Page 1

HANDBOEK TOERISME Overzicht van de reissector en de transportmiddelen

Auteurs:

I. Siebens M. Addiers G. Troukens D. Verbeeck


Inhoudsopgave Dankwoord ....................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave .................................................................................. 2 Hoe gebruik je dit boek? .................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inleiding .......................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. DE REISMARKT ..............................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.

Wat vind je in dit hoofdstuk? ...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.

De reismarkt .........................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.1

De historische ontwikkeling ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De toeristische ontwikkeling v贸贸r 1850 ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De verdere ontwikkeling tussen 1850 en 1900Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De situatie rond 1900 ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De toeristische ontwikkeling tussen 1900 en 1950............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De ontwikkeling na 1950......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2

De reisagent of travel consultant........ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.1

Terminologie ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.2

De hoofdactiviteiten van een reisagentFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Algemeen.............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Specifiek ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inkomen ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Werken met een touroperator .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.3

De nevenactiviteiten van een reisagent............... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. Verhuur onroerend goed ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Paspoort ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Visum ................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inentingen ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Transport naar de haven, luchthaven of het station .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Conclusie .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.4

Vergunningen voor een reisagent. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Het decreet houdende het statuut van de reisbureaus....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Het decreet loopt af: wat in de toekomst? . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijkomende vergunningen voor transport .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijkomende vergunningen voor logies....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijkomende vergunningen voor verzekeringenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.5

Onderscheid tussen reisbureaus... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Onderscheid op basis van de vergunningen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Onderscheid op basis van het uitgevoerde werkFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Onderscheid op basis van de ligging ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Onderscheid op basis van een specialisatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.6

De organisatie in een reisagentschapFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De reservatiemethode............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De reservatiegegevens............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


Het PO-nummer ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De bestelbon ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De bevestiging....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De afhandeling....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.7

Wie komt bij wie? ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.8

De mogelijke samenwerkingsverbanden ............. Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. Internationale netwerken ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aankoopcentrales................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De economische samenwerkingsverbanden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Coöperatieve samenwerking .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Franchising............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Speciale ontwikkelingen .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2.9

De toekomst van de reisagent ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bedreigingen en zwakheden van de reisagentFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kansen voor de reisagent ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3

De reisorganisator of touroperator ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.1

Terminologie ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.2

De aankopen van een touroperatorFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.2.1

Algemeen ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.2.2

De aankoop van de accommodatieFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Conclusie .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3.2.3

De aankoop van het transport Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Het vliegtuig als transportmiddel.............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Het schip als transportmiddel: cruises en ferry’s .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De trein als transportmiddel .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De autocar als transportmiddel ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Het verschil tussen een lijndienst en een charter .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3.3

De incoming agent of DMC .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.4

De buitenlandse hulp: de host/hostessFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.5

De interne organisatie van een touroperator ....... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 2.3.5.1

Kleinere touroperators.......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.5.2

Grote touroperators ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Planning en productie ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Promotie en sales................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Reservatie en booking ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Documenten .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Personeel .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Boekhouding (accounting) ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kwaliteit................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Verzending ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Computer.............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Communicatie........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3.5.3 2.3.6

Geïntegreerde touroperators . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De toekomst van de touroperator Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.6.1

De bedreigingen en zwakheden van de touroperatorFout! Bladwijzer

niet gedefinieerd. 2.3.6.2

De kansen voor de touroperatorFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


2.4

De huidige marktsituatie ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.1

De grote spelers ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.2

Andere touroperators op de markt in BelgiĂŤ ........ Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 2.4.3

Reisagentschappen op de markt in BelgiĂŤ ........... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd.

3.

De beroepsverenigingen voor reisagenten en touroperators ......Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1

Wat is een beroepsvereniging? .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.2

De interne structuur van een beroepsvereniging ........ Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.3

Nationale beroepsverenigingen .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.3.1

Nationale beroepsverenigingen voor de reisagent Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.3.2

Nationale beroepsverenigingen voor de touroperatorFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.3.3

Overzicht van de nationale beroepsverenigingen.. Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.4

Internationale beroepsverenigingen.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.4.1

Internationale beroepsverenigingen voor de reisagentFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.4.2

Internationale beroepsverenigingen voor de touroperatorFout! Bladwijzer

niet gedefinieerd. 3.4.3

Overzicht van de internationale beroepsverenigingenFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.5

Totaaloverzicht van het nationale en internationale niveauFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd.

