academici en wetenschappers.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Lucht, water en bodem Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds. Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud Luchtverontreiniging en -zuivering nn Waterverontreiniging en -zuivering nn Bodemverontreiniging en -sanering nn Relatie tussen milieu, industrie en technologie nn Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken nn

Pluspunten Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de ‘beste zelfgeschreven cursus’ aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven nn Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

nn

Carlo Vandecasteele & Chantal Block Lucht, water en bodem — Over milieuproblemen en hun oplossing EAN 978 94 014 0555 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen n € 39,99

9 789401 405553 — 328 —

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Zorgsystemen Managementsystemen worden belangrijker voor elke organisatie in de chemie, metaalverwerkende nijverheid en voeding, maar ook in dienstverleningsbedrijven en ziekenhuizen. Medewerkers in de organisatie zijn meer en meer op de hoogte van klantentevredenheid, arbeidsongevallen of ongewenste mileueffecten. Die kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten kunnen beter worden beheerst via een managementsysteem volgens internationale standaarden. De normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001 zijn internationale standaarden voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement in de organisatie. Met een geïntegreerd zorgsysteem volgens deze normen kunnen organisaties hun kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico's beheersen. Dit boek biedt een duidelijk overzicht van de kernpunten van deze normen, en onderzoekt hoe ze in de praktijk betere resultaten opleveren. Zo kan het dienen als theoretisch naslagwerk, maar ook als praktische gids bij concrete vragen.

Inhoud Kennismaking met de normen rond kwaliteit, milieu en veiligheid nn Certificatie van de organisatie volgens ISO 9001, 14001 en 45001 nn

Pluspunten Vertrekt vanuit de praktijk om de belangrijkste normen te bespreken nn Opgemaakt op basis van een eenvoudig, handig drielagen- en vierfasenmodel nn

Opleiding Ingenieurswetenschappen, fysica, chemie, biotechnologie, elektronica, elektromechanica

nn

Jan Dillen Zorgsystemen — Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu EAN 978 94 014 4457 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 154 pp.   Milieutechnieken en milieutechnische wetenschappen n € 24,99

9 789401 444576 — 329 —

Jan Dillen is ingenieur, preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator niveau A. Hij is auditor voor ISO 14001, 9001 en 45001.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Netwerken Netwerken biedt een heldere beschrijving van de installatie en configuratie van je eigen netwerk. Daarbij ligt de focus op het configureren van een klein netwerk, dat eventueel kan worden uitgebreid naar een groot professioneel bedrijfsnetwerk. Met dit boek kun je als ICT'er zowel een thuisnetwerk als een bedrijfsnetwerk installeren en configureren. Hoe je een netwerk opstelt, wordt duidelijk beschreven aan de hand van de essentiële theoretische achtergrond, duidelijk omschreven stappen, voorbeelden én illustraties. Bijgevolg is Netwerken uiterst toegankelijk. Het leent zich dan ook uitstekend tot zelfstudie.

Inhoud Netwerkprotocollen nn Beveiliging van een netwerk nn Het ontwerpen, monitoren en beheren van een netwerk nn Back-up- en restore-procedures nn Troubleshooting nn Cloud computing nn

Pluspunten Bevat direct toepasbare instructies en materiaal

nn

Opleiding Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

nn

Gunther Van Bleyenbergh Netwerken — Praktijkboek installatie, configuratie en troubleshooting EAN 978 94 014 0313 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Datacommunicatie en netwerken n € 29,99

9 789401 403139 — 330 —

Gunther Van Bleyenbergh is informaticus. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven is hij nu docent netwerken en projectmanagement.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Standaard Sql Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken. Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector. Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies nn Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql nn

Pluspunten Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

nn

Opleiding Informatica, netwerkbeheer; industriële wetenschappen

nn

Peter Spaas Standaard Sql — Basisboek EAN 978 90 815 1631 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Programmeertalen n € 19,99

9 789081 516310 — 331 —

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.


