Page 1

Inhoudsopgave

Voorwoord

11

Inleiding

13

Hoofdstuk 1: Ethiek en zorgrelatie Inleiding Ethiek in relatie Zorgrelatie als uitgangspunt Ethisch perspectief Waarden en normen Morele intu誰tie en ethische reflectie Visies op zorgrelatie Traditionele visie op de zorgrelatie Moderne visie op de zorgrelatie Relationele visie op de zorgrelatie Relationeel personalistische ethiek Personalisme Relationeel personalistische visie Het goede leven en samenleven Besluit

19 19 19 19 22 23 25 27 28 30 33 35 35 37 40 42

Hoofdstuk 2: Waarden, dialoog en grondhoudingen Inleiding Fundamentele waarden Belang van waarden Zorgverlening en beschermwaardigheid Autonomie en privacy

43 43 43 43 45 47

5


Participatie, levenskwaliteit en rechtvaardigheid Vertrouwen en solidariteit Spanningsvelden van waarden Dialoog tussen betrokkenen Belang van dialoog Partners in de dialoog Dialogaal proces Dialogale verantwoordelijkheid Grondhoudingen van zorgverleners Belang van grondhoudingen Ontvankelijkheid, waarachtigheid en mildheid Erkenning, aandacht en versterking Integriteit, wijsheid en zelfreflectie Besluit

50 51 53 55 55 56 59 61 62 62 64 65 66 67

Hoofdstuk 3: Praktisch ethisch model Ethische methodiek Fundering van de methodiek Dynamisch proces Ontwikkeling van het ethisch model Casus Voorwaarde: grondhoudingen aannemen Voorwaarde: dialoog voeren Aandachtspunt: situatie analyseren Aandachtspunt: handelingsmogelijkheden zoeken Aandachtspunt: motieven verhelderen Aandachtspunt: effecten inschatten Evaluatiemoment: intu誰ties uitspreken Evaluatiemoment: normen verduidelijken Evaluatiemoment: waarden evalueren Circulair proces Evalueren van waarden Pluraliteit Proportionaliteit

69 69 69 70 73 73 74 75 75 76 76 78 79 80 81 81 81 81 82

6

Waarden in dialoog


Deontologische criteria Relationeel personalistische maatstaf Relationeel personalistische accenten Begeleidingsethiek Besluit

83 83 84 85 87

Hoofdstuk 4: Samenwerking tussen zorgverleners 89 Inleiding 89 Ontwikkelingen in de samenwerking 90 Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid 92 Dynamiek van gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid 92 Formuleren van de gezamenlijke visie 94 Omgaan met concrete situaties 97 Streven naar consensus 99 Tekortkomingen in de verantwoordelijkheid 101 Evalueren van tekortkomingen 101 Omgaan met tekortkomingen 103 Zorg dragen voor elkaar 106 Besluit 107 Hoofdstuk 5: Samenwerking tussen zorgvrager, naastbetrokkenen en zorgverleners Inleiding Ethische dialoog Dialoog als weg tot toestemming Ge誰nformeerde toestemming Voorafgaande toestemming Plaatsvervangende toestemming Wilsbekwaamheid Keuzevrijheid en wilsbekwaamheid Criteria voor wilsbekwaamheid Evalueren van wilsbekwaamheid Besluit

Inhoudsopgave

109 109 110 114 114 117 119 123 123 124 126 128

7


Hoofdstuk 6: Vrijheidsbeperking en dwang Inleiding Structurele vrijheidsbeperking Opstellen en motiveren van regels Omgaan met regels en grensoverschrijdend gedrag Individuele afspraken maken Situationele vrijheidsbeperking Opstellen en motiveren van maatregelen Toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen Gebruik van dwang Voorwaarden voor dwang Verantwoording van de voorwaarden Besluit

129 129 130 130 132 133 135 135 136 139 139 142 146

Hoofdstuk 7: Informatie en beroepsgeheim Inleiding Zorgvuldigheid Principe van zorgvuldigheid Criteria voor zorgvuldigheid Dialoog Proces van dialoog Uitzonderingen op de dialoog Informatie uitwisselen met zorgvrager en naastbetrokkenen Zorgvrager en naastbetrokkenen Recht op informatie Dialoog met zorgvrager en naastbetrokkenen Informatie uitwisselen in een team van zorgverleners Team van zorgverleners Voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim in team Verdere beschouwingen over teamwerking Informatie uitwisselen in een netwerk van zorgverleners Netwerk van zorgverleners Voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim in een netwerk Toestemming of anonimiteit

147 147 149 149 150 155 155 157 160 160 161 163 164 164 165 168 169 169 170 174

8

Waarden in dialoog


Mantelzorgers in het netwerk Informatie uitwisselen met derden Derden Toestemming Anonimiteit Gerechtelijke instanties Bijzondere situaties Besluit

174 175 175 176 178 178 180 181

Nawoord

183

Noten

185

Inhoudsopgave

9

inhoudsopgave_46  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/attachments/inhoudsopgave_46.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you