TRANSPORT OVER LAND .................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.

DE AUTOCAR.........................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.1

Een eerste kennismaking .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2

De historische ontwikkeling ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Het begin .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De situatie tussen 1960 en 1980 .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De situatie tussen 1980 en 2000 .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huidige situatie ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3

Het autocartoerisme: wettelijk kader .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.1

Voorwaarden voor een autocarondernemer ......... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.3.2

De sterrenclassificatie................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3

De rij- en rusttijden: Europese wetgeving ........... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.3.3.1

De tachograaf ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3.2

Rij- en rusttijden: Europese wetgeving ......... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.3.3.3

Rijtijd ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3.4

Dagelijkse rusttijd................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3.5

Wekelijkse rusttijd ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3.6

Vernieuwingen met deze wetgeving ............. Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.4

Het autocartoerisme in de praktijk ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


1.4.1

Autocartypes ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.2

De samenstelling van de deelnemersgroep.......... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.4.2.1

Een ongekende groep met vooraf ongekende deelnemers ....... Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.4.2.2

Een gekende groep met vooraf ongekende deelnemersFout! Bladwijzer

niet gedefinieerd. 1.4.2.3

Een gekende groep met vooraf gekende deelnemersFout! Bladwijzer

niet gedefinieerd. 1.4.2.4

Het peilen van de behoeften.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.2.5

Het bepalen van prioritaire behoeften........... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.4.3

Soorten groepsreizen ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.1

Indeling in soorten autocarreizenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.2

Ophaaldiensten ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.3

Standplaatsreizen ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.4

Rondreizen ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.5

Pendelreizen of sneldiensten . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3.6

Eendagsreizen ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.4

Zitplaatstoekenning.................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.4.1

Zitplaats naar keuze............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.4.2

Plaatsing voor de eerste dag en doorschuivenFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.4.4.3

Plaatsing voor de hele reis volgens inschrijvingFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.5

Kwaliteitsvol management ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6

De toekomst van de autocarreizen ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.1

Actuele moeilijke punten............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.2

De toekomst van het autocartoerismeFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7

De beroepsverenigingen in de autocarsector.............. Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.7.1

FBAA ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7.2

VRA ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7.3

VLARA ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7.4

CFA.......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7.5

IRU .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.7.6

Reisleiders Vlaanderen ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.

DE HUURWAGEN....................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.1

Wat vind je in dit hoofdstuk? ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2

Verhuurbedrijven ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3

De reservatie................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.1

De nodige basisgegevens............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.2

Aanvullende gegevens ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.3

De voucher ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4

2.3.3.1

Full value/credit voucher ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.3.2

Specific/limited value voucher Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.3.3

Nil value voucher ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.3.4

Voorbeeld ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Extra elementen en begrippen ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.1

Verzekeringen ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.2

Limited or unlimited mileage ....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


2.4.3

Lokale taksen ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.4

Locatietaksen ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.5

One Way Rental......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.6

Extra’s...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.7

Brandstof.................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.

DE TREIN..............................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1

Reiziger .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.2

Historiek van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3

Het internationale ‘HST’ treinaanbod .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.3.1

Inleiding ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.3.2

Thalys ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Reistijden en frequentie .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Treinstellen ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Reiscomfort ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Tariefformules ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Extra diensten ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3.3

Eurostar ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Reistijden en frequentie .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Treinstellen en traject ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Reiscomfort en tariefformules .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Extra diensten ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3.4

ICE (InterCity Express)............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Reistijden en frequentie .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Reiscomfort en tariefformules .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Intercity Corporate Programme................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3.5

TGV Brussel-Frankrijk................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Reistijden en frequentie .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Reiscomfort en reisformules .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4

Het ‘klassieke’ internationale treinaanbodFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Brussel – Luxemburg .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Brussel – Luxemburg – Straatsburg – Zwitserland ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kort grensoverschrijdend vervoer............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De TreSki .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5

Railteam ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.6

Reizigersrechten .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Regels voor schadevergoeding (zoals vastgelegd in de verordening)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.7