Wie is wie? UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS BELGIË Vaartkom 41 B-3000 Leuven T +32 (0)16 300 110 info@lannoocampus.be Uitgeverij LannooCampus @LannooCampus www.lannoocampus.be Verantwoordelijke hoger onderwijs Leen Wouters T +32 (0)16 300 111 M +32 (0)474 074 879 leen.wouters@lannoocampus.be

Directeur-Uitgever Hilde Vanmechelen T +32 (0)16 300 110 hilde.vanmechelen@lannoocampus.be

UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS NEDERLAND Amstelplein 30 B NL-1096 BC Amsterdam T +31 (0)20 236 42 70 info@lannoocampus.nl Uitgeverij LannooCampus @LannooCampusNL www.lannoocampus.nl Sr. uitgever Léonie Kroos T +31 (0)652 47 01 06 M +31 (0)20 236 42 00 leonie.kroos@lannoocampus.nl

Verantwoordelijke hoger onderwijs Miranda Bolten T +31 (0)20 236 42 70 M +31 (0)6 460 379 12 miranda.bolten@lannoocampus.nl

UITGEVERIJ ACADEMIA PRESS Ampla House, Coupure Rechts 88 (3e verd.) B-9000 Gent T +32 (0)9 233 80 88 info@academiapress.be Academia Press @AcademiaPress www.academiapress.be

Uitgever Lies Poignie T +32 (0)486 75 05 83 lies.poignie@academiapress.be

Verantwoordelijke hoger onderwijs Leen Baetens T +32 (0)9 233 80 88 leen.baetens@academiapress.be

— 332 —


Auteursindex A Abdullah-Koolmees, Heshu Absillis, Kevin Addiers, Martine Aertsen, Ivo Alaerts, Leen Anseel, Frederik Antrop, Marc Ardies, Jan Audenaert, Mieke Avermaete, Tessa Axters, Barbara

218 293 62 103 145 97 326 324 8 199 150

B Baert, Johan Baeten, Marlies Balli, Sultan Ballon, Pieter Bamps, David Basko, Nina Bastiaens, Jo Beer, Renee Beirens, Koen Block, Chantal Blokhuis, Anna Blondé, Bruno Bodvin, Kathleen Boel, Carl Boer, Frits Boeve, Lieven Bonne, Crescentia Boogaerts, Marc Boone, Marc Boone, Peter Borgers, Julie Borremans, Marc Borremans, Michael Bouckaert, Ann-Sophie Bouteca, Nicolas Bouverne-De Bie, Maria Bracke, Piet Bracke, Pol Braeckman, Antoon Breughe, Pieter Broekaert, Rilke Buelens, Marc Buelens, Marc Burggraeve, Roger

20 162 225 73 132 274-275 92 245 97 328 220 300 134 96 167 133 15 196 296, 300 184 119 320 327 53 72 100 69 28 285 275 104 8 8 144, 223

C Caestecker, Frank Callebaut, Gregory

297 81

Capoen, Geert Casteleyn, Jordi Cattrysse, Dirk Chan, David Claes, Claudia Claes, Elien Claes, Stephan Clement, Jef Clycq, Noël Cockx, Frank Coertjens, Liesje Collins, Beverley Constant, Eric Cool, Ina Cornelis, Gustaaf Cosyns, Paul Criel, Wim Crombez, Thomas Crommelinck, Michiel Cuyvers, Guido

222 159 58-59 260 104 120 217 32-33 134 105 324 265 217 81 290 217 82 288 97 237

D De Beelde, Ignace 26 De Blende, Hugo 105 De Boe, Dirk 141 De Boom, Leen 262-263 De Bruyckere, Pedro 130-131 De Bruyne, Jacques 268 De Cleen, Philip 46 De Clus, Johan 101 De Cnuydt, Ivan 9-10 De Cordier, Bruno 76 De Craene, Brigitte 157 De Fraine, Bieke 134 De Gendt, Tina 137 De Graeve, Miek 20 De Groote, Carine 270 De Keersmaeker, Goedele 72 De Keyser, Raïssa 106 De Lange, Jan 185 De Maeseneer, Jan 236 De Maeyer, Sven 324 De Meulenaer, Simon 322 De Muynck, Harald 23, 25, 31, 60 De Muynck, Kevin 25, 31, 60 De Nayer, André 270 De Paep, Bert 20 De Paepe, Lieve 149 De Paepe, Tom 299 De Pau, Carine 267 De Pauw, Ivo 314-316 De Poorter, John 172 De Prins, Peter 51 De Ron, Ann 80 de Roos, Carlijn 245

