Page 1

Inhoud

Een dank je wel!

9

Algemene inleiding

11

Deel I 路 Een nieuw vormingsconcept

13

Inleiding

15

Hoofdstuk 1 路 Bind-Kracht in Armoede

17

1. Wat is Bind-Kracht? 2. De tien krachtlijnen van Bind-Kracht 3. Hoe is Bind-Kracht tot stand gekomen?

Hoofdstuk 2 路 Van inzichten naar vormingspakketten 1. 2. 3. 4. 5.

De eigenheid van de vormingen van Bind-Kracht Een kennismaking met Bind-Kracht in vier dagen Een verdiepend vormingspakket van tien dagen Vorming aan vrijwilligers Investeren in (na)vorming

Hoofdstuk 3 路 Participatie van personen die in armoede leven binnen vorming 1. 2. 3. 4. 5. 6.

In dialoog met mensen in armoede Bind-Kracht en coaches Ervaringen van coaches Meerwaarde voor de verschillende betrokken partijen Randvoorwaarden voor de samenwerking met coaches Dialoog geeft meerwaarde

17 18 22 25 26 27 29 32 35 37 38 38 39 43 45 51


6

bindkracht in armoede. krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Deel II: Bouwen aan krachtgerichte hulpverleningsrelaties

53

Inleiding · De onmacht van de hulpverlener

55

Hoofdstuk 4 · Bewust werken vanuit een visie

57

1. Bewustwording van de visie 2. De Bind-Krachtvisie op armoede en armoedebestrijding

57 65

Hoofdstuk 5 · Stilstaan bij de binnenkant. De leef- en ervaringswereld

75

1. Het perspectief van de hulpverlener 2. Het perspectief van de hulpvrager in armoede 3. Naar een integrale kijk op armoede

Hoofdstuk 6 · Over spanningsvelden en rolpatronen 1. 2. 3. 4. 5.

Omgaan met spanningsvelden in de hulpverlening Het mandaat en de positie als hulpverlener De rollen van de hulpverlener Een voorbeeld van een positieve rolevolutie De rolinvulling van de hulpvragers als uitdaging voor passende rolontwikkelingen

Hoofdstuk 7 · De krachtgerichte basishouding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De coaches over de basishouding Onevenwicht in een relatie als grens en uitdaging Vanuit een positieve basishouding werken aan verbinding Basishouding en kernkwaliteiten Relatieontwikkeling en werken met een dubbelkwadrant Een krachtgerichte basishouding Besluit

Hoofdstuk 8 · Empowerment in de hulpverlening 1. 2. 3. 4. 5.

Empowerment als verbindend kader Empowerment als versterkingsproces Empowerment als verbindingsproces Veerkracht als uitdaging en paradox Van bouwstenen naar een gefaseerd hulpverleningsproces

76 79 85 89 90 95 97 103 106 115 116 117 119 121 125 127 131 133 133 136 142 147 152


inhoud

Deel III · Hulpverlening als een participatieproces met duurzame groei als resultaat

7 153

Inleiding

155

Hoofdstuk 9 · Het eerste onthaal

157

1. 2. 3. 4. 5.

Elke hulpvraag ernstig nemen Een botsing van twee werelden De samenhang tussen instrumenteel en expressief handelen Types van hulpvragen en hun benaderingswijzen De nood aan een warm onthaal

Hoofdstuk 10 · Exploreren en basisrechten herstellen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

157 159 161 165 171 173

Kansen en valkuilen bij de ontwikkeling van een stappenplan Een botsing van werelden Een dynamisch exploratieproces Omgaan met de verschillende reactiewijzen van hulpvragers Technieken van actief luisteren en exploreren Technieken van exploratie en dialoog Afronding van de fase van exploratie en herstel van basisrechten

173 175 176 178 182 183 188

Hoofdstuk 11 · Stabiliseren en komen tot gedeelde inzichten

191

1. 2. 3. 4. 5.

In dialoog werken aan gedeelde inzichten Werken naar een gedeelde kijk Werken aan gedeelde inzichten in dialoog met Anja Een overzicht van technieken voor deze fase Werken van inzicht naar uitzicht

Hoofdstuk 12 · Samen op weg naar duurzame resultaten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

191 196 198 201 207 211

Vooruitgang en crisis gaan vaak hand in hand In dialoog doelgericht afspraken maken Opvangen van niet nagekomen afspraken Crisis als leermoment. De relatie als spiegel op de knooppunten Omgaan met strijd in het verhaal van Anja Kracht- en doelgericht werken in dialoog Versterkende technieken voor dit actieproces

211 212 213 216 217 220 223

Hoofdstuk 13 · De meerwaarde van krachtgericht groepswerk

225

1. Ingrediënten van krachtgericht groepswerk 2. Minimale randvoorwaarden voor krachtgericht groepswerk

225 226


8

bindkracht in armoede. krachtgerichte hulpverlening in dialoog 3. Effecten van krachtgericht groepswerk voor cli毛nten 4. Empowerment voor de hulpverleners en de organisatie 5. Taken en kwaliteiten van de groepswerker

Hoofdstuk 14 路 Het afronden van een hulpverleningsrelatie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

229 233 234

241

Hulpverlening afronden: een verschil in perceptie Afronding als een proces Een warme, zorgvuldige overdracht Nazorg Een onderbroken hulpverleningsrelatie voortzetten Afronding is geen luxe

241 243 251 252 255 258

Besluit 路 Krachtgerichte hulpverlening waarmaken

259

Bibliografie

267

Bijlagen

271

1. 2. 3. 4.

271 273 274 275

Even voorstellen. De ploeg van Bind-Kracht De focusgroepen van het project Bind-Kracht in Armoede De stuurgroep van het project Bind-Kracht in Armoede Balansmodel van Kind&Gezin met aandacht voor risico- en beschermende factoren op micro-, meso- en macroniveau

inhoudsopgave_40  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/attachments/inhoudsopgave_40.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you