Prijssystemen .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.7.1

Biljetten zonder geïntegreerde reservering.......... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.7.2

Biljetten met geïntegreerde reservering .............. Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.7.3

Passen...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

InterRail................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. EurailPass ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.8

Distributie ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.8.1

Interne verkoopkanalen .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.8.2

Externe verkoopkanalen ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.8.3

Andere distributeurs................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


3.8.4

Nieuwe vormen van distributie: homeprinting...... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 3.9

Nacht- en autotreinen....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.9.1

Nachttreinen ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.9.2

Autotreinen en autoslaaptreinen .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.10

De trein als bestemming: scenic trains en luxueuze hoteltreinen....... Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.10.1

Hoteltreinen in Europa............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.10.2

Hoteltreinen in Afrika .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.10.3

Hoteltreinen in Azië................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.10.4

Hoteltreinen in Noord- en Zuid-Amerika........... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd.

TRANSPORT OVER WATER...............Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.

CRUISES...............................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.1

Wat vind je in dit deel over ‘cruises’?.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2

Terminologie ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3

Wat is een cruise? ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4

Soorten cruiseschepen...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.1

Grote en mega zeeschepen ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.2

Kleine, luxe schepen en yachts .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.3

Riviercruiseschepen.................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.4

Zeilcruiseschepen ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.5

Expeditiecruiseschepen............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.5

Cruisebestemmingen ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De Vlaamse havens en Vlaanderen als cruisebestemming.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.6

Van vooroordeel tot verslaving .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.1

“Op cruise gaan is duur” ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.2

“Het is te chic” .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.3

“En als die boot gaat zinken?” ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.4

“Er is niets te doen op zo’n boot” . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.6.5

“Ik heb geen zin om heel de vakantie zeeziek te zijn!”Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.6.6

“Een cruise? Dat is toch iets voor oude mensen!?”Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.7

Cruiserederijen ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8

Het leven aan boord van een cruiseschipFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.1

De website van de rederij ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.2

Het dekplan .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.3

De accommodatie ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.4

De maaltijden en de dress code ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.5

Betalingsmiddelen aan boord....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.6

Fooien ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.7

De bemanning aan boord ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.8

Het dagprogramma .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.9

Activiteiten aan boord ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.10

Excursies ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.11

Rondleidingen achter de schermenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.12

Internet aan boord.................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.8.13

Rookverbod............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.9

De Belgische cruisepassagier ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


1.9.1

Aantal Belgische cruisepassagiers Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.9.2

Populariteit van de bestemmingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.9.3

Favoriete cruiseformules ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.10

Nieuwe schepen anno 2013-2014-2015-2016......... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 1.11

Duurzaamheid en milieu ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.11.1

SECA..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.11.2

LNG ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.11.3

Walstroom ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.11.4

Waterbehandeling................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.11.5

Mondiale aandacht voor de aspecten duurzaamheid en milieu .....Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.12

Riviercruises................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.12.1

De riviercruiserederij CroisiEuropeFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.12.2

De riviercruisetouroperators Rivercruises.be (Cruise Selection) en Cruise

Travel

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.12.3

De niche-touroperators Imagine Travel, Asteria Expeditions, Footprints en

Sudamerica Tours .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.12.4

Mega touroperators: Pegase (Thomas Cook) enVTB Reizen (Jetair)Fout!

Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.

FERRY’S................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.1

Synthese ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2

Soorten ferry services....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.1

Passenger-only ferry services ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.2

Passenger-vehicle ferry services .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.3

Passenger-train ferry services ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.4

Cargo/passenger ferry services.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.5

Cargo/ferry services ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.6

Cruiseferry’s.............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.7

Besluit...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3

Een overzicht van ferryschepen ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.1

Diesel-powered ferry boten ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.2

Jet-foil...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.3

Hydrofoil................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.4

SWATH of Small Waterplane Area Twin Hull ........ Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 2.3.5

Cruise liner ferry design.............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.6

Roroferry’s ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.7

High speed ferry’s ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.8

Algemeen ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4

Bedreigingen op de markt ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.5

De grote Europese spelers................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6

Ferry’s in de verkoop ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6.1

SNCM ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6.2

P&O Ferries ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6.3

Color Line ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6.4

Besluit...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.7

Conventie van Athene....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

TRANSPORT IN DE LUCHT ...............Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.