— 333 —

De Rycke, Jolien 147 De Rycke, Raf 212, 216 De Rynck, Filip 72 De Schauwer, Elisabeth 136 De Smet, Danielle 255 De Sutter, Petra 232 De Temmerman, Koen 250-252 De Velder, Sonia 9 De Vleminck, Jens 281 De Vuyst, Liesbet 255 De Wever, Bruno 299 De Witte, Kristof 13, 134 Debruyne, Marion 52 Decin, Greet 145 Decuypere, Peter 49 Dedding, Christine 190 Deferme, Ann 21 Dehouck, Geert 20 Dehullu, Catharina 72 Dejonghe, Trudo 14, 121 Delforge, Guy 85 Delobelle, Geert 39 Delporte, Dominiek 302 Delrue, Eline 232 Delrue, Thijs 93 Demaertelaere, Yves 143 Demey, Lorenz 282 Deneckere, Gita 299 Denolf, Koen 47 Deprez, Annelore 79, 84 Desnerck, Greetje 67 Deroey, Katrien L.B. 262-263 Desoete, Annemie 148-149, 170 Dessein, Bart 301-302 Devisch, Elisabeth 256-257 Devlieger, Kirsten 185 Devloo, Toon 97 Devos, Carl 72, 304 Devos, Philippe 53 Dewil, Ester 256-257 Dewilde, Sylvia 312 Dewulf, Luk 124 D’Haese, Binke 172 D’haeyer, Steffi 147 D’Hauwe, Bart 184 Dierick, Michel 217 Dillen, Annemie 287 Dillen, Jan 329 Dochy, Filip 177 D’Oosterlinck, Franky 169 Dora, Daniela 267 Draulans, Veerle 292 Du Bois, Els 321 Duyck, Hilde 155 Duyck, Wouter 134


Auteursindex E Enghels, Renata

270

F Fastré, Lucien Fecser, F.A. Feys, Marjolein Fluit, Andries Fraeyman, Norbert Fraihi, Hind Franck, Erik Frederix, Jos Frederix, Rob Frijns, Carolien

12 168 97 89 205 93 229 24 24 258

G Gärtner, Stefan Gaublomme, An Geerinck, Ilse Geerts, Lieve Gelders, Ludo Gemmel, Paul Gesquière, Ilse Geuens, Eva Ghere, Gunter Gielen, Joris Glorieux, Frederik Godderis, Lode Goethals, Patrick Goossens, Werner Goris, Ria Goris, Rudi Gryp, Dieter Grypdonck, Mieke Gybels, Elke Gyselaers, Marlies

287 50 134 225 58-59 212 256-257 312 105 291 283 229, 244 270 93 85 20 107 208-209 219 20

H Haemers, Jelle Hantson, Edwin Havenith, Barbara Heene, Aimé Heirbaut, Dirk Heirman, Ann Hellemans, Frank Hemmerechts, Kristien Hendrickx, Marc Hendriks, Dave Hermans, Koen Hermans, Noortje

305 170 197 56 108-109 301-302 88 254 92-93 24 226 151

Herregods, Luc Heylen, Ludo Heyndrickx, Cedric Horeweg, Anton 178-179 Horton, Patricia Houthoofd, Noël Hulshof, Casper Humbeeck, Kris

202-203 128 57 158, 167, 176, 201 54 131 293

I Ibáñez Moreno, Ana Indekeu, Astrid Isebaert, Luc

270 235 227

Lefèvre, Pascal Letens, Geert Libens, Michel Liégeois, Axel Lievens, Eva Lievens, Filip Linsen, Barbara Lombaerts, Bart Loncke, Pieter Long, N.J. Loobuyck, Patrick Looman, Aurélie Lostrie, Koen Lucassen, Nicole Luijk, Maartje Luyten, Brigitte

95 51 47 243 83 17 150 36, 47 222 168 134, 278 303 319 161 161 273

J

M

Jacobs, Gerd 29-30 Janssens de Bisthoven, Nathalie144 Janssens, Steven 177 Jaspaert, Koen 258 Jooken, Lieve 260 Jooren, Lieneke 161 Joosen, Vanessa 259 Juchtmans, Goedroen 134 Jurrius, Kitty 190

Madalijns, Rudi 50 Maddens, Bart 72, 75 Maelstaf, Hilde 67 Maertens, Johanna 241 Maes, Francis 289 Malfroy, Kathleen 198 Marie Van Onsem, Anne 19 Masschelein, Jan 134, 164 Masselis, Bieke 314-316 Matheusen, Fanny 221 Melsens, Delphine 147 Merckx, Bea 185 Meuleman, Bart 70 Meurs, Patrick 242 Moens, Luc 312 Mol, Peter 158, 166, 186, 188-189 Mombaerts, Marc 98-99 Moonen, Xavier 190 Moortgat, Liesbet 163 Mottart, André 96

K Kaesemans, Gorik Keulemans, Wannes Keunen, Bart Kirschner, Paul Knockaert, Mirjam Koekkoek, Bauke Kok, Rianne Koopmans, Jelle Kostet, Imane Kyndt, Eva