Wat vind je in dit hoofdstuk? ...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


2.

Korte historiek.......................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.

Terminologie .........................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.

Basiselementen in de luchtvaartFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.1

Lijnvluchten .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.2

Chartervluchten ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.3

Mix van beide .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.3.1

Een mix tussen lijnvlucht en charterFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.3.2

Thomas Cook Airlines Belgium (FQ)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.3.3

TUI Airlines Belgium (JAF) of JetairflyFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.4

Lowcostluchtvaartmaatschappijen ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.4.1

Het ontstaan ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.4.2

Types en maatschappijen............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.4.3

Kenmerken van de lowcostsector . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.5

Luchtvaartallianties .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.5.1

Star Alliance.............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.5.2

Oneworld .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.5.3

SkyTeam .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.5.4

Algemeen ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Frequent Flyer ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Lounges ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Terminals .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voordelen voor de partnerluchtvaartmaatschappijen......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.6

GDS/CRS-systemen ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.6.1

Begrip ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.6.2

Amadeus .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.6.3

Galileo, Worldspan en Travelport . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.6.4

Sabre ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.7

Organisaties in de luchtvaartsector..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.7.1

IATA......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Algemeen.............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Billing Settlement Plan ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Clearing House ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.7.2 4.8

ICAO ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Freedoms of the air .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Eerste vrijheid ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Tweede vrijheid ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Derde vrijheid........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vierde vrijheid ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vijfde vrijheid ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Zesde vrijheid........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Zevende vrijheid .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Achtste vrijheid...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Negende vrijheid .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5.

Luchtvaart en duurzaamheid ...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Brandstof .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vliegtuigroutes....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Moderne en nieuwe toestellen.................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Luchthavens .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.

Luchthavens in BelgiĂŤ.............Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


6.1

Brussels Airport ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.1.1

Groei........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.1.2

Profiel van Brussels Airport (Brutrends 2011) ...... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 6.1.3 6.2

Cijfergegevens voor Brussels AirportFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De regionale luchthavens in BelgiĂŤ ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2.1

Oostende .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2.2

Deurne (Antwerpen)................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2.3

Gosselies (Charleroi) .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2.4

Bierset (Luik) ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.

Reglementering voor bagage en passagiers.... Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 7.1

Verantwoordelijkheid van de maatschappijFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1.1

Algemeen ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1.2

Overboeking.............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1.3

Annulering ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1.4

Vertraging................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1.5

Upgrading of downgrading .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2

Bagagereglementering...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.1

Algemeen ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.2

Bagagevrijstelling (free allowance)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Weight concept ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Piece concept......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.2.3

Overgewicht (excess luggage) ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.4

Niet-toegelaten bagage .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.5

Handbagage.............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.6

Bijzondere bagage ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.7

Verloren en beschadigde bagage.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.2.8

Huisdieren ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3

Speciale hulpverlening op de luchthavenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3.1

Rolstoelpassagiers (WCHR/S/C) ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3.2

Passagiers op een draagbaar (STCR)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3.3

Zieke passagiers (MEDA) ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3.4

Blinde of dove passagiers............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.3.5

Alleenreizende kinderen (unaccompanied minors of UM)Fout! Bladwijzer

niet gedefinieerd.

8.

Luchtvaartmaatschappijen en hun thuishavensFout! Bladwijzer niet

gedefinieerd. 8.1

Algemeen........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.2

Area 2 ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.2.1

De landen van de EU .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.2.2

De niet-EU-landen binnen area 2 . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.3

Area 1 ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.4

Area 3 ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.5

Grootsteden met meerdere luchthavensFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.

Tickets en prijzen...................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.1

Tickets............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.1.1

Algemene vervoersvoorwaarden .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.1.2

Het e-ticket............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2

Prijzen ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


9.2.1

Klassen..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.1.1

First class ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.1.2

Business class ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.1.3

Economy Class .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.1.4

Economy Plus...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.2

Verblijfsduur ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.3

Yield management ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.2.4

Reducties.................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Lijst van afkortingen.......................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Literatuurlijst.................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

inhoudsopgave_toerisme  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/inhoudsopgave_toerisme.pdf

inhoudsopgave_toerisme  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/inhoudsopgave_toerisme.pdf