229 199 294 131 8 246 161 288 134 162

L Laevers, Ferre Lafrarchi, Naïma Lamarque, Carole Lambrecht, Wouter Lammens, Christel Langerock, Bavo Larock, Yves Lauwers, Hilde Lauwers, Thierry Leemans, Christel

— 334 —

126-128 135 40-41 151 22 317 142 172 113-115 20

N Neerman, Pauline Neyts, Dominique Nicaise, Ides Ninclaus, Nele Noë, Nele Novitskaja, Olga Nuyens, Inge Nys, Herman

38 262-264 134 275 271 274 139 210


Auteursindex O Ooghe, Erwin Opgenhaffen, Michaël Orbie, Jan

134 86 72

P Paelman, Bea Pattyn, Bart Pauwels, Christina Pauwels, Lieven Peerlings, Wendy Peeters, Frank Peleman, Brecht Pelgrims, Patrick Pollefliet, Leen Ponteur, Freya Prenen, Rik Pruyt, Marijke Pszeniczko, Marleen Puissant, Brigitte

267 91 183 111-112 165 288 134 87 253 107 173, 219 74 313 171

R Raemdonck, Thomas Raeymaeckers, Peter Raymaekers, Bart Remerie, Thomas Reuchamps, Min Reyniers, Kathy Rijckaert, Johan Ritzen, Jan Robberecht, Paul Roets, Arne Roose, Alexander Roose, Henk Roose, Rudi Rosiers, Luc Roskam, Pascal Rosmalen, Judith Rots, Isabel Rumes, Tom Rutgeerts, Johan Rutjes, Leo Rutten, Kris Ruys, Ilse

222 226 284-286 185 304 312 207 323 260 146 250-252 70 103, 226 20 18 206 160 89 322 190 160 160

S Sabbe, Bernard Saenen, Karel Sanders, Bernadette Scheerder, Jeroen

Schelfhout, Wouter Schellens, Tammy Schipperheijn, Katja Schoentjes, Pierre Schollaert, Eveline Sel, Katrien Selis, Noël Sentse, Miranda Siebens, Ivo Sienaert, Pascal Sierens, Eline Silkens, Kristien Simons, Maarten Sleurs, Tine Slort, Willemjan Smelik, Klaas A.D. Smet, Robert Smets, Martine Smets, Wouter Smit, Marrit Smits, Bert Smulders, Jef Snoeck, Jorg Soenen, Bram Soens, Tim Soetaert, Ronald Souery, Daniel Spaans, Jaap Spaas, Peter Speybrouck, Jos Spriet, Eline Staels, Eva Stevens, Frank Strubbe, Katrien Struyf, Elke Struyven, Katrien Stuyvers, Kristof Sys, Christa

13, 177 134 138 272 29-30 169 283 161 62 213 162 126 134 181 238 277 323 303 134 197 142 75 38 169 305 160 217 206 331 63, 110 169 134 67 172 134 134, 162 72 27, 325

T Temmerman, Wouter Theeten, Griet Thibaut, Erik Timbremont, Christophe Timmermann, Madeleine Tommelein, Eline Troukens, Griet T’Sjoen, Yves Tulleneers, Veerle Tuteleers, Pascal Tuytens, Melissa

216 15 154 116-120

— 335 —

47 272 120 11, 74 208-209 230-231 62 295 12 107 160

V Valcke, Martin 156-157, 160 Valcke, Tony 72 Van Acker, Tom 143 Van Audenhove, Chantal 211 Van Bauwel, Sofie 79 Van Belle, Bart 86 Van Belleghem, Steven 42 Van Biesen, Karine 27, 325 Van Bleyenbergh, Gunther 330 Van Bogaert, Mark 77-78 Van Bouchaute, Bart 74 Van Bruaene, Anne-Laure 300 van Daal, Tine 324 Van Daele, Tom 200 Van Dam, Chris 163 Van Damme, Els 295 Van Damme, Koen 16 Van de Casteele, Eric 298 Van de Graaf, Thijs 72 Van de Perre, Stijn 101 Van de Putte, Bart 69 Van de Putte, Inge 136 Van De Steene, Diane 147 Van de Velde, Claire 170 Van de Vijver, Gertrudis 281 Van de Water, Hans 94 Van den Broeck, Herman 8, 61, 175 Van den Broeck, Wim 134 Van den Dries, Luk 288 Van den Eeckhaut, Gie 105 Van den Eede, Kristin 266 Van Den Ouweland, Loth 134 van der Horst, Frank 161 van der Horst, Henriëtte 206 van der Leij, Aryan 153 Van der Perre, Katrien 83 van der Ploeg, Jacobien 197 Van Der Straeten, Kevin 48 van Dessel, Jo 145 van Dillen, Jeroen 197 Van Doorslaer, Els 312 Van Doorsselaer, Karine 321 Van Dyck, Fons 35 Van Eetvelt, Marianne 63 Van Garsse, Leo 103 Van Hiel, Alain 146 Van Hoe, Jan 22 Van Hoof, Elke 228-229 Van Houtte, Mieke 69 Van Hove, Herman 149 Van Hoye, Greet 29 Van Keymeulen, Jacques 276 van Kralingen, René 187 van Kreij, Miriam 233 Van Laere, Katrien 134


Auteursindex Van Leuven, Sarah 84 Van Liedekerke, Luc 55 van Luit, Hans 152 Van Mieghem, Aster 134 Van Moen, Stefanie 204 Van Nieuwenhuyse, Dries 53 Van Opstal, Wim 14 Van Ossel, Gino 37 Van Pelt, Julie 250, 252 Van Ransbeek, Sarah 234 Van Riel, Gerd 282, 285 Van Robaeys, Bea 224-225 van Rood, Yanda 206 Van Rossem, Ronan 102 Van Theemsche, Bart 29-30 Van Tuyckom, Charlotte 116 Van Vreckem, Christel 148-150 Van Wassenhove, Bert 43 Van Wassenhove, Tom 28 Van Zaelen, Chris 81 Vande Winkel, Roel 79 Vandecasteele, Carlo 328 Vandekinderen, Caroline 226 Vandenbergen, Anne-Marie 265 Vandenberghe, Jasper 270 Vandenbroeck, Michel 134 Vandenbulcke, Patricia 269 Vandepitte, Paul 304 Vander Laenen, Freya 103 Vander Meeren, Pascale 239 Vanderhaegen, Steven 22 Vanderhoven, Ellen 134 Vanderlinde, Ruben 160 Vandermeerschen, Hanne 117 Vanderputten, Steven 305 Vandersmissen, Tim 145 Vanderspikken, Anja 20 Vanderstraeten, Alex 68

Vandervieren, Ellen 324 Vandevelde, Antoon 279 Vandevelde, Stijn 104 Vandewynckele, Jan 201 Vandierendonck, André 182 Vanhaesebrouck, Karel 288 Vanhaute, Eric 306 Vanhaverbeke, Johan 56 Vanheule, Stijn 214-215 Vanhoe, Hans 172 Vanhole, Christine 234 Vanhoof, Jan 134 Vanhoudt, Dave 53 Vanlaere, Linus 144, 208-209, 223 Vanlanduyt, Hans 310 Vannieuwenhuyze, Ine 147 Vanparys, Stefaan 140 Vanthemsche, Guy 299 Vasbinder, Erwin 218 Velghe, Cedric 97 Verbaeys, Antony 240 Verbeeck, Dominique 62 Verbruggen, Agnes 67, 107 Verdoolaege, Annelies 276 Verdurmen, Christel 134 Verguts, Catherine 262-264 Verheyden, Tim 89 Verhoef, Gregor 196 Verhofstadt, Dirk 90 Verlinden, Toon 94 Vermeersch, Hans 69 Vermeulen, Anna 269 Vermeulen, Julien 261 Vermeulen, Karolien 277 Vermeulen, Wim 44 Vermeylen, Simonne 53, 56 Verschelden, Griet 105 Verscheuren, Karine 134

Verstraete, Dieter Verstraeten, Johan Vervenne, Ilse Verweire, Kurt Viaene, Lucien Visser, Sako Vlayen, Karolien Vliegen, Nicole Vloeberghs, Katrien Vloeberghs, Lijne Voorhoof, Dirk Vos, Steven Vossen, Misjel

W Walleghem, Peter Wapenaar, Jeroen Wauters, Bram Weijermars, Janneke Weylandt, Elke Weyns, Walter Weyts, Machteld Willaert, Robin Willaerts, Clo Willingham, Daniel T. Wittebroodt, Isabelle Wojciulewicz, Egon Wolfs, Wouter Wood, M.M. Wyffels, Danny Wysmans, Maurits

180 238 72 293 271 66 71 147 45 131 81 313 75 168 174 173

Y Yskout, An

Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 11 maart 2019. Artikelnummer catalogus: 03906

— 336 —

96 55 147 51 311 206 12 242 259 145 83 116, 118-119 99

142

Profile for Uitgeverij Lannoo

LannooCampus Academia Press - Hoger Onderwijs 2019-2020  

LannooCampus Academia Press - Hoger Onderwijs 2019